2010. Messzehangzó Tehetségek Alapítvány. Krassói Karola Jó Tehetségsegítő Gyakorlatok 2010.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2010. Messzehangzó Tehetségek Alapítvány. Krassói Karola Jó Tehetségsegítő Gyakorlatok 2010."

Átírás

1 2010. Messzehangzó Tehetségek Alapítvány Krassói Karola Jó Tehetségsegítő Gyakorlatok 2010.

2 Intézmény: Messzehangzó Tehetségek Alapítvány Tehetséggondozó program: Messzehangzó Tehetségek Kidolgozó: Krassói Karola Beosztás: Operatív ügyvezető igazgató Dátum: Budapest, MESSZEHANGZÓ TEHETSÉGEK ALAPÍTVÁNY JÓ TEHETSÉGSEGÍTŐ PROGRAMOK TÁMOP /Magyar Géniusz Integrált Tehetségsegítő Program I. HELYZETELEMZÉS, A PROGRAMALKOTÁS KIINDULÓPONTJAI 1. SZAKMAI KIINDULÓPONTOK Alapítványunk a kezdetektől fogva, két örökérvényű értéket határozott meg önmaga számára, alapelvként. Segíteni, és támogatni a rászorult tehetségeket! A jelenkor igénye különösen alátámasztja ennek a két érték támogatásának a létjogosultságát. Kiutat adni, és teremteni azoknak, akik önmaguktól nem tudnak felemelkedni, hogy tehetségük a kiteljesedés útján indulhasson el. A megoldás nem is olyan egyszerű, hiszen a sok befektetett energia, odafigyelés, tanítás, tehetséggondozás hosszú távon kamatozik, az azonnali hatás nem, vagy alig mérhető. Pedig ennek a kérdésnek a megoldása nem egyéni feladat csupán, hanem az egész nemzetnek és a társadalomnak alapvető érdeke. Már a kora reneszánszban felismerték, hogy a tehetség felkarolásának ügye az egész nemzet felemelkedését hozhatja el. Hatalmas felelősség tehát, hogy élünk-e a jövő nemzedéket támogató lehetőséggel. A Messzehangzó Tehetségek Alapítvány ezért tűzte ki céljául a szociálisan rászoruló, tehetséges gyermekek támogatását. A helyzetelemzések azt mutatták meg nekünk, hogy a hazai tehetséggondozás palettáján, több területen is fehér foltok találhatók. A tehetséggondozó programok közül leginkább a középiskolai korosztályt támogató módszerek működnek nagy hatékonysággal. A kisiskolás korosztályban a tehetségszűrés és gondozás szórványosan fordul elő. Különösen igaz ez a szociális hátrányokkal élőkre. Az iskolán kívüli, térítésmentes tehetséggondozás, a nyári tehetséggondozó táborok szervezése, a szükségletekhez képest, minimális számban működik. 2

3 A tehetséggondozás teljes vertikumát is nagyon kevesen ölelik fel. Inkább a tehetséggondozás részterületeire irányuló tevékenység folyik. A tehetségazonosítás széleskörű módszere nagyon költséges, ezért komoly szolgáltatási díj fejében végzi több, kifejezetten tehetséggondozással foglalkozó intézmény. A fejlesztő tevékenységet szintén jelentős anyagiak fejében valósítják meg. Ezt a szegmenst nyugodtan nevezhetjük elitképzésnek. A szociálisan nehéz helyzetben élő, tehetségmagot nevelő családok számára megfizethetetlenek az elitképzésnek számító, tehetségazonosítással és speciális fejlesztő tevékenységgel foglalkozó szolgáltatások. A tehetségmag azonosítását és a tehetséggondozást minél korábban érdemes elkezdeni, figyelembe véve, hogy a sport, és a művészetek területén ez az életszakasz a legszenzitívebb. Ebben az életszakaszban a tehetségmagoknak különösen fontos a komplex fejlesztés biztosítása. Regionális lefedettség szempontjából a Nyugat-Dunántúl és Budapest sincs ezen a téren megfelelően ellátva. Az Alapítvány céljával, feladataival azonos vagy hasonló tevékenységet végző, szervezetek elemzése. A for-profit világgal ellentétben a non-profit szférában, nem beszélünk konkurenciáról. Amikor a tehetséggondozó piac szereplőit vizsgáljuk, a legfontosabb feladatunk abból áll, hogy megkeressük azt a piaci rést, amelyen társadalmilag leginkább hasznos tevékenységet tudunk végezni. Lényeges szempont, hogy megvizsgáljuk, mely szervezetekkel, intézményekkel képzelhető el a jövőbeni kapcsolatépítés és milyen módon képzeljük el az együttműködés lehetőségeit, ezzel erősítve egymás tevékenységének hozadékát. Szociálisan hátrányos helyzet A szociálisan hátrányos helyzetben élő gyermekekkel sokan foglalkoznak, sokféleképpen. Többnyire egy adott szociálisan hátrányos település, ill. a kisebbséghez tartozó csoportok a támogatottak. A táboroztatás ebben a szegmensben többnyire résztevékenységként jelenik meg, nem kapcsolódik hozzá tehetséggondozás. Szociálisan hátrányos helyzet és tehetséggondozás kisiskolás korban A tehetséges, rászoruló kisiskolásokat, az általunk eddig ismert non-profit szervezetek közül, a felmerülő igényekhez képest, csak nagyon kevesen támogatják. Eltérő, iskolán kívüli tehetséggondozói szervezeti formát valósítanak meg a jelenleg ezzel a tevékenységi körrel foglakozó szervezetek. A tehetséggondozás szervezett keretek között inkább a humán-, vagy reál-tantárgyi körre korlátozódik. A módszertan alkalmazásában hasonlóságok fedezhetők fel. 3

4 Táborszervezés A nyári táboroztatás szegmensben hatalmas a kínálat. A legtöbb tábor nem ingyenes, igen jelentős árat kérnek az egy hetes, tematikus táborokért ( Ft/fő). Jelenleg Magyarországon a táborhelyek túlnyomó többsége a kor követelményeinek nem felel meg. Az erdei iskolaként működő, táborozásra is alkalmas helyek, már minőségi szolgáltatást nyújtanak. Problémaként jelentkezik a táborhelyek befogadó képessége, amelyek többnyire főt képesek elszállásolni. Régiós lefedettség Elsősorban az ország hátrányos helyzetű régióiban indítanak tehetséggondozó programokat. Budapesten a lehetőségek a szükségletekhez képest alul reprezentáltak. A tehetséges, hátrányos helyzetű gyermekek száma a közel múltban, a fővárosban, és vonzáskörzeteiben is jelentősen növekedett. Szükséges ezért Budapesten is minél több térítésmentes tehetséggondozó műhely létrehozása. 2. GAZDASÁGI KIINDULÓPONTOK A szakmailag leginkább prosperáló, fejlesztő program is hiábavaló, ha a civil szervezet nem tudja megteremteni a fenntartható fejlődéshez, működéshez szükséges forrásokat. A non profit szféra forrásteremtési lehetőségei viszonylag szűkre szabottak és nagymértékben függnek a szervezet működési körétől és az aktív működési időtől. A működési költségek optimalizálásához az erőforrás gazdálkodásra nagy hangsúlyt kell fektetni. A szervezet, ennek érdekében önkéntesek bevonásával teheti költséghatékonnyá a fejlesztő programok kivitelezését. Az önkéntes segítők munkavégzése is jelentős értéket képvisel, az Alapítvány humánerőforrás szükségleteire szánt kiadásokat csökkenti. A tehetségazonosításhoz és - fejlesztéshez szükséges szellemi tőkét, együttműködő szakmai partnerek bevonásával teremtheti meg. A szakmai partnerek által biztosított tudástár, az Alapítvány szellemi tőkéjét gyarapítja. A non-profit gazdasági környezet elemzése Statisztika: A non-profit szektorban az oktatás, szervezetszám tekintetében a 2., az összbevétel tekintetében a 3. helyen áll. Non-profit szervezetek bevételeinek megoszlása források szerint: Állami támogatás /vagy Önkormányzati Magántámogatás /pénzbeli, 1 %, vagy természetbeli Az alaptevékenység bevétele Egyéb bevétel / önkéntes munka értéke, szakmai együttműködés Gazdálkodási bevétel Forrás: KSH 2009/192. 4

5 A Messzehangzó Tehetségek Alapítvány az említett paramétereket figyelembe véve hozta meg döntését, a célcsoportra, az elérni kívánt célra, a tehetségsegítési területre, a regionális lefedettségre, a fenntartható működésre és a célok megvalósításához szükséges feladatokra vonatkozóan. Mottó: Haszon nélkül tenni a másikért, hogy jobbítsam az életét. II. A MESSZEHANGZÓ TEHETSÉGEK TEHETSÉGGONDOZÓ PROGRAM CÉLJÁNAK MEGHATÁROZÁSA A Messzehangzó Tehetségek Alapítvány 2008 februárjában magánkezdeményezésre jött létre. CÉLKITŰZÉSE: A szociálisan halmozottan hátrányos helyzetű, 3-5. osztályos általános iskolás, sportban, vagy komplex művészetekben tehetségmagot mutató gyermekeket felismerje, felkarolja, tehetségük kibontakozásában térítésmentesen segítse. CÉLJA: A Messzehangzó Tehetségek Alapítvány célja a szocio-kulturálisan hátrányos helyzetű gyermekek felzárkóztatása, tehetséggondozó táborok és más tehetségfejlesztő programok szervezése útján, önkéntesek bevonásával. Az Alapítvány évente két tehetséggondozó tábort, mentori tevékenységgel támogatott Ösztöndíjrendszert, és egyéb, év közben végzett tehetséggondozó programot biztosít a szocio-kulturálisan hátrányos gyermekek részére. A hátrányos helyzetű gyermekek kiválasztása iskolai szűrés keretében, tesztekkel és más pszichológiai-pedagógiai eszközökkel történik. KÜLDETÉSE: A Messzehangzó Tehetségek Alapítvány küldetése a hosszú távú esélyteremtés a rászorult tehetségígéretek számára. Speciális, az Alapítvány által kidolgozott, iskolán kívüli, komplex tehetséggondozó program segítségével kivitelezett gazdagító program, amely a modern tehetséggondozás módszertanát innovatív módon alkalmazza. 5

