COUNTRY PAYMENT REPORT 2015

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "COUNTRY PAYMENT REPORT 2015"

Átírás

1 COUNTRY PAYMENT REPORT 15 Készítette az Intrum Justitia Az Intrum Justitia több ezer európai vállalkozástól gyűjt adatokat pénzügyi működésüket illetően, melyek alapján átfogó képet nyerhet az európai cégek üzletmenetének sajátosságairól. A felmérés eredményeit gazdasági és statisztikai adatokkal kiegészítve a Fizetési Országjelentés és az Európai Fizetési Jelentés című tanulmányokban közöljük. Az elemzések rálátást adnak mind az európai, mind a felmérésben résztvevő országokban tapasztalható fizetési kockázat mértékéről. MagYARORszág

2 2 country payment report 15 Magyarország A legfontosabb megállapítások A pontos fizetés munkahelyeket teremthet A megkérdezettek 16-a úgy nyilatkozott, hogy vállalkozásában új munkahelyek teremtésére is lenne lehetőség, ha partnerei gyorsabban fizetnének. Fizetési Index (KockázATI index) Az Európai Fizetési Kockázati Indexet három mutató együttese alkotja: a fizetési morál, a késedelmes fizetés kockázata és a késedelmes fizetések hatása. Gyakori a hosszabb fizetési határidő kérése A megkérdezett vállalkozások közel kétharmad része (65) kapott már arra irányuló kérést, hogy a számukra elfogadható fizetési határidőnél hosszabbat állapítsanak meg. Magas kockázat Fizetési Index (Kockázati index) Alacsony kockázat,55 Csökkenő kockázati várakozások A válaszadók 17-ának megítélése szerint az adósok csökkenő kockázatot jelentenek számukra a következő 12 hónap során. Ezzel szemben 4 ítéli úgy, hogy a kockázat mértéke emelkedni fog. Gazdasági fejlődés Magyarország EU28 átlag Egy főre eső GDP (euró) GDP növekedés () 3,6 1,3 Infláció (),6 Munkanélküliség () 7,7 1,2 Forrás: Eurostat várakozás

