Előterjesztés amely készült a Képviselő-testület május 25-i ülésére. Tisztelt Képviselő-testület!

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Előterjesztés amely készült a Képviselő-testület 2011. május 25-i ülésére. Tisztelt Képviselő-testület!"

Átírás

1 HEREND VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 8440 Herend, Kossuth u.97. Tel: (88) Fax: (88) Ikt.sz.: 31-10/2011 Tárgy: Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról Készítette: Princzes Györgyi aljegyző 3. napirendi pont Előterjesztés amely készült a Képviselő-testület május 25-i ülésére Tisztelt Képviselő-testület! A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXXI. törvény 96. (6) bekezdése értelmében Herend Város Önkormányzata elkészítette a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997.(IX.10.) Korm. rendelet 10. mellékletében meghatározott szempontok szerint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló beszámolóját. I. A település demográfiai jellemzői: Herend város lakóinak száma: 3558 fő (2009. évben) 3519 fő (2010. évben) Ebből: 0-3 éves korosztály száma: éves korosztály száma: éves korosztály száma: éves korosztály száma: Összesen: 745 fő 718 fő II. Pénzbeli, természetbeni ellátások: Herend Város Önkormányzat az előző évekhez hasonlóan pénzbeli és természetbeni ellátásokat biztosított az arra rászorult családoknak, így - rendszeres gyermekvédelmi kedvezményt, - rendkívüli gyermekvédelmi támogatást, - intézményi térítési díjak kiegyenlítéséhez nyújtott támogatást. A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság megállapításának célja annak igazolása, hogy a gyermek szociális helyzete alapján jogosult: a) a Gyer (5) bekezdésének a) és b) pontjában meghatározott gyermekétkeztetés normatív kedvezmények, b) a Gyer. 20/A. -ban meghatározott pénzbeli támogatásnak, c) a külön jogszabályban meghatározott egyéb kedvezményeknek az igénybe vételére december 31-én 70 gyermek volt jogosult a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre. Év közben 72 gyermek részére állapított meg a Jegyző jogosultságot, évközben 33 gyermek jogosultsága szűnt meg (lejárt és megszüntetett jogosultságok). A gyermekek közül 14 gyermek halmozottan hátrányos helyzetű. Egyszeri gyermekvédelmi kedvezmény kifizetésére fordított összeg ,- Ft. (Július hónapban 77 gyermek, november hónapban pedig 76 gyermek részesült 5.800,- Ft összegű egyszeri támogatásban.) Rendkívüli gyermekvédelmi támogatást 19 gyermek részére állapított meg az önkormányzat. A kérelmezők családjában szociális, anyagi és lakhatási problémák merültek fel. Elutasított kérelem nem volt évben évben a rendkívüli gyermekvédelmi támogatásra felhasznált összeg: ,- Ft 1

2 Ebből intézményi térítési díj kiegyenlítésére, gyermekétkeztetésre felhasznált összeg: ,- Ft (8 gyermek kapott 50%-os intézményi térítési díjhoz támogatást) Pályázat útján évben 14 gyermek részesült nyári gyermekétkeztetésben (14 gyermek, napi 370,- Ft összegben, 54 napon keresztül részesült étkeztetésben), az e célra felhasznált összeg: ,- Ft. Arany János ösztöndíjban 1 fő részesül, havi 3.000,- Ft összegben. Bursa Hungarica ösztöndíj támogatásban 6 hallgató részesül, hallgatónként havi 3.000,- Ft értékben évben erre a célra kifizetett összeg: ,- Ft volt. III. Személyes gondoskodást nyújtó ellátások bemutatása: - Gyermekjóléti szolgáltatás biztosításának módja, működésének tapasztalata A gyermekjóléti alapellátás feladatait a évben is a Herend Környéki Önkormányzatok Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálata látta el. A gyermekjóléti szolgálatok munkáját a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásáról szóló 1997.évi XXXI. törvény és a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételiről szóló 15/ 1998.( IV.30) NM rendelet szabályozza. A gyermekjóléti szolgáltatás feladatai: 1. A gyermek családban történő nevelésének elősegítése 2. A gyermek veszélyeztetettségének megelőzése 3. A kialakult veszélyeztetettség megszüntetése 4. A családból kiemelt gyermek visszahelyezése 1. A gyermekek családban történő nevelésének elősegítése érdekében elvégzett feladatok: A gyermekjóléti szolgálat Herenden kedden és szerdán 8-12 óráig, hétfőn és csütörtökön óráig állt a családok rendelkezésére. A családgondozói munka során szerzett tapasztalat: a lelki problémákkal küzdő gyermekek és felnőttek száma folyamatosan növekszik, így egyre többen igénylik a pszichológus segítségét évben minden héten szerda délutánonként lehetett igénybe venni a tanácsadást évben a jogi szolgáltatást a Nép ügyvédje látta el, kéthetente szerda délelőtt két órában. 2. A gyermekek veszélyeztetettségének megelőzése érdekében elvégzett feladatok: Észlelő és jelzőrendszert működtetnek, melynek keretében kezdeményezték és összehangolták az érintett személyek részvételét a gyermekeket veszélyeztető okok időben történő felismerése érdekében. A jelzőrendszernek az a célja, hogy a szakemberek a maguk területén ellátva feladatukat egymással konzultáljanak, egymás munkáját megismerve, támogatva és kiegészítve dolgozzanak a közös cél érdekében. Az elmúlt év során 6 alkalommal szerveztek jelzőrendszeri megbeszélést Esetmegbeszélést szerveznek annak érdekében, hogy megelőzzék az ellátott gyermek veszélyeztetettségét, valamint, hogy a gyermekkel kapcsolatban álló valamennyi személy, intézmény összehangolja tevékenységét. Az elmúlt év során a települést érintően esetmegbeszélésre 4 család esetében 5 alkalommal volt szükség. A Szolgálat minden év március 31- ig gyermekvédelmi konferenciát szervez, amelyen a jelzőrendszer tagjainak írásos tájékoztatóit figyelembe véve átfogóan értékelik a jelzőrendszer éves működését, áttekintik a település gyermekjóléti alapellátásának valamennyi formáját, javaslatot tesznek működésük javítására. Szabadidős programok: között szervezték meg az egy hetes napközis tábort, amelyen 13 hátrányos helyzetű gyermek vett részt. A színes programok között szerepelt egy gyalogtúra a Kab-hegyre, Mozilátogatás Ajkán, kirándulás Veszprémbe az utcazene fesztiválra, strandolás Ajkán, valamint a hetet egy felejthetetlen csillagászkodás és szalonnasütés zárta le. Iskolai szünetekben, ünnepekhez kötődően szerveztek játszóházi programokat/ Adventi Játszóház, Húsvéti Játszóház/, ahol kicsik és nagyok együtt élhették át az alkotás, játszás 2

