A KÚRIA mint felülvizsgálati bíróság, Kfv.III /2015/11. számú ítélete

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A KÚRIA mint felülvizsgálati bíróság, Kfv.III /2015/11. számú ítélete"

Átírás

1 A KÚRIA mint felülvizsgálati bíróság, Kfv.III /2015/11. számú ítélete Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/79 Beszerzés tárgya: Hirdetmény típusa: Bírósági határozat KÉ Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: Iktatószám: 12168/2015 CPV Kód: Ajánlatkérő: Teljesítés helye: Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: Nyertes ajánlattevő: Ajánlatkérő típusa: Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Fővárosi Bíróság ítélete Szöveg: A KÚRIA mint felülvizsgálati bíróság Kfv.III /2015/11.szám A Kúria a Dr. Kádár Attila Ügyvédi Iroda (ügyintéző: Dr. Kádár Attila ügyvéd, 1078 Budapest, Murányi utca 51.) által képviselt DEXTER Informatikai és Tanácsadó Kft. (7622 Pécs, Vargha Damján utca 4.) felperesnek a Dr. Háry Zoltán jogtanácsos által képviselt Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság (1026 Budapest, Riadó utca 5.) alperes ellen közbeszerzési ügyben hozott közigazgatási határozat felülvizsgálata iránt indult perében - amely perbe az alperes pernyertességének előmozdítása érdekében a Csók és Társa Ügyvédi Iroda (ügyintéző: Dr. Csók Csaba ügyvéd, 1067 Budapest, Teréz körút 19.) által képviselt SDA Informatika Zrt. (2030 Érd, Retyezáti út 46.) I.r. és a Rába Ügyvédi Iroda (ügyintéző: Dr. Rába Zsolt ügyvéd, 1137 Budapest, Katona József utca 27.) által képviselt Kaposvári Egyetem (7400 Kaposvár, Guba Sándor utca 40.) II.r. beavatkoztak - a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság október 10. napján kelt 12. K /2014/17. számú jogerős ítélete ellen a felperes által 18. sorszám alatt benyújtott felülvizsgálati kérelem folytán az alulírott napon megtartott nyilvános tárgyaláson meghozta az alábbi ítéletet: A Kúria a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 12.K /2014/17. számú ítéletét hatályában fenntartja. Kötelezi a Kúria a felperest, hogy 15 napon belül fizessen meg az alperesnek és az I. r. alperesi beavatkozónak személyenként (ötvenezer-ötvenezer) forint, a II. r. alperesi beavatkozónak (negyvenezer) forint felülvizsgálati eljárási költséget. Kötelezi a felperest, hogy fizessen meg az államnak -külön felhívásra (hetvenezer) forint felülvizsgálati eljárási illetéket. Az ítélet ellen további felülvizsgálatnak helye nincs. 1

2 Indokolás A II.r. alperesi beavatkozó a Pannonmodel regionális szintű ágazati felsőoktatási együttműködés megvalósítása az élelmiszer-biztonság és a gasztronómia területén" tárgyban támogatási szerződést kötött a TÁMOP Projekt megvalósítása érdekében. Az ehhez kapcsolódó pályázati felhívásban készült megvalósíthatósági tanulmányban a megvalósításhoz szükséges feladatok között előírásra került a szoftverbeszerzés költséghatékonyságának optimalizálása, közös licence, a támogatás (support) és a disztribúció beszerzése és - többek között -új, a Pannon Egyetemével kompatibilis tanulmányi rendszer bevezetése Kaposváron. A Pannon Egyetem által alkalmazott tanulmányi rendszer a NEPTUN Tanulmányi Rendszer. A II.r. alperesi beavatkozó, vagyis az ajánlattevő megkeresésére az Emberi Erőforrások Minisztériuma (a továbbiakban: EMMI) tájékoztatta az ajánlatkérőt, hogy a NEPTUN Rendszert fejlesztő és kizárólagos jogtulajdonos SDA Informatikai Zrt. (a továbbiakban: I.r. alperesi beavatkozó) az EMMI-nek és jogelődeinek korábban ingyenesen biztosított és szabadon kiterjeszthető NEPTUN licence megújításaként NEPTUN licence-igazolást küldött az oktatásért felelős államtitkárság részére. Az I.r. alperesi beavatkozó által kiállított kizárólagossági nyilatkozat pedig azt tartalmazta, hogy a NEPTUN.net egységes felsőoktatási tanulmányi rendszer szerzői joga és a szoftverek forrásprogramja kizárólag az I.r. alperesi beavatkozó tulajdonában van, amelyből adódóan a program terméktámogatási, zupport, továbbfejlesztési feladatait a javára fennálló szoftverjogok miatt kizárólag az I.r. alperesi beavatkozó képes ellátni. A Felhasználói Licence Szerződés 4.3. pontja pedig tartalmazta, hogy a felhasználó kizárólag a szoftver használatára jogosult, a szoftverrel kapcsolatos bevezetés ütemezése és végrehajtása, a verziókövetés és egyéb support-szolgáltatások igénybevételére ezen licence nem jogosít fel, ezen szolgáltatások igénybevételét a fejlesztő NEPTUN Terméktámogatási Szerződés keretében biztosítja. Ezt követően a II.r. alperesi beavatkozó NEPTUN Egységes Tanulmányi Rendszer bevezetése, technológiai és jogszabályi követése, valamint támogatása a TÁMOP C-12/1/KONV azonosítószámú pályázat megvalósítása céljából" tárgykörben hirdetmény közzététele nélküli közbeszerzési eljárást indított január 31. napján a közbeszerzésekről szóló évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 121. (1) bekezdésének b) pontja alapján alkalmazandó Kbt. 94. (2) bekezdés c) pontja szerint. Az eljárást megindító felhívását közvetlenül az I.r. alperesi beavatkozó részére küldte meg. A felhívás I. pontjában jogcímként közölte, hogy jogosult az előző jogszabályhely értelmében hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárást alkalmazni, mivel a szerződés kizárólag egy meghatározott szervezettel, személlyel köthető meg, a feladat- és hatáskörrel rendelkező minisztérium hozzájárulásával téritésmentesen jogot szerzett a NEPTUN Egységes Tanulmányi Rendszer használatára, ugyanis a jogtulajdonos I.r. alperesi beavatkozó december 16. napján megküldte az oktatási kormányzattal megegyező tartalmú, a II.r. alperesi beavatkozó nevére szóló licence-igazolást, az igazolás mellékletét képező felhasználói licence-szerződés alapján a rendszer telepítésére, üzemeltetésére, fejlesztésére csak az ajánlattételre felhívni kívánt I.r. alperesi beavatkozó jogosult. A felhívásban a II.r. alperesi beavatkozó meghatározta a közbeszerzés tárgyát és mennyiségét, rögzítette azt is a felhívásban és a dokumentációban méghatározott gyártmányra, eredetre, típusra való konkrét utalás kizárólag a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, az ajánlatkérő a 310/2011. (XII.23.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Korm.rendelet) szabályainak megfelelően az azzal mindenben egyenértékű termékkel történő teljesítését is elfogadja. A dokumentáció részét képezte a szerződéstervezet. A II.r. alperesi beavatkozó a közbeszerzési eljárás megindításának napján tájékoztatta a 2

