MAGYAR MEZŐGAZDASÁGI BIBLIOGRÁFIA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MAGYAR MEZŐGAZDASÁGI BIBLIOGRÁFIA"

Átírás

1 MAGYAR MEZŐGAZDASÁGI BIBLIOGRÁFIA ORSZÁGOS MEZŐGAZDASÁGI KÖNYVTÁR ÉS DOKUMENTÁCIÓS KÖZPONT

2 MAGYAR MEZŐGAZDASÁGI BIBLIOGRÁFIA A kiadvány teljes áttekintést ad a hazai mezőgazdaság és a határterületek szakirodalmáról. Mintegy 200 folyóirat feldolgozásával készül, évente több ezer bibloigráfiai tételt tartalmaz. A mezőgazdaság szakterületei szerint rendezett kiadvány használatát Névmutató könnyíti meg. Megjelenik negyedévente. Megrendelhető floppyn, valamint az adatbázishoz online kapcsolódási lehetőség van. Az Európai Unió Agrárgazdasága 1994-ig EK-Agrárszemle címmel jelent meg. Az 1996-től új címen megjelenő kiadvány útmutatást nyújt a mezőgazdaság bármely területén dolgozó, vállalkozó szakembereknek mindazokról a fontos tudnivalókról, melyek szükségesek az Európai Unióhoz társulás feltételeinek, működésének, szabályozó rendszerének megismeréséhez. Alapos betekintést nyújt az Unió belső életébe, kereskedelmi és termelési adataiba, a magyar szakemberek számára is tanulságos problémáiba. Megjelenik havonta. Napi Szemle Tallózás 65 napi- és hetilapból a mezőgazdaság témakörben megjelent cikkekből. Megjelenik naponta. Éves előfizetési díja: , Ft (+ÁFA). A fenti kiadványok megrendelhetők a kiadónál: ORSZÁGOS MEZŐGAZDASÁGI KÖNYVTÁR ÉS DOKUMENTÁCIÓS KÖZPONT 1012 Budapest, Attila út Budapest 13. Pf. 15 Telefon: Pénzforgalmi jelzőszám: MNB /01

3 ORSZÁGOS MEZŐGAZDASÁGI KÖNYVTÁR ÉS DOKUMENTÁCIÓS KÖZPONT MAGYAR MEZŐGAZDASÁGI BIBLIOGRÁFIA 43. évfolyam 1-2. szám Budapest, 2002

4 MAGYAR MEZŐGAZDASÁGI BIBLIOGRÁFIA HUNGARIAN AGRICULTURAL BIBLIOGRAPHY HU ISSN Felelős szerkesztő GULÁCSINÉ PÁPAY ERIKA Szerkesztők KRIPNER VERONIKA és dr SZÉKELY SÁNDOR Kiadja az ORSZÁGOS MEZŐGAZDASÁGI KÖNYVTÁR ÉS DOKUMENTÁCIÓS KÖZPONT 1012 Budapest, Attila út 93. Levélcím: 1253 Budapest, 13. Pf. 15. Telefon: Felelős kiadó GULÁCSINÉ PÁPAY ERIKA Megjelenik negyedévenként nyomtatott változatban és floppyn. Előfizethető a szerkesztőségben 1012 Budapest, Attila út 93. Pénzforgalmi jelzőszám: MNB /01 Készült az Országos Mezőgazdasági Könyvtár és Dokumentációs Központ gondozásában

5 A BIBLIOGRÁFIA FELÉPÍTÉSE Tájékoztató... 6 Information... 7 Tartalom... 9 Contents Feldolgozott időszaki kiadványok jegyzéke Bibliográfia Névmutató Tárgymutató Kódjegyzék

6 TÁJÉKOZTATÓ A Bibliográfia teljes képet kíván adni a magyar mezőgazdasági, élelmiszeripari és erdészeti szakirodalomról, valamint az élelmiszergazdaságunkra vonatkozó elvi és politikai irodalomról. Feldolgozza a Magyarországon megjelenő kiadványokban fellelhető közleményeket, függetlenül attól, hogy szerzője magyar vagy külföldi. A megjelent könyvekről, évkönyvekről a köteles példányok, a disszertációkról és intézeti kiadványokról az illetékes intézmények bejelentése alapján számolunk be. A Bibliográfia feltárja valamennyi magyar mezőgazdasági, élelmiszeripari, faipari és erdészeti szaklap anyagát, valamint az egyéb kiadványok élelmiszergazdasági vonatkozású közleményeit. Az Országos Széchényi Könyvtárral történt megállapodás alapján a Magyar Mezőgazdasági Bibliográfia 1981-től kurrens nemzeti szakbibliográfia. Ennek értelmében a magyar mezőgazdasági, élelmiszeripari és erdészeti szakirodalom bibliográfiai feltárását kizárólag e kiadvány végzi, vagyis a Magyar Nemzeti Bibliográfia a fentiek közlésétől eltekint. A magyar szakirodalomban való jobb eligazodás érdekében a számítástechnika lehetőségeit is felhasználjuk. A kiadvány anyaga 2001-től Aleph rendszerben is hozzáférhető. Az Országos Mezőgazdasági Könyvtár honlapjáról az adatbázis ALEPH rendszerből elérhető. A negyedéves kiadványok floppyn és nyomtatott változatban is megrendelhetők. 6

7 INFORMATION The bibliography presents a complete survey on Hungarian literature covering agriculture, food industry and forestry, and on the fundamental and political literature treating Hungarian food economy. The papers printed in Hungarian publications are processed, independently of the Hungarian or foreign nationality of the authors. The books and annuals are reviewed from compulsory copies, the dissertations and publications of institutes from reports received. The bibliography covers all Hungarian periodicals treating agriculture, food industry, wood industry and forestry, further the papers printed in other publications on food economy. According to the agreement concluded with the Széchényi National Library, the Hungarian Agricultural Bibliography is a current national bibliography from the year 1981 on. Consequently, Hungarian literature on agriculture, food industry and forestry is bibliographically reviewed only in this publication. In the Hungarian National Bibliography these items are omitted. In the interest of better orientation in the Hungarian special literature we make use of opportunities of the computer technology. Since 2001 the material of the publication is also available in the ALEPH system. The Database is accessible from the homepage of the National Agricultural Library in the ALEPH system. The quarterly publications can be ordered on floppy disk or in printed form too. 7

8 8

9 TARTALOM MEZŐGAZDASÁGI KUTATÁS, OKTATÁS, TÁJÉKOZTATÁS Általános kérdések, kitüntetések Kutató és kísérleti intézetek Kongresszusok, konferenciák Tanulmányutak, tapasztalatcsere MEZŐGAZDASÁGI OKTATÁS, TOVÁBBKÉPZÉS Általános kérdések Egyetemi, főiskolai képzés Középfokú oktatás MEZŐGAZDASÁGI TÁJÉKOZTATÁS KÖNYVTÁRÜGY, LEXIKONOK Szakegyesületek, szakkörök, terméktanácsok Szaktanácsadás Kiállítás, múzeum Könyvtár, dokumentáció, információ Számítógépes információs rendszerek, hálózatok MEZŐGAZDASÁG HELYZETE, FEJLŐDÉSE. KÜLKERESKEDELEM Világélelmezés, nemzetközi helyzet Európa Ázsia Észak-Amerika EU-országok Volt szocialista országok Magyarország Mezőgazdasági külkereskedelem Külkereskedelmi politika, technika Külkereskedelmi forgalom AGRÁRPOLITIKA, AGRÁRÖKONÓMIA Agrárökonómia általános kérdései Agrárszerkezet, földhasználat Földérték, földár Agrárpolitika, irányítás Fejlesztés, beruházás Gazdaságosság, költségszámítás Támogatáspolitika AGRÁRÖKONÓMIA HATÁRTERÜLETEI Hitel, finanszírozás, pénzintézetek Biztosítás Adó Munkaszervezés, munkaügy, munkavédelem Mezőgazdasági statisztika Agrárszociológia Agrárföldrajz, vidékfejlesztés, területfejlesztés Tájtermelés Kedvezőtlen adottságú területek Agrárjog, igazgatás Agrártörténet Életrajzok MEZŐGAZDASÁGI BELKERESKEDELEM, PIACSZERVEZÉS Ár Felvásárlás, értékesítés Szövetkezetek Fogyasztás Marketing, piackutatás, PR MEZŐGAZDASÁGI ÜZEMSZERVEZÉS Üzemszervezés általános kérdései Üzemvezetés, management, logisztika, (köz)raktározás Becsléstan, termésbecslés MEZŐGAZDASÁGI ÜZEMFORMÁK Tsz-ek Kis- és háztáji gazdaságok Mezőgazdasági társulások Tőkés üzemformák TERMÉKELŐÁLLÍTÁS, ÜZEMÁGAK ÖKONÓMIÁJA Növénytermesztés, növényvédelem Kertészet, szőlészet, borászat Állattenyésztés, takarmányozás, állategészségügy Melléküzemágak, idegenforgalom, falusi turizmus Élelmiszeripar Állati eredetű termékek Olaj, zsír Ipari célú mezőgazdasági termékek MŰSZAKI SZÍNVONAL, MŰSZAKI FEJLESZTÉS Gépesítés Energiagazdálkodás Melléktermékek és hulladékok hasznosítása Számítástechnika, számítógépek alkalmazása SZABVÁNYÜGY, SZABADALOM, ÚJÍTÁSOK, EREDETVÉDELEM NÖVÉNYBIOLÓGIA Növényszervezettan Szövettan Morfológia Taxonómia Növényföldrajz, flóra Ökológia, biomassza Növényélettan Fejlődésélettan Növekedés, fejlődés Virágzás, érés, termésszabályozás

10 Öregedés Fotoperiodizmus Anyagcsereélettan Vízforgalom, vízháztartás párologtatás Ásványos táplálkozás, szervetlen tápanyagcsere Asszimiláció - disszimiláció; fotoszintézis (szénhidrátok) N-asszimiláció, aminósavak, fehérjék Alkaloidok, glükozidok Pigmentek Enzimek, vitaminok Növénygenetika Molekuláris alapok, nukleinsavak, nukleázok Gén, allél géntérkép, kromoszóma Ploidia Öröklődés Alkalmazott kutatás Mutáció, növényvédőszerhatás Ivar genetikája Hibridizálás, heterózis Nemesítés, szelekció Rezisztencia, toxicitás Génbank ÁLLATBIOLÓGIA Állatszervezettan Morfológia Állatrendszertan Taxonómia Állatföldrajz, fauna Ökológia (állatbiol.) Állatélettan Anyagcsere Növekedés, fejlődés Keringés Mozgás (izom) élettana Idegrendszer Szaporodás Állatgenetika Alapkutatás Öröklődés Evolúció Alkalmazott kutatás Mutáció Szaporodás Génbank Humángenetika MIKROBIOLÓGIA Bakteriológia Gomba Algológia, hidrobiológia AGROKÉMIA, AGROFIZIKA Biokémia, fotokémia Fizikai meghatározási módszerek MATEMATIKA AGROMETEOROLÓGIA ÉLELMISZER-, TERMÉNY- ÉS TERMÉKISMERET Általános kérdések, minőségbiztosítás Fizikai tulajdonságok Kémiai összetétel Érzékszervi vizsgálat KÖRNYEZETSZENNYEZÉS, KÖRNYEZETVÉDELEM Általános kérdések, ökológiai gazdálkodás Légkör Víz Talaj, savanyodás, talajvédelem Növény Élelmiszer, takarmány BIOTECHNOLÓGIA, BIOTECHNIKA Mikrobiológiai biotechnológia Növényi biotechnológia Állati biotechnológia Ipari biotechnológia TALAJTAN Talajtan általában, termékenység Talaj mintavétel Talajvizsgálat Kémiai Fizikai Ásványi Talajkémia Szervetlen kémia Mikroelemek Egyéb elemek Talajfizika Talajvízháztartás Talajhőmérséklet Talajtípusok Talajtérképezés, talajföldrajz Talajbiológia, talajuntság Talajfauna Talajmelioráció, talajjavítás, földkeverékek Rekultiváció Talajtakarás TRÁGYÁZÁS Trágyázás általában, tápanyag-utánpótlás, talajerő-gazdálkodás Tápanyagigény Trágyázási kísérletek Trágyázási módok Fejtrágyázás Folyékony trágyázás Egyéb trágyázási módok

11 Szervestrágyázás Komposzt Zöldtrágya Szerves hulladékok és melléktermékek Műtrágyázás Foszfor Nitrogén Kevert műtrágyák Mikroelemek Szervetlen hulladékok és melléktermékek VÍZGAZDÁLKODÁS Vízvizsgálat, vízelemzés Víztisztítás Vízszennyeződések Vízvédelem LECSAPOLÁS, VÍZRENDEZÉS Általános kérdések Vízrendezés Árvízvédelem Vizenyős területek hasznosítása Nádgazdálkodás ÖNTÖZÉS Általános kérdések Öntözési rendszerek, módok Egyéb öntözések Öntözővíz vizsgálat ÁLTALÁNOS NÖVÉNYTERMESZTÉS Általános kérdések Növénytermesztési rendszerek Biológiai növénytermesztés Talajművelés Vetés Vetésforgó, kettőstermesztés, másodvetés RÉSZLETES NÖVÉNYTERMESZTÉS Gabonafélék Búza Árpa Zab, köles, pohánka, mohar, fénymag Rizs Kukorica Gyökgumós növények Cukorrépa Takarmány és egyéb répa Burgonya Csicsóka és egyéb gumósok Olajnövények Napraforgó Repce Szója Ipari növények Dohány Pázsitfüvek Pillangósok Csillagfürt Takarmánykeverékek Egyéb növények, melegégövi növények RÉT- ÉS LEGELŐMŰVELÉS, GYEPGAZDÁLKODÁS NÖVÉNYNEMESÍTÉS Általános növénynemesítés Fajtaelismerés, fajtagyűjtemény Fajtafenntartás, honosítás Mutációs nemesítés Heterózis nemesítés Rezisztencia nemesítés Patológiai rezisztencia Klimatikus rezisztencia VETŐMAGTERMESZTÉS KERTÉSZET ÁLTALÁNOS KÉRDÉSEI Áttekintő ismertetések Faiskola Termesztő közegek Talaj nélküli termesztés Biotechnológia, biológiai gazdálkodás GYÜMÖLCSTERMESZTÉS Általános kérdések Almástermésűek Csonthéjasok Héjastermésűek Bogyósok Egyéb gyümölcsfélék ZÖLDSÉGTERMESZTÉS Általános kérdések Burgonyafélék Kabakosok Káposztafélék Levélzöldségek Gyökérzöldségek Hagymafélék Egyéb zöldségfélék KEZELÉS, TARTÓSÍTÁS, TÁROLÁS Tárolás Hűtőtárolás Árukezelés Csomagolás GYÓGY- ÉS ILLÓOLAJNÖVÉNYEK GOMBATERMESZTÉS DÍSZNÖVÉNYTERMESZTÉS Általános kérdések Kertkultúra Kertépítés

12 Szabadföldi dísznövénytermesztés Növényházi dísznövénytermesztés Díszfák, díszcserjék, bonsai, arborétumok SZŐLÉSZET Általános kérdések Szőlőtermesztés Borszőlő Csemegeszőlő BORÁSZAT Általános kérdések, néprajz, borverseny Szőlőfeldolgozás Erjesztés Borélesztők Érlelés Borkezelés Bor kémiája, mikrobiológiája Bor mikrobiológiája Bor kémiája Tárolás, késztermék kezelés Tárolás Palackozás Borászati termékek Borok Fehérborok Vörösborok Pezsgők Borászati üzemek Üzemi felszerelések ERDÉSZET ÁLTALÁNOS KÉRDÉSEI Áttekintő ismertetések Erdészettörténet, faipar Erdő jelentősége Üdülőerdő Parkerdő Erdőgazdasági politika Erdészeti ökonómia Üzemszervezés Erdészeti kutatás Erdészeti szakoktatás Kongresszusok, tanulmányutak, kiállítások MŰSZAKI MUNKÁK Közelítés, szállítás Gépesítés TERMŐHELYISMERET Általános kérdések Meteorológia Talajjavítás ERDÉSZETI ALAPTUDOMÁNYOK Növénytan Dendrológia Biológia Fiziológia Nemesítés Ökológia Tipológia, növényföldrajz ERDŐMŰVELÉS Általános kérdések Erdőművelés fafajok szerint Kemény lombfák Puha lombfák Maggazdálkodás, csemetenevelés Természetes felújítás, erdősítés Erdőn kívüli fásítás ERDŐVÉDELEM Általános kérdések Hiánybetegségek Kórokozók Állati károsítók Vadkárok ERDŐHASZNÁLAT, FAGAZDASÁG Erdőhasználat Általános kérdések, energiaerdő Mellékhasználat, hulladékhasznosítás Fagazdaság Fa ipari feldolgozása VADGAZDÁLKODÁS, TERMÉSZETVÉDELEM Általános vadgazdálkodási kérdések Vadtenyésztés Vadvédelem, vadaspark Vadbetegségek Vadászat, halászat Természetvédelem NÖVÉNYVÉDELEM ÁLTALÁNOS KÉRDÉSEI Általános áttekintések Közigazgatás Egészségügy Környezetvédelem NÖVÉNYVÉDELEM BIOLÓGIAI KÉRDÉSEI Általános kérdések Biológiai védekezés Integrált növényvédelem Növények rezisztenciája, tolerancia NÖVÉNYVÉDŐ SZEREK Készítmények Növényvédő szerek meghatározása, szermaradvány vizsgálat Növényvédelmi eljárások

13 GYOMNÖVÉNYEK, GYOMIRTÁS Gyomnövények Gyomirtás Gyomirtó szerek PREVENTÍV VÉDEKEZÉS Előrejelzés Védekezési módok Csávázás Fertőtlenítés (talajfertőtlenítés) KÁRTÉTELI TÉNYEZŐK Kártevők Kórokozók Vírusok Baktériumok Gombák Hiány- és fiziológiás betegségek GYAKORLATI VÉDEKEZÉS Szántóföldi növények Gabonafélék Gyökgumós növények Olajnövények Kertészeti növények Gyümölcsfélék Zöldségfélék Dísznövények Szőlő Erdei növények ÁLLATTENYÉSZTÉS ÁLTALÁNOS KÉRDÉSEI Kutatás, állattenyésztési politika Tenyésztési vonatkozások Gazdasági vonatkozások Környezetszennyezés, környezetvédelem, állatvédelem, állat jólét TENYÉSZTÉS Tenyésztési módszerek, genetika Ló Szarvasmarha Juh, kecske Sertés Baromfi Prémesállatok Nyúl Hal Méh Csiga, béka, selyemhernyó Egyéb állatok Tenyészértékbecslés, ivadékvizsgálat Ló Szarvasmarha Juh, kecske Prémesállatok Nyúl Törzskönyvezés Teljesítményvizsgálat Küllem, testméretek Fajták, fajtafenntartás Élettani, biokémiai vonatkozások TARTÁS Tartási módok, ökológiai állattartás Ló Szarvasmarha Juh, kecske Sertés Baromfi Prémesállatok Nyúl Hal Méh Egyéb állatok Környezet és környezeti hatások Hőmérséklet Stressz Higiénia Almozás Szállítás SZAPORODÁSBIOLÓGIA Tenyésztésbevétel Ivarzás, ivarzásszinkronizálás Szaporítási módok Mesterséges termékenyítés Ivarsejtek kezelése Biotechnológia Vemhesség Szarvasmarha Juh, kecske Ellés, laktáció Keltetés NÖVEKEDÉS, FEJLŐDÉS Viselkedés TERMELÉS Általános kérdések Élettani, biológiai vonatkozások Hústermelés, hizlalás, vágás, húskezelés Szarvasmarha Juh, kecske Sertés Baromfi Tejtermelés, fejés, tejkezelés Szarvasmarha Juh, kecske Tojástermelés, tojásgyűjtés, tojáskezelés Gyapjútermelés, nyírás, tolltermelés

14 Méztermelés, propolisz Egyéb állati termékek termelése, biohumusz, máj ÁLLATI TERMÉKEK TÁROLÁSA, SZÁLLÍTÁSA EGÉSZSÉGÜGYI, HIGIÉNIAI KÖVETELMÉNYEK Minőség és minőségvizsgálat Hús Tej Méz ÉPÜLET, BERENDEZÉSEK, ESZKÖZÖK Épület, berendezések, eszközök Istállók Berendezések, tartozékok TAKARMÁNYOZÁS ÁLTALÁNOS KÉRDÉSEI Kutatás Gazdasági vonatkozások TAKARMÁNYOZÁS ELMÉLETE Vizsgálati módszerek Takarmányösszetevők Tápérték, emészthetőség Élettan, biokémia Tápanyagfelvétel, tápanyagszükséglet Emésztés, felszívódás, kiválasztás Energiahasznosulás, tápanyaghasznosulás GYAKORLATI TAKARMÁNYOZÁS Takarmányismeret, általános kérdések Zöldtakarmányok Szálastakarmányok Abraktakarmányok, magvak, fehérje takarmányok Keveréktakarmányok, tápok Silótakarmányok Melléktermékek (növényi, állati, ipari) Legelő, legelőgazdálkodás, legeltetés Takarmánykiegészítők, hozamfokozók Mérgező anyagok, takarmányszennyezések Takarmánykészítés, takarmányelőkészítés Mechanikai kezelés Kémiai kezelés Tárolás, szállítás GAZDASÁGI ÁLLATOK TAKARMÁNYOZÁSA Lovak takarmányozása Szarvasmarha takarmányozása Tejtermelés Juh, kecske takarmányozása Sertés takarmányozása Hizlalás Baromfi takarmányozása Hizlalás Tojástermelés Prémesállatok takarmányozása Nyúl takarmányozása Hal takarmányozása Egyéb állatok takarmányozása Méh Díszállatok ÁLLATEGÉSZSÉGÜGY Általános kérdések, homeopátia, zoonózis Állategészségügyi igazgatás, szervezés, állatkórház MORFOLÓGIA, ÉLETTAN, KÓRTAN Anatómia, fejlődéstan, szövettan Anatómia Fejlődéstan Szövettan Élettan Biokémia Genetika Immunológia KLINIKAI TUDOMÁNYOK Belgyógyászat, kórélettan, takarmányozási betegségek Belgyógyászat Ló Szarvasmarha Baromfi Egyéb állatok Takarmányozási betegségek Anyagforgalmi rendellenességek Hiánybetegségek Sebészet, szemészet, fogászat, neurológia, bőrgyógyászat Sebészet, mozgásszervi betegségek Szemészet Radiológia, röntgenológia Szülészet, szaporodásbiológia Szaporodásbiológia Nőivarú állatok szaporodásbiológiája Hímivarú állatok szaporodásbiológiája Szaporodási biotechnika és biotechnológia Szülészet Tőgyegészségügy MIKROBIOLÓGIA, FERTŐZŐ BETEGSÉGEK, JÁRVÁNYTAN Fertőző betegségek általában, járványtan Baktériumok és baktériumos betegségek Ló Szarvasmarha Juh, kecske

15 Sertés Baromfi Egyéb állatok Vírusok és vírusos betegségek Szarvasmarha Sertés Baromfi Egyéb állatok Gombák és gombák okozta betegségek, mikotoxikózisok Ló Szarvasmarha Sertés Egyéb állat Oltóanyagtermelés és ellenőrzés PARAZITOLÓGIA Általános parazitológia Egysejtűek és egysejtűek okozta betegségek Ízeltlábúak és ízeltlábúak okozta betegségek Férgek és féregbetegségek GYÓGYSZERTAN ÉS TOXIKOLÓGIA Gyógyszertan Toxikológia ÉLELMISZERHIGIÉNIA Élelmiszerhigiénia általános kérdései Hús és húskészítmények higiéniája Egyéb állati termékek higiéniája ÁLLATHIGIÉNIA Általános állathigiénia Állat és környezete Állattartó telepek higiéniája Fertőző betegségek megelőzése Részletes állathigiénia Szarvasmarha GÉPESÍTÉS Általános áttekintés, oktatás, gépgyártás Automatizálás, elektronika Számítástechnika Mezőgazdasági gépészet, kutatás, fejlesztés, szervezés, lízing Kiállítások, gépbemutatók, rendezvények Energiagazdálkodás, üzemeltetési költség Energiahordozók; megújuló energiák Biomassza hasznosítása Gépjavítás, karbantartás, műszaki diagnosztika TRAKTOROK, ERŐGÉPEK Általános kérdések, javítás, karbantartás Traktorok, eszközhordozók Belsőégésű motorok Üzemanyagok NÖVÉNYTERMESZTÉS GÉPEI Talajművelő gépek Vető- és ültetőgépek Növényápolás gépei Trágyaszóró gépek Növényvédelmi gépek BETAKARÍTÓGÉPEK Gabonafélék betakarítása Kukorica betakarítása Répa betakarítása Szálastakarmányok betakarítása Egyéb növények betakarítása TERMÉNYKEZELÉS, MAGTISZTÍTÁS, TÁROLÁS GÉPEI Tartósítás: szárítás, hűtés; vegyszeres Tárolás KERTÉSZETI ÉS SZŐLÉSZETI GÉPEK Gyümölcstermesztés gépei Szőlészet és borászat gépei ÁLLATTARTÁS GÉPEI Fejés, tejkezelés Takarmányelőkészítés, -kiosztás Kitrágyázás, trágyakezelés SZÁLLÍTÁS, RAKODÁS, CSOMAGOLÁS GÉPEI Anyagmozgatás gépei Csomagolás MEZŐGAZDASÁGI ÉPÍTÉSZET Általános kérdések; javítás, karbantartás Tárolás épületei Állattartás épületei ÉLELMISZERTUDOMÁNY Biológia, kémia, fizika Analitika Táplálkozástudomány. Higiénia Mikrobiológia Biotechnika, biotechnológia Vizsgálatok ÉLELMISZERIPAR FŐBB KÉRDÉSEI Műszaki színvonal, műszaki fejlesztés Technológia, gépek, berendezések Automatizálás, számítástechnika Épületek, építészet Energia- és vízgazdálkodás Környezetszennyezés, környezetvédelem Hulladékgazdálkodás Élelmiszeripari ökonómia Kutatás, fejlesztés, kísérletügy Üzemszervezés, vezetés; beruházás

16 Csomagolás Tárolás, hűtés ÉLELMISZERIPAR FŐ ÁGAI Malomipar Sütő- és tésztaipar Cukor- és édesipar Erjedésipar Sör- és malátagyártás Tejipar Húsipar Baromfiipar, tojásfeldolgozás Zsiradékipar, növényolajgyártás EGYÉB ÉLELMISZERIPARI ÁGAK Tartósítóipar, konzervipar Hőkezelés, szárítás Hűtés, fagyasztás, mélyhűtés Egyéb tartósítási eljárások Üdítőitalgyártás Dohányipar

17 CONTENTS RESEARCH EDUCATION INFORMATION IN AGRICULTURE General aspects, medals Institutes for research Conferences Exchange of experiences EDUCATION AND TRAINING IN AGRICULTURE General aspects University education Secondary education INFORMATION IN AGRICULTURE, LIBRARY, LEXICONS Agricultural associations Agricultural extension Exhibition, museum Library, documentation, information Computer networks, information systems SITUATION AND DEVELOPEMENT OF AGRICULTURE. FOREIGN TRADE World-food, international situation Europe Asia North-America EU-countries Former social countries Hungary Agricultural foreign trade Politics and technics in foreign trade Turnover in foreign trade AGRICULTURAL POLITICS, AGRICULTURAL ECONOMICS General ascpects of agricultural economics Agrarian structure, land use Land value, land price Agricultural politics Expansion, investment Economic efficiency, cost accounting Subsidies RELATED FIELDS OF AGRICULTURAL ECONOMICS Credit, financing, banks Insurance Tax Organization of work, social insurance Agricultural statistics Agricultural sociology Agricultural geography, rural developement Landscape production Low yield lands Agricultural law Agrar history Biographies DOMESTIC TRADE, MARKET ORGANIZATION Prices Collection, sale Co-ops Consumption Marketing, market research FARM ORGANIZATION General aspects Leadership, management, logistics, warehouses Predictions, crop estimate FARM FORMS Producers' co-operatives Small farms Agricutural associations, integrations, companies Farm forms of west countries PRODUCTION OF COMMODITIES. ECONOMICS OF BRANCHES Plant growing, plant protection Horticulture, viniculture, viticulture Animal husbandry, animal nutrition, veterinary sciences Part-time farm, tourism Food industry Animal products Oils, fats Agricultural products for the industry TECHNICAL LEVEL, TECHNICAL DEVELOPEMENT Mechanization Energy management By-products, utilization of waste materials Computerization STANDARDS, LICENCE, PROTECTION OF ORIGINE PLANT BIOLOGY Plant organs Histology Morphology Taxonomy Phytogeography, flora Ecology, biomass Plant physiology Germination

18 Growth, development Flowering, ripening Ageing Photoperiodism Physiology of metabolism Water metabolism Mineral and inorganic metabolism Assimilation-dissimilation; photosynthesis N-assimilation, aminoacids, proteins Alkaloids, glucosides Pigments Enzimes, vitamins Plant genetics Nucleic acids, nucleases Genes, genetic maps, chromosomes Ploidia Inheritance Applied research Mutation Genetics of sex Hibridization, heterosis Selective breeding Resistance, toxicity Gene bank BIOLOGY OF ANIMALS Animal organs Morphology Animal taxonomy Taxonomy Zoogeography, fauna Ecology Animal physiology Metabolism Growth, development Circulatory system Motion physiology Neurology Reproduction Animal genetics Basic research Inheritance Evolution Applied research Mutation Reproduction Gene bank Human genetics MICROBIOLOGY Bacteriology Fungi Algology, hydrobiology AGROCHEMISTRY, AGROPHYSICS Biochemistry, photochemistry Physical determination methods MATEMATICS AGROMETEOROLOGY KNOWLEDGE OF FOODS, FODDERS AND PRODUCTS General aspects, quality assurance Physical properties Chemical properties Sensorial analysis ENVIRONMENTAL POLLUTION, ENVIRONMENTAL PROTECTION General aspects, ecological farming Atmosphere Water Soil, soil acidification, soil protection Plant Food, forage BIOTECHNOLOGY, BIOTECHNICS Microbial biotechnology Biotechnology of plants Biotechnology of animals Industrial biotechnology SOIL SCIENCE General aspects Soil sampling Soil analysis Chemical analysis Physical analysis Mineral analysis Soil chemistry Inorganic chemistry Microelements Other elements Soil physics Water circulation in the soil Soil temperature Soil types Soil carthography Soil biology Soil fauna Soil melioration, soil mixtures Recultivation Mulching FERTILIZATION General aspects of fertilization and subsequent delivery of nutriens Nutriens requirements Fertilization research Fertilization methods

19 Top fertilization Foliage fertilization Other fertilization methods Organic fertilization Compost Green manure Organic wastages and byproducts Chemical fertilization Phosphorus Nitrogen Mixtures Trace elements Inorganic wastages and byproducts WATER MANAGEMENT Water analysis Water purification Water pollution Water protection DRAINING, FLOOD CONTROL General aspects Water regulation Flood control Utilization of wet lands Reed utilization IRRIGATION General aspects Irrigation systems, methods Other ways of irrigation Analysis of irrigation water PLANT GROWING IN GENERAL General aspects Cropping technologies Biological cropping Cultivation of the soil Sowing Crop rotation, secondary crop PLANT GROWING Cereals Wheat Barley Oat, millet, buckwheat Rice Maize Root crops Sugar beet Feeding and other beet Potato Jerusalem artichoke and other tuberosus plants Oil plants Sunflower Rape Soya Industrial plants Tobacco Lawn grass Leguminous plants Lupin Feed mixtures Other plants, tropical plants PASTURE AND GRASSLAND MANAGEMENT PLANT-BREEDING General aspects of plant-breeding Collection of plant varieties Species and varieties protection Mutation breeding Heterosis breeding Resistance breeding Pathological resistance Climatic resistance SEED GROWING HORTICULTURE General aspects Tree nursery Cropping medium Cropping without soil Biotechnology, biological cropping FRUIT GROWING General aspects Pome fruits Kernel fruits Shell fruits Berries Other fruits VEGETABLE GROWING General aspects Solanaceae Cucumberaceae Cruciferaceae Leaf vegetables Root vegetables Alliaceae Other vegetables VEGETABLE AND FRUIT PROCESSING, CANNING AND STORAGE Storage Cold storage Treatment Packing GROWING OF MEDICAL AND VOLATILE OIL PLANTS

20 MUSHROOM GROWING ORNAMENTAL PLANT GROWING General aspects Horticulture Gardenarchitecture Freerange ornamental plant growing Ornamental plant growing in greenhouse Ornamental trees, shrubs, arboretum VITICULTURE General aspects Vine growing Vine grape Table grape VINICULTURE General aspects Processing of grape Fermentation Wine yeast Curing of wine Treatment of wine Chemistry and microbiology of wine Microbiology of wine Chemistry of wine Storage and handling of wine Storage Bottling Vinicultural products Wines White wines Red wines Champagne Vinicultural enterprises Vinicultural accessories FORESTRY General aspects History of forestry and wood industry Importance of forest Forest for recreation Park forest Forest politics Forest economy Works organization Forestry research Forester education Congresses, exhibitions MECHANIZATION OF WORK IN FORESTRY Approaching, transportation Mechanization, machines KNOWLEDGE OF HABITAT General aspects Meteorology Soil improvement BASIC SCIENCES IN SYLVICULTURE Botany Dendrology Biology Physiology Breeding Ecology Typology SYLVICULTURE General aspects Sylviculture by species Hardwoods Pinus sp Tree nursery Reforestation, afforestation Forestation out of forests FOREST PROTECTION General aspects Deficiency diseases Pathogens Pests Game damage FOREST UTILIZATION, FORESTRY PRODUCTION Forest utilization General aspects, energy forest Byproducts, utilization of cut-offs Timberyard practices Timber processing GAME MANAGEMENT, WILDLIFE PROTECTION General aspects Game breeding Game preserving Game diseases Hunting Wildlife protection PLANT PROTECTION General aspects Official administration Health-care Environmental protection BIOLOGICAL ASPECTS OF PLANT PROTECTION General aspects

AGRÁRVÁLLALKOZÁS. Összeállította: Dr. Székely Sándor

AGRÁRVÁLLALKOZÁS. Összeállította: Dr. Székely Sándor AGRÁRVÁLLALKOZÁS Folyóiratcikkek és szakkönyvek ajánló bibliográfiája a Magyar Mezőgazdasági Bibliográfia alapján az Országos Mezőgazdasági Könyvtár állományából Összeállította: Dr. Székely Sándor Országos

Részletesebben

ALMA. Folyóiratcikkek és szakkönyvek ajánló bibliográfiája a Magyar Mezőgazdasági Bibliográfia alapján az Országos Mezőgazdasági Könyvtár állományából

ALMA. Folyóiratcikkek és szakkönyvek ajánló bibliográfiája a Magyar Mezőgazdasági Bibliográfia alapján az Országos Mezőgazdasági Könyvtár állományából ALMA Folyóiratcikkek és szakkönyvek ajánló bibliográfiája a Magyar Mezőgazdasági Bibliográfia alapján az Országos Mezőgazdasági Könyvtár állományából Összeállította: Dr. Székely Sándor Országos Mezőgazdasági

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELEM. Ajánló bibliográfia (1999-2004) Összeállította: Dr. Székely Sándor

KÖRNYEZETVÉDELEM. Ajánló bibliográfia (1999-2004) Összeállította: Dr. Székely Sándor KÖRNYEZETVÉDELEM Ajánló bibliográfia (1999-2004) Összeállította: Dr. Székely Sándor Országos Mezőgazdasági Könyvtár és Dokumentációs Központ Budapest, 2004 A környezet állapotával és környezetvédelemmel

Részletesebben

Kereskedelem és marketing a mezőgazdaságban 2003 2006 között

Kereskedelem és marketing a mezőgazdaságban 2003 2006 között Kereskedelem és marketing a mezőgazdaságban 2003 2006 között Könyvek az OMgK állományából EU 1280:5 Agrármarketing / Szerzők Horváth Ágnes [et al.]. - Gödöllő : SzIE, 2001. - 156 p. ; 23 cm. - (Gödöllői

Részletesebben

Curriculum Vitae. 1 Personal Information: 2 Education and training: 3 PhD study and scientific qualifications:

Curriculum Vitae. 1 Personal Information: 2 Education and training: 3 PhD study and scientific qualifications: Curriculum Vitae 1 Personal Information: Name: Dr. Udovecz Gábor, D.Sc., Dr. habil Academic Position: Head of Doctoral School for Sciences of Management and Organisation, Kaposvár Sex: male Date of birth:

Részletesebben

A BALATON ÉS VIDÉKE. Összeállította: Dr. Székely Sándor

A BALATON ÉS VIDÉKE. Összeállította: Dr. Székely Sándor A BALATON ÉS VIDÉKE Folyóiratcikkek és szakkönyvek ajánló bibliográfiája a Magyar Mezőgazdasági Bibliográfia alapján az Országos Mezőgazdasági Könyvtár állományából Összeállította: Dr. Székely Sándor Országos

Részletesebben

ERDEI FERENC VI. TUDOMÁNYOS KONFERENCIA. 2011. augusztus 25. KECSKEMÉT PROGRAMFÜZET

ERDEI FERENC VI. TUDOMÁNYOS KONFERENCIA. 2011. augusztus 25. KECSKEMÉT PROGRAMFÜZET KECSKEMÉTI FŐISKOLA KERTÉSZETI FŐISKOLAI KAR ERDEI FERENC VI. TUDOMÁNYOS KONFERENCIA VÁLSÁGKEZELÉS A TUDOMÁNY ESZKÖZEIVEL 2011. augusztus 25. KECSKEMÉT PROGRAMFÜZET Támogatónk: Természettudományos ismeretek

Részletesebben

Erdőgazdálkodás. Összeállította: Csapó Anikó Szerkesztette: Patkós Ilona

Erdőgazdálkodás. Összeállította: Csapó Anikó Szerkesztette: Patkós Ilona Erdőgazdálkodás Szakkönyvek és folyóiratcikkek ajánló bibliográfiája a Magyar Mezőgazdasági Bibliográfia alapján, az Országos Mezőgazdasági Könyvtár állományából Összeállította: Csapó Anikó Szerkesztette:

Részletesebben

ERDŐ- ÉS MEZŐGAZDASÁGI KÖRNYEZETTAN szakirányú továbbképzési szak. Szak vezetője: Prof. Dr. Bukovics István DSc tanszékvezető egyetemi tanár

ERDŐ- ÉS MEZŐGAZDASÁGI KÖRNYEZETTAN szakirányú továbbképzési szak. Szak vezetője: Prof. Dr. Bukovics István DSc tanszékvezető egyetemi tanár W E S L E Y J Á N O S L E L K É S Z K É P Z Ő F Ő I S K O L A ERDŐ- ÉS MEZŐGAZDASÁGI KÖRNYEZETTAN szakirányú továbbképzési szak Szak vezetője: Prof. Dr. Bukovics István DSc tanszékvezető egyetemi tanár

Részletesebben

Mazsolázó... 4. Riport... 12 Szlovénia, te csodás!... 12

Mazsolázó... 4. Riport... 12 Szlovénia, te csodás!... 12 TARTALOMJEGYZÉK Mazsolázó................................................... 4 Hírek, események............................................. 5 Nincs további hitel az olasz olajbogyó-termelôknek..................

Részletesebben

EU AGRÁRIUM ÉS PIACSZABÁLYOZÁS, VILÁGGAZDASÁG Válaszúton... 18 Ideje, hogy az Unió mezõgazdasági miniszterei megkezdjék a KAP érdemi reformját...

EU AGRÁRIUM ÉS PIACSZABÁLYOZÁS, VILÁGGAZDASÁG Válaszúton... 18 Ideje, hogy az Unió mezõgazdasági miniszterei megkezdjék a KAP érdemi reformját... TARTALOMJEGYZÉK MAZSOLÁZÓ.......................................................... 4 HÍREK, ESEMÉNYEK Szavaztunk a csatlakozásról............................................. 5 Mezõgazdasági összeírás

Részletesebben

Tartalom MAZSOLÁZÓ. ÉLELMISZERBIZTONSÁG Biztonságpolitika a magyar élelmiszerpiacon Vegyünk hazait! Meddig ehető, ami ártalmas?

Tartalom MAZSOLÁZÓ. ÉLELMISZERBIZTONSÁG Biztonságpolitika a magyar élelmiszerpiacon Vegyünk hazait! Meddig ehető, ami ártalmas? Tartalom MAZSOLÁZÓ HÍREK, ESEMÉNYEK Elengedhetetlen a nemzeti agrárstratégia kialakítása Agrár-együttműködés Bajorországgal Kinek veszélyes a magyar hús? Csökkentett aszálykárítérítés, bezáró vágóhidak

Részletesebben

Publikációs tevékenység

Publikációs tevékenység Publikációs tevékenység 1. Könyv, könyvrészlet, jegyzet/ szerkesztés 1.1 Magyar nyelvű könyv 1. Dimény J. - Helyes L. (1994): Szántóföldi kertészet, Gödöllô, MSZKI Szaktanácsadói Kiadvány 100 p. 2. Helyes

Részletesebben

Jelente s a dokumentum-feldolgoza s eredme nyeiro l

Jelente s a dokumentum-feldolgoza s eredme nyeiro l Jelente s a dokumentum-feldolgoza s eredme nyeiro l Tematikus tanulmány-sorozat EU 2020-hoz kapcsolódóan értékelési eredmények és a szakpolitikai tervezés összekapcsolása szakpolitikai szakértők és gyakorlati

Részletesebben

A PICK szalámival, mint védett földrajzi árujelzésű élelmiszerrel kapcsolatos tapasztalatok Varró Györgyné dr.

A PICK szalámival, mint védett földrajzi árujelzésű élelmiszerrel kapcsolatos tapasztalatok Varró Györgyné dr. A PICK szalámival, mint védett földrajzi árujelzésű élelmiszerrel kapcsolatos tapasztalatok Varró Györgyné dr. PICK Szeged Szalámigyár és Húsüzem Zrt. A PICK Szeged szalámigyár és Húsüzem cégtörténelme

Részletesebben

A Kukorica Termésverseny szponzorai

A Kukorica Termésverseny szponzorai 2012 új kihívást jelent, hogy merre haladjon mezőgazdaságunk. Meggyőződésem szerint ez az út nem lehet más, mint az elektronika, a csúcstechnika, a minőség, az ökológia és a jövedelmező gazdálkodás harmóniájának

Részletesebben

VÁLLALATGAZDASÁGI ÉS MENEDZSMENT TÉMÁK

VÁLLALATGAZDASÁGI ÉS MENEDZSMENT TÉMÁK 2014/2015. tanévben meghirdetett diploma- és szakdolgozat, valamint TDK-munka témák VÁLLALATGAZDASÁGI ÉS MENEDZSMENT TÉMÁK Kockázatmenedzsment - biztosítás-gazdaságtan A kockázat kezelésének vállalatgazdasági

Részletesebben

BERKE SZILÁRD HABILITÁCIÓS KÉRELME KAPOSVÁRI EGYETEM

BERKE SZILÁRD HABILITÁCIÓS KÉRELME KAPOSVÁRI EGYETEM BERKE SZILÁRD HABILITÁCIÓS KÉRELME KAPOSVÁRI EGYETEM KAPOSVÁR 2013 2 TARTALOMJEGYZÉK 1. HABILITÁCIÓ IRÁNTI KÉRELEM 4 2. JELENTKEZÉSI LAP 6 3. EGYETEMI VÉGZETTSÉGEK IGAZOLÁSA 8 3.1. Agrármérnöki diploma

Részletesebben

A lengyel sertéshústermelés helyzete... 25 Cseh bioüzemanyag program. 25. ARCKÉPCSARNOK Josef Pröll... 26

A lengyel sertéshústermelés helyzete... 25 Cseh bioüzemanyag program. 25. ARCKÉPCSARNOK Josef Pröll... 26 Tartalom MAZSOLÁZÓ.............. 3 HÍREK, ESEMÉNYEK További megfontolásra...... 4 Közös kongresszus Budapesten 4 A belvízkárokról............ 4 Zöldségrazzia országszerte... 5 Egy figyelemre méltó mozgalom..............

Részletesebben

2. évfolyam 4. szám, 2011. december KUTATÁS, FEJLESZTÉS ÉS INNOVÁCIÓ AZ AGRÁR-KÖRNYEZETVÉDELEMBEN. Negyedéves tudományos szakfolyóirat

2. évfolyam 4. szám, 2011. december KUTATÁS, FEJLESZTÉS ÉS INNOVÁCIÓ AZ AGRÁR-KÖRNYEZETVÉDELEMBEN. Negyedéves tudományos szakfolyóirat 2. évfolyam 4. szám, 2011. december KUTATÁS, FEJLESZTÉS ÉS INNOVÁCIÓ AZ AGRÁR-KÖRNYEZETVÉDELEMBEN Negyedéves tudományos szakfolyóirat KUTATÁS, FEJLESZTÉS ÉS INNOVÁCIÓ AZ AGRÁR-KÖRNYEZETVÉDELEMBEN NEGYEDÉVES

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ AGRÁRGAZDASÁGA

AZ EURÓPAI UNIÓ AGRÁRGAZDASÁGA AZ EURÓPAI UNIÓ AGRÁRGAZDASÁGA AgraEconomy of the European Union A Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium közremûködésével és támogatásával készült, az Országos Mezôgazdasági Könyvtár és Dokumentációs

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK ÉLETTANI ÉS TAKARMÁNYOZÁSTANI INTÉZET...1

TARTALOMJEGYZÉK ÉLETTANI ÉS TAKARMÁNYOZÁSTANI INTÉZET...1 TARTALOMJEGYZÉK ÉLETTANI ÉS TAKARMÁNYOZÁSTANI INTÉZET...1 Élettani és állathigiéniai tanszék...1 Baintner Károly... 1 Gyódi Péter...3 Hafnerné Bodnár Zsófia...4 Konczné Soós Katalin...4 Perjés István...

Részletesebben

TANTÁRGYI ADATLAP 1. A tantárgy kódja: 5AI03NKO05B, 5AI03LKO13B 2. A tantárgy megnevezése (magyarul): Gazdasági

TANTÁRGYI ADATLAP 1. A tantárgy kódja: 5AI03NKO05B, 5AI03LKO13B 2. A tantárgy megnevezése (magyarul): Gazdasági TANTÁRGYI ADATLAP 1. A tantárgy kódja: 5AI03NKO05B, 5AI03LKO13B 2. A tantárgy megnevezése (magyarul): Gazdasági közigazgatás 3. A tantárgy megnevezése (angolul): The influence of Public Administration

Részletesebben

ÁLLATTENYÉSZTÉS. (Hungarian Journal of) Animal Production 2014. 63.4 ÁLLATTENYÉSZTÉS - TARTÁS - TAKARMÁNYOZÁS. >A civil szervezetek sajátosságairól

ÁLLATTENYÉSZTÉS. (Hungarian Journal of) Animal Production 2014. 63.4 ÁLLATTENYÉSZTÉS - TARTÁS - TAKARMÁNYOZÁS. >A civil szervezetek sajátosságairól A. И Л /1 N e m z e ti A g rá rs z a k ta n á c s a d á s i, 1 Л 1 А ^ 1 Х. Л г I Képzési és V idékfejlesztési Intézet (Hungarian Journal of) Animal Production ÁLLATTENYÉSZTÉS TAKARM ÁNYOZÁS 2014. 63.4

Részletesebben

KÁROLY RÓBERT FŐISKOLA GYÖNGYÖS

KÁROLY RÓBERT FŐISKOLA GYÖNGYÖS GYÖNGYÖS INTÉZMÉNYI TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI KONFERENCIA rezümé kötet Gyöngyös, 2008. május 8. Tudományos Diákköri Tanács Elnök: Prof. Dr. Dinya László egyetemi tanár Titkár: Rajna Renáta Tagok: Tamus Antalné

Részletesebben

Kedves Olvasó! Dear Reader! Central European Rural Youth Centre CERYC

Kedves Olvasó! Dear Reader! Central European Rural Youth Centre CERYC Central European Rural Youth Centre CERYC Kedves Olvasó! A 2010. március 11-13. között megrendezett Legjobb Gyakorlatok Workshop központi témája a fiatal gazdák szerepe a vidékfejlesztési programok megvalósításában;

Részletesebben

Cross-Border Centre of Expertise in Rural Development. konferencia. Tessedik Sámuel Főiskola, Szarvas. 2006. június 29.

Cross-Border Centre of Expertise in Rural Development. konferencia. Tessedik Sámuel Főiskola, Szarvas. 2006. június 29. Határmenti Vidékfejlesztési Tanácsadó Központ Centrul Transfrontalier de Competenţă în Domeniul Dezvoltării Rurale Cross-Border Centre of Expertise in Rural Development konferencia A partnerség szerepe

Részletesebben

BULLETIN of the Szent István University

BULLETIN of the Szent István University BULLETIN of the Szent István University SPECIAL ISSUE PART II. Gödöllő 2008 Editorial Board Prof. György Füleki CSc. Chairman of the Editorial Board Prof. Miklós Mézes DSc. editor Prof. Béla M. Csizmadia

Részletesebben

HÍRLEVÉL B E S Z Á M O L Ó A REGIONÁLIS T U D O M Á N Y O S BIZOTTSÁG 2008-2011 KÖZÖTTI MŰKÖDÉSÉRŐL. MTA Regionális Tudományos Bizottság

HÍRLEVÉL B E S Z Á M O L Ó A REGIONÁLIS T U D O M Á N Y O S BIZOTTSÁG 2008-2011 KÖZÖTTI MŰKÖDÉSÉRŐL. MTA Regionális Tudományos Bizottság MTA Regionális Tudományos Bizottság III. évfolyam 5. szám HÍRLEVÉL 2011. november 16. A T A R T A L O M B Ó L : Beszámoló Köszöntés Elismerés Műhelyvita 5 Konferenciák, rendezvények 6 Szakmai folyóiratok

Részletesebben

Ádám Sándor Oktatástechnikai kislexikon 1983 Aganbegjan, A. G. Kozlov, L. A. Kazakevics, Ágazati rendszerek tervezése 1976

Ádám Sándor Oktatástechnikai kislexikon 1983 Aganbegjan, A. G. Kozlov, L. A. Kazakevics, Ágazati rendszerek tervezése 1976 Szerző Cím Kiadás éve Ábrahám Tibor A betakarítástól a csomagolásig 1980 Ábrahám Tibor A betakarítástól a csomagolásig 1980 Aczél Jolán Lábamon Anatólia pora 1989 Ács Tamás, et al. Minerva nagy képes enciklopédia:

Részletesebben