MAGYAR TERMÉK NAGYDÍJ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MAGYAR TERMÉK NAGYDÍJ"

Átírás

1 A Magyar Termék Nagydíj Pályázati Rendszer évi Pályázati Felhívása és Eljárásrendje Az INDUSTORG VÉDJEGYIRODA Minôségügyi Kft., a Magyar Export- Import Bank Zrt., a Magyar Exporthitel Biztosító Zrt., a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság, a Nemzeti Külgazdasági Hivatal, a TERC Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. és a TÜV Rheinland InterCert Kft. országos, nyilvános egy- fordulós pályázatot hirdet a Nemzetgazdasági Minisztérium, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium támogatásával 1. A Magyar Termék Nagydíj Pályázat küldetése a évi Magyar Termék Nagydíj elnyerésére A Magyar Termék Nagydíj kitüntetô cím azon termékek, szolgáltatások és gazdasági szervezetek elismerése és díjazása, amelyek tevékenységük során bizonyíthatóan elkötelezettek a minôség ügye iránt és kiemelt fontosságot tulajdonítanak az egyetemlegesen jó minôségû termékek elôállításának, illetve szolgáltatások nyújtásának. A pályázat díjazottjai olyan példaértékû modelleket jelenítenek meg, amelyek hozzájárulnak a gazdaság fejlesztéséhez. A Magyar Termék Nagydíj védjegy az európai regionális tanúsító védjegyek sorába tartozik. Megtestesíti és kifejezi Magyarország elismerését és elkötelezettségét a tanúsított minôség iránt. A Magyar Termék Nagydíj kitüntetô címet önkéntesen benyújtott pályázat alapján lehet elnyerni. A pályázati rendszer tisztaságát és sérthetetlenségét objektív követelményrendszer, pártatlan és független szakértôi testület bírálata jelenti. Az odaítélt védjegy használatát a kiírók rendszeresen ellenôriztetik, ezzel is garantálva a folyamatos minôségi színvonalat a felhasználók, fogyasztók részére. 2. A Magyar Termék Nagydíj Pályázat célja: Ismerje el a Magyarországon gyártott, vagy forgalmazott termékek és szolgáltatások magas minôségi színvonalát Segítse elô a nemzetközi piacon versenyképes, kiemelkedô minôségû termékek elôállítását, ösztönözze a szolgáltatások fejlesztését Járuljon hozzá a pályázaton minôsítést szerzett termékek gyártóinak piaci munkájához, export- tevékenységének fejlesztéséhez Nyújtson egyértelmû segítséget, a termékeket és szolgáltatásokat megvásároló fogyasztóknak a minôségtudatos választásban A pályázati rendszer szolgálja a gyártók, a forgalmazók és szolgáltatók aktív minôségpolitikája fejlesztését 3. A pályázat tárgyát képezhetik: A pályázaton részt vehet minden, a pályázati fôcsoportok szerinti, a pályázat céljainak megfelelô, Magyarországon gyártott, forgalmazott, sorozatgyártásra alkalmas késztermék, termékcsalád, illetve ahhoz kapcsolódó szolgáltatás, mellyel rendszert alkothat. A pályázat tárgyát képezheti továbbá önálló szolgáltatás is. Ha a pályázó nem azonos a gyártóval, illetve a pályázat tárgyát képezô termék, vagy szolgáltatás jogtulajdonosával, a pályázaton való részvételhez a gyártó/jogtulajdonos hozzájárulása szükséges. 3.1.Pályázati fôcsoportok: 1. Gépek, berendezések, háztartási gépek, berendezések, eszközök, jármûvek 2. Ruházati termékek 3. Kozmetikai és háztartásvegyipari termékek, vegyipari termékek 4. Lakás és irodai berendezések, felszerelések, kellékek, bútorok (otthoni és munkahelyi kultúra) 5. Építési termékek

2 6. Szilikátipari késztermékek (üveg, porcelán, kerámia) 7. Sporteszközök, játékok 8. Kézmûipari termékek: (zsûrizett, iparmûvészeti, népmûvészeti, háziipari termékek) 9. Informatika (programok, rendszerek), irodatechnika 10. Élelmiszerek, étrend kiegészítôk 11. Ipari berendezések és alkalmazott technikai megoldások 12. Orvosi eszközök, (aktív orvosi eszközök is) mûszerek, egyéb, a segítséggel élôk számára fejlesztett segédeszközök 13. A szabadidô kulturált eltöltését segítô szolgáltatások. Turisztika 14. Csomagolás 15. Oktatási, képzési, továbbképzési, nevelési módszertan, tankönyvek, segédletek (interaktív eszközök is) és kiadványok 16. Könyvek és egyéb nyomdai kiadványok 17. Közüzemi Szolgáltatások 18. Tûzijátékok 19. Elektromos alkatrészek 20. Világítás, LED 21. Gázberendezések 22. Motoros szerszámok 23. Az életminôség javítására szolgáló termékek szolgáltatások 4. Pályázati feltételek: 4.1. A Pályázó: Pályázatot nyújthat be minden természetes és jogi személy, jogi személyiség, egyéni vállalkozó, alkotóközösség. Egy pályázó több pályázattal is szerepelhet. Több pályázó is benyújthat közös pályázatot. Egy pályázatban egy termék, vagy egy termékcsalád szerepelhet. Egy termékcsalád maximum 6 termékbôl állhat. Termékcsalád esetén a termékcsalád tagjainak felsorolása és pontos megnevezése, a hiánytalan dokumentáció feltétele. Nem képezheti pályázat tárgyát olyan technológiai eljárás, mely nem testesült meg termékben, illetve olyan szolgáltatás, mely a pályázat benyújtásakor nem került bevezetésre. A pályázat nyilvános. A pályázat kiírói a pályázótól nem kérik üzleti titkok, vagy bizalmas információk közlését A pályázati dokumentáció tartalma A pályázatot magyar nyelven kell benyújtani egy példány nyomtatott és egy példány elektronikus adathordozón. A pályázati dokumentáció mellett a papír alapú kísérô levélhez kell csatolni a Pályázati Jelentkezési Lap eredeti aláírással ellátott példányát és az eljárási díj befizetését igazoló nyomtatvány eredeti példányát. Másolati példányokat, viszont a pályázati dokumentációba is be kell fûzni! Tartalomjegyzék Pályázati Jelentkezési Lap Ki kell tölteni a Jelentkezési Lap a Magyar Termék Nagydíj elnyerésére kiírt pályázatra címû adatlapot, melyet eredeti cégszerû aláírással kell ellátni. Az ûrlapot aláíró nevét olvashatóan is fel kell tüntetni! Az adatlap csak a pályázati dokumentációval együtt érvényes! Nyilatkozatok (egy oldalon is beküldhetôk, de minden nyilatkozatnak külön pontban kell szerepelnie!) Nyilatkozatot a pályázati felhívásban és a pályázati feltételekben foglaltak elfogadásáról.

3 Nyilatkozatot arról, hogy a pályázónak nincs lejárt, vagy meg nem fizetett köztartozása, nem áll csôd, vagy felszámolás, vagy végelszámolás hatálya alatt Nyilatkozat, hogy a cég termékei, szolgáltatásai minôségével, biztonságával kapcsolatban állt-e hatósági ellenôrzés alatt tárgyévben és az azt megelôzô évben, ha igen a hatóság lényeges kifogást, vagy intézkedést nem tett Nyilatkozatot arról, hogy a pályázott termék / termékcsalád, szolgáltatás harmadik személy szerzôi jogait nem sérti. Ha erre alapozva harmadik személy a pályázat kiíróival szemben igényt érvényesít, a pályázó közvetlen helytállási kötelezettséget vállal Abban az esetben, ha a pályázó nem azonos a pályázott termék / termékcsalád gyártójával, a gyártó írásos hozzájárulása (nyilatkozata) a pályázaton való részvételhez A pályázati eljárási díj befizetését igazoló banki értesítés, igazolás. A pályázat eljárási díja Ft + 27%, azaz Ft ÁFA, mindösszesen: Ft, mely benyújtott pályázatonként fizetendô. Az eljárási díjat az INDUSTORG-VÉDJEGYIRODA Minôségügyi Kft. OTP Budapesti Régió VII. ker. fiók számú számlájára kell átutalni A számlát a pályázatot mûködtetô INDUSTORG-VÉD- JEGYIRODA Kft. állítja ki és küldi meg a pályázó részére utólag, az átutalás megtörténtét igazoló irat alapján, legkésôbb június 30.-ig. A pályázati eljárási díj nem fizethetô be postai csekken, illetve készpénzben. A pályázati eljárási díj megfizetésének elmulasztása a pályázati rendszerbôl való kizárást vonja maga után A pályázó bemutatása. (maximum 4 oldal), amelyben tömören bemutatja a szervezetet (történetét, üzletiesetleg jogszabályi környezetét, legfontosabb termékeit, szolgáltatásait, éves gyártási mennyiségét/ értékét, árbevételét ezen belül az exportarányt, beszállítói vevôi kört, technológiai és alapanyag bázist stb. és minden még olyan általa fontosnak ítélt tényt, amely a pályázat értékelését elôsegítheti. Önértékelés alapján a pályázat piacképességét A termék/termékcsalád, szolgáltatás leírása lehetôleg 1 2 oldal terjedelemben. Emelje ki a termék/szolgáltatás azon elônyeit, melyek a felhasználás szempontjából kedvezôbbek a hasonló termékekhez, szolgáltatásokhoz képest. (az ismertetést azzal a pár kiemelô mondat ismétlésével kell kezdeni, amelyet a Pályázati Jelentkezési Lap 7. pontjában rögzítettek) A termék/termékcsalád, szolgáltatás hazai és külpiaci helyzetének ismertetése (A pályázat tárgyának ára, ár-érték arány, összehasonlítás a hazai és nemzetközi piacon való elhelyezkedésrôl hova sorolható önértékelés alapján a pályázat tárgya, funkcióban, árban., értékesítés, piaci bevezetés, elvárások, eredmények leírása, tájékoztatás a piaci törekvésekrôl, célkitûzésekrôl, referenciák bemutatása, piaci részesedés. Az elmúlt idôszak trendjeinek valamint a kitûzött célok elérésének bemutatása. Vevôi elégedettség: olyan eredmények bemutatása, melyek alátámasztják, hogy a szervezet mûködése a vevôi igények lehetô legjobb kielégítését szolgálják.) A termékhez/termékcsaládhoz, szolgáltatáshoz kapcsolódó minden olyan dokumentum (pld. Érvényes gyártói megfelelôségi nyilatkozat, jótállás, használati útmutató, vevô-tájékoztató), amelyeket a fogyasztóvédelmi és egyéb jogszabályok megkövetelnek. Az elôírásokon felül a fogyasztók érdekében önként vállalt kötelezettségek bemutatása A környezetvédelmi teljesítmény bemutatása. A környezetvédelmi elôírások betartása, a gyártásnál és a csomagolásnál, szolgáltatásnál. A környezetvédelmi szempontok érvényesülése a termékben, szolgáltatásban és a ter-

