MEZŐGAZDASÁGI BIBLIOGRÁFIA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MEZŐGAZDASÁGI BIBLIOGRÁFIA"

Átírás

1 MEZŐGAZDASÁGI BIBLIOGRÁFIA ORSZÁGOS MEZŐGAZDASÁGI KÖNYVTÁR ÉS DOKUMENTÁCIÓS KÖZPONT

2 Magyar Mezőgazdasági Bibliográfia A bibliográfia teljes áttekintést ad a hazai mezőgazdaság és a határterületeinek szakirodalmáról. Mintegy 200 folyóirat feldolgozásával készül, évente több ezer bibliográfiai tételt tartalmaz. A mezőgazdaság szakterületei szerint rendezett, katalogizált kiadvány használatát külön Tárgy- és Névmutató könnyíti meg. A Word-formátumban feldolgozott címanyag egészben és részenként is kinyomtatható, ill. saját publikációk, tudományos dolgozatok, szakdolgozatok és pályázatok irodalomjegyzékébe tetszőleges válogatással közvetlenül átmásolható (átemelhető). Segíti továbbá a könyvtárban való célirányos tájékozódást is; előzetes (otthoni) használatával már előre tervezhető, hogy a könyvtárban milyen szakanyagokat kérjünk ki. Ára CD-n: 2000 Ft +ÁFA, nyomtatott formában: 7000 Ft+ÁFA (és az esetleges postaköltségek). Az Európai Unió Agrárgazdasága 1994-ig EK-Agrárszemle címmel jelent meg. Az 1996-től új címen megjelenő folyóirat útmutatást nyújt a mezőgazdaság bármely területén dolgozó, vállalkozó szakembereknek mindazokról a fontos tudnivalókról, melyek szükségesek az Európai Unió működésének, szabályozó rendszerének megismeréséhez. Alapos betekintést nyújt az Unió belső életébe, kereskedelmi és termelési adataiba, a magyar szakemberek számára is tanulságos problémáiba. Megjelenik havonta, ingyenes kiadvány. A fenti kiadványok előfizethetők 1012 Budapest, Attila út 93. Telefon: ORSZÁGOS MEZŐGAZDASÁGI KÖNYVTÁR ÉS DOKUMENTÁCIÓS KÖZPONT 1012 Budapest, Attila út Budapest 13. Pf. 15 Telefon: Pénzforgalmi jelzőszám: MNB /01

3 ORSZÁGOS MEZŐGAZDASÁGI KÖNYVTÁR ÉS DOKUMENTÁCIÓS KÖZPONT MAGYAR MEZŐGAZDASÁGI BIBLIOGRÁFIA 46. évfolyam 1-4. szám Budapest, 2005

4 MAGYAR MEZŐGAZDASÁGI BIBLIOGRÁFIA HUNGARIAN AGRICULTURAL BIBLIOGRAPHY HU ISSN (Nyomtatott) HU ISSN (CD-ROM) HU ISSN (Online) Felelős szerkesztő GULÁCSINÉ PÁPAY ERIKA Szerkesztő Dr. SZÉKELY SÁNDOR Munkatársak CSÍKY GÁBOR, ELŐD ANDRÁSNÉ, KRIPNER VERONIKA, KOVÁCS GERGELY, MUCS ERVINNÉ Kiadja az ORSZÁGOS MEZŐGAZDASÁGI KÖNYVTÁR ÉS DOKUMENTÁCIÓS KÖZPONT 1012 Budapest, Attila út 93. Levélcím: 1253 Budapest, 13. Pf. 15. Telefon: Felelős kiadó GULÁCSINÉ PÁPAY ERIKA Megjelenik évente nyomtatott változatban és CD-n. Előfizethető a szerkesztőségben 1012 Budapest, Attila út 93. Telefon: Pénzforgalmi jelzőszám: MNB /01 Készült az Országos Mezőgazdasági Könyvtár és Dokumentációs Központ gondozásában

5 TARTALOMJEGYZÉK Tájékoztató... 6 Information... 7 Bibliográfia tartalomjegyzék... 9 Contents of bibliography Feldolgozott időszaki kiadványok jegyzéke Bibliográfia Névmutató Tárgymutató Kódjegyzék Categories

6 TÁJÉKOZTATÓ A Bibliográfia teljes képet kíván adni a magyar mezőgazdasági, élelmiszeripari és erdészeti szakirodalomról. Feldolgozza a Magyarországon megjelenő kiadványokban fellelhető közleményeket, függetlenül attól, hogy szerzője magyar vagy külföldi. A megjelent könyvekről, évkönyvekről a köteles példányok, a disszertációkról és intézeti kiadványokról az illetékes intézmények bejelentése alapján számolunk be. A Bibliográfia feltárja valamennyi magyar mezőgazdasági, élelmiszeripari, faipari és erdészeti szaklap anyagát, valamint az egyéb kiadványok élelmiszergazdasági vonatkozású közleményeit. Az Országos Széchényi Könyvtárral történt megállapodás alapján a Magyar Mezőgazdasági Bibliográfia 1981-től kurrens nemzeti szakbibliográfia. Ennek értelmében a magyar mezőgazdasági, élelmiszeripari és erdészeti szakirodalom bibliográfiai feltárását kizárólag e kiadvány végzi, vagyis a Magyar Nemzeti Bibliográfia a fentiek közlésétől eltekint. A magyar szakirodalomban való jobb eligazodás érdekében a számítástechnika lehetőségeit is felhasználjuk. Az Országos Mezőgazdasági Könyvtár honlapjáról az adatbázis ALEPH rendszerből elérhető. A kiadványok CD-n és nyomtatott változatban is megrendelhetők. 6

7 INFORMATION The bibliography presents a complete survey on Hungarian literature covering agriculture, food industry and forestry. The papers printed in Hungarian publications are processed, independently of the Hungarian or foreign nationality of the authors. The books and annuals are reviewed from compulsory copies, the dissertations and publications of institutes from reports received. The bibliography covers all Hungarian periodicals treating agriculture, food industry, wood industry and forestry, further the papers printed in other publications on food economy. According to the agreement concluded with the Széchényi National Library, the Hungarian Agricultural Bibliography is a current national bibliography from the year 1981 on. Consequently, Hungarian literature on agriculture, food industry and forestry is bibliographically reviewed only in this publication. In the Hungarian National Bibliography these items are omitted. In the interest of better orientation in the Hungarian special literature we make use of opportunities of the computer technology. The Database is accessible from the homepage of the National Agricultural Library in the ALEPH system. The publications can be ordered on CD or in printed form too. 7

8 8

9 BIBLIOGRÁFIA TARTALOMJEGYZÉK MEZŐGAZDASÁG ÁLTALÁNOS VONATKOZÁSOK Agrárium általános kérdések Agrárkutatás, kutatóintézetek Kutatás, kutatás-módszertan Konferencia, tanácskozás, tanulmányút Mezőgazdasági oktatás, szakképzés, továbbképzés.. 28 Mezőgazdasági tájékoztatás, információkezelés, lexikonok Szakegyesületek, gazdakörök, terméktanácsok Szaktanácsadás, ismeretterjesztés Kiállítás, szakvásár, múzeum Könyvtár és dokumentáció Számítógépes és internetes információszolgáltatás, adatbázisok Mezőgazdasági statisztika AGRÁRTÖRTÉNET, AGRÁRSZOCIOLÓGIA, AGRÁRFÖLDRAJZ Agrártörténet Életrajzok, pályaképek, kitüntetések Agrárszociológia Kézművesség, háziipar Agrárföldrajz, régiók mezőgazdasága A mezőgazdaság általános helyzete, világélelmezés Európai Unió Magyarország Egyéb európai országok Fejlődő országok AGRÁRPOLITIKA, AGRÁRIRÁNYITÁS Agrárpolitika, trendek Fejlesztési tervek, projektek, beruházások Vidékfejlesztés, területfejlesztés, tájgazdálkodás Agrártámogatás, pályázatok Agrárirányítás, igazgatás Agrárjog, törvényi szabályozás, rendeletek Adminisztráció, agrárnyilvántartás, intézmények.. 49 Szabványok, szabadalmak, eredetvédelem AGRÁRÖKONÓMIA Általános gazdaságtani vonatkozások, ökonometria. 50 Földtulajdon, földhasználat, földérték, földár Gazdaságosság, költségszámítás, költségszerkezet Hitel, finanszírozás Számvitel, pénzügy Munkaerőgazdálkodás, munkaügy, munkavédelem Adó, biztosítások, társadalombiztosítás Agrárvállalkozások, vállalatok, vállalatmenedzselés 54 Farmgazdaság, családi vállalkozás Szövetkezetek, társulások, agrárszolgáltatók, TÉSz Mezőgazdasági és élelmiszeripari vállalatok Állami tulajdonú gazdaságok...56 Melléküzemágak, idegenforgalom, falusi turizmus 56 AGRÁRKERESKEDELEM...57 Általános kereskedelmi vonatkozások...57 Termékértékesítés, termékfelvásárlás, szerződéses termelés...57 Ár, árképzés...58 Marketing, piackutatás, PR...58 Fogyasztás, fogyasztási szokások...60 Mezőgazdasági belkereskedelem, hazai piac...61 Nemzetközi agrárkereskedelem, import-, exportpiac...61 ALAPTUDOMÁNYOK, SEGÉDTUDOMÁNYOK...63 Általános tudományelméleti kérdések...63 Növénybiológia...63 Növényszervezettan...63 Növényélettan...63 Növényrendszertan...64 Növénygenetika...66 Állatbiológia...66 Állatszervezettan, anatómia...66 Állatélettan...67 Állatrendszertan...67 Állatgenetika...69 Ökológia...69 Populációbiológia...70 Evolúció...70 Etológia...71 Hidrobiológia...71 Mikrobiológia...71 Baktériumok...72 Vírusok, fágok...72 Gombák...72 Biokémia, biofizika, biotechnológia általában...73 Kémia, fizika, agrokémia, agrofizika...74 Matematika...75 Műszaki ismeretek, géptan...75 Automatizálás, távvezérlés, térinformatika, precíziós gazdálkodás...76 Energiaforrások, energiatermelés, energiafelhasználás...77 Gépek működése, karbantartása...78 Építészet, épületszerkezetek, épületgépészet...78 Meteorológia, agrometeorológia...79 Növénytermesztési és növényvédelmi előrejelzés..81 TALAJTAN, ÖNTÖZÉS, TRÁGYÁZÁS...82 Talajtan általában, mintavétel...82 Talajfizika, vízháztartás...82 Talajkémia, ásványi összetétel...83 Talajbiológia, mikroflóra, talajfauna...84 Talajosztályozás, talajminősítés, aranykorona-érték..85 9

