MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ"

Átírás

1 MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: 1/2421/215/I. Üi.: Vargáné Nagy Éva Makó Város Önkormányzat Képviselőtestülete Jegyző MAKÓ RENDELETTERVEZET Tárgy: Makó Város Önkormányzata költségvetési rendeletének módosítása Melléklet: Hatásvizsgálati lap, rendelettervezet, költségvetési táblázatok Tisztelt Képviselőtestület! Az államháztartásról szóló 211. évi CXCV. törvény 34. (4) bekezdése alapján Makó Város Önkormányzata költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről szóló 2/215. (II.12.) önkormányzati rendelet módosítását az alábbiak szerint terjesztem elő. A költségvetési rendelet módosítása a 215. február 12én hatályos rendelettel bevételikiadási ot az alábbiak szerint módosítja: A költségvetési rendelet kiadási és bevételi főösszege változatlan e Ft marad. A működési célú pénzeszköz átadás a Makói Gyógyfürdő Kft. részre véglegesen átadott pénzeszköz 2.e Fttal csökken. A céltartalékba helyezett beruházási fejlesztési tartalék 2.e Fttal nő. Tisztelt Képviselőtestület! Fenti előterjesztésre történő hivatkozással javaslom, hogy a mellékelt rendelettervezet alapján Makó Város Önkormányzatának költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről szóló rendeletének módosítását. Makó, 215. február 26. Farkas Éva Erzsébet polgármester HUNGARY 69 MAKÓ, SZÉCHENYI TÉR 22. TEL.: FAX: oldal

2 1. melléklet a Makó Város Önkormányzata költségvetési rendeletének módosítása tárgyú előterjesztéshez ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLATI LAP (a jogalkotásról szóló 21. évi CXXX. törvény 17. a alapján) A tervezett jogszabály várható következményei, különösen I. társadalmi hatásai: a tervezetnek társadalmi hatása nincs. II. gazdasági hatásai: a tervezetnek gazdasági hatása nincs. III. költségvetési hatásai: a tervezetnek költségvetési hatása van Makó Város Önkormányzat költségvetésére az előterjesztésben részletezett feladatok tekintetében. IV. környezeti következményei: a tervezetnek környezeti hatása nincs. V. egészségi következményei: a tervezetnek egészségi hatása nincs. VI. adminisztratív terheket befolyásoló hatásai: a tervezetnek az adminisztratív terhekre nincs hatása. VII. megalkotásának szükségessége: 215.évi költségvetési gazdálkodással összefüggő módosítás. VIII. a jogalkotás elmaradásának várható következményei: az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló kormányrendeletben foglaltak megsértése. IX. alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: a feltételek biztosítottak. Makó, 215.február 26.

3 RENDELETTERVEZET Makó Város Önkormányzat Képviselőtestületének../215. (...) önkormányzati rendelete Makó Város Önkormányzata költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről szóló 2/215.(II.12.) önkormányzati rendelet módosításáról Makó Város Önkormányzat Képviselőtestülete Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. Makó Város Önkormányzata költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről szóló 2/215.(II.12.) Makó ör. (továbbiakban: R ) 3. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 3. (1) Makó Város Önkormányzat Képviselőtestülete a költségvetését e Ft bevétellel e Ft kiadással e Ft forráshiánnyal állapítja meg. 2. (1) A R 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép. (2) A R 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép. (3) A R 9. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép. (4) A R 11. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép. (5) A R 16. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép. (6) A R 17. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép. (7) A R 22. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép. (8) A R 23. melléklete helyébe e rendelet 8. melléklete lép. 3. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Farkas Éva Erzsébet s.k. polgármester Dr. Bálint Hankóczy Beatrix s.k. jegyző 1