4 mék/szolgáltatás létrehozása-, felhasználása- és megsemmisítése során. Esetleges kapcsolódás környezetvédelmi eseményekhez, társadalmi szervezetekhez A termékrôl, termékcsaládról, szolgáltatásról kiállított minden érvényes, harmadik fél által kiállított minôsítô dokumentum (pld: szakvélemény, minôsítô bizonyítvány, tanúsítvány, vizsgálati jelentés másolata). A harmadik feles igazolás minden olyan esetben is szükséges, ahol a jogszabályok a gyártóra/forgalmazóra bízzák a termék-megfelelôség igazolását Az alkalmazott minôségirányítási rendszer tanúsításáról szóló okirat másolata (pld: ISO, TQM, HACCP), ha van ilyen. Amennyiben a pályázó tevékenységére- jogszabály által- kötelezô valamilyen minôségirányítási rendszer (pl: HACCP) alkalmazása, abban az esetben ez is pályázati feltétel. Megjegyzés: Nem általános pályázati feltétel, de elônyt jelent, ha a pályázó tanúsított minôségirányítási rendszerrel rendelkezik. Amennyiben a pályázó rendelkezik minôségvizsgáló laboratóriummal a pályázat tárgyát képezô termék/termékcsaládra, szolgáltatásra vonatkozó saját vizsgálati jegyzôkönyvet és annak külsô tanúsítását is mellékelni kell A termék, termékcsalád, szolgáltatás korábbi pályázatokon, Magyarországon, vagy külföldön elnyert minôségdíjak, tanúsító okiratok másolatai, kiállítások, vásárokon elnyert díjak másolatai. (pld. Kiváló Építési Termék tanúsító védjegy, Magyar Agrárgazdasági Minôségi Díj, Kiváló Magyar Élelmiszer tanúsító védjegy, Környezetbarát Termék védjegy, BNV Nagydíj, stb.) A termék/ termékcsalád/szolgáltatás egészét (alkalmazási környezetében is) és jellemzô részleteit bemutató fotó eredetiket és prospektusokat, ugyanezeket elektronikus formában is (az elektronikus adathordozón benyújtott pályázat mellett külön DOC. Fájlban is) Nem fogadható el másológépen készített nyomat! Elfogadható elektronikus formátumok: Tiff, JPEG, BMP legalább 300 DPI felbontással. Vektoros anyagok PDF-ben, Corel Draw-ban 12. verzióig, Adobe Illustrator-ban CS3 verzióig, ez esetben mellékelni kell a beágyazott képeket, objektumokat, betûtípusokat is. A hiánytalan dokumentáció feltétele a jó fent jelzett minôségû képi bemutatás. 5. A pályázatokkal kapcsolatban a Pályázati Iroda és a kiírók pályázati felhívásban nevesített képviselôi díjmentes konzultációs lehetôséget nyújtanak. A benyújtott és érkeztetett pályázatokkal kapcsolatban további konzultációra már nincs mód. 6. A pályázat benyújtása A pályázatokat tartalmazó teljes írásos dokumentációt magyar nyelven 1 példány nyomtatott és egy példány elektronikus formátumban kell benyújtani. A képanyagot külön DOC. Fájlban is meg kell jeleníteni, így kétszer fog szerepelni az adathordozón: a teljes pályázati anyagban és külön mint képanyag A pályázatok benyújtási határideje: május 18. (péntek) (Megjegyzés: a jelzett határidô a pályázati dokumentumok benyújtási határideje, erre az idôpontra a terméket még nem kell benyújtani!) Postai úton történô benyújtásnál a postabélyegzôn szereplô feladási dátum az elfogadott Pályázatok benyújtása postai úton: Ajánlott küldeményként kell eljuttatni az alábbi címre: INDUSTORG VÉDJEGYIRODA Minôségügyi Kft. Magyar Termék Nagydíj Pályázati Iroda Képviselete 1172 Budapest, Gátfutó u. 15.

5 6.3. A pályázatok személyes benyújtása A pályázatok személyes benyújtása kizárólag május 18-án, 9:00-14:00 óra között lehetséges az alábbi címen: INDUSTORG VÉDJEGYIRODA Minôségügyi Kft. Magyar Termék Nagydíj Pályázati Iroda képviselete 1172 Budapest, Gátfutó u. 15. (tel.: 06/20/9/ ) 7. Pályázati eljárásrend: 7.1. A pályázati titkárság: A pályázati eljárás titkársági és koordinációs feladatait az INDUSTORG-VÉDJEGYIRODA Minôségügyi Kft., mint Magyar Termék Nagydíj Pályázati Iroda (a továbbiakban Pályázati Iroda) látja el. Cím: H Budapest, Dózsa György út 66.III/19/a. Levelezési cím: H Budapest, Pf. 64. Telefonszámok: +36(06)/1/ (Széman György), +36( 06)/1/ ( Kiss Károlyné Ildikó) Mobil tel: +36(06)20/ (Kiss Károlyné Ildikó) Mobil tel: +36( 06)/30/ (Széman György). Adószám: (Széman György) Kiss Károlyné Ildikó (Széman György), (Kiss Károlyné Ildikó) Web: Vezetô tisztségviselôk: Kiss Károlyné Ildikó és Széman György pályázati ügyvivôk 7.2. A pályázatok befogadása: A megadott határidôig benyújtott pályázati dokumentációt tartalmazó borítékot a Pályázati Iroda szervezésében tartandó elô- zsûri bontja fel. Következôkben a dokumentum zsûrin kerül rögzítésre a benyújtott pályázati dokumentáció hiánytalansága, vagy hiányossága. A dokumentum zsûri tagjai a Kiírók Tanácsa által felkért szakértôkbôl állnak. Amennyiben a pályázati dokumentáció megfelel a pályázati felhívásban foglaltaknak, a Pályázati Iroda kiadja a befogadási számmal ellátott befogadó nyilatkozatot. A pályázat esetleges hiányossága esetén a Pályázati Iroda a dokumentum zsûri állásfoglalásának megfelelôen felszólítja a pályázót a hiányosság pótlására, melyre határidôt szab. Ugyanekkor tájékoztatja a pályázót a további zsûri fordulókkal és szakértôi vizsgálatokkal kapcsolatos teendôkrôl, mintabeszállításokról A pályázatok elbírálásának rendje és menete A pályázatok értékelése több fordulóban történik. A pályázatokat a kiírók által felkért szakmai zsûri bírálja el a benyújtott dokumentáció alapján. A zsûri munkáját a Kiírók Tanácsa által felkért egyéb szakértôk segítik, akik írásos jelentést készítenek. A felkért zsûritagok és szakértôk összeférhetetlenségi nyilatkozatot tesznek. A zsûri tagjainak és a felkért szakértôknek a névsora a pártatlanság és a pályázati eljárás tisztaságának biztosítása érdekében az eredményhirdetés napjáig nem nyilvános. Az összeférhetetlenségi nyilatkozatok a pályázati eljárási dokumentumok részei. A pályázatban nem vehetnek részt az alábbi személyek: a Kiírók Tanácsának vezetô tisztségviselôi, munkavállalói (dolgozói), megbízottjai, a zsûri tagjai, a pályázat lebonyolításában részt vevô egyéb közvetlen közremûködôk (szakértôk) és felsoroltak közeli hozzátartozói (Ptk (b). 1. Elsô forduló: pályázatok bontása, alaki, formai vizsgálat 2. Második forduló: Dokumentum zsûri, a pályázatok tematikus tartalmi értékelése az esetleges hiányok rögzítése, a szakértôk kijelölése 3. Harmadik forduló: szakértôi vizsgálatok és értékelések

6 4. Negyedik forduló: A szakértôi jelentések figyelembe vételével a pályázatok elbírálása, döntés elôkészítés 5. Ötödik forduló: A Kiírók Tanácsa döntése a díjazásról. A Kiírók Tanácsa tagjai: INDUSTORG VÉDJEGYIRODA Kft. Magyar Export Import Bank Zrt. Magyar Exporthitel Biztosító Zrt. (MEHIB) Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság Nemzeti Külgazdasági Hivatal TERC Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. TÜV Rheinland InterCert Kft A pályázati termékek bekérése: Az értékelés menetében a zsûri tagjai és a szakértôk jogosultak a pályázat tárgyát képezô termékek eredeti megtekintésére termékbekérés, vagy helyszíni megtekintés során. Errôl a Pályázati Iroda hivatalos értesítést küld a pályázó részére. A termék bekérésrôl szóló értesítés tartalmazza a beszállítás és az elszállítás idôpontját. A Pályázati Iroda ezen idôtartam alatt a megtekintésre bekért termékek biztonságos elhelyezésérôl és raktározásáról gondoskodik. A megadott idôpontig el nem szállított termékért a Pályázati Iroda nem vállal felelôsséget. A zsûri tagjai és a szakértôk is dönthetnek úgy, hogy a terméket külsô helyszínen, vagy a gyártás helyszínén tekintik meg. Ebben az esetben a pályázónak elôre egyeztetett idôpontban biztosítania kell a termék/szolgáltatás megtekinthetôségét Fôbb értékelési szempontok: A zsûri az összesítés eredményét, a szakértôi jelentések figyelembevételével készített díjazási ajánlással együtt terjeszti a Kiírók Tanácsa elé. A zsûri az értékelésnél figyelembe veszi: a pályázati dokumentáció tartalmi és esztétikai teljességét a pályázatra benyújtott termék/ termékcsalád, szolgáltatás biztonságosságát, megfelelôségét, minôségét, újszerûségét, piacképességét, az energiatakarékos, környezetbarát megoldások alkalmazását, a fogyasztónak kínált elônyöket. a megfelelôséget igazoló, harmadik fél- tanúsító szervezet- által kiállított tanúsítványt vagy szakvéleményt. a szakértôk állásfoglalását a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság vizsgálatainak tapasztalatait minôségirányítási rendszer alkalmazását (Pl: ISO, vagy élelmiszerek esetében HACCP) forgalomba- hozatal jogszabályi feltételeit korábban elnyert díjak, tanúsító védjegyek meglétét A fogyasztónak kínált önként vállalt plusz elônyöket 7.4. Értesítés a döntésérôl A Kiírók Tanácsa döntésérôl valamennyi pályázó ajánlott levélben és elektronikus levélben is értesítést kap a díjátadásra vonatkozó információkkal együtt. A Nagydíj elnyerése esetén a Pályázati Iroda az értesítéssel egyidôben megküldi a védjegyhasználati szerzôdést, a védjegy emblémájának grafikai megjelenítésével. A védjegyhasználati szerzôdés megkötése a Nagydíj átvételének feltétele. A pályázat éves lezárását követôen a pályázók a benyújtott pályázatokról rövid véleményt kapnak A védjegyhasználati szerzôdés tartalma: A védjegyek és a földrajzi árujelzôk oltalmáról szóló évi XI. törvény 23. (1) szerinti használati szerzôdés (védjegy - licencia-szerzôdés) alapján, a védjegyoltalom jogosultja engedélyt ad a Magyar Termék Nagydíj

