Projekt adatlap. a Gazdaságfejlesztési Operatív Program. E-kereskedelem és egyéb e-szolgáltatások támogatása. c. pályázati felhívás és útmutatóhoz

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Projekt adatlap. a Gazdaságfejlesztési Operatív Program. E-kereskedelem és egyéb e-szolgáltatások támogatása. c. pályázati felhívás és útmutatóhoz"

Átírás

1 I. Projekt adatlap a Gazdaságfejlesztési Operatív Program E-kereskedelem és egyéb e-szolgáltatások támogatása c. pályázati felhívás és útmutatóhoz Kódszám: GOP A projektek az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósulnak meg.

2 PROJEKT ADATLAP 1. TÁMOGATÁSI KONSTRUKCIÓ MEGJELÖLÉSE 1.1. A pályázati felhívás kódszáma 2. A PROJEKT ÖSSZEGZİ ADATAI 2.1. A projekt címe (max. 250 karakter) 2.2. A projekt megvalósulásának helyszíne Megye: Település: Irányítószám: Közterület (út, utca, tér, köz, egyéb) Házszám: Helyrajzi szám: Több megvalósulási helyszín esetén a további megvalósulási helyszínek (település, irányítószám, közterület, házszám, helyrajzi szám) 2.3. A projekt megvalósításának kezdete: év hó nap 2.4. A projekt megvalósításának befejezése: év hó nap 2.5. A projekt elszámolható költségei összesen (Ft) 2.6. Az igényelt támogatás összege (Ft) 2.7. A támogatás mértéke (%) 2.8. Kérjük adjon rövid összefoglalást a projektrıl (maximum 2000 karakter) 3. A PÁLYÁZÓ ADATAI (Cégkivonat, vállalkozói igazolvány, éves beszámoló, alapító okirat, EVA/SZJA bevallásban szereplı adatok alapján) 3.1. A pályázó teljes neve: 3.2. KSH Gazdálkodási formakód: 3.3. Adószám (8-1-2 karakter): 3.4. Statisztikai szám: 3.5. Cégbírósági bejegyzés/ bírósági

3 nyilvántartásba vétel/vállalkozói igazolvány száma: 3.6. Alapítás idıpontja (alapító okirat dátuma): év hó nap 3.7. Minısítési kód: 3.8. Fıtevékenység TEÁOR száma és megnevezése 3.9. Fejlesztendı tevékenység TEÁOR száma és megnevezése A pályázó székhelye: Ország Külföldi cím (település, irányítószám, közterület, ház szám, helyrajzi szám): Megye: Település: Irányítószám: Közterület (út, utca, tér, köz, egyéb) Házszám: Helyrajzi szám: A pályázó fióktelepe: (külföldi székhellyel rendelkezı pályázók esetén) Megye: Település: Irányítószám: Közterület (út, utca, tér, köz, egyéb) Házszám: Helyrajzi szám: A pályázó postacíme (kötelezı a kitöltése) Megye: Település: Irányítószám: Közterület (út, utca, tér, köz, pf., egyéb) Házszám: Helyrajzi szám: Honlap: A pályázó hivatalos képviselıjének/képviselıinek (vezetıje, aláírója) adatai Név: Beosztás: Telefon 1: Telefon 2: Fax 1: Fax 2: Név: Beosztás:

4 Telefon 1: Telefon 2: Fax 1: Fax 2: Kapcsolattartó személy (projekt menedzser) adatai Név: Beosztás: Telefon 1: Telefon 2: Fax 1: Fax 2: Gazdálkodási adatok Megnevezés 1. Éves nettó árbevétel vagy vállalkozói adóalapba beszámított bevétel (eft) 2. Adózás elıtti eredmény vagy jövedelem, illetve veszteség (eft) 3. Mérleg szerinti eredmény (eft) 4. Saját tıke (eft) 5. Mérlegfıösszeg (összes eszköz) (eft) 6. Éves átlagos statisztikai állományi létszám (fı) 7. Befektetett eszközök (eft) 8. Értékcsökkenési leírás (eft) 9. Immateriális javak (eft) 10. Tárgyi eszközök (eft) 11. Befektetett pénzügyi eszközök (eft) 12. Hosszú lejáratú kötelezettségek (eft) 13. Személyi jellegő ráfordítások (eft) 14. Mőködés idıtartama (lezárt teljes üzleti évek száma) (év) 15. Saját tıke arány ([saját tıke / mérlegfıösszeg]*100) (%) 16. Eszközfinanszírozási mutató ([befektetett eszközök / (saját tıke + hosszú lejáratú kötelezettségek)]*100) (%) fıre esı hozzáadott érték [(személyi jellegő ráfordítások + értékcsökkenési leírás + adózás. év (utolsó lezárt év). év (utolsó elıtti lezárt év)

5 elıtti eredmény) / létszám] (eft/fı) 18. Mérleg szerinti eredmény arányos beruházási érték [(összes elszámolható költség / utolsó lezárt év mérleg szerinti eredmény)*100] (%) (Csak vállalatoknál!) 19. Saját tıke arányos beruházási érték ([összes elszámolható költség / saját tıke]*100) (%) (Csak kamaráknál, vállalkozások érdekvédelmi szervezeteinél!) 20. Befektetett eszköz arányos beruházási érték ([összes elszámolható költség / (immateriális javak + tárgyi eszközök + befektetett pénzügyi eszközök)]*100) (%) 21. Árbevétel arányos beruházás ([összes elszámolható költség / éves nettó árbevétel vagy vállalkozói adóalapba beszámított bevétel]*100) (%) (Csak vállalatoknál!) foglalkoztatottra esı éves nettó árbevétel (1 foglalkoztatotti létszám = 1 statisztikai állományi létszám) (eft/fı) (Csak vállalatoknál!) A pályázatkészítı adatai (amennyiben a pályázatot nem a pályázó készítette, hanem külsı céget bízott meg ezzel) Cégnév/Név: Telefonszám: Fax szám: cím:

6 3.17./A A pályázó vagy tulajdonos magánszemély más vállalkozásban fennálló tulajdonlása Megnevezés Adószám Tulajdoni hányad (%) Éves nettó árbevétel, vagy összes bevétel (eft) Utolsó elıtti év Éves nettó árbevétel, vagy összes bevétel (eft) Utolsó év Mérlegfıösszeg (eft) Utolsó elıtti év Mérlegfıösszeg (eft) Utolsó év Átlagos statisztikai állományi létszám (fı) Utolsó elıtti év Átlagos statisztikai állományi létszám (fı) Utolsó év Vállalkozás megnevezése 3.17./B A pályázó tulajdonosai (vállalkozások, magánszemélyek és egyéb szervezetek) Megnevezés Származási ország Adószám Adóazonosító jel Tulajdoni hányad (%) Külföldi tulajdonos esetén a külföldi tıke aránya a saját tıkén belül (%) Éves nettó árbevétel, vagy összes bevétel (eft) Utolsó elıtti év Éves nettó árbevétel, vagy összes bevétel (eft) Utolsó év Mérlegfıösszeg (eft) Utolsó elıtti év Mérlegfıösszeg (eft) Utolsó év Átlagos statisztikai állományi létszám (fı) Utolsó elıtti év Átlagos statisztikai állományi létszám (fı) Utolsó év Vállalkozás, magánszemély, egyéb szervezetek megneve-zése

7 4. A PÁLYÁZÓ BEMUTATÁSA 4.1.A jelenlegi helyzet bemutatása (maximum 2500 karakter) Ismertesse a vállalkozás/szervezet történetét. (Mutassa be az alapítás és egyéb jogi státuszban bekövetkezett változásokat, dátummal együtt). Mutassa be a cég/szervezet termékeit/szolgáltatásait/tevékenységi körét és ezek piaci helyzetét! Ismertesse fıbb szervezeti/ vállalatpolitikai céljait és fejlıdési lehetıségeit! Kérjük, amennyiben lehetséges, számszerően adja meg céljait! 5. A PÁLYÁZÓ EGYÉB PROJEKTJEI 5.1. Sorolja fel az elmúlt öt évben állami támogatásból megvalósított projekteket Projekt címe (100 karakter) Támogatás éve A projekt összes költsége (eft) Támogatott projekt esetén program neve (100 karakter) Támogatott projekt esetén pályázati azonosító szám (100 karakter) 6. A PROJEKT RÉSZLETES BEMUTATÁSA 6.1. Kérjük, fejtse ki a fejlesztés/projekt célját, célcsoportját, indokoltságát, piaci realitását (maximum 2500 karakter). Ismertesse a projektet megalapozó szükségletfelmérés/piacelemzés eredményét! Kérjük, adja meg a projekt várt számszerősíthetı vagy egyéb módon meghatározható eredményét.

8 6.2. Projekt komplexitása, szakmai tartalma Jelölje meg, hogy az Ön rendszere, mely funkciókat lesz képes támogatni! A fejlesztéssel összefüggésben képzés/betanítás biztosítása: Lesz Nem lesz Áruforgalom, beszerzés, értékesítés integrált informatikai megoldással való támogatása (csak vállalatoknak): Van Nincs Lesz Nem lesz Elektronikus fizetés lehetıségének biztosítása (csak vállalatoknak): Lesz Nem lesz Elektronikus számlareprezentációs (számlaküldési és fogadási) képesség (csak vállalatoknak): Lesz Nem lesz Raktárkészlet valós idejő online megjelenítése; online rendelkezésre állás (csak vállalatoknak): Materiális javak értékesítése esetén: Lesz Nem lesz Immateriális javak értékesítése esetén a szerver és a termék online rendelkezésre állása, éves szinten 99,5%: Lesz Nem lesz Online ügyfélszolgálat mőködtetése: Lesz Nem lesz Idegen nyelvő megjelenítés: Lesz Nem lesz Alkalmasság a PKI bevezetésére: Lesz

9 Nem lesz Fogyatékkal élıket (különösen vakokat és gyengénlátókat) segítı alkalmazások bevezetése a fejlesztés során: Lesz Nem lesz Nyílt forráskódú informatikai megoldások bevezetése/alkalmazása a fejlesztés során: Lesz Nem lesz 6.3. Mutassa be a fejlesztés részletes szakmai tartalmát. (maximum 4000 karakter). Kérjük, hogy mindenképpen térjen ki a következıkre: a projekt fı tevékenységei az egyes tevékenységek eredménye és hozzájárulása a projekt céljához a tevékenységek esetében érvényesítendı szakmai/mőszaki követelmények/szabványok és az ezek érvényesülését biztosító elıírások/tervek megléte; az egyes tevékenységek esetében alkalmazott technológia/módszertan leírása (amennyiben értelmezhetı) Kockázatok

10 6.4. A projekt költségvetése A projekt tervezett tevékenységei Elszámolható költségek Sorszáma Költség megnevezése Támogatható tevékenység Számviteli kategória 2 számjegy Számviteli kategória 3 számjegy Egységár (ezer Ft) Darabszám Le nem vonható ÁFA összesen (ezer Ft) Összesen (ezer Ft) 1 =(egységár* darabszám)+ le nem vonható ÁFA 2 3 4

11 Elszámolható költségek és tevékenységek Hardver eszközök Szoftver eszközök Hardverhez és szoftverhez kapcsolódó szolgáltatás Tanácsadás Képzés, betanítás Promóciós költségek Összesen Terv (Ft-ban) Tevékenységek-költségkategóriák Terv (Ft-ban) Terv (Ft-ban) Terv (Ft-ban) Terv (Ft-ban) Terv (Ft-ban) Terv (Ft-ban) Terv (Ft-ban) 11. IMMATERIÁLIS JAVAK 113. Vagyoni értékő jogok 114. Szellemi termékek TÁRGYI ESZKÖZÖK 13. MŐSZAKI BERENDEZÉSEK, GÉPEK, JÁRMŐVEK 131. Termelı gépek, berendezések, szerszámok, gyártóeszközök 14. EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, JÁRMŐVEK 141. Üzemi (üzleti) gépek, berendezések, felszerelések 142. Egyéb jármővek 143. Irodai, igazgatási berendezések és felszerelések 144. Üzemkörön kívüli berendezések, felszerelések, jármővek RÁFORDÍTÁSOK 52. IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI 522. Bérleti díjak 523. Karbantartási költségek 524. Hirdetés, reklám, propaganda költségek 525. Oktatás és továbbképzés költségei 529. Egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei 86. EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK ÉRTÉKCSÖKKENÉS OSSZESEN

