ÁROP-1.A Szervezetfejlesztés Soltvadkert Város Önkormányzatnál

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÁROP-1.A.5-2013-2013-0084. Szervezetfejlesztés Soltvadkert Város Önkormányzatnál"

Átírás

1 ÁROP-1.A Szervezetfejlesztés Soltvadkert Város Önkormányzatnál Kidolgozott hatékonyságnövelő intézkedések megvalósításának folyamatos, a projekt teljes időtartamát átívelő nyomon követés Készítette: Nexcon Technológiai Tanácsadó Kft.

2 Tartalomjegyzék 1 Vezetői Összefoglaló A pályázat ismertetése A pályázatban vállalt tevékenységek eredményeinek bemutatása A korábbi ÁROP projekt felülvizsgálata A támogató infrastruktúra és a szerződéses kapcsolatok felülvizsgálata A hatékonyságnövelés rövid, közép- és hosszú távú opcióinak és stratégiájának kidolgozása Feladat ellátási és finanszírozási modell kidolgozása Intézményirányítási erőforrás- tervező és vezetői információs rendszer alkalmazása Átfogó lakossági elégedettség- mérés Szakmai és támogató folyamatok felülvizsgálata Humán erőforrás kapacitásgazdálkodás felülvizsgálata Egyéb tevékenységek Projektmenedzsment és szakmai megvalósítás Horizontális tevékenység végrehajtása Nyilvánosság biztosítása

3 1 Vezetői Összefoglaló a jogszabályi és egyéb külső változások mellett több olyan működési problémát, ill. fejlesztési területet azonosított, amelyeken megfelelő beavatkozással hatékonyság-javulás, valamint a szolgáltatás minőségének közvetett javulása érhető el. Az Önkormányzat a problémák és fejlesztési területek kezelése, fejlesztése érdekében az ÁROP-1.A projekt keretében a Magyary Program eljárás beavatkozási területéhez kapcsolódó intézkedésként az alábbi területen tűzött ki maga elé célfeladatot: A kidolgozott hatékonyságnövelő intézkedések megvalósításának folyamatos, a projekt teljes időtartamát átívelő nyomon követése, szakértői támogatás biztosítása. Az Önkormányzat célja a projekt teljes időszakára kiterjedő nyomon követés és esetleges beavatkozási igények elemzése a külső szakértőkkel közösen. Az azonos problémákra adható válaszok kifejtése segítséget nyújthat szomszédos városoknak, önkormányzati szervezeteknek lakosságszámtól függetlenül a tanulásra és saját fejlesztési folyamataik támogatására. Soltvadkert Város Önkormányzatának eltökélt szándéka, hogy a képviselő-testület számára évente legalább kétszer a hatékonyságnövelő intézkedések eredményeit bemutató beszámoló készüljön, ezzel is biztosítva a teljes körű tájékoztatást és támogatást. Jelen tanulmány a fenti célkitűzések megvalósítása érdekében végzett tevékenységek eredményeit mutatja be. 3

4 2 A pályázat ismertetése A pályázat bemutatása Részletes leírás: elkötelezett a helyi lakosok és gazdálkodók szükségleteinek és elvárásainak megfelelő közszolgáltatások fenntartása és fejlesztése mellett, továbbá a korábbi szervezetfejlesztési projektjének és kapcsolódó egyéb kezdeményezések eredményeinek kiterjesztésében. A korábbi eredményeken továbblépve, a megváltozott feladat-ellátási rendben és feladatfinanszírozási környezetben is ésszerűen, fenntarthatóan kívánja kötelező és önként vállalt feladatait teljesíteni. A projekt segítségével a változásokban rejlő lehetőségeket felismerve az ügyfelek, a helyi lakosok és gazdálkodók igényeire és elvárásaira is jobban reagálni képes működési és irányítási rendszert kívánt megvalósítani, amelyhez a pályázat nyújtott a szükséges forrásokat. az alábbi célok elérése érdekében valósított meg projektjét: az Önkormányzat feladatellátását érintő változások következtében a költséghatékony és feladatorientált szervezeti működés, folyamatok, humán kapacitásgazdálkodás tekintetében szükséges átalakítások megtervezése, megvalósításának és az előrehaladás, teljesülés nyomon követésének támogatása, a lakossági igényekhez jobban igazodó, pénzügyileg fenntartható, az erőforrásokat hatékonyan felhasználó közszolgáltatások érdekében szükséges felmérések, vizsgálatok, működés- és folyamatfejlesztések 4

5 megalapozása és megvalósítása, a Hivatal, a feladatok végrehajtását biztosító folyamatokban közreműködő háttér intézmények, valamint az önkormányzati érdekeltségben lévő gazdasági társaságok közti együttműködés fejlesztése révén az önkormányzat feladatrendszerének költség- és erőforrás-hatékonyság növelését biztosító folyamatszemléletben történő továbbfejlesztése. Tervezett és megvalósított tevékenységek: 1. tevékenység: Az ÁROP-1.A.2 A polgármesteri hivatalok szervezetfejlesztése a konvergencia régióban című pályázatban vállalt és megvalósított intézkedések felülvizsgálata 2. tevékenység: Az önkormányzati feladatok átalakulásával kapcsolatban a támogató infrastruktúra és szerződéses kapcsolatok felülvizsgálata 3. tevékenység: Az Önkormányzat rövid- és középtávú költségvetési helyzetének értékelése, valamint a költségcsökkentés, hatékonyságnövelés rövid, közép- és hosszú távú opcióinak és stratégiájának kidolgozása 4. tevékenység: Önkormányzati fenntartásban, vagy működtetésben álló intézményekkel kapcsolatos feladat ellátási és finanszírozási modell kidolgozása 6. tevékenység: Az új feladat ellátási rend hatékony megszervezését támogató intézményirányítási erőforrás-tervező és vezetői információs rendszer alkalmazása 9. tevékenység: A lakosság körében átfogó felmérés és elemzés készítése a közszolgáltatásokkal kapcsolatos elégedett 5

6 10. tevékenység: Az Önkormányzati feladatok átalakítása által érintett szakmai és támogató folyamatok felülvizsgálata, újraszervezése, a kapcsolódó szervezeti szabályzatok felülvizsgálata, három kiválasztott folyamat átszervezése, optimalizálása 12. tevékenység: Az önkormányzati feladatok átalakulásával kapcsolatban a polgármesteri hivatalok és a települések intézményei, jelentősebb foglalkoztatói humán erőforrás kapacitásgazdálkodásának felülvizsgálata. 13. tevékenység: A kidolgozott hatékonyságnövelő intézkedések megvalósításának folyamatos, a projekt teljes időtartamát átívelő nyomon követése. 3 A pályázatban vállalt tevékenységek eredményeinek bemutatása 3.1 A korábbi ÁROP projekt felülvizsgálata Tevékenység megnevezése Az ÁROP-1.A.2 A polgármesteri hivatalok szervezetfejlesztése a konvergencia régióban című pályázatban vállalt és megvalósított intézkedések felülvizsgálata Tevékenység leírása sikeresen vett részt a Polgármesteri Hivatal komplex szervezetfejlesztése ÁROP-1.A.2/A programban, amellyel 6

7 kapcsolatos pályázat eredményesen lezárult. A korábbi program céljait a város, illetve az önkormányzat stratégiai fejlesztési programjához illesztette, amelynek keretében a Hivatal szervezetének, működésének komplex fejlesztésére került sor annak érdekében, hogy a hivatal hatékonyabban, magasabb minőségi szinten, és eredményesebben tudjon hozzájárulni a Város fejlődéséhez, a soltvadkerti vállalkozások, lakosok mindennapi életéhez. A jelen pályázat keretében elemzésre került a korábbi, lezárult ÁROP szervezetfejlesztési projekt a Magyary Programban leírt hatékonysági szempontok figyelembevételével, továbbá vizsgálat alá került a projekt eredménytermékeinek felhasználása és hasznosulásuk módja. Módszertan A lezárt ÁROP projekt értékelése és felülvizsgálata az alábbi módszertani megközelítés érvényesítésével zajlott: Átfogó vizsgálat alá került az Önkormányzat által megvalósított fejlesztések jellege, célterületei, gyakorlati alkalmazás mértéke, eredményessége és hatása, továbbá elemzésre került a fejlesztések megosztása. A szakmai teljesítést igazoló dokumentumok vizsgálata során kategorizálásra kerültek a dokumentumok (pl.: tanulmányok, szabályzatok) tartalmuk alapján. A szakmai teljesítések és eredmények felülvizsgálata során elemzésre és értékelésre kerültek: o a fejlesztés bevezetettsége, gyakorlati alkalmazása, o a fejlesztés során alkalmazott módszertanok, o a fejlesztés hatóköre (egy/két szervezeti egységre ható; hivatal egésze; hivatal és intézményei; nem meghatározható). Elemzésre került a projekt lejelentett indikátorai és azok tevékenységkapcsolatai. Akcióterv került kidolgozásra a korábbi szervezetfejlesztési projekt keretében 7

8 létrejött eredmények továbbfejlesztési és hatékonyabb bevezetési lehetőségeire, továbbá felülvizsgáltuk a feladatváltozások miatt azok relevanciáját. A feladat végrehajtása során: A Hivatal által kinevezett projektvezető biztosított a külső szervezetfejlesztési szakértők részére az elkészült dokumentumokhoz való hozzáférést, valamint támogatást nyújtott a szükséges interjúk megszervezésében. A bevont külső szakértő elkészítette a vizsgálat részletes munkatervét, amelyet a Hivatallal egyeztetett, ez alapján került végrehajtásra a korábbi ÁROP projekt eredményeinek felülvizsgálata. Az elemzés részletes munkatervét, valamint a felülvizsgálattal kapcsolatos megállapításokat tartalmazó jelentést a Hivatal által delegált, a szakmai menedzsmentért felelős szakértő testület tekintette át, és véleményezte. Elkészült eredménytermékek ismertetése A tevékenység keretében 2 db tanulmány készült: Tanulmány 1: A korábbi ÁROP szervezetfejlesztési projekt megvalósulásának elemzése összefoglaló a projekt értékelésének és felülvizsgálatának eredményeiről Tanulmány 2: Akcióterv a hiányosságok pótlására Az elkészült eredménytermék a Megfelel pályázatban leírtnak való megfeleltetése Részben megfelel Megjegyzés Nem felel meg nem releváns 8

