MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ"

Átírás

1 MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ ELŐTERJESZTÉSRENDELETTERVEZET Ikt.sz.: 1/661/214/I. Tárgy: 214. évi költségvetési rendelet módosítása Üi.: Dévényi Zsuzsanna Melléklet: hatásvizsgálati lap, rendelettervezet, táblázat mellékletek Makó Város Önkormányzat Képviselőtestülete MAKÓ Tisztelt Képviselőtestület! Az államháztartásról szóló 211. évi CXCV. törvény 34. (4) bekezdése alapján Makó Város Önkormányzata 214. évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről szóló 3/214. (II.6.) önkormányzati rendelet módosítását az alábbiak szerint terjesztem elő. A költségvetési rendelet módosítás az eredeti bevételikiadási főösszeget (önkormányzat és intézményei összesen) az alábbiak szerint módosítja: 214. évi eredeti 16/214.(VI.26.)Makó ör.rel 214. július 31. Módosított EI e Ft e Ft e Ft e Ft Bevételi oldal: A 3. számú Makó Város 214. évi bevételi ai melléklet 24. számú Gépjárműadó sora az Eútdíj kedvezményből származó bevétel kiesés állami kompenzációja révén nő e Fttal, a 31. számú központosított támogatás sora e Fttal nő, melyből e Ft szociális ellátásokra kapott támogatás, e Ft 6. hóra kapott bérkompenzáció, e Ft létszámcsökkentési pályázat, e Ft prémiumév program támogatása. A melléklet kötvény konszolidáció II." sora nő e Ft technikai könyvelési tétel összeggel. Kiadási oldal: A kiadási oldalon a 5. számú 214. évi dologi, és egyéb folyó kiadások a mellékletben e Ft módosítás történik, mely mellékleten belül sorok közötti illetve egyéb mellékletek közötti átcsoportosítások egyenlege. A kamat kiadások sor a kötvény konszolidáció II.nek megfelelően +4 e Fttal nő. A 6. számú 214. évi beruházási kiadások melléklet 42. Járdaalap sora +335 e Ft nő ami a képviselői alapból átcsoportosított összegnek felel meg. A 62. sor nő +765 e Fttal, ami a lámpával ellátott gyalogátkelőhely létesítés ának korábbi testületi döntésnek megfelelő növelése. A 66. sor csökken 1.2 e Fttal, mivel a Portékatár kialakítására elkülönített összeg átadásra került a testület döntése alapján a Makói Turisztikai Egyesületnek. A soron kerül feltüntetésre az adósságkonszolidáció II. technikai könyvelési tétel kötvény tőke törlesztés kiadási oldal e Ft összegben. HUNGARY 69 MAKÓ, SZÉCHENYI TÉR 22. TEL.: FAX: oldal

2 A 7.számú 214. évi felújítási kiadások melléklet 2. szeszfőzde gépfelújítás sora e Fttal nő a tartalékból történő átcsoportosítás révén, melyből 11. e Ft a Honvéd városrészi földes utak burkolat szerkezeti felújításának önkormányzati önereje A 8. számú Alapítványok, társadalmi és egyéb szervek, szervezetek 214. évi támogatása mellékletben átvezetésre kerülnek a képviselői alapból átcsoportosított összegek, a beruházási mellékletből átvezetett összegek, illetve az irányítás alá tartozó költségvetési szerveknek a 11. melléklettel megegyező összegben átadott pénzeszközök. A 1. számú melléklet 214. évi cél és általános tartalék összesen e Fttal módosul ami az alábbi növelő és csökkentő tételek egyenlege: Növekedés: e Eútdíj adókedvezmény állami kompenzáció Csökkenés: 664 e Ft jogtalanul igénybevett és Makó Város Önkormányzatának átadott 212. évi többcélú belső ellenőrzési normatíva visszautalása a Makói Kistérség többcélú Társulásnak 2. e Ft Makó Város Fejlődéséért Közalapítványnak Nívódíjra átadott pénzeszköz átvezetése 1 e Ft a Makói Természetbarát SE 7/214.(VII.4.)PM határozattal hozott támogatásának átvezetése 97 e Ft a Makói Turisztikai Egyesület részére átadott visszatérítendő támogatás átvezetése 765 e Ft lámpával ellátott gyalogátkelőhely létesítésének többletkiadása 8/214.(VII.11.)PM határozat átvezetése 11. e Ft 9/214.(VII.21.) Pm határozat Honvédi földes utak burkolat szerkezeti felújítása 1 e Ft támogatás átvezetése a Stenger Gizella Alapítvány részére 5 e Ft átcsoportosítása "városimázs "dologi kiadások közé A rendelet 12. számú " Engedélyezett létszámkeret" melléklet a Makói Óvoda soron 214. szeptember 1jével 66,2 főre módosul a képviselőtestület 214. május 28i döntésének megfelelően, mely a rendeleten átvezetésre kerül. Tisztelt Képviselőtestület! A 214. június 2i ülésen elfogadott költségvetési rendelet módosítás óta Makó Város Önkormányzata 214. évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről szóló 3/214.(II.6.) Makó ör. rendelete 4. (9) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a tartalék ából kincstári körön kívülre átadott pénzeszközről, az alábbi polgármesteri átcsoportosítások történtek, melyeket a költségvetési rendeleten történő átvezetés előtt a képviselőtestületnek jóvá kell hagynia: 7/214.(VII.4.)Pm határozat: 1 e Ft véglegesen átadott működési célú támogatás átcsoportosítása a Makói Természetbarát SE részére, megalakulásuk 25. éves centenáriuma alkalmából 8/214.(VII.11.)Pm határozat 765 e Ft átcsoportosítása a lámpával ellátott gyalogátkelőhely létesítésére elkülönített 6. e Ft kiegészítésére, többletkiadások fedezetére 9/214.(VII.21.)Pm határozat: 11. e Ft a Honvéd városrészi földes utak burkolat szerkezeti megerősítésére Fenti előterjesztésre történő hivatkozással javaslom az alábbi határozatok meghozatalát és a melléklet rendelettervezet alapján Makó Város Önkormányzatának 214. évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről szóló rendeletének módosítását. HUNGARY 69 MAKÓ, SZÉCHENYI TÉR 22. TEL.: FAX: oldal

3 1. sz. HATÁROZATI JAVASLAT Makó Város Önkormányzat Képviselőtestülete megerősíti a polgármester Makó város önkormányzata 214. évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről szóló 3/214.(II.6.) Makó ör. rendelete 4. (9) bekezdésében kapott felhatalmazása alapján 7/214. (VII.4.)PM számú határozatával hozott átcsoportosítási döntését,melyben a Makói Természetbarát SE számára Makó Város Önkormányzata 214. évi költségvetése 11. számú mellékletében szereplő általános tartalék terhére 1.,Ft vissza nem térítendő működési célú támogatást nyújt, alapítása 25. éves centenáriuma alkalmából. A képviselőtestület felkéri a jegyzőt, hogy fenti összeget a soron következő költségvetési rendelet módosításon vezesse át. Határidő: azonnal Felelős: polgármester A Képviselőtestület a határozat végrehajtásáról tájékoztatást nem kér. Erről értesítést kap: Makó város polgármestere Makó város jegyzője Polgármesteri Hivatal Jegyzői Iroda Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztály Makói Természetbarát SE Irattár 2. sz. HATÁROZATI JAVASLAT Makó Város Önkormányzat Képviselőtestülete megerősíti a polgármester Makó város önkormányzata 214. évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről szóló 3/214.(II.6.) Makó ör. rendelete 4. (9) bekezdésében kapott felhatalmazása alapján 8/214. (VII.11.)Pm számú határozatával hozott átcsoportosítási döntését, melyben a lámpával ellátott gyalogátkelőhely létesítés kiadási át a 214. évi költségvetése 11. számú mellékletében szereplő általános tartalék terhére 765.,Fttal megemeli. A képviselőtestület felkéri a jegyzőt, hogy fenti összeget a soron következő költségvetési rendelet módosításon vezesse át. Határidő: azonnal Felelős: polgármester A Képviselőtestület a határozat végrehajtásáról tájékoztatást nem kér. Erről értesítést kap: Makó város polgármestere Makó város jegyzője Polgármesteri Hivatal Jegyzői Iroda Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztály Irattár HUNGARY 69 MAKÓ, SZÉCHENYI TÉR 22. TEL.: FAX: oldal

4 3. sz. HATÁROZATI JAVASLAT Makó Város Önkormányzat Képviselőtestülete megerősíti a polgármester Makó város önkormányzata 214. évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről szóló 3/214.(II.6.) Makó ör. rendelete 4. (9) bekezdésében kapott felhatalmazása alapján 9/214. (VII.21.)Pm számú határozatával hozott átcsoportosítási döntését, melyben a Honvéd városrészi földes utak burkolat szerkezeti felújítása kiadási ára a 214. évi költségvetése 11. számú mellékletében szereplő általános tartalék terhére 11. e Ftot átcsoportosít. A képviselőtestület felkéri a jegyzőt, hogy fenti összeget a soron következő költségvetési rendelet módosításon vezesse át. Határidő: azonnal Felelős: polgármester A Képviselőtestület a határozat végrehajtásáról tájékoztatást nem kér. Erről értesítést kap: Makó város polgármestere Makó város jegyzője Polgármesteri Hivatal Jegyzői Iroda Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztály Irattár Makó, 214. július 3. Dr. Buzás Péter polgármester HUNGARY 69 MAKÓ, SZÉCHENYI TÉR 22. TEL.: FAX: oldal

5 1. melléklet a Makó Város Önkormányzata 214. évi költségvetési rendeletének módosítása tárgyú előterjesztéshez ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLATI LAP (a jogalkotásról szóló 21. évi CXXX. törvény 17. a alapján) A tervezett jogszabály várható következményei, különösen I. társadalmi hatásai: a tervezetnek társadalmi hatása nincs. II. gazdasági hatásai: a tervezetnek gazdasági hatása nincs. III. költségvetési hatásai: a tervezetnek költségvetési hatása van Makó Város Önkormányzat 214. évi költségvetésére az előterjesztésben részletezett feladatok tekintetében. IV. környezeti következményei: a tervezetnek környezeti hatása nincs. V. egészségi következményei: a tervezetnek egészségi hatása nincs. VI. adminisztratív terheket befolyásoló hatásai: a tervezetnek az adminisztratív terhekre nincs hatása. VII. megalkotásának szükségessége: 214.évi költségvetési gazdálkodással összefüggő módosítás VIII. a jogalkotás elmaradásának várható következményei: az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló kormányrendeletben foglaltak megsértése. IX. alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: a feltételek biztosítottak. Makó, 214. július 3.

