Kutatási jelentés február

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kutatási jelentés. 2014. február"

Átírás

1 Kutatási jelentés A Budapesti Gazdasági Főiskola Diplomás Pályakövetési Rendszerében az aktív hallgatók között lebonyolított évi motivációs kutatás eredményei február

2 Tartalom Vezetői összefoglaló... 3 Módszertan... 5 Jelenlegi hallgatók társadalmi-demográfiai háttere... 7 Hallgatói státusz... 9 Egyéb felsőfokú tanulmányok Nemzetközi tapasztalatok Kapcsolódás a munka világához... 22

3 Vezetői összefoglaló Módszertan Az adatfelvétel 2012/2013-as tanév tavaszi szemeszterében készült. A megkérdezendők körét az adatfelvétel idején az intézménybe beiratkozott hallgatók alkották. A felmérés eredményeképpen összességében 510 alapképzéses hallgatótól kaptunk értékelhető, kitöltött kérdőívet. Az adatfelvétel önkitöltős kérdőíves módszerrel történt. Az adatfelvétel mintavételi kerethez képest mért torzulásait peremsúlyozással korrigáltuk nem, tagozat, képzési hely, illetve szak dimenziók mentén. Jelenlegi hallgatók társadalmi-demográfiai háttere A jelenlegi alapképzéses hallgatók 37 százaléka férfi, közel kétharmada nő. Az életkori átlag 23 év. A évesek, a évesek, a évesek a minta 2 százalékát adják. A válaszadók négytizede hagyományos, négyosztályos gimnáziumban érettségizett, további 25 százaléknyian nem hagyományos, 6 vagy osztályos gimnáziumban, kéttannyelvű gimnáziumban végzett. Szakközépiskolában végzett a megkérdezettek körülbelül egyharmada Hallgatói státusz A megkérdezett hallgatók döntő része 99 százaléka BA/BSc képzésen vesz részt jelenleg. Hagyományos főiskolai képzésben csupán a megkérdezettek egy százaléka tanul. A jelenlegi alapképzéses hallgatók 52 százaléka tanul államilag finanszírozott képzési formában, a fennmaradó 4 százaléknyi hallgató pedig költségtérítéses képzésben részesül. A kutatásban résztvevők 29 százaléka 2012-ben, vagy 2013-ban kezdte meg tanulmányait a főiskolán. Körülbelül a válaszadók egynegyedét (2%) teszik ki azok, akik egy évvel korábban, 20-ben iratkoztak be jelenlegi szakjukra ben 22, 2009-ben 13, 200-ban 3, 2007-ben 2, 2007 előtt pedig a megkérdezettek 3 százaléka kezdte el a BGF-et.

4 A kutatásban részt vett hallgatók 49 százaléka közepes tanuló. Ennél gyengébb eredménnyel százaléknyian végzik szakjukat. A hallgatók 30 százalékának van jó eredménye alapképzésen, és csupán 4 százalékuk jeles vagy kitűnő tanuló. Egyéb felsőfokú tanulmányok A megkérdezettek 3 százaléka tanul jelenleg más szakon is. Azok, akik végeznek még valamilyen szakot zömében (60%) valamilyen gazdaságtudományi tárgyakat hallgatnak. Az esetek döntő részében BA képzésben vesznek részt a hallgatók. A megkérdezettek 13 százaléka rendelkezik már valamilyen felsőfokú végzettséggel. 60 százalékban valamilyen gazdaságtudományi képzésben részesültek. A képzési formák közül az alapképzés valamint a felsőfokú szakképzés keretei voltak túlnyomórészt jellemzők. A BGF alapképzéses hallgatói közül a legtöbben és a legmagasabb szinten az angolt beszélik. Mindössze a megkérdezettek 10 százaléka nem beszéli e nyelvet legalább közepes szinten. Felsőfokú tanulmányaik alatt a hallgatók 6 százaléka tanult hosszabb-rövidebb ideig külföldön. A külföldi tanulmányi tapasztalattal rendelkezők 49 százaléka legalább egy szemeszternyi tanulmányi időt egy alkalommal töltött kint. Ennél több alkalommal az érdemben válaszadók 16 százaléka tanult külföldön. Döntően két forrásból finanszírozták e diákok tanulmányaikat: vagy Tempus, illetve Erasmus ösztöndíjjal kerültek ki, vagy maguk fizették a tanulás és az ott tartózkodás költségeit. Kapcsolódás a munka világához A jelenlegi BGF-es alapképzéses hallgatók 49 százaléka dolgozik tanulmányai alatt. A munkát vállalók többsége (49%) állandó jellegű, határozatlan időtartamú szerződéssel dolgozik. A nappali tagozatosok közel fele diákmunkát, illetve gyakornoki munkát végez, míg a levelező és távoktatásos hallgatók 91-6 százalékban határozatlan idejű munkakörben helyezkedtek el. A megkérdezett munkát vállalt hallgatók százaléka nyilatkozott úgy, hogy munkája kizárólag tanult szakterületének felel meg. További 55 százaléknyian tartják úgy, hogy munkájuk saját és az ahhoz kapcsolódó szakterületeknek egyaránt megfelel. A jelenlegi hallgatók közül százaléknyian vállaltak már munkát hosszabb-rövidebb ideig külföldön alapképzésen.