6 Hosszú távú tehetséggondozást valósít meg az Ösztöndíjrendszerhez kapcsolódó mentori tevékenységgel, és a periodikus, évközi tehetséggondozó programokkal, amelyek a Tehetség Akadémia keretein belül valósulnak meg. ÉRTÉKRENDJE: A Messzehangzó Tehetségek Alapítvány értékrendje kifejezi a szervezet központi értékét. Alapértékek: hosszú távú biztonság, segítő akarat, minőség, innováció, átláthatóság, nyitottság, tolerancia. Alapítványunk 2008 decembere óta regisztrált Kistérségi Tehetségpont, amely tagja a Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetségéhez tartozó Magyar Géniusz Programnak. Kistérségi Tehetségpont: kisebb, vagy nagyobb térségi területen végzi és segíti, koordinálja a tehetségazonosítást, - gondozást és tanácsadást, hálózatépítést szeptemberében megtörtént az Alapítvány akkreditációja. LEFEDETTSÉG: Az Alapító Okiratban országos lefedettséget jelöltünk meg, azonban az eddigi tapasztalataink azt mutatják, hogy Budapesten és annak vonzáskörzetében tömegesen élnek halmozottan szociálisan hátrányos helyzetben lévő családok, amelyekben felfedezésre vár sok-sok szintén tehetséges gyermek. A meghatározott célok eléréséhez, és a kitűzött feladatok teljesítéséhez szükséges személyi, tárgyi és anyagi feltételek megteremtéséhez hosszútávon fenntartható stratégiai, és marketing terv szükséges. MÓDSZERTAN: A paradigmaváltás az oktatásban és ezen belül a tehetséggondozásban egyre égetőbb. Alapítványunk önálló módszertani szervezetként működik, ezáltal rendelkezik mindazzal a rugalmassággal és átjárhatósággal, amely a modern kor tehetséggondozásával szemben igényként felmerül. Nem kötnek minket a MNT előírásai és az iskolán kívüli tehetséggondozó program is sokkal nagyobb lehetőségeket biztosít az új utak felfedezésére, kialakítására, megvalósítására. Természetesen a tehetséggondozói tevékenység tervezett, jól szervezett és a fenntarthatóságot biztosító folyamat kell, hogy legyen. Ez nem megy egyik napról a másikra. A fő szempont, hogy a célcsoportot és a célkitűzéseket szem előtt tartva haladjunk egy még hatékonyabb, tehetségazonosító és fejlesztő módszereket alkalmazó program felé. A célcsoport jellemzői Tehetséggondozó nyári tábor program- kisiskolás, 9-12 éves, Ösztöndíj program a gyermek 14 éves koráig Szociálisan halmozottan hátrányos helyzetű Tehetségmag a sport, vagy/és a művészetek területén 6

7 Az egyik legsúlyosabb problémákkal küzdő réteg a szociális körülményei miatt nehezített élethelyzetben lévő tehetség. Kilóg a társadalom minden átlagos szegmenséből, így társadalmi felelősség, hogy hagyjuk-e őket elkallódni, vagy segítünk megtalálni önmagukat, ezen belül a céljaikat, feladataikat. Tehetséggondozói munkánkban ebből adódóan elsődleges szempontnak tartjuk a személyiség megerősítését, a szeretetteljes légkör kialakítását, amelyek mellett a gyermek egyéni igényeihez, érdeklődéséhez, fejlettségéhez mérten a speciális képességeinek a fejlesztését is el kell végezni. A Tehetséggondozó program elemei Csoportos o Tehetséggondozó, nyári, sport tábor o Tehetséggondozó, nyári, komplex művészeti tábor o Év közben szervezett, tehetségfejlesztő foglalkozások Egyéni o Vándor Sport Ösztöndíj o Vándor Művészeti Ösztöndíj o Útravaló Sport Ösztöndíj o Útravaló Művészeti Ösztöndíj Az iskolán kívüli tehetséggondozás egyik hatékony eszközének a nyári táboroztatást tartjuk, a sport (bármely sportág területéről) és a komplex művészeti (tánc, zene, ének, képzőművészet, próza, színjátszás) tehetséggondozó táborainkban. Az új kor, új kihívásokkal áll az oktatás elé is. A mai gyermekekben idegrendszeri változások mentek végbe, ezáltal a hagyományos tanítási módszerek és az ehhez kapcsolódó tanári szerepek egyre nehezebben befogadhatóak számukra. Nagyon fontos a pedagógusi aspektus változtatása ahhoz, hogy a gyermekek ne kényszernek érzékeljék a tanítás és a tanulás folyamatát. Tantárgytól független, tehetségfejlesztő programoknak kívánunk tág teret adni, amelyekben a projectszerű és a project módszert alkalmazzuk. Táboraink 5 napjának programjában elsősorban a csoportos tehetséggondozás valósul meg, amelyek során sokféleképpen, sokoldalú megismerésre és a tapasztalatszerzésre biztosítunk lehetőségeket a gyermekek számára. Kisiskolás korban a gyermekek tele vannak a világra való rácsodálkozással, nyitottsággal, így a motiváltság is könnyebben kialakítható. A motivációt, az igazi, belülről jövő érdeklődést szeretnénk felkelteni, a sokszínű, a gyermekeket is a feladat teljes végrehajtásába bevonó folyamatban. A negyedévenkénti, majd később gyakoribb, kiscsoportos, évközi tehetségműhelyekben szintén csoportos tehetséggondozásban kívánjuk részesíteni a látókörünkbe került tehetséges kisiskolásokat. 7

8 Tehetséggondozó programunk szerves részét képezi, a Messzehangzó Tehetségek Alapítvány Vándor Ösztöndíja. A csoportos tehetséggondozáson már megmutatkozó tehetségígéretek számára nyújt egyéni tehetségfejlesztési lehetőséget. Az Útravaló Ösztöndíj programunk segít a tehetség orientációban. Az Alapítvány, a Messzehangzó Tehetség Akadémia létrehozása által kívánja egységbe foglalni a teljes tehetséggondozó programját, amely program érinti az általános iskola alsó tagozatától, nyolcadik osztályig a gondozottakat. A tehetség kibontakozását mélyen befolyásoló, szűkebb környezet fejlesztésének, informálásának érdekében is jelentős lépéseket kíván tenni az Alapítvány, a családok, pedagógusok, önkéntesek képzésével és a családi napok szervezésével. HÁLÓZATÉPÍTÉS 1. Ahogy a tehetség, úgy a tehetséggondozó sem lehet igazán hatékony, ha elszigetelten végzi a munkáját. Alapvető célja kell, hogy legyen a tehetséggondozóknak, hogy együttműködő partnereket találjanak, akikkel a tevékenységüket hatékonyabban, magasabb minőségben végezhetik. 2. A hálózatépítés nagy előnye a tapasztalatok átadása, cseréje, a közös együttműködés megteremtésének a lehetősége és az együttműködés kivitelezése. A tapasztalatok leszűrése, értékelése egy új, jobb minőség megteremtésének az esélye. A hosszú távú, szakmai alapokra helyezett tehetséggondozást az egyetemekkel együttműködve kívánjuk működtetni. A tudományos, kutató, értékelő munkához szükséges muníció biztosítását az Alapítvány a kétoldalú együttműködés segítségével teszi lehetővé. Konzultálunk a hasonló területen működő alapítványok munkatársaival, vezetőivel a tapasztalatok átadása és a kölcsönös segítségnyújtás céljából. 3. A hálózatépítés elengedhetetlen a civil, non-profit szervezetek számára, hiszen többnyire nem rendelkeznek elegendő önálló forrással. Alapítványunk az egyik legnagyobb költséget jelentő munkaerőigényt önkéntesek foglalkoztatásával oldja meg és így jelentős anyagi megtakarításhoz jut, ugyanakkor sokoldalú, motivált, képzett csapattal tud dolgozni. KÉPZÉS: Annak a szervezetnek és munkatársainak, aki tehetségekkel foglalkozik, folyamatosan frissíteni kell a tudását, hiszen a tehetség felismerése és fejlesztése széleskörű és korszerű tudást, tapasztalatot feltételez. 8

9 Ebben a szellemben vettek, és vesznek részt Alapítványunk munkatársai Az ÖKA- TÁMOP pályázata által meghirdetett 30 órás, akkreditált önkéntes menedzsmentképzésen, amelynek tapasztalatát az Alapítvány már a 2010-es önkéntes menedzsment programjába beépítette. A Géniusz Integrált Tehetségsegítő által szervezett órás akkreditált, TÁMOP képzéseken, amelyek a tehetséggondozás aktuális, korszerű kérdéseivel foglalkoztak és foglalkoznak. A tehetséggondozás módszertani kérdései mellett, a tehetséggondozás statisztikai alapjainak témájával is foglalkozunk. Az ELTE Tehetségfejlesztő szakértő 2 éves képzésén. Az új ismereteket felhasználva alakítjuk, fejlesztjük folyamatosan az Alapítvány stratégiai, marketing és tehetséggondozói koncepcióját. III. A MESSZEHANGZÓ TEHETSÉGEK ALAPÍTVÁNY TEVÉKENYSÉGI KÖRÉBE TARTOZÓ TEHETSÉGSEGÍTÉSI TERÜLETEK 1. Tehetségazonosítás 2. Tehetséggondozás 3. Tehetség tanácsadás 4. Együttműködés, hálózatépítés 5. Tehetségkutatás 6. Rendezvényszervezés A tehetségek felismerése, segítése felelősségteljes feladat. Sok olyan rászorult, tehetséges gyermek él, akinek a legkörültekintőbb vizsgálatok során sem fedezhetjük fel azonnal a tehetségmagját. Ők mégsem zárhatók ki a potenciális tehetségígéretek köréből, hiszen lehet, hogy az adott körülményeik miatt minősülnek megbúvó tehetségnek. 1. A Messzehangzó tehetségek tehetségazonosító módszere A tehetségazonosítás az első, kezdeti lépés ahhoz, hogy körvonalazni tudjuk kivel, milyen módon és intenzitással végezzük a tehetséggondozást, milyen fejlesztő pedagógusok bevonása szükséges a tevékenységhez. Végcélunk, hogy a tehetségesnek talált nebulót hatékonyan, komplex módon fejlesszük. META tehetségazonosítás tehetségterületei 1. testi-kinesztetikus 2. térbeli-vizuális 3. zenei Az első lépésünk minősége meghatározza, befolyásolja a rákövetkezőket. A tehetségazonosításnál első számú feladatunk, hogy konkrétan meghatározzuk, kit tartunk egyáltalán tehetségnek?! A tehetség nem csak képesség, hanem egy sajátos attitűd, egy világhoz való hozzáállás. Nem igaz az a megállapítás, hogy mindenki tehetséges. A tehetség ritkaság, ez az alapja. 9

10 Mindenkinek lehetnek jó képességei, a tehetséghez azonban valami plusz is kell, ami a személyiségből árad. A tehetséges ember sokoldalúan közelíti meg a világot, amely kreativitás nélkül nem működik. A kutatások alapján, 1o éves korig csak tehetség ígéretről beszélhetünk, a tehetség tárgyiasult, kibontakozott megjelenési formája ez után a kor után jelentkezhet. Azt is a korábbi kutatási eredményekből tudjuk, hogy a legkorábban megnyilvánuló tehetségfajták a mozgásbeli, zenei és matematikai képességek, amelyek már akár óvodás korban megmutatkozhatnak. Az Alapítvány a sport és komplex művészetek speciális képességterületeken megmutatkozó tehetségmagot mutató gyermekek kiválasztásával foglalkozik. Az általunk vizsgált és támogatott célcsoportba tartozó gyermekek 9-12 évesek és az általános iskola alsó tagozatába járnak. A tehetséggondozó programba bekerülés alapkritériuma a tehetségígéreten kívül a szociálisan hátrányos helyzet megléte. Fontos a módszerek meghatározásánál az a szempont is, hogy nem minden tehetséges gyermek tehetségét fedik le az iskolai tantárgyak. Nem minden tehetség képes az iskolai elvárásoknak eleget tenni. A mai magyarországi iskolai oktatásban főleg a bal agyfélteke használatát kérik számon. A szocio-kulturálisan hátrányos helyzetben élő gyermekeknél a bal agyféltekés gondolkodási módok nem alakulnak ki magas fokon. Ők alapvetően a jobb agyfélteke használatára szocializálódtak. Számolnunk kell a rejtőzködő tehetséggel, illetve az alulteljesítő tehetségekkel is. A feladat összetett volta miatt gyakorlati megvalósításként a vizsgálati módszerek komplex alkalmazását választottuk. 10

