33. szám 124. évfolyam november 20. TARTALOM. 3/2009. (XI. 20. MÁV Ért. 33.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "33. szám 124. évfolyam 2009. november 20. TARTALOM. 3/2009. (XI. 20. MÁV Ért. 33.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói"

Átírás

1 33. szám 124. évfolyam november 20. ÉRTESÍTÕ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÕ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG TARTALOM Utasítások 2/2009. (XI. 20. MÁV Ért. 33.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói utasítás a A hatósági erkölcsi bizonyítványhoz kötött munkakörökről szóló 34/2009. (MÁV Ért. 16. V. 8.) VIG utasítás 1. számú módosításáról... 3/2009. (XI. 20. MÁV Ért. 33.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói utasítás a MÁV Zrt. Ügyviteli Utasításáról szóló 24/2003. (XII. 19. MÁV Ért. 51.) VIG. számú utasítás 4. számú módosításáról... Oldal Utasítások 2/2009. (XI. 20. MÁV Ért. 33.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói utasítás a hatósági erkölcsi bizonyítványhoz kötött munkakörökről szóló 34/2009. (MÁV Ért. 16. V. 8.) VIG utasítás 1. számú módosításáról 1.0 AZ UTASÍTÁS CÉLJA Az utasítás célja, hogy az új bűnügyi nyilvántartásról szóló jogszabálynak megfelelően kibővítse, módosítsa a hatósági erkölcsi bizonyítványhoz kötött munkakörökről kiadott utasítást, melynek kiadásáig az utasítás egyes pontjának végrehajtását felfüggessze. 2.0 HATÁLY ÉS FELELŐSSÉG MEGHATÁRO- ZÁSA 2.1 Az utasítás hatálya 2.2 Az utasítás kidolgozásáért és karbantartásáért felelős meghatározása Az utasítás kidolgozásáért és karbantartásáért a Jogi Igazgatóság vezetője felelős Az utasítás végrehajtásáért felelős Az utasítás végrehajtásáért valamennyi munkáltatói jogkörgyakorló, továbbá a Humánerőforrás Igazgatóság munkavállalói felelősek. 3.0 A FOGALMAK MEGHATÁROZÁSA Az utasításban nincs meghatározásra szoruló fogalom. 4.0 AZ UTASÍTÁS LEÍRÁSA 4.1.A hatósági erkölcsi bizonyítványhoz kötött munkakörökről szóló utasítás pontját az utasítás módosításáig felfüggesztem. Az utasítás hatálya kiterjed a MÁV Zrt. valamennyi szervezeti egységére és munkavállalójára.

