Dr. Varga Zoltán publikációs listája

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Dr. Varga Zoltán publikációs listája"

Átírás

1 Dr. Varga Zoltán publikációs listája Könyvrészlet: 1. VARGA Z. (2010): Az agrometeorológiai információk hasznosításának alapjai. In: Anda A. Kocsis T. (szerk.): Agrometeorológiai és klimatológiai alapismeretek. Mezőgazda Kiadó, Budapest oldal. Monográfiák, jegyzetek: 1. VARGA-HASZONITS Z. VARGA Z. (1999): Agroklimatológia (Éghajlat és növénytermesztés). Egyetemi jegyzet. Mosonmagyaróvár. 329 oldal. 2. VARGA-HASZONITS Z. - VARGA Z. - LANTOS ZS. - VÁMOS O. - SCHMIDT R. (2000): Magyarország éghajlati erőforrásainak agroklimatológiai elemzése. Monográfia. Lóriprint, Mosonmagyaróvár. 223 oldal. 3. VARGA-HASZONITS Z. - VARGA Z. - LANTOS ZS. (2004): Az éghajlati változékonyság és az extrém jelenségek agroklimatológiai elemzése. Monográfia. Monocopy, Mosonmagyaróvár. 264 oldal. 4. VARGA-HASZONITS Z. - VARGA Z. - LANTOS ZS. ENZSÖLNÉ GERENCSÉR E. (2006): Az éghajlati változékonyság és az agroökoszisztémák. Monográfia. Monocopy, Mosonmagyaróvár. 410 oldal. 5. VARGA-HASZONITS Z. VARGA Z. (2006): Agrometeorológiai gyakorlatok. Egyetemi jegyzet. Mosonmagyaróvár. 107 oldal. 6. VARGA-HASZONITS Z. VARGA Z. (2006): Agrometeorológia. Egyetemi jegyzet. Mosonmagyaróvár. Oktatási segédletek: 1. VARGA-HASZONITS Z. VARGA Z. (2001): Fitometeorológia (A légkör és a növényvilág). Oktatási segédlet. Mosonmagyaróvár. 2. VARGA-HASZONITS Z. VARGA Z. (2005): Zoometeorológia (A légkör és az állatvilág). Oktatási segédlet. Mosonmagyaróvár. 3. VARGA-HASZONITS Z. VARGA Z. (2006): A makro- és mikroklíma hatása a növénytermelésre. Oktatási segédlet. Mosonmagyaróvár. 4. VARGA-HASZONITS Z. VARGA Z. (2006): Kutatásmódszertani ismeretek. Oktatási segédlet. Mosonmagyaróvár. Tanulmányok: 1. VARGA-HASZONITS Z. - VARGA Z. (2005): Az éghajlatváltozás és a növénytermesztés. Tanulmány a VAHAVA-projekthez, Mosonmagyaróvár. 190 oldal. Lektorált tudományos közlemények: 1. SCHMIDT R. - VARGA-HASZONITS Z. - VARGA Z. - BURUCZKY F. (1996):Az őszi árpa (Hordeum vulgare L.) fejlődése és a meteorológiai tényezők közötti kapcsolat. Acta Agronomica Óváriensis, Vol. 38, No o. 2. VARGA-HASZONITS Z. - VARGA Z. - SCHMIDT R. - LANTOS ZS. (1997): The effect of climatic conditions on maize production. Acta Agronomica Óváriensis. 39 (1-2)., 1-14.

2 3. VARGA-HASZONITS Z. - VARGA Z. - LANTOS ZS. - KAJDI F. - VÁMOS O. (1998): A kukorica vízellátottsági viszonyainak éghajlati elemzése 110 éves éves adatsorok alapján. Acta Agronomica Óváriensis. 40 (1), VARGA-HASZONITS Z. - VARGA Z. - LANTOS ZS. - KAJDI F. - VÁMOS O. (1998): A meteorológiai tényezők szerepe a kukorica termésstabilitásának alakukásában. Acta Agronomica Óváriensis, 40 (1), VARGA-HASZONITS Z. - VARGA Z. (1998): A meteorológiai tényezők hatása a kukorica fenofázisainak tartamára. Növénytermelés. 47 (5), (IF: 0,333) 6. VARGA-HASZONITS Z. - VARGA Z.- LANTOS ZS.- VÁMOS O. (1999): Hazánk hőmérsékleti és csapadékviszonyainak elemzése 110 évi adatsorok alapján. Acta Agronomica Óváriensis. 41 (1), VARGA-HASZONITS Z. -VARGA Z. -LANTOS ZS. -SCHMIDT R. -VÁMOS O. (1999): A fontosabb gazdasági növények sugárzáshasznosítása. Növénytermelés. 48 (2), (IF: 0,178) 8. VARGA Z. (1999): A kukorica (Zea mays L.) vegetációs periódusa alatti meteorológiai viszonyok összehasonlító vizsgálata. Acta Agronomica Óváriensis. 41 (1), VARGA-HASZONITS Z. - VARGA Z. - VÁMOS O. - LANTOS ZS. - SCHMIDT R. - BUSSAY A. (2000): Az közötti időszak termikus jellemzőinek agroklimatológiai elemzése. Acta Agronomica Óváriensis. 42. (2), VARGA-HASZONITS Z. - VÁMOS O. - VARGA Z. - LANTOS ZS. - SCHMIDT R. - BUSSAY A. (2000): Az közötti időszak nedvességi jellemzőinek agroklimatológiai elemzése. Acta Agronomica Óváriensis. 42 (2), VARGA Z. - VARGA-HASZONITS Z. - LANTOS ZS. (2001): A kukorica hőmérsékleti és nedvességi igényének meghatározása a terméshozamokra gyakorolt hatás alapján. Növénytermelés. 50 (2-3), (IF: 0,274) 12. VARGA-HASZONITS Z. - VÁMOS O. - VARGA Z. - LANTOS ZS. (2001): Néhány fontosabb gazdasági növény vízhasznosítása. Növénytermelés. 50 (4), (IF:0,274) 13. VARGA Z. (2001): A meteorológiai tényezők hatása a kukorica termesztésére. Berényi Dénes jubileumi ülés, Debrecen VARGA-HASZONITS Z. - VARGA Z. - LANTOS ZS. (2002): Az agroökoszisztémák és a meteorológiai küszöbértékek által meghatározott időszakok. Acta Agronomica Óváriensis. 44 (2), VARGA Z. - VARGA-HASZONITS Z. (2003): A meteorológiai tényezők hatása a kukorica életjelenségeire és e kapcsolatok modellezési lehetőségei. Növénytermelés. 52 (3-4), (IF: 0,206) 16. VARGA-HASZONITS Z. - VARGA Z. (2003): Seasonal changes of soil moisture in Hungary. Időjárás. 107 (3-4), VARGA-HASZONITS Z. - VARGA Z. - LANTOS ZS. (2003): A havi és évi középhőmérsékletek alakulása a 20. században Magyarországon. Acta Agronomica Óváriensis. 45 (2), VARGA Z. (2003): Fagyok előfordulásának bioklimatológiai jellemzői az közötti időszakban. Acta Agronomica Óváriensis. 45 (2), VARGA Z. - VARGA-HASZONITS Z. - LANTOS ZS. (2004): Az éghajlati változékonyság és a kukorica tenyészidőszakának a hossza. Növénytermelés. 53 (1), VARGA-HASZONITS Z. - VARGA Z. (2004): A magas és alacsony talajnedvesség agroklimatológiai jellemzői. Földtudományi Tanulmányok, Debrecen oldal.

3 21. VARGA-HASZONITS Z. - VARGA Z. (2004): Az éghajlati változékonyság és a természetes periódusok. Agro-21 Füzetek. 37. szám, o. 22. VARGA-HASZONITS Z. - VARGA Z. - LANTOS ZS. ENZSÖLNÉ GERENCSÉR E. (2005): Az közötti időszak hőmérsékleti minimum értékeinek agroklimatológiai elemzése. Agro-21 Füzetek. 40. szám, o. 23. VARGA-HASZONITS Z. - VARGA Z (2005): Nyugat-Magyarország éghajlati viszonyai és a kukorica. Agro-21 Füzetek. 43. szám, o. (2005. május 27.-i mosonmagyaróvári VAHAVA konferencián tartott előadás anyaga) 24. VARGA-HASZONITS Z. VARGA Z. - LANTOS ZS. ENZSÖLNÉ GERENCSÉR E. (2005): Az éghajlatingadozás hatása a vegetációs periódusra. Acta Agronomica Óváriensis. 47 (2), VARGA-HASZONITS Z. VARGA Z. - LANTOS ZS. ENZSÖLNÉ GERENCSÉR E. (2005): Az közötti időszak szélsőséges nedvességi értékeinek agroklimatológiai elemzése. Agro-21 Füzetek. 46. szám, o. 26. VARGA-HASZONITS Z. VARGA Z. - LANTOS ZS. ENZSÖLNÉ GERENCSÉR E. (2006): Az közötti időszak hőmérsékleti maximum értékeinek agroklimatológiai elemzése. Agro-21 Füzetek. 47. szám, o. 27. VARGA-HASZONITS Z. VARGA Z. - LANTOS ZS. ENZSÖLNÉ GERENCSÉR E. (2006): Az éghajlati változékonyság hatása az alma termesztésére. Kertgazdaság. 38 (4), o. 28. VARGA Z. VARGA-HASZONITS Z. - ENZSÖLNÉ GERENCSÉR E. MILICS G. (2007): Az éghajlati változékonyság hatása a szőlő termesztésére. Kertgazdaság. 39 (2), o. 29. VARGA Z. VARGA-HASZONITS Z. - ENZSÖLNÉ GERENCSÉR E. MILICS G. (2007): Az éghajlati változékonyság hatása a sárgabarack (Armeniaca vulgaris Lam.) termesztésére. Acta Agronomica Óváriensis. 49 (1), o. 30. VARGA Z. (2007): Az éghajlati változékonyság és fontosabb gazdasági növényeink tenyészidőszakának hossza közötti kapcsolat jellemzése a radiotermikus index segítségével. Acta Agronomica Óváriensis. 49 (2), o. 31. VARGA-HASZONITS Z. VARGA Z. - LANTOS ZS. ENZSÖLNÉ GERENCSÉR E. MILICS G. (2008): A talajok vízellátottságának hatása a gazdasági növények vízigényének alakulására. Agrokémia és Talajtan. 57 (1), o. 32. VARGA Z. VARGA-HASZONITS Z. (2008): Effects of climate change on horticultural plants and horticultural practice in Hungary. CAB Reviews: Perspectives in Agriculture, Veterinary Science, Nutrition and Natural Resources. 3. No. 50. (Online ISSN , PAP V. VARGA Z. PAP J. ENZSÖLNÉ GERENCSÉR E. (2008): Az éghajlati változékonyság termikus tényezőinek hatása a borsó fejlődésére Mosonmagyaróváron ( ). Kertgazdaság. 40 (3), o. 34. CZIMBER GY. VARGA Z. RADICS L. (2008): Új mediterrán fajok a hazai gyomflórában: a fehér kányazsázsa (Diplotaxis erucoides / TORNER / DC.) egyedfejlődése. Növénytermelés. 57 (3), VARGA Z. VARGA-HASZONITS Z. ENZSÖLNÉ GERENCSÉR E. MILICS G (2009): A kislevelű hárs (Tilia cordata L.) fejlődésének bioklimatológiai elemzése. Acta Agronomica Óváriensis. 51 (2), o. 36. VARGA Z. VARGA-HASZONITS Z. ENZSÖLNÉ GERENCSÉR E. LANTOS ZS. - MILICS G (2009): A fekete bodza (Sambucus nigra L.) fejlődésének bioklimatológiai elemzése. Kertgazdaság. 41 (4),