11 2. A Messzehangzó Tehetségek tehetséggondozó programról A tehetséges gyermeknek mást és másképpen kell tanítani, kreativitásuk, személyiségük egészének fejlesztését célozva Herskovits Mária A Messzehangzó Tehetségek Alapítvány tehetséggondozó programját a komplexitás jellemzi, amely elsősorban a személyiség fejlesztésére irányul és emellett valósítja meg a speciális képességek (zenei, vizuális-téri, testi-mozgásos) fejlesztő programját. A META tehetséggondozó programjának elsődleges célcsoportja a 9-12 éves kisiskolás gyermek. Erre a korszakra a nagyfokú szenzitivitás jellemző a zenei, és a mozgásbeli képesség területén. A komplex tehetségfejlesztő programnak rendelkeznie kell a legfontosabb összetevőkkel, amelyek kiterjednek a személyiség fejlesztésére, az önértékelés erősítésére, a részképességek területén az általános képességek fejlesztésére a speciális képességek felismerésére és fejlesztésére. Az előzőek mellett fontos a kreativitás fejlesztése, hiszen e nélkül nincs igazán önálló, alkotó tevékenység. A motiváltság segít áthidalni a sok gyakorlást, kitartást igénylő tehetség kibontakoztató folyamatot. A tehetségfejlesztő programok kialakításánál fontos figyelembe venni a tehetséges gyerek erős oldalának, azaz a speciális képességének a fejlesztését a gyenge oldal fejlesztését, amely sokszor jelenti az alacsony önértékelést, a biztonságérzet hiányát. a megfelelő légkör biztosítását, amelyben a gyermek felszabadultan tud tevékenykedni továbbá, gondoskodni kell a pihenés a feltöltődés szükségletének kielégítéséről is. A Messzehangzó Tehetségek Alapítvány az iskolán kívüli tehetségfejlesztés területén kíván hatékonyan foglalkozni a rászoruló tehetségekkel. 11

12 A Messzehangzó Tehetségek tehetséggondozó program alkalmazott szervezeti formái a. Táboroztatás b. Ösztöndíjrendszer c. Mentor program d. Évközi tehetséggondozó program A kisiskolás tehetségfejlesztésre elsősorban nem a hagyományos tehetségfejlesztő módszerek az irányadók, hiszen ebben az időszakban még csak tehetségígéretről beszélhetünk. Nagyon fontos azonban, éppen ebben a korban, hogy a nyiladozó tehetség milyen fogadtatásra talál. Ismerjük a környezet tehetségre gyakorolt hatását. A támogató családi háttér szinte csodákra serkenti a befogadót, az ezzel ellentétes szülői hozzáállás elsorvaszthatja a kezdeményezéseket. Sajnos nem igaz, az az állítás, hogy a tehetség majd utat tör magának. Sokszor a személyiség törik bele és tör a könnyebb út, a kisebb ellenállás felé. Mert a tehetségnek nem egyszerű a kibontakozás felé vezető útja, hiszen energia befektetést, időráfordítást, a siker és a kudarc, váltakozó érzésének a feldolgozását, a környezet vegyes fogadtatását, számtalan nehézséget jelenthet. Edzett, erős, stabil személyiség nélkül aligha elviselhetők ezek a terhek. Mindnyájan átéltük már azt az érzést, hogy ha éhesek vagyunk, vagy nagyon félünk valamitől, azaz nem érezzük biztonságban az életünket, akkor amíg ez az élethelyzet fennáll nemigen tudunk másra koncentrálni. Maslow tökéletesen megjelenítette piramisával az ember szükségleteit. Ezért Alapítványunk tehetségfejlesztő programja nem is épülhet másra, mint elsősorban a személyiség megerősítésére, stabilizálására. Ehhez pedig főleg kisgyermekkorban nem igazán kellenek nagy csodák, csupán biztonság, odafigyelés, törődés és szeretet. A magát biztonságban, szeretetteljes közegben érző gyermek tud eljutni arra a fokra, hogy a benne rejlő lehetőségeket, ha erre módot kap, kibontakoztathassa. Az Alapítvány célcsoportjába tartozó gyermekek mindnyájan nagyon nehéz anyagi problémákkal küzdő közegből érkeznek, amelyet még tetéz a szülők alacsony iskolázottsága, a munkanélküliség, a sokszor 3-4 főt meghaladó nagycsaládos státus és az egyedülálló szülők jelentős százaléka. A létbizonytalanság, a sokfelé megoszló figyelem és a sokszor ezzel párosuló szeretet hiány nem kedvez a tehetségcsíráknak. Mindezek indokolttá teszik, hogy Tehetséggondozó Táborainkban nagy létszámú segítővel dolgozzunk, annak érdekében, hogy biztosítani tudjuk az egyéni bánásmódot, a személyes facilitálást. Munkatársaink jelentős része önkéntes segítő, akiket gondos kiválasztási folyamat után képzésen és csapatépítő tréningen készítünk fel az előttük álló feladatokra, kihívásokra. 12

13 Alapítványunk folyamatos szakmai kapcsolatot tart fenn a Károli Gáspár Református Egyetem Pszichológiai Intézetével, és a GYIK műhellyel, mely szervezetekkel együttműködve végezzük az önkéntes toborzást, a gyermek és az önkéntes kiválasztás metodikájának kialakítását, fejlesztését. a. Táboroztatás A Messzehangzó Tehetségek Alapítvány megalakulása óta nyitott a tehetséggondozás modern, hatékony módszereinek az alkalmazására. Ez idáig döntően a projektszerű módszert alkalmaztuk táboraink során ben a tehetségfejlesztő módszereket kiegészítettük a projekt módszer széleskörű alkalmazásával, amelyben lehetőséget biztosítunk a kreativitás fejlesztésére, az önálló, konstruktív gondolkodás, a kommunikáció és a szocializáció fejlődésére, az ismeretek sokoldalú megismerésére, tapasztalatszerzésre az egyéni és csoportos feladatokon keresztül. Szintén új elemként jelent meg a stratégiai játékok terén, hogy nem csak résztvevői, hanem gyakorlati megalkotói is lehetnek a gyermekek ezeknek a speciális játékoknak. Eddigi tábori projektjeink a Messzehangzó Tábor Olimpia és a Honfoglalás program volt. A 2010-es táborok vezérmotívuma a Kutatók a honfoglalók nyomában témakör volt, amely témaválasztás lehetővé tette a múlt gyökereihez való visszanyúlást és a jelenkorban, a XXI. században élő ember számára, ezen gyökerek átörökítését és újszerű felhasználását. Nem titkolt célunk a változatos probléma feldolgozási módok és az interdiszciplináris megközelítési mód alkalmazása, amely segít átlépni a tantárgyközpontúság határait annak érdekében, hogy az új kor kihívásaira felkészítsük a nebulókat. Feladatunknak érezzük, hogy az iskolán kívüli tehetségfejlesztő programjainkban teremtsünk lehetőséget az új tanulásszervezési formák az új módszerek és eszközök alkalmazására a változóban lévő pedagógus szerep és feladatkör gyakorlati alkalmazására. 13

14 b. Ösztöndíjrendszer Fontos eleme a tehetséggondozó programunknak a Messzehangzó Tehetségek Alapítvány Vándor Ösztöndíja, amelyet 2008 ban osztottunk ki először. A Messzehangzó Tehetségek Alapítvány Vándor Ösztöndíj létrehozásának célja, hogy a szociálisan hátrányos helyzetben élő, iskoláskorú tehetségeket felismerje, felkarolja és pozitív életpályán elindítva fejlessze a bennük rejlő talentumot. A díjazott kiválasztásának meghatározása és a Díj elnyerésének módja: A díjazott a Messzehangzó Tehetségek Alapítvány szervezésében létrejött sport és művészeti tehetséggondozó tematikus táboraiban résztvevő iskolás, tehetséges, s egyben szociálisan rászorult gyermekek közül kerül kiválasztásra. Minden évben, minden turnusból legalább egy gyermek nyeri el a díjat. Metodika A díjazott gyermek kiválasztásánál figyelembe kell venni az alábbiakat Első forduló A Jelentkezési lapon és az Adatlapon szereplő adatok összehasonlítása, amelyek tartalmazzák a gyermek szociálisan hátrányos helyzetének összetevőit. Sport területén mutatott tehetség esetén a vele szemben támasztott kritériumokat. Művészet területén mutatott tehetség esetében a vele szemben támasztott kritériumokat. 1. Az írásos és rajzos gyermek kérdőív eredményeinek figyelembe vétele (tehetség, személyiség, terheltség). 2. Az önkéntes írásos vélemények értékelése a tábori tapasztalatok alapján. Minden, a gyermekekkel szorosan kapcsolatban levő önkéntes, írásos véleményt készít a hozzá tartozó gyermekekről a megadott szempontok alapján. Az előre elkészített kérdőívet gyermekenként külön kell kitölteni. A fent meghatározott szempontok figyelembevételével kerül kiválasztásra az első körben az a táboronként 3-3 kisgyermek, akik a legmagasabb pontszámot érték el a társaik között. A jelöltek megfelelnek a szociálisan hátrányos helyzet kritériumainak, illetve ők, akik leginkább hordozzák a tehetség mutatóit. 14

15 Második forduló Ebben a fordulóban már csak az a 3-3 gyermek vesz részt, akik az első fordulóból a legjobb értékekkel kerültek ki. A minél teljesebb körű döntéshozatalhoz az Alapítvány figyelembe veszi az osztályfőnökök és a szakkörvezetők, sportkörvezetők és /vagy testnevelő tanárok szakvéleményét, a szociális helyzet és a tehetség tárgyában. A kiválasztás során célunk a gyermek családi környezetének közelebbi megismerése, valamint a sport ösztöndíjas esetén speciális tehetségszűrő vizsgálat elvégzése. 1. Az osztályfőnökök, a szakkörvezetők, és a sportkörvezetők írásos véleménye a gyermekről. 2. A családlátogatás tapasztalatai. Az Alapítvány a családlátogatás során a gyermek szociális helyzetéről felmérést végez. A 3-3 kiválasztott kisgyermek családját felkeresve tapasztalatot szerzünk arról, hogyan ítélik meg a szülők a saját anyagi helyzetüket, a gyermek tehetségét. Miben és mennyit tudtak eddig saját erőből tenni a gyermek tehetségének kibontakoztatásáért. Fontosnak tartják-e azt, hogy fejlesszék és lehetőségekhez juttassák gyermeküket. A családlátogatás során a család, tájékoztatást kap az ösztöndíjjal járó lehetőségekről és a tehetséggondozás lehetséges útjairól. 3.Tehetségmérés Sport tehetségmérés: Egzakt felmérés készítése arról, hogy a gyermek a sport mely területén és milyen mértékben mutat a korosztályához képest kiemelkedő teljesítményt. Módszer: Hungarofit (fizikai állapotfelmérő teszt) 15