3 Döntőbizottságot a hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárásra utalással, mellékelve a felhívást, a dokumentációt, az I.r. alperesi beavatkozó kizárólagossági nyilatkozatát, a licence-igazolást, a felhasználói licence-szerződést, valamint az ajánlatkérőnek szóló az EMMI és az I.r. alperesi beavatkozó által küldött tájékoztató leveleket. Ezen kívül a II.r. alperesi beavatkozó közölte, hogy a közbeszerzési eljárás becsült értéke forint és ajánlattételre felhívni kívánt szervezetként az I.r. alperesi beavatkozót jelölte meg. A Közbeszerzési Döntőbizottság Elnöke február 3. napján hiánypótlási felhívást bocsátott ki, amely egyebek mellett a felhívás X. pontját kifogásolta, majd a X. pontot érintően módosított felhívást a II.r. alperesi beavatkozó február 3. napján megküldte a Döntőbizottságnak. A II. r. alperesi beavatkozó és az I.r. alperesi beavatkozó közötti tárgyalások eredményeként az ajánlati áron kívül nem módosult a dokumentáció részét képező szerződéstervezet és műszaki leírás, az I.r. alperesi beavatkozó március 10. napján nyújtotta be végleges ajánlatát. A II.r. alperesi beavatkozó március 11. napján megküldött összegezésében az eljárást eredményesnek nyilvánította, és nyertes ajánlattevőként az I.r. alperesi beavatkozót nevezte meg. Ezt követően március 14. napján kötötték meg a szolgáltatási szerződést az NEPTUN.NET Egységes Felsőoktatási Tanulmányi Rendszer (EFTR) Szolgáltatási Szerződés" címmel, meghatározva a szerződés időbeli hatályát. A szolgáltatási szerződés I. számú melléklete a II.r. alperesi beavatkozó felhívásában foglaltakkal megegyezett. Az eljárás eredményéről április 16. napján megjelent értesítőt követően a felperes nyújtott be április 28. napján jogorvoslati kérelmet az alpereshez. Ebben előadta, hogy a II.r. alperesi beavatkozó által jelenleg is használt ETR Egységes Tanulmányi Rendszer a saját védjegyoltalomban részesülő terméke, melyet a II. r. alperesi beavatkozó 11 éve licence-díj mentesen használ, a július 1. napja óta hatályban lévő support szerződést a II.r. alperesi beavatkozó április 15. napján kelt levelével július 15-i hatállyal felmondta. Jogsérelmét abban nevezte meg a felperes, hogy ha az ajánlatkérő jogszerűen nyílt eljárásfajtát alkalmazott volna, akkor a közbeszerzési eljárásban ajánlatot tehetett volna, mert álláspontja szerint a ETR és a NEPTUN egymással mindenben egyenértékű termékek. Rögzítette a Kbt. 94. (2) bekezdés c) pontjában foglalt előírások alapján, hogy egyrészt nem áll meg az a jogszabályi feltétel, hogy műszaki-technikai sajátosságok miatt a szerződés egy kizárólag meghatározott szervezettel köthető meg, de az a feltétel sem, hogy kizárólag az I. r. alperesi beavatkozóval köthető meg a szerződés. A jogorvoslati eljárás során az I. és a II.r. alperesi beavatkozó külön-külön eljárási kifogást terjesztettek elő. Az alperes a május 26. napján kelt D.217/18/2014. számú határozatával a felperes jogorvoslati kérelmét elutasította. A határozat felülvizsgálata iránt a felperes terjesztett elő keresetet, amelyben a határozat megváltoztatását kérte annak megállapításával, hogy a II.r. alperesi beavatkozó megsértette a Kbt. 94. (2) bekezdés c) pontjában foglaltakat. Másodlagosan az alperesi határozat hatályon kívül helyezését és az alperes új eljárásra kötelezését kérte. Arra hivatkozott, hogy amennyiben az érintett piacon legalább 2 gazdasági szereplő azonos feltételekkel - jelen esetben ingyenes licenc - kínálja a termékét, úgy az adott piacon létezik verseny, és ebben az esetben a verseny lehetőségét kizáró közbeszerzési eljárást indítani önmagában jogszabályellenes. Kifogásolta, hogy az alperes adós maradt annak indokolásával, hogy miért legitim az a beszerzési igény, amely egyértelműen kizár olyan gazdasági szereplőt a közbeszerzési eljárásból, amely azonos feltételekkel kínálja termékét. E körben a bírói gyakorlatra és az uniós jogra hivatkozott, miszerint az ajánlatkérő nem hozhatja magát olyan 3

4 helyzetbe - pl. a beszerzési igényének meghatározása által - hogy ennek következtében csak a versenykorlátozó közbeszerzési eljárás lefolytatása legyen az egyetlen jogszerű beszerzési mód. Sérelmezte, hogy az ajánlatkérő azt állította, a műszaki-technikai sajátosságok miatt más szerződő fél nem lenne képes a szerződés teljesítésére, az alperes azonban a jogalapot a kizárólagos jogra hivatkozással látta megvédhetőnek. Hatásköre csak az ajánlatkérő által megjelölt jogalap jogszerűségének vizsgálatára terjed ki, arra nem, hogy az ajánlatkérő helyett azt meghatározza. Az alperes határozatát jogellenesnek és iratellenes tartalmúnak is minősítette a felperes. Az eljárt bíróság a felperes keresetét alaptalannak minősítette és elutasította azt. Ítéletének indokolásában a Kbt. 94. (1) bekezdésére, 100. (1) bekezdésére, 94. (2) bekezdés c) pontjára hivatkozással kiemelte, hogy az alperes a felperes jogorvoslati kérelme kapcsán a hirdetmény nélkül indított tárgyalásos eljárás lefolytatását vizsgálhatta, a felperes által hivatkozottakat, így a felperes által a II.r. alperesi beavatkozónál működtetett ETR tanulmányi rendszerre vonatkozó állításokat megismerhette, a felperes ügyfélképességét elismerte, így az eljárás választásának jogszerűségére vonatkozó felperesi érveket érdemben vizsgálhatta. E körben a bíróság tehát nem értelmezhette a felperes keresetében a II.r. ajánlatkérő esetleges mulasztására vonatkozó hivatkozásokat. Rámutatott a bíróság, hogy önmagában az a körülmény, hogy az alperes a felperes ügyfélképességét megállapította, még nem jelenti azt, hogy a felperesi keresetben állítottak szerinti okokból a II.r. alperesi beavatkozó beszerzési igénye illegitim lett volna. Az ügy érdemét illetően a Kbt. 94. (2) bekezdés c) pontja szerinti eljárás jogszerű alkalmazása kérdésében az eljárt bíróság rögzítette, hogy a felperes általánosságban jelölt meg jogszabálysértéseket, úgy mint az alperes nem tárta fel a tényállást megfelelően, és az így felderített tényekből helytelen jogi következtetésre jutott, megállapításai iratellenesek, illetve a határozat téves jogértelmezésen alapul. Ugyanakkor a felperes az irányadó tényállás tekintetében maga is ellentmondásosan nyilatkozott, mert keresetlevelében arra utalt, hogy a II. r. alperesi beavatkozónak, vagyis az ajánlatkérőnek a választása két olyan tanulmányi rendszerre vonatkozott, amelyre ingyenesen megszerezhető volt a licence, mivel a felperes által forgalmazott ETR rendszert valamennyi magyarországi felsőoktatási intézmény is licence-mentesen használhatja. Ugyanakkor előkészítő irataiban arra hivatkozott, hogy a II. r. alperesi beavatkozónak két visszterhes szolgáltatás között állt fenn a választása, nem két ingyen birtokolható licence között. A felperesi hivatkozással szemben rámutatott arra az eljárt bíróság, hogy nem vitásan a felperes az ETR tanulmányi rendszerét a II. r. alperesi beavatkozó 11 éve használta, és a szerződést felmondta. Ez azonban adott esetben más jogorvoslati eljárásra tartozó kérdés, illetve a felperesnek a II.r. alperesi beavatkozóval esetlegesen más jogi igényének az érvényesítésére adhat alapot. Az eljárt bíróság álláspontja szerint annak volt jelentősége, hogy a közbeszerzési eljárást megelőzően a II.r. alperesi beavatkozó megszerezte a NEPTUN licencét, és ez az a helyzet, illetve kiindulópont, amelyből fakadóan meg kell ítélni azt, hogy milyen helyzetben volt a II. r. alperesi beavatkozó, amikor a NEPTUN egységes tanulmányi rendszer egyszeri bevezetésére technológiai és jogszabályi követésére, valamint támogatására a beszerzési eljárást megindította. Ebből a tényhelyzetből kiindulva az elsőfokú bíróság megítélése szerint a II.r. alperesi beavatkozó jogszerűen dönthetett a konkrét beszerzési igényéről, vagyis arról, hogy a NEPTUN egyszeri bevezetésére support támogatására szerződés megkötése érdekében közbeszerzési eljárást indít. Az eljárt bíróság álláspontja szerint az alperes helytállóan vizsgálta az adott tényhelyzetből kiindulva, hogy a beszerzés tárgya, vagyis a NEPTUN bevezetése technológiai és jogszabályi követése tekintetében fennállt-e valamely gazdasági szereplő kizárólagos joga, valamint, hogy a kizárólagos jog védelme és a szerződés 4

