EURÓPAI UNIÓ TÖRTÉNET ÉS RÉSZBEN TÖRTÉNELEM

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "EURÓPAI UNIÓ TÖRTÉNET ÉS RÉSZBEN TÖRTÉNELEM"

Átírás

1 EURÓPAI UNIÓ TÖRTÉNET ÉS RÉSZBEN TÖRTÉNELEM (Csíkszereda május 7.)

2 INTEGRÁCIÓ ELMÉLETBEN PREFERENCIÁLIS VÁMÖVEZET: a résztvevők vám- és egyéb kereskedelempolitikai kedvezményeket nyújtanak. Lehet alacsony vám és vámmentesség is. SZABADKERESKEDELMI ÖVEZET: az övezeten belül a külkereskedelem liberalizált, s a kívülállókkal szemben minden tagország külön nemzeti vámpolitikát folytat. A nemzeti vámkülönbségek kijátszását eredetigazolás (árut kísérő okmány, ami feltünteti az árut előállító országokat) megkövetelésével igyekeznek megakadályozni. pl.: EFTA. VÁMUNIÓ: a vámunión belül a kereskedelem liberalizált, de a kívülállókkal szemben már közös külső vámokat és külkereskedelem politikát alkalmaznak. KÖZÖS PIAC: a vámuniónál több annyiban, hogy az áruk és szolgáltatások mozgásának szabaddá tételén túl az övezeten belül liberalizálják a termelési tényezők (munkaerő, tőke) áramlását is. BELSŐ PIAC: teljes liberalizációt valósít meg, a vámokon és a mennyiségi korlátozásokon túl a nem vámjellegű korlátok teljes körű leépítése mellett. GAZDASÁGI UNIÓ: gazdaságpolitikák integrációja, azaz egységesítése és összehangolása. A gazdasági unió fontos eleme az egységes valuta. POLITIKAI UNIÓ: Teljes körű politikai unió csak szövetségi államokban képzelhető el.

3 ÉS GYAKORLATBAN 1957 RÓMAI SZERZŐDÉS (2. Cikk) - Vámunió - Mennyiségi korlátozások tilalma - Munkaerő szabad mozgása - Letelepedési szabadság - Tőke szabad mozgása korlátozottan - Közös verseny, kereskedelmi, mezőgazdasági politika 1979 EURÓPAI MONETÁRIS RENDSZER (EMS) - Közös valuta: ECU - Sajátos árfolyamrendszer - A rendszer működését támogató mechanizmusok 1986 EGYSÉGES EURÓPAI OKMÁNY - A négy szabadság elvének gyakorlati megvalósítása, a még fennálló fizikai, technikai és fiskális akadályok felszámolásán keresztül - A belső piac 1993 elejére történő kiépítése

4 1992 GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI UNIÓ (Maastrichti Szerződés) - Első szakasz: a gazdaság- és pénzügypolitikák összehangolása, a tőkeforgalom és a nemzetközi fizetések EU-n belüli szabaddá tétele - Második szakasz: 1994, Európai Monetáris Intézet megalapítása. Fő feladata a harmadik szakasz és a pénzcsere megvalósításának előkészítése és a különböző piaci szereplők monetáris unióra való felkészítése, az EMS felügyelete. Ebben a szakaszban kellett teljesíteni a konvergencia kritériumokat, és harmonizálni a monetáris politikai kereteket - Harmadik szakasz: a gazdasági és pénzügyi unió létrehozása január 1-től résztvevő tagállamok egységes valutaövezete, pénzneme az euró (2002. január 1-től törvényes fizetőeszköz) - Konvergencia kritériumok a harmadik szakaszban való részvételre: -- Árstabilitás (az árnövekedés maximum 1,5%-kal lehet több a három legalacsonyabb inflációs rátájú ország átlagánál) -- A hosszú lejáratú kamatok maximum 2%-kal lehetnek magasabbak a legalacsonyabb inflációjú ország átlagáénál -- Árfolyam-stabilitás (a nemzeti valutát a monetáris unióhoz való csatlakozás előtti két évben nem lehet leértékelni, és be kell tartani a +/- 2,25%-os ingadozási sávot.) -- A költségvetési deficit nem haladhatja meg a GDP 3%-át -- Az államadósság nem haladhatja meg a GDP 60%-át