9 3.2 A támogató infrastruktúra és a szerződéses kapcsolatok felülvizsgálata Tevékenység megnevezése Az önkormányzati feladatok átalakulásával kapcsolatban a támogató infrastruktúra és szerződéses kapcsolatok felülvizsgálata Tevékenység leírása A pályázat keretében az Önkormányzat által ellátandó feladat portfólió mindennapi ellátásához szükséges és rendelkezésre álló infrastruktúra, valamint a szerződéses kapcsolatok került vizsgálat alá. A feladatellátás és a kapcsolódó intézményirányítási modell felülvizsgálatának középpontjában a városüzemeltetés területe állt. Módszertan A feladat teljesítése az alábbi szakmai tevékenységek útján zajlott: Összeállításra került az Önkormányzat által ellátandó feladatleltár jogszabályelemzések, az önkormányzati stratégia, valamint az első lakossági igényfelmérés alapján annak érdekében, hogy az új intézmény irányítási modell, valamint az ellátandó feladat portfólió illeszkedjen az Önkormányzat stratégiai céljaihoz. A feladatleltár és a feladat portfólióhoz kapcsolódó költségek alapján stratégiai döntés-előkészítő került összeállításra, amely javaslatokat tartalmaz az Önkormányzati vezetők számára a belső erőforrásokkal elvégzendő, továbbá a kiszervezhető feladatokra, illetve tartalmazza az új feladatstruktúrához illeszkedő infrastrukturális követelményeket. A szervezeti és működési szabályzatok áttanulmányozásával feltérképezésre került a jelenlegi átfogó intézményi struktúra és irányítási rendszer, intézmények és gazdasági társaságok feladatrendszere, társasági formája, 9

10 tulajdonosi szerkezete, gazdálkodási önállósága, működésük eredményessége. Javaslat készült az intézményirányítási modell módosítására, beleértve az önkormányzat által delegált feladatokat ellátó gazdasági társaságok szervezeti felépítésének optimalizálását. Felülvizsgálatra kerültek a szerződések az új intézményi, intézményirányítási és kontroll követelmények figyelembevételével. A feladat elvégzése során: A bevont külső szakértő készítette el a vizsgálat részletes munkatervét, amelyet a Hivatal által kijelölt szakmai menedzsmentért felelős testület fogadott el. A külső szakértő végezte el a szükséges vizsgálatokat és felméréseket. A vizsgálatok esetében bevonásra kerültek az adott témában érintett önkormányzat által felügyelt intézmények és gazdasági társaságok képviselői. Elkészült eredménytermékek ismertetése A tevékenység keretében 4 db tanulmány/dokumentum készült: Feladatleltár Szerződéses kapcsolatok felülvizsgálatát bemutató tanulmány Támogató infrastruktúrát bemutató tanulmány Intézményirányítási modell Az elkészült eredménytermék a Megfelel pályázatban leírtnak való megfeleltetése Részben megfelel Megjegyzés Nem felel meg nem releváns 10

11 3.3 A hatékonyságnövelés rövid, közép- és hosszú távú opcióinak és stratégiájának kidolgozása Tevékenység megnevezése Az Önkormányzat rövid- és középtávú költségvetési helyzetének értékelése, valamint a költségcsökkentés, hatékonyságnövelés rövid, közép- és hosszú távú opcióinak és stratégiájának kidolgozása Tevékenység leírása A Önkormányzat célja az volt, hogy rávilágítson az önkormányzati költségvetés helyzetét javítani képes lehetőségekre, amelyek vagy bevételnöveléssel, vagy költségmegtakarítással járhatnak. A vizsgálat kiterjedt a Polgármesteri Hivatalra, az önkormányzati intézményekre és a gazdasági társaságokra egyaránt. Módszertan A feladat teljesítése az alábbi szakmai tevékenységek útján zajlott: Áttekintésre és értékelésre került az önkormányzati működés és költségvetés a finanszírozhatóság, valamint a hosszú távú költségvetési egyensúly fenntarthatóságának szempontjából. Kiemelésre kerültek azon pontok, ahol megtakarítási potenciál realizálható anélkül, hogy sérülne a folyamatos és gördülékeny működés, valamint a jogszabályoknak való megfelelés. Önkormányzati szintű folyamatoptimalizálási javaslatok kerültek megfogalmazásra, a megtakarítási potenciál becslésével. Azonosításra kerültek azon fókuszterületek és beavatkozási pontok, amelyek segítségével növelhető a helyi közszolgáltatások működésének hatékonysága. Meghatározásra kerültek azon követelmények, amelyeknek meg kell felelnie 11

12 a helyi közszolgáltatásoknak annak érdekében, hogy hatékonyságuk növekedjen, versenyképességük fejlődjön, ideértve a belső erőforrás biztosítását is. A feladat dokumentumelemzéssel, benchmark elemzéssel, hazai és nemzetközi módszertanok alkalmazásával, valamint interjúk és adatgyűjtések segítségével került végrehajtásra. A kapcsolódó vizsgálatokat, a gazdálkodási helyzet áttekintését a bevont külső szakértő végezte, amelyhez szükséges szervezeti, gazdálkodást érintő adatokat, információkat a Hivatal részéről kijelölt felelős jutatta el a szakértő részére. Elkészült eredménytermékek ismertetése A feladat végrehajtása során 2 db tanulmány készült: Hatékonyságnövelés lehetőségeit bemutató tanulmány (2 db) Az elkészült eredménytermék a Megfelel pályázatban leírtnak való megfeleltetése Részben megfelel Megjegyzés Nem felel meg nem releváns 3.4 Feladat ellátási és finanszírozási modell kidolgozása Tevékenység megnevezése Önkormányzati fenntartásban, vagy működtetésben álló intézményekkel kapcsolatos feladat ellátási és finanszírozási modell kidolgozása Tevékenység leírása 12

13 Az önkormányzati hatáskörben lévő helyi közszolgáltatások ellátásáról, az átalakítás tapasztalatairól készült helyzetelemzés célja, hogy segítséget nyújtson: a finanszírozási rendszer kialakításához a helyi szolgáltatás-szervezési átalakítási lépések megalapozásához a helyi közszolgáltatások nyilvántartását, komplex értékelhetőségét és a kapcsolódó pénzügyi tervezést szolgáló információs rendszer alapjainak létrehozásához Módszertan A feladat ellátási és finanszírozási modell kidolgozásának fő elemei és az alkalmazott módszerek: a feladat ellátás térbeli kapacitásbeli optimalizálása a szolgáltatásszervezés célszerű kereteinek meghatározási szempontjai a főbb szolgáltatási területeken a feladat megszervezésének szervezeti, intézményi összefüggései a feladat ellátás költségei, a mérés módszerei a költség-tervezéshez és monitoringhoz szükséges információs rendszer alapjai a feladat ellátás finanszírozási szerkezete, ideértve a működés, a fenntartás és a fejlesztés-finanszírozás összhangját Az Önkormányzat a bevont külső szakértővel együttműködve alakította ki azt a tervezési módszertant, illetve feladat ellátási és finanszírozási modellt, amely hatékony segítséget nyújt az önkormányzati intézmények működésének átgondolt és egységes elvek mentén történő költséghatékony tervezéséhez. Beazonosításra kerültek a jogszabályokban előírt tényleges, kötelezően ellátandó, vagy önként vállalt feladatok, továbbá felmérésre kerültek az ezen feladatok ellátásához rendelkezésre álló dologi infrastruktúra és annak tényleges működési 13

14 költségei, valamint a személyi kiadások. A feladat ellátási és finanszírozási modell segítségével: meghatározhatók azon pontok, ahol a ráfordítás a fenntartó mérlegelésétől függ a feladatok ellátáséhoz szükséges kapacitások ismeretében a finanszírozáson keresztül az önkormányzati intézmények egyszerűbben rábírhatók az erőforrások ésszerű felhasználására objektíven meghatározható az az optimális ráfordítás, ami mellett egy intézmény működése még biztosított, és megfelel a törvényi előírásoknak biztosítható a szakmai és pénzügyi tervezés, valamint az irányítás összevethető tényadatokon alapuló rendszere számszerűsíthetővé válnak a fenntartó által megkövetelt hatékonysági elvárások Elkészült eredménytermékek ismertetése A feladat végrehajtása során 1 db tanulmány készült: Feladat ellátási és finanszírozási modell és koncepció Az elkészült eredménytermék a Megfelel pályázatban leírtnak való megfeleltetése Részben megfelel Megjegyzés Nem felel meg nem releváns 14