4 37. LANTOS ZS. - VARGA Z. VARGA-HASZONITS Z. ENZSÖLNÉ GERENCSÉR E. (2010): Gazdasági növények sugárzáshasznosításának agroklimatológiai elemzése. Klíma-21 Füzetek. 59. szám, VARGA Z. VARGA-HASZONITS Z. ENZSÖLNÉ GERENCSÉR E. LANTOS ZS. - MILICS G (2010): A májusi orgona (Syringa vulgaris L.) fejlődésének fenológiai és bioklimatológiai elemzése. Klíma-21 Füzetek. 60. szám, VARGA-HASZONITS Z. - VARGA Z. ENZSÖLNÉ GERENCSÉR E. LANTOS ZS. (2010): Estimation of winter barley yield by means of a multiplicative successive procedure based on the residual method. Acta Agronomica Óváriensis. 52 (2) VARGA-HASZONITS Z. ENZSÖLNÉ GERENCSÉR E. - LANTOS ZS. - VARGA Z. (2011): Water demand and water use efficiency of winter barley in Hungary. Acta Agronomica Hungarica. 59 (1) ENZSÖLNÉ GERENCSÉR E. - LANTOS ZS. VARGA- HASZONITS Z. VARGA Z. (2011): Determination of winter barley yield by the aim of multiplicative successive approximation. Időjárás. Vol No (IF: 0,364) 42. VARGA-HASZONITS Z. VARGA Z. - LANTOS ZS. ENZSÖLNÉ GERENCSÉR E. MILICS G. (2011): Effect of soil water supply on the water demand of economic crops. ATON (Agrokémia és Talajtan Online 1st online issue. Vol SZŰCS M. SZŰCS M.-NÉ VARGA Z. (2012): A fizikai talajféleség befolyása egyes fizikai és vízgazdálkodási tulajdonságokra kisalföldi dunavölgyi talajokban. I. A térfogattömeg. Acta Agronomica Óváriensis. 54 (1) SZŰCS M. SZŰCS M.-NÉ VARGA Z. (2012): A fizikai talajféleség befolyása egyes fizikai és vízgazdálkodási tulajdonságokra kisalföldi dunavölgyi talajokban. II. A hidraulikus vezetőképesség. Acta Agronomica Óváriensis. 54 (1) VARGA Z. VARGA-HASZONITS Z. ENZSÖLNÉ GERENCSÉR E. - LANTOS ZS. MILICS G. (2012): A fehér akác (Robinia pseudoacacia L.) fejlődésének bioklimatológiai elemzése. Acta Agronomica Óváriensis. 54 (1) VARGA-HASZONITS Z. VARGA Z. (2013): Az őszi búza fenofázisainak agroklimatológiai elemzése hosszú fenológiai sorok alapján. Acta Agronomica Óváriensis. 55 (1) VARGA-HASZONITS Z. VARGA Z. (2013): A zöld növények napsugárzás-hasznosítása és az élelmiszer-termelés. Gazdálkodás. 57 (2), VARGA-HASZONITS Z. VARGA Z. (2013): Az őszi búza virágzási és érési időpontjainak előrejelzése hosszú fenológiai adatsorok alapján. Acta Agronomica Óváriensis. 55 (2) VARGA Z. (2014): Facts about the use of agrometeorological information in Hungary and suggestions for making that more efficient. Időjárás. Vol No (IF: 0,500) 50. VARGA-HASZONITS Z. VARGA Z. (2014): A meteorológiai tényezők és a növényfejlődés közötti kapcsolat modellezésének módszertani alapjai. Acta Agronomica Óváriensis. 56 (1) PINKE GY. TÓTH K. KOVÁCS A. J. MILICS G. VARGA Z. BLAZSEK K. GÁL K. E. BOTTA-DUKÁT Z. (2014): Use of mesotrione and tembotrione herbicides for post-emergence weed control in alkaloid poppy (Papaver somniferum). International Journal of Pest Management. 60 (3) (IF 2013: 0,962) 52. VARGA-HASZONITS Z. TAR K. - LANTOS ZS. - VARGA Z. (2015): Párolgási formulák összehasonlítása a mosonmagyaróvári meteorológiai állomás adatai alapján. Növénytermelés. 64 (3)

5 Kumulált impact factor: 2,938 Tudományos dolgozatok: 1. VARGA Z. (1996): Az éghajlati változékonyság hatása a kukorica termesztésére. Szakdolgozat, Mosonmagyaróvár. 2. VARGA Z. (2001): A meteorológiai tényezők hatása a kukorica termesztésére. Doktori (PhD) értekezés. Veszprém. Konferenciákon, üléseken tartott előadások teljes terjedelemben megjelent anyagai: 1. VARGA Z. (1997a): A nedvességi tényezők hatása a kukorica terméshozamaira. Elhangzott: a meteorológus hallgatók I. országos PhD-konferenciáján. Debrecen, Megjelent: Egyetemi Meteorológiai Füzetek. Budapest. No VARGA Z. (1997b): The effect of climatic conditions on the maize production. Elhangzott: PhD hallgatók nyári iskoláján. Balatonalmádi, Megjelent: Egyetemi Meteorológia Füzetek. Budapest. No VARGA Z. (1998): The effect of climatic conditons on maize production. ICA Summer School on Agricultural Challenges and EU Enlargement Mosonmagyaróvár VARGA-HASZONITS Z. VARGA Z: (2000): Az agrometeorológia alpvető irányzatai és várható jövőbeli alakulásuk. Elhangzott: Magyar Meteorológiai Társaság XXVIII. Vándorgyűlésén. Sopron, Megjelent: CD-n. 5. VARGA Z. VIG P. (2010): Meteorológia a Nyugat-magyarországi Egyetem erdészeti- és agrár-képzéseiban. Magyar Meteorológiai Társaság XXXIII. Vándorgyűlése, Eger augusztus Megjelent: illetve CD-n (?) 6. VARGA Z. (2010): Korai- és középérésű kukoricahibridek klimatológiai igényeivel kapcsolatos, több mint egy évtizedes mosonmagyaróvári szántóföldi kísérletek eredményei. Óvári Tudományos Nap, Növénytermesztési szekció. Mosonmagyaróvár, október 7. Megjelent: CD-n. 7. VARGA Z. (2012): A növénytermesztés éghajlati feltételeinek vizsgálata. Óvári Tudományos Nap, Növénytermesztési szekció. Mosonmagyaróvár, október 5. Megjelent: CD-n. 8. NYÉKI A. - VARGA Z. MILICS G. KOVÁCS A. J. NEMÉNYI M. (2012): Nitrogén-ellátás meghatározása a DSSAT (Decision Support for Agrotecnhology Transfer) döntéstámogató modell segítségével. Óvári Tudományos Nap, Növénytermesztési szekció. Mosonmagyaróvár, október 5. Megjelent: CD-n. 9. VARGA Z. (2012): Meteorológiai kutatások és oktatás a Nyugat-magyarországi Egyetem Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Karán. Megjelent: Egyetemi Meteorológiai Füzetek. Budapest. No. 24. (Meteorológiai kutatások és oktatás hazai felsőoktatási intézményekben) a. VARGA Z. (2014): Effects of extreme climatic events on agriculture. XXXV. Óvári Tudományos Nap (A magyar és nemzetközi agrár- és élelmiszergazdaság lehetőségei), Növénytermesztési szekció. Mosonmagyaróvár, november 13. Megjelent: teljes anyaga CD-n (ISBN ), összefoglaló konferenciakiadványban (ISBN ). 10b. VARGA Z. (2014): Effects of extreme climatic events on agriculture. Szervesanyag-gazdálkodás a mezőgazdaságban. BIORES AT-HU Konferencia. Mosonmagyaróvár, november (ISBN ) Tudományos előadások:

6 1. KOVÁCS A. PONGRÁCZ L. VARGA Z. (1996): Izrael mezőgazdasága. Kaposvári Egyetem november. 2. VARGA Z. VARGA-HASZONITS Z. (2002): Az éghajlat szerepe a gazdasági növények életében. GEO Magyar földtudományi szakemberek VI. Világtalálkozója, Sopron. Meteorológia szekció. 3. VARGA Z. (2007): Az éghajlati változékonyság és fontosabb gazdasági növényeink tenyészidőszakának hossza közötti kapcsolat jellemzése a radiotermikus index segítségével. MTA IV. Növénytermesztési Tudományos Nap, Mosonmagyaróvár március VARGA Z. VARGA-HASZONITS Z. (2008): A meteorológiai viszonyok és a növények. Föld éve ismeretterjesztő kiállítás Földtudományos forgatag programrésze, Magyar Természettudományi Múzeum április VARGA Z. VARGA-HASZONITS Z. (2008): A meteorológiai viszonyok és az állatok. Föld éve ismeretterjesztő kiállítás Földtudományos forgatag programrésze, Magyar Természettudományi Múzeum április VARGA Z. (2008): Az időjárás előrejelzésétől az éghajlatváltozás vizsgálatáig. Kutatók éjszakája 2008, NYmE-MÉK, szeptember VARGA Z. (2009): Az időjárás és az éghajlat hatása a növények és az állatok életére. Kutatók éjszakája 2009, NYmE-MÉK, szeptember VARGA Z. (2009): Az agrometeorológiai kutatás új irányai Mosonmagyaróváron. MMT Agro- és Biometeorológiai Szakosztály, november 10. (elérhető: az MMT honlapján) 9. VARGA Z. VIG P. (2010): Meteorológia a Nyugat-magyarországi Egyetem erdészeti- és agrár-képzéseiban. Magyar Meteorológiai Társaság XXXIII. Vándorgyűlése, Eger augusztus VARGA Z. (2010): Meleg égövi növények termeszthetőségének perspektívái hazánkban. Kutatók éjszakája 2010, NYmE-MÉK, szeptember VARGA Z. (2010): Korai- és középérésű kukoricahibridek klimatológiai igényeivel kapcsolatos, több mint egy évtizedes mosonmagyaróvári szántóföldi kísérletek eredményei. Óvári Tudományos Nap, Növénytermesztési Szekció. Mosonmagyaróvár, október VARGA Z. (2011): Tények az éghajlatváltozásról. Előadás az OMME szervezésében, február 7., Zsombolyai utcai TIT stúdió. 13. VARGA Z. (2011): Antropocén a Mosoni-síkon. Kutatók éjszakája 2011, NYmE-MÉK, szeptember VARGA Z. (2011): Agrometeorológiai információk hasznosítása Magyarországon. Meteorológiai Tudományos Napok 2011: Az agrometeorológia kihívásai és helyzete Magyarországon, Budapest, az MTA Nagyterme, november ( 15. VARGA Z. (2012): Antropocén a Mosoni-síkon. Nyugdíjasegyetem, NYmE-MÉK, május 17. (Megjelent: A Nyugdíjas Egyetem előadásai, 2011/12-es tanév, Mosonmagyaróvár, 2012, Monocopy Nyomda, oldal) 16. VARGA Z. (2012): Népi időjóslások megbízhatósága. Kutatók éjszakája 2012, NYmE-MÉK, szeptember VARGA Z. (2012): A meteorológiai viszonyok hatása a növényekre és az állatokra. Természettudományos nap a Kossuth Lajos Gimnáziumban november VARGA Z. (2013): Népi időjóslások megbízhatóságának vizsgálata. Győr, Mobilis január 19.

7 19. VARGA Z. (2013): A légkör és az állatok kapcsolatának alapjai. MMT Éghajlati Szakosztály és Agro- és Biometeorológiai Szakosztály, január 31. (elérhető: az MMT honlapján) 20. VARGA Z. (2013): Az éghajlat változékonyságának hatása az élőlényekre és a mezőgazdaságra. MMT Szombathelyi Területi Csoport, november VARGA Z. (2014): Éghajlatváltozás katasztrófa vagy lehetőség a mezőgazdaság számára? Kapuvári Szabadegyetem, április VARGA Z. (2014): Masch Antal (Anton Masch) hagyatéka másfél évszázad távlatából. Kutatók éjszakája 2014, NYmE-MÉK, szeptember FÜZI T. VARGA Z. (2014): Környezettudatossági magatartás és éghajlatváltozással kapcsolatos tájékozottság vizsgálata kérdőíves módszer segítségével. XXI. Magyar Hidrológiai Ifjúsági Napok. Mosonmagyaróvár szeptember VARGA-HASZONITS Z. VARGA Z. (2015): Az aszály, az éghajlati változékonyság és a növények vízellátottsága. Sivatagosodás és Aszály Elleni Küzdelem Világnapja, június 17., Országos Vízügyi Főigazgatóság. Poszterek: 1. VÁMOS O. VARGA Z. KAJDI F. (2001): Weather-crop model for the development and productivity of maize and soyabean / Wetter-Pflanzenmodell für die Entwicklung und die Frucht der Mais und Sojapflanzen. Wien. 2. VARGA-HASZONITS Z. VARGA Z: (2006): Az éghajlatváltozás hatása a növényfejlődésre és a tenyészidőszak hosszára. VAHAVA zárókonferencia, Budapest. Megjelent CD-n. 3. VARGA Z. VARGA-HASZONITS Z. (2008): A meteorológiai viszonyok és a növények. HUNGEO Magyar födtudományi szakemberek IX. világtalálkozója, Budapest, augusztus Ismeretterjesztő cikkek: 1. VARGA Z. (2000): első félévének meteorológiai viszonyai. Növényvédelmi Tanácsok. 9 (6), VARGA Z. (2000): El Nińo A karácsonyi gyermek. Növényvédelmi Tanácsok. 10 (1), VARGA Z. (2001): Kell-e félnünk a globális felmelegedéstől? Moson Megyei Műhely. 3 (1-2), VARGA-HASZONITS Z. VARGA Z. (2002): Adalékok a(z agro)meteorológia magyarországi történetéhez: múlt, jelen és jövő. Légkör. 2002/4. 5. VARGA-HASZONITS Z. VARGA Z. (2003): Hideg telünk volt? Növényvédelmi tanácsok. 12 (4) VARGA-HASZONITS Z. VARGA Z. (2003): Az őszi búza meteorológiai igényei I. Növényvédelmi tanácsok. 12 ( 5) VARGA-HASZONITS Z. VARGA Z. (2003): Az őszi búza meteorológiai igényei II. Növényvédelmi tanácsok.12 (6) VARGA Z. VARGA-HASZONITS Z. (2003): A meteorológiai viszonyok hatása a kukorica életjelenségeire I. Növényvédelmi tanácsok.12 (12) VARGA Z. VARGA-HASZONITS Z. PŐCZE T. (2004): Visszapillantás a év vegetációs periódusának meteorológiai viszonyaira. Növényvédelmi tanácsok.13 (1) VARGA-HASZONITS Z. VARGA Z. (2004): A meteorológiai viszonyok hatása a kukorica életjelenségeire II. Növényvédelmi tanácsok.13 (2)

8 11. VARGA Z. VARGA-HASZONITS Z. PŐCZE T. (2005): A év időjárásának agrometeorológiai elemzése. Mezőgazdasági tanácsok.14 (1) VARGA Z. VARGA-HASZONITS Z. (2005): A tavaszi árpa meteorológiai igényei. Mezőgazdasági tanácsok.14 (3) VARGA Z. (2006): Gondolatok az éghajlatváltozásról. MezőHír. 10 (4), VARGA-HASZONITS Z. VARGA Z. (2006): Merre fordul a napraforgó? Agroinform. 15 (2-3) VARGA-HASZONITS Z. VARGA Z. - LANTOS ZS. ENZSÖLNÉ GERENCSÉR E. (2006): Éghajlati változékonyság és az alma. Kertészet és Szőlészet. 55 (47) VARGA Z. VARGA-HASZONITS Z. - ENZSÖLNÉ GERENCSÉR E. MILICS G. (2006): Rövidebb tenyészidő és korábbi érés. Kertészet és Szőlészet. 55 (48) VARGA Z. VARGA-HASZONITS Z. - ENZSÖLNÉ GERENCSÉR E. MILICS G. (2007): Az éghajlati változékonyság hatása a kajszibarack fejlődésére. Kertészet és Szőlészet. 56 (5) VARGA Z. (2015): 170 éves a Masch Antal által alapított mosonmagyaróvári meteorológiai állomás. Mosonvármegye. 19 (5), 14.

AGROMETEOROLÓGIAI INTÉZETI TANSZÉK

AGROMETEOROLÓGIAI INTÉZETI TANSZÉK AGROMETEOROLÓGIAI INTÉZETI TANSZÉK Az Agroklimatológiai Kutatócsoport publikációi (1996-2012): Könyvrészlet: 1. VARGA-HASZONITS Z. (1997): Agrometeorológiai információk és hasznosításuk. In: Meteorológia

Részletesebben

Könyvrészlet: Monográfiák, jegyzetek: Tanulmányok: Lektorált tudományos közlemények: (IF: 0,333) (IF: 0,178)

Könyvrészlet: Monográfiák, jegyzetek: Tanulmányok: Lektorált tudományos közlemények: (IF: 0,333) (IF: 0,178) Könyvrészlet: 1. VARGA Z. (2010): Az agrometeorológiai információk hasznosításának alapjai. In: Anda A. Kocsis T. (szerk.): Agrometeorológii és klimatológiai alapismeretek. Mezıgazda Kiadó, Budapest. 291-314.

Részletesebben

Varga Zoltán: Meteorológia a Nyugat-magyarországi Egyetem agrár-képzéseiben

Varga Zoltán: Meteorológia a Nyugat-magyarországi Egyetem agrár-képzéseiben Varga Zoltán: Meteorológia a Nyugat-magyarországi Egyetem agrár-képzéseiben A Magyar Meteorológiai Társaság XXXIII. Vándorgyőlése Eszterházy Károly Fıiskola Természettudományi Kara, Eger, Leányka utca

Részletesebben

PUBLIKÁCIÓS LISTA MAGYAR NYELVEN, LEKTORÁLT FOLYÓIRATBAN MEGJELENT:

PUBLIKÁCIÓS LISTA MAGYAR NYELVEN, LEKTORÁLT FOLYÓIRATBAN MEGJELENT: PUBLIKÁCIÓS LISTA MAGYAR NYELVEN, LEKTORÁLT FOLYÓIRATBAN MEGJELENT: 1., Kalmárné Hollósi, E. Kalmár, S. (2000): Friss zöldségek és gyümölcsök értékesítési formái New Jersey államban. Gazdálkodás XLIV.

