Adomány a Koraszülött Osztálynak

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Adomány a Koraszülött Osztálynak"

Átírás

1 - --o--- Adomány a Koraszülött Osztálynak Intézetünk Koraszülött és Újszülöttpathológiai Osztály számára egy darab kékfény lámpa került átadásra december 12-én. Az 1 millió forint értékő eszköz - mely az osztályon kezelt újszülött kori sárgaság kezelésénél nélkülözhetetlen - az Országos Mosolyért Közhasznú Egyesület adományaként került intézetünkbe.

2 Demeter Ervin kormánymegbízott látogatása a Csillagpont Épületben december 11-én Demeter Ervin, Borsod-Abaúj-Zemplén megye kormánymegbízottja a Csillagpont Épületébe látogatott, ahol dr. Csiba Gábor fıigazgató és dr. Valikovics Attila osztályvezetı fıorvos kalauzolta, mutatta be az épületet o - - -

3 Adventi gondolatok Böjte Csabától Böjte Csaba ferences rendi szerzetes december 2-án a Borsod -A.-Z. Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórházba látogatott. Az Atya díszvendége volt a Fogyatékkal Élı Emberek Világnapja alkalmából szervezett ünnepségsorozatunknak is. A rendezvényen az osztályon gyógyuló sérült gyermekek mősorral köszöntötték és átadták a Dévai Szent Ferenc Alapítvány kis védenceinek győjtött játékokat. Az Atya az osztály adventi koszorúján meggyújtotta az elsı gyertyát, majd a kórház dolgozóinak is lelki útravalót adott az intézmény kultúrtermében.

4

5 Eredmények és kihívások az ápolási ellátás folyamatában A Borsod - Abaúj - Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház Igazgatósága és az Egészségügyi Szakdolgozók Fehér Szív Alapítványa november 20. -án rendezte meg az idén a FERENCZI ILONA SZAKMAI NAP-ot, A résztvevık ebben az évben Eredmények és kihívások az ápolási ellátás folyamatában témakörben hallhattak elıadásokat A rendezvény részletes programja: 1. Az ápolásügyi stratégia keretrendszere: HIT, HIVATÁS, HŐSÉG Elıadó: Bagosi Gabriella országos vezetı ápoló GYEMSZI 2. A Klinikai Táplálási Mobil Team munkájának, eredményeinek bemutatása Elıadó: Váradi Ferencné vezetı dietetikus helyettes, Klinikai Táplálási Mobil Team projekt team vezetı Központi Dietetikai Szolgálat 3. A decubitus objektív felismerése, prevenció kivitelezése Elıadó: Várallyayné Bárány Judit diplomás ápoló Decubitus Mobil Team tag 4. A gyógytornász szerepe a decubitus prevencióban Elıadó: Polyák Zsuzsanna gyógytornász Decubitus Mobil Team tag 5. A Burnout Mobil Team kapcsolata az elızı évek kiégés programjával Elıadó: Szemán Edit csoportvezetı pszichológus Burnout Mobil Team projekt vezetı Pszichológus Munkacsoport 6. Sclerosis multiplex centrum mőködése, a betegek ápolása, gondozása Elıadó: Kubiczki Éva diplomás ápoló Stroke, Vascularis és Általános Neurológiai és Toxicológiai Osztály.

6 - - - o Elhunyt munkatársainkra emlékeztünk Mindenszentek és halottak napja a halottakra való emlékezés ünnepe. Ilyenkor mindenki kilátogat a temetıbe, meglátogatja elhunyt hozzátartozóit. elhunyt munkatársainkra emlékeztünk október 31-én az Isteni Irgalmasság Ökumenikus Kápolna falán felhelyezett feszületnél Gecse Attila református kórházlelkész és dr. Csiba Gábor fıigazgató fıorvos megemlékezı gondolatai után néma fıhajtással és mécses gyújtással emlékeztünk a kórház alapítás óta elhunyt munkatársainkra.

7 ---o--koszorúzási ünnepség az 1956-os forradalom 57.évfordulója alkalmából Az 1956-os forradalom 57.évfordulója alkalmából október 22.-én Intézetünkben a Tóth Ilona Orvosszálló falán elhelyezett emléktáblánál koszorúzási ünnepséget szerveztünk. A megjelenteket üdvözölte dr. Csiba Gábor fıigazgató fıorvos és dr. Nagy Kálmán országgyőlési képviselı, gyermekellátásért felelıs igazgatóhelyettes, ezt követıen dr. Bende Sándor osztályvezetı fıorvos ünnepi beszéde következett. A rendezvény koszorúzással és a szózattal zárult.

8 - - - o Szakmai könyvek a Gyermek Radiológiai Osztálynak Több mint egymillió forint értékben adományozott szakkönyveket a Megyaszó-Mag Kft. Intézetünk Gyermek Radiológiai Osztályának. A könyveket október 10-én ünnepélyes keretek között adta át Sárossy Ferenc a Megyaszó-Mag Kft. igazgatója dr. Nagy Gábor orvosigazgató, dr. Nagy Kálmán gyermekellátásért felelıs igazgatóhelyettes és dr. Deák Mária osztályvezetı fıorvosnak. Ezek a hiánypótló szakirodalmak nagy segítségünkre lesznek az eredményes megelızı-gyógyító munkánk és az azt szolgáló tudományos tevékenységünk területén o Intézetünk Szülészet - Nıgyógyászati Osztálya szeptember én szervezte a Magyar Nıgyógyász Onkológusok Társasága IX. Kongresszusát. A kétévenként megrendezett országos kongresszus méltó elismerése annak a másfél évtizedes munkának, melyet intézetünk szülészet-nıgyógyászati osztálya végzett a nıgyógyászati onkológiai betegek ellátásában. A kongresszus tudományos programját a szervezık úgy állították össze, hogy a társaság vezetıségi tagjait kérték fel a megadott témakörök átfogó és irányadó referátumainak megtartására. A Kongresszuson elhangzott elıadások tovább gazdagítják azt a tudást, amit eddig elértünk a nıgyógyászati daganatok szőrésében, diagnosztizálásában és terápiájában.

