***I JELENTÉS. HU Egyesülve a sokféleségben HU. Európai Parlament A8-0252/

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "***I JELENTÉS. HU Egyesülve a sokféleségben HU. Európai Parlament A8-0252/"

Átírás

1 Európai Parlament Plenárisülés-dokumentum A8-0252/ ***I JELENTÉS a büntetőügyekben folytatott rendőrségi és igazságügyi együttműködés területén egyes jogi aktusok hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi javaslatról (COM(2014)0715 C8-0280/ /0339(COD)) Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság Előadó: Claude Moraes (Egyszerűsített eljárás az eljárási szabályzat 50. cikkének (2) bekezdése) RR\ doc PE v01-00 Egyesülve a sokféleségben

2 PR_COD_1consamCom Az eljárások jelölései * Konzultációs eljárás *** Egyetértési eljárás ***I Rendes jogalkotási eljárás (első olvasat) ***II Rendes jogalkotási eljárás (második olvasat) ***III Rendes jogalkotási eljárás (harmadik olvasat) (Az eljárás típusa a jogi aktus tervezetében javasolt jogalaptól függ.) A jogalkotási aktus tervezetének módosításai A Parlament kéthasábos módosításai A törlést félkövér dőlt betűk jelzik a baloldali hasáb szövegében. A szövegváltoztatást t félkövér dőlt betűk jelzik mindkét hasáb szövegében. Az új szöveget félkövér dőlt betűk jelzik a jobb oldali hasáb szövegében. A módosítások fejlécének első és második sora a vizsgált jogalkotási aktus tervezetének érintett szakaszára utal. Ha a módosítás már létező a jogalkotási aktus tervezetével módosítani kívánt jogalkotási aktusra vonatkozik, a fejléc egy harmadik és egy negyedik sort is tartalmaz, amelyek a létező jogalkotási aktusra és annak érintett rendelkezésére utalnak. A Parlament módosításai konszolidált szöveg formájában Az új szövegrészeket félkövér dőlt betűk jelzik. A törölt szövegrészeket a jel jelzi vagy azok át vannak húzva. A szövegváltoztatást a helyettesítendő szöveg törlésével vagy áthúzásával és a helyébe lépő új szöveg félkövér dőlt szedésével jelzik. Ettől eltérően a szolgálatok által a végleges szöveg kialakítása érdekében bevezetett, kimondottan technikai jellegű módosításokat nem kell jelölni. PE v /15 RR\ doc

3 TARTALOM Oldal AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE... 5 INDOKOLÁS ELJÁRÁS RR\ doc 3/15 PE v01-00

4 PE v /15 RR\ doc

5 AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE a büntetőügyekben folytatott rendőrségi és igazságügyi együttműködés területén egyes jogi aktusok hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi javaslatról (COM(2014)0715 C8-0280/ /0339(COD)) (Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat) Az Európai Parlament, tekintettel a Bizottság Európai Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2014)0715), tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére és 82. cikkének (1) bekezdésére, 83. cikkének (1) bekezdésére, 87. cikkének (2) bekezdésére és 88. cikkének (2) bekezdésére, amelyek alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamenthez (C8-0280/2014), tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére, tekintettel eljárási szabályzata 59. cikkére és 50. cikkének (2) bekezdésére, tekintettel az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság jelentésére (A8-0252/2015), 1. elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot; 2. felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslatát lényegesen módosítani kívánja, vagy helyébe másik szöveget kíván léptetni; 3. utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek. RR\ doc 5/15 PE v01-00

6 Módosítás 1 AZ EURÓPAI PARLAMENT MÓDOSÍTÁSAI * a Bizottság javaslatához AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE a büntetőügyekben folytatott rendőrségi és igazságügyi együttműködés területén egyes jogi aktusok hatályon kívül helyezéséről AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA, tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 82. cikke (1) bekezdésére, 83. cikke (1) bekezdésére és 87. cikke (2) bekezdésére, valamint 88. cikke (2) bekezdésére, tekintettel az Európai Bizottság javaslatára 1, a jogalkotási aktus tervezetének a nemzeti parlamenteknek való továbbítását követően, rendes jogalkotási eljárás keretében, mivel: (1) Az uniós jog átláthatóságának javítása alapvető eleme a jogalkotás minőségének javítását célzó stratégiának, amelynek végrehajtása folyamatban van az uniós intézményekben. Ezzel összefüggésben a hatályos jogszabályok közül helyénvaló eltávolítani azokat, amelyek már semmilyen célt sem szolgálnak. (2) A büntetőügyekben folytatott rendőrségi és igazságügyi együttműködés területére vonatkozóan elfogadott jogi aktusok közül számos elavulttá vált, tartalmukat ugyanis későbbi jogi aktusok vették át, ugyanakkor ezek az eredeti jogi aktusokat nem helyezték hatályon kívül. (3) A Tanács 96/610/IB együttes fellépése 2 létrehozta a terrorizmus elleni különleges * * Módosítások: az új vagy módosított szöveget félkövér dőlt betűtípus, a törléseket pedig a jel mutatja. 1 XXX 2 Az október 15-i 96/610/IB együttes fellépés, amelyet a Tanács az Európai Unióról szóló szerződés K.3. cikke alapján fogadott el az Európai Unió tagállamai közötti, terrorizmus elleni PE v /15 RR\ doc

7 képességek, ismeretek és szakértelem jegyzékét annak érdekében, hogy szélesebb körben és könnyebben hozzáférhetővé tegye ezeket valamennyi tagállam hivatalos szervei számára. Az együttes fellépés elavulttá vált, mivel a 2009/371/IB tanácsi határozat 3 az Europolt bízta meg a tagállamok bűnüldöző hatóságai között a terrorizmusnak és a súlyos bűncselekmények egyéb fajtáinak a megelőzése és az ellenük folytatott küzdelem terén megvalósuló kölcsönös együttműködés támogatásával és erősítésével, a 2008/615/IB tanácsi határozat 4 pedig bevezette a terrorizmus elleni küzdelem terén folytatott, határokon átnyúló együttműködés új keretét. (4) A Tanács 96/699/IB együttes fellépése 5 az Europol Kábítószeregységét jelölte meg azon hatóságként, amelyhez továbbítani kell a kábítószerek vegyi összetételére vonatkozó, a tagállamok által megadott adatokat. Az együttes fellépés elavulttá vált, miután hatályba lépett a 2009/371/IB tanácsi határozat 6. (5) A Tanács 96/747/IB együttes fellépésének 7 célja a tagállamok bűnüldöző hatóságai közötti együttműködés megerősítése a különleges képességek, ismeretek és szakértelem jegyzékének létrehozása révén. Ez az együttes fellépés elavulttá vált, amikor hatályba lépett a 2009/371/IB határozat, amely az Europolt bízta meg azzal, hogy fejlessze a tagállamok illetékes hatóságainak szakmai ismereteit a nyomozati eljárásokat illetően, és tanácsokat nyújtson a nyomozások kapcsán (6) A 96/750/IB tanácsi együttes fellépés 8 arra irányult, hogy megerősítse az érintett tagállami hatóságok közötti együttműködést a kábítószer-függőség elleni küzdelemben, valamint felszólította a tagállamokat jogszabályaik közelítésére annak érdekében, hogy kölcsönösen összeegyeztethetővé tegyék azokat abban a mértékben, amelyben erre az Unión belüli tiltott kábítószer-kereskedelem megelőzéséhez, és az azzal szembeni elleni küzdelemhez szükség van. Ez az együttes fellépés elavulttá vált, együttműködés megkönnyítése céljából, a terrorizmus elleni különleges képességek, ismeretek és szakértelem jegyzékének létrehozásáról és vezetéséről (HL L 273., , 1. o.). 3 A Tanács április 6-i 2009/371/IB határozata az Európai Rendőrségi Hivatal (Europol) létrehozásáról (HL L 121., , 37. o.). 4 A Tanács 2008/615/IB határozata (2008. június 23.) a különösen a terrorizmus és a határokon átnyúló bűnözés elleni küzdelemre irányuló, határokon átnyúló együttműködés megerősítéséről (HL L 210., , 1. o.). 5 A Tanács november 29-i 96/699/IB együttes fellépése az Európai Unióról szóló Szerződés K.3. cikke alapján a tiltott kábítószer-kereskedelem elleni küzdelem terén a tagállamok jobb együttműködésének előmozdítása érdekében a kábítószerek kémiai jellemzésére szolgáló információk kölcsönös cseréjéről (HL L 322., , 5. o.). 6 A Tanács április 6-i 2009/371/IB határozata az Európai Rendőrségi Hivatal (Europol) létrehozásáról (HL L 121., , 37. o.). 7 Az november 29-i 96/747/IB együttes fellépés, amelyet a Tanács az Európai Unióról szóló szerződés K.3. cikke alapján fogadott el a nemzetközi szervezett bűnözés elleni küzdelemmel kapcsolatos különleges képességek, ismeretek és szakértelem jegyzékének az Európai Unió tagállamai közötti bűnüldözési együttműködés megkönnyítése érdekében történő létrehozásáról és vezetéséről (HL L342., , 2. o.). 8 A Tanács december 17-i 96/750/IB együttes fellépése az Európai Unióról szóló Szerződés K.3. cikke alapján, az Európai Unió tagállamainak a kábítószer-függőség elleni küzdelemmel, valamint a tiltott kábítószer-kereskedelem megelőzésével és az ellene folytatott küzdelemmel kapcsolatos jogszabályainak és gyakorlatainak közelítéséről (HL L 342., , 6. o.). RR\ doc 7/15 PE v01-00