16 Művészeti tehetségmérés: A kiértékeléshez az Alapítvány figyelembe veszi a gyermek személyiségértékelési teszten mutatott írásos és rajzos anyagait, valamint a tábor alatt készített rajzpályázati munkákat, alkotásokat. Az Ösztöndíj Bizottság a második forduló tapasztalatait összegezve hozza meg a döntését a díjazandó gyermekről. A Vándor Ösztöndíj 1. Pénzdíj Összege maximum Ft. Az összeg célzottan, a díjazott gyermek tehetségének kibontakoztatásához szükséges legoptimálisabb módon kerül felhasználásra. Minden esetben tárgyi felhasználásra vagy szolgáltatás céljára fordítandó Felhasználás lehetséges területei: edzőtábor, sportklub, szakkör, egyéb művészeti kör havi díja, fellépő ruha, sportszer, mez, stb.a díj összegének módosítása a Kuratórium hatókörébe tartozik. A díj felhasználásának időtartama a mindenkori tanév 10 hónapos időtartama. Keresztfélévtől kezdve (februártóljúniusig, szeptembertől-januárig). 2. Mentor biztosítása A Messzehangzó Tehetségek Alapítvány vállalja, hogy minden turnusból az Ösztöndíjat elnyerő kisgyermek számára, minimum egy év időtartamra mentort választ. Gondoskodik az Alapítvány a mentor személyéről, meghatározza az együttműködés paramétereit, biztosítja, hogy a családdal szoros legyen az együttműködés, amely a mentor és a kisgyermek gyümölcsöző munkájához elengedhetetlen. 3. META táborban ismételt részvételi lehetőség Az Ösztöndíj jelölésben résztvevő 3-3 kisgyermek automatikusan részvételt nyer a következő év tematikus táborába. Az Alapítvánnyal való együttműködésről, tapasztalataikról kérdőíven várjuk válaszukat a tábor végeztével. Az Útravaló program Az Ösztöndíj Bizottság megalapozott esetben javaslatot tehet figyelembe véve az Alapítvány mindenkori likviditási helyzetét- a Kuratórium felé az éves időtartamú vándor Ösztöndíj maximum 5 évig való meghosszabbítására. Így az Ösztöndíjas az Általános iskola befejezéséig kaphat támogatást az Alapítványtól, hogy tehetségét töretlenül fejleszthesse. Ez alatt az idő alatt az alap Ösztöndíjhoz kapcsolódó lehetőségek közül megkapja minden évben a Ft pénzdíjat változatlan felhasználási kritériumok mellett és a folyamatos mentori segítséget. Az Útravaló program figyelembe veszi, és mentorváltással segíti, ha a díjazott tehetsége esetleg más mentori segítségét kíván az évek során. 16

17 Értékelés A vándor Ösztöndíj felhasználásáról évente összegzést kell készíteni a tapasztalatokkal kapcsolatban a Kuratórium számára és ismertetni a Kuratóriumi ülésen. c. Mentor program Az Alapítvány segít megtalálni a legmegfelelőbb tehetséggondozó műhelyt és mentori támogatást is nyújt az ösztöndíjasnak. A mentori segítségnyújtással kiegészített tehetséggondozó programunk nemcsak a speciális képességek, hanem a személyiség komplex fejlesztésére is kiterjed. A mentor szerepe, jelentősége: A kisiskolás korban megjelenő tehetség nagyon szerencsés, ha nyitott, segítő családban és szeretettel, fejlesztő tudással, odaforduló pedagógusokkal körülvéve élhet, fejlődhet. Az a gyermek, akinek ez az optimális lehetőség nem adatik meg, rendkívül nehéz helyzetbe kerül. Ezeknek a nehézségeknek a feloldásán az ösztöndíj programba való mentor rendszer beépítésével kíván a META segíteni. A kisiskolás korú gyermekek tehetséggondozása az egyik legbonyolultabb feladat, sok összetevője miatt. A gyermek csak a szülők jóváhagyásával, felügyeletével vehet rész a fejlesztő programokon. Így nagyon fontos a család megnyerése, együttműködése. Vigyázni kell a személyiség érzékeny megközelítésével. A túlzott elvárások, leterheltség, nem mindig jótékonyan hat a fejlődő én tudatra A mentor feladata, jelentősége felértékelődik ebben az életszakaszban. Mentorral szemben támasztott elvárások: Személyisége érett, kiegyensúlyozott legyen. Legyen türelmes, nyitott, gyermekszerető. Az adott területen legyen rendkívüli (pl. ének). Legyen elkötelezett, ne hagyja félúton abba a vállalt és rábízott feladatot. Rendelkezzen pedagógus képzettséggel, tapasztalattal. Legyen jártas a tehetséggondozásban, annak módszertanában. Legyen együttműködő a családdal, a gyermekkel az iskolai pedagógusokkal és az Alapítvánnyal. A mentor jogai és kötelességei: A gyermek és családja ismeretében joga van eldönteni, hogy a felkérésnek eleget tesz - e, vállalja - e a mentori feladatokat, minimum egy éven keresztül. A vállalt feladatoknak, egy év időtartam alatt teljes körűen eleget kell tennie. A mentor az Alapítvány felé havi rendszerességgel beszámolót készít. 17

18 Bármilyen rendkívüli esetben, ha probléma merül fel, az Alapítvánnyal azonnal konzultál. A mentor az Alapítvánnyal konzultál a kapcsolattartás módjáról, idejéről, mennyiségéről. Az Alapítványnak joga van a tehetséggondozás időtartama alatt, a család együttműködésének teljes hiányából adódóan, vagy a gyermek teljes érdektelenséget tanúsító magatartásából adódó passzivitása miatt, vagy a mentor elutasító, nem együttműködő hozzáállása miatt a mentori feladatok elvégzését felfüggeszteni. Ezt minden esetben csak a többszöri, bizonyított együttműködés megtagadása előzheti meg, amelyről az Alapítványt folyamatosan tájékoztatni kell. A probléma megoldásába az Alapítványt be kell vonni. A mentor a vállalásról háromoldalú megállapodást ír alá, a családdal és az Alapítvánnyal. A vállalás tartalma: (komplex feladat) A gyermek és a tehetsége paraméterének feltérképezése. Erősségek és a gyengeségek fejlesztése, emelése, finomítása. A tehetség speciális segítése (szakköri munka, stb.). Lehetőségekhez juttatásamegmérettetés. A személyiség párhuzamos fejlesztése, erősítése (szocializáció) Minimum havi egyszeri rendszerességgel fejlesztés, személyes találkozó keretein belül. Munkanapló készítése a gyermekről. Honnan-hova haladt az egy év alatt. Erősített, gyengített tulajdonságok. Javaslatok a további tehetséggondozásra. A mentor természetesen, ezt a tevékenységet szorosan együttműködve végezi az Alapítvánnyal, a szülőkkel, és a pedagógusokkal. d. Évközi tehetséggondozó program A tehetséggondozói munkát csak elkezdeni lehet, befejezni sohasem. A táborokban elkezdett személyiségépítő és készségfejlesztő folyamatot az év közben tartott Tehetségnapon, Családi napon és a periodikus programokon kívánjuk tovább folytatni. A programok résztvevői a táborunkban már járt gyermekek és családjaik köréből kerülnek ki. A programtartók köre a felkészített és felkészült önkénteseinkből áll. A programok speciális képességek szerint tagozódnak, azaz a sport és a művészeti beállítottságú gyermekek számára eltérő tehetséggondozó programokat állítunk össze. A programok összetétele döntő mértékben a project módszer, a stratégiai játék, és a drámajáték alapjaira épül. A sport esetében a foglalkozások kiegészülnek egyéni és csoportos verseny feladatokkal. 18

19 A komplex művészeti csoportban speciális műhelyekben alkothatnak a gyermekek. Adatbázisunkba regisztráljuk az egyes gyermekek, illetve a családok aktivitását, és a különböző programokon történő aktív jelenlétét. 1. Tehetség tanácsadás A szülők közül egyre többekben merül fel az igény azzal kapcsolatban, hogy gyermekük tehetségfejlesztésének lehetőségeiről minél szélesebb információval rendelkezzenek. A tanácsadás témaköre: Tehetséggondozás Tehetség tanácsadás elsődleges célcsoportja Ösztöndíjra jelöltek Ösztöndíjasok Tehetség tanácsadás helyszíne Alapítványi iroda Családlátogatás Felmerülő kérdések Miben tehetséges a gyermek? Ha sikereket ér el valamilyen speciális területen, vajon jó helyen van-e, elegendő minőségű, mennyiségű-e a fejlesztés? Valamiben tehetséget mutat, mégsem arra a területre jár fejlesztésre, hanem amit az iskolai lehetőség kínál. Mi a megoldás? Ingyenes-fizetős külön foglalkozások. Meddig bírja a szülő az anyagi terheket? Az iskola nem jó, a sportkör viszont csak ott működik jól, mit tegyenek? Számtalan ideig lehetne sorolni még a különböző típusú kérdéseket. Ahány család annyi újabb és újabb megoldásra váró helyzet. A személyes tanácsadások alkalmával láthatjuk, hogy nincs egyedül üdvözítő megoldás, a lehetőségek sokszor meghatározzák a választandó, vagy választható utat. Módszer, folyamat 1. Az ösztöndíjra jelölt gyermekeket meglátogatjuk családi környezetükben, ahol környezettanulmányt végzünk. A szülőknek tehetség tanácsadást adunk, amely egyénre szabott. 2. Az Alapítvány a tehetség tanácsadást ki tudja egészíteni anyagi és mentori segítséggel, amelyet az Ösztöndíj rendszerbe épített bele. 3. Felkutat speciális képességeket fejlesztő műhelyeket, amelyekbe javasolja az adott tehetséges gyermek, további tehetséggondozásának a folytatását. 4. A családi támogatás teljes hiányának megtapasztalásánál az iskolai osztályfőnökkel egyeztetve alakít ki fejlesztési stratégiát. 19

20 Tapasztalataink szerint a szülők igénylik a gyermek fejlesztésével kapcsolatos konzultációkat. Minden, az Ösztöndíjra jelölt gyermek családjával eseti, személyes tehetség tanácsadás történik. Dátum és esetszám: 2008-ban 3 fő, 2009-ben 8 fő, 2010-ben 11 fő, összesen 22 fő gyermek és családja. A Messzehangzó Tehetségek Ösztöndíjat elnyert gyermekek szüleivel rendszeres konzultáció zajlik. Dátum és esetszám: 2009-ig 4 fő, 2010-től 8fő Tehetségfejlesztés a szülő pozitív, érdeklődő, motivált hozzáállása nélkül nagyon nehéz. Az Alapítvány a jövőben ezt a tevékenységi körét is szeretné szélesíteni és mélyíteni a hatékonyabb tehetséggondozói munka érdekében. 5. Együttműködés, hálózatépítés- Tehetségazonosításra,- gondozásra, tanácsadásra vonatkozó együttműködések A hálózatépítés ma divatos és követendő feladatként ivódott be a köztudatba. Sokszor azonban félelmet kelt az emberekben, hogy miért és hogyan kell csinálni. A módszer nem új keletű, őseink is ezt alkalmazták, csak más szervezeti szinten, hiszen amit én nem tudok megcsinálni, kitalálni, megkérem a másikat, hogy segítsen ebben és együtt megoldjuk a problémát, amely mindkettőnk számára hasznot jelent a tudás, a gyakorlat, és az értékteremtés területén. A tehetséggondozással foglakozó szervezetnek nemcsak a gyermekeknek kell megtalálnia a számukra legmegfelelőbb fejlesztési formát, hanem önmaga számára is partneri kapcsolatokat kell kiépíteni. Elszigetelten csak részmegoldások születhetnek. Nagyon szerencsés, hogy az intézmények és a civil szerveztek sokfélék és sokféleképpen végzik a tehetséggondozás tevékenységét. Mégis a legmegfelelőbbet, a leghatékonyabb együttműködő partnereket kell megtalálni. Azt gondolnánk, ilyen csak a mesében létezik, szerencsére az élet is tartogat ilyen meglepetéseket a civil szervezetek számára is. 20

