Dunaharaszti Önkormányzat évre tervezett bevételei

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Dunaharaszti Önkormányzat 2010. évre tervezett bevételei"

Átírás

1 1.sz.m.Bevételek Dunaharaszti Önkormányzat évre tervezett bevételei (eft) é v é v 1. Intézményi működési bevételek sor % 1.1 Hatósági jogkörhöz köthető bevételek % 1.2 Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek % 1.3 Intézmények egyéb sajátos bevételei % 1.4 Kamatbevételek % 1.5 Működési kiadásokhoz kapcsolódó áfa visszatérülés bevétele % 1.6 Kiszámlázott termékek és szolgáltatások áfa bevétele % 26.sor összesen: % 2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei sor % 2.1 Illetékek Helyi adók (részletező a II.működési bevételekben) % -építményadó -telekadó -magánszemélyek kommunális adója -idegenforgalmi adó tartózkodás után idegenforgalmi adó épület után -iparűzési adó Átengedett központi adók (részletezés II. Működési 2.3 bevételekben) % -Gépjárműadó főkönyvi számla, költségnem hivatkozás címrend sor azonosító száma Európai Megnevezés évi tervezett Európai Unió Intézményi Unió Polgármesteri Polgármesteri Intézményi kör támogatási évi kör támogatási Hivatal összesen Hivatal rendszere rendszere összesen Változás 2010/2009 -SZJA helyben maradó része (SZJA 8%-a korrigálva allokációval) - SZJA normatív módon elosztott része (3.sz.melléklet) termőföld bérbeadásából származó jövedelem Bírságok: környezetvéd.,építésügy(adóhatóság nélkül) % 2.5 Helyszíni és szabálysértési bírság % 2.6 Talajterhelési díj (környezetvédelmi alap) % 2.7 Egyéb sajátos folyó bevétel (lakbér) % 27. sor összesen: % 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek sor % 3.1 Tárgyi eszközök és immat.javak értékesítése % 3.2 Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei % 3.3 Pénzügyi befektetések bevételei % 3.4 Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevétel % 3.5 Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó áfa visszatérülés bev /94

2 1.sz.m.Bevételek Dunaharaszti Önkormányzat évre tervezett bevételei (eft) é v é v főkönyvi címrend sor számla, Európai Változás Megnevezés költségnem azonosító évi tervezett Európai Unió Intézményi Unió Polgármesteri Polgármesteri hivatkozás száma Intézményi kör támogatási évi 2010/2009 kör támogatási Hivatal összesen Hivatal rendszere rendszere összesen sor összesen: % 4. Értékesített tárgyi eszközök, immat.javak áfa bevétele sor % Központi költségvetésből kapott költségvetési 5. támogatás (finanszírozás nélkül) sor % 5.1 Felügyeleti szervtől kapott támogatás sor Önkormányzatok normatív állami hozzájárulása (3.sz.m) % 5.3 Normatív kötött felhasználású központi támogatások (8.sz.m) % 5.4 Központosított ok Működésképtelenné vált önk.támogatása Címzett -és céltámogatások Önkormányzatok egyéb költségvetési támogatása sor összesen: % 6. Támogatás értékű bevételek Működési célú támogatás értékű bevétel sor % 6.2 Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel sor % Államháztartáson kívülről kapott végleges 7. pénzeszköz átvételek Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről sor Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről sor % Hosszú lejáratú hitel felvétele (előző évről + folyó évi)* 431./T sorból % Működési célú támogatási kölcsönök igénybevétele és visszatérülése sor Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele államházt.belül sor Rövid lejáratú hitelek bevétele és rövid lejáratú / étékpapír beváltása vásárlása* 295 T 32.sor Felhalmozási célra nyújtott kölcsönök visszatérülése 1943/ 12. (támog. és kívülre) T sor % Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása,vásárlása* sorból PÉNZFORGALMI ÖSSZESEN % 2/94

3 1.sz.m.Bevételek Dunaharaszti Önkormányzat évre tervezett bevételei (eft) főkönyvi számla, költségnem hivatkozás címrend sor azonosító száma é v é v Európai Megnevezés évi tervezett Európai Unió Intézményi Unió Polgármesteri Polgármesteri Intézményi kör támogatási évi kör támogatási Hivatal összesen Hivatal rendszere rendszere összesen Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Működési célú előző évi pénzmaradvány % TÁMOP pályázatból származó pénzmaradvány Változás 2010/2009 Coménius pályázat elkülönített pénzeszközei Működési célú pénzmaradvány (bevételi többletből) 33.sor % 14.2 Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány % Felhalmozási kiadások pénzmaradványa (megtakarítás) 41.sor % Elkülönített környezetvédelmi pénzeszközök maradványa 41.sor % Elkülönített elszámolt viziközmű számla pézmaradványa 41.sor % Elkülönített szakképzési pénzeszközök pénzmaradványa 41.sor % Elkülönített parkolóhely megváltás számla pénzmaradványa 41.sor % Elkülönített lakásszámla tervezett pézmaradványa 41.sor % Európai Uniós elszámolásokból származó pénzmaradvány 0 0 ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN % FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK*(8.,11.,13. sorok) összesen % Tárgyévi bevételek (előző évi pénzmaradvány és finanszírozási műveletek korreciójával) Tájékoztató, kiegészítő adatok Idegen pénzeszközök elkülönített számla maradvány egyenlege: lakossági közműfejlesztések % Idegen pénzeszközök elkülönített számla maradvány egyenlege: letétek % 3/94

