POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON FAX:

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103"

Átírás

1 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON FAX: Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, július 03. Dr. Pavlek Tünde jegyző E L Ő T E R J E S Z T É S Siófok Város Képviselő-testületének július 4-i ülésére Tárgy: Siófok Város Önkormányzatának részvétele az ÁROP-1.A.5/ ÁROP-3.A.2 kódszámú "Szervezetfejlesztés a konvergencia régiókban/ KMR régióban számára" című pályázaton Előterjesztő: Dr. Balázs Árpád polgármester Előkészítette: Polgármesteri Kabinet Tárgyalja: Tanácsnokok ülése

2 Tisztelt Képviselő-testület! Az előterjesztés tárgyában megjelölt pályázati konstrukció a Magyary Zoltán közigazgatásfejlesztési programban foglalt célokkal összhangban két lényeges irányt vázol az önkormányzatok fejlesztése területén: - Az új Önkormányzati törvény és a Járási törvény hatályba lépésével az állam és az önkormányzatok közötti feladatmegosztás átalakult. Mindez változtatásokat tesz/tehet szükségessé a polgármesteri hivatalok, közös önkormányzati hivatalok, az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok, valamint az általuk felügyelt intézmények szervezetében, működésében. Jelen pályázat 100 %-ban uniós forrásból lehetőséget teremt a szükséges változtatási igények, szükségletek felmérésére, tervezésére, a tervezett intézkedések megvalósítására, az eredmények visszacsatolásának támogatására. - A költségcsökkentés, hatékonyságnövelés módszertani és gyakorlati támogatása segíti az települési önkormányzatokat abban, hogy a megváltozott feladat-ellátási rendben és finanszírozási környezetben is ésszerűen, fenntarthatóan szervezett szolgáltatáskínálattal jelenhessenek meg. Siófok Város Önkormányzata fő feletti település lévén jelen konstrukció keretében legalább 20 millió, legfeljebb 40 millió forintos vissza nem térítendő uniós támogatásra pályázhat. A pályázati forrás elnyerését követően 7 kötelező és legalább 2 választható feladatot kell az önkormányzatnak megvalósítania. A pályázati felhívás által meghatározott tevékenységek: Tevékenység (fejlesztési elem) 1. ÁROP-1.A.2 / ÁROP-3.A.1 A polgármesteri hivatalok szervezetfejlesztése a konvergencia régiókban / KMR régióban című pályázatban vállalt és megvalósított intézkedések felülvizsgálata. (Azon szervezetek számára kötelező, akik részt vettek ebben a korábbi ÁROP projektben). 2. Az önkormányzati feladatok átalakulásával kapcsolatban a támogató infrastruktúra és a szerződéses kapcsolatok felülvizsgálata, valamint a kiszervezett és kiszervezhető önkormányzati feladatok felülvizsgálata az új feladat-ellátási rendben. Intézményi struktúra, intézményirányítási modell kidolgozása, felülvizsgálata, átszervezése, a gazdasági társaságok tevékenységeinek hatékonyabb működésére irányuló szervezeti javaslatok kidolgozása és megvalósítása. 3. A fenntartható gazdálkodás és költségvetési egyensúly megteremtését szolgáló strukturális változtatások, ezzel összefüggésben az önkormányzat rövid- és középtávú költségvetési helyzetének, finanszírozási struktúrájának értékelése, valamint a költségcsökkentés, hatékonyságnövelés rövid, közép- és hosszú távú opcióinak és stratégiájának kidolgozása és a legnagyobb potenciállal rendelkező opciók meghatározása. A tevékenységet a projekt kezdetétől számított 6 hónapon belül kell megvalósítani fő felett (kötelező/választható) kötelező kötelező kötelező

3 4. Önkormányzati fenntartásban, vagy működtetésben álló intézményekkel különösen köznevelési-oktatási, valamint szociális, közművelődési, gyermekvédelmi intézményekkel, illetve az önkormányzat által üzemeltetett konyhákkal, diák- és felnőtt étkeztetési feladatokat ellátó intézményekkel - kapcsolatos feladat ellátási és finanszírozási modell kidolgozása. A települési közszolgáltatások összehangolása az állampolgári szempontok figyelembe vételével a nem önkormányzati szolgáltatásnyújtók bevonásával. 5. A települési közszolgáltatások összehangolása az állampolgári szempontok figyelembe vételével a nem önkormányzati szolgáltatásnyújtók bevonásával. 6. Az új feladat ellátási rend hatékony megszervezését támogató intézményirányítási erőforrás-tervező és vezetői információs rendszer alkalmazása. Hatékonyságelemzésére, működés-átvilágítására, fenntartói döntéseinek hatás- és költségelemzésére, optimális intézményszerkezet kialakítására, költségvetés tervezésre, működési modellezésére alkalmas eszköz bevezetése. 7. Térségi feladat-ellátási modell kialakítása és megvalósítása az önként vállalható és térségi szinten ellátható feladatvállalások vonatkozásában. 8. Térségi szinten, több önkormányzat tekintetében a funkcionális tevékenységek, vagyongazdálkodási, település- és intézményüzemeltetési (pl. étkeztetés, takarítás stb.) feladatok közös megszervezésének, ellátási modelljének vizsgálata, az új modell megvalósítása. 9. A lakosság körében átfogó felmérés és elemzés készítése a közszolgáltatásokkal kapcsolatos elégedettségről és felmerülő igényekről. A lakosság véleményének, igényeinek és javaslatainak felmérése minimum egy adekvát módszer (pl. kérdőív, személyes megkérdezés, online adatgyűjtés, telefonos interjú stb.) alkalmazásával minimum két időintervallumban. 10. Az önkormányzati feladatok átalakítása által érintett szakmai és támogató folyamatok felülvizsgálata, újraszervezése, a kapcsolódó szervezeti szabályzatok felülvizsgálata; három kiválasztott folyamat árszervezése, optimalizálása. Folyamatok átszervezése abban az esetben támogatható, amennyiben azok eredményeként a folyamatok erőforrásigénye csökken. 11. A közszolgáltatások nyújtásának és a szervezet működésének folyamatos, ciklikus minőségfejlesztése érdekében nemzetközileg elfogadott minőségmenedzsment modell bevezetése vagy felülvizsgálata, például a közigazgatásra adaptált Közös Értékelési Keretrendszer (Common Assessment Framework; CAF) alkalmazása révén. A megújított CAF 2013-as modell bevezetéséhez és alkalmazásához nyújt segítséget a kormányzati CAF honlap (https://caf.kim.gov.hu), amelyen az ingyenesen használható online önértékelési kérdőívkitöltő szoftveren túlmenően módszertani segédanyagok is feltöltésre kerülnek. kötelező választható választható választható választható kötelező választható választható