5 1992 BEL- ÉS IGAZSÁGÜGYI EGYÜTTMŰKŐDÉS (Maastrichti Szerződés) Nincs fogalmi definíció, hanem a szerződés VI. címének K1 cikke felsorolja az ide tartozó területeket, melyeket a tagállamok az Európai Közösség (I. pillér) hatáskörén kívüli, de az Európai Unió célkitűzéseinek megvalósítása érdekében közös érdekkörükbe eső területeknek tekintenek: - Menekültügyi politika - A tagállamok külső határai átlépésének ellenőrzése - Bevándorlási politika, harmadik országok állampolgáraival kapcsolatos politika - Kábítószer függőség elleni harc - Nemzetközi szintű csalások elleni küzdelem - Igazságügyi együttműködés polgári ügyekben - Igazságügyi együttműködés büntető ügyekben - Vámügyi együttműködés - Rendőrségi együttműködés a terrorizmus, a kábítószer-kereskedelem és a szervezett bűnözés elleni harc területén Közösségi jogi eszközök (tanácsi, bizottsági rendeletek, irányelvek, határozatok) nem alkalmazhatóak. Különleges (hibrid) jogi eszközök: - Közös álláspont - bizonyos kérdések kapcsán az Unió egységes megközelítését megfogalmazó jogi eszköz. Pl.: a menekült fogalmának meghatározása, a rá vonatkozó kritériumok egységes értelmezése. - Együttes fellépés - akkor alkalmazzák, ha az EU céljai az együttes fellépés eredményeként hatékonyabban elérhetők, mint az egyes tagállamok önálló fellépése által. Ilyen például a rendőrségi, az igazságügyi szervek, a vámhatóságok közti együttműködési programok kidolgozása. - Egyezmény - a nemzetközi jog hagyományos eszköze, melynek alkalmazása azonban nagyon hosszú időt vesz igénybe. Ilyen például az Europol Egyezmény, mely először 1991-ben került az Európai Tanács elé, 1995-ben írták alá, 1998-ban lépett hatályba, és csak július 1-től alkalmazzák a gyakorlatban. Az Bíróságnak semmilyen szerepe nincs, a Parlament csak konzultációs eljárásban kapcsolódik be.

6 SZABADSÁG, BIZTONSÁG ÉS IGAZSÁGOSSÁG EURÓPAI ÖVEZETE (Amszterdami Szerződés) - Korábbi harmadik pilléres együttműködés bizonyos területeinek közösségi szintre emelése (első pillér) - EU harmadik pillérében maradó területeken folyó együttműködés hatékonyságának növelése - Schengeni Egyezmények (1995) beemelése az Unió jogi keretei közé Közösségi hatáskörbe kerül (Uniós intézmények joghatósága): - a vízumpolitika, külső határellenőrzés; - a menekültügyi politika; - a bevándorlási politika; - a személyek szabad mozgásához kötődő egyéb politikák. Új III.pillér: Rendőrségi és igazságügyi együttműködés büntetőügyekben (FSJ): - kábítószer elleni küzdelem - a rendőrségi együttműködés a terrorizmus, a kábítószer-kereskedelem, illetve a nemzetközi bűnözés egyéb formái ellen - rendőrségi és büntetőjogi igazságügyi együttműködés (Kormányközi együttműködés. A döntések meghozásához általában egyhangú szavazás kell. K4-es Bizottság : speciális szakértői egyeztető, tanácsadó fórum.) EUROPOL július 1.

