Kutatási jelentés február

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kutatási jelentés. 2014. február"

Átírás

1 Kutatási jelentés A Budapesti Gazdasági Főiskola Diplomás Pályakövetési Rendszerében az aktív hallgatók között lebonyolított évi motivációs kutatás eredményei február

2 Tartalom Vezetői összefoglaló... 3 Módszertan... 5 Jelenlegi hallgatók társadalmi-demográfiai háttere... 7 Hallgatói státusz... 9 Egyéb felsőfokú tanulmányok Nemzetközi tapasztalatok Kapcsolódás a munka világához... 22

3 Vezetői összefoglaló Módszertan Az adatfelvétel 2012/2013-as tanév tavaszi szemeszterében készült. A megkérdezendők körét az adatfelvétel idején az intézménybe beiratkozott hallgatók alkották. A felmérés eredményeképpen összességében 510 alapképzéses hallgatótól kaptunk értékelhető, kitöltött kérdőívet. Az adatfelvétel önkitöltős kérdőíves módszerrel történt. Az adatfelvétel mintavételi kerethez képest mért torzulásait peremsúlyozással korrigáltuk nem, tagozat, képzési hely, illetve szak dimenziók mentén. Jelenlegi hallgatók társadalmi-demográfiai háttere A jelenlegi alapképzéses hallgatók 37 százaléka férfi, közel kétharmada nő. Az életkori átlag 23 év. A évesek, a évesek, a évesek a minta 2 százalékát adják. A válaszadók négytizede hagyományos, négyosztályos gimnáziumban érettségizett, további 25 százaléknyian nem hagyományos, 6 vagy osztályos gimnáziumban, kéttannyelvű gimnáziumban végzett. Szakközépiskolában végzett a megkérdezettek körülbelül egyharmada Hallgatói státusz A megkérdezett hallgatók döntő része 99 százaléka BA/BSc képzésen vesz részt jelenleg. Hagyományos főiskolai képzésben csupán a megkérdezettek egy százaléka tanul. A jelenlegi alapképzéses hallgatók 52 százaléka tanul államilag finanszírozott képzési formában, a fennmaradó 4 százaléknyi hallgató pedig költségtérítéses képzésben részesül. A kutatásban résztvevők 29 százaléka 2012-ben, vagy 2013-ban kezdte meg tanulmányait a főiskolán. Körülbelül a válaszadók egynegyedét (2%) teszik ki azok, akik egy évvel korábban, 20-ben iratkoztak be jelenlegi szakjukra ben 22, 2009-ben 13, 200-ban 3, 2007-ben 2, 2007 előtt pedig a megkérdezettek 3 százaléka kezdte el a BGF-et.

4 A kutatásban részt vett hallgatók 49 százaléka közepes tanuló. Ennél gyengébb eredménnyel százaléknyian végzik szakjukat. A hallgatók 30 százalékának van jó eredménye alapképzésen, és csupán 4 százalékuk jeles vagy kitűnő tanuló. Egyéb felsőfokú tanulmányok A megkérdezettek 3 százaléka tanul jelenleg más szakon is. Azok, akik végeznek még valamilyen szakot zömében (60%) valamilyen gazdaságtudományi tárgyakat hallgatnak. Az esetek döntő részében BA képzésben vesznek részt a hallgatók. A megkérdezettek 13 százaléka rendelkezik már valamilyen felsőfokú végzettséggel. 60 százalékban valamilyen gazdaságtudományi képzésben részesültek. A képzési formák közül az alapképzés valamint a felsőfokú szakképzés keretei voltak túlnyomórészt jellemzők. A BGF alapképzéses hallgatói közül a legtöbben és a legmagasabb szinten az angolt beszélik. Mindössze a megkérdezettek 10 százaléka nem beszéli e nyelvet legalább közepes szinten. Felsőfokú tanulmányaik alatt a hallgatók 6 százaléka tanult hosszabb-rövidebb ideig külföldön. A külföldi tanulmányi tapasztalattal rendelkezők 49 százaléka legalább egy szemeszternyi tanulmányi időt egy alkalommal töltött kint. Ennél több alkalommal az érdemben válaszadók 16 százaléka tanult külföldön. Döntően két forrásból finanszírozták e diákok tanulmányaikat: vagy Tempus, illetve Erasmus ösztöndíjjal kerültek ki, vagy maguk fizették a tanulás és az ott tartózkodás költségeit. Kapcsolódás a munka világához A jelenlegi BGF-es alapképzéses hallgatók 49 százaléka dolgozik tanulmányai alatt. A munkát vállalók többsége (49%) állandó jellegű, határozatlan időtartamú szerződéssel dolgozik. A nappali tagozatosok közel fele diákmunkát, illetve gyakornoki munkát végez, míg a levelező és távoktatásos hallgatók 91-6 százalékban határozatlan idejű munkakörben helyezkedtek el. A megkérdezett munkát vállalt hallgatók százaléka nyilatkozott úgy, hogy munkája kizárólag tanult szakterületének felel meg. További 55 százaléknyian tartják úgy, hogy munkájuk saját és az ahhoz kapcsolódó szakterületeknek egyaránt megfelel. A jelenlegi hallgatók közül százaléknyian vállaltak már munkát hosszabb-rövidebb ideig külföldön alapképzésen.

5 Módszertan Háttér A jelenlegi hallgatók körében történt felmérés a Diplomás Pályakövetési Rendszer vizsgálatok részét képező kutatás. Az eredmények alapján az intézmény visszacsatolást kap oktatási tevékenységének megítéléséről. A kutatás eredménye megmutatja, hogy a hallgatók milyen problémákkal szembesülnek az iskola elvégzése során, milyen területeket kell fejleszteni, erősíteni. A válaszok segíteni tudják az intézmény oktatásfejlesztési tevékenységének hatékonyságát, illetve azok irányát. Ez a kutatási jelentés az országos központi kérdőív kérdéseire kapott válaszok elemzését tartalmazza. Mintavétel A vizsgálat minden év tavaszán online lekérdezéssel készül. A lekérdezendők körébe minden aktív hallgató bekerül, aki az adott évben beiratkozott a főiskolára. A vizsgálat lebonyolítását a Modulo rendszer segíti. A felmérés eredményeképpen végül 510 hallgatótól kaptunk értékelhető, kitöltött kérdőívet. Az elemzésben ahol csak módunk nyílt, a hallgatók véleményét kar, intézmény, illetve szak szerinti bontásban közöltük. Abban az esetben, ha egyik szempont szerint sem volt értékelhető különbség az egyes hallgatói csoportok között, a közölt grafikonokon, táblázatokon nem tüntettük fel ezeket a bontásokat. Minden egyéb esetben csak a statisztikailag szignifikáns kereszttáblákat közöltük. Az adatfelvételek ideje: Az adatfelvétel a 2012/2013-es tanév tavaszi szemeszterében készült. Súlyozás Mivel a kérdőív kitöltése önkéntes volt, ezért a visszaküldött kérdőívek számos esetben eltértek a főiskola hallgatóinak társadalmi-demográfiai, illetve hallgatói státusz szerinti tényleges eloszlásától. Ezeket a torzulásokat ún. peremsúlyozással korrigáltuk. A súlyozás során négy szempontot vettünk figyelembe: a hallgató nemét, milyen tagozatra, melyik karra, végül pedig melyik szakra jár a hallgató. A súlyozás részleteit az alábbi táblázatokban mutatjuk be. A súlyozás alapja döntően a 2012/13 2. félévi állapotokat tükrözik.

6 1. táblázat - A súlyozás alapját képező változók eloszlása a mintában a súlyozás előtti és utáni állapotban N és % sokasági adatok súlyozatlan súlyozott súlyváltozó N % N % % N % % férfi 25 37, ,2 2,4 1 36,9 37,1 1,31 nem nő , ,2 71, ,5 62,9 0, válaszhiány ,6-3 0,6 - nappali 242 7, ,4 79,7 6 77,7 7,0 0,9 tagozat levelező 75 7,2 7,6 7,7 36 7,1 7,2 0,93 távoktatás 66 14, 64 12,5 12, , 14, 1,1 válaszhiány ,4-2 0,4 - BGF-KKK 29 27, ,0 21, , 27, 1,33 BGF-KVIK ,2 9 23,3 23,3 4 30,2 30,2 1,29 képzési BGF-PSZK , 249 4, 4, 19 3, 3, 0,0 helyek BGF-GKZ 337 3,2 35 6,9 6,9 16 3,2 3,2 0,46 válaszhiány emberi erőforrások 277 2,6 1 3,5 3,5 13 2,6 2,6 0,74 gazdálkodás és menedzsment , ,9 14,9 6 13,3 13,3 0,9 kereskedelem és marketing 07 16,2 49 9,6 9,6 2 16,2 16,2 1,6 kommunikáció és szak médiatudomány 34 3,6 9 1, 1, 19 3,6 3,6 2,06 nemzetközi gazdálkodás 9 16, ,7 14,7 6 16,9 16,9 1, pénzügy és számvitel , ,7 32,7 1 22,5 22,5 0,69 turizmus-vendéglátás ,2 91,, 10 21,2 21,2 1,19 gazdaságinformatikus 33 3,6 25 4,9 4,9 1 3,6 3,6 0,74 válaszhiány összesen , ,0 100, ,0 100,0 A kérdőívet alapképzésen a valós számarányukhoz képest kisebb számban küldték vissza a BGF férfi hallgatói. Tagozatokat vizsgálva ugyanezt tapasztaltuk a távoktatás tagozaton lévő hallgatók esetében is. Képzési helyek esetében a BGF-KKK, illetve a BGF-KVIK hallgatói mutatták a legkisebb hajlandóságot a kérdőívek kitöltésére, illetve visszaküldésére a valós részarányukhoz képest. A kereskedelem és marketing, a kommunikáció és médiatudomány, a nemzetközi gazdálkodás, illetve a turizmus-vendéglátás szakon tanulók sokasági eloszláshoz képest kisebb arányban vettek részt a kutatásban.