4 1. melléklet a../215.(ii...) Makó Város Önkormányzat Képviselőtestületének önkormányzati rendeletéhez Makó város Önkormányzata és intézményei bevételi és kiadási ai adatok ezer forintban Cím Bevételek Kiadások 1. Intézményi működési bevételek Személyi juttatás Önkormányzat sajátos működési bevételei Munkaadót terhelő kiadások Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Helyi adók (kamat nélkül) Átengedett központi adók Kamatkiadások Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek Beruházási kiadások Önkormányzat költségvetési támogatásai Felújítási kiadások Normatív hozzájárulások Pénzügyi befektetések Adósságkonszolidáció Támogatás értékű müködési célú kiadás Önkormányzati sajátos felhalmozási és tőkebevételek Működési célú pénzeszközátadás Pénzügyi befektetések bevételei Társadalmi, szociálpolitikai támogatások Működési célú támogatásértékű bevétel Beruházás célú támogatésértékű kiadás Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel Felhalmozási célú pénzeszköz átadás, kölcsön nyújtás 5 5 Működési célú pénzeszközátvétel 2 2 Lakásfelújítási támogatás, kölcsön Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Irányítás alá tartozó költségvetési szerv működési támogatása Tartalékok Támogatási kölcsönök visszafizetése, igénybevétele Tartós részesedések Költségvetési bevételek összesen Költségvetési kiadások összesen: Forráshiány: Fejlesztési célú hitel törlesztése ebből: működési célú hitelfelvétel Kötvény tőke törlesztés felhalmozási célú hitelfelvétel Adósságkonszolidáció(technikai tétel) önállóan működő intézmények felhalmozási célú hitelfelvétel Előző évi maradvány igénybevétele Bevétel összesen: Kiadás összesen:

5 2. melléklet a../215.(ii...) Makó Város Önkormányzat Képviselőtestületének önkormányzati rendeletéhez Makó város Önkormányzata bevételi és kiadási ai költségvetési szervei nélkül Cím Bevételek Kiadások 1. Intézményi működési bevételek Személyi juttatás Önkormányzat sajátos működési bevételei Munkaadót terhelő kiadások Helyi adók Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (kamat nélkül) Átengedett központi adók Kamatkiadások Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek Beruházási kiadások 32 5 Önkormányzat költségvetési támogatásai Felújítási kiadások Normatív hozzájárulások Pénzügyi befektetések Adósságkonszolidáció (technikai tétel) Fejlesztési és vis maior feladatok támogatása Támogatás értékű müködési célú kiadás Önkormányzati sajátos felhalmozási és tőkebevételek Működési célú pénzeszközátadás Pénzügyi befektetések bevételei Társadalmi, szociálpolitikai támogatások Működési célú támogatásértékű bevétel Beruházás célú támogatésértékű kiadás Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel Felhalmozási célú pénzeszköz átadás, kölcsön nyújtás 5 Működési célú pénzeszközátvétel 2 2 Lakásfelújítási támogatás, kölcsön Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Irányítás alá tartozó költségvetési szerv működési támogatása Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Tartalékok Támogatási kölcsönök visszafizetése, igénybevétele Tartós részesedések Költségvetési bevételek összesen Költségvetési kiadások összesen: Forráshiány Fejlesztési célú hitel törlesztése ebből: működési célú hitelfelvétel Kötvény tőke törlesztés felhalmozási célú hitelfelvétel Adósságkonszolidáció (technikai tétel) önállóan működő intézmények felhalmozási célú hitelfelvétel Bevétel összesen: Kiadás összesen:

6 3. melléklet.../215.(ii..) Makó Város Önkormányzat Képviselőtestületének önkormányzati rendeletéhez Makó Város Önkormányzata alapítványok, társadalmi és egyéb szervek, szervezetek támogatásának a adatok ezer forintban Megnevezés Sorszám Működési célú pénzeszköz átadás 1 Makói Kommunális Nonprofit KFT Makói Kommunális Nonprofit KFT.közmunkaprogramra 3 Makói Kulturális és Közműv. Nonpr. Kft Makó Városi Televizió KFT Makói Gyógyfürdő Kft vissza nem térítendő támogatás Makói Gyógyfürdő Kft vissza térítendő támogatás 7 Makó Művészeti Életéért Alapítv.Maros TE 8 Forgatós Táncegyüttes 9 Makói művészeti csoportok, egyesületek, egyházak, sportszervek, civil szervezetek támogatása támogatása M.V.Műv.Életéért Alapt.Makói Művésztelep 11 Sportszervek támogatása 12 Sportszervek előző évi ki nem utalt támogatása 13 Polgárőrség Egyházak támogatása 15 Volán támogatás 16 Iparűzési adó 3% BUDO Klub Sportegyesület 18 SzegedCsanádi Egyházmegye iskola működése 19 Makói Belvárosi Református Egyházközség iskola működése 2 Makói Lovas Egyesület 21 Makói Úszóklub 22 Makói Utánpótlás Kézilabdacsapat 23 Felnőtt férfi kézilabdacsapat működési támogatása 24 Felnőtt női kézilabdacsapat támogatása 25 ONIONS Makó 26 Marosparti veterán autós, motoros közhasznú sprot egyesület 27 Marosparti veterán autós, motoros közhasznú sprot egyesület Ford Tmodell 28 Makó és Vonzáskörzete Egészségügyi Ellátásáért Alapítvány (Fürdő kistérségi önerő kiváltása) Folyékony hulladék ártalmatlanítás 3 Marosvölgyi LEADER Egyesület Nemzetközi együttműködés pályázat visszatérítendő támogatás 31 Marosvölgyi LEADER Egyesület "Helyi termékeket bemutató rendezvénysorozat a délalföldi kistérségben" 32 Makói Vegyeskar támogatása 33 Makó Város Fejlődéséért Közalapítvány támogatása Fiatalokért Gyermek és Ifjusági Egyesület TÁMOP 35 Fiatalokért Gyermek és Ifjusági Egyesület műk. támogatás 36 MUFC TAO pályázati önerő 37 Makói Katolikus Óvoda támogatása 38 Csanád vezér Alapítvány támogatása 39 Makói Természetbarát Sportegyesület 25.éves jubileumi támogatása 4 Makói Turisztikai Egyesület Portékatár kialakítása 41 Makói Silver Lovassport SE 42 Makói megváltozott munkaképességűek tám. 43 Makói Majorette Csoport 44 Vertán telepi nyugdíjasklub támogatása 45 Stenger Gizella alapítvány támogatása 46 Marosvidék Baráti Társasága támogatás kiadványhoz 47 Lakásbérlő lelépésí összege Összesen Támogatás értékű működési kiadás 1 Makó Kistérség Többcélú Társulása Román Nemzetiségi Önkor. támogatása Roma Nemzetiségi Önkorm. támogatása Fogorvosi körzetek Csongrád Megyei Rendőrfőkapitányság Köznevelési intézmények működtetésének támogatása Makó Város Fejlődéséért Közalapítvány támogatása 8 Makói Óvoda 9 József Attila Könyvtár édekeltségnövelő támogatás 1 Tisza Volán közösségi közlekedés támogatása 11 Munkaügyi Központ START visszautalás 12 ENI jelzőrendszeres házi segítségnyújtás állami támogatása 13 DAREH hozzájárulás 14 Makó Térségi Szennyvíz Társulás MÁK különbözet 15 Többcélú Társulás MÁK különbözet 16 MÁK létszámcsökkentési tám. visszafizetés 17 MÁKnak folyékony hull. száll. normatíva visszafizetés Összesen Beruházás célú támogatás értékű kiadás Összesen

