BP Etikai kódex. A mi kódexünk. Az, amiben hiszünk

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BP Etikai kódex. A mi kódexünk. Az, amiben hiszünk"

Átírás

1 A mi kódexünk Az, amiben hiszünk 1

2 Tartalomjegyzék Bevezetés 5 Miről szól a Kódexünk? 7 A Kódexünk négy alapon nyugszik 9 Zéró tolerancia a megtorlással kapcsolatban 10 Az Etikai és Megfelelőségi osztály szerepe 1. fejezet: Működési biztonság, 11 Egészség, biztonság, biztonságosság és a környezet megbízhatóság és felelősség védelme 2. fejezet: Munkatársaink 13 Tisztességes, méltóság teljes bánásmód és egyenlő esélyek mindenkinek 14 Tiszteletteljes és zaklatástól mentes munkahely megteremtése 16 Személyes adatok védelme és titoktartás 3. fejezet: Üzleti partnereink 18 Ajándékok és szórakoztatás helyes nyújtása és fogadása 21 Érdekütközések elkerülése 23 A verseny- és trösztellenes törvények betartása 26 Kereskedelmi korlátozások, exportkorlátozások és bojkottellenes törvények betartása 28 Pénzmosás megelőzése 29 Együttműködés a beszállítókkal 4. fejezet: Kormányok és közösségek, 31 Kenőpénz és korrupció kiküszöbölése amelyekkel együttműködünk 34 Kormányzatok kezelése 34 Közösségekhez történő csatlakozás, és azok jogainak és méltóságának tiszteletben tartása 35 Kommunikáció a befektetőkkel, elemzőkkel és a médiával 36 Politikai szerepvállalással kapcsolatos álláspontunk 5. fejezet: Vagyonunk és pénzügyi 38 Pontos és teljes tájékoztatás, nyilvántartások, jelentések feddhetetlenségünk és könyvelés 40 A BP vagyonának védelme 42 A szellemi tulajdon és a védett információk tiszteletben tartása 43 Bennfentes kereskedelem elkerülése 45 Digitális rendszereink felelős és biztonságos használata Függelék 48 Hivatkozások további tájékoztatáshoz egyes témákban Kódex tárgymutató 50 2

3 Azt mondjuk, ami igaz. Azt tesszük, ami helyes. Ahhoz, hogy évről évre megbízható vállalat lehessünk, következetes és magasabb rendű normákat kell kidolgoznunk, és tetteinkben, nyilatkozatainkban követnünk kell azokat minden nap, bárhol dolgozzunk is 3

4 Üdvözöljük Etikai Kódexünk oldalain. Ez a kézikönyv azokat az alapvető szabályokat ismerteti, amelyeket a BP minden dolgozójának be kell tartania, továbbá annak módját, miként kell a döntéseinket értékeinknek vezérelniük. A Kódex tájékoztatást nyújt arról, hogy meghatározott témákra vonatkozóan hol találhatók részletesebb normák és útmutatók. Más szóval, a Kódex segít abban, hogy nehéz helyzetekben helyesen cselekedjünk. Ez bizalmat épít és pozitív hatással van azokra, akikkel kapcsolatba kerülünk. A törvények országonként eltérőek, és azoknak mindig meg kell felelnünk, azonban globális vállalatként ennél többet kell tennünk. Ahhoz, hogy évről évre megbízható vállalat lehessünk, következetes és magasabb rendű normákat kell kidolgoznunk, és tetteinkben, nyilatkozatainkban követnünk kell azokat minden nap, bárhol dolgozzunk is. A BP-nél mindannyiunknak, kivétel nélkül, kötelességünk Etikai Kódexünket betartani és ennek betartását elősegíteni és nem szabad elfelejtenünk, hogy ennek elmulasztásával a BP-t és saját magunkat is veszélyeztetjük. Ha bármikor úgy érzi, hogy Kódexünket nem tartják be, vagy egyszerűen bizonytalan egy adott helyzetet illetően, nagyon fontos, hogy jelezze, és azonnal kérdezzen vagy ossza meg aggodalmát. A Kódexben részletesen megtalálja, hogyan teheti ezt meg, például az OpenTalk bizalmas segélyvonalon keresztül. Jó hírnevünk és jövőbeli sikerünk azon múlik, hogy mindannyian személyes felelősséget vállaljunk a Kódex gyakorlati alkalmazásáért. Együtt megmutathatjuk a világnak, hogy a BP egy erős értékek mentén egyesült vállalat olyan vállalat, amelyben büszkén vállalunk részt. Azt mondjuk, ami igaz. Azt tesszük, ami helyes. Bob Dudley, Vezérigazgató 4

5 Miről szól a Kódexünk? A Kódexünk útmutatót és támogatást nyújt az etikus és törvénytisztelő üzletvitelhez. E kettő elengedhetetlen sikerünkhöz. Kódexünk mutatja elkötelezettségünket amellett, hogy a helyes dolgokat cselekedjük, ideértve mások jogainak tiszteletben tartását. A BP szervezetének részeként Ön elfogadja, hogy támogatnia kell ezt az elkötelezettséget. Ha nem ezt teszi, saját magát, a munkatársait és a BP-t is veszélyezteti. Egyszerűen fogalmazva a Kódex be nem tartása a szakmai etikába ütköző viselkedésnek minősül, ami fegyelmi eljárást, vagy akár elbocsátást is maga után vonhat. Előzetes jóváhagyás nélkül Kódexünk egyetlen részétől sem lehet eltérni, ami Kódexünk iránti őszinte elkötelezettségünket tükrözi. Ennek koordinálását a Csoport Etikai és Megfelelőségi Tisztviselő végzi, aki beszerzi a jóváhagyásokat és gondoskodik arról, hogy az összes megfelelő jelentéstétel és felterjesztés megtörténjen. Ez tartalmazza a törvény által előírtakat. A Kódextől való eltérést csak kivételes körülmények között engedélyezik. Kinek kell betartani a Kódexünket? A rövid válasz: mindenkinek. A hosszú válasz az, hogy a BP kizárólagos tulajdonában lévő összes vállalat, valamint a BP irányítása alatt álló összes vegyesvállalat minden munkavállalójának, tisztségviselőjének olyan mértékben, amilyen mértékben azt a BP részesedése lehetővé és indokolttá teszi. Azokban az esetekben, amikor a BP-nek nincs teljes ellenőrzése egy vegyesvállalat fölött, minden tőlünk telhetőt megteszünk azért, hogy a vegyesvállalatok és vegyesvállalati partnereink hasonló alapelveket kövessenek. Olyan harmadik felekkel szeretünk dolgozni, akik e Kódexhez hasonló alapelvek mentén működnek. Ebbe beletartozik, hogy ahol lehet, ott szerződésben vállalják, hogy betartják az alkalmazandó törvényi előírásokat és a Kódexünknek megfelelően dolgoznak. Az összes alvállalkozónktól és munkavállalóiktól elvárjuk, hogy a Kódexünknek megfelelően cselekedjenek és betartsák annak alapelveit. Ha úgy véljük, hogy alvállalkozóink nem tartják be normáinkat, vagy szerződéses kötelezettségeiket, mérlegelni fogjuk a szerződések felbontását. Ha másokat felügyel Ön további felelősséggel tartozik a Kódexünk szerint: Legyen az etikus vezetés példaképe. Legyen a biztonságos vezetés példaképe, és teremtsen megfelelő környezetet a munkatársak számára, hogy könnyen megéljék biztonságra vonatkozó értékünket. Támogassa a BP etikai és megfelelőségi tevékenységeit. Bizonyosodjon meg arról, hogy csapatának minden tagja érti a Kódex és a helyi jogszabályok előírásait, és rendelkeznek azok betartásához szükséges erőforrásokkal. Tegye felelőssé csapattagjait az etikus viselkedésért, valamint a Kódex és a jogszabályok betartásáért. Juttassa következetesen érvényre Kódexünket. Biztosítsa, hogy a szervezetében bevezessék a megfelelő ellenőrző intézkedéseket a megfelelőséggel kapcsolatban. Támogassa beosztottjait abban, hogy kérdezzenek, és felvessék az etikával kapcsolatos aggályaikat, ehhez: - Bátorítsa őket, hogy mondják el a véleményüket. - Kezelje a felmerült aggályokat. - Biztosítsa, hogy annak, aki elmondja a véleményét, ne kelljen megtorlástól tartania. A törvény betartása, a normák kitűzése Mivel a BP több mint 80 országban folytat üzleti tevékenységet, Kódexünk nem fedheti le az összes különböző törvényt, alkalmazandó előírást és egyéb jogszabályokat. Ezért fontos ismerni azokat, amelyek a munkája szerinti helyen érvényesek. Mindenekelőtt a jogszabályokat kell betartani. Ahol a jogszabályok eltérnek a Kódexünktől, mindig a legszigorúbb normákat kell alkalmazni. Ha kérdése merülne fel ezzel kapcsolatban, beszéljen közvetlen felettesével, a HR, jogi, vagy az Etikai és Megfelelőségi osztállyal. 5

6 A BP kereskedelmi tevékenységeit erősen szabályozott környezet veszi körül amelyek időnként kihatnak a BP egyéb üzleti tevékenységeire. Alapvető fontosságú, hogy kereskedelmi és kapcsolódó üzleti tevékenységeinket a kereskedelmi szabályozás és megfelelőség keretrendszerén belül végezzük. E területen a globális kereskedelmi irányelvek a mi Kódexünkre épülnek. Meghatározzák azokat a viselkedési és feddhetetlenségi előírásokat, amelyek mindenkire vonatkoznak a BP-n belül, aki a kereskedelmi környezetben végez tevékenységeket. Ha ezzel kapcsolatban segítségre lenne szüksége, lépjen kapcsolatba az Etikai és Megfelelőségi osztállyal. Mindezek mellett kérjük, ne feledje, hogy a Kódex csak egy kiindulópont. Nem adhat választ minden helyzetre, és nem helyettesíti a jó ítélőképességet és a helyes viselkedést. A szükséges információ megszerzése... Ha egyes témákról részletesebb információkra lenne szüksége, a Kódexben további kiemelt információforrások szerepelnek ezeket ez a szimbólum jelöli. A függelékben a megadott dokumentumokhoz/honlapokhoz tartozó hivatkozások is megtalálhatók.... És a válaszok a kérdésekre Ha szeretné jobban érteni, hogy a Kódexünk a gyakorlatban hogyan működik, minden fejezetben az itt bemutatott szerint talál egy Kérdezz-Felelek részt. Kódexünk nem módosítja a foglalkoztatásának feltételeit. Azt mutatja be részletesen, hogy mit várunk el a BP minden munkavállalójától, és segítséget nyújt abban, hogy felelősek és tiszteletteljesek legyünk. A dokumentumban használt BP, vállalatunk és vállalat kifejezések a BP csoport vállalatait jelentik. 6

7 A Kódexünk négy alapon nyugszik 1. Amit teszünk Energiát szállítunk a világnak. Megtaláljuk, kiaknázzuk és előállítjuk a nélkülözhetetlen energiaforrásokat. Ezeket a forrásokat olyan termékekké alakítjuk, amelyekre az embereknek mindenütt szükségük van. A világ energiát igényel, és ez az igény egyre növekszik. Ez az energia számos formában jelenik meg. Az emberek és haladás számára mindenhol létfontosságú, és mindig az is marad. Elvárjuk, hogy tetteink során magasrendű normákat tartsunk be. Arra törekszünk, hogy iparágunkban biztonságos vezetők, világklasszis kezelők, jó vállalati állampolgárok és nagyszerű munkavállalók legyünk. Mi vagyunk a BP. 2. Amiért síkraszállunk Nagyon fontos számunkra, hogy hogyan szállítunk energiát a világnak. Mindenek felett ez a működésünk során tanúsított biztonsággal és kiválósággal kezdődik. Ez sikerünk szempontjából alapvető. Szemléletmódunk tiszteleten, következetességen és azon alapszik, hogy legyen bátorságunk a helyes dolgot tenni. Hisszük, hogy a siker munkatársaink energiájából építkezik. Eltökéltek vagyunk a tanulás iránt, és hogy bizonyos dolgokat jobban tegyünk. Függünk a legjobb technológia kifejlesztésétől és alkalmazásától, és hosszú távú kapcsolatok kialakításától. Elkötelezettek vagyunk az iránt, hogy a világ számára szükséges energia biztosításában ma és a holnap változó világában is valóban megkülönböztessük magunkat. Egy csapatként dolgozunk. Mi vagyunk a BP. 3. Amit értékelünk Munkavédelem A biztonság jó üzlet. Minden amit teszünk munkaerőnk és a minket körülvevő közösségek biztonságára épít. Törődünk a környezet biztonságos gazdálkodásával. Elkötelezettek vagyunk az iránt, hogy a világnak biztonságosan szállítsunk energiát. Tisztelet Tiszteletben tartjuk a világot, amelyben tevékenységünket folytatjuk. Ez a törvényeknek és szabályoknak történő megfeleléssel kezdődik. A legmagasabb etikai normákhoz tartjuk magunkat, és úgy viselkedünk, hogy elnyerjük mások bizalmát. Függünk a kialakított kapcsolatainktól és tiszteljük egymást, valamint azokat, akikkel együtt dolgozunk. Értékeljük az emberek és gondolatok sokszínűségét. Fontos számunkra, hogy kisebb és nagyobb döntéseink milyen következményekkel járnak a minket körülvevőkre. Kiválóság Veszélyes üzletágban működünk, és tevékenységünk szisztematikus és fegyelmezett vezetése révén elköteleztük magunkat a kiválóság mellett. A vállalatunk számára meghatározott szabályokat és normákat követjük és megvédjük. Elköteleztük magunkat a kiváló minőségű eredmények mellett, égünk a tanulás és fejlődés iránti vágytól. Ha valami nem jó, azt kijavítjuk. Bátorság Amit teszünk, az ritkán könnyű. A legjobb eredmények elérése gyakran megköveteli, hogy bátrak legyünk szembenézni a nehézséggel, felszólalni és kiállni amellett, amiben hiszünk. Mindig arra törekszünk, hogy helyesen cselekedjünk. A gondolkodás új módjait tárjuk fel és nem félünk segítséget kérni. Őszinték vagyunk önmagunkhoz és aktívan keressük a visszajelzést másoktól. Világunk rövidtávú prioritásai ellenére hosszú távú örökségre törekszünk. Egy csapat Bármi legyen is az egyéni erősség, együtt többet fogunk elérni. A csapatot személyes sikerünk elé helyezzük és elkötelezetten építjük képességét. Megbízunk egymásban, hogy mindenki teljesíti saját kötelezettségeit. 7

