Az aktív hallgatók körében lezajlott on-line kutatás eredményei

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az aktív hallgatók körében lezajlott on-line kutatás eredményei"

Átírás

1 Diplomás Pályakövető Rendszer (DPR) Szakmai beszámoló a évi tavaszi felmérésről a Nyugat-magyarországi Egyetemen Az aktív hallgatók körében lezajlott on-line kutatás eredményei A kutatásra a TÁMOP projekt keretén belül került sor, megvalósítását az Európai Szociális Alap támogatta Készítette: Dr. Kulcsár László És az Echo Innovációs Műhely H-8000 Székesfehérvár, Tobak u. 17. Tel: (22) Fax: (22) Mail:

2 Tartalomjegyzék 1. A kutatás háttere Módszertan.... A képzés körülményei Nemzetközi tapasztalatok Kapcsolódás a munka világához Véleménye az egyetemről... 40

3 1. A kutatás háttere A Nyugat-magyarországi Egyetem az Új Magyarország Fejlesztési Terv Társadalmi Megújulás Operatív Programjában támogatást nyert a Diplomás Pályakövető Rendszer bevezetésére és kapcsolódó kutatások, adatfelvételek elvégzésére. A program az Európai Szociális Alap támogatásával valósul meg, amelynek része az egyetemen végzett hallgatók standard kérdőíves módszerekkel való elérése. A program keretén belül az egyetem tavaszán az EvaSys rendszer felhasználásával on-line kutatást végzett a Nyugat-magyarországi Egyetem különböző karain az aktív hallgatók körében. A mintavételes kutatások pályázati követelményeit tartalmazó módszertani útmutató tartalmazza azokat a standardokat és protokollokat, amelyek mentén az adatfelvételt el kellett végezni. A kutatás során kíváncsiak voltunk arra, hogy az aktív hallgatók hogyan ítélik meg az egyetemi oktatásuk hasznosságát, jelenleg milyen munkaerőpiaci pozícióban vannak, milyen további karrierterveik vannak valamint, hogy ezek milyen összefüggésben vannak az egyetemi időszakban nyújtott szakmai teljesítményükkel. A kérdőív elsősorban a kötelező, országosan standardizált kérdéseket tartalmazta, de kiegészítésre került specifikus, az egyetem által preferált dimenziókkal is. A kérdőívben alkalmazott ún. központi részt az Educatio Kht. állította össze, az ún. intézményi részt a NYME alakította ki. 2. Módszertan A Nyugat-magyarországi Egyetem reprezentatív on-line kutatást végzett a Nyugat-magyarországi Egyetem különböző karain az aktív hallgatók körében március 1. és május 15. között. A kutatás során első lépésben az egyetemen 2011-ben a tavaszi szemeszterben aktív hallgatók alapsori adatbázisát kellett tisztítani, korrigálni, az így kapott korrigált alapsor fő adatait tartalmazta, az alábbi kari bontásban. Kar Aktív hallgatók száma Aránya Apáczai Csere János Kar ,2 Benedek Elek Kar 870 7,1 Bölcsészettudományi Kar , Erdőmérnöki Kar 941 7,7 Faipari Mérnöki Kar 82 6,8

4 Geoinformatikai Kar 447,7 Közgazdaságtudományi Kar ,8 Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Kar 762 6, Művészeti, Nevelés- és Sporttudományi Kar , Természettudományi és Műszaki Kar ,8 NyME összesen Ezt követően minden egyes hallgatót rétegekbe soroltunk az alábbi rétegképző változók mentén: Kar, Nem, Képzési szint, Finanszírozási forma, Tagozat. Rétegenként vettünk véletlen kezdőpontú szisztematikus mintát. A csökkenő minta eredményeként közel 750 interjú készült el, ebből adatminőségi szempontokból néhányat az editálás során töröltünk a végső adatbázisból, így mindösszesen 71 sikeres és validált kérdőíven történt az adatelemzés. Kar Minta száma Elért hallgatók aránya Apáczai Csere János Kar 217 6,1% Benedek Elek Kar 5 6,1% Bölcsészettudományi Kar 70 7,0% Erdőmérnöki Kar 59 6,% Faipari Mérnöki Kar 58 7,1% Geoinformatikai Kar 7,4% Közgazdaságtudományi Kar 6 4,7% Mezőgazdaság- és 40 Élelmiszertudományi Kar 5,% Művészeti, Nevelés- és 72 Sporttudományi Kar 5,8% Természettudományi és Műszaki 66 Kar 5,5% NyME összesen 71 6,0%

5 Az aktív hallgatók karok szerinti és mintabeli megoszlása (2011) alapsokaság minta 29.2% 29.6% 7.1% 7.% 8.% 9.6% 7.7% 8.1% 6.8% 8%.7% 4.5% 10.8% 8.5% 6.% 5.5% 10.% 9.9% 9.8% 9% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 0% 5% A válaszmegtagadásokból fakadó kismértékű torzulásokat többszempontú matematikai súlyozás segítségével korrigáltuk. A beszámolóban közölt adatok kar, nem, képzési szint, finanszírozási forma és tagozat szerint reprezentálják a Nyugat-magyarországi Egyetemen ben aktív hallgatókat. A kérdőívből kinyerhető empirikus adatokat az automatikus rögzítés után ellenőriztük. Az adatelemzést SPSS programmal végeztük. A mintavételi hiba jelen kutatás esetén a teljes mintára számítva maximum +/- 2- százalék, az egyes karokra számított mintavételi hiba ettől eltérő az eltérő esetszámok miatt és az alábbiak szerint alakul.

6 Az egyes karok mintavételi hibája maximum hiba +/- százalék

7 . A képzés körülményei A Nyugat-magyarországi Egyetem nagyon sokféle képzési területen nyújt lehetőségeket a felsőoktatás iránt érdeklődők számára. A jelenleg tanulók 18 százaléka bölcsészettudományt, 16 százalékuk gazdaságtudományt tanul, százalékuk agrár- illetve pedagógusképzésben vesz részt, 11 százalékuk társadalomtudomány iránt érdeklődik, 9 százalékuk műszaki jellegű tanulmányokat folytat, 6 százalékuk sporttudományt, 5 százalékuk természettudományt, 2-2 százalékuk művészet illetve művészetközvetítést tanul, és a hallgatók 1-1 százaléka az informatikai és jogi illetve igazgatási képzési területen folytatja tanulmányait. Milyen képzési területen tanulnak (2011) agrár 15% bölcsészettudomány 18% gazdaságtudományok 16% informatika jogi és igazgatási 1% 1% mûszaki 9% mûvészet mûvészetközvetítés 2% 2% pedagógusképzés 15% sporttudomány 6% társadalomtudomány 11% természettudomány 5% 0% 5% 10% 15% 20% 25% A hallgatók nagy többsége, közel 82 százalékuk BA vagy BSc típusú képzésben vesz részt, 17,1 százalékuk MA/MSc képzésben tanul, 0,5 százalékuk pedig egyetemi, illetve 0,6 százalékuk főiskolai képzésben folytat hallgatói jogviszonyt. A jelenlegi diákok valamivel több mint 60 százaléka nappali tagozaton tanul, közel 9 százalékuk levelező tagozaton, az esti vagy távoktatási formában tanulók aránya elenyésző, mindössze a teljes hallgatói létszám 0,2 százaléka.

8 Milyen képzési formában tanulnak 100% 80% 81,8% 60% 40% 20% 17,1% 0% 0,5% 0,6% BA, BSc Ma/MSc egyetemi képzés fõiskolai képzés Milyen tagozaton tanul ebben az intézményben? esti/távoktatás 0.2% levelezõ 8.9% 60.9% nappali A diákok közül nappali tagozaton legtöbben az Erdőmérnöki Karon, a Faipari Mérnöki Karon, a Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Karon és a Művészeti, Nevelés- és Sporttudományi Karon tanulnak, ezeken a karokon a tanulók minimum kétharmada tanul nappali tagozaton. Levelező, esti vagy távoktatási formában legtöbben a Benedek Elek Pedagógiai Karon, a Közgazdaságtudományi Karon és a Bölcsészettudományi Karon tanulnak, ezeken a diákok 4-55 százaléka tanul ilyen formában.

9 Milyen tagozaton tanul ebben az intézményben, ezen a szakon? nappali egyéb A férfiak kétharmada, a nők 57 százaléka tanul nappali tagozaton, az 1989 után születettek 94 százaléka szintén ilyen formában, de a 1985 előtti születésűek 92 százaléka nem nappali tagozaton. Milyen tagozaton tanul ebben az intézményben, ezen a szakon? nappali egyéb férfi 68 2 nõ 57 4 érettségi nélküli apa érettségizett apa 6 7 diplomás apa elõtt született között szül után született 94 6

10 Minden kar esetében a diákok több mint fele államilag támogatott finanszírozási formában tanul jelenleg, kiemelkedik ezen a téren a Faipari Mérnöki Kar, az Erdőmérnöki Kar és a Közgazdaságtudományi Kar, amelyek karokon a diákok több mint háromnegyede ilyen finanszírozási formában vesz részt. A költségtérítéses tanulók legnagyobb arányban a Természettudományi és Műszaki Karon, az Apáczai Csere János Karon, a Geoinformatikai Karon és a Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Karon vannak jelen, ezen karok tanulóinak százaléka fizet tanulmányaiért. Milyen finanszírozási formában tanul Ön jelenleg ebben az intézményben, ebben a képzésben? államilag támogatott költségtérítéses Milyen finanszírozási formában tanul Ön jelenleg ebben az intézményben, ebben a képzésben? államilag támogatott költségtérítéses férfi nõ érettségi nélküli apa 5 47 érettségizett apa 6 7 diplomás apa elõtt született között szül után született

11 A diákok 2 százaléka ebben az évben, 4 százaléka a tavalyi évben kezdte tanulmányait a Nyugatmagyarországi Egyetemen, 24 százalékuk 2009-ben, 15 százalékuk 2008-ban, minden tizedik diák 2007-ben, 4 százalék 2006-ban és 1 százalék 2005-ben. Melyik évben kezdte meg tanulmányait ezen a szakon? % % % % % % % 0% 10% 20% 0% 40% 50% A hallgatók több mint fele jó eredménnyel végzi az adott szakot, közel 15 százalékuk jeles osztályzattal, majdnem 0 százalékuk közepes és közel 4 százalékuk pedig elégséges eredménnyel. Átlagosan milyen eredménnyel (osztályzattal) végzi Ön ezt a szakot? jó 51.8%.9% 14.6% jeles 29.7% elégséges közepes

12 Jónak mondható eredményeket értek el a Benedek Elek Pedagógiai Kar, a Bölcsészettudományi Kar, a Művészeti, Nevelés- és Sporttudományi Kar és az Apáczai Csere János Kar hallgatói, gyengébb teljesítményekkel a Geoinformatikai Kar, az Erdőmérnöki Kar, a Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Kar és a Természettudományi és Műszaki Kar diákjai körében találkozhatunk. Átlagosan milyen eredménnyel (osztályzattal) végezte el Ön ezt a szakot? elégséges közepes jó jeles A nők és a korábban születettek körében vannak nagyobb arányban a jó teljesítményű diákok. Átlagosan milyen eredménnyel (osztályzattal) végzi Ön ezt a szakot? elégséges közepes jó jeles férfi nõ érettségi nélküli apa érettségizett apa diplomás apa elõtt született között szül után született