15 3.5 Intézményirányítási erőforrás-tervező és vezetői információs rendszer alkalmazása Tevékenység megnevezése Az új feladat ellátási rend hatékony megszervezését támogató intézményirányítási erőforrás-tervező és vezetői információs rendszer alkalmazása Tevékenység leírása Szoftveresen támogatott integrált erőforrás tervező és ágazati-irányítási információs rendszer megvalósítása, illetve szakértő támogatással történő bevezetése, alkalmazása. A program segítségével szoftveresen támogatott, feladatfinanszírozási szemléletű vezetői információs és gazdálkodás-tervező rendszer került bevezetésre. Olyan, kifejezetten Soltvadkert Önkormányzata számára testreszabott folyamatszabályozó eszköz került paraméterezésre-specifikálásra, amely: a bizonyos ágazatokban részletesen feltárja a fenntartó számára beazonosítható valamennyi feladatot a feladatokhoz az irányadó jogszabályok, valamint a beépített mérőszámok, normák és feladatmutatók alapján optimális költségkereteket rendel A valós adatokon és szükségleteken alapuló, a fenntartó számára átlátható, az egyes intézmények számára pedig igazságos ágazati tervezést támogató rendszer megfelelt annak az elvárásnak, miszerint az új jogszabályi környezethez és Soltvadkert anyagi teherbíró képességéhez is igazodva a lehető legoptimálisabb forrásallokációra tegyen javaslatot. A program specifikálása és paraméterezése közszolgáltatásokkal foglalkozó elméleti 15

16 szakemberek és gyakorló önkormányzati, intézményi vezetők, költségvetési szakemberek, jogászok és informatikusok bevonásával történt. Módszertan A tevékenység megvalósítása során: a bevont külső szakértő készítette el a vezetői információs rendszer koncepcióját, ehhez kapcsolódóan egyeztetett a Hivatal részéről felállított szakértői munkacsoporttal, javaslatot tett a kapcsolódó igények és elvárások azonosítása érdekében bevonásra tervezett intézményi vezetői körre. A koncepcióval kapcsolatos előkészítő és végleges dokumentumokat a szakmai menedzsmentért felelős szakértő testület tekintette át és véleményezte. Elkészült eredménytermékek ismertetése A feladat teljesítése során elkészült 1 db tanulmány: Vezetői információs rendszer koncepció Az elkészült eredménytermék a Megfelel pályázatban leírtnak való megfeleltetése Részben megfelel Megjegyzés Nem felel meg nem releváns 3.6 Átfogó lakossági elégedettség-mérés Tevékenység megnevezése Tevékenység leírása A lakosság körében átfogó felmérés és elemzés készítése a közszolgáltatásokkal kapcsolatos elégedettségről és felmerülő igényekről 16

17 Az Önkormányzat által nyújtott közszolgáltatások és azok paramétereinek lakosság általi minősítése, a kiemelt közszolgáltatások esetében elégedettség-felmérés megvalósítása, a Hivatali működés javításának és a szolgáltatások továbbfejlesztésének megalapozása érdekében. Módszertan A feladat elvégzése az alábbi szakmai tevékenységen keresztül történt: az alkalmazott tematikus kérőív személyes lekérdezésként került összeállításra, jellemzően zárt kérdéseket alkalmazva. A kérdőív tartalmát a bevont szakértők, valamint a polgármesteri hivatal munkatársai, illetve az önkormányzat vezetői közösen állították össze. az Önkormányzat és intézményei, illetve a hivatal által biztosított közszolgáltatások igénybevételi területének szociológiai és ökonómiai jellemzőinek figyelembe vételével 1200 fő megkérdezése valósult meg a felmérések lezárását követően készült el a kérdésekre adott válaszok statisztikai elemzése, valamint az értékelési kérdések megválaszolása. Az alapstatisztikai elemzés eredménye bemutatásra került az érintett önkormányzati vezetők számára, továbbá javaslatok fogalmazódtak meg további értékelési dimenziók vizsgálatára. Az önkormányzati vezetőknek lehetőségük volt javaslatot tenni további statisztikai elemzésekre is Elkészült eredménytermékek ismertetése A feladat végrehajtása során elkészült: 1200 főre kiterjedő lakossági igényfelmérés Az elkészült eredménytermék a Megfelel pályázatban leírtnak való megfeleltetése Részben megfelel Megjegyzés Nem felel meg nem releváns 17

18 3.7 Szakmai és támogató folyamatok felülvizsgálata Tevékenység megnevezése Az Önkormányzati feladatok átalakítása által érintett szakmai és támogató folyamatok felülvizsgálata, újraszervezése, a kapcsolódó szervezeti szabályzatok felülvizsgálata, három kiválasztott folyamat átszervezése, optimalizálása Tevékenység leírása A feladat végrehajtása során olyan javaslatok kerültek megfogalmazásra, amelyek gyors gyakorlatba illesztésével rövidtávú folyamathatékonyság-fejlesztés érhető el. A több előfeltétel biztosítását és ezáltal hosszabb bevezetést igénylő fejlesztési pontok tekintetében ütemezés megadására került sor. A folyamatok felülvizsgálatának kiemelt területei az alábbiak voltak: pénzügyi követési folyamat fejlesztése irattárazási, iratkezelési folyamatok fejlesztése Információkezelés és belső kommunikáció fejlesztése Módszertan Az alkalmazott módszertan megközelítés: A végrehajtás első fázisában interjúkkal és műhelymunkával feltérképezésre kerültek a problémás/nem hatékony szakmai, illetve támogató területek (pl. beszerzés, pályázati menedzsment, vagyongazdálkodás, stb.), kritikus folyamatok, eljárások. A 2. fázisban további interjúkkal pontosításra kerültek a változtatási igények, problémák, továbbá hipotetikus fejlesztési és optimalizálási javaslatokat kerültek meghatározásra. A kritikus folyamatok problémáinak részletes feltárása, a kritikus, átalakítandó folyamatok módosítása után az új 18

19 folyamatok kialakítására javaslatok kerültek kidolgozásra. Az adott folyamatban résztvevő és érintett munkatársak aktív közreműködésével azonosításra kerültek a jelenlegi folyamat kritikus pontjait, a standardizálható folyamati lépések. Közösen kerültek meghatározásra a fejlesztési lehetőségek, kialakításra kerültek az optimalizált új folyamatok. Az optimalizálás műhelymunka és dokumentum/adat-elemzés keretében került lefolytatásra az alábbi módszertani eszközök alkalmazása mellett: folyamat-modellezés, problémaelemzés, probléma okok azonosítása, feltárása, priorizálás, adatgyűjtés, probléma okok értékelése, priorizálása, megoldási javaslatok kidolgozása a gyökér okok kiküszöbölésére és megoldási javaslatok értékelése. A folyamatok konkrét problémaazonosítása, a problémák feltárása, elemzése, optimalizálása nemzetközileg bevett módszertanokban (elsősorban: six sigma) meghatározott elemzési technikák alkalmazásával valósult meg. A folyamat optimalizálás fókusza minden esetben úgy került meghatározásra, hogy a leginkább jellemző működési- és költséghatékonysági tényezők határozzák meg a fejlesztési irányokat. A fejlesztési/optimalizálási akciók az alábbiak szerinti csoportosításban kerültek meghatározásra elősegítendő az önkormányzat döntéseit: rövidtávú Quick win -ek, amelyek gyorsan megvalósíthatók és azonnali eredményt hoznak és olyan fejlesztési javaslatok, melyek projektekben valósíthatók meg, hosszabb távon adnak megoldást. A folyamat optimalizálás fókusza minden esetben úgy került meghatározásra, hogy a leginkább jellemző működési- és költséghatékonysági tényezők határozzák meg a fejlesztési irányokat. A folyamatok optimalizálása során elsősorban a következő fejlesztési lehetőségek alkalmazhatósága került vizsgálat alá: 19

20 duplikációk megszüntetése; emberi erőforrás létszám optimalizálás; egyszerűsítések, standardizáció; támogató folyamatok ésszerűsítése; folyamat - funkció felosztás ésszerűsítése; humán kockázatok csökkentése: végrehajtási, jóváhagyási és ellenőrzési szerepkörök szétválasztása; átfutási idő redukálása, tevékenységek időtartamának csökkentése; manualitást kiváltó tényezők kiküszöbölése; munkafolyamat támogatási és elektronizálhatósági javaslatok azonosítása. Az optimalizálási akciók során külön kiemelésre kerültek a gyorsan végrehajtható és gyorsan realizálható eredményeket jelentő módosítások, amelyek tényleges hatásait már az ellenőrző mérésekben érzékelni lehet. Ezek mellett összefoglalásra kerültek azok a fejlesztési javaslatok, amelyek projektekben valósíthatók meg, hosszabb távon adnak megoldást a felmerülő folyamati problémákra. Elkészült eredménytermékek ismertetése A tevékenység megvalósítása során létrejött 1 db tanulmány: Az önkormányzati feladatok átalakítása által érintett szakmai és támogató folyamatok felülvizsgálata Az elkészült eredménytermék a Megfelel pályázatban leírtnak való megfeleltetése Részben megfelel Megjegyzés Nem felel meg nem releváns 20

21 3.8 Humán erőforrás kapacitásgazdálkodás felülvizsgálata Tevékenység megnevezése Az önkormányzati feladatok átalakulásával kapcsolatban a polgármesteri hivatalok és a települések intézményei, jelentősebb foglalkoztatói humán erőforrás kapacitásgazdálkodásának felülvizsgálata. Tevékenység leírása A feladat elvégzése során a bevont külső szakértőkkel: kivizsgálásra került, hogy a feladatváltozások hogyan érintették a hivatal és az érintett intézmények egyes szervezeti egységeinek feladatait, folyamatait és munkaköreit meghatározásra kerültek a kapacitás-kihasználtság vizsgálatának célterületei lefolytatásra került a kapacitás-kihasználtság vizsgálata kialakításra került az önkormányzat kapacitás-gazdálkodási terve Módszertan Az elvégzett kapacitás-kihasználtság vizsgálati módszertana: a hivatal, intézmények vagy adott intézmény kapacitásainak vizsgálata, interjúk és kérdőívek segítségével, részletes elemzés fókuszpontjainak meghatározása a vizsgálandó egységek és az érintett feladatok, folyamatok és munkakörök meghatározása az adott feladatra jellemző kapacitás-modell (tranzakció-alapú / norma alapú/ diszkrecionális alapú) meghatározása a modellhez tartozó kapacitás-mérési módszertan, a felméréshez szükséges adatok meghatározása 21