7 Jelenlegi hallgatók társadalmi-demográfiai háttere 2. táblázat - Jelenlegi hallgatók nem és életkori csoportok szerint, összes megkérdezett, N és % N % % nem férfi nő válaszhiány korcsoport évesek évesek évesek évesek 3 7 legalább 30 évesek válaszhiány összesen A jelenlegi alapképzéses hallgatók 37 százaléka férfi, közel kétharmada pedig nő. A mintába került legfiatalabb hallgató 19, míg a legidősebb 44 éves volt. Az átlagéletkor 23 év volt a vizsgálat időszakában. A évesek, a évesek, a évesek a minta 2 százalékát adják. A évesek, az ennél idősebbek 10 százaléknyian vannak a hallgatók között. 3. táblázat - szülők iskolai végzettsége, N és % édesapa édesanya N % N % legfeljebb általános szakmunkásképző szakközépiskola, technikum gimnázium főiskola egyetem nem tudja, nem ismerte, nem élt válaszhiány A megkérdezettek 31 százalékának édesapja, 41 százalékának édesanyja rendelkezett a hallgató gyermekkorában főiskolai, egyetemi végzettséggel. A hallgatók között nagy többségben vannak azok (77%), akiknek szülei, nagyszülei között nincs olyan, aki hasonló szakterületen szerzett volna korábban végzettséget, vagy hasonló területen dolgozna, mint a megkérdezett hallgató. Nem meglepő az sem, hogy a megkérdezettek nagyjából bele (51%) családja anyagi helyzetét átlagosnak ítélte meg. Emellett igaz az is, hogy további 36 százalékuk inkább a jobb módúak közé sorolta magát.

8 1. ábra - - milyen típusú középiskolai osztályban szerzett érettségit? korcsoportok szerint,, %, N= életkor évesek hagyományos gimnázium évesek évesek évesek nem hagyományos gimnázium szakközépiskola legalább 30 évesek % 20% 40% 60% 0% 100% Az alapképzéses hallgatók négytizede hagyományos gimnáziumban, további 25 százalék nem hagyományos gimnáziumban szerezte meg az érettségit. Szakközépiskolai végzettség a megkérdezettek valamivel több, mint egyharmadára jellemző. Megfigyelhető továbbá az is, hogy minél idősebb válaszolót vizsgálunk, annál valószínűbb, hogy szakközépiskolát végzett. A hagyományos gimnáziumból érkezők aránya az egyes életkori csoportokban viszonylag stabilnak mondható.

9 Hallgatói státusz A BGF alapképzéses hallgatói szinte kivétel nélkül valamilyen gazdaságtudományi stúdiumot hallgatnak jelenleg (90%). A megkérdezett hallgatók döntő része 99 százaléka BA/BSc képzésen vesz részt. A fennmaradó egy százalék pedig hagyományos főiskolai képzésben tanul. 2. ábra - Milyen munkarendben tanul? karok, intézetek, szakok, képzési és finanszírozási forma, illetve a tanulmányok kezdete szerint,, N=505-50, % kar BGF-KKK BGF-KVIK BGF-PSZK BGF-GKZ szak emberi erőforrások gazdálkodás és menedzsment kereskedelem és marketing kommunikáció és médiatudomány nemzetközi gazdálkodás pénzügy és számvitel turizmus-vendéglátás gazdaságinformatikus finanszírozási forma államilag támogatott költségtérítéses tanulmányok kezdete 2012/ előtt % 20% 40% 60% 0% 100% nappali levelező távoktatás Az összes karról elmondható, hogy a hallgatók többsége nappali tagozatos képzésben vesz részt alapképzésen. A levelező képzés főként a kommunikáció és médiatudomány szakon tanuló hallgatók, míg a távoktatás a kereskedelem és marketing, illetve pénzügy és számvitel szakot hallgatók körében kapott nagyobb szerepet. Továbbá az is elmondható, hogy minél

10 korábban kezdte meg a hallgató a tanulmányait, annál nagyobb hangsúlyt kap a távoktatás képzés. 3. ábra - Milyen finanszírozási formában tanul? karok, intézetek, szakok, illetve a tanulmányok kezdete szerint,, N= , % kar BGF-KKK BGF-KVIK BGF-PSZK BGF-GKZ szak emberi erőforrások gazdálkodás és menedzsment kereskedelem és marketing kommunikáció és médiatudomány nemzetközi gazdálkodás pénzügy és számvitel turizmus-vendéglátás gazdaságinformatikus tanulmányok kezdete 2012/ előtt % 20% 40% 60% 0% 100% 0 államilag támogatott költségtérítéses A jelenlegi alapképzéses hallgatók 52 százaléka tanul államilag finanszírozott formában, a fennmaradó 4 százaléknyi hallgató pedig költségtérítéses képzésben részesül. A GZK-n a többi karhoz képest magasabb arányban találunk költségtérítéses képzésben tanuló hallgatót. A szakok tekintetében a kommunikáció és médiatudomány hallgatói között leginkább kimagasló ez az arány. Az is megfigyelhető, hogy a költségtérítéses képzés leginkább azon hallgatók körében a legmagasabb, akik 2007, vagy annál korábban, illetve 2012-ben vagy 2013-ban kezdték meg tanulmányaikat.

11 4. ábra - Melyik évben kezdte meg tanulmányait jelenlegi szakján?, N=509, % 3% 2% 3% 13% 29% 22% 2% 2012/ előtt A kutatásban résztvevők 29 százaléka a 2012/13-as tanévben kezdte meg tanulmányait. A válaszadók 2 százaléka 20-ben, míg 22 százaléka 2010-ben kezdte meg felsőfokú tanulmányait a Budapesti Gazdasági Főiskolán. 5. ábra - Jelenlegi hallgatók szocio-demográfiai összetétele karok és korcsoportok szerint,, N=49, % 2 10 kar BGF-KKK BGF-KVIK BGF-PSZK BGF-GKZ % 20% 40% 60% 0% 100% évesek évesek évesek évesek legalább 30 évesek Ami az ábra alapján nagyon szembetűnő, hogy a GKZ-n, valamint a KVIK-en magasabb az idősebb hallgatók aránya a többi karhoz képest.

12 6. ábra - Jelenlegi hallgatók szocio-demográfiai összetétele karok és a középiskola típusa szerint,, N=42, % kar BGF-KKK BGF-KVIK BGF-PSZK BGF-GKZ % 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 0% 90% 100% hagyományos gimnázium nem hagyományos gimnázium szakközépiskola A Külkereskedelmi Kar, illetve a Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Kar alapképzéses hallgatói többségében hagyományos gimnáziumban érettségizett, míg a PSZK-n és a GKZ-n inkább szakközépiskolát végzett hallgatók aránya kapott nagyobb hangsúlyt. 7. ábra - Jelenlegi hallgatók szocio-demográfiai összetétele szakok és nemek szerint,, N=507, % szak emberi erőforrások gazdálkodás és menedzsment kereskedelem és marketing kommunikáció és médiatudomány nemzetközi gazdálkodás pénzügy és számvitel turizmus-vendéglátás gazdaságinformatikus % 20% 40% 60% 0% 100% férfi nő Összességében elmondható, hogy a BGF alapképzésen tanuló hallgatói körében nem szerinti bontásban a különböző szakok esetében a gazdaságinformatikus szakot leszámítva női dominancia a jellemző. Nemzetközi gazdálkodás szakon a férfiak és nők aránya talán a legkiegyenlítettebb.

13 . ábra - Jelenlegi hallgatók szocio-demográfiai összetétele szakok és korcsoport szerint,, N=49, % szak emberi erőforrások gazdálkodás és menedzsment kereskedelem és marketing kommunikáció és médiatudomány nemzetközi gazdálkodás pénzügy és számvitel turizmus-vendéglátás gazdaságinformatikus % 20% 40% 60% 0% 100% évesek évesek évesek évesek legalább 30 évesek Szakokat vizsgálva korcsoport szerinti bontásban azt tapasztaltuk, hogy a fiatalabb korosztály aránya a gazdaságinformatikus, illetve az emberi erőforrások szakokon a legkiemelkedőbb. Az idősebb korosztály pedig leginkább a kereskedelem és marketing szakon tanuló hallgatókra jellemző leginkább a válaszadók válaszai alapján. 9. ábra - Jelenlegi hallgatók szocio-demográfiai összetétele szakok és a középiskola típusa szerint,, N=42, % szak emberi erőforrások gazdálkodás és menedzsment kereskedelem és marketing kommunikáció és médiatudomány nemzetközi gazdálkodás pénzügy és számvitel turizmus-vendéglátás gazdaságinformatikus % 20% 40% 60% 0% 100% hagyományos gimnázium nem hagyományos gimnázium szakközépiskola A különböző szakok esetében azt vizsgálva, hogy milyen típusú középiskolából érkezett a hallgató azt tapasztaltuk, hogy pénzügy és számvitel szakon tanuló hallgató körében nagyobb arányban vannak jelen azok, akik szakközépiskolából érkeztek, mint a többi szak esetében.

