MAGYAR MEZŐGAZDASÁGI BIBLIOGRÁFIA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MAGYAR MEZŐGAZDASÁGI BIBLIOGRÁFIA"

Átírás

1 MAGYAR MEZŐGAZDASÁGI BIBLIOGRÁFIA ORSZÁGOS MEZŐGAZDASÁGI KÖNYVTÁR ÉS DOKUMENTÁCIÓS KÖZPONT

2 MAGYAR MEZŐGAZDASÁGI BIBLIOGRÁFIA A kiadvány teljes áttekintést ad a hazai mezőgazdaság és a határterületek szakirodalmáról. Mintegy 200 folyóirat feldolgozásával készül, évente több ezer bibloigráfiai tételt tartalmaz. A mezőgazdaság szakterületei szerint rendezett kiadvány használatát Névmutató könnyíti meg. Megjelenik negyedévente. Megrendelhető floppyn, valamint az adatbázishoz online kapcsolódási lehetőség van. A kiadvány éves előfizetési díja: 2000, Ft (+ÁFA és postaköltség) Az Európai Unió Mezőgazdasága 1994-ig EK-Agrárszemle címmel jelent meg. Az 1995-től új címen megjelenő kiadvány útmutatást nyújt a mezőgazdaság bármely területén dolgozó, vállalkozó szakembereknek mindazokról a fontos tudnivalókról, melyek szükségesek az Európai Unióhoz társulás feltételeinek, működésének, szabályozó rendszerének megismeréséhez. Alapos betekintést nyújt az Unió belső életébe, kereskedelmi és termelési adataiba, a magyar szakemberek számára is tanulságos problémáiba. Megjelenik havonta. Napi Szemle Tallózás 65 napi- és hetilapból a mezőgazdaság témakörben megjelent cikkekből. Megjelenik naponta. Éves előfizetési díja: , Ft (+ÁFA). A fenti kiadványok megrendelhetők a kiadónál: ORSZÁGOS MEZŐGAZDASÁGI KÖNYVTÁR ÉS DOKUMENTÁCIÓS KÖZPONT 1012 Budapest, Attila út Budapest 13. Pf. 15. Telefon: Pénzforgalmi jelzőszám: MNB /01

3 ORSZÁGOS MEZŐGAZDASÁGI KÖNYVTÁR ÉS DOKUMENTÁCIÓS KÖZPONT MAGYAR MEZŐGAZDASÁGI BIBLIOGRÁFIA 42. évfolyam 1. szám Budapest, 2001

4 MAGYAR MEZŐGAZDASÁGI BIBLIOGRÁFIA HUNGARIAN AGRICULTURAL BIBLIOGRAPHY HU ISSN Felelős szerkesztő GULÁCSINÉ PÁPAY ERIKA Szerkesztő POLGÁRNÉ BALOGH ESZTER Kiadja az ORSZÁGOS MEZŐGAZDASÁGI KÖNYVTÁR ÉS DOKUMENTÁCIÓS KÖZPONT 1012 Budapest, Attila út 93. Levélcím: 1253 Budapest, 13. Pf. 15. Telefon: Felelős kiadó GULÁCSINÉ PÁPAY ERIKA Megjelenik negyedévenként Éves előfizetési díj: 2000, Ft Előfizethető a szerkesztőségben 1012 Budapest, Attila út 93. Pénzforgalmi jelzőszám: MNB /01 Készült az Országos Mezőgazdasági Könyvtár és Dokumentációs Központ gondozásában

5 A BIBLIOGRÁFIA FELÉPÍTÉSE Tájékoztató... 6 Information... 7 Tartalom... 9 Contents Feldolgozott időszaki kiadványok jegyzéke Bibliográfia Névmutató Tárgymutató Kódjegyzék

6 TÁJÉKOZTATÓ A Bibliográfia teljes képet kíván adni a magyar mezőgazdasági, élelmiszeripari és erdészeti szakirodalomról, valamint az élelmiszergazdaságunkra vonatkozó elvi és politikai irodalomról. Feldolgozza a Magyarországon megjelenő kiadványokban fellelhető közleményeket, függetlenül attól, hogy szerzője magyar vagy külföldi. A megjelent könyvekről, évkönyvekről a köteles példányok, a disszertációkról és intézeti kiadványokról az illetékes intézmények bejelentése alapján számolunk be. A Bibliográfia feltárja valamennyi magyar mezőgazdasági, élelmiszeripari, faipari és erdészeti szaklap anyagát, valamint az egyéb kiadványok élelmiszergazdasági vonatkozású közleményeit. A magyar szakirodalomban való jobb eligazodás érdekében a számítástechnika lehetőségeit is felhasználjuk, 1991 óta a kiadvány anyaga ISIS rendszerben mágneslemezen is hozzáférhető. Az egyes számok összeépítésével mezőgazdasági adatbázis épül, melyben mind kurrens, mind retrospektív keresési lehetőség van. Az Országos Mezőgazdasági Könyvtár honlapjáról az adatbázis ALEPH rendszerből elérhető. A kiadvány terjesztése 1999 óta csak mágneslemezen történik Winword rendszerben. A számítógépes megjelenítésben követtük ugyan az eredeti kiadvány szerkezetét, de kihasználhatóak a szövegszerkesztő adta lehetőségek is, ezáltal biztosítva az egyes számokban való gyors keresést. Az Országos Széchényi Könyvtárral történt megállapodás alapján a Magyar Mezőgazdasági Bibliográfia 1981-től kurrens nemzeti szakbibliográfia. Ennek értelmében a magyar mezőgazdasági, élelmiszeripari és erdészeti szakirodalom bibliográfiai feltárását kizárólag e kiadvány végzi, vagyis a Magyar Nemzeti Bibliográfia a fentiek közlésétől eltekint. A raktári számmal ellátott kiadványok lelőhelye a Országos Mezőgazdasági Könyvtár és Dokumentációs Központ. A könyv jellegű kiadványok raktári száma A, B, C, D, Rb, Rc, Tk betűvel kezdődik. Az időszaki kiadványok raktári száma X, Y, Z, Sz.n. betűvel kezdődik. A raktári szám nélküli kiadványok az Országos Széchényi Könyvtárban találhatók. 6

7 INFORMATION The bibliography presents a complete survey on Hungarian literature covering agriculture, food industry and forestry, and on the fundamental and political literature treating Hungarian food economy. The papers printed in Hungarian publications are processed, independently of the Hungarian or foreign nationality of the authors. The books and annuals are reviewed from compulsory copies, the dissertations and publications of institutes from reports received. The bibliography covers all Hungarian periodicals treating agriculture, food industry, wood industry and forestry, further the papers printed in other publications on food economy. In the interest of better orientation in the Hungarian special literature we make use of opportunities of the computer technology, since 1991 the material of the publication is also available on floppy disk with ISIS system. With building together indi- vidual issues is being built an agricultural database with possibility of both the current and the retrospective search. The Database is accessible from the homepage of the National Agricultural Library in the ALEPH system. Since 1999 the publication has being destributed on floppy discs in Winword system. Though the electronic representation was made after composition of the original publication, however we have took advantage of the computerization as well supporting by this means the fast search in every copy. According to the agreement concluded with the Széchényi National Library, the Hungarian Agricultural Bibliography is a current national bibliography from the year 1981 on. Consequently, Hungarian literature on agriculture, food industry and forestry is bibliographically reviewed only in this publication. In the Hungarian National Bibliography these items are omitted. The entries with call numbers are available in the National Agricultural Library and Documentation Centre. The call numbers of books are preceded by the letters A, B, C, D, Rb, Rc, and Tk, those of the periodicals by the letters X, Y, Z, and Sz.n. The entries without call numbers are available in the Széchényi National Library. 7

8 8

9 TARTALOM MEZŐGAZDASÁGI KUTATÁS, OKTATÁS, TÁJÉKOZTATÁS Általános kérdések, kitüntetések Tudományos akadémiák Kutató és kísérleti intézetek MEZŐGAZDASÁGI OKTATÁS, TOVÁBBKÉPZÉS Egyetemi, főiskolai képzés Középfokú oktatás Szakmunkásképzés, szaktanfolyamok, ismeretterjesztés26 MEZŐGAZDASÁGI TÁJÉKOZTATÁS, KÖNYVTÁRÜGY, LEXIKONOK Szaktanácsadás Kiállítás, múzeum Propaganda, reklám MEZŐGAZDASÁG HELYZETE, FEJLŐDÉSE. KÜLKERESKEDELEM Világélelmezés, nemzetközi helyzet EU országok OECD Volt szocialista országok Mezőgazdasági külkereskedelem AGRÁRPOLITIKA, AGRÁRÖKONÓMIA Agrárökonómia általános kérdései Agrárszerkezet, földhasználat Földérték, földár Agrárpolitika, irányítás Gazdaságosság, költségszámítás Támogatáspolitika AGRÁRÖKONÓMIA HATÁRTERÜLETEI Hitel, finanszírozás, pénzintézetek Biztosítás Adó Munkaszervezés, munkaügy, társadalombiztosítás Mezőgazdasági statisztika Agrárföldrajz, vidékfejlesztés Agrárjog, igazgatás Agrártörténet Életrajzok MEZŐGAZDASÁGI BELKERESKEDELEM, PIACSZERVEZÉS Felvásárlás, értékesítés Fogyasztás Marketing, piackutatás MEZŐGAZDASÁGI ÜZEMSZERVEZÉS Üzemszervezés általános kérdései Üzemvezetés, management Üzemi tervezés Gazdálkodási rendszerek, üzemnagyság, specializáció. 38 MEZŐGAZDASÁGI ÜZEMFORMÁK Tsz-ek Kis- és háztáji gazdaságok Egyéb szövetkezetek, szövetségek Mezőgazdasági társulások, kooperációk, integrációk, gazdasági társaságok TERMÉKELŐÁLLÍTÁS, ÜZEMÁGAK ÖKONÓMIÁJA Növénytermesztés, növényvédelem Kertészet, szőlészet, borászat Állattenyésztés, takarmányozás, állategészségügy Környezetvédelem Élelmiszeripar Állati eredetű termékek Növényi eredetű termékek Olaj, zsír MŰSZAKI SZÍNVONAL, MŰSZAKI FEJLESZTÉS Általános kérdések Gépesítés Betakarítás, csomagolás, szállítás, tárolás Számítástechnika, számítógépek alkalmazása SZABVÁNYÜGY, SZABADALOM, ÚJÍTÁSOK, EREDETVÉDELEM NÖVÉNYBIOLÓGIA Szövettan

10 Szervtan Morfológia Palinológia Növényföldrajz, flóra Ökológia, biomassza Csírázás Virágzás, érés, termésszabályozás Ásványos táplálkozás, szervetlen táp anyagcsere Asszimiláció - disszimiláció; fotoszintézis, (szénhidrátok) Molekuláris alapok, nukleinsavak, nukleázok Gén, allél géntérkép, kromoszóma Mutáció, növényvédőszerhatás Nemesítés, szelekció Génbank Génsebészet ÁLLATBIOLÓGIA Morfológia Állatrendszertan Ökológia (állatbiol.) Állatélettan Idegrendszer Állatgenetika Öröklődés MIKROBIOLÓGIA Bakteriológia MATEMATIKA Alkalmazott matematika AGROMETEOROLÓGIA ÉLELMISZER-, TERMÉNY- ÉS TERMÉKISMERET Általános kérdések, minőségbiztosítás Fizikai tulajdonságok Kémiai összetétel Egészségügy KÖRNYEZETSZENNYEZÉS, KÖRNYEZETVÉDELEM Általános kérdések Légkör Víz Talaj, savanyodás, talajvédelem Növény Állat BIOTECHNOLÓGIA, BIOTECHNIKA Növényi biotechnológia Állati biotechnológia TALAJTAN Talajfizika Talajszerkezet Talajtérképezés, talajföldrajz Talajbiológia, talajuntság Talajfauna Talajmelioráció, talajjavítás, földkeverékek Erózió Talajvédelem Rekultiváció TRÁGYÁZÁS Trágyázás általában, tápanyag-utánpótlás, talajerő-gazdálkodás Fejtrágyázás Lombtrágyázás Egyéb trágyázási módok Szervestrágyázás Szalma Műtrágyázás Kálium Mikroelemek Baktériumtrágya VÍZGAZDÁLKODÁS Víztisztítás LECSAPOLÁS, VÍZRENDEZÉS Vízrendezés Árvízvédelem ÖNTÖZÉS Általános kérdések Egyéb öntözések ÁLTALÁNOS NÖVÉNYTERMESZTÉS Általános kérdések Biológiai növénytermesztés Talajművelés

11 Földművelési rendszerek Vetésforgó, kettőstermesztés, másodvetés RÉSZLETES NÖVÉNYTERMESZTÉS Gabonafélék Búza Árpa Zab, köles, pohánka Kukorica Cirok Cukorrépa Burgonya Napraforgó Repce Szója Egyéb olajnövények Dohány Pillangósok Lucerna Csillagfürt Borsó Lóbab Herefélék Egyéb növények, melegégövi növények RÉT- ÉS LEGELŐMŰVELÉS, GYEPGAZDÁLKODÁS NÖVÉNYNEMESÍTÉS Általános növénynemesítés Fajtaelismerés, fajtagyűjtemény VETŐMAGTERMESZTÉS Vetőmagszaporítás Vetőmag minőségvizsgálat, magismeret KERTÉSZET ÁLTALÁNOS KÉRDÉSEI Áttekintő ismertetések Faiskola Termesztő közegek Talaj nélküli termesztés Biotechnológia, biológiai gazdálkodás GYÜMÖLCSTERMESZTÉS Általános kérdések Almástermésűek Csonthéjasok Héjastermésűek Bogyósok Egyéb gyümölcsfélék ZÖLDSÉGTERMESZTÉS Általános kérdések Burgonyafélék Hüvelyesek Kabakosok Káposztafélék Hagymafélék Egyéb zöldségfélék KEZELÉS, TARTÓSÍTÁS, TÁROLÁS Tárolás GYÓGY- ÉS ILLÓOLAJNÖVÉNYEK GOMBATERMESZTÉS DÍSZNÖVÉNYTERMESZTÉS Általános kérdések Kertkultúra Szabadföldi dísznövénytermesztés Növényházi dísznövénytermesztés Díszfák, díszcserjék, bonsai, arborétumok SZŐLÉSZET Általános kérdések Szőlőtermesztés BORÁSZAT Általános kérdések, néprajz, borverseny Must Borélesztők ERDÉSZET ÁLTALÁNOS KÉRDÉSEI Áttekintő ismertetések Erdőgazdasági politika Erdőjog, vadászati jog Erdészeti ökonómia MŰSZAKI MUNKÁK Gépesítés ERDÉSZETI ALAPTUDOMÁNYOK Genetika

12 Nemesítés ERDŐMŰVELÉS Általános kérdések Lágy lombfák Erdőn kívüli fásítás ERDŐVÉDELEM ERDŐHASZNÁLAT, FAGAZDASÁG Fakitermelés Fagazdaság Fa ipari feldolgozása VADGAZDÁLKODÁS, TERMÉSZETVÉDELEM. 71 Általános vadgazdálkodási kérdések Vadtenyésztés Vadvédelem, vadaspark Természetvédelem NÖVÉNYVÉDELEM ÁLTALÁNOS KÉRDÉSEI Általános áttekintések Kutatás, szakoktatás, propaganda, szaktanácsadás Egészségügy Környezetvédelem NÖVÉNYVÉDELEM BIOLÓGIAI KÉRDÉSEI Biológiai védekezés Integrált növényvédelem Kártevők és kórokozók rezisztenciája Növények rezisztenciája, tolerancia Vírusmentesítés NÖVÉNYVÉDŐ SZEREK Készítmények Biológiai készítmények Növényvédő szerek meghatározása, szermaradvány vizsgálat GYOMNÖVÉNYEK, GYOMIRTÁS Gyomnövények Gyomirtás Gyomirtó szerek PREVENTÍV VÉDEKEZÉS Előrejelzés Csávázás Fertőtlenítés Egyéb védekezési módok KÁRTÉTELI TÉNYEZŐK Kártevők Kórokozók Vírusok Baktériumok Gombák GYAKORLATI VÉDEKEZÉS Szántóföldi növények Gabonafélék Gyökgumós növények Ipari növények Olajnövények Pillangósok Kertészeti növények Gyümölcsfélék Zöldségfélék Dísznövények Szőlő Erdei növények ÁLLATTENYÉSZTÉS ÁLTALÁNOS KÉRDÉSEI Kutatás, állattenyésztési politika Tenyésztési vonatkozások Környezetszennyezés, környezetvédelem TENYÉSZTÉS Ló Szarvasmarha Juh, kecske Sertés Baromfi Prémesállatok Nyúl Hal Méh Egyéb állatok Tenyészértékbecslés, ivadékvizsgálat Sertés Szelekció

13 Teljesítményvizsgálat Küllem, testméretek Fajták, fajtafenntartás TARTÁS Tartási módok, ökológiai állattartás Szarvasmarha Juh, kecske Sertés Baromfi Nyúl Hal Méh Egyéb állatok Környezet és környezeti hatások SZAPORODÁSBIOLÓGIA Ivarzás, ivarzásszinkronizálás Mesterséges termékenyítés Vemhesség Sertés Ellés, laktáció Juh, kecske Sertés NÖVEKEDÉS, FEJLŐDÉS Viselkedés TERMELÉS Hústermelés, hizlalás, vágás, húskezelés Szarvasmarha Juh, kecske Sertés Baromfi Tejtermelés Szarvasmarha Juh, kecske Tojástermelés, tojásgyűjtés, tojáskezelés Gyapjútermelés, nyírás, tolltermelés Méztermelés Egyéb állati termékek termelése, biohumusz, máj EGÉSZSÉGÜGYI, HIGIÉNIAI KÖVETELMÉNYEK Hús TAKARMÁNYOZÁS ÁLTALÁNOS KÉRDÉSEI Környezetszennyezés, környezetvédelem TAKARMÁNYOZÁS ELMÉLETE Takarmányösszetevők Tápérték, emészthetőség Élettan, biokémia Tápanyagfelvétel, tápanyagszükséglet Szerves és ásványi anyagok anyagcseréje GYAKORLATI TAKARMÁNYOZÁS Abraktakarmányok, magvak, fehérje takarmányok Melléktermékek (növényi, állati, ipari) Legelő, legelőgazdálkodás, legeltetés Takarmánykiegészítők, hozamfokozók Mérgező anyagok, takarmányszennyezések Biotechnológiai módszerek a takarmánykészítésben Minőségellenőrzés, higiénia GAZDASÁGI ÁLLATOK TAKARMÁNYOZÁSA Szarvasmarha takarmányozása Tejtermelés Juh, kecske takarmányozása Sertés takarmányozása Hizlalás Baromfi takarmányozása Tojástermelés Hal takarmányozása Egyéb állatok takarmányozása ÁLLATEGÉSZSÉGÜGY Általános kérdések, homeopátia MORFOLÓGIA, ÉLETTAN, KÓRTAN Elméleti immunológia KLINIKAI TUDOMÁNYOK Sertés Egyéb állatok Anyagforgalmi rendellenességek Hiánybetegségek Sebészet, mozgásszervi betegségek

14 Nőivarú állatok szaporodásbiológiája Tőgyegészségügy MIKROBIOLÓGIA, FERTŐZŐ BETEGSÉGEK, JÁRVÁNYTAN Fertőző betegségek általában, járványtan Baktériumok és baktériumos betegségek Szarvasmarha Sertés Baromfi Vírusok és vírusos betegségek Szarvasmarha Sertés Baromfi Egyéb állatok Gombák és gombák okozta betegségek, mikotoxikózisok Sertés Baromfi Egyéb állat PARAZITOLÓGIA Általános parazitológia Egysejtűek és egysejtűek okozta betegségek Ízeltlábúak és ízeltlábúak okozta betegségek Férgek és féregbetegségek GYÓGYSZERTAN ÉS TOXIKOLÓGIA Gyógyszertan Toxikológia ÉLELMISZERHIGIÉNIA Tej és tejtermékek higiéniája GÉPESÍTÉS Általános áttekintés, oktatás, gépgyártás Automatizálás, elektronika Mezőgazdasági gépészet, kutatás, fejlesztés, szervezés, lízing Kiállítások, gépbemutatók, rendezvények Energiagazdálkodás, üzemeltetési költség Villamosítás Energiahordozók; megújuló energiák Biomassza hasznosítása TRAKTOROK, ERŐGÉPEK Általános kérdések, javítás, karbantartás Traktorok, eszközhordozók Üzemanyagok: tüzelőanyag, kenőanyag NÖVÉNYTERMESZTÉS GÉPEI Általános kérdések, javítás, karbantartás Talajművelő gépek Vető- és ültetőgépek Növényvédelmi gépek BETAKARÍTÓGÉPEK Általános kérdések, javítás, karbantartás Gabonafélék betakarítása Kukorica betakarítása Répa betakarítása Szálastakarmányok betakarítása TERMÉNYKEZELÉS, MAGTISZTÍTÁS, TÁROLÁS GÉPEI Tartósítás: szárítás, hűtés; vegyszeres Tárolás KERTÉSZETI ÉS SZŐLÉSZETI GÉPEK Gyümölcstermesztés gépei Szőlészet és borászat gépei ÁLLATTARTÁS GÉPEI Fejés, tejkezelés Takarmányelőkészítés, -kiosztás SZÁLLÍTÁS, RAKODÁS, CSOMAGOLÁS GÉPEI Szállítóeszközök Rakodógépek ÉLELMISZERTUDOMÁNY Táplálkozástudomány. Higiénia Biotechnika, biotechnológia Vizsgálatok ÉLELMISZERIPAR FŐBB KÉRDÉSEI Technológia, gépek, berendezések Környezetszennyezés, környezetvédelem Élelmiszeripari ökonómia Csomagolás Tárolás, hűtés

15 ÉLELMISZERIPAR FŐ ÁGAI Malomipar Sütő- és tésztaipar Cukor- és édesipar Sör- és malátagyártás Tejipar Húsipar Baromfiipar, tojásfeldolgozás Zsiradékipar, növényolajgyártás EGYÉB ÉLELMISZERIPARI ÁGAK Tartósítóipar Üdítőitalgyártás Élvezeti cikkek, fűszerek, aromák

16 CONTENTS RESEARCH EDUCATION INFORMATION IN AGRICULTURE General aspects, medals Academies Institutes for research EDUCATION AND TRAINING IN AGRICULTURE University education Secondary education Vocational training, special courses, propagation of general knowledge INFORMATION IN AGRICULTURE, LIBRARY, LEXICONS Agricultural extension Exhibition, museum Propaganda, advertising SITUATION AND DEVELOPEMENT OF AGRICULTURE. FOREIGN TRADE World-food, international situation EU-countries OECD Former social countries Agricutural foreign trade AGRICULTURAL POLITICS, AGRICULTURAL ECONOMICS General ascpects of agricultural economics Agrarian structure, land us Land value Agricultural politics Economic efficiency, cost accounting Subsidy RELATED FIELDS OF AGRICULTURAL ECONOMICS Credit, financing, banks Insurance Tax Organization of work, social insurance Agricultural statistics Agricultural geography, rural developement Agricutural law Agrar history Biographies DOMESTIC TRADE, MARKET ORGANIZATION Collection, sale Consumption Marketing, market research FARM ORGANIZATION General aspects of farm organization Farm management Farm planning Farming systems, farm size FARM FORMS Producers' co-operatives Small farms Other co-operatives Agricutural associations, integrations, companies PRODUCTION OF COMMODITIES. ECONOMICS OF BRANCHES Plant growing, plant protection Horticulture, viniculture, viticulture Animal husbandry, animal nutrition, veterinary sciences Environmental protection Food industry Animal products Plant products Oil, fat TECHNICAL LEVEL, TECHNICAL DEVELOPEMENT General aspects Mechanization Harvesting, packing, transport, storage Computing STANDARDS, LICENCE, PROTECTION OF ORIGINE

17 PLANT BIOLOGY Histology Organology Morphology Palinology Phytogeography, flora Ecology, biomass Germination Flowering, ripening Mineral uptake Assimilation - dissimilation; photosynthesis RNA, DNA Genes, genetic maps, chromosomes Mutation, effect of pesticides Plant-breeding, selection Gene bank Genetic engineering BIOLOGY OF ANIMALS Morphology Taxonomy Ecology Animal physiology Neurology Animal genetics Heredity MICROBIOLOGY Bacteriology MATHEMATICS Applied mathematics AGROMETEOROLOGY KNOWLEDGE OF FOODS, FODDERS AND PRODUCTS General aspects, quality asurance Physical properties Chemical properties Public health ENVIRONMENTAL POLLUTION, ENVIRONMENTAL PROTECTION General aspects Atmosphere Water Soil, soil acidification, soil protection Plant Animal BIOTECHNOLOGY, BIOTECHNICS Biotechnology of plants Biotechnology of animals SOIL SCIENCE Soil physics Soil structure Soil mapping, soil geography Soil biology Soil fauna Soil melioration, soil mixtures Erosion Soil protection Recultivation FERTILIZATION General aspects of fertilization and subsequent delivery of nutriens Top fertilization Foliage fertilization Other ways of fertilization Organic fertilization Straw Chemical fertilization Potash Trace elements Bacterium fertilization WATER MANAGEMENT Water purification DRAINING, FLOOD CONTROL Draining Flood control IRRIGATION General aspects Other ways of irrigation PLANT GROWING IN GENERAL General aspects Biological cropping

18 Cultivation of the soil Systems of crop growing Crop rotation, secondary crop PLANT GROWING Cereals Wheat Barley Oat, millet, buckwheat Maize Sorghum Sugar beet Potato Sunflower Rape Soya Other oil plants Tobacco Leguminous plants Alfalfa Lupin Pea Field bean Clovers Other plants, tropical plants PASTURE AND GRASSLAND MANAGEMENT PLANT-BREEDING General aspects of plant-breeding Variety certification SEED GROWING Seed multiplication Seed tests HORTICULTURE General aspects Tree nursery Cropping medium Cropping without soil Biotechnology, biological cropping FRUIT GROWING General aspects Pome fruits Kernel fruits Shell fruits Berries Other fruits VEGETABLE GROWING General aspects Solanaceae Leguminosae Cucumberaceae Cruciferaceae Alliaceae Other vegetables VEGETABLE AND FRUIT PROCESSING CANNING AND STORAGE Storage GROWING OF MEDICAL AND VOLATILE OIL PLANTS MUSHROOM GROWING ORNAMENTAL PLANT GROWING General aspects Horticulture Freerange ornamental plant growing Ornamental plant growing in greenhouse Ornamental trees, shrubs, arboretum VITICULTURE General aspects Vine growing VINICULTURE General aspects Must Yeasts FORESTRY General aspects Forest politics Forest and shooting right Forestry economy TECHNICAL WORKS Mechanization

19 BASIC SCIENCES IN SYLVICULTURE Genetics Plant breeding SYLVICULTURE General aspects Soft foliage trees Planting of trees outside the forest FOREST PORTECTION FOREST UTILIZATION, FORESTRY PRODUCTION Tree-felling Timberyard practices Timber processing GAME MANAGEMENT, WILDLIFE PROTECTION General aspects Game management Game preserving Wildlife protection PLANT PROTECTION General aspects Research, education, propaganda, extension Public health Environmental protection BIOLOGICAL ASPECTS OF PLANT PROTECTION Biological control Integrated plant protection Resistance of pests and pathogens Resistance of plants, tolerance Virus releasement PESTICIDES Pesticides Biological pesticides Identification of pesticides, pesticide residues WEEDS, WEED CONTROL Weeds Weed control Herbicides PREVENTIVE CONTROL Spray warning system Seed treatment Disinfection Other ways of control PESTS AND PATHOGENS Pests Pathogens Viruses Bacteriums Fungies PLANT PROTECTION IN PRACTICE Arable crops Cereals Tuberous plants Industrial plants Oil plants Leguminous plants Horticultural plants Fruits Vegetables Ornamental plants Vine Forest plants ANIMAL HUSBANDRY IN GENERAL Research, politics of animal husbandry General aspects Environmental pollution, environmental protection ANIMAL HUSBANDRY Horse Cattle Sheep, goat Pig Poultry Fur animals Rabbit Fish Bee Other animals

20 Breeding value, progeny testing Pig Selection Performance testing External, body size Variety, variety maintenance ANIMAL KEEPING Ways of keeping, biological animal keeping Cattle Sheep, goat Pig Poultry Rabbit Fish Bee Other animals Environment and environmental effects REPRODUCTION BIOLOGY Heat, heat synchronization Artificial insemination Gestation Pig Parturition, lactation Sheep, goat Pig GROWTH, DEVELOPEMENT Behaviour PRODUCTION Meat production, fattening, slaughtering Cattle Sheep, goat Pig Poultry Milk production Cattle Sheep, goat Egg production, collection of eggs Wool production, shearing, feather production Honey production Production of other animal products SANITARY AND HYGIENY FOR ANIMAL PRODUCTS Meat ANIMAL NUTRITION IN GENERAL Environmental pollution, environmental protection ANIMAL NUTRITION Feed composition Digestibility Physiology and biochemistry Nutrient requirements Metabolism KNOWLEDGE OF FEEDS Concentrates, seeds, protein feeds By-products Pasturing Feed additives Feed contamination, toxicology Biotechnological feed preparation Quality control, hygiene FEEDING Cattle feeding Milk production Sheep, goat feeding Pig feeding Meat production Poultry feeding Egg production Fish feeding Feeding of other animals VETERINARY SCIENCES General aspects MORPHOLOGY, PHYSIOLOGY, PATHOLOGY 99 Theoretical immunology CLINICAL SCIENCES Pig Other animals Metabolic disorders Deficiency diseases

21 Surgery, locomotor disorders Reproduction biology of female animals Udder sanitary MICROBIOLOGY, INFECTIOUS DISEASES, EPIDEMIOLOGY General aspects Bacteria and bacterial diseases Cattle Pig Poultry Viruses and viral diseases Cattle Pig Poultry Other animals Fungi and fungal diseases, mycoses Pig Poultry Other animals PARASITOLOGY Parasitology in general Unicellulars Arthropods Worms PHARMACOLOGY, TOXICOLOGY Pharmacology Toxicology FOOD HYGIENE Milk and milk products hygiene MECHANIZATION General aspects, education, machine production Automatization, electronics Agricultural mechanics, research, development, organization Machine exhibitions, programs Energetics, expenses of upkeep Electrification Renewable energy Biomass utilization TRACTORS, POWER MACHINES General aspects, repairing, service Tractors Fuels, lubriants MACHINES FOR PLANT GROWING General aspects, repairing, service Machines for cultivation Machines for sowing and planting Machines for plant protection HARVESTERS General aspects, repairing, service Harvest of cereals Harvest of maize Harvest of sugar beet Harvest of roughage MACHINES FOR CROP PROCESSING, STORAGE, PURIFICATION OF SEED Canning, drying, cooling Storage MACHINES FOR HORTI- AND VITICULTURE 108 Machines for fruit growing Machines for viti- and viniculture MACHINES FOR ANIMAL KEEPING Milking, milk management Preparation and apportionment of feed MACHINES FOR TRANSPORT, LOADING, PACKING Machines for transport Machines for loading FOOD SCIENCES Nutrition sciences, hygiene Biotechnics, biotechnology Analyses FOOD INDUSTRY IN GENERAL Technology, machines, equipments Environmental pollution, environmental protection Food economics Packing

MAGYAR MEZŐGAZDASÁGI BIBLIOGRÁFIA

MAGYAR MEZŐGAZDASÁGI BIBLIOGRÁFIA MAGYAR MEZŐGAZDASÁGI BIBLIOGRÁFIA 2001 2 ORSZÁGOS MEZŐGAZDASÁGI KÖNYVTÁR ÉS DOKUMENTÁCIÓS KÖZPONT MAGYAR MEZŐGAZDASÁGI BIBLIOGRÁFIA A kiadvány teljes áttekintést ad a hazai mezőgazdaság és a határterületek

Részletesebben

MAGYAR MEZŐGAZDASÁGI BIBLIOGRÁFIA

MAGYAR MEZŐGAZDASÁGI BIBLIOGRÁFIA MAGYAR MEZŐGAZDASÁGI BIBLIOGRÁFIA 2002 1-2 ORSZÁGOS MEZŐGAZDASÁGI KÖNYVTÁR ÉS DOKUMENTÁCIÓS KÖZPONT MAGYAR MEZŐGAZDASÁGI BIBLIOGRÁFIA A kiadvány teljes áttekintést ad a hazai mezőgazdaság és a határterületek

Részletesebben

MEZŐGAZDASÁGI BIBLIOGRÁFIA

MEZŐGAZDASÁGI BIBLIOGRÁFIA MEZŐGAZDASÁGI BIBLIOGRÁFIA 2006 1-4 ORSZÁGOS MEZŐGAZDASÁGI KÖNYVTÁR ÉS DOKUMENTÁCIÓS KÖZPONT Magyar Mezőgazdasági Bibliográfia A bibliográfia teljes áttekintést ad a hazai mezőgazdaság és a határterületeinek

Részletesebben

AGRÁRTÁMOGATÁSOK. Összeállította: Dr. Székely Sándor

AGRÁRTÁMOGATÁSOK. Összeállította: Dr. Székely Sándor AGRÁRTÁMOGATÁSOK Folyóiratcikkek és szakkönyvek ajánló bibliográfiája a Magyar Mezőgazdasági Bibliográfia alapján az Országos Mezőgazdasági Könyvtár állományából Összeállította: Dr. Székely Sándor Országos

Részletesebben

AGRÁRVÁLLALKOZÁS. Összeállította: Dr. Székely Sándor

AGRÁRVÁLLALKOZÁS. Összeállította: Dr. Székely Sándor AGRÁRVÁLLALKOZÁS Folyóiratcikkek és szakkönyvek ajánló bibliográfiája a Magyar Mezőgazdasági Bibliográfia alapján az Országos Mezőgazdasági Könyvtár állományából Összeállította: Dr. Székely Sándor Országos

Részletesebben

BIOENERGIA BIO-ENERGIAHORDOZÓK ENERGIANÖVÉNYEK

BIOENERGIA BIO-ENERGIAHORDOZÓK ENERGIANÖVÉNYEK BIOENERGIA BIO-ENERGIAHORDOZÓK ENERGIANÖVÉNYEK AJÁNLÓ BIBLIOGRÁFIA (2002-2007) Összeállította: Dr. Székely Sándor Országos Mezőgazdasági Könyvtár és Dokumentációs Központ Budapest, 2008 A mezőgazdaság

Részletesebben

Takarmányozás. Összeállította: Károlyi Zsuzsanna

Takarmányozás. Összeállította: Károlyi Zsuzsanna Takarmányozás Szakkönyvek és folyóiratcikkek ajánló bibliográfiája a Magyar Mezőgazdasági Bibliográfia alapján az Országos Mezőgazdasági Könyvtár állományából Összeállította: Károlyi Zsuzsanna Országos

Részletesebben

Curriculum Vitae. 1 Personal Information: 2 Education and training: 3 PhD study and scientific qualifications:

Curriculum Vitae. 1 Personal Information: 2 Education and training: 3 PhD study and scientific qualifications: Curriculum Vitae 1 Personal Information: Name: Dr. Udovecz Gábor, D.Sc., Dr. habil Academic Position: Head of Doctoral School for Sciences of Management and Organisation, Kaposvár Sex: male Date of birth:

Részletesebben

ARCKÉPCSARNOK Romano Prodi... 27. KÖNYVESPOLC Napenergia a mezõgazdaságban... 28

ARCKÉPCSARNOK Romano Prodi... 27. KÖNYVESPOLC Napenergia a mezõgazdaságban... 28 TARTALOMJEGYZÉK MAZSOLÁZÓ.......................................................... 4 HÍREK, ESEMÉNYEK Új televíziós sorozat.................................................... 5 Mezõgazdaságunk jövõje

Részletesebben

Erdőgazdálkodás. Összeállította: Csapó Anikó Szerkesztette: Patkós Ilona

Erdőgazdálkodás. Összeállította: Csapó Anikó Szerkesztette: Patkós Ilona Erdőgazdálkodás Szakkönyvek és folyóiratcikkek ajánló bibliográfiája a Magyar Mezőgazdasági Bibliográfia alapján, az Országos Mezőgazdasági Könyvtár állományából Összeállította: Csapó Anikó Szerkesztette:

Részletesebben

Édesipar, cukrászat. Összeállította: F. Kripner Veronika

Édesipar, cukrászat. Összeállította: F. Kripner Veronika Édesipar, cukrászat Szakkönyvek és folyóiratcikkek ajánló bibliográfiája a Magyar Mezőgazdasági Bibliográfia alapján az Országos Mezőgazdasági Könyvtár állományából Összeállította: F. Kripner Veronika

Részletesebben

TYÚKFÉLÉK, TYÚKTENYÉSZTÉS

TYÚKFÉLÉK, TYÚKTENYÉSZTÉS TYÚKFÉLÉK, TYÚKTENYÉSZTÉS Szakkönyvek és folyóiratcikkek ajánló bibliográfiája a Magyar Mezőgazdasági Bibliográfia alapján az Országos Mezőgazdasági Könyvtár állományából Összeállította: Kripner Veronika

Részletesebben

Kereskedelem és marketing a mezőgazdaságban 2003 2006 között

Kereskedelem és marketing a mezőgazdaságban 2003 2006 között Kereskedelem és marketing a mezőgazdaságban 2003 2006 között Könyvek az OMgK állományából EU 1280:5 Agrármarketing / Szerzők Horváth Ágnes [et al.]. - Gödöllő : SzIE, 2001. - 156 p. ; 23 cm. - (Gödöllői

Részletesebben

ALMA. Folyóiratcikkek és szakkönyvek ajánló bibliográfiája a Magyar Mezőgazdasági Bibliográfia alapján az Országos Mezőgazdasági Könyvtár állományából

ALMA. Folyóiratcikkek és szakkönyvek ajánló bibliográfiája a Magyar Mezőgazdasági Bibliográfia alapján az Országos Mezőgazdasági Könyvtár állományából ALMA Folyóiratcikkek és szakkönyvek ajánló bibliográfiája a Magyar Mezőgazdasági Bibliográfia alapján az Országos Mezőgazdasági Könyvtár állományából Összeállította: Dr. Székely Sándor Országos Mezőgazdasági

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELEM. Ajánló bibliográfia (1999-2004) Összeállította: Dr. Székely Sándor

KÖRNYEZETVÉDELEM. Ajánló bibliográfia (1999-2004) Összeállította: Dr. Székely Sándor KÖRNYEZETVÉDELEM Ajánló bibliográfia (1999-2004) Összeállította: Dr. Székely Sándor Országos Mezőgazdasági Könyvtár és Dokumentációs Központ Budapest, 2004 A környezet állapotával és környezetvédelemmel

Részletesebben

Árvíz, belvíz, védekezés

Árvíz, belvíz, védekezés Árvíz, belvíz, védekezés Szakkönyvek és folyóiratcikkek ajánló bibliográfiája a Magyar Mezőgazdasági Bibliográfia alapján az Országos Mezőgazdasági Könyvtár állományából Összeállította: F. Kripner Veronika

Részletesebben

Szakmai önéletrajz Név: Születési hely, év, hó, nap:. Állampolgárság: Jelenlegi munkahelye(i):

Szakmai önéletrajz Név: Születési hely, év, hó, nap:. Állampolgárság: Jelenlegi munkahelye(i): Szakmai önéletrajz Név: Dr. Gundel János Születési hely, év, hó, nap: Budapest, 1941. október 1. Állampolgárság: magyar Jelenlegi munkahelye(i): óraadó tanár BGF KVIK Turizmus-vendéglátás Intézet, Vendéglátás

Részletesebben

Budapest: Budapest különböző helyszínei. Budapest Klezmer Zenekar és Benkó Dixieland Band 2005.06.26. 20:30 Budapest: Bakáts tér

Budapest: Budapest különböző helyszínei. Budapest Klezmer Zenekar és Benkó Dixieland Band 2005.06.26. 20:30 Budapest: Bakáts tér Programajánló - Ajánló bibliográfia Bach: H-moll mise - templomi koncert 2005.06.17. 19:00 Tom Jones - musical 2005.06.21. 20:30 Romantikus Mesterművek - klasszikus zenei koncert 2005.06.24. 20:30 Budapesti

Részletesebben

KLÍMAVÁLTOZÁS ÉS HATÁSAI A MEZŐGAZDASÁGBAN

KLÍMAVÁLTOZÁS ÉS HATÁSAI A MEZŐGAZDASÁGBAN KLÍMAVÁLTOZÁS ÉS HATÁSAI A MEZŐGAZDASÁGBAN II. rész: 2007-2010 Folyóiratcikkek és szakkönyvek ajánló bibliográfiája a Magyar Mezőgazdasági Bibliográfia alapján az Országos Mezőgazdasági Könyvtár állományából

Részletesebben

BERKE SZILÁRD HABILITÁCIÓS KÉRELME KAPOSVÁRI EGYETEM

BERKE SZILÁRD HABILITÁCIÓS KÉRELME KAPOSVÁRI EGYETEM BERKE SZILÁRD HABILITÁCIÓS KÉRELME KAPOSVÁRI EGYETEM KAPOSVÁR 2013 2 TARTALOMJEGYZÉK 1. HABILITÁCIÓ IRÁNTI KÉRELEM 4 2. JELENTKEZÉSI LAP 6 3. EGYETEMI VÉGZETTSÉGEK IGAZOLÁSA 8 3.1. Agrármérnöki diploma

Részletesebben

EU AGRÁRIUM ÉS PIACSZABÁLYOZÁS, VILÁGGAZDASÁG Válaszúton... 18 Ideje, hogy az Unió mezõgazdasági miniszterei megkezdjék a KAP érdemi reformját...

EU AGRÁRIUM ÉS PIACSZABÁLYOZÁS, VILÁGGAZDASÁG Válaszúton... 18 Ideje, hogy az Unió mezõgazdasági miniszterei megkezdjék a KAP érdemi reformját... TARTALOMJEGYZÉK MAZSOLÁZÓ.......................................................... 4 HÍREK, ESEMÉNYEK Szavaztunk a csatlakozásról............................................. 5 Mezõgazdasági összeírás

Részletesebben

BULLETIN of the Szent István University

BULLETIN of the Szent István University BULLETIN of the Szent István University SPECIAL ISSUE PART II. Gödöllő 2008 Editorial Board Prof. György Füleki CSc. Chairman of the Editorial Board Prof. Miklós Mézes DSc. editor Prof. Béla M. Csizmadia

Részletesebben

TANTÁRGYI ADATLAP 1. A tantárgy kódja: 5AI03NKO05B, 5AI03LKO13B 2. A tantárgy megnevezése (magyarul): Gazdasági

TANTÁRGYI ADATLAP 1. A tantárgy kódja: 5AI03NKO05B, 5AI03LKO13B 2. A tantárgy megnevezése (magyarul): Gazdasági TANTÁRGYI ADATLAP 1. A tantárgy kódja: 5AI03NKO05B, 5AI03LKO13B 2. A tantárgy megnevezése (magyarul): Gazdasági közigazgatás 3. A tantárgy megnevezése (angolul): The influence of Public Administration

Részletesebben

PUBLIKÁCIÓS LISTA. Név: Dr. Buday-Sántha Attila E-mail: bach@ktk.pte.hu Telefon: +36-72-501-599/3120

PUBLIKÁCIÓS LISTA. Név: Dr. Buday-Sántha Attila E-mail: bach@ktk.pte.hu Telefon: +36-72-501-599/3120 PUBLIKÁCIÓS LISTA Név: Dr. Buday-Sántha Attila E-mail: bach@ktk.pte.hu Telefon: +36-72-501-599/3120 Könyvek, monográfiák Könyvek Buday-Sántha Attila (1990): A nagyüzemi állattenyésztés alapvetı környezetvédelmi

Részletesebben

A lengyel sertéshústermelés helyzete... 25 Cseh bioüzemanyag program. 25. ARCKÉPCSARNOK Josef Pröll... 26

A lengyel sertéshústermelés helyzete... 25 Cseh bioüzemanyag program. 25. ARCKÉPCSARNOK Josef Pröll... 26 Tartalom MAZSOLÁZÓ.............. 3 HÍREK, ESEMÉNYEK További megfontolásra...... 4 Közös kongresszus Budapesten 4 A belvízkárokról............ 4 Zöldségrazzia országszerte... 5 Egy figyelemre méltó mozgalom..............

Részletesebben

ÉLELMISZERVIZSGÁLATI KÖZLEMÉNYEK

ÉLELMISZERVIZSGÁLATI KÖZLEMÉNYEK ÉLELMISZERVIZSGÁLATI KÖZLEMÉNYEK Journal of Food Investigations Mitteilungen über Lebensmitteluntersuchungen Tartalomból: Beszámoló az Élelmiszervizsgálati Közlemények XLVII. kötetérõl Az élelmiszerbiztonság

Részletesebben

ERDŐ- ÉS MEZŐGAZDASÁGI KÖRNYEZETTAN szakirányú továbbképzési szak. Szak vezetője: Prof. Dr. Bukovics István DSc tanszékvezető egyetemi tanár

ERDŐ- ÉS MEZŐGAZDASÁGI KÖRNYEZETTAN szakirányú továbbképzési szak. Szak vezetője: Prof. Dr. Bukovics István DSc tanszékvezető egyetemi tanár W E S L E Y J Á N O S L E L K É S Z K É P Z Ő F Ő I S K O L A ERDŐ- ÉS MEZŐGAZDASÁGI KÖRNYEZETTAN szakirányú továbbképzési szak Szak vezetője: Prof. Dr. Bukovics István DSc tanszékvezető egyetemi tanár

Részletesebben

ERDEI FERENC VI. TUDOMÁNYOS KONFERENCIA. 2011. augusztus 25. KECSKEMÉT PROGRAMFÜZET

ERDEI FERENC VI. TUDOMÁNYOS KONFERENCIA. 2011. augusztus 25. KECSKEMÉT PROGRAMFÜZET KECSKEMÉTI FŐISKOLA KERTÉSZETI FŐISKOLAI KAR ERDEI FERENC VI. TUDOMÁNYOS KONFERENCIA VÁLSÁGKEZELÉS A TUDOMÁNY ESZKÖZEIVEL 2011. augusztus 25. KECSKEMÉT PROGRAMFÜZET Támogatónk: Természettudományos ismeretek

Részletesebben

MAZSOLÁZÓ... 4. RIPORT... 19 Hagyományos gazdálkodás természetvédelmi területen... 19

MAZSOLÁZÓ... 4. RIPORT... 19 Hagyományos gazdálkodás természetvédelmi területen... 19 TARTALOMJEGYZÉK MAZSOLÁZÓ................................................. 4 HÍREK, ESEMÉNYEK........................................... 5 Korproblémák Európa mezôgazdaságában.........................

Részletesebben

A PICK szalámival, mint védett földrajzi árujelzésű élelmiszerrel kapcsolatos tapasztalatok Varró Györgyné dr.

A PICK szalámival, mint védett földrajzi árujelzésű élelmiszerrel kapcsolatos tapasztalatok Varró Györgyné dr. A PICK szalámival, mint védett földrajzi árujelzésű élelmiszerrel kapcsolatos tapasztalatok Varró Györgyné dr. PICK Szeged Szalámigyár és Húsüzem Zrt. A PICK Szeged szalámigyár és Húsüzem cégtörténelme

Részletesebben