Szervezeti, döntési eljárások Tanulmány M2-Szervezetfejlesztési folyamatleírások melléklete

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szervezeti, döntési eljárások Tanulmány M2-Szervezetfejlesztési folyamatleírások melléklete"

Átírás

1 Szervezeti, döntési eljárások Tanulmány M2-Szervezetfejlesztési folyamatleírások melléklete Izsák Város Polgármesteri Hivatala számára

2 2 TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezető... 6 II. Titkárság folyamatai... 7 II.1. Eljárás célja... 7 II.2. Eljárás leírása... 7 II.2.1. Szervezési feladatok... 7 II Képviselő-testület működésével kapcsolatos szervezési és technikai feladatok... 7 II Nyilvántartások... 9 II.2.2. Munkáltatói jogkörök gyakorlásával összefüggő szervezési, nyilvántartási, adatszolgáltatási feladatok... 9 II Szervezési feladatok... 9 II Nyilvántartási adatszolgáltatási feladatok... 9 II.2.3. Az iktatással és irattározással kapcsolatos feladatok II.2.4. Egyéb feladatok II.3. Alkalmazott jogszabályok III. Ügyfélszolgálati Iroda folyamatai III.1. Eljárás célja III.2. Eljárás leírása III.2.1. Szociális tevékenység III Időskorúak járadéka III Aktív korúak ellátása III Lakásfenntartási támogatás III Ápolási díj III Átmeneti segély III Kamatmentes kölcsön III Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény III Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás III Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás III Gyermekétkeztetés térítési díja III Közgyógyellátás III Közlekedési támogatás III Hadigondozás III Személyes gondoskodást nyújtó, tartós bentlakásos intézményekbe beutalás III Személyes gondoskodást nyújtó ellátásokért fizetendő térítési díj III Egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság III Temetési segély III Köztemetés III Szociális alapellátás működési engedélyezése III Gyermekjóléti alapellátás működésének engedélyezése III.2.2. Anyakönyvi ügyintézés III Születés anyakönyvezése III Házasságkötés III Külföldiek házasságkötése Magyarországon III Tanúsítvány III Magyar állampolgár külföldön történt anyakönyvi eseményének hazai anyakönyvezése.. 24 III Haláleset anyakönyvezése III Külföldi állampolgár halálesete III Névváltozások III IRM névváltoztatás III Kiskorú gyermekek családi jogállásának rendezése III Örökbefogadás III Értesítések III Megkeresések

3 3 III Állampolgársági és honosítási eljárások III.2.3. Szabálysértés III.2.4. Hagyatéki ügyek III.2.5. Birtokvédelem III.2.6. Környezetvédelmi hatósági feladatok III Zaj és rezgés határérték megállapítása III Környezetvédelemmel kapcsolatos, hatósági intézkedést igénylő lakossági bejelentések 33 III Növényvédelmi feladatok III.2.7. Állattartással kapcsolatos tevékenységek III Állattartási ügyek III Veszélyes ebek tartása III Állatvédelmi ügyek III.3. Alkalmazott jogszabályok IV. Ügyfélszolgálati Iroda, Építéshatósági Csoport folyamatai IV.1. Eljárás célja IV.2. Eljárás leírása IV.2.1.Építésügyi hatósági feladatok IV Építésügyi engedélyezési folyamat IV Egyéb építéshatósági eljárások IV Telekalakítási feladatok IV Ügyfélfogadás IV.2.2.Műemlékvédelem és a helyi építészeti örökség védelme IV.2.3.Közterület-használati hozzájárulás IV.2.4.Közterület felügyeleti feladatok IV.3. Alkalmazott jogszabályok V. Ügyfélszolgálati Iroda, Adócsoport folyamatai V.1. Eljárás célja V.2. Eljárás leírása V Az adókivetés folyamata V Az adóbehajtás folyamata V Az adóellenőrzés folyamata V Az adóhatóság egyéb rendszeres és egyedi feladatai V Telepengedélyezési folyamat V.3. Alkalmazott jogszabályok VI. Pénzügyi Csoport folyamatai VI.1. Eljárás célja VI.2. Eljárás leírása VI.2.1.Költségvetési tervezés VI Koncepció VI Tervkészítés VI.2.2.Költségvetés végrehajtása VI Előirányzat gazdálkodás VI Főkönyvi könyvelés-kötelezettségvállalás - utalványozás VI Finanszírozás VI Információs adatszolgáltatás VI Zárszámadás és pénzmaradvány elszámolás VI.2.3. Az önkormányzati ingatlanvagyon számbavétele, nyilvántartása, adatszolgáltatás VI.2.4.Lakás és helyiséggazdálkodás, ingatlankezelés és üzemeltetés VI Önkormányzati lakások és helyiségek értékesítése VI Bérbeadás VI Helyiség bérbeadások, értékesítések VI Egyéb bérbeadói feladatok

