A magyarázat. Lars Adelskogh

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A magyarázat. Lars Adelskogh"

Átírás

1 Viszont azok számára, akiket egyszer beavatak és ezért megmaradtak a meser elveszet szava vagy a bölcsek köve keresőjeként, a műve kinyilatkoztatásként jöt. Elég sokan felismerték, hogy ismerték azt, amit végül találtak, hogy mindazok, akik ösztönösen keresek, ismerték az irányt, amerre keresniük kellet az újraemlékezését annak a tudásnak, amely egyszer volt nekik. H.P. Blavatsky munkásságáról Henry T. Laurency A magyarázat Lars Adelskogh

2

3 TARTALOMJEGYZÉK Egy első magyarázat 1 EGY Szükségünk van egy új világszemléletre és életszemléletre 1.2 Szuperfzikai jelenségekkel bővül a világszemléletünk 1.3 A pythagoraszi iskola 1.4 A hylozoikai mentális rendszer 1.5 A valóság három aspektusa 1.6 Minden ami van, élő 1.7 A tudatosság evolúciója 1.8 A monádok 1.9 Minden egysége KETTŐ A valóság 2.2 További adalék a valóság három aspektusáról 2.3 A szuperfzikai valóság 2.4 Világok a kozmoszban 2.5 Szubjektív és objektív tudatosság 2.6 Az én és tesei 2.7 A tudat kifejeződéseinek három aspektusa 2.8 Mi az ezoterikai tudás alapja HÁROM Bevezetés az anyagi aspektus tanulmányozásához 3.2 Az ősanyag 3.3 A dynamis 3.4 Az ősatomok (a monádok) 3.5 A kozmosz 3.6 Az anyag összetétele 3.7 Világok a kozmoszban 3.8 Naprendszerek 3.9 Molekuláris anyag 3.10 Bizonyos tények a mozgás aspektusról 3.11 Tér és idő NÉGY Az élet értelme és célja 4.2 A megnyilvánulás 4.3 Involváció és evolváció 4.4 Involúció 4.5 Evolúció és expanzió 4.6 Tapasztalás és memória 4.7 Éber tudatosság és a tudatalan 4.8 Az akarat

4 4.9 Passzív és aktív tudatosság 4.10 Monád és tesei a közre-működésben 4.11 Önaktiválás mint az élet értelme ÖT A tudatosság egysége 5.2 Kollektív lények 5.3 Az ember útja az egységbe 5.4 A természeti birodalmak és az aktiválás 5.5 Az átalakulás törvénye és a forma törvénye 5.6 A három legalacsonyabb természeti birodalom 5.7 A csoportlelkek és a transzmigráció 5.8 Az emberi birodalom 5.9 A fejlődés sádiumainak az ismerete HAT Az ember tudatosságfajtái 6.2 Az ember emócionális tudatossága 6.3 Az ember mentális tudatossága 6.4 Az emberiség korosztályai 6.5 A barbarizmus sádiuma 6.6 A civilizáció sádiuma 6.7 A kultúra sádiuma 6.8 Az emberiesség sádiuma 6.9 Az eszményiesség sádiuma 6.10 Az inkarnációk közöti élet HÉT Mindent törvények irányítanak 7.2 Mi egy törvény? 7.3 Mi egy életörvény? 7.4 A hét életörvény A SZABADSÁG TÖRVÉNYE 7.5 A szabadság az törvény 7.6 A szabadságot győzelemre kell jutatni 7.7 A társadalmi szabadság AZ EGYSÉG TÖRVÉNYE 7.8 Az egység jelentősége 7.9 Az egységre irányuló akarat 7.10 Szolgálat 7.11 Szeretet A FEJLŐDÉS TÖRVÉNYE 7.12 A fejlődés és az egyetemes vonzás törvénye 7.13 A fejlődés és az önmegvalósítás törvénye 7.14 Az ember fejlődése

5 NYOLC 70 AZ ÉN TÖRVÉNYE 8.1 Az önmegvalósítás 8.2 Önmegvalósítás a tapasztaláson és a megértésen keresztül 8.3 Bizalom az életben, bizalom az énben, bizalom a törvényben 8.4 Az önmegvalósítás akadályai A SORS TÖRVÉNYE 8.5 Mi a sors? 8.6 Sajátmagunk teremtjük a sorsunkat AZ ARATÁS TÖRVÉNYE 8.7 Az aratás törvénye abszolúte érvényes 8.8 Az aratás törvénye a tanárunk az életben 8.9 Rossz vetés 8.10 Rossz aratás 8.11 Jó vetés 8.12 Jó aratás 8.13 A kollektív felelősségünk AZ AKTIVÁLÁS TÖRVÉNYE 8.14 Az ember legjellemzőbb tulajdonsága 8.15 Az élet aktivitás 8.16 Az aktiválás törvénye 8.17 Az aktiválás törvénye és a szabad akarat KILENC Mit jelent az evolúció az ember számára? 9.2 Szükség van az egyensúlyra 9.3 A rossz problémája 9.4 Az életörvények az evolúcióban 9.5 Pozitív emócionalitás létrehozása 9.6 Aktiválás 9.7 A gondolat ereje 9.8 Az aktiválás módszerei TÍZ Bevezetés 10.2 Emócionalizmus 10.3 Azonosítás és kivetítés 10.4 Az azonosítás tudatosítása 10.5 Nemazonosítás 10.6 Két-értékű és több-értékű gondolkodás 10.7 Relativitás TIZENEGY Minden energia 11.2 A hét alaptípus 11.3 A hét alapenergia 11.4 A triádok 11.5 A naprendszeri és a planetáris energiák

6 11.6 Ideák kormányozzák a világot 11.7 Nem vagyunk egyedül TIZENKETTŐ Az életerünk 12.2 Az eredetünk 12.3 Az ember és az Augoeidesz 12.4 A planetáris hierarchia és munkája 12.5 A planetáris hierarchia újra megjelenik 12.6 A jövőnk

7 Egy első magyarázat A legtöbb embernek nincs szüksége magyarázatra, miért élünk, miért vagyunk it? Ők vagy elégedetek a létezésükkel, vagy elégedetlenek, és egyik esetben sem tudja egy ilyen könyv őket elégedetebbé tenni. E könyv nem számukra íródot. Mindemellet van egy másik csoportja is az embereknek, nem nagyon nagy, de egyre növekvő; azok, akik tudatában vannak, hogy szükségük van magyarázatra. Ezek többsége próbált egy s más anélkül, hogy megelégedetséget találtak volna: vallás, flozófa, tudomány, okkultizmus vagy new age tanítások. Ők ösztönösen érzik, hogy nem lehet az olyan mint ahogy a hatalom állítja, azaz kell lennie valami többnek, valami nagyobbnak, valami monumentálisabban nagyobb jelentőségűnek, mint amit a hatalom úgy nevez: a világ olyan, amilyennek ismerjük. Ezt a csoportot nevezhetjük önálló keresőknek. Ők önállóak, mert ők maguk akarják eldönteni, mi az amit elfogadnak. Ők keresők, mert semmit sem találtak ami kielégíti a belső kritikai érzéküket és így folytatják a keresés. Ez a könyv számukra, az önálló keresőknek íródot. Talán a könyv olvasása során érezni fogják, hogy jó úton vannak. Semmi sem adhat az írónak nagyobb örömet, mint amikor a keresőt felfedezővé alakítja. Természetesen nem hiszi, hogy egy könyv helyetesítheti az egyén saját megtapasztalását a világról. Mindemellet hisz abban, hogy e könyv lehet egy kapu, első útmutatás egy eddig nem is gyanítot világ felé. Ez a világ az ezoterikai tudás valósága. Az élet ezoterikai ismerete idősebb, mint az emberiség. Mindamellet örök fatalként a keresők valamennyi új generációinak szolgálatában, azoknak a szolgálatában áll, akik sosem hagyják abba a kérdezés, és akik sosem veszítik el a csoda iránti érzékenységüket. A mi időnkben egyre több ember érdeklődik az ezotérika iránt és gazdag irodalma van, amit számos nyelven lehet tanulmányozni. Egy svéd ezoterikai gondolkodó és író, Henry T. Laurency, mindenkinél többet tet azért, hogy ezt a tudás az életről a modern ember számára is elérhetővé tegye. A munkájában a pythagoraszi tudásrendszertől indul, a hylozoikától től egy kiadó alapítvány dolgozik Laurency írásainak terjesztésén. A publikált anyag ezideig több mint négyezer oldal, amelynek majdnem fele olvasható angol nyelven is. Talán szükség van egy bevezetőre a kezdők számára és egy összefoglalóra a haladó tanulóknak. Erre van e könyv. A magyarázat tizenkét részre oszlik, amelyek mindegyike számos fejezetet tartalmaz. A részek párokat alkotnak. Egy és Kető bevezetés és egy átekintés ad a pythagoraszi tudásrendszerről a modern kifejezéseket használva. Három és Négy valamiféle technikai beszámoló a létezés alaptényezőiről: anyag, mozgás és tudatosság. Öt és Hat az élő természetel foglalkozik és az ember helyével benne. Hét és Nyolc tárgyalja azokat az életörvényeket, amelyeket a legfontosabbak megismernünk nekünk, embereknek. Kilenc és Tíz tárgyalja az ember önmegvalósításának lehetőségeit. Tizenegy és Tizenkető szélesíti a létezésünk távlatait, a múltunkat és jövőnket. Én igen hálás vagyok sok barátomnak, akik sok értékes tanácsot és építő kritikát adtak, ami elementárisan szükséges annak, aki nem az anyanyelvén ír. Ezzel kapcsolatban különösen ki szeretném fejezni szívbőljövő köszönetem dr. Andrew Wescombe-nak, akinek észrevételei mindig egyaránt jóindulatúak és felbecsülhetetlenek. Skövde, Svédország, július 9. Lars Adelskogh Javítot december 23. 1