13 A hallgatók közel valamivel több mint fele úgy gondolja, hogy ugyanolyan tanulmányi eredménnyel végzik felsőfokú tanulmányaikat, mint az ugyanazon a szakon tanuló többi diák, 6 százalék szerint a sajátja valamivel jobb, mint a többieké, és közel 5 százalék véleménye az, hogy a saját eredménye sokkal jobb, mint a többieké. Azoknak a diákok aránya, akik saját eredményüket rosszabbnak tartják a többi diákhoz képest 8,1 százalék, több mint 7 százalékuk valamivel rosszabbnak, 0,5 százalékuk pedig sokkal rosszabbnak ítéli meg. Az ebben az intézményben, ezen a szakon tanuló többi diák tanulmányi eredményéhez képest az Ön tanulmányi eredménye jobb, vagy rosszabb? Sokkal rosszabb, mint a többieké 0,5% Valamivel rosszabb, mint a többieké 7,6% Ugyanolyan, mint a többieké 50,9% Valamivel jobb, mint a többieké 6% Sokkal jobb, mint a többieké 4,9% 0% 10% 20% 0% 40% 50% 60% Az ebben az intézményben, ezen a szakon tanuló többi diák tanulmányi eredményéhez képest az Ön tanulmányi eredménye jobb, vagy rosszabb? sokkal rosszabb rosszabb ugyanolyan jobb sokkal jobb

14 Az egyes dimenziók mentén nagy különbségek nem láthatóak ennek a kérdésnek a megítélésében, a férfiak és a között születettek körében kicsivel magasabb azok aránya, akik negatívabban ítélik meg saját eredményüket a többi szaktársukhoz képest. Az ebben az intézményben, ezen a szakon tanuló többi diák tanulmányi eredményéhez képest az Ön tanulmányi eredménye jobb, vagy rosszabb? sokkal rosszabb rosszabb ugyanolyan jobb sokkal jobb férfi nõ érettségi nélküli apa érettségizett apa diplomás apa elõtt született között szül után született További MA/MSc képzésben való részvételt legtöbben a Természettudományi és Műszaki Karról, a Faipari Mérnöki Karról és a Művészeti, Nevelés- és Sporttudományi Karról terveznek, százalékuk gondolja ezt saját szakján illetve másik szakon. Jelenleg is MA/MSc képzésben vesz részt a Közgazdaságtudományi Kar hallgatóinak 1 százaléka, az Erdőmérnöki Karról 24 százalék, a Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Kar diákjainak 18 és a Művészeti, Nevelés- és Sporttudományi Kar tanulóinak 17 százaléka. Az ilyen terveket leginkább a Benedek Elek Pedagógiai Kar, a Geoinformatikai Kar, az Erdőmérnöki Kar és a Bölcsészettudományi Kar diákjai utasítják el, 4-4 százalékuk egyáltalán nem gondolkodik abban, hogy akár saját szakján, akár másik szakon a jövőben MA/MSc képzésben részt vegyen. A férfiak ilyen irányba nagyobb arányban mozdíthatóak, mint a nők, illetve a fiatalabb generációkban is nagyobb hajlandóság mutatkozik ezek iránt. A finanszírozási forma ebben kérdésben nem tűnik meghatározónak, de a nappali tagozaton tanulók nagyobb arányban tervezik, hogy a jövőben bekapcsolódjanak MA/MSc képzésbe, mint az egyéb formában tanuló diákok.

15 Tervez (további) részvételt Ma/MSc képzésben? igen, ezen a szakon igen, másik szakon nem most is MA/MSc képzésben vagyok Tervez (további) részvételt Ma/MSc képzésben? igen, ezen a szakon igen, másik szakon nem most is MA/MSc képzésben vagyok férfi nõ 51 1 érettségi nélküli apa érettségizett apa diplomás apa elõtt született között szül után született

16 Tervez (további) részvételt Ma/MSc képzésben? igen, ezen a szakon igen, másik szakon nem most is MA/MSc képzésben vagyok államilag támogatott költségtérítéses nappalis egyéb A Benedek Elek Pedagógiai Kar hallgatóin kívül minden kar esetében találunk olyan diákokat, aki más szakon is tanulnak jelenleg. A Művészeti, Nevelés- és Sporttudományi Kar tanulóinak 14 százaléka, a Természettudományi és Műszaki Karról 12 százalék, a Bölcsészettudományi Karról minden tizedik tanuló, a Faipari Mérnöki Karról 7 százalék, a Geoinformatikai Karról 6 százalék tanul más szakon is. Az Apáczai Csere János Kar, az Erdőmérnöki Kar, a Közgazdaságtudományi Kar és a Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Kar diákjainak 5-5 százalékának van más szakja is meglévő alapszakja mellett. Tanul jelenleg egyéb szakon is? igen nem

17 Demográfiai jellemzők mentén nagy különbségek nem tapasztalhatóak, az között születettek körében vannak valamivel többen azok, akiknek több szakjuk is van. Tanul jelenleg egyéb szakon is? igen nem férfi nõ érettségi nélküli apa érettségizett apa diplomás apa elõtt született között szül után született 2 98 Tanul jelenleg egyéb szakon is? igen nem államilag támogatott 7 9 költségtérítéses 5 95 nappalis 8 92 egyéb 5 95 Az alapszak mellett a diákok 57,6 százaléka BA/BSc képzési formában tanul, több mint

18 egyötödük felsőfokú szakképzésben, 9 százalékuk szakirányú továbbképzésben, 5,7 százalékuk diplomás képzésben, 4, százalékuk kiegészítő képzésben és százalékuk MA/MSc képzésben. Milyen képzési formában vesz részt jelenlegi képzése mellett? BA, BSc 57.6% Ma/MSc % felsõfokú szakképzés 20.4% szakirányú továbbképzés 9.1% diplomás képzés 5.7% kiegészítõ képzés 4.% 0% 10% 20% 0% 40% 50% 60% 70% Felsőfokú végzettséggel a jelenlegi tanulók közül 20,8 százalék rendelkezik, 79,2 százalékuknak nincsen még ilyen végzettsége. Van felsõfokú végzettsége? 79.2% 20.8% igen nem

19 Legtöbben a közgazdasági képzésben résztvevők közül rendelkeznek már felsőfokú végzettséggel, őket követik a Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Karon, a Bölcsészettudományi Karon és az Erdőmérnöki Karon tanulók. Ellenkező oldalon a Faipari Mérnöki Kar és a Geoinformatikai Kar hallgatói állnak, körükben a legalacsonyabb a felsőfokú végzettséggel rendelkező diákok száma. Van felsõfokú végzettsége? igen nem A nők, a korábbi években születettek és a levelező, esti vagy távoktatási formában tanulók körében magasabb arányban fordulnak elő már felsőfokú végzettséggel rendelkező diákok. Van felsõfokú végzettsége? igen nem férfi nõ érettségi nélküli apa érettségizett apa diplomás apa elõtt született között szül után született 100

20 Van felsõfokú végzettsége? igen nem államilag támogatott költségtérítéses 2 77 nappalis 9 91 egyéb A diákok 47 százaléka korábbi diplomáját főiskolai, 1 százaléka egyetemi, 0 százaléka BA/BSc jellegű képzésben, 9 százalékuk felsőfokú szakképzésben és 1 százalékuk MA/MSc képzési formában szerezte. Milyen képzési formában szerezte korábbi diplomáját? egyetemi MA/MSc 1% 1% 0% BA/BSc 47% fõiskolai 9% felsõfokú szakképzés A korábbi diplomájuk megszerzése során a tanulók 77 százaléka államilag támogatott képzésben

21 tanult, 2 százalékuk pedig költségtérítéses formában. A diákok 70 százaléka nappali tagozaton, egynegyedük levelezőn, százalékuk távoktatási, 2 százalékuk pedig esti formában szerezte meg korábbi diplomáját. Államilag finanszírozott, vagy költségtérítéses képzésben tanult? Milyen tagozaton/munkarendben tanult? állami finanszírozás 77% költségtérítés 2% nappali tagozat 70% esti 2% levelezõ 25% távoktatás %

22 4. Nemzetközi tapasztalatok A hallgatók saját bevallásuk szerint leginkább az angol és német nyelvet beszélik, és inkább közepes vagy az alatti szinten. E két nyelven kívül az olasz, a francia és az orosz nyelvvel kapcsolatos tudásszintjüket ötfokú skálán 1,2 ponttal értékelték, míg a spanyolt illetően a hallgatók saját nyelvtudásukat átlagosan 1,1 pontra osztályozzák. Milyen szintû nyelvtudása van az alábbi idegen nyelvekbõl? angol.1 német 2.8 francia 1.2 olasz 1.2 spanyol 1.1 orosz skálán mért átlag Angol nyelvtudásukat legmagasabb szintűnek a bölcsész szakokon tanulók ítélik, bár ez is mindössze, pont ötfokú skálán, őket követik a közgazdászok, illetve az erdőmérnökök. Legrosszabbul a pedagógiai szakokon tanuló diákok beszélnek saját bevallásuk szerint.

23 Milyen szintû nyelvtudása van angol nyelvbõl? skálán mért átlag A német nyelvvel kapcsolatban a Közgazdaságtudományi Kar és a Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Kar hallgatói a legbizakodóbbak, és a leggyengébbek a Geoinformatikai Kar diákjai. Milyen szintû nyelvtudása van német nyelvbõl? skálán mért átlag A francia nyelvet inkább a természettudományi és bölcsész képzésben résztvevők beszélik jól, de az ő tudásszintjük 1, pont önbevallásuk alapján.

24 Milyen szintû nyelvtudása van francia nyelvbõl? skálán mért átlag Az olasz nyelv használata több kar esetében ugyanolyan szinten van jelen, a bölcsész, közgazdász, pedagógiai, művészeti jellegű és több más típusú képzésben résztvevőnél maximum 1,2 pont. Milyen szintû nyelvtudása van olasz nyelvbõl? skálán mért átlag A spanyol nyelv használata csak néhány kar diákjai körében releváns, a bölcsészek, a közgazdászok, az erdőmérnökök, a faipari mérnökök, a pedagógiai illetve természettudományi szakokon tanulók beszélik, alacsony szinten.

25 Milyen szintû nyelvtudása van spanyol nyelvbõl? skálán mért átlag Az orosz nyelvet a bölcsészek, a pedagógiai és a geoinformatikai szakokon beszélik inkább, saját nyelvtudásukra maximum 1,5 pontot adtak átalagosan. Milyen szintû nyelvtudása van orosz nyelvbõl? skálán mért átlag Tanulmányaik alatt a diákok 5,1 százaléka tanult hosszabb-rövidebb ideig külföldön, 94,9 százalékuknak nem volt ilyen tapasztalatuk. Az erdőmérnöki szakokon és művészeti vagy sport

26 szakokon tanulók 7 százaléka, a bölcsészek és pedagógiai jellegű szakokon 6 százalék volt kint külföldön, a többi kar esetében a külföldön tanulók aránya 5 százalék vagy az alatt marad. Felsõfokú tanulmányai alatt tanult hosszabb-rövidebb ideig külföldön? 5.1% igen 94.9% nem Felsõfokú tanulmányai alatt tanult hosszabb-rövidebb ideig külföldön? igen nem A nők, a diplomás apákkal rendelkezők, az állami finanszírozású és nappali tagozaton tanulók közül többen tanultak már külföldön hosszabb-rövidebb ideig és gyűjtöttek tapasztalatokat.