7 2003 NIZZA - BŐVÍTÉS IGC Európai Bizottság mérete és összetétele - szavazatok súlyozása az Európai Tanácsban - minősített többségi szavazás kiterjesztése - módosítást igénylő egyéb intézményi kérdések, valamint az Amszterdami Szerződés végrehajtásához kapcsolódó más témák. Eredmények: - Minősített többségi döntés (2005 január 1) fokozatosan 73,4 százalékra emelkedik, mire az EU taglétszáma eléri a 27-et. A minősített többségi döntésekhez a 321-ből legalább 232 szavazat szükséges + demográfiai biztosíték (népesség 62%-a) - Vétójog szűkül (pl: CFSP, strukturális reformok, intézményi tisztviselő kinevezése) - QMV 27 területen (2007-től) - Megerősített együttműködés: tagállamok többsége helyett minimálisan 8 ország kezdeményezheti - Parlament: 732 tag (2009-ig átmenetileg több Romániával és Bulgáriával) - Alapvető Jogok Európai Chartája (uniós állampolgárok szociális és politikai jogai,nincs jogi kötőerő) Ami kimaradt: - a hatáskörök jobb elosztása az EU és a tagállamok között a szubszidiaritás elvének figyelembevételével - Alapjogi Chartájának jogállása - Szerződések szövegének egyszerűsítése - Nemzeti parlamentek szerepének beillesztése az európai politikai felépítménybe

8 WHO WAS PAUL-HENRY SPAAK? A First President of the European Parliament B First President of the Council of Europe s Parliamentary Assembly C Vice-President of the OECE D Dutch foreign minister

9 WHICH COUNTRIES JOINED THE EC IN 1973? A Sweden, Ireland, Finland B Denmark, Spain, Portugal C United Kingdom, Ireland, Denmark D United Kingdom, Spain, Portugal

10 IN RELATION TO THE EC BUDGET, WHO SAID: I WANT MY MONEY BACK!? A Charles de Gaulle B Margaret Thatcher C Helmut Kohl D Silvio Berlusconi

11 WHAT DID THE DUBLIN CONVENTION DEAL WITH? A Prevention of cybercrime B Asylum and refugees C Judicial and police cooperation D Human rights protection

I. Bel- és igazságügyi együttmûködés a Maastrichti Szerzôdésig. II. A bel- és igazságügyi együttmûködés intézményei és keretei

I. Bel- és igazságügyi együttmûködés a Maastrichti Szerzôdésig. II. A bel- és igazságügyi együttmûködés intézményei és keretei Bevezetés 2 I. Bel- és igazságügyi együttmûködés a Maastrichti Szerzôdésig 3 II. A bel- és igazságügyi együttmûködés intézményei és keretei 5 III. Az Amszterdami Szerzôdés reformjai 11 IV. Az európai bel-

Részletesebben

Regionális és globális problémakezelés a kábítószerügy területén

Regionális és globális problémakezelés a kábítószerügy területén BGF KKFK Elektronikus Könyvtár Az elektronikus könyvtár teljes szövegű dokumentumokat tartalmaz biztosítva a szabad információhozzáférést. A szerzői és egyéb jogok a dokumentum szerzőjét/tulajdonosát illeti.

Részletesebben

Igazságügyi együttműködés az Európai Unióban

Igazságügyi együttműködés az Európai Unióban Igazságügyi együttműködés az Európai Unióban Különös tekintettel a Lisszaboni Szerződés újításaira 2010.05.21. Dr. Jeney Petra Előadásvázlat A Lisszaboni Szerződés (LSZ) legfontosabb változtatásai A szabadság,

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEI, MŰKÖDÉSE

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEI, MŰKÖDÉSE AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEI, MŰKÖDÉSE ÉS NÉHÁNY KIEMELT SZAKPOLITIKÁJA Tansegédlet 2009. április Összeállította: Dr. Törő Csaba főiskolai tanár Tartalomjegyzék I. AZ EURÓPAI UNIÓ FOGALMA...2 I.1. Az EU-t

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ BÜNTETŐJOGI JOGALKOTÁSÁNAK LEGÚJABB TENDENCIÁI UDVARHELYI BENCE

AZ EURÓPAI UNIÓ BÜNTETŐJOGI JOGALKOTÁSÁNAK LEGÚJABB TENDENCIÁI UDVARHELYI BENCE Publicationes Universitatis Miskolcinensis Sectio Juridica et Politica, Tomus XXXII. (2014), pp. 321 337. AZ EURÓPAI UNIÓ BÜNTETŐJOGI JOGALKOTÁSÁNAK LEGÚJABB TENDENCIÁI UDVARHELYI BENCE A 2009-ben hatályba