5 Módszertan Háttér A jelenlegi hallgatók körében történt felmérés a Diplomás Pályakövetési Rendszer vizsgálatok részét képező kutatás. Az eredmények alapján az intézmény visszacsatolást kap oktatási tevékenységének megítéléséről. A kutatás eredménye megmutatja, hogy a hallgatók milyen problémákkal szembesülnek az iskola elvégzése során, milyen területeket kell fejleszteni, erősíteni. A válaszok segíteni tudják az intézmény oktatásfejlesztési tevékenységének hatékonyságát, illetve azok irányát. Ez a kutatási jelentés az országos központi kérdőív kérdéseire kapott válaszok elemzését tartalmazza. Mintavétel A vizsgálat minden év tavaszán online lekérdezéssel készül. A lekérdezendők körébe minden aktív hallgató bekerül, aki az adott évben beiratkozott a főiskolára. A vizsgálat lebonyolítását a Modulo rendszer segíti. A felmérés eredményeképpen végül 510 hallgatótól kaptunk értékelhető, kitöltött kérdőívet. Az elemzésben ahol csak módunk nyílt, a hallgatók véleményét kar, intézmény, illetve szak szerinti bontásban közöltük. Abban az esetben, ha egyik szempont szerint sem volt értékelhető különbség az egyes hallgatói csoportok között, a közölt grafikonokon, táblázatokon nem tüntettük fel ezeket a bontásokat. Minden egyéb esetben csak a statisztikailag szignifikáns kereszttáblákat közöltük. Az adatfelvételek ideje: Az adatfelvétel a 2012/2013-es tanév tavaszi szemeszterében készült. Súlyozás Mivel a kérdőív kitöltése önkéntes volt, ezért a visszaküldött kérdőívek számos esetben eltértek a főiskola hallgatóinak társadalmi-demográfiai, illetve hallgatói státusz szerinti tényleges eloszlásától. Ezeket a torzulásokat ún. peremsúlyozással korrigáltuk. A súlyozás során négy szempontot vettünk figyelembe: a hallgató nemét, milyen tagozatra, melyik karra, végül pedig melyik szakra jár a hallgató. A súlyozás részleteit az alábbi táblázatokban mutatjuk be. A súlyozás alapja döntően a 2012/13 2. félévi állapotokat tükrözik.

6 1. táblázat - A súlyozás alapját képező változók eloszlása a mintában a súlyozás előtti és utáni állapotban N és % sokasági adatok súlyozatlan súlyozott súlyváltozó N % N % % N % % férfi 25 37, ,2 2,4 1 36,9 37,1 1,31 nem nő , ,2 71, ,5 62,9 0, válaszhiány ,6-3 0,6 - nappali 242 7, ,4 79,7 6 77,7 7,0 0,9 tagozat levelező 75 7,2 7,6 7,7 36 7,1 7,2 0,93 távoktatás 66 14, 64 12,5 12, , 14, 1,1 válaszhiány ,4-2 0,4 - BGF-KKK 29 27, ,0 21, , 27, 1,33 BGF-KVIK ,2 9 23,3 23,3 4 30,2 30,2 1,29 képzési BGF-PSZK , 249 4, 4, 19 3, 3, 0,0 helyek BGF-GKZ 337 3,2 35 6,9 6,9 16 3,2 3,2 0,46 válaszhiány emberi erőforrások 277 2,6 1 3,5 3,5 13 2,6 2,6 0,74 gazdálkodás és menedzsment , ,9 14,9 6 13,3 13,3 0,9 kereskedelem és marketing 07 16,2 49 9,6 9,6 2 16,2 16,2 1,6 kommunikáció és szak médiatudomány 34 3,6 9 1, 1, 19 3,6 3,6 2,06 nemzetközi gazdálkodás 9 16, ,7 14,7 6 16,9 16,9 1, pénzügy és számvitel , ,7 32,7 1 22,5 22,5 0,69 turizmus-vendéglátás ,2 91,, 10 21,2 21,2 1,19 gazdaságinformatikus 33 3,6 25 4,9 4,9 1 3,6 3,6 0,74 válaszhiány összesen , ,0 100, ,0 100,0 A kérdőívet alapképzésen a valós számarányukhoz képest kisebb számban küldték vissza a BGF férfi hallgatói. Tagozatokat vizsgálva ugyanezt tapasztaltuk a távoktatás tagozaton lévő hallgatók esetében is. Képzési helyek esetében a BGF-KKK, illetve a BGF-KVIK hallgatói mutatták a legkisebb hajlandóságot a kérdőívek kitöltésére, illetve visszaküldésére a valós részarányukhoz képest. A kereskedelem és marketing, a kommunikáció és médiatudomány, a nemzetközi gazdálkodás, illetve a turizmus-vendéglátás szakon tanulók sokasági eloszláshoz képest kisebb arányban vettek részt a kutatásban.

7 Jelenlegi hallgatók társadalmi-demográfiai háttere 2. táblázat - Jelenlegi hallgatók nem és életkori csoportok szerint, összes megkérdezett, N és % N % % nem férfi nő válaszhiány korcsoport évesek évesek évesek évesek 3 7 legalább 30 évesek válaszhiány összesen A jelenlegi alapképzéses hallgatók 37 százaléka férfi, közel kétharmada pedig nő. A mintába került legfiatalabb hallgató 19, míg a legidősebb 44 éves volt. Az átlagéletkor 23 év volt a vizsgálat időszakában. A évesek, a évesek, a évesek a minta 2 százalékát adják. A évesek, az ennél idősebbek 10 százaléknyian vannak a hallgatók között. 3. táblázat - szülők iskolai végzettsége, N és % édesapa édesanya N % N % legfeljebb általános szakmunkásképző szakközépiskola, technikum gimnázium főiskola egyetem nem tudja, nem ismerte, nem élt válaszhiány A megkérdezettek 31 százalékának édesapja, 41 százalékának édesanyja rendelkezett a hallgató gyermekkorában főiskolai, egyetemi végzettséggel. A hallgatók között nagy többségben vannak azok (77%), akiknek szülei, nagyszülei között nincs olyan, aki hasonló szakterületen szerzett volna korábban végzettséget, vagy hasonló területen dolgozna, mint a megkérdezett hallgató. Nem meglepő az sem, hogy a megkérdezettek nagyjából bele (51%) családja anyagi helyzetét átlagosnak ítélte meg. Emellett igaz az is, hogy további 36 százalékuk inkább a jobb módúak közé sorolta magát.

8 1. ábra - - milyen típusú középiskolai osztályban szerzett érettségit? korcsoportok szerint,, %, N= életkor évesek hagyományos gimnázium évesek évesek évesek nem hagyományos gimnázium szakközépiskola legalább 30 évesek % 20% 40% 60% 0% 100% Az alapképzéses hallgatók négytizede hagyományos gimnáziumban, további 25 százalék nem hagyományos gimnáziumban szerezte meg az érettségit. Szakközépiskolai végzettség a megkérdezettek valamivel több, mint egyharmadára jellemző. Megfigyelhető továbbá az is, hogy minél idősebb válaszolót vizsgálunk, annál valószínűbb, hogy szakközépiskolát végzett. A hagyományos gimnáziumból érkezők aránya az egyes életkori csoportokban viszonylag stabilnak mondható.

