A program felelıse. NFÜ és minisztér iumok

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A program felelıse. NFÜ és minisztér iumok"

Átírás

1 Program neve Strukturális Alapok ERFA (GOP, TIOP, KMOP, KEOP, EKOP, ROP+ Európai Területi Együttmőködések OP-k: Magyar Szlovák és Magyar - Román ETE OP-k) ESZA (TÁMOP, ÁROP) A program rövid leírása (cél, eszköz, célcsoport, stb.) ERFA- Konvergencia célkitőzés alatt a következı témák támogatását értjük: az információs társadalom, beleértve az elektronikus hírközlési infrastruktúra, a helyi tartalom, tartalom, szolgáltatások és alkalmazások fejlesztését, valamint az online közszolgáltatásokhoz való biztonságos hozzáférés javítását és a közszolgáltatások fejlesztését, a KKV-k IKT átvételéhez és hatékony használatához vagy új ötletek hasznosításához nyújtott támogatást, szolgáltatásokat. ERFA- 2. célkitőzés (KMR érintettség): KKV-k IKT-hez való hozzáférésének, az IKT-k KKV-k általi átvételének és hatékony használatának elımozdítása a hálózatok elérhetıségének, a nyilvános internet-hozzáférési pontok kialakításának, a felszereléseknek, és a szolgáltatások, alkalmazások fejlesztésének támogatása által, beleértve cselekvési tervek kidolgozását mikro és kézmőipari vállalkozások részére. A program felelıse NFÜ és minisztér iumok Eu-s jogszabály, ahol van Regulation (EC) No 1080/2006 of the 5 July 2006 on the European Regional Development Fund and repealing Regulation (EC) No 1783/1999 Regulation (EC) No 1081/2006 of the 5 July 2006 on the European Social Fund and repealing Regulation (EC) No 1784/1999 Council Regulation (EC) No 1083/2006 of 11 July 2006 laying down general provisions on the European Regional Development Fund, the European Social Fund and the Cohesion Fund and repealing Regulation (EC) No 1260/1999 Költségvetési Hogyan osztják szét (strukturális alap, call for tenders, call for proposals, stb.) 120 mrd Ft 1 Operatív programok (pályázat, kiemelt projektek) ESZA- 1. és 2. célkitőzés: IKT, e-tanulás ismeretek és készségek fejlesztése, IKTkompetenciák fejlesztése és más kapcsolódó témák: munkaerı-piaci integráció, hátrányos helyzetőek segítése, esélyegyenlıség, oktatás, modern eszközökkel segítése. 1 ÚMFT: ra tisztán IT-re fordítható összeg 1

2 FP7 ICT része i2010 (CIP- ICT) Safer Internet Plus Az IKT kutatás a 7-es keretprogram egyik kiemelt célterülete, a legnagyobb költségvetési összeggel a célok között. 7 terület: Kihívás 1 erıs és megbízható hálózat és szolgáltatás infrastruktúra Kihívás 2 Kognitív rendszerek, interakciók és robottechnika Kihívás 3 alkatrészek, rendszerek, gépesítés Kihívás 4 digitális könyvtárak és tartalom Kihívás 5 fenntartható és személyre szabott egészségügy Kihívás 6 Mobilitás, környezetvédelem fenntarthatósága és energiahatékonyság Kihívás 7 emelkedı ágazatok jövıje 2007 és 2013 közötti idıszakra szól a program, célja az innováció és a versenyképesség ösztönzése a lakossági, kormányzati és üzleti IKT felhasználás által, különös tekintettel a KKVkra. The Safer Internet plus program célja a biztonságosabb internet és az online technológiák támogatása, különösen a gyerekek számára, az illegális és a nem kívánt tartalom elleni küzdelem. A közötti futó program 4 akciója: 1) illegális tartalom elleni küzdelem; 2) nem kívánt és káros tartalom leküzdése; 3) biztonságosabb környezet megteremtésének ösztönzése; 4) figyelemfelkeltés IDABC Interoperábilis páneurópai elektronikus kormányzati szolgáltatások közigazgatási rendszerek, gazdasági szervezetek és állampolgárok részére. Célja tovább erısíteni a pán-európai e-kormányzati szolgáltatásoknak az állampolgárok és üzleti vállalkozások felé fordulását, emellett azonban e fázisnak is részei CORDIS Decision No 1982/2006/EC of the 18 December 2006 concerning the Seventh Framework Programme of the European Community for research, technological development and demonstration activities ( ) Decision No 1639/2006/EC of the 24 October 2006 establishing a Competitiveness and Innovation Framework Programme (2007 to 2013) Decision No 854/2005/EC of the European Parliament and of the Council of 11 May 2005 establishing a multiannual Community Programme on promoting safer use of the Internet and new online technologies. DECISION 2004/387/EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 21 April 2004 on interoperable delivery of pan-european egovernment services to public administrations, businesses and citizens (IDABC) 9.1 Mrd euró között 728 millió euró Call for proposals 45 millió euró Call for proposals 25 millió évente Call for tenders 2