8 4 Problémák jelzése Mindannyiunk felelőssége, hogy jelezzük, ha kérdésünk merül fel a Kódexünkkel kapcsolatban, vagy úgy érezzük, hogy valaki megsérti azt. Amit teszünk, az ritkán könnyű. Bátornak kell lennünk ahhoz, hogy jelezzük a problémákat, és mindig arra törekedjünk, hogy helyesen cselekedjünk. Ez azt jelenti, hogy Önnek mindig segítséget kell kérnie, ha kérdése merül fel a Kódexünkkel kapcsolatban, vagy úgy érzi, hogy valaki nem tartja be azt. Ha tudomására jut, hogy valaki megsértette, vagy esetleg megsérthette a Kódexünket vagy egyéb jogszabályokat, azonnal jelentenie kell akár Önről, a vezetőjéről vagy bárki másról legyen is szó. A csalás és etikai vétség jelentésére vonatkozó normánk további információkat tartalmaz az esetek jelentésével kapcsolatban lásd hivatkozást a függelékében. A sürgős problémákat biztonsági kockázatként jelentse, ha lehet, így a lehető leggyorsabban választ kap. Elkötelezettek vagyunk az iránt, hogy következetesen megvizsgáljunk minden felvetett lehetséges szabályszegést, és azokkal méltányosan és felelősen foglalkozunk. Amint lehet, tanácsot vagy támogatást kell kérni annak érdekében, hogy egy probléma vagy aggodalom nehogy válsághelyzetté váljon. Az alábbiak közül választhat: Megbeszéli az ügyet a közvetlen felettesével általában ez a legjobb megoldás. Az üggyel az etikai és megfelelőségi vezetőjéhez (ECL) fordul. Kapcsolatba lép a jogi, HR vagy Etikai és Megfelelőségi osztállyal. Felveszi a kapcsolatot az OpenTalk-kall, ha kényelmetlennek érzi, hogy a fent meghatározott személyekhez forduljon. Az OpenTalk bizalmas módot kínál az etikával, megfelelőséggel, vagy a Kódexünk egyéb előírásaival kapcsolatos kérdései és aggodalmai megválaszolására. A segélyvonalat egy független vállalat üzemelteti, és a hét minden napján, éjjel-nappal rendelkezésére áll. Az OpenTalk segélyvonal több mint 75 nyelven fogadja a hívásokat. Ha felhívja az OpenTalk-ot, amit a legtöbb joghatóságban névtelenül is megtehet, a kezelő meghallgatja a problémáját vagy kérdését, ha szükséges, további kérdéseket tesz fel az ügy tisztázása érdekében összesítő jelentést ír a hívásról. A BP OpenTalk csapata ezután megkapja az összesítő jelentést kiértékelésre és további lépések meghozatalára, ahogy azt az ügy megkívánja. Az OpenTalk az alábbi számokon érhető el: Egyesült Királyságban: +44 (0) USA-ban: "R beszélgetés" hívószáma, amelynek hívása az Ön szempontjából költségmentes: A helyi számok teljes listája a következő honlapon található: Az alábbi honlapon keresztül is elküldheti jelentését: A Kódex megsértését az alábbi címen kell jelenteni: https://codeofconductcertification.bpweb.bp.com/breach/breach.aspx 8

9 Zéró tolerancia a megtorlással kapcsolatban A megtorlással kapcsolatos zéró tolerancia-politikánk együtt jár azzal a meggyőződésünkkel, hogy a problémák megbeszélése a leghelyesebb viselkedés. Ha jóhiszeműen szóvá tesz egy aggodalmat, vagy jelentést küld a szakmai etikába ütköző viselkedésről vagy etikai és megfelelőségi üggyel kapcsolatos nyomozásban vesz részt akkor a Kódexünk szerint cselekszik. A BP semmilyen körülmények között nem tolerálja az Önt érintő megtorlásokat. A megtorló intézkedéseket szakmai etikába ütköző viselkedésnek tekintjük, ami, ha bebizonyosodik, fegyelmi eljárást vagy akár elbocsátást vonhat maga után. A megtorlás sokféleképpen jelentkezhet, a mellőzéstől kezdve az igazságtalan elbocsátásig. Azzal is járhat, hogy zaklatásnak teszik ki Önt, abból a célból, hogy ne jelentse a Kódex esetleges megsértését. A megtorlásra vonatkozó összes panaszt komolyan vesszük, és mindegyiket alaposan kivizsgáljuk, majd meghozzuk a megfelelő intézkedéseket. Ha úgy gondolja, hogy valamelyik ismerősét megtorlás érte, haladéktalanul lépjen kapcsolatba az OpenTalk-kall vagy a csoport etikai és megfelelőségi és tisztségviselőjével, az emberi erőforrások osztály képviselőjével vagy a jogi osztállyal. K: Elmondjam, ami aggaszt? Úgy érzem, fel kellene hívnom az OpenTalk-ot, de félek tőle. A közvetlen felettesem olyasminek a megtételét kérte tőlem, amit veszélyesnek érzek, sőt, még törvénytelen is lehet. Attól félek, megnehezíthetik az életemet, ha jelentem ezt az ügyet. Mit tegyek? V: Fontos, hogy megossza aggodalmait egy esetlegesen súlyos üggyel kapcsolatban. Biztos lehet afelől, hogy az OpenTalk-hoz érkező összes hívást bizalmasan kezelik. Amennyiben pedig megtörténne, bár nem valószínű, hogy megtorlást alkalmaznak Önnel szemben, azt azonnal jelezze. A megtorlást nem fogjuk tűrni, és gyors intézkedéseket hozunk az ellen. K: Megtorlás áldozata vagyok? Három hónappal ezelőtt névtelenül felvettem a kapcsolatot az OpenTalk-kall. Attól tartottam, hogy a csapatvezetőm az egyik barátja vállalkozásának ítélt oda egy szerződést. Az ügyet kivizsgálták, és úgy tudom, intézkedéseket is hoztak. Azóta a munkatársaim nem beszélnek velem, és nem küldik el nekem a fontos üzenetváltásokat, és attól tartok, ez negatívan hathat a teljesítményemre is. Úgy érzem, a kollégáim tudják, hogy én jelentettem a csapatvezetőnket az OpenTalk-nál, és most bosszút állnak. V. Ez bizony lehet megtorlás, ezért meg kell vizsgáltatnia. Ha nem szívesen veti fel az ügyet a csapatvezetőjénél, lépjen kapcsolatba az emberi erőforrások osztály képviselőjével, csapatvezetőjének főnökével, a jogi osztállyal, az Etikai és Megfelelőségi osztállyal vagy az OpenTalk-kall. Ezt alapos kivizsgálás követi majd, annak felderítésére, hogy mi vezérli munkatársai viselkedését. Ha a vizsgálat azt tárja fel, hogy bosszút álltak, megtesszük a megfelelő intézkedéseket. 9

10 Az Etikai és Megfelelőségi osztály szerepe A BP etikai és megfelelőségi programjának irányítására és felügyeletére egy független hivatallal rendelkezik a csoport Etikai és Megfelelőségi tisztségviselő vezetése alatt. Etika és Megfelelőség Független véleménye van azokról a jelentős etikai és megfelelőségi kockázatokról, amelyekkel a BP szembesül, ha az ilyen kockázatok megvalósulhatnak és azokra megfelelő lépéseket kell tenni. Felméri a BP vezetői irányzatát és etikai kultúráját, valamint gondoskodik arról, hogy a legmagasabb etikai normákat kövessék. Meghatározza a BP hatékony etikai és megfelelőségi programjának elemeivel szemben támasztott elvárásokat, beleértve a kereteket, normákat, folyamatokat, rendszereket, eszközöket, oktatást és kommunikációt. Támogatja a BP üzletágait és funkcióit annak érdekében, hogy a programokat úgy valósítsák meg, hogy azok megfeleljenek saját etikai és törvényi kötelezettségeiknek, valamint hatékonyan kezeli/mérsékeli az azonosított etikai és megfelelőségi kockázatokat. Leállít minden olyan tranzakciót vagy tevékenységet, amely vélelmezhetően sérti a BP Etikai Kódexét vagy az alkalmazandó törvényi megfelelőségi előírásokat. Támogatást nyújt a munkatársaknak és másoknak, hogy segítse ezzel az etikai dilemmák megoldását, valamint a BP Viselkedési Kódexének, a BP normáknak és az alkalmazandó törvényeknek való megfelelést. Működteti az OpenTalk-ot, és gondoskodik arról, hogy a kapcsolódó kivizsgálások összhangban legyenek a csalás és etikai vétség jelentésére vonatkozó csoport normával. Független vizsgálatokat folytat adott esetben etikai vagy megfelelőségi ügyekkel kapcsolatban. Jogtanácsost tart és bíz meg a vizsgálatok lefolytatására és egyéb támogatás nyújtására a BP etikai és megfelelőségi programja számára. Támogatja és segíti az üzleti és funkcionális vezetőket, hogy következetes fegyelmi eljárásokat érvényesítsenek a BP Etikai Kódexének megszegése miatt, valamint az etikát és megfelelőséget beépítsék a teljesítményértékelésbe és egyéb HR folyamatokba. Objektíven figyelemmel kíséri és értékeli a BP etikai és megfelelőségi programjának alkalmasságát a csoport jelentős etikai és megfelelőségi kockázatainak kezelése/mérséklése szempontjából, és adott esetben javaslatot tesz a program javítására. Objektíven értékeli a BP etikai és megfelelőségi programjának hatékonyságát, hogy az megfeleljen az érintettek (beleértve a szabályozók) követelményeinek. A BP-t szabályozókkal és kormányzati tisztségviselőkkel képviseli az etikát és megfelelőséget érintő ügyekben. A BP etikai és megfelelőségi programjára vonatkozóan időszakos értékeléseket és jelentéseket készít a vezetőség, az igazgatóság biztonsági, etikai és környezetbiztosítási bizottsága, valamint a fő könyvvizsgálói bizottság számára. 10

11 1. fejezet: Működési biztonság, megbízhatóság és felelősség Minden amit teszünk munkaerőnk és a minket körülvevő közösségek biztonságára épít. Elsődleges fontosságúnak tartjuk saját, munkatársaink és mindazok biztonságának védelmét, akikkel kapcsolatba kerülünk. Emellett elköteleztünk magunkat a környezet védelme, és azon közösségek jogainak és méltóságának tiszteletben tartása mellett, amelyekben világszerte üzleti tevékenységet folytatunk. Veszélyes környezetekben működünk, és elköteleztük magunkat a kiválóság és tevékenységünk fegyelmezett vezetése mellett. Vezetőink felelőssége, hogy a biztonságos vezetés példaképei legyenek, és megfelelő környezetet teremtsenek a munkatársak számára, hogy könnyen megéljék biztonságra vonatkozó értékünket. Az egészségre, biztonságra, biztonságosságra és környezetre (angol rövidítése: HSSE) vonatkozó célkitűzéseink a balesetmentesség, személyi sérülések és a környezet károsításának elkerülése. Egészség, biztonság, biztonságosság és a környezet védelme Mindannyian osztozunk abban a felelősségben, hogy megvédjük az emberek egészségét, biztonságát, a biztonságosságot és a környezetet (HSSE). Ez vonatkozik a BP összes munkatársára és mindenkire, akit tevékenységünk érint. Ez elengedhetetlen jogiak tiszteletben tartásához és sikerünkhöz. Keményen dolgozunk azon, hogy javítsuk a környezetre és egészségre gyakorolt hatásunkat: A hulladék, a káros anyag- és gázkibocsátás csökkentésével. Az energia hatékony felhasználásával. A munkahelyi egészségi kockázatok csökkentésével. Biztonságos, magas minőségű termékek gyártásával. Mérhető HSSE teljesítménycélokat is kitűztünk az üzleti terveinkben, amelyek betartását mindannyian vállaljuk. A személyek és folyamatok biztonsága többet jelent, mint a szabályok puszta betartása. Mindannyiunknak elővigyázatosnak kell lennünk a munkavégzésünkkel kapcsolatos biztonsági kockázatokkal. Semmi sem lehet olyan fontos, hogy ne lehessen elég időt szentelni a biztonságos elvégzésére. Mindig Legyen Ön az első, aki megvédi a környezetében lévők biztonságát és jólétét. Tartsa be a vonatkozó törvényeket, és kövesse a helyi működési vezetői rendszer (OMS) vagy az irodai biztonság (OSF) előírásait. Állítson le minden olyan munkát, amelyet nem gondol biztonságosnak, egészségkárosító lehet, vagy amely valószínűsíthetően a környezetet károsító veszélyesanyag-kiszabadulást okoz. Csak olyan munkát vállaljon el, amelyhez megfelelő a szakképzettsége, egészségügyi állapota és elvégzéséhez kellőképpen kipihent és éber. Feltétlenül ismerje meg a munkavégzésének helyére vonatkozó vészhelyzeti eljárásokat. Segítse elő, hogy az Önnel dolgozók munkavállalók, alvállalkozók és harmadik felek a HSSE és működési elkötelezettségeinknek megfelelően cselekedjenek. Tartsa tiszteletben a veszélyes munkakörökben dolgozók képességeit. Jelentsen a helyi BP vezetőségnek minden balesetet, sérülést, megbetegedést, nem biztonságos vagy egészségtelen feltételt, incidenst, kiömlést, anyagok nem tervezett kikerülését a természetbe, illetve a törvények vagy a BP előírások esetleges megsértését, hogy azonnali intézkedéseket lehessen hozni. Soha ne feltételezze azt, hogy majd valaki más jelenti a kockázatot vagy problémát. Kérjen segítséget vagy tanácsot, ha nem biztos a HSSE-vel és a működési felelősségekkel kapcsolatban, vagy ha attól tart, hogy a munkavégzés során esetleg vagy ténylegesen megsértik a törvényt vagy a BP előírásokat. 11

