MAGYAR AKVARELL ÉS PASTELLFESTŐK EGYESÜLETÉVEL ÉS A KÉPZŐMŰVÉSZETI EGYÜTTESEN RENDEZETT KATALÓGUSA MÁJUS-JÚNIUS.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MAGYAR AKVARELL ÉS PASTELLFESTŐK EGYESÜLETÉVEL ÉS A KÉPZŐMŰVÉSZETI EGYÜTTESEN RENDEZETT KATALÓGUSA 1928. MÁJUS-JÚNIUS."

Átírás

1

2 A NEMZETI SZALON MŰVÉSZETI A EGYESÜLETNEK MAGYAR AKVARELL ÉS PASTELLFESTŐK EGYESÜLETÉVEL ÉS A SOPRONI KÉPZŐMŰVÉSZETI KÖRREL EGYÜTTESEN RENDEZETT KÉPZŐMŰVÉSZETI KIÁLLÍTÁSNAK KATALÓGUSA NEMZETI SZALON MÁJUS-JÚNIUS.

3 A NEMZETI SZALON VEZETŐSÉGE ELNÖK : Gróf ANDRÁSSY GYULA v. b. t. t. Gellért Jenő ALELNÖKÖK: ÜGYÉSZ: Dr. Képessy József PÉNZTÁRNOK : Eckstein M. Miklós Horvai János IGAZGATÓ : Déry Béla MŰTÁROS : Kató Kálmán TITKÁR : Bende János TISZTELETBELI TAGOK: i" Benczúr Gyula t Szinyei Merse Pál t Munkácsy Mihály Eugen svéd királyi herceg Baditz Ottó Déry Béla Edvi Illés Aladár Endrey Sándor Gellért Jenő Horvai János dr. Ilosvay Lajos Kacziány Ödön Katona Nándor Kézdi Kovács László SOCieTAIReK : dr. Képessy József t Kőrösfői Kriesch Aladár László Fülöp Elek t Br. Mednyánszky László Mendlik Oszkár Nádler Róbert Rubovics Márk t Székely Bertalan t Szikszfay Ferencz Vajda Zsigmond KÜLFÖLDI SOCIETAIREK : Epstein Jehuda (Osztrák) Lindberg Erik Svéd Goltz A. D. Miiles Carl Harta Félix,, Ranzoni Hans (Osztrák) Hofner Ottó Schönthal Ottó Karlinsky Stephan Schultzberg Anshelm (Svéd) Krausz Wilhelm Skocylas Wladislaw (Lengyel) Liljefors Bruno (Svéd) Wilhelmson Carl (Svéd) Wyczolkowski Leon (Lengyel)

4 A NEMZETI SZALON LXV1IMK VIDÉKI KIÁLLÍTÁSÁNAK DISZBIZOTTSÁGA. FŐVÉDNÖKÖK : vitéz Simon Elemér dr., főispán, Sopron Thurner Mihály dr., polgármester, Sopron vitéz Előd Győző, kat. állomásparancsn., Sopron Töpler Kálmán dr., főrendiházi tag, Sopron Gévay-Wolf Lajos, alispán, Sopron Verseghi Elek, pápai követ, Röjtök, Sopron m. Herceg Esterházy Pál dr., Eszterháza, Sopron m. Gróf Széchenyi János, Horpács, Sopron m. Hermann Miksa dr., keresk. miniszt. VÉDNÖKÖK: Heimler Károly dr., városi főjegyző, Sopron Hollán Péter dr., postafőig., Sopron Holl Jenő dr., Gy. S. E. vasút igazg., Sopron Haich Károly dr., Gy. S. E. vasút üzletigazg., Budapest Fekete Zoltán, Erd. bányászfőisk. rektor, főrendih. tag, Sopron Langer Jenő, p. ü. igazg., Sopron Papp Kálmán, város-plébános, Sopron Stampf Gyula dr., törvsz. elnök, kúriai bíró, Sopron Sándor Béla dr., törvsz. ügyész, Sopron Prőhle Károly dr., Erzsébet tud. egyet, hittud. kar. dékán, Sopron Spiegl Siegfried, ip. kamarai elnök, kormányfőt., Sopron Kapi Béla ev. püspök, Győr Zergényi Jenő, korm. főtan., Sopron Ziermann Lajos, ev. lelkész, korm. főtan., Sopron

5 Pollák Miksa főrabbi, Sopron Brösztl Gyula, kir. tanfelügy., Sopron Blaschek Vilmos, munk. biztos, elnök, Sopron Dzsida Ottó, főigazg., Győr Zergényi Artúr, Magy. Nemz. Bank elnök, Sopron Hollós János, ev. liceumi igazg., Sopron Lauringer Ernő, főreálisk. igazg., Sopron Schwartz Kálmán dr., leánygimn. igazg., Sopron Hamar Gyula, ev. tanítóképző int. igazg., Sopron Csuppai Lajos, áll. leánypolg. isk. igazg., Sopron Mészáros Sándor, felsőkeresk. isk. igazg., Sopron Szolomeyer Tasziló, Bencés gimn. igazg., Sopron vitéz Újhelyi Kálmán, ny. százados, kir. kamarás, Sopron Baditz Ottó, földbirt., Magyar-Keresztur, Sopron m. Prückler János, keresk. bank főnöke, Sopron Tedeschi Jenő dr., M. Ált. Hitelb. főnöke, Sopron Király Jenő dr., korm. főtan., kórh. ig. főorvos, Sopron Stráner Gyula dr., ev. theologiai tanár, Sopron Zillinger József dr., főszolgabíró, Sopron Hering Zsigmond dr., ügyvédi kam. elnöke, Sopron Kalényi Géza dr., ny. h. államtitkár, kaszinó elnöke, ny. postafőig., Sopron Tertsák Jenő dr., ny. főispán, Sopron Szüts Sándor, Rákóczy nevelő int. igazgatója, Sopron Gallusz Sándor dr., kir. közjegyző, Sopron Kinitzky Antal, ipartestül, elnök, Sopron Varga Ferenc dr., keresk. testületi elnök, Sopron Baán Jenő, korm. főtan., Süttör, Sopron m. Gróf Cziráky József, Dénesfa Hőgyészi Pál dr., megyei főjegyző, Sopron Karcsay Lajos, N.-Géresd, Sopron m. Kokas Lajos, kórházi ig. főorvos, Csorna, Sopron m. Soós Géza, hercegi jószágkormányz., Kapuvár, Sopronm. Szolnoki Dezső jószágigazgató, Eszterháza, Sopron m. Losonczy Elemér, földbirt., Sajtoskál, Sopron m. Virtsologi Rupprecht Olivér, nagybirt., Sajtoskál, Sopron Mesterházy Ernő, földbirtokos, N.-Geresd, Sopron m. Glaser Béla, nagybérlő, Csorna, Sopron m. Rimler Pál, erdőfőtanácsos, Kapuvár, Sopron m. Weinberger G. A. ny. postafőtan., a S. Képzőm. Kör elnöke, Sopron Stornó Ferenc, festőművész, Sopron Dr. Thurner Mihályné, polgármester felesége, Sopron Újhelyi Kálmánné, ev. nőegyl. elnök, Sopron Dr. Krétsy Gyuláné, Mansz. elnök, Sopron

6 VÉGREHAJTÓ BIZOTTSÁG : Steiner Rezső és Antal, festőmüv., Sopron Seemann Kálmán, ny. főreálisk. igazg., Sopron Horváth József, főreálisk. tanár, Sopron Ágoston Ernő, festőmüv., Sopron Halász József, rajztanár, Sopron vitéz Ágotha Géza, száz., rajztanár, Sopron Stornó Miksa, épitész, Sopron Mühl Alfréd, tanító, Sopron Janesits Henrik, rajztanár, Sopron Steibencz Károly, festőművész, Sopron Csatkai Endre dr., író, Sopron Kássa Gábor, rajztanár, Győr Fangh Dezső, festőművész, Sopron Mocsáry Jenő, ny. tábornok, Sopron Heinrich Román, a fotóklub elnöke, Sopron Dr. Ruhmann Jenőné, festőművész, Sopron Bielitz Margit, festőművész, Sopron Mechle-Grossmann Hedwig, festőművész, Sopron Seemanné V. Erzsi, festőművész, Sopron Műhl Gusztáv, S. K. Kör titkára, Sopron A SAJTÓ RÉSZÉRŐL: Sümeghi Zoltán, a Sopronvármegye" főszerkesztője, Sopron vitéz Tóth Alajos, a Soproni Hírlap" főszerk., Sopron Pálffy Adolf, az Oedenburger Zeitung" főszk., Sopron

7 A SOPRONI KÉPZŐMŰVÉSZETI KÖR TÖRTÉNETE. A képzőművészet Sopron kultúrájának egyik legerősebb pillérje. Mellőzve a praehistorikus és római kor művészeti emlékeinek említését, csak arra mutatunk rá, hogy a XIII. század óta folytatólagos sorozatát láthatjuk a művészi akarásnak a három testvérművészet jegyében. A mult század folyamán egyre inkább kifejlődő művészi élet megérlelte az egyesület eszméjét, mivel mind nagyobb számban voltak a hivatásos művészek. Az elgondolás Steiner Rezső máig is élő országos nevű festőnk érdeme. Fehéregyházán született s a 70-es években került Sopronba, ahol mint arcképfestő hamar jóhirre tett szert. Ám személyéhez fűződik a századvégi pezsgő művészeti élet megalapozása is. Műkedvelő növendékei egy részét a komoly művészet mezejére vezette át s kiállítások rendezésével egyengette útját az eljövendő művészeti körnek, melynek eszméjét állandóan felszínen tartotta, míg végre az 1897-es esztendő megérlelte a kivitelt május 11-én volt az alakuló közgyűlés. A Kör célkitűzése a tagok művészi s a közönség műszeretetre való oktatása, azonnal munkába is szólította a vezetőséget, élén Zettl Gusztáv műgyűjtő és műkedvelő festő elnökkel; a Kör alapszabályainak megalkotásában élénk részt vett Steiner Rezső és Seemann Kálmán festőművész. Az egyesület műtermében mindjárt megkezdődött a gyakorló munka s még az alakulás évében megvolt az első kiállítás, melyen 50 művész, müiparos és műkedvelő vett részt 330 tárggyal. Nívóját hivatásos művészek emelték magasra, úgy mint Mechlené Grossmann Hedwig, Seemann Kálmánné Vörös Erzsi, Gráf Ilma, id. és ifj. Storno Ferenc, Brandl Gusztáv (f 1908), Klaber Gyula, Steiner Rezső, Seifert Géza szobrász stb., stb. Zettl Gusztáv 1906-ig volt elnök. Az ő korszakában 4 kiállítást rendeztek s 1904-ben a Nemzeti Szalont is vendégül látták, mikor elsőrangú művészek 225 jeles alkotásának megismerését közvetítette a Kör Sopron számára. A következő elnök, Ullein József műépítész 1915-ig viselte tisztségét. Alatta csatlakoztak először győri és szombathelyi művészek is tárlatainkhoz. A háború, mely a kiállítási helyiségtől fosztotta meg a Kört és a tevékeny elnök halála egyideig megbénították a fejlődést, ám az idesodródott katonaművészek, kapcsolatba lépve