14 10. ábra - Átlagosan milyen tanulmányi eredménnyel végzi szakját? hallgatói jogviszonyt leíró változók szerint,, N= , % kar BGF-KKK BGF-KVIK BGF-PSZK BGF-GKZ szak emberi erőforrások gazdálkodás és menedzsment kereskedelem és marketing kommunikáció és médiatudomány nemzetközi gazdálkodás pénzügy és számvitel turizmus-vendéglátás gazdaságinformatikus tagozat nappali levelező távoktatás finanszírozási forma államilag támogatott költségtérítéses % 20% 40% 60% 0% 100% elégséges közepes jó jeles, kitűnő A kutatásban részt vett hallgatók 49 százaléka közepes tanuló. Ennél gyengébb eredménnyel százaléknyian végzik szakjukat. A válaszadók 30 százaléka jó, a fennmaradó 4 százaléka pedig kiváló eredménnyel végzi tanulmányait. A Külkereskedelmi Karon, illetve a Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Karon tanulók tanulmányi eredményei jobbak, mint a PSZK, illetve GKZ hallgatóinak teljesítménye. Ez feltételezhetően a kar nehézségével lehet összefüggésben. A szakok közül a kommunikáció és médiatudomány szak hallgatóinak a legjobbak az eredményei. Továbbá nem meglepő az sem, hogy a PSZK-n és GKZ-n oktatott szakokon rosszabb eredmények születtek, mint más szakokon. Levelező képzésen arányaiban jobb eredménnyel végzik a hallgatók a tanulmányaikat a többi tagozathoz viszonyítva. Végül államilag támogatott hallgatók jobb eredményeket értek el, mint költségtérítéses társaik.

15 . ábra - Az ebben az intézményben, ezen a szakon tanuló többi diák eredményéhez képest az Ön tanulmányi eredménye jellemzően jobb vagy rosszabb? hallgatói jogviszonyt leíró változók szerint,, N=40-505, % középiskola hagyományos gimnázium nem hagyományos gimnázium szakközépiskola tagozat nappali levelező távoktatás finanszírozási forma államilag támogatott 2 13 költségtérítéses % 20% 40% 60% 0% 100% sokkal rosszabb valamivel rosszabb ugyanolyan valamivel jobb sokkal jobb A megkérdezett, alapképzésen tanuló hallgatók 47 százaléka vélekedett úgy, hogy körülbelül ugyanolyan a tanulmányi eredménye, mint a többi hallgatónak azon a szakon, ahol tanul. 41 százalékuk nyilatkozott úgy, hogy eredménye valamivel vagy sokkal jobb, mint a többieké. A fennmaradó 13 százalék érezte úgy, hogy eredménye valamivel vagy sokkal rosszabb, mint szaktársaié. Államilag támogatott képzésben részesült hallgatóknál nagyobb arányban találjuk azokat, akik valamivel, vagy sokkal jobbnak ítélik meg saját teljesítményüket a többiekhez viszonyítva. Költségtérítéses hallgatók nagyrészt ugyanolyannak ítélik meg magukat az eredményüket illetően, mint társaik. A különböző tagozatokat vizsgálva pedig a nappali tagozatos hallgatók vélik jobbnak a tanulmányaik során elért eredményeiket. Végül az alapján, hogy milyen típusú középiskolából érkezett a hallgató, a gimnáziumot végzettek nagyobb arányban ítélték jobbnak teljesítményüket, mint szakközépiskolát végzett társaik.

16 Egyéb felsőfokú tanulmányok 12. ábra - Tanul jelenleg egyéb szakon is?, N=507, % 3% azok aránya, akik tanulnak nem 97% A Budapesti Gazdasági Főiskola alapképzéses hallgatóinak mindössze 3 százalékos hányada tanul jelenleg más szakon is. 13. ábra - Ha tanul milyen szakon?, N=, % kereskedelem és marketing 20% turizmus-vendéglátás 13% gazdálkodás és menedzsment 13% pénzügy és számvitel 7% nemzetközi gazdálkodás 7% egyéb 40% 0% 10% 20% 30% 40% 50% A megkérdezettek ötöde tanul a jelenlegi szakja mellett kereskedelem és marketing szakon. Turizmus-vendéglátás, illetve gazdálkodás és menedzsment szakot a válaszadók százaléka választotta második szakjának.

17 14. ábra - Ha tanul milyen képzési formában?, N=16, % 13% BA/BSc 6% MA/MSc 6% 75% egységes, osztatlan képzés (pl. jogász, orvosképzés) felsőfokú szakképzés Arra a kérdésre, hogy milyen képzési formában folytatja a hallgató a másik szakot, többségében (75%) az a válasz érkezett, hogy alapképzéses formában. Felsőfokú szakképzés keretében pedig a válaszadók 13 százaléka végzi a másik szakját.. ábra - Van felsőfokú végzettsége?, N=503, % 13% azok aránya, akik rendelkeznek nem 437 A válaszadók 13 százaléka nyilatkozott úgy, hogy rendelkezik már valamilyen felsőfokú végzettséggel.

18 16. ábra - Ha végzett, milyen szakon?, N=52, % Pénzügyi szakügyintéző % Szállítmányozás és logisztika Banki szakügyintéző Idegenforgalmi szakmenedzser Számviteli szakügyintéző Vendéglátó szakmenedzser Kommunikáció és médiatudomány % % 6% 4% 4% 4% Egyéb gazdasági % Egyéb 37% 0% 5% 10% % 20% 25% 30% 35% 40% Azok, akik már végeztek valamilyen felsőfokú iskolát, az esetek nagyobb részében 60 százalékában valamilyen gazdaságtudományi képzésben részesültek. De jelentős azoknak az aránya (40%) is, akik teljesen más területen szereztek előzetesen valamilyen képesítést. A gazdaságtudományi képzések közül a pénzügyi szakügyintéző volt a leginkább kedvelt szak.. ábra - Ha végzett, milyen képzési formában?, N=66, % BA/BSc 24% MA/MSc 52% 3% 1% egységes, osztatlan képzés (pl. jogász, orvosképzés) egyetemi hagyományos képzés 12% főiskolai hagyományos képzés % felsőfokú szakképzés Azok körében, akik már rendelkeznek valamilyen felsőfokú képzéssel, a képzési formák közül kiemelkedik a felsőfokú szakképzés (52%). Jelentős azonban még az alapképzésen végzett hallgatók aránya is (32%).

19 Nemzetközi tapasztalatok 4. táblázat - Milyen szintű nyelvtudása van az alábbi idegen nyelvekből? -, N=510, % és átlag nem ismeri nagyon jól anyanyelvi átlag* ismeri szinten ismeri angol ,2 0 német ,44 2 francia ,41 3 olasz ,27 2 spanyol ,30 2 orosz ,16 3 A BGF alapképzéses hallgatói közül a legtöbben és a legmagasabb szinten az angolt beszélik. Mindössze a megkérdezettek 10 százaléka nem beszéli e nyelvet legalább közepes szinten. A német nyelvet a megkérdezettek 40 százaléka beszéli legalább közepes mértékben, illetve további 2 százalék anyanyelvi szinten. A francia, olasz, spanyol és orosz nyelvet a többség (0% körül) nem beszéli. További érdekesség az utóbb említett nyelvekkel kapcsolatosan, hogy ezeket a nyelveket magasabb arányban beszélik anyanyelvi szinten a megkérdezettek, mint az angolt. A válaszadók 10 százaléka nyilatkozott úgy, hogy a fent említett nyelvek valamelyikén felül beszél egyéb idegen nyelvet is. 1. ábra - Milyen egyéb idegen nyelvet beszél?, N=31, % japán holland ukrán svéd kínai portugál olasz horvát török szlovák cseh eszperantó héber 3% 3% 3% 3% 3% 6% 6% 6% 10% 10% 10% 16% 19% 0% 5% 10% % 20% 25%

20 Azok közül, akik beszélnek a felsoroltakon kívül egyéb idegen nyelvet is, a legtöbben a japánt említették (19%). Ezt követően a hollandot, az ukránt, a svédet és a kínait nevezték meg a válaszadók közül a legtöbben. Ezeket a nyelveket átlagosan többnyire közepes, vagy annál kicsit gyengébb szinten beszélik az. 19. ábra - Felsőfokú tanulmányai alatt tanult-e hosszabb-rövidebb ideig külföldön?, N=499, % 6% igen nem 94% A megkérdezettek csupán 6 százaléka nyilatkozott úgy, hogy tanulmányai alatt hosszabbrövidebb ideig tanult külföldön. A külföldi tanulmányi tapasztalattal rendelkezők 49 százaléka legalább egy szemeszternyi tanulmányi időt egy alkalommal töltött kint. Ennél több alkalommal a válaszadók 16 százaléka töltött külföldön egy szemeszternyi időt tanulással. Egy szemeszternél rövidebb időt a megkérdezettek 21 százaléka egy alkalommal, 9 százaléka pedig több alkalommal is eltöltött külföldön tanulással.

21 20. ábra - Milyen finanszírozással tanult külföldön? azok körében, akik tanultak külföldön,, N=2, %, többet is jelölhettek Tempus/Erasmus ösztöndíj 6 Saját/családi finanszírozás 46 Párhuzamos külföldi munkavállalás Egyéb külföldi/nemzetközi pályázati ösztöndíj Egyéb forrásból Egyéb hazai ösztöndíj, pályázat A fogadó felsőoktatási intézmény ösztöndíja A külföldi tanulmányaikat a válaszadók döntően két forrásból finanszírozták: vagy Tempus, illetve Erasmus ösztöndíjjal kerültek ki, vagy maguk finanszírozták a tanulás és az ott tartózkodás költségeit. A célországokat tekintve a legtöbben Hollandiában (21%), Spanyolországban (%), valamint Franciaországban (%) voltak.