27 Felsõfokú tanulmányai alatt tanult hosszabb-rövidebb ideig külföldön? igen nem férfi nõ érettségi nélküli apa érettségizett apa diplomás apa elõtt született között szül után született Felsõfokú tanulmányai alatt tanult hosszabb-rövidebb ideig külföldön? igen nem állami finanszírozás 7 9 költségtérítés 2 98 nappali tagozat 6 94 esti/lev/tavoktatás 4 96 Akik legalább egy szemesztert tanultak külföldön, 61 százalékuk egy alkalommal volt kint, 6 százalékuk pedig kétszer, azok közül, akik kevesebb mint egy szemesztert tanultak, azok 19 százaléka egyszer fordult meg más országban, 8 százalékuk pedig két alkalommal.

28 Összesen hány alkalommal tanult külföldön legalább egy szemesztert 61 6 kevesebb mint egy szemesztert azok körében, akik tanultak külföldön A külföldi tanulmányokat a hallgatók 2 százaléka saját vagy családi tőkéből finanszírozta, százalékuk Tempus vagy Erasmus ösztöndíjból, 1-1 százalékuk egyéb külföldi pályázatból, hazai ösztöndíjból, a fogadó intézmény ösztöndíjából vagy egyéb forrásból fedezte kintlévőségének költségeit. Milyen finanszírozással tanult ekkor külföldön? Tempus/Erasmus ösztöndíj % A fogadó intézmény ösztöndíja 1% Egyéb hazai ösztöndíj, pályázat 1% Egyéb külföldi pályázat 1% Saját/családi finanszírozás 2% Egyéb forrásból 1% 0% 0.5% 1% 1.5% 2% 2.5% %.5% teljes népesség körében

29 A külföldi munkavállalás a diákok 18 százalékánál tapasztalható, főleg a Természettudományi és Műszaki Kar, a Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Kar, az Erdőmérnöki Kar, a Benedek Elek Pedagógiai Kar és az Apáczai Csere János Kar hallgatói körében fordult elő nagyobb arányban. Dolgozott-e Ön hosszabb-rövidebb ideig külföldön? 18% igen 82% nem Dolgozott-e Ön hosszabb-rövidebb ideig külföldön? igen nem

30 A férfiak, a korábbi években születettek, és a levelező, esti vagy távoktatási formában résztvevő hallgatók között találunk nagyobb arányban olyanokat, aki dolgoztak mát külföldön hosszabbrövidebb ideig. Dolgozott Ön hosszabb-rövidebb ideig külföldön? igen nem férfi nõ érettségi nélküli apa érettségizett apa diplomás apa elõtt született között szül után született Dolgozott Ön hosszabb-rövidebb ideig külföldön? igen nem államilag támogatott költségtérítéses nappalis egyéb 22 78

31 5. Kapcsolódás a munka világához A jelenlegi tanulók 46 százaléka dolgozik most is, 54 százalékuknak nincsen munkaviszonya. A közgazdász képzésben résztvevők 60 százaléka dolgozik jelenleg is, de a pedagógus illetve bölcsész képzésben résztvevők több mint 50 százalékának is van munkaviszonya, a többi kar esetében a dolgozók aránya 40 százalék alatt marad. Jelenleg dolgozik Ön? nem 54% 46% igen Jelenleg dolgozik Ön? igen nem

32 A nők, az érettségivel nem rendelkező apai hátterű tanulók, a 1985 előtt születettek, illetve a költségtérítéses és nem nappali tagozaton tanuló diákok körében magasabb a jelenleg is dolgozók aránya. Jelenleg dolgozik Ön? igen nem férfi nõ érettségi nélküli apa érettségizett apa diplomás apa elõtt született között szül után született Jelenleg dolgozik Ön? igen nem államilag támogatott 7 6 költségtérítéses nappalis 2 77 egyéb 81 19

33 A dolgozó tanulók 64 százalékának jelenlegi munkaviszonya állandó jellegű és határozatlan idejű, 16 százalékának diákmunka illetve gyakornoki munka, 8 százaléknak határozott idejű, másik 8 százalékának alkalmi, időszakos jellegű és 4 százaléknak megbízás jellegű. Önnek ez a munkaviszonya... Alkalmi, idõszakos Megbízásos jellegû 8% Meghatározott idõtartamú 4% 8% Állandó jellegû és határozatlan idejû Diákmunka, gyakornoki munka 16% 64% Állandó jellegű munkával rendelkezik a többség minden kar esetében az erdőmérnöki és faipari mérnöki képzésben résztvevőkön kívül, náluk többségben vannak az egyéb jogviszonyban dolgozó tanulók. Önnek ez a munkaviszonya... állandó jellegû és határozatlan idejû egyéb

34 Ez a munkaviszony... férfi nõ állandó jellegû és határozatlan idejû egyéb 8 6 érettségi nélküli apa érettségizett apa diplomás apa elõtt született között szül után született Ez a munkaviszony állandó jellegû és határozatlan idejû egyéb államilag támogatott költségtérítéses nappalis egyéb 86 14

35 A diákok háromnegyede főfoglalkozású dolgozónak tekinti magát, aki tanul, és egynegyedük gondol magára úgy, mint főfoglalkozású diák. Főfoglalkozású diáknak főleg az Erdőmérnöki Kar és a Faipari Mérnöki Kar hallgatói tekintik magukat, főfoglalkozású dolgozónak pedig a geoinformatikai képzésben, a Művészeti, Nevelés- és Sporttudományi Karon illetve a pedagógiai képzésben tanuló diákok tekintik önmagukat. Minek tekinti magát inkább? Fõfoglalkozású diáknak 25% 75% Fõfoglalkozású dolgozónak, aki tanul is Minek tekinti magát inkább? fõfogl. diáknak fõfogl. dolgozónak

36 A diplomás családi háttérrel rendelkezők, a későbben születettek, a nappali tagozaton és államilag támogatott képzésben résztvevők körében nagyobb arányban találunk olyanokat, akik magukra mint főfoglalkozású diákok tekintenek. Minek tekinti magát inkább? férfi nõ fõfoglalkozású diáknak fõfoglalkozású dolgozónak, aki tanul is érettségi nélküli apa érettségizett apa diplomás apa elõtt született között szül után született Minek tekinti magát inkább? fõfoglalkozású diáknak fõfoglalkozású dolgozónak, aki tanul is államilag támogatott 9 61 költségtérítéses nappalis 69 1 egyéb 6 94

37 A hallgatók 61 százaléka szerint munkájukhoz a saját és a kapcsolódó szakterületeknek megfelelő tanulmányok felelnek meg legjobban, 17 százalék szerint egy egészen más szakterület, 12 százalékuk szerint csak a saját tanulmányok szakterülete, és minden tizedik diák szerint pedig bármilyen szakterület megfelel. Véleménye szerint milyen szakterületen végzett tanulmányok felelnek meg a legjobban ennek a munkának? Csak a saját szakterülete 12% A saját és a kapcsolódó szakterületek 61% Egy egészen más szakterület 17% Bármilyen szakterület 10% 0% 10% 20% 0% 40% 50% 60% 70% A tanulók 82 százalékának esetében nincsen a családban olyan családtag, aki a saját szakterületéhez hasonló szakterületen szerzett korábban végzettséget, 11 százaléknál fordul elő, hogy a szülők között van ilyen, 2 százaléknál a nagyszülők között találunk ilyen személyt, és 5 százalék esetében a szülők és a nagyszülők között is van ilyen ember. A saját érdeklődési terület kialakulásában szerepe lehet a családi háttérnek a Geoinformatikai Karon tanulók egyharmadánál, a Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Kar tanulóinak 29 százalékánál, az erdőmérnöki és faipari mérnöki képzésben résztvevők 2-24 százalékánál, illetve a Természettudományi és Műszaki Kar diákjainak egyötödénél. A többi kar esetében is lehetnek ilyen hatások, mivel az azokon tanulók százalékánál van hasonló végzettséggel rendelkező családtag a háttérben.

38 Van a családjában az Önéhez hasonló szakterületen végzettséget szerzett, e szakterületen dolgozó családtag? nagyszülõk között van 2% 11% szülõk között van 82% 5% nincs igen, szülõk és nagyszülõk között i van Van a családjában az Önéhez hasonló szakterületen végzettséget szerzett, e szakterületen dolgozó családtag? van nincs

39 Van a családjában az Önéhez hasonló szakterületen végzettséget szerzett, e szakterületen dolgozó családtag? van nincs férfi nõ érettségi nélküli apa érettségizett apa diplomás apa elõtt született között szül után született Van a családjában az Önéhez hasonló szakterületen végzettséget szerzett, e szakterületen dolgozó családtag? van nincs államilag támogatott költségtérítéses nappalis egyéb 14 86

40 6. Véleménye az egyetemről A szak kiválasztásának elsődleges szempontja a diákoknál az volt, hogy ez a terület érdekli őket és ezen a területen szeretnének dolgozni a jövőben. Továbbá fontos szempontként szerepelt a kar, a képzés jó hírneve is, a lakóhelytől való távolság, illetve a tanárok jó hírneve is. Legkevesebb szerepe és legkisebb súlya a szak kiválasztásánál az volt, hogy jó-e a kollégiumi elhelyezés, a barátok ajánlása és hogy könnyű-e azon a szakon diplomát szerezni. Mekkora szerepet játszottak az alábbiak abban, hogy ide jött tanulni, hogy ezt a szakot választotta? Közel van a lakóhelyemhez Szüleim, rokonaim ajánlása Jó kollégiumi elhelyezés Barátom, barátnõm ajánlása Viszonylag könnyû diplomát szerezni Ez érdekel Ezen a területen szeretnék dolgozni Ezen a területen dolgozom A Kar, a képzés jó hírneve A tanárok jó hírneve Ezzel a végzettséggel külföldön is könnyebb munkát A felvételi pontszámom alapján ide kerültem Az egyes szempontok meghatározó szerepének erősségét karonkénti bontásban az alábbi táblázatok mutatják: Mekkora szerepet játszottak az alábbiak abban, hogy ide jött tanulni, hogy ezt a szakot választotta? "Közel van a lakóhelyemhez"

41 Mekkora szerepet játszottak az alábbiak abban, hogy ide jött tanulni, hogy ezt a szakot választotta? "Szüleim, rokonaim ajánlása" Mekkora szerepet játszottak az alábbiak abban, hogy ide jött tanulni, hogy ezt a szakot választotta? "Jó kollégiumi elhelyezés"