8 a Körrel, annak életét is színesebbé tették; a különböző árnyalatú felfogások, köztük egészen harcos modernek, felpezsdítették a város művészeti életét. Harmos Károly, Andcé Rezső, Belányi Viktor stb. személyében országos nevű értékek kerültek a soproni gárdába, melynek sorait az új nemzedék: Ágoston Ernő, Kássa Gábor, Biellitz Margit és más hivatásos festők erősítették Bauer Mihály műpártoló földbirtokos elnöksége után rövid interregnum következett, majd Králik Gusztáv rajztanár és 1926 óta Weinberger G. Adolf postatanácsos műkedvelő festő vezeti a Kört. A békésebb idő beálltával újból megindultak a tárlatok, a 20. rendezése az utolsó évre esett. Kiemelkedő volt köztük az 1925-ös, melyen Czencz János és Szentiványi Gyula fővárosi festők is résztvettek, továbbá az utolsó jubiláris 1927-ben, mikor a Kör históriai jelentőségét az egész mult századra visszanyúló kiállítással akarta bemutatni. Nemcsak a régebbi tagok műveiből adott Ízelítőt, hanem felsorakoztatta a város és megye művészeit 1800-tól fogva és ezzel a hazai művészettörténetnek is nagy szolgálatot tett. A jubiláris évvel ismét a jövő felé irányítja a Kör a szemét s feladatát, a művészek és a közönség nevelését, a Nemzeti Szalon meghívásával is kívánja szolgálni. Cs. E.

9 A KIÁLLÍTOTT MŰTÁRGYAK JEGYZÉKE

10 ANDRÁS JÓZSEF 1 Vera, olajfestmény Mgtul. 2 Budai vendéglő, olajfestmény Mgtul. 3 Kirándulás, olajfestmény Mgtul. 4 Nyírfák, olajfestmény Mgtul. 5 Rábaköz, olajfestmény Mgtul. 6 Vaknap, olajfestmény Mgtul. aradi EDVí ILLÉS JENŐ 7 Az ősök terme, olajfestmény 200. vitéz ÁGOTHA GÉZA 7a Virágos gyümölcsfa, olajfestmény 80. 7b Alkonyat, olajfestmény 40, ÁGOTHA IMRE E- 7c Badacsony és Szigliget, olajfestmény d Tihany olajf. 100 ÁLDOR JÁNOS LÁSZLÓ 8 Leányfej fátyolban, olajfestmény 450. BAKOSS TIBOR 9 Virágos udvar, vizfestmény 100. BALLÓ EDE 9a Tanulmány egy Krisztusfejhez, olajfestmény b Somogyi paraszt fej, olajfestmény 350. Balatongyöröki NOGRÁDY MAGDA 9c Balatonparti részlet, olajfestmény d Naplemente a Balatonon, olajfestmény 120. BARANSKI E. LÁSZLÓ 10 Tihany ősszel, olajfestmény Kubikusok Tihanynál, olajfestmény Cséplés, vizfestmény Őszi délelőtt, vizfestmény Vihar a tanyák felett, vizfestmény 300.

11 15 Füredi partok, vizfestmény Est hangulat, vizfestmény 250. EAYER ÁGOSTON 17 Hazafelé, vizfestmény 100. BERKES ANTAL 18 Lóvásár, olajfestmény 150. BÖLMÁNYI FERENCZ 19 Cigánycsalád, olajfestmény 400. BOROMISZA TIBOR 20 Télen a hegyoldalon, olajfestmény Nyár esti pihenő, olajfestmény 500. BOTTKA MIKLÓS 22 Felsőgödi tájrészlet, pasztell 300. BRAILOWSKY LEONIDAS 23 Moszkva, olajfestmény 160. csallóközi FARKAS LÖRINCZ 24 Csavargó, olajfestmény Körhinta, olajfestmény 100. DECSY ETELKA 26 Park részlet, olajfestmény 120. DÉRY BÉLA 27 Téli délután Amsterdamban, olajfestmény Vásár Varsóban, olajfestmény Kagylószedők a Schweningenben, olajfestmény Haragos Balaton, olajfestmény Venezia, olajfestmény Somogyi részlet Csendélet a Apály, olajfestmény 500. DOBAI FERENC 34 Csendélet, olajfestmény 60.-

12 DOLÁNYI BENCZÚR IDA 35 Őszutó, olajfestmény Szegfücsokor, olajfestmény Peóniák, olajfestmény Pihenő nő, olajfestmény 400. EDV1 ILLÉS ALADÁR 39 Tavasz Raguzában, vizfestmény Madarak, vizfestmény Balatongyöröki parasztudvar, vizfestmény 600. FERENCZY VALÉR 43 Havasok, olajfestmény 150. N. FODOR OLGA 44 Akt, olajfestmény Eső után, olajfestmény 250. GERGELY IMRE 46 Virágvásár, olajfestmény 200. GLATZ OSZKÁR 47 A kis szakácsnő, olajfestmény Böngészők, olajfestmény 300. GÓTH MÓRICZ 49 Hollandi táj, olajfestmény Eladó halasi HORVÁTH ISTVÁN 50 Máriamakki erdő télen, pasztell Eger patak, pasztell Kenesei partrészlet, pasztell Halásztanya, pasztell 300. HALÁPY EDE 54 Borult idő, vizfestmény Téli nap, vizfestmény Eső, vizfestmény Budai hegyek, vizfestmény Czigány tanya, vizfestmény 40.

13 Csopaki tájrészlet, vizfestmény 120. Ház napsütésben, vizfestmény 100. HALÁSZ JÓZSEF Városvége, vizfestmény 120. Alföldi tanya, vizfestmény 35. Tűnődés ceruzarajz Mgtul báró HATVANY FERENCZ «Női arckép, olajfestmény hernádi HANDMANN ALAJOS Mgtul. Szomszédok, vizfestmény HORVAI JÁNOS Öreg Hősi emlék honvéd, terv fa rajz Zsolnai, Hősi emlék bronz terv rajz Hősi emlék terv rajz Hősi emlék terv rajz Hősi emlék terv rajz HORVÁTH JÓZSEF Ikarius, vizfestmény A Szt. Mihály templom belseje, vizfestmény Iványi GRÜNWALD BÉLA Eladó Eladó Eladó Mgtul Cigány, olajfestmény 640. J4SCHIK ÁLMOS A köpenyeg, Gogol illustratió, vizfestmény Mgtul. Álom és halál, vizfestmény Mgtul. A bűbájos, Gogol illustratió Mgtul. Párkák, vizfestmény Mgtul. Az anyóka, Turgenyev illustratió, vizfestmény Mgtul. Haragszom rád, Turgenyev illustratió, vizfestmény Mgtul. Szökevények Knrasow, Turgenyev illustratió, vizf- JUSZKÓ BÉLA Mgtul. Szántás, olajfestmény 300.

14 KARCZAG ZOLTÁN 84 Falusi hangulat, pasztell 280. KATÓ KÁLMÁN 85 A Lánchíd, olajfestmény Mosónők, olajfestmény Jön a vonat, olajfestmény Zöld bárka, olajfestmény Svábhegyi vízhordó, olajfestmény Magányos ház, olajfestmény Kocsi a patakban, rézkarc 25. KIRÁLY JENŐ 92 Havas ucca, vizfestmény 120. KISFALUDI STRÓBL ZSIGMOND 93 Vénus, bronz Eladó 94 Puttó Hamutartó, bronz Eladó KOLOZSVÁRY SÁNDOR 95 Kubikusok, szénrajz a Hazafelé, szénrajz KOSZTA JÓZSEF 96 Tehén, olajfestmény KOKÁL KÁROLY 97 Csendélet, olajf. Eladó KOTÁSZ KÁROLY 98 Szánkázok, olajfestmény 300. KRÁLIK GUSZTÁV 99 Tópart, vizfestmény Csendélet, vizfestmény, 70. MARTOS MARCELLNÉ 102 Öreg ember, olajfestmény 80. MECHLE GROSSMANN HEDVIG 103 Tanulmányfej, olajfestmény Eladó 104 Tanulmányfej, olajfestmény Eladó

15 MECHLE JÓZSEF 105 Tájkép, tempera Tájkép, tempera 60. MISKOLCZY FERENC 107 Egy ember élete, rézkarcsorozat 80, 108 Granada az Alhambrával pasztell Tanulmányfej, pasztell Mgtul. 109a Patrona Hungária, rézkarc 40. MÜHL GUSZTÁV 110 Ulmann G. k. a. portréja, olajfestmény Mgtul. 111 Venus toalettje, mennyezetvázlat, olajfestmény Mgtul. MÜHL ALFRÉD 112 Tanulmány, vizfestmény Mgtul. 113 Patak partján, vizfestmény Mgtul. MENDLIK LAJOS 114 Nerwi, vizfestmény 60. NAGY SÁNDOR 115 Kettős portrait, olajfestmény Mgtul. NAGY ZSIGMOND 116 Május, olajfestmény 120. NÁDLER RÓBERT 117 Santamarina, olajfestmény Epirusi partok, olajfestmény Teherbárkák San Giorgio Maggiore előtt, olajf Dunántuli paraszt Szük utca Gradóban Olasz városrészlet, olajfestmény Parasztudvar, olajfestmény báró NYÁRY ALBERT 124 Akt. olajfestmény 60.- NEOGRÁDY ANTAL 125 Vadvirágos rét, vizfestmény Virágoskert, vizfestmény 180.