5 tárgya között megállapítható-e az ok-okozati összefüggés. Az elsőfokú bíróság azt állapította meg, hogy az alperes megfelelően tárta fel e körben is a tényállást, és helytálló jogi következtetésre jutott, ugyanis a NEPTUN-ra vonatkozó licencszerződés alapján - miszerint a bevezetés, verziókövetés és egyéb support szolgáltatások külön terméktámogatási szerződésre tartoznak valamint a szerzői jog jogosultjának kizárólagossági nyilatkozatából következően a II.r. alperesi beavatkozó kizárólag egy szervezettel, az I.r. alperesi beavatkozóval köthette meg a NEPTUN-ra vonatkozó támogatási szerződést. Ennek oka pedig a kizárólagos jogok védelme. A bíróság álláspontja szerint a kizárólagos jog védelme és a szerződés tárgya közötti ok-okozati összefüggés fennállta tekintetében is helytállóan foglalt állást az alperes, jogszerűen állapította meg a NEPTUN-hoz kötődő licence szerződésből eredő jogok védelme, tehát a szerzői jogvédelem alá eső termék miatt a szerződés tárgyát képező szolgáltatást csak az I.r. beavatkozó volt képes teljesíteni. Kifejtette az eljárt bíróság, hogy az I.r. alperesi beavatkozó helytállóan utalt a Kbt. jogalkotói indokolására, valamint a Kommentárjára a tekintetben, hogy a Kbt. 94. (2) bekezdés c) pontja szerinti esetekben nem arról van szó, hogy csak olyan szolgáltatások felelnek meg a kritériumoknak, amelynek a piacán nincs verseny, hanem arról az esetről van szó, amikor jogszerű a versenykorlátozás, mert a szerződést egy kizárólagos jog fennállása miatt csak egy szervezettel (személlyel) lehet megkötni. A felperes nem támasztotta alá azt, hogy a kizárólagos jogok védelme miért ne állna fenn jelen esetben, miért csak jogszabályból, hatósági határozatból eredhet. Az elsőfokú bíróság álláspontja szerint jelen esetben a szerzői jog fennállása a releváns, a szerzői jogok védelme pedig kizárólagossági nyilatkozatból megállapítható. Utalt arra a bíróság, hogy az alperesnek nem kellett vizsgálni azokat a körülményeket, amelyeket a felperes a keresetlevelében a továbbiakban nevesített, tehát az oktatási kormányzat előnyben részesít-e egy gazdasági szereplőt a többi gazdasági szereplő rovására, a felperes is ingyenesen biztosítja-e a tanulmányi rendszerére vonatkozó licencet vagy sem, funkcionális és adatstruktúra szintjén együttműködni képes a felperesi tanulmányi rendszer a Pannon Egyetem rendszerével. A felperes azon hivatkozása kapcsán, hogy az aláírt licencszerződés az iratok között nem található meg, rögzítette az eljárt bíróság, hogy a jogorvoslati eljárás során nem volt vitatott, hogy a licencszerződés létrejött, a perben az I.r. alperesi beavatkozó jogi képviselője úgy nyilatkozott, hogy van ilyen licence szerződés, a közbeszerzési iratok között rendelkezésre álló példány szerint a licence igazolás és a felhasználói licence szerződés I.r. alperesi beavatkozó vezérigazgatójának aláírásával megküldésre került a II.r. alperesi beavatkozónak, az aláirt példány visszaküldésére való felhívással együtt. Az érvényes szerződés létrejöttének hiányára utaló adat nem került feltárásra. A jogerős ítélet ellen a felperes nyújtott be felülvizsgálati kérelmet, amelyben annak hatályán kívül helyezését kérte, a keresetében foglaltakat fenntartotta. Arra hivatkozott, hogy az alperes jogsértés megállapítását mellőző határozata jogszabálysértő, mert a Kbt. 3., figyelemmel a Kbt. 2. (1), (2) bekezdésére, a Kbt pontja, 94. (2) bekezdés c) pontja, és 134. (2) bekezdése téves értelmezésén alapul, amikor nem vizsgálta az ajánlatkérő közbeszerzés előtti előzményi magatartását. Jogszabálysértő azért, mert a Ket ába ütköző módon a jogorvoslati eljárás során becsatolt bizonyítékokat összességükben nem vizsgálta, így a NEPTUN beszerzését (a valós beszerzési igény felmerülésétől) folyamatként nem értékelte, valamint nem vizsgálta, hogy ténylegesen mire irányul a beszerzés, annak mi a tárgya és az értéke. Ezért a bíróság a tényállás-tisztázási kötelezettségének nem tett eleget. Kifogásolta, hogy az alperes az általa feltárt tényekből helytelen következtetést vont le, amikor megállapította, hogy az ajánlatkérő nem 5

6 sértette meg a Kbt. 94. (2) bekezdés c) pontját a hirdetmény közzététele nélküli eljárás alkalmazásával, valamint a Kbt. 3. -át a közbeszerzési eljárás előkészítése során. A felperesi álláspont szerint a bíróságnak az alperesi határozatot ezen megalapozatlanságok és a tényállás-felderítési kötelezettség megsértése miatt hatályon kívül kellett volna helyezni, új eljárásra kötelezés mellett. Megjegyezte, hogy a hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárástípus ilyen alkalmazása - ezzel együtt a Kbt. szabályainak megkerülése - a Kbt. céljaival ellentétes, nem kívánatos, visszaélésszerű, a verseny tisztaságát alapvetően veszélyeztető joggyakorlat kialakulását eredményezi. A felperes kérte a felülvizsgálati kérelem tárgyaláson történő elbírálását. Az alperes, az I.r. alperesi beavatkozó, a II.r. alperesi beavatkozó felülvizsgálati ellenkérelme a jogerős ítélet hatályban tartására irányult. A felülvizsgálati kérelem nem alapos. A Kúria álláspontja szerint az eljárt bíróság kimerítő részletességgel feltárta és rögzítette ítéletének indokolásában az ügyben irányadó tényállást, és abból - az ide vonatkozó jogszabályi rendelkezések alkalmazásával -helytálló jogi következtetést vont le, azzal a Kúria is egyetértett. A felülvizsgálati kérelem tartalmi elemzése alapján a Kúria az alábbiakra mutat rá. A felperes azt sérelmezte, hogy nem jogszerű - nyílt közbeszerzési eljárás helyett - Kbt. 94. (2) bekezdés c) pontja szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás alkalmazása az ajánlatkérő részéről. A Kbt. 94. (2) bekezdés c) pontjához fűzött miniszteri indokolásra is figyelemmel a Kúria álláspontja szerint a törvény a kizárólagos jog esetében nem követeli meg, hogy egy személy vagy szervezet legyen csak képes fizikailag teljesíteni, mivel ezen kritériumoknak csak azok a termékek és szolgáltatások felelnének meg, amelyeknek piacán nincsen verseny, hanem arról az esetről van szó, amikor a szerződést egy kizárólagos jog fennállása miatt jogszerűen csak egy szervezettel (személlyel) lehet megkötni. A potenciális piaci verseny megléte tehát a Kbt. 94. (2) bekezdés c) pontja szerinti eljárás jogszerűség vonatkozásában nem törvényi követelmény, irreleváns tényező. Annak van jelentősége, hogy az ajánlatkérő adott konkrét beszerzés tárgya kapcsán áll-e fenn kizárólagos jogok védelme vagy sem. Jelen esetben nem vitatottan a NEPTUN rendszerhez kapcsolódott a beszerzés tárgya, mely rendszer kapcsán kizárólagos jog az I.r. alperesi beavatkozót illeti meg. A beszerzés tárgyaként a NEPTUN rendszert meghatározni ajánlatkérőnek volt joga. Kétségtelen, hogy a Kbt. egyik fontos alapelve a verseny biztosításának kötelezettsége, de ezen alapelvet a Kbt. bizonyos, jól körülírt, speciális esetek fennforgása esetén áttöri és lehetőséget ad a hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazására. Jelen esetben egyértelműen megállapítható, hogy a kizárólagos jogot megalapozó helyzetet nem ajánlatkérő, hanem a Magyar Állam idézte elő azon szerződéssel, amiben lehetőséget teremtett a felsőoktatási intézményekre való ingyenes kiterjesztésre, a felperessel fennálló szerződést pedig felmondta. Ajánlatkérőként eljáró II.r. alperesi beavatkozó tehát csak az őt megillető jogosultsággal kívánt élni, amikor a licenckiterjesztést igényelte. Ennek metódusát a 2. számú melléklet rögzíti, ahogy azt alperes is megállapította. A licencszerződés kiterjesztését követően az intézmények jogosultak a NEPTUN rendszert saját maguk bevezetni és supportszerződés nélkül annak - licencigazoláson szereplő - verzióját használni, azaz képesek a NEPTUN tanulmányi rendszert rendeltetésszerűen használni. Mindezekre 6

7 figyelemmel jogilag nem megalapozott a felperes azon kifogása sem, amely szerint mind a hatóság, mind a bíróság tévesen és jogszabálysértően értelmezte az eljárás tárgyát. Mivel a rendszer alkalmazására a szerződés kiterjesztésével már lehetőség nyílt, ezért az érintett intézményeknek a licenckiterjesztést követően csak abban az esetben szükséges közbeszerzési eljárást kiírniuk, amennyiben a NEPTUN rendszerrel kapcsolatos supportszolgáltatásra tartanak igényt. A Kúria megállapította, hogy a Kbt. 94. (2) bekezdés c) pontja szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának feltételei fennálltak, mivel a NEPTUN Egységes Tanulmányi rendszer olyan műszaki-technikai sajátosságokkal rendelkezik, mellyel más tanulmányi rendszer nem kompatibilis, valamint kizárólagos jogok védelme alatt áll. Ezen közbeszerzési eljárási forma esetében a Kbt. alapelvei között részletezett verseny nem követelmény, ezen okból is került beépítésre a törvénybe az eljárás lefolytatása során az elsődleges döntőbizottsági kontroll a Kbt ának alkalmazásával. Mindezeknek megfelelően alperes már előzetesen elvégezte az eljárás lefolytatásának jogszerűségére vonatkozó ellenőrzést, az eljárás jogalapjának fennállását az eset összes körülményeit figyelembe véve megállapította. Minderre tekintettel a Kúria megállapította, hogy a jogerős ítélet nem jogszabálysértő a felülvizsgálati kérelemmel érintett körben, ezért azt a Pp (3) bekezdése alapján hatályában fenntartotta. A felülvizsgálati eljárásban felmerült alperesi, I. és II.r. alperesi beavatkozói perköltség megfizetésére a Kúria a felperest a Pp (1) bekezdés folytán alkalmazandó Pp. 78. (1) bekezdés, és 83. (1) bekezdés szerint kötelezte. A tárgyi illetékfeljegyzési jog folytán le nem rótt felülvizsgálati eljárási illeték viselésére a felperes a 6/1986. (VI. 26.) IM rendelet 13. (2) bekezdése értelmében köteles. Budapest, április 28. Dr. Kovács András s.k. a tanács elnöke, Dr. Fekete Ildikó s.k. előadó bíró, Dr. Kovács Ákos s.k. bíró 7

Kúria mint felülvizsgálati bíróság ítélete Kfv.III /2016/4

Kúria mint felülvizsgálati bíróság ítélete Kfv.III /2016/4 Kúria mint felülvizsgálati bíróság ítélete Kfv.III.37.353/2016/4 Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/139 Beszerzés tárgya: Hirdetmény típusa: Bírósági határozat KÉ Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2016.12.02.