22 a kiválasztott egységek, folyamatok és munkakörök esetében historikus adatok alapján vagy adatfelvétellel mérések lefolytatása / interjúk lefolytatása, a korábbi projektmunkák során végzett mérések megvizsgálása, a folyamat időigényének meghatározása interjúk és tranzakciókra vonatkozó adatok alapján a kapacitás-felhasználás időbeni megoszlásának meghatározása mérések, adatfelvétel alapján a munkatársak és egységek kapacitáskihasználtságának több szempontú elemzése és bemutatása, továbbá az időráfordítás és a szakmai teljesítményadatok alapján szükség szerint fajlagos teljesítménymutatók számítása a kiválasztott tevékenységek benchmark elemzése más önkormányzatok, közigazgatási intézmények, illetve támogató területek esetén egyéb szervezetek létszáma és fajlagos mutatói alapján. javaslat a kapacitásgazdálkodás, a kihasználtság szervezet szerinti, szervezeti egység szerinti, illetve munkakör szerinti optimalizálására A feladat végrehajtása során: a bevont, külső szakértő végezte az elemzések előkészítését, végrehajtását és értékelését a vizsgálat eredményeit a Hivatal részéről a projekt szakmai menedzsmentért felelős szakértő testület hagyta jóvá a külső szakértő a vizsgálatok és annak eredményei alapján összeállította a javasolt szabályzatmódosítási tervezeteket Elkészült eredménytermékek ismertetése Az elkészült eredménytermék a pályázatban leírtnak való megfeleltetése Megfelel Részben megfelel 22

23 Megjegyzés Nem felel meg nem releváns 4 Egyéb tevékenységek 4.1 Projektmenedzsment és szakmai megvalósítás az elmúlt időszakban számos fejlesztést valósított meg sikeresen saját, hazai- és EU forrásból projekt alapú működés keretében. A tervezett projekt végrehajtásának projektszerű működési keretei a hivatal gyakorlatához igazítottan került kialakításra. A projektszervezetben elvégzett feladatokat az alábbi táblázat tartalmazza: Szerepkör Elvégzett feladatok Szakmai projektvezető A projekt szakmai és pénzügyi irányítását végezte, felügyelte a pályázatban meghatározott célok megvalósulását. Döntési jogkörrel rendelkezett a szakmai előrehaladást illetően. kapcsolattartás a projektmenedzserrel és a projekt megvalósítókkal, munkájuk felügyelete, kapcsolattartás a megvalósításba bevont intézményekkel és külső szakértőkkel, munkájuk felügyelete kapcsolattartás a pénzügyi vezetővel a pályázatban vállalt tevékenységek 23

24 Pénzügyi projektvezető Projektmenedzser határidőre történő elvégzésének felügyelete közbeszerzési eljárás lebonyolításának felügyelete esetlegesen felmerülő kockázatok menedzselése, külső szakértők teljesítésének igazolása, számlák, befogadása, tájékoztatási és nyilvánossági feladatok teljesítésének felügyelete, lakossági elégedettség- és igényfelmérés felügyelete A szakmai projektvezetővel együtt a projekt pénzügyi irányítását végezte, felügyelte és nyomon követte a projekthez kapcsolódó pénzügyi tranzakciókat. időközi kifizetési igénylés, valamint záró kifizetési igénylés összeállítása a projekt költségvetését is érintő változás bejelentés elkészítésében való részvétel pénzügyi kérdésekben kapcsolattartás az Önkormányzat és a Közreműködő Szervezet között A projekt adminisztratív feladatainak lebonyolítását és koordinációját végezte. projekt dosszié kezelése időközi beszámoló és kifizetési igénylés, valamint záró dokumentáció összeállításában való részvétel változás bejelentés elkészítésében való részvétel 24

25 kapcsolattartás a Hivatal és a Közreműködő Szervezet között adatszolgáltatás a Szakmai projektvezető által elkészítendő beszámolókhoz Projekt megvalósítók lakossági elégedettség- és igényfelmérésben való részvétel adatszolgáltatás a Szakmai- és Pénzügyi projektvezető részére kapcsolattartás a projektbe bevont önkormányzati intézményekkel 4.2 Horizontális tevékenység végrehajtása A projekt horizontális tevékenységeit a pályázati felhívás és útmutató elvárásai szerint kerültek végrehajtására, a megvalósításba a Hivatal belső munkatársa kerültek bevonásra. Feladat Esélyegyenlőségi terv elkészítése Jogszabályi keretek összefoglalása Megvalósítás a Hivatal kijelölt munkatársai látták el a feladatot a Hivatal kijelölt munkatársai látták el a feladatot 4.3 Nyilvánosság biztosítása A tudásmegosztás szempontjából a pályázatban meghatározott mindhárom szintet teljesítette. A pályázatban meghatározott 1. 25

26 szintnek megfelelően a projekt eredményeiről és a megvalósítás tapasztalatairól részletesen összegző beszámoló készült, amely elérhető az Önkormányzat saját honlapján, valamint a szakmai beszámoló megküldésre került a jó gyakorlatok feltárása céljából. A 2. szintnek megfelelően a Polgármesteri Hivatalnál szakmai bemutató került megszervezésre olyan - a pályázati kiírás során támogatásban nem részesült - önkormányzat szakmai képviselőinek részvételével, amelyen az Önkormányzat projektben is résztvevő vezetői bemutatták a résztvevőknek a projekt során kidolgozott új megoldásokat, továbbá, amelyen a résztvevő önkormányzatokra irányuló adaptáláshoz szükséges javaslatok kerültek kidolgozásra. vállalta, hogy a bemutatón résztvevő önkormányzatok számára év végéig szakmai konzultációs lehetőséget fog biztosítani az új, példaértékű megoldások esetleges adaptációjával összefüggő szakmai kérdésekben. 26

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ Ülés időpontja: a Képviselő-testület 2013. június 25-i ülésére Előterjesztés tárgya: Javaslat Vecsés Város Önkormányzatának részvételére az ÁROP-3.A.2-2013 kódszámú, Szervezetfejlesztés

Részletesebben

Kazincbarcika Város Önkormányzata komplex szervezetfejlesztési projekt tárgyban

Kazincbarcika Város Önkormányzata komplex szervezetfejlesztési projekt tárgyban Előterjesztő: Szitka Péter polgármester Készítette: Hegedűs-Medgyesy Anett városfejlesztési csoportvezető Tárgy: Javaslat pályázat benyújtására az ÁROP-1.A.5-2013 - Szervezetfejlesztés konvergencia régiókban

Részletesebben

ALSÓNÉMEDI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZERVEZTFEJLESZTÉSI PÁLYÁZATÁRÓL ÁROP-3.A.2-2013-2013-0049 ÖSSZEFOGLALÓ

ALSÓNÉMEDI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZERVEZTFEJLESZTÉSI PÁLYÁZATÁRÓL ÁROP-3.A.2-2013-2013-0049 ÖSSZEFOGLALÓ ÖSSZEFOGLALÓ ALSÓNÉMEDI NAGYÖZSÉG ÖNORMÁNYZATÁNA SZERVEZTFEJLESZTÉSI PÁLYÁZATÁRÓL ÁROP-3.A.2-2013-2013-0049 Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának pályázata ÁROP-3.A.2-2013-2013-0049: SZERVEZETFEJLESZTÉS

Részletesebben

ÁROP-3.A.2-2013-2013-0038 Szervezetfejlesztés Budapest Főváros XVIII. kerület Önkormányzatánál A projekt eredményeinek összefoglalása

ÁROP-3.A.2-2013-2013-0038 Szervezetfejlesztés Budapest Főváros XVIII. kerület Önkormányzatánál A projekt eredményeinek összefoglalása ÁROP-3.A.2-2013-2013-0038 Szervezetfejlesztés Budapest Főváros XVIII. kerület Önkormányzatánál ÁROP-3.A.2-2013-2013-0038 Szervezetfejlesztés Budapest Főváros XVIII. kerület Önkormányzatánál A projekt eredményeinek

Részletesebben

PRO PUBLICO BONO PROJEKT MEGVALÓSÍTÁSI TAPASZTALATAI

PRO PUBLICO BONO PROJEKT MEGVALÓSÍTÁSI TAPASZTALATAI PRO PUBLICO BONO PROJEKT MEGVALÓSÍTÁSI TAPASZTALATAI TEMATIKA Projekt indokoltsága; Vállalt feladatok; Feladatok végrehajtásának rövid bemutatása; Elért eredmények; Tapasztalatok összegzése. PROJEKT INDOKOLTSÁGA

Részletesebben

Szervezetfejlesztés megvalósítása Nagykáta Város Önkormányzati Hivatalában ÁROP-3.A

Szervezetfejlesztés megvalósítása Nagykáta Város Önkormányzati Hivatalában ÁROP-3.A Szervezetfejlesztés megvalósítása Nagykáta Város Önkormányzati Hivatalában ÁROP-3.A.2-2013-2013-0015 A projekt háttere, célja Mi keltette életre a projektet? Nagykáta Polgármesteri hivatalának működésében

Részletesebben

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÁROP-3.A kódszámú Önkormányzati szervezetfejlesztés projektje

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÁROP-3.A kódszámú Önkormányzati szervezetfejlesztés projektje 1 ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÁROP3.A.2201320130003 kódszámú zati szervezetfejlesztés projektje Átfogó projekt előrehaladási jelentés Időszak: 2014.06.012014.06.30. Tartalomjegyzék 2 Fejlesztési