3 örömét. Önkéntesek, kézművesek segítségével a szülők és a gyerekek ötleteket kaptak, hogyan készíthetnek olcsón ötletes meglepetéseket. A gyermekjóléti szolgálat közreműködésével -felmelegíthető ételekkel történő gondoskodással- 14 gyermek számára biztosították a nyári étkezést. Folyamatosan használt ruhákat, játékokat, bútorokat gyűjtenek a rászoruló családok számára. Az adományházat minden hónap első hétfőján lehet igénybe venni a Művelődési Ház előterében. Karácsony közeledtével a tavalyi évben is megszervezték Egy cipődoboznyi szeretet elnevezésű gyűjtőakciót. A lakosság most is nagy számban hozott ajándékokat, amelyet közvetítésükkel eljuttatták a rászoruló gyerekek és családok számára. A budapesti Magyar Élelmiszerbankhoz benyújtott pályázat pozitív elbírálásban részesült, ezért évben 2 alkalommal érkezett a Szolgálathoz élelmiszeradomány. Herenden 990 kg élelmiszert osztottak ki 86 család részére. 3. A gyermekek veszélyeztetettségének megszűntetése érdekében elvégzett feladatok: Egy- egy eset összes körülményeinek feltárása után mérlegelik, hogy a kialakult veszélyeztetettség megszűntethető- e az alapellátás keretein belül, vagy hatósági intézkedés szükséges. Az elmúlt év során az alapellátás keretein belül Herenden 11 család 19 gyermekét gondoztak, védelembe véve 2 család 2 gyermeke volt. Herend városában évben nem került sor ideiglenes hatályú elhelyezésére. A települést érintően december 31. napján nem szerepelt átmeneti nevelt gyermek, és tartós nevelt gyermek sem. A kezelt problémák közül leggyakrabban az anyagi életviteli (megélhetési, lakhatással összefüggő) nehézségekkel, családi konfliktussal, beilleszkedési nehézségekkel, gyermeknevelési problémákkal, ill. magatartászavarokkal találkoznak. 4. A családjából kiemelt gyermek visszahelyezésének elősegítése, utógondozás. Az utógondozás célja, hogy az átmeneti és tartós nevelés megszűntetése vagy megszűnése után elősegítsék a gyermek vagy fiatal felnőtt családi környezetbe való visszailleszkedését, illetve önálló életének megkezdését. Ennek érdekében együttműködnek a Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat munkatársaival, valamint, a gyermek gondozási helyével. Támogatják a szülőket a nevelésbe vétel megszűntetéséhez szükséges feltételek megvalósulásában, valamint a gyermekekkel való folyamatos kapcsolattartást segítik elő. A évben nem volt szükség arra, hogy utógondozást végezzenek Herend településen, hiszen nincs a települést érintően sem átmeneti nevelt, sem pedig tartós nevelésben lévő gyermek. 5. Helyettes szülői hálózat szervezése Évek óta visszatérő problémát okoz a helyettes szülői hálózat megszervezése. Az alacsony díjazás, nem kelti fel az érdeklődést. 6. Válsághelyzetben lévő várandós anyát nem kellett gondozni, mivel ilyen eset nem történt évben. - Gyermekek napközbeni ellátásának, gyermekek átmeneti gondozásának biztosítása A Gyvt a szerint különösen annak a gyermeknek a napközbeni ellátást kell megoldania az önkormányzatnak, -akinek fejlődése érdekében állandó napközbeni ellátásra van szüksége, -akit egyedülálló, vagy időskorú személy nevel, vagy akivel együtt a családban három vagy több gyermeket nevelnek, -és akinek a szülője, gondozója szociális helyzete miatt az ellátásról nem tud gondoskodni. A gyermekek napközbeni ellátása megszervezhető különösen bölcsödében, hetes bölcsödében, családi napköziben, házi gyermekfelügyelet keretében, nyári napközis otthonban vagy napközis táborban, valamint a közoktatási törvény hatálya alá tartozó óvodában, iskolai napköziben. A gyermekek napközbeni ellátásának minősül az iskolai napközis ellátásban nem részesülő, különösen a csellengő vagy egyéb okból veszélyeztetett tíz év feletti gyermekek számára nyújtott nappali felügyelet, foglalkoztatás - sport és egyéb klubfoglalkozás, illetve játszótér, játéktár, játszóház keretében- és az étkeztetés biztosítása is. 3