3 3 country payment report 15 Magyarország Fizetési késedelem A magyar cégek jellemzően 3 nap közötti fizetési határidőt szabnak meg fogyasztói, kereskedelmi és a közszférához tartozó partnereik számára is. A nagyobb éves árbevétellel és több munkavállalóval rendelkező cégek esetében a hosszabb fizetési határidő elfogadottabb. A tényleges fizetések átlagosan a 3 napos határidőn belül vannak, egyedül a közszférához tartozó partnerek esetében látszik ennél hosszabb határidő, átlagosan 4 nap. A magyar régiók között is tapasztalható enyhe eltérés: a dél-alföldi és a dél-dunántúli régiókban az átlagosnál rövidebb határidőket szabnak meg mindhárom szektorban. Lejárt követelések korosság szerinti megoszlása 15 3 napnál korábbi 79, nap közötti 15,1 9 napnál régebbi 1,4 A 3 napnál fiatalabb számlák aránya majdnem 8, ami a régiós átlaghoz képest is magasnak számít. A korosabb számlák aránya a nagyobb cégek esetén magasabb, a Dél-Dunántúli régióban a legmagasabb (19,7) a 9 napnál régebbi számlák aránya. Fizetési határidők Fogyasztói szektor (B2C) Kereskedelmi szektor (B2B) Átlagos előírt fizetési határidő (nap) Átlagos tényleges fizetési határidő (nap) 18,1,1 22,1 27,7 Közszféra 27,9 41,7 A fogyasztók számára jellemzően alacsonyabb fizetési határidőt átlagosan napot szabnak a megkérdezettek, míg üzleti partnereik és a közszférából származó partnereik számára már 3 naphoz közelít a megszabott fizetési határidő. A nagyobb méretű és magasabb árbevételű cégek jellemzően ezeknél magasabb fizetési határidőkkel dolgoznak. A ténylegesen tapasztalt fizetési határidők ennél pár nappal magasabbak, a közszféra esetében meghaladja a 4 napot, ami a régiós átlagnál is magasabb. A késve fizetés következményei A felsorolt lehetséges következmények közül a likviditási problémák és a bevétel-kiesés mutatja a legmagasabb arányokat. A válaszadók többsége szerint a késve fizetés alapvetően nincs hatással a felsoroltakra. A kisebb létszámú cégek ill. a déli és alföldi régiók esetében likviditási és növekedést akadályozó hatása valamivel magasabb az átlagnál. Az elbocsájtásokra gyakorolt hatást a válaszadók minden esetben gyengének érzékelték (1), viszont valamivel erősebb összefüggést látnak a létszámbővítés elmaradásával (). A megkérdezettek 16-a válaszolta, hogy valószínűleg, vagy biztosan tudna munkahelyeket teremteni, ha ügyfelei gyorsabban fizetnének. Ez az arány a kisebb méretű cégek esetében a legmagasabb. A késve fizetés következményei Ha ügyfelei gyorsbban fizetnének, vállalkozásának lenne lehetősége további munkaerő alkalmazására? 11 További kamatterhek Bevételkiesés Likviditási problémák Kismértékben Közepes vagy nagymértékben 6 Az időben történő fizetés munkahelyeket teremt 1 Túlélés veszélyeztetése 73 Biztosan igen Valószínűleg igen Valószínűleg nem A vállalkozás növekedésének akadályozása Elbocsájtások Létszámbővítés elmaradása Leírt veszteségek aránya () 1, A tanulmány azt mutatja, hogy a megkérdezett magyar vállalkozások teljes árbevételüknek 1,-át veszítik el azért, mert a számláik kifizetéséről lemondanak és az összeget veszteségként leírják. Ez évente összesen 675 millió euró veszteséget jelent. A magyar arány az észak-európai régióhoz hasonló (északi régió átlaga 1,9). Magyarországon belül a legnagyobb leírt vesztességről a dél-dunántúli cégek számoltak be (3,8), és az Észak-Alföldön szintén magasabb (2,9-os) arány tapasztalható. A késve fizetés okai Az adós pénzügyi nehézsége jelenik meg leggyakoribb okként, emellett az adós oldalán tapasztalható adminisztrációs hibát is gyakorinak ítélik. A legkevésbé a szándékosságot feltételezték válaszadóink. Jellemző még, hogy magas volt a nem tudom válaszok aránya is, azaz a vállalkozások valószínűleg nem próbálják felderíteni a fizetési késedelem okát.

4 4 country payment report 15 Magyarország A késve fizetés okai Az adós pénzügyi nehézségei Viták adódnak a kiszállított áruval, ill. a szolgáltatásokkal kapcsolatban Nem megfelelő számlaadminisztráció az ügyfél részéről Szándékos fizetési késedelem Előfordult-e már, hogy arra kérték, hogy egy Önnek is elfogadható hosszabb fizetési határidőt állapítson meg? Hosszabb fizetési határidő () 15 Nem 33 Igen, nagy vagy multinacionális vállalatok esetén 45 Igen, kisebb vagy közepes méretű vállalatok esetén 43 Igen, a közszférába tartozó vállalatok esetén 13 nem tudom 3 Are you familiar with the European Late Payment Directive? Ismeri Ön az Európai Kései Fizetés Elleni Direktívát? Fizetési kockázat várakozások A magyar vállalkozások legnagyobb hányada nem vár változást az adósok számát illetően, míg 17-uk azok csökkenésére számít. Közép-Magyarországon működő cégek esetében 21 volt az optimista cégek aránya, míg a nyugat-dunántúli régióban volt a legmagasabb a növekedést prognosztizáló cégek aránya (9,8). Előrejelzés Csökken Nem változik Nő Jogi szabályozás Európai Unió Késedelmes Fizetés Elleni Direktívája egy olyan kezdeményezés, melynek célja a késedelmes fizetések okozta problémák megoldása, de legalább korlátozása. Összeurópai szinten a megkérdezettek csupán 31-a ismeri az irányelveket, ami azt mutatja, hogy a Direktíva népszerűsítése még mindig fontos feladat. Az Európai Kései Fizetés Elleni direktíva bevezetése már megtörtént az EU országaiban. Ön észlelte-e ennek bármilyen hatását a fizetési határidők betartására vonatkozóan? 59 2 Milyen mértékben használja ki azt a lehetőségét, hogy számlánként 4 EUR behajtási költségátalányt terhelhet ki a késedelmesen fizető ügyfeleire? 3 96 európai Kései fizetés elleni direktíva nem vonatkozik a magánszemélyek részére kiállított számlákra. segítséget jelentene-e az az ön cége számára, ha az eu szabályokat fogalmazna meg a késedelmes fogyasztói teljesítésekre vonatkozóan is? Igen Nem Igen, a hatás pozitív, a fizetési késedelem csökken Nem vettem észre változást Egyáltalán nem Alkalmanként Minden esetben n.v. Igen Nem n.v.