12 Soha Ne dolgozzon akkor, ha teljesítményét alkohol, vagy receptre kapható/nem recept köteles gyógyszer, akár legális akár nem, rontja. Ne fenyegessen, félemlítsen meg senkit vagy lépjen fel erőszakosan senkivel szemben a munkahelyén vagy azokban a közösségekben, ahol tevékenységünket folytatjuk. Ne hozzon fegyvert még sportfegyvereket sem a BP létesítményeibe, vagy ne használjon fegyvert a BP üzleti tevékenységének elősegítése érdekében, hacsak erre engedélyt nem kapott. Ezek a tiltások és a jóváhagyási igény nem vonatkozik azokra a helyekre, ahol az alkalmazásuk vagy érvényesítésük szemben áll az adott hely alkalmazandó törvényeivel. A jóváhagyási eljárást a Regionális Biztonsági Tanácsadó kezdeményezi írásos kérvényben. Szükség van hozzá az alelnök, a csoport biztonság, az elnök, az Egyesült Államok helyszínein a BP America vagy a stratégiai részlegvezetőjének, vagy az Egyesült Államokon kívüli helyszíneken ennek megfelelő pozícióban lévő felelős vezetőnek a jóváhagyására. További információ Célunk a működési és HSSE kockázatok rendszeres kezelése, és a teljesítményünk javítása a működő egységek számára a működési vezetői rendszeren (OMS), míg az irodai munkatársak számára a munkahelyi biztonsági programon keresztül. Az OMS rendszerre és irodai biztonságra (OSF) mutató hivatkozások a függelékben találhatók. Ha többet szeretne megtudni a BP-n belüli HSSE-ről, OMS rendszerről és az irodai biztonságról (beleértve az OMS és irodai biztonság (OSF) alkalmazására vonatkozó információkat), látogasson el biztonsági és működési kockázatra vonatkozó honlapunkra a részleteket ld. a függelékben. A digitális biztonsági előírásokról további információkat tudhat meg a Kódex "Digitális rendszereink felelősségteljes és biztonságos használata" c. fejezetében. Ha kérdései vagy kételyei lennének a biztonságos működéssel kapcsolatban, számos módon felvetheti azokat. Például, beszélhet közvetlen felettesével vagy egy munkatársával. Ha inkább bizalmasan beszélne egy független személlyel, felhívhatja az OpenTalk-ot. K: Abba kellene hagynom a munkavégzést? Megbüntethetnek, ha abbahagyom a munkavégzést, amikor kételyeim támadnak a biztonsággal vagy környezetkárosítással kapcsolatban? V: Nem. Minden munkavállalónkat arra szeretnénk bátorítani, hogy érezzék magukat felhatalmazottnak a munkavégzés abbahagyására, ha úgy érzik, hogy az nem biztonságos, vagy környezetkárosítást okozhat. Nem tűrjük el, hogy bosszút álljanak azon, aki ezt jóhiszeműen teszi. Azt szeretnénk, ha a BP mindenki számára biztonságos munkahely lenne. Mindig jobb félni, mint megijedni. Ha nem szívesen vitatja meg a helyzetet a közvetlen felettesével, vegye igénybe az OpenTalk-ot vagy bármely más erőforrást, például a jogi osztályt vagy a helyi HSSE csapatot, emberi erőforrások vagy az Etikai és Megfelelőségi osztályt. K: Jelentenem kell kis mennyiségű veszélyes anyag kiömlést? Egy kevés anyag kiömlött, csak néhány liter. Jelentenem kell? V: Igen. Jelenteni kell a szénhidrogének és vegyi anyagok kiömlését vagy környezetbe jutását, akármilyen kis mennyiségről legyen is szó. Azonnal számoljon be erről a közvetlen felettesének, hogy meghozhassuk a megfelelő intézkedéseket, szükség szerint vállalaton belül vagy kívül jelenthessük, és feltárhassuk az okokat a hasonló események jövőbeli elkerülése érdekében. 12

13 2. fejezet: Munkatársaink Egy csapat vagyunk. Bármi legyen is az egyéni erősség, együtt többet fogunk elérni. A csapatot személyes sikerünk elé helyezzük és elkötelezetten építjük képességét. Emellett megbízunk egymásban, hogy mindenki teljesíti saját kötelezettségeit. Elkötelezettek vagyunk amellett, hogy olyan munkahelyet teremtsünk, amelyet az emberek jogainak tisztelete, felelősségtudat, kiválóság és kölcsönös bizalom jellemez. Értékeljük az emberek és gondolatok sokszínűségét. Hiszünk abban, hogy mindenkit egyenlő lehetőségek illetnek meg. Munkatársainkat érdemük szerint toborozzuk, választjuk ki és fejlesztjük tekintet nélkül fajra, színre, nemzeti hovatartozásra, vallásra, nemre, korra, szexuális beállítottságra, nemi identitásra, családi állapotra, hátrányos helyzetre, vagy egyéb törvények által védett jellemzőre. A vonatkozó törvényi keretrendszeren belül jóhiszeműen együttműködünk azokkal a szakszervezetekkel és egyéb testületekkel, amelyek munkatársaink kollektív választását követően képviselik őket. Tisztességes, méltóság teljes bánásmód és egyenlő esélyek mindenkinek Munkatársaink az egyik legnagyobb erősségünk. Értékeljük az emberek és gondolatok sokszínűségét, és minden munkatársunkban a BP csapat fontos tagját tiszteljük. Célunk, hogy a BP-nél mindenkit és mindenkit, akivel kapcsolatba kerülünk méltányosan, tiszteletteljesen és méltósággal kezeljük, és soha ne tegyük ki méltatlan diszkriminációnak. Célunk, hogy a BP munkatársaként Ön: Tisztában legyen munkakörének elvárásaival. Nyílt és konstruktív teljesítmény-értékeléseken vegyen részt. Megkapja a képességei fejlesztéséhez szükséges segítséget. Teljesítményéért tisztességes elbírálásban és jutalmazásban részesüljön. Meghallgassák és bevonják Önt a csapat teljesítményének javításába. Támogatást kapjon a személyes prioritásának kezelésben. Mindig A munkavállalók toborzására, kiválasztására, fejlesztésére és előmenetelére vonatkozó döntéseit érdemeikre alapozza. Döntéseit a szakképzettségükre, megmutatott szakértelmükre és elért eredményeikre alapozza. Várja el mindenkitől, akikkel együtt dolgozik (alvállalkozóktól, ügynököktől, vegyesvállalati partnerektől), hogy a tisztességes bánásmódra és egyenlő lehetőségekre vonatkozó normáinknak megfelelően cselekedjenek. Tartsa be az összes alkalmazandó munkaügyi és foglalkoztatási törvényt. Jelentse a törvények és a Kódex minden tudomására jutott megsértését és vegyen részt a vállalati kivizsgálásokban. Kérjen tanácsot, ha kételyei merülnek fel akár Önre, közvetlen felettesére vagy másokra vonatkoznak. Soha Ne engedje, hogy a faj, bőrszín, vallás, nem, kor, nemzeti hovatartozás, szexuális beállítottság, nemi identitás, családi állapot, hátrányos helyzet vagy a törvény által védett egyéb jellemző befolyásolja a munkavállalók toborzására, kiválasztására, fejlesztésére és előmenetelére vonatkozó döntéseit. Gyermek- és kényszer-munka Elköteleztük magunkat a kényszermunka minden formájának eltörlése és a gyermekmunka hathatós felszámolása mellett. Mindig Saját tevékenységünk, vagy a mi megbízásunkból mások által végzett tevékenységek során 13

14 figyeljen a gyermekmunkával vagy kényszermunkával kapcsolatos törvényszegés jeleire. Ezeket jelentse a BP vezetőségének, a HR vagy a jogi osztálynak. Gondoskodjon arról, hogy alvállalkozóink és a mi megbízásunkból dolgozó egyéb harmadik felek tisztában legyenek azzal az elvárásunkkal, hogy a BP-nek folytatott munkavégzés során nem alkalmazhatnak gyermek vagy kényszermunkát. Soha Ne alkalmazzon gyermeket vagy kényszermunkát. További információ Ha többet szeretne megtudni a sokszínűségre és befogadásra vonatkozó irányelveinkről és programjainkról, látogasson el a helyi "Munkatársaink" weboldalra. Ha kérdései lennének az egyenlő esélyekről vagy a sokszínűségről, lépjen kapcsolatba egy HR képviselővel. Ha kételyei merülnének fel a Kódex és a munkahelyére vonatkozó jogszabályok, szokások és gyakorlatok ütközése tekintetében, lépjen kapcsolatba közvetlen felettesével, az emberi erőforrások, a jogi vagy az Etikai és Megfelelőségi osztállyal. Ha egy független személlyel szeretne bizalmasan beszélni, hívja az OpenTalk-ot. K: Zárjuk ki a nőket? Olyan országban dolgozom, ahol a nőknek tilos azokra a munkákra jelentkezni, amelyeket a BP-nél kínálunk. Tudjuk, hogy ha női jelölteket terjesztünk az állami vegyesvállalati partner elé, elutasítják őket. Zárjuk ki őket? V: Ne. Ha kizárjuk a nőket, azzal azt jelezzük, hogy egyetértünk a diszkriminációval. Továbbra is a legjobb jelölteket kell előterjeszteni, az elutasítástól függetlenül. Ha példát mutatunk, azzal pozitív változásokat érhetünk el a jövőben. K: Muszáj az egyedülálló szülőkkel is lefolytatnom a felvételi elbeszélgetést? Azt hiszem, hogy a csapatomban keletkezett üresedés nem lenne megfelelő egy egyedülálló szülőnek, mert sok utazással jár. Nem előítéletről van szó, csak gyakorlatiasságról. Kötelező az egyedülálló szülőkkel is udvariasságból lefolytatnom a felvételi elbeszélgetést? V: Kötelező az összes olyan jelölttel elbeszélgetnie, akiknek a szakképzettsége megfelel a munka követelményeinek ez nem alapulhat személyes véleményen. Az ilyen feltételezések az alapelveinkbe ütköznek, és még törvénytelenek is lehetnek. Épp ennyire fontos, hogy a megfelelő képesítéssel rendelkező jelöltek meginterjúvolásának elmulasztásával azt kockáztatjuk, hogy a munkakörbe nem a legjobb jelöltet vesszük fel. A BP-nél az egyenlő esélyek azt jelentik, hogy mindenki egyenlő esélyeket kap. Tiszteletteljes és zaklatástól mentes munkahely megteremtése A BP-nél mindenkit tisztességes elbánás, udvariasság és tisztelet illet meg. Nem tűrjük a munkavállalók, alvállalkozók, beszállítók, ügyfelek vagy bárki más, akivel kapcsolatban állunk, bármilyen formájú bántalmazását vagy zaklatását. Tilos a becsmérlő vagy nem helyénvaló nyelvezet használata a teljesítményértékelő beszélgetések és felülvizsgálatok során. Mindazonáltal a teljesítmény javulásának vagy a magatartási változások szükségességét felvető teljesítményértékelő beszélgetések és felülvizsgálatok általánosságban nem jelentenek zaklatást vagy becsmérlést. Soha Ne viselkedjen úgy, hogy az okkal bántónak, megfélemlítőnek, rosszindulatúnak, diszkriminatívnak vagy sértőnek ítélhető legyen. Ne zaklassa szexuálisan munkatársait kéretlen szexuális tanácsokkal, szexuális szívesség kérésével és/vagy fizikai kapcsolattal, vagy egyéb szexuálisan sértő viselkedéssel. A zaklatás nem csak a munkahelyen vagy egy BP munkavállaló felé irányulva ütközik a Kódexünkbe, hanem akár a törvénybe is. Ne bocsátkozzék semmiféle zaklatásba az alábbi szándékkal vagy eredménnyel: 14