Részletesebben

ÁROP-1.2.18 Szervezetfejlesztési Program

ÁROP-1.2.18 Szervezetfejlesztési Program Pályázói Tájékoztató Nap Önkormányzati szervezetfejlesztés ÁROP-1.A.5. és ÁROP-3.A.2 2014. március 21. és 25. Előadó: Fekete Letícia szakmai tanácsadó KIM Közigazgatás-fejlesztési és Stratégiai Tervezési

Részletesebben

ÁROP-1.2.18 Szervezetfejlesztési Program

ÁROP-1.2.18 Szervezetfejlesztési Program Pályázói Tájékoztató Nap Önkormányzati szervezetfejlesztés ÁROP-1.A.5. és ÁROP-3.A.2 2014. március 21. és 25. Előadó: Fekete Letícia szakmai tanácsadó KIM Közigazgatás-fejlesztési és Stratégiai Tervezési

Részletesebben

DUNAÚJVÁROS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÁROP-1.A.5-2013-2013-0090 kódszámú Önkormányzati szervezetfejlesztés projektje

DUNAÚJVÁROS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÁROP-1.A.5-2013-2013-0090 kódszámú Önkormányzati szervezetfejlesztés projektje 1 DUNAÚJVÁROS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÁROP-1.A.5-2013-2013-0090 kódszámú Önkormányzati szervezetfejlesztés projektje Átfogó projekt előrehaladási jelentés Időszak: 2014.08.01-2014.08.31. Tartalomjegyzék

Részletesebben

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDŐPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 16-i ülésére ELŐTERJESZTÉS TÁRGYA: Tájékoztató a Szervezetfejlesztés Vecsés Város Önkormányzata

Részletesebben

Jászivány Község Önkormányzata évi belső ellenőrzési terve

Jászivány Község Önkormányzata évi belső ellenőrzési terve Jászivány Község Önkormányzata 2016. évi belső ellenőrzési terve Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 61. -a szerint az államháztartási kontrollok célja az államháztartás

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. 2013. május 30-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS. 2013. május 30-i rendes ülésére Új napirendi pont 26. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. május 30-i rendes ülésére Tárgy: Döntés az Államreform Operatív Program

Részletesebben

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÁROP-3.A kódszámú Önkormányzati szervezetfejlesztés projektje

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÁROP-3.A kódszámú Önkormányzati szervezetfejlesztés projektje 1 ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÁROP3.A.2201320130003 kódszámú Önkormányzati szervezetfejlesztés projektje Átfogó projekt előrehaladási jelentés Időszak: 2014.02.012014.02.28. Tartalomjegyzék 2 Fejlesztési

Részletesebben

A nyomonkövetési rendszer alapelvei

A nyomonkövetési rendszer alapelvei A NYOMONKÖVETÉSI RENDSZER ALAPELVEI Nagykálló Város Önkormányzata Készült a,,teljesítmény, minőség, hatékonyság 2.0. ÁROP-1.A.5-2013-2013-0114 projekt keretében 1 KÉSZÍTETTE: MEGAKOM STRATÉGIAI TANÁCSADÓ

Részletesebben

ÁROP -1.A SZERVEZETFEJLESZTÉS KONVERGENCIA RÉGIÓBAN LEVŐ ÖNKORMÁNYZATOK SZÁMÁRA PROJEKT MEGVALÓSÍTÁSI TAPASZTALATAI SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ

ÁROP -1.A SZERVEZETFEJLESZTÉS KONVERGENCIA RÉGIÓBAN LEVŐ ÖNKORMÁNYZATOK SZÁMÁRA PROJEKT MEGVALÓSÍTÁSI TAPASZTALATAI SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ ÁROP -1.A.5-2013 SZERVEZETFEJLESZTÉS KONVERGENCIA RÉGIÓBAN LEVŐ ÖNKORMÁNYZATOK SZÁMÁRA PROJEKT MEGVALÓSÍTÁSI TAPASZTALATAI SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS TEMATIKA A Projekt célja; Vállalt feladatok; Feladatok

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata 1073 Budapest, Erzsébet krt. 6. 2. A közbeszerzés tárgya és mennyisége: Működési

Részletesebben

TÁMOGATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ FŐBB TUDNIVALÓK

TÁMOGATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ FŐBB TUDNIVALÓK ÁROP SZERVEZETFEJLESZTÉSI PROJEKTEK TÁMOGATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ FŐBB TUDNIVALÓK GŐRI MELINDA MINISZTERELNÖKSÉG IRÁNYÍTÓHATÓSÁG TÁMOGATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ FŐBB TUDNIVALÓK Cél : Pályázatban foglalt tartalom megvalósítása

Részletesebben

A támogatás vissza nem térítendő támogatás, melynek mértéke: 100 %.

A támogatás vissza nem térítendő támogatás, melynek mértéke: 100 %. Pápa Város Önkormányzata 2013. augusztusában sikeres pályázatot nyújtott be az Új Széchenyi Terv Államreform Operatív program támogatási rendszeréhez Szervezetfejlesztés Pápán a hatékony működésért (ÁROP-1.A.5-2013-2013-0115)

Részletesebben

Vezetői beszámoló Kerekegyháza Polgármesteri Hivatala ÁROP hivatali szervezetfejlesztésről

Vezetői beszámoló Kerekegyháza Polgármesteri Hivatala ÁROP hivatali szervezetfejlesztésről Vezetői beszámoló Kerekegyháza Polgármesteri Hivatala ÁROP hivatali szervezetfejlesztésről Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2010. május 26-i ülésére Saád Tamás, Dr. Peredi Katalin Szervezetfejlesztési

Részletesebben

Szentendre ÁROP szerződés módosítás 3.

Szentendre ÁROP szerződés módosítás 3. Szentendre ÁROP szerződés módosítás 3. Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/121 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Tájékoztató a szerződés módosításáról/ké/2013.07.01 KÉ Eljárás

Részletesebben

ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK A SZERVEZETFEJLESZTÉS ELMÉLETE ÉS GYAKORLATA DMJV ÖNKORMÁNYZATÁNÁL

ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK A SZERVEZETFEJLESZTÉS ELMÉLETE ÉS GYAKORLATA DMJV ÖNKORMÁNYZATÁNÁL ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK A SZERVEZETFEJLESZTÉS ELMÉLETE ÉS GYAKORLATA DMJV ÖNKORMÁNYZATÁNÁL BEVEZETÉS FOLYAMATOS KIHÍVÁS: ÁLLANDÓ VÁLTOZÁS MAI KÖZIGAZGATÁSSAL

Részletesebben

Stratégiai döntés előkészítő

Stratégiai döntés előkészítő DUNAÚJVÁROS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÁROP-1.A.5-2013-2013-0090 kódszámú Önkormányzati Szervezetfejlesztés projektje 2014. június 30. DOKUMENTUM ADATLAP A projekt címe: A pályázat kódszáma: Fejlesztési

Részletesebben

Szervezetfejlesztés Nagykőrös Város Önkormányzatánál az ÁROP 3.A.2-2013-2013-0035 számú pályázat alapján

Szervezetfejlesztés Nagykőrös Város Önkormányzatánál az ÁROP 3.A.2-2013-2013-0035 számú pályázat alapján Szervezetfejlesztés Nagykőrös Város Önkormányzatánál az ÁROP 3.A.2-2013-2013-0035 számú pályázat alapján ÁROP 2007-3.A.1. A polgármesteri hivatalok szervezetfejlesztése a Közép-magyarországi régióban című

Részletesebben

Felmérési koncepció. DUNAÚJVÁROS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÁROP-1.A.5-2013-2013-0090 kódszámú Önkormányzati Szervezetfejlesztés projektje

Felmérési koncepció. DUNAÚJVÁROS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÁROP-1.A.5-2013-2013-0090 kódszámú Önkormányzati Szervezetfejlesztés projektje Felmérési koncepció 9. fejlesztési elem: A lakosság körében átfogó felmérés és elemzés készítése a közszolgáltatásokkal kapcsolatos elégedettségről és felmerülő igényekről DUNAÚJVÁROS MEGYEI JOGÚ VÁROS

Részletesebben

A Pályázati és Innovációs Központ tevékenységei 2014. évtől. Soltész-Lipcsik Melinda Pályázati és Innovációs Központ

A Pályázati és Innovációs Központ tevékenységei 2014. évtől. Soltész-Lipcsik Melinda Pályázati és Innovációs Központ A Pályázati és Innovációs Központ tevékenységei 2014. évtől Soltész-Lipcsik Melinda Pályázati és Innovációs Központ Helyzetfelmérés Az elmúlt két hónap tapasztalatai alapján kijelenthető, hogy erőforrás

Részletesebben

hatályos:

hatályos: 1886/2016. (XII. 28.) Korm. határozat az Egészséges Magyarország 2014 2020 Egészségügyi Ágazati Stratégia 2017 2018 évekre vonatkozó cselekvési tervéről A Kormány hatályos: 2016.12.28 - a) elfogadja az

Részletesebben

J a v a s l a t. Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály. Ó z d, 2014. augusztus 25.

J a v a s l a t. Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály. Ó z d, 2014. augusztus 25. J a v a s l a t Területi együttműködést segítő programok kialakítása az önkormányzatoknál a konvergencia régiókban című ÁROP-1.A.3.- 2014. pályázat benyújtására Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH.

