ÉRTESÍTÕ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÕ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Utasítások. 26. szám 123. évfolyam október 31. TARTALOM

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÉRTESÍTÕ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÕ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Utasítások. 26. szám 123. évfolyam 2008. október 31. TARTALOM"

Átírás

1 26. szám 123. évfolyam október 31. ÉRTESÍTÕ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÕ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG TARTALOM Utasítások 36/2008. (X. 31. MÁV Ért. 26.) VIG sz. vezérigazgatói utasítás a megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásának végrehajtásával kapcsolatos munkáltatói feladatok ellátására... 18/2008. (X. 31. MÁV Ért. 26.) PÁVIGH sz. portfolió-kezelési általános vezérigazgató-helyettesi utasítás a 24/2005. (VII. 29. MÁV Ért. 30.) PVH számú utasítás az évközi zárlati feladatok ütemezéséről hatálytalanításáról... Oldal /2008. (X. 31. MÁV Ért. 26.) PÁVIGH sz. portfolió-kezelési általános vezérigazgató-helyettesi utasítás a 8/2000. (MÁV Ért. 4.) sz. utasítás a MÁV Rt. EBRD közötti kölcsön-megállapodás elszámolásáról és a hozzá kapcsolódó adatszolgáltatásokról hatálytalanításáról... Egyéb közlemények Felesleges tárgyi eszközök meghirdetése... A MÁV Zrt. Központi Üzemi Tanács közleménye... Oldal Utasítások 36/2008. (X. 31. MÁV Ért. 26.) VIG sz. vezérigazgatói utasítás a megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásának végrehajtásával kapcsolatos munkáltatói feladatok ellátására 1. AZ UTASÍTÁS CÉLJA A MÁV Zrt-nél alkalmazásban álló megváltozott munkaképességű dolgozók foglalkoztatásával kapcsolatos munkáltatói feladatok, valamint a szervezet Rehabilitációs Bizottsága feladatainak szabályozása. 2. HATÁLYOSSÁG ÉS FELELŐSSÉG MEGHA- TÁROZÁSA 2.1. Az utasítás személyi hatálya Az utasítás személyi hatálya kiterjed a MÁV Zrt. valamennyi munkavállalójára és szervezeti egységére Az utasítás időbeli hatálya Ezen utasítás előírásait MÁV Értesítőben történő közzététele napjától kell alkalmazni Felelősség Jelen utasítás kidolgozásáért és karbantartásáért a MÁV Zrt. Humán Erőforrás Igazgatója, végrehajtásáért a Munkaerő-gazdálkodási szervezet vezetője, a munkáltatói jogkörgyakorlók, a humánpartner és humán szolgáltató szervezetek a felelősek. 3. HIVATKOZÁSOK A rehabilitációs járadékról szóló évi LXXXIV Törvény értelmében január 01-jétől új társadalombiztosítási ellátás került bevezetésre, amelynek fő célja az érintett munkavállaló munkavégző képességének helyreállítása, foglalkoztatásának elősegítése komplex rehabilitációs eljárás keretében. A komplex rehabilitációról szóló 321/2007. (XII. 5. Korm. rendelet tartalmazza a rehabilitációs megállapodás megkötésére, a rehabilitációs tervre és az együttműködésre vonatkozó rendelkezéseket.