6 RENDELETTERVEZET Makó Város Önkormányzat Képviselőtestületének../214. (...) önkormányzati rendelete Makó Város Önkormányzata 214. évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről szóló 3/214.(II.6.) önkormányzati rendelet módosításáról Makó Város Önkormányzat Képviselőtestülete Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. Makó Város Önkormányzata 214. évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről szóló 3/214.(II.6.) Makó ör. (továbbiakban: R ) 3. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 3. (1) Makó Város Önkormányzat Képviselőtestülete a 214. évi költségvetését e Ft bevétellel e Ft kiadással e Ft forráshiánnyal állapítja meg. (1) A R 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép. (2) A R 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép. (3) A R 4. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép. (4) A R 5. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép. (5) A R 6. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép. (6) A R 7. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép. (7) A R 8. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép. (8) A R 9. melléklete helyébe e rendelet 8. melléklete lép. (9) A R 1. melléklete helyébe e rendelet 9. melléklete lép. (1) A R 11. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép. (11) A R 12. melléklete helyébe e rendelet 11. melléklete lép. (12) A R 14. melléklete helyébe e rendelet 12. melléklete lép. (13) A R 16. melléklete helyébe e rendelet 13. melléklete lép. (14) A R 17. melléklete helyébe e rendelet 14. melléklete lép. (15) A R 23. melléklete helyébe e rendelet 15. melléklete lép Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Dr. Buzás Péter s.k. polgármester Dr. Bánfi Margit s.k. jegyző 1

7 1. melléklet a../214.(..) Makó Város Önkormányzat Képviselőtestületének önkormányzati rendeletéhez Makó város Önkormányzata 214. évi bevételi és kiadási ai 214. évi eredeti 16/21.(VI.26.) Makó ör.rel adatok ezer forintban 214. évi eredeti 16/21.(VI.26.) Makó ör.rel alc Cím ím Bevételek Kiadások 1. Intézményi működési bevételek Önkormányzat sajátos működési bevételei Munkaadót terhelő kiadások Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Helyi adók (kamat nélkül) Átengedett központi adók Kamatkiadások Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek Beruházási kiadások Önkormányzat költségvetési támogatásai Felújítási kiadások Normatív hozzájárulások Pénzügyi befektetések Adósságkonszolidáció Támogatás értékű müködési célú kiadás Önkormányzati sajátos felhalmozási és tőkebevételek Működési célú pénzeszközátadás Pénzügyi befektetések bevételei Társadalmi, szociálpolitikai támogatások Működési célú támogatásértékű bevétel Beruházás célú támogatésértékű kiadás Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel Felhalmozási célú pénzeszköz átadás, kölcsön nyújtás Működési célú pénzeszközátvétel Lakásfelújítási támogatás, kölcsön Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Irányítás alá tartozó költségvetési szerv működési támogatása Tartalékok Támogatási kölcsönök visszafizetése, igénybevétele Tartós részesedések Költségvetési bevételek összesen Költségvetési kiadások összesen: Forráshiány: Fejlesztési célú hitel törlesztése ebből: működési célú hitelfelvétel Kötvény tőke törlesztés felhalmozási célú hitelfelvétel Adósságkonszolidáció(technikai tétel) önállóan működő intézmények felhalmozási célú hitelfelvétel Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Bevétel összesen: Kiadás összesen:

8 2. melléklet a../214.(.) Makó Város Önkormányzat Képviselőtestületének önkormányzati rendeletéhez Makó város Önkormányzata 214. évi bevételi és kiadási ai költségvetési szervei nélkül Cí m alcí m Bevételek 214. évi eredeti 16/21.(VI.26.) Makó ör.rel Kiadások 214. évi eredeti 16/21.(VI.26.) Makó ör.rel 1. Intézményi működési bevételek Önkormányzat sajátos működési bevételei Munkaadót terhelő kiadások Helyi adók Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (kamat nélkül) Átengedett központi adók Kamatkiadások Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek Beruházási kiadások Önkormányzat költségvetési támogatásai Felújítási kiadások Normatív hozzájárulások Pénzügyi befektetések Adósságkonszolidáció (technikai tétel) Fejlesztési és vis maior feladatok támogatása Támogatás értékű müködési célú kiadás Önkormányzati sajátos felhalmozási és Működési célú pénzeszközátadás tőkebevételek Pénzügyi befektetések bevételei Társadalmi, szociálpolitikai támogatások Működési célú támogatásértékű bevétel Beruházás célú támogatésértékű kiadás Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel Felhalmozási célú pénzeszköz átadás, kölcsön nyújtás Működési célú pénzeszközátvétel Lakásfelújítási támogatás, kölcsön Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Irányítás alá tartozó költségvetési szerv működési támogatása Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Tartalékok Támogatási kölcsönök visszafizetése, igénybevétele Tartós részesedések Költségvetési bevételek összesen Költségvetési kiadások összesen: Forráshiány Fejlesztési célú hitel törlesztése ebből: működési célú hitelfelvétel Kötvény tőke törlesztés felhalmozási célú hitelfelvétel Adósságkonszolidáció (technikai tétel) önállóan működő intézmények felhalmozási célú hitelfelvétel Bevétel összesen: Kiadás összesen:

9 3. melléklet a../214.(...) Makó Város Önkormányzat Képviselőtestületének önkormányzati rendeletéhez Makó Város Önkormányzata 214. bevételi a Sorszám M e g n e v e z é s adatok ezer forintban 214. évi eredeti 16/214.(VI.26.) Makó ör.rel Működési bevétel Közterület használati díj Mezőőri járulék Helyiség bérleti díj Sportszervektől bérleti díj 5 Központi konyha bérleti díj Gyógyfürdő Kft. bérleti díj 7 Korona üzemeltetése Egyéb bérleti díj Víziközmű vagyon bérleti díj Ipari Park, Inkubátorház üzemeltetése Földterület bérleti díja Továbbszámlázás Kamat költségvetési számla után Kamat elkülönített bankszámla után 15 Kiszámlázott ÁFA Egyéb bevétel (pály.anyag, végrehajt.díj, komp.edény, 16 családi események stb) ÁFA visszatérülés 18 Gyermekétkeztetési díjbevétel Sajátos működési bevétel Helyi adók Építményadó Telekadó Magánszemélyek kommunális adója Idegenforgalmi adó Iparűzési adó Átengedett központi adók Bírság, pótlék Gépjárműadó Talajterhelési díj Termőföld bérbeadásából származó SZJA Bírság, pótlék és egyéb sajátos bevételek Környezetvédelmi, építésügyi bírság 27 Egyéb sajátos bevétel (lakbér) Költségvetési támogatás Normatív hozzájárulások Előző évi nmormatíva igénylés Normatív kötött felhasználású hozzájárulás Központosított támogatás Kötvény konszolidáció II. kötvény konszolidációból 214. évi tőketörlesztés fed Sajátos felhalmozási és tőkebevétel Víziközművagyon bérleti díja Víziközmű vagyon osztalék Kamat kötvény után Ingatlanértékesítés Tárgyi eszköz értékesítés Vagyoni értékű jog 39 Telekértékesítés Működési célú támogatásértékű bevétel Támogatásértékű működési bevételek Többcélú Kistérségi Társulástól Működési célú pénzeszközátvétel Működési célú pénzeszköz átvétel 43 Makó Városi KulturálisKözművelődési Nonprofit Kft. 44 Királyhegyesi Vadásztársaság földhasználat 45 Makó és Térsége Víziközmű Társulat FIGYI új klub működtetési támogatása Előző évi költségvetési visszatérítések

10 Sorszám M e g n e v e z é s 214. évi eredeti 16/214.(VI.26.) Makó ör.rel Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése Lakáscélú helyi támogatás Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele Működési célú pénzmaradvány Polgármesteri Hivatal 52 Makó Város Önkormányzat Felhalmozási célú pénzmaradvány Polgármesteri Hivatal 54 Makó Város Önkormányzat Kötvény Költségvetési bevételek összesen Finanszírozási bevételek 56 Működési célú hitel 57 Felhalmozási célú hitelek Bevétel összesen

11 4. melléklet a../214.(...) Makó Város Önkormányzat Képviselőtestületének önkormányzati rendeletéhez Makó Város Önkormányzata 214. évi személyi jellegű juttatása és munkaadót terhelő járulékok adatok ezer forintban Megnevezés 214. évi eredeti 16/214.(VI.26.) Makó ör.rel Képviselői tiszteletdíj Munkaadót terhelő járulék Polgármester, alpolgármester Munkaadót terhelő járulék Hivatásos gondnok Munkaadót terhelő járulék Mezőgazdasági felad.(mezőőri őrszolg.) Közfoglalkoztatás Egészségnevelés,diáksport, Kitüntetés Városház Galéria Makó város közbiztonsági helyzetének javítása Társadalmi és családi ünnepek lebonyolítása 25 6 Újvárosi Óvoda székhelyének infrastruktúra és eszközfejelsztése MakóPerjámos ökohíd a Maroson Aktív turisztikai fejlesztések Makón Határmenti fürdővárosok együttműködése a turisztikai világpiacon történő hatékonyabb megjelenése, elősegítése érdekében Határon átnyúló ökotúra Fogorvos Tánc és zene projekt Gyémánthíd díj