4 Herend Város Önkormányzat a fentiekben felsorolt napközbeni ellátások közül a bölcsőde, óvoda és iskolai napközi szolgáltatásokat tudja biztosítani. A Herend Környéki Önkormányzatok Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálata nyarán biztosította a rászorult gyermekek számára a nyári gyerekétkeztetést. Hiányzik a családi napközi, a házi gyermekfelügyelet, nyári napközis otthon, tábor és a tíz év feletti gyermekek részére a nappali felügyelet megoldása. A Gyerekjóléti Szolgálat szervez a szabadidő hasznos eltöltése céljából játszóházat, illetve nyári tábort, de ezek nem minősülnek napközbeni ellátásnak. A családi napközi és a házi gyermekfelügyelet szolgáltatás ellátása és elérése érdekében intézkedési tervet kell készítenie az önkormányzatnak egy éven belül. A gyermekek átmeneti gondozását olyan gyermek részére kell biztosítani, akinek a szülője vagy más törvényes képviselője az egészségügyi körülménye, életvezetési problémája, indokolt távolléte vagy más akadályoztatása miatt a gyermek nevelését a családban nem tudja megoldani, továbbá otthontalanná válik a szülő. A gyermekek átmeneti gondozása megszervezhető helyettes szülőnél, gyermekek átmeneti otthonában vagy családok átmeneti otthonában. Herenden nem vállalja senki a helyettes szülői feladatokat, továbbá nem működik a városban gyermekek vagy családok átmeneti otthona. IV. Jegyzői hatáskörben tett gyámhatósági intézkedések: Ha a szülő vagy más törvényes képviselő a gyermek veszélyeztetettségét az alapellátások önkéntes igénybevételével megszüntetni nem tudja vagy nem akarja, de alaposan feltételezhető, hogy segítséggel a gyermek fejlődése a családi környezetben mégis biztosítható, a települési önkormányzat jegyzője a gyermeket védelembe veszi. Herend város közigazgatási területén évben 2 gyermek védelembe vételére és 2 gyermek védelembe vételének megszüntetésére került sor. Egy gyermek védelembe vétele illetékesség változás miatt szűnt meg. Az eljárás megszüntetésére egy esetben került sor veszélyeztetettség hiánya miatt december 31. napján a védelembe vett kiskorúak száma 2 fő évben jegyzői hatáskörben gyermek ideiglenes hatályú elhelyezésére nem került sor. Pártfogói felügyelettel kapcsolatos jelzés 1 esetben érkezett, védelembe vett fiatalkorú esetében. V. Herend Város Gyámhivatal feladatai, hatósági intézkedései: A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt.) hatályba lépése óta eltelt időszak tapasztalatai azt bizonyítják, hogy az új gyermekvédelmi rendszer kiépítése ugyan nem volt zökkenőmentes és a folyamat még mindig nem zárult le teljesen, de megteremtette a gyermeki jogok érvényesülésének garanciáit. A Gyvt. 94. (1) bekezdése értelmében a települési önkormányzat feladata a gyermekek védelme helyi ellátó rendszerének kiépítése és működtetése, a területén lakó gyermekek ellátásának megszervezése. A gyermekek védelme a gyermek családban történő nevelkedésének elősegítésére, veszélyeztetettség megelőzésére és megszüntetésére, valamint a szülői vagy más hozzátartozói gondoskodásból kikerülő gyermek helyettesítő védelmének biztosítására irányuló tevékenység. A gyermekek védelmét pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások, illetve gyermekvédelmi szakellátások, valamint a gyermekek védelméről szóló törvényben meghatározott hatósági intézkedések biztosítják. A Gyvt. céljának elérése érdekében, többször módosította a törvényt a jogalkotó. Herend Városi Gyámhivatal Herend, Bánd és Szentgál települések vonatkozásában rendelkezik illetékességgel. A városi és körzeti gyámhivatali feladatok ellátását a többször módosított a házasságról, a családról és a gyámságról szóló évi IV. törvény, a Polgári Törvénykönyvről szóló évi IV. törvény, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény, és végrehajtási rendeletei szabályozzák. Feladatait a székhelyén működő önkormányzat polgármesteri hivatalának önálló feladat- és hatáskörrel rendelkező jelenleg egy szakképzett ügyintézője látja el. 4