5 5 country payment report 15 Magyarország Milyen óvintézkedéseket tesz a vállalkozása a nem fizető ügyfelek által okozott károk enyhítésére? Az alacsony kamatok mennyire érintik az Ön vállalkozását? Bankgarancia Hitelbiztosítás Hitelképesség vizsgálat Előrefizetés Követeléskezelés Faktorálás Egyik sem 12 Hitel-és kockázatkezelés Pénzügyi növekedés A hitel-és kockázatkezelés bonyolultabbá vált A hitel-és kockázatkezelés egyszerűbbé vált Alig érezhető a hatás A vállalkozás pénzügyi növekedése könnyebb lett A vállalkozás pénzügyi növekedése nehezebb lett Nincs jelentős változás EURÓPA A felmérés szerint az alacsony kamatszint - a várakozásokkal ellentétben - még nem érte el a kívánt hatást; az európai válaszadók 73-a nyilatkozott úgy, hogy az alacsony kamatoknak nincs beruházás élénkítő hatása a vállalkozásuk esetén. A magyar vállalkozások az alacsony kamatok hatását leginkább a beruházási költségek csökkenésében érzékelték, valamint abban, hogy több erőforrást tudtak allokálni működési költségeikre és innovációra. Jellemzően az 5 főnél több munkavállalót foglalkoztató cégek számoltak be az innovációs és beruházási lehetőségek javulásáról. A hitel- és kockázatkezelésre gyakorolt hatás nem érzékelhető, a pénzügyi növekedéssel kapcsolatban sem tapasztalt a válaszadók jelentős hányada változást. Mindössze 6 ítélte úgy, hogy könynyebbé vált a vállalkozás növekedése. A beruházási lehetőségek javulását a csökkenő beruházási költségek említésével párosította a legtöbb válaszadó, ebben régiónként eltérőek az eredmények: Közép-Magyarország, Észak-Alföld, Észak-Magyarország esetében jóval többen válaszolták ezt, mint a többi régióban, míg a Dél-Dunántúlon és Dél-Alföldön a többség nem érzékelt jelentős változást. Beruházások Gondolt-e már alternatív (nem banki) finanszírozási források igénybevételére, mint pl. új befektetői hálózat, kockázati tőke befektetők, magán-adósság alapok vagy tömeges finanszírozási platformok? 1 9 Alternatív finanszírozás lehetősége 9 66 Több erőforrás jut a működési költségekre Több erőforrás jut innovációra, kutatás-fejlesztésre Nincs változás Csökkentek a beruházási költségek Kevesebb erőforrás jut innovációra, kutatás-fejlesztésre Igen Nem Már igénybe veszek alternatív finanszírozási forrásokat

6 6 country payment report 15 Magyarország Milyen lépések segíthetnek Önnek vállalkozása fellendítésében? Mi, az Intrum Justitia hiszünk abban, hogy helyi, nemzeti és nemzetközi szinten számos olyan eszköz áll a cégvezetők rendelkezésére, melyek segítségével felvehetik a harcot a késedelmes fizetés ellen. Javaslataink az alábbiak: 1. Hozzon létre, folyamatosan fejlesszen és vezessen be egy kiegyensúlyozott és szilárd hitelezési politikát kockázatai és növekedése menedzselésére! 2. Mérje és kísérje figyelemmel a hitelezési folyamatában lekötött tőkét, a tőkeköltség csökkentése érdekében! 3. Ismerje meg ügyfeleit; rendszeresen ellenőrizze címüket, elérhetőségeiket és cégbírósági státuszukat! 4. Kössön olyan világos megállapodást ügyfeleivel, amely meghatározza az Önök üzleti tevékenységével kapcsolatos összes feltételt! 5. Integrálja az értékesítési, a marketing és a pénzügyi osztályokat és gondoskodjon a hatékony számlázási folyamatról, hogy el lehessen kerülni a mulasztásokat! 6. Kísérje figyelemmel a gazdasági és ágazati információkat, valamint a kiemelt ügyfelek fizetőképességét! 7. Erősítse meg ügyfélkapcsolatait a hitelezési folyamatok testre szabásával az egyes partnerek fizetési szokásai és a fizetési képessége alapján. 8. Küldjön gyors fizetési emlékeztetőket, és ahol lehetséges, számítson fel késedelmi kamatot! 9. Strukturálja ügyfélállományát a lehetséges kockázat és a növekedési potenciál alapján! 1. Tegyen azonnali lépéseket kintlévőségeinek csökkentése érdekében! Európai Fizetési Jelentés A jelentés alapjául szolgáló felmérés 29 európai országban 15. február-március folyamán készült. Az Európai Fizetési Jelentés felmérésben résztvevő országok és a nemzetközi szinten tapasztalható fizetési szokások kerülnek összehasonlításra. Ingyenes példányát a oldalról töltheti le.