7 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás 1 Makó Komm Nonprofit Kft. Leader pály tám. "Turisztikai fejlesztések Makón" 2 Makó Komm Nonprofit Kft. Ifjusági sportpálya kialakítása 3 Makói Gyógyfürdő Kft. Csúszda kialakítása 4 Makói Kulturális és Közművelődési Kft.Leader pály.tám.eszközbeszerzés 5 Makói Kulturális és Közművelődési Kft. Tám. Mozi kialakítása 6 Makói Kulturális és Közművelődési Kft. Közművelődési érdekeltségnövelő pályázat önerő+támogatás 7 Makói Lovas Egyesület LEADER pály. Tám. 8 Marosmenti Mocórgók Baráti Köre LEADER pály.tám. 9 Fiatalokért Gyermek és Ifjusági Egyesület LEADER pály.tám."többgenerációs közösségi tér" 1 Turisztikai Egyesület LEADER pály. Tám 11 SPA projekt pénzeszköz átadás Gyulának, Orosházának, Buziásnak 12 Makó Perjámos ökohíd a Maroson 13 Helyi védelem alatt álló épületek felúj.tám Dr. Kecskeméti Ármin Egyesület Holocaust emlékhely tám. 15 Marosvidék Baráti Társasága támogatás kiadványhoz 16 Telekprogram kamatmentes támogatás 17 Csanád és Térsége Gazdakör székház vásárlás támogatása 18 Makó Térségi Szennyvíztársulás útburkolatfelújítás önerő 19 Irisz táncklub székház felújítás támogatás Összesen: 5 5 Irányítás alá tartozó költségvetési szerv működési támogatása 1 Makói Óvoda József Attila Városi Könyvtár és Múzeum Egyesített Népjóléti Intézmény Polgármesteri Hivatal Összesen: Tartós részesedések Összesen:

8

9 4. melléklet.../215.(ii...) Makó Város Önkormányzat Képviselőtestületének önkormányzati rendeletéhez Makó Város Önkormányzata cél és általános tartalékok a adatok ezer forintban sorszám Megnevezés 1 Óvadéki betét befektetésre 2 Céltartalék összesen Céltartalékba helyezett közműfejlesztési hozzájárulás Céltartalékba helyezett "Zöld ház"projekt támogatás Céltartalékba helyezett beruházási, fejlesztési tartalék Általános tartalék Tartalékok összesen

10 5. melléklet./215.(ii..) Makó Város Önkormányzat Képviselőtestületének önkormányzati rendeletéhez Makó Város Önkormányzata működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak a mérleg rendszerben EI EI Kiadások Bevételek Müködési célú kiadások Működési bevételek Személyi juttatások Intézményi bevétel Munkaadót terhelő járulékok Sajátos működési bevétel Dologi kiadások Támogatás Ellátottak pénzbeni juttatásai Működési célú pénzeszköz átvét Működési célú pénzeszköz átadás Működési célú hitel Támogatásértékű működési kiadás Társadalom és szoc.pol.juttatások Müködési célú kiadás : Müködési bevétel összesen: Előző évek maradványa igénybevétele működésre Működési kiadás mindösszesen: Működési bevétel mindösszesen: Felhalmozási célú kiadások Felhalmozási bevételek Beruházási kiadás Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Sajátos működési bevételből felhalmozásra felhasználva Felújítási kiadás Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Felhalmozási célú pénzeszköz átadás 5 5 Felhalmozási kölcsön visszatérülés Támogatás értékű beruházási célú kiadás Felhalmozási hitel Tartalék Fejlesztési célú támogatás Hitel visszafizetés Egyéb központ támogatás Tartós részesedés Felhalmozási célú kiadás összesen: Felhalmozási bevétel összesen: Előző évek maradványa igénybevétele felhalmozásra Felhalmozási célú kiadás mindösszesen: Felhalmozási bevétel mindösszesen: Mindösszesen Mindösszesen

