Hallgatók Kutatási zárótanulmány. Diplomás Pályakövetési Rendszer országos kutatás. Educatio Nonprofit Kft. Felsőoktatási Osztály

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Hallgatók 2011. Kutatási zárótanulmány. Diplomás Pályakövetési Rendszer országos kutatás. Educatio Nonprofit Kft. Felsőoktatási Osztály"

Átírás

1 Hallgatók 2011 Kutatási zárótanulmány Diplomás Pályakövetési Rendszer országos kutatás Educatio Nonprofit Kft. Felsőoktatási Osztály Készítette: Veroszta Zsuzsanna PhD 2012 március

2 Tartalom I. A kutatásról Az adatok forrása Főbb megállapítások... 5 II. Tanulmányok Képzési háttér Képzési tervek III. Külföldi tapasztalatok és nyelvtudás Nyelvismeret Külföldi tanulmányok IV. A munka világa Tanulmányok melletti munkavállalás A végzett munka jellemzői

3 Ábrák jegyzéke 1. tábla: A válaszadók intézményi megoszlása ábra: Képzési forma ábra: A párhuzamosan más felsőfokú képzésben is részt vevők aránya képzési területenként ábra: A már meglévő felsőfokú végzettség képzési formája ábra: A már meglévő felsőfokú végzettség képzési formája az MA/MSc képzési formában tanulók között ábra: Részvétel tervezése MA/MSc képzésben ábra: Részvétel tervezése MA/MSc képzésben ábra: Nyelvismeret ábra: Külföldi tanulmányokon részt vettek aránya képzési területenként ábra: Külföldi tanulmányokon részt vettek aránya képzési formánként ábra: A külföldi tanulmányok finanszírozási forrásai ábra: Dolgozó hallgatók aránya munkarendek szerint ábra: Hallgatói öndefiníció ábra: Dolgozó hallgatók aránya képzési formánként ábra: Dolgozó hallgatók képzési területi aránya ábra: A munkaviszony jellege ábra: A munkaviszony jellege munkarendenként ábra: A munkaviszony jellege képzési formánként ábra: A munka és a tanulmányok szakterületének kapcsolódása ábra: A munka és a tanulmányok szakterületének kapcsolódása munkarendenként ábra: A munka és a tanulmányok szakterületének kapcsolódása képzési formánként ábra: A munka és a tanulmányok szakterületének kapcsolódása képzési területenként 24 3

4 I. A kutatásról 1.1. Az adatok forrása A magyarországi Diplomás Pályakövető Rendszer (DPR) évente folytatott intézményi kutatásai a frissdiplomások mellett az aktív hallgatók teljes körére is kiterjednek. Ennek keretében 2011 tavaszán 31 felsőoktatási intézmény kereste meg hallgatóit online kérdőív segítségével, s a beérkezett intézményi adatokból épül fel a Diplomás Pályakövetési Rendszer országos hallgatói adatbázisa. A programban résztvevő intézmények a 2011-ben aktív státuszban lévő hallgatóikat keresték meg online kérdőívek segítségével. Az országos hallgatói adatbázis Hallgatók 2011 névenaz intézményi megkeresésre válaszoló hallgatók adataiból épült fel. Az átlagos válaszadási ráta 19,44 százalékos. A válaszadók teljes létszáma fő. Az intézményi adatokból összeálló országos adatbázison az egyes intézmények alappopulációs megoszlásai alapján súlyozási eljárást végeztünk, amelynek eredményeképpen a későbbi feldolgozás alapját képező adatbázis a válaszadók neme, képzési területe és munkarendje szerint reprezentatív az alapsokaságra nézve. 1. tábla: A válaszadók intézményi megoszlása Eredeti, nem súlyozott adatbázis alapján Intézmény Esetszám Százalék ÁVF 648 1,4 AVKF 246,5 BGF ,8 BKF 600 1,3 BME ,4 DE ,4 EJF 206,4 ELTE ,7 EKF ,3 KE 652 1,4 KF 779 1,7 KJF 893 1,9 MOME 188,4 ME ,4 MÜTF 336,7 PPKE ,1 4

5 PTE ,2 SE ,1 SZE ,2 SZTE ,7 SZIE ,0 SZF 287,6 PE 801 1,7 WJLF 125,3 ZMNE 598 1,3 ZSKF 600 1,3 NYME 732 1,6 OE ,0 Összesen , Főbb megállapítások A magyarországi Diplomás Pályakövető Rendszer (DPR) hallgatói kutatásában 31 hazai felsőoktatási intézmény kereste meg 2011-ben aktív státuszban lévő hallgatóit, online kérdőívek segítségével. A vizsgálat kérdései a tanulmányi életútra, annak nemzetközi komponenseire és a munka világához való kapcsolódásukra vonatkoztak. A felsőoktatási képzési szintek közötti kapcsolatok jól mutatják, hogy a kétciklusú rendszernek megfelelően a felsőoktatáson belüli tanulmányi továbbhaladást a BA/MA átmenet uralja, a hagyományos főiskolai, vagy egyetemi képzések hallgatóinak aránya a pár évvel ezelőtt tapasztalt hasonló nagyságrendhez képest jelentősen lecsökkent. Az MA/MSc képzéseken tanulók körében a meglévő előzetes végzettség esetében a BA/BSc diploma dominál - a mesterszakos hallgatók több mint fele alapszakon végzett. Nagy arányú, egyharmados emellett a főiskolai diploma szerepe is az MA/MSc képzések hallgatói között. A mesterképzés felfutását érzékelteti, hogy a mostani bachelor-hallgatók kétharmada, s a még főiskolai képzésben lévőknek is több mint a fele tervezi a tanulmányi továbblépést e képzési forma felé. A mesterképzési tervek az átlagnál nagyobb arányban kötődnek a természet-, bölcsészet- és társadalomtudományi, valamint művészeti területek hallgatóihoz. A hallgatók körében az angol nyelv legalább alapszintű ismerete mondható leggyakoribbnak, 91 százalékos ismertséggel. Német nyelvismerettel a hallgatók 61 százaléka bír; az orosz, spanyol, olasz, francia nyelvek ismertsége százalék körüli. A német nyelv ismerete legnagyobb a jogi és a gazdaságtudományi területeken, a francia, olasz és spanyol nyelvtudás leginkább a művészeti és bölcsészettudományi hallgatókhoz kötődik. A hallgatók 5,6 százaléka számolt be külföldi tanulmányokról a felsőfokú képzés ideje alatt, leggyakrabban Tempus/Erasmus támogatással. Arányuk az átlagnál alacsonyabb a 5

6 természettudományi, műszaki és informatikai területeken. Képzési formák szerint bontva a hallgatókat úgy tűnik, hogy a hagyományos egyetemi képzések kedveznek leginkább a külföldi tanulmányoknak. A BA/BSc szakok hallgatóinak helyzete a nemzetközi mobilitás tekintetében kedvezőtlenebb az átlagnál. Ez a tendencia, nagy tömegeket érintve összességében erősen csökkenti a mobil felsőoktatási hallgatók arányát. A hallgatók körében a tanulmányaik mellett munkát is vállalók aránya 43 százalékosnak mutatkozott. Ezen belül az esti, levelező, vagy távoktatásos munkarendeken tanulók jóval több mint nyolcvan százaléka dolgozik, míg a nappali tagozatosok esetében egynegyednyi a munkát is vállalók aránya. A tanulmányok melletti munkavállalás a leggyakoribb a képzési rendszer második lépcsőjén, az MA/MSc képzésben, s az egységes/osztatlan képzés tűnik olyannak, amely leginkább a felsőoktatáshoz köti a hallgatókat, háromnegyed részüket távol tartva a munka világától a tanulmányok alatt. Szakterületi bontásban a leginkább munkaközelinek a gazdaságtudományi és a pedagógusképzési szakok mutatkoznak. Utóbbi esetében tekintettel kell lennünk a mesterképzési hallgatók az átlagnál lényegesen nagyobb arányára. A természettudomány és az egészségügy, orvostudomány területeinek hallgatói azonban az átlagosnál kisebb arányban kötődnek a munkaerőpiachoz. A munkaviszony típusa nyilvánvalóan nagymértékben eltér a különböző tagozatok hallgatói között. A nem nappali tagozatos hallgatók döntően állandó jellegű, határozatlan idejű munkaviszonyban állnak, míg a nappali tagozatos hallgatók inkább alkalmi mukákat, diákmunkát végeznek, gyakornoki feladatokat látnak el. Összességében a hallgatók 70 százaléka végez valamelyen szakterület-releváns munkát, a végzett munka és a tanulmányok szakterületének illeszkedése a nappali tagozatos hallgatók, illetve a BSc-képzéseken tanulók körében a leggyengébb. E kapcsolódás leginkább az informatikai, művészeti területeken, illetve a pedagógusképzési szakokon tanulók körében jellemző. 6