8 EGY 1.1 Szükségünk van egy új világszemléletre és életszemléletre 1 Miért élünk? Van-e az életnek értelme? A halál-e a vége? Van-e valamilyen magasabb hatalom az univerzumban? Ha van, akkor miért tűnik az élet olyan kegyetlennek és értelmetlennek? 2 Minden gondolkodó embernek sokszor fel kell tennie magának ilyen kérdéseket az életben. Néhány ember elfogadja a tradicionális keresztény válaszokat. Mások azt gondolják, hogy a kereszténység tarthatatlan: A tudományos kutatások eredményei jelentős pontokban, például a teremtés történetét illetően megcáfolták a keresztény világképet. 3 Sok ember sajátjaként fogadta el a tudományos világszemléletet. Ez egyoldalú materializmus. Életszemléletként nem ad nekünk reményt vagy lelkesedés a jövőre vonatkozóan. Azt tanítja, hogy az ember csak egy intelligens állat, ami érvényesülni próbál a létben; hogy az ember tudata csak az agyának terméke és fokozatosan eltűnik amikor a fzikai szervezet meghal; hogy a mi álmaink, ideáljaink és értékeink csak szubjektívek és semmi közük bármi objektívhez, az élet magasabb értelméhez; hogy az univerzumot olyan természetörvények irányítják, amelyek vakon működnek és közömbösek bármennyi ember sorsa iránt. 4 Mindannyiunknak szükségünk van arra, hogy értelmét lássuk a létezésnek. Az ember nem csak azért él, hogy kielégítse a fzikai szükségleteit. Értelmet is eszik, és képes éppúgy meghalni a szellemi éhezésől, mint a fzikaitól. Azért, hogy éljen és küzdjön egy jobb világért, erőt kell magába szívnia más forrásokból is, mint a materialisa életszemléletből. 5 Nekünk szükségünk van világszemléletre és életszemléletre. Ez sokkal fontosabb, mint bármely új technológiai találmány. Egy új világszemléletnek és életszemléletnek képesnek kell lennie arra, hogy egyszerre adjon pozitív, építő értékeket és egy tartható, ésszerű magyarázatot a világról. Mi nem kaphatunk ilyent sem a vallásól, sem a tudománytól. Hosszútávon az emberek nem lesznek megelégedve sem az unintelligens hitel, sem az egyoldalú materializmussal. 1.2 Szuperfzikai jelenségekkel bővül a világszemléletünk 1 A tudomány hatalmas ismeretet ad nekünk a fzikai, látható valóságról. Mindamellet sok kimagasló tudós felismerte, hogy a tudományos világkép nagyon korlátozot. Ők mondják, hogy a valóság nagyobbik része még feltáratlan. Valójában logikailag semmi sem mond ellent a fzikain túli valóság ideájának. Valóban sokféle jelenség van, amely a fzikaiban nyilvánul meg, de az eredete az ismert fzikaitól eltérő energiafajtákban van. 2 Tekintsük át e jelenségeket. 3 Telepátia mutatja, hogy különböző egyének (állatok és növények is) egymás közöt közvetlen kommunikációval rendelkeznek. Az információ anélkül megy át az egyének közöt, hogy szükség lenne a fzikai szervezet érzékelő-képességének közvetítő szerepére. 4 Tisztánlátás (Clairvoyance) egy képesség, amely felfog, lát olyan dolgokat amelyek (állandóan vagy csak átmenetileg) túl vannak az érzékelésük határain, pl.: nagy távolságra vannak. A tisztánlátás használva látunk más formákat is, mint amelyek normálisan láthatóak, pl.: a valamennyi lényt körülvevő pszichikai atmoszférát. 5 Távollátás az a képesség, amellyel olyan dolgokat és eseményeket lehet látni, amelyek állandóan vagy időlegesen túl vannak a fzikai érzékelés határain, pl.: térben és időben nagy távolságra vannak. 2

9 6 Projekció (vagy tesenkívüli tapasztalás) egy jelenség fogalma, amelynek során az ember (általában halálközeli állapotban) érzékeli, hogy elhagyta az öntudatlan fzikai szervezetét, rajta kívül volt, és képes volt észlelni a környezetét. Felébredve képes volt korrekten leírni mi történt körülöte, míg nem működtek a tesi érzékei. 7 Pszichometria egy objektum múltjának kiolvasó képessége közvetlenül a tudatodban, mintha öszszekötetés lenne közte és valamiféle természet memória közöt. 8 Prekogníció (megérzés, prófétikus álom) megmutatja, hogy a tudatunk egy része tágabban észleli a jelent és így messzebbre kiterjed a jövőbe, mint ahogy a normális éber tudatunk teszi. 9 Pszichokinézis az a képesség, amely egyedül a gondolatal képes mozgatni vagy más módon befolyásolni a tárgyakat. Egy speciális esete a levitáció, amely képességgel valaki a tesét a levegőben lebegteti. További rokon jelenség a materializáció és dematerializáció, a képesség arra, hogy látszólag a semmiből formáljon dolgokat és feloszlassa azokat. 10 Még ha e képességek némelyike szokatlan is, a szokatlanság nem érv ezek létezésével szemben. Csak azt mutatja, hogy ezek mint egyszerű potenciálok léteznek, amiben a legtöbb ember érintet. Az sem tartható ellenérv, hogy ezek összeütköznek a természetörvényekkel. Ezek csak a mi jelenünkkel, a természetörvényekről alkotot túl szűk fogalmainkkal ütköznek. A levitáció például jól tanúsítot a történelmi és a modern időkben is. Az egyik legismertebb eset Giuseppe da Coppertino olasz szerzetesé, aki szó szerint repült a templomába egy gyülekezet előt, amelynek tagja volt a flozófus Gotfried Wilhelm Leibniz és a braunschweigi herceg. 11 A telepátia látszik a leginkább megszokotnak, főleg a közeli hozzátartozók, mint az anya és gyermeke közöt. Az, hogy a telepátiát nem sokat tanulmányozták, valószínűleg azért van, mert annyira megszokot. Egész egyszerűen nem vagyunk tudatában annak, mikor gondolkodunk saját magunk és mikor gondolkodnak mások bennünk. Meg kellene kérdeznünk magunktól, vajon fontos eleme-e a megértésnek a telepátia, a közös és megosztot tudatosság, és vajon az értetlenség részben nem a telepátia hiányának tulajdonítható-e. Biztosan tapasztaltunk valamennyien olyan jelenségeket, mint az emberi kedvesség vagy rosszkedv mint sugárzás érzékelése, bár sem szavakat, sem pillantás nem váltotunk. A nyájviselkedés és faji ösztönök az állatoknál a telepátiával magyarázhatóak. 12 A projekció jelenségének általános volta abban mutatkozik meg, hogy már sok ember mer nyíltan beszélni a tapasztalatairól. Mosanáig nem sok embernek volt belső ereje felülemelkedni a közvélemény és a tudomány gúnyolódásain. 13 Ehhez kapcsolódva alkalom nyílik, hogy ejtsünk néhány szót a dogmatizmusról, amely sajnálatos módon még nagymértékben jelen van a tudományban. Figyelmes megvizsgálása nélkül hinni azt, hogy ismered az esetet, az dogmatizmus. Megtagadni valaminek a vizsgálatát azt állítva, hogy összeütközik a természetörvényekkel, az dogmatizmus. A valóság tényeit elvetni, azt állítva, hogy nem illik bele az uralkodó hipotézisbe, az a dogmatizmus legrosszabb fajtája, azaz a saját mindentudásunkba vetet hit, amely szerint lehetetlen új felfedezés tenni, ami a jelen hipotézis felborítaná, pedig a hipotézis mindig átmeneti. Valójában az egész tudománytörténet annak a története, hogy egy rosszabb, korlátozotabb hipotézis folyamatosan engedni kényszerült egy jobb, többet magába foglaló újabbnak. 14 Összefoglalva elmondható, hogy a leírt szuperfzikai jelenségek világosan demonsrálják azt, hogy a tudat a fzikai testől lényegesen nagyobb mértékű függetlenséggel képes működni, mint ahogy azt a materializmus feltételezi: (1) A tudat képes a valóságot közvetlenül, a fzikai érzékelés használata nélkül felfogni. (Tisztánlátás, projekció.) (2) A tudatnak térben és időben lényegesen szélesebb a befogadóképessége, mint a fzikai érzékelésnek. (Tisztánlátás, pszichometria, prekogníció.) 3

