Előterjesztés amely készült a Képviselő-testület május 25-i ülésére. Tisztelt Képviselő-testület!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Előterjesztés amely készült a Képviselő-testület 2011. május 25-i ülésére. Tisztelt Képviselő-testület!"

Átírás

1 HEREND VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 8440 Herend, Kossuth u.97. Tel: (88) Fax: (88) Ikt.sz.: 31-10/2011 Tárgy: Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról Készítette: Princzes Györgyi aljegyző 3. napirendi pont Előterjesztés amely készült a Képviselő-testület május 25-i ülésére Tisztelt Képviselő-testület! A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXXI. törvény 96. (6) bekezdése értelmében Herend Város Önkormányzata elkészítette a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997.(IX.10.) Korm. rendelet 10. mellékletében meghatározott szempontok szerint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló beszámolóját. I. A település demográfiai jellemzői: Herend város lakóinak száma: 3558 fő (2009. évben) 3519 fő (2010. évben) Ebből: 0-3 éves korosztály száma: éves korosztály száma: éves korosztály száma: éves korosztály száma: Összesen: 745 fő 718 fő II. Pénzbeli, természetbeni ellátások: Herend Város Önkormányzat az előző évekhez hasonlóan pénzbeli és természetbeni ellátásokat biztosított az arra rászorult családoknak, így - rendszeres gyermekvédelmi kedvezményt, - rendkívüli gyermekvédelmi támogatást, - intézményi térítési díjak kiegyenlítéséhez nyújtott támogatást. A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság megállapításának célja annak igazolása, hogy a gyermek szociális helyzete alapján jogosult: a) a Gyer (5) bekezdésének a) és b) pontjában meghatározott gyermekétkeztetés normatív kedvezmények, b) a Gyer. 20/A. -ban meghatározott pénzbeli támogatásnak, c) a külön jogszabályban meghatározott egyéb kedvezményeknek az igénybe vételére december 31-én 70 gyermek volt jogosult a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre. Év közben 72 gyermek részére állapított meg a Jegyző jogosultságot, évközben 33 gyermek jogosultsága szűnt meg (lejárt és megszüntetett jogosultságok). A gyermekek közül 14 gyermek halmozottan hátrányos helyzetű. Egyszeri gyermekvédelmi kedvezmény kifizetésére fordított összeg ,- Ft. (Július hónapban 77 gyermek, november hónapban pedig 76 gyermek részesült 5.800,- Ft összegű egyszeri támogatásban.) Rendkívüli gyermekvédelmi támogatást 19 gyermek részére állapított meg az önkormányzat. A kérelmezők családjában szociális, anyagi és lakhatási problémák merültek fel. Elutasított kérelem nem volt évben évben a rendkívüli gyermekvédelmi támogatásra felhasznált összeg: ,- Ft 1

2 Ebből intézményi térítési díj kiegyenlítésére, gyermekétkeztetésre felhasznált összeg: ,- Ft (8 gyermek kapott 50%-os intézményi térítési díjhoz támogatást) Pályázat útján évben 14 gyermek részesült nyári gyermekétkeztetésben (14 gyermek, napi 370,- Ft összegben, 54 napon keresztül részesült étkeztetésben), az e célra felhasznált összeg: ,- Ft. Arany János ösztöndíjban 1 fő részesül, havi 3.000,- Ft összegben. Bursa Hungarica ösztöndíj támogatásban 6 hallgató részesül, hallgatónként havi 3.000,- Ft értékben évben erre a célra kifizetett összeg: ,- Ft volt. III. Személyes gondoskodást nyújtó ellátások bemutatása: - Gyermekjóléti szolgáltatás biztosításának módja, működésének tapasztalata A gyermekjóléti alapellátás feladatait a évben is a Herend Környéki Önkormányzatok Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálata látta el. A gyermekjóléti szolgálatok munkáját a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásáról szóló 1997.évi XXXI. törvény és a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételiről szóló 15/ 1998.( IV.30) NM rendelet szabályozza. A gyermekjóléti szolgáltatás feladatai: 1. A gyermek családban történő nevelésének elősegítése 2. A gyermek veszélyeztetettségének megelőzése 3. A kialakult veszélyeztetettség megszüntetése 4. A családból kiemelt gyermek visszahelyezése 1. A gyermekek családban történő nevelésének elősegítése érdekében elvégzett feladatok: A gyermekjóléti szolgálat Herenden kedden és szerdán 8-12 óráig, hétfőn és csütörtökön óráig állt a családok rendelkezésére. A családgondozói munka során szerzett tapasztalat: a lelki problémákkal küzdő gyermekek és felnőttek száma folyamatosan növekszik, így egyre többen igénylik a pszichológus segítségét évben minden héten szerda délutánonként lehetett igénybe venni a tanácsadást évben a jogi szolgáltatást a Nép ügyvédje látta el, kéthetente szerda délelőtt két órában. 2. A gyermekek veszélyeztetettségének megelőzése érdekében elvégzett feladatok: Észlelő és jelzőrendszert működtetnek, melynek keretében kezdeményezték és összehangolták az érintett személyek részvételét a gyermekeket veszélyeztető okok időben történő felismerése érdekében. A jelzőrendszernek az a célja, hogy a szakemberek a maguk területén ellátva feladatukat egymással konzultáljanak, egymás munkáját megismerve, támogatva és kiegészítve dolgozzanak a közös cél érdekében. Az elmúlt év során 6 alkalommal szerveztek jelzőrendszeri megbeszélést Esetmegbeszélést szerveznek annak érdekében, hogy megelőzzék az ellátott gyermek veszélyeztetettségét, valamint, hogy a gyermekkel kapcsolatban álló valamennyi személy, intézmény összehangolja tevékenységét. Az elmúlt év során a települést érintően esetmegbeszélésre 4 család esetében 5 alkalommal volt szükség. A Szolgálat minden év március 31- ig gyermekvédelmi konferenciát szervez, amelyen a jelzőrendszer tagjainak írásos tájékoztatóit figyelembe véve átfogóan értékelik a jelzőrendszer éves működését, áttekintik a település gyermekjóléti alapellátásának valamennyi formáját, javaslatot tesznek működésük javítására. Szabadidős programok: között szervezték meg az egy hetes napközis tábort, amelyen 13 hátrányos helyzetű gyermek vett részt. A színes programok között szerepelt egy gyalogtúra a Kab-hegyre, Mozilátogatás Ajkán, kirándulás Veszprémbe az utcazene fesztiválra, strandolás Ajkán, valamint a hetet egy felejthetetlen csillagászkodás és szalonnasütés zárta le. Iskolai szünetekben, ünnepekhez kötődően szerveztek játszóházi programokat/ Adventi Játszóház, Húsvéti Játszóház/, ahol kicsik és nagyok együtt élhették át az alkotás, játszás 2

3 örömét. Önkéntesek, kézművesek segítségével a szülők és a gyerekek ötleteket kaptak, hogyan készíthetnek olcsón ötletes meglepetéseket. A gyermekjóléti szolgálat közreműködésével -felmelegíthető ételekkel történő gondoskodással- 14 gyermek számára biztosították a nyári étkezést. Folyamatosan használt ruhákat, játékokat, bútorokat gyűjtenek a rászoruló családok számára. Az adományházat minden hónap első hétfőján lehet igénybe venni a Művelődési Ház előterében. Karácsony közeledtével a tavalyi évben is megszervezték Egy cipődoboznyi szeretet elnevezésű gyűjtőakciót. A lakosság most is nagy számban hozott ajándékokat, amelyet közvetítésükkel eljuttatták a rászoruló gyerekek és családok számára. A budapesti Magyar Élelmiszerbankhoz benyújtott pályázat pozitív elbírálásban részesült, ezért évben 2 alkalommal érkezett a Szolgálathoz élelmiszeradomány. Herenden 990 kg élelmiszert osztottak ki 86 család részére. 3. A gyermekek veszélyeztetettségének megszűntetése érdekében elvégzett feladatok: Egy- egy eset összes körülményeinek feltárása után mérlegelik, hogy a kialakult veszélyeztetettség megszűntethető- e az alapellátás keretein belül, vagy hatósági intézkedés szükséges. Az elmúlt év során az alapellátás keretein belül Herenden 11 család 19 gyermekét gondoztak, védelembe véve 2 család 2 gyermeke volt. Herend városában évben nem került sor ideiglenes hatályú elhelyezésére. A települést érintően december 31. napján nem szerepelt átmeneti nevelt gyermek, és tartós nevelt gyermek sem. A kezelt problémák közül leggyakrabban az anyagi életviteli (megélhetési, lakhatással összefüggő) nehézségekkel, családi konfliktussal, beilleszkedési nehézségekkel, gyermeknevelési problémákkal, ill. magatartászavarokkal találkoznak. 4. A családjából kiemelt gyermek visszahelyezésének elősegítése, utógondozás. Az utógondozás célja, hogy az átmeneti és tartós nevelés megszűntetése vagy megszűnése után elősegítsék a gyermek vagy fiatal felnőtt családi környezetbe való visszailleszkedését, illetve önálló életének megkezdését. Ennek érdekében együttműködnek a Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat munkatársaival, valamint, a gyermek gondozási helyével. Támogatják a szülőket a nevelésbe vétel megszűntetéséhez szükséges feltételek megvalósulásában, valamint a gyermekekkel való folyamatos kapcsolattartást segítik elő. A évben nem volt szükség arra, hogy utógondozást végezzenek Herend településen, hiszen nincs a települést érintően sem átmeneti nevelt, sem pedig tartós nevelésben lévő gyermek. 5. Helyettes szülői hálózat szervezése Évek óta visszatérő problémát okoz a helyettes szülői hálózat megszervezése. Az alacsony díjazás, nem kelti fel az érdeklődést. 6. Válsághelyzetben lévő várandós anyát nem kellett gondozni, mivel ilyen eset nem történt évben. - Gyermekek napközbeni ellátásának, gyermekek átmeneti gondozásának biztosítása A Gyvt a szerint különösen annak a gyermeknek a napközbeni ellátást kell megoldania az önkormányzatnak, -akinek fejlődése érdekében állandó napközbeni ellátásra van szüksége, -akit egyedülálló, vagy időskorú személy nevel, vagy akivel együtt a családban három vagy több gyermeket nevelnek, -és akinek a szülője, gondozója szociális helyzete miatt az ellátásról nem tud gondoskodni. A gyermekek napközbeni ellátása megszervezhető különösen bölcsödében, hetes bölcsödében, családi napköziben, házi gyermekfelügyelet keretében, nyári napközis otthonban vagy napközis táborban, valamint a közoktatási törvény hatálya alá tartozó óvodában, iskolai napköziben. A gyermekek napközbeni ellátásának minősül az iskolai napközis ellátásban nem részesülő, különösen a csellengő vagy egyéb okból veszélyeztetett tíz év feletti gyermekek számára nyújtott nappali felügyelet, foglalkoztatás - sport és egyéb klubfoglalkozás, illetve játszótér, játéktár, játszóház keretében- és az étkeztetés biztosítása is. 3