10 Talajtípusok, talajtérkép, talajgenetika Talajtermékenység Talajvédelem Talajpusztulás, erózió, degradáció, rekultiválás Talajjavítás, melioráció Talajművelés, talajelőkészítés Traktorok, talajművelő gépek Öntözés, öntözési módok Öntözési igény, öntözési táblázatok Öntözőberendezések Öntözővíz Trágyázás, tápanyag-pótlás, talajerő-gazdálkodás Trágyaadagolás, tápanyagigény Trágyázási módok Trágyaszóró gépek Műtrágyák, kevert műtrágyák, mikroelemek Istállótrágya, hígtrágya Komposzt, tőzeg, földadalékok, ásványok Zöldtrágya, baktériumtrágya Szennyvíziszap, trágyázás hulladékokkal és melléktermékekkel NÖVÉNYTERMESZTÉS Növénytermesztés általános vonatkozásai Növénynemesítési technikák, szelekció, hibridizálás, heterózis, rezisztencia Fajtaelismertetés, fajtaösszehasonlítás, honosítás.. 94 Őshonos növények, génbank, génállomány védelme, fajtafenntartás Növényi biotechnológia, genetikailag módosított növények Vetőmag, vetőmagtermesztés, vetőmagkezelés Szántóföldi növénytermesztés, termesztési rendszerek Vetés, ültetés, palántázás és gépei Növényápolási munkák és gépei Betakarítás, kombájnok, betakarítógépek, szállítás 98 Terménykezelés, magtisztítás, terményszárítás Terménytárolás, raktározás, terménytárolók Biológiai/ökológiai növénytermesztés, integrált termesztés Kertészet, kertgazdálkodás, kerttechnológia Növényházak és berendezéseik, fóliák, speciális termesztő közegek Palántanevelés Oltás, szemzés, dugványozás; oltványok, facsemeték, faiskola Növényápolási munkák és eszközei, metszés Kertészeti termények betakarítása, szüretelés és gépei Kertészeti termények kezelése, tárolása, tartósítása Biokertészet, ökológiai kertgazdálkodás, integrált termesztés Rét- és legelőművelés, gyepgazdálkodás Növényvédelem Gyomok, gyomirtás Kártevők Kórokozók: vírusok, baktériumok, gombák Hiánybetegségek; természeti károsodás, fagykár, kiszáradás Növényvédőszer, hatóanyag-rezisztencia; szermaradvány Preventív védekezés, talajfertőtlenítés Biológiai védekezés, integrált növényvédelem Szabályozások, adminisztráció, egészségügyi előírások Növényvédelmi gépek Növényi melléktermékek, biomassza hasznosítása, bioenergia SZÁNTÓFÖLDI NÖVÉNYEK Ritkább, szántóföldön termesztett növények Búza Búza termesztéstechnológiája Búza betegségei, kórokozók, kártevők, károsodások; növényvédelme Búza betakarítása, kezelése, tárolása Búza minősége; beltartalom Búza értékesítése, piaci helyzete, gazdasági vonatkozások Árpa, rozs, tritikálé Árpa, rozs, tritikálé termesztéstechnológiája Árpa, rozs, tritikálé betegségei, kórokozók, kártevők, károsodások; növényvédelme Árpa, rozs, tritikálé minősége, beltartalom Árpa, rozs, tritikálé értékesítése, piaci helyzete, gazdasági vonatkozások Zab, rizs és egyéb gabonafélék Zab, rizs és egyéb gabonafélék termesztéstechnológiája Zab, rizs és egyéb gabonafélék minősége, beltartalom Kukorica Kukorica termesztéstechnológiája Kukorica betegségei, kórokozók, kártevők, károsodások; növényvédelme Kukorica betakarítása, kezelése, tárolása Kukorica minősége, beltartalom Kukorica értékesítése, piaci helyzete, gazdasági vonatkozások Cukorrépa, takarmányrépa Cukorrépa, takarmányrépa termesztéstechnológiája Cukorrépa, takarmányrépa betegségei, kórokozók, kártevők, károsodások; növényvédelme Cukorrépa, takarmányrépa betakarítása, kezelése, tárolása Cukorrépa, takarmányrépa minősége, beltartalom Cukorrépa, takarmányrépa értékesítése, piaci helyzete, gazdasági vonatkozások Burgonya, csicsóka és egyéb gumósok Burgonya, csicsóka és egyéb gumósok termesztéstechnológiája

11 Burgonya, csicsóka és egyéb gumósok betegségei, kórokozók, kártevők, károsodások; növényvédelme Burgonya, csicsóka és egyéb gumósok betakarítása, kezelése, tárolása Burgonya, csicsóka és egyéb gumósok minősége, beltartalom Burgonya, csicsóka és egyéb gumósok értékesítése, piaci helyzete, gazdasági vonatkozások Olajnövények: napraforgó, repce, szója, mák, stb Olajnövények termesztéstechnológiája Olajnövények betegségei, kórokozók, kártevők, károsodások; növényvédelme Olajnövények betakarítása, kezelése, tárolása Olajnövények minősége, beltartalom Olajnövények értékesítése, piaci helyzete, gazdasági vonatkozások Ipari növények: dohány, komló, rostnövények Ipari növények termesztéstechnológiája Ipari növények betegségei, kórokozók, kártevők, károsodások; növényvédelme Ipari növények betakarítása, kezelése, tárolása Ipari növények minősége, beltartalom Takarmánynövények: pillangósok, fűfélék, stb Takarmánynövények termesztéstechnológiája Takarmánynövények betegségei, kórokozók, kártevők, károsodások; növényvédelme Takarmánynövények minősége, beltartalom Takarmánynövények értékesítése, piaci helyzete, gazdasági vonatkozások ZÖLDSÉGFÉLÉK Ritkább zöldségek Paradicsom és paprikafélék Paradicsom és paprikafélék termesztéstechnológiája Paradicsom és paprikafélék betegségei, kórokozók, kártevők, károsodások; növényvédelme Paradicsom és paprikafélék betakarítása, kezelése, tárolása Paradicsom és paprikafélék minősége, beltartalom Paradicsom és paprikafélék értékesítése, piaci helyzete, gazdasági vonatkozások Hüvelyesek: borsó, bab Hüvelyesek termesztéstechnológiája Hüvelyesek minősége, beltartalom Kabakosok: uborka, dinnye, tök, patisszon cukkini Kabakosok termesztéstechnológiája Kabakosok betegségei, kórokozók, kártevők, károsodások; növényvédelme Kabakosok értékesítése, piaci helyzete, gazdasági vonatkozások Káposztafélék Káposztafélék termesztéstechnológiája Káposztafélék betegségei, kórokozók, kártevők, károsodások; növényvédelme Káposztafélék betakarítása, kezelése, tárolása Káposztafélék minősége, beltartalom Káposztafélék értékesítése, piaci helyzete, gazdasági vonatkozások Levélzöldségek Levélzöldségek termesztéstechnológiája Gyökérzöldségek Gyökérzöldségek termesztéstechnológiája Gyökérzöldségek betakarítása, kezelése, tárolása.140 Gyökérzöldségek minősége, beltartalom Gyökérzöldségek értékesítése, piaci helyzete, gazdasági vonatkozások Hagymafélék Hagymafélék termesztéstechnológiája Hagymafélék betegségei, kórokozók, kártevők, károsodások; növényvédelme Hagymafélék betakarítása, kezelése, tárolása Hagymafélék minősége, beltartalom Hagymafélék értékesítése, piaci helyzete, gazdasági vonatkozások GYÜMÖLCSÖK Ritkább gyümölcsfélék Almatermésű gyümölcsfélék: alma, körte, birs Almatermésű gyümölcsfélék termesztéstechnológiája Almatermésű gyümölcsfélék betegségei, kórokozók, kártevők, károsodások; növényvédelme Almatermésű gyümölcsfélék szüretelése, kezelése, tárolása Almatermésű gyümölcsfélék minősége, beltartalom Almatermésű gyümölcsfélék értékesítése, piaci helyzete, gazdasági vonatkozások Csonthéjas gyümölcsök: cseresznye, meggy, szilva, barack Csonthéjas gyümölcsök termesztéstechnológiája..145 Csonthéjas gyümölcsök betegségei, kórokozók, kártevők, károsodások; növényvédelme Csonthéjas gyümölcsök minősége, beltartalom Csonthéjas gyümölcsök értékesítése, piaci helyzete, gazdasági vonatkozások Szőlő Szőlő termesztéstechnológiája Szőlő betegségei, kórokozók, kártevők, károsodások; növényvédelme Szőlő szüretelése, kezelése, tárolása Csemegeszőlő, fajtaválaszték, fajtaismeret, minősége Borszőlő, fajtaválaszték, fajtaismeret, minősége Szőlő értékesítése, piaci helyzete, gazdasági vonatkozások Egyéb bogyóstermésűek: ribiszke, egres, földieper, málna, szeder, bodza, áfonya Egyéb bogyóstermésűek termesztéstechnológiája.150 Egyéb bogyóstermésűek betegségei, kórokozók, kártevők, károsodások; növényvédelme Egyéb bogyóstermésűek minősége, beltartalom

12 Egyéb bogyóstermésűek értékesítése, piaci helyzete, gazdasági vonatkozások Héjastermésűek betegségei, kórokozók, kártevők, károsodások; növényvédelme Héjastermésűek szüretelése, kezelése, tárolása Héjastermésűek értékesítése, piaci helyzete, gazdasági vonatkozások GOMBA, GYÓGY- ÉS FŰSZERNÖVÉNYEK, DÍSZNÖVÉNYEK Ehető gombák Termesztett gombák, gombatermesztés Gyűjtött gombák, gombavizsgálat Gyógy- és fűszernövények, aromanövények Gyógynövények termesztése, növényvédelmük Gyűjtött gyógynövények, gyűjtésük, kezelésük, szárításuk Virágtermesztés, vágott virágok Szobanövények Növénybetegségeik és védelmük Díszcserjék, díszfák, arborétumok, bonsai Kertkultúra, kertépítés, parkosítás ERDÉSZET Erdészet általános vonatkozásai Erdészettörténet, faipar története Erdészeti kutatás, szakképzés Erdőgazdálkodás Erdőgazdálkodási elvek, erdőgazdálkodási politika Erdőgazdálkodás jogi és ökonómiai vonatkozásai 159 Erdőleltár, erdőérték-számítás, erdőbecslés Erdőtérképezés, földmérés Erdészeti ismeretek Termőhelyismeret, erdőtalajok Erdőökológia, erdei életközösségek, aljnövényzet Fafajok és -fajták nemesítése, honosítása Erdőtípusok, elegyerdők Parkerdők, üdülőerdők Energiaerdő Erdőrezervátumok Erdőművelés Csemetenevelés Fásítás, erdőtelepítés Természetszerű erdőművelés, erdőfelújítás Erdővédelem Kórokozók és kártevők Emberi és természeti károkozók: savas eső, erdőtüzek, fagy Erdőhasználat, fagazdaság, terméstáblák, szabványok Erdőfeltárás, úthálózat, megközelítés Fakitermelés, szállítás és gépei Favizsgálat, felhasználás, kezelés, ipari feldolgozás Értékesítés, fakereskedelem Vadgazdálkodás, vadtenyésztés, vadaspark Vadbetegségek Vadak mezőgazdasági és erdészeti károkozása, vadkár Vadászat, halászat FAFAJOK Tölgy Bükk Bükk betegségei, kórokozók, kártevők, károsodások; védelme Akác Akác telepítése, termőhelye és műveléstechnikája Akác betegségei, kórokozók, kártevők, károsodások; védelme Gyertyán, szil, kőris és egyéb kemény lombfák Kemény lombfák betegségei, kórokozók, kártevők, károsodások; védelme Kemény lombfák kitermelése, felhasználása, értékesítése Puha lombfák: fűz, nyár Puha lombfák telepítése, termőhelye és műveléstechnikája Puha lombfák betegségei, kórokozók, kártevők, károsodások; védelme Puha lombfák kitermelése, felhasználása, értékesítése Fenyő Fenyő betegségei, kórokozók, kártevők, károsodások; védelme Erdei vadgyümölcsfák: vadalma, vadkörte, berkenye, stb ÁLLATTENYÉSZTÉS Az állattenyésztés általános vonatkozásai Állatnemesítési technikák, szelekció, hibridizálás Tenyészértékbecslés, fajtabírálat, teljesítményvizsgálat Törzskönyvezés, állatok egyedi jelölése Génbank, génállomány védelme, fajtafenntartás, honosítás Állati biotechnológia, genetikailag módosított állatok Szaporodásbiológia Mesterséges termékenyítés, ivarsejtek kezelése Vemhesség, magzati fejlődés Ellés, laktáció, ivadékgondozás Növekedés, egyedfejlődés, tenyészérettség Tartáskörülmények, tartásmódok Állattartó épületek, istállók és berendezései Gondozás: almozás, ápolás, élőállat-szállítás Ökölógiai állattartás, bio-állattartás, állatjólét Takarmányozás Takarmány-alkotórészek, tápérték, takarmányszennyezések Tápanyagfelvétel, -hasznosítás, -szükséglet, emészthetőség, anyagcsere Takarmányelőkészítés, -kiosztás, etetés és gépei. 176 Takarmányok Legelő, legeltetés, legelőgazdálkodás