12 %-os arány (az összes költség arányában) Elıírt százalékos arány max. 20% min. 45% max. 3% max. 8 millió max. 1 millió forint forint max. 45%, max. 18 millió forint A támogatható tevékenységek ütemezése Idıszakok-támogatható tevékenységek Hardver eszközök Szoftver eszközök Hardverhez és szoftverhez kapcsolódó szolgáltatás Tanácsadás Képzés, betanítás Promóciós költségek Összesen Összesen évek szerint Terv (Ft-ban) Terv (Ftban) Terv (Ft-ban) Terv (Ft-ban) Terv (Ft-ban) Terv (Ft-ban) Terv (Ft-ban) Terv (Ft-ban) 2007 II. félévre ütemezett kifizetési kérelem kapcsán elszámolandó költségek 2008 I. félévre ütemezett kifizetési kérelem kapcsán elszámolandó költségek 2008 II. félévre ütemezett kifizetési kérelem kapcsán elszámolandó költségek SZUM(E6-E7) 2009 I. félévre ütemezett kifizetési kérelem kapcsán elszámolandó költségek 2009 II. félévre ütemezett kifizetési kérelem kapcsán elszámolandó költségek SZUM(E8-E9) Összesen

13 Források (Ft, illetve %) Forrás Ft % I. saját forrás I/1. a támogatást igénylı hozzájárulása I/2. partnerek hozzájárulása I/3. bankhitel I/4. egyéb II. egyéb támogatás: III. a támogatási konstrukció keretében igényelt támogatás Összesen 100% Megjegyzés: Az összes költségnek és az összes forrásnak meg kell egyeznie!

14 6.6. Amennyiben a pályázó a saját forráson felül egyéb támogatást vesz igénybe, az egyéb támogatások támogatástartalma, és azokhoz kapcsolódóan a projekt támogatás-intenzitása A táblázatban kiszámolt támogatási intenzitás értékek tájékoztató jellegőek, a támogatási szerzıdés megkötésekor aktualizálásra kerülnek.

15 6.7. Számszerősíthetı eredmények Mutassa be a projekt megvalósításának számszerősíthetı eredményeit (projekt indikátorai). Kérjük, hogy a táblázatban az Általános Útmutatóban megadott mutatókat szerepeltesse évek szerinti bontásban, kumuláltan (amennyiben az évek szerinti bontás lehetséges!) Mutató neve Mutató forrása Mértékegys ég 1. Nettó árbevétel Beszámoló eft 2. Elektronikus Beszámoló eft értékesítésbıl és származó nettó fıkönyv árbevétel (csak vállalatoknak) 3. Az elektronikus értékesítésbıl - százalékpont származó nettó árbevétel arányának változása az összes nettó árbevételen belül (ideértve a kizárólag online értékesítı, illetve online szolgáltatást nyújtó vállalkozásokat) (csak vállalatoknak) Kiinduló érték 1.év 2.év Számított érték, adat

16 7. Tájékoztatási követelmények Ismertesse, hogy a támogatás elnyerése esetén milyen tevékenységeket terveznek a nyilvánosság és a tájékoztatás biztosítása érdekében, és hogyan fogják biztosítani, hogy a projekt eredményei szélesebb körben is ismertté váljanak: Tevékenység Emlék-tábla Sajtó-hirdetés, Sajtótájékoztató Újságcikk Esettanulmány Konferencia/Fórum/elıadás Prospektus Honlap Hírlevél Egyéb 7.1. A tevékenységek rövid szöveges bemutatása, indoklása (max. 500 karakter) 8. Fenntarthatóság Ismertesse a projekt eredményeinek fenntartására vonatkozó elképzeléseit! Kérjük (amennyiben értelmezhetı) térjen ki az alábbi szempontokra (maximum 2000 karakter): A projekt keretében létrehozott fejlesztés finanszírozási igénye és a finanszírozás biztosítása a támogatás megszőnését követıen (számszerően alátámasztva) A projekthez szükséges emberi és egyéb erıforrások rendelkezésre állása a projektet követıen A projekt keretében hasznosított technológia/módszertan várható elavulási ideje és a technológia/módszertan korszerősítésére/frissítésére vonatkozó elképzelései

17 9. Esélyegyenlıség érvényesülése 9.1. Jelölje meg (igennel), hogy a projekt megvalósítása során mely terület(ek)en kíván javítani az esélyegyenlıségi célcsoportok helyzetén! (Többet is választhat!) Felhívjuk figyelmét, hogy a pályázat befogadásának feltétele, hogy legalább egy terület kiválasztásra kerüljön! Családbarát munkahelyi körülmények megteremtése, erısítése (töltse ki a 9.2. táblázat c. és d. oszlopát is! Nemek (férfiak és nık) közti esélykülönbségek csökkentése (töltse ki a 9.2. táblázat e. és f. oszlopát is!) Akadálymentesítés elırehaladása (töltse ki a 9.2. táblázat g. és h. oszlopát is!) Fogyatékkal élık életminıségének és munkapiaci esélyeinek javítása (töltse ki a 9.2. táblázat i. és j. oszlopát is!) Romák életminıségének és munkapiaci esélyeinek javítása (töltse ki a 9.2. táblázat k. és l. oszlopát is!) Más hátrányos helyzető csoportok munkapiaci és társadalmi esélyeinek javítása (töltse ki a 9.2. táblázat m. és n. oszlopát is!) 9.2. A következı táblázat kitöltésével mutassa be a pályázó szervezet (projektgazda) jelenlegi esélyegyenlıségi helyzetét és azt, hogy a projekt végrehajtásának és fenntartásának idıszakában miként kívánja erısíteni szervezete esélyegyenlıségi kultúráját a 9.1. pontban megadott területeken! Kérjük, csak azoknak az esélyegyenlıségi területeknek az oszlopait töltse ki, melyeket a 9.1. pontban már megjelölt! (Módszertani segítséget az NFÜ honlapjáról letölthetı (www.nfu.hu) Esélyegyenlıségi útmutató ad.)