9 Hallgatói státusz A BGF alapképzéses hallgatói szinte kivétel nélkül valamilyen gazdaságtudományi stúdiumot hallgatnak jelenleg (90%). A megkérdezett hallgatók döntő része 99 százaléka BA/BSc képzésen vesz részt. A fennmaradó egy százalék pedig hagyományos főiskolai képzésben tanul. 2. ábra - Milyen munkarendben tanul? karok, intézetek, szakok, képzési és finanszírozási forma, illetve a tanulmányok kezdete szerint,, N=505-50, % kar BGF-KKK BGF-KVIK BGF-PSZK BGF-GKZ szak emberi erőforrások gazdálkodás és menedzsment kereskedelem és marketing kommunikáció és médiatudomány nemzetközi gazdálkodás pénzügy és számvitel turizmus-vendéglátás gazdaságinformatikus finanszírozási forma államilag támogatott költségtérítéses tanulmányok kezdete 2012/ előtt % 20% 40% 60% 0% 100% nappali levelező távoktatás Az összes karról elmondható, hogy a hallgatók többsége nappali tagozatos képzésben vesz részt alapképzésen. A levelező képzés főként a kommunikáció és médiatudomány szakon tanuló hallgatók, míg a távoktatás a kereskedelem és marketing, illetve pénzügy és számvitel szakot hallgatók körében kapott nagyobb szerepet. Továbbá az is elmondható, hogy minél

10 korábban kezdte meg a hallgató a tanulmányait, annál nagyobb hangsúlyt kap a távoktatás képzés. 3. ábra - Milyen finanszírozási formában tanul? karok, intézetek, szakok, illetve a tanulmányok kezdete szerint,, N= , % kar BGF-KKK BGF-KVIK BGF-PSZK BGF-GKZ szak emberi erőforrások gazdálkodás és menedzsment kereskedelem és marketing kommunikáció és médiatudomány nemzetközi gazdálkodás pénzügy és számvitel turizmus-vendéglátás gazdaságinformatikus tanulmányok kezdete 2012/ előtt % 20% 40% 60% 0% 100% 0 államilag támogatott költségtérítéses A jelenlegi alapképzéses hallgatók 52 százaléka tanul államilag finanszírozott formában, a fennmaradó 4 százaléknyi hallgató pedig költségtérítéses képzésben részesül. A GZK-n a többi karhoz képest magasabb arányban találunk költségtérítéses képzésben tanuló hallgatót. A szakok tekintetében a kommunikáció és médiatudomány hallgatói között leginkább kimagasló ez az arány. Az is megfigyelhető, hogy a költségtérítéses képzés leginkább azon hallgatók körében a legmagasabb, akik 2007, vagy annál korábban, illetve 2012-ben vagy 2013-ban kezdték meg tanulmányaikat.

11 4. ábra - Melyik évben kezdte meg tanulmányait jelenlegi szakján?, N=509, % 3% 2% 3% 13% 29% 22% 2% 2012/ előtt A kutatásban résztvevők 29 százaléka a 2012/13-as tanévben kezdte meg tanulmányait. A válaszadók 2 százaléka 20-ben, míg 22 százaléka 2010-ben kezdte meg felsőfokú tanulmányait a Budapesti Gazdasági Főiskolán. 5. ábra - Jelenlegi hallgatók szocio-demográfiai összetétele karok és korcsoportok szerint,, N=49, % 2 10 kar BGF-KKK BGF-KVIK BGF-PSZK BGF-GKZ % 20% 40% 60% 0% 100% évesek évesek évesek évesek legalább 30 évesek Ami az ábra alapján nagyon szembetűnő, hogy a GKZ-n, valamint a KVIK-en magasabb az idősebb hallgatók aránya a többi karhoz képest.

12 6. ábra - Jelenlegi hallgatók szocio-demográfiai összetétele karok és a középiskola típusa szerint,, N=42, % kar BGF-KKK BGF-KVIK BGF-PSZK BGF-GKZ % 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 0% 90% 100% hagyományos gimnázium nem hagyományos gimnázium szakközépiskola A Külkereskedelmi Kar, illetve a Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Kar alapképzéses hallgatói többségében hagyományos gimnáziumban érettségizett, míg a PSZK-n és a GKZ-n inkább szakközépiskolát végzett hallgatók aránya kapott nagyobb hangsúlyt. 7. ábra - Jelenlegi hallgatók szocio-demográfiai összetétele szakok és nemek szerint,, N=507, % szak emberi erőforrások gazdálkodás és menedzsment kereskedelem és marketing kommunikáció és médiatudomány nemzetközi gazdálkodás pénzügy és számvitel turizmus-vendéglátás gazdaságinformatikus % 20% 40% 60% 0% 100% férfi nő Összességében elmondható, hogy a BGF alapképzésen tanuló hallgatói körében nem szerinti bontásban a különböző szakok esetében a gazdaságinformatikus szakot leszámítva női dominancia a jellemző. Nemzetközi gazdálkodás szakon a férfiak és nők aránya talán a legkiegyenlítettebb.

13 . ábra - Jelenlegi hallgatók szocio-demográfiai összetétele szakok és korcsoport szerint,, N=49, % szak emberi erőforrások gazdálkodás és menedzsment kereskedelem és marketing kommunikáció és médiatudomány nemzetközi gazdálkodás pénzügy és számvitel turizmus-vendéglátás gazdaságinformatikus % 20% 40% 60% 0% 100% évesek évesek évesek évesek legalább 30 évesek Szakokat vizsgálva korcsoport szerinti bontásban azt tapasztaltuk, hogy a fiatalabb korosztály aránya a gazdaságinformatikus, illetve az emberi erőforrások szakokon a legkiemelkedőbb. Az idősebb korosztály pedig leginkább a kereskedelem és marketing szakon tanuló hallgatókra jellemző leginkább a válaszadók válaszai alapján. 9. ábra - Jelenlegi hallgatók szocio-demográfiai összetétele szakok és a középiskola típusa szerint,, N=42, % szak emberi erőforrások gazdálkodás és menedzsment kereskedelem és marketing kommunikáció és médiatudomány nemzetközi gazdálkodás pénzügy és számvitel turizmus-vendéglátás gazdaságinformatikus % 20% 40% 60% 0% 100% hagyományos gimnázium nem hagyományos gimnázium szakközépiskola A különböző szakok esetében azt vizsgálva, hogy milyen típusú középiskolából érkezett a hallgató azt tapasztaltuk, hogy pénzügy és számvitel szakon tanuló hallgató körében nagyobb arányban vannak jelen azok, akik szakközépiskolából érkeztek, mint a többi szak esetében.

