MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ"

Átírás

1 MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ ELŐTERJESZTÉSRENDELETTERVEZET Ikt.sz.: 1/661/214/I. Tárgy: 214. évi költségvetési rendelet módosítása Üi.: Dévényi Zsuzsanna Melléklet: hatásvizsgálati lap, rendelettervezet, táblázat mellékletek Makó Város Önkormányzat Képviselőtestülete MAKÓ Tisztelt Képviselőtestület! Az államháztartásról szóló 211. évi CXCV. törvény 34. (4) bekezdése alapján Makó Város Önkormányzata 214. évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről szóló 3/214. (II.6.) önkormányzati rendelet módosítását az alábbiak szerint terjesztem elő. A költségvetési rendelet módosítás az eredeti bevételikiadási főösszeget (önkormányzat és intézményei összesen) az alábbiak szerint módosítja: 214. évi eredeti 16/214.(VI.26.)Makó ör.rel 214. július 31. Módosított EI e Ft e Ft e Ft e Ft Bevételi oldal: A 3. számú Makó Város 214. évi bevételi ai melléklet 24. számú Gépjárműadó sora az Eútdíj kedvezményből származó bevétel kiesés állami kompenzációja révén nő e Fttal, a 31. számú központosított támogatás sora e Fttal nő, melyből e Ft szociális ellátásokra kapott támogatás, e Ft 6. hóra kapott bérkompenzáció, e Ft létszámcsökkentési pályázat, e Ft prémiumév program támogatása. A melléklet kötvény konszolidáció II." sora nő e Ft technikai könyvelési tétel összeggel. Kiadási oldal: A kiadási oldalon a 5. számú 214. évi dologi, és egyéb folyó kiadások a mellékletben e Ft módosítás történik, mely mellékleten belül sorok közötti illetve egyéb mellékletek közötti átcsoportosítások egyenlege. A kamat kiadások sor a kötvény konszolidáció II.nek megfelelően +4 e Fttal nő. A 6. számú 214. évi beruházási kiadások melléklet 42. Járdaalap sora +335 e Ft nő ami a képviselői alapból átcsoportosított összegnek felel meg. A 62. sor nő +765 e Fttal, ami a lámpával ellátott gyalogátkelőhely létesítés ának korábbi testületi döntésnek megfelelő növelése. A 66. sor csökken 1.2 e Fttal, mivel a Portékatár kialakítására elkülönített összeg átadásra került a testület döntése alapján a Makói Turisztikai Egyesületnek. A soron kerül feltüntetésre az adósságkonszolidáció II. technikai könyvelési tétel kötvény tőke törlesztés kiadási oldal e Ft összegben. HUNGARY 69 MAKÓ, SZÉCHENYI TÉR 22. TEL.: FAX: oldal

2 A 7.számú 214. évi felújítási kiadások melléklet 2. szeszfőzde gépfelújítás sora e Fttal nő a tartalékból történő átcsoportosítás révén, melyből 11. e Ft a Honvéd városrészi földes utak burkolat szerkezeti felújításának önkormányzati önereje A 8. számú Alapítványok, társadalmi és egyéb szervek, szervezetek 214. évi támogatása mellékletben átvezetésre kerülnek a képviselői alapból átcsoportosított összegek, a beruházási mellékletből átvezetett összegek, illetve az irányítás alá tartozó költségvetési szerveknek a 11. melléklettel megegyező összegben átadott pénzeszközök. A 1. számú melléklet 214. évi cél és általános tartalék összesen e Fttal módosul ami az alábbi növelő és csökkentő tételek egyenlege: Növekedés: e Eútdíj adókedvezmény állami kompenzáció Csökkenés: 664 e Ft jogtalanul igénybevett és Makó Város Önkormányzatának átadott 212. évi többcélú belső ellenőrzési normatíva visszautalása a Makói Kistérség többcélú Társulásnak 2. e Ft Makó Város Fejlődéséért Közalapítványnak Nívódíjra átadott pénzeszköz átvezetése 1 e Ft a Makói Természetbarát SE 7/214.(VII.4.)PM határozattal hozott támogatásának átvezetése 97 e Ft a Makói Turisztikai Egyesület részére átadott visszatérítendő támogatás átvezetése 765 e Ft lámpával ellátott gyalogátkelőhely létesítésének többletkiadása 8/214.(VII.11.)PM határozat átvezetése 11. e Ft 9/214.(VII.21.) Pm határozat Honvédi földes utak burkolat szerkezeti felújítása 1 e Ft támogatás átvezetése a Stenger Gizella Alapítvány részére 5 e Ft átcsoportosítása "városimázs "dologi kiadások közé A rendelet 12. számú " Engedélyezett létszámkeret" melléklet a Makói Óvoda soron 214. szeptember 1jével 66,2 főre módosul a képviselőtestület 214. május 28i döntésének megfelelően, mely a rendeleten átvezetésre kerül. Tisztelt Képviselőtestület! A 214. június 2i ülésen elfogadott költségvetési rendelet módosítás óta Makó Város Önkormányzata 214. évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről szóló 3/214.(II.6.) Makó ör. rendelete 4. (9) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a tartalék ából kincstári körön kívülre átadott pénzeszközről, az alábbi polgármesteri átcsoportosítások történtek, melyeket a költségvetési rendeleten történő átvezetés előtt a képviselőtestületnek jóvá kell hagynia: 7/214.(VII.4.)Pm határozat: 1 e Ft véglegesen átadott működési célú támogatás átcsoportosítása a Makói Természetbarát SE részére, megalakulásuk 25. éves centenáriuma alkalmából 8/214.(VII.11.)Pm határozat 765 e Ft átcsoportosítása a lámpával ellátott gyalogátkelőhely létesítésére elkülönített 6. e Ft kiegészítésére, többletkiadások fedezetére 9/214.(VII.21.)Pm határozat: 11. e Ft a Honvéd városrészi földes utak burkolat szerkezeti megerősítésére Fenti előterjesztésre történő hivatkozással javaslom az alábbi határozatok meghozatalát és a melléklet rendelettervezet alapján Makó Város Önkormányzatának 214. évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről szóló rendeletének módosítását. HUNGARY 69 MAKÓ, SZÉCHENYI TÉR 22. TEL.: FAX: oldal