18

19 10. Környezeti fenntarthatóság Mutassa be a fenntarthatóság (fenntartható fejlıdés) horizontális szempont érvényesítését! A fenntarthatóság érvényesítése fenntarthatósági kategóriák szerint Jelölje meg (igennel), hogy jelenleg vagy a projekt fenntartás végéig mely kategóriában erısíti szervezete fenntarthatósági kultúráját! (Többet is választhat!) Felhívjuk figyelmét, hogy a pályázat befogadásának feltétele, hogy legalább egy kategória kiválasztásra kerüljön! Kategóriák: I. Környezettudatos menedzsment II. Létesítés (beruházás/eszközbeszerzés) B) Fenntartható projekt célkitőzések C) Zöld beszerzés III. Mőködtetés A) Anyag-, energia- és erıforráshatékonyság növelése B) Szennyezıanyag kibocsátás csökkentés C) Környezetegészség D) Szállítási igények csökkentése E) Ipari öko-szisztéma javítása A fenntarthatósági szempontok érvényesítése Azokban a kategóriákban, amelyekben vállalta a fenntarthatóság erısítését mutassa be, hogy milyen fenntarthatósági szempontokat érvényesít! (A vastagon szedett címsor meghatározza, a fenntarthatósági szempontokhoz kapcsolódó fı kategóriákat!) Válasszon legalább egy fenntarthatósági szempontot az egyes kategóriákon belül! A táblázatban megadott mértékegységnek megfelelıen adja meg jelenlegi fenntarthatósági helyzetét (4. oszlop) és a projekt fenntartás végéig várható átlagos értéket (5. oszlop).

20

21 Nyilatkozatok 1. Kijelentem, hogy a pályázat benyújtásának idıpontjában lejárt esedékességő, meg nem fizetett adótartozásom, adók módjára behajtható köztartozásom, illetve az Európai Unió tradicionális saját forrásai címen tartozásom az állam vagy az önkormányzat felé, ideértve az egészségbiztosítási és nyugdíjbiztosítási járulékot is, nem áll fenn. 2. Kijelentem, hogy a pályázat benyújtásának idıpontjában nem folyik ellenem csıd-, végelszámolási vagy felszámolási eljárás, továbbá amennyiben csıd-, végelszámolási vagy felszámolási eljárás indul ellenünk a pályázat elbírálásáig, illetve a Támogatási Szerzıdés lejártáig, annak tényét azonnal bejelentjük. 3. Tudomásul veszem, hogy nem nyújtható támogatás azon pályázó részére, akivel szemben az Európai Bizottságnak valamely támogatás visszafizetésére kötelezı határozata van érvényben, továbbá aki, vagy amely az államháztartás alrendszereibıl, az Európai Unió elıcsatlakozási eszközeibıl, vagy a strukturális alapokból juttatott valamely támogatással összefüggésben a Támogatási Szerzıdésben vállalt kötelezettségét neki felróható okból nem teljesítette. 4. Kijelentem, hogy az általam képviselt vállalkozás ellen az Európai Bizottságnak valamely támogatás visszafizetésére kötelezı határozata nincs érvényben. 5. Hozzájárulok ahhoz, hogy a pályázat befogadását követıen (a szerzıdéskötést megelızıen) a pályázatban foglaltakat az arra feljogosított szervezet elızetesen a helyszínen a 281/2006. (XII. 23.) Korm. rendeleteknek megfelelıen ellenırizze. A pályázat kedvezı elbírálása esetén hozzájárulok, hogy a pályázatban foglaltak megvalósításának szakszerőségét, valamint a támogatás rendeltetésszerő felhasználását az arra feljogosított szervek ellenırizzék. 6. Kijelentem, hogy a pályázat benyújtását megelızı 2 naptári éven belül államigazgatási szerv határozatában, illetve annak bírósági felülvizsgálata esetén a bíróság, munkavállaló bejelentés nélküli vagy munkavállalási engedély nélküli foglalkoztatása miatt jogerısen bírság megfizetetésére nem vagyok kötelezett. 7. A pályázat befogadását megelızıen a beruházás megvalósítását nem kezdem meg. 8. A pályázatban foglalt adatok, információk és dokumentumok teljes körőek, valódiak és hitelesek. 9. Kijelentem, hogy az adott tárgyban, jelen pályázat keretében, korábban nem vettem igénybe vissza nem térítendı támogatást. 10. Tudomásul veszem, hogy támogatás esetén a nyertes pályázó neve, a támogatás tárgya, a támogatás összege, a támogatott program megvalósítási helye a 16/2006. (XII.28.) MeHVM-PM együttes rendeletben szabályozott módon nyilvánosságra hozható. 11. Tudomásul veszem, hogy lejárt esedékességő, meg nem fizetett köztartozás esetén a köztartozás megfizetéséig támogatás nem illet meg, az esedékes támogatás folyósítása az államháztartás mőködési rendjérıl szóló 217/1998. (XII. 30) Kormány rendelet 92. (5) bekezdése szerint felfüggesztésre kerül, illetve az Áht. 13/A. -ának (6) bekezdése alapján az esedékes támogatás a köztartozások megfizetése érdekében - a támogatás ellenében vállalt kötelezettségeket nem érintı módon visszatartásra kerülhet. Igen/Nem