12 Megnevezés Főépítész 214. évi eredeti 16/214.(VI.26.) Makó ör.rel START Munkaprogram (téli) START Munkaprogram (helyi sajátosságokra épülő) Téli átmeneti foglalkoztatás Pedagógiai konferencia Maros Kupa Városmarketing Ifjusági Művésztelep 5 5 Erdei oktatási központ kialakítása a Maros árterében Diákönkormányzat TÁMOP vízió funkcionalitásra és kapcsolódásra Makó kontextusában Nemzetközi kapcsolatok Megemlékezések évfordulók Best of Makó Kitüntetés Jó tanuló jó sportoló 1 1 Mikulásfutás Idősek gyermekek éve Városi sportrendezvények 5 5 Gyémánthíddíj Gyermekétkezetés TÁMOPEgészségtudatos magatartás bölcsödében Összesen

13 5. melléklet a.../214.(...) Makó Város Önkormányzat Képviselőtestületének önkormányzati rendeletéhez Makó Város Önkormányzata 214. évi dologi és egyéb folyó kiadások adatok ezer forintban Sorsz ám Megnevezés 214. évi eredeti 16/214.(VI.26.) Makó ör.rel Helyi adó felszámolási, végrehajtási díj Felszámolási, végrehajtási díj Hatósági Osztály Idősek, gyermekek, családok éve Mezőgazdasági felad.(mezőőri őrszolg.) Makó város közbiztonsági helyzetének javítása Családok átmeneti otthona Startmunka program Téli átmeneti foglalkoztatás Hosszú időtartamú közfoglalkoztatás 9 Építésügyi hatósági feladatok Végrendeleti temetés Köztemetés kiszámlázása 12 Otthonteremtési tám. Elszámolása 13 Fogorvosok műk. Eng. Módosítása 14 Szemétdíjkedvezményhez kapcsolódó dologi kiadások Polgármesteri Iroda Városház Galéria Makó és Térsége Ifjúsági Művésztelep Makói Hírek megjelentetése Nemzetközi kapcsolatok Megemlékezések, évfordulók Nemzeti ünnepek, városi rendezvények Marketing kiadások Best of Makó Marosvölgyi Leader Egyesület működési hozzájárulás Szakértők Általános működési kiadások Bankszámlavezetés és általános működési kiadás Gépjárműfenntartás Makói Általános Iskola áthúzódó kiadásai 28 Gyermekétkeztetés kiadása Nyári gyermekétkeztetés kiadása Önkormányzati képviselők Képviselői alap Városüzemelési feladatok Közutak üzemeltetése, fenntartása Dűlőutak karbantartása Intézményi karbantartás Kertészet,közérdekű bejelentés,fásítás, szökőkutak üzemeltetése Növényvédelem, permetezés Árés belvízvédekezés Árés belvízvédekezés, vis maior Viharkár vis maior Köztisztaság Folyékony hulladék ártalmatlanítás 41 Építési, létesítési engedélyek meghosszabbítása Szakmai tev.irányítás (gyepm.telep) Települési vízellátás Közvilágítás Közmunkaprogram anyag, és irányítási költsége STARTmunkaprogram "Téli"eszközbeszerzés STARTmunkaprogram "Helyi sajátosságokra épülő""eszközbesz Köztemető fenntarrtása, üzemeltetése (Görög Kat.Temető) DAREH Hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése 5 Kamerák üzemeltetése Autópálya jelzőtáblák feliratozása Novák I. főépítész padja Királyhegyesi úti vasúti átjáró üzemeltetési költsége Közoktatás Jó tanuló jó sportoló Szalagavató bál Pedagógus Nap Városi sportrendezvények Hogyan védjük meg gyermekeinket program Diákolimpia 6 Téli Kupa 61 Maros Kupa 62 Mikulás futás Diákönkormányzat Kitüntetések Gyémánthíddíj

14 16/214.(VI.26.) Vagyongazdálkodás Bérlemények üzemeltetése Továbbszámlázás Vagyon és felelősség biztosítás Végrehajtási díj, földhivatali bejegyzés Lakások üzemelési, fenntartási költség Ipari Park fenntartása ÁFA befizetés Piac átadással kapcsolatos kiadások 74 Víziközmű vagyon áfa befizetés 75 Ingatlanforgalmi szakértő Csurgalékvíz 77 Fürdő egyéb kiadás Pályázatokhoz kapcsolódó működési kiadások TÁMOP vízió funkcionalitásra és kapcsolódásra Makó kontextusában TÁMOP Egészségtudatos magatartás a bölcsödében Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó kiadások Makó Térségi Víziközmű Kft.től vásárolt tárgyi eszközök A makói Egyesített Népjóléti Intézmény új bölcsődei telephellyel való bővítése a kapacitásnövelés érdekében 82 MakóPerjámos ökohíd a Maroson 83 Kerékpárút hálózat fejlesztése Makón 84 Aktív turisztikai fejlesztések Makón 85 Tánc és zene határok nélkül 86 Határon átnyúló ökotura 87 Határmenti fürdőv együttműk 88 ÉNy elkerülő út tanulmányterv 89 Makói Gyógy és Termálfürdő komplex gyógy és egészségturisztikai fejlesztése Fürdővárosi funkciókat kiszolgáló megújuló településközpont 9 kialakítása Makón 91 Makó Város híres elődjeinek állított síremlékek felújítása 92 Látogatóbarát fejlesztések a Maros Kalandpartnál 93 DAOP Kerékpárút hálózat fejlesztése Makón 2. szakasz 94 Újvárosi Óvoda székhelyének infrastruktúra és eszközfejlesztése 95 Záportározó építése 96 Kerékpárút építése a 43. számú főút mentén 97 Királyhegyesi utcai idősek klubjának felújítása 98 Nagyforgalmú gyűjtőutak korszerűsítése Makón 99 Bűnmegelőzés Makón 1 Erdei oktatási központ kialakítása a Maros árterében 11 Szálláshelyfejlesztés Teleki L. u. 12 TÁMOP vízió funkcionalitásra és kapcsolódásra Makó kontextusában 13 Makói Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Logopédiai Intézet Kertvárosi Tagintézményének Vásárhelyi utcai tornaterem felújítása 14 EGTC Intelligens Energia Európa pályázat 15 Makovecz tér kertépítési munkái 16 Adósságkonszolidáció 17 Szirbik Miklós szobor pályázat 18 TÖOSZ 19 "Turisztikai attrakciók népszerűsítése Makón" Visegrádi Alap pályázat 11 Muzeális intézmények szakmai támogatása (skanzen) "Testvérvárosi találkozó" pályázat Dologi és egyéb folyó kiadások összsen Kamat kiadások Kötvénykibocsátáshoz kapcsolódó kamat konszolidációhoz kapcs.kamat technikai tétel Kamat kiadások összesen

15 6. melléklet a../214.(...) Makó Város Önkormányzat Képviselőtestületének önkormányzati rendeletéhez Makó Város Önkormányzata 214. évi beruházási kiadásainak a adatok ezer forintban sor szá m Megnevezés 214. évi eredeti 16/214.(VI.26.) Makó ör.rel 1 DAOP Aktív turisztikai fejlesztések Makón 2 DAOP Autóbusz pályaudvar újjáépítése 3 DAOP Fürdővárosi funkciókat kiszolgáló megújuló településközpont kialakítása Makón 4 DAOP Kerékpárúthálózat fejlesztése Makón 21 5 DAOP Kerékpárút hálózat fejlesztése Makón II. szakasz DAOP Királyhegyesi utcai idősek klubjának felújítása 7 DAOP Makói ENI új bölcsődei telephellyel való bővítése a kapacitás növelés érdekében 8 DAOP Makói Gyógy és Termálfürdő komplex gyógy és egészségturisztikai fejlesztése, valamint az egyedi és új szolgáltatásokhoz kapcsolódó kompetenciák, marketing tevékenységek erősítése II. kör 9 DAOP Makói Újváros Óvoda székhelyének infrastruktúra és eszközfejlesztése 1 DAOP Nagyforgalmú gyűjtőutak korszerűsítése Makón 11 DAOP Záportározó építése Határon átnyúló ökotúra a Maros alsó szakaszán Perjámos 12 INTERREG és Makó között 13 INTERREG Erdei oktatási központ kialakítása a Maros árterében INTERREG Határ menti fürdővárosok együttműködése a turisztikai világpiacon történő hatékonyabb megjelenésük elősegítése 14 érdekében 15 INTERREG Kaland és üdülés a Maroson 16 INTERREG MakóPerjámos ökohíd a Maroson 17 INTERREG Tánc és zene határok nélkül 18 KÖZOP Kerékpárút építése a 43. számú főút mentén 19 KÖZOP Makó északnyugati elkerülő út 2 LEADER Látogatóbarát fejlesztések a Maros Kalandpartnál 21 ÖM Belterületi csapadékvíz elvezetés Makón BM Makói Óvoda Kálvin téri tagintézmény felújítása 23 EMMI Muzeális intézmények szakmai támogatása pályázat 24 Rendszerfüggetlen víziközmű tárgyi eszközök 25 Digitális alaptérkép elkészítése 26 Városmarketing Imázsfilm 27 Telekvásárlás lakás célú Telekvásárlás Ipari parkhoz 29 Rendezési terv módosítása A Hagymatikum körüli parkolók térfigyelő kamerarendszerének kiépítése 31 Korona épület szálláshely fejlesztés 32 Térfigyelő rendszer kiépítés 33 Marketing kiadások, Tourinform iroda működtetése 34 Fürdő beruházás egyéb pályázathoz nem kapcsolódó kiadása 35 STARTmunkaprogram "Téli"eszközbeszerzés STARTmunkaprogram "Helyi sajátosságokra épülő""eszközbesz Királyhegyesi utca útépítés 38 Széchenyi tér nyílászáró 39 Szenti István téri templom díszkivilágítás kivitelezés 4 Makovecz tér kertépítési munkái 41 Telekvásárlás nem lakáscélú 42 Járdaalap Kamerák bázisállomásainak telepítése Makovecz emlékhely 45 Szirbik szobor Önkormányzati ingatlanok szennyvízbekötése Részvényvásárlás (Alföldvíz Zrt.) 48 Víziközműtől vásárolt eszközök Sportcsarnok befogaóképesség növelése terv (MAKÓNA) 5 Polgármesteri Hivatal villámvédelem terv 51 Lovaspálya mérnöki tervezés ( vázrajz) 52 TÁMOP vízió funkcionalitásra és kapcsolódásra Makó kontext. 53 Tűzvédelmi leírás 54 BékésManifest Kft. Üzletrész vásárlás 55 Marospart részl.szab.terv (TTT) 56 TÖOSZ Új Nemzedék 57 Ügyviteli eszköz vásárlás 58 Bükki bánya bankgarancia felhasználás Téli közfoglalkoztatás "OVIFoci" pályázat Közbeszerzési szoftware vásárlás Lámpával ellátott gyalogátkelőhely létesítés Makói Óvoda ablak árnyékolók beszerzése Régi Városháza termálhálózatra való rákötése Szennyvízberuházás úthelyreállítás önerő Marospartra vezető út önerős felújítása "Portékatár" kialakítása a tűzoltógarázsban Utcai kerékpártároló vásárlás Gilicze u. csapadékvíz elvezető Rendszerfüggetlen víziközmű elemek Intézményi karbantartás Összesen Adósságkonszolidációból 214. évi tőketörlesztés(technikai) Kötvény tőke törlesztés Fejlesztési célú hitel törlesztés