Részletesebben

METEOROLÓGIAI KUTATÁSOK ÉS OKTATÁS A NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM MEZŐGAZDASÁG- ÉS ÉLELMISZERTUDOMÁNYI KARÁN. Varga Zoltán

METEOROLÓGIAI KUTATÁSOK ÉS OKTATÁS A NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM MEZŐGAZDASÁG- ÉS ÉLELMISZERTUDOMÁNYI KARÁN. Varga Zoltán METEOROLÓGIAI KUTATÁSOK ÉS OKTATÁS A NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM MEZŐGAZDASÁG- ÉS ÉLELMISZERTUDOMÁNYI KARÁN Varga Zoltán Nyugat-magyarországi Egyetem, Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Kar Matematika,

Részletesebben

Agrárkönyvtári Hírvilág, 2013. XX. évfolyam 3. szám Ajánló bibliográfia. Árpa

Agrárkönyvtári Hírvilág, 2013. XX. évfolyam 3. szám Ajánló bibliográfia. Árpa Agrárkönyvtári Hírvilág, 2013. XX. évfolyam 3. szám Ajánló bibliográfia Árpa Könyvek az OMGK állományából B 23522 BAKÓ Attila HAJÓSNÉ NOVÁK Márta A rezisztencianemesítés és az évjárat hatása a tavaszi

Részletesebben

ACTA AGRONOMICA ÓVÁRIENSIS

ACTA AGRONOMICA ÓVÁRIENSIS ACTA AGRONOMICA ÓVÁRIENSIS VOLUME 51. NUMBER 2. Mosonmagyaróvár 2009 2 UNIVERSITY OF WEST HUNGARY Faculty of Agricultural and Food Sciences Mosonmagyaróvár Hungary NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM Mezôgazdaság-

Részletesebben

Egyetemi doktori (PhD) értekezés tézisei FONTOSABB AGROTECHNIKAI TÉNYEZŐK HATÁSÁNAK VIZSGÁLATA AZ ŐSZI BÚZA TERMESZTÉSBEN

Egyetemi doktori (PhD) értekezés tézisei FONTOSABB AGROTECHNIKAI TÉNYEZŐK HATÁSÁNAK VIZSGÁLATA AZ ŐSZI BÚZA TERMESZTÉSBEN Egyetemi doktori (PhD) értekezés tézisei FONTOSABB AGROTECHNIKAI TÉNYEZŐK HATÁSÁNAK VIZSGÁLATA AZ ŐSZI BÚZA TERMESZTÉSBEN Hornok Mária Témavezető: Prof. Dr. Pepó Péter MTA doktora DEBRECENI EGYETEM Hankóczy

Részletesebben

Hibridspecifikus tápanyag-és vízhasznosítás kukoricánál csernozjom talajon

Hibridspecifikus tápanyag-és vízhasznosítás kukoricánál csernozjom talajon Hibridspecifikus tápanyag-és vízhasznosítás kukoricánál csernozjom talajon Karancsi Lajos Gábor Debreceni Egyetem Agrár és Gazdálkodástudományok Centruma Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási

Részletesebben

A SZULFÁTTRÁGYÁZÁS HATÁSA AZ ŐSZI BÚZA KÉMIAI ÖSSZETÉTELÉRE ÉS BELTARTALMI ÉRTÉKMÉRŐ TULAJDONSÁGAIRA. DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI KALOCSAI RENÁTÓ

A SZULFÁTTRÁGYÁZÁS HATÁSA AZ ŐSZI BÚZA KÉMIAI ÖSSZETÉTELÉRE ÉS BELTARTALMI ÉRTÉKMÉRŐ TULAJDONSÁGAIRA. DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI KALOCSAI RENÁTÓ A SZULFÁTTRÁGYÁZÁS HATÁSA AZ ŐSZI BÚZA KÉMIAI ÖSSZETÉTELÉRE ÉS BELTARTALMI ÉRTÉKMÉRŐ TULAJDONSÁGAIRA DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI KALOCSAI RENÁTÓ MOSONMAGYARÓVÁR 2003 NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM MEZŐGAZDASÁG-

Részletesebben

Publikációs jegyzék. Sitkuné Görömbei Cecília PKK, Tanítóképző Intézet

Publikációs jegyzék. Sitkuné Görömbei Cecília PKK, Tanítóképző Intézet Publikációs jegyzék Sitkuné Görömbei Cecília PKK, Tanítóképző Intézet Referált cikk nemzetközi folyóiratban 1. Sitkuné Görömbei Cecília: Shall we use one more representation? Suggestions about establishing

Részletesebben

ACTA AGRONOMICA ÓVÁRIENSIS VOL. 49. NO. 2.

ACTA AGRONOMICA ÓVÁRIENSIS VOL. 49. NO. 2. ACTA AGRONOMICA ÓVÁRIENSIS VOL. 49. NO. 2. 345 Napraforgó (Helianthus annuus L.) kálium tápanyagellátási kísérlet eredményei GRÓSZ GERGELY 1 SÁRDI KATALIN 2 BERKE JÓZSEF 1 Pannon Egyetem, Georgikon Mezôgazdaságtudományi

Részletesebben

DOKTORI (PHD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI SZAFNER GÁBOR

DOKTORI (PHD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI SZAFNER GÁBOR DOKTORI (PHD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI SZAFNER GÁBOR MOSONMAGYARÓVÁR 2014 NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Kar Mosonmagyaróvár Matematika, Fizika és Informatika Intézet Ujhelyi

Részletesebben

Növekvı arzén adagokkal kezelt öntözıvíz hatása a paradicsom és a saláta növényi részenkénti arzén tartalmára és eloszlására

Növekvı arzén adagokkal kezelt öntözıvíz hatása a paradicsom és a saláta növényi részenkénti arzén tartalmára és eloszlására PANNON EGYETEM GEORGIKON KAR NÖVÉNYVÉDELMI INTÉZET NÖVÉNYTERMESZTÉSI ÉS KERTÉSZETI TUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA Iskolavezető: Dr. Kocsis László, egyetemi tanár Témavezetők: Dr. Nádasyné Dr. Ihárosi Erzsébet,

Részletesebben

PUBLIKÁCIÓS ÉS ALKOTÁSI TEVÉKENYSÉG ÉRTÉKELÉSE, IDÉZETTSÉG Oktatói, kutatói munkakörök betöltéséhez, magasabb fokozatba történı kinevezéshez.

PUBLIKÁCIÓS ÉS ALKOTÁSI TEVÉKENYSÉG ÉRTÉKELÉSE, IDÉZETTSÉG Oktatói, kutatói munkakörök betöltéséhez, magasabb fokozatba történı kinevezéshez. FARKAS GABRIELLA PUBLIKÁCIÓS ÉS ALKOTÁSI TEVÉKENYSÉG ÉRTÉKELÉSE, IDÉZETTSÉG Oktatói, kutatói munkakörök betöltéséhez, magasabb fokozatba történı kinevezéshez. könyv, könyvrészlet oktatási anyag folyóiratcikkek

Részletesebben

A TALAJTAKARÁS HATÁSA A TALAJ NEDVESSÉGTARTALMÁRA ASZÁLYOS IDŐJÁRÁSBAN GYÖNGYÖSÖN. VARGA ISTVÁN dr. - NAGY-KOVÁCS ERIKA - LEFLER PÉTER ÖSSZEFOGLALÁS

A TALAJTAKARÁS HATÁSA A TALAJ NEDVESSÉGTARTALMÁRA ASZÁLYOS IDŐJÁRÁSBAN GYÖNGYÖSÖN. VARGA ISTVÁN dr. - NAGY-KOVÁCS ERIKA - LEFLER PÉTER ÖSSZEFOGLALÁS A TALAJTAKARÁS HATÁSA A TALAJ NEDVESSÉGTARTALMÁRA ASZÁLYOS IDŐJÁRÁSBAN GYÖNGYÖSÖN VARGA ISTVÁN dr. - NAGY-KOVÁCS ERIKA - LEFLER PÉTER ÖSSZEFOGLALÁS A globális felmelegedés kedvezőtlen hatásai a Mátraaljai

Részletesebben

PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK. Könyvek

PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK. Könyvek 1 PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK Könyvek 1. Varga-Haszonits Z. (1977): Agrometeorológia. Mezőgazdasági Kiadó, Budapest, 224 2. Varga-Haszonits Z. (1987): Agrometeorológiai információk és hasznosításuk. Mezőgazdasági

Részletesebben

SZÉL SÁNDOR - PUBLIKÁCIÓK

SZÉL SÁNDOR - PUBLIKÁCIÓK SZÉL SÁNDOR - PUBLIKÁCIÓK 1. PINTÉR L., SZÁNIEL I., SZÉL S. (1975): Opaque hibridekben rejlő lehetőségek. Tudomány és Mezőgazdaság 5. sz. 2. NÉMETH J., SZÉL S., NOTHEISZ Fné, NEHÉZ R. (1976): Akukorica

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS MEZŐGAZDASÁGI KÖNYVTÁR ÉS DOKUMENTÁCIÓS KÖZPONT MAGYAR FOLYÓIRATAI

AZ ORSZÁGOS MEZŐGAZDASÁGI KÖNYVTÁR ÉS DOKUMENTÁCIÓS KÖZPONT MAGYAR FOLYÓIRATAI 1 AZ ORSZÁGOS MEZŐGAZDASÁGI KÖNYVTÁR ÉS DOKUMENTÁCIÓS KÖZPONT MAGYAR FOLYÓIRATAI 2015 2 4D Tájépítészeti és Kertművészeti Folyóirat Y ISSN: 1787-6613 Acta Biologica Szegediensis X 654 ISSN: 1588-385X Acta

Részletesebben

1. Katona János publikációs jegyzéke

1. Katona János publikációs jegyzéke 1. Katona János publikációs jegyzéke 1.1. Referált, angol nyelvű, nyomtatott publikációk [1] J.KATONA-E.MOLNÁR: Visibility of the higher-dimensional central projection into the projective sphere Típus:

Részletesebben

AGROTECHNIKAI TÉNYEZŐK HATÁSA A KULTÚRNÖVÉNYEKRE ÉS A GYOMOSODÁSRA

AGROTECHNIKAI TÉNYEZŐK HATÁSA A KULTÚRNÖVÉNYEKRE ÉS A GYOMOSODÁSRA PANNON EGYETEM GEORGIKON KAR NÖVÉNYVÉDELMI INTÉZET NÖVÉNYTERMESZTÉSI ÉS KERTÉSZETI TUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA ISKOLA VEZETŐ DR. GÁBORJÁNYI RICHARD MTA DOKTORA AGROTECHNIKAI TÉNYEZŐK HATÁSA A KULTÚRNÖVÉNYEKRE

Részletesebben

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Kar, Mosonmagyaróvár Növényvédelmi Tanszék Doktori Iskola vezető Prof. Dr. Kuroli Géza az MTA doktora Alprogramvezető

Részletesebben

PUBLIKÁCIÓS LISTA MAGYAR NYELVEN, LEKTORÁLT SZAKFOLYÓIRATBAN MEGJELENT TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNY:

PUBLIKÁCIÓS LISTA MAGYAR NYELVEN, LEKTORÁLT SZAKFOLYÓIRATBAN MEGJELENT TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNY: PUBLIKÁCIÓS LISTA MAGYAR NYELVEN MEGJELENT KÖNYV, VAGY KÖNYVRÉSZLET: 1. A mezıgazdasági vállalkozások gazdálkodásának alapjai SZAKTUDÁS Kiadó Ház, Budapest, 2003. 2. Vertikális termékpályák Tej, gabona,

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Regionális Politika és Gazdaságtan Doktori Iskola

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Regionális Politika és Gazdaságtan Doktori Iskola Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Regionális Politika és Gazdaságtan Doktori Iskola Kutatói együttműködések Web 2.0-es PhD kutatói közösség Doktori értekezés tézisei Készítette: Szontágh Krisztina

Részletesebben

TALAJAINK KLÍMAÉRZÉKENYSÉGE. (Zárójelentés)