5 A Városi Gyámhivatal Herend városban és az illetékességi területéhez tartozó településeken pénzbeli ellátások keretében dönt gyermektartásdíj megelőlegezésről és otthonteremtési támogatásról. A gyermekvédelmi gondoskodás keretébe tartozó hatósági intézkedések közül a városi gyámhivatal dönt családba fogadási, ideiglenes hatályú elhelyezési, átmeneti és tartós nevelésbe vételi, utógondozási valamint utógondozói ellátás ügyekben. A gyámhivatal a fentieken túl egyebek mellett feladat és hatáskörében eljár még örökbefogadási, családi jogállás rendezési, gyámsági, gondnoksági, vagyonkezelési, szülői ház elhagyási és kapcsolattartási ügyekben. Mindezeken túl a gyámhivatal feljelentést tesz a gyermek veszélyeztetése és gyermek sérelmére elkövetett bűncselekmény miatt. A gyámhivatal hatáskörébe tartozó pénzbeli ellátások: A pénzbeli ellátások köréből a gyermektartásdíj megelőlegezését, valamint az otthonteremtési támogatást a városi gyámhivatal határozata alapján a gyámhivatal székhelye szerinti települési önkormányzat jegyzője a központi költségvetés terhére biztosítja. Gyermektartásdíj megelőlegezése: A gyámhivatal által illetékességi területén - folyósított pénzbeli ellátások köréből a gyermektartásdíj állam általi megelőlegezése évtől kezdve hullámzó. A évi törvénymódosítást követően, amely szerint függetlenül az adók módjára történő behajtás eredményétől, ugyanazon gyermekre tekintettel egy alkalommal, további 3 évre a gyermektartásdíj továbbfolyósítható, az emelkedés szemmel látható évben 2 szülő 2 gyermeke után ,- Ft összegű, évben 2 szülő 2 gyermeke után ,- Ft összegű, évben 3 szülő 7 gyermeke után ,-Ft összegű, évben 1 szülő 2 gyermeke után ,- Ft összegű, évben 1 szülő 2 gyermeke után ,- Ft összegű, évben 4 szülő 4 gyermeke után ,- Ft összegű, évben 5 szülő 5 gyermeke után ,- Ft összegű, évben 6 szülő 8 gyermeke után ,- Ft összegű, évben 2 szülő 4 gyermeke után ,- Ft összegű, évben 1 szülő 3 gyermeke után ,- Ft összegű évben 7 szülő 12 gyermeke után ,- Ft összegű állam által megelőlegezett gyermektartásdíjban részesült. A megelőlegezésre 6 esetben 10 gyermek tekintetében Szentgál, 1 esetben 2 gyermek tekintetében Herend települést érintően került sor. Herend Városi Gyámhivatal illetékességi területén évben 6 kérelem érkezett a gyámhivatalba gyermektartásdíj megelőlegezés tárgyában. Az eljárást a gyámhivatal egy esetben kérelemre megszüntette, mivel a szülő a kérelmét visszavonta, egy esetben ismételten (újabb három évre), négy esetben pedig három évre elrendelte a megelőlegezést. Az év folyamán 3 esetben függesztette fel a gyermektartásdíj folyósítását, két esetben a kötelezett közvetlen fizetése, egy esetben ideiglenes hatályú elhelyezés elrendelése miatt. Az év folyamán nem járt le gyermektartásdíj megelőlegezés. Otthonteremtési támogatás: Az otthonteremtési támogatás amely a fiatal felnőtt kérelmére folyósítható célja, hogy az átmeneti vagy tartós nevelésből kikerült fiatal felnőtt lakáshoz jutását, tartós lakhatása megoldását elősegítse. Herend Városi Gyámhivatal illetékességét tekintve évben 2 esetben került sor otthonteremtési támogatás megállapítására a központi költségvetés terhére, a támogatásként kifizetett összeg összesen ,- Ft. Mindkét kérelmező szentgáli lakos volt. A kérelmezők közül egy fiatal felnőtt és a részére kirendelt Veszprém Megyei Gyermekvédelmi Központ utógondozója az otthonteremtési támogatás összegével határidőn belül elszámolt, amelyet a gyámhivatal elfogadott. A másik kérelmező esetén az elszámolási határidő még nem telt le. A gyámhivatal hatáskörébe tartozó hatósági intézkedések: A városi gyámhivatal feladat- és hatásköréből a gyermekvédelmi gondoskodás keretébe tartozó hatósági intézkedések: 5

6 a családba fogadás, az ideiglenes hatályú elhelyezés, az átmeneti- és tartós nevelésbe vétel, az utógondozás és az utógondozói ellátás elrendelése. Családba fogadás A családba fogadás jogintézménye lehetőséget biztosít arra, hogy a szülő egészségi állapota, indokolt távolléte vagy más családi ok miatt a gyermeket a szükséges ideig más család átmenetileg befogadja, gondozza, nevelje. A családba fogadással a gyermekek peres eljárás nélkül kerülhetnek gyámság alá. A gyámhivatal illetékességi területén december 31. napján a családba fogadott gyermekek száma 4 volt. Herend városban december 31. napján 3 családba fogadott gyermek volt. Bánd településen december 31. napján 1 családba fogadott gyermek volt. Szentgál településen december 31. napján 1 családba fogadott gyermek volt évben 1 esetben szűnt meg családba fogadás, Herend város vonatkozásában a gyámolt önjogúvá válásával. Minden esetben elfogadtuk a gyámok éves rendszeres számadását és felülvizsgáltuk a családba fogadás további fenntartásának szükségességét. Ideiglenes hatályú elhelyezés Ha a gyermek felügyelet nélkül marad vagy testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődését családi környezete vagy önmaga súlyosan veszélyezteti, és emiatt azonnali elhelyezése szükséges, a beutaló szerv elhelyezi. Az ideiglenes hatályú elhelyezést megalapozó súlyos veszélyeztetésnek minősül a gyermek olyan bántalmazása, elhanyagolása, amely életét közvetlen veszélynek teszi ki, vagy testi, értelmi, érzelmi vagy erkölcsi fejlődésében jelentős és helyrehozhatatlan károsodást okozhat. Herend Város illetékességi területén évben a gyámhivatal által kezdeményezett ideiglenes hatályú elhelyezésre 3 esetben került sor, 6 gyermeket érintően. Az ideiglenes hatályú elhelyezésre 5 gyermek esetében Szentgál települést, 1 gyermek tekintetében Herend várost érintően került sor. Két esetben a külön élő szülőhöz egy esetben pedig harmadik személyhez helyezte el a gyámhivatal a gyermekeket. A gyámhivatal a felülvizsgálatot követően az ideiglenes elhelyezést 1 esetben, amely 4 gyermeket érintett, 3 gyermek családba fogadásához való hozzájárulással és 1 gyermek szülőhöz való visszahelyezésével szüntette meg, 1 esetben gyermekelhelyezés megváltoztatása iránti pert indított a Bíróságon. A felülvizsgálat során egy ügyet illetékesség hiánya miatt nem a gyámhivatal folytatott le. Átmeneti és tartós nevelésbe vétel: Herend Városi Gyámhivatal illetékességi területén december 31. napján átmeneti nevelt szerepelt, mind a 3 esetben Szentgál települést érintően év folyamán nem került egy gyermek sem átmeneti nevelésbe. Az év folyamán 3 kiskorú átmeneti nevelésének felülvizsgálatát végeztük el. A gyámok éves rendszeres számadását elfogadtuk, kérelemre engedélyeztünk pénzkivételt, és a benyújtott eseti számadásokat elfogadtuk. Tartós nevelésbe vételre nem került sor Herend Városi Gyámhivatal illetékességi területét érintően. A gyámhivatal illetékességi területén tartós nevelt gyermek december 31. napján nem volt. Utógondozás és utógondozói ellátás: Az utógondozás célja, hogy az átmeneti és a tartós nevelés megszüntetése vagy megszűnése után elősegítse a gyermek vagy a fiatal felnőtt családi környezetbe való visszailleszkedését, illetve önálló életének megkezdését. Az utógondozói ellátást a gyámhivatal a fiatal felnőtt kérelmére rendeli el abban az esetben, ha a fiatal felnőtt létfenntartását önállóan biztosítani nem tudja, nappali tagozaton tanulmányokat folytat, illetve szociális bentlakásos intézménybe várja felvételét. A fiatal felnőtt az utógondozói ellátást 21. életévének, illetve 24. életévének betöltéséig részesülhet évben a gyámhivatal 1 fő részére az otthonteremtési támogatás igénybevétele okán rendelt el utógondozást. 6