10 (3) A tudat nincs egyénileg izolálva, vagy szeparálva, hanem megosztható az egyének közöt. (Telepátia.) (4) A tudat létezhet a fzikai testől függetlenül. (Projekció.) (5) A tudat képes közvetlenül hatni az anyagra. (Pszichokinézis.) 15 Ha a tudat képes létezni függetlenül a fzikai testől, akkor képesnek kell lennie fennmaradni a f- zikai tes halála után. Nincs halál, állítják a spiritiszták, és egy pártatlan nézőpontból szemlélve több szól e gondolat mellet, mint ellene. A spiritiszta jelenségek meggyőzőek. A spiritiszta hipotézis ezeknek egy elfogadható magyarázata. Mégis sok ember idegenkedik a spiritiszták által leírt szellemi világtól. Közhelyszerű, ízetlen, túlságosan emberi és nem tudja kielégíteni a vágyunkat az igazi szellemi felé. Azonban éppen ez adja a spiritizmusnak a valóság bélyegét. Miért kellene az embernek csak azzal nemesebbé és bölcsebbé válnia, hogy levetete halandó tesét? 16 A spiritizmus egy új életet mutat nekünk a fátyol mögöt. Ám ez az élet sem rendelkezik sokkal több értelemmel, mint a materializmus által mutatot fzikai élet. Teljesen eltérő, nagyobb és pozitívabb távlatot kapunk atól az ideától, hogy az élet a tapasztalatszerzésre, a tudatosság fejlődésére szánt iskola. Akkor pedig egy földi létezés nem elegendő. Az újjászületés, a reinkarnáció ideája egyre elterjedtebb nyugaton az utóbbi időben. 17 Egy komoly kutató, prof. Ian Stevenson az USA-ban, olyan embereket tanulmányozot, akik állítoták, hogy emlékeznek előző életeikre. Ő 20 reinkarnációra emlékeztető esetet dokumentált. 18 Mindaz, amit eddig felsoroltunk több, mint elég megcáfolni az egyoldalú materialisa világnézetet. Bevezetőül is szolgálhat egy jobban tartható világszemlélet és életszemlélet számára. Egy ilyen szemlélet a valóság eddiginél nagyobb részét fogja lefedni. Ez egy olyan szemlélet, amely nagyobb játékteret, egy függetlenebb szerepet enged a tudat számára az univerzum drámájában. 19 Vannak akik azt gondolják, hogy ezt az új világképet a tudomány fogja kifejleszteni saját keretein belül. Azonban az új világszemlélet már teljesen kifejlesztet és majd 2700 éve létezik. 1.3 A pythagoraszi iskola 1 Ezt a világszemléletet hylozoikának nevezik. A hylozoikát Pythagoras, a híres matematikus dolgozta ki. Ezzel akarta a jövőbeni tudomány alapját lefektetni. Messze megelőzve korát, tisztában volt azzal, hogy csak napjainkban lesz az ő rendszere általánosan érthető. Ez annak köszönhető, hogy a tudományos kutatás olyan messzire jutot, hogy kezd konvergálni néhány alap hylozoikai princípiumhoz. Amíg a tudomány csak a fzikai valósággal foglalkozik, a hylozoika elsősorban a szuperfzikai valóságot írja le, mert a fzikai történések okai a szuperfzikai valóságban vannak. A jövőben lehetővé válik a tudomány és a hylozoika közvetlen összekapcsolódása. 2 Pythagoras tehát több ezer évvel megelőzte korát. Ez azzal magyarázható, hogy ő egy tesvériséghez tartozot, amelyet olyan tagok alkotak, akik szisztematikusan messze a normális emberi lehetőségek határain túlra fejleszteték tudatosságukat. Ők teljes aktivitásra ébreszteték a legtöbbünkben még szunnyadó tudás szerveket. Ez adta nekik az univerzumra és az emberre vonatkozó legfőbb ismeretet, messze túl a modern tudomány lehetőségein, amely a fzikai érzékek, és azok műszeres kiterjesztése által limitálva kapja az információt. Ezt a legfőbb ismeretet ezoterikának nevezik. A tesvériség tagjai tudásiskolákat formáltak különféle nemzetekben, amikor azok a civilizáció bizonyos fokára jutotak. Legalább az emberek jókora kisebbsége volt képes megszabadítani gondolkodását a hagyományos vallásól, és kezdet elmélkedni az ésszerűségről, az élet értelméről és a valóság természetéről. 3 I.e. 700 körül Pythagoras alapítot egy tudásiskolát Szicíliában, ami akkor egy görög kolónia volt. Amikor Pythagoras megjelent, ezoterikai iskolák már évezredek óta léteztek. Az ő ezoterikai isko- 4

11 lájában az volt az újdonság, hogy szisztematikusan és világosan tálalta az ősi tudás. Ő megértete a görögök érzékét a konkrét tárgyi tudáshoz, tudományos módszerhez és pontossághoz. 4 Ez az oka annak, hogy miért a hylozoika, az az ezoterikai tudásrendszer, ami a legalkalmasabb a Nyugat számára, a tudományos és flozófai képzésére, az egyenes tényeket kedvelők és a félreérthető szimbólumokat visszautasítók számára. 5 Majdnem három évezred során a hylozoika egy élő tradíció, egy út a világ és saját magunk megismeréséhez. Férfak és nők ezrei járják ezt az utat. Egészen a közelmúltig az ismeretet titokban tartoták az iskolákon kívüliek számára. Mi valóban abban a világban élünk, ahol minden valódi értéket fenyegetnek, természetesen a tudás is. 6 Csak a mi időnkben engedélyezték a hylozoika egy elemi részének publikálását. Ez Henry T. Laurency könyvének De vises sen (A bölcsek köve) kiadásával történt meg először 1950-ben, Svédországban. Ezt követe 1961-ben Laurency Kunskapen om verkligheten (A valóság ismerete) című könyve óta mindkető angolul is elérhető: Te Philosopher s Stone (A bölcsek köve) és Te Knowledge of Reality (A valóság ismerete). Ezek az alapjai valamennyi mai hylozoikai súdiumnak. A hylozoikai ismeret nagyobbik része még nincs publikálva és még hosszú ideig nem is lesz. A természetben és az emberben meglévő, egyébként még nem ismert erők ismeretét a továbbiakban is csak azon kevesek fogják megkapni, akik már legyőztek minden csábítás a visszaélésre azzal a hatalommal, amit minden igaz tudás adományoz. 1.4 A hylozoikai mentális rendszer 1 A hylozoika egy mentális rendszer. Ez azt jelenti, hogy az ember a mentális tudatosságával, az intellektusával és a józan eszével képes felfogni és használni. A világszemlélethez tartozó kérdéskörben az emóció nem forrása a felvilágosultságnak és nem biztos vezető. Csak az értelem képes dönteni az állítólagos tények valódiságáról, elbírálni a lehetségességüket, hihetőségüket vagy valószínűségüket. 2 De a tények önmagukban nem elegendőek. Egyedülálló, szétválasztot tények inkább zavaróak, mint magyarázatal ellátva. A tényeket összefüggésekbe kell rakni, és az összefüggéseket nagyobb egységekbe: rendszerekbe. Minden gondolkodó ember készít magának egy rendszert. Minden újat, amit tanul, összeköt a korábban tanultakkal, egyesíti az újat a már meglévő rendszerével és építi tovább, tudatosan vagy nem tudatosan. Minden ésszerűen gondolkodó rendszerben gondolkodik. Ez azért történik így, mert a megértés mindig az általános felől halad a részletek felé, a teljesől a részletekig. 3 A hylozoikai rendszer lehetővé teszi, hogy egyesüljön a tudásért folyó törekvés, amely it nyugaton az évszázadok során egymásnak kölcsönösen ellentmondó irányzatokra oszlot: teológiára, f- lozófára és tudományra. Az ilyen megosztotság és harc mindig a tudatlanság bizonyítéka. A valóság egy és oszthatatlan. Ebből következik, hogy csak egy igaz valóságismeret, csak egy tartható világszemlélet létezik. Életszemléletnek viszont valóban annyinak kell lennie, ahány gondolkodó ember van, mindenki saját maga állítja össze életszemléletét abból, amit az életől akar és amit hajlandó adni érte. 4 Minél tovább fejlődik az emberiség, annál jobban egyetértünk az életszemléletre vonatkozóan is. Azért van így, mert egyre több ember látja be, hogy életszemléletének a világszemléleten, annak valóság tényein kell alapulnia. Azért, hogy megtudjuk milyen legyen, először tudnunk kell valamit arról, milyen is valójában. Az életszemléletünk sokkal fontosabb, mint a világszemléletünk, mivel az vezérel minket a gyakorlati életünk során, az adja meg a jogról való elképzelésünket (a jogos és jogtalan felfogása, amit homályosan morálnak nevezünk). Éppen az életszemléletünk tudásalapjaként a világszemléletnek nem sejtet fontossága van. És it a hylozoika megteszi a maga hozzájárulását. 5