4 4 VI Lakás- és helyiséggazdálkodás során ellátandó egyéb feladatok VI.2.5.Ingatlanértékesítések VI.2.6.Termőföldek hasznosítása VI.2.7.Közcélú ingatlanvásárlások VI.2.8.Közreműködés értékpapírok értékesítésében, kezelésében VI.2.9.Közreműködői, előkészítői feladatok VI Beruházói feladatok VI A költségvetési rendelet előkészítése VI Felújítások és beruházások VI.3. Alkalmazott jogszabályok VII.Okmányiroda folyamatai VII.1. Eljárás célja VII.2. Eljárás leírása VII Személyazonosító igazolvány kiadása VII Lakcímigazolvány kiállítása VII Vállalkozói igazolvány VII Új jármű forgalomba helyezése VII Használt jármű forgalomba helyezése VII Járművek tulajdonjog-változásának nyilvántartásba vétele VII Járművek adataiban bekövetkezett változás nyilvántartásba vétele (forgalmi engedély, törzskönyv adataiban változás, üzembentartó bejelentése, műszaki adatok változása) VII Forgalmi engedély cseréje, pótlása VII Banki, pénzügyi, műszaki korlátozások hivatalos bejegyzése VII Járművek forgalomból történő ideiglenes vagy végleges kivonása VII Forgalomból ideiglenesen kivont gépjármű ismételt forgalomba helyezése VII Vezetői engedély első alkalommal történő igénylése VII Vezetői engedély cseréje, újabb vezetési jogosultság bejegyzése, vezetői engedély pótlása VII Vezetői engedély honosítása VII Nemzetközi vezetői engedély kiváltása VII Korlátozások bevezetése a nyilvántartásba VII Útlevél VII Mozgásában korlátozott személy parkolási igazolványa VII Regisztrációs eljárás (ügyfélkapu nyitás) VII Adatszolgáltatás VII.2.2. Ipar és kereskedelmi igazgatási feladatok VII Működési engedély kiadása VII Magánszálláshely nyilvántartásba vétele VII Játékterem működésének engedélyezése VII.2.3. Népesség-nyilvántartás VII.3. Alkalmazott jogszabályok VIII. Gyámhivatal folyamatai VIII.1. Eljárás célja VIII.2. Eljárás leírása VIII.2.1. Gyámhivatali tevékenységek VIII Teljes hatályú apai elismerés VIII Hozzájárulás a családi jogállás megállapítására irányuló per megindításához VIII Képzelt apa adatainak megállapítása VIII Örökbe fogadhatónak nyilvánítás VIII Örökbefogadás előtti eljárás VIII Örökbefogadás engedélyezésével kapcsolatos eljárás VIII Örökbefogadás felbontása VIII Tájékoztatás a vér szerinti szülő adatairól VIII Szülői felügyeleti jog gyakorlása megállapodás alapján VIII Szülői felügyeleti jog feléledése