7 A gyámhivatal illetékességi területét érintően a Városi Gyámhivatal nyilvántartásában december 31. napján 2 fő utógondozásban, illetve 1 fő utógondozói ellátásban részesülő személy szerepelt, mindketten Szentgál települést érintően. Szülői ház elhagyása: Herend Városi Gyámhivatal illetékességi területén évben 1 gyermek esetében Szentgál település vonatkozásában terjesztettek be kérelmet szülői ház elhagyásának engedélyezése tárgyában. A gyámhivatal engedélyezte a fiatalkorú részére a szülői ház elhagyását. Kiskorú házasságkötésének engedélyezése: A Városi Gyámhivatalhoz évben kérelem nem érkezett kiskorú házasságkötésének engedélyezése tárgyában a 16. életévüket betöltött kiskorúak részéről. Családi jogállás rendezése: év folyamán 6 kiskorú családi jogállása rendeződött a gyámhivatalnál. 5 esetben apai elismerő nyilatkozat megtételével, amelynek érvényességéhez egy esetben a gyámhivatal méhmagzat gondnokot rendelt ki. 1 kiskorú esetében járult hozzá a gyámhivatal az apaság megállapítása iránti perindításhoz, és a kiskorú részére eseti gondnokot rendelt. Kapcsolattartás: Az év során kezdeményezett kapcsolattartási ügyek száma 6 volt. Egy kérelmet a kérelmező ügyfél visszavont. Az egyezséggel befejezett ügyek száma 1 volt. Egy gyermek tekintetében egyezség hiánya miatt a gyámhivatal szabályozta a kapcsolattartást. 3 átmeneti nevelt gyermek esetében határozattal került szabályozásra a folyamatos kapcsolattartás, tovább az időszakos kapcsolattartás. A bíróság, illetve a gyámhivatal által szabályozott kapcsolattartás végrehajtására két kérelem érkezett. Egy esetben a kérelmező fél visszavonta kérelmét, egy esetben figyelmeztetéssel élt a gyámhivatal a kapcsolattartásra kötelezettel szemben. Szülői felügyeleti jog gyakorlására: évben 10 esetben került sor jegyzőkönyv felvételre, amely a szülők közötti egyezséget tartalmazta a szülői felügyeleti jog gyakorlásának a kérdésében történő megállapodásukról, ez 10 kiskorút érintett. Feljelentések és egyéb rendőrségi intézkedés igénybe vétele: Herend Városi Gyámhivatal illetékességi területén évben 1 esetben Szentgáli gyermek vonatkozásában tett kiskorú veszélyeztetése miatt feljelentést a rendőrségen. A rendőrség megszüntette az eljárását. Örökbefogadás A Városi Gyámhivatal örökbefogadási ügyekben történt intézkedései: Ebben az eljárásban kerül megállapításra, hogy az örökbe fogadni szándékozó személyek alkalmasak-e az örökbefogadásra. Herend városban és az illetékességi területeihez tartozó településeken az elmúlt évben örökbefogadás előtti eljárás 1 esetben történt, Herend városát érintően. A gyámhivatal örökbefogadásra alkalmasságot állapított meg az örökbefogadni szándékozó szülőket érintően évben örökbefogadásra irányuló eljárás nem indult, gyermek örökbe fogadhatónak nyilvánítása nem történt. Gyámság és gondnokság A Városi Gyámhivatal illetékességi területén december 31. napján a gyámság alatt álló gyermekek száma 10 fő, ebből 4 gyermek családba fogadás keretein belül került gyámság alá. A gyámok között nevelőszülő nincs, gyermekotthon vezetője (2), családba fogadó szülők (4), más harmadik személyek (3), hivatásos gyám (1) van. Herend városában december 31. napján 3 gyámság alatt álló gyermek volt. Bánd községben december 31. napján 1 gyámság alatt álló gyermek volt. 7