9 - - - o Globeathon - összefogással a nıgyógyászati daganatok ellen A Globeathon a világ több mint 80 országát tömörítı nemzetközi összefogás. Célja, hogy felhívja a figyelmet a nıgyógyászati daganatok elleni küzdelemre. A mozgalom 2009-ben az Amerikai Egyesült Államokban, Washingtonban kezdıdött egy 72 órás sétával, melyet 2011-ben egy újabb figyelemfelkeltı séta követett nyarán G.L. Maxwell a Virginiai Egyetem Nıgyógyászati Tanszékének professzora a világ több mint 80 országának orvosait kereste meg, hogy a nıgyógyászati rákellenes összefogást, a figyelemfelkeltı sétát nemzetközivé tegye. Orvosok, egészségügyi szakemberek, civil szervezetek, érdekképviseleti csoportok, betegek, túlélık, családtagok, laikus közönség csatlakozott a felhívásához szerte a világon. Intézetünken dr. Szota Judit fıorvos kapta meg a felkérést, hogy szervezze meg a magyarországi rendezvényt szeptember 25-én a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház Klinikai Onkológiai és Sugárterápiás Intézetében került megrendezésre a magyarországi Globeathon nap. Dr. Marázi László fıorvos rövid bevezetıje után négy elıadás hangzott el a nıgyógyászati daganatok témakörébıl, felölelve a megelızés fontosságát és lehetıségeit, az egyes tumorok kezelését, a kezelés alatt álló, illetve gyógyult

10 betegek életminıségének fontosságát. A rendezvény részletes programja: - Megnyitó Dr. Marázi László fıorvos - Szőrıvizsgálatok a nıgyógyászati onkológiában Dr. Révész János fıorvos - Amit a petefészek rákról tudni kell Dr. Oross Endre osztályvezetı fıorvos - Élet az onkológiai kezelések után Fiálné Csikász Erika onkológiai szakápoló - A nıgyógyászati daganatok sugárkezelése Arnóczkiné Orbán Helga sugárterápiás szakasszisztens A résztvevık az elıadások után közös sétára indultak a kórház területén. Szeptember utolsó hetében a világ számos országában tartanak hasonló rendezvényeket, hosszabb sétát, egyéb programokat, felhívva a figyelmet a nıgyógyászati daganatok elleni küzdelem fontosságára, a nemzetközi összefogás jelentıségére. A rendezvényen a Klinikai Onkológiai és Sugárterápiás Intézet dolgozói, betegei, hozzátartozóik, kórházunk más osztályainak dolgozói, a Semmelweis Kórház dolgozói, a Magyar Rákellenes Liga Miskolci Alapszervezetének tagjai, betegei, laikus érdeklıdık vettek részt. Rendezvényünk egy nemzetközi nıgyógyászati rákellenes összefogás része volt, melybıl a fıszervezı Virginiai Egyetem hagyományt szeretne teremteni. Rendezvényünket a Magyar Rákellenes Liga Miskolci Alapszervezete támogatta o - - -

11 Átalakul a régió rehabilitációs rendszere A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház ÉMOP-4.1.2/A azonosítószámú, A rehabilitációs ellátórendszer fejlesztése az Észak-magyarországi Régióban címő projekt sajtótájékoztatóval egybekötött ünnepélyes nyitó rendezvényét tartottuk augusztus 29-én. A megnyitó elıtt dr. Csiba Gábor fıigazgató fıorvos, projektgazda a rendezvény helyszínén sajtó tájékoztatót tartott a projekt céljairól. Elmondta, hogy az Új Széchenyi Terv részeként 4,5 milliárd forint ÉMOP-os támogatásból újul meg az északmagyarországi régió 11 kórházának rehabilitációs ellátórendszere - Borsod, Heves, és Nógrád megyében. A 11 intézmény egy olyan "győrőt" akar létrehozni a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórházzal az élen, ami átalakítja a régió rehabilitációs rendszerét - modernizálja, 21. századi szintre hozza azt. SZÉCHENYI TERV Az Új Széchenyi Terv keretében 4,526 milliárd forintos projekt megvalósítása kezdıdött meg a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház által vezetett konzorcium által, amelyben az Észak-magyarországi régió 11 kórházának rehabilitációs ellátása újulhat meg A rehabilitációs ellátórendszer fejlesztése az Észak-magyarországi régióban c. pályázat alapvetı célkitőzése: a különbözı rehabilitációs szakterületekhez való lakossági hozzáférés földrajzi-regionális és ellátásbeli egyenlıtlenségeinek csökkentése, valamint az elérhetı egészségügyi rehabilitációs szolgáltatások színvonalának javítása az infrastruktúra és a mőszerezettség fejlesztése révén. A konzorciumi tagok a párhuzamosságok és ellátási hiányosságok elkerülése érdekében országosan is mintaértékő rehabilitációs programok megvalósítását tőzték ki célul. A projekt összköltségvetése: Ft A projekt megvalósítás ideje: A projekt támogatási intenzitása: 100% A projekt révén, konzorciumi szinten, megvalósuló építészeti tevékenységek tervezett költségkerete: Ft A projekt révén, konzorciumi szinten, beszerzésre kerülı eszközök tervezett költségkerete: Ft A projekt megvalósítására konzorcium jött létre, amelyben a konzorciumvezetıi feladatokat a Borsod- Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház látja el. Konzorciumi tagok megyék szerinti bontása: Borsod-Abaúj Zemplén megye 1. A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház a konzorciális szerzıdésben elfogadott fejlesztés szerint 2 telephelyével pályázott 2. Miskolci Semmelweis Kórház és Egyetemi Oktatókórház