2 1622 A MÁV Zrt. Értesítője 26. szám A 387/2007.(XII.23.) Korm. rendelet az egészségkárosodott személyek szociális járadékaira vonatkozó rendelkezéseit december 31-ét követően benyújtott igénybejelentés esetén kell alkalmazni. 4. A TÖRVÉNY ÉRTELMÉBEN KÖVETENDŐ MUNKÁLTATÓI FELADATOK A rehabilitációs járadék megállapítása esetén, amenynyiben a járadékban részesülő kereső tevékenységet folytat a MÁV Zrt-nél, mint foglalkoztatónál, akkor rehabilitációját elsősorban ennek keretében kell megkísérelni. Ennek érdekében az állami foglalkoztatási szerv megkeresi a foglalkoztatót. A foglalkoztató a megkeresést követő 10 munkanapon belül köteles konzultációt folytatni a rehabilitációs intézkedések lehetőségéről. A Munkaügyi Központ által elkészített megállapodás és rehabilitációs terv körültekintő és felelősségteljes munkáltatói döntést igényel, ezért a konzultáción a MÁV Zrt nevében a Munkaerő-gazdálkodási Szervezet jár el. A jogszabályban foglalt feladatok végrehajtása érdekében munkáltató Rehabilitációs Bizottságot működtet. 5. REHABILITÁCIÓS BIZOTTSÁG I. szint: Tagjai: munkáltatói jogkör gyakorló, helyi humánpartner, foglalkozás egészségügyi orvos, Üzemi Tanács képviselője, Munkaügyi Központ képviselője. II.szint: Tagjai: Humán Erőforrás Igazgatóság Munkaerő-gazdálkodási Szervezet megbízottja, EBK megbízottja, Központi Üzemi Tanács képviselője A Rehabilitációs Bizottság feladatai: Az Országos Rehabilitációs és Szociális Szakértői Intézet szakvéleményének meghozatala után értesíti a munkavállalót az egészségi állapotában bekövetkezett munkaképesség csökkenés mértékéről. Az eddigi III. csoport szerinti 67%-os mértékű munkaképesség csökkenést az új orvosi minősítés 50-79%-os mértékű egészségkárosodás keretében határozza meg. A 79%-ot meghaladó mértékű egészségkárosodás azonos az eddig volt II. és I. csoport szerinti 100%-os mértékű munkaképesség csökkenéssel. A két csoport között (I. és II.) az ellátás összegében is megmutatkozó különbség azon alapul, hogy az ilyen mértékben egészségkárosodott személy mások gondozására szorul-e vagy sem. A munkavállaló a szakvéleményt 3 napon belül köteles a munkáltatói jogkörgyakorló részére bemutatni, annak érdekében, hogy a munkáltatói jogkörgyakorló intézkedni tudjon a konzultációs lehetőség iránt, továbbá a Humán Szolgáltató Egység Ügyfélszolgálatán a határozat 1 másolati példányát leadni. A munkáltatói jogkörgyakorló az egészségkárosodásról történt tudomásszerzést, illetve a keresőképessé nyilvánítást követően a humánpartner közreműködésével intézkedik a munkavállaló soron kívüli munkaköri alkalmassági orvosi vizsgálatra küldéséről. A munkaköri alkalmassági vizsgálat eredménye határozza meg, hogy a munkavállaló foglalkoztatható-e eredeti munkakörében. Amennyiben erre nincs lehetőség, rehabilitációs célú egyeztetési eljárás lefolytatására van szükség. Az I. szintű Rehabilitációs Bizottság tagjai áttekintik annak lehetőségét, hogy helyi, illetve területi szinten van-e mód más munkakörben történő foglalkoztatás lehetőségére. A területi szinten mutatkozó megfelelő üres munkakörök jegyzékét a területi humánpartner vezetők, illetve munkatársaik a biztosítják a bizottság részére. Amennyiben van a megváltozott munkaképességű munkavállaló részére felkínálható megfelelő munkakör (üres pozíció), a munkavállaló munkaszerződésének módosítását kezdeményezni kell. Amennyiben nincs felajánlható munkakör, akkor az I. szintű Rehabilitációs Bizottság által készített jegyzőkönyv megküldésével 3 napon belül értesíti a Munkaerő-gazdálkodási Szervezet megbízottját, aki 4 munkanapon belül intézkedik a II. szintű Rehabilitációs Bizottság összehívására. A II. szintű bizottság áttekinti, hogy van-e vállalati szinten megfelelő üres munkakör, melyről tájékoztatja a munkáltatót. Felkínálható üres munkakör hiányában a munkavállaló munkaviszonyát munkáltató megszűnteti, kiemelt figyelemmel az Mt.89..(8)bek., 90..(1.)bek. g.) pont, valamint a 91. -aira. Amennyiben lehetőség van a társaság működési körében a munkavállaló számára olyan a munkavállaló egészségi állapotának, képzettségének megfelelő munkakört felajánlani, amely a munkáltató tényleges szolgáltató tevékenységének elősegítésére irányul, a munkáltató a szükséges rehabilitációs intézkedéseket vállalva részt vesz a rehabilitációs megállapodás és a rehabilitációs terv kialakításában. A Rehabilitációs Bizottság mindkét szintjén tartott üléseiről jegyzőkönyvet készít. Amennyiben a munkáltató működési körében nem sikerül a munkavállaló részére más, megfelelő munkakört biztosítani, a Munkaerő-gazdálkodási Szervezet tájékoztatja a Munkaügyi Központot arról, hogy a megváltozott munkaképességű munkavállaló részére a munkáltató alkalmas munkahelyet biztosítani nem tud Rehabilitációs járadék igénylése A rehabilitációs járadékot a rehabilitációs járadék, illetve a rokkantsági nyugdíj igénylésére rendszeresített nyomtatványon (igénybejelentő lap) írásban, valamint elektronikus úton lehet igényelni a Regionális Nyugdíj-

