F\ NEMZETI SZALON TISZTIKARA : ELNÖK: ALELNÖKÖK: IGAZGATÓ : IGAZGATÓSÁGI TAGOK: ÜGYÉSZ: GRÓF flndrássy GYULA, v. b. t t

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "F\ NEMZETI SZALON TISZTIKARA : ELNÖK: ALELNÖKÖK: IGAZGATÓ : IGAZGATÓSÁGI TAGOK: ÜGYÉSZ: GRÓF flndrássy GYULA, v. b. t t"

Átírás

1

2

3 F\ NEMZETI SZALON TISZTIKARA : ELNÖK: GRÓF flndrássy GYULA, v. b. t t ALELNÖKÖK: MOLNÁR VIKTOR, m. kir. államtitkár RÓNfl JÓZSEF, szobrászművész IGAZGATÓ : DÉRY BÉLfl IGAZGATÓSÁGI TAGOK: BRUCK MIKSA GLflTZ OSZKÁR KflCZIÁNY ÖDÖN KÉZDI KOVÁCS LÁSZLÓ NEMES MflRCEL, kir. tan. MÜTÁROS: PÉNZTÁRNOK: RUBOVICS MÁRK WEISER KÁLMÁN ÜGYÉSZ: DR. KÉPESSY JÓZSEF

4 A MAGYAR GRAFIKUSOK EGYESÜLETÉNEK TISZTIKARA: RAUSCHER LAJOS elnök. OLGYAI VIKTOR CONRÁD GYULA titkár pénztáros VI., Andrássy-ut 71. sz. II., Margit-körut 5/a. MÜVÉSZ- BARANSZKY E. LÁSZLÓ, ERDŐSSY BÉLA, GLATZ OSZKÁR, HELBING FERENC, Körösfői KRIESCH ALADÁR KUBINY'I SÁNDOR, LÉNÁRD LEVY RÓBERT, NAGY SÁNDOR, PACZKA FERENC, PACZKA FERENCNÉ, RAÁB ERVIN, SZÉKELY ÁRPÁD, SZÉKELY ANDOR, TICHY GYULA, TIPARY DEZSŐ, VADÁSZ MIKLÓS, VAGNER GÉZA, ZICHY ISTVÁN gróf

5 Kivonat a Magyar Grafikusok Egyesülete alapszabályának 2. -ábói. Pártoló tagok, kik évenként 20 koronát fizetnek tagsági dijképen. Alapitó tagok, kik egyszersmindenkorra nagyobb összeggel, de legalább 400 koronával járulnak hozzá az egyesület céljaihoz. A pártoló tagok 20 koronás évi tagsági dija minden év első hónapjaiban, tehát előre fizetendő be. A pártoló tagság három esztendőre kötelező. Az egyesületből való kilépés a kötelezettség lejárta előtt fél esztendővel, tehát junius hó végéig jelentendő be. Az alapitó tagok alapítványuk befizetési időpontjától kezdve gyakorolhatják jogaikat. Pártoló és alapitó tagjainak az egyesület évenként eredeti jó minőségű japán vagy merített papírra nyomatott, a művész nevével jegyzett (épreuves d'artistes) - mülapokat ad, melyek a grafikai művészet különféle fajait képviselik. Minden pártoló és alapitó tagnak évenként egy, kivételesen két ilyen mülapra van igénye, bármely pártoló tag azonban koronányi ráfizetéssel két, illetve több ily mülapra is tarthat igényt. Mülapjait minden tag szabadon választhatja ki az egyesület által évenként kijelölt és nyilvános kiállitáson bemutatott grafikai mülapoknak sorozatából. E mülapok levonatainak maximuma 50 példány.

6 A MAGYAR AQÜARELL- ÉS RASTELLFESTŐK EGYESÜLETÉNEK TAGJAI: NÁDLER RÓBERT elnök VI., Andrássy-ut 71. GARZÓ BERTHOLD pénztáros II., Fő-utca 53. EDVI ILLÉS ALADÁR titkár VI. Andrássy-ut 71. BARANSZKY E. LÁSZLÓ BOEMM RÍTTA, DEÁK EBNER LAJOS, HÁRY GYULA, KATONA NÁNDOR, KRIESCH ALADÁR, MENDLIK OSZKÁR, NAGY SÁNDOR, OLGYAI VIKTOR, POLL HUGÓ, RAUSCHER LAJOS, DOBAI SZÉKELY ANDOR, SZLÁNYI LAJOS, TULL ÖDÖN. A dijosztó jury tagjai: NÁDLER RÓBERT, DEÁK EBNER LAJOS és EDVI ILLÉS ALADÁR. sas

7 Kivonat az alapszabályok 2. és 3. -ából: Pártoló tag lehet mindenki, aki az egyesület céljainak előmozditására évente legalább 40 K-t fizet Alapitó tag lehet mindenki, aki az egyesület céljainak előmozditására egyszersmindenkorra legalább 1000 K-t az egyesület pénztárába befizet Pártoló és alapitó tagok jogai, hogy az egyesület kiállításait dij nélkül látogathatják, amennyiben az egyesület azokat önállóan rendezi s az egyesület esetleges kiadványait a választmány határozatához képest ingyen vagy mérsékelt dij ellenében kapják. * Müvásárló tag lehet mindenki, aki évente legalább 120 koronát fizet (egyszerre vagy negyedévi részletekben) az egyesület pénztárába, képvásárlás céljából Örökös müvásárló tag lehet mindenki, aki egyszersmindenkorra legalább 3000 K-t fizet az egyesület pénztárába képvásárlás céljából Müvásárló tagnak joga van évi befizetéseinek arányában egy megfelelő műtárgyat 20%-os árengedménynyel kiválasztani a M. A. P. E. rendes évi kiállításaiból. Amennyiben valamely kiállitáson megfelelő müvet nem talál, ezen joga a következő két évre is fennmarad. Befizetésének értékéig egy vagy több műtárgyra is tarthat igényt Az örökös müvásárló tagok befizetett összegük 4 0-os kamatainak arányában hasonlóképen választhatnak évenként vagy több évenként egy vagy több nekik megfelelő műtárgyat. * Azonk.vül a pártoló és alapitó tagok évente egy-e y az egyesület művésztagjai által készített kisebbméretű rajzot vagy aquirell vázlatot magák választhatnak ki az egyesület kiállításain e célra kijelölt kollcktióból.

8 A nagyméltóságú vallás- és közoktatásügyi ministerium számú rendeletével erre a kiállításra a következő dijakat tűzte ki: 1. Alakrajzra egy 400 koronás ; 2. Tájrajzra egy 400 koronás ; 3. Illusztráció-rajzra egy 500 koronás ; 4. Eredeti metszetre, karcra, kőnyomatra vagy a grafikai művészet egyéb fajára egy 500 koronás és két koronás ; 5. Vízfestményre egy 500 kor. és egy 300 koronás ; 6. Pastellre egy 500 koronás dijat. Ezeket a dijakat a kiállítás első hetében a következő bizottságok ítélik oda. I. Grafikai dijakat odaítélő bizottság. 1. A VALLÁS- ÉS KÖZOKTATÁSÜGYI MINIS- TERIUM művészeti ügyosztályának képviselője. 2. RAUSCHER LAJOS, KŐRÖSFŐI KRIESCH ALADÁR és OLGYAI VIKTOR, mint a Magyar Grafikusok Egyesületének kiküldöttei. 3. GLATZ OSZKÁR, mint a Nemzeti Szalon igazgatóságának kiküldöttje. 4. Dr. MELLER SIMON, az Orsz. Magyar Szépművészeti Muzeum metszetosztályának vezetője. 9

9 II. F\z aquarell- és pastell-dijakat bizottság. odaítélő 1. A VALLÁS- ÉS KÖZOKTATÁSÜGYI M. KIR. MINISTERIUM művészeti ügyosztályának képviselője. 2. DÉRY BÉLA, mint a Nemzeti Szalon igazgatóságának kiküldöttje. 3. AZ AQUARELL- ÉS PASTELL-FESTŐK EGYESÜLETÉNEK kiküldött Nádler Róbert, Deák Ébner Lajos, Edvi Illés Aladár. 4. Dr. MELLER SIMON, az Orsz. M. Szépművészeti Muzeum metszetosztályának vezetője. III. F\ rajzdijakat odaítélő bizottság. Az I. és II. együttes bizottsága. &0S 10

10 a tárlaton kiállított müvek jegyzéke

11 1. AIGLON. Ópiumos álmok. Illusztráció AIGLON. Ópiumos álmok. Illusztráció AIGLON. Ópiumos álmok. Illusztráció AIGLON. Ópiumos álmok. Illusztráció AIGLON. Ópiumos álmok. Illusztráció AIGLON. Ópiumos álmok. Illusztráció ANGYAL GÉZA. Kijövet a bányából. Karc ANGYAL GÉZA. Pihenő. Karc a. BAKOS TIBOR. Őszi délután. Vizfestm BARTA ERNŐ. A későn kelő. Vizfestm BARTA ERNŐ. Nő fűzővel. Krétarajz BARTA ERNŐ. A merengő. Vizfestmény BARTA ERNŐ. A kedvenc. Szénrajz BARTA ERNŐ. Tulipánok BARTA ERNŐ. Gustáv Adolf. Szénrajz BERKES ANTAL. Kovácsműhely. Vizf BERKES ANTAL. Városligeti park. Vizf BERKES ANTAL. Tanulmány. Vizf 100. BERKES ANTAL. Angyalföldi részlet. Vizf BERÓN GYULA. Fák meg viz. Rézkarc BERŐN GYULA. Öreg eperfák. Rézkarc BERÓN GYULA. Csatorna-épités. Rézkarc BERÓN GYULA. Klári. Rézkarc BERÓN GYULA. Befagyott malom. Rézk BERÓN GYULA. Malom. Rézkarc

12 25. BERÓN GYULA. Hid. Rézkarc BERÓN GYULA. Egy leány. Ceruzarajz BERÓN GYULA. Annié. Hideg tűkarc BÉR DEZSŐ. Alvó leány. Vizfestmény BARANSKY E. LÁSZLÓ. Tanulmány. Szénrajz Magántulajd. 30. BARANSKY E. LÁSZLÓ. Csavargó.Cer.-rajz BARANSKY E. LÁSZLÓ. Durham és Pozsonyi-utca. Rajz á 45 = BARANSKY E. LÁSZLÓ. A bokor. Vizf BARANSKY E. LÁSZLÓ. A gémes kút. Vizfestmény BARANSKY E. LÁSZLÓ. Öreg asszony. Vizfestmény BARANSKY E. LÁSZLÓ. Patak. Vizf BARANSKY E. LÁSZLÓ. Londoni leányok. Vizfestmény BARANSKY E. LÁSZLÓ. Tájkép. Tollr a. BARANSKY E. LÁSZLÓ. Déli pihenő. Rézkarc 80 37b. BARANSKY E. LÁSZLÓ. Pihenő. Rézkarc c. BARANSKY E. LÁSZLÓ. Erdei ház. Rézk d. BARANSKY E. LÁSZLÓ. Cigányok. Rézk e. BARANSKY E. LÁSZLÓ. Csavargó. Rézk BOEMM RÍTTA. Udvarrészlet. Vizfestm BOEMM RÍTTA. Háztetők Lőcsén. Vizf BOEMM RÍTTA. Téli táj. Vizfestmény BOEMM RÍTTA. Tavasz. Vizf BOEMM RÍTTA. Budai részlet. Vizf