8 amikor hatályba lépett az Európai Unió tagállamai közötti kölcsönös bűnügyi jogsegélyről szóló egyezmény, valamint a 2004/757/IB tanácsi kerethatározat 9. (7) A 97/339/IB tanácsi együttes fellépés 10 a törvényesség és a rend fenntartása, a személyek és a vagyontárgyak védelme, valamint a bűncselekmények megelőzése érdekében lehetővé tette az együttműködést és a hivatalos információcserét a tagállamok között a több tagállamból érkező, jelentős számú résztvevőt fogadó nagyszabású rendezvényekkel összefüggésben. Az említett együttes fellépés elavulttá vált, amikor hatályba lépett a 2008/615/IB 11, a 2002/348/IB 12 és a 2007/412/IB 13 tanácsi határozat, amelyek új szabályokat állapítottak meg a személyes és egyéb adatok cseréjére, valamint a közrend és a nagyszabású események biztonságának fenntartására irányuló együttműködés egyéb formáira vonatkozóan. (8) A Tanács 97/372/IB együttes fellépése 14 arra irányult, hogy fokozza a különösen a kábítószerekre vonatkozó információk és a hírszerzési értesülések cseréjét a vámhatóságok és az egyéb bűnüldöző hatóságok között. Ez az együttes fellépés elavulttá vált, amikor hatályba lépett egyrészt a Nápolyi Egyezmény kidolgozásáról szóló 98/C 24/01 tanácsi jogi aktus 15, amely részletesebb szabályokat állapít meg a tagállamok közötti együttműködésről a nemzeti vámügyi rendelkezések megsértésének megelőzése és felderítése tekintetében, másrészt a 2009/917/IB tanácsi határozat, amely a váminformációs rendszer (VIR) létrehozásával erősítette a vámhatóságok együttműködési és ellenőrzési eljárásainak hatékonyságát, harmadrészt a 2009/371/IB tanácsi határozat 16, amely az Europolt bízta meg a vámegyüttműködés támogatására irányuló feladatokkal. (8a) A járművezetéstől való eltiltásról szóló, június 17-i egyezményt 17, amelyet a 98/C 9 A Tanács október 25-i 2004/757/IB kerethatározata a tiltott kábítószer-kereskedelem területén a bűncselekmények tényállási elemeire és a büntetésekre vonatkozó minimumszabályok megállapításáról (HL L 335., , 8. o.). 10 Az május 26-i 97/339/IB együttes fellépés, amelyet a Tanács az Európai Unióról szóló szerződés K.3. cikke alapján fogadott el a közrend és közbiztonság terén folytatott együttműködésről (HL L 147., , 1. o.). 11 A Tanács 2008/615/IB határozata (2008. június 23.) a különösen a terrorizmus és a határokon átnyúló bűnözés elleni küzdelemre irányuló, határokon átnyúló együttműködés megerősítéséről (HL L 210., , 1. o.). 12 A Tanács április 25-i 2002/348/IB határozata a nemzetközi vonatkozású labdarúgómérkőzésekkel kapcsolatos biztonságról (HL L 121., , 1. o.) 13 A Tanács június 12-i 2007/412/IB határozata a nemzetközi vonatkozású labdarúgómérkőzésekkel kapcsolatos biztonságról szóló 2002/348/IB határozat módosításáról (HL L 155., , 76. o.) 14 A Tanács június 9-i 97/372/IB együttes fellépése az Európai Unióról szóló szerződés K.3. cikke alapján, a célszempontok, kiválasztási módszerek pontosításáról, valamint a vámügyi és rendőrségi információk gyűjtéséről (HL L 159., , 1. o.). 15 A Tanács december 18-i 98/C 24/01. jogi aktusa az Európai Unióról szóló szerződés K.3. cikke alapján a vámigazgatási szervek közötti kölcsönös jogsegélyről és együttműködésről szóló egyezmény kidolgozásáról (a Nápolyi Egyezmény) (HL C 24., ). 16 A Tanács november 30-i 2009/917/IB határozata az információs technológia vámügyi alkalmazásáról (HL L 323., , 20. o.) 17 Az június 17-i egyezmény az Európai Unióról szóló szerződés K.3. cikke alapján, a járművezetéstől való eltiltásról (HL C 216., , 2. o.) PE v /15 RR\ doc

9 216/01 tanácsi jogi aktus foglal keretbe 18, csak hét tagállam erősítette meg, és sohasem lépett hatályba. Ezen kívül, azon hét tagállam közül, amely megerősítette az egyezményt, csak Írország és az Egyesült Királyság tett a 15. cikk (4) bekezdésének értelmében olyan nyilatkozatot, amely szerint az egyezmény rájuk nézve azt megelőzően is alkalmazandó, hogy valamennyi tagállam számára hatályba lépne. Az Egyesült Királyság által az átmeneti rendelkezésekről szóló 36. jegyzőkönyv 10. cikke (4) bekezdése első albekezdésének első mondatával összhangban július 24-én tett nyilatkozatot követően azonban az említett jegyzőkönyv 10. cikke (4) bekezdése első albekezdésének második mondata értelmében a tanácsi jogi aktus és az egyezmény december 1-je óta már az Egyesült Királyságra sem alkalmazandó. Ennélfogva mivel már egyetlen tagállam tekintetében sem alkalmazandók, ezek az eszközök elveszítették relevanciájukat az uniós vívmányok között, és ezért hatályon kívül kell őket helyezni. (9) A kölcsönös bűnügyi jogsegély terén követendő helyes gyakorlatról szóló 98/427/IB tanácsi együttes fellépés 19 arra irányult, hogy fejlessze a bűnügyi jogsegélyre irányuló megkeresések teljesítése során követett helyes gyakorlatot. Ez az együttes fellépés elavulttá vált. A tagállamok közötti kölcsönös bűnügyi jogsegélyről szóló egyezmény hatályba lépésével gyakorlatilag elvesztette relevanciáját. (10a) Az európai bizonyításfelvételi parancsról szóló 2008/978/IB 20 tanácsi kerethatározat helyébe az európai nyomozási határozatról szóló 2014/41/EU 21 irányelv lépett, mert az európai bizonyításfelvételi parancsról szóló kerethatározat hatálya túl korlátozott volt. Az európai nyomozási parancsról szóló irányelv 26 tagállam között alkalmazandó, az európai bizonyításfelvételi parancsról szóló kerethatározat pedig már csak azon két tagállamban alkalmazandó továbbra is, amely nem vesz részt az irányelv alkalmazásában. Az európai bizonyításfelvételi parancs tehát már nem képezi a büntetőügyekben folytatott együttműködés hasznos eszközét, ezért hatályon kívül kell helyezni. (11) A jogbiztonság és az egyértelműség érdekében az elavult együttes fellépéseket, az egyezményt, a Tanács 98/C 216/01jogi aktusát és a kerethatározatot hatályon kívül kell helyezni. (11a) Noha az Európai Unió működéséről szóló szerződés 83. cikkének (1) bekezdése elvileg irányelv elfogadását írja elő, a Tanács 96/750/IB együttes fellépésének és a Tanács 2008/978/IB kerethatározatának hatályon kívül helyezéséhez a rendelet a megfelelő eszköz, mert ez esetben nem kerül sor minimumszabályok megállapítására 18 A Tanács június 17.jogi aktusa a járművezetéstől való eltiltásról szóló egyezmény szövegének megállapításáról (HL C 216., , 1.o.) 19 A Tanács június 29-i 98/427/IB együttes fellépése az Európai Unióról szóló szerződés K.3. cikke alapján, a kölcsönös bűnügyi jogsegély terén követendő helyes gyakorlatról (HL L 191., , 1. o.). 20 A Tanács december 18-i 2008/978/IB kerethatározata a büntetőeljárások során felhasználandó tárgyak, dokumentumok és adatok megszerzéséhez szükséges európai bizonyításfelvételi parancsról (HL L 350., , 72. o.). 21 Az Európai Parlament és a Tanács április 3-i 2014/41/EU irányelve a büntetőügyekben kibocsátott európai nyomozási határozatról (HL L 130., , 12. o.). RR\ doc 9/15 PE v01-00