3 1. sz. HATÁROZATI JAVASLAT Makó Város Önkormányzat Képviselőtestülete megerősíti a polgármester Makó város önkormányzata 214. évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről szóló 3/214.(II.6.) Makó ör. rendelete 4. (9) bekezdésében kapott felhatalmazása alapján 7/214. (VII.4.)PM számú határozatával hozott átcsoportosítási döntését,melyben a Makói Természetbarát SE számára Makó Város Önkormányzata 214. évi költségvetése 11. számú mellékletében szereplő általános tartalék terhére 1.,Ft vissza nem térítendő működési célú támogatást nyújt, alapítása 25. éves centenáriuma alkalmából. A képviselőtestület felkéri a jegyzőt, hogy fenti összeget a soron következő költségvetési rendelet módosításon vezesse át. Határidő: azonnal Felelős: polgármester A Képviselőtestület a határozat végrehajtásáról tájékoztatást nem kér. Erről értesítést kap: Makó város polgármestere Makó város jegyzője Polgármesteri Hivatal Jegyzői Iroda Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztály Makói Természetbarát SE Irattár 2. sz. HATÁROZATI JAVASLAT Makó Város Önkormányzat Képviselőtestülete megerősíti a polgármester Makó város önkormányzata 214. évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről szóló 3/214.(II.6.) Makó ör. rendelete 4. (9) bekezdésében kapott felhatalmazása alapján 8/214. (VII.11.)Pm számú határozatával hozott átcsoportosítási döntését, melyben a lámpával ellátott gyalogátkelőhely létesítés kiadási át a 214. évi költségvetése 11. számú mellékletében szereplő általános tartalék terhére 765.,Fttal megemeli. A képviselőtestület felkéri a jegyzőt, hogy fenti összeget a soron következő költségvetési rendelet módosításon vezesse át. Határidő: azonnal Felelős: polgármester A Képviselőtestület a határozat végrehajtásáról tájékoztatást nem kér. Erről értesítést kap: Makó város polgármestere Makó város jegyzője Polgármesteri Hivatal Jegyzői Iroda Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztály Irattár HUNGARY 69 MAKÓ, SZÉCHENYI TÉR 22. TEL.: FAX: oldal

4 3. sz. HATÁROZATI JAVASLAT Makó Város Önkormányzat Képviselőtestülete megerősíti a polgármester Makó város önkormányzata 214. évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről szóló 3/214.(II.6.) Makó ör. rendelete 4. (9) bekezdésében kapott felhatalmazása alapján 9/214. (VII.21.)Pm számú határozatával hozott átcsoportosítási döntését, melyben a Honvéd városrészi földes utak burkolat szerkezeti felújítása kiadási ára a 214. évi költségvetése 11. számú mellékletében szereplő általános tartalék terhére 11. e Ftot átcsoportosít. A képviselőtestület felkéri a jegyzőt, hogy fenti összeget a soron következő költségvetési rendelet módosításon vezesse át. Határidő: azonnal Felelős: polgármester A Képviselőtestület a határozat végrehajtásáról tájékoztatást nem kér. Erről értesítést kap: Makó város polgármestere Makó város jegyzője Polgármesteri Hivatal Jegyzői Iroda Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztály Irattár Makó, 214. július 3. Dr. Buzás Péter polgármester HUNGARY 69 MAKÓ, SZÉCHENYI TÉR 22. TEL.: FAX: oldal

5 1. melléklet a Makó Város Önkormányzata 214. évi költségvetési rendeletének módosítása tárgyú előterjesztéshez ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLATI LAP (a jogalkotásról szóló 21. évi CXXX. törvény 17. a alapján) A tervezett jogszabály várható következményei, különösen I. társadalmi hatásai: a tervezetnek társadalmi hatása nincs. II. gazdasági hatásai: a tervezetnek gazdasági hatása nincs. III. költségvetési hatásai: a tervezetnek költségvetési hatása van Makó Város Önkormányzat 214. évi költségvetésére az előterjesztésben részletezett feladatok tekintetében. IV. környezeti következményei: a tervezetnek környezeti hatása nincs. V. egészségi következményei: a tervezetnek egészségi hatása nincs. VI. adminisztratív terheket befolyásoló hatásai: a tervezetnek az adminisztratív terhekre nincs hatása. VII. megalkotásának szükségessége: 214.évi költségvetési gazdálkodással összefüggő módosítás VIII. a jogalkotás elmaradásának várható következményei: az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló kormányrendeletben foglaltak megsértése. IX. alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: a feltételek biztosítottak. Makó, 214. július 3.