Vállalati K+F Jelentés 2013

Vállalati K+F Jelentés 2013 Vállalati K+F Jelentés 2013 Magyarország, 2013. június 2 Eloszó Örömmel mutatom be a Deloitte Magyarország K+F és Állami Támogatások üzletágának Vállalati K+F Jelentését. A közép- és nagyvállalatok körében

Részletesebben

Munkaügyi Együttműködési Fórum

Munkaügyi Együttműködési Fórum Munkaügyi Együttműködési Fórum OSZTRÁK-MAGYAR INTEGRÁCIÓS MONITOR 2012 L&R TÁRSADALOMKUTATÓ INTÉZET Lechner, Reiter und Riesenfelder Sozialforschung OEG A-1060 Bécs, Liniengasse 2A/1 TEL: +43 (1) 595 40

Részletesebben

Kellemes Ünnepeket és jól fizetõ vevõkben gazdag Új Évet kívánunk minden kedves olvasónknak!

Kellemes Ünnepeket és jól fizetõ vevõkben gazdag Új Évet kívánunk minden kedves olvasónknak! II. évfolyam, 4. szám 2012. december Kellemes Ünnepeket és jól fizetõ vevõkben gazdag Új Évet kívánunk minden kedves olvasónknak! INTERJÚ E-SZÁMLA EU DIREKTÍVA ESETTANULMÁNY Interjú Keleti Józseffel, a

Részletesebben

Kilábalás göröngyös talajon

Kilábalás göröngyös talajon VERSENYKÉPESSÉG KUTATÓ KÖZPONT Kilábalás göröngyös talajon Gyorsjelentés a 2013. évi kérdőíves felmérés eredményeiről BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM Vállalatgazdaságtan Intézet 1093 Budapest, Fővám tér 8.

Részletesebben

www.pwc.com/hu Relatív optimizmus Áttekintés a hazai ipari termelő cégek gazdasági kilátásairól

www.pwc.com/hu Relatív optimizmus Áttekintés a hazai ipari termelő cégek gazdasági kilátásairól www.pwc.com/hu Relatív optimizmus Áttekintés a hazai ipari termelő cégek gazdasági kilátásairól Az ipari termelő cégek vezetői messze a legoptimistábbak Előszó A kihívásokkal teli üzleti környezet ellenére

Részletesebben

VÁLLALATI VÁLASZOK A GAZDASÁGI VÁLSÁGRA A MAGYAR ESET

VÁLLALATI VÁLASZOK A GAZDASÁGI VÁLSÁGRA A MAGYAR ESET VÁLLALATI VÁLASZOK A GAZDASÁGI VÁLSÁGRA A MAGYAR ESET. 1 / 32 Vállalati válaszok a gazdasági válságra a magyar eset A tanulmányt írták: Czibik Ágnes elemző, GVI (e-mail: agnes.czibik@gvi.hu) Makó Ágnes

Részletesebben

A kis- és középvállalkozások. fejlesztésének

A kis- és középvállalkozások. fejlesztésének A kis- és középvállalkozások fejlesztésének stratégiája 2007 2013 A kis- és középvállalkozások fejlesztésének stratégiája 2007 2013 A kis- és középvállalkozások fejlesztésének stratégiája (2007 2013)