4 Herend Város Önkormányzat a fentiekben felsorolt napközbeni ellátások közül a bölcsőde, óvoda és iskolai napközi szolgáltatásokat tudja biztosítani. A Herend Környéki Önkormányzatok Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálata nyarán biztosította a rászorult gyermekek számára a nyári gyerekétkeztetést. Hiányzik a családi napközi, a házi gyermekfelügyelet, nyári napközis otthon, tábor és a tíz év feletti gyermekek részére a nappali felügyelet megoldása. A Gyerekjóléti Szolgálat szervez a szabadidő hasznos eltöltése céljából játszóházat, illetve nyári tábort, de ezek nem minősülnek napközbeni ellátásnak. A családi napközi és a házi gyermekfelügyelet szolgáltatás ellátása és elérése érdekében intézkedési tervet kell készítenie az önkormányzatnak egy éven belül. A gyermekek átmeneti gondozását olyan gyermek részére kell biztosítani, akinek a szülője vagy más törvényes képviselője az egészségügyi körülménye, életvezetési problémája, indokolt távolléte vagy más akadályoztatása miatt a gyermek nevelését a családban nem tudja megoldani, továbbá otthontalanná válik a szülő. A gyermekek átmeneti gondozása megszervezhető helyettes szülőnél, gyermekek átmeneti otthonában vagy családok átmeneti otthonában. Herenden nem vállalja senki a helyettes szülői feladatokat, továbbá nem működik a városban gyermekek vagy családok átmeneti otthona. IV. Jegyzői hatáskörben tett gyámhatósági intézkedések: Ha a szülő vagy más törvényes képviselő a gyermek veszélyeztetettségét az alapellátások önkéntes igénybevételével megszüntetni nem tudja vagy nem akarja, de alaposan feltételezhető, hogy segítséggel a gyermek fejlődése a családi környezetben mégis biztosítható, a települési önkormányzat jegyzője a gyermeket védelembe veszi. Herend város közigazgatási területén évben 2 gyermek védelembe vételére és 2 gyermek védelembe vételének megszüntetésére került sor. Egy gyermek védelembe vétele illetékesség változás miatt szűnt meg. Az eljárás megszüntetésére egy esetben került sor veszélyeztetettség hiánya miatt december 31. napján a védelembe vett kiskorúak száma 2 fő évben jegyzői hatáskörben gyermek ideiglenes hatályú elhelyezésére nem került sor. Pártfogói felügyelettel kapcsolatos jelzés 1 esetben érkezett, védelembe vett fiatalkorú esetében. V. Herend Város Gyámhivatal feladatai, hatósági intézkedései: A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt.) hatályba lépése óta eltelt időszak tapasztalatai azt bizonyítják, hogy az új gyermekvédelmi rendszer kiépítése ugyan nem volt zökkenőmentes és a folyamat még mindig nem zárult le teljesen, de megteremtette a gyermeki jogok érvényesülésének garanciáit. A Gyvt. 94. (1) bekezdése értelmében a települési önkormányzat feladata a gyermekek védelme helyi ellátó rendszerének kiépítése és működtetése, a területén lakó gyermekek ellátásának megszervezése. A gyermekek védelme a gyermek családban történő nevelkedésének elősegítésére, veszélyeztetettség megelőzésére és megszüntetésére, valamint a szülői vagy más hozzátartozói gondoskodásból kikerülő gyermek helyettesítő védelmének biztosítására irányuló tevékenység. A gyermekek védelmét pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások, illetve gyermekvédelmi szakellátások, valamint a gyermekek védelméről szóló törvényben meghatározott hatósági intézkedések biztosítják. A Gyvt. céljának elérése érdekében, többször módosította a törvényt a jogalkotó. Herend Városi Gyámhivatal Herend, Bánd és Szentgál települések vonatkozásában rendelkezik illetékességgel. A városi és körzeti gyámhivatali feladatok ellátását a többször módosított a házasságról, a családról és a gyámságról szóló évi IV. törvény, a Polgári Törvénykönyvről szóló évi IV. törvény, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény, és végrehajtási rendeletei szabályozzák. Feladatait a székhelyén működő önkormányzat polgármesteri hivatalának önálló feladat- és hatáskörrel rendelkező jelenleg egy szakképzett ügyintézője látja el. 4

5 A Városi Gyámhivatal Herend városban és az illetékességi területéhez tartozó településeken pénzbeli ellátások keretében dönt gyermektartásdíj megelőlegezésről és otthonteremtési támogatásról. A gyermekvédelmi gondoskodás keretébe tartozó hatósági intézkedések közül a városi gyámhivatal dönt családba fogadási, ideiglenes hatályú elhelyezési, átmeneti és tartós nevelésbe vételi, utógondozási valamint utógondozói ellátás ügyekben. A gyámhivatal a fentieken túl egyebek mellett feladat és hatáskörében eljár még örökbefogadási, családi jogállás rendezési, gyámsági, gondnoksági, vagyonkezelési, szülői ház elhagyási és kapcsolattartási ügyekben. Mindezeken túl a gyámhivatal feljelentést tesz a gyermek veszélyeztetése és gyermek sérelmére elkövetett bűncselekmény miatt. A gyámhivatal hatáskörébe tartozó pénzbeli ellátások: A pénzbeli ellátások köréből a gyermektartásdíj megelőlegezését, valamint az otthonteremtési támogatást a városi gyámhivatal határozata alapján a gyámhivatal székhelye szerinti települési önkormányzat jegyzője a központi költségvetés terhére biztosítja. Gyermektartásdíj megelőlegezése: A gyámhivatal által illetékességi területén - folyósított pénzbeli ellátások köréből a gyermektartásdíj állam általi megelőlegezése évtől kezdve hullámzó. A évi törvénymódosítást követően, amely szerint függetlenül az adók módjára történő behajtás eredményétől, ugyanazon gyermekre tekintettel egy alkalommal, további 3 évre a gyermektartásdíj továbbfolyósítható, az emelkedés szemmel látható évben 2 szülő 2 gyermeke után ,- Ft összegű, évben 2 szülő 2 gyermeke után ,- Ft összegű, évben 3 szülő 7 gyermeke után ,-Ft összegű, évben 1 szülő 2 gyermeke után ,- Ft összegű, évben 1 szülő 2 gyermeke után ,- Ft összegű, évben 4 szülő 4 gyermeke után ,- Ft összegű, évben 5 szülő 5 gyermeke után ,- Ft összegű, évben 6 szülő 8 gyermeke után ,- Ft összegű, évben 2 szülő 4 gyermeke után ,- Ft összegű, évben 1 szülő 3 gyermeke után ,- Ft összegű évben 7 szülő 12 gyermeke után ,- Ft összegű állam által megelőlegezett gyermektartásdíjban részesült. A megelőlegezésre 6 esetben 10 gyermek tekintetében Szentgál, 1 esetben 2 gyermek tekintetében Herend települést érintően került sor. Herend Városi Gyámhivatal illetékességi területén évben 6 kérelem érkezett a gyámhivatalba gyermektartásdíj megelőlegezés tárgyában. Az eljárást a gyámhivatal egy esetben kérelemre megszüntette, mivel a szülő a kérelmét visszavonta, egy esetben ismételten (újabb három évre), négy esetben pedig három évre elrendelte a megelőlegezést. Az év folyamán 3 esetben függesztette fel a gyermektartásdíj folyósítását, két esetben a kötelezett közvetlen fizetése, egy esetben ideiglenes hatályú elhelyezés elrendelése miatt. Az év folyamán nem járt le gyermektartásdíj megelőlegezés. Otthonteremtési támogatás: Az otthonteremtési támogatás amely a fiatal felnőtt kérelmére folyósítható célja, hogy az átmeneti vagy tartós nevelésből kikerült fiatal felnőtt lakáshoz jutását, tartós lakhatása megoldását elősegítse. Herend Városi Gyámhivatal illetékességét tekintve évben 2 esetben került sor otthonteremtési támogatás megállapítására a központi költségvetés terhére, a támogatásként kifizetett összeg összesen ,- Ft. Mindkét kérelmező szentgáli lakos volt. A kérelmezők közül egy fiatal felnőtt és a részére kirendelt Veszprém Megyei Gyermekvédelmi Központ utógondozója az otthonteremtési támogatás összegével határidőn belül elszámolt, amelyet a gyámhivatal elfogadott. A másik kérelmező esetén az elszámolási határidő még nem telt le. A gyámhivatal hatáskörébe tartozó hatósági intézkedések: A városi gyámhivatal feladat- és hatásköréből a gyermekvédelmi gondoskodás keretébe tartozó hatósági intézkedések: 5