10 a bűncselekményi tényállások és a büntetési tételek meghatározására vonatkozóan, hanem csupán az elavult jogi aktusok hatályon kívül helyezése történik anélkül, hogy helyettük új aktus kerülne elfogadásra. (12) Mivel e rendelet célkitűzése, vagyis a büntetőügyekben folytatott rendőrségi és igazságügyi együttműködés területén számos jogi aktus hatályon kívül helyezése nem valósítható meg elégséges módon a tagállamok által, hanem jobban megvalósítható uniós szinten, az Unió az Európai Unióról szóló szerződés 5. cikkében megállapított szubszidiaritás elvével összhangban intézkedéseket fogadhat el. Az említett cikkben foglalt arányosság elvének megfelelően ez a rendelet nem lépi túl az említett cél eléréséhez szükséges mértéket. (13) Az Európai Unióról szóló szerződéshez és az Európai Unió működéséről szóló szerződéshez csatolt, Dánia helyzetéről szóló 22. jegyzőkönyv 1. cikkének megfelelően Dánia nem vesz részt e rendelet elfogadásában, az rá nézve nem kötelező és nem alkalmazandó. (14) Az Európai Unióról szóló szerződéshez és az Európai Unió működéséről szóló szerződéshez csatolt, az Egyesült Királyságnak és Írországnak a szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térség tekintetében fennálló helyzetéről szóló 21. jegyzőkönyv 3. cikkével és 4a. cikkének (1) bekezdésével összhangban Írország bejelentette, hogy részt kíván venni ennek a rendeletnek az elfogadásában és alkalmazásában. (14a) Az átmeneti rendelkezésekről szóló 36. jegyzőkönyv 10. cikke (4) bekezdése első albekezdésének első mondatával összhangban az Egyesült Királyság által július 24-én tett nyilatkozatot követően azonban az említett jegyzőkönyv 10. cikke (4) bekezdése első albekezdésének második mondata értelmében a 96/610/IB, 96/699/IB, 96/747/IB, 96/750/IB, 97/339/IB, 97/372/IB, 98/427/IB együttes fellépések, valamint az 1999/C 26/07 és a 98/C 216/01 tanácsi jogi aktus december 1-je óta már nem alkalmazandó az Egyesült Királyságra. Az Egyesült Királyság ennélfogva az említett jogi aktusok tekintetében nem vesz részt a rendelet elfogadásában, az rá nézve nem kötelező és nem alkalmazandó. Ugyanakkor azonban, a nevezett jegyzőkönyv 10. cikke (4) bekezdése első albekezdésének harmadik mondatával összhangban a 2008/978/IB kerethatározat a 2014/41/EU irányelv szerint felváltott formájában az Egyesült Királyságban továbbra is alkalmazandó. Az Európai Unióról szóló szerződéshez és az Európai Unió működéséről szóló szerződéshez csatolt, az Egyesült Királyságnak és Írországnak a szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térség tekintetében fennálló helyzetéről szóló 3. jegyzőkönyv 1. cikke és 4a. cikkének (21) bekezdésével összhangban ezért az Egyesült Királyság bejelentette, hogy részt kíván venni ennek a határozatnak az elfogadásában és alkalmazásában. PE v /15 RR\ doc

11 ELFOGADTA EZT A RENDELETET: 1. cikk Az elavult jogszabályok hatályon kívül helyezése A következő jogi aktusok hatályukat vesztik: - a 96/610/IB együttes fellépés (a terrorizmus elleni képességek jegyzéke); - a 96/699/IB együttes fellépés (a kábítószerek kémiai jellemzése); - a 96/747/IB együttes fellépés (a szervezett bűnözés elleni küzdelemmel kapcsolatos képességek jegyzéke); - a 96/750/IB együttes fellépés (a kábítószer-függőség és a kábítószer-kereskedelem elleni küzdelem); - a 97/339/IB együttes fellépés (a közrend és közbiztonság terén folytatott együttműködés); - a 97/372/IB együttes fellépés (a vámhatóságok közötti együttműködés); - a Tanács 98/C 216/01 jogi aktusa és az június 17-i egyezmény (a járművezetéstől való eltiltás); - 98/427/IB együttes fellépés (a kölcsönös bűnügyi jogsegély terén követendő helyes gyakorlat); valamint - a 2008/978/IB kerethatározat (európai bizonyításfelvételi parancs). 2. cikk Átmeneti rendelkezés A 2008/978/IB kerethatározat értelmében végrehajtott európai bizonyításfelvételi parancsokat továbbra is az említett eszköz szabályozza, a vonatkozó büntető eljárások végleges határozattal történő lezárultáig. 3. cikk Hatálybalépés Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba. Ez a rendelet a Szerződéseknek megfelelően teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó a tagállamokban. RR\ doc 11/15 PE v01-00

12 Kelt Brüsszelben, Az Európai Parlament részéről az elnök a Tanács részéről az elnök PE v /15 RR\ doc

13 INDOKOLÁS Az Európai Unió működéséről szóló szerződéshez csatolt, az átmeneti rendelkezésekről szóló 36. jegyzőkönyvben meghatározott átmeneti időszak lejártával összefüggésben a Bizottság elemzést végzett a schengeni vívmányok és a büntetőügyekben folytatott rendőrségi és igazságügyi együttműködés terén meglévő jogi eszközök tekintetében. A Bizottság megállapítása szerint számos jogi aktus elavult, vagy mert tartalmukat későbbi jogi aktusok átvették, vagy pedig mert eleve ideiglenes természetűek voltak. A december 16-i intézményközi megállapodás keretében az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság megállapodott egymással az uniós jogszabályok számának csökkentésében és e szabályok egyszerűsítésében, amire többek között az elavult jogszabályok hatályon kívül helyezése útján kerül sor. A Bizottság az általa végzett átvilágítás alapján, valamint az intézményközi megállapodásban vállalt kötelezettségeivel és a célravezető szabályozásra irányuló politikájával 1 összhangban javaslatot terjesztett elő azzal a céllal, hogy hatályon kívül helyezze a Tanács hét közös fellépését amelyek tartalmát későbbi jogi aktusok átvették, valamint az Europol alkalmazottaira vonatkozó személyzeti szabályzat létrehozásáról szóló tanácsi jogi aktust. Az utóbbi jogi aktus csak az Europolról szóló 2009/371/IB tanácsi határozat elfogadását megelőzően kötött, rendkívül korlátozott számú munkaszerződésre alkalmazandó. Jelenleg már csupán igen kevés ilyen szerződés van még mindig hatályban, és hamarosan ezek hatálya is lejár. A Tanács által az általános megközelítésében javasolt és a Bizottság által elfogadott módosításokkal összhangban, valamint az Európai Parlament Jogi Szolgálatával folytatott konzultációt követően az előadó módosításokat terjeszt elő két további, ugyancsak elavulttá vált jogi aktus hatályon kívül helyezése érdekében. 1. A járművezetéstől való eltiltásról szóló június 17-i egyezmény és a 98/C 216/01 tanácsi jogi aktus Az egyezmény hatályba lépéséhez mind a 15 aláíró tagállam általi megerősítése szükséges. Az egyezményt azonban csupán hét tagállam erősítette meg, és sohasem lépett hatályba. Azon tagállamok közül, amelyek ratifikálták az egyezményt, csak kettő Írország és az Egyesült Királyság tett az egyezmény 15. cikke (4) bekezdésének értelmében nyilatkozatot, amely szerint az egyezmény rájuk nézve azt megelőzően is alkalmazandó, hogy valamennyi tagállam számára hatályba lépne. Miután azonban a 36. jegyzőkönyv 10. cikkének(4) bekezdésével összhangban az Egyesült Királyság azt bejelentette, a tanácsi jogi aktus és az egyezmény december 1-i hatállyal már az Egyesült Királyságban sem volt többé alkalmazandó. Ennélfogva az eszköz mivel már egyetlen tagállam tekintetében sem alkalmazandó, elveszítette relevanciáját az uniós jogszabályok között, ezért hatályon kívül kell helyezni. 2. A Tanács 2008/978/IB kerethatározata a büntetőeljárások során felhasználandó tárgyak, dokumentumok és adatok megszerzéséhez szükséges európai bizonyításfelvételi parancsról. 1 A célravezető és hatásos szabályozás program (REFIT): jelenlegi helyzet és kitekintés című június 18-i bizottsági közlemény (COM(2014) 368, ). RR\ doc 13/15 PE v01-00

14 A kerethatározat helyébe Európai Parlament és a Tanács 2014/41/EU irányelve lépett a büntetőügyekben kibocsátott európai nyomozási határozatról (az átültetésre előírt határidő május 22.), ami Dánia és Írország kivételével minden uniós tagállamra érvényes. Mivel a bizonyításfelvételi parancs mindössze két tagállamban marad továbbra is alkalmazandó, elveszítette a a büntetőügyekben folytatott együttműködés eszközeként képviselt értékét, ezért hatályon kívül kell helyezni. Ideiglenes rendelkezés került bevezetésre, amely szerint a 2008/978/IB kerethatározat továbbra is alkalmazandó marad az európai nyomozási parancs átültetését megelőzően kibocsátott bizonyításfelvételi parancsokra mindaddig, amíg azok a büntetőeljárások, amelyek keretében e parancsokat kibocsátották, végleges határozattal le nem zárulnak. Az előadó a jogbiztonság és az egyértelműség biztosítása érdekében javasolja továbbá az Europol alkalmazottaira vonatkozó személyzeti szabályzat létrehozásáról szóló december 3-i 1999/C 26/07 tanácsi jogi aktusra való hivatkozás törlését. Jelenleg zajlik az a folyamat, amelynek során az Europolról szóló 2009/371/IB határozat helyébe majd az Europolról szóló rendelet lép, amely átmeneti rendelkezéseket tartalmaz a még a régi rendszer hatálya alá tartozó, az Europol alkalmazottaival kapcsolatos ügyekre vonatkozóan (lásd az Europolról szóló rendeletre irányuló tervezet 55. és 73. cikkét, valamint 75. cikkének (5) bekezdését). Megfelelőbbnek látszik, hogy a jelenlegi javaslat a fent említett folyamattal párhuzamosan ne foglalkozzon az Europol alkalmazottaira alkalmazandó régi szabályokkal, és e kérdést inkább teljes egészében az említett rendeletre bízza. A jelentés ezen kívül olyan módosításokat is tartalmaz, amelyek célja a jogszabály megszövegezésének javítása, illetve az Egyesült Királyság helyzetének kifejtése a 36. jegyzőkönyv 10. cikkének (4) bekezdésével összhangban, továbbá egy új preambulumbekezdés betoldását ajánlja annak indokolása érdekében, hogy mégis a rendelet a megfelelő jogi eszköz bizonyos olyan jogszabályok hatályon kívül helyezésére, amelyek jogalapja a Lisszaboni szerződést követően irányelv elfogadását teszi szükségessé. PE v /15 RR\ doc

15 ELJÁRÁS Cím Hivatkozások Az Európai Parlamentnek történő benyújtás dátuma Illetékes bizottság A plenáris ülésen való bejelentés dátuma Előadó(k) A kijelölés dátuma Egyszerűsített eljárás a határozat dátuma A büntetőügyekben folytatott rendőrségi és igazságügyi együttműködés területén egyes jogi aktusok hatályon kívül helyezéséről COM(2014)0715 C8-0280/ /0339(COD) LIBE Claude Moraes Vizsgálat a bizottságban Az elfogadás dátuma Benyújtás dátuma RR\ doc 15/15 PE v01-00

A8-0252/ Rendeleti javaslat (COM(2014)0715 C8-0280/ /0339(COD)) AZ EURÓPAI PARLAMENT MÓDOSÍTÁSAI *

A8-0252/ Rendeleti javaslat (COM(2014)0715 C8-0280/ /0339(COD)) AZ EURÓPAI PARLAMENT MÓDOSÍTÁSAI * 9..205 A8-0252/ 00-00 MÓDOSÍTÁSOK 00-00 előterjesztette: Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság Jelentés Claude Moraes A8-0252/205 A büntetőügyekben folytatott rendőrségi és igazságügyi együttműködés

Részletesebben

* JELENTÉS. HU Egyesülve a sokféleségben HU. Európai Parlament A8-0091/

* JELENTÉS. HU Egyesülve a sokféleségben HU. Európai Parlament A8-0091/ Európai Parlament 2014-2019 Plenárisülés-dokumentum A8-0091/2017 28.3.2017 * JELENTÉS a DNS-adatokra vonatkozó, Szlovákiával, Portugáliával, Lettországgal, Litvániával, a Cseh Köztársasággal, Észtországgal,

Részletesebben

***I JELENTÉSTERVEZET

***I JELENTÉSTERVEZET Európai Parlament 2014-2019 Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság 2015/0090(COD) 23.6.2015 ***I JELENTÉSTERVEZET az olajok (étolajok) és zsírok (étkezési zsírok), erukasav-tartalma legmagasabb szintjének

Részletesebben

***I JELENTÉSTERVEZET

***I JELENTÉSTERVEZET Európai Parlament 2014-2019 Gazdasági és Monetáris Bizottság 2016/0355(COD) 16.11.2016 ***I JELENTÉSTERVEZET a lakossági befektetési csomagtermékekkel, illetve biztosítási alapú befektetési termékekkel

Részletesebben

***I JELENTÉSTERVEZET

***I JELENTÉSTERVEZET Európai Parlament 2014-2019 Jogi Bizottság 2016/0279(COD) 23.11.2016 ***I JELENTÉSTERVEZET egyes, szerzői jog és szomszédos jogok védelme alá tartozó művek és más tartalmak hozzáférhető formátumú példányainak

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.11.28. COM(2014) 714 final 2014/0338 (COD) Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA a büntetőügyekben folytatott rendőrségi és igazságügyi együttműködés területén

Részletesebben

***I JELENTÉS. HU Egyesülve a sokféleségben HU. Európai Parlament A8-0064/

***I JELENTÉS. HU Egyesülve a sokféleségben HU. Európai Parlament A8-0064/ Európai Parlament 2014-2019 Plenárisülés-dokumentum A8-0064/2016 21.3.2016 ***I JELENTÉS az árutőzsdei kereskedők számára biztosított mentességek tekintetében az 575/2013/EU rendelet módosításáról szóló

Részletesebben

***I JELENTÉSTERVEZET

***I JELENTÉSTERVEZET Európai Parlament 2014-2019 Gazdasági és Monetáris Bizottság 2016/0110(COD) 7.7.2016 ***I JELENTÉSTERVEZET a pénzügyi beszámolás és az audit területén meghatározott tevékenységeket támogató, a 2014 2020

Részletesebben

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/97 irányelve (2016. január 20.) a biztosítási értékesítésről (átdolgozás) ( 1 )... 19

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/97 irányelve (2016. január 20.) a biztosítási értékesítésről (átdolgozás) ( 1 )... 19 Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 26 Magyar nyelvű kiadás Jogszabályok 59. évfolyam 2016. február 2. Tartalom I Jogalkotási aktusok RENDELETEK Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/93 rendelete (2016.

Részletesebben

* JELENTÉSTERVEZET. HU Egyesülve a sokféleségben HU 2011/0447(NLE) 4.11.2014

* JELENTÉSTERVEZET. HU Egyesülve a sokféleségben HU 2011/0447(NLE) 4.11.2014 EURÓPAI PARLAMENT 2014 2019 Jogi Bizottság 4.11.2014 2011/0447(NLE) * JELENTÉSTERVEZET az Oroszországi Föderációnak a gyermekek jogellenes külföldre vitelének polgári jogi vonatkozásairól szóló, 1980.