12 3. Sátoralj aújhelyi Erzsébet Kórház 4. Koch Róbert Kórház és Rendelıintézet, Edelény 5. DE OEC Kazincbarcikai Kórház Nonprofit Kft. 6. Almási Balogh Pál Kórház, Ózd. Heves megye 7. Markhot Ferenc Oktatókórház és Rendelıintézet, Eger, 8. Albert Schweitzer Kórház-Rendelıintézet, Hatvan, Nógrád megye 9. Margit Kórház Pásztó, 10. Szent Lázár Megyei Kórház, Salgótarján 11. Dr. Kenessey Albert Kórház-Rendelıintézet, Balassagyarmat A pályázat Támogatási Szerzıdése május 10-én került aláírásra a Közremőködı Szervezet és a Konzorciumvezetı részérıl. A Támogatási Szerzıdés aláírását megelızıen közbeszerzési eljárások kerültek lefolytatásra a projekt elıkészítéséhez kapcsolódóan, amelyek keretében konzorciumi tagjaink többségénél a nyertes ajánlattevık elkészítették az építészeti beruházásokhoz szükséges engedélyezési tervdokumentációkat, kiviteli tervdokumentációkat. Jelenleg folyamatban vannak az építészeti beruházások kivitelezıinek kiválasztásai, közbeszerzési eljárások keretében, illetve a rehabilitációs eszközök, orvosi gép-mőszerek, bútorzatok beszerzéséhez szükséges közbeszerzési eljárások elıkészítése több konzorciumi tag esetében. A projekt ütemezett elırehaladását bizonyítja, hogy konzorciumi tagjaink közül az edelényi Koch Róbert Kórház és Rendelıintézetben, a hatvani Albert Schweitzer Kórház-Rendelıintézetben, a pásztói Margit Kórházban a munkaterületek átadásával illetve bontási, tereprendezési munkák elvégzésével már megkezdıdtek a tényleges kivitelezési munkálatok. Az ózdi Almási Balogh Pál Kórházban szintén megkezdıdtek a kivitelezési munkálatok, itt a TIOP számú projekt keretében megépülı reumakórház legfelsı szintjén kerül kialakításra az ÉMOP projektben megvalósuló rehabilitációs szárny. Az egész régió szinte minden kórházáról elmondható, hogy a jelenlegi infrastrukturális és eszköz feltételeik nem alkalmasak magas szintő rehabilitációs ellátás nyújtására, nem szolgálják a betegek kényelmét és optimális ellátását. A rehabilitációs célokat szolgáló infrastruktúra elavult, nem felel meg a kor színvonalának. Az orvostechnikai és kórháztechnikai eszközök hiányosak, a rendelkezésre álló eszközök elhasználódtak, korszerőtlenek. A terápiás egységek és helyiségek többnyire nem alkalmasak a modern és hatékony rehabilitációs módszerek alkalmazására. A konzorciumi tagok egyetértenek abban, hogy a rehabilitációs tevékenység interdiszciplináris fejlesztése segíti elı leghatékonyabban a betegek rehabilitációját. A párhuzamosságok és ellátási hiányosságok elkerülése érdekében országosan is mintaértékő rehabilitációs programok megvalósítását tőzték ki célul. Az infrastrukturális fejlesztéseket szervesen egészíti ki a humánerıforrás fejlesztés. Ennek keretében új szakemberek bevonásával, valamint a meglévı szakorvosok további szakvizsgaszerzésének támogatása révén bıvül a rehabilitációs szakorvosok száma, és a rehabilitációs ellátást segítı szakasszisztencia és a gyógytornászok számát is növelik a pályázó intézmények. Kiemelt hangsúlyt kap továbbá a kórházak rehabilitációs ellátásának progresszivitása, a betegutak régión belüli összehangolása és az ellátási protokollok egységesítése. A projekt által érintett fejlesztések 7 szakterületet érintenek

13 1) Pszichiátriai és 2) addiktológiai rehabilitáció Az elmúlt évtizedekben az infrastrukturális fejlesztések elmaradása úgy országosan, mint a régióban leginkább a pszichiátriai ellátást sújtotta. Ebbıl kifolyólag a jelenlegi pályázat keretében a megye kiemelt pszichiátriai szolgáltatói (a heves megyei kórház, a MISEK, a sátoraljaújhelyi és a balassagyarmati városi kórházak) épületeik és infrastrukturális hátterük átfogó megújítását tervezik, ezáltal szakmai programjuk messzemenıkig törekszik a pályázatban foglalt rehabilitációs ellátási protokollok megvalósítására. 3) Kardiológiai rehabilitáció A regionális szintő fejlesztés fıként az aktív korai ambuláns kardiológiai rehabilitáció feltételrendszerének kialakítását, illetve megerısítését célozza. Minden szolgáltató esetében kiemelt szakmai program az akut infarktuson átesett betegek akut ellátását követı korai rehabilitáció elvégzése. Emellett fontos az egyéb betegségek és rizikótényezıvel rendelkezı betegek (szívelégtelenség, elhízás, dekondícionált állapotok) rehabilitációja és életminıségének javítása. Az ambuláns rehabilitáció célja általában véve a szív-érrendszeri betegek állóképességének javítása ezzel a rizikófaktorok, újabb akut történések, komplikációk és a halálozás csökkentése. BAZ megye egészségügyi szolgáltatói a Megyei Kórház hemodinamikai laborjában ellátott akut esetek rehabilitációját végzik el. A földrajzi elhelyezkedés és megközelíthetıség ismeretében a Hatvani Kórház a DEOEC invazív kardiológiai ellátásából a területhez tartozó betegek korai rehabilitációs kezelésében vállalhat szerepet éppúgy, mint ahogy a salgótarjáni kórház és a balassagyarmati kórház a Budapesten történı akut invazív ellátást követı korai rehabilitációban vállalhat részt. 4) Tüdıgyógyászati - és légzés-rehabilitáció Fıbb szakmai programok a kiemelt légúti betegek (COPD, asztma) és részben a középsúlyos állapotú krónikus tüdıbetegek rehabilitációja lakosságközeli megoldással, így az utazási idık csökkentésével általában is javítható a légzés-rehabilitáció hatásossága. A légzés-rehabilitációval általában cél a fizikai teljesítı-képesség fokozása, az exacerbációk elkerülése vagy a közöttük lévı idıszakok hosszabbítása, a kórházi ellátások elıfordulásának csökkentése. A szakmai program megvalósítását valamennyi kórházban kapacitás-átcsoportosítás és humánerıforrás fejlesztés is támogatja. 5) Csecsemı' és gyermekrehabilitáció Az akut betegségen átesett, krónikus betegségekben szenvedı vagy fogyatékkal élı gyermekek komplex rehabilitációjának jelenlegi kapacitása és eloszlása egyenetlen a régióban. A földrajzi tényezık miatt, valamint a felmerült igények és a teljesítményadatok ismeretében a salgótarjáni és a balassagyarmati gyermek rehabilitáció járóbeteg szakellátás fejlesztése, bıvítése indokolt. A progresszív ellátást és a fekvıbeteg ellátást a BAZ Megyei Kórház gyermek-rehabilitációs osztálya biztosítja teljes szakmai vertikummal. Heves megyében a pályázat keretében nem kerül sor a gyermek-rehabilitáció fejlesztésére, egyrészt a pályázati forrásokat a rehabilitáció más területeire fókuszálják, másrészt a BAZ Megyei Kórház jó megközelíthetısége, a kialakult szakmai kapcsolat, valamint a teljes szakmai vertikum ottani biztosítottsága miatt. 1) Mozgásszervi rehabilitáció A fejlesztés hangsúlyait a neuromuszkuloszkeletális rehabilitáció jelenlegi régiós központjaira helyezik: BAZ Megyei Kórház (Szent Ferenc Kórház telephely), a Heves illetve Nógrád megyei kórházak, hatvani, pásztói városi kórházak. A fejlesztések kiemelt szakmai céljai: a poszttraumás állapotok, ortopédiai mőtétek, stroke utáni korai rehabilitáció, és az egyéb neurológiai betegségek (pl. SM betegek),