2 2418 A MÁV Zrt. Értesítője 33. szám 5.0 HIVATKOZÁSOK, MÓDOSÍTÁSOK, HATÁ- LYON KÍVÜL HELYEZÉSEK évi XLVII. törvény a bűnügyi nyilvántartási rendszerről, az Európai Unió tagállamainak bíróságai által magyar állampolgárokkal szemben hozott ítéletek nyilvántartásáról, valamint a bűnügyi és rendészeti biometrikus adatok nyilvántartásáról 6.0 HATÁLYBALÉPÉS Jelen utasítás szeptember 25. napján lép hatályba. 7.0 MELLÉKLETEK Az utasításhoz melléklet nem tartozik. Andrási Miklós s. k. elnök-vezérigazgató 3/2009. (XI. 20. MÁV Ért. 33.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói utasítás a MÁV Zrt. Ügyviteli Utasításáról szóló 24/2003. (XII. 19. MÁV Ért. 51.) VIG. számú utasítás 4. számú módosításáról A MÁV Rt. Ügyviteli Utasításáról szóló 24/2003. (XII. 19. MÁV Ért. 51.) VIG. számú utasítást az alábbiak szerint módosítom ezen utasítás közzétételének napjával. 1) A 12. számú melléklet 1.1 pontja törlésre kerül, helyette új 1.1 pont lép: 1.1 A MÁV Zrt. szervezeti egységeinél használható bélyegzők az alábbiak: a) ügyviteli bélyegző, b) téglalap és ovális alakú bélyegző, aláírással párosuló bélyegző, c) egyéb típusú bélyegző. Ügyviteli bélyegzők használatára csak az ügyviteli tevékenységet ellátó szervezeti egységek, illetve személyek jogosultak. Az utasítás 2. és 3. pontja szerinti eljárási rend az ügyviteli bélyegzők tekintetében nem alkalmazandó. Az ovális alakú bélyegző kizárólag a MÁV Zrt. Könyves Kálmán körúti székházában, téglalap alakú a többi szervezeti egységnél alkalmazható és használatára csak az aláírási joggal rendelkező személyek jogosultak. Jogosulatlan és rendeltetésellenes használat esetén felelősségre vonást kell alkalmazni. 2) A 12. számú melléklet pontjából az alábbi szövegrész törlésre kerül: A végrehajtó egységeknél használt bélyegzőn a Magyar Államvasutak felirat szerepeltethető. 3) A 12. számú melléklet alpontja törlésre kerül, helyette új alpont lép: A MÁV Zrt. székhelye vonatkozásában a MÁV Magyar Államvasutak Zrt feliratot és a MÁV Zrt. székhelye címét (1087 Budapest, Könyves Kálmán körút ) tartalmazó ovális alakú bélyegző használható. Az ovális alakú bélyegző tartalmazza továbbá baloldalon a MÁV alapítási évét (1868), középen a MÁV emblémát, jobboldalon pedig a sorszámot. 4) A 12. számú melléklet pontja az alábbi szöveggel kiegészül: Használatára csak az elnök-vezérigazgató illetve a vezérigazgató-helyettesek jogosultak. 5) A 12. számú melléklet 2.1. pontjában a Területi Igazgatási és Szolgáltatási Osztály helyébe Jogi Igazgatóság hatásköri elhatárolás szerinti területi egysége lép. 6) A 12. számú melléklet 3.2 pont első mondata az alábbira módosul: A selejtezési eljárás lefolytatásáról a bélyegző-nyilvántartás kezeléséért felelős szervezeti egység jogosult, illetve köteles gondoskodni. 7) A 8. számú mellékletből törlésre kerül a Pályavasúti Üzletág Forgalmi Igazgatóság Üzemirányító Központ. 8) A 6. számú melléklet alábbi pontja: Személyes adatok kezelésével, védelmével kapcsolatos ügyek A következőre módosul: Személyes adatok kezelésével, védelmével, közérdekű adatok kezelésével kapcsolatos ügyek ) Az utasítás teljes szövegében a vezérigazgató kifelezés elnök-vezérigazgató -ra módosul. Andrási Miklós s. k. elnök-vezérigazgató