7 II. Tanulmányok 2.1. Képzési háttér A felsőfokú tanulmányok feltérképezése során elsősorban a felsőoktatási szintek közötti kapcsolatokat vizsgáltuk. Az eredmények jól mutatják, hogy a kétciklusú rendszernek megfelelően a felsőoktatáson belüli tanulmányi továbbhaladást a BA/MA átmenet uralja. A hagyományos főiskolai, vagy egyetemi képzések hallgatóinak aránya a pár évvel ezelőtt tapasztalt hasonló nagyságrendhez képest jelentősen lecsökkent. Ezek a korábbi képzési formák immár főként képzési előzményként, a képzési életút egy korábbi állomásaként jelennek meg a felsőoktatási vizsgálatokban és a hallgatók tanulmányaiban. A hallgatók döntő többsége (69%) a lineáris képzési rendszer BA/BSc képzésein tanul. Ezen alapszakos hallgatók mellett még ugyancsak a nem diplomára épülő alapképzésben tanul a hallgatók fennmaradó 20 százaléka: felük a kétciklusú rendszerben is fennmaradt egységes és osztatlan képzéseken (jogi, orvosi szakok), további 10 százalékuk pedig a korábbi szisztémából a rendszerben maradt hagyományos főiskolai, vagy egyetemi szakok hallgatójaként. A mesterképzésen részt vevő hallgatók a válaszadók 11 százalékát teszik ki. A kutatás nem terjedt ki a diplomát igénylő olyan képzési formákra, mint a szakirányú továbbképzések, a diplomás képzések, de az olyan, diplomát nem nyújtó képzésekre sem, mint a felsőfokú szakképzés. 1. ábra: Képzési forma Esetszám, százalék Egyetemi - hagyományos képzés; 2815; Egységes, 6% osztatlan képzés; 4533; 10% Főiskolai - hagyományos képzés; 1995; 4% MA/MSc; 4831; 11% BA/BSc; 31144; 69% 7

8 N=45318 A felsőoktatás mai rendszerében finanszírozási és strukturális okokból egyaránt ritkák a párhuzamosan végzett tanulmányok. Összességében a hallgatók 6 százaléka tanul párhuzamosan más szakon is. (Ez esetben a megkeresés során a számára fontosabbat kellett alapul vennie a kitöltéskor). A párhuzamosan több szakon is tanulók aránya a pedagógus- és bölcsészképzési szakok hallgatói körében a legnagyobb, meghaladva a 16 százalékot. Az agrár, informatika, műszaki és gazdaságtudományi képzések hallgatói jellemzően csak egy szakot végeznek párhuzamosan. 2. ábra: A párhuzamosan más felsőfokú képzésben is részt vevők aránya képzési területenként Százalékos megoszlás Összesen Természettudomány képzési terület Társadalomtudomány képzési terület Sporttudomány képzési terület Pedagógusképzés Orvos- és egészségtudomány képzési terület Művészet képzési terület Műszaki képzési terület Jogi és igazgatási képzési terület Informatika képzési terület Gazdaságtudományok képzési terület Bölcsészettudomány képzési terület Agrár képzési terület 6,10% 7,10% 5,70% 7,40% 16,80% 4,10% 8,60% 2,10% 5,20% 2,90% 3,50% 16,60% 2,80% 0,00% 20,00% 40,00% 60,00% 80,00% 100,00% N=44855 Korábbi felsőfokú tanulmányokról azonban jóval többen számolnak be. Itt a felsőfokú végzettséget feltételező MA/MSc képzések nyilván döntően meghatározzák az arányokat, hiszen a már diplomával rendelkezők aránya a mesterképzéseken nyilvánvalóan teljes körűnek vehető (noha nem minden hallgató tüntette ezt fel). Így a válaszadók 20,6 százalékának van már felsőfokú végzettsége többnyire hagyományos főiskolai, avagy BS/BSc képzésekről. 3. ábra: A már meglévő felsőfokú végzettség képzési formája A felsőfokú végzettséggel rendelkező hallgatók körében 8

9 Esetszám, százalék felsőfokú szakképzés; 1278; 14% Ba/BSc; 3296; 36% főiskolai - hagyományos képzés; 3073; 34% egyetemi - hagyományos képzés; 1096; 12% Ma/MSc; 225; 2% egységes és osztatlan képzés (pl. jogász, orvosképzés); 146; 2% N=9114 Az MA/MSc képzéseken tanulók körében a meglévő előzetes végzettség esetében a BA/BSc diploma dominál. A mesterszakos hallgatók több mint fele alapszakon végzett. Nagy arányú emellett a főiskolai diploma szerepe is, az MA/MSc képzések hallgatói között egyharmados a főiskolai diploma aránya. 4. ábra: A már meglévő felsőfokú végzettség képzési formája az MA/MSc képzési formában tanulók között Az MA/MSc hallgatók körében Esetszám, százalék 9

10 főiskolai - hagyományos képzés; 1466; 36% Ba/BSc; 2205; 54% egyetemi - hagyományos képzés; 312; 8% N=4104 egységes és osztatlan képzés; 16; 0% Ma/MSc; 105; 2% 2.2. Képzési tervek A felsőfokú képzési rendszer második lépcsőjének számító MA/MSc képzéseken jelenleg a hallgatók mintegy tíz százaléka tanul. A mesterképzés, mint láthattuk, alapvetően a BA/BSc fokozatot szerzettek, kisebb részben a hagyományos főiskolai diplomával rendelkezők köréből táplálódik. A mesterképzés felfutóban lévő volumenét érzékelteti, hogy a mostan bachelor-hallgatók kétharmada, s a még főiskolai képzésben lévőknek is több mint a fele tervezi a tanulmányi továbblépést e képzési forma felé. Nyilvánvalóan ez a tervezett továbbtanulási arány az döntően a nagy tömegeket magába foglaló BA/BSc képzések hallgatóinak esetében fontos különösen. 5. ábra: Részvétel tervezése MA/MSc képzésben Az MSc képzést tervezők aránya képzési forma szerint Százalékos megoszlás 10

11 Főiskolai hagyományos képzés 53,80% Egyetemi hagyományos képzés 27,30% Egységes, osztatlan képzés 23,80% BA/BSc 67,00% 0,00% 20,00% 40,00% 60,00% 80,00% 100,00% N=44719 A mesterképzési tervek az átlagnál csekélyebb arányban kötődnek a főként egységes/osztatlan képzéseket kínáló képzési területekhez, mint az orvos- és egészségtudományi, illetve a jogi és igazgatási képzések. Az átlagnál nagyobb arányú azonban az MA/MSc részvétel tervezése a természet-, bölcsészet- és társadalomtudományi, valamint művészeti területek hallgatói körében. 6. ábra: Részvétel tervezése MA/MSc képzésben Az MSc képzést tervezők aránya képzési terület szerint Százalékos megoszlás 11

12 Összesen 54,10% Természettudomány képzési terület Társadalomtudomány képzési terület Sporttudomány képzési terület 60,30% 69,10% 67,00% Pedagógusképzés Orvos- és egészségtudomány képzési terület 39,70% 36,20% Művészet képzési terület Műszaki képzési terület 64,90% 60,10% Jogi és igazgatási képzési terület 35,50% Informatika képzési terület Gazdaságtudományok képzési terület Bölcsészettudomány képzési terület Agrár képzési terület 52,80% 54,10% 63,60% 55,20% N= ,00% 20,00% 40,00% 60,00% 80,00% 100,00% III. Külföldi tapasztalatok és nyelvtudás 3.1. Nyelvismeret A felsőoktatási intézmények hallgatóinak körében a nyelvismeret feltérképezésekor az egyes idegen nyelveket ismerők illetve az azokat nem ismerők arányát mutatjuk be. A hallgatók körében az angol nyelv legalább alapszintű ismerete nagyon gyakorinak mondható, a válaszadók 91 százaléka ismeri a nyelvet. Német nyelvismerettel a hallgatók 61 százaléka bír. A többi felkínált nyelv (orosz, spanyol, olasz, francia) ismertsége százalék körüli. Érdekes különbségeket mutat a nyelvtudás képzési területenként: angolul legkevésbé a művész- és pedagógusképzés hallgatói tudnak, körükben (10%) körüli a nyelvet nem ismerők aránya. A német nyelv ismerete legnagyobb a jogi és a gazdaságtudományi területeken. A francia, olasz és spanyol nyelvtudás leginkább a művészeti és bölcsészettudományi hallgatókhoz kötődik. Az orosz nyelvet ismerők a pedagógusképzésben illetve a nemzetvédelmi és katonai képzési területen vannak legnagyobb arányban. 12

13 7. ábra: Nyelvismeret Az egyes nyelveket ismerők aránya Százalékos megoszlás Orosz 10,60% Spanyol 9,40% Olasz 11,50% Francia 14,50% Német 64,10% Angol 91,30% N= ,00% 20,00% 40,00% 60,00% 80,00% 100,00% 3.2. Külföldi tanulmányok A hallgatók 5,6 százaléka számolt be külföldi tanulmányokról a felsőfokú képzés ideje alatt. A leggyakoribbak a 4-6 hónapig tartó kb. egy szemesztert lefedő - tanulmányi ciklusok. A külföldi tanulmányokkal töltött hónapok átlaga (a résztvevők körében) 7,31. A külföldi tanulmányokon részt vettek aránya az átlagnál alacsonyabb a természettudományi, műszaki és informatikai területeken. A pedagógusképzés és a művészeti képzés szakjainak hallgatói körében ugyanakkor az átlagnál gyakrabban fordul elő, hogy külföldön is folytatnak hosszabb-rövidebb felsőfokú tanulmányokat. Utóbbi esetben e nagyobb gyakoriságot tekinthetjük a szakma specifikumának, a pedagógusképzés esetében azonban inkább a mesterképzések nagyobb arányában látnánk az okot. 8. ábra: Külföldi tanulmányokon részt vettek aránya képzési területenként Százalékos megoszlás 13