6 a családba fogadás, az ideiglenes hatályú elhelyezés, az átmeneti- és tartós nevelésbe vétel, az utógondozás és az utógondozói ellátás elrendelése. Családba fogadás A családba fogadás jogintézménye lehetőséget biztosít arra, hogy a szülő egészségi állapota, indokolt távolléte vagy más családi ok miatt a gyermeket a szükséges ideig más család átmenetileg befogadja, gondozza, nevelje. A családba fogadással a gyermekek peres eljárás nélkül kerülhetnek gyámság alá. A gyámhivatal illetékességi területén december 31. napján a családba fogadott gyermekek száma 4 volt. Herend városban december 31. napján 3 családba fogadott gyermek volt. Bánd településen december 31. napján 1 családba fogadott gyermek volt. Szentgál településen december 31. napján 1 családba fogadott gyermek volt évben 1 esetben szűnt meg családba fogadás, Herend város vonatkozásában a gyámolt önjogúvá válásával. Minden esetben elfogadtuk a gyámok éves rendszeres számadását és felülvizsgáltuk a családba fogadás további fenntartásának szükségességét. Ideiglenes hatályú elhelyezés Ha a gyermek felügyelet nélkül marad vagy testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődését családi környezete vagy önmaga súlyosan veszélyezteti, és emiatt azonnali elhelyezése szükséges, a beutaló szerv elhelyezi. Az ideiglenes hatályú elhelyezést megalapozó súlyos veszélyeztetésnek minősül a gyermek olyan bántalmazása, elhanyagolása, amely életét közvetlen veszélynek teszi ki, vagy testi, értelmi, érzelmi vagy erkölcsi fejlődésében jelentős és helyrehozhatatlan károsodást okozhat. Herend Város illetékességi területén évben a gyámhivatal által kezdeményezett ideiglenes hatályú elhelyezésre 3 esetben került sor, 6 gyermeket érintően. Az ideiglenes hatályú elhelyezésre 5 gyermek esetében Szentgál települést, 1 gyermek tekintetében Herend várost érintően került sor. Két esetben a külön élő szülőhöz egy esetben pedig harmadik személyhez helyezte el a gyámhivatal a gyermekeket. A gyámhivatal a felülvizsgálatot követően az ideiglenes elhelyezést 1 esetben, amely 4 gyermeket érintett, 3 gyermek családba fogadásához való hozzájárulással és 1 gyermek szülőhöz való visszahelyezésével szüntette meg, 1 esetben gyermekelhelyezés megváltoztatása iránti pert indított a Bíróságon. A felülvizsgálat során egy ügyet illetékesség hiánya miatt nem a gyámhivatal folytatott le. Átmeneti és tartós nevelésbe vétel: Herend Városi Gyámhivatal illetékességi területén december 31. napján átmeneti nevelt szerepelt, mind a 3 esetben Szentgál települést érintően év folyamán nem került egy gyermek sem átmeneti nevelésbe. Az év folyamán 3 kiskorú átmeneti nevelésének felülvizsgálatát végeztük el. A gyámok éves rendszeres számadását elfogadtuk, kérelemre engedélyeztünk pénzkivételt, és a benyújtott eseti számadásokat elfogadtuk. Tartós nevelésbe vételre nem került sor Herend Városi Gyámhivatal illetékességi területét érintően. A gyámhivatal illetékességi területén tartós nevelt gyermek december 31. napján nem volt. Utógondozás és utógondozói ellátás: Az utógondozás célja, hogy az átmeneti és a tartós nevelés megszüntetése vagy megszűnése után elősegítse a gyermek vagy a fiatal felnőtt családi környezetbe való visszailleszkedését, illetve önálló életének megkezdését. Az utógondozói ellátást a gyámhivatal a fiatal felnőtt kérelmére rendeli el abban az esetben, ha a fiatal felnőtt létfenntartását önállóan biztosítani nem tudja, nappali tagozaton tanulmányokat folytat, illetve szociális bentlakásos intézménybe várja felvételét. A fiatal felnőtt az utógondozói ellátást 21. életévének, illetve 24. életévének betöltéséig részesülhet évben a gyámhivatal 1 fő részére az otthonteremtési támogatás igénybevétele okán rendelt el utógondozást. 6

7 A gyámhivatal illetékességi területét érintően a Városi Gyámhivatal nyilvántartásában december 31. napján 2 fő utógondozásban, illetve 1 fő utógondozói ellátásban részesülő személy szerepelt, mindketten Szentgál települést érintően. Szülői ház elhagyása: Herend Városi Gyámhivatal illetékességi területén évben 1 gyermek esetében Szentgál település vonatkozásában terjesztettek be kérelmet szülői ház elhagyásának engedélyezése tárgyában. A gyámhivatal engedélyezte a fiatalkorú részére a szülői ház elhagyását. Kiskorú házasságkötésének engedélyezése: A Városi Gyámhivatalhoz évben kérelem nem érkezett kiskorú házasságkötésének engedélyezése tárgyában a 16. életévüket betöltött kiskorúak részéről. Családi jogállás rendezése: év folyamán 6 kiskorú családi jogállása rendeződött a gyámhivatalnál. 5 esetben apai elismerő nyilatkozat megtételével, amelynek érvényességéhez egy esetben a gyámhivatal méhmagzat gondnokot rendelt ki. 1 kiskorú esetében járult hozzá a gyámhivatal az apaság megállapítása iránti perindításhoz, és a kiskorú részére eseti gondnokot rendelt. Kapcsolattartás: Az év során kezdeményezett kapcsolattartási ügyek száma 6 volt. Egy kérelmet a kérelmező ügyfél visszavont. Az egyezséggel befejezett ügyek száma 1 volt. Egy gyermek tekintetében egyezség hiánya miatt a gyámhivatal szabályozta a kapcsolattartást. 3 átmeneti nevelt gyermek esetében határozattal került szabályozásra a folyamatos kapcsolattartás, tovább az időszakos kapcsolattartás. A bíróság, illetve a gyámhivatal által szabályozott kapcsolattartás végrehajtására két kérelem érkezett. Egy esetben a kérelmező fél visszavonta kérelmét, egy esetben figyelmeztetéssel élt a gyámhivatal a kapcsolattartásra kötelezettel szemben. Szülői felügyeleti jog gyakorlására: évben 10 esetben került sor jegyzőkönyv felvételre, amely a szülők közötti egyezséget tartalmazta a szülői felügyeleti jog gyakorlásának a kérdésében történő megállapodásukról, ez 10 kiskorút érintett. Feljelentések és egyéb rendőrségi intézkedés igénybe vétele: Herend Városi Gyámhivatal illetékességi területén évben 1 esetben Szentgáli gyermek vonatkozásában tett kiskorú veszélyeztetése miatt feljelentést a rendőrségen. A rendőrség megszüntette az eljárását. Örökbefogadás A Városi Gyámhivatal örökbefogadási ügyekben történt intézkedései: Ebben az eljárásban kerül megállapításra, hogy az örökbe fogadni szándékozó személyek alkalmasak-e az örökbefogadásra. Herend városban és az illetékességi területeihez tartozó településeken az elmúlt évben örökbefogadás előtti eljárás 1 esetben történt, Herend városát érintően. A gyámhivatal örökbefogadásra alkalmasságot állapított meg az örökbefogadni szándékozó szülőket érintően évben örökbefogadásra irányuló eljárás nem indult, gyermek örökbe fogadhatónak nyilvánítása nem történt. Gyámság és gondnokság A Városi Gyámhivatal illetékességi területén december 31. napján a gyámság alatt álló gyermekek száma 10 fő, ebből 4 gyermek családba fogadás keretein belül került gyámság alá. A gyámok között nevelőszülő nincs, gyermekotthon vezetője (2), családba fogadó szülők (4), más harmadik személyek (3), hivatásos gyám (1) van. Herend városában december 31. napján 3 gyámság alatt álló gyermek volt. Bánd községben december 31. napján 1 gyámság alatt álló gyermek volt. 7