3 33. szám A MÁV Zrt. Értesítője sz. melléklet A bélyegzők használata, nyilvántartása és selejtezése (egységes szerkezetben) 1. A bélyegzők használata 1.1 A MÁV Zrt. szervezeti egységeinél használható bélyegzők az alábbiak: a) ügyviteli bélyegző, b) téglalap és ovális alakú bélyegző, aláírással párosuló bélyegző, c) egyéb típusú bélyegző. Ügyviteli bélyegzők használatára csak az ügyviteli tevékenységet ellátó szervezeti egységek, illetve személyek jogosultak. Az utasítás 2. és 3. pontja szerinti eljárási rend az ügyviteli bélyegzők tekintetében nem alkalmazandó. Az ovális alakú bélyegző kizárólag a MÁV Zrt. Könyves Kálmán körúti székházában, téglalap alakú a többi szervezeti egységnél alkalmazható és használatára csak az aláírási joggal rendelkező személyek jogosultak. Jogosulatlan és rendeltetésellenes használat esetén felelősségre vonást kell alkalmazni Ügyviteli bélyegző Ügyviteli jellegű minden olyan bélyegző, amelynek rendeltetése az iratkezeléssel összefüggő tevékenység hatékony és egységes ellátásának biztosítása. Pl. az iratkezelési, dátum bélyegző Téglalap és ovális alakú bélyegző A téglalap alakú bélyegző 1,5 x 6 cm nagyságú, azon a MÁV Magyar Államvasutak Zrt. felirat, az adott szerv megnevezése és pontos címe található. A bélyegzőn megjelölésként csak önálló szerv tüntethető fel, további tagozódás azonban már nem A MÁV Zrt. székhelye vonatkozásában a MÁV Magyar Államvasutak Zrt feliratot és a MÁV Zrt. székhelye címét (1087 Budapest, Könyves Kálmán körút ) tartalmazó ovális alakú bélyegző használható. Az ovális alakú bélyegző tartalmazza továbbá baloldalon a MÁV alapítási évét (1868), középen a MÁV emblémát, jobboldalon pedig a sorszámot Az azonos feliratú téglalap és ovális alakú bélyegzők használata esetén azokat megkülönböztető sorszámmal is el kell látni A téglalap és ovális alakú bélyegzőt harmadik személyek irányába történő levelezéskor, belső levelezésnél az sk. aláírás esetén a kiadmány hitelesítésére, nem cégjeles irodai levélpapíroknál, borítékoknál a címjelzés pótlásához, személyi iratokon és kinevezési okmányokon, dicsérő és elismerő iratokon, munkáltatói intézkedések és kártérítési ügyek határozatain kell alkalmazni. Egyéb esetben a bélyegző használat indokolatlan A Társaság Központjában vezetői szintű levelezés alkalmával az új típusú, aláírással párosuló névbélyegző alkalmazható Egyéb típusú bélyegző Egyéb típusú minden olyan bélyegző, amely nem minősül ügyviteli vagy téglalap, illetve ovális alakú bélyegzőnek. Ilyennek kell tekinteni az egyes tevékenységi körökre nézve jogszabályban előírt bélyegzőt, valamint a névbélyegzőt Az egyes tevékenységi körökre külön előírt bélyegzők az alábbi körben használhatók: 1. Ún. pénzügytechnikai célokat szolgáló ügyviteli bélyegző (MÁV Zrt. Központ Jogi Igazgatóság vezetőjének külön engedélye alapján az abban meghatározottaknak megfelelően) 2. A titkos ügykezeléssel összefüggésben alkalmazott bélyegzők külön utasítás szerint 3. Jogtanácsosi bélyegző. Az itt rögzítettektől eltérő bélyegző használata tilos. A speciális típusú bélyegzőkre a nyilvántartásra vonatkozó szabályok változatlanul irányadók Névbélyegző a meghatározott beosztást betöltő munkavállaló aláírás-mintáját tartalmazó bélyegző. Használatára csak az elnök-vezérigazgató illetve a vezérigazgató-helyettesek jogosultak. Egyéb körben a névbélyegző használata a Jogi Igazgatóság engedélyéhez kötött. 2. A bélyegzők megrendelése, nyilvántartása 2.1. A bélyegző igénylésével kapcsolatos operatív feladatok az adott MÁV Zrt. szervezeti egység igazgatási feladatokat ellátó szervezeti egységének hatáskörébe tartozik. Az igényeket a Jogi Igazgatóság közvetlenül, vagy hatásköri elhatárolás szerinti területi egysége útján biztosítja. Az igényléseknek minden esetben tartalmaznia kell a költségviselő szervezeti egység megnevezését és címét is A bélyegző igénylésével összefüggő feladatok ellátása során az arra jogosult, illetve köteles szervezeti egységek minden esetben kötelesek vizsgálni a megrendelés megalapozottságát és az indokolatlan igényléseket el kell utasítani.