22 12. Hozzájárulok, hogy a Magyar Államkincstár keretében mőködı, alapvetıen pénzügyi szemlélető megfigyelı rendszer, az Országos Támogatási Monitoring Rendszer (OTMR) a jogszabályban meghatározott jogosultak (döntéshozók, elıirányzat kezelık, Monitoring Bizottságok) számára hozzáférési lehetıséget biztosíthasson a pénzügyi adatbázishoz. 13. Hozzájárulok, hogy az APEH, a 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet ának (4) bekezdése alapján, a pályázat elbírálása során a vállalkozás adótartozásra vonatkozó adatát a Közremőködı Szervezet és a Támogató tudomására hozza. 14. A felajánlani kívánt biztosíték: jelzálogjog ingatlanra, bankgarancia, biztosítási szerzıdés alapján kiállított készfizetı kezességvállalást tartalmazó kötelezvény, garanciaszervezet által vállalt kezesség, garanciabiztosítási szerzıdés alapján kiállított kötelezvény Biztosíték nyújtására nem vagyok kötelezett. 15. Hozzájárulok ahhoz, hogy elnyert támogatás esetén a Támogatási Szerzıdésben vállalt kötelezettségeim nem, vagy nem szerzıdésszerő teljesítése, illetve a szerzıdéstıl való elállás miatt visszavont támogatás az elállás idıpontjában érvényes jegybanki alapkamat kétszeres mértékével növelt összegének megfizetésére irányuló követelés érvényesítése bármelyik biztosíték beváltása (a biztosítékként elfogadott bankgarancia és azonnali beszedési megbízás, stb.) alapján történjen. 16. Hozzájárulok a pályázat szabályszerőségének és a támogatás rendeltetésszerő felhasználásának jogszabályban meghatározott szervek által történı ellenırzéséhez. 17. Kijelentem, hogy a fejlesztés megvalósításához szükségessé váló jogerıs hatósági engedélyekkel 18. Kijelentem, hogy a mőködéshez szükséges jogerıs hatósági engedélyekkel - rendelkezem. - legkésıbb a szerzıdéskötés idıpontjára rendelkezni fogok. - nincs szükség hatósági engedélyre. - rendelkezem. - legkésıbb a szerzıdéskötés idıpontjára rendelkezni fogok. - nincs szükség hatósági engedélyre. 19. Tudomásul veszem, hogy legfeljebb 5 évre kizárható az általam képviselt szervezet az adott célelıirányzat támogatási rendszerébıl, ha az alábbiakban meghatározott feltételekbıl legalább egy bekövetkezik: - szerzıdéses kötelezettségeimet nem, vagy 75%-ot el nem érı arányban teljesítem, - az elfogadott céltól eltérı feladatot valósítok meg, - bejelentési kötelezettségemnek haladéktalanul nem teszek eleget, ha a projekt meghiúsul, tartós akadályba ütközik, vagy a szerzıdésben vállaltakhoz képest késedelmet szenved.

23 20. Kijelentem, hogy a Pályázati felhívást és útmutatót megismertem, az abban foglalt feltételeket, kikötéseket és korlátozásokat magamra nézve kötelezınek ismerem el. Kijelentem, hogy a támogatást kizárólag a pályázati célnak megfelelıen használom fel, a támogatással megvalósuló projektet legalább a projekt fizikai befejezését követı 5. év végégig (KKVk esetében a 3. év végéig) az adott régióban fenntartom és üzemeltetem. Az adott támogatás Pályázati felhívásában és útmutatójában foglaltakat tudomásul vettem. Amennyiben a szervezet helyzetében változás áll be, illetve a pályázati célok megvalósítását akadályozó bármely esemény következik be, úgy a Közremőködı Szervezetet haladéktalanul értesítem. 21. Hozzájárulok ahhoz, hogy a pályázatban közölt személyes adatokat a Támogató és a Közremőködı Szervezet nyilvántartsa és kezelje. 22. Nyilatkozom, hogy - a mezıgazdasági tevékenységbıl származó nettó árbevétel kevesebb, mint az összes árbevétel 50%-a. 23. Tudomásul veszem, hogy csak abban az esetben vehetek igénybe csekély összegő támogatást, amennyiben az általam képviselt szervezet nem a Pályázati felhívás és útmutató B4 pontjában meghatározott ágazatokban tevékenykedik. 24. Nyilatkozom, hogy a projekt saját forrása rendelkezésre áll. 25. Nyilatkozom, hogy a projekthez tervezett banki hitel, mint saját forrás része támogatott hitel, melynek támogatástartalma: nem támogatott hitel. 26. A A Pályázó nem alanya az ÁFÁ-nak. Az elszámolásnál az ÁFA-val növelt (bruttó) összeg kerül figyelembevételre. (A-E-ig kiválasztós!) 26. B A pályázó az egyszerősített vállalkozói adóról szóló évi XLIII. (XI. 15.) törvény hatálya alá tartozik. Az elszámolásnál az ÁFA-val csökkentett (nettó) összeg kerül figyelembevételre. 26. C A pályázó alanya az ÁFA-nak, de a támogatásból finanszírozott projektje kapcsán ÁFA levonási jog nem illeti meg (tárgyi mentes tevékenységet vagy adólevonási joggal nem járó tevékenységet végez). Az elszámolásnál az ÁFA-val növelt (bruttó) összeg kerül figyelembevételre. 26. D A pályázó alanya az ÁFA-nak, a pályázatban megjelölt tevékenységgel kapcsolatban felmerült költségeihez kapcsolódó ÁFA-ra vonatkozóan adólevonási jog illeti meg. Az elszámolásnál az ÁFA nélküli (nettó) összeg kerül figyelembevételre. 26. E A pályázó alanya az ÁFÁ-nak és a jelen szerzıdéshez kapcsolódóan arányosítással állapítja meg a levonható és a le nem vonható ÁFA összegét. Az elszámolásnál az arányosítás számítását mellékelni kell. A költségek ebben az esetben az arányosítással korrigált értékben vehetık figyelembe 27. Nyilatkozom arról, hogy az általam képviselt vállalkozás mikro-, kis-, vagy középvállalkozásnak minısül (2004. évi XXXIV. törvény a kis- és középvállalkozásokról, fejlıdésük támogatásáról alapján). (Kamarákra, vállalkozások érdekképviseleti szervezeteire nem vonatkozik.)