14 Összesen Természettudomány képzési terület Társadalomtudomány képzési terület Sporttudomány képzési terület Pedagógusképzés Orvos- és egészségtudomány képzési terület Művészet képzési terület Műszaki képzési terület Jogi és igazgatási képzési terület Informatika képzési terület Gazdaságtudományok képzési terület Bölcsészettudomány képzési terület Agrár képzési terület 5,60% 2,70% 4,50% 7,50% 12,60% 7,30% 17,70% 2,80% 6,90% 3,00% 5,40% 7,80% 4,00% 0,00% 20,00% 40,00% 60,00% 80,00% 100,00% N=40470 Képzési formák szerint bontva a hallgatókat úgy tűnik, hogy a hagyományos egyetemi képzések kedveznek leginkább a külföldi tanulmányoknak az itt talált magasabb gyakoriság azonban minden bizonnyal egy kitolódott képzési idővel is együtt jár (akik még mindig hagyományos képzéseken tanulnak, valószínűleg az előírt időnél jóval lassabban végzeték a képzést). Mindazonáltal nagyon tisztán látszik a BA/BSc szakok hallgatóinak hátránya a nemzetközi mobilitás tekintetében. Vélhetőleg a rövidebb képzési ciklus is ebbe az irányba hat. Ez a tendencia, nagy tömegeket érintve összességében erősen csökkenti a mobil felsőoktatási hallgatók arányát. 9. ábra: Külföldi tanulmányokon részt vettek aránya képzési formánként Százalékos arányok 14

15 Összesen Főiskolai hagyományos képzés Egyetemi hagyományos képzés Egységes, osztatlan képzés MA/MSc BA/BSc 5,60% 8,00% 13,90% 8,70% 10,10% 3,60% 0,00% 20,00% 40,00% 60,00% 80,00% 100,00% N=44343 A külföldi tanulmányokat folytatók a lehetséges források közül minden második esetben Tempus/Erasmus támogatást vettek igénybe. Ez azonban nem jelenti azt, hogy a nemzetközi mobilitás ne igényelne egyéni, vagy családi anyagi ráfordítást. A külföldön tanult hallgatók egyharmada számára szükséges volt a személyes tehervállalás is. A többi forrás (hazai, külföldi vagy intézményi ösztöndíj) gyakorisága tíz százalék körüli volt a mobil hallgatók körében. 10. ábra: A külföldi tanulmányok finanszírozási forrásai A külföldi tanulmányokat folytatottak körében Százalékos arányok Tempus/Erasmus 50,40% Saját/családi finanszírozás 34,10% Egyéb hazai ösztöndíj, pályázat 15,40% Egyéb külföldi ösztöndíj, pályázat 14,50% A fogadó intézmény ösztöndíja 10,50% Egyéb forrás 12,70% 0,00% 20,00% 40,00% 60,00% 80,00% 100,00% N=

16 IV. A munka világa 4.1. Tanulmányok melletti munkavállalás A hallgatók körében a tanulmányaik mellett munkát is vállalók aránya 43 százalékosnak mutatkozott. Fontos azonban látnunk, hogy a tanulmányok melletti munkavégzés egyes képzési formák esetében természetes velejáróként tekinthető. Az esti, levelező, vagy távoktatásos képzési formák célja épp e párhuzamosság biztosítására Nem is meglepő, hogy az ezeken a munkarendekben tanulók jóval több mint nyolcvan százaléka párhuzamosan dolgozik is. A nappali tagozatosok esetében mért 26,7 százalékos munkavégzési arány önmagában is fontos mutató: a hallgatók egynegyede már a felsőoktatási évek alatt aktívan részt vesz a munkaerőpiacon, kötődéseket alakít ki a munka világához. 11. ábra: Dolgozó hallgatók aránya munkarendek szerint Százalékos arány összesen 42,8% távoktatás 87,9% levelező 84,4% esti 84,4% nappali 26,7%,0% 20,0% 40,0% 60,0% 80,0% 100,0% N=44573 A tanulmányaik mellett dolgozó hallgatók között egyharmad azok aránya, akik alapvetően azért diáknak, hallgatónak tartják magukat, s mellesleg munkában is részt vesznek. Ugyanakkor a fennmaradó kétharmadnyi dolgozó-és hallgató státuszú válaszadónk alapvetően a munka világához kapcsolná magát, aki számára a felsőfokú tanulás a munka mellett háttérbe szorul nem ezt tekinti meghatározó tevékenységének. Úgy véljük, a 16

17 munkát vállaló hallatóknak ez az öndefiníciója fontos elemmel színezheti a felsőoktatásban részt vevőkről alkotott képet. 12. ábra: Hallgatói öndefiníció A munkát végző hallgatók körében Esetszám, százalék 12214; 64% 6852; 36% főfoglalkozású diáknak tartja magát főfoglalkozású dolgozónak (aki tanul) tartja magát N=19066 A tanulmányok melletti munkavállalás (vagy, a fentiek fényében megfordítva: a munka melletti továbbtanulás) a leggyakoribb a képzési rendszer második lépcsőjén, az MA/MSc képzésben. Az egységes/osztatlan képzés tűnik olyannak, amely leginkább a felsőoktatáshoz köti a hallgatókat, háromnegyed részüket távol tartva a munka világától a tanulmányok alatt. 13. ábra: Dolgozó hallgatók aránya képzési formánként Százalékos arány 17

18 Összesen 42,9% Főiskolai - hagyományos képzés 51,5% Egyetemi - hagyományos képzés 45,9% Egységes, osztatlan képzés 26,4% MA/MSc 59,9% BA/BSc 41,8%,0% 20,0% 40,0% 60,0% 80,0% 100,0% N=44417 Szakterületi bontásban a leginkább munka-közelinek a gazdaságtudományi és a pedagógusképzési szakok mutatkoznak. Utóbbi esetében ismét csak tekintettel kell lennünk a mesterképzési hallgatók az átlagnál lényegesen nagyobb arányára. A természettudomány és az egészségügy, orvostudomány területeinek hallgatói azonban az átlagosnál kisebb arányban kötődnek a munkaerőpiachoz, alig egynegyedük kombinálja tanulmányait munkavállalással. 14. ábra: Dolgozó hallgatók képzési területi aránya Százalékos arány 18

19 Összesen 42,9% Természettudomány 26,5% Társadalomtudomány Sporttudomány Pedagógusképzés 45,5% 50,3% 55,2% Orvos- és egészségtudomány 22,9% Művészet Műszaki 38,7% 39,0% Jogi és igazgatási 50,8% Informatika 41,6% Gazdaságtudományok 52,8% Bölcsészettudomány Agrár 42,2% 44,9%,0% 20,0% 40,0% 60,0% 80,0% 100,0% N= A végzett munka jellemzői Az alábbiakban a felsőfokú tanulmányok mellett munkát is végző hallgatókkal foglalkozunk. Mint láthattuk, a munkavállalás összességében a hallgatók kb. 42 százalékát jellemzi. Az ő munkaviszonyuk az esetek többségében (59 százalékában) állandó jellegű és határozatlan időtartamú munkaviszony. Határozott időtartamú munkát további 8 százalékuk végez. A hallgatói életformához jobban kapcsolható alkalmi, megbízási jellegű avagy kimondottan diákmunka a munkát végző válaszadók kb. egyharmadát jellemzi. 15. ábra: A munkaviszony jellege A munkát végző hallgatók körében Esetszám, százalék 19

20 állandó jellegű és határozatlan időtartamú 3548; 19% meghatározott időtartamú 1778; 9% 1054; 5% 1494; 8% 11197; 59% megbízás jellegű alkalmi, időszakos megbízás diákmunka, gyakornoki munka N=19070 A munkaviszony típusa nyilvánvalóan nagymértékben eltér a különböző tagozatok hallgatói között. A határozott időtartamú munkaszerződések aránya között nincs nagy eltérés, ám a többi foglalkoztatási forma nagyon eltérő arányokat mutat. A választóvonal a nappali tagozatos hallgatók és a többi hallgató között húzódik: utóbbiak döntően állandó jellegű, határozatlan idejű munkaviszonyban állnak, míg a nappali tagozatos hallgatók inkább alkalmi mukákat, diákmunkát végeznek, gyakornoki feladatokat látnak el. 16. ábra: A munkaviszony jellege munkarendenként A munkát végző hallgatók körében Százalékos megoszlás 20

21 összesen 58,5% 7,9% 14,9% 18,6% távoktatás 91,2% 4,3% 3,9%,7% levelező 85,6% 8,7% 4,8%,9% esti 89,3% 6,1% 3,6% 1,0% nappali 24,3% 7,6% 27,6% 40,5% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% állandó jellegű és határozatlan időtartamú alkalmi, időszakos, illetve megbízás jellegű meghatározott időtartamú diákmunka, gyakornoki munka N= A munka világához közelebb álló levelező, esti illetve távoktatási képzések természetesen kihatnak arra is, hogy az egyes képzési formák hallgatói milyen státuszban vannak jelen a munkaerőpiacon. E tekintetben a hagyományos főiskolai képzések és a mesterképzések hallgatói körében találjuk a határozatlan idejű foglalkoztatottak legmagasabb arányát. 17. ábra: A munkaviszony jellege képzési formánként A munkát végző hallgatók körében Százalékos megoszlás 21