5 5 VIII Szülői ház elhagyása VIII Házasságkötés engedélyezése VIII Gyermek családi és utónevének megállapítása VIII Gyermek végleges külföldre távozása VIII Kapcsolattartás szabályozása és a kapcsolattartásra vonatkozó bírósági határozat végrehajtása VIII Gyámság VIII Kiskorú, illetve gondnokolt tulajdonában álló ingatlan elidegenítésének, megterhelésének engedélyezése VIII Eseti gondnokság VIII Otthonteremtési támogatás megállapítása VIII Gyermektartásdíj megelőlegezése VIII Védelembe vételre irányuló kezdeményezés és a védelembe vétel VIII Családba fogadás VIII Ideiglenes hatályú elhelyezés VIII Átmeneti nevelésbe vétel VIII Tartós nevelésbe vétel VIII Gondozási díj VIII Utógondozás és utógondozói ellátás VIII Kiskorúak és gondnokoltak örökösödéséből származó vagyoni érdekvédelme VIII Gondnokság VIII.3. Alkalmazott jogszabályok

6 6 I. BEVEZETŐ Jelen dokumentum a GKIeNET Kft. terméke, és az Izsák Város Önkormányzatánál végrehajtásra kerülő Izsák Önkormányzatának Szervezetfejlesztési pályázata c. projekt keretében készült. A dokumentum célja, hogy a Polgármesteri Hivatal egyes munkafolyamatainak modellezésével, átalakításával elérjük az ügyintézési idő csökkenését, ezáltal magasabb szintű szolgáltatások nyújtásával segítsük elő az önkormányzati ügyfelek elégedettségét. A dokumentum egyfajta adatbázisként kezelendő, amelyben az izsáki önkormányzati munkafolyamatok felelősei kerülnek meghatározásra az egyes feladatok bemutatásával. A folyamatleírások hathatós támogatást nyújtanak a redundancia megszüntetésére, mivel egyértelműen meghatározzák a folyamatok felelősét, a beérkező és kimenő információk mennyiségét és minőségét. Amennyiben ezek elhatárolása megtörténik az önkormányzatnál, nem fordulhatnak elő párhuzamosan elvégzett vagy elfelejtett feladatok. Az adatbázisban bemutatjuk az egyes szervezeti egységeket érintő folyamatokat. A Szervezetfejlesztési folyamatleírások adatbázisát a Szervezeti, döntési eljárások tanulmány kiegészítéseképpen nyújtjuk át az Izsáki Polgármesteri Hivatal vezetésének. Megfeleltetés a pályázati adatlap 2. sz. mellékletének I./b, a hivatal szervezetének átalakítása az ügyintézési idő csökkentése, vagy más, az ügyintézés eredményességét segítő mutató javítása érdekében Adatbázisok, tanulmányok készítése Elvárt eredménytermékek: - A felülvizsgált eljárások során elkészített adatbázisban tárolt, folyamatleírások, folyamat dokumentációk, szervezetfejlesztési tervek Hivatkozás: - Szervezeti, döntési eljárások tanulmány - Szervezetfejlesztés - M2 Szervezetfejlesztési folyamatleírások 6

7 7 II. TITKÁRSÁG FOLYAMATAI II.1. Eljárás célja Az eljárás célja a Titkárság folyamatainak szabályozása. Jelen szabályozás rögzíti a tevékenységek elvégzésének módját, a felelősségeket és a dokumentálási kötelezettségeket. II.2. Eljárás leírása II.2.1. Szervezési feladatok A Titkárság e feladat keretében a képviselő-testület az önkormányzat állandó bizottságai, a kisebbségi önkormányzatok működését elősegítő szervező és szolgáltató háttér tevékenységét látja el. II Képviselő-testület működésével kapcsolatos szervezési és technikai feladatok Képviselő-testületi ülés előtti feladatok A képviselő-testület éves munkaterv alapján, havi rendszerességgel ülésezik. A munkaterv tartalmazza a képviselő-testületi ülés tervezett időpontját, valamint az ülés tervezett, fő napirendjeit. Az ülés napirendi pontjai a munkaterv figyelembe vételével a magasabb vezetői megbeszélés alapján az kerülnek véglegesítésre. Az egyes napirendek előkészítéséért felelős csoportvezetők a tervezett napirendi pont címét, előterjesztőjét, az ügyet tárgyaló állandó bizottság megjelölését, a napirendhez meghívott, állandó meghívottak listáján nem szereplő szakértő, önkormányzati vezető vagy más külső személy nevét a Titkárság szervezésért felelős munkatársának adják le, legkésőbb a képviselő-testület ülését megelőző 10. napon. A szervezésért felelős munkatárs a csoportvezetők által leadott adatok alapján előkészíti a képviselőtestületi és a bizottsági meghívók tervezetét. A képviselő-testületi ülés írásos előterjesztéseit az egyes napirendek előkészítéséért felelős irodák, csoportok készítik elő és azt a csoportvezető, valamint az ezért felelős munkatárs lektori láttamozásával ellátva a jegyzőhöz nyújtják be. A jegyző a saját hatáskörébe tartozó előterjesztéseket aláírás után a szervezésért felelős munkatársnak kiadja, a polgármester, illetve az alpolgármester hatáskörébe tartozó előterjesztéseket pedig - szakmai felülvizsgálat, illetve az esetleges korrekciók elvégeztetése után - aláírásával jóváhagyja és aláírásra továbbítja az előterjesztőnek. Az aláírt, dátummal és bélyegzővel ellátott előterjesztéseket a szervezésért felelős munkatárs összegyűjti, ellenőrzi, hogy az fénymásolásra alkalmas-e, meghatározza a sokszorosítandó példányszámot, gondoskodik az előterjesztéseket tartalmazó CD-k elkészíttetéséről. A sokszorosítást követően a szervezésért felelős munkatárs összegyűjti az anyagokat és ellenőrzi azokat. Előkészíti a meghívókat jegyzői szignálásra, majd a polgármesternek benyújtja. 7

