MAGYAR MEZŐGAZDASÁGI BIBLIOGRÁFIA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MAGYAR MEZŐGAZDASÁGI BIBLIOGRÁFIA"

Átírás

1 MAGYAR MEZŐGAZDASÁGI BIBLIOGRÁFIA ORSZÁGOS MEZŐGAZDASÁGI KÖNYVTÁR ÉS DOKUMENTÁCIÓS KÖZPONT

2 MAGYAR MEZŐGAZDASÁGI BIBLIOGRÁFIA A kiadvány teljes áttekintést ad a hazai mezőgazdaság és a határterületek szakirodalmáról. Mintegy 200 folyóirat feldolgozásával készül, évente több ezer bibloigráfiai tételt tartalmaz. A mezőgazdaság szakterületei szerint rendezett kiadvány használatát Névmutató könnyíti meg. Megjelenik negyedévente. Megrendelhető floppyn, valamint az adatbázishoz online kapcsolódási lehetőség van. A kiadvány éves előfizetési díja: 2000, Ft (+ÁFA és postaköltség) Az Európai Unió Mezőgazdasága 1994-ig EK-Agrárszemle címmel jelent meg. Az 1995-től új címen megjelenő kiadvány útmutatást nyújt a mezőgazdaság bármely területén dolgozó, vállalkozó szakembereknek mindazokról a fontos tudnivalókról, melyek szükségesek az Európai Unióhoz társulás feltételeinek, működésének, szabályozó rendszerének megismeréséhez. Alapos betekintést nyújt az Unió belső életébe, kereskedelmi és termelési adataiba, a magyar szakemberek számára is tanulságos problémáiba. Megjelenik havonta. Napi Szemle Tallózás 65 napi- és hetilapból a mezőgazdaság témakörben megjelent cikkekből. Megjelenik naponta. Éves előfizetési díja: , Ft (+ÁFA). A fenti kiadványok megrendelhetők a kiadónál: ORSZÁGOS MEZŐGAZDASÁGI KÖNYVTÁR ÉS DOKUMENTÁCIÓS KÖZPONT 1012 Budapest, Attila út Budapest 13. Pf. 15. Telefon: Pénzforgalmi jelzőszám: MNB

3 ORSZÁGOS MEZŐGAZDASÁGI KÖNYVTÁR ÉS DOKUMENTÁCIÓS KÖZPONT MAGYAR MEZŐGAZDASÁGI BIBLIOGRÁFIA 41. évfolyam 1. szám Budapest, 2000

4 MAGYAR MEZŐGAZDASÁGI BIBLIOGRÁFIA HUNGARIAN AGRICULTURAL BIBLIOGRAPHY HU ISSN Felelős szerkesztő GULÁCSINÉ PÁPAY ERIKA Szerkesztő KERESZTESSYNÉ MOHR KATALIN Kiadja az ORSZÁGOS MEZŐGAZDASÁGI KÖNYVTÁR ÉS DOKUMENTÁCIÓS KÖZPONT 1012 Budapest, Attila út 93. Levélcím: 1253 Budapest, 13. Pf. 15. Telefon: Felelős kiadó GULÁCSINÉ PÁPAY ERIKA Megjelenik negyedévenként Éves előfizetési díj: 2000, Ft Előfizethető a szerkesztőségben 1012 Budapest, Attila út 93. Pénzforgalmi jelzőszám: MNB Készült az Országos Mezőgazdasági Könyvtár és Dokumentációs Központ gondozásában

5 A BIBLIOGRÁFIA FELÉPÍTÉSE Tájékoztató... IV Information... V Tartalom... VII VIII Contents... IX X Feldolgozott időszaki kiadványok jegyzéke... XI XIII Bibliográfia Névmutató... XV XXXIV Tárgymutató... XXXV CXVIII Melléklet... CXIX CXXX III

6 TÁJÉKOZTATÓ A Bibliográfia teljes képet kíván adni a magyar mezőgazdasági, élelmiszeripari és erdészeti szakirodalomról, valamint az élelmiszergazdaságunkra vonatkozó elvi és politikai irodalomról. Feldolgozza a Magyarországon megjelenő kiadványokban fellelhető közleményeket, függetlenül attól, hogy szerzője magyar vagy külföldi. A megjelent könyvekről, évkönyvekről a köteles példányok, a disszertációkról és intézeti kiadványokról az illetékes intézmények bejelentése alapján számolunk be. A Bibliográfia feltárja valamennyi magyar mezőgazdasági, élelmiszeripari, faipari és erdészeti szaklap anyagát, valamint az egyéb kiadványok élelmiszergazdasági vonatkozású közleményeit. A magyar szakirodalomban való jobb eligazodás érdekében a számítástechnika lehetőségeit is felhasználjuk, 1991 óta a kiadvány anyaga ISIS rendszerben mágneslemezen is hozzáférhető. Az egyes számok összeépítésével mezőgazdasági adatbázis épül, melyben mind kurrens, mind retrospektív keresési lehetőség van. Az Országos Mezőgazdasági Könyvtár honlapjáról az adatbázis ALEPH rendszerből elérhető. A kiadvány terjesztése 1999 óta csak mágneslemezen történik Winword rendszerben. A számítógépes megjelenítésben követtük ugyan az eredeti kiadvány szerkezetét, de kihasználhatóak a szövegszerkesztő adta lehetőségek is, ezáltal biztosítva az egyes számokban való gyors keresést. Az Országos Széchényi Könyvtárral történt megállapodás alapján a Magyar Mezőgazdasági Bibliográfia 1981-től kurrens nemzeti szakbibliográfia. Ennek értelmében a magyar mezőgazdasági, élelmiszeripari és erdészeti szakirodalom bibliográfiai feltárását kizárólag e kiadvány végzi, vagyis a Magyar Nemzeti Bibliográfia a fentiek közlésétől eltekint. A raktári számmal ellátott kiadványok lelőhelye a Országos Mezőgazdasági Könyvtár és Dokumentációs Központ. A könyv jellegű kiadványok raktári száma A, B, C, D, Rb, Rc, Tk betűvel kezdődik. Az időszaki kiadványok raktári száma X, Y, Z, Sz.n. betűvel kezdődik. A raktári szám nélküli kiadványok az Országos Széchényi Könyvtárban találhatók. IV

7 INFORMATION The bibliography presents a complete survey on Hungarian literature covering agriculture, food industry and forestry, and on the fundamental and political literature treating Hungarian food economy. The papers printed in Hungarian publications are processed, independently of the Hungarian or foreign nationality of the authors. The books and annuals are reviewed from compulsory copies, the dissertations and publications of institutes from reports received. The bibliography covers all Hungarian periodicals treating agriculture, food industry, wood industry and forestry, further the papers printed in other publications on food economy. In the interest of better orientation in the Hungarian special literature we make use of opportunities of the computer technology, since 1991 the material of the publication is also available on floppy disk with ISIS system. With building together indi- vidual issues is being built an agricultural database with possibility of both the current and the retrospective search. The Database is accessible from the homepage of the National Agricultural Library in the ALEPH system. Since 1999 the publication has being destributed on floppy discs in Winword system. Though the electronic representation was made after composition of the original publication, however we have took advantage of the computerization as well supporting by this means the fast search in every copy. According to the agreement concluded with the Széchényi National Library, the Hungarian Agricultural Bibliography is a current national bibliography from the year 1981 on. Consequently, Hungarian literature on agriculture, food industry and forestry is bibliographically reviewed only in this publication. In the Hungarian National Bibliography these items are omitted. The entries with call numbers are available in the National Agricultural Library and Documentation Centre. The call numbers of books are preceded by the letters A, B, C, D, Rb, Rc, and Tk, those of the periodicals by the letters X, Y, Z, and Sz.n. The entries without call numbers are available in the Széchényi National Library. V

8 VI

9 TARTALOM KUTATÁS, OKTATÁS, TÁJÉKOZTATÁS... 1 Mezőgazdasági kutatás, kísérletügy... 1 Mezőgazdasági oktatás, továbbképzés... 1 Mezőgazdasági tájékoztatás, könyvtárügy... 1 AGRÁRÖKONÓMIA, AGRÁRPOLITIKA, ÜZEMSZERVEZÉS... 2 Agrárökonómia. Agrárpolitika... 5 Agrárökonómia határterületei Agrártörténet. Életrajzok Belkereskedelem. Piacszervezés Mezőgazdasági üzemszervezés. Vállalati gazdálkodás Mezőgazdasági üzemformák Üzemágak ökonómiája. Termékelőállítás Műszaki színvonal, energiagazdálkodás, kemizálás Szabványügy, szabadalom, újítás ALAP- ÉS SEGÉDTUDOMÁNYOK. BIOTECH- NOLÓGIA Állatbiológia Mikrobiológia Agrokémia. Agrofizika Matematika a mezőgazdaságban Agrometeorológia Élelmiszer-, termény- és termékismeret Környezetszennyezés. Környezetvédelem Biotechnológia. Biotechnika TALAJTAN Talajkémia. Talajfizika Talajosztályozás. Talajbiológia Talajmelioráció TRÁGYÁZÁS Szervestrágyázás Műtrágyázás VÍZGAZDÁLKODÁS ÖNTÖZÉS NÖVÉNYTERMESZTÉS Részletes növénytermesztés Gabonafélék Búza Egyéb gabonafélék Kukorica. Cirok Gyökgumós növények Olajnövények Ipari növények Pillangósok. Pázsitfüvek Rét- és legelőművelés. Gyepgazdálkodás Növénynemesítés Vetőmagtermesztés KERTÉSZET...43 Gyümölcstermesztés...45 Zöldségtermesztés...49 Zöldség- és gyümölcsfeldolgozás, tartósítás, tárolás...52 Gyógy- és illóolajnövények termesztése...53 Gombatermesztés...54 Dísznövénytermesztés. Kertkultúra...55 Szőlészet. Borászat...56 ERDÉSZET...60 Erdőrendezés. Műszaki munkák...62 Termőhelyismeret. Erdészeti alaptudományok...62 Erdőművelés. Erdővédelem...63 Erdőhasználat. Fagazdaság...64 Vadgazdálkodás. Vadászat. Természetvédelem...65 NÖVÉNYVÉDELEM...66 Biológiai védekezés. Rezisztencia, vírusmentesítés...67 Növényvédőszerek...67 Gyomirtás. Gyomirtószerek...67 Preventív védekezés...68 Kártételi tényezők. Károsodások...68 Gyakorlati védekezés...69 ÁLLATTENYÉSZTÉS...71 Ló...71 Szarvasmarha...72 Juh, kecske...73 Sertés...73 Baromfi...73 Prémesállatok...73 Egyéb állatok...74 Tenyészérték, ivadék- és teljesítményvizsgálat...74 Állattartás. Gondozás...74 Szaporodásbiológia...82 Növekedés, fejlődés, viselkedés...82 Állati termékek termelése, tárolása, szállítása...83 Állati termékek egészségügyi, higiéniai követelményei...85 TAKARMÁNYOZÁS...86 Takarmányozás elmélete...86 Élettani, biokémiai vonatkozások. Takarmányártalmak...86 Takarmányismeret...86 Gazdasági állatok takarmányozása...87 Ló...87 Szarvasmarha...87 Juh, kecske...87 Sertés...87 Baromfi...88 Prémesállatok...89 Egyéb állatok...89 VII

10 ÁLLATEGÉSZSÉGÜGY Anatómia. Élettan. Kórtan. Kórbonctan Elméleti biológia. Genetika. Immunológia Klinikai tudományok Mikrobiológia. Járványtan Baktériumok és baktériumok okozta betegségek Vírusok és vírusok okozta betegségek Gombák és gombák okozta betegségek. Mikotoxikózisok92 Oltóanyagtermelés, ellenőrzés Parazitológia Gyógyszertan. Toxikológia Élelmiszerhigiénia Állathigiénia GÉPESÍTÉS. ÉPÍTÉSZET Traktorok, erőgépek Növénytermesztés gépei Erdészeti gépek Betakarítógépek Terménykezelés, magtisztítás, tárolás gépei Kertészeti és szőlészeti gépek Állattartás gépei...93 Szállítás, rakodás, csomagolás gépei...94 Mezőgazdasági építészet...94 ÉLELMISZERTUDOMÁMY...94 Táplálkozástudomány...94 Mikrobiológia. Enzimológia...96 Biotechnika, biotechnológia...96 Vizsgálatok...96 Élelmiszeripar általános műszaki kérdései...96 Élelmiszeripari ökonómia. Üzemszervezés...96 TÁROLÁS, CSOMAGOLÁS, SZÁLLÍTÁS...97 ÉLELMISZERIPAR...97 Cukoripar. Édesipar...97 Erjedésipar...97 Tejipar...98 Húsipar. Baromfiipar. Halipar...99 Növényolajipar...99 Tartósítóipar...99 Üdítőitalgyártás...99 Egyéb élelmiszeripari ágak VIII

11 CONTENTS RESEARCH, EDUCATION, INFORMATION... 1 Research and experimental work in agriculture... 1 Education and training in agriculture... 1 Information services and libraries in agriculture... 1 AGRICULTURAL ECONOMICS, AGRICULTURAL POLICY, FARM ORGANIZATION... 2 International situation of agriculture. Foreign trade... 5 Agricultural economics. Agricultural policy Related fields of agricultural economics Agrar history. Biographies Domestic trade. Market organization Farm organization. Economics of enterprises Farm forms Economics of branches. Production of commodities Technical progress, energy economics, use of chemicals 24 FUNDAMENTAL AND AUXILIARY SCIENCES. BIOTECHNOLOGY Plant biology Animal biology Microbiology Agricultural chemistry Agricultural physics Mathemathics in agriculture Agrometeorology Knowledge of foods, fodders and products Environmental pollution. Environmental protection Biotechnology. Biotechnics SOIL SCIENCE General Soil chemistry. Soil physics Classification of soils. Soil biology Melioration FERTILIZATION General Organic fertilizers Chemical fertilizers WATER MANAGEMENT IRRIGATION PLANT GROWING General Cereals Wheat Other cereals Maize (corn). Sorghum Tuberous species Oil seeds Industrial plants Leguminous species. Grasses IX Pasture and grassland management...42 Plant breeding...43 Seed growing...43 HORTICULTURE...44 General...45 Fruit growing...45 Vegetable growing...49 Vegetable and fruit processing, conservation and storage 52 Growing of medical and volatile oil plants...53 Mushroom growing...55 Ornamental plant growing. Gardening...55 Viti- and viniculture...56 FORESTRY...60 General...62 Forest management. Technical works...62 Knowledge of sites. Basic sciences in sylviculture...63 Sylviculture. Forest protection...63 Forest utilization. Timber economics...64 Game management. Hunting Wildlife protection...65 PLANT PROTECTION...67 General...67 Biological control. Resistance, virus control...67 Pesticides...67 Weed control. Herbicides...67 Preventive control...68 Plant pests, pathogens. Injuries...68 Plant protection in practice...69 ANIMAL HUSBANDRY...71 General...71 Horse...71 Cattle...72 Sheep, goat...73 Pig...73 Poultry...73 Fur animals...73 Other animals...74 Breeding value, progeny and performance testing...74 Animal keeping. Care of animals...74 Reproduction biology...82 Growth, development, behaviour...82 Production, storage and transport of animal products...82 Sanitary and hygieny for animal products...83 Buildings, equipment, tools...85 ANIMAL NUTRITION...86 General...86 Biology and biochemistry. Nutritional disorders...86 Knowledge of fodders...86 Feeding...87 Horse...87

12 Cattle Sheep, goat Pig Poultry Fur animals Other animals VETERINARY SCIENCES General Anatomy. Physiology. Pathology. Pathological anatomy Theoretical biology. Genetics. Immunology Clinical sciences Microbiology. Epidemiology Bacteria and bacterial diseases Viruses and virus diseases Fungi and mycoses. Mycotoxicoses Vaccine production and control Parasitology Pharmacology, Toxicology Food hygiene Animal hygiene MECHANIZATION. CONSTRUCTION General Tractors, power machines Machines for plant growing Machines for forestry Harvesters Machines for crop processing and storage...93 Machines for viti- and viniculture...93 Machines for animal husbandry...93 Machines for transport, loading...94 Construction in agriculture...94 FOOD SCIENCES...94 Biology. Chemistry. Physics. Analitics...94 Nutrition science...94 Microbiology. Enzimology...96 Biotechnics. Biotechnology...96 Analyses...96 Engineering in food industry...96 Food economics and management...96 STORAGE. PACKAGING. TRANSPORT...97 FOOD INDUSTRIES...97 Milling industry. Baking industry...97 Sugar industry. Confectionary...97 Fermentation industry...97 Dairy industry...98 Meat industry. Poultry industry. Fish products...99 Fats and oil products...99 Canning industry...99 Beverages...99 Other branches in food industry X

13 FELDOLGOZOTT IDŐSZAKI KIADVÁNYOK JEGYZÉKE Acta Agronomica Hungarica Acta Alimentaria Acta Biologica Hungarica /3,4. Acta Biologica Szegediensis /4. Acta Ethnographia Hungarica /4. Acta Phytopathologica et Entomologica Hungarica /2. Aetas Agrárágazati Határozatok, Állásfoglalások, Jogszabályok ,3. Agrárium Agrárrendtartási Hírlevél , Agrártörténeti Szemle /4. Agro Napló ,10. Agrokémia és Talajtan /3. Alföldi Tanulmányok Anyagmozgatás Csomagolás Aula ,3. Állattenyésztés és Takarmányozás ,6. Ártér Bankszemle /12.; ,5/6,8,11. Baranya Megyei Területi Agrárkamarai lapok Baranyai Történetírás 1992/1995. Barátság Bács-Kiskun Megye Múltjából ; Belügyi Szemle Beszélő Borászati Füzetek Borbarát Botanikai Közlemények /2. Cereal Research Communication CET Comitatus ,12. Cukoripar Debreceni Szemle Díszmadár ,5. Erdélyi Gazda ; ,2,4,9 11. Erdélyi Magyarság Erdészeti Lapok ,3,4,6 9,Ksz. Erdészettörténeti Közlemények Eszmélet ; Eszterházy Károly Tanárképző Főiskola Tudományos Közleményei. Tanulmányok a Történelemtudomány Köréből ; Ethnographia ,2.; ,2. Etnologija Slovencev na Madzarskem Európa Fórum ; Európai Politikai Évkönyv 1995/1996. Európa Tükör Élelmezési Ipar Élelmezésvezetők Lapja ,8 11. Élelmiszer ,3,4,7 10,12. Élelmiszer Élelmiszervizsgálati Közlemények Élet és Tudomány ,42 47,51 53.; Figyelő ,39 43,46,48,51/52.; ,2. Food Service Magyarország ,5,6. Fruitinfo-Alma ,3,7,9,10,11. Gazdaság és Jog ,6. Gazdaság és Statisztika Gazdaság és Társadalom /4.; /2.; /2. Győri Tanulmányok XI

14 Hajtatás és Korai Termesztés ,3. Havi Magyar Fórum A Hatodik Síp Heti Világgazdaság ,37 47,49,51/52.; Hidrológiai Közlöny Historia /10. Honismeret ,3,4. Info-Társadalomtudomány ; Iskolakultúra Járművek ,10. Jászkunság ; Jászsági Évkönyv 1996.; Kapu Kedvenceink Kertbarát Magazin Kertészet és Szőlészet ,36,40,41, Kertgazdaság ,3. Kerti Kalendárium Kis Újság ,38,40 45, Kistermelők Lapja ,10,11. A Kitaibela Közgazdasági Szemle ,12. Kőrösi Tanulmányok Kritika ; ,11. Külgazdaság ,10. Levéltári Közlemények /2. Liget Limes/Komárom-Esztergom Megye Önkormányzata Logisztikai Tudományos Füzetek Lovas Magazin Mag Magyar Állatorvosok Lapja Magyar Állattenyésztők Lapja ,11. Magyar Épületgépészet Magyar Gomba Magyar Horgász Magyar Jog Magyar Kémiai Folyóirat Magyar Kémikusok Lapja ,11. Magyar Közigazgatás Magyar Közlöny ,66 73,75,77, , ,122,123,127. Magyar Tudomány Magyar Vadászlap ,12. Marketing & Menedzsment Matyóföld Méhész Újság ,11. Mozgó Világ Múltunk ; Múzeumi Kutatások Csongrád Megyében 1993/1994.; 1995/1996. Múzeumi Levelek /74. Műemlékvédelem Műhely / Győr Nemzetközi Kutya Magazin Neurobiology Népi Kultúra Népi Társadalom Néprajzi Látóhatár /2.; /4. Nimród Növénytermelés Növényvédelmi Tanácsok Nyír-Gazda Őstermelő ,3. Pannon Agrárkamara 9,10. Pénzügyi Szemle XII

15 Publicationes Universitatis Miskolciensis. Sectio Juridica et Politica ; ,14. Replika Savaria 1992/ Scientometrics ; ; A Sertés Society and Economy in Central and Eastern Europe ,2.; ; Soproni Szemle ; Statisztikai Szemle /9. Szabad Föld , Szabolcs-Szatmár-Beregi Levéltár Évkönyv Szakképzési Szemle ; Szakoktatás ; Szarvasi Krónika ; ; ; Számadás Századok ; Szederkény 1995.; Szeged Széphalom Szociális Munka Szociológiai Szemle /4.; ,3. Tanulmányok / Kölcsey Ferenc Református Tanítóképző Főiskola Társadalmi Riport Társadalom és Gazdaság Közép- és Kelet-Európában ; Társadalomkutatás /4.; /2. Tekintet /6. Természet Világa Természet Természetbúvár Tér és Társadalom Történelmi Szemle Történeti Tanulmányok Új Dunatáj Új Pedagógiai Szemle Valóság ,10. Vasi Honismereti és Helytörténeti Közlemények Veszprém Megyei Honismereti Tanulmányok Világ Helyzet 1996.; Vizeink ,6 12. Zounuk ; Zöldség- és Gyümölcspiac XIII

16 KUTATÁS, OKTATÁS, TÁJÉKOZTATÁS Mezőgazdasági kutatás, kísérletügy 1/00 A1300 SZENES Endréné 40 éves a KPKI. = Élelmezési Ipar p. b:305.p. (Y 231) 2/00 A1300 FEHÉR Alajos [szerk.] BÓCSA Iván HOLLÓ Sándor MURÁNYI István NAGY Béla TÓTH Sebestyén GATE Rudolf Fleischman Agricultural Research Institute, Kompolt. Kompolt : Regiocon Ltd, [1999.] 84 p. b:73 84.p. (C ) 3/00 A1300 GLATZ Ferenc Tudománypolitika az ezredforduló Magyarországán. = (Műhelytanulmányok). Bp. : MTA, p. ISBN X (C ) 4/00 A1300 JÓZSA Árpád NYÚRI László BALOGH István A mának és a jövő századnak is. A Közép-Tisza vidék kutatás-fejlesztési és oktatási bázisa Karcagon. = Jászkunság p. (OSZK) 5/00 A1300 KOVÁCS Ferenc [szerk.] Magyar Tudományos Akadémia Agrártudományok osztálya 50 éve. Bp. : Agroinform K., p. ISBN (C ) 6/00 A1400 SZALAI Kornélia Tej-Méz Nap először. = Baranya Megyei Területi Agrárkamarai Lapok p. (Y 5000) 7/00 A1500 CSÁSZI Erzsébet Másfélszáz hektáron megél a jó farmer. = Számadás p. (Y 2815) 8/00 A1500 SÁRI Enikő A farmerok hazájában. = Kistermelők Lapja p. (Y 95) Mezőgazdasági oktatás, továbbképzés 9/00 A2100 LENGYEL Sándor Szakképzés az átalakuló agrárágazat igényei szerint. = Szakképzési Szemle p. (OSZK) 10/00 A2210 A KORMÁNY 159/1999. (XI. 19.) Korm. rendelete az agrárfelsőoktatás alapképzési szakjainak képesítési követelményeiről szóló 146/1998. (IX. 9.) Korm. rendelet módosításáról. = Magyar Közlöny p. (Z 51) 11/00 A2210 A KORMÁNY 160/1999. (XI. 19.) Korm. rendelete a természettudományos felsőoktatás alapképzési szakjainak képesítési követelményeiről szóló 166/1997. (X. 3.) Korm. rendelet módosításáról. = Magyar Közlöny p. (Z 51) 12/00 A2210 DÖGEI Imre, T. Egy tanév kezdete és vége. = Szabad Föld p. (Z 55) 13/00 A2300 ERDMANNÉ JENES Margit Gondoskodni kell értelmek és szívük kinűveléséről. Tessedik Sámuel gondolatainak 20. századi tanulságai. = Kőrösi Tanulmányok p. (OSZK) 14/00 A2300 KOVÁCS László Miklós A Magyar Agrárkamara szakképzési feladatai, különös tekintettel a mesterképzésre. = Szakoktatás p. (OSZK) 15/00 A2300 MEGYERI László A dán mezőgazdasági szakképzés magyar szemmel. = Szakoktatás p. (OSZK) 16/00 A2300 A KÖRNYEZETVÉDELMI miniszter 9/1999. (VIII. 18.) KöM rendelete a környezetvédelmi és területfejlesztési ágazatba tartozó egyes szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeinek kiadásáról szóló 4/1997. (I. 10.) KTM rendelet módosításáról. = Magyar Közlöny p. (Z 51) 17/00 A2400 KÁKAI NAGY István Mezőgazdasági speciális szakiskolát végzett fiatalok munkavállalási esélyei. = Szociális Munka p. (OSZK) Mezőgazdasági tájékoztatás, könyvtárügy 18/00 A3300 SIMON Sándor Piacgazdasági modellek a mezőgazdasági szaktanácsadásban. = Erdélyi Gazda p. (Y 4977) 19/00 A3300 1

17 GAZDASZOLGÁLAT a minisztériumban. = Kistermelők Lapja p. (Y 95) 20/00 A3300 GULYÁS László Szaktanácsadás és tejminőség. = Kistermelők Lapja p. (Y 95) 21/00 A3300 PETHES József Eligazítás a zűrzavarban. = Szabad Föld p. (Z 55) 22/00 A3400 KAJÁN Imre Vízügyi múzeumok Angliában. = Víztükör p. (Y 744) 23/00 A3400 HORVÁTH Sándor Örömeink ünnepe. = Pannon Agrárkamara p. (Y 4943) 24/00 A3400 EMBER Gábor Értékmentő munka a MÉTE Tudomány- és Technikatörténeti Szakosztályban. = Élelmezési Ipar p. (Y 231) 25/00 A3400 SZELLE Tibor BALÁZS György A Magyar Mezőgazdasági Múzeum épületének helyreállítása. = Műemlékvédelem p. (OSZK) 26/00 A3400 DOBI Ágnes Mezőgazdasági kiállítás Nyíregyházán. Torgyán József a mezőgazdaság nemzetgazdasági jelentőségéről. = Kis Újság p. (Z 141) 27/00 A3500 VÁLOGATOTT bibliográfia a mezőgazdaságról. = Info- Társadalomtudomány p. (OSZK) 28/00 A3500 LACZKÓ András Az agrárpolitikai modellek változtatásának igénye az amerikai szakirodalomban. = Gazdaság és Társadalom / p. (OSZK) 29/00 A3530 GÉMES Gábor Mi vár a magyar gazdákra? = Számadás p. (Y 2815) 30/00 A3530 TEVÁN Imre Informatikai beszerzés Bábolnán. = Heti Világgazdaság p. (Y 2873) 31/00 A ÉVES az Agrártörténeti Szemle. = Agrártörténeti Szemle / p. (Y 94) 32/00 A3600 KOSÁRY Domokos Bevezető az Agrártörténeti Szemle I. (1957) évfolyamához. = Agrártörténeti Szemle / p. (Y 94) AGRÁRÖKONÓMIA, AGRÁRPOLITIKA, ÜZEMSZERVEZÉS A mezőgazdaság nemzetközi helyzete. Külkereskedelem 33/00 B1100 FAHIDI Gergely Éhező gyerekek Hencidán. Ebédpénz. = Heti Világgazdaság ,127.p. (Y 2873) 34/00 B1100 LÉVAI Imre Az utolsó terv. Bognár József akadémikus kutatási programja a XXI. századi világélelmezési krízisről. = Társadalomkutatás / p. (OSZK) 35/00 B1210 ERZSE László Optimális üzemnagyság Hollandiában. = Erdélyi Gazda p. (Y 4977) 36/00 B1210 BÓDIS András Svájci tapasztalatok. 2.r. Üzemszervezés és gondoskodás. = Erdélyi Gazda p. (Y 4977) 37/00 B1210 HUNYADI Attila A francia mezőgazdasági szövetkezetek. 1.r. = Erdélyi Gazda p. (Y 4977) 38/00 B1210 HUNYADI Attila A francia mezőgazdasági szövetkezetek. 2.r. = Erdélyi Gazda p. (Y 4977) 39/00 B1210 KISSNÉ BÁRSONY Erzsébet Előbb bérbeadni, és csak utána eladni. = Számadás p. (Y 2815) 2

18 40/00 B1210 KISSNÉ BÁRSONY Erzsébet Egyre drágább lesz a jó tanács. = Számadás p. (Y 2815) 41/00 B1210 BRÜNNECK, Alexander von A volt NDK termelőszövetkezetek jogutódainak régi adósságai. = Magyar Jog p. (OSZK) 42/00 B1210 GRANBERG, Leo Nehéz szerep a kistermelő útja a letelepedéstől az információs társadalomig. = Replika p. (OSZK) 43/00 B1210 TÓTH László HOWARTH, Richard W. A brit mezőgazdaság néhány jellemzője. = Gazdaság és Társadalom / p. (OSZK) 44/00 B1211 TASSY Sándor Áttekintés az Európa Tanács Agenda 2000 kapcsán hozott döntéseiről. = Gazdaság és Statisztika p. (X 6650) 45/00 B1211 FERTŐ Imre Az Európai Unió közös agrárpolitikájának gazdaságtana. 2.r. = Közgazdasági Szemle p. ö:ang. b: p. (X 1037/A) 46/00 B1211 SZÁNTÓ Árpád Az EU-ba való belépés feltételei. = Erdélyi Gazda ,16.p. (Y 4977) 47/00 B1211 PADISÁK Gábor Az EU zöldség-gyümölcs piacszabályozásának áttekintése. = Zöldség- és Gyümölcspiac p. (Y 4966) 48/00 B1211 VARGA Gyula Földtulajdon, földpiac és földbérlet az EU-ban. = Számadás p. (Y 2815) 49/00 B1211 A KÖVETKEZŐ évezred európai kormánya. = Számadás p. (Y 2815) 50/00 B1211 ÉVENTE kétszázezerrel kevesebb gazda. = Számadás p. (Y 2815) 51/00 B1211 VARGA Gábor Mit várhatunk az Agenda 2000 től? = Számadás p. (Y 2815) 52/00 B1211 DEMETER János Csatlakozás előtt. = Magyar Állattenyésztők Lapja p. (Y 4925) 53/00 B1211 SZABÓ Jenő ÚJ GATT-forduló a láthatáron. = Marketing & Menedzsment p. (Y 1302) 54/00 B1211 SZABÓ Jenő Új GATT-forduló a láthatáron. = Marketing & Menedzsment p. (Y 1302) 55/00 B1211 MÁRKUS Gábor Az EU agráralapok számláinak igazolása. = Pénzügyi Szemle p. (Sz.n.) 56/00 B1211 GLATTFELDER Béla A GATT mezőgazdasági egyezményének hatása Magyarország EU-csatlakozására. = Európa Fórum p. (OSZK) 57/00 B1211 CSÁKI Csaba Agriculture related issues of EU enlargement to Central and Eastern Europe. = Society and Economy in Central and Eastern Europe p. (OSZK) 58/00 B1211 HALMAI Péter Reform vagy kiigazítás. Az Európai Unió közös agrárpolitikája a kilencvenes években. = Európa Fórum p. (OSZK) 59/00 B1211 SZIGORÚ uniós elbírálás. Torgyán József régiós rendszerünk kiépítéséről. = Kis Újság p. (Z 141) 60/00 B1220 GUZS Ferenc Korszerű szövetkezeti törvény megszületéséért. = Erdélyi Gazda p. (Y 4977) 61/00 B1220 GUZS Ferenc Jobb későn, mint soha! = Erdélyi Gazda p. (Y 4977) 62/00 B1220 3

19 CSÁKI Csaba JOHNSON, Stanley R. Agrarian economic systems in the countries of Eastern Europe and the former Soviet Union. = Society and Economy in Central and Eastern Europe p. (OSZK) 63/00 B1220 GUZS Ferenc A hitel kérdése megoldatlan. = Erdélyi Gazda p. (Y 4977) 64/00 B1220 BALOG Albert Környezetvédelem Romániában. = Erdélyi Gazda p. (Y 4977) 65/00 B1220 VIDÉKFEJLESZTÉS és ökológiai gazdálkodás. = Erdélyi Gazda p. (Y 4977) 66/00 B1220 ÚJVÁRI Ildikó Magánvállalkozók ösztönzése kis- és közepes vállalatok létesítésére. 2.r. = Erdélyi Gazda p. (Y 4977) 67/00 B1220 A MEZŐGAZDASÁGOT támogató EU-program = Erdélyi Gazda p. (Y 4977) 68/00 B1220 SZTRANYICZKI Szilárd Mivel foglalkozik a kolozsvári mezőgazdasági kataszteri és területrendezési hivatal? = Erdélyi Gazda p. (Y 4977) 69/00 B1220 KELLERNÉ ROMANOVA Ilona SZABÓ Jenő Exportorientáció és orosz piaci válság. = Agrárágazati Határozatok, Állásfoglalások, Jogszabályok p. (Y 4418) 70/00 B1220 CSÁKI Csaba LERMAN, Zvi Land reform in Ukraine: slow progress. = Society and Economy in Central and Eastern Europe p. (OSZK) 71/00 B1220 SELDEN, Mark Kiutak a közösből. Oroszország és Kína mezőgazdaságának szocialista és poszt-szocialista fejlődése. = Eszmélet p. b: p. (OSZK) 72/00 B1230 ZÉTÉNYI Zoltán Indiában nem éheznek, de védekeznek. 1.r. = Kis Újság /mell. III.p. (Z 141) 73/00 B1230 ZÉTÉNYI Zoltán Indiában nem éheznek, de védekeznek. 2.r. = Kis Újság /mell. III.p. (Z 141) 74/00 B1230 POLONYI Péter Jó példa-e Kína? = Eszmélet (OSZK) p. 75/00 B1310 JÁKLINÉ PAÁR Gabriella A forgalmunk jelentősen nőtt. = Élelmiszer p. ö:eng. (Y 4825) 76/00 B1310 SZABÓ Jenő Agrár-külkereskedelmünk a 90 es évektől napjainkig. = Élelmiszer p. ö:eng. (Y 4825) 77/00 B1310 HAZÁNKAT tartják gazdaságilag a legstabilabb országnak a térségben. = Élelmiszer p. ö:eng. (Y 4825) 78/00 B1310 A FÖLDMŰVELÉSÜGYI és vidékfejlesztési miniszter, a pénzügyminiszter, valamint a gazdasági miniszter 67/1999. (VIII. 16.) FVM-PM-GM együttes rendelete a mezőgazdasági és élelmiszeripari termékek egyszerűsített pályázati rendszerű exporttámogatásáról szóló 51/1999. (V. 31.) FVM-PM-GM együttes rendelet módosításáról. = Agrárrendtartási Hírlevél p. (X 6751) 79/00 B1310 WAGNER, Hartmut Az exportfinanszírozás és exporthitel-biztosítás helyzete és szerepe a magyar agrárexportban. = (Agrárgazdasági Tanulmányok ; 4.). Bp. : AKII, p. ö:ang. b:77 78.p. ISBN (C ) 80/00 B1310 ORBÁNNÉ NAGY Mária Állati eredetű termékeink exportjának lehetőségei és korlátai. = (Agrárgazdasági Tanulmányok ; 6.). Bp. : AKII, p. ö:ang. b:65 68.p. ISBN (C ) 81/00 B1310 KISS Judit Agrárkülgazdaságunk változásai. = Info-Társadalomtudomány ,77 81.p. (OSZK) 82/00 B1310 A FÖLDMŰVELÉSÜGYI és vidékfejlesztési miniszter, a pénzügyminiszter, valamint a gazdasági miniszter 65/1998. (XII. 31.) FVM-PM-GM együttes rendelete a mezőgazdasági és élelmiszeripari termékek egyszerűsített pályázati rendszerű exporttámogatásáról. = Fruitinfo-Alma p. (X 6781) 83/00 B1310 NESZMÉLYI György 4

20 Magyar dél-koreai gazdasági kapcsolatok különös tekintettel az agrárkülkereskedelem perspektíváira. = Gazdaság és Társadalom / p. (OSZK) 84/00 B1310 A FÖLDMŰVELÉSÜGYI és vidékfejlesztési miniszter, a pénzügyminiszter, valamint a gazdasági miniszter 67/1999. (VIII. 16. FVM-PM-GM együttes rendelete a mezőgazdasági és élelmiszeripari termékek egyszerűsített pályázati rendszerű exporttámogatásáról szóló 51/1999. (V. 31.) FVM-PM-GM együttes rendelet módosításáról. = Magyar Közlöny p. (Z 51) A FÖLDMŰVELÉSÜGYI és Vidékfejlesztési Minisztérium Zala Megyei Földművelésügyi Hivatalának (8901 Zalaegerszeg, Kosztolányi u. 10.) hirdetményei. = Magyar Közlöny p. (Z 51) 93/00 B2112 A KORMÁNY 170/1999. (XII. 1.) Korm. rendelete az Országos Kárrendezési és Kárpótlási Hivatal, valamint a megyei (fővárosi) kárrendezési hivatalok megszüntetéséről, továbbá a Központi Kárrendezési Iroda létrehozásáról szóló 42/1998. (III. 6.) Korm. rendelet módosításáról. = Magyar Közlöny p. (Z 51) 85/00 B1310 ORBÁNNÉ NAGY Mária Az állati eredetű termékek exportjának lehetőségei és korlátai. = Külgazdaság p. ö:ang b:71 72.p. (X 4085) Agrárökonómia. Agrárpolitika 86/00 B2110 PÁLOVICS Béláné Földbirtok-politika az Európai Unióban. = Info-Társadalomtudomány p. (OSZK) 87/00 B2110 SZABÓ Gábor Földjogi viszonyok az Amerikai Egyesült Államok és Kanadában. = Info-Társadalomtudomány p. (OSZK) 88/00 B2110 MELLAU György A kataszterről és az ingatlan-nyilvántartásról. = Erdélyi Gazda p. (Y 4977) 89/00 B2110 A KORMÁNY 184/1999. (XII. 13.) Korm. rendelete a földhasználati nyilvántartás részletes szabályozásáról. = Magyar Közlöny p. (Z 51) 94/00 B2112 A FÖLDMŰVELÉSÜGYI és Vidékfejlesztési Minisztérium Fejér Megyei Földművelésügyi Hivatalának (8001 Székesfehérvár, Piac tér ) hirdetményei. = Magyar Közlöny p. (Z 51) 95/00 B2112 A FÖLDMŰVELÉSÜGYI és Vidékfejlesztési Minisztérium Győr-Moson-Sopron Megyei Földművelésügyi Hivatalának (9021 Győr, Jókai u. 12.) hirdetményei. = Magyar Közlöny p. (Z 51) 96/00 B2112 A KÖZPONTI Kárrendezési Iroda közleménye a január ig terjedő időszak II/2. földalapra vonatkozó termőföld árveréseiről. = Magyar Közlöny (Z 51) 97/00 B2112 A FÖLDMŰVELÉSÜGYI és Vidékfejlesztési Minisztérium Bács-Kiskun Megyei Földművelésügyi Hivatalának (6000 Kecskemét, Bajcsy-Zsilinszky krt. 2.) hirdetményei. = Magyar Közlöny p. (Z 51) 98/00 B2112 A FÖLDMŰVELÉSÜGYI és Vidékfejlesztési Minisztérium Bács-Kiskun Megyei Földművelésügyi Hivatalának (6000 Kecskemét, Bajcsy-Zsilinszky krt. 2.) hirdetményei. = Magyar Közlöny p. (Z 51) 90/00 B2110 SZILÁGYI Sándor Az átalakuló agrárstruktúra földbirtokviszonyai. = Publicationes Universitatis Miskolciensis. Sectio Juridica et Politica p. (OSZK) 91/00 B2112 A FÖLDMŰVELÉSÜGYI és Vidékfejlesztési Minisztérium Zala Megyei Földművelésügyi Hivatalanák (8901 Zalaegerszeg, Kosztolányi u. 10.) hirdetményei. = Magyar Közlöny p. (Z 51) 92/00 B /00 B2112 A FÖLDMŰVELÉSÜGYI és Vidékfejlesztési Minisztérium Tolna Megyei Földművelésügyi Hivatalának (7100 Szekszárd, Augusz Imre u. 7.) hirdetményei. = Magyar Közlöny p. (Z 51) 100/00 B2112 A FÖLDMŰVELÉSÜGYI és Vidékfejlesztési Minisztérium Nógrád Megyei Földművelésügyi Hivatalának (3100 Salgótarján, Rákóczi u. 36.) hirdetményei. = Magyar Közlöny p. (Z 51) 101/00 B2112 5

MAGYAR MEZŐGAZDASÁGI BIBLIOGRÁFIA

MAGYAR MEZŐGAZDASÁGI BIBLIOGRÁFIA MAGYAR MEZŐGAZDASÁGI BIBLIOGRÁFIA 2001 1 ORSZÁGOS MEZŐGAZDASÁGI KÖNYVTÁR ÉS DOKUMENTÁCIÓS KÖZPONT MAGYAR MEZŐGAZDASÁGI BIBLIOGRÁFIA A kiadvány teljes áttekintést ad a hazai mezőgazdaság és a határterületek

Részletesebben

MAGYAR MEZŐGAZDASÁGI BIBLIOGRÁFIA

MAGYAR MEZŐGAZDASÁGI BIBLIOGRÁFIA MAGYAR MEZŐGAZDASÁGI BIBLIOGRÁFIA 2001 2 ORSZÁGOS MEZŐGAZDASÁGI KÖNYVTÁR ÉS DOKUMENTÁCIÓS KÖZPONT MAGYAR MEZŐGAZDASÁGI BIBLIOGRÁFIA A kiadvány teljes áttekintést ad a hazai mezőgazdaság és a határterületek

Részletesebben

MAGYAR MEZŐGAZDASÁGI BIBLIOGRÁFIA

MAGYAR MEZŐGAZDASÁGI BIBLIOGRÁFIA MAGYAR MEZŐGAZDASÁGI BIBLIOGRÁFIA 2002 1-2 ORSZÁGOS MEZŐGAZDASÁGI KÖNYVTÁR ÉS DOKUMENTÁCIÓS KÖZPONT MAGYAR MEZŐGAZDASÁGI BIBLIOGRÁFIA A kiadvány teljes áttekintést ad a hazai mezőgazdaság és a határterületek

Részletesebben

MEZŐGAZDASÁGI BIBLIOGRÁFIA

MEZŐGAZDASÁGI BIBLIOGRÁFIA MEZŐGAZDASÁGI BIBLIOGRÁFIA 2005 1-4 ORSZÁGOS MEZŐGAZDASÁGI KÖNYVTÁR ÉS DOKUMENTÁCIÓS KÖZPONT Magyar Mezőgazdasági Bibliográfia A bibliográfia teljes áttekintést ad a hazai mezőgazdaság és a határterületeinek

Részletesebben

MEZŐGAZDASÁGI BIBLIOGRÁFIA

MEZŐGAZDASÁGI BIBLIOGRÁFIA MEZŐGAZDASÁGI BIBLIOGRÁFIA 2006 1-4 ORSZÁGOS MEZŐGAZDASÁGI KÖNYVTÁR ÉS DOKUMENTÁCIÓS KÖZPONT Magyar Mezőgazdasági Bibliográfia A bibliográfia teljes áttekintést ad a hazai mezőgazdaság és a határterületeinek

Részletesebben

AGRÁRTÁMOGATÁSOK. Összeállította: Dr. Székely Sándor

AGRÁRTÁMOGATÁSOK. Összeállította: Dr. Székely Sándor AGRÁRTÁMOGATÁSOK Folyóiratcikkek és szakkönyvek ajánló bibliográfiája a Magyar Mezőgazdasági Bibliográfia alapján az Országos Mezőgazdasági Könyvtár állományából Összeállította: Dr. Székely Sándor Országos

Részletesebben

AGRÁRVÁLLALKOZÁS. Összeállította: Dr. Székely Sándor

AGRÁRVÁLLALKOZÁS. Összeállította: Dr. Székely Sándor AGRÁRVÁLLALKOZÁS Folyóiratcikkek és szakkönyvek ajánló bibliográfiája a Magyar Mezőgazdasági Bibliográfia alapján az Országos Mezőgazdasági Könyvtár állományából Összeállította: Dr. Székely Sándor Országos

Részletesebben

TANTÁRGYI ADATLAP 1. A tantárgy kódja: 5AI03NKO05B, 5AI03LKO13B 2. A tantárgy megnevezése (magyarul): Gazdasági

TANTÁRGYI ADATLAP 1. A tantárgy kódja: 5AI03NKO05B, 5AI03LKO13B 2. A tantárgy megnevezése (magyarul): Gazdasági TANTÁRGYI ADATLAP 1. A tantárgy kódja: 5AI03NKO05B, 5AI03LKO13B 2. A tantárgy megnevezése (magyarul): Gazdasági közigazgatás 3. A tantárgy megnevezése (angolul): The influence of Public Administration

Részletesebben

Curriculum Vitae. 1 Personal Information: 2 Education and training: 3 PhD study and scientific qualifications:

Curriculum Vitae. 1 Personal Information: 2 Education and training: 3 PhD study and scientific qualifications: Curriculum Vitae 1 Personal Information: Name: Dr. Udovecz Gábor, D.Sc., Dr. habil Academic Position: Head of Doctoral School for Sciences of Management and Organisation, Kaposvár Sex: male Date of birth:

Részletesebben

TANYÁK BUGAC AJÁNLÓ BIBLIOGRÁFIA. Összeállította: Kripner Veronika. Országos Mezőgazdasági Könyvtár és Dokumentációs Központ Budapest, 2003

TANYÁK BUGAC AJÁNLÓ BIBLIOGRÁFIA. Összeállította: Kripner Veronika. Országos Mezőgazdasági Könyvtár és Dokumentációs Központ Budapest, 2003 TANYÁK * BUGAC AJÁNLÓ BIBLIOGRÁFIA Összeállította: Kripner Veronika Országos Mezőgazdasági Könyvtár és Dokumentációs Központ Budapest, 2003 Tanyáról szóló irodalmak az OMgK könyvállományában Az "Agraria"

Részletesebben

Erdőgazdálkodás. Összeállította: Csapó Anikó Szerkesztette: Patkós Ilona

Erdőgazdálkodás. Összeállította: Csapó Anikó Szerkesztette: Patkós Ilona Erdőgazdálkodás Szakkönyvek és folyóiratcikkek ajánló bibliográfiája a Magyar Mezőgazdasági Bibliográfia alapján, az Országos Mezőgazdasági Könyvtár állományából Összeállította: Csapó Anikó Szerkesztette:

Részletesebben

Árvíz, belvíz, védekezés

Árvíz, belvíz, védekezés Árvíz, belvíz, védekezés Szakkönyvek és folyóiratcikkek ajánló bibliográfiája a Magyar Mezőgazdasági Bibliográfia alapján az Országos Mezőgazdasági Könyvtár állományából Összeállította: F. Kripner Veronika

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELEM. Ajánló bibliográfia (1999-2004) Összeállította: Dr. Székely Sándor

KÖRNYEZETVÉDELEM. Ajánló bibliográfia (1999-2004) Összeállította: Dr. Székely Sándor KÖRNYEZETVÉDELEM Ajánló bibliográfia (1999-2004) Összeállította: Dr. Székely Sándor Országos Mezőgazdasági Könyvtár és Dokumentációs Központ Budapest, 2004 A környezet állapotával és környezetvédelemmel

Részletesebben

ARCKÉPCSARNOK Romano Prodi... 27. KÖNYVESPOLC Napenergia a mezõgazdaságban... 28

ARCKÉPCSARNOK Romano Prodi... 27. KÖNYVESPOLC Napenergia a mezõgazdaságban... 28 TARTALOMJEGYZÉK MAZSOLÁZÓ.......................................................... 4 HÍREK, ESEMÉNYEK Új televíziós sorozat.................................................... 5 Mezõgazdaságunk jövõje

Részletesebben

FALUSI TURIZMUS ÉS VENDÉGLÁTÁS

FALUSI TURIZMUS ÉS VENDÉGLÁTÁS FALUSI TURIZMUS ÉS VENDÉGLÁTÁS Folyóiratcikkek és szakkönyvek ajánló bibliográfiája a Magyar Mezőgazdasági Bibliográfia alapján az Országos Mezőgazdasági Könyvtár állományából Összeállította: Dr. Székely

Részletesebben

GYARAPODÁSI JEGYZÉK. 2012. év

GYARAPODÁSI JEGYZÉK. 2012. év GYARAPODÁSI JEGYZÉK 2012. év Lezárva: 2013.02.14. Szerkesztő, tartalomfelelős: Szabó G. Tibor Tisztelt Olvasóink! Az éves gyarapodási jegyzék a havi jegyzékek összevonásával készül. Gyarapodási jegyzékünk

Részletesebben

EU AGRÁRIUM ÉS PIACSZABÁLYOZÁS, VILÁGGAZDASÁG Válaszúton... 18 Ideje, hogy az Unió mezõgazdasági miniszterei megkezdjék a KAP érdemi reformját...

EU AGRÁRIUM ÉS PIACSZABÁLYOZÁS, VILÁGGAZDASÁG Válaszúton... 18 Ideje, hogy az Unió mezõgazdasági miniszterei megkezdjék a KAP érdemi reformját... TARTALOMJEGYZÉK MAZSOLÁZÓ.......................................................... 4 HÍREK, ESEMÉNYEK Szavaztunk a csatlakozásról............................................. 5 Mezõgazdasági összeírás

Részletesebben

Édesipar, cukrászat. Összeállította: F. Kripner Veronika

Édesipar, cukrászat. Összeállította: F. Kripner Veronika Édesipar, cukrászat Szakkönyvek és folyóiratcikkek ajánló bibliográfiája a Magyar Mezőgazdasági Bibliográfia alapján az Országos Mezőgazdasági Könyvtár állományából Összeállította: F. Kripner Veronika

Részletesebben

JUHÁSZAT ÉS KECSKETARTÁS

JUHÁSZAT ÉS KECSKETARTÁS JUHÁSZAT ÉS KECSKETARTÁS Folyóiratcikkek és szakkönyvek ajánló bibliográfiája a Magyar Mezőgazdasági Bibliográfia alapján az Országos Mezőgazdasági Könyvtár állományából (Átdolgozott, bővített változat)

Részletesebben

II. AZ AGRÁRIUM HELYZETE ÉS JÖVŐJE. 1. alprogram: Az agrártermelés tudományos alapozása Programfelelős: Kovács Ferenc

II. AZ AGRÁRIUM HELYZETE ÉS JÖVŐJE. 1. alprogram: Az agrártermelés tudományos alapozása Programfelelős: Kovács Ferenc II. AZ AGRÁRIUM HELYZETE ÉS JÖVŐJE 1. alprogram: Az agrártermelés tudományos alapozása Programfelelős: Kovács Ferenc Szerző(k) A tanulmány címe Oldal-szám 1. Alföldi László Vízkészleteink és a talaj 1

Részletesebben

BIOENERGIA BIO-ENERGIAHORDOZÓK ENERGIANÖVÉNYEK

BIOENERGIA BIO-ENERGIAHORDOZÓK ENERGIANÖVÉNYEK BIOENERGIA BIO-ENERGIAHORDOZÓK ENERGIANÖVÉNYEK AJÁNLÓ BIBLIOGRÁFIA (2002-2007) Összeállította: Dr. Székely Sándor Országos Mezőgazdasági Könyvtár és Dokumentációs Központ Budapest, 2008 A mezőgazdaság

Részletesebben

BIBLIOGRÁFIA. A magyar könyv-, könyvtár-, nyomda- és sajtótörténeti szakirodalom 1986-ban. Rövidítések:

BIBLIOGRÁFIA. A magyar könyv-, könyvtár-, nyomda- és sajtótörténeti szakirodalom 1986-ban. Rövidítések: BIBLIOGRÁFIA A magyar könyv-, könyvtár-, nyomda- és sajtótörténeti szakirodalom 1986-ban Rövidítések: Együtt Évf. IG Kvt KvtF MKsz MG Együtt. A Szolnok Megyei Könyvtárak Híradója Évfordulóink a Műszaki-

Részletesebben

Tartalom. 2005. 10. évfolyam 3. szám MAZSOLÁZÓ. Az Európai Unió Agrárgazdasága 2005. 10. évfolyam 3. szám

Tartalom. 2005. 10. évfolyam 3. szám MAZSOLÁZÓ. Az Európai Unió Agrárgazdasága 2005. 10. évfolyam 3. szám Tartalom MAZSOLÁZÓ HÍREK, ESEMÉNYEK Tízbôl az elsô................................................. 4 Szimpózium a gluténmentes élelmiszerekrôl........................ 4 Az üzlet lendületében..........................................

Részletesebben

KÖNYVEK AZ ALFÖLDRŐL 1999 2000. Válogatott bibliográfia ÁLTALÁNOS MŰVEK. KÉZIKÖNYVEK

KÖNYVEK AZ ALFÖLDRŐL 1999 2000. Válogatott bibliográfia ÁLTALÁNOS MŰVEK. KÉZIKÖNYVEK KÖNYVEK AZ ALFÖLDRŐL 1999 2000 Válogatott bibliográfia Lisztes László emlékére 1999 ÁLTALÁNOS MŰVEK. KÉZIKÖNYVEK 717 1848-as nemzetőrök Heves és Külső-Szolnok vármegyében. Összeáll. bev., jegyz.: P. Kovács

Részletesebben

PUBLIKÁCIÓS LISTA. Név: Dr. Buday-Sántha Attila E-mail: bach@ktk.pte.hu Telefon: +36-72-501-599/3120

PUBLIKÁCIÓS LISTA. Név: Dr. Buday-Sántha Attila E-mail: bach@ktk.pte.hu Telefon: +36-72-501-599/3120 PUBLIKÁCIÓS LISTA Név: Dr. Buday-Sántha Attila E-mail: bach@ktk.pte.hu Telefon: +36-72-501-599/3120 Könyvek, monográfiák Könyvek Buday-Sántha Attila (1990): A nagyüzemi állattenyésztés alapvetı környezetvédelmi

Részletesebben

Takarmányozás. Összeállította: Károlyi Zsuzsanna

Takarmányozás. Összeállította: Károlyi Zsuzsanna Takarmányozás Szakkönyvek és folyóiratcikkek ajánló bibliográfiája a Magyar Mezőgazdasági Bibliográfia alapján az Országos Mezőgazdasági Könyvtár állományából Összeállította: Károlyi Zsuzsanna Országos

Részletesebben

TERMÉSZETVÉDELEM. Összeállította: Dr. Székely Sándor

TERMÉSZETVÉDELEM. Összeállította: Dr. Székely Sándor TERMÉSZETVÉDELEM Szakkönyvek és folyóiratcikkek ajánló bibliográfiája a Magyar Mezőgazdasági Bibliográfia alapján az Országos Mezőgazdasági Könyvtár állományából Összeállította: Dr. Székely Sándor Országos

Részletesebben

Tartalom. MAZSOLÁZÓ Néhány szó a hagyomány megkerülhetetlenségéről

Tartalom. MAZSOLÁZÓ Néhány szó a hagyomány megkerülhetetlenségéről Tartalom MAZSOLÁZÓ Néhány szó a hagyomány megkerülhetetlenségéről HÍREK, ESEMÉNYEK 20 millió liter tej intervencióra Határtalan befektetések 150 éves a kertészeti felsőoktatás Készül a gabonaimport korlátozás

Részletesebben

GYARAPODÁSI JEGYZÉK 2012. JANUÁR

GYARAPODÁSI JEGYZÉK 2012. JANUÁR GYARAPODÁSI JEGYZÉK 2012. JANUÁR Lezárva: 2012.02.14. - Szerkesztő, tartalomfelelős: Szabó G. Tibor Tisztelt Olvasóink! Gyarapodási jegyzékünk 2008 novemberétől kiegészül az új dokumentumoknak a katalógusban

Részletesebben

A BALATON ÉS VIDÉKE. Összeállította: Dr. Székely Sándor

A BALATON ÉS VIDÉKE. Összeállította: Dr. Székely Sándor A BALATON ÉS VIDÉKE Folyóiratcikkek és szakkönyvek ajánló bibliográfiája a Magyar Mezőgazdasági Bibliográfia alapján az Országos Mezőgazdasági Könyvtár állományából Összeállította: Dr. Székely Sándor Országos

Részletesebben