13 43. BOEMM RÍTTA. Budai részlet. Vizf BOEMM RÍTTA. Virágos udvar. Vizf BOEMM RÍTTA. Vacsora után. Vizf BOEMM RÍTTA. Pityóka leesett. Vizf BOEMM RÍTTA. Virágos kertben. Vizf BOEMM RÍTTA. Mezei virágok. Vizf BOEMM RÍTTA. Kappan-csendélet. Vizf BOEMM RÍTTA. Kakas-csendélet. Vizf BOEMM RÍTTA. Interieur. Vizf BOEMM RÍTTA. Csendélet. Vizf BOEMM RÍTTA. Kis dada. Vizf BOEMM RÍTTA. Budai részlet. Vizf BOEMM RÍTTA. Interieur. Vizf BOEMM RÍTTA. Kis barátnő. Vizf BOEMM RÍTTA. Virágzó fák. Vizf BOEMM RÍTTA. Loly és Nóri babái. Vizf BOEMM RÍTTA. Virágcsokor. Vizf BOEMM RÍTTA. Imádkozó öreg. Vizf _&JLJ30EMM RÍTTA. Jnterieur. Vizf BOTTKA MIKLÓS. Felvidéki hetivásár. Szines aquatinta BOTTKA MIKLÓS. Legelőn. Karc BÜKKERTI MARISKA. Csendélet. Vizf BÜKKERTI MARISKA. Konyha-csendélet. Vizf CONRAD GYULA. Mezőkövesd. Szines fametszet CONRAD GYULA. Turai Mária-leány. Szines fametszet

14 68. CONRAD GYULA. Assisi Szt. Ferenc temploma. Szines fametszet CONRAD GYULA. Vasárnap délután. Szines fametszet CONRAD GYULA. Perugia. Rézkarc CONRAD GYULA. San Giorgio. Rézkarc CONRAD GYULA. Palazzo Ducale. Rézk CONRAD GYULA. Borús est Sienában. Rézkarc CONRAD GYULA. Főtér Sienában. Rajz a. CONRAD GYULA. San Marco. Tollrajz CSÁNKI DÉNES. Tájkép Hollandiából. Vizfestmény CSÁNKI DÉNES. Részlet Hága mellől.vizf. M.-tul. 77. CSÁNKI DÉNES. Müncheni külvárosi részlet. Vizfestmény CSÁNKI DÉNES. Tanulmány. Ceruzarajz DRIPPEY BÉLA. Kopasz gyümölcsfák. Ceruzarajz DEMECZKYNÉ WOLF IRMA. Lussini kikötő. Vizfestmény Magántul. 81. EDVI ILLÉS ALADÁR. Falurészlet. Vizf EDVI ILLÉS ALADÁR. Lovak. Vizf EDVI ILLÉS ALADÁR. Szadai utca. Vizf EDVI ILLÉS ALADÁR. Terracina. Vizf ERDŐSSY BÉLA. Parasztok. Gyém.-karc ERDŐSSY BÉLA. Libák. Linoleum-metsz ERDŐSSY BÉLA. Fasor. Linoleum-metsz ERDŐSSY BÉLA. Füzes. Rézkarc

15 89. ERDŐSSY BÉLA. Szélmalom. Rézkarc. 50, 90. ERDŐSSY BÉLA. Havas út. Rézkarc ERDŐSSY BÉLA. Tavaszszal. Rézkarc ERDŐSSY BÉLA. Tanyai út. Rézkarc ERDŐSSY BÉLA. Itatónál. Rézkarc ERDŐSSY BÉLA. Tópart. Karc aquatint a.FISCHER EDVIN. Ski-futó. Olajrajz b.FISCHER EDVIN. Az illat. Olajrajz FRECSKAY ENDRE. Tavaszi szántások. Pastell Mag.-t. 96. FRECSKAY ENDRE. Vitorlás hajók. Past FRECSKAY ENDRE. Fasor. Pastell... Mag.-t. 98. FRECSKAY ENDRE. Betegszoba. Past. Mag.-t. 99. FRECSKAY ENDRE. Dülő-út. Pastell. Mag.-t GARZÓ BERTHOLD. Borús nap. Vizf GARZÓ BERTHOLD. Napsütött udvar. Vizfestmény GARZÓ BERTHOLD. Régi lőcsei házak. Vizfestmény GARZÓ BERTHOLD. Egy elhagyatott " utca. Vizfestmény GÓTH MÓRIC. Téglahordás. Vizf lcfe GÓTH MÓRIC. Hollandi parasztház. Vizf GÓTH MÓRIC. Tehenek. Vizf GÓTH MÓRIC. Interieur. Vizf GÓTH MÓRIC. Alléé. Vizf GÓTH MÓRIC. Zongorázó hölgy. Tempera Mag.-t GÓTH MÓRIC. Ebéd idején'. Szénrajz. Mag.-t GÖTZ B. ERNŐ. Dombon. Lin.-metszet

16 112. GÖTZ B. ERNŐ. Koldusfiú, Királyleány. Tusrajz GIMES LAJOS. Reggel az Arnón. Vizf GIMES LAJOS. Lagúnák városa. Vizf GIMES LAJOS. Fiumei kikötő. Vizf GIMES LAJOS. Pompéji táj. Vizf GLATZ OSZKÁR. Arckép. Szénrajz. Magántul GERGELY IMRE. Illusztráció gróf Vay Sándor műveihez Magántul GERGELY IMRE. Illusztrációk Mária Antoinette korához. Tollrajz 120. GERGELY IMRE. Illusztrációk Mária Antoinette korához. Tollrajz 121. GERGELY IMRE. Illusztrációk Mária Antoinette korához. Tollrajz Magántul. Magántul. Magántul HARMOS KÁROLY. Hóolvadás. Linóleum-metszet HARMOS KÁROLY. Tumulus felhők. Vizf HARMOS KÁROLY. Öreg kerités. Vizf HARMOS KÁROLY. Szentendre környékéről. Vizfestmény HARMOS KÁROLY. Vasorrú bába. Tollr HÁRY GYULA. Gyermek arcképe. Vizf. Mag.-t HÁRY GYULA. Gellérthegyi vurstli. Ceruzarajz HÁRY GYULA. Narni. Ceruzarajz HÁRY GYULA. Venezia. Ceruzarajz HÁRY GYULA. Venezia a Márk-toronyról

17 132. IGALY ISTVÁN. Hid az Isaron. Linóleum-metszet IGALY ISTVÁN. Tél. Linóleum-metszet IGALY ISTVÁN. Erzsébet-hidnál. Lin.- metszet JASCHIK ÁLMOS. Quadrille. Tempere JASCHIK ÁLMOS. Az anyaság kútja. Tempere JASCHIK ÁLMOS. Hajnalhasadás. Temp JASCHIK ÁLMOS. Csók. Tempere JASCHIK ÁLMOS. Elveszett paradicsom JASCHIK ÁLMOS. Mesevilág. Tempere JASCHIK ÁLMOS. Jégvirágok JASCHIK ÁLMOS. Seance 300. Ji^JÓZSA KÁROLY. Nyár. Vizf 120. "l44. JŐZSA KÁROLY. Hattyúk. Fametszet JUHÁSZ ÁRPÁD. Tájkép. Ceruzarajz KEMÉNYFFI JENŐ. Szalon. Pastell KŐRÖSFŐI KRIESCH ALADÁR. Milanói kiállítás. Vizf KŐRÖSFŐI KRIESCH ALADÁR. Gyermekek. Tollrajz KŐRÖSFŐI KRIESCH ALADÁR. Anya. Vizfestmény KŐRÖSFŐI KRIESCH ALADÁR. Gondolkozóban. Tollkarc KŐRÖSFŐI KRIESCH ALADÁR. Perugia. Vizf 120.

18 152. KŐRÖSFŐI KRIESCH ALADÁR. Tengerpart. Tempera KŐRÖSFŐI KRIESCH ALADÁR. Delelő. Vizfestmény KŐRÖSFŐI KRIESCH ALADÁR. Olvasás közt. Krétarajz KŐRÖSFŐI KRIESCH ALADÁR. Torockói füles kemence. Vizf Magánt KŐRÖSFŐI KRIESCH ALADÁR. Öreg ember. Vizf KŐRÖSFŐI KRIESCH ALADÁR. Oláh ember. Vizf KŐRÖSFŐI KRIESCH ALADÁR. A kerti padon. Vizf KÖVÉR GYULA. Vén Pierrot. Rézkarc. Mag.-t KÖVÉR GYULA. Bikaviadal. Szines linoleum-metsz Mag.-t KÖVÉR GYULA. Tanulmány. Rézkarc Mag.-t KÖVÉR GYULA. Útra készen. Fametsz KÖVÉR GYULA. Bajor paraszt. Mezzotinto Mag.-t KÖVÉR GYULA. Holdvilágos éjjel. Aquatinta KRÓN JENŐ. Selmeczbányai kohóból. Ceruzarajz KRÓN JENŐ. Javítóműhely posztógyárban. Ceruzarajz KRÓN JENŐ. Portrait. Tanulmány. Rézk KRÓN JENŐ. Akt. Rézkarc

19 169. KRÓN JENŐ. Jolánka. Rézkarc KRÓN JENŐ. Kohó. Rézkarc 150.-, 171. KRÓN JENŐ. Tél felé. Litographia KLIMÓ ISTVÁN. Krumpliszedés. Szénr KLIMÓ ISTVÁN. Köliti csárda. Szénrajz KLIMÓ ISTVÁN. Otthon. Szénrajz KLIMÓ ISTVÁN. Egri borpincék. Szénr KLIMÓ ISTVÁN. Esti hangulat. Szénr KLIMÓ ISTVÁN. Rákospatak. Szénrajz KLIMÓ ISTVÁN. Kapós utca. Szénrajz KLIMÓ ISTVÁN. Falurészlet. Pastell KUBINYI SÁNDOR. Centa Rouland úrhölgy arcképe. Mezzotinto 181. KUBINYI SÁNDOR. Férfi-arckép. Mezzotinto Mag.-t. Mag.-t KUBINYI SÁNDOR. Nőalak. Mezzotinto Mag.-t KŐVÁRI SZILÁRD. Műtermem. Pastell KŐVÁRI SZILÁRD. Látogatás. Pastell KÜMMERLE PÁL. Sétáló nő. Vizf KÜMMERLE PÁL. Fiumei kikötő-részlet. Vizfestmény KÜMMERLE PÁL. Otthon. Vizf KÜMMERLE PÁL. Tengerparti részlet. Vizfestmény LÉNÁRD RÓBERT. Ponté Vecchió. Tolírajz Mag.-t LÉNÁRD RÓBERT. Házlebontás. Tollr. Mag.-t LÉNÁRD RÓBERT. Zsákutca. Rézkarc

20 192. LÉNÁRD RÓBERT. Ponté Vecchió. Rézkarc LÉNÁRD RÓBERT. Dűlő út. Rézkarc LÉNÁRD RÓBERT. Utcasarok Genuában. Rézkarc LÉNÁRD RÓBERT. Arnó partján. Rézkarc LÉNÁRD RÓBERT. Temető szélén. Rézkarc LÉNÁRD RÓBERT. Rato. Rézkarc LÉNÁRD RÓBERT. Épülő ház. Rézkarc LÉNÁRD RÓBERT. Április. Rézkarc LÉNÁRD RÓBERT. Kertrészlet. Rézkarc LÉNÁRD RÓBERT. Szajna partján. Rézkarc LAKATOS ARTHUR. A kölni Rajnahid. Pastell 203. LITTKEI ANTAL. Krumplihámozók. Szinrajz LITTKEI ANTAL. Kertrészlet. Szin. rajz LITTKEI ANTAL. Hegyoldal. Szin. rajz LŐRINCZ GUSZTÁV. Statiszták. Rajz LŐRINCZ GUSZTÁV. Ecce. Rajz LŐRINCZ GUSZTÁV. Jochanan". Illusztráció Saloméből MICHALOVITS MIKLÓS. Tanulmányfej. Vizf MICHALOVITS MIKLÓS. Műteremben. Vizf 140