Részletesebben

Kúria mint felülvizsgálati bíróság Kfv.III / 2016 /7 számú ítélete

Kúria mint felülvizsgálati bíróság Kfv.III / 2016 /7 számú ítélete Kúria mint felülvizsgálati bíróság Kfv.III.37.279 / 2016 /7 számú ítélete Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/98 Beszerzés tárgya: Hirdetmény típusa: Fővárosi Bíróság ítélete KÉ Eljárás fajtája: Közzététel

Részletesebben

A KÚRIA mint felülvizsgálati bíróság Kfv.II /2014/4. számú ítélete

A KÚRIA mint felülvizsgálati bíróság Kfv.II /2014/4. számú ítélete A KÚRIA mint felülvizsgálati bíróság Kfv.II.38.164/2014/4. számú ítélete Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/62 Beszerzés tárgya: Hirdetmény típusa: Fővárosi Bíróság ítélete KÉ Eljárás fajtája: Közzététel

Részletesebben

A KÚRIA mint felülvizsgálati bíróság Kfv.II /2014/6. szám

A KÚRIA mint felülvizsgálati bíróság Kfv.II /2014/6. szám A KÚRIA mint felülvizsgálati bíróság Kfv.II.37.566/2014/6. szám Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/144 Beszerzés tárgya: Hirdetmény típusa: Bírósági határozat KÉ Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2014.12.10.

Részletesebben

Pécsi Törvényszék 11.G /2013/8. számú ítélete

Pécsi Törvényszék 11.G /2013/8. számú ítélete Pécsi Törvényszék 11.G.20.973/2013/8. számú ítélete Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/83 Beszerzés tárgya: Hirdetmény típusa: Fővárosi Bíróság ítélete KÉ Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2014.07.16.

Részletesebben

A KÚRIA mint felülvizsgálati bíróság Kfv.II /2015/4. számú ítélete

A KÚRIA mint felülvizsgálati bíróság Kfv.II /2015/4. számú ítélete A KÚRIA mint felülvizsgálati bíróság Kfv.II.37.044/2015/4. számú ítélete Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/115 Beszerzés tárgya: Hirdetmény típusa: Bírósági határozat KÉ Eljárás fajtája: Közzététel dátuma:

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI HATÓSÁG KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG

KÖZBESZERZÉSI HATÓSÁG KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG KÖZBESZERZÉSI HATÓSÁG KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1026 Budapest, Riadó u. 5. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/882-8594, fax: 06-1/882-8593 E-mail: dontobizottsag@kt.hu Ikt.sz.: D.915/5/2016. A Közbeszerzési

Részletesebben

Győri Törvényszék 2.Kf /2015/4. számú ítélete

Győri Törvényszék 2.Kf /2015/4. számú ítélete Győri Törvényszék 2.Kf.20.098/2015/4. számú ítélete Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/38 Beszerzés tárgya: Hirdetmény típusa: Fővárosi Bíróság ítélete KÉ Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2015.04.01.

Részletesebben

Kúria Kfv.III /2016/8 számú ítélete

Kúria Kfv.III /2016/8 számú ítélete Kúria Kfv.III.37.875/2016/8 számú ítélete Közbeszerzési Értesítő száma: 2017/90 Beszerzés tárgya: Hirdetmény típusa: Bírósági határozat KÉ Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2017.06.01. Iktatószám: 7745/2017

Részletesebben

Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 14. K /2014/4. számú ítélete

Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 14. K /2014/4. számú ítélete Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 14. K. 32.860/2014/4. számú ítélete Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/144 Beszerzés tárgya: Hirdetmény típusa: Fővárosi Bíróság ítélete KÉ Eljárás fajtája:

Részletesebben

A KÚRIA mint felülvizsgálati bíróság Kfv.III /2014/5. számú ítélete

A KÚRIA mint felülvizsgálati bíróság Kfv.III /2014/5. számú ítélete A KÚRIA mint felülvizsgálati bíróság Kfv.III.38.073/2014/5. számú ítélete Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/62 Beszerzés tárgya: Hirdetmény típusa: Bírósági határozat KÉ Eljárás fajtája: Közzététel dátuma:

Részletesebben

Budai Központi Kerületi Bíróság 2.P.20410/2016/3. számú ítélete

Budai Központi Kerületi Bíróság 2.P.20410/2016/3. számú ítélete Budai Központi Kerületi Bíróság 2.P.20410/2016/3. számú ítélete Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/73 Beszerzés tárgya: Hirdetmény típusa: Fővárosi Bíróság ítélete KÉ Eljárás fajtája: Közzététel dátuma:

Részletesebben

Pécsi Törvényszék mint másodfokú bíróság 1.Kf /2013/7/2. számú ítélete és 1.Kf /2013/7/1 számú végzése

Pécsi Törvényszék mint másodfokú bíróság 1.Kf /2013/7/2. számú ítélete és 1.Kf /2013/7/1 számú végzése Pécsi Törvényszék mint másodfokú bíróság 1.Kf.20.875/2013/7/2. számú ítélete és 1.Kf.20.875/2013/7/1 számú végzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/57 Beszerzés tárgya: Hirdetmény típusa: Fővárosi Bíróság

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG LEGFELSŐBB BÍRÓSÁGA mint felülvizsgálati bíróság A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A Magyar Köztársaság Legfelsőbb Bírósága a személyesen eljárt.. (..) felperesnek az ORFK Gazdasági és

Részletesebben

A KÚRIA, mint felülvizsgálati bíróság Kfv.II /2015/7. számú ítélete

A KÚRIA, mint felülvizsgálati bíróság Kfv.II /2015/7. számú ítélete A KÚRIA, mint felülvizsgálati bíróság Kfv.II.37.727/2015/7. számú ítélete Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/86 Beszerzés tárgya: Hirdetmény típusa: Fővárosi Bíróság ítélete KÉ Eljárás fajtája: Közzététel

Részletesebben

A Kúria mint másodfokú bíróság Kfv.III /2013/12. számú ítélte

A Kúria mint másodfokú bíróság Kfv.III /2013/12. számú ítélte A Kúria mint másodfokú bíróság Kfv.III.37.626/2013/12. számú ítélte Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/130 Beszerzés tárgya: Hirdetmény típusa: Fővárosi Bíróság ítélete KÉ Eljárás fajtája: Közzététel dátuma:

Részletesebben

A KÚRIA mint felülvizsgálati bíróság Kfv. III /2014/4. számú ítélete

A KÚRIA mint felülvizsgálati bíróság Kfv. III /2014/4. számú ítélete A KÚRIA mint felülvizsgálati bíróság Kfv. III.37.538/2014/4. számú ítélete Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/14 Beszerzés tárgya: Hirdetmény típusa: Fővárosi Bíróság ítélete KÉ Eljárás fajtája: Közzététel

Részletesebben

í t é l e t e t : A Legfelsőbb Bíróság a Fővárosi Bíróság 11.K.30.942/2006/9. számú ítéletét hatályában fenntartja.

í t é l e t e t : A Legfelsőbb Bíróság a Fővárosi Bíróság 11.K.30.942/2006/9. számú ítéletét hatályában fenntartja. Vagyongyarapodás felülellenőrzés, iratmegőrzési kötelezettség Kfv.I.35.516/2006/5.szám A Magyar Köztársaság Legfelsőbb Bírósága a dr. Szűcs Viktor Géza ügyvéd által képviselt felperesnek a dr. Szabó Andrea

Részletesebben

A KÚRIA mint felülvizsgálati bíróság Kfv.II /2015/8. számú ítélete

A KÚRIA mint felülvizsgálati bíróság Kfv.II /2015/8. számú ítélete A KÚRIA mint felülvizsgálati bíróság Kfv.II.37.881/2015/8. számú ítélete Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/49 Beszerzés tárgya: Hirdetmény típusa: Bírósági határozat KÉ Eljárás fajtája: Közzététel dátuma:

Részletesebben

Fővárosi Törvényszék 3.Kf /2013/6. számú ítélete

Fővárosi Törvényszék 3.Kf /2013/6. számú ítélete Fővárosi Törvényszék 3.Kf.650.068/2013/6. számú ítélete Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/1 Beszerzés tárgya: Hirdetmény típusa: Fővárosi Bíróság ítélete KÉ Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2014.01.03.