4 Dunaharaszti Önkormányzat évre tervezett működési célú állami hozzájárulása 1a. állami I. A évi CXXX. törvény 3. számú melléklete szerinti jogcímek Dunaharaszti Önkormányzat összesen Sorszám Fajlagos összeg Teljesítménymutatóknál száma Jogcím megnevezése a (Ft)/év tényleges Mutatószám létszámok Hozzájárulás összege (Ft) 1. 1.a Település-üzemeltetési igazgatási és sportfeladatok* b Közösségi közlekedési feladatok c Települési sportfeladatok aa alap-hozzájárulás Okmányirodák működése és 5. 2.ab okmányiroda működési kiadásai 0 Körzeti Igazgatás gyámügyi igazgatási feladatok ac feladatok gyámügyi igazgatási feladatok ba térségi normatív hozzájárulás építésügyi igazgatási feladatok 8. 2.bb kiegészítő hozzájárulás (döntésszám alapján) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok Üdülőhelyi feladatok a Helyi közművelődési és közgyűjteményi feladatok Pénzbeli szociális juttatások ca A szociális étkezést és házi segítségnyújtást együttesen biztosítják (100%) , cb Szociális és A szociális étkezést és az időskorúak nappali intézményi ellátását együttesen biztosítják (65%) , cc gyermekjóléti otthonközeli ellátás azon alapszolgáltatás feladatok után, akik részére Szociális étkezést biztosítanak (25%) , cd feladatai Házi segítségnyújtást biztosítanak (75%) , ce Időskorúak nappali intézményi ellátását biztosítanak (40%) , a Gyermekek bölcsödei ellátás , napközbeni c ellátása ingyenes intézményi étkeztetés , a(1) nevelési év Közoktatási teljesítménymutató alapján 8 hónapra , Óvodai a(2) nevelési év Közoktatási teljesítménymutató alapján 4 hónapra , b(2) évfolyamon Közoktatási teljesítménymutató alapján 8 hónapra , b(3)1 3. évfolyamon Közoktatási teljesítménymutató alapján 8 hónapra , b(4)1 4. évfolyamon, ideértve a fejlesztő iskolai tanulókat évfolyamtól függetlenül Közoktatási teljesítménymutató alapján 8 hónapra , Iskolai oktatás b(6) évfolyamon Közoktatási teljesítménymutató alapján 8 hónapra , b(7)1 7. évfolyamon Közoktatási teljesítménymutató alapján 8 hónapra , b(8)1 8. évfolyamon Közoktatási teljesítménymutató alapján 8 hónapra , b(2)2 1-2.évfolyam Közoktatási teljesítménymutató alapján 4 hónapra , b(3)2 3.évfolyam Közoktatási teljesítménymutató alapján 4 hónapra , b(4)2 4.évfolyam, ideértve a fejlesztő iskolai tanulókat évfolyamtól függetlenül Közoktatási teljesítménymutató alapján 4 hónapra , Iskolai oktatás b(5)2 5-6.évfolyam Közoktatási teljesítménymutató alapján 4 hónapra , b(7)2 7.évfolyam Közoktatási teljesítménymutató alapján 4 hónapra , b(8)2 8.évfolyam Közoktatási teljesítménymutató alapján 4 hónapra , c(2) évfolyam Közoktatási teljesítménymutató alapján 8 hónapra , c(6)1 Gimnázium 11. évfolyam Közoktatási teljesítménymutató alapján 8 hónapra , Középfokú iskola c(9) évfolyam Közoktatási teljesítménymutató alapján 8 hónapra , c(10)1 Szakközépiskola évfolyam Közoktatási teljesítménymutató alapján 8 hónapra , c(2) évfolyam Közoktatási teljesítménymutató alapján 4 hónapra , c(6)2 11.évfolyam Közoktatási teljesítménymutató alapján 4 hónapra , Középfokú iskola Gimnázium c(9)2 12. évfolyam Közoktatási teljesítménymutató alapján 4 hónapra , c(12)2 13. évfolyam Közoktatási teljesítménymutató alapján 4 hónapra , d(1)1 Iskolai Felzárkóztató 9.évfolyam,szakiskola,szakközépiskola első-harmadik szakk. évf. Közoktatási teljesítménymutató alapján 8 hónapra , szakképzés, d(1)2 elméleti képzés Felzárkóztató 9.évfolyam,szakiskola,szakközépiskola első-harmadik szakk. évf. Közoktatási teljesítménymutató alapján 4 hónapra , e(2)1 Alapfokú zeneművészeti ág előképző, alapképző, és továbbképző évf. minősített intézményben Közoktatási teljesítménymutató alapján 8 hónapra , e(5)1 művészetoktatás Képző- és iparművészeti, táncművészeti, szín- és bábművészeti ág előképző, alapképző és továbbképző évfolyama, Közoktatási teljesítménymutató alapján 8hónapra 45. zeneművészeti ágon csoportos főtanszakos oktatás , /94

5 Dunaharaszti Önkormányzat évre tervezett működési célú állami hozzájárulása 1a. állami I. A évi CXXX. törvény 3. számú melléklete szerinti jogcímek Dunaharaszti Önkormányzat összesen Sorszám Fajlagos összeg Teljesítménymutatóknál száma Jogcím megnevezése a (Ft)/év tényleges létszámok Mutatószám Hozzájárulás összege (Ft) e(2)2 zeneművészeti ág előképző, alapképző, és továbbképző évf. minősített intézményben Közoktatási teljesítménymutató alapján 4 hónapra , Alapfokú 15.e(5)2 művészetoktatás Képző- és iparművészeti, táncművészeti, szín- és bábművészeti ág előképző, alapképző és továbbképző évfolyama, Közoktatási teljesítménymutató alapján 4 hónapra 47. zeneművészeti ágon csoportos főtanszakos oktatás , g(1)1 Napközis/tanulószobai, 1-4. évfolyamos napközis foglalkoztatás Közoktatási teljesítménymutató alapján 8 hónapra , g(2) évfolyamos napközis/tanulószobai foglalkoztatás Közoktatási teljesítménymutató alapján 8 hónapra , g(1)2 iskolaotthonos 1-4. évfolyamos napközis foglalkoztatás Közoktatási teljesítménymutató alapján 4 hónapra , foglalkoztatás g(2) évfolyamos napközis/tanulószobai foglalkoztatás Közoktatási teljesítménymutató alapján 4 hónapra , b1 Iskolai gyakorlati Az első évfolyamos képzéshez,ha a képzési idő meghaladja az egy évet oktatás,szakképzé 8 hónapra c1 s (szakmai Az utolsó évfolyamos képzéshez,ha a képzési idő meghaladja az egy évet 8 hónapra c2 gyakorlati képzés) Az utolsó évfolyamos képzéshez,ha a képzési idő meghaladja az egy évet 4 hónapra Tanulmányaikat magántanulóként folytató saj. nev. igényű tanulók a a(2)1 rehab. bizottság szakvél. alapján, Általános iskola valamint nem saj.nev.igényű tanuló 55. orvosi igazolás alapján 8 hónapra Testi, érzékszervi, súlyos, c (3)1 középsúlyos értelmi fogyatékos, autista, Általános iskola 8 hónapra c (5)1 halmozottan fogyatékos gyermekek, tanulók Középiskola, szakiskola 8 hónapra c(3)2 Testi, érzékszervi és a Általános iskola középsúlyos értelmi fogyatékos 4 hónapra c(5)2 gyermekek, tanulók Középiskola, szakiskola 4 hónapra Sajátos nevelési igényű d(2)1 gyermekek, Beszédfogyatékos, enyhe Óvodások 8 hónapra tanulók nevelése, értelmi fogyatékos, a oktatása megismerő funkciók vagy a d(3)1 viselkedés fejlődésének Általános iskola 8 hónapra organikus okokra visszavezethetően tartós vagy d(2)2 súlyos rendellenessége miatt Óvodások sajátos nevelési igényű 4 hónapra gyerekek, tanulók d(3)2 Általános iskola 4 hónapra e(4) (2)1 Nem magyar Óvoda 8 hónapra (3)1 nyelven folyó Nemzeti etnikai kisebbségi Általános iskola nevelés és óvodai nevelés, iskolai oktatás, 8 hónapra (2)2 oktatás, valamint nyelvoktatás, roma kisebbségi Óvoda 4 hónapra a roma oktatás, kiegészítő kisebbségi 16.3.(3)2 kisebbségi oktatás Általános iskola oktatás hónapra (7)1 8 hónapra Nyelvi előkészítő évfolyamok (9. évfolyamok) (7)2 4 hónapra a1 Minősített alapfokú művészeti oktatás zeneművészeti ágon 8 hónapra Minősített alapfokú művészeti oktatás képző- és iparművészeti, táncművészeti, szín- és bábáművészeti ágon, valamint a b1 8 hónapra 72. Pedagógiai zeneművészeti ágon csoportos főtanszakos zeneoktatásban (szolfézs) módszerek a2 támogatása Minősített alapfokú művészeti oktatás zeneművészeti ágon 4 hónapra b2 Megismerő funkció vagy viselkedés fejlődésének organikus okokra vissza nem Középiskola, szakiskola vezethető rendellenesége miatt sajátos nevelési igényű gyerekek, tanulók 8 hónapra Minősített alapfokú művészeti oktatás képző- és iparművészeti, táncművészeti, szín- és bábáművészeti ágon, valamint a zeneművészeti ágon csoportos főtanszakos zeneoktatásban (szolfézs) 4 hónapra /94