21 211. MICHALOVITS MIKLÓS. Templom tornya. Vizf MICHALOVITS MIKLÓS. Falusi utca. Vizf MICHALOVITS MIKLÓS. Arab fej. Ceruzarajz MICHALOVITS MIKLÓS. Tudás fája. Ceruzarajz MAJOR JENŐ. Őszi reggel. Pastell MAJOR JENŐ. Hófoltok. Pastell MAJOR JENŐ. Buza-keresztek. Pastell MAJOR JENŐ. Tavaszi napfény. Pastell 500. MAJOR JENŐ. Borulás. Pastell MAJOR JENŐ. Falurészlet. Ceruzarajz MAJOR JENŐ. Falusi utca. Ceruzarajz MAJOR JENŐ. Falu széle. Szénrajz MAJOR JENŐ. Olvadás. Pastell MÁRTON FERENC. Illusztráció. Tussr MÁRTON FERENC. Illusztráció. Rajz MÁRTON FERENC. Illusztráció. Tussr MOLDOVÁN BÉLA. Templom hóban. Pastell MOLDOVÁN BÉLA. Chiesa di Fiesole. Pastell MOLDOVÁN BÉLA. Temető. Pastell MOLDOVÁN BÉLA. Nyirkos idő. Pastell MOLDOVÁN BÉLA. Faraktár. Pastell NAGY SÁNDOR. Ase halála. Tussrajz NAGY SÁNDOR. íróasztalnál. Tussrajz,

22 234. NAGY SÁNDOR. Illusztráció Inotay meséihez Mag.-t NAGY SÁNDOR. Illusztráció Inotay meséihez Mag.-t NAGY SÁNDOR. Illusztráció Inotay meséihez Mag.-t NAGY SÁNDOR. Illusztráció Inotay meséihez Mag.-t NAGY SÁNDOR. Illusztráció Inotay meséihez Mag.-t NAGY SÁNDOR. Illusztráció Inotay meséihez Mag.-t NAGY SÁNDOR. Képmás Mag.-t NAGY SÁNDOR. Pihenő. Rézkarc NAGY SÁNDOR. Utolsó virágok. Rézk NAGY SÁNDOR. Harmoniumozó. Past NAGY SÁNDOR. Kertrészlet. Pastell NAGY SÁNDOR. Rózsák közt. Pastell NAGY SÁNDOR. Orgonák. Pastell NAGY SÁNDOR. Orgonavirágok. Pastell NAGY ZSIGA. Tavasz. Pastell NÁDLER RÓBERT. Apácakolostor. Vizf NÁDLER RÓBERT. Transaqua. Vizf NÁDLER RÓBERT. Falu a Val Suganában. Vizf NÁDLER RÓBERT. A Dolomitákban. Vizf NÁDLER RÓBERT. Epirus partjai közelében. Vizf

23 254. NÁDLER RÓBERT. Canale de Giudecca Venezia. VizL NÁDLER RÓBERT. Sziklakapu a görög királyi kertek alatt NÁDLER RÓBERT. Sötét sziklafal Corfuban. Vizf NÁDLER RÓBERT. Patras kikötője. Vizf NÁDLER RÓBERT. Mostár. Vizf NÓGRÁDI SÁNDOR. Fa alatt. Pastell OLGYAI VIKTOR. Folyóparton. Pastell OLGYAI VIKTOR. Őszi szántás. Pastell OLGYAI VIKTOR. Orosz agár. Rézkarc OLGYAI VIKTOR. Teli nap. Rézkarc OLGYAI VIKTOR. Ütszéli fák. Rézkarc Mag.-t OLGYAI VIKTOR. Igás lovak. Rézkarc OLGYAI VIKTOR. Déli pihenő. Rézkarc a. OLGYAI VIKTOR. Téli táj. Tollrajz POGÁNY VILLY. Mulandóság. Vizf POGÁNY VILLY. A keresők. Vizf POGÁNY VILLY. A lugasban. Vizf POGÁNY VILLY. A tenger lidércei. Vizf POGÁNY VILLY. Ősz. Vizf POGÁNY VILLY. Élet és halál. Vizf POGÁNY VILLY. Tehetetlenség. Vizf POGÁNY VILLY. Müezzin. Vizf POGÁNY VILLY. Halál és Élet a halálban. Vizf POGÁNY VILLY. Kedvező szélben. Vizf

24 277. POGÁNY VILLY. A fazekas műhelyében. Vizf POGÁNY VILLY. Tél. Vizfestmény POGÁNY VILLY. Ancient Marinierből. Tussrajz POGÁNY VILLY. Ancient Marinierből. Tussrajz POGÁNY VILLY. Ancient Marinierből. Tussrajz POGÁNY VILLY. Ancient Marinierből. Tussrajz POGÁNY VILLY. Ancient Marinierből. Tussrajz M.-t POGÁNY VILLY. Ancient Marinierből. darabonként POGÁNY VILLY. A viz szelleme Vizf POGÁNY VILLY. A boszorkánynál. Vizf POGÁNY VILLY. Festett hajó festett tengeren PÁLLÁ JENŐ. Őszi szinek. Vizf PÁLLÁ JENŐ. Virágos udvar. Vizf PAPP LAJOS. Szines kőrajz PAPP LAJOS. Aszfaltozok. Szin. kőrajz PAPP LAJOS. Keresztek. Vonalkarc PAPP LAJOS. Zentai gabonáshajók. Vonal k PAPP LAJOS. Pályaudvar. Mezzotinto PAPP LAJOS. Csősz ház. Mezzotinto

25 296. PAPP LAJOS. Stuttgarti pályaudvar Mezzotinto 25..^rPILCH DEZSŐ. Tanulmány. Vizf 150. * 298. PRIHODA ISTVÁN. Irénke arcképe. H idegtűkarc PRIHODA ISTVÁN. Páholyban. Hidegtűk PRIHODA ISTVÁN. Act. Hidegtükarc PRIHODA ISTVÁN. Nevetők. Hidegtűk POLL HUGÓ. Viz partján. Pastell POLL HUGÓ. Berri tó. Pastell POLL HUGÓ. P. H. úrnő arcképe. Pastell Mag.-t POLL HUGÖ. Virágos rét. Pastell POLL HUGÓ. Házak Martignesban. Pastell REISMANN K. M. Motiv a Harc-hegységből. Vizfestmény RÓNAI KAZIMIR. Gyertyánfák holdfényben. Mezzotinto a. RÖZSAFFY DEZSŐ. Férfi akt vázlat b. RÖZSAFFY DEZSŐ. Női akt vázlat c. RÖZSAFFY DEZSŐ. Kőmives, rajz d. RÖZSAFFY DEZSŐ. Jó tanácsok. Rajz e. RÖZSAFFY DEZSŐ. A barban. Rajz RAÁB ERVIN. Falusi kut. Rézk RAÁB ERVIN. Keskeny palló. Rézk RAÁB ERVIN. Malom. Rézk RAÁB ERVIN. Sárga interieur. Pastell RAÁB ERVIN. Házak a domb tetején. Pastell

26 314. RAÁB ERVIN. Téli nap. Pastell RAÁB ERVIN. Deres reggel. Pastell RAÁB ERVIN. Zöld interieur. Pastell SÁNDOR JÓZSEF. Temetői részlet. Past SÁNDOR JÓZSEF. Pirosruhás leányok. Pastell SÁNDOR JÓZSEF. A tétényi hetipiac. Pastell SÁNDOR JÓZSEF. Fahid. Szines tussr SÁNDOR JÓZSEF. Téli táj. Tollr Mag.-t SÁNDOR JÓZSEF. Könyv-jegy. Tollr... Mag.-t SZLÁNYI LAJOS. Temető. Vizfestm SZLÁNYI LAJOS. Őszi lombok. Vizf SZLÁNYI LAJOS. Szolnoki utca. Vizf SZLÁNYI LAJOS. Kilátás a Jánoshegyről. Vizf SZLÁNYI LAJOS. Téli délután. Vizf SZLÁNYI LAJOS. Balatongyöröki kabinok. Vizfestmény SZLÁNYI LAJOS. Falusi udvar. Vizf SZLÁNYI LAJOS. Szigligeti-öböl. Vizf SZÉKELY ÁRPÁD. Parasztudvar. Ceruzar SZÉKELY ÁRPÁD. Szadai részlet. Ceruzar SZÉKELY ÁRPÁD. Utcarészlet. Cer.r SZÉKELY ÁRPÁD. Kunyhó. Ceruzar SZÉKELY ÁRPÁD. Est. Rézk SZÉKELY ANDOR. Tavasz. Metszet

27 337. SZÉKELY ANDOR. Tükör linoleum-metsz. 337a. SZMRECSÁNYI ÖDÖN. Hirtelen szélroham. Szines rajz b. SZMRECSÁNYI ÖDÖN. Corso a Kossuth Lajos-utcában. Szines rajz c. SZMRECSÁNYI ÖDÖN. Döbrentei-téri piac. Szines rajz d. SZMRECSÁNYI ÖDÖN. Nemzeti ünnep az Andrássy-uton. Szines rajz e. SZMRECSÁNYI ÖDÖN. Vajda-Hunyad ostroma. Szines rajz f. SZMRECSÁNYI ÖDÖN. Fahr ma Euer Gnaden. Szines rajz g. SZMRECSÁNYI ÖDÖN. Május a ligetben. Szines rajz h. SZMRECSÁNYI ÖDÖN. Eső előtt. Szines rajz TICHY KÁLMÁN. Aranyeső. Szines aquatinta TICHY KÁLMÁN. Virágzó lyceum. Szines aquatinta TICHY KÁLMÁN. Rózsaág. Szines aquatinta' TICHY KÁLMÁN. Yacht. Szines aquatinta TICHY KÁLMÁN. Virágcsokor. Szines aquatinta TICHY KÁLMÁN. Vajda-Hunyadi részlet. Szines aquatinta

28 344. TICHY KÁLMÁN. Erzsébet-templom. Rézk TICHY KÁLMÁN. Öreg falak. Rézk TICHY KÁLMÁN. Fény és árny. Rézk TICHY KÁLMÁN. Várrészlet. Rézk TICHY KÁLMÁN. Várkapu. Rézk TICHY KÁLMÁN. Téli táj. Linóleummetszet TICHY KÁLMÁN. Almafa-ág. Linóleummetszet TICHY GYULA. Sűrűben. Linol.-metsz TICHY GYULA. Levéldisz. Linol.-metsz TICHY GYULA. Felhők. Linol.-metsz TICHY GYULA. Könyvdisz. Linol.-metsz TICHY GYULA. Illat. Linoleum-metsz TICHY GYULA. Pókháló. Linóleummetszet TICHY GYULA. Toilette-hiba. Linóleummetszet TICHY GYULA. Ibolyaszedők. Linóleummetszet TICHY GYULA. Végtelenség és másodperc. Linóleum-metszet TICHY GYULA. Téli alkony. Linóleummetszet GYÖNGYÖSHALÁSZI TAKÁCH BÉLA. Csend. Vizfestmény TEPLÁNSZKY SÁNDOR. Fenyőfák. Pastell