14 10. ábra - Átlagosan milyen tanulmányi eredménnyel végzi szakját? hallgatói jogviszonyt leíró változók szerint,, N= , % kar BGF-KKK BGF-KVIK BGF-PSZK BGF-GKZ szak emberi erőforrások gazdálkodás és menedzsment kereskedelem és marketing kommunikáció és médiatudomány nemzetközi gazdálkodás pénzügy és számvitel turizmus-vendéglátás gazdaságinformatikus tagozat nappali levelező távoktatás finanszírozási forma államilag támogatott költségtérítéses % 20% 40% 60% 0% 100% elégséges közepes jó jeles, kitűnő A kutatásban részt vett hallgatók 49 százaléka közepes tanuló. Ennél gyengébb eredménnyel százaléknyian végzik szakjukat. A válaszadók 30 százaléka jó, a fennmaradó 4 százaléka pedig kiváló eredménnyel végzi tanulmányait. A Külkereskedelmi Karon, illetve a Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Karon tanulók tanulmányi eredményei jobbak, mint a PSZK, illetve GKZ hallgatóinak teljesítménye. Ez feltételezhetően a kar nehézségével lehet összefüggésben. A szakok közül a kommunikáció és médiatudomány szak hallgatóinak a legjobbak az eredményei. Továbbá nem meglepő az sem, hogy a PSZK-n és GKZ-n oktatott szakokon rosszabb eredmények születtek, mint más szakokon. Levelező képzésen arányaiban jobb eredménnyel végzik a hallgatók a tanulmányaikat a többi tagozathoz viszonyítva. Végül államilag támogatott hallgatók jobb eredményeket értek el, mint költségtérítéses társaik.

15 . ábra - Az ebben az intézményben, ezen a szakon tanuló többi diák eredményéhez képest az Ön tanulmányi eredménye jellemzően jobb vagy rosszabb? hallgatói jogviszonyt leíró változók szerint,, N=40-505, % középiskola hagyományos gimnázium nem hagyományos gimnázium szakközépiskola tagozat nappali levelező távoktatás finanszírozási forma államilag támogatott 2 13 költségtérítéses % 20% 40% 60% 0% 100% sokkal rosszabb valamivel rosszabb ugyanolyan valamivel jobb sokkal jobb A megkérdezett, alapképzésen tanuló hallgatók 47 százaléka vélekedett úgy, hogy körülbelül ugyanolyan a tanulmányi eredménye, mint a többi hallgatónak azon a szakon, ahol tanul. 41 százalékuk nyilatkozott úgy, hogy eredménye valamivel vagy sokkal jobb, mint a többieké. A fennmaradó 13 százalék érezte úgy, hogy eredménye valamivel vagy sokkal rosszabb, mint szaktársaié. Államilag támogatott képzésben részesült hallgatóknál nagyobb arányban találjuk azokat, akik valamivel, vagy sokkal jobbnak ítélik meg saját teljesítményüket a többiekhez viszonyítva. Költségtérítéses hallgatók nagyrészt ugyanolyannak ítélik meg magukat az eredményüket illetően, mint társaik. A különböző tagozatokat vizsgálva pedig a nappali tagozatos hallgatók vélik jobbnak a tanulmányaik során elért eredményeiket. Végül az alapján, hogy milyen típusú középiskolából érkezett a hallgató, a gimnáziumot végzettek nagyobb arányban ítélték jobbnak teljesítményüket, mint szakközépiskolát végzett társaik.

16 Egyéb felsőfokú tanulmányok 12. ábra - Tanul jelenleg egyéb szakon is?, N=507, % 3% azok aránya, akik tanulnak nem 97% A Budapesti Gazdasági Főiskola alapképzéses hallgatóinak mindössze 3 százalékos hányada tanul jelenleg más szakon is. 13. ábra - Ha tanul milyen szakon?, N=, % kereskedelem és marketing 20% turizmus-vendéglátás 13% gazdálkodás és menedzsment 13% pénzügy és számvitel 7% nemzetközi gazdálkodás 7% egyéb 40% 0% 10% 20% 30% 40% 50% A megkérdezettek ötöde tanul a jelenlegi szakja mellett kereskedelem és marketing szakon. Turizmus-vendéglátás, illetve gazdálkodás és menedzsment szakot a válaszadók százaléka választotta második szakjának.

17 14. ábra - Ha tanul milyen képzési formában?, N=16, % 13% BA/BSc 6% MA/MSc 6% 75% egységes, osztatlan képzés (pl. jogász, orvosképzés) felsőfokú szakképzés Arra a kérdésre, hogy milyen képzési formában folytatja a hallgató a másik szakot, többségében (75%) az a válasz érkezett, hogy alapképzéses formában. Felsőfokú szakképzés keretében pedig a válaszadók 13 százaléka végzi a másik szakját.. ábra - Van felsőfokú végzettsége?, N=503, % 13% azok aránya, akik rendelkeznek nem 437 A válaszadók 13 százaléka nyilatkozott úgy, hogy rendelkezik már valamilyen felsőfokú végzettséggel.

18 16. ábra - Ha végzett, milyen szakon?, N=52, % Pénzügyi szakügyintéző % Szállítmányozás és logisztika Banki szakügyintéző Idegenforgalmi szakmenedzser Számviteli szakügyintéző Vendéglátó szakmenedzser Kommunikáció és médiatudomány % % 6% 4% 4% 4% Egyéb gazdasági % Egyéb 37% 0% 5% 10% % 20% 25% 30% 35% 40% Azok, akik már végeztek valamilyen felsőfokú iskolát, az esetek nagyobb részében 60 százalékában valamilyen gazdaságtudományi képzésben részesültek. De jelentős azoknak az aránya (40%) is, akik teljesen más területen szereztek előzetesen valamilyen képesítést. A gazdaságtudományi képzések közül a pénzügyi szakügyintéző volt a leginkább kedvelt szak.. ábra - Ha végzett, milyen képzési formában?, N=66, % BA/BSc 24% MA/MSc 52% 3% 1% egységes, osztatlan képzés (pl. jogász, orvosképzés) egyetemi hagyományos képzés 12% főiskolai hagyományos képzés % felsőfokú szakképzés Azok körében, akik már rendelkeznek valamilyen felsőfokú képzéssel, a képzési formák közül kiemelkedik a felsőfokú szakképzés (52%). Jelentős azonban még az alapképzésen végzett hallgatók aránya is (32%).