14 degeneratív ízületi elváltozások rehabilitációja. 2) Hospice ellátás A daganatos megbetegedések túlélése - köszönhetıen a fejlıdı diagnosztikai és terápiás megoldásoknak - javuló tendenciát mutat, családi és társadalmi szinten továbbra is kiemelt problémaként jelentkezik a terminális állapotú betegek holisztikus szemlélető, méltó körülmények között történı ellátása. A régióban jelenleg mőködı kapacitások (40 ágy) közel sem elégítik ki a lakossági igényeket, ezért messzemenıkig indokoltak a további fejlesztések, melynek keretében a MISEK meglévı ágyszámának bıvítése, továbbá Kazincbarcikán új hospice részleg kialakítása történik meg. A projekt további célkitőzései A projekt egyik kiemelt célkitőzése, hogy az akut ellátást (mőtétek, terápiák) követıen a betegek protokoll szerint minél elıbb kerüljenek be a megfelelı progresszivitási szintő és felkészültségő ellátó helyre. Az ellátások gördülékeny szervezésének az egyik kulcseleme lesz az ellátási protokolloknak - a szakmánkénti országos irányelveket követı - helyi kialakítása és egységesítése. A program akkor lehet sikeres, ha a rehabilitációs ellátást biztosító egészségügyi intézmények munkatársai idıszakonként közösen szervezett tréningeken, workshopokon beszélik át a speciális ellátási esetek, szükség szerint változtatnak az ellátási protokollokon O Tudományos konferencia a rehabilitáció szakterületérıl 1995 után ismét Miskolcon Az Orvosi Rehabilitáció és Fizikális Medicina Magyarországi Társasága, a Borsod-Abaúj -Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház valamint a Miskolci Egyetem Egészségügyi Kar augusztus én szervezte meg az Orvosi Rehabilitáció és Fizikális Medicina Magyarországi Társasága XXXII. Vándorgyőlését. A 32. vándorkonferenciára - mely 1995 után tért vissza Miskolcra - Dr. Tóth István a szikszói Mozgásszervi rehabilitációs Osztály II. osztályvezetı fıorvosának - aki egyben az Orvosi Rehabilitáció és Fizikális Medicina Magyarországi Társaság fıtitkára is - köszöntıjét követıen a 360 fı résztvevı hallgathatta meg a több mint 100 elıadást.

15 - - - O Megújult a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórházban a régió egyetlen koraszülötteket ellátó centruma. A TIOP-2.2.2/C-10/ azonosítószámú, Észak-Magyarország kicsinyeiért címő pályázatunk sikeresen lezárult. A projekt kapcsán a Koraszülött és Újszülött Pathológiai Osztályunkon 381 MFt értékben szereztünk be informatikai és orvos technológiai eszközöket július 9-én - sajtótájékoztatóval egybekötött - projektzáró rendezvényen dr. Csiba Gábor fıigazgató fıorvos, dr. Nagy Kálmán gyermekellátásért felelıs igazgató-helyettes és dr. Bezsilláné dr. Szőcs Ildikó osztályvezetı fıorvos tájékoztatta a vendégeket és a sajtó képviselıit a projekt céljairól, eredményeirıl és a gyógyulást segítı csúcsminıségő eszközök szerepérıl. Projektzáró rendezvényünk programjában szerepelt a Koraszülött és Újszülött Pathológiai Osztály bejárása. Az érdeklıdık osztályvezetı fıorvosnı vezetésével megnézhették az Osztályt, az újonnan beszerzésre került gépeket, és mőködés közben az informatikai és orvosi eszközöket.

16 Észak-Magyarország kicsinyeiért"

17 Európai Uniós támogatás révén újult meg a Borsod-Abaúj- Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház koraszülötteket ellátó centruma A pályázat teljes költségvetése: Ft, mely 90%-os Európai Uniós támogatással valósult meg és között. A megvalósult projekt kiemelt jelentıségő térségünkben tekintettel arra, hogy az Északmagyarországi régió, ezen belül Borsod-Abaúj-Zemplén megye, Magyarország legelmaradottabb térségeihez tartozik, mind gazdaságilag, mind demográfiailag, melyek az általános rossz egészségi állapothoz vezetnek. A régió lakosságában nagy arányt képvisel a roma kisebbség, illetve a hátrányos helyzető, szegény lakosság, mely populációban magasabb a koraszülöttség aránya. A csecsemıhalálozási adatok javítása az intézmény számára kulcsfontosságú felelısség és feladat. Ezen szakmai célkitőzések eléréséhez a projekt kapcsán 381 MFt értékben szereztünk be informatikai és orvos technológiai eszközöket. Miskolc,

18 - - - O SZÁMÍTÓGÉPES KÓRLAP ÉS LÁZLAP KEZELÉS MEGVALÓSÍTÁSA a Borsod-Abaúj- Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház - Gyermek Onkohaematológiai és Csontvelıtranszplantációs Osztályán ROTARYCLUB MISKOLC-TAPOLCA A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház Velkey László Gyermek Egészségügyi Központja és a Rotary Club MiskolcTapolca között a klub alapításától kezdve folyamatos együttmőködés van. Az Intézmény a klub számos jótékonysági kezdeményezésének kedvezményezettje volt már. A Rotary Club Miskolc-Tapolca hagyományosan július végén, Anna nap környékén minden évben megrendezi jótékonysági bálját, a Rotary Anna-bált. A 2012-ben rendezett bálon a résztvevı közönség adományainak jóvoltából a Gyermek Onkohaematológiai és Csontvelıtranszplantációs Osztályán külsı szoftverfejlesztı közremőködésével olyan informatikai fejlesztés indulhat el, amelynek eredményeként megvalósulhat az osztályon a kórlapok és lázlapok számítógépes kezelése. A bálon összegyőlt pénzadományokat a nemzetközi Rotary pályázati rendszerében elérhetı forrásokkal kiegészítve összesen félmillió forint került átadásra június 13-án O Belsı Béke Megteremtése - Gyógyító énekek a testnek és a léleknek Bagdi Bella zenés délután a kórházunkban A Medical Média Manager Kft. a Magyar Kórházszövetséggel, és Bagdi Bella aranylemezes életmódfejlesztı énekesnıvel karöltve elindította a Belsı Béke Megteremtése - Gyógyító énekek a testnek és a léleknek címő programsorozatát. A programsorozathoz intézetünk is csatlakozott. Az életmódfejlesztı énekesnı a zene erejével segíti hozzá