8 8 A képviselő-testületi és bizottsági ülések anyagának postázása legkésőbb a képviselő-testületi ülés napját megelőző hetedik napon történik. A postázás előkészítését a Titkárság szervezésért felelős munkatársai végzik. A testületi anyagok hivatalon belüli továbbítását a szervezésért felelős munkatársak közvetlenül végzik. A képviselő-testületi ülés időpontjáról és a tárgyalandó napirendekről a lakosság tájékoztatása az Izsáki Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján a képviselő-testületi meghívó kifüggesztésével, valamint a hivatali honlapon való megjelentetésével történik, melyről a szervezésért felelős munkatárs gondoskodik. Rendszerint a képviselő-testület ülését megelőző három napon zajlanak az állandó bizottsági ülések. A bizottsági ülések dokumentálásáról és annak őrzéséről a szakmailag felelős csoport gondoskodik. Az ülésről készített jegyzőkönyv egy példányát a szakmailag felelős csoport ezzel megbízott dolgozója az ülést követő nyolc napon belül köteles leadni a Titkárság szervezésért felelős munkatársának annak érdekében, hogy azt a törvényességi ellenőrzést végző szerv részére megfelelő határidőben postázni tudja. Az Ügyrendi Bizottság munkájának szakmai felelőse a jegyző, a dokumentum őrzését, valamint a jegyzőkönyv elkészítését a Titkárság szervezésért felelős munkatársa végzi. A képviselő-testület ülésének napján két szervezésért felelős munkatárs gondoskodik a képviselőtestületi ülés technikai előkészületeiről, az ülés zavartalanságáról, a helyszíni anyagok kiosztásáról. Kiosztják a postázást követően készült előterjesztést, az előterjesztésekhez tett módosító javaslatot. Gondoskodnak a jelenléti ív aláírásáról. Képviselő-testület ülés utáni feladatok A képviselő-testületi ülést követő 10 napon belül gondoskodni kell a jegyzőkönyv írásos rögzítéséről. Az ülésről általában tartalmi jegyzőkönyvet készít a szervezésért felelős munkatárs. Kivételes esetben szószerinti jegyzőkönyvet kell készíteni. A zárt ülésről külön jegyzőkönyv készül. A jegyzőkönyv elkészítésével egyidejűleg a szervezésért felelős munkatárs elkészíti a testületi döntéseket tartalmazó jegyzőkönyv kivonatokat. A képviselő-testületi határozatokat tartalmazó kivonatokat a jegyző hitelesítési záradékkal látja el, a rendeleteket a polgármester és a jegyző együttesen írja alá. A rendelet egy példányának az Izsáki Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztéséről a szervezésért felelős munkatárs a rendelet aláírását követően haladéktalanul gondoskodik. Kiadja továbbá a csoportok részére a rendelet egy másolati példányát. A rendelet első és záradékolt példányát a szervezésért felelős munkatárs évente összegyűjtve őrzi. A képviselő-testületi határozatok záradékolt kivonatáról a szervezésért felelős munkatárs elkészíti a megfelelő példányszámú másolatot, és azt továbbítja az Izsáki Polgármesteri Hivatal szervezeti egységei részére. A továbbítás módja: minden határozat egy-egy példányát továbbítja a Pénzügyi Csoport, az Ügyfélszolgálati Iroda és csoportjai, az Okmányiroda, a többi egység azokat a határozati kivonatokat kapja meg egy-egy példányban, amelyek 8