42 Mekkora szerepet játszottak az alábbiak abban, hogy ide jött tanulni, hogy ezt a szakot választotta? "Barátom, barátnõm ajánlása" Mekkora szerepet játszottak az alábbiak abban, hogy ide jött tanulni, hogy ezt a szakot választotta? "Viszonylag könnyû diplomát szerezni"

43 Mekkora szerepet játszottak az alábbiak abban, hogy ide jött tanulni, hogy ezt a szakot választotta? "Ez érdekel" Mekkora szerepet játszottak az alábbiak abban, hogy ide jött tanulni, hogy ezt a szakot választotta? "Ezen a területen szeretnék dolgozni"

44 Mekkora szerepet játszottak az alábbiak abban, hogy ide jött tanulni, hogy ezt a szakot választotta? "Ezen a területen dolgozom" Mekkora szerepet játszottak az alábbiak abban, hogy ide jött tanulni, hogy ezt a szakot választotta? "A Kar, a képzés jó hírneve"

45 Mekkora szerepet játszottak az alábbiak abban, hogy ide jött tanulni, hogy ezt a szakot választotta? "A tanárok jó hírneve" Mekkora szerepet játszottak az alábbiak abban, hogy ide jött tanulni, hogy ezt a szakot választotta? "Ezzel a végzettséggel külföldön is könnyebb munkát találni"

46 Mekkora szerepet játszottak az alábbiak abban, hogy ide jött tanulni, hogy ezt a szakot választotta? "A felvételi pontszámom alapján ide kerültem" A tanulók jelenlegi szakukat többnyire az első helyen jelölték meg a felvételinél, a Művészeti, Nevelés- és Sporttudományi Kar diákjainak 26 százaléka második helyen, a Természettudományi és Műszaki Kar hallgatóinak 16 százaléka szintén második helyen, és minden kar esetében 5-10 százaléka a tanulóknak harmadik, negyedik helyen vagy ennél hátrébb jelölte meg felvételi lapján. Ezt a szakot hányadik helyen jelölte meg a felvételinél? egyéb

47 A felvételin a diákok 9 százaléka a nyelvvizsgáért kapott többletpontot, 19 százalékuk az emelt szintű érettségire, 12 százalékuk szakképesítésre, 5 százalékuk hátrányos helyzetére való tekintettel, százalékuk tanulmányi versenyen való részvételre és 1 százalékuk valamilyen fogyatékosságra. Mire kapott többletpontot a felvételi során? Nyelvvizsgára 9% Hátrányos helyzetre 5% Tanulmányi versenyre % Emelt szintû érettségire 19% Fogyatékosságra 1% Szakképesítésre 12% 0% 10% 20% 0% 40% 50% említési arány A jelenlegi hallgatók leginkább a tanárok tudásával és a könyvtár felszereltségével illetve működésével elégedettek saját karjuk vonatkozásában. Továbbá meg vannak elégedve tanáraik segítőkészségével, a tanulmányi előadók munkájával, a közösségi élettel, a szórakozási lehetőségek választékával, a tananyagok színvonalával, a tantermek berendezésével, felszereltségével, a külföldi ösztöndíj-lehetőségekkel. Kisebb mértékben, de még mindig elégedettséget fejeznek ki az információáramlás színvonalával, a friss szakirodalom biztosításával, a kollégiumi elhelyezés színvonalával és a gyakorlati képzéssel is. Az egyes karok esetében a részletes elégedettségi mutatókat az alábbi táblázatok mutatják.

48 Mennyire elégedett itt a karon alábbiakkal? A tantermek berendezésével, felszereltségével A tananyagok színvonalával.5.6 A tanárok tudásával, felkészültségével A tanárok segítõkészségével A tanulmányi elõadók munkájával A gyakorlati képzés színvonalával Az információáramlás színvonalával.2.4 A könyvtár felszereltségével, mûködésével 4 Új, friss szakirodalom biztosításával A kollégiumi elhelyezés színvonalával A mûvelõdési, szórakozási lehetõségek választékáva A közösségi élettel A külföldi ösztöndíj-lehetõségekkel Mennyire elégedett itt a karon az alábbiakkal? "A tantermek berendezésével, felszereltségével"

49 Mennyire elégedett itt a karon az alábbiakkal? "A tananyagok színvonalával" Mennyire elégedett itt a karon az alábbiakkal? "A tanárok tudásával, felkészültségével"

50 Mennyire elégedett itt a karon az alábbiakkal? "A tanárok segítõkészségével" Mennyire elégedett itt a karon az alábbiakkal? "A tanulmányi elõadók munkájával"

51 Mennyire elégedett itt a karon az alábbiakkal? "A gyakorlati képzés színvonalával" Mennyire elégedett itt a karon az alábbiakkal? "Az információáramlás színvonalával"

52 Mennyire elégedett itt a karon az alábbiakkal? "A könyvtár felszereltségével, mûködésével" Mennyire elégedett itt a karon az alábbiakkal? "Új, friss szakirodalom biztosításával"

53 Mennyire elégedett itt a karon az alábbiakkal? "A kollégiumi elhelyezés színvonalával" Mennyire elégedett itt a karon az alábbiakkal? "A mûvelõdési, szórakozási lehetõségek választékával"

54 Mennyire elégedett itt a karon az alábbiakkal? "A közösségi élettel" Mennyire elégedett itt a karon az alábbiakkal? "A külföldi ösztöndíj-lehetõségekkel" A hallgatók szerint a saját karukon figyelmet fordítanak a tehetséges hallgatók segítésére, támogatására, a külföldi ösztöndíj lehetőségekről való tájékoztatásra és a hallgatók kívánságainak megfelelő programok szervezésére. Közepesnek ítélik a szociális problémákkal való foglalkozást, illetve szerintük nem esik kellő figyelem a kari vezetés munkájával, terveivel való tájékoztatásra, illetve a végzés utáni elhelyezkedés segítésére.

55 Itt a Karon mekkora figyelmet fordítanak az alábbiakra? A tehetséges hallgatók segítésére, támogatására.4 A hallgatók szociális problémáival való foglalkozá A külföldi ösztöndíj lehetõségekrõl való tájékozta.4 Tájékoztatásra a kari vezetés munkájáról, terveirõ 2.8 A hallgatók kívánságainak megfelelõ programok szer.4 Az elhelyezkedés segítésére a végzés után 2.7 Itt a Karon mekkora figyelmet fordítanak az alábbiakra? "A tehetséges hallgatók segítésére, támogatására"

56 Itt a Karon mekkora figyelmet fordítanak az alábbiakra? "A hallgatók szociális problémáival való foglalkozásra" Itt a Karon mekkora figyelmet fordítanak az alábbiakra? "A külföldi ösztöndíj lehetõségekrõl való tájékoztatásra"

57 Itt a Karon mekkora figyelmet fordítanak az alábbiakra? "Tájékoztatásra a kari vezetés munkájáról, terveirõl" Itt a Karon mekkora figyelmet fordítanak az alábbiakra? "A hallgatók kívánságainak megfelelõ kulturális, szabadidõs programok szervezésére, támogatására"

58 Itt a Karon mekkora figyelmet fordítanak az alábbiakra? "Az elhelyezkedés segítésére a végzés után" A hallgatók úgy ítélik meg, hogy a végzettségüknek, illetve a diplomájuk szerinti szakmájuknak Magyarországon nagyobb a társadalmi presztízsük mint az anyagi megbecsültsége. Legnagyobb társadalmi presztízse saját szakmájuknak a Közgazdaságtudományi Karon tanulók szerint van, őket követik a Természettudományi és Műszaki Kar, a Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Kar, és a Geoinformatikai Kar hallgatói. Saját szakmájuk társadalmi presztízsét legalacsonyabb szinten a Benedek Elek Pedagógiai Kar és a Művészeti, Nevelés- és Sporttudományi Kar hallgatói ítélik meg. A társadalmi presztízs és az anyagi megbecsültség között saját szakmájuk tekintetében a legnagyobb különbség a Benedek Elek Pedagógiai Kar, az Erdőmérnöki Kar, a Faipari Mérnöki Kar, a Bölcsészettudományi Kar és az Apáczai Csere János Kar hallgatói szerint van. A két szempont leginkább a Közgazdaságtudományi Karon és a Geoinformatikai Karon szerezhető szakmák körében közelít egymáshoz, körükben a legkisebb a különbség a társadalmi presztízs és az anyagi megbecsültség között, azonban ezeknél a hallgatóknál is ahogy a többinél az előbbi szempont megelőzi az utóbbit.

59 Hogyan látja, mekkora szakmájának társadalmi presztízse és anyagi megbecsültsége ma Magyarországon? 1,9 társadalmi presztízs anyagi megbecsültség 2,5 2,6 2,4 2,5 2,6 2,6 2,2 2,9,1,1,,1,7,6,4,4 A hallgatók 4 százaléka szerint a választott szak hozzájuttatja azokhoz az ismeretekhez, amelyekre számított, 49 százalékuk szerint csak részben, százalékuk szerint egyáltalán nem, és 14 százaléka a hallgatóknak nem tudta egyértelműen meghatározni erre a kérdésre válaszát. A választott szak azokhoz az ismeretekhez juttatja hozzá, amelyekre számított? igen 4% részben 49% % 14% nem tudom nem

60 Ezzel kapcsolatban pozitív véleményen vannak a geoinformatikai és a természettudományi jellegű képzésben résztvevők többsége, legnegatívabb véleményen pedig a faipari mérnökök, és a Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Karon tanuló diákok vannak. A választott szak azokhoz az ismeretekhez juttattja hozzá, amelyekre számított? igen részben nem még nem tudom A választott szak azokhoz az ismeretekhez juttatja hozzá, amelyekre számított? igen részben nem még nem tudom férfi nõ érettségi nélküli apa érettségizett apa diplomás apa elõtt született között szül után született

61 A választott szak azokhoz az ismeretekhez juttatja hozzá, amelyekre számított? igen részben nem még nem tudom állami finanszírozás költségtérítés nappali tagozat esti/lev/tavoktatás Tanulmányaik alatt a diákok 12 százaléka vett részt kutatási tevékenységben, 1 százalékuk szakmai táborokban, 9 százalékuk tudományos diákköri munkában, 6 százalékuk szakkollégiumi munkában, 5 százalékuk pedig külföldi képzésben és ösztöndíjban. Nem vettek eddig részt, de tervezik a tanulók 18 százaléka kutatási tevékenységekben való részvételt, 17 százalékuk külföldi képzést, 16 százalékuk tudományos diákköri munkába való bekapcsolódást, 1 százalékuk szakmai táborokba való részvételt, és 5 százalékuk szakkollégiumba való bekapcsolódást.

62 Tanulmányai alatt részt vett -e az alább felsoroltakban? igen nem, de tervezem nem Tudományos diákköri munkában Szakkollégiumban Külföldi képzésben, ösztöndíjban Kutatási tevékenységben Szakmai táborokban A diákok 72 százaléka tanulmányaik során elsősorban a saját jegyzeteiket részesítik előnyben, kétharmaduk a nyomtatott tananyagot és 54 százalékuk pedig az elektronikus formátumút. A tanulmányai során milyen tananyagot részesít elõnyben? nyomtatott 66% elektronikus 54% saját jegyzetek 72% 0% 20% 40% 60% 80% említési arány A vizsgák közül a többség, közel kétharmaduk a beadandó feladatokat kedveli legjobban, 56 százalékuk a papíralapú írásbelit, 47 százalékuk a szóbeli vizsgát és 17 százalékuk az elektronikus alapú írásbeli vizsgát.