TALAJAINK KLÍMAÉRZÉKENYSÉGE. (Zárójelentés) TALAJAINK KLÍMAÉRZÉKENYSÉGE (Zárójelentés) Az EU talajvédelmi stratégiáját előkészítő szakértői tanulmányok a talaj víz általi erózióját a legjelentősebb talajdegradációs folyamatnak tekintik, ami a legnagyobb,

Részletesebben

A KÁRPÁT-MEDENCE EXTRÉM HŐMÉRSÉKLETI ÉS CSAPADÉK INDEXEINEK XX. SZÁZADI VÁLTOZÁSAI. Bartholy Judit, Pongrácz Rita

A KÁRPÁT-MEDENCE EXTRÉM HŐMÉRSÉKLETI ÉS CSAPADÉK INDEXEINEK XX. SZÁZADI VÁLTOZÁSAI. Bartholy Judit, Pongrácz Rita A KÁRPÁT-MEDENCE EXTRÉM HŐMÉRSÉKLETI ÉS CSAPADÉK INDEXEINEK XX. SZÁZADI VÁLTOZÁSAI Bartholy Judit, Pongrácz Rita Eötvös Loránd Tudományegyetem Meteorológiai Tanszék 1117 Budapest, Pázmány sétány 1/a. E-mail:

Részletesebben

Kongresszusi részvétel (előadás vagy poszter) Magyar nyelvű, hazai rendezvényeken

Kongresszusi részvétel (előadás vagy poszter) Magyar nyelvű, hazai rendezvényeken Kongresszusi részvétel (előadás vagy poszter) Magyar nyelvű, hazai rendezvényeken 1. Lakatos Ferenc Molnár Miklós (2006): Bükkpusztulás Zala megyében klímaváltozás? V. Erdő- és Klíma Konferencia. Mátrafüred,

Részletesebben

A RESZUSZPENDÁLT ÉS BELÉLEGEZHETŐ VÁROSI AEROSZOL JELLEMZÉSE. DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI

A RESZUSZPENDÁLT ÉS BELÉLEGEZHETŐ VÁROSI AEROSZOL JELLEMZÉSE. DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI A RESZUSZPENDÁLT ÉS BELÉLEGEZHETŐ VÁROSI AEROSZOL JELLEMZÉSE DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI Készítette: Jancsek-Turóczi Beatrix okleveles környezetkutató Kémiai és Környezettudományi Doktori Iskola Témavezető:

Részletesebben

ZAJÁCZ EDIT publikációs lista 2015.10.13.

ZAJÁCZ EDIT publikációs lista 2015.10.13. ZAJÁCZ EDIT publikációs lista 2015.10.13. Tudományos folyóiratokban megjelent közlemény 1. E. Zajácz, Á. Zaják, E. M. Szalai, T. Szalai (2006): Nectar production of some sunflower hybrids. Journal of Apicultural

Részletesebben

DR. VERMES PÁL főiskolai tanár ÍRÁSOS PUBLIKÁCIÓS TEVÉKENYSÉGE (1976 2011) (önálló és társszerzős)

DR. VERMES PÁL főiskolai tanár ÍRÁSOS PUBLIKÁCIÓS TEVÉKENYSÉGE (1976 2011) (önálló és társszerzős) SZOLNOKI FŐISKOLA MŰSZAKI ÉS GÉPÉSZETI TANSZÉK DR. VERMES PÁL főiskolai tanár ÍRÁSOS PUBLIKÁCIÓS TEVÉKENYSÉGE (1976 2011) (önálló és társszerzős) I. Diplomaterv,disszertáció, szakkönyv-részlet, jegyzet,

Részletesebben

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS ENZSÖLNÉ GERENCSÉR ERZSÉBET

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS ENZSÖLNÉ GERENCSÉR ERZSÉBET DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS ENZSÖLNÉ GERENCSÉR ERZSÉBET MOSONMAGYARÓVÁR 2013. NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM MEZŐGAZDASÁG- ÉS ÉLELMISZERTUDOMÁNYI KAR MOSONMAGYARÓVÁR "PRECÍZIÓS NÖVÉNYTERMESZTÉSI MÓDSZEREK" ALKALMAZOTT

Részletesebben

Publikációs és oktatási tevékenységünk:

Publikációs és oktatási tevékenységünk: Publikációs és oktatási tevékenységünk: Kutatóintézet lévén, az éves munka egyik fontos értékmérője kollégáink publikációs tevékenysége. Az alábbiakban felsoroljuk az intézeti munkatársak elmúlt évben

Részletesebben

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI ENZSÖLNÉ GERENCSÉR ERZSÉBET MOSONMAGYARÓVÁR 2013.

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI ENZSÖLNÉ GERENCSÉR ERZSÉBET MOSONMAGYARÓVÁR 2013. DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI ENZSÖLNÉ GERENCSÉR ERZSÉBET MOSONMAGYARÓVÁR 2013. DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM MEZŐGAZDASÁG- ÉS ÉLELMISZERTUDOMÁNYI KAR Matematika, Fizika

Részletesebben

A BÜKKI KARSZTVÍZSZINT ÉSZLELŐ RENDSZER KERETÉBEN GYŰJTÖTT HIDROMETEOROLÓGIAI ADATOK ELEMZÉSE

A BÜKKI KARSZTVÍZSZINT ÉSZLELŐ RENDSZER KERETÉBEN GYŰJTÖTT HIDROMETEOROLÓGIAI ADATOK ELEMZÉSE KARSZTFEJLŐDÉS XIX. Szombathely, 2014. pp. 137-146. A BÜKKI KARSZTVÍZSZINT ÉSZLELŐ RENDSZER KERETÉBEN GYŰJTÖTT HIDROMETEOROLÓGIAI ADATOK ELEMZÉSE ANALYSIS OF HYDROMETEOROLIGYCAL DATA OF BÜKK WATER LEVEL

Részletesebben

FEBRUÁR. Rendezők: A rendezvény támogatója: Magyar Szak- és Szépirodalmi Szerzők és Kiadók Reprográfiai Egyesülete

FEBRUÁR. Rendezők: A rendezvény támogatója: Magyar Szak- és Szépirodalmi Szerzők és Kiadók Reprográfiai Egyesülete FEBRUÁR Rendezők: Agrárkiadók Szervező Bizottsága Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesülése A rendezvény támogatója: Magyar Szak- és Szépirodalmi Szerzők és Kiadók Reprográfiai Egyesülete Magyar

Részletesebben

Legfontosabb publikációk:

Legfontosabb publikációk: Legfontosabb publikációk: 1. Marosán György. (2011): A gazdasági döntések evolúciós elméletének néhány kérdése. Köz- Gazdaság. VI. évfolyam 1. szám. Február 107-122. 2. Marosán György (2011): Az altruizmus

Részletesebben

TUDOMÁNYOS ÖNÉLETRAJZ

TUDOMÁNYOS ÖNÉLETRAJZ TUDOMÁNYOS ÖNÉLETRAJZ Személyes Adatok Név: Dr. Marciniak Róbert Születési hely és idő: Gyula, 1980.09.19 Munkahely: Miskolci Egyetem, Vezetéstudományi Intézet Munkahely címe: Beosztás: E-mail: MTMT: MTA:

Részletesebben

Climate action, environment, resource efficiency and raw materials

Climate action, environment, resource efficiency and raw materials Climate action, environment, resource efficiency and raw materials Tóth Orsolya NCP NIH, Külkapcsolatok Főosztálya 2014. február 11. Célok Erőforrás-hatékony, éghajlatváltozásnak ellenálló gazdaság és

Részletesebben

A klímaváltozás mezőgazdasági hatásainak vizsgálata Romániában

A klímaváltozás mezőgazdasági hatásainak vizsgálata Romániában XII. Erdélyi Tudományos Diákköri Konferencia - Kolozsvár, 2009. május 15-17. A klímaváltozás mezőgazdasági hatásainak vizsgálata Romániában Szerző: Bíró Boróka-Júlia Babeş-Bolyai Tudományegyetem Közgazdaság-

Részletesebben

A Meteorológiai Tudományos Bizottság (MTB) beszámolója a 2012. évről

A Meteorológiai Tudományos Bizottság (MTB) beszámolója a 2012. évről A Meteorológiai Tudományos Bizottság (MTB) beszámolója a 2012. évről 1. A tudományos bizottság 2012. évi tevékenysége: A Meteorológiai Tudományos Bizottság alapvető feladata a meteorológia nemzetközi és

Részletesebben

Angol nyelv középfok ECL nemzetközi angol nyelvvizsga

Angol nyelv középfok ECL nemzetközi angol nyelvvizsga Europass Önéletrajz Személyi adatok Vezetéknév / Utónév Lakcím Munkahely Telefonszám E-mail Állampolgárság Dr. György Ottilia Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem, Gazdaság- és Humántudományok Kar

Részletesebben

Tudományos segédmunkatárs (MTA TK SZI) nők a tudományban, műszaki tudományok, magánélet és munka egyensúlya, gyermekvállalás

Tudományos segédmunkatárs (MTA TK SZI) nők a tudományban, műszaki tudományok, magánélet és munka egyensúlya, gyermekvállalás Paksi Veronika Tudományos segédmunkatárs (MTA TK SZI) Osztály: Társas kapcsolatok és hálózatelemzés osztály E-mail: paksi.veronika@tk.mta.hu Telefonszám: +36 1 2246700 / 268 Kutatási területek nők a tudományban,

Részletesebben

Károly Róbert Fıiskola Gazdaság és Társadalomtudományi Kar tudományos közleményei Alapítva: 2011

Károly Róbert Fıiskola Gazdaság és Társadalomtudományi Kar tudományos közleményei Alapítva: 2011 Károly Róbert Fıiskola Gazdaság és Társadalomtudományi Kar tudományos közleményei Alapítva: 2011 ͳ ȋͳȍ ACTA CAROLUS ROBERTUS 1 (1) FOGLALKOZTATÁS A ZÖLD ZÖLDSÉGHAJTATÓ MODELLGAZDASÁGOKBAN Összefoglalás

Részletesebben

PUBLIKÁCIÓS LISTA I. Könyv II. Tankönyv, jegyzet III. Szerkesztett kötet

PUBLIKÁCIÓS LISTA I. Könyv II. Tankönyv, jegyzet III. Szerkesztett kötet PUBLIKÁCIÓS LISTA I. Könyv - A pedagógiai folyamattervezés elméleti és gyakorlati kérdései II. KLTE Pszichológiai Intézet, Debrecen, 1997. 79 - A tantárgyi integráció fontosabb neveléselméleti és didaktikai

Részletesebben

Önéletrajz. Személyi adatok: Szakmai tapasztalat: Tanulmányok: Egyéni készségek és kompetenciák: Szakmai vizsgák: Jogi szakvizsga 1996.

Önéletrajz. Személyi adatok: Szakmai tapasztalat: Tanulmányok: Egyéni készségek és kompetenciák: Szakmai vizsgák: Jogi szakvizsga 1996. Önéletrajz Személyi adatok: Név: Dr. Szűcs Lászlóné Dr. Siska Katalin Születési hely, idő: Miskolc, 1961. december 24. Családi állapot: Férjezett (Férj: Dr. Szűcs László bíró, Nyíregyházi Városi Bíróság).

Részletesebben

MEZŐGAZDASÁGI ALAPISMERETEK

MEZŐGAZDASÁGI ALAPISMERETEK Mezőgazdasági alapismeretek emelt szint 1321 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2014. május 20. MEZŐGAZDASÁGI ALAPISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

Részletesebben

Szalay Sándor a talaj-növény rendszerről Prof. Dr. Győri Zoltán intézetigazgató, az MTA doktora a DAB alelnöke

Szalay Sándor a talaj-növény rendszerről Prof. Dr. Győri Zoltán intézetigazgató, az MTA doktora a DAB alelnöke Debreceni Egyetem Agrár- és Műszaki Tudományok Centruma Mezőgazdaságtudományi Kar Élelmiszertudományi, Minőségbiztosítási és Mikrobiológiai Intézet Szalay Sándor a talaj-növény rendszerről Prof. Dr. Győri

Részletesebben

SZENT ISTVÁN EGYETEM MAGYARORSZÁG ÖKOLÓGIAI ADOTTSÁGAINAK ELEMZÉSE A CUKORRÉPA-TERMESZTÉS SZEMPONTJÁBÓL. Doktori értekezés tézisei.

SZENT ISTVÁN EGYETEM MAGYARORSZÁG ÖKOLÓGIAI ADOTTSÁGAINAK ELEMZÉSE A CUKORRÉPA-TERMESZTÉS SZEMPONTJÁBÓL. Doktori értekezés tézisei. SZENT ISTVÁN EGYETEM MAGYARORSZÁG ÖKOLÓGIAI ADOTTSÁGAINAK ELEMZÉSE A CUKORRÉPA-TERMESZTÉS SZEMPONTJÁBÓL Doktori értekezés tézisei Tirczka Imre Gödöllő 2000 A doktori program címe: Szántóföldi növénytermesztési

Részletesebben

SZÉN NANOCSŐ KOMPOZITOK ELŐÁLLÍTÁSA ÉS VIZSGÁLATA

SZÉN NANOCSŐ KOMPOZITOK ELŐÁLLÍTÁSA ÉS VIZSGÁLATA Pannon Egyetem Vegyészmérnöki Tudományok és Anyagtudományok Doktori Iskola SZÉN NANOCSŐ KOMPOZITOK ELŐÁLLÍTÁSA ÉS VIZSGÁLATA DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI Készítette: Szentes Adrienn okleveles vegyészmérnök

Részletesebben

PUBLIKÁCIÓS LISTA MAGYAR NYELVEN, LEKTORÁLT SZAKFOLYÓIRATBAN MEGJELENT TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNY:

PUBLIKÁCIÓS LISTA MAGYAR NYELVEN, LEKTORÁLT SZAKFOLYÓIRATBAN MEGJELENT TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNY: PUBLIKÁCIÓS LISTA MAGYAR NYELVEN, LEKTORÁLT SZAKFOLYÓIRATBAN MEGJELENT TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNY: Kacz Károly Salamon Lajos (2000): Gyır-Moson-Sopron megye egyéni gazdaságai az európai integrációra történı

Részletesebben

Curriculum vitae. CEEPUS ösztöndíj a Varsói Agrártudományi Egyetemen, 2007. márciusában (1 hónap)

Curriculum vitae. CEEPUS ösztöndíj a Varsói Agrártudományi Egyetemen, 2007. márciusában (1 hónap) Curriculum vitae Személyes adatok Név/Keresztnév BALLA EMESE Lakcím 537050 Gyergyócsomafalva, 1475 szám, Hargita megye. E-mail ballaemese@kv.sapientia.ro Állampolgárság Román, magyar Nemzetiség Magyar

Részletesebben

A KUKORICA STRESSZREZISZTENCIA KUTATÁSOK EREDMÉNYEIBŐL

A KUKORICA STRESSZREZISZTENCIA KUTATÁSOK EREDMÉNYEIBŐL A martonvásári agrárkutatások hatodik évtizede A KUKORICA STRESSZREZISZTENCIA KUTATÁSOK EREDMÉNYEIBŐL MARTON L. CSABA, SZŐKE CSABA ÉS PINTÉR JÁNOS Kukoricanemesítési Osztály Bevezetés Hazai éghajlati viszonyaink

Részletesebben

A kukorica vízfelhasználása. Összefoglalás. Summary. Bevezetés

A kukorica vízfelhasználása. Összefoglalás. Summary. Bevezetés A kukorica vízfelhasználása Rajkainé Végh Krisztina Rajkai Kálmán Talajtani és Agrokémiai Kutató Intézet, Budapest E-mail: krvegh@rissac.hu Összefoglalás Két kétvonalas hibridkukorica és négy beltenyésztett

Részletesebben

Pap Nárcisz 1 Pap János 2 A termésbecslés és terméselemzés jelentősége a precíziós kukoricatermesztésben

Pap Nárcisz 1 Pap János 2 A termésbecslés és terméselemzés jelentősége a precíziós kukoricatermesztésben Pap Nárcisz 1 Pap János 2 A termésbecslés és terméselemzés jelentősége a precíziós kukoricatermesztésben The importance of yield estimation and yield analysis in precision corn production narcisz.pap@gmail.com

Részletesebben

Bokor Judit PhD. Szerz, cím, megjelenés helye, Szerz, cím, megjelenés helye, 2008. Szerz, cím, megjelenés. helye, PUBLIKÁCIÓ. Könyv, idegen nyelv

Bokor Judit PhD. Szerz, cím, megjelenés helye, Szerz, cím, megjelenés helye, 2008. Szerz, cím, megjelenés. helye, PUBLIKÁCIÓ. Könyv, idegen nyelv Bokor Judit PhD PUBLIKÁCIÓ Könyv, idegen nyelv Szerz, cím, megjelenés helye, 2006 Szerz, cím, megjelenés helye, 2007 Szerz, cím, megjelenés helye, 2008 Szerz, cím, megjelenés helye, 2009 Könyv, magyar

Részletesebben

A kukoricahibridek makro-, mezo- és mikroelemtartalmának változása a tápanyagellátás függvényében

A kukoricahibridek makro-, mezo- és mikroelemtartalmának változása a tápanyagellátás függvényében A kukoricahibridek makro-, mezo- és mikroelemtartalmának változása a tápanyagellátás függvényében Jakab Péter Debreceni Egyetem Agrártudományi Centrum, Mezőgazdaságtudományi Kar, Növénytermesztési és Tájökológiai

Részletesebben

EGRI IMRE főiskolai tanár, NYF GTK Üzleti Tudományok Intézet

EGRI IMRE főiskolai tanár, NYF GTK Üzleti Tudományok Intézet PUBLIKÁCIÓS LISTA EGRI IMRE főiskolai tanár, NYF GTK Üzleti Tudományok Intézet I. Könyv, könyvrészlet, jegyzet 1. Egri I. (1991): Üzletkötők kézikönyve. Stúdium Kiadó, Nyíregyháza ISBN: 963 7988 25 2.

Részletesebben

MAGASÉPÍTÉSI PROJEKT KOCÁZATAINAK VIZSGÁLATA SZAKMAI INTERJÚK TÜKRÉBEN 1 CSERPES IMRE 2

MAGASÉPÍTÉSI PROJEKT KOCÁZATAINAK VIZSGÁLATA SZAKMAI INTERJÚK TÜKRÉBEN 1 CSERPES IMRE 2 MAGASÉPÍTÉSI PROJEKT KOCÁZATAINAK VIZSGÁLATA SZAKMAI INTERJÚK TÜKRÉBEN 1 CSERPES IMRE 2 Összefoglalás A konferencia kiadványhoz készített cikk a fejlesztés alatt álló építőipari kockázatelemző szoftver

Részletesebben

SZERVES- ÉS MŰTRÁGYA HATÁSÁNAK ÖSSZEHASONLÍTÓ VIZSGÁLATA A KUKORICA PRODUKCIÓJÁRA TARTAMKÍSÉRLETBEN

SZERVES- ÉS MŰTRÁGYA HATÁSÁNAK ÖSSZEHASONLÍTÓ VIZSGÁLATA A KUKORICA PRODUKCIÓJÁRA TARTAMKÍSÉRLETBEN SZENT ISTVÁN EGYETEM SZERVES- ÉS MŰTRÁGYA HATÁSÁNAK ÖSSZEHASONLÍTÓ VIZSGÁLATA A KUKORICA PRODUKCIÓJÁRA TARTAMKÍSÉRLETBEN Doktori (PhD) értekezés tézisei Micskei Györgyi Gödöllő 2012 A doktori iskola Megnevezése:

Részletesebben

VEZETÉS- ÉS SZERVEZÉSTUDOMÁNYI PROGRAM KÖTELEZİEN VÁLASZTHATÓ TANTÁRGYAI

VEZETÉS- ÉS SZERVEZÉSTUDOMÁNYI PROGRAM KÖTELEZİEN VÁLASZTHATÓ TANTÁRGYAI VEZETÉS- ÉS SZERVEZÉSTUDOMÁNYI PROGRAM KÖTELEZİEN VÁLASZTHATÓ TANTÁRGYAI TANTÁRGYI TEMATIKA ÉS KÖVETELMÉNYRENDSZER Tantárgy: neve (magyar) Vezetés- szervezéselmélet és vizsgálati módszerei neve (angol)

Részletesebben

Önéletrajz. Személyi adatok. Szakmai tapasztalat. juhasz.istvan@ektf.hu. Időtartam 2009. szeptember. Főbb tevékenységek és feladatkörök

Önéletrajz. Személyi adatok. Szakmai tapasztalat. juhasz.istvan@ektf.hu. Időtartam 2009. szeptember. Főbb tevékenységek és feladatkörök Önéletrajz Személyi adatok Vezetéknév / Utónév Telefonszám E-mail Juhász István 06-36/520-400/ 3077 mellék juhasz.istvan@ektf.hu Szakmai tapasztalat Időtartam 2009. szeptember tanársegéd Előadások és szemináriumok