6 RENDELETTERVEZET Makó Város Önkormányzat Képviselőtestületének../214. (...) önkormányzati rendelete Makó Város Önkormányzata 214. évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről szóló 3/214.(II.6.) önkormányzati rendelet módosításáról Makó Város Önkormányzat Képviselőtestülete Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. Makó Város Önkormányzata 214. évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről szóló 3/214.(II.6.) Makó ör. (továbbiakban: R ) 3. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 3. (1) Makó Város Önkormányzat Képviselőtestülete a 214. évi költségvetését e Ft bevétellel e Ft kiadással e Ft forráshiánnyal állapítja meg. (1) A R 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép. (2) A R 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép. (3) A R 4. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép. (4) A R 5. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép. (5) A R 6. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép. (6) A R 7. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép. (7) A R 8. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép. (8) A R 9. melléklete helyébe e rendelet 8. melléklete lép. (9) A R 1. melléklete helyébe e rendelet 9. melléklete lép. (1) A R 11. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép. (11) A R 12. melléklete helyébe e rendelet 11. melléklete lép. (12) A R 14. melléklete helyébe e rendelet 12. melléklete lép. (13) A R 16. melléklete helyébe e rendelet 13. melléklete lép. (14) A R 17. melléklete helyébe e rendelet 14. melléklete lép. (15) A R 23. melléklete helyébe e rendelet 15. melléklete lép Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Dr. Buzás Péter s.k. polgármester Dr. Bánfi Margit s.k. jegyző 1

7 1. melléklet a../214.(..) Makó Város Önkormányzat Képviselőtestületének önkormányzati rendeletéhez Makó város Önkormányzata 214. évi bevételi és kiadási ai 214. évi eredeti 16/21.(VI.26.) Makó ör.rel adatok ezer forintban 214. évi eredeti 16/21.(VI.26.) Makó ör.rel alc Cím ím Bevételek Kiadások 1. Intézményi működési bevételek Önkormányzat sajátos működési bevételei Munkaadót terhelő kiadások Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Helyi adók (kamat nélkül) Átengedett központi adók Kamatkiadások Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek Beruházási kiadások Önkormányzat költségvetési támogatásai Felújítási kiadások Normatív hozzájárulások Pénzügyi befektetések Adósságkonszolidáció Támogatás értékű müködési célú kiadás Önkormányzati sajátos felhalmozási és tőkebevételek Működési célú pénzeszközátadás Pénzügyi befektetések bevételei Társadalmi, szociálpolitikai támogatások Működési célú támogatásértékű bevétel Beruházás célú támogatésértékű kiadás Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel Felhalmozási célú pénzeszköz átadás, kölcsön nyújtás Működési célú pénzeszközátvétel Lakásfelújítási támogatás, kölcsön Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Irányítás alá tartozó költségvetési szerv működési támogatása Tartalékok Támogatási kölcsönök visszafizetése, igénybevétele Tartós részesedések Költségvetési bevételek összesen Költségvetési kiadások összesen: Forráshiány: Fejlesztési célú hitel törlesztése ebből: működési célú hitelfelvétel Kötvény tőke törlesztés felhalmozási célú hitelfelvétel Adósságkonszolidáció(technikai tétel) önállóan működő intézmények felhalmozási célú hitelfelvétel Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Bevétel összesen: Kiadás összesen:

8 2. melléklet a../214.(.) Makó Város Önkormányzat Képviselőtestületének önkormányzati rendeletéhez Makó város Önkormányzata 214. évi bevételi és kiadási ai költségvetési szervei nélkül Cí m alcí m Bevételek 214. évi eredeti 16/21.(VI.26.) Makó ör.rel Kiadások 214. évi eredeti 16/21.(VI.26.) Makó ör.rel 1. Intézményi működési bevételek Önkormányzat sajátos működési bevételei Munkaadót terhelő kiadások Helyi adók Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (kamat nélkül) Átengedett központi adók Kamatkiadások Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek Beruházási kiadások Önkormányzat költségvetési támogatásai Felújítási kiadások Normatív hozzájárulások Pénzügyi befektetések Adósságkonszolidáció (technikai tétel) Fejlesztési és vis maior feladatok támogatása Támogatás értékű müködési célú kiadás Önkormányzati sajátos felhalmozási és Működési célú pénzeszközátadás tőkebevételek Pénzügyi befektetések bevételei Társadalmi, szociálpolitikai támogatások Működési célú támogatásértékű bevétel Beruházás célú támogatésértékű kiadás Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel Felhalmozási célú pénzeszköz átadás, kölcsön nyújtás Működési célú pénzeszközátvétel Lakásfelújítási támogatás, kölcsön Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Irányítás alá tartozó költségvetési szerv működési támogatása Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Tartalékok Támogatási kölcsönök visszafizetése, igénybevétele Tartós részesedések Költségvetési bevételek összesen Költségvetési kiadások összesen: Forráshiány Fejlesztési célú hitel törlesztése ebből: működési célú hitelfelvétel Kötvény tőke törlesztés felhalmozási célú hitelfelvétel Adósságkonszolidáció (technikai tétel) önállóan működő intézmények felhalmozási célú hitelfelvétel Bevétel összesen: Kiadás összesen:

9 3. melléklet a../214.(...) Makó Város Önkormányzat Képviselőtestületének önkormányzati rendeletéhez Makó Város Önkormányzata 214. bevételi a Sorszám M e g n e v e z é s adatok ezer forintban 214. évi eredeti 16/214.(VI.26.) Makó ör.rel Működési bevétel Közterület használati díj Mezőőri járulék Helyiség bérleti díj Sportszervektől bérleti díj 5 Központi konyha bérleti díj Gyógyfürdő Kft. bérleti díj 7 Korona üzemeltetése Egyéb bérleti díj Víziközmű vagyon bérleti díj Ipari Park, Inkubátorház üzemeltetése Földterület bérleti díja Továbbszámlázás Kamat költségvetési számla után Kamat elkülönített bankszámla után 15 Kiszámlázott ÁFA Egyéb bevétel (pály.anyag, végrehajt.díj, komp.edény, 16 családi események stb) ÁFA visszatérülés 18 Gyermekétkeztetési díjbevétel Sajátos működési bevétel Helyi adók Építményadó Telekadó Magánszemélyek kommunális adója Idegenforgalmi adó Iparűzési adó Átengedett központi adók Bírság, pótlék Gépjárműadó Talajterhelési díj Termőföld bérbeadásából származó SZJA Bírság, pótlék és egyéb sajátos bevételek Környezetvédelmi, építésügyi bírság 27 Egyéb sajátos bevétel (lakbér) Költségvetési támogatás Normatív hozzájárulások Előző évi nmormatíva igénylés Normatív kötött felhasználású hozzájárulás Központosított támogatás Kötvény konszolidáció II. kötvény konszolidációból 214. évi tőketörlesztés fed Sajátos felhalmozási és tőkebevétel Víziközművagyon bérleti díja Víziközmű vagyon osztalék Kamat kötvény után Ingatlanértékesítés Tárgyi eszköz értékesítés Vagyoni értékű jog 39 Telekértékesítés Működési célú támogatásértékű bevétel Támogatásértékű működési bevételek Többcélú Kistérségi Társulástól Működési célú pénzeszközátvétel Működési célú pénzeszköz átvétel 43 Makó Városi KulturálisKözművelődési Nonprofit Kft. 44 Királyhegyesi Vadásztársaság földhasználat 45 Makó és Térsége Víziközmű Társulat FIGYI új klub működtetési támogatása Előző évi költségvetési visszatérítések

10 Sorszám M e g n e v e z é s 214. évi eredeti 16/214.(VI.26.) Makó ör.rel Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése Lakáscélú helyi támogatás Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele Működési célú pénzmaradvány Polgármesteri Hivatal 52 Makó Város Önkormányzat Felhalmozási célú pénzmaradvány Polgármesteri Hivatal 54 Makó Város Önkormányzat Kötvény Költségvetési bevételek összesen Finanszírozási bevételek 56 Működési célú hitel 57 Felhalmozási célú hitelek Bevétel összesen

11 4. melléklet a../214.(...) Makó Város Önkormányzat Képviselőtestületének önkormányzati rendeletéhez Makó Város Önkormányzata 214. évi személyi jellegű juttatása és munkaadót terhelő járulékok adatok ezer forintban Megnevezés 214. évi eredeti 16/214.(VI.26.) Makó ör.rel Képviselői tiszteletdíj Munkaadót terhelő járulék Polgármester, alpolgármester Munkaadót terhelő járulék Hivatásos gondnok Munkaadót terhelő járulék Mezőgazdasági felad.(mezőőri őrszolg.) Közfoglalkoztatás Egészségnevelés,diáksport, Kitüntetés Városház Galéria Makó város közbiztonsági helyzetének javítása Társadalmi és családi ünnepek lebonyolítása 25 6 Újvárosi Óvoda székhelyének infrastruktúra és eszközfejelsztése MakóPerjámos ökohíd a Maroson Aktív turisztikai fejlesztések Makón Határmenti fürdővárosok együttműködése a turisztikai világpiacon történő hatékonyabb megjelenése, elősegítése érdekében Határon átnyúló ökotúra Fogorvos Tánc és zene projekt Gyémánthíd díj

12 Megnevezés Főépítész 214. évi eredeti 16/214.(VI.26.) Makó ör.rel START Munkaprogram (téli) START Munkaprogram (helyi sajátosságokra épülő) Téli átmeneti foglalkoztatás Pedagógiai konferencia Maros Kupa Városmarketing Ifjusági Művésztelep 5 5 Erdei oktatási központ kialakítása a Maros árterében Diákönkormányzat TÁMOP vízió funkcionalitásra és kapcsolódásra Makó kontextusában Nemzetközi kapcsolatok Megemlékezések évfordulók Best of Makó Kitüntetés Jó tanuló jó sportoló 1 1 Mikulásfutás Idősek gyermekek éve Városi sportrendezvények 5 5 Gyémánthíddíj Gyermekétkezetés TÁMOPEgészségtudatos magatartás bölcsödében Összesen