Részletesebben

KPMG Vállalathitelezési Hangulatindex

KPMG Vállalathitelezési Hangulatindex KPMG Vállalathitelezési Hangulatindex 2014. november kpmg.hu KPMG Vállalathitelezési Hangulatindex Túl a gödrön! KPMG Vállalathitelezési Hangulatindex 3 A KPMG hatodik alkalommal készítette el felmérését

Részletesebben

2014. évi SBA-tájékoztató

2014. évi SBA-tájékoztató HU Vállalkozáspolitikai és Ipari Főigazgatóság 2014. évi SBA-tájékoztató MAGYARORSZÁG Összefoglaló Magyarország KKV-szektorának teljesítménye 2013-ig nem volt képes teljes mértékben magához térni a 2008-ban

Részletesebben

STATISZTIKAI TÜKÖR. Infokommunikációs (IKT-) eszközök és használatuk a háztartási, a vállalati (üzleti) és a közigazgatási szektorban, 2013.

STATISZTIKAI TÜKÖR. Infokommunikációs (IKT-) eszközök és használatuk a háztartási, a vállalati (üzleti) és a közigazgatási szektorban, 2013. 14. szeptember Infokommunikációs (IKT-) eszközök és használatuk a háztartási, a vállalati (üzleti) és a közigazgatási szektorban, 13 STATISZTIKAI TÜKÖR Tartalom Bevezetés...2 Összefoglalás...2 I. Az IKT-eszközökkel

Részletesebben

A kis- és középvállalkozások banki hitelezésének alakulása (1999 2007)

A kis- és középvállalkozások banki hitelezésének alakulása (1999 2007) 2008. HETEDIK ÉVFOLYAM 3. SZÁM 265 NÉMETHNÉ GÁL ANDREA A kis- és középvállalkozások banki hitelezésének alakulása (1999 2007) A hazai bankok az 1990-es évek legvégén nyitottak a kis- és középvállalkozások

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK...2 TÁBLÁZATOK ÉS ÁBRÁK JEGYZÉKE...3 VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ...4 BEVEZETÉS ÉS MÓDSZERTANI MEGJEGYZÉSEK...7 HITELPIAC...

TARTALOMJEGYZÉK...2 TÁBLÁZATOK ÉS ÁBRÁK JEGYZÉKE...3 VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ...4 BEVEZETÉS ÉS MÓDSZERTANI MEGJEGYZÉSEK...7 HITELPIAC... Bilek Péter Borkó Tamás Czakó Veronika Pellényi Gábor A mikro-, kis-, és középvállalkozások külső forrásbevonásának alakulása 2000-2005 között Készült a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium Kis- és Középvállalkozás

Részletesebben

Országos Fémipari Ipartestület XI. sz. hírlevele

Országos Fémipari Ipartestület XI. sz. hírlevele Országos Fémipari Ipartestület XI. sz. hírlevele Kedves Tagtársunk, Vállalkozó társunk! Az Országos Fémipari Ipartestület nevében a közelgő év vége alkalmából ez évi utolsó hírlevelünkkel kívánunk Önöknek

Részletesebben

Innováció a Nyugat-Dunántúlon

Innováció a Nyugat-Dunántúlon Innováció a Nyugat-Dunántúlon 2007 A kiadvány a Kutatás-fejlesztési Pályázati és Kutatáshasznosítási Iroda támogatásával jött létre MTA Regionális Kutatások Központja Pécs Győr, 2007 Innováció a Nyugat-Dunántúlon,

Részletesebben

Szabó-Morvai Ágnes A VÁLSÁG HATÁSA A KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOKRA. HÉTFA Kutatóintézet Bizalom és Vállalkozás Program Műhelytanulmányok III.