3 Közösségi kezdeményezések Határokon átnyúló OP-k MEDIA 2007 eparticipation preparatory action IKT ösztönzés a Kohéziós és Vidékfejlesztési Alapban maradnak a korábbi IDA Programok lényegét képezı, hagyományosan a közigazgatási szervezetek közötti adatcserét megvalósító tevékenységek is. A MEDIA program az EU audiovizuális ipar számára szóló támogatási programja. A MEDIA képzési programokat co-finanszíroz az audiovizuális iparban dolgozó szakértık számára, produkciós projektek fejlesztésére, (filmek, televíziós drámák, dokumentumfilmek, animációk és új média), valamint az audiovizuális munkák támogatása számára A MEDIA 2007 számos támogatási eszközt tartalmaz: szakértık képzése, továbbképzése produkciós projektek támogatása filmek és audiovizuális programok disztribúciója filmek és audiovizuális programok ösztönzése film fesztiválok támogatása augusztus 29-én lezárult a tender. A kohéziós és vidékfejlesztési politika az EU régiók közötti digitális szakadékot hivatott csökkenteni. Kohéziós politika között a kohéziós politika a teljes EU költségvetés 35.7%-ával gazdálkodhat (összes ktgvetés: milliárd euró, ebbıl 81.54% megy konvergencia célokra (283 milliárd euró), 15.95% regionális versenyképességre és foglalkoztatásra, 2.52% európai területi FVM, MVH Decision No 1718/2006/EC of the 15 November 2006 concerning the implementation of a programme of support for the European audiovisual sector (MEDIA 2007) COUNCIL REGULATION (EC) No 1084/2006 of 11 July 2006 establishing a Cohesion Fund and repealing Regulation (EC) No 1164/ millió euró 7 éven keresztül 4.7 millió euró Call for tenders 14 mrd millió 7 éven keresztül 3

4 együttmőködésre). Az Európai Bizottság a közötti idıszakra 14 milliárd eurós összeget kalkulált IKT fejlesztésre. Digitális szakadék csökkentésére vonatkozó A kohéziós politika digitális szakadékot csökkentı eszközei: A cégek és háztartások által használt IT technológiák fejlesztése az IKT infrastruktúra és a vonatkozó szolgáltatásokhoz való hozzáférés biztosítása, ahol a piac nem tudja ezt szolgáltatni megfizethetı áron Vidékfejlesztési politika A KAP részeként mőködı Vidékfejlesztési politika célja a digitális szakadék csökkentése az EAFRD-n (European Agricultural Fund for Rural Development) keresztül millió euró 7 éven keresztül. A Vidékfejlesztési politika digitális szakadékot csökkentı eszközei: IKT eszközök támogatása a gazdálkodó, erdészeti és mezıgazdasági szektorban Az IKT diffúziója vidéki területeken Vidéki üzleti célú diverzifikáció, helyi fejlesztés, helyi szolgáltatások és einclusion nyújtása IKT fejlesztés vidéki turisztikai kezdeményezésekben Vidéki IKT kezdeményezések támogatása, infrastruktúra, hálózaté és ekészségek kombinálásával Vidéki alacsony fejlettségő IKT infratstruktúra felfejlesztése (upgrading) Online közösségek építése a vidéki területeken jó gyakorlatok és innováció elterjesztése céljából Council Regulation (EC) No 1698/2005 of 20 September 2005 on support for rural development by the European Agricultural Fund for Rural Development (EAFRD) 4