63 Az ismeret-ellenõrzések melyik módját kedveli a legjobban? szóbeli (beszámoló, vizsga) 47% írásbeli (papíralapú) 56% írásbeli (elektronikus) 17% beadandó feladat 64% 0% 10% 20% 0% 40% 50% 60% 70% említési arány A diákhitelt minden kar tanulóinak egy része igénybe vette, legtöbben a Természettudományi és Műszaki Karról, a Közgazdaságtudományi Karról, az Apáczai Csere János Karról, a Bölcsészettudományi Karról és az Erdőmérnöki Karról. Egyéb jellemzők alapján nagy különbségek nem láthatóak, az egyes alcsoportokban közel azonos arányban használták ki ezt a lehetőséget. Egyetemi, fõiskolai tanulmányai alatt igénybe vett- e diákhitelt? igen nem, de tervezem nem

64 Egyetemi, fõiskolai tanulmányai alatt igénybe vett- e diákhitelt? igen nem, de tervezem nem férfi nõ érettségi nélküli apa érettségizett apa diplomás apa elõtt született között szül után született Egyetemi, fõiskolai tanulmányai alatt igénybe vett- e diákhitelt? igen nem, de tervezem nem állami finanszírozás költségtérítés nappali tagozat esti/lev/tavoktatás Minden kar esetében a diákok nagy része tanulmányaik alatt rendszeres vagy alkalmi jelleggel vállaltak munkát vagy egyéb pénzkereseti lehetőséget. Rendszeres jelleggel legnagyobb arányban vállaltak munkát a közgazdász és pedagógiai képzésben résztvevők, legkevésbé pedig a geoinformatikai képzésben tanulók dolgoztak tanulmányaik alatt.

65 Egyetemi, fõiskolai tanulmányai alatt vállalt munkát, pénzkereseti lehetõséget? rendszeresen alkalmanként nem, de tervezem nem A nem kvalifikált családi háttérrel rendelkező családok gyermekei, és a 1985 előtt születettek nagyobb arányban és rendszeres jelleggel vállaltak pénzkereseti lehetőséget felsőfokú tanulmányaik alatt, és ugyanez igaz a költségtérítéses és esti, levelező vagy távoktatási tagozaton tanulók körében is. Egyetemi, fõiskolai tanulmányai alatt vállalt munkát, pénzkereseti lehetõséget? rendszeresen alkalmanként nem, de tervezem nem férfi nõ érettségi nélküli apa érettségizett apa diplomás apa elõtt született között szül után született

66 Egyetemi, fõiskolai tanulmányai alatt vállalt munkát, pénzkereseti lehetõséget? rendszeresen alkalmanként nem, de tervezem nem állami finanszírozás költségtérítés nappali tagozat esti/lev/tavoktatás A tanulók többsége nem abban a városban szeretne letelepedni, ahol éppen tanul, bár a karok diákjainak 19-9 százalékánál a jövőbeni elképzelések között ilyen tervek is szerepelhetnek. A tanulmányai befejezése után itt szeretne letelepedni a városban? igen nem

67 A közgazdász, a bölcsész, az erdőmérnöki és faipari mérnöki képzésben résztvevők kivételével minden kar tanulóinak többsége hajlandó lenne arra, hogy kevesebb végzettséget igénylő állást is elvállaljon azért, hogy a tanulmányainak helyszínt adó városban maradhasson, ebben főleg a a Művészeti, Nevelés- és Sporttudományi Kar, a Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Kar és a Benedek Elek Pedagógiai Kar hallgatói mutatnak nagy hajlandóságot. Hajlandó lenne akár más jellegû, kevesebb végzettséget igénylõ állást is vállalni, csakhogy a városban maradhasson igen nem

Az aktív hallgatók körében lezajlott on-line kutatás eredményei A kutatás háttere

Az aktív hallgatók körében lezajlott on-line kutatás eredményei A kutatás háttere Az aktív hallgatók körében lezajlott on-line kutatás eredményei - 2011 1. A kutatás háttere A Szent István Egyetem az Új Magyarország Fejlesztési Terv Társadalmi Megújulás Operatív Programjában támogatást

Részletesebben

Nyugat-magyarországi Egyetem

Nyugat-magyarországi Egyetem Diplomás Pályakövető Rendszer Nyugat-magyarországi Egyetem Szakmai beszámoló a 2010. évi Diplomás Pályakövető Rendszer tavaszi felmérésről Gyorsjelentések Nyugat-magyarországi Egyetem Intézményi rész 2007-ben

Részletesebben

GDF felmérések Hallgatói motivációs vizsgálat 2012 (DPR_hallgmotiv_2012) Válaszadók száma = 111. Felmérés eredmények

GDF felmérések Hallgatói motivációs vizsgálat 2012 (DPR_hallgmotiv_2012) Válaszadók száma = 111. Felmérés eredmények GDF felmérések Hallgatói motivációs vizsgálat 0 (DPR_hallgmotiv_0) Válaszadók száma = Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Kérdésszöveg Bal pólus 5% 5 5% Jobb

Részletesebben

GDF felmérések Diplomás Pályakövetés 2013 () Válaszadók száma = 94. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt.

GDF felmérések Diplomás Pályakövetés 2013 () Válaszadók száma = 94. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. GDF felmérések Diplomás Pályakövetés 0 () Válaszadók száma = 9 Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Kérdésszöveg Bal pólus 5% 5 5% Jobb pólus n=mennyiség átl.=átlag

Részletesebben

GDF felmérések DPR2014_hm (Hallgatói mot. 2014) Válaszadók száma = 112. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt.

GDF felmérések DPR2014_hm (Hallgatói mot. 2014) Válaszadók száma = 112. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. GDF felmérések DPR0_hm (Hallgatói mot. 0) Válaszadók száma = Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Kérdésszöveg Bal pólus 5% 0% 50% 0% 5% Jobb pólus n=mennyiség

Részletesebben

4. A 2008-ban és 2010-ben végzett hallgatók munkaerő-piaci helyzete

4. A 2008-ban és 2010-ben végzett hallgatók munkaerő-piaci helyzete 4. A 2008-ban és 2010-ben végzett hallgatók munkaerő-piaci helyzete 4.1 Az elemzés háttere Jelen beszámoló a b) modul eredményeit mutatja be, kari és campusok szerinti bontásban, a 2008-ban és a 2010-ben

Részletesebben

A 2008-ban és 2010-ben végzett hallgatók körében lezajlott on-line kutatás eredményei

A 2008-ban és 2010-ben végzett hallgatók körében lezajlott on-line kutatás eredményei A 2008-ban és 2010-ben végzett hallgatók körében lezajlott on-line kutatás eredményei - 2011 1. A kutatás háttere A Szent István Egyetem az Új Magyarország Fejlesztési Terv Társadalmi Megújulás Operatív

Részletesebben

DPR 2014_aktív hallgatók. Válaszadók száma = 348. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50%

DPR 2014_aktív hallgatók. Válaszadók száma = 348. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50% DPR 0_aktív hallgatók Válaszadók száma = 8 Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg Bal pólus Skála % 0% 0% 0% Hisztogram % Jobb pólus n=mennyiség

Részletesebben

KVK_H. Válaszadók száma = 360. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50%

KVK_H. Válaszadók száma = 360. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50% KVK_H Válaszadók száma = 60 Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg Bal pólus % % Jobb pólus n=mennyiség átl.=átlag md=medián elt.=átl. elt. tart.=tartózkodás

Részletesebben

GDF felmérések DPR2015_hm(Hallgatói mot.2015) () Válaszadók száma = 177. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt.

GDF felmérések DPR2015_hm(Hallgatói mot.2015) () Válaszadók száma = 177. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. GDF felmérések DPR2015_hm(Hallgatói mot.2015) () Válaszadók száma = 177 Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Kérdésszöveg Bal pólus 25% 0% 50% 0% 25% Jobb pólus

Részletesebben

SZIE DPR Projekt. (a tavaszi online DPR-felmérés adatain alapuló vizsgálatok eredményei)

SZIE DPR Projekt. (a tavaszi online DPR-felmérés adatain alapuló vizsgálatok eredményei) SZIE DPR Projekt A hallgatói elégedettség vizsgálata a Szent István Egyetemen (a 2011. tavaszi online DPR-felmérés adatain alapuló vizsgálatok eredményei) Készítette: Dr. Vinogradov Szergej, Dr. Kulcsár

Részletesebben

DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉS A PANNON EGYETEMEN 2010-2012-BEN ABSZOLUTÓRIUMOT SZERZETT HALLGATÓK VIZSGÁLATA

DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉS A PANNON EGYETEMEN 2010-2012-BEN ABSZOLUTÓRIUMOT SZERZETT HALLGATÓK VIZSGÁLATA DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉS A PANNON EGYETEMEN 2010-2012-BEN ABSZOLUTÓRIUMOT SZERZETT HALLGATÓK A MÓDSZERTAN Telefonos megkérdezés központilag előírt kérdőív alapján Adatfelvétel ideje: 2013. November 20014.

Részletesebben

NIK hallgatói motíváció Válaszadók száma = 142. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50%

NIK hallgatói motíváció Válaszadók száma = 142. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50% NIK hallgatói motíváció 0 NIK hallgatói motíváció 0 Válaszadók száma = Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg Bal pólus % % Jobb pólus n=mennyiség

Részletesebben

RKK_H. Válaszadók száma = 157. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50%

RKK_H. Válaszadók száma = 157. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50% RKK_H Válaszadók száma = 7 Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg Bal pólus % % Jobb pólus n=mennyiség átl.=átlag md=medián elt.=átl. elt. tart.=tartózkodás

Részletesebben

Alba Vélemény Radar 1. - GYORSJELENTÉS -

Alba Vélemény Radar 1. - GYORSJELENTÉS - Alba Vélemény Radar 1. Lakossági közvélemény-kutatási program Székesfehérváron - GYORSJELENTÉS - Lakossági vélemények a népesedési problémákról 2010. június 21. Készítette: Ruff Tamás truff@echomail.hu

Részletesebben

KÉRDŐÍV 2010 Ősz Diplomás Pályakövető Rendszer

KÉRDŐÍV 2010 Ősz Diplomás Pályakövető Rendszer 1 KÉRDŐÍV 2010 Ősz Diplomás Pályakövető Rendszer Jó napot kívánok! XY-al beszélek? QZ.. vagyok, a Szent István Egyetem megbízásából hívjuk fel a végzett hallgatókat, hogy érdeklődjünk, mi történt velük

Részletesebben

A 2007-2009 között végzett hallgatók körében végzett telefonos kutatás eredményei

A 2007-2009 között végzett hallgatók körében végzett telefonos kutatás eredményei Diplomás Pályakövető Rendszer (DPR) Szakmai beszámoló a 2010. évi őszi felmérésről a Szent István Egyetemen A 2007-2009 között végzett hallgatók körében végzett telefonos kutatás eredményei A kutatásra

Részletesebben

Hallgatók 2011. Kutatási zárótanulmány. Diplomás Pályakövetési Rendszer országos kutatás. Educatio Nonprofit Kft. Felsőoktatási Osztály

Hallgatók 2011. Kutatási zárótanulmány. Diplomás Pályakövetési Rendszer országos kutatás. Educatio Nonprofit Kft. Felsőoktatási Osztály Hallgatók 2011 Kutatási zárótanulmány Diplomás Pályakövetési Rendszer országos kutatás Educatio Nonprofit Kft. Felsőoktatási Osztály Készítette: Veroszta Zsuzsanna PhD 2012 március Tartalom I. A kutatásról...