19 a betegeket, az ápolásban, gyógyításban közremőködı kollégákat a belsı béke megteremtéséhez, hogy egy kis nyugalmat, lelki feltöltıdést kapjanak.bagdi Bella 2009 óta tart életmódfejlesztı zenés elıadásokat június 11-én telt ház elıtt (300 fı) adott koncertet kórházunk kultúrtermében. A dalaival egyre több embert segít a mindennapokban a jó közérzet megteremtésében, a gyógyulásban, az életkedv visszaszerzésében, a gondolatok helyes irányba való igazításában, a pozitív gondolkodás és az elégedett élet szintfenntartásában O Gyermeknapra új játszószobát kaptak a kis betegek Ünnepélyes keretek között adta át a Rotary Club Miskolc a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház Gyermek Onkohaematológiai és Csontvelı-transzplantációs Osztályon fekvı betegei részére kialakított játszószobát május 16-án. A régen társalgóként funkcionáló helyiség került kialakításra. A játszószoba segíti otthonosabbá tenni a kórházban hosszabb ideig tartózkodó gyermekek ottlétét. A felújítás a klubtagok és adományozók felajánlásaival jött létre - mintegy 400 ezer forintból. Az átalakítás során televízióval, bútorokkal és rengeteg játékkal szerelték fel a szobát, így segítve a gyermekek beilleszkedését a kórházba. A kisbetegek nevében is köszönjük szépen! - - O Dupla annyi játék érkezett, mint tavaly! - Köszönjük szépen! Intézetük Velkey László Gyermekegészségügyi Központjába Bibliák István rallyversenyzı jótékonysági akciójának eredményeként dupla annyi gyermekjáték érkezett, mint tavaly. A közel 400 ezer forint értékő játékokat és könyveket örömmel osztotta szét a kis betegek között.

20 - - - O Sikeresen befejezıdött a Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló Együttmőködési Program projekt A Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló Együttmőködési Program projekt keretében a Teleradiológiai és Telekonzultációs Rendszer Kialakítása Miskolc és Kassa Térségében elnevezéső - összességében EUR költségvetéső - projekt megvalósítása sikeresen befejezıdött. A projekt zárását két neves eseménnyel - Miskolc város ünnepével és Kassa évi Európa Kulturális Fıváros címére tekintettel - kapcsoltuk össze, kívántuk emlékezetessé tenni május 10-én. A sajtótájékoztatóval egybekötött zárórendezvény helyszíne a miskolci Erzsébet Fürdı Üvegkupolás elıadóterme volt. Hungary-Slovakia Cross-border Co-operation Programme Partnerséget építünk SAJTÓKÖZLEMÉNY Lezárult a Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló Együttmőködési Program keretében a Teleradiológiai és Telekonzultációs Rendszer Kialakítása Miskolc és Kassa Térségében elnevezéső

21 összességében EUR költségvetéső projekt megvalósítása. A projekthez az Európai Unió által nyújtott, Európai Regionális Fejlesztési Alap által társfinanszírozott, támogatás összege összesen ,47 EUR, a kormányzati társfinanszírozás ,53 EUR, míg a résztvevı tagok által vállalt önrész EUR. A projekt az alábbi magyar illetve szlovák intézmények szoros együtt mőködésével valósul meg: 1. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház - Vezetı Partner 2. Fakultná nemocnica L. Pasteura Kosice - Határon Túli Partner 3. Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Erzsébet Kórháza 4. Almási Balogh Pál Kórház Non-profit Kft. A projekt megvalósításának kezdı dátuma: A projekt befejezése: A projekt eredményei: A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórházban: Beszerzésre került egy telemedicina kimenettel rendelkezı ultrahang berendezés; Megtörtént a Hitachi MR digitalizálása; Kialakításra került 6 db távleletezı állomás; Leszállításra és beüzemelése került 4 db videokonferencia rendszer; és megrendelésre került a hozzátartozó archiváló rendszer Beszerzésre került 10 db beszédfelismerı szoftver és diktafon, mely a leletezéshez nyújt segítséget Beszerelésre került 6 mőtıi digitalizáló rendszer A Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közhasznú Nonprofit Kft. közremőködésével kidolgozásra került a teleradiológiai és telekonzultációs rendszer folyamatleírása, továbbá a protokollok, leletadatbázisok kidolgozása is megtörtént. Fakultná nemocnica L. Pasteura Kosice - Határon Túli Partner nagy teljesítményő PACS szerver és adattároló rendszer beszerzése, archiváló szoftverrel, videokonferencia rendszer beszerzése Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Erzsébet Kórháza Korábban beszerzett Tandberg videokonferencia eszköznek a projekt céljaira való rendszeres felhasználása. 3 db notebook, 1 db HD projektor, valamint 2 db teleradiológiai munkaállomás beszerzése. Egy darab nagyteljesítményő szünetmentes tápegység beszerzése a szerverszoba üzembiztonságának növelése céljából. A kassai UNLP által biztosított T3C rendszer használatba vétele. A leletezést segítı, a medikai rendszerhez illesztett diktafon funkció (bevezetése folyamatban). Almási Balogh Pál Kórház Non-profit Kft. Beszerzésre került 1 db HD videokonzultációs terminál Focus kamerával, beépített mikrofonnal, 1 LED-TV kijelzıs megjelenítéssel. Ennek segítségével tudunk kapcsolódni a BAZ. Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház video szerveréhez, távkonzultáció illetve távdiagnosztika céljából. Egy új teleradiológiai szerverrel, valamint a hozzá tartozó 3 db távleletezı szoftverrel bıvítettük a radiológia rendszerünket. Ezzel a fejlesztéssel mostantól megoldható a radiológiai távleletezés. Pályázati forrásból tudtuk a régi PACS szerverünket lecserélni, egy gyorsabb és nagyobb kapacitásúra. A beszerzett eszközök használatához oktatást, képzéseket tartottunk telemedicina és teleradiológia témakörben az érintett szakdolgozók számára; A beszerzések kapcsán megvalósított rendszerrel, lehetıség van azonnali, akár mőtét közbeni, akár