22 Összesen 58,6% 7,8% 14,9% 18,7% Főiskolai - hagyományos képzés 68,2% 7,9% 10,8% 13,1% Egyetemi - hagyományos képzés 54,1% 11,2% 17,9% 16,7% Egységes, osztatlan képzés 55,0% 8,0% 19,3% 17,6% MA/MSc 67,4% 12,0% 9,6% 11,0% BA/BSc 56,7% 6,6% 15,7% 21,1% 0% 20% 40% 60% 80% 100% állandó jellegű és határozatlan idejű alkalmi, időszakos, illetve megbízás jellegű meghatározott időtartamú diákmunka, gyakornoki munka N=19055 A tanulmányok mellett végzett munka másik fontos meghatározója az a kérdés, hogy kapcsolatban áll-e a tanulmányok szakterületével. A felsőoktatási tanulmányok ideje alatt végzett szakmai nagyban segítheti ugyanis a diploma utáni elhelyezkedés sikerességét. Összességében a hallgatók 70 százaléka valamelyen szakterület-releváns munkát végez. 18 százalékuk egy egészen más területen tevékenykedik, mint amit tanul, a fennmaradó 12 százalék pedig olyan munkát végez, amely nem igényel célzott szaktudást. 18. ábra: A munka és a tanulmányok szakterületének kapcsolódása Milyen szakterületen végzett tanulmányok felelnek meg a legjobban a végzett munkának? A munkát végző hallgatók körében Esetszám, százalék 22

23 2297; 12% 2986; 16% csak a saját szakterület 3416; 18% 10280; 54% a saját és a kapcsolódó szakterület egy egészen más szakterület bármilyen szakterület N=18979 A végzett munka és a tanulmányok szakterületének illeszkedése a nappali tagozatos hallgatók körében a leggyengébb. Közülük majd 20 százalék speciális szaktudást nem igénylő munkát végez. 19. ábra: A munka és a tanulmányok szakterületének kapcsolódása munkarendenként Milyen szakterületen végzett tanulmányok felelnek meg a legjobban a végzett munkának? A munkát végző hallgatók körében, munkarendenként Esetszám, százalék összesen 15,9% 54,0% 18,0% 12,1% távoktatás 15,4% 64,6% 14,4% 5,6% csak a saját szakterület levelező 16,7% 61,8% 15,1% 6,4% a saját és a kapcsolódó szakterület egy egészen más szakterület esti 19,9% 64,3% 11,5% 4,3% bármilyen szakterület nappali 14,7% 44,0% 22,0% 19,4% 0% 20% 40% 60% 80% 100% N=

24 A végzett munka és a tanulmányok szakterületének illeszkedése a mesterképzés hallgatóinak körében a legerősebb. Több, mint nyolcvan százalékuk tanulmányai szakterületén dolgzik. A legtöbb nem szakmai munkát a BSc-sek és a hagyományos egyetemi képzések dolgozó hallgatói végzik. 20. ábra: A munka és a tanulmányok szakterületének kapcsolódása képzési formánként Milyen szakterületen végzett tanulmányok felelnek meg a legjobban a végzett munkának? A munkát végző hallgatók körében, képzési formánként Esetszám, százalék Összesen 15,7% 54,1% 18,1% 12,1% Főiskolai - hagyományos képzés 15,3% 58,2% 17,6% 9,0% Egyetemi - hagyományos képzés 18,3% 48,9% 20,0% 12,9% Egységes, osztatlan képzés 20,5% 51,3% 17,3% 10,9% MA/MSc 18,4% 63,4% 10,1% 8,1% BA/BSc 14,5% 52,5% 19,7% 13,2% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% csak a saját szakterület egy egészen más szakterület a saját és a kapcsolódó szakterület bármilyen szakterület N=19005 A végzett munka és a tanulmányok kapcsolódását szakterültei bontásban vizsgálva főként az informatikai, művészeti területeken, illetve a pedagógusképzési szakokon tanulók körében jellemző, hogy tanulmányaik alatt végzett munkájuk szakmai kötődésű. E szempontból a természettudományi, bölcsészettudományi és agrár hallgatók vannak a legkedvezőtlenebb helyzetben, a közülük munkát vállalók nekik jelentős része nem szakmai jártasságát növeli. 21. ábra: A munka és a tanulmányok szakterületének kapcsolódása képzési területenként Milyen szakterületen végzett tanulmányok felelnek meg a legjobban a végzett munkának? A munkát végző hallgatók körében, képzési területenként 24

25 Esetszám, százalék Természettudomány 14,6% 36,6% 27,0% 21,7% Társadalomtudomány 9,9% 54,0% 21,6% 14,5% Sporttudomány 12,7% 58,3% 20,7% 8,3% Pedagógusképzés 21,8% 59,2% 12,8% 6,2% Orvos- és egészségtudomány 21,1% 51,0% 16,9% 11,1% Művészet 26,8% 53,0% 13,7% 6,6% Műszaki 15,6% 54,4% 18,3% 11,6% Jogi és igazgatási 16,6% 58,0% 16,0% 9,4% Informatika 27,9% 53,1% 10,8% 8,2% Gazdaságtudományok 12,5% 60,5% 14,5% 12,6% Bölcsészettudomány 12,5% 44,0% 26,1% 17,4% Agrár 14,0% 47,0% 27,1% 11,9% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% csak a saját szakterület egy egészen más szakterület a saját és a kapcsolódó szakterület bármilyen szakterület N=

Hallgatók 2011. Diplomás Pályakövetési Rendszer Intézményi adatfelvétel a felsőoktatási hallgatók körében - 2011. Módszertani összefoglaló

Hallgatók 2011. Diplomás Pályakövetési Rendszer Intézményi adatfelvétel a felsőoktatási hallgatók körében - 2011. Módszertani összefoglaló Hallgatók 2011 Diplomás Pályakövetési Rendszer Intézményi adatfelvétel a felsőoktatási hallgatók körében - 2011 Módszertani összefoglaló Készítette: Veroszta Zsuzsanna PhD 2012. március 1. Az adatfelvétel

Részletesebben

Frissdiplomások 2014

Frissdiplomások 2014 Frissdiplomások 2014 Kutatási zárótanulmány Diplomás Pályakövetési Rendszer országos kutatás Educatio Nonprofit Kft. Felsőoktatási Osztály Készítette: Veroszta Zsuzsanna 2015. május 1 Tartalom I. Vezetői

Részletesebben

GDF felmérések Hallgatói motivációs vizsgálat 2012 (DPR_hallgmotiv_2012) Válaszadók száma = 111. Felmérés eredmények

GDF felmérések Hallgatói motivációs vizsgálat 2012 (DPR_hallgmotiv_2012) Válaszadók száma = 111. Felmérés eredmények GDF felmérések Hallgatói motivációs vizsgálat 0 (DPR_hallgmotiv_0) Válaszadók száma = Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Kérdésszöveg Bal pólus 5% 5 5% Jobb

Részletesebben

GDF felmérések Diplomás Pályakövetés 2013 () Válaszadók száma = 94. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt.

GDF felmérések Diplomás Pályakövetés 2013 () Válaszadók száma = 94. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. GDF felmérések Diplomás Pályakövetés 0 () Válaszadók száma = 9 Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Kérdésszöveg Bal pólus 5% 5 5% Jobb pólus n=mennyiség átl.=átlag

Részletesebben

GDF felmérések DPR2014_hm (Hallgatói mot. 2014) Válaszadók száma = 112. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt.

GDF felmérések DPR2014_hm (Hallgatói mot. 2014) Válaszadók száma = 112. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. GDF felmérések DPR0_hm (Hallgatói mot. 0) Válaszadók száma = Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Kérdésszöveg Bal pólus 5% 0% 50% 0% 5% Jobb pólus n=mennyiség

Részletesebben

A felsőoktatási kibocsátás mérése

A felsőoktatási kibocsátás mérése A felsőoktatási kibocsátás mérése Fejlesztés a minőségi oktatásért Minőség a felsőoktatásban Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet 2011.december 7. Veroszta Zsuzsanna PhD 2011 adatai Intézmények Intézményi

Részletesebben

Frissdiplomások 2012

Frissdiplomások 2012 Frissdiplomások 2012 Kutatási zárótanulmány Diplomás Pályakövetési Rendszer országos kutatás Educatio Nonprofit Kft. Felsőoktatási Osztály Készítette: Veroszta Zsuzsanna PhD 2013. március Tartalom I. A

Részletesebben

Frissdiplomások 2011

Frissdiplomások 2011 Frissdiplomások 2011 Diplomás Pályakövetési Rendszer Intézményi adatfelvétel a 2008-ban illetve 2010-ben végzettek körében Módszertani összefoglaló Készítette: Kiss László Veroszta Zsuzsanna PhD 2012 február

Részletesebben

Diplomás pályakövetés intézményi online kutatás, 2011

Diplomás pályakövetés intézményi online kutatás, 2011 Diplomás pályakövetés intézményi online kutatás, 2011 DPR intézményi online kutatások kötelező kérdésblokkja Hallgatók 2011 [INTÉZMÉNYI KÉPVISELŐNEK:] KÉRJÜK, OLVASSA EL A MELLÉKELT TÁJÉKOZTATÓT! Kedves

Részletesebben

GDF felmérések DPR2015_hm(Hallgatói mot.2015) () Válaszadók száma = 177. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt.