Részletesebben

Alba Radar. 18. hullám. Az iskolai közösségi szolgálat megítélése

Alba Radar. 18. hullám. Az iskolai közösségi szolgálat megítélése Alba Radar Lakossági közvélemény-kutatási program Székesfehérváron 18. hullám Az iskolai közösségi szolgálat megítélése - ÁROP 1.1.14-2012-2012-0009 projekt keretén belül - 2013. június 17. Készítette:

Részletesebben

Alba Radar. 20. hullám

Alba Radar. 20. hullám Alba Radar Lakossági közvélemény-kutatási program Székesfehérváron 20. hullám Adományosztási hajlandóság a Fehérváriak körében - ÁROP 1.1.14-2012-2012-0009 projekt keretén belül - 2013. december 17. Készítette:

Részletesebben

Alba Radar. 11. hullám

Alba Radar. 11. hullám Alba Radar Lakossági közvélemény-kutatási program Székesfehérváron 11. hullám A Videoton labdarúgócsapat megítélése a székesfehérvári lakosok körében 2012. január 25. Készítette: Németh A. Violetta nemetha.violetta@echomail.hu

Részletesebben

RKK hallgatói motíváció Válaszadók száma = 112. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50%

RKK hallgatói motíváció Válaszadók száma = 112. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50% RKK hallgatói motíváció 0 RKK hallgatói motíváció 0 Válaszadók száma = Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg Bal pólus % % Jobb pólus n=mennyiség

Részletesebben

Alba Radar. 26. hullám

Alba Radar. 26. hullám Alba Radar Lakossági közvélemény-kutatási program Székesfehérváron 26. hullám Az elmúlt év értékelése és a jövőre vonatkozó lakossági várakozások 205. január 3. Készítette: Bokros Hajnalka bokros.hajnalka@echomail.hu

Részletesebben

TÁMOP 4.1.3. CSAK AZOKTÓL, AKIK AZ I.1/a. KÉRDÉSRE AZ 1 VAGY 2 VÁLASZT JELÖLTÉK MEG!

TÁMOP 4.1.3. CSAK AZOKTÓL, AKIK AZ I.1/a. KÉRDÉSRE AZ 1 VAGY 2 VÁLASZT JELÖLTÉK MEG! TÁMOP 4.1.3 II. HALLGATÓI MOTIVÁCIÓS KÉRDŐÍVMODUL CSAK AZOKTÓL, AKIK AZ I.1/a. KÉRDÉSRE AZ 1 VAGY 2 VÁLASZT JELÖLTÉK MEG! A most következő kérdések az Ön felsőfokú tanulmányaival lesznek kapcsolatosak.

Részletesebben

Alba Radar. 22. hullám. Nyaralási tervek

Alba Radar. 22. hullám. Nyaralási tervek Alba Radar Lakossági közvélemény-kutatási program Székesfehérváron 22. hullám Nyaralási tervek 201. július 03. Készítette: Bokros Hajnalka bokros.hajnalka@echomail.hu www.echoinn.hu 1 A kutatás háttere

Részletesebben

MÉK_DPR 2014_aktív hallgatók. Válaszadók száma = 19. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50%

MÉK_DPR 2014_aktív hallgatók. Válaszadók száma = 19. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50% MÉK_DPR 0_aktív hallgatók Válaszadók száma = 9 Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg Bal pólus Skála % Hisztogram % Jobb pólus n=mennyiség átl.=átlag

Részletesebben

Alba Radar. 8. hullám

Alba Radar. 8. hullám Alba Radar Lakossági közvélemény-kutatási program Székesfehérváron 8. hullám Vélemények a családok életét segítő nonprofit szolgáltatásokról 2011. július 22. Készítette: Ruff Tamás truff@echomail.hu Echo

Részletesebben

Alba Radar. 20. hullám. Karácsonyi készülődés

Alba Radar. 20. hullám. Karácsonyi készülődés Alba Radar Lakossági közvélemény-kutatási program Székesfehérváron 20. hullám Karácsonyi készülődés 2013. december 13-15. Készítette: Turzó-Németh A. Violetta nemetha.violetta@echomail.hu www.echoinn.hu

Részletesebben

AMK hallgatói motíváció Válaszadók száma = 88. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50%

AMK hallgatói motíváció Válaszadók száma = 88. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50% AMK hallgatói motíváció 0 AMK hallgatói motíváció 0 Válaszadók száma = 88 Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg Bal pólus % % Jobb pólus n=mennyiség

Részletesebben

Lakossági véleményfeltárás. A pályakezdők elhelyezkedési esélyei

Lakossági véleményfeltárás. A pályakezdők elhelyezkedési esélyei Lakossági véleményfeltárás A pályakezdők elhelyezkedési esélyei 2014. április 14. Készítette: Domokos Tamás tdomokos@echomail.hu A kutatás háttere és módszertana Az Enigma 2001 Kft. rendszeres társadalomtudományi

Részletesebben

NYME Faipari Mérnöki Kar - Ipari termék- és formatervező szak () Válaszadók száma = 15

NYME Faipari Mérnöki Kar - Ipari termék- és formatervező szak () Válaszadók száma = 15 NYME Faipari Mérnöki Kar - Ipari termék- és formatervező szak () Válaszadók száma = Felmérés eredmények Jelmagyarázat Kérdésszöveg Válaszok relatív gyakorisága Bal pólus Átl. elt. Átlag Medián Jobb pólus

Részletesebben

Kutatási jelentés. 2014. február

Kutatási jelentés. 2014. február Kutatási jelentés A Budapesti Gazdasági Főiskola Diplomás Pályakövetési Rendszerében az aktív hallgatók között lebonyolított 2013. évi motivációs kutatás eredményei 2014. február Tartalom Vezetői összefoglaló...

Részletesebben

Hallgatók 2011. Diplomás Pályakövetési Rendszer Intézményi adatfelvétel a felsőoktatási hallgatók körében - 2011. Módszertani összefoglaló

Hallgatók 2011. Diplomás Pályakövetési Rendszer Intézményi adatfelvétel a felsőoktatási hallgatók körében - 2011. Módszertani összefoglaló Hallgatók 2011 Diplomás Pályakövetési Rendszer Intézményi adatfelvétel a felsőoktatási hallgatók körében - 2011 Módszertani összefoglaló Készítette: Veroszta Zsuzsanna PhD 2012. március 1. Az adatfelvétel

Részletesebben

Alba Radar. 24. hullám

Alba Radar. 24. hullám Alba Radar Lakossági közvélemény-kutatási program Székesfehérváron 24. hullám Seuso-kiállítással kapcsolatos vélemények 2014. november 12. Készítette: Macher Judit macher.judit@echomail.hu www.echoinn.hu

Részletesebben

Az intézményválasztás motivációi

Az intézményválasztás motivációi NYME 900 Sopron Bajcsy-Zsilinszky u... Az intézményválasztás motivációi Felmérési eredmények kiértékelése - Közgazdaságtudományi Kar 0 Ez az összesítés a/az Közgazdaságtudományi Kar 0 elsőseinek körében

Részletesebben

Továbbtanulás a felsőoktatásban

Továbbtanulás a felsőoktatásban Továbbtanulás a felsőoktatásban Szemerszki Marianna Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet (OFI) OFI konferencia, 2011. december 7. Minőségfejlesztés a felsőoktatásban TÁMOP-4.1.4-08/1-2009-0002 Intézményrendszer

Részletesebben

Pályakövetés ben NAPPALI tagozaton végzettek kérdőívének kiértékelése. Készült: december 19. Készítette: Bognár Melinda felvételi üi.

Pályakövetés ben NAPPALI tagozaton végzettek kérdőívének kiértékelése. Készült: december 19. Készítette: Bognár Melinda felvételi üi. Pályakövetés 2007-ben NAPPALI tagozaton végzettek kérdőívének kiértékelése Készült: 2008. december 19. Készítette: Bognár Melinda felvételi üi. 1 1.) Pályakövetés során kiküldött levelek száma az egyes

Részletesebben

Diplomás pályakövetés intézményi online kutatás, 2011

Diplomás pályakövetés intézményi online kutatás, 2011 Diplomás pályakövetés intézményi online kutatás, 2011 DPR intézményi online kutatások kötelező kérdésblokkja Hallgatók 2011 [INTÉZMÉNYI KÉPVISELŐNEK:] KÉRJÜK, OLVASSA EL A MELLÉKELT TÁJÉKOZTATÓT! Kedves

Részletesebben

DPR_NK_2013 NELL. Válaszadók száma = 8. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50%

DPR_NK_2013 NELL. Válaszadók száma = 8. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50% DPR_NK_0 NELL Válaszadók száma = 8 Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg Bal pólus 5 Jobb pólus n=mennyiség átl.=átlag md=medián elt.=átl. elt.

Részletesebben

Alba Radar. 21. hullám

Alba Radar. 21. hullám Alba Radar Lakossági közvélemény-kutatási program Székesfehérváron 21. hullám A személyi jövedelemadó 1 százalékának felajánlási hajlandósága - ÁROP 1.1.14-2012-2012-0009 projekt keretén belül - 2014.

Részletesebben

Alba Radar. 14. hullám

Alba Radar. 14. hullám Alba Radar Lakossági közvélemény-kutatási program Székesfehérváron 14. hullám Lakossági vélemények a háziorvosi ügyeletről 2012. szeptember 27. Készítette: Ruff Tamás truff@echomail.hu Echo Innovációs

Részletesebben

Alba Radar. 4. hullám. Helyi politikai preferencia

Alba Radar. 4. hullám. Helyi politikai preferencia Alba Radar Lakossági közvélemény-kutatási program Székesfehérváron. hullám Helyi politikai preferencia. szeptember. Készítette: Domokos Tamás tdomokos@echomail.hu Echo Innovációs Műhely Echo Research Center

Részletesebben

Alba Radar. 2. hullám

Alba Radar. 2. hullám Alba Radar Lakossági közvélemény-kutatási program Székesfehérváron 2. hullám A polgármester lemondásával kapcsolatos vélemények 2010. július 31. Készítette: Domokos Tamás tdomokos@echomail.hu Echo Innovációs

Részletesebben

Alba Radar. 17. hullám

Alba Radar. 17. hullám Alba Radar Lakossági közvélemény-kutatási program Székesfehérváron 17. hullám A személyi jövedelemadó 1 százalékának felajánlási hajlandósága - ÁROP 1.1.14-2012-2012-0009 projekt keretén belül - 2013.