11 6. melléklet a../215.(ii...) Makó Város Önkormányzat Képviselőtestületének önkormányzati rendeletéhez Makó Város Önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások alakulását bemutató mérleg adatok ezer forintban Bevételek 215. év 216. év 217. év Működési bevételek Intézményi bevétel Sajátos működési bevétel Támogatás Működési célú pénzeszköz átvétel Előző évi maradvány igénybevétele működésre Működési célú hitel Müködési bevétel összesen: Felhalmozási bevételek Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Sajátos működési bevételből felhalmozásra felhasználva Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Felhalmozási kölcsön visszatérülés Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozásra Felhalmozási hitel Adósságkonszolidáció Felhalmozási bevétel összesen: M i n d ö s s z e s e n : Kiadások 215. év 216. év 217. év Müködési célú kiadások Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Ellátottak pénzbeni juttatásai Támogatásértékű működési kiadás Működési célú pénzeszközátadás Társadalom és szoc.pol.juttatások Általános, vis maior tartalék Müködési célú kiadás összesen: Felhalmozási célú kiadások Beruházási kiadás Felújítási kiadás Támogatásértékű felhalmozási kiadás Felhalmozási célú pénzeszköz átadás, kölcsön nyújtás Tartalék Hitel visszafizetés Kötvény tőke törlesztés Adósságkonszolidáció Felhalmozási célú kiadás összesen: M i n d ö s s z e s e n :

12 6. melléklet a../215.(ii...) Makó Város Önkormányzat Képviselőtestületének önkormányzati rendeletéhez Makó Város Önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások alakulását bemutató mérleg adatok ezer forintban Bevételek 215. év 216. év 217. év Működési bevételek Intézményi bevétel Sajátos működési bevétel Támogatás Működési célú pénzeszköz átvétel Előző évi maradvány igénybevétele működésre Működési célú hitel Müködési bevétel összesen: Felhalmozási bevételek Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Sajátos működési bevételből felhalmozásra felhasználva Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Felhalmozási kölcsön visszatérülés Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozásra Felhalmozási hitel Adósságkonszolidáció Felhalmozási bevétel összesen: M i n d ö s s z e s e n : Kiadások 215. év 216. év 217. év Müködési célú kiadások Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Ellátottak pénzbeni juttatásai Támogatásértékű működési kiadás Működési célú pénzeszközátadás Társadalom és szoc.pol.juttatások Általános, vis maior tartalék Müködési célú kiadás összesen: Felhalmozási célú kiadások Beruházási kiadás Felújítási kiadás Támogatásértékű felhalmozási kiadás Felhalmozási célú pénzeszköz átadás, kölcsön nyújtás Tartalék Hitel visszafizetés Kötvény tőke törlesztés Adósságkonszolidáció Felhalmozási célú kiadás összesen: M i n d ö s s z e s e n :

13 7. melléklet a../215.(ii...) Makó Város Önkormányzat Képviselőtestületének önkormányzati rendeletéhez Makó Város Önkormányzat és költségvetési szervei kötelező és önként vállalt feladatai Makó Város Önkormányzata önként vállalt feladatai adatok e Ftban 215. Működési célú önként vállalt feladatok kiadásai 1. Mezei őrszolgálat Képviselői Alap Makó Városi Televízió nonprofit Kft. működtetése Gyógyfürdő Kft. működtetése 5 6. Civil szervezetek támogatása IPA 3% Bursa Hungarica Társadalmi és szociálpolitikai kiadások Kulturális tevékenységek ellátása Idősek, gyermekek családok éve Csongrád Megyei Rendőr Főkapítányság támogatása Közhasznú munkavégzés Makói Kommunális Nonprofit Kft. támogatása Makói Kulturális és Közművelődési Kft. támogatása Román Nemzetiségi Önk.támogatása Roma Nemzetiségi Önk.támogatása Makói Kistérség Többcélú Társulás támogatása ENI önkormányzati önerő Makói Óvoda önkormányzati önerő József Attila városi könyvtár és Múzeum önkormányzati önerő Városüzemelési feladatok kertészet 54 5 Összesen: Működési célú önként vállalt feladatok bevételei Mezőőri járulék Működési saját bevétel Makói Kistérség Többcélú Társulás feladatellátási hozzájárulása Támogatásértékű bevétel Visszatérítendő működési támogatás megtérülése 2 6. ENI saját bevétel Összesen: Felhalmozási célú önként vállalt feladatok kiadásai Beruházási céltartalék Helyi védelem alatt álló épületek felújításának támogatása 5 3. Tartalék felhasználás beruházási feladatokra Közmunkaprogram Beruházások Felújítások Összesen:

14 Felhalmozási célú önként vállalt feladatok bevételei felhalmozási célú támogatás megelőlegezés visszatérülése Lakáscélú helyi támogatás visszatérülése Közmunkaprogram támogatása Összesen: Maradvány önként vállalt feladatokra adatok e Ftban Makó Város Önkormányzata kötelező feladatai 215. Működési célú kötelező feladatok kiadásai 1. Jogszabályban meghatározott kötelező feladatok Összesen: Működési célú kötelező feladatok bevételei Lakás és helyiséggazdálkodás bevételei Kamat bevétel 5 3. Helyi adókból működésre Átengedett központi adók Normatív hozzájárulások Jogszabályban meghatározott kötelező feladatok Összesen: Felhalmozási célú kötelező feladatok kiadásai Beruházási kölcsön törlesztés Összesen: Felhalmozási célú kötelező feladatok bevételei Víziközművagyon bérleti díj Ingatlanértékesítés Sajátos felhalmozási bevételből felhalmozásra 5. Pályázatokhoz kapcsolódó támogatás Összesen: Maradvány kötelező feladatokra Tartalék kötelező felhalmozási feladatra Tartalék önként vállalt felhalmozási feladatra

15 8. melléklet a.../215.(ii...) Makó Város Önkormányzat Képviselőtestületének önkormányzati rendeletéhez Makó város Önkormányzata bevételi és kiadási ai rovat rendszerben adatok ezer forintban Cím alcím Bevétel rovat megnevezése rovat száma 1. Működési bevételek B36 Szolgáltatások ellenértéke B42 Közvetített szolgáltatások ellenértéke B43 Ellátási díjak B45 Kiszámlázott általános forgalmi adó B46 Kamatbevételek B48 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei Helyi adók Értékesítési és forgalmi adók Egyéb közhatalmi bevételek Gépjárműadók Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók Szolgáltatások ellenértéke Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Tulajdonosi bevételek Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről Működési célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B41 B34 B351 B36 B354 B355 B42 B111 B44 B52 B53 B16 B62 B25 EI Kiadás rovat megnevzése Személyi juttatások K11 rovat száma EI Munkaadót terhelő kiadások K Dologi kiadások Beruházások K Felújítások Egyéb müködési célú kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb felhalmozási célú kiadások K3 K7 K5 K4 K Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök visszatérülése B Tartalékok K államháztartáson belülről Költségvetési bevételek összesen Költségvetési kiadások összesen: K1K Forráshiány: Fejlesztési célú hitel törlesztése ebből: működési célú hitelfelvétel K911 felhalmozási célú hitelfelvétel Kötvény tőke törlesztés önállóan működő intézmények felhalmozási célú hitelfelvétel Előző évi maradvány igénybevétele B Bevétel összesen: B1B Kiadás összesen: K1K

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ ELŐTERJESZTÉSRENDELETTERVEZET Ikt.sz.: 1/661/214/I. Tárgy: 214. évi költségvetési rendelet módosítása Üi.: Dévényi Zsuzsanna Melléklet: hatásvizsgálati

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: 1/60-1/2014/I. Üi.: Juhászné Kérdő Edina Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete MAKÓ ELŐTERJESZTÉS-RENDELETTERVEZET Tárgy: Makó város önkormányzata

Részletesebben

(2) A rendelet 3. -a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(2) A rendelet 3. -a helyébe a következő rendelkezések lépnek: Balatonudvari Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2014. (XII.17. ) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014. (III. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

4. A rendelet 1-10.,12.,mellékletei helyébe ezen rendelet 1-10., 12.mellékletei lépnek. 5. A rendelet a kihirdetését követőnapon lép hatályba. ...