22 Kapcsolódás a munka világához 21. ábra - Jelenleg dolgozik? azok aránya, akik igen, szocio-demográfiai és hallgatói jogviszonyt leíró változók szerint,, N=4-50, % kar BGF-KKK BGF-KVIK BGF-PSZK BGF-GKZ szak emberi erőforrások gazdálkodás és menedzsment kereskedelem és marketing kommunikáció és médiatudomány nemzetközi gazdálkodás pénzügy és számvitel turizmus-vendéglátás gazdaságinformatikus tagozat nappali levelező távoktatás finanszírozási forma államilag támogatott költségtérítéses korcsoport évesek évesek évesek évesek legalább 30 évesek tanulmányok kezdete 2012/ előtt azok aránya, akik igen A jelenlegi BGF-es alapképzésen tanuló hallgatók 49 százaléka dolgozik tanulmányai alatt. Karok viszonylatában a KKK és a KVIK, a szakok esetében pedig a kommunikáció és

23 médiatudomány, valamint a kereskedelem és marketing szak hallgatói dolgoznak legnagyobb arányban. Tagozat szerinti bontásban nem meglepő az eredmény, hisz a levelező és a távoktatás képzési forma hallgatói közül 10-ből 9 hallgató dolgozik. A nappali tagozatos hallgatók esetében ez csak 10-ből 4 hallgatónak felel meg. Továbbá az is nagyon jól látszik, hogy minél korábban kezdte a hallgató a tanulmányait, illetve minél idősebb, annál nagyobb a valószínűsége, hogy dolgozik. Végül a finanszírozás formája alapján az rajzolódott ki, hogy a költségtérítéses hallgatók nagyobb arányban dolgoznak, mint államilag támogatott hallgatótársaik.

24 22. ábra - Munkaviszony jellege szocio-demográfiai és hallgatói jogviszonyt leíró változók szerint,, N=2-252, % kar BGF-KKK BGF-KVIK BGF-PSZK BGF-GKZ szak emberi erőforrások gazdálkodás és menedzsment kereskedelem és marketing kommunikáció és médiatudomány nemzetközi gazdálkodás pénzügy és számvitel turizmus-vendéglátás gazdaságinformatikus tagozat nappali levelező távoktatás finanszírozási forma államilag támogatott költségtérítéses korcsoport évesek évesek évesek évesek legalább 30 évesek tanulmányok kezdete 2012/ előtt % 20% 40% 60% 0% 100% állandó jellegű és határozatlan időtartamú megbízás jellegű diákmunka, gyakornoki munka meghatározott időtartamú alkalmi, időszakos megbízás A munkát vállalók többsége (49%) állandó jellegű, határozatlan időtartamú szerződéssel dolgozik. Jelentős még azoknak a hallgatóknak az aránya is, akik diákmunka, valamint gyakornoki munka keretében dolgoznak (31%). Nem meglepő viszont az az eredmény, hogy a levelező, valamint távoktatásos hallgatók jelentős többségének munkaviszonya állandó jellegű, határozatlan időtartamú (91-6%). Ezzel összefüggésben a nappali tagozatos

25 hallgatók pedig inkább diákmunka, gyakornoki munka keretében dolgozik (4%). Jól látszik az is, hogy minél korábban kezdte meg a tanulmányait a hallgató, illetve minél idősebb, annál nagyobb hangsúlyt kap az állandó jellegű, határozatlan idejű munkaviszony. 23. ábra - Minek tekinti inkább magát? munkaviszony és életkor-tagozat szerint,, a tanulás mellett dolgozó hallgatók körében, N=2-251, % korcsoport évesek évesek évesek évesek legalább 30 évesek munkaviszony állandó jellegű határozott időre szóló megbízás jellegű alkalmi diákmunka, gyakornoki munka % 20% 40% 60% 0% 100% főfoglalkozású diák főfoglalkozású dolgozó (aki tanul is) Az 51 százaléka főfoglalkozású diáknak, míg 49 százalékuk főfoglalkozású dolgozónak tartja magát, aki tanul. Minél idősebb a hallgató, annál kevésbé tekint magára diákként. Azok a hallgatók, akik állandó jellegű munkaviszonnyal rendelkeznek, 79 százalékban főfoglalkozású dolgozóként tekintenek magukra. A határozott időre szóló munkaviszonnyal rendelkező hallgatók vélekednek a legkiegyenlítettebben ebben a kérdésben. A többi típusú munkaviszonnyal rendelkező hallgatók esetében pedig már inkább az dominál, hogy ők inkább főfoglalkozású diákok, mintsem főfoglalkozású dolgozók.

26 24. ábra - Milyen szakterületen végzett tanulmányok felelnek meg a legjobban ennek a munkának? munkaviszony szerint,, a tanulás mellett dolgozó hallgatók körében, N=252, % munkaviszony állandó jellegű határozott időre szóló megbízás jellegű 3 alkalmi diákmunka, gyakornoki munka % 20% 40% 60% 0% 100% csak a saját szakterület egy egészen más szakterület a saját és a kapcsolódó szakterület bármilyen szakterület A megkérdezett hallgatók százaléka nyilatkozott úgy, hogy munkája kizárólag tanult szakterületének felel meg. További 55 százaléknyian tartják úgy, hogy a munkájuk saját és ahhoz kapcsolódó szakterületnek egyaránt megfelel. A tanultaktól egészen más szakterületnek a hallgatók 1 százaléka, míg bármely szakterületnek a 10 százaléka nyilvánította jelenlegi munkáját. A munkaviszony szerinti bontás azt tükrözi, hogy minden típusnál többségben vannak azok a hallgatók, akik munkájukat saját, vagy saját és kapcsolódó szakterületnek feleltetik meg. Ezek közül is nagymértékben kiemelkedik a megbízás jellegű munkaviszony. Az alapképzéses hallgatók 32 százaléka gondolja úgy, hogy biztosan, 60 százaléka pedig, hogy valószínűleg sikerül a szakon szerzett diplomával a szakterületen belül elhelyezkedni. 6 százalék nem tartja valószínűnek, hogy sikerül a tanult szakterületen belüli elhelyezkedés. A fennmaradó 2 százalék pedig nem is szeretne ott elhelyezkedni.

GDF felmérések Diplomás Pályakövetés 2013 () Válaszadók száma = 94. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt.

GDF felmérések Diplomás Pályakövetés 2013 () Válaszadók száma = 94. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. GDF felmérések Diplomás Pályakövetés 0 () Válaszadók száma = 9 Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Kérdésszöveg Bal pólus 5% 5 5% Jobb pólus n=mennyiség átl.=átlag

Részletesebben

GDF felmérések Hallgatói motivációs vizsgálat 2012 (DPR_hallgmotiv_2012) Válaszadók száma = 111. Felmérés eredmények

GDF felmérések Hallgatói motivációs vizsgálat 2012 (DPR_hallgmotiv_2012) Válaszadók száma = 111. Felmérés eredmények GDF felmérések Hallgatói motivációs vizsgálat 0 (DPR_hallgmotiv_0) Válaszadók száma = Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Kérdésszöveg Bal pólus 5% 5 5% Jobb

Részletesebben

GDF felmérések DPR2014_hm (Hallgatói mot. 2014) Válaszadók száma = 112. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt.

GDF felmérések DPR2014_hm (Hallgatói mot. 2014) Válaszadók száma = 112. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. GDF felmérések DPR0_hm (Hallgatói mot. 0) Válaszadók száma = Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Kérdésszöveg Bal pólus 5% 0% 50% 0% 5% Jobb pólus n=mennyiség

Részletesebben

Kutatási jelentés. 2013. március

Kutatási jelentés. 2013. március Kutatási jelentés A Budapesti Gazdasági Főiskola Diplomás Pályakövetési Rendszerében az aktív hallgatók között lebonyolított 2012. évi motivációs kutatás eredményei 201. március Tartalom Vezetői összefoglaló...

Részletesebben

GDF felmérések DPR2015_hm(Hallgatói mot.2015) () Válaszadók száma = 177. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt.

GDF felmérések DPR2015_hm(Hallgatói mot.2015) () Válaszadók száma = 177. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. GDF felmérések DPR2015_hm(Hallgatói mot.2015) () Válaszadók száma = 177 Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Kérdésszöveg Bal pólus 25% 0% 50% 0% 25% Jobb pólus

Részletesebben

KVK_H. Válaszadók száma = 360. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50%

KVK_H. Válaszadók száma = 360. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50% KVK_H Válaszadók száma = 60 Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg Bal pólus % % Jobb pólus n=mennyiség átl.=átlag md=medián elt.=átl. elt. tart.=tartózkodás

Részletesebben

Kutatási jelentés. 2014. február

Kutatási jelentés. 2014. február Kutatási jelentés A Budapesti Gazdasági Főiskola Diplomás Pályakövetési Rendszerében a végzett hallgatók között lebonyolított 2013. évi motivációs kutatás eredményei 2014. február 1 Tartalom Vezetői összefoglaló...

Részletesebben

DPR 2014_aktív hallgatók. Válaszadók száma = 348. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50%

DPR 2014_aktív hallgatók. Válaszadók száma = 348. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50% DPR 0_aktív hallgatók Válaszadók száma = 8 Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg Bal pólus Skála % 0% 0% 0% Hisztogram % Jobb pólus n=mennyiség

Részletesebben

NIK hallgatói motíváció Válaszadók száma = 142. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50%

NIK hallgatói motíváció Válaszadók száma = 142. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50% NIK hallgatói motíváció 0 NIK hallgatói motíváció 0 Válaszadók száma = Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg Bal pólus % % Jobb pólus n=mennyiség

Részletesebben

RKK hallgatói motíváció Válaszadók száma = 112. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50%

RKK hallgatói motíváció Válaszadók száma = 112. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50% RKK hallgatói motíváció 0 RKK hallgatói motíváció 0 Válaszadók száma = Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg Bal pólus % % Jobb pólus n=mennyiség

Részletesebben

RKK_H. Válaszadók száma = 157. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50%

RKK_H. Válaszadók száma = 157. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50% RKK_H Válaszadók száma = 7 Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg Bal pólus % % Jobb pólus n=mennyiség átl.=átlag md=medián elt.=átl. elt. tart.=tartózkodás

Részletesebben

AMK hallgatói motíváció Válaszadók száma = 88. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50%

AMK hallgatói motíváció Válaszadók száma = 88. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50% AMK hallgatói motíváció 0 AMK hallgatói motíváció 0 Válaszadók száma = 88 Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg Bal pólus % % Jobb pólus n=mennyiség

Részletesebben

A Budapesti Gazdasági Főiskola hallgatóinak véleménye. - kutatási jelentés - A BGF Diplomás Pályakövetési Rendszerében

A Budapesti Gazdasági Főiskola hallgatóinak véleménye. - kutatási jelentés - A BGF Diplomás Pályakövetési Rendszerében A Budapesti Gazdasági Főiskola hallgatóinak véleménye - kutatási jelentés - A BGF Diplomás Pályakövetési Rendszerében a 2010. évi hallgatói motivációs kutatás eredményei 2010 A Diplomás Pályakövetési Rendszer

Részletesebben

DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉS A PANNON EGYETEMEN 2010-2012-BEN ABSZOLUTÓRIUMOT SZERZETT HALLGATÓK VIZSGÁLATA

DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉS A PANNON EGYETEMEN 2010-2012-BEN ABSZOLUTÓRIUMOT SZERZETT HALLGATÓK VIZSGÁLATA DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉS A PANNON EGYETEMEN 2010-2012-BEN ABSZOLUTÓRIUMOT SZERZETT HALLGATÓK A MÓDSZERTAN Telefonos megkérdezés központilag előírt kérdőív alapján Adatfelvétel ideje: 2013. November 20014.