7 védjegy használatára. A használó köteles ennek fejében díjat fizetni. A védjegyhasználati díj díjazott pályázatonként értendô. A Magyar Termék Nagydíj védjegy használata az elnyerés évétôl számítva egy évig díjmentes. A Magyar Termék Nagydíj védjegyek esetében a pályázóval a védjegy tulajdonosok képviseletében az INDUSTORG-VÉDJEGYIRODA Minôségügyi Kft. köt védjegyhasználati szerzôdést. A Magyar Termék Nagydíj védjegy használatára vonatkozó szerzôdés tartalma: a pályázati követelményeknek való folyamatos megfelelés vállalása a védjegy használatára vonatkozó kikötések a védjegytulajdonosok képviselôjének vagy megbízottjának ellenôrzési joga a védjegy használati szerzôdés betartására vonatkozóan a védjegy használati díj fizetésének részletei nyilvánosságra hozható egyedi adatok a szerzôdésszegés következményei. a védjegy feltûntetésének szabályai a védjegy használat megszûnésének szabályai az utóellenôrzés szabályai A védjegy használója a szerzôdésben vállalja a védjegy viselésének kötelezettségét. A védjegyet a szerzôdésben megadott grafikai módokon, az elnyerés évének feltüntetésével kell alkalmazni! 8. Díjazás: 8.1. A Magyar Termék Nagydíj Kitüntetô Cím: A Kiírók Tanácsa döntése alapján a legkiemelkedôbbnek ítélt pályázatok elnyerik a Magyar Termék Nagydíj, angolul: Hungarian Quality Product Award kitüntetô címet és ezzel együtt a Magyar Termék Nagydíj tanúsító védjegy egy éves díjmentes használatát. A díjat magyar-angol nyelvû Kitüntetô Oklevél és a Magyar Termék Nagydíj emblémájával díszített, a Hollóházi Hungarikum Nonprofit Kft. által készített egyedi ipar mûvészeti trófea tanúsít. A Nagydíjas pályázónak a díjazott termék/ termékcsalád, szolgáltatás propagandája keretében a Magyar Termék Nagydíj Kitüntetô Címet az elnyerés évének feltüntetésével, változatlan termék/ termékcsalád, szolgáltatás forgalmazás idôtartama alatt szerepeltetnie kell. Az INDUSTORG-VÉDJEGYIRODA Kft. a védjegyoltalom jogosultjainak megbízásából a Nagydíjban részesült pályázóval a Magyar Termék Nagydíj cím és embléma használatára vonatkozóan védjegyhasználati szerzôdést köt. (lásd.5.5.pont). A szerzôdésben a díjazott vállalja a védjegyhasználati díj megfizetését. A védjegy használata a díj elnyerésétôl számított egy évig díjmentes. (2012. szeptember szeptember 2.) A védjegyhasználat további meghosszabbítása csak a pályázat utóellenôrzése és jóváhagyó audit jelentéssel lehetséges. Az éves felülvizsgálatot a Kiírók Tanácsa által kijelölt szakértô szervezet végzi. A felülvizsgálat költségét a pályázó köteles viselni. Az utóellenôrzés díjra vonatkozó költségek pályázatonként külön-külön kerültek meghatározásra, a Védjegyhasználati Szerzôdés rögzíti, az abban közölt öszszegek a Védjegyhasználati Szerzôdés érvényességéig változatlanok. A védjegy használatának díját a kiírók évente felülvizsgálják és meghatározzák szeptembertôl 2013 szeptemberig. a Kiírók Tanácsa döntése értelmében Ft + 27% azaz Ft ÁFA, mindösszesen Ft. A védjegyhasználati díj, díjazott pályázatonként fizetendô. Amennyiben a szakértô az éves utóellenôrzés során a folytatólagos védjegyhasználat jóváhagyását nem javasolja, a védjegyhasználat felfüggesztésre, vagy végsô soron visszavonásra kerül, melyet a Kiírók Tanácsa nyilvánosságra hoz. A Magyar Termék Nagydíj Kitüntetô Cím elnyerését tanúsító okleveleket és a Hollóházi Hungarikum Nonprofit Kft. által készített egyedi trófeákat az Országgyûlés Gazdasági és Informatikai Bizottsága Elnöke adja át.

8 8.2. Különdíjak: A Magyar Termék Nagydíj Pályázati Rendszer keretében a kiírókon kívül különbözô cégek, intézmények, szervezetek is különdíjakat ajánlanak fel. Különdíjat csak nagydíjat elnyert pályázatok és pályázók kaphatnak. Egy különdíjat felajánló egy pályázatot részesíthet elismerésben. A különdíj felajánlóinak a díjazottal kötött, különdíjra vonatkozó megállapodás másolatát be kell nyújtani a Pályázati Iroda titkárságára a Magyar Termék Nagydíj Pályázat Gazdaságért Nívódíj: A Kiírók Tanácsa által évben alapított Gazdaságért Nívódíj elismerést, azon vállalkozások kaphatják meg, amelyek a pályázati rendszer elsô meghirdetésétôl (1998) illetve a Gazdaságért Nívódíj legutolsó elnyerésétôl számítva többszöri alkalommal elnyerték a Magyar Termék Nagydíj kitüntetô címet, ezzel is bizonyítva, hogy képesek hosszasan kiváló minôség elôállítására. Piaci munkájukkal tartósan öregbítik a magyar gazdaság jó hírét. A Gazdaságért Nívódíjat magyar-angol nyelvû díszoklevél, valamint az AJKA KRISTÁLY Üvegipari Kft. és Nakada Melinda, a cég üvegtervezô iparmûvésze által készített egyedi iparmûvészeti trófea tanúsít. A Gazdaságért Nívódíj elismerés szorosan összefügg a Magyar Termék Nagydíjjal, a védjegyhasználat megszûnése a különdíj visszavonásával jár. A kitüntetést a Magyar Országgyûlés Alelnöke adja át Magyar Termék Nagydíj Pályázat Klímabarát Termék Nívódíj: A környezet védelme, a föld ökológiai egyensúlyának megôrzése, a fenntartható civilizációs fejlôdés biztosításának ösztönzésére a Kiírók Tanácsa megalapította évben a Magyar Termék Nagydíj Klímabarát Termék Nívódíjat. A Nívódíjat azon megoldások, termékek, illetve rendszerek nyerhetik el, amelyek mérhetô módon hozzájárulnak a széndioxid kibocsátás csökkenéséhez, az energiatudatos környezet alakításához, fejlesztéséhez. A kitüntetést magyar-angol nyelvû díszoklevél, valamint az AJKA KRISTÁLY Üvegipari Kft. és Csala Zsuzsa, a cég üvegtervezô iparmûvésze által készített egyedi iparmûvészeti trófea tanúsít. Az elismerést az Országgyûlés Fogyasztóvédelmi Bizottságának Alelnöke adja át A Magyar Termék Nagydíj Pályázat Innovációért Nívódíj: A Kiírók Tanácsa ben hagyományteremtô céllal megalapította a Magyar Termék Nagydíj Pályázat Innovációért Nívódíjat. A Nívódíjat azon megoldások, termékek, illetve rendszerek alkotói nyerhetik el akik pályázatuk újdonság értékével tárgy évben kiemelkedôen mutatták meg a hazai alkotóerôben rejlô kreatívitást, a magyarországi vállalkozói kultúra tükreként. A kitüntetést magyar-angol nyelvû díszoklevél, valamint az AJKA KRISTÁLY Üvegipari Kft. és Nakada Melinda, a cég üvegtervezô iparmûvésze által készített egyedi iparmûvészeti trófea tanúsít. Az elismerést az Országgyûlés Fogyasztóvédelmi Bizottságának Alelnöke adja át.

9 A Magyar Termék Nagydíj Pályázat Informatikai Nívódíj: A Kiírók Tanácsa ben hagyományteremtô céllal megalapította a Magyar Termék Nagydíj Pályázat Informatikai Nívódíját. A Nívódíjat a 21. század technológiájának kiemelten kreatív alkalmazásáért az élet minôségének javítása és megóvása céljából bemutatott pályázat érdemelheti ki. A kitüntetést magyar-angol nyelvû díszoklevél, valamint az AJKA KRISTÁLY Üvegipari Kft. és Csala Zsuzsa a cég üvegtervezô iparmûvésze által készített egyedi iparmûvészeti trófea tanúsít. Az elismerést az Országgyûlés Fogyasztóvédelmi Bizottságának Alelnöke adja át A Magyar Termék Nagydíj Pályázat Kárpát-medencéért Nívódíj: A Kiírók Tanácsa ben hagyományt teremtô céllal megalapította a Magyar Termék Nagydíj Pályázat Kárpát -medencéért Nívódíjat. Az elismerést egyrészrôl olyan természetes személy kaphatja meg aki évek óta bizonyítottan elkötelezett a határon túli térségek és az anyaország gazdasági kapcsolatainak erôsítésében és bôvítésében. Másrészrôl olyan nagydíjas vállalkozás érdemelheti ki a Nívódíjat, amely tevékenysége során kiemelt szerepet vállal a Kárpát-medencei térség gazdasági együttmûködésében. A Magyar Termék Nagydíj Pályázat Kiírói Tanácsának - a kormány programjával azonosulva- fontos a Kárpátmedencei térség együttmûködésének ösztönzése, a gazdasági kapcsolatok erôsítése, melyben a közös kreatívitás és kvalitás jelenti a siker zálogát. A kitüntetést magyar-angol nyelvû díszoklevél, valamint az Ajka Kristály Üvegipari Kft. és Gyôrig Katalin a cég üvegtervezô iparmûvésze által készített egyedi iparmûvészeti trófea tanúsít. Az elismeréseket az Országgyûlés Fogyasztóvédelmi Bizottságának Alelnöke adja át A Magyar Termék Nagydíj SAJTÓKÖVETE NÍVÓDÍJ A évben alapított Nívódíjat a Magyar Termék Nagydíj Pályázat Kiírói Tanácsa ítéli oda annak a nyomtatott, vagy elektronikus médiának, mely megítélése szerint a kiírás évében a legtöbbet tett a minôség kommunikációjáért, ezen belül a Magyar Termék Nagydíj Pályázati Rendszer népszerûsítéséért is. Az elismerés tényét saját kommunikációjában használhatja. A Magyar Termék Nagydíj Sajtókövete Nívódíj elismerést Sárkány Gábor grafikus mûvész által tervezett egyedi Díszoklevél tanúsít. Az elismerést a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság Fôigazgatója ad át A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság Különdíja: A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság az általa kiválasztott pályázónak az Elkötelezettség a FOGYASZTÓÉRT elismerést adományozza, melyet díszoklevél és a Hollóházi Hungarikum Kft. által készített váza tanúsít. Az elismerést a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság Fôigazgatója adja át A TERC Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Különdíja: A Nagydíjat nyert, építôiparhoz kapcsolódó pályázatok gyártói közül az általa kiválasztott gazdasági szervezetnek a TERC Kft. által készített és forgalmazott software-t ajánl fel Az Különdíjat díszoklevél tanúsítja. Az elismerést a TERC Kft. ügyvezetô igazgatója adja át.