Részletesebben

Magyar Tudományos Művek Tárában szereplő publikációim (2014. 12. 01.):

Magyar Tudományos Művek Tárában szereplő publikációim (2014. 12. 01.): Magyar Tudományos Művek Tárában szereplő publikációim (2014. 12. 01.): Közlemény típusok Száma Hivatkozások 1 Teljes tudományos közlemények 2 Összesen Részletezve Független Összes I. Tudományos folyóiratcikk

Részletesebben

A KLÍMAVÁLTOZÁS EGY LEHETSÉGES HATÁSA AZ ERDÔGAZDÁLKODÁSBAN

A KLÍMAVÁLTOZÁS EGY LEHETSÉGES HATÁSA AZ ERDÔGAZDÁLKODÁSBAN 1. évfolyam 1. szám 2011 17 28 oldal A KLÍMAVÁLTOZÁS EGY LEHETSÉGES HATÁSA AZ ERDÔGAZDÁLKODÁSAN Führer Ernô, Marosi György, Jagodics Anikó és Juhász István Erdészeti Tudományos Intézet Kivonat Az elôre

Részletesebben

Publikációk. Magyar nyelven megjelent közlemények

Publikációk. Magyar nyelven megjelent közlemények Publikációk Magyar nyelven megjelent közlemények Bakóczy M. Szakál P. Schmidt R. (2002): Mikroelem-tartalmú hulladékok mikroelemtartalmának zeolittal történı kinyerése és annak felhasználása növénytáplálási

Részletesebben

DR. BÉNYEI PÉTER egyetemi adjunktus

DR. BÉNYEI PÉTER egyetemi adjunktus DR. BÉNYEI PÉTER egyetemi adjunktus PUBLIKÁCIÓS LISTA A) LEKTORÁLT/REFERÁLT TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEK (A MAB-NAK A TÖRZSTAGSÁGRA VONATKOZÓ SZEMPONTRENDSZERE ALAPJÁN, LÁSD A FÜGGELÉKET) I. Szakkönyv, monográfia

Részletesebben

Europass Önéletrajz. Személyi adatok Vezetéknév/Utónév Cím. HORVÁTH Alpár. Telefonszám Vezetékes: (00 4) 0266 36 47 61 (munkahelyi) Fax E-mail

Europass Önéletrajz. Személyi adatok Vezetéknév/Utónév Cím. HORVÁTH Alpár. Telefonszám Vezetékes: (00 4) 0266 36 47 61 (munkahelyi) Fax E-mail Europass Önéletrajz Személyi adatok Vezetéknév/Utónév Cím HORVÁTH Alpár Telefonszám Vezetékes: (00 4) 0266 36 47 61 (munkahelyi) Fax E-mail (00 4) 0266 36 47 61 (munkahelyi) Mobil: horvath_alpar@yahoo.com;

Részletesebben

1) MÁJER J. LAKATOS A. GYÖRRFYNÉ JAHNKE G: (2007): A Furmint fajta helyzete Magyarországon. Borászati Füzetek 2007/2, Kutatási rovat 1-4. p.

1) MÁJER J. LAKATOS A. GYÖRRFYNÉ JAHNKE G: (2007): A Furmint fajta helyzete Magyarországon. Borászati Füzetek 2007/2, Kutatási rovat 1-4. p. Publikációs és oktatási tevékenységünk: Lektorált folyóiratban megjelent publikációk: 1) MÁJER J. LAKATOS A. GYÖRRFYNÉ JAHNKE G: (2007): A Furmint fajta helyzete Magyarországon. Borászati Füzetek 2007/2,

Részletesebben

A fenntarthatóság szerepe a környezeti nevelésben. Doktori (PhD) értekezés tézisei. Kosáros Andrea

A fenntarthatóság szerepe a környezeti nevelésben. Doktori (PhD) értekezés tézisei. Kosáros Andrea Természettudományi és Technológiai Kar A fenntarthatóság szerepe a környezeti nevelésben Doktori (PhD) értekezés tézisei Kosáros Andrea Témavezetı: Dr. Lakatos Gyula Debreceni Egyetem Természettudományi

Részletesebben

Összefoglalás. Summary. Bevezetés

Összefoglalás. Summary. Bevezetés A talaj kálium ellátottságának vizsgálata módosított Baker-Amacher és,1 M CaCl egyensúlyi kivonószerek alkalmazásával Berényi Sándor Szabó Emese Kremper Rita Loch Jakab Debreceni Egyetem Agrár és Műszaki

Részletesebben

Publikációs lista Szabó Szilárd

Publikációs lista Szabó Szilárd Publikációs lista Szabó Szilárd Tanulmányok Börcsök Áron - Bernáth Zsolt - Kircsi Andrea - Kiss Márta - Kósa Beatrix - Szabó Szilárd 1998. A Kisgyőri - medence és galya egyedi tájértékei - A "Nem védett

Részletesebben

A MÁK (PAPAVER SOMNIFERUM L.) FAGYTŰRÉSÉBEN SZEREPET JÁTSZÓ

A MÁK (PAPAVER SOMNIFERUM L.) FAGYTŰRÉSÉBEN SZEREPET JÁTSZÓ A MÁK (PAPAVER SOMNIFERUM L.) FAGYTŰRÉSÉBEN SZEREPET JÁTSZÓ TÉNYEZŐK DOKTORI ÉRTEKEZÉS TÉZISEI PAPPNÉ JÁSZBERÉNYI CSILLA TÉMAVEZETŐ: ZÁMBORINÉ DR. NÉMETH ÉVA (DSC) BUDAPEST 2014 1 A doktori iskola megnevezése:

Részletesebben

Az évjárat és a műtrágyázás hatása az eltérő genetikai adottságú kukoricahibridek termésére, a fotoszintézis és a levélterület alakulására

Az évjárat és a műtrágyázás hatása az eltérő genetikai adottságú kukoricahibridek termésére, a fotoszintézis és a levélterület alakulására Az évjárat és a műtrágyázás hatása az eltérő genetikai adottságú kukoricahibridek termésére, a fotoszintézis és a levélterület alakulására El Hallof Nóra Sárvári Mihály Debreceni Egyetem Agrártudományi

Részletesebben

A Kárpát-medence extrém hőmérsékleti paramétereinek XX. századi tendenciái

A Kárpát-medence extrém hőmérsékleti paramétereinek XX. századi tendenciái A Kárpát-medence extrém hőmérsékleti paramétereinek XX. századi tendenciái Pongrácz Rita, Bartholy Judit Összefoglalás. Cikkünkben a napi maximum-, minimum- és középhőmérsékletek alapján definiált extrémindexek

Részletesebben

TEHETSÉGGONDOZÁS HAZAI ÉS NEMZETKÖZI PROJEKTEKKEL NURTURING THE TALENTS WITH NATIONAL AND INTERNATIONAL PROJECTS

TEHETSÉGGONDOZÁS HAZAI ÉS NEMZETKÖZI PROJEKTEKKEL NURTURING THE TALENTS WITH NATIONAL AND INTERNATIONAL PROJECTS TEHETSÉGGONDOZÁS HAZAI ÉS NEMZETKÖZI PROJEKTEKKEL NURTURING THE TALENTS WITH NATIONAL AND INTERNATIONAL PROJECTS Dr. Jarosievitz Beáta Ady Endre Fővárosi Gyakorló Kollégium, SEK Budapest Ált. Isk. és Gimnázium

Részletesebben

Publikációs lista - References. Referált nemzetközi folyóiratok Publications: peer reviewed (English)

Publikációs lista - References. Referált nemzetközi folyóiratok Publications: peer reviewed (English) Publikációs lista - References Referált nemzetközi folyóiratok Publications: peer reviewed (English) 1. Szabó, Á., Molnár A., Győrfi J. and Pénzes B. 2009: New Data on the Mite Fauna of Hungary (Acari:

Részletesebben

Publikációk. Könyvek, könyvfejezetek:

Publikációk. Könyvek, könyvfejezetek: Publikációk Könyvek, könyvfejezetek: 1. Molnár György: Az IKT-val támogatott tanulási környezet követelményei és fejlesztési lehetőségei, In: Dr. Benedek András (szerk.): Digitális pedagógia - Tanulás

Részletesebben

VÁLTOZTATÁSMENEDZSMENT A HAZAI GYAKORLATBAN

VÁLTOZTATÁSMENEDZSMENT A HAZAI GYAKORLATBAN Nyugat-magyarországi Egyetem Közgazdaságtudományi Kar Széchenyi István Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola Vállalkozásgazdaságtan és menedzsment program VÁLTOZTATÁSMENEDZSMENT A HAZAI GYAKORLATBAN

Részletesebben

DR. PÉTER-SZARKA SZILVIA Konferencia, előadás

DR. PÉTER-SZARKA SZILVIA Konferencia, előadás DR. PÉTER-SZARKA SZILVIA Konferencia, előadás PÉTER-SZARKA Szilvia (2015): Kreatív klíma. A kreativitást támogató légkör az iskolában. Magyar Református Tehetséggondozó Program, Tehetséggondozó Regionális

Részletesebben

Dr. habil. Molnár László publikációs jegyzéke

Dr. habil. Molnár László publikációs jegyzéke Dr. habil. Molnár László publikációs jegyzéke Hazai kiadású tanulmánykötet: 1. Jelentés a dialógus nyomán (Tanulmányok a fiatal Fülep Lajos művészeti írásairól) Argumentum Kiadó, Budapest, 2001. 150 p.