4 12. Az önkormányzati feladatok átalakulásával kapcsolatban a polgármesteri hivatalok és a települések intézményei, jelentősebb foglalkoztatói humán erőforrás kapacitásgazdálkodásának, a munkatársak munkaköri és szervezeti besorolásának, illeszkedésének felülvizsgálata, átszervezése 13. A kidolgozott hatékonyságnövelő intézkedések megvalósításának folyamatos, a projekt teljes időtartamát átívelő nyomon követése, szakértői támogatás biztosítása. kötelező kötelező A pályázati felhívás néhány lényeges pontja: A pályázó önkormányzat az elnyert támogatás 70 %-át a kötelező, míg 30 %-át a választható tevékenységek megvalósítására köteles fordítani. A projekt költségvetésének legfeljebb 10 %-a fordítható szoftver-fejlesztésre és beszerzésre. A korábbi szervezetfejlesztési konstrukcióhoz képest pozitívum, hogy az ÁROP-1.A.5 keretében megvalósuló projektekben közvetlenül feladatot vállaló belső munkatársak munkájának anyagi elismerésére is lehetőség van a pályázati felhívásban rögzített módon és mértékben. Javasoljuk a T. Képviselő-testületnek, hogy a megvalósításban résztvevő önkormányzati munkatársakra fordítható összeget a projekt költségvetésének %- ában határozza meg. A részletes szakmai tartalom kidolgozására javasoljuk, hogy legkésőbb július 15. napjáig kerüljön sor. A benyújtás várhatóan július végéig történhet. A pályázat önrész biztosítását nem igényli, a megvalósításhoz előleg igényelhető. Fentiekre tekintettel kérem, hogy a Képviselő-testület az alábbi határozati javaslatot hagyja jóvá. 1. számú melléklet: Szakmai program Határozati javaslat: A képviselő-testület megtárgyalta a Siófok Város Önkormányzatának részvétele az ÁROP-1.A.5/ ÁROP-3.A.2 kódszámú "Szervezetfejlesztés a konvergencia régiókban/ KMR régióban számára" című pályázaton című előterjesztést és az alábbi határozatot hozta: 1. Siófok Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztést, és annak 1. számú mellékletét képező szakmai program tartalmát megismerte, melynek értelmében kinyilvánítja, hogy részt kíván venni az ÁROP-1.A.5/ ÁROP-3.A.2 Szervezetfejlesztés a konvergencia régiókban/ KMR régióban lévő önkormányzatok számára című pályázaton.

5 2. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a szakmai tartalommal kapcsolatos előzetes egyeztetések lefolytatására, a projekt végleges szakmai tartalmának meghatározására. 3. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázati dokumentáció aláírására, illetőleg annak benyújtására. Siófok, július 03. Felelős: Dr. Balázs Árpád polgármester Határidő: értelem szerint Értesül: Pm. Kabinet, Közgazdasági Osztály Dr. Balázs Árpád polgármester

6 Az előterjesztés 1. számú melléklete 1. Az ÁROP A polgármesteri hivatalok szervezetfejlesztése című pályázatban vállalt és megvalósított intézkedések felülvizsgálata A feladat végrehajtása során az alábbi módszertani megközelítés érvényesítésével végezzük el a korábbi ÁROP szervezetfejlesztési projekt értékelését és felülvizsgálatát: 1. Átfogóan vizsgáljuk a kedvezményezettek által megvalósított fejlesztések jellegét: az elemzéshez az elszámolt költségek adatait adatbázisba rendezzük (egy sor = egy számlatétel), majd felcímkézzük a fejlesztési tevékenységek kategóriáival (pl.: IT fejlesztés, képzés, szervezetfejlesztés, stb.), valamint a célterülettel és elemezzük a fejlesztések megoszlását. 2. Értékeljük a kedvezményezett jellemzőit a teljes magyar önkormányzati rendszer jellemzőivel összehasonlítva. A vizsgálatot a tárgyidőszaki önkormányzati mérlegadatbázis felhasználásával végezzük el fókuszálva a jogállásra és a területi eloszlásra. 3. A szakmai teljesítést igazoló dokumentumok vizsgálat során kategorizáljuk a dokumentumokat (pl.: tanulmányok, szabályzatok) azok tartalma alapján. A szakmai teljesítések és eredmények felülvizsgálata során elemezzük és értékeljük a. a fejlesztés bevezetettségét (pl. kutatás, koncepció felhasználásra került-e; munkaköri leírás, szabályzati elem, jegyzői utasítás hatályba lépett-e, stb.); b. a fejlesztés során alkalmazott módszertanokat (amennyiben ilyen azonosítható volt); c. a fejlesztés hatókörét (egy/két szervezeti egységre ható; hivatal egésze; hivatal és intézményei; nem meghatározható). 4. Vizsgáljuk továbbá a költséghatékonyságot is egy olyan adatbázis felhasználásával, amely összefűzte az összes érintett önkormányzatot jellemző adatokat a projektet jellemző belső költségarányokkal és a lejelentett monitoring indikátorokkal. 5. Elemezzük a projektekben lejelentett indikátorokat és azokat összevetjük a kapcsolódó tevékenységekkel. 6. Akcióterv szintű javaslatokat dolgozunk ki a korábbi szervezetfejlesztési projekt keretében létrejött eredmények továbbfejlesztési és hatékonyabb bevezetési lehetőségeire vonatkozóan. Eredmény: A korábbi ÁROP szervezetfejlesztési projekt értékelési és felülvizsgálati eredményeit összefoglaló jelentés 2. Az önkormányzati feladatok átalakulásával kapcsolatban a támogató infrastruktúra és a szerződéses kapcsolatok felülvizsgálata, valamint a kiszervezett és kiszervezhető önkormányzati feladatok felülvizsgálata az új feladat-ellátási rendben. Intézményi struktúra, intézményirányítási modell kidolgozása, felülvizsgálata, átszervezése, a gazdasági társaságok tevékenységeinek hatékonyabb működésére irányuló szervezeti javaslatok kidolgozása és megvalósítása. A feladat végrehajtását az alábbi módszertani megközelítés érvényesítésével végezzük el.