Részletesebben

A közösségi jog ABC-je

A közösségi jog ABC-je Európai Dokumentumok Oktatási és Kulturális Fôigazgatóság Dr. Klaus-Dieter Borchardt A közösségi jog ABC-je European Commission Az Európai Dokumentumok sorozat e kötete az Európai Unió minden hivatalos

Részletesebben

A SZERZŐDÉSEK EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT VÁLTOZATA ALAPJOGI CHARTA

A SZERZŐDÉSEK EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT VÁLTOZATA ALAPJOGI CHARTA EURÓPAI UNIÓ A SZERZŐDÉSEK EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT VÁLTOZATA ALAPJOGI CHARTA 2010. MÁRCIUS 2010.3.30. Az Európai Unió Hivatalos Lapja C 83/1 E U Sz. AZ EURÓPAI UNIÓRÓL SZÓLÓ SZERZŐDÉS ÉS AZ EURÓPAI

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGET LÉTREHOZÓ SZERZŐDÉS EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT VÁLTOZATA

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGET LÉTREHOZÓ SZERZŐDÉS EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT VÁLTOZATA This publication is a private consolidation made by Kristina Savickaite, Lithuanian trainee, under the responsibility of Volker Heydt, Brussels, official at the European Commission's Directorate-General

Részletesebben

Segédanyag. Az Európai Unió általában

Segédanyag. Az Európai Unió általában Segédanyag Az Európai Unió általában Az Európai Unió azzal a céllal jött létre, hogy véget vessen a szomszédos európai országok között dúló véres háborúknak, melyek közül a legrettenetesebb a második világháború

Részletesebben

The European Union. A belső. ő piac joga

The European Union. A belső. ő piac joga The European Union A belső ő piac joga 1 A belső piac joga The European Union Az ún. négy alapszabadság az áruk, a személyek, a szolgáltatások, a tőke és fizetések szabad mozgása + letelepedés (vállalkozás)

Részletesebben

ÖT ÉVE AZ EURÓPAI UNIÓBAN 200 KÉRDÉS 200 VÁLASZ AZ EURÓPAI UNIÓRÓL

ÖT ÉVE AZ EURÓPAI UNIÓBAN 200 KÉRDÉS 200 VÁLASZ AZ EURÓPAI UNIÓRÓL ÖT ÉVE AZ EURÓPAI UNIÓBAN 200 KÉRDÉS 200 VÁLASZ AZ EURÓPAI UNIÓRÓL Nálunk megtalálja a választ Ha kérdése van az Európai Unióval vagy Magyarország EU-tagságával kapcsolatban, hívja munkanapokon 10 és 18

Részletesebben

Európa fogalmának értelmezési kérdései. Mit jelent a tágabb és szűkebb Európa? Mi a civilizáció fogalma? A világrendről alkotott fő paradigmák.

Európa fogalmának értelmezési kérdései. Mit jelent a tágabb és szűkebb Európa? Mi a civilizáció fogalma? A világrendről alkotott fő paradigmák. Az Európai Unió és Magyarország Vizsgakérdések (2007) A szóbeli vizsgán mindenki 2 kérdést húz, egyet a lista első, egyet a második feléből. Pozitív érdemjegyet akkor tudok adni, ha bármelyik itt felsorolt

Részletesebben

A MAGYAR- ROMÁN ÁLLAMHATÁRON ÁTNYÚLÓ RENDÉSZETI EGYÜTTMŰKÖDÉS KIALAKÍTÁSA ÉS MŰKÖDTETÉSE

A MAGYAR- ROMÁN ÁLLAMHATÁRON ÁTNYÚLÓ RENDÉSZETI EGYÜTTMŰKÖDÉS KIALAKÍTÁSA ÉS MŰKÖDTETÉSE Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Bolyai János Katonai Műszaki Kar Katonai Műszaki Doktori Iskola A MAGYAR- ROMÁN ÁLLAMHATÁRON ÁTNYÚLÓ RENDÉSZETI EGYÜTTMŰKÖDÉS KIALAKÍTÁSA ÉS MŰKÖDTETÉSE doktori (PhD)