Részletesebben

***I JELENTÉSTERVEZET

***I JELENTÉSTERVEZET EURÓPAI PARLAMENT 2009-2014 Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság 23.10.2013 2013/0192(COD) ***I JELENTÉSTERVEZET a környezetvédelem, a mezőgazdaság, a szociálpolitika és

Részletesebben

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, április 28. (OR. en)

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, április 28. (OR. en) Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2017. április 28. (OR. en) 7281/1/17 REV 1 ENFOPOL 121 JAI 239 JOGALKOTÁSI AKTUSOK ÉS EGYÉB ESZKÖZÖK Tárgy: A TANÁCS VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA a Dán Királyság és az Európai

Részletesebben

***I JELENTÉSTERVEZET

***I JELENTÉSTERVEZET EURÓPAI PARLAMENT 2014-2019 Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság 2015/0005(COD) 3.2.2015 ***I JELENTÉSTERVEZET az Ukrajnának nyújtott makroszintű pénzügyi támogatásról szóló európai parlamenti és tanácsi

Részletesebben

* JELENTÉS. HU Egyesülve a sokféleségben HU. Európai Parlament A8-0070/2016 30.3.2016

* JELENTÉS. HU Egyesülve a sokféleségben HU. Európai Parlament A8-0070/2016 30.3.2016 Európai Parlament 2014-2019 Plenárisülés-dokumentum A8-0070/2016 30.3.2016 * JELENTÉS a Brazil Szövetségi Köztársaság és az Európai Rendőrségi Hivatal (Europol) közötti stratégiai együttműködésről szóló

Részletesebben

***I JELENTÉSTERVEZET

***I JELENTÉSTERVEZET EURÓPAI PARLAMENT 2014-2019 Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság 9.10.2014 2014/0279(COD) ***I JELENTÉSTERVEZET az Ukrajnából származó árukra vonatkozó vámok csökkentéséről vagy eltörléséről szóló 374/2014/EU

Részletesebben

***I JELENTÉSTERVEZET

***I JELENTÉSTERVEZET EURÓPAI PARLAMENT 2014-2019 Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság 2014/0202(COD) 6.1.2015 ***I JELENTÉSTERVEZET a 604/2013/EU rendeletnek a tagállamok területén jogszerűen tartózkodó családtaggal,

Részletesebben

***I JELENTÉSTERVEZET

***I JELENTÉSTERVEZET EURÓPAI PARLAMENT 2009-2014 Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság 27.7.2012 2012/0040(COD) ***I JELENTÉSTERVEZET a 92/65/EGK tanácsi irányelvnek a kutyák, macskák és görények

Részletesebben

***I JELENTÉSTERVEZET

***I JELENTÉSTERVEZET EURÓPAI PARLAMENT 2009-2014 Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság 2012/0165(COD) 7.9.2012 ***I JELENTÉSTERVEZET a 2003/17/EK tanácsi határozatnak az alkalmazási időszak meghosszabbítása, az egyik

Részletesebben

***I JELENTÉSTERVEZET

***I JELENTÉSTERVEZET EURÓPAI PARLAMENT 2009-2014 Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság 21.6.2012 2012/0049(COD) ***I JELENTÉSTERVEZET az irodai berendezésekre vonatkozó európai uniós energiahatékonysági címkézési programról

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2015.6.15. COM(2015) 291 final 2015/0130 (NLE) Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA az Európa Tanács terrorizmus megelőzéséről szóló Egyezmény (CETS No. 196) Kiegészítő jegyzőkönyvének

Részletesebben

***I AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSPONTJA

***I AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSPONTJA Európai Parlament 2014-2019 Egységes szerkezetbe foglalt jogalkotási dokumentum 11.12.2018 EP-PE_TC1-COD(2018)0371 ***I AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSPONTJA amely első olvasatban 2018. december 11-én került

Részletesebben

* JELENTÉSTERVEZET. HU Egyesülve a sokféleségben HU. Európai Parlament 2015/0076(NLE)

* JELENTÉSTERVEZET. HU Egyesülve a sokféleségben HU. Európai Parlament 2015/0076(NLE) Európai Parlament 2014-2019 Gazdasági és Monetáris Bizottság 2015/0076(NLE) 26.6.2015 * JELENTÉSTERVEZET Európai Közösség és a Svájci Államszövetség közötti, a megtakarításokból származó kamatjövedelem

Részletesebben

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, július 15. (OR. en)

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, július 15. (OR. en) Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2016. július 15. (OR. en) Intézményközi referenciaszám: 2015/0313 (COD) 10813/16 CODEC 999 FRONT 277 MAR 185 COMIX 494 PE 81 TÁJÉKOZTATÓ Küldi: Címzett: Tárgy: a Tanács

Részletesebben

***I JELENTÉSTERVEZET

***I JELENTÉSTERVEZET EURÓPAI PARLAMENT 2009-2014 Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság 23.10.2013 2013/0297(COD) ***I JELENTÉSTERVEZET a vasúti közlekedés statisztikájáról szóló, 2002. december 16-i 91/2003/EK európai parlamenti

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.11.29. COM(2016) 745 final 2016/0368 (COD) Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE az 1101/89/EGK rendelet, a 2888/2000/EK rendelet és a 685/2001/EK rendelet

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Strasbourg, 2018.11.13. COM(2018) 744 final 2018/0385 (COD) Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA az energiahatékonyságról szóló, [az (EU) 2018/XXX irányelvvel módosított]

Részletesebben

SN 1316/14 tk/anp/kb 1 DG D 2A LIMITE HU

SN 1316/14 tk/anp/kb 1 DG D 2A LIMITE HU AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA Brüsszel, 2014. január 30. (05.02) (OR. en) Intézményközi referenciaszám: 2013/0268 (COD) SN 1316/14 LIMITE FELJEGYZÉS Tárgy: Az Európai Parlament és a Tanács /20../EU rendelete

Részletesebben

EURÓPAI UNIÓ. Brüsszel, január 20. (OR. en) 2011/0223 (COD) PE-CONS 75/11 VISA 262 COMIX 828 CODEC 2378 OC 77

EURÓPAI UNIÓ. Brüsszel, január 20. (OR. en) 2011/0223 (COD) PE-CONS 75/11 VISA 262 COMIX 828 CODEC 2378 OC 77 EURÓPAI UNIÓ AZ EURÓPAI PARLAMENT A TANÁCS Brüsszel, 202. január 20. (OR. en) 20/0223 (COD) PE-CONS 75/ VISA 262 COMIX 828 CODEC 2378 OC 77 JOGALKOTÁSI AKTUSOK ÉS EGYÉB ESZKÖZÖK Tárgy: AZ EURÓPAI PARLAMENT

Részletesebben

*** AJÁNLÁSTERVEZET. HU Egyesülve a sokféleségben HU 2012/0298(NLE)

*** AJÁNLÁSTERVEZET. HU Egyesülve a sokféleségben HU 2012/0298(NLE) EURÓPAI PARLAMENT 2009-2014 Gazdasági és Monetáris Bizottság 26.10.2012 2012/0298(NLE) *** AJÁNLÁSTERVEZET a pénzügyi tranzakciós adó létrehozása területén folytatott megerősített együttműködésre való

Részletesebben

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, március 10. (OR. en)

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, március 10. (OR. en) Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2015. március 10. (OR. en) Intézményközi referenciaszám: 2014/0258 (NLE) 6731/15 JOGALKOTÁSI AKTUSOK ÉS EGYÉB ESZKÖZÖK Tárgy: SOC 149 EMPL 76 MIGR 12 JAI 148 A TANÁCS

Részletesebben

EURÓPAI PARLAMENT * JELENTÉSTERVEZET. Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság 2009/0014(CNS)

EURÓPAI PARLAMENT * JELENTÉSTERVEZET. Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság 2009/0014(CNS) EURÓPAI PARLAMENT 2004 2009 Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság 2009/0014(CNS) 25.3.2009 * JELENTÉSTERVEZET Az Európai Közösség és Barbados közötti, a rövid távú tartózkodásra jogosító vízumok

Részletesebben

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, június 20. (OR. en)

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, június 20. (OR. en) Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2017. június 20. (OR. en) Intézményközi referenciaszám: 2016/0186 (COD) 10329/17 CODEC 1059 CULT 88 AELE 54 EEE 31 PE 46 TÁJÉKOZTATÓ Küldi: Címzett: Tárgy: a Tanács Főtitkársága

Részletesebben

***I JELENTÉSTERVEZET

***I JELENTÉSTERVEZET Európai Parlament 2014-2019 Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság 2016/0125(COD) 18.7.2016 ***I JELENTÉSTERVEZET a külső határok átlépésekor vízumkötelezettség alá eső, illetve az e kötelezettség

Részletesebben

*** AJÁNLÁSTERVEZET. HU Egyesülve a sokféleségben HU 2014/0047(NLE)

*** AJÁNLÁSTERVEZET. HU Egyesülve a sokféleségben HU 2014/0047(NLE) EURÓPAI PARLAMENT 2014-2019 Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság 18.9.2014 2014/0047(NLE) *** AJÁNLÁSTERVEZET a Horvát Köztársaságnak az Európai Gazdasági Térségben való részvételéről szóló megállapodásnak

Részletesebben

AZ EURÓPAI PARLAMENT MÓDOSÍTÁSAI * a Bizottság javaslatához

AZ EURÓPAI PARLAMENT MÓDOSÍTÁSAI * a Bizottság javaslatához 6.3.2019 A8-0435/6 Módosítás 6 Danuta Maria Hübner az Alkotmányügyi Bizottság nevében Jelentés A8-0435/2018 Mercedes Bresso, Rainer Wieland A személyes adatok védelme az európai parlamenti választásokkal

Részletesebben

***II AJÁNLÁSTERVEZET MÁSODIK OLVASATRA

***II AJÁNLÁSTERVEZET MÁSODIK OLVASATRA EURÓPAI PARLAMENT 2004 2009 Foglalkoztatási és Szociális Bizottság 2006/0008(COD) 26.1.2009 ***II AJÁNLÁSTERVEZET MÁSODIK OLVASATRA a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról szóló 883/2004/EK rendelet

Részletesebben

A8-0061/19 AZ EURÓPAI PARLAMENT MÓDOSÍTÁSAI * a Bizottság javaslatához

A8-0061/19 AZ EURÓPAI PARLAMENT MÓDOSÍTÁSAI * a Bizottság javaslatához 8.6.2017 A8-0061/19 Módosítás 19 Petra Kammerevert a Kulturális és Oktatási Bizottság nevében Jelentés Santiago Fisas Ayxelà Az Európa kulturális fővárosai kezdeményezés 2020 2033. évekre COM(2016)0400

Részletesebben

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, december 21. (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, az Európai Unió Tanácsának főtitkára

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, december 21. (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, az Európai Unió Tanácsának főtitkára Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2017. december 21. (OR. en) Intézményközi referenciaszám: 2017/0350 (COD) 16012/17 JAVASLAT Küldi: az Európai Bizottság főtitkára részéről Jordi AYET PUIGARNAU igazgató

Részletesebben

A8-0126/ Irányelvi javaslat (COM(2016)0056 C8-0026/ /0033(COD)) AZ EURÓPAI PARLAMENT MÓDOSÍTÁSAI * a Bizottság javaslatához

A8-0126/ Irányelvi javaslat (COM(2016)0056 C8-0026/ /0033(COD)) AZ EURÓPAI PARLAMENT MÓDOSÍTÁSAI * a Bizottság javaslatához 2.6.2016 A8-0126/ 001-001 MÓDOSÍTÁSOK 001-001 előterjesztette: Gazdasági és Monetáris Bizottság Jelentés Markus Ferber A pénzügyi eszközök piaca A8-0126/2016 Irányelvi javaslat (COM(2016)0056 C8-0026/2016

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS RENDELETE

Javaslat A TANÁCS RENDELETE Ref. Ares(2018)2964154-06/06/2018 EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2018.5.31. COM(2018) 371 final 2018/0219 (APP) Javaslat A TANÁCS RENDELETE az euró pénzhamisítás elleni védelmét szolgáló csere-, segítségnyújtási

Részletesebben

***II AJÁNLÁSTERVEZET MÁSODIK OLVASATRA

***II AJÁNLÁSTERVEZET MÁSODIK OLVASATRA EURÓPAI PARLAMENT 2009-2014 Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság 21.11.2013 2011/0196(COD) ***II AJÁNLÁSTERVEZET MÁSODIK OLVASATRA a közúti közlekedésben használt menetíró készülékekről, a közúti közlekedésben

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2017.1.18. COM(2017) 17 final 2017/0011 (NLE) Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA a Schengeni Információs Rendszer területén elfogadott schengeni vívmányoknak a Horvát Köztársaságban

Részletesebben

A BIZOTTSÁG (EU).../... FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE ( )

A BIZOTTSÁG (EU).../... FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE ( ) EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2017.6.19. C(2017) 3982 final A BIZOTTSÁG (EU).../... FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2017.6.19.) a kis értékű követelések európai eljárásának bevezetéséről szóló 861/2007/EK

Részletesebben

Intézményközi referenciaszám: 2015/0065 (CNS)

Intézményközi referenciaszám: 2015/0065 (CNS) Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2015. május 7. (OR. en) Intézményközi referenciaszám: 2015/0065 (CNS) 8214/15 FISC 34 ECOFIN 259 JOGALKOTÁSI AKTUSOK ÉS EGYÉB ESZKÖZÖK Tárgy: A TANÁCS IRÁNYELVE a 2003/48/EK

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.5.26. COM(2016) 304 final 2016/0157 (NLE) Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA az Európai Unió és Grúzia közötti, a grúz állampolgárok részére történő vízumkiadás megkönnyítéséről

Részletesebben

***I AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSPONTJA

***I AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSPONTJA Európai Parlament 2014-2019 Egységes szerkezetbe foglalt jogalkotási dokumentum 13.6.2017 EP-PE_TC1-COD(2016)0186 ***I AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSPONTJA amely első olvasatban 2017. június 13-án került elfogadásra

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2015.9.14. COM(2015) 430 final 2015/0193 (NLE) Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA az Európai Unió és a Palaui Köztársaság közötti, a rövid távú tartózkodásra jogosító vízumok alóli

Részletesebben

***I JELENTÉS. HU Egyesülve a sokféleségben HU. Európai Parlament A8-0026/

***I JELENTÉS. HU Egyesülve a sokféleségben HU. Európai Parlament A8-0026/ Európai Parlament 2014-2019 Plenárisülés-dokumentum A8-0026/2018 22.2.2018 ***I JELENTÉS a Newcastle-betegség (baromfipestis) elleni védekezésre irányuló közösségi intézkedések bevezetéséről szóló 92/66/EGK

Részletesebben

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, július 10. (OR. en)

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, július 10. (OR. en) Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 05. július 0. (OR. en) 0506/5 ENFOPOL 9 COMIX 3 JOGALKOTÁSI AKTUSOK ÉS EGYÉB ESZKÖZÖK Tárgy: Tervezet - A TANÁCS VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA a vízuminformációs rendszerhez

Részletesebben

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, július 19. (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, az Európai Unió Tanácsának főtitkára

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, július 19. (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, az Európai Unió Tanácsának főtitkára Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2017. július 19. (OR. en) Intézményközi referenciaszám: 2017/0160 (NLE) 11431/17 JAVASLAT Küldi: Az átvétel dátuma: 2017. július 19. Címzett: Biz. dok. sz.: Tárgy: az

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS IRÁNYELVE

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS IRÁNYELVE AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, 22.12.2006 COM(2006) 910 végleges 2006/0305 (COD) Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS IRÁNYELVE a pénzügyi eszközök piacairól szóló 2004/39/EK irányelvnek

Részletesebben

***II AJÁNLÁSTERVEZET MÁSODIK OLVASATRA

***II AJÁNLÁSTERVEZET MÁSODIK OLVASATRA EURÓPAI PARLAMENT 2004 2009 Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság 2006/0196(COD) 24.10.2007 ***II AJÁNLÁSTERVEZET MÁSODIK OLVASATRA a Tanács közös álláspontja a 97/67/EK irányelv közösségi postai szolgáltatások

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.6.17. COM(2016) 400 final 2016/0186 (COD) Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA az Európa kulturális fővárosai kezdeményezés 2020 2033. évekre szóló uniós

Részletesebben

***I AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSPONTJA

***I AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSPONTJA Európai Parlament 2014-2019 Egységes szerkezetbe foglalt jogalkotási dokumentum 23.10.2018 EP-PE_TC1-COD(2018)0265 ***I AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSPONTJA amely első olvasatban 2018. október 23-án került

Részletesebben

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, október 5. (OR. en)

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, október 5. (OR. en) Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2016. október 5. (OR. en) Intézményközi referenciaszám: 2013/0013 (COD) 11197/16 TRANS 296 CODEC 1056 JOGALKOTÁSI AKTUSOK ÉS EGYÉB ESZKÖZÖK Tárgy: A Tanács álláspontja