19 Nemzetközi tapasztalatok 4. táblázat - Milyen szintű nyelvtudása van az alábbi idegen nyelvekből? -, N=510, % és átlag nem ismeri nagyon jól anyanyelvi átlag* ismeri szinten ismeri angol ,2 0 német ,44 2 francia ,41 3 olasz ,27 2 spanyol ,30 2 orosz ,16 3 A BGF alapképzéses hallgatói közül a legtöbben és a legmagasabb szinten az angolt beszélik. Mindössze a megkérdezettek 10 százaléka nem beszéli e nyelvet legalább közepes szinten. A német nyelvet a megkérdezettek 40 százaléka beszéli legalább közepes mértékben, illetve további 2 százalék anyanyelvi szinten. A francia, olasz, spanyol és orosz nyelvet a többség (0% körül) nem beszéli. További érdekesség az utóbb említett nyelvekkel kapcsolatosan, hogy ezeket a nyelveket magasabb arányban beszélik anyanyelvi szinten a megkérdezettek, mint az angolt. A válaszadók 10 százaléka nyilatkozott úgy, hogy a fent említett nyelvek valamelyikén felül beszél egyéb idegen nyelvet is. 1. ábra - Milyen egyéb idegen nyelvet beszél?, N=31, % japán holland ukrán svéd kínai portugál olasz horvát török szlovák cseh eszperantó héber 3% 3% 3% 3% 3% 6% 6% 6% 10% 10% 10% 16% 19% 0% 5% 10% % 20% 25%

20 Azok közül, akik beszélnek a felsoroltakon kívül egyéb idegen nyelvet is, a legtöbben a japánt említették (19%). Ezt követően a hollandot, az ukránt, a svédet és a kínait nevezték meg a válaszadók közül a legtöbben. Ezeket a nyelveket átlagosan többnyire közepes, vagy annál kicsit gyengébb szinten beszélik az. 19. ábra - Felsőfokú tanulmányai alatt tanult-e hosszabb-rövidebb ideig külföldön?, N=499, % 6% igen nem 94% A megkérdezettek csupán 6 százaléka nyilatkozott úgy, hogy tanulmányai alatt hosszabbrövidebb ideig tanult külföldön. A külföldi tanulmányi tapasztalattal rendelkezők 49 százaléka legalább egy szemeszternyi tanulmányi időt egy alkalommal töltött kint. Ennél több alkalommal a válaszadók 16 százaléka töltött külföldön egy szemeszternyi időt tanulással. Egy szemeszternél rövidebb időt a megkérdezettek 21 százaléka egy alkalommal, 9 százaléka pedig több alkalommal is eltöltött külföldön tanulással.

21 20. ábra - Milyen finanszírozással tanult külföldön? azok körében, akik tanultak külföldön,, N=2, %, többet is jelölhettek Tempus/Erasmus ösztöndíj 6 Saját/családi finanszírozás 46 Párhuzamos külföldi munkavállalás Egyéb külföldi/nemzetközi pályázati ösztöndíj Egyéb forrásból Egyéb hazai ösztöndíj, pályázat A fogadó felsőoktatási intézmény ösztöndíja A külföldi tanulmányaikat a válaszadók döntően két forrásból finanszírozták: vagy Tempus, illetve Erasmus ösztöndíjjal kerültek ki, vagy maguk finanszírozták a tanulás és az ott tartózkodás költségeit. A célországokat tekintve a legtöbben Hollandiában (21%), Spanyolországban (%), valamint Franciaországban (%) voltak.

22 Kapcsolódás a munka világához 21. ábra - Jelenleg dolgozik? azok aránya, akik igen, szocio-demográfiai és hallgatói jogviszonyt leíró változók szerint,, N=4-50, % kar BGF-KKK BGF-KVIK BGF-PSZK BGF-GKZ szak emberi erőforrások gazdálkodás és menedzsment kereskedelem és marketing kommunikáció és médiatudomány nemzetközi gazdálkodás pénzügy és számvitel turizmus-vendéglátás gazdaságinformatikus tagozat nappali levelező távoktatás finanszírozási forma államilag támogatott költségtérítéses korcsoport évesek évesek évesek évesek legalább 30 évesek tanulmányok kezdete 2012/ előtt azok aránya, akik igen A jelenlegi BGF-es alapképzésen tanuló hallgatók 49 százaléka dolgozik tanulmányai alatt. Karok viszonylatában a KKK és a KVIK, a szakok esetében pedig a kommunikáció és

23 médiatudomány, valamint a kereskedelem és marketing szak hallgatói dolgoznak legnagyobb arányban. Tagozat szerinti bontásban nem meglepő az eredmény, hisz a levelező és a távoktatás képzési forma hallgatói közül 10-ből 9 hallgató dolgozik. A nappali tagozatos hallgatók esetében ez csak 10-ből 4 hallgatónak felel meg. Továbbá az is nagyon jól látszik, hogy minél korábban kezdte a hallgató a tanulmányait, illetve minél idősebb, annál nagyobb a valószínűsége, hogy dolgozik. Végül a finanszírozás formája alapján az rajzolódott ki, hogy a költségtérítéses hallgatók nagyobb arányban dolgoznak, mint államilag támogatott hallgatótársaik.

24 22. ábra - Munkaviszony jellege szocio-demográfiai és hallgatói jogviszonyt leíró változók szerint,, N=2-252, % kar BGF-KKK BGF-KVIK BGF-PSZK BGF-GKZ szak emberi erőforrások gazdálkodás és menedzsment kereskedelem és marketing kommunikáció és médiatudomány nemzetközi gazdálkodás pénzügy és számvitel turizmus-vendéglátás gazdaságinformatikus tagozat nappali levelező távoktatás finanszírozási forma államilag támogatott költségtérítéses korcsoport évesek évesek évesek évesek legalább 30 évesek tanulmányok kezdete 2012/ előtt % 20% 40% 60% 0% 100% állandó jellegű és határozatlan időtartamú megbízás jellegű diákmunka, gyakornoki munka meghatározott időtartamú alkalmi, időszakos megbízás A munkát vállalók többsége (49%) állandó jellegű, határozatlan időtartamú szerződéssel dolgozik. Jelentős még azoknak a hallgatóknak az aránya is, akik diákmunka, valamint gyakornoki munka keretében dolgoznak (31%). Nem meglepő viszont az az eredmény, hogy a levelező, valamint távoktatásos hallgatók jelentős többségének munkaviszonya állandó jellegű, határozatlan időtartamú (91-6%). Ezzel összefüggésben a nappali tagozatos

25 hallgatók pedig inkább diákmunka, gyakornoki munka keretében dolgozik (4%). Jól látszik az is, hogy minél korábban kezdte meg a tanulmányait a hallgató, illetve minél idősebb, annál nagyobb hangsúlyt kap az állandó jellegű, határozatlan idejű munkaviszony. 23. ábra - Minek tekinti inkább magát? munkaviszony és életkor-tagozat szerint,, a tanulás mellett dolgozó hallgatók körében, N=2-251, % korcsoport évesek évesek évesek évesek legalább 30 évesek munkaviszony állandó jellegű határozott időre szóló megbízás jellegű alkalmi diákmunka, gyakornoki munka % 20% 40% 60% 0% 100% főfoglalkozású diák főfoglalkozású dolgozó (aki tanul is) Az 51 százaléka főfoglalkozású diáknak, míg 49 százalékuk főfoglalkozású dolgozónak tartja magát, aki tanul. Minél idősebb a hallgató, annál kevésbé tekint magára diákként. Azok a hallgatók, akik állandó jellegű munkaviszonnyal rendelkeznek, 79 százalékban főfoglalkozású dolgozóként tekintenek magukra. A határozott időre szóló munkaviszonnyal rendelkező hallgatók vélekednek a legkiegyenlítettebben ebben a kérdésben. A többi típusú munkaviszonnyal rendelkező hallgatók esetében pedig már inkább az dominál, hogy ők inkább főfoglalkozású diákok, mintsem főfoglalkozású dolgozók.

26 24. ábra - Milyen szakterületen végzett tanulmányok felelnek meg a legjobban ennek a munkának? munkaviszony szerint,, a tanulás mellett dolgozó hallgatók körében, N=252, % munkaviszony állandó jellegű határozott időre szóló megbízás jellegű 3 alkalmi diákmunka, gyakornoki munka % 20% 40% 60% 0% 100% csak a saját szakterület egy egészen más szakterület a saját és a kapcsolódó szakterület bármilyen szakterület A megkérdezett hallgatók százaléka nyilatkozott úgy, hogy munkája kizárólag tanult szakterületének felel meg. További 55 százaléknyian tartják úgy, hogy a munkájuk saját és ahhoz kapcsolódó szakterületnek egyaránt megfelel. A tanultaktól egészen más szakterületnek a hallgatók 1 százaléka, míg bármely szakterületnek a 10 százaléka nyilvánította jelenlegi munkáját. A munkaviszony szerinti bontás azt tükrözi, hogy minden típusnál többségben vannak azok a hallgatók, akik munkájukat saját, vagy saját és kapcsolódó szakterületnek feleltetik meg. Ezek közül is nagymértékben kiemelkedik a megbízás jellegű munkaviszony. Az alapképzéses hallgatók 32 százaléka gondolja úgy, hogy biztosan, 60 százaléka pedig, hogy valószínűleg sikerül a szakon szerzett diplomával a szakterületen belül elhelyezkedni. 6 százalék nem tartja valószínűnek, hogy sikerül a tanult szakterületen belüli elhelyezkedés. A fennmaradó 2 százalék pedig nem is szeretne ott elhelyezkedni.

Diplomás Pályakövető Rendszer. 2013-as Pályakövetési vizsgálat. a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen. 2013. szeptember

Diplomás Pályakövető Rendszer. 2013-as Pályakövetési vizsgálat. a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen. 2013. szeptember Diplomás Pályakövető Rendszer 2013-as Pályakövetési vizsgálat a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen 2013. szeptember Készítette: Dr. Varga András Oktatási Iroda DPR- referens Tartalomjegyzék Bevezetés... 3

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10.

TARTALOMJEGYZÉK 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10. 1 TARTALOMJEGYZÉK 04 04 07 09 10 10 11 12 15 16 18 19 21 21 24 27 27 29 29 30 31 33 35 36 36 38 39 40 42 42 44 46 46 48 49 52 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10. 1.11. 2. 2.1. 2.2. 2.3.

Részletesebben

AKTÍV ÉS VÉGZETT HALLGATÓK DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETŐ KUTATÁSOK HAVASI ÉVA KABAI IMRE A ZSKF-EN. ZSIGMOND KIRÁLY FŐISKOLA TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KUTATÓKÖZPONT

AKTÍV ÉS VÉGZETT HALLGATÓK DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETŐ KUTATÁSOK HAVASI ÉVA KABAI IMRE A ZSKF-EN. ZSIGMOND KIRÁLY FŐISKOLA TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KUTATÓKÖZPONT ZSKF TKK FÜZETEK 14. HAVASI ÉVA KABAI IMRE: AKTÍV ÉS VÉGZETT HALLGATÓK A ZSKF-EN (2011. TAVASZ) AKTÍV ÉS VÉGZETT HALLGATÓK A ZSKF-EN. DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETŐ KUTATÁSOK HAVASI ÉVA KABAI IMRE ZSIGMOND KIRÁLY

Részletesebben

Felmérés az Eötvös Loránd Tudományegyetemen 2008-ban és 2010-ben végze ek körében

Felmérés az Eötvös Loránd Tudományegyetemen 2008-ban és 2010-ben végze ek körében ELTE Diplomás Pályakövető Rendszer Felmérés az Eötvös Loránd Tudományegyetemen 2008-ban és 2010-ben végze ek körében KUTATÁSI ZÁRÓTANULMÁNY 2011 ISBN 978-963-284-221-9 Kiadja az Eötvös Loránd Tudományegyetem.

Részletesebben

BESZÁMOLÓ EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM 2014. ÉVI ONLINE FELMÉRÉSÉRŐL A 2009-BEN, 2011-BEN ÉS 2013-BAN VÉGZETTEK KÖRÉBEN

BESZÁMOLÓ EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM 2014. ÉVI ONLINE FELMÉRÉSÉRŐL A 2009-BEN, 2011-BEN ÉS 2013-BAN VÉGZETTEK KÖRÉBEN BESZÁMOLÓ AZ EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM. ÉVI ONLINE FELMÉRÉSÉRŐL A 9-BEN, -BEN ÉS -BAN VÉGZETTEK KÖRÉBEN ELTE Rektori Hivatal Minőségbiztosítási Osztály I. TARTALOMJEGYZÉK I. Tartalomjegyzék II. Táblázat-

Részletesebben

DPR intézményi postai kutatások kötelező kérdésblokkja Végzettek 2011

DPR intézményi postai kutatások kötelező kérdésblokkja Végzettek 2011 DPR intézményi postai kutatások kötelező kérdésblokkja Végzettek 2011 Kedves egykori hallgatónk! Intézményünk diplomás pályakövetési kutatása kapcsán kerestük meg Önt. Az alábbiakban az Ön diplomázás utáni

Részletesebben

Diplomás pályakövetés intézményi online kutatás, 2012

Diplomás pályakövetés intézményi online kutatás, 2012 Diplomás pályakövetés intézményi online kutatás, 2012 Megjegyzés [vzs1]: évszám-csere DPR intézményi online kutatások kötelező kérdésblokkja Végzettek 2012 Megjegyzés [vzs2]: évszám-csere [INTÉZMÉNYI KÉPVISELŐNEK:]

Részletesebben

307 Függelék DPR.indd 307 2/19/13 7:50 PM

307 Függelék DPR.indd 307 2/19/13 7:50 PM 307 Függelék DPR.indd 307 DPR.indd 308 309 módszertani leírás Frissdiplomások 2011 1. Az adatfelvétel módszertana A Diplomás Pályakövető Rendszer 2011-es adatfelvételére 2010 első félévében (február június)

Részletesebben

KODOLÁNYI JÁNOS FŐISKOLA PÁLYAKÖVETÉS 2011. A Kodolányi János Főiskola végzett hallgatóinak pályakövetési vizsgálata. Kodolányi János Főiskola

KODOLÁNYI JÁNOS FŐISKOLA PÁLYAKÖVETÉS 2011. A Kodolányi János Főiskola végzett hallgatóinak pályakövetési vizsgálata. Kodolányi János Főiskola KODOLÁNYI JÁNOS FŐISKOLA PÁLYAKÖVETÉS 2011 A Kodolányi János Főiskola végzett hallgatóinak pályakövetési vizsgálata Kodolányi János Főiskola Székesfehérvár, 2011 A projekt az Európai Unió támogatásával,

Részletesebben

Frissdiplomások 2011. Kutatási zárótanulmány. Készítette: Veroszta Zsuzsanna PhD. Kutatási zárótanulmány

Frissdiplomások 2011. Kutatási zárótanulmány. Készítette: Veroszta Zsuzsanna PhD. Kutatási zárótanulmány Frissdiplomások 2011 Kutatási zárótanulmány Kutatási zárótanulmány Készítette: Veroszta Zsuzsanna PhD Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. Felsőoktatási Osztály, 2012. január Tartalom I. A kutatásról...

Részletesebben

DPR_végzett_2008_NK. Válaszadók száma = 5. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50%

DPR_végzett_2008_NK. Válaszadók száma = 5. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50% Jelentéskészítő, DPR_végzett_008_NK DPR_végzett_008_NK Válaszadók száma = Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg Bal pólus Skála % Hisztogram

Részletesebben

Készítette: Dr. Bálint Julianna, főiskolai tanár, minőségügyi megbízott. 2011. február. 20.

Készítette: Dr. Bálint Julianna, főiskolai tanár, minőségügyi megbízott. 2011. február. 20. 8-ban és 1-ben végzett hallgatók körében lezajlott on-line kutatás eredményeinek az Ybl Miklós Építéstudományi Karra végzett feldolgozása és elemzése Készítette: Dr. Bálint Julianna, főiskolai tanár, minőségügyi

Részletesebben

A PANNON EGYETEMEN VÉGZETTEK SZAKMAI ÉLETÚTJA - A KEZDET. A 2007. és 2008. évi végzettek felmérése

A PANNON EGYETEMEN VÉGZETTEK SZAKMAI ÉLETÚTJA - A KEZDET. A 2007. és 2008. évi végzettek felmérése A PANNON EGYETEMEN VÉGZETTEK SZAKMAI ÉLETÚTJA - A KEZDET A 2007. és 2008. évi végzettek felmérése (mintafelvétel: 2008. november-december) Formádi Katalin Gadár László Mayer Péter Korondi Márk Nerhaft

Részletesebben

DPR_végzett_2010_NK. Válaszadók száma = 29. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50%

DPR_végzett_2010_NK. Válaszadók száma = 29. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50% Jelentéskészítő, DPR_végzett_00_NK DPR_végzett_00_NK Válaszadók száma = 9 Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg Bal pólus Skála % Hisztogram

Részletesebben

EvaSys Végzett hallgatói felmérés - Felsőfokú szakképzés (1 év) 2.0.

EvaSys Végzett hallgatói felmérés - Felsőfokú szakképzés (1 év) 2.0. Válasz megjelölése: Javítás: Kérem, használjon tollat vagy vékony hegyű filcet. Az űrlap automatikus feldolgozásra kerül. Az optimális beolvasási eredmények érdekében kérem, kövesse a bemutatott példákat.

Részletesebben

4. Bogárdi Tünde Szarvák Tibor: Munka és/vagy tudomány néhány gondolat a továbbtanulás, továbbképzés témakörében

4. Bogárdi Tünde Szarvák Tibor: Munka és/vagy tudomány néhány gondolat a továbbtanulás, továbbképzés témakörében 4. Bogárdi Tünde Szarvák Tibor: Munka és/vagy tudomány néhány gondolat a továbbtanulás, továbbképzés témakörében Abstract The era that we live in can be regarded as the era of the knowledge society. Out

Részletesebben

DPR_végzett_2010_GYFK. Válaszadók száma = 29. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50%

DPR_végzett_2010_GYFK. Válaszadók száma = 29. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50% Jelentéskészítő, DPR_végzett_00_GYFK DPR_végzett_00_GYFK Válaszadók száma = 9 Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg Bal pólus Skála % 0% 0%

Részletesebben

Hallgatói mobilitás MŰHELY. Milyen háttérel tervezik és valósítják meg az ELTE hallgatói és végzettjei külföldi tanulmányaikat?

Hallgatói mobilitás MŰHELY. Milyen háttérel tervezik és valósítják meg az ELTE hallgatói és végzettjei külföldi tanulmányaikat? Hallgatói mobilitás FÓKUSZ FELSÔOKTATÁSI MŰHELY Milyen háttérel tervezik és valósítják meg az ELTE hallgatói és végzettjei külföldi tanulmányaikat? Czakó Andrea Koltói Lilla Az OECD és az Európai Bizottság

Részletesebben

DPR_végzett_2010_IK. Válaszadók száma = 47. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50%

DPR_végzett_2010_IK. Válaszadók száma = 47. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50% Jelentéskészítő, DPR_végzett_00_IK DPR_végzett_00_IK Válaszadók száma = 7 Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg Bal pólus Skála % 0% 0% 0% Hisztogram

Részletesebben

GDF felmérések DPR 2012 () Válaszadók száma = 64. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag 25% 50%

GDF felmérések DPR 2012 () Válaszadók száma = 64. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag 25% 50% GDF felmérések DPR 0 () Válaszadók száma = 6 Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Kérdésszöveg Bal pólus 5% 0% 50% 0% 5% Jobb pólus n=mennyiség átl.=átlag elt.=átl.

Részletesebben

Budapesti másodelemzés

Budapesti másodelemzés Budapesti másodelemzés TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 2 BEVEZETÉS... 4 A KUTATÁS CÉLJA... 4 Témakörök... 4 Az Ifjúság2008 kérdőíves kutatás módszertana... 5 VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 6 DEMOGRÁFIA, CSALÁDI

Részletesebben

TÁMOP-4.1.1/A-10/1/KONV-2010-19 azonosítószámú projekt Munkaerő-piaci alkalmazkodás fejlesztése alprojekt KUTATÁSI TANULMÁNY

TÁMOP-4.1.1/A-10/1/KONV-2010-19 azonosítószámú projekt Munkaerő-piaci alkalmazkodás fejlesztése alprojekt KUTATÁSI TANULMÁNY TÁMOP-4.1.1/A-10/1/KONV-2010-19 azonosítószámú projekt Munkaerő-piaci alkalmazkodás fejlesztése alprojekt KUTATÁSI TANULMÁNY a Szolnoki Főiskola diplomát nyújtó képzései iránti keresletről Dr. Pénzes Ibolya

Részletesebben

A fiatalok munkaerő-piaci helyzete A munkaerő-felmérés alap-, illetve a 2010. IV. negyedévi kiegészítő felvétele alapján

A fiatalok munkaerő-piaci helyzete A munkaerő-felmérés alap-, illetve a 2010. IV. negyedévi kiegészítő felvétele alapján A fiatalok munkaerő-piaci helyzete A munkaerő-felmérés alap-, illetve a 2010. IV. negyedévi kiegészítő felvétele alapján Központi Statisztikai Hivatal 2011. október Tartalom BEVEZETŐ...2 1. A FIATALOK

Részletesebben

Jelentés a kiértékelésről az előadóknak

Jelentés a kiértékelésről az előadóknak VSL Kft. 2000 Szentendre Pitypang u. 6. VSL Kft. Tisztelt Minőségirányítási Iroda Úr/Asszony! (személyes és bizalmas) Jelentés a kiértékelésről az előadóknak Tisztelt Minőségirányítási Iroda Úr/Asszony!

Részletesebben

Jelentés a kiértékelésről az előadóknak

Jelentés a kiértékelésről az előadóknak VSL Kft. 000 Szentendre Pitypang u. 6. VSL Kft. Tisztelt DPR0 Úr/Asszony! (személyes és bizalmas) Jelentés a kiértékelésről az előadóknak Tisztelt DPR0 Úr/Asszony! Ez az email tartalmazza a DPR 0-ben végzett

Részletesebben

KOMPETENCIÁN INNEN ÉS TÚL

KOMPETENCIÁN INNEN ÉS TÚL ZSKF TKK KÖNYVEK 2. HAVASI ÉVA: KOMPETENCIÁN INNEN ÉS TÚL. ZSKF DPR ÖSSZEFOGLALÓ KÖTET 2009 2011. ZSKF TKK KÖNYVEK 2. KOMPETENCIÁN INNEN ÉS TÚL A ZSKF DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉSÉNEK EREDMÉNYEIBŐL 2009-2011.

Részletesebben

FRISSDIPLOMÁSOK TOVÁBBKÉPZÉSE ÉS TOVÁBBKÉPZÉSI STRATÉGIÁI 1

FRISSDIPLOMÁSOK TOVÁBBKÉPZÉSE ÉS TOVÁBBKÉPZÉSI STRATÉGIÁI 1 SZEMERSZKI MARIANNA FRISSDIPLOMÁSOK TOVÁBBKÉPZÉSE ÉS TOVÁBBKÉPZÉSI STRATÉGIÁI 1 Az alábbi tanulmány a Diplomás Pályakövetés 2010. évi országos kutatás adatait felhasználva arra keresi a választ, hogy milyen

Részletesebben

A NEM ÁLLAMI FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK HALLGATÓI

A NEM ÁLLAMI FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK HALLGATÓI FELSŐOKTATÁSI KUTATÓINTÉZET KUTATÁS KÖZBEN Szemerszki Marianna A NEM ÁLLAMI FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK HALLGATÓI STUDENTS IN NON-STATE HIGHER EDUCATION No. 269 RESEARCH RESEARCH Szemerszki Marianna A nem

Részletesebben

Kik tanulnak tovább? A 2008-BAN EGYETEMRE, FŐISKOLÁRA JELENTKEZŐK NÉHÁNY STATISZTIKAI MUTATÓJA

Kik tanulnak tovább? A 2008-BAN EGYETEMRE, FŐISKOLÁRA JELENTKEZŐK NÉHÁNY STATISZTIKAI MUTATÓJA FÁBRI ISTVÁN FELSŐOKTATÁSI MŰHELY Kik tanulnak tovább? A 2008-BAN EGYETEMRE, FŐISKOLÁRA JELENTKEZŐK NÉHÁNY STATISZTIKAI MUTATÓJA A kilencvenes évek elejéig jellemzően igen zárt volt a hazai felsőoktatás:

Részletesebben

A felsőoktatási szakképzés első éve

A felsőoktatási szakképzés első éve A felsőoktatási szakképzés első éve Fehérvári Anikó A felsőoktatás tömegesedésének egyik jele a képzési szerkezet diverzifi kálttá válása, a szakképzés behatolása a felsőoktatásba. Ez egyben azt is jelenti,

Részletesebben