Mentler Mariann MTT Nyugat-dunántúli szekció vezetője

Mentler Mariann MTT Nyugat-dunántúli szekció vezetője Mentler Mariann MTT Nyugat-dunántúli szekció vezetője 1980-as évek: a tömegoktatás következménye a tehetségvédelem újraéledése (nemzetközi, hazai) Megalakul a Tehetség Világtanács (1975), majd az Európai

Részletesebben

A vezető szerepe és feladatai a tehetséggondozásban

A vezető szerepe és feladatai a tehetséggondozásban A vezető szerepe és feladatai a tehetséggondozásban Közoktatásvezetők V. Országos Konferenciája Pécs, 2010. szeptember 23. Dr. Balogh László Magyar Tehetséggondozó Társaság elnöke l_balogh@tigris.unideb.hu

Részletesebben

Azonosító, cím Szakmai tartalom Keret, támogatott pályázatok száma, intenzitás Benyújtási határidő

Azonosító, cím Szakmai tartalom Keret, támogatott pályázatok száma, intenzitás Benyújtási határidő Azonosító, cím Szakmai tartalom Keret, támogatott pályázatok száma, intenzitás Benyújtási határidő A tehetségsegítő programokban korábban vagy jelenleg részt vevő tehetséges fiatalok kortárs tehetségsegítővé

Részletesebben

Múlt, jelen, jövő. A múltban már ott a jelen és csírázik a jövő. A jelenben még él a múlt és belép a jövő. A jövő gyökere a múltból, jelenből szívja életét. Mácz István Kora gyermekkori tehetséggondozás

Részletesebben

A Nemzeti Tehetség Program, a Nemzeti Tehetség Alap és pályázataik

A Nemzeti Tehetség Program, a Nemzeti Tehetség Alap és pályázataik A Nemzeti Tehetség Program, a Nemzeti Tehetség Alap és pályázataik Géniusz Országos Tehetségnap Budapest, 2010. március 27. Sarka Ferenc a Magyar Tehetséggondozó Társaság alelnöke A tehetségsegítés nemzeti

Részletesebben

Szakmai-kapcsolati tőkénk előzményei:

Szakmai-kapcsolati tőkénk előzményei: Miért kistérségi? Szakmai-kapcsolati tőkénk előzményei: Pedagógiai szakmai szolgáltatás (1997-2012) Tiszaújváros Közoktatási Ellátási Körzet (1997-2005) Tiszaújváros Kistérség Többcélú Társulás (2005-2012)

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI BESZÁMOLÓ 2012

KÖZHASZNÚSÁGI BESZÁMOLÓ 2012 KÖZHASZNÚSÁGI BESZÁMOLÓ 2012 GENIUS TEHETSÉGGONDOZÓ ALAPÍTVÁNY Budapest, 2013. április 30. TARTALOM 1. Egyszerűsített éves beszámoló 2. Kiegészítő melléklet 3. Közhasznúsági melléklet KÖZHASZNÚSÁGI MELLÉKLET

Részletesebben

TEHETSÉGPROGRAM HAJÓS ALFRÉD ÁLTALÁNOS ISKOLA GÖDÖLLŐ

TEHETSÉGPROGRAM HAJÓS ALFRÉD ÁLTALÁNOS ISKOLA GÖDÖLLŐ TEHETSÉGPROGRAM HAJÓS ALFRÉD ÁLTALÁNOS ISKOLA GÖDÖLLŐ 2010. A magyar iskolai tehetséggondozásnak jelentős értékei vannak, ezzel Európa élvonalában vagyunk a nemzetközi értékelések alapján, de ahhoz, hogy

Részletesebben

Gönczy Pál Általános Iskola Debrecen, 2012. október 27.

Gönczy Pál Általános Iskola Debrecen, 2012. október 27. A HATÉKONY TEHETSÉGGONDOZÓ SZERVEZET MŰKÖDÉSÉNEK SZAKMAI KRITÉRIUMAI Gönczy Pál Általános Iskola Debrecen, 2012. október 27. Dr. Balogh László Magyar Tehetséggondozó Társaság elnöke Tehetséghidak Program

Részletesebben

CIVIL MUNKAKÖZVETÍTŐ IRODA

CIVIL MUNKAKÖZVETÍTŐ IRODA CIVIL MUNKAKÖZVETÍTŐ IRODA KÖZÖSEN A MEGVÁLTOZOTT MUNKAKÉPESSÉGŰEKÉRT BEFOGADÓ MUNKAHELYEK, BEFOGADÓ ÖNKORMÁNYZATOK című, TÁMOP 2.4.2/B-09/2-2009-0002 sz. azonosító számú program BEMUTATÁSA A projekt az

Részletesebben

TEHETSÉGPONTOK MŰKÖDÉSE, EGYÜTTMŰKÖDÉSE. Dr. Török Istvánné Curie Tehetséggondozó és Oktatásfejlesztő Közhasznú Alapítvány

TEHETSÉGPONTOK MŰKÖDÉSE, EGYÜTTMŰKÖDÉSE. Dr. Török Istvánné Curie Tehetséggondozó és Oktatásfejlesztő Közhasznú Alapítvány TEHETSÉGPONTOK MŰKÖDÉSE, EGYÜTTMŰKÖDÉSE Dr. Török Istvánné Curie Tehetséggondozó és Oktatásfejlesztő Közhasznú Alapítvány A Curie Alapítvány tevékenysége Alapítás 1993. Közhasznú alapítvány 1998. Regisztrált

Részletesebben

Ki megy át a tehetséghídon?

Ki megy át a tehetséghídon? Ki megy át a tehetséghídon? A Tehetséghidak Programról Szolnok, Tehetségfejlesztés a gyakorlatban konferencia 2013. május 30. Grosschmid Péter alprojektvezető Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége

Részletesebben

ISKOLAI TEHETSÉGGONDOZÁS (TÁMOP /1-2)

ISKOLAI TEHETSÉGGONDOZÁS (TÁMOP /1-2) ISKOLAI TEHETSÉGGONDOZÁS (TÁMOP 3.4.3-11/1-2) Peerfomance Kft. www.peerformance.hu Iskolai tehetséggondozás A pályázat kiírásra került. Célok (nem teljes felsorolás): esélynövelést szolgáló tehetséggondozás

Részletesebben

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése Eredmény rögzítésének dátuma: 2016.04.20. Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése 1. Pedagógiai módszertani felkészültség 100.00% Változatos munkaformákat alkalmaz. Tanítványait önálló gondolkodásra,

Részletesebben

TEHETSÉGAZONOSÍTÁS TEÉRTED!

TEHETSÉGAZONOSÍTÁS TEÉRTED! TEHETSÉGAZONOSÍTÁS TEÉRTED! Tehetségpontként fontos feladatkörünk a tehetségazonosítás, a kiváló képességek korai megnyilvánulásainak felismerése. A tehetségazonosítás hármas szabálya alapján végezzük

Részletesebben

Tehetségfejlesztési modellek a rendészeti képzésben

Tehetségfejlesztési modellek a rendészeti képzésben Tehetségfejlesztési modellek a rendészeti képzésben a TÁMOP 3.4.3.-08/2009-0111 Iskolai tehetséggondozás című pályázati projekt kutatási részprojektje a tehetséggondozás helyzetének feltérképezése A Miskolci

Részletesebben

ÉLETMŰHELY. Mi a program célja?

ÉLETMŰHELY. Mi a program célja? ÉLETMŰHELY Mi a program célja? A kreatív gondolkodás és a kreatív cselekvés fejlesztése, a személyes hatékonyság növelése a fiatalok és fiatal felnőttek körében, hogy megtalálják helyüket a világban, életük

Részletesebben

Hogyan tudja segíteni a Nemzeti Tehetség Program a tehetséggondozást?

Hogyan tudja segíteni a Nemzeti Tehetség Program a tehetséggondozást? Hogyan tudja segíteni a Nemzeti Tehetség Program a tehetséggondozást? Tehetséggondozás gyakorlata konferencia Szolnok, 2013. május 30. Az NTP 2011-2012. évi cselekvési programjában támogatta: - a köznevelési

Részletesebben

Szakmai-kapcsolati tőkénk előzményei:

Szakmai-kapcsolati tőkénk előzményei: Miért kistérségi? Szakmai-kapcsolati tőkénk előzményei: Pedagógiai szakmai szolgáltatás (1997-2012) Tiszaújváros Közoktatási Ellátási Körzet (1997-2005) Tiszaújváros Kistérség Többcélú Társulás (2005-2012)

Részletesebben

Tehetséggondozó műhely az egészség szolgálatában Tehetségazonosító metodika

Tehetséggondozó műhely az egészség szolgálatában Tehetségazonosító metodika 2010. Tehetséggondozó műhely az egészség szolgálatában Tehetségazonosító metodika A felsőoktatási, továbbképzési és pályakezdési tehetségműhelyek támogatása NTP-OKA-I pályázat része Készítette: Kissné

Részletesebben

TEHETSÉGGONDOZÁS A BOLYAI JÁNOS GIMNÁZIUMBAN

TEHETSÉGGONDOZÁS A BOLYAI JÁNOS GIMNÁZIUMBAN TEHETSÉGGONDOZÁS A BOLYAI JÁNOS GIMNÁZIUMBAN TÁMOP 3.1.7. pályázat Referencia területünk: tehetséggondozás Jó gyakorlataink: Gólyanapi Filmszem Német nyelvi GÓLYANAP FILMSZEM A tehetséggondozással kapcsolatos

Részletesebben

A Pécs-Baranyai Tehetségsegítő. Tanács térségi tevékenysége

A Pécs-Baranyai Tehetségsegítő. Tanács térségi tevékenysége A Pécs-Baranyai Tehetségsegítő Tanács térségi tevékenysége A Tehetségsegítő Tanács tagjai Kiemelt feladatok 1. A térségben a tehetséggondozás hálózatának további szélesítése a hátrányos helyzetű településeken

Részletesebben

A Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet tevékenysége az életen át tartó tanulás. Dr. Majoros Anna.

A Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet tevékenysége az életen át tartó tanulás. Dr. Majoros Anna. A Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet tevékenysége az életen át tartó tanulás Dr. Majoros Anna igazgatóhelyettes Erősségek Az intézet hírneve Nyitottság innovációra Vezetői

Részletesebben

Beszámoló a Szatmári Kistérségi Tehetségsegítő Tanács 2014-es tevékenységéről

Beszámoló a Szatmári Kistérségi Tehetségsegítő Tanács 2014-es tevékenységéről Beszámoló a Szatmári Kistérségi Tehetségsegítő Tanács 2014-es tevékenységéről Célok és megvalósításuk: 1. A kistérség tehetséges fiataljainak vagy tehetségígéreteinek felkutatása, adatbázis létrehozása,

Részletesebben

Szakmai-kapcsolati tőkénk előzményei:

Szakmai-kapcsolati tőkénk előzményei: Miért kistérségi? Szakmai-kapcsolati tőkénk előzményei: Pedagógiai szakmai szolgáltatás (1997-2012) Tiszaújváros Közoktatási Ellátási Körzet (1997-2005) Tiszaújváros Kistérség Többcélú Társulás (2005-2012)

Részletesebben

2008 Tehetséggondozó Program kidolgozása és működtetése 2008 AKKREDITÁLT TEHETSÉGPONT

2008 Tehetséggondozó Program kidolgozása és működtetése 2008 AKKREDITÁLT TEHETSÉGPONT T Ó T H I L O N A K I E M E L T F Ő E L Ő A D Ó ELŐZMÉNYEK 2008 Tehetséggondozó Program kidolgozása és működtetése 2008 AKKREDITÁLT TEHETSÉGPONT Saját szakmai sajátosságainkhoz illeszkedő tehetséggondozó

Részletesebben

TEHETSÉGGONDOZÁSI PROGRAMTERV A NASZÁLY-GALGA TISZKBEN 2010. 2010. február

TEHETSÉGGONDOZÁSI PROGRAMTERV A NASZÁLY-GALGA TISZKBEN 2010. 2010. február TEHETSÉGGONDOZÁSI PROGRAMTERV A NASZÁLY-GALGA TISZKBEN 2010 2010. február 1 I. A Naszály-Galga TISZK Tehetséggondozó Programjának céljai A Naszály-Galga TISZK tehetséggondozó programjának célja, hogy elősegítse

Részletesebben

A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése

A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése A tanfelügyeleti standardok fajtái 1. Az ellenőrzés területeinek megfelelő A vezető ellenőrzése - értékelése A pedagógusok ellenőrzése

Részletesebben

75/2009. (VI. 18.) Kgy. határozat. Mohács Város Önkormányzata és a Baranya Megyei Önkormányzat pedagógiai szakmai együttműködési megállapodása

75/2009. (VI. 18.) Kgy. határozat. Mohács Város Önkormányzata és a Baranya Megyei Önkormányzat pedagógiai szakmai együttműködési megállapodása 75/2009. (VI. 18.) Kgy. határozat Mohács Város Önkormányzata és a Baranya Megyei Önkormányzat pedagógiai szakmai együttműködési megállapodása 1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése jóváhagyja a Baranya

Részletesebben

Intézkedési terv a es tanévre vonatkozóan, a es tanév minőségirányítási programjának értékelése alapján

Intézkedési terv a es tanévre vonatkozóan, a es tanév minőségirányítási programjának értékelése alapján Intézkedési terv a 2011-2012-es tanévre vonatkozóan, a 2010-2011-es tanév minőségirányítási programjának értékelése alapján Dobó István Gimnázium 3300. Eger, Széchenyi út 19. Készült: 2011. június 30.

Részletesebben

Debrecen Huszár Gál Gimnázium, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

Debrecen Huszár Gál Gimnázium, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény TÁMOP 3.1.7 PROJEKT Referencia-intézményi szerepre való felkészülés folyamata, szakmai, szervezeti hozadéka Debrecen Huszár Gál Gimnázium, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 2012.11.15.

Részletesebben

A TEHETSÉG A TEHETSÉG NEM VÉSZ EL TATÁRSZENTGYÖRGYÖN TÁMOP 3.4.3-08/1-2009-0018

A TEHETSÉG A TEHETSÉG NEM VÉSZ EL TATÁRSZENTGYÖRGYÖN TÁMOP 3.4.3-08/1-2009-0018 A TEHETSÉG Vegyétek észre, ha egy gyermek különleges. Nem azért különleges, mert különb akar lenni, hanem azért, mert nem tud más lenni! (Szabó Magda) A tehetség nem mindig jelentkezik láthatóan, sokszor

Részletesebben

A Gönczy Pál Általános Iskola Gönczy Tehetségpontjának működési szabályzata

A Gönczy Pál Általános Iskola Gönczy Tehetségpontjának működési szabályzata A Gönczy Pál Általános Iskola Gönczy Tehetségpontjának működési szabályzata I. Általános jellemzők A Gönczy Tehetségpont területi hatókörét tekintve Helyi Tehetségpont. Általános feladatköre: a) tehetségazonosítás

Részletesebben

N EMZ ETI T EHETS ÉG P RO GRAM V AS M EGY E

N EMZ ETI T EHETS ÉG P RO GRAM V AS M EGY E 0 NEMZETI TEHETSÉG PROGRAM VAS MEGYE NEMZETI TEHETSÉG PROGRAM A múlt A Nemzeti Tehetség Programról szóló 78/2008. (VI.13. OGY határozat) elfogadásával az Országgyűlés 2008-tól kezdődően 20 évre határozott

Részletesebben

A Sátoraljaújhelyi Tehetségpont hatókörében működő műhelyek működési rendje

A Sátoraljaújhelyi Tehetségpont hatókörében működő műhelyek működési rendje A Sátoraljaújhelyi Tehetségpont hatókörében működő műhelyek működési rendje I. Alapfogalmak A Működési rend fogalomhasználata azonos az Országos Tehetségpont által kiadott Fogalomtár a Tehetségpontok számára

Részletesebben

Szabadidős tevékenységek fejlesztése Ózdon TÁMOP-3.2.11/10-1-2010-0188

Szabadidős tevékenységek fejlesztése Ózdon TÁMOP-3.2.11/10-1-2010-0188 Szabadidős tevékenységek fejlesztése Ózdon TÁMOP Társadalmi megújulás operatív program A Társadalmi Megújulás Operatív Program célja olyan beavatkozások sikeres végrehajtása a 2007-2013-as programozási

Részletesebben

Kihozzuk belőled a benned rejlő tehetséget és a kreatív alkotóerőt! Tehetséggondozó pályázat megvalósítása a Körzetiben

Kihozzuk belőled a benned rejlő tehetséget és a kreatív alkotóerőt! Tehetséggondozó pályázat megvalósítása a Körzetiben Kihozzuk belőled a benned rejlő tehetséget és a kreatív alkotóerőt! Tehetséggondozó pályázat megvalósítása a Körzetiben A 2015/2016. tanévben kiemelt feladatként jelöltük meg a tehetséggondozás megújítását

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI- SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK 2014. ÉVI HELYZETKÉPE

A PEDAGÓGIAI- SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK 2014. ÉVI HELYZETKÉPE XXI. Századi Közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 A PEDAGÓGIAI- SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK 2014. ÉVI HELYZETKÉPE EMPIRIKUS KUTATÁSOK EREDMÉNYEINEK ÖSSZEGZÉSE GASKÓ KRISZTINA

Részletesebben

A Debreceni Tehetséggondozó Központ Pedagógiai Szakszolgálat szerepe és lehetőségei a tehetséggondozásban

A Debreceni Tehetséggondozó Központ Pedagógiai Szakszolgálat szerepe és lehetőségei a tehetséggondozásban A Debreceni Tehetséggondozó Központ Pedagógiai Szakszolgálat szerepe és lehetőségei a tehetséggondozásban Nevelési Tanácsadók Konferenciája Budapest, 2011. november 10. Dr. Dömösiné Rápolti Éva Az emberi

Részletesebben

Közhasznú jelentés

Közhasznú jelentés Padányi Katolikus Gyakorlóiskola Talentum Alapítványa 1/5 Közhasznú jelentés 2007.01.01 2007.12.31. Padányi Katolikus Gyakorlóiskola Talentum Alapítványa I. AZ ALAPÍTVÁNY BEMUTATÁSA Székhely: 8200 Veszprém,

Részletesebben

Szakmai-kapcsolati tőkénk előzményei:

Szakmai-kapcsolati tőkénk előzményei: Miért kistérségi? Szakmai-kapcsolati tőkénk előzményei: Pedagógiai szakmai szolgáltatás (1997-2012) Tiszaújváros Közoktatási Ellátási Körzet (1997-2005) Tiszaújváros Kistérség Többcélú Társulás (2005-2012)

Részletesebben

Iskolapszichológusi feladatkörök és alkalmazási feltételek - a változó törvényi szabályozás tanulságai

Iskolapszichológusi feladatkörök és alkalmazási feltételek - a változó törvényi szabályozás tanulságai Iskolapszichológusi feladatkörök és alkalmazási feltételek - a változó törvényi szabályozás tanulságai Előadók: N. Kollár Katalin, Tamás Márta 2012. április 24. Milyen törvények és rendeletek vonatkoznak

Részletesebben

Önéletrajz. Név. Cseke Gábor Cím 3525, Miskolc, Csermely u. 27/a Telefon +36-20 5626323 Fax E-mail. discipula@freemail.hu Állampolgárság.

Önéletrajz. Név. Cseke Gábor Cím 3525, Miskolc, Csermely u. 27/a Telefon +36-20 5626323 Fax E-mail. discipula@freemail.hu Állampolgárság. Önéletrajz Név Cseke Gábor Cím 3525, Miskolc, Csermely u. 27/a Telefon +36-20 5626323 Fax E-mail discipula@freemail.hu Állampolgárság magyar Születési idő 1959. 01. 01. munkahelyek Időtartam (-tól -ig)

Részletesebben

ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30

ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30 ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30 Hátrányos helyzetű fiatalok munkaerő-piaci integrációjában szerzett svájci és magyar tapasztalatok felhasználása egy közös módszertan kidolgozásához c. projekt bemutatása

Részletesebben

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM 1. melléklet a 152013. (II. 26.) EMMI rendelethez SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM 1. A GYERMEK, A TANULÓ SZEMÉLYI ADATAI: Név: Lakcímetartózkodási helye: ir.sz. (település) (utca, hsz.) Születési hely:

Részletesebben

AZ ISKOLAI EREDMÉNYESSÉG DIMENZIÓI ÉS HÁTTÉRTÉNYEZŐI INTÉZMÉNYI SZEMMEL

AZ ISKOLAI EREDMÉNYESSÉG DIMENZIÓI ÉS HÁTTÉRTÉNYEZŐI INTÉZMÉNYI SZEMMEL XXI. Századi Közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 AZ ISKOLAI EREDMÉNYESSÉG DIMENZIÓI ÉS HÁTTÉRTÉNYEZŐI INTÉZMÉNYI SZEMMEL Bander Katalin Galántai Júlia Országos Neveléstudományi

Részletesebben

SZAKMAI ELLENŐRZÉSI RENDSZERE HASONLÍTSA ÖSSZE A SZAKTANÁCSADÁS ÉS A TANFELÜGYELET RENDSZERÉT

SZAKMAI ELLENŐRZÉSI RENDSZERE HASONLÍTSA ÖSSZE A SZAKTANÁCSADÁS ÉS A TANFELÜGYELET RENDSZERÉT ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA TANÁRKÉPZÉSI ÉS TUDÁSTECHNOLÓGIAI KAR A KÖZNEVELÉSI RENDSZER PEDAGÓGIAI, SZAKMAI ELLENŐRZÉSI RENDSZERE LSP_TK102G4. HASONLÍTSA ÖSSZE A SZAKTANÁCSADÁS ÉS A TANFELÜGYELET RENDSZERÉT

Részletesebben

Szórvány és tehetséggondozás. Szórvány és tehetség 2011. március 11-12.

Szórvány és tehetséggondozás. Szórvány és tehetség 2011. március 11-12. Szórvány és tehetséggondozás Szórvány és tehetség 2011. március 11-12. A szórványrégióról (Temes megyéről) néhány adatban A régió etnikai térképe (a 2002-es népszámlálási adatok alpján, Sebők L. térképgyűjteményéből)

Részletesebben

Tájékoztatás a Nemzeti Tehetség Program 2015. évi EMMI fejezeti forrásból meghirdetett pályázatok szakmai kérdéseiről. Nemzeti Tehetség Program

Tájékoztatás a Nemzeti Tehetség Program 2015. évi EMMI fejezeti forrásból meghirdetett pályázatok szakmai kérdéseiről. Nemzeti Tehetség Program ÚT A FORRÁSHOZ Tájékoztatás a Nemzeti Tehetség Program 2015. évi EMMI fejezeti forrásból meghirdetett pályázatok szakmai kérdéseiről 1. A pályázat bemutatása 2. A pályázat benyújtása 3. Ellenőrzött adatrögzítési

Részletesebben

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR gyakorlatunk: A 2003/2004-es tanévtől foglalkozunk tudatosan a HH és a HHH gyerekek fejlesztésével. Az intézményi dokumentumaink tartalmazzák az IPR elemeit. A napi

Részletesebben

A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként

A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájában megfogalmazott célkitűzések megvalósítása

Részletesebben

Tehetségről, a közoktatási törvényben /1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról /

Tehetségről, a közoktatási törvényben /1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról / Tehetségről, a közoktatási törvényben /1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról / A gyermek, a tanuló jogai és kötelességei II. fejezet 10 (3) A gyermeknek tanulónak joga, hogy a) képességeinek, érdeklődésének,

Részletesebben

NTP-EFP-14. A tehetséges tanulók/fiatalok számára 30 illetve 60 órás egyéni fejlesztő programok megvalósításának támogatása

NTP-EFP-14. A tehetséges tanulók/fiatalok számára 30 illetve 60 órás egyéni fejlesztő programok megvalósításának támogatása NTP-EFP-14 A tehetséges tanulók/fiatalok számára 30 illetve 60 órás egyéni fejlesztő programok megvalósításának támogatása Az Emberi Erőforrások Minisztériuma, az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézetés az

Részletesebben

PROFESSZIONÁLIS OKTATÓI TEVÉKENYSÉG

PROFESSZIONÁLIS OKTATÓI TEVÉKENYSÉG PROFESSZIONÁLIS OKTATÓI TEVÉKENYSÉG KIVÁLÓSÁG PROFIL 2011. június A kiváló szervezetek elérik és fenntartják azt a teljesítményt, mely megfelel a partnereik elvárásainak. Ennek a célnak sikeres elérése

Részletesebben

Arany János Programokról. 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője

Arany János Programokról. 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője Arany János Programokról 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője Az Arany János Programokról Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Nemzeti Tehetségfejlesztési

Részletesebben

Osztojkán Béla Szakkollégium Működési Rend. Ikt. sz.: SZF/../2014.

Osztojkán Béla Szakkollégium Működési Rend. Ikt. sz.: SZF/../2014. Osztojkán Béla Szakkollégium Működési Rend Ikt. sz.: SZF/../2014. A Szolnoki Főiskola (a továbbiakban Főiskola) Szenátusa a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény, továbbá a nemzeti felsőoktatási

Részletesebben

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM 1. Lakcíme/tartózkodási helye: ir.sz. (település) (utca, hsz.) Születési dátum (év, hó, nap): Születési hely:

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM 1. Lakcíme/tartózkodási helye: ir.sz. (település) (utca, hsz.) Születési dátum (év, hó, nap): Születési hely: SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM 1 1. A GYERMEK, A TANULÓ SZEMÉLYI ADATAI: Név: Lakcímetartózkodási helye: ir.sz. (település) (utca, hsz.) Születési dátum (év, hó, nap): Születési hely: Anyja neve: Lakcímetartózkodási

Részletesebben

Nálunk a labda! A Géniusz Program irányai. Bajor Péter projektmenedzser

Nálunk a labda! A Géniusz Program irányai. Bajor Péter projektmenedzser Nálunk a labda! A Géniusz Program irányai Bajor Péter projektmenedzser Hálózatépítés az ÚMFT támogatásával Fő célkitűzéseink: hálózatosodás segítése A nemzeti tehetségsegítési formák rendszerének megismerése

Részletesebben

Életreval(l)ó Hajdúhadházi térségben élő hátrányos helyzetű, inaktív nők komplex önálló életvitelre való felkészítése TÁMOP-5.3.

Életreval(l)ó Hajdúhadházi térségben élő hátrányos helyzetű, inaktív nők komplex önálló életvitelre való felkészítése TÁMOP-5.3. Életreval(l)ó Hajdúhadházi térségben élő hátrányos helyzetű, inaktív nők komplex önálló életvitelre való felkészítése TÁMOP-5.3.1-C-09/2-2010-0102 PÁLYÁZÓ: Segítők Innovatív Közössége Közhasznú Egyesület

Részletesebben

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM. ir.sz. (település) (utca, hsz.) Születési hely:...ir.sz...(település)...(utca, Telefon: Apja neve: E-mail:

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM. ir.sz. (település) (utca, hsz.) Születési hely:...ir.sz...(település)...(utca, Telefon: Apja neve: E-mail: Ha igen SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM 1. A GYERMEK, A TANULÓ SZEMÉLYI ADATAI: Név: Lakcímetartózkodási helye: ir.sz. (település) (utca, hsz.) Születési hely: Születési dátum (év, hó, nap): Anyja neve:

Részletesebben

Közhasznú jelentés

Közhasznú jelentés Padányi Katolikus Gyakorlóiskola Talentum Alapítványa 1/5 Közhasznú jelentés 2006.01.01 2006.12.31. Padányi Katolikus Gyakorlóiskola Talentum Alapítványa I. AZ ALAPÍTVÁNY BEMUTATÁSA Székhely: 8200 Veszprém,

Részletesebben

KOMMUNIKÁCIÓS TERV 2012.

KOMMUNIKÁCIÓS TERV 2012. KOMMUNIKÁCIÓS TERV Tanulj tőlünk- Tanulunk tőled! TÁMOP 3.1.7-11/2-2011-140 KOMMUNIKÁCIÓS TERV 2012. A kommunikáció tervezése része a TÁMOP 3.1.7 projekt szakmai tervezésének. A szakmai feladatok alapján

Részletesebben

Erőforrás Alapítvány United Way Magyarország Meghívásos pályázat Ösztöndíj P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S ÉS ADATLAP

Erőforrás Alapítvány United Way Magyarország Meghívásos pályázat Ösztöndíj P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S ÉS ADATLAP P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S ÉS ADATLAP Az Erőforrás Alapítvány - United Way Magyarország meghívásos pályázata A United Way rövid bemutatása, a pályázati program háttere: A United Way 24 éve kezdte

Részletesebben

Pályázati támogatások

Pályázati támogatások Pályázati támogatások 2011. 2010. 2008. 2007. Időtartam2011. 06. 01. -2011. 10. 31. Eredmény: pedagógiai fejlesztés, családterápia biztosítása; működési kiadásokhoz hozzájárulás Támogatás mértéke: 103.000

Részletesebben

Dr. Konczosné dr. Szombathelyi Márta Tehetség- és motivációs modell kidolgozásának kérdései a SZE TMDK kapcsán

Dr. Konczosné dr. Szombathelyi Márta Tehetség- és motivációs modell kidolgozásának kérdései a SZE TMDK kapcsán Dr. Konczosné dr. Szombathelyi Márta Tehetség- és motivációs modell kidolgozásának kérdései a SZE TMDK kapcsán A tudásgyárak technológiaváltása és humánstratégiája a felsőoktatás kihívásai a XXI. században

Részletesebben

Pedagógusszerepek a tehetséggondozásban. c. egyetemi docens a MTT alelnöke a MATEHETSZ alelnöke

Pedagógusszerepek a tehetséggondozásban. c. egyetemi docens a MTT alelnöke a MATEHETSZ alelnöke Pedagógusszerepek a tehetséggondozásban Szolnok, 2016. ápr. 26. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens a MTT alelnöke a MATEHETSZ alelnöke Személyiség és szerep közötti viszony Magszerepek - foglalkozási

Részletesebben

Partnerségi felmérés kérdőíve

Partnerségi felmérés kérdőíve Partnerségi felmérés kérdőíve A Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében a Helyi gazdaság- és közszolgáltatásfejlesztés hátrányos helyzetű munkanélküliek foglalkoztatásával a kőszegi és felső-répcementi

Részletesebben

EFOP Tehetségek Magyarországa kiemelt projekt

EFOP Tehetségek Magyarországa kiemelt projekt EFOP 3.2.1-15 Tehetségek Magyarországa kiemelt projekt Alapadatok Keretösszeg: 6,5 Mrd Ft A pályázat benyújtása: 2016. február 8. Megvalósítás: 2016. január 4. 2020. december 31. Célcsoport I.: gyermek,

Részletesebben

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM 1. melléklet a 152013. (II.26.) EMMI rendelethez SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM 1. A GYERMEK, A TANULÓ SZEMÉLYI ADATAI: Név: Lakcímetartózkodási helye:... ir.sz.... (település)... (utca, hsz.) Születési

Részletesebben

Melléklet A 2013. július 3-án közzétett TÁMOP-2.2.7.A-13/1 Út a szakmaválasztáshoz c. kiemelt projekt tervezési útmutató változásai

Melléklet A 2013. július 3-án közzétett TÁMOP-2.2.7.A-13/1 Út a szakmaválasztáshoz c. kiemelt projekt tervezési útmutató változásai Módosítás történt az Út a szakmaválasztáshoz című kiemelt felhívásban Módosítás történt a TÁMOP-2.2.7.A-13/1 jelű, Út a szakmaválasztáshoz című kiemelt felhívásban. Melléklet A 2013. július 3-án közzétett

Részletesebben

a Gyermekekért Csányi Alapítvány ÉLETÚT Tehetséggondozó Program

a Gyermekekért Csányi Alapítvány ÉLETÚT Tehetséggondozó Program a Gyermekekért Csányi Alapítvány ÉLETÚT Tehetséggondozó Program Dr. Csányi Sándor 2005-ben magánvagyonából 1 milliárd forintos alaptőkével, létrehozta a Csányi Alapítvány a Gyermekekért Közhasznú Alapítványt.

Részletesebben

Miért válaszd az egészségfejlesztés-tanár mesterszakot a JGYPK-n?

Miért válaszd az egészségfejlesztés-tanár mesterszakot a JGYPK-n? Miért válaszd az egészségfejlesztés-tanár mesterszakot a JGYPK-n? A tanári pálya iránt érdeklődő felvételizőként valószínűleg gondoltál már arra, hogy ehhez a hivatáshoz nemcsak a tudás közvetítése, hanem

Részletesebben

Óvodás szülők tájékoztatása a TÁMOP 3.1.4. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés innovatív intézményekben.

Óvodás szülők tájékoztatása a TÁMOP 3.1.4. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés innovatív intézményekben. Óvodás szülők tájékoztatása a TÁMOP 3.1.4 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés innovatív intézményekben című pályázatról Dr.Karácsonyiné Handl Mária projektmenedzser Kecskéd, 2009. augusztus 27.