4. A rendelet 1-10.,12.,mellékletei helyébe ezen rendelet 1-10., 12.mellékletei lépnek. 5. A rendelet a kihirdetését követőnapon lép hatályba. ... Gecse Község ÖnkormányzatKépviselő-testületének /215.(IV.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 214. évi költségvetéséről szóló1/214.(ii.7.) önkormányzati rendeletének módosításáról Gecse Község Önkormányzatának

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 18-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 18-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S 2. Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 18-i ülésére Tárgy: Felsőlajos Község Önkormányzat Képviselő-testületének /2015. ( ) önkormányzati rendelete

Részletesebben

1.. (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék

1.. (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2015.(II.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 5/2014.(III.11.) önkormányzati rendelet módosításáról Bősárkány

Részletesebben

2. Az irányító szerv az átmeneti gazdálkodási időszakban teljesített bevételek és kiadások figyelembe vételével az önkormányzat

2. Az irányító szerv az átmeneti gazdálkodási időszakban teljesített bevételek és kiadások figyelembe vételével az önkormányzat Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete Kerekegyháza Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II. 13.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

3. A rendelet 6. -ban rögzített 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

3. A rendelet 6. -ban rögzített 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép. Visegrád Város Önkormányzat Képviselő Testületének 5/2014. (IV. 18.) önkormányzati rendelete az önkormányzat és intézményei 2013. évi költségvetéséről szóló2/2013. (II.16.) számú költségvetési rendeletének

Részletesebben

MEGHÍVÓ. Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2015. március 5. napján 14:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen:

MEGHÍVÓ. Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2015. március 5. napján 14:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Csárdaszállás Község Önkormányzata 5621 Csárdaszállás, Petőfi utca 17. MEGHÍVÓ Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2015. március 5. napján 14:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen:

Részletesebben

(4) A képviselő testület Gyömrő Önkormányzat 2014.évi összesített felhalmozási célú bevételeit és kiadásait a 4. számú melléklet tartalmazza.

(4) A képviselő testület Gyömrő Önkormányzat 2014.évi összesített felhalmozási célú bevételeit és kiadásait a 4. számú melléklet tartalmazza. Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 4/215. (III. 17.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 214. évi költségvetéséről szóló 2/214. (III. 11.) önkormányzati rendelet módosításáról Gyömrő

Részletesebben

MEGHIVO. Ertesitem, hogy a Kepviselo-testiilet. 2014. ianuar 13-an (hetfon) 17.00 oral kezdettci

MEGHIVO. Ertesitem, hogy a Kepviselo-testiilet. 2014. ianuar 13-an (hetfon) 17.00 oral kezdettci Nemesszalok Kozseg O n k o r m a n y z a t a 9533 Nemesszalok, Rakoczi u. 15. Tel: 89/548-200; 30/278-1096 Fax.: 89/342-642 e-mail: nemesszalok@emw.hu Kepviselo-testiilet tagjainak Heivb en Tisztelt Kepviselo

Részletesebben

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE 4066 Tiszacsege, Kossuth u. 5. * Tel.: 52/588 400 * Fax.: 52/588 405 e mail.: pmhivatal@tiszacsege.hu * Internet: http://www.tiszacsege.hu/ MEGHÍVÓ Tiszacsege

Részletesebben

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2013. (II. 22.) Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E L E T E

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2013. (II. 22.) Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E L E T E Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Tel.: 85/501-000 MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2013. (II. 22.) Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E

Részletesebben

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 2/2014.(II.21.) önkormányzati rendelet módosításáról Tárnokréti Község

Részletesebben

I. Általános rendelkezések

I. Általános rendelkezések Dédestapolcsány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015.( II.11.) önkormányzati rendelete Dédestapolcsány Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről Dédestapolcsány Község Önkormányzatának

Részletesebben

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE 4066 Tiszacsege, Kossuth u. 5. * Tel.: 52/588-400 * Fax: 52/588-405 e-mail: pmhivatal@tiszacsege.hu * Internet: http://www.tiszacsege.hu/ MEGHÍVÓ Tiszacsege

Részletesebben

Előterjesztés A Képviselő-testület 2014. június 19-i ülésére

Előterjesztés A Képviselő-testület 2014. június 19-i ülésére Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Polgármestere 2461 Tárnok, Dózsa György út 150-152.. Postacím: 2461 Tárnok, Pf.: 3. Tel.: 06 (23) 387 019 06 (23) 387 031 Fax: 06 (23) 387 108 Ügyfélfogadási idő: Hétfő:

Részletesebben

1.. (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék

1.. (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2015.(III.30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 5/2015.(II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról Bősárkány

Részletesebben

Előterjesztés A Képviselő-testület 2015. március 19-i ülésére

Előterjesztés A Képviselő-testület 2015. március 19-i ülésére Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Polgármestere Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Előterjesztés A Képviselő-testület 2015. március 19-i ülésére Tárgy: Javaslat Tárnok Nagyközség Önkormányzata

Részletesebben

/1/ A rendelet 3.. /1/ bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

/1/ A rendelet 3.. /1/ bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Harsány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/21.(XII.15.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 21. évi költségvetéséről szóló 2/21. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról Harsány Község

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: 1/313-1/2011/I. Üi.: Hegedűsné Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete MAKÓ ELŐTERJESZTÉS-RENDELETTERVEZET Tárgy: Beszámoló Makó Város Önkormányzat

Részletesebben

I. Önkormányzat Bevételek

I. Önkormányzat Bevételek 1. Napirend 2015. évi költségvetés 1. Napirend ELŐTERJESZTÉS 2015. évi költségvetés Tisztelt Képviselő-testület! Az önkormányzat 2015. évi költségvetési javaslata az elfogadott 2015. évi költségvetési

Részletesebben

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE 4066 Tiszacsege, Kossuth u. 5. * Tel.: 52/588-400 * Fax.: 52/588-405 e-mail.: pmhivatal@tiszacsege.hu * Internet: http://www.tiszacsege.hu/ MEGHÍVÓ Tiszacsege

Részletesebben

TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 6/2015.(II.17.) önkormányzati rendelete

TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 6/2015.(II.17.) önkormányzati rendelete TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2015.(II.17.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 5/2014.(II.20.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 3/2015. (II. 2) önkormányzati rendelete a Baranya Megyei Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről (a módosításokkal egységes szerkezetben) A Baranya Megyei Önkormányzat

Részletesebben

(4) Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2014. évi költségvetésről

(4) Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2014. évi költségvetésről Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelete a 2014. évi költségvetésről szóló 2/2014. (II. 06.) önkormányzati rendelet módosításáról Felsőlajos Község

Részletesebben

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE 4066 Tiszacsege, Kossuth u. 5. * Tel.: 52/588 400 * Fax.: 52/588 405 e mail.: pmhivatal@tiszacsege.hu * Internet: http://www.tiszacsege.hu/ MEGHÍVÓ Tiszacsege

Részletesebben

Előterjesztés A Képviselő-testület 2014. szeptember 18-i ülésére

Előterjesztés A Képviselő-testület 2014. szeptember 18-i ülésére Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Polgármestere 2461 Tárnok, Dózsa György út 150-152. 23-387-041 Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Előterjesztés A Képviselő-testület 2014. szeptember

Részletesebben

MEGHIVO. Nemesszalok, Kulsovat, Marcalserselyi, Mihdlyhdza* Vindr kozsesek Keyviselotestiileteinek

MEGHIVO. Nemesszalok, Kulsovat, Marcalserselyi, Mihdlyhdza* Vindr kozsesek Keyviselotestiileteinek Ko zs e $ Oak o i m n ivyzata 9534 Marcalserselyi, Kossuth u. 52. S\. --'. [.vvvvvw «: 89 342-032 Kepviselo-testiilet Tagjainak Hel vben MEGHIVO Ertesitem, hogy a Kepviselo-testiilet 2014. februar 6-an

Részletesebben

Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 1/2015. (II.6.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 1/2015. (II.6.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II.6.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Tolmács Községi Önkormányzat (továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testülete

Részletesebben