10 A TÜV Rheinland InterCert Kft. Különdíjai: A cég által kiválasztott díjnyertes pályázó részére engedélyezi a TÜVdotCOM egy éves használatát díjmentesen A cég által kiválasztott díjnyertes pályázónak, a díj elnyerését követô évben díjmentesen biztosít egy irányítási rendszer pld: ISO 9001/14001/27000, EN tanúsítását A cég által kiválasztott díjnyertes pályázó részére a TÜV Rheinland InterCert Kft. a díj elnyerését követôen díjmentesen biztosít egy a díjazott által kiválasztott tanfolyamot a TÜV Rheinland Akadémia kínálatából. Az Különdíjat díszoklevél tanúsítja. Az elismerést a TÜV Rheinland Intercert Kft. ügyvezetôje adja át A Magyar Export Import Bank Zrt. Különdíja Különdíjként felajánlja az exportôrök hitelkérelméhez szükséges szakmai tanácsadás díjmentes megvalósítását. A Különdíjat díszoklevél tanúsítja. Az elismerést a Magyar Export Import Bank Zrt. vezérigazgatója adja át A Magyar Exporthitel Biztosító Zrt. Különdíja: Különdíjként felajánlja, hogy egy általa kiválasztott nagydíjas pályázót a pályázó export szándéka esetén az üzletkötés elôtti, egy vevôre vonatkozó limitmegállapítási díj megfizetése alól mentesíti. A Különdíjat díszoklevél tanúsítja. Az elismerést a Magyar Exporthitel Biztosító Zrt. vezérigazgatója adja át A Nemzeti Külgazdasági Hivatal Különdíja: Különdíjként felajánlja, hogy egy általa kiválasztott nagydíjas pályázónak kiemelt bemutatkozási lehetôséget biztosít egy közösen egyeztetett, saját szervezésû külföldi rendezvényen. A különdíjat emlékplakett és díszokirat tanúsítja. Az elismerést a Nemzeti Külgazdasági Hivatal Elnöke adja át A Magyar Újságírók Országos Szövetsége (M.Ú.O.Sz.) Különdíja: A Magyar Termék Nagydíj kitüntetést elnyert pályázatok közül választja ki a Magyar Újságírók Országos Szövetsége Gazdasági Újságírók Szakosztálya által kijelölt Zsûri a M.Ú.O.Sz. Különdíjban részesülô pályázót, innovatív fejlesztô stratégiájáért. Az elismerést Díszoklevél tanúsítja A HUNGEXPO Vásár és Reklám ZRt. Különdíja: Azon céltól vezérelve, hogy a HUNGEXPO ZRt. a kiemelkedô minôségû magyar termékek népszerûségét növelje, egy általa kiválasztott, a Magyar Termék Nagydíj kitüntetést elnyert gyártó, vagy szolgáltató számára 10 m 2 kiállítási területet ajánl fel a díjazott által megnevezett, a HUNGEXPO ZRt. által évben szervezett kiállításon A SÉRÜLTEK.HU MAGAZIN Különdíja: az ODAFIGYELÉS DÍJ: A SÉRÜLTEK.HU MAGAZIN díja a segítséggel élô emberek számára olyan meglévô, a kereskedelemben már forgalomban lévô, vagy már gyártás alatt álló termékek, eszközök, gépek, találmányok, szolgáltatások felkutatása,

11 és elismerése, melyek a segítséggel élôk számára értéket jelentenek. A különdíj kiemelt bemutatkozási lehetôség a magazinban. Az elismerést oklevél és Deél Vilma alkotómûvész,- a Sérült Mûvészek és Alkotók, Kézmûvesek Körének Elnöke- által készített egyedi kézmûipari dísztárgy tanúsít A Magyar Elektrotechnikai Egyesület Különdíja: az ELEKTROTECHNIKAI KÜLÖNDÍJ: Az energia, energetika, elektronika, méréstechnika, épületvillamosság, világítástechnika témakörében Nagydíjat nyert pályázó érdemelheti ki. A különdíj: a 104 esztendôs ELEKTROTECHNIKA címû lapban egy címoldali megjelenés, valamint cikk formájában a pályázat bemutatása. A Különdíjat díszoklevél tanúsítja, melyet Tóth Péterné az ELEKTROTECHNIKA címû lap fôszerkesztôje ad át A Kiírók Tanácsa által adományozható további elismerés: A Magyar Termék Nagydíj Pályázat Kiírói a tárgyévben 4. zsûri fordulóig eljutott pályázatok gyártói, szolgáltatói részére EMLÉKLAPOT adományoz a Magyar Termék Nagydíj Pályázati Rendszer és a hazai termékkultúra fejlesztésében, valamint az aktív minôségpolitika alkalmazásában kifejtett tevékenységük elismeréséül. Az Emléklapok átadására a év novemberében megrendezésre kerülô Tanúsító védjegyekkel értékeink védelméért címû szakmai konferencián ünnepélyes keretek között kerül sor, melyeket a rendezvény Fôvédnöke a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság Fôigazgatója adja át. 9. Eredményhirdetés: A Magyar Termék Nagydíj pályázat eredményhirdetésére ünnepélyes keretek között, széles nyilvánosság elôtt kerül sor szeptember 5-én a Parlament Felsôházi Termében. A meghívott vendégek között helyet foglalnak a gazdaság és közélet kiemelkedô személyiségei, a diplomáciai testületek vezetôi, a kereskedelmi diplomácia, vezetô képviselôi. Az ünnepséget a legszélesebb sajtó nyilvánosság is kíséri. 10. A Magyar Termék Nagydíj elismerést elnyert termékek, szolgáltatások felügyelete: A Kiírók Tanácsa jogosult arra, hogy a Magyar Termék Nagydíj Pályázat szerint minôsített terméket, termékcsaládot, szolgáltatást megfelelôség és a díjazás tényének díjazott általi publikálása szempontjából ellenôrizzék. Az ellenôrzésre kijelölt szervezetek: a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság, és a TÜV Rheinland InterCert Kft. A kijelölt szervezetek az utóellenôrzést évente végzik az INDUSTORG VÉDJEGYIRODA Kft. megbízásából, a Kiírók Tanácsa jóváhagyásával. Az utóellenôrzés a tárgyévet megelôzô évek díjazottait érinti. Az utóellenôrzésrôl felülvizsgálati jelentés készül. A mintaként megvásárolt áru, vagy szolgáltatás értéke, valamint a vizsgálatok költsége a díjazottat terheli. Az utóellenôrzés költségeit minden díjazottra vonatkozóan külön a Védjegyhasználati Szerzôdés rögzíti, mely a Védjegyhasználati Szerzôdés érvényességéig változatlan. Amennyiben az ellenôrzött termék, termékcsalád, szolgáltatás a Magyar Termék Nagydíj odaítélésekor benyújtott termék, termékcsalád, szolgáltatás minôségéhez képest romlik és a pályázó nem hajtja végre az ellenôrzést végzô szervezet által elôírt módosításokat, intézkedéseket, vagy a pályázatot benyújtó a díj viselésére méltatlanná válik a védjegyhasználati jog visszavonható, melyrôl a nyilvánosságot értesítik. Abban az esetben, ha a díjazott termékkel, szolgáltatással szemben hatósági eljárás indul, a Kiírók Tanácsa a díj használatát felfüggesztheti, hatósági elmarasztalás esetén visszavonja.

12 11. A pályázat nyilvánossága: A pályázati rendszer nyilvánosságával kapcsolatosan a kiírók együttesen járnak el A pályázat meghirdetésére minden év elején februárban nyilvános sajtótájékoztató keretében kerül sor A pályázati felhívás teljes szövegének közlése, a pályázat jelentkezési lapja, a díjazottak bemutatása, a pályázat eseményei pályázati rendszer elsôdleges közlési helyén a címen történik A pályázati információk megtalálhatók a kiírók honlapjain A pályázati rendszer aktuális eseményeirôl a Kiírók Tanácsa közleményben adhat hivatalos tájékoztatást A pályázaton díjazásban részesültek elsô bemutatására az eredményhirdetés alkalmával, az ünnepélyes díjátadás helyszínén kerül sor A pályázat eseményeirôl szóló hírek az MTI Gazdasági Fôszerkesztôségén keresztül jutnak el a médiaközpontokba A Magyar Termék Nagydíj kitüntetést szerzett termékek és gyártóik, vagy szolgáltatások és a szolgáltatóik díjmentesen bemutatásra kerülnek a Magyar Termék Nagydíj Pályázati Rendszer hivatalos, magyarangol nyelvû katalógusában, mely megjelenik külföldi kiállításokon, üzleti fórumokon, eljut a gazdaságdiplomácia képviselôihez A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság marketing kommunikációjában díjmentesen közzéteszi a Magyar Termék Nagydíj Pályázaton elismerést szerzett pályázatokat és gyártóikat A Magyar Termék Nagydíj Pályázat kiírói: a Magyar Export- Import Bank Zrt., a Magyar Exporthitel Biztosító Zrt., a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság, a Nemzeti Külgazdasági Hivatal, a TERC Kft. és a TÜV Rheinland InterCert Kft. a díjazott pályázókat és pályázatokat bemutatják saját honlapjukon A Magyar Termék Nagydíjas Pályázatok bemutatásra kerülnek az MTV 1 és a Duna TV által sugárzott adásokban. 12. A pályázattal kapcsolatban felvilágosítást nyújtanak a kiírók képviselôi: INDUSTORG VÉDJEGYIRODA Minôségügyi Kft. Magyar Termék Nagydíj Pályázati Iroda 1406 Budapest, Pf. 64. Tel: +36(06)/1/ , (Kiss Károlyné Ildikó), Tel./Fax:+36(06)/ 1/ (Széman György) Fax: +36(06)/ 1/ (Kiss Károlyné Ildikó) Mobil: Kiss Károlyné Ildikó ügyvivô: +36( 06)/20/ , Mobil: Széman György ügyvivô: +36( 06)/30/ Széman György: Kiss Károlyné Ildikó: Internet:

13 Magyar Export Import Bank ZRt Budapest, Nagymezô u Tel:+36(06)/ 1/ Fax:+36( 06)/1/ Bathelt Sándor igazgató Tel:+36(06)/1/ Internet: Magyar Exporthitel Biztosító ZRt Budapest, Nagymezô u Tel.: +36(06)/ 1/ , Fax: +36(06)/ 1/ Gérnyi Gábor marketing csoport vezetôje, határon túli programok vezetô koordinátora Tel: +36(06)/1/ , Láng Erika marketing és koordinációs fômunkatárs Tel.: +36(06) 1/ , Internet. Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság 1088 Budapest, József krt. 6. Tel: +36(06)/ 1/ , Fax: +36(06)/ 1/ dr. Balku Orsolya fôosztályvezetô Szolgáltatás-ellenôrzési Fôosztály Tel: +36(06)1/ , mobil: +36(06)30/ Internet: Nemzeti Külgazdasági Hivatal 1055 Budapest, Honvéd utca 20. Tel: +36(06)/1/ , Fax: +36(06)1/ Wittek András osztályvezetô, gépipari/repülôgépipari tanácsadó Üzletfejlesztési fôosztály Tel: +36(06)1/ , mobil: +36(06)30/ Internet: TERC Kereskedelmi és Szolgáltató Kft Budapest, Pillangó park 9. Tel: +36(06)/ 1/ ,+36(06)/ 1/ , +36(06)/ 1/ , Fax: +36(06)/1/ Molnár Miklós Konrád ügyvezetô igazgató Tel: +36(06)/ 1/ Internet. TÜV Rheinland InterCert Kft Budapest, Váci út 48. A-B Tel: +36(06)1/ , Fax: +36(06)1/ Bálint Ágnes Értékesítési és Marketing Igazgató Tel: +36(06)1/ Bruszniczky Balázs értékesítési vezetô Tel: +36(06)1/ , mobil: +36(06)30/ Internet:

14 Be kül dé si határidõ: má jus 18. (pén tek) Be kül dé si cím: INDUSTORG VÉDJEGYIRODA Kft. MA GYAR TER MÉK NAGY DÍJ Pá lyá za ti Iro da Képviselet: 1172 Budapest, Gátfutó u. 15. a pá lyá za ti fel hí vás ban elõírt do ku men tumokkal együtt ér vé nyes. A jelentkezési lap letölthetô az internetrôl a elérhetôségrôl. JELENTKEZÉSI LAP a Ma gyar Ter mék Nagy díj el nye ré sé re kiírt pályázatra 1. A pá lyá zó ne ve: A pá lyá zó cí me: A pá lyá zó postací me: A pá lyá zó adó szá ma: A ter mék/ter mék csa lád, szolgáltatás megnevezése (termékcsaládoknál a család tagjainak felsorolása és pontos megnevezése): A ter mék/ter mék csa lád, szolgáltatás meg ne ve zé se an go lul (termékcsaládoknál a család tagjainak felsorolása és pontos megnevezése): A termék/termékcsalád, szolgáltatás rövid, pár mondatos méltatása, kiemelt fontossága: 8. A termék/termékcsalád, szolgáltatás rövid, pár mondatos méltatása kiemelt fontossága angolul: 9. A pályázó cég/vállalkozás vezetôjének neve és beosztása, telefonszáma és közvetlen címe: 10. A pályázat ügyintézôjének neve és beosztása, telefonszáma, telefax száma, címe: 11. A pályázó cég/vállalkozás Te le fon szá ma:... Te le fax-szá ma:... cí me:... Internet cí me: Cégszerû alá írás (cégbélyegzô, olvasható név és aláírás)

A Magyar Termék Nagydíj pályázat

A Magyar Termék Nagydíj pályázat A Magyar Termék Nagydíj pályázat Kiss Károlyné Ildikó ügyvivő igazgató Magyar Termék Nagydíj Pályázati Iroda Bálint Ágnes Kereskedelmi és marketing igazgató TÜV Rheinland InterCert Kft. Csíkszereda, 2012.

Részletesebben

Ajánlattételi felhívás

Ajánlattételi felhívás Ajánlattételi felhívás Diákhitel Direkt szoftver 12 hónapos rendszertámogatása, karbantartása, és fejlesztése tárgyban a) az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail); Diákhitel Központ

Részletesebben

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének. 9/2009. (III. 30.) önkormányzati rendelete 1

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének. 9/2009. (III. 30.) önkormányzati rendelete 1 Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének 9/2009. (III. 30.) önkormányzati rendelete 1 Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat és a kerületi civil szervezetek kapcsolatrendszerének egyes kérdéseiről

Részletesebben

ELEKTROMOS ÁRAM BESZERZÉSE AZ ORSZÁGOS MENTŐSZOLGÁLAT RÉSZÉRE 2015 TÁRGYÚ KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSÁHOZ. Budapest, 2015.

ELEKTROMOS ÁRAM BESZERZÉSE AZ ORSZÁGOS MENTŐSZOLGÁLAT RÉSZÉRE 2015 TÁRGYÚ KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSÁHOZ. Budapest, 2015. D O K U M E N T Á C I Ó ELEKTROMOS ÁRAM BESZERZÉSE AZ ORSZÁGOS MENTŐSZOLGÁLAT RÉSZÉRE 205 TÁRGYÚ KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSÁHOZ Budapest, 205. 2 TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETŐ AZ ELJÁRÁS BEMUTATÁSA... 3 II. MŰSZAKI

Részletesebben

Szent Margit Rendelőintézet Nonprofit Kft.

Szent Margit Rendelőintézet Nonprofit Kft. Szent Margit Rendelőintézet Nonprofit Kft. Felnőtt sürgősségi háziorvosi ügyeleti ellátás tárgyú közbeszerzési eljárásban KIEGÉSZÍTŐ IRATOK TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETÉS II. ÚTMUTATÓ A RÉSZVÉTELRE JELENTKEZŐKNEK

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 1 TÁRSADALMI SZERVEZETEK, KÖZCÉLÚ FELADATOK, VALAMINT KARITATÍV CÉLOK 2016. ÉVI TÁMOGATÁSÁRA

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 1 TÁRSADALMI SZERVEZETEK, KÖZCÉLÚ FELADATOK, VALAMINT KARITATÍV CÉLOK 2016. ÉVI TÁMOGATÁSÁRA PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 1 TÁRSADALMI SZERVEZETEK, KÖZCÉLÚ FELADATOK, VALAMINT KARITATÍV CÉLOK 2016. ÉVI TÁMOGATÁSÁRA A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat a 2016. évi költségvetésből biztosított pályázati

Részletesebben

I. A pénzügyi támogatás módja: 1 éven belül megvalósuló II. A pályázat benyújtására jogosult:

I. A pénzügyi támogatás módja:  1 éven belül megvalósuló II. A pályázat benyújtására jogosult: PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara pénzügyi alapjából gazdaság-, kereskedelemfejlesztési és innovációs témában pályázati úton elnyerhető támogatás igénylésére 2016. év I. forduló

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ Van Hool gyártmányú autóbuszok időszakos műszaki felülvizsgálatra való felkészítése és műszaki vizsgáztatása, eseti hibajavítása (Eljárás száma: T-197/15) AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ 2015. A. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK

Részletesebben

Tanúsítási eljárás Szabályzata

Tanúsítási eljárás Szabályzata Magyar Termék Nonprofit Kft. 2541 Lábatlan Rákóczi Ferenc út 105. Tanúsítási eljárás Szabályzata A PÉLDÁNY SORSZÁMA: A PÉLDÁNY TULAJDONOSA NÉV: MUNKAKÖR: TANÚSÍTÁSI ELJÁRÁS SZABÁLYZATA 2010.11.02. 1/22.

Részletesebben

Derecske Város Önkormányzata AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ. közbeszerzési eljáráshoz

Derecske Város Önkormányzata AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ. közbeszerzési eljáráshoz Derecske Város Önkormányzata AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ a Derecske 47-es számú főút menti kerékpárút építése Derecske és Sáránd között tárgyú közbeszerzési eljáráshoz Az ajánlatok benyújtásának határideje (mely

Részletesebben

Iparművészeti Múzeum 1091 Budapest, Üllői út 33-37. KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUM 2016/S 091-162660. Budapest, 2016. május

Iparművészeti Múzeum 1091 Budapest, Üllői út 33-37. KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUM 2016/S 091-162660. Budapest, 2016. május Iparművészeti Múzeum 1091 Budapest, Üllői út 33-37. KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUM Szállítási szerződés Transzparencia program keretében szerver állomás kialakításához szükséges eszközök beszerzésére tárgyában

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA ÉS DOKUMENTÁCIÓJA

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA ÉS DOKUMENTÁCIÓJA Gyomaendrőd Város Önkormányzat 5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124. AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA ÉS DOKUMENTÁCIÓJA Iskolai közétkeztetés színvonalának fejlesztése tárgyú a Kbt. 122./A. szerinti hirdetmény közzététele

Részletesebben

Kbt. Negyedik Része szerinti koncessziós eljárás a Kbt. 118. (1) bekezdés alapján RÉSZVÉTELRE JELENTKEZÉSIDOKUMENTUM

Kbt. Negyedik Része szerinti koncessziós eljárás a Kbt. 118. (1) bekezdés alapján RÉSZVÉTELRE JELENTKEZÉSIDOKUMENTUM Kbt. Negyedik Része szerinti koncessziós eljárás a Kbt. 118. (1) bekezdés alapján RÉSZVÉTELRE JELENTKEZÉSIDOKUMENTUM Budapesti közösségi közlekedési eszközök és közlekedési köztéri reklámhelyek reklám

Részletesebben

Észak-Alföldi Minőségi Díj. Pályázati útmutató

Észak-Alföldi Minőségi Díj. Pályázati útmutató Észak-Alföldi Minőségi Díj Pályázati útmutató 2009 TARTALOMJEGYZÉK I. PÁLYÁZATI FELTÉTELEK Pályázati felhívás... 3 A pályázat tartalmi és formai követelményei... 6 Az 2009. évi Észak-Alföldi Minőségi Díj

Részletesebben

MŰSZAKI TARTALOM. a 8600 Siófok, Halápy utca kivitelezési munkáihoz kapcsolódó teljes körű műszaki ellenőri tevékenység elvégzésére

MŰSZAKI TARTALOM. a 8600 Siófok, Halápy utca kivitelezési munkáihoz kapcsolódó teljes körű műszaki ellenőri tevékenység elvégzésére MŰSZAKI TARTALOM a 8600 Siófok, Halápy utca kivitelezési munkáihoz kapcsolódó teljes körű műszaki ellenőri tevékenység elvégzésére 1. A pályázati kiírás célja: Megbízási szerződés megkötése a 8600 Siófok,

Részletesebben

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. március 29-i üléséről.

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. március 29-i üléséről. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 27-4/2012/JT. Tárgy: jkv-i kivonat Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. március 29-i üléséről. Napirend:

Részletesebben

Közbeszerzési Dokumentumok

Közbeszerzési Dokumentumok 8164/2016/START Közbeszerzési Dokumentumok Lengéscsillapítók javítása tárgyában, a 2015. évi CXLIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) XV. fejezete szerinti figyelemmel a 307/2015. (X. 27.) Korm. rendeletben

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS az Európai Területi Társulások 2013. évi támogatására (A pályázat kódja: ETT-13)

PÁLYÁZATI KIÍRÁS az Európai Területi Társulások 2013. évi támogatására (A pályázat kódja: ETT-13) PÁLYÁZATI KIÍRÁS az Európai Területi Társulások 2013. évi támogatására (A pályázat kódja: ETT-13) A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium megbízásából a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal (a továbbiakban:

Részletesebben

Közbeszerzési Dokumentumok

Közbeszerzési Dokumentumok 8819/2016/START Közbeszerzési Dokumentumok a Nyomógomb, jelzőlámpa, kapcsoló alkatrész beszerzése tárgyában indított, a 2015. évi CXLIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) XV. fejezete szerinti figyelemmel

Részletesebben

Kapcsolattartási cím (a pályázatra vonatkozó kérdések tisztázása, és az esetleges további információszerzés módja):

Kapcsolattartási cím (a pályázatra vonatkozó kérdések tisztázása, és az esetleges további információszerzés módja): Pályázati Felhívás Belföldi viszonylatokban közlekedő vasúti étkezőkocsik üzemeltetési jogának átadása tárgyú nyílt pályázathoz 1. Ajánlatkérő neve, címe, egyéb elérhetősége MÁV-START Vasúti Személyszállító

Részletesebben

PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ

PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ AKKREDITÁLT FELNŐTTKÉPZÉSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE FOGYATÉKKAL ÉLŐ FELNŐTTEK KÉPZÉSÉNEK TÁMOGATÁSA A MUNKAERŐ-PIACI ALAP KÉPZÉSI ALAPRÉSZÉNEK 2007-2011. ÉVI KÖZPONTI KERETE TERHÉRE NEMZETI

Részletesebben

TISZTELT AJÁNLATTEVŐ! AMENNYIBEN JELEN DOKUMENTÁCIÓT ELEKTRONIKUS ÚTON LETÖLTÖTTE, AZ ÉRVÉNYES AJÁNLATTÉTEL FELTÉTELE A VISSZAIGAZOLÁS MEGKÜLDÉSE!