Részletesebben

***I JELENTÉSTERVEZET

***I JELENTÉSTERVEZET EURÓPAI PARLAMENT 2014-2019 Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság 16.10.2014 2014/0218(COD) ***I JELENTÉSTERVEZET a közúti közlekedésbiztonságot veszélyeztető közlekedési jogsértésekre vonatkozó információk

Részletesebben

A BIZOTTSÁG (EU).../... VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA ( )

A BIZOTTSÁG (EU).../... VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA ( ) EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2019.2.25. C(2019) 1280 final A BIZOTTSÁG (EU).../... VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA (2019.2.25.) a határregisztrációs rendszerben biometrikus ellenőrzés és azonosítás céljából nyilvántartott

Részletesebben

*** AJÁNLÁSTERVEZET. HU Egyesülve a sokféleségben HU 2012/0268(NLE) 21.5.2013

*** AJÁNLÁSTERVEZET. HU Egyesülve a sokféleségben HU 2012/0268(NLE) 21.5.2013 EURÓPAI PARLAMENT 2009-2014 Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság 21.5.2013 2012/0268(NLE) *** AJÁNLÁSTERVEZET az Európai Unió és a Zöld-foki Köztársaság közötti, a jogellenesen tartózkodó személyek

Részletesebben

Plenárisülés-dokumentum

Plenárisülés-dokumentum Európai Parlament 2014-2019 Plenárisülés-dokumentum A8-0299/2015 16.10.2015 * JELENTÉS a 2003/48/EK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló tanácsi irányelvre irányuló javaslatról (COM(2015)0129

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.7.19. COM(2016) 477 final 2016/0229 (COD) Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE az Uniós Vámkódex létrehozásáról szóló 952/2013/EU rendeletnek az Unió vámterületét

Részletesebben

NEMZETI PARLAMENT INDOKOLT VÉLEMÉNYE A SZUBSZIDIARITÁSRÓL

NEMZETI PARLAMENT INDOKOLT VÉLEMÉNYE A SZUBSZIDIARITÁSRÓL Európai Parlament 2014-2019 Jogi Bizottság 21.6.2016 NEMZETI PARLAMENT INDOKOLT VÉLEMÉNYE A SZUBSZIDIARITÁSRÓL Tárgy: a litván parlament indokolt véleménye a munkavállalók szolgáltatások nyújtása keretében

Részletesebben

EURÓPAI PARLAMENT. Ülésdokumentum

EURÓPAI PARLAMENT. Ülésdokumentum EURÓPAI PARLAMENT 2009 Ülésdokumentum 2014 C7-0208/2010 2007/0152(COD) 09/09/2010 A TANÁCS ÁLLÁSPONTJA ELSŐ OLVASATBAN AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE a 883/2004/EK rendelet és a 987/2009/EK

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.12.14. COM(2016) 798 final 2016/0399 (COD) Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE az ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárás alkalmazását előíró,

Részletesebben

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, április 8. (OR. en)

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, április 8. (OR. en) Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2016. április 8. (OR. en) Intézményközi referenciaszám: 2015/0313 (COD) 7645/16 AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYE Küldi: Dátum: 2016. április 6. Tárgy: FRONT 160 MAR 109 CODEC 383

Részletesebben

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, november 7. (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, az Európai Unió Tanácsának főtitkára

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, november 7. (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, az Európai Unió Tanácsának főtitkára Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2016. november 7. (OR. en) Intézményközi referenciaszám: 2016/0346 (NLE) 14116/16 COEST 289 WTO 316 JAVASLAT Küldi: Az átvétel dátuma: 2016. október 31. Címzett: Biz.

Részletesebben

Javaslat: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE

Javaslat: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2010.12.22. COM(2010) 772 végleges 2010/0372 (COD) Javaslat: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE a 378/2007/EK tanácsi rendeletnek a közös agrárpolitika keretébe tartozó

Részletesebben

Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság *** AJÁNLÁSTERVEZET

Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság *** AJÁNLÁSTERVEZET EURÓPAI PARLAMENT 2009 2014 Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság 21.1.2013 2012/0138(NLE) *** AJÁNLÁSTERVEZET az Európai Közösség és Ukrajna közötti, a vízumok kiadásának megkönnyítéséről szóló

Részletesebben

***I AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSPONTJA

***I AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSPONTJA Európai Parlament 2014-2019 Egységes szerkezetbe foglalt jogalkotási dokumentum 6.7.2016 EP-PE_TC1-COD(2016)0064 ***I AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSPONTJA amely első olvasatban 2016. július 6-án került elfogadásra

Részletesebben

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2012.4.16. COM(2012) 172 final 2012/0085 (COD) C7-00102/12 Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE a Bangladesből származó rizs behozataláról HU HU INDOKOLÁS 1.

Részletesebben

***I JELENTÉSTERVEZET

***I JELENTÉSTERVEZET EURÓPAI PARLAMENT 2014-2019 Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság 31.3.2015 2015/0028(COD) ***I JELENTÉSTERVEZET a fókatermékek kereskedelméről szóló 1007/2009/EK rendelet módosításáról szóló európai

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.3.4. COM(2016) 113 final 2016/0064 (COD) Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE a 883/2013/EU, Euratom rendeletnek az Európai Csalás Elleni Hivatal (OLAF)

Részletesebben

ELFOGADOTT SZÖVEGEK. A Tunéziára vonatkozó sürgősségi autonóm kereskedelmi intézkedések bevezetése ***I

ELFOGADOTT SZÖVEGEK. A Tunéziára vonatkozó sürgősségi autonóm kereskedelmi intézkedések bevezetése ***I Európai Parlament 2014-2019 ELFOGADOTT SZÖVEGEK P8_TA(2016)0056 A Tunéziára vonatkozó sürgősségi autonóm kereskedelmi intézkedések bevezetése ***I Az Európai Parlament 2016. február 25-én elfogadott módosításai

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.6.7. COM(2016) 367 final 2016/0168 (NLE) Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA az Osztrák Köztársaságnak és Romániának a Perunak a gyermekek jogellenes külföldre vitelének polgári

Részletesebben

Plenárisülés-dokumentum cor01 HELYESBÍTÉS

Plenárisülés-dokumentum cor01 HELYESBÍTÉS EURÓPAI PARLAMENT 2009-2014 Plenárisülés-dokumentum 7.4.2014 cor01 HELYESBÍTÉS az Európai Parlament által 2014. február 27-én a külső határok átlépésekor vízumkötelezettség alá eső, illetve az e kötelezettség

Részletesebben

NEMZETI PARLAMENT INDOKOLT VÉLEMÉNYE A SZUBSZIDIARITÁSRÓL

NEMZETI PARLAMENT INDOKOLT VÉLEMÉNYE A SZUBSZIDIARITÁSRÓL Európai Parlament 2014-2019 Jogi Bizottság 20.3.2017 NEMZETI PARLAMENT INDOKOLT VÉLEMÉNYE A SZUBSZIDIARITÁSRÓL Tárgy: A francia szenátus indokolt véleménye a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról

Részletesebben

VÉLEMÉNYTERVEZET. HU Egyesülve a sokféleségben HU 2014/0217(COD) a Költségvetési Bizottság részéről

VÉLEMÉNYTERVEZET. HU Egyesülve a sokféleségben HU 2014/0217(COD) a Költségvetési Bizottság részéről EURÓPAI PARLAMENT 2014-2019 Költségvetési Bizottság 26.11.2014 2014/0217(COD) VÉLEMÉNYTERVEZET a Költségvetési Bizottság részéről az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság részére a Bűnüldözési

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2018.4.11. COM(2018) 176 final 2018/0085 (NLE) Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA az Európai Unió és a Brazil Szövetségi Köztársaság közötti, a diplomáciai, szolgálati vagy hivatalos

Részletesebben

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, szeptember 20. (OR. en)

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, szeptember 20. (OR. en) Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2016. szeptember 20. (OR. en) Intézményközi referenciaszám: 2016/0248 (NLE) 11844/16 TRANS 327 JOGALKOTÁSI AKTUSOK ÉS EGYÉB ESZKÖZÖK Tárgy: A TANÁCS HATÁROZATA a Veszélyes

