MAGYAR MEZŐGAZDASÁGI BIBLIOGRÁFIA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MAGYAR MEZŐGAZDASÁGI BIBLIOGRÁFIA"

Átírás

1 MAGYAR MEZŐGAZDASÁGI BIBLIOGRÁFIA ORSZÁGOS MEZŐGAZDASÁGI KÖNYVTÁR ÉS DOKUMENTÁCIÓS KÖZPONT

2 MAGYAR MEZŐGAZDASÁGI BIBLIOGRÁFIA A kiadvány teljes áttekintést ad a hazai mezőgazdaság és a határterületek szakirodalmáról. Mintegy 200 folyóirat feldolgozásával készül, évente több ezer bibloigráfiai tételt tartalmaz. A mezőgazdaság szakterületei szerint rendezett kiadvány használatát Névmutató könnyíti meg. Megjelenik negyedévente. Megrendelhető floppyn, valamint az adatbázishoz online kapcsolódási lehetőség van. A kiadvány éves előfizetési díja: 2000, Ft (+ÁFA és postaköltség) Az Európai Unió Mezőgazdasága 1994-ig EK-Agrárszemle címmel jelent meg. Az 1995-től új címen megjelenő kiadvány útmutatást nyújt a mezőgazdaság bármely területén dolgozó, vállalkozó szakembereknek mindazokról a fontos tudnivalókról, melyek szükségesek az Európai Unióhoz társulás feltételeinek, működésének, szabályozó rendszerének megismeréséhez. Alapos betekintést nyújt az Unió belső életébe, kereskedelmi és termelési adataiba, a magyar szakemberek számára is tanulságos problémáiba. Megjelenik havonta. Napi Szemle Tallózás 65 napi- és hetilapból a mezőgazdaság témakörben megjelent cikkekből. Megjelenik naponta. Éves előfizetési díja: , Ft (+ÁFA). A fenti kiadványok megrendelhetők a kiadónál: ORSZÁGOS MEZŐGAZDASÁGI KÖNYVTÁR ÉS DOKUMENTÁCIÓS KÖZPONT 1012 Budapest, Attila út Budapest 13. Pf. 15. Telefon: Pénzforgalmi jelzőszám: MNB /01

3 ORSZÁGOS MEZŐGAZDASÁGI KÖNYVTÁR ÉS DOKUMENTÁCIÓS KÖZPONT MAGYAR MEZŐGAZDASÁGI BIBLIOGRÁFIA 42. évfolyam 2. szám Budapest, 2001

4 MAGYAR MEZŐGAZDASÁGI BIBLIOGRÁFIA HUNGARIAN AGRICULTURAL BIBLIOGRAPHY HU ISSN Felelős szerkesztő GULÁCSINÉ PÁPAY ERIKA Szerkesztő POLGÁRNÉ BALOGH ESZTER Kiadja az ORSZÁGOS MEZŐGAZDASÁGI KÖNYVTÁR ÉS DOKUMENTÁCIÓS KÖZPONT 1012 Budapest, Attila út 93. Levélcím: 1253 Budapest, 13. Pf. 15. Telefon: Felelős kiadó GULÁCSINÉ PÁPAY ERIKA Megjelenik negyedévenként Éves előfizetési díj: 2000, Ft Előfizethető a szerkesztőségben 1012 Budapest, Attila út 93. Pénzforgalmi jelzőszám: MNB /01 Készült az Országos Mezőgazdasági Könyvtár és Dokumentációs Központ gondozásában

5 A BIBLIOGRÁFIA FELÉPÍTÉSE Tájékoztató... 6 Information... 7 Tartalom... 9 Contents Feldolgozott időszaki kiadványok jegyzéke Bibliográfia Névmutató Tárgymutató Kódjegyzék

6 TÁJÉKOZTATÓ A Bibliográfia teljes képet kíván adni a magyar mezőgazdasági, élelmiszeripari és erdészeti szakirodalomról, valamint az élelmiszergazdaságunkra vonatkozó elvi és politikai irodalomról. Feldolgozza a Magyarországon megjelenő kiadványokban fellelhető közleményeket, függetlenül attól, hogy szerzője magyar vagy külföldi. A megjelent könyvekről, évkönyvekről a köteles példányok, a disszertációkról és intézeti kiadványokról az illetékes intézmények bejelentése alapján számolunk be. A Bibliográfia feltárja valamennyi magyar mezőgazdasági, élelmiszeripari, faipari és erdészeti szaklap anyagát, valamint az egyéb kiadványok élelmiszergazdasági vonatkozású közleményeit. A magyar szakirodalomban való jobb eligazodás érdekében a számítástechnika lehetőségeit is felhasználjuk, 1991 óta a kiadvány anyaga ISIS rendszerben mágneslemezen is hozzáférhető. Az egyes számok összeépítésével mezőgazdasági adatbázis épül, melyben mind kurrens, mind retrospektív keresési lehetőség van. Az Országos Mezőgazdasági Könyvtár honlapjáról az adatbázis ALEPH rendszerből elérhető. A kiadvány terjesztése 1999 óta csak mágneslemezen történik Winword rendszerben. A számítógépes megjelenítésben követtük ugyan az eredeti kiadvány szerkezetét, de kihasználhatóak a szövegszerkesztő adta lehetőségek is, ezáltal biztosítva az egyes számokban való gyors keresést. Az Országos Széchényi Könyvtárral történt megállapodás alapján a Magyar Mezőgazdasági Bibliográfia 1981-től kurrens nemzeti szakbibliográfia. Ennek értelmében a magyar mezőgazdasági, élelmiszeripari és erdészeti szakirodalom bibliográfiai feltárását kizárólag e kiadvány végzi, vagyis a Magyar Nemzeti Bibliográfia a fentiek közlésétől eltekint. A raktári számmal ellátott kiadványok lelőhelye a Országos Mezőgazdasági Könyvtár és Dokumentációs Központ. A könyv jellegű kiadványok raktári száma A, B, C, D, Rb, Rc, Tk betűvel kezdődik. Az időszaki kiadványok raktári száma X, Y, Z, Sz.n. betűvel kezdődik. A raktári szám nélküli kiadványok az Országos Széchényi Könyvtárban találhatók. 6

7 INFORMATION The bibliography presents a complete survey on Hungarian literature covering agriculture, food industry and forestry, and on the fundamental and political literature treating Hungarian food economy. The papers printed in Hungarian publications are processed, independently of the Hungarian or foreign nationality of the authors. The books and annuals are reviewed from compulsory copies, the dissertations and publications of institutes from reports received. The bibliography covers all Hungarian periodicals treating agriculture, food industry, wood industry and forestry, further the papers printed in other publications on food economy. In the interest of better orientation in the Hungarian special literature we make use of opportunities of the computer technology, since 1991 the material of the publication is also available on floppy disk with ISIS system. With building together indi- vidual issues is being built an agricultural database with possibility of both the current and the retrospective search. The Database is accessible from the homepage of the National Agricultural Library in the ALEPH system. Since 1999 the publication has being destributed on floppy discs in Winword system. Though the electronic representation was made after composition of the original publication, however we have took advantage of the computerization as well supporting by this means the fast search in every copy. According to the agreement concluded with the Széchényi National Library, the Hungarian Agricultural Bibliography is a current national bibliography from the year 1981 on. Consequently, Hungarian literature on agriculture, food industry and forestry is bibliographically reviewed only in this publication. In the Hungarian National Bibliography these items are omitted. The entries with call numbers are available in the National Agricultural Library and Documentation Centre. The call numbers of books are preceded by the letters A, B, C, D, Rb, Rc, and Tk, those of the periodicals by the letters X, Y, Z, and Sz.n. The entries without call numbers are available in the Széchényi National Library. 7

8 8

9 TARTALOM MEZŐGAZDASÁGI KUTATÁS, OKTATÁS, TÁJÉKOZTATÁS Általános kérdések, kitüntetések MEZŐGAZDASÁGI OKTATÁS, TOVÁBBKÉPZÉS22 Felsőfokú oktatás és továbbképzés Egyetemi, főiskolai képzés Középfokú oktatás Szakmunkásképzés, szaktanfolyamok, ismeretterjesztés. 22 MEZŐGAZDASÁGI TÁJÉKOZTATÁS, KÖNYVTÁRÜGY, LEXIKONOK Szaktanácsadás Kiállítás, múzeum Könyvtár, dokumentáció, információ MEZŐGAZDASÁG HELYZETE, FEJLŐDÉSE. KÜLKERESKEDELEM Világélelmezés, nemzetközi helyzet EU országok Volt szocialista országok Magyarország Mezőgazdasági külkereskedelem AGRÁRPOLITIKA, AGRÁRÖKONÓMIA Agrárökonómia általános kérdései Agrárszerkezet, földhasználat Földérték, földár Agrárpolitika, irányítás Gazdaságosság, költségszámítás Támogatáspolitika AGRÁRÖKONÓMIA HATÁRTERÜLETEI Hitel, finanszírozás, pénzintézetek Adó Mezőgazdasági statisztika Agrárföldrajz, vidékfejlesztés Agrárjog, igazgatás Agrártörténet Életrajzok MEZŐGAZDASÁGI BELKERESKEDELEM, PIACSZERVEZÉS Ár Felvásárlás, értékesítés Fogyasztás Marketing, piackutatás Üzemszervezés általános kérdései Üzemvezetés, management Pénzügyi elemzések MEZŐGAZDASÁGI ÜZEMFORMÁK Tsz-ek Egyéb szövetkezetek, szövetségek Mezőgazdasági társulások, kooperációk, integrációk, gazdasági társaságok TERMÉKELŐÁLLÍTÁS, ÜZEMÁGAK ÖKONÓMIÁJA Növénytermesztés, növényvédelem Kertészet, szőlészet, borászat Állattenyésztés, takarmányozás, állategészségügy Melléküzemágak, idegenforgalom Élelmiszeripar Állati eredetű termékek MŰSZAKI SZÍNVONAL, MŰSZAKI FEJLESZTÉS 36 Általános kérdések Gépesítés Melléktermékek és hulladékok hasznosítása SZABVÁNYÜGY, SZABADALOM, ÚJÍTÁSOK, EREDETVÉDELEM NÖVÉNYBIOLÓGIA Szövettan Növényrendszertan Növényföldrajz, flóra Növekedés, fejlődés Virágzás, érés, termésszabályozás Öröklődés ÁLLATBIOLÓGIA Szövettan Morfológia Állatföldrajz, fauna Ökológia (állatbiol.) Állatélettan Gén, kromoszóma Öröklődés ÉLELMISZER-, TERMÉNY- ÉS TERMÉKISMERET Általános kérdések, minőségbiztosítás Kémiai összetétel Egészségügy MEZŐGAZDASÁGI ÜZEMSZERVEZÉS

10 KÖRNYEZETSZENNYEZÉS, KÖRNYEZETVÉDELEM Általános kérdések Víz Talaj, savanyodás, talajvédelem Növény Állat BIOTECHNOLÓGIA, BIOTECHNIKA Mikrobiológiai biotechnológia Növényi biotechnológia Állati biotechnológia TALAJTAN Talajvizsgálat Talajtérképezés, talajföldrajz Talajmelioráció, talajjavítás, földkeverékek Talajvédelem TRÁGYÁZÁS Trágyázás általában, tápanyag-utánpótlás, talajerőgazdálkodás Fejtrágyázás Egyéb trágyázási módok Hígtrágya Komposzt Zöldtrágya Szennyvíziszap Műtrágyázás Foszfor Mikroelemek VÍZGAZDÁLKODÁS Vízvizsgálat, vízelemzés Vízvédelem LECSAPOLÁS, VÍZRENDEZÉS Árvízvédelem ÖNTÖZÉS Általános kérdések ÁLTALÁNOS NÖVÉNYTERMESZTÉS Általános kérdések Biológiai növénytermesztés Talajművelés Vetés Vetésforgó, kettőstermesztés, másodvetés RÉSZLETES NÖVÉNYTERMESZTÉS Gabonafélék Búza Árpa Zab, köles, pohánka Kukorica Cukorrépa Burgonya Olajnövények Napraforgó Repce Szója Egyéb olajnövények Lucerna RÉT- ÉS LEGELŐMŰVELÉS, GYEPGAZDÁLKODÁS NÖVÉNYNEMESÍTÉS Általános növénynemesítés VETŐMAGTERMESZTÉS Vetőmag minőségvizsgálat, magismeret KERTÉSZET ÁLTALÁNOS KÉRDÉSEI Áttekintő ismertetések Faiskola Termesztő közegek Talaj nélküli termesztés Biotechnológia, biológiai gazdálkodás GYÜMÖLCSTERMESZTÉS Általános kérdések Almástermésűek Csonthéjasok Héjastermésűek Bogyósok Egyéb gyümölcsfélék ZÖLDSÉGTERMESZTÉS Általános kérdések Burgonyafélék Hüvelyesek Kabakosok Káposztafélék Levélzöldségek Gyökérzöldségek Hagymafélék Egyéb zöldségfélék GYÓGY- ÉS ILLÓOLAJNÖVÉNYEK GOMBATERMESZTÉS DÍSZNÖVÉNYTERMESZTÉS Általános kérdések Kertkultúra Szabadföldi dísznövénytermesztés Növényházi dísznövénytermesztés Díszfák, díszcserjék, bonsai, arborétumok SZŐLÉSZET

11 Általános kérdések Szőlőtermesztés BORSZŐLŐ BORÁSZAT Általános kérdések, néprajz, borverseny Szőlőfeldolgozás Bor kémiája, mikrobiológiája Palackozás Csomagolás Fehérborok Vörösborok Pezsgők ERDÉSZET ÁLTALÁNOS KÉRDÉSEI Erdőgazdasági politika Erdészeti kutatás TERMŐHELYISMERET Hidrológia ERDÉSZETI ALAPTUDOMÁNYOK Dendrológia ERDŐMŰVELÉS Általános kérdések Fenyők Természetes felújítás, erdősítés ERDŐVÉDELEM ERDŐHASZNÁLAT, FAGAZDASÁG Fa ipari feldolgozása Fakereskedelem VADGAZDÁLKODÁS, TERMÉSZETVÉDELEM Általános vadgazdálkodási kérdések Vadtenyésztés Vadvédelem, vadaspark Vadbetegségek Vadászat Természetvédelem NÖVÉNYVÉDELEM ÁLTALÁNOS KÉRDÉSEI Általános áttekintések NÖVÉNYVÉDELEM BIOLÓGIAI KÉRDÉSEI Általános áttekintések Biológiai védekezés Integrált növényvédelem Növények rezisztenciája, tolerancia NÖVÉNYVÉDŐ SZEREK Általános kérdések Készítmények GYOMNÖVÉNYEK, GYOMIRTÁS Gyomnövények Gyomirtás Gyomirtó szerek PREVENTÍV VÉDEKEZÉS Csávázás KÁRTÉTELI TÉNYEZŐK Kártevők Kórokozók Vírusok Baktériumok Gombák Mikroplazmák GYAKORLATI VÉDEKEZÉS Szántóföldi növények Gabonafélék Olajnövények Kertészeti növények Gyümölcsfélék Zöldségfélék Dísznövények Szőlő Erdei növények Raktározott termények ÁLLATTENYÉSZTÉS ÁLTALÁNOS KÉRDÉSEI Kutatás, állattenyésztési politika Tenyésztési vonatkozások TENYÉSZTÉS Tenyésztési módszerek, genetika Ló Szarvasmarha Juh, kecske Sertés Baromfi Prémesállatok Nyúl Hal Méh Egyéb állatok Tenyészértékbecslés, ivadékvizsgálat Baromfi Küllem, testméretek Fajták, fajtafenntartás TARTÁS Tartási módok, ökológiai állattartás Ló Szarvasmarha Juh, kecske Sertés

12 Baromfi Prémesállatok Nyúl Hal Méh Egyéb állatok Környezet és környezeti hatások Hőmérséklet SZAPORODÁSBIOLÓGIA Ivarzás, ivarzásszinkronizálás Mesterséges termékenyítés NÖVEKEDÉS, FEJLŐDÉS Viselkedés TERMELÉS Hústermelés, hizlalás, vágás, húskezelés Szarvasmarha Juh, kecske Sertés Baromfi Tejtermelés, fejés, tejkezelés Szarvasmarha Tojástermelés, tojásgyűjtés, tojáskezelés Méztermelés Egyéb állati termékek termelése, biohumusz, máj EGÉSZSÉGÜGYI, HIGIÉNIAI KÖVETELMÉNYEK Minőség és minőségvizsgálat Tej Tojás Méz TAKARMÁNYOZÁS ÁLTALÁNOS KÉRDÉSEI Gazdasági vonatkozások Környezetszennyezés, környezetvédelem TAKARMÁNYOZÁS ELMÉLETE Vizsgálati módszerek Takarmányösszetevők Tápérték, emészthetőség Élettan, biokémia Tápanyagfelvétel, tápanyagszükséglet Emésztés, felszívódás, kiválasztás Szerves és ásványi anyagok anyagcseréje Egyéb élettani és biokémiai vonatkozások GYAKORLATI TAKARMÁNYOZÁS Takarmányismeret, általános kérdések Szálastakarmányok Abraktakarmányok, magvak, fehérje takarmányok Melléktermékek (növényi, állati, ipari) Takarmánykiegészítők, hozamfokozók Mérgező anyagok, takarmányszennyezések Takarmánykészítés, takarmányelőkészítés Minőségellenőrzés, higiénia GAZDASÁGI ÁLLATOK TAKARMÁNYOZÁSA Lovak takarmányozása Szarvasmarha takarmányozása Tejtermelés Sertés takarmányozása Baromfi takarmányozása Prémesállatok takarmányozása Nyúl takarmányozása Hal takarmányozása ÁLLATEGÉSZSÉGÜGY Általános kérdések, homeopátia MORFOLÓGIA, ÉLETTAN, KÓRTAN Immunológia KLINIKAI TUDOMÁNYOK Belgyógyászat, kórélettan, takarmányozási betegségek.. 87 Ló Szarvasmarha Baromfi Egyéb állatok Sebészet, szemészet, fogászat, neurológia, bőrgyógyászat87 Szülészet, szaporodásbiológia Szaporodásbiológia Nőivarú állatok szaporodásbiológiája Szaporodási biotechnika és biotechnológia MIKROBIOLÓGIA, FERTŐZŐ BETEGSÉGEK, JÁRVÁNYTAN Baktériumok és baktériumos betegségek Ló Juh, kecske Sertés Baromfi Egyéb állatok Vírusok és vírusos betegségek Szarvasmarha Sertés Baromfi Egyéb állatok Gombák és gombák okozta betegségek, mikotoxikózisok 88 Egyéb állat PARAZITOLÓGIA Egysejtűek és egysejtűek okozta betegségek Ízeltlábúak és ízeltlábúak okozta betegségek Férgek és féregbetegségek ÉLELMISZERHIGIÉNIA Élelmiszerhigiénia általános kérdései ÁLLATHIGIÉNIA

13 Általános állathigiénia Állattartó telepek higiéniája GÉPESÍTÉS Általános áttekintés, oktatás, gépgyártás Kiállítások, gépbemutatók, rendezvények Energiagazdálkodás, üzemeltetési költség Energiahordozók; megújuló energiák Biomassza hasznosítása TRAKTOROK, ERŐGÉPEK Traktorok, eszközhordozók Belsőégésű motorok Üzemanyagok: tüzelőanyag, kenőanyag Járószerkezetek: gumiabroncs, lánctalp, fék NÖVÉNYTERMESZTÉS GÉPEI Általános kérdések, javítás, karbantartás Talajművelő gépek Vető- és ültetőgépek Növényápolás gépei Növényvédelmi gépek Erdészeti és faipari gépek BETAKARÍTÓGÉPEK Általános kérdések, javítás, karbantartás Gabonafélék betakarítása Kukorica betakarítása Burgonya betakarítása Répa betakarítása Szálastakarmányok betakarítása TERMÉNYKEZELÉS, MAGTISZTÍTÁS, TÁROLÁS GÉPEI Tartósítás: szárítás, hűtés; vegyszeres Tárolás KERTÉSZETI ÉS SZŐLÉSZETI GÉPEK Szőlészet és borászat gépei ÁLLATTARTÁS GÉPEI Általános kérdések, javítás, karbantartás Fejés, tejkezelés Takarmányelőkészítés, -kiosztás SZÁLLÍTÁS, RAKODÁS, CSOMAGOLÁS GÉPEI.. 94 Szállítóeszközök Állattartás épületei ÉLELMISZERTUDOMÁNY Biológia, kémia, fizika Táplálkozástudomány. Higiénia Mikrobiológia Biotechnika, biotechnológia Vizsgálatok ÉLELMISZERIPAR FŐBB KÉRDÉSEI Technológia, gépek, berendezések Környezetszennyezés, környezetvédelem Hulladékgazdálkodás Élelmiszeripari ökonómia Csomagolás ÉLELMISZERIPAR FŐ ÁGAI Sütő- és tésztaipar Cukor- és édesipar Bor- és pezsgőgyártás Sör- és malátagyártás Szesz- és szeszesitalgyártás Tejipar Húsipar Baromfiipar, tojásfeldolgozás EGYÉB ÉLELMISZERIPARI ÁGAK Tartósítóipar Hűtés, fagyasztás, mélyhűtés Üdítőitalgyártás Élvezeti cikkek, fűszerek, aromák

14 CONTENTS RESEARCH EDUCATION INFORMATION IN AGRICULTURE General aspects, medals EDUCATION AND TRAINING IN AGRICULTURE University education, in-service training University education Secondary education Vocational training, special courses, propagation of general knowledge INFORMATION IN AGRICULTURE, LIBRARY, LEXICONS Agricultural extension Exhibition, museum Library, documentation, information SITUATION AND DEVELOPEMENT OF AGRICULTURE. FOREIGN TRADE World-food, international situation EU-countries Former social countries Hungary Agricutural foreign trade AGRICULTURAL POLITICS, AGRICULTURAL ECONOMICS General ascpects of agricultural economics Agrarian structure, land us Land value Agricultural politics Economic efficiency, cost accounting Subsidy RELATED FIELDS OF AGRICULTURAL ECONOMICS Credit, financing, banks Tax Agricultural statistics Agricultural geography, rural developement Agricutural law Agrar history Biographies DOMESTIC TRADE, MARKET ORGANIZATION Prices Collection, sale Consumption Marketing, market research FARM ORGANIZATION General aspects of farm organization Farm management Financial analysis FARM FORMS Producers' co-operatives Other co-operatives Agricutural associations, integrations, companies PRODUCTION OF COMMODITIES. ECONOMICS OF BRANCHES Plant growing, plant protection Horticulture, viniculture, viticulture Animal husbandry, animal nutrition, veterinary sciences Part-time farm, tourism Food industry Animal products TECHNICAL LEVEL, TECHNICAL DEVELOPEMENT General aspects Mechanization By-products, utilization of waste materials STANDARDS, LICENCE, PROTECTION OF ORIGINE PLANT BIOLOGY Histology Taxonomy Phytogeography, flora Growth, development Flowering, ripening Heredity BIOLOGY OF ANIMALS Histology Morphology Zoogeography, fauna Ecology Animal physiology Genes, chromosomes Heredity KNOWLEDGE OF FOODS, FODDERS AND PRODUCTS

15 General aspects, quality asurance Chemical properties Public health ENVIRONMENTAL POLLUTION, ENVIRONMENTAL PROTECTION General aspects Water Soil, soil acidification, soil protection Plant Animal BIOTECHNOLOGY, BIOTECHNICS Microboilogical biotechnology Biotechnology of plants Biotechnology of animals SOIL SCIENCE Soil analysis Soil mapping, soil geography Soil melioration, soil mixtures Soil protection FERTILIZATION General aspects of fertilization and subsequent delivery of nutriens Top fertilization Other ways of fertilization Green manure Komposzt Zöldtrágya Sewage sludge Chemical fertilization Phosphorus Trace elements WATER MANAGEMENT Water analysis Water protection DRAINING, FLOOD CONTROL Flood control IRRIGATION General aspects PLANT GROWING IN GENERAL General aspects Biological cropping Cultivation of the soil Sowing Crop rotation, secondary crop PLANT GROWING Cereals Wheat Barley Oat, millet, buckwheat Maize Sugar beet Potato Oil plants Sunflower Rape Soya Other oil plants Alfalfa PASTURE AND GRASSLAND MANAGEMENT PLANT-BREEDING General aspects of plant-breeding SEED GROWING Seed tests HORTICULTURE General aspects Tree nursery Cropping medium Cropping without soil Biotechnology, biological cropping FRUIT GROWING General aspects Pome fruits Kernel fruits Shell fruits Berries Other fruits VEGETABLE GROWING General aspects Solanaceae Leguminosae Cucumberaceae Cruciferaceae Leaf vegetables Root vegetables Alliaceae Other vegetables GROWING OF MEDICAL AND VOLATILE OIL PLANTS MUSHROOM GROWING ORNAMENTAL PLANT GROWING General aspects Horticulture Freerange ornamental plant growing

16 Ornamental plant growing in greenhouse Ornamental trees, shrubs, arboretum VITICULTURE General aspects Vine growing Winegrape VINICULTURE General aspects Processing of grape Chemistry and mikrobiology of wine Packing Racking White wines Red wines Champagne FORESTRY Forest politics Forest research KNOWLEDGE OF HABITAT Hydrology BASIC SCIENCES IN SYLVICULTURE Dendrology SYLVICULTURE General aspects Pinus sp Reforestation, afforestation FOREST PORTECTION FOREST UTILIZATION, FORESTRY PRODUCTION Timber processing Timber trade GAME MANAGEMENT, WILDLIFE PROTECTION General aspects Game management Game preserving Game diseases Hunting Wildlife protection PLANT PROTECTION General aspects BIOLOGICAL ASPECTS OF PLANT PROTECTION General aspects Biological control Integrated plant protection Resistance of plants, tolerance PESTICIDES General aspects Pesticides WEEDS, WEED CONTROL Weeds Weed control Herbicides PREVENTIVE CONTROL Seed treatment PESTS AND PATHOGENS Pests Pathogens Viruses Bacteriums Fungies Micoplasmas PLANT PROTECTION IN PRACTICE Arable crops Cereals Oil plants Horticultural plants Fruits Vegetables Ornamental plants Vine Forest plants Stored plant products ANIMAL HUSBANDRY IN GENERAL Research, politics of animal husbandry Breeding aspects ANIMAL HUSBANDRY Breeding methods, genetics Horse Cattle Sheep, goat Pig Poultry Fur animals Rabbit Fish Bee Other animals Breeding value, progeny testing Poultry External, body size Variety, variety maintenance ANIMAL KEEPING Ways of keeping, biological animal keeping

17 Horse Cattle Sheep, goat Pig Poultry Fur animals Rabbit Fish Bee Other animals Environment and environmental effects Temperature REPRODUCTION BIOLOGY Heat, heat synchronization Artificial insemination GROWTH, DEVELOPEMENT Behaviour PRODUCTION Meat production, fattening, slaughtering Cattle Sheep, goat Pig Poultry Milk production Cattle Egg production, collection of eggs Honey production Production of other animal products SANITARY AND HYGIENY FOR ANIMAL PRODUCTS Quality, quality tests Milk Eggs Honey ANIMAL NUTRITION IN GENERAL Economical aspects Environmental pollution, environmental protection ANIMAL NUTRITION Testing methods Feed composition Digestibility Physiology and biochemistry Nutrient requirements Digestion, absorbtion, secretion Metabolism Other physiological and biochemical aspects KNOWLEDGE OF FEEDS General aspects Roughages Concentrates, seeds, protein feeds By-products Feed additives Feed contamination, toxicology Forage preparation Quality control, hygiene FEEDING Horse feeding Cattle feeding Milk production Pig feeding Poultry feeding Feeding of fur animals Rabbit feeding Fish feeding VETERINARY SCIENCES General aspects MORPHOLOGY, PHYSIOLOGY, PATHOLOGY 86 Immunology CLINICAL SCIENCES Internal medicine, pathophysiology Horse Cattle Poultry Other animals Surgery, ophthalmology, dentistry, neurology, dermatology Obstetrics, reproduction biology Reproduction biology Reproduction biology of female animals Reproductive biotechnology MICROBIOLOGY, INFECTIOUS DISEASES, EPIDEMIOLOGY Bacteria and bacterial diseases Horse Sheep, goat Pig Poultry Other animals Viruses and viral diseases Cattle Pig Poultry Other animals Fungi and fungal diseases, mycoses Other animals PARASITOLOGY Unicellulars Arthropods

18 Worms FOOD HYGIENE General aspects HYGIENE OF ANIMALS General aspects Hygiene of rearing farms MECHANIZATION General aspects, education, machine production Machine exhibitions, programs Energetics, expenses of upkeep Renewable energy Biomass utilization TRACTORS, POWER MACHINES Tractors Internal-combustion engine Fuels, lubriants Tyre, caterpillar type, brake MACHINES FOR PLANT GROWING General aspects, repairing, service Machines for cultivation Machines for sowing and planting Machines for crop cultivation Machines for plant protection Machines for forestry HARVESTERS General aspects, repairing, service Harvest of cereals Harvest of maize Harvest of potato Harvest of sugar beet Harvest of roughage MACHINES FOR CROP PROCESSING, STORAGE, PURIFICATION OF SEED Canning, drying, cooling Storage MACHINES FOR HORTI- AND VITICULTURE. 93 Machines for viti- and viniculture MACHINES FOR ANIMAL KEEPING General aspects, repairing service Milking, milk management Preparation and apportionment of feed MACHINES FOR TRANSPORT, LOADING, PACKING Machines for transport Buildings of animal keeping FOOD SCIENCES Biology, chemistry, physics Nutrition sciences, hygiene Microbiology Biotechnics, biotechnology Analyses FOOD INDUSTRY IN GENERAL Technology, machines, equipments Environmental pollution, environmental protection Utilization of waste materials Food economics Packing FOOD INDUSTRY Baking and pastry industry Sugar industry, confectionary Wine and champagne making Beer and malt making Spirit and alcoholic drinks making Dairy industry Meat industry Poultry industry, egg processing OTHER BRANCHES IN FOOD INDUSTRY Canning industry Cooling, freezing, deep freeze Soft drinks Consumer goods, spices, aroma

19 FELDOLGOZOTT IDŐSZAKI KIADVÁNYOK JEGYZÉKE A Baromfi , 2., 5. Acta Alimentaria Acta Veterinaria Hungarica A Falu , 2., 3. Agrárium , 2., 2./mell., 4., 5., 6., 7., 7./mell., 8., 8./mell., 10., 12. Agrárium. Farmer-Expo. Augusztus /mell. Agrárkamarai Lapok /2., 3. Agrárrendtartási Hírlevél /2., 3/4., 5/6., 7., 10/11., 12/13., 14/15. Agrártükör Agrofórum , 3., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 13., 14. Agroinfo , 2. Agrokémia és Talajtan /2. Agro Napló /2. Anyagmozgatás - Csomagolás , 3., 4., 5. A Sertés , 2. Állattenyésztés és Takarmányozás K.sz. Ásványvíz, Üdítőital, Gyümölcslé Bábolna Március., Április., Május., Június., Július., Október. Biokultúra , 2., 4. Borászati Füzetek , 1./mell.; , 3. Borászati Füzetek. Kutatás /mell. Borbarát , 2., 3. Bulletin of the Vegetable Crops Research Institute Kecskemét. 1999/ Cereal Research Communications Cukoripar , 2., 3., 4. Díszmadár Magazin , 3., 4., 5., 6. Erdélyi Gazda , 4., 5., 6. Erdészeti Lapok , 2., 3., 4., 5. Erdőgazda , 2. Édesipar Élelmezési Ipar , 5., 6., 8., 11., 12. Élelmezésvezetők Lapja Élelmiszer , 4., 5., 6., 7., 8. Élelmiszer. Élelmiszer Extra /k.sz. Élet és Tudomány , 16., 17., 19., 20., 22., 23., 24. Feeding Times , 2. Figyelő , 12., 13., 16., 18., 20., 21., 25., 33. Food Service , 2., 3., 4. Gazdaság és Statisztika Gazdálkodás Hajtatás, Korai Termesztés , 2. Heti Világgazdaság , 12., 13., 14., 15., 16., 19., 21., 22., 24., 25., 26., 44., 45., 46., 47. Hidrológiai Közlöny , 2. International Journal of Horticultural Science , 2. Kedvenceink , 3. Kertbarát Magazin , 9., 10., 11/12. Kertészet és Szőlészet , 12., 13., 14., 15., 16., 17., 18., 19., 20., 21., 22., 23., 24., 25., 26., 30., 31., 32., 8., 9. Kertészet és Szőlészet mellékletei: Agrártámogatások II.rész /mell., III.rész. 18./mell. Kerti Növények Védelme /mell., /mell. Kerti Kalendárium , 8. Kisállataink , 5., 6. Kisállat Praxis , 3. Kistermelők Lapja , 4., 5., 9., 10., 11. Közgazdasági Szemle Külgazdaság /8., 9. Kutya Magazin , 7. Lovas Magazin , 6., 8. Lovas Nemzet , 3., 4., 5., 6., 7. Mag Kutatás, Termesztés, Kereskedelem , December. Magyar Állatorvosok Lapja , 9. Magyar Épületgépészet , 5., 6. Magyar Gomba Magyar Kémikusok Lapja , 6., 10., 11., 12. Magyar Mezőgazdaság , 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17., 18., 19., 20., 21., 22., 23., 24., 25., 26., 27., 28., 29., 30., 31., 32., 33., 34., 35., 36., 37., 38., 39., 40., 41., 42., 43., 44., 45., 46., 47., 48., 49., 50., 51/52. Magyar Mezőgazdaság mellékletei: Agrártámogatások III.r /mell. Agrártársulási lehetőségek különös tekintettel a szövetkezésekre és az uniós csatlakozásra /mell. Állattenyésztési Napok. Hódmezővásárhely, április 28- május /mell. Erdőgazdaság és Faipar /mell., 12./mell., 21./mell., 29./mell., 34./mell. Gyommentesen /mell., 9./mell. Halászati Lapok /mell., 15./mell., 51/52./mell. Hungapig /mell. Hungapig Tájékoztató /mell. Kukorica. Szárán szárítva /mell. Magyar Juhászat + Kecsketenyésztés /mell., 13./mell., 22./mell., 30./mell., 33./mell., 39./mell., 51/52./mell. Növények Védelme /mell., 11./mell., 16./mell. Vetőmag /mell., 20./mell. Magyar Szőlő- és Borgazdaság , 2. Magyar Szőlő- és Borgazdaság. Szőlőtermesztési praktikum /mell., 2./mell. Magyar Vadászlap , 3., 5., 6. Magyar Vidék Január. Marketing és Menedzsment , 5., 6. Mezőgazdasági Hirdető , 3., 4., 5., 6. Mezőgazdasági Technika , 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12. Mezőgazdasági Technika. Válallkozók Tanácsadója /mell., 4./mell., 6./mell., 7./mell., 9./mell., 11./mell., 12./mell. Méhészet , 6. Méhész Újság , 2., 3., 4., 5. Nimród , 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11. Növényvédelem , 5., 6., 7., 10., 11., 12. Pannon Agrárkamara , 2., 3., 4., 5., 6. Postagalambsport , 2., 3. Sütőipar , 2., 3., 6. Számadás ú.f.12. 1/2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17., 18., 19., 20., 21., 22., 23., 24., 25., 26., 27., 28., 29., 30., 31.,

20 Takarmányozás , 3. Talajvédelem /2. Tejgazdaság Tejipari Hírlap , 2., 3., 4., 5., 6. Természet Természetbúvár , 3., 4., 5., 6. Tudományos és Műszaki Tájékoztatás /7. Új Magyar Vidék Vizeink /2., 3/4/5., 6/7/8., 9/10. Vízgazdálkodás , 5. Víztükör Zöld Magyarország , 2., 3., 4., 5. Zöldség- és Gyümölcspiac , 2. 20

MAGYAR MEZŐGAZDASÁGI BIBLIOGRÁFIA

MAGYAR MEZŐGAZDASÁGI BIBLIOGRÁFIA MAGYAR MEZŐGAZDASÁGI BIBLIOGRÁFIA 2002 1-2 ORSZÁGOS MEZŐGAZDASÁGI KÖNYVTÁR ÉS DOKUMENTÁCIÓS KÖZPONT MAGYAR MEZŐGAZDASÁGI BIBLIOGRÁFIA A kiadvány teljes áttekintést ad a hazai mezőgazdaság és a határterületek

Részletesebben

AGRÁRVÁLLALKOZÁS. Összeállította: Dr. Székely Sándor

AGRÁRVÁLLALKOZÁS. Összeállította: Dr. Székely Sándor AGRÁRVÁLLALKOZÁS Folyóiratcikkek és szakkönyvek ajánló bibliográfiája a Magyar Mezőgazdasági Bibliográfia alapján az Országos Mezőgazdasági Könyvtár állományából Összeállította: Dr. Székely Sándor Országos

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELEM. Ajánló bibliográfia (1999-2004) Összeállította: Dr. Székely Sándor

KÖRNYEZETVÉDELEM. Ajánló bibliográfia (1999-2004) Összeállította: Dr. Székely Sándor KÖRNYEZETVÉDELEM Ajánló bibliográfia (1999-2004) Összeállította: Dr. Székely Sándor Országos Mezőgazdasági Könyvtár és Dokumentációs Központ Budapest, 2004 A környezet állapotával és környezetvédelemmel

Részletesebben

BIOENERGIA BIO-ENERGIAHORDOZÓK ENERGIANÖVÉNYEK

BIOENERGIA BIO-ENERGIAHORDOZÓK ENERGIANÖVÉNYEK BIOENERGIA BIO-ENERGIAHORDOZÓK ENERGIANÖVÉNYEK AJÁNLÓ BIBLIOGRÁFIA (2002-2007) Összeállította: Dr. Székely Sándor Országos Mezőgazdasági Könyvtár és Dokumentációs Központ Budapest, 2008 A mezőgazdaság

Részletesebben

Erdőgazdálkodás. Összeállította: Csapó Anikó Szerkesztette: Patkós Ilona

Erdőgazdálkodás. Összeállította: Csapó Anikó Szerkesztette: Patkós Ilona Erdőgazdálkodás Szakkönyvek és folyóiratcikkek ajánló bibliográfiája a Magyar Mezőgazdasági Bibliográfia alapján, az Országos Mezőgazdasági Könyvtár állományából Összeállította: Csapó Anikó Szerkesztette:

Részletesebben

ALMA. Folyóiratcikkek és szakkönyvek ajánló bibliográfiája a Magyar Mezőgazdasági Bibliográfia alapján az Országos Mezőgazdasági Könyvtár állományából

ALMA. Folyóiratcikkek és szakkönyvek ajánló bibliográfiája a Magyar Mezőgazdasági Bibliográfia alapján az Országos Mezőgazdasági Könyvtár állományából ALMA Folyóiratcikkek és szakkönyvek ajánló bibliográfiája a Magyar Mezőgazdasági Bibliográfia alapján az Országos Mezőgazdasági Könyvtár állományából Összeállította: Dr. Székely Sándor Országos Mezőgazdasági

Részletesebben

Mazsolázó... 4. Riport... 12 Szlovénia, te csodás!... 12

Mazsolázó... 4. Riport... 12 Szlovénia, te csodás!... 12 TARTALOMJEGYZÉK Mazsolázó................................................... 4 Hírek, események............................................. 5 Nincs további hitel az olasz olajbogyó-termelôknek..................

Részletesebben

Árvíz, belvíz, védekezés

Árvíz, belvíz, védekezés Árvíz, belvíz, védekezés Szakkönyvek és folyóiratcikkek ajánló bibliográfiája a Magyar Mezőgazdasági Bibliográfia alapján az Országos Mezőgazdasági Könyvtár állományából Összeállította: F. Kripner Veronika

Részletesebben

Tartalom MAZSOLÁZÓ. ÉLELMISZERBIZTONSÁG Biztonságpolitika a magyar élelmiszerpiacon Vegyünk hazait! Meddig ehető, ami ártalmas?

Tartalom MAZSOLÁZÓ. ÉLELMISZERBIZTONSÁG Biztonságpolitika a magyar élelmiszerpiacon Vegyünk hazait! Meddig ehető, ami ártalmas? Tartalom MAZSOLÁZÓ HÍREK, ESEMÉNYEK Elengedhetetlen a nemzeti agrárstratégia kialakítása Agrár-együttműködés Bajorországgal Kinek veszélyes a magyar hús? Csökkentett aszálykárítérítés, bezáró vágóhidak

Részletesebben

Curriculum Vitae. 1 Personal Information: 2 Education and training: 3 PhD study and scientific qualifications:

Curriculum Vitae. 1 Personal Information: 2 Education and training: 3 PhD study and scientific qualifications: Curriculum Vitae 1 Personal Information: Name: Dr. Udovecz Gábor, D.Sc., Dr. habil Academic Position: Head of Doctoral School for Sciences of Management and Organisation, Kaposvár Sex: male Date of birth:

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ AGRÁRGAZDASÁGA

AZ EURÓPAI UNIÓ AGRÁRGAZDASÁGA AZ EURÓPAI UNIÓ AGRÁRGAZDASÁGA AgraEconomy of the European Union A Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium közremûködésével és támogatásával készült, az Országos Mezôgazdasági Könyvtár és Dokumentációs

Részletesebben

EU AGRÁRIUM ÉS PIACSZABÁLYOZÁS, VILÁGGAZDASÁG Válaszúton... 18 Ideje, hogy az Unió mezõgazdasági miniszterei megkezdjék a KAP érdemi reformját...

EU AGRÁRIUM ÉS PIACSZABÁLYOZÁS, VILÁGGAZDASÁG Válaszúton... 18 Ideje, hogy az Unió mezõgazdasági miniszterei megkezdjék a KAP érdemi reformját... TARTALOMJEGYZÉK MAZSOLÁZÓ.......................................................... 4 HÍREK, ESEMÉNYEK Szavaztunk a csatlakozásról............................................. 5 Mezõgazdasági összeírás

Részletesebben

B/3566. számú. jelentés. az agrárgazdaság 2013. évi helyzetéről. I-II. kötet. I. kötet

B/3566. számú. jelentés. az agrárgazdaság 2013. évi helyzetéről. I-II. kötet. I. kötet MAGYARORSZÁG KORMÁNYA B/3566. számú jelentés az agrárgazdaság 2013. évi helyzetéről I-II. kötet I. kötet Előadó: Dr. Fazekas Sándor földművelésügyi miniszter Budapest, 2015. március Tartalom Bevezetés...

Részletesebben

BULLETIN of the Szent István University

BULLETIN of the Szent István University BULLETIN of the Szent István University SPECIAL ISSUE PART II. Gödöllő 2008 Editorial Board Prof. György Füleki CSc. Chairman of the Editorial Board Prof. Miklós Mézes DSc. editor Prof. Béla M. Csizmadia

Részletesebben

ERDŐ- ÉS MEZŐGAZDASÁGI KÖRNYEZETTAN szakirányú továbbképzési szak. Szak vezetője: Prof. Dr. Bukovics István DSc tanszékvezető egyetemi tanár

ERDŐ- ÉS MEZŐGAZDASÁGI KÖRNYEZETTAN szakirányú továbbképzési szak. Szak vezetője: Prof. Dr. Bukovics István DSc tanszékvezető egyetemi tanár W E S L E Y J Á N O S L E L K É S Z K É P Z Ő F Ő I S K O L A ERDŐ- ÉS MEZŐGAZDASÁGI KÖRNYEZETTAN szakirányú továbbképzési szak Szak vezetője: Prof. Dr. Bukovics István DSc tanszékvezető egyetemi tanár

Részletesebben

Kereskedelem és marketing a mezőgazdaságban 2003 2006 között

Kereskedelem és marketing a mezőgazdaságban 2003 2006 között Kereskedelem és marketing a mezőgazdaságban 2003 2006 között Könyvek az OMgK állományából EU 1280:5 Agrármarketing / Szerzők Horváth Ágnes [et al.]. - Gödöllő : SzIE, 2001. - 156 p. ; 23 cm. - (Gödöllői

Részletesebben

A lengyel sertéshústermelés helyzete... 25 Cseh bioüzemanyag program. 25. ARCKÉPCSARNOK Josef Pröll... 26

A lengyel sertéshústermelés helyzete... 25 Cseh bioüzemanyag program. 25. ARCKÉPCSARNOK Josef Pröll... 26 Tartalom MAZSOLÁZÓ.............. 3 HÍREK, ESEMÉNYEK További megfontolásra...... 4 Közös kongresszus Budapesten 4 A belvízkárokról............ 4 Zöldségrazzia országszerte... 5 Egy figyelemre méltó mozgalom..............

Részletesebben

,nq[fuu HB[EgMLPEwL B WJEnLGFKMFT[UnTnSU. 5gKnLP[UBUw B[ ÑK.BHZBSPST[gH 7JEnLGFKMFT[UnTJ 1SPHSBN gmubm UgNPHBUPUU T[BLLnQ[nTFLSyM

,nq[fuu HB[EgMLPEwL B WJEnLGFKMFT[UnTnSU. 5gKnLP[UBUw B[ ÑK.BHZBSPST[gH 7JEnLGFKMFT[UnTJ 1SPHSBN gmubm UgNPHBUPUU T[BLLnQ[nTFLSyM ,nq[fuu HB[EgMLPEwL B WJEnLGFKMFT[UnTnSU 5gKnLP[UBUw B[ ÑK.BHZBSPST[gH 7JEnLGFKMFT[UnTJ 1SPHSBN gmubm UgNPHBUPUU T[BLLnQ[nTFLSyM Köszöntô Tisztelt Olvasó! A magyar mezôgazdaság versenyképességének megôrzéséhez

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. 2002. 7. évfolyam 11. szám 1

TARTALOMJEGYZÉK. 2002. 7. évfolyam 11. szám 1 TARTALOMJEGYZÉK Mazsolázó............................................................ 4 A mezôgazdasági csatlakozási tárgyalások állása............................. 5 Hírek, események......................................................

Részletesebben

MAZSOLÁZÓ... 4 REFORM A Közös Agrárpolitika reformjáról hozott döntések... 5

MAZSOLÁZÓ... 4 REFORM A Közös Agrárpolitika reformjáról hozott döntések... 5 TARTALOMJEGYZÉK MAZSOLÁZÓ..................................................................... 4 REFORM A Közös Agrárpolitika reformjáról hozott döntések.......................................... 5 HÍREK,

Részletesebben

ERDEI FERENC VI. TUDOMÁNYOS KONFERENCIA. 2011. augusztus 25. KECSKEMÉT PROGRAMFÜZET

ERDEI FERENC VI. TUDOMÁNYOS KONFERENCIA. 2011. augusztus 25. KECSKEMÉT PROGRAMFÜZET KECSKEMÉTI FŐISKOLA KERTÉSZETI FŐISKOLAI KAR ERDEI FERENC VI. TUDOMÁNYOS KONFERENCIA VÁLSÁGKEZELÉS A TUDOMÁNY ESZKÖZEIVEL 2011. augusztus 25. KECSKEMÉT PROGRAMFÜZET Támogatónk: Természettudományos ismeretek

Részletesebben

A PICK szalámival, mint védett földrajzi árujelzésű élelmiszerrel kapcsolatos tapasztalatok Varró Györgyné dr.

A PICK szalámival, mint védett földrajzi árujelzésű élelmiszerrel kapcsolatos tapasztalatok Varró Györgyné dr. A PICK szalámival, mint védett földrajzi árujelzésű élelmiszerrel kapcsolatos tapasztalatok Varró Györgyné dr. PICK Szeged Szalámigyár és Húsüzem Zrt. A PICK Szeged szalámigyár és Húsüzem cégtörténelme

Részletesebben

TANTÁRGYI ADATLAP 1. A tantárgy kódja: 5AI03NKO05B, 5AI03LKO13B 2. A tantárgy megnevezése (magyarul): Gazdasági

TANTÁRGYI ADATLAP 1. A tantárgy kódja: 5AI03NKO05B, 5AI03LKO13B 2. A tantárgy megnevezése (magyarul): Gazdasági TANTÁRGYI ADATLAP 1. A tantárgy kódja: 5AI03NKO05B, 5AI03LKO13B 2. A tantárgy megnevezése (magyarul): Gazdasági közigazgatás 3. A tantárgy megnevezése (angolul): The influence of Public Administration

Részletesebben

BERKE SZILÁRD HABILITÁCIÓS KÉRELME KAPOSVÁRI EGYETEM

BERKE SZILÁRD HABILITÁCIÓS KÉRELME KAPOSVÁRI EGYETEM BERKE SZILÁRD HABILITÁCIÓS KÉRELME KAPOSVÁRI EGYETEM KAPOSVÁR 2013 2 TARTALOMJEGYZÉK 1. HABILITÁCIÓ IRÁNTI KÉRELEM 4 2. JELENTKEZÉSI LAP 6 3. EGYETEMI VÉGZETTSÉGEK IGAZOLÁSA 8 3.1. Agrármérnöki diploma

Részletesebben

ÁLLATTENYÉSZTÉS. (Hungarian Journal of) Animal Production 2014. 63.4 ÁLLATTENYÉSZTÉS - TARTÁS - TAKARMÁNYOZÁS. >A civil szervezetek sajátosságairól

ÁLLATTENYÉSZTÉS. (Hungarian Journal of) Animal Production 2014. 63.4 ÁLLATTENYÉSZTÉS - TARTÁS - TAKARMÁNYOZÁS. >A civil szervezetek sajátosságairól A. И Л /1 N e m z e ti A g rá rs z a k ta n á c s a d á s i, 1 Л 1 А ^ 1 Х. Л г I Képzési és V idékfejlesztési Intézet (Hungarian Journal of) Animal Production ÁLLATTENYÉSZTÉS TAKARM ÁNYOZÁS 2014. 63.4

Részletesebben

A Kukorica Termésverseny szponzorai

A Kukorica Termésverseny szponzorai 2012 új kihívást jelent, hogy merre haladjon mezőgazdaságunk. Meggyőződésem szerint ez az út nem lehet más, mint az elektronika, a csúcstechnika, a minőség, az ökológia és a jövedelmező gazdálkodás harmóniájának

Részletesebben

A BALATON ÉS VIDÉKE. Összeállította: Dr. Székely Sándor

A BALATON ÉS VIDÉKE. Összeállította: Dr. Székely Sándor A BALATON ÉS VIDÉKE Folyóiratcikkek és szakkönyvek ajánló bibliográfiája a Magyar Mezőgazdasági Bibliográfia alapján az Országos Mezőgazdasági Könyvtár állományából Összeállította: Dr. Székely Sándor Országos

Részletesebben

BULLETIN of the Szent István University

BULLETIN of the Szent István University BULLETIN of the Szent István University SPECIAL ISSUE PART II. Gödöllő 2008 Editorial Board Prof. György Füleki CSc. Chairman of the Editorial Board Prof. Miklós Mézes DSc. editor Prof. Béla M. Csizmadia

Részletesebben

Vidékfejlesztési esettanulmányok a magyar román határ mentén

Vidékfejlesztési esettanulmányok a magyar román határ mentén Vidékfejlesztési esettanulmányok a magyar román határ mentén Szerkesztette: Gályász József Debrecen 2006 1 Vidékfejlesztési esettanulmányok a magyar román határ mentén A kiadvány a Vidékfejlesztési esettanulmányok

Részletesebben

Kedves Olvasó! Dear Reader! Central European Rural Youth Centre CERYC

Kedves Olvasó! Dear Reader! Central European Rural Youth Centre CERYC Central European Rural Youth Centre CERYC Kedves Olvasó! A 2010. március 11-13. között megrendezett Legjobb Gyakorlatok Workshop központi témája a fiatal gazdák szerepe a vidékfejlesztési programok megvalósításában;

Részletesebben