TISZTELT AJÁNLATTEVŐ! AMENNYIBEN JELEN DOKUMENTÁCIÓT ELEKTRONIKUS ÚTON LETÖLTÖTTE, AZ ÉRVÉNYES AJÁNLATTÉTEL FELTÉTELE A VISSZAIGAZOLÁS MEGKÜLDÉSE! MAGYAR KÖZÚT NONPROFIT ZRT. 1024 BUDAPEST, FÉNYES ELEK U. 7-13. AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ 7324. J. DEVECSER-SÜMEG ÖSSZEKÖTŐ ÚT BELTERÜLETI SZAKASZAINAK FELÚJÍTÁSA A 6+895-10+515, 12+188-12+911 KMSZ. KÖZÖTT

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A BETHLEN GÁBOR ALAPKEZELŐ Zrt. (a továbbiakban: BGA Zrt.) a BGA Komárom irodájának közreműködésével nyílt pályázatot hirdet

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A BETHLEN GÁBOR ALAPKEZELŐ Zrt. (a továbbiakban: BGA Zrt.) a BGA Komárom irodájának közreműködésével nyílt pályázatot hirdet PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A BETHLEN GÁBOR ALAPKEZELŐ Zrt. (a továbbiakban: BGA Zrt.) a BGA Komárom irodájának közreműködésével nyílt pályázatot hirdet 1. A pályázat célja: A Szlovákiában élő magyarság szülőföldjén

Részletesebben

LXVI. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2016. március 4. A FÖLDMŰVELÉSÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA T A R T A L O M. 2. S z á m T á r g y O l d a l.

LXVI. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2016. március 4. A FÖLDMŰVELÉSÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA T A R T A L O M. 2. S z á m T á r g y O l d a l. LXVI. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2016. március 4. A FÖLDMŰVELÉSÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA T A R T A L O M 2. S z á m T á r g y O l d a l Közlemény Felhívás szakmai szervezetek részére a köztestületté alakuló

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ifjúsági közösségek tevékenységének támogatására

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ifjúsági közösségek tevékenységének támogatására PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ifjúsági közösségek tevékenységének támogatására A Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. (továbbiakban: Alapkezelő) a Bethlen Gábor Alapról szóló 2010. évi CLXXXII. törvény, valamint annak végrehajtásáról

Részletesebben

2009. évi. A gazdasági visszaesés következtében állásukat vesztők újra elhelyezkedésének támogatása más munkáltatónál

2009. évi. A gazdasági visszaesés következtében állásukat vesztők újra elhelyezkedésének támogatása más munkáltatónál PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 2009 Az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány 2009. évi pályázati programja A gazdasági visszaesés következtében állásukat vesztők újra elhelyezkedésének támogatása más munkáltatónál

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ Váltótalpfák, fa csapszegek valamint alátétfa beszerzése (Eljárás száma: T-394/14.) AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ 2015. A. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 1. Az eljárás Ajánlati dokumentáció BKV Zrt. T-394/14. 1.1. A Budapesti

Részletesebben

Támogatási Szerződés

Támogatási Szerződés Támogatási Szerződés amely létrejött egyrészről a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.), mint támogató (továbbiakban: Támogató) képviseletében eljáró ESZA Társadalmi Szolgáltató

Részletesebben

Magyar Földgáztároló Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1051 Budapest, Széchenyi István tér 7-8.) RÉSZVÉTELI KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUM

Magyar Földgáztároló Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1051 Budapest, Széchenyi István tér 7-8.) RÉSZVÉTELI KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUM Magyar Földgáztároló Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1051 Budapest, Széchenyi István tér 7-8.) RÉSZVÉTELI KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUM A Magyar Földgáztároló Zrt. üzemeltetésébe tartozó CH kutaknál kitöréselhárítási

Részletesebben

HU-Nagykanizsa: Mérnöki szolgáltatások 2010/S 222-340094 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Szolgáltatás

HU-Nagykanizsa: Mérnöki szolgáltatások 2010/S 222-340094 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Szolgáltatás 1/15 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:340094-2010:text:hu:html HU-Nagykanizsa: Mérnöki szolgáltatások 2010/S 222-340094 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Szolgáltatás

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. 2007. december. Nemzeti Kapcsolattartó, a Támogatási forrást nyújtó alap: Pályázati kapcsolattartó, támogatásközvetítı szervezet:

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. 2007. december. Nemzeti Kapcsolattartó, a Támogatási forrást nyújtó alap: Pályázati kapcsolattartó, támogatásközvetítı szervezet: PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Az EGT/ Norvég Finanszírozási Mechanizmus keretében a magyar környezet- és természetvédelmi céllal létrejött társadalmi szervezetek támogatása, a Második Nemzeti Környezetvédelmi Program

Részletesebben

30481/2014/START számú

30481/2014/START számú 30481/2014/START számú P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S " Klf. faanyagok beszerzése" tárgyú nyílt pályázathoz 1. Ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail) MÁV-START Vasúti Személyszállító

Részletesebben

a; A pályázatot kiíró szerv megnevezése, székhelye, a képviselő-testületi rendelet számának megjelölése:

a; A pályázatot kiíró szerv megnevezése, székhelye, a képviselő-testületi rendelet számának megjelölése: Részletes pályázati felhívás I. a; A pályázatot kiíró szerv megnevezése, székhelye, a képviselő-testületi rendelet számának megjelölése: A pályázatot kiíró szerv neve: Baja Vagyon Zrt. A pályázatot kiíró

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ A BKV Zrt. autóbusz és személygépkocsi vezetőinek vezetéstechnikai oktatásához szükséges tanpálya rendelkezésre bocsátása és az oktatáshoz szükséges szolgáltatások nyújtása (Eljárás száma: T-238/15) AJÁNLATI

Részletesebben

Pályázati kiírás TUDOMÁNYOS KÖNYVEK KIADÁSÁNAK TÁMOGATÁSÁRA

Pályázati kiírás TUDOMÁNYOS KÖNYVEK KIADÁSÁNAK TÁMOGATÁSÁRA Pályázati kiírás TUDOMÁNYOS KÖNYVEK KIADÁSÁNAK TÁMOGATÁSÁRA 2016. január 1. december 31. Pályázati kategória kódja: REB-16-1-KÖNYVKIADÁS Meghirdetés dátuma: 2016. február 29. Magyarország Kormánya a 2013.

Részletesebben

Autóbusz motoralkatrészek valamint turbófeltöltők beszerzése (Eljárás száma: T-185/15) AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ 2015.

Autóbusz motoralkatrészek valamint turbófeltöltők beszerzése (Eljárás száma: T-185/15) AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ 2015. Autóbusz motoralkatrészek valamint turbófeltöltők beszerzése (Eljárás száma: T-185/15) AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ 2015. A. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK Ajánlati dokumentáció 1. Az eljárás 1.1. A Budapesti Közlekedési

Részletesebben

RÉSZVÉTELI DOKUMENTÁCIÓ (kiegészítő iratok)

RÉSZVÉTELI DOKUMENTÁCIÓ (kiegészítő iratok) - 1 -.sz. példány RÉSZVÉTELI DOKUMENTÁCIÓ (kiegészítő iratok) a BKV VASÚTI JÁRMŰJAVÍTÓ KFT. RÉSZÉRE VILLAMOS ENERGIA BESZERZÉSE tárgyú nemzeti értékhatárt elérő értékű, hirdetmény közzétételével induló

Részletesebben

Regionális/helyi szintű [X] Támogatott szervezet [Kbt. 241. b) c) pont] [ ]

Regionális/helyi szintű [X] Támogatott szervezet [Kbt. 241. b) c) pont] [ ] EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA Építési beruházás Árubeszerzés Szolgáltatás [x] Építési koncesszió Szolgáltatási koncesszió I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) Név, cím és kapcsolattartási pont(ok) Hivatalos

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ALAP

KÖRNYEZETVÉDELMI ALAP PÁLYÁZATI FELHÍVÁS KÖRNYEZETVÉDELMI ALAP 1) TÁMOGATÁS CÉLJA, HÁTTERE Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének Városgazdálkodási és -üzemeltetési Bizottsága az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló

Részletesebben

MAGYAR KÖZÚT NONPROFIT ZRT. AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓJA

MAGYAR KÖZÚT NONPROFIT ZRT. AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓJA MAGYAR KÖZÚT NONPROFIT ZRT. Kalcium-klorid oldat és granulátum beszerzése 2011-2012. tárgyban kiírt nyílt közbeszerzési eljáráshoz Módosításokkal egységes szerkezetben A módosítások vastag betűvel és aláhúzással,

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Humán Ügyek Bizottsága - 2012. év

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Humán Ügyek Bizottsága - 2012. év PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Társadalmi és civil szervezetek (egyesületek, alapítványok, önszerveződéssel alapított klubok, társaskörök, karitatív célú, érdekvédelmi- és érdekképviseleti szervezetek) közösségek

Részletesebben

Tagállamok - Árubeszerzésre irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Tárgyalásos eljárás

Tagállamok - Árubeszerzésre irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Tárgyalásos eljárás 1/8 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:1830-2012:text:hu:html HU-Budapest: Száloptikai kábelek adatátviteli célra 2012/S 1-001830 Ajánlati/részvételi felhívás Egyes

Részletesebben

TERVEZET A 450 MHZ-ES FREKVENCIASÁV FREKVENCIAHASZNÁLATI JOGOSULTSÁGA TÁRGYÁBAN KIÍRT PÁLYÁZAT DOKUMENTÁCIÓJA. Budapest, 2013. október 28.

TERVEZET A 450 MHZ-ES FREKVENCIASÁV FREKVENCIAHASZNÁLATI JOGOSULTSÁGA TÁRGYÁBAN KIÍRT PÁLYÁZAT DOKUMENTÁCIÓJA. Budapest, 2013. október 28. TERVEZET A 450 MHZ-ES FREKVENCIASÁV FREKVENCIAHASZNÁLATI JOGOSULTSÁGA TÁRGYÁBAN KIÍRT PÁLYÁZAT DOKUMENTÁCIÓJA Budapest, 2013. október 28. Tartalomjegyzék I. ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK... 4 1.1. Fogalom-meghatározások...

Részletesebben

A KÖNYVKIADÁS KOLLÉGIUMA NYÍLT PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

A KÖNYVKIADÁS KOLLÉGIUMA NYÍLT PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA A KÖNYVKIADÁS KOLLÉGIUMA NYÍLT PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA Pályázati cél: A Könyvkiadás Kollégiuma pályázatot hirdet a könyvkiadási tevékenység 2013. évi megújítására, fejlesztésére, a magyar könyvkultúra jelentős

Részletesebben

GOP-2008-2.1.4 KMOP-2008-1.2.4

GOP-2008-2.1.4 KMOP-2008-1.2.4 I. Projekt adatlap a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program Környezetközpontú technológia fejlesztés c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: GOP-2008-2.1.4 KMOP-2008-1.2.4

Részletesebben

Motoralkatrészek beszerzése Perkins típusú autóbuszmotorokhoz (Eljárás száma: T- 361/14) (Eljárás száma: T-361/14) AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ 2014.

