A XVIII. kerületi Nevelési Tanácsadó BEMUTATKOZÓJA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A XVIII. kerületi Nevelési Tanácsadó BEMUTATKOZÓJA"

Átírás

1 A XVIII. kerületi Nevelési Tanácsadó BEMUTATKOZÓJA 1

2 Nevelési Tanácsadó 2

3 A kiadványért felel: Mucsi Katalin mb. igazgató Szerkesztette: Tábit Sarolta ig. helyettes Billesné Rácz Marianne Dibácziné Ambrus Enik Solti Imre Kiadja: XVIII. kerületi Nevelési Tanácsadó Budapest

4 Mottó: Én nem vagyok csodatév, soha senkit nem szabadítottam meg semmiféle betegségtl, csak megtanítottam az embereket arra, hogyan gyógyítsák meg magukat /Emile Coué/ 4

5 1. Bevezet Ezzel a bemutatkozó kiadványunkkal szeretnénk segíteni mindazoknak, akik a XVIII. kerületi Nevelési Tanácsadó mködésére, feladataira, szakmai munkájára kíváncsiak. Intézményünk gyermekpszichológiai és fejleszt pedagógiai profillal mködik, ahol térítésmentesen látjuk el a XVIII. kerületben lakó, és a kerület bármely nevelési-oktatási intézményeibe járó 3 18 éves korosztályt. Magasan képzett pszichológusok, gyógypedagógusok, pszichopedagógusok látják el a feladatokat, naponta változó rendelési beosztással. Célunk, hogy olyan összefoglaló kiadványt írjunk, amely tájékoztatja partner intézményeinket, szakembereket és a szülket egyaránt munkánk jellegérl, specialitásairól. Ebben a tájékoztatóban szerepl adatok a évi helyzetet tükrözik. Ezek aktualizálása, frissítése szükség szerint folyamatos lesz. Ezúton szeretnénk köszönetet mondani a Pedagógiai Intézet munkatársainak kiadványunk nyomdai elállításban nyújtott segítségéért. Mucsi Katalin mb. igazgató 5

6 2. Intézményünk múltja Magyarországon 1972-ben, a 148/1972. Mveldésügyi Minisztériumi rendelet alapján jöttek létre a szervezetileg is önálló nevelési tanácsadók. Kerületünkben azonban már 1968-tól mködött nevelési tanácsadó jelleg rendelés, de kezdetben nem önállóan, hanem elször az iskolaorvosi hálózat keretében és a gyámhatóságon belül, aztán az akkori kisegít iskola épületében. Alapító okiratunk tanúsága szerint óta létezik a XVIII. kerületben szervezetileg önálló intézményünk, mint jogi személy. Sokszor kellett költözni: mködött a Nevelési Tanácsadó a Darus utcai Általános Iskola akkori melléképületében, a Lakatos úti (ma Eötvös) Általános Iskolában, a Bókay Általános Iskola melléképületében, az Ülli úton egy kertes villában. Itt volt elször külön szobája minden pszichológusnak és a vezetnek, és elször volt a helyiség az intézmény igényei szerint kialakítva. Innen azonban 1991-ben ismét költözni kellett, mert az önkormányzat más célra kívánta igénybe venni az épületet. Bizonytalanságban eltelt rövid idszak után a Kondor Béla stny. 15-ben, egy megsznt bölcsde nagyobb részét kaptuk meg. Innen egy év múlva megint költözni kellett, a Kondor Béla stny. 17-be ben költözött a Nevelési Tanácsadó jelenlegi helyünkre, a Kondor Béla stny. 10. szám alá, a Csontváry Általános Iskola udvarán lév külön épületbe. Hányatott sorsú intézményünk mködését az is nehezítette, hogy többször lebegett felettünk az összevonás és a megszntetés veszélye. Ezek a kísérletek azonban rendre kudarcba fulladtak, mert intézményünk a kerületben egyedülálló szolgáltatásrendszerrel alapfeladatokat látott el és lát el ma is. 6

7 Az els vezet Kígyós Éva pszichológus, t követte Zakariás Éva pszichológusi végzettséggel, majd Dr. Sósmezeyné Apor Katalin pszichológus gyógypedagógus. Ezután Semperger Jánosné kapott ideiglenes megbízást. A jelenlegi vezet Janovszki Gabriella, illetve Mucsi Katalin megbízott igazgató. A nevelési tanácsadókat országszerte társadalmi igény hozta létre, észlelve az egyre nagyobb számú tanulási és magatartási problémákat, melyeket az iskolák és óvodák már nem tudtak önállóan megoldani. Ezek diagnosztizálására, pszichológiai illetve pedagógiai megsegítés céljából szervezdött ez az intézménytípus. Kerületi vonatkozásban kiemeljük, hogy a Nevelési Tanácsadó több helyen és módon mködött, de mindig a kitzött célnak megfelelen, a mindennapok változása és a megújuló igények szerint. Újabb és újabb szakemberek és szakterületek kapcsolódtak be a szakmai munkába, így lehetett egyre hatékonyabban segíteni a gyerekeknek, szülknek, pedagógusoknak és egymásnak is. Kezdetben néhány pszichológus és családgondozó dolgozott nálunk. k végezték a vizsgálatokat és a pedagógiai jelleg megsegítést is. Az intézmény akkor vált a maihoz hasonló szerkezetvé, amikor a nevelési tanácsadó több munkatárssal bvült: több pszichológus és családgondozó állt munkába, és alkalmaztunk gyógypedagógusokat, pedagógusokat, valamint gyermekorvost és gyermekideggyógyászt is. Ez már komoly szakmai közösség, igazi team volt. Ehhez képest változást a legújabb idkben az jelentett, hogy a családgondozók helyett is inkább pszichológusokat és gyógypedagógusokat vettünk fel, hiszen a Gyermekjóléti Szolgálat és a Családsegít Központ ellátja a családgondozói feladatokat. Amióta Milotay doktor úr nyugdíjba vonult, gyermekorvos nem dolgozik nálunk. 7

8 Összefoglalva: a XVIII. kerületi Nevelési Tanácsadó hskorát helyi szinten hosszan tartó kezdeti nehézségek, mostoha tárgyi feltételek, végül fokozatos elfogadás és támogatás jellemezte. A napjainkban pedig új, másfajta nehézségekkel, kihívásokkal kell szembenézni ben már az EU-s elvárásoknak megfelelen az integrációs törekvéséket is támogatjuk diagnosztikus és terápiás munkánkkal. 8

9 3. Intézményünk felépítése és mködési rendje A XVIII. kerületi Nevelési Tanácsadó a nevelési tanácsadók országos (ezen belül budapesti) hálózatához, a pedagógiai szakszolgálatok rendszerébe tartozik. Fenntartója a XVIII. kerületi Pestszenlrinc-Pestszentimrei Önkormányzat, szakmai felügyeleti szerve az Oktatási Minisztérium. Szervezetileg önálló intézmény. Feladata a kerületben él és/vagy kerületi nevelésioktatási intézménybe járó 3-18 éves gyerekek, fiatalok és szüleik pszichológiai és pedagógiai segítése, valamint a kerületi nevelési-oktatási intézmények tevékenységének támogatása sajátos szakmai eszközeinkkel, diagnosztikus és terápiás jelleg munkánkkal. Intézményünk jelenleg (2005-ben) a Havanna lakótelepen, a Csontváry Általános Iskolával egy udvaron, a Pedagógiai Intézettel közös épületben található. Címünk: 1181 Kondor Béla stny. 10. Tel/fax: , Megközelítés: piros 136-os autóbusszal és a 19-es autóbusszal. Szolgáltatásaink a kerületben él, illetve kerületi intézménybe járó gyerekek és szüleik számára térítésmentes. Intézményünket a szülk és tanulók felkereshetik önkéntesen, valamint az óvoda, iskolai, orvos vagy egyéb intézmény (pl. Gyermekjóléti Szolgálat, Gyámhatóság ) javaslatára. Rendelésünket elzetes idpont egyeztetés alapján lehet igénybe venni. A korrekt kapcsolattartás része, hogy ha mi kérünk idpontváltozást, vagy ránk visszavezethet okok miatt a foglalkozás elmarad, errl a szült, a tanulót vagy az intézményt telefonon, szóban vagy írásban értesítjük, a legközelebbi idpontban megegyezünk. Hasonló esetben mi is értesítést kérünk. 9

10 Munkarendünkre tanévenkénti ciklikusság jellemz. Ennek optimális megtartásához kérjük az óvodák és iskolák együttmködését! Mindenki számára elérheten, váltott rendelési idben dolgozunk. Nyitvatartásunk: H-Cs: 8-18, P: 8-14 óra. Déleltt fként vizsgálatokat végzünk, és óvodásoknak tartunk foglalkozásokat, délután, pedig pszichoterápiás és fejleszt pedagógiai foglalkozások zajlanak. Szakalkalmazottaink pedagógusi közalkalmazotti státuszban, ennek megfelel munkarendben és óraszámban dolgozó, pszichológus, gyógypedagógus, pedagógus és gyermekpszichiáter végzettség szakemberek. Pszichológus, fejleszt pedagógus, illetve gyermekpszichiáter munkakörben dolgoznak. Munkájukat két adminisztrátor segíti. Beilleszkedési, tanulási, magatartási és egyéb pszichés problémákkal küzd, de épértelm gyerekekkel foglalkozunk. A sajátos nevelési igény (fogyatékkal él) gyerekek viselkedési és tanulási nehézségei jóval súlyosabbak, ezért ezeket a tanulókat további vizsgálatokra küldjük, ahol szükség esetén a nekik megfelel ellátást nyújtó speciális intézményrendszerbe irányítják ket. A terápiás lehetségek igénybevétele önkéntes, szüli vagy tanulói kérésre történik. Rendszeres, többnyire heti egyszeri elfoglaltságot jelent, a szülk tájékoztatását is magába foglalja, és számítunk a család aktív együttmködésére. 10

11 Mködésünk egyik lényeges eleme a team munka. Egy-egy gyerek minél teljesebb diagnózisa és sikeres terápiája érdekében több szakemberünk dolgozik együtt. A terápiás tevékenység aktív és tudatos részesei a gyermekek és a szülk. Célunk: egyre jobb együttmködés kiépítése a partner intézményekkel, a gyerekkel foglalkozó más intézményekben dolgozó szakemberekkel, érintettekkel. 11

12 12

13 4. Alapfeladataink és egyéb szolgáltatásaink Törvényileg meghatározott alapfeladataink: Tanulási, magatartási, beilleszkedési problémákkal küzd gyermekek vizsgálata, ezekrl szakvélemény készítése, javaslattétel A nevelési-oktatási intézmények által küldött, beilleszkedési, tanulási, magatartási (BTM) problémával rendelkez gyerekek vizsgálatait egész tanév folyamán végezzük. Ennek rendje a következ: az iskolák (óvodák) írásban, lehetleg erre rendszeresített kérdívünkön beküldik írásbeli kérelmüket. Ezeket mi a team megbeszélések alkalmával elosztjuk, az idpontról a szült az iskolán keresztül értesítjük. A nagyszámú vizsgálat miatt gyakran több héttel késbb tudjuk behívni a gyerekeket. Az elvégzett vizsgálat idpontjához képest 30 napon belül írásos szakvéleményt készítünk, amit az intézmény és (kérésére) a szül is megkap. Az iskola (óvoda) által hivatalosan kezdeményezett BTM vizsgálatokon a megjelenés kötelez! Ezekre a gyerekeket a szül kíséri. A pedagógiai vélemény aláírásával, valamint személyes jelenlétével a gondvisel jelzi beleegyezését a vizsgálat lefolytatásába. Kérjük ezzel kapcsolatban az óvodákat és iskolákat, hogy a törvényi rendelkezésnek megfelelen minden hivatalos vizsgálat iránti kérelmüket (BTM, minsítés alóli mentesítés) legkésbb április 30-ig juttassák el intézményünkbe! A határidn túl beérkezett kérelmeknek lehet, hogy csak a következ tanévben tudunk eleget tenni. 13

14 A vizsgálat idtartama kb. 3 óra. Két szakember: pszichológus és gyógypedagógus együtt végzi (amennyiben tanulási probléma nincs, egyedül a pszichológiai rész is elegend). Az alapos anamnézist általában a pszichológus veszi fel, amíg a gyógypedagógus a pedagógiai vizsgálatot végzi. Ez kiterjed a jelzett részképesség gyengeség mértékének megállapítására, és az okok feltárása céljából végzett kiegészít vizsgálatokra. Ezután, rövid pihent követen, pszichológiai vizsgálat következik. Ennek része: célzott beszélgetés a gyerekkel, intelligenciateszt, családrajz, projektív teszt, valamint szükség esetén kiegészít vizsgálatok. Amennyiben a kijelölt id minderre nem elég, a vizsgálatot másik idpontban folytatjuk. A szülvel eredményeinket és tapasztalatainkat mindig megbeszéljük, majd ezeket írásba foglaljuk, és elküldjük a vizsgálatot kezdeményez intézménynek és kérésére a szülnek is. Munkánknak ezt a részét a hatályos Közoktatási törvény pontja szabályozza (részletesen lásd. 6. fejezet). Az egyes tantárgyak, tantárgyrészek minsítése alóli mentesítést javasló (intézmények által írásban kezdeményezett) vizsgálatnak ugyanez a rendje. A hatályos Közoktatási törvény pontjának rendelkezései vonatkoznak erre. Természetesen a szül vagy a tanuló önmaga (a nevelési-oktatási intézmény javaslata, st tudta nélkül is) kérhet pszichológiai-pedagógiai vizsgálatot és bármilyen más szakellátást. Ezeket ugyanilyen komplex módon végezzük, de írásos szakvéleményt ekkor a szül kérésére, kizárólag az számára készítünk. 14

15 Iskolaérettségi vizsgálatok elvégzése Minden tanévben visszatér alapfeladatunk az iskolaérettségi vizsgálatok elvégzése is. Ezek kérése szintén határidhöz kötött. A kérelmek beérkezésének határidejérl és feltételeirl az óvodákat januárban írásban tájékoztatjuk. Kérjük, olvassák el figyelmesen ezt a tájékoztatót, és csak az ott meghatározott, indokolt esetben küldjék a gyerekeket iskolaérettségi vizsgálatra! Kérdéses esetben az óvodákban dolgozó szakembereink készségesen adnak információkat. A vizsgálat idpontjáról a szült az óvodán keresztül értesítjük. Az óvoda által kért iskolaérettségi vizsgálaton a megjelenés kötelez! (Amennyiben a szül akadályoztatását jelzi, újabb idpontot adunk.) Eredményérl a szült, az óvodát és a körzeti iskolát tájékoztatjuk. Az iskolaérettségi vizsgálatot a szül is kezdeményezheti, ebben az esetben csak kap szakvéleményt. Az iskolaérettségi vizsgálatok általában februárban-márciusban délelttönként zajlanak, a véleményeket az iskolai beiratkozások eltt kiküldjük. Az iskolaérettségi vizsgálat célja eldönteni kérdéses esetekben, hogy a gyermeknek mi az elnyösebb: ha óvodában marad, illetve ha iskolába megy. A két leggyakoribb javaslat az általános iskolába beiskolázható, vagy a további óvodai nevelés. Szükség esetén javasolhatunk kis létszámú osztályt (az általános iskola pontos megnevezésével), illetve különösen problémás esetekben kérhetünk további diagnózist és javaslatot, többnyire a Szakérti Bizottságtól. A logopédiai osztályba történ beiskolázásra a logopédiai munkaközösségen belül Udvary Mária tehet javaslatot. Az iskolaérettségi vizsgálat kb. 2 órán át tart, és három részbl áll. A gyerekek elször csoportos feladatvégzésben vesznek részt, melyet egy szakemberünk vezet, kb. 6-8 kicsi számára. 15

16 Eközben munkatársaink anamnézist vesznek fel egyénileg a szülkkel. Ezután rövid pihent követen a vizsgálat egyéni részét végezzük. Ennek során minden olyan fbb készség, képesség szintjét felmérjük, ami az iskolai tanulmányok elkezdéséhez és sikeres folytatásához szükséges. A szülvel végül minden esetben megbeszéljük az eredményeket és javaslatainkat, és tájékoztatjuk fellebbezési jogáról. Szakvéleményeink szakmailag megalapozottak, objektívek, és a gyerek érdekeit tartják szem eltt. Javaslatunk kötelez érvény /14/1994. (VI. 24.) MKM. rendelet/. A gyerekek korrekciós és rehabilitációs foglalkoztatása és terápiája, a szülk és szükség szerint a pedagógus bevonásával. Pszichoterápiás és fejleszt-pszichopedagógiai foglalkozások vezetése (részletesen lsd. 5. fejezet) Gyámhatóság kérésére konfliktusos láthatási ügyek esetén szakvéleményt készítünk. Egyéb szolgáltatásaink Fontos, egyre inkább eltérbe kerül feladatunk a prevenció. (Lsd. részletesen 5. fejezet.) Több éve végezzük a kerület óvodáiban szeptember folyamán, az óvónk által kijelölt a nagycsoportos gyerekek szrvizsgálatát a tanulási zavarok megelzésére, és teszünk javaslatot részképességek fejlesztésére, pszichoterápiára. Az erre épül preventív terápiás foglalkozásokat az óvo- 16

17 dákban vagy intézményünkben tartjuk. A szrvizsgálatok elvégzésében minden szakemberünk részt vesz. Az óvodák együttmködését abban kérjük, hogy az óvónk gondolják át, kik azok a gyerekek, akiknek elzetes szrését (részképesség gyengeség, várható tanulási problémák szempontjából) indokoltnak tartják. Kérjük, a szülkkel írassák alá, hogy a vizsgálatokba beleegyeznek, mert szakemberünk ezt csak így végezheti el. Mi az eredményekrl és terápiás javaslatainkról röviden írásban (szóban igény szerint bvebben is) tájékoztatjuk az óvónket, és rajtuk keresztül vagy személyesen a szülket. Szeptember-október hónapban alakítjuk meg a csoportokat, és tervezzük meg az egyéni terápiákat és fejlesztéseket. Néhány éve elkezdtük az óvodapszichológusi, illetve fejleszt pedagógusi hálózat kiépítését. Ma már a legtöbb óvodában a helyszínen is dolgoznak szakembereink, néhány iskolában pedig pszichológusunk. Szándékunk az iskolapszichológusi hálózat kiépítése is. Ilyen módon nagy számban tudunk segíteni olyan gyermekeket, akik valamilyen okból nem tudnak eljutni Tanácsadónkba. Bár az iskolákban folyó fejlesztpedagógiai feladatok nagy részét az intézmények saját hatáskörükben, a Pedagógiai Intézet szakmai irányításával oldják meg, mégis nagy számban járnak hozzánk fejlesztésre iskolás gyerekek is. Szakvéleményeinkkel pedig minden esetben segítjük az iskolai fejleszt pedagógiai munkát. Az óvodában illetve iskolában a helyszínen dolgozó pszichológus zömében egyéni, illetve csoportos terápiát végez az önkéntesen, vagy pedagógusi javaslatra hozzáforduló gyermekekkel. Természetesen csak a szül beleegyezésével, lehetleg együttmködésével. Ezen kívül rendszeres megfigyeléseket végez az óvodai csoportokban, iskolai osztályokban. Szükség esetén hatékony segítséget nyújthat az egész közösséggel együtt dolgozva, pl. egy beilleszkedési probléma 17

18 megoldásában. A nevelmunkában konzultatív, illetve tanácsadói szerepben vesz részt. Segíti az óvoda/iskola és a család együttmködésének kialakítását. Feladataink közé tartozik még, hogy az óvodák vagy iskolák kérésére szakembereink részt vesznek szüli értekezleteken. Alkalmanként, igény szerint eladásokat, szakmai programokat tartunk a nevel testületeknek. Esetenként szülk részére is szervezünk csoportfoglalkozásokat. Vezet szakmai mhellyé válásunk fontos része, hogy vállalt feladatunk a pszichológiai, pedagógiai kultúra terjesztése, új módszerek megismerése és megismertetése, szakmai innováció és publikáció. Ehhez kapcsolódik, hogy évente szakmai konferenciát rendezünk a kerületben pedagógusoknak és érdekldknek. A munkánk alapjában gyermekközpontú és pszichológiai szemlélet. Egyszerre kíván pszichológiai megközelítést, hiszen a cél tartós pozitív személyiségváltozás elérése, de fontos a gyereket körülvev óvodai/iskolai, illetve otthoni környezet ismerete és a velük való szoros együttmködés. Ezért fontos szerepet kap a pedagógiai megközelítés is. 18

19 19

20 5. Prevenció, diagnózis és szakvélemény, terápiás lehetségek Prevenció A prevenció a tanulási-beilleszkedési-magatartási problémák kialakulásának, elmélyülésének megelzését, másodlagos pszichés rendellenességek és tanulási problémák kialakulásának, rárakódásának megakadályozását jelenti. Fontos része a szrvizsgálat, amely nem azonos az iskolaérettségi vizsgálattal. A szrést sszel, a kerületi összes óvodájában, az óvónk által kijelölt nagycsoportosok között végezzük. Célja, hogy a részképesség problémákat, egyes területek fejletlenségét, elmaradását még idben felfedezzük. Ez lehetséget ad arra, hogy a hátralev hónapokban (ha a gyerek óvodában marad még, akkor a következ tanévben is) céltudatos, intenzív fejlesztést vagy pszichoterápiát nyújtsunk. Többek között a következ részterületek szintjét mérjük: nagymozgások, finommozgások (grafomotoros készség), nyelvi kifejez készség, térben, síkban és idben való eligazodás, emlékezet, analógiás gondolkodás, észlelés pontossága. Képet kapunk olyan fontos pszichés tényezkrl is, mint az együttmködési készség, feladattudat, figyelem, kudarcfeldolgozás, motiváltság. Az eredményeket röviden írásba foglaljuk, megjelöljük a fejldésben elmaradt területeket, és javaslatot teszünk a részképesség fejlesztésre, illetve szükség esetén pszichoterápiára. Bár úgy gondoljuk, hogy ez egyértelm, mégis le kell írnunk itt, hogy a problémák, amit jelzünk, nem az óvodát, az óvónt, a szült vagy a gyereket minsítik, hanem egyfajta kiindulási alapot jelentenek a további munkához. Mert a preventív munka nagy része csak a felmérés után 20

21 kezddik. Óvodákban rendel pszichológus és gyógypedagógus szakembereink a helyszínen foglalkozásokat vezetnek egész tanév során azoknak a gyerekeknek, akiknek erre a teszt eredményei szerint szükségük van. Ez is team munka: eredményt igazán akkor tudunk elérni, ha szorosan együttmködünk az óvónkkel, szülkkel, az óvodában dolgozó többi szakemberrel (gyógytornász, logopédus), és az életkoruknál fogva is egyre tudatosabb gyerekkel. Több mint hét év felmérései, tapasztalatai bizonyítják, hogy ezek a preventív foglalkozások eredményesek. A kontroll adatok ugyanis a természetes érésnél jóval nagyobb mérték fejldést mutatnak. Az esetek nagy részében a foglalkozásokban részesült gyerekek részképesség problémái enyhültek, sokszor meg is szntek, és örömmel értesülünk arról, hogy sokan közülük sikeresen végzik az iskolát. Fontos tehát, hogy elmaradás esetén általában nem elég az, hogy a gyermek óvodában marad még egy évig. Akkor igazán nyereség számára az az egy tanév, ha közben a szükséges, javasolt szakellátásokat megkapja. Erre akkor is lehetség van, ha az óvodában nem dolgozik kint szakemberünk (kevés ilyen óvoda van már). A Nevelési Tanácsadóban is fogadják szakembereink az óvodás gyerekeket, telefonos egyeztetés alapján. A prevenciós tevékenységek közé tartozik nagycsoportban és 1, 2. osztályokban a diszlexia, diszgráfia, diszkalkulia veszélyeztetettség megállapítása. Ezek kezelését vállaljuk intézményünkben, vagy szakvéleményünkkel az iskolai fejleszt pedagógus munkáját segítjük ilyen probléma esetén. Pszichológusaink sokszor elérik azt, hogy az idben hozzájuk kerül, különböz pszichés zavarokkal küzd óvodás gyerekek problémái enyhülnek, vagy megsznnek, mire a gyerek iskolába kerül. Ez mindig a család többi (fleg felntt) tagjának együttmködését, problémákkal való szembesülésektl, változásoktól sem mentes, mély, aktív és szinte bels önismereti munkáját 21

22 feltételezi. Az idben kiszrt, megfelel ellátásban részesül gyerekeknél elérhet, hogy hátrányuk ne fokozódjon azzal, hogy másodlagos pszichés és tanulási problémák rakódnak az alapproblémára. A tanulási, beilleszkedési, magatartási problémákkal küzd tanuló ugyanis magára hagyva egyre inkább lemarad, egyre több kudarcot él át. Erre számtalan módon reagálhat: daccal, szembefordulással, tanulási kedvének elvesztésével majd motivációs bázisának további sérülésével, szorongással, agresszióval, fantáziavilágba meneküléssel, pszichoszomatikus tünetekkel, iskolakerüléssel, hazudozással, apátiával, kétségbeesett figyelemfelkeltésként rendbontással. Ezzel tovább nehezíti önmaga, társai és a vele foglalkozó felnttek helyzetét. Ezek a kirívó magatartásformák rögzülhetnek, a tanulási problémák is tovább mélyülnek, és ezzel a fiatal sorsa megpecsételdhet. Ezt megelzni sokkal könnyebb és eredményesebb, mint utólag korrigálni. Ezért fontos a prevenció, ami intézményi profilunkhoz tartozik, és munkánk kiemelt, egyre nagyobb szerephez jutó része. Diagnózis és szakvélemény Munkánk nélkülözhetetlen része a diagnózis felállítása, hisz ez az alapja és kiindulópontja rehabilitációs és terápiás munkánk megtervezésének, lefolytatásának. Illetve ez alapján tudunk javaslatot tenni más szakember (pl. iskolai fejlesztpedagógus) számára a gyermekkel való foglalkozáshoz. A diagnózisalkotásban a problémától függen vesznek rész munkatársaink: pszichológus és/vagy fejlesztpedagógus, egyes esetekben szükség szerint gyermekpszichiáter is. A már említett szi óvodai szrvizsgálatok kivételével (melyeket kevés kivétellel az óvodákban vég- 22

23 zünk) a diagnosztikai munka intézményünkben zajlik. A vizsgálatokat (amint ezt a 4. fejezetben is jeleztük), kérhetik önkéntesen a szülk, ebben az esetben csak k kapnak szóban vagy írásban visszajelzést. Gyakoribb azonban, hogy a vizsgálatot az intézmények hivatalosan kérik, javasolják. Amennyiben a vizsgálatot az intézmény írásban kezdeményezi, elssorban számukra adunk írásbeli szakvéleményt. Természetesen a szült is tájékoztatjuk, szóban minden esetben, kérésére írásban is. A vizsgálatok mindegyikéhez szükséges a szül írásos beleegyezése. Diagnosztikus munkánk sokrét, ezekrl korábban részletesen írtunk: Nagycsoportos óvodások szrvizsgálata Iskolaérettségi vizsgálatok Beilleszkedési, tanulási és magatartási problémákkal küzd gyerekek vizsgálata (BTM) Minsítés alóli mentesítést kezdeményez vizsgálat Vizsgálatok szüli kérésre bármilyen pszichés vagy tanulási probléma esetén Egyéb vizsgálatok, pl: gyámhatósági kérésre láthatási ügyekben A szakvélemények mögött tehát team munka, komoly elméleti és gyakorlati diagnosztikus ismeretrendszer van. Kiemeljük benne az anamnézis fontos adatait (a titoktartási kötelezettséget figyelembe véve), leírjuk az elvégzett pszichológiai vizsgálatokat, ezek eredményeit, a pedagógiai vizsgálat részeit és ezek eredményeit. Mindezt diagnózis, összegzés és javaslat zárja. Szakvéleményünk szakmailag megalapozott, értheten megfogalmazott, a gyerek állapotát hen tükrözi, okfeltáró és használható javaslatokkal zárul. Itt kell megjegyeznünk, hogy a szakvélemény egyes megállapításai között lehetnek látszólagos ellentmondások (pl. átlag feletti intelligencia 23

24 és súlyos tanulási probléma), mégis ezek nem zárják ki egymást, hanem egyidejleg létezk és jelenlevk lehetnek. Terápiák A prevención, a diagnosztizáláson, a szülk és pedagógusok segítésén kívül fontos feladatunk a pszichoterápiás és a fejleszt-pszichopedagógiai munka. Pszichoterápia Pszichológusaink a legkülönbözbb lelki eredet problémák esetén tudnak segíteni: agresszió, szorongás, kirívó viselkedési problémák, kapcsolati, önértékelési zavarok, kényszeres tünetek, dadogás, elektív mutizmus, éjszakai bevizelés, gyászfeldolgozás, pszichoszomatikus tünetek (pl. fejfájás), stb Gyakran a tanulási nehézségek hátterében is fellelhetk pszichés feszültségek. Többféle terápiás módszert alkalmaznak a háttérben meghúzódó okok feltárására és a tünetek kezelésére. A foglalkozások leggyakrabban egyéni formában zajlanak: játékterápia, feltáró verbális terápia, viselkedés terápia, kognitív terápia, relaxációs módszerek. Elször a szülvel folytatunk beszélgetést (els interjú), melyben tájékozódunk a problémáról, a gyermek eddigi fejldésérl, a családi viszonyokról. Majd általában heti egy alkalommal zajlanak a terápiás foglalkozások. A szülkkel rendszeres konzultációt tartunk, mert a probléma megoldása csak velük szoros együttmködésben, gyakran gondolkodásbeli, érzelmi áthangolódásuk során történhet. 24

25 Szervezünk csoportterápiákat is: pszichodráma, önismereti csoport, bábcsoport, kreatív mvészetterápia. Lehetség van családterápiára, melyen az egész család együtt vesz részt, így a családon belüli kommunikációs, kapcsolati nehézségek hatékonyabban javíthatók. Fejleszt pedagógiai foglalkozások A fejleszt foglalkozásokat gyógypedagógus-pszichopedagógus szakemberek tartják. Többféle terápiás eljárást alkalmaznak pl: Iskolára elkészít komplex képesség fejlesztés Szenzomotoros koordinációt fejleszt, szenzomotoros integrációt segít mozgásterápiák elemei (Ayres, Delacato) Meixner-féle diszlexia megelz és korrekciós program Diszgráfia korrekciója Diszkalkulia korrekciója Figyelemkoncentráció, emlékezet fejlesztése Beszédészlelés -beszédértés fejlesztése Ritmusérzékelés, sorrendiség észlelés fejlesztése zenei módszerekkel Drámapedagógia Tanulás-módszertani segítség fels tagozatosoknak 25

26 Fejleszt pedagógiai foglalkozásokat vezet gyógypedagógus szakembereinket tanulási probléma (vagy annak eljelei) esetén érdemes keresni. Terápiás munkánk komplex megközelítést, pszichológiai szemléletet, pszichológiai és pedagógiai felkészültséget, kreatív és önálló hozzáállást, kiemelkeden jó kapcsolattartási készséget kíván. Már az els foglalkozások során megállapodunk a terápia céljaiban, várható idtartamában, betartandó szabályaiban, és abban, hogy mit várunk és milyen együttmködést kérünk egymástól. Ez a szóbeli szerzdést minden terápiás munka kezdetén megkötjük a terápia minden résztvevjével. Ez a titoktartást is magába foglalja, és különös érzékenységgel kell kezelniük intézményben dolgozó munkatársainknak. 26

27 6. Mködésünk törvényi háttere Alapfeladataink meghatározását tartalmazzák, és mködésünket szabályozzák a következ törvények, rendeletek, dokumentumok. A Magyar Köztársaság Alkotmánya , 2., 3.: tanuláshoz, mveldéshez való jog biztosítása mindenki számára. XXIII. sz. Közalkalmazotti törvény évi LXXXIX. sz. Közoktatási törvény és ennek módosításai /legutóbb 2003-ban módosították/. Ennek pontja alapján mondják ki a Nevelési Tanácsadó szakemberei, amennyiben a vizsgálat eredményei ezt indokolják, hogy a tanuló jogosult külön rehabilitációs célú foglalkoztatásra /BTM vizsgálat/. Az egyéni és kiscsoportos fejlesztésre, felzárkóztatásra vonatkozó jogszabályok a közoktatás egészére vonatkoznak, és érvényesek az óvodás gyerekekre is. Szakmai kérdés annak eldöntése, hogy mennyi ideig, milyen foglalkoztatásra van szükség. A Nevelési Tanácsadó mindaddig, amíg a rehabilitációs célú foglalkoztatás fennáll, a tanuló fejldését az els vizsgálatot követ második évben, ezt követen háromévenként felülvizsgálja (14/1994. MKM rendelet, pont). Ezt az adott oktatási intézmény kíséri fegyelemmel és kérelmezi a kontroll vizsgálatot. A hatályos Közoktatási törvény bekezdése kimondja, hogy egyes tantárgyakból, tantárgyrészekbl a tanuló teljesítményének értékelése, minsítése alóli mentesítést javasolhatja a Nevelési Tanácsadó szakvéleménye. A vizsgálat indítható az iskolai oktatás 1-6 évfolyamán január 31-ig bármikor, azt követen csatolni kell az iskola igazgatójának egyetért nyilatkozatát a 14/1994. MKM rendelet és 4. bekezdése szerint. Megjegyzend, hogy a K.t

28 bekezdése alapján az értékelés, minsítés alóli mentesítés a tanuló jelents részképesség elmaradása esetén érvényesíthet. A törvény kiemelten hívja fel az intézmények figyelmét az általános iskolák 1-4. évfolyamain tanuló kisdiákok szrésére, a Nevelési Tanácsadó által elvégzett vizsgálatokra, hogy minél több tanuló megkaphassa a személyre szabott pszichológiai-fejleszt pedagógiai megsegítést (Kt pont). A jogszabályok lehetvé teszik a szükséges megsegítést óvodától egészen a 10. évfolyamig. Munkánk tartalmi részét, feladatainkat meghatározó fbb dokumentumok tehát: XXXIII. sz közalkalmazotti törvény, az 1993.évi LXXXIX. sz. Közoktatási törvény 14/1994. MKM rendelet a pedagógiai szakszolgálatokról. 28

29 29

30 7. Szakembereink, küls és benti rendelések Szakembereink közül sokan tanulnak tovább, többen több diplomások, képzettségük magas színvonalú, érdekldk, a legkülönbözbb képzésekre járnak. Lelkesek, új módszerek iránt fogékonyak. Célunk a jelenlegi munkatársakból állandó szakembergárda stabilizálása. Vannak olyan munkaterületek, melyek végzésében minden szakember egyformán részt vesz (kivéve pszichiáterünket). Ilyen pl. az iskolaérettségi vizsgálat és az szi óvodai szrés. A munka többi része különbözképpen oszlik meg a szakembercsoportok között. A pszichológusok jellemzen a vizsgálatok pszichológiai részét és a pszichoterápiákat végzik. A gyógypedagógusok a vizsgálatok pedagógiai részét látják el, és fejleszt foglalkozásokat vezetnek. Az óvodapszichológusi, illetve fejleszt pedagógusi hálózat kialakulásával létrejött a helyileg a Tanácsadóban dolgozó benti és a helyileg az oktatási-nevelési intézményben dolgozó küls szakemberek két csoportja. A benti pszichológusok váltott rendelési idben a Nevelési Tanácsadóban dolgoznak, igény szerint alkalmanként látogatják a körzetükbe tartozó intézményeket. A benti gyógypedagógusok nagyobb részben a Tanácsadóban rendelnek, ezenkívül heti egy déleltt során pedig egy adott óvodában fejlesztenek. A küls szakemberek zömében óvodai illetve, iskolai helyszínen, terepen látják el munkájukat. Emellett heti egy alkalommal részt vesznek a Tanácsadó team megbeszélésein, valamint egy déleltt során intézményünkben vizsgálatokat folytatnak. A benti pszichológusok között az iskolákat és óvodákat elosztottuk, rendelésük körzetesített. Attól függetlenül, hogy az óvodában vagy iskolában dolgozik- e küls szakemberünk, vala- 30

Nyugat-magyarországi Egyetem. Szombathely

Nyugat-magyarországi Egyetem. Szombathely Nyugat-magyarországi Egyetem REGIONÁLIS PEDAGÓGIAI SZOLGÁLTATÓ és KUTATÓ KÖZPONT Szombathely NEVELÉSI TANÁCSADÓ Nevelési tanácsadó logopédus szabadidő TKVSZRB civil szervezet tehetséggondozás Gyermekjóléti

Részletesebben

Nyugat-magyarországi Egyetem REGIONÁLIS PEDAGÓGIAI SZOLGÁLTATÓ és KUTATÓ KÖZPONT Szombathely NEVELÉSI TANÁCSADÓ

Nyugat-magyarországi Egyetem REGIONÁLIS PEDAGÓGIAI SZOLGÁLTATÓ és KUTATÓ KÖZPONT Szombathely NEVELÉSI TANÁCSADÓ Nyugat-magyarországi Egyetem REGIONÁLIS PEDAGÓGIAI SZOLGÁLTATÓ és KUTATÓ KÖZPONT Szombathely NEVELÉSI TANÁCSADÓ Nevelési tanácsadó logopédus szabadidő TKVSZRB civil szervezet tehetséggondozás Gyermekjóléti

Részletesebben

Győr Tóthné Oláh Katalin NYME RPSZKK Szombathely

Győr Tóthné Oláh Katalin NYME RPSZKK Szombathely 2011.február Győr Tóthné Oláh Katalin NYME RPSZKK Szombathely Pedagógiai munkát segítık rendszere kulturális intézmények gyermekjóléti szolgálat iskola iskola pszichológus civilek szakszolgálatok tehetséggondozó

Részletesebben

I. Kiskunfélegyházi Kistérségi Pedagógiai Szakszolgálati Konferencia 2008. december 9.

I. Kiskunfélegyházi Kistérségi Pedagógiai Szakszolgálati Konferencia 2008. december 9. I. Kiskunfélegyházi Kistérségi Pedagógiai Szakszolgálati Konferencia 2008. december 9. az útnak célja van. (Martin Buber) Az EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT bemutatása Faltumné Varga Gyöngyi tagintézmény-vezető

Részletesebben

Nyugat-magyarországi Egyetem. Szombathely

Nyugat-magyarországi Egyetem. Szombathely Nyugat-magyarországi Egyetem REGIONÁLIS PEDAGÓGIAI SZOLGÁLTATÓ és KUTATÓ KÖZPONT Szombathely NEVELÉSI TANÁCSADÓ Vidonyiné Sólymos Rita 2013 Nevelési tanácsadó logopédus szabadidő TKVSZRB civil szervezet

Részletesebben

Iskolapszichológusi feladatkörök és alkalmazási feltételek - a változó törvényi szabályozás tanulságai

Iskolapszichológusi feladatkörök és alkalmazási feltételek - a változó törvényi szabályozás tanulságai Iskolapszichológusi feladatkörök és alkalmazási feltételek - a változó törvényi szabályozás tanulságai Előadók: N. Kollár Katalin, Tamás Márta 2012. április 24. Milyen törvények és rendeletek vonatkoznak

Részletesebben

Felelős: Határidő: 2012. december 1. MÓDOSÍTÓ OKIRAT

Felelős: Határidő: 2012. december 1. MÓDOSÍTÓ OKIRAT 685/2012. (XI.29.) közgyűlési határozat Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése elfogadja a Városi Nevelési Tanácsadó, Pályaválasztási és Logopédiai Intézet Alapító Okiratának módosítását 2012.

Részletesebben

Az iskolapszichológiai,

Az iskolapszichológiai, Az iskolapszichológiai, óvodapszichológiai ellátás Készítette: Czirjákné Vértesi Marianna klinikai gyermek szakpszichológus B.-A.-Z. Megyei Ped.Szakszolg. Miskolci Tagintézményének igazgatója Pszichológiai

Részletesebben

H Á Z I R E N D 2 0 1 3.

H Á Z I R E N D 2 0 1 3. Búzaszem Nyugati Óvoda 4400 Nyíregyháza, Búza u. 7-17. sz. Tel./fax: (42) 512-940 Email: buzaszemovi@gmail.com H Á Z I R E N D 2 0 1 3. Nyíregyháza, 2013. március 1. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK 2. AZ ÓVODA NYITVATARTÁSI

Részletesebben

Horváthné Csepregi Éva iskolapszichológus

Horváthné Csepregi Éva iskolapszichológus A nevelési tanácsadás feladatain belül a pszichológusokat érintő feladatkörök teljesítését a nevelési tanácsadást ellátó intézmény szervezeti és működési szabályzatában is rögzítetten lehet megosztani.

Részletesebben

Szakmai tevékenységünk az elmúlt egy hónapban feladatellátási területenként

Szakmai tevékenységünk az elmúlt egy hónapban feladatellátási területenként Beszámoló a Református Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Debreceni Tagintézményének Hajdúnánási Óvodában 2015 januárjában végzett munkájáról Tartalom Rövid bemutatkozás... 3 A Hajdúnánási

Részletesebben

A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás

A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás Kiemelt figyelmet igénylő gyermek, tanuló: - különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, - a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

A képzési kötelezettségről és a pedagógiai szakszolgálatokról szóló 14/1994. (VI. 24.) MKM rendelet módosítása

A képzési kötelezettségről és a pedagógiai szakszolgálatokról szóló 14/1994. (VI. 24.) MKM rendelet módosítása Oktatási és Kulturális Minisztérium A képzési kötelezettségről és a pedagógiai szakszolgálatokról szóló 14/1994. (VI. 24.) MKM rendelet módosítása Budapest, 2008. április 2 I. ÖSSZEFOGLALÓ Az Oktatási

Részletesebben

Az iskolapszichológusok helyzete a nevelési-oktatási intézményekben. A hőskor és a jelenlegi helyzet

Az iskolapszichológusok helyzete a nevelési-oktatási intézményekben. A hőskor és a jelenlegi helyzet Az iskolapszichológusok helyzete a nevelési-oktatási intézményekben A hőskor és a jelenlegi helyzet Az iskolapszichológiai hálózat kiépítésének kezdetei N. Kollár K.: Történeti áttekintés: az iskolapszichológusok

Részletesebben

Köszöntjük vendégeinket!

Köszöntjük vendégeinket! Köszöntjük vendégeinket! Tájékoztató az Óvoda-iskola átmenetet segítő program indításáról Mohács, 2013. október 16 TÁMOP 3.1.6-11/2 2011-003 Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! A sajátos nevelési

Részletesebben

Tárgy: A képzési kötelezettségről és a pedagógiai szakszolgálatokról szóló 14/1994. (VI.24.) MKM rendelet módosítása

Tárgy: A képzési kötelezettségről és a pedagógiai szakszolgálatokról szóló 14/1994. (VI.24.) MKM rendelet módosítása A KORMÁNY ÉS A MINISZTÉRIUM ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI TERVEZET! (honlapra) Tárgy: A képzési kötelezettségről és a pedagógiai szakszolgálatokról szóló 14/1994. (VI.24.) MKM rendelet módosítása Budapest,

Részletesebben

A NEVELÉSI TANÁCSADÓK TEVÉKENYSÉGE, FELADATAI

A NEVELÉSI TANÁCSADÓK TEVÉKENYSÉGE, FELADATAI A NEVELÉSI TANÁCSADÓK TEVÉKENYSÉGE, FELADATAI Dr. Csák Annamária Gyermekpszichológiai ellátás fejlődése 1899 Ranschburg Pál vezette Pszichológiai Laboratórium 1904 Ideges Gyermekek alsó és középfokú Állami

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata./2009. ( ) rendelete a fenntartásában mköd közoktatási intézmények adatszolgáltatásának teljesítésérl

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata./2009. ( ) rendelete a fenntartásában mköd közoktatási intézmények adatszolgáltatásának teljesítésérl Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata./2009. ( ) rendelete a fenntartásában mköd közoktatási intézmények adatszolgáltatásának teljesítésérl Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgylése a közoktatásról

Részletesebben

Csibi Enikő 2012. április 11.

Csibi Enikő 2012. április 11. A Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság és a gyermekvédelem intézményeinek együttműködése A speciális szükségletű gyermekek felzárkóztatása érdekében Csibi Enikő 2012. április

Részletesebben

Szakmai tevékenységünk az elmúlt öt és fél hónapban feladatellátási területenként

Szakmai tevékenységünk az elmúlt öt és fél hónapban feladatellátási területenként Beszámoló a Református Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Debreceni Tagintézményének Hajdúnánási Óvodában 2015 január-június között végzett munkájáról Tartalom Rövid bemutatkozás... 3 A Hajdúnánási

Részletesebben

Alapító okirat (egységes szerkezetben)

Alapító okirat (egységes szerkezetben) Alapító okirat (egységes szerkezetben) 1.) Az intézmény neve: Návay Lajos Általános Iskola Rövid neve: NLAI Törzsszáma: 638090 2.) Az intézmény székhelye: 6922 Földeák, Zárda u. 18-20. 3.) Az intézmény

Részletesebben

Figyelemhiány/Hiperaktivitás Zavar - ADHD TÁJÉKOZTATÓ FÜZET. ADHD-s gyermekek családjai részére

Figyelemhiány/Hiperaktivitás Zavar - ADHD TÁJÉKOZTATÓ FÜZET. ADHD-s gyermekek családjai részére Figyelemhiány/Hiperaktivitás Zavar - ADHD TÁJÉKOZTATÓ FÜZET ADHD-s gyermekek családjai részére KEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ FÜZET Ezt a tájékoztató füzetet azért készítettük, hogy segítsünk a FIGYELEMHIÁNY/HIPERAKTIVITÁS

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 172. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: A nevelési és oktatási intézmények, valamint a Városi Nevelési Tanácsadó és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat között létrejövı feladat-ellátási megállapodások

Részletesebben

A pszichiátriai rehabilitáció célja. A pszichiátriai rehabilitáció alapelvei. A rehabilitáció folyamata. A diagnózis felállítása

A pszichiátriai rehabilitáció célja. A pszichiátriai rehabilitáció alapelvei. A rehabilitáció folyamata. A diagnózis felállítása A pszichodiagnosztika és terápia elvei a pszichiátriai rehabilitációban Dr. Magyar Erzsébet A pszichiátriai rehabilitáció célja a rokkant, fogyatékos személy számára a legszélesebb körű lehetőség biztosítása

Részletesebben

M Ó D O S Í T Ó O K I R A T

M Ó D O S Í T Ó O K I R A T M Ó D O S Í T Ó O K I R A T /2012. (10. 25.) sz. határozat 5. melléklete Dunakeszi Oktatási Központ 2120 Dunakeszi, Táncsics u. 4. Dunakeszi Város Képviselő-testülete jóváhagyta a Dunakeszi Oktatási Központ

Részletesebben

A pszichodiagnosztika és terápia elvei a pszichiátriai rehabilitációban. Dr. Magyar Erzsébet

A pszichodiagnosztika és terápia elvei a pszichiátriai rehabilitációban. Dr. Magyar Erzsébet A pszichodiagnosztika és terápia elvei a pszichiátriai rehabilitációban Dr. Magyar Erzsébet A pszichiátriai rehabilitáció célja a rokkant, fogyatékos személy számára a legszélesebb körű lehetőség biztosítása

Részletesebben

Ismertető a pedagógiai szakszolgálat által nyújtott szolgáltatásokról

Ismertető a pedagógiai szakszolgálat által nyújtott szolgáltatásokról Ismertető a pedagógiai szakszolgálat által nyújtott szolgáltatásokról Alapfeladat, mely szerint a szülő és a pedagógus nevelő munkáját, valamint a nevelési-oktatási intézmény feladatainak ellátását a pedagógiai

Részletesebben

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013.

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013. Körösladányi Általános Művelődési Központ Zöldág Napköziotthonos Óvodája és Bölcsődéje 5516 Körösladány, Arany János utca 7. E-mail: klovoda@fuzestv.hu; zoldagovi@gmail.com / Web: www.amkkorosladany.hu

Részletesebben

Szentes Város Alpolgármestere 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Ikt. sz.: P-1498/2009 Témafelelős: Kovács Zsuzsa

Szentes Város Alpolgármestere 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Ikt. sz.: P-1498/2009 Témafelelős: Kovács Zsuzsa Szentes Város Alpolgármestere 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Ikt. sz.: P-1498/2009 Témafelelős: Kovács Zsuzsa Tárgy: pszichológus álláshely kialakítása és a Koszta József Általános Iskolában 3. második osztály

Részletesebben

Különleges gondozást igénylő gyermekek, speciális szükségletek, átalakuló iskolák

Különleges gondozást igénylő gyermekek, speciális szükségletek, átalakuló iskolák Különleges gondozást igénylő gyermekek, speciális szükségletek, átalakuló iskolák Módszertani útmutató az átlagtól eltérő fejlődésmenetű tanulók egyénre szabott fejlesztéséhez Bevezetés Minden gyermeknek

Részletesebben

Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015

Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015 Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015 A Tervezést segítő Dokumentumok: 2011. évi törvény a nemzeti köznevelésről 2010. évi LXIII. törvény a közoktatási törvény módosításáról 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet

Részletesebben

Figyelemzavar-hiperaktivitás pszichoterápiája. Kognitív-viselkedésterápia1

Figyelemzavar-hiperaktivitás pszichoterápiája. Kognitív-viselkedésterápia1 Figyelemzavar-hiperaktivitás pszichoterápiája DrBaji Ildikó Vadaskert Kórház Kognitív-viselkedésterápia1 Kogníciók(gondolatok, beállítottság) módosítása Viselkedés módosítás Csoport terápiás forma 1 Kognitív-viselkedés

Részletesebben

Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai. MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS

Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai. MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS SNI tanuló ellátása Osztályfőnök Osztályban tanító pedagógusok Gyógypedagógus

Részletesebben

Beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségfeladatmegosztás, szakszolgálatok és a nevelési-oktatási intézmények között

Beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségfeladatmegosztás, szakszolgálatok és a nevelési-oktatási intézmények között Beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségfeladatmegosztás, együttműködési lehetőségek a szakszolgálatok és a nevelési-oktatási intézmények között Tassy Ildikó Székesfehérvár, 2016. október 27. 2 Diagnosztika

Részletesebben

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM. ir.sz. (település) (utca, hsz.) Születési hely:...ir.sz...(település)...(utca, Telefon: Apja neve: E-mail:

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM. ir.sz. (település) (utca, hsz.) Születési hely:...ir.sz...(település)...(utca, Telefon: Apja neve: E-mail: Ha igen SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM 1. A GYERMEK, A TANULÓ SZEMÉLYI ADATAI: Név: Lakcímetartózkodási helye: ir.sz. (település) (utca, hsz.) Születési hely: Születési dátum (év, hó, nap): Anyja neve:

Részletesebben

Alulteljesítő tehetségek. Kozma Szabolcs

Alulteljesítő tehetségek. Kozma Szabolcs Alulteljesítő tehetségek Kozma Szabolcs. MOTTÓ Az eredetiség nem azt jelenti, hogy olyat mondunk, amit még senki nem mondott, hanem, hogy pontosan azt mondjuk, amit mi magunk gondolunk. James Stephens

Részletesebben

Táncsics Mihály Közoktatási Intézmény és Tehetségközpont - Orosháza

Táncsics Mihály Közoktatási Intézmény és Tehetségközpont - Orosháza Táncsics Mihály Közoktatási Intézmény és Tehetségközpont - Orosháza Pedagógiai Szakmai és Egységes Szakszolgálati Tagintézmény Orosháza Veres József u. 2/A Tagintézményünk több intézmény összevonásával

Részletesebben

Ismertető a pedagógiai szakszolgálat által nyújtott szolgáltatásokról

Ismertető a pedagógiai szakszolgálat által nyújtott szolgáltatásokról Iktatószám: 3877-10/2014/KLIK/082 Ismertető a pedagógiai szakszolgálat által nyújtott szolgáltatásokról Alapfeladat, mely szerint a szülő és a pedagógus nevelő munkáját, valamint a nevelési-oktatási intézmény

Részletesebben

MEIXNER EGYMI MOHÁCS Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól!

MEIXNER EGYMI MOHÁCS Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! MEIXNER EGYMI MOHÁCS Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! A sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók együttnevelésének támogatása és az egységes gyógypedagógiai módszertani intézmény komplex szolgáltatásainak

Részletesebben

Elterjesztés két els osztály indításáról 2010/2011 Mellékletek:

Elterjesztés két els osztály indításáról 2010/2011 Mellékletek: Elterjesztés két els osztály indításáról 2010/2011 Mellékletek: 1.) 3. számú melléklet az 1993. évi LXXIX. Törvényhez 2.) Jegyzkönyv: Szüli szervezet ülésérl 3.) Jelenléti ív: Szüli szervezet ülésérl 4.)

Részletesebben

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése Eredmény rögzítésének dátuma: 2016.04.20. Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése 1. Pedagógiai módszertani felkészültség 100.00% Változatos munkaformákat alkalmaz. Tanítványait önálló gondolkodásra,

Részletesebben

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM 1. Lakcíme/tartózkodási helye: ir.sz. (település) (utca, hsz.) Születési dátum (év, hó, nap): Születési hely:

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM 1. Lakcíme/tartózkodási helye: ir.sz. (település) (utca, hsz.) Születési dátum (év, hó, nap): Születési hely: SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM 1 1. A GYERMEK, A TANULÓ SZEMÉLYI ADATAI: Név: Lakcímetartózkodási helye: ir.sz. (település) (utca, hsz.) Születési dátum (év, hó, nap): Születési hely: Anyja neve: Lakcímetartózkodási

Részletesebben

75/2009. (VI. 18.) Kgy. határozat. Mohács Város Önkormányzata és a Baranya Megyei Önkormányzat pedagógiai szakmai együttműködési megállapodása

75/2009. (VI. 18.) Kgy. határozat. Mohács Város Önkormányzata és a Baranya Megyei Önkormányzat pedagógiai szakmai együttműködési megállapodása 75/2009. (VI. 18.) Kgy. határozat Mohács Város Önkormányzata és a Baranya Megyei Önkormányzat pedagógiai szakmai együttműködési megállapodása 1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése jóváhagyja a Baranya

Részletesebben

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM 1. melléklet a 152013. (II. 26.) EMMI rendelethez SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM 1. A GYERMEK, A TANULÓ SZEMÉLYI ADATAI: Név: Lakcímetartózkodási helye: ir.sz. (település) (utca, hsz.) Születési hely:

Részletesebben

Elérhető pedagógiai szolgáltatások a Szolnok városi Óvodákban Bemutatkozik az EGYSÉGES PEDAGÓGIAI

Elérhető pedagógiai szolgáltatások a Szolnok városi Óvodákban Bemutatkozik az EGYSÉGES PEDAGÓGIAI Elérhető pedagógiai szolgáltatások a Szolnok városi Óvodákban Bemutatkozik az EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT Kovácsné Bögödi Beáta 2011. 02.28. EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT Szolnok Városi Óvodák

Részletesebben

SZAKSZOLGÁLATOK, UTAZÓ TANÁRI HÁLÓZAT MŐKÖDÉSE A KAPOSVÁRI KISTÉRSÉGBEN

SZAKSZOLGÁLATOK, UTAZÓ TANÁRI HÁLÓZAT MŐKÖDÉSE A KAPOSVÁRI KISTÉRSÉGBEN SZAKSZOLGÁLATOK, UTAZÓ TANÁRI HÁLÓZAT MŐKÖDÉSE A KAPOSVÁRI KISTÉRSÉGBEN Táskai Erzsébet 2010 KISKÖRÖS A Bárczi Gusztáv Módszertani Központ szervezeti felépítése Önálló intézményegységek Egységes Gyógypedagógiai

Részletesebben

MUNKATERV LOGOPÉDIAI INTÉZET

MUNKATERV LOGOPÉDIAI INTÉZET Térségi Humánsegítő Szolgálat Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, Nevelési Tanácsadó, Intézet Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya OM azonosító: 200199 5502 Gyomaendrőd, Fő u. 2. Telefon/fax

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. június 27-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. június 27-i ülésére 508-22/2012. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. június 27-i ülésére Tárgy: A nevelési tanácsadás kistérségi ellátásának létszámbővítési igénye 2012.

Részletesebben

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM 1. melléklet a 152013. (II.26.) EMMI rendelethez SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM 1. A GYERMEK, A TANULÓ SZEMÉLYI ADATAI: Név: Lakcímetartózkodási helye:... ir.sz.... (település)... (utca, hsz.) Születési

Részletesebben

ISKOLAPSZICHOLÓGUS munkaköri leírása

ISKOLAPSZICHOLÓGUS munkaköri leírása ISKOLAPSZICHOLÓGUS munkaköri leírása Munkaideje tejes állás esetén heti 40 óra (részmunkaidő esetén arányosan csökkennek az időkeretek), mely az alábbiak szerint oszlik meg: KNT 62. (11a) 148 Az óvoda-,

Részletesebben

A NEVELÉSI TANÁCSADÓ SZEREPE A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNY MEGÁLLAPÍTÁSÁNAK FOLYAMATÁBAN. 2010. November Nyárs Mária

A NEVELÉSI TANÁCSADÓ SZEREPE A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNY MEGÁLLAPÍTÁSÁNAK FOLYAMATÁBAN. 2010. November Nyárs Mária A NEVELÉSI TANÁCSADÓ SZEREPE A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNY MEGÁLLAPÍTÁSÁNAK FOLYAMATÁBAN 2010. November Nyárs Mária Korai fejlesztés és gondozás 0-5 éves korig 3 éves kortól csak abban az esetben, ha óvodába

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA Jogszabályi háttere: KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015-2016. A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. értelmében az alábbi adatokat tesszük közzé:

Részletesebben

Logopédiai tevékenység a Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálatban

Logopédiai tevékenység a Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálatban MLSZSZ Konferencia, 213.nov.16. Logopédiai tevékenység a Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálatban Mosányi Emőke megbízott főigazgató Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat JOGSZABÁLYOK 211. évi CXC. tv. a nemzeti

Részletesebben

Balatonkenese Nagyközség Önkormányzata Képvisel-testületének 7/2009.(III.05.) rendelete

Balatonkenese Nagyközség Önkormányzata Képvisel-testületének 7/2009.(III.05.) rendelete Balatonkenese Nagyközség Önkormányzata Képvisel-testületének 7/2009.(III.05.) rendelete az egyes szociális ellátásokról szóló 6/2007. (III.30.) számú rendelet módosításáról Balatonkenese Nagyközség Önkormányzata

Részletesebben

Alapelveink. Legfontosabb értékünk a GYERMEK. A gyermekeink érdeke mindenek felett áll! Gyermekeinket különleges gondozásban, védelemben részesítjük

Alapelveink. Legfontosabb értékünk a GYERMEK. A gyermekeink érdeke mindenek felett áll! Gyermekeinket különleges gondozásban, védelemben részesítjük Alapelveink Legfontosabb értékünk a GYERMEK A gyermekeink érdeke mindenek felett áll! Gyermekeinket különleges gondozásban, védelemben részesítjük Gyermekeink egyéni készségeinek és képességeinek figyelembevételével

Részletesebben

A pedagógiai szakszolgálati feladatellátás a Pedagógiai Intézet irányítása alatt

A pedagógiai szakszolgálati feladatellátás a Pedagógiai Intézet irányítása alatt A pedagógiai szakszolgálati feladatellátás a Pedagógiai Intézet irányítása alatt 2004-2011. Csibi Enikő szakszolgálati igazgatóhelyettes 2011.12.12 Változó törvényesség, állandó szakmaiság! Rövid történeti

Részletesebben

A táblázat az utolsó két tanévben logopédiai ellátásban részesítettek számát mutatja az intézmények tanév végi statisztikái alapján.

A táblázat az utolsó két tanévben logopédiai ellátásban részesítettek számát mutatja az intézmények tanév végi statisztikái alapján. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Kőbányai Komplex Óvoda, Általános Iskola Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Szakszolgáltató

Részletesebben

Esélyegyenlőség: Kiemelt figyelmet igénylő gyermekek: SNI gyermekek

Esélyegyenlőség: Kiemelt figyelmet igénylő gyermekek: SNI gyermekek Esélyegyenlőség: Kiemelt figyelmet igénylő gyermekek: SNI gyermekek Nagy Gyöngyi Mária Óvodapedagógiai konferencia - 2013. 04. 12.- Hotel Benczúr 1 Köznevelés A köznevelés közszolgálat, amely a felnövekvő

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ ABONY FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2016/2017-es tanévre 2740 Abony, Kossuth tér 18. Tel.: 06 53/360-071 e-mail: kinizsi@kinizsi-abony.sulinet.hu http://www.kinizsi-abony.hu OM azonosító: 032618 Az elmúlt tanévben

Részletesebben

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM A REKTORI HIVATAL ÜGYRENDJE

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM A REKTORI HIVATAL ÜGYRENDJE NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM A REKTORI HIVATAL ÜGYRENDJE SOPRON 2006 1. Általános rendelkezések (1) A Rektori Hivatal az egyetemen mköd önálló átfogó szervezeti egység, mely ellátja az egyetem igazgatási

Részletesebben

A gyermekjóléti szolgálatok feladatai a nevelésbe vétel szabályainak tükrében. 2014. szeptember 23.

A gyermekjóléti szolgálatok feladatai a nevelésbe vétel szabályainak tükrében. 2014. szeptember 23. A gyermekjóléti szolgálatok feladatai a nevelésbe vétel szabályainak tükrében 2014. szeptember 23. Szempontsor Eddigi tapasztalatok: Teljes körű adatszolgáltatás a gyámhivatalok felé Egyre jobb minőségű,

Részletesebben

Minőségirányítási csoport. Szülői kérdőív feldolgozása

Minőségirányítási csoport. Szülői kérdőív feldolgozása Minőségirányítási csoport Szülői kérdőív feldolgozása 2010-11 Egyesített rövid távú cél: 4. Szülőkkel való kapcsolattartás feltérképezése A megvalósítás módja: Kérdőíves megkérdezés a szülői elégedettség

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja Tartalomjegyzék Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja I. Előszó a felülvizsgált Pedagógiai programhoz...3 II. Bevezetés...4 1. Az intézmény múltja...8 1.1. A mérki iskola

Részletesebben

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR gyakorlatunk: A 2003/2004-es tanévtől foglalkozunk tudatosan a HH és a HHH gyerekek fejlesztésével. Az intézményi dokumentumaink tartalmazzák az IPR elemeit. A napi

Részletesebben

FEJLESZTŐ-DIFFERENCIÁLÓ SZAKPEDAGÓGIA SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK Eng.sz.: FF/808-5/2013.

FEJLESZTŐ-DIFFERENCIÁLÓ SZAKPEDAGÓGIA SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK Eng.sz.: FF/808-5/2013. FEJLESZTŐ-DIFFERENCIÁLÓ SZAKPEDAGÓGIA SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK Eng.sz.: FF/808-5/2013. Képzésvezető: Dr. Mező Ferenc főiskolai docens Képzési idő: 3 félév Szakképzettség megnevezése: Fejlesztő-differenciáló

Részletesebben

Nyugat-magyarországi Egyetem. Szombathely

Nyugat-magyarországi Egyetem. Szombathely Nyugat-magyarországi Egyetem REGIONÁLIS PEDAGÓGIAI SZOLGÁLTATÓ és KUTATÓ KÖZPONT Szombathely NEVELÉSI TANÁCSADÓ Vidonyiné Sólymos Rita 2013 Nevelési tanácsadó logopédus szabadidő TKVSZRB civil szervezet

Részletesebben

Továbbképzési program

Továbbképzési program AVASTETŐI ÁLTALÁNOS, MAGYAR - ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ISKOLA és ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY Továbbképzési program 2008. szeptember 1-2013. augusztus 31. Továbbképzési program a 2008. szeptember

Részletesebben

ÉLETMŰHELY. Mi a program célja?

ÉLETMŰHELY. Mi a program célja? ÉLETMŰHELY Mi a program célja? A kreatív gondolkodás és a kreatív cselekvés fejlesztése, a személyes hatékonyság növelése a fiatalok és fiatal felnőttek körében, hogy megtalálják helyüket a világban, életük

Részletesebben

koragyermekkori intervenciós szakemberek 2012.07.24. POMÁZI KORAGYERMEKKORI INTERVENCIÓS KÖZPONT

koragyermekkori intervenciós szakemberek 2012.07.24. POMÁZI KORAGYERMEKKORI INTERVENCIÓS KÖZPONT Láda Ágnes gyógypedagógus Rajzó Éva konduktor koragyermekkori intervenciós szakemberek 2012.07.24. POMÁZI KORAGYERMEKKORI INTERVENCIÓS KÖZPONT A kicsinyekről való gondoskodás olyan, mint egy gombolyag

Részletesebben

BABES BOLYAI TUDOMÁNYEGEYETEM PSZICHOLÓGIA ÉS NEVELÉSTUDOMÁNYOK KAR GYÓGYPEDAGÓGIA SZAK ZÁRÓVIZSGA TÉTELEK 2017 JÚLIUS

BABES BOLYAI TUDOMÁNYEGEYETEM PSZICHOLÓGIA ÉS NEVELÉSTUDOMÁNYOK KAR GYÓGYPEDAGÓGIA SZAK ZÁRÓVIZSGA TÉTELEK 2017 JÚLIUS BABES BOLYAI TUDOMÁNYEGEYETEM PSZICHOLÓGIA ÉS NEVELÉSTUDOMÁNYOK KAR GYÓGYPEDAGÓGIA SZAK ZÁRÓVIZSGA TÉTELEK 2017 JÚLIUS KÖTELEZŐ TANTÁRGYAK 1. A gyógypedagógia alapfogalmai, elméletei, kapcsolata más tudományokkal

Részletesebben

A Fejér Megyei Pedagógiai Szakszolgálat kompetenciái az atipikus fejlődésű gyermekek diagnosztikájában, ellátásában

A Fejér Megyei Pedagógiai Szakszolgálat kompetenciái az atipikus fejlődésű gyermekek diagnosztikájában, ellátásában A Fejér Megyei Pedagógiai Szakszolgálat kompetenciái az atipikus fejlődésű gyermekek diagnosztikájában, ellátásában Mile Anikó Székesfehérvár, 2016. október 27. 2 A SZAKSZOLGÁLAT HELYE, SZEREPE A KÖZNEVELÉS

Részletesebben

PÉNZBELI ELLÁTÁSOK. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény

PÉNZBELI ELLÁTÁSOK. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény PÉNZBELI ELLÁTÁSOK A gyermekvédelmi törvény valamint Enying Város Önkormányzatának 6/2006. (III.31.) sz. rendelete alapján adható pénzbeli ellátások városunkban a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény,

Részletesebben

Ikt.sz.: I. 2-97/2005. ELŐTERJESZTÉS. intézményrendszer működésének minőségirányítási programja évre című dokumentum módosítása

Ikt.sz.: I. 2-97/2005. ELŐTERJESZTÉS. intézményrendszer működésének minőségirányítási programja évre című dokumentum módosítása 1 / 5 Ikt.sz.: I. 2-97/2005. ELŐTERJESZTÉS Előadó: Dr. Debrey Attila Tárgy: Makó város önkormányzati közoktatási intézményrendszer működésének minőségirányítási programja 2004-2008. évre című dokumentum

Részletesebben

Szentes Város Alpolgármestere 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Ikt. sz.: P-16243/2009 Témafelelős: Kovács Zsuzsa

Szentes Város Alpolgármestere 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Ikt. sz.: P-16243/2009 Témafelelős: Kovács Zsuzsa Szentes Város Alpolgármestere 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Ikt. sz.: P-16243/2009 Témafelelős: Kovács Zsuzsa Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete Szentes Tisztelt Képviselő-testület! Tárgy:

Részletesebben

TÁTIKA NAPSUGÁR ÓVODA GYAKORNOKI SZABÁLYZATA

TÁTIKA NAPSUGÁR ÓVODA GYAKORNOKI SZABÁLYZATA TÁTIKA NAPSUGÁR ÓVODA GYAKORNOKI SZABÁLYZATA 2013. 09. 01. Készítette: Kakuszi Imréné óvodavezető 1 Tartalomjegyzék 1. Törvényi hivatkozás 3. oldal 2. A szabályzat területi, személyi hatálya 3. oldal 3.

Részletesebben

Sajátos nevelési igényű a gyermekem, mit tehetek?

Sajátos nevelési igényű a gyermekem, mit tehetek? Sajátos nevelési igényű a gyermekem, mit tehetek? A sajátos nevelési igényű gyermekek, és szüleik jogai, lehetőségeik az esélyegyenlőséghez. A sajátos nevelési igény törvényi háttere. Te is más vagy, te

Részletesebben

Oszd meg a tudásodat másokkal: ez az egyik módja annak, hogy halhatatlan légy

Oszd meg a tudásodat másokkal: ez az egyik módja annak, hogy halhatatlan légy Oszd meg a tudásodat másokkal: ez az egyik módja annak, hogy halhatatlan légy Referencia-intézmények országos hálózatának kialakítása és felkészítése TÁMOP-3.1.7-11/1-2011-0045 A referencia-intézmény definíciója

Részletesebben

Módosításokkal egybeszerkesztett ALAPÍTÓ OKIRAT

Módosításokkal egybeszerkesztett ALAPÍTÓ OKIRAT Módosításokkal egybeszerkesztett ALAPÍTÓ OKIRAT (megel z módosítás: 2013. május 29.) A (székhelye: 8500 Pápa, Széchenyi u. 15.), a Gyurátz Ferenc Evangélikus Általános Iskola alapító okiratát a nemzeti

Részletesebben

... napirendi pont. 1.Az intézmény jelenlegi helyzete:

... napirendi pont. 1.Az intézmény jelenlegi helyzete: ... napirendi pont Az Oktatási és Kulturális Bizottság, valamint Dr. Kun András alpolgármester előterjesztése Javaslat A Nevelési Tanácsadó Gyermek és Ifjúságpszichológiai Központ módszerbeli és szerkezeti

Részletesebben

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM 1. Lakcíme/tartózkodási helye: ir.sz. (település) (utca, hsz.) Születési dátum (év, hó, nap): Születési hely:

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM 1. Lakcíme/tartózkodási helye: ir.sz. (település) (utca, hsz.) Születési dátum (év, hó, nap): Születési hely: SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM 1 1. A GYERMEK, A TANULÓ SZEMÉLYI ADATAI: Név: Lakcímetartózkodási helye: ir.sz. (település) (utca, hsz.) Születési dátum (év, hó, nap): Születési hely: Anyja neve: Lakcímetartózkodási

Részletesebben

Gyakornoki szabályzat

Gyakornoki szabályzat A Budapest XIX. kerület Gábor Áron Általános Iskola Gyakornoki szabályzat 2007 Célja: az intézményben gyakornoki időt teljesítő pedagógus, valamint segítői feladatainak, hatásköreinek és juttatásának szabályozása

Részletesebben

Alapító Okiratot módosító okirat 2

Alapító Okiratot módosító okirat 2 Alapító Okiratot módosító okirat 2 Kippkopp Óvoda és Bölcsőde, Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete által 2012. december 13. napján kiadott alapító okiratát az államháztartásról szóló

Részletesebben

PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001

PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 A PEDAGÓGUS KOMPETENCIÁK 2014. március 3. Pedagógus kompetenciák a 326/2013. (VIII.31.) kormányrendelet szerint A pedagógiai szintleírások Szerkezete: Általános bevezető Az egyes fokozatok általános jellemzése

Részletesebben

Iskolapszichológus protokoll vitapontok, dilemmák és megoldási javaslatok

Iskolapszichológus protokoll vitapontok, dilemmák és megoldási javaslatok Iskolapszichológus protokoll vitapontok, dilemmák és megoldási javaslatok N. Kollár Katalin és Martonné Tamás Márta 2011. február 1. Iskolapszichológus fogalma Mi igen és mi nem iskolában dolgozó nem kihelyezett

Részletesebben

Ferencvárosi Napfény Óvoda 2016/17 évi munkaterv függeléke FÜGGELÉK

Ferencvárosi Napfény Óvoda 2016/17 évi munkaterv függeléke FÜGGELÉK FÜGGELÉK Gyermekvédelmi feladatok ellátásának terve Gyermekvédelmi felelős: 2 Az óvodában a gyermekvédelmi feladatok koordinálására gyermekvédelmi felelős tevékenykedik, aki munkáját a gyermekvédelmi törvényben

Részletesebben

Az egyéni fejlesztési tervek és az adminisztráció

Az egyéni fejlesztési tervek és az adminisztráció Az egyéni fejlesztési tervek és az adminisztráció Hol történik? Ki végzi? Mennyi idıt vesz igénybe? Meddig tart???? Biztos, hogy szükséges, hogy kell? Miért szükséges? Egyéni fejlesztés A gyermekek, tanulók

Részletesebben

Magántanulói szabályzat 2013/2014 tanév

Magántanulói szabályzat 2013/2014 tanév Magántanulói szabályzat 2013/2014 tanév Erzsébet Királyné Szépészeti Szakközépiskola 1203 Budapest, Kossuth Lajos u. 35. OM:035472 Igazgató: Aranyiné Farkas Magdolna Magántanulói szabályzat 1.) Jogszabályi

Részletesebben

A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése

A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése A tanfelügyeleti standardok fajtái 1. Az ellenőrzés területeinek megfelelő A vezető ellenőrzése - értékelése A pedagógusok ellenőrzése

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ RENDSZERES SZOCIÁLIS SEGÉLYRL

TÁJÉKOZTATÓ RENDSZERES SZOCIÁLIS SEGÉLYRL TÁJÉKOZTATÓ RENDSZERES SZOCIÁLIS SEGÉLYRL A rendszeres szociális segély, olyan szociális rászorultságtól függ pénzbeli ellátás, amelyet a települési önkormányzatok biztosítanak a jogosultsági feltételeknek

Részletesebben

A sajátos nevelési igényű tanulók integrált oktatásának munkaterve a 2015/ 2016 os tanévre

A sajátos nevelési igényű tanulók integrált oktatásának munkaterve a 2015/ 2016 os tanévre A sajátos nevelési igényű tanulók integrált oktatásának munkaterve a 2015/ 2016 os tanévre A sajátos nevelési igényt a megyei szakértői bizottság szakvéleményben állapítja meg. Az Intézményben integráltan

Részletesebben

Intézményi kérdıív. Az iskolai agresszióra vonatkozó kérdések összegzése (72 intézmény válasza alapján)

Intézményi kérdıív. Az iskolai agresszióra vonatkozó kérdések összegzése (72 intézmény válasza alapján) Intézményi kérdıív Az iskolai agresszióra vonatkozó kérdések összegzése (72 intézmény válasza alapján) 1. Az önök iskolájában mi a legjellemzıbb megnyilvánulási formája a tanulók közötti agressziónak?

Részletesebben

Inkluzív óvodai gyakorlat a nehezen integrálható viselkedési problémával küzdő SNI-s gyermekek ellátásában

Inkluzív óvodai gyakorlat a nehezen integrálható viselkedési problémával küzdő SNI-s gyermekek ellátásában Inkluzív óvodai gyakorlat a nehezen integrálható viselkedési problémával küzdő SNI-s gyermekek ellátásában. 2017.04.05. ha találkozol egy autista gyerekkel vagy emberrel,ne feledd ők egy kicsit másképp

Részletesebben

Felvételi tájékoztató

Felvételi tájékoztató Felvételi tájékoztató Jelen tájékoztató a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet és a 3/2012. (VI. 8.) EMMI rendelet 3. számú melléklete alapján a Lakatos Menyhért Józsefvárosi Általános Művelődési Központ

Részletesebben

A szakszolgálati ellátórendszer támogatása TÁMOP 3.4.2.B.

A szakszolgálati ellátórendszer támogatása TÁMOP 3.4.2.B. A szakszolgálati ellátórendszer támogatása TÁMOP 3.4.2.B. A pedagógiai szakszolgálati tevékenységek (2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről) a) a gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés, oktatás

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének, 2008. május 29-i ülésére. Az előterjesztést készítette: oktatási referens

ELŐTERJESZTÉS. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének, 2008. május 29-i ülésére. Az előterjesztést készítette: oktatási referens ELŐTERJESZTÉS Kerekegyháza Város Képviselő-testületének, 2008. május 29-i ülésére Tárgy:Fejlesztő pedagógus alkalmazása Az előterjesztést készítette: Hum József oktatási referens Előterjesztő: dr. Kelemen

Részletesebben

KÖZÉPISKOLAI FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓJA

KÖZÉPISKOLAI FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓJA A Batthyány Fülöp Gimnázium és Általános Iskola 201202 KÖZÉPISKOLAI FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓJA a. tanév középfokú beiskolázásához A középfokú iskolába történő jelentkezés rendjét és a felvételi eljárás szabályait

Részletesebben

II. Idegen nyelvek m veltségi terület. 1. Angol nyelv és kultúra tanára (általános iskolai)

II. Idegen nyelvek m veltségi terület. 1. Angol nyelv és kultúra tanára (általános iskolai) MAGYAR KÖZLÖNY 2013. évi 15. szám 1005 II.Idegennyelvekmveltségiterület 1. Angolnyelvéskultúratanára(általánosiskolai) 1. Az 1. melléklet 2. pontjában foglaltakra tekintettel a szakképzettség oklevélben

Részletesebben

T á j é k o z t a t ó a s z a k m a i g y a k o r l a t i i d ő s z á m í t á s á h o z 6. szakmai gyakorlatnak kell elfogadni össze kell számítani

T á j é k o z t a t ó a s z a k m a i g y a k o r l a t i i d ő s z á m í t á s á h o z 6. szakmai gyakorlatnak kell elfogadni össze kell számítani T á j é k o z t a t ó a s z a k m a i g y a k o r l a t i i d ő s z á m í t á s á h o z A pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési

Részletesebben

FEJLESZTŐPEDAGÓGUS SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK Eng.sz.: OH-FHF/2325-4/2008.

FEJLESZTŐPEDAGÓGUS SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK Eng.sz.: OH-FHF/2325-4/2008. FEJLESZTŐPEDAGÓGUS SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK Eng.sz.: OH-FHF/2325-4/2008. Képzésvezető: Dr. Mező Ferenc főiskolai docens Képzési idő: 4 Szakképzettség megnevezése: Fejlesztőpedagógus A bekerülés feltétele:

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. 8. osztályos diákoknak. a 2014/2015-ös tanévre

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. 8. osztályos diákoknak. a 2014/2015-ös tanévre FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 8. osztályos diákoknak a 2014/2015-ös tanévre Magyar Gyula Kertészeti Szakképző Iskola OM azonosító: 035409 Elérhetőségeink: Cím: 1106 Budapest, Maglódi út 8. Telefon: (06-1) 261

Részletesebben