16 7. melléklet a.../214.(...) Makó Város Önkormányzat Képviselőtestületének önkormányzati rendeletéhez Makó Város Önkormányzata 214. évi felújítási kiadásainak a sorszám Megnevezés 214. évi eredeti 16/214.(VI.26.) Makó ör.rel 1 DAOP A fürdővárosi funkciókat kiszolgáló megújuló településközpont kialakítása Makón 2 DAOP Kerékpárút hálózat fejlesztése Makón II. szakasz Lakások felújítása 4 LEADER Makó város híres elődjeinek állított síremlékek felújítása 5 DAOP Királyhegyesi utcai idősek klubjának felújítása DAOP Nagyforgalmú gyűjtőutak korszerűsítése Makón 7 Szálláshely kialakítása Makói Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Logopédiai Intézet Kertvárosi 8 Tagintézményének Vásárhelyi utcai tornaterem felújítása Makói Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Logopédiai Intézet Kálvin téri épületének 9 korszerűsítése 1 INTERREG Erdei oktatási központ kialakítása a Maros árterében 11 DAOP Aktív turisztikai fejlesztések Makón 12 Nem lakás célú ingatlan felújítása József A. u Extrém sportpálya felújítása 14 BM Kálvin utcai bölcsöde 15 Kálvin utcai orvosi rendelő tetőfelújítás Szegedi u. 16/A tűzfal felújítás Víziközmű rekonstrukció Casino épületének felújítása EMMI Muzeális intézmények szakmai támogatása (Skanzen) Honvéd városrészi földes utak burkolat szerk. felújítása Szeszfőzde gépfelújítás Összesen

17 8. melléklet a../214.(...) Makó Város Önkormányzat Képviselőtestületének önkormányzati rendeletéhez Makó Város Önkormányzata alapítványok, társadalmi és egyéb szervek, szervezetek 214. évi támogatása adatok ezer forintban Megnevezés 214. évi eredeti 16/214.(VI.26.) Makó ör.rel Sorszám Működési célú pénzeszköz átadás 1 Makói Kommunális Nonprofit KFT Makói Kommunális Nonprofit KFT. Hostel kialakítás 3 Makói Kommunális Nonprofit KFT.közmunkaprogramra Makói Kulturális és Közműv. Nonpr. Kft Makói Kulturális és Közműv. Nonpr. Kft. Visszatérítendő 5 támogatás 6 Makó Városi Televizió KFT Makói Fürdőfejlesztő Kft 8 Makói Gyógyfürdő Kft Makói Városfejlesztő Kft Ped.tovképz elöleg Ú Ó 11 Makó Művészeti Életéért Alapítv.Maros TE Forgatós Táncegyüttes M.V.Műv.Életéért Alapt.Makói Művésztelep Sportszervek támogatása Sportszervek előző évi ki nem utalt támogatása Polgárőrség Makói Vállalkozók Szövetsége (Makó Expo támogatása) 18 Egyházak támogatása DAREH hull.gazd.rendszer. 2 Víziközmű Társulás 21 Volán támogatás Víziközmű Kft alapdíj eleng.ellentételezése 23 Iparűzési adó 3% Makó és Térsége Víziközmű Társulat 25 Makovecz Alapítvány 26 Makói KulturálisKözművelődési Nonprofit Kft. Pótbefizetés 27 BUDO Klub Sportegyesület 28 Makói Belvárosi Református Egyházközség iskola működése 29 SzegedCsanádi Egyházmegye iskola működése Makói Belvárosi Református Egyházközség iskola működése Makói Kulturális és Közműv. Nonpr. Kft. Visszatérítendő 31 támogatás Bucóka fesztivál Makói Kulturális és Közműv. Nonpr. Kft. Visszatérítendő 32 támogatás Szabadtéri rendezvények 33 Makói Lovas Egyesület Makói Lovas Egyesület Hagymafesztivál lóverseny Forgatós Táncegyüttes Leader pályázat támogatás 35 megelőlegezése 36 Makói Nők Klubja Egyesület 37 Bruder János Kertbarát Kör 38 Makói Úszóklub Makói Utánpótlás Kézilabdacsapat 4 ONIONS Makó Marosparti veterán autós, motoros közhasznú sprot egyesület 4 4 Marosparti veterán autós, motoros közhasznú sprot egyesület 42 Ford Tmodell Marosmenti mocorgók 44 SHINTAI DOJO Harcművészeti Sportegyesület 45 FÉG Horgász Egyesület 46 OOKPRESS Kft. Csepregi Imre Napló 2. kötet 47 Makó és Vonzáskörzete Egészségügyi Ellátásáért Alapítvány (Fürdő kistérségi önerő kiváltása) 48 Nagyér Község 212. évi oktatási többlet normatíva kifiz. 49 Folyékony hulladék ártalmatlanítás Marosvölgyi LEADER Egyesület Nemzetközi együttműködés 5 pályázat visszatérítendő támogatás Marosvölgyi LEADER Egyesület "Helyi termékeket bemutató 51 rendezvénysorozat a délalföldi kistérségben" Gyermektartásdíj megelőlegezés 53 Makói Vegyeskar támogatása Makó Város Fejlődéséért Közalapítvány támogatása Fiatalokért Gyermek és Ifjusági Egyesület TÁMOP Fiatalokért Gyermek és Ifjusági Egyesület műk. támogatás MUFC TAO pályázati önerő Makói Katolikus Óvoda támogatása Csanád vezér Alapítvány támogatása Makói Természetbarát Sportegyesület 25.éves jubileumi támogatása Makói Turisztikai Egyesület Portékatár kialakítása Makói Silver Lovassport SE Makói megváltozott munkaképességűek tám Makói Majorette Csoport Vertán telepi nyugdíjasklub támogatása Stenger Gizella alapítvány támogatása 1 1 Összesen Támogatás értékű működési kiadás 214. évi eredeti 16/214.(VI.26.) Makó ör.rel 1 Makó Kistérség Többcélú Társulása Román Nemzetiségi Önkor. támogatása Roma Nemzetiségi Önkorm. támogatása Fogorvosi körzetek Nagyér község önk. Társulási hozzájárulás 6 Első Makói Román Gasztronómiai Fesztivál támogatása 7 Román Nemzetiségi tábor megvalósításának támogatása II. Makói Nemzetiségi Kulturális Találkozó megvalósításának 8 támogatása 9 Zarándokút Máriaaradnára támogatása Makói Román Nemzetiségi Önkormányzat hazai pályázat 1 támogatás megelőlegezése 11 Csongrád Megyei Rendőrfőkapitányság Köznevelési intézmények működtetésének támogatása Makó Város Fejlődéséért Közalapítvány támogatása 14 Makói Óvoda 15 József Attila Könyvtár édekeltségnövelő támogatás Tisza Volán közösségi közlekedés támogatása Munkaügyi Központ START visszautalás ENI jelzőrendszeres házi segítségnyújtás állami támogatása Összesen