Részletesebben

MÓDSZERTANI LEÍRÁS. a projektintézkedések megvalósításának nyomon követési ütemtervéről, tartalmáról és programjáról

MÓDSZERTANI LEÍRÁS. a projektintézkedések megvalósításának nyomon követési ütemtervéről, tartalmáról és programjáról MÓDSZERTANI LEÍRÁS a projektintézkedések megvalósításának nyomon követési ütemtervéről, tartalmáról és programjáról ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÁROP-3.A.2-2013-2013-0003 kódszámú Önkormányzati

Részletesebben

Cselekvési ütemterv a projekt intézményi megvalósításához

Cselekvési ütemterv a projekt intézményi megvalósításához A projekt megvalósításának időtartama 8 hónap. A projekt időszak: 2012.04.01 2012.11.30. Cselekvési ütemterv a projekt intézményi megvalósításához m á j u s A projekt végrehajtásának előkészítése. Támogató

Részletesebben

1. A döntési mechanizmus korszerűsítése

1. A döntési mechanizmus korszerűsítése ÁROP-1.A.2. A polgármesteri hivatalok szervezetfejlesztése A Várpalotai Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése Megbízó: Várpalota Város Önkormányzata 1. A döntési mechanizmus korszerűsítése 1b) a polgármesteri

Részletesebben

A PÁPAI POLGÁRMESTERI HIVATAL SZERVEZETFEJLESZTÉSE (ÁROP-1.A.2/A-2008-0050)

A PÁPAI POLGÁRMESTERI HIVATAL SZERVEZETFEJLESZTÉSE (ÁROP-1.A.2/A-2008-0050) A PÁPAI POLGÁRMESTERI HIVATAL SZERVEZETFEJLESZTÉSE (ÁROP-1.A.2/A-2008-0050) I. A pályázat keretében megvalósuló képzések Döntéshozatal Célja: a résztvevők megismerik és gyakorolják a hatékony, önérvényesítő

Részletesebben

Végső változat, 2010 Szeptember Integrált Irányítási Rendszer (IIR) a helyi és regionális szintű fenntartható fejlődésért

Végső változat, 2010 Szeptember Integrált Irányítási Rendszer (IIR) a helyi és regionális szintű fenntartható fejlődésért Végső változat, 2010 Szeptember Integrált Irányítási Rendszer (IIR) a helyi és regionális szintű fenntartható fejlődésért Hatókör Folyamatos kiterjesztés földrajzi és tartalmi értelemben: Adott helyszíntől

Részletesebben

Kunfehértó Község Polgármesteri Hivatal Címzetes Főjegyzőjétől. a 2016. évi ellenőrzési munkaterv elfogadása tárgyában

Kunfehértó Község Polgármesteri Hivatal Címzetes Főjegyzőjétől. a 2016. évi ellenőrzési munkaterv elfogadása tárgyában Kunfehértó Község Polgármesteri Hivatal Címzetes Főjegyzőjétől E l ő t e r j e s z t é s a 2016. évi ellenőrzési munkaterv elfogadása tárgyában (Képviselő-testület 2015.október 21-i ülésére) A 2016. évre

Részletesebben

Projekt adatlap 1. számú melléklete. I. A költségvetés alátámasztása, technikai specifikáció

Projekt adatlap 1. számú melléklete. I. A költségvetés alátámasztása, technikai specifikáció Projekt adatlap 1. számú melléklete I. A költségvetés alátámasztása, technikai specifikáció Kérjük, hogy ebben a mellékletben ismertessék a projekt során beszerezni kívánt eszközök és szolgáltatások, valamint

Részletesebben

Projekt 201 Alapító Dokumentum

Projekt 201 Alapító Dokumentum 4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 1. Államreform Operatív Program keretében megvalósuló Szervezetfejlesztés megvalósítása a Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatalban 1/16 oldal Dokumentum információk Projekt

Részletesebben

Vezetői összefoglaló ÁROP /A A pályázati dokumentáció felépítése

Vezetői összefoglaló ÁROP /A A pályázati dokumentáció felépítése Vezetői összefoglaló ÁROP-11.2. 18/A-2013 A pályázati dokumentáció felépítése Tartalomjegyzék Tartalom Oldal Vezetői összefoglaló 1 Beszámoló a Szegedi Ítélőtábla Minőségirányítási területen végzett fejlesztő

Részletesebben

Vállalkozói szerződés

Vállalkozói szerződés amely létrejött egyrészről Megbízó Pásztó Város Önkormányzata Székhelye: 3060 Pásztó, Kölcsey Ferenc u. 35. Nyt.-i szám: 450823 Adószám: 15450827-2-12 Bankszámlaszám: 11741024-15450827 Képviseli: Sisák

Részletesebben

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDŐPONTJA: Vecsés Város Önkormányzat Képviselő-testületének december 13-i ülésére ELŐTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a 2017. évi belső i terv jóváhagyására ELŐTERJESZTŐ NEVE:

Részletesebben

FÓKUSZOK AZ UNIÓS PROJEKTEK BELSŐ ELLENŐRZÉSE SORÁN. Budapest, december 6.

FÓKUSZOK AZ UNIÓS PROJEKTEK BELSŐ ELLENŐRZÉSE SORÁN. Budapest, december 6. FÓKUSZOK AZ UNIÓS PROJEKTEK BELSŐ ELLENŐRZÉSE SORÁN Budapest, 2012. december 6. Szereplők I. Belső ellenőrzés Pályázó/Kedvezményezett Külső ellenőrzések Szereplők II. - Hazai szervezetek Állami Számvevőszék

Részletesebben

Készítette: Leiter Xavéria pályázati szakreferens

Készítette: Leiter Xavéria pályázati szakreferens Készítette: Leiter Xavéria pályázati szakreferens 1. Projektötlet, előkészítés 2. Megvalósítás Támogatás 3. Fenntartás Helyzetelemzés: igények, szükségletek, megoldandó probléma feltárása Célstruktúra:

Részletesebben

Munkaköri leírás. Projektmenedzser. TÁMOP-3.3.10.B-12-0004 Továbbtanulás erősítése a Táncsicsban. A projektvezető szerepe és feladata

Munkaköri leírás. Projektmenedzser. TÁMOP-3.3.10.B-12-0004 Továbbtanulás erősítése a Táncsicsban. A projektvezető szerepe és feladata A projektvezető szerepe és feladata Projektmenedzser A fejlesztési munkát a projekt vezetője irányítja, akinek feladata a projektterv elkészítés, a fejlesztés operatív feladatainak megszervezése, koordinálása

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. december 17-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. december 17-i ülésére 6. E L Ő T E R J E S Z T É S Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. december 17-i ülésére Tárgy: Az önkormányzat 2016. évi belső i tervének jóváhagyása Az előterjesztést készítette:

Részletesebben

Uniós Projektek Megvalósítása Pénzügyi Szemmel. Uniós pályázatok és projektek felépítése

Uniós Projektek Megvalósítása Pénzügyi Szemmel. Uniós pályázatok és projektek felépítése Uniós Projektek Megvalósítása Pénzügyi Szemmel Uniós pályázatok és projektek felépítése A pályázati dokumentáció tartalma Pályázati felhívás Pályázati útmutató Pályázati adatlap Egyéb útmutatók Útmutató

Részletesebben

Mátészalka Város Polgármesteri Hivatal Szervezetfejlesztése /ÁROP-1.A.2/A-2008-0084. sz./

Mátészalka Város Polgármesteri Hivatal Szervezetfejlesztése /ÁROP-1.A.2/A-2008-0084. sz./ Mátészalka Város Polgármesteri Hivatal Szervezetfejlesztése /ÁROP-1.A.2/A-2008-0084. sz./ Kivonat a Corporate Values Szervezetfejlesztési és Vezetési Tanácsadó Kft. Stratégiai műhelymunkáról szóló visszajelző

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. február 28-i ülésére Tárgy: A Polgármesteri Hivatal köztisztviselői teljesítmény-követelmények alapját képező 2011. évi célok

Részletesebben

Készítette: Dr. Hangyál

Készítette: Dr. Hangyál Egészségügyi intézmények pályázati lehetőségei a Nemzeti Fejlesztési Terv Operatív Programjai tükrében Strukturális alapok, egészségügyi pénzforrások Európai Regionális Fejlesztési Alap: Támogatásra jogosult

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. július 16-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. július 16-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. július 16-i ülésére Tárgy: A polgármesteri hivatalok szervezetfejlesztése című (ÁROP-1.A.2.) pályázat benyújtása Az

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Biatorbágy Város Önkormányzata évi belső ellenőrzési tervéről

ELŐTERJESZTÉS. Biatorbágy Város Önkormányzata évi belső ellenőrzési tervéről ELŐTERJESZTÉS Biatorbágy Város Önkormányzata 2010. évi belső ellenőrzési tervéről Az Önkormányzat éves ellenőrzési terv készítési kötelezettségét több jogszabály is előírja: - a költségvetési szervek belső

Részletesebben

Fonyód Város Önkormányzata ÁROP-1.A.5

Fonyód Város Önkormányzata ÁROP-1.A.5 Fonyód Város Önkormányzata ÁROP-1.A.5 Tanácsadói Dokumentum: Koncepció beágyazása Kapcsolódó pályázati tevékenység: A fenntartható gazdálkodás és költségvetési egyensúly megteremtését szolgáló strukturális

Részletesebben

AZ INTÉZMÉNYFEJLESZTÉSI TERVEK ÉRTÉKELÉSI SZEMPONTRENDSZERE

AZ INTÉZMÉNYFEJLESZTÉSI TERVEK ÉRTÉKELÉSI SZEMPONTRENDSZERE AZ INTÉZMÉNYFEJLESZTÉSI TERVEK ÉRTÉKELÉSI SZEMPONTRENDSZERE A megfelelőségi vizsgálat időtartama maximum 90 nap. Ez a határidő egy alkalommal, legfeljebb 30 nappal meghosszabbítható. Ha fenntartó az intézményfejlesztési

Részletesebben

Tanácsadási terület:

Tanácsadási terület: Tanácsadási terület: Az önkormányzati feladatok átalakulásával kapcsolatban a támogató infrastruktúra és a szerződéses kapcsolatok felülvizsgálata, valamint a kiszervezett és kiszervezhető önkormányzati

