MAGYAR MEZŐGAZDASÁGI BIBLIOGRÁFIA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MAGYAR MEZŐGAZDASÁGI BIBLIOGRÁFIA"

Átírás

1 MAGYAR MEZŐGAZDASÁGI BIBLIOGRÁFIA ORSZÁGOS MEZŐGAZDASÁGI KÖNYVTÁR ÉS DOKUMENTÁCIÓS KÖZPONT

2 MAGYAR MEZŐGAZDASÁGI BIBLIOGRÁFIA A kiadvány teljes áttekintést ad a hazai mezőgazdaság és a határterületek szakirodalmáról. Mintegy 200 folyóirat feldolgozásával készül, évente több ezer bibloigráfiai tételt tartalmaz. A mezőgazdaság szakterületei szerint rendezett kiadvány használatát Névmutató könnyíti meg. Megjelenik negyedévente. Megrendelhető floppyn, valamint az adatbázishoz online kapcsolódási lehetőség van. A kiadvány éves előfizetési díja: 2000, Ft (+ÁFA és postaköltség) Az Európai Unió Mezőgazdasága 1994-ig EK-Agrárszemle címmel jelent meg. Az 1995-től új címen megjelenő kiadvány útmutatást nyújt a mezőgazdaság bármely területén dolgozó, vállalkozó szakembereknek mindazokról a fontos tudnivalókról, melyek szükségesek az Európai Unióhoz társulás feltételeinek, működésének, szabályozó rendszerének megismeréséhez. Alapos betekintést nyújt az Unió belső életébe, kereskedelmi és termelési adataiba, a magyar szakemberek számára is tanulságos problémáiba. Megjelenik havonta. Napi Szemle Tallózás 65 napi- és hetilapból a mezőgazdaság témakörben megjelent cikkekből. Megjelenik naponta. Éves előfizetési díja: , Ft (+ÁFA). A fenti kiadványok megrendelhetők a kiadónál: ORSZÁGOS MEZŐGAZDASÁGI KÖNYVTÁR ÉS DOKUMENTÁCIÓS KÖZPONT 1012 Budapest, Attila út Budapest 13. Pf. 15. Telefon: Pénzforgalmi jelzőszám: MNB

3 ORSZÁGOS MEZŐGAZDASÁGI KÖNYVTÁR ÉS DOKUMENTÁCIÓS KÖZPONT MAGYAR MEZŐGAZDASÁGI BIBLIOGRÁFIA 41. évfolyam 1. szám Budapest, 2000

4 MAGYAR MEZŐGAZDASÁGI BIBLIOGRÁFIA HUNGARIAN AGRICULTURAL BIBLIOGRAPHY HU ISSN Felelős szerkesztő GULÁCSINÉ PÁPAY ERIKA Szerkesztő KERESZTESSYNÉ MOHR KATALIN Kiadja az ORSZÁGOS MEZŐGAZDASÁGI KÖNYVTÁR ÉS DOKUMENTÁCIÓS KÖZPONT 1012 Budapest, Attila út 93. Levélcím: 1253 Budapest, 13. Pf. 15. Telefon: Felelős kiadó GULÁCSINÉ PÁPAY ERIKA Megjelenik negyedévenként Éves előfizetési díj: 2000, Ft Előfizethető a szerkesztőségben 1012 Budapest, Attila út 93. Pénzforgalmi jelzőszám: MNB Készült az Országos Mezőgazdasági Könyvtár és Dokumentációs Központ gondozásában

5 A BIBLIOGRÁFIA FELÉPÍTÉSE Tájékoztató... IV Information... V Tartalom... VII VIII Contents... IX X Feldolgozott időszaki kiadványok jegyzéke... XI XIII Bibliográfia Névmutató... XV XXXIV Tárgymutató... XXXV CXVIII Melléklet... CXIX CXXX III

6 TÁJÉKOZTATÓ A Bibliográfia teljes képet kíván adni a magyar mezőgazdasági, élelmiszeripari és erdészeti szakirodalomról, valamint az élelmiszergazdaságunkra vonatkozó elvi és politikai irodalomról. Feldolgozza a Magyarországon megjelenő kiadványokban fellelhető közleményeket, függetlenül attól, hogy szerzője magyar vagy külföldi. A megjelent könyvekről, évkönyvekről a köteles példányok, a disszertációkról és intézeti kiadványokról az illetékes intézmények bejelentése alapján számolunk be. A Bibliográfia feltárja valamennyi magyar mezőgazdasági, élelmiszeripari, faipari és erdészeti szaklap anyagát, valamint az egyéb kiadványok élelmiszergazdasági vonatkozású közleményeit. A magyar szakirodalomban való jobb eligazodás érdekében a számítástechnika lehetőségeit is felhasználjuk, 1991 óta a kiadvány anyaga ISIS rendszerben mágneslemezen is hozzáférhető. Az egyes számok összeépítésével mezőgazdasági adatbázis épül, melyben mind kurrens, mind retrospektív keresési lehetőség van. Az Országos Mezőgazdasági Könyvtár honlapjáról az adatbázis ALEPH rendszerből elérhető. A kiadvány terjesztése 1999 óta csak mágneslemezen történik Winword rendszerben. A számítógépes megjelenítésben követtük ugyan az eredeti kiadvány szerkezetét, de kihasználhatóak a szövegszerkesztő adta lehetőségek is, ezáltal biztosítva az egyes számokban való gyors keresést. Az Országos Széchényi Könyvtárral történt megállapodás alapján a Magyar Mezőgazdasági Bibliográfia 1981-től kurrens nemzeti szakbibliográfia. Ennek értelmében a magyar mezőgazdasági, élelmiszeripari és erdészeti szakirodalom bibliográfiai feltárását kizárólag e kiadvány végzi, vagyis a Magyar Nemzeti Bibliográfia a fentiek közlésétől eltekint. A raktári számmal ellátott kiadványok lelőhelye a Országos Mezőgazdasági Könyvtár és Dokumentációs Központ. A könyv jellegű kiadványok raktári száma A, B, C, D, Rb, Rc, Tk betűvel kezdődik. Az időszaki kiadványok raktári száma X, Y, Z, Sz.n. betűvel kezdődik. A raktári szám nélküli kiadványok az Országos Széchényi Könyvtárban találhatók. IV

7 INFORMATION The bibliography presents a complete survey on Hungarian literature covering agriculture, food industry and forestry, and on the fundamental and political literature treating Hungarian food economy. The papers printed in Hungarian publications are processed, independently of the Hungarian or foreign nationality of the authors. The books and annuals are reviewed from compulsory copies, the dissertations and publications of institutes from reports received. The bibliography covers all Hungarian periodicals treating agriculture, food industry, wood industry and forestry, further the papers printed in other publications on food economy. In the interest of better orientation in the Hungarian special literature we make use of opportunities of the computer technology, since 1991 the material of the publication is also available on floppy disk with ISIS system. With building together indi- vidual issues is being built an agricultural database with possibility of both the current and the retrospective search. The Database is accessible from the homepage of the National Agricultural Library in the ALEPH system. Since 1999 the publication has being destributed on floppy discs in Winword system. Though the electronic representation was made after composition of the original publication, however we have took advantage of the computerization as well supporting by this means the fast search in every copy. According to the agreement concluded with the Széchényi National Library, the Hungarian Agricultural Bibliography is a current national bibliography from the year 1981 on. Consequently, Hungarian literature on agriculture, food industry and forestry is bibliographically reviewed only in this publication. In the Hungarian National Bibliography these items are omitted. The entries with call numbers are available in the National Agricultural Library and Documentation Centre. The call numbers of books are preceded by the letters A, B, C, D, Rb, Rc, and Tk, those of the periodicals by the letters X, Y, Z, and Sz.n. The entries without call numbers are available in the Széchényi National Library. V

8 VI

9 TARTALOM KUTATÁS, OKTATÁS, TÁJÉKOZTATÁS... 1 Mezőgazdasági kutatás, kísérletügy... 1 Mezőgazdasági oktatás, továbbképzés... 1 Mezőgazdasági tájékoztatás, könyvtárügy... 1 AGRÁRÖKONÓMIA, AGRÁRPOLITIKA, ÜZEMSZERVEZÉS... 2 Agrárökonómia. Agrárpolitika... 5 Agrárökonómia határterületei Agrártörténet. Életrajzok Belkereskedelem. Piacszervezés Mezőgazdasági üzemszervezés. Vállalati gazdálkodás Mezőgazdasági üzemformák Üzemágak ökonómiája. Termékelőállítás Műszaki színvonal, energiagazdálkodás, kemizálás Szabványügy, szabadalom, újítás ALAP- ÉS SEGÉDTUDOMÁNYOK. BIOTECH- NOLÓGIA Állatbiológia Mikrobiológia Agrokémia. Agrofizika Matematika a mezőgazdaságban Agrometeorológia Élelmiszer-, termény- és termékismeret Környezetszennyezés. Környezetvédelem Biotechnológia. Biotechnika TALAJTAN Talajkémia. Talajfizika Talajosztályozás. Talajbiológia Talajmelioráció TRÁGYÁZÁS Szervestrágyázás Műtrágyázás VÍZGAZDÁLKODÁS ÖNTÖZÉS NÖVÉNYTERMESZTÉS Részletes növénytermesztés Gabonafélék Búza Egyéb gabonafélék Kukorica. Cirok Gyökgumós növények Olajnövények Ipari növények Pillangósok. Pázsitfüvek Rét- és legelőművelés. Gyepgazdálkodás Növénynemesítés Vetőmagtermesztés KERTÉSZET...43 Gyümölcstermesztés...45 Zöldségtermesztés...49 Zöldség- és gyümölcsfeldolgozás, tartósítás, tárolás...52 Gyógy- és illóolajnövények termesztése...53 Gombatermesztés...54 Dísznövénytermesztés. Kertkultúra...55 Szőlészet. Borászat...56 ERDÉSZET...60 Erdőrendezés. Műszaki munkák...62 Termőhelyismeret. Erdészeti alaptudományok...62 Erdőművelés. Erdővédelem...63 Erdőhasználat. Fagazdaság...64 Vadgazdálkodás. Vadászat. Természetvédelem...65 NÖVÉNYVÉDELEM...66 Biológiai védekezés. Rezisztencia, vírusmentesítés...67 Növényvédőszerek...67 Gyomirtás. Gyomirtószerek...67 Preventív védekezés...68 Kártételi tényezők. Károsodások...68 Gyakorlati védekezés...69 ÁLLATTENYÉSZTÉS...71 Ló...71 Szarvasmarha...72 Juh, kecske...73 Sertés...73 Baromfi...73 Prémesállatok...73 Egyéb állatok...74 Tenyészérték, ivadék- és teljesítményvizsgálat...74 Állattartás. Gondozás...74 Szaporodásbiológia...82 Növekedés, fejlődés, viselkedés...82 Állati termékek termelése, tárolása, szállítása...83 Állati termékek egészségügyi, higiéniai követelményei...85 TAKARMÁNYOZÁS...86 Takarmányozás elmélete...86 Élettani, biokémiai vonatkozások. Takarmányártalmak...86 Takarmányismeret...86 Gazdasági állatok takarmányozása...87 Ló...87 Szarvasmarha...87 Juh, kecske...87 Sertés...87 Baromfi...88 Prémesállatok...89 Egyéb állatok...89 VII

10 ÁLLATEGÉSZSÉGÜGY Anatómia. Élettan. Kórtan. Kórbonctan Elméleti biológia. Genetika. Immunológia Klinikai tudományok Mikrobiológia. Járványtan Baktériumok és baktériumok okozta betegségek Vírusok és vírusok okozta betegségek Gombák és gombák okozta betegségek. Mikotoxikózisok92 Oltóanyagtermelés, ellenőrzés Parazitológia Gyógyszertan. Toxikológia Élelmiszerhigiénia Állathigiénia GÉPESÍTÉS. ÉPÍTÉSZET Traktorok, erőgépek Növénytermesztés gépei Erdészeti gépek Betakarítógépek Terménykezelés, magtisztítás, tárolás gépei Kertészeti és szőlészeti gépek Állattartás gépei...93 Szállítás, rakodás, csomagolás gépei...94 Mezőgazdasági építészet...94 ÉLELMISZERTUDOMÁMY...94 Táplálkozástudomány...94 Mikrobiológia. Enzimológia...96 Biotechnika, biotechnológia...96 Vizsgálatok...96 Élelmiszeripar általános műszaki kérdései...96 Élelmiszeripari ökonómia. Üzemszervezés...96 TÁROLÁS, CSOMAGOLÁS, SZÁLLÍTÁS...97 ÉLELMISZERIPAR...97 Cukoripar. Édesipar...97 Erjedésipar...97 Tejipar...98 Húsipar. Baromfiipar. Halipar...99 Növényolajipar...99 Tartósítóipar...99 Üdítőitalgyártás...99 Egyéb élelmiszeripari ágak VIII

11 CONTENTS RESEARCH, EDUCATION, INFORMATION... 1 Research and experimental work in agriculture... 1 Education and training in agriculture... 1 Information services and libraries in agriculture... 1 AGRICULTURAL ECONOMICS, AGRICULTURAL POLICY, FARM ORGANIZATION... 2 International situation of agriculture. Foreign trade... 5 Agricultural economics. Agricultural policy Related fields of agricultural economics Agrar history. Biographies Domestic trade. Market organization Farm organization. Economics of enterprises Farm forms Economics of branches. Production of commodities Technical progress, energy economics, use of chemicals 24 FUNDAMENTAL AND AUXILIARY SCIENCES. BIOTECHNOLOGY Plant biology Animal biology Microbiology Agricultural chemistry Agricultural physics Mathemathics in agriculture Agrometeorology Knowledge of foods, fodders and products Environmental pollution. Environmental protection Biotechnology. Biotechnics SOIL SCIENCE General Soil chemistry. Soil physics Classification of soils. Soil biology Melioration FERTILIZATION General Organic fertilizers Chemical fertilizers WATER MANAGEMENT IRRIGATION PLANT GROWING General Cereals Wheat Other cereals Maize (corn). Sorghum Tuberous species Oil seeds Industrial plants Leguminous species. Grasses IX Pasture and grassland management...42 Plant breeding...43 Seed growing...43 HORTICULTURE...44 General...45 Fruit growing...45 Vegetable growing...49 Vegetable and fruit processing, conservation and storage 52 Growing of medical and volatile oil plants...53 Mushroom growing...55 Ornamental plant growing. Gardening...55 Viti- and viniculture...56 FORESTRY...60 General...62 Forest management. Technical works...62 Knowledge of sites. Basic sciences in sylviculture...63 Sylviculture. Forest protection...63 Forest utilization. Timber economics...64 Game management. Hunting Wildlife protection...65 PLANT PROTECTION...67 General...67 Biological control. Resistance, virus control...67 Pesticides...67 Weed control. Herbicides...67 Preventive control...68 Plant pests, pathogens. Injuries...68 Plant protection in practice...69 ANIMAL HUSBANDRY...71 General...71 Horse...71 Cattle...72 Sheep, goat...73 Pig...73 Poultry...73 Fur animals...73 Other animals...74 Breeding value, progeny and performance testing...74 Animal keeping. Care of animals...74 Reproduction biology...82 Growth, development, behaviour...82 Production, storage and transport of animal products...82 Sanitary and hygieny for animal products...83 Buildings, equipment, tools...85 ANIMAL NUTRITION...86 General...86 Biology and biochemistry. Nutritional disorders...86 Knowledge of fodders...86 Feeding...87 Horse...87

12 Cattle Sheep, goat Pig Poultry Fur animals Other animals VETERINARY SCIENCES General Anatomy. Physiology. Pathology. Pathological anatomy Theoretical biology. Genetics. Immunology Clinical sciences Microbiology. Epidemiology Bacteria and bacterial diseases Viruses and virus diseases Fungi and mycoses. Mycotoxicoses Vaccine production and control Parasitology Pharmacology, Toxicology Food hygiene Animal hygiene MECHANIZATION. CONSTRUCTION General Tractors, power machines Machines for plant growing Machines for forestry Harvesters Machines for crop processing and storage...93 Machines for viti- and viniculture...93 Machines for animal husbandry...93 Machines for transport, loading...94 Construction in agriculture...94 FOOD SCIENCES...94 Biology. Chemistry. Physics. Analitics...94 Nutrition science...94 Microbiology. Enzimology...96 Biotechnics. Biotechnology...96 Analyses...96 Engineering in food industry...96 Food economics and management...96 STORAGE. PACKAGING. TRANSPORT...97 FOOD INDUSTRIES...97 Milling industry. Baking industry...97 Sugar industry. Confectionary...97 Fermentation industry...97 Dairy industry...98 Meat industry. Poultry industry. Fish products...99 Fats and oil products...99 Canning industry...99 Beverages...99 Other branches in food industry X

13 FELDOLGOZOTT IDŐSZAKI KIADVÁNYOK JEGYZÉKE Acta Agronomica Hungarica Acta Alimentaria Acta Biologica Hungarica /3,4. Acta Biologica Szegediensis /4. Acta Ethnographia Hungarica /4. Acta Phytopathologica et Entomologica Hungarica /2. Aetas Agrárágazati Határozatok, Állásfoglalások, Jogszabályok ,3. Agrárium Agrárrendtartási Hírlevél , Agrártörténeti Szemle /4. Agro Napló ,10. Agrokémia és Talajtan /3. Alföldi Tanulmányok Anyagmozgatás Csomagolás Aula ,3. Állattenyésztés és Takarmányozás ,6. Ártér Bankszemle /12.; ,5/6,8,11. Baranya Megyei Területi Agrárkamarai lapok Baranyai Történetírás 1992/1995. Barátság Bács-Kiskun Megye Múltjából ; Belügyi Szemle Beszélő Borászati Füzetek Borbarát Botanikai Közlemények /2. Cereal Research Communication CET Comitatus ,12. Cukoripar Debreceni Szemle Díszmadár ,5. Erdélyi Gazda ; ,2,4,9 11. Erdélyi Magyarság Erdészeti Lapok ,3,4,6 9,Ksz. Erdészettörténeti Közlemények Eszmélet ; Eszterházy Károly Tanárképző Főiskola Tudományos Közleményei. Tanulmányok a Történelemtudomány Köréből ; Ethnographia ,2.; ,2. Etnologija Slovencev na Madzarskem Európa Fórum ; Európai Politikai Évkönyv 1995/1996. Európa Tükör Élelmezési Ipar Élelmezésvezetők Lapja ,8 11. Élelmiszer ,3,4,7 10,12. Élelmiszer Élelmiszervizsgálati Közlemények Élet és Tudomány ,42 47,51 53.; Figyelő ,39 43,46,48,51/52.; ,2. Food Service Magyarország ,5,6. Fruitinfo-Alma ,3,7,9,10,11. Gazdaság és Jog ,6. Gazdaság és Statisztika Gazdaság és Társadalom /4.; /2.; /2. Győri Tanulmányok XI

14 Hajtatás és Korai Termesztés ,3. Havi Magyar Fórum A Hatodik Síp Heti Világgazdaság ,37 47,49,51/52.; Hidrológiai Közlöny Historia /10. Honismeret ,3,4. Info-Társadalomtudomány ; Iskolakultúra Járművek ,10. Jászkunság ; Jászsági Évkönyv 1996.; Kapu Kedvenceink Kertbarát Magazin Kertészet és Szőlészet ,36,40,41, Kertgazdaság ,3. Kerti Kalendárium Kis Újság ,38,40 45, Kistermelők Lapja ,10,11. A Kitaibela Közgazdasági Szemle ,12. Kőrösi Tanulmányok Kritika ; ,11. Külgazdaság ,10. Levéltári Közlemények /2. Liget Limes/Komárom-Esztergom Megye Önkormányzata Logisztikai Tudományos Füzetek Lovas Magazin Mag Magyar Állatorvosok Lapja Magyar Állattenyésztők Lapja ,11. Magyar Épületgépészet Magyar Gomba Magyar Horgász Magyar Jog Magyar Kémiai Folyóirat Magyar Kémikusok Lapja ,11. Magyar Közigazgatás Magyar Közlöny ,66 73,75,77, , ,122,123,127. Magyar Tudomány Magyar Vadászlap ,12. Marketing & Menedzsment Matyóföld Méhész Újság ,11. Mozgó Világ Múltunk ; Múzeumi Kutatások Csongrád Megyében 1993/1994.; 1995/1996. Múzeumi Levelek /74. Műemlékvédelem Műhely / Győr Nemzetközi Kutya Magazin Neurobiology Népi Kultúra Népi Társadalom Néprajzi Látóhatár /2.; /4. Nimród Növénytermelés Növényvédelmi Tanácsok Nyír-Gazda Őstermelő ,3. Pannon Agrárkamara 9,10. Pénzügyi Szemle XII

15 Publicationes Universitatis Miskolciensis. Sectio Juridica et Politica ; ,14. Replika Savaria 1992/ Scientometrics ; ; A Sertés Society and Economy in Central and Eastern Europe ,2.; ; Soproni Szemle ; Statisztikai Szemle /9. Szabad Föld , Szabolcs-Szatmár-Beregi Levéltár Évkönyv Szakképzési Szemle ; Szakoktatás ; Szarvasi Krónika ; ; ; Számadás Századok ; Szederkény 1995.; Szeged Széphalom Szociális Munka Szociológiai Szemle /4.; ,3. Tanulmányok / Kölcsey Ferenc Református Tanítóképző Főiskola Társadalmi Riport Társadalom és Gazdaság Közép- és Kelet-Európában ; Társadalomkutatás /4.; /2. Tekintet /6. Természet Világa Természet Természetbúvár Tér és Társadalom Történelmi Szemle Történeti Tanulmányok Új Dunatáj Új Pedagógiai Szemle Valóság ,10. Vasi Honismereti és Helytörténeti Közlemények Veszprém Megyei Honismereti Tanulmányok Világ Helyzet 1996.; Vizeink ,6 12. Zounuk ; Zöldség- és Gyümölcspiac XIII

16 KUTATÁS, OKTATÁS, TÁJÉKOZTATÁS Mezőgazdasági kutatás, kísérletügy 1/00 A1300 SZENES Endréné 40 éves a KPKI. = Élelmezési Ipar p. b:305.p. (Y 231) 2/00 A1300 FEHÉR Alajos [szerk.] BÓCSA Iván HOLLÓ Sándor MURÁNYI István NAGY Béla TÓTH Sebestyén GATE Rudolf Fleischman Agricultural Research Institute, Kompolt. Kompolt : Regiocon Ltd, [1999.] 84 p. b:73 84.p. (C ) 3/00 A1300 GLATZ Ferenc Tudománypolitika az ezredforduló Magyarországán. = (Műhelytanulmányok). Bp. : MTA, p. ISBN X (C ) 4/00 A1300 JÓZSA Árpád NYÚRI László BALOGH István A mának és a jövő századnak is. A Közép-Tisza vidék kutatás-fejlesztési és oktatási bázisa Karcagon. = Jászkunság p. (OSZK) 5/00 A1300 KOVÁCS Ferenc [szerk.] Magyar Tudományos Akadémia Agrártudományok osztálya 50 éve. Bp. : Agroinform K., p. ISBN (C ) 6/00 A1400 SZALAI Kornélia Tej-Méz Nap először. = Baranya Megyei Területi Agrárkamarai Lapok p. (Y 5000) 7/00 A1500 CSÁSZI Erzsébet Másfélszáz hektáron megél a jó farmer. = Számadás p. (Y 2815) 8/00 A1500 SÁRI Enikő A farmerok hazájában. = Kistermelők Lapja p. (Y 95) Mezőgazdasági oktatás, továbbképzés 9/00 A2100 LENGYEL Sándor Szakképzés az átalakuló agrárágazat igényei szerint. = Szakképzési Szemle p. (OSZK) 10/00 A2210 A KORMÁNY 159/1999. (XI. 19.) Korm. rendelete az agrárfelsőoktatás alapképzési szakjainak képesítési követelményeiről szóló 146/1998. (IX. 9.) Korm. rendelet módosításáról. = Magyar Közlöny p. (Z 51) 11/00 A2210 A KORMÁNY 160/1999. (XI. 19.) Korm. rendelete a természettudományos felsőoktatás alapképzési szakjainak képesítési követelményeiről szóló 166/1997. (X. 3.) Korm. rendelet módosításáról. = Magyar Közlöny p. (Z 51) 12/00 A2210 DÖGEI Imre, T. Egy tanév kezdete és vége. = Szabad Föld p. (Z 55) 13/00 A2300 ERDMANNÉ JENES Margit Gondoskodni kell értelmek és szívük kinűveléséről. Tessedik Sámuel gondolatainak 20. századi tanulságai. = Kőrösi Tanulmányok p. (OSZK) 14/00 A2300 KOVÁCS László Miklós A Magyar Agrárkamara szakképzési feladatai, különös tekintettel a mesterképzésre. = Szakoktatás p. (OSZK) 15/00 A2300 MEGYERI László A dán mezőgazdasági szakképzés magyar szemmel. = Szakoktatás p. (OSZK) 16/00 A2300 A KÖRNYEZETVÉDELMI miniszter 9/1999. (VIII. 18.) KöM rendelete a környezetvédelmi és területfejlesztési ágazatba tartozó egyes szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeinek kiadásáról szóló 4/1997. (I. 10.) KTM rendelet módosításáról. = Magyar Közlöny p. (Z 51) 17/00 A2400 KÁKAI NAGY István Mezőgazdasági speciális szakiskolát végzett fiatalok munkavállalási esélyei. = Szociális Munka p. (OSZK) Mezőgazdasági tájékoztatás, könyvtárügy 18/00 A3300 SIMON Sándor Piacgazdasági modellek a mezőgazdasági szaktanácsadásban. = Erdélyi Gazda p. (Y 4977) 19/00 A3300 1

17 GAZDASZOLGÁLAT a minisztériumban. = Kistermelők Lapja p. (Y 95) 20/00 A3300 GULYÁS László Szaktanácsadás és tejminőség. = Kistermelők Lapja p. (Y 95) 21/00 A3300 PETHES József Eligazítás a zűrzavarban. = Szabad Föld p. (Z 55) 22/00 A3400 KAJÁN Imre Vízügyi múzeumok Angliában. = Víztükör p. (Y 744) 23/00 A3400 HORVÁTH Sándor Örömeink ünnepe. = Pannon Agrárkamara p. (Y 4943) 24/00 A3400 EMBER Gábor Értékmentő munka a MÉTE Tudomány- és Technikatörténeti Szakosztályban. = Élelmezési Ipar p. (Y 231) 25/00 A3400 SZELLE Tibor BALÁZS György A Magyar Mezőgazdasági Múzeum épületének helyreállítása. = Műemlékvédelem p. (OSZK) 26/00 A3400 DOBI Ágnes Mezőgazdasági kiállítás Nyíregyházán. Torgyán József a mezőgazdaság nemzetgazdasági jelentőségéről. = Kis Újság p. (Z 141) 27/00 A3500 VÁLOGATOTT bibliográfia a mezőgazdaságról. = Info- Társadalomtudomány p. (OSZK) 28/00 A3500 LACZKÓ András Az agrárpolitikai modellek változtatásának igénye az amerikai szakirodalomban. = Gazdaság és Társadalom / p. (OSZK) 29/00 A3530 GÉMES Gábor Mi vár a magyar gazdákra? = Számadás p. (Y 2815) 30/00 A3530 TEVÁN Imre Informatikai beszerzés Bábolnán. = Heti Világgazdaság p. (Y 2873) 31/00 A ÉVES az Agrártörténeti Szemle. = Agrártörténeti Szemle / p. (Y 94) 32/00 A3600 KOSÁRY Domokos Bevezető az Agrártörténeti Szemle I. (1957) évfolyamához. = Agrártörténeti Szemle / p. (Y 94) AGRÁRÖKONÓMIA, AGRÁRPOLITIKA, ÜZEMSZERVEZÉS A mezőgazdaság nemzetközi helyzete. Külkereskedelem 33/00 B1100 FAHIDI Gergely Éhező gyerekek Hencidán. Ebédpénz. = Heti Világgazdaság ,127.p. (Y 2873) 34/00 B1100 LÉVAI Imre Az utolsó terv. Bognár József akadémikus kutatási programja a XXI. századi világélelmezési krízisről. = Társadalomkutatás / p. (OSZK) 35/00 B1210 ERZSE László Optimális üzemnagyság Hollandiában. = Erdélyi Gazda p. (Y 4977) 36/00 B1210 BÓDIS András Svájci tapasztalatok. 2.r. Üzemszervezés és gondoskodás. = Erdélyi Gazda p. (Y 4977) 37/00 B1210 HUNYADI Attila A francia mezőgazdasági szövetkezetek. 1.r. = Erdélyi Gazda p. (Y 4977) 38/00 B1210 HUNYADI Attila A francia mezőgazdasági szövetkezetek. 2.r. = Erdélyi Gazda p. (Y 4977) 39/00 B1210 KISSNÉ BÁRSONY Erzsébet Előbb bérbeadni, és csak utána eladni. = Számadás p. (Y 2815) 2

18 40/00 B1210 KISSNÉ BÁRSONY Erzsébet Egyre drágább lesz a jó tanács. = Számadás p. (Y 2815) 41/00 B1210 BRÜNNECK, Alexander von A volt NDK termelőszövetkezetek jogutódainak régi adósságai. = Magyar Jog p. (OSZK) 42/00 B1210 GRANBERG, Leo Nehéz szerep a kistermelő útja a letelepedéstől az információs társadalomig. = Replika p. (OSZK) 43/00 B1210 TÓTH László HOWARTH, Richard W. A brit mezőgazdaság néhány jellemzője. = Gazdaság és Társadalom / p. (OSZK) 44/00 B1211 TASSY Sándor Áttekintés az Európa Tanács Agenda 2000 kapcsán hozott döntéseiről. = Gazdaság és Statisztika p. (X 6650) 45/00 B1211 FERTŐ Imre Az Európai Unió közös agrárpolitikájának gazdaságtana. 2.r. = Közgazdasági Szemle p. ö:ang. b: p. (X 1037/A) 46/00 B1211 SZÁNTÓ Árpád Az EU-ba való belépés feltételei. = Erdélyi Gazda ,16.p. (Y 4977) 47/00 B1211 PADISÁK Gábor Az EU zöldség-gyümölcs piacszabályozásának áttekintése. = Zöldség- és Gyümölcspiac p. (Y 4966) 48/00 B1211 VARGA Gyula Földtulajdon, földpiac és földbérlet az EU-ban. = Számadás p. (Y 2815) 49/00 B1211 A KÖVETKEZŐ évezred európai kormánya. = Számadás p. (Y 2815) 50/00 B1211 ÉVENTE kétszázezerrel kevesebb gazda. = Számadás p. (Y 2815) 51/00 B1211 VARGA Gábor Mit várhatunk az Agenda 2000 től? = Számadás p. (Y 2815) 52/00 B1211 DEMETER János Csatlakozás előtt. = Magyar Állattenyésztők Lapja p. (Y 4925) 53/00 B1211 SZABÓ Jenő ÚJ GATT-forduló a láthatáron. = Marketing & Menedzsment p. (Y 1302) 54/00 B1211 SZABÓ Jenő Új GATT-forduló a láthatáron. = Marketing & Menedzsment p. (Y 1302) 55/00 B1211 MÁRKUS Gábor Az EU agráralapok számláinak igazolása. = Pénzügyi Szemle p. (Sz.n.) 56/00 B1211 GLATTFELDER Béla A GATT mezőgazdasági egyezményének hatása Magyarország EU-csatlakozására. = Európa Fórum p. (OSZK) 57/00 B1211 CSÁKI Csaba Agriculture related issues of EU enlargement to Central and Eastern Europe. = Society and Economy in Central and Eastern Europe p. (OSZK) 58/00 B1211 HALMAI Péter Reform vagy kiigazítás. Az Európai Unió közös agrárpolitikája a kilencvenes években. = Európa Fórum p. (OSZK) 59/00 B1211 SZIGORÚ uniós elbírálás. Torgyán József régiós rendszerünk kiépítéséről. = Kis Újság p. (Z 141) 60/00 B1220 GUZS Ferenc Korszerű szövetkezeti törvény megszületéséért. = Erdélyi Gazda p. (Y 4977) 61/00 B1220 GUZS Ferenc Jobb későn, mint soha! = Erdélyi Gazda p. (Y 4977) 62/00 B1220 3

19 CSÁKI Csaba JOHNSON, Stanley R. Agrarian economic systems in the countries of Eastern Europe and the former Soviet Union. = Society and Economy in Central and Eastern Europe p. (OSZK) 63/00 B1220 GUZS Ferenc A hitel kérdése megoldatlan. = Erdélyi Gazda p. (Y 4977) 64/00 B1220 BALOG Albert Környezetvédelem Romániában. = Erdélyi Gazda p. (Y 4977) 65/00 B1220 VIDÉKFEJLESZTÉS és ökológiai gazdálkodás. = Erdélyi Gazda p. (Y 4977) 66/00 B1220 ÚJVÁRI Ildikó Magánvállalkozók ösztönzése kis- és közepes vállalatok létesítésére. 2.r. = Erdélyi Gazda p. (Y 4977) 67/00 B1220 A MEZŐGAZDASÁGOT támogató EU-program = Erdélyi Gazda p. (Y 4977) 68/00 B1220 SZTRANYICZKI Szilárd Mivel foglalkozik a kolozsvári mezőgazdasági kataszteri és területrendezési hivatal? = Erdélyi Gazda p. (Y 4977) 69/00 B1220 KELLERNÉ ROMANOVA Ilona SZABÓ Jenő Exportorientáció és orosz piaci válság. = Agrárágazati Határozatok, Állásfoglalások, Jogszabályok p. (Y 4418) 70/00 B1220 CSÁKI Csaba LERMAN, Zvi Land reform in Ukraine: slow progress. = Society and Economy in Central and Eastern Europe p. (OSZK) 71/00 B1220 SELDEN, Mark Kiutak a közösből. Oroszország és Kína mezőgazdaságának szocialista és poszt-szocialista fejlődése. = Eszmélet p. b: p. (OSZK) 72/00 B1230 ZÉTÉNYI Zoltán Indiában nem éheznek, de védekeznek. 1.r. = Kis Újság /mell. III.p. (Z 141) 73/00 B1230 ZÉTÉNYI Zoltán Indiában nem éheznek, de védekeznek. 2.r. = Kis Újság /mell. III.p. (Z 141) 74/00 B1230 POLONYI Péter Jó példa-e Kína? = Eszmélet (OSZK) p. 75/00 B1310 JÁKLINÉ PAÁR Gabriella A forgalmunk jelentősen nőtt. = Élelmiszer p. ö:eng. (Y 4825) 76/00 B1310 SZABÓ Jenő Agrár-külkereskedelmünk a 90 es évektől napjainkig. = Élelmiszer p. ö:eng. (Y 4825) 77/00 B1310 HAZÁNKAT tartják gazdaságilag a legstabilabb országnak a térségben. = Élelmiszer p. ö:eng. (Y 4825) 78/00 B1310 A FÖLDMŰVELÉSÜGYI és vidékfejlesztési miniszter, a pénzügyminiszter, valamint a gazdasági miniszter 67/1999. (VIII. 16.) FVM-PM-GM együttes rendelete a mezőgazdasági és élelmiszeripari termékek egyszerűsített pályázati rendszerű exporttámogatásáról szóló 51/1999. (V. 31.) FVM-PM-GM együttes rendelet módosításáról. = Agrárrendtartási Hírlevél p. (X 6751) 79/00 B1310 WAGNER, Hartmut Az exportfinanszírozás és exporthitel-biztosítás helyzete és szerepe a magyar agrárexportban. = (Agrárgazdasági Tanulmányok ; 4.). Bp. : AKII, p. ö:ang. b:77 78.p. ISBN (C ) 80/00 B1310 ORBÁNNÉ NAGY Mária Állati eredetű termékeink exportjának lehetőségei és korlátai. = (Agrárgazdasági Tanulmányok ; 6.). Bp. : AKII, p. ö:ang. b:65 68.p. ISBN (C ) 81/00 B1310 KISS Judit Agrárkülgazdaságunk változásai. = Info-Társadalomtudomány ,77 81.p. (OSZK) 82/00 B1310 A FÖLDMŰVELÉSÜGYI és vidékfejlesztési miniszter, a pénzügyminiszter, valamint a gazdasági miniszter 65/1998. (XII. 31.) FVM-PM-GM együttes rendelete a mezőgazdasági és élelmiszeripari termékek egyszerűsített pályázati rendszerű exporttámogatásáról. = Fruitinfo-Alma p. (X 6781) 83/00 B1310 NESZMÉLYI György 4

20 Magyar dél-koreai gazdasági kapcsolatok különös tekintettel az agrárkülkereskedelem perspektíváira. = Gazdaság és Társadalom / p. (OSZK) 84/00 B1310 A FÖLDMŰVELÉSÜGYI és vidékfejlesztési miniszter, a pénzügyminiszter, valamint a gazdasági miniszter 67/1999. (VIII. 16. FVM-PM-GM együttes rendelete a mezőgazdasági és élelmiszeripari termékek egyszerűsített pályázati rendszerű exporttámogatásáról szóló 51/1999. (V. 31.) FVM-PM-GM együttes rendelet módosításáról. = Magyar Közlöny p. (Z 51) A FÖLDMŰVELÉSÜGYI és Vidékfejlesztési Minisztérium Zala Megyei Földművelésügyi Hivatalának (8901 Zalaegerszeg, Kosztolányi u. 10.) hirdetményei. = Magyar Közlöny p. (Z 51) 93/00 B2112 A KORMÁNY 170/1999. (XII. 1.) Korm. rendelete az Országos Kárrendezési és Kárpótlási Hivatal, valamint a megyei (fővárosi) kárrendezési hivatalok megszüntetéséről, továbbá a Központi Kárrendezési Iroda létrehozásáról szóló 42/1998. (III. 6.) Korm. rendelet módosításáról. = Magyar Közlöny p. (Z 51) 85/00 B1310 ORBÁNNÉ NAGY Mária Az állati eredetű termékek exportjának lehetőségei és korlátai. = Külgazdaság p. ö:ang b:71 72.p. (X 4085) Agrárökonómia. Agrárpolitika 86/00 B2110 PÁLOVICS Béláné Földbirtok-politika az Európai Unióban. = Info-Társadalomtudomány p. (OSZK) 87/00 B2110 SZABÓ Gábor Földjogi viszonyok az Amerikai Egyesült Államok és Kanadában. = Info-Társadalomtudomány p. (OSZK) 88/00 B2110 MELLAU György A kataszterről és az ingatlan-nyilvántartásról. = Erdélyi Gazda p. (Y 4977) 89/00 B2110 A KORMÁNY 184/1999. (XII. 13.) Korm. rendelete a földhasználati nyilvántartás részletes szabályozásáról. = Magyar Közlöny p. (Z 51) 94/00 B2112 A FÖLDMŰVELÉSÜGYI és Vidékfejlesztési Minisztérium Fejér Megyei Földművelésügyi Hivatalának (8001 Székesfehérvár, Piac tér ) hirdetményei. = Magyar Közlöny p. (Z 51) 95/00 B2112 A FÖLDMŰVELÉSÜGYI és Vidékfejlesztési Minisztérium Győr-Moson-Sopron Megyei Földművelésügyi Hivatalának (9021 Győr, Jókai u. 12.) hirdetményei. = Magyar Közlöny p. (Z 51) 96/00 B2112 A KÖZPONTI Kárrendezési Iroda közleménye a január ig terjedő időszak II/2. földalapra vonatkozó termőföld árveréseiről. = Magyar Közlöny (Z 51) 97/00 B2112 A FÖLDMŰVELÉSÜGYI és Vidékfejlesztési Minisztérium Bács-Kiskun Megyei Földművelésügyi Hivatalának (6000 Kecskemét, Bajcsy-Zsilinszky krt. 2.) hirdetményei. = Magyar Közlöny p. (Z 51) 98/00 B2112 A FÖLDMŰVELÉSÜGYI és Vidékfejlesztési Minisztérium Bács-Kiskun Megyei Földművelésügyi Hivatalának (6000 Kecskemét, Bajcsy-Zsilinszky krt. 2.) hirdetményei. = Magyar Közlöny p. (Z 51) 90/00 B2110 SZILÁGYI Sándor Az átalakuló agrárstruktúra földbirtokviszonyai. = Publicationes Universitatis Miskolciensis. Sectio Juridica et Politica p. (OSZK) 91/00 B2112 A FÖLDMŰVELÉSÜGYI és Vidékfejlesztési Minisztérium Zala Megyei Földművelésügyi Hivatalanák (8901 Zalaegerszeg, Kosztolányi u. 10.) hirdetményei. = Magyar Közlöny p. (Z 51) 92/00 B /00 B2112 A FÖLDMŰVELÉSÜGYI és Vidékfejlesztési Minisztérium Tolna Megyei Földművelésügyi Hivatalának (7100 Szekszárd, Augusz Imre u. 7.) hirdetményei. = Magyar Közlöny p. (Z 51) 100/00 B2112 A FÖLDMŰVELÉSÜGYI és Vidékfejlesztési Minisztérium Nógrád Megyei Földművelésügyi Hivatalának (3100 Salgótarján, Rákóczi u. 36.) hirdetményei. = Magyar Közlöny p. (Z 51) 101/00 B2112 5

AZ ORSZÁGOS MEZŐGAZDASÁGI KÖNYVTÁR ÉS DOKUMENTÁCIÓS KÖZPONT MAGYAR FOLYÓIRATAI

AZ ORSZÁGOS MEZŐGAZDASÁGI KÖNYVTÁR ÉS DOKUMENTÁCIÓS KÖZPONT MAGYAR FOLYÓIRATAI 1 AZ ORSZÁGOS MEZŐGAZDASÁGI KÖNYVTÁR ÉS DOKUMENTÁCIÓS KÖZPONT MAGYAR FOLYÓIRATAI 2013 2 Acta Agronomica Hungarica X 977 ISSN: 0238-0161 Acta Agronomica Óváriensis X 157 ISSN: 1416-647X Acta Alimentaria

Részletesebben

Besorolása a tudományok rendszerébe, kapcsolódásai

Besorolása a tudományok rendszerébe, kapcsolódásai Agrárgazdaságtan Besorolása a tudományok rendszerébe, kapcsolódásai Társadalomtudományok Közgazdaságtan: általános gazdasági törvényszerűségek Ágazati tudományágak Agrárgazdaságtan Vállalati gazdaságtan

Részletesebben

FEBRUÁR. Rendezők: Magyar Mezőgazdaság Kft. Mezőgazda Kiadó Nemzeti Agrárszaktanácsadási, Képzési és Vidékfejlesztési Intézet

FEBRUÁR. Rendezők: Magyar Mezőgazdaság Kft. Mezőgazda Kiadó Nemzeti Agrárszaktanácsadási, Képzési és Vidékfejlesztési Intézet FEBRUÁR Rendezők: Magyar Mezőgazdaság Kft. Nemzeti Agrárszaktanácsadási, Képzési és Vidékfejlesztési Intézet A rendezvény támogatója: Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat MAGYAR MEZŐGAZDASÁG KFT. 2014_konyvho_Meghivo_megnyito_CS6.indd

Részletesebben

Magyar Állatorvosok Lapja. Kertgazdaság. Állattenyésztés és Takarmányozás. Főszerkesztő: Dr. Visnyei László, PhD

Magyar Állatorvosok Lapja. Kertgazdaság. Állattenyésztés és Takarmányozás. Főszerkesztő: Dr. Visnyei László, PhD Magyar Állatorvosok Lapja Főszerkesztő: Dr. Visnyei László, PhD 1400 Budapest, Pf.: 2 Tel/Fax: +(36) 1-341-3023, Tel: +(36) 1-478-4100, Kiadó: Magyar Mezőgazdaság Kft., Budapest Kertgazdaság Főszerkesztő:

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS MEZŐGAZDASÁGI KÖNYVTÁR ÉS DOKUMENTÁCIÓS KÖZPONT MAGYAR FOLYÓIRATAI

AZ ORSZÁGOS MEZŐGAZDASÁGI KÖNYVTÁR ÉS DOKUMENTÁCIÓS KÖZPONT MAGYAR FOLYÓIRATAI 1 AZ ORSZÁGOS MEZŐGAZDASÁGI KÖNYVTÁR ÉS DOKUMENTÁCIÓS KÖZPONT MAGYAR FOLYÓIRATAI 2015 2 4D Tájépítészeti és Kertművészeti Folyóirat Y ISSN: 1787-6613 Acta Biologica Szegediensis X 654 ISSN: 1588-385X Acta

Részletesebben

2/yr (Prognosis for 6 months) Meteorologiai elorejelzes. Akademiai Kiado 1519 Budapest, Pf. 245. e-mail:

2/yr (Prognosis for 6 months) Meteorologiai elorejelzes. Akademiai Kiado 1519 Budapest, Pf. 245. e-mail: Name of publication Frequency Idojaras (Weather, in Orszagos Meteorologiai Szolgalat 1024 Budapest, Kitaibel Pal u. 1. 4-5/yr Idojaras felhavi elorejelzese Orszagos Meteorologiai Szolgalat Semi-monthly

Részletesebben

MAGYAR MEZŐGAZDASÁGI BIBLIOGRÁFIA

MAGYAR MEZŐGAZDASÁGI BIBLIOGRÁFIA MAGYAR MEZŐGAZDASÁGI BIBLIOGRÁFIA 2001 3-4 ORSZÁGOS MEZŐGAZDASÁGI KÖNYVTÁR ÉS DOKUMENTÁCIÓS KÖZPONT MAGYAR MEZŐGAZDASÁGI BIBLIOGRÁFIA A kiadvány teljes áttekintést ad a hazai mezőgazdaság és a határterületek

Részletesebben

A 2014. évre vonatkozó folyóirat-kiadási pályázaton támogatást nyert folyóiratok tudományos osztályonként

A 2014. évre vonatkozó folyóirat-kiadási pályázaton támogatást nyert folyóiratok tudományos osztályonként A 2014. évre vonatkozó folyóirat-kiadási pályázaton támogatást nyert folyóiratok tudományos osztályonként Nyelv- és Irodalomtudományok Osztálya Cím Kiadó Megítélt támogatás (forint) Acta Ethnographica

Részletesebben

MVMSZ tagok nyilvántartása. Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye

MVMSZ tagok nyilvántartása. Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye MVMSZ tagok nyilvántartása Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye 1. megyei hatókörű városi Katona József Múzeum 6000 Kecskemét, Bethlen krt. 1. 2. területi,

Részletesebben

Főbb szakmai segítségnyújtó szervezetek

Főbb szakmai segítségnyújtó szervezetek Főbb szakmai segítségnyújtó szervezetek 1. Magyar Kereskedelmi és Iparkamara: 1.1. Bács-Kiskun megyei Kereskedelmi és Iparkamara 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4. bkmkik@mail.datanet.hu Tel.: 76/501-500 www.iparkamara.hu

Részletesebben

A 2015. évre vonatkozó folyóirat-kiadási pályázaton támogatást nyert folyóiratok tudományos osztályonként

A 2015. évre vonatkozó folyóirat-kiadási pályázaton támogatást nyert folyóiratok tudományos osztályonként A 2015. évre vonatkozó folyóirat-kiadási pályázaton támogatást nyert folyóiratok tudományos osztályonként Nyelv- és Irodalomtudományok Osztálya Cím Kiadó Megítélt támogatás (forint) Acta Ethnographica

Részletesebben

168 Óra. Calandrella. Cégvezetés. ACH Models in Chemistry H: 1997/1., 2. Acta Biologica Hungarica. Chip (magyar kiadás) Acta Botanica Hungarica

168 Óra. Calandrella. Cégvezetés. ACH Models in Chemistry H: 1997/1., 2. Acta Biologica Hungarica. Chip (magyar kiadás) Acta Botanica Hungarica 168 Óra 2000 ACH Models in Chemistry Acta Biologica Hungarica Acta Botanica Hungarica Acta Matematica Hungarica Acta Microbiologica et Immunologica Hungarica Acta Phytopathologica et Entomologica Hungarica

Részletesebben

MVMSZ tagok nyilvántartása 2013

MVMSZ tagok nyilvántartása 2013 MVMSZ tagok nyilvántartása 2013 Jogelőd neve Szervezet neve, székhelye Képviselő Csatlakozás időpontja 1. Bács-Kiskun megye Bács-Kiskun Megyei ok Katona József 6000 Kecskemét, Bethlen krt. 1. Türr István

Részletesebben

BALOGH ISTVÁN MŰVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1990-1996. 1990.

BALOGH ISTVÁN MŰVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1990-1996. 1990. Major Zoltán László BALOGH ISTVÁN MŰVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1990-1996. 1990. Balogh István: Pusztai pásztorélet és szállások a XVIII. század végén. (Egy debreceni emlékirat 1794-ből) = Történeti-néprajzi

Részletesebben

MAGYAR MEZŐGAZDASÁGI BIBLIOGRÁFIA

MAGYAR MEZŐGAZDASÁGI BIBLIOGRÁFIA MAGYAR MEZŐGAZDASÁGI BIBLIOGRÁFIA 2001 1 ORSZÁGOS MEZŐGAZDASÁGI KÖNYVTÁR ÉS DOKUMENTÁCIÓS KÖZPONT MAGYAR MEZŐGAZDASÁGI BIBLIOGRÁFIA A kiadvány teljes áttekintést ad a hazai mezőgazdaság és a határterületek

Részletesebben

Agrárgazdaságtan. Óraadók: Dr. Bánhegyi Gabriella, Weisz Miklós. Az agrárgazdaságtani tanulmányokról

Agrárgazdaságtan. Óraadók: Dr. Bánhegyi Gabriella, Weisz Miklós. Az agrárgazdaságtani tanulmányokról Agrárgazdaságtan Az elıadások anyagát készítette:dr. Palkovics Miklós Óraadók: Dr. Bánhegyi Gabriella, Weisz Miklós Az agrárgazdaságtani tanulmányokról Besorolása a tudományok rendszerébe, kapcsolódásai:

Részletesebben

MAGYARORSZÁG LEVÉLTÁRAI. Szerkesztette: BLAZOVICH LÁSZLÓ MÜLLER VERONIKA

MAGYARORSZÁG LEVÉLTÁRAI. Szerkesztette: BLAZOVICH LÁSZLÓ MÜLLER VERONIKA MAGYARORSZÁG LEVÉLTÁRAI Szerkesztette: BLAZOVICH LÁSZLÓ MÜLLER VERONIKA Budapest - Szeged 1996 TARTALOM TARTALOM 5 Bevezető (Blazovich László Müller Veronika) 9 KÖZLEVÉLTÁRAK 27 ÁLTALÁNOS LEVÉLTÁRAK 27

Részletesebben

MAGYAR MEZŐGAZDASÁGI BIBLIOGRÁFIA

MAGYAR MEZŐGAZDASÁGI BIBLIOGRÁFIA MAGYAR MEZŐGAZDASÁGI BIBLIOGRÁFIA 2001 2 ORSZÁGOS MEZŐGAZDASÁGI KÖNYVTÁR ÉS DOKUMENTÁCIÓS KÖZPONT MAGYAR MEZŐGAZDASÁGI BIBLIOGRÁFIA A kiadvány teljes áttekintést ad a hazai mezőgazdaság és a határterületek

Részletesebben

Tájékoztató. a helyes gazdálkodási gyakorlatról. Nemzeti Vidékfejlesztési Terv

Tájékoztató. a helyes gazdálkodási gyakorlatról. Nemzeti Vidékfejlesztési Terv Nemzeti Vidékfejlesztési Terv Tájékoztató a helyes gazdálkodási gyakorlatról (segédlet a 156/2004. (X. 27.) FVM rendelettel, a 16/2005. (III. 8.) FVM rendelettel és a 85/2005. (IX. 27.) FVM rendelettel

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FŐFELÜGYELŐSÉG (OMMF) ELÉRHETŐSÉGEI

AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FŐFELÜGYELŐSÉG (OMMF) ELÉRHETŐSÉGEI AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FŐFELÜGYELŐSÉG (OMMF) ELÉRHETŐSÉGEI KÖZPONT Cím: 1024 Bp. Margit krt. 85. Postacím: 1399 Budapest 62. Pf. 639. Telefon: 06-1-346-9400 Fax: 06-1-346-9415 E-mail: titkarsag@ommf.gov.hu

Részletesebben

ZÁHONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT V.I.P. LISTA ÖSSZEÁLLÍTÁSÁNAK SZEMPONTJAI

ZÁHONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT V.I.P. LISTA ÖSSZEÁLLÍTÁSÁNAK SZEMPONTJAI XVI. rész ZÁHONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT V.I.P. LISTA ÖSSZEÁLLÍTÁSÁNAK SZEMPONTJAI Záhony Város Önkormányzat V.I.P lista összeállításának szempontjai: A V.I.P. listán szerepeljen csoportonként a személy 1.

Részletesebben

LELŐHELYKÓDOK FELOLDÁSA

LELŐHELYKÓDOK FELOLDÁSA KURRENS PERIODIKUMOK A HADTUDOMÁNYI SZAKIRODALMI INTEGRÁLT INFORMÁCIÓS RENDSZER (HSZIIR) SZAKKÖNYVTÁRI HÁLÓZATÁBAN LELŐHELYJEGYZÉK 2012 LELŐHELYKÓDOK FELOLDÁSA GEOSZ HIM KRLT NKE MH Geoinformációs Szolgálat

Részletesebben

Az agrárium helyzete, fejlődési irányai a kormány agrárpolitikájának tükrében

Az agrárium helyzete, fejlődési irányai a kormány agrárpolitikájának tükrében Az agrárium helyzete, fejlődési irányai a kormány agrárpolitikájának tükrében Dr. Feldman Zsolt agrárgazdaságért felelős helyettes államtitkár Földművelésügyi Minisztérium 2015. szeptember 29. Mezőgazdaság

Részletesebben

Zala Megyei Diáksport Szövetség 2014/2015. TANÉVI ORSZÁGOS DÖNTŐ V-VI. KORCSOPORT - FIÚ ZALAEGERSZEG 2015.01.31-02.01.

Zala Megyei Diáksport Szövetség 2014/2015. TANÉVI ORSZÁGOS DÖNTŐ V-VI. KORCSOPORT - FIÚ ZALAEGERSZEG 2015.01.31-02.01. Zala Megyei Diáksport Szövetség 2014/2015. TANÉVI ORSZÁGOS DÖNTŐ V-VI. KORCSOPORT - FIÚ ZALAEGERSZEG 2015.01.31-02.01. 1 RÉSZTVEVŐ CSAPATOK Ssz. Megye: Iskola: Település: 1 Baranya 2 Bács-Kiskun Pécsi

Részletesebben

STATISZTIKAI SZEMLE 75. ÉVFOLYAM 1997. ÉV TARTALOM ÁLATALÁNOS ELMÉLET A STATISZTIKA TÖRTÉNETE ÉS SZERVEZETE

STATISZTIKAI SZEMLE 75. ÉVFOLYAM 1997. ÉV TARTALOM ÁLATALÁNOS ELMÉLET A STATISZTIKA TÖRTÉNETE ÉS SZERVEZETE STATISZTIKAI SZEMLE 75. ÉVFOLYAM 1997. ÉV TARTALOM ÁLATALÁNOS ELMÉLET A STATISZTIKA TÖRTÉNETE ÉS SZERVEZETE A jogharmonizációs szabályozás gazdasági hatásvizsgálata. Kenneth Binning Futó Péter.. 2/101

Részletesebben

KUTATÁSI JELENTÉS I.

KUTATÁSI JELENTÉS I. Magyar Honvédség 5. Bocskai István Lövészdandár Takács Attila dandártábornok parancsnok Honvédség és Társadalom Baráti Kör Egyesület Debrceni szervezete Polyák András elnök KUTATÁSI JELENTÉS I. a Debreceni

Részletesebben

I. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat1szabadbattyan.jpg letöltés ideje: 2010. február 21.

I. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat1szabadbattyan.jpg letöltés ideje: 2010. február 21. Felhasznált irodalom: I. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat1szabadbattyan.jpg letöltés ideje: 2010. február 21. II. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat2szabadbattyan.jpg

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ÜGYÉSZI SZERVEZETE 1. A LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG ÉS A KATONAI FŐÜGYÉSZSÉG

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ÜGYÉSZI SZERVEZETE 1. A LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG ÉS A KATONAI FŐÜGYÉSZSÉG A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ÜGYÉSZI SZERVEZETE 1. A LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG ÉS A KATONAI FŐÜGYÉSZSÉG LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG 1055 Budapest, Markó u. 16. 1372 Budapest, Pf.: 438. T.: 354-5500 E-mail: Info@mku.hu LEGFŐBB ÜGYÉSZ:

Részletesebben

Hazai kutatási és pályázati eredmények (minden lezárult és jelenleg folyó kutatás, amely projekt vagy pályázat keretében folyt/folyik)

Hazai kutatási és pályázati eredmények (minden lezárult és jelenleg folyó kutatás, amely projekt vagy pályázat keretében folyt/folyik) Hazai kutatási és pályázati eredmények (minden lezárult és jelenleg folyó kutatás, amely projekt vagy pályázat keretében folyt/folyik) Csíki Tamás Cím, kód Paraszti társadalom az egyéni emlékezetekben

Részletesebben

Medgyesbodzás, Gábortelep telefonkönyv

Medgyesbodzás, Gábortelep telefonkönyv , Gábortelep telefonkönyv ÁFÉSZ, Medgyesegyháza és Bánkút Mini ABC 5663 Széchenyi utca 39-68 425480 ÁFÉSZ, Medgyesegyháza és Bánkút Vegyesbolt 5664 Gábortelep, Vasút utca 44-68 425482 Annus Imréné 5664

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ az ömlesztett ásványolaj beszerzésére és szállítására vonatkozó bejelentési kötelezettségről

TÁJÉKOZTATÓ az ömlesztett ásványolaj beszerzésére és szállítására vonatkozó bejelentési kötelezettségről TÁJÉKOZTATÓ az ömlesztett ásványolaj beszerzésére és szállítására vonatkozó bejelentési kötelezettségről Tisztelt Ügyfeleink! Tájékoztatjuk Önöket, hogy 2012. január 1-jén módosul a jövedéki adóról és

Részletesebben

MAGYAR MEZŐGAZDASÁGI BIBLIOGRÁFIA

MAGYAR MEZŐGAZDASÁGI BIBLIOGRÁFIA MAGYAR MEZŐGAZDASÁGI BIBLIOGRÁFIA 2002 1-2 ORSZÁGOS MEZŐGAZDASÁGI KÖNYVTÁR ÉS DOKUMENTÁCIÓS KÖZPONT MAGYAR MEZŐGAZDASÁGI BIBLIOGRÁFIA A kiadvány teljes áttekintést ad a hazai mezőgazdaság és a határterületek

Részletesebben

A magyar élelmiszerlánc-felügyeleti hatóság szervezeti felépítése

A magyar élelmiszerlánc-felügyeleti hatóság szervezeti felépítése A magyar élelmiszerlánc-felügyeleti hatóság szervezeti felépítése 1 Egyetlen hatóság felelős - többek között az alábbiakért: Talajvédelem Növényegészségügy és növényvédelem Állategészségügy és állatvédelem

Részletesebben

ŐSTERMELŐ Gazdálkodók Lapja. Jónásné Zselezni Borbála programmenedzser PRIMOM Alapítvány

ŐSTERMELŐ Gazdálkodók Lapja. Jónásné Zselezni Borbála programmenedzser PRIMOM Alapítvány ŐSTERMELŐ Gazdálkodók Lapja Jónásné Zselezni Borbála programmenedzser PRIMOM Alapítvány Kezdetek A mezőgazdasági őstermelői igazolványról szóló 228/1996. (XII.26.) kormányrendelet meghatározta a mezőgazdasági

Részletesebben

dr. Verebics János publikációs jegyzéke 2006. szeptember Az elektronikus gazdasági kapcsolatok joga, HVG-Orac, Budapest, 2001.

dr. Verebics János publikációs jegyzéke 2006. szeptember Az elektronikus gazdasági kapcsolatok joga, HVG-Orac, Budapest, 2001. A.) Monográfia, kommentár, kézikönyv dr. Verebics János publikációs jegyzéke 2006. szeptember Az elektronikus gazdasági kapcsolatok joga, HVG-Orac, Budapest, 2001. A hírközlés joga, Dashöfer Kiadó, Bp,

Részletesebben

Ökológiai és Fenntartható Gazdálkodási Rendszerek Tanszék

Ökológiai és Fenntartható Gazdálkodási Rendszerek Tanszék Ökológiai és Fenntartható Gazdálkodási Rendszerek Tanszék A tanszék munkatársai Dr. Radics László Tanszékvezető Egyetemi tanár Ökológiai gazdálkodás Agro-ökológiai gyomszabályozás Dr. Szalai Zita Egyetemi

Részletesebben

UNIREGIO Zárókonferencia. Mosonmagyaróvár szerepe a regionális és nemzetközi oktatási együttműködésekben

UNIREGIO Zárókonferencia. Mosonmagyaróvár szerepe a regionális és nemzetközi oktatási együttműködésekben MTA RKK Nyugat-magyarországi Tudományos Intézet UNIREGIO Zárókonferencia Mosonmagyaróvár szerepe a regionális és nemzetközi oktatási együttműködésekben Reisinger Adrienn tudományos segédmunkatárs, PhD

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén megye: Megyei Semmelweis Kórház-Rendelőintézet Cím: 3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 72. Tel.: (46) 515-200

Borsod-Abaúj-Zemplén megye: Megyei Semmelweis Kórház-Rendelőintézet Cím: 3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 72. Tel.: (46) 515-200 Sürgősségi fogamzásgátlási ambulanciák Bács-Kiskun megye: Bajai Városi Kórház Cím: 6500 Baja, Rókus u. 10. Tel.: (79) 422-233, (79) 422-328, (79) 423-373, (79) 425-575, (79) 428-452 Bács-Kiskun Megyei

Részletesebben

I/1. Magyar nyelvű tudományos közlemények, lektorált tudományos szakfolyóiratokban/refereed Scientific Journals

I/1. Magyar nyelvű tudományos közlemények, lektorált tudományos szakfolyóiratokban/refereed Scientific Journals I/1. Magyar nyelvű tudományos közlemények, lektorált tudományos szakfolyóiratokban/refereed Scientific Journals 1991-2011. közöttiek: Lentner Csaba: A mezőgazdasági hitelek árnyoldalai Megjelent: Gazdálkodás,

Részletesebben

ORSZÁGOS SZÖVETKEZETI SZÖVETSÉGEK, INTÉZMÉNYEK JEGYZÉKE, 2012

ORSZÁGOS SZÖVETKEZETI SZÖVETSÉGEK, INTÉZMÉNYEK JEGYZÉKE, 2012 ORSZÁGOS SZÖVETKEZETI SZÖVETSÉGEK, INTÉZMÉNYEK JEGYZÉKE, 2012 Országos Szövetkezeti Tanács (OSZT) Elnök: Farkas Tamás Alelnök: Dr. Zs.Szőke Zoltán 1146. Budapest, Hermina út 57. Telefon: 331-13-13 E-mail:

Részletesebben

Csapat Név Szektor Rajtszám Fogott súly Pontszám. Nógrád Megye Kovács Gergely E 11 6330 1. Győr-Moson-Sopron Megye Csöre Ákos E 4 6110 2

Csapat Név Szektor Rajtszám Fogott súly Pontszám. Nógrád Megye Kovács Gergely E 11 6330 1. Győr-Moson-Sopron Megye Csöre Ákos E 4 6110 2 Felnőtt Nógrád Megye Kovács Gergely E 11 6330 1 Győr-Moson-Sopron Megye Csöre Ákos E 4 6110 2 Bács-Kiskun Fekete Ferenc E 5 5510 3 Szolnok Közép-Tisza Hajdú Tamás E 6 5240 4 Ráckeve-Dunaági Sz. Lukácsa

Részletesebben

Mucsi Balázs Sándor főigazgató Pelyhéné Bartha Irén főigazgató 2015.06.15 Dr. Varga Zoltán Balázs 2015.06.15

Mucsi Balázs Sándor főigazgató Pelyhéné Bartha Irén főigazgató 2015.06.15 Dr. Varga Zoltán Balázs 2015.06.15 BAJAI SZAKKÉPZÉSI 6500 Baja, Petőfi Sándor utca 1 12.) 2015.06.15 Korm. rendelet Virág Tibor főigazgató BÉKÉSCSABAI SZAKKÉPZÉSI 5600 Békéscsaba, Gyulai út 32/1 BERETTYÓÚJFALUI SZAKKÉPZÉSI BUDAPESTI GAZDASÁGI

Részletesebben

Bejelentés ömlesztett ásványolaj beszerzéséről, szállításáról

Bejelentés ömlesztett ásványolaj beszerzéséről, szállításáról Bejelentés ömlesztett ásványolaj beszerzéséről, szállításáról (a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvény 62/A. (1) bekezdése szerint)

Részletesebben

MOLSZE VEZETŐSÉG elérhetősége (2013-2017)

MOLSZE VEZETŐSÉG elérhetősége (2013-2017) MOLSZE VEZETŐSÉG elérhetősége (2013-2017) EGYETEMEK 1 Vargáné Budai Erika Semmelweis Egyetem Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika Budapest Városmajor utca 68. 1122 1/458-6754 1/458-6755 20/666-3038

Részletesebben

A kötet szerkesztői. Ábel István

A kötet szerkesztői. Ábel István A kötet szerkesztői Ábel István A Marx Károly Közgazdasági Egyetem gazdaságmatematika szakán végzet 1978- ban. A közgazdaság-tudomány kandidátusa (CSc) címet 1989-ben a vállalati viselkedés, a nyereségérdekeltség

Részletesebben

A MAGYAR VÁROSOK SZÖVETSÉGÉNEK SZERVEI

A MAGYAR VÁROSOK SZÖVETSÉGÉNEK SZERVEI A MAGYAR VÁROSOK SZÖVETSÉGÉNEK SZERVEI 1. Dr. Toller László polgármester 7621 Pécs, Széchenyi tér 1. Tel: 72/ 533-807 Fax: 72/ 212-049 E-mail: tollerl@ph.pecs.hu 2. Társelnök: Dr. Magyar Levente polgármester

Részletesebben

Magyar Tudomány Ünnepe 2009

Magyar Tudomány Ünnepe 2009 Magyar Tudomány Ünnepe 2009 E-VILÁGI TRENDEK Az internet hatása a társadalomra, a gazdaságra és a politikára tudományos konferencia az Általános Vállalkozási Főiskolán A konferencia védnöke: Prof. Dr.

Részletesebben

SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK

SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK SZOLNOKI FŐISKOLA Kereskedelem, Marketing és Nemzetközi Gazdálkodási Tanszék SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK A Felsőfokú Szakképzés Nemzetközi szállítmányozási és logisztikai szakügyintéző szak hallgatói részére

Részletesebben

A JUHTARTÁS HELYE ÉS SZEREPE A KÖRNYEZETBARÁT ÁLLATTARTÁSBAN ÉSZAK-MAGYARORSZÁGON

A JUHTARTÁS HELYE ÉS SZEREPE A KÖRNYEZETBARÁT ÁLLATTARTÁSBAN ÉSZAK-MAGYARORSZÁGON Bevezetés A JUHTARTÁS HELYE ÉS SZEREPE A KÖRNYEZETBARÁT ÁLLATTARTÁSBAN ÉSZAK-MAGYARORSZÁGON Abayné Hamar Enikő Marselek Sándor GATE Mezőgazdasági Főiskolai Kar, Gyöngyös A Magyarországon zajló társadalmi-gazdasági

Részletesebben

I/2. Magyar nyelvű tudományos közlemények, lektorált kongresszusi kiadványokban/refereed Congressional Books

I/2. Magyar nyelvű tudományos közlemények, lektorált kongresszusi kiadványokban/refereed Congressional Books I/2. Magyar nyelvű tudományos közlemények, lektorált kongresszusi kiadványokban/refereed Congressional Books 1991-2011. közötti publikációk: Lentner Csaba: Agrárjövőnk dilemmái történelmi utunk tükrében

Részletesebben

A határozatokat aláírta: (szignál!) ÁDER JÁNOS köztársasági elnök és HENDE CSABA honvédelmi miniszter

A határozatokat aláírta: (szignál!) ÁDER JÁNOS köztársasági elnök és HENDE CSABA honvédelmi miniszter Ismertetem Magyarország köztársasági elnökének és honvédelmi miniszterének határozatait elismerésekről. A határozatokat aláírta: (szignál!) ÁDER JÁNOS köztársasági elnök és HENDE CSABA honvédelmi miniszter

Részletesebben

2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ V-VI. KORCSOPORT Debrecen, 2015. április 17-19. Nyilvános sorsolás Budapest, 2015. március 25.

2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ V-VI. KORCSOPORT Debrecen, 2015. április 17-19. Nyilvános sorsolás Budapest, 2015. március 25. 2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ V-VI. KORCSOPORT Nyilvános sorsolás 2015. március 25. 1 V-VI. KORCSOPORTOS ORSZÁGOS DÖNTŐ NYILVÁNOS SORSOLÁS 2015. március 25. (szerda) 10.15 óra RÉSZTVEVŐK - LEÁNYOK Ssz.

Részletesebben

További olvasnivaló a kiadó kínálatából: Alister McGrath: Tudomány és vallás Békés Vera Fehér Márta: Tudásszociológia szöveggyűjtemény Carl Sagan:

További olvasnivaló a kiadó kínálatából: Alister McGrath: Tudomány és vallás Békés Vera Fehér Márta: Tudásszociológia szöveggyűjtemény Carl Sagan: Tudomány és kultúra További olvasnivaló a kiadó kínálatából: Alister McGrath: Tudomány és vallás Békés Vera Fehér Márta: Tudásszociológia szöveggyűjtemény Carl Sagan: Korok és démonok Dombi Péter: Hiszem

Részletesebben

Zsűritagok névsora szekciók szerint Terembeosztás

Zsűritagok névsora szekciók szerint Terembeosztás Zsűritagok névsora szekciók szerint Terembeosztás 1. Alkalmazott műszaki tudományok szekció I. em. 36. DR. FÜLÖP ISTVÁN egyetemi adjunktus Szent István Egyetem, Gépészmérnöki Kar, Mezőgazdasági és Élelmiszeripari

Részletesebben

Mi vár a magyar mezőgazdaságra a következő 10 évben? Kormányzati lehetőségek és válaszok

Mi vár a magyar mezőgazdaságra a következő 10 évben? Kormányzati lehetőségek és válaszok Mi vár a magyar mezőgazdaságra a következő 10 évben? Kormányzati lehetőségek és válaszok Dr. Feldman Zsolt agrárgazdaságért felelős helyettes államtitkár Földművelésügyi Minisztérium Kecskemét, 2014. június

Részletesebben

VI. korcsoport Leány: 2016. január 16. (szombat), 9.00 óra

VI. korcsoport Leány: 2016. január 16. (szombat), 9.00 óra VI. KORCSOPORT LEÁNY 1 Bács-Kiskun Kecskeméti Református Gimnázium Kecskemét 2 Bács-Kiskun Kecskeméti SZC Lestár Péter Szakközépiskolája és Szakiskolája Kecskemét 3 Budapest Kölcsey Ferenc Gimnázium Budapest

Részletesebben

1 168 Óra Közéleti-politikai 2 2000 Kulturális Nemzeti Kulturális Alap támogatásával 3 5 perc angol Nyelvtanulás 4 Aetas Kulturális Nemzeti

1 168 Óra Közéleti-politikai 2 2000 Kulturális Nemzeti Kulturális Alap támogatásával 3 5 perc angol Nyelvtanulás 4 Aetas Kulturális Nemzeti 1 168 Óra Közéleti-politikai 2 2000 Kulturális Nemzeti Kulturális Alap támogatásával 3 5 perc angol Nyelvtanulás 4 Aetas Kulturális Nemzeti Kulturális Alap 5 Ágfalvi Krónika Helyi lap 6 Alföld Kulturális

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. június 30-i ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. június 30-i ülésére 331-6/2010. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. június 30-i ülésére Tárgy: Kunok és jászok a Kárpát-medencében 770 éve című kötet megjelentetéséhez támogatás

Részletesebben

Bejelentés ömlesztett ásványolaj beszerzéséről, szállításáról

Bejelentés ömlesztett ásványolaj beszerzéséről, szállításáról Bejelentés ömlesztett ásványolaj beszerzéséről, szállításáról (a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvény 62/A. -a szerint) I. Személyi

Részletesebben

Bödõk, Ilona b: 1947 in Csicsó Mad. Nagy, Tibor "Dr" b: 1946 in Mad m: 1976. Nagy, Szabolcs "állatorvos Dr" b: 1976 in Mad

Bödõk, Ilona b: 1947 in Csicsó Mad. Nagy, Tibor Dr b: 1946 in Mad m: 1976. Nagy, Szabolcs állatorvos Dr b: 1976 in Mad Nagy, Vilma b: 1911 in Csicsó d: 2005 in Csicsó anyja Pálffy Vilma Fél Antal d.u. Bödõk, Pál b: 1905 in Csicsó m: 1947 d: 1965 in Csicsó anyja Kollár M.Bödõk Ksz.Tarcsi Géza, Balá gy.k.sz. Beke Károly

Részletesebben

PUBLIKÁCIÓS LISTA. KARÁCSONY P. (2008): A hazai gabonaágazat nemzetközi versenyképessége. XXXII. Óvári Tudományos Nap, Mosonmagyaróvár (elıadás)

PUBLIKÁCIÓS LISTA. KARÁCSONY P. (2008): A hazai gabonaágazat nemzetközi versenyképessége. XXXII. Óvári Tudományos Nap, Mosonmagyaróvár (elıadás) PUBLIKÁCIÓS LISTA 1. Magyar nyelvő elıadás és poszter KARÁCSONY P. DEBRECENI A. (2010): Az iskolázottság szerepe a magyar agrárgazdaság versenyképességében. Intelektuálny kapitál, ako konkurencná vyhoda

Részletesebben

Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Kollégium

Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Kollégium Államigazgatási Kollégium Vezetője 8000 Szent István tér 9. Tel: 22/316-321 Fax: 22/310-391 e-mail: kozigazgatasi.hivatal@fejer.b-m.hu web: www.fejerkozig.helyinfo.hu A Államigazgatási Kollégiumnak az

Részletesebben

Termésbecslés Tavaszi munkák jelentése Nyári munkák jelentése Őszi munkák jelentése OSAP jelentések. Székesfehérvár 2014.11.27

Termésbecslés Tavaszi munkák jelentése Nyári munkák jelentése Őszi munkák jelentése OSAP jelentések. Székesfehérvár 2014.11.27 Termésbecslés Tavaszi munkák jelentése Nyári munkák jelentése Őszi munkák jelentése OSAP jelentések Székesfehérvár 2014.11.27 Termésbecslés 6/2014. (II. 6.) VM rendelet a termésbecslésről A szakmaközi

Részletesebben

47. SAVARIA URBANISZTIKAI NYÁRI EGYETEM ÉS TERVEZŐ TÁBOR

47. SAVARIA URBANISZTIKAI NYÁRI EGYETEM ÉS TERVEZŐ TÁBOR 47. SAVARIA URBANISZTIKAI NYÁRI EGYETEM ÉS TERVEZŐ TÁBOR A turizmus szerepe az ország, egyes országrészek, tájegységek és a települések életében és fejlődésében Országos, térségi és települési áttekintés

Részletesebben

FELVÉTELI BEMENETI KÖVETELMÉNYEK A DEBRECENI EGYETEM MESTERKÉPZÉSI SZAKJAIRA

FELVÉTELI BEMENETI KÖVETELMÉNYEK A DEBRECENI EGYETEM MESTERKÉPZÉSI SZAKJAIRA FELVÉTELI BEMENETI KÖVETELMÉNYEK A DEBRECENI EGYETEM MESTERKÉPZÉSI SZAKJAIRA Teljes kreditértékkel Mesterszak beszámítható alapképzési szak AGRÁR KÉPZÉSI TERÜLET Kreditelismeréssel beszámítható alapképzési

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS KORMÁNYHIVATALA IGAZSÁGÜGYI SZOLGÁLATA

BUDAPEST FŐVÁROS KORMÁNYHIVATALA IGAZSÁGÜGYI SZOLGÁLATA BUDAPEST FŐVÁROS KORMÁNYHIVATALA IGAZSÁGÜGYI SZOLGÁLATA Cím 1111 Budapest, Prielle Kornélia u. 4. Telefon / fax 209-93-38 / Fax 209-9339 e-mail isz.aso@bfkh.hu 13:00-18:00 13:00-16:00 8:30-13:00 8:30-12:30

Részletesebben

Folyóirat Jelleg Megjegyzés 2000 168 Óra 3.Évezred A Földgömb Ágfalvi Krónika Alföld Autó Motor Babapatika Balkon Bárka Bravo Budapester Zeitung

Folyóirat Jelleg Megjegyzés 2000 168 Óra 3.Évezred A Földgömb Ágfalvi Krónika Alföld Autó Motor Babapatika Balkon Bárka Bravo Budapester Zeitung 1 2000 Kulturális Nemzeti Kulturális Alap támogatásával 2 168 Óra Közéleti-politikai 3 3.Évezred Ismeretterjesztő 4 A Földgömb Ismeretterjesztő Nemzeti Kulturális Alap támogatásával 5 Ágfalvi Krónika Helyi

Részletesebben

FEBRUÁR. Rendezők: A rendezvény támogatója: Magyar Szak- és Szépirodalmi Szerzők és Kiadók Reprográfiai Egyesülete

FEBRUÁR. Rendezők: A rendezvény támogatója: Magyar Szak- és Szépirodalmi Szerzők és Kiadók Reprográfiai Egyesülete FEBRUÁR Rendezők: Agrárkiadók Szervező Bizottsága Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesülése A rendezvény támogatója: Magyar Szak- és Szépirodalmi Szerzők és Kiadók Reprográfiai Egyesülete Magyar

Részletesebben

Kiss Szilárd, Moszkva 2011/2012 éves attasé jelentés

Kiss Szilárd, Moszkva 2011/2012 éves attasé jelentés Kiss Szilárd, Moszkva 2011/2012 éves attasé jelentés 1. Oroszország számokban 2. Oroszország mezőgazdasága 3. Oroszország és a WTO 4. Orosz magyar mezőgazdasági kapcsolatok 5. Hivatalos látogatások Magyarországról

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Regionális gazdaságtan

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Regionális gazdaságtan III. évfolyam Gazdálkodási és menedzsment, Pénzügy és számvitel BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Regionális gazdaságtan TÁVOKTATÁS Tanév: 2014/2015. I. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Regionális gazdaságtan

Részletesebben

Kecskeméti Igazságügyi Szakértői Kamara Bács-Kiskun és Jász-Nagykun-Szolnok megyék igazságügyi szakértőinek kamarája

Kecskeméti Igazságügyi Szakértői Kamara Bács-Kiskun és Jász-Nagykun-Szolnok megyék igazságügyi szakértőinek kamarája Kecskeméti Igazságügyi Szakértői Kamara Bács-Kiskun és Jász-Nagykun-Szolnok megyék igazságügyi szakértőinek kamarája IGAZSÁGÜGYI SZAKÉRTŐI NÉVJEGYZÉK 2014/2. Adategyeztetés: 2014.10.17. Székhely: 5000

Részletesebben

XIV. 9. Dr. Székely Béla nagykőrösi ügyvéd iratai 1908-1944

XIV. 9. Dr. Székely Béla nagykőrösi ügyvéd iratai 1908-1944 XIV. 9. Dr. Székely Béla nagykőrösi ügyvéd iratai 1908-1944 Terjedelem: 2,00 fm, 20 doboz, 20 raktári egység Raktári helye: Nagykőrös, 15. terem, 116-119. polc Az iratokat Dr. Feldmáyer György nagykőrösi

Részletesebben

Tiszaszentmárton község Önkormányzat Képviselı Testületének Településfejlesztési- Foglalkoztatás ügyi Beruházás felügyelıi Bizottsági ülésének

Tiszaszentmárton község Önkormányzat Képviselı Testületének Településfejlesztési- Foglalkoztatás ügyi Beruházás felügyelıi Bizottsági ülésének Tiszaszentmárton község Önkormányzat Képviselı Testületének Településfejlesztési- Foglalkoztatás ügyi Beruházás felügyelıi Bizottsági ülésének a) jegyzıkönyve b) határozata : 9/2013 Napirendi pontok: 1.

Részletesebben

9. sz. melléklet Kimutatás a Nógrád Megyei Levéltár dolgozóinak 2004. évi tudományos tevékenységéről

9. sz. melléklet Kimutatás a Nógrád Megyei Levéltár dolgozóinak 2004. évi tudományos tevékenységéről 9. sz. melléklet Kimutatás a Nógrád Megyei Levéltár dolgozóinak 2004. évi tudományos tevékenységéről Tanulmányok, recenziók, cikkek, kéziratok, kiadványszerkesztés Barthó Zsuzsanna 1. A salgótarjáni házicselédek

Részletesebben

A kötetben szereplő tanulmányok szerzői

A kötetben szereplő tanulmányok szerzői A kötetben szereplő tanulmányok szerzői Dr. Barzó Tímea, egyetemi docens, Miskolci Egyetem, Államés Jogtudományi Kar, Polgári Jogi Tanszék, Miskolc Dr. Barta Judit, egyetemi docens, Miskolci Egyetem, Állam-

Részletesebben

A Magyar Műszaki Értelmiség Napja

A Magyar Műszaki Értelmiség Napja A Magyar Műszaki Értelmiség Napja Ünnepségsorozat 2012. június 4-7. 1 Budapest 2006. január 5. 2 3 A nyilatkozat aláírói Magyar Tudományos Akadémia Magyar Mérnökakadémia Magyar Mérnök Kamara Budapesti

Részletesebben

német nyelv, zongora matematika, informatika angol nyelv,informatikus könyvtár történelem, informatika könyvtáros matematika-fizika

német nyelv, zongora matematika, informatika angol nyelv,informatikus könyvtár történelem, informatika könyvtáros matematika-fizika Pappné Dr. Forgács Edit PhD. intézményvezető,,, közoktatási vezető nyelvtudományi PhD. Germanisztika Szénási Andrea intézményvezető-helyettes,, Tóth Attiláné Deák Andrea intézményvezető-helyettes, André

Részletesebben

43 Kiss György Ö. Nemzeti Győr 44 Krakovszky János I. osztályú Budapest 45 Kovács Iván EABA Budapest 46 Kovács Gábor I. osztályú Baja 47 Kovács