5 ebefogadás/ eaccessibility Design for All A design mindenkinek projekt célja, hogy a mérnökök és fejlesztık átgondolják a fejlesztéseiket, amikor új IKT-kat hoznak létre. A ezért referenciák és gyakorlatok lehetıségeit keresi. DIADEM: Delivering Inclusive Access for Disabled or Elderly Members of the Community: A projekt célja egy adaptálható web böngészı létrehozása csökkent kognitív képességekkel rendelkezı emberek számára, amely otthon is és a munkahelyen is használható. A cél az idısebbek és a fogyatékkal élık aktív korban tartása. A projekt 2006 szeptember és 2009 augusztus között zajlik. I2Home: otthoni alkalmazások, távirányítók, mobil telefonok mindenki számára készülnek, de olyan emberek számára, akik idısebbek, vagy fogyatékkal élnek, ezek az eszközök sokszor problémát jelentenek. Az i2home projekt célja, hogy leküzdje ezt az akadályt, úgy hogy könnyebbé teszi ezen eszközök használatát. SHARE-IT: Supported Human Autonomy for Recovery and Enhancement of cognitive and motor abilities using Information Technologies A projekt célja skálázható és adaptív kiegészítık fejlesztése, amelyek beépíthetık az otthoni IKTkba. Vagyis olyan kiegészítıkrıl van szó, amelyek kompatibilisek az otthoni alkalmazásokkal. HaH: Hearing at Home A projekt célja olyan következı generációs eszközök fejlesztése, amelyek a hallássérült emberek részvételét teszi lehetıvé az információs társadalomban. A program az otthoni eszközökre fókuszál. Jelen pillanatban nem áll rendelkezésre 5

Készítette: Innoratio Kutatómőhely Gazdaság- és Társadalomfejlesztı Közhasznú Egyesület 2010

Készítette: Innoratio Kutatómőhely Gazdaság- és Társadalomfejlesztı Közhasznú Egyesület 2010 Civil iránytő Forrástérkép az uniós és hazai pályázati lehetıségekhez civil szervezetek részére Civil iránytő Innoratio Kutatómőhely Készítette: Innoratio Kutatómőhely Gazdaság- és Társadalomfejlesztı

Részletesebben

Regionális politika 6. elıadás

Regionális politika 6. elıadás 1 Regionális politika 6. elıadás Magyarország regionális politikája a 2007-2013 idıszakban ÚMFT regionális programjai 2 A nemzeti fejlesztési tervek stratégiai tervezésének lépései Hazai dokumentumok (OFK,

Részletesebben

TEMATIKUS EU ANGOL NYELVTANFOLYAM

TEMATIKUS EU ANGOL NYELVTANFOLYAM ELÕSZÓ Ön az EU Pályázati Kalauzt, az Európa Média Kht. és a Geonardo Kft. közös kiadványának frissített és bõvített verzióját olvassa. A Kalauz elsõdleges célja naprakész és mindenre kiterjedõ információt

Részletesebben

A Nemzeti Infokommunikációs Stratégia (és a felhőalapú szolgáltatások kapcsolata)

A Nemzeti Infokommunikációs Stratégia (és a felhőalapú szolgáltatások kapcsolata) A Nemzeti Infokommunikációs Stratégia (és a felhőalapú szolgáltatások kapcsolata) 2014. Szeptember 9. Kövesdi Zoltán Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 1 AZ INFOKOMMUNIKÁCIÓS TECHNOLÓGIÁK (IKT) TÁRSADALMI

Részletesebben

Általános rendelkezések az Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA), az Európai Szociális Alap (ESZA) és a Kohéziós Alap (KA) felhasználásáról