Motoralkatrészek beszerzése Perkins típusú autóbuszmotorokhoz (Eljárás száma: T- 361/14) (Eljárás száma: T-361/14) AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ 2014. Motoralkatrészek beszerzése Perkins típusú autóbuszmotorokhoz (Eljárás száma: T- 361/14) (Eljárás száma: T-361/14) AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ 2014. A. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 1. Az eljárás 1.1. A Budapesti Közlekedési

Részletesebben

AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ (mely az Ajánlattételi felhívást is tartalmazza) a Terézvárosi Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. részére 40 db PDA (VAGY EDA) és a hozzá tartozó mobil nyomtatók szállítása tárgyú általános

Részletesebben

Pályázati lehetőségek. civil szervezetek részére. 2015. február 27.

Pályázati lehetőségek. civil szervezetek részére. 2015. február 27. BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTI POLGÁRMESTERI HIVATAL POLGÁRMESTERI IRODA EU PROGRAMIRODA Pályázati lehetőségek civil szervezetek részére 2015. február 27. 1173 Budapest, Pesti út 165.; Levélcím:

Részletesebben

A PÉNZÜGYI FOGYASZTÓVÉDELMI KÖZPONT PÉNZÜGYI FOGYASZTÓVÉDELMI CIVIL HÁLÓ PROGRAMJÁNAK CIVIL HÁLÓ TÁMOGATÁSI PROGRAM 2016 ELNEVEZÉSŰ PÁLYÁZATI KIÍRÁSA

A PÉNZÜGYI FOGYASZTÓVÉDELMI KÖZPONT PÉNZÜGYI FOGYASZTÓVÉDELMI CIVIL HÁLÓ PROGRAMJÁNAK CIVIL HÁLÓ TÁMOGATÁSI PROGRAM 2016 ELNEVEZÉSŰ PÁLYÁZATI KIÍRÁSA A PÉNZÜGYI FOGYASZTÓVÉDELMI KÖZPONT PÉNZÜGYI FOGYASZTÓVÉDELMI CIVIL HÁLÓ PROGRAMJÁNAK CIVIL HÁLÓ TÁMOGATÁSI PROGRAM 2016 ELNEVEZÉSŰ PÁLYÁZATI KIÍRÁSA A Magyar Nemzeti Bank (MNB) a társadalmi felelősségvállalás

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A Nemzetgazdasági Minisztérium pályázati felhívása fogyasztói érdekek képviseletét ellátó egyesületek 2013.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A Nemzetgazdasági Minisztérium pályázati felhívása fogyasztói érdekek képviseletét ellátó egyesületek 2013. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Nemzetgazdasági Minisztérium pályázati felhívása fogyasztói érdekek képviseletét ellátó egyesületek 2013. évi támogatására (A pályázat kódja: FV-I-13) A Nemzetgazdasági Minisztérium

Részletesebben

NEMZETI KATASZTERI PROGRAM NONPROFIT KFT. 1131 BUDAPEST, ROKOLYA U. 1-13. AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

NEMZETI KATASZTERI PROGRAM NONPROFIT KFT. 1131 BUDAPEST, ROKOLYA U. 1-13. AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ NEMZETI KATASZTERI PROGRAM NONPROFIT KFT. 1131 BUDAPEST, ROKOLYA U. 1-13. AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATTEVŐK SZÁMÁRA Vállalkozási keretszerződés a részarány földkiadás során keletkezett osztatlan

Részletesebben

AGRÁR SZÉCHENYI KÁRTYA KEZESSÉGI ÜZLETSZABÁLYZAT. Hatályos: 2016. július 1-től

AGRÁR SZÉCHENYI KÁRTYA KEZESSÉGI ÜZLETSZABÁLYZAT. Hatályos: 2016. július 1-től AGRÁR SZÉCHENYI KÁRTYA KEZESSÉGI ÜZLETSZABÁLYZAT Hatályos: 2016. július 1-től Jelen Agrár Széchenyi Kártya Kezességi Üzletszabályzat (a továbbiakban: ASZK Kezességi Üzletszabályzat) az Agrár Széchenyi

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2010 / 61 Dunaharaszti Város Önkormányzata Nyertes ajánlattevő:

Közbeszerzési Értesítő száma: 2010 / 61 Dunaharaszti Város Önkormányzata Nyertes ajánlattevő: Közbeszerzési Értesítő száma: 2010 / 61 Ajánlatkérő: Dunaharaszti Város Önkormányzata Nyertes ajánlattevő: Teljesítés helye: Dunaharaszti Beszerzés tárgya: Építési beruházás Eljárás fajtája: Tárgyalás

Részletesebben

ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS - EKOP 1.2.26. A járási hivatalok informatikai infrastruktúrájának fejlesztése projekt keretében POS terminálok beszerzése

ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS - EKOP 1.2.26. A járási hivatalok informatikai infrastruktúrájának fejlesztése projekt keretében POS terminálok beszerzése ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS - EKOP 1.2.26. A járási hivatalok informatikai infrastruktúrájának fejlesztése projekt keretében POS terminálok beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/46 Beszerzés tárgya:

Részletesebben

AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ Személy- és kistehergépjárművek javítása, szervizelése a Magyar Közút Nonprofit Zrt. részére- 2014. / II. NYÍLT ELJÁRÁS Tartalom: I. Tájékoztató II. Iratminták III. Műszaki előírás

Részletesebben

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKKORMÁNYZAT Polgármesterétől

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKKORMÁNYZAT Polgármesterétől HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKKORMÁNYZAT Polgármesterétől E L Ő T E R J E S Z T É S Hajdúhadház Város Önkormányzata képviselő-testületének 2014. január 13-án tartandó ülésére Tárgy: Egészségügyi alapellátások fejlesztése

Részletesebben

Eljárástmegindító felhívás - Bakonyi Gázturbinás Erőmű légszűrőházainak lezárásához gyorskapuk szállítása

Eljárástmegindító felhívás - Bakonyi Gázturbinás Erőmű légszűrőházainak lezárásához gyorskapuk szállítása Eljárástmegindító felhívás - Bakonyi Gázturbinás Erőmű légszűrőházainak lezárásához gyorskapuk szállítása Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/104 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa:

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Projektmenedzsment tevékenység ellátása - a KEOP-3.1.2/2F/09-11-2012-0014 azonosító számú Élőhelyvédelem és helyreállítás a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság területein

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 122. (7) bekezdés a) pontja alapján a Learn The Natura című, HURO/1001/333/1.3.1 azonosító számú projekthez kapcsolódó PR tevékenység

Részletesebben

Szolgáltatási szerződés multifunkciós nyomtatási rendszer biztosítására

Szolgáltatási szerződés multifunkciós nyomtatási rendszer biztosítására Szolgáltatási szerződés multifunkciós nyomtatási rendszer biztosítására Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/30 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Bérlet Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121.

Részletesebben

MÁV START-Egy db szemcseszóró álláshely és gépészeti berendezéseinek kialakítására a szolnoki járműjavítóban

MÁV START-Egy db szemcseszóró álláshely és gépészeti berendezéseinek kialakítására a szolnoki járműjavítóban MÁV START-Egy db szemcseszóró álláshely és gépészeti berendezéseinek kialakítására a szolnoki járműjavítóban Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/111 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa:

Részletesebben

Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓJA

Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓJA Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓJA Kiskunfélegyháza központtal megvalósuló központi háziorvosi ügyeleti szolgáltatás megrendelése egyszerű közbeszerzési eljárásban 2011.

Részletesebben

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG, BÉCSI ÚT 71. TEL.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.HU

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG, BÉCSI ÚT 71. TEL.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.HU DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG, BÉCSI ÚT 71. TEL.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.HU ELŐTERJESZTÉS a Dorog Város Képviselő-testületének 2015. november 27-i ülésére Tárgy:

Részletesebben

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2013. (X.14.) önkormányzati rendelete a gazdaságélénkítésről

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2013. (X.14.) önkormányzati rendelete a gazdaságélénkítésről Módosítva: 28/2015. (XI.02.), Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2013. (X.14.) önkormányzati rendelete a gazdaságélénkítésről Szentes Város Önkormányzata a vállalkozások által foglalkoztatottak

Részletesebben

Hajdúhadház Város Polgármesterétől

Hajdúhadház Város Polgármesterétől Hajdúhadház Város Polgármesterétől 4242. Hajdúhadház, Bocskai tér 1. Tel.: 52/384-103, Fax: 52/384-295 e-mail: titkarsag@hajduhadhaz.hu E L Ő T E R J E S Z T É S Hajdúhadház Város Önkormányzatának 2014.

Részletesebben

K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 19-én megtartott rendkívüli nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 19-én megtartott rendkívüli nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből ÚJFEHÉRTÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ HÉV SZEMÉLYSZÁLLÍTÓ JÁRMŰVEK LENGÉSCSILLAPÍTÓINAK BESZERZÉSE (Eljárás száma: T-81/15.) AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ 2015. A. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 1. Az eljárás Ajánlati dokumentáció BKV Zrt. T-81/15. 1.1. A Budapesti

Részletesebben

Pályázati felhívás. Magyarország Emberi Erőforrások Minisztériuma Külhoni Magyarok Osztálya a Balassi Intézet közreműködésével.

Pályázati felhívás. Magyarország Emberi Erőforrások Minisztériuma Külhoni Magyarok Osztálya a Balassi Intézet közreműködésével. 15669/2012/KULHON Pályázati felhívás Magyarország Emberi Erőforrások Minisztériuma Külhoni Magyarok Osztálya a Balassi Intézet közreműködésével pályázatot hirdet a Julianus Testvériskola Program keretében

Részletesebben

62579/2015/START. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Öntvény alkatrészek beszerzése tárgyú pályázathoz

62579/2015/START. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Öntvény alkatrészek beszerzése tárgyú pályázathoz 62579/2015/START PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Öntvény alkatrészek beszerzése tárgyú pályázathoz Budapest, 2015. - 1 - Tartalomjegyzék P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S... 3 M Ű S Z A K I L E Í R Á S... 15 S Z

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. az óvodák közlekedésre nevelési tevékenységének támogatására

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. az óvodák közlekedésre nevelési tevékenységének támogatására PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 2016 az óvodák közlekedésre nevelési tevékenységének támogatására Tartalomjegyzék 1. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK...3 2. A PÁLYÁZAT HÁTTERE ÉS CÉLJA...4 2.1 A pályázat háttere:...4 2.2 A pályázat

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 26-án tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 26-án tartandó ülésére ELŐTERJESZTÉS Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 26-án tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Melléklet: A napirend előterjesztője: Az előterjesztést készítette: A

Részletesebben

Önkormányzati lakóépületek és más funkciójú helyiségek felújításikarbantartási- gyorsszolgálati feladatainak ellátása 2010. évben"

Önkormányzati lakóépületek és más funkciójú helyiségek felújításikarbantartási- gyorsszolgálati feladatainak ellátása 2010. évben Budapest III. kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓJA Önkormányzati lakóépületek és más funkciójú helyiségek felújításikarbantartási- gyorsszolgálati feladatainak ellátása 2010.