Szabó-Morvai Ágnes A VÁLSÁG HATÁSA A KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOKRA. HÉTFA Kutatóintézet Bizalom és Vállalkozás Program Műhelytanulmányok III. Szabó-Morvai Ágnes A VÁLSÁG HATÁSA A KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOKRA HÉTFA Kutatóintézet Bizalom és Vállalkozás Program Műhelytanulmányok III. Budapest 2010. szeptember 1. A kézirat lezárásának időpontja:

Részletesebben

MAGYAR VÁLLALATOK ÜZLETI HELYZETE ÉS VÁLASZLÉPÉSEI A GAZDASÁGI VÁLSÁGRA

MAGYAR VÁLLALATOK ÜZLETI HELYZETE ÉS VÁLASZLÉPÉSEI A GAZDASÁGI VÁLSÁGRA MAGYAR VÁLLALATOK ÜZLET HELYZETE ÉS VÁLASZLÉPÉSE A GAZDASÁG VÁLSÁGRA. 1 / 35 Magyar vállalatok üzleti helyzete és válaszlépései a gazdasági válságra A tanulmányt írták: Czibik Ágnes elemző, GV (e-mail:

Részletesebben

ÜZLETI KIHÍVÁSOK ÉS TERVEZÉS

ÜZLETI KIHÍVÁSOK ÉS TERVEZÉS ÜZLETI KIHÍVÁSOK ÉS TERVEZÉS Főbb makrogazdasági indikátorok A világválság oka, kronológiája, prognózisok A válság hatásai Magyarországon A hazai vállalatok kiemelt gazdasági mérőszámai Pénzügyi kockázatok,

Részletesebben

A hazai kis és közepes vállalkozások

A hazai kis és közepes vállalkozások A hazai kis és közepes vállalkozások helyzete és fejlesztési lehetőségei Dr. Kadocsa György Óbudai Egyetem, Keleti Károly Gazdasági Kar Szervezési és Vezetési Intézet kadocsa.gyorgy@kgk.uni-obuda.hu Absztrakt:

Részletesebben

Dorogi Ipartestület XI. sz. hírlevele

Dorogi Ipartestület XI. sz. hírlevele Kedves Tagtársunk, Vállalkozó társunk! Dorogi Ipartestület XI. sz. hírlevele A Dorogi Ipartestület nevében a közelgő év vége alkalmából ez évi utolsó hírlevelünkkel kívánunk Önöknek Boldog Békés Karácsonyt

Részletesebben

IPARI PARKJAINAK ÉS INKUBÁTORHÁZAINAK STRATÉGIAI FEJLESZTÉSÉT MEGALAPOZÓ FÓKUSZTANULMÁNY

IPARI PARKJAINAK ÉS INKUBÁTORHÁZAINAK STRATÉGIAI FEJLESZTÉSÉT MEGALAPOZÓ FÓKUSZTANULMÁNY AZ ÉSZAK-ALFÖLDI RÉGIÓ IPARI PARKJAINAK ÉS INKUBÁTORHÁZAINAK STRATÉGIAI FEJLESZTÉSÉT MEGALAPOZÓ FÓKUSZTANULMÁNY DEBRECEN, 2010 TARTALOMJEGYZÉK Rövidítések magyarázata... 2 Vezetői összefoglaló... 3 HELYZETFELTÁRÁS...

Részletesebben

ÉVES IDŐKÖZI MONITORING JELENTÉS

ÉVES IDŐKÖZI MONITORING JELENTÉS A KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK FEJLESZTÉSÉNEK STRATÉGIÁJA 2007-2013 ÉVES IDŐKÖZI MONITORING JELENTÉS 2009. ÉVI JELENTÉS 2010. JANUÁR 1 2 TARTALOMJEGYZÉK VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 5 1. A STRATÉGIAI KÖRNYEZET

Részletesebben

A HAZAI KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK FINANSZÍROZÁSI GYAKORLATÁNAK ISMERTETÉSE ÉS BEMUTATÁSA A KRI-SA KFT. PÉLDÁJÁN KERESZTÜL

A HAZAI KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK FINANSZÍROZÁSI GYAKORLATÁNAK ISMERTETÉSE ÉS BEMUTATÁSA A KRI-SA KFT. PÉLDÁJÁN KERESZTÜL BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS SZAK Nappali tagozat Külgazdasági vállalkozás szakirány A HAZAI KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK FINANSZÍROZÁSI GYAKORLATÁNAK

Részletesebben

JELENTÉS. (A TÁRKI Önkormányzati Adatbank. 2003 őszi adatfelvétele) Budapest, 2004. január

JELENTÉS. (A TÁRKI Önkormányzati Adatbank. 2003 őszi adatfelvétele) Budapest, 2004. január JELENTÉS (A TÁRKI Önkormányzati Adatbank 2003 őszi adatfelvétele) Budapest, 2004. január 1 A 2003. őszi adatfelvételt a TÁRKI Rt. az MTA Etnikai-nemzeti Kisebbségkutató Intézet, az OTKA (nyilvántartási