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés A Lét Teljessége Egyesület 2010. január 01-jétől 2010. december 31-éig folytatott tevékenységéről 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ Alkalmazott könyvelés: egyszeres könyvvitel. Az Egyesület

Részletesebben

Beszámoló IKT fejlesztésről

Beszámoló IKT fejlesztésről Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0010 Beszámoló IKT fejlesztésről Piarista Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon Kecskemét Tartalomjegyzék

Részletesebben

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013.

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013. Körösladányi Általános Művelődési Központ Zöldág Napköziotthonos Óvodája és Bölcsődéje 5516 Körösladány, Arany János utca 7. E-mail: klovoda@fuzestv.hu; zoldagovi@gmail.com / Web: www.amkkorosladany.hu

Részletesebben

Ha az akadályozott gyermeknek nem segítünk abban, hogy a képességeit kibontakoztassa, az egyéni tragédia. Tragédia neki és családjának.

Ha az akadályozott gyermeknek nem segítünk abban, hogy a képességeit kibontakoztassa, az egyéni tragédia. Tragédia neki és családjának. A debreceni példa Ha az akadályozott gyermeknek nem segítünk abban, hogy a képességeit kibontakoztassa, az egyéni tragédia. Tragédia neki és családjának. De ha a tehetséges gyereknek nem segítünk abban,

Részletesebben

Furfangos tehetségműhely

Furfangos tehetségműhely Furfangos tehetségműhely Koncepció és tevékenységünk feltérképezése Készült a Furfang Kiadó, a Széplaki Erzsébet Bt. és a Szampo Ped. Bt. összefogásával. Budapest Debrecen, 2012. január Előszó helyett

Részletesebben

A NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAMOK PEDAGÓGUSOKRA ÉS DIÁKOKRA GYAKOROLT HATÁSAI

A NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAMOK PEDAGÓGUSOKRA ÉS DIÁKOKRA GYAKOROLT HATÁSAI XXI. Századi Közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 A NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAMOK PEDAGÓGUSOKRA ÉS DIÁKOKRA GYAKOROLT HATÁSAI LIPPAI EDIT, MAJER ANNA, VERÉB SZILVIA,

Részletesebben

1. sz. melléklet. Orientáló mátrix. a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz

1. sz. melléklet. Orientáló mátrix. a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz 1. sz. melléklet Orientáló mátrix a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz Kistérség Projekt címe Összeg (mft) Baktalórántháza Játszva, tanulva, sportolva a társadalom hasznos tagjává válni Leírás

Részletesebben

Hajdúszoboszló, 2011. okt. 19. Nagy Jenőné, Szent István Egyetem Pedagógiai Kar, 2011. október 19.

Hajdúszoboszló, 2011. okt. 19. Nagy Jenőné, Szent István Egyetem Pedagógiai Kar, 2011. október 19. Hajdúszoboszló, 2011. okt. 19. A Nemzeti Tehetség Programról Beszélhetünk-e tehetségről óvodáskorban? Óvodai tehetségmodell bemutatása Tehetségígéretek gondozásának rendszere Tehetségígéretek felkutatását,

Részletesebben

HEVES MEGYEI TIOK MUNKÁJA, ELÉRT EREDMÉNYEI

HEVES MEGYEI TIOK MUNKÁJA, ELÉRT EREDMÉNYEI HEVES MEGYEI TIOK MUNKÁJA, ELÉRT EREDMÉNYEI Célkitűzés A tanulók képességeit olyan szintre fejleszteni, amelyek eredményesen szolgálják az élethosszig tartó tanulás folyamatát, valamint növelik a munkaerő-piaci

Részletesebben

Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015

Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015 Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015 A Tervezést segítő Dokumentumok: 2011. évi törvény a nemzeti köznevelésről 2010. évi LXIII. törvény a közoktatási törvény módosításáról 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet

Részletesebben

Sajátos nevelési igényű tanulók együttnevelése Együtt egy-másért!

Sajátos nevelési igényű tanulók együttnevelése Együtt egy-másért! Sajátos nevelési igényű tanulók együttnevelése Együtt egy-másért! TÁMOP-3.4.2/09/1. 2010. október 28. Pályázó: Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Projekt menedzser: Bukovszki Andrásné

Részletesebben

A projekt részcéljai:

A projekt részcéljai: ÓVODAI ÉS ISKOLAI SZOCIÁLIS SEGÍTŐ TEVÉKENYSÉG FEJLESZTÉSE A FELHÍVÁS KÓDSZÁMA: EFOP-3.2.9-16 Magyarország Kormányának felhívása a család-és gyermekjóléti központok vagy az általuk kiszerződött feladatellátó

Részletesebben

Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés, a tanfelügyelet standardjai

Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés, a tanfelügyelet standardjai Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés, a tanfelügyelet standardjai A tanfelügyeleti standardok fajtái 1. Az ellenőrzés területeinek megfelelő A vezető ellenőrzése - értékelése A pedagógusok ellenőrzése

Részletesebben

2014-BEN IS LEHETŐSÉG VAN KREDITPONTSZERZŐ TANFOLYAMAINKON TÖRTÉNŐ RÉSZVÉTELRE A TÁMOP-5.4.10

2014-BEN IS LEHETŐSÉG VAN KREDITPONTSZERZŐ TANFOLYAMAINKON TÖRTÉNŐ RÉSZVÉTELRE A TÁMOP-5.4.10 HÍRLEVÉL 2014/I. 2014-BEN IS LEHETŐSÉG VAN KREDITPONTSZERZŐ TANFOLYAMAINKON TÖRTÉNŐ RÉSZVÉTELRE A TÁMOP-5.4.10 kiemelt projekt keretében az idén is indulnak térítésmentes, a továbbképzési kötelezettség

Részletesebben

A tehetséggondozás gyakorlata és lehetőségei alsó tagozaton

A tehetséggondozás gyakorlata és lehetőségei alsó tagozaton A tehetséggondozás gyakorlata és lehetőségei alsó tagozaton Az iskola arra való, hogy az ember megtanuljon tanulni, hogy felébredjen tudásvágya, megismerje a jól végzett munka örömét, megízlelje az alkotás

Részletesebben

TÁMOP-1.4.3-12/1/-2012-0027 KÉPZETT FIATALOK PÜSPÖKLADÁNY VÁROS FEJLŐDÉSÉÉRT

TÁMOP-1.4.3-12/1/-2012-0027 KÉPZETT FIATALOK PÜSPÖKLADÁNY VÁROS FEJLŐDÉSÉÉRT TÁMOP-1.4.3-12/1/-2012-0027 KÉPZETT FIATALOK PÜSPÖKLADÁNY VÁROS FEJLŐDÉSÉÉRT A TÁMOGATÁS RÉSZCÉLJA A TÁMOP 1.4.3 pályázati kiírás keretében olyan kezdeményezéseket támogattak amelyek innovatív megoldásokkal

Részletesebben

Tájékoztatás a SPARK programról

Tájékoztatás a SPARK programról Hoippj^j Bnln jjjjkkk Társadalompolitikai Programok Értékelésének Támogatása Európában Tájékoztatás a SPARK programról Scharle Ágota/Váradi Balázs Vezető kutató, Budapest Szakpolitikai Elemző Intézet Hélène

Részletesebben

Kistérségi közösségfejlesztés Borsod- Abaúj- Zemplén megyében

Kistérségi közösségfejlesztés Borsod- Abaúj- Zemplén megyében Kistérségi közösségfejlesztés Borsod- Abaúj- Zemplén megyében Mi is a közösségfejlesztés? az adott településen élő emberek aktív közreműködésével, a rendelkezésre álló humán, természeti- és gazdasági erőforrásokból

Részletesebben

EFOP TÁRSADALMI SZEREPVÁLLALÁS ERŐSÍTÉSE A KÖZÖSSÉGEK FEJLESZTÉSÉVEL

EFOP TÁRSADALMI SZEREPVÁLLALÁS ERŐSÍTÉSE A KÖZÖSSÉGEK FEJLESZTÉSÉVEL EFOP-1.3.5-16 TÁRSADALMI SZEREPVÁLLALÁS ERŐSÍTÉSE A KÖZÖSSÉGEK FEJLESZTÉSÉVEL PÁLYÁZAT CÉLJA: A helyi igényekre, lehetőségekre reflektálva új formalizált vagy nem formalizált kisközösségek létrehozása

Részletesebben

Egyéb Jó gyakorlat megnevezése: Óvoda család újszerű gyakorlata bevontság, együttműködés

Egyéb Jó gyakorlat megnevezése: Óvoda család újszerű gyakorlata bevontság, együttműködés Szolnok Városi Óvodák Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Intézmény Százszorszép Óvoda referenciahely: A kompetencia alapú nevelési, oktatási programot átfogóan, mintaadóan

Részletesebben

Fiatal tehetségek beépítése a profi csapatba

Fiatal tehetségek beépítése a profi csapatba Fiatal tehetségek beépítése a profi csapatba Mönks tehetségmodellje Kreativitás ISKOLA TÁRSAK Feladat iránti elkötelezettség Átlagon felüli képességek CSALÁD Játékossá válás GENETIKA EDZŐ KÉPZÉS CSALÁD

Részletesebben

TT elősegítő eszközök

TT elősegítő eszközök Tudás transzfert (TT) elősegítő eszközök Dr. Antal Zsuzsa Tudományos és Technológiai Alapítvány TT elősegítő eszközök Eszközök, amelyek elősegítik az iparakadémia közti tudás transzfert: Kommunikációt

Részletesebben

Dél-Magyarországi Tehetségpontok I. találkozója www.tehetsegpont.ejf.hu

Dél-Magyarországi Tehetségpontok I. találkozója www.tehetsegpont.ejf.hu Dél-Magyarországi Tehetségpontok I. találkozója www.tehetsegpont.ejf.hu Eötvös József Főiskola Közgazdaság -tudomány Mérnöktudomány Neveléstudomány 2 Képzéstípusok Alapképzés (7 vagy 8 félév) Duális alapképzés

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar ÜZLETI TANÁCSADÓ szakirányú továbbképzési szak Az üzleti tanácsadás napjaink egyik kulcsfontosságú ágazata az üzleti szférában. A tercier szektor egyik elemeként

Részletesebben

Az EGT/Norvég Civil Támogatási Alap 2013-2016

Az EGT/Norvég Civil Támogatási Alap 2013-2016 Az EGT/Norvég Civil Támogatási Alap 2013-2016 A támogató és a lebonyolítók Forrás EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmus Lebonyolítók Ökotárs Alapítvány Autonómia Alapítvány Demokratikus Jogok Fejlesztéséért

Részletesebben

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága Támogató szolgálata

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága Támogató szolgálata Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága Támogató szolgálata Miért fontos? Elméleti keretrendszer nélkül a tevékenység céljai nem határozhatóak meg.

Részletesebben

Ref # 1 A program neve: Kapacitásépítő támogatási program. Munkatársak Célcsoport száma 3 fő / ország Civil szervezetek és önkormányzat ok

Ref # 1 A program neve: Kapacitásépítő támogatási program. Munkatársak Célcsoport száma 3 fő / ország Civil szervezetek és önkormányzat ok Ref # 1 Kapacitásépítő támogatási program az 5 950 000 USD 212 088 USD fő / önkormányzat ok Az 5.000 USD támogatással indított Kapacitásépítő támogatási program célja a demokrácia és civil társadalom eszményeinek

Részletesebben