3 26. szám A MÁV Zrt. Értesítője 1623 biztosítási Igazgatóság Ügyfélszolgálatán. A rehabilitációs járadék igénylése és folyósítása a rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugdíjra előírt rendelkezések szerint történik Rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugdíjazás Megállapításához kérelmet kell benyújtani személyesen, vagy postai úton a lakóhely szerint illetékes Regionális Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság Ügyfélszolgálatán az erre a célra rendszeresített ONYF /B. jelű igénybejelentő lapon. Ehhez a munkavállaló az internetről letölti a kérelemhez szükséges formanyomtatványt, vagy személyesen a lakóhelye szerinti illetékes Regionális Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság Ügyfélszolgálatán igényelheti azt (1.sz.melléklet). A kérelem benyújtása az illetékes Regionális Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság részére a szükséges mellékletekkel együtt a munkavállaló feladata.(a szükséges iratok, okmányok felsorolását a 2.sz. melléklet tartalmazza) A kérelem benyújtását követően szükség esetén a Regionális Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság adategyeztetés céljából felveszi a kapcsolatot az érintett munkavállalóval. (Kérheti az eredeti okmányok bemutatását, hiányzó igazolások pótlását stb.) A munkavállaló kérésére a Humán Szolgáltató Egység kitölti a Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság által kiadott formanyomtatványt a jövedelmi adatokról. A Regionális Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság kérésére a Humán Szolgáltató Egység munkaviszony igazolást állít ki. A rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugdíj elismerésről hozott határozatot a Regionális Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság megküldi a munkavállaló részére. A határozatot a munkavállaló 10 napon belül köteles bemutatni a munkáltatói jogkör gyakorlójának és a Humán Szolgáltató Egység Ügyfélszolgálatán a határozat l másolati példányt leadni. A rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugdíj elismeréséről hozott határozat alapján munkáltató kezdeményezi a munkaviszony megszűntetését. Az illetékes humánpartner szervezet a munkavállaló munkaviszonyának SAP-ban történő megszűntetését intézkedések keretében rögzíti és intézkedik a munkavállaló leszámolása iránt. A Humán Szolgáltató Szervezet folytatja az intézkedést az SAP-ban, és a munkaviszony megszűnésekor kiállítandó igazolásokat átadja a munkavállaló részére Nyilvántartás A megváltozott munkaképességű munkavállalókról egészségromlásának %-ban megállapított adataival az SAP rendszer feltöltésre került, ez egyben nyilvántartásul szolgál a csökkent munkaképességű dolgozókról. A nyilvántartás vezetése a munkavállaló által bemutatott és leadott szakvélemény alapján a területileg illetékes Humán Szolgáltató Egység feladata Személyi pótlék megállapítása A Kollektív Szerződés 49. -a rendelkezik a vasúti alaptevékenységgel kapcsolatos egyes munkakörökre egészségileg alkalmatlanná vált munkavállalók munkabérének megállapítására. E paragrafus hatálya alá tartozó munkakörök jegyzékét a KSz. 6.sz. melléklete tartalmazza. A Humán Szolgáltató Egység feladata továbbá a személyi pótlék megállapítása. E folyamat során ellenőrzi, hogy az előző időszakban megadott hasonlítható munkavállalók munkaviszonya továbbra is fenn áll-e, megfelelnek-e az összehasonlításra. A személyi pótlék a Kollektív Szerződés pontja értelmében félévente felülvizsgálandó. A Humán Szolgáltató Egység Jövedelem-elszámolási Egysége a személyi pótlékos és a hasonlítható munkavállalók I-VI. havi, illetve VII-XII. havi visszaszámfejtéseket is tartalmazó bérkartonjait kinyomtatja és az egy havi átlagkeresetet kiszámítja, béradataikból átlagot képez. A személyi pótlékban részesülő munkavállaló havi átlagkeresetének hasonlítása a hasonlítható munkavállalók átlagbére átlagának 85-%-ához, üzemi balesetből adódó egészségkárosodás esetén 100%-ához. Amennyiben a munkavállaló átlagkeresete nem éri el a korábbi munkakörében elérhető átlagkereset 85%-át, a munkavállaló munkabérét eddig a mértékig ki kell egészíteni (KSz pont). Az elérhető átlagkeresetet a munkavállalóval azonos munkakörben, azonos szolgálati helyen, ennek hiányában azonos főtevékenységi körnél foglalkoztatott azonos korú, szakképzettségű és gyakorlati idővel rendelkező legalább három munkavállaló átlagkeresetének átlaga alapján kell megállapítani. A személyi pótlék megállapításának szabályai: a.) Amennyiben a személyi pótlékban részesítendő munkavállaló átlagkeresete kevesebb, mint a hasonlítható munkavállalók átlagának 85%-a, (üzemi baleset esetén 100%-a), megállapításra kerül a személyi pótlék. (Pozitív differencia) b.) Amennyiben a személyi pótlékban részesítendő munkavállaló átlagkeresete több, mint a hasonlítható munkavállalók átlagának 85%-a (üzemi baleset esetén 100%-a) nem kerül megállapításra személyi pótlék. (Negatív differencia)