Részletesebben

A fogyasztási hitelezés tendenciái, kapcsolódó kockázatok és azok kezelése a magyarországi hitelintézetek és pénzügyi vállalkozások gyakorlatában

A fogyasztási hitelezés tendenciái, kapcsolódó kockázatok és azok kezelése a magyarországi hitelintézetek és pénzügyi vállalkozások gyakorlatában A fogyasztási hitelezés tendenciái, kapcsolódó kockázatok és azok kezelése a magyarországi hitelintézetek és pénzügyi vállalkozások gyakorlatában Készítette: Czinege Éva Dávid Zsuzsanna Szalay György Budapest,

Részletesebben

Műhelytanulmány. KKV-szektor: versenyképesség, munkahelyteremtés, szerkezetátalakítás 1

Műhelytanulmány. KKV-szektor: versenyképesség, munkahelyteremtés, szerkezetátalakítás 1 Kállay László KKV-szektor: versenyképesség, munkahelyteremtés, szerkezetátalakítás 1 Műhelytanulmány 1 A műhelytanulmány a TÁMOP-4.2.1.B-09/1/KMR-2010-0005 azonosítójú projektje, A nemzetközi gazdasági

Részletesebben

A hamisítás vállalati tapasztalatai magyarországon

A hamisítás vállalati tapasztalatai magyarországon A hamisítás vállalati tapasztalatai magyarországon KUTATÁSI JELENTÉS 2013. szeptember A kutatás a Hamisítás Elleni Nemzeti Testület megbízásából készült 2013.évben. A kutatást az industorg védjegyiroda

Részletesebben

Konjunktúrajelentés. A DUIHK 21. Konjunktúra-felmérésének eredményei

Konjunktúrajelentés. A DUIHK 21. Konjunktúra-felmérésének eredményei Konjunktúrajelentés A DUIHK 21. Konjunktúra-felmérésének eredményei www.duihk.hu Köszönetet mondunk közreműködésükért a válaszadó vállalatoknak valamint más uniós tagországok magyarországi kereskedelmi

Részletesebben

A MAGYAR VÁLLALKOZÁSOK IPARJOGVÉDELMI TUDATOSSÁGA KÉT KÉRDŐÍVES FELMÉRÉS TANULSÁGAI

A MAGYAR VÁLLALKOZÁSOK IPARJOGVÉDELMI TUDATOSSÁGA KÉT KÉRDŐÍVES FELMÉRÉS TANULSÁGAI Dr. Huszák Loretta Mészáros Eleonóra A MAGYAR VÁLLALKOZÁSOK IPARJOGVÉDELMI TUDATOSSÁGA KÉT KÉRDŐÍVES FELMÉRÉS TANULSÁGAI A felmérés előzményei és módszertana A Magyar Szabadalmi Hivatal* 2009-ben ismétlő

Részletesebben

Globális Gazdasági Bűnözés Felmérés

Globális Gazdasági Bűnözés Felmérés www.pwc.com/crimesurvey Gazdasági Bűnözés Felmérés Számítógépes bűnözés: Mennyire felkészültek a hazai vállalatok a veszélyekre? i jelentés 2011. december Tartalomjegyzék 1) Bevezetés 3 2) A legfontosabb

Részletesebben

A VÁLLALKOZÁSBARÁT ÜZLETI KÖRNYEZET ÉS A VERSENYKÉPESSÉG ÖSSZEFÜGGÉSEI MAGYARORSZÁGON VARGA JÁNOS 1

A VÁLLALKOZÁSBARÁT ÜZLETI KÖRNYEZET ÉS A VERSENYKÉPESSÉG ÖSSZEFÜGGÉSEI MAGYARORSZÁGON VARGA JÁNOS 1 A VÁLLALKOZÁSBARÁT ÜZLETI KÖRNYEZET ÉS A VERSENYKÉPESSÉG ÖSSZEFÜGGÉSEI MAGYARORSZÁGON VARGA JÁNOS 1 Összefoglalás: Napjaink világgazdaságát jelentős korszakváltás jellemzi, amelyben egyre intenzívebb versenyhelyzettel

Részletesebben