12 5 A hylozoikai világszemlélet a létezés egységként írja le, amelynek három oldala, aspektusa van: anyag, tudatosság és mozgás. Minden anyag, aminek (mindig valamilyen fokú) tudatossága van és mozgásban van. A legkisebb, elpusztíthatatlan anyagi részek a monádok. Az élet értelme a tudatosság kifejlesztése valamennyi monádban. 6 Minden teremtményben van egy monád, ami elég fejlet ahhoz, hogy a központi egyéni tudatosság legyen a teremtményben. A természet különféle birodalmai ásványi, növényi, állati, emberi sb. az egyéni tudatosság evolúciójának különböző sádiumai. 7 Az emberi birodalom nem a végső sádiuma ennek a fejlődésnek, csak a szerves biológiai része a látható fzikai világban. A fzikai világon túl számos egyre magasabb világ van. Ezekben folytatódik az egyéni fejlődés. Több természeti birodalom van az ember fölöt, mint alat. 8 A létezésben minden egy egységet alkot. Valójában nincs izoláció, különösen a tudatosság és az energia (mozgásban lévő anyag) számára. Minden magasabb fejletség feltételezi, hogy az egyén az, állandósítot önazonosságával, egyre nagyobb csoportokba lép, ahol az együtműködés, valamint az élet és a fejlődés szolgálata a lényeges tevékenység. 9 Mindezt törvények irányítják. A természetörvények mellet, amelyek az anyag életére vonatkoznak, vannak az életörvények, amelyek a tudatra és annak fejlődésére vonatkoznak. Az ember kötelessége, hogy megismerje az életörvényeket és a képességeihez képes legjobban alkalmazza azokat. Az ember számára a legfontosabb és saját maga által alkalmazható életörvények: a szabadság törvénye, az egység törvénye, az önmegvalósítás törvénye, az aktiválás törvénye. 10 A szabadság törvénye kimondja, hogy minden embernek joga van azt tenni, amit akar, azon határok közöt, hogy ez egyforma joga mindenkinek. 11 Az egység törvénye kimondja, hogy minden élet egységet képez és hogy magasabb fejletség csak úgy lehetséges, ha az ember meghaladja önzését és megtanul együtműködni és szolgálni. 12 Az önmegvalósítás törvénye kimondja, hogy minden embernek a saját módján kell fejlődnie. 13 A önaktiválás törvénye kimondja, hogy a teljes fejlődésed a saját munkád eredménye, az összes tudás a saját mentális erőfeszítésed eredménye. 14 Három életörvény kormányozza az embert akár akarja, akár nem, ezek a következők: a fejlődés törvénye, a sors törvénye és a vetés-aratás törvénye. 15 Mint gondolkodó lénynek választanunk kell két út, az önmegvalósítás két formája közöt: a hatalomra irányuló akarat vagy az egységre irányuló akarat. A hatalomra irányuló akarat valamennyiünk megpróbáltatásainak súlyosbodásához vezet, főleg azoknak, akik visszaélnek a hatalommal. Az egységre irányuló akaratnak az az okozata, hogy senki sem követel többet, mint a saját hozzájárulása és mindenki belátja, hogy a közjó szolgálata a legmagasabb feladat az életben. Igazolódni fog, hogy ez az egyedüli járható út mindenki boldogságához és öröméhez, mindannyiunk jólétéhez és ahhoz, hogy senkinek se legyen rossz a sorsa. 16 A továbbiakban a hylozoikai világszemlélet alapjait mutatjuk be. Ahol lehetséges, ezeket az alap tényeket illusztráljuk a legfrissebb tudományos megállapításokkal és ideákkal, hogy az olvasó számára könnyebbé tegye megérteni ezeket. A hylozoika azért van it, hogy gyökeres mentális átalakulás hozzon létre. Az olvasót nem lehet meghökkenteni, mivel hamar megtalálja a tájékozódási képességét az új (és azonkívül olyan különös módon ismert) ideákban! 1.5 A valóság három aspektusa 1 A görög hylozoika szó fordítható szellemi materializmusnak. Ez magában foglalja, hogy van egy szellemi valóság és van egy anyagi valóság. Nem lehet hosszútávon tartható egy olyan világszem- 6

13 lélet, amelyik kizárja a valóság valamelyik aspektusát. Hozzászoktunk az olyan tanokhoz, amelyek éles különbséget húznak a szellemi vagy magasabb világ, valamint az anyagi vagy alacsonyabb világ közöt. Azonban a hylozoika egy más perspektívát ad, mint az exoterikai flozófa, teológia vagy okkultizmus. 2 Pythagoras megszüntete a képzelt szembenállás a szellem és az anyag közöt, megmagyarázva, hogy ez a mindketővel kapcsolatos tudatlanság következménye. Ő azt tanítota, hogy minden anyagi és hogy a szellem, vagy tudat az az egyetemes anyag adotsága. Tehát az anyag és a tudat ugyanannak az egy valóságnak két aspektusa. 3 A valóság harmadik aspektusa a mozgás. Minden mozgásban van, és minden, ami mozog, az anyag. 4 A teljes kozmosz, és minden, ami van a kozmoszban e három aspektussal rendelkezik. Nincs tudat nélküli anyag (még ha csak potenciális tudat is). Nem lehetséges tudat anyagi alap nélkül. A mozgás az anyagban energiaként, míg a tudatban akaratként jelenik meg. 5 Az élet három aspektusa egyenértékű. Nem lehet azonosítani vagy megmagyarázni egyikkel sem a másik kető közül. Bármi mással sem lehet megmagyarázni egyiket sem közülük. Nem lehet őket defniálni, csak észrevenni, hogy magától értetődőek. Tehát ezek abszolútumok és a teljességükben mindennek a végső magyarázatát adják. 6 A flozófai és a tudományos materializmus csak a külső valóságot, az objektív anyagaspektus veszi fgyelembe. Azonban a belső valóság, az emóciók és gondolatok szubjektív tudataspektusa olyan abszolút és jellegzetes, amit nem lehet egyenlővé tenni objektív jelenségekkel, úgy mint idegsejtekben történő kémiai és elektromos folyamatokkal. Az egyoldalúsága teszi a materializmus tarthatatlanná. 7 Másrészről az úgynevezet flozófai idealizmus az anyagaspektus hagyja fgyelmen kívül és azt állítja, hogy az objektív valóság csupán szubjektív tapasztalat. Ennek a következménye egy abszurd kép: minden anyagi csak illúzió. 8 A jelenkori fzikában azt mondják, minden energia. A hylozoika szerint az energia a mozgásban lévő anyag. A tudományra vár a tudatosság felfedezése a dinamikus anyagban, a tudatosság egyetemes létezésének felfedezése. 9 Talán a fenti egyoldalú szemléletek példái egyértelműen mutatják, hogy egy teljes világszemléletnek mind a három aspektus fgyelembe kell vennie, azért, hogy ne vezessen félre bennünket. 1.6 Minden ami van, élő 1 Amikor a hylozoika azt mondja, hogy minden anyag rendelkezik tudatal, természetesen nem azt jelenti, hogy a tudatosság mindenféle anyagfajtában ugyanazon módon jelenik meg. Ugyanúgy, ahogy különféle anyagi életformák léteznek, úgy különféle tudatfajták is léteznek bennük. Az ember képes gondolkodni, elképzelni és tervezni, amíg az állatok nem. A tudatossága sokkal kiterjedtebb és intenzívebb, mint a felsőbb állatoké, nem is szólva az alsóbbakéról. 2 Habár az állatok nem tudnak úgy gondolkodni mint mi, mégis mutatnak intelligens viselkedésmódot. Viselkedésük célirányos, rugalmas, ami azt mutatja, hogy van saját akaratuk, emlékeznek és tanulnak. Az egyoldalú materializmusnak ami szerint az agy vagy végső soron az idegrendszer a szükséges feltétele a tudatosságnak meg kell adnia magát a legújabb felfedezésekkel szemben. 3 Az e-coli baktérium, ami egy fölötébb primitív organizmus, egyetlen sejtből áll. Nincsen se agya, se feje vagy szíve. Csak egy DNS molekulája, mint kromoszóma van neki, az élete legfeljebb húsz perc. Mégis képes megtanulni számos kémiai vegyület felismerését, képes emlékezni rá, és célirányos viselkedésmódot tanúsítva a kellemes anyag felé úszik, míg a kellemetlentől elúszik. A 7