8 Szentgál községben december 31. napján 6 gyámság alatt álló gyermek volt. A számadásra kötelezett gyámok száma 5, mindegyik esetben a gyámhivatal elfogadta a gyámok éves rendszeres számadását. A Városi Gyámhivatal illetékességi területén évben a gondnokság alatt álló személyek száma 17. Herend városában december 31. napján a gondnokság alatt álló személyek száma 8 fő. Az érintett személyekből 6 fő kizáró, 2 fő korlátozó gondnokság alatt áll. Bánd községben december 31. napján gondnokság alatt álló személy nem volt. Szentgál községben december 31. napján gondnokság alatt álló személyek száma 9 fő. Az érintett személyekből 6 fő kizáró, 3 fő korlátozó gondnokság alatt áll. Herend illetékességi területét érintően 2010-ben a gyámhivatal nem indított gondnokság alá helyezési pert, gondnokság felülvizsgálatára sem került sor. 1. Vagyonos kiskorúak: A gyámhivatal illetékességi területén évben vagyonos gyermekekről vezetett nyilvántartásunkban 55 gyermek szerepel. Herend városában az ingó- és ingatlan vagyonos gyermekek száma 29. Ingatlan vagyonnal rendelkezik 27 gyermek, 14 gyermek gyámhatósági fenntartásos forintszámlával, illetve betéttel. Bánd községben az ingó- és ingatlan vagyonos gyermekek száma 3. Ingatlan vagyonnal rendelkezik 2 gyermek, 1 gyermek gyámhatósági fenntartásos forintszámlával, illetve betéttel. Szentgál községben az ingó- és ingatlan vagyonos gyermekek száma 23. Ingatlan vagyonnal rendelkezik 16 gyermek, 7 gyermek gyámhatósági fenntartásos forintszámlával, illetve gyámi betéttel. Az év folyamán nagykorúvá vált fiatalokat értesítettük a nagykorúság elérésekor a gyámhivatal által nyilvántartott vagyonukról. Értesítettük a vagyonossá vált kiskorúakat a nyilvántartásba vételről. Engedélyeztünk pénzkivételt a gyámhatósági fenntartásos forintszámláról, és minden esetben elfogadtuk a benyújtott eseti számadást. Elrendeltünk gyámhatósági fenntartásos számlanyitásokat, jóváhagytunk törvényes képviselői jognyilatkozatokat kiskorúak készpénzvagyonának felhasználása vonatkozásában. 2. Vagyonos gondnokoltak: A gyámhivatal illetékességi területén évben vagyonos gondnokoltakról vezetett nyilvántartásunkban 10 gondnokolt szerepel. Herend városát érintően a vagyonos gondnokoltakról vezetett nyilvántartásunkban 5 gondnokolt szerepel. A gondnokság alatt álló személyek köréből 3 fő rendelkezik ingatlan vagyonnal és 3 fő gyámhatósági fenntartásos forintszámlával, illetve betéttel, valamint 2 gondnokolt életbiztosítási kötvénnyel. Bánd községet érintően a vagyonos gondnokoltakról vezetett nyilvántartásunkban gondnokolt nem szerepel. Szentgál községet érintően a vagyonos gondnokoltakról vezetett nyilvántartásunkban 5 gondnokolt szerepel. A gondnokság alatt álló személyek köréből 3 fő rendelkezik ingatlan vagyonnal és 5 fő gyámhatósági fenntartásos forintszámlával, illetve betéttel, valamint 1 gondnokolt életbiztosítási kötvénnyel. A vagyonos gondnokoltakat illetően számlanyitást rendeltünk el, költőpénz, illetve gondozási díj utalását rendeltük el. Gondnok és gondnokolt közös kérelmére pénzfelvételt engedélyeztünk, aminek az eseti számadását elfogadtuk. Egyéb információk A gyámhivatal belföldi jogsegély keretében meghallgatta az illetékességi területén élő ügyfeleket és az ügyfél nyilatkozatát tartalmazó jegyzőkönyveket továbbította a megkereső hatóságnak, továbbá környezettanulmányt készített. Ügyintézés során szükség szerint eseti gondnokot rendelt ki-, illetve mentett fel és megállapította a munkadíjukat. 8

9 Az ügyintéző részt vett a Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala által tartott megyei értekezleteken, a Veszprém Megyei Gyermekvédelmi Központnál tartott gyermek elhelyezési tanácskozásokon. A gyámhivatal a munkája során állandó kapcsolatot tart a Herend Környéki Önkormányzatok Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatának családgondozóival, a Veszprém Megyei Jogú Város Családsegítő Szolgálat, Gyermekjóléti Központ és Családok Átmeneti Otthonának családgondozóival, a rendőrséggel, az egészségügyi intézményekkel, a Veszprém Megyei Gyermekvédelmi Központtal, illetve a társhatóságokkal. VI. A felügyeleti szervek által gyámhatósági, gyermekvédelmi területen végzett szakmai ellenőrzések tapasztalatai: évben a gyámhivatal gyámügyi hatósági tevékenységének célellenőrzésére két esetben került sor. Az ellenőrzést a Veszprém Megyei Közigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala végezte. A célellenőrzés tárgyköre: 1. A két évet meghaladó védelembe vétel felülvizsgálatával kapcsolatos gyámhivatali gyakorlat alakulása Vizsgált időszak: szeptember november 24. Az ellenőrzés mindösszesen 3 ügyiratot érintett. Az ellenőrzés megállapítása: A gyámhivatal az értesítési kötelezettségének minden ügyben eleget tett, az eljárási cselekmények alkalmasak voltak a tényállás tisztázására, időben elvégezte az eljárási cselekményeket és jogszerűen intézkedett az eljárások megszüntetéséről. 2. A évben ideiglenes hatállyal elhelyezett gyermekek elhelyezésének oka, az elhelyezés időtartamának törvényessége, a gondozási hely esetleges megváltoztatása, az ideiglenes hatályú elhelyezés megszüntetése Vizsgált időszak: év Az ellenőrzés 2 ügyiratot érintett. Az ellenőrzés megállapításai: az ideiglenes hatályú elhelyezések indokoltak voltak, a felülvizsgálatot a gyámhivatal az eljárási határidőn belül elvégezte, az összes eljárási cselekményt lefolytatta évben a Veszprém Megyei Főügyészség a gyermektartásdíj állam általi megelőlegezéséről szóló gyámhivatali határozatok felülvizsgálatát folytatta le. Ellenőrzött időszak: január október 31. Az ellenőrzés 4 ügyiratot érintett. A vizsgálat megállapításai: A gyámhivatal jogosan rendelte el a gyermektartásdíj folyósítását mind a 4 esetben. A Megyei Főügyészség viszont felszólalással élt arra vonatkozóan, hogy a gyermektartásdíj folyósítás felfüggesztését követő felülvizsgálatot a felfüggesztésről szóló végzés meghozatalát követő 22 munkanapon belül indítsa meg. A gyámhivatal nem értett egyet a felszólalással, ezért felülvizsgálati kérelmet terjesztett fel a Veszprém Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatalához. A Megyei Gyámhivatal nem értett egyet az ügyészségi felszólalással, megállapította, hogy a gyámhivatal eljárásai nem igazolják a törvénysértő gyakorlatban megnyilvánuló törvénysértést. A felülvizsgálatot a felfüggesztés lejáratát követő 22 munkanapon belül kell megindítani, a felülvizsgálat során a felfüggesztés teljes időtartamát vizsgálni kell. Herend Város Jegyzője, mint engedélyező hatóság vizsgálta évben is, hogy a Herend Környéki Önkormányzatok Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatának a szolgáltató tevékenysége megfelel-e a működési engedélyben foglaltaknak, és a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, így különösen rendelkezik-e: a személyi és tárgyi feltételekkel, illetve belső szabályzatokkal Az ellenőrzés során hiányosságot nem tapasztalt a Jegyző. A Gyermekjóléti Szolgálat a működési engedélyben foglaltaknak, illetve a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően végzi tevékenységét. 9

10 VII. Jövőre vonatkozó elképzelések A Gyámhivatal által javasolt elképzelések: Elsődleges feladat kell, hogy legyen a helyettes szülői hálózat kiépítése, az átmeneti gondoskodást igénylő gyermekek részére, amely még mindig megoldatlan a településen. A gyermekjóléti szolgálat által működtetett észlelő- és jelzőrendszerben résztvevők részben a törvényben meghatározott feladatokat látnak el a gyermekvédelem rendszeréhez kapcsolódó területen, részben pedig különböző szolgáltatásokat kell, hogy nyújtsanak a családok és azon belül a gyermekek részére. A munka eredményessége érdekében egy jól működő személyes kapcsolat kiépítése szükséges, amelynek célja, hogy a szolgáltatásra szoruló gyermeket és családot érintő feladatokat meghatározza, összehangolja, és ha kell hozzájuttassa a gyermeket, családot a szolgáltatás igénybevételéhez. A hatékony működés alapja az abban résztvevők korrekt együttműködése, a gyermek érdekeit és szakmai kompetenciákat figyelembe vevő kölcsönös tájékoztatás. Aki a problémát már a kialakulásának idején észleli és jelzi, az segíti a gyermekjóléti szolgálatot abban, hogy a megoldás érdekében a leghatékonyabb, legkompetensebb segítőket tudja összehozni. A Városi Gyámhivatal gyakorlati tapasztalatainak figyelembevételével a célokat, elvárásokat és igényeket a fentiek megvalósulásában határoznám meg, a gyermekjóléti szolgálat gondozottjainak a szolgáltatáshoz való juttatásával egyetemben. Települési szociális háló kialakítása égető feladat, amelyet a Települési Közoktatási Esélyegyenlőségi Intézkedési Terv is előír. Javaslatok a gyermekek helyzetének javítása érdekében: Tanácsadások, előadások szervezése: szülők részére a helyes gyermeknevelés, életvezetés témájában, gyermekek részére a gyermeki jogokról és kötelességekről, a helyes viselkedésmintákról, programok szervezése a szabadidő hasznos elöltése érdekében. A Herend Környéki Önkormányzatok Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálata által javasolt elképzelések, javaslatok: jelzőrendszeri tagok egymás között való aktívabb együttműködése gyermekorvosi rendelő méretének a növelése, megfelelő ellátás biztosítása iskolában megfelelő színtű gyógytestnevelés biztosítása a gyermekek Veszprémbe, gyógyúszásra való szervezett bejuttatása nem herendi lakosok buszközlekedésének javítása egészségügyi ismeretek bővítése szülőknek munkahelyteremtés, anyagi helyzet javítása gyermekek számára szabadidős programok szervezése hátrányos helyzetű családok gyógyszer beszerzésének támogatása rendszeres pszichológusi szakellátás biztosítása rászorultaknak folyamatos kapcsolattartás szülőkkel osztályfőnökökkel, szakemberekkel nyári programok szervezése szülők, pedagógusok, nagyobb diákok bevonásával felvilágosító előadások szervezése szülőknek, gyerekeknek játszóterek védelmének biztosítása városi könyvtár és kultúrház jobb kihasználtsága kultúrált és szabályos közlekedés oktatása, különös tekintettel a kerékpározásra helyette szülői hálózat kiépítése a gyermeket és családokat érintő feladatok meghatározása, összehangolása, és szükség esetén a szolgáltatás igénybevételéhez való hozzájuttatás elősegítése a településen a szociális háló feltérképezése bűnmegelőzéssel és pártfogói felügyelettel kapcsolatos tájékoztatások, előadások, közös csoportfoglalkozások szervezése 10