18 Beruházás célú támogatás értékű kiadás 214. évi eredeti 16/214.(VI.26.) Makó ör.rel 1 Makó Újvárosi Ref.Egyházk.templom felúj 2 Makói Lovas Egyesület Fedett lovarda 3 Makói Lovas Egyesület Lóversenyek eszközbesz. 4 Makói Természetbarát SE LEADER 5 Víziközmű Társulás (Szennyvízcsatornázási Társulás) úthelyreállítás önerő 6 Szennyvízcsatornázási támogatás 7 "Makó és Térsége" Ivóvízminőségjavító Önkormányzati Társulás 9 Galamb József Szakképző Iskola telekalakítás 1 Ökotúra MakóPerjámos Összesen 214. évi eredeti 16/214.(VI.26.) Makó ör.rel Felhalmozási célú pénzeszköz átadás 1 Makó és Térsége Víziközmű Társulat 2 Körforgalmi csomópont Makó Komm Nonprofit Kft. Leader pály tám. "Turisztikai 3 fejlesztések Makón" Makó Komm Nonprofit Kft. pály tám.gyepmesteri telep 5 Makó Komm Nonprofit Kft. Ifjusági sportpálya kialakítása Makói Gyógyfürdő Kft. Csúszda kialakítása Makói Kulturális és Közművelődési Kft.Leader 7 pály.tám.eszközbeszerzés Makói Kulturális és Közművelődési Kft. Tám. Mozi kialakítása 2 2 Makói Kulturális és Közművelődési Kft. Közművelődési 9 érdekeltségnövelő pályázat önerő+támogatás Makó Újvárosi Ref.Egyázk. Templom felúj. 11 Makói Lovas Egyesület Fedett Lovarda 12 Makói Lovas Egyesület Lóversenyek Eszközbesz. 13 Makói Lovas Egyesület LEADER pály. Tám Makói Természetbarát SE LEADER Görög Katolikus Egyház LEADER pály. támogatás 15 megelőlegezése Utánpótlás Kézilabda Club LEADER pály. támogatás 16 megelőlegezése Makói Városi Televízió Kft. LEADER pály. támogatás 17 megelőlegezése 18 Marosmenti Mocórgók Baráti Köre LEADER pály.tám Makó TV Interreg pály. Fordított ÁFA Fiatalokért Gyermek és Ifjusági Egyesület LEADER 2 pály.tám."többgenerációs közösségi tér" LEADER HACS 22 Turisztikai Egyesület LEADER pály. Tám Makói Kulturális és Közműv. Nonpr. Kft. Közművelődési 23 érdekeltségnövelő pályázat Makó Város Fejlődéséért Közalapítvány "Makovecz 24 emlékhely " 25 Tánc és zene projektből átadás Nagyszentmiklósnak 26 ContiTech Fluid Automotive Hungária Kft. 27 Tánc és zene projektből átadás Zsombolyának 28 Tánc és zene projektből átadás Perjámosnak 29 MakóTérségi Víziközmű Kft. vezetékjog alapítás SPA projekt pénzeszköz átadás Gyulának, Orosházának, 3 Buziásnak Makó Perjámos ökohíd a Maroson Ökotúra MakóPerjámos 33 Ivóvízminőség javító Társulás 34 Helyi védelem alatt álló épületek felúj.tám Dr. Kecskeméti Ármin Egyesület Holocaust emlékhely tám Marosvidék Baráti Társasága támogatás kiadványhoz Telekprogram kamatmentes támogatás Összesen: Irányítás alá tartozó költségvetési szerv működési 214. évi eredeti 16/214.(VI.26.) Makó ör.rel támogatása 1 Belvárosi Óvoda 2 Újvárosi Óvoda 3 Makói Óvoda Makói Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Logopédiai Intézet 5 József Attila Városi Könyvtár Egyesített Népjóléti Intézmény Polgármesteri Hivatal Összesen: évi eredeti 16/214.(VI.26.) Makó ör.rel Tartós részesedések 1 Makói Gyógyfürdő Kft. jegyzett tőke emelés Összesen:

19 9. melléklet a.../214.(..) Makó Város Önkormányzat Képviselőtestületének önkormányzati rendeletéhez Makó Város Önkormányzata 214. évi társadalmi, szociálpolitikai támogatásai adatok ezer forintban sorszám Megnevezés 214. évi eredeti 16/214.(VI.26.) Makó ör.rel 1 Nem fogl.rendszeres szociális segély 2 Időskorúak járadéka 3 Ápolási díj normatív 4 Lakásfenntartási támogatás 5 Normatív lakásfenntartási támogatás 6 Közgyógyellátás Adósságkezelési szolgáltatás(lakásf.) Továbbtanuló diákok támogatása (BURSA) Gyógyszertámogatás Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Átmeneti segély Temetési segély Köztemetés Gyógyfürdőkezelés tám Bébi kötvény 16 Foglalkoztatást helyettesítő támogatás 17 Nyári gyermekétkeztetés ( téli, nyári) 18 Magyarhertelendi tábor megrendezése Gyermektartásdíj megelőlegezése 2 Rendkívüli gyermekvédelmi tám. Tankönyvtámogatás 21 Ellátottak pénzbeli juttatása Szemétdíj kedvezmény Összesen

20 1. melléklet a.../214.(..) Makó Város Önkormányzat Képviselőtestületének önkormányzati rendeletéhez Makó Város Önkormányzata 214. évi cél és általános tartalékok a adatok ezer forintban sorszám Megnevezés 214. évi eredeti 16/214.(VI.26.) Makó ör.rel 1 Óvadéki betét befektetésre 5 2 Céltartalék összesen 5 3 Általános tartalék Tartalékok összesen

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: 1/2421/215/I. Üi.: Vargáné Nagy Éva Makó Város Önkormányzat Képviselőtestülete Jegyző MAKÓ RENDELETTERVEZET Tárgy: Makó Város Önkormányzata költségvetési

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ ELŐTERJESZTÉS Ikt.sz.: 1/615-1/2011/I. Tárgy: 2011. évi költségvetési rendelet módosítás Üi.: Simonné Fazekas Erika Melléklet: Hatásvizsgálati lap; Rendelettervezet

Részletesebben

adatok ezer forintban

adatok ezer forintban 1. melléklet a 2/215.(II.12.) Makó Város Önkormányzat Képviselőtestületének önkormányzati rendeletéhez 3 Makó város Önkormányzata és intézményei 215. évi bevételi és kiadási ai adatok ezer forintban 215.

Részletesebben

6/2015.(III.02.) Makó ör-rel módosított EI. 47 152 47 152 Előző évi maradvány igénybevétele 646 625 646 625 131 160 777 785

6/2015.(III.02.) Makó ör-rel módosított EI. 47 152 47 152 Előző évi maradvány igénybevétele 646 625 646 625 131 160 777 785 1. melléklet a 14/2015. (V.29.) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendeletéhez Makó város Önkormányzata és intézményei bevételi és kiadási ai adatok ezer forintban Cím Bevételek

Részletesebben

KISSZIGET KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

KISSZIGET KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK KISSZIGET KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2013. (XII.31.) önkormányzati R E N D E L E T E az önkormányzat 2013. évi költségvetésének módosításáról Kissziget Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

1.. 841403 város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások. 841902 központi költségvetési befizetések. 882111 aktív korúak ellátása

1.. 841403 város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások. 841902 központi költségvetési befizetések. 882111 aktív korúak ellátása Bocskaikert Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2012.(III.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 5/2012. (II.6.) önkormányzati rendelet módosításáról Bocskaikerti

Részletesebben

TISZADOB NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2012. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete

TISZADOB NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2012. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete TISZADOB NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2012. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 7/2012. (III. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: 1/410-1/2011/I. Üi.: Simonné Fazekas Erika Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete MAKÓ ELŐTERJESZTÉS-RENDELETTERVEZET Tárgy: Makó Város

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: 1/593-1/2015/I. Tárgy: A költségvetési rendelet Üi.: Dévényi Zsuzsanna módosítása Melléklet: Hatásvizsgálati lap, rendelettervezet, költségvetési

Részletesebben

Kenézlő Községi Önkormányzat 1. számú melléklet a 11/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelethez

Kenézlő Községi Önkormányzat 1. számú melléklet a 11/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelethez Kenézlő Községi Önkormányzat 1. számú melléklet a 11/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelethez 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Ezer forintban Sorszám Bevételi

Részletesebben

JÁSZIVÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK./2014 (.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

JÁSZIVÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK./2014 (.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE JÁSZIVÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK./2014 (.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014 (II.20.) önkormányzati rendelet módosításáról. Jászszentandrás

Részletesebben

Nagykarácsony Község Önkormányzata bevételeinek és kiadásainak mérlege 2012. évre

Nagykarácsony Község Önkormányzata bevételeinek és kiadásainak mérlege 2012. évre 2011. 2012. % BEVÉTELEK: INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 3050 3100 101,6 EGYÉB SAJÁTOS BEVÉTELEK 1650 1910 115,8 ÖNKORMÁNYZATOK SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTELE 67062 59958 89,4 ebből: - Helyi adók, bírságok, pótlékok,

Részletesebben

Balatonederics Község Önkormányzata. Képviselő-testületének. 5/2015. (IV.07.) Önkormányzati rendelete

Balatonederics Község Önkormányzata. Képviselő-testületének. 5/2015. (IV.07.) Önkormányzati rendelete Balatonederics Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015. (IV.07.) Önkormányzati rendelete Balatonederics község Önkormányzatnak 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II.27.) önkormányzati

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 1/2013.(II.20.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: Izsák Város Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Módosított

Részletesebben

1. A Címrend az 1. melléklet szerinti tartalommal módosul. 2. Az Önkormányzat pénzügyi mérlege a 2. melléklet szerint módosul.

1. A Címrend az 1. melléklet szerinti tartalommal módosul. 2. Az Önkormányzat pénzügyi mérlege a 2. melléklet szerint módosul. Petneháza Község Önkormányzata Képviselőtestületének 3/2013. (III. 28.) önkormányzati rendelete a Petneháza Község Önkormányzatának költségvetéséről szóló 4/2012. (II.27.) rendelet módosításáról Petneháza

Részletesebben

A 3.. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

A 3.. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete 17/007.(VIII.9.) Ör az önkormányzat 007. évi költségvetéséről szóló 1/007. (I.1.) Ör módosításáról 1. A.. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés

Részletesebben

3. A rendelet 6. -ban rögzített 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

3. A rendelet 6. -ban rögzített 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép. Visegrád Város Önkormányzat Képviselő Testületének 5/2014. (IV. 18.) önkormányzati rendelete az önkormányzat és intézményei 2013. évi költségvetéséről szóló2/2013. (II.16.) számú költségvetési rendeletének

Részletesebben

Megnevezés (a) 1. melléklet a 1/(II.7.) önkormányzati rendelethez Önkormányzat és Közös Hivatal összesen előirányzat (b) 1. Működési bevételek 52 463 2.Intézményi működési bevétel 18 624 3. Hatósági jogkörhöz

Részletesebben

Önkormányzati szintű bevételek 2015. évi

Önkormányzati szintű bevételek 2015. évi 2. melléklet a /2015.( ) önkormányzati rendelethez Önkormányzati szintű bevételek 2015. évi 2015. évi előirányzat Polgármesteri Megnevezés Önkormányzat Hivatal, intézmények Összesen 1. Helyi önkormányzatok

Részletesebben

1. melléklet a 3/2014. (II. 6.) önkormányzati rendelethez Mány Község Önkormányzata Önkormányzat összesen

1. melléklet a 3/2014. (II. 6.) önkormányzati rendelethez Mány Község Önkormányzata Önkormányzat összesen Megnevezés (a) 1. melléklet a 3/2014. (II. 6.) önkormányzati rendelethez Önkormányzat összesen előirányzat (b) 1. Működési bevételek 14 029 2.Szolgáltatások ellenértéke 13 599 3. Áfa visszatérítése 4.