29 363. TEPLÁNSZKY SÁNDOR. Hegyek. Pastell a. TIPARY DEZSŐ. Tata-tóvárosi részlet. Linóleum-metszet b. TIPARY DEZSŐ. Kolostor. Linóleummetszet c. TIPARY DEZSŐ. Sirbolt. Linóleummetszet d. TIPARY DEZSŐ. ősz. Linoleum-metsz e. TIPARY DEZSŐ. Nyárfák. Rézkarc f. TIPARY DEZSŐ. Óbudai hajógyárban. Rézkarc g. TIPARY DEZSŐ. Kolozsvár. Rézkarc h. TIPARY DEZSŐ. Részlet Münchenből. Rézkarc TUSZKAY MÁRTON. Turf. Tempera a. TUSZKAY MÁRTON. Bar. Tempera b. TUSZKAY MÁRTON. Cabaret. Tempera c. TUSZKAY MÁRTON. Theater. Temp d. TUSZKAY MÁRTON. Liqueurs. Temp e. TUSZKAY MÁRTON. La Mode. Temp f. TUSZKAY MÁRTON. Palais de Glace. Tempera g. TUSZKAY MÁRTON. Clou. Tempera h. TUSZKAY MÁRTON és DEZSŐ ALA- JOS. Sekt. Tempera TULL ÖDÖN. Kikötőben. Vizf TULL ÖDÖN. Várakozók. Vizf TULL ÖDÖN. Tengeri fürdő. Vizf 600

30 368. TULL ÖDÖN. Bárkák. Vizfestmény TULL ÖDÖN. Vasárnap délután. Vizf UNDI S. MARISKA. A tiszteletesné kertje UNDI S. MARISKA. A kék ház Noviban. Vizfestmény UNDI S. MARISKA. Alkonyat egy csíki temetőben. Vizfestmény 400. ^73. UNDI S. MARISKA. Piros sarok a műteremben. Vizfestmény..." W'íW* a.UNDI S. MARJrSKA. Carla arcképe. Pastell /P?X VAGNER GÉZA. Havas mező. Aquatinta a.VAGNER GÉZA. Szentgyörgyi utca télen. Aquatinta VAGNER GÉZA. Patakmenti füzes. Lin.- metszet VAGNER GÉZA. Vásárkor. Szénrajz VAGNER GÉZA. Szajnaparti Notre Dame. Szines sajz VAGNER GÉZA. Patience. Pastell VAGNER GÉZA. Fausztatás. Pastell VAGNER GÉZA. Isar partja télen. Past VAGNER GÉZA. A Párisi Notre Dame. Aquatinta VÁMOSSYNÉ ELEÖD CAROLA. Paimpoli özvegyek kápolnája. Vizf VÖLKEL JÓZSEF. Csolnakjavitók. Lin.-m VÖLKEL JÓZSEF. Falu széle. Linoleumm. 55.

31 3S^VIDA ÁRPÁD. Verandán. Vizf VIDA ÁRPÁD. A jó barát. Vizf. VIDA ÁRPÁD. A mult. Vizf.... VIDA ÁRPÁD. Vakok. Vizf Korona J&9. VIDA ÁRPÁD. Turóczy Gyula színművész. Vizf VIDA ÁRPÁD. Piroska a kertben. Vizf.v300?X VADÁSZ KI KLÓS. Balkonon. Rézkarc VADÁSZ MIKLÓS. Páholy. Rézkarc... Mag.-t VADÁSZ MIKLÓS. Chanson. Tusrajz VADÁSZ MIKLÓS. Hulla a lépcsőn. Színes rajz eladó VADÁSZ MIKLÓS. Estély Schwarzenberg herceg parkjában. Ceruzarajz eladó VADÁSZ MIKLÓS. Molnár Ferenc arcképe Ceruzarajz Mag VADÁSZ MIKLÓS. Tanulmány. Színes rajz eladó VADÁSZ MIKLÓS. Ebédlő. Ceruzarajz VADÁSZ MIKLÓS. Löwenstein igazgató arcképe Mag.-t VADÁSZ MIKLÓS. Tanulmány. Színes rajz : eladó VADÁSZ MIKLÓS. Kiss József költő. Ceruzarajz Mag.-t VADÁSZ MIKLÓS. Ifjúkori emlék. Ceruzarajz VADÁSZ MIKLÓS. Öreg zsidó. Ceruzarajz eladó.

32 404. VADÁSZ MIKLÓS. Tanulmányok. Ceruzarajz VADÁSZ MIKLÓS. Lindin cabaret. Tusrajz VADÁSZ MIKLÓS. Tanulmányok. Ceruzarajz VADÁSZ MIKLÓS. Tanulmányok. Ceruzarajz VADÁSZ MIKLÓS. Metternich hercegnő és Feilitzsch báró. Rajz eladó VADÁSZ MIKLÓS. Illusztráció. Rajz.. eladó VADÁSZ MIKLÓS. Nagy Endre. Rajz. Mag.-t VADÁSZ MIKLÓS. Gyula öcsém. Ceruzarajz Mag.-t VADÁSZ MIKLÓS. Lebi. Ceruzarajz... Mag.-t VADÁSZ MIKLÓS. Tanulmány. Ceruzarajz VADÁSZ MIKLÓS. Tengerparton. Ceruzarajz eladó VADÁSZ MIKLÓS. Tanulmányok. Ceruzarajz VADÁSZ MIKLÓS. Tanulmány. Ceruzarajz VADÁSZ MIKLÓS. Cocotte. Tusrajz VADÁSZ MIKLÓS. Szomszédos páholy. Tusrajz eladó VADÁSZ MIKLÓS. Kemény Simon arcképe. Ceruzarajz Mag.-t. ;t4

33 419. VADÁSZ MIKLÓS. Hermann Lipót arcképe. Ceruzarajz Mag.-t VADÁSZ MIKLÓS. Temetés. Ceruzarajz VADÁSZ MIKLÓS. Illusztráció. Ceruzarajz VADÁSZ MIKLÓS. A Sacre Ceurel szemben. Ceruzarajz VADÁSZ MIKLÓS. Dr. Gasze. Ceruzarajz Eladó ZÁDOR ISTVÁN. Giotto Campanilléje. Tollrajz ZÁDOR ISTVÁN. Piazza San Marco. Tollr ZÁDOR ISTVÁN. Utca Bolognában. Tollr ZÁDOR ISTVÁN. La Piazetta. Lenyomat ZÁDOR ISTVÁN. Önarckép. Hidegtűk ZÁDOR ISTVÁN. Utca Firenzében. Tollr ZÁDOR ISTVÁN. Templom Sienában. Tollrajz 100. m 35

34

sociei gtój Andrássy Gyula v. b t t. Edvi Illés Aladár tkalona ÍNáncloi SKézdi ZKonács Xászló Rubovics Márk íbauman 3\íár(on Qellérl ^Jenö

sociei gtój Andrássy Gyula v. b t t. Edvi Illés Aladár tkalona ÍNáncloi SKézdi ZKonács Xászló Rubovics Márk íbauman 3\íár(on Qellérl ^Jenö A NEMZETI SZALON IGAZGATÓSÁGA: ELNÖK : gtój Andrássy Gyula v. b t t. MŰVÉSZETI ALELNÖK ; IGAZGATÓ: 'Jiorvai ^János Művészek: Edvi Illés Aladár tkalona ÍNáncloi SKézdi ZKonács Xászló Rubovics Márk c Vajda

Részletesebben

A NEMZETI SZALON IGAZGATÓSÁGI. gróf Andrássy Gyula v. b. t. t. ^Molnár '-Viktor ZKorvai fjános. 3)éry Béla

A NEMZETI SZALON IGAZGATÓSÁGI. gróf Andrássy Gyula v. b. t. t. ^Molnár '-Viktor ZKorvai fjános. 3)éry Béla A NEMZETI SZALON IGAZGATÓSÁGA: ELNÖK : gróf Andrássy Gyula v. b. t. t ALELNÖKÖK : ^Molnár '-Viktor ZKorvai fjános ny. államtitkár szobrászművész IGAZGATÓ: 3)éry Béla IGAZGATÓSÁGI TAGOK: Baditz Ottó Gellért

Részletesebben

Alberth Ferenc I Kilátás a Danára, Of. 1000. 2 Magános ház. Of. 1000. Bachmann Iienrielíe 3 Csendélei. Of. Mtul. 4 Csendélet. Of.

Alberth Ferenc I Kilátás a Danára, Of. 1000. 2 Magános ház. Of. 1000. Bachmann Iienrielíe 3 Csendélei. Of. Mtul. 4 Csendélet. Of. Alberth Ferenc I Kilátás a Danára, Of. 1000. 2 Magános ház. Of. 1000. Bachmann Iienrielíe 3 Csendélei. Of. Mtul. 4 Csendélet. Of. 600- Balogh Sándor 5 Przemyslang romjai (Galiczia) Vf. 6. Mellame" temploma.

Részletesebben

A NEMZETI SZALON IGAZGATÓSÁGA: gróf Andrássy Gyula v. b t t.

A NEMZETI SZALON IGAZGATÓSÁGA: gróf Andrássy Gyula v. b t t. A NEMZETI SZALON IGAZGATÓSÁGA: ELNÖK : gróf Andrássy Gyula v. b t t. MŰVÉSZETI ALELNÖK : IGAZGATÓ : ZH. orvai János 3)éry Béla IGAZGATÓSÁGI Művészek: Edvi Illés Aladár diatona ZNáncioi ÜCézdi ^Kovács Xászlö

Részletesebben

o csász. és kir. fensége főhercegnő udvari szallitója. PICK ADOLF BUDAPEST IV. KER., EGYETEM UTCA n. RAKTAR REGISÉGEK, VÉTELE ÉS ELADASA

o csász. és kir. fensége főhercegnő udvari szallitója. PICK ADOLF BUDAPEST IV. KER., EGYETEM UTCA n. RAKTAR REGISÉGEK, VÉTELE ÉS ELADASA o csász. és kir. fensége klotild főhercegnő udvari szallitója. PICK ADOLF BUDAPEST IV. KER., EGYETEM UTCA n. RAKTAR REGISÉGEK, BÚ- TOR ÉS MÜTARGYAKBOL. EGESZ GYŰJTEMÉNYEK VÉTELE ÉS ELADASA A NEMZETI SZALON

Részletesebben

MODERN FRANCIA NAGY- MESTEREK TÁRLATA MAGYAR MŰVÉSZEK KARÁ- CSONYI MŰVASARJA ÉS AZ ÉREMKEDVELŐK EGYESÜ- LETÉNEK KIÁLLÍTÁSA a

MODERN FRANCIA NAGY- MESTEREK TÁRLATA MAGYAR MŰVÉSZEK KARÁ- CSONYI MŰVASARJA ÉS AZ ÉREMKEDVELŐK EGYESÜ- LETÉNEK KIÁLLÍTÁSA a MODERN FRANCIA NAGY- MESTEREK TÁRLATA MAGYAR MŰVÉSZEK KARÁ- CSONYI MŰVASARJA ÉS AZ ÉREMKEDVELŐK EGYESÜ- LETÉNEK KIÁLLÍTÁSA a 1907 DECEMBER ARfl 50 FILLÉR LÉGRÁDY TESTVÉREK BUDAPEST V., Váci-körút 78 A

Részletesebben

A NEMZETI SZALON IGAZGATÓSÁGA:

A NEMZETI SZALON IGAZGATÓSÁGA: A NEMZETI SZALON IGAZGATÓSÁGA: ELNÖK : qráf Andrássy Gyula v. b t ALELNÖK : íjcorvai ^János szobrászművész IGAZGATÓ 3)éry Béla IGAZGATÓSÁGI TAGOK ébauman ZMárton Qellert Jenő Katona ^Nándoi Kezdi ^Kovács

Részletesebben

KATALÓGUSA. Deli Antal Novotny Emil Róbert Papp Gábor, Vadler Jenő festőművészek. Bacher Rózsi S. Balla Margit festöművésznők, valamint

KATALÓGUSA. Deli Antal Novotny Emil Róbert Papp Gábor, Vadler Jenő festőművészek. Bacher Rózsi S. Balla Margit festöművésznők, valamint fí 03 3S8-1K KIÁLLÍTÁS & X L I I. A C S O P O R T K T Á L L I T Á S KATALÓGUSA Deli Antal Novotny Emil Róbert Papp Gábor, Vadler Jenő festőművészek Bacher Rózsi S. Balla Margit festöművésznők, valamint

Részletesebben

t Gróf ANDRÁSSY GYULA v. b. t. t.

t Gróf ANDRÁSSY GYULA v. b. t. t. a nemzeti szalon vezetősége Gellért Jenő E L N Ö K : t Gróf ANDRÁSSY GYULA v. b. t. t. ALELNÖKÖK: Ü G Y É S Z : Di. Képessy József PÉNZTÁRNOK : Eckstein M. Miklós Horvai János TISZTELETBELI TAGOK: IGAZGATÓ

Részletesebben

Új Szöveges dokumentum. XIX. Téli Tárlat lista (kiállítók névsora, műcímek) Bacskainé Oláh Klára (1935) Miskolc, Patak u. 10.