22 határon átnyúló, konzultáció összehívására videokonferencia rendszeren keresztül, több orvos bevonásával, a páciens digitalizált leleteinek a rendszeren keresztüli továbbításával. Így a szakma képviselıi a leletek alapján egymással konzultálva nagyobb biztonsággal tudnak dönteni nem egyértelmő kórképek esetén. Tovább az anonimizált leleteket a kórházak oktatás során is fel tudják használni, az érdekes, ritka eseteket, kórképeket egymással meg tudják osztani, így bıvítve szakmai tudásukat, felkészültségüket. A projekt megvalósítása a külföldi partnerek szoros orvosszakmai és informatikai együttmőködésében történt. A Vezetı Partner és a Határon Túli Partner lett a kialakítandó teleradiológiai és telekonzultációs rendszer magyar, illetve szlovák központja. A két fı partner egyaránt sok szakmát ellátó intézmény, ez alkalmassá teszi ıket a telemedicinális és telekonzultációs központi szerepre, míg a többi partner telemedicinális kimenettel rendelkezı képi diagnosztikai munkaállomásokkal vesz részt a rendszerben. A projektbe bevont orvosok a projektbıl megvásárolt videokonferencirendszereken keresztül, több szereplıs konferenciákat szerveznek, ahol érdekes esetek kerülnek megvitatásra. Ezen tesztelés céljából megvalósuló vudeokonferencia megbeszélések megteremtik a lehetıségét a késıbbi célok elérésének: sürgısségi ellátás alatti, majd azt közvetlen követı ellátási szakaszban a beteg terápiáját a késıbbi, hazájában történı ellátó intézménnyel konzultálva kialakítani., az agyérbetegségek diagnosztikai hátterének egységesítése, korszerő határ menti akut stroke ellátás szakmai hátterének biztosítása, a projektben részvevı kórházak orvosaiból létrehozott orvos team-ek kialakítása, együttmőködés leghatékonyabb módjának kifejlesztése a telemedicina eszközrendszerén keresztül A teljes rendszer célja, hogy lehetıvé tegye az egyszerő adat- és információ-megosztást a földrajzi határok átlépésével. A rendszer kiterjeszti a helyi folyamatokat és olyan új lehetıséget biztosít, amellyel a képi és szöveges egészségügyi adatok megoszthatóvá válnak, valamint ezt kiegészíti a valós idejő, nagyfelbontású videó konzultáció lehetıségének megteremtésével. Egyes kimutatások szerint a felesleges betegszállítások akár 80%-a megtakarítható a teleradiológiai konzultációval és lehetıvé teszi a kezelés korai megkezdését is. A teleradiológia kisebb kórházak, speciális szakterületek optimális mőködését is elısegítheti. A teleradiológiai alrendszer célja, hogy a képalkotó modalitásokon keletkezı vizsgálati anyagot helytıl függetlenül lehessen leletezni a nap bármely szakában. Magyarországon egyre csökken a kórházakban dolgozó radiológusok száma, illetve területi eloszlásuk nagyon egyenetlen. A teleradiológia képes ezen egyenlıtlenségeket kiegyenlíteni, ezzel az ellátás színvonalát ott is javítani, ahol nincs állandó radiológusi jelenlét. A határon átnyúló teleradiológia nem egyszerően csak a helyben mőködı radiológiai szolgáltatás kiterjesztése egy másik ország területére. Jelen projekt keretében egy olyan újszerő, elıremutató rendszert sikerült megalkotni, amely több az ıt alkotó elemek összességénél. A rendszer több szinten kapcsolódik egymáshoz, lehetıvé téve a különbözı helyszíneken dolgozó szakemberek együttmőködését. Miskolc, Jelen tájékoztató tartalma nem feltétlenül tükrözi az Európai Unió hivatalos álláspontját O A Rally versenyzık ismét jótékonykodnak A tavalyi év sikeréhez hasonlóan ismét megszervezésre került a Miskolc Rallyn induló Bibliák István és Pilótatársa jótékonysági játékgyőjtı akciója a Gyermekegészségügyi Központban gyógyuló gyermekek részére.

A mi. Borsod-Abaúj Z- emplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház Információs Lapja. Húsvéti gondolatok. Betekintés Telephelyeink életébe

A mi. Borsod-Abaúj Z- emplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház Információs Lapja. Húsvéti gondolatok. Betekintés Telephelyeink életébe A mi Borsod-Abaúj Z- emplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház Információs Lapja XIV. évfolyam 1. szám 2013. április Lapunk T A R T A L O M Húsvéti gondolatok Miniszteri oklevél kitüntetésben részesült

Részletesebben

A mi. Áldott Karácsonyi Ünnepeket Kívánunk valamennyi Kedves Olvasónknak!

A mi. Áldott Karácsonyi Ünnepeket Kívánunk valamennyi Kedves Olvasónknak! A mi Borsod-Abaúj Z- emplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház Információs Lapja XIV. évfolyam 3. szám 2013. december Lapunk T A R T A L O M Ünnepváró gondolat Kitüntetettek Interjú Dr. Karosi Tamás

Részletesebben

LAPUNK. Juhász Gyula idézettel kívánunk mindenkinek áldott, szép ünnepet! Információs Lapja. A kis Jézuska itt van a közelben,

LAPUNK. Juhász Gyula idézettel kívánunk mindenkinek áldott, szép ünnepet! Információs Lapja. A kis Jézuska itt van a közelben, LAPUNK XV. évfolyam 3. szám 2014. december Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház Információs Lapja TARTALOM Ünnepi köszöntő Kitüntetettjeink Betekintés Telephelyeink életébe: Bemutatkozik

Részletesebben

41 millió forint értékű műszereket adományozott a Gyermekrák Alapítvány a Kórházunk Gyermeksebészeti Traumatológiai és Égési Osztály számára.