Részletesebben

Fülesd, 2011. augusztus 22. Záradék: A rendelet kihirdetésének időpontja 2011. augusztus 23. Dr. Birta Zsuzsanna. Körjegyző

Fülesd, 2011. augusztus 22. Záradék: A rendelet kihirdetésének időpontja 2011. augusztus 23. Dr. Birta Zsuzsanna. Körjegyző F Ü L E S D K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T A K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T É N E K 1 1 / 2 0 1 1. ( V I I I. 2 3. ) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t A Z Ö N K O R M Á N Y Z A T 2 0

Részletesebben

/1/ A rendelet 3.. /1/ bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

/1/ A rendelet 3.. /1/ bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Harsány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/21.(XII.15.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 21. évi költségvetéséről szóló 2/21. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról Harsány Község

Részletesebben

1. melléklet a 1/2012. (II.9. ) önkormányzati rendelethez 2012. évi költségvetés összesen

1. melléklet a 1/2012. (II.9. ) önkormányzati rendelethez 2012. évi költségvetés összesen Megnevezés (a) 1. melléklet a 1/2012. (II.9. ) önkormányzati rendelethez 2012. évi költségvetés összesen előirányzat (b) 1. Működési bevételek 68 513 2.Intézményi működési bevétel 26 617 3. Hatósági jogkörhöz

Részletesebben

1. melléklet a 2/2015.(II.12.) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendeletéhez 3

1. melléklet a 2/2015.(II.12.) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendeletéhez 3 1. melléklet a 2/2015.(II.12.) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendeletéhez 3 Makó város Önkormányzata és intézményei 2015. évi bevételi és kiadási ai adatok ezer forintban

Részletesebben

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 2/2014.(II.21.) önkormányzati rendelet módosításáról Maglóca Község Önkormányzatának

Részletesebben

TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 11/2014.(VI.25.) sz. önkormányzati rendelete

TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 11/2014.(VI.25.) sz. önkormányzati rendelete TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2014.(VI.25.) sz. önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 5/2014.(II.20.) sz. önkormányzati rendeletének módosítására

Részletesebben

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 2/2014.(II.21.) önkormányzati rendelet módosításáról Tárnokréti Község

Részletesebben

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2013. (II. 22.) Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E L E T E

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2013. (II. 22.) Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E L E T E Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Tel.: 85/501-000 MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2013. (II. 22.) Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E

Részletesebben

1.. (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék

1.. (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2015.(II.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 5/2014.(III.11.) önkormányzati rendelet módosításáról Bősárkány

Részletesebben

[A Képviselő-testület Felsőlajos Község Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) 2014. évi költségvetésének]

[A Képviselő-testület Felsőlajos Község Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) 2014. évi költségvetésének] Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2014. (XII. 10.) önkormányzati rendelete a 2014. évi költségvetésről szóló 2/2014. (II. 06.) önkormányzati rendelet módosításáról Felsőlajos Község

Részletesebben

Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat 2009.évi költségvetésének pénzügyi mérlege (eft-ban)

Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat 2009.évi költségvetésének pénzügyi mérlege (eft-ban) 3/2010. (II.9.) 1. melléklet [1/2009. (II.19.) Ktr. 2.melléklet] Előirányzat csoport Kiemelt Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat 2009.évi költségvetésének pénzügyi mérlege (eft-ban) Előirányzat csoport,

Részletesebben

C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 15/2008. (V. 28.) ÖR. rendelete

C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 15/2008. (V. 28.) ÖR. rendelete C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 15/2008. (V. 28.) ÖR. rendelete Csanádpalota Nagyközség Önkormányzatának 2008. évi költségvetéséről szóló 1/2008. (I. 30.) ÖR. rendeletének

Részletesebben

3.. (1) Az önkormányzat 2013. december 31-i állapot szerinti vagyonát a következők szerint állapítja meg: 1..

3.. (1) Az önkormányzat 2013. december 31-i állapot szerinti vagyonát a következők szerint állapítja meg: 1.. Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi zárszámadásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról Maglóca Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Süttő Község Önkormányzat 2014. évi költségvetési összevont bevételei. ezer forint

Süttő Község Önkormányzat 2014. évi költségvetési összevont bevételei. ezer forint Süttő Község Önkormányzat 2014. évi költségvetési összevont bevételei 1.melléklet Bevételi jogcím ezer forint 2 3 I. Műkéödési célú támogatás államháztartáson belül 136 999 1. Önkormányzatok műköldési

Részletesebben

Bekecs Községi Önkormányzat. 13/2009. (VII. 27.) számú rendelete

Bekecs Községi Önkormányzat. 13/2009. (VII. 27.) számú rendelete Bekecs Községi Önkormányzat 13/2009 (VII 27) számú rendelete az önkormányzat 2009 évi költségvetéséről szóló 4/2009 (III2) rendelet módosításáról 1 (1) A pótelőirányzatként biztosított központosított,

Részletesebben

CÍMREND A B C 1 CÍM ALCÍM SZAKFELADAT 2 1. Polgármesteri Hivatal 3 1.1 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 4 1.2

CÍMREND A B C 1 CÍM ALCÍM SZAKFELADAT 2 1. Polgármesteri Hivatal 3 1.1 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 4 1.2 1. melléklet 1/2011.(II.16.) önkormányzati rendelethez CÍMREND A B C 1 CÍM ALCÍM SZAKFELADAT 2 1. Polgármesteri Hivatal 3 1.1 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 4 1.2 5 1.3 6 1.4 7 1.5 8 1.6 9 1.7 10 1.8

Részletesebben

b) Költségvetési kiadások összegét 632 790 ezer Ft, amelyből c) Finanszírozási kiadások 308 248 ezer Ft, amelyből

b) Költségvetési kiadások összegét 632 790 ezer Ft, amelyből c) Finanszírozási kiadások 308 248 ezer Ft, amelyből Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2015. (VI. 25.) önkormányzati rendelete Kerekegyháza Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről szóló 5/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

1. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) Az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének összesített

1. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) Az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének összesített Bakonyság Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015. (V. 12) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014. (III. 10.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Részletesebben

1. melléklet a 3/2011.(II.16.) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendeletéhez

1. melléklet a 3/2011.(II.16.) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendeletéhez 1. melléklet a 3/2011.(II.16.) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendeletéhez Makó Város Önkormányzat költségvetésének mérlege 3 adatok ezer forintban Bevételek Kiadások Intézményi

Részletesebben

2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Borsodnádasdi Önkormányzat 1.1. melléklet a... önkormányzati rendelethez 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Sorszám Bevételi jogcím 2013. 1 2 3 5 1. I. Önkormányzat

Részletesebben

BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK TELJESÍTÉSE

BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK TELJESÍTÉSE HETES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2014. (IV.30.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E AZ ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL ÉS PÉNZMARADVÁNYÁRÓL Hetes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

1. SZÁMÚ MELLÉKLET JÁSZSZENTLÁSZLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 3 / 2015.(II. 27. ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETHEZ

1. SZÁMÚ MELLÉKLET JÁSZSZENTLÁSZLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 3 / 2015.(II. 27. ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETHEZ 1. SZÁMÚ MELLÉKLET JÁSZSZENTLÁSZLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 3 / 2015.(II. 27. ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETHEZ A helyi önkormányzat költségvetési bevételei és kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok

Részletesebben

Beleg Község bevételi és kiadási főösszegének forrásonkénti megbontása

Beleg Község bevételi és kiadási főösszegének forrásonkénti megbontása Beleg Község bevételi és kiadási főösszegének forrásonkénti megbontása 2. számú melléklet működési bevétel e Ft támogatás 29882 központi költségvetésből 29882 normatív állami hozzájárulás 8778 központosított

Részletesebben

Bevételek forrásonkénti ill. működési és felhalmozási cél szerinti részletezése a költségvetési rendelet 4. -ához. Előirányzat Bevételi jogcímek

Bevételek forrásonkénti ill. működési és felhalmozási cél szerinti részletezése a költségvetési rendelet 4. -ához. Előirányzat Bevételi jogcímek 2. sz. melléklet Bevételek forrásonkénti ill. működési és felhalmozási cél szerinti részletezése a költségvetési rendelet 4. -ához Előirányzat Bevételi jogcímek Összesből Eredeti Működési Felhalmozási

Részletesebben

KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1./2013. ( I.31.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 3/2012.(II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról. Tengelic

Részletesebben

12/2014.NII1.28.1 számú. az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014.1111.6./szárnú rendeletének módosításáról

12/2014.NII1.28.1 számú. az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014.1111.6./szárnú rendeletének módosításáról Szendrő Város Önkormányzat Képviselőtestületének 12/2014.NII1.28.1 számú önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014.1111.6./szárnú rendeletének módosításáról Szendrő

Részletesebben

Rendelet-tervezet. (2) A R. 3. -a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

Rendelet-tervezet. (2) A R. 3. -a helyébe az alábbi rendelkezés lép: Rendelet-tervezet Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének./2015.(..) önkormányzati rendelete Kerekegyháza Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről szóló 5/2015. (II. 26.) önkormányzati

Részletesebben

1. függelék. Bevételek

1. függelék. Bevételek 1. függelék Sorszám Rovat megnevezése Rovat száma ezer forintban Eredeti előirányzat 1. 2. 3. 4. 01 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B111 14 689 02 Települési önkormányzatok egyes

Részletesebben

Nyírpazony Község Önkormányzat összesített

Nyírpazony Község Önkormányzat összesített 1 NYÍRPAZONY KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 16/.(XII.19.) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e Nyírpazony Község Önkormányzat. évi költségvetéséről és költségvetés vitelének szabályairól szóló 3/.