6 Dunaharaszti Önkormányzat évre tervezett működési célú állami hozzájárulása 1a. állami I. A évi CXXX. törvény 3. számú melléklete szerinti jogcímek Dunaharaszti Önkormányzat összesen Sorszám Fajlagos összeg Teljesítménymutatóknál száma Jogcím megnevezése a (Ft)/év tényleges létszámok Mutatószám Hozzájárulás összege (Ft) (2)1 Középfokú Gimnázium 8 hónapra (3)1 oktatási Szakközépiskola 8 hónapra (2)2 intézménybe Gimnázium bejáró tanulók 4 hónapra (3)2 ellátása Szakközépiskola 4 hónapra a (2) Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek 12 hónapra a (3) Óvodában Három- vagy többgyermekes családban élő gyermek 12 hónapra a (4) Tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek 12 hónapra a (5) 1-4. évfolyamon rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek 12 hónapra a (6) Kedvezményes 5-6. évfolyamon rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek 12 hónapra a (7) óvodai, iskolai, 7. évfolyamon rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek 12 hónapra Általános Iskolában a (8) kollégiumi 8. évfolyamon rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek 12 hónapra étkeztetés a (9) Három- vagy többgyermekes családban élő gyermek 12 hónapra a (10) Tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek 12 hónapra a (11) Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek 12 hónapra a (12) Gimnáziumban Három- vagy többgyermekes családban élő gyermek 12 hónapra a (13) Kiegészítő Tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek 12 hónapra hozzájárulás a b (1) rendszeres 5-6. évfolyamon gyermekvédelmi kedvezményben 12 hónapra részesülő b (2) ált.isk.tanulók 7. évfolyamon ingyenes 12 hónapra b Általános étkeztetéséhez hozzájárulás a nappali tanulók tankönyv ellátásához 12 hónapra a Nappali tanulók ingyenes tankönyvellátása 12 hónapra számú melléklet szerinti intézményi összesen II. A évi CII. törvény 8.számú melléklete szerinti jogcímek A helyi önkormányzat közoktatási célú normatív, kötött felhasználású támogatásai 95. I.1.1. Pedagógiai szakszolgálat (Nevelési Tanácsadó) 8 hónapra I.1.2. Pedagógiai szakszolgálat (Nevelési Tanácsadó) 4 hónapra sz. melléklet összesen Mutatószám 3.sz és 8.sz.mellékletek SZJA 8% jövedelemdifferenciálás Hozzájárulás összege (Ft) Önkormányzatot megillető személyi jövedelem adó Normatív hozzájárulások összesen Kisebbségi Önkormányzatok alanyi támogatása 3* ,- Ft= /94

7 1b.sz.m.Működési bevételek I I) Dunaharaszti Önkormányzat támogatási értékű működési bevétele, működési célú pénzeszköz átvétele és működési célú kölcsön visszatérülései évben ( eft) Sorszám Cím főkönyvi szla. Megnevezés Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáso n kívülről Támogatásérté kű működési bevétel Működési célú támogatási kölcsönök igénybevétele és visszatérülése Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Támogatásértékű működési bevétel Működési célú támogatási kölcsönök igénybevétele és visszatérülése A) Intézményi kör OEP támogatása címrendben bontva A) Összesen B) Polgármesteri Hivatal Szigethalom és környéke Gyermekjóléti és Családsegítő mikrotársulás (állami )támogatása Ügyeleti szolgálat támogatás Taksony önkormányzattól Nevelési Tanácsadó működési hozzájárulás Taksony önkormányzattól TÁMOP / Kompetencia alapú oktatás 100 % B) összesen A)+B) összesen /94