Részletesebben

Javaslat: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE

Javaslat: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2011.1.3. COM(2010) 791 végleges 2011/0001 (COD) Javaslat: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE a fogyasztóvédelmi jogszabályok alkalmazásáért felelős nemzeti hatóságok

Részletesebben

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, március 24. (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, az Európai Unió Tanácsának főtitkára

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, március 24. (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, az Európai Unió Tanácsának főtitkára Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2017. március 24. (OR. en) Intézményközi referenciaszám: 2017/0033 (NLE) 7667/17 MOG 21 IRAQ 2 CFSP/PESC 295 JAVASLAT Küldi: Az átvétel dátuma: 2017. március 20. Címzett:

Részletesebben

A BIZOTTSÁG (EU).../... VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA ( )

A BIZOTTSÁG (EU).../... VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA ( ) EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2018.10.15. C(2018) 6665 final A BIZOTTSÁG (EU).../... VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA (2018.10.15.) a határregisztrációs rendszerben (EES) túltartózkodóként azonosított személyek listájának

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, november 25. (01.12) (OR. en) 17555/11 ENFOPOL 416 JAIEX 125

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, november 25. (01.12) (OR. en) 17555/11 ENFOPOL 416 JAIEX 125 AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA Brüsszel, 2011. november 25. (01.12) (OR. en) 17555/11 ENFOPOL 416 JAIEX 125 FELJEGYZÉS AZ I/A NAPIRENDI PONTHOZ Küldi: a Főtitkárság Címzett: az Állandó Képviselők Bizottsága /

Részletesebben

ELFOGADOTT SZÖVEGEK Ideiglenes változat

ELFOGADOTT SZÖVEGEK Ideiglenes változat Európai Parlament 2014-2019 ELFOGADOTT SZÖVEGEK Ideiglenes változat P8_TA-PROV(2017)0014 Az EU Kolumbia/Peru kereskedelmi megállapodásban foglalt kétoldalú védzáradék és banánkereskedelmi stabilizációs

Részletesebben

PE-CONS 20/2/17 REV 2 HU

PE-CONS 20/2/17 REV 2 HU EURÓPAI UNIÓ AZ EURÓPAI PARLAMENT A TANÁCS Strasbourg, 2017. július 4. (OR. en) 2015/0134 (COD) LEX 1746 PE-CONS 20/2/17 REV 2 VISA 154 COMIX 316 CODEC 719 AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE A

Részletesebben

A BIZOTTSÁG (EU).../... FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE ( )

A BIZOTTSÁG (EU).../... FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE ( ) EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2017.3.24. C(2017) 1951 final A BIZOTTSÁG (EU).../... FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2017.3.24.) az (EU) 2015/849 európai parlamenti és tanácsi irányelv kiegészítéséről

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.12.21. COM(2016) 818 final 2016/0411 (COD) Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE a Közösségben a légi járatok működtetésére vonatkozó közös szabályokról szóló

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2017.7.28. COM(2017) 395 final 2017/0170 (NLE) Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA az Európai Unió és a Bahamai Közösség közötti, az Európai Közösség és a Bahamai Közösség közötti,

Részletesebben

***I JELENTÉSTERVEZET

***I JELENTÉSTERVEZET EURÓPAI PARLAMENT 2009-2014 Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság 23.12.2013 2013/0305(COD) ***I JELENTÉSTERVEZET az új pszichoaktív anyagokról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre

Részletesebben

A személyes adatok védelmére vonatkozóan alkalmazandó előírások

A személyes adatok védelmére vonatkozóan alkalmazandó előírások Tájékoztató közlemény a személyes adatok védelmére vonatkozóan alkalmazandó előírásokról, továbbá az adatkezelőket, illetve adatfeldolgozókat terhelő bejelentési kötelezettségek teljesítéséről A személyes

Részletesebben

ORSZÁGGYŰLÉS HIVATALA

ORSZÁGGYŰLÉS HIVATALA MAGYARORSZÁG KORM ÁN YA ORSZÁGGYŰLÉS HIVATALA Érkezett: 2018 OKT 1 9. T/2933. számú törvényjavaslat az 1976. szeptember 20-i 76/787/ESZAK, EGK, Euratom tanácsi határozathoz csatolt, az Európai Parlament

Részletesebben

Felkérjük a Tanácsot, hogy vizsgálja meg a szöveget annak érdekében, hogy általános megközelítést lehessen elérni a határozati javaslatról.

Felkérjük a Tanácsot, hogy vizsgálja meg a szöveget annak érdekében, hogy általános megközelítést lehessen elérni a határozati javaslatról. Conseil UE Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2016. november 10. (OR. en) Intézményközi referenciaszám: 2016/0186 (COD) 13660/16 LIMITE FELJEGYZÉS Küldi: Címzett: az Állandó Képviselők Bizottsága (I. rész)

Részletesebben

AZ OLVASÓHOZ. Ez a kiadvány tájékoztató jellegű és nem alapozza meg az Európai Unió intézményeinek felelősségét.

AZ OLVASÓHOZ. Ez a kiadvány tájékoztató jellegű és nem alapozza meg az Európai Unió intézményeinek felelősségét. Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2014. november 19. (OR. en) 13708/14 JOGALKOTÁSI AKTUSOK ÉS EGYÉB ESZKÖZÖK PROAPP 19 JAI 717 CATS 139 SCHENGEN 31 Tárgy: A TANÁCS egységes szerkezetbe foglalt HATÁROZATA

Részletesebben

***I JELENTÉS. HU Egyesülve a sokféleségben HU. Európai Parlament A8-0126/

***I JELENTÉS. HU Egyesülve a sokféleségben HU. Európai Parlament A8-0126/ Európai Parlament 2014-2019 Plenárisülés-dokumentum A8-0126/2016 11.4.2016 ***I JELENTÉS a pénzügyi eszközök piacairól szóló 2014/65/EK irányelv egyes időpontok tekintetében történő módosításáról szóló

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS IRÁNYELVE

Javaslat A TANÁCS IRÁNYELVE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2013.8.7. COM(2013) 577 final 2013/0280 (CNS) C7-0268/13 Javaslat A TANÁCS IRÁNYELVE a 2006/112/EK és a 2008/118/EK irányelvnek a francia legkülső régiók és különösen Mayotte

Részletesebben

MÓDOSÍTÁSOK előterjesztette: Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság

MÓDOSÍTÁSOK előterjesztette: Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság 8.3.2018 A8-0026/ 001-001 MÓDOSÍTÁSOK 001-001 előterjesztette: Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság Jelentés Adina-Ioana Vălean Newcastle-betegség elleni védekezés A8-0026/2018

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2017.7.27. COM(2017) 388 final 2017/0167 (NLE) Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA az Európai Unió és a Mauritiusi Köztársaság közötti, az Európai Közösség és a Mauritiusi Köztársaság

Részletesebben

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, június 29. (OR. fr)

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, június 29. (OR. fr) Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 206. június 29. (OR. fr) Intézményközi referenciaszám: 206/009 (NLE) 8388/6 JOGALKOTÁSI AKTUSOK ÉS EGYÉB ESZKÖZÖK Tárgy: FISC 64 ECOFIN 339 AELE 33 MC 4 A TANÁCS HATÁROZATA

Részletesebben

III. MELLÉKLET A RENDES JOGALKOTÁSI ELJÁRÁS JOGALAPJAI

III. MELLÉKLET A RENDES JOGALKOTÁSI ELJÁRÁS JOGALAPJAI III. MELLÉKLET A RENDES JOGALKOTÁSI ELJÁRÁS JOGALAPJAI 1 Jogalap Leírás Eljárási szabályok 1 14. cikk Általános gazdasági érdekű szolgáltatások 15. cikk (3) Hozzáférés az uniós intézmények dokumentumaihoz

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS RENDELETE

Javaslat A TANÁCS RENDELETE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2018.5.25. COM(2018) 349 final 2018/0181 (CNS) Javaslat A TANÁCS RENDELETE a jövedéki adók területén való közigazgatási együttműködésről szóló 389/2012/EU rendeletnek az elektronikus

Részletesebben

* JELENTÉSTERVEZET. HU Egyesülve a sokféleségben HU 2013/0237(NLE)

* JELENTÉSTERVEZET. HU Egyesülve a sokféleségben HU 2013/0237(NLE) EURÓPAI PARLAMENT 2009-2014 Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság 11.11.2013 2013/0237(NLE) * JELENTÉSTERVEZET az új generációs európai légiforgalmi szolgáltatási rendszer (SESAR) megvalósítása érdekében

Részletesebben