11 VIII. A bűnmegelőzési program A bűnmegelőzési program főbb pontjainak bemutatása A bűnmegelőzési koncepció főbb pontjai: Jogi alapok Helyi tényezők A város földrajzi helyzete Úthálózat, közlekedés Turizmus, kereskedelem gazdaság Oktatás ellátás A településszerkezet építészeti sajátosságai Népesség Öregedési index A település lakóinak szubjektív biztonságérzete Herend Város közbiztonságának jellemzői A terület közbiztonsági helyzete Herend Város Önkormányzat bűnmegelőzési koncepciója évben került elfogadásra és három évre szólt. Új koncepció készítése szükséges. A gyermekkorú és a fiatalkorú bűnelkövetők számának, az általuk elkövetett bűncselekmények számának, a bűnelkövetés okainak bemutatása. Herend városában a fiatalkorú bűnözés nem jellemző. A gyermekkorú és fiatalkorú bűnelkövetőkről a Veszprém Megyei Igazságügyi Hivataltól, a Rendőrségtől, a szabálysértési hatóságoktól értesül a Gyámhivatal, illetve a Gyermekjóléti Szolgálat évben Herenden fiatalkorú személlyel szemben szabálysértési feljelentés megtételére 3 alkalommal került sor, 2 fő KRESZ szabálysértés miatt, 1 fő köztisztasági szabálysértés elkövetése miatt. A rendőri intézkedések minden esetben figyelmeztetéssel zárultak. Bűncselekmény elkövetése miatt fiatalkorú személy ellen bűntető eljárás nem indult. Pártfogó felügyelet alatt év során 4 fiatalkorú állt. Herenden is megjelent az iskolán belüli erőszak, egymás fenyegetése, az erőszakos, agresszív magatartás. Az elkövetők helyiek, de nem az iskola tanulói. A településen évben családon belüli erőszak nem érintett kiskorút. A városban kábítószer fogyasztásával, illetve terjesztésével kapcsolatban 1 fő (nem fiatalkorú) személlyel szemben marihuána fogyasztás- miatt indult bűntető eljárás. Herenden évben egy alkalommal történt családon belüli erőszak, emiatt egy alkalommal indult bűntető eljárás kiskorú veszélyeztetés vétség miatt. A körzeti megbízottaknak a Gyermekjóléti Szolgálat felé jelzéssel nem kellett élniük. Herend Város Önkormányzata és intézményei évben bűnmegelőzési pályázaton nem vettek részt. Kimondottan bűnmegelőzési programok és előadások évben nem kerültek szervezésre. A gyermekek hasznos szabadidő eltöltése érdekében a Herend Környéki Önkormányzatok Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálata nagyon sok programot, kirándulást szervezett. IX. A települési önkormányzat és a civil szervek közötti együttműködés Az önkormányzat a gyermekvédelmi rendezvények, programok szervezésénél együttműködik a Herendi Polgárőr Egyesülettel, a Herendi Kulturális és Hagyományőrző Egyesülettel. Sokszor a szülők, valamint az óvoda és iskola pedagógusai segítenek a programok szervezésében. 11

12 Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a beszámoló megvitatására, elfogadására. Határozati javaslat Herend Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló beszámolóját elfogadja, és felkéri a jegyzőt, hogy a beszámolót a Veszprém Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatalának küldje meg. Felelős: jegyző Határidő: május 31. Herend, május 20. Tisztelettel: Vajai László polgármester 12

G y e r m e k e i n k

G y e r m e k e i n k G y e r m e k e i n k védelmében delmében A jegyzői i gyámhat mhatóság g feladat és hatásk sköre Jogszabályi háttér 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról, 149/1997.(IX.10.)

Részletesebben

I. számú melléklet. 2. számú táblázat Rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesített gyermekek száma kor szerinti eloszlásban:

I. számú melléklet. 2. számú táblázat Rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesített gyermekek száma kor szerinti eloszlásban: 29 I. számú melléklet 1. számú táblázat 0-18 éves gyermekek korcsoport szerinti megoszlása 2004. év 2005. év korosztály férfi (fő) nő (fő) összesen férfi (fő) nő (fő) összesen 0-2 éves 2265 2122 4387 2364

Részletesebben

POLGÁRMESTER 8245. Pécsely, Vásártér u. 148/a. Tel/fax:87/445-017

POLGÁRMESTER 8245. Pécsely, Vásártér u. 148/a. Tel/fax:87/445-017 Pécsely Község POLGÁRMESTER 8245. Pécsely, Vásártér u. 148/a. Tel/fax:87/445-017 Átfogó értékelés Pécsely Község Önkormányzata gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2014. évi ellátásáról "A gyermekek

Részletesebben

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-i soros ülésére

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-i soros ülésére 6. napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-i soros ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Beszámoló a gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatok

Részletesebben

A gyermeki és a szülői jogok, a gyermekvédelmi rendszer vázlata

A gyermeki és a szülői jogok, a gyermekvédelmi rendszer vázlata dr. Sipos László PhD docens A gyermeki és a szülői jogok, a gyermekvédelmi rendszer vázlata Digitális oktatási segédanyag Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar 2015. A gyermeki jogok testi, értelmi, érzelmi,

Részletesebben

A gyermekjóléti szolgálatok működésének bemutatása. Az együttműködés lehetőségei

A gyermekjóléti szolgálatok működésének bemutatása. Az együttműködés lehetőségei A gyermekjóléti szolgálatok működésének bemutatása Az együttműködés lehetőségei Gyermekvédelmi rendszer jogi háttere 1997. évi XXXI. Törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 15/1998. (IV.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Pannonhalma Város Önkormányzat 2011. május 31-én tartandó képviselő testületi ülésének 1. napirendi pontjához

ELŐTERJESZTÉS. Pannonhalma Város Önkormányzat 2011. május 31-én tartandó képviselő testületi ülésének 1. napirendi pontjához ELŐTERJESZTÉS Pannonhalma Város Önkormányzat 2011. május 31-én tartandó képviselő testületi ülésének 1. napirendi pontjához Tárgy: Beszámoló a gyermekvédelmi feladatok ellátásáról Tisztelt Képviselő testület!

Részletesebben

Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 26-i soros ülésére

Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 26-i soros ülésére napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 26-i soros ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Beszámoló a gyermekvédelmi és gyermekjóléti

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Alcsútdoboz Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 29-ei soros ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Alcsútdoboz Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 29-ei soros ülésére ELŐTERJESZTÉS Alcsútdoboz Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 29-ei soros ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Beszámoló a gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatok 2012. évi ellátásáról

Részletesebben

Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. május 29-i nyílt ülésére. napirendi pont

Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. május 29-i nyílt ülésére. napirendi pont E LŐTERJESZTÉS Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. május 29-i nyílt ülésére napirendi pont Előterjesztés címe és tárgya: Beszámoló a gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatok 2012.

Részletesebben

Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete. 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete

Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete. 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény helyi végrehajtásáról I. Rész Biharkeresztes

Részletesebben

GYERMEKVÉDELMI ELLÁTÁS INTÉZMÉNYRENDSZERE

GYERMEKVÉDELMI ELLÁTÁS INTÉZMÉNYRENDSZERE GYERMEKVÉDELMI ELLÁTÁS INTÉZMÉNYRENDSZERE Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ 2015. MÁRCIUS TÁMOP 5.5.7-08/1-2008-0001 Betegjogi, ellátottjogi és gyermekjogi képviselői

Részletesebben

Rendelet hatálya 1. Pénzbeli ellátások 2. 1 3.. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás

Rendelet hatálya 1. Pénzbeli ellátások 2. 1 3.. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás TAKTASZADA KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/1999. (IV.28.) számú rendelete a gyermekvédelmi támogatásokról és a gyámügyi ellátásokról Taktaszada Község Képviselőtestülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok átfogó értékelése a 2014. évről ;

A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok átfogó értékelése a 2014. évről ; 5. napirendi pont: Előterjesztés A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok átfogó értékelése a 2014. évről ; Előadó: Domjánné dr. Fehérvári Diána aljegyző A gyermekjóléti szolgáltatás olyan, a gyermek

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK május 19-ei képviselő-testületi ülésre

ELŐTERJESZTÉS ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK május 19-ei képviselő-testületi ülésre ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐJÉTŐL 3571 Alsózsolca, Kossuth L. út 138. Tel: 46/520-020 ; Fax: 46/520-020 jegyzo@alsozsolca.hu www.alsozsolca.hu ELŐTERJESZTÉS ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2016.