9 9 végrehajtásáért az előterjesztéssel érintett ügyben szakmailag felelősséggel tartozik, amennyiben erre szükség van, a szervezésért felelős munkatárs az irodavezető, csoportvezető jelzése alapján - bármely határozatból, kivonatról másolatot, illetve eredeti hitelesítéssel ellátott határozati kivonatot ad ki az iroda, csoport részére. A rendeletek valamint a határozatok érintettekkel való közléséről, hivatalon kívüli a szakmailag felelős szervezeti egység köteles gondoskodni. A jegyzőkönyv aláírását követően a Titkárság szervezésért felelős munkatárs az évi LXV. tv. alapján gondoskodik a törvényességi ellenőrzést végző szervhez való továbbításáról. Az állandó bizottságok üléséről készült jegyzőkönyv egy példányát pedig továbbítja a törvényességi ellenőrzést végző szervhez. II Nyilvántartások A szervezésért felelős munkatársak egyetemlegesen felelnek a képviselő-testület jegyzőkönyveinek, határozatainak, önkormányzati rendeleteinek őrzéséért, naprakész nyilvántartásáért. A zárt ülések jegyzőkönyveit, az ott hozott határozatokat elkülönítetten kell nyilvántartani és őrizni. A szervezésért felelős munkatársak gondoskodnak az önkormányzati rendeletek egységes szerkezetbe foglalásáról. A hatályos rendeletek szövege nyomtatott formában a szervezésért felelős munkatársaknál egy példányban lefűzve áll rendelkezésre. A szervezésért felelős munkatársak kötelesek gondoskodni a jegyzőkönyvek évenkénti beköttetéséről. A zárt ülések anyagát évente elkülönítve kell beköttetni. A bekötött példányok őrzéséért a szervezésért felelős munkatársak felelősek, ehhez zárható szekrény áll rendelkezésre. II.2.2. Munkáltatói jogkörök gyakorlásával összefüggő szervezési, nyilvántartási, adatszolgáltatási feladatok II Szervezési feladatok A Titkárság e feladatkörrel megbízott munkatársa végzi az Izsáki Polgármesteri Hivatalban a humánpolitikai feladatokat. II Nyilvántartási adatszolgáltatási feladatok A humánpolitikai feladatokat ellátó munkatárs: gondoskodik a személyügyi ügyiratok elkülönített irattározásáról, működteti a személyügyi nyilvántartással összefüggő számítógépes programokat, gondoskodik annak karbantartásáról, teljesíti a KÖZIGTAD adatállományának kialakításához, karbantartásához és folyamatos működtetéséhez szükséges adatszolgáltatást, 9