Új Szöveges dokumentum. XIX. Téli Tárlat lista (kiállítók névsora, műcímek) Bacskainé Oláh Klára (1935) Miskolc, Patak u. 10. XIX. Téli Tárlat lista (kiállítók névsora, műcímek) Bacskainé Oláh Klára (1935) Miskolc, Patak u. 10. Összeomlás 2007 akvarell, diópác 53x22 cm Balogh Géza (1946) Nyíregyháza, Selyem u. 30. Halmaz I. 2002

Részletesebben

MŰCSARNOK KATALÓGUSOK A KÖNYVTÁRBAN

MŰCSARNOK KATALÓGUSOK A KÖNYVTÁRBAN MŰCSARNOK KATALÓGUSOK A KÖNYVTÁRBAN 1896 1944 (A kiállítások időpontjának sorrendjében. Zárójelben a raktári szakjel.) 1896 1896. ezredéves országos kiállítás Budapesten. Az Országos Magyar Képzőművészeti

Részletesebben

MEGHÍVÓ DORNYAY BÉLA MÚZEUM SALGÓTARJÁN

MEGHÍVÓ DORNYAY BÉLA MÚZEUM SALGÓTARJÁN MEGHÍVÓ DORNYAY BÉLA MÚZEUM SALGÓTARJÁN A Dornyay Béla Múzeum Tisztelettel meghívja Önt a Fiatal Középkoros Régészek VII. Konferenciájára. Időpont: 2015. november 19-21. Helyszín: Dornyay Béla Múzeum Salgótarján,

Részletesebben

MOST JELENT MEG ERNST-MUZEUM.

MOST JELENT MEG ERNST-MUZEUM. MOST JELENT MEG ERNST-MUZEUM. I. füzet. ERNST LAJOS: Jacopo Tintoretto : Szent István Mária oltalmába ajánlja Magyarországot. MAYER L. AUGUST : Tintoretto egy ösmeretlen magyar vonatkozású képe. II. füzet.

Részletesebben

Vécsi Nagy Zoltán művészettörténész

Vécsi Nagy Zoltán művészettörténész Hogy miért éppen az 1965 és 1975 közé eső tíz év az időhatára kiállításunknak? A kommunista pártállami Románia magyar képzőművészetének ez volt az az időszaka, amikor viszonylag kedvezőek voltak a kultúrpolitikai

Részletesebben

NEMZETI SZAbON. KIÁbblTÁSÁNAK KATAbÓGüSA GRAFIKAIÉ. BUDAPEST, 1906. <ipg A NEMZETI SZAL.ON 1906. EVI É S IV- )IK

NEMZETI SZAbON. KIÁbblTÁSÁNAK KATAbÓGüSA GRAFIKAIÉ. BUDAPEST, 1906. <ipg A NEMZETI SZAL.ON 1906. EVI É S IV- )IK A NEMZETI SZAbON 1906. EVI É S IV- )IK GRAFIKAIÉ KIÁbblTÁSÁNAK KATAbÓGüSA BUDAPEST, 1906.

Részletesebben

ÓVODÁK FELVÉTELI KÖRZETEI

ÓVODÁK FELVÉTELI KÖRZETEI ÓVODÁK FELVÉTELI KÖRZETEI Monori Kossuth Lajos Óvoda (2200 Monor, Kossuth Lajos utca 37.) 1. Acsádi utca 2. Ady Endre utca páratlan oldala (vasút és a Kossuth Lajos utca közötti 3. Arany János utca 4.

Részletesebben

MOST JELENT MEG: ERNST-MÚZEUM.

MOST JELENT MEG: ERNST-MÚZEUM. MOST JELENT MEG: ERNST-MÚZEUM. I. füzet. ERNST LAJOS: Jacopo Tintoretto: Szent- István Mária oltalmába ajánlja Magyarországot. MAYER L. AUGUST: Tintoretto egy ösmeretlen magyar vonatkozású képe. II. füzet.

Részletesebben

TEVK 001 001. szavazókör Cím: St. Hubertus Étterem, Nemeskéri út 33., Alagút utca páratlan házszámok 1-13 Alagút utca 10-10

TEVK 001 001. szavazókör Cím: St. Hubertus Étterem, Nemeskéri út 33., Alagút utca páratlan házszámok 1-13 Alagút utca 10-10 Göd Város szavazóköreinek jegyzéke TEVK 001 001. szavazókör Cím: St. Hubertus Étterem, Nemeskéri út 33., Alagút utca páratlan házszámok 1-13 Alagút utca 10-10 Ambrus László utca Arany János utca folyamatos

Részletesebben

9. Grafikai Kamaraaukció. 2015. március 10. Leütési lista

9. Grafikai Kamaraaukció. 2015. március 10. Leütési lista 9. Grafikai Kamaraaukció 2015. március 10. Leütési lista Kat. sz. Leírás Kikiáltási ár Leütési ár 0001 Aba-Novák Vilmos: Székely Aladár portréja (1923) 24 000 28 000 0002 Aba-Novák Vilmos: Román tánc 50

Részletesebben

,ÚJ MŰVÉSZCSOPORT' ELSŐ KIÁLLÍTÁSA 1917-1918

,ÚJ MŰVÉSZCSOPORT' ELSŐ KIÁLLÍTÁSA 1917-1918 AZ,ÚJ MŰVÉSZCSOPORT' ELSŐ KIÁLLÍTÁSA 1917-1918 A NEMZETI SZALONBAN V., ERZSÉBET-TÉR A NEMZETI SZALON TISZTIKARA: ELNÖK : GRÓF ANDRÁSSY GYULA V. B. T. T. ALELNÖKÖK : MOLNÁR VIKTOR NY. ÁLLAMTITKÁR HORVAI

Részletesebben

MAGYAR AKVARELL ÉS PASTELLFESTŐK EGYESÜLETÉVEL ÉS A KÉPZŐMŰVÉSZETI EGYÜTTESEN RENDEZETT KATALÓGUSA 1928. MÁJUS-JÚNIUS.

MAGYAR AKVARELL ÉS PASTELLFESTŐK EGYESÜLETÉVEL ÉS A KÉPZŐMŰVÉSZETI EGYÜTTESEN RENDEZETT KATALÓGUSA 1928. MÁJUS-JÚNIUS. A NEMZETI SZALON MŰVÉSZETI A EGYESÜLETNEK MAGYAR AKVARELL ÉS PASTELLFESTŐK EGYESÜLETÉVEL ÉS A SOPRONI KÉPZŐMŰVÉSZETI KÖRREL EGYÜTTESEN RENDEZETT KÉPZŐMŰVÉSZETI KIÁLLÍTÁSNAK KATALÓGUSA NEMZETI SZALON 1928.

Részletesebben

Szent János Utcai Óvoda felvételi körzete 2100 Gödöllı, Szent János u. 6-8.

Szent János Utcai Óvoda felvételi körzete 2100 Gödöllı, Szent János u. 6-8. ÁDÁM UTCA AGYAGOS UTCA ARADI UTCA ARANY JÁNOS UTCA ÁRPÁD UTCA ATTILA UTCA BARTÓK BÉLA UTCA BÁSTYA UTCA BÁTHORI ISTVÁN UTCA BÉKE UTCA BEM JÓZSEF UTCA BERCSÉNYI MIKLÓS UTCA BERKENYE UTCA BETHLEN GÁBOR UTCA

Részletesebben

* & KIÁLLÍTÁSÁNAK KÉPES KATALÓGUSA BUDAPEST NEMZETI SZALON 1930 JANUÁR

* & KIÁLLÍTÁSÁNAK KÉPES KATALÓGUSA BUDAPEST NEMZETI SZALON 1930 JANUÁR * & KIÁLLÍTÁSÁNAK KÉPES KATALÓGUSA BUDAPEST NEMZETI SZALON 1930 JANUÁR A NEMZETI SZALON VEZETŐSÉGE ELNÖK : f Gróf ANDRÁSSY GYULA v. b. t. t. ALELNÖKÖK : IGAZGATÓ : Gellért Jenő Horvai János Dén> I éla

Részletesebben

Tulajdoni viszonyok feldolgozása tulajdoni lapok alapján. Kecskemét Tiszaalpári mintaterület

Tulajdoni viszonyok feldolgozása tulajdoni lapok alapján. Kecskemét Tiszaalpári mintaterület Tulajdoni viszonyok feldolgozása tulajdoni lapok alapján Kecskemét Tiszaalpári mintaterület Gátér Földrészlet: 38 db Terület összesen: 271,9207 Ha Aranykorona összesen: 4494,97 A.K. Helyrajzi szám érd.tipus

Részletesebben

K I V O N A T. Dunaföldvár Város Önkormányzata Száma: 245-30/2013.

K I V O N A T. Dunaföldvár Város Önkormányzata Száma: 245-30/2013. 299/2013.(XII.17.) KT Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dunaföldvári Polgármesteri Hivatal 2013.évi munkájáról készült beszámolót elfogadja. A beszámoló a határozat mellékletét képezi.

Részletesebben

Beérkezett pályamûvek listája:

Beérkezett pályamûvek listája: Beérkezett pályamûvek listája: kiállítva elutasítva Sorszám Név Méret (cm), technika ép címe Zsûri döntése 1. Timár Zoltán 61,5x52,5, szerkesztés, tus, filc Béka Letenye 66x52, szerkesztés, tus, filc A

Részletesebben

SENST MUZEUM, BUDAPEST, 1954- JLliUS-AUGUSZTUS

SENST MUZEUM, BUDAPEST, 1954- JLliUS-AUGUSZTUS N Y Á R I T Á R L A T SENST MUZEUM, BUDAPEST, 1954- JLliUS-AUGUSZTUS BIRALÓ bizottság tagjai Kocsis András Antal Károly Baksa Soós György, Bánó Endre, Beck András, Benedek Jenő Berda Ernőné Csáki Maronyák

Részletesebben

Helyi Választási Iroda Vezetıjétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/513-264 E-mail: sarospatak@sarospatak.