8 II) Dunaharaszti Önkormányzat kiemelt bevételei évben ( eft) 1b.sz.m.Működési bevételek II vegyesen vegyesen Cím főkönyvi szla. 1. vegyes 912. összesen: Megnevezés Alaptevékenységként végzett szolgáltatások bevételei A) Intézményi kör Különféle vegyes, címen, feladaton tervezett bevétel Igazgatási Kisebbségi Feladatra nem osztható, tevékenysé Önkormányz feladaton tervezett bevételek g bevételei at feladatai Különféle vegyes, címen, feladaton tervezett bevétel Igazgatási tevékenység bevételei Kisebbségi Önkormányzat feladatai piac B) Polgármesteri Hivatal Igazgatási szolgáltatás díjbevétele (Okmányiroda) Alaptevékenységként végzett szolgáltatások bevételei temető bevétel 2010-től közös szakfeladat sírhellyel sírhely - Dunaharaszti Hírek hirdetési díj Egyéb sajátos intézményi bevétel ingatlanok bérbeadása (földterület is) közterület használat, reklámtábla szennyvíz iszap komposztáló terület bérlete Kamat bevételek Áfa bevételek működési jellegű visszaigényelhető áfa (temetkezés) kiszámlázott áfa (műk.célú) Helyi adók -építményadó -telekadó -magánszemélyek kommunális adója idegenforgalmi adó tartózkodás után idegenforgalmi adó épület után iparűzési adó /94

9 1b.sz.m.Működési bevételek II II) Dunaharaszti Önkormányzat kiemelt bevételei évben ( eft) vegyesen vegyesen Cím főkönyvi szla. Megnevezés Különféle vegyes, címen, feladaton tervezett bevétel Igazgatási Kisebbségi Feladatra nem osztható, tevékenysé Önkormányz feladaton tervezett bevételek g bevételei at feladatai Különféle vegyes, címen, feladaton tervezett bevétel Igazgatási tevékenység bevételei Kisebbségi Önkormányzat feladatai Átengedett központi adók Gépjárműadó SZJA helyben maradó része (SZJA 8%-a korrigálva allokációval) SZJA normatív módon elosztott része (3.sz.melléklet) - - termőföld bérbeadásából származó jövedelem Különféle környezetvédelmi,építésügyi bírságok Helyszíni bírság és egyéb Talajterhelési díj (környezetvédelmi alap) Lakbérbevétel Normatív támogatás a tv. 3.sz és 8.sz melléklete Központosított ok ebből - Kisebbségi Önkormányzatok műk.tám Egyéb állami támogatás összesen: címrend azonosító sor 26.sor 26.sor 27.sor 28.sor 28.sor 26.sor 26.sor 28.sor A)+B) /94

10 1c.sz.m.Felhalmozási bev. I. A) Dunaharaszti Önkormányzat felhalmozási és tőke jellegű bevételei évben ( eft) tervezett tervezett Megnevezés Tárgyi eszközök és immat.javak értékesítése Tárgyi eszközök és immat.javak értékesítése és üzemeltetési díj áfája Önkormányz atok sajátos felhalmozási és tőke bevételei Pénzügyi befektetése k bevételei Üzemeltetésb ől, koncesszióbó l származó bevétel Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó áfa visszatérülés bev. Tárgyi eszközök és immat.javak értékesítése Tárgyi eszközök és immat.javak értékesítése és üzemeltetési díj áfája Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei Pénzügyi befektetések bevételei Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevétel Széchenyi u. 90/A 2637/5 hrsz. Lakóház udvar értékesítés 78/2007(VI.25.) Mindszenti u /1 lakóház udvar értékesítés 77/2007.(VI.25) Dózsa Gy.u /2/A/1 Gyógyszertár értékesítés 64/2007.(VI.25.) Szennyvíztisztító és a víziközművek bérleti díja Iparterület 7613/1 területkiegészítés 61/2007. (VI.25) 133/2008. (VIII.26.) sz. Kt határozat, 2637/4 hrsz Széchenyi-Tavasz u ingatlan értékesítés 132/2008. (VIII. 26.) sz. Kt. Határozat, Dh hrszú, 4617/1 hrszú,4617/2 hrszúa Kossuth L. u. 91/B. 91/A és 91. szám alatt található ingatlanok értékesítésének bevétele P+ R kiegészítés értékesítés 174/2008(XI.24.) Magyar Államkötvény 2010/A hozama és értékesítése RSD készfizető kezesség teljesítésekor 10. DV Kft-től osztalékelőleg MÁV-alsó önkormányzati telkek értékesítése Parkolóhely megváltás összesen /94

11 B) Dunaharaszti Önkormányzat felhalmozási célú támogatások, pénzeszköz átvétel és visszatérülések évre tervezett bevétele (eft) 1c.sz.m.Felhalmozási bevét. II Megnevezés CÍM Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáso n kívülről Felhalmozási célra nyújtott kölcsönök visszatérülése (támog. és kívülre) Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel módosított Felhalmozási Felhalmozási célra célú pénzeszköz nyújtott kölcsönök átvétel visszatérülése államháztartáson (támog. és kívülre) kívülről 1. MVM Rt. vezetékjog kiváltás Magyar Államkincstár kamattámogatás a "XXI.sz.iskolája" beruházási hitelhez KMOP Hunyadi J.Általános Iskola bővítése 77,81 % KMOP /B Belterületi utak 67,6 % KMOP.461/B Mese Óvoda 90 % TÁMOP /08/1. Társadalmi Megújulás Operatív Program Felhalmozási célra nyújtott kölcsönök visszatérülése (támog. és kívülre) -Felhalmozási célú kölcsön visszatérülés munkavállalótól Felhalmozási célú kölcsön visszatérülés lakosságtól (szoc. kölcsön) Összesen: /94

12 1d.sz.m.Hitelek A) Sikeres Magyarországért önkormányzati infrastuktúra fejlesztési HITELPROGRAM keretében és évben jóváhagyott és fel nem vett hitelek valamint tervezett új hitelek Szerződés szerint rendelkezésre tartott hitelkeret Megkötött szerződés december 31-ig irénybe évi tervezett nem vett, évben tervezett hitel felvétel évi döntésű összege hitelfelvétel kamat mértéke megnevezése szerződés száma célja összege e Ft-ban összege e Ft-ban összege e Ft-ban EU támogatás kiegészítése saját forrás 8.6 EU támogatás kiegészítése saját forrás GAX Hunyadi J.Általános Iskola KMOP pályázat saját forrás KMOP /B pályázat keretében belterületi utak építése és csapadékvíz elvezetése havi EURIBOR + évi 1,28 % 1.3 EU támogatás 1.3 csapadékvíz - elvezetést szolgáló kiegészítése saját forrás beruházások GAP havi EURIBOR + évi 1,28 % 3.1 EU támogatás 3.1 Közoktatási intézmények műszaki kiegészítése saját forrás feljításai, rekonstrukciói 8.6 EU támogatás 5. GAX IVS pályázat (KMOP /B pályázat) havi EURIBOR + évi 1,75 % kiegészítése saját forrás Összesen: EU támogatás 6. IVS pályázat (KMOP /B pályázat) 0 kiegészítése saját forrás Összesen: cím főkönyvi számla címrend azonosító sor 431. Táblázat összesen: 40. sor B). Egyéb hitelek és visszatérülések sorsz. Megnevezés összeg e Ft-ban címrend azonosító 1. Rövid lejáratú hitelek bevétele és rövid lejáratú étékpapír beváltása vásárlása 32.sor 2. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele államházt.belül 38.sor 3. Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása,vásárlása 40.sor összesen 0 12/94