Részletesebben

Bevételek forrásonkénti alakulása 2011. évben

Bevételek forrásonkénti alakulása 2011. évben ek forrásonkénti alakulása 2011. évben I. Működési bevételek 2011. eredeti 2011 Módosított 1. sz. melléklet 2011. teljesítés Saját bevételek összesen: 145 480 189 405 209 696 1. Intézményi működési bevételek

Részletesebben

adatok eft-ban Tárgy évi Tárgy évi Tárgy évi Tárgy évi BEVÉTELEK módositott

adatok eft-ban Tárgy évi Tárgy évi Tárgy évi Tárgy évi BEVÉTELEK módositott . melléklet a 3/204. (II. 20.) önkormányzati rendelethez. melléklet a 8/204. (XII. 22.) önkormányzati rendelethez GYÖNGYÖSOROSZI ÖNKORMÁNYZATÁNAK 204. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE adatok eft-ban Tárgy évi

Részletesebben

1.. (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. (2) Hatályát veszti a R. 6.2. melléklete. Kihirdetési záradék

1.. (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. (2) Hatályát veszti a R. 6.2. melléklete. Kihirdetési záradék Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2014.(II.21.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 4/2013.(III.4.) önkormányzati rendelet módosításáról Bősárkány Nagyközség

Részletesebben

Ötvöskónyi Község Önkormányzatának. 5/2007. (IV. 17.) számú rendelete. az Önkormányzat 2006. évi zárszámadásáról és pénzmaradvány elszámolásáról

Ötvöskónyi Község Önkormányzatának. 5/2007. (IV. 17.) számú rendelete. az Önkormányzat 2006. évi zárszámadásáról és pénzmaradvány elszámolásáról Ötvöskónyi Község Önkormányzatának 5/2007. (IV. 17.) számú rendelete az Önkormányzat zárszámadásáról és pénzmaradvány elszámolásáról Ötvöskónyi Közég Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

Milota Önkormányzat 2014. ÉVI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK B E V É T E L E K

Milota Önkormányzat 2014. ÉVI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK B E V É T E L E K Milota Önkormányzat 1. melléklet a 7/2014. (IX. 29.) önkormányzati rendelethez 2014. ÉVI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Ezer forintban Sorszám Bevételi jogcím 2014. évi előirányzat

Részletesebben

(4) A képviselő testület Gyömrő Önkormányzat 2014.évi összesített felhalmozási célú bevételeit és kiadásait a 4. számú melléklet tartalmazza.

(4) A képviselő testület Gyömrő Önkormányzat 2014.évi összesített felhalmozási célú bevételeit és kiadásait a 4. számú melléklet tartalmazza. Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 4/215. (III. 17.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 214. évi költségvetéséről szóló 2/214. (III. 11.) önkormányzati rendelet módosításáról Gyömrő

Részletesebben

C S A N Á D P A L O T A VÁROS 13/2011. (VI. 30.) önkormányzati rendelete

C S A N Á D P A L O T A VÁROS 13/2011. (VI. 30.) önkormányzati rendelete C S A N Á D P A L O T A VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2011. (VI. 30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 3/2011 (II. 24.) önkormányzati rendelete módosításáról

Részletesebben

Tiszacsécse község Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK BEVÉTELE ÉS KIADÁSA B E V É T E L E K

Tiszacsécse község Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK BEVÉTELE ÉS KIADÁSA B E V É T E L E K Tiszacsécse község Önkormányzat 1.melléklet a 4/2014. (III. 11.) önkormányzati rendelethez 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK BEVÉTELE ÉS KIADÁSA B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Ezer forintban Sorszám Bevételi

Részletesebben

(4) Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2014. évi költségvetésről

(4) Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2014. évi költségvetésről Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelete a 2014. évi költségvetésről szóló 2/2014. (II. 06.) önkormányzati rendelet módosításáról Felsőlajos Község

Részletesebben

Rendelet-tervezet. 2. Az irányító szerv az átmeneti gazdálkodási időszakban teljesített bevételek és kiadások figyelembe vételével az önkormányzat

Rendelet-tervezet. 2. Az irányító szerv az átmeneti gazdálkodási időszakban teljesített bevételek és kiadások figyelembe vételével az önkormányzat Rendelet-tervezet Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének./2014.(..) önkormányzati rendelete Kerekegyháza Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II. 13.) önkormányzati

Részletesebben

Halmaj Község Önkormányzatának 19/2009. (XI. 27.) rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 1/2009. (III.02.) rendelet módosításáról

Halmaj Község Önkormányzatának 19/2009. (XI. 27.) rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 1/2009. (III.02.) rendelet módosításáról Halmaj Község Önkormányzatának 19/2009. (XI. 27.) rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 1/2009. (III.02.) rendelet módosításáról Halmaj Község Önkormányzati képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

1. melléklet a 4/2014. (V.8.) önkormányzati rendelethez

1. melléklet a 4/2014. (V.8.) önkormányzati rendelethez 1. melléklet a 4/2014. (V.8.) önkormányzati rendelethez Somlóvásárhely Község Önkormányzatának és intézményeinek pénzügyi mérlege Önkormányzat és intézményei összesen A B C D E F G H 1 BEVÉTELEK EredetiMódosítottTeljesítés

Részletesebben

1.. (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék

1.. (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2015.(III.30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 5/2015.(II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról Bősárkány

Részletesebben

A Rendelet 3. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

A Rendelet 3. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2012. (III. 01.) önkormányzati rendelete a 2011. évi költségvetéséről szóló 2/2011. (III. 03.) önkormányzati rendelet módosításáról Gárdony Város Önkormányzat

Részletesebben

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 16/2012. (IX. 28.) önkormányzati rendelete

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 16/2012. (IX. 28.) önkormányzati rendelete A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 16/2012. (IX. 28.) rendelete a Baranya Megyei Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 4/2012. (II. 20.) rendelet módosításáról A Baranya Megyei Önkormányzat

Részletesebben

Bevételek 2015. évi eredeti ei. eft-ban

Bevételek 2015. évi eredeti ei. eft-ban 013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok Ingatlan bérleti díja,bolt:( 50.000*12), kultúrház:(10.000*12) Posta helyiség 30.000*10hó 1 020 Tárgyi eszköz bérbeadásából szárm.

Részletesebben

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselő-testületének 15/2014.(VI.3.) önkormányzati rendelete

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselő-testületének 15/2014.(VI.3.) önkormányzati rendelete TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselő-testületének 15/2014.(VI.3.) önkormányzati rendelete Tiszavasvári Város Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről szóló 4/2013.(II.15.) önkormányzati rendeletének

Részletesebben

Cirák Község Önkormányzata Képviselő-testület 1. számú melléklet A kiadási jogcímek részletezése

Cirák Község Önkormányzata Képviselő-testület 1. számú melléklet A kiadási jogcímek részletezése Cirák Község Önkormányzata Képviselő-testület 1. számú melléklet A kiadási jogcímek részletezése 2013. évi TERV Személyi juttatások EI 10 886 - rendszeres sz.j. 4 339 - nem rendszeres sz.j. 2 870 - külső

Részletesebben

KIVONAT. Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 10-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. Képviselő-testületének

KIVONAT. Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 10-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. Képviselő-testületének KIVONAT Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 10-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi

Részletesebben

MEGHÍVÓ. Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2015. március 5. napján 14:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen:

MEGHÍVÓ. Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2015. március 5. napján 14:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Csárdaszállás Község Önkormányzata 5621 Csárdaszállás, Petőfi utca 17. MEGHÍVÓ Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2015. március 5. napján 14:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen:

Részletesebben

Makó Város Önkormányzat bevételi előirányzata 2005. év

Makó Város Önkormányzat bevételi előirányzata 2005. év Makó Város Önkormányzat bevételi előirányzata 2005. év 1. számú melléklet../2005.(..) Makó ör. adatok ezer forintban Cím Alc Megnevezés Bevételi Módosítás Módosított száma előirányzat előirányzat Működési

Részletesebben

2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Sorszám

2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Sorszám B E V É T E L E K 1. melléklet a 2/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelethez 1.1. sz. táblázat Csatka község Önkormányzat Ezer forintban 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Bevételi jogcím 1 2

Részletesebben

2. melléklet Ellend Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetési bevételek előirányzatának teljesítése

2. melléklet Ellend Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetési bevételek előirányzatának teljesítése 2. melléklet Ellend Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetési bevételek ának teljesítése Megnevezés eredeti Ellend Községi Önkormányzat módosított összege 2 3 4 5 8 01 Helyi önkormányzatok működésének

Részletesebben

Pátka Község Önkormányzat 8092 Pátka, Vak Bottyán tér 4. Tel: (22) 580-506; fax: (22) 580-509

Pátka Község Önkormányzat 8092 Pátka, Vak Bottyán tér 4. Tel: (22) 580-506; fax: (22) 580-509 Pátka Község Önkormányzat 8092 Pátka, Vak Bottyán tér 4. Tel: (22) 580-506; fax: (22) 580-509 1 Pátka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2010. (VII.6.) rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről

Részletesebben

Zalaapáti Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetése. 58 486 600 Üdülőhelyi feladatok támogatása 553 025

Zalaapáti Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetése. 58 486 600 Üdülőhelyi feladatok támogatása 553 025 Zalaapáti Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetése Normatív állami hozzájárulás Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás 164 008 879 10 689 364 175 382 710 12 600 834 Közös Önkormányzati

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete. KISZOMBOR Tisztelt Képviselő-testület!

Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete. KISZOMBOR Tisztelt Képviselő-testület! Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu 22-119/2013. Tárgy: Az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 6/2013.(II.