GDF felmérések DPR2015_hm(Hallgatói mot.2015) () Válaszadók száma = 177. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. GDF felmérések DPR2015_hm(Hallgatói mot.2015) () Válaszadók száma = 177 Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Kérdésszöveg Bal pólus 25% 0% 50% 0% 25% Jobb pólus

Részletesebben

KVK_H. Válaszadók száma = 360. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50%

KVK_H. Válaszadók száma = 360. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50% KVK_H Válaszadók száma = 60 Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg Bal pólus % % Jobb pólus n=mennyiség átl.=átlag md=medián elt.=átl. elt. tart.=tartózkodás

Részletesebben

DPR 2014_aktív hallgatók. Válaszadók száma = 348. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50%

DPR 2014_aktív hallgatók. Válaszadók száma = 348. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50% DPR 0_aktív hallgatók Válaszadók száma = 8 Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg Bal pólus Skála % 0% 0% 0% Hisztogram % Jobb pólus n=mennyiség

Részletesebben

NIK hallgatói motíváció Válaszadók száma = 142. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50%

NIK hallgatói motíváció Válaszadók száma = 142. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50% NIK hallgatói motíváció 0 NIK hallgatói motíváció 0 Válaszadók száma = Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg Bal pólus % % Jobb pólus n=mennyiség

Részletesebben

Diplomás pályakövetési adatok 2012

Diplomás pályakövetési adatok 2012 Diplomás pályakövetési adatok 2012 Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. Felsőoktatási Osztály Készült a Társadalmi Megújulás Operatív Program 4.1.3 A felsőoktatási szolgáltatások rendszerszintű

Részletesebben

DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉS A PANNON EGYETEMEN 2010-2012-BEN ABSZOLUTÓRIUMOT SZERZETT HALLGATÓK VIZSGÁLATA

DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉS A PANNON EGYETEMEN 2010-2012-BEN ABSZOLUTÓRIUMOT SZERZETT HALLGATÓK VIZSGÁLATA DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉS A PANNON EGYETEMEN 2010-2012-BEN ABSZOLUTÓRIUMOT SZERZETT HALLGATÓK A MÓDSZERTAN Telefonos megkérdezés központilag előírt kérdőív alapján Adatfelvétel ideje: 2013. November 20014.

Részletesebben

RKK hallgatói motíváció Válaszadók száma = 112. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50%

RKK hallgatói motíváció Válaszadók száma = 112. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50% RKK hallgatói motíváció 0 RKK hallgatói motíváció 0 Válaszadók száma = Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg Bal pólus % % Jobb pólus n=mennyiség

Részletesebben

MÓDSZERTANI LEÍRÁS DIPLOMÁS KUTATÁS 2010. A vizsgálat keretei. A kutatás alapsokasága. Az adatfelvétel módszere

MÓDSZERTANI LEÍRÁS DIPLOMÁS KUTATÁS 2010. A vizsgálat keretei. A kutatás alapsokasága. Az adatfelvétel módszere FÜGGELÉK FÜGGELÉK DIPLOMÁS KUTATÁS 2010 MÓDSZERTANI LEÍRÁS A vizsgálat keretei A Diplomás kutatás 2010 adatfelvétele az Országos Diplomás Pályakövetési Rendszer kutatási programjának keretében zajlott

Részletesebben

105 ezer diák közül mintegy 72 ezret vettek fel, 72 ezer diákból 55 800 jutott be állami

105 ezer diák közül mintegy 72 ezret vettek fel, 72 ezer diákból 55 800 jutott be állami Felvételi 2015. A felsőoktatásba jelentkező 105 ezer diák közül mintegy 72 ezret vettek fel, ami lényegében megegyezik a tavalyi arányokkal A felsőoktatási szakképzésre 6500, alapképzésre 45 200, osztatlan

Részletesebben

AMK hallgatói motíváció Válaszadók száma = 88. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50%

AMK hallgatói motíváció Válaszadók száma = 88. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50% AMK hallgatói motíváció 0 AMK hallgatói motíváció 0 Válaszadók száma = 88 Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg Bal pólus % % Jobb pólus n=mennyiség

Részletesebben

RKK_H. Válaszadók száma = 157. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50%

RKK_H. Válaszadók száma = 157. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50% RKK_H Válaszadók száma = 7 Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg Bal pólus % % Jobb pólus n=mennyiség átl.=átlag md=medián elt.=átl. elt. tart.=tartózkodás

Részletesebben

Kutatási jelentés. 2014. február

Kutatási jelentés. 2014. február Kutatási jelentés A Budapesti Gazdasági Főiskola Diplomás Pályakövetési Rendszerében az aktív hallgatók között lebonyolított 2013. évi motivációs kutatás eredményei 2014. február Tartalom Vezetői összefoglaló...

Részletesebben

Frissdiplomások 2011. Kutatási zárótanulmány. Készítette: Veroszta Zsuzsanna PhD. Kutatási zárótanulmány

Frissdiplomások 2011. Kutatási zárótanulmány. Készítette: Veroszta Zsuzsanna PhD. Kutatási zárótanulmány Frissdiplomások 2011 Kutatási zárótanulmány Kutatási zárótanulmány Készítette: Veroszta Zsuzsanna PhD Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. Felsőoktatási Osztály, 2012. január Tartalom I. A kutatásról...

Részletesebben

Frissdiplomások 2015

Frissdiplomások 2015 Frissdiplomások 2015 Kutatási zárótanulmány Diplomás Pályakövetési Rendszer országos kutatás Oktatási Hivatal Felsőoktatási Elemzési Főosztály Készítette: Veroszta Zsuzsanna 2016. szeptember 1 Tartalom

Részletesebben

TÁMOP 4.1.3. CSAK AZOKTÓL, AKIK AZ I.1/a. KÉRDÉSRE AZ 1 VAGY 2 VÁLASZT JELÖLTÉK MEG!

TÁMOP 4.1.3. CSAK AZOKTÓL, AKIK AZ I.1/a. KÉRDÉSRE AZ 1 VAGY 2 VÁLASZT JELÖLTÉK MEG! TÁMOP 4.1.3 II. HALLGATÓI MOTIVÁCIÓS KÉRDŐÍVMODUL CSAK AZOKTÓL, AKIK AZ I.1/a. KÉRDÉSRE AZ 1 VAGY 2 VÁLASZT JELÖLTÉK MEG! A most következő kérdések az Ön felsőfokú tanulmányaival lesznek kapcsolatosak.

Részletesebben

A Dunaújvárosi Főiskola 2010. és 2011. évi DPR kutatásainak összefoglalója

A Dunaújvárosi Főiskola 2010. és 2011. évi DPR kutatásainak összefoglalója A Dunaújvárosi Főiskola 2010. és 2011. évi DPR kutatásainak összefoglalója A Dunaújvárosi Főiskola 2010. és 2011. évi DPR kutatásainak összefoglalója Szerzők: Dr. Bacsa-Bán Anetta Juhász Ibolya A könyv

Részletesebben

Alcsoport DPR_2014_hallgato_FOK. Válaszadók száma = 14. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50%

Alcsoport DPR_2014_hallgato_FOK. Válaszadók száma = 14. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50% Alcsoport DPR_0_hallgato_FOK Válaszadók száma = Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg Bal pólus % % Jobb pólus n=mennyiség átl.=átlag md=medián

Részletesebben

MÉK_DPR 2014_aktív hallgatók. Válaszadók száma = 19. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50%

MÉK_DPR 2014_aktív hallgatók. Válaszadók száma = 19. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50% MÉK_DPR 0_aktív hallgatók Válaszadók száma = 9 Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg Bal pólus Skála % Hisztogram % Jobb pólus n=mennyiség átl.=átlag

Részletesebben

Diplomás pályakövetési adatok 2011

Diplomás pályakövetési adatok 2011 Diplomás pályakövetési adatok 2011 Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. Felsőoktatási Osztály Készült a Társadalmi Megújulás Operatív Program 4.1.3 A felsőoktatási szolgáltatások rendszerszintű

Részletesebben

NK_GT EGPSZ DPR_2014_hallgato_NK. Válaszadók száma = 9. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50%

NK_GT EGPSZ DPR_2014_hallgato_NK. Válaszadók száma = 9. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50% NK_GT EGPSZ DPR_0_hallgato_NK Válaszadók száma = 9 Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg Bal pólus % % Jobb pólus n=mennyiség átl.=átlag md=medián

Részletesebben

Diplomás pályakövetés intézményi online kutatás, 2013

Diplomás pályakövetés intézményi online kutatás, 2013 Diplomás pályakövetés intézményi online kutatás, 2013 DPR intézményi online kutatások kötelező kérdésblokkja Végzettek 2013 [INTÉZMÉNYI KÉPVISELŐNEK:] KÉRJÜK, OLVASSA EL A MELLÉKELT TÁJÉKOZTATÓT! Kedves

Részletesebben

DPR_NK_2013 NELL. Válaszadók száma = 8. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50%

DPR_NK_2013 NELL. Válaszadók száma = 8. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50% DPR_NK_0 NELL Válaszadók száma = 8 Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg Bal pólus 5 Jobb pólus n=mennyiség átl.=átlag md=medián elt.=átl. elt.