Részletesebben

Az Európai Unió jogi ábécéje. Klaus Dieter Borchardt

Az Európai Unió jogi ábécéje. Klaus Dieter Borchardt Az Európai Unió jogi ábécéje Klaus Dieter Borchardt A jelen kiadvány tartalma nem feltétlenül tükrözi az Európai Unió hivatalos álláspontját. Az itt található információkért és nézetekért a szerző vállalja

Részletesebben

Európai Uniós és innovációs alapismeretek

Európai Uniós és innovációs alapismeretek Európai Uniós és innovációs alapismeretek Hollósi Szabolcs Európai Uniós és innovációs alapismeretek Hollósi Szabolcs KÉSZÜLT A TÁMOP-4.1.2.A/1-11/1-2011-0096 TÉMÁJÚ, FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉSEK FEJLESZTÉSE

Részletesebben

Az Európai Unió migrációs politikája napjainkban

Az Európai Unió migrációs politikája napjainkban Az Európai Unió migrációs politikája napjainkban Erdei Nikolett Tuka Ágnes Európa és a migráció A világ népességének körülbelül 3%-a, mintegy 220 millió ember él szülőhazáján kívül, közülük ma már sokan

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ SZOCIÁLIS POLITIKÁI

AZ EURÓPAI UNIÓ SZOCIÁLIS POLITIKÁI AZ EURÓPAI UNIÓ SZOCIÁLIS POLITIKÁI E-jegyzet Szerkesz tet te: Szik l ai Is t vá n Szerzők: Fa r k as Zso m bor, Ju h ás z Gá b o r, Ke gy e Ad él, Lu k ác s Eri k a, Nyil as Mi h á ly, Ré z m ű v es Ju

Részletesebben

Molnár Tamás mily színes e táj! az európai unió menekültügyi acquis-jának kialakulása És fejló dé s e a kezdetektó l na pja i n k ig

Molnár Tamás mily színes e táj! az európai unió menekültügyi acquis-jának kialakulása És fejló dé s e a kezdetektó l na pja i n k ig Molnár Tamás mily színes e táj! az európai unió menekültügyi acquis-jának kialakulása És fejló dé s e a kezdetektó l na pja i n k ig a kezdetektó l amszterdamig Az eredendően gazdasági integrációs szervezetnek

Részletesebben

tanulmányok A szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésen alapuló térség jogforrásainak feltárása [*] CZIGLER DEZSŐ TAMÁS HORVÁTHY BALÁZS

tanulmányok A szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésen alapuló térség jogforrásainak feltárása [*] CZIGLER DEZSŐ TAMÁS HORVÁTHY BALÁZS tanulmányok CZIGLER DEZSŐ TAMÁS HORVÁTHY BALÁZS A szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésen alapuló térség jogforrásainak feltárása [*] I. BEVEZETŐ Az Európai Unión belül a határok megszüntetése,

Részletesebben

Európai Bizottság. Az egységes Európa közös valutája. 1957 óta

Európai Bizottság. Az egységes Európa közös valutája. 1957 óta Európai Bizottság Az egységes Európa közös valutája 1957 óta Az egységes Európa közös valutája Az egységes Európa közös valutája TARTALOM Mit jelent a gazdasági és monetáris unió?... 1 A gazdasági és monetáris

Részletesebben

A TAGÁLLAMOK KORMÁNYKÉPVISELŐINEK KONFERENCIÁJA. Brüsszel, 2004. október 29. (OR. fr) CIG 87/2/04 REV 2

A TAGÁLLAMOK KORMÁNYKÉPVISELŐINEK KONFERENCIÁJA. Brüsszel, 2004. október 29. (OR. fr) CIG 87/2/04 REV 2 A TAGÁLLAMOK KORMÁNYKÉPVISELŐINEK KONFERENCIÁJA Brüsszel, 2004. október 29. (OR. fr) CIG 87/2/04 REV 2 Tárgy: Az európai alkotmány létrehozásáról szóló szerződés CIG 87/2/04 REV2 HU TARTALOMJEGYZÉK PREAMBULUM