Részletesebben

ÚTMUTATÓ A SZAKDOLGOZAT ELKÉSZÍTÉSÉHEZ A TERMÉSZETTUDOMÁNYI FŐISKOLAI KARON A BSc ALAPSZAKOKON

ÚTMUTATÓ A SZAKDOLGOZAT ELKÉSZÍTÉSÉHEZ A TERMÉSZETTUDOMÁNYI FŐISKOLAI KARON A BSc ALAPSZAKOKON ÚTMUTATÓ A SZAKDOLGOZAT ELKÉSZÍTÉSÉHEZ A TERMÉSZETTUDOMÁNYI FŐISKOLAI KARON A BSc ALAPSZAKOKON NYÍREGYHÁZA 2007 1 Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések...3 2. A szakdolgozati témák jóváhagyása, meghirdetésének

Részletesebben

Balogh András publikációs listája

Balogh András publikációs listája Balogh András publikációs listája BALOGH A. 2001. Gazdaságfejlesztési elképzelések a Dél-alföldi Régióban. I. Magyar Földrajzi Konferencia, Szeged (CD-ROM kiadvány). BAJMÓCY P.- BALOGH A. 2002. Az aprófalvak

Részletesebben

A TALAJ-NÖVÉNY-LÉGKÖR RENDSZER MODELLEZÉSÉNEK LÉPTÉKFÜGGŐ PROBLÉMÁI

A TALAJ-NÖVÉNY-LÉGKÖR RENDSZER MODELLEZÉSÉNEK LÉPTÉKFÜGGŐ PROBLÉMÁI A TALAJ-NÖVÉNY-LÉGKÖR RENDSZER MODELLEZÉSÉNEK LÉPTÉKFÜGGŐ PROBLÉMÁI A léptékfüggés megjelenése a talaj vízgazdálkodási tulajdonságaiban valamint megfigyelt hőmérsékleti adatsorokban Sándor Renáta MTA ATK

Részletesebben

Nyugat-magyarországi Egyetem. Doktori (Ph. D.) értekezés tézisei

Nyugat-magyarországi Egyetem. Doktori (Ph. D.) értekezés tézisei Nyugat-magyarországi Egyetem Doktori (Ph. D.) értekezés tézisei Abiotikus hatások kémiai vizsgálata a kocsányos tölgy (Quercus robur L.) makk tárolása és korai ontogenezise folyamán Pozsgainé Harsányi

Részletesebben

Munkahely: Magyarország, 6800 Hódmezővásárhely, Andrássy út 15. 62/532-990/112 jani.peter@mgk.u-szeged.hu. megbízott dékáni hivatalvezető, tanársegéd

Munkahely: Magyarország, 6800 Hódmezővásárhely, Andrássy út 15. 62/532-990/112 jani.peter@mgk.u-szeged.hu. megbízott dékáni hivatalvezető, tanársegéd Önéletrajz SZEMÉLYI ADATOK dr. Jani Péter Munkahely: Magyarország, 6800 Hódmezővásárhely, Andrássy út 15. 62/532-990/112 jani.peter@mgk.u-szeged.hu Neme férfi Születési dátum 29/05/1986 Állampolgárság

Részletesebben

MŰSZAKI TUDOMÁNY AZ ÉSZAK-KELET MAGYARORSZÁGI RÉGIÓBAN 2012

MŰSZAKI TUDOMÁNY AZ ÉSZAK-KELET MAGYARORSZÁGI RÉGIÓBAN 2012 MŰSZAKI TUDOMÁNY AZ ÉSZAK-KELET MAGYARORSZÁGI RÉGIÓBAN 0 KONFERENCIA ELŐADÁSAI Szolnok 0. május 0. Szerkesztette: Edited by Pokorádi László Kiadja: Debreceni Akadémiai Bizottság Műszaki Szakbizottsága

Részletesebben

Kézi Erzsébet (Neveléstörténet)

Kézi Erzsébet (Neveléstörténet) (Neveléstörténet) 2016 Interdiszciplináris pedagógia és az oktatási rendszer újraformálása a IX. Kiss Árpád emlékkonferencia el adásai a Kiss Árpád archívum könyvsorozata. Link 2015 1. Elisabeth Kézi The

Részletesebben

Innovációs kihívások és lehetőségek 2014-2020 között XV. Nemzetközi Tudományos Napok. 2016. március 30 31. KÁROLY RÓBERT FŐISKOLA GYÖNGYÖS 2015.12.01.

Innovációs kihívások és lehetőségek 2014-2020 között XV. Nemzetközi Tudományos Napok. 2016. március 30 31. KÁROLY RÓBERT FŐISKOLA GYÖNGYÖS 2015.12.01. Innovációs kihívások és lehetőségek 2014-2020 között XV. Nemzetközi Tudományos Napok 2016. március 30 31. KÁROLY RÓBERT FŐISKOLA GYÖNGYÖS FONTOS HATÁRIDŐK Előzetes jelentkezés és az egyoldalas magyar és

Részletesebben

Pannon Egyetem Georgikon Kar Festetics Doktori Iskola

Pannon Egyetem Georgikon Kar Festetics Doktori Iskola Pannon Egyetem Georgikon Kar Festetics Doktori Iskola Iskolavezető: Dr. Anda Angéla, DSc egyetemi tanár Témavezető: Dr. Kondorosy Előd, CSc egyetemi docens Az édesvízi planáriák (Platyhelminthes: Tricladida)

Részletesebben

3. Neveléstörténeti szöveggyűjtemény 2. átdolgozott kiadás Szerk.: Dr. Horváth László

3. Neveléstörténeti szöveggyűjtemény 2. átdolgozott kiadás Szerk.: Dr. Horváth László Dr.Pornói Imre HAZAI KIADVÁNYOK Könyv 1. A nyolcosztályos népiskola gondolata és megvalósítása a két világháború közötti időszakban Kézirat, Doktori disszertáció KLTE, Debrecen, 1993. 2. Neveléstörténeti

Részletesebben

Agrárkönyvtári Hírvilág, 2012. XIX. évfolyam 2. szám. Kakukkfű

Agrárkönyvtári Hírvilág, 2012. XIX. évfolyam 2. szám. Kakukkfű Agrárkönyvtári Hírvilág, 2012. XIX. évfolyam 2. szám Ajánló bibliográfia Kakukkfű Könyvek az OMgK állományában C 64684 Recht, Christine Konyhakerti fűszernövények az ablakban, az erkélyen és a kertben:

Részletesebben

PARABOLIKUS HATÁSFÜGGVÉNY ÉRTELMEZÉSE

PARABOLIKUS HATÁSFÜGGVÉNY ÉRTELMEZÉSE PARABOLIKUS HATÁSFÜGGVÉNY ÉRTELMEZÉSE Tolner László 1 Kiss Szendille 2 Czinkota Imre 1 1 Szent István Egyetem, MKK, Talajtani és Agrokémiai Tanszék 2100 Gödöllő, Páter K. u. 1. E-mail: Tolner.Laszlo@mkk.szie.hu

Részletesebben

A Néprajztudományi Bizottság 2014. évi tevékenysége

A Néprajztudományi Bizottság 2014. évi tevékenysége A Néprajztudományi Bizottság 2014. évi tevékenysége Az MTA Néprajztudományi Bizottsága 2014-ben két alkalommal ülésezett (január 15- én és november 11-én). Az ülésre első alkalommal a Néprajzi Múzeum Tanácstermében

Részletesebben

Mikrobiális biomassza és a humuszminőség alakulása trágyázási tartamkísérletben

Mikrobiális biomassza és a humuszminőség alakulása trágyázási tartamkísérletben Kökény Mónika 1 Tóth Zoltán 2 Hotváth Zoltán 3 - Csitári Gábor 4 Mikrobiális biomassza és a humuszminőség alakulása trágyázási tartamkísérletben Development of microbial biomass and humus quality in a

Részletesebben

Kovách Ádám főszerkesztő-h. Angi János Kerepeszki Róbert Pallai László

Kovách Ádám főszerkesztő-h. Angi János Kerepeszki Róbert Pallai László Tudomány és kultúra Szerkesztik: ifj. Barta János főszerkesztő Kovách Ádám főszerkesztő-h. Angi János Kerepeszki Róbert Pallai László A szerkesztőség címe: Debreceni Szemle, Szerkesztőségi titkárság Debrecen,

Részletesebben

A tejelő fajták hatása a magyar merinó gyapjútermelésére

A tejelő fajták hatása a magyar merinó gyapjútermelésére Nagy Zsuzsanna 1 Toldi Gyula 2 Holló István 3 A tejelő fajták hatása a magyar merinó gyapjútermelésére Effect of dairy sheep breeds ont he wool production of the hungarian merino anagyzsuzsanna@gmail.com

Részletesebben

Összefoglalás. Summary

Összefoglalás. Summary Parlagoltatásos, zöld- és istállótrágyázásos vetésforgók összehasonlítása a talajtömörödöttség tükrében Szőllősi István Antal Tamás Nyíregyházi Főiskola, Műszaki és Mezőgazdasági Főiskolai Kar Jármű és

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. NÉV: Dombi Edina. E-MAIL: edinadombi@jgypk.u-szeged.hu TEL.: 62/54-6208 MUNKAHELY, BEOSZTÁSOK:

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. NÉV: Dombi Edina. E-MAIL: edinadombi@jgypk.u-szeged.hu TEL.: 62/54-6208 MUNKAHELY, BEOSZTÁSOK: SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ NÉV: Dombi Edina E-MAIL: edinadombi@jgypk.u-szeged.hu TEL.: 62/54-6208 MUNKAHELY, BEOSZTÁSOK: SZTE Juhász Gyula Pedagógusképző Kar, Tanító- és Óvóképző Intézet, Alkalmazott Pedagógia

Részletesebben

Fügedi Balázs PhD. Szerz, cím, megjelenés helye, 2008. Szerz, cím, megjelenés. Szerz, cím, megjelenés helye, helye, PUBLIKÁCIÓ. Könyv, idegen nyelv

Fügedi Balázs PhD. Szerz, cím, megjelenés helye, 2008. Szerz, cím, megjelenés. Szerz, cím, megjelenés helye, helye, PUBLIKÁCIÓ. Könyv, idegen nyelv Fügedi Balázs PhD PUBLIKÁCIÓ Könyv, idegen nyelv Szerz, cím, megjelenés helye, 2006 Szerz, cím, megjelenés helye, 2007 Szerz, cím, megjelenés helye, 2008 Szerz, cím, megjelenés helye, 2009 Könyv, magyar

Részletesebben

Doktori (PhD) értekezés tézisei. Feczkó Tivadar. Veszprémi Egyetem

Doktori (PhD) értekezés tézisei. Feczkó Tivadar. Veszprémi Egyetem AZ AEROSZOL RÉSZECSKÉK ÉS AZ ÜVEGHÁZHATÁSÚ GÁZOK ÉGHAJLATI HATÁSA MAGYARORSZÁGON Doktori (PhD) értekezés tézisei Feczkó Tivadar Veszprémi Egyetem 2003 1. Bevezetés $ OpJN UEHQ WDOiOKDWy Q\RPDQ\DJRN MHOHQW

Részletesebben

A tölgyek nagy értékű hasznosítását befolyásoló tényezők vizsgálata és összehasonlító elemzése c.

A tölgyek nagy értékű hasznosítását befolyásoló tényezők vizsgálata és összehasonlító elemzése c. Nyugat-magyarországi Egyetem Simonyi Károly Műszaki, Faanyagtudományi és Művészeti Kar Cziráki József Faanyagtudomány- és Technológiák Doktori Iskola Faanyagtudomány program A tölgyek nagy értékű hasznosítását

Részletesebben