Helyi Választási Iroda Vezetıjétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/513-264 E-mail: sarospatak@sarospatak. Helyi Választási Iroda Vezetıjétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/513-264 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu Szám: 7146-15/2010. Tárgy: választókerületek kialakítása H a t á r o

Részletesebben

Háziorvosi körzetek - Komárom

Háziorvosi körzetek - Komárom Háziorvosi körzetek - Komárom 1. számú felnőtt háziorvosi körzet Dr. Juhász Márton Rendelő: 2900 Komárom, Tóth L. u. 7. Tel.: 34/344-995 Rendelés idő: Hétfő: 13:00 16:30 Kedd, Csütörtök: 9:00 12:00 Szerda,

Részletesebben

Férfi NB2 CSB Rangsor

Férfi NB2 CSB Rangsor Férfi NB2 CSB Rangsor Sorsz. Név Egyesület Forduló Mérkőzés Nyert Vesztett % 1. Berdár Norbert (F) 8094 Kaposvári AC 18 72 68 4 94.4% 2. Salamon István (F) 10477 Kömlő SC 18 72 66 6 91.7% 3. Aranyosi Levente

Részletesebben

TRIANONI MOZAIK. Dr.Váry Albert könyve

TRIANONI MOZAIK. Dr.Váry Albert könyve 1 TRIANONI MOZAIK Dr.Váry Albert könyve 2 3 Szűcs László /1934-2008/: T A V A S Z Édesanyám: született Szatmári Teréz még a XIX. Század utolsó éveiben nyitotta sírós szemét a szép, de borzasztóan terhes

Részletesebben

Tolnai Hegyhát 35/30/25 teljesítménytúra Kedves Túratárs!

Tolnai Hegyhát 35/30/25 teljesítménytúra Kedves Túratárs! TÁJAK KOROK MÚZEUMOK EGYESÜLET KURD KÖZSÉG POLGÁRMESTERI HIVATALA VÖLGYSÉG TURISTA EGYESÜLET Tolnai Hegyhát 35/30/25 teljesítménytúra Kedves Túratárs! Örömmel üdvözöljük a Tolnai Hegyhát 25 elnevezésű

Részletesebben

SZAVAZÓKÖRÖK TERÜLETI BEOSZTÁSA. 1. sz. szavazókör, szavazóhelyiség: Sárospatak, Eötvös út 11. ÉPSZER

SZAVAZÓKÖRÖK TERÜLETI BEOSZTÁSA. 1. sz. szavazókör, szavazóhelyiség: Sárospatak, Eötvös út 11. ÉPSZER SZAVAZÓKÖRÖK TERÜLETI BEOSZTÁSA 1. sz. választókerület: 1. sz. szavazókör, szavazóhelyiség: Sárospatak, Eötvös út 11. ÉPSZER Árok u., Baross Gábor u., Bercsényi u., Bláthy O. u., Bocskai u., Cirkáló hegy,

Részletesebben

CSÓK ISTVÁN ANTIKVITÁS XXXIV. ÁRVERÉS. Csók István Antikvitás. 2012.10.15. 18 óra

CSÓK ISTVÁN ANTIKVITÁS XXXIV. ÁRVERÉS. Csók István Antikvitás. 2012.10.15. 18 óra XXXIV. ÁRVERÉS CSÓK ISTVÁN ANTIKVITÁS Csók István Antikvitás 2012.10.15. 18 óra A CSÓK ISTVÁN ANTIKVITÁS XXVIII. ÁRVERÉSE 2012. OKTÓBER 15. 18 ÓRA AZ ÁRVERÉS HELYSZÍNE: CSÓK ISTVÁN ANTIKVITÁS 1052, BUDAPEST,

Részletesebben

SZÍNHÁZ, f. Sassy Attila gyűjteménye a Nemzeti Szalon csoportkiállításában

SZÍNHÁZ, f. Sassy Attila gyűjteménye a Nemzeti Szalon csoportkiállításában SZÍNHÁZ, f Sassy Attila gyűjteménye a Nemzeti Szalon csoportkiállításában Vasárnap délelőtt nyilik meg mint a szezon utolsó tárlata a Nemzeti Szalon csoportkiállitása, amelyen hét festőművész, egy iparnaüvésznő

Részletesebben

2700 Cegléd, Kossuth tér-járásbíróság előtt, Kossuth tér-kőrösi út keresztőzédes közvilágítása kandelláberen

2700 Cegléd, Kossuth tér-járásbíróság előtt, Kossuth tér-kőrösi út keresztőzédes közvilágítása kandelláberen Adatkezelő szerv Adatkezelés megnevezése Adatkezelő /Adatkezelés nyilvántartási száma A képfelvevő helye 1. oldal A megfigyelt területre vonatkozó adatok Pest MRFK Dabasi RK Alsónémedi 1 Fő út - Somogyi

Részletesebben

PACZKÁNÉ WAGNER CORNÉLIA

PACZKÁNÉ WAGNER CORNÉLIA A NEMZETI SZALON 376-IK KIÁLLÍTÁSA PACZKA FERENCZ MŰVÉSZETI HAGYATÉKA ÉS PACZKÁNÉ WAGNER CORNÉLIA MŰVEI A NEMZETI SZALON MŰVÉSZETI ALELNÖK : ELNÖK : IGAZGATÓSAGA: Gróf ANDRÁSSY GYULA v. b. t. t. IGAZGATÓ:

Részletesebben

P E T E R D I A N D O R.

P E T E R D I A N D O R. Hol elkalandoz művészképzelet : A végtelen itt föltárul neked! Lelked a Szépség vizébe merülhet, Mélységbe szállhat, magasba repülhet, Aranyközépút bús zarándokának Itt meg nem nyílnak a megszentelt zárak,

Részletesebben

É p ü l e t e k Kategória N/Sz/E/Ép Cím Név Védett elem Hrsz 1 Ép Alkotmány u. 4. Babó ház 3887/2 1 Ép Alsószállás Alsószállási pusztai iskola 1 Ép

É p ü l e t e k Kategória N/Sz/E/Ép Cím Név Védett elem Hrsz 1 Ép Alkotmány u. 4. Babó ház 3887/2 1 Ép Alsószállás Alsószállási pusztai iskola 1 Ép É p ü l e t e k Kategória N/Sz/E/Ép Cím Név Védett elem Hrsz 1 Ép Alkotmány u. 4. Babó ház 3887/2 1 Ép Alsószállás Alsószállási pusztai iskola 1 Ép Bundzsák I. u. 10. főépület 191 1/N N Bundzsák I. u.

Részletesebben

FIZIKA. 1986 és 2013 között 1794 középiskolás vett részt a fizika OKTV döntőin, ezek évenkénti megoszlása a következő volt:

FIZIKA. 1986 és 2013 között 1794 középiskolás vett részt a fizika OKTV döntőin, ezek évenkénti megoszlása a következő volt: FIZIKA FIZIKA 1 1986 és 2013 között 1794 középiskolás vett részt a fizika OKTV döntőin, ezek évenkénti megoszlása a következő volt: 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999

Részletesebben

AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA FELVÉTELI KÖRZETE A 2016/2017. TANÉVBEN PILISVÖRÖSVÁR

AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA FELVÉTELI KÖRZETE A 2016/2017. TANÉVBEN PILISVÖRÖSVÁR AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA FELVÉTELI KÖRZETE A 2016/2017. TANÉVBEN PILISVÖRÖSVÁR Köznevelési intézmény: Pilisvörösvári Német Nemzetiségi Általános Iskola Deutsche Nationalitatenschule Werischwar 2085 Pilisvörösvár,

Részletesebben

KISKUNHALAS VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 18./2003.(VII.31.) Ktr. sz. r e n d e l e t e

KISKUNHALAS VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 18./2003.(VII.31.) Ktr. sz. r e n d e l e t e KISKUNHALAS VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 18./2003.(VII.31.) Ktr. sz. r e n d e l e t e a helyi művi értékvédelemmel védett épületek és épített elemek jegyzékéről MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN 1.

Részletesebben

Veszprém. Veszprém megyei jogú város a Közép-Dunántúli régióban, Veszprém megye és a Veszprémi járás székhelye. Egyetemi város, a Királynék városa.

Veszprém. Veszprém megyei jogú város a Közép-Dunántúli régióban, Veszprém megye és a Veszprémi járás székhelye. Egyetemi város, a Királynék városa. Veszprém Veszprém megyei jogú város a Közép-Dunántúli régióban, Veszprém megye és a Veszprémi járás székhelye. Egyetemi város, a Királynék városa. István, Gizella ősi vártán, mögöttük völgyhíd: kőszivárvány.

Részletesebben

LOTZ KÁROLY ERNST-MUZEÜM EMLÉKKIÁLLÍTÁST. legközelebb

LOTZ KÁROLY ERNST-MUZEÜM EMLÉKKIÁLLÍTÁST. legközelebb f I MZ ERNST-MUZEÜM legközelebb LOTZ KÁROLY EMLÉKKIÁLLÍTÁST rendez. Tiz év múlott el azóta, hogy a Képzőművészeti Társulat a Lotz-kiállitást rendezte. Azóta a nagy magyar mester oly sok elfeledett ismeretlen

Részletesebben

MŰGYŰJTŐK HÁZA 1023 BUDAPEST, ZSIGMOND TÉR 8.

MŰGYŰJTŐK HÁZA 1023 BUDAPEST, ZSIGMOND TÉR 8. 1023 BUDAPEST, ZSIGMOND TÉR 8. MŰGYŰJTŐK HÁZA TEL.: +36 1 800 8123, +36 30 270 5021 EMAIL: INFO@MUGYUJTOKHAZA.HU NYITVATARTÁS: H-P: 11.00-19.00, SZO.: 9.00-14.00 83/4. Bálint Endre (1914-1986) Kereszt,

Részletesebben

Üllő Nagyközségi Önkormányzat 12/2002. (VI. 22.) számú Ö. K. rendelete a háziorvosi körzetek kialakításáról

Üllő Nagyközségi Önkormányzat 12/2002. (VI. 22.) számú Ö. K. rendelete a háziorvosi körzetek kialakításáról Üllő Nagyközségi Önkormányzat 12/2002. (VI. 22.) számú Ö. K. rendelete a háziorvosi körzetek kialakításáról egységes szerkezetben a módosításáról szóló 7/2005.(III.19.) számú, a 9/2008. (IV.5.), a 24/2014.

Részletesebben

O R SZÁGOS BÍR ÓSÁGI H IVATA L E LN Ö KE 138/2013. (III. 28.) OBHE számú határozat Felvételi Versenyvizsga-bizottság tagjainak kijelöléséről és meghosszabbításáról A sági fogalmazók joggyakorlatáról és

Részletesebben

B E K Ö L C E TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

B E K Ö L C E TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE EGRI ÉPÍTÉSZ IRODA KFT. 3300 Eger, Dobó utca 18. Tel.: 36/511-570 Fax: 36/411-890 Heves Megyei Bíróság mint Cégbíróság Cg. 10-09-021606 E-mail: egriepir@egriepir.hu B E K Ö L C E TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

Részletesebben

Merítés a KUT-ból IV. GADÁNYI JENŐ. (1896 1960) festőművész emlékkiállítása. HAAS GALÉRIA, Budapest 2000. május 11-től június 10-ig

Merítés a KUT-ból IV. GADÁNYI JENŐ. (1896 1960) festőművész emlékkiállítása. HAAS GALÉRIA, Budapest 2000. május 11-től június 10-ig Merítés a KUT-ból IV. GADÁNYI JENŐ (1896 1960) festőművész emlékkiállítása HAAS GALÉRIA, Budapest 2000. május 11-től június 10-ig A kis zugokat szeretem, mert a részekben azonosul a világ. Kerülő úton,

Részletesebben

Olgyay és tanítványai MKE 2014-03-10

Olgyay és tanítványai MKE 2014-03-10 Olgyay és tanítványai MKE 2014-03-10 A Magyar Képzőművészeti egyetem azáltal, hogy növendékeinek egyes munkáit az alapítástól (1871) kezdve meg tudta őrizni, ma egy különleges gyűjteménnyel rendelkező

Részletesebben

KALOCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. / 2015. (..) önkormányzati rendelete. az épített örökség helyi védelmének szabályairól

KALOCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. / 2015. (..) önkormányzati rendelete. az épített örökség helyi védelmének szabályairól KALOCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA / 2015. (..) önkormányzati rendelete az épített örökség helyi védelmének szabályairól Kalocsa Város Önkormányzatának Képviselő- testülete az épített környezet alakításáról és

Részletesebben

Tata Város Polgármesterétıl

Tata Város Polgármesterétıl Tata Város Polgármesterétıl Tata, Kossuth tér 1. 2890 (+36 34) 588 611 (+36 34) 586 480 E-mail: polgarmester@tata.hu Szám: I/-8-324/2011 Elıterjesztés Tata Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2011.