13 Zöldtakarmányok, betakarítása Szálastakarmányok, kezelése, gépei Silótakarmányok, kezelése, gépei; egyéb mikrobiális eredetű takarmányok Abraktakarmányok, magvak, fehérjetakarmányok Tápok, takarmánykeverékek, tápkészítés Takarmánykiegészítők, hozamfokozók Állategészségügy Állategészségügyi igazgatás, előírások, járványügy Belgyógyászat, immunológia Sebészet Gyógyszertan és toxikológia; egyéb készítmények Homeopátia, alternatív gyógymódok Betegségmegelőzés: fertőtlenítés, vakcinázás Állatbetegségek Takarmányozási betegségek, hiánybetegségek, takarmányártalmak Vírusok és vírusbetegségek Baktériumok és baktériumok okozta betegségek. 179 Gombák és gombák okozta betegségek Izeltlábúak és ízeltlábúak okozta betegségek Zoonózisok Állati termékek kezelése, tárolása, szállítása Állati termékek minőségvizsgálata és higiéniája. 180 ÁLLATFAJOK Ritkábban előforduló állatfajok és -fajták Ló, szamár Ló, szamár tenyésztése, szaporodása Ló, szamár tartása: elhelyezése, környezeti igényei, gondozása, almozása Ló, szamár takarmányozása: takarmányai, tápok, takarmánykiegészítők, legeltetés Ló, szamár betegségei, elváltozásai, parazitái, egészségvédelme Ló, szamár hasznosítása, lovaglás Szarvasmarha Szarvasmarha tenyésztése, szaporodása Szarvasmarha tartása: elhelyezése, környezeti igényei, gondozása, almozása Szarvasmarha takarmányozása: takarmányai, tápok, takarmánykiegészítők, legeltetés Szarvasmarha betegségei, elváltozásai, parazitái, egészségvédelme, tőgybetegségek Szarvasmarha: hústermelés, kezelés, értékesítés, piaci helyzet, gazdasági vonatkozások Szarvasmarha: tejtermelés, kezelés, értékesítés, piaci helyzet, gazdasági vonatkozások Juh, kecske Juh, kecske tenyésztése, szaporodása Juh, kecske tartása: elhelyezése, környezeti igényei, gondozása, almozása Juh, kecske takarmányozása: takarmányai, tápok, takarmánykiegészítők, legeltetés Juh, kecske betegségei, elváltozásai, parazitái, egészségvédelme Juh, kecske: gyapjútermelés, kezelés, értékesítés, piaci helyzet, gazdasági vonatkozások Juh, kecske: bárányhús és tejtermelés, értékesítés, piaci helyzet, gazdasági vonatkozások Sertés Sertés tenyésztése, szaporodása Sertés tartása: elhelyezése, környezeti igényei, gondozása, almozása Sertés takarmányozása: takarmányai, tápok, takarmánykiegészítők Sertés betegségei, elváltozásai, parazitái, egészségvédelme Sertés hústermelés, kezelés, értékesítés, piaci helyzet, gazdasági vonatkozások Baromfifélék, galamb Baromfifélék tenyésztése, szaporodása, keltetése Baromfifélék tartása: elhelyezése, környezeti igényei, gondozása, almozása Baromfifélék takarmányozása: takarmányai, tápok, takarmánykiegészítők Baromfifélék betegségei, elváltozásai, parazitái, egészségvédelme Baromfifélék: hústermelés, kezelés, értékesítés, piaci helyzet, gazdasági vonatkozások Baromfifélék: tojástermelés, toll, kezelés, értékesítés, piaci helyzet, gazdasági vonatkozások Nyúl és egyéb prémesállatok Nyúl és egyéb prémesállatok tenyésztés, szaporodása Nyúl és egyéb prémesállatok tartása: elhelyezése, környezeti igényei, gondozása, almozása Nyúl és egyéb prémesállatok betegségei, elváltozásai, parazitái, egészségvédelme Nyúl: hústermelés, kezelés, értékesítés, piaci helyzet, gazdasági vonatkozások Prémtermelés, kezelés, értékesítés, piaci helyzet, gazdasági vonatkozások Hal Hal tenyésztése, szaporodása Hal tartása: környezeti igényei, gondozása, tógazdálkodás Hal takarmányozása: takarmányai, tápok, takarmánykiegészítők Hal betegségei, elváltozásai, parazitái, egészségvédelme Halhús-termelés, kezelés, értékesítés, piaci helyzet, gazdasági vonatkozások Méh Méh tenyésztése, szaporodása Méh tartása: elhelyezése, környezeti igényei, gondozása, kaptár Méh táplálkozása, etetése, méhlegelő Méh betegségei, elváltozásai, parazitái, egészségvédelme

14 Méz-, propolisz-termelés, kezelés, értékesítés, piaci helyzet, gazdasági vonatkozások Kutya, macska, díszállatok Kutya, macska, díszállatok tenyésztése, szaporodása Kutya, macska, díszállatok tartása: elhelyezése, környezeti igényei, gondozása Kutya, macska, díszállatok betegségei, elváltozásai, parazitái, egészségvédelme Kutya, macska, díszállatok viselkedése, idomítása ÉLELMISZERFELDOLGOZÁS, ÉLELMISZERIPAR Élelmiszertudomány, élelmiszeranalízis, vizsgálati módszerek Táplálkozástudomány, táplálkozásformák Élelmiszer-adalékanyagok, tartósítószerek, színezékek Élelmiszer-minőség, élelmiszer-biztonság, élelmiszerhigiénia, biotermék Élelmiszeripari biotechnológia, GMO termékek Élelmiszeripari infrastruktúra: épületek, gépek, berendezések Élelmiszeripari ökonómia: üzemszervezés, logisztika, munkaügy Gabonafeldolgozás Malomipar és termékei Tésztagyártás, gabonapelyhek Sütőipar és termékei Cukor- és édesipar Cukorgyártás Csokoládé és egyéb édességek, cukrászat Üdítőitalok, ásványvíz Tejfeldolgozás, tejipar Tej, tejfogyasztás Tejtermékek Hús- és halfeldogozás, húsipar, vágóhidak Húsáruk, nyershús Húskészítmények Zsiradék- és növényolajgyártás Borászat, borkultúra Szőlőfeldolgozás, must Erjesztés, borélesztő Borkezelés, borkémia Bortárolás, palackozás Fehérborok Pezsgők és egyéb boralapú termékek Borászati eszközök, felszerelések Egyéb erjedésipari termékek Sör- és malátagyártás Szesz- és szeszesitalgyártás Egyéb termékfeldolgozás Tojáskészítmények Zöldségfeldolgozás Gyümölcsfeldolgozás Fűszer- és aromagyártás Keményítőgyártás és háztartásvegyipar Dohányipar Tartósítási eljárások, tárolás, árukezelés, áruszállítás Hőkezelés, kiszárítás Hűtés, fagyasztás, mélyhűtés Egyéb tartósítási eljárások, konzervgyártás Csomagolástechnikák, csomagolóeszközök, csomagolóanyagok KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁS Vízgazdálkodás Vízvizsgálat, vízelemzés Vízszabályozás, vízrendezés Árvízvédelem Ártéri gazdálkodás, vizenyős területek, nádgazdálkodás Környezetszennyezés, környezetvédelem Levegőszennyezés, -tisztítás Vízszennyezés, víztisztítás, szennyvíztisztítás, vízvédelem Talajszennyezés, talajtisztítás Sugárszennyeződés Rekultiváció Hulladékgazdálkodás Természetvédelem Védett növényfajok Védett állatfajok Védett területek, nemzeti parkok, tájvédelmikörzetek

15 CONTENTS OF BIBLIOGRAPHY Agriculture General aspects Agronomy - generals Agricultural research, research institutes Research, methodology of research Conferences, congresses, foreign studies Education and training in agriculture Information in agriculture, information systems, lexicons Agricultural associations, farmers' associations, producers' organizations Agricultural extension, propagation of informations Exhibitions, agricultural fairs, museums Library and documentation Computer and internet information services, data bases Agricultural statistics History of agriculture, rural sociology, agricultural geography History of agriculture Biographies Rural sociology Handicraft, cottage industry Agricultural geography, agriculture of regions General trends in agriculture, world food situation European Union Hungary Other European countries Developing countries Agricultural policy, agricultural administration Agricultural policy, political trends Plan for development, projects, investments Rural development, regional development, landscaping Agricultural subsidies, tenders Agricultural administration, directives Agricultural laws, regulations Administration, agricultural registration, institutes Standards, patents, originality Agricultural economics General ascpects of agricultural economics, econometrics Landed property, land economics, land use, prices Economical efficiency, cost accounting, cost structure Credit, financing Accountancy Labour, labour economics, protection of workers...53 Tax, insurance, social insurance...53 Agricultural companies, enterprises, management...54 Farms, family farms...54 Cooperatives, associations, agricultural services, PO (Producer Organization)...55 Agricultural and food companies...56 State companies...56 Subsidiary branches, tourism, rural tourism...56 Agricultural trade...57 General aspects of agricultural trade...57 Sales, purchase, contract farming...57 Prices, pricing...58 Marketing, market research, PR...58 Consumption, consumer behaviour...60 Agricultural domestic trade, domestic market...61 Agricultural foreign trade; import, export...61 Basic sciences, auxiliary sciences...63 General scientific approaches...63 Plant biology...63 Plant histology, organology...63 Plant physiology...63 Plant taxonomy...64 Plant genetics...66 Animal biology...66 Animal histology, organology, anatomy...66 Animal physiology...67 Animal taxonomy...67 Animal genetics...69 Ecology...69 Population biology...70 Evolution...70 Ethology...71 Hidrobiology...71 Microbiology...71 Bacteria...72 Viruses, phages...72 Fungi...72 Biochemistry, biophysics, biotechnology...73 Chemistry, physics, agrochemistry, agrophysics...73 Mathematics...75 Mechanical technology, agricultural mechanization...75 Automatization, remote control, spatial informatics, precision agriculture...76 Energy sources, energy production, energetics...77 Machines, repairing, service...78 Buildings, building construction, equipments...78 Meteorology, agrometeorology

16 Plant production and protection spray warning system Soil science, irrigation, fertilizer application General aspects, soil sampling Soil physics, soil water balance Soil chemistry, mineral composition Soil biology, microflora, soil fauna Soil classification, soil qualification, Gold Crown value Soil types, soil maps, soil genetics Soil productivity Soil protection Soil degradation, erosion, recultivation Soil improvement, melioration Tillage, preparation of soil Tractors, soil preparation equipments Irrigation, irrigation methods Irrigation demand, irrigation schedules Irrigation equipments Irrigation water Fertilization, nutrient supply, soil fertility Nutrient demands Fertilizing methods Machines for fertilization Chemical fertilizers, mixed fertilizers, trace elements Manure, liquid manure Compost, peat, minerals Green manure, bacterial manure Sewage sludge, fertilizing with wastes and byproducts Plant growing General aspects Plant breeding methods Variety certification, variety testing, naturalization Indigenous plant species, gene bank, gene pool protection, variety maintaining Vegetal biotechnology, genetically modified (GM) plants Seeds, seed growing, seed treatment Arable crops, growing systems Sowing, planting, seedling; machines Crop cultivation; machines Harvesting, transport; machines Crop treatment, corn cleaning, drying Crop storage, stocking, loft Biological/ecological, integrated plant production Horticulture, garden management, garden technology Protected cultivation and equipements, growing media Seedling growing Grafting, budding, layering; sapling, tree nursery Crop cultivation, pruning Horticultural crops harvesting, vintage; machines Horticultural crops treatment, stucking, storage, conserving Biological/ecological, integrated horticulture Meadow and pasture cultivation, grassland management Plant protection Weeds, weed control Pests Plant pathogens Deficiency diseases; plant injuries Pesticides, active substances, resistance, residues Prevention, soil disinfection Biological control, integrated plant protection Regulation, administration, sanitary regulations Machines for plant protection Plant by-products, biomass utilization, bioenergy Arable plants Rare arable crops Wheat Growing Pests and diseases, damages; plant protection Harvesting, treatment, storage Quality, chemical composition Marketing, economical aspects Barley, rye, triticale Growing Pests and diseases, damages; plant protection Quality, chemical composition Marketing, economical aspects Oat, rice and other cereals Growing Quality, chemical composition Maize Growing Pests and diseases, damages; plant protection Harvesting, treatment, storage Quality, chemical composition Marketing, economical aspects Sugar beet, fodder beet Growing Pests and diseases, damages; plant protection Harvesting, treatment, storage Quality, chemical composition Marketing, economical aspects Potato, Jerusalem artichoke and other tuber crops Growing Pests and diseases, damages; plant protection