Részletesebben

Alba Radar. 3. hullám. Vélemények a fehérvári médiáról

Alba Radar. 3. hullám. Vélemények a fehérvári médiáról Alba Radar Lakossági közvélemény-kutatási program Székesfehérváron 3. hullám Vélemények a fehérvári médiáról 10. augusztus 31. Készítette: Domokos Tamás tdomokos@echomail.hu Echo Innovációs Műhely Echo

Részletesebben

Alba Radar. 6. hullám

Alba Radar. 6. hullám Alba Radar Lakossági közvélemény-kutatási program Székesfehérváron 6. hullám Lakossági vélemények a Fehérvár Televízió Ütköző című műsoráról 2011. február 28. Készítette: Domokos Tamás tdomokos@echomail.hu

Részletesebben

Alba Radar. 18. hullám

Alba Radar. 18. hullám Alba Radar Lakossági közvélemény-kutatási program Székesfehérváron 18. hullám A székesfehérvári parkok megítélése a fehérváriak szerint 2013. június 17. Készítette: Németh A. Violetta nemetha.violetta@echomail.hu

Részletesebben

Készítette: Dr. Bálint Julianna, főiskolai tanár, minőségügyi megbízott. 2011. február. 20.

Készítette: Dr. Bálint Julianna, főiskolai tanár, minőségügyi megbízott. 2011. február. 20. 8-ban és 1-ben végzett hallgatók körében lezajlott on-line kutatás eredményeinek az Ybl Miklós Építéstudományi Karra végzett feldolgozása és elemzése Készítette: Dr. Bálint Julianna, főiskolai tanár, minőségügyi

Részletesebben

Alba Radar. 15. hullám. Karácsonyi készülődés Székesfehérváron

Alba Radar. 15. hullám. Karácsonyi készülődés Székesfehérváron Alba Radar Lakossági közvélemény-kutatási program Székesfehérváron 15. hullám Karácsonyi készülődés Székesfehérváron 2012. december 23. Készítette: Domokos Tamás tdomokos@echomail.hu Echo Innovációs Műhely

Részletesebben

Alba Radar. 25. hullám

Alba Radar. 25. hullám Alba Radar Lakossági közvélemény-kutatási program Székesfehérváron. hullám Rádióhallgatási szokások Székesfehérváron 01. december 1. Készítette: Bokros Hajnalka bokros.hajnalka@echomail.hu www.echoinn.hu

Részletesebben

A felsőoktatási kibocsátás mérése

A felsőoktatási kibocsátás mérése A felsőoktatási kibocsátás mérése Fejlesztés a minőségi oktatásért Minőség a felsőoktatásban Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet 2011.december 7. Veroszta Zsuzsanna PhD 2011 adatai Intézmények Intézményi

Részletesebben

Alcsoport DPR_2014_hallgato_FOK. Válaszadók száma = 14. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50%

Alcsoport DPR_2014_hallgato_FOK. Válaszadók száma = 14. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50% Alcsoport DPR_0_hallgato_FOK Válaszadók száma = Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg Bal pólus % % Jobb pólus n=mennyiség átl.=átlag md=medián

Részletesebben

Alba Radar. 21. hullám

Alba Radar. 21. hullám Alba Radar Lakossági közvélemény-kutatási program Székesfehérváron 21. hullám A székesfehérvári beruházások megítélése 2014. április 14. Készítette: Macher Judit macher.judit@echomail.hu www.echoinn.hu

Részletesebben

Szarvák Tibor 1 Bogárdi Tünde 2

Szarvák Tibor 1 Bogárdi Tünde 2 Szolnoki Tudományos Közlemények XV. Szolnok, 2011. Szarvák Tibor 1 Bogárdi Tünde 2 VIDÉKI FELSŐOKTATÁS HELYZETE AZ ALFÖLDÖN A Szent István Egyetem hálózatos felépítése, térbelisége, többkarúsága ideális

Részletesebben

Alba Radar. 7. hullám

Alba Radar. 7. hullám Alba Radar Lakossági közvélemény-kutatási program Székesfehérváron 7. hullám Vélemények az Alba Plaza Civil piactér programjáról 20. május 5. Készítette: Domokos Tamás tdomokos@echomail.hu Echo Innovációs

Részletesebben

NK_GT EGPSZ DPR_2014_hallgato_NK. Válaszadók száma = 9. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50%

NK_GT EGPSZ DPR_2014_hallgato_NK. Válaszadók száma = 9. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50% NK_GT EGPSZ DPR_0_hallgato_NK Válaszadók száma = 9 Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg Bal pólus % % Jobb pólus n=mennyiség átl.=átlag md=medián

Részletesebben

MÉK_DPR 2014_végzett 2009, 2011, Válaszadók száma = 14. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt.

MÉK_DPR 2014_végzett 2009, 2011, Válaszadók száma = 14. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. MÉK_DPR 0_végzett 009, 0, 0 Válaszadók száma = Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg Bal pólus Skála 5% 5 5% 5 Hisztogram Jobb pólus n=mennyiség

Részletesebben

Tisztelt Végzős Hallgatónk!

Tisztelt Végzős Hallgatónk! Tisztelt Végzős Hallgatónk! Jelen kérdőív kitöltésével Ön hozzájárul aoz, hogy az ELTE Informatikai Kara oktatási tevékenységétán folyó képzéseket és a hallgatók igényeihez optimálisan illeszkedő A kérdőívek

Részletesebben

DPR_NK_2013 MSC KREH. Válaszadók száma = 7. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50%

DPR_NK_2013 MSC KREH. Válaszadók száma = 7. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50% DPR_NK_0 MSC KREH Válaszadók száma = 7 Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg Bal pólus Jobb pólus n=mennyiség átl.=átlag md=medián elt.=átl.

Részletesebben

DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉS WJLF TAVASZ

DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉS WJLF TAVASZ PEGAZUS DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETŐ KUTATÁSOK A WJLF-EN DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉS WJLF 2010. TAVASZ AKTÍV HALLGATÓK WJLF TKK KONZORCIUMI DPR KUTATÓCSOPORT KÉSZÜLT A TÁMOP 4.1.1 PÁLYÁZAT PEGAZUS DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETŐ

Részletesebben

Felmérés a HALLGATÓK intézményválasztás motivációjáról a 2007/2008. tanévben

Felmérés a HALLGATÓK intézményválasztás motivációjáról a 2007/2008. tanévben Felmérés a HALLGATÓK intézményválasztás motivációjáról a 2007/2008. tanévben Egyetemünk minőségbiztosítási feladatai között fontosnak tartjuk, - különös tekintettel az ez évi felvételi eredményekre -,

Részletesebben

GEO_DPR EUROSTUDENT 2013. Válaszadók száma = 9. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 50% 25%

GEO_DPR EUROSTUDENT 2013. Válaszadók száma = 9. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 50% 25% GEO_DPR EUROSTUDENT 0 Válaszadók száma = 9 Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg Bal pólus Skála % Hisztogram % Jobb pólus n=mennyiség átl.=átlag

Részletesebben

Diplomás Pályakövető Rendszer. Motiváció és elégedettség

Diplomás Pályakövető Rendszer. Motiváció és elégedettség Diplomás Pályakövető Rendszer Motiváció és elégedettség A Diplomás Pályakövető Rendszerhez kapcsolódó kérdőívvel minden tanév második félévében megkeressük az Egyetem aktuális hallgatói állományát. Az

Részletesebben

Reprezentatív felmérés - végzett 2010, 2011, Válaszadók száma = 570. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt.

Reprezentatív felmérés - végzett 2010, 2011, Válaszadók száma = 570. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Reprezentatív felmérés - végzett 200, 20, 202 Válaszadók száma = 70 Általános indikátorok Globális index - 2 3 4 6 + átl.=4.28 elt.=.23-2 3 4 6 átl.=4.28 elt.=.23 (α = 0.87) + Felmérés eredmények Jelmagyarázat

Részletesebben

DPR_hallg._OEC_FOK. Válaszadók száma = 27. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 50% 25%

DPR_hallg._OEC_FOK. Válaszadók száma = 27. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 50% 25% DPR_hallg._OEC_FOK Válaszadók száma = 7 Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg Bal pólus % 0% 0% 0% % Jobb pólus n=mennyiség átl.=átlag md=medián

Részletesebben

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 A jogi és igazgatási képzési terület diplomásainak munkaerő piaci helyzete Az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. által végzett, Diplomás pályakövetés

Részletesebben

A felsőoktatási részvétel és a felsőfokú végzettség hozamának változása Magyarországon

A felsőoktatási részvétel és a felsőfokú végzettség hozamának változása Magyarországon A felsőoktatási részvétel és a felsőfokú végzettség hozamának változása Magyarországon MTA KRTK Közgazdaságtudományi Intézet 54. Közgazdász Vándorgyűlés Kecskemét 2016. 09. Miről fogok beszélni? -Mekkora

Részletesebben

Alapképzésben végzettek. Válaszadók száma = 151. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50%

Alapképzésben végzettek. Válaszadók száma = 151. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50% Alapképzésben végzettek Válaszadók száma = Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg Bal pólus % % Jobb pólus n=mennyiség átl.=átlag md=medián elt.=átl.

Részletesebben

DPR_NK_2013 MSC EGPSZ. Válaszadók száma = 6. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50%

DPR_NK_2013 MSC EGPSZ. Válaszadók száma = 6. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50% DPR_NK_0 MSC EGPSZ Válaszadók száma = 6 Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg Bal pólus Jobb pólus n=mennyiség átl.=átlag md=medián elt.=átl.

Részletesebben

Jelentés a kiértékelésről az előadóknak

Jelentés a kiértékelésről az előadóknak VSL Kft. 000 Szentendre Pitypang u. 6. VSL Kft. Tisztelt Vera Gedei Úr/Asszony! (személyes és bizalmas) Jelentés a kiértékelésről az előadóknak Tisztelt Vera Gedei Úr/Asszony! Ez az email tartalmazza a

Részletesebben

NK_GT NELL DPR_2014_hallgato_NK. Válaszadók száma = 21. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50%

NK_GT NELL DPR_2014_hallgato_NK. Válaszadók száma = 21. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50% NK_GT NELL DPR_0_hallgato_NK Válaszadók száma = Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg Bal pólus % % Jobb pólus n=mennyiség átl.=átlag md=medián

Részletesebben

DPR_NK_2013 MSC NE. Válaszadók száma = 6. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50%

DPR_NK_2013 MSC NE. Válaszadók száma = 6. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50% DPR_NK_0 MSC NE Válaszadók száma = 6 Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg Bal pólus Jobb pólus n=mennyiség átl.=átlag md=medián elt.=átl. elt.