24 28. Büntetıjogi felelısségem tudatában kijelentem, hogy az általam képviselt vállalkozás a devizajogszabályok alapján belföldinek minısül, Magyarországon székhellyel vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkezik, illetve magyarországi székhelyő gazdasági kamara, vagy vállalkozások érdekképviseleti szervezete. 29. Büntetıjogi felelısségem tudatában kijelentem, hogy az általam képviselt szervezet székhelye a Közép-Magyarországi régióban (KMR) van és a projekt megvalósítását követıen, a fejlesztés eredményeként létrejövı, a képviselt szervezet által nyújtott valamennyi szolgáltatást kiterjesztjük legalább egy másik - KMR-en kívüli - régióra is. (Csak a KMR székhelyő pályázóknak kell kitölteniük!) 30. Büntetıjogi felelısségem tudatában kijelentem, hogy az általam képviselt vállalkozás rendelkezik a tevékenysége folytatásához szükséges szakhatósági engedélyekkel. 31. Büntetıjogi felelısségem tudatában kijelentem, hogy az általam képviselt vállalkozás, valamint annak partner- vagy kapcsolódó vállalkozása ezen pályázati konstrukció (GOP-2.2.3) keretében a pályázat benyújtásának évében nem részesült támogatásban. 32. Kijelentem, hogy a fejlesztés nem kapcsolódik a Pályázati felhívás és útmutató C6 pontjában felsorolt tevékenységekhez. 33. Nyilatkozom, hogy jelen projekt tartalma a Pályázati felhívás és útmutatóban megfogalmazott célokkal összhangban van. 34. Vállalom, hogy a Pályázati felhívás és útmutató B6 pontjában és a pályázati adatlap 6.7. pontjában szereplı tervezett számokat, mint a jövıre vonatkozó kötelezettségvállalás követelményeit teljesítem. 35. Büntetıjogi felelısségem tudatában kijelentem, hogy a támogatásból létrejövı fejlesztés megvalósulásának helyszíne nem a Közép- Magyarországi régió területén van. 36. Büntetıjogi felelısségem tudatában kijelentem, hogy a pályázat keretén belül beszerezni kívánt informatikai eszközök megfelelnek a vonatkozó európai irányelveknek, illetve az azokat harmonizáló magyar rendeletek követelményeinek. 37. Büntetıjogi felelısségem tudatában kijelentem, hogy az általam képviselt vállalkozás tevékenysége, továbbá a tervezett projektünk a hatályos környezetvédelmi elıírásoknak megfelel. 38. Tudomásul veszem, hogy a támogatás által megvalósított fejlesztés eredménye a fenntartási kötelezettség fennállásának lezárultáig az Irányító Hatóság vezetıjének elızetes engedélye nélkül nem idegeníthetı el, nem terhelhetı meg, nem adható bérbe, haszonbérbe, haszonkölcsönbe, haszonélvezetbe, használatba - kivétel indokolt esetben, olyan célból és tartalommal, amely a projekt eredeti célkitőzését nem változtatja meg - a Pályázati felhívás és útmutató C11-es pontjának megfelelıen. 39. Büntetıjogi felelısségem tudatában kijelentem, hogy amennyiben a támogatandó projektünk franchise-hálózathoz kapcsolódik, a franchiserendszergazda az Európai Unió területén bejegyzett vállalkozások egyike lesz, továbbá tudomásul veszem, hogy a pályázat vonatkozásában a mesterlicenc tulajdonosa (mester-franchise vállalkozás) nem tekinthetı franchise-rendszergazdának. 40. Büntetıjogi felelısségem tudatában kijelentem, hogy az eszközbeszerzés a pályázó által aktivált beruházás keretében valósul meg.

25 41. Büntetıjogi felelısségem tudatában kijelentem, hogy a beszerzés nem operatív lízing és haszonbérlet keretében valósul meg, továbbá tudomásul vesszük, hogy amennyiben a zárt végő pénzügyi lízing keretében kívánjuk az eszközt beszerezni, a fejlesztésnek a tulajdonszerzésünkkel kell zárulnia úgy, hogy az elszámolható költségeket igazoló számlákat legkésıbb a szerzıdés aláírását követı 24. hónap végéig, vagy augusztus 31-ig (a két idıpont közül a korábbi idıpontig) kell benyújtanunk a közremőködı szervezetnek, valamint azt, hogy a támogatás csak a lízingcég részére fizetendı összeg tıkerésze után igényelhetı. 42. Tudomásul veszem, hogy a projekthez kapcsolódóan elnyerhetı maximális támogatás nem haladhatja meg a 85/2004 (IV. 19.) Korm. rendelet ában meghatározott, vonatkozó támogatási intenzitási értéket. 43. Tudomásul veszem, hogy a projekt fenntartási idıszakában a pályázat kiírói felé monitoring adatszolgáltatási kötelezettségem áll fenn. 44. Kijelentem, hogy fejlesztési adókedvezményben (A megfelelı szövegrészt válassza ki!) - nem részesültem. - részesültem, de a jelen projekt nem került bejelentésre. - részesültem a jelen projekttel. 45. Az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény 15. -ban megfogalmazott rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményeinek megfelelek. 46. Vállalom, hogy az esetleges egyéb támogatás elmaradása esetén (amennyiben az adott pályázati kiírás lehetıvé teszi egyéb támogatás igénybevételét) a hiányzó pénzösszeget saját forrásból biztosítom. 47. Tudomásul veszem, hogy nem nyújtható támogatás azon pályázó részére, amely a beruházást, illetve a fejlesztést olyan ingatlanon kívánja megvalósítani, amely a pályázat benyújtásának idıpontjában nem per- és igénymentes, kivéve, ha a pályázó az igény jogosultja, továbbá bérelt ingatlan esetében a bérleti szerzıdés kizárólagos joggal nem biztosítja a támogatással megvalósuló létesítmény üzemeltetésének lehetıségét legalább a fenntartási idıszak végéig. Amennyiben a beruházást, illetve fejlesztést osztatlan közös tulajdonban álló ingatlanon kívánják megvalósítani, a pályázat befogadásának feltétele a tulajdonostársak között közokiratba vagy teljes bizonyító erejő magánokiratba foglalt használati megállapodás, és az ahhoz tartozó használati megosztásra vonatkozó vázrajz pályázati dokumentációval történı benyújtása. A per- és igénymentesség követelményének az osztatlan közös tulajdon azon tulajdoni hányada vonatkozásában kell teljesülnie, amely a beruházás (fejlesztés) helyszíne. 48. Tudomásul veszem, az azonnali beszedési megbízás megadásának tényét a 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 87. (4) bekezdés eseteire, kivéve azon magánszemélyeket, akik a külön jogszabály szerint nem kötelesek pénzforgalmukat bankszámlán lebonyolítani, illetve azon támogatásokat, amelyeknek teljes folyósítására a zárójelentés elfogadása után, utólag kerül sor. 49. Büntetıjogi felelısségem tudatában kijelentem, hogy az általam képviselt vállalkozás, szervezet esetében a pályázat benyújtását megelızı utolsó lezárt, teljes év december 31-én az éves átlagos statisztikai állományi létszám minimum 1 fı..