8 Szentgál községben december 31. napján 6 gyámság alatt álló gyermek volt. A számadásra kötelezett gyámok száma 5, mindegyik esetben a gyámhivatal elfogadta a gyámok éves rendszeres számadását. A Városi Gyámhivatal illetékességi területén évben a gondnokság alatt álló személyek száma 17. Herend városában december 31. napján a gondnokság alatt álló személyek száma 8 fő. Az érintett személyekből 6 fő kizáró, 2 fő korlátozó gondnokság alatt áll. Bánd községben december 31. napján gondnokság alatt álló személy nem volt. Szentgál községben december 31. napján gondnokság alatt álló személyek száma 9 fő. Az érintett személyekből 6 fő kizáró, 3 fő korlátozó gondnokság alatt áll. Herend illetékességi területét érintően 2010-ben a gyámhivatal nem indított gondnokság alá helyezési pert, gondnokság felülvizsgálatára sem került sor. 1. Vagyonos kiskorúak: A gyámhivatal illetékességi területén évben vagyonos gyermekekről vezetett nyilvántartásunkban 55 gyermek szerepel. Herend városában az ingó- és ingatlan vagyonos gyermekek száma 29. Ingatlan vagyonnal rendelkezik 27 gyermek, 14 gyermek gyámhatósági fenntartásos forintszámlával, illetve betéttel. Bánd községben az ingó- és ingatlan vagyonos gyermekek száma 3. Ingatlan vagyonnal rendelkezik 2 gyermek, 1 gyermek gyámhatósági fenntartásos forintszámlával, illetve betéttel. Szentgál községben az ingó- és ingatlan vagyonos gyermekek száma 23. Ingatlan vagyonnal rendelkezik 16 gyermek, 7 gyermek gyámhatósági fenntartásos forintszámlával, illetve gyámi betéttel. Az év folyamán nagykorúvá vált fiatalokat értesítettük a nagykorúság elérésekor a gyámhivatal által nyilvántartott vagyonukról. Értesítettük a vagyonossá vált kiskorúakat a nyilvántartásba vételről. Engedélyeztünk pénzkivételt a gyámhatósági fenntartásos forintszámláról, és minden esetben elfogadtuk a benyújtott eseti számadást. Elrendeltünk gyámhatósági fenntartásos számlanyitásokat, jóváhagytunk törvényes képviselői jognyilatkozatokat kiskorúak készpénzvagyonának felhasználása vonatkozásában. 2. Vagyonos gondnokoltak: A gyámhivatal illetékességi területén évben vagyonos gondnokoltakról vezetett nyilvántartásunkban 10 gondnokolt szerepel. Herend városát érintően a vagyonos gondnokoltakról vezetett nyilvántartásunkban 5 gondnokolt szerepel. A gondnokság alatt álló személyek köréből 3 fő rendelkezik ingatlan vagyonnal és 3 fő gyámhatósági fenntartásos forintszámlával, illetve betéttel, valamint 2 gondnokolt életbiztosítási kötvénnyel. Bánd községet érintően a vagyonos gondnokoltakról vezetett nyilvántartásunkban gondnokolt nem szerepel. Szentgál községet érintően a vagyonos gondnokoltakról vezetett nyilvántartásunkban 5 gondnokolt szerepel. A gondnokság alatt álló személyek köréből 3 fő rendelkezik ingatlan vagyonnal és 5 fő gyámhatósági fenntartásos forintszámlával, illetve betéttel, valamint 1 gondnokolt életbiztosítási kötvénnyel. A vagyonos gondnokoltakat illetően számlanyitást rendeltünk el, költőpénz, illetve gondozási díj utalását rendeltük el. Gondnok és gondnokolt közös kérelmére pénzfelvételt engedélyeztünk, aminek az eseti számadását elfogadtuk. Egyéb információk A gyámhivatal belföldi jogsegély keretében meghallgatta az illetékességi területén élő ügyfeleket és az ügyfél nyilatkozatát tartalmazó jegyzőkönyveket továbbította a megkereső hatóságnak, továbbá környezettanulmányt készített. Ügyintézés során szükség szerint eseti gondnokot rendelt ki-, illetve mentett fel és megállapította a munkadíjukat. 8

9 Az ügyintéző részt vett a Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala által tartott megyei értekezleteken, a Veszprém Megyei Gyermekvédelmi Központnál tartott gyermek elhelyezési tanácskozásokon. A gyámhivatal a munkája során állandó kapcsolatot tart a Herend Környéki Önkormányzatok Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatának családgondozóival, a Veszprém Megyei Jogú Város Családsegítő Szolgálat, Gyermekjóléti Központ és Családok Átmeneti Otthonának családgondozóival, a rendőrséggel, az egészségügyi intézményekkel, a Veszprém Megyei Gyermekvédelmi Központtal, illetve a társhatóságokkal. VI. A felügyeleti szervek által gyámhatósági, gyermekvédelmi területen végzett szakmai ellenőrzések tapasztalatai: évben a gyámhivatal gyámügyi hatósági tevékenységének célellenőrzésére két esetben került sor. Az ellenőrzést a Veszprém Megyei Közigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala végezte. A célellenőrzés tárgyköre: 1. A két évet meghaladó védelembe vétel felülvizsgálatával kapcsolatos gyámhivatali gyakorlat alakulása Vizsgált időszak: szeptember november 24. Az ellenőrzés mindösszesen 3 ügyiratot érintett. Az ellenőrzés megállapítása: A gyámhivatal az értesítési kötelezettségének minden ügyben eleget tett, az eljárási cselekmények alkalmasak voltak a tényállás tisztázására, időben elvégezte az eljárási cselekményeket és jogszerűen intézkedett az eljárások megszüntetéséről. 2. A évben ideiglenes hatállyal elhelyezett gyermekek elhelyezésének oka, az elhelyezés időtartamának törvényessége, a gondozási hely esetleges megváltoztatása, az ideiglenes hatályú elhelyezés megszüntetése Vizsgált időszak: év Az ellenőrzés 2 ügyiratot érintett. Az ellenőrzés megállapításai: az ideiglenes hatályú elhelyezések indokoltak voltak, a felülvizsgálatot a gyámhivatal az eljárási határidőn belül elvégezte, az összes eljárási cselekményt lefolytatta évben a Veszprém Megyei Főügyészség a gyermektartásdíj állam általi megelőlegezéséről szóló gyámhivatali határozatok felülvizsgálatát folytatta le. Ellenőrzött időszak: január október 31. Az ellenőrzés 4 ügyiratot érintett. A vizsgálat megállapításai: A gyámhivatal jogosan rendelte el a gyermektartásdíj folyósítását mind a 4 esetben. A Megyei Főügyészség viszont felszólalással élt arra vonatkozóan, hogy a gyermektartásdíj folyósítás felfüggesztését követő felülvizsgálatot a felfüggesztésről szóló végzés meghozatalát követő 22 munkanapon belül indítsa meg. A gyámhivatal nem értett egyet a felszólalással, ezért felülvizsgálati kérelmet terjesztett fel a Veszprém Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatalához. A Megyei Gyámhivatal nem értett egyet az ügyészségi felszólalással, megállapította, hogy a gyámhivatal eljárásai nem igazolják a törvénysértő gyakorlatban megnyilvánuló törvénysértést. A felülvizsgálatot a felfüggesztés lejáratát követő 22 munkanapon belül kell megindítani, a felülvizsgálat során a felfüggesztés teljes időtartamát vizsgálni kell. Herend Város Jegyzője, mint engedélyező hatóság vizsgálta évben is, hogy a Herend Környéki Önkormányzatok Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatának a szolgáltató tevékenysége megfelel-e a működési engedélyben foglaltaknak, és a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, így különösen rendelkezik-e: a személyi és tárgyi feltételekkel, illetve belső szabályzatokkal Az ellenőrzés során hiányosságot nem tapasztalt a Jegyző. A Gyermekjóléti Szolgálat a működési engedélyben foglaltaknak, illetve a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően végzi tevékenységét. 9