17 Harvesting, treatment, storage Quality, chemical composition Marketing, economical aspects Oil crops: sunflower, rape, soya, poppy seed, etc Growing Pests and diseases, damages; plant protection Harvesting, treatment, storage Quality, chemical composition Marketing, economical aspects Industrial plants: tobacco, hop, fibre crops, etc Growing Pests and diseases, damages; plant protection Harvesting, treatment, storage Quality, chemical composition Feed crops: legumes, grasses, etc Growing Pests and diseases, damages; plant protection Quality, chemical composition Marketing, economical aspects Vegetable growing Rare vegetables Solanaceae: tomato, sweet pepper, etc Growing Pests and diseases, damages; plant protection Harvesting, treatment, storage Quality, chemical composition Marketing, economical aspects Leguminosae: bean, peas, etc Growing Quality, chemical composition Cucurbitaceae: cucumber, melon, squashe, courgette, etc Growing Pests and diseases, damages; plant protection Marketing, economical aspects Brassicaceae Growing Pests and diseases, damages; plant protection Harvesting, treatment, storage Quality, chemical composition Marketing, economical aspects Leaf vegetables Growing Root vegetables Growing Harvesting, treatment, storage Quality, chemical composition Marketing, economical aspects Alliaceae Growing Pests and diseases, damages; plant protection Harvesting, treatment, storage Quality, chemical composition Marketing, economical aspects Fruit growing Rare fruits Pome fruits: apple, pear, quince Growing Pests and diseases, damages; plant protection Harvesting, treatment, storage Quality, chemical composition Marketing, economical aspects Kernel fruits: cherry, sour cherry, plum, peach Growing Pests and diseases, damages; plant protection Quality, chemical composition Marketing, economical aspects Grapes Growing Pests and diseases, damages; plant protection Vintaging, treatment, storage Table grapes, varieties, quality Wine grapes, varieties, quality Marketing, economical aspects Soft fruits: currant, gooseberry, strawberry, raspberry, dewberry, elder, blueberry Growing Pests and diseases, damages; plant protection Harvesting, treatment, storage Quality, chemical composition...1 Shell fruits: almond, walnut, hazelnut, chestnut, etc....1 Pests and diseases, damages; plant protection Harvesting, treatment, storage Marketing, economical aspects Mushrooms, medicinal plants, culinary herbs, ornamental plants Edible fungi Mushroom growing Mushroom gathering, control Medicinal plants, culinary herbs, aromatic plants Medicinal plants growing, plant protection Medicinal plants gathering, treatment, drying Floriculture, cut flowers Pot plants Plant diseases, plant protection Ornamental plants: shrubs, trees; botanical gardens, bonsai Gardenarchitecture, landscape gardening, horticulture Forestry Forestry in general History of forestry and wood industry Forestry research and education Sylviculture Principles and policy in sylviculture Forestry economy and laws Measuring the forest, forest estimation Forest mapping, topographic mapping Forestry science

18 Habitats, forests soils Forest ecology, forest biocoenosis, underwood Tree breeding, variety selection, acclimatization of species Forest types, mixed forest Parks, recreational forest Energy forest Forest reservations Forest cultivation Tree nursery Forest plantation, forestation Forest regeneration, afforestation Forest protection Pathogens and forest tree pests Natural and human damages, acid rain, forest fires, frost Forest utilization, timber-wood, standards Forest harvesting and site preparation, path network, approaching Woodfelling and cutting, transportation and machines Wood quality, utilization, timber processing, wood-working industry Wood market, timber-trade Game management, breeding, game reserve Game diseases Game damages in forests and agriculture Hunting, fishering Tree species Oak Beech Diseases, pathogens, pests, damages, tree protection Robinia Planting, habitat and cultivation Diseases, pathogens, pests, damages, tree protection Hornbeam, elm, ash, maple and other hardwood trees Diseases, pathogens, pests, damages, tree protection Harvesting, utilization, trade Willow, poplar, softwood deciduous trees Planting, habitat and cultivation Diseases, pathogens, pests, damages, tree protection Harvesting, utilization, trade Pines Diseases, pathogens, pests, damages, tree protection Forest fruit trees: wild crab apple, wild pear, sorbtree, etc Animal husbandry Animal husbandry in general Animal breeding, breeding technics, selection, hibridization Breeding value, variety certification, progeny testing, performance testing Pedigree registration, animal identification tag Animal gene bank, gene pool protection, indigenous breeds, naturalization Animal biotechnology, genetically modified animals Reproduction biology Artificial insemination, handling of gametes Pregnancy, foetal development Parturition, lactation, nursing Growth, ontogeny, breeding maturity Animal rearing, rearing methods Buildings for animals, stables and equipments Care of animals: bedding, grooming, livestock transportation Ecological rearing, free range husbandry, animal wellfare Animal nutrition Feedstuff composition, feed-value, animal feed contamination Feed consumption, conversion, nutrient requirement, digestibility, metabolism Preparation of feedstuff, distribution, feeding and equipments Animal feedstuffs Pastures, pasture feeding, pasture husbandry Green forages, harvesting and machines Roughages, preparation and machines Silage, preparation and machines, other microbial feeds Concentrates, grains, protein feeds Compound feeds, mixed feeds and preparation Feed additives, growth promoters Veterinary medicine Veterinary administration, regulations, epidemology Veterinary internal medicine, immunology Surgery Pharmacology, toxicology, other pharmaceutical products Veterinary homeopathy, alternative therapies Prevention: disinfection, vaccination Animal diseases Nutritional diseases, deficiency diseases, feed poisoning Viruses and viral diseases Bacteria and bacterial diseases Fungi and fungal diseases, mycoses Arthropods and arthropod-transmitted diseases Zoonoses Handling and storage of animal products, delivery Quality control and hygiene of animal products

19 Animal species Rare animals and varieties Horse, ass Breeding, reproduction Rearing: housing, environmental requirements, care of animals, bedding Feeding: feedstuffs, compound feeds, feed additives, pasturing Diseases, disorders, parasites, health care Using, riding Cattle Breeding, reproduction Rearing: housing, environmental requirements, care of animals, bedding Feeding: feedstuffs, compound feeds, feed additives, pasturing Diseases, disorders, parasites, health care, udder health Meat production, treatments, marketing, economic aspects Milk production, treatments, marketing, economic aspects Sheep, goat Breeding, reproduction Rearing: housing, environmental requirements, care of animals, bedding Feeding: feedstuffs, compound feeds, feed additives, pasturing Diseases, disorders, parasites, health care Wool production, treatments, marketing, economic aspects Meat and milk production, treatments, marketing, economic aspects Pig Breeding, reproduction Rearing: housing, environmental requirements, care of animals, bedding Feeding: feedstuffs, compound feeds, feed additives Diseases, disorders, parasites, health care Meat production, treatments, marketing, economic aspects Poultry, pigeons Breeding, reproduction, hatching Rearing: housing, environmental requirements, care of animals, bedding Feeding: feedstuffs, compound feeds, feed additives Diseases, disorders, parasites, health care Meat production, treatments, marketing, economic aspects Egg production, feather, treatments, marketing, economic aspects Rabbit, furbearing animals Breeding, reproduction Rearing: housing, environmental requirements, care of animals, bedding Diseases, disorders, parasites, health care Meat production, treatments, marketing, economic aspects Fur production, treatments, marketing, economic aspects Fish Breeding, reproduction Rearing: environmental requirements, care of animals, pond farming Feeding: feedstuffs, compound feeds, feed additives Diseases, disorders, parasites, health care Fish production, treatments, marketing, economic aspects Bee Breeding, reproduction Rearing: housing, environmental requirements, care of animals, hives Nourishment, feeding, bee pasture, honey plants Diseases, disorders, parasites, health care Honey and propolis production, treatments, marketing, economic aspects Dog, cat, pets Breeding, reproduction Rearing: housing, environmental requirements, care of animals Diseases, disorders, parasites, health care Behaviour, training Food processing, food industry Food science, food analysis, analytical methods Nutrition science, dietetics Food additives, preservatives, food colourants Food quality, safety, hygiene; bioproducts Food biotechnology, genetically modified (GM) products Food industry equipments: buildings, machines Food industry economics: plant organization, logistics, labour Grain industry Milling industry, products Pasta industry, corn flakes Bakery industry, products Sugar industry, confectionery industry Sugar manufacture Sweets, confectionery Soft drinks, mineral waters Dairy industry Milk, consumption Milk products Meat industry, fish industry, abattoirs Fresh meat, unprocessed Meat products, canned meat

20 Fat and vegatble oil industry Wine industry, viniculture Processing of grape, must Fermentation, wine yeasts Wine treatment, chemistry Storage, bottling White wines Champagne and other wines Winemaking equipment Other fermented products Beer and brewing industry Spirits and distilling industry Other branches in food industry Egg products Vegetable processing Fruit processing Spices and flavour products Starch industry, household chemicals Tobacco industry Canning industry, storage, handling Heating, drying Cooling, freezing, deep freezing Other conserving methods, tinning industry Packaging Environmental economy Water management Water monitoring, water analysis River regulation, river systems Flood control Farming on flood areas, wetlands, reedy areas Environmental pollution, environmental protection Air pollution Water pollution, water purification, sewage filtering, water protection Soil pollution, soil purification Radiation risk Recultivation Waste management Nature protection Protected plant species Protected animal species Protected areas, national parks, areas of outstanding natural beauty

AZ ORSZÁGOS MEZŐGAZDASÁGI KÖNYVTÁR ÉS DOKUMENTÁCIÓS KÖZPONT MAGYAR FOLYÓIRATAI

AZ ORSZÁGOS MEZŐGAZDASÁGI KÖNYVTÁR ÉS DOKUMENTÁCIÓS KÖZPONT MAGYAR FOLYÓIRATAI 1 AZ ORSZÁGOS MEZŐGAZDASÁGI KÖNYVTÁR ÉS DOKUMENTÁCIÓS KÖZPONT MAGYAR FOLYÓIRATAI 2013 2 Acta Agronomica Hungarica X 977 ISSN: 0238-0161 Acta Agronomica Óváriensis X 157 ISSN: 1416-647X Acta Alimentaria

Részletesebben

MEZŐGAZDASÁGI BIBLIOGRÁFIA

MEZŐGAZDASÁGI BIBLIOGRÁFIA MEZŐGAZDASÁGI BIBLIOGRÁFIA 2004 1-4 ORSZÁGOS MEZŐGAZDASÁGI KÖNYVTÁR ÉS DOKUMENTÁCIÓS KÖZPONT Magyar Mezőgazdasági Bibliográfia A bibliográfia teljes áttekintést ad a hazai mezőgazdaság és a határterületeinek

Részletesebben

MEZŐGAZDASÁGI BIBLIOGRÁFIA

MEZŐGAZDASÁGI BIBLIOGRÁFIA MEZŐGAZDASÁGI BIBLIOGRÁFIA 2006 1-4 ORSZÁGOS MEZŐGAZDASÁGI KÖNYVTÁR ÉS DOKUMENTÁCIÓS KÖZPONT Magyar Mezőgazdasági Bibliográfia A bibliográfia teljes áttekintést ad a hazai mezőgazdaság és a határterületeinek

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS MEZŐGAZDASÁGI KÖNYVTÁR ÉS DOKUMENTÁCIÓS KÖZPONT MAGYAR FOLYÓIRATAI

AZ ORSZÁGOS MEZŐGAZDASÁGI KÖNYVTÁR ÉS DOKUMENTÁCIÓS KÖZPONT MAGYAR FOLYÓIRATAI 1 AZ ORSZÁGOS MEZŐGAZDASÁGI KÖNYVTÁR ÉS DOKUMENTÁCIÓS KÖZPONT MAGYAR FOLYÓIRATAI 2015 2 4D Tájépítészeti és Kertművészeti Folyóirat Y ISSN: 1787-6613 Acta Biologica Szegediensis X 654 ISSN: 1588-385X Acta

Részletesebben

2/yr (Prognosis for 6 months) Meteorologiai elorejelzes. Akademiai Kiado 1519 Budapest, Pf. 245. e-mail:

2/yr (Prognosis for 6 months) Meteorologiai elorejelzes. Akademiai Kiado 1519 Budapest, Pf. 245. e-mail: Name of publication Frequency Idojaras (Weather, in Orszagos Meteorologiai Szolgalat 1024 Budapest, Kitaibel Pal u. 1. 4-5/yr Idojaras felhavi elorejelzese Orszagos Meteorologiai Szolgalat Semi-monthly

Részletesebben

FEBRUÁR. Rendezők: Magyar Mezőgazdaság Kft. Mezőgazda Kiadó Nemzeti Agrárszaktanácsadási, Képzési és Vidékfejlesztési Intézet

FEBRUÁR. Rendezők: Magyar Mezőgazdaság Kft. Mezőgazda Kiadó Nemzeti Agrárszaktanácsadási, Képzési és Vidékfejlesztési Intézet FEBRUÁR Rendezők: Magyar Mezőgazdaság Kft. Nemzeti Agrárszaktanácsadási, Képzési és Vidékfejlesztési Intézet A rendezvény támogatója: Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat MAGYAR MEZŐGAZDASÁG KFT. 2014_konyvho_Meghivo_megnyito_CS6.indd

Részletesebben

JELENTÉS A BIOKONTROLL HUNGÁRIA NONPROFIT KFT. 2011. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

JELENTÉS A BIOKONTROLL HUNGÁRIA NONPROFIT KFT. 2011. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL JELENTÉS A BIOKONTROLL HUNGÁRIA NONPROFIT KFT. 2011. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL Írta: Dr. Roszík Péter és szerzőtársai Budapest, 2012. május 31. Szerzőtársak: Bálintné Varga Katalin Bánfi Brigitta Bauer Lea Császár

Részletesebben

Besorolása a tudományok rendszerébe, kapcsolódásai

Besorolása a tudományok rendszerébe, kapcsolódásai Agrárgazdaságtan Besorolása a tudományok rendszerébe, kapcsolódásai Társadalomtudományok Közgazdaságtan: általános gazdasági törvényszerűségek Ágazati tudományágak Agrárgazdaságtan Vállalati gazdaságtan

Részletesebben

MAGYAR MEZŐGAZDASÁGI BIBLIOGRÁFIA

MAGYAR MEZŐGAZDASÁGI BIBLIOGRÁFIA MAGYAR MEZŐGAZDASÁGI BIBLIOGRÁFIA 2001 3-4 ORSZÁGOS MEZŐGAZDASÁGI KÖNYVTÁR ÉS DOKUMENTÁCIÓS KÖZPONT MAGYAR MEZŐGAZDASÁGI BIBLIOGRÁFIA A kiadvány teljes áttekintést ad a hazai mezőgazdaság és a határterületek

Részletesebben

MAGYAR MEZŐGAZDASÁGI BIBLIOGRÁFIA

MAGYAR MEZŐGAZDASÁGI BIBLIOGRÁFIA MAGYAR MEZŐGAZDASÁGI BIBLIOGRÁFIA 2002 1-2 ORSZÁGOS MEZŐGAZDASÁGI KÖNYVTÁR ÉS DOKUMENTÁCIÓS KÖZPONT MAGYAR MEZŐGAZDASÁGI BIBLIOGRÁFIA A kiadvány teljes áttekintést ad a hazai mezőgazdaság és a határterületek

Részletesebben

Mezőgazdasági termelői árak, 2010. szeptember

Mezőgazdasági termelői árak, 2010. szeptember Közzététel: 2010. november 15. Következik: 2010. november18. Személysérüléses közúti közlekedési balesetek, 2010. III. negyedév Sorszám:178. Mezőgazdasági termelői árak, 2010. szeptember Az agrár termelőiár-szintje

Részletesebben

Intézmény neve Székhely Génmegőrzési téma

Intézmény neve Székhely Génmegőrzési téma Intézmény neve Székhely Génmegőrzési téma Ceglédi Gyümölcstermesztési Kutató-Fejlesztő Vírusmentes gyümölcs törzsültetvények a Fás gyümölcs géngyűjteményi tételek megőrzése Intézet Kht. Cegléd (kajszi,

Részletesebben

MAGYAR MEZŐGAZDASÁGI BIBLIOGRÁFIA

MAGYAR MEZŐGAZDASÁGI BIBLIOGRÁFIA MAGYAR MEZŐGAZDASÁGI BIBLIOGRÁFIA 2001 2 ORSZÁGOS MEZŐGAZDASÁGI KÖNYVTÁR ÉS DOKUMENTÁCIÓS KÖZPONT MAGYAR MEZŐGAZDASÁGI BIBLIOGRÁFIA A kiadvány teljes áttekintést ad a hazai mezőgazdaság és a határterületek

Részletesebben

ŐSTERMELŐ Gazdálkodók Lapja. Jónásné Zselezni Borbála programmenedzser PRIMOM Alapítvány

ŐSTERMELŐ Gazdálkodók Lapja. Jónásné Zselezni Borbála programmenedzser PRIMOM Alapítvány ŐSTERMELŐ Gazdálkodók Lapja Jónásné Zselezni Borbála programmenedzser PRIMOM Alapítvány Kezdetek A mezőgazdasági őstermelői igazolványról szóló 228/1996. (XII.26.) kormányrendelet meghatározta a mezőgazdasági

Részletesebben

Agrárgazdaságtan. Óraadók: Dr. Bánhegyi Gabriella, Weisz Miklós. Az agrárgazdaságtani tanulmányokról

Agrárgazdaságtan. Óraadók: Dr. Bánhegyi Gabriella, Weisz Miklós. Az agrárgazdaságtani tanulmányokról Agrárgazdaságtan Az elıadások anyagát készítette:dr. Palkovics Miklós Óraadók: Dr. Bánhegyi Gabriella, Weisz Miklós Az agrárgazdaságtani tanulmányokról Besorolása a tudományok rendszerébe, kapcsolódásai:

Részletesebben

11. Hulladékgazdálkodás (elektromos hulladék jövője) Bazsáné Dr. Szabó Marianne

11. Hulladékgazdálkodás (elektromos hulladék jövője) Bazsáné Dr. Szabó Marianne Az Agrár- és Vidékfejlesztési Tanszék oktatói által ajánlott szakdolgozati témák A 2010/2011. tanévben témát választók Nappali és levelező tagozat, gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnök szak és mezőgazdasági

Részletesebben

AGROMETEOROLÓGIAI INTÉZETI TANSZÉK

AGROMETEOROLÓGIAI INTÉZETI TANSZÉK AGROMETEOROLÓGIAI INTÉZETI TANSZÉK Az Agroklimatológiai Kutatócsoport publikációi (1996-2012): Könyvrészlet: 1. VARGA-HASZONITS Z. (1997): Agrometeorológiai információk és hasznosításuk. In: Meteorológia

Részletesebben

Decemberben 6,6%-kal csökkentek a mezőgazdasági termelői árak

Decemberben 6,6%-kal csökkentek a mezőgazdasági termelői árak Közzététel: 2015. február 16. Következik: 2015. február 20. Keresetek Sorszám: 26. Decemberben 6,6%-kal csökkentek a mezőgazdasági termelői árak Mezőgazdasági termelői árak, 2014. december 2014 decemberében

Részletesebben

MAGYAR MEZŐGAZDASÁGI BIBLIOGRÁFIA

MAGYAR MEZŐGAZDASÁGI BIBLIOGRÁFIA MAGYAR MEZŐGAZDASÁGI BIBLIOGRÁFIA 2001 1 ORSZÁGOS MEZŐGAZDASÁGI KÖNYVTÁR ÉS DOKUMENTÁCIÓS KÖZPONT MAGYAR MEZŐGAZDASÁGI BIBLIOGRÁFIA A kiadvány teljes áttekintést ad a hazai mezőgazdaság és a határterületek

Részletesebben

Szeptemberben 5,1%-kal csökkentek a mezőgazdasági termelői árak

Szeptemberben 5,1%-kal csökkentek a mezőgazdasági termelői árak Közzététel: 2014. november 12. Következik: 2014. november 13. Építőipar, 2014. szeptember Sorszám: 147. Szeptemberben 5,1%-kal csökkentek a mezőgazdasági termelői árak Mezőgazdasági termelői árak, 2014.

Részletesebben

Márciusban 10,2%-kal csökkentek a mezőgazdasági termelői árak

Márciusban 10,2%-kal csökkentek a mezőgazdasági termelői árak Közzététel: 2014. május 14. Következik: 2014. május 15. Bruttó hazai termék (GDP), 2014. I. negyedév (első becslés) Sorszám: 65. Márciusban 10,2%-kal csökkentek a mezőgazdasági termelői árak Mezőgazdasági

Részletesebben

KÖRNYEZETTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA Javasolt tudományos folyóiratok listája

KÖRNYEZETTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA Javasolt tudományos folyóiratok listája KÖRNYEZETTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA Javasolt tudományos folyóiratok listája Magyar nyelvű tudományos folyóiratok Agrártörténeti Szemle Agrártudományi Közlemények Agro-21 Füzetek Agrokémia és talajtan Állattani

Részletesebben

Szaktanácsadás képzés- előadás programsorozat

Szaktanácsadás képzés- előadás programsorozat Szaktanácsadás képzés- előadás programsorozat Helyszín: Földi Kincsek Vására Oktatóközpont, 2632 Letkés Dózsa György út 22. IDŐ ELŐADÁS SZAKTANÁCSADÁS KÉPZÉS 2014.09.27 Innováció a helyi gazdaság integrált

Részletesebben

Ökológiai és Fenntartható Gazdálkodási Rendszerek Tanszék

Ökológiai és Fenntartható Gazdálkodási Rendszerek Tanszék Ökológiai és Fenntartható Gazdálkodási Rendszerek Tanszék A tanszék munkatársai Dr. Radics László Tanszékvezető Egyetemi tanár Ökológiai gazdálkodás Agro-ökológiai gyomszabályozás Dr. Szalai Zita Egyetemi

Részletesebben

Agricultural and Sideline Product including Yuangao Organic Rice Organic Egg, Eco-vegetable

Agricultural and Sideline Product including Yuangao Organic Rice Organic Egg, Eco-vegetable A Szecsuánból érkező delegáció listája Sorszám Cégnév Termékek angolul Termékek magyarul 1 Luzhou Taishan Eco-agricuture Co.,Ltd 2 Sichuan Micangshan Tea Making Enterprise Agricultural and Sideline Product

Részletesebben

PUBLIKÁCIÓS LISTA MAGYAR NYELVEN, LEKTORÁLT FOLYÓIRATBAN MEGJELENT:

PUBLIKÁCIÓS LISTA MAGYAR NYELVEN, LEKTORÁLT FOLYÓIRATBAN MEGJELENT: PUBLIKÁCIÓS LISTA MAGYAR NYELVEN, LEKTORÁLT FOLYÓIRATBAN MEGJELENT: 1., Kalmárné Hollósi, E. Kalmár, S. (2000): Friss zöldségek és gyümölcsök értékesítési formái New Jersey államban. Gazdálkodás XLIV.

Részletesebben

FELVÉTELI BEMENETI KÖVETELMÉNYEK A DEBRECENI EGYETEM MESTERKÉPZÉSI SZAKJAIRA

FELVÉTELI BEMENETI KÖVETELMÉNYEK A DEBRECENI EGYETEM MESTERKÉPZÉSI SZAKJAIRA FELVÉTELI BEMENETI KÖVETELMÉNYEK A DEBRECENI EGYETEM MESTERKÉPZÉSI SZAKJAIRA Teljes kreditértékkel Mesterszak beszámítható alapképzési szak AGRÁR KÉPZÉSI TERÜLET Kreditelismeréssel beszámítható alapképzési

Részletesebben

Földi Kincsek Vására Oktatóközpont Programfüzete

Földi Kincsek Vására Oktatóközpont Programfüzete Földi Kincsek Vására Oktatóközpont Programfüzete Előadás- képzés-szaktanácsadás a Börzsöny-Duna-Ipoly Vidékfejlesztési Egyesület szervezésében Helyszín: Földi Kincsek Vására Oktatóközpont (2632, Letkés

Részletesebben

Publikációs lista - References. Referált nemzetközi folyóiratok Publications: peer reviewed (English)

Publikációs lista - References. Referált nemzetközi folyóiratok Publications: peer reviewed (English) Publikációs lista - References Referált nemzetközi folyóiratok Publications: peer reviewed (English) 1. Szabó, Á., Molnár A., Győrfi J. and Pénzes B. 2009: New Data on the Mite Fauna of Hungary (Acari:

Részletesebben

Éves Jelentés 2010. A Hungária Öko Garancia Kft. publikus éves jelentése a 2010. évi ellenőrzési és tanúsítási tevékenységéről

Éves Jelentés 2010. A Hungária Öko Garancia Kft. publikus éves jelentése a 2010. évi ellenőrzési és tanúsítási tevékenységéről Éves Jelentés 2010 A Hungária Öko Garancia Kft. publikus éves jelentése a 2010. évi ellenőrzési és tanúsítási tevékenységéről Budapest, 2011 május 24.... Kovács Dóra ügyvezető 1. Partnereink számának alakulása

Részletesebben

AGROTECHNIKAI TÉNYEZŐK HATÁSA A KULTÚRNÖVÉNYEKRE ÉS A GYOMOSODÁSRA

AGROTECHNIKAI TÉNYEZŐK HATÁSA A KULTÚRNÖVÉNYEKRE ÉS A GYOMOSODÁSRA PANNON EGYETEM GEORGIKON KAR NÖVÉNYVÉDELMI INTÉZET NÖVÉNYTERMESZTÉSI ÉS KERTÉSZETI TUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA ISKOLA VEZETŐ DR. GÁBORJÁNYI RICHARD MTA DOKTORA AGROTECHNIKAI TÉNYEZŐK HATÁSA A KULTÚRNÖVÉNYEKRE

Részletesebben

Augusztusban 3,3%-kal csökkentek a mezőgazdasági termelői árak

Augusztusban 3,3%-kal csökkentek a mezőgazdasági termelői árak Közzététel:. október 13. Következik:. október 16. Építőipar,. augusztus Sorszám: 134. Augusztusban 3,3%-kal csökkentek a mezőgazdasági termelői árak Mezőgazdasági termelői árak,. augusztus augusztusában

Részletesebben

CURRICULUM VITAE. 1985-1989 Budapesti Műszaki Egyetem, Gazdaság és Társadalomtudományi Kar okleveles vegyipari gazdasági mérnök

CURRICULUM VITAE. 1985-1989 Budapesti Műszaki Egyetem, Gazdaság és Társadalomtudományi Kar okleveles vegyipari gazdasági mérnök CURRICULUM VITAE Név: Dr. Szabó Erzsébet Beosztás: tudományos főmunkatárs Szervezeti egység: Technológiai és Élelmiszerlánc-vizsgálati Osztály Elérhetőség - cím: 1022 Budapest, Herman Ottó út 15. - email:

Részletesebben

A 2015. évre vonatkozó folyóirat-kiadási pályázaton támogatást nyert folyóiratok tudományos osztályonként

A 2015. évre vonatkozó folyóirat-kiadási pályázaton támogatást nyert folyóiratok tudományos osztályonként A 2015. évre vonatkozó folyóirat-kiadási pályázaton támogatást nyert folyóiratok tudományos osztályonként Nyelv- és Irodalomtudományok Osztálya Cím Kiadó Megítélt támogatás (forint) Acta Ethnographica

Részletesebben

A 2014. évre vonatkozó folyóirat-kiadási pályázaton támogatást nyert folyóiratok tudományos osztályonként

A 2014. évre vonatkozó folyóirat-kiadási pályázaton támogatást nyert folyóiratok tudományos osztályonként A 2014. évre vonatkozó folyóirat-kiadási pályázaton támogatást nyert folyóiratok tudományos osztályonként Nyelv- és Irodalomtudományok Osztálya Cím Kiadó Megítélt támogatás (forint) Acta Ethnographica

Részletesebben

(telefon, e-mail, stb.)

(telefon, e-mail, stb.) I. Tanya paraméterei Címe: Tulajdonosa: Mérete, terület nagysága, épületei: Üzemeltető: Megközelíthetősége: Elérhetőségei: (telefon, e-mail, stb.) Lakott, ott élők száma: Infrastruktúra (internet, telefon,

Részletesebben

Könyv, könyvrészletek (magyar nyelven): Idegen nyelven megjelent publikációk: Poszterek (idegen nyelven): Lektorált cikkek, magyar nyelven

Könyv, könyvrészletek (magyar nyelven): Idegen nyelven megjelent publikációk: Poszterek (idegen nyelven): Lektorált cikkek, magyar nyelven Könyv, könyvrészletek (magyar nyelven): Gergely I. (szerk: Szőcs I.)(2008): Az EU-tagság hatása az agrárgazdaság fejlıdésére Komárom-Esztergom megyében. Az EU-tagság hatása a magyar agrárgazdaságra (MAEszemmel).

Részletesebben

A 2009. évi állami génmegőrzési feladatok támogatását elnyert pályázok listája

A 2009. évi állami génmegőrzési feladatok támogatását elnyert pályázok listája A 2009. évi állami i feladatok támogatását elnyert pályázok listája Pályázó neve Pályázó címe Elnyert Génmegőrzési téma támogatás (Ft) 5 B Bt. 2028 Pilismarót, Dózsa György u. 42. 352.000 Fekete nyár Agrimart

Részletesebben

Agrárkönyvtári Hírvilág, 2013. XX. évfolyam 3. szám Ajánló bibliográfia. Árpa

Agrárkönyvtári Hírvilág, 2013. XX. évfolyam 3. szám Ajánló bibliográfia. Árpa Agrárkönyvtári Hírvilág, 2013. XX. évfolyam 3. szám Ajánló bibliográfia Árpa Könyvek az OMGK állományából B 23522 BAKÓ Attila HAJÓSNÉ NOVÁK Márta A rezisztencianemesítés és az évjárat hatása a tavaszi

Részletesebben

Mezőgazdasági termelői árak, 2009. november

Mezőgazdasági termelői árak, 2009. november Közzététel: 2010. január 13. Sorszám: 8. Következik: 2010. január 14. Fogyasztói árak Mezőgazdasági termelői árak,. november Az agrár termelőiár-szintje novemberében 5,2%-kal csökkent az előző év azonos

Részletesebben

Mezőgazdasági termelői árak, 2009. május

Mezőgazdasági termelői árak, 2009. május Közzététel:. július 10. Sorszám: 110. Következik:. július 14. Fogyasztói árak Mezőgazdasági termelői árak,. május Az agrár termelőiár-szintje májusában 21,7%-kal csökkent az előző év azonos időszakához

Részletesebben

Dr. Varga Zoltán publikációs listája

Dr. Varga Zoltán publikációs listája Dr. Varga Zoltán publikációs listája Könyvrészlet: 1. VARGA Z. (2010): Az agrometeorológiai információk hasznosításának alapjai. In: Anda A. Kocsis T. (szerk.): Agrometeorológiai és klimatológiai alapismeretek.

Részletesebben

A szőlő- és gyümölcsös-ültetvények teljes körű felmérése és megújúló statisztikája

A szőlő- és gyümölcsös-ültetvények teljes körű felmérése és megújúló statisztikája Magyar Agrárinformatikai Szövetség Hungarian Association of Agricultural Informatics Agrárinformatika Folyóirat. 2010. 1. évfolyam 1. szám Journal of Agricultural Informatics. 2010 Vol. 1, No. 1 A szőlő-

Részletesebben

PUBLIKÁCIÓS LISTA MAGYAR NYELVEN, LEKTORÁLT SZAKFOLYÓIRATBAN MEGJELENT TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNY:

PUBLIKÁCIÓS LISTA MAGYAR NYELVEN, LEKTORÁLT SZAKFOLYÓIRATBAN MEGJELENT TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNY: PUBLIKÁCIÓS LISTA MAGYAR NYELVEN MEGJELENT KÖNYV, VAGY KÖNYVRÉSZLET: 1. A mezıgazdasági vállalkozások gazdálkodásának alapjai SZAKTUDÁS Kiadó Ház, Budapest, 2003. 2. Vertikális termékpályák Tej, gabona,

Részletesebben

A MAGYAR NÖVÉNYNEMESÍTÉSI ÉS FAJTA ELŐÁLLÍTÁSI KUTATÁSOK A DEBRECENI EGYETEMEN. Nagy János, Puskás Árpád, Zsombik László

A MAGYAR NÖVÉNYNEMESÍTÉSI ÉS FAJTA ELŐÁLLÍTÁSI KUTATÁSOK A DEBRECENI EGYETEMEN. Nagy János, Puskás Árpád, Zsombik László A MAGYAR NÖVÉNYNEMESÍTÉSI ÉS FAJTA ELŐÁLLÍTÁSI KUTATÁSOK A DEBRECENI EGYETEMEN Nagy János, Puskás Árpád, Zsombik László 145 ÉVES A DEBRECENI GAZDASÁGI ÉS AGRÁR- FELSŐOKTATÁS Országos Felsőbb Gazdasági

Részletesebben

Gazda moduljai 971. Az Állattartás megnevezésű, 10997-12 azonosító számú szakmai követelménymodul tartalma: Feladatprofil: Tulajdonságprofil:

Gazda moduljai 971. Az Állattartás megnevezésű, 10997-12 azonosító számú szakmai követelménymodul tartalma: Feladatprofil: Tulajdonságprofil: Gazda moduljai 971. Az Állattartás megnevezésű, 10997-12 azonosító számú szakmai Gazdálkodásához kapcsolódó információkat gyűjt Támogatást igényel Takarmányt érzékszervvel minősít, mintát vesz Takarmányadagot

Részletesebben

Magyar Állatorvosok Lapja. Kertgazdaság. Állattenyésztés és Takarmányozás. Főszerkesztő: Dr. Visnyei László, PhD

Magyar Állatorvosok Lapja. Kertgazdaság. Állattenyésztés és Takarmányozás. Főszerkesztő: Dr. Visnyei László, PhD Magyar Állatorvosok Lapja Főszerkesztő: Dr. Visnyei László, PhD 1400 Budapest, Pf.: 2 Tel/Fax: +(36) 1-341-3023, Tel: +(36) 1-478-4100, Kiadó: Magyar Mezőgazdaság Kft., Budapest Kertgazdaság Főszerkesztő:

Részletesebben

Októberben 5,7%-kal csökkentek a mezőgazdasági termelői árak

Októberben 5,7%-kal csökkentek a mezőgazdasági termelői árak Közzététel:. december 12. Következik:. december 15. Építőipar,. október Sorszám: 162. Októberben 5,7%-kal csökkentek a mezőgazdasági termelői árak Mezőgazdasági termelői árak,. október októberében a mezőgazdasági

Részletesebben

MEGHÍVÓ. Velünk Élő Tudomány. II. ATK Tudományos Nap

MEGHÍVÓ. Velünk Élő Tudomány. II. ATK Tudományos Nap MEGHÍVÓ Velünk Élő Tudomány II. ATK Tudományos Nap Az MTA ATK, az MTA Agrártudományok Osztálya, a NYME Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Kar és a Pannon Egyetem Georgikon Kar nevében tisztelettel meghívjuk

Részletesebben

A magyar élelmiszerlánc-felügyeleti hatóság szervezeti felépítése

A magyar élelmiszerlánc-felügyeleti hatóság szervezeti felépítése A magyar élelmiszerlánc-felügyeleti hatóság szervezeti felépítése 1 Egyetlen hatóság felelős - többek között az alábbiakért: Talajvédelem Növényegészségügy és növényvédelem Állategészségügy és állatvédelem

Részletesebben

1. Speciális kód Ezt a kódot a Bizottság adja meg az üzenet továbbításakor.

1. Speciális kód Ezt a kódot a Bizottság adja meg az üzenet továbbításakor. KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ ÚJ BEJELENTÉS MEGTÉTELÉHEZ (A TERVEZET TÉNYLEGES BEJELENTÉSÉHEZ MÁSIK ADATLAPOT SZÜKSÉGES HASZNÁLNI) 1. Speciális kód Ezt a kódot a Bizottság adja meg az üzenet továbbításakor. 2. Tagállam