Részletesebben

A KÚRIA mint felülvizsgálati bíróság, Kfv.II /2015/4. számú ítélete

A KÚRIA mint felülvizsgálati bíróság, Kfv.II /2015/4. számú ítélete A KÚRIA mint felülvizsgálati bíróság, Kfv.II.37.166/2015/4. számú ítélete Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/138 Beszerzés tárgya: Hirdetmény típusa: Bírósági határozat KÉ Eljárás fajtája: Közzététel dátuma:

Részletesebben

Budapest Környéki Törvényszék 14.Gf /2018/5. számú ítélete

Budapest Környéki Törvényszék 14.Gf /2018/5. számú ítélete Budapest Környéki Törvényszék 14.Gf.40.005/2018/5. számú ítélete Közbeszerzési Értesítő száma: 2018/149 Beszerzés tárgya: Hirdetmény típusa: Bírósági határozat KÉ Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2018.08.03.

Részletesebben

Kúria Kfv.III /2017/5.számú ítélete

Kúria Kfv.III /2017/5.számú ítélete Kúria Kfv.III.37.193/2017/5.számú ítélete Közbeszerzési Értesítő száma: 2018/27 Beszerzés tárgya: Hirdetmény típusa: Bírósági határozat KÉ Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2018.02.07. Iktatószám: 2217/2018

Részletesebben

Székesfehérvári Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 10.K /2016/9. számú ítélete

Székesfehérvári Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 10.K /2016/9. számú ítélete Székesfehérvári Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 10.K.27.031/2016/9. számú ítélete Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/36 Beszerzés tárgya: Hirdetmény típusa: Bírósági határozat KÉ Eljárás fajtája: Közzététel

Részletesebben

í t é l e t e t: A másodfokú bíróság az elsőfokú bíróság ítéletét helybenhagyja.

í t é l e t e t: A másodfokú bíróság az elsőfokú bíróság ítéletét helybenhagyja. A Kaposvári Törvényszék, mint másodfokú bíróság a dr. Mészáros Győző Ügyvédi Iroda (ügyintéző dr. Mészáros Győző, ügyvéd 1076 Budapest, Dózsa Gy. u. 68. I/5.) által képviselt Banco Primus S. A. (Portugália

Részletesebben

V É G Z É S - t. Az eljárás során felmerült költségeiket ezt meghaladóan a felek maguk viselik.

V É G Z É S - t. Az eljárás során felmerült költségeiket ezt meghaladóan a felek maguk viselik. KÖZBESZERZÉSI HATÓSÁG KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1026 Budapest, Riadó u. 5. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/882-8594, fax: 06-1/882-8593 E-mail: dontobizottsag@kt.hu Ikt.sz.: D.73/10/2017. A Közbeszerzési

Részletesebben

A KÚRIA mint felülvizsgálati bíróság Kfv.III /2014/4. számú ítélete

A KÚRIA mint felülvizsgálati bíróság Kfv.III /2014/4. számú ítélete A KÚRIA mint felülvizsgálati bíróság Kfv.III.37.675/2014/4. számú ítélete Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/138 Beszerzés tárgya: Hirdetmény típusa: Fővárosi Bíróság ítélete KÉ Eljárás fajtája: Közzététel

Részletesebben

A KÚRIA mint felülvizsgálati bíróság Kfv.III /2015/5. számú ítélete

A KÚRIA mint felülvizsgálati bíróság Kfv.III /2015/5. számú ítélete A KÚRIA mint felülvizsgálati bíróság Kfv.III.37.378/2015/5. számú ítélete Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/127 Beszerzés tárgya: Hirdetmény típusa: Bírósági határozat KÉ Eljárás fajtája: Közzététel dátuma:

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) meghozta az alábbi V É G Z É S-t.

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) meghozta az alábbi V É G Z É S-t. KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1024. Budapest, Margit krt. 85. 1525 Postafiók 166. Tel: 336-7776 Fax: 336-7778 E-mail: dontobizottsag@kozbeszerzesek-tanacsa.hu Ikt.sz.: D. 782 /4 /2010.

Részletesebben

í t é l e t e t: A Legfelsőbb Bíróság a Bács-Kiskun Megyei Bíróság 4.K.22.276/2009/7. számú ítéletét hatályában fenntartja.

í t é l e t e t: A Legfelsőbb Bíróság a Bács-Kiskun Megyei Bíróság 4.K.22.276/2009/7. számú ítéletét hatályában fenntartja. Kfv.II.37.882/2010/8.szám A Magyar Köztársaság Legfelsőbb Bírósága a dr. Galgóczi Zoltán ügyvéd által képviselt felperesnek a dr. Gellérthegyi István ügyvéd által képviselt Környezetvédelmi, Természetvédelmi

Részletesebben

ítéletet: A másodfokú bíróság az elsőfokú bíróság ítéletét megváltoztatja és a felperes keresetét elutasítja.

ítéletet: A másodfokú bíróság az elsőfokú bíróság ítéletét megváltoztatja és a felperes keresetét elutasítja. . M A Kaposvári Törvényszék, mint másodfokú bíróság A Kaposvári Törvényszék, mint másodfokú bíróság dr. Csuka Zoltán ügyvéd (7400 Kaposvár, Csokonai u. 2.) által képviselt szám alatti ) felperesnek - Klincsik

Részletesebben

A KÚRIA mint felülvizsgálati bíróság

A KÚRIA mint felülvizsgálati bíróság A KÚRIA mint felülvizsgálati bíróság Kfv.II.37.057/2013/13.szám A Kúria a F. P. elnök által képviselt F. D. V. Egyesület I.r., Kajtár Takács Hegymegi- Barakonyi Baker & McKenzie Ügyvédi Iroda (1051 Budapest,

Részletesebben

A Pécsi Törvényszék mint másodfokú bíróság 1. Kf /2015/6. számú ítélete

A Pécsi Törvényszék mint másodfokú bíróság 1. Kf /2015/6. számú ítélete A Pécsi Törvényszék mint másodfokú bíróság 1. Kf.20.776/2015/6. számú ítélete Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/12 Beszerzés tárgya: Hirdetmény típusa: Fővárosi Bíróság ítélete KÉ Eljárás fajtája: Közzététel

Részletesebben

ítéletet: A Kaposvári Törvényszék, mint másodfokú bíróság 2.PÍ /2016/6. szám

ítéletet: A Kaposvári Törvényszék, mint másodfokú bíróság 2.PÍ /2016/6. szám 2.PÍ.21.046/2016/6. szám A Kaposvári Törvényszék mint másodfokú bíróság a dr. Csuka Zoltán ügyvéd (7400 Kaposvár, Csokonai u. 2. III/18.) által képviselt szám alatti lakos felperesnek - dr. Fábián Bernadett

Részletesebben

V É G Z É S t. I N D O K O L Á S

V É G Z É S t. I N D O K O L Á S KÖZBESZERZÉSI HATÓSÁG KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1126 Budapest, Riadó u. 5. 1525 Postafiók 166. Tel: 882-8594, Fax: 882-8593 E-mail cím: dontobizottsag@kt.hu Ikt.sz.: D.389/3/2014. A Közbeszerzési Döntőbizottság

Részletesebben

Székesfehérvári Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 10.K /2016/41 számú ítélete

Székesfehérvári Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 10.K /2016/41 számú ítélete Székesfehérvári Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 10.K.27.264/2016/41 számú ítélete Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/149 Beszerzés tárgya: Hirdetmény típusa: Bírósági határozat KÉ Eljárás fajtája: Közzététel

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG LEGFELSŐBB BÍRÓSÁGA. v é g z é s t :

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG LEGFELSŐBB BÍRÓSÁGA. v é g z é s t : Kvk.V.37.869/2009/5.szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG LEGFELSŐBB BÍRÓSÁGA A Magyar Köztársaság Legfelsőbb Bírósága a... kérelmezőnek az Országos Választási Bizottság 2009. október 30. napján kelt 424/2009. számú

Részletesebben

FővárosiTörvényszék 3.Kf /2013/6.

FővárosiTörvényszék 3.Kf /2013/6. FővárosiTörvényszék 3.Kf.650.219/2013/6. Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/46 Beszerzés tárgya: Hirdetmény típusa: Bírósági határozat KÉ Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2014.04.18. Iktatószám: 7441/2014

Részletesebben

Kaposvári Járásbíróság 6.P /2014/6/II. számú ítélete

Kaposvári Járásbíróság 6.P /2014/6/II. számú ítélete Kaposvári Járásbíróság 6.P.21.898/2014/6/II. számú ítélete Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/55 Beszerzés tárgya: Hirdetmény típusa: Fővárosi Bíróság ítélete KÉ Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2015.05.15.

Részletesebben

v é g z é s t: A Fővárosi Ítélőtábla a Fővárosi Választási Bizottság 298/2014. (X.17.) FVB számú határozatát helybenhagyja.

v é g z é s t: A Fővárosi Ítélőtábla a Fővárosi Választási Bizottság 298/2014. (X.17.) FVB számú határozatát helybenhagyja. Fővárosi Ítélőtábla 12.Pk.50.058/2014/5. A Fővárosi Ítélőtábla a Ügyvédi Iroda (címe., ügyintéző: ügyvéd neve) által képviselt kérelmező neve (címe) kérelmezőnek, a Fővárosi Választási Bizottság 2014.