PÁLYÁZATI ADATLAP KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM

PÁLYÁZATI ADATLAP KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM PÁLYÁZATI ADATLAP KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM Energetikai hatékonyság fokozása megújuló energiaforrással kombinálva c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: KEOP-2009-5.3.0/B A projektek az Európai

Részletesebben

PROJEKT ADATLAP A KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM

PROJEKT ADATLAP A KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM PROJEKT ADATLAP A KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM TELEPÜLÉSI SZILÁRDHULLADÉK-GAZDÁLKODÁSI RENDSZEREK FEJLESZTÉSE C. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 1. FORDULÓJÁHOZ KÓDSZÁM: KEOP 2009 7.1.1.1. érvényes: 2009.

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. Gazdaságfejlesztési Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. Gazdaságfejlesztési Operatív Program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ Gazdaságfejlesztési Operatív Program Akkreditált klaszterek vállalati innovációjának támogatása c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: GOP-2008-1.3.1/B A projektek az Európai

Részletesebben

Kérjük, hogy a Projekt adatlap kitöltése előtt olvassa el a kitöltési útmutatót! (Pályázati Útmutató XIV. fejezet)

Kérjük, hogy a Projekt adatlap kitöltése előtt olvassa el a kitöltési útmutatót! (Pályázati Útmutató XIV. fejezet) PROJEKT ADATLAP a Gazdasági Versenyképesség Operatív Program keretében a Kis- és középvállalkozások részére korszerű menedzsment rendszerek és technikák támogatása címmel meghirdetett Pályázati Felhíváshoz

Részletesebben

Összefoglaló. Közép-Magyarországi Operatív Program Mikro- kis- és kisvállalkozások technológia fejlesztése

Összefoglaló. Közép-Magyarországi Operatív Program Mikro- kis- és kisvállalkozások technológia fejlesztése Összefoglaló Közép-Magyarországi Operatív Program Mikro- kis- és kisvállalkozások technológia fejlesztése Kódszám: KMOP-2009-1.2.1/A Pályázati kiírás alapján Az összefoglalót készítette: OTP Hungaro-Projekt

Részletesebben

PROJEKT ADATLAP. a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program. Mikrovállalkozások fejlesztése tárgyú pályázathoz

PROJEKT ADATLAP. a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program. Mikrovállalkozások fejlesztése tárgyú pályázathoz 1 I. PROJEKT ADATLAP a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program Mikrovállalkozások fejlesztése tárgyú pályázathoz Kódszám: GOP-2011-2.1.1/M KMOP-2011-1.2.1/M 2 PROJEKT

Részletesebben

A megítélés dátuma. Megítélt támogatás (Ft)

A megítélés dátuma. Megítélt támogatás (Ft) PÁLYÁZATI ADATLAP Vállalati tanácsadási szolgáltatás támogatása Mikro-, kis- és középvállalkozások részére című pályázati felhíváshoz 1. VÁLLALKOZÁS ÁLTALÁNOS ADATAI (Cégkivonatban, vállalkozói igazolványban,

Részletesebben

1 sz. melléklet: Tartalomjegyzék

1 sz. melléklet: Tartalomjegyzék 1 sz. melléklet: Tartalomjegyzék Sorszám TARTALOMJEGYZÉK Az EGT/ Norvég Finanszírozási Mechanizmus keretében a magyar környezet- és természetvédelmi céllal létrejött társadalmi szervezetek támogatása,

Részletesebben

Projekt adatlap. a Gazdaságfejlesztési Operatív Program. Komplex technológiai fejlesztés és foglalkoztatás támogatása. tárgyú pályázathoz.

Projekt adatlap. a Gazdaságfejlesztési Operatív Program. Komplex technológiai fejlesztés és foglalkoztatás támogatása. tárgyú pályázathoz. I. Projekt adatlap a Gazdaságfejlesztési Operatív Program Komplex technológiai fejlesztés és foglalkoztatás támogatása tárgyú pályázathoz Kódszám: GOP-2011-2.1.3 1. TÁMOGATÁSI KONSTRUKCIÓ MEGJELÖLÉSE 1.1.

Részletesebben

GOP-2009-2.2.1. KMOP-2009-1.2.5.

GOP-2009-2.2.1. KMOP-2009-1.2.5. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program Vállalati folyamatmenedzsment és elektronikus kereskedelem támogatása c. pályázati konstrukcióhoz

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata 2009. december 17-ei rendkívüli közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből.

Jegyzőkönyvi kivonat. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata 2009. december 17-ei rendkívüli közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. Jegyzőkönyvi kivonat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata 2009. december 17-ei rendkívüli közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. 1. napirendi pont: Előterjesztés a Vas- és Villamosipari

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Program Vállalati folyamatmenedzsment és e-kereskedelem komplex támogatása c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: GOP -2009-2.2.3. A projektek

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program. Mikrovállalkozások fejlesztése tárgyú pályázathoz

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program. Mikrovállalkozások fejlesztése tárgyú pályázathoz PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program Mikrovállalkozások fejlesztése tárgyú pályázathoz Kódszám: GOP-2011-2.1.1/M KMOP-2011-1.2.1/M 1 A. ALAPVETİ

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Környezet és Energia Operatív Program Helyi hı és hőtési igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: KEOP-2009-4.2.0/A Érvényes:

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A pályázatot az alábbi címre kérjük beküldeni: Tiszaug Község Polgármesteri Hivatala 6064 Tiszaug, Rákóczi Ferenc út 51.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A pályázatot az alábbi címre kérjük beküldeni: Tiszaug Község Polgármesteri Hivatala 6064 Tiszaug, Rákóczi Ferenc út 51. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Kiíró: Tiszaug Község Önkormányzata Beadási határidő: 2011... Pályázat típusa: települési, civil szervezetek támogatása 1. A pályázat célja: Tiszaug község közigazgatási területén működő

Részletesebben

KISVÁLLALKOZÁSOK SZÁMÁRA TÁMOP-2.1.3/07/1

KISVÁLLALKOZÁSOK SZÁMÁRA TÁMOP-2.1.3/07/1 PÁLYÁZAT MUNKAHELYI KÉPZÉSEK TÁMOGATÁSA MIKRO- ÉS KISVÁLLALKOZÁSOK SZÁMÁRA TÁMOP-2.1.3/07/1 A LEGFONTOSABB TUDNIVALÓK: A program a munkahelyi képzést, a technológiaváltáshoz való alkalmazkodást, a vállalkozói

Részletesebben

PROJEKT ADATLAP. a Közép-Magyarországi Operatív Program. Mikro-, kis- és középvállalkozások technológia fejlesztése. tárgyú pályázathoz.