Általános rendelkezések az Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA), az Európai Szociális Alap (ESZA) és a Kohéziós Alap (KA) felhasználásáról 1. sz. melléklet Általános rendelkezések az Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA), az Európai Szociális Alap (ESZA) és a Kohéziós Alap (KA) felhasználásáról A rendelet-tervezet kimondja, hogy az ERFA,

Részletesebben

Környezettudományi Központ *Center for Environmental Studies

Környezettudományi Központ *Center for Environmental Studies Környezettudományi Központ *Center for Environmental Studies B u d a p e s t, A n g y a l u. 1 5 / b. H u n g a r y 1 0 9 4 Tel.: (36-1) 455-0223 Fax: (36-1) 216-0911 Dr. Éri Vilma A KÖRNYEZETTUDATOS GAZDASÁGI

Részletesebben

IDA egovernment Observatory hírlevél (2005. november 23.)

IDA egovernment Observatory hírlevél (2005. november 23.) E-kormányzat hírlevél/30. 2005. november 28. Tartalomjegyzék: HÍREK A MEGJELÖLT FORRÁSOKBÓL IDA egovernment Observatory JOGI HÍREK JAVASLAT ANNOTÁCIÓRA MAGYAR VONATKOZÁSÚ E-KORMÁNYZATI HÍREK KÜLFÖLDI HÍREK

Részletesebben

Az Európai Uniós támogatások, pályázatkészítés és projektmenedzsment

Az Európai Uniós támogatások, pályázatkészítés és projektmenedzsment Szlovénia-Magyarország-Horvátország Szomszédsági Program 2004-2006 keretében megvalósult INTERREG III/A Az egyetemi innovációs transzfer potenciál elısegítése a határmenti régiók KKV-i felé Baranya Megyei

Részletesebben

A magyar-horvát határrégió EU forrásokból megvalósított fejlesztései

A magyar-horvát határrégió EU forrásokból megvalósított fejlesztései A magyar-horvát határrégió EU forrásokból megvalósított fejlesztései Kiértékelő tanulmány Magyarország Horvátország IPA Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007 2013 EU Compass HUHR/1001/2.1.1/0004/03

Részletesebben

Pályázati technikák az EU támogatási rendszeréhez

Pályázati technikák az EU támogatási rendszeréhez Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ ROP.. Programigazgatóság Pályázati technikák az EU támogatási rendszeréhez Tankönyv a köztisztviselők továbbképzéséhez SZERKESZTŐ: dr.

Részletesebben

Magya y r r I n I f n orm r ációs s T árs r a s da d lo l m S ra r tég é ia l é l t é re r h e ozá z sá s na n k k cél é j l a

Magya y r r I n I f n orm r ációs s T árs r a s da d lo l m S ra r tég é ia l é l t é re r h e ozá z sá s na n k k cél é j l a A Magyar Információs Társadalom Stratégia Dr. Bakonyi Péter c. docens Magyar Információs Társadalom Stratégia létrehozásának célja Hozzájáruljon az információs társadalom kiépítésének felgyorsításához

Részletesebben

Erdély 2020 a szülőföld EU forrásokra alapozott intelligens, fenntartható és inkluzív növekedésének közös stratégiai kerete fejlesztési terve

Erdély 2020 a szülőföld EU forrásokra alapozott intelligens, fenntartható és inkluzív növekedésének közös stratégiai kerete fejlesztési terve RMDSZGazdaságiTanács Er dél y2020 aszül őf öl deuf or r ásokr aal apozot t i nt el l i gens,f ennt ar t hat óési nkl uzí vnövekedésének közösst r at égi aiker et eés f ej l eszt ésit er ve Vi t aanyag

Részletesebben

NEMZETI INFOKOMMUNIKÁCIÓS STRATÉGIA 2014-2020

NEMZETI INFOKOMMUNIKÁCIÓS STRATÉGIA 2014-2020 NEMZETI INFOKOMMUNIKÁCIÓS STRATÉGIA 2014-2020 2014.02.04. Az infokommunikációs szektor fejlesztési stratégiája (2014-2020) v7.0 Vezetői összefoglaló... 4 I. BEVEZETÉS... 10 I.1 Indíttatás és mandátum:

Részletesebben

Útmutató a horvát-magyar határmenti térség kkv-i számára 2. kötet. Pénzügyi forráslehetőségek a megújuló energia területén

Útmutató a horvát-magyar határmenti térség kkv-i számára 2. kötet. Pénzügyi forráslehetőségek a megújuló energia területén Útmutató a horvát-magyar határmenti térség kkv-i számára 2. kötet Pénzügyi forráslehetőségek a megújuló energia területén 2012 0 Tartalom 1 Abstract 5 2 A projektről 7 3 Bevezető 8 4 Európai uniós források

Részletesebben

KFI Ágazati Fehér Könyv

KFI Ágazati Fehér Könyv KFI Ágazati Fehér Könyv Informatikai és infokommunikációs kötet Társadalmi egyeztetésre szánt változat Budapest, 2013. július Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék...2 Bevezetés...3 Ágazat független, horizontális

Részletesebben

IT-mentor. Best experiences EQUAL A/016. Befogadást az Információs Társadalomba - Most!! Az informatikai szektor, mint munkaadó

IT-mentor. Best experiences EQUAL A/016. Befogadást az Információs Társadalomba - Most!! Az informatikai szektor, mint munkaadó IT-mentor Az informatikai szektor, mint munkaadó EQUAL A/016 Best experiences Befogadást az Információs Társadalomba - Most!! Az életminıség, digitális esélyegyenlıség és a társadalmi megújulás Magyarországa

Részletesebben

A 1214/2002 (XII.28) Sz. Kormányhatározat rendelkezik a Magyar Információs Társadalom Stratégia megalkotásáról.

A 1214/2002 (XII.28) Sz. Kormányhatározat rendelkezik a Magyar Információs Társadalom Stratégia megalkotásáról. A Magyar Információs Társadalom Stratégia Dr. Bakonyi Péter c. docens Magyar Információs Társadalom Stratégia létrehozásának célja Hozzájáruljon az információs társadalom kiépítésének felgyorsításához

Részletesebben

Az észt információs társadalom fejlıdése az 1990-es évek óta

Az észt információs társadalom fejlıdése az 1990-es évek óta Az észt információs társadalom fejlıdése az 1990-es évek óta Szerzı: Tarmo Kalvet, PRAXIS Center for Policy Studies, tarmo@praxis.ee Tallinn, 2007 A jelentés megírását és kiadását támogatta: Az Európai

Részletesebben

TÁMOP 5.5.3-08/01-2008-0005. IMPULZUS Program. Európai uniós foglalkoztatási ismeretek és forrásteremtés 2009. November 5-7.

TÁMOP 5.5.3-08/01-2008-0005. IMPULZUS Program. Európai uniós foglalkoztatási ismeretek és forrásteremtés 2009. November 5-7. TÁMOP 5.5.3-08/01-2008-0005 IMPULZUS Program Európai uniós foglalkoztatási ismeretek és forrásteremtés 2009. November 5-7. Budapest Az uniós támogatások története TÁMOP 5.5.3. Előcsatlakozás Előcsatlakozási

Részletesebben

Az NSRK 2011-2013-as akcióterveinek környezeti vizsgálata

Az NSRK 2011-2013-as akcióterveinek környezeti vizsgálata Környezeti, Gazdasági, Technológiai, Kereskedelmi Szolgáltató és Fejlesztési Zrt. Az NSRK 211-213-as akcióterveinek környezeti vizsgálata II. A Gazdaságfejlesztés Operatív Program, valamint a regionális

Részletesebben

JövőInternet pályázati felhívások az EU H2020-ban 2014-2015

JövőInternet pályázati felhívások az EU H2020-ban 2014-2015 JövőInternet pályázati felhívások az EU H2020-ban 2014-2015 NémethVilmos H2020 ICT Információs Nap Budapest, 2014. február 20. March 31, 2008 EU Future Internet - The Bled Declaration Future Internet az

Részletesebben

NETEN A HIVATAL. Közérthetően az e-közigazgatásról. Tájékoztató kiadvány közszolgálati tisztviselők részére