Részletesebben

Budapesti Gazdasági Főiskola Felvételi tájékoztató 2012/2013. tanév

Budapesti Gazdasági Főiskola Felvételi tájékoztató 2012/2013. tanév Budapesti Gazdasági Főiskola Felvételi tájékoztató 2012/2013. tanév Mi is érdekel? Hol tanuljak tovább? Milyenek a bejutási esélyeim? Milyen szakmával tudok jól elhelyezkedni vagy továbbtanulni? 2 Biztos

Részletesebben

A Budapesti Gazdasági Főiskola végzett hallgatóinak véleménye - kutatási jelentés -

A Budapesti Gazdasági Főiskola végzett hallgatóinak véleménye - kutatási jelentés - A Budapesti Gazdasági Főiskola végzett hallgatóinak véleménye - kutatási jelentés - A BGF Diplomás Pályakövetési Rendszerében a 007-ben és 009-ben végzett hallgatók között lebonyolított 00. évi kutatás

Részletesebben

MÉK_DPR 2014_aktív hallgatók. Válaszadók száma = 19. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50%

MÉK_DPR 2014_aktív hallgatók. Válaszadók száma = 19. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50% MÉK_DPR 0_aktív hallgatók Válaszadók száma = 9 Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg Bal pólus Skála % Hisztogram % Jobb pólus n=mennyiség átl.=átlag

Részletesebben

Budapesti Gazdasági Főiskola Felvételi tájékoztató 2013/2014. tanév

Budapesti Gazdasági Főiskola Felvételi tájékoztató 2013/2014. tanév Budapesti Gazdasági Főiskola Felvételi tájékoztató 2013/2014. tanév Miért érdemes továbbtanulni? Mert a felsőfokú végzettséggel rendelkezők magasabb jövedelmet érhetnek el, több munkalehetőség közül választhatnak,

Részletesebben

Alcsoport DPR_2014_hallgato_FOK. Válaszadók száma = 14. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50%

Alcsoport DPR_2014_hallgato_FOK. Válaszadók száma = 14. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50% Alcsoport DPR_0_hallgato_FOK Válaszadók száma = Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg Bal pólus % % Jobb pólus n=mennyiség átl.=átlag md=medián

Részletesebben

Kutatási jelentés. A Budapesti Gazdasági Főiskola. Diplomás Pályakövetési Rendszerében a 2007-ben végzett hallgatók között lebonyolított

Kutatási jelentés. A Budapesti Gazdasági Főiskola. Diplomás Pályakövetési Rendszerében a 2007-ben végzett hallgatók között lebonyolított Kutatási jelentés A Budapesti Gazdasági Főiskola Diplomás Pályakövetési Rendszerében a 2007-ben végzett hallgatók között lebonyolított 2011. évi telefonos kutatás eredményei 2011. szeptember A Diplomás

Részletesebben

Hallgatók 2011. Kutatási zárótanulmány. Diplomás Pályakövetési Rendszer országos kutatás. Educatio Nonprofit Kft. Felsőoktatási Osztály

Hallgatók 2011. Kutatási zárótanulmány. Diplomás Pályakövetési Rendszer országos kutatás. Educatio Nonprofit Kft. Felsőoktatási Osztály Hallgatók 2011 Kutatási zárótanulmány Diplomás Pályakövetési Rendszer országos kutatás Educatio Nonprofit Kft. Felsőoktatási Osztály Készítette: Veroszta Zsuzsanna PhD 2012 március Tartalom I. A kutatásról...

Részletesebben

Diplomás pályakövetés intézményi online kutatás, 2011

Diplomás pályakövetés intézményi online kutatás, 2011 Diplomás pályakövetés intézményi online kutatás, 2011 DPR intézményi online kutatások kötelező kérdésblokkja Hallgatók 2011 [INTÉZMÉNYI KÉPVISELŐNEK:] KÉRJÜK, OLVASSA EL A MELLÉKELT TÁJÉKOZTATÓT! Kedves

Részletesebben

NK_GT EGPSZ DPR_2014_hallgato_NK. Válaszadók száma = 9. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50%

NK_GT EGPSZ DPR_2014_hallgato_NK. Válaszadók száma = 9. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50% NK_GT EGPSZ DPR_0_hallgato_NK Válaszadók száma = 9 Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg Bal pólus % % Jobb pólus n=mennyiség átl.=átlag md=medián

Részletesebben

Az aktív hallgatók körében lezajlott on-line kutatás eredményei A kutatás háttere

Az aktív hallgatók körében lezajlott on-line kutatás eredményei A kutatás háttere Az aktív hallgatók körében lezajlott on-line kutatás eredményei - 2011 1. A kutatás háttere A Szent István Egyetem az Új Magyarország Fejlesztési Terv Társadalmi Megújulás Operatív Programjában támogatást

Részletesebben

PE-GTK végzettek munkaerő-piaci helyzete

PE-GTK végzettek munkaerő-piaci helyzete Ad hoc jelentés PE-GTK végzettek munkaerő-piaci helyzete 2014. augusztus 7. Készítette: Gadár László Pannon Egyetem Projekt megnevezése: Zöld Energia - Felsőoktatási ágazati együttműködés a zöld gazdaság

Részletesebben

Továbbtanulás a felsőoktatásban

Továbbtanulás a felsőoktatásban Továbbtanulás a felsőoktatásban Szemerszki Marianna Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet (OFI) OFI konferencia, 2011. december 7. Minőségfejlesztés a felsőoktatásban TÁMOP-4.1.4-08/1-2009-0002 Intézményrendszer

Részletesebben

DPR_NK_2013 NELL. Válaszadók száma = 8. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50%

DPR_NK_2013 NELL. Válaszadók száma = 8. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50% DPR_NK_0 NELL Válaszadók száma = 8 Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg Bal pólus 5 Jobb pólus n=mennyiség átl.=átlag md=medián elt.=átl. elt.

Részletesebben

Jelentés a kiértékelésről az előadóknak

Jelentés a kiértékelésről az előadóknak VSL Kft. 000 Szentendre Pitypang u. 6. VSL Kft. Tisztelt Vera Gedei Úr/Asszony! (személyes és bizalmas) Jelentés a kiértékelésről az előadóknak Tisztelt Vera Gedei Úr/Asszony! Ez az email tartalmazza a

Részletesebben

Az aktív hallgatók körében lezajlott on-line kutatás eredményei

Az aktív hallgatók körében lezajlott on-line kutatás eredményei Diplomás Pályakövető Rendszer (DPR) Szakmai beszámoló a 2011. évi tavaszi felmérésről a Nyugat-magyarországi Egyetemen Az aktív hallgatók körében lezajlott on-line kutatás eredményei A kutatásra a TÁMOP

Részletesebben

NK_GT NELL DPR_2014_hallgato_NK. Válaszadók száma = 21. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50%

NK_GT NELL DPR_2014_hallgato_NK. Válaszadók száma = 21. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50% NK_GT NELL DPR_0_hallgato_NK Válaszadók száma = Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg Bal pólus % % Jobb pólus n=mennyiség átl.=átlag md=medián

Részletesebben

BUDAPESTI KOMMUNIKÁCIÓS ÉS ÜZLETI FŐISKOLA

BUDAPESTI KOMMUNIKÁCIÓS ÉS ÜZLETI FŐISKOLA BUDAPESTI KOMMUNIKÁCIÓS ÉS ÜZLETI FŐISKOLA FELMÉRÉS A 212 TAVASZÁN AKTÍV ELSŐ-, MÁSOD- ÉS HARMADIK FÉLÉVES SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSÉN RÉSZT VEVŐ HALLGATÓK KÖRÉBEN 212. TÁMOP-4.1.1/A-/2/KMR-2-4 Tartalomjegyzék

Részletesebben

Diplomás pályakövetés intézményi online kutatás, 2013

Diplomás pályakövetés intézményi online kutatás, 2013 Diplomás pályakövetés intézményi online kutatás, 2013 DPR intézményi online kutatások kötelező kérdésblokkja Végzettek 2013 [INTÉZMÉNYI KÉPVISELŐNEK:] KÉRJÜK, OLVASSA EL A MELLÉKELT TÁJÉKOZTATÓT! Kedves

Részletesebben

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 A jogi és igazgatási képzési terület diplomásainak munkaerő piaci helyzete Az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. által végzett, Diplomás pályakövetés

Részletesebben

Alapképzésben végzettek. Válaszadók száma = 151. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50%

Alapképzésben végzettek. Válaszadók száma = 151. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50% Alapképzésben végzettek Válaszadók száma = Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg Bal pólus % % Jobb pólus n=mennyiség átl.=átlag md=medián elt.=átl.