7 Az önkormányzatok által ellátandó feladat portfóliót egyrészt a jelenleg hatályos, vonatkozó jogszabályi környezet feltérképezésével, másrészt az önkormányzati vezetőkkel lefolytatott stratégiai mélyinterjúk segítségével, harmadrészt a lakossági igényfelmérés első körös eredményei alapján állítjuk össze. A jogszabályi környezet, de különösen a stratégiai interjúk kulcskérdése annak meghatározása, hogy mi az adott önkormányzat stratégiai célja. Módszertanunk alapját a stratégiai cél-meghatározottság adja, így kiemelten fontos hogy az új intézményi irányítási struktúra és modell, valamint az ellátandó feladat portfólió illeszkedjen ezen célokhoz. Az ellátandó feladat portfólió meghatározásához feladatleltárt állítunk össze. A feladatleltár részletesen tartalmazza az adott feladat szakmai tartalmát, a feladat illeszkedését a stratégia cél(ok)hoz, valamint a feladatellátás jelenlegi és a jövőben megcélozni kívánt szintjét. Kiemelten fontosnak tartjuk a feladatellátáshoz jelenleg rendelkezésre álló infrastrukturális háttér pontos rögzítését, továbbá az ellátást támogató külső erőforrások (külső szállítók, szakértők stb.) és az ellátást biztosító belső kapacitások szűk keresztmetszeteinek feltérképezését. A következő lépésben megvizsgáljuk a feladatleltárban szereplő jelenleg ellátott / a jövőben ellátandó feladatok ellátásnak belső és külső költségeit, az intézményi költségvetés és beszámoló, valamint a külső szerződések és teljesítést igazoló bizonylatok feltárásával. Amennyiben arra vonatkozóan historikus adatgyűjtés elvégezhető, a feladatokhoz rendelt, előállított mennyiségek (outputok) alapján output egységköltséget képzünk. A feladatleltár és a feladat portfólióhoz kapcsolódó költségek alapján stratégiai döntés-előkészítőt állítunk össze, melyben javaslatot teszünk az önkormányzat vezetői számára a belső erőforrásokkal elvégzendő, valamint a potenciálisan kiszervezhető feladatokra, továbbá meghatározzuk az új feladatstruktúrához illeszkedő infrastrukturális követelményeket. Eredmény: stratégiai döntés-előkészítő dokumentum. A stratégiai döntés-előkészítő dokumentum javaslatai, valamint a jelenlegi szervezeti és működési szabályzatok áttanulmányozásával feltérképezzük a jelenlegi átfogó intézményi struktúrát és irányítási rendszert. Az irányítási rendszer vizsgálatát átfogó értelemben, az önkormányzaton túl kiterjesztjük a delegált feladatot ellátó társaságokra is. A dokumentumelemzés kiegészítéseként, kijelölt önkormányzati és társasági vezetőkkel, illetve szakértőkkel lefolytatandó mélyinterjúk segítségével validáljuk a jelenlegi, valós működés modelljét. Fontos hangsúlyoznunk, hogy jelen feladat az intézményi struktúra és az intézményirányítási modell vizsgálatára terjed ki: a működési folyamatok analitikus felmérését és optimalizálását a 7. feladat tűzi ki célul mely természetesen szorosan épít a jelen feladatban előállít eredményekre. Az előzőekben meghatározott feladat portfólió mentén javaslatot teszünk az intézményirányítási modell módosítására, beleértve az önkormányzat által delegált feladatokat ellátó gazdasági társaságok szervezeti felépítésének optimalizálására. Eredmény: az ellátandó feladat portfólióval, támogató infrastruktúrával, valamint az átfogó intézményi struktúrára és irányítási modellre vonatkozó javaslatot bemutató összefoglaló jelentés. 3. A fenntartható gazdálkodás és költségvetési egyensúly megteremtését szolgáló strukturális változtatások, ezzel összefüggésben az önkormányzat rövid- és középtávú költségvetési helyzetének, finanszírozási struktúrájának értékelése, valamint a költségcsökkentés, hatékonyságnövelés rövid, közép- és hosszú távú opcióinak és stratégiájának kidolgozása és a legnagyobb potenciállal rendelkező opciók meghatározása. A tevékenységet a projekt kezdetétől számított 6 hónapon belül kell megvalósítani. A feladat ellátása során célunk rávilágítni azon pontokra, ahol megtakarítási potenciál vagy bevételnövelés realizálható az önkormányzatnál.

8 Az önkormányzati működés vonatkozásában célunk: Az önkormányzati működés magas szintű áttekintése és értékelése. Rávilágítás azon pontokra, ahol megtakarítási potenciál realizálható anélkül, hogy sérülne o a folyamatos és gördülékeny működés, o a jogszabályoknak való megfelelés. Racionalizálási javaslatok megfogalmazása, megtakarítási potenciál becslése. A kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetséges beavatkozási területei A korábban is ellátott feladatok megtartása esetén, a hatékonyság javításával és a bevételek növelésével elérhető eredmények számbavétele Polgármesteri Hivatal Önkormányzati intézmények Bérek és egyéb személyi juttatások Alapfeladatok ellátásának hatékonysága Támogató feladatok megszervezése Gazdasági társaságok Alkalmazott bértábla, munkatársaknak biztosított béren kívüli juttatások, fizetett rehabilitációs járulék, munka- és megbízási szerződések. Létszám-hatékonyság, feladatokhoz kapcsolódó lehetséges bevételek A támogató feladatok és beszerzések közös megszervezésében és/vagy kiszervezésében rejlő megtakarítási potenciálok. Irányítási költségek Az irányítási létszámok és költségek (vezetői szintek, FB- és igazgatósági tagok és díjazások, stb.) Az ellátott feladatok körének, vagy volumenének csökkentésével elérhető eredmények vizsgálata Kötelező és önként vállalt feladatok Az ellátott feladatok megoszlása jogszabály által előírt kötelező és önként vállalt feladatokra. Az önként vállalt feladatok lehetséges elhagyásából, illetve a kötelező feladatok csökkentéséből adódó költségvetési hatások. Célunk továbbá a helyi közszolgáltatások versenyképességének, működési hatékonyságának növelését célzó, meghatározott fejlesztési fókuszterületek és beavatkozások beazonosítása. Meg kell határozni, hogy a helyi közszolgáltatások hatékonyságának növelése, versenyképességének modernizálása tekintetében milyen követelményeknek kell megfelelni, ideértve a belső erőforrás biztosítását is, mely esetekben és milyen mértékben javasolt külső szolgáltatók bevonása és a külső szolgáltatókkal szemben milyen általános követelményeket kell meghatározni. A feladatvégzés során több módszertant ötvözünk Dokumentumelemzés Benchmark elemzés

9 Adatkérés Interjúk Hazai és nemzetközi módszertanok, jó gyakorlatok 4. Önkormányzati fenntartásban, vagy működtetésben álló intézményekkel különösen köznevelésioktatási, valamint szociális, közművelődési, gyermekvédelmi intézményekkel, illetve az önkormányzat által üzemeltetett konyhákkal, diák- és felnőtt étkeztetési feladatokat ellátó intézményekkel - kapcsolatos feladat ellátási és finanszírozási modell kidolgozása. A települési közszolgáltatások összehangolása az állampolgári szempontok figyelembe vételével a nem önkormányzati szolgáltatásnyújtók bevonásával. Tervezett közreműködésünk arra irányul, hogy átfogó helyzetképet adjon az önkormányzati hatáskörben lévő helyi közszolgáltatások ellátásáról, az átalakítás első tapasztalatairól, ezzel segítséget nyújtson a finanszírozási rendszer kialakításához, illetve az önkormányzat helyi szolgáltatás-szervezési reformlépéseinek megalapozásához, valamint a helyi közszolgáltatások nyilvántartását, komplex értékelhetőségét és a kapcsolódó pénzügyi tervezést szolgáló információs rendszer alapjainak létrehozásához. A feladat ellátás térbeli kapacitásbeli optimalizálása, ehhez kapcsolódó tervezési módszerek. A szolgáltatásszervezés célszerű kereteinek meghatározási szempontjai a főbb szolgáltatási területeken (ágazatokban). A szolgáltatáshoz való hozzáférés, (megközelítés) biztosításának modelljei A feladat megszervezésének szervezeti, intézményi összefüggései A feladat ellátás költségei, a mérés módszerei, A költség-tervezéshez és monitoringhoz szükséges információs rendszer alapjai. A feladatellátás finanszírozási szerkezete, beleértve a működés, a fenntartás és a fejlesztésfinanszírozás összhangját. Az önkormányzati feladat ellátási és finanszírozási modellek fontosabb általános alapelvei, melyeket a megajánlott finanszírozási konstrukciók, költségmérési és tervezési módszertanok során érvényre kívánunk juttatni: A valódiság elve azt jelenti, hogy a költségvetési előirányzatok ténylegesen létező, vagy reálisan várható szükségletekre, illetve bevételekre vonatkoznak. A pontosság elve azt jelenti, hogy a reálisan felmért szükségletek ellátását biztosító kiadási előirányzatokat, valamint a szolgáltatásokért várható bevételeket a mindenkori árviszonyok, illetve jogszabályi előírások figyelembevételével kell összeállítani. A takarékosság elvét a költségvetési előirányzatok kimunkálásánál és a költségvetés végrehajtásánál egyaránt érvényesíteni kell. A költségvetés áttekinthetősége azt jelenti, hogy a kiadásokat és a bevételeket valamennyi költségvetési szervnél egységes elvek szerint csoportosítják, azaz a költségvetés szerkezeti rendje szerint irányozzák elő azokat. A pénzügyi egyensúly elvének jelentése szerint a költségvetési szervek költségvetésüket úgy tervezik, hogy a bevételi előirányzatok főösszege megegyezzen a kiadási előirányzatok főösszegével. Elméleti szakértőink és gyakorlati szakembereink az 1990-es évek végén dolgozták ki azt a hiánypótló tervezési módszertant, illetve feladat ellátási és finanszírozási modellt, mely hatékony segítséget nyújt a települési önkormányzatok intézményei működésének átgondolt, egységes elvek mentén történő és valóban költséghatékony tervezéséhez. A bázis szemléletű finanszírozás ugyanis torz, egyenlőtlen viszonyokat teremt az intézmények működésében, a fejkvótákban gondolkodó újraelosztásnak nincs köze az egyes közszolgáltatók tényleges

10 finanszírozási szükségletéhez. Az így finanszírozott intézmények működése az eddigi elosztási elvek alapján egyszerre hatékonytalan és pazarló, ugyanakkor komoly esélyegyenlőtlenségeket is teremt. A költséghatékony és áttekinthető gazdálkodáshoz az egyes intézmények transzparens működésére, a valós működési költségek teljes körű ismeretére van szükség és meg kell változtatni a korábbi elosztási elveket. A valós működési igények meghatározásához ugyanis a fenntartónak be kell tudnia azonosítania a jogszabályokban előírt tényleges, kötelezően ellátandó, vagy önként vállalt feladatát, tisztában kell lennie az ezen feladat ellátásához rendelkezésre álló dologi infrastruktúrával és annak tényleges működési költségeivel, illetve a vonatkozó személyi kiadásokkal. Eredmény: Az önkormányzat rendelkezni fog egy olyan pénzellátási, illetve feladat ellátási és finanszírozási modellel, mellyel: Objektíven meghatározható az a minimális (optimális) ráfordítás, ami mellett egy intézmény működése még biztosított, de egyúttal meg is felel a törvényi előírásoknak Egyértelműen meghatározhatók azok a pontok, ahol a ráfordítás a fenntartó mérlegelésétől függ (és pl. nem jogszabályi előírástól) A beszabályozás után néhány perc alatt elkészíthetők egy közszolgáltató működtetésének különböző változatai, kimutatva az egyes változatok erőforrásigényét, aktuális költségeit A fenntartó/üzemeltető a finanszírozáson keresztül rá tudja bírni az intézményeket az erőforrások (létszám, eszközök, energia stb.) ésszerű felhasználására A fenntartó/működtető által fontosnak tartott és preferált feladatok egyszerűen erőforrásokra és költségekre fordíthatóak át. Egyes stratégiai döntések előre, több ciklusra történő hatás- és költségelemzése valósítható meg Objektív és pontos becslés adható a költségvetés végösszegére, ha ismerjük az intézmény feladatait, az aktuális bértáblázatot, valamint a fogyasztói árakat Választ kaphatunk arra a kényes kérdésre, hogy a feladat ellátásához mennyi munkaerő kell Ösztönözhető az intézményvezető arra, hogy kollektívája szakképzettségben, életkorban a megfelelő összetételű legyen Értelmezi lehet a fenntartó által megkövetelt hatékonyságot Az egyes szakrendszerek összehasonlítására alkalmas mutatók képezhetők A feladatváltozásnak, a törvényi háttér változásának a költségvetésre gyakorolt hatását azonnal számolni lehet. A modell a finanszírozáson keresztül alkalmas az egyes ágazatok folyamatszabályozására. Támogatni lehet a stratégiai tervezést. Megbízható adatokat szolgáltathatunk a minőségbiztosításhoz. A szakmai célkitűzés és tervezés szerves egységbe kerül a pénzügyi tervezéssel. A számítógépes háttér biztosítja a feladattervezéshez szükséges számolásokat. Lehetővé válik a nullbázisú tervezés A finanszírozás szempontjából valódi esélyegyenlőség valósul meg. Vagyis a felelős fenntartó a kínált feladat ellátási és finanszírozási modell segítségével tudni fogja, hogy pontosan mi a kötelezően ellátandó feladat? Mit kell tudni az irányadó jogszabályok alapján biztosítani, mi az elvárt standard minimum? hogyan lehet adott feladathoz a lehető legoptimálisabb erőforrás-szerkezetet rendelni, azaz: milyen eszközállomány (ingatlanok, gépek, berendezések stb.), áll a feladat teljesítéséhez rendelkezésre, annak működtetése pontosan mennyibe kerül? hogyan lehet egy fenntartható és gazdaságos intézményszerkezetet kialakítani a feladat ellátásához? hogyan lehet optimális összetételű és létszámú személyi állományt rendelni mindehhez? 5. Az új feladat ellátási rend hatékony megszervezését támogató intézményirányítási erőforrástervező és vezetői információs rendszer alkalmazása. Hatékonyságelemzésére, működés-

11 átvilágítására, fenntartói döntéseinek hatás- és költségelemzésére, optimális intézményszerkezet kialakítására, költségvetés tervezésre, működési modellezésére alkalmas eszköz bevezetése.

12 Szoftveresen támogatott integrált erőforrás tervező és ágazat-irányítási információs rendszert kínálunk a feladat keretében. A program során javaslatunk szerint feladatfinanszírozási szemléletű vezetői információs és gazdálkodás-tervező rendszer kerül bevezetésre, mely az óvodai nevelésben, az általános iskolai oktatásban, a középiskolai oktatásban, a szakképzésben, a gyógypedagógiai oktatásban, a művészeti iskolai oktatásban, továbbá a gyermek- és diákétkeztetés területén képes az intézményfenntartó és az üzemeltető/működtető munkáját segítve ezen rendszerek működésének költséghatékony tervezésére. Olyan, kifejezetten az önkormányzatok részére kifejlesztett folyamatszabályozó eszközről van szó, mely a megjelölt ágazatokban részletesen feltárja a fenntartó számára beazonosítható valamennyi feladatot és a feladatokhoz az irányadó jogszabályok, valamint a beépített mérőszámok, normák és feladatmutatók alapján optimális költségkereteket rendel. Központi tervező, elemző és monitoring programot kínálunk, mellyel a fenntartó különböző döntési szintjei a szinteknek megfelelően paraméterezett jogosultságokkal tervezhetik, modellezhetik a köznevelési rendszer működését. Támogató szoftverünk használható a fenntartói szerepkörhöz kapcsolódó feladatok ellátásához, a közoktatási intézményrendszer folyamatos működtetéséhez, az intézményátvilágítások elvégzésére, az optimális köznevelési intézményszerkezet kialakításához és az így kialakított közoktatási intézménystruktúra központi (bér-)finanszírozásának, létszámgazdálkodásának folyamatos tervezésére. A program közszolgáltatásokkal foglalkozó elméleti szakemberek és gyakorló önkormányzati, intézményi vezetők, költségvetési szakemberek, jogászok és informatikusok többéves munkája melyet folyamatosan aktualizálunk és rendszeresen frissítve a változó jogszabályi környezethez igazítunk. MIBEN SEGÍT AZ ESZKÖZ ÉS A MÓDSZERTANT ALKALMAZÓ SZAKÉRTŐINK? A legfontosabb fenntartói döntések meghozatalában Támogatja a mindenkori fenntartót az intézmények önállóságával, esetleges összevonásával, átszervezésével, az ellátandó feladatokkal, a dolgozólétszámmal, stb. kapcsolatban meghozandó előzetes döntéseiben. Lehetőség nyílik az egyes intézmények költségvetésének feladatorientált, költséghatékony folyamat-tervezésére, illetve a feladatellátás különböző szintjein szimulációk és statisztikák villámgyors készítésére, döntési alternatívák modellezésére. Szinte valamennyi költségvetési, vagy személyzeti következménnyel járó vezetői döntési alternatíva eredménye azonnal megjeleníthető. Táblázatos formában és látványos grafikonokon követhetők a tetszőleges feladatellátási változóknak az egyes intézmények működésének tervezésére, vagy akár a teljes országos köznevelési rendszerre gyakorolt hatásai. Modulrendszerű felépítésének köszönhetően az egyes döntési szintek és jogosultságok szabadon paraméterezhetők és a kívánt, aktuális közoktatási szerkezetnek feleltethetők meg. A több évtizedes intézményfenntartói és közszolgáltatás-szervezési tapasztalattal kifejlesztett, korszerű adatbázis alapú, webes felületen online elérhető program felhasználóbarát és hiánypótló segítség az ágazati rendszerek szerkezetének megtervezéséhez és fenntartásának folyamatos támogatásához. Eredmény: olyan eszköz kerül az önkormányzat birtokába, mely alkalmazás képes önkormányzati intézmények, közszolgáltatók optimális intézményszerkezetének kialakítására költségvetésének feladatfinanszírozási elvű, nulla bázisú tervezésére hatékonyságelemzésére működésének átvilágítására fenntartói döntéseinek hatás- és költségelemzésére, működésének modellezésére erőforrásai struktúrájának tervezésére optimális összetételű és létszámú személyi állománya kialakítására esélyegyenlőségi vizsgálatára, elemzésére, biztosítására

13 7. A lakosság körében átfogó felmérés és elemzés készítése a közszolgáltatásokkal kapcsolatos elégedettségről és felmerülő igényekről. Az lakosság véleményének, igényeinek és javaslatainak felmérése minimum egy adekvát módszer (pl. kérdőív, személyes megkérdezés, online adatgyűjtés, telefonos interjú stb.) alkalmazásával minimum két időintervallumban. A feladat végrehajtása során az alábbi módszertani megközelítés érvényesítésével végezzük el a közszolgáltatásokkal kapcsolatos elégedettség és a felmerülő igények, javaslatok felmérését. Egy tematikus kérdőívvel, kétszintű felmérési módszerrel keressük meg az érintetteket. A kérdőív úgy kerül összeállításra, hogy mind on-line és telefonos, mind pedig direct mail alapú lekérdezések végrehajthatók legyenek. Az íveken szereplő (jellemzően zárt) kérdéseket a bevont szakértők szakmai tapasztalatai, valamint a polgármesteri hivatal munkatársainak, illetve az önkormányzat vezetőinek véleménye alapján állítjuk össze. Az előkészítés során az önkormányzat és intézményei, illetve a hivatal által biztosított közszolgáltatások kiterjedési területének szociológiai és ökonómiai jellemzőinek figyelembe vételével a lakosság minimum 5%-ának megkérdezését, valamint a felmérés reprezentativitását biztosító mintát állítunk össze. A felmérés végrehajtását megelőzően egy úgynevezett verifikációs mintán teszteljük a közszolgáltatásokkal kapcsolatos kérdőívek helyes értelmezhetőségét, koherenciáját és felhasználói karakterisztikáját. A teszt felmérés dokumentált tapasztalatai alapján véglegesítjük a kérdőíveket, majd végrehajtjuk a felmérés első szintjét: on-line, telefonos és direct mail eszközökkel keressük meg az érintetteket. Az első körös felmérés kitöltöttségi/válaszadási eredményei alapján hozunk döntést a felmérés második köréről: az alacsony kitöltési aránnyal rendelkező, az értékelés szempontjából kritikusként azonosított kérdések esetében személyes lekérdezéseket is végzünk. A személyes lekérdezések lefolytatásakor figyelembe fogjuk venni az első körös felmérés mintázatát, és ehhez illeszkedő érintetti kört keresünk meg célzottan. A felmérések lezárását követően értékelési adatbázist állítunk össze, melynek adattartalmát első lépésben ellenőrizzük (adattisztítás, belső koherencia vizsgálat). Az adattisztítás lezárását követően készítjük el a kérdésekre adott válaszok statisztikai elemzését, valamint az értékelési kérdések megválaszolását. Az alapstatisztikai elemzés eredményét bemutatjuk az érintett önkormányzati vezetők számára, továbbá javaslatot teszünk további értékelési dimenziók vizsgálatára. Lehetőséget biztosítunk arra, hogy az önkormányzati vezetők javaslatot tegyenek további statisztikai elemzésekre is (pl.: milyen kérdések keresztellenőrzését végezzük el). A felmérés eredményeit egy összefoglaló értékelői zárójelentésben tesszük közzé. A lakossági felmérést két alkalommal, a projekt kezdetén, illetve zárásakor végezzük el. A fejlesztés hatásainak értékelhetősége érdekében javasoljuk, hogy a két felmérés között legalább 8 hónap idő legyen. 8. Az önkormányzati feladatok átalakítása által érintett szakmai és támogató folyamatok felülvizsgálata, újraszervezése, a kapcsolódó szervezeti szabályzatok felülvizsgálata; három kiválasztott folyamat átszervezése, optimalizálása. Folyamatok átszervezése abban az esetben támogatható, amennyiben azok eredményeként a folyamatok erőforrásigénye csökken. A feladat végrehajtása során az alábbi módszertani megközelítés érvényesítésével végezzük A végrehajtás első fázisában interjúk és műhelymunkák során azonosítjuk az adott, problémásnak/nem hatékonyan működőnek ítélt szakmai, illetve támogató területen (pl. beszerzés, pályázati menedzsment, vagyongazdálkodás, stb.) a kritikus folyamatokat, valamint a kapcsolódó szakmai és igazgatásszervezési eljárásokat

Szervezetfejlesztés Soltvadkert Város Önkormányzatánál

Szervezetfejlesztés Soltvadkert Város Önkormányzatánál ÁROP- 1.A.5-2013 Szervezetfejlesztés Soltvadkert Város Önkormányzatánál Vezetői információs rendszer koncepció Készítette: Rávezető Projekt Kft. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 1 1 Bevezetés... 3 1.1

Részletesebben

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ Ülés időpontja: a Képviselő-testület 2013. június 25-i ülésére Előterjesztés tárgya: Javaslat Vecsés Város Önkormányzatának részvételére az ÁROP-3.A.2-2013 kódszámú, Szervezetfejlesztés

Részletesebben

Követelmény specifikáció. DUNAÚJVÁROS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÁROP-1.A.5-2013-2013-0090 kódszámú Önkormányzati Szervezetfejlesztési projektje

Követelmény specifikáció. DUNAÚJVÁROS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÁROP-1.A.5-2013-2013-0090 kódszámú Önkormányzati Szervezetfejlesztési projektje Követelmény specifikáció : Az új feladat ellátási rend hatékony megszervezését támogató intézményirányítási erőforrás-tervező és vezetői információs rendszer alkalmazása. DUNAÚJVÁROS MEGYEI JOGÚ VÁROS

Részletesebben

ÁROP-1.2.18 Szervezetfejlesztési Program

ÁROP-1.2.18 Szervezetfejlesztési Program Pályázói Tájékoztató Nap Önkormányzati szervezetfejlesztés ÁROP-1.A.5. és ÁROP-3.A.2 2014. március 21. és 25. Előadó: Fekete Letícia szakmai tanácsadó KIM Közigazgatás-fejlesztési és Stratégiai Tervezési

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. 2013. május 30-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS. 2013. május 30-i rendes ülésére Új napirendi pont 26. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. május 30-i rendes ülésére Tárgy: Döntés az Államreform Operatív Program

Részletesebben

~ ~. számú előterjesztés

~ ~. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere ~ ~. számú előterjesztés Előterjeszt és a Képviselő-testület részére az ÁROP-3.A.2-2013 azonosítószámú, "Szervezetfejlesztés a Közép-magyarországi

Részletesebben

ÁROP-3.A.2-2013-2013-0003. Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata számára. Vezetői információs rendszer koncepció

ÁROP-3.A.2-2013-2013-0003. Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata számára. Vezetői információs rendszer koncepció ÁROP-3.A.2-2013-2013-0003 Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata számára Vezetői információs rendszer koncepció Készítette: Gradosoft Kft. 2014.09.30. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék...2 1 Bevezető...3 2

Részletesebben

HATÉKONYSÁGNÖVELÉS LEHETŐSÉGEIT BEMUTATÓ TANUL- MÁNY I.

HATÉKONYSÁGNÖVELÉS LEHETŐSÉGEIT BEMUTATÓ TANUL- MÁNY I. HATÉKONYSÁGNÖVELÉS LEHETŐSÉGEIT BEMUTATÓ TANUL- MÁNY I. BUDAPEST, 2014. ÁPRILIS 30. Tartalom 1. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 3 2. ELŐZMÉNYEK... 5 3. A STRATÉGIAI TERVEZÉS JELENTŐSÉGE NAPJAINKBAN... 6 3.1 Stratégiai

Részletesebben

... 7... 7... 11... 23

... 7... 7... 11... 23 Szervezetfejlesztéss Gyomaendrőd Város Önkormányzatánál 1 Szakmai összefoglaló Szervezetfejlesztés Gyomaendrődd Város Önkormányzatánál Árop-1.A.5-2013-2013-0065 2014. november 26. Szervezetfejlesztéss

Részletesebben

JAVASLAT KAZINCBARCIKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA EGYES MŰKÖDÉSI TERÜLETEINEK MEGÚJÍTÁSÁRA KIEMELT TERÜLET: A GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK MŰKÖDÉSI OPTIMUM KERESÉSE

JAVASLAT KAZINCBARCIKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA EGYES MŰKÖDÉSI TERÜLETEINEK MEGÚJÍTÁSÁRA KIEMELT TERÜLET: A GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK MŰKÖDÉSI OPTIMUM KERESÉSE JAVASLAT KAZINCBARCIKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA EGYES MŰKÖDÉSI TERÜLETEINEK MEGÚJÍTÁSÁRA KIEMELT TERÜLET: A GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK MŰKÖDÉSI OPTIMUM KERESÉSE ÁROP-1.A.5-2013 SZERVEZETFEJLESZTÉS KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN

Részletesebben

Kisújszállás Város Önkormányzat szervezetfejlesztési reformja. Szakmai koncepció. Kisújszállás Város Önkormányzat szervezetfejlesztési reformja

Kisújszállás Város Önkormányzat szervezetfejlesztési reformja. Szakmai koncepció. Kisújszállás Város Önkormányzat szervezetfejlesztési reformja Szakmai koncepció Kisújszállás Város Önkormányzat című pályázathoz, amely az ÁROP-1.A.5-2013 kiírásra kerül benyújtásra Kisújszállás, 2013. július 30. Készítette: Kiss Endre osztályvezető 1/29 Tartalomjegyzék:

Részletesebben

Folyamat optimalizálás FEJLESZTÉSI MÓDSZERTAN. a funkcionális folyamatok egyszerűsítésére. Folyamatmenedzsment Munkacsoport

Folyamat optimalizálás FEJLESZTÉSI MÓDSZERTAN. a funkcionális folyamatok egyszerűsítésére. Folyamatmenedzsment Munkacsoport Folyamat optimalizálás FEJLESZTÉSI MÓDSZERTAN a funkcionális folyamatok egyszerűsítésére 2013. május 31. Készítette: Folyamatmenedzsment Munkacsoport A módszertan az ÁROP-1.2.18 azonosító jelű, Szervezetfejlesztési

Részletesebben

Szervezetfejlesztés a Jászberényi Önkormányzatnál. Szakmai beszámoló ÁROP-1. A.5-2013-2013-0038

Szervezetfejlesztés a Jászberényi Önkormányzatnál. Szakmai beszámoló ÁROP-1. A.5-2013-2013-0038 Szakmai beszámoló ÁROP-1. A.5-2013-2013-0038 McMillan & Baneth Kft és Clarity Consulting Kft 1/26 Tartalom 1 A DOKUMENTUM CÉLJA ÉS FELÉPÍTÉSE 3 2 A PROJEKT CÉLJA 4 3 AZ ÖNKORMÁNYZATI SZFÉRA AKTUÁLIS HELYZETE,

Részletesebben

SOLTVADKERT VÁROS INTÉZMÉNYIRÁNYÍTÁSI MODELLJE TANULMÁNY

SOLTVADKERT VÁROS INTÉZMÉNYIRÁNYÍTÁSI MODELLJE TANULMÁNY ÁROP-1.A.5-2013-2013-0084 SOLTVADKERT VÁROS INTÉZMÉNYIRÁNYÍTÁSI MODELLJE TANULMÁNY Budapest, 2014. június 15. Tartalomjegyzék 1. Vezetői összefoglaló... 2 2. Az önkormányzati feladatokról és intézményekről

Részletesebben

3. A költségcsökkentés, hatékonyságnövelés rövid, közép- és hosszú távú stratégiája. Piliscsaba Város Önkormányzata

3. A költségcsökkentés, hatékonyságnövelés rövid, közép- és hosszú távú stratégiája. Piliscsaba Város Önkormányzata 3. A költségcsökkentés, hatékonyságnövelés rövid, közép- és hosszú távú stratégiája Piliscsaba Város Önkormányzata Ügyfél Cím Alcím Piliscsaba Város Önkormányzata 3. A költségcsökkentés, hatékonyságnövelés

Részletesebben

1. Tanulmány. A korábbi ÁROP szervezetfejlesztési projekt keretében vállalt fejlesztések megvalósításáról

1. Tanulmány. A korábbi ÁROP szervezetfejlesztési projekt keretében vállalt fejlesztések megvalósításáról 1. Tanulmány A korábbi ÁROP szervezetfejlesztési projekt keretében vállalt fejlesztések megvalósításáról Eredménytermékek hasznosulásának és horizontális szempontok érvényesülésének vizsgálata ÉRD MEGYEI

Részletesebben

Humánerőforrás-gazdálkodási javaslattétel az önkormányzati feladatváltozás által érintett feladatok és munkakörök átalakulásával kapcsolatban

Humánerőforrás-gazdálkodási javaslattétel az önkormányzati feladatváltozás által érintett feladatok és munkakörök átalakulásával kapcsolatban Humánerőforrás-gazdálkodási javaslattétel az önkormányzati feladatváltozás által érintett feladatok és DUNAÚJVÁROS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÁROP-1.A.5-2013-2013-0090 kódszámú Önkormányzati Szervezetfejlesztés

Részletesebben

Nyíregyházi Főiskola

Nyíregyházi Főiskola Nyíregyházi Főiskola BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV Elfogadva: 2013. április 16., hatályba lép: 2013. április 18-án Módosítva: 2014. április 8., hatályba lép: 2014. április 10-én Tartalom I. Bevezető... 2

Részletesebben

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV SOPRON 2013 A Nyugat-magyarországi Egyetemen (a továbbiakban: Egyetem) a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről

Részletesebben

Kenderes Város Önkormányzata. Stratégiai tervezés és éves költségvetés összekapcsolása

Kenderes Város Önkormányzata. Stratégiai tervezés és éves költségvetés összekapcsolása ÁROP 1.A.2/A-2008 Kenderes Város Önkormányzata Stratégiai tervezés és éves költségvetés összekapcsolása Eljárásrend a stratégiai tervezésre és annak éves költségvetéssel való összekapcsolására a közoktatási

Részletesebben

Szervezeti és működési diagnózis

Szervezeti és működési diagnózis I. fázis I. kötet Alsómocsoládi Körjegyzői Hivatal Szervezeti és működési diagnózis Jelentés című pályázatban ÁROP- 1.A.2/A-2008-0138 vállalt feltételek szerinti szervezet-fejlesztési és képzési szolgáltatás

Részletesebben

Tanulmány a korábbi ÁROP szervezetfejlesztési projekt értékelési és felülvizsgálati eredményeiről

Tanulmány a korábbi ÁROP szervezetfejlesztési projekt értékelési és felülvizsgálati eredményeiről Tanulmány a korábbi ÁROP szervezetfejlesztési projekt értékelési és felülvizsgálati eredményeiről Eredmények hasznosulásának és horizontális szempontok érvényesülésének vizsgálata DUNAÚJVÁROS MEGYEI JOGÚ

Részletesebben

Az önkormányzati feladatellátást támogató informatikai infrastruktúra felülvizsgálata

Az önkormányzati feladatellátást támogató informatikai infrastruktúra felülvizsgálata Az önkormányzati feladatellátást támogató informatikai infrastruktúra felülvizsgálata Gyöngyös Város Önkormányzata 2014. június 30. Tartalomjegyzék 1 Bevezetés 3 1.1 A tanulmány elkészítésnek célja és

Részletesebben

A KECSKEMÉTI FŐISKOLA BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYVE

A KECSKEMÉTI FŐISKOLA BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYVE A KECSKEMÉTI FŐISKOLA BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYVE Készítette: Horváth Béla belső ellenőrzési vezető Jóváhagyta: Dr. Ailer Piroska rektor Kecskemét 2013 Tartalomjegyzék I. Bevezetés... 4 II. A belső ellenőrzés

Részletesebben

Tevékenység: Eredmény:

Tevékenység: Eredmény: Tevékenység: Polgármesteri hivatalok és települések intézményei, jelentősebb foglalkoztatói humán erőforrás kapacitás-gazdálkodásának, a munkatársak munkaköri és szervezeti besorolásának illeszkedésének

Részletesebben

SEMMELWEIS EGYETEM BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV 2013. Iktatószám: KS/ELL/69/2013.

SEMMELWEIS EGYETEM BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV 2013. Iktatószám: KS/ELL/69/2013. SEMMELWEIS EGYETEM BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV 2013. Iktatószám: KS/ELL/69/2013. Tartalomjegyzék I. Bevezetés... 5 II. A belső ellenőrzés hatókörét, feladatait és céljait meghatározó belső ellenőrzési

Részletesebben

Nyíregyháza Megyei Jogú város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának szervezetfejlesztése és folyamat felülvizsgálata

Nyíregyháza Megyei Jogú város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának szervezetfejlesztése és folyamat felülvizsgálata Nyíregyháza Megyei Jogú város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának szervezetfejlesztése és folyamat felülvizsgálata A költségvetés tervezési folyamat felülvizsgálata és új tervezési módszertanok bemutatása

Részletesebben

Tanulmány. Az önkormányzati feladatváltozás által érintett feladatok és munkakörök felméréséről

Tanulmány. Az önkormányzati feladatváltozás által érintett feladatok és munkakörök felméréséről Tanulmány Az önkormányzati feladatváltozás által érintett feladatok és munkakörök felméréséről ÉRDMEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÁROP-3.A.2-2013-2013-0003 kódszámú Önkormányzati szervezetfejlesztés Érd

Részletesebben

SZERVEZETFEJLESZTÉSI TANULMÁNY

SZERVEZETFEJLESZTÉSI TANULMÁNY 1 SZERVEZETFEJLESZTÉSI TANULMÁNY Tét Város Önkormányzati Hivatalának Szervezetfejlesztési racionalizálása Projektazonosító: ÁROP- 1.A.2/A-2008-0068 Készült: Szombathely, 2009. szeptember - 2010.január

Részletesebben

Nyíregyházi Főiskola

Nyíregyházi Főiskola Nyíregyházi Főiskola BELSŐ KONTROLL KÉZIKÖNYV Elfogadva: 2013. április 16., hatályba lép: 2013. április 18-án Módosítva: 2014. április 8., hatályba lép: 2014. április 10-én Módosítva: 2015. július 7.,

Részletesebben