4 2420 A MÁV Zrt. Értesítője 33. szám 2.3. Bélyegző megrendelésre megkeresés alapján kizárólag a Jogi Igazgatóság jogosult Az elkészült és a megrendelőhöz beérkezett bélyegzőt a ténylegesen használó részére történő kiadást megelőzően a megrendelésre jogosult, illetve köteles szervezeti egység köteles két példányos nyilvántartásba venni. Egy példányt a tényleges használó szervezeti egység, egy példányt pedig a területi igazgatási és szolgáltatási egység köteles megőrizni A nyilvántartásnak (18. sz. melléklet, iratminta) tartalmaznia kell: a) a bélyegző feliratát, b) a kiadott bélyegző lenyomatát, c) a bélyegző használójának nevét, beosztását, szervezeti egység megnevezését, d) az átvétel igazolásaként saját kezű aláírását, e) a bélyegzővel kapcsolatos megjegyzéseket A megjegyzések-rovatba fel kell tüntetni: a) a bélyegző kiadásának, visszavételének időpontját, b) selejtezés esetén a selejtezési jegyzőkönyv számát, c) elveszés esetén annak tényét, valamint az elveszés körülményeiről és a felelősség megállapításáról készített jegyzőkönyv számát A bélyegző átadására a használó részére csak az előírt nyilvántartó lap kitöltését és az átvételt igazoló aláírás beszerzését követően kerülhet sor. Az átadás alkalmával minden esetben ismertetni kell az átvevővel a bélyegző őrzésével, használatával kapcsolatos előírásokat A bélyegző használatára, illetve megőrzésére jogosult, illetve köteles munkavállaló személyében történő változás esetén a munkáltatói jogkör gyakorlója köteles a bélyegző átadásának tényéről is jegyzőkönyvet készíteni és annak a bélyegző-nyilvántartást kezelő részére történő megküldésével a nyilvántartás módosítását kezdeményezni, ami alapján a bélyegző-nyilvántartást kezelő gondoskodik a nyilvántartás módosításáról A bélyegző tárolásáról oly módon kell gondoskodni, hogy ahhoz illetéktelen személy ne férhessen hozzá. Az őrzéssel megbízott munkavállaló tartós távolléte esetén a bélyegző őrzéséről a jogos használó jegyzőkönyvi átadás formájában köteles gondoskodni. 3. A bélyegzők selejtezése 3.1. A rendeltetésszerű használatra alkalmatlanná vált bélyegzőket selejtezni kell. A selejtezési eljárást a bélyegző jogszerű használója jogosult, illetve köteles kezdeményezni A selejtezési eljárás lefolytatásáról a bélyegzőnyilvántartás kezeléséért felelős szervezeti egység jogosult, illetve köteles gondoskodni. A selejtezési eljárásról jegyzőkönyvet kell készíteni, amely tartalmazza: a) a bélyegző jogos használójának és őrzőjének nevét, beosztását, b) a selejtezés okát, c) a selejtezésre kerülő bélyegző feliratát és lenyomatát, d) a selejtezés időpontját, e) a megsemmisítés módját, f) a jelenlévők nevét, beosztását és aláírását A bélyegző elveszése esetén az elveszett bélyegzőt érvényteleníteni kell. Az érvénytelenítési eljárást a bélyegző jogszerű használója jogosult, illetve köteles kezdeményezni. Az érvénytelenítési eljárás lefolytatásáról és az érvénytelenségről szóló közlemény MÁV Zrt. Értesítőjében történő közzétételéről az adott szervezeti egységnél a bélyegző nyilvántartásért felelős igazgatási feladatokat ellátó szervezeti egység jogosult, illetve köteles gondoskodni. A selejtezési eljáráshoz hasonló módon (ugyanazzal a tartalommal) az érvénytelenítési eljárásról jegyzőkönyvet kell készíteni A selejtezési és az érvénytelenítési eljárás lezárását követően a jegyzőkönyv egy példányát meg kell küldeni a nyilvántartáson történő átvezetés céljából a területi igazgatási és szolgáltatási osztály részére, a másik példányát pedig a nyilvántartás mellett kell megőrizni Amennyiben valamely okból kifolyólag a bélyegző pótlásra kerül sor, gondoskodni kell arról, hogy az új bélyegző a megsemmisített vagy elveszett bélyegzőtől kétséget kizáró módon megkülönböztető legyen, tehát ugyanaz a sorszám ismételten nem adható ki.