Részletesebben

NK_GT NELL DPR_2014_hallgato_NK. Válaszadók száma = 21. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50%

NK_GT NELL DPR_2014_hallgato_NK. Válaszadók száma = 21. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50% NK_GT NELL DPR_0_hallgato_NK Válaszadók száma = Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg Bal pólus % % Jobb pólus n=mennyiség átl.=átlag md=medián

Részletesebben

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 Az képzési terület diplomásainak munkaerő piaci helyzete Az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft., a Diplomás pályakövetés 2009 2010 kutatási program

Részletesebben

PE-GTK végzettek munkaerő-piaci helyzete

PE-GTK végzettek munkaerő-piaci helyzete Ad hoc jelentés PE-GTK végzettek munkaerő-piaci helyzete 2014. augusztus 7. Készítette: Gadár László Pannon Egyetem Projekt megnevezése: Zöld Energia - Felsőoktatási ágazati együttműködés a zöld gazdaság

Részletesebben

Kosztyán Zsolt Tibor Diplomás pályakövetés intézményi on- line kutatás a Pannon Egyetemen, 2014

Kosztyán Zsolt Tibor Diplomás pályakövetés intézményi on- line kutatás a Pannon Egyetemen, 2014 2014.??.??. Kosztyán Zsolt Tibor Diplomás pályakövetés intézményi on- line kutatás a Pannon Egyetemen, 2014 A projekt célkitűzései Hallgatói érdeklődés felkeltése a tudományos pálya iránt, főleg az MTMI

Részletesebben

Jelentés a kiértékelésről az előadóknak

Jelentés a kiértékelésről az előadóknak VSL Kft. 000 Szentendre Pitypang u. 6. VSL Kft. Tisztelt Vera Gedei Úr/Asszony! (személyes és bizalmas) Jelentés a kiértékelésről az előadóknak Tisztelt Vera Gedei Úr/Asszony! Ez az email tartalmazza a

Részletesebben

Az aktív hallgatók körében lezajlott on-line kutatás eredményei

Az aktív hallgatók körében lezajlott on-line kutatás eredményei Diplomás Pályakövető Rendszer (DPR) Szakmai beszámoló a 2011. évi tavaszi felmérésről a Nyugat-magyarországi Egyetemen Az aktív hallgatók körében lezajlott on-line kutatás eredményei A kutatásra a TÁMOP

Részletesebben

307 Függelék DPR.indd 307 2/19/13 7:50 PM

307 Függelék DPR.indd 307 2/19/13 7:50 PM 307 Függelék DPR.indd 307 DPR.indd 308 309 módszertani leírás Frissdiplomások 2011 1. Az adatfelvétel módszertana A Diplomás Pályakövető Rendszer 2011-es adatfelvételére 2010 első félévében (február június)

Részletesebben

Jelentés a kiértékelésről az előadóknak

Jelentés a kiértékelésről az előadóknak VSL Kft. 000 Szentendre Pitypang u. 6. VSL Kft. Tisztelt Vera Gedei Úr/Asszony! (személyes és bizalmas) Jelentés a kiértékelésről az előadóknak Tisztelt Vera Gedei Úr/Asszony! Ez az email tartalmazza a

Részletesebben

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 A jogi és igazgatási képzési terület diplomásainak munkaerő piaci helyzete Az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. által végzett, Diplomás pályakövetés

Részletesebben

DPR_NK_2013 MSC KREH. Válaszadók száma = 7. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50%

DPR_NK_2013 MSC KREH. Válaszadók száma = 7. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50% DPR_NK_0 MSC KREH Válaszadók száma = 7 Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg Bal pólus Jobb pólus n=mennyiség átl.=átlag md=medián elt.=átl.

Részletesebben

Továbbtanulás a felsőoktatásban

Továbbtanulás a felsőoktatásban Továbbtanulás a felsőoktatásban Szemerszki Marianna Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet (OFI) OFI konferencia, 2011. december 7. Minőségfejlesztés a felsőoktatásban TÁMOP-4.1.4-08/1-2009-0002 Intézményrendszer

Részletesebben

KEZEK - Észak-Magyarország felsőoktatási intézményeinek együttműködése TÁMOP C-12/1/KONV. V. alprogram: Minőségirányítási rendszer fejlesztése

KEZEK - Észak-Magyarország felsőoktatási intézményeinek együttműködése TÁMOP C-12/1/KONV. V. alprogram: Minőségirányítási rendszer fejlesztése KEZEK - Észak-Magyarország felsőoktatási intézményeinek együttműködése TÁMOP 4.1.1.C-12/1/KONV V. alprogram: Minőségirányítási rendszer fejlesztése 2014-ES DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉSI RENDSZER FELMÉRÉS KERETÉN

Részletesebben

Fakultációválasztás előtt. Készítette: Molnárné Eckrich Gabriella február 9.

Fakultációválasztás előtt. Készítette: Molnárné Eckrich Gabriella február 9. Fakultációválasztás előtt Készítette: Molnárné Eckrich Gabriella 2017. február 9. Továbbtanulási lehetőségek 1. Szakma (OKJ képzés) tanulása 2. Jelentkezés felsőoktatási szakképzésre 3. Jelentkezés a felsőoktatásba

Részletesebben

DPR_NK_2013 MSC EGPSZ. Válaszadók száma = 6. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50%

DPR_NK_2013 MSC EGPSZ. Válaszadók száma = 6. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50% DPR_NK_0 MSC EGPSZ Válaszadók száma = 6 Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg Bal pólus Jobb pólus n=mennyiség átl.=átlag md=medián elt.=átl.

Részletesebben

Pannon Egyetem. Hallgatók Alapsokaság: 6623 fő

Pannon Egyetem. Hallgatók Alapsokaság: 6623 fő Pannon Egyetem Hallgatók Alapsokaság: 6623 fő Felsőfokú végzettséggel már rendelkező hallgatók aránya 15,6% 53,3% 17,3% 25,9% 35,7% 32,8% Esetszám: 1621 Válaszadási ráta: 24,5% Hallgatók nyelvismerete

Részletesebben

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 A képzési terület diplomásainak munkaerő piaci helyzete Az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft., a Diplomás pályakövetés 2009 2010 kutatási program

Részletesebben

DPR Központi Adattár - eredmények, intézményi hasznosítás

DPR Központi Adattár - eredmények, intézményi hasznosítás DPR Központi Adattár - eredmények, intézményi hasznosítás A diplomások helyzete Magyarországon a pályakövetési adatok tükrében Fodor Szabolcs EDUCATIO Nonprofit Kft. Tatabánya, 2011. március 9. (Dr. Veroszta

Részletesebben

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 A pedagógusképzés diplomásainak munkaerő piaci helyzete Az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. által végzett, Diplomás pályakövetés 2009 2010 kutatási

Részletesebben

Diplomás kutatás 2010. Módszertani leírás

Diplomás kutatás 2010. Módszertani leírás Diplomás kutatás 2010 Módszertani leírás A kutatás alapsokasága Vizsgálati populáció: államilag elismert felsőoktatási intézmények alapképzésben, kiegészítő alapképzésben és diplomás képzésben (minden

Részletesebben

DPR_NK_2013 GYT B. Válaszadók száma = 15. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50%

DPR_NK_2013 GYT B. Válaszadók száma = 15. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50% DPR_NK_0 GYT B Válaszadók száma = Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg Bal pólus Jobb pólus n=mennyiség átl.=átlag md=medián elt.=átl. elt.

Részletesebben

Jelentés a kiértékelésről az előadóknak

Jelentés a kiértékelésről az előadóknak VSL Kft. 000 Szentendre Pitypang u. 6. VSL Kft. Tisztelt Vera Gedei Úr/Asszony! (személyes és bizalmas) Jelentés a kiértékelésről az előadóknak Tisztelt Vera Gedei Úr/Asszony! Ez az email tartalmazza a

Részletesebben

Eötvös József Főiskola. Hallgatók Alapsokaság: 822 fő

Eötvös József Főiskola. Hallgatók Alapsokaság: 822 fő Eötvös József Főiskola Hallgatók Alapsokaság: 822 fő Felsőfokú végzettséggel már rendelkező hallgatók aránya EJF-NTK 25,6% 22,2% 23,8% Esetszám: 168 Válaszadási ráta: 20,4% Hallgatók nyelvismerete - Az

Részletesebben

DPR_NK_2013 MSC NE. Válaszadók száma = 6. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50%

DPR_NK_2013 MSC NE. Válaszadók száma = 6. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50% DPR_NK_0 MSC NE Válaszadók száma = 6 Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg Bal pólus Jobb pólus n=mennyiség átl.=átlag md=medián elt.=átl. elt.

Részletesebben

Nyugat-magyarországi Egyetem

Nyugat-magyarországi Egyetem Diplomás Pályakövető Rendszer Nyugat-magyarországi Egyetem Szakmai beszámoló a 2010. évi Diplomás Pályakövető Rendszer tavaszi felmérésről Gyorsjelentések Nyugat-magyarországi Egyetem Intézményi rész 2007-ben

Részletesebben

A DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETŐRENDSZER KUTATÁSI EREDMÉNYEIBŐL 2011. JELLI JÁNOS ÉS KABAINÉ TÓTH KLÁRA

A DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETŐRENDSZER KUTATÁSI EREDMÉNYEIBŐL 2011. JELLI JÁNOS ÉS KABAINÉ TÓTH KLÁRA AVKF KUTATÁS 1. A DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETŐRENDSZER AVKF Aktív Hallgatók 2011 tavasz KUTATÁSI EREDMÉNYEIBŐL 2011. JELLI JÁNOS ÉS KABAINÉ TÓTH KLÁRA APOR VILMOS KATOLIKUS FŐISKOLA EGYÜTTMŰKÖDÉSBEN A ZSKF TKK-VAL

Részletesebben

PTE_DPR_Hallgatok_2015. Válaszadók száma = 4620. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50%

PTE_DPR_Hallgatok_2015. Válaszadók száma = 4620. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50% Válaszadók száma = 60 Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg Bal pólus % 0% 0% 0% % Jobb pólus n=mennyiség átl.=átlag md=medián elt.=átl. elt.

Részletesebben

DPR_NK_2013 MSC EGPOL. Válaszadók száma = 8. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50%

DPR_NK_2013 MSC EGPOL. Válaszadók száma = 8. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50% DPR_NK_0 MSC EGPOL Válaszadók száma = 8 Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg Bal pólus Jobb pólus n=mennyiség átl.=átlag md=medián elt.=átl.

Részletesebben

Gyorsjelentés. Educatio Nonprofit Kft. Felsőoktatási Osztály

Gyorsjelentés. Educatio Nonprofit Kft. Felsőoktatási Osztály Államigazgatási adatbázisok diplomás pályakövetési célú integrációja 2013 Gyorsjelentés Educatio Nonprofit Kft. Felsőoktatási Osztály Készítette: Nyüsti Szilvia - Veroszta Zsuzsanna felsooktatas@educatio.hu

Részletesebben

Kutatási jelentés. 2013. március

Kutatási jelentés. 2013. március Kutatási jelentés A Budapesti Gazdasági Főiskola Diplomás Pályakövetési Rendszerében az aktív hallgatók között lebonyolított 2012. évi motivációs kutatás eredményei 201. március Tartalom Vezetői összefoglaló...

Részletesebben

ÁROP 2.2.17 Új közszolgálati életpálya. Kérdőíves felmérés. A közszolgálati tisztviselők képesítési keretrendszerének felülvizsgálata

ÁROP 2.2.17 Új közszolgálati életpálya. Kérdőíves felmérés. A közszolgálati tisztviselők képesítési keretrendszerének felülvizsgálata ÁROP 2.2.17 Új közszolgálati életpálya Kérdőíves felmérés A közszolgálati tisztviselők képesítési keretrendszerének felülvizsgálata A felmérés céljai a jelenlegi közszolgálati tisztviselői állomány végzettségével,

Részletesebben

1 Diplomás pályakövető rendszer - Intézményi kutatás Evangélikus Hittudományi Egyetem

1 Diplomás pályakövető rendszer - Intézményi kutatás Evangélikus Hittudományi Egyetem Diplomás pályakövető rendszer - Intézményi kutatás 7 - Evangélikus Hittudományi Egyetem Diplomás pályakövető rendszer Intézményi kutatás 7 Evangélikus Hittudományi Egyetem Készítette: Lukács Máté András

Részletesebben

A felsőoktatási részvétel és a felsőfokú végzettség hozamának változása Magyarországon

A felsőoktatási részvétel és a felsőfokú végzettség hozamának változása Magyarországon A felsőoktatási részvétel és a felsőfokú végzettség hozamának változása Magyarországon MTA KRTK Közgazdaságtudományi Intézet 54. Közgazdász Vándorgyűlés Kecskemét 2016. 09. Miről fogok beszélni? -Mekkora

Részletesebben

1. ECHO Innovációs Műhely Obádovics Csilla Vinogradov Szergej: tavaszi on-line felmérés

1. ECHO Innovációs Műhely Obádovics Csilla Vinogradov Szergej: tavaszi on-line felmérés 1. ECHO Innovációs Műhely Obádovics Csilla Vinogradov Szergej: 2010. tavaszi on-line felmérés Módszertan Az aktív hallgatók felmérése Vizsgálati populáció: a Szent István Egyetemen alapképzésben, mesterképzésben,

Részletesebben

DPR_FOK_vegzett_hallg._2009. Válaszadók száma = 8. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50%

DPR_FOK_vegzett_hallg._2009. Válaszadók száma = 8. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50% DPR_FOK_vegzett_hallg._2009 Válaszadók száma = 8 Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg Bal pólus Skála 1 0% 2 50% 3 0% 4 Hisztogram 5 Jobb pólus

Részletesebben

Az aktív hallgatók körében lezajlott on-line kutatás eredményei A kutatás háttere

Az aktív hallgatók körében lezajlott on-line kutatás eredményei A kutatás háttere Az aktív hallgatók körében lezajlott on-line kutatás eredményei - 2011 1. A kutatás háttere A Szent István Egyetem az Új Magyarország Fejlesztési Terv Társadalmi Megújulás Operatív Programjában támogatást

Részletesebben

Központi diplomás pályakövető program (DPR)

Központi diplomás pályakövető program (DPR) TÁMOP 4.1.3 DPR Központi diplomás pályakövető program (DPR) avagy amit a VAS elbír Fodor Szabolcs 11. Educatio Nemzetközi Oktatási Szakkiállítás 2011. január 21. Tudja Ön pontosan, hogy mennyi ma Magyarországon

Részletesebben

ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar

ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Kar. február 4. Dr. Papp Lajos Tanulmányi Hivatal A Pedagógiai és Pszichológiai Kar számokban 4+1 telephely

Részletesebben

DPR_NK_vegzett_hallg._2009. Válaszadók száma = 5. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50%

DPR_NK_vegzett_hallg._2009. Válaszadók száma = 5. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50% DPR_NK_vegzett_hallg._2009 Válaszadók száma = 5 Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg Bal pólus Skála 1 0% 2 3 0% 4 Hisztogram 5 Jobb pólus

Részletesebben

GEO_DPR EUROSTUDENT 2013. Válaszadók száma = 9. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 50% 25%

GEO_DPR EUROSTUDENT 2013. Válaszadók száma = 9. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 50% 25% GEO_DPR EUROSTUDENT 0 Válaszadók száma = 9 Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg Bal pólus Skála % Hisztogram % Jobb pólus n=mennyiség átl.=átlag

Részletesebben

Széchenyi István Egyetem. Hallgatók Alapsokaság: 9245 fő

Széchenyi István Egyetem. Hallgatók Alapsokaság: 9245 fő Széchenyi István Egyetem Hallgatók Alapsokaság: 9245 fő Felsőfokú végzettséggel már rendelkező hallgatók aránya SZE-ZMI 18,6% 9,2% 12,3% 19,1% 16,4% 35,1% Esetszám: 4513 Válaszadási ráta: 48,8% Hallgatók

Részletesebben

A munkaerő-piaci sikeresség vizsgálata

A munkaerő-piaci sikeresség vizsgálata A munkaerő-piaci sikeresség vizsgálata a Debreceni Egyetem végzettjeinek utókövetésén keresztül Fónai Mihály Kotsis Ágnes Szűcs Edit Tanulmányunkban a Debreceni Egyetemen a Diplomás Pályakövető Rendszer

Részletesebben

Jelentkezői létszám-mutatók és első helyes jelentkezők képzési területek szerinti megoszlása

Jelentkezői létszám-mutatók és első helyes jelentkezők képzési területek szerinti megoszlása Jelentkezői létszám-mutatók és első helyes jelentkezők képzési területek szerinti megoszlása A rangsorok értelmezését megkönnyítendő, a Felvi rangsorok mutatóit két csoportba soroltuk: a leíró mutatók

Részletesebben

DPR_NK_2013 GYT B. Válaszadók száma = 15. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50%

DPR_NK_2013 GYT B. Válaszadók száma = 15. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50% DPR_NK_0 GYT B Válaszadók száma = Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg Bal pólus Jobb pólus n=mennyiség átl.=átlag md=medián elt.=átl. elt.

Részletesebben

Budapesti Kommunikációs és Üzleti Főiskola. Hallgatók Alapsokaság: 3984 fő

Budapesti Kommunikációs és Üzleti Főiskola. Hallgatók Alapsokaság: 3984 fő Budapesti Kommunikációs és Üzleti Főiskola Hallgatók Alapsokaság: 3984 fő 15% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Esetszám: 715 Válaszadási ráta: 17,9% Hallgatók nyelvismerete - Az adott nyelvet legalább alapszinten

Részletesebben

Alapképzésben végzettek. Válaszadók száma = 151. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50%

Alapképzésben végzettek. Válaszadók száma = 151. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50% Alapképzésben végzettek Válaszadók száma = Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg Bal pólus % % Jobb pólus n=mennyiség átl.=átlag md=medián elt.=átl.

Részletesebben

Szent István Egyetem. Hallgatók Alapsokaság: fő

Szent István Egyetem. Hallgatók Alapsokaság: fő Szent István Egyetem Hallgatók Alapsokaság: 12541 fő Felsőfokú végzettséggel már rendelkező hallgatók aránya SZIE-ÁOTK 6,5% 27,3% 21,5% 17,4% 32,2% 7,4% 16,1% 21% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Esetszám: 1618

Részletesebben

Jelentés a kiértékelésről az előadóknak

Jelentés a kiértékelésről az előadóknak VSL Kft. 000 Szentendre Pitypang u. 6. VSL Kft. Tisztelt Vera Gedei Úr/Asszony! (személyes és bizalmas) Jelentés a kiértékelésről az előadóknak Tisztelt Vera Gedei Úr/Asszony! Ez az email tartalmazza a

Részletesebben

Kecskeméti Főiskola. Hallgatók Alapsokaság: 3293 fő

Kecskeméti Főiskola. Hallgatók Alapsokaság: 3293 fő Kecskeméti Főiskola Hallgatók Alapsokaság: 3293 fő Felsőfokú végzettséggel már rendelkező hallgatók aránya 12,5% 14,3% 8,8% 10,1% Esetszám: 736 Válaszadási ráta: 22,4% Hallgatók nyelvismerete - Az adott

Részletesebben

Hallgatók EJF M 12,8% EJF P 20,7% 16,1% Esetszám: ,30% 73,60% 84,30% 0, 00% 10,00% EJF M 4,50% EJF P 79,70% 85,20% 7,80% EJF összesen

Hallgatók EJF M 12,8% EJF P 20,7% 16,1% Esetszám: ,30% 73,60% 84,30% 0, 00% 10,00% EJF M 4,50% EJF P 79,70% 85,20% 7,80% EJF összesen Eötvös József Főiskol la Hallgatók Alapsokaság: 96 fő Felsőfokú végzettséggel már rendelkezőő hallgatók aránya: Esetszám: 99 Válaszadási ráta:,7%,0%,8% 0,7% 6,% 0,0% 0,0% 60,0% 80,0% 00,0% Hallgatók nyelvismerete

Részletesebben

Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem

Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Diplomás Pályakövető Rendszer Aktív hallgatók elemzése Készítette: Séd Levente a ZMNE Karrier Iroda megbízásából 2011. augusztus 1. Az alapsokaság A felmérés alapsokasága

Részletesebben

DPR_2011_hallgatoi_FOK. Válaszadók száma = 17. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50%

DPR_2011_hallgatoi_FOK. Válaszadók száma = 17. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50% Jelentéskészítő, DPR_0_hallgatoi_FOK DPR_0_hallgatoi_FOK Válaszadók száma = 7 Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg Bal pólus Skála % Hisztogram

Részletesebben

Diplomás pályakövetés intézményi online kutatás, 2012

Diplomás pályakövetés intézményi online kutatás, 2012 Diplomás pályakövetés intézményi online kutatás, 2012 Módszertani útmutató a Diplomás Pályakövető Rendszer 2012 es tavaszi online kérdőíveinek központi blokkjához Educatio Nonprofit Kft. Felsőoktatási

Részletesebben

B/21. számú melléklet TÁMOP 4.1.1 - Intézményi követelmények Diplomás Pályakövető Rendszer

B/21. számú melléklet TÁMOP 4.1.1 - Intézményi követelmények Diplomás Pályakövető Rendszer B/21. számú melléklet TÁMOP 4.1.1 - Intézményi követelmények Diplomás Pályakövető Rendszer 1. Támogatandó szakmai követelmények - pályakövető kutatások A pályakövetési vizsgálatok főbb elemei: hallgatói

Részletesebben

DRAFT. állam- és jogtudományok (PhD) informatikai tudományok. anyagtudományok és technológiák. (PhD)

DRAFT. állam- és jogtudományok (PhD) informatikai tudományok. anyagtudományok és technológiák. (PhD) Mark as shown: Correction: Please use a ball-point pen or a thin felt tip. This form will be processed automatically. Please follow the examples shown on the left hand side to help optimize the reading

Részletesebben

Tisztelt Végzős Hallgatónk!

Tisztelt Végzős Hallgatónk! Tisztelt Végzős Hallgatónk! Jelen kérdőív kitöltésével Ön hozzájárul aoz, hogy az ELTE Informatikai Kara oktatási tevékenységétán folyó képzéseket és a hallgatók igényeihez optimálisan illeszkedő A kérdőívek

Részletesebben

Pályakövetés ben NAPPALI tagozaton végzettek kérdőívének kiértékelése. Készült: december 19. Készítette: Bognár Melinda felvételi üi.

Pályakövetés ben NAPPALI tagozaton végzettek kérdőívének kiértékelése. Készült: december 19. Készítette: Bognár Melinda felvételi üi. Pályakövetés 2007-ben NAPPALI tagozaton végzettek kérdőívének kiértékelése Készült: 2008. december 19. Készítette: Bognár Melinda felvételi üi. 1 1.) Pályakövetés során kiküldött levelek száma az egyes

Részletesebben

2. táblázat Belépési arányok a felsőoktatás A típusú programjaiba,

2. táblázat Belépési arányok a felsőoktatás A típusú programjaiba, MELLÉKLET 1. táblázat Felsőfokú továbbtanulásra jogosító végzettséget szerzettek aránya az adott korcsoportban, 2007 ISCED 3A ( A típusú programokra való belépési lehetőség) ISCED 3B ( B típusú programokra

Részletesebben

Budapesti Gazdasági Főiskola Felvételi tájékoztató 2013/2014. tanév

Budapesti Gazdasági Főiskola Felvételi tájékoztató 2013/2014. tanév Budapesti Gazdasági Főiskola Felvételi tájékoztató 2013/2014. tanév Miért érdemes továbbtanulni? Mert a felsőfokú végzettséggel rendelkezők magasabb jövedelmet érhetnek el, több munkalehetőség közül választhatnak,

Részletesebben

Miskolci Egyetem. Hallgatók Alapsokaság: 10671 fő

Miskolci Egyetem. Hallgatók Alapsokaság: 10671 fő Miskolci Egyetem Hallgatók Alapsokaság: 10671 fő Felsőfokú végzettséggel már rendelkező hallgatók aránya ME-BBZI 10,1% 6,9% 22,4% 24,2% 25,2% 32,1% 22,6% 38,8% 50,0% Esetszám: 1564 Válaszadási ráta: 14,7%

Részletesebben

TOVÁBBTANULÁS Készítette: Molnár Róbertné Kiegészítette: Takácsné Pelles Erika

TOVÁBBTANULÁS Készítette: Molnár Róbertné Kiegészítette: Takácsné Pelles Erika TOVÁBBTANULÁS 2016 Készítette: Molnár Róbertné Kiegészítette: Takácsné Pelles Erika A KÉPZÉSI SZERKEZET ÉRETTSÉGI FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉSEK ALAPKÉPZÉS (BA,BSC) MESTERKÉPZÉS (MA, MSC) OSZTATLAN MESTERKÉPZÉSEK

Részletesebben

BUDAPESTI KOMMUNIKÁCIÓS ÉS ÜZLETI FŐISKOLA

BUDAPESTI KOMMUNIKÁCIÓS ÉS ÜZLETI FŐISKOLA BUDAPESTI KOMMUNIKÁCIÓS ÉS ÜZLETI FŐISKOLA FELMÉRÉS A 212 TAVASZÁN AKTÍV ELSŐ-, MÁSOD- ÉS HARMADIK FÉLÉVES SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSÉN RÉSZT VEVŐ HALLGATÓK KÖRÉBEN 212. TÁMOP-4.1.1/A-/2/KMR-2-4 Tartalomjegyzék

Részletesebben

Tájékoztató az egyéni tanrend összeállításához a 11. évfolyamra. a 2015/2016. tanévben

Tájékoztató az egyéni tanrend összeállításához a 11. évfolyamra. a 2015/2016. tanévben Tájékoztató az egyéni tanrend összeállításához a 11. évfolyamra a 2015/2016. tanévben A 11. (12-13.) évfolyamon a tanrend az érettségi - felsőoktatási felvételi igényekhez igazodik Tanulóink korábbi választásuktól

Részletesebben

MÉK_DPR 2014_végzett 2009, 2011, Válaszadók száma = 14. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt.

MÉK_DPR 2014_végzett 2009, 2011, Válaszadók száma = 14. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. MÉK_DPR 0_végzett 009, 0, 0 Válaszadók száma = Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg Bal pólus Skála 5% 5 5% 5 Hisztogram Jobb pólus n=mennyiség

Részletesebben

Alapsokaság: fő. Hallgatók BKF KMK 10,3% BKF HFTGK 12,1% 60,0% ,0% 100,0% 20,0% 80,0% 40,0% 24,22 63,2 97,2 23, ,2. angol.

Alapsokaság: fő. Hallgatók BKF KMK 10,3% BKF HFTGK 12,1% 60,0% ,0% 100,0% 20,0% 80,0% 40,0% 24,22 63,2 97,2 23, ,2. angol. Budapesti Kommunikációs és Üzleti Főiskola Hallgatók Alapsokaság: 3.702 fő Felsőfokú végzettséggel már rendelkezőő hallgatók aránya: 10,3% 12,1%,0% 20,0% Esetszám: 592 Válaszadási ráta: 16% Hallgatók nyelvismerete

Részletesebben

KÉRDŐÍV 2010 Ősz Diplomás Pályakövető Rendszer

KÉRDŐÍV 2010 Ősz Diplomás Pályakövető Rendszer 1 KÉRDŐÍV 2010 Ősz Diplomás Pályakövető Rendszer Jó napot kívánok! XY-al beszélek? QZ.. vagyok, a Szent István Egyetem megbízásából hívjuk fel a végzett hallgatókat, hogy érdeklődjünk, mi történt velük

Részletesebben

DPR_V_135_NIK. Válaszadók száma = 69. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50%

DPR_V_135_NIK. Válaszadók száma = 69. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50% Minőségirányítási Iroda, DPR_V NIK DPR_V NIK Válaszadók száma = 9 Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg Bal pólus Skála % Hisztogram % Jobb

Részletesebben

Pázmány Péter Katolikus Egyetem. Hallgatók Alapsokaság: 9197 fő

Pázmány Péter Katolikus Egyetem. Hallgatók Alapsokaság: 9197 fő Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hallgatók Alapsokaság: 9197 fő Felsőfokú végzettséggel már rendelkező hallgatók aránya 15,6% 28,3% 22,2% 22,8% 24,2% Esetszám: 1980 Válaszadási ráta: 21,55 Hallgatók nyelvismerete

Részletesebben

Apor Vilmos Katolikus Főiskola

Apor Vilmos Katolikus Főiskola Apor Hallgatók Vilmos Katolikus Főiskola Alapsokaság: 1209 fő Felsőfokú végzettséggel már rendelkezőő hallgatók aránya: 15,70% 2 4 6 Esetszám: 248 Válaszadási ráta: 20,5% Hallgatók nyelvismerete Az adott

Részletesebben