Részletesebben

Oktatási anyagaink az agrár szektorban

Oktatási anyagaink az agrár szektorban Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 II. nemzetközi workshop HUSK/1101/1.1.1/0361 project Oktatási anyagaink az agrár szektorban Kövesd Andrea TREBAG KFT Life Long Learning

Részletesebben

Júliusban 5,1%-kal csökkentek a mezőgazdasági termelői árak

Júliusban 5,1%-kal csökkentek a mezőgazdasági termelői árak Közzététel:. szeptember 12. Következik:. szeptember 15. Építőipar,. július Sorszám: 120. Júliusban 5,1%-kal csökkentek a mezőgazdasági termelői árak Mezőgazdasági termelői árak,. július júliusában a mezőgazdasági

Részletesebben

A JUHTARTÁS HELYE ÉS SZEREPE A KÖRNYEZETBARÁT ÁLLATTARTÁSBAN ÉSZAK-MAGYARORSZÁGON

A JUHTARTÁS HELYE ÉS SZEREPE A KÖRNYEZETBARÁT ÁLLATTARTÁSBAN ÉSZAK-MAGYARORSZÁGON Bevezetés A JUHTARTÁS HELYE ÉS SZEREPE A KÖRNYEZETBARÁT ÁLLATTARTÁSBAN ÉSZAK-MAGYARORSZÁGON Abayné Hamar Enikő Marselek Sándor GATE Mezőgazdasági Főiskolai Kar, Gyöngyös A Magyarországon zajló társadalmi-gazdasági

Részletesebben

24/2005. (VI. 29. ) EüM - FVM együttes rendelet

24/2005. (VI. 29. ) EüM - FVM együttes rendelet 24/2005. (VI. 29. ) EüM - FVM együttes rendelet a növényekben, a növényi termékekben és a felületükön megengedhető növényvédőszer - maradék mértékéről szóló 5/2002. (II. 22. ) EüM - FVM együttes rendelet

Részletesebben

Az agrárium helyzete, fejlődési irányai a kormány agrárpolitikájának tükrében

Az agrárium helyzete, fejlődési irányai a kormány agrárpolitikájának tükrében Az agrárium helyzete, fejlődési irányai a kormány agrárpolitikájának tükrében Dr. Feldman Zsolt agrárgazdaságért felelős helyettes államtitkár Földművelésügyi Minisztérium 2015. szeptember 29. Mezőgazdaság

Részletesebben

168 Óra. Calandrella. Cégvezetés. ACH Models in Chemistry H: 1997/1., 2. Acta Biologica Hungarica. Chip (magyar kiadás) Acta Botanica Hungarica

168 Óra. Calandrella. Cégvezetés. ACH Models in Chemistry H: 1997/1., 2. Acta Biologica Hungarica. Chip (magyar kiadás) Acta Botanica Hungarica 168 Óra 2000 ACH Models in Chemistry Acta Biologica Hungarica Acta Botanica Hungarica Acta Matematica Hungarica Acta Microbiologica et Immunologica Hungarica Acta Phytopathologica et Entomologica Hungarica

Részletesebben

Végzettségi feltételek a fiatal mezőgazdasági termelő számára

Végzettségi feltételek a fiatal mezőgazdasági termelő számára Végzettségi feltételek a fiatal mezőgazdasági termelő számára 1 7/1993. (XII. 30.) MüM rendelet az Országos Képzési Jegyzékről (kivonat) 26 2 8299 02 2 2 01 Állattartó-telepi gépész Szakmunkás 22 2 6131

Részletesebben

Higher Education Degree Programmes. Offered in Foreign Languages in Hungary

Higher Education Degree Programmes. Offered in Foreign Languages in Hungary Higher Education Degree Programmes Offered in Foreign Languages in Hungary Higher Education Programmes Offered in Foreign Languages in Hungary The programmes offered in this brochure are taught in English,

Részletesebben

Bird species status and trends reporting format for the period 2008-2012 (Annex 2)

Bird species status and trends reporting format for the period 2008-2012 (Annex 2) 1. Species Information 1.1 Member State Hungary 1.2.2 Natura 2000 code A129 1.3 Species name Otis tarda 1.3.1 Sub-specific population 1.4 Alternative species name 1.5 Common name túzok 1.6 Season Breeding

Részletesebben

Gépüzemeltetés a gyakorlatban. Fecsó Gábor

Gépüzemeltetés a gyakorlatban. Fecsó Gábor Gépüzemeltetés a gyakorlatban Fecsó Gábor Helyzetkép SZAKMAI OLDAL - A mezőgazdasági vállalkozások vezetésének képzettsége és tapasztalata általában agronómiai jellegű. - Új technológiák megerősödése (

Részletesebben

Animal welfare, etológia és tartástechnológia

Animal welfare, etológia és tartástechnológia Animal welfare, etológia és tartástechnológia Animal welfare, ethology and housing systems Volume 7 Issue 4 Különszám Gödöllı 2011 375 A SILÓKUKORICA TERMÉSMENNYISÉGÉNEK ÉS BELTARTALMI MUTATÓINAK VIZSGÁLATA

Részletesebben

2012.08.14 biológia BSc 2012 szeptember- 1/5

2012.08.14 biológia BSc 2012 szeptember- 1/5 2012.08.14 biológia BSc 2012 szeptember- 1/5 Matematika ea. EA/Koll. 2 3 nincs Simon Ilona Matematika gyakorlat GY/Gyakj. 1 2 Matematika ea. felvétele Simon Ilona Informatika ea. EA/Koll. 2 2 nincs Jenei

Részletesebben

Ismertesse az őszi búza termesztésének célját, jelentőségét, technológiáját! Információtartalom vázlata:

Ismertesse az őszi búza termesztésének célját, jelentőségét, technológiáját! Információtartalom vázlata: 1. Ismertesse az őszi búza termesztésének célját, jelentőségét, technológiáját! Információtartalom vázlata: Termesztés céljai, jelentősége (fő- és melléktermékek felhasználása) Fajtaismeret (fontosabb

Részletesebben

UNIREGIO Zárókonferencia. Mosonmagyaróvár szerepe a regionális és nemzetközi oktatási együttműködésekben

UNIREGIO Zárókonferencia. Mosonmagyaróvár szerepe a regionális és nemzetközi oktatási együttműködésekben MTA RKK Nyugat-magyarországi Tudományos Intézet UNIREGIO Zárókonferencia Mosonmagyaróvár szerepe a regionális és nemzetközi oktatási együttműködésekben Reisinger Adrienn tudományos segédmunkatárs, PhD

Részletesebben

ZAJÁCZ EDIT publikációs lista 2015.10.13.

ZAJÁCZ EDIT publikációs lista 2015.10.13. ZAJÁCZ EDIT publikációs lista 2015.10.13. Tudományos folyóiratokban megjelent közlemény 1. E. Zajácz, Á. Zaják, E. M. Szalai, T. Szalai (2006): Nectar production of some sunflower hybrids. Journal of Apicultural

Részletesebben

5/a. számú melléklet a 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelethez

5/a. számú melléklet a 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelethez 5/a. számú melléklet a 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelethez 7/1993. (XII. 30.) MüM rendelet az Országos Képzési Jegyzékrıl (kivonat) 26 2 8299 02 2 2 01 Állattartó-telepi gépész 22 2 6131 06 1 0 01 Állattenyésztı

Részletesebben

1) MÁJER J. LAKATOS A. GYÖRRFYNÉ JAHNKE G: (2007): A Furmint fajta helyzete Magyarországon. Borászati Füzetek 2007/2, Kutatási rovat 1-4. p.

1) MÁJER J. LAKATOS A. GYÖRRFYNÉ JAHNKE G: (2007): A Furmint fajta helyzete Magyarországon. Borászati Füzetek 2007/2, Kutatási rovat 1-4. p. Publikációs és oktatási tevékenységünk: Lektorált folyóiratban megjelent publikációk: 1) MÁJER J. LAKATOS A. GYÖRRFYNÉ JAHNKE G: (2007): A Furmint fajta helyzete Magyarországon. Borászati Füzetek 2007/2,

Részletesebben

Az új Vidékfejlesztési Program 2014-2020 Dr. Mezei Dávid Agrár-vidékfejlesztési stratégiáért felelős helyettes államtitkár

Az új Vidékfejlesztési Program 2014-2020 Dr. Mezei Dávid Agrár-vidékfejlesztési stratégiáért felelős helyettes államtitkár Az új Vidékfejlesztési Program 2014-2020 Dr. Mezei Dávid Agrár-vidékfejlesztési stratégiáért felelős helyettes államtitkár 2014. október 30. Herceghalom, Tejágazati Konferencia Az új Közös Agrárpolitika

Részletesebben

Könyv (szerző munkahelyének kiadványa, közérdekű):

Könyv (szerző munkahelyének kiadványa, közérdekű): Könyv (szerző munkahelyének kiadványa, közérdekű): 1. Varga Mihály, Sitkei György, Lang Miklós, Boronkai László, Horváth Mihály, Molnár László, Gyurácz Sándor, Németh Gábor, Szabó Csilla: 50 éves a Gépészeti

Részletesebben

A tesztüzemi rendszer adatbázisa alapján kialakított SFH értékek listája

A tesztüzemi rendszer adatbázisa alapján kialakított SFH értékek listája 1. számú melléklet a 127/2007. (X. 29.) FVM rendelethez 1. számú melléklet a 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelethez A tesztüzemi rendszer adatbázisa alapján kialakított SFH értékek listája A magyarországi

Részletesebben

- Az ivarzás rendellenességei (álivarzás, csendes ivarzás, ivarzási düh)

- Az ivarzás rendellenességei (álivarzás, csendes ivarzás, ivarzási düh) 1. Jellemezze a gazdasági állatok szaporítását! Információtartalom vázlata: - Ivar- és tenyészérettség - Az ivarzás fogalma, elnevezései fajonként - Az ivarzás jelei - Az ivarzás időtartama, ismétlődése,

Részletesebben

TÁPLÁLKOZÁSI AKADÉMIA

TÁPLÁLKOZÁSI AKADÉMIA TÁPLÁLKOZÁSI AKADÉMIA HÍRLEVÉL 7. ÉVFOLYAM, 7. SZÁM 2014. AUGUSZTUS GÉNMÓDOSÍTOTT ÉLELMISZEREK TISZTELT OLVASÓ! A TÁPLÁLKOZÁSI AKADÉMIA hírlevél célja az, hogy az újságírók számára hiteles Az elmúlt évek

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Regionális Politika és Gazdaságtan Doktori Iskola

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Regionális Politika és Gazdaságtan Doktori Iskola Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Regionális Politika és Gazdaságtan Doktori Iskola Kutatói együttműködések Web 2.0-es PhD kutatói közösség Doktori értekezés tézisei Készítette: Szontágh Krisztina

Részletesebben

Mérnök informatikus (BSc) alapszak levelező tagozat (BIL) / BSc in Engineering Information Technology (Part Time)

Mérnök informatikus (BSc) alapszak levelező tagozat (BIL) / BSc in Engineering Information Technology (Part Time) Mérnök informatikus (BSc) alapszak levelező tagozat (BIL) / BSc in Engineering Information Technology (Part Time) (specializáció választás a 4. félévben, specializációra lépés feltétele: az egyik szigorlat

Részletesebben

Fajták és tartásmódok a mennyiségi és a minőségi szemléletű állattenyésztésben

Fajták és tartásmódok a mennyiségi és a minőségi szemléletű állattenyésztésben Fajták és tartásmódok a mennyiségi és a minőségi szemléletű állattenyésztésben Szalay István Kisállattenyésztési Kutatóintézet és Génmegőrzési Koordinációs Központ Magyar Kisállatnemesítők Génmegőrző Egyesülete

Részletesebben

1. Ajka és Környéke Méhész Egyesület 200 000 Ft Ajka. 2. Alföldi Faiskolások Egyesülete 300 000 Ft Kecskemét

1. Ajka és Környéke Méhész Egyesület 200 000 Ft Ajka. 2. Alföldi Faiskolások Egyesülete 300 000 Ft Kecskemét sorszá m szervezet neve megítélt támogatás Székhely (megvalósítás helye) 1. Ajka és Környéke Méhész 200 000 Ft Ajka 2. Alföldi Faiskolások e 300 000 Ft Kecskemét 3. Aranyhomok Kistérségfejlesztési 200

Részletesebben

A HAKI szolgáltatásai az EHA fejlesztések tervezéséhez és megvalósításához

A HAKI szolgáltatásai az EHA fejlesztések tervezéséhez és megvalósításához A HAKI szolgáltatásai az EHA fejlesztések tervezéséhez és megvalósításához Békefi Emese és Dr. Váradi László Halászati és Öntözési Kutatóintézet SustainAqua Termelői Fórum Rétimajor, 2009. június 26. HAKI

Részletesebben

A gyümölcstermesztés és a területfejlesztés összefüggései az Észak-alföldi régióban

A gyümölcstermesztés és a területfejlesztés összefüggései az Észak-alföldi régióban A gyümölcstermesztés és a területfejlesztés összefüggései az Észak-alföldi régióban Harsányi Gergely Zsolt Harsányi Endre Nagy Attila János Debreceni Egyetem Agrártudományi Centrum, Mezőgazdaságtudományi

Részletesebben

DR. VERMES PÁL főiskolai tanár ÍRÁSOS PUBLIKÁCIÓS TEVÉKENYSÉGE (1976 2011) (önálló és társszerzős)

DR. VERMES PÁL főiskolai tanár ÍRÁSOS PUBLIKÁCIÓS TEVÉKENYSÉGE (1976 2011) (önálló és társszerzős) SZOLNOKI FŐISKOLA MŰSZAKI ÉS GÉPÉSZETI TANSZÉK DR. VERMES PÁL főiskolai tanár ÍRÁSOS PUBLIKÁCIÓS TEVÉKENYSÉGE (1976 2011) (önálló és társszerzős) I. Diplomaterv,disszertáció, szakkönyv-részlet, jegyzet,

Részletesebben

KÖRNYEZETKÍMÉLŐ NÖVÉNYTÁPLÁLÁS. Dr. Csathó Péter

KÖRNYEZETKÍMÉLŐ NÖVÉNYTÁPLÁLÁS. Dr. Csathó Péter KÖRNYEZETKÍMÉLŐ NÖVÉNYTÁPLÁLÁS Dr. Csathó Péter KÖRNYEZETKÍMÉLŐ NÖVÉNYTÁPLÁLÁS 1. A talajvizsgálatok alapelvei és módszere 2. A növényvizsgálatok alapelvei és módszere 3. A tápelem-mérleg alapelvei és

Részletesebben

AGRÁRGAZDASÁGI STATISZTIKAI ZSEBKÖNYV 2007

AGRÁRGAZDASÁGI STATISZTIKAI ZSEBKÖNYV 2007 AGRÁRGAZDASÁGI KUTATÓ INTÉZET KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL AGRÁRGAZDASÁGI STATISZTIKAI ZSEBKÖNYV 2007 Budapest, 2008 Kiadja: az Agrárgazdasági Kutató Intézet Főigazgató: Dr. Udovecz Gábor valamint a Központi

Részletesebben

Publikációs lista Szabó Szilárd

Publikációs lista Szabó Szilárd Publikációs lista Szabó Szilárd Tanulmányok Börcsök Áron - Bernáth Zsolt - Kircsi Andrea - Kiss Márta - Kósa Beatrix - Szabó Szilárd 1998. A Kisgyőri - medence és galya egyedi tájértékei - A "Nem védett

Részletesebben

Szakmai CD-ROM és online adatbázisok 2007.10.09

Szakmai CD-ROM és online adatbázisok 2007.10.09 Szakmai CD-ROM és online adatbázisok 2007.10.09 Helyi (egyetemi) hálózatban elérhető CD-ROM adatbázisok Forest Science Database (Tree CD) CD-ROM adatbázisok a központi könyvtár állományában (helyi használat)

Részletesebben

Az MNB által előfizetett bel- és külföldi lapok, folyóiratok, adatbázisok listája - 2011

Az MNB által előfizetett bel- és külföldi lapok, folyóiratok, adatbázisok listája - 2011 Belföldi lapok Külföldi lapok Acta Oeconomica Állam- és Jogtudomány Chip Számítógép Magazin (DVD melléklettel) Élet és Irodalom Figyelő /Profit plusz csomag: Figyelő TOP 200; Figyelő Trend Figyelő /plusz

Részletesebben

AZ ALFÖLD GAZDÁLKODÁSA

AZ ALFÖLD GAZDÁLKODÁSA ACTA MUSEI DE JÁNOS ARANY NOMINATI X. AZ ARANY JÁNOS MÚZEUM KÖZLEMÉNYEI AZ ALFÖLD GAZDÁLKODÁSA ÁLLATTENYÉSZTÉS TRADITIONAL RURAL ECONOMY IN THE GREAT HUNGÁRIÁN PLAIN ANIMÁL KEEPING SZERKESZTETTE REDITED

Részletesebben

Önéletrajz Dr. Bányai Orsolya. banyai.orsolya@law.unideb.hu

Önéletrajz Dr. Bányai Orsolya. banyai.orsolya@law.unideb.hu SZEMÉLYI ADATOK Dr. Bányai Orsolya 52/512-700/74808 banyai.orsolya@law.unideb.hu Születési dátum 1982.06.11. Állampolgárság Magyar SZAKMAI TAPASZTALAT 2014-2008-2014 Egyetemi adjunktus Egyetemi tanársegéd

Részletesebben

Szektorai is indikátorok Sectoral í Indicators of Hungary

Szektorai is indikátorok Sectoral í Indicators of Hungary Mezőgazdaság Energia f 2, 0*13. Közlekedés Szektorai is indikátorok Sectoral í Indicators of Hungary Agriculture Energy Transport KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL HUNGÁRIÁN CENTRAL STATISTICAL OFFICE TARTALOM

Részletesebben

GÉPÉSZMÉRNÖKI SZAK ( BSc.)

GÉPÉSZMÉRNÖKI SZAK ( BSc.) NYÍREGYH REGYHÁZI FŐISKOLAF MŰSZAKI ÉS S MEZŐGAZDAS GAZDASÁGI GI FŐISKOLAI KAR Alapszakjaink (2009): 1. KÖZLEKEDÉSMÉRNÖKI SZAK ( BSc.) 2. MEZŐGAZDASÁGI és ÉLELMISZERIPARI GÉPÉSZMÉRNÖKI SZAK ( BSc.) 3.

Részletesebben

Országgyűlés Hivatala. ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ Fidesz - Magyar Polgári Szövetség Módosító javaslat

Országgyűlés Hivatala. ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ Fidesz - Magyar Polgári Szövetség Módosító javaslat Országgyűlés Hivatala Irományszám : -t- 1,u624`.i~a~ Érkezett : 2004 pokt 13. ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ Módosító javaslat Dr. Szili Katalin az Országgyűlés Elnöke részére Helyben Tisztelt Elnök Asszony!

Részletesebben

PUBLIKÁCIÓS LISTA. KARÁCSONY P. (2008): A hazai gabonaágazat nemzetközi versenyképessége. XXXII. Óvári Tudományos Nap, Mosonmagyaróvár (elıadás)

PUBLIKÁCIÓS LISTA. KARÁCSONY P. (2008): A hazai gabonaágazat nemzetközi versenyképessége. XXXII. Óvári Tudományos Nap, Mosonmagyaróvár (elıadás) PUBLIKÁCIÓS LISTA 1. Magyar nyelvő elıadás és poszter KARÁCSONY P. DEBRECENI A. (2010): Az iskolázottság szerepe a magyar agrárgazdaság versenyképességében. Intelektuálny kapitál, ako konkurencná vyhoda

Részletesebben

JELENTÉS A BIOKONTROLL HUNGÁRIA NONPROFIT KFT. 2008. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

JELENTÉS A BIOKONTROLL HUNGÁRIA NONPROFIT KFT. 2008. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL JELENTÉS A BIOKONTROLL HUNGÁRIA NONPROFIT KFT. 2008. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL Írta: Dr. Roszík Péter és szerzőtársai Baliné Seléndy Eszter Bálintné Varga Katalin Bánfi Brigitta Bauer Lea Császár Alexandra Nagy

Részletesebben

2. Az R. 1. számú mellékletének fenamidon hatóanyaghoz tartozó sorainak szövege helyébe a következő szövegrész lép:

2. Az R. 1. számú mellékletének fenamidon hatóanyaghoz tartozó sorainak szövege helyébe a következő szövegrész lép: Melléklet az 55/2005. (XI. 23) EüM-FVM együttes rendelethez 1. Az R. 1. számú mellékletének amitráz hatóanyaghoz tartozó sorainak szövege amitráz (4) almatermésűek *0,05 KH csonthéjasok *0,05 KH szőlő

Részletesebben

3. melléklet a 62/2013. (VII. 24.) VM rendelethez

3. melléklet a 62/2013. (VII. 24.) VM rendelethez 64814 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 126. szám 3. melléklet a 62/2013. (VII. 24.) VM rendelethez Mezőgazdasági termeléssel összefüggő ek 1. Elfogadható ek az Országos Képzési Jegyzékről szóló 7/1993.

Részletesebben

3. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ

3. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ 3. számú melléklet az 5/2009. (III.3.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 336 775, 06 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Pap, J./1996/: A települési szennyvíziszap üzemi elhelyezésének fıbb kérdései. MHT, XIV. Országos Vándorgyőlés.

Pap, J./1996/: A települési szennyvíziszap üzemi elhelyezésének fıbb kérdései. MHT, XIV. Országos Vándorgyőlés. Pap, J./1981/: A szennyvíziszapok mezıgazdasági elhelyezésének vizsgálata barna erdıtalajon. Korszerő szennyvíztisztítás. Bp. MHT VIII. Ifjúsági Napok. Pap, J. Kránitz, E. - Varga, J. /1981/: Javaslat

Részletesebben

A vidékfejlesztési miniszter 106/2012. (X. 11.) VM rendelete az egyes agrártárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

A vidékfejlesztési miniszter 106/2012. (X. 11.) VM rendelete az egyes agrártárgyú miniszteri rendeletek módosításáról 22654 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2012. évi 134. szám A vidékfejlesztési miniszter 106/2012. (X. 11.) VM rendelete az egyes agrártárgyú miniszteri rendeletek módosításáról A vidékfejlesztési miniszter az

Részletesebben

A magyar élelmiszerlánc-felügyeleti hatóság szervezeti felépítése

A magyar élelmiszerlánc-felügyeleti hatóság szervezeti felépítése A magyar élelmiszerlánc-felügyeleti hatóság szervezeti felépítése Dr. Gombos Zoltán főosztályvezető VM Élelmiszerlánc-felügyeleti Főosztály 2013. április 16. 1 Jogalkotói és jogalkalmazói hatalom szétválasztása:

Részletesebben

FELVÉTELI BEMENETI KÖVETELMÉNYEK A SZENT ISTVÁN EGYETEM MESTERKÉPZÉSI SZAKJAIRA

FELVÉTELI BEMENETI KÖVETELMÉNYEK A SZENT ISTVÁN EGYETEM MESTERKÉPZÉSI SZAKJAIRA FELVÉTELI BEMENETI KÖVETELMÉNYEK A SZENT ISTVÁN EGYETEM MESTERKÉPZÉSI SZAKJAIRA Mesterszak Teljes kreditértékkel beszámítható alapképzési szak GAZDASÁG- ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR Marketing Nemzetközi

Részletesebben

A tudomány mint termelőerő? Lakner Zoltán Budapesti Corvinus Egyetem Élelmiszeripari Gazdaságtan Tanszék

A tudomány mint termelőerő? Lakner Zoltán Budapesti Corvinus Egyetem Élelmiszeripari Gazdaságtan Tanszék A tudomány mint termelőerő? Lakner Zoltán Budapesti Corvinus Egyetem Élelmiszeripari Gazdaságtan Tanszék Négy kérdésre keresünk választ Fontos-e még az élelmiszer-gazdasággal foglalkoznunk? Megvalósul-e

Részletesebben