Részletesebben

Budai Központi Kerületi Bíróság 4.P/G.21744/2017/13.számú ítélete

Budai Központi Kerületi Bíróság 4.P/G.21744/2017/13.számú ítélete Budai Központi Kerületi Bíróság 4.P/G.21744/2017/13.számú ítélete Közbeszerzési Értesítő száma: 2018/18 Beszerzés tárgya: Hirdetmény típusa: Bírósági határozat KÉ Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2018.01.25.

Részletesebben

Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 26.K /2014/5. számú ítélete

Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 26.K /2014/5. számú ítélete Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 26.K.32.431/2014/5. számú ítélete Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/116 Beszerzés tárgya: Hirdetmény típusa: Bírósági határozat KÉ Eljárás fajtája: Közzététel

Részletesebben

í t é l e t e t : A Legfelsőbb Bíróság a Fővárosi Bíróság 11.K.31.042/2006/7. számú ítéletét hatályában fenntartja.

í t é l e t e t : A Legfelsőbb Bíróság a Fővárosi Bíróság 11.K.31.042/2006/7. számú ítéletét hatályában fenntartja. Vagyongyarapodás kölcsön, hitelt érdemlő bizonyíték Kfv.I.35.496/2006/4.szám A Magyar Köztársaság Legfelsőbb Bírósága a dr. Lampé Ügyvédi Iroda (ügyintéző dr. Lampé Zoltán ügyvéd) által képviselt felperes

Részletesebben

Dr. Szecskó József bíró Fővárosi Törvényszék Közigazgatási és Munkaügyi Regionális Kollégium

Dr. Szecskó József bíró Fővárosi Törvényszék Közigazgatási és Munkaügyi Regionális Kollégium SZERZŐDÉSEK ÉRVÉNYTELENSÉGÉRE IRÁNYULÓ EGYSÉGES PEREK TAPASZTALATAI, AZ ÉRVÉNYTELENSÉG ÚJ SZABÁLYAI Dr. Szecskó József bíró Fővárosi Törvényszék Közigazgatási és Munkaügyi Regionális Kollégium JOGSZABÁLYI

Részletesebben

v é g z é s t : I n d o k o l á s

v é g z é s t : I n d o k o l á s A a Dr. Bencze Péter és Társa Ügyvédi Iroda (ügyintéző dr. Bencze Péter ügyvéd) által képviselt Magyar Szocialista Párt (kérelmező címe) kérelmezőnek a Megyei Területi Választási Bizottság 2014. október

Részletesebben

Székesfehérvári Járásbíróság 6.G /2016/6.számú ítélete

Székesfehérvári Járásbíróság 6.G /2016/6.számú ítélete Székesfehérvári Járásbíróság 6.G.40.009/2016/6.számú ítélete Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/109 Beszerzés tárgya: Hirdetmény típusa: Fővárosi Bíróság ítélete KÉ Eljárás fajtája: Közzététel dátuma:

Részletesebben

Debreceni Ítélőtábla Gf.IV /2017/5. számú ítélete

Debreceni Ítélőtábla Gf.IV /2017/5. számú ítélete Debreceni Ítélőtábla Gf.IV.30.212/2017/5. számú ítélete Közbeszerzési Értesítő száma: 2018/13 Beszerzés tárgya: Hirdetmény típusa: Bírósági határozat KÉ Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2018.01.18.

Részletesebben

1026 Budapest, Riadó u Pf.: 166. Tel.: 06-1/ , fax: 06-1/ V É G Z É S t.

1026 Budapest, Riadó u Pf.: 166. Tel.: 06-1/ , fax: 06-1/ V É G Z É S t. KÖZBESZERZÉSI HATÓSÁG KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1026 Budapest, Riadó u. 5. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/882-8594, fax: 06-1/882-8593 E-mail: dontobizottsag@kt.hu Ikt.sz.: D.38/4/2014. A Közbeszerzési Döntőbizottság

Részletesebben

D.340/7/2017. H A T Á R O Z A T ot. A jogorvoslati eljárás során felmerült költségeiket a felek maguk viselik.

D.340/7/2017. H A T Á R O Z A T ot. A jogorvoslati eljárás során felmerült költségeiket a felek maguk viselik. KÖZBESZERZÉSI HAT ÓSÁG K ÖZBESZE RZÉSI DÖNTŐB IZOTTSÁG 1026 Budapest, Riadó u. 5. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/882-8594, fax: 06-1/882-8593 E-mail: dontobizottsag@kt.hu Az ügy iktatószáma: D.340/7/2017. A

Részletesebben

Kitöltési útmutató az Űrlap a Közbeszerzési Hatósághoz benyújtandó dokumentumok beterjesztéséhez

Kitöltési útmutató az Űrlap a Közbeszerzési Hatósághoz benyújtandó dokumentumok beterjesztéséhez Kitöltési útmutató az Űrlap a Közbeszerzési Hatósághoz benyújtandó dokumentumok beterjesztéséhez 1. Képviselőként jár el? A legördülő listából ki kell választani, hogy az ügyfél képviselő útján jár-e el

Részletesebben

Fővárosi Közigzgatási és Munkaügyi Bíróság 28.K /2013/6.

Fővárosi Közigzgatási és Munkaügyi Bíróság 28.K /2013/6. Fővárosi Közigzgatási és Munkaügyi Bíróság 28.K.32.513/2013/6. Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/1 Beszerzés tárgya: Hirdetmény típusa: Fővárosi Bíróság ítélete KÉ Eljárás fajtája: Közzététel dátuma:

Részletesebben

A Fővárosi Ítélőtábla 2.Kpkf /2006/3.

A Fővárosi Ítélőtábla 2.Kpkf /2006/3. A Fővárosi Ítélőtábla 2.Kpkf.50.422/2006/3. A Fővárosi Ítélőtábla a Magyar Autóklub (Budapest) felperesnek a Gazdasági Versenyhivatal (Budapest) alperes ellen versenyfelügyeleti ügyben hozott közigazgatási

Részletesebben

A KÚRIA mint felülvizsgálati bíróság Kfv.II /2014/7. számú ítélete

A KÚRIA mint felülvizsgálati bíróság Kfv.II /2014/7. számú ítélete A KÚRIA mint felülvizsgálati bíróság Kfv.II.37.957/2014/7. számú ítélete Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/80 Beszerzés tárgya: Hirdetmény típusa: Bírósági határozat KÉ Eljárás fajtája: Közzététel dátuma:

Részletesebben

Gyulai Törvényszék 14.G /2016/4. számú ítélete

Gyulai Törvényszék 14.G /2016/4. számú ítélete Gyulai Törvényszék 14.G.20.412/2016/4. számú ítélete Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/133 Beszerzés tárgya: Hirdetmény típusa: Fővárosi Bíróság ítélete KÉ Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2016.11.18.

Részletesebben

v é g z é s t : I n d o k o l á s :

v é g z é s t : I n d o k o l á s : A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bíróság a Ügyvédi Iroda (képviselő címe, ügyintéző: dr. Sz. A. ügyvéd) által képviselt K. Zs. Cs.-né (kérelmező címe) kérelmezőnek, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Területi

Részletesebben

Székesfehérvári Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 14.K /2016/33.számú ítélete

Székesfehérvári Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 14.K /2016/33.számú ítélete Székesfehérvári Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 14.K.27.064/2016/33.számú ítélete Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/113 Beszerzés tárgya: Hirdetmény típusa: Fővárosi Bíróság ítélete KÉ Eljárás fajtája:

Részletesebben

V É G Z É S - t. I N D O K O L Á S

V É G Z É S - t. I N D O K O L Á S KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1024 Budapest, Margit krt. 85. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/336-7776, fax: 06-1/336-7778 E-mail: dontobizottsag@kt.hu Ikt.sz.: D. 409/3/2011. A Közbeszerzési

Részletesebben

Budapest Környéki Törvényszék 6.G /2016/9.számú ítélete

Budapest Környéki Törvényszék 6.G /2016/9.számú ítélete Budapest Környéki Törvényszék 6.G.40.630/2016/9.számú ítélete Közbeszerzési Értesítő száma: 2017/183 Beszerzés tárgya: Hirdetmény típusa: Bírósági határozat KÉ Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2017.10.11.