Részletesebben

DUNAHARASZTI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2015. (XII. 4.) rendelete. az egészségügyi alapellátások körzeteiről

DUNAHARASZTI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2015. (XII. 4.) rendelete. az egészségügyi alapellátások körzeteiről DUNAHARASZTI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2015. (XII. 4.) rendelete az egészségügyi alapellátások körzeteiről Dunaharaszti Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye

Részletesebben

Emléktáblák a XIII. kerületben

Emléktáblák a XIII. kerületben Emléktáblák a XIII. kerületben Sorszám Megnevezés Az emléktábla helye Elhelyezési időpont Megjegyzés 1 Dr. Adler Ferenc Szabolcs u. 33-3 1967 2 Angel Sanz-Bríz Szt.István par, 3 1994 spanyol ügyvivő 3

Részletesebben

Premier Galéria 12. aukció 2015. október 19.

Premier Galéria 12. aukció 2015. október 19. Premier Galéria 12. aukció 2015. október 19. Tételszám 1 Rippl-Rónai József (1861-1927): Gitáros nő 2 Szentgyörgyi Kornél (1916-2006): Korlátnál 3 Rippl-Rónai József (1861-1927): Akt lepellel 4 Iványi-Grünwald

Részletesebben

SIMONTORNYA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK 2015. ÉVI MÓDOSÍTÁSA

SIMONTORNYA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK 2015. ÉVI MÓDOSÍTÁSA K O K A S É S T Á R S A T E R V E Z Õ K F T. ÉPÍTÉSZ ÉS TELEPÜLÉSTERVEZÕ IRODA Tel/Fax: (72) 324-326 Iroda: 7624 Pécs, Budai Nagy A. u. 1. Levélcím: 7627 Pécs, Havihegyi út 66. E-mail: kokas@minicomp.hu

Részletesebben

SZERKESZTI TORMAY CECILE

SZERKESZTI TORMAY CECILE NAPKELET SZERKESZTI TORMAY CECILE XV. KÖTET 1930 JANUÁR JÚNIUS 1 6. SZÁM A MAGYAR IRODALMI TÁRSASÁG KIADÁSA BUDAPEST TARTALOM. REGÉNY Török Sándor : Az idegen város 67, 157, 256, 362, 442, 563 ELBESZÉLÉSEK

Részletesebben

Védőnői körzetek Komárom

Védőnői körzetek Komárom Védőnői körzetek Komárom 1. számú védőnői körzet Piskovszky Jánosné 2903 Komárom, Tamási Á. u. 8. Tel.: 34/343-662 Terhes tanácsadás: Kedd: 8:00 10:00 Csecsemő tanácsadás: Kedd, Csütörtök: 8:00 10:00 Kisgyermek

Részletesebben

A körülmények és a környezet hatnak ránk, de magunkért csakis mi vagyunk felelősek. (Paulo Coelho) Ballagási meghívó

A körülmények és a környezet hatnak ránk, de magunkért csakis mi vagyunk felelősek. (Paulo Coelho) Ballagási meghívó A körülmények és a környezet hatnak ránk, de magunkért csakis mi vagyunk felelősek. (Paulo Coelho) Ballagási meghívó 2007 2012 A MÁTÉSZALKAI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM végzős diákjai 2012. május 4-én

Részletesebben

_A NEMZETI SZALON 394. KIÁLLÍTÁSA FERENCZY VALÉR GYŰJTEMÉNYES KIÁLLÍTÁSÁNAK. 12.8. ír, v 1928. ÁPRILIS HÓ

_A NEMZETI SZALON 394. KIÁLLÍTÁSA FERENCZY VALÉR GYŰJTEMÉNYES KIÁLLÍTÁSÁNAK. 12.8. ír, v 1928. ÁPRILIS HÓ / _A NEMZETI SZALON 394. KIÁLLÍTÁSA FERENCZY VALÉR GYŰJTEMÉNYES KIÁLLÍTÁSÁNAK 12.8. ír, v 1928. ÁPRILIS HÓ A NEMZETI SZALON VEZETŐSÉGE: ELNÖK : Gróf ANDRÁSSY GYULA v. b. t. t. ALELNÖKÖK: IGAZGATÓ: Gellért

Részletesebben

Verő ce TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV. (TSZT 174/2010 Önk.Hat, SZT 9/2010 Önk.rend.) karbantartása

Verő ce TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV. (TSZT 174/2010 Önk.Hat, SZT 9/2010 Önk.rend.) karbantartása Verő ce TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV (TSZT 174/2010 Önk.Hat, SZT 9/2010 Önk.rend.) karbantartása Pro Arch.Építész Stúdió 2011 Megbízó: VERŐCE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2621 Verőce, Árpád út 40. Tervező PRO ARCH.

Részletesebben

H» TAVASZI 0 * KIÁLLÍTÁSÁNAK SF KATALÓGUSA #

H» TAVASZI 0 * KIÁLLÍTÁSÁNAK SF KATALÓGUSA # A NEMZETI SZALON H» TAVASZI 0 * KIÁLLÍTÁSÁNAK SF KATALÓGUSA # ^ BUPAPEST 1903 «A NEMZETI SZALON Sf «f KIAPÁSA «« A Nemzeti Szalon = tisztikara = GRÓF ANDRÁSSY GYULA, v. b. t. t., elnök VÉSZI JÓZSEF, orsz.

Részletesebben

Csúcshegyi Villany-Harsona

Csúcshegyi Villany-Harsona Beruházási körkép Ebben a lapszámban a környéket érintő nagyberuházásokról gyűjtött információkat adjuk közre, benne a Harsány lejtő lakópark Ürömi leágazás 110-es út és vasút felújítás. Az információkat

Részletesebben

Gyöngyös Város Helyi Építési Szabályzatának mellékletei

Gyöngyös Város Helyi Építési Szabályzatának mellékletei - 1 - Gyöngyös Város Helyi Építési Szabályzatának mellékletei - 2-1. számú melléklet 67 a)szabályozási tervlapok (Rajzszám: GySzT_01/2-37) b) MÁTRAFÜRED belterület Szabályozási Tervlapja (VÁTI Kft. TSZ:4212/2008)

Részletesebben

ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2015-2016

ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2015-2016 ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2015-2016 1 2015. szeptember Munkaközösségek munkaterveinek elkészítése. munkaközösség vezetők 2015. szeptember Az ökoiskolai munkaterv elkészítése. Siklósi Zsoltné Egyeztetés a -kel.

Részletesebben

Babfelszereléssel rendelkező dm üzletek

Babfelszereléssel rendelkező dm üzletek A, Á 8400 Ajka, Csingeri út. 2. 2730 Albertirsa, Vasút u. 4-11. B 6500 Baja, Eötvös u. 5 2660 Balassagyarmat, Zichy utca 2. 8220 Balatonalmádi, Baross utca 2. Tulipán udvar 8630 Balatonboglár, Klapka u.

Részletesebben

KOPASZOK ÉS HAJASOK VILÁGHARCA

KOPASZOK ÉS HAJASOK VILÁGHARCA KOPASZOK ÉS HAJASOK VILÁGHARCA In memóriám Nagy Lajos NAP KIADÓ TARTALOM FIATAL EMBEREK Borbély Sándor: így élt Nagy Lajos. Részlet (In: Borbély Sándor: így élt Nagy Lajos. Bp., Móra, 1986) 7 Kardos Pál:

Részletesebben

Kecskeméti Igazságügyi Szakértői Kamara Bács-Kiskun és Jász-Nagykun-Szolnok megyék igazságügyi szakértőinek kamarája

Kecskeméti Igazságügyi Szakértői Kamara Bács-Kiskun és Jász-Nagykun-Szolnok megyék igazságügyi szakértőinek kamarája Kecskeméti Igazságügyi Szakértői Kamara Bács-Kiskun és Jász-Nagykun-Szolnok megyék igazságügyi szakértőinek kamarája IGAZSÁGÜGYI SZAKÉRTŐI NÉVJEGYZÉK 2014/2. Adategyeztetés: 2014.10.17. Székhely: 5000

Részletesebben

Készítette: Habarics Béla

Készítette: Habarics Béla A Simai-tó tanösvény terve Készítette: Habarics Béla A településről hhhhhhhhhelyszí Csengersima a 49. számú főút mellett keletről elterülő ne község. Közúti és teherforgalmi határátkelőhely található külterületén.

Részletesebben

MISKOLCI INDIÁN NYÁR ÉRTELMISÉGI KÖR 2012. évi közhasznúsági jelentése

MISKOLCI INDIÁN NYÁR ÉRTELMISÉGI KÖR 2012. évi közhasznúsági jelentése MISKOLCI INDIÁN NYÁR ÉRTELMISÉGI KÖR 2012. évi közhasznúsági jelentése. Az egyesület a 2012. évben is az Alapszabályban kitűzött célok és feladatok megvalósításának figyelembevételével végezte munkáját.

Részletesebben

5.2 5.3. Pengı 10p. 1936 (17) 20 p 1941 (24) 50 p 1932 (23) 100p. 1930 (59) 500 p. 1945 (25) T2-4 148 2400 5.4

5.2 5.3. Pengı 10p. 1936 (17) 20 p 1941 (24) 50 p 1932 (23) 100p. 1930 (59) 500 p. 1945 (25) T2-4 148 2400 5.4 KISÁRVERÉS 2012.11.24. 1. 1.1 M.K.B. köszönti a 125 év Budapestet Ag PP doboz T1/1 5000 1.2 M.K.B. Millecentenárium - Szt. István Ag PP doboz T1/1 5000 1.3 M.K.B. Bucsú az 1900-as évektıl Ag PP doboz T1/1

Részletesebben

Csoportkiállítás a Nemzeti Szalonban

Csoportkiállítás a Nemzeti Szalonban (A Nemzeti Szalon uj csoportkiállitása.) Válogatott, szép biállitás nyílik meg vasárnap a Nemzeti Szalonban, hat festőművész mutatja be esztendőkön át érlelt munkájának sorozatos eredményét, komoly akarás,

Részletesebben

A kötelező felvételt biztosító általános iskolák körzethatárai

A kötelező felvételt biztosító általános iskolák körzethatárai A kötelező felvételt biztosító általános iskolák körzethatárai Balatonfüred Város Önkormányzata Tervezet a települési önkormányzat 2015. évi novemberi vélemény-nyilvánításához Járás/Tankerület székhelye:

Részletesebben

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA Rajz és vizuális kultúra középszint 1112 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2013. május 16. RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA Általános

Részletesebben

Javaslat az. Útmenti keresztek Apátfalván. települési értéktárba történő felvételéhez

Javaslat az. Útmenti keresztek Apátfalván. települési értéktárba történő felvételéhez Javaslat az Útmenti keresztek Apátfalván települési értéktárba történő felvételéhez Készítette: I. A JAVASLATTEVŐ ADATAI 1. A javaslatot benyújtó (személy/intézmény/szervezet/vállalkozás) neve: Veréb Anett

Részletesebben

ALMA Duna Plaza Patika 1138 Budapest Váci út 178. Róna Patika 1145 Budapest Bosnyák u.1/a. A TE PATIKÁD Gyógyszertár 1145 Budapest Erzsébet Királyné