NETEN A HIVATAL. Közérthetően az e-közigazgatásról. Tájékoztató kiadvány közszolgálati tisztviselők részére NETEN A HIVATAL Közérthetően az e-közigazgatásról Tájékoztató kiadvány közszolgálati tisztviselők részére TARTALOMJEGYZÉK I. II. III. IV. V. VI. Bevezetés Az e-közigazgatás helye, szerepe, jelentősége

Részletesebben

NEMZETI INFOKOMMUNIKÁCIÓS STRATÉGIA 2014-2020

NEMZETI INFOKOMMUNIKÁCIÓS STRATÉGIA 2014-2020 NEMZETI INFOKOMMUNIKÁCIÓS STRATÉGIA 2014-2020 2013.07.23. Az infokommunikációs szektor fejlesztési stratégiája (2014-2020) v5.0 Vezetői összefoglaló... 4 I. BEVEZETÉS... 9 I.1 Indíttatás és mandátum: a

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program GINOP 2014-2020

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program GINOP 2014-2020 Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program GINOP 2014-2020 Célrendszer prioritástengelyek rövid előzetes intézkedés tartalom előzetes forrásallokáció GINOP 2.0 KÜLSŐ TÁJÉKOZTATÁSRA! ELŐZETES TÁRSADALMASÍTÁSRA!

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2007. JÚNIUS 27-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2007. JÚNIUS 27-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2007. JÚNIUS 27-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 1225/2007. MELLÉKLETEK: 4 DB TÁRGY: Tájékoztató a Nemzeti Fejlesztési Terv (NFT II.) előkészítésének állásáról,

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP)

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP) Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP) 3.0 verzió (munkaközi változat) Operatív Program Tervezés 2014-2020 A Bizottság 2013. május 21-i OP sablon verziója alapján. A SA alapokra vonatkozó

Részletesebben

FELBER ZSÓFIA AZ ELEKTRONIKUS KÖZIGAZGATÁS SZABÁLYOZÁSA HAZÁNKBAN AZ ERUPÓAI UNIÓS STRATÉGIÁK TÜKRÉBEN *

FELBER ZSÓFIA AZ ELEKTRONIKUS KÖZIGAZGATÁS SZABÁLYOZÁSA HAZÁNKBAN AZ ERUPÓAI UNIÓS STRATÉGIÁK TÜKRÉBEN * FELBER ZSÓFIA 1. évf. 2. szám: 2011/ 2. Feltöltve: 2011. december 20. AZ ELEKTRONIKUS KÖZIGAZGATÁS SZABÁLYOZÁSA HAZÁNKBAN AZ ERUPÓAI UNIÓS STRATÉGIÁK TÜKRÉBEN * Az új technológia itt van, vagy itt lesz,

Részletesebben

Közös vállalkozás- és üzletfejlesztési hálózat megvalósíthatósági tanulmánya

Közös vállalkozás- és üzletfejlesztési hálózat megvalósíthatósági tanulmánya Good neighbours creating common future Közös vállalkozás- és üzletfejlesztési hálózat megvalósíthatósági tanulmánya SME Network CB-HU-SRB/0901/211/009 Mórahalom-Magyarkanizsa, 2011 The project is co-financed

Részletesebben

integrációt előmozdító pályázati forrásai

integrációt előmozdító pályázati forrásai A TÁMOP 2. prioritás munkaerő-piaci A TÁMOP 2. prioritás munkaerő-piaci integrációt előmozdító pályázati forrásai A magyar gazdaság felzárkózási igényei A magyar gazdaság kitörési pontjai és az ÚSZT programjai

Részletesebben

Magyarország Partnerségi Megállapodása a 2014 2020-as fejlesztési időszakra. Szakmai egyeztetésre bocsátott tervezet

Magyarország Partnerségi Megállapodása a 2014 2020-as fejlesztési időszakra. Szakmai egyeztetésre bocsátott tervezet Magyarország Partnerségi Megállapodása a 2014 2020-as fejlesztési időszakra Szakmai egyeztetésre bocsátott tervezet Budapest, 2013. június 13. Készítette a Nemzetgazdasági Minisztérium Közreműködött a

Részletesebben