Részletesebben

Nagy méretű projektekhez kapcsolódó kockázatok felmérése és kezelése a KKV szektor szemszögéből

Nagy méretű projektekhez kapcsolódó kockázatok felmérése és kezelése a KKV szektor szemszögéből Nagy méretű projektekhez kapcsolódó kockázatok felmérése és kezelése a KKV szektor szemszögéből Dr. Fekete István Budapesti Corvinus Egyetem tudományos munkatárs SzigmaSzervíz Kft. ügyvezető XXIII. Magyar

Részletesebben

A BUDAPESTI GAZDASÁGI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A FENNTARTHATÓSÁG IRÁNYÍTÁSI RENDSZERÉNEK ÜGYRENDJE

A BUDAPESTI GAZDASÁGI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A FENNTARTHATÓSÁG IRÁNYÍTÁSI RENDSZERÉNEK ÜGYRENDJE A BUDAPESTI GAZDASÁGI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A FENNTARTHATÓSÁG IRÁNYÍTÁSI RENDSZERÉNEK ÜGYRENDJE BUDAPEST, 2017 (2017. június 1. napjától hatályos változat) H-1055 Budapest, Markó utca

Részletesebben

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÁROP-3.A kódszámú Önkormányzati szervezetfejlesztés projektje

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÁROP-3.A kódszámú Önkormányzati szervezetfejlesztés projektje 1 ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÁROP-3.A.2-2013-2013-0003 kódszámú Önkormányzati szervezetfejlesztés projektje Átfogó projekt előrehaladási jelentés Időszak: 2014.09.01-2014.09.30. Tartalomjegyzék

Részletesebben

Dokumentum: Hatékonyságnövelő intézkedések nyomon követése Beszámoló. TAKSONY Nagyközség Önkormányzata

Dokumentum: Hatékonyságnövelő intézkedések nyomon követése Beszámoló. TAKSONY Nagyközség Önkormányzata Dokumentum: Hatékonyságnövelő intézkedések nyomon követése Beszámoló ÁROP-3.A.2-2013 Államreform Operatív Program keretében megvalósuló Szervezetfejlesztés a Közép-Magyarországi régiókban lévő önkormányzatok

Részletesebben

Hatékonyságnövelő program

Hatékonyságnövelő program Hatékonyságnövelő program LARSKOL Tanácsadók 1165 BUDAPEST, FARKASFA U. 21. +3620 931 7979 +3620 329 2651 email: info@larskol.hu web: www.larskol.hu Hatékonyságnövelés - költségcsökkentés A gazdasági környezet

Részletesebben

A stratégiai tervezés módszertana. Koplányi Emil. elearning Igazgatóság Educatio KHT.

A stratégiai tervezés módszertana. Koplányi Emil. elearning Igazgatóság Educatio KHT. A stratégiai tervezés módszertana Koplányi Emil elearning Igazgatóság Educatio KHT. 1 Tartalom 1. A stratégiai tervezés szerepe a szaktanácsadói munkában 2. Stratégiai tervezés alapjai 3. Küldetés (misszió),

Részletesebben

POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103

POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2013. július 03. Dr. Pavlek Tünde jegyző

Részletesebben

Jelentés a rövidtávú költségcsökkentési és hatékonyságnövelési opciók bevezetéséről

Jelentés a rövidtávú költségcsökkentési és hatékonyságnövelési opciók bevezetéséről Jelentés a rövidtávú költségcsökkentési és opciók bevezetéséről Megbízó Cím Piliscsaba Város Önkormányzata Jelentés a rövidtávú költségcsökkentési és opciók bevezetéséről Változat v1.0 MultiContact Consulting

Részletesebben

Szervezeti működésfejlesztés komplexitása CMC minősítő előadás

Szervezeti működésfejlesztés komplexitása CMC minősítő előadás Szervezeti működésfejlesztés komplexitása CMC minősítő előadás Sarlósi Tibor 2012. február 28. Érintett területek 1 Diagnózis 2 Stratégiamenedzsment 3 Folyamatmenedzsment 4 Projektmenedzsment 6 rendszerek

Részletesebben

BDO Magyarország Tanácsadó Kft. AKCIÓTERV

BDO Magyarország Tanácsadó Kft. AKCIÓTERV AKCIÓTERV a SZENTENDRE VÁROS ÖNKORMYÁNYZATA által végrehajtott kötvény kibocsátásból a RAIFFEISEN BANK Zrt.-nél óvadékban lévő pénzösszegek kiengedéséhez szükséges önkormányzati program megvalósítására

Részletesebben

Javaslat a 2013. évi belső ellenőrzési feladatok elvégzésére

Javaslat a 2013. évi belső ellenőrzési feladatok elvégzésére Az előterjesztés száma: 46/2013. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs Nagyközség képviselő-testületének 2013. március 27-én, 18-órakor megtartandó ülésére Előterjesztő:

Részletesebben

Belső ellenőri ütemterv 2014. évre Tervezet

Belső ellenőri ütemterv 2014. évre Tervezet Belső ellenőri ütemterv 014. évre Tervezet 013. november 04. Sába-000 Kft 4031 Debrecen Trombitás utca 11 Ellenőrzési stratégia 014 Az Áht. alapján a belső ellenőrzés a jogszabályoknak és belső szabályoknak

Részletesebben

Vállalati tanácsadás támogatása KKV-k számára

Vállalati tanácsadás támogatása KKV-k számára VÁLLALATI TANÁCSADÁS TÁMOGATÁSA KKV-K SZÁMÁRA 2013 Vállalati tanácsadás támogatása KKV-k számára I. Pályázók köre Gazdasági társaságok Szövetkezetek Egyéni vállalkozók Egyéni cégek Non-profit gazdasági

Részletesebben

NAGYKANIZSA MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA

NAGYKANIZSA MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA NAGYKANIZSA MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA BUDAPEST, 2014. szeptember 9. NAGYKANIZSA MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA, INTEGRÁLT

Részletesebben

Fejér megye területfejlesztési program környezeti értékelés tematika

Fejér megye területfejlesztési program környezeti értékelés tematika Fejér megye területfejlesztési program környezeti értékelés tematika Készült: A Fejér Megyei Önkormányzat megbízásából a Lechner Lajos Tudásközpont Nonprofit Kft. Területi és építésügyi szakértői osztályán

Részletesebben

KÉPZÉSI TEMATIKA ÉS TANANYAG

KÉPZÉSI TEMATIKA ÉS TANANYAG KÉPZÉSI TEMATIKA ÉS TANANYAG I. A KÉPZÉSI PROGRAMOT MEGVALÓSÍTÓ ADATAI I. 1. A képzési programot megvalósító adatai: Név: KONSZENZUS ALAPÍTVÁNY BUDAPESTI SZERVEZETE Helység: BUDAPEST Irányítószám: 1 0

Részletesebben

ÚJSZÁSZ VÁROS JEGYZŐJE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/

ÚJSZÁSZ VÁROS JEGYZŐJE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/ ÚJSZÁSZ VÁROS JEGYZŐJE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/552-022 Tárgyalja: Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság Tisztelt Képviselő-testület! E L Ő T E R J E S Z T É S Újszász Város Képviselő-testületének

Részletesebben

2015-2018. Község Önkormányzata

2015-2018. Község Önkormányzata Ikt.szám:../2015 BELSŐ ELLENŐRZÉSI STRATÉGIAI TERV 2015-2018. Község Önkormányzata A belső ellenőrzési feladat végrehajtására különböző szintű előírások vonatkoznak. Törvényi szinten az Államháztartási

Részletesebben

Cselekvési ütemterv a projekt intézményi megvalósításához. Projektmenedzser, szakmai megvalósítók

Cselekvési ütemterv a projekt intézményi megvalósításához. Projektmenedzser, szakmai megvalósítók 1 A projekt megvalósításának időtartama 8 hónap. A projekt időszak: 2012.03.01 2012.10.31. Cselekvési ütemterv a projekt intézményi megvalósításához. A projekt végrehajtásának előkészítése, szakmai megvalósítók

Részletesebben

2013. július 2., Szikszó. 25 July 2013

2013. július 2., Szikszó. 25 July 2013 Mintaprojekt az elérhető Európai Uniós források felhasználásának elősegítéséért a hátrányos helyzetű lakosság fenntartható lakhatási körülményeinek és szociális helyzetének javítása érdekében Pécsett 2013.

Részletesebben

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM KATASZTRÓFAVÉDELMI INTÉZET

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM KATASZTRÓFAVÉDELMI INTÉZET KATASZTRÓFAVÉDELMI INTÉZET NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM KATASZTRÓFAVÉDELMI INTÉZET MINŐSÉGÜGYI DOKUMENTUMAINAK GYŰJTEMÉNYE 2016 1101 Budapest, Hungária krt. 9-11. Tel: (1) 432-9000 Email: NKE_KVI@uni-nke.hu

Részletesebben

Csenger Város Polgármesteri Hivatalának szervezetfejlesztése és folyamatvizsgálata

Csenger Város Polgármesteri Hivatalának szervezetfejlesztése és folyamatvizsgálata Csenger Város Önkormányzatt Pollgármestterii Hiivattalla Csenger Város Önkormányzat az Új Magyarország Fejlesztési Terv Államreform Operatív Program, keretén belül, A polgármesteri hivatalok szervezetfejlesztése

Részletesebben

Helyi közszolgáltatások minőségének javítása gyors fejlesztéssel

Helyi közszolgáltatások minőségének javítása gyors fejlesztéssel Helyi közszolgáltatások minőségének javítása gyors fejlesztéssel ÁROP..;. projektelem: Szervezet- és működésfejlesztési módszertani ajánlások kidolgozása Pécs, 0. július 9. Saád Tamás, üzletágvezető szakértő

Részletesebben

TÁMOP C-12/1/KONV

TÁMOP C-12/1/KONV szolgáltatások, valamint képzések fejlesztése a (Versenyképes Debreceni Egyetem) című projekt 1 Projektirányítási kézikönyve Debrecen, 2013. május 12. Bevezető A projekt azonosítója: A projekt címe: szolgáltatások,

Részletesebben

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 15-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 15-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 15-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 131/2014. (XII.15.) KT.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2005. december 19-i ülésére Tárgy: Zirc Városi Önkormányzat 2006. évi belső ellenőrzési tervének kockázatelemzése Előterjesztés tartalma:

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés Az ALBENSIS Fejér Megyei Területfejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal kötendő megállapodásról 1. előterjesztés száma: 75 /2016 2. előterjesztést készítő személy neve: dr.