Részletesebben

PE-GTK végzettek munkaerő-piaci helyzete

PE-GTK végzettek munkaerő-piaci helyzete Ad hoc jelentés PE-GTK végzettek munkaerő-piaci helyzete 2014. augusztus 7. Készítette: Gadár László Pannon Egyetem Projekt megnevezése: Zöld Energia - Felsőoktatási ágazati együttműködés a zöld gazdaság

Részletesebben

MÜL1 - Felmérés a hallgatók intézményválasztás motivációiról

MÜL1 - Felmérés a hallgatók intézményválasztás motivációiról NYME 900 Sopron Bajcsy-Zsilinszky u... MÜL - Felmérés a hallgatók intézményválasztás motivációiról RH-77-/0. Felmérési eredmények kiértékelése - Berzsenyi Dániel Pedagógusképző Kar - 0 Ez az összesítés

Részletesebben

Alba Radar. 12. hullám

Alba Radar. 12. hullám Alba Radar Lakossági közvélemény-kutatási program Székesfehérváron 12. hullám A fehérvári lakosok aktivitása 2012. április 22. Készítette: Ruff Tamás truff@echomail.hu Echo Innovációs Műhely Echo Research

Részletesebben

MÓDSZERTANI LEÍRÁS DIPLOMÁS KUTATÁS 2010. A vizsgálat keretei. A kutatás alapsokasága. Az adatfelvétel módszere

MÓDSZERTANI LEÍRÁS DIPLOMÁS KUTATÁS 2010. A vizsgálat keretei. A kutatás alapsokasága. Az adatfelvétel módszere FÜGGELÉK FÜGGELÉK DIPLOMÁS KUTATÁS 2010 MÓDSZERTANI LEÍRÁS A vizsgálat keretei A Diplomás kutatás 2010 adatfelvétele az Országos Diplomás Pályakövetési Rendszer kutatási programjának keretében zajlott

Részletesebben

DPR_NK_2013 GYT B. Válaszadók száma = 15. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50%

DPR_NK_2013 GYT B. Válaszadók száma = 15. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50% DPR_NK_0 GYT B Válaszadók száma = Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg Bal pólus Jobb pólus n=mennyiség átl.=átlag md=medián elt.=átl. elt.

Részletesebben

Frissdiplomások 2011

Frissdiplomások 2011 Frissdiplomások 2011 Diplomás Pályakövetési Rendszer Intézményi adatfelvétel a 2008-ban illetve 2010-ben végzettek körében Módszertani összefoglaló Készítette: Kiss László Veroszta Zsuzsanna PhD 2012 február

Részletesebben

DPR_NK_2013 MSC EGPOL. Válaszadók száma = 8. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50%

DPR_NK_2013 MSC EGPOL. Válaszadók száma = 8. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50% DPR_NK_0 MSC EGPOL Válaszadók száma = 8 Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg Bal pólus Jobb pólus n=mennyiség átl.=átlag md=medián elt.=átl.

Részletesebben

Diplomás pályakövetés intézményi online kutatás, 2013

Diplomás pályakövetés intézményi online kutatás, 2013 Diplomás pályakövetés intézményi online kutatás, 2013 DPR intézményi online kutatások kötelező kérdésblokkja Végzettek 2013 [INTÉZMÉNYI KÉPVISELŐNEK:] KÉRJÜK, OLVASSA EL A MELLÉKELT TÁJÉKOZTATÓT! Kedves

Részletesebben

Lakossági vélemények a lajosmizsei szennyvízcsatorna beruházással kapcsolatban

Lakossági vélemények a lajosmizsei szennyvízcsatorna beruházással kapcsolatban Lakossági vélemények a lajosmizsei szennyvízcsatorna beruházással kapcsolatban - Kutatási beszámoló A kutatásra Lajosmizse Város Csatornahálózatának Kiépítése és Szennyvíztisztító Telepének Bővítése KEOP-

Részletesebben

1. ECHO Innovációs Műhely Obádovics Csilla Vinogradov Szergej: tavaszi on-line felmérés

1. ECHO Innovációs Műhely Obádovics Csilla Vinogradov Szergej: tavaszi on-line felmérés 1. ECHO Innovációs Műhely Obádovics Csilla Vinogradov Szergej: 2010. tavaszi on-line felmérés Módszertan Az aktív hallgatók felmérése Vizsgálati populáció: a Szent István Egyetemen alapképzésben, mesterképzésben,

Részletesebben

MÉK_DPR EUROSTUDENT 2013. Válaszadók száma = 15. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 50% 25%

MÉK_DPR EUROSTUDENT 2013. Válaszadók száma = 15. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 50% 25% MÉK_DPR EUROSTUDENT 0 Válaszadók száma = Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg Bal pólus Skála % Hisztogram % Jobb pólus n=mennyiség átl.=átlag

Részletesebben

Kari körkérdés. A PTE BTK hallgatóinak véleménye a Kart érintő kérdésekről. Péntek Eszter, Horzsa Gergely, Németh Zsuzsanna, Dudás Dominika

Kari körkérdés. A PTE BTK hallgatóinak véleménye a Kart érintő kérdésekről. Péntek Eszter, Horzsa Gergely, Németh Zsuzsanna, Dudás Dominika Kari körkérdés A PTE BTK hallgatóinak véleménye a Kart érintő kérdésekről Péntek Eszter, Horzsa Gergely, Németh Zsuzsanna, Dudás Dominika A válaszadók megoszlása a képzés jellege alapján (%) A képzés jellege

Részletesebben

GYFK_gólya_2010. Válaszadók száma = 66. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 50% 0% 25% 25%

GYFK_gólya_2010. Válaszadók száma = 66. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 50% 0% 25% 25% Jelentéskészítő, GYFK_gólya_00 GYFK_gólya_00 Válaszadók száma = 66 Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg Bal pólus Skála % 0% 0% 0% % Hisztogram

Részletesebben

KÉRDŐÍV Felsőoktatási rangsor (RANKING)

KÉRDŐÍV Felsőoktatási rangsor (RANKING) Educatio Társadalmi Szolgáltató Kht. Országos Felsőoktatási Információs Központ (OFIK) 1134 Budapest, Váci út 37. Tel.: 477-31-00 KÉRDŐÍV Felsőoktatási rangsor (RANKING) 2007. április május Kérdező neve:

Részletesebben

Kosztyán Zsolt Tibor Diplomás pályakövetés intézményi on- line kutatás a Pannon Egyetemen, 2014

Kosztyán Zsolt Tibor Diplomás pályakövetés intézményi on- line kutatás a Pannon Egyetemen, 2014 2014.??.??. Kosztyán Zsolt Tibor Diplomás pályakövetés intézményi on- line kutatás a Pannon Egyetemen, 2014 A projekt célkitűzései Hallgatói érdeklődés felkeltése a tudományos pálya iránt, főleg az MTMI

Részletesebben

A DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETŐRENDSZER KUTATÁSI EREDMÉNYEIBŐL 2011. JELLI JÁNOS ÉS KABAINÉ TÓTH KLÁRA

A DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETŐRENDSZER KUTATÁSI EREDMÉNYEIBŐL 2011. JELLI JÁNOS ÉS KABAINÉ TÓTH KLÁRA AVKF KUTATÁS 1. A DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETŐRENDSZER AVKF Aktív Hallgatók 2011 tavasz KUTATÁSI EREDMÉNYEIBŐL 2011. JELLI JÁNOS ÉS KABAINÉ TÓTH KLÁRA APOR VILMOS KATOLIKUS FŐISKOLA EGYÜTTMŰKÖDÉSBEN A ZSKF TKK-VAL

Részletesebben

Alba Radar. 19. hullám

Alba Radar. 19. hullám Alba Radar Lakossági közvélemény-kutatási program Székesfehérváron 9. hullám Szent István Emlékév Székesfehérváron - ÁROP..4-202-202-0009 projekt keretén belül - 203. október 5. Készítette: Ruff Tamás

Részletesebben

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 Az agrártudományi terület diplomásainak munkaerő piaci helyzete Az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. által végzett, Diplomás pályakövetés 2009

Részletesebben

4. Bogárdi Tünde Szarvák Tibor: Munka és/vagy tudomány néhány gondolat a továbbtanulás, továbbképzés témakörében

4. Bogárdi Tünde Szarvák Tibor: Munka és/vagy tudomány néhány gondolat a továbbtanulás, továbbképzés témakörében 4. Bogárdi Tünde Szarvák Tibor: Munka és/vagy tudomány néhány gondolat a továbbtanulás, továbbképzés témakörében Abstract The era that we live in can be regarded as the era of the knowledge society. Out

Részletesebben

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 A képzési terület diplomásainak munkaerő piaci helyzete Az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft., a Diplomás pályakövetés 2009 2010 kutatási program

Részletesebben

Alba Radar. 25. hullám

Alba Radar. 25. hullám Alba Radar Lakossági közvélemény-kutatási program Székesfehérváron 25. hullám Népszavazással kapcsolatos lakossági attitűdök 2014. december 17. Készítette: Macher Judit, Bokros Hajnalka macherjudit@echomail.hu

Részletesebben

Kutatási tanulmány. Szak Hallgatói létszám fő Válaszok száma Kereskedelem és

Kutatási tanulmány. Szak Hallgatói létszám fő Válaszok száma Kereskedelem és Kutatási tanulmány Bevezetés A Szolnoki Főiskola célja a Támop 4.1.1 projekt keretében egy olyan DPR rendszer kidolgozása, amely több szempontból képes segíteni az intézmény munkáját. A projekt keretében

Részletesebben

Alba Radar. 12. hullám

Alba Radar. 12. hullám Alba Radar Lakossági közvélemény-kutatási program Székesfehérváron 12. hullám Fehérvári lakosok tájékozottsága az autizmussal kapcsolatban 2012. április 2. Készítette: Ruff Tamás, Domokos Tamás truff@echomail.hu

Részletesebben

Kutatási jelentés. 2013. március

Kutatási jelentés. 2013. március Kutatási jelentés A Budapesti Gazdasági Főiskola Diplomás Pályakövetési Rendszerében az aktív hallgatók között lebonyolított 2012. évi motivációs kutatás eredményei 201. március Tartalom Vezetői összefoglaló...

Részletesebben

Alba Radar. 10. hullám

Alba Radar. 10. hullám Alba Radar Lakossági közvélemény-kutatási program Székesfehérváron 10. hullám Vélemények az idős és fiatal generációk helyzetéről 01. január 1. Készítette: Ruff Tamás truff@echomail.hu Echo Innovációs

Részletesebben

PTE_DPR_Hallgatok_2015. Válaszadók száma = 4620. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50%

PTE_DPR_Hallgatok_2015. Válaszadók száma = 4620. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50% Válaszadók száma = 60 Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg Bal pólus % 0% 0% 0% % Jobb pólus n=mennyiség átl.=átlag md=medián elt.=átl. elt.

Részletesebben

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 A pedagógusképzés diplomásainak munkaerő piaci helyzete Az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. által végzett, Diplomás pályakövetés 2009 2010 kutatási

Részletesebben

ZSIGMOND KIRÁLY FŐISKOLA TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KUTATÓKÖZPONT

ZSIGMOND KIRÁLY FŐISKOLA TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KUTATÓKÖZPONT DIPLOMÁS PÁLYA- KÖVETÉS AVKF DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉS AVKF 2010. TAVASZ VÉGZETT HALLGATÓK ALAPADATOK ZSIGMOND KIRÁLY FŐISKOLA TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KUTATÓKÖZPONT KONZORCIUMI DPR KUTATÓCSOPORTJA KÉSZÜLT A PEGAZUS

Részletesebben