Részletesebben

A KÚRIA mint felülvizsgálati bíróság

A KÚRIA mint felülvizsgálati bíróság A KÚRIA mint felülvizsgálati bíróság Kfv.II.37.314/2013/4.szám A Kúria a Katona és Társa Ügyvédi Iroda (ügyintéző: dr. Katona Géza ügyvéd, 1125 Budapest, Fészek u. 16.) által képviselt B. T. Zrt. felperesnek

Részletesebben

Kecskeméti Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 14.K /2016/17.számú ítélete

Kecskeméti Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 14.K /2016/17.számú ítélete Kecskeméti Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 14.K.27.296/2016/17.számú ítélete Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/135 Beszerzés tárgya: Hirdetmény típusa: Fővárosi Bíróság ítélete KÉ Eljárás fajtája:

Részletesebben

Székesfehérvári Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 13.K /2016/10 számú ítélete

Székesfehérvári Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 13.K /2016/10 számú ítélete Székesfehérvári Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 13.K.27.173/2016/10 számú ítélete Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/133 Beszerzés tárgya: Hirdetmény típusa: Fővárosi Bíróság ítélete KÉ Eljárás fajtája:

Részletesebben

14. melléklet a 44/2015. (XI. 2.) MvM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ADATBÁZIS. Összegezés az ajánlatok elbírálásáról. I. szakasz: Ajánlatkérő

14. melléklet a 44/2015. (XI. 2.) MvM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ADATBÁZIS. Összegezés az ajánlatok elbírálásáról. I. szakasz: Ajánlatkérő KÖZBESZERZÉSI ADATBÁZIS I. szakasz: Ajánlatkérő 14. melléklet a 44/2015. (XI. 2.) MvM rendelethez I.1) Név és címek 1 (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt) Hivatalos név: Hajdú-Bihar

Részletesebben

Fővárosi Törvényszék 3.Kf /2015/4. számú ítélete

Fővárosi Törvényszék 3.Kf /2015/4. számú ítélete Fővárosi Törvényszék 3.Kf.650.152/2015/4. számú ítélete Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/74 Beszerzés tárgya: Hirdetmény típusa: Bírósági határozat KÉ Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2016.06.29.

Részletesebben

A KÚRIA mint felülvizsgálati bíróság

A KÚRIA mint felülvizsgálati bíróság Kfv.VI.37.489/2011/6.szám A KÚRIA mint felülvizsgálati bíróság A Kúria a Karl, Verrasztó, Bleyer Ügyvédi Iroda ügyintéző: dr.karl Gábor Csaba ügyvéd) által képviselt felperesnek a dr.gellérthegyi Ügyvédi

Részletesebben

ÖSSZEGEZÉS AZ AJÁNLATOK ELBÍRÁLÁSÁRÓL

ÖSSZEGEZÉS AZ AJÁNLATOK ELBÍRÁLÁSÁRÓL 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Oktatási Hivatal 1055 Budapest, Szalay u. 10-14. ÖSSZEGEZÉS AZ AJÁNLATOK ELBÍRÁLÁSÁRÓL 2. A közbeszerzés tárgya és mennyisége: Workflow rendszer beszerzése Elektronikus

Részletesebben

V É G Z É S T : Ezt meghaladó mértékben a felülvizsgálati kérelmet elutasítja. I N D O K O L Á S :

V É G Z É S T : Ezt meghaladó mértékben a felülvizsgálati kérelmet elutasítja. I N D O K O L Á S : BÁCS-KISKUN MEGYEI BÍRÓSÁG KECSKEMÉT A Bács-Kiskun Megyei Bíróság kérelmezőnek,- a Bács-Kiskun Megyei Területi Választási Bizottság 47/2006. (VIII.28.) TVB határozata ellen benyújtott felülvizsgálati kérelme

Részletesebben

v é g z é s t: A Fővárosi Ítélőtábla a Fővárosi Választási Bizottság határozatát helybenhagyja.

v é g z é s t: A Fővárosi Ítélőtábla a Fővárosi Választási Bizottság határozatát helybenhagyja. A Fővárosi Ítélőtábla a Néző Gabriella Ügyvédi Iroda (cím, ügyintéző: dr. Néző Gabriella ügyvéd) által képviselt Lehet Más a Politika (cím) kérelmezőnek, a Fővárosi Választási Bizottság 2014. szeptember

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! Gyulai Munkaügyi Bíróság 3.M.491/2002/4. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A Gyulai Munkaügyi Bíróság dr. Csányi Éva jogtanácsos (Független Rendőr Szakszervezet 1077 Budapest, Király u. 71., 1388 Pf.: 52.)

Részletesebben

Fővárosi Munkaügyi Bíróság

Fővárosi Munkaügyi Bíróság Fővárosi Munkaügyi Bíróság Budapest, V., Markó u. 27. 23.M.684/2003/8. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A Fővárosi Munkaügyi Bíróság a Független Rendőr Szakszervezet (1388 Bp., Pf.: 52., eljáró képviselő:

Részletesebben

V É G Z É S -t. Az eljárás során felmerült további költségeiket a felek maguk viselik.

V É G Z É S -t. Az eljárás során felmerült további költségeiket a felek maguk viselik. KÖZBESZERZÉSI HATÓSÁG KÖZBESZE RZÉSI DÖ NTŐBIZOTTSÁG 1026 Budapest, Riadó u. 5. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/882-8594, fax: 06-1/882-8593 E-mail: dontobizottsag@kt.hu Ikt.sz.:D.989/15/2016. A Közbeszerzési

Részletesebben

Fővárosi Törvényszék 117.Pf /2018/7.számú ítélete

Fővárosi Törvényszék 117.Pf /2018/7.számú ítélete Fővárosi Törvényszék 117.Pf.637.583/2018/7.számú ítélete Közbeszerzési Értesítő száma: 2019/69 Beszerzés tárgya: Hirdetmény típusa: Bírósági határozat KÉ Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2019.04.09.

Részletesebben

A KBT. 67. SZERINTI FELVILÁGOSÍTÁS KÉRÉS MINTA 1 / 6

A KBT. 67. SZERINTI FELVILÁGOSÍTÁS KÉRÉS MINTA 1 / 6 A KBT. 67. SZERINTI FELVILÁGOSÍTÁS KÉRÉS MINTA 1 / 6 TÁJÉKOZTATÓ A MINTA HASZNÁLATÁVAL KAPCSOLATOSAN A jelen minta azzal a céllal készült, hogy segítséget nyújtson az európai uniós forrásból támogatott

Részletesebben

1026 Budapest, Riadó u Pf.: 166. Tel.: 06-1/ , fax: 06-1/

1026 Budapest, Riadó u Pf.: 166. Tel.: 06-1/ , fax: 06-1/ Ikt.sz.:D.198/2/2016. KÖZBESZERZÉSI HATÓSÁG KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1026 Budapest, Riadó u. 5. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/882-8594, fax: 06-1/882-8593 E-mail: dontobizottsag@kt.hu A Közbeszerzési Döntőbizottság

Részletesebben

ÖSSZEGEZÉS AZ AJÁNLATOK ELBÍRÁLÁSÁRÓL

ÖSSZEGEZÉS AZ AJÁNLATOK ELBÍRÁLÁSÁRÓL 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Oktatási Hivatal 1055 Budapest, Szalay u. 10-14. ÖSSZEGEZÉS AZ AJÁNLATOK ELBÍRÁLÁSÁRÓL 2. A közbeszerzés tárgya és mennyisége: Elektronikus tájékoztatók - tartalompublikációs

Részletesebben

Könyvek

Könyvek EH 2016.10.K29 A bejegyzési kérelmet benyújtó ügyvéd nem minősül az 1997. évi CXLI. tv. 26. (7) bekezdése szerinti jogosultnak. Amennyiben az ingatlan-nyilvántartási eljárásban a jogi képviselet kötelező,

Részletesebben

Székesfehérvári Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 10.K /2016/14 számú ítélete

Székesfehérvári Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 10.K /2016/14 számú ítélete Székesfehérvári Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 10.K.27.265/2016/14 számú ítélete Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/149 Beszerzés tárgya: Hirdetmény típusa: Bírósági határozat KÉ Eljárás fajtája: Közzététel

Részletesebben

A KÚRIA mint felülvizsgálati bíróság

A KÚRIA mint felülvizsgálati bíróság Pfv.V.21.850/2014/7. szám A KÚRIA mint felülvizsgálati bíróság A Kúria a Hámori és Soltész Ügyvédi Iroda által (eljáró ügyvéd: dr. Soltész Beatrix) képviselt felperesnek, dr. Juhász Ádám ügyvéd által képviselt

Részletesebben

ÖSSZEGEZÉS AZ AJÁNLATOK ELBÍRÁLÁSÁRÓL

ÖSSZEGEZÉS AZ AJÁNLATOK ELBÍRÁLÁSÁRÓL 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Oktatási Hivatal 1055 Budapest, Szalay u. 10-14. ÖSSZEGEZÉS AZ AJÁNLATOK ELBÍRÁLÁSÁRÓL 2. A közbeszerzés tárgya és mennyisége: Megbízási keretszerződés feladatírói és nemzetközi

Részletesebben

Fővárosi Törvényszék 3.Kf /2015/5. szám

Fővárosi Törvényszék 3.Kf /2015/5. szám Fővárosi Törvényszék 3.Kf.650.009/2015/5. szám Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/77 Beszerzés tárgya: Hirdetmény típusa: Fővárosi Bíróság ítélete KÉ Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2015.07.10. Iktatószám:

Részletesebben

Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 27.K /2015/10. számú ítélete

Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 27.K /2015/10. számú ítélete Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 27.K.30.868/2015/10. számú ítélete Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/69 Beszerzés tárgya: Hirdetmény típusa: Fővárosi Bíróság ítélete KÉ Eljárás fajtája: Közzététel

Részletesebben

A Magyar Köztársaság nevében!