PROJEKT ADATLAP. a Közép-Magyarországi Operatív Program. Mikro-, kis- és középvállalkozások technológia fejlesztése. tárgyú pályázathoz. 1 I. PROJEKT ADATLAP a Közép-Magyarországi Operatív Program Mikro-, kis- és középvállalkozások technológia fejlesztése tárgyú pályázathoz Kódszám: KMOP-2013-1.2.1/A 2 PROJEKT ADATLAP 1. TÁMOGATÁSI KONSTRUKCIÓ

Részletesebben

Projekt adatlap. a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében

Projekt adatlap. a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében Projekt adatlap a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében Munkahelyi képzések támogatása mikro-és kisvállalkozások számára a konvergencia régiókban címmel meghirdetett pályázati felhívásához Kódszám:

Részletesebben

Magyar-Izraeli Ipari Kutatás-fejlesztési Co-funding Együttmőködési Pályázat

Magyar-Izraeli Ipari Kutatás-fejlesztési Co-funding Együttmőködési Pályázat Magyar-Izraeli Ipari Kutatás-fejlesztési Co-funding Együttmőködési Pályázat TET_IL PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ 2011 Tartalomjegyzék Magyar-Izraeli Ipari Kutatás-fejlesztési Co-funding Együttmőködési

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program Hulladékhasznosítási célú technológia fejlesztés c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: GOP-2009-2.1.4./H

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ A BALATON FEJLESZTÉSI TANÁCS PÁLYÁZATI KIÍRÁSA A NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁMOGATÁSÁVAL PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ A családbarát szolgáltatások fejlesztésének támogatására kiírt

Részletesebben

«hsz» TÁMOGATÓI OKIRAT

«hsz» TÁMOGATÓI OKIRAT KSZ név cím «hsz» Iktató szám: «Iktató_szám» Pályázó neve: «pályázó_neve» Pályázó címe: «irsz» «varos», «utca» Projekt azonosító száma: Tárgy: Támogatási kérelem elbírálása TÁMOGATÓI OKIRAT Értesítem,

Részletesebben

Projekt adatlap. a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Innovatív, kísérleti foglalkoztatási kezdeményezések- B komponens. c. pályázati felhívásához

Projekt adatlap. a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Innovatív, kísérleti foglalkoztatási kezdeményezések- B komponens. c. pályázati felhívásához I. Projekt adatlap a Társadalmi Megújulás Operatív Program Innovatív, kísérleti foglalkoztatási kezdeményezések- B komponens c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP 1.4.3.-08/2 A projektek az Európai

Részletesebben

Ügyféltájékoztató. 1. Alapvetõ cél és háttérinformáció

Ügyféltájékoztató. 1. Alapvetõ cél és háttérinformáció Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program Vállalati innováció támogatása c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: GOP-2009-1.3.1/A KMOP-2009-1.1.4 Ügyféltájékoztató 1.

Részletesebben

KIEMELT PROJEKT ADATLAP KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM

KIEMELT PROJEKT ADATLAP KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM KIEMELT PROJEKT ADATLAP KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM Középületek kiemelt jelentőségű épületenergetikai fejlesztése c. kiemelt projekt konstrukcióhoz Kódszám: KEOP-2015-5.7.0 Érvényes: 2015. május

Részletesebben

ÚTMUTATÓ AZ EMIR KITÖLTİ PROGRAM (PROJEKT ADATLAP) KITÖLTÉSÉHEZ. a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program. keretében meghirdetett

ÚTMUTATÓ AZ EMIR KITÖLTİ PROGRAM (PROJEKT ADATLAP) KITÖLTÉSÉHEZ. a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program. keretében meghirdetett ÚTMUTATÓ AZ EMIR KITÖLTİ PROGRAM (PROJEKT ADATLAP) KITÖLTÉSÉHEZ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében meghirdetett A pedagógiai, módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra

Részletesebben

Gazdasági és Közlekedési Minisztérium PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ

Gazdasági és Közlekedési Minisztérium PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Gazdasági és Közlekedési Minisztérium PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ A Nemzeti Energiatakarékossági Programból és a Sikeres Magyarországért Lakossági Energiatakarékossági Hitelprogramból megvalósuló, lakossági energiamegtakarítást

Részletesebben

Az Országos Egészségfejlesztési Intézet pályázati felhívása HIV/AIDS megelızése a civil szervezetekkel címmel

Az Országos Egészségfejlesztési Intézet pályázati felhívása HIV/AIDS megelızése a civil szervezetekkel címmel Az Országos Egészségfejlesztési Intézet pályázati felhívása HIV/AIDS megelızése a civil szervezetekkel címmel Hatályosság: 2009.12.09 - Az Országos Egészségfejlesztési Intézet pályázatot hirdet HIV/AIDS

Részletesebben

Észak-alföldi Régió Baross Gábor Program Regionális Innovációs Fejlesztési Programcsomag

Észak-alföldi Régió Baross Gábor Program Regionális Innovációs Fejlesztési Programcsomag Észak-alföldi Régió Baross Gábor Program Regionális Innovációs Fejlesztési Programcsomag EA_KFI_07 Pályázati útmutató a Kutatás-fejlesztési és innovációs programhoz 2008 1 Tartalomjegyzék 1. A támogatás

Részletesebben

Magyar Terület- és Regionális Fejlesztési Hivatal. Regionális Fejlesztés Operatív Program Irányító Hatóság

Magyar Terület- és Regionális Fejlesztési Hivatal. Regionális Fejlesztés Operatív Program Irányító Hatóság Magyar Terület- és Regionális Fejlesztési Hivatal Regionális Fejlesztés Operatív Program Irányító Hatóság Pályázati formanyomtatvány mellékletei (beadáskor ezeket a mellékleteket kitöltve be kell adni

Részletesebben