10 10 végzi a megbízásos munkavállalók alkalmazásával összefüggő adminisztrációt, végzi az önkormányzat alkalmazásában álló közhasznú foglalkoztatottak alkalmazásával összefüggő adminisztrációt, végzi a szakmai gyakorlatra a Polgármesteri Hivatalhoz befogadott tanulókkal kapcsolatos ügyintézést, szakmai közreműködésével döntésre előkészíti az önkormányzat hatáskörébe tartozó - a polgármester által vezetett - a helyi védelmi bizottság hatáskörébe utalt feladatokat. II.2.3. Az iktatással és irattározással kapcsolatos feladatok Az iktatással és irattározással kapcsolatos feladatokat az erre vonatkozó, a jegyző által kiadott eljárási rend betartásával kell ellátni. II.2.4. Egyéb feladatok E körben a Titkárság ellát olyan szervezési feladatokat, amelyek a Polgármesteri Hivatal zavartalan működését, illetve a jegyző hatáskörébe tartozó feladatok végrehajtását szolgálják és azok nem tartoznak más szervezeti egység hatáskörébe, vagy annak elvégzésére a jegyzőtől a Titkárság közvetlen utasítást kap. E feladatkörbe tartoznak a következő feladatok: zászló és címer rendszeres vagy eseti használatával kapcsolatos polgármesteri nyilatkozat, illetve képviselő-testületi döntés előkészítése az erre vonatkozó önkormányzati rendelet szerint, levelezés olyan ügyekben, melyeket a jegyző közvetlenül bonyolít, mert az nem tartozik más csoport hatáskörébe, vagy az ügy intézését a jegyző magánál tartotta, illetve magához vonta. II.3. Alkalmazott jogszabályok Törvények, rendeletek évi XXXIV. tv. az országgyűlési képviselők választásáról évi LXIV. tv. a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról évi LXV. tv. a helyi önkormányzatokról évi XXII. tv. a Munka Törvénykönyvéről évi XXIII. tv. a köztisztviselők jogállásáról évi XXXIII. tv. a közalkalmazottak jogállásáról évi LXIII. tv. a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról 10

11 évi LXXVII. tv. a nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól évi LXIV. tv. a polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról évi LXV. tv. az államtitokról és a szolgálati titokról évi LXVI. tv. a köziratokról, közlevéltárakról és magánlevéltári anyag védelméről 7/2002. (III.12.) BM. r. a közszolgálati nyilvántartás egyes kérdéseiről 7/1993 (XII.30.) MüM. r. az Országos Képzési Jegyzék 233/2001. (X.10.) Korm. r. a közszolgálati nyilvántartásról 9/1995. (II.3.) Korm. r. a köztisztviselők képesítési előírásairól 35/1998. (II.27.) Korm. r. a közigazgatási szakvizsgáról 199/1998. (XII.4.) Korm. r. a köztisztviselők továbbképzéséről és a közigazgatási vezetőképzésről 335/2005. (XII. 29.) Korm. r. a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről 318/2008 (XII.23.) Korm. r. a kormány általános területi államigazgatási szervéről 11

12 12 III. ÜGYFÉLSZOLGÁLATI IRODA FOLYAMATAI III.1. Eljárás célja Az eljárás célja az Ügyfélszolgálati Iroda folyamatainak szabályozása. Jelen szabályozás rögzíti az Ügyfélszolgálati Iroda kötelékébe tartozó dolgozók tevékenységeinek folyamatait, előírva a végrehajtás jogszabályi hátterét, módját, a felelősségeket és a dokumentálási, nyilvántartási kötelezettségeket. III.2. Eljárás leírása III.2.1. Szociális tevékenység III Időskorúak járadéka Ezen ellátási forma a jövedelemmel nem rendelkező időskorú személy részére nyújtott támogatás. Az eljárás a járadékot igénylő, vagy az általa meghatalmazott személy írásbeli kérelmére indul. A személyi igazolvány bemutatása mellett a kérelemhez mellékelni kell: jövedelemnyilatkozatot a szükséges igazolásokkal együtt. A kérelem beiktattatása után ügyintéző a kérelem mellékleteként benyújtott bizonyítékok alapján döntésre előkészíti a határozatot. Az ellátásra való jogosultságot megállapító határozatnak az ügyfél jogai és kötelességei mellett tartalmaznia kell a folyósítás kezdő napját, a folyósítandó járadék összegét és átvételének módját. A támogatást elutasító, illetve megszüntető határozatnak a jogosultsági feltételek hiányának leírását kell tartalmaznia. Kiadmányozás után a határozatot az ügyintéző megküldi az érdekelt feleknek: ügyfélnek, a járadékot folyósító szervnek, az ellátás visszaigénylésével megbízott társ szervezeti egységnek. A jogosult adatait számítógépes nyilvántartásba veszi a segély kiutalása és a statisztikák elkészítése érdekében. A támogatásra való jogosultság feltételeit két évente felülvizsgálja. A támogatásban részesülők listáját az adott hónapban hozott határozatokkal együtt minden hónap negyedik napjáig megküldi a folyósító szervnek, továbbá minden hónap 10. napjáig az ellátás visszaigénylésével megbízott társirodának. III Aktív korúak ellátása Aktív korúak ellátásában lehet részesíteni azt a hátrányos munkaerő-piaci helyzetű aktív korú személyt és családját, aki egészségkárosodott, vagy álláskeresési támogatásának folyósítási ideje lejárt, illetve a megelőző együttműködési kötelezettségét teljesítette a munkaügyi központtal, feltéve hogy a családnak az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 90 %-át és vagyona nincs. Az eljárás a támogatást igénylő, vagy az általa meghatalmazott személy írásbeli kérelmére indul. A kérelemhez mellékelni kell: vagyonnyilatkozatot, jövedelemnyilatkozatot a szükséges igazolásokkal, a 12