5 33. szám A MÁV Zrt. Értesítője 2421

6 2422 A MÁV Zrt. Értesítője 33. szám Szerkeszti a MÁV Zrt. Vezérigazgatóság Jogi Igazgatósága 1087 Budapest Könyves Kálmán körút Telefon: Szerkesztésért felelős a Szerkesztőbizottság Kiadja a MÁV Zrt. Jogi Igazgatósága. Felelős kiadó: Dr. Siska Judit. Terjeszti a MÁV Zrt. Ügykezelési és Dokumentációs Szolgáltató Szervezet (1087 Budapest, Könyves Kálmán körút HU ISSN Nyomdai előkészítés: COMP-Press Kft. Budapest. Felelős vezető: Ibos Ferenc, műszaki vezető: Szabó Károly Nyomtatás: Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft. Lajosmizsei Nyomdája. Felelős vezető: Burján Norbert igazgató.

ÉRTESÍTÕ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÕ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Utasítások. 16. szám 124. évfolyam 2009. május 8. TARTALOM.

ÉRTESÍTÕ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÕ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Utasítások. 16. szám 124. évfolyam 2009. május 8. TARTALOM. 16. szám 124. évfolyam 2009. május 8. ÉRTESÍTÕ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÕ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG TARTALOM Utasítások 34/2009. (V. 8. MÁV Ért. 16.) VIG számú vezérigazgatói utasítás a hatósági erkölcsi

Részletesebben

magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság

magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság 23. szám 127. évfolyam 2012. október 5. ÉRTESÍTŐ magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság Utasítás TARTALOM Oldal Egyéb közlemény: Oldal 53/2012. (X. 05. MÁV Ért. 23.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói

Részletesebben

ÉRTESÍTÕ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÕ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Utasítások. 26. szám 123. évfolyam 2008. október 31. TARTALOM

ÉRTESÍTÕ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÕ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Utasítások. 26. szám 123. évfolyam 2008. október 31. TARTALOM 26. szám 123. évfolyam 2008. október 31. ÉRTESÍTÕ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÕ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG TARTALOM Utasítások 36/2008. (X. 31. MÁV Ért. 26.) VIG sz. vezérigazgatói utasítás a megváltozott

Részletesebben

A szombathelyi Kutyamenhely Alapítvány BÉLYEGZŐ HASZNÁLATI SZABÁLYZATA

A szombathelyi Kutyamenhely Alapítvány BÉLYEGZŐ HASZNÁLATI SZABÁLYZATA A szombathelyi Kutyamenhely Alapítvány BÉLYEGZŐ HASZNÁLATI SZABÁLYZATA ( módosításokkal együtt, egységes szerkezetben) Utolsó módosítás dátuma: 2010. november 10. I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.A szabályzat

Részletesebben

magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság

magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság 11. szám 127. évfolyam 2012. május 4. ÉRTESÍTŐ magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság Utasítások TARTALOM Oldal 26/2012. (V. 04. MÁV Ért. 11.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói utasítás a

Részletesebben

ÉRTESÍTÕ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÕ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Utasítások. 1. szám 125. évfolyam 2010. január 15. TARTALOM

ÉRTESÍTÕ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÕ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Utasítások. 1. szám 125. évfolyam 2010. január 15. TARTALOM 1. szám 125. évfolyam 2010. január 15. ÉRTESÍTÕ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÕ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG TARTALOM Utasítások 1/2010. (I. 15. MÁV Ért. 1.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói utasítás a cégképviselet,

Részletesebben

magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság

magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság 19. szám 127. évfolyam 2012. augusztus 17. ÉRTESÍTŐ magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság Utasítások TARTALOM Oldal Oldal 42/2012. (VIII. 17. MÁV Ért. 19.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói

Részletesebben

ÉRTESÍTŐ. magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság. Utasítások. 18. szám 128. évfolyam 2013. augusztus 23. TARTALOM

ÉRTESÍTŐ. magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság. Utasítások. 18. szám 128. évfolyam 2013. augusztus 23. TARTALOM 18. szám 128. évfolyam 2013. augusztus 23. ÉRTESÍTŐ magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság Utasítások TARTALOM Oldal Oldal 42/2013. (VIII. 23. MÁV Ért. 18.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói

Részletesebben

magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság

magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság 19. szám 128. évfolyam 2013. október 4. ÉRTESÍTŐ magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság Utasítások TARTALOM Oldal Oldal 47/2013. (X. 04. MÁV Ért. 19.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói utasítás