4 1624 A MÁV Zrt. Értesítője 26. szám A megállapított személyi pótlék ellenőrzése után az SAP rendszerben történő javítást a Humán Szolgáltató Egység Jövedelem-elszámoló Egység végzi. Pozitív differencia esetén az új személyi pótlék rögzítése a következő érvényességgel: től ig, valamint től ig. Amennyiben a megállapított új személyi pótlék összege magasabb a korábbinál, a megelőző félévre is ki kell utalni a pótlék különbözetet. A különbözet kifizetése az SAP-ban létrehozott bérelem- kódra történik. Negatív differencia esetén vizsgálandó, hogy az előzőleg megállapított személyi pótlék le van-e határolva. Többlet kifizetés esetén a személyi pótlék nem követelhető vissza a munkavállalótól. A személyi pótlék összegének megállapításáról a Humán Szolgáltató Egység értesítést készít, melyet megküld az érintett munkavállaló részére. (3.a. és 3.b.sz. mellékletek) 5.6. Egyéb rendelkezések A rokkantsági nyugdíjba vonuló munkavállalók menetkedvezményeinek további biztosítása érdekében a Humán Szolgáltató Egység az érintettekről kimutatást küld a MÁV START Zrt részére. Esetleges fizetési meghagyások esetén a Humán Szolgáltató Egység az illetékes Regionális Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság részére az eredeti bizonylatokat megküldi. 6.0 HATÁLYBA LÉPTETÉS Az utasítás hatályba lép: MÁV Értesítőben történő közzététele napjától. 7.0 MELLÉKLETEK JEGYZÉKE 1.sz. melléklet: Igénybejelentéshez alkalmazandó formanyomtatványok felsorolása 2.sz. melléklet: szolgálati idő elismerés iránti kérelemhez csatolandó okmányok 3.sz. melléklet: Értesítés személyi pótlék összegének megállapításáról Heinczinger István s. k. vezérigazgató

5 26. szám A MÁV Zrt. Értesítője sz. melléklet Igénybejelentéshez alkalmazandó formanyomtatványok felsorolása: 1.) Igénybejelentés az évi LXXXI. Törvény alapján (ONYF /B.) Letölthető:

6 1626 A MÁV Zrt. Értesítője 26. szám 2.sz. melléklet Szolgálati idő elismerés iránti kérelemhez csatolandó okmányok: Munkakönyv (szolgálati időket igazoló okmányokat, illetve azok hiteles másolatát csatolni kell) Nappali tagozaton folytatott tanulmányokat igazoló bizonyítvány, oklevél szakmunkásképző és felsőoktatási időszakról, továbbá tanulmányi értesítő, leckekönyv stb. Katona könyv Munkanélküli ellátásokról szóló igazolások Ápolási díjban töltött időre szóló igazolás Közeli hozzátartozó ápolásáról szóló igazolás Saját lakás építésének idejére szóló igazolás, ha a nyugdíj járulékot megfizette Gyermekgondozási díj, gyermekgondozási segély, gyermek nevelési támogatás időtartamáról szóló igazolás Munkaviszony igazolások, (amelyek a munkakönyvben nem szerepelnek) Korkedvezményre jogosító igazolások Megállapodással szerzett idő(k)ről minden olyan okmány, amely igazolja, hogy az adott időtartamra a nyugdíj járulékot megfizette

7 26. szám A MÁV Zrt. Értesítője a.) sz. melléklet Értesítés személyi pótlék megállapításáról (név) Gy:./2008. Előadó: Telefon:.. (lakcím) Értesítem, hogy személyi pótlékát a MÁV Zrt. Kollektív Szerződés 49. -a alapján tekintettel arra, hogy egészségi állapotának romlása miatt korábbi munkakörének ellátására alkalmatlanná vált hó 01. napjától kezdődően Ft, azaz. forint személyi pótlékot állapítottam meg az Ön részére. A január és június hónapok közötti különbözetet a július havi illetményével utaljuk át. E megállapodás ellen, amennyiben azt magára nézve sérelmesnek tartja, a kézbesítéstől számított 15 napon belül munkaügyi jogvitát kezdeményezhet a Munka Törvénykönyve ában foglaltak alapján. Az erre vonatkozó írásbeli közlését a Területi Humán Szolgáltató Egység vezetőjéhez kell benyújtania. A személyi pótlék összegének újbóli felülvizsgálata hónapban esedékes. Kelt:.., 2008.hó.nap. egységvezető

8 1628 A MÁV Zrt. Értesítője 26. szám 3.b.) sz. melléklet Értesítés személyi pótlék megállapításáról (név) Gy:./2008. Előadó: Telefon:.. (lakcím) Értesítem, hogy személyi pótlékát a MÁV Zrt. Kollektív Szerződés 49. -a alapján tekintettel arra, hogy egészségi állapotának megromlása miatt korábbi munkakörének ellátására alkalmatlanná vált január hó 01. napjától felülbíráltuk év második félévi jövedelme alapján megállapítottuk, hogy személyi pótlékra nem jogosult. E megállapítás ellen, amennyiben azt magára nézve sérelmesnek tartja, a kézbesítéstől számított 15 napon belül munkaügyi jogvitát kezdeményezhet a Munka Törvénykönyve ában foglaltak alapján. Az erre vonatkozó írásbeli közlését a Területi Humán Szolgáltató Egység vezetőjéhez kell benyújtania. Kelt:.., 2008.hó.nap. egységvezető