Részletesebben

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG. DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.HU E l ő t e r j e s z t é s a Képviselő-testület 2008. március 28-i ülésére

Részletesebben

1. A döntési mechanizmus korszerűsítése

1. A döntési mechanizmus korszerűsítése ÁROP-1.A.2. A polgármesteri hivatalok szervezetfejlesztése A Várpalotai Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése Megbízó: Várpalota Város Önkormányzata 1. A döntési mechanizmus korszerűsítése 1e) A hivatal

Részletesebben

A térségfejlesztés modellje

A térségfejlesztés modellje Szereplők beazonosítása a domináns szervezetek Közigazgatás, önkormányzatok Szakmai érdekképviseletek (területi szervezetei) Vállalkozók Civil szervezetek Szakértők, falugazdászok A térségfejlesztés modellje

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó K I A D V Á N Y GYÁL VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÁROP-3.A.1/A.

T Á J É K O Z T A T Ó K I A D V Á N Y GYÁL VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÁROP-3.A.1/A. T Á J É K O Z T A T Ó K I A D V Á N Y GYÁL VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÁROP-3.A.1/A. A polgármesteri hivatalok szervezetfejlesztése a Közép-magyarországi Régióban c. pályázatról 2010. április 30. 1 Előzmények:

Részletesebben

Stratégia felülvizsgálat, szennyvíziszap hasznosítási és elhelyezési projektfejlesztési koncepció készítés című, KEOP- 7.9.

Stratégia felülvizsgálat, szennyvíziszap hasznosítási és elhelyezési projektfejlesztési koncepció készítés című, KEOP- 7.9. Stratégia felülvizsgálat, szennyvíziszap hasznosítási és elhelyezési projektfejlesztési koncepció készítés című, KEOP- 7.9.0/12-2013-0009 azonosítószámú projekt Előzmények A Nemzeti Települési Szennyvízelvezetési

Részletesebben

A PROJEKTSZEMLÉLET ÚJBUDA ÖNKORMÁNYZATNÁL ELTERJESZTÉS KONCEPCIÓJA AZ

A PROJEKTSZEMLÉLET ÚJBUDA ÖNKORMÁNYZATNÁL ELTERJESZTÉS KONCEPCIÓJA AZ Cím: 1148 Budapest, Nagy Lajos király útja 1-9. Tel.: Fax: E-mail: 06-1-2733090 06-1-2733099 felnottkepzes@bkf.hu A PROJEKTSZEMLÉLET ELTERJESZTÉS KONCEPCIÓJA AZ ÚJBUDA ÖNKORMÁNYZATNÁL TARTALOMJEGYZÉK Tartalomjegyzék

Részletesebben

Tevékenység (szerződésben vállalt feladat) Szerződéses összeg Teljesítési határidő. Szerződéses dátum a pályázati dokumentáció részét képező

Tevékenység (szerződésben vállalt feladat) Szerződéses összeg Teljesítési határidő. Szerződéses dátum a pályázati dokumentáció részét képező Szerződő partner neve Immobi-Rat Kft. Zámbori Péter Kommunikációs és Stratégiai Tanácsadó Kft. Tevékenység (szerződésben vállalt feladat) Szerződéses összeg Teljesítési határidő Szerződéses dátum a pályázati

Részletesebben

Új lehetőségek a GOP-ban Magyarországon és külföldön

Új lehetőségek a GOP-ban Magyarországon és külföldön Új lehetőségek a GOP-ban Magyarországon és külföldön 2 Tartalomjegyzék 1) Forrásbevonás stratégia megvalósításához 2) Piaci megjelenés támogatása (GOP 3.3.3) 3) Komplex technológiai fejlesztés és foglalkoztatás

Részletesebben

Társadalmi szerepvállalás erősítése a közösségek fejlesztésével EFOP

Társadalmi szerepvállalás erősítése a közösségek fejlesztésével EFOP Társadalmi szerepvállalás erősítése a közösségek fejlesztésével EFOP-1.3.5-16 Alapvető célok: A helyi igényekre, lehetőségekre reflektálva új formalizált vagy nem formalizált kisközösségek létrehozása

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ a Balaton Fejlesztési Tanács munkájáról és a megyei képviseletről

TÁJÉKOZTATÓ a Balaton Fejlesztési Tanács munkájáról és a megyei képviseletről SOMOGY MEGYEI KÖZGYŰLÉS ELNÖKE 7400 KAPOSVÁR, Vármegyeháza, Fő utca 10. tel.: 82/898-246 e-mail: gelencser.attila@som-onkorm.hu Ügyiratszám: SMÖ/626/2014. TÁJÉKOZTATÓ a Balaton Fejlesztési Tanács munkájáról

Részletesebben

Fax: Fax: (Az I.2) szakaszból szükség esetén több példány használható)

Fax: Fax: (Az I.2) szakaszból szükség esetén több példány használható) 1 8. melléklet a 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI I.1) AZ AJÁNLATKÉRŐKÉNT SZERZŐDŐ FÉL NEVE ÉS CÍME Hivatalos név: Mezőkövesd

Részletesebben

2015. május 14-i rendkívüli ülésére

2015. május 14-i rendkívüli ülésére 7. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 14-i rendkívüli ülésére Tárgy: Keret-megállapodásos közbeszerzési eljárás lefolytatásának

Részletesebben

Hangony Község Önkormányzata és költségvetési szervei évi belső ellenőrzési munkaterve

Hangony Község Önkormányzata és költségvetési szervei évi belső ellenőrzési munkaterve Hangony Község Önkormányzata és költségvetési szervei 2017. évi belső ellenőrzési munkaterve Készítette: Ózdi Polgármesteri Hivatal Belső Ellenőrzési Csoportja Ózd, 2016. november 28. Az államháztartásról

Részletesebben

Projekt siker és felelősség

Projekt siker és felelősség Projekt siker és felelősség dr. Prónay Gábor 10. Távközlési és Informatikai Projekt Menedzsment Fórum 2007. április 5. AZ ELŐADÁS CÉLJA figyelem felhívás a siker kritériumok összetettségére, az elmúlt

Részletesebben

Projekt címe: Körösladány Város Polgármesteri Hivatalának és a projektbe bevonni kívánt intézményeinek szervezetfejlesztése

Projekt címe: Körösladány Város Polgármesteri Hivatalának és a projektbe bevonni kívánt intézményeinek szervezetfejlesztése Beszámoló Projekt címe: Körösladány Város Polgármesteri Hivatalának és a projektbe bevonni kívánt intézményeinek szervezetfejlesztése Projekt azonosítószáma: ÁROP 1.A.2/A-2008-0159 Készítette: HyperTeam

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2013. november 27-i rendes ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2013. november 27-i rendes ülésére Ikt.szám: 5048-1/2013. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2013. november 27-i rendes ülésére Tárgy: Belső-ellenőrzési terv elfogadása 2013. évre Előterjesztő: dr. Kelemen

Részletesebben

TERVEZÉSI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Regionális felsőoktatási együttműködés támogatása c. kiemelt projekt támogatására

TERVEZÉSI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Regionális felsőoktatási együttműködés támogatása c. kiemelt projekt támogatására TERVEZÉSI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program Regionális felsőoktatási együttműködés támogatása c. kiemelt projekt támogatására Kódszám: TÁMOP-4.1.1.C-10/1 A projektek az Európai Unió támogatásával,

Részletesebben

Bodorkós Ferenc polgármester évi belső ellenőrzési terv

Bodorkós Ferenc polgármester évi belső ellenőrzési terv Gencsapáti Község Önkormányzata 2017. évi belső ellenőrzési terve Bodorkós Ferenc polgármester Kőszegfalviné Pajor Klára belső ellenőrzési vezető Dr. Görög István jegyző 2017. évi belső ellenőrzési terv

Részletesebben

Asesor Consulting Kft. Cégbemutató

Asesor Consulting Kft. Cégbemutató Asesor Consulting Kft. Cégbemutató 1/7 Tartalom Bemutatkozás... 4 Fő tevékenységi köreink... 5 Pályázati tevékenységek, tanácsadás... 5 Projektmenedzsment, pénzügyi menedzsment... 5 Közbeszerzési tanácsadás,

Részletesebben

SWOT analízis Tamási Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 2009.

SWOT analízis Tamási Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 2009. Tamási Város Polgármesteri Hivatala SWOT analízis SWOT analízis Tamási Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 2009. SZEMPONTOK A kérdések megválaszolásához 1. VEZETÉS A vezetés szerepe a hivatali küldetés

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének április 28-i ülésére. Az előterjesztést készítette: jegyző

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének április 28-i ülésére. Az előterjesztést készítette: jegyző 8649-1/2010. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. április 28-i ülésére Tárgy: Készségfejlesztés az önkormányzatoknál (ÁROP-2.2.11/2010) c. normatív pályázat

Részletesebben