Részletesebben

24. szám 122. évfolyam 2007. június 29. TARTALOM

24. szám 122. évfolyam 2007. június 29. TARTALOM 24. szám 122. évfolyam 2007. június 29. ÉRTESÍTÕ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÕ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG TARTALOM Utasítások 17/2007. (VI. 29. MÁV Ért. 24.) PÁVIGH. sz. portfólió-kezelési általános vezérigazgató-helyettesi

Részletesebben

Szabályzat a bélyegzők használatának rendjéről

Szabályzat a bélyegzők használatának rendjéről Szabályzat a bélyegzők használatának rendjéről A közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet 54. -ában kapott felhatalmazás alapján

Részletesebben

19. szám 122. évfolyam 2007. május 25. TARTALOM

19. szám 122. évfolyam 2007. május 25. TARTALOM 19. szám 122. évfolyam 2007. május 25. ÉRTESÍTÕ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÕ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG TARTALOM Utasítások 13/2007. (V. 25. MÁV Ért. 19.) VIG. sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV ZRt tulajdonát

Részletesebben

18. szám 125. évfolyam 2010. június 4. TARTALOM. 32/2010. (VI. 4. MÁV Ért. 18.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói

18. szám 125. évfolyam 2010. június 4. TARTALOM. 32/2010. (VI. 4. MÁV Ért. 18.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói 18. szám 125. évfolyam 2010. június 4. ÉRTESÍTÕ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÕ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG TARTALOM Utasítások 31/2010. (VI. 4. MÁV Ért. 18.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói utasítás a MÁV

Részletesebben

ÉRTESÍTŐ. magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság. Utasítások. 18. szám 127. évfolyam 2012. augusztus 10. TARTALOM

ÉRTESÍTŐ. magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság. Utasítások. 18. szám 127. évfolyam 2012. augusztus 10. TARTALOM 18. szám 127. évfolyam 2012. augusztus 10. ÉRTESÍTŐ magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság Utasítások TARTALOM Oldal Oldal 38/2012. (VIII. 10. MÁV Ért. 18.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói

Részletesebben

magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság

magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság 9. szám 126. évfolyam 2011. április 29. Utasítások 12/2011. (IV. 29. MÁV Ért. 9.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói utasítás a MÁV START Zrt. által kibocsátott vasúti utazási igazolványok igényléséről és

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (SZMSZ)

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (SZMSZ) DKV Debreceni Közlekedési Zrt. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (SZMSZ) A FEJEZET Sorszám: A Debreceni Vagyonkezelő Zrt. Igazgatósága 2014. november 28-i ülésén hozott 397/2014 (11.28.) sz. Igazgatósági

Részletesebben

magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság

magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság 14. szám 127. évfolyam 2012. június 1. ÉRTESÍTŐ magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság Utasítás: TARTALOM Oldal Egyéb közlemények: Oldal 32/2012. (VI. 01. MÁV Ért. 14.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói

Részletesebben

DEBRECENI FAZEKAS MIHÁLY GIMNÁZIUM ADATKEZELÉSI ÉS ÜGYVITELI, IRATKEZELÉSI SZABÁLYZAT

DEBRECENI FAZEKAS MIHÁLY GIMNÁZIUM ADATKEZELÉSI ÉS ÜGYVITELI, IRATKEZELÉSI SZABÁLYZAT DEBRECENI FAZEKAS MIHÁLY GIMNÁZIUM ADATKEZELÉSI ÉS ÜGYVITELI, IRATKEZELÉSI SZABÁLYZAT A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2. sz. melléklete OM azonosító kód: 031198 Elfogadva: 2014. augusztus 28. Hatálybalépés

Részletesebben

17. szám 125. évfolyam 2010. május 28. TARTALOM

17. szám 125. évfolyam 2010. május 28. TARTALOM 17. szám 125. évfolyam 2010. május 28. ÉRTESÍTÕ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÕ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG TARTALOM Utasítások 30/2010. (V. 28. MÁV Ért. 17.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói utasítás a MÁV

Részletesebben

ORFK TÁJÉKOZTATÓ. Tartalomjegyzék

ORFK TÁJÉKOZTATÓ. Tartalomjegyzék 2013/14. szám Budapest, 2013. július 2. Szám: 25155/2013. ált. Utasítások: AZ ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG HIVATALOS LAPJA ORFK TÁJÉKOZTATÓ Tartalomjegyzék 1. 25/2013. (VI. 28.) ORFK utasítás a minősítői

Részletesebben

27. szám 126. évfolyam 2011. december 16. magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság TARTALOM

27. szám 126. évfolyam 2011. december 16. magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság TARTALOM 27. szám 126. évfolyam 2011. december 16. ÉRTESÍTŐ magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság TARTALOM Utasítás Oldal 7/2011. (XII. 16. MÁV Ért. 27.) GÁVIGH számú gazdasági általános vezérigazgató-helyettesi

Részletesebben

A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA OKTATÁSI IGAZOLVÁNY SZABÁLYZATA. BUDAPEST 2015 (2015. június 27-től hatályos változat)

A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA OKTATÁSI IGAZOLVÁNY SZABÁLYZATA. BUDAPEST 2015 (2015. június 27-től hatályos változat) A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA OKTATÁSI IGAZOLVÁNY SZABÁLYZATA BUDAPEST 2015 (2015. június 27-től hatályos változat) TARTALOMJEGYZÉK Az oktatási igazolvány fajtái és a jogosultak köre... 3 A diákigazolványhoz

Részletesebben

magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság

magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság 15. szám 128. évfolyam 2013 május 3. utasítások 30/2013. (V. 03. MÁV Ért. 15.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói utasítás a MÁV-ÉVEK és a MÁV-ESÉLY programról. 31/2013. (V. 03. MÁV Ért. 15.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói

Részletesebben

INFORMATIKAI ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT

INFORMATIKAI ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT Dabas és Környéke Vízügyi Kft. H-2370 Dabas, Széchenyi u. 3. Tel: 29/360-321; 29/360-323 Tel./fax: 29/360-323 E-mail: info@dakov.hu INFORMATIKAI kiadás /változat 1.0 jóváhagyta, hatályba léptette: Hatályba

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. 63. szám. A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2011. december 30., péntek. Tartalomjegyzék. I.

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. 63. szám. A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2011. december 30., péntek. Tartalomjegyzék. I. HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2011. december 30., péntek 63. szám Tartalomjegyzék I. Utasítások 38/2011. (XII. 30.) BM utasítás a Belügyminisztérium Adatvédelmi, Adatbiztonsági

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE TARTALOM

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE TARTALOM 2007/43. szám HIVATALOS ÉRTESÍTÕ 8877 A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2008. december 12., péntek XI. évfolyam, 2008/50. szám FELHÍVÁS! Felhívjuk tisztelt Elõfizetõink figyelmét az értesítõ utolsó

Részletesebben

MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság

MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság 25/2014. számú Vezérigazgatói utasítás Az MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzata

Részletesebben

magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság

magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság 11. szám 128. évfolyam 2013 április 5. ÉRTESÍTŐ magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság Utasítások 23/2013. (IV. 05. MÁV Ért. 11.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói utasítás a közszolgáltatás

Részletesebben

29/2007. (OT 21.) ORFK utasítás

29/2007. (OT 21.) ORFK utasítás 29/2007. (OT 21.) ORFK utasítás a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenységre vonatkozó jogszabályokból a rendőrségre háruló feladatok végrehajtására Szám: 5-1/29/2007. TÜK A személy-

Részletesebben

KÖZALKALMAZOTTI ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT

KÖZALKALMAZOTTI ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT KÖZALKALMAZOTTI ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT Jóváhagyta: Kovács Bence intézményvezető Szeitzné Uracs Ildikó Közalkalmazotti tanács elnöke Hatályba lépés dátuma: 2014. szeptember 1. Érvényesség: határozatlan

Részletesebben