MEZŐGAZDASÁGI BIBLIOGRÁFIA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MEZŐGAZDASÁGI BIBLIOGRÁFIA"

Átírás

1 MEZŐGAZDASÁGI BIBLIOGRÁFIA ORSZÁGOS MEZŐGAZDASÁGI KÖNYVTÁR ÉS DOKUMENTÁCIÓS KÖZPONT

2 Magyar Mezőgazdasági Bibliográfia A bibliográfia teljes áttekintést ad a hazai mezőgazdaság és a határterületeinek szakirodalmáról. Mintegy 200 folyóirat feldolgozásával készül, évente több ezer bibliográfiai tételt tartalmaz. A mezőgazdaság szakterületei szerint rendezett, katalogizált kiadvány használatát külön Tárgy- és Névmutató könnyíti meg. A Word-formátumban feldolgozott címanyag egészben és részenként is kinyomtatható, ill. saját publikációk, tudományos dolgozatok, szakdolgozatok és pályázatok irodalomjegyzékébe tetszőleges válogatással közvetlenül átmásolható (átemelhető). Segíti továbbá a könyvtárban való célirányos tájékozódást is; előzetes (otthoni) használatával már előre tervezhető, hogy a könyvtárban milyen szakanyagokat kérjünk ki. Ára CD-n: 2000 Ft +ÁFA, nyomtatott formában: 7000 Ft+ÁFA (és az esetleges postaköltségek). Az Európai Unió Agrárgazdasága 1994-ig EK-Agrárszemle címmel jelent meg. Az 1996-től új címen megjelenő folyóirat útmutatást nyújt a mezőgazdaság bármely területén dolgozó, vállalkozó szakembereknek mindazokról a fontos tudnivalókról, melyek szükségesek az Európai Unió működésének, szabályozó rendszerének megismeréséhez. Alapos betekintést nyújt az Unió belső életébe, kereskedelmi és termelési adataiba, a magyar szakemberek számára is tanulságos problémáiba. Megjelenik havonta, ingyenes kiadvány. A fenti kiadványok előfizethetők 1012 Budapest, Attila út 93. Telefon: ORSZÁGOS MEZŐGAZDASÁGI KÖNYVTÁR ÉS DOKUMENTÁCIÓS KÖZPONT 1012 Budapest, Attila út Budapest 13. Pf. 15 Telefon: Pénzforgalmi jelzőszám: MNB /01

3 ORSZÁGOS MEZŐGAZDASÁGI KÖNYVTÁR ÉS DOKUMENTÁCIÓS KÖZPONT MAGYAR MEZŐGAZDASÁGI BIBLIOGRÁFIA 47. évfolyam 1-4. szám Budapest, 2007

4 MAGYAR MEZŐGAZDASÁGI BIBLIOGRÁFIA HUNGARIAN AGRICULTURAL BIBLIOGRAPHY HU ISSN (Nyomtatott) HU ISSN (CD-ROM) HU ISSN (Online) Felelős szerkesztő Dr. SZÉKELY SÁNDOR Munkatársak POLGÁRNÉ BALOGH ESZTER, CSÍKY GÁBOR, KOVÁCS GERGELY, MUCS ERVINNÉ, RÉVÉSZ MÁRTA Kiadja az ORSZÁGOS MEZŐGAZDASÁGI KÖNYVTÁR ÉS DOKUMENTÁCIÓS KÖZPONT 1012 Budapest, Attila út 93. Levélcím: 1253 Budapest, 13. Pf. 15. Telefon: Felelős kiadó LÜKŐNÉ ÖRSI GABRIELLA Megjelenik évente nyomtatott változatban és CD-n. Előfizethető a szerkesztőségben 1012 Budapest, Attila út 93. Telefon: Pénzforgalmi jelzőszám: MNB /01 Készült az Országos Mezőgazdasági Könyvtár és Dokumentációs Központ gondozásában

5 TARTALOMJEGYZÉK Tájékoztató... 6 Information... 7 Bibliográfia tartalomjegyzék... 9 Contents of bibliography Feldolgozott időszaki kiadványok jegyzéke Bibliográfia Névmutató Tárgymutató Kódjegyzék Categories

6 TÁJÉKOZTATÓ A Bibliográfia teljes képet kíván adni a magyar mezőgazdasági, élelmiszeripari és erdészeti szakirodalomról. Feldolgozza a Magyarországon megjelenő kiadványokban fellelhető közleményeket, függetlenül attól, hogy szerzője magyar vagy külföldi. A megjelent könyvekről, évkönyvekről a köteles példányok, a disszertációkról és intézeti kiadványokról az illetékes intézmények bejelentése alapján számolunk be. A Bibliográfia feltárja valamennyi magyar mezőgazdasági, élelmiszeripari, faipari és erdészeti szaklap anyagát, valamint az egyéb kiadványok élelmiszergazdasági vonatkozású közleményeit. Az Országos Széchényi Könyvtárral történt megállapodás alapján a Magyar Mezőgazdasági Bibliográfia 1981-től kurrens nemzeti szakbibliográfia. Ennek értelmében a magyar mezőgazdasági, élelmiszeripari és erdészeti szakirodalom bibliográfiai feltárását kizárólag e kiadvány végzi, vagyis a Magyar Nemzeti Bibliográfia a fentiek közlésétől eltekint. A magyar szakirodalomban való jobb eligazodás érdekében a számítástechnika lehetőségeit is felhasználjuk. Az Országos Mezőgazdasági Könyvtár honlapjáról az adatbázis ALEPH rendszerből elérhető. A kiadványok CD-n és nyomtatott változatban is megrendelhetők. 6

7 INFORMATION The bibliography presents a complete survey on Hungarian literature covering agriculture, food industry and forestry. The papers printed in Hungarian publications are processed, independently of the Hungarian or foreign nationality of the authors. The books and annuals are reviewed from compulsory copies, the dissertations and publications of institutes from reports received. The bibliography covers all Hungarian periodicals treating agriculture, food industry, wood industry and forestry, further the papers printed in other publications on food economy. According to the agreement concluded with the Széchényi National Library, the Hungarian Agricultural Bibliography is a current national bibliography from the year 1981 on. Consequently, Hungarian literature on agriculture, food industry and forestry is bibliographically reviewed only in this publication. In the Hungarian National Bibliography these items are omitted. In the interest of better orientation in the Hungarian special literature we make use of opportunities of the computer technology. The Database is accessible from the homepage of the National Agricultural Library in the ALEPH system. The publications can be ordered on CD or in printed form too. 7

8 8

9 BIBLIOGRÁFIA TARTALOMJEGYZÉK MEZŐGAZDASÁG ÁLTALÁNOS VONATKOZÁSOK...26 Agrárium általános kérdések...26 Agrárkutatás, kutatóintézetek...26 Kutatás, kutatás-módszertan...27 Konferencia, tanácskozás, tanulmányút...27 Mezőgazdasági oktatás, szakképzés, továbbképzés...27 Mezőgazdasági tájékoztatás, információkezelés, lexikonok...29 Szakegyesületek, gazdakörök, terméktanácsok...29 Szaktanácsadás, ismeretterjesztés...30 Kiállítás, szakvásár, múzeum...30 Könyvtár és dokumentáció...30 Számítógépes és internetes információszolgáltatás, adatbázisok...31 Mezőgazdasági statisztika...31 AGRÁRTÖRTÉNET, AGRÁRSZOCIOLÓGIA, AGRÁRFÖLDRAJZ...32 Agrártörténet...32 Életrajzok, pályaképek, kitüntetések...33 Agrárszociológia...34 Kézművesség, háziipar...36 Agrárföldrajz, régiók mezőgazdasága...36 A mezőgazdaság általános helyzete, világélelmezés...36 Európai Unió...37 Magyarország...38 Egyéb európai országok...39 Fejlődő országok...40 AGRÁRPOLITIKA, AGRÁRIRÁNYITÁS...40 Agrárpolitika, trendek...40 Fejlesztési tervek, projektek, beruházások...42 Vidékfejlesztés, területfejlesztés, tájgazdálkodás...43 Agrártámogatás, pályázatok...47 Agrárirányítás, igazgatás...48 Agrárjog, törvényi szabályozás, rendeletek...49 Adminisztráció, agrárnyilvántartás, intézmények...49 Szabványok, szabadalmak, eredetvédelem...50 AGRÁRÖKONÓMIA...50 Általános gazdaságtani vonatkozások, ökonometria..50 Földtulajdon, földhasználat, földérték, földár...51 Gazdaságosság, költségszámítás, költségszerkezet...52 Hitel, finanszírozás...53 Számvitel, pénzügy...53 Munkaerőgazdálkodás, munkaügy, munkavédelem...54 Adó, biztosítások, társadalombiztosítás...54 Agrárvállalkozások, vállalatok, vállalatmenedzselés...55 Farmgazdaság, családi vállalkozás...56 Szövetkezetek, társulások, agrárszolgáltatók, TÉSz...56 Mezőgazdasági és élelmiszeripari vállalatok...57 Állami tulajdonú gazdaságok...57 Melléküzemágak, idegenforgalom, falusi turizmus...58 AGRÁRKERESKEDELEM...58 Általános kereskedelmi vonatkozások...58 Termékértékesítés, termékfelvásárlás, szerződéses termelés...58 Ár, árképzés...59 Marketing, piackutatás, PR...59 Fogyasztás, fogyasztási szokások...60 Mezőgazdasági belkereskedelem, hazai piac...61 Nemzetközi agrárkereskedelem, import-, exportpiac...61 ALAPTUDOMÁNYOK, SEGÉDTUDOMÁNYOK...63 Általános tudományelméleti kérdések...63 Növénybiológia...63 Növényszervezettan...64 Növényélettan...64 Növényrendszertan...67 Növénygenetika...68 Állatbiológia...69 Állatszervezettan, anatómia...69 Állatélettan...69 Állatrendszertan...69 Állatgenetika...70 Ökológia...71 Populációbiológia...72 Evolúció...72 Etológia...73 Hidrobiológia...73 Mikrobiológia...73 Baktériumok...74 Vírusok, fágok...74 Gombák...74 Biokémia, biofizika, biotechnológia általában...76 Kémia, fizika, agrokémia, agrofizika...77 Matematika...77 Matematikai statisztika...77 Valószínűségszámítás, becsléstan...77 Műszaki ismeretek, géptan...77 Számítástechnika, számítógépek alkalmazása, szoftverek...78 Automatizálás, távvezérlés, térinformatika, precíziós gazdálkodás...78 Energiaforrások, energiatermelés, energiafelhasználás...79 Gépek működése, karbantartása...81 Építészet, épületszerkezetek, épületgépészet...82 Agrárrepülés...82 Meteorológia, agrometeorológia...82 Növénytermesztési és növényvédelmi előrejelzés..84 9

10 TALAJTAN, ÖNTÖZÉS, TRÁGYÁZÁS Talajtan általában, mintavétel Talajfizika, vízháztartás Talajkémia, ásványi összetétel Talajbiológia, mikroflóra, talajfauna Talajosztályozás, talajminősítés, aranykorona-érték Talajtípusok, talajtérkép, talajgenetika Talajtermékenység Talajvédelem Talajpusztulás, erózió, degradáció, rekultiválás Talajjavítás, melioráció Talajművelés, talajelőkészítés Traktorok, talajművelő gépek Öntözés, öntözési módok Öntözési igény, öntözési táblázatok Öntözőberendezések Öntözővíz Trágyázás, tápanyag-pótlás, talajerő-gazdálkodás Trágyaadagolás, tápanyagigény Trágyázási módok Trágyaszóró gépek Műtrágyák, kevert műtrágyák, mikroelemek Istállótrágya, hígtrágya Komposzt, tőzeg, földadalékok, ásványok Zöldtrágya, baktériumtrágya Szennyvíziszap, trágyázás hulladékokkal és melléktermékekkel NÖVÉNYTERMESZTÉS Növénytermesztés általános vonatkozásai Növénynemesítési technikák, szelekció, hibridizálás, heterózis, rezisztencia Fajtaelismertetés, fajtaösszehasonlítás, honosítás 106 Őshonos növények, génbank, génállomány védelme, fajtafenntartás Növényi biotechnológia, genetikailag módosított növények Vetőmag, vetőmagtermesztés, vetőmagkezelés Szántóföldi növénytermesztés, termesztési rendszerek Vetés, ültetés, palántázás és gépei Növényápolási munkák és gépei Betakarítás, kombájnok, betakarítógépek, szállítás Terménykezelés, magtisztítás, terményszárítás Terménytárolás, raktározás, terménytárolók Biológiai/ökológiai növénytermesztés, integrált termesztés Kertészet, kertgazdálkodás, kerttechnológia Növényházak és berendezéseik, fóliák, speciális termesztő közegek Palántanevelés Oltás, szemzés, dugványozás; oltványok, facsemeték, faiskola Növényápolási munkák és eszközei, metszés Kertészeti termények betakarítása, szüretelés és gépei Kertészeti termények kezelése, tárolása, tartósítása Biokertészet, ökológiai kertgazdálkodás, integrált termesztés Rét- és legelőművelés, gyepgazdálkodás Növényvédelem Gyomok, gyomirtás Kártevők Kórokozók: vírusok, baktériumok, gombák Hiánybetegségek; természeti károsodás, fagykár, kiszáradás Növényvédőszer, hatóanyag-rezisztencia; szermaradvány Preventív védekezés, talajfertőtlenítés Biológiai védekezés, integrált növényvédelem Szabályozások, adminisztráció, egészségügyi előírások Növényvédelmi gépek Növényi melléktermékek, biomassza hasznosítása, bioenergia SZÁNTÓFÖLDI NÖVÉNYEK Ritkább, szántóföldön termesztett növények Búza Búza termesztéstechnológiája Búza betegségei, kórokozók, kártevők, károsodások; növényvédelme Búza betakarítása, kezelése, tárolása Búza minősége; beltartalom Búza értékesítése, piaci helyzete, gazdasági vonatkozások Árpa, rozs, tritikálé Árpa, rozs, tritikálé termesztéstechnológiája Árpa, rozs, tritikálé betegségei, kórokozók, kártevők, károsodások; növényvédelme Árpa, rozs, tritikálé minősége, beltartalom Árpa, rozs, tritikálé értékesítése, piaci helyzete, gazdasági vonatkozások Zab, rizs és egyéb gabonafélék Zab, rizs és egyéb gabonafélék termesztéstechnológiája Zab, rizs és egyéb gabonafélék betegségei, kórokozók, kártevők, károsodások növényvédelme Zab, rizs és egyéb gabonafélék minősége, beltartalom Kukorica Kukorica termesztéstechnológiája Kukorica betegségei, kórokozók, kártevők, károsodások; növényvédelme Kukorica betakarítása, kezelése, tárolása Kukorica minősége, beltartalom Kukorica értékesítése, piaci helyzete, gazdasági vonatkozások Cukorrépa, takarmányrépa Cukorrépa, takarmányrépa termesztéstechnológiája Cukorrépa, takarmányrépa betegségei, kórokozók, kártevők, károsodások; növényvédelme

11 Cukorrépa, takarmányrépa betakarítása, kezelése, tárolása Cukorrépa, takarmányrépa minősége, beltartalom Cukorrépa, takarmányrépa értékesítése, piaci helyzete, gazdasági vonatkozások Burgonya, csicsóka és egyéb gumósok Burgonya, csicsóka és egyéb gumósok termesztéstechnológiája Burgonya, csicsóka és egyéb gumósok betegségei, kórokozók, kártevők, károsodások; növényvédelme Burgonya, csicsóka és egyéb gumósok betakarítása, kezelése, tárolása Burgonya, csicsóka és egyéb gumósok minősége, beltartalom Olajnövények: napraforgó, repce, szója, mák, stb Olajnövények termesztéstechnológiája Olajnövények betegségei, kórokozók, kártevők, károsodások; növényvédelme Olajnövények betakarítása, kezelése, tárolása Olajnövények minősége, beltartalom Olajnövények értékesítése, piaci helyzete, gazdasági vonatkozások Ipari növények: dohány, komló, rostnövények Ipari növények termesztéstechnológiája Ipari növények betegségei, kórokozók, kártevők, károsodások; növényvédelme Ipari növények betakarítása, kezelése, tárolása Ipari növények minősége, beltartalom Takarmánynövények: pillangósok, fűfélék, stb Takarmánynövények termesztéstechnológiája Takarmánynövények betakarítása, kezelése, tárolása Takarmánynövények minősége, beltartalom ZÖLDSÉGFÉLÉK Ritkább zöldségek Paradicsom és paprikafélék Paradicsom és paprikafélék termesztéstechnológiája Paradicsom és paprikafélék betegségei, kórokozók, kártevők, károsodások; növényvédelme Paradicsom és paprikafélék betakarítása, kezelése, tárolása Paradicsom és paprikafélék minősége, beltartalom Paradicsom és paprikafélék értékesítése, piaci helyzete, gazdasági vonatkozások Hüvelyesek: borsó, bab Hüvelyesek termesztéstechnológiája Hüvelyesek betegségei, kórokozók, kártevők károsodások; növényvédelme Hüvelyesek betakarítása, kezelése, tárolása Hüvelyesek minősége, beltartalom Hüvelyesek értékesítése, piaci helyzete gazdasági vonatkozások Kabakosok: uborka, dinnye, tök, patisszon, cukkini 196 Kabakosok termesztéstechnológiája Kabakosok betegségei, kórokozók, kártevők, károsodások; növényvédelme Kabakosok minősége, beltartalom Kabakosok értékesítése, piaci helyzete, gazdasági vonatkozások Káposztafélék Káposztafélék termesztéstechnológiája Káposztafélék betegségei, kórokozók, kártevők, károsodások; növényvédelme Káposztafélék minősége, beltartalom Levélzöldségek Levélzöldségek termesztéstechnológiája Levélzöldségek betegségei, kórokozók, kártevők, károsodások; növényvédelme Levélzöldségek szedése, kezelése, tárolása Gyökérzöldségek Gyökérzöldségek termesztéstechnológiája Gyökérzöldségek betegségei, kórokozók, kártevők, károsodások; növényvédelme Gyökérzöldségek betakarítása, kezelése, tárolása.199 Gyökérzöldségek minősége, beltartalom Gyökérzöldségek értékesítése, piaci helyzete, gazdasági vonatkozások Hagymafélék Hagymafélék termesztéstechnológiája Hagymafélék betegségei, kórokozók, kártevők, károsodások; növényvédelme Hagymafélék minősége, beltartalom GYÜMÖLCSÖK Ritkább gyümölcsfélék Almatermésű gyümölcsfélék: alma, körte, birs Almatermésű gyümölcsfélék termesztéstechnológiája Almatermésű gyümölcsfélék betegségei, kórokozók, kártevők, károsodások; növényvédelme Almatermésű gyümölcsfélék szüretelése, kezelése, tárolása Almatermésű gyümölcsfélék minősége, beltartalom Almatermésű gyümölcsfélék értékesítése, piaci helyzete, gazdasági vonatkozások Csonthéjas gyümölcsök: cseresznye, meggy, szilva, barack Csonthéjas gyümölcsök termesztéstechnológiája..206 Csonthéjas gyümölcsök betegségei, kórokozók, kártevők, károsodások; növényvédelme Csonthéjas gyümölcsök szüretelése, kezelése, tárolása Csonthéjas gyümölcsök minősége, beltartalom Csonthéjas gyümölcsök értékesítése, piaci helyzete, gazdasági vonatkozások Szőlő Szőlő termesztéstechnológiája Szőlő betegségei, kórokozók, kártevők, károsodások; növényvédelme Szőlő szüretelése, kezelése, tárolása

12 Csemegeszőlő, fajtaválaszték, fajtaismeret, minősége Borszőlő, fajtaválaszték, fajtaismeret, minősége Szőlő értékesítése, piaci helyzete, gazdasági vonatkozások Egyéb bogyóstermésűek: ribiszke, egres, földieper, málna, szeder, bodza, áfonya Egyéb bogyóstermésűek termesztéstechnológiája 216 Egyéb bogyóstermésűek betegségei, kórokozók, kártevők, károsodások; növényvédelme Egyéb bogyóstermésűek minősége, beltartalom Egyéb bogyóstermésűek értékesítése, piaci helyzete, gazdasági vonatkozások Héjastermésűek: mandula, dió, mogyoró, gesztenye Héjastermésűek termesztéstechnológiája Héjastermésűek betegségei, kórokozók, kártevők, károsodások; növényvédelme GOMBA, GYÓGY- ÉS FŰSZERNÖVÉNYEK, DÍSZNÖVÉNYEK Ehető gombák Termesztett gombák, gombatermesztés Gyűjtött gombák, gombavizsgálat Gyógy- és fűszernövények, aromanövények Gyógynövények termesztése, növényvédelmük Gyűjtött gyógynövények, gyűjtésük, kezelésük, szárításuk Virágtermesztés, vágott virágok Szobanövények Növénybetegségeik és védelmük Díszcserjék, díszfák, arborétumok, bonsai Kertkultúra, kertépítés, parkosítás ERDÉSZET Erdészet általános vonatkozásai Erdészettörténet, faipar története Erdészeti kutatás, szakképzés Erdőgazdálkodás Erdőgazdálkodási elvek, erdőgazdálkodási politika Erdőgazdálkodás jogi és ökonómiai vonatkozásai Erdőleltár, erdőérték-számítás, erdőbecslés Erdőtérképezés, földmérés Erdészeti ismeretek Termőhelyismeret, erdőtalajok Dendrológia Erdőökológia, erdei életközösségek, aljnövényzet Fafajok és -fajták nemesítése, honosítása Faterméstan, termésbegyűjtés Erdőtípusok, elegyerdők Parkerdők, üdülőerdők Energiaerdő Erdőrezervátumok Erdőművelés Csemetenevelés Fásítás, erdőtelepítés Állománynevelés, állományok alakítása Természetszerű erdőművelés, erdőfelújítás Erdővédelem Kórokozók és kártevők Emberi és természeti károkozók: savas eső, erdőtüzek, fagy Erdőhasználat, fagazdaság, terméstáblák, szabványok Erdőfeltárás, úthálózat, megközelítés Fakitermelés, szállítás és gépei Favizsgálat, felhasználás, kezelés, ipari feldolgozás Értékesítés, fakereskedelem Vadgazdálkodás, vadtenyésztés, vadaspark Vadbetegségek Vadak mezőgazdasági és erdészeti károkozása, vadkár Vadászat, horgászat FAFAJOK Ritka fafajok és cserjék Tölgy Bükk Bükk betegségei, kórokozók, kártevők, károsodások; védelme Bükk kitermelése, felhasználása, értékesítése Akác Akác telepítése, termőhelye és műveléstechnikája Gyertyán, szil, kőris és egyéb kemény lombfák Kemény lombfák telepítése, termőhelye és műveléstechnikája Kemény lombfák kitermelése, felhasználása, értékesítése Puha lombfák: fűz, nyár Puha lombfák telepítése, termőhelye és műveléstechnikája Puha lombfák betegségei, kórokozók, kártevők, károsodások; védelme Puha lombfák kitermelése, felhasználása, értékesítése Fenyő Fenyő betegségei, kórokozók, kártevők, károsodások; védelme Fenyő kitermelése, felhasználása, értékesítése Erdei vadgyümölcsfák: vadalma, vadkörte, berkenye, stb Erdei cserjék ÁLLATTENYÉSZTÉS Az állattenyésztés általános vonatkozásai Állatnemesítési technikák, szelekció, hibridizálás Törzskönyvezés, állatok egyedi jelölése Génbank, génállomány védelme, fajtafenntartás, honosítás Szaporodásbiológia Mesterséges termékenyítés, ivarsejtek kezelése Tartáskörülmények, tartásmódok Fizikai környezet:fény, hőmérséklet, páratartalom249 12

13 Állattartó épületek, istállók és berendezései Gondozás: almozás, ápolás, élőállat-szállítás Általános állathigiénia Ökölógiai állattartás, bio-állattartás, állatjólét Takarmányozás Vizsgálati módszerek Takarmány-alkotórészek, tápérték, takarmányszennyezések Tápanyagfelvétel, -hasznosítás, -szükséglet, emészthetőség, anyagcsere Takarmányelőkészítés, -kiosztás, etetés és gépei..252 Vízszükséglet, vízháztartás, itatás és gépei Takarmányok Legelő, legeltetés, legelőgazdálkodás Zöldtakarmányok, betakarítása Szálastakarmányok, kezelése, gépei Silótakarmányok, kezelése, gépei; egyéb mikrobiális eredetű takarmányok Abraktakarmányok, magvak, fehérjetakarmányok254 Tápok, takarmánykeverékek, tápkészítés Takarmánykiegészítők, hozamfokozók Takarmány ipari és egyéb melléktermékekből Állategészségügy Állategészségügyi igazgatás, előírások, járványügy Belgyógyászat, immunológia Sebészet Gyógyszertan és toxikológia; egyéb készítmények Állatbetegségek Takarmányozási betegségek, hiánybetegségek, takarmányártalmak Idegrendszeri, mozgás- és érzékszervi betegségek, stresszhatások Vírusok és vírusbetegségek Baktériumok és baktériumok okozta betegségek..257 Egysejtűek és egysejtűek okozta betegségek Férgek és férgek okozta betegségek Izeltlábúak és ízeltlábúak okozta betegségek Zoonózisok Állati termékek kezelése, tárolása, szállítása Állati termékek minőségvizsgálata és higiéniája..258 ÁLLATFAJOK Ritkábban előforduló állatfajok és -fajták Ló, szamár Ló, szamár tenyésztése, szaporodása Ló, szamár tartása: elhelyezése, környezeti igényei, gondozása, almozása Ló, szamár takarmányozása: takarmányai, tápok, takarmánykiegészítők, legeltetés Ló, szamár betegségei, elváltozásai, parazitái, egészségvédelme Ló, szamár hasznosítása, lovaglás Szarvasmarha Szarvasmarha tenyésztése, szaporodása Szarvasmarha tartása: elhelyezése, környezeti igényei, gondozása, almozása Szarvasmarha takarmányozása: takarmányai, tápok, takarmánykiegészítők, legeltetés Szarvasmarha betegségei, elváltozásai, parazitái, egészségvédelme, tőgybetegségek Szarvasmarha: hústermelés, kezelés, értékesítés, piaci helyzet, gazdasági vonatkozások Szarvasmarha: tejtermelés, kezelés, értékesítés, piaci helyzet, gazdasági vonatkozások Juh, kecske Juh, kecske tenyésztése, szaporodása Juh, kecske tartása: elhelyezése, környezeti igényei, gondozása, almozása Juh, kecske takarmányozása: takarmányai, tápok, takarmánykiegészítők, legeltetés Juh, kecske betegségei, elváltozásai, parazitái, egészségvédelme Juh, kecske: gyapjútermelés, kezelés, értékesítés, piaci helyzet, gazdasági vonatkozások Juh, kecske: bárányhús és tejtermelés, értékesítés, piaci helyzet, gazdasági vonatkozások Sertés Sertés tenyésztése, szaporodása Sertés tartása: elhelyezése, környezeti igényei, gondozása, almozása Sertés takarmányozása: takarmányai, tápok, takarmánykiegészítők Sertés betegségei, elváltozásai, parazitái, egészségvédelme Sertés hústermelés, kezelés, értékesítés, piaci helyzet, gazdasági vonatkozások Baromfifélék, galamb Baromfifélék tenyésztése, szaporodása, keltetése.285 Baromfifélék tartása: elhelyezése, környezeti igényei, gondozása, almozása Baromfifélék takarmányozása: takarmányai, tápok, takarmánykiegészítők Baromfifélék betegségei, elváltozásai, parazitái, egészségvédelme Baromfifélék: hústermelés, kezelés, értékesítés, piaci helyzet, gazdasági vonatkozások Baromfifélék: tojástermelés, toll, kezelés, értékesítés, piaci helyzet, gazdasági vonatkozások Nyúl és egyéb prémesállatok Nyúl és egyéb prémesállatok tenyésztés, szaporodása Nyúl és egyéb prémesállatok tartása: elhelyezése, környezeti igényei, gondozása, almozása Nyúl és egyéb prémesállatok takarmányozása: takarmányai, tápok, takarmánykiegészítők Nyúl és egyéb prémesállatok betegségei, elváltozásai, parazitái, egészségvédelme Nyúl: hústermelés, kezelés, értékesítés, piaci helyzet, gazdasági vonatkozások Hal Hal tenyésztése, szaporodása Hal tartása: környezeti igényei, gondozása, tógazdálkodás

14 Hal takarmányozása: takarmányai, tápok, takarmánykiegészítők Hal betegségei, elváltozásai, parazitái, egészségvédelme Halhús-termelés, kezelés, értékesítés, piaci helyzet, gazdasági vonatkozások Méh Méh tartása: elhelyezése, környezeti igényei, gondozása, kaptár Méh táplálkozása, etetése, méhlegelő Méh betegségei, elváltozásai, parazitái, egészségvédelme Méz-, propolisz-termelés, kezelés, értékesítés, piaci helyzet, gazdasági vonatkozások Kutya, macska, díszállatok Kutya, macska, díszállatok tenyésztése, szaporodása Kutya, macska, díszállatok tartása: elhelyezése, környezeti igényei, gondozása Kutya, macska, díszállatok etetése: tápok tápkiegészítők Kutya, macska, díszállatok betegségei, elváltozásai, parazitái, egészségvédelme Kutya, macska, díszállatok viselkedése, idomítása ÉLELMISZERFELDOLGOZÁS, ÉLELMISZERIPAR Élelmiszertudomány, élelmiszeranalízis, vizsgálati módszerek Táplálkozástudomány, táplálkozásformák Élelmiszer-adalékanyagok, tartósítószerek, színezékek Élelmiszer-minőség, élelmiszer-biztonság, élelmiszer-higiénia, biotermék Élelmiszeripari biotechnológia, GMO termékek Élelmiszeripari infrastruktúra: épületek, gépek, berendezések Élelmiszeripari ökonómia: üzemszervezés, logisztika, munkaügy Gabonafeldolgozás Malomipar és termékei Tésztagyártás, gabonapelyhek Sütőipar és termékei Cukor- és édesipar Cukorgyártás Csokoládé és egyéb édességek, cukrászat Üdítőitalok, ásványvíz Tejfeldolgozás, tejipar Tej, tejfogyasztás Tejtermékek Hús- és halfeldogozás, húsipar, vágóhidak Húsáruk, nyershús Húskészítmények Zsiradék- és növényolajgyártás Borászat, borkultúra Szőlőfeldolgozás, must Erjesztés, borélesztő Borkezelés, borkémia Bortárolás, palackozás Fehérborok Vörösborok Pezsgők és egyéb boralapú termékek Borászati eszközök, felszerelések Egyéb erjedésipari termékek Sör- és malátagyártás Szesz- és szeszesitalgyártás Egyéb termékfeldolgozás Tojáskészítmények Zöldségfeldolgozás Gyümölcsfeldolgozás Fűszer- és aromagyártás, kávé, tea Keményítőgyártás és háztartásvegyipar Kozmetikai ipar Dohányipar Tartósítási eljárások, tárolás, árukezelés, áruszállítás Hőkezelés, kiszárítás Hűtés, fagyasztás, mélyhűtés Csomagolástechnikák, csomagolóeszközök, csomagolóanyagok KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁS Vízgazdálkodás Vízvizsgálat, vízelemzés Vízszabályozás, vízrendezés Árvízvédelem Ártéri gazdálkodás, vizenyős területek, nádgazdálkodás Környezetszennyezés, környezetvédelem Levegőszennyezés, -tisztítás Vízszennyezés, víztisztítás, szennyvíztisztítás, vízvédelem Talajszennyezés, talajtisztítás Sugárszennyeződés Rekultiváció Hulladékgazdálkodás Természetvédelem Védett növényfajok Védett állatfajok Védett területek, nemzeti parkok, tájvédelmi körzetek

15 CONTENTS OF BIBLIOGRAPHY Agriculture General aspects...26 Agronomy - generals...26 Agricultural research, research institutes...26 Research, methodology of research...27 Conferences, congresses, foreign studies...27 Education and training in agriculture...27 Information in agriculture, information systems, lexicons...29 Agricultural associations, farmers' associations, producers' organizations...29 Agricultural extension, propagation of informations...30 Exhibitions, agricultural fairs, museums...30 Library and documentation...30 Computer and internet information services, data bases...31 Agricultural statistics...31 History of agriculture, rural sociology, agricultural geography...32 History of agriculture...32 Biographies...33 Rural sociology...34 Handicraft, cottage industry...36 Agricultural geography, agriculture of regions...36 General trends in agriculture, world food situation...36 European Union...37 Hungary...38 Other European countries...39 Developing countries...40 Agricultural policy, agricultural administration...40 Agricultural policy, political trends...40 Plan for development, projects, investments...42 Rural development, regional development, landscaping...43 Agricultural subsidies, tenders...47 Agricultural administration, directives...48 Agricultural laws, regulations...49 Administration, agricultural registration, institutes...49 Standards, patents, originality...50 Agricultural economics...50 General ascpects of agricultural economics, econometrics...50 Landed property, land economics, land use, prices...51 Economical efficiency, cost accounting, cost structure...52 Credit, financing...53 Accountancy...53 Labour, labour economics, protection of workers...54 Tax, insurance, social insurance...54 Agricultural companies, enterprises, management...55 Farms, family farms...56 Cooperatives, associations, agricultural services, PO (Producer Organization)...56 Agricultural and food companies...57 State companies...57 Subsidiary branches, tourism, rural tourism...58 Agricultural trade...58 General aspects of agricultural trade...58 Sales, purchase, contract farming...58 Prices, pricing...59 Marketing, market research, PR...59 Consumption, consumer behaviour...60 Agricultural domestic trade, domestic market...61 Agricultural foreign trade; import, export...61 Basic sciences, auxiliary sciences...63 General scientific approaches...63 Plant biology...63 Plant histology, organology...64 Plant physiology...64 Plant taxonomy...67 Plant genetics...68 Animal biology...69 Animal histology, organology, anatomy...69 Animal physiology...69 Animal taxonomy...69 Animal genetics...70 Ecology...71 Population biology...72 Evolution...72 Ethology...73 Hidrobiology...73 Microbiology...73 Bacteria...74 Viruses, phages...74 Fungi...74 Biochemistry, biophysics, biotechnology...76 Chemistry, physics, agrochemistry, agrophysics...77 Mathematics...77 Mathematical statistics...77 Probability calculation, appraisement...77 Mechanical technology, agricultural mechanization...77 Computer technics, hardwares, softwares...78 Automatization, remote control, spatial informatics, precision agriculture...78 Energy sources, energy production, energetics

16 Machines, repairing, service Buildings, building construction, equipments Agricultural airplanes Meteorology, agrometeorology Plant production and protection spray warning system Soil science, irrigation, fertilizer application General aspects, soil sampling Soil physics, soil water balance Soil chemistry, mineral composition Soil biology, microflora, soil fauna Soil classification, soil qualification, Gold Crown value Soil types, soil maps, soil genetics Soil productivity Soil protection Soil degradation, erosion, recultivation Soil improvement, melioration Tillage, preparation of soil Tractors, soil preparation equipments Irrigation, irrigation methods Irrigation demand, irrigation schedules Irrigation equipments Irrigation water Fertilization, nutrient supply, soil fertility Nutrient demands Fertilizing methods Machines for fertilization Chemical fertilizers, mixed fertilizers, trace elements Manure, liquid manure Compost, peat, minerals Green manure, bacterial manure Sewage sludge, fertilizing with wastes and byproducts Plant growing General aspects Plant breeding methods Variety certification, variety testing, naturalization Indigenous plant species, gene bank, gene pool protection, variety maintaining Vegetal biotechnology, genetically modified (GM) plants Seeds, seed growing, seed treatment Arable crops, growing systems Sowing, planting, seedling; machines Crop cultivation; machines Harvesting, transport; machines Crop treatment, corn cleaning, drying Crop storage, stocking, loft Biological/ecological, integrated plant production Horticulture, garden management, garden technology Protected cultivation and equipements, growing media Seedling growing Grafting, budding, layering; sapling, tree nursery Crop cultivation, pruning Horticultural crops harvesting, vintage; machines Horticultural crops treatment, stucking, storage, conserving Biological/ecological, integrated horticulture Meadow and pasture cultivation, grassland management Plant protection Weeds, weed control Pests Plant pathogens Deficiency diseases; plant injuries Pesticides, active substances, resistance, residues Prevention, soil disinfection Biological control, integrated plant protection Regulation, administration, sanitary regulations Machines for plant protection Plant by-products, biomass utilization, bioenergy Arable plants Rare arable crops Wheat Growing Pests and diseases, damages; plant protection Harvesting, treatment, storage Quality, chemical composition Marketing, economical aspects Barley, rye, triticale Growing Pests and diseases, damages; plant protection Quality, chemical composition Marketing, economical aspects Oat, rice and other cereals Growing *Pests and diseases, damages; plant protection Quality, chemical composition Maize Growing Pests and diseases, damages; plant protection Harvesting, treatment, storage Quality, chemical composition Marketing, economical aspects Sugar beet, fodder beet Growing Pests and diseases, damages; plant protection

17 Harvesting, treatment, storage Quality, chemical composition Marketing, economical aspects Potato, Jerusalem artichoke and other tuber crops Growing Pests and diseases, damages; plant protection Harvesting, treatment, storage Quality, chemical composition Marketing, economical aspects Oil crops: sunflower, rape, soya, poppy seed, etc Growing Pests and diseases, damages; plant protection Harvesting, treatment, storage Quality, chemical composition Marketing, economical aspects Industrial plants: tobacco, hop, fibre crops, etc Growing Pests and diseases, damages; plant protection Harvesting, treatment, storage Quality, chemical composition Feed crops: legumes, grasses, etc Growing Harvesting, treatment, storage Quality, chemical composition Vegetable growing Rare vegetables Solanaceae: tomato, sweet pepper, etc Growing Pests and diseases, damages; plant protection Harvesting, treatment, storage Quality, chemical composition Marketing, economical aspects Leguminosae: bean, peas, etc Growing Pests and diseases, damages; plant protection Harvesting, treatment, storage Quality, chemical composition Marketing, economical aspects Cucurbitaceae: cucumber, melon, squashe, courgette, etc Growing Pests and diseases, damages; plant protection Quality, chemical composition Marketing, economical aspects Brassicaceae Growing Pests and diseases, damages; plant protection Quality, chemical composition Leaf vegetables Growing Pests and diseases, damages; plant protection Harvesting, treatment, storage Root vegetables Growing Pests and diseases, damages; plant protection Harvesting, treatment, storage Quality, chemical composition Marketing, economical aspects Alliaceae Growing Pests and diseases, damages; plant protection Quality, chemical composition Fruit growing Rare fruits Pome fruits: apple, pear, quince Growing Pests and diseases, damages; plant protection Harvesting, treatment, storage Quality, chemical composition Marketing, economical aspects Kernel fruits: cherry, sour cherry, plum, peach Growing Pests and diseases, damages; plant protection Harvesting, treatment, storage Quality, chemical composition Marketing, economical aspects Grapes Growing Pests and diseases, damages; plant protection Vintaging, treatment, storage Table grapes, varieties, quality Wine grapes, varieties, quality Marketing, economical aspects Soft fruits: currant, gooseberry, strawberry, raspberry, dewberry, elder, blueberry Growing Pests and diseases, damages; plant protection Quality, chemical composition Marketing, economical aspects Shell fruits: almond, walnut, hazelnut, chestnut, etc Growing Pests and diseases, damages; plant protection Mushrooms, medicinal plants, culinary herbs, ornamental plants Edible fungi Mushroom growing Mushroom gathering, control Medicinal plants, culinary herbs, aromatic plants Medicinal plants growing, plant protection Medicinal plants gathering, treatment, drying Floriculture, cut flowers Pot plants Plant diseases, plant protection Ornamental plants: shrubs, trees; botanical gardens, bonsai Gardenarchitecture, landscape gardening, horticulture

18 Forestry Forestry in general History of forestry and wood industry Forestry research and education Sylviculture Principles and policy in sylviculture Forestry economy and laws Measuring the forest, forest estimation Forest mapping, topographic mapping Forestry science Habitats, forests soils Dendrology Forest ecology, forest biocoenosis, underwood Tree breeding, variety selection, acclimatization of species Carpology, seeds gathering Forest types, mixed forest Parks, recreational forest Energy forest Forest reservations Forest cultivation Tree nursery Forest plantation, forestation Cultivation of forest Forest regeneration, afforestation Forest protection Pathogens and forest tree pests Natural and human damages, acid rain, forest fires, frost Forest utilization, timber-wood, standards Forest harvesting and site preparation, path network, approaching Woodfelling and cutting, transportation and machines Wood quality, utilization, timber processing, wood-working industry Wood market, timber-trade Game management, breeding, game reserve Game diseases Game damages in forests and agriculture Hunting, fishering Tree species Rare tree species and shrubs Oak Beech Diseases, pathogens, pests, damages, tree protection Harvesting, utilization, trade Robinia Planting, habitat and cultivation Hornbeam, elm, ash, maple and other hardwood trees Planting, habitat and cultivation Harvesting, utilization, trade Willow, poplar, softwood deciduous trees Planting, habitat and cultivation Diseases, pathogens, pests, damages, tree protection Harvesting, utilization, trade Pines Diseases, pathogens, pests, damages, tree protection Harvesting, utilization, trade Forest fruit trees: wild crab apple, wild pear, sorbtree, etc Forest shrubs Animal husbandry Animal husbandry in general Animal breeding, breeding technics, selection, hibridization Pedigree registration, animal identification tag Animal gene bank, gene pool protection, indigenous breeds, naturalization Reproduction biology Artificial insemination, handling of gametes Animal rearing, rearing methods Physical environment: lighting, temperature, humidity Buildings for animals, stables and equipments Care of animals: bedding, grooming, livestock transportation Animal hygiene Ecological rearing, free range husbandry, animal wellfare Animal nutrition Feedstuff analysis, testing methods Feedstuff composition, feed-value, animal feed contamination Feed consumption, conversion, nutrient requirement, digestibility, metabolism Preparation of feedstuff, distribution, feeding and equipments Water requirement, water metabolism, watering and equipments Animal feedstuffs Pastures, pasture feeding, pasture husbandry Green forages, harvesting and machines Roughages, preparation and machines Silage, preparation and machines, other microbial feeds Concentrates, grains, protein feeds Compound feeds, mixed feeds and preparation Feed additives, growth promoters Animal feeds prepared from industrial and other byproducts Veterinary medicine Veterinary administration, regulations, epidemology Veterinary internal medicine, immunology

19 Surgery Pharmacology, toxicology, other pharmaceutical products Animal diseases Nutritional diseases, deficiency diseases, feed poisoning Neurological, locomotor and sense organ diseases and disorders, stress Viruses and viral diseases Bacteria and bacterial diseases Unicellular pathogens Worms and worm diseases Arthropods and arthropod-transmitted diseases Zoonoses Handling and storage of animal products, delivery Quality control and hygiene of animal products Animal species Rare animals and varieties Horse, ass Breeding, reproduction Rearing: housing, environmental requirements, care of animals, bedding Feeding: feedstuffs, compound feeds, feed additives, pasturing Diseases, disorders, parasites, health care Using, riding Cattle Breeding, reproduction Rearing: housing, environmental requirements, care of animals, bedding Feeding: feedstuffs, compound feeds, feed additives, pasturing Diseases, disorders, parasites, health care, udder health Meat production, treatments, marketing, economic aspects Milk production, treatments, marketing, economic aspects Sheep, goat Breeding, reproduction Rearing: housing, environmental requirements, care of animals, bedding Feeding: feedstuffs, compound feeds, feed additives, pasturing Diseases, disorders, parasites, health care Wool production, treatments, marketing, economic aspects Meat and milk production, treatments, marketing, economic aspects Pig Breeding, reproduction Rearing: housing, environmental requirements, care of animals, bedding Feeding: feedstuffs, compound feeds, feed additives Diseases, disorders, parasites, health care Meat production, treatments, marketing, economic aspects Poultry, pigeons Breeding, reproduction, hatching Rearing: housing, environmental requirements, care of animals, bedding Feeding: feedstuffs, compound feeds, feed additives Diseases, disorders, parasites, health care Meat production, treatments, marketing, economic aspects Egg production, feather, treatments, marketing, economic aspects Rabbit, furbearing animals Breeding, reproduction Rearing: housing, environmental requirements, care of animals, bedding Feeding: feedstuffs, compound feeds, feed additives Diseases, disorders, parasites, health care Meat production, treatments, marketing, economic aspects Fish Breeding, reproduction Rearing: environmental requirements, care of animals, pond farming Feeding: feedstuffs, compound feeds, feed additives Diseases, disorders, parasites, health care Fish production, treatments, marketing, economic aspects Bee Rearing: housing, environmental requirements, care of animals, hives Nourishment, feeding, bee pasture, honey plants Diseases, disorders, parasites, health care Honey and propolis production, treatments, marketing, economic aspects Dog, cat, pets Breeding, reproduction Rearing: housing, environmental requirements, care of animals Feeding: feedstuffs, compound feeds, feed additives Diseases, disorders, parasites, health care Behaviour, training Food processing, food industry Food science, food analysis, analytical methods Nutrition science, dietetics Food additives, preservatives, food colourants Food quality, safety, hygiene; bioproducts Food biotechnology, genetically modified (GM) products

20 Food industry equipments: buildings, machines Food industry economics: plant organization, logistics, labour Grain industry Milling industry, products Pasta industry, corn flakes Bakery industry, products Sugar industry, confectionery industry Sugar manufacture Sweets, confectionery Soft drinks, mineral waters Dairy industry Milk, consumption Milk products Meat industry, fish industry, abattoirs Fresh meat, unprocessed Meat products, canned meat Fat and vegatble oil industry Wine industry, viniculture Processing of grape, must Fermentation, wine yeasts Wine treatment, chemistry Storage, bottling White wines Red wines Champagne and other wines Winemaking equipment Other fermented products Beer and brewing industry Spirits and distilling industry Other branches in food industry Egg products Vegetable processing Fruit processing Spices and flavour products Starch industry, household chemicals Cosmetics Tobacco industry Canning industry, storage, handling Heating, drying Cooling, freezing, deep freezing Packaging Environmental economy Water management Water monitoring, water analysis River regulation, river systems Flood control Farming on flood areas, wetlands, reedy areas Environmental pollution, environmental protection Air pollution Water pollution, water purification, sewage filtering, water protection Soil pollution, soil purification Radiation risk Recultivation Waste management Nature protection Protected plant species Protected animal species Protected areas, national parks, areas of outstanding natural beauty

MAGYAR MEZŐGAZDASÁGI BIBLIOGRÁFIA

MAGYAR MEZŐGAZDASÁGI BIBLIOGRÁFIA MAGYAR MEZŐGAZDASÁGI BIBLIOGRÁFIA 2002 1-2 ORSZÁGOS MEZŐGAZDASÁGI KÖNYVTÁR ÉS DOKUMENTÁCIÓS KÖZPONT MAGYAR MEZŐGAZDASÁGI BIBLIOGRÁFIA A kiadvány teljes áttekintést ad a hazai mezőgazdaság és a határterületek

Részletesebben

AGRÁRVÁLLALKOZÁS. Összeállította: Dr. Székely Sándor

AGRÁRVÁLLALKOZÁS. Összeállította: Dr. Székely Sándor AGRÁRVÁLLALKOZÁS Folyóiratcikkek és szakkönyvek ajánló bibliográfiája a Magyar Mezőgazdasági Bibliográfia alapján az Országos Mezőgazdasági Könyvtár állományából Összeállította: Dr. Székely Sándor Országos

Részletesebben

BIOENERGIA BIO-ENERGIAHORDOZÓK ENERGIANÖVÉNYEK

BIOENERGIA BIO-ENERGIAHORDOZÓK ENERGIANÖVÉNYEK BIOENERGIA BIO-ENERGIAHORDOZÓK ENERGIANÖVÉNYEK AJÁNLÓ BIBLIOGRÁFIA (2002-2007) Összeállította: Dr. Székely Sándor Országos Mezőgazdasági Könyvtár és Dokumentációs Központ Budapest, 2008 A mezőgazdaság

Részletesebben

Erdőgazdálkodás. Összeállította: Csapó Anikó Szerkesztette: Patkós Ilona

Erdőgazdálkodás. Összeállította: Csapó Anikó Szerkesztette: Patkós Ilona Erdőgazdálkodás Szakkönyvek és folyóiratcikkek ajánló bibliográfiája a Magyar Mezőgazdasági Bibliográfia alapján, az Országos Mezőgazdasági Könyvtár állományából Összeállította: Csapó Anikó Szerkesztette:

Részletesebben

ALMA. Folyóiratcikkek és szakkönyvek ajánló bibliográfiája a Magyar Mezőgazdasági Bibliográfia alapján az Országos Mezőgazdasági Könyvtár állományából

ALMA. Folyóiratcikkek és szakkönyvek ajánló bibliográfiája a Magyar Mezőgazdasági Bibliográfia alapján az Országos Mezőgazdasági Könyvtár állományából ALMA Folyóiratcikkek és szakkönyvek ajánló bibliográfiája a Magyar Mezőgazdasági Bibliográfia alapján az Országos Mezőgazdasági Könyvtár állományából Összeállította: Dr. Székely Sándor Országos Mezőgazdasági

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELEM. Ajánló bibliográfia (1999-2004) Összeállította: Dr. Székely Sándor

KÖRNYEZETVÉDELEM. Ajánló bibliográfia (1999-2004) Összeállította: Dr. Székely Sándor KÖRNYEZETVÉDELEM Ajánló bibliográfia (1999-2004) Összeállította: Dr. Székely Sándor Országos Mezőgazdasági Könyvtár és Dokumentációs Központ Budapest, 2004 A környezet állapotával és környezetvédelemmel

Részletesebben

P I L O T V E R S I O N. Szémanné Szilvássy Terézia. Mezőgazdaság

P I L O T V E R S I O N. Szémanné Szilvássy Terézia. Mezőgazdaság P I L O T V E R S I O N Szémanné Szilvássy Terézia MAGYAR ANGOL KÉPES SZAKMAI SZÓTÁR Mezőgazdaság Előszó Elcsépelt igazságnak tűnik, hogy a globalizálódó világban egyre fontosabb a nyelvtudás. Ma már nemcsak

Részletesebben

Árvíz, belvíz, védekezés

Árvíz, belvíz, védekezés Árvíz, belvíz, védekezés Szakkönyvek és folyóiratcikkek ajánló bibliográfiája a Magyar Mezőgazdasági Bibliográfia alapján az Országos Mezőgazdasági Könyvtár állományából Összeállította: F. Kripner Veronika

Részletesebben

Publikációs tevékenység

Publikációs tevékenység Publikációs tevékenység 1. Könyv, könyvrészlet, jegyzet/ szerkesztés 1.1 Magyar nyelvű könyv 1. Dimény J. - Helyes L. (1994): Szántóföldi kertészet, Gödöllô, MSZKI Szaktanácsadói Kiadvány 100 p. 2. Helyes

Részletesebben

A BALATON ÉS VIDÉKE. Összeállította: Dr. Székely Sándor

A BALATON ÉS VIDÉKE. Összeállította: Dr. Székely Sándor A BALATON ÉS VIDÉKE Folyóiratcikkek és szakkönyvek ajánló bibliográfiája a Magyar Mezőgazdasági Bibliográfia alapján az Országos Mezőgazdasági Könyvtár állományából Összeállította: Dr. Székely Sándor Országos

Részletesebben

Kereskedelem és marketing a mezőgazdaságban 2003 2006 között

Kereskedelem és marketing a mezőgazdaságban 2003 2006 között Kereskedelem és marketing a mezőgazdaságban 2003 2006 között Könyvek az OMgK állományából EU 1280:5 Agrármarketing / Szerzők Horváth Ágnes [et al.]. - Gödöllő : SzIE, 2001. - 156 p. ; 23 cm. - (Gödöllői

Részletesebben

Curriculum Vitae. 1 Personal Information: 2 Education and training: 3 PhD study and scientific qualifications:

Curriculum Vitae. 1 Personal Information: 2 Education and training: 3 PhD study and scientific qualifications: Curriculum Vitae 1 Personal Information: Name: Dr. Udovecz Gábor, D.Sc., Dr. habil Academic Position: Head of Doctoral School for Sciences of Management and Organisation, Kaposvár Sex: male Date of birth:

Részletesebben

Élelmiszer- biztonság

Élelmiszer- biztonság Élelmiszer- biztonság Szakkönyvek és folyóiratcikkek ajánló bibliográfiája a Magyar Mezőgazdasági Bibliográfia alapján, az Országos Mezőgazdasági Könyvtár állományából Összeállította: Csapó Anikó Szerkesztette:

Részletesebben

BULLETIN of the Szent István University

BULLETIN of the Szent István University BULLETIN of the Szent István University SPECIAL ISSUE PART II. Gödöllő 2008 Editorial Board Prof. György Füleki CSc. Chairman of the Editorial Board Prof. Miklós Mézes DSc. editor Prof. Béla M. Csizmadia

Részletesebben

BERKE SZILÁRD HABILITÁCIÓS KÉRELME KAPOSVÁRI EGYETEM

BERKE SZILÁRD HABILITÁCIÓS KÉRELME KAPOSVÁRI EGYETEM BERKE SZILÁRD HABILITÁCIÓS KÉRELME KAPOSVÁRI EGYETEM KAPOSVÁR 2013 2 TARTALOMJEGYZÉK 1. HABILITÁCIÓ IRÁNTI KÉRELEM 4 2. JELENTKEZÉSI LAP 6 3. EGYETEMI VÉGZETTSÉGEK IGAZOLÁSA 8 3.1. Agrármérnöki diploma

Részletesebben

SZERVEZŐ / ORGANIZER

SZERVEZŐ / ORGANIZER SZERVEZŐ / ORGANIZER Ex Horto Kiállításszervező Kft. 2310 Szigetszentmiklós, Leshegy út 1/a. Telefon/fax: +36 24 445 445 Fax: + 36 24 443 323 E-mail: exhorto@invitel.hu web: www.hortushungaricus.hu Munkatársak

Részletesebben

A PICK szalámival, mint védett földrajzi árujelzésű élelmiszerrel kapcsolatos tapasztalatok Varró Györgyné dr.

A PICK szalámival, mint védett földrajzi árujelzésű élelmiszerrel kapcsolatos tapasztalatok Varró Györgyné dr. A PICK szalámival, mint védett földrajzi árujelzésű élelmiszerrel kapcsolatos tapasztalatok Varró Györgyné dr. PICK Szeged Szalámigyár és Húsüzem Zrt. A PICK Szeged szalámigyár és Húsüzem cégtörténelme

Részletesebben

Debreceni Egyetem Egyetemi és 2009.03.06 Agrártudományi 1.lap

Debreceni Egyetem Egyetemi és 2009.03.06 Agrártudományi 1.lap 2009.03.06 Agrártudományi 1.lap 66 222108 0.00 Magyar-román, Román-magyar útiszótár / Bakos Ferenc. - Budapest : Terra, 1967 66 223039 0.00 Magyar statisztikai zsebkönyv / Központi Statisztikai Hivatal.

Részletesebben

ERDŐ- ÉS MEZŐGAZDASÁGI KÖRNYEZETTAN szakirányú továbbképzési szak. Szak vezetője: Prof. Dr. Bukovics István DSc tanszékvezető egyetemi tanár

ERDŐ- ÉS MEZŐGAZDASÁGI KÖRNYEZETTAN szakirányú továbbképzési szak. Szak vezetője: Prof. Dr. Bukovics István DSc tanszékvezető egyetemi tanár W E S L E Y J Á N O S L E L K É S Z K É P Z Ő F Ő I S K O L A ERDŐ- ÉS MEZŐGAZDASÁGI KÖRNYEZETTAN szakirányú továbbképzési szak Szak vezetője: Prof. Dr. Bukovics István DSc tanszékvezető egyetemi tanár

Részletesebben

Tartalom MAZSOLÁZÓ. ÉLELMISZERBIZTONSÁG Biztonságpolitika a magyar élelmiszerpiacon Vegyünk hazait! Meddig ehető, ami ártalmas?

Tartalom MAZSOLÁZÓ. ÉLELMISZERBIZTONSÁG Biztonságpolitika a magyar élelmiszerpiacon Vegyünk hazait! Meddig ehető, ami ártalmas? Tartalom MAZSOLÁZÓ HÍREK, ESEMÉNYEK Elengedhetetlen a nemzeti agrárstratégia kialakítása Agrár-együttműködés Bajorországgal Kinek veszélyes a magyar hús? Csökkentett aszálykárítérítés, bezáró vágóhidak

Részletesebben

2. évfolyam 4. szám, 2011. december KUTATÁS, FEJLESZTÉS ÉS INNOVÁCIÓ AZ AGRÁR-KÖRNYEZETVÉDELEMBEN. Negyedéves tudományos szakfolyóirat

2. évfolyam 4. szám, 2011. december KUTATÁS, FEJLESZTÉS ÉS INNOVÁCIÓ AZ AGRÁR-KÖRNYEZETVÉDELEMBEN. Negyedéves tudományos szakfolyóirat 2. évfolyam 4. szám, 2011. december KUTATÁS, FEJLESZTÉS ÉS INNOVÁCIÓ AZ AGRÁR-KÖRNYEZETVÉDELEMBEN Negyedéves tudományos szakfolyóirat KUTATÁS, FEJLESZTÉS ÉS INNOVÁCIÓ AZ AGRÁR-KÖRNYEZETVÉDELEMBEN NEGYEDÉVES

Részletesebben

TELJES PUBLIKÁCIÓS LISTA Dr. Tar Károly

TELJES PUBLIKÁCIÓS LISTA Dr. Tar Károly TELJES PUBLIKÁCIÓS LISTA Dr. Tar Károly I. A KANDIDÁTUSI FOKOZAT MEGSZERZÉSE (1986) ELŐTT MEGJELENT PUBLIKÁCIÓK I/A. Tudományos folyóiratokban: Justyák J.- Tar K. (1973): A déli lejtőre és a vízszintes

Részletesebben

InnoPortfólió technológiai kulcsszavak - Enterprise Europe Network alapján. Angol-Magyar

InnoPortfólió technológiai kulcsszavak - Enterprise Europe Network alapján. Angol-Magyar TECHNOLOGY KEYWORDS 1. ELECTRONICS, IT AND TELECOMMS TECHNOLÓGIAI KULCSSZAVAK 1. ELEKTRONIKA, INFORMÁCIÓS TECHNOLÓGIA (angol nyelvű rövidítés: IT) ÉS TÁVKÖZLÉS 1.1. Electronics, Microelectronics 1.1. Elektronika,

Részletesebben

A Szolnoki Főiskola oktatóinak, kutatócsoportjainak tudományos eredményei

A Szolnoki Főiskola oktatóinak, kutatócsoportjainak tudományos eredményei A Szolnoki Főiskola oktatóinak, kutatócsoportjainak tudományos eredményei 2008-2013 A Szolnoki Főiskola oktatóinak, kutatóinak, kutatócsoportjainak tudományos eredményei 2008-2013 Szerkesztette: Dr.Kóródi

Részletesebben

ERDEI FERENC VI. TUDOMÁNYOS KONFERENCIA. 2011. augusztus 25. KECSKEMÉT PROGRAMFÜZET

ERDEI FERENC VI. TUDOMÁNYOS KONFERENCIA. 2011. augusztus 25. KECSKEMÉT PROGRAMFÜZET KECSKEMÉTI FŐISKOLA KERTÉSZETI FŐISKOLAI KAR ERDEI FERENC VI. TUDOMÁNYOS KONFERENCIA VÁLSÁGKEZELÉS A TUDOMÁNY ESZKÖZEIVEL 2011. augusztus 25. KECSKEMÉT PROGRAMFÜZET Támogatónk: Természettudományos ismeretek

Részletesebben

xb;bc?ip;h J;9>DEBâ=?7 , 8,2D,= 70784>E0=?@/:8 9D4 >?0.39:7 24,4 02D0> 70? >, 6 E;:9?4 70784>E0=?@/:8 9D4 6@?,? 49? E0? >E,61:7D 4=,?

xb;bc?ip;h J;9>DEBâ=?7 , 8,2D,= 70784>E0=?@/:8 9D4 >?0.39:7 24,4 02D0> 70? >, 6 E;:9?4 70784>E0=?@/:8 9D4 6@?,? 49? E0? >E,61:7D 4=,? 7C4A ¹aQZWdLX ^e±x xb;bc?ip;h JK:ECÛDO J;9>DEBâ=?7, 8,2D,= 70784>E0=?@/:8 9D4 >?0.39:7 24,4 02D0> 70? >, 6 E;:9?4 70784>E0=?@/:8 9D4 6@?,? 49? E0? >E,61:7D 4=,?, ÉTT Szerkesztő bizottság: Dr. Bánáti Diána

Részletesebben

Cross-Border Centre of Expertise in Rural Development. konferencia. Tessedik Sámuel Főiskola, Szarvas. 2006. június 29.

Cross-Border Centre of Expertise in Rural Development. konferencia. Tessedik Sámuel Főiskola, Szarvas. 2006. június 29. Határmenti Vidékfejlesztési Tanácsadó Központ Centrul Transfrontalier de Competenţă în Domeniul Dezvoltării Rurale Cross-Border Centre of Expertise in Rural Development konferencia A partnerség szerepe

Részletesebben

dr. Farkas Csamangó Erika A kölcsönös megfeleltetés környezetjogi aspektusai

dr. Farkas Csamangó Erika A kölcsönös megfeleltetés környezetjogi aspektusai SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR DOKTORI ISKOLA DOKTORI ÉRTEKEZÉS TÉZISEK dr. Farkas Csamangó Erika A kölcsönös megfeleltetés környezetjogi aspektusai Témavezető: Dr. Bobvos Pál CSc.

Részletesebben

Külgazdasági lehetőségek Nógrád megyében External Sector possibilities in the county of Nógrád

Külgazdasági lehetőségek Nógrád megyében External Sector possibilities in the county of Nógrád Külgazdasági lehetőségek Nógrád megyében External Sector possibilities in the county of Nógrád A kiadvány megjelenését a Nemzetgazdasági Minisztérium és a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara támogatta. This

Részletesebben

,nq[fuu HB[EgMLPEwL B WJEnLGFKMFT[UnTnSU. 5gKnLP[UBUw B[ ÑK.BHZBSPST[gH 7JEnLGFKMFT[UnTJ 1SPHSBN gmubm UgNPHBUPUU T[BLLnQ[nTFLSyM

,nq[fuu HB[EgMLPEwL B WJEnLGFKMFT[UnTnSU. 5gKnLP[UBUw B[ ÑK.BHZBSPST[gH 7JEnLGFKMFT[UnTJ 1SPHSBN gmubm UgNPHBUPUU T[BLLnQ[nTFLSyM ,nq[fuu HB[EgMLPEwL B WJEnLGFKMFT[UnTnSU 5gKnLP[UBUw B[ ÑK.BHZBSPST[gH 7JEnLGFKMFT[UnTJ 1SPHSBN gmubm UgNPHBUPUU T[BLLnQ[nTFLSyM Köszöntô Tisztelt Olvasó! A magyar mezôgazdaság versenyképességének megôrzéséhez

Részletesebben