14 biokémikus dr. Koshland szerint aki ezeket a megfgyeléseket végezte ezek a baktériumok egyéni viselkedésmódokat mutatnak ugyanazon génjeik és környezetük ellenére. Életük végéig megmaradó személyiséget fejlesztenek. 4 A baktériumok fzikai szervezetek. Ennek ellenére nyilvánvaló, hogy a szerves és szervetlen anyag határvonala nem határ magának az életnek. Az ásványi életformák szintén bizonyítékát adják a környezethez való intelligens alkalmazkodásnak. Következésképpen nekik valamilyen módon érzékelniük is kell azt. Jól ismert például, hogy sok anyagnak tanulni kell a krisályosodás. Egyszer megszerezve ezt a tapasztalatot, utána könnyebben megy később. Ugyanazon kémiai összetételük ellenére sincs két teljesen azonos krisály, hanem sajátosságaik vannak és a reakció egyéni mintázataival, azaz habitussal rendelkeznek. Ez csak az egyedülálló tapasztalatuknak és memóriájuknak tulajdonítható. 5 A tudomány megkezdte a felfedezését a létezés tudataspektusának, amit eddig nagymértékben mellőzöt. Tompkins és Bird adot sok példát a zöld intelligenciára Te Secret Life of Plants (A növények titkos élete) című könyvében. Dr. Rupert Sheldrake még tovább ment A New Science of Life (Az élet új tudománya) című könyvében. Megállapítja benne, hogy a természetben valamennyi szerves és szervetlen (úgynevezet életelen) forma kialakulását megelőzi egy láthatatlan morfogenetikus mező létrejöte, ami intelligensen működik, és bizonyos módon törekszik a kiteljesedésre. E gondolat harmóniában van a hylozoikával. 6 Mindenben megtalálható a tudatosság néhány fajtája. Valójában a természet minden formája életforma, mivel nem létezik életelen. De hogyan magyarázzuk a különbségeket a tudatosság kiterjedésében és intenzitásában? A hylozoika szerint ezek az egyes életformákban kibontakozot tudatosság fokában meglevő különbségeknek tulajdoníthatóak. A kémiai és biológiai evolúció mentén, ami az anyagi formákra vonatkozik, van egy pszichológiai evolúció is, amelyik a formákban lévő tudatosságra vonatkozik. 1.7 A tudatosság evolúciója 1 Valójában mit jelent a tudatosság fejlődése? Új és több kedvező belső tulajdonságok, minőségek megszerzése, régebbi és kedvezőtlenebb elhagyása, új képességek, készségek elnyerése, amelyek növelik az egyén választási lehetőségeit, és így nagyobb szabadságot nyújtanak. 2 Az emberre vonatkozóan az evolúció magába foglalja a rosszabb tulajdonságok jobbra történő cseréjét az ideálisnak, az eszményinek irányában. Magába kell, hogy foglalja: a mélyebb szimpátiát, az erősebb empátiát, a jobb megértés, az élesebb intellektus és a szilárdabb akaratot. Ez a tevékenység több területén is magasabb képességekhez kell, hogy vezessen. Az evolúció továbbá magába foglalja a személyiség különféle konfiktusban lévő elemének kiegyensúlyozását is egy nagyobb harmóniában úgy, hogy az alacsonyabb én a magasabb én ellenőrzése alá kerül. 3 Nekünk, akik mos emberek vagyunk, a meglévő tulajdonságaink és képességeink annak a fejlődésnek köszönhetők, ami a teljes tudatlanságból és tehetetlenségből erre a sádiumra történt. Talán úgy gondolod, hogy a fejlődés a születés előti állapotból az éret felnőti állapotig történik. Azonban ez a fejlődés a hylozoika szerint csak ismétlés. Teljesen új tulajdonságokat és képességeket nem tudunk olyan gyorsan elsajátítani. Emberek vagyunk, és képesek vagyunk elérni az emberi éretséget, mert már sokszor voltunk emberek ezelőt. A reinkarnáció egy alapelv valamennyi életen keresztülhaladás során. 4 Mikor megszületünk egy új életbe, az előző életek ezrein elsajátítot tulajdonságaink lappangó formában velünk vannak. Annál gyorsabban elérjük az emberi éretséget és annál mélyebb az éretség, minél több életet éltünk megelőzően, és minél gazdagabb volt azok tartalma. Az emlékezet az előző életekre nem érhető el közvetlenül a mi éber tudatosságunkkal (lásd, mire emlékezünk a mosani életünk korábbi éveiből!). Az általános tapasztalatok, amiket megelőző életeink során szereztünk, azonban gyorsan felébredhetnek a lappangás szendergéséből, amikor újra szembené- 8

15 zünk hasonló helyzetekkel. Ez nemcsak a különféle emberek életértésének eltérő mélységét magyarázza meg, hanem magyarázatot ad a velük születet fogékonyságra, hajlamra, a tehetségre, a zsenire is. Az összes tudás csak emlékezet, mondta Platon, aki pythagoreus volt. 5 Az emberek esetén a tudatosság fokában megmutatkozó különbség annak tulajdonítható, hogy vannak öregebb és vannak fatalabb lelkek. És ha az ember, állat, növény és szervetlen anyag sorát az élet egy nagy összefüggésébe helyezzük, nevezetesen az evolúcióba, akkor a különféle természeti birodalmak megmagyarázhatóak úgy, mint az evolúció egymás követő főbb sádiumai. 6 A hylozoika elmagyarázza, hogy mi, akik mos emberek vagyunk, először azért voltunk képesek emberré válni inkarnációk ezreivel ezelőt mert tapasztalatainkkal a lehető legmesszebb jutottunk a megelőző természeti birodalomban. Az állati birodalom már nem tudot többet tanítani nekünk. Ennek megfelelően a még korábbi korszakok alat mi növényként léteztünk és még ezt is megelőzően ásványok voltunk. 7 Az életformák biológiai evolúciója az anyagi burkok kifnomítását célozza a benső élet érdekében. Az evolúció azokat az eszközöket szolgáltata, amelyek szükségesek voltak a tudatosság fejlődéséhez. Végig az állat birodalmon, és egészen az emberig nyomon követhetjük az idegrendszer kifnomítását, amely magában foglalja az agyat, mint az anyag evolúciójának lényeges sajátosságát. És mégis az agy csak egy eszköz a tudatosság számára. 8 A tudatosság evolúciója az élet értelme. 1.8 A monádok 1 Egy életforma elhasználódik, meghal és feloszlik, de a benne lévő tudatosság továbbmegy egy új formába. Hogyan lehet ez? Mert ha a tudatosságnak mindig van egy anyagi alapja, akkor ennek az alapnak valami eltérőnek és tartósabbnak kell lennie, mint az agy és az idegrendszer. 2 A hylozoika a következőképpen magyarázza: A minden életformában meglevő egyéni tudatosság egy elpusztíthatatlan anyagi maghoz kapcsolódik, amelyik megmarad a forma feloszlása után is. Pythagoras ezt a magot nevezte monádnak. Elmondta, hogy a monád a lényegénél fogva iseni. Ez azt jelenti, hogy lehetséges a monád számára a tudatosságát és akaratát kitágítania végül az egész kozmoszt magába foglaló mértékig. 3 A hylozoikai monád szót fordíthatjuk énatomnak. A monádok anyagból állnak, mint minden más az univerzumban. Viszont minden többi anyaggal ellentétben nem atomokból tevődnek össze. Oszthatatlan ősatomok; valójában ezek az építőkockái mindennek a kozmoszban. 4 Hozzászoktunk, hogy az embert egy tesnek tekintjük, aminek (talán) van lelke. Talán megértjük, hogy valójában éppen fordítva van: az ember egy lélek, akinek van egy tese; pontosabban fogalmazva: egy monád, amit beöltöztetnek egy fzikai életformába. 5 Ha a halál kifejezésen az élet végleges végét értjük, akkor az egész kozmoszban nincs halál. Csak a monádok átmeneti burkainak, életformáinak feloszlása történik. Miután az életformák sejtekből, molekulákból, atomokból sb. állnak, e formáknak előbb vagy utóbb muszáj az összetevőikre feloszlaniuk. De miután a monád egyszerű, egyetlen egy ősatom, képtelen feloszlani. Halhatatlan. 6 Mint minden anyagnak, a monádnak is van tudatossága. Kezdetben, és az életformákba belépésük előt a monádok tudatossága csak potenciális még alvó. Az életformák a szükséges eszközök, amelyek arra kellenek a monádoknak, hogy tudatra ébredjenek és ezt követően azt egyre tovább fejlesszék. Amikor a tudatosság felébred, a monád énné válik az életformájában. 9

16 7 A monád tudatossága egymás követően fejlődik az ásványi, növényi, állati és emberi birodalomban. A monád minden birodalomban egységes és elpusztíthatatlan én. Viszont csak az emberi birodalomban válik énként tudatossá saját magára. 8 A monádok az építőkockái mindennek. Ők az ősatomok, amelyek végső soron alkotják a fzikai sejteket, molekulákat, atomokat és szubatomi részecskéket. Miért mondjuk akkor azt, hogy valamennyi életformának a legbelső magja egy monád? Az életforma semmi másból nem áll, mint monádokból, nem igaz? 9 A magyarázat abban rejlik, hogy a monádok tudatossága különböző fokon fejlet. Azok a monádok, amelyek együtesen építik fel a fzikai atomokat (és ily módon közvetve a fzikai anyagi formákat), viszonylag fejletlen tudatosságúak. Ők csak anyagi ősatomként funkcionálnak. Az a kis tudatosságuk, ami van, éppen arra elegendő, hogy teljesítsék funkciójukat az atomok és sejtek életében. A tömérdek sokaságú monád viszonylag kis száma érte el a tudatosság fejletségének azt a fokát, hogy képes legyen az egész életformát sajátjaként birtokolni, és annak az uralkodó tudatossága, az énje lenni. De végül valamennyi monád el fogja érni ezt a sádiumot, és énné válik az ásványban, a növényben, az állatban és emberben. 1.9 Minden egysége 1 Semmi nincs elkülönülve; minden hat minden másra. Sőt, még több: minden tükröz minden más, érzékel minden más. Hogy ez milyen fokú tisztasággal történik, az egy másik kérdés és a tudatosság fejletségének fokát mutatja. És minden egy lény, amely a fejlődés bizonyos fokán áll. 2 Mindannyian egymás vagyunk egy bizonyos értelemben. Mindannyian együt alkotjuk a közös kozmikus tudatosságot. Mint ahogy valamennyi vízcsepp egyesül az óceánban, oly módon egyesül valamennyi egyéni monád tudatossága az egy közös tudatban. Ez a kozmikus teljes tudat, amelyben minden monádnak elveszíthetetlen részessége van. 3 A legfontosabb azt tudni, hogy a tudat természete az ő egysége. Csak egy tudat van az egész kozmoszban. Bár mi emberek még túl primitívek vagyunk ahhoz, hogy érzékeljük az egységet. Csak amikor a felelősségérzetünk nem csak magunk, vagy családunk, vagy egy nép iránt, hanem minden életért felébred bennünk, akkor kezdünk részesülni az egységtudatban. Valójában valamenynyiünket ásványokat, növényeket, állatokat és embereket magukba foglalják az élet egyre magasabb hierarchiái. 4 Ha a tudatosság átmegy egy evolúción, ha a monádok az élet hierarchiáit formálják az ásványitól az emberig, akkor ez miért érne véget az emberrel? Ha az én halhatatlan, és folyamatosan új formákban fejlődik, akkor ennek az evolúciónak végül el kell vinnie az ént egy emberfölöti sádiumba. Ez a jövőben rejlik valamennyi monád számára, aki mos emberi. Azonban már kell, hogy létezzenek olyan lények, akik már a tudás és képesség emberfölöti szintjeire emelkedtek. Ez egyszerű logika. Ők alkotják az élet hierarchiáinak az emberen túli folytatását. 5 A hylozoika szerint az emberfölöti lények e hierarchiái az intelligens erők, amelyek irányítják az evolúció egész folyamatát, amelyek megadják az irányát és célját. Ez a gondolat nem is olyan fantasztikus; egy modern tudós, Rupert Sheldrake biológus ezt egy lehetséges feltevésnek tartja. A New Science of Life (Az élet új tudománya) című könyvében a következő, a hylozoikának megfelelő gondolatokat fejti ki: 6 Ha a tudatos ének ilyen hierarchiája létezik, akkor a magasabb szinteken levők kinyilváníthatják alkotóképességüket az alacsonyabb szinteken levőkön keresztül. Ha pedig egy ilyen magas szintű alkotó hatóerő cselekszik az emberi tudatosságon keresztül, akkor azok a gondolatok és cselekedetek, amelyeket létrehozot, valójában mint egy külső forrásból érkezőként tapasztalhatók. Az inspirációnak e tapasztalása tényleg jól ismert. 10

17 7 Továbbá, ha ilyen,magasabb ének rejlenek a természetben, akkor elképzelhető, hogy bizonyos feltételek mellet emberek közvetlenül tudatába kerülhetnek annak, hogy átölelik vagy magukba foglalják őket ezek a,magasabb ének. És valójában az ilyen belső egységélményt az életel vagy a földdel vagy az univerzummal gyakran leírják, amennyire az kifejezhető. A fenti szöveg a magyar fordítása Secion One of Te Explanation by Lars Adelskogh. Copyright 2007 by Lars Adelskogh. Javítot július

18 KETTŐ 2.1 A valóság 1 Sok flozófus és okkultisa is azt gondolja, hogy a valóság nem az, ami látszik. Tagadják, hogy a látható fzikai anyag az valóság és azt állítják, hogy az valami más egy illúzió, egy álom, csak a mi elképzelésünk róla. Ők úgy gondolják, hogy miután a valóságfelfogásunk az elménkben keletkezik, ezért a valóság egy elme által kitalált valami: Amikor elfordulunk a világtól, az megszűnik létezni. Furcsa akkor, ahogy megosztjuk ezt az azonos illúziót. Valóban furcsa, hogy az emberek az érzékszervek és tudományos készülékek segítségével folyamatosan új ismeretet kapnak az illúzióban az illúzióról. 2 Szemben az ilyen bolond ötletekkel a hylozoika ugyanazt tartja, amit a józan ész. Nevezetesen, hogy a valóság természetesen objektív; azaz: a valóság rajtunk kívül létezik és olyan, ami független a mi elképzeléseinktől. 3 A valóság csak akkor lehet közös mindannyiunk számára, ha objektív. A valóság csak akkor kutatható és ismerhető meg az ember által, ha független az emberi képzeletől és (a mi időperspektívánkban) változatlan. És egyedül az objektív tudás adhat számunkra nagyobb szabadságot, növelheti az erőnket a sors felet mint egyéneknek és mint fajnak is. Az objektív valóság egy feltétele a tudásnak, valamint az egységnek és a szabadságnak. 4 A hylozoika szerint a valóság legfőképpen az, ami látszik, nevezetesen a fzikai látható valóság. Továbbá a valóság mindig valami teljesen különböző és mérhetetlenül több. 2.2 További adalék a valóság három aspektusáról 1 A valóság az a fzikai látható anyag. Ezzel egyidejűleg azonban valami más is, mint anyag. Ez a más tudatosság és mozgás. 2 Az anyag kézzelfogható objektív. Kétségtelenül valós. A tudatosság az érzeteink, ösztöneink, óhajaink, érzéseink, képzeletünk, gondolatunk, ideáink, az akarat észlelése minden, ami a belső életünkben történik. A belső életünkben semmi sem kézzel fogható. De ezért realitása sincs? Aligha! A tudati életed nagyon valóságos neked, úgy, mint nekem az enyém. Nekünk sok közös van bennük. Ha nem így lenne, akkor képtelenek lennénk megérteni egymás, és ez a könyv csak a szerzőjének közvetítene jelentés. 3 A tudatosság nem kézzel fogható; más szóval szubjektív. Mégis valós. Természetesen a gondolkodók megpróbálják elbagatelizálni, hogy ez is valóság. És ehhez felhasználják a félrevezető semmi-más-mint -gondolatmenetet. Mondják, hogy a gondolatok és az emóciók semmi más, mint kémiai és elektromos folyamatok az agyban. Bizonyára látható, hogy végbemennek ilyen folyamatok az agyban, amikor egy érzelmet tapasztalunk, gondolunk egy gondolatot, vagy elhatározás hozunk. De azonos-e a kémiai reakció vagy az elektromos kisülés a gondolatal, annak tudatosság tartalmával? 4 Azzal a megállapítással kezdtük ezt a részt, hogy az objektív anyag nem magyarázható szubjektív tudatosságként, nem magyarázható, mint illúzió vagy csupán elképzelésként sem. Nem jutunk tovább akkor sem, ha megfordítjuk: a tudatosságot pusztán anyagi jelenségre redukáljuk. Az anyag és tudat mindkető abszolútum. Ez magában foglalja, hogy egyiket sem tudjuk megmagyarázni a másikkal vagy egyéb tényezőkkel, hanem mindkető önmagában alaptényezője a létezésnek. Alaptényezők lévén szükségtelen megvitatni vajon léteznek-e, hanem teljesen egyszerűen megállapíthatja bárki a nyilvánvalóságukat. 12

19 5 Anyag és tudat alaptényezői a létezésnek. De csak ezek? Térjünk vissza az előbbi példánkhoz, a gondolkodás folyamatához. Az agy anyag, a mentális tartalma tudatosság. A kép még nem teljes. Statikus, nem élő. A dinamikus elemet, magát a folyamatot is a képbe kell hozni. Az agy semmiképpen sem satikus. Állandóan van benne aktivitás, amely sokféle és az anyagi szerveződés minden szintjén működik; sejtek, molekulák, atomok és szubatomi részecskék közöt. A tudatosság sem satikus: állandóan változik különböző állapotok közöt, sőt számos más módon is aktív. 6 Következésképpen a mozgás, a dinamika a létezés harmadik alaptényezője, amelyik mindketőre, az anyag és a tudat világára is jellemző. A mozgás az változás és a változás az mozgás. Semmi sem áll meg a kozmoszban, még a másodperc töredékére sem. 7 Amit eddig mondtunk, a következőképpen foglalható össze: a valóság és minden, ami a valóságban van, három tisztán megkülönböztethető aspektussal rendelkezik: anyag, tudat és mozgás. 8 Ezeket aspektusoknak nevezik, mivel ugyanannak a valóságnak a három különböző oldala. Mind a három tökéletesen valós, viszont a szétválasztásuk a mi fogalmi gondolkodásunk egy okozata, amikor észleljük a valóságot, az önmagában egységes és szétválaszthatatlan. Az anyag világa egyidőben a tudat világa és a mozgás világa. Emlékezzünk a gondolkodás folyamata példára. Egyik sem létezhet a másik kető nélkül. Minden, ami létezik az anyag, de minden anyag rendelkezik tudatal, és mozgásban van. 2.3 A szuperfzikai valóság 1 A hylozoika beszél a fzikain túli valóságról, a szuperfzikai valóságról. A tisztánlátók észlelnek szuperfzikai formákat, amelyek más ember számára láthatatlanok, és átjárják a fzikai, a látható anyagot. Észlelnek az élőlények körül valamiféle pszichikai atmoszférát, az úgynevezet aurát. Egy amerikai orvos, prof. Shafca Karagulla, kutata az aurát és az orvosi jelentőségeit. Azután kezdet érdeklődni iránta, miután találkozot néhány olyan kollégával, akik mindannyian azt állítoták, hogy képesek érzékelni az aurát, mint egy életenergia-mezőt a pácienseik körül. Megtanulták használni a tisztánlátó képességüket a diagnózis felállításához. Elmondták, hogy gyakran látható egy betegség, mint egy fogyatékosság az életenergia-mezőben, mielőt a fzikai szervezetben patológiai elváltozás okozna. 2 Dr. Karagulla a Breakthrough to Creativity (Átörés a kreativitáshoz) című könyvében a következőképpen foglalja össze, amit talált: Az embernek van egy élő fzikai energia mezője, amely a láthatóság határán van. Ez a tesen túl néhány centiméterre kiterjedő fényszövetként nyilvánul meg. Továbbá az embernek van a tesen túl mintegy negyven centiméterre kiterjedő emócionális mezője és egy mentális vagy intellektuális mezője, amely hatvan centiméterre vagy még többre terjed. A könyv kommentárjában Dr. Edward Aubert a következőket írja: 3 Úgy látszik, hogy az egymásba fűződő energiák egy óriási óceánjában élünk. Ezek az energiák a mi egyéni mezőnkből ki-be járnak, a lélegzés folyamatához hasonlóan. Úgy tűnik, minden személynek saját módszere van az energiák szelektálásában; néhányan az intellektuális serkentés túlsúlyán keresztül, mások az emócionális ingerlésen keresztül teszik. A levertség és az önzés nagymértékben csökkenti az egyén kapcsolódását a kozmikus energia-utánpótláshoz. 4 Ez világosan jelzi, hogy a szuperfzikai valóság is rendelkezik az anyag, tudat és mozgás hármas aspektusával. Az aura nem a fzikai szervezet okozata, nem sugárzás belőle. Független létezéssel rendelkezik. A projekció jelenségében (lásd 1.2 fejezet) az ember úgy találja, hogy élő és tudatos a szellemi tesében (ami az aurája), amikor átmenetileg elhagyja a fzikai szervezetét. Az aurának is megvan a saját szerkezete, a fzikai szervezetől függetlenül és a betegség először az aurában nyilvánul meg, majd később a tesben. 13