13 2.sz.m. Kiadások Dunaharaszti Önkormányzat évre tervezett kiadásai ( eft) főkönyvi címrend évre Európai Unió számla,költsé sor Intézményi Polgármesteri tervezett Címrend támogatási gnem Intézményi kör azonosító kör Hivatal hivatkozás rendszere száma összesen Európai Unió támogatási rendszere I. Működési kiadások 1. Személyi juttatások % 2. Munkaadókat terhelő járulékok % Dologi és egyéb folyó kiadások (áfa-val, kamatkiadás 3. nélkül) % Szociálpolitikai ellátások és egyéb, juttatások, 4. társ.bizt.pénzb.ell % Önkormányzat által folyósított ellátások % Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások Ellátottak pénzbeli juttatása Polgármesteri Hivatal évi összesen összesen: % Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson 5. kívülre % 6. Támogatásértékű működési kiadás , % 4,271, Működési cékú kölcsönök nyújtása, törlesztése,435, Rövid lejáratú hitel visszafizetése* Kamatkiadások % 10. Rövid lejáratú értékpapír beváltása, vásárlása* 455, Felügyelet alá tartozó költségvetési szerveknek folyósított támogatás Változás 2010/2009 működés összes II. Felhalmozási kiadások Beruházások (áfá-val) % Immateriális javak vásárlása % Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni étékű jogok vásárlása, létesítése % 12.3.Gépek, berendezések és felszerelések,járművek vásárlása, létesítése % 12.4.Beruházások áfája % 14.sor összesen: % /94

14 2.sz.m. Kiadások Dunaharaszti Önkormányzat évre tervezett kiadásai ( eft) főkönyvi címrend évre Európai Unió számla,költsé sor Intézményi Polgármesteri tervezett Címrend támogatási gnem Intézményi kör azonosító kör Hivatal hivatkozás rendszere száma összesen Európai Unió támogatási rendszere Polgármesteri Hivatal évi összesen Változás 2010/ Felújítási kiadások (áfá-val) % Ingatlanok felújítása % Gépek, berendezések és felszerelések,járművek felújítása Felújítások áfája % 15.sor összesen: % 14. Értékesített tárgyi eszköz utáni áfa befizetés % Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson 15. kívülre % 16. Támogatásértékű felhalmozási kiadás , % 4,272, Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása,törlesztése,436, % 18. Hosszú lejáratú hitel visszafizetése* % 19. Hosszú lejáratú hitel kamata 573-ból % 20. Hosszú lejáratú értékpapír beváltása vásárlása* 434, Finanszírozási korrekció PÉNZFORGALMI ÖSSZESEN % 21. Működési célú tartalék % 22. Felhalmozási célú tartalék % ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN % FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK*(8., 10., 18., 20. tételek) % Tárgyévi kiadások (előző évi pénzmaradvány és finanszírozási műveletek korreciójával) /94

15 2a.sz.m. Felújítás Dunaharaszti Önkormányzat évi felújítási feladatai ( eft) címrend: 15-es sora Sorszám Teljes költség (áfával) Megnevezés Várható tény évi ebből:gép,beren ebből: ingatlan XII. 31-ig dezés,jármű összesen ebből : áfa évi ütem forrásai saját forrás felhalmozási bevétel folyó évi döntésű hitelfelvét el év Polgármesteri Hivatalhoz kapcsolódó 1. Vásárhelyi P. u. szőnyegezés (halasztott) Temető u. (József A. u. - MÁV kötött) szőnyegezés (halasztott) Bezerédi u szélesítése és szőnyegezése (halasztott) Arany J. u. (Erszébet u. - Csokonai u. között) szélesítése és szőnyegezés (halasztott) Baktay tér világításának felújítása Piac tetőcsere I. Polgármesteri Hivatal összesen: Intézményekhez kapcsolódó 1. Mese Óvoda kerítés felújítási munkái 2. Kőrösi vill. felújítás II II. Intézmények összesen: I+II összesen: /94

16 címrend: 14-es sora 2b.sz.m.Beruházás Dunaharaszti Önkormányzat évi fejlesztési terve, beruházások ( eft) évi feladatok Megnevezés évi ból Teljes költség évi ütem forrásai évi Beruházási kód javak, jármű (áfával) Várható tény immateriális gép,berendezés XII. ingatlanok áfa saját forrás összesen 31-ig felhalm. célú előző évi folyó évi döntésű bevétel döntésű hitel hitel Sorszám I. Út -, járdaépítés,kapcsolódó vízelvezetéssel 1. Áthúzódó úttervezési feladatok:wesselényi u Áthúzódó úttervezési feladatok: Domb u., Semmelweis u., 2. Lónyai u Áthúzódó: Fő út P+R parkoló engedélyezési terv, ép eng Áthúzódó úttervezési feladatok: a sportpálya melletti parkoló Áthúzódó: Közlekedési koncepció befejező szakasza Áthúzódó: engedélyezési terv elkészítése, építési engedély beszerzése: Bartók u., Dankó u., Mikszáth u., Bólyai u., Bem 6. u., Báthory u, Rákóczi u., Damjanich u, Paál L u., (9 utca) Áthúzódó: Jedlik Á. u., és Határ úton járdaépítés tervezése, 7. engedélyeztetése Áthúzódó: Dh., 5201.j. Némedi út autóbuszmegálló helyek 8. kivitelezése Piramis áruház előtt két oldalon, Knézich Áthúzódó: Árpád u., Kazinczy u., Gyóni G. u., útépítés eng 9. tervek, építési engedély beszerzése Árpád u. út- és csap. víz elvezetés évi rendeletben tervezve: Szigeti felhajtó kerékpárút építés évi rendeletben tervezve: Temető u.-i MÁV gyalogos átjáró építése (átütemezett) évi rendeletben tervezve: Paál L.u. útépítése évi rendeletben tervezve: Bercsényi u. út- és csap. víz 14. elvezetés évi rendeletben tervezve: Bethlen u. út- és csap. víz 15. elvezetés /94

17 címrend: 14-es sora 2b.sz.m.Beruházás Dunaharaszti Önkormányzat évi fejlesztési terve, beruházások ( eft) évi feladatok Megnevezés évi ból Teljes költség évi ütem forrásai évi Beruházási kód javak, jármű (áfával) Várható tény immateriális gép,berendezés XII. ingatlanok áfa saját forrás összesen 31-ig felhalm. célú előző évi folyó évi döntésű bevétel döntésű hitel hitel Sorszám évi rendeletben tervezve: Akácfa u. út- és csap. víz 16. elvezetés évi rendeletben tervezve: Nyárfa u. út- és csap. víz 17. elvezetés évi rendeletben tervezve: Tóköz u. út és csapadékvíz 18. elvezetés évi rendeletben tervezve: Domb u. út és csapadékvíz elvezetés Kazinczy u. út- és csap.víz elvezetés Kazinczy köz út- és csap.víz elvezetés 22. Járdaépítés közterületen Pályázatos 5 utca önrész: Wesselényi, Báthory, Gyóni, Kazinczy, Árpád u. 108/2009. (VIII.31.) sz. Kt. hat Vörösmarty u. út- és csap. víz elvezetés tisztító akna átépítéssel Semmelweis u. út- és csap. víz elvezetés 26. Lónyai u. út- és csap. víz elvezetés Dózsa György út baloldali- OTP felöli járda építése, 27. kapubehajtó építés (Mátyás király u. - Fő út között) Dózsa György út jobboldali - park felöli járda és kapubehajtó 28. építés ( Baktay tér - Fő út között) Bezerédi lakóterület forgalomkorlátozás kialakítása 31. Nádor lakóterület forgalomkorlátozás kialakítása évben épült 18 utca forgalomba helyezéséhez szükséges KRESZ táblák és korlátok kiépítése II.Rákóczi F.Ált. iskola előtti fekvőrendőr építés, parkoló 32. burkolati jel felfestés Kőrösi Csoma Sándor Ált. Isk. térburkolatok, járdák, vízelvezetésének kiépítése Mese Óvoda előtti parkoló és vízelvezetés építése I.összesen: ### /94

18 címrend: 14-es sora 2b.sz.m.Beruházás Dunaharaszti Önkormányzat évi fejlesztési terve, beruházások ( eft) évi feladatok Megnevezés évi ból Teljes költség évi ütem forrásai évi Beruházási kód javak, jármű (áfával) Várható tény immateriális gép,berendezés XII. ingatlanok áfa saját forrás összesen 31-ig felhalm. célú előző évi folyó évi döntésű bevétel döntésű hitel hitel Sorszám II. Szennyvíz- és csapadékcsatorna építés Áthúzódó csapadékvíz tervezési feladatok:jendrassyk u. 1. főgyüjtő Áthúzódó: Sport sziget Ligetes parkoló csapadékvízelvezetési 2. tervek Áthúzódó: A-3; A-3-7 belvízelvezető csat., és Soroksári út (M , 3. Duna u.) vízelvezetésének tervei Áthúzódó: Árpád u., Kazinczy u., Gyóni G. u. csapadékvíz 4. elvezetés eng.tervek ép.eng beszerzése évi rendeletben tervezve: Csapadékvíz elvezetés: Dózsa 5. Gy.út levezetés átépítése (Fő út-holt-ág) évi rendeletben tervezve: A-3 átereszek bontása, átépítése évi rendeletben tervezve: A-3 burkolása az A torkolatig 2500 fm évi rendeletben tervezve: A-3 burkolása a Bethlen G. u MÁV között 1500 fm Gyóni G. u. burkolt árok építés A-3/7 csatornán a Szent István u.-i áteresz bontása, építése Király u.- Zöldfa u. sarok A-3 kotrása (A-3/7-51. sz. út) 13. A-3 Kaszala u-i áteresz bontása Orgona u. áteresz átépítése II.összesen: /94

19 címrend: 14-es sora 2b.sz.m.Beruházás Dunaharaszti Önkormányzat évi fejlesztési terve, beruházások ( eft) évi feladatok Megnevezés évi ból Teljes költség évi ütem forrásai évi Beruházási kód javak, jármű (áfával) Várható tény immateriális gép,berendezés XII. ingatlanok áfa saját forrás összesen 31-ig felhalm. célú előző évi folyó évi döntésű bevétel döntésű hitel hitel Sorszám III. Városgazdálkodási feladatok Különféle terület vásárlások közcélra Szánkózódomb parkosítás (füvesítése, védőkorlát) Városi Piac térvilágítás teljesítmény bővítése rendezvények 3. miatt Közvilágítás bővítése Határ úti faültetés MÁV-alsó önkormányzati telkek közművesítése 7400 m2 7. Sportjátszótér 8. Szent István szobor Síremlékek Kegyeleti Parkba A városi térfigyelő kamerarendszer bővítése további 2 egységgel (a fejlesztés június hónap előtt nem valósulhat 10. meg) III. összesen: IV. Egyéb informatikai feladatok CORSO Integrált Pü.rendszer (213/2003.(XII.08.)Ök 1. fejlesztése Nagyteljesítményű fénymásoló vásárlása Pénzügyi Irodára Digitális alaptérkép és TRT módosítás Telekalakítási tervezés, geodéziai felmérés Dh.Település Szerk.Terv Szab.Terv és Helyi 6. Ép.Szab.módosítása IV. összesen: /94

20 címrend: 14-es sora 2b.sz.m.Beruházás Dunaharaszti Önkormányzat évi fejlesztési terve, beruházások ( eft) évi feladatok Megnevezés évi ból Teljes költség évi ütem forrásai évi Beruházási kód javak, jármű (áfával) Várható tény immateriális gép,berendezés XII. ingatlanok áfa saját forrás összesen 31-ig felhalm. célú előző évi folyó évi döntésű bevétel döntésű hitel hitel Sorszám V. Intézményi fejlesztési feladatok Hunyadi János Á.I.: Fő út 69. udvar viacolor térburkolat Hunyadi János Á.I. felső tagozat kertépítési munkái 1.3 Hunyadi János Á.I. alsó tagozat kertépítési munkái Hunyadi János Á.I. felső tagozat automata öntőzőrendszer kiépítése Hunyadi János Á.I.alsó tagozat épületének megerősítése támfallal Mese óvoda kertépítési munkái 2.2 Mese óvoda automata öntözőrendszer kiépítése 2.3 Százszorszép óvoda területének füvesítése Százszorszép óvoda automata öntözőrendszer kiépítése Humánszolgáltató Intézmény eszközbeszerzések Knézich utcában tervezett központi konyha építési 3.2 engedélyezési tervezése (áthúzódó) Művelődési Ház nagyterem szellőzése V. összesen VI. EU pályázati rendszerébe befogadott pályázatok feladatai TÁMOP-3.1.4/08/ tervezés Mese Óvoda bővítés EU-s pályázat: KMOP 4.6.1/B VII. összesen /94

Jánoshalma Város Önkormányzat../2010(II.) sz. rendelet-tervezete a 2010. évi költségvetési előirányzatokról. I. fejezet Általános rendelkezések

Jánoshalma Város Önkormányzat../2010(II.) sz. rendelet-tervezete a 2010. évi költségvetési előirányzatokról. I. fejezet Általános rendelkezések Jánoshalma Város Önkormányzat../2010(II.) sz. rendelet-tervezete a 2010. évi költségvetési előirányzatokról I. fejezet Általános rendelkezések Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar

Részletesebben

Előterjesztés A Képviselő-testület 2014. június 19-i ülésére

Előterjesztés A Képviselő-testület 2014. június 19-i ülésére Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Polgármestere 2461 Tárnok, Dózsa György út 150-152.. Postacím: 2461 Tárnok, Pf.: 3. Tel.: 06 (23) 387 019 06 (23) 387 031 Fax: 06 (23) 387 108 Ügyfélfogadási idő: Hétfő:

Részletesebben

Címrendje a költségvetési rendelet 2.. (4 ) bekezdéséhez. 2. Egészségügyi és Oktatási Intézményeket Működtető Iroda

Címrendje a költségvetési rendelet 2.. (4 ) bekezdéséhez. 2. Egészségügyi és Oktatási Intézményeket Működtető Iroda Az címrendje Szigetszentmiklós Város Címrendje a költségvetési rendelet 2.. (4 ) bekezdéséhez Cím száma Cím neve 1. Szigetszentmiklós Város a 1.1. Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Hivatalhoz tartozó

Részletesebben

A Képviselő-testület a költségvetés címrendjét a következők szerint határozza meg a 2007. évre:

A Képviselő-testület a költségvetés címrendjét a következők szerint határozza meg a 2007. évre: 1. számú melléklet a Szatymaz Községi Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2007. évi vitelének szabályairól szóló 4/2007. (II.22.) KT. rendelethez

Részletesebben

Kisszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. 1/2012.(II.21.) számú önkormányzati rendelete. A Községi Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről

Kisszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. 1/2012.(II.21.) számú önkormányzati rendelete. A Községi Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről Kisszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2012.(II.21.) számú önkormányzati rendelete A Községi Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről (a 12/2012.(VI.29.), a 14/2012.(IX.11.), a 20/2012.(XI.15.),

Részletesebben

Paks Város Önkormányzata 3/2014. (III. 1.) önkormányzati rendeletének részletes indokolása

Paks Város Önkormányzata 3/2014. (III. 1.) önkormányzati rendeletének részletes indokolása Paks Város Önkormányzata 3/2014. (III. 1.) önkormányzati rendeletének részletes indokolása Paks Város Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről és a költségvetés végrehajtásának rendjéről (Egységes szerkezetben)

Részletesebben

Paks Város Önkormányzata 3/2014. (III. 1.) önkormányzati rendeletének részletes indokolása

Paks Város Önkormányzata 3/2014. (III. 1.) önkormányzati rendeletének részletes indokolása Paks Város Önkormányzata 3/2014. (III. 1.) önkormányzati rendeletének részletes indokolása Paks Város Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről és a költségvetés végrehajtásának rendjéről (Egységes szerkezetben)

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2013. március 7-én (csütörtök) 18.00 órakor

M E G H Í V Ó. 2013. március 7-én (csütörtök) 18.00 órakor Szám: 2843/2013. M E G H Í V Ó Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. március 7-én (csütörtök) 18.00 órakor ülést tart, melyre tisztelettel meghívom. Ülés helye: Gyáli Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

1.sz. Melléklet a 7/2005 (II.18) számú rendelethez Marcali Városi Önkormányzat 2005. évi bevételeiről és kiadásairól

1.sz. Melléklet a 7/2005 (II.18) számú rendelethez Marcali Városi Önkormányzat 2005. évi bevételeiről és kiadásairól 1.sz. Melléklet a 7/2005 (II.18) számú rendelethez Marcali Városi Önkormányzat bevételeiről és kiadásairól S.sz. M e g n e v e z é s 2004. évi eredeti előir. ezer Ft 2004. évi módosított előir. Me: eredeti

Részletesebben

(1) Az Önkormányzat Képviselő-testülete a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást az 1-15. mellékletekben foglaltaknak megfelelően

(1) Az Önkormányzat Képviselő-testülete a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást az 1-15. mellékletekben foglaltaknak megfelelően Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelete a Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat 2014. évi költségvetésének

Részletesebben

Készült: Szentes Város Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztályán, 2006 februárjában

Készült: Szentes Város Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztályán, 2006 februárjában Készült: Szentes Város Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztályán, 2006 februárjában Szentes Város ÖNKORMÁNYZATA 2006. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE 2 ELŐTERJESZTÉS Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Iktatószám: SZ/101/3/2012.

Iktatószám: SZ/101/3/2012. Iktatószám: SZ/101/3/2012. Pécel Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2012. (III. 12.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012.évi költségvetéséről Pécel Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Paks Város Önkormányzata 6/2013. (III. 19.) önkormányzati rendeletének részletes indokolása

Paks Város Önkormányzata 6/2013. (III. 19.) önkormányzati rendeletének részletes indokolása Paks Város Önkormányzata 6/2013. (III. 19.) önkormányzati rendeletének részletes indokolása Paks Város Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről és a költségvetés végrehajtásának rendjéről (Egységes szerkezetben)

Részletesebben

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat 2010.évi költségvetési mérlege (ezer forintban)

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat 2010.évi költségvetési mérlege (ezer forintban) Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat 21.évi költségvetési mérlege (ezer forintban) 1. sz. melléklet 21. évi 21. évi 21. évi 21. évi 21. évi 21. évi 21. évi 21. évi Srsz Kiadási előirányzat-csoport

Részletesebben

I. Rendeletek 2. A Közgyűlés 2013. május 30-ai ülésén hozott határozatok 43

I. Rendeletek 2. A Közgyűlés 2013. május 30-ai ülésén hozott határozatok 43 Érdi III. évfolyam. 10. szám 2013. Június 6. Érd Megyei Jogú Város hivatalos lapja Tartalom I. Rendeletek 2 18/2013. (VI.6.) önkormányzati rendelet Érd Megyei Jogú Város 2013. évi költségvetéséről szóló

Részletesebben

1. számú melléklet a.../2012. ( ) költségvetési rendelethez Rétság Város Önkormányzat és irányítása alá tartozó költségvetési szervek összevont költségvetési mérlege Polgárm. Hiv. Óvoda Iskola Egészségügy

Részletesebben

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente POLGÁRMESTERE. Előterjesztés száma: 38/2012/02.13. Rendkívüli sürgősséget igénylő előterjesztés

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente POLGÁRMESTERE. Előterjesztés száma: 38/2012/02.13. Rendkívüli sürgősséget igénylő előterjesztés Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente POLGÁRMESTERE Előterjesztés száma: 38/2012/02.13. A rendeletalkotási javaslat elfogadásához az SZMSZ 52. (2) bekezdés a) pontja alapján minősített többség szükséges,

Részletesebben

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2/2015. (II. 13.) önkormányzati rendeletének részletes indokolása

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2/2015. (II. 13.) önkormányzati rendeletének részletes indokolása Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2/2015. (II. 13.) önkormányzati rendeletének részletes indokolása Paks Város Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről és a költségvetés végrehajtásának rendjéről

Részletesebben

Orosháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2014. (I.31.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Orosháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2014. (I.31.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Orosháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2014. (I.31.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat költségvetéséről Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32.

Részletesebben

Előterjesztés Répcelak Város Önkormányzata 2012. évi költségvetési koncepciójához

Előterjesztés Répcelak Város Önkormányzata 2012. évi költségvetési koncepciójához Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés Répcelak Város Önkormányzata 2012. évi költségvetési koncepciójához A Kormány elfogadta, majd benyújtotta az Országgyűlésnek a Magyar Köztársaság 2012. évi Költségvetéséről

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: 1/60-1/2014/I. Üi.: Juhászné Kérdő Edina Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete MAKÓ ELŐTERJESZTÉS-RENDELETTERVEZET Tárgy: Makó város önkormányzata

Részletesebben

R E N D E L E T. Vác Város Önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról V Á C 2013.

R E N D E L E T. Vác Város Önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról V Á C 2013. R E N D E L E T Vác Város Önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról V Á C 2013. Vác Város Önkormányzat 21/2013. (IV.26.) sz. rendelete a 2012. évi költségvetés végrehajtásáról Vác Város Önkormányzat

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2010. április 1- én tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2010. április 1- én tartandó ülésére GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2010. április 1- én tartandó ülésére Tárgy: Gödöllő város 2009. évi zárszámadása, pénzmaradvány elszámolása, és egyszerűsített éves költségvetési

Részletesebben

Paks Város Önkormányzata 3/2007. (III. 12.) számú rendeletének részletes indokolása

Paks Város Önkormányzata 3/2007. (III. 12.) számú rendeletének részletes indokolása Paks Város Önkormányzata 3/2007. (III. 12.) számú rendeletének részletes indokolása Paks Város Önkormányzata 2007. évi költségvetéséről és a költségvetés végrehajtásának rendjéről I. AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSÉNEK

Részletesebben

Csanytelek Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 10/2009. (VIII. 13.) Ökt. rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL

Csanytelek Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 10/2009. (VIII. 13.) Ökt. rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 10/2009. (VIII. 13.) Ökt rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL Csanytelek Község Önkormányzata képviselő-testülete 10/2009. (VIII. 13.)

Részletesebben

Polgármesteri Hivatal 8868 Letenye Kossuth L. u. 10. Tel.: 93/544-989 Letenye Város Önkormányzatának 2009. évi költségvetése

Polgármesteri Hivatal 8868 Letenye Kossuth L. u. 10. Tel.: 93/544-989 Letenye Város Önkormányzatának 2009. évi költségvetése Polgármesteri Hivatal 8868 Letenye Kossuth L. u. 10. Tel.: 93/544-989 Letenye Város Önkormányzatának 2009. évi költségvetése Megtárgyalta: Pénzügyi Bizottság Letenye Város Önkormányzatának 2 /2009. (III.04.)

Részletesebben

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE XIV. évfolyam 5. szám _ ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE HIVATALOS LAP 2013. MÁJUS 17. TARTALOM A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI ZMJVK 19/2013. (V.17.) ÖR. a 2012. évi zárszámadásról ZMJVK 20/2013. (V.17.)

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétől

Sárospatak Város Polgármesterétől Sárospatak Város Polgármesterétől 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu J a v a s l a t - a Képviselő- testületnek - Sárospatak Város Önkormányzata

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS IV. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZATÁNAK ALPOLGÁRMESTERE

BUDAPEST FŐVÁROS IV. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZATÁNAK ALPOLGÁRMESTERE BUDAPEST FŐVÁROS IV. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZATÁNAK ALPOLGÁRMESTERE Tárgy: Javaslat Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat 2008. évi zárszámadására Tisztelt Képviselő-testület! Az államháztartásról

Részletesebben

Eredeti előirányzat. Bevételek mindösszesen: 1 843 594 2 340 818 2 061 986 88,09%

Eredeti előirányzat. Bevételek mindösszesen: 1 843 594 2 340 818 2 061 986 88,09% Önkormányzat költségvetési főösszege bevételi forrásonként és kiemelt kiadási onként 1./49. sz. oldal II./1. sz. melléklet BEVÉTELEK I. Intézményi működési bevételek 219 687 301 307 254 185 84,36% II.

Részletesebben