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ AZ EURÓPAI UNIÓRÓL

TÁJÉKOZTATÓ AZ EURÓPAI UNIÓRÓL O r m á n s á g S z í v e A l a p í t v á n y K i e m e l t e n K ö z h a s z n ú S z e r v e z e t Székhely: 7838 Vajszló, Rákóczi u. 10.; Elnök: Gönczi Péter Adószám: 18329003-1-02; Számlaszám: 10402427-00013709-00000004

Részletesebben

KULTURÁLIS PROJEKTCIKLUS MENEDZSMENT

KULTURÁLIS PROJEKTCIKLUS MENEDZSMENT KULTURÁLIS PROJEKTCIKLUS MENEDZSMENT 180 órás akkreditált felnőttképzés Elektronikus tananyag 3. modul A PÁLYÁZATÍRÁS ÉS LEBONYOLÍTÁS ALAPJAI PCM Szerkesztette: Dr. Juhász Erika Szerzők: Dr. Juhász Erika

Részletesebben

Extern migráció és az Európai Unió

Extern migráció és az Európai Unió Kovács Judit Nóra PhD hallgató, VIII. évfolyam Vol. VIII Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar 2014/1. szám No. 1/2014 Agrárjogi és Környezetvédelmi Jogi Tanszék Tanulmány Article www.dieip.hu

Részletesebben

A Dél alföldi HEURégió Pont Egyesület Információs Kiadványa 2010/II.

A Dél alföldi HEURégió Pont Egyesület Információs Kiadványa 2010/II. A Dél alföldi HEURégió Pont Egyesület Információs Kiadványa 2010/II. Szeged, 2010. Helyi adók, gépjárműadó, illeték A helyi adózás magyarországi rendszere teljes mértékben megfelel az európai normáknak,

Részletesebben

A Lisszaboni szerződés hatása az Európai Unió bel- és igazságügyi együttműködésére 1

A Lisszaboni szerződés hatása az Európai Unió bel- és igazságügyi együttműködésére 1 Dux László koordinációs referens, Magyar Köztársaság Külügyminisztériuma EU Bővítési Önálló Osztály A Lisszaboni szerződés hatása az Európai Unió bel- és igazságügyi együttműködésére 1 1. A Maastrichti

Részletesebben

PhD ÉRTEKEZÉS. dr. Jánosi Andrea. Miskolc DOI: 10.14750/ME.2013.006

PhD ÉRTEKEZÉS. dr. Jánosi Andrea. Miskolc DOI: 10.14750/ME.2013.006 PhD ÉRTEKEZÉS dr. Jánosi Andrea Miskolc 2012 Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola dr. Jánosi Andrea A szabad mozgás büntető eljárásjogi aspektusai

Részletesebben

A valuta, a deviza értelmezése. A valuta, a deviza árfolyama

A valuta, a deviza értelmezése. A valuta, a deviza árfolyama A valuta, a deviza értelmezése. A valuta, a deviza árfolyama Devizajogilag pénz: a bárhol forgalomban lévő és a forgalomba lévőre még átváltható bankjegy, fémpénz. A pénz, mint fizetőeszköz lehet nemzeti

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZIGAZGATÁSI TÉR KIALAKULÁSA (I. RÉSZ) KÁRPÁTI ORSOLYA

AZ EURÓPAI KÖZIGAZGATÁSI TÉR KIALAKULÁSA (I. RÉSZ) KÁRPÁTI ORSOLYA Sectio Juridica et Politica, Miskolc, Tomus XXIX/1. (2011), pp. 229 247 AZ EURÓPAI KÖZIGAZGATÁSI TÉR KIALAKULÁSA (I. RÉSZ) KÁRPÁTI ORSOLYA 1. Témafelvetés A tanulmány témája az Európai Közigazgatási Tér

Részletesebben

TERMÉKFORGALMAZÁS AZ EURÓPAI UNIÓBAN

TERMÉKFORGALMAZÁS AZ EURÓPAI UNIÓBAN Vállalkozók Európában 8. szám TERMÉKFORGALMAZÁS AZ EURÓPAI UNIÓBAN ÉS MAGYARORSZÁGON Budapest, 2001 Magyar Kereskedelmi és Iparkamara 2 Termékforgalmazás az EU-ban és Magyarországon A Magyar Kereskedelmi

Részletesebben