43 Kiss György Ö. Nemzeti Győr 44 Krakovszky János I. osztályú Budapest 45 Kovács Iván EABA Budapest 46 Kovács Gábor I. osztályú Baja 47 Kovács 2012. évi bírólista Név Minősítés Város 1 Ajtai Péter AIBA Budapest 2 Babai Sándor II. osztályú Tatabánya 3 Becsey Károly AIBA Szeged 4 Bende Szabolcs II. osztályú Hódmezővásárhely 5 Benda Tivadar Ö. Nemzeti

Részletesebben

5/a. számú melléklet a 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelethez

5/a. számú melléklet a 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelethez 5/a. számú melléklet a 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelethez 7/1993. (XII. 30.) MüM rendelet az Országos Képzési Jegyzékrıl (kivonat) 26 2 8299 02 2 2 01 Állattartó-telepi gépész 22 2 6131 06 1 0 01 Állattenyésztı

Részletesebben

Szerződés hatálya. Szerződéskötés dátuma. Partner / Szerződő fél. Szerződés tárgya Szerződés típusa Szerződés értéke

Szerződés hatálya. Szerződéskötés dátuma. Partner / Szerződő fél. Szerződés tárgya Szerződés típusa Szerződés értéke Szerződés tárgya Szerződés típusa Szerződés értéke Szerződéskötés dátuma Szerződés hatálya Partner / Szerződő fél Állami feladatok átvállalása az agrár- és vidékfejlesztési programok megvalósításában 6

Részletesebben

Keresztély Tibor. Tanulmányok. Tanítási tapasztalat. Kutatási tevékenység

Keresztély Tibor. Tanulmányok. Tanítási tapasztalat. Kutatási tevékenység Keresztély Tibor Budapesti Corvinus Egyetem Közgazdaságtudományi Kar Statisztika Tanszék 1093 Budapest, Fővám tér 8. Telefon: 06-1-482-5183, 06-1-373-7027, 06-20-776-1152 Email: tibor.keresztely@uni-corvinus.hu,

Részletesebben

Sokasodó kihívások a kvótakivezetés évében egy új tejháború küszöbén? Regionális Taggyűlések 2015.

Sokasodó kihívások a kvótakivezetés évében egy új tejháború küszöbén? Regionális Taggyűlések 2015. Sokasodó kihívások a kvótakivezetés évében egy új tejháború küszöbén? Regionális Taggyűlések 2015. Tejpiac Támogatási rendszer Beruházások Integráció GMO kérdés Marketing alap Kiskereskedelem EKÁER/FELIR

Részletesebben

HELYI JELENTŐSÉGŰ TERMÉSZETVÉDELMI TERÜLETEK GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYÉBEN

HELYI JELENTŐSÉGŰ TERMÉSZETVÉDELMI TERÜLETEK GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYÉBEN HELYI JELENTŐSÉGŰ TERMÉSZETVÉDELMI TERÜLETEK GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYÉBEN Lajtmann József Győri Nemzetközi Kereskedelmi Központ 2014. január 14. VÉDETT TERMÉSZETI TERÜLETEK SZÁMA MAGYARORSZÁGON ORSZÁGOS

Részletesebben

Felügyeleti szervek, fogyasztóvédelmi szervek

Felügyeleti szervek, fogyasztóvédelmi szervek Lakossági Általános Szerződési Feltételek 1. Melléklet Felügyeleti szervek, fogyasztóvédelmi szervek Tartalomjegyzék 1.... 3 2. Média- és Hírközlési Biztos... 3 3. Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság... 4

Részletesebben

ALAPÍTÁSI ENGEDÉLYT KAPOTT KÖNYVTÁRI KÉPZÉSI PROGRAMOK

ALAPÍTÁSI ENGEDÉLYT KAPOTT KÖNYVTÁRI KÉPZÉSI PROGRAMOK ALAPÍTÁSI ENGEDÉLYT KAPOTT KÖNYVTÁRI KÉPZÉSI PROGRAMOK A képzés neve, engedélyének érvényessége Könyvtárosok mentálhigiénéje II. Konfliktuskezelés 2008. július 8. Európai Számítógép Kezelői Ismeretek (ECDL).

Részletesebben

AGRÁRTUDOMÁNYI SZAKOSZTÁLY IX. KONFERENCIÁJA

AGRÁRTUDOMÁNYI SZAKOSZTÁLY IX. KONFERENCIÁJA A Magyar Tudomány Napja Erdélyben,,Velünk élő tudomány Erdélyi Múzeum Egyesület AGRÁRTUDOMÁNYI SZAKOSZTÁLY IX. KONFERENCIÁJA PROGRAMFÜZET és KIVONATFÜZET Marosvásárhely, 2013. november 16. Erdélyi Múzeum

Részletesebben

Nyugat-Magyarországi Egyetem Geoinformatikai Kar

Nyugat-Magyarországi Egyetem Geoinformatikai Kar NyME Nyugat-Magyarországi Egyetem Geoinformatikai Kar Márkus Béla mb@geo.info.hu GEO 00 GEO 00 Főiskolai szintű képzés Földmérő szak Mérő szakirány Térinformatika szakirány Földrendező szak Ingatlan-nyilvántartási

Részletesebben

Pedagógusok képesítése

Pedagógusok képesítése Pedagógusok képesítése Az intézmény neve: Benedek Elek Általános Iskola S.sz. Név Munkakör 1. Antal Istvánné 2. Balázsiné Jaczkó Márta Alkalmazási jogviszony (közalkalmazott idejű jogviszonyban, határozott

Részletesebben

Az eredetvédelem aktuális kérdései

Az eredetvédelem aktuális kérdései Az eredetvédelem aktuális kérdései XVI. Szőlészeti, Borászati és Bormarketing Konferencia Lakitelek 2015. január 28. Kókai-Kunné Dr. Szabó Ágnes A bor és a szellemi tulajdonvédelem Szabadalom Növényfajta-oltalom

Részletesebben

V. 1154. Váckisújfalui körjegyzőség iratai 1838-1950

V. 1154. Váckisújfalui körjegyzőség iratai 1838-1950 V. 54. 838 Raktári helye: Mester utca, I. emelet, 52 állvány, 3. polc Körjegyzőség közös anyaga 946 D/ Népi demokratikus kori iratok b/ Elöljárósági iratok 946,70 fm Váckisújfalu község 838 A/ Feudális

Részletesebben

Név Telefon Mellék Ajtó E-mail Keller Anikó. 74/505-672 224 kellera@lab.hu igazgató

Név Telefon Mellék Ajtó E-mail Keller Anikó. 74/505-672 224 kellera@lab.hu igazgató TOLNA MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA 7100, Szekszárd, Szent István tér 11-13. Honlapcím: http://kozig.tolnamegye.hu Központi tel.szám:74/505-600 Fax:74/415-686 e-mail: tolnakh-mk@lab.hu Név

Részletesebben

F.3. számú függelék. Az érdekképviseleti szervezetek felsorolása

F.3. számú függelék. Az érdekképviseleti szervezetek felsorolása F.3. számú függelék Az érdekképviseleti szervezetek felsorolása Hatályos: 2015.07.07. 1/5. oldal GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt. 1. Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal Fogyasztóvédelemi

Részletesebben

Opten Törvénytár Opten Kft. 1. 7/2008. (X. 8.) ÖM rendelet. A 2008.10.11. óta hatályos szöveg

Opten Törvénytár Opten Kft. 1. 7/2008. (X. 8.) ÖM rendelet. A 2008.10.11. óta hatályos szöveg Opten Törvénytár Opten Kft. 1. 7/2008. (X. 8.) ÖM rendelet 7/2008. (X. 8.) ÖM rendelet az önkormányzati miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések megszerzésére irányuló szakmai vizsga ekről A 2008.10.11.

Részletesebben

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Regionális VP főigazgatóságai és a felügyeletük alatt álló VP igazgatóságok közérdekű információi:

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Regionális VP főigazgatóságai és a felügyeletük alatt álló VP igazgatóságok közérdekű információi: A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Regionális VP főigazgatóságai és a felügyeletük alatt álló VP igazgatóságok közérdekű információi: szerv NAV Repülőtéri NAV 1. számú Repülőtéri NAV 2. számú Repülőtéri K, Cs:

Részletesebben

Az V. Ábrahám Örzse Emlékverseny döntőjébe bejutott tanulók

Az V. Ábrahám Örzse Emlékverseny döntőjébe bejutott tanulók Az V. Ábrahám Örzse Emlékverseny döntőjébe bejutott tanulók I. kategória: 3 fő sorszám név pontszám iskola felkészítő tanár 1 Fenyődi Anna Sophie 76 Móricz Zsigmond Református Kollégium, Gimnázium, Szakközépiskola,

Részletesebben

Alapító tagok. Alakuló ülésen ( 1990. október 13.) és azt megelőzően belépők. légvédelmi-repülő-és űrhajózási/ hadművészeti

Alapító tagok. Alakuló ülésen ( 1990. október 13.) és azt megelőzően belépők. légvédelmi-repülő-és űrhajózási/ hadművészeti Ács Tibor dr. Alabér László Amaczi Viktor Bali Zoltán Balogh Béla Balogh István Balogh Vilma dr. Bánki István Barna Géza dr. Bartos Jenő dr. bencsik istván Berka István dr Bihari Gábor dr. Bognár botond

Részletesebben

2006. szeptemberétől. Heti kontakt óraszám. TRB1000 1 0 K 2 TR Dr. Aszalós Éva X. TRB1001 0 1 G 2 TR Dr. Aszalós Éva X

2006. szeptemberétől. Heti kontakt óraszám. TRB1000 1 0 K 2 TR Dr. Aszalós Éva X. TRB1001 0 1 G 2 TR Dr. Aszalós Éva X Történelem alapszak szakirányok mintatanterve 2006. szeptemberétől Tantágy neve felelős Informatika AIB1001 0 2 G 2 MI Dr. Nagy Mihály X Filozófiatörténet AIB1002 2 0 K 2 FT Dr. Trembeczki István X Kommunikáció

Részletesebben

A felsőoktatásban működő szakkollégiumok támogatása (A pályázat kódja: NTP-SZKOLL-12) Érvényes, befogadott pályázatok listája

A felsőoktatásban működő szakkollégiumok támogatása (A pályázat kódja: NTP-SZKOLL-12) Érvényes, befogadott pályázatok listája Pályázati kategória kódja Pályázati azonosító Pályázó neve Székhely Település Székhely Megye Projekt címe Igényelt támogatás összege - 0001 ELTE Bibó István Bibó István Tehetséggondozó Tevékenysége - 0002

Részletesebben

TEXTUÁRIUM AZ IGAZSÁG ÉS ÉLET 2007 2014-ES ÉVFOLYAMAIHOZ

TEXTUÁRIUM AZ IGAZSÁG ÉS ÉLET 2007 2014-ES ÉVFOLYAMAIHOZ TEXTUÁRIUM AZ IGAZSÁG ÉS ÉLET 2007 2014-ES ÉVFOLYAMAIHOZ A -gal jelölt igeszakaszok nem kijelölt perikópák; kazuáliák, gyermek- és ifjúsági istentiszteletek textusai. 1,9 Suszter Szabolcs 11/3 528. 1,5c

Részletesebben

7621 Pécs, Apáca u. 6. Baranya Megyei Igazgatóság Állampénztári Iroda. (+36-72) 421-400 api.bar@allamkincstar.gov.hu

7621 Pécs, Apáca u. 6. Baranya Megyei Igazgatóság Állampénztári Iroda. (+36-72) 421-400 api.bar@allamkincstar.gov.hu A állampapír-forgalmazó ügyfélszolgálatainak elérhetősége és nyitva tartása Baranya Megyei Baranya Megyei Baranya Megyei Bács-Kiskun Megyei Bács-Kiskun Megyei Békés Megyei Békés Megyei Békés Megyei Borsod-Abaúj-Zemplén

Részletesebben