A Magyar Köztársaság nevében! Komárom-Esztergom Megyei Bíróság 2.Mf.20.939/2009/3. A Magyar Köztársaság nevében! A Komárom-Esztergom Megyei Bíróság, mint másodfokú bíróság Független Rendır Szakszervezet. által képviselt. felperesnek

Részletesebben

Közbeszerzési Szabályzat 2009.12.11-től hatályos

Közbeszerzési Szabályzat 2009.12.11-től hatályos Közbeszerzési Szabályzat 2009.12.11-től hatályos Biharnagybajom Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (továbbiakban:

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG LEGFELSŐBB BÍRÓSÁGA mint felülvizsgálati bíróság A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG LEGFELSŐBB BÍRÓSÁGA mint felülvizsgálati bíróság A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG LEGFELSŐBB BÍRÓSÁGA mint felülvizsgálati bíróság Mfv.II.10.034/2007/2. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A Magyar Köztársaság Legfelsőbb Bíróság P.T. I. rendű, H. Sz. II. rendű és

Részletesebben

v é g z é s t : A Fővárosi Ítélőtábla a Fővárosi Választási Bizottság 302/2014. (X. 17.) FVB számú határozatát helybenhagyja. I n d o k o l á s :

v é g z é s t : A Fővárosi Ítélőtábla a Fővárosi Választási Bizottság 302/2014. (X. 17.) FVB számú határozatát helybenhagyja. I n d o k o l á s : Fővárosi Ítélőtábla 12.Pk.50.050/2014/5. A Fővárosi Ítélőtábla a Ügyvédi Iroda (iroda címe., ügyintéző: ügyvéd neve) által képviselt kérelmező neve (címe) kérelmezőnek, a Fővárosi Választási Bizottság

Részletesebben

Kúria mint felülvizsgálati bíróság

Kúria mint felülvizsgálati bíróság Pfv.V.21.828/2014/5. Kúria mint felülvizsgálati bíróság A Kúria a Hámori és Soltész Ügyvédi Iroda (ügyintéző: dr. Soltész Beatrix ügyvéd felperesnek a Bertók Ügyvédi Iroda (ügyintéző: dr. Bertók Mihály

Részletesebben

A Kúria, mint felülvizsgálati bíróság Kfv.III /2015/8. számú ítélete

A Kúria, mint felülvizsgálati bíróság Kfv.III /2015/8. számú ítélete A Kúria, mint felülvizsgálati bíróság Kfv.III.37.035/2015/8. számú ítélete Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/49 Beszerzés tárgya: Hirdetmény típusa: Fővárosi Bíróság ítélete KÉ Eljárás fajtája: Közzététel

Részletesebben

Fővárosi Ítélőtábla 12.Pk.50.017/2014/3.

Fővárosi Ítélőtábla 12.Pk.50.017/2014/3. Fővárosi Ítélőtábla 12.Pk.50.017/2014/3. A Fővárosi Ítélőtábla a N G Ügyvédi Iroda (cím) által képviselt Lehet Más a Politika (cím) kérelmezőnek, a Fővárosi Választási Bizottság (1052 Budapest, Városház

Részletesebben

A KÚRIA mint felülvizsgálati bíróság Kfv.II /2015/7. számú ítélete

A KÚRIA mint felülvizsgálati bíróság Kfv.II /2015/7. számú ítélete A KÚRIA mint felülvizsgálati bíróság Kfv.II.37.401/2015/7. számú ítélete Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/11 Beszerzés tárgya: Hirdetmény típusa: Fővárosi Bíróság ítélete KÉ Eljárás fajtája: Közzététel

Részletesebben

Kúria mint felülvizsgálati bíróság

Kúria mint felülvizsgálati bíróság Pfv.V.21.986/2014/3. Kúria mint felülvizsgálati bíróság A Kúria a Hámori és Soltész Ügyvédi Iroda (ügyintéző: dr. Soltész Beatrix ügyvéd) által képviselt felperesnek a személyesen eljáró alperes ellen

Részletesebben

v é g z é s t : A Fővárosi Ítélőtábla az elsőfokú bíróság végzését helybenhagyja.

v é g z é s t : A Fővárosi Ítélőtábla az elsőfokú bíróság végzését helybenhagyja. Fővárosi Ítélőtábla 6.Pkf.26.585/2014/3. A Fővárosi Ítélőtábla a Fekete Ügyvédi Iroda (felperesi jogi képviselő iroda címe; ügyintéző: dr. Fekete Csaba ügyvéd) által képviselt... (felperes címe) felperesnek,

Részletesebben

SZTERÉNYI ÜGYVÉDI IRODA RECHTSANWALTSSOZIETÄT LAW FIRM

SZTERÉNYI ÜGYVÉDI IRODA RECHTSANWALTSSOZIETÄT LAW FIRM SZTERÉNYI ÜGYVÉDI IRODA RECHTSANWALTSSOZIETÄT LAW FIRM 1011 BUDAPEST, FŐ UTCA 14-18. Címzett: Kérelmező részére E-mail útján Másolatban: Valamennyi ajánlattevő részére E-mail útján Küldi: dr. Szterényi

Részletesebben

A Kúria a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság ítéletét hatályában fenntartja.

A Kúria a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság ítéletét hatályában fenntartja. A KÚRIA mint felülvizsgálati bíróság Kfv.I.35.628/2015/7.szám A Kúria a B. Ügyvédi Iroda által képviselt Kft. felperesnek, a M. jogtanácsos által képviselt Nemzeti Adó-és Vámhivatal Közép-magyarországi

Részletesebben

AZ AJÁNLATOK ELBÍRÁLÁSÁRÓL KÉSZÍTETT ÍRÁSBELI ÖSSZEGEZÉS MINTA 1 / 10

AZ AJÁNLATOK ELBÍRÁLÁSÁRÓL KÉSZÍTETT ÍRÁSBELI ÖSSZEGEZÉS MINTA 1 / 10 AZ AJÁNLATOK ELBÍRÁLÁSÁRÓL KÉSZÍTETT ÍRÁSBELI ÖSSZEGEZÉS MINTA 1 / 10 TÁJÉKOZTATÓ A MINTA HASZNÁLATÁVAL KAPCSOLATOSAN A jelen minta azzal a céllal készült, hogy segítséget nyújtson az európai uniós forrásból

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 119/2018. (II. 13.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 119/2018. (II. 13.) számú HATÁROZATA Iktatószám: MN/37989-8/2017. Tárgy: a gyermekek és kiskorúak védelmére vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Ügyintéző: személyes adat Melléklet: a hatósági eljárás tárgyát képező teletext oldal másolata

Részletesebben

V É G Z É S - t. I N D O K O L Á S

V É G Z É S - t. I N D O K O L Á S KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1024 Budapest, Margit krt. 85. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/336-7776, fax: 06-1/336-7778 E-mail: dontobizottsag@kt.hu Ikt.sz.: D.301/2/2011. A Közbeszerzési

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/100. Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: Iktatószám: 9741/2016 CPV Kód:

Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/100. Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: Iktatószám: 9741/2016 CPV Kód: ÁTE - Neptun Egységes Tanulmányi Rendszer bevezetése, technológiai és jogszabályi követése, támogatása valamint a kapcsolódó szolgáltatások nyújtása 2016. július 1. napjától Közbeszerzési Értesítő száma:

Részletesebben

Székesfehérvári Törvényszék, mint másodfokú bíróság 3.Kf /2014/5. számú ítélete

Székesfehérvári Törvényszék, mint másodfokú bíróság 3.Kf /2014/5. számú ítélete Székesfehérvári Törvényszék, mint másodfokú bíróság 3.Kf.20.515/2014/5. számú ítélete Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/27 Beszerzés tárgya: Hirdetmény típusa: Fővárosi Bíróság ítélete KÉ Eljárás fajtája:

Részletesebben

Az EUIPO ELŐTT FELMERÜLT KÖLTSÉGEK ÉRVÉNYESÍTÉSE A MAGYAR BÍRÓSÁGOK ELŐTT?

Az EUIPO ELŐTT FELMERÜLT KÖLTSÉGEK ÉRVÉNYESÍTÉSE A MAGYAR BÍRÓSÁGOK ELŐTT? ILYEN MÉG NEM VOLT! Az EUIPO ELŐTT FELMERÜLT KÖLTSÉGEK ÉRVÉNYESÍTÉSE A MAGYAR BÍRÓSÁGOK ELŐTT? MIE Konferencia, Győr 2016. november 25. dr. Klauber Zsófia Amiről szó lesz EUIPO előtti iparjogvédelmi eljárás

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T-ot.

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T-ot. KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1024. Budapest, Margit krt. 85. 1525 Postafiók 166. Tel.: 336-7776 Fax: 336-7778 Ikt.sz.: D. 532/5 /2008. A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban:

Részletesebben

V É G Z É S t. A jogorvoslati eljárás során felmerült költségeiket a felek maguk viselik.

V É G Z É S t. A jogorvoslati eljárás során felmerült költségeiket a felek maguk viselik. KÖZBESZERZÉSI HATÓSÁG KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1026 Budapest, Riadó u. 5. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/882-8594, fax: 06-1/882-8593 E-mail: dontobizottsag@kt.hu Ikt.sz.: D.687/5/2016. A Közbeszerzési

Részletesebben