Tartalomjegyzék. Nyíribrony Körjegyzıségi Hivatala évi munkájáról tájékoztatás

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tartalomjegyzék. Nyíribrony Körjegyzıségi Hivatala 2008. évi munkájáról tájékoztatás"

Átírás

1 Ez nem lehet titok! Újra megjelentetjük a település életérıl és önkormányzatunk munkájáról szóló kiadványunkat, mely reményeim szerint az Önök érdeklıdésével és igényeivel is találkozni fog. Szeretném, ha minél több aktuális, hiteles adat és információ jelenne meg a település életérıl. Mire is gondolok? A legkisebbektıl a legnagyobbig, a legfiatalabbtól a legidısebbig ajánlom kiadványunkat. Fontosnak tartom, hogy önkormányzatunk tudjon együttmőködni a település szakembereivel, intézményeivel, civil szervezeteivel és tudjuk megszólítani a fiatalokat. Legfontosabb célom a településen a béke és egyetértés megırzése, az intézmények zavartalan mőködtetése, a nyertes pályázatok megvalósítása, amely arra buzdít, hogy a képviselıtestülettel közösen olyan értéket tudjunk létrehozni, amely a községünk épülésére, szépülésére szolgál, és ezek a célok a lakosság szinte teljes egészét érintik és