13 5. melléklet a.../214.(...) Makó Város Önkormányzat Képviselőtestületének önkormányzati rendeletéhez Makó Város Önkormányzata 214. évi dologi és egyéb folyó kiadások adatok ezer forintban Sorsz ám Megnevezés 214. évi eredeti 16/214.(VI.26.) Makó ör.rel Helyi adó felszámolási, végrehajtási díj Felszámolási, végrehajtási díj Hatósági Osztály Idősek, gyermekek, családok éve Mezőgazdasági felad.(mezőőri őrszolg.) Makó város közbiztonsági helyzetének javítása Családok átmeneti otthona Startmunka program Téli átmeneti foglalkoztatás Hosszú időtartamú közfoglalkoztatás 9 Építésügyi hatósági feladatok Végrendeleti temetés Köztemetés kiszámlázása 12 Otthonteremtési tám. Elszámolása 13 Fogorvosok műk. Eng. Módosítása 14 Szemétdíjkedvezményhez kapcsolódó dologi kiadások Polgármesteri Iroda Városház Galéria Makó és Térsége Ifjúsági Művésztelep Makói Hírek megjelentetése Nemzetközi kapcsolatok Megemlékezések, évfordulók Nemzeti ünnepek, városi rendezvények Marketing kiadások Best of Makó Marosvölgyi Leader Egyesület működési hozzájárulás Szakértők Általános működési kiadások Bankszámlavezetés és általános működési kiadás Gépjárműfenntartás Makói Általános Iskola áthúzódó kiadásai 28 Gyermekétkeztetés kiadása Nyári gyermekétkeztetés kiadása Önkormányzati képviselők Képviselői alap Városüzemelési feladatok Közutak üzemeltetése, fenntartása Dűlőutak karbantartása Intézményi karbantartás Kertészet,közérdekű bejelentés,fásítás, szökőkutak üzemeltetése Növényvédelem, permetezés Árés belvízvédekezés Árés belvízvédekezés, vis maior Viharkár vis maior Köztisztaság Folyékony hulladék ártalmatlanítás 41 Építési, létesítési engedélyek meghosszabbítása Szakmai tev.irányítás (gyepm.telep) Települési vízellátás Közvilágítás Közmunkaprogram anyag, és irányítási költsége STARTmunkaprogram "Téli"eszközbeszerzés STARTmunkaprogram "Helyi sajátosságokra épülő""eszközbesz Köztemető fenntarrtása, üzemeltetése (Görög Kat.Temető) DAREH Hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése 5 Kamerák üzemeltetése Autópálya jelzőtáblák feliratozása Novák I. főépítész padja Királyhegyesi úti vasúti átjáró üzemeltetési költsége Közoktatás Jó tanuló jó sportoló Szalagavató bál Pedagógus Nap Városi sportrendezvények Hogyan védjük meg gyermekeinket program Diákolimpia 6 Téli Kupa 61 Maros Kupa 62 Mikulás futás Diákönkormányzat Kitüntetések Gyémánthíddíj

14 16/214.(VI.26.) Vagyongazdálkodás Bérlemények üzemeltetése Továbbszámlázás Vagyon és felelősség biztosítás Végrehajtási díj, földhivatali bejegyzés Lakások üzemelési, fenntartási költség Ipari Park fenntartása ÁFA befizetés Piac átadással kapcsolatos kiadások 74 Víziközmű vagyon áfa befizetés 75 Ingatlanforgalmi szakértő Csurgalékvíz 77 Fürdő egyéb kiadás Pályázatokhoz kapcsolódó működési kiadások TÁMOP vízió funkcionalitásra és kapcsolódásra Makó kontextusában TÁMOP Egészségtudatos magatartás a bölcsödében Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó kiadások Makó Térségi Víziközmű Kft.től vásárolt tárgyi eszközök A makói Egyesített Népjóléti Intézmény új bölcsődei telephellyel való bővítése a kapacitásnövelés érdekében 82 MakóPerjámos ökohíd a Maroson 83 Kerékpárút hálózat fejlesztése Makón 84 Aktív turisztikai fejlesztések Makón 85 Tánc és zene határok nélkül 86 Határon átnyúló ökotura 87 Határmenti fürdőv együttműk 88 ÉNy elkerülő út tanulmányterv 89 Makói Gyógy és Termálfürdő komplex gyógy és egészségturisztikai fejlesztése Fürdővárosi funkciókat kiszolgáló megújuló településközpont 9 kialakítása Makón 91 Makó Város híres elődjeinek állított síremlékek felújítása 92 Látogatóbarát fejlesztések a Maros Kalandpartnál 93 DAOP Kerékpárút hálózat fejlesztése Makón 2. szakasz 94 Újvárosi Óvoda székhelyének infrastruktúra és eszközfejlesztése 95 Záportározó építése 96 Kerékpárút építése a 43. számú főút mentén 97 Királyhegyesi utcai idősek klubjának felújítása 98 Nagyforgalmú gyűjtőutak korszerűsítése Makón 99 Bűnmegelőzés Makón 1 Erdei oktatási központ kialakítása a Maros árterében 11 Szálláshelyfejlesztés Teleki L. u. 12 TÁMOP vízió funkcionalitásra és kapcsolódásra Makó kontextusában 13 Makói Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Logopédiai Intézet Kertvárosi Tagintézményének Vásárhelyi utcai tornaterem felújítása 14 EGTC Intelligens Energia Európa pályázat 15 Makovecz tér kertépítési munkái 16 Adósságkonszolidáció 17 Szirbik Miklós szobor pályázat 18 TÖOSZ 19 "Turisztikai attrakciók népszerűsítése Makón" Visegrádi Alap pályázat 11 Muzeális intézmények szakmai támogatása (skanzen) "Testvérvárosi találkozó" pályázat Dologi és egyéb folyó kiadások összsen Kamat kiadások Kötvénykibocsátáshoz kapcsolódó kamat konszolidációhoz kapcs.kamat technikai tétel Kamat kiadások összesen