E l ő t e r j e s z t é s. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének

E l ő t e r j e s z t é s. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének E l ő t e r j e s z t é s Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 23-i ülésére Tárgy: Beszámoló - átfogó értékelés - Zirc városban végzett gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok ellátásáról

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. április 23 -i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. április 23 -i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. április 23 -i ülésére Tárgy: Átfogó értékelés Zirc városában végzett gyermek-és ifjúságvédelmi feladatok ellátásáról Előadó:

Részletesebben

PÁPA VÁROS JEGYZŐJE 59. 8500 PÁPA, Fő u. 5. Tel: 89/515-025 Fax: 89/313-989 E-mail: jegyzo@papa.hu

PÁPA VÁROS JEGYZŐJE 59. 8500 PÁPA, Fő u. 5. Tel: 89/515-025 Fax: 89/313-989 E-mail: jegyzo@papa.hu PÁPA VÁROS JEGYZŐJE 59. 8500 PÁPA, Fő u. 5. Tel: 89/515-025 Fax: 89/313-989 E-mail: jegyzo@papa.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2013. május 9-i ülésére Tárgy: Beszámoló az önkormányzat

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2009. április 29-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2009. április 29-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2009. április 29-i ülésére Tárgy: Beszámoló a helyi gyermekvédelmi rendszer 2008. évi működéséről Az előterjesztést készítették: Orosziné

Részletesebben

Nagy György Miklósné igazgató Egészségügyi és Szociális Bizottság, Kulturális és Sport Bizottság

Nagy György Miklósné igazgató Egészségügyi és Szociális Bizottság, Kulturális és Sport Bizottság Tárgy: Gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2009. évi ellátásának átfogó értékelése Előkészítette: Dr. Heinerné Dr. Kecskés Aranka jegyző Tárnok Lászlóné aljegyző Igazgatási osztály munkatársai Véleményező

Részletesebben

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG. DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.HU ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2008. június 27-i ülésére Tárgy:

Részletesebben

8. NAPIREND Ügyiratszám: 4/12320-3/2006. E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2006. április 28-i ülésére.

8. NAPIREND Ügyiratszám: 4/12320-3/2006. E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2006. április 28-i ülésére. 8. NAPIREND Ügyiratszám: 4/12320-3/2006. E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2006. április 28-i ülésére. Tárgy: Gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenység átfogó értékelése Előterjesztő: Á

Részletesebben

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. május 14-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. május 14-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. május 14-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Bocskaikert Község Önkormányzat Képviselő-testület ének 43/2012. (V. 14.) KT. sz.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2010. május 27-én tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2010. május 27-én tartandó ülésére GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2010. május 27-én tartandó ülésére Tárgy:Javaslat a 2009. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló átfogó

Részletesebben

... ~ ::~:.~...r.'. r~... F aragóné Széles And rea. \ TCJL:. GIÁ-Lf \to< I. ... Dr. Krizsai Anita

... ~ ::~:.~...r.'. r~... F aragóné Széles And rea. \ TCJL:. GIÁ-Lf \to< I. ... Dr. Krizsai Anita Ügyiratszám: 44211/2012.05. Ügyintéző: Tóthné Csatlós Ildikó NYÍREGYHÁZA MEGYEI logú VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA HUMÁN FÖOSZT ÁL Y SZOCIÁLIS OSZTÁL Y 4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Pf.: 83. Telefon:

Részletesebben

Siófok Város Jegyzője 8600 Siófok, Fő tér 1.

Siófok Város Jegyzője 8600 Siófok, Fő tér 1. Siófok Város Jegyzője 8600 Siófok, Fő tér 1. E L Ő T E R J E S Z T É S Siófok Város Képviselő-testületének 2012. május havi ülésére Tárgy: Átfogó értékelés Siófok Város Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi

Részletesebben

Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testülete. 2012. április 26. napján tartandó. ü l é s é r e

Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testülete. 2012. április 26. napján tartandó. ü l é s é r e Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. Ügyiratszám: 1-4/2012. Sorszám: 21. E LŐTERJESZTÉS Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. április 26.

Részletesebben

Tárgy: Beszámoló Nyergesújfalu Város 2010. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenységéről

Tárgy: Beszámoló Nyergesújfalu Város 2010. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenységéről ELŐTERJESZTÉS Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2011. május 26-i ülésére Tárgy: Beszámoló Nyergesújfalu Város 2010. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenységéről Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. Délegyháza Község Önkormányzatának 2010. évi gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatainak ellátásáról

BESZÁMOLÓ. Délegyháza Község Önkormányzatának 2010. évi gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatainak ellátásáról BESZÁMOLÓ Délegyháza Község Önkormányzatának 2010. évi gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatainak ellátásáról Tisztelt Képviselő-testület! A törvény kötelezi az önkormányzatot, hogy minden év május 31.