20 2.4 Világok a kozmoszban 1 A fzikai anyag látható és kézzelfogható a számunkra. Mivel a szuperfzikai anyag nem látható és kézzel nem fogható számunkra, néhány flozófus szubjektívnek vagy szelleminek, nem objektívnek és nem anyaginak nevezi. Éppen ez teszi nyilvánvalóvá a tudatlanságukat a szuperfzikai valóság természetét illetően. A fzikai anyag alapja az atomok, amelyeket nem tudunk érzékelni az érzékeinkkel. Amikor elegendő mennyiségű atom és elegendően durva összetételben gyűlik össze, csak akkor válik észlelhetővé számunkra objektív anyagként. Természetesen maguk az atomok sem kevésbé objektívek, mint a belőlük felépülő látható formák. Muszáj elkerülnünk azt a logikai hibát, hogy anyagnak véljük azokat az elhibázot fogalomköröket, amelyeket a korlátozot megértésünkkel alakítotunk ki róla. 2 Amikor Maxwell és Hertz, több mint száz évvel ezelőt, felfedezték az elektromágneses mező létezését, annak az egyik következménye az anyag fogalmának kiterjesztése volt, azaz magába foglalja az addig még elképzelhetetlen fogalmat, a mezőket is. A tudomány felfogása szerint a mezők még éppen fzikaiak. Mindamellet a szuperfzikai vitális mezőkről kapot növekvő tapasztalatunk végül mégis lehetővé teszi a tudomány számára az anyag fogalmának még további szélesítését, a fzikai korlátokon túlra. 3 A hylozoika azt tanítja, hogy sokféle szuperfzikai anyag létezik. Ezek az anyagok teljesen átjárják a fzikait, ugyanazon térben léteznek, mint a fzikai. Az ember aurája átjárja a fzikai szervezetét, és messze azon túlra is kiterjed. 4 Az egész fzikai világot, nemcsak a bolygónkat, hanem az egész naprendszert és azon túl az egész kozmikus teret kitölti és átjárja a sokféle szuperfzikai anyag. Ez azért lehetséges, mivel még a legszilárdabb fzikai anyag is leginkább üres teret tartalmaz a szórványos atomok közöt. Ebben a vákuumban látszólag határtalan tér van az egyre fnomabb atomok számára, amelyekből a szuperfzikai anyag felépül. 5 Ily módon a különféle szuperfzikai anyagfajta ugyanabban a térben alkotja a különböző világokat, mint amiben a fzikai világ van. Tehát, amikor a különböző világokat tárgyalja a hylozoika, nem különféle bolygókról vagy valami hasonló dologról beszél, hanem az egyazon térben lévő különböző állapotú anyagokról vagy dimenziókról. 6 Mindegyik világnak van saját atomfajtája, van atomokból álló saját anyagfajtája, van saját, jellemző tudatfajtája, van saját mozgásfajtája (energia, vibrációk). A három aspektus létezik mindegyik világban, bár teljesen eltérő módon nyilvánulnak meg az egyes világokban. 7 A fzikai világ atomjai a legnagyobbak vagy legdurvábbak. A következő fnomabb atomok azok, amelyek az emócionális világot építik fel. A mentális világot még fnomabb atomok alkotják. Tehát hosszú, folyamatos sora van az egyre fnomabb atomoknak. 8 A legfnomabb atomok az ősatomok, a monádok. 9 Az emócionális világ neve abból adódik, hogy az emóciók vagy érzések a saját anyagfajtájának tipikus tudata. Az emócionális mező az aurában emócionális anyagból áll. Az emócionális auráján keresztül minden fzikai szervezet (emberek, állatok és növények) összekötetésben áll egymással. Az egymásba fűződő energiák egy óriási óceánjában élünk. Az egyéni emócionális aura a környező emócionális óceán sűrűsödése, és vele folyamatos anyag, energia és tudat cseréje van. Ehhez hasonlóan történik az intellektuális mező kölcsönhatása a mentális világgal. Abban a világban a tudat gondolatokból, ideákból áll. 14

David R. Hawkins. A valódi Én hatalma

David R. Hawkins. A valódi Én hatalma David R. Hawkins A valódi Én hatalma A fordítás az alábbi kiadás alapján készült: David R. Hawkins / The Eye of the I Veritas Publishing, Sedona, Arizona, USA, 2001 Fordította Újhelyi Bálint Szerkesztette

Részletesebben

fizikai hatások kölcsönhatásának tekinthető. Arról is meg voltam győződve, hogy a fizika, a kémia és a biológia törvényei mindenre magyarázattal

fizikai hatások kölcsönhatásának tekinthető. Arról is meg voltam győződve, hogy a fizika, a kémia és a biológia törvényei mindenre magyarázattal ELŐSZÓ Nagy titok az, hogy bár az emberi szív vágyódik, az után az Igazság után, amiben tisztán megtalálja a szabadságot és az örömet, mégis az emberek első reakciója erre az Igazságra gyűlölet és félelem."

Részletesebben

Egy Út a Szeretetegységbe. Kryon Égi-Közvetített tanításainak szerkesztett, tömörített változata

Egy Út a Szeretetegységbe. Kryon Égi-Közvetített tanításainak szerkesztett, tömörített változata Egy Út a Szeretetegységbe Kryon Égi-Közvetített tanításainak szerkesztett, tömörített változata 1/346 oldal Tartalomjegyzék Tartalom Ajánlás... 8 Előszó... 8 Bevezetés... 9 Lee Carroll és Kryon története...

Részletesebben

Láma Ole Nydahl. A Nagy Pecsét. A Gyémánt Út buddhizmus mahámudra-látásmódja ISBN 963060594-5

Láma Ole Nydahl. A Nagy Pecsét. A Gyémánt Út buddhizmus mahámudra-látásmódja ISBN 963060594-5 Láma Ole Nydahl A Nagy Pecsét A Gyémánt Út buddhizmus mahámudra-látásmódja 2006 ISBN 963060594-5 Fordítás alapjául szolgáló kiadás: Lama Ole Nydahl The Great Seal 2004, San Francisco Fordította: Csöndes

Részletesebben

Áttekintés. Az agy megértése: útban egy új tanulástudomány felé

Áttekintés. Az agy megértése: útban egy új tanulástudomány felé Áttekintés Az agy megértése: útban egy új tanulástudomány felé Overview Understanding the Brain: Towards a New Learning Science Az Áttekintések az OECD kiadványok kivonatos fordításai. Az Online Könyvesboltban

Részletesebben

BEVEZETŐ. Peter Senge

BEVEZETŐ. Peter Senge BEVEZETŐ Peter Senge Örömmel tettem eleget annak a felkérésnek, hogy felfrissítsem az előszót barátom és kollégám, J. Jaworski Szinkronicitás, A vezetés belső útja című könyvének magyar kiadásához. 2004

Részletesebben

Hogy is van ez? Az élet fontos kérdéseinek nyomában

Hogy is van ez? Az élet fontos kérdéseinek nyomában És megismeritek az igazságot, és az igazság szabadokká tesz titeket. Hogy is van ez? Az élet fontos kérdéseinek nyomában Szerkesztette és írta: Hoffman József Hogy is van ez? Az élet fontos kérdéseinek

Részletesebben

Csíkszentmihályi Mihály: FLOW. Az áramlat. A tökéletes élmény pszichológiája. Akadémiai Kiadó, Budapest

Csíkszentmihályi Mihály: FLOW. Az áramlat. A tökéletes élmény pszichológiája. Akadémiai Kiadó, Budapest Csíkszentmihályi Mihály: FLOW Az áramlat A tökéletes élmény pszichológiája Akadémiai Kiadó, Budapest 1 A fordítás az alábbi kiadás alapján készült: Mihaly Csikszentmihalyi: Flow The Psychology of Optimal

Részletesebben

Thorwald Dethlefsen Rüdiger Dahlke Út a teljességhez A betegség jelentése és jelentősége

Thorwald Dethlefsen Rüdiger Dahlke Út a teljességhez A betegség jelentése és jelentősége Thorwald Dethlefsen Rüdiger Dahlke Út a teljességhez A betegség jelentése és jelentősége * * * Tau Benső út-ikalauz könytárából! http://www.tau.hu Thorwald Dehlefsen Rüdiger Dahlke: Út a teljességhez 2

Részletesebben

EGY ÚT AZ EMBER ÖNMEGISMERÉSÉHEZ

EGY ÚT AZ EMBER ÖNMEGISMERÉSÉHEZ RUDOLF STEINER: EGY ÚT AZ EMBER ÖNMEGISMERÉSÉHEZ Nyolc meditációban Tau Benső út-ikalauz könytárából! http://www.tau.hu Rudolf Steiner: Egy út az ember önmegismeréséhez 2 A mű eredeti címe: Ein Weg zur

Részletesebben

Rudolf Steiner - Hogyan lehetünk úrrá korunk lelki ínségén?