15 - Ellenséges vagy megfélemlítő munkahelyi környezet megteremtése, ideértve azt, hogy a munkatársaknak nem helyénvaló munkahelyi gyakorlatba kell bekapcsolódniuk, ha "be akarnak illeszkedni". - Egy személy munkahelyi teljesítményének befolyásolása ésszerűtlen módon. - Egy személy foglalkoztatási esélyeinek befolyásolása. Ne alázzon meg, rágalmazzon vagy bántson egy másik személyt. Ne sértegessen faji, etnikai, vallási vagy szexuális alapon, illetve fogyatékkal vagy életkorral kapcsolatosan, és ne meséljen ilyen természetű vicceket. Ne tegyen becsmérlő megjegyzéseket a szexuális irányultságra. Ne távolítsa el vagy szakítsa le a BP által elismert vonzalmi (affinitás) csoportok vagy üzleti erőforrás csoportok jóváhagyott kiírásait. Ne terjesszen vagy függesszen ki sértő anyagokat, ideértve a nem helyénvaló képeket, karikatúrákat és gyűlöletjeleket. Ne éljen vissza mások személyes adataival. Ne tegyen valótlan állításokat más személyről vagy a BP-ről. Ne terjesszen rosszindulatú pletykákat, illetve semmilyen módon se osszon meg sértő, becsmérlő vagy diszkriminatív információkat. Ezek csak példák. A BP-n belül a bántalmazásnak vagy zaklatásnak egyszerűen semmilyen formája sem megengedett. További információ A zaklatásra vonatkozó irányelvünkről további információk az emberi erőforrás weboldalon olvashatók a pontos hivatkozás a függelékben található. A munkahelyi erőszak kezelésével kapcsolatos tudnivalókért kérjük, olvassa el jelen Kódexben található "Működési biztonság, megbízhatóság és felelősség" c. fejezetet. Ha a bántalmazás vagy zaklatás bármilyen formáját tapasztalja vagy látja, jelentse közvetlen felettesének, a HR-nek, vagy lépjen kapcsolatba az OpenTalk-kal. Számítunk rá, hogy az ilyen súlyos ügyeket azonnal jelenti, hogy haladéktalanul közbe tudjunk lépni. A megtorlással kapcsolatos zéró tolerancia alapelvünk mindenkit megvéd, aki jóhiszeműen jelenti a Kódex vagy a törvények valós vagy vélt megszegését. K: Mit tegyek a főnökömmel kapcsolatban? Kényelmetlenül érzem magam, amikor a főnököm elhív egy italra, vagy házasságon kívüli viszonyokról beszél, amikor senki más nincs jelen. Mit tegyek? V: Ha nem szívesen vetné fel a kérdést a főnökénél, beszéljen a HR tanácsadójával. Ő amennyire csak lehet bizalmasan kezeli Ön információit, miközben lépéseket tesz a sértő viselkedés leállítására. Kapcsolatba léphet az OpenTalk-kal is, vagy igénybe vehet bármely más rendelkezésre álló helyi eszközt. K: Hogyan kezeljem a sértően viselkedő kollégákat? A csapatunknak van egy hallássérült tagja, aki másképp beszél, mint legtöbbünk. Néhány kollégám a háta mögött gúnyolódik rajta. Úgy gondolom, ez tiszteletlenség, és rosszat tesz a csapatnak, de mit tehetnék? V: Ez a viselkedés megengedhetetlen. Megpróbálhatna hatni a kollégái becsületességére és illemtudására. Vagy felvetheti az aggályait egy HR tanácsadónak, aki szakképzett ilyen szituációk kezelésében. Egy másik lehetőség, hogy igénybe veszi az OpenTalk-ot, vagy egyéb helyi eszközt. K: A főnököm megszegte a Kódexet? Tegnap teljesítményértékelő megbeszélésen vettem részt a főnökömnél, aki azt mondta, hogy javítanom kell a teljesítményemen és el kell érnem bizonyos célkitűzéseket az elkövetkező 60 napban, különben a munkaviszonyomat megszüntetik. Nem értek egyet az értékelésével, a fenyegetése pedig megfélemlített. Megszegte a Kódexünket? V: A BP vezetőitől azt várjuk, hogy a csapat tagjainak konstruktív, tiszteletteljes módon őszinte visszajelzést adjanak, annak érdekében, hogy mindenki maximálisan kiaknázza az önmagában rejlő lehetőségeket. Az adott szituációt a felettesével és a HR képviselőjével kell megbeszélnie, hogy teljesen világosan megfogalmazhassák a problémákat és elvárásokat. Azonban, ha a felettese sértő vagy nem helyénvaló nyelvezetet használt, az tilos; ebben az esetben jelentse az esetet a HR-nek, a 15

16 felsőbb vezetésnek vagy hívja az OpenTalk-ot. Személyes adatok védelme és titoktartás Elkötelezettek vagyunk amellett, hogy a személyes adatok titkosságát és bizalmas voltát tiszteletben tartsuk. Csak azokat a személyes adatokat kérjük el és tartjuk meg, amelyek szükségesek a BP hatékony működtetéséhez vagy a törvénynek való megfeleléshez. Mivel tiszteletben tartjuk az egyének magánélethez fűződő jogait, általában nem érdeklődünk afelől, hogy ki mit csinál munkaidőn kívül kivéve, ha az rontja a munkahelyi teljesítményt, vagy veszélyezteti a BP jó hírnevét vagy törvényes üzleti érdekeit. Mindig A személyes információkat minősítse bizalmas információnak. A hozzáférést korlátozza olyan megfelelő jogosultságokkal rendelkező személyekre, akiknek az ilyen információra egyértelműen üzleti célokból van szüksége. Csak olyan célokra használja becsületesen és a legteljesebb feddhetetlenséggel azokat a személyes információkat, amelyek hozzáféréséhez jogosultsága van, amelyeket az érintettek ismernek vagy elvárnak. A személyes információkat csak addig tartsa meg, ameddig azokra szükség van annak a törvényes célnak a teljesítése érdekében, amelyhez azokat gyűjtötték, vagy az egy jogszerű, szabályozó vagy megengedett üzleti szükséglet kielégítése érdekében szükséges. Ismerje a helyi adatvédelmi törvényeket, különösen, amikor személyes adatokat a származási országon kívülre küld át. Kérje ki az adatvédelmi tanácsadó vagy adatvédelmi koordinátor tanácsát a betartandó jogi előírások megismeréséhez. Legyen objektív, amikor személyekről írásos feljegyzéseket készít, és ne feledje, hogy a feljegyzéseket tartalmazó dokumentumok napvilágra kerülhetnek. Az összes személyes adat, beleértve az Ön véleményeit, legyen releváns, megfelelő, pontos és jogszerű. Az elektronikus médiumok használata esetén legyen körültekintő és megfontolt. Ne feledje, a számítógépen vagy egyéb elektronikus eszközökön létrehozott vagy tárolt információk nem biztos, hogy biztonságosak vagy titkosítottak. Azok bármikor értesítés nélkül hozzáférhetők, ellenőrizhetők vagy felülvizsgálhatók, a helyi törvényektől és jogszabályoktól függően. A személyes adatokat a BP adatvédelmi szabályainak megfelelően dolgozza fel, amelyek szabályozzák, hogy a BP vállalatcsoport hogyan kezeli együttesen a személyes adatokat. Ezek a jogi osztály honlapján olvashatók a pontos hivatkozás a függelékben található. Soha Ne próbáljon olyan személyes információkhoz hozzáférni, amelyekhez nincs jogosultsága, vagy amelyek megtekintését érvényes üzleti indok nem támasztja alá. Ne adjon át személyes adatokat senkinek, sem a BP-n belül, sem azon kívül, anélkül, hogy meggyőződne róla, hogy ez a helyes lépés. Ilyen esetekben mindig tegye meg a megfelelő biztonsági intézkedéseket. További információ Ha többet szeretne megtudni a személyes adatok védelméről, olvassa el a Kódex BP vagyonának védelme és Digitális rendszereink felelős és biztonságos használata című fejezeteit. A titoktartásról az Érdekütközések elkerülése és a Politikai szerepvállalással kapcsolatos álláspontunk fejezetekben olvashat részletesebben. Amennyiben további útmutatásra lenne szüksége a digitális rendszerek személyes használatáról, olvassa el a Digitális rendszereink felelős és biztonságos használata című fejezetet. Az adatmegőrzési időtartamokról részletesen a Pontos és teljes információk, nyilvántartások, jelentések és számvitel című fejezetben olvashat. Az adatvédelmi megfelelőségről teljes részletességgel a jogi osztály honlapján olvashat, ahol a gyakran ismételt kérdésekre is választ adunk - a pontos hivatkozás a függelékben található. Ha az adatvédelmi előírásokkal kapcsolatban további adatokra lenne szüksége, forduljon adatvédelmi 16

17 tanácsadójához vagy adatvédelmi koordinátorához. K: Mit tegyek, ha bizalmas nyilvántartásokat találok? Találtam egy jelentést a fénymásolóban, amely sok bizalmas személyzeti adatot tartalmaz, például a csapatunk fizetési információit. Senkit nem szeretnék bajba keverni, de nem hiszem, hogy helyes dolog, ha ilyen jellegű információkat otthagynak, hogy mindenki megnézhesse. Mit tegyek? V: A jelentést titoktartás mellett azonnal vissza kell juttatnia a HR részére, majd jelenteni kell a helyi adatvédelmi koordinátornak, hogy mit talált, és a lépéseket, amelyeket tett. Ezt a szabályszegést rögzíteni kell az erre szolgáló adatbázisban (a pontos hivatkozás a függelékben található). A titoktartás megőrzése és az adatvédelem a BP összes munkavállalójának személyes felelőssége. Bárki is hagyta a papírokat a fénymásolóban, pontos útmutatást kap az alkalmazottak (és ügyfelek) adataira vonatkozó titoktartási kötelezettségéről a BP-n belül. 17

18 3. fejezet: Üzleti partnereink A bizalmon és őszinte megbeszéléseken alapuló üzleti kapcsolatok mindenki javára válnak. Ezek sikereink szempontjából létfontosságúak. Annak érdekében, hogy üzleti kapcsolataink mindenki hasznára váljanak, meg kell értenünk az érintett partnereink igényeit, és őszintén, tiszteletteljesen és felelősen kell velük dolgoznunk. Az érintett partnerek közé tartoznak az ügyfeleink, alvállalkozóink, beszállítóink, vegyesvállalati partnereink és egyéb harmadik felek. Miközben versenyképesnek kell maradnunk, minden cselekedetünknek mindig törvényesnek és becsületesnek kell lennie. Felelősségteljes vállalat vagyunk, amely elkötelezett a kötelezettségei teljesítés a hosszú távú kapcsolatok kialakítása mellett. Ajándékok és szórakoztatás helyes nyújtása és fogadása Röviden Csak olyan ajándékokat és szórakoztatást nyújtunk illetve fogadunk el, amelyek üzleti célokat szolgálnak és nem jelentős értékűek illetve nem rendszeresek. Ajándékok adása és fogadása, valamint a közös szórakozás megengedett üzleti céllal kapcsolatban előmozdíthatja a konstruktív kapcsolatok kialakítását harmadik féllel. Azonban az ajándékok és szórakoztatás soha nem befolyásolhatja, vagy tűnhet úgy, hogy befolyásolja a BP munkatársainak vagy harmadik fél elfogulatlan döntéshozatalát. Azok soha nem kínálhatók vagy fogadhatók el azért, hogy egy üzleti ügyben kedvezményes bánásmódot kapjunk vagy biztosítsunk. Bizonyos ajándékok és szórakoztatás megkoptathatja mások BP-be vetett bizalmát, ezért ezeket kerülni kell. Ezek közé olyan ajándékok vagy szórakoztatás tartozik, amelyek megvesztegetésnek tűnhetnek, felvethetik az Ön vagy a BP érdekellentétét vagy rontják a BP jó hírnevét. Soha nem helyénvaló egy kormányzati tisztségviselő vagy bárki más döntését személyes előnyök felajánlásával befolyásolni. Támogatjuk a megvesztegetés és korrupció ellenes törvényeket, amelyek gyakran szigorú szabályokat tartalmaznak a kormányzati tisztségviselőknek vagy más harmadik félnek juttatott ajándékokra és szórakoztatásra vonatkozóan. A "vendéglátás" egy másik szigorúan szabályozott tevékenység, amelybe bele tartozik a harmadik fél (mint például egy kormányzati tisztségviselő vagy egy kereskedelmi vállalat munkavállalója) utazási, szállás vagy napi megélhetési költségeinek kifizetése egy BP iroda, telephely vagy más létesítmény meglátogatása kapcsán reklám célokból, a BP termékek vagy technológia előnyeinek szemléltetése vagy ismertetése céljából. Mi mindig betartjuk a kormányzati tisztségviselők vagy más üzleti partnerink vendéglátására vonatkozó törvényeket vagy szabályokat. Részletesen Az ajándékok és szórakoztatás alá tartozik minden olyan értékkel bíró dolog, amelyet egy személynek vagy családtagjának felajánlanak, vagy azt elfogadja. Az ajándék készpénz, vagy az alábbi példákban szereplő nem pénzbeli tételek lehetnek: Műalkotás Órák Ékszerek Berendezési tárgyak Előnyös árengedmények Kölcsönök Kedvező feltételek egy termékkel vagy szolgáltatással kapcsolatban Szolgáltatások Nyeremények Jótékonysági adományok Szállítás Másik vállalat járművének használata Szabadidős létesítmények használata Részvények vagy egyéb értékpapírok 18

19 Részvétel részvénykibocsátásokban Lakásfelújítás Belépőjegyek és ajándékutalványok A Szórakoztatás az, amikor egy harmadik felet elkísérünk egy rendezvényre. Ide tartoznak az üzleti étkezések, meghívások vagy jegyek pihenési, kulturális vagy sporteseményekre és programokra, valamint minden ehhez kapcsolódó utazás, szállás, étkezés és frissítők. A szórakoztatást ajándékként kell kezelni, ha a felajánló fél az adott rendezvényen nem szándékozik részt venni. Mindig Tartsa be az ajándék és szórakoztatás adására és fogadására vonatkozó legszigorúbb előírásokat, függetlenül attól, hogy azok szerepelnek-e ebben a Kódexben, továbbá valamennyi helyi belső irányelvet, harmadik felek szabályzatát, szerződéses feltételeket illetve alkalmazandó törvényi előírásokat. Azonnal adjon vissza minden, harmadik féltől kapott készpénzajándékot vagy készpénz helyettesítő eszközt, és a történtekről értesítse a jogi osztályt. Ha úgy érzi, hogy az ajándék elutasítása sértő lenne, jelentse ezt a közvetlen felettesének, aki eldönti, hogy Ön vagy a BP megtarthatja-e, odaadhatja-e jótékony célra (vagy magát az ajándékot, vagy az értékesítéséből származó pénzt), vagy vissza kell azt adni. Adjon vissza minden ízléstelen vagy tisztességtelen ajándékot. Szerezze be a jogi osztály jóváhagyását egy kormányzati tisztségviselők, beleértve állami vállalatok delegációit, "vendéglátási költségeinek" ideértve a szállítás, szállás vagy kapcsolódó utazási költségeket kifizetéséhez. Mielőtt egy kormányzati tisztségviselőknek ajándékot vagy szórakoztatást kínálna fel vagy adna, illetve kormányzati tisztségviselőktől ajándékot vagy szórakoztatást fogadna el, kérje ki a jogi osztály tanácsát, és a BP ajándékokra és szórakoztatásra vonatkozó nyilvántartásában vagy a helyi jóváhagyott ajándékokra és szórakoztatásra vonatkozó nyilvántartásban tartson nyilván minden, kormányzati tisztségviselőknek felajánlott/adott vagy kormányzati tisztségviselőktől kapott ajándékot és szórakoztatást. Ajándékok vagy szórakoztatás harmadik félnek történő felajánlása vagy harmadik féltől történő fogadása előtt szerezze be a megfelelő vezetői jóváhagyásokat, és szükség esetén a jogi osztály jóváhagyását. Be kell tartania a legszigorúbb jóváhagyási előírásokat, függetlenül attól, hogy azok az alábbi ábrán bemutatott szabályok-e vagy alkalmazandó helyi belső irányelvek. Szükség esetén a felajánlott, adott vagy fogadott ajándékokat és szórakoztatást pontosan jegyezze el a BP ajándékokra és szórakoztatásra vonatkozó nyilvántartásába vagy a jóváhagyott helyi ajándékokra és szórakoztatásra vonatkozó nyilvántartásba. Be kell tartania a legszigorúbb nyilvántartási előírásokat, függetlenül attól, hogy azok az alábbi ábrán bemutatott szabályok-e vagy alkalmazandó helyi belső irányelvek. Ajándék értéke Szórakoztatás (beleértve az étkezéseket) értéke * Jóváhagyási előírások Nyilván-tartásba vételi előírások < $50 < $150 Előzetes jóváhagyás nem szükséges Nyilván-tartásba vétel nem szükséges. > 50$ és < 250$ > $150 és < $1,000 Közvetlen felettes jóváhagyása szükséges. Csoportve-zetők saját maguknak jóváhagy-hatják. Nyilván-tartásba kell venni az ajándé-kokra és szóra-koztatásra vonatkozó nyilvántartásba. 19

20 > $250 > $1,000 Csoportve-zetői jóváhagyás szükséges. Csoportve-zetők saját maguknak jóváhagy-hatják. Nyilván-tartásba kell venni az ajándé-kokra és szóra-koztatásra vonatkozó nyilvántartásba. A fenti előírások mellett a következő előírásokat kell alkalmazni a kormányzati tisztségviselőknek adott, vagy kormányzati tisztségviselőktől elfogadott ajándékokra és szórakoztatásra vonatkozóan: Kormányzati tisztségviselőknek történő ajándék vagy szórakoztatás felajánlása vagy nyújtása, illetve ajándék és szórakoztatás kormányzati tisztségviselőktől történő elfogadása előtt kérje ki a jogi osztály tanácsát. Kormányzati tisztségviselők vendéglátási költségeinek kifizetése vagy azok kifizetésének felajánlása előtt kérje meg a jogi osztály jóváhagyását. A kormányzati tisztségviselőknek felajánlott/adott, vagy kormányzati tisztségviselőktől elfogadott összes ajándékot és szórakoztatást azok értékétől függetlenül nyilvántartásba kell venni. * Az ábra használatakor a következőket mérlegelje: 1. Étkezés/szórakoztatás nyújtása másoknak: Egy eseményen harmadik fél szervezetnek nyújtott étkezés/szórakozás teljes értékét vegye alapul. Például, ha egy adott rendezvényen ugyanattól a szervettől több személyt is szórakoztat, az érték az összes vendég szórakoztatására elköltött teljes összeg lesz. 2. Étkezés/szórakoztatás elfogadása másoktól: Csak az Önnek személy szerint nyújtott étkezés/szórakoztatás értékét vegye alapul (beleértve az Ön feleségének vagy nem a BP-nél dolgozó családtagjának nyújtott étkezés/szórakoztatás értékét). Soha Ne ajánljon fel, adjon vagy fogadjon el olyan ajándékot vagy szórakoztatást, ami: - Csúszópénzként, kenőpénzként, lefizetésként, vagy a vesztegetés- és korrupcióellenes törvények vagy egyéb BP normák megszegéseként értelmezhető. - készpénz vagy készpénz-helyettesítő eszköz, például banki csekk, pénzutalvány, befektetésre alkalmas értékpapírok, ajándékutalvány/kártya vagy forgatható értékpapírok. - Valami másért cserébe kérték vagy ajánlották fel. - Illetlen, szexuális irányultságú, nem felel meg a kölcsönös tiszteletre vonatkozó elkötelezettségünknek, vagy hátrányosan érintheti a jó hírnevünket. Ne ajánljon fel, adjon vagy fogadjon el ajándékot vagy szórakoztatást harmadik félnek illetve féltől, ha Ön egy olyan pályázatban vagy versenytárgyalásban érintett vagy lehet érintett, amelyben az adott fél részt vesz, kivéve, ha azt az etikai és megfelelőségi osztály engedélyezte. Ne fizessen ki személyesen ajándékokat vagy szórakoztatást azért, hogy így ne kelljen azt nyilvántartásba venni vagy jóváhagyatni. Ne titkolja el, vagy ne segítsen másnak eltitkolni ajándékok és szórakoztatás felajánlását, adását vagy elfogadását. Közvetlen felettesének előzetes jóváhagyása nélkül ne ajánljon fel vagy adjon ugyanannak a harmadik félnek, illetve fogadjon el ugyanattól a harmadik féltől ajándékot vagy szórakoztatást évente kettőnél több alkalommal. További információ Ha kérdése vagy aggálya merülne fel az ajándékokra és szórakoztatásra vonatkozó irányelvekkel kapcsolatban, lépjen kapcsolatba a közvetlen felettesével, vagy az etikai és megfelelőségi vezetővel, a jogi vagy az etikai és megfelelőségi osztállyal. További információt a Kódex "Kenőpénz és korrupció kiküszöbölése", "Érdekütközések elkerülése" és a "Kormányzatok kezelése" című fejezetei tartalmaznak. A BP ajándékokra és szórakoztatásra vonatkozó nyilvántartását, valamint a kormányzati tisztségviselők vendégül látására vonatkozó jóváhagyást a függelékben található hivatkozásokon keresztül is megnyithatja. 20

A Piros könyv Az üzleti magatartás szabályzata

A Piros könyv Az üzleti magatartás szabályzata A Piros könyv Az üzleti magatartás szabályzata A feddhetetlenség a legfontosabb. Úgy kell dolgoznunk a mindennapok során, hogy megfeleljünk azoknak a legmagasabb szintű etikai normáknak, amelyek elvárhatók

Részletesebben

A Generali Csoport Beszállítói Etikai Kódexe

A Generali Csoport Beszállítói Etikai Kódexe A Generali Csoport Beszállítói Etikai Kódexe Szerkesztette Grafikai koordináció Vállalati Kommunikáció Jóváhagyta Assicurazioni Generali S.p.A. Igazgatósága Milánó, 2011. december 16. Bevezető Az elmúlt

Részletesebben

Csúszópénz- és korrupció-ellenes szabályzat

Csúszópénz- és korrupció-ellenes szabályzat 1 Csúszópénz- és korrupció-ellenes szabályzat A szabályzat célja A csúszópénz- és korrupció-ellenes szabályzat útmutatást ad az alkalmazottaknak és a szerződéses partnereknek, beszállítóknak, alvállalkozóknak,

Részletesebben

Vállalati kultúránk elemi alapját a felelősségtudatos és tiszteletteljes, morális munkavégzés képezi.

Vállalati kultúránk elemi alapját a felelősségtudatos és tiszteletteljes, morális munkavégzés képezi. MAGATARTÁSI KÓDEX 2 ELŐSZÓ Vállalati kultúránk elemi alapját a felelősségtudatos és tiszteletteljes, morális munkavégzés képezi. Elkötelezettek vagyunk a fair, átlátható és tisztességes tényleges verseny

Részletesebben

ETIKAI KÓDEX. Rába Járműipari Holding Nyrt.

ETIKAI KÓDEX. Rába Járműipari Holding Nyrt. Rába Járműipari Holding Nyrt. ETIKAI KÓDEX 9027 Győr, Martin u. 1. Postacím: 9002 Győr, Pf.: 50 Telefon: 06-96-622 600 Fax: 06-96-624 909 E-mail: raba@raba.hu www.raba.hu Tartalomjegyzék A kódex hatálya...3

Részletesebben

A Pfizer megvesztegetés és korrupció elleni nemzetközi üzleti alapelvei

A Pfizer megvesztegetés és korrupció elleni nemzetközi üzleti alapelvei A Pfizer megvesztegetés és korrupció elleni nemzetközi üzleti alapelvei A Pfizernél régóta fennálló szabályozás tiltja a megvesztegetést és korrupciót az Egyesült Államokban és külföldön végzett üzleti

Részletesebben

MÜTF ALUMNI SZAKMAI KÖZÖSSÉG ETIKAI KÓDEXE

MÜTF ALUMNI SZAKMAI KÖZÖSSÉG ETIKAI KÓDEXE MÜTF ALUMNI SZAKMAI KÖZÖSSÉG ETIKAI KÓDEXE 2011 1. Az Etikai Kódex célja és alapelvei 1.1 A MÜTF ALUMNI SZAKMAI KÖZÖSSÉG (továbbiakban: MASZK) Etikai Kódexe a Közösség etikai önszabályozásának dokumentuma.

Részletesebben

Családi Vállalkozások Országos Egyesülete ETIKAI KÓDEX

Családi Vállalkozások Országos Egyesülete ETIKAI KÓDEX Családi Vállalkozások Országos Egyesülete ETIKAI KÓDEX 2014 Tartalomjegyzék Az Etikai Kódex alkalmazási köre... 3 Magatartás az Egyesületben, illetve azon kívül... 3 A jogszabályok betartása... 3 Kapcsolat

Részletesebben

CSR IRÁNYELV Tettek a fenntartható fejlõdés érdekében

CSR IRÁNYELV Tettek a fenntartható fejlõdés érdekében CSR IRÁNYELV Tettek a fenntartható fejlõdés érdekében A Toyota alapítása óta folyamatosan arra törekszünk, hogy kiváló minõségû és úttörõ jelentõségû termékek elõállításával, valamint magas szintû szolgáltatásainkkal

Részletesebben

A KNAUF MAGATARTÁSI KÓDEXE

A KNAUF MAGATARTÁSI KÓDEXE A KNAUF MAGATARTÁSI KÓDEXE Tisztelt munkavállalóink! Az elmúlt 80 év során a Knauf családi vállalkozásból az építőanyag-ipar egyik nemzetközi vezető szereplőjévé vált. Üzleti vállalkozásunk sikerének elengedhetetlen

Részletesebben

DÁTUM: 2014. MÁRCIUS 17., 2.0 VERZIÓ ALVÁLLALKOZÓI NYILATKOZAT

DÁTUM: 2014. MÁRCIUS 17., 2.0 VERZIÓ ALVÁLLALKOZÓI NYILATKOZAT DÁTUM: 2014. MÁRCIUS 17., 2.0 VERZIÓ ALVÁLLALKOZÓI NYILATKOZAT 1 / 4 Tisztelt alvállalkozónk: A Sapa egy számos területen tevékenykedő nemzetközi ipari vállalatcsoport. A Sapa üzleti tevékenységében mélyen

Részletesebben

2011 Április. Szállítói Etikai Szabályzat

2011 Április. Szállítói Etikai Szabályzat 2011 Április Szállítói Etikai Szabályzat BEVEZETÉS A magas etikai színvonalon folytatott üzleti tevékenység alapvető fontosságú a Sodexo számára. Ennek tükrében jött létre a Szállítói Etikai Szabályzat,

Részletesebben

A SIKA ÉRTÉKEI ÉS ALAPELVEI

A SIKA ÉRTÉKEI ÉS ALAPELVEI A SIKA ÉRTÉKEI ÉS ALAPELVEI SIKA EGY VILÁGSZINTŰ BESZÁLLÍTÓ ALAPELVEI ÉS HAGYOMÁNYAI Több mint 100 évvel ezelőtt a jövőbe látó feltaláló, Kaspar Winkler megalapította Svájcban a Sikát, mely mára sikeres

Részletesebben

Jövőkép, Küldetés, Stratégia és Értékek

Jövőkép, Küldetés, Stratégia és Értékek Jövőkép, Küldetés, Stratégia és Értékek Jövőképünk Vezető szerepet kívánunk betölteni a bevonatok területén, mindenkor kiváló minőségű, innovatív és fenntartható megoldásokat kínálunk, amelyekben ügyfeleink

Részletesebben

Magatartási kódex. SCA Magatartási kódex 1

Magatartási kódex. SCA Magatartási kódex 1 Magatartási kódex SCA Magatartási kódex 1 Vezérigazgatói üzenet Kedves Munkatársaim! A higiéniai és erdészeti ter- vállalata vagyunk, ezért üz- ségteljesen, a ránk vonatkozó nünk. A Magatartási kódex ehhez

Részletesebben

Az Etikai kódex azonban tartalmazhat a nemzeti törvényeknél szigorúbb követelményeket is.

Az Etikai kódex azonban tartalmazhat a nemzeti törvényeknél szigorúbb követelményeket is. Etikai kódex 1 Bevezetés Etikai kódexünket minimális irányadó normaként alkalmazzuk célunk, a termelési környezet és a munkafeltételek folytonos etikai és szociális szempontból esedékes - javítása érdekében.

Részletesebben

A Compass Group Etikai Kódexe

A Compass Group Etikai Kódexe A Compass Group Etikai Kódexe 1.2. kiadás A Compass Group etikai kódexe és az ENSZ Global Compact programja Mivel vállalatunk világszinten vezető szerepet tölt be ezen a területen, a legmagasabb szintű

Részletesebben

DACHSER Üzletszabályzat

DACHSER Üzletszabályzat DACHSER Üzletszabályzat 1. Előszó A Dachser minden tevékenységének alapja a kötelező erejű szabályozások és a szabad akaratunkból vállalt kötelezettségek betartása mind országos, mind pedig nemzetközi

Részletesebben

A BELSŐ ELLENŐRÖKRE VONATKOZÓ ETIKAI KÓDEX

A BELSŐ ELLENŐRÖKRE VONATKOZÓ ETIKAI KÓDEX A BELSŐ ELLENŐRÖKRE VONATKOZÓ ETIKAI KÓDEX 2012. április BEVEZETŐ A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 17. -ának (3) bekezdése

Részletesebben

AZ ÁRGUS-SECURITY KFT. CSÚSZÓPÉNZ- ÉS KORRUPCIÓ-ELLENES SZABÁLYZATA

AZ ÁRGUS-SECURITY KFT. CSÚSZÓPÉNZ- ÉS KORRUPCIÓ-ELLENES SZABÁLYZATA AZ ÁRGUS-SECURITY KFT. CSÚSZÓPÉNZ- ÉS KORRUPCIÓ-ELLENES SZABÁLYZATA I. A szabályzat célja Az ÁRGUS-SECURITY Kft. zéró toleranciát hirdet a csúszópénzzel és a korrupcióval kapcsolatosan. A csúszópénz- és

Részletesebben

Magatartási Kódex Xxxxxxxx. A Vodafone Magatartási Kódex. Munkavégzés Vodafone módra

Magatartási Kódex Xxxxxxxx. A Vodafone Magatartási Kódex. Munkavégzés Vodafone módra Magatartási Kódex Xxxxxxxx A Vodafone Magatartási Kódex 1 Munkavégzés Vodafone módra Magatartási Kódex Xxxxxxxx A bizalom minden tevékenységünkben alapvető fontosságú. 2 Magatartási Kódex Xxxxxxxx Üzenet

Részletesebben

Etikai kódex. ANY Biztonsági Nyomda Nyrt. Etikai Kódex. 1102 Budapest, Halom utca 5. www.any.hu Telefon: 431 1200 info@any.hu

Etikai kódex. ANY Biztonsági Nyomda Nyrt. Etikai Kódex. 1102 Budapest, Halom utca 5. www.any.hu Telefon: 431 1200 info@any.hu ANY Biztonsági Nyomda Nyrt. Etikai Kódex Tartalom 1. Bevezető... 3 2. Az ANY Biztonsági Nyomda Etikai Kódexe... 4 2.1. Az Etikai Kódex alapelvei... 4 2.2. Az Etikai Kódex hatálya... 4 3. Az ANY Biztonsági

Részletesebben

Synergon Informatikai Rendszereket Tervező és Kivitelező Nyilvános Részvénytársaság (Synergon Informatika Nyrt.) és leányvállalatai ETIKAI KÓDEX

Synergon Informatikai Rendszereket Tervező és Kivitelező Nyilvános Részvénytársaság (Synergon Informatika Nyrt.) és leányvállalatai ETIKAI KÓDEX Synergon Informatikai Rendszereket Tervező és Kivitelező Nyilvános Részvénytársaság (Synergon Informatika Nyrt.) és leányvállalatai ETIKAI KÓDEX 6. kiadás 2009 04 08 Synergon Informatika Nyrt. vezérigazgató

Részletesebben

Az ÓBUDAI EGYETEM ESÉLYEGYENLŐSÉGI SZABÁLYZATA

Az ÓBUDAI EGYETEM ESÉLYEGYENLŐSÉGI SZABÁLYZATA 1. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 34. függelék Az ÓBUDAI EGYETEM ESÉLYEGYENLŐSÉGI SZABÁLYZATA BUDAPEST, 2010. január TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

A Smiths Beszállítói üzleti etikai kódexe

A Smiths Beszállítói üzleti etikai kódexe A Smiths Beszállítói üzleti etikai kódexe A Smiths Group globális vállalatként a világ minden táján ügyfelekkel, részvényesekkel és beszállítókkal áll kapcsolatban. Ezek az érdekelt felek, valamint az

Részletesebben

Etikai Kódex. Bevezetés Az Intézet Etikai Kódexének célja, hogy el segítse a bels ellen ri szakmában az etikai kultúra kialakulását.

Etikai Kódex. Bevezetés Az Intézet Etikai Kódexének célja, hogy el segítse a bels ellen ri szakmában az etikai kultúra kialakulását. Etikai Kódex Bevezetés Az Intézet Etikai Kódexének célja, hogy el segítse a bels ellen ri szakmában az etikai kultúra kialakulását. A bels ellen rzés olyan független, objektív bizonyosságot adó eszköz

Részletesebben

Vesztegetésellenes szabályzat

Vesztegetésellenes szabályzat Vesztegetésellenes szabályzat Bevezetés Az RPC Group Plc (a Társaság ) a zéró tolerancia elvét alkalmazza a vesztegetés és a korrupció ellen üzleti tevékenységeiben az egész világon, a közületi és a magánszektorban

Részletesebben

Globális etikai kódex

Globális etikai kódex Globális etikai kódex Céltudatos teljesítmény Globális etikai kódex 3 Levél elnök-vezérigazgatónktól 4 A PepsiCo által képviselt értékek A teljesítményünk hátterében álló cél 5 Megfelelő üzletvitel 5 A

Részletesebben

TISZTELT PARTNEREINK! A Sanofi szállítói magatartási kódexe

TISZTELT PARTNEREINK! A Sanofi szállítói magatartási kódexe TISZTELT PARTNEREINK! A Sanofi szállítói magatartási kódexe Az Egyesült Nemzetek Szervezetének Globális Szerződés kezdeményezéséhez való csatlakozást követően a Sanofi kötelezettséget vállalt az ott rögzített

Részletesebben

A Xylem Inc. Beszállítói ombudsmanprogramja

A Xylem Inc. Beszállítói ombudsmanprogramja A Xylem Inc. Beszállítói ombudsmanprogramja A Xylem Inc. vállalatnál a vezérelvünk a Viselkedési kódexünk (Xylem Viselkedési kódex). A Viselkedési kódex a beszállítói bázisunknak a Xylem Inc. vállalattal

Részletesebben

ALCOA INC. KORRUPCIÓELLENES IRÁNYELV

ALCOA INC. KORRUPCIÓELLENES IRÁNYELV ALCOA INC. KORRUPCIÓELLENES IRÁNYELV a HÁTTÉR: Az Alcoa Inc. ( Alcoa ) és vezetése elkötelezett amellett, hogy világszerte összes tevékenységét etikusan, a vonatkozó jogszabályok betartásával végezze.

Részletesebben

CODE OF CONDUCT (ÜZLETI MAGATARTÁSKÓDEX

CODE OF CONDUCT (ÜZLETI MAGATARTÁSKÓDEX MAN CODE OF CONDUCT (ÜZLETI MAGATARTÁSKÓDEX) BESZÁLLÍTÓK ÉS ÜZLETI PARTNEREK SZÁMÁRA -1- TARTALOMJEGYZÉK Előszó..2 1. A társaság felelőssége.3 2. Átlátható üzleti kapcsolatok 3 3. Tisztességes piaci magatartás..4

Részletesebben

MAGATARTÁSI ÉS ETIKAI KÓDEX AJÁNDÉKOKRÓL ÉS SZÓRAKOZÁSRÓL SZÓLÓ ÚTMUTATÓ

MAGATARTÁSI ÉS ETIKAI KÓDEX AJÁNDÉKOKRÓL ÉS SZÓRAKOZÁSRÓL SZÓLÓ ÚTMUTATÓ MAGATARTÁSI ÉS ETIKAI KÓDEX AJÁNDÉKOKRÓL ÉS SZÓRAKOZÁSRÓL SZÓLÓ ÚTMUTATÓ AJÁNDÉKOKRÓL ÉS SZÓRAKOZÁSRÓL SZÓLÓ ÚTMUTATÓ Üzleti ajándékok felajánlása vagy az ehhez való hozzájutás gyakran a megfelelő mód

Részletesebben

Az adományszervezés Etikai Alapelveinek Nyilatkozata

Az adományszervezés Etikai Alapelveinek Nyilatkozata Az adományszervezés Etikai Alapelveinek Nyilatkozata ELŐSZÓ Az adományszervezők számos területen, különböző országokban, és különböző körülmények között dolgoznak, de van néhány alapvető, közös értékük

Részletesebben

Schindler Útmutató A cél meghatározása. Az út kijelölése. Stratégiai iránymutatás a felvonó és mozgólépcső piacon való siker eléréséhez.

Schindler Útmutató A cél meghatározása. Az út kijelölése. Stratégiai iránymutatás a felvonó és mozgólépcső piacon való siker eléréséhez. Schindler Útmutató A cél meghatározása. Az út kijelölése. Stratégiai iránymutatás a felvonó és mozgólépcső piacon való siker eléréséhez. 2 l Schindler Útmutató Kötelezettségvállalásunk Kedves Kollégák,

Részletesebben

A HACC program, az igénybevev k jogai és kötelezettségei

A HACC program, az igénybevev k jogai és kötelezettségei Hungarian A HACC program, az igénybevev k jogai és kötelezettségei Az otthoni és közösségi gondozó (HACC) szolgálat széleskör támogatást nyújt törékeny id s és fogyatékkal él személyeknek, akik továbbra

Részletesebben

Magatartási kódex. www.gw-world.com

Magatartási kódex. www.gw-world.com Magatartási kódex www.gw-world.com Stand 07/12 DO_01_01_003_ZEN HU Előszó A Gebrüder Weiss (GW) olyan családi vállalkozás, mely generációk óta felelősséget vállal az etikai értékekért és azok közvetítéséért

Részletesebben

MAGATARTÁSI ÉS ETIKAI KÓDEX MEGVESZTEGETÉSRŐL ÉS HELYTELEN KIFIZETÉSEKRŐL SZÓLÓ ÚTMUTATÓ

MAGATARTÁSI ÉS ETIKAI KÓDEX MEGVESZTEGETÉSRŐL ÉS HELYTELEN KIFIZETÉSEKRŐL SZÓLÓ ÚTMUTATÓ MAGATARTÁSI ÉS ETIKAI KÓDEX MEGVESZTEGETÉSRŐL ÉS HELYTELEN KIFIZETÉSEKRŐL SZÓLÓ ÚTMUTATÓ MEGVESZTEGETÉSRŐL ÉS HELYTELEN KIFIZETÉSEKRŐL SZÓLÓ ÚTMUTATÓ A Magna tiltja az összes üzleti tevékenységében minden

Részletesebben

187. sz. Keretegyezmény a munkavédelemről

187. sz. Keretegyezmény a munkavédelemről 187. sz. Keretegyezmény a munkavédelemről A Nemzetközi Munkaügyi Szervezet Általános Konferenciája, Amelyet a Nemzetközi Munkaügyi Hivatal Igazgató Tanácsa hívott össze Genfbe, és amely 2006. május 31-én

Részletesebben

Etikai Szabályzat. Bevezetés

Etikai Szabályzat. Bevezetés Bevezetés Etikai Szabályzat Jelen szabályzatban az SIG-ra vonatkozó hivatkozások ugyanúgy vonatkoznak az ATCI és ATC vállalatokra is. A SIG Rt.-nek számos meghatározó alapelve és értéke van, amelyeket

Részletesebben

KORRUPCIÓELLENES POLITIKA ÉS MEGFELELÉSI KÉZIKÖNYV

KORRUPCIÓELLENES POLITIKA ÉS MEGFELELÉSI KÉZIKÖNYV KORRUPCIÓELLENES POLITIKA ÉS MEGFELELÉSI KÉZIKÖNYV KORRUPCIÓELLENES POLITIKA ÉS MEGFELELÉSI KÉZIKÖNYV Coca-Cola Hellenic Bottling Company A.G. Turmstrasse 26, CH-6300, Zug, Switzerland T +41 41 726 01

Részletesebben

SZÁLLÍTÓI ETIKAI ELVEK

SZÁLLÍTÓI ETIKAI ELVEK 5 / 1.oldal SZÁLLÍTÓI ETIKAI ELVEK 1. AZ ALKALMAZANDÓ JOGSZABÁLYOKNAK VALÓ MEGFELELÉS A jelen Szállítói etikai elvek (a továbbiakban Elvek ) rendelkezései mellett a Szállító köteles megfelelni a Szállítóra

Részletesebben

Szervezeti Magatartás kódex

Szervezeti Magatartás kódex A gyógyítás és a gondoskodás melletti elkötelezettségünk Szervezeti Magatartás kódex Öt alapelvünk: Betegek Munkatársaink Részvényesek Egészségügyi partnerek Társadalom A betegek jóléte és biztonsága áll

Részletesebben

Hatályos: 2014. december 18. napjától

Hatályos: 2014. december 18. napjától 21/2014. számú Igazgatósági Szabályzat Etikai Kódex K8. számú melléklet Ügyfél-tájékoztató a Takarékbank Zrt. által alkalmazott etikai előírásokról Hatályos: 2014. december 18. napjától 1. Az Etikai Kódex

Részletesebben

A CO&CO COMMUNICATION KFT ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE

A CO&CO COMMUNICATION KFT ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE A CO&CO COMMUNICATION KFT ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE CO&CO COMMUNICATION - ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV - 1.oldal A Co&Co Communication Kft esélyegyenlőségi terve az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról

Részletesebben

Page 1 of 5 IPO / PRO / 001. Irányelvek száma IPO / PRO / 001. Kiadás kelte 2012. május 01. Issue: 1. Kapcsolódó utasítások IPR / PRO / 001-007

Page 1 of 5 IPO / PRO / 001. Irányelvek száma IPO / PRO / 001. Kiadás kelte 2012. május 01. Issue: 1. Kapcsolódó utasítások IPR / PRO / 001-007 Alpiq Csepeli Vállalatcsoport I ntegrált irányelvek Beszerzési Politika Irányelvek száma IPO / PRO / 001 Kiadás kelte 2012. május 01. Issue: 1 Kapcsolódó irányelvek Alpiq Etikai Elvek; IPO/HR/001; Kapcsolódó

Részletesebben

Magatartási kódexünk. Helyes üzletvitel

Magatartási kódexünk. Helyes üzletvitel Magatartási kódexünk Helyes üzletvitel 1 Tartalomjegyzék A bizalom kultúrája 3 Helyes üzletvitel 4 Mit várunk el? 5 Mi történik, ha hangot adok aggályaimnak? 6 Milyen kötelességeink vannak az összeférhetetlenséggel

Részletesebben

Korrupcióellenes kézikönyv

Korrupcióellenes kézikönyv Korrupcióellenes kézikönyv Mire kell ügyelned? Mit kell tenned? Tartalom Fő üzenet Fő üzenet 3 Bevezetés 4 A te felelősséged 5 A vezetők felelőssége 5 A Telenor Way 6 Korrupció elleni fellépés 8 Kenőpénz

Részletesebben

A PPG GLOBÁLIS KORRUPCIÓELLENES IRÁNYELVEI

A PPG GLOBÁLIS KORRUPCIÓELLENES IRÁNYELVEI PPG-alkalmazottként Öntől is elvárjuk, hogy elolvassa és betartsa a PPG globális korrupcióellenes irányelveit. Ha bármilyen kérdése vagy észrevétele van az irányelvekkel vagy saját megfelelőségi kötelezettségeivel

Részletesebben

DÁTUM: június 11. VONATKOZÓ IRÁNYELV ALKALMAZOTTAK

DÁTUM: június 11. VONATKOZÓ IRÁNYELV ALKALMAZOTTAK ELJÁRÁS SZÁMA: CP-103 OLDALSZÁM: 1/6 TÁRGY: ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGRE DÁTUM: 2015. június 11. VONATKOZÓ IRÁNYELV ALKALMAZOTTAK KIBOCSÁTOTTA: A. I. dupont ALKALMAZÁS: ÖSSZES TELEPHELY JÓVÁHAGYVA: M.H. Mitchell

Részletesebben

Roche beszállítói. etikai kódex

Roche beszállítói. etikai kódex Roche beszállítói etikai kódex Roche beszállítói etikai kódex A Roche minden üzleti tevékenységében elkötelezett a fenntarthatóság iránt és a lehető legszigorúbb etikai követelmények érvényesítését célozza

Részletesebben

Innermetrix Szervezeti Egészség Felmérés. Vezető János

Innermetrix Szervezeti Egészség Felmérés. Vezető János Innermetrix Szervezeti Egészség Felmérés április 18, 2011 Végezte Innermetrix Hungary Copyright Innermetrix, Inc. 2008 1 IMX Szervezeti Egészség Felmérés Üdvözöljük az Innermetrix Szervezeti Egészség Felmérésén!

Részletesebben

3/2014.(XII.22.) számú jegyzői intézkedés a közösségi média használat szabályairól a Berentei Közös Önkormányzati Hivatal munkatársaira vonatkozóan

3/2014.(XII.22.) számú jegyzői intézkedés a közösségi média használat szabályairól a Berentei Közös Önkormányzati Hivatal munkatársaira vonatkozóan 3/2014.(XII.22.) számú jegyzői intézkedés a közösségi média használat szabályairól a Berentei Közös Önkormányzati Hivatal munkatársaira vonatkozóan A közösségi média használatra vonatkozó jogi és etikai

Részletesebben

A Generali Csoport megfelelőségi segélyvonaláról (EthicsPoint)

A Generali Csoport megfelelőségi segélyvonaláról (EthicsPoint) A Generali Csoport megfelelőségi segélyvonala (EthicsPoint) Bejelentések Általános tudnivalók Bejelentések - Biztonsági tudnivalók Titoktartás és adatvédelem A Generali Csoport megfelelőségi segélyvonaláról

Részletesebben

AZ ÜZLETI MAGATARTÁS IRÁNYELVEI

AZ ÜZLETI MAGATARTÁS IRÁNYELVEI AZ ÜZLETI MAGATARTÁS IRÁNYELVEI HUNTSMAN AZ ÜZLETI MAGATARTÁS IRÁNYELVEI* Módosítva: 2005. február 10. *Az Üzleti magatartás irányelveiben a Huntsman és a Vállalat kifejezések a Huntsman LLC, a Huntsman

Részletesebben

CIA CLUB. A Belsı Ellenırzés szerepe egy etikus vállalati környezet kialakításában. Bozóki Olga CIA, QA Regionális Belsı Ellenırzési Vezetı

CIA CLUB. A Belsı Ellenırzés szerepe egy etikus vállalati környezet kialakításában. Bozóki Olga CIA, QA Regionális Belsı Ellenırzési Vezetı CIA CLUB A Belsı Ellenırzés szerepe egy etikus vállalati környezet kialakításában Budapest, 2010 március 3. Bozóki Olga CIA, QA Regionális Belsı Ellenırzési Vezetı Belsı Ellenırökre vonatkozó etikai szabályok

Részletesebben

A Számvizsgáló Bizottság megbízatása

A Számvizsgáló Bizottság megbízatása EKB-NYILVÁNOS A Számvizsgáló Bizottság megbízatása Az Európai Központi Bank (EKB) Kormányzótanácsa által az EKB eljárási szabályzatának 9a cikke alapján létrehozott magas szintű Számvizsgáló Bizottság

Részletesebben

Esélyegyenlőségi terv

Esélyegyenlőségi terv Esélyegyenlőségi terv 2013.07.18-tól visszavonásig érvényes (Jelen esélyegyenlőségi terv egységes szerkezetbe foglalt belső dokumentum, összhangban a KMOP-1.5.2-2008-0020 azonosítószámú pályázati projekt

Részletesebben

Készítette: dr. Lukács Andrea közbeszerzési tanácsadó, szakértő, Közbeszerzési Tanácsadók Országos Szövetsége, alelnök

Készítette: dr. Lukács Andrea közbeszerzési tanácsadó, szakértő, Közbeszerzési Tanácsadók Országos Szövetsége, alelnök Készítette: dr. Lukács Andrea közbeszerzési tanácsadó, szakértő, Közbeszerzési Tanácsadók Országos Szövetsége, alelnök 2013.12.20. dr. Lukács Andrea, 1 A közbeszerzési irányelvek lehetőséget adnak a szociális

Részletesebben

E T I K A I K Ó D E X E. I. Az Etikai Kódex célja és hatálya

E T I K A I K Ó D E X E. I. Az Etikai Kódex célja és hatálya A GYŐR-SOPRON-EBENFURTI VASÚT ZRT. E T I K A I K Ó D E X E I. Az Etikai Kódex célja és hatálya A piaci siker egyik kulcsa a vállalat céljait támogató és a munkatársak magatartásában is megnyilvánuló pozitív

Részletesebben

Az előadási anyagot összeállította: dr. Váró György

Az előadási anyagot összeállította: dr. Váró György Az előadási anyagot összeállította: dr. Váró György A VCA/SCC biztonsági, egészség- és környezetvédelmi ellenőrző listája a beszállítók és alvállalkozók SHE (safety, health, environment) értékelési és

Részletesebben

Megfelelőségi és etikai Forródrót

Megfelelőségi és etikai Forródrót Megfelelőségi és etikai Forródrót A CRH-nál mindannyian egyetértünk abban, hogy soha sincs jó üzleti ok arra, hogy a rossz dolgot tegyük. Ha valamilyen jogszabályba ütköző, etikátlan vagy veszélyes dolgot

Részletesebben

Védelmi Vonalak - Compliance

Védelmi Vonalak - Compliance Dr. Wieland Zsolt igazgató Compliance Igazgatóság Védelmi Vonalak - Compliance 2013. Február 14. Tartalom 1 2 3 4 1 2 3 4 Védelmi vonalak Compliance az mi? Compliance feladatok Gyakorlatban 1 Belső védelmi

Részletesebben

Ezen Magatartási szabályzat szerint kell eljárnunk

Ezen Magatartási szabályzat szerint kell eljárnunk Üzleti tevékenységünk minden területén a legmagasabb szintű etikai normák szerint dolgozunk Kivételes teljesítményünket etikus magatartással ötvözzük Márkanevünket tisztességre kell alapoznunk ahhoz, hogy

Részletesebben

A Kék könyv. A Pfizer üzleti magatartással kapcsolatos irányelveinek összefoglalója

A Kék könyv. A Pfizer üzleti magatartással kapcsolatos irányelveinek összefoglalója A Kék könyv A Pfizer üzleti magatartással kapcsolatos irányelveinek összefoglalója Az integritás segít elnyerni a szolgálatainkat igénybe vevő emberek bizalmát és tiszteletét. Kedves Munkatársunk! A Pfizernél

Részletesebben

UNICEF Magyar Bizottság Alapítvány. Összeférhetetlenségi szabályzat

UNICEF Magyar Bizottság Alapítvány. Összeférhetetlenségi szabályzat UNICEF Magyar Bizottság Alapítvány Összeférhetetlenségi szabályzat 1.1 Jelen dokumentum az UNICEF Magyar Bizottság Alapítvány Kuratóriumának jóváhagyásával jött létre 2012. szeptember 6-án. Cél 2.1 Jelen

Részletesebben

MAGYAR ÍRÁSTERÁPIÁS EGYESÜLET MINŐSÍTETT SZAKTANÁCSADÓI BÁZIS SZAKMAI-ETIKAI KÓDEXE

MAGYAR ÍRÁSTERÁPIÁS EGYESÜLET MINŐSÍTETT SZAKTANÁCSADÓI BÁZIS SZAKMAI-ETIKAI KÓDEXE MAGYAR ÍRÁSTERÁPIÁS EGYESÜLET MINŐSÍTETT SZAKTANÁCSADÓI BÁZIS SZAKMAI-ETIKAI KÓDEXE 1. Preambulum 1.1 A Szakmai-Etikai Kódex (továbbiakban: SZEK) célja, hogy meghatározza Magyar Írásterápiás Egyesület

Részletesebben

Hatályos: 2014. december 18. napjától

Hatályos: 2014. december 18. napjától 21/2014. számú Igazgatósági Szabályzat Etikai Kódex KM9. számú melléklet Ügyfél-tájékoztató az etikai előírásokról Hatályos: 2014. december 18. napjától 1. Az Etikai Kódex célja A Takarékbank Zrt., a Takarékbank

Részletesebben

A Postás Szakszervezet Női Tagozatának Szervezeti és Működési Szabályzata

A Postás Szakszervezet Női Tagozatának Szervezeti és Működési Szabályzata A Postás Szakszervezet Női Tagozatának Szervezeti és Működési Szabályzata A Női Tagozat a Postás Szakszervezet (továbbiakban PSZ) Alapszabályának 9. -a alapján az egyenlő bánásmód, de elsősorban a munkavállaló

Részletesebben

Hatályos: től

Hatályos: től MAGYAR MŰSZAKI ÉS KÖZLEKEDÉSI MÚZEUM ESÉLYEGYENLŐSÉGI SZABÁLYZATA 2015 Hatályos: 2015.01.01-től Készítette: Szentesi Zsuzsanna humánpolitikai csoportvezető Szivák Ildikó gazdasági igazgató Budapest Jogszabályi

Részletesebben

Hatályos: december 12.