Részletesebben

Beszámoló a gyermekjóléti és a gyermekvédelmi feladatok ellátásáról Répcelak 2010. év

Beszámoló a gyermekjóléti és a gyermekvédelmi feladatok ellátásáról Répcelak 2010. év Beszámoló a gyermekjóléti és a gyermekvédelmi feladatok ellátásáról Répcelak 2010. év Tisztelt Képviselő testület! 1. Az alapellátás biztosításának módja A gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület 2005. április 21-én tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület 2005. április 21-én tartandó ülésére - GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2005. április 21-én tartandó ülésére Tárgy: Javaslat a 2004. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló

Részletesebben

Tárgy: Gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2012. évi ellátásának átfogó értékelése

Tárgy: Gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2012. évi ellátásának átfogó értékelése Maroslele község Polgármesterétől 6921 Maroslele, Szabadság tér 1. Tel/Fax: 62/256 033 E-mail: marosleleph@vnet.hu ELŐTERJESZTÉS /2013. Üi.: Schulcz Katalin Tárgy: Gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: KOZP/4657-2/2013. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. április 24-i ülésére Tárgy: Átfogó értékelés Eplény községben

Részletesebben

Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. május 29-i nyílt ülésére. napirendi pont

Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. május 29-i nyílt ülésére. napirendi pont E LŐTERJESZTÉS Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. május 29-i nyílt ülésére napirendi pont Előterjesztés címe és tárgya: Beszámoló a gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatok 2012.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 14-ei rendes, nyílt ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 14-ei rendes, nyílt ülésére Dunavarsány Város Önkormányzatának Polgármestere 2336 Dunavarsány Kossuth L. u. 18. titkarsag@dunavarsany.hu 24/521-040., Fax: 24/521-056. www.dunavarsany.hu ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2011. április 29-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2011. április 29-i ülésére DOROG VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK EMBERI ERŐFORRÁS BIZOTTSÁGA 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : VAROSHAZA@DOROG.HU E L Ő T E R J E S Z T É S A

Részletesebben

a Képviselő-testületnek az önkormányzat 2014. évi átfogó értékelése a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátására

a Képviselő-testületnek az önkormányzat 2014. évi átfogó értékelése a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátására 1 FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 1729-3/2015. 28. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testületnek az önkormányzat

Részletesebben

DUNAVARSÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA B E S Z Á M O L Ó. 2013. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról

DUNAVARSÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA B E S Z Á M O L Ó. 2013. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról DUNAVARSÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA B E S Z Á M O L Ó 2013. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról 2 Bevezetés Az önkormányzat gyermekvédelmi feladatait a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

Beszámoló az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásáról

Beszámoló az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásáról PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 8500 PÁPA, Fő u. 5. Tel: 89/515-000 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu 41. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2015. április 17-i ülésére Tárgy: Beszámoló az

Részletesebben

GYERMEKVÉDELMI BESZÁMOLÓ 2010 évről

GYERMEKVÉDELMI BESZÁMOLÓ 2010 évről Bucsa Község Önkormányzata GYERMEKVÉDELMI BESZÁMOLÓ 2010 évről A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. Törvény 96.. (6) bekezdése alapján 2011.05.16. Tisztelt Képviselő

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2015. június 3.-i nyilvános ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2015. június 3.-i nyilvános ülésére 1. napirend Ügyiratszám 2/162-25 /2015. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. június 3.-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítő: Beszámoló a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Részletesebben

Makó Város Egyesített Népjóléti Intézmény Makó Városi Gyámhivatal J e g y z ő j é t ő l vezetőjétől vezetőjétől

Makó Város Egyesített Népjóléti Intézmény Makó Városi Gyámhivatal J e g y z ő j é t ő l vezetőjétől vezetőjétől Makó Város Egyesített Népjóléti Intézmény Makó Városi Gyámhivatal J e g y z ő j é t ő l vezetőjétől vezetőjétől I. 2-79/2007. T á j é k o z t a t ó az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai

Részletesebben

Készítette: Vajai Anett szociális ügyintéző Galler-Mike Éva Gyermekjóléti Szolgálat kihelyezett családgondozó

Készítette: Vajai Anett szociális ügyintéző Galler-Mike Éva Gyermekjóléti Szolgálat kihelyezett családgondozó ÖCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA AJKAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL POLGÁRMESTER JEGYZŐ 8292 Öcs, Béke u. 35. 8401 AJKA, Városháza Szabadság tér 12. (88) 263-001 fax:(88) 263-001 (88) 521-100 fax:(88) 212-794 Ügyszám:

Részletesebben

Z a l a k a r o s K i s t é r s é g T ö b b c é l ú T á r s u l á s S z o c i á l i s A l a p e l l á t ó K ö z p o n t 8749 Zalakaros Zrínyi u 2

Z a l a k a r o s K i s t é r s é g T ö b b c é l ú T á r s u l á s S z o c i á l i s A l a p e l l á t ó K ö z p o n t 8749 Zalakaros Zrínyi u 2 Z a l a k a r o s K i s t é r s é g T ö b b c é l ú T á r s u l á s S z o c i á l i s A l a p e l l á t ó K ö z p o n t 8749 Zalakaros Zrínyi u 2 Tel.: 93/340-737 Ikt. Sz: 25-8 / 2011 Tárgy: Beszámoló

Részletesebben

Készítette: Vajai Anett szociális ügyintéző Galler-Mike Éva Gyermekjóléti Szolgálat kihelyezett családgondozó

Készítette: Vajai Anett szociális ügyintéző Galler-Mike Éva Gyermekjóléti Szolgálat kihelyezett családgondozó HALIMBA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA AJKAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL POLGÁRMESTER JEGYZŐ 8452 Halimba, Petőfi u. 16. 8401 AJKA, Városháza Szabadság tér 12. (88) 237-003 fax:(88) 237-003 (88) 521-100 fax:(88)

Részletesebben