13 13 közös háztartásban élő tankötelezett korhatárt betöltött gyermekek hallgatói jogviszonyáról szóló igazolást, tartósan beteg, illetve fogyatékos gyermek állapotát igazoló iratot. Fentieken túl az egészségkárosodott személy esetén szükséges: szakvélemény a munkaképesség csökkenés, illetve egészségkárosodás mértékéről, illetve igazolás a vak személyi járadék, vagy fogyatékossági támogatás folyósításáról. Azon személyek esetében, akik álláskeresési támogatásukat kimerítették, illetve megelőző együttműködési kötelezettségüket teljesítették a munkaügyi központtal, mellékelni kell a kérelemhez: a munkaügyi központ igazolását az álláskeresési támogatás folyósítási idejének kimerítéséről, vagy a megelőző együttműködési kötelezettség teljesítéséről, iskolai végzettségét igazoló okirat másolatát, 14 éven aluli kiskorú gyermeket nevelő kérelmező esetében nyilatkozatát arról, hogy a gyermek napközbeni felügyelete megoldott-e. A kérelem beiktattatása után ügyintéző a kérelem mellékleteként benyújtott bizonyítékok alapján döntésre előkészíti a határozatot. Abban az esetben, ha az aktív korúak ellátásra jogosult személy egészségkárosodottnak minősül, vagy az 55. életévét betöltötte, vagy olyan 14 éven aluli kiskorú gyermeket nevel, akinek a napközbeni ellátása nem biztosított, részére rendszeres szociális segélyre való jogosultságot állapít meg, minden egyéb esetben pedig rendelkezésre állási támogatást. Az ellátásra való jogosultságot megállapító határozatnak az ügyfél jogai és kötelezettségei mellett tartalmaznia kell a folyósítás kezdő napját, a folyósítandó segély összegét és átvételének módját, az együttműködési kötelezettségének tartalmi elemeit és megszegésének következményeit. A támogatást elutasító, illetve megszüntető határozatnak a jogosultsági feltételek hiányának leírását kell tartalmaznia. Jegyzői megbízás alapján irodavezetői kiadmányozás után a határozatot az ügyintéző megküldi az érdekelt feleknek: ügyfélnek, a folyósító szervnek, a támogatás törvényben meghatározott részének visszaigénylésével megbízott társirodának. Az ügyintéző a munkaügyi központot a szociális törvényben meghatározott adatokról folyamatos elektronikus kapcsolat keretén belül tájékoztatja. Az ügyintéző a jogosult adatait számítógépes nyilvántartásba veszi a segély kiutalása és a statisztikák elkészítése érdekében. A támogatásra való jogosultság feltételeit évente felülvizsgálja. III Lakásfenntartási támogatás Ezen támogatási forma állapítható meg a szociálisan rászorult személyek és családok részére az általuk lakott lakás fenntartásával kapcsolatos kiadásaik viseléséhez. Helyi lakásfenntartási támogatásban lehet részesíteni fűtési szezonban - azt a családot, ahol az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem éri el az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át. A normatív lakásfenntartási támogatás havi elismert költsége az elismert lakásnagyság az 1 nm-re jutó elismert havi költség szorzata. A normatív lakásfenntartási támogatást 1 évre kell megállapítani. Helyi lakásfenntartási támogatásban lehet részesíteni a fűtési szezonban azt a családot, ahol az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem éri el az öregségi nyugdíj mindenkori összegének 200 %-át, egyedülálló esetében a 250 %-át és a lakásfenntartás havi költsége eléri, vagy meghaladja a család havi 13