Rudolf Steiner - Hogyan lehetünk úrrá korunk lelki ínségén? Rudolf Steiner - Az emberek egymás közti kapcsolatainak megértése - Gondolatszabadság - Szellemi megismerés Zürich, 19l6. október 10. Nem maradhat halott ismeret, amit szellemtudományos igazságokként kutatunk,

Részletesebben

3 ÉVES KOR UTÁN MÁR KÉSŐ

3 ÉVES KOR UTÁN MÁR KÉSŐ NÉPSZERŰ PSZICHOLÓGIA MASARU IBUKA 3 ÉVES KOR UTÁN MÁR KÉSŐ TARTALOMJEGYZÉK Budapest Víztérítő Kiadó 2001 Előszó... 3. A szerző előszava... 6. I. rész - A GYERMEK POTENCIÁLIS LEHETŐSÉGEI... 8. 1. Az óvodában

Részletesebben

Ré az Egység Törvényének szerény hírnöke AZ EGYSÉG TÖRVÉNYE. Első könyv. L/L Research

Ré az Egység Törvényének szerény hírnöke AZ EGYSÉG TÖRVÉNYE. Első könyv. L/L Research Ré az Egység Törvényének szerény hírnöke AZ EGYSÉG TÖRVÉNYE Első könyv L/L Research A fordítás az alábbi elektronikus kiadások alapján készült: The Law Of One Book I The Ra Material by Ra, An Humble Messenger

Részletesebben

Dr. Bordás Sándor A magyar kultúra történelmi traumáinak lélektani megközelítései

Dr. Bordás Sándor A magyar kultúra történelmi traumáinak lélektani megközelítései Dr. Bordás Sándor A magyar kultúra történelmi traumáinak lélektani megközelítései Ellentmondásosak az értékeken alapuló információk, melyek a magyarországi lakosokat érik ma, sőt rosszak a mentálhigiénés

Részletesebben

Az élet hét törvénye

Az élet hét törvénye Deepak Chopra: Az élet hét törvénye Tau Benső út-ikalauz könytárából http://www.tau.hu Deepak Chopra: Az élet hét törvénye 2 Tartalom: Az élet hét törvénye 1 Tartalom: 2 Bevezetés 3 ELSŐ FEJEZET A Tiszta

Részletesebben

dobbantó program tematikus füzetek Gaskó Krisztina Gönczöl Enikő Horváth H. Attila Katona Nóra Megtanulni tanulni de hogyan?

dobbantó program tematikus füzetek Gaskó Krisztina Gönczöl Enikő Horváth H. Attila Katona Nóra Megtanulni tanulni de hogyan? dobbantó program tematikus füzetek Gaskó Krisztina Gönczöl Enikő Horváth H. Attila Katona Nóra Megtanulni tanulni de hogyan? 2011 Gaskó Krisztina Gönczöl Enikő Horváth H. Attila Katona Nóra Megtanulni

Részletesebben

Taisen Deshimaru Az út gyakorlása

Taisen Deshimaru Az út gyakorlása Taisen Deshimaru Az út gyakorlása Taisen Deshimaru Az út gyakorlása - kérdések egy zen mesterhez - A fordítás alapjául szolgáló mû: Taisen Deshimaru: Questions to a zen master Elõszó Arkana Published by

Részletesebben

Pierre Teilhard de Chardin AZ EMBERI JELENSÉG

Pierre Teilhard de Chardin AZ EMBERI JELENSÉG 1 Pierre Teilhard de Chardin AZ EMBERI JELENSÉG /Részletek/ A magyar fordítást készítette Rezek Román 1968. Tartalom A FORDÍTÓ TÁJÉKOZTATÓ JEGYZETE...4 ELŐSZÓ 5 N. M. Wildiers utóirata..7 FIGYELMEZTETŐ..8

Részletesebben

Szerzetesi élet ez is egy mód az Istennek szentelt élet megélésére, ezzel foglalkozunk a mostani számban. Istennek szentelt élet A kifejezés

Szerzetesi élet ez is egy mód az Istennek szentelt élet megélésére, ezzel foglalkozunk a mostani számban. Istennek szentelt élet A kifejezés Szerzetesi élet ez is egy mód az Istennek szentelt élet megélésére, ezzel foglalkozunk a mostani számban. Istennek szentelt élet A kifejezés megdobogtatja a legtöbbünk szívét! Azt hiszem azért, mert mindannyian,

Részletesebben

JÉZUS KRISZTUS, AZ ÉLŐ VÍZ HORDOZÓJA

JÉZUS KRISZTUS, AZ ÉLŐ VÍZ HORDOZÓJA A KULTÚRA PÁPAI TANÁCSA A VALLÁSKÖZI PÁRBESZÉD PÁPAI TANÁCSA JÉZUS KRISZTUS, AZ ÉLŐ VÍZ HORDOZÓJA Keresztény reflexió a New Age -ről 2 A fordítás alapjául szolgáló kiadás: Pontifical Council for Culture

Részletesebben

Wictor Charon AZ ÚJ EÓN TUDOMÁNYA * * * TÚLvilág könyvek 2. * * *

Wictor Charon AZ ÚJ EÓN TUDOMÁNYA * * * TÚLvilág könyvek 2. * * * Wictor Charon AZ ÚJ EÓN TUDOMÁNYA * * * TÚLvilág könyvek 2. * * * Copyright: Sinai Magda 1999 Kiadta: Rockcity Kft. 1242 Budapest Pf. 315 Felelős kiadó: Szűcs ISSN: 1417-64-59 Tau Benső út-ikalauz könytárából!

Részletesebben

Barsi Balázs: Krisztus, a mi reménységünk

Barsi Balázs: Krisztus, a mi reménységünk PPEK 374 Barsi Balázs: Krisztus, a mi reménységünk Barsi Balázs Krisztus, a mi reménységünk mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza állományában. Bővebb

Részletesebben

Fordította. Sarankó Márta

Fordította. Sarankó Márta Fordította Sarankó Márta ERHARD F. FREITAG AZ ERŐ BENNED VAN! A tudatalatti hatalma és a pozitív gondolat mágiája A fordítás az alábbi kiadás alapján készült: Erhard F. Freitag: Kraftzentrale UnterbewuRtsein

Részletesebben

(Kis útikalauz a mindenséghez)

(Kis útikalauz a mindenséghez) (Kis útikalauz a mindenséghez) Második kiadás Tisztelt Olvasó! Ön egy rendhagyó könyvet tart a kezében. A könyv írója több tucat kiadó megkeresése után találkozott velem... Nekem sem volt könnyű döntés

Részletesebben

Rudolf Steiner. Mit csinál az angyal asztráltestünkben. (Was tut der Engel in unserem Astralleib) Zürich, 1918 október 9. Fordító ismeretlen

Rudolf Steiner. Mit csinál az angyal asztráltestünkben. (Was tut der Engel in unserem Astralleib) Zürich, 1918 október 9. Fordító ismeretlen Rudolf Steiner Mit csinál az angyal asztráltestünkben (Was tut der Engel in unserem Astralleib) Zürich, 1918 október 9. Fordító ismeretlen A szellem antropozófiai megértése nem szabad, hogy csupán elméleti

Részletesebben

NNCL2213-648v1.0. Szent-Györgyi Albert. Az élő állapot. Válogatott írások KRITERION KÖNYVKIADÓ BUKAREST 1973

NNCL2213-648v1.0. Szent-Györgyi Albert. Az élő állapot. Válogatott írások KRITERION KÖNYVKIADÓ BUKAREST 1973 NNCL2213-648v1.0 Szent-Györgyi Albert Az élő állapot Válogatott írások KRITERION KÖNYVKIADÓ BUKAREST 1973 A SOROZATOT SZERKESZTI DANKANITS ÁDÁM MOLNÁR GUSZTÁV SZABÓ T. E. ATTILA TORÓ TIBOR AZ IDEGEN NYELVEN

Részletesebben

3. A Nap életjelenségei a fizika és a csillagászat felől megközelítve

3. A Nap életjelenségei a fizika és a csillagászat felől megközelítve 3. A Nap életjelenségei a fizika és a csillagászat felől megközelítve Az eddigiek során bemutattam, hogy ha szemléletünkben újjászületnénk, és mentesülnénk a ma divatos gondolkodási vágányok kizárólagosságától,

Részletesebben