41 millió forint értékű műszereket adományozott a Gyermekrák Alapítvány a Kórházunk Gyermeksebészeti Traumatológiai és Égési Osztály számára. Tartalom (2014) 41 millió forint értékű műszereket adományozott a Gyermekrák Alapítvány a Kórházunk Gyermeksebészeti Traumatológiai és Égési Osztály számára.... 2 Biblia adomány... 4 a Velkey László Gyermekegészségügyi

Részletesebben

XV. évfolyam 2. szám 2014. július. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház. Információs Lapja

XV. évfolyam 2. szám 2014. július. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház. Információs Lapja XV. évfolyam 2. szám 2014. július Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház Információs Lapja TARTALOM: Kitüntetett munkatársaink Semmelweis Nap 2014 Telephelyek bemutatkozása Intézményünk

Részletesebben

Újabb együttm ködés - - - O - - -

Újabb együttm ködés - - - O - - - Újabb együttm ködés 2011.december 29-én a Megyei Önkormányzat, a Miskolci Egyetem és a Megyei Kórház közös Orvos Egészségtudományi Centrum kialakítására megállapodást írt alá. Ez az együttm ködés versenyképessé

Részletesebben

A mi. Kellemes Karácsonyi Ünnepeket Kívánunk valamennyi Kedves Olvasónknak! és Egyetemi Oktató Kórház Információs Lapja.

A mi. Kellemes Karácsonyi Ünnepeket Kívánunk valamennyi Kedves Olvasónknak! és Egyetemi Oktató Kórház Információs Lapja. A mi Lapunk Borsod-Abaúj Z - emplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház Információs Lapja XVIII. évfolyam 3. szám 2012. december Lapunk TARTALOM Kitüntetettjeink 5 évtized példamutató munkássága Beszélgetés

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. a Salgótarjáni Kistérség Többcélú Társulása Kistérségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltató Központ

TÁJÉKOZTATÓ. a Salgótarjáni Kistérség Többcélú Társulása Kistérségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltató Központ Csakis azért foglalkozunk a világ bajaival és nyomorával, hogy azután enyhítsük ıket. Hogyha csupán figyeljük és siránkozunk miattuk, még keservesebbé tesszük ıket, amellett minden haszon nélkül. (Joubert)

Részletesebben

Tájékoztató Nógrád Megye Közgyőlése számára. Nógrád megye egészségi helyzetérıl

Tájékoztató Nógrád Megye Közgyőlése számára. Nógrád megye egészségi helyzetérıl Tájékoztató Nógrád Megye Közgyőlése számára Nógrád megye egészségi helyzetérıl Készült: 2011. augusztus Összeállította: Dr. Surján Orsolya megyei tiszti fıorvos Feketéné Dr. Zeke Ildikó megyei tisztiorvos

Részletesebben

LAPUNK. Információs Lapja. Kívánunk minden kedves olvasónknak áldott, örömteli húsvéti ünnepeket!

LAPUNK. Információs Lapja. Kívánunk minden kedves olvasónknak áldott, örömteli húsvéti ünnepeket! LAPUNK XVI. évfolyam 1. szám 2015. április Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház Információs Lapja Kívánunk minden kedves olvasónknak áldott, örömteli húsvéti ünnepeket! Kitüntetettjeink

Részletesebben

Éves Jelentés. Öt nemzet, egy közösség!

Éves Jelentés. Öt nemzet, egy közösség! Éves Jelentés Öt nemzet, egy közösség! 2010 1 Küldetésünk A Kárpátok Alapítvány-Magyarország egy független non-profit, civil szervezet, amelynek küldetése a Kárpátok régióban élı emberek életminıségének

Részletesebben

A Hajdú- Bihar Megyei Önkormányzat által fenntartott gyermekvédelmi szakellátást nyújtó intézmények

A Hajdú- Bihar Megyei Önkormányzat által fenntartott gyermekvédelmi szakellátást nyújtó intézmények a 149/2011. (V. 27.) MÖK határozat melléklete A Hajdú- Bihar Megyei Önkormányzat által fenntartott gyermekvédelmi szakellátást nyújtó intézmények 2010. évi tevékenységének értékelése 2 I. A megyei önkormányzat

Részletesebben

Szlovák-Magyar határmenti önkormányzatok regionális együttmőködési lehetıségei

Szlovák-Magyar határmenti önkormányzatok regionális együttmőködési lehetıségei Szlovák-Magyar határmenti önkormányzatok regionális együttmőködési lehetıségei Szakértıi konferencia A konferencia szervezıi: Interregio Forum Egyesület, és A Budapesti Corvinus Egyetem Széchenyi István

Részletesebben

A képességek alapján történı diagnosztikai eljárás és protokoll a foglalkozási rehabilitáció területén

A képességek alapján történı diagnosztikai eljárás és protokoll a foglalkozási rehabilitáció területén A képességek alapján történı diagnosztikai eljárás és protokoll a foglalkozási rehabilitáció területén Módszertani kézikönyv 2006 Somogy Megyei Munkaügyi Központ Szociális és Munkaügyi Minisztérium A képességek

Részletesebben

Tartalom. Áldott húsvéti ünnepeket kívánunk valamennyi olvasónknak! Emberségbõl példát Kitüntetettjeink. Interjú:

Tartalom. Áldott húsvéti ünnepeket kívánunk valamennyi olvasónknak! Emberségbõl példát Kitüntetettjeink. Interjú: XVII. évfolyam 1. szám 2011 ÁPRILIS Tartalom Emberségbõl példát Kitüntetettjeink Áldott húsvéti ünnepeket kívánunk valamennyi olvasónknak! Interjú: Dr. Szûcs Ildikó osztályvezetõ fõorvos Csillagpont Rádió

Részletesebben

gyógyhírmondó MARKUSOVSZKY KÓRHÁZ EGYETEMI OKTATÓKÓRHÁZ

gyógyhírmondó MARKUSOVSZKY KÓRHÁZ EGYETEMI OKTATÓKÓRHÁZ MARKUSOVSZKY KÓRHÁZ EGYETEMI OKTATÓKÓRHÁZ VII. évfolyam 1.szám Tisztelt Olvasó! ÍRMONDÓ Politikai vihar dúl a Markusovszky Kórház körül. Fıleg két kérdés borzolja a kedélyeket, a kórházi ágyak száma és

Részletesebben

A jogszabály száma és címe: 2009. évi VI. törvény A Módosított Európai Szociális Karta kihirdetésérıl.