Hatályos: december 12. 23/2015. számú közvetlen hatályú Igazgatósági Szabályzat a Takarékbank Zrt-vel összevont alapú felügyelet alá tartozó Társaság és a Takarékbank Zrt. részére. 23/2015. számú Igazgatósági Szabályzat Etikai

Részletesebben

FENNTARTHATÓSÁGI JELENTÉS 2015. A legmagasabb beosztású döntéshozó nyilatkozata a fenntarthatóság fontosságáról a szervezet és stratégiája számára

FENNTARTHATÓSÁGI JELENTÉS 2015. A legmagasabb beosztású döntéshozó nyilatkozata a fenntarthatóság fontosságáról a szervezet és stratégiája számára Stratégia és analízis G4-1 A legmagasabb beosztású döntéshozó nyilatkozata a fenntarthatóság fontosságáról a szervezet és stratégiája számára 3-4. Szervezeti profil G4-3 A szervezet neve 52. G4-4 Elsődleges

Részletesebben

147. sz. Ajánlás. a rákkeltő anyagok és hatóanyagok által előidézett foglalkozási ártalmak elleni védekezésről és ezek ellenőrzéséről

147. sz. Ajánlás. a rákkeltő anyagok és hatóanyagok által előidézett foglalkozási ártalmak elleni védekezésről és ezek ellenőrzéséről 147. sz. Ajánlás a rákkeltő anyagok és hatóanyagok által előidézett foglalkozási ártalmak elleni védekezésről és ezek ellenőrzéséről A Nemzetközi Munkaügyi Szervezet Általános Konferenciája, Amelyet a

Részletesebben

NSG Csoport Beszállítói etikai kódex

NSG Csoport Beszállítói etikai kódex Bevezető NSG Csoport Beszállítói etikai kódex Az NSG Csoport arra törekszik, hogy üzletvitelének az NSG Csoport Értékek és Elvek nyilatkozatban leírtaknak megfelelő professzionális, jogkövető és etikai

Részletesebben

Üzleti etika kódex. Módosítva 2008 szeptemberében

Üzleti etika kódex. Módosítva 2008 szeptemberében Üzleti etika kódex Módosítva 2008 szeptemberében smi cofe A5 booklet aw_hun.indd 1 2/10/12 09:52:21 Üzleti etika kódex Kódexünk a Smiths Group a világ bármely részén működő minden üzletágára és minden

Részletesebben

III. 3. Egységes módszertani mérés az integritás helyzetéről (integritás menedzsment értékelő lap)

III. 3. Egységes módszertani mérés az integritás helyzetéről (integritás menedzsment értékelő lap) A Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság 0. évi integritásjelentése III.. Egységes módszertani mérés az integritás helyzetéről (integritás menedzsment értékelő lap) Az integritás menedzsment táblázat

Részletesebben

A VALEO KÖVETELMÉNYEI A BESZÁLLÍTÓIVAL SZEMBEN

A VALEO KÖVETELMÉNYEI A BESZÁLLÍTÓIVAL SZEMBEN A VALEO KÖVETELMÉNYEI A BESZÁLLÍTÓIVAL SZEMBEN Minthogy évek óta a Valeo Csoport kiemelt vállalati és környezeti felelısségének tudatában tevékenykedik, ezt a felelısségét a nemzeti jogszabályok valamint

Részletesebben

A BorsodChem Csoport Etikai Vonal Szabályzata. 2009. június

A BorsodChem Csoport Etikai Vonal Szabályzata. 2009. június A BorsodChem Csoport Etikai Vonal Szabályzata 2009. június 1. A SZABÁLYZAT CÉLJA Az Etikai Vonal működésének részletes leírása, a felelősség és hatáskörök egyértelmű rögzítése, a bejelentett panaszok

Részletesebben

Üzleti és emberi jogi szabályzat. 1. Bevezetés 2. Állásfoglalás 3. Végrehajtás 4. Irányítás

Üzleti és emberi jogi szabályzat. 1. Bevezetés 2. Állásfoglalás 3. Végrehajtás 4. Irányítás Üzleti és emberi jogi szabályzat 1. Bevezetés 2. Állásfoglalás 3. Végrehajtás 4. Irányítás BP 2013 Üzleti és emberi jogi szabályzat 1. Bevezetés Energiával látjuk el a világot. Alapvető energiaforrások

Részletesebben

Alapvetı európai szociális gondozói tudáskimenetek - Basic European Social Care Learning Outcomes -

Alapvetı európai szociális gondozói tudáskimenetek - Basic European Social Care Learning Outcomes - Alapvetı európai szociális gondozói tudáskimenetek - Basic European Social Care Learning Outcomes - 1. A szociális munka értékei 1.1 Tisztában van a következı értékek jelentésével és tiszteletben tartásuk

Részletesebben

UNILEVER NYILATKOZAT AZ EMBERI JOGOKRÓL - IRÁNYELVEK

UNILEVER NYILATKOZAT AZ EMBERI JOGOKRÓL - IRÁNYELVEK UNILEVER NYILATKOZAT AZ EMBERI JOGOKRÓL - IRÁNYELVEK Meggyőződésünk, hogy az üzlet csak olyan társadalmakban lehet sikeres, ahol védik és tiszteletben tartják az emberi jogokat. Elismerjük, hogy az üzleti

Részletesebben

Holcim Hungária Zrt.

Holcim Hungária Zrt. Üzletviteli és etikai szabályzat Holcim Hungária Zrt. Tartalom 1. Bevezetés 1 2. Definíciók 1 2.1. Üzletviteli szabályzat 1 2.2. Érintett és érdekelt felek 1 2.3. Vállalati Társadalmi Felelôsségvállalás

Részletesebben

ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI POLITIKA

ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI POLITIKA ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI POLITIKA A befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. tv (továbbiakban Bszt.

Részletesebben

Ernst & Young Visszaélési-kockázatkezelési Felmérése

Ernst & Young Visszaélési-kockázatkezelési Felmérése Ernst & Young Visszaélési-kockázatkezelési Felmérése Vállalati csalások és az etikai forródrót Hogyan látják a helyzetet a multinacionális vállalatok európai alkalmazottai? Magyarországi eredmények Bevezetés

Részletesebben

A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA KOLLÉGIUMI HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE

A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA KOLLÉGIUMI HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE 1. verzió A Budapesti Műszaki Főiskola Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 10. függelék 3. melléklet A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA KOLLÉGIUMI HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE

Részletesebben

ETIKAI KÓDEX. Küldetésünk felé etikusan, a közösség és a környezet tiszteletben tartásával. 2003. augusztus {EXT 00087195} Módosítva: 2015.

ETIKAI KÓDEX. Küldetésünk felé etikusan, a közösség és a környezet tiszteletben tartásával. 2003. augusztus {EXT 00087195} Módosítva: 2015. ETIKAI KÓDEX Küldetésünk felé etikusan, a közösség és a környezet tiszteletben tartásával {EXT 00087195} 2003. augusztus Módosítva: 2015. október BRAMBLES ETIKAI KÓDEX Etikai és jogi keretrendszer minden

Részletesebben

FITNESZ MAGYARORSZÁG EGYESÜLET ETIKAI KÓDEX. fitnesz és aerobik sportedzők, rekreációs szakemberek, egyéb sportedzők részére

FITNESZ MAGYARORSZÁG EGYESÜLET ETIKAI KÓDEX. fitnesz és aerobik sportedzők, rekreációs szakemberek, egyéb sportedzők részére FITNESZ MAGYARORSZÁG EGYESÜLET ETIKAI KÓDEX fitnesz és aerobik sportedzők, rekreációs szakemberek, egyéb sportedzők részére Az Etikai Kódex megalkotásának célja, hogy minden érintettel ismertesse azon

Részletesebben

ETIKAI KÓDEX. 2010. május 1. ÁLTALÁNOS IRÁNYELVEK

ETIKAI KÓDEX. 2010. május 1. ÁLTALÁNOS IRÁNYELVEK ETIKAI KÓDEX 1. ÁLTALÁNOS IRÁNYELVEK A vállalati etika többet jelent a törvénysértések megelőzésénél - sokkal inkább arról szól, hogyan viselkedjünk egymással és a külvilággal. Mindenki, aki a Telenorral

Részletesebben

5.sz. melléklet Üzleti magatartás

5.sz. melléklet Üzleti magatartás 5.sz. melléklet Üzleti magatartás Útmutató a tisztességes üzleti tranzakciókhoz Tartalom I. Bevezetés 4 Megfelelő üzleti magatartás 5 1.1. Célkitűzések és témák 5 1.2. A megfelelő üzleti magatartás meghatározása

Részletesebben

Nokia Siemens Networks magatartási kódex

Nokia Siemens Networks magatartási kódex Nokia Siemens Networks magatartási kódex A Nokia Siemens Networks kedves munkatársainak és érdekeltjeinek Mi, a Nokia Siemens Networks munkatársai, nem kevesebbre törekszünk, mint hogy ágazatunk vezetőivé

Részletesebben

Új Szöveges dokumentum Gyermeki és szülői jogok és kötelességek a gyermekvédelmi törvény alapján

Új Szöveges dokumentum Gyermeki és szülői jogok és kötelességek a gyermekvédelmi törvény alapján Gyermeki és szülői jogok és kötelességek a gyermekvédelmi törvény alapján Gyermeki jogok: A gyermeknek joga van a testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődését, egészséges felnevelkedését és jólétét biztosító

Részletesebben

SEK Budapest Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium

SEK Budapest Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium SEK Budapest Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Szerződési feltételek A Bevezetés és fogalom-meghatározások 1. A jelen Szerződési Feltételek oktatási szolgáltatásra vonatkozó jogviszony alapját képezik.

Részletesebben

Code of Conduct. Magatartási Kódex Bertelsmann. www.ethics.bertelsmann.com

Code of Conduct. Magatartási Kódex Bertelsmann. www.ethics.bertelsmann.com Code of Conduct Magatartási Kódex Bertelsmann Tartalom Tartalom 1 A Bertelsmann Igazgatóságának közleménye a 04 Magatartási kódex jelentőségéről 2 Elvek 2.1 Általános követelmények 2.1.1 A törvény betartása

Részletesebben

Vállalati honlapok és jelentések átláthatósága

Vállalati honlapok és jelentések átláthatósága Vállalati honlapok és jelentések átláthatósága Alexa Noémi Közép-európai Egyetem Etikus vállalati megjelenés és kommunikáció Hungarian Business Leaders Forum 2016. május 27. Internetes felületek Honlap

Részletesebben

A sikeres vállalatirányítás X+I parancsolata

A sikeres vállalatirányítás X+I parancsolata A sikeres vállalatirányítás X+I parancsolata A sikeres vállalkozás vezetéséről és irányításáról szóló intelmek Budapest, 2014. Április Az AKC az MCS Kft. saját márkája! MCS Management & Controlling-Service

Részletesebben

Magyar Triatlon Szövetség Etikai Szabályzata

Magyar Triatlon Szövetség Etikai Szabályzata PREAMBULUM Az Európa Tanács Miniszteri Bizottsága által 1992. szeptember 24-én elfogadott és 2001. május 16-án módosított EURÓPAI SPORT CHARTA és SPORT ETIKAI KÓDEX alapelveként jelöli, hogy a FAIR PLAY

Részletesebben

Kereskedelmi Program Kanadai-Magyar Kereskedelmi Kamara

Kereskedelmi Program Kanadai-Magyar Kereskedelmi Kamara Kereskedelmi Program Kanadai-Magyar Kereskedelmi Kamara A Kanadai Kereskedelmi Kamara úgy vállal felelősséget magyarországi jelenlétével, hogy felkészítő és képzési lehetőségeket nyújt, amelyek révén a

Részletesebben

ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV

ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV A 2010. MÁJUS 31-TŐL 2012. DECEMBER 31-IG TERJEDŐ IDŐSZAKRA Elismerve minden embernek azt a jogát, hogy egyenlő méltóságú személyként élhessen Kisbér Város Önkormányzata az alábbi

Részletesebben

Ügyfél-tájékoztató a Banküzlet Zrt. által alkalmazott etikai előírásokról

Ügyfél-tájékoztató a Banküzlet Zrt. által alkalmazott etikai előírásokról Ügyfél-tájékoztató a Banküzlet Zrt. által alkalmazott etikai előírásokról 2015.12.12 1. Az Etikai Kódex célja Az Etikai Kódex (a továbbiakban: Kódex) célja azon alapelvek összefoglalása és ismertetése,

Részletesebben

Több mint hitvallás. Tanácsadó egy életre

Több mint hitvallás. Tanácsadó egy életre mint hitvallás Tanácsadó egy életre mint munka A Money&More nem egy pénzügyi tanácsadó cég a sok közül. Nevünkben a More azt jelenti: több, valódi, profi és érthető útmutatás a pénzügyek világában. Tanácsadói

Részletesebben