Részletesebben

DPR_NK_2013 MSC KREH. Válaszadók száma = 7. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50%

DPR_NK_2013 MSC KREH. Válaszadók száma = 7. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50% DPR_NK_0 MSC KREH Válaszadók száma = 7 Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg Bal pólus Jobb pólus n=mennyiség átl.=átlag md=medián elt.=átl.

Részletesebben

Jelentés a kiértékelésről az előadóknak

Jelentés a kiértékelésről az előadóknak VSL Kft. 000 Szentendre Pitypang u. 6. VSL Kft. Tisztelt Vera Gedei Úr/Asszony! (személyes és bizalmas) Jelentés a kiértékelésről az előadóknak Tisztelt Vera Gedei Úr/Asszony! Ez az email tartalmazza a

Részletesebben

DPR_NK_2013 MSC EGPSZ. Válaszadók száma = 6. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50%

DPR_NK_2013 MSC EGPSZ. Válaszadók száma = 6. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50% DPR_NK_0 MSC EGPSZ Válaszadók száma = 6 Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg Bal pólus Jobb pólus n=mennyiség átl.=átlag md=medián elt.=átl.

Részletesebben

Jelentés a kiértékelésről az előadóknak

Jelentés a kiértékelésről az előadóknak VSL Kft. 000 Szentendre Pitypang u. 6. VSL Kft. Tisztelt Vera Gedei Úr/Asszony! (személyes és bizalmas) Jelentés a kiértékelésről az előadóknak Tisztelt Vera Gedei Úr/Asszony! Ez az email tartalmazza a

Részletesebben

DPR_NK_2013 MSC NE. Válaszadók száma = 6. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50%

DPR_NK_2013 MSC NE. Válaszadók száma = 6. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50% DPR_NK_0 MSC NE Válaszadók száma = 6 Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg Bal pólus Jobb pólus n=mennyiség átl.=átlag md=medián elt.=átl. elt.

Részletesebben

DPR_NK_2013 GYT B. Válaszadók száma = 15. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50%

DPR_NK_2013 GYT B. Válaszadók száma = 15. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50% DPR_NK_0 GYT B Válaszadók száma = Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg Bal pólus Jobb pólus n=mennyiség átl.=átlag md=medián elt.=átl. elt.

Részletesebben

Pályakövetés ben NAPPALI tagozaton végzettek kérdőívének kiértékelése. Készült: december 19. Készítette: Bognár Melinda felvételi üi.

Pályakövetés ben NAPPALI tagozaton végzettek kérdőívének kiértékelése. Készült: december 19. Készítette: Bognár Melinda felvételi üi. Pályakövetés 2007-ben NAPPALI tagozaton végzettek kérdőívének kiértékelése Készült: 2008. december 19. Készítette: Bognár Melinda felvételi üi. 1 1.) Pályakövetés során kiküldött levelek száma az egyes

Részletesebben

PTE_DPR_Hallgatok_2015. Válaszadók száma = 4620. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50%

PTE_DPR_Hallgatok_2015. Válaszadók száma = 4620. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50% Válaszadók száma = 60 Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg Bal pólus % 0% 0% 0% % Jobb pólus n=mennyiség átl.=átlag md=medián elt.=átl. elt.

Részletesebben

DPR_NK_2013 MSC EGPOL. Válaszadók száma = 8. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50%

DPR_NK_2013 MSC EGPOL. Válaszadók száma = 8. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50% DPR_NK_0 MSC EGPOL Válaszadók száma = 8 Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg Bal pólus Jobb pólus n=mennyiség átl.=átlag md=medián elt.=átl.

Részletesebben

KÉRDŐÍV 2010 Ősz Diplomás Pályakövető Rendszer

KÉRDŐÍV 2010 Ősz Diplomás Pályakövető Rendszer 1 KÉRDŐÍV 2010 Ősz Diplomás Pályakövető Rendszer Jó napot kívánok! XY-al beszélek? QZ.. vagyok, a Szent István Egyetem megbízásából hívjuk fel a végzett hallgatókat, hogy érdeklődjünk, mi történt velük

Részletesebben

Kosztyán Zsolt Tibor Diplomás pályakövetés intézményi on- line kutatás a Pannon Egyetemen, 2014

Kosztyán Zsolt Tibor Diplomás pályakövetés intézményi on- line kutatás a Pannon Egyetemen, 2014 2014.??.??. Kosztyán Zsolt Tibor Diplomás pályakövetés intézményi on- line kutatás a Pannon Egyetemen, 2014 A projekt célkitűzései Hallgatói érdeklődés felkeltése a tudományos pálya iránt, főleg az MTMI

Részletesebben

MINTA. DPR2014 - Hallgatói blokk DPR felmérés, hallgatói motivációs kérdőívmodul

MINTA. DPR2014 - Hallgatói blokk DPR felmérés, hallgatói motivációs kérdőívmodul EvaSys Pécsi Tudományem 2014 2014 Válasz megjelölése: Javítás: DPR felmérés, hallgatói motivációs kérdőívmodul Kérem, használjon tollat vagy vékony hegyű filcet. Az űrlap automatikus feldolgozásra kerül.

Részletesebben

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 A pedagógusképzés diplomásainak munkaerő piaci helyzete Az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. által végzett, Diplomás pályakövetés 2009 2010 kutatási

Részletesebben

Jelentés a kiértékelésről az előadóknak

Jelentés a kiértékelésről az előadóknak VSL Kft. 2000 Szentendre Pitypang u. 6. VSL Kft. Tisztelt Vera Gedei Úr/Asszony! (személyes és bizalmas) Jelentés a kiértékelésről az előadóknak Tisztelt Vera Gedei Úr/Asszony! Ez az email tartalmazza

Részletesebben

4. A 2008-ban és 2010-ben végzett hallgatók munkaerő-piaci helyzete

4. A 2008-ban és 2010-ben végzett hallgatók munkaerő-piaci helyzete 4. A 2008-ban és 2010-ben végzett hallgatók munkaerő-piaci helyzete 4.1 Az elemzés háttere Jelen beszámoló a b) modul eredményeit mutatja be, kari és campusok szerinti bontásban, a 2008-ban és a 2010-ben

Részletesebben

PTE_DPR_Vegz_Alap_Normal_2015. Válaszadók száma = 2013. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 50% 25%

PTE_DPR_Vegz_Alap_Normal_2015. Válaszadók száma = 2013. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 50% 25% Válaszadók száma = 2013 Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg Bal pólus 25% 0% 50% 0% 25% Jobb pólus n=mennyiség átl.=átlag md=medián elt.=átl.

Részletesebben

GEO_DPR EUROSTUDENT 2013. Válaszadók száma = 9. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 50% 25%

GEO_DPR EUROSTUDENT 2013. Válaszadók száma = 9. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 50% 25% GEO_DPR EUROSTUDENT 0 Válaszadók száma = 9 Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg Bal pólus Skála % Hisztogram % Jobb pólus n=mennyiség átl.=átlag

Részletesebben

A DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETŐRENDSZER KUTATÁSI EREDMÉNYEIBŐL 2011. JELLI JÁNOS ÉS KABAINÉ TÓTH KLÁRA

A DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETŐRENDSZER KUTATÁSI EREDMÉNYEIBŐL 2011. JELLI JÁNOS ÉS KABAINÉ TÓTH KLÁRA AVKF KUTATÁS 1. A DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETŐRENDSZER AVKF Aktív Hallgatók 2011 tavasz KUTATÁSI EREDMÉNYEIBŐL 2011. JELLI JÁNOS ÉS KABAINÉ TÓTH KLÁRA APOR VILMOS KATOLIKUS FŐISKOLA EGYÜTTMŰKÖDÉSBEN A ZSKF TKK-VAL

Részletesebben

TÁMOP 4.1.3. CSAK AZOKTÓL, AKIK AZ I.1/a. KÉRDÉSRE AZ 1 VAGY 2 VÁLASZT JELÖLTÉK MEG!

TÁMOP 4.1.3. CSAK AZOKTÓL, AKIK AZ I.1/a. KÉRDÉSRE AZ 1 VAGY 2 VÁLASZT JELÖLTÉK MEG! TÁMOP 4.1.3 II. HALLGATÓI MOTIVÁCIÓS KÉRDŐÍVMODUL CSAK AZOKTÓL, AKIK AZ I.1/a. KÉRDÉSRE AZ 1 VAGY 2 VÁLASZT JELÖLTÉK MEG! A most következő kérdések az Ön felsőfokú tanulmányaival lesznek kapcsolatosak.

Részletesebben

NYELVVIZSGA KÖVETELMÉNYEK AZ EGYES SZAKOKON

NYELVVIZSGA KÖVETELMÉNYEK AZ EGYES SZAKOKON Zsigmond Király Egyetem nyelvvizsgakövetelmények 2016.08.01. NYELVVIZSGA KÖVETELMÉNYEK AZ EGYES SZAKOKON Ebben a dokumentumban foglaljuk össze, hogy a Zsigmond Király Egyetemen az egyes szakokon a kezdetétől

Részletesebben

Hallgatók 2011. Diplomás Pályakövetési Rendszer Intézményi adatfelvétel a felsőoktatási hallgatók körében - 2011. Módszertani összefoglaló

Hallgatók 2011. Diplomás Pályakövetési Rendszer Intézményi adatfelvétel a felsőoktatási hallgatók körében - 2011. Módszertani összefoglaló Hallgatók 2011 Diplomás Pályakövetési Rendszer Intézményi adatfelvétel a felsőoktatási hallgatók körében - 2011 Módszertani összefoglaló Készítette: Veroszta Zsuzsanna PhD 2012. március 1. Az adatfelvétel

Részletesebben

Hallgatók tájékoztatása a 2014/15. tanévi díjtételekről (kiírások és fizetési határidők)

Hallgatók tájékoztatása a 2014/15. tanévi díjtételekről (kiírások és fizetési határidők) Hallgatók tájékoztatása a 2014/15. tanévi díjtételekről (kiírások és fizetési határidők) Tisztelt Hallgatók! A BGF szenátusa 2014. június 12-én az alábbi határozatot hozta: A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA

Részletesebben

1. ECHO Innovációs Műhely Obádovics Csilla Vinogradov Szergej: tavaszi on-line felmérés

1. ECHO Innovációs Műhely Obádovics Csilla Vinogradov Szergej: tavaszi on-line felmérés 1. ECHO Innovációs Műhely Obádovics Csilla Vinogradov Szergej: 2010. tavaszi on-line felmérés Módszertan Az aktív hallgatók felmérése Vizsgálati populáció: a Szent István Egyetemen alapképzésben, mesterképzésben,

Részletesebben

A Károli Gáspár Református Egyetem (KRE) Diplomás Pályakövetési (DPR) vizsgálatának eredményei 2014-ben végzett hallgatók

A Károli Gáspár Református Egyetem (KRE) Diplomás Pályakövetési (DPR) vizsgálatának eredményei 2014-ben végzett hallgatók A Károli Gáspár Református Egyetem (KRE) Diplomás Pályakövetési (DPR) vizsgálatának eredményei 4-ben végzett hallgatók Az adatfelvételt és a kutatást végezte: Füleki Beáta és Hranecz Krisztián A tanulmányt

Részletesebben

Kutatási tanulmány. Szak Hallgatói létszám fő Válaszok száma Kereskedelem és

Kutatási tanulmány. Szak Hallgatói létszám fő Válaszok száma Kereskedelem és Kutatási tanulmány Bevezetés A Szolnoki Főiskola célja a Támop 4.1.1 projekt keretében egy olyan DPR rendszer kidolgozása, amely több szempontból képes segíteni az intézmény munkáját. A projekt keretében

Részletesebben

DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉS WJLF TAVASZ

DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉS WJLF TAVASZ PEGAZUS DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETŐ KUTATÁSOK A WJLF-EN DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉS WJLF 2010. TAVASZ AKTÍV HALLGATÓK WJLF TKK KONZORCIUMI DPR KUTATÓCSOPORT KÉSZÜLT A TÁMOP 4.1.1 PÁLYÁZAT PEGAZUS DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETŐ

Részletesebben

A fiatalok munkavállalási hajlandóságával kapcsolatos statisztikai adatok másodelemzése

A fiatalok munkavállalási hajlandóságával kapcsolatos statisztikai adatok másodelemzése TÁMOP-1.4.5-12/1.-2012-0002 " Fejér megyei foglalkoztatási paktum támogatása A fiatalok munkavállalási hajlandóságával kapcsolatos statisztikai adatok másodelemzése 2015. január 12. Készítette: Domokos

Részletesebben

DRAFT. állam- és jogtudományok (PhD) informatikai tudományok. anyagtudományok és technológiák. (PhD)

DRAFT. állam- és jogtudományok (PhD) informatikai tudományok. anyagtudományok és technológiák. (PhD) Mark as shown: Correction: Please use a ball-point pen or a thin felt tip. This form will be processed automatically. Please follow the examples shown on the left hand side to help optimize the reading

Részletesebben

MÉK_DPR EUROSTUDENT 2013. Válaszadók száma = 15. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 50% 25%

MÉK_DPR EUROSTUDENT 2013. Válaszadók száma = 15. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 50% 25% MÉK_DPR EUROSTUDENT 0 Válaszadók száma = Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg Bal pólus Skála % Hisztogram % Jobb pólus n=mennyiség átl.=átlag

Részletesebben

ÁJK_ KOZMO-BA6. Válaszadók száma = 39. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50%

ÁJK_ KOZMO-BA6. Válaszadók száma = 39. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50% ÁJK_ KOZMO-BA6 Válaszadók száma = 9 Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg Bal pólus Skála % 0% 0% 0% Hisztogram % Jobb pólus n=mennyiség átl.=átlag

Részletesebben

Aktív hallgatók. Válaszadók száma = 101. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50%

Aktív hallgatók. Válaszadók száma = 101. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50% Aktív hallgatók Válaszadók száma = 0 Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg Bal pólus % % Jobb pólus n=mennyiség átl.=átlag md=medián elt.=átl.

Részletesebben

105 ezer diák közül mintegy 72 ezret vettek fel, 72 ezer diákból 55 800 jutott be állami

105 ezer diák közül mintegy 72 ezret vettek fel, 72 ezer diákból 55 800 jutott be állami Felvételi 2015. A felsőoktatásba jelentkező 105 ezer diák közül mintegy 72 ezret vettek fel, ami lényegében megegyezik a tavalyi arányokkal A felsőoktatási szakképzésre 6500, alapképzésre 45 200, osztatlan

Részletesebben

Alba Radar. 18. hullám. Az iskolai közösségi szolgálat megítélése

Alba Radar. 18. hullám. Az iskolai közösségi szolgálat megítélése Alba Radar Lakossági közvélemény-kutatási program Székesfehérváron 18. hullám Az iskolai közösségi szolgálat megítélése - ÁROP 1.1.14-2012-2012-0009 projekt keretén belül - 2013. június 17. Készítette:

Részletesebben

A 2008-ban és 2010-ben végzett hallgatók körében lezajlott on-line kutatás eredményei

A 2008-ban és 2010-ben végzett hallgatók körében lezajlott on-line kutatás eredményei A 2008-ban és 2010-ben végzett hallgatók körében lezajlott on-line kutatás eredményei - 2011 1. A kutatás háttere A Szent István Egyetem az Új Magyarország Fejlesztési Terv Társadalmi Megújulás Operatív

Részletesebben

Lakossági véleményfeltárás. A pályakezdők elhelyezkedési esélyei

Lakossági véleményfeltárás. A pályakezdők elhelyezkedési esélyei Lakossági véleményfeltárás A pályakezdők elhelyezkedési esélyei 2014. április 14. Készítette: Domokos Tamás tdomokos@echomail.hu A kutatás háttere és módszertana Az Enigma 2001 Kft. rendszeres társadalomtudományi

Részletesebben

Duális képzések a Budapesti Gazdasági Főiskolán

Duális képzések a Budapesti Gazdasági Főiskolán Duális képzések a Budapesti Gazdasági Főiskolán A Budapesti Gazdasági Főiskola jellegzetességei Az ország első számú és legnagyobb főiskolája (16.000 hallgató) Felsőoktatási Minőség Díj (2010), ISO minőségügyi

Részletesebben

DPR_2011_hallgatoi_FOK. Válaszadók száma = 17. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50%

DPR_2011_hallgatoi_FOK. Válaszadók száma = 17. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50% Jelentéskészítő, DPR_0_hallgatoi_FOK DPR_0_hallgatoi_FOK Válaszadók száma = 7 Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg Bal pólus Skála % Hisztogram

Részletesebben

KODOLÁNYI JÁNOS FŐISKOLA PÁLYAKÖVETÉS 2012

KODOLÁNYI JÁNOS FŐISKOLA PÁLYAKÖVETÉS 2012 KODOLÁNYI JÁNOS FŐISKOLA PÁLYAKÖVETÉS 2012 Tartalomjegyzék Előszó... 3 Módszertan... 3 3. Részletes kiértékelés... 5 3.1. A végzett hallgatók (2007, 2009, 2011) elemzése... 5 3.2. Az aktív hallgatók elemzése

Részletesebben

Diplomás pályakövetés intézményi on-line kutatás a Pannon Egyetemen, 2011

Diplomás pályakövetés intézményi on-line kutatás a Pannon Egyetemen, 2011 Diplomás pályakövetés intézményi on-line kutatás a Pannon Egyetemen, 2011 2008/2010-ben abszolutóriumot szerzett hallgatók vizsgálata Kutatásvezető: Dr. Formádi Katalin, egyetemi docens 2011. szeptember

Részletesebben

A Budapesti Gazdasági Főiskola felsőfokú szakképzésében résztvevők véleményei. - kutatási jelentés - 2011. november

A Budapesti Gazdasági Főiskola felsőfokú szakképzésében résztvevők véleményei. - kutatási jelentés - 2011. november A Budapesti Gazdasági Főiskola felsőfokú szakképzésében résztvevők véleményei - kutatási jelentés - 2011. november Tartalom Vezetői összefoglaló... 3 Módszertan... 5 Hallgatói státusz és demográfiai háttér...

Részletesebben

Kereskedelmi Szakmenedzser

Kereskedelmi Szakmenedzser Kereskedelmi Szakmenedzser Képzés célja Olyan legalább egy idegen nyelven beszélő, felsőfokú szakképesítéssel rendelkező szakemberek képzése, akik: kis- és közepes méretű, kereskedelmi tevékenységet folytató

Részletesebben

A Dunaújvárosi Főiskola 2010. és 2011. évi DPR kutatásainak összefoglalója

A Dunaújvárosi Főiskola 2010. és 2011. évi DPR kutatásainak összefoglalója A Dunaújvárosi Főiskola 2010. és 2011. évi DPR kutatásainak összefoglalója A Dunaújvárosi Főiskola 2010. és 2011. évi DPR kutatásainak összefoglalója Szerzők: Dr. Bacsa-Bán Anetta Juhász Ibolya A könyv

Részletesebben

Diplomás Pályakövető Rendszer 2015-ös Hallgatói Motivációs vizsgálat a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen az aktív hallgatók között 2015.

Diplomás Pályakövető Rendszer 2015-ös Hallgatói Motivációs vizsgálat a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen az aktív hallgatók között 2015. Diplomás Pályakövető Rendszer 2015-ös Hallgatói Motivációs vizsgálat a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen az aktív hallgatók között 2015. augusztus Készítette: Dr. Varga András Oktatási Iroda DPR- referens

Részletesebben

ÖSSZEÁLLÍTOTTA: BÓDI FERENC ÉS JELLI JÁNOS KÉSZÜLT A PEGAZUS TÁMOP PÁLYÁZAT DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETŐ KUTATÁSOK AZ AVKF-EN KERETÉBEN

ÖSSZEÁLLÍTOTTA: BÓDI FERENC ÉS JELLI JÁNOS KÉSZÜLT A PEGAZUS TÁMOP PÁLYÁZAT DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETŐ KUTATÁSOK AZ AVKF-EN KERETÉBEN DIPLOMÁS PÁLYA- KÖVETÉS AVKF DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉS AVKF 2010. TAVASZ AKTÍV HALLGATÓK ALAPADATOK ZSIGMOND KIRÁLY FŐISKOLA TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KUTATÓKÖZPONT KONZORCIUMI DPR KUTATÓCSOPORTJA KÉSZÜLT A PEGAZUS

Részletesebben

Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 20% 40% 30% 5%

Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 20% 40% 30% 5% Általános indikátorok 2 3 4 - + Globális index átl.=3.48 elt.=.06 8. Az oktatással kapcsolatosan értékelje az alábbi szempontokat! ( - egyáltalán nem elégedett, -teljes mértékben elégedett) (α = 0.82)

Részletesebben

KEZEK - Észak-Magyarország felsőoktatási intézményeinek együttműködése TÁMOP C-12/1/KONV. V. alprogram: Minőségirányítási rendszer fejlesztése

KEZEK - Észak-Magyarország felsőoktatási intézményeinek együttműködése TÁMOP C-12/1/KONV. V. alprogram: Minőségirányítási rendszer fejlesztése KEZEK - Észak-Magyarország felsőoktatási intézményeinek együttműködése TÁMOP 4.1.1.C-12/1/KONV V. alprogram: Minőségirányítási rendszer fejlesztése 2014-ES DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉSI RENDSZER FELMÉRÉS KERETÉN

Részletesebben

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 Az agrártudományi terület diplomásainak munkaerő piaci helyzete Az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. által végzett, Diplomás pályakövetés 2009

Részletesebben

DPR_hallg._OEC_FOK. Válaszadók száma = 27. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 50% 25%

DPR_hallg._OEC_FOK. Válaszadók száma = 27. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 50% 25% DPR_hallg._OEC_FOK Válaszadók száma = 7 Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg Bal pólus % 0% 0% 0% % Jobb pólus n=mennyiség átl.=átlag md=medián

Részletesebben

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 A képzési terület diplomásainak munkaerő piaci helyzete Az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft., a Diplomás pályakövetés 2009 2010 kutatási program

Részletesebben

Diplomás Pályakövető Rendszer. Motiváció és elégedettség

Diplomás Pályakövető Rendszer. Motiváció és elégedettség Diplomás Pályakövető Rendszer Motiváció és elégedettség A Diplomás Pályakövető Rendszerhez kapcsolódó kérdőívvel minden tanév második félévében megkeressük az Egyetem aktuális hallgatói állományát. Az

Részletesebben

Jelentés a kiértékelésről az előadóknak

Jelentés a kiértékelésről az előadóknak VSL Kft. 000 Szentendre Pitypang u. 6. VSL Kft. Tisztelt Vera Gedei Úr/Asszony! (személyes és bizalmas) Jelentés a kiértékelésről az előadóknak Tisztelt Vera Gedei Úr/Asszony! Ez az email tartalmazza a

Részletesebben

Alba Radar. 26. hullám

Alba Radar. 26. hullám Alba Radar Lakossági közvélemény-kutatási program Székesfehérváron 26. hullám Az elmúlt év értékelése és a jövőre vonatkozó lakossági várakozások 205. január 3. Készítette: Bokros Hajnalka bokros.hajnalka@echomail.hu

Részletesebben

MÉK_DPR 2014_végzett 2009, 2011, Válaszadók száma = 14. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt.

MÉK_DPR 2014_végzett 2009, 2011, Válaszadók száma = 14. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. MÉK_DPR 0_végzett 009, 0, 0 Válaszadók száma = Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg Bal pólus Skála 5% 5 5% 5 Hisztogram Jobb pólus n=mennyiség

Részletesebben

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 Az képzési terület diplomásainak munkaerő piaci helyzete Az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft., a Diplomás pályakövetés 2009 2010 kutatási program

Részletesebben

Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem

Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Diplomás Pályakövető Rendszer Aktív hallgatók elemzése Készítette: Séd Levente a ZMNE Karrier Iroda megbízásából 2011. augusztus 1. Az alapsokaság A felmérés alapsokasága

Részletesebben

DPR hallgatói blokk (VFD) DPR felmérés, hallgatói motivációs kérdőívmodul

DPR hallgatói blokk (VFD) DPR felmérés, hallgatói motivációs kérdőívmodul 2010. EvaSys DPR felmérés, hallgatói motivációs kérdőívmodul Válasz megjelölése: Javítás: Kérem, használjon tollat vagy vékony hegyű filcet. Az űrlap automatikus feldolgozásra kerül. Az optimális beolvasási

Részletesebben

Felsőfokú szakképzésen végzettek. Válaszadók száma = 28. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50%

Felsőfokú szakképzésen végzettek. Válaszadók száma = 28. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50% Felsőfokú szakképzésen végzettek Válaszadók száma = 8 Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg Bal pólus % % Jobb pólus n=mennyiség átl.=átlag

Részletesebben

Diplomás Pályakövetés 2013 A GÁBOR DÉNES F ISKOLA 2013-ES DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉSI EREDMÉNYEINEK VIZSGÁLATA

Diplomás Pályakövetés 2013 A GÁBOR DÉNES F ISKOLA 2013-ES DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉSI EREDMÉNYEINEK VIZSGÁLATA A GÁBOR DÉNES F ISKOLA 2013-ES DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉSI EREDMÉNYEINEK VIZSGÁLATA TARTALOM 1. BEVEZET... 1 2. A KUTATÁS LEFOLYTATÁSA... 2 3. VÉGZETTEK FELMÉRÉSE... 4 4. ÖSSZEGZÉS... 8 1. BEVEZET A külföldön

Részletesebben

DPR és Motivációs Felmérések 2012 Végzett FSZ hallgatói felmérés - 2011 (a végzés követő 1 éven belül) (DPR_A_FSZ_2012) Válaszadók száma = 25

DPR és Motivációs Felmérések 2012 Végzett FSZ hallgatói felmérés - 2011 (a végzés követő 1 éven belül) (DPR_A_FSZ_2012) Válaszadók száma = 25 DPR és Motivációs Felmérések 0 Végzett FSZ hallgatói felmérés - 0 (a végzés követő éven belül) (DPR_A_FSZ_0) Válaszadók száma = Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt.

Részletesebben

Szarvák Tibor 1 Bogárdi Tünde 2

Szarvák Tibor 1 Bogárdi Tünde 2 Szolnoki Tudományos Közlemények XV. Szolnok, 2011. Szarvák Tibor 1 Bogárdi Tünde 2 VIDÉKI FELSŐOKTATÁS HELYZETE AZ ALFÖLDÖN A Szent István Egyetem hálózatos felépítése, térbelisége, többkarúsága ideális

Részletesebben

Diplomás pályakövetés intézményi on-line kutatás a Pannon Egyetemen, 2012

Diplomás pályakövetés intézményi on-line kutatás a Pannon Egyetemen, 2012 Diplomás pályakövetés intézményi on-line kutatás a Pannon Egyetemen, 2012 2007/2009/2011-ben abszolutóriumot szerzett hallgatók vizsgálata Kutatásvezető: Dr. Formádi Katalin, egyetemi docens Lezárva: 2013.

Részletesebben

Fakultációválasztás előtt. Készítette: Molnárné Eckrich Gabriella február 9.

Fakultációválasztás előtt. Készítette: Molnárné Eckrich Gabriella február 9. Fakultációválasztás előtt Készítette: Molnárné Eckrich Gabriella 2017. február 9. Továbbtanulási lehetőségek 1. Szakma (OKJ képzés) tanulása 2. Jelentkezés felsőoktatási szakképzésre 3. Jelentkezés a felsőoktatásba

Részletesebben

Tanácsadók álláskeresési álmai. Dr. Budavári-Takács Ildikó - Csehné Dr. Papp Imola - Jekkel Orsolya

Tanácsadók álláskeresési álmai. Dr. Budavári-Takács Ildikó - Csehné Dr. Papp Imola - Jekkel Orsolya Tanácsadók álláskeresési álmai Dr. Budavári-Takács Ildikó - Csehné Dr. Papp Imola - Jekkel Orsolya Cél Megtalálni azokat a tényezőket, melyek befolyásolják a friss diplomások elhelyezkedési esélyeit. Ezek

Részletesebben

ÁJK_Végzett hallgatói - BA - MA - Hagy - 3 éve. Válaszadók száma = 50. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt.

ÁJK_Végzett hallgatói - BA - MA - Hagy - 3 éve. Válaszadók száma = 50. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. ÁJK_Végzett hallgatói - BA - MA - Hagy - éve Válaszadók száma = 50 Felmérés eredmények Jelmagyarázat Kérdésszöveg Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Bal pólus 5% 0% 50% 0% 5% Jobb pólus

Részletesebben

Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem

Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Diplomás Pályakövető Rendszer Végzett hallgatók elemzése Készítette: Vásárhelyi Orsolya a ZMNE Karrier Iroda megbízásából 2011. augusztus 1. Alapsokaság 2008-ban 700-an,

Részletesebben

Gyors elhelyezkedés, biztos munkahely. belső munkaanyag DPR 2012-es eredményeiről (végzett hallgatók)

Gyors elhelyezkedés, biztos munkahely. belső munkaanyag DPR 2012-es eredményeiről (végzett hallgatók) Gyors elhelyezkedés, biztos munkahely belső munkaanyag DPR 2012-es eredményeiről (végzett hallgatók) Készítette: Pappné Palovics Éva, Tamáska Máté N=249 Vác, 2012. november 30. A kérdőív elsősorban a végzett

Részletesebben