15 6. melléklet a../214.(...) Makó Város Önkormányzat Képviselőtestületének önkormányzati rendeletéhez Makó Város Önkormányzata 214. évi beruházási kiadásainak a adatok ezer forintban sor szá m Megnevezés 214. évi eredeti 16/214.(VI.26.) Makó ör.rel 1 DAOP Aktív turisztikai fejlesztések Makón 2 DAOP Autóbusz pályaudvar újjáépítése 3 DAOP Fürdővárosi funkciókat kiszolgáló megújuló településközpont kialakítása Makón 4 DAOP Kerékpárúthálózat fejlesztése Makón 21 5 DAOP Kerékpárút hálózat fejlesztése Makón II. szakasz DAOP Királyhegyesi utcai idősek klubjának felújítása 7 DAOP Makói ENI új bölcsődei telephellyel való bővítése a kapacitás növelés érdekében 8 DAOP Makói Gyógy és Termálfürdő komplex gyógy és egészségturisztikai fejlesztése, valamint az egyedi és új szolgáltatásokhoz kapcsolódó kompetenciák, marketing tevékenységek erősítése II. kör 9 DAOP Makói Újváros Óvoda székhelyének infrastruktúra és eszközfejlesztése 1 DAOP Nagyforgalmú gyűjtőutak korszerűsítése Makón 11 DAOP Záportározó építése Határon átnyúló ökotúra a Maros alsó szakaszán Perjámos 12 INTERREG és Makó között 13 INTERREG Erdei oktatási központ kialakítása a Maros árterében INTERREG Határ menti fürdővárosok együttműködése a turisztikai világpiacon történő hatékonyabb megjelenésük elősegítése 14 érdekében 15 INTERREG Kaland és üdülés a Maroson 16 INTERREG MakóPerjámos ökohíd a Maroson 17 INTERREG Tánc és zene határok nélkül 18 KÖZOP Kerékpárút építése a 43. számú főút mentén 19 KÖZOP Makó északnyugati elkerülő út 2 LEADER Látogatóbarát fejlesztések a Maros Kalandpartnál 21 ÖM Belterületi csapadékvíz elvezetés Makón BM Makói Óvoda Kálvin téri tagintézmény felújítása 23 EMMI Muzeális intézmények szakmai támogatása pályázat 24 Rendszerfüggetlen víziközmű tárgyi eszközök 25 Digitális alaptérkép elkészítése 26 Városmarketing Imázsfilm 27 Telekvásárlás lakás célú Telekvásárlás Ipari parkhoz 29 Rendezési terv módosítása A Hagymatikum körüli parkolók térfigyelő kamerarendszerének kiépítése 31 Korona épület szálláshely fejlesztés 32 Térfigyelő rendszer kiépítés 33 Marketing kiadások, Tourinform iroda működtetése 34 Fürdő beruházás egyéb pályázathoz nem kapcsolódó kiadása 35 STARTmunkaprogram "Téli"eszközbeszerzés STARTmunkaprogram "Helyi sajátosságokra épülő""eszközbesz Királyhegyesi utca útépítés 38 Széchenyi tér nyílászáró 39 Szenti István téri templom díszkivilágítás kivitelezés 4 Makovecz tér kertépítési munkái 41 Telekvásárlás nem lakáscélú 42 Járdaalap Kamerák bázisállomásainak telepítése Makovecz emlékhely 45 Szirbik szobor Önkormányzati ingatlanok szennyvízbekötése Részvényvásárlás (Alföldvíz Zrt.) 48 Víziközműtől vásárolt eszközök Sportcsarnok befogaóképesség növelése terv (MAKÓNA) 5 Polgármesteri Hivatal villámvédelem terv 51 Lovaspálya mérnöki tervezés ( vázrajz) 52 TÁMOP vízió funkcionalitásra és kapcsolódásra Makó kontext. 53 Tűzvédelmi leírás 54 BékésManifest Kft. Üzletrész vásárlás 55 Marospart részl.szab.terv (TTT) 56 TÖOSZ Új Nemzedék 57 Ügyviteli eszköz vásárlás 58 Bükki bánya bankgarancia felhasználás Téli közfoglalkoztatás "OVIFoci" pályázat Közbeszerzési szoftware vásárlás Lámpával ellátott gyalogátkelőhely létesítés Makói Óvoda ablak árnyékolók beszerzése Régi Városháza termálhálózatra való rákötése Szennyvízberuházás úthelyreállítás önerő Marospartra vezető út önerős felújítása "Portékatár" kialakítása a tűzoltógarázsban Utcai kerékpártároló vásárlás Gilicze u. csapadékvíz elvezető Rendszerfüggetlen víziközmű elemek Intézményi karbantartás Összesen Adósságkonszolidációból 214. évi tőketörlesztés(technikai) Kötvény tőke törlesztés Fejlesztési célú hitel törlesztés

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: 1/60-1/2014/I. Üi.: Juhászné Kérdő Edina Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete MAKÓ ELŐTERJESZTÉS-RENDELETTERVEZET Tárgy: Makó város önkormányzata

Részletesebben

Előterjesztés A Képviselő-testület 2014. június 19-i ülésére

Előterjesztés A Képviselő-testület 2014. június 19-i ülésére Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Polgármestere 2461 Tárnok, Dózsa György út 150-152.. Postacím: 2461 Tárnok, Pf.: 3. Tel.: 06 (23) 387 019 06 (23) 387 031 Fax: 06 (23) 387 108 Ügyfélfogadási idő: Hétfő:

Részletesebben

Kisszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. 1/2012.(II.21.) számú önkormányzati rendelete. A Községi Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről

Kisszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. 1/2012.(II.21.) számú önkormányzati rendelete. A Községi Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről Kisszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2012.(II.21.) számú önkormányzati rendelete A Községi Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről (a 12/2012.(VI.29.), a 14/2012.(IX.11.), a 20/2012.(XI.15.),

Részletesebben

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE 4066 Tiszacsege, Kossuth u. 5. * Tel.: 52/588 400 * Fax.: 52/588 405 e mail.: pmhivatal@tiszacsege.hu * Internet: http://www.tiszacsege.hu/ MEGHÍVÓ Tiszacsege

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 20-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 20-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S 1. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 20-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2014. ( ) önkormányzati rendelete

Részletesebben

Orosháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2014. (I.31.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Orosháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2014. (I.31.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Orosháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2014. (I.31.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat költségvetéséről Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32.

Részletesebben

Jánoshalma Város Önkormányzat../2010(II.) sz. rendelet-tervezete a 2010. évi költségvetési előirányzatokról. I. fejezet Általános rendelkezések

Jánoshalma Város Önkormányzat../2010(II.) sz. rendelet-tervezete a 2010. évi költségvetési előirányzatokról. I. fejezet Általános rendelkezések Jánoshalma Város Önkormányzat../2010(II.) sz. rendelet-tervezete a 2010. évi költségvetési előirányzatokról I. fejezet Általános rendelkezések Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar

Részletesebben

AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAINAK ÉS BEVÉTELEINEK FŐÖSSZEGE 1.

AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAINAK ÉS BEVÉTELEINEK FŐÖSSZEGE 1. NYÍRBÁTOR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 5/( 08.) önkormányzati rendelete Nyírbátor Város Önkormányzata a évi költségvetéséről és a költségvetés végrehajtásának szabályiról Nyírbátor Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti. PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 11/2015. (V. 29.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

1. NAPIREND Ügyiratszám: 5/ 204 /2008. E L Ő T E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület 2008. december 23-i ülésére.

1. NAPIREND Ügyiratszám: 5/ 204 /2008. E L Ő T E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület 2008. december 23-i ülésére. 1. NAPIREND Ügyiratszám: 5/ 204 /2008. E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2008. december 23-i ülésére. Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívandó: Tapolca Város Önkormányzata

Részletesebben

Marcali Város Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló /2015.(II..) önkormányzati rendeletének

Marcali Város Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló /2015.(II..) önkormányzati rendeletének Marcali Város Önkormányzatának Polgármestere 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Marcali Város Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló /2015.(II..) önkormányzati

Részletesebben

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE 4066 Tiszacsege, Kossuth u. 5. * Tel.: 52/588-400 * Fax: 52/588-405 e-mail: pmhivatal@tiszacsege.hu * Internet: http://www.tiszacsege.hu/ MEGHÍVÓ Tiszacsege

Részletesebben

I. Önkormányzat Bevételek

I. Önkormányzat Bevételek 1. Napirend 2015. évi költségvetés 1. Napirend ELŐTERJESZTÉS 2015. évi költségvetés Tisztelt Képviselő-testület! Az önkormányzat 2015. évi költségvetési javaslata az elfogadott 2015. évi költségvetési

Részletesebben

M E G H Í V Ó NAPIREND

M E G H Í V Ó NAPIREND FONYÓD VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. december 17.-én (csütörtök) 14,00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal Tanácstermében tartandó ülésére

Részletesebben

1. NAPIREND Ügyiratszám: 5/70 /2013. E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2013. április 26-i nyilvános ülésére.

1. NAPIREND Ügyiratszám: 5/70 /2013. E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2013. április 26-i nyilvános ülésére. 1. NAPIREND Ügyiratszám: 5/70 /2013. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2013. április 26-i nyilvános ülésére. Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívandók: A 2012. évi költségvetés

Részletesebben

Iktatószám: SZ/101/3/2012.

Iktatószám: SZ/101/3/2012. Iktatószám: SZ/101/3/2012. Pécel Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2012. (III. 12.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012.évi költségvetéséről Pécel Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétől

Sárospatak Város Polgármesterétől Sárospatak Város Polgármesterétől 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu J a v a s l a t - a Képviselő- testületnek - Sárospatak Város Önkormányzata

Részletesebben

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE 4066 Tiszacsege, Kossuth u. 5. * Tel.: 52/588-400 * Fax: 52/588-405 e-mail: pmhivatal@tiszacsege.hu * Internet: http://www.tiszacsege.hu/ MEGHÍVÓ Tiszacsege

Részletesebben

Dunaharaszti Önkormányzat 2011. évre tervezett bevételei és módosításai

Dunaharaszti Önkormányzat 2011. évre tervezett bevételei és módosításai 1. (1.)sz.m.Bevételek 1/119 211.7.11 Dunaharaszti Önkormányzat 211. évre tervezett bevételei és módosításai (eft) Fordulónap: 211.5.31. 211. é v Megnevezés Intézményi kör Európai Unió támogatási rendszere

Részletesebben

Mórahalom Város Polgármesterétől

Mórahalom Város Polgármesterétől Mórahalom Város Polgármesterétől EZ AZ ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI Előterjesztés Mórahalom város Képviselő-testülete részére Előterjesztő: Nógrádi Zoltán polgármester Iktatószám:

Részletesebben

A rendelet hatálya az önkormányzatra, a közös önkormányzati hivatalra terjed ki.

A rendelet hatálya az önkormányzatra, a közös önkormányzati hivatalra terjed ki. Vaszar Község Önkormányzata Képviselő-testületének /215.(II..) önkormányzati rendelete az önkormányzat 215. évi költségvetéséről Vaszar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

Dunaharaszti Önkormányzat 2010. évre tervezett bevételei

Dunaharaszti Önkormányzat 2010. évre tervezett bevételei 1.sz.m.Bevételek Dunaharaszti Önkormányzat 2010. évre tervezett bevételei (eft) 2 0 0 9. é v 2 0 1 0. é v 1. Intézményi működési bevételek 91. 26.sor 97 224 0 91 600 188 824 123 324 0 96 936 220 260 117%

Részletesebben

Nemesszalok Kozseg Onkormanyzata 9533 Nemesszalok, Rakoczi u. 15. Tel: 89/548-200; 30/278-1096 Fax.: 89/342-642 e-mail: nemesszalok@emw.

Nemesszalok Kozseg Onkormanyzata 9533 Nemesszalok, Rakoczi u. 15. Tel: 89/548-200; 30/278-1096 Fax.: 89/342-642 e-mail: nemesszalok@emw. Nemesszalok Kozseg Onkormanyzata 9533 Nemesszalok, Rakoczi u. 15. Tel: 89/548-200; 30/278-1096 Fax.: 89/342-642 e-mail: nemesszalok@emw.hu Kepviselo-testulet tagjainak He 1vben MEGHIVO Ertesitem, hogy

Részletesebben

Csanytelek Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 8/2008. (IX. 12.) Ökt. rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT 2008. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL

Csanytelek Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 8/2008. (IX. 12.) Ökt. rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT 2008. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8/2008. (IX. 12.) Ökt rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT 2008. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL Csanytelek Község Önkormányzata képviselő-testülete 8/2008. (IX. 12.) Ökt

Részletesebben

Paks Város Önkormányzata 3/2014. (III. 1.) önkormányzati rendeletének részletes indokolása

Paks Város Önkormányzata 3/2014. (III. 1.) önkormányzati rendeletének részletes indokolása Paks Város Önkormányzata 3/2014. (III. 1.) önkormányzati rendeletének részletes indokolása Paks Város Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről és a költségvetés végrehajtásának rendjéről (Egységes szerkezetben)

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2009. szeptember10 -i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2009. szeptember10 -i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 009. szeptember10 -i ülésére Tárgy: Az Önkormányzat 009. évi költségvetésének I. félévi teljesítése Előadó: Ottó Péter polgármester Előterjesztés

Részletesebben

(4) Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2014. évi költségvetésről

(4) Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2014. évi költségvetésről Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelete a 2014. évi költségvetésről szóló 2/2014. (II. 06.) önkormányzati rendelet módosításáról Felsőlajos Község

Részletesebben

Készült: Szentes Város Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztályán, 2006 februárjában

Készült: Szentes Város Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztályán, 2006 februárjában Készült: Szentes Város Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztályán, 2006 februárjában Szentes Város ÖNKORMÁNYZATA 2006. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE 2 ELŐTERJESZTÉS Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE XIV. évfolyam 5. szám _ ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE HIVATALOS LAP 2013. MÁJUS 17. TARTALOM A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI ZMJVK 19/2013. (V.17.) ÖR. a 2012. évi zárszámadásról ZMJVK 20/2013. (V.17.)

Részletesebben