Játszótér és sportpálya iskolánk udvarán

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Játszótér és sportpálya iskolánk udvarán"

Átírás

1 Bálint Márton Általános és Középiskola beiskolázási tájékoztató a pedagógiai programunk alapján

2 Játszótér és sportpálya iskolánk udvarán 2

3 Iskolánk adatai: Neve: Bálint Márton Általános Iskola és Középiskola Iskolánk székhelyének címe: Törökbálint, Óvoda utca 6. Tagintézményének címe: Törökbálint, Köztársaság tér 8. Telefon: A titkárság címe: Honlapcím: Iskola fenntartója: KLIK Érdi Tankerület Az iskola OM száma: Az iskola működtetője: Törökbálint Város Önkormányzata Törökbálint Városgondnokság Iskolánk vezetősége: Keszler Márton Budai Éva Szép Zita Jungné Font Judit Menráth Péter Turai Tamás igazgató tagintézmény-vezető tagintézmény-vezető helyettes felső tagozat igazgatóhelyettese középiskolai igazgatóhelyettes szervezési és működési igazgatóhelyettes FÓRUMOK a leendő első osztályosok szülei számára Helyszín: Bálint Márton Általános Iskola és Középiskola, Óvoda utcai épület, Zsolnai terem Időpont: 2015.március 9. és március órakor NYÍLT NAP időpontja: március 25.(szerda) h h tájékoztató h tanítási órák h konzultáció 3

4 Intézményünk számára fontos minőségi célok Intézményünkben az alsó tagozat diákjai 1985-től az értékközvetítő és képességfejlesztő program alapján tanulnak. Akkor indult az iskolakísérlet, amelyet dr. Zsolnai József egyetemi professzor, a pedagógiai tudományok doktora vezetett. Számunkra a minőség az alábbiakat jelenti: - szakmai felkészültséget, - felelősségtudatot, - megbízhatóságot, - biztonságot, - tanulóink számára szilárd alapműveltséget, - képességfejlesztő tanulásszervezést, - fontos számunkra, hogy munkatársaink és tanulóink biztonságban és jól érezzék magukat az iskolában, - a közjó szempontjából megfelelő értékek közvetítése. Partnereink a tanulók, a szülők és a fenntartó - elvárásainak és igényeinek szeretnénk minél jobban megfelelni. Ehhez: - piacképes képzést valósítunk meg, - tanulóinkat úgy készítjük fel, hogy képesek legyenek beilleszkedni a társadalomba és a munka világába, - növeljük a felsőfokú oktatási intézményekbe bejutó tanulók arányát. MISSZIÓNK A tehetséget vagy a jól teljesítés területeit keressük, a lemaradókat egyéni fejlesztéssel felzárkóztatjuk; a kultúra teljességének és az alapvető emberi értékeknek a közvetítése során. 4

5 Intézményünk történetének rövid áttekintése Iskolánkban folyó pedagógiai kísérlet 1992-ben vált más magyar iskola számára is választható programmá szeptember elsejétől miniszteri engedélyt kapott intézményünk gimnáziumi és szakközépiskolai osztályok indítására január 1-jétől az Eötvös Loránd Tudományegyetem Kísérleti Gyakorlóiskolája től a Janus Pannonius Tudományegyetem Kísérleti Gyakorlóiskolája július 1-jétől a Törökbálinti Önkormányzat fenntartásába vette vissza az iskolát január 1-jétől KLIK Érdi Tankerület az intézmény fenntartója az intézménynek, az állami fenntartásba vétellel május 8-án engedélyt kaptunk az Értékközvetítő és képességfejlesztő program 1-8. osztályos kerettantervének használatára. Épületbővítés Intézményünk tanulólétszáma évről-évre növekszik. Kinőttük az iskolát, így az épületbővítés elengedhetetlen volt ben elkezdődött az építkezés, amelynek keretében átadásra került - tetőtér beépítés során- az új tanári szoba és az irodák szintje januárjában vehettük birtokunkba az új sportcsarnokot októberében befejeződött az építkezés, 6 új tanteremmel bővült iskolánk januárjában készült el az új könyvtár, mely a főépület tetőterében kapott helyet. 5

6 Sportcsarnok A büfé környéke A Köztársaság téri épület kívül és belül szeptember 1-én került átadásra az iskola út épülete az Óvoda utcában. A 2013/2014-es tanévtől az alsó tagozat tanulói a Köztársaság téri épületben, míg a felső és a középiskolai tagozat diákjai az Óvoda utcai épületben tanulnak. Az Óvoda utcai épület 6

7 Programunk néhány fontos alapelve Kérjük, ismerkedjenek meg a program néhány fontos alapelvével. Fölfogásunk szerint mindenki tehetséges valamely területen, ezért minden gyerek számára sokfajta tevékenységet, tanulásifejlődési lehetőséget kell biztosítani. Nem ismeretek tömegét kívánjuk a gyerekekre zúdítani, s ezáltal egyoldalúan csak az emlékezőképességüket igénybe venni: Jó szóval oktasd, s játszani is engedd szép, komoly fiadat! - valljuk József Attilával. El akarjuk kerülni a gyermekek túlzott szellemi megterhelését, mert az óhatatlanul félelmet, szorongást, tanulástól való menekülést eredményez. A gyermekek életkorának, érdeklődésének megfelelően kívánjuk bevezetni őket a társadalmi élet gyakorlatába. Célunk, hogy kialakuljanak a gyermekekben azok a magatartás- és viselkedésformák, amelyekkel az élet minden területén találkoznak, s amelyek segítenek eligazodni az élet különböző problémáiban. A program a kultúra teljesebb körét viszi be az iskolába. Tantárgyi programjait átszövi a kommunikáció. A nyelvi kommunikáció mellett komoly szerepet szán a vizuális kommunikáció tanulásának is. Kiemelt szerepe van az érintkezéskultúrának: a jól érthető, tiszta beszédnek, a szabatos, igényes fogalmazásnak szóban és írásban, az illemtudó, toleráns, tapintatos viselkedésnek. Az értékközvetítő és képességfejlesztő program mind a hátrányos helyzetű, lemaradó gyerekek felzárkóztatására, mind a tehetségesek kellő terhelésére, fejlesztésére egyaránt figyelmet fordít. 7

8 Azt vallja, hogy minden gyereket, minden tevékenységből a neki megfelelő tempójú tanulásra kell késztetni. Továbbá minden gyerek számára lehetővé kell tenni, hogy a legnagyobb teljesítményt érhesse el minden tevékenységből. A program minden egyes tevékenysége tartalmazza a tananyaghoz kapcsolódó önművelési lehetőségeket. A könyv- és könyvtárhasználat tanulása, gyakorlása első osztálytól az iskolai tanulás befejezéséig része a programnak. Mit tanulnak a gyerekek az iskolánkban, avagy miben más a képességfejlesztő program? Például nincs külön olvasás-, írás-, nyelvtan- és fogalmazásóra. Mindezeket az anyanyelv- és irodalom tantárgy foglalja magába. A gyerekek tanulnak illemet, kommunikációt, gyorsolvasást, helyesejtési gyakorlatokat végeznek, amellyel rövidebb idő alatt, és jobban megértve lehet elolvasni az szövegeket, mint a hagyományos olvasási technikával. Az irodalomtanítás során megismertetjük a gyerekekkel a magyar és a világirodalom gyermekköltészetet, az írók és költők életét. Tanulóink nemcsak verseket, meséket, balladákat, elbeszéléseket és ifjúsági regényeket olvasnak majd, hanem interjúkat, kritikákat, könyvismertetéseket is. Fejleszteni akarjuk a gyerekek kommunikációs képességeit, mert nagyon fontosnak tartjuk az emberek közti sikeres érintkezés megtanulását. A versmondás, mimetizálás, bábozás a művészi, előadói képességeket mozgósítja, 8

9 Tanulják a gyerekek a szabadidő célszerű eltöltését, ami a megnövekedett szabadidőben különösen fontos. Neveljük őket a természet és a testedzés szeretetére. Tanulóink megismerkedhetnek a lakóhelyünkön lévő üzletek, hivatalok, üzemek működésével; kézügyességüket papír, fa, agyag, szövet megmunkálásával fejlesztjük; a képzőművészet értékes alkotásainak bemutatásával formáljuk ízlésüket. Az idegen nyelv tanításával - vagy angol, vagy német- kisiskolás korban készítjük elő a későbbi folyamatos nyelvtanulást és a mai korban szükséges nyelvtudást, amely egyben tágítja az ember világlátását. Felfogásunk szerint az alsó tagozaton fontos az anyanyelvi képességek, készségek megalapozása és fejlesztése. Pedagógiai programunk szerint 2. osztálytól tanítunk idegen nyelvet. Nagyon tehetséges és teherbíró diákjaink (már 3. osztálytól) második nyelvként japán nyelvet és kultúrát is tanulhatnak. 9

10 Tantárgyi rendszerünk Iskolánkban a gyerekek speciálisan fejlesztő program szerint tanulnak, amely a következő tantárgyi tevékenységekből áll: anyanyelv- és irodalom, idegen nyelv, versmondás, mimetizálás, illem, bábozás, vizuális kultúra, magyar népismeret és népművészet, néptánc, drámajáték, matematika, ének-zene, furulyázás, természetismeret, technika, társadalmi érintkezés, emberismeret és önismeret, tömegkommunikáció és művelődés, testnevelés és játék. A gyerekek kisiskolás koruktól kezdve tanulhatják a sakkozást, a rejtvényfejtést, melynek gondolkodásfejlesztő hatása közismert. Első osztályos tanterem A fenti tevékenységek az alábbiakkal egészülnek ki az egyes évfolyamokon: 2. osztályban idegen nyelv (angol, német) heti 2 órában, 3. osztályban: sakkozás, 4. osztályban választható tanóra a drámajáték, az idegen nyelv óraszáma 3 órára nő 10

11 Emelt óraszámú képzés A as tanévben a négy első osztályunk közül háromban emelt óraszámú képzést vezettünk be. Ez azt jelenti, hogy az egyik osztályban a matematika, a másikban az anyanyelv, a harmadikban az ének-zene tantárgyakat magasabb óraszámban tanulják a gyerekek. Indítottunk egy olyan osztályt is, ahol a pedagógiai programunknak, vagyis pedagógiai hagyományainknak megfelelően általános tanterv alapján szerveztük a tantárgyi órákat. Az anyanyelvi emelt óraszámú osztályban a fent felsorolt tantárgyakon túl: drámát és szövegértelmezést is tanítunk tantárgyi órakeretben a gyerekeknek. A természettudományos-matematika emelt óraszámú osztályban a gyerekek 6 órában tanulnak matematikát és emellett egy órában logika foglalkozáson is részt vesznek. Az ének-zene emelt óraszámú képzés esetén a tanulóknak a Szőnyi Erzsébet Zeneiskola tanárai szolfézst tanítanak heti 2 órában, valamint heti két néptánc órán vesznek részt. A gyerekek napi programjáról (a tantárgyi tanulás és a szabadidő) A tanítás egész napos keretben történik, reggel 8.00-tól óráig, illetve délután tól óráig, napközis foglalkozások nélkül. 11 A tanulók számára a szülők munkakezdésétől függően reggel 7.00 órától ügyeletet biztosítunk és a tanítási órák után a szülők megérkezéséig legkésőbb 17 h-ig ugyancsak ügyeleten lehetnek.

12 Ebben az időben a gyerekek vagy a programnak megfelelő szabadidős tevékenységet, vagy kötetlen, általuk is kedvelt tevékenységet választhatnak. (sportfoglalkozás, szakkörök, idegen nyelvórák stb.) A szabadidős tevékenységek a től ig tartanak, mely időpontban étkezésre, pihenésre és rekreációra van lehetőségük a gyerekeknek: - könyvtárlátogatás (az iskolai könyvtárban), - társasjáték, - sakk, - zenei foglalkozás, - pihenőszoba, - kézműves tevékenységek, - udvari játékok: foci, kosárlabda, ping-pong, asztali foci, tollaslabda, stb. Ezek a tevékenységek külön teremben zajlanak, és a gyerekek szabadon választhatnak a felkínált lehetőségek közül. A könyvtárban otthonos olvasósarok várja a kisdiákokat. 12

13 Egyéni fejlesztés és bánásmód a tantárgyi tanulás során Arra törekszünk, hogy minden kisgyerek megtanuljon helyesen és szépen írni, helyes kiejtéssel, a szövegek értelmét kifejezően felolvasni stb. És ugyanígy valamennyi tantárgyban elérik a Magyarországon jelenleg érvényben lévő tantervek követelményszintjét. Erre a programon kívül a tanítás módja és a sok taneszköz is biztosíték. A gyerekek csoportokban tanulnak. Az egyes csoportokba aszerint kerülnek, hogy melyik tevékenységet milyen gyorsan képesek tanulni, milyen nehézségű feladatokat tudnak megoldani. A pedagógusok a lassabban haladókkal többet foglalkoznak személyesen. Ez idő alatt a többi csoportban dolgozók önállóan tanulnak. A csoportba sorolás nem egész évre szól! Ha egy kisgyerek év közben gyorsabban fejlődik, átkerül egy gyorsabban haladó csoportba. Ha betegség miatt sokat hiányzott, egy időre a lassabban haladó csoportban tanul. Kérjük, ne essenek kétségbe, ha gyermekük lassúbb tempóban halad, hiszen minden kisgyerek jól fejleszthető! A lassúbb fejlődés néhány hónap alatt meggyorsulhat. Az olvasás tanítás során figyelembe vesszük a gyerekek fejlettségi szintjét és egyéni tanulási módszereit, tempóját. Így többféle módszert alkalmazunk, többek között a Meixnermódszert, a szótagoló olvasást. Az olvasni tudó tanulók, a - saját fejlettségi szintjüknek megfelelően- szövegértési- szóolvasási feladatot kapnak. Tanórákon alkalmazott hatékony tanulást elősegítő módszerek Hatékony tanulást elősegítő módszereket alkalmazunk, melyek kivétel nélkül feladat-, illetve tevékenységorientáltak. Alkalmazásuk jelentős mértékben növeli a tanulói aktivitást, a tanulók önállóságát; szabadságot, választási lehetőségeket biztosít a tanulási folyamat megismerési és kivitelezési folyamatában. 13

14 1. Differenciálás, egyéni fejlesztés Intézményünkben alapvető tanulásszervezési módszer a differenciált csoportmunka, a csoportmunka. Ahhoz, hogy differenciáltan tudjuk fejleszteni a tanulókat, meg kell ismernünk alapvető képességeiket, tudásszintjüket. Tevékenykedtető tanórákat szervezünk azért, hogy a képességek fejlesztését kellőképpen fel tudjuk vállalni. 2. Kooperatív oktatási módszer A kooperatív oktatási módszer a tanulók kis csoportokban (4-6 fő) való együttműködésen alapuló, tevékenységorientált foglalkoztatása. Célja: az intellektuális készségek fejlesztése, a szociális készségek fejlesztése, az együttműködési képesség kialakítása. A kooperatív munka vitathatatlan előnyei: a tanulók empátiás képességeinek, kooperációs képességeinek (beszélgetés, vita, meghallgatás stb.) fejlődése; a közösen végzett munka szorongást oldó, motiváló hatásának érvényesülése. A lemaradó vagy dislexiás, disgráfiás tanulóinkkal az iskolai fejlesztő pedagógusok és az iskola-pszichológusa foglalkozik. 14

15 A szülők és az iskola kapcsolata Mit vár az iskola a szülőktől? Kérjük, otthon is foglalkozzanak gyermekükkel, szakszerűen segítsenek neki. Kérdezzék meg a tanítóiktól, milyen tevékenységet végeztessenek vele és hogyan. Beszélgessenek minél többet gyermekükkel élményeikről, az iskoláról, a tanulási teljesítményükről és a magatartásukról. Biztosítsanak számára művelődési lehetőséget: ha tehetik, vigyék színházba, kiállításokra. Vegyenek neki könyveket, folyóiratokat. Menjenek vele kirándulni gyalog vagy kerékpáron. bizalommal forduljanak hozzájuk! Sportoljanak, és látogassák a sportrendezvényeket. Szoktassák gyermeküket az önállóságra, a kulturált, normákhoz igazodó magatartásra. Nevelési problémáikat beszéljék meg a tanítókkal, Valljuk, hogy az iskolai nevelést, tanítást az iskolának kell elvégeznie, a családi nevelést pedig a családnak. Feladatukat nem végezhetik el egymás helyett, csak megosztva és együttműködve. Kérjük, hogy a jó jegyet vagy pontokat ne pénzzel jutalmazzák. Inkább dicsérjék meg gyermeküket, örüljenek vele együtt. A szülő arcán látható öröm, az elismerő szavak többet jelentenek a kisgyereknek, mint a pénz. A kiemelkedő teljesítmény jutalma lehet könyv, kirándulás vagy egyéb értékes tevékenység is. Szülőknek íródott a Kisiskolás gyermek a családban című könyvünk, amely tanácsokat ad a nevelési problémák megoldásához. 15

16 Házi feladatot minden hétvégén adunk a diákoknak, de esetenként hét közben is kaphatnak a szülőkkel való megállapodás után - önművelési vagy gyakorló feladatsort. A rendszeres otthoni munkának a gyerek képességfejlesztésénél és az ismeretek memorizálásánál nagy jelentősége van. Tanórán kívüli tevékenységek, szakkörök A gyerekek a szabadidőben zeneiskolai- és hittan foglalkozásokon vehetnek részt. Szakköröket és felzárkóztató órákat szervezünk a tehetséges és a valamilyen tevékenységben lemaradó tanulók számára. A tanítási órák után 16 órától az iskola Diáksport Egyesülete készíti fel a gyerekeket a megyei és az országos versenyekre. (játékos torna) Az épületben kap helyet a helyi sportegyesületek csoportjai is. (kosárlabda, labdarúgás, judo, karate, RG stb.) Már első osztályos kortól moderntánc-foglalkozáson és kézműves szakkörökön is részt vehetnek a tanulók. 16

17 Rövid tájékoztató a felső- és középiskolai tagozatról A felső tagozaton folytatódnak a megkezdett tevékenységek és ugyanazokat a pedagógiai módszereket alkalmazzuk a tanítás során. A lemaradó tanulók számára felzárkóztató foglalkozásokat szervezünk, a valamiben tehetséges diákok pedig szakkörökön vehetnek részt (anyanyelv, matematika, idegen nyelv, történelem, tánc, sakk). Az alábbi szabadon választható tárgyak közül válogathatnak tanulóink: japán, néprajz, helytörténet, énekkar, néptánc, drámajáték, mozgóképkultúra és médiaismeret. Iskolánkban az alábbi középiskolai osztályok működnek: a) 5 évfolyamos nyelvi előkészítő gimnáziumi osztály, informatika és angol/német emelt szintű oktatás. b) 5 évfolyamos nyelvi előkészítő szakközépiskolai osztály (angol/német) - gazdasági-szolgáltatási szakterület; vendéglátás-turizmus szakmacsoport. - műszaki szakterület; informatika szakmacsoport. A nyelvi előkészítő évfolyamon biztosított intenzív nyelvoktatás - heti 12 óra idegen nyelv plusz 2 óra ország ismeret - az egyik legfontosabb elem az idegen nyelv-tudás fejlesztése érdekében. Célja, hogy a kötelező nyelvoktatás végére a tanulók legyenek képesek egy vagy két idegen nyelven emelt szintű érettségit tenni. A heti óraszám 25 %-ában informatikát, a többi órát szinten tartó foglalkozásokra fordítjuk. 17

18 18

19 19

20 Rendezvényeinkből válogatva Iskolanapok avagy Márton-napi vigasságok Intézményünk névadójának tiszteletére minden évben megrendezzük a Márton-napi vigasságok elnevezésű iskolanapokat. Erre az alkalomra meghívjuk névadónk családtagjait. A hagyományos Márton-napi libasült evéssel zárul a program. Az alsó tagozaton kézműves foglalkozásokat és vidám vetélkedőket rendezünk a Márton napi hagyományok ismeretköréből. Farsang a kezdő tagozaton A diákok délelőtt különböző vidám, mulatságos programon vehetnek részt. Délután veszi kezdetét a jelmezes felvonulás, ahol mindenki csak győztes lehet. Valamennyi osztályt jutalmazunk ízletes tortával, vagy farsangi fánkkal. Tombolasorsolás és táncház zárja a napot. Szülők bálja Hagyományteremtő programot indítottunk el. Először rendeztük meg 2005 tavaszán a Szülők bálját. A szervezésben a Szülők Tanácsának képviselői és a pedagógusok vettek rész. A program legfőbb célja a kapcsolatteremtés, a szülők pedagógusok közti kommunikáció megteremtése volt. Anyák Napja A kezdő tagozaton minden évben megköszöntjük az édesanyákat egy ünnepi műsorral. Bemutatkozó műsorok Iskolánk valamennyi tagozata bemutatkozó műsorral zárja az évet. Az alsó- és felső tagozat diákjai a Munkácsi Mihály Művelődési Házban a szülőknek mutatják be produkciójukat. (tánc, ének- zene, furulyázás, drámajáték) A középiskolások minden évben egy színdarabot adnak elő ugyanott. 20

21 Farsang az alsó tagozaton 21

BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS KÖZÉPISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS KÖZÉPISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS KÖZÉPISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Törökbálint, Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék 2 Preambulum 4 Helyzetelemzés 6 Az intézmény rövid bemutatása 6 Pedagógiai program 9 1.

Részletesebben

Kazinczy Ferenc Értékközvetítő és Képességfejlesztő Általános Iskola HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAM NEVELÉSI PROGRAM. Bartok Péter 2013.

Kazinczy Ferenc Értékközvetítő és Képességfejlesztő Általános Iskola HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAM NEVELÉSI PROGRAM. Bartok Péter 2013. Kazinczy Ferenc Értékközvetítő és Képességfejlesztő Általános Iskola HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAM NEVELÉSI PROGRAM Bartok Péter 2013. Kazinczy Ferenc Értékközvetítő és Képességfejlesztő Általános Iskola Pedagógiai

Részletesebben

I R Á N Y T Ű 2013/2014-es tanév

I R Á N Y T Ű 2013/2014-es tanév I R Á N Y T Ű 2013/2014-es tanév KLEBELSBERG INTÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT Budapest 03 Tankerület kiadványa TARTALOM Jogszabályi háttér Bevezető Általános tájékoztató az oktatási intézményekről 3. oldal 7.

Részletesebben

Kossuth Lajos Általános Iskola ( 1171 Budapest Erzsébet krt. 56. ) Pedagógiai program I. Nevelési program TARTALOMJEGYZÉK

Kossuth Lajos Általános Iskola ( 1171 Budapest Erzsébet krt. 56. ) Pedagógiai program I. Nevelési program TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETŐ TARTALOMJEGYZÉK oldal 3. oldal 1. Küldetésnyilatkozat 3. oldal 2. A Pedagógiai Program törvényi háttere 4. oldal 3. Az iskola alapadatai 4. oldal 4. A hatálybalépése, felülvizsgálata 6. oldal

Részletesebben

AZ ÓBUDAI SZENT PÉTER ÉS PÁL SZALÉZI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

AZ ÓBUDAI SZENT PÉTER ÉS PÁL SZALÉZI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA AZ ÓBUDAI SZENT PÉTER ÉS PÁL SZALÉZI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Tartalomjegyzék I. Bevezető... 4 I.1. Az intézmény működésének törvényi alapja... 4 I.2. A pedagógiai program törvényi

Részletesebben

A MARTONVÁSÁRI MARTONVÁSÁRI BEETHOVEN ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A MARTONVÁSÁRI MARTONVÁSÁRI BEETHOVEN ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A MARTONVÁSÁRI MARTONVÁSÁRI BEETHOVEN ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2015. Tartalom Tartalom N E V E L É S I P R O G R A M... 4 1.1 Pedagógiai alapelveink... 4 1.2 Az iskolában folyó nevelő-oktató

Részletesebben

Pedagógiai Program 2009

Pedagógiai Program 2009 2009 Intézmény neve: Pitypang Utcai Általános Iskola Budapest, 1025 Pitypang u. 17. Tel: 325 8827, 06 309841324 www.pitypangiskola.hu OM: 034808 Készítették: Indráné Matolcsy Gabriella igazgató vezetésével

Részletesebben

a 2015/2016-os tanévre

a 2015/2016-os tanévre A Debreceni Ady Endre Gimnázium Ady Endre Secondary School FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ FÜZETE érdeklődő diákok és szüleik részére a 2015/2016-os tanévre Harminc évesek vagyunk! Debrecen 2014. október 31. Kedves

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014 (A 2013. szeptember 1-jén hatályba lépett dokumentum törvényi változásoknak megfelelő, módosított változata) Lehel Vezér Gimnázium OM azonosító: 038139 Elérhetőségek Cím: Lehel

Részletesebben

A Vak Bottyán Általános Művelődési Központ Pedagógiai és Művelődési Programja

A Vak Bottyán Általános Művelődési Központ Pedagógiai és Művelődési Programja A Vak Bottyán Általános Művelődési Központ Pedagógiai és Művelődési Programja Jóváhagyva a tantestület által: 2013. szeptember én 1 Tartalomjegyzék: Tartalomjegyzék:... 2 Beköszöntő... 5 I. HELYZETELEMZÉS...

Részletesebben

Hódmezővásárhelyi Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola. Tanév végi beszámoló 2012/2013 II. félév

Hódmezővásárhelyi Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola. Tanév végi beszámoló 2012/2013 II. félév Hódmezővásárhelyi Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola Tanév végi beszámoló 2012/2013 II. félév 1 Tartalomjegyzék 1. Bevezető 3 2. Helyzetértékelés... 3 2. 1. Személyi feltételek... 4 2.1.1. Szervezeti

Részletesebben

OM: 035249. Készült: A 2011.évi köznevelési törvény szerint

OM: 035249. Készült: A 2011.évi köznevelési törvény szerint Szerb Antal Gimnázium Az iskola székhelye: 1164 Budapest, Batthyány Ilona utca 12. Az iskola postacíme: ugyanaz. (telefonszáma: 400-1814, 400-1662, 401-0550; fax: 401-0549) OM: 035249 Készült: A 2011.évi

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM FERTŐ-TÁJ ÁLTALÁNOS ISKOLA, HEGYKŐ

PEDAGÓGIAI PROGRAM FERTŐ-TÁJ ÁLTALÁNOS ISKOLA, HEGYKŐ PEDAGÓGIAI PROGRAM FERTŐ-TÁJ ÁLTALÁNOS ISKOLA, HEGYKŐ 2014 TARTALOMJEGYZÉK 1. PREAMBULUM... 4 1. 1. AZ INTÉZMÉNY ADATAI... 4 1. 2. BEVEZETŐ... 5 1. 3. AZ INTÉZMÉNYÜNK BEMUTATÁSA... 5 1.3.1. Az iskola tágabb

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM OLCSAI-KISS ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA

PEDAGÓGIAI PROGRAM OLCSAI-KISS ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA 1 PEDAGÓGIAI PROGRAM OLCSAI-KISS ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. 2 TARTALOMJEGYZÉK PREAMBULUM...5 Nevelési Program...6 1. Pedagógiai alapelveink...7 2. Az iskolában folyó nevelő-oktató munka céljai feladatai...9

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013.

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. 2 TARTALOMJEGYZÉK I II A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRA VONATKOZÓ JOGSZABÁLYI ELŐÍRÁSOK 7 A KÖZNEVELÉSI TÖRVÉNY ALAPJÁN ELKÉSZÍTETT ÚJ PEDAGÓGIAI PROGRAM

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK

TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK Tartalomjegyzék 2. oldal Előszó: Iskolánk arculata 4. oldal 1. Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eljárásai, eszközei 6. oldal

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A TAPOLCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Készítette: Bajner Imre Elfogadás dátuma: 2010. december 15. Jóváhagyó: Tapolca Város Önkormányzata Jóváhagyás dátuma: 2010. december 31. Érvényessége:

Részletesebben

HOMOKTÖVIS ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013

HOMOKTÖVIS ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013 HOMOKTÖVIS ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013 1 TARTALOM 1.INTÉZMÉNYI ADATOK... 6 1.1 ALAPADATOK... 6 1.2 KÖZNEVELÉSI ÉS EGYÉB ALAPFELADATA... 6 1.3 A FELADATELLÁTÁST SZOLGÁLÓ VAGYON ÉS A FELETTE

Részletesebben

Békéscsabai Kazinczy Ferenc Általános Iskola Békéscsaba Irányi u. 14.

Békéscsabai Kazinczy Ferenc Általános Iskola Békéscsaba Irányi u. 14. 1 PEDAGÓGIAI PROGRAM H A T Á L Y B A L É P É S I DŐPONTJA: 2013. S Z E P T E M B E R 1. Békéscsabai Kazinczy Ferenc Általános Iskola Békéscsaba Irányi u. 14. 2 PEDAGÓGIAI PROGRAM BÉKÉSCSABAI KAZINCZY FERENC

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013.

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. 1. TARTALOM 1. TARTALOM 2 2. BEVEZETÉS 4 KÜLDETÉSNYILATKOZAT 4 TÖRVÉNYI HÁTTÉR 4 3. AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA 5 AZ ISKOLA TAGINTÉZMÉNYEI 5 4. AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA

Részletesebben

TUDÁS - LELKISÉG - SZOLGÁLAT

TUDÁS - LELKISÉG - SZOLGÁLAT Egri Ward Mária Általános Iskola, Gimnázium, Pedagógiai Programja TUDÁS - LELKISÉG - SZOLGÁLAT 2014 1 Tartalom Tartalom... 2 1. Bevezető... 5 1.1. A fenntartó szerzetesrend iskolai küldetésnyilatkozata...

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014.

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014. Kossuth Lajos Baptista Általános Iskola és Kollégium 5310 Kisújszállás, Rákóczi u. 1;. Tel./fax.: 59/321-312; e-mail: kossuth.kisujszallas@baptistaoktatas.hu PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014. TARTALOMJEGYZÉK Preambulum...

Részletesebben

TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0001

TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0001 Petőfi Sándor Gimnázium 5650 Mezőberény Petőfi u. 13-15. E-mail: psg@mezobereny. hu Tel.: 66/515-578, 66/515-579 Fax.: 66/515-580 TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0001 Petőfi Sándor Gimnázium Kollégium és Közétkeztetési

Részletesebben

KŐBÁNYAI JANIKOVSZKY ÉVA MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA

KŐBÁNYAI JANIKOVSZKY ÉVA MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA KŐBÁNYAI JANIKOVSZKY ÉVA MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA Székhely: 1105 Budapest, Kápolna tér 4. Tagintézmény: 1101 Budapest, Üllői út 118. PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013 1 I S KOLÁNKRÓL Iskolánk,

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A TAPOLCAI BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA OM azonosító: 201170 PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 5. verzió Utolsó felülvizsgálat: 2014. március 28. Bajner Imre igazgató 1 Tartalom A pedagógiai program jogi háttere...

Részletesebben

KŐBÁNYAI KADA MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013

KŐBÁNYAI KADA MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013 KŐBÁNYAI KADA MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013 1 Tartalom 1. Az intézmény adatai... 3 2. Helyzetelemzés... 3 3. Küldetésnyilatkozat... 4 4. Jövőkép... 4 5. Értékeink, alapelvek, célok...

Részletesebben

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 1055 Budapest Szalay u. 10-14 Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 1055 Budapest Szalay u. 10-14 Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata INTÉZMÉNYI ADATOK Az intézmény neve: Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola Rövid neve: Kaposvári Általános Iskola Székhelye: 7400 Kaposvár, Fő u. 44. Tagintézmények neve: Benedek Elek Tagiskola

Részletesebben

I R Á N Y T Ű 2014/2015-ös tanév

I R Á N Y T Ű 2014/2015-ös tanév I R Á N Y T Ű 2014/2015-ös tanév KLEBELSBERG INTÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT Budapest 03 Tankerület kiadványa TARTALOM Jogszabályi háttér Bevezető Általános tájékoztató az oktatási intézményekről Klebelsberg

Részletesebben

Kölcsey Ferenc Általános Iskola -1- Pedagógiai Program

Kölcsey Ferenc Általános Iskola -1- Pedagógiai Program BEVEZETŐ... 2 ISKOLÁNK BEMUTATÁSA... 3 Küldetésnyilatkozatunk:... 3 Iskolánk adottságai, legfontosabb jellemzői:... 4 A.) NEVELÉSI PROGRAM... 9 I. Pedagógiai alapelveink... 9 II. Az iskolában folyó nevelő-oktató

Részletesebben

Szolnoki Fiumei Úti Általános Iskola

Szolnoki Fiumei Úti Általános Iskola Szolnoki Fiumei Úti Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. Tartalom ISKOLÁNK KÜLDETÉSNYILATKOZATA... 3 1. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... 5 1.1 A NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA PEDAGÓGIAI ALAPELVEI, CÉLJAI, FELADATAI,

Részletesebben