9 26. szám A MÁV Zrt. Értesítője /2008. (X. 31. MÁV Ért. 26.) PÁVIGH sz. portfolió-kezelési általános vezérigazgató-helyettesi utasítás a 24/2005. (VII. 29. MÁV Ért. 30.) PVH számú utasítás az évközi zárlati feladatok ütemezéséről hatálytalanításáról 1.0. AZ UTASÍTÁS CÉLJA Az érvényét vesztett utasítás hatálytalanítása HATÁLY ÉS FELELŐSSÉG MEGHATÁRO- ZÁSA 2.1. Az utasítás hatálya Az utasítás hatálya kiterjed a MÁV ZRt valamennyi szervezeti egységére Az utasítás kidolgozásáért és karbantartásáért felelős MÁV Zrt. Számviteli Főosztály vezetője 3.0. AZ UTASÍTÁSBAN HASZNÁLT FOGAL- MAK MEGHATÁROZÁSA Külön meghatározás nem szükséges AZ UTASÍTÁS LEÍRÁSA A 24/2005. (VII.29. MÁV Ért.30.) PVH számú utasítást az évközi zárlati feladatok ütemezéséről évben hatályon kívül helyezzük. Az utasításban előírt feladatok teljesítése lezárult, azok a gazdasági évhez kapcsolódtak. 5.0 HIVATKOZÁSOK 6.0 HATÁLYBA LÉPÉSEK ÉS MEGSZÜNTETÉ- SEK A 4.0. pontban megjelölt utasítás hatályát veszti MELLÉKLETEK 19/2008. (X. 31. MÁV Ért. 26.) PÁVIGH sz. portfolió-kezelési általános vezérigazgató-helyettesi utasítás a 8/2000. (MÁV Ért. 4.) sz. utasítás a MÁV Rt. EBRD közötti kölcsön-megállapodás elszámolásáról és a hozzá kapcsolódó adatszolgáltatásokról hatálytalanításáról 1.0. AZ UTASÍTÁS CÉLJA Az érvényét vesztett utasítás hatálytalanítása HATÁLY ÉS FELELŐSSÉG MEGHATÁRO- ZÁSA 2.1. Az utasítás hatálya Az utasítás hatálya kiterjed a MÁV ZRt valamennyi szervezeti egységére Az utasítás kidolgozásáért és karbantartásáért felelős MÁV Zrt. Számviteli Főosztály vezetője 3.0. AZ UTASÍTÁSBAN HASZNÁLT FOGAL- MAK MEGHATÁROZÁSA Külön meghatározás nem szükséges AZ UTASÍTÁS LEÍRÁSA A 8/2000. (MÁV Ért.4.) PGSZF-FBF sz. utasítás a MÁV Rt. -EBRD közötti kölcsön-megállapodás elszámolásáról és a hozzá kapcsolódó adatszolgáltatásokról tárgyú utasítást hatályon kívül helyezzük. A kölcsön visszafizetésre került, az utasításban előírt feladatok teljesítése lezárult. 5.0 HIVATKOZÁSOK 6.0 HATÁLYBA LÉPÉSEK ÉS MEGSZÜNTETÉ- SEK A 4.0. pontban megjelölt utasítás hatályát veszti MELLÉKLETEK Sipos Sándor s. k. Portfolió-kezelési általános vezérigazgató-helyettes Sipos Sándor s. k. Portfolió-kezelési általános vezérigazgató-helyettes

10 1630 A MÁV Zrt. Értesítője 26. szám Egyéb közlemények Felesleges tárgyi eszközök meghirdetése A MÁV Zrt. Pályavasúti Üzletág Pályavasúti Területi Központ Miskolc, Forgalmi Osztály állagában lévő folyamatos leírású, alábbiakban felsorolt tárgyi eszközök feleslegessé váltak, így azokat további hasznosításra felajánljuk: Megnevezés Tételszám Leltári szám Nettó érték e.ft Akkumulátoros targonca e.ft Kerti traktor e.ft Ezek a tárgyi eszközök kisebb anyagi ráfordítással működő képessé tehetők. Amennyiben a MÁV-on belüli hasznosítás eredménytelen, külső fél részére is fel lehet ajánlani értékesítésre. További felvilágosítás: Bernáth Istvánné (tel: 04/11-25) A MÁV Zrt. Központi Üzemi Tanács közleménye KÖZPONTI ÜZEMI TANÁCS április 10-én megtartott ülésének határozatai 1/2008. (04.10.) számú határozat Tárgy: A munkavállalók rendkívüli élethelyzetéhez kapcsolódó juttatás keretösszeg felosztása Gy.178-9/2008. számú munkáltatói előterjesztés Jogkör: Mt.65..(1) bekezdés együttdöntés Tárgyban hozott határozat: 1 1.) A MÁV Zrt. munkavállalóit (teljes és részmunkaidős, beteg, GYES, GYED, TGYSE-n lévő) megillető évi segélykeret Ft. 2.) A rendkívüli szociális élethelyzetbe került munkavállalók részére Ft szociális, temetési segélyre Ft kifizetése történt meg ig. 3.) A kifizetésekkel csökkentett keretösszeg felosztásáról a Központi Üzemi Tanács a Munkáltatóval az alábbiak szerint döntött: a.) 6 Millió Ft az öt vagy ennél több gyermeket nevelő MÁV Zrt-nél foglalkoztatott nagycsaládos munkavállalók támogatásának keretösszege. A támogatás formája ajándékutalvány és december hónapban kerül átadásra. b.) 3 Millió Ft tartalék keretet kell elkülöníteni a különösen rendkívüli élethelyzetek kezelésére. Az érintett munkavállalók segélykérelmét a szervezeti egység vezetője és az üzemi tanács, vagy üzemi megbízott záradékával kell eljuttatni a Központi Üzemi Tanács részére. A beérkezett kérelmekről a KÜT, illetve a Kompenzációs Osztály közösen dönt. c.) Ft temeti segélyt kell egységesen kifizetni a közeli hozzátartozóját (Ptk.585..B.) eltemettető munkavállalónak. Erre a célra elkülönített összeg 15 Millió Ft. A munkavállalók által benyújtott temetési segélyek kérelmekről a MÁV Zrt. KSZ pontjában meghatározottak szerint kell dönteni8. A kifizetés nem terheli a szervezeti egységre meghatározott keretösszeget. 5.) A 2. pont szerint felhasznált, valamint az elkülönített tartalékokkal csökkentett összeg a MÁV Zrt. szervezeti egységei között, létszámarányosan lesz szétosztva április 01-től. 6.) A Forgalmi Csomópontok keretösszegéből az üzemi tanácsi, illetve üzemi megbízotti képviselettel rendelkező állomások részére létszámarányosan, keretösszeget kell biztosítani. 7.) A MÁV Nyugdíjasok részére évben biztosított 17 Millió Ft. keretösszeggel a KÜT egyetért. Horváth István s. k. a MÁV Zrt. KÜT Elnöke

11 26. szám A MÁV Zrt. Értesítője 1631

12 1632 A MÁV Zrt. Értesítője 26. szám Szerkeszti a MÁV ZRt. Vezérigazgatóság Jogi Igazgatósága Budapest VI., Andrássy út Telefon: Szerkesztésért felelős a Szerkesztőbizottság. Kiadja a MÁV ZRt. Jogi Igazgatósága. Felelős kiadó: Dr. Siska Judit. Terjeszti a MÁV ZRt. Ügykezelési és Dokumentációs Szolgáltató Szervezet (Budapest VI., Andrássy út ). HU ISSN Nyomdai előkészítés: COMP-Press Kft. Budapest. Felelős vezető: Ibos Ferenc, műszaki vezető: Szabó Károly Nyomtatás: Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft. Lajosmizsei Nyomdája. Felelős vezető: Burján Norbert igazgató.

magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság

magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság 9. szám 126. évfolyam 2011. április 29. Utasítások 12/2011. (IV. 29. MÁV Ért. 9.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói utasítás a MÁV START Zrt. által kibocsátott vasúti utazási igazolványok igényléséről és

Részletesebben

magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság

magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság 15. szám 128. évfolyam 2013 május 3. utasítások 30/2013. (V. 03. MÁV Ért. 15.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói utasítás a MÁV-ÉVEK és a MÁV-ESÉLY programról. 31/2013. (V. 03. MÁV Ért. 15.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Kormány részére

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Kormány részére SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTER IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTER Szám: 6432-1/2007-SZMM TERVEZET E L Ő T E R J E S Z T É S a Kormány részére a rehabilitációs járadékról, a megváltozott munkaképességűek

Részletesebben

ÉRTESÍTÕ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÕ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Utasítások. 11. szám 125. évfolyam 2010. április 2. TARTALOM.

ÉRTESÍTÕ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÕ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Utasítások. 11. szám 125. évfolyam 2010. április 2. TARTALOM. 11. szám 125. évfolyam 2010. április 2. ÉRTESÍTÕ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÕ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG TARTALOM Utasítások 18/2010. (IV. 2. MÁV Ért. 11.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói utasítás a MÁV

Részletesebben

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 5/2007/II.20./ számú rendelete a Szociális törvény helyi végrehajtásáról, a helyi önkormányzat által nyújtott pénzbeli és természetbeni szociális

Részletesebben

18. szám 125. évfolyam 2010. június 4. TARTALOM. 32/2010. (VI. 4. MÁV Ért. 18.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói

18. szám 125. évfolyam 2010. június 4. TARTALOM. 32/2010. (VI. 4. MÁV Ért. 18.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói 18. szám 125. évfolyam 2010. június 4. ÉRTESÍTÕ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÕ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG TARTALOM Utasítások 31/2010. (VI. 4. MÁV Ért. 18.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói utasítás a MÁV

Részletesebben

8. szám 124. évfolyam 2009. március 6. TARTALOM

8. szám 124. évfolyam 2009. március 6. TARTALOM 8. szám 124. évfolyam 2009. március 6. ÉRTESÍTÕ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÕ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG TARTALOM Utasítások 18/2009. (III. 6. MÁV Ért. 8.) VIG számú vezérigazgatói utasítás az alapítványok

Részletesebben

17. szám 125. évfolyam 2010. május 28. TARTALOM

17. szám 125. évfolyam 2010. május 28. TARTALOM 17. szám 125. évfolyam 2010. május 28. ÉRTESÍTÕ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÕ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG TARTALOM Utasítások 30/2010. (V. 28. MÁV Ért. 17.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói utasítás a MÁV

Részletesebben

ÉRTESÍTŐ. magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság. Utasítások. 18. szám 127. évfolyam 2012. augusztus 10. TARTALOM

ÉRTESÍTŐ. magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság. Utasítások. 18. szám 127. évfolyam 2012. augusztus 10. TARTALOM 18. szám 127. évfolyam 2012. augusztus 10. ÉRTESÍTŐ magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság Utasítások TARTALOM Oldal Oldal 38/2012. (VIII. 10. MÁV Ért. 18.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói

Részletesebben

Társadalombiztosítási nyugellátás 2011.

Társadalombiztosítási nyugellátás 2011. Társadalombiztosítási nyugellátás 2011. 1. Az öregségi nyugdíjra jogosultság feltételei 2. A nők előrehozott, csökkentett összegű előrehozott öregségi nyugdíjra jogosultsága 3. A férfiak és az 1953. után

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések. A rendelet célja, hatálya

I. Fejezet Általános rendelkezések. A rendelet célja, hatálya Egységes szerkezetbe foglalva: 2006.október 30. Pánd Község Önkormányzata 18./2005.(XI.29.) rendelete a 3/2006.(III.7.) rendelet a 10/2006.(X.16.)rendelet módosításaival, amely a helyi Szociális igazgatásról

Részletesebben

ÉRTESÍTÕ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÕ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Utasítások. 17. szám 124. évfolyam 2009. május 15. TARTALOM.

ÉRTESÍTÕ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÕ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Utasítások. 17. szám 124. évfolyam 2009. május 15. TARTALOM. 17. szám 124. évfolyam 2009. május 15. ÉRTESÍTÕ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÕ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG TARTALOM Utasítások 35/2009. (V. 15. MÁV Ért. 17.) VIG számú vezérigazgatói utasítás a MÁV Zrt. munkavállalói

Részletesebben

Harmadik országbeli állampolgárok magyarországi munkavállalásának engedélyezése, engedélymentes munkavállalás bejelentésének intézése...

Harmadik országbeli állampolgárok magyarországi munkavállalásának engedélyezése, engedélymentes munkavállalás bejelentésének intézése... Harmadik országbeli állampolgárok magyarországi munkavállalásának engedélyezése, engedélymentes munkavállalás bejelentésének intézése... 1 Álláskeresési ellátások... 4 Munkaviszonyban állók képzési támogatása...

Részletesebben

BIHARTORDA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének 4/2006. (VI.12.) Önk. számú rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

BIHARTORDA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének 4/2006. (VI.12.) Önk. számú rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról BIHARTORDA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének 4/2006. (VI.12.) Önk. számú rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Bihartorda Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

Szigethalom Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015.(II.27.) RENDELETE. a települési támogatások helyi szabályozásáról

Szigethalom Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015.(II.27.) RENDELETE. a települési támogatások helyi szabályozásáról Szigethalom Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015.(II.27.) RENDELETE a települési támogatások helyi szabályozásáról Szigethalom Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

T Á R G Y S O R O Z A T. 2./ A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 14/2006.(XII.05.) rendelet megtárgyalása, felülvizsgálata

T Á R G Y S O R O Z A T. 2./ A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 14/2006.(XII.05.) rendelet megtárgyalása, felülvizsgálata Bököny Község Képviselő-testülete 2007. május 31-én tartott ülésének 8-22/2007. a./ jegyzőkönyve b./ tárgysorozata c./ határozatai (56-59/2007., 9-12/2007. R) T Á R G Y S O R O Z A T 1./ Polgármester tájékoztatója

Részletesebben

36. szám 125. évfolyam 2010. december 3. TARTALOM

36. szám 125. évfolyam 2010. december 3. TARTALOM 36. szám 125. évfolyam 2010. december 3. ÉRTESÍTÕ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÕ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG TARTALOM Utasítások 11/2010. (XII. 3. MÁV Ért. 36.) GÁVIGH számú gazdasági általános vezérigazgató-helyettesi

Részletesebben

I. FEJEZET. Általános rendelkezések. A rendelet célja 1. 1

I. FEJEZET. Általános rendelkezések. A rendelet célja 1. 1 Hatályos: 2009. december 18. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat 27/2004. (IV.23.) rendelete A szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról

Részletesebben

63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól A szociális igazgatásról és szociális

Részletesebben

ÉRTESÍTÔ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÔ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Utasítások. 4. szám 129. évfolyam 2014. március 21. TARTALOM. 1.3.

ÉRTESÍTÔ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÔ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Utasítások. 4. szám 129. évfolyam 2014. március 21. TARTALOM. 1.3. 4. szám 129. évfolyam 2014. március 21. ÉRTESÍTÔ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÔ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Utasítások TARTALOM Oldal Mellékletek Oldal 7/2014. (III.21. MÁV Ért. 4.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói

Részletesebben

T/1745. számú. törvényjavaslat. egyes nyugdíjbiztosítási tárgyú és más kapcsolódó törvények módosításáról

T/1745. számú. törvényjavaslat. egyes nyugdíjbiztosítási tárgyú és más kapcsolódó törvények módosításáról MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/1745. számú törvényjavaslat egyes nyugdíjbiztosítási tárgyú és más kapcsolódó törvények módosításáról Előadó: dr. Réthelyi Miklós nemzeti erőforrás miniszter Budapest, 2010.

Részletesebben

Tájékoztató Társadalombiztosítási Kifizetőhelyek részére Országos Egészségbiztosítási Pénztár Budapest

Tájékoztató Társadalombiztosítási Kifizetőhelyek részére Országos Egészségbiztosítási Pénztár Budapest Tájékoztató Társadalombiztosítási Kifizetőhelyek részére Országos Egészségbiztosítási Pénztár Budapest 2012. TÁJÉKOZTATÓ Készítették: Dr. Bogdán Zsuzsanna Bagolyné Hampó Anita Dénes Edit Dr. Földi Barbara

Részletesebben

GYAKRAN ISMÉTELT KÉRDÉSEK. 1. Mit tehet, hova fordulhat az, akit diszkrimináció ért egy munkafelvétel során?

GYAKRAN ISMÉTELT KÉRDÉSEK. 1. Mit tehet, hova fordulhat az, akit diszkrimináció ért egy munkafelvétel során? GYAKRAN ISMÉTELT KÉRDÉSEK 1. Mit tehet, hova fordulhat az, akit diszkrimináció ért egy munkafelvétel során? A sérelmet szenvedett személy kérelemmel fordulhat az Egyenlő Bánásmód Hatósághoz. Cím: 1024

Részletesebben

TARTALOM. III. ÉVFOLYAM, 23. SZÁM Ára: 610 Ft 2011. NOVEMBER 30. KÖZLEMÉNYEK JOGSZABÁLYOK

TARTALOM. III. ÉVFOLYAM, 23. SZÁM Ára: 610 Ft 2011. NOVEMBER 30. KÖZLEMÉNYEK JOGSZABÁLYOK III. ÉVFOLYAM, 23. SZÁM Ára: 610 Ft 2011. NOVEMBER 30. TARTALOM oldal JOGSZABÁLYOK 213/2011. (X. 14.) Korm. rendelet a közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a közoktatási

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzata. 7/2006. (03.30.) számú rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról. I. A rendelet célja, hatálya

Monostorpályi Község Önkormányzata. 7/2006. (03.30.) számú rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról. I. A rendelet célja, hatálya Monostorpályi Község Önkormányzata 7/2006. (03.30.) számú rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és

Részletesebben

Isaszeg Város Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2013. (XII.18.) önkormányzati rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Isaszeg Város Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2013. (XII.18.) önkormányzati rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 1 Isaszeg Város Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2013. (XII.18.) önkormányzati rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Isaszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Emberi Erőforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Iroda. A megváltozott munkaképességű személyek ellátásai

Emberi Erőforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Iroda. A megváltozott munkaképességű személyek ellátásai Emberi Erőforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Iroda A megváltozott munkaképességű személyek ellátásai 2014 1 Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális és Családügyért Felelős Államtitkárság

Részletesebben

ÉRTESÍTÕ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÕ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Utasítások. 1. szám 125. évfolyam 2010. január 15. TARTALOM

ÉRTESÍTÕ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÕ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Utasítások. 1. szám 125. évfolyam 2010. január 15. TARTALOM 1. szám 125. évfolyam 2010. január 15. ÉRTESÍTÕ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÕ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG TARTALOM Utasítások 1/2010. (I. 15. MÁV Ért. 1.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói utasítás a cégképviselet,

Részletesebben

Kishartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6./2006. (VI. 16.) rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Kishartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6./2006. (VI. 16.) rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Kishartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6./2006. (VI. 16.) rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelete

Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelete Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról Budapest XVIII. kerület

Részletesebben