ALMA Duna Plaza Patika 1138 Budapest Váci út 178. Róna Patika 1145 Budapest Bosnyák u.1/a. A TE PATIKÁD Gyógyszertár 1145 Budapest Erzsébet Királyné Eucerin hetek akcióban résztvevő gyógyszertárak listája Az akció időtartama: 2014.09.06.-09.21. Az akcióban minden Eucerin termék 20% árkedvezménnyel vásárolható meg (kivéve az ajándékcsomagok) Gyógyszertár

Részletesebben

Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2002. (VII. 15.) számú rendelete a háziorvosi körzetekről

Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2002. (VII. 15.) számú rendelete a háziorvosi körzetekről Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2002. (VII. 15.) számú rendelete a háziorvosi körzetekről Gárdony Város Önkormányzat Képviselőtestülete az egészségügyi közszolgáltatások nyújtásáról,

Részletesebben

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK)

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) Feladata a hazai agrár- és élelmiszerszektor erősítése, érdekeinek érvényesítése, a magyar élelmiszerek versenyképességének támogatása, továbbá a szaktanácsadás, ezen

Részletesebben

1. tabló Megállító tábla 1. Kiskunhalas látképe a szabadkai országút felől, 1935. (Magántulajdon)

1. tabló Megállító tábla 1. Kiskunhalas látképe a szabadkai országút felől, 1935. (Magántulajdon) 1. tabló Megállító tábla 1. Kiskunhalas látképe a szabadkai országút felől, 1935. (Magántulajdon) 2. tabló Látkép. Központ. Református templom 1. A város északnyugatról és a Harangos-tó nádasa, 1930-as

Részletesebben

2014. november 13-i rendkívüli ülésére

2014. november 13-i rendkívüli ülésére 10. számú előterjesztés Minősített többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 13-i rendkívüli ülésére Tárgy: A helyi adókról szóló új önkormányzati rendelet

Részletesebben

1. melléklet a Kisújszállási Települési Értéktár Bizottság által a Kisújszállási Értéktárba felvett értékek véleményezéséről szóló előterjesztéshez

1. melléklet a Kisújszállási Települési Értéktár Bizottság által a Kisújszállási Értéktárba felvett értékek véleményezéséről szóló előterjesztéshez 1. melléklet a Kisújszállási Települési Értéktár Bizottság által a Kisújszállási Értéktárba felvett értékek véleményezéséről szóló előterjesztéshez A Kisújszállási Értéktárba felvett értékek (A Kisújszállási

Részletesebben

Történelmi és kulturális hagyományainkhoz hûen

Történelmi és kulturális hagyományainkhoz hûen S Z É K E S F E H É R VÁ R 2 0 0 6 p r o g r a m o k Történelmi és kulturális hagyományainkhoz hûen Egy város életének, mindennapjainak, közérzetének meghatározó tényezõje, hogy lakói milyen kulturális

Részletesebben

DEBRECENI ÜGYVÉDI KAMARA

DEBRECENI ÜGYVÉDI KAMARA DEBRECENI ÜGYVÉDI KAMARA sz. I. em. Telefon: 06-52-533-266, 06-52-416-398 E-mail: debreceniugyvedi.kamara@upcmail.hu Honlap: http://www.debreceniugyvedikamara.hu/ ÜGYELETI REND Debrecen 2016. július 01.

Részletesebben

Iktatószám: 05-25056-6 /2006. Címzett: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése. Tárgy:

Iktatószám: 05-25056-6 /2006. Címzett: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése. Tárgy: Iktatószám: 05-25056-6 /2006 Címzett: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése Tárgy: Tájékoztató Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Városfejlesztési terveiről Az anyagot készítette: Városfejlesztési

Részletesebben

A KÖRÖSÖK VÖLGYE AKCIÓCSOPORT JELENTŐSEBB MŰEMLÉKEINEK LISTÁJA, KIEGÉSZÍTVE A HELYI VÉDETTSÉGEKKEL. Békéscsaba

A KÖRÖSÖK VÖLGYE AKCIÓCSOPORT JELENTŐSEBB MŰEMLÉKEINEK LISTÁJA, KIEGÉSZÍTVE A HELYI VÉDETTSÉGEKKEL. Békéscsaba A KÖRÖSÖK VÖLGYE AKCIÓCSOPORT JELENTŐSEBB MŰEMLÉKEINEK LISTÁJA, KIEGÉSZÍTVE A HELYI VÉDETTSÉGEKKEL Készült a 2014-2020-as Helyi Fejlesztési Stratégia 6. számú mellékleteként Békés A református templom

Részletesebben

A kultúra és nyugalom völgye.

A kultúra és nyugalom völgye. Vereb A kultúra és nyugalom völgye. Vereb község Fejér megyében fekszik a Velencei-tótól 15 km-re, északra. Lakosainak száma 829 fő. Kicsi település, vendégszeretete annál nagyobb. Látogasson el hozzánk

Részletesebben

SZEGEDI MŰSZAKI KÖRNYEZETVÉDELMI KÖZÉPISKOLA ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA GÁBOR DÉNES TAGINTÉZMÉNYE 2010/2011. TANÉV H E L Y I R E N D J E

SZEGEDI MŰSZAKI KÖRNYEZETVÉDELMI KÖZÉPISKOLA ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA GÁBOR DÉNES TAGINTÉZMÉNYE 2010/2011. TANÉV H E L Y I R E N D J E SZEGEDI MŰSZAKI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI KÖZÉPISKOLA ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA GÁBOR DÉNES TAGINTÉZMÉNYE 2010/2011. TANÉV H E L Y I R E N D J E P r o g r a m : A U G U S Z T U S 23 9.00 Alakuló értekezlet 24. 8.00

Részletesebben

FH. KÖTELEZŐ FELVÉTELT BIZTOSÍTÓ INTÉZMÉNY NEVE INTÉZMÉNY CÍME MEGJEGYZÉS

FH. KÖTELEZŐ FELVÉTELT BIZTOSÍTÓ INTÉZMÉNY NEVE INTÉZMÉNY CÍME MEGJEGYZÉS TELEPÜLÉS OM FH. KÖTELEZŐ FELVÉTELT BIZTOSÍTÓ INTÉZMÉNY NEVE INTÉZMÉNY CÍME MEGJEGYZÉS Ambrózfalva 039539 007 039539 004 Ambrózfalvi Tagintézménye Apátfalva 201360 001 Apátfalvi Dózsa György Általános

Részletesebben

"Muzsikál az erdő" Mátrai Művészeti Napok

Muzsikál az erdő Mátrai Művészeti Napok "Muzsikál az erdő" Mátrai Művészeti Napok 2015. június 27 - július 5. Június 27. Bátonyterenye Nyitórendezvény Gyürky-Solymossy- kastély 10:00 Ludas Mátyás köszöntője 10.00-13.00 Az erdő ajándékai címmel

Részletesebben

Határozat nyilvántartás 2004. január 9. napon megtartott Képviselő-testületi (nyílt/zárt) ülésen hozott határozatokról

Határozat nyilvántartás 2004. január 9. napon megtartott Képviselő-testületi (nyílt/zárt) ülésen hozott határozatokról nyilvántartás január 9. napon megtartott 1 Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Rt. támogatási kérelme 2 Szöghatár KHT. Felügyelő Bizottságának létára javaslat (5 fő) 01.31. 3 Szöghatár KHT. Felügyelő Bizottság

Részletesebben

Borítékos aukció tételei. Múzeumok éjszakája. 2013. június 22.

Borítékos aukció tételei. Múzeumok éjszakája. 2013. június 22. Borítékos aukció tételei Múzeumok éjszakája 2013. június 22. A Premier Galéria borítékos aukciója a 2013. június 22-i Múzeumok éjszakája alkalmából. Az anyagot a galéria első három aukcióján megmaradt

Részletesebben

A RÉTKÖZ SZABOLCS VÁRMEGYE KATONAI LEÍRÁSÁBAN /1782-1785/

A RÉTKÖZ SZABOLCS VÁRMEGYE KATONAI LEÍRÁSÁBAN /1782-1785/ PÓK JUDIT A RÉTKÖZ SZABOLCS VÁRMEGYE KATONAI LEÍRÁSÁBAN /1782-1785/ Az I. katonai adatfelvétel, az ún. Josephinische Aufnahme, egy monumentális térképészeti munka, 1763-ban vette kezdetét, amikor is Mária

Részletesebben

1. sz. szavazatszámláló bizottság Szavazóhelyiség: Verseghy Ferenc Gimnázium Szolnok, Tisza Park 1.

1. sz. szavazatszámláló bizottság Szavazóhelyiség: Verseghy Ferenc Gimnázium Szolnok, Tisza Park 1. 1. sz. szavazatszámláló bizottság Szavazóhelyiség: Verseghy Ferenc Gimnázium Szolnok, Tisza Park 1. Balázs Ildikó Algay Ferenc Ödönné Kovács Ferencné Salló Dorottya 2. sz. szavazatszámláló bizottság Szavazóhelyiség:

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VAROS

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VAROS BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VAROS POLGARMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz. : 342/2014 Előadó: Fazekas István Mell. : 7 db melléklet 1 db dokumentáció Hiv. sz.: Postacím: 5601 Pf 112. Telefon:

Részletesebben

Vincze Csaba szombathelyi építészmérnök iratai 1969-2010. Vincze Csaba szombathelyi családi ház tervei 1998 elıtt

Vincze Csaba szombathelyi építészmérnök iratai 1969-2010. Vincze Csaba szombathelyi családi ház tervei 1998 elıtt VAS MEGYEI LEVÉLTÁR VAS MEGYE SZOMBATHELY XIV.83. Vincze Csaba szombathelyi építészmérnök iratai 1969-2010 1 db (0,12) doboz = 0,12 ifm 8 db téka = 0,18 ifm Összesen: = 0,30 ifm Raktári hely: Jegyzék:

Részletesebben

Magyar Művészetek Háza Programok

Magyar Művészetek Háza Programok "Deák Ovi Gyermekeiért " Juhász Rusai Éva Budapest Deák Ferenc u. 95. 1041 Tehetséggondozó műhely működtetésének 18289079-1-41 1 462 200 Ft 1 000 000 Ft "Gyermekeinkért- Sátoraljaújhely" Szamosvölgyi Péter

Részletesebben

Névsor 2012.02.26 1/6

Névsor 2012.02.26 1/6 1 Ács Péter Kisbér, Szent Imre u. 71. 2 Alapi László Kisbér,, Kincsem u. 62/a 3 Andrási János Kisbér, Szent Imre u. 41/A. 4 Babos Béla Tárkány, Kossuth u. 76. 5 Babos Ferenc Kisbér, Rákóczi F. u. 31. 6

Részletesebben

a turzások és a tengerpart között elhelyezkedő keskeny tengerrész, melynek sorsa a lassú feltöltődés

a turzások és a tengerpart között elhelyezkedő keskeny tengerrész, melynek sorsa a lassú feltöltődés FOGALMAK Hidroszféra óceán: tenger: hatalmas kiterjedésű, nagy mélységű, önálló medencével és áramlási rendszerrel rendelkező állóvíz, mely kontinenseket választ el egymástól. Közepes mélységük 3900 m,

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI RENDELET HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT

ÖNKORMÁNYZATI RENDELET HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÖNKORMÁNYZATI RENDELET HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT Rimóc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2003. (VII.17) számú rendelete a helyi építési szabályzatról Rimóc község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

KIMUTATÁS a Békés Megyei Önkormányzat vagyonáról. Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon

KIMUTATÁS a Békés Megyei Önkormányzat vagyonáról. Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon KIMUTATÁS a Békés Megyei Önkormányzat vagyonáról Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon A B C D E I. 1. 1512/2 32613 Békéscsaba, Degré u. 59. gyermekotthon székhely, 2. 49 1496 Elek, Kun B. u. 9. lakóház

Részletesebben