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG 1149 Budapest, Mogyoródi út 43. Telefon: +36 1 469 4427, Fax: +36 1 469 4427 AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ 1165 BUDAPEST, DIÓSY LAJOS U. 28. SZÁM ALATTI ÉPÜLET EGYÜTTES

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2010 / 61 Dunaharaszti Város Önkormányzata Nyertes ajánlattevő:

Közbeszerzési Értesítő száma: 2010 / 61 Dunaharaszti Város Önkormányzata Nyertes ajánlattevő: Közbeszerzési Értesítő száma: 2010 / 61 Ajánlatkérő: Dunaharaszti Város Önkormányzata Nyertes ajánlattevő: Teljesítés helye: Dunaharaszti Beszerzés tárgya: Építési beruházás Eljárás fajtája: Tárgyalás

Részletesebben

Semmelweis Egyetem kiegészítő gyógyszerbeszerzése

Semmelweis Egyetem kiegészítő gyógyszerbeszerzése Semmelweis Egyetem kiegészítő gyógyszerbeszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/124 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Nyílt Közzététel

Részletesebben

A beszerzési eljárás lefolytatója: MÁV Szolgáltató Központ Zrt. Beszerzési és Logisztikai Üzletág Vasúti és Vállalatüzemeltetési

A beszerzési eljárás lefolytatója: MÁV Szolgáltató Központ Zrt. Beszerzési és Logisztikai Üzletág Vasúti és Vállalatüzemeltetési 12037/2015./SZK. A j á n l a t i f e l h í v á s MÁV-START Vasúti Személyszállító Zártkörűen Működő Részvénytársaság (rövidített cégnév: MÁV-START Zrt.) Székhelye: 1087 Budapest, Könyves Kálmán körút 54-60.

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat (1163 Budapest, Havashalom utca 43.) Budapest XVI. Kerületi Erzsébet-ligeti uszodában kültéri élménymedencék építése tárgyú általános

Részletesebben

AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ Gumiabroncsok beszerzése tehergépkocsikhoz és munkagéphez a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Részére NYÍLT ELJÁRÁS Tartalom: I. Tájékoztató II. Iratminták III. Műszaki előírás IV.

Részletesebben

Kérelemhez szükséges dokumentumok belföldi magánszemély esetén

Kérelemhez szükséges dokumentumok belföldi magánszemély esetén Kérelemhez szükséges dokumentumok belföldi magánszemély esetén 1. Formanyomtatványok (letölthetők weblapunkról, szerződő ügyfelenként 1-1 adatlapot kell kitölteni) Adatlap fiók kód, törzsszám, AZIR-kód,

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Villamos energia 2014/S 174-307423. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés

Magyarország-Budapest: Villamos energia 2014/S 174-307423. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés 1/9 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:307423-2014:text:hu:html Magyarország-Budapest: Villamos energia 2014/S 174-307423 Ajánlati/részvételi felhívás Árubeszerzés

Részletesebben

AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ Netlon háló - 2013. NYÍLT ELJÁRÁS Tartalom: I. Tájékoztató II. Iratminták III. Műszaki előírás IV. Szerződés tervezet 2013. I. TÁJÉKOZTATÓ 2 1. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 1.1. A beszerzés

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ. Óbudai Egészség Olimpia Szűrőnapok megszervezése

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ. Óbudai Egészség Olimpia Szűrőnapok megszervezése AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Óbudai Egészség Olimpia Szűrőnapok megszervezése TARTALOMJEGYZÉK I. ÚTMUTATÓ AZ AJÁNLATTEVŐKNEK 1. A dokumentációban előforduló kifejezések 2. A közbeszerzési eljárás lebonyolításának

Részletesebben

Pályázati felhívás. Ökoiskola és Örökös Ökoiskola cím 2014. elnyerésére

Pályázati felhívás. Ökoiskola és Örökös Ökoiskola cím 2014. elnyerésére Pályázati felhívás Ökoiskola és Örökös Ökoiskola cím 2014 elnyerésére Az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Vidékfejlesztési Minisztérium megbízásából az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet NYÍLT PÁLYÁZATOT

Részletesebben

NEMZETI KATASZTERI PROGRAM NONPROFIT KFT. 1131 BUDAPEST, ROKOLYA U. 1-13. AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

NEMZETI KATASZTERI PROGRAM NONPROFIT KFT. 1131 BUDAPEST, ROKOLYA U. 1-13. AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ NEMZETI KATASZTERI PROGRAM NONPROFIT KFT. 1131 BUDAPEST, ROKOLYA U. 1-13. AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATTEVŐK SZÁMÁRA Vállalkozási szerződés a részarány-tulajdon önálló földrészletbe történő kiadásához

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Egyenruha 2015/S 231-420748. (Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához, 31.10.2015, 2015/S 212-387175)

Magyarország-Budapest: Egyenruha 2015/S 231-420748. (Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához, 31.10.2015, 2015/S 212-387175) 1 / 7 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:420748-2015:text:hu:html Magyarország-Budapest: Egyenruha 2015/S 231-420748 Volánbusz Zrt., AK08487, Üllői út 131., Címzett:

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Informatikai berendezések karbantartása és javítása 2015/S 187-339559. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés

Magyarország-Budapest: Informatikai berendezések karbantartása és javítása 2015/S 187-339559. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés 1/10 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:339559-2015:text:hu:html Magyarország-Budapest: Informatikai berendezések karbantartása és javítása 2015/S 187-339559 Ajánlati/részvételi

Részletesebben

Tartalomjegyzék. 1. A pályázati eljárás célja és a pályázók köre... 3 1.1. Az eljárás célja... 3. 1.2. Az eljárás típusa és menete...

Tartalomjegyzék. 1. A pályázati eljárás célja és a pályázók köre... 3 1.1. Az eljárás célja... 3. 1.2. Az eljárás típusa és menete... Tartalomjegyzék 1. A pályázati eljárás célja és a pályázók köre... 3 1.1. Az eljárás célja... 3 1.2. Az eljárás típusa és menete... 4 1.3. Az eljárás keretösszege és további támogatási adatok... 5 1.4.

Részletesebben

1.1. Az ajánlatkérők neve, címe, távirati címe, telefon-és telefaxszáma, e-mail címe

1.1. Az ajánlatkérők neve, címe, távirati címe, telefon-és telefaxszáma, e-mail címe II. ÚTMUTATÓ A RÉSZVÉTELRE JELENTKEZŐNEK A. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 1.1. Az ajánlatkérők neve, címe, távirati címe, telefon-és telefaxszáma, e-mail címe Neve: KÖRÖS VOLÁN Autóbuszközlekedési

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Hátrányos helyzetű célcsoportok foglalkoztatásának támogatása a nonprofit szervezetek foglalkoztatási kapacitásának erősítésével c. könnyített

Részletesebben

18783/2016/START. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Fűrészáru, rétegelt lemez, bútorlap beszerzése tárgyú nyílt pályáztatáshoz - 1 -

18783/2016/START. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Fűrészáru, rétegelt lemez, bútorlap beszerzése tárgyú nyílt pályáztatáshoz - 1 - 18783/2016/START PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Fűrészáru, rétegelt lemez, bútorlap beszerzése tárgyú nyílt pályáztatáshoz - 1 - Budapest, 2016. 18783/2016/START számú P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S Fűrészáru,

Részletesebben

1. Az Általános Szerződési Feltételek célja

1. Az Általános Szerződési Feltételek célja Az MeDáLia Design Kft. internetes üzletének Általános Szerződési (Vásárlási) Feltételei és Adatvédelmi Szabályzata (az Általános Szerződési Feltételek ) 1. Az Általános Szerződési Feltételek célja 1.1

Részletesebben

Pályázati Felhívás. "hajtómű alkatrészek beszerzése" tárgyú nyílt pályázathoz. 1. Ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail)

Pályázati Felhívás. hajtómű alkatrészek beszerzése tárgyú nyílt pályázathoz. 1. Ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail) Pályázati Felhívás "hajtómű alkatrészek beszerzése" tárgyú nyílt pályázathoz 1. Ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail) MÁV-START Vasúti Személyszállító Zártkörűen Működő Részvénytársaság(rövidített

Részletesebben

PRÉMIUM ÖNKÉNTES EGÉSZSÉGPÉNZTÁR ALAPSZABÁLY

PRÉMIUM ÖNKÉNTES EGÉSZSÉGPÉNZTÁR ALAPSZABÁLY PRÉMIUM ÖNKÉNTES EGÉSZSÉGPÉNZTÁR ALAPSZABÁLY Hatályos: 2014. március 1május 30-tőól I. Fejezet ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. Az AXA Biztosító Zrt. és az AXA Pénztárszolgáltató Zrt. - mint munkáltatók - kezdeményezésére

Részletesebben

Pályázati lehetőségek. Kis- és középvállalkozások számára. 2013. április 16.

Pályázati lehetőségek. Kis- és középvállalkozások számára. 2013. április 16. BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERI HIVATALA POLGÁRMESTERI IRODA EU PROGRAMIRODA Pályázati lehetőségek Kis- és középvállalkozások számára 2013. április 16. 1173 Budapest,

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. nyílt, egyfordulós pályázati eljárás keretében. Az ingatlan minimum értékesítési összege: bruttó 129.700.000,-Ft.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. nyílt, egyfordulós pályázati eljárás keretében. Az ingatlan minimum értékesítési összege: bruttó 129.700.000,-Ft. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzat tulajdonában lévő 1204 Budapest, Pöltenberg utca 13. szám alatti ingatlan (hrsz: 177219/2) tulajdonjogának értékesítésére Budapest

Részletesebben

MÁV-START Vasúti Személyszállító Zártkörűen Működő Részvénytársaság (rövidített cégnevén: MÁV-START Zrt.)

MÁV-START Vasúti Személyszállító Zártkörűen Működő Részvénytársaság (rövidített cégnevén: MÁV-START Zrt.) MÁV-START Vasúti Személyszállító Zártkörűen Működő Részvénytársaság (rövidített cégnevén: MÁV-START Zrt.) Székhely: 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60. Számlázási cím: 1426 Budapest, Pf.27. Számlavezető

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ HÉV kontaktor alkatrészek beszerzése (Eljárás száma: T-367/14.) AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ 2015. A. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 1. Az eljárás 1.1. A Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság (BKV

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Számítógépek és tartozékaik 2014/S 038-062415. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés

Magyarország-Budapest: Számítógépek és tartozékaik 2014/S 038-062415. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés 1/12 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:62415-2014:text:hu:html Magyarország-Budapest: Számítógépek és tartozékaik 2014/S 038-062415 Ajánlati/részvételi felhívás

Részletesebben

P á l y á z a t i f e l h í v á s

P á l y á z a t i f e l h í v á s P á l y á z a t i f e l h í v á s DDC Zöld Megoldás-pályázat A piacvezetı hazai cementgyártó Duna-Dráva Cement Kft. pályázatot hirdet Baranya és Pest megyei civil szervezetek és intézmények (önkormányzatok,

Részletesebben

HU-Budapest: Víz- és szennyvízvezetékek építése 2011/S 183-300052. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban.

HU-Budapest: Víz- és szennyvízvezetékek építése 2011/S 183-300052. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban. 1/7 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:300052-2011:text:hu:html HU-Budapest: Víz- és szennyvízvezetékek építése 2011/S 183-300052 Ajánlati/részvételi felhívás Egyes

Részletesebben