A jogszabály száma és címe: 2009. évi VI. törvény A Módosított Európai Szociális Karta kihirdetésérıl. JOGI INFORMÁCIÓK NEMZETI ÉS ETNIKAI KISEBBSÉGI JOGOK BIZTOSA HÍREI... 6 A NEMZETI ÉS ETNIKAI KISEBBSÉGI FİOSZTÁLY HÍREI HAZAI HÍREK K i s e b b s é g i H í r l e v é l 2 0 0 9. m á r c i u s KÜLFÖLDI HÍREK

Részletesebben

ÁpolásÜgy. 2009. 23. évf. 1. szám Minden tagunkhoz eljutunk! Magyar Ápolási Egyesület 1431 Budapest, Pf: 190. Feladó:

ÁpolásÜgy. 2009. 23. évf. 1. szám Minden tagunkhoz eljutunk! Magyar Ápolási Egyesület 1431 Budapest, Pf: 190. Feladó: ÁpolásÜgy XII. OTDK MISKOLCON REGIONÁLIS KONFERENCIA SZOMBATHELYEN Feladó: Magyar Ápolási Egyesület 1431 Budapest, Pf: 190. TRANSZKULTURÁLIS ESEMÉNYEK Minden tagunkhoz eljutunk! Magnézium Tartalmú Természetes

Részletesebben

kapott megyénk, mely 8706 rászoruló életét könnyítette meg.

kapott megyénk, mely 8706 rászoruló életét könnyítette meg. Folytatjuk a munkát összefogással! Az idén ünnepli megalakulásának 30. évfordulóját a Mozgáskorlátozottak Sza bolcs- Szat már-bereg Megyei Egyesülete. Ez alkalomból Balogh Zoltánné az egyesület elnöke

Részletesebben

ÚMVP III. tengely HOSSZABÍTÁS 2009 december 14., hétfı 11:27

ÚMVP III. tengely HOSSZABÍTÁS 2009 december 14., hétfı 11:27 ÚMVP III. tengely HOSSZABÍTÁS 2009 december 14., hétfı 11:27 Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program III. tengely kérelmeinek beadási határideje, 2009. december 16-ról 2009. december 20-ra módosult.

Részletesebben

Iskolánk Pedagógiai Programja

Iskolánk Pedagógiai Programja Iskolánk Pedagógiai Programja Tartalomjegyzék I. Alapító Okirat II. Arculatterv III. Az iskola hagyományai IV. Az irányítás rendszere V. Személyi feltételek VI. Tárgyi feltételek VII. Kapcsolatrendszer

Részletesebben

K I S E B B S É G I H Í R L E V É L

K I S E B B S É G I H Í R L E V É L K I S E B B S É G I H Í R L E V É L 2 0 0 9. s z e p t e m b e r - o k t ó b e r Miniszterelnöki Hivatal JOGI INFORMÁCIÓK... 3 A NEMZETI ÉS ETNIKAI KISEBBSÉGI FİOSZTÁLY HÍREI... 4 Kormányzati program roma

Részletesebben

63. számú elıterjesztés. a 2010. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásának

63. számú elıterjesztés. a 2010. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásának A határozati javaslat elfogadásához egyszerő többség szükséges! 63. számú elıterjesztés Bátaszék város képviselı-testületének 2011. május 12-én, 14-órakor megtartandó ülésére a 2010. évi gyermekjóléti

Részletesebben

Tájékoztató az Ifjúsági Koncepció eredményeinek áttekintésérıl

Tájékoztató az Ifjúsági Koncepció eredményeinek áttekintésérıl 1 Tájékoztató az Ifjúsági Koncepció eredményeinek áttekintésérıl Tisztelt Közgyőlés! Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése a 49/2009(III. 26.) szekszárdi önkormányzati határozatával elfogadta

Részletesebben

A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat által fenntartott gyermekvédelmi szakellátást nyújtó intézmények 2009. évi tevékenységének értékelése

A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat által fenntartott gyermekvédelmi szakellátást nyújtó intézmények 2009. évi tevékenységének értékelése Melléklet A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat által fenntartott gyermekvédelmi szakellátást nyújtó intézmények 2009. évi tevékenységének értékelése I. A megyei szakellátás átalakításának jelenlegi helyzete

Részletesebben

A Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum ismeretterjesztő lapja X. évfolyam 3. szám 2013. ősz Ingyenes kiadvány

A Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum ismeretterjesztő lapja X. évfolyam 3. szám 2013. ősz Ingyenes kiadvány A Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum ismeretterjesztő lapja X. évfolyam 3. szám 2013. ősz Ingyenes kiadvány A TARTALOMBÓL: Juhász Zsuzsa, a modern nővérképzés úttörője Fejlődő rehabilitációs

Részletesebben

Kiszombori szeretetcsomag - jótékonysági akció

Kiszombori szeretetcsomag - jótékonysági akció K SZOMBOR H RADÓ XX. évfolyam 2011. 5. szám K I S Z O M B O R K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T Á N A K I N F O R M Á C I Ó S L A P J A A TARTALOMBÓL Kiszombori szeretetcsomag - jótékonysági akció 2.

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS A Képviselıtestület 2006. december 13-i ülésére. Tárgy: Szociális szolgáltatástervezési koncepció felülvizsgálata

ELİTERJESZTÉS A Képviselıtestület 2006. december 13-i ülésére. Tárgy: Szociális szolgáltatástervezési koncepció felülvizsgálata ELİTERJESZTÉS A Képviselıtestület 2006. december 13-i ülésére Tárgy: Szociális szolgáltatástervezési koncepció felülvizsgálata Tisztelt Képviselıtestület! A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról

Részletesebben

Pécel Város Önkormányzat Alpolgármestere

Pécel Város Önkormányzat Alpolgármestere Pécel Város Önkormányzat Alpolgármestere 2119 Pécel, Kossuth tér 1. Tel: 28/452-745, 452-751; Fax: 28/452-755 E L İ T E R J E S Z T É S Pécel Város Önkormányzatának értékelése Pécel Város gyermekjólétigyermekvédelmi

Részletesebben

AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 127. TÁRGY: Beszámoló az önkormányzat gyermekjóléti-gyermekvédelmi feladatainak 2014. évi ellátásáról

AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 127. TÁRGY: Beszámoló az önkormányzat gyermekjóléti-gyermekvédelmi feladatainak 2014. évi ellátásáról AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 127. MELLÉKLET: - db TÁRGY: Beszámoló az önkormányzat gyermekjóléti-gyermekvédelmi feladatainak 2014. évi ellátásáról E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben