ÉRTESÍTÕ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÕ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Utasítások. 26. szám 123. évfolyam október 31. TARTALOM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÉRTESÍTÕ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÕ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Utasítások. 26. szám 123. évfolyam 2008. október 31. TARTALOM"

Átírás

1 26. szám 123. évfolyam október 31. ÉRTESÍTÕ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÕ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG TARTALOM Utasítások 36/2008. (X. 31. MÁV Ért. 26.) VIG sz. vezérigazgatói utasítás a megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásának végrehajtásával kapcsolatos munkáltatói feladatok ellátására... 18/2008. (X. 31. MÁV Ért. 26.) PÁVIGH sz. portfolió-kezelési általános vezérigazgató-helyettesi utasítás a 24/2005. (VII. 29. MÁV Ért. 30.) PVH számú utasítás az évközi zárlati feladatok ütemezéséről hatálytalanításáról... Oldal /2008. (X. 31. MÁV Ért. 26.) PÁVIGH sz. portfolió-kezelési általános vezérigazgató-helyettesi utasítás a 8/2000. (MÁV Ért. 4.) sz. utasítás a MÁV Rt. EBRD közötti kölcsön-megállapodás elszámolásáról és a hozzá kapcsolódó adatszolgáltatásokról hatálytalanításáról... Egyéb közlemények Felesleges tárgyi eszközök meghirdetése... A MÁV Zrt. Központi Üzemi Tanács közleménye... Oldal Utasítások 36/2008. (X. 31. MÁV Ért. 26.) VIG sz. vezérigazgatói utasítás a megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásának végrehajtásával kapcsolatos munkáltatói feladatok ellátására 1. AZ UTASÍTÁS CÉLJA A MÁV Zrt-nél alkalmazásban álló megváltozott munkaképességű dolgozók foglalkoztatásával kapcsolatos munkáltatói feladatok, valamint a szervezet Rehabilitációs Bizottsága feladatainak szabályozása. 2. HATÁLYOSSÁG ÉS FELELŐSSÉG MEGHA- TÁROZÁSA 2.1. Az utasítás személyi hatálya Az utasítás személyi hatálya kiterjed a MÁV Zrt. valamennyi munkavállalójára és szervezeti egységére Az utasítás időbeli hatálya Ezen utasítás előírásait MÁV Értesítőben történő közzététele napjától kell alkalmazni Felelősség Jelen utasítás kidolgozásáért és karbantartásáért a MÁV Zrt. Humán Erőforrás Igazgatója, végrehajtásáért a Munkaerő-gazdálkodási szervezet vezetője, a munkáltatói jogkörgyakorlók, a humánpartner és humán szolgáltató szervezetek a felelősek. 3. HIVATKOZÁSOK A rehabilitációs járadékról szóló évi LXXXIV Törvény értelmében január 01-jétől új társadalombiztosítási ellátás került bevezetésre, amelynek fő célja az érintett munkavállaló munkavégző képességének helyreállítása, foglalkoztatásának elősegítése komplex rehabilitációs eljárás keretében. A komplex rehabilitációról szóló 321/2007. (XII. 5. Korm. rendelet tartalmazza a rehabilitációs megállapodás megkötésére, a rehabilitációs tervre és az együttműködésre vonatkozó rendelkezéseket.

2 1622 A MÁV Zrt. Értesítője 26. szám A 387/2007.(XII.23.) Korm. rendelet az egészségkárosodott személyek szociális járadékaira vonatkozó rendelkezéseit december 31-ét követően benyújtott igénybejelentés esetén kell alkalmazni. 4. A TÖRVÉNY ÉRTELMÉBEN KÖVETENDŐ MUNKÁLTATÓI FELADATOK A rehabilitációs járadék megállapítása esetén, amenynyiben a járadékban részesülő kereső tevékenységet folytat a MÁV Zrt-nél, mint foglalkoztatónál, akkor rehabilitációját elsősorban ennek keretében kell megkísérelni. Ennek érdekében az állami foglalkoztatási szerv megkeresi a foglalkoztatót. A foglalkoztató a megkeresést követő 10 munkanapon belül köteles konzultációt folytatni a rehabilitációs intézkedések lehetőségéről. A Munkaügyi Központ által elkészített megállapodás és rehabilitációs terv körültekintő és felelősségteljes munkáltatói döntést igényel, ezért a konzultáción a MÁV Zrt nevében a Munkaerő-gazdálkodási Szervezet jár el. A jogszabályban foglalt feladatok végrehajtása érdekében munkáltató Rehabilitációs Bizottságot működtet. 5. REHABILITÁCIÓS BIZOTTSÁG I. szint: Tagjai: munkáltatói jogkör gyakorló, helyi humánpartner, foglalkozás egészségügyi orvos, Üzemi Tanács képviselője, Munkaügyi Központ képviselője. II.szint: Tagjai: Humán Erőforrás Igazgatóság Munkaerő-gazdálkodási Szervezet megbízottja, EBK megbízottja, Központi Üzemi Tanács képviselője A Rehabilitációs Bizottság feladatai: Az Országos Rehabilitációs és Szociális Szakértői Intézet szakvéleményének meghozatala után értesíti a munkavállalót az egészségi állapotában bekövetkezett munkaképesség csökkenés mértékéről. Az eddigi III. csoport szerinti 67%-os mértékű munkaképesség csökkenést az új orvosi minősítés 50-79%-os mértékű egészségkárosodás keretében határozza meg. A 79%-ot meghaladó mértékű egészségkárosodás azonos az eddig volt II. és I. csoport szerinti 100%-os mértékű munkaképesség csökkenéssel. A két csoport között (I. és II.) az ellátás összegében is megmutatkozó különbség azon alapul, hogy az ilyen mértékben egészségkárosodott személy mások gondozására szorul-e vagy sem. A munkavállaló a szakvéleményt 3 napon belül köteles a munkáltatói jogkörgyakorló részére bemutatni, annak érdekében, hogy a munkáltatói jogkörgyakorló intézkedni tudjon a konzultációs lehetőség iránt, továbbá a Humán Szolgáltató Egység Ügyfélszolgálatán a határozat 1 másolati példányát leadni. A munkáltatói jogkörgyakorló az egészségkárosodásról történt tudomásszerzést, illetve a keresőképessé nyilvánítást követően a humánpartner közreműködésével intézkedik a munkavállaló soron kívüli munkaköri alkalmassági orvosi vizsgálatra küldéséről. A munkaköri alkalmassági vizsgálat eredménye határozza meg, hogy a munkavállaló foglalkoztatható-e eredeti munkakörében. Amennyiben erre nincs lehetőség, rehabilitációs célú egyeztetési eljárás lefolytatására van szükség. Az I. szintű Rehabilitációs Bizottság tagjai áttekintik annak lehetőségét, hogy helyi, illetve területi szinten van-e mód más munkakörben történő foglalkoztatás lehetőségére. A területi szinten mutatkozó megfelelő üres munkakörök jegyzékét a területi humánpartner vezetők, illetve munkatársaik a biztosítják a bizottság részére. Amennyiben van a megváltozott munkaképességű munkavállaló részére felkínálható megfelelő munkakör (üres pozíció), a munkavállaló munkaszerződésének módosítását kezdeményezni kell. Amennyiben nincs felajánlható munkakör, akkor az I. szintű Rehabilitációs Bizottság által készített jegyzőkönyv megküldésével 3 napon belül értesíti a Munkaerő-gazdálkodási Szervezet megbízottját, aki 4 munkanapon belül intézkedik a II. szintű Rehabilitációs Bizottság összehívására. A II. szintű bizottság áttekinti, hogy van-e vállalati szinten megfelelő üres munkakör, melyről tájékoztatja a munkáltatót. Felkínálható üres munkakör hiányában a munkavállaló munkaviszonyát munkáltató megszűnteti, kiemelt figyelemmel az Mt.89..(8)bek., 90..(1.)bek. g.) pont, valamint a 91. -aira. Amennyiben lehetőség van a társaság működési körében a munkavállaló számára olyan a munkavállaló egészségi állapotának, képzettségének megfelelő munkakört felajánlani, amely a munkáltató tényleges szolgáltató tevékenységének elősegítésére irányul, a munkáltató a szükséges rehabilitációs intézkedéseket vállalva részt vesz a rehabilitációs megállapodás és a rehabilitációs terv kialakításában. A Rehabilitációs Bizottság mindkét szintjén tartott üléseiről jegyzőkönyvet készít. Amennyiben a munkáltató működési körében nem sikerül a munkavállaló részére más, megfelelő munkakört biztosítani, a Munkaerő-gazdálkodási Szervezet tájékoztatja a Munkaügyi Központot arról, hogy a megváltozott munkaképességű munkavállaló részére a munkáltató alkalmas munkahelyet biztosítani nem tud Rehabilitációs járadék igénylése A rehabilitációs járadékot a rehabilitációs járadék, illetve a rokkantsági nyugdíj igénylésére rendszeresített nyomtatványon (igénybejelentő lap) írásban, valamint elektronikus úton lehet igényelni a Regionális Nyugdíj-

3 26. szám A MÁV Zrt. Értesítője 1623 biztosítási Igazgatóság Ügyfélszolgálatán. A rehabilitációs járadék igénylése és folyósítása a rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugdíjra előírt rendelkezések szerint történik Rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugdíjazás Megállapításához kérelmet kell benyújtani személyesen, vagy postai úton a lakóhely szerint illetékes Regionális Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság Ügyfélszolgálatán az erre a célra rendszeresített ONYF /B. jelű igénybejelentő lapon. Ehhez a munkavállaló az internetről letölti a kérelemhez szükséges formanyomtatványt, vagy személyesen a lakóhelye szerinti illetékes Regionális Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság Ügyfélszolgálatán igényelheti azt (1.sz.melléklet). A kérelem benyújtása az illetékes Regionális Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság részére a szükséges mellékletekkel együtt a munkavállaló feladata.(a szükséges iratok, okmányok felsorolását a 2.sz. melléklet tartalmazza) A kérelem benyújtását követően szükség esetén a Regionális Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság adategyeztetés céljából felveszi a kapcsolatot az érintett munkavállalóval. (Kérheti az eredeti okmányok bemutatását, hiányzó igazolások pótlását stb.) A munkavállaló kérésére a Humán Szolgáltató Egység kitölti a Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság által kiadott formanyomtatványt a jövedelmi adatokról. A Regionális Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság kérésére a Humán Szolgáltató Egység munkaviszony igazolást állít ki. A rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugdíj elismerésről hozott határozatot a Regionális Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság megküldi a munkavállaló részére. A határozatot a munkavállaló 10 napon belül köteles bemutatni a munkáltatói jogkör gyakorlójának és a Humán Szolgáltató Egység Ügyfélszolgálatán a határozat l másolati példányt leadni. A rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugdíj elismeréséről hozott határozat alapján munkáltató kezdeményezi a munkaviszony megszűntetését. Az illetékes humánpartner szervezet a munkavállaló munkaviszonyának SAP-ban történő megszűntetését intézkedések keretében rögzíti és intézkedik a munkavállaló leszámolása iránt. A Humán Szolgáltató Szervezet folytatja az intézkedést az SAP-ban, és a munkaviszony megszűnésekor kiállítandó igazolásokat átadja a munkavállaló részére Nyilvántartás A megváltozott munkaképességű munkavállalókról egészségromlásának %-ban megállapított adataival az SAP rendszer feltöltésre került, ez egyben nyilvántartásul szolgál a csökkent munkaképességű dolgozókról. A nyilvántartás vezetése a munkavállaló által bemutatott és leadott szakvélemény alapján a területileg illetékes Humán Szolgáltató Egység feladata Személyi pótlék megállapítása A Kollektív Szerződés 49. -a rendelkezik a vasúti alaptevékenységgel kapcsolatos egyes munkakörökre egészségileg alkalmatlanná vált munkavállalók munkabérének megállapítására. E paragrafus hatálya alá tartozó munkakörök jegyzékét a KSz. 6.sz. melléklete tartalmazza. A Humán Szolgáltató Egység feladata továbbá a személyi pótlék megállapítása. E folyamat során ellenőrzi, hogy az előző időszakban megadott hasonlítható munkavállalók munkaviszonya továbbra is fenn áll-e, megfelelnek-e az összehasonlításra. A személyi pótlék a Kollektív Szerződés pontja értelmében félévente felülvizsgálandó. A Humán Szolgáltató Egység Jövedelem-elszámolási Egysége a személyi pótlékos és a hasonlítható munkavállalók I-VI. havi, illetve VII-XII. havi visszaszámfejtéseket is tartalmazó bérkartonjait kinyomtatja és az egy havi átlagkeresetet kiszámítja, béradataikból átlagot képez. A személyi pótlékban részesülő munkavállaló havi átlagkeresetének hasonlítása a hasonlítható munkavállalók átlagbére átlagának 85-%-ához, üzemi balesetből adódó egészségkárosodás esetén 100%-ához. Amennyiben a munkavállaló átlagkeresete nem éri el a korábbi munkakörében elérhető átlagkereset 85%-át, a munkavállaló munkabérét eddig a mértékig ki kell egészíteni (KSz pont). Az elérhető átlagkeresetet a munkavállalóval azonos munkakörben, azonos szolgálati helyen, ennek hiányában azonos főtevékenységi körnél foglalkoztatott azonos korú, szakképzettségű és gyakorlati idővel rendelkező legalább három munkavállaló átlagkeresetének átlaga alapján kell megállapítani. A személyi pótlék megállapításának szabályai: a.) Amennyiben a személyi pótlékban részesítendő munkavállaló átlagkeresete kevesebb, mint a hasonlítható munkavállalók átlagának 85%-a, (üzemi baleset esetén 100%-a), megállapításra kerül a személyi pótlék. (Pozitív differencia) b.) Amennyiben a személyi pótlékban részesítendő munkavállaló átlagkeresete több, mint a hasonlítható munkavállalók átlagának 85%-a (üzemi baleset esetén 100%-a) nem kerül megállapításra személyi pótlék. (Negatív differencia)

4 1624 A MÁV Zrt. Értesítője 26. szám A megállapított személyi pótlék ellenőrzése után az SAP rendszerben történő javítást a Humán Szolgáltató Egység Jövedelem-elszámoló Egység végzi. Pozitív differencia esetén az új személyi pótlék rögzítése a következő érvényességgel: től ig, valamint től ig. Amennyiben a megállapított új személyi pótlék összege magasabb a korábbinál, a megelőző félévre is ki kell utalni a pótlék különbözetet. A különbözet kifizetése az SAP-ban létrehozott bérelem- kódra történik. Negatív differencia esetén vizsgálandó, hogy az előzőleg megállapított személyi pótlék le van-e határolva. Többlet kifizetés esetén a személyi pótlék nem követelhető vissza a munkavállalótól. A személyi pótlék összegének megállapításáról a Humán Szolgáltató Egység értesítést készít, melyet megküld az érintett munkavállaló részére. (3.a. és 3.b.sz. mellékletek) 5.6. Egyéb rendelkezések A rokkantsági nyugdíjba vonuló munkavállalók menetkedvezményeinek további biztosítása érdekében a Humán Szolgáltató Egység az érintettekről kimutatást küld a MÁV START Zrt részére. Esetleges fizetési meghagyások esetén a Humán Szolgáltató Egység az illetékes Regionális Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság részére az eredeti bizonylatokat megküldi. 6.0 HATÁLYBA LÉPTETÉS Az utasítás hatályba lép: MÁV Értesítőben történő közzététele napjától. 7.0 MELLÉKLETEK JEGYZÉKE 1.sz. melléklet: Igénybejelentéshez alkalmazandó formanyomtatványok felsorolása 2.sz. melléklet: szolgálati idő elismerés iránti kérelemhez csatolandó okmányok 3.sz. melléklet: Értesítés személyi pótlék összegének megállapításáról Heinczinger István s. k. vezérigazgató

5 26. szám A MÁV Zrt. Értesítője sz. melléklet Igénybejelentéshez alkalmazandó formanyomtatványok felsorolása: 1.) Igénybejelentés az évi LXXXI. Törvény alapján (ONYF /B.) Letölthető:

6 1626 A MÁV Zrt. Értesítője 26. szám 2.sz. melléklet Szolgálati idő elismerés iránti kérelemhez csatolandó okmányok: Munkakönyv (szolgálati időket igazoló okmányokat, illetve azok hiteles másolatát csatolni kell) Nappali tagozaton folytatott tanulmányokat igazoló bizonyítvány, oklevél szakmunkásképző és felsőoktatási időszakról, továbbá tanulmányi értesítő, leckekönyv stb. Katona könyv Munkanélküli ellátásokról szóló igazolások Ápolási díjban töltött időre szóló igazolás Közeli hozzátartozó ápolásáról szóló igazolás Saját lakás építésének idejére szóló igazolás, ha a nyugdíj járulékot megfizette Gyermekgondozási díj, gyermekgondozási segély, gyermek nevelési támogatás időtartamáról szóló igazolás Munkaviszony igazolások, (amelyek a munkakönyvben nem szerepelnek) Korkedvezményre jogosító igazolások Megállapodással szerzett idő(k)ről minden olyan okmány, amely igazolja, hogy az adott időtartamra a nyugdíj járulékot megfizette

7 26. szám A MÁV Zrt. Értesítője a.) sz. melléklet Értesítés személyi pótlék megállapításáról (név) Gy:./2008. Előadó: Telefon:.. (lakcím) Értesítem, hogy személyi pótlékát a MÁV Zrt. Kollektív Szerződés 49. -a alapján tekintettel arra, hogy egészségi állapotának romlása miatt korábbi munkakörének ellátására alkalmatlanná vált hó 01. napjától kezdődően Ft, azaz. forint személyi pótlékot állapítottam meg az Ön részére. A január és június hónapok közötti különbözetet a július havi illetményével utaljuk át. E megállapodás ellen, amennyiben azt magára nézve sérelmesnek tartja, a kézbesítéstől számított 15 napon belül munkaügyi jogvitát kezdeményezhet a Munka Törvénykönyve ában foglaltak alapján. Az erre vonatkozó írásbeli közlését a Területi Humán Szolgáltató Egység vezetőjéhez kell benyújtania. A személyi pótlék összegének újbóli felülvizsgálata hónapban esedékes. Kelt:.., 2008.hó.nap. egységvezető

8 1628 A MÁV Zrt. Értesítője 26. szám 3.b.) sz. melléklet Értesítés személyi pótlék megállapításáról (név) Gy:./2008. Előadó: Telefon:.. (lakcím) Értesítem, hogy személyi pótlékát a MÁV Zrt. Kollektív Szerződés 49. -a alapján tekintettel arra, hogy egészségi állapotának megromlása miatt korábbi munkakörének ellátására alkalmatlanná vált január hó 01. napjától felülbíráltuk év második félévi jövedelme alapján megállapítottuk, hogy személyi pótlékra nem jogosult. E megállapítás ellen, amennyiben azt magára nézve sérelmesnek tartja, a kézbesítéstől számított 15 napon belül munkaügyi jogvitát kezdeményezhet a Munka Törvénykönyve ában foglaltak alapján. Az erre vonatkozó írásbeli közlését a Területi Humán Szolgáltató Egység vezetőjéhez kell benyújtania. Kelt:.., 2008.hó.nap. egységvezető

9 26. szám A MÁV Zrt. Értesítője /2008. (X. 31. MÁV Ért. 26.) PÁVIGH sz. portfolió-kezelési általános vezérigazgató-helyettesi utasítás a 24/2005. (VII. 29. MÁV Ért. 30.) PVH számú utasítás az évközi zárlati feladatok ütemezéséről hatálytalanításáról 1.0. AZ UTASÍTÁS CÉLJA Az érvényét vesztett utasítás hatálytalanítása HATÁLY ÉS FELELŐSSÉG MEGHATÁRO- ZÁSA 2.1. Az utasítás hatálya Az utasítás hatálya kiterjed a MÁV ZRt valamennyi szervezeti egységére Az utasítás kidolgozásáért és karbantartásáért felelős MÁV Zrt. Számviteli Főosztály vezetője 3.0. AZ UTASÍTÁSBAN HASZNÁLT FOGAL- MAK MEGHATÁROZÁSA Külön meghatározás nem szükséges AZ UTASÍTÁS LEÍRÁSA A 24/2005. (VII.29. MÁV Ért.30.) PVH számú utasítást az évközi zárlati feladatok ütemezéséről évben hatályon kívül helyezzük. Az utasításban előírt feladatok teljesítése lezárult, azok a gazdasági évhez kapcsolódtak. 5.0 HIVATKOZÁSOK 6.0 HATÁLYBA LÉPÉSEK ÉS MEGSZÜNTETÉ- SEK A 4.0. pontban megjelölt utasítás hatályát veszti MELLÉKLETEK 19/2008. (X. 31. MÁV Ért. 26.) PÁVIGH sz. portfolió-kezelési általános vezérigazgató-helyettesi utasítás a 8/2000. (MÁV Ért. 4.) sz. utasítás a MÁV Rt. EBRD közötti kölcsön-megállapodás elszámolásáról és a hozzá kapcsolódó adatszolgáltatásokról hatálytalanításáról 1.0. AZ UTASÍTÁS CÉLJA Az érvényét vesztett utasítás hatálytalanítása HATÁLY ÉS FELELŐSSÉG MEGHATÁRO- ZÁSA 2.1. Az utasítás hatálya Az utasítás hatálya kiterjed a MÁV ZRt valamennyi szervezeti egységére Az utasítás kidolgozásáért és karbantartásáért felelős MÁV Zrt. Számviteli Főosztály vezetője 3.0. AZ UTASÍTÁSBAN HASZNÁLT FOGAL- MAK MEGHATÁROZÁSA Külön meghatározás nem szükséges AZ UTASÍTÁS LEÍRÁSA A 8/2000. (MÁV Ért.4.) PGSZF-FBF sz. utasítás a MÁV Rt. -EBRD közötti kölcsön-megállapodás elszámolásáról és a hozzá kapcsolódó adatszolgáltatásokról tárgyú utasítást hatályon kívül helyezzük. A kölcsön visszafizetésre került, az utasításban előírt feladatok teljesítése lezárult. 5.0 HIVATKOZÁSOK 6.0 HATÁLYBA LÉPÉSEK ÉS MEGSZÜNTETÉ- SEK A 4.0. pontban megjelölt utasítás hatályát veszti MELLÉKLETEK Sipos Sándor s. k. Portfolió-kezelési általános vezérigazgató-helyettes Sipos Sándor s. k. Portfolió-kezelési általános vezérigazgató-helyettes

10 1630 A MÁV Zrt. Értesítője 26. szám Egyéb közlemények Felesleges tárgyi eszközök meghirdetése A MÁV Zrt. Pályavasúti Üzletág Pályavasúti Területi Központ Miskolc, Forgalmi Osztály állagában lévő folyamatos leírású, alábbiakban felsorolt tárgyi eszközök feleslegessé váltak, így azokat további hasznosításra felajánljuk: Megnevezés Tételszám Leltári szám Nettó érték e.ft Akkumulátoros targonca e.ft Kerti traktor e.ft Ezek a tárgyi eszközök kisebb anyagi ráfordítással működő képessé tehetők. Amennyiben a MÁV-on belüli hasznosítás eredménytelen, külső fél részére is fel lehet ajánlani értékesítésre. További felvilágosítás: Bernáth Istvánné (tel: 04/11-25) A MÁV Zrt. Központi Üzemi Tanács közleménye KÖZPONTI ÜZEMI TANÁCS április 10-én megtartott ülésének határozatai 1/2008. (04.10.) számú határozat Tárgy: A munkavállalók rendkívüli élethelyzetéhez kapcsolódó juttatás keretösszeg felosztása Gy.178-9/2008. számú munkáltatói előterjesztés Jogkör: Mt.65..(1) bekezdés együttdöntés Tárgyban hozott határozat: 1 1.) A MÁV Zrt. munkavállalóit (teljes és részmunkaidős, beteg, GYES, GYED, TGYSE-n lévő) megillető évi segélykeret Ft. 2.) A rendkívüli szociális élethelyzetbe került munkavállalók részére Ft szociális, temetési segélyre Ft kifizetése történt meg ig. 3.) A kifizetésekkel csökkentett keretösszeg felosztásáról a Központi Üzemi Tanács a Munkáltatóval az alábbiak szerint döntött: a.) 6 Millió Ft az öt vagy ennél több gyermeket nevelő MÁV Zrt-nél foglalkoztatott nagycsaládos munkavállalók támogatásának keretösszege. A támogatás formája ajándékutalvány és december hónapban kerül átadásra. b.) 3 Millió Ft tartalék keretet kell elkülöníteni a különösen rendkívüli élethelyzetek kezelésére. Az érintett munkavállalók segélykérelmét a szervezeti egység vezetője és az üzemi tanács, vagy üzemi megbízott záradékával kell eljuttatni a Központi Üzemi Tanács részére. A beérkezett kérelmekről a KÜT, illetve a Kompenzációs Osztály közösen dönt. c.) Ft temeti segélyt kell egységesen kifizetni a közeli hozzátartozóját (Ptk.585..B.) eltemettető munkavállalónak. Erre a célra elkülönített összeg 15 Millió Ft. A munkavállalók által benyújtott temetési segélyek kérelmekről a MÁV Zrt. KSZ pontjában meghatározottak szerint kell dönteni8. A kifizetés nem terheli a szervezeti egységre meghatározott keretösszeget. 5.) A 2. pont szerint felhasznált, valamint az elkülönített tartalékokkal csökkentett összeg a MÁV Zrt. szervezeti egységei között, létszámarányosan lesz szétosztva április 01-től. 6.) A Forgalmi Csomópontok keretösszegéből az üzemi tanácsi, illetve üzemi megbízotti képviselettel rendelkező állomások részére létszámarányosan, keretösszeget kell biztosítani. 7.) A MÁV Nyugdíjasok részére évben biztosított 17 Millió Ft. keretösszeggel a KÜT egyetért. Horváth István s. k. a MÁV Zrt. KÜT Elnöke

11 26. szám A MÁV Zrt. Értesítője 1631

12 1632 A MÁV Zrt. Értesítője 26. szám Szerkeszti a MÁV ZRt. Vezérigazgatóság Jogi Igazgatósága Budapest VI., Andrássy út Telefon: Szerkesztésért felelős a Szerkesztőbizottság. Kiadja a MÁV ZRt. Jogi Igazgatósága. Felelős kiadó: Dr. Siska Judit. Terjeszti a MÁV ZRt. Ügykezelési és Dokumentációs Szolgáltató Szervezet (Budapest VI., Andrássy út ). HU ISSN Nyomdai előkészítés: COMP-Press Kft. Budapest. Felelős vezető: Ibos Ferenc, műszaki vezető: Szabó Károly Nyomtatás: Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft. Lajosmizsei Nyomdája. Felelős vezető: Burján Norbert igazgató.

33. szám 124. évfolyam 2009. november 20. TARTALOM. 3/2009. (XI. 20. MÁV Ért. 33.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói

33. szám 124. évfolyam 2009. november 20. TARTALOM. 3/2009. (XI. 20. MÁV Ért. 33.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói 33. szám 124. évfolyam 2009. november 20. ÉRTESÍTÕ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÕ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG TARTALOM Utasítások 2/2009. (XI. 20. MÁV Ért. 33.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói utasítás a A

Részletesebben

magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság

magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság 9. szám 127. évfolyam 2012. április 13. ÉRTESÍTŐ magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság Utasítások TARTALOM Oldal Oldal 19/2012. (IV. 13. MÁV Ért. 9.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói utasítás

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól

TÁJÉKOZTATÓ. a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól TÁJÉKOZTATÓ a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól A megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. Törvény értelmében 2012. január

Részletesebben

GYAKRAN FELTETT KÉRDÉSEK

GYAKRAN FELTETT KÉRDÉSEK GYAKRAN FELTETT KÉRDÉSEK A megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI törvényben (továbbiakban: Mmtv.), valamint a végrehajtása tárgyában kiadott,

Részletesebben

321/2007. (XII. 5.) Korm. rendelet. a komplex rehabilitációról. A komplex minősítés során alkalmazandó rehabilitációval összefüggő szabályok

321/2007. (XII. 5.) Korm. rendelet. a komplex rehabilitációról. A komplex minősítés során alkalmazandó rehabilitációval összefüggő szabályok A jogszabály mai napon hatályos állapota 321/2007. (XII. 5.) Korm. rendelet a komplex rehabilitációról A Kormány az Alkotmány 35. -a (1) bekezdésének b) pontjában foglalt feladatkörében eljárva, a rehabilitációs

Részletesebben

magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság

magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság 23. szám 127. évfolyam 2012. október 5. ÉRTESÍTŐ magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság Utasítás TARTALOM Oldal Egyéb közlemény: Oldal 53/2012. (X. 05. MÁV Ért. 23.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói

Részletesebben

Tájékoztató. I. Új igények

Tájékoztató. I. Új igények Tájékoztató A megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvényben, valamint a végrehajtása tárgyában kiadott, a megváltozott munkaképességű

Részletesebben

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy január 1-jétől valamennyi egészségügyi szolgáltató ellenőrzi a betegek jogviszonyát.

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy január 1-jétől valamennyi egészségügyi szolgáltató ellenőrzi a betegek jogviszonyát. TÁJÉKOZTATÓ Tisztelt Páciensünk! Felhívjuk szíves figyelmét, hogy 2008. január 1-jétől valamennyi egészségügyi szolgáltató ellenőrzi a betegek jogviszonyát. Tájékoztatásul alább felsoroljuk a teljesség

Részletesebben

Rendszeres szociális segély. Ügyleírás: Szükséges okiratok:

Rendszeres szociális segély. Ügyleírás: Szükséges okiratok: Rendszeres szociális segély Ügyleírás: Szükséges okiratok: A hátrányos munkaerőpiaci helyzetű aktív korú személyek és családjuk részére nyújtott támogatás. Az ügyintézéshez a kérelmező személyi igazolványa,

Részletesebben

IDŐSKORÚAK JÁRADÉKA III. törvény 32/B valamint folyósításának részletes szabályairól szóló többször módosított 63/2006. (III. 27.) Korm. rendel

IDŐSKORÚAK JÁRADÉKA III. törvény 32/B valamint folyósításának részletes szabályairól szóló többször módosított 63/2006. (III. 27.) Korm. rendel EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁSRA JOGOSÍTÓ HATÓSÁGI BIZONYÍTVÁNY III. törvény 54. valamint folyósításának részletes szabályairól szóló többször módosított 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet 50. Jegyzői hatáskör

Részletesebben

TAJ szám: - - Kelt:,...

TAJ szám: - - Kelt:,... ONYF. 3515276/A. Igénybejelentés az 1997. évi LXXXI. törvény alapján szülői nyugdíj elbírálásához [ONYF. 3515276/A.] E nyomtatvány pontos kitöltése a kérelem elbírálását segíti és csak aláírással együtt

Részletesebben

2013/36. SZÁM TARTALOM

2013/36. SZÁM TARTALOM 2013/36. SZÁM TARTALOM Utasítások oldal 46/2013. (XII. 20. MÁV-START Ért. 36.) sz. i utasítás a MÁV-START Zrt. munkáltatói jogkörgyakorlásának szabályozásáról (egységes szerkezetben)... 2 Egyéb közlemények

Részletesebben

AKTÍV KORÚAK ELLÁTÁSA

AKTÍV KORÚAK ELLÁTÁSA AKTÍV KORÚAK ELLÁTÁSA Az aktív korúak ellátását a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló (1993. évi III.) törvény szabályozza, a 33.. 37/G. -ig. Az aktív korúak ellátása a hátrányos munkaerő-piaci

Részletesebben

Tájékoztató. 1 A jogszabály 2. -a értelmében további jogosultsági feltétel: a kérelem benyújtását megelőző 5 éven belül legalább 1095

Tájékoztató. 1 A jogszabály 2. -a értelmében további jogosultsági feltétel: a kérelem benyújtását megelőző 5 éven belül legalább 1095 Tájékoztató A megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvényben, valamint a végrehajtása tárgyában kiadott, a megváltozott munkaképességű

Részletesebben

A BETEGJOGOK ÉRVÉNYESÍTÉSÉNEK LEHETŐSÉGEI

A BETEGJOGOK ÉRVÉNYESÍTÉSÉNEK LEHETŐSÉGEI A BETEGJOGOK ÉRVÉNYESÍTÉSÉNEK LEHETŐSÉGEI Dr. Szüts Ágnes Ügyvéd Munkajogi szakértő ALAPFOGALMAK I. MEGVÁLTOZOTT MUNKAKÉPESSÉGŰ DOLGOZÓ Egészségi állapotának romlásából eredő munkaképesség megváltozása

Részletesebben

A megváltozott munkaképességű személyek ellátásai

A megváltozott munkaképességű személyek ellátásai A megváltozott munkaképességű személyek ellátásai A megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény rendelkezik az új ellátási formákról.

Részletesebben

Előterjesztő: Alpolgármester Előkészítő: Szociális és Egészségügyi Osztály. Ózd, július 19.

Előterjesztő: Alpolgármester Előkészítő: Szociális és Egészségügyi Osztály. Ózd, július 19. Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének /.... (........) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 4/2011. (II.18.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

[Az érintetteknek kérelmet benyújtani nem kell, a nyugdíjfolyósító szerv hivatalból jár el, de a továbbfolyósításról nem hoz külön döntést.

[Az érintetteknek kérelmet benyújtani nem kell, a nyugdíjfolyósító szerv hivatalból jár el, de a továbbfolyósításról nem hoz külön döntést. TÁJÉKOZTATÓ az egészségkárosodáson alapuló nyugellátásban és egyéb nyugdíjszerű szociális ellátásban részesülő személyek, valamint azok részére, akiknek az ügyében folyamatban van a hatósági eljárás Az

Részletesebben

2013/31. SZÁM TARTALOM

2013/31. SZÁM TARTALOM 2013/31. SZÁM TARTALOM Utasítások oldal 40/2013. (XI. 07. MÁV-START Ért. 31.) sz. i utasítás a MÁV-START Zrt. munkáltatói jogkörgyakorlásának szabályozásáról (egységes szerkezetben)... 2 Utasítások ÉRTESÍTŐ

Részletesebben

A köztemetést a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló (1993. évi III.) törvény 48. -a szabályozza.

A köztemetést a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló (1993. évi III.) törvény 48. -a szabályozza. Köztemetés A köztemetést a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló (1993. évi III.) törvény 48. -a szabályozza. A haláleset helye szerint illetékes települési önkormányzat polgármestere

Részletesebben

TÁMOP PROGRAM Megváltozott munkaképességű emberek rehabilitációjának és foglalkoztatásának segítése

TÁMOP PROGRAM Megváltozott munkaképességű emberek rehabilitációjának és foglalkoztatásának segítése Közép-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ TÁMOP 1.1.1 PROGRAM Megváltozott munkaképességű emberek rehabilitációjának és foglalkoztatásának segítése A TÁMOP 1.1.1 program célja Az Új Magyarország Fejlesztési

Részletesebben

ÉRTESÍTÕ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÕ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Utasítások. 11. szám 123. évfolyam 2008. április 18. TARTALOM

ÉRTESÍTÕ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÕ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Utasítások. 11. szám 123. évfolyam 2008. április 18. TARTALOM 11. szám 123. évfolyam 2008. április 18. ÉRTESÍTÕ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÕ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG TARTALOM Utasítások 16/2008. (IV. 18. MÁV Ért. 11.) VIG. sz. vezérigazgatói utasítás a társadalombiztosítási

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGKÁROSODÁS ALAPJÁN ELLÁTÁSBAN RÉSZESÜLŐK MUNKAVÁLLALÁSA 2014.01.

AZ EGÉSZSÉGKÁROSODÁS ALAPJÁN ELLÁTÁSBAN RÉSZESÜLŐK MUNKAVÁLLALÁSA 2014.01. AZ EGÉSZSÉGKÁROSODÁS ALAPJÁN ELLÁTÁSBAN RÉSZESÜLŐK MUNKAVÁLLALÁSA 2014.01. Lehet-e, és ha igen, milyen keresettel rokkantsági, rehabilitációs ellátásban, illetve egészségkárosodása alapján más ellátásban

Részletesebben

Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2013. (XII. ) önkormányzati rendelete

Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2013. (XII. ) önkormányzati rendelete Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2013. (XII. ) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól Tabajd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

TAJ szám: - - Kelt:,...

TAJ szám: - - Kelt:,... ONYF. 3515270. Igénybejelentés az 1997. évi LXXXI. törvény alapján öregségi típusú nyugdíjak elbírálásához, ha még nem volt szolgálati idő kiszámítása [ONYF. 3515270.] E nyomtatvány pontos kitöltése a

Részletesebben

Időskorúak járadéka Jegyző PH. Ügyfélszolgálati Osztály Szociális Irodája Jászberény Illetékmentes

Időskorúak járadéka Jegyző PH. Ügyfélszolgálati Osztály Szociális Irodája Jászberény Illetékmentes Az ügytípus megnevezése Hatáskörrel rendelkező szerv Eljáró szerv Illetékességi terület Eljárási illeték Ügyintézéshez szükséges dokumentumok Alapvető eljárási szabályok (jogszabályok) Eljárás megindító

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ RENDSZERES SZOCIÁLIS SEGÉLYRL

TÁJÉKOZTATÓ RENDSZERES SZOCIÁLIS SEGÉLYRL TÁJÉKOZTATÓ RENDSZERES SZOCIÁLIS SEGÉLYRL A rendszeres szociális segély, olyan szociális rászorultságtól függ pénzbeli ellátás, amelyet a települési önkormányzatok biztosítanak a jogosultsági feltételeknek

Részletesebben

Megváltozott munkaképességű személyek rehabilitációja

Megváltozott munkaképességű személyek rehabilitációja TÁMOP-2.4.8-12/1-2012-0001 A munkahelyi egészség és biztonság fejlesztése, a munkaügyi ellenőrzés fejlesztése Megváltozott munkaképességű személyek rehabilitációja Előadó: Kovács Ibolya igazgató Budapest

Részletesebben

A Fővárosi Rehabilitációs Szakigazgatási Szerv tevékenysége, kiemelten a foglalkoztatásra

A Fővárosi Rehabilitációs Szakigazgatási Szerv tevékenysége, kiemelten a foglalkoztatásra A Fővárosi Rehabilitációs Szakigazgatási Szerv tevékenysége, kiemelten a foglalkoztatásra Kovács Ibolya BFKH RSZSZ igazgató Kovacs.ibolya@rszsz.nrszh.hu Tel: 323-6472 1. Alapfeladatok BFKH RSZSZ illetékessége

Részletesebben

KÉRELEM települési ápolási támogatás

KÉRELEM települési ápolási támogatás KÉRELEM települési ápolási támogatás 1. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok 7/2015. (II. 27.) sz. rendelet 6. sz. melléklete 1.1. Személyes adatok 1.1.1. Neve:... 1.1.2. Születési neve:... 1.1.3.

Részletesebben

A társadalombiztosítási és egyes szociális jogszabályok legfőbb változásai 2009-ben

A társadalombiztosítási és egyes szociális jogszabályok legfőbb változásai 2009-ben A társadalombiztosítási és egyes szociális jogszabályok legfőbb változásai 2009-ben A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint a szolgáltatások fedezetéről szóló törvény

Részletesebben

... Foglalkozása, munkahelye:..

... Foglalkozása, munkahelye:.. Budapest III. kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Szociális Szolgáltató Főosztály 1033 Budapest, Fő tér 2. KÉRELEM RENDKÍVÜLI GYERMEKVÉDELMI TÁMOGATÁSHOZ Kérem, hogy szíveskedjenek

Részletesebben

A honvédelmi miniszter /2008. ( ) HM. rendelete

A honvédelmi miniszter /2008. ( ) HM. rendelete A honvédelmi miniszter /2008. ( ) HM rendelete a Magyar Honvédség hivatásos állományú tagjai nyugellátásának, a szerződéses katonák rokkantsági és baleseti rokkantsági nyugellátásának, valamint a hivatásos

Részletesebben

FÛTÉSI SZEZONBAN TÖRTÉNÔ IDÔSZAKI TÁMOGATÁS

FÛTÉSI SZEZONBAN TÖRTÉNÔ IDÔSZAKI TÁMOGATÁS Az Önkormányzat által önként vállalt feladat keretében nyújtható FÛTÉSI SZEZONBAN TÖRTÉNÔ IDÔSZAKI TÁMOGATÁS iránti kérelem Kérelmezô neve:... Leánykori neve:... Anyja neve:... Születési adatok (hely,

Részletesebben

Az egészségkárosodás alapján ellátásban részesülők munkavállalása 2013

Az egészségkárosodás alapján ellátásban részesülők munkavállalása 2013 Az egészségkárosodás alapján ellátásban részesülők munkavállalása 2013 Lehet-e, és ha igen, milyen keresettel rokkantsági, rehabilitációs ellátásban, illetve egészségkárosodása alapján más ellátásban részesülő

Részletesebben

Kozármisleny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2005.(IX.13. ) Ök. számú rendelete

Kozármisleny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2005.(IX.13. ) Ök. számú rendelete Kozármisleny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2005.(IX.13. ) Ök. számú rendelete a szociális igazgatásról és ellátásról, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 12/2003.

Részletesebben

Az ellátás formái: rehabilitációs ellátás: rokkantsági ellátás: A rehabilitációs ellátás: rehabilitációs szolgáltatásokra

Az ellátás formái: rehabilitációs ellátás: rokkantsági ellátás: A rehabilitációs ellátás: rehabilitációs szolgáltatásokra Megváltozott munkaképességűek ellátásai A megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. tv. (Megjelent a Magyar Közlöny 162. számában) 2011.

Részletesebben

orvostanani i ismeretek 2012 január Dr. Székely Ildikó NRSZH

orvostanani i ismeretek 2012 január Dr. Székely Ildikó NRSZH Biztosítás orvostanani i ismeretek 2012 január Dr. Székely Ildikó NRSZH A társadalombiztost rsadalombiztosítás s rendszere Egészségbiztosítás Természetbeni szolgáltatások (egészségügyi ellátások) Pénzbeli

Részletesebben

KÉRELEM az időskorúak járadékának megállapítására. Lakóhely:

KÉRELEM az időskorúak járadékának megállapítására. Lakóhely: KÉRELEM az időskorúak járadékának megállapítására I. Személyi adatok 1.A kérelmező személyre vonatkozó személyi adatok: Neve: Születési neve: Anyja neve: Születési hely, év, hó, nap: Lakóhely: Tartózkodási

Részletesebben

ÜGYMENET LEÍRÁS ÁPOLÁSI DÍJ. fokozott ápolást igénylő, súlyosan fogyatékos és tartósan beteg közeli hozzátartozó otthoni ápolása

ÜGYMENET LEÍRÁS ÁPOLÁSI DÍJ. fokozott ápolást igénylő, súlyosan fogyatékos és tartósan beteg közeli hozzátartozó otthoni ápolása ÁPOLÁSI DÍJ fokozott ápolást igénylő, súlyosan fogyatékos és tartósan beteg közeli hozzátartozó otthoni ápolása, 35/342-806 ápolási díj megállapítása iránti kérelem jövedelemnyilatkozat vagyonnyilatkozat

Részletesebben

Mindkét esetben az árvaellátás életkorra tekintet nélkül a rokkantság tartamára jár.

Mindkét esetben az árvaellátás életkorra tekintet nélkül a rokkantság tartamára jár. Ki jogosult árvaellátásra? Árvaellátásra az a gyermek jogosult - ideértve a házasságban vagy az élettársi közösségben együtt élők egy háztartásban közösen nevelt, korábbi házasságból, élettársi együttélésből

Részletesebben

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására 4. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez KÉRELEM az ápolási díj megállapítására 1. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok 1.1. Személyes adatok 1.1.1. Neve:. 1.1.2. Születési neve:..

Részletesebben

4) Idősotthoni ellátás esetében a gondozási szükségletet megalapozó egyéb körülmények a következők:

4) Idősotthoni ellátás esetében a gondozási szükségletet megalapozó egyéb körülmények a következők: I. A gondozási szükséglet, valamint az egészségi állapoton alapuló szociális rászorultság vizsgálatának és igazolásának részletes szabályairól szóló 36/2007. (XII.22.) SZMM rendelet főbb rendelkezései:

Részletesebben

ÁPOLÁSI DÍJ. Az ápolási díj a tartósan gondozásra szoruló személy otthoni ápolását ellátó nagykorú hozzátartozó

ÁPOLÁSI DÍJ. Az ápolási díj a tartósan gondozásra szoruló személy otthoni ápolását ellátó nagykorú hozzátartozó ÁPOLÁSI DÍJ Az ápolási díj a tartósan gondozásra szoruló személy otthoni ápolását ellátó nagykorú hozzátartozó (Ptk. 8:1.. (1) bek 2.pont) részére biztosított anyagi hozzájárulás. ALANYI JOGÚ ÁPOLÁSI DÍJ:

Részletesebben

JÖVEDELEMNYILATKOZAT

JÖVEDELEMNYILATKOZAT JÖVEDELEMNYILATKOZAT A Személyi adatok 1. Az ellátást igénylő neve: (Leánykori név: 2. Az ellátást igénylő bejelentett lakóhelyének címe: 3. Az ellátást igénylő tartózkodási helyének címe: 4. Ha az ellátást

Részletesebben

Egyes szociális ellátásokról szóló 24/2003. (XI.27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Egyes szociális ellátásokról szóló 24/2003. (XI.27.) önkormányzati rendelet módosításáról 1 Jászapáti Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2013. (IV.11.) önkormányzati rendelet Egyes szociális ellátásokról szóló 24/2003. (XI.27.) önkormányzati rendelet módosításáról Jászapáti Város

Részletesebben

A rendelet hatálya. Köztisztviselői juttatások, támogatások

A rendelet hatálya. Köztisztviselői juttatások, támogatások Halásztelek Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2009. (II.13.) rendelete a köztisztviselőket megillető szociális, jóléti és egészségügyi juttatásokról, valamint szociális és kegyeleti támogatásokról

Részletesebben

*Bankszámla száma: - -

*Bankszámla száma: - - MB 04 02 A kérelmező neve: FORMANYOMTATVÁNY TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS IGÉNYLÉSÉHEZ A kérelmező születési neve: A kérelmező születési helye, ideje: A kérelmező anyja neve: A kérelmező családi állapota: A kérelmező

Részletesebben

KÉRELEM ÉTKEZÉSI TÁMOGATÁSHOZ

KÉRELEM ÉTKEZÉSI TÁMOGATÁSHOZ Bp. II. ker. Önkormányzat KÉRELEM ÉTKEZÉSI TÁMOGATÁSHOZ 2015 / 2016 TANÉV Alulírott kérem, hogy kiskorú gyermekek (gyermekeim) nevelésének elősegítéséhez szíveskedjék részünkre kedvezményes étkezési térítési

Részletesebben

Új Szöveges dokumentum. Észak-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ (hátrányos helyzetűek)

Új Szöveges dokumentum. Észak-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ (hátrányos helyzetűek) Észak-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ (hátrányos helyzetűek) TÁJÉKOZTATÓ a foglalkozatás bővítését szolgáló támogatásról (bértámogatás) hátrányos helyzetű álláskereső foglalkoztatása esetén

Részletesebben

Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04.

Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04. Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04.) a 17/2009.(XI.27.) a 4/2010.(II. 12.) a 5/2011. (IV. 1.) a

Részletesebben

ELSÕ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK MÁSODIK RÉSZ SAJÁT JOGÚ NYUGELLÁTÁSOK I. FEJEZET. www.rszv.hu. 1. Szolgálati nyugdíj

ELSÕ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK MÁSODIK RÉSZ SAJÁT JOGÚ NYUGELLÁTÁSOK I. FEJEZET. www.rszv.hu. 1. Szolgálati nyugdíj 4052 MAGYAR KÖZLÖNY 2011. évi 20. szám A Kormány 21/2011. (III. 2.) Korm. rendelete a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjai és hozzátartozói nyugellátása, valamint a hivatásos és a szerzõdéses állományúak

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. az özvegyi nyugdíj

TÁJÉKOZTATÓ. az özvegyi nyugdíj TÁJÉKOZTATÓ az özvegyi nyugdíj A hozzátartozói ellátások sajátossága, hogy a jogosultsági feltételeknek az elhunyt jogszerző és a nyugdíjigénylő részéről is teljesülniük kell. Özvegyi nyugdíj címén a jogosultat

Részletesebben

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 15/1995. /V. 25./ sz. RENDELETE

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 15/1995. /V. 25./ sz. RENDELETE SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 15/1995. /V. 25./ sz. RENDELETE a bölcsődés-korú gyermeket nevelő családok szociális támogatásáról (Hatálytalan 2011. május 1-jétől, hatályon kívül helyezte a bölcsődés korú

Részletesebben

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására KÉRELEM az ápolási díj megállapítására 1. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok 1.1. Személyes adatok 1.1.1. Neve:... 1.1.2. Születési neve:... 1.1.3. Anyja neve:... 1.1.4. Születési hely, idő (év,

Részletesebben

TAJ szám: - - Kelt:,...

TAJ szám: - - Kelt:,... ONYF. 3515275. Igénybejelentés az 1997. évi LXXXI. törvény alapján özvegyi nyugdíj elbírálásához HA AZ ELHUNYT NEM RÉSZESÜLT NYUGELLÁTÁSBAN [ONYF. 3515275.] E nyomtatvány pontos kitöltése a kérelem elbírálását

Részletesebben

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására sz. r. 11. -ához I. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok KÉRELEM az ápolási díj megállapítására 1. Személyes adatok Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési hely, év, hó, nap:... Lakóhely:...

Részletesebben

Ortaháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2013. (XII.1.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól

Ortaháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2013. (XII.1.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól Ortaháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2013. (XII.1.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól Ortaháza Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2014. (X.7.) számú önkormányzati rendelet a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól

Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2014. (X.7.) számú önkormányzati rendelet a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2014. (X.7.) számú önkormányzati rendelet a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az

Részletesebben

TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS KÉRELEM - Beteggondozási támogatás megállapításához-

TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS KÉRELEM - Beteggondozási támogatás megállapításához- TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS KÉRELEM - Beteggondozási támogatás megállapításához- I. A gondozást végző személyre vonatkozó adatok Neve: Születési neve:. Anyja neve:... Születési hely, év, hó, nap:. TAJ szám:..

Részletesebben

KÉRELEM. az ápolási díj megállapítására. 1.1.1. Neve:...

KÉRELEM. az ápolási díj megállapítására. 1.1.1. Neve:... 1. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok 1.1. Személyes adatok KÉRELEM az ápolási díj megállapítására 1.1.1. Neve:... 1.1.2. Születési neve:... 1.1.3. Anyja neve:... 1.1.4. Születési hely, idő (év,

Részletesebben

Told Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2010. (II. 16.) számú TKt. rendelete

Told Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2010. (II. 16.) számú TKt. rendelete Told Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2010. (II. 16.) számú TKt. rendelete a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 14/2009.

Részletesebben

Kedvezmények a szociális hozzájárulási adó rendszerében Az egyszerűsített foglalkoztatás. Készítette: Görgei Zsolt

Kedvezmények a szociális hozzájárulási adó rendszerében Az egyszerűsített foglalkoztatás. Készítette: Görgei Zsolt Kedvezmények a szociális hozzájárulási adó rendszerében Az egyszerűsített foglalkoztatás Készítette: Görgei Zsolt Vállalkozások besorolása 2 3 4 Adókedvezmények a szociális hozzájárulási adóból A megváltozott

Részletesebben

Tájékoztató a társadalombiztosítási kifizetőhelyek részére az ellátások közötti választás esetén követendő eljárásról

Tájékoztató a társadalombiztosítási kifizetőhelyek részére az ellátások közötti választás esetén követendő eljárásról Tájékoztató a társadalombiztosítási kifizetőhelyek részére az ellátások közötti választás esetén követendő eljárásról A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 39. -ában

Részletesebben

Rendkívüli települési támogatás keretében nyújtható KRÍZISTÁMOGATÁS. iránti kérelem. Kérelmezô neve:... Születési neve:... Anyja neve:...

Rendkívüli települési támogatás keretében nyújtható KRÍZISTÁMOGATÁS. iránti kérelem. Kérelmezô neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Rendkívüli települési támogatás keretében nyújtható KRÍZISTÁMOGATÁS iránti kérelem I. Személyi adatok 1. A kérelmezô személyre vonatkozó adatok: Kérelmezô neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési

Részletesebben

A csoportos létszámcsökkentésre vonatkozó szabályok az Mt. szerint

A csoportos létszámcsökkentésre vonatkozó szabályok az Mt. szerint A csoportos létszámcsökkentésre vonatkozó szabályok az Mt. szerint Csoportos létszámcsökkentésnek minősül, ha a munkáltató a döntést megelőző féléves, átlagos statisztikai létszáma szerint - 20-nál több

Részletesebben

ÉRTESÍTÕ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÕ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Utasítások. 15. szám 122. évfolyam 2007. április 20. TARTALOM

ÉRTESÍTÕ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÕ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Utasítások. 15. szám 122. évfolyam 2007. április 20. TARTALOM 15. szám 122. évfolyam 2007. április 20. ÉRTESÍTÕ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÕ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG TARTALOM Utasítások 12/2007. (IV. 20. MÁV Ért. 15.) VIG. sz. vezérigazgatói utasítás a létszámleépítésben

Részletesebben

b) szociális foglalkoztatás: az ellátottak Szt. szerinti szociális foglalkoztatása,

b) szociális foglalkoztatás: az ellátottak Szt. szerinti szociális foglalkoztatása, 92/2008. (IV. 23.) Korm. rendelet a fogyatékos személyek alapvizsgálatáról, a rehabilitációs alkalmassági vizsgálatról, továbbá a szociális intézményekben ellátott személyek állapotának felülvizsgálatáról

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének. 25/2000.(04.29.)sz. rendelete

Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének. 25/2000.(04.29.)sz. rendelete Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének 25/2000.(04.29.)sz. rendelete az önkormányzat pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásairól és gyermekvédelmi támogatásairól szóló, módosított 50/1999.(11.25.)

Részletesebben

Rehabilitációs hozzájárulás

Rehabilitációs hozzájárulás Tájékoztató a rehabilitációs hozzájárulás mértékéről, illetve a statisztikai állományi létszám megállapítására vonatkozó új szabályról A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló

Részletesebben

KÉRELEM ÖNKORMÁNYZATI SEGÉLY TEMETÉSI KÖLTSÉGEKHEZ VALÓ HOZZÁJÁRULÁS céljára történő megállapítására

KÉRELEM ÖNKORMÁNYZATI SEGÉLY TEMETÉSI KÖLTSÉGEKHEZ VALÓ HOZZÁJÁRULÁS céljára történő megállapítására I. SZEMÉLYI ADATOK KÉRELEM ÖNKORMÁNYZATI SEGÉLY TEMETÉSI KÖLTSÉGEKHEZ VALÓ HOZZÁJÁRULÁS céljára történő megállapítására Megnevezés kérelmező házastárs (élettárs) Neve (születési név is) Anyja neve Születési

Részletesebben

KÉRELEM RENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ

KÉRELEM RENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ 1.melléklet a 4/2015. (II.27.) önkormányzati rendelethez KÉRELEM RENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ 1. A RENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁST AZ ALÁBBI LÉTFENNTARTÁST VESZÉLYEZTETŐ ÉLETHELYZETRE

Részletesebben

9/2006. (III. 1.) RENDELETE A SZOCIÁLIS TANULMÁNYI ÖSZTÖNDÍJRÓL EGYSÉGES SZERKEZETBEN

9/2006. (III. 1.) RENDELETE A SZOCIÁLIS TANULMÁNYI ÖSZTÖNDÍJRÓL EGYSÉGES SZERKEZETBEN ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 9/2006. (III. 1.) RENDELETE A SZOCIÁLIS TANULMÁNYI ÖSZTÖNDÍJRÓL A 39/2006. (VI. 30.), A 7/2007. (II. 28.), A 35/2008. (VI. 30.) ÉS A 35/2009. (VIII.

Részletesebben

VASUTASOK SZAKSZERVEZETE KÖZPONTI SEGÉLYEZÉSI SZABÁLYZATA. Munkabaleseti segély

VASUTASOK SZAKSZERVEZETE KÖZPONTI SEGÉLYEZÉSI SZABÁLYZATA. Munkabaleseti segély Munkabaleseti segély A segélyezés célja: a munkabalesetet szenvedett dolgozó, illetve családtagjai részére gyorssegély biztosítása. A segély forrása: a szakszervezeti tagdíjból a VSZ Központ részesedésének

Részletesebben

JELENTKEZÉSI LAP A KÖLTSÉGELVŰ BÉRLAKÁS PÁLYÁZATON TÖRTÉNŐ RÉSZVÉTELRE. a pályázó neve:...

JELENTKEZÉSI LAP A KÖLTSÉGELVŰ BÉRLAKÁS PÁLYÁZATON TÖRTÉNŐ RÉSZVÉTELRE. a pályázó neve:... JELENTKEZÉSI LAP A KÖLTSÉGELVŰ BÉRLAKÁS PÁLYÁZATON TÖRTÉNŐ RÉSZVÉTELRE A megpályázott lakások sorszámai, rangsor szerint:............. 1. Lakásbérleti szerződés megkötésére a pályázó neve:... a bérlőtárs

Részletesebben

Igényllap a távh- vagy gázártámogatás megállapításához

Igényllap a távh- vagy gázártámogatás megállapításához I. Alapadatok 1. számú melléklet a 138/2006. (VI. 29.) Korm. rendelethez Igényllap a távh- vagy gázártámogatás megállapításához 1. A kérelmez személyre vonatkozó személyi adatok: Neve:... Születési neve:...

Részletesebben

Á Általános iskola 5-8. évf. K Középiskola 7-13. évf.

Á Általános iskola 5-8. évf. K Középiskola 7-13. évf. DUNAHARASZTI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK OKTATÁSI, MŰVELŐDÉSI ÉS SPORTBIZOTTSÁGA ÁLTAL KIÍRT "DUNAHARASZTI DIÁKÖSZTÖNDÍJ-PÁLYÁZAT 2011" Beadási határidő: 2011. június 24. 10 óra Aláírás nélküli

Részletesebben

Egyes miniszteri rendeletek területi államigazgatási szervezetrendszer átalakításával összefüggő módosításáról

Egyes miniszteri rendeletek területi államigazgatási szervezetrendszer átalakításával összefüggő módosításáról Egyes miniszteri rendeletek területi államigazgatási szervezetrendszer átalakításával összefüggő módosításáról A tervezet a területi államigazgatási szervezetrendszer átalakításával összefüggő azon miniszteri

Részletesebben

Polgármesteri Hivatal 9545 Jánosháza Batthyány u. 2. ELİTERJESZTÉS

Polgármesteri Hivatal 9545 Jánosháza Batthyány u. 2. ELİTERJESZTÉS Polgármesteri Hivatal 9545 Jánosháza Batthyány u. 2. Tisztelt Képviselı-testület! ELİTERJESZTÉS Jánosháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 2010. augusztus 3-i ülésére 3. számú napirendi

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ a társadalombiztosítással összefüggı törvények fıbb változásairól 3. RÉSZ

TÁJÉKOZTATÓ a társadalombiztosítással összefüggı törvények fıbb változásairól 3. RÉSZ Levélcím: 1068. Budapest, Benczúr u. 45. Tel.: 4612-464, Fax: 4612480. E-mail: autonom@t-online.hu Az Európai Szakszervezeti Szövetség /ETUC/ és a Nemzetközi Szakszervezetek Szövetsége /ITUC/ tagja TÁJÉKOZTATÓ

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Az ösztöndíjpályázat benyújtásának határideje: 2014. szeptember 15.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Az ösztöndíjpályázat benyújtásának határideje: 2014. szeptember 15. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Szigetszentmiklós Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 312/2014. (VIII. 27.)sz. Önkormányzati Határozatával ösztöndíjpályázatot hirdet a 2014/2015-ös tanévre azzal a céllal,

Részletesebben

Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2016. (XI.24.) számú önkormányzati rendelete a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól

Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2016. (XI.24.) számú önkormányzati rendelete a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2016. (XI.24.) számú önkormányzati rendelete a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Zsámbék Város Polgármesteri Hivatala

Zsámbék Város Polgármesteri Hivatala Zsámbék Város Polgármesteri Hivatala 2072 Zsámbék, Rácváros u. 2-4. Tel.: (36)-23-565-610, (36)-23-565-612 Fax: (36)-565-629 E-mail: hivatal@zsambek.hu Web: www.zsambek.hu 4. számú melléklet a 63/2006.

Részletesebben

Szomor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015. (XI.5.) önkormányzati rendelete a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól

Szomor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015. (XI.5.) önkormányzati rendelete a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Szomor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015. (XI.5.) önkormányzati rendelete a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Szomor Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország

Részletesebben

Tájékoztató. A megváltozott munkaképességű emberek ellátásai jövedelempótló jellegűek, ezért csak akkor lesznek megállapíthatók, ha

Tájékoztató. A megváltozott munkaképességű emberek ellátásai jövedelempótló jellegűek, ezért csak akkor lesznek megállapíthatók, ha Tájékoztató A krónikus mozgásszervi- megváltozott munkaképességű betegek ellátásáról és az egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. Törvényről és a 7/ 2012.(II.14.)NEFMI rendelet a komplex minősítésre

Részletesebben

Oroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2014. (XI. 28.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa juttatás szabályairól

Oroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2014. (XI. 28.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa juttatás szabályairól Oroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2014. (XI. 28.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa juttatás szabályairól Oroszi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.

Részletesebben

Megváltozott munkaképességű személyek ellátásai, munkába helyezés

Megváltozott munkaképességű személyek ellátásai, munkába helyezés Megváltozott munkaképességű személyek ellátásai, munkába helyezés Kovács Ibolya igazgató Budapest Főváros Kormányhivatala Rehabilitációs Szakigazgatási Szerve budapest@rszsz.nrszh.hu Megváltozott munkaképességű

Részletesebben

Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéhez

Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéhez 1 Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéhez 1. Az ellátást igénybe vevő adatai: Név:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési helye, időpontja:... Lakóhelye:...

Részletesebben

DEBRECEN Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály 4026 Debrecen, Kálvin tér 11. (52) 517-750

DEBRECEN Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály 4026 Debrecen, Kálvin tér 11. (52) 517-750 DEBRECEN Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály 4026 Debrecen, Kálvin tér 11. (52) 517-750 TÉRÍTÉSI DÍJTÁMOGATÁST IGÉNYLŐ ADATLAP (NEM ÖNKORMÁNYZATI) 1./ Kérelmező neve /születési név

Részletesebben

Rendkívüli települési támogatás keretében nyújtható TEMETÉSI TÁMOGATÁS. iránti kérelem. Kérelmezô neve:... Születési neve:... Anyja neve:...

Rendkívüli települési támogatás keretében nyújtható TEMETÉSI TÁMOGATÁS. iránti kérelem. Kérelmezô neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Rendkívüli települési támogatás keretében nyújtható TEMETÉSI TÁMOGATÁS iránti kérelem I. Személyi adatok 1. A kérelmezô személyre vonatkozó adatok: Kérelmezô neve:... Születési neve:... Anyja neve:...

Részletesebben

KÉRELEM AZ EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁS SZOCIÁLIS RÁSZORULTSÁGI ALAPON HATÓSÁGI BIZONYÍTVÁNY KIÁLLÍTÁSÁHOZ

KÉRELEM AZ EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁS SZOCIÁLIS RÁSZORULTSÁGI ALAPON HATÓSÁGI BIZONYÍTVÁNY KIÁLLÍTÁSÁHOZ MB 07 10-37/B Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Szociális Támogatások Osztálya KÉRELEM AZ EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁS SZOCIÁLIS RÁSZORULTSÁGI ALAPON TÖRTÉNŐ IGÉNYBEVÉTELÉNEK MEGÁLLAPÍTÁSÁRA

Részletesebben

KÉRELEM az ápolási támogatás megállapítására

KÉRELEM az ápolási támogatás megállapítására Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata KÉRELEM az ápolási támogatás megállapítására 1. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok 1.1. Személyes adatok Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési

Részletesebben

Magyarország.hu - Rendszeres szociális segély

Magyarország.hu - Rendszeres szociális segély Page 1 of 5 Rendszeres szociális segély Létrehozva: 2006. március 29., szerda Módosítva: 2008. január 21., hétfő Ki jogosult a rendszeres szociális segélyre? Ki minősül egészségkárosodottnak? Ki számít

Részletesebben

Körmend Város Önkormányzata Képviselő-testülete Társadalmi Ügyek Bizottsága K ö r m e n d. Tárgy: Önkormányzati segély iránti k é r e l e m

Körmend Város Önkormányzata Képviselő-testülete Társadalmi Ügyek Bizottsága K ö r m e n d. Tárgy: Önkormányzati segély iránti k é r e l e m Körmend Város Önkormányzata Képviselő-testülete Társadalmi Ügyek Bizottsága K ö r m e n d Tárgy: Önkormányzati segély iránti k é r e l e m Alulírott kérem, hogy részemre önkormányzati segélyt megállapítani

Részletesebben

E nyomtatvány pontos kitöltése az igény elbírálásához szükséges, és csak aláírással együtt érvényes. (Az ügyszámot is tartalmazó etikett helye)

E nyomtatvány pontos kitöltése az igény elbírálásához szükséges, és csak aláírással együtt érvényes. (Az ügyszámot is tartalmazó etikett helye) E nyomtatvány pontos kitöltése az igény elbírálásához szükséges, és csak aláírással együtt érvényes. (Az ügyszámot is tartalmazó etikett helye) Igénybejelentő lap külföldön (nem EU/EGTtagállamban vagy

Részletesebben

DEBRECEN Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály 4026 Debrecen, Kálvin tér 11. (52) 517-750

DEBRECEN Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály 4026 Debrecen, Kálvin tér 11. (52) 517-750 DEBRECEN Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály 4026 Debrecen, Kálvin tér 11. (52) 517-750 NYUGDÍJASOK TÁVHŐSZOLGÁLTATÁSI TÁMOGATÁST IGÉNYLŐ ADATLAP 1./ Kérelmező neve /születési név

Részletesebben

Nyékládháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 9/2004. (IV. 28.)sz. rendelete. a gyermekek pénzbeli és természetbeni ellátásáról

Nyékládháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 9/2004. (IV. 28.)sz. rendelete. a gyermekek pénzbeli és természetbeni ellátásáról Nyékládháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2004. (IV. 28.)sz. rendelete a gyermekek pénzbeli és természetbeni ellátásáról (A módosítással egységes szerkezetbe foglalva.) Nyékládháza Város

Részletesebben

Borszörcsök Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 8/2014. (XII.10.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa juttatás szabályairól

Borszörcsök Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 8/2014. (XII.10.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa juttatás szabályairól Borszörcsök Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2014. (XII.10.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa juttatás szabályairól Borszörcsök Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására Vác Város Polgármesteri Hivatal Szociális Osztálya 2600. Vác, Március 15. tér. 11. I. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok 1. Személyes adatok KÉRELEM az ápolási díj megállapítására Neve:... Születési

Részletesebben

MKTB (MA) KÉPZÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI SZAKIRÁNY ZÁRÓVIZSGA TÉTELSOR június. Társadalombiztosítási nyugdíj

MKTB (MA) KÉPZÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI SZAKIRÁNY ZÁRÓVIZSGA TÉTELSOR június. Társadalombiztosítási nyugdíj Társadalombiztosítási nyugdíj 1. A nem társadalombiztosítási nyugdíjrendszer keretében járó nyugellátások kapcsolata a társadalombiztosítási nyugdíjtörvénnyel 2. Határolja el a társadalombiztosítási nyugdíjakat

Részletesebben