Részletesebben

(1) Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2012. évi költségvetését

(1) Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2012. évi költségvetését 1 Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2013. (III. 14.) önkormányzati rendelete a 2012. évi költségvetéséről szóló 7/2012. (III. 01.) önkormányzati rendelet módosításáról Gárdony Város Önkormányzat

Részletesebben

Tájékoztató kimutatások, mérlegek Nyékládházi Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K

Tájékoztató kimutatások, mérlegek Nyékládházi Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K Tájékoztató kimutatások, mérlegek Nyékládházi Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE 1. számú tájékoztató tábla B E V É T E L E K Bevételi jogcím 2012. évi 2013.évi 1 2 5 3 1. I. Önkormányzat

Részletesebben

Német Nemzetiségi Önkormányzat 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K

Német Nemzetiségi Önkormányzat 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K 1.1. melléklet a 2/2012. (II.8.) önkormányzati határozathoz Német Nemzetiségi Önkormányzat 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K Sor-szám Bevételi jogcím 1 2 3 1. I. Önkormányzat

Részletesebben

B E V É T E L E K. Ezer forintban. 1. sz. táblázat. Módosított előirányzat. Sorszám Bevételi jogcím. 2014. évi előirányzat

B E V É T E L E K. Ezer forintban. 1. sz. táblázat. Módosított előirányzat. Sorszám Bevételi jogcím. 2014. évi előirányzat 1.1. melléklet a 18/2014 (XI.27.) számú önkormányzati rendelethez Szendrő Város Önkormányzata 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Ezer forintban Sorszám Bevételi

Részletesebben

KUNFEHÉRTÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK

KUNFEHÉRTÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KUNFEHÉRTÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 3/2015. (II.26.) önkormányzati rendelet-tervezete az önkormányzat költségvetéséről szóló 1/2014.(II.14.) önkormányzati rendelet áról Kunfehértó Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

d) költségvetési kiadásit 11.333.567 ezer forintban, azaz Tizenegymilliárd-háromszázharminchárommillió-ötszázhatvanhétezer

d) költségvetési kiadásit 11.333.567 ezer forintban, azaz Tizenegymilliárd-háromszázharminchárommillió-ötszázhatvanhétezer A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 3/2012. (II. 20.) rendelete a Baranya Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 5/2011. (II. 24.) rendelet módosításáról A Baranya Megyei Önkormányzat

Részletesebben

B E V É T E L E K Ezer forintban

B E V É T E L E K Ezer forintban 1.1. melléklet a 2/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelethez Lovászpatona Község Önkormányzata 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat Sorszám B E V É T E L E K Bevételi jogcím Ezer

Részletesebben

Pátka Község Önkormányzat 8092 Pátka, Vak Bottyán tér 4. Tel: (22) 580-506; fax: (22) 580-509

Pátka Község Önkormányzat 8092 Pátka, Vak Bottyán tér 4. Tel: (22) 580-506; fax: (22) 580-509 Pátka Község Önkormányzat 8092 Pátka, Vak Bottyán tér 4. Tel: (22) 580-506; fax: (22) 580-509 Pátka Község Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2010. (III.13.) rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetésének

Részletesebben

B E V É T E L E K K I A D Á S O K

B E V É T E L E K K I A D Á S O K 1. melléklet a 2/2013. /II.07./számú önkormányzati rendelethez Szendrő Város Önkormányzat 2012. évi költségvetésének mérlege 1. sz. táblázat Bevételi jogcím B E V É T E L E K Önkormányzat Önkormányzati

Részletesebben

NAGYMÁNYOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐTESTÜLETE 8/2010 (IV.30. )számú rendelete

NAGYMÁNYOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐTESTÜLETE 8/2010 (IV.30. )számú rendelete A rendelet kihirdetésének napja: 2010. április 30. Nagymányok, 2010. április 30. Dr. Klausz Judit jegyző NAGYMÁNYOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐTESTÜLETE 8/2010 (IV.30. )számú rendelete Az önkormányzat

Részletesebben

Bakonyság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015. (V. 12.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról

Bakonyság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015. (V. 12.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról Bakonyság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015. (V. 12.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról Bakonyság Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

E G Y E K N A G Y K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T Á N A K P O L G Á R M E S T E R É T Ő L. Előterjesztő: Dr. Miluczky Attila Polgármester

E G Y E K N A G Y K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T Á N A K P O L G Á R M E S T E R É T Ő L. Előterjesztő: Dr. Miluczky Attila Polgármester Előterjesztés az önkormányzat 2013. évi költségvetési rendeletének módosítására Előterjesztő: Dr. Miluczky Attila Polgármester Készítette: Szekeres Zsuzsanna Az önkormányzat a 2013. évi költségvetését

Részletesebben

Bánhorváti Községi Önkormányzat képviselő-testületének. 10/2014. (V. 5.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat

Bánhorváti Községi Önkormányzat képviselő-testületének. 10/2014. (V. 5.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat Bánhorváti Községi Önkormányzat képviselő-testületének Hatályos:2014-05-06 -tól Bánhorváti Községi Önkormányzat képviselő-testületének 10/2014. (V. 5.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi

Részletesebben

Budafok-Tétény Budapest, XXII. kerületi Önkormányzat 2012. évi tervezett bevételei

Budafok-Tétény Budapest, XXII. kerületi Önkormányzat 2012. évi tervezett bevételei Sor Budafok-Tétény Budapest, XXII. kerületi Önkormányzat 2012. évi tervezett bevételei Bevételek jogcímei 2012. évi 1. melléklet a 24/2012.(XI.19.) 2012. évi 1 2 3 4 5 Közhatalmi bevételek 16 412 2 507

Részletesebben

Előterjesztés Répcelak Város Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről szóló rendeletének módosításához

Előterjesztés Répcelak Város Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről szóló rendeletének módosításához Előterjesztés Répcelak Város Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről szóló rendeletének módosításához Tisztelt Képviselő-testület! Az Önkormányzat költségvetési terve az alábbi pontokon módosul: Központi

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. márciusi ülésére. Tisztelt Képviselő-testület!

ELŐTERJESZTÉS Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. márciusi ülésére. Tisztelt Képviselő-testület! Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesterétől Csanytelek Község Önkormányzata J e g y z ő j é t ő l 6647. Csanytelek, Volentér János tér 2.sz. 63/578-510; fax: 63/578-517; E-mail: csanytelek@csanytelek.hu,

Részletesebben

A rendelet hatálya 1. Az Önkormányzat 2009. évi költségvetése 2. A Képviselő-testület az Önkormányzat 2009. évi költségvetésének

A rendelet hatálya 1. Az Önkormányzat 2009. évi költségvetése 2. A Képviselő-testület az Önkormányzat 2009. évi költségvetésének Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2010.(IV.19.) számú Önkormányzati rendelete a 2009. évi költségvetés módosításáról az 1/2009. (I.30.) számú önkormányzati rendelettel egységes szerkezetben

Részletesebben

Előterjesztés Dunakeszi Város Képviselő-testülete 2012. szeptember 27 - i ülésére. .. napirendi pont

Előterjesztés Dunakeszi Város Képviselő-testülete 2012. szeptember 27 - i ülésére. .. napirendi pont Dunakeszi Város Polgármesterétől Sajtó tájékoztatható Előterjesztés Dunakeszi Város Képviselő-testülete 2012. szeptember 27 - i ülésére.. napirendi pont Dunakeszi Város 2012. évi költségvetésének 1. sz.

Részletesebben

Budafok-Tétény Budapest, XXII. kerületi Önkormányzat 2012. évi tervezett bevételei

Budafok-Tétény Budapest, XXII. kerületi Önkormányzat 2012. évi tervezett bevételei Sor Budafok-Tétény Budapest, XXII. kerületi Önkormányzat 2012. évi tervezett bevételei Bevételek jogcímei 2012. évi 1. melléklet a 6/2013.(III.04.) 2012. évi 1 2 3 4 5 Közhatalmi bevételek 18 919 5 514

Részletesebben

Jászfényszaru Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2013. (III.28.) önkormányzati rendelete

Jászfényszaru Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2013. (III.28.) önkormányzati rendelete Jászfényszaru Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2013. (III.28.) önkormányzati rendelete Jászfényszaru Város Önkormányzatának 2013. évi költségvetéséről szóló 6/2013.(II.28.) önkormányzati rendeletének

Részletesebben

2.. 3.. (1) Az önkormányzat 2013. december 31-i állapot szerinti vagyonát a következők szerint állapítja meg: 1..

2.. 3.. (1) Az önkormányzat 2013. december 31-i állapot szerinti vagyonát a következők szerint állapítja meg: 1.. Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2014.(V.5) önkormányzati rendelete az önkormányzat zárszámadásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról Tárnokréti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Nagyoroszi Község Önkormányzata. 3/2012. (V.02.) önkormányzati rendelete

Nagyoroszi Község Önkormányzata. 3/2012. (V.02.) önkormányzati rendelete Nagyoroszi Község Önkormányzata 3/2012. (V.02.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetését megállapító 1/2011. (II.16.) rendelet módosításáról Nagyoroszi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Sajóhídvég Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014. (II.11.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Sajóhídvég Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014. (II.11.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Sajóhídvég Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014. (II.11.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről Sajóhídvég Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól

Részletesebben

A R 3-13. -aiban foglalt 1-11 mellékletei helyébe ezen rendelet 1-11. melléklete lép. 2..

A R 3-13. -aiban foglalt 1-11 mellékletei helyébe ezen rendelet 1-11. melléklete lép. 2.. Rábakecöl Község Önkormányzat Képviselı-testületének 15/2009.(IX.17.) rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetését megállapító 3/2009.(II.02.) rendelet módosításáról Rábakecöl Község Önkormányzat

Részletesebben

1. SZÁMÚ MELLÉKLET JÁSZSZENTLÁSZLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 15/2015. (IX. 25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETHEZ

1. SZÁMÚ MELLÉKLET JÁSZSZENTLÁSZLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 15/2015. (IX. 25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETHEZ 1. SZÁMÚ MELLÉKLET JÁSZSZENTLÁSZLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 15/2015. (IX. 25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETHEZ A helyi önkormányzat költségvetési bevételei és kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok

Részletesebben