16 127 Hólabda, vizfestmény Május, vizfestmény Almafa virágzás, vizfestmény Virágzó almafa, vizfestmény 280. NÓVÁK ERZSI 131 Napnyugta, olajfestmény Virágcsendélet, olajfestmény 180. NOVINSKY JENŐ 133 Orgonák, olajfestmény 200. PACZKA FERENC 134 Virágöntöző leány, olajfestmény Anya gyermekkel, olajfestmény Leányfej, olajfestmény Ucearészlet Páva, olajfestmény Kosnyirás, olajfestmény Tolnaszántói leány, olajfestmény Krumplihámozó leány, olajfestmény Mind elvitték a legények elejét... olajf V. PATAKY FERENC 143 Részlet a római fürdőből, ceruzarajz 50. PENTELEI MOLNÁR JÁNOS 144 Kehely, olajfestmény Porcellánkutya, olajfestmény POGÁNY FERENC 146 Fény ellen, olajfestmény 300. báró PONGRÁCZ SAROLTA 147 Tavasz, olajfestmény 200, RÓNA EMY 148 Majomcsalád, vizfestmény Apacstanya, vizfestmény 80.

17 RÓNAY KÁZMÉR 150 Hazatérés a kék barlangból, olajfestmény Ponté di Rialto, olajfestmény a Csónakok a parton, vizfestmény 80. RÖKK KÁROLY 152 Naplemente a Balatonon, pasztell 120. ROZEK CÖLESTIN 153 Merengés, vizfestmény 120. RUBOVICS MÁRK 155 Hazafelé, olajfestmény Hold kelte, olajfestmény Gesztenye és alma, olajfestmény 150. GY. SÁNDOR JÓZSEF 159 Kálvária templom feljárója Kismartonban, olajf Kismartoni utca 2U Fiesole, olajfestmény Velencze, olajfestmény 200. SASS ÁRPÁD 163 Szövőszéknél, olajfestmény 220. SIUDA NÁNDOR 164 Öszi délután, olajfestmény 200. SEEMANNÉ V. ERZSI 165 Párás őszi délután, olajfestmény Olvasó leány, olajfestmény Lovránai tengerpart, olajfestmény 100- SEEMANN KÁLMÁN 168 Agyagbánya, szineskrétarajz 40. STORNO PÁL 169 Régi hid Győrött, sprice-munka Salzburg, sprice-munka 80.

18 STE1NER ANTAL 171 Női arckép, elefántcsontminiatur Mgtul. 172 Orgonavirágok, olajfestmény Eladó STERBENCZ KÁROLY 173 Zsuzsanna a fürdőben, olajfestmény 150. STORNO FERENCZ 174 Forum Trajanum Róma, vizfestmény Mgtul. 175 Severus diadalíve és a Phokaoselop, vizfestmény Mgtul. SZADA ISTVÁN 176 Rövid pihenő, olajfestmény 300. H. SCHUSCHNY ERNA 177 Interieur, pasztell 120. SZAKÍTS GYÖRGY 178 Erdőrészlet, olajfestmény SZEÖKE IZABELLA 179 Dáliák, olajfestmény 200. GY. TAKÁCH BÉLA 180 Monté Pellegrino Palermo, vizfestmény Piceola Marina Taormina, vizfestmény Az Etna Taorminából, vizfestmény Tanger: a Szultán palotája, vizfestmény Tanger; a Katlibah bejárója, vizfestmény Hegyoldal, vizfestmény Őszi napsugár, vizfestmény 100. TELBISZ ALBERT 187 Csendélet, olajfestmény 60. TEUCHERT KÁROLY 188 Pihenő, olajfestmény 200. UITZ JÁNOS 189 Ucca részlet, szin. ceruzarajz Ucca részlet, szin. ceruzarajz 25.-

19 VÁGÓ SÁNDOR 191 Sakkozók, olajfestmény VADÁSZ ILONA 191a Vörös brokát, olajf, VAJDA ZSIGMOND 192 Rabszolganő, olajfestmény 193 Miatyánk, olajfestmény VASZARY JÁNOS 194 Társalkodó hölgy, olajfestmény 195 Feketekalapos hölgy, olajfestmény 196 Pyrano, olajfestmény 197 Virágok, olajfestmény 198 Peóniák, olajfestmény VISKY JÁNOS 199 Kis borjú, olajfestmény 200 Hazafelé, olajfestmény VOSINSZKY KÁZMÉR 201 Pihenő modell, akvarell ZOMBORY LAJOS 202 Egyfogatú, olajfestmény

t Gróf ANDRÁSSY GYULA v. b. t. t.

t Gróf ANDRÁSSY GYULA v. b. t. t. a nemzeti szalon vezetősége Gellért Jenő E L N Ö K : t Gróf ANDRÁSSY GYULA v. b. t. t. ALELNÖKÖK: Ü G Y É S Z : Di. Képessy József PÉNZTÁRNOK : Eckstein M. Miklós Horvai János TISZTELETBELI TAGOK: IGAZGATÓ

Részletesebben

* & KIÁLLÍTÁSÁNAK KÉPES KATALÓGUSA BUDAPEST NEMZETI SZALON 1930 JANUÁR

* & KIÁLLÍTÁSÁNAK KÉPES KATALÓGUSA BUDAPEST NEMZETI SZALON 1930 JANUÁR * & KIÁLLÍTÁSÁNAK KÉPES KATALÓGUSA BUDAPEST NEMZETI SZALON 1930 JANUÁR A NEMZETI SZALON VEZETŐSÉGE ELNÖK : f Gróf ANDRÁSSY GYULA v. b. t. t. ALELNÖKÖK : IGAZGATÓ : Gellért Jenő Horvai János Dén> I éla

Részletesebben

SZÍNHÁZ, f. Sassy Attila gyűjteménye a Nemzeti Szalon csoportkiállításában

SZÍNHÁZ, f. Sassy Attila gyűjteménye a Nemzeti Szalon csoportkiállításában SZÍNHÁZ, f Sassy Attila gyűjteménye a Nemzeti Szalon csoportkiállításában Vasárnap délelőtt nyilik meg mint a szezon utolsó tárlata a Nemzeti Szalon csoportkiállitása, amelyen hét festőművész, egy iparnaüvésznő

Részletesebben

A NEMZETI SZALON IGAZGATÓSÁGA: gróf Andrássy Gyula v. b t t.

A NEMZETI SZALON IGAZGATÓSÁGA: gróf Andrássy Gyula v. b t t. A NEMZETI SZALON IGAZGATÓSÁGA: ELNÖK : gróf Andrássy Gyula v. b t t. MŰVÉSZETI ALELNÖK : IGAZGATÓ : ZH. orvai János 3)éry Béla IGAZGATÓSÁGI Művészek: Edvi Illés Aladár diatona ZNáncioi ÜCézdi ^Kovács Xászlö

Részletesebben

MŰCSARNOK KATALÓGUSOK A KÖNYVTÁRBAN

MŰCSARNOK KATALÓGUSOK A KÖNYVTÁRBAN MŰCSARNOK KATALÓGUSOK A KÖNYVTÁRBAN 1896 1944 (A kiállítások időpontjának sorrendjében. Zárójelben a raktári szakjel.) 1896 1896. ezredéves országos kiállítás Budapesten. Az Országos Magyar Képzőművészeti

Részletesebben

A NEMZETI SZALON IGAZGATÓSÁGI. gróf Andrássy Gyula v. b. t. t. ^Molnár '-Viktor ZKorvai fjános. 3)éry Béla

A NEMZETI SZALON IGAZGATÓSÁGI. gróf Andrássy Gyula v. b. t. t. ^Molnár '-Viktor ZKorvai fjános. 3)éry Béla A NEMZETI SZALON IGAZGATÓSÁGA: ELNÖK : gróf Andrássy Gyula v. b. t. t ALELNÖKÖK : ^Molnár '-Viktor ZKorvai fjános ny. államtitkár szobrászművész IGAZGATÓ: 3)éry Béla IGAZGATÓSÁGI TAGOK: Baditz Ottó Gellért

Részletesebben

Gróf ANDRÁSSY GYULA v. b. t. t. Nádler Róbert

Gróf ANDRÁSSY GYULA v. b. t. t. Nádler Róbert A NEMZETI SZALON VEZETŐSÉGE: ELNÖK : Gróf ANDRÁSSY GYULA v. b. t. t. ALELNÖKÖK: Gellért Jenő Horvai János ÜGYÉSZ: Dr. Képessy József PÉNZTÁRNOK : Eckstein M. Miklós TISZTELETBELI TAGOK: IGAZGATÓ : Déry

Részletesebben

sociei gtój Andrássy Gyula v. b t t. Edvi Illés Aladár tkalona ÍNáncloi SKézdi ZKonács Xászló Rubovics Márk íbauman 3\íár(on Qellérl ^Jenö

sociei gtój Andrássy Gyula v. b t t. Edvi Illés Aladár tkalona ÍNáncloi SKézdi ZKonács Xászló Rubovics Márk íbauman 3\íár(on Qellérl ^Jenö A NEMZETI SZALON IGAZGATÓSÁGA: ELNÖK : gtój Andrássy Gyula v. b t t. MŰVÉSZETI ALELNÖK ; IGAZGATÓ: 'Jiorvai ^János Művészek: Edvi Illés Aladár tkalona ÍNáncloi SKézdi ZKonács Xászló Rubovics Márk c Vajda

Részletesebben

1929. SZEPTEMBER HÓ.

1929. SZEPTEMBER HÓ. á LARSEN OSCAR ÉS GLASNER J. OSZTRÁK FESTŐ- ÉS GRAFIKUS MŰVÉSZEK GYŰJTEMÉNYES KIÁLLÍTÁSÁNAK KATALÓGUSA 1929. SZEPTEMBER HÓ. A NEMZETI SZALON VEZETŐSÉGE ELHÖK : f Gróf ANDRÁSSY GYULA v. b. t. t. ALELNÖKÖK

Részletesebben

PACZKÁNÉ WAGNER CORNÉLIA

PACZKÁNÉ WAGNER CORNÉLIA A NEMZETI SZALON 376-IK KIÁLLÍTÁSA PACZKA FERENCZ MŰVÉSZETI HAGYATÉKA ÉS PACZKÁNÉ WAGNER CORNÉLIA MŰVEI A NEMZETI SZALON MŰVÉSZETI ALELNÖK : ELNÖK : IGAZGATÓSAGA: Gróf ANDRÁSSY GYULA v. b. t. t. IGAZGATÓ:

Részletesebben

_A NEMZETI SZALON 394. KIÁLLÍTÁSA FERENCZY VALÉR GYŰJTEMÉNYES KIÁLLÍTÁSÁNAK. 12.8. ír, v 1928. ÁPRILIS HÓ

_A NEMZETI SZALON 394. KIÁLLÍTÁSA FERENCZY VALÉR GYŰJTEMÉNYES KIÁLLÍTÁSÁNAK. 12.8. ír, v 1928. ÁPRILIS HÓ / _A NEMZETI SZALON 394. KIÁLLÍTÁSA FERENCZY VALÉR GYŰJTEMÉNYES KIÁLLÍTÁSÁNAK 12.8. ír, v 1928. ÁPRILIS HÓ A NEMZETI SZALON VEZETŐSÉGE: ELNÖK : Gróf ANDRÁSSY GYULA v. b. t. t. ALELNÖKÖK: IGAZGATÓ: Gellért

Részletesebben

Alberth Ferenc I Kilátás a Danára, Of. 1000. 2 Magános ház. Of. 1000. Bachmann Iienrielíe 3 Csendélei. Of. Mtul. 4 Csendélet. Of.

Alberth Ferenc I Kilátás a Danára, Of. 1000. 2 Magános ház. Of. 1000. Bachmann Iienrielíe 3 Csendélei. Of. Mtul. 4 Csendélet. Of. Alberth Ferenc I Kilátás a Danára, Of. 1000. 2 Magános ház. Of. 1000. Bachmann Iienrielíe 3 Csendélei. Of. Mtul. 4 Csendélet. Of. 600- Balogh Sándor 5 Przemyslang romjai (Galiczia) Vf. 6. Mellame" temploma.

Részletesebben

KATALÓGUSA. Deli Antal Novotny Emil Róbert Papp Gábor, Vadler Jenő festőművészek. Bacher Rózsi S. Balla Margit festöművésznők, valamint

KATALÓGUSA. Deli Antal Novotny Emil Róbert Papp Gábor, Vadler Jenő festőművészek. Bacher Rózsi S. Balla Margit festöművésznők, valamint fí 03 3S8-1K KIÁLLÍTÁS & X L I I. A C S O P O R T K T Á L L I T Á S KATALÓGUSA Deli Antal Novotny Emil Róbert Papp Gábor, Vadler Jenő festőművészek Bacher Rózsi S. Balla Margit festöművésznők, valamint

Részletesebben

Dr. Fazekas Sándor vidékfejlesztési miniszter az Államalapító Szent István ünnepe, augusztus 20-a alkalmából

Dr. Fazekas Sándor vidékfejlesztési miniszter az Államalapító Szent István ünnepe, augusztus 20-a alkalmából Dr. Fazekas Sándor vidékfejlesztési miniszter az Államalapító Szent István ünnepe, augusztus 20-a alkalmából Magyar Érdemrend Tisztikeresztje kitüntetést adta át Dr. Darvas Béla, a Központi Élelmiszer-tudományi

Részletesebben

LXIII. CS0P0RTK1ÁLLITÁS KATALÓGUSA. BÁND VIKTÓRIA BENYOVITS VAJDA KLÁRI BOKOR VILMOS MOLNÁR TIBOR NAGY, ISTVÁN t PONGRACZ D.

LXIII. CS0P0RTK1ÁLLITÁS KATALÓGUSA. BÁND VIKTÓRIA BENYOVITS VAJDA KLÁRI BOKOR VILMOS MOLNÁR TIBOR NAGY, ISTVÁN t PONGRACZ D. A LXIII. CS0P0RTK1ÁLLITÁS KATALÓGUSA BÁND VIKTÓRIA BENYOVITS VAJDA KLÁRI BOKOR VILMOS MOLNÁR TIBOR NAGY, ISTVÁN t PONGRACZ D. SZIGFRID MÜVEI. 1929. ÁPRILIS HÓ. A NEMZETI SZALON VEZETŐSÉGE: Hl.NÖK : Gróf

Részletesebben

A NEMZETI SZALON IGAZGATÓSÁGA:

A NEMZETI SZALON IGAZGATÓSÁGA: A NEMZETI SZALON IGAZGATÓSÁGA: ELNÖK : qráf Andrássy Gyula v. b t ALELNÖK : íjcorvai ^János szobrászművész IGAZGATÓ 3)éry Béla IGAZGATÓSÁGI TAGOK ébauman ZMárton Qellert Jenő Katona ^Nándoi Kezdi ^Kovács

Részletesebben

o csász. és kir. fensége főhercegnő udvari szallitója. PICK ADOLF BUDAPEST IV. KER., EGYETEM UTCA n. RAKTAR REGISÉGEK, VÉTELE ÉS ELADASA

o csász. és kir. fensége főhercegnő udvari szallitója. PICK ADOLF BUDAPEST IV. KER., EGYETEM UTCA n. RAKTAR REGISÉGEK, VÉTELE ÉS ELADASA o csász. és kir. fensége klotild főhercegnő udvari szallitója. PICK ADOLF BUDAPEST IV. KER., EGYETEM UTCA n. RAKTAR REGISÉGEK, BÚ- TOR ÉS MÜTARGYAKBOL. EGESZ GYŰJTEMÉNYEK VÉTELE ÉS ELADASA A NEMZETI SZALON

Részletesebben

MODERN FRANCIA NAGY- MESTEREK TÁRLATA MAGYAR MŰVÉSZEK KARÁ- CSONYI MŰVASARJA ÉS AZ ÉREMKEDVELŐK EGYESÜ- LETÉNEK KIÁLLÍTÁSA a

MODERN FRANCIA NAGY- MESTEREK TÁRLATA MAGYAR MŰVÉSZEK KARÁ- CSONYI MŰVASARJA ÉS AZ ÉREMKEDVELŐK EGYESÜ- LETÉNEK KIÁLLÍTÁSA a MODERN FRANCIA NAGY- MESTEREK TÁRLATA MAGYAR MŰVÉSZEK KARÁ- CSONYI MŰVASARJA ÉS AZ ÉREMKEDVELŐK EGYESÜ- LETÉNEK KIÁLLÍTÁSA a 1907 DECEMBER ARfl 50 FILLÉR LÉGRÁDY TESTVÉREK BUDAPEST V., Váci-körút 78 A

Részletesebben

Premier Galéria 12. aukció 2015. október 19.

Premier Galéria 12. aukció 2015. október 19. Premier Galéria 12. aukció 2015. október 19. Tételszám 1 Rippl-Rónai József (1861-1927): Gitáros nő 2 Szentgyörgyi Kornél (1916-2006): Korlátnál 3 Rippl-Rónai József (1861-1927): Akt lepellel 4 Iványi-Grünwald

Részletesebben

SENST MUZEUM, BUDAPEST, 1954- JLliUS-AUGUSZTUS

SENST MUZEUM, BUDAPEST, 1954- JLliUS-AUGUSZTUS N Y Á R I T Á R L A T SENST MUZEUM, BUDAPEST, 1954- JLliUS-AUGUSZTUS BIRALÓ bizottság tagjai Kocsis András Antal Károly Baksa Soós György, Bánó Endre, Beck András, Benedek Jenő Berda Ernőné Csáki Maronyák

Részletesebben

MAGYAR ARCKÉPFESTŐK TÁRSASÁGA I. KIÁLLÍTÁSÁNAK KATAL OGrUSA

MAGYAR ARCKÉPFESTŐK TÁRSASÁGA I. KIÁLLÍTÁSÁNAK KATAL OGrUSA \G83 A MAGYAR ARCKÉPFESTŐK TÁRSASÁGA I. KIÁLLÍTÁSÁNAK KATAL OGrUSA BUDAPEST, NEMZETI SZALON, 1930. OKTÓBER A MAGYAR ARCKÉPFESTŐK TÁRSASÁGA I. KIÁLLÍTÁSÁNAK F Ő V É D N Ö K E : NAGYBÁNYAI vitéz Horthy Miklós

Részletesebben

FIZIKA. 1986 és 2013 között 1794 középiskolás vett részt a fizika OKTV döntőin, ezek évenkénti megoszlása a következő volt:

FIZIKA. 1986 és 2013 között 1794 középiskolás vett részt a fizika OKTV döntőin, ezek évenkénti megoszlása a következő volt: FIZIKA FIZIKA 1 1986 és 2013 között 1794 középiskolás vett részt a fizika OKTV döntőin, ezek évenkénti megoszlása a következő volt: 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999

Részletesebben

LOTZ KÁROLY ERNST-MUZEÜM EMLÉKKIÁLLÍTÁST. legközelebb

LOTZ KÁROLY ERNST-MUZEÜM EMLÉKKIÁLLÍTÁST. legközelebb f I MZ ERNST-MUZEÜM legközelebb LOTZ KÁROLY EMLÉKKIÁLLÍTÁST rendez. Tiz év múlott el azóta, hogy a Képzőművészeti Társulat a Lotz-kiállitást rendezte. Azóta a nagy magyar mester oly sok elfeledett ismeretlen

Részletesebben

ELNÖK : Gróf ANDRÁSSY GYULA v. b. t. t. ALELNÖKÖK : IGAZGATÓ : TISZTELETBELI TAGOK: bociei'aikek : KÜLFÖLDI SOCIETAIREK:

ELNÖK : Gróf ANDRÁSSY GYULA v. b. t. t. ALELNÖKÖK : IGAZGATÓ : TISZTELETBELI TAGOK: bociei'aikek : KÜLFÖLDI SOCIETAIREK: A NEMZETI SZALON VEZETŐSÉGE: ELNÖK : Gróf ANDRÁSSY GYULA v. b. t. t. ALELNÖKÖK : IGAZGATÓ : Gellért Jenő Horvai János Déry Béla ÜGYÉSZ: Dr. Képessy József PÉNZTÁRNOK : Eckstein M. Miklós MŰTÁKOS: Kató

Részletesebben

XIV. 9. Dr. Székely Béla nagykőrösi ügyvéd iratai 1908-1944

XIV. 9. Dr. Székely Béla nagykőrösi ügyvéd iratai 1908-1944 XIV. 9. Dr. Székely Béla nagykőrösi ügyvéd iratai 1908-1944 Terjedelem: 2,00 fm, 20 doboz, 20 raktári egység Raktári helye: Nagykőrös, 15. terem, 116-119. polc Az iratokat Dr. Feldmáyer György nagykőrösi

Részletesebben

VII. 22. Nagykőrösi közjegyzők iratai 1872 1950 (-1963)

VII. 22. Nagykőrösi közjegyzők iratai 1872 1950 (-1963) VII. 22. Nagykőrösi közjegyzők iratai 1872 1950 (-1963) Raktári helye: Nagykőrös, B épület, folyosó, 44-49. polc Magyarországon a közjegyzői intézményt az 1858. február 7-én kelt császári nyílt parancs

Részletesebben

Iván Csáfordjánosfa-Csér- Pusztacsalád Községi Önkormányzatok Általános Iskolája Németh J. László Iván Gyor-Moson-Sopron Ady E. u. 2.

Iván Csáfordjánosfa-Csér- Pusztacsalád Községi Önkormányzatok Általános Iskolája Németh J. László Iván Gyor-Moson-Sopron Ady E. u. 2. OM azon. név vezeto helység megye utca hsz irsz 030665 Váci Mihály Általános Iskola Bognár Lászlóné Ágfalva Gyor-Moson-Sopron Váci M. u. 1. 9423 030664 Általános Iskola Dr.Varga Dénesné Agyagosszergény

Részletesebben

Vécsi Nagy Zoltán művészettörténész

Vécsi Nagy Zoltán művészettörténész Hogy miért éppen az 1965 és 1975 közé eső tíz év az időhatára kiállításunknak? A kommunista pártállami Románia magyar képzőművészetének ez volt az az időszaka, amikor viszonylag kedvezőek voltak a kultúrpolitikai

Részletesebben

Beérkezett pályamûvek listája:

Beérkezett pályamûvek listája: Beérkezett pályamûvek listája: kiállítva elutasítva Sorszám Név Méret (cm), technika ép címe Zsûri döntése 1. Timár Zoltán 61,5x52,5, szerkesztés, tus, filc Béka Letenye 66x52, szerkesztés, tus, filc A

Részletesebben

MOST JELENT MEG ERNST-MUZEUM.

MOST JELENT MEG ERNST-MUZEUM. MOST JELENT MEG ERNST-MUZEUM. I. füzet. ERNST LAJOS: Jacopo Tintoretto : Szent István Mária oltalmába ajánlja Magyarországot. MAYER L. AUGUST : Tintoretto egy ösmeretlen magyar vonatkozású képe. II. füzet.

Részletesebben

Új Szöveges dokumentum. XIX. Téli Tárlat lista (kiállítók névsora, műcímek) Bacskainé Oláh Klára (1935) Miskolc, Patak u. 10.

Új Szöveges dokumentum. XIX. Téli Tárlat lista (kiállítók névsora, műcímek) Bacskainé Oláh Klára (1935) Miskolc, Patak u. 10. XIX. Téli Tárlat lista (kiállítók névsora, műcímek) Bacskainé Oláh Klára (1935) Miskolc, Patak u. 10. Összeomlás 2007 akvarell, diópác 53x22 cm Balogh Géza (1946) Nyíregyháza, Selyem u. 30. Halmaz I. 2002

Részletesebben

CSÓK ISTVÁN ANTIKVITÁS XXXIV. ÁRVERÉS. Csók István Antikvitás. 2012.10.15. 18 óra

CSÓK ISTVÁN ANTIKVITÁS XXXIV. ÁRVERÉS. Csók István Antikvitás. 2012.10.15. 18 óra XXXIV. ÁRVERÉS CSÓK ISTVÁN ANTIKVITÁS Csók István Antikvitás 2012.10.15. 18 óra A CSÓK ISTVÁN ANTIKVITÁS XXVIII. ÁRVERÉSE 2012. OKTÓBER 15. 18 ÓRA AZ ÁRVERÉS HELYSZÍNE: CSÓK ISTVÁN ANTIKVITÁS 1052, BUDAPEST,

Részletesebben

Tekehíradó. Kiadja: Körlevél gyanánt

Tekehíradó. Kiadja: Körlevél gyanánt Tekehíradó Kiadja: Körlevél gyanánt 9 Győr, Batthyány tér. (Levelezési cím: 9141 Ikrény, József A. u 59.) e-mail: gy.metesz@freemail.hu - web:http://kisalfold-teke.gportal.hu/ Felelős kiadó: Kocsis-Katona

Részletesebben

Országos Szakiskolai Közismereti Verseny 2008/2009 Regionális forduló eredményei

Országos Szakiskolai Közismereti Verseny 2008/2009 Regionális forduló eredményei Országos i Közismereti Verseny 2008/2009 Regionális forduló eredményei Versenyző Számítástechnika 2009. március 7. Dél-Alföld Paitkó Dániel 0,0 125 17 Kós Károly Építő-, Fa- és Szolgáltatóipari Tagiskola

Részletesebben

Emléktáblák a XIII. kerületben

Emléktáblák a XIII. kerületben Emléktáblák a XIII. kerületben Sorszám Megnevezés Az emléktábla helye Elhelyezési időpont Megjegyzés 1 Dr. Adler Ferenc Szabolcs u. 33-3 1967 2 Angel Sanz-Bríz Szt.István par, 3 1994 spanyol ügyvivő 3

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Általános tájékoztatók:... 3

Tartalomjegyzék. Általános tájékoztatók:... 3 OROSHÁZI TÁNCSICS MIHÁLY TEHETSÉGGONDOZÓ GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZÉKHELYINTÉZMÉNY Érettségi, szakmai és szintfelmérő vizsgák OROSHÁZA 2013-2014. 1 Tartalomjegyzék Általános

Részletesebben

MŰGYŰJTŐK HÁZA. 35/1. Ismeretlen alkotó, XVIII.sz., Puttó sérült, hiányos technika: fa méretek: 80 cm kikiáltási ár: 15.000 Ft leütési ár: 65.

MŰGYŰJTŐK HÁZA. 35/1. Ismeretlen alkotó, XVIII.sz., Puttó sérült, hiányos technika: fa méretek: 80 cm kikiáltási ár: 15.000 Ft leütési ár: 65. 1023 BUDAPEST, ZSIGMOND TÉR 13. MŰGYŰJTŐK HÁZA TEL.: +36 1 800 8123, +36 30 270 5021 EMAIL: INFO@MUGYUJTOKHAZA.HU NYITVATARTÁS: H-P: 11.00-19.00, SZO.: 9.00-14.00 35/1. Ismeretlen alkotó, XVIII.sz., Puttó

Részletesebben

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK)

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) Feladata a hazai agrár- és élelmiszerszektor erősítése, érdekeinek érvényesítése, a magyar élelmiszerek versenyképességének támogatása, továbbá a szaktanácsadás, ezen

Részletesebben

1. tábla 7. számú melléklet Kővágó Őrsi György 1352 1401 (Bathyan-i György) fg. Guthor-i Katalin 1360

1. tábla 7. számú melléklet Kővágó Őrsi György 1352 1401 (Bathyan-i György) fg. Guthor-i Katalin 1360 1. tábla 7. számú melléklet Kővágó Őrsi 1352 1401 (Bathyan-i ) fg. Guthor-i Katalin 1360 1388 1404 Albert 1390 1435 fg. Nádasdy (Pogány) Klára 1392 1422 fg. Magdolna folyt. a 2. táblán Ilona 1397 Katalin

Részletesebben

KISKUNHALAS VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 18./2003.(VII.31.) Ktr. sz. r e n d e l e t e

KISKUNHALAS VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 18./2003.(VII.31.) Ktr. sz. r e n d e l e t e KISKUNHALAS VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 18./2003.(VII.31.) Ktr. sz. r e n d e l e t e a helyi művi értékvédelemmel védett épületek és épített elemek jegyzékéről MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN 1.

Részletesebben

Balatongyörök.... a megálmodott valóság! www.balatongyorok.hu

Balatongyörök.... a megálmodott valóság! www.balatongyorok.hu Balatongyörök 2014... a megálmodott valóság! Balaton Balaton Balaton Balaton Balaton Balaton Balaton Balaton Balaton Balaton Balaton Balaton Balaton Balaton Fotók: Marton Tamás 2014 január 1 2 3 4 5 Újév

Részletesebben

Kitüntetés megnevezése Nagykőrös Egészségügyéért Díj. Nagykőrös Oktatásügyéért Díj

Kitüntetés megnevezése Nagykőrös Egészségügyéért Díj. Nagykőrös Oktatásügyéért Díj Város Önkormányzat Képviselő-testületének 30/2010. (XII.17.) a kitüntető címek alapításáról és adományozásáról szóló önkormányzati rendeletének 12. -ában foglalt felhatalmazás alapján a jegyző az alábbi

Részletesebben

KATALOGUSA LXI-IK CSOPORTKIÁLLITÁS A NEMZETI SZALON 398-IK KIÁLLÍTÁSA

KATALOGUSA LXI-IK CSOPORTKIÁLLITÁS A NEMZETI SZALON 398-IK KIÁLLÍTÁSA A NEMZETI SZALON 398-IK KIÁLLÍTÁSA A LXI-IK CSOPORTKIÁLLITÁS KATALOGUSA BALOGH JÓZSEF BRENNER LÁSZLÓ CSÁSZÁR BERTALAN KOVÁCS MARGIT RUZICSKAY GYÖRGY SREIER ANDRÁS ilosvai VARGA ISTVÁN MÜVEI 1928 JUNIUS

Részletesebben

É p ü l e t e k Kategória N/Sz/E/Ép Cím Név Védett elem Hrsz 1 Ép Alkotmány u. 4. Babó ház 3887/2 1 Ép Alsószállás Alsószállási pusztai iskola 1 Ép

É p ü l e t e k Kategória N/Sz/E/Ép Cím Név Védett elem Hrsz 1 Ép Alkotmány u. 4. Babó ház 3887/2 1 Ép Alsószállás Alsószállási pusztai iskola 1 Ép É p ü l e t e k Kategória N/Sz/E/Ép Cím Név Védett elem Hrsz 1 Ép Alkotmány u. 4. Babó ház 3887/2 1 Ép Alsószállás Alsószállási pusztai iskola 1 Ép Bundzsák I. u. 10. főépület 191 1/N N Bundzsák I. u.

Részletesebben

REPERTÓRIUM. Benkó Imre, Arany János tanársága N.-Kőrösön. Ism. dr. :ilázár Béla. Nemzet 194. sz.., r,

REPERTÓRIUM. Benkó Imre, Arany János tanársága N.-Kőrösön. Ism. dr. :ilázár Béla. Nemzet 194. sz.., r, REPERTÓRIUM. Abonyi Lajos. (1843-1898.) (Képpel). Vasár, Ujs., 18. sz.' t /,... Ábrányi Emil, Garay János emlékezete. Budap. Napló "155. -sz. Ábrányi Emil. Abonyi Lajos. Budáp. Napló 118. sz, Ambrus Zoltán.

Részletesebben

össz Bagi Csilla 2004 4 (40-44) 1964 dr. Regele senior 1:17,59 100 gyors

össz Bagi Csilla 2004 4 (40-44) 1964 dr. Regele senior 1:17,59 100 gyors Abosiné Vera 1997 4 (40-44) 1957 Sopron 1:32,45 100 gyors Abosiné Vera 1998 4 (40-44) 1957 Sopron 38,42 50 gyors Alexi Anna 2004 1 (25-29) 1977 Bp. delfinek 1:20,10 100 pill Alexi Anna 2004 1 (25-29) 1977

Részletesebben

*?*A múzeumok szervezeti és ügykezelési szabályzata. Budapest: Népművelési Minisztérium Múzeumi Főosztálya, 1954. 141 p.

*?*A múzeumok szervezeti és ügykezelési szabályzata. Budapest: Népművelési Minisztérium Múzeumi Főosztálya, 1954. 141 p. 2014. július 21. Törvények, Adattárak, címtárak Levéltári forrás Lexikonok Törvények *1929. XI. *1934. VIII. t.-c. *A vallás- és közoktatásügyi miniszter végrehajtó 9300/1935. III. számú rendelete *A vallás-

Részletesebben

Iskolai történelem verseny 2013. Szulejmán kora. Csapattagok: Elért pontszám:

Iskolai történelem verseny 2013. Szulejmán kora. Csapattagok: Elért pontszám: Iskolai történelem verseny 2013 Szulejmán kora Csapattagok: Elért pontszám: 1. Történelmi totó Karikázzátok be a helyesnek ítélt válasz jelét (1, x vagy 2)! Mit ígért Szulejmán Zrínyi Miklósnak, ha feladja

Részletesebben

F\ NEMZETI SZALON TISZTIKARA : ELNÖK: ALELNÖKÖK: IGAZGATÓ : IGAZGATÓSÁGI TAGOK: ÜGYÉSZ: GRÓF flndrássy GYULA, v. b. t t

F\ NEMZETI SZALON TISZTIKARA : ELNÖK: ALELNÖKÖK: IGAZGATÓ : IGAZGATÓSÁGI TAGOK: ÜGYÉSZ: GRÓF flndrássy GYULA, v. b. t t F\ NEMZETI SZALON TISZTIKARA : ELNÖK: GRÓF flndrássy GYULA, v. b. t t ALELNÖKÖK: MOLNÁR VIKTOR, m. kir. államtitkár RÓNfl JÓZSEF, szobrászművész IGAZGATÓ : DÉRY BÉLfl IGAZGATÓSÁGI TAGOK: BRUCK MIKSA GLflTZ

Részletesebben

2008/2009. TANÉVI BIRKÓZÓ DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ III. kcs. KÖTÖTTFOGÁS (1996-1997-ben születettek) Kaposvár, 2009. 04.03-04.

2008/2009. TANÉVI BIRKÓZÓ DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ III. kcs. KÖTÖTTFOGÁS (1996-1997-ben születettek) Kaposvár, 2009. 04.03-04. 2008/2009. TANÉVI BIRKÓZÓ DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ III. kcs. KÖTÖTTFOGÁS (1996-1997-ben születettek) Kaposvár, 2009. 04.03-04. Induló 124 fő 29 kg 6 induló 1 Árvai Márk Tatabánya Széchenyi István Ált.

Részletesebben

EGYESÜLETI KÖZLEMÉNYEK. Rovatvezető: Király Pál

EGYESÜLETI KÖZLEMÉNYEK. Rovatvezető: Király Pál EGYESÜLETI KÖZLEMÉNYEK Rovatvezető: Király Pál Az OEE országos választmánya 1980. január 31-én, Budapesten, az MTESZ székházában, dr. Váradi Géza alelnök vezetésével ülést tartott. Dr. Váradi Géza elnöki

Részletesebben

9. Grafikai Kamaraaukció. 2015. március 10. Leütési lista

9. Grafikai Kamaraaukció. 2015. március 10. Leütési lista 9. Grafikai Kamaraaukció 2015. március 10. Leütési lista Kat. sz. Leírás Kikiáltási ár Leütési ár 0001 Aba-Novák Vilmos: Székely Aladár portréja (1923) 24 000 28 000 0002 Aba-Novák Vilmos: Román tánc 50

Részletesebben

* A közgyűléssel kapcsolatos részletes tájékoztatást az egyesület titkársága és a helyi csoportok titkárai adnak.

* A közgyűléssel kapcsolatos részletes tájékoztatást az egyesület titkársága és a helyi csoportok titkárai adnak. 1990. ÉVI EGYESÜLETI KÖZGYŰLÉS Az Országos Erdészeti Egyesület vezetőségválasztó küldött közgyűlését Budapesten tartja 1990. március 22-én. Napirend: Elnöki megnyitó (Dr. Herpay Imre elnök) Erdőgazdaságunk

Részletesebben

Helyi Választási Iroda 8741 Zalaapáti, Szent István tér 9. HIRDETMÉNY

Helyi Választási Iroda 8741 Zalaapáti, Szent István tér 9. HIRDETMÉNY : Elérhetőség: 83/352-003/13. Zalaapáti 001.sz. szavazatszámláló bizottság: 1. Scheiber Csabáné elnök Zalaapáti, Deák F. u. 43. T: 352-023, 352-048 2. Untenbergerné Dr.Gál Adél Zalaapáti, Szent István

Részletesebben

ELSŐ RÉSZ. A királyi József-műegyetem személyzete. 1. Tiszti kar az 1886 87. tanévben. Rektor: Prorektor: Dékánok:

ELSŐ RÉSZ. A királyi József-műegyetem személyzete. 1. Tiszti kar az 1886 87. tanévben. Rektor: Prorektor: Dékánok: ELSŐ RÉSZ. A királyi József-műegyetem személyzete. 1. Tiszti kar az 1886 87. tanévben. LIPTHAY SÁNDOR. Rektor: KRIESCH JÁNOS. Prorektor: Dékánok: KÖNIG GYULA, az építészi és mérnöki szakosztályban. SCHULLER

Részletesebben

O R SZÁGOS BÍR ÓSÁGI H IVATA L E LN Ö KE 138/2013. (III. 28.) OBHE számú határozat Felvételi Versenyvizsga-bizottság tagjainak kijelöléséről és meghosszabbításáról A sági fogalmazók joggyakorlatáról és

Részletesebben

t Szinyci Merse Pál Eugen svéd királyi herceg socieiaikek

t Szinyci Merse Pál Eugen svéd királyi herceg socieiaikek a nemzeti szalon vezetősége ELNÖK : t Gróf ANDRÁSSY GYULA v. b. t. t. Gellért Jenő ALELNÖKÖK: ÜGYÉSZ: Di. Képessy József PÉNZTÁRNOK : Eckstein M. Miklós Horvai János IGAZGATÓ: Déry Béla MŰ I ÁKOS : Kató

Részletesebben

Sorszám Pályázattal érintett lakások száma

Sorszám Pályázattal érintett lakások száma Sorszám Pályázat száma Pályázó Pályázattal érintett lakások száma Pályázott állami támogatás 1 LFP-2009-LA-9-10-04-01 Mosonmagyaróvár, Magyar út 17-21. Társasház 50 3 696 000 Ft 2 LFP-2009-LA-9-10-06-02

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HONVÉDELMI MINISZTERÉNEK,

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HONVÉDELMI MINISZTERÉNEK, MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HONVÉDELMI MINISZTERE A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HONVÉDELMI MINISZTERÉNEK, A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM PARLAMENTI ÁLLAMTITKÁRÁNAK HATÁROZATA VALAMINT A HONVÉD VEZÉRKAR FŐNÖKÉNEK PARANCSA ELISMERÉSEK

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ÜGYÉSZI SZERVEZETE 1. A LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG ÉS A KATONAI FŐÜGYÉSZSÉG

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ÜGYÉSZI SZERVEZETE 1. A LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG ÉS A KATONAI FŐÜGYÉSZSÉG A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ÜGYÉSZI SZERVEZETE 1. A LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG ÉS A KATONAI FŐÜGYÉSZSÉG LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG 1055 Budapest, Markó u. 16. 1372 Budapest, Pf.: 438. T.: 354-5500 E-mail: Info@mku.hu LEGFŐBB ÜGYÉSZ:

Részletesebben

Tulajdoni viszonyok feldolgozása tulajdoni lapok alapján. Kecskemét Tiszaalpári mintaterület

Tulajdoni viszonyok feldolgozása tulajdoni lapok alapján. Kecskemét Tiszaalpári mintaterület Tulajdoni viszonyok feldolgozása tulajdoni lapok alapján Kecskemét Tiszaalpári mintaterület Gátér Földrészlet: 38 db Terület összesen: 271,9207 Ha Aranykorona összesen: 4494,97 A.K. Helyrajzi szám érd.tipus

Részletesebben

MEGHÍVÓ DORNYAY BÉLA MÚZEUM SALGÓTARJÁN

MEGHÍVÓ DORNYAY BÉLA MÚZEUM SALGÓTARJÁN MEGHÍVÓ DORNYAY BÉLA MÚZEUM SALGÓTARJÁN A Dornyay Béla Múzeum Tisztelettel meghívja Önt a Fiatal Középkoros Régészek VII. Konferenciájára. Időpont: 2015. november 19-21. Helyszín: Dornyay Béla Múzeum Salgótarján,

Részletesebben

B GÁZÁR (BÉLA ÜNNEPLÉSE 1869-1919 LÉGRÁDY TESTVÉREK NYOMÁSA. BUDAPEST

B GÁZÁR (BÉLA ÜNNEPLÉSE 1869-1919 LÉGRÁDY TESTVÉREK NYOMÁSA. BUDAPEST B GÁZÁR (BÉLA ÜNNEPLÉSE 1869-1919 LÉGRÁDY TESTVÉREK NYOMÁSA. BUDAPEST R. LÁZÁR BÉLA február hó folyamán töltötte be élete 50. évét, ami egyszersmind irói működése huszonötödik évfordulóját is jelenti.

Részletesebben

A megyei diáksport gála jutalmazottjai Jó tanuló Jó sportolók

A megyei diáksport gála jutalmazottjai Jó tanuló Jó sportolók A megyei diáksport gála jutalmazottjai Jó tanuló Jó sportolók Ökrös Fanni (úszás Báthory István Ált. Isk. Gimn. és SZKI Nyírbátor) Ökrös Nelli (úszás Báthory István Ált. Isk. Gimn. és SZKI Nyírbátor) Pelyák

Részletesebben

BAJAI BÁNYAI JÚLIA KERESKEDELMI ÉS VENDÉGLÁTÓIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA MUNKATERV

BAJAI BÁNYAI JÚLIA KERESKEDELMI ÉS VENDÉGLÁTÓIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA MUNKATERV BAJAI BÁNYAI JÚLIA KERESKEDELMI ÉS VENDÉGLÁTÓIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA MUNKATERV 2013/2014. 2 MUNKATERV 2013/2014. A tanév rendjét a 47/2013. (VII.4.) EMMI rendelet tartalmazza, mely szerint a szorgalmi idő

Részletesebben

TEXTUÁRIUM AZ IGAZSÁG ÉS ÉLET 2007 2014-ES ÉVFOLYAMAIHOZ

TEXTUÁRIUM AZ IGAZSÁG ÉS ÉLET 2007 2014-ES ÉVFOLYAMAIHOZ TEXTUÁRIUM AZ IGAZSÁG ÉS ÉLET 2007 2014-ES ÉVFOLYAMAIHOZ A -gal jelölt igeszakaszok nem kijelölt perikópák; kazuáliák, gyermek- és ifjúsági istentiszteletek textusai. 1,9 Suszter Szabolcs 11/3 528. 1,5c

Részletesebben

6. számú előterjesztés Egyszerű többség. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. január 29-i rendes ülésére

6. számú előterjesztés Egyszerű többség. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. január 29-i rendes ülésére 6. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. január 29-i rendes ülésére Tárgy: Dombóvári Városszépítő és Városvédő Egyesület beszámolója

Részletesebben

Háziorvosi körzetek - Komárom

Háziorvosi körzetek - Komárom Háziorvosi körzetek - Komárom 1. számú felnőtt háziorvosi körzet Dr. Juhász Márton Rendelő: 2900 Komárom, Tóth L. u. 7. Tel.: 34/344-995 Rendelés idő: Hétfő: 13:00 16:30 Kedd, Csütörtök: 9:00 12:00 Szerda,

Részletesebben

Borítékos aukció tételei. Múzeumok éjszakája. 2013. június 22.

Borítékos aukció tételei. Múzeumok éjszakája. 2013. június 22. Borítékos aukció tételei Múzeumok éjszakája 2013. június 22. A Premier Galéria borítékos aukciója a 2013. június 22-i Múzeumok éjszakája alkalmából. Az anyagot a galéria első három aukcióján megmaradt

Részletesebben

2003. ÉVI RANGLISTA (TOP 10)

2003. ÉVI RANGLISTA (TOP 10) INGYENES I. évfolyam 2. szám SPORTSZERÛEN ÚSSZ AZ EGÉSZSÉGEDÉRT! 2004. február TARTALOM 1-12. oldal 2003. évi ranglista (Top 10) 2003. ÉVI RANGLISTA (TOP 10) Szül. Kor- zés 50 m férfi pillangó 1 Szkladányi

Részletesebben

A 2015/2016. évi Arany Dániel Matematikai Tanulóverseny döntőjébe jutottak (nevük szerinti abc sorrendben)

A 2015/2016. évi Arany Dániel Matematikai Tanulóverseny döntőjébe jutottak (nevük szerinti abc sorrendben) A 2015/2016. évi Arany Dániel Matematikai Tanulóverseny döntőjébe jutottak (nevük szerinti abc sorrendben) KEZDŐK I. kategória a legalább 13 pontot elért versenyzők: Arany-Tóth Áron 14 Váci Szakképzési

Részletesebben

A MOL BRINGATÚRA NYEREMÉNYJÁTÉK KISORSOLT NYERTESEI

A MOL BRINGATÚRA NYEREMÉNYJÁTÉK KISORSOLT NYERTESEI A MOL BRINGATÚRA NYEREMÉNYJÁTÉK KISORSOLT NYERTESEI Fodor Zoltán 2191 Bag Tóth Ilona 3467 Ároktő Pallósi József 7400 Kaposvár GoPro kamera nyertesek: Szigetvári Zoltán 1107 Budapest Gáspár Mátyás 8200

Részletesebben

KRÓNIKA 2007-2008 TANÉV ELEJI KIADÁS. Brassó Utcai Általános Iskola

KRÓNIKA 2007-2008 TANÉV ELEJI KIADÁS. Brassó Utcai Általános Iskola KRÓNIKA 2007-2008 TANÉV ELEJI KIADÁS Brassó Utcai Általános Iskola A 2007-2008. tanév kezdetén szeretettel köszöntök minden új és régi diákot, a kedves szülőket és az iskola valamennyi dolgozóját. Tanulóink

Részletesebben

Szám: 02/32-9/2009. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2009. február 19-i ülésére

Szám: 02/32-9/2009. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2009. február 19-i ülésére VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu Szám: 02/32-9/2009 E L Ő T E R J E S Z T É S A Veszprém

Részletesebben

SZERKESZTI TORMAY CECILE

SZERKESZTI TORMAY CECILE NAPKELET SZERKESZTI TORMAY CECILE XV. KÖTET 1930 JANUÁR JÚNIUS 1 6. SZÁM A MAGYAR IRODALMI TÁRSASÁG KIADÁSA BUDAPEST TARTALOM. REGÉNY Török Sándor : Az idegen város 67, 157, 256, 362, 442, 563 ELBESZÉLÉSEK

Részletesebben

A HELIKON GALÉRIA KIÁLLÍTÁSAI, 1972 1985

A HELIKON GALÉRIA KIÁLLÍTÁSAI, 1972 1985 A HELIKON GALÉRIA KIÁLLÍTÁSAI, 1972 1985 Helye: Bp., V., Eötvös Loránd [ma Papnövelde] u. 8. 1972 1972. április 27. május 21. Barcsay Jenő rajzainak kiállítása. Rendezte Frank János 1972. június 8. július

Részletesebben

Vincze Csaba szombathelyi építészmérnök iratai 1969-2010. Vincze Csaba szombathelyi családi ház tervei 1998 elıtt

Vincze Csaba szombathelyi építészmérnök iratai 1969-2010. Vincze Csaba szombathelyi családi ház tervei 1998 elıtt VAS MEGYEI LEVÉLTÁR VAS MEGYE SZOMBATHELY XIV.83. Vincze Csaba szombathelyi építészmérnök iratai 1969-2010 1 db (0,12) doboz = 0,12 ifm 8 db téka = 0,18 ifm Összesen: = 0,30 ifm Raktári hely: Jegyzék:

Részletesebben

gróf Andrássy Gtjula z>. b t t.

gróf Andrássy Gtjula z>. b t t. A NEMZETI SZALON IGAZGATOSAGA ELNÖK : gróf Andrássy Gtjula z>. b t t. MŰVÉSZETI ALELNÖK : orvai János szobrászmiivési IGAZGATÓ : 3) éri] Béla festőművész Művészek: Edvi Illés Aladár ZKatona í\'ánaoi ZKézdi

Részletesebben

Körzetleiró lista Szolnok 064. szavazókör, 07. EVK, Szandaszőlősi Ált.Isk., Gorkij u. 47.

Körzetleiró lista Szolnok 064. szavazókör, 07. EVK, Szandaszőlősi Ált.Isk., Gorkij u. 47. 064. szavazókör, 07. EVK, Szandaszőlősi Ált.Isk., Gorkij u. 47. Ferenczy Károly utca Teljes 168 Festő utca Teljes 11 Gorkij utca 000046 végig Páros 14 Gorkij utca 000057 végig Páratlan 22 Gorkij utca 116666

Részletesebben

Dr. Bedécs Gyulának a Győr-Moson-Sopron megyei Idegenforgalmi Hivatal nyugállományú igazgatójának

Dr. Bedécs Gyulának a Győr-Moson-Sopron megyei Idegenforgalmi Hivatal nyugállományú igazgatójának Magyarország Köztársasági Elnöke - a honvédelmi miniszter előterjesztésére -, huzamos időn át végzett kiemelkedő munkássága, valamint a honvédelem ügye érdekében végzett áldozatos tevékenysége elismeréseként,

Részletesebben

Ötödször emlékeztünk Kristyán Zsuzsára, aki fájóan fiatalon távozott 2007-ben

Ötödször emlékeztünk Kristyán Zsuzsára, aki fájóan fiatalon távozott 2007-ben Ötödször emlékeztünk Kristyán Zsuzsára, aki fájóan fiatalon távozott 2007-ben Ha élne, még mindig csak 56 éves lenne, és még nyugodtan döntögethetné a bábukat.. Az idei volt az ötödik alkalom, amikor a

Részletesebben

1. 5. X Hurai Józsefné 1117 Bp, Karinthy. 2. 11. X Imrich Zoltán 1221 Bp. Sárkány u. 3. 12. X Szabics Katalin 1076 Bp. Péterfi. 4. 2. X Dr.

1. 5. X Hurai Józsefné 1117 Bp, Karinthy. 2. 11. X Imrich Zoltán 1221 Bp. Sárkány u. 3. 12. X Szabics Katalin 1076 Bp. Péterfi. 4. 2. X Dr. Ejelöltek pártonként 1 Körz. Budapest Ejelölt elérhetőség Megjegyzés tel.:702749891- email. hapeduo@gmail.co m 1. Hurai Józsefné 1117 Bp, Karinthy Frigyes út 15/1/9, 2. 11. Imrich Zoltán 1221 Bp. Sárkány

Részletesebben

1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Budapest XXI. kerületi Nagy Imre Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Különös közzétételi lista 2014/2015. tanév 1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv

Részletesebben

A körülmények és a környezet hatnak ránk, de magunkért csakis mi vagyunk felelősek. (Paulo Coelho) Ballagási meghívó

A körülmények és a környezet hatnak ránk, de magunkért csakis mi vagyunk felelősek. (Paulo Coelho) Ballagási meghívó A körülmények és a környezet hatnak ránk, de magunkért csakis mi vagyunk felelősek. (Paulo Coelho) Ballagási meghívó 2007 2012 A MÁTÉSZALKAI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM végzős diákjai 2012. május 4-én

Részletesebben

Gyakorlatokhoz tartozó akkreditált képzőhelyek

Gyakorlatokhoz tartozó akkreditált képzőhelyek Gyermek rehabilitációs gyakorlat 1 hónap (Terv ) Magyarországi Református Egyház Bethesda 1146 Budapest Bethesda u. 3. 422-2704 364-9070 Rehabilitációs Osztály Dr. Paraicz Éva 1 hónap 2 fő 2012.09.15.

Részletesebben

FRANCIA NYELV. 1986 és 2013 között 1360 középiskolás vett részt a francia nyelv OKTV döntőin, ezek évenkénti megoszlása a következő volt:

FRANCIA NYELV. 1986 és 2013 között 1360 középiskolás vett részt a francia nyelv OKTV döntőin, ezek évenkénti megoszlása a következő volt: FRANCIA NYELV FRANCIA 1 1986 és 2013 között 1360 középiskolás vett részt a francia nyelv OKTV döntőin, ezek évenkénti megoszlása a következő volt: 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996

Részletesebben

Informatikai alapismeretek. Sorszám Teljes név Iskola Eredmény

Informatikai alapismeretek. Sorszám Teljes név Iskola Eredmény Sorszám Teljes név Iskola Eredmény 1 Lapincs Mátyás Jedlik Ányos Gépipari és Informatikai Középiskola és Kollégium, Győr 93% 2 Pammer Áron Jedlik Ányos Gépipari és Informatikai Középiskola és Kollégium,

Részletesebben

MAGYAR LEVE LES KÖNYV II.

MAGYAR LEVE LES KÖNYV II. MAGYAR LEVE LES KÖNYV II. II. KÖTET TARTALOMJEGYZÉKE Kölcsey Ferenc 5 509. Kölcsey Ferenc Kazinczy Ferencnek, 1811 - Kölcsey m. m. IX. 58-60. r 6 510. Kölcsey Ferenc Kazinczy Ferencnek, 1813 - Kölcsey

Részletesebben

AZ ÉV TELJESÍTMÉNYTÚRÁZÓJA

AZ ÉV TELJESÍTMÉNYTÚRÁZÓJA 326 AZ ÉV TELJESÍTMÉNYTÚRÁZÓJA I. Az év teljesítménytúrázója elismerõ cím keletkezése, célja és meghatározása 1. A hazai teljesítménytúrázás népszerûsítése érdekében az 1995. évben a Magyarországi Kárpát

Részletesebben

KRÓNIKA 2006-2007 TANÉV ELEJI KIADÁS. Brassó Utcai Általános Iskola

KRÓNIKA 2006-2007 TANÉV ELEJI KIADÁS. Brassó Utcai Általános Iskola KRÓNIKA 2006-2007 TANÉV ELEJI KIADÁS Brassó Utcai Általános Iskola A 2006-2007. tanév kezdetén szeretettel köszöntök minden új és régi diákot, a kedves szülőket és az iskola valamennyi dolgozóját. Egy

Részletesebben

Pest Megyei Tenisz Szövetség Szenior osztály 2013. NEVEZÉSI LAP

Pest Megyei Tenisz Szövetség Szenior osztály 2013. NEVEZÉSI LAP Egyesület neve: Budakalászi Tenisz Klub Pálya címe: 2011 Budakalász, Szentendrei u. 9. Csapatkapitány neve: Horváth László Csapatkapitány telefonszáma: +36 30 692 0378 Csapatkapitány e-mail címe: horvath1273@freemail.hu

Részletesebben

A KÖZÉPISKOLÁSOK FELADATAI. 1. 1849. január 1. 2. 1849. január 3. 3. 1849. január 5. 4. 1849. január 8.

A KÖZÉPISKOLÁSOK FELADATAI. 1. 1849. január 1. 2. 1849. január 3. 3. 1849. január 5. 4. 1849. január 8. A KÖZÉPISKOLÁSOK FELADATAI 1. TOTÓ Melyik válasz a helyes? a) Mikor szállta meg Windischgrätz a fővárost? 1. 1849. január 1. 2. 1849. január 3. 3. 1849. január 5. 4. 1849. január 8. b) Melyik várost szabadította

Részletesebben

TDM szakmai regisztrációs lista. neve Dr. Lőrincz Katalin ügyvezető Szabó Renáta

TDM szakmai regisztrációs lista. neve Dr. Lőrincz Katalin ügyvezető Szabó Renáta TDM szakmai regisztrációs lista Regisztrációs szám TDM-REG-P/001/2011 TDM-REG-P/002/2011 TDM-REG-P/003/2011 TDM-REG-P/004/2011 TDM-REG-P/005/2011 TDM-REG/006/2011 TDM-REG/007/2011 TDM-REG-P/008/2011 TDM-REG/009/2011

Részletesebben

P E T E R D I A N D O R.

P E T E R D I A N D O R. Hol elkalandoz művészképzelet : A végtelen itt föltárul neked! Lelked a Szépség vizébe merülhet, Mélységbe szállhat, magasba repülhet, Aranyközépút bús zarándokának Itt meg nem nyílnak a megszentelt zárak,

Részletesebben

Gyakorlatokhoz tartozó akkreditált képzőhelyek

Gyakorlatokhoz tartozó akkreditált képzőhelyek Belgyógyászati törzsképzési program 6 hónap (Terv2) Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet 1106 Budapest Maglódi út 89-432-7515 I. Belgyógyászat - Gasztroenterológia Dr. Hamvas József 6 hónap 2 fő

Részletesebben

DATUM HNEV ASZAM 2013.02.16 Alvári Pál N180023 2013.02.16 Bánhalmi Imre N180522 2013.02.16 Kiss Zsolt N180356 2013.02.16 Demeter Ferenc N577577

DATUM HNEV ASZAM 2013.02.16 Alvári Pál N180023 2013.02.16 Bánhalmi Imre N180522 2013.02.16 Kiss Zsolt N180356 2013.02.16 Demeter Ferenc N577577 DATUM HNEV ASZAM 2013.02.16 Alvári Pál N180023 2013.02.16 Bánhalmi Imre N180522 2013.02.16 Kiss Zsolt N180356 2013.02.16 Demeter Ferenc N577577 2013.02.16 Vincze Tamás N180033 2013.02.17 Vincze Viktor

Részletesebben

Kecskemét, 6000,Dózsa György út 22. titkarsag@kodaly-iskola.hu 76/507-233 9200, Mosonmagyaróvár, Gorkij utca 1.

Kecskemét, 6000,Dózsa György út 22. titkarsag@kodaly-iskola.hu 76/507-233 9200, Mosonmagyaróvár, Gorkij utca 1. Bács-Kiskun Győr- Moson- Sopron Kalocsai Kossuth Zsuzsanna Humán és Kereskedelmi Szakközépiskola, Szakiskola Kecskeméti Kodály Zoltán Ének-zenei Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Alapfokú

Részletesebben

A szerkesztőség postája. aranykönyv.

A szerkesztőség postája. aranykönyv. 68 aranykönyv. A szerkesztőség postája. Jé key Aladár urnák. Teke. Szives köszönet a szép költeményért. Adni fogjuk, csak társat várunk neki. Rédiger Géza urnák Szabéd. Éppeivonnan. Péter fi Albert urnák,

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM MAGYAR 1 1986 és 2013 között 1411 középiskolás vett részt a magyar nyelv és magyar irodalom OKTV döntőin, ezek évenkénti megoszlása a következő volt: MAGYAR IRODALOM: 1986 1987

Részletesebben

Szakmai beszámoló. Szakkönyvtár állományának gyarapítására c. pályázathoz. Pályázati azonosító: 204110/00605

Szakmai beszámoló. Szakkönyvtár állományának gyarapítására c. pályázathoz. Pályázati azonosító: 204110/00605 Szakmai beszámoló Szakkönyvtár állományának gyarapítására c. pályázathoz Pályázati azonosító: 204110/00605 A pályázat elnyerésével sikerült a könyvtári állományunkat bővíteni, ez annál is inkább örvendetes,

Részletesebben