Részletesebben

POLGÁRMESTER 8245. Pécsely, Vásártér u. 148/a. Tel/fax:87/445-017

POLGÁRMESTER 8245. Pécsely, Vásártér u. 148/a. Tel/fax:87/445-017 Pécsely Község POLGÁRMESTER 8245. Pécsely, Vásártér u. 148/a. Tel/fax:87/445-017 Átfogó értékelés Pécsely Község Önkormányzata gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2012. évi ellátásáról "A gyermekek

Részletesebben

A gyermekvédelemről szóló törvény rendelkezései A szociális, a gyermekvédelmi és a gyermekjóléti ellátások kapcsolata

A gyermekvédelemről szóló törvény rendelkezései A szociális, a gyermekvédelmi és a gyermekjóléti ellátások kapcsolata TÁMOP-5.5.7-08/1-2008-0001 Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ A gyermekvédelemről szóló törvény rendelkezései A szociális, a gyermekvédelmi és a gyermekjóléti ellátások

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 2/2006.(II.10.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatás helyi szabályozásáról

Részletesebben

Tápiószecső Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (III. 20.) önkormányzati rendelete. A gyermekvédelem helyi rendszeréről

Tápiószecső Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (III. 20.) önkormányzati rendelete. A gyermekvédelem helyi rendszeréről Tápiószecső Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (III. 20.) önkormányzati rendelete A gyermekvédelem helyi rendszeréről Tartalomjegyzék I. FEJEZET ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

A rendelet célja. A rendelet hatálya

A rendelet célja. A rendelet hatálya Borsodnádasd Város Önkormányzatának 6/2009.(III.27.) számú rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény végrehajtásának helyi szabályairól, egységes szerkezetben

Részletesebben

Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2004. (IV. 29.) önkormányzati R E N D E L ET E. A gyermekek védelméről

Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2004. (IV. 29.) önkormányzati R E N D E L ET E. A gyermekek védelméről Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2004. (IV. 29.) önkormányzati R E N D E L ET E A gyermekek védelméről (Egységes szerkezetben a 8/2005. (VI. 28.) Kt. rendelet*, a 4/2010. (II.

Részletesebben

Laczkóné Kottner Erzsébet gyámhivatal-vezető fszt. 14. sz. 47/ Balázs Ildikó ügyintéző fszt. 12. sz. 47/

Laczkóné Kottner Erzsébet gyámhivatal-vezető fszt. 14. sz. 47/ Balázs Ildikó ügyintéző fszt. 12. sz. 47/ GYÁMHIVATAL Ügyintézők Laczkóné Kottner Erzsébet gyámhivatal-vezető fszt. 14. sz. 47/565-276 Balázs Ildikó ügyintéző fszt. 12. sz. 47/565-278 ügyintéző fszt. 12. sz. 47/565-280 ügyintéző fszt. 13. sz.

Részletesebben

TÜSKEVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2007./VIII.28./ RENDELETE

TÜSKEVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2007./VIII.28./ RENDELETE TÜSKEVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2007./VIII.28./ RENDELETE A gyermekvédelem önkormányzati rendszeréről, az önkormányzat által biztosított pénzbeli ellátásokról valamint a gyermekvédelmi

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2008. április 25-i ülésére. Tárgy: Beszámoló Dorog Város Gyámhatóságának 2007.

E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2008. április 25-i ülésére. Tárgy: Beszámoló Dorog Város Gyámhatóságának 2007. EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁG E L N Ö K E E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2008. április 25-i ülésére Tárgy: Beszámoló Dorog Város Gyámhatóságának 2007. évi munkájáról Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 15/2011.(IX.16.) önkormányzati rendelete. a gyermekek védelméről

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 15/2011.(IX.16.) önkormányzati rendelete. a gyermekek védelméről Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2011.(IX.16.) önkormányzati rendelete a gyermekek védelméről Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Részletesebben

T á j é k o z t a t ó

T á j é k o z t a t ó Segesd, Ötvöskónyi és Beleg Községek Körjegyzőjétől 7562 Segesd, Szabadság tér 1. Tel.: 82/733-402 E-mail: segesd@somogy.hu Szám: T á j é k o z t a t ó A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/6/5/2015. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. május 27-i ülésére Tárgy: Átfogó értékelés az önkormányzat

Részletesebben

10. számú melléklet a 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelethez

10. számú melléklet a 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelethez EL TERJESZTÉS Tárgya: önkormányzatok gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak átfogó értékelése Készítette: dr. Szabó Tímea Tisztelt Képvisel -testület! A gyermekek védelmér l és a gyámügyi igazgatásról

Részletesebben

A gyermekjóléti alap és gyermekvédelmi szakellátási rendszer intézményeinek és alapfeladatainak bemutatása

A gyermekjóléti alap és gyermekvédelmi szakellátási rendszer intézményeinek és alapfeladatainak bemutatása TÁMOP-5.5.7-08/1-2008-0001 Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ Gyermekvédelmi ellátás rendszere I/I. A gyermekjóléti alap és gyermekvédelmi szakellátási rendszer intézményeinek

Részletesebben

Kömlő Község Önkormányzata Képviselő Testületének 5/2007. /VI. 28./ Rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Kömlő Község Önkormányzata Képviselő Testületének 5/2007. /VI. 28./ Rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról Kömlő Község Önkormányzata Képviselő Testületének 5/2007. /VI. 28./ Rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról Kömlő Község Önkormányzatának Képviselő Testülete, a gyermekek védelméről

Részletesebben

Jászapáti Városi Önkormányzat 8/2004.(V.1) rendelete. A gyermekvédelem helyi szabályairól (Egységes szerkezetben) március 21.

Jászapáti Városi Önkormányzat 8/2004.(V.1) rendelete. A gyermekvédelem helyi szabályairól (Egységes szerkezetben) március 21. Jászapáti Városi Önkormányzat 8/2004.(V.1) rendelete A gyermekvédelem helyi szabályairól (Egységes szerkezetben) 2016. március 21. Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek védelméről

Részletesebben

A szociális ellátórendszer ellátásai 2015 (Szociálpolitika) Dr. Mélypataki Gábor

A szociális ellátórendszer ellátásai 2015 (Szociálpolitika) Dr. Mélypataki Gábor A szociális ellátórendszer ellátásai 2015 (Szociálpolitika) Dr. Mélypataki Gábor A társadalombiztosítás rendszere ellátások 1997:LXXXI. és LXXXIII. törvény Egészségbiztosítási ellátások: a) egészségügyi

Részletesebben

Sármellék Község Önkormányzata Képviselőtestületének

Sármellék Község Önkormányzata Képviselőtestületének Sármellék Község Önkormányzata Képviselőtestületének 7/2004. /VI. 25./ RENDELETE a gyermekvédelem helyi rendszeréről Sármellék Önkormányzat Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi

Részletesebben

II. fejezet. Gyermekjóléti Szolgálat működtetése

II. fejezet. Gyermekjóléti Szolgálat működtetése 2. sz. melléklet II. fejezet Gyermekjóléti Szolgálat működtetése Jogszabályok és a fenntartó által előírt feladatok. A gyermekjóléti szolgálat feladatai: 1997. évi XXXI. tv., a 235/1997 ( XII.17.) sz.

Részletesebben

A Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala. 2010. évi munkaterve

A Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala. 2010. évi munkaterve 1 A Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala 2010. évi munkaterve A Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala (továbbiakban: Szociális

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal Címzetes Főjegyzőjétől 7562 Segesd, Szabadság tér 1. Tel.: 82/733-402 E-mail: segesd@latsat.hu E l ő t e r j e s z t é s a képviselő-testület 2014. április 27.-i ülésére

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/57/5/2014. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. április 30-i ülésére Tárgy: Átfogó értékelés az önkormányzat

Részletesebben

A GYERMEKVÉDELEM TÖRVÉNYI SZABÁLYOZÁSA MAGYARORSZÁGON

A GYERMEKVÉDELEM TÖRVÉNYI SZABÁLYOZÁSA MAGYARORSZÁGON A GYERMEKVÉDELEM TÖRVÉNYI SZABÁLYOZÁSA MAGYARORSZÁGON dr. Radoszáv Miklós Fővárosi TEGYESZ GYERMEKI JOGOK A legalapvetőbb gyermeki jogok: az élethez való jog a származás megismerésének joga a családban

Részletesebben

Drávatamási Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2006 (XI.27.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Drávatamási Község

Drávatamási Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2006 (XI.27.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Drávatamási Község Drávatamási Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2006 (XI.27.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Drávatamási Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a gyermekek védelméről és

Részletesebben

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 13/2001. (IV.27.) SZ. RENDELETE

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 13/2001. (IV.27.) SZ. RENDELETE 1 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 13/2001. (IV.27.) SZ. RENDELETE a gyermekvédelem helyi rendszeréről (Egységes szerkezetbe foglalva: 2012. december 14. napján.) Siófok Város Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2014. évben Szálka községben végzett tevékenységéről

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2014. évben Szálka községben végzett tevékenységéről Beszámoló a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának 2014. évben Szálka községben végzett tevékenységéről A beszámoló a 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 10. számú

Részletesebben

HEREND VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

HEREND VÁROS ÖNKORMÁNYZAT HEREND VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 8440 Herend, Kossuth u.97. Tel: (88) 513-703 Fax: (88) 513-705 Ikt. sz.: 23-/2015. Tárgy: Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról Készítette:

Részletesebben

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2013. évben Szálka községben végzett tevékenységéről

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2013. évben Szálka községben végzett tevékenységéről Beszámoló a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának 2013. évben Szálka községben végzett tevékenységéről A beszámoló a 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 10. számú

Részletesebben

I. fejezet A rendelet célja, hatálya, ellátási formák 1..

I. fejezet A rendelet célja, hatálya, ellátási formák 1.. Vásárosdombó Község Képviselő-testületének 2/2008.(I.11.) számú r e n d e l e t e a gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló 1./2006(II.8.) számú rendelet módosításáról Vásárosdombó Község Önkormányzatának

Részletesebben

Bakonyszentkirály, Bakonyoszlop, Csesznek Községek Körjegyzősége

Bakonyszentkirály, Bakonyoszlop, Csesznek Községek Körjegyzősége Bakonyszentkirály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2008. (VIII.26.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Bakonyszentkirály Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek

Részletesebben

Lőrinci Város Önkormányzata Képviselőtestületének. 8/2006. (V. 25.) önkormányzati RENDELETE. A gyermekek védelméről. Rendelet-módosítási javaslat

Lőrinci Város Önkormányzata Képviselőtestületének. 8/2006. (V. 25.) önkormányzati RENDELETE. A gyermekek védelméről. Rendelet-módosítási javaslat Jelenlegi szabályozás Lőrinci Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2006. (V. 25.) önkormányzati RENDELETE A gyermekek védelméről Lőrinci Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban:

Részletesebben

Tájékoztató a városi gyámhivataloknak a gyámhatósági jogszabályok 2011. január 1-i változásairól

Tájékoztató a városi gyámhivataloknak a gyámhatósági jogszabályok 2011. január 1-i változásairól Tájékoztató a városi gyámhivataloknak a gyámhatósági jogszabályok 2011. január 1-i változásairól 2011. január 1. napján hatályba lépett a 2010. évi CLXXI. törvény, mely módosította a gyermekek védelméről

Részletesebben

Lókút Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2006. (III.31.) rendelete GYERMEKEK VÉDELMÉRŐL

Lókút Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2006. (III.31.) rendelete GYERMEKEK VÉDELMÉRŐL Lókút Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2006. (III.31.) rendelete GYERMEKEK VÉDELMÉRŐL Lókút Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a többször módosított 1997. XXXI. törvényben kapott felhatalmazás

Részletesebben

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2015. (..) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. 1.

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2015. (..) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. 1. Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2015. (..) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Beleg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

Tiszakürt Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4 /2007.(II. 22.) rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról

Tiszakürt Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4 /2007.(II. 22.) rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Tiszakürt Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4 /2007.(II. 22.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Tiszakürt Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a gyermekek védelméről és a

Részletesebben

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2012. évben Szálka községben végzett tevékenységéről

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2012. évben Szálka községben végzett tevékenységéről Beszámoló a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának 2012. évben Szálka községben végzett tevékenységéről A beszámoló a 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 10. számú

Részletesebben

5. napirend Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatokról

5. napirend Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatokról 5. Napirend BESZÁMOLÓ az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt.) 96.

Részletesebben

Inárcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2006. (VIII. 10.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól

Inárcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2006. (VIII. 10.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól Inárcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2006. (VIII. 10.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól (Egységes szerkezetben a 3/2008. (III. 28.) és a 9/2011. (VIII. 11.),

Részletesebben

AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT.../2009. (XI. 26.) SZÁMÚ R E N D E L E T E A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL

AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT.../2009. (XI. 26.) SZÁMÚ R E N D E L E T E A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT.../2009. (XI. 26.) SZÁMÚ R E N D E L E T E A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL 2 AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT 18/2009. (XI. 26.) _R E N D E L E T E_ A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL

Részletesebben

1. napirendi pont Előterjesztés Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 25-i testületi ülésére.

1. napirendi pont Előterjesztés Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 25-i testületi ülésére. 1. napirendi pont Előterjesztés Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 25-i testületi ülésére. Tárgy: Előadó: Döntés: Gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról

Részletesebben

Beszámoló a Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat 2012. évi munkájáról

Beszámoló a Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat 2012. évi munkájáról Beszámoló a Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat 2012. évi munkájáról Segesd, Ötvöskónyi és Beleg Községek Körjegyzősége 7562 Segesd Szabadság tér 1. Tisztelt Képviselő Testület! A gyermekek védelméről

Részletesebben

A gyermekek védelmének helyi rendszere

A gyermekek védelmének helyi rendszere 1 Iszkaszentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2007. (IX.12.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Iszkaszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete "a gyermekek

Részletesebben

Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04.

Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04. Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04.) a 17/2009.(XI.27.) a 4/2010.(II. 12.) a 5/2011. (IV. 1.) a

Részletesebben

Vanyola Község Önkormányzatának 10/2006. (V. 31.) r e n d e l e t e a helyi gyermekvédelmi ellátásokról

Vanyola Község Önkormányzatának 10/2006. (V. 31.) r e n d e l e t e a helyi gyermekvédelmi ellátásokról Vanyola Község Önkormányzatának 10/2006. (V. 31.) r e n d e l e t e a helyi gyermekvédelmi ellátásokról Vanyola Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Részletesebben

SÁVOLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 5/1998./IV.30./ számú R E N D E L E T E. A gyermekvédelem helyi rendszeréről

SÁVOLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 5/1998./IV.30./ számú R E N D E L E T E. A gyermekvédelem helyi rendszeréről Sávoly Község Önkormányzatának Képviselő- testülete Hatályos: 2015. szeptember 1-től SÁVOLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 5/1998./IV.30./ számú R E N D E L E T E A gyermekvédelem helyi rendszeréről Sávoly Község

Részletesebben

a gyermek családban történő nevelkedésének elősegítése a gyermek veszélyeztetettségének megszüntetése

a gyermek családban történő nevelkedésének elősegítése a gyermek veszélyeztetettségének megszüntetése Szakmai feladataink közül továbbra is a legfontosabbak: a gyermek családban történő nevelkedésének elősegítése a gyermek veszélyeztetettségének megelőzése a gyermek veszélyeztetettségének megszüntetése

Részletesebben

Dunapataj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2005.(XI.01.) rendelete a gyermekek támogatásáról. I.FEJEZET Általános rendelkezések

Dunapataj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2005.(XI.01.) rendelete a gyermekek támogatásáról. I.FEJEZET Általános rendelkezések Dunapataj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2005.(XI.01.) rendelete a gyermekek támogatásáról Dunapataj Nagyközség Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Részletesebben

HEREND VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

HEREND VÁROS ÖNKORMÁNYZAT HEREND VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 8440 Herend, Kossuth u.97. Tel: (88) 513-703 Fax: (88) 513-705 Ikt. sz.: 57-11/2016. Tárgy: Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról Készítette:

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal Címzetes Főjegyzőjétől 7562 Segesd, Szabadság tér 1. Tel.: 82/733-402 E- mail: segesd@latsat.hu E l ő t e r j e s z t é s a képviselő- testület 2015. április 29-.i ülésére

Részletesebben

Kétsoprony Község Képviselőtestületének 9/2008. (V.30.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. 1.. 2..

Kétsoprony Község Képviselőtestületének 9/2008. (V.30.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. 1.. 2.. Kétsoprony Község Képviselőtestületének 9/2008. (V.30.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. Egységes szerkezetben Kétsoprony Község Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

Mell.: 2 db kimutatás ASZKGYSZ beszámolója

Mell.: 2 db kimutatás ASZKGYSZ beszámolója Csanádpalota Város Polgármesterétől 6913 Csanádpalota, Kelemen László tér 10. Telefon: 62/263-001 Fax: 62/263-105 731/2013. Tárgy: Az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának

Részletesebben

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának évben Szálka községben végzett tevékenységéről

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának évben Szálka községben végzett tevékenységéről Beszámoló a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának 2015. évben Szálka községben végzett tevékenységéről A beszámoló a 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 10. számú

Részletesebben

Kömlő Község Önkormányzata Képviselő Testületének 5/2009. (III.25.) rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Kömlő Község Önkormányzata Képviselő Testületének 5/2009. (III.25.) rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról Kömlő Község Önkormányzata Képviselő Testületének 5/2009. (III.25.) rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról Kömlő Község Önkormányzatának Képviselő Testülete, a gyermekek védelméről

Részletesebben

GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKVÉDELMI FELADATOK ELLÁTÁSÁNAK ÉRTÉKELÉSE NEMTI 2010.

GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKVÉDELMI FELADATOK ELLÁTÁSÁNAK ÉRTÉKELÉSE NEMTI 2010. Körjegyzőség Melléklet a 48/2011.(VIII.17.) Kt. sz. határozathoz Mátraterenye-Mátraszele-Nemti 3152 Nemti, Kossuth út 28. GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKVÉDELMI FELADATOK ELLÁTÁSÁNAK ÉRTÉKELÉSE NEMTI 2010. Tisztelt

Részletesebben

a gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló 5/2009. ( IV.2) önkormányzati rendelet módosításáról

a gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló 5/2009. ( IV.2) önkormányzati rendelet módosításáról BÁTAAPÁTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 16/2013. (XII.21.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló 5/2009. ( IV.2) önkormányzati rendelet módosításáról A gyermekvédelmi

Részletesebben

Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2006.(V.18.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről

Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2006.(V.18.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2006.(V.18.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Magyarszerdahely község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

(1) A Gyvt-ben meghatározott egyes ellátási formák közül az önkormányzat képviselőtestülete

(1) A Gyvt-ben meghatározott egyes ellátási formák közül az önkormányzat képviselőtestülete Bocskaikerti Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2006. (VII. 01.) KT. számú rendelete a gyermekek védelmével összefüggő pénzbeli és természetben nyújtott ellátások, valamint a személyes gondoskodást

Részletesebben

Velem községi Önkormányzat Képviselőtestülete. 2015. május 12-i ülésének 4. napirendi pontjához

Velem községi Önkormányzat Képviselőtestülete. 2015. május 12-i ülésének 4. napirendi pontjához ELŐTERJESZTÉS Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. május 12-i ülésének 4. napirendi pontjához Tisztelt Képviselő-testület! A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997.

Részletesebben

Ludányhalászi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2003. (09.05) számú rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról.

Ludányhalászi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2003. (09.05) számú rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról. Ludányhalászi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 0/003. (09.05) számú rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról. Ludányhalászi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek

Részletesebben

10/2005. (X. 8.) sz. Csibrák Községi Önkormányzat rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról

10/2005. (X. 8.) sz. Csibrák Községi Önkormányzat rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról 10/2005. (X. 8.) sz. Csibrák Községi Önkormányzat rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Csibrák Község Önkormányzatának Képviselőtestülete "A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról"

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. a május 26. napján tartandó Képviselő-testületi ülésre

BESZÁMOLÓ. a május 26. napján tartandó Képviselő-testületi ülésre BESZÁMOLÓ a 2011. május 26. napján tartandó Képviselő-testületi ülésre Tárgy: beszámoló Dévaványa Város Gyámhivatalának tevékenységéről és a gyermekvédelmi feladatainak ellátásról a 2010. év vonatkozásában

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések

I. fejezet Általános rendelkezések Jakabszállás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2003. /IX.9/ a gyermekvédelem helyi rendszeréről Jakabszállás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

GELSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 14/2012. (VIII.24) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól

GELSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 14/2012. (VIII.24) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól GELSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 14/2012. (VIII.24) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól Gelse Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32.

Részletesebben

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2010. évben Szálka községben végzett tevékenységéről

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2010. évben Szálka községben végzett tevékenységéről Beszámoló a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának 2010. évben Szálka községben végzett tevékenységéről A beszámoló a 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 10. számú

Részletesebben

HAJDÚBAGOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. A gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló. 8/2003. (IX.11.) ÖR. számú RENDELETE. I.

HAJDÚBAGOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. A gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló. 8/2003. (IX.11.) ÖR. számú RENDELETE. I. HAJDÚBAGOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK A gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 8/2003. (IX.11.) ÖR. számú RENDELETE Hajdúbagos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Alsónémedi Önkormányzat évi gyermekvédelmi tevékenységérıl

Alsónémedi Önkormányzat évi gyermekvédelmi tevékenységérıl ELİTERJESZTÉS Alsónémedi Önkormányzat 2010. évi gyermekvédelmi tevékenységérıl Tisztelt Képviselı-testület! A gyermekek védelmérıl és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény ( továbbiakban

Részletesebben

Som Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 8./2006.(III.28.) számú rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról

Som Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 8./2006.(III.28.) számú rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Som Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8./2006.(III.28.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Som Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

A tankötelezettség teljesítéséről újra

A tankötelezettség teljesítéséről újra A tankötelezettség teljesítéséről újra 2012. március 22. dr. Rácz Julianna DMJV PH Családvédelmi Osztály vezetője Az iskola teendői igazolatlan mulasztás esetén a) első mulasztás: szülő értesítése b) ismételt

Részletesebben

Nagyatádi Járási Hivatal Járási Gyámhivatala

Nagyatádi Járási Hivatal Járási Gyámhivatala Nagyatádi Járási Hivatal Járási Gyámhivatala Elérhetőségek: Hoffmann Andrea gyámhivatal vezető 82/504-053 126. mellék Nagyatád, Baross G. u. 5. fsz. 2. sz. iroda Molnár Orsolya gyámügyi ügyintéző 82/504-053

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Ecsegfalva település gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról

E L Ő T E R J E S Z T É S Ecsegfalva település gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról 1 E L Ő T E R J E S Z T É S Ecsegfalva település gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról Tisztelet Képviselő-testület! A gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997.évi XXXI. tv. 96.. (6)

Részletesebben

Nyáregyháza Község Önkormányzatának

Nyáregyháza Község Önkormányzatának Nyáregyháza Község Önkormányzatának 9/2006. (VI.21.) sz. rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Nyáregyháza község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi

Részletesebben

Tát Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestületének 6/2006. (III.31.) Kt. sz., 20/2005. (X.25.) Kt. sz. rendeletekkel módosított 18/2003. (XII.1.) Kt.

Tát Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestületének 6/2006. (III.31.) Kt. sz., 20/2005. (X.25.) Kt. sz. rendeletekkel módosított 18/2003. (XII.1.) Kt. Tát Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestületének 6/2006. (III.31.) Kt. sz., 20/2005. (X.25.) Kt. sz. rendeletekkel módosított 18/2003. (XII.1.) Kt. sz. rendelete a gyermekek támogatásáról egységes szerkezetben

Részletesebben

Szociális ügyek. Szociális ügyintéző: Pölöskeiné Köstner Szilvia igazgatási főmunkatárs Telefon: 99/330-012. Ügyintézési határidők:

Szociális ügyek. Szociális ügyintéző: Pölöskeiné Köstner Szilvia igazgatási főmunkatárs Telefon: 99/330-012. Ügyintézési határidők: Szociális ügyintéző: Szociális ügyek Pölöskeiné Köstner Szilvia igazgatási főmunkatárs Telefon: 99/330-012 Ügyfélfogadási időpontok:. hétfő: 08:00-12:00; 13:00-16:00 kedd 13:00-15:30 szerda: 08:00-12:00

Részletesebben

KÉPVISELŐ TESTÜLETE 12/2010. (IV. 20.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete

KÉPVISELŐ TESTÜLETE 12/2010. (IV. 20.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETE 12/2010. (IV. 20.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete a személyes gondoskodás keretébe tartozó egyes szociális és gyermekjóléti

Részletesebben

Hatósági intézkedés fajtái, az eljárások rövid bemutatása

Hatósági intézkedés fajtái, az eljárások rövid bemutatása TÁMOP-557-08/1-2008-0001 TÁMOP-557-08/1-2008-0001 Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ Gyermekvédelmi ellátás rendszere I/II Hatósági intézkedés fajtái, az eljárások rövid

Részletesebben

Tolna Város Önkormányzatának a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 18/2003. (VII.1.) Ör. rendelete

Tolna Város Önkormányzatának a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 18/2003. (VII.1.) Ör. rendelete Tolna Város Önkormányzatának a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 18/2003. (VII.1.) Ör. rendelete Tolna Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv.

Részletesebben

3/2006. (II. 16.) rendelete

3/2006. (II. 16.) rendelete 1 Nagykörű Község Önkormányzatának 4/2007. (II. 15.) és 21/2007. (XI. 29.) rendelettel módosított és egységes szerkezetbe foglalt 3/2006. (II. 16.) rendelete a pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi

Részletesebben

Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2012.(IX.5.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat által biztosított gyermekvédelmi

Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2012.(IX.5.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat által biztosított gyermekvédelmi Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2012.(IX.5.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat által biztosított gyermekvédelmi ellátások szabályozásáról 2 Homokbödöge Község Önkormányzat

Részletesebben

Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének. 5/2011. (II.11.) számú ÖNKORMÁNYZATI RENDELET

Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének. 5/2011. (II.11.) számú ÖNKORMÁNYZATI RENDELET Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2011. (II.11.) számú ÖNKORMÁNYZATI RENDELET A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról 1 1 Módosította: 5/2012.(II.14.) számú

Részletesebben

A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYAIRÓL

A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYAIRÓL IZSÓFALVA NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 12/2006. (IX. 8.) RENDELETE A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYAIRÓL (egységes szerkezetben Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 12/2006. (IX. 8.) sz. rendeletének módosításaival)

Részletesebben

Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2006.(V.18.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről

Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2006.(V.18.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2006.(V.18.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Magyarszerdahely község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Jászalsószentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2010. (II. 1.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

Jászalsószentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2010. (II. 1.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Jászalsószentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2010. (II. 1.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A gyermekek részére nyújtandó pénzbeli és természetbeni ellátásokról és a gyermekvédelem helyi rendszeréről

Részletesebben

Csömör Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének. 22/2010. (XII. 10.) önkormányzati rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról

Csömör Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének. 22/2010. (XII. 10.) önkormányzati rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Csömör Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének 22/2010. (XII. 10.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Csömör Nagyközség Önkormányzatának képviselő-testülete a gyermekek

Részletesebben

A gyermekétkeztetés megszervezése önkormányzati feladat. A gyermekek napközbeni ellátásáról az 1/2011. (I.24.) önkormányzati rendelet rendelkezik.

A gyermekétkeztetés megszervezése önkormányzati feladat. A gyermekek napközbeni ellátásáról az 1/2011. (I.24.) önkormányzati rendelet rendelkezik. Előterjesztő: Dr. Faragó Péter polgármester Készítette: Dr. Guláné Bacsó Krisztina Előterjesztés a gyermekek napközbeni ellátásáról szóló 1/2011. (I.24.) önkormányzati rendelet és a pénzbeli és természetbeni

Részletesebben

A RENDELET CÉLJA 1.. A RENDELET HATÁLYA 2..

A RENDELET CÉLJA 1.. A RENDELET HATÁLYA 2.. Tarnaméra Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2004. (IV. 01.) rendelete a gyermekek pénzbeli és természetbeni, valamint személyes gondoskodást nyújtó ellátásáról. Tarnaméra Községi Önkormányzat

Részletesebben