14 14 jövedelmének 20 %-át. A kérelemhez csatolni kell: jövedelemnyilatkozatot a szükséges mellékletekkel, az elismert lakásfenntartási költségeket igazoló számlák utolsó két havi másolatát, fűtéssel kapcsolatos kiadás esetén az utolsó fűtési szezonban kifizetett két számlát. Az ügyintéző döntésre előkészíti a határozatot. A megállapító határozatban rendelkezik a támogatás utalásának rendszerességéről, összegéről és a szolgáltató részére történő átutalásról. A határozatot megküldi: a jogosultnak, a támogatást folyósító szervnek, havi támogatás esetén a szolgáltatónak. A jogosult adatait számítógépes nyilvántartásba veszi a támogatás kiutalása és a statisztikák elkészítése érdekében. A támogatásban részesülők listáját az adott hónapban hozott határozatokkal együtt minden hónap negyedik napjáig megküldi a folyósító szervnek, továbbá minden hónap 10. napjáig az ellátás visszaigénylésével megbízott társirodának. III Ápolási díj A tartósan gondozásra szoruló személy otthoni ápolását biztosító ápoló veheti igénybe e támogatási formát. Megállapításának feltételei az ápolt részéről: súlyos fogyatékossága, vagy három hónapnál nem hosszabb idejű tartós betegsége, az ápoló részéről: a Ptk b./ pontjában meghatározott hozzátartozó lehet, nagykorúság elérése, rendszeres pénzellátásban nem részesül, vagy ha igen, annak összege nem haladja meg az ápolási díj összegét, valamint keresőtevékenysége a napi négy órát nem haladja meg. Az eljárás az ellátást igénylő, vagy az általa meghatalmazott személy írásbeli kérelmére indul. A kérelem beiktattatása után ügyintéző a kérelem mellékleteként benyújtott bizonyítékok alapján döntésre előkészíti a határozatot. Fokozott ápolást igénylő súlyos fogyatékos személy esetében beszerzi a Megyei Módszertani Intézmény szakvéleményét. A kérelemhez mellékelni kell: az ápolt háziorvosának szakvéleményét az ápolásra-szorultságról, amennyiben az ápolt közoktatási, felsőfokú intézményben tanul, óvodai nevelésben, vagy nappali szociális intézményben részesül ellátásban úgy az előírt intézményvezetői igazolást, súlyos fogyatékosság esetén az arra vonatkozó külön előírt orvosi szakvéleményt, méltányossági alapon benyújtott kérelmek esetén a kérelmező és a vele közös háztartásban élő hozzátartozók utolsó 3 hónapra vonatkozó jövedelemigazolását. Ügyintéző gondoskodik a környezettanulmány elvégzéséről. Ezután az önkormányzati támogatásokat véleményező munkacsoport javaslatot tesz a támogatás havi összegének megállapításra, illetve elutasításra vonatkozóan. El kell utasítani a kérelmet a megállapításra vonatkozó feltételek hiányában, vagy hiányos adatszolgáltatás esetén. Meg kell szüntetni a folyósítást: az ápolásra szorultság megszűnésekor, az ápolt személy meghal, az ápolt személy, vagy az ápolást végző tartózkodási engedélyének érvényességi ideje lejártakor, az ápolt két hónapot meghaladóan bármilyen nevelési- oktatási, egészségügyi vagy szociális intézményi ellátásban részesül, kivéve, ha az ott töltött idő a napi 5 órát nem haladja meg, vagy az ápolást végző személy közreműködése szükséges az igénybevételhez, az ápoló kötelezettségét nem teljesíti. Az ellátásra való jogosultságot megállapító határozatnak az ügyfél jogai és kötelességei mellett tartalmaznia kell a folyósítás kezdő napját, a folyósítandó segély összegét és átvételének módját, a 14