MEZŐGAZDASÁGI BIBLIOGRÁFIA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MEZŐGAZDASÁGI BIBLIOGRÁFIA"

Átírás

1 MEZŐGAZDASÁGI BIBLIOGRÁFIA ORSZÁGOS MEZŐGAZDASÁGI KÖNYVTÁR ÉS DOKUMENTÁCIÓS KÖZPONT

2 Magyar Mezőgazdasági Bibliográfia A bibliográfia teljes áttekintést ad a hazai mezőgazdaság és a határterületeinek szakirodalmáról. Mintegy 200 folyóirat feldolgozásával készül, évente több ezer bibliográfiai tételt tartalmaz. A mezőgazdaság szakterületei szerint rendezett, katalogizált kiadvány használatát külön Tárgy- és Névmutató könnyíti meg. A Word-formátumban feldolgozott címanyag egészben és részenként is kinyomtatható, ill. saját publikációk, tudományos dolgozatok, szakdolgozatok és pályázatok irodalomjegyzékébe tetszőleges válogatással közvetlenül átmásolható (átemelhető). Segíti továbbá a könyvtárban való célirányos tájékozódást is; előzetes (otthoni) használatával már előre tervezhető, hogy a könyvtárban milyen szakanyagokat kérjünk ki. Ára CD-n: 2000 Ft +ÁFA, nyomtatott formában: 7000 Ft+ÁFA (és az esetleges postaköltségek). Az Európai Unió Agrárgazdasága 1994-ig EK-Agrárszemle címmel jelent meg. Az 1996-től új címen megjelenő folyóirat útmutatást nyújt a mezőgazdaság bármely területén dolgozó, vállalkozó szakembereknek mindazokról a fontos tudnivalókról, melyek szükségesek az Európai Unió működésének, szabályozó rendszerének megismeréséhez. Alapos betekintést nyújt az Unió belső életébe, kereskedelmi és termelési adataiba, a magyar szakemberek számára is tanulságos problémáiba. Megjelenik havonta, ingyenes kiadvány. A fenti kiadványok előfizethetők 1012 Budapest, Attila út 93. Telefon: ORSZÁGOS MEZŐGAZDASÁGI KÖNYVTÁR ÉS DOKUMENTÁCIÓS KÖZPONT 1012 Budapest, Attila út Budapest 13. Pf. 15 Telefon: Pénzforgalmi jelzőszám: MNB /01

3 ORSZÁGOS MEZŐGAZDASÁGI KÖNYVTÁR ÉS DOKUMENTÁCIÓS KÖZPONT MAGYAR MEZŐGAZDASÁGI BIBLIOGRÁFIA 46. évfolyam 1-4. szám Budapest, 2005

4 MAGYAR MEZŐGAZDASÁGI BIBLIOGRÁFIA HUNGARIAN AGRICULTURAL BIBLIOGRAPHY HU ISSN (Nyomtatott) HU ISSN (CD-ROM) HU ISSN (Online) Felelős szerkesztő GULÁCSINÉ PÁPAY ERIKA Szerkesztő Dr. SZÉKELY SÁNDOR Munkatársak CSÍKY GÁBOR, ELŐD ANDRÁSNÉ, KRIPNER VERONIKA, KOVÁCS GERGELY, MUCS ERVINNÉ Kiadja az ORSZÁGOS MEZŐGAZDASÁGI KÖNYVTÁR ÉS DOKUMENTÁCIÓS KÖZPONT 1012 Budapest, Attila út 93. Levélcím: 1253 Budapest, 13. Pf. 15. Telefon: Felelős kiadó GULÁCSINÉ PÁPAY ERIKA Megjelenik évente nyomtatott változatban és CD-n. Előfizethető a szerkesztőségben 1012 Budapest, Attila út 93. Telefon: Pénzforgalmi jelzőszám: MNB /01 Készült az Országos Mezőgazdasági Könyvtár és Dokumentációs Központ gondozásában

5 TARTALOMJEGYZÉK Tájékoztató... 6 Information... 7 Bibliográfia tartalomjegyzék... 9 Contents of bibliography Feldolgozott időszaki kiadványok jegyzéke Bibliográfia Névmutató Tárgymutató Kódjegyzék Categories

6 TÁJÉKOZTATÓ A Bibliográfia teljes képet kíván adni a magyar mezőgazdasági, élelmiszeripari és erdészeti szakirodalomról. Feldolgozza a Magyarországon megjelenő kiadványokban fellelhető közleményeket, függetlenül attól, hogy szerzője magyar vagy külföldi. A megjelent könyvekről, évkönyvekről a köteles példányok, a disszertációkról és intézeti kiadványokról az illetékes intézmények bejelentése alapján számolunk be. A Bibliográfia feltárja valamennyi magyar mezőgazdasági, élelmiszeripari, faipari és erdészeti szaklap anyagát, valamint az egyéb kiadványok élelmiszergazdasági vonatkozású közleményeit. Az Országos Széchényi Könyvtárral történt megállapodás alapján a Magyar Mezőgazdasági Bibliográfia 1981-től kurrens nemzeti szakbibliográfia. Ennek értelmében a magyar mezőgazdasági, élelmiszeripari és erdészeti szakirodalom bibliográfiai feltárását kizárólag e kiadvány végzi, vagyis a Magyar Nemzeti Bibliográfia a fentiek közlésétől eltekint. A magyar szakirodalomban való jobb eligazodás érdekében a számítástechnika lehetőségeit is felhasználjuk. Az Országos Mezőgazdasági Könyvtár honlapjáról az adatbázis ALEPH rendszerből elérhető. A kiadványok CD-n és nyomtatott változatban is megrendelhetők. 6

7 INFORMATION The bibliography presents a complete survey on Hungarian literature covering agriculture, food industry and forestry. The papers printed in Hungarian publications are processed, independently of the Hungarian or foreign nationality of the authors. The books and annuals are reviewed from compulsory copies, the dissertations and publications of institutes from reports received. The bibliography covers all Hungarian periodicals treating agriculture, food industry, wood industry and forestry, further the papers printed in other publications on food economy. According to the agreement concluded with the Széchényi National Library, the Hungarian Agricultural Bibliography is a current national bibliography from the year 1981 on. Consequently, Hungarian literature on agriculture, food industry and forestry is bibliographically reviewed only in this publication. In the Hungarian National Bibliography these items are omitted. In the interest of better orientation in the Hungarian special literature we make use of opportunities of the computer technology. The Database is accessible from the homepage of the National Agricultural Library in the ALEPH system. The publications can be ordered on CD or in printed form too. 7

8 8

9 BIBLIOGRÁFIA TARTALOMJEGYZÉK MEZŐGAZDASÁG ÁLTALÁNOS VONATKOZÁSOK Agrárium általános kérdések Agrárkutatás, kutatóintézetek Kutatás, kutatás-módszertan Konferencia, tanácskozás, tanulmányút Mezőgazdasági oktatás, szakképzés, továbbképzés.. 28 Mezőgazdasági tájékoztatás, információkezelés, lexikonok Szakegyesületek, gazdakörök, terméktanácsok Szaktanácsadás, ismeretterjesztés Kiállítás, szakvásár, múzeum Könyvtár és dokumentáció Számítógépes és internetes információszolgáltatás, adatbázisok Mezőgazdasági statisztika AGRÁRTÖRTÉNET, AGRÁRSZOCIOLÓGIA, AGRÁRFÖLDRAJZ Agrártörténet Életrajzok, pályaképek, kitüntetések Agrárszociológia Kézművesség, háziipar Agrárföldrajz, régiók mezőgazdasága A mezőgazdaság általános helyzete, világélelmezés Európai Unió Magyarország Egyéb európai országok Fejlődő országok AGRÁRPOLITIKA, AGRÁRIRÁNYITÁS Agrárpolitika, trendek Fejlesztési tervek, projektek, beruházások Vidékfejlesztés, területfejlesztés, tájgazdálkodás Agrártámogatás, pályázatok Agrárirányítás, igazgatás Agrárjog, törvényi szabályozás, rendeletek Adminisztráció, agrárnyilvántartás, intézmények.. 49 Szabványok, szabadalmak, eredetvédelem AGRÁRÖKONÓMIA Általános gazdaságtani vonatkozások, ökonometria. 50 Földtulajdon, földhasználat, földérték, földár Gazdaságosság, költségszámítás, költségszerkezet Hitel, finanszírozás Számvitel, pénzügy Munkaerőgazdálkodás, munkaügy, munkavédelem Adó, biztosítások, társadalombiztosítás Agrárvállalkozások, vállalatok, vállalatmenedzselés 54 Farmgazdaság, családi vállalkozás Szövetkezetek, társulások, agrárszolgáltatók, TÉSz Mezőgazdasági és élelmiszeripari vállalatok Állami tulajdonú gazdaságok...56 Melléküzemágak, idegenforgalom, falusi turizmus 56 AGRÁRKERESKEDELEM...57 Általános kereskedelmi vonatkozások...57 Termékértékesítés, termékfelvásárlás, szerződéses termelés...57 Ár, árképzés...58 Marketing, piackutatás, PR...58 Fogyasztás, fogyasztási szokások...60 Mezőgazdasági belkereskedelem, hazai piac...61 Nemzetközi agrárkereskedelem, import-, exportpiac...61 ALAPTUDOMÁNYOK, SEGÉDTUDOMÁNYOK...63 Általános tudományelméleti kérdések...63 Növénybiológia...63 Növényszervezettan...63 Növényélettan...63 Növényrendszertan...64 Növénygenetika...66 Állatbiológia...66 Állatszervezettan, anatómia...66 Állatélettan...67 Állatrendszertan...67 Állatgenetika...69 Ökológia...69 Populációbiológia...70 Evolúció...70 Etológia...71 Hidrobiológia...71 Mikrobiológia...71 Baktériumok...72 Vírusok, fágok...72 Gombák...72 Biokémia, biofizika, biotechnológia általában...73 Kémia, fizika, agrokémia, agrofizika...74 Matematika...75 Műszaki ismeretek, géptan...75 Automatizálás, távvezérlés, térinformatika, precíziós gazdálkodás...76 Energiaforrások, energiatermelés, energiafelhasználás...77 Gépek működése, karbantartása...78 Építészet, épületszerkezetek, épületgépészet...78 Meteorológia, agrometeorológia...79 Növénytermesztési és növényvédelmi előrejelzés..81 TALAJTAN, ÖNTÖZÉS, TRÁGYÁZÁS...82 Talajtan általában, mintavétel...82 Talajfizika, vízháztartás...82 Talajkémia, ásványi összetétel...83 Talajbiológia, mikroflóra, talajfauna...84 Talajosztályozás, talajminősítés, aranykorona-érték..85 9

10 Talajtípusok, talajtérkép, talajgenetika Talajtermékenység Talajvédelem Talajpusztulás, erózió, degradáció, rekultiválás Talajjavítás, melioráció Talajművelés, talajelőkészítés Traktorok, talajművelő gépek Öntözés, öntözési módok Öntözési igény, öntözési táblázatok Öntözőberendezések Öntözővíz Trágyázás, tápanyag-pótlás, talajerő-gazdálkodás Trágyaadagolás, tápanyagigény Trágyázási módok Trágyaszóró gépek Műtrágyák, kevert műtrágyák, mikroelemek Istállótrágya, hígtrágya Komposzt, tőzeg, földadalékok, ásványok Zöldtrágya, baktériumtrágya Szennyvíziszap, trágyázás hulladékokkal és melléktermékekkel NÖVÉNYTERMESZTÉS Növénytermesztés általános vonatkozásai Növénynemesítési technikák, szelekció, hibridizálás, heterózis, rezisztencia Fajtaelismertetés, fajtaösszehasonlítás, honosítás.. 94 Őshonos növények, génbank, génállomány védelme, fajtafenntartás Növényi biotechnológia, genetikailag módosított növények Vetőmag, vetőmagtermesztés, vetőmagkezelés Szántóföldi növénytermesztés, termesztési rendszerek Vetés, ültetés, palántázás és gépei Növényápolási munkák és gépei Betakarítás, kombájnok, betakarítógépek, szállítás 98 Terménykezelés, magtisztítás, terményszárítás Terménytárolás, raktározás, terménytárolók Biológiai/ökológiai növénytermesztés, integrált termesztés Kertészet, kertgazdálkodás, kerttechnológia Növényházak és berendezéseik, fóliák, speciális termesztő közegek Palántanevelés Oltás, szemzés, dugványozás; oltványok, facsemeték, faiskola Növényápolási munkák és eszközei, metszés Kertészeti termények betakarítása, szüretelés és gépei Kertészeti termények kezelése, tárolása, tartósítása Biokertészet, ökológiai kertgazdálkodás, integrált termesztés Rét- és legelőművelés, gyepgazdálkodás Növényvédelem Gyomok, gyomirtás Kártevők Kórokozók: vírusok, baktériumok, gombák Hiánybetegségek; természeti károsodás, fagykár, kiszáradás Növényvédőszer, hatóanyag-rezisztencia; szermaradvány Preventív védekezés, talajfertőtlenítés Biológiai védekezés, integrált növényvédelem Szabályozások, adminisztráció, egészségügyi előírások Növényvédelmi gépek Növényi melléktermékek, biomassza hasznosítása, bioenergia SZÁNTÓFÖLDI NÖVÉNYEK Ritkább, szántóföldön termesztett növények Búza Búza termesztéstechnológiája Búza betegségei, kórokozók, kártevők, károsodások; növényvédelme Búza betakarítása, kezelése, tárolása Búza minősége; beltartalom Búza értékesítése, piaci helyzete, gazdasági vonatkozások Árpa, rozs, tritikálé Árpa, rozs, tritikálé termesztéstechnológiája Árpa, rozs, tritikálé betegségei, kórokozók, kártevők, károsodások; növényvédelme Árpa, rozs, tritikálé minősége, beltartalom Árpa, rozs, tritikálé értékesítése, piaci helyzete, gazdasági vonatkozások Zab, rizs és egyéb gabonafélék Zab, rizs és egyéb gabonafélék termesztéstechnológiája Zab, rizs és egyéb gabonafélék minősége, beltartalom Kukorica Kukorica termesztéstechnológiája Kukorica betegségei, kórokozók, kártevők, károsodások; növényvédelme Kukorica betakarítása, kezelése, tárolása Kukorica minősége, beltartalom Kukorica értékesítése, piaci helyzete, gazdasági vonatkozások Cukorrépa, takarmányrépa Cukorrépa, takarmányrépa termesztéstechnológiája Cukorrépa, takarmányrépa betegségei, kórokozók, kártevők, károsodások; növényvédelme Cukorrépa, takarmányrépa betakarítása, kezelése, tárolása Cukorrépa, takarmányrépa minősége, beltartalom Cukorrépa, takarmányrépa értékesítése, piaci helyzete, gazdasági vonatkozások Burgonya, csicsóka és egyéb gumósok Burgonya, csicsóka és egyéb gumósok termesztéstechnológiája

11 Burgonya, csicsóka és egyéb gumósok betegségei, kórokozók, kártevők, károsodások; növényvédelme Burgonya, csicsóka és egyéb gumósok betakarítása, kezelése, tárolása Burgonya, csicsóka és egyéb gumósok minősége, beltartalom Burgonya, csicsóka és egyéb gumósok értékesítése, piaci helyzete, gazdasági vonatkozások Olajnövények: napraforgó, repce, szója, mák, stb Olajnövények termesztéstechnológiája Olajnövények betegségei, kórokozók, kártevők, károsodások; növényvédelme Olajnövények betakarítása, kezelése, tárolása Olajnövények minősége, beltartalom Olajnövények értékesítése, piaci helyzete, gazdasági vonatkozások Ipari növények: dohány, komló, rostnövények Ipari növények termesztéstechnológiája Ipari növények betegségei, kórokozók, kártevők, károsodások; növényvédelme Ipari növények betakarítása, kezelése, tárolása Ipari növények minősége, beltartalom Takarmánynövények: pillangósok, fűfélék, stb Takarmánynövények termesztéstechnológiája Takarmánynövények betegségei, kórokozók, kártevők, károsodások; növényvédelme Takarmánynövények minősége, beltartalom Takarmánynövények értékesítése, piaci helyzete, gazdasági vonatkozások ZÖLDSÉGFÉLÉK Ritkább zöldségek Paradicsom és paprikafélék Paradicsom és paprikafélék termesztéstechnológiája Paradicsom és paprikafélék betegségei, kórokozók, kártevők, károsodások; növényvédelme Paradicsom és paprikafélék betakarítása, kezelése, tárolása Paradicsom és paprikafélék minősége, beltartalom Paradicsom és paprikafélék értékesítése, piaci helyzete, gazdasági vonatkozások Hüvelyesek: borsó, bab Hüvelyesek termesztéstechnológiája Hüvelyesek minősége, beltartalom Kabakosok: uborka, dinnye, tök, patisszon cukkini Kabakosok termesztéstechnológiája Kabakosok betegségei, kórokozók, kártevők, károsodások; növényvédelme Kabakosok értékesítése, piaci helyzete, gazdasági vonatkozások Káposztafélék Káposztafélék termesztéstechnológiája Káposztafélék betegségei, kórokozók, kártevők, károsodások; növényvédelme Káposztafélék betakarítása, kezelése, tárolása Káposztafélék minősége, beltartalom Káposztafélék értékesítése, piaci helyzete, gazdasági vonatkozások Levélzöldségek Levélzöldségek termesztéstechnológiája Gyökérzöldségek Gyökérzöldségek termesztéstechnológiája Gyökérzöldségek betakarítása, kezelése, tárolása.140 Gyökérzöldségek minősége, beltartalom Gyökérzöldségek értékesítése, piaci helyzete, gazdasági vonatkozások Hagymafélék Hagymafélék termesztéstechnológiája Hagymafélék betegségei, kórokozók, kártevők, károsodások; növényvédelme Hagymafélék betakarítása, kezelése, tárolása Hagymafélék minősége, beltartalom Hagymafélék értékesítése, piaci helyzete, gazdasági vonatkozások GYÜMÖLCSÖK Ritkább gyümölcsfélék Almatermésű gyümölcsfélék: alma, körte, birs Almatermésű gyümölcsfélék termesztéstechnológiája Almatermésű gyümölcsfélék betegségei, kórokozók, kártevők, károsodások; növényvédelme Almatermésű gyümölcsfélék szüretelése, kezelése, tárolása Almatermésű gyümölcsfélék minősége, beltartalom Almatermésű gyümölcsfélék értékesítése, piaci helyzete, gazdasági vonatkozások Csonthéjas gyümölcsök: cseresznye, meggy, szilva, barack Csonthéjas gyümölcsök termesztéstechnológiája..145 Csonthéjas gyümölcsök betegségei, kórokozók, kártevők, károsodások; növényvédelme Csonthéjas gyümölcsök minősége, beltartalom Csonthéjas gyümölcsök értékesítése, piaci helyzete, gazdasági vonatkozások Szőlő Szőlő termesztéstechnológiája Szőlő betegségei, kórokozók, kártevők, károsodások; növényvédelme Szőlő szüretelése, kezelése, tárolása Csemegeszőlő, fajtaválaszték, fajtaismeret, minősége Borszőlő, fajtaválaszték, fajtaismeret, minősége Szőlő értékesítése, piaci helyzete, gazdasági vonatkozások Egyéb bogyóstermésűek: ribiszke, egres, földieper, málna, szeder, bodza, áfonya Egyéb bogyóstermésűek termesztéstechnológiája.150 Egyéb bogyóstermésűek betegségei, kórokozók, kártevők, károsodások; növényvédelme Egyéb bogyóstermésűek minősége, beltartalom

12 Egyéb bogyóstermésűek értékesítése, piaci helyzete, gazdasági vonatkozások Héjastermésűek betegségei, kórokozók, kártevők, károsodások; növényvédelme Héjastermésűek szüretelése, kezelése, tárolása Héjastermésűek értékesítése, piaci helyzete, gazdasági vonatkozások GOMBA, GYÓGY- ÉS FŰSZERNÖVÉNYEK, DÍSZNÖVÉNYEK Ehető gombák Termesztett gombák, gombatermesztés Gyűjtött gombák, gombavizsgálat Gyógy- és fűszernövények, aromanövények Gyógynövények termesztése, növényvédelmük Gyűjtött gyógynövények, gyűjtésük, kezelésük, szárításuk Virágtermesztés, vágott virágok Szobanövények Növénybetegségeik és védelmük Díszcserjék, díszfák, arborétumok, bonsai Kertkultúra, kertépítés, parkosítás ERDÉSZET Erdészet általános vonatkozásai Erdészettörténet, faipar története Erdészeti kutatás, szakképzés Erdőgazdálkodás Erdőgazdálkodási elvek, erdőgazdálkodási politika Erdőgazdálkodás jogi és ökonómiai vonatkozásai 159 Erdőleltár, erdőérték-számítás, erdőbecslés Erdőtérképezés, földmérés Erdészeti ismeretek Termőhelyismeret, erdőtalajok Erdőökológia, erdei életközösségek, aljnövényzet Fafajok és -fajták nemesítése, honosítása Erdőtípusok, elegyerdők Parkerdők, üdülőerdők Energiaerdő Erdőrezervátumok Erdőművelés Csemetenevelés Fásítás, erdőtelepítés Természetszerű erdőművelés, erdőfelújítás Erdővédelem Kórokozók és kártevők Emberi és természeti károkozók: savas eső, erdőtüzek, fagy Erdőhasználat, fagazdaság, terméstáblák, szabványok Erdőfeltárás, úthálózat, megközelítés Fakitermelés, szállítás és gépei Favizsgálat, felhasználás, kezelés, ipari feldolgozás Értékesítés, fakereskedelem Vadgazdálkodás, vadtenyésztés, vadaspark Vadbetegségek Vadak mezőgazdasági és erdészeti károkozása, vadkár Vadászat, halászat FAFAJOK Tölgy Bükk Bükk betegségei, kórokozók, kártevők, károsodások; védelme Akác Akác telepítése, termőhelye és műveléstechnikája Akác betegségei, kórokozók, kártevők, károsodások; védelme Gyertyán, szil, kőris és egyéb kemény lombfák Kemény lombfák betegségei, kórokozók, kártevők, károsodások; védelme Kemény lombfák kitermelése, felhasználása, értékesítése Puha lombfák: fűz, nyár Puha lombfák telepítése, termőhelye és műveléstechnikája Puha lombfák betegségei, kórokozók, kártevők, károsodások; védelme Puha lombfák kitermelése, felhasználása, értékesítése Fenyő Fenyő betegségei, kórokozók, kártevők, károsodások; védelme Erdei vadgyümölcsfák: vadalma, vadkörte, berkenye, stb ÁLLATTENYÉSZTÉS Az állattenyésztés általános vonatkozásai Állatnemesítési technikák, szelekció, hibridizálás Tenyészértékbecslés, fajtabírálat, teljesítményvizsgálat Törzskönyvezés, állatok egyedi jelölése Génbank, génállomány védelme, fajtafenntartás, honosítás Állati biotechnológia, genetikailag módosított állatok Szaporodásbiológia Mesterséges termékenyítés, ivarsejtek kezelése Vemhesség, magzati fejlődés Ellés, laktáció, ivadékgondozás Növekedés, egyedfejlődés, tenyészérettség Tartáskörülmények, tartásmódok Állattartó épületek, istállók és berendezései Gondozás: almozás, ápolás, élőállat-szállítás Ökölógiai állattartás, bio-állattartás, állatjólét Takarmányozás Takarmány-alkotórészek, tápérték, takarmányszennyezések Tápanyagfelvétel, -hasznosítás, -szükséglet, emészthetőség, anyagcsere Takarmányelőkészítés, -kiosztás, etetés és gépei. 176 Takarmányok Legelő, legeltetés, legelőgazdálkodás

13 Zöldtakarmányok, betakarítása Szálastakarmányok, kezelése, gépei Silótakarmányok, kezelése, gépei; egyéb mikrobiális eredetű takarmányok Abraktakarmányok, magvak, fehérjetakarmányok Tápok, takarmánykeverékek, tápkészítés Takarmánykiegészítők, hozamfokozók Állategészségügy Állategészségügyi igazgatás, előírások, járványügy Belgyógyászat, immunológia Sebészet Gyógyszertan és toxikológia; egyéb készítmények Homeopátia, alternatív gyógymódok Betegségmegelőzés: fertőtlenítés, vakcinázás Állatbetegségek Takarmányozási betegségek, hiánybetegségek, takarmányártalmak Vírusok és vírusbetegségek Baktériumok és baktériumok okozta betegségek. 179 Gombák és gombák okozta betegségek Izeltlábúak és ízeltlábúak okozta betegségek Zoonózisok Állati termékek kezelése, tárolása, szállítása Állati termékek minőségvizsgálata és higiéniája. 180 ÁLLATFAJOK Ritkábban előforduló állatfajok és -fajták Ló, szamár Ló, szamár tenyésztése, szaporodása Ló, szamár tartása: elhelyezése, környezeti igényei, gondozása, almozása Ló, szamár takarmányozása: takarmányai, tápok, takarmánykiegészítők, legeltetés Ló, szamár betegségei, elváltozásai, parazitái, egészségvédelme Ló, szamár hasznosítása, lovaglás Szarvasmarha Szarvasmarha tenyésztése, szaporodása Szarvasmarha tartása: elhelyezése, környezeti igényei, gondozása, almozása Szarvasmarha takarmányozása: takarmányai, tápok, takarmánykiegészítők, legeltetés Szarvasmarha betegségei, elváltozásai, parazitái, egészségvédelme, tőgybetegségek Szarvasmarha: hústermelés, kezelés, értékesítés, piaci helyzet, gazdasági vonatkozások Szarvasmarha: tejtermelés, kezelés, értékesítés, piaci helyzet, gazdasági vonatkozások Juh, kecske Juh, kecske tenyésztése, szaporodása Juh, kecske tartása: elhelyezése, környezeti igényei, gondozása, almozása Juh, kecske takarmányozása: takarmányai, tápok, takarmánykiegészítők, legeltetés Juh, kecske betegségei, elváltozásai, parazitái, egészségvédelme Juh, kecske: gyapjútermelés, kezelés, értékesítés, piaci helyzet, gazdasági vonatkozások Juh, kecske: bárányhús és tejtermelés, értékesítés, piaci helyzet, gazdasági vonatkozások Sertés Sertés tenyésztése, szaporodása Sertés tartása: elhelyezése, környezeti igényei, gondozása, almozása Sertés takarmányozása: takarmányai, tápok, takarmánykiegészítők Sertés betegségei, elváltozásai, parazitái, egészségvédelme Sertés hústermelés, kezelés, értékesítés, piaci helyzet, gazdasági vonatkozások Baromfifélék, galamb Baromfifélék tenyésztése, szaporodása, keltetése Baromfifélék tartása: elhelyezése, környezeti igényei, gondozása, almozása Baromfifélék takarmányozása: takarmányai, tápok, takarmánykiegészítők Baromfifélék betegségei, elváltozásai, parazitái, egészségvédelme Baromfifélék: hústermelés, kezelés, értékesítés, piaci helyzet, gazdasági vonatkozások Baromfifélék: tojástermelés, toll, kezelés, értékesítés, piaci helyzet, gazdasági vonatkozások Nyúl és egyéb prémesállatok Nyúl és egyéb prémesállatok tenyésztés, szaporodása Nyúl és egyéb prémesállatok tartása: elhelyezése, környezeti igényei, gondozása, almozása Nyúl és egyéb prémesállatok betegségei, elváltozásai, parazitái, egészségvédelme Nyúl: hústermelés, kezelés, értékesítés, piaci helyzet, gazdasági vonatkozások Prémtermelés, kezelés, értékesítés, piaci helyzet, gazdasági vonatkozások Hal Hal tenyésztése, szaporodása Hal tartása: környezeti igényei, gondozása, tógazdálkodás Hal takarmányozása: takarmányai, tápok, takarmánykiegészítők Hal betegségei, elváltozásai, parazitái, egészségvédelme Halhús-termelés, kezelés, értékesítés, piaci helyzet, gazdasági vonatkozások Méh Méh tenyésztése, szaporodása Méh tartása: elhelyezése, környezeti igényei, gondozása, kaptár Méh táplálkozása, etetése, méhlegelő Méh betegségei, elváltozásai, parazitái, egészségvédelme

14 Méz-, propolisz-termelés, kezelés, értékesítés, piaci helyzet, gazdasági vonatkozások Kutya, macska, díszállatok Kutya, macska, díszállatok tenyésztése, szaporodása Kutya, macska, díszállatok tartása: elhelyezése, környezeti igényei, gondozása Kutya, macska, díszállatok betegségei, elváltozásai, parazitái, egészségvédelme Kutya, macska, díszállatok viselkedése, idomítása ÉLELMISZERFELDOLGOZÁS, ÉLELMISZERIPAR Élelmiszertudomány, élelmiszeranalízis, vizsgálati módszerek Táplálkozástudomány, táplálkozásformák Élelmiszer-adalékanyagok, tartósítószerek, színezékek Élelmiszer-minőség, élelmiszer-biztonság, élelmiszerhigiénia, biotermék Élelmiszeripari biotechnológia, GMO termékek Élelmiszeripari infrastruktúra: épületek, gépek, berendezések Élelmiszeripari ökonómia: üzemszervezés, logisztika, munkaügy Gabonafeldolgozás Malomipar és termékei Tésztagyártás, gabonapelyhek Sütőipar és termékei Cukor- és édesipar Cukorgyártás Csokoládé és egyéb édességek, cukrászat Üdítőitalok, ásványvíz Tejfeldolgozás, tejipar Tej, tejfogyasztás Tejtermékek Hús- és halfeldogozás, húsipar, vágóhidak Húsáruk, nyershús Húskészítmények Zsiradék- és növényolajgyártás Borászat, borkultúra Szőlőfeldolgozás, must Erjesztés, borélesztő Borkezelés, borkémia Bortárolás, palackozás Fehérborok Pezsgők és egyéb boralapú termékek Borászati eszközök, felszerelések Egyéb erjedésipari termékek Sör- és malátagyártás Szesz- és szeszesitalgyártás Egyéb termékfeldolgozás Tojáskészítmények Zöldségfeldolgozás Gyümölcsfeldolgozás Fűszer- és aromagyártás Keményítőgyártás és háztartásvegyipar Dohányipar Tartósítási eljárások, tárolás, árukezelés, áruszállítás Hőkezelés, kiszárítás Hűtés, fagyasztás, mélyhűtés Egyéb tartósítási eljárások, konzervgyártás Csomagolástechnikák, csomagolóeszközök, csomagolóanyagok KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁS Vízgazdálkodás Vízvizsgálat, vízelemzés Vízszabályozás, vízrendezés Árvízvédelem Ártéri gazdálkodás, vizenyős területek, nádgazdálkodás Környezetszennyezés, környezetvédelem Levegőszennyezés, -tisztítás Vízszennyezés, víztisztítás, szennyvíztisztítás, vízvédelem Talajszennyezés, talajtisztítás Sugárszennyeződés Rekultiváció Hulladékgazdálkodás Természetvédelem Védett növényfajok Védett állatfajok Védett területek, nemzeti parkok, tájvédelmikörzetek

15 CONTENTS OF BIBLIOGRAPHY Agriculture General aspects Agronomy - generals Agricultural research, research institutes Research, methodology of research Conferences, congresses, foreign studies Education and training in agriculture Information in agriculture, information systems, lexicons Agricultural associations, farmers' associations, producers' organizations Agricultural extension, propagation of informations Exhibitions, agricultural fairs, museums Library and documentation Computer and internet information services, data bases Agricultural statistics History of agriculture, rural sociology, agricultural geography History of agriculture Biographies Rural sociology Handicraft, cottage industry Agricultural geography, agriculture of regions General trends in agriculture, world food situation European Union Hungary Other European countries Developing countries Agricultural policy, agricultural administration Agricultural policy, political trends Plan for development, projects, investments Rural development, regional development, landscaping Agricultural subsidies, tenders Agricultural administration, directives Agricultural laws, regulations Administration, agricultural registration, institutes Standards, patents, originality Agricultural economics General ascpects of agricultural economics, econometrics Landed property, land economics, land use, prices Economical efficiency, cost accounting, cost structure Credit, financing Accountancy Labour, labour economics, protection of workers...53 Tax, insurance, social insurance...53 Agricultural companies, enterprises, management...54 Farms, family farms...54 Cooperatives, associations, agricultural services, PO (Producer Organization)...55 Agricultural and food companies...56 State companies...56 Subsidiary branches, tourism, rural tourism...56 Agricultural trade...57 General aspects of agricultural trade...57 Sales, purchase, contract farming...57 Prices, pricing...58 Marketing, market research, PR...58 Consumption, consumer behaviour...60 Agricultural domestic trade, domestic market...61 Agricultural foreign trade; import, export...61 Basic sciences, auxiliary sciences...63 General scientific approaches...63 Plant biology...63 Plant histology, organology...63 Plant physiology...63 Plant taxonomy...64 Plant genetics...66 Animal biology...66 Animal histology, organology, anatomy...66 Animal physiology...67 Animal taxonomy...67 Animal genetics...69 Ecology...69 Population biology...70 Evolution...70 Ethology...71 Hidrobiology...71 Microbiology...71 Bacteria...72 Viruses, phages...72 Fungi...72 Biochemistry, biophysics, biotechnology...73 Chemistry, physics, agrochemistry, agrophysics...73 Mathematics...75 Mechanical technology, agricultural mechanization...75 Automatization, remote control, spatial informatics, precision agriculture...76 Energy sources, energy production, energetics...77 Machines, repairing, service...78 Buildings, building construction, equipments...78 Meteorology, agrometeorology

16 Plant production and protection spray warning system Soil science, irrigation, fertilizer application General aspects, soil sampling Soil physics, soil water balance Soil chemistry, mineral composition Soil biology, microflora, soil fauna Soil classification, soil qualification, Gold Crown value Soil types, soil maps, soil genetics Soil productivity Soil protection Soil degradation, erosion, recultivation Soil improvement, melioration Tillage, preparation of soil Tractors, soil preparation equipments Irrigation, irrigation methods Irrigation demand, irrigation schedules Irrigation equipments Irrigation water Fertilization, nutrient supply, soil fertility Nutrient demands Fertilizing methods Machines for fertilization Chemical fertilizers, mixed fertilizers, trace elements Manure, liquid manure Compost, peat, minerals Green manure, bacterial manure Sewage sludge, fertilizing with wastes and byproducts Plant growing General aspects Plant breeding methods Variety certification, variety testing, naturalization Indigenous plant species, gene bank, gene pool protection, variety maintaining Vegetal biotechnology, genetically modified (GM) plants Seeds, seed growing, seed treatment Arable crops, growing systems Sowing, planting, seedling; machines Crop cultivation; machines Harvesting, transport; machines Crop treatment, corn cleaning, drying Crop storage, stocking, loft Biological/ecological, integrated plant production Horticulture, garden management, garden technology Protected cultivation and equipements, growing media Seedling growing Grafting, budding, layering; sapling, tree nursery Crop cultivation, pruning Horticultural crops harvesting, vintage; machines Horticultural crops treatment, stucking, storage, conserving Biological/ecological, integrated horticulture Meadow and pasture cultivation, grassland management Plant protection Weeds, weed control Pests Plant pathogens Deficiency diseases; plant injuries Pesticides, active substances, resistance, residues Prevention, soil disinfection Biological control, integrated plant protection Regulation, administration, sanitary regulations Machines for plant protection Plant by-products, biomass utilization, bioenergy Arable plants Rare arable crops Wheat Growing Pests and diseases, damages; plant protection Harvesting, treatment, storage Quality, chemical composition Marketing, economical aspects Barley, rye, triticale Growing Pests and diseases, damages; plant protection Quality, chemical composition Marketing, economical aspects Oat, rice and other cereals Growing Quality, chemical composition Maize Growing Pests and diseases, damages; plant protection Harvesting, treatment, storage Quality, chemical composition Marketing, economical aspects Sugar beet, fodder beet Growing Pests and diseases, damages; plant protection Harvesting, treatment, storage Quality, chemical composition Marketing, economical aspects Potato, Jerusalem artichoke and other tuber crops Growing Pests and diseases, damages; plant protection

17 Harvesting, treatment, storage Quality, chemical composition Marketing, economical aspects Oil crops: sunflower, rape, soya, poppy seed, etc Growing Pests and diseases, damages; plant protection Harvesting, treatment, storage Quality, chemical composition Marketing, economical aspects Industrial plants: tobacco, hop, fibre crops, etc Growing Pests and diseases, damages; plant protection Harvesting, treatment, storage Quality, chemical composition Feed crops: legumes, grasses, etc Growing Pests and diseases, damages; plant protection Quality, chemical composition Marketing, economical aspects Vegetable growing Rare vegetables Solanaceae: tomato, sweet pepper, etc Growing Pests and diseases, damages; plant protection Harvesting, treatment, storage Quality, chemical composition Marketing, economical aspects Leguminosae: bean, peas, etc Growing Quality, chemical composition Cucurbitaceae: cucumber, melon, squashe, courgette, etc Growing Pests and diseases, damages; plant protection Marketing, economical aspects Brassicaceae Growing Pests and diseases, damages; plant protection Harvesting, treatment, storage Quality, chemical composition Marketing, economical aspects Leaf vegetables Growing Root vegetables Growing Harvesting, treatment, storage Quality, chemical composition Marketing, economical aspects Alliaceae Growing Pests and diseases, damages; plant protection Harvesting, treatment, storage Quality, chemical composition Marketing, economical aspects Fruit growing Rare fruits Pome fruits: apple, pear, quince Growing Pests and diseases, damages; plant protection Harvesting, treatment, storage Quality, chemical composition Marketing, economical aspects Kernel fruits: cherry, sour cherry, plum, peach Growing Pests and diseases, damages; plant protection Quality, chemical composition Marketing, economical aspects Grapes Growing Pests and diseases, damages; plant protection Vintaging, treatment, storage Table grapes, varieties, quality Wine grapes, varieties, quality Marketing, economical aspects Soft fruits: currant, gooseberry, strawberry, raspberry, dewberry, elder, blueberry Growing Pests and diseases, damages; plant protection Harvesting, treatment, storage Quality, chemical composition...1 Shell fruits: almond, walnut, hazelnut, chestnut, etc....1 Pests and diseases, damages; plant protection Harvesting, treatment, storage Marketing, economical aspects Mushrooms, medicinal plants, culinary herbs, ornamental plants Edible fungi Mushroom growing Mushroom gathering, control Medicinal plants, culinary herbs, aromatic plants Medicinal plants growing, plant protection Medicinal plants gathering, treatment, drying Floriculture, cut flowers Pot plants Plant diseases, plant protection Ornamental plants: shrubs, trees; botanical gardens, bonsai Gardenarchitecture, landscape gardening, horticulture Forestry Forestry in general History of forestry and wood industry Forestry research and education Sylviculture Principles and policy in sylviculture Forestry economy and laws Measuring the forest, forest estimation Forest mapping, topographic mapping Forestry science

18 Habitats, forests soils Forest ecology, forest biocoenosis, underwood Tree breeding, variety selection, acclimatization of species Forest types, mixed forest Parks, recreational forest Energy forest Forest reservations Forest cultivation Tree nursery Forest plantation, forestation Forest regeneration, afforestation Forest protection Pathogens and forest tree pests Natural and human damages, acid rain, forest fires, frost Forest utilization, timber-wood, standards Forest harvesting and site preparation, path network, approaching Woodfelling and cutting, transportation and machines Wood quality, utilization, timber processing, wood-working industry Wood market, timber-trade Game management, breeding, game reserve Game diseases Game damages in forests and agriculture Hunting, fishering Tree species Oak Beech Diseases, pathogens, pests, damages, tree protection Robinia Planting, habitat and cultivation Diseases, pathogens, pests, damages, tree protection Hornbeam, elm, ash, maple and other hardwood trees Diseases, pathogens, pests, damages, tree protection Harvesting, utilization, trade Willow, poplar, softwood deciduous trees Planting, habitat and cultivation Diseases, pathogens, pests, damages, tree protection Harvesting, utilization, trade Pines Diseases, pathogens, pests, damages, tree protection Forest fruit trees: wild crab apple, wild pear, sorbtree, etc Animal husbandry Animal husbandry in general Animal breeding, breeding technics, selection, hibridization Breeding value, variety certification, progeny testing, performance testing Pedigree registration, animal identification tag Animal gene bank, gene pool protection, indigenous breeds, naturalization Animal biotechnology, genetically modified animals Reproduction biology Artificial insemination, handling of gametes Pregnancy, foetal development Parturition, lactation, nursing Growth, ontogeny, breeding maturity Animal rearing, rearing methods Buildings for animals, stables and equipments Care of animals: bedding, grooming, livestock transportation Ecological rearing, free range husbandry, animal wellfare Animal nutrition Feedstuff composition, feed-value, animal feed contamination Feed consumption, conversion, nutrient requirement, digestibility, metabolism Preparation of feedstuff, distribution, feeding and equipments Animal feedstuffs Pastures, pasture feeding, pasture husbandry Green forages, harvesting and machines Roughages, preparation and machines Silage, preparation and machines, other microbial feeds Concentrates, grains, protein feeds Compound feeds, mixed feeds and preparation Feed additives, growth promoters Veterinary medicine Veterinary administration, regulations, epidemology Veterinary internal medicine, immunology Surgery Pharmacology, toxicology, other pharmaceutical products Veterinary homeopathy, alternative therapies Prevention: disinfection, vaccination Animal diseases Nutritional diseases, deficiency diseases, feed poisoning Viruses and viral diseases Bacteria and bacterial diseases Fungi and fungal diseases, mycoses Arthropods and arthropod-transmitted diseases Zoonoses Handling and storage of animal products, delivery Quality control and hygiene of animal products

19 Animal species Rare animals and varieties Horse, ass Breeding, reproduction Rearing: housing, environmental requirements, care of animals, bedding Feeding: feedstuffs, compound feeds, feed additives, pasturing Diseases, disorders, parasites, health care Using, riding Cattle Breeding, reproduction Rearing: housing, environmental requirements, care of animals, bedding Feeding: feedstuffs, compound feeds, feed additives, pasturing Diseases, disorders, parasites, health care, udder health Meat production, treatments, marketing, economic aspects Milk production, treatments, marketing, economic aspects Sheep, goat Breeding, reproduction Rearing: housing, environmental requirements, care of animals, bedding Feeding: feedstuffs, compound feeds, feed additives, pasturing Diseases, disorders, parasites, health care Wool production, treatments, marketing, economic aspects Meat and milk production, treatments, marketing, economic aspects Pig Breeding, reproduction Rearing: housing, environmental requirements, care of animals, bedding Feeding: feedstuffs, compound feeds, feed additives Diseases, disorders, parasites, health care Meat production, treatments, marketing, economic aspects Poultry, pigeons Breeding, reproduction, hatching Rearing: housing, environmental requirements, care of animals, bedding Feeding: feedstuffs, compound feeds, feed additives Diseases, disorders, parasites, health care Meat production, treatments, marketing, economic aspects Egg production, feather, treatments, marketing, economic aspects Rabbit, furbearing animals Breeding, reproduction Rearing: housing, environmental requirements, care of animals, bedding Diseases, disorders, parasites, health care Meat production, treatments, marketing, economic aspects Fur production, treatments, marketing, economic aspects Fish Breeding, reproduction Rearing: environmental requirements, care of animals, pond farming Feeding: feedstuffs, compound feeds, feed additives Diseases, disorders, parasites, health care Fish production, treatments, marketing, economic aspects Bee Breeding, reproduction Rearing: housing, environmental requirements, care of animals, hives Nourishment, feeding, bee pasture, honey plants Diseases, disorders, parasites, health care Honey and propolis production, treatments, marketing, economic aspects Dog, cat, pets Breeding, reproduction Rearing: housing, environmental requirements, care of animals Diseases, disorders, parasites, health care Behaviour, training Food processing, food industry Food science, food analysis, analytical methods Nutrition science, dietetics Food additives, preservatives, food colourants Food quality, safety, hygiene; bioproducts Food biotechnology, genetically modified (GM) products Food industry equipments: buildings, machines Food industry economics: plant organization, logistics, labour Grain industry Milling industry, products Pasta industry, corn flakes Bakery industry, products Sugar industry, confectionery industry Sugar manufacture Sweets, confectionery Soft drinks, mineral waters Dairy industry Milk, consumption Milk products Meat industry, fish industry, abattoirs Fresh meat, unprocessed Meat products, canned meat

20 Fat and vegatble oil industry Wine industry, viniculture Processing of grape, must Fermentation, wine yeasts Wine treatment, chemistry Storage, bottling White wines Champagne and other wines Winemaking equipment Other fermented products Beer and brewing industry Spirits and distilling industry Other branches in food industry Egg products Vegetable processing Fruit processing Spices and flavour products Starch industry, household chemicals Tobacco industry Canning industry, storage, handling Heating, drying Cooling, freezing, deep freezing Other conserving methods, tinning industry Packaging Environmental economy Water management Water monitoring, water analysis River regulation, river systems Flood control Farming on flood areas, wetlands, reedy areas Environmental pollution, environmental protection Air pollution Water pollution, water purification, sewage filtering, water protection Soil pollution, soil purification Radiation risk Recultivation Waste management Nature protection Protected plant species Protected animal species Protected areas, national parks, areas of outstanding natural beauty

AZ ORSZÁGOS MEZŐGAZDASÁGI KÖNYVTÁR ÉS DOKUMENTÁCIÓS KÖZPONT MAGYAR FOLYÓIRATAI

AZ ORSZÁGOS MEZŐGAZDASÁGI KÖNYVTÁR ÉS DOKUMENTÁCIÓS KÖZPONT MAGYAR FOLYÓIRATAI 1 AZ ORSZÁGOS MEZŐGAZDASÁGI KÖNYVTÁR ÉS DOKUMENTÁCIÓS KÖZPONT MAGYAR FOLYÓIRATAI 2013 2 Acta Agronomica Hungarica X 977 ISSN: 0238-0161 Acta Agronomica Óváriensis X 157 ISSN: 1416-647X Acta Alimentaria

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS MEZŐGAZDASÁGI KÖNYVTÁR ÉS DOKUMENTÁCIÓS KÖZPONT MAGYAR FOLYÓIRATAI

AZ ORSZÁGOS MEZŐGAZDASÁGI KÖNYVTÁR ÉS DOKUMENTÁCIÓS KÖZPONT MAGYAR FOLYÓIRATAI 1 AZ ORSZÁGOS MEZŐGAZDASÁGI KÖNYVTÁR ÉS DOKUMENTÁCIÓS KÖZPONT MAGYAR FOLYÓIRATAI 2014 2 Acta Agronomica Hungarica X 977 ISSN: 0238-0161 Acta Botanica Hungarica X 1526 ISSN: 0236-6495 Acta Agronomica Óváriensis

Részletesebben

MAGYAR MEZŐGAZDASÁGI MÚZEUM ÉS KÖNYVTÁR MEZŐGAZDASÁGI KÖNYVTÁR MAGYAR FOLYÓIRATAI

MAGYAR MEZŐGAZDASÁGI MÚZEUM ÉS KÖNYVTÁR MEZŐGAZDASÁGI KÖNYVTÁR MAGYAR FOLYÓIRATAI 1 MAGYAR MEZŐGAZDASÁGI MÚZEUM ÉS KÖNYVTÁR MEZŐGAZDASÁGI KÖNYVTÁR MAGYAR FOLYÓIRATAI 2016 2 4D Tájépítészeti és Kertművészeti Folyóirat Y ISSN: 1787-6613 Acta Alimentaria X 4060 ISSN: 0139-3006 Acta Biologica

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS MEZŐGAZDASÁGI KÖNYVTÁR ÉS DOKUMENTÁCIÓS KÖZPONT MAGYAR FOLYÓIRATAI

AZ ORSZÁGOS MEZŐGAZDASÁGI KÖNYVTÁR ÉS DOKUMENTÁCIÓS KÖZPONT MAGYAR FOLYÓIRATAI 1 AZ ORSZÁGOS MEZŐGAZDASÁGI KÖNYVTÁR ÉS DOKUMENTÁCIÓS KÖZPONT MAGYAR FOLYÓIRATAI 2011 2 Acta Agronomica Hungarica X 977 ISSN: 0238-0161 Acta Botanica Hungarica X 1526 ISSN: 0236-6495 Acta Agronomica Óváriensis

Részletesebben

MEZŐGAZDASÁGI BIBLIOGRÁFIA

MEZŐGAZDASÁGI BIBLIOGRÁFIA MEZŐGAZDASÁGI BIBLIOGRÁFIA 2004 1-4 ORSZÁGOS MEZŐGAZDASÁGI KÖNYVTÁR ÉS DOKUMENTÁCIÓS KÖZPONT Magyar Mezőgazdasági Bibliográfia A bibliográfia teljes áttekintést ad a hazai mezőgazdaság és a határterületeinek

Részletesebben

MEZŐGAZDASÁGI BIBLIOGRÁFIA

MEZŐGAZDASÁGI BIBLIOGRÁFIA MEZŐGAZDASÁGI BIBLIOGRÁFIA 2006 1-4 ORSZÁGOS MEZŐGAZDASÁGI KÖNYVTÁR ÉS DOKUMENTÁCIÓS KÖZPONT Magyar Mezőgazdasági Bibliográfia A bibliográfia teljes áttekintést ad a hazai mezőgazdaság és a határterületeinek

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS MEZŐGAZDASÁGI KÖNYVTÁR ÉS DOKUMENTÁCIÓS KÖZPONT MAGYAR FOLYÓIRATAI

AZ ORSZÁGOS MEZŐGAZDASÁGI KÖNYVTÁR ÉS DOKUMENTÁCIÓS KÖZPONT MAGYAR FOLYÓIRATAI 1 AZ ORSZÁGOS MEZŐGAZDASÁGI KÖNYVTÁR ÉS DOKUMENTÁCIÓS KÖZPONT MAGYAR FOLYÓIRATAI 2015 2 4D Tájépítészeti és Kertművészeti Folyóirat Y ISSN: 1787-6613 Acta Biologica Szegediensis X 654 ISSN: 1588-385X Acta

Részletesebben

2/yr (Prognosis for 6 months) Meteorologiai elorejelzes. Akademiai Kiado 1519 Budapest, Pf. 245. e-mail:

2/yr (Prognosis for 6 months) Meteorologiai elorejelzes. Akademiai Kiado 1519 Budapest, Pf. 245. e-mail: Name of publication Frequency Idojaras (Weather, in Orszagos Meteorologiai Szolgalat 1024 Budapest, Kitaibel Pal u. 1. 4-5/yr Idojaras felhavi elorejelzese Orszagos Meteorologiai Szolgalat Semi-monthly

Részletesebben

Mezőgazdasági munkás moduljai

Mezőgazdasági munkás moduljai Mezőgazdasági munkás moduljai 971. Az Állattartás megnevezésű, 10997-12 azonosító számú szakmai Takarmányt érzékszervvel minősít, mintát vesz Takarmányadagot állít össze Takarmányt kioszt, itat, állatot

Részletesebben

FEBRUÁR. Rendezők: Magyar Mezőgazdaság Kft. Mezőgazda Kiadó Nemzeti Agrárszaktanácsadási, Képzési és Vidékfejlesztési Intézet

FEBRUÁR. Rendezők: Magyar Mezőgazdaság Kft. Mezőgazda Kiadó Nemzeti Agrárszaktanácsadási, Képzési és Vidékfejlesztési Intézet FEBRUÁR Rendezők: Magyar Mezőgazdaság Kft. Nemzeti Agrárszaktanácsadási, Képzési és Vidékfejlesztési Intézet A rendezvény támogatója: Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat MAGYAR MEZŐGAZDASÁG KFT. 2014_konyvho_Meghivo_megnyito_CS6.indd

Részletesebben

Takarmánynövény termesztés előadás Állattenyésztő mérnök BSc II. Hétfő sz. (Tárgyfelelős: Dr. Kassai Mária Katalin)

Takarmánynövény termesztés előadás Állattenyésztő mérnök BSc II. Hétfő sz. (Tárgyfelelős: Dr. Kassai Mária Katalin) SMKNZ2013ÁN Takarmánynövény termesztés előadás Állattenyésztő mérnök BSc II. fő 11 45-13 15 103. sz. (Tárgyfelelős: Dr. Kassai Mária Katalin) 1. szept. 5. Fajta- és vetőmagvizsgálat, minősítés Kassai K.

Részletesebben

JELENTÉS A BIOKONTROLL HUNGÁRIA NONPROFIT KFT. 2011. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

JELENTÉS A BIOKONTROLL HUNGÁRIA NONPROFIT KFT. 2011. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL JELENTÉS A BIOKONTROLL HUNGÁRIA NONPROFIT KFT. 2011. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL Írta: Dr. Roszík Péter és szerzőtársai Budapest, 2012. május 31. Szerzőtársak: Bálintné Varga Katalin Bánfi Brigitta Bauer Lea Császár

Részletesebben

Besorolása a tudományok rendszerébe, kapcsolódásai

Besorolása a tudományok rendszerébe, kapcsolódásai Agrárgazdaságtan Besorolása a tudományok rendszerébe, kapcsolódásai Társadalomtudományok Közgazdaságtan: általános gazdasági törvényszerűségek Ágazati tudományágak Agrárgazdaságtan Vállalati gazdaságtan

Részletesebben

JELENTÉS A BIOKONTROLL HUNGÁRIA NONPROFIT KFT ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

JELENTÉS A BIOKONTROLL HUNGÁRIA NONPROFIT KFT ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL JELENTÉS A BIOKONTROLL HUNGÁRIA NONPROFIT KFT. 2010. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL Írta: Dr. Roszík Péter és szerzőtársai Budapest, 2011. május 31. Szerzőtársak: Bálintné Varga Katalin Bánfi Brigitta Bauer Lea Császár

Részletesebben

2015/2016 tanév II. félév

2015/2016 tanév II. félév SMKNZ2014XN Növénytermesztéstan I. Mezőgazdasági mérnöki szak (BSc) II. Növénytermesztő mérnök BSc II. Hétfő 8 15-9 45 III. ea. (Tárgyfelelős: Dr. Jolánkai Márton) Hét Előadás Előadó 1. febr. 8. Bevezetés,

Részletesebben

MAGYAR MEZŐGAZDASÁGI BIBLIOGRÁFIA

MAGYAR MEZŐGAZDASÁGI BIBLIOGRÁFIA MAGYAR MEZŐGAZDASÁGI BIBLIOGRÁFIA 2001 3-4 ORSZÁGOS MEZŐGAZDASÁGI KÖNYVTÁR ÉS DOKUMENTÁCIÓS KÖZPONT MAGYAR MEZŐGAZDASÁGI BIBLIOGRÁFIA A kiadvány teljes áttekintést ad a hazai mezőgazdaság és a határterületek

Részletesebben

Aranykalászos gazda moduljai

Aranykalászos gazda moduljai Aranykalászos gazda moduljai 971. Az Állattartás megnevezésű, 10997-12 azonosító számú szakmai Gazdálkodásához kapcsolódó információkat gyűjt Takarmányt érzékszervvel minősít, mintát vesz Takarmányadagot

Részletesebben

Mezőgazdasági termelői árak, december

Mezőgazdasági termelői árak, december Közzététel: 2009. február 12. Sorszám: 22. Következik: 2009. február 13. Bruttó hazai termék (GDP) Mezőgazdasági termelői árak, 2008. december Az agrár termelőiár-szintje 2008. decemberben 22,6%-kal mérséklődött

Részletesebben

Állattenyésztési Kertészeti Környezetgazdálkodási Lótenyésztési Növénytermesztési szeptemberétől. Tantárgyfelelős. Félévi köv.

Állattenyésztési Kertészeti Környezetgazdálkodási Lótenyésztési Növénytermesztési szeptemberétől. Tantárgyfelelős. Félévi köv. Mezőgazdasági mérnöki alapszak Állattenyésztési Kertészeti Környezetgazdálkodási Lótenyésztési Növénytermesztési specializációk mintatanterve 2006. szeptemberétől "A" típusú tantárgyak 1 2 3 4 5 6 7 8

Részletesebben

MAGYAR MEZŐGAZDASÁGI BIBLIOGRÁFIA

MAGYAR MEZŐGAZDASÁGI BIBLIOGRÁFIA MAGYAR MEZŐGAZDASÁGI BIBLIOGRÁFIA 2002 1-2 ORSZÁGOS MEZŐGAZDASÁGI KÖNYVTÁR ÉS DOKUMENTÁCIÓS KÖZPONT MAGYAR MEZŐGAZDASÁGI BIBLIOGRÁFIA A kiadvány teljes áttekintést ad a hazai mezőgazdaság és a határterületek

Részletesebben

NÖVÉNYTERMESZTŐ ÉS NÖVÉNYVÉDŐ TECHNOLÓGUS FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS. A szak képzéséért felelős szervezeti egység: Műszaki és Gépészeti Tanszék

NÖVÉNYTERMESZTŐ ÉS NÖVÉNYVÉDŐ TECHNOLÓGUS FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS. A szak képzéséért felelős szervezeti egység: Műszaki és Gépészeti Tanszék NÖVÉNYTERMESZTŐ ÉS NÖVÉNYVÉDŐ TECHNOLÓGUS FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS A szak képzéséért felelős szervezeti egység: Műszaki és Gépészeti Tanszék Választhatóság Ssz. NÖVÉNYTERMESZTŐ ÉS NÖNÉNYVÉDŐ TECHNOLÓGUS FELSŐFOKÚ

Részletesebben

ŐSTERMELŐ Gazdálkodók Lapja. Jónásné Zselezni Borbála programmenedzser PRIMOM Alapítvány

ŐSTERMELŐ Gazdálkodók Lapja. Jónásné Zselezni Borbála programmenedzser PRIMOM Alapítvány ŐSTERMELŐ Gazdálkodók Lapja Jónásné Zselezni Borbála programmenedzser PRIMOM Alapítvány Kezdetek A mezőgazdasági őstermelői igazolványról szóló 228/1996. (XII.26.) kormányrendelet meghatározta a mezőgazdasági

Részletesebben

Agrárgazdaságtan. Óraadók: Dr. Bánhegyi Gabriella, Weisz Miklós. Az agrárgazdaságtani tanulmányokról

Agrárgazdaságtan. Óraadók: Dr. Bánhegyi Gabriella, Weisz Miklós. Az agrárgazdaságtani tanulmányokról Agrárgazdaságtan Az elıadások anyagát készítette:dr. Palkovics Miklós Óraadók: Dr. Bánhegyi Gabriella, Weisz Miklós Az agrárgazdaságtani tanulmányokról Besorolása a tudományok rendszerébe, kapcsolódásai:

Részletesebben

Mezőgazdasági termelői árak, 2010. szeptember

Mezőgazdasági termelői árak, 2010. szeptember Közzététel: 2010. november 15. Következik: 2010. november18. Személysérüléses közúti közlekedési balesetek, 2010. III. negyedév Sorszám:178. Mezőgazdasági termelői árak, 2010. szeptember Az agrár termelőiár-szintje

Részletesebben

Intézmény neve Székhely Génmegőrzési téma

Intézmény neve Székhely Génmegőrzési téma Intézmény neve Székhely Génmegőrzési téma Ceglédi Gyümölcstermesztési Kutató-Fejlesztő Vírusmentes gyümölcs törzsültetvények a Fás gyümölcs géngyűjteményi tételek megőrzése Intézet Kht. Cegléd (kajszi,

Részletesebben

Mezőgazdasági termelői árak, március

Mezőgazdasági termelői árak, március Közzététel: 2011. május 12. Sorszám: 74. Következik: 2011. május 13. Bruttó hazai termék (GDP) Mezőgazdasági termelői árak, 2011. március Az agrár termelőiár-szintje 2011 márciusában 48,2%-kal magasabb

Részletesebben

MAGYAR MEZŐGAZDASÁGI BIBLIOGRÁFIA

MAGYAR MEZŐGAZDASÁGI BIBLIOGRÁFIA MAGYAR MEZŐGAZDASÁGI BIBLIOGRÁFIA 2001 2 ORSZÁGOS MEZŐGAZDASÁGI KÖNYVTÁR ÉS DOKUMENTÁCIÓS KÖZPONT MAGYAR MEZŐGAZDASÁGI BIBLIOGRÁFIA A kiadvány teljes áttekintést ad a hazai mezőgazdaság és a határterületek

Részletesebben

Mezőgazdasági termelői árak, április

Mezőgazdasági termelői árak, április Közzététel:. június 15. Sorszám: 96. Következik:. június 18. Létszám és kereset a nemzetgazdaságban Mezőgazdasági termelői árak,. április Az agrár termelőiár-szintje áprilisában 5,7%-kal csökkent az előző

Részletesebben

AGROMETEOROLÓGIAI INTÉZETI TANSZÉK

AGROMETEOROLÓGIAI INTÉZETI TANSZÉK AGROMETEOROLÓGIAI INTÉZETI TANSZÉK Az Agroklimatológiai Kutatócsoport publikációi (1996-2012): Könyvrészlet: 1. VARGA-HASZONITS Z. (1997): Agrometeorológiai információk és hasznosításuk. In: Meteorológia

Részletesebben

11. Hulladékgazdálkodás (elektromos hulladék jövője) Bazsáné Dr. Szabó Marianne

11. Hulladékgazdálkodás (elektromos hulladék jövője) Bazsáné Dr. Szabó Marianne Az Agrár- és Vidékfejlesztési Tanszék oktatói által ajánlott szakdolgozati témák A 2010/2011. tanévben témát választók Nappali és levelező tagozat, gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnök szak és mezőgazdasági

Részletesebben

MAGYAR MEZŐGAZDASÁGI BIBLIOGRÁFIA

MAGYAR MEZŐGAZDASÁGI BIBLIOGRÁFIA MAGYAR MEZŐGAZDASÁGI BIBLIOGRÁFIA 2001 1 ORSZÁGOS MEZŐGAZDASÁGI KÖNYVTÁR ÉS DOKUMENTÁCIÓS KÖZPONT MAGYAR MEZŐGAZDASÁGI BIBLIOGRÁFIA A kiadvány teljes áttekintést ad a hazai mezőgazdaság és a határterületek

Részletesebben

Mezőgazdasági termelői árak, január

Mezőgazdasági termelői árak, január Közzététel:. március 12. Sorszám: 44. Következik:. március 17. Ipar Mezőgazdasági termelői árak,. január Az agrár termelőiár-szintje januárjában 3,6%-kal növekedett az előző év azonos időszakához képest.

Részletesebben

Decemberben 6,6%-kal csökkentek a mezőgazdasági termelői árak

Decemberben 6,6%-kal csökkentek a mezőgazdasági termelői árak Közzététel: 2015. február 16. Következik: 2015. február 20. Keresetek Sorszám: 26. Decemberben 6,6%-kal csökkentek a mezőgazdasági termelői árak Mezőgazdasági termelői árak, 2014. december 2014 decemberében

Részletesebben

Szeptemberben 5,1%-kal csökkentek a mezőgazdasági termelői árak

Szeptemberben 5,1%-kal csökkentek a mezőgazdasági termelői árak Közzététel: 2014. november 12. Következik: 2014. november 13. Építőipar, 2014. szeptember Sorszám: 147. Szeptemberben 5,1%-kal csökkentek a mezőgazdasági termelői árak Mezőgazdasági termelői árak, 2014.

Részletesebben

KÖRNYEZETTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA Javasolt tudományos folyóiratok listája

KÖRNYEZETTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA Javasolt tudományos folyóiratok listája KÖRNYEZETTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA Javasolt tudományos folyóiratok listája Magyar nyelvű tudományos folyóiratok Agrártörténeti Szemle Agrártudományi Közlemények Agro-21 Füzetek Agrokémia és talajtan Állattani

Részletesebben

(A nappali tagozatos tantervekben az óraszámok hetente, a levelezőn szemeszterenként értendőek.)

(A nappali tagozatos tantervekben az óraszámok hetente, a levelezőn szemeszterenként értendőek.) Tantervek A képzés meghatározott képzési idő (alapképzésben 7 szemeszter, felsőfokú szakképzésben 4 szemeszter) alatti elvégzéséhez, a szakmai indokok alapján nem kötelezően előírt, de a tantárgyi előfeltételek

Részletesebben

Mezőgazdasági termelői árak, május

Mezőgazdasági termelői árak, május Közzététel:. július 12. Sorszám: 108. Következik:. július 13. Fogyasztói árak,. június Mezőgazdasági termelői árak,. május Az agrár termelőiár-szintje májusában 0,6%-kal csökkent az előző év azonos időszakához

Részletesebben

Szaktanácsadás képzés- előadás programsorozat

Szaktanácsadás képzés- előadás programsorozat Szaktanácsadás képzés- előadás programsorozat Helyszín: Földi Kincsek Vására Oktatóközpont, 2632 Letkés Dózsa György út 22. IDŐ ELŐADÁS SZAKTANÁCSADÁS KÉPZÉS 2014.09.27 Innováció a helyi gazdaság integrált

Részletesebben

FELVÉTELI BEMENETI KÖVETELMÉNYEK A DEBRECENI EGYETEM MESTERKÉPZÉSI SZAKJAIRA

FELVÉTELI BEMENETI KÖVETELMÉNYEK A DEBRECENI EGYETEM MESTERKÉPZÉSI SZAKJAIRA FELVÉTELI BEMENETI KÖVETELMÉNYEK A DEBRECENI EGYETEM MESTERKÉPZÉSI SZAKJAIRA Teljes kreditértékkel Mesterszak beszámítható alapképzési szak AGRÁR KÉPZÉSI TERÜLET Kreditelismeréssel beszámítható alapképzési

Részletesebben

Publikációs lista - References. Referált nemzetközi folyóiratok Publications: peer reviewed (English)

Publikációs lista - References. Referált nemzetközi folyóiratok Publications: peer reviewed (English) Publikációs lista - References Referált nemzetközi folyóiratok Publications: peer reviewed (English) 1. Szabó, Á., Molnár A., Győrfi J. and Pénzes B. 2009: New Data on the Mite Fauna of Hungary (Acari:

Részletesebben

Márciusban 10,2%-kal csökkentek a mezőgazdasági termelői árak

Márciusban 10,2%-kal csökkentek a mezőgazdasági termelői árak Közzététel: 2014. május 14. Következik: 2014. május 15. Bruttó hazai termék (GDP), 2014. I. negyedév (első becslés) Sorszám: 65. Márciusban 10,2%-kal csökkentek a mezőgazdasági termelői árak Mezőgazdasági

Részletesebben

PUBLIKÁCIÓS LISTA MAGYAR NYELVEN, LEKTORÁLT FOLYÓIRATBAN MEGJELENT:

PUBLIKÁCIÓS LISTA MAGYAR NYELVEN, LEKTORÁLT FOLYÓIRATBAN MEGJELENT: PUBLIKÁCIÓS LISTA MAGYAR NYELVEN, LEKTORÁLT FOLYÓIRATBAN MEGJELENT: 1., Kalmárné Hollósi, E. Kalmár, S. (2000): Friss zöldségek és gyümölcsök értékesítési formái New Jersey államban. Gazdálkodás XLIV.

Részletesebben

Kertészmérnöki MSc szak mintatanterve

Kertészmérnöki MSc szak mintatanterve Sorszám I. ALAPOZÓ ISMERETEK Kertészmérnöki MSc szak mintatanterve 1. félév 2. félév Elmélet Gyakorlat Kr. Elmélet Gyakorlat Kr. Elmélet Gyakorlat Kr. Elmélet Gyakorlat Kr. Elmélet Gyakorlat Kr. 1. Természeti

Részletesebben

Agricultural and Sideline Product including Yuangao Organic Rice Organic Egg, Eco-vegetable

Agricultural and Sideline Product including Yuangao Organic Rice Organic Egg, Eco-vegetable A Szecsuánból érkező delegáció listája Sorszám Cégnév Termékek angolul Termékek magyarul 1 Luzhou Taishan Eco-agricuture Co.,Ltd 2 Sichuan Micangshan Tea Making Enterprise Agricultural and Sideline Product

Részletesebben

Ökológiai és Fenntartható Gazdálkodási Rendszerek Tanszék

Ökológiai és Fenntartható Gazdálkodási Rendszerek Tanszék Ökológiai és Fenntartható Gazdálkodási Rendszerek Tanszék A tanszék munkatársai Dr. Radics László Tanszékvezető Egyetemi tanár Ökológiai gazdálkodás Agro-ökológiai gyomszabályozás Dr. Szalai Zita Egyetemi

Részletesebben

AGRÁR- ÉS VIDÉKFEJESZTÉSI SZEMLE A SZTE MGK TUDOMÁNYOS FOLYÓIRATA 2. ÉVFOLYAM 2007/1. SZÁM

AGRÁR- ÉS VIDÉKFEJESZTÉSI SZEMLE A SZTE MGK TUDOMÁNYOS FOLYÓIRATA 2. ÉVFOLYAM 2007/1. SZÁM AGRÁR- ÉS VIDÉKFEJESZTÉSI SZEMLE A SZTE MGK TUDOMÁNYOS FOLYÓIRATA 2. ÉVFOLYAM 2007/1. SZÁM A TARTALOMBÓL: A víziszárnyasok töméses hizlalásának állatvédelmi kérdései Holstein-fríz állományok szaporasági

Részletesebben

Mezőgazdasági termelői árak, november

Mezőgazdasági termelői árak, november Közzététel: 2009. január 14. Sorszám: 8. Következik: 2009. január 15. Fogyasztói árak Mezőgazdasági termelői árak,. november Az agrár termelőiár-szintje. novemberben 22,3%-kal mérséklődött az előző év

Részletesebben

3.2 A Doktori Iskola tanterve

3.2 A Doktori Iskola tanterve 3. A Doktori Iskola tanterve Növénytermesztési és Kertészeti tudományok doktori program tanterve KÖTELEZİ TÁRGYAK. félév MT-IDA A01 MT-IDA A0 MT-IDA A03 MT-IDA A04 Földhasználat 4 x x x x MT-IDA-A07-K1

Részletesebben

Földi Kincsek Vására Oktatóközpont Programfüzete

Földi Kincsek Vására Oktatóközpont Programfüzete Földi Kincsek Vására Oktatóközpont Programfüzete Előadás- képzés-szaktanácsadás a Börzsöny-Duna-Ipoly Vidékfejlesztési Egyesület szervezésében Helyszín: Földi Kincsek Vására Oktatóközpont (2632, Letkés

Részletesebben

KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI AGRÁRMÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK (KGB) KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEI

KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI AGRÁRMÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK (KGB) KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEI KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI AGRÁRMÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK (KGB) KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEI 1. Az alapképzési szak megnevezése: környezetgazdálkodási agrármérnöki 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi

Részletesebben

CURRICULUM VITAE. 1985-1989 Budapesti Műszaki Egyetem, Gazdaság és Társadalomtudományi Kar okleveles vegyipari gazdasági mérnök

CURRICULUM VITAE. 1985-1989 Budapesti Műszaki Egyetem, Gazdaság és Társadalomtudományi Kar okleveles vegyipari gazdasági mérnök CURRICULUM VITAE Név: Dr. Szabó Erzsébet Beosztás: tudományos főmunkatárs Szervezeti egység: Technológiai és Élelmiszerlánc-vizsgálati Osztály Elérhetőség - cím: 1022 Budapest, Herman Ottó út 15. - email:

Részletesebben

Mezőgazdasági termelői árak, január

Mezőgazdasági termelői árak, január Közzététel:. március 10. Sorszám: 42. Következik:. március 11. Bruttó hazai termék (GDP) Mezőgazdasági termelői árak,. január Az agrár termelőiár-szintje januárjában 39,6%-kal magasabb volt az egy évvel

Részletesebben

Augusztusban 3,3%-kal csökkentek a mezőgazdasági termelői árak

Augusztusban 3,3%-kal csökkentek a mezőgazdasági termelői árak Közzététel:. október 13. Következik:. október 16. Építőipar,. augusztus Sorszám: 134. Augusztusban 3,3%-kal csökkentek a mezőgazdasági termelői árak Mezőgazdasági termelői árak,. augusztus augusztusában

Részletesebben

Éves Jelentés 2010. A Hungária Öko Garancia Kft. publikus éves jelentése a 2010. évi ellenőrzési és tanúsítási tevékenységéről

Éves Jelentés 2010. A Hungária Öko Garancia Kft. publikus éves jelentése a 2010. évi ellenőrzési és tanúsítási tevékenységéről Éves Jelentés 2010 A Hungária Öko Garancia Kft. publikus éves jelentése a 2010. évi ellenőrzési és tanúsítási tevékenységéről Budapest, 2011 május 24.... Kovács Dóra ügyvezető 1. Partnereink számának alakulása

Részletesebben

AGROTECHNIKAI TÉNYEZŐK HATÁSA A KULTÚRNÖVÉNYEKRE ÉS A GYOMOSODÁSRA

AGROTECHNIKAI TÉNYEZŐK HATÁSA A KULTÚRNÖVÉNYEKRE ÉS A GYOMOSODÁSRA PANNON EGYETEM GEORGIKON KAR NÖVÉNYVÉDELMI INTÉZET NÖVÉNYTERMESZTÉSI ÉS KERTÉSZETI TUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA ISKOLA VEZETŐ DR. GÁBORJÁNYI RICHARD MTA DOKTORA AGROTECHNIKAI TÉNYEZŐK HATÁSA A KULTÚRNÖVÉNYEKRE

Részletesebben

Mit olvassunk? SZŐLŐ- TERMESZTÉS. (Ajánló bibliográfia) összeállította: a Jászberényi Járási Könyvtár. rr rr

Mit olvassunk? SZŐLŐ- TERMESZTÉS. (Ajánló bibliográfia) összeállította: a Jászberényi Járási Könyvtár. rr rr Mit olvassunk? rr rr SZŐLŐ- TERMESZTÉS (Ajánló bibliográfia) összeállította: a Jászberényi Járási Könyvtár Bevezető A mezőgazdaság hozamainak növelése ma elsőrendű gazdasági érdek. A nagyüzemi termelésben

Részletesebben

A 2015. évre vonatkozó folyóirat-kiadási pályázaton támogatást nyert folyóiratok tudományos osztályonként

A 2015. évre vonatkozó folyóirat-kiadási pályázaton támogatást nyert folyóiratok tudományos osztályonként A 2015. évre vonatkozó folyóirat-kiadási pályázaton támogatást nyert folyóiratok tudományos osztályonként Nyelv- és Irodalomtudományok Osztálya Cím Kiadó Megítélt támogatás (forint) Acta Ethnographica

Részletesebben

Mezőgazdasági termelői árak, február

Mezőgazdasági termelői árak, február Közzététel:. április 11. Sorszám: 58. Következik:. április 12. Fogyasztói árak Mezőgazdasági termelői árak,. február Az agrár termelőiár-szintje februárjában 47,5%-kal magasabb volt az egy évvel korábbinál.

Részletesebben

Logisztikai mérnöki alapszak (BSc) levelező tagozat (BSL) / BSc in Logistics Engineering (Part Time)

Logisztikai mérnöki alapszak (BSc) levelező tagozat (BSL) / BSc in Logistics Engineering (Part Time) Logisztikai mérnöki alapszak (BSc) levelező tagozat (BSL) / BSc in Logistics Engineering (Part Time) A képzés közös része (specializációra lépés feltétele: a szigorlat eredményes teljesítése) GEMAN113-1

Részletesebben

(telefon, e-mail, stb.)

(telefon, e-mail, stb.) I. Tanya paraméterei Címe: Tulajdonosa: Mérete, terület nagysága, épületei: Üzemeltető: Megközelíthetősége: Elérhetőségei: (telefon, e-mail, stb.) Lakott, ott élők száma: Infrastruktúra (internet, telefon,

Részletesebben

(A képzés közös része, specializációra lépés feltétele: a szigorlat eredményes teljesítése)

(A képzés közös része, specializációra lépés feltétele: a szigorlat eredményes teljesítése) Logisztikai mérnöki alapszak (BSc) nappali tagozat (BS) / BSc in Logistics Engineering (Full Time) (A képzés közös része, specializációra lépés feltétele: a szigorlat eredményes teljesítése) GEMAN113-B

Részletesebben

Tárolt Cégkivonat. I. Cégformától független adatok IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

Tárolt Cégkivonat. I. Cégformától független adatok IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT Tárolt Cégkivonat A Cg.05-02-001206 cégjegyzékszámú Putnoki Szociális Szövetkezet "végelszámolás alatt" (3630

Részletesebben

A 2017-re vonatkozó folyóirat-kiadási pályázaton támogatást nyert folyóiratok tudományos osztályonként

A 2017-re vonatkozó folyóirat-kiadási pályázaton támogatást nyert folyóiratok tudományos osztályonként A 2017-re vonatkozó folyóirat-kiadási pályázaton támogatást nyert folyóiratok tudományos osztályonként Nyelv- és Irodalomtudományok Osztálya Cím Kiadó Megítélt támogatás (forint) Acta Antiqua Academiae

Részletesebben

1. Elfogadható szakképesítések az Országos Képzési Jegyzékről szóló 7/1993. (XII. 30.) MüM rendelet alapján A B C

1. Elfogadható szakképesítések az Országos Képzési Jegyzékről szóló 7/1993. (XII. 30.) MüM rendelet alapján A B C 6. számú szakmai melléklet Mezőgazdasági termeléssel összefüggő ek 1. Elfogadható ek az Országos Képzési Jegyzékről szóló 7/1993. (XII. 30.) MüM rendelet alapján 1. Szakképesítés azonosító száma A B C

Részletesebben

Agricultural Informatics 2014 International Conference Future Internet and ICT Innovation in Agriculture, Food and the Environment November

Agricultural Informatics 2014 International Conference Future Internet and ICT Innovation in Agriculture, Food and the Environment November Agricultural Informatics 2014 International Conference Future Internet and ICT Innovation in Agriculture, Food and the Environment 13-15 November 2014, Debrecen, Hungary Az agroerdészet (agroforestry)

Részletesebben

A 2009. évi állami génmegőrzési feladatok támogatását elnyert pályázok listája

A 2009. évi állami génmegőrzési feladatok támogatását elnyert pályázok listája A 2009. évi állami i feladatok támogatását elnyert pályázok listája Pályázó neve Pályázó címe Elnyert Génmegőrzési téma támogatás (Ft) 5 B Bt. 2028 Pilismarót, Dózsa György u. 42. 352.000 Fekete nyár Agrimart

Részletesebben

Könyv, könyvrészletek (magyar nyelven): Idegen nyelven megjelent publikációk: Poszterek (idegen nyelven): Lektorált cikkek, magyar nyelven

Könyv, könyvrészletek (magyar nyelven): Idegen nyelven megjelent publikációk: Poszterek (idegen nyelven): Lektorált cikkek, magyar nyelven Könyv, könyvrészletek (magyar nyelven): Gergely I. (szerk: Szőcs I.)(2008): Az EU-tagság hatása az agrárgazdaság fejlıdésére Komárom-Esztergom megyében. Az EU-tagság hatása a magyar agrárgazdaságra (MAEszemmel).

Részletesebben

Mezőgazdasági termelői árak, 2009. november

Mezőgazdasági termelői árak, 2009. november Közzététel: 2010. január 13. Sorszám: 8. Következik: 2010. január 14. Fogyasztói árak Mezőgazdasági termelői árak,. november Az agrár termelőiár-szintje novemberében 5,2%-kal csökkent az előző év azonos

Részletesebben

A 2014. évre vonatkozó folyóirat-kiadási pályázaton támogatást nyert folyóiratok tudományos osztályonként

A 2014. évre vonatkozó folyóirat-kiadási pályázaton támogatást nyert folyóiratok tudományos osztályonként A 2014. évre vonatkozó folyóirat-kiadási pályázaton támogatást nyert folyóiratok tudományos osztályonként Nyelv- és Irodalomtudományok Osztálya Cím Kiadó Megítélt támogatás (forint) Acta Ethnographica

Részletesebben

Agrárkönyvtári Hírvilág, 2013. XX. évfolyam 3. szám Ajánló bibliográfia. Árpa

Agrárkönyvtári Hírvilág, 2013. XX. évfolyam 3. szám Ajánló bibliográfia. Árpa Agrárkönyvtári Hírvilág, 2013. XX. évfolyam 3. szám Ajánló bibliográfia Árpa Könyvek az OMGK állományából B 23522 BAKÓ Attila HAJÓSNÉ NOVÁK Márta A rezisztencianemesítés és az évjárat hatása a tavaszi

Részletesebben

PUBLIKÁCIÓS LISTA MAGYAR NYELVEN, LEKTORÁLT SZAKFOLYÓIRATBAN MEGJELENT TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNY:

PUBLIKÁCIÓS LISTA MAGYAR NYELVEN, LEKTORÁLT SZAKFOLYÓIRATBAN MEGJELENT TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNY: PUBLIKÁCIÓS LISTA MAGYAR NYELVEN, LEKTORÁLT SZAKFOLYÓIRATBAN MEGJELENT TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNY: Kacz Károly Salamon Lajos (2000): Gyır-Moson-Sopron megye egyéni gazdaságai az európai integrációra történı

Részletesebben

Javítóvizsga 2013/2014. Annus Anita. Az állati test bonctani felépítése. Az elemek, vegyületek, sejtek, szövetek, szervek,szervrendszerek, szervezet.

Javítóvizsga 2013/2014. Annus Anita. Az állati test bonctani felépítése. Az elemek, vegyületek, sejtek, szövetek, szervek,szervrendszerek, szervezet. Javítóvizsga 2013/2014 Annus Anita 9.a Anatómia Az állati test bonctani felépítése. Az elemek, vegyületek, sejtek, szövetek, szervek,szervrendszerek, szervezet. A csontok feladata, felépítése, csont szerkezete,

Részletesebben

Gazda moduljai 971. Az Állattartás megnevezésű, 10997-12 azonosító számú szakmai követelménymodul tartalma: Feladatprofil: Tulajdonságprofil:

Gazda moduljai 971. Az Állattartás megnevezésű, 10997-12 azonosító számú szakmai követelménymodul tartalma: Feladatprofil: Tulajdonságprofil: Gazda moduljai 971. Az Állattartás megnevezésű, 10997-12 azonosító számú szakmai Gazdálkodásához kapcsolódó információkat gyűjt Támogatást igényel Takarmányt érzékszervvel minősít, mintát vesz Takarmányadagot

Részletesebben

Dr. Varga Zoltán publikációs listája

Dr. Varga Zoltán publikációs listája Dr. Varga Zoltán publikációs listája Könyvrészlet: 1. VARGA Z. (2010): Az agrometeorológiai információk hasznosításának alapjai. In: Anda A. Kocsis T. (szerk.): Agrometeorológiai és klimatológiai alapismeretek.

Részletesebben

PUBLIKÁCIÓS LISTA MAGYAR NYELVEN, LEKTORÁLT SZAKFOLYÓIRATBAN MEGJELENT TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNY:

PUBLIKÁCIÓS LISTA MAGYAR NYELVEN, LEKTORÁLT SZAKFOLYÓIRATBAN MEGJELENT TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNY: PUBLIKÁCIÓS LISTA MAGYAR NYELVEN MEGJELENT KÖNYV, VAGY KÖNYVRÉSZLET: 1. A mezıgazdasági vállalkozások gazdálkodásának alapjai SZAKTUDÁS Kiadó Ház, Budapest, 2003. 2. Vertikális termékpályák Tej, gabona,

Részletesebben

A szőlő- és gyümölcsös-ültetvények teljes körű felmérése és megújúló statisztikája

A szőlő- és gyümölcsös-ültetvények teljes körű felmérése és megújúló statisztikája Magyar Agrárinformatikai Szövetség Hungarian Association of Agricultural Informatics Agrárinformatika Folyóirat. 2010. 1. évfolyam 1. szám Journal of Agricultural Informatics. 2010 Vol. 1, No. 1 A szőlő-

Részletesebben

Statisztikai Jelentések TÁJÉKOZTATÓ JELENTÉS AZ ŐSZI MEZŐGAZDASÁGI MUNKÁKRÓL

Statisztikai Jelentések TÁJÉKOZTATÓ JELENTÉS AZ ŐSZI MEZŐGAZDASÁGI MUNKÁKRÓL XIX. évfolyam, 7. szám, 2014 Statisztikai Jelentések TÁJÉKOZTATÓ JELENTÉS AZ ŐSZI MEZŐGAZDASÁGI MUNKÁKRÓL (2014. november 24-i operatív jelentések alapján) Tájékoztató jelentés az őszi mezőgazdasági munkákról

Részletesebben

Tárolt Cégkivonat. I. Cégformától független adatok IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

Tárolt Cégkivonat. I. Cégformától független adatok IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT Tárolt Cégkivonat A Cg.05-02-001269 cégjegyzékszámú GÖMÖR FARM KÖZÖSSÉGI Szociális Szövetkezet (3630 Putnok,

Részletesebben

Mezőgazdasági termelői árak, 2009. május

Mezőgazdasági termelői árak, 2009. május Közzététel:. július 10. Sorszám: 110. Következik:. július 14. Fogyasztói árak Mezőgazdasági termelői árak,. május Az agrár termelőiár-szintje májusában 21,7%-kal csökkent az előző év azonos időszakához

Részletesebben

Októberben 5,7%-kal csökkentek a mezőgazdasági termelői árak

Októberben 5,7%-kal csökkentek a mezőgazdasági termelői árak Közzététel:. december 12. Következik:. december 15. Építőipar,. október Sorszám: 162. Októberben 5,7%-kal csökkentek a mezőgazdasági termelői árak Mezőgazdasági termelői árak,. október októberében a mezőgazdasági

Részletesebben

Magyar Állatorvosok Lapja. Kertgazdaság. Állattenyésztés és Takarmányozás. Főszerkesztő: Dr. Visnyei László, PhD

Magyar Állatorvosok Lapja. Kertgazdaság. Állattenyésztés és Takarmányozás. Főszerkesztő: Dr. Visnyei László, PhD Magyar Állatorvosok Lapja Főszerkesztő: Dr. Visnyei László, PhD 1400 Budapest, Pf.: 2 Tel/Fax: +(36) 1-341-3023, Tel: +(36) 1-478-4100, Kiadó: Magyar Mezőgazdaság Kft., Budapest Kertgazdaság Főszerkesztő:

Részletesebben

MEGHÍVÓ. Velünk Élő Tudomány. II. ATK Tudományos Nap

MEGHÍVÓ. Velünk Élő Tudomány. II. ATK Tudományos Nap MEGHÍVÓ Velünk Élő Tudomány II. ATK Tudományos Nap Az MTA ATK, az MTA Agrártudományok Osztálya, a NYME Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Kar és a Pannon Egyetem Georgikon Kar nevében tisztelettel meghívjuk

Részletesebben

Mit olvassunk? KERTESZET. (Ajánló bibliográfia) összeállította: a Jászherényi Járási Könyvtár

Mit olvassunk? KERTESZET. (Ajánló bibliográfia) összeállította: a Jászherényi Járási Könyvtár Mit olvassunk? KERTESZET (Ajánló bibliográfia) összeállította: a Jászherényi Járási Könyvtár Bevezető A mezőgazdaság hozamainak növelése ma elsőrendű gazdasági érdek. A nagyüzemi termelésben dolgozók szakértelmét,

Részletesebben

1. Speciális kód Ezt a kódot a Bizottság adja meg az üzenet továbbításakor.

1. Speciális kód Ezt a kódot a Bizottság adja meg az üzenet továbbításakor. KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ ÚJ BEJELENTÉS MEGTÉTELÉHEZ (A TERVEZET TÉNYLEGES BEJELENTÉSÉHEZ MÁSIK ADATLAPOT SZÜKSÉGES HASZNÁLNI) 1. Speciális kód Ezt a kódot a Bizottság adja meg az üzenet továbbításakor. 2. Tagállam

Részletesebben

A MAGYAR NÖVÉNYNEMESÍTÉSI ÉS FAJTA ELŐÁLLÍTÁSI KUTATÁSOK A DEBRECENI EGYETEMEN. Nagy János, Puskás Árpád, Zsombik László

A MAGYAR NÖVÉNYNEMESÍTÉSI ÉS FAJTA ELŐÁLLÍTÁSI KUTATÁSOK A DEBRECENI EGYETEMEN. Nagy János, Puskás Árpád, Zsombik László A MAGYAR NÖVÉNYNEMESÍTÉSI ÉS FAJTA ELŐÁLLÍTÁSI KUTATÁSOK A DEBRECENI EGYETEMEN Nagy János, Puskás Árpád, Zsombik László 145 ÉVES A DEBRECENI GAZDASÁGI ÉS AGRÁR- FELSŐOKTATÁS Országos Felsőbb Gazdasági

Részletesebben

A évre vonatkozó folyóirat-kiadási pályázaton támogatást nyert folyóiratok tudományos osztályonként

A évre vonatkozó folyóirat-kiadási pályázaton támogatást nyert folyóiratok tudományos osztályonként A 2016. évre vonatkozó folyóirat-kiadási pályázaton támogatást nyert folyóiratok tudományos osztályonként Nyelv- és Irodalomtudományok Osztálya Cím Kiadó Megítélt támogatás (forint) Acta Antiqua Academiae

Részletesebben

168 Óra. Calandrella. Cégvezetés. ACH Models in Chemistry H: 1997/1., 2. Acta Biologica Hungarica. Chip (magyar kiadás) Acta Botanica Hungarica

168 Óra. Calandrella. Cégvezetés. ACH Models in Chemistry H: 1997/1., 2. Acta Biologica Hungarica. Chip (magyar kiadás) Acta Botanica Hungarica 168 Óra 2000 ACH Models in Chemistry Acta Biologica Hungarica Acta Botanica Hungarica Acta Matematica Hungarica Acta Microbiologica et Immunologica Hungarica Acta Phytopathologica et Entomologica Hungarica

Részletesebben

GAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI AGRÁRMÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK

GAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI AGRÁRMÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK GAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI AGRÁRMÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK A szak képzéséért felelős szervezeti egység: Agrár és Vidékfejlesztési Tanszék KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEK GAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI

Részletesebben

Tárgynév Tárgykód Kredit Heti óraszámheti óraszám

Tárgynév Tárgykód Kredit Heti óraszámheti óraszám Tárgynév Tárgykód Kredit Heti óraszámheti óraszám A mezőgazdasági vízgazdálkodás gazsmkks7123il 4,00 Bevezetés a kertészetbe SMKKS3043TN 4,00 2,00 2,00 Borkultúra SMKKS2356EN 2,00 0,00 2,00 Borkultúra

Részletesebben

A JUHTARTÁS HELYE ÉS SZEREPE A KÖRNYEZETBARÁT ÁLLATTARTÁSBAN ÉSZAK-MAGYARORSZÁGON

A JUHTARTÁS HELYE ÉS SZEREPE A KÖRNYEZETBARÁT ÁLLATTARTÁSBAN ÉSZAK-MAGYARORSZÁGON Bevezetés A JUHTARTÁS HELYE ÉS SZEREPE A KÖRNYEZETBARÁT ÁLLATTARTÁSBAN ÉSZAK-MAGYARORSZÁGON Abayné Hamar Enikő Marselek Sándor GATE Mezőgazdasági Főiskolai Kar, Gyöngyös A Magyarországon zajló társadalmi-gazdasági

Részletesebben

1. számú melléklet. Mezőgazdasági termeléssel összefüggő szakképesítések

1. számú melléklet. Mezőgazdasági termeléssel összefüggő szakképesítések 1. számú melléklet Mezőgazdasági termeléssel összefüggő ek 1. Elfogadható ek az Országos Képzési Jegyzékről szóló 7/1993. (XII. 30.) MüM rendelet alapján Szakképesítés Megnevezése 1. 26 2 8299 02 2 2 01

Részletesebben

Mezőgazdasági termelői árak, augusztus

Mezőgazdasági termelői árak, augusztus Közzététel:. október 12. Sorszám: 163. Következik:. október 13. Fogyasztói árak Mezőgazdasági termelői árak,. augusztus Az agrár termelőiár-szintje augusztusában 11,8%-kal csökkent az előző év azonos időszakihoz

Részletesebben

GENETIKAILAG MÓDOSÍTOTT NÖVÉNYEK AZ ÉLELMISZERLÁNCBAN

GENETIKAILAG MÓDOSÍTOTT NÖVÉNYEK AZ ÉLELMISZERLÁNCBAN ÉLELMISZER-BIZTONSÁGI KÖTETEK IV. GENETIKAILAG MÓDOSÍTOTT NÖVÉNYEK AZ ÉLELMISZERLÁNCBAN Szerkesztette: Bánáti Diána Gelencsér Éva Budapest, 2007. ÉLELMISZER-BIZTONSÁGI KÖTETEK IV. Genetikailag módosított

Részletesebben

A magyar élelmiszerlánc-felügyeleti hatóság szervezeti felépítése

A magyar élelmiszerlánc-felügyeleti hatóság szervezeti felépítése A magyar élelmiszerlánc-felügyeleti hatóság szervezeti felépítése 1 Egyetlen hatóság felelős - többek között az alábbiakért: Talajvédelem Növényegészségügy és növényvédelem Állategészségügy és állatvédelem

Részletesebben

Júliusban 5,1%-kal csökkentek a mezőgazdasági termelői árak

Júliusban 5,1%-kal csökkentek a mezőgazdasági termelői árak Közzététel:. szeptember 12. Következik:. szeptember 15. Építőipar,. július Sorszám: 120. Júliusban 5,1%-kal csökkentek a mezőgazdasági termelői árak Mezőgazdasági termelői árak,. július júliusában a mezőgazdasági

Részletesebben

Oktatási anyagaink az agrár szektorban

Oktatási anyagaink az agrár szektorban Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 II. nemzetközi workshop HUSK/1101/1.1.1/0361 project Oktatási anyagaink az agrár szektorban Kövesd Andrea TREBAG KFT Life Long Learning

Részletesebben

NÖVÉNYTERMESZTŐ MÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK (NTB) KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEI

NÖVÉNYTERMESZTŐ MÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK (NTB) KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEI NÖVÉNYTERMESZTŐ MÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK (NTB) KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEI 1. Az alapképzési szak megnevezése: növénytermesztő mérnöki 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség

Részletesebben

24/2005. (VI. 29. ) EüM - FVM együttes rendelet

24/2005. (VI. 29. ) EüM - FVM együttes rendelet 24/2005. (VI. 29. ) EüM - FVM együttes rendelet a növényekben, a növényi termékekben és a felületükön megengedhető növényvédőszer - maradék mértékéről szóló 5/2002. (II. 22. ) EüM - FVM együttes rendelet

Részletesebben

Higher Education Degree Programmes. Offered in Foreign Languages in Hungary

Higher Education Degree Programmes. Offered in Foreign Languages in Hungary Higher Education Degree Programmes Offered in Foreign Languages in Hungary Higher Education Programmes Offered in Foreign Languages in Hungary The programmes offered in this brochure are taught in English,

Részletesebben

Az agrárium helyzete, fejlődési irányai a kormány agrárpolitikájának tükrében

Az agrárium helyzete, fejlődési irányai a kormány agrárpolitikájának tükrében Az agrárium helyzete, fejlődési irányai a kormány agrárpolitikájának tükrében Dr. Feldman Zsolt agrárgazdaságért felelős helyettes államtitkár Földművelésügyi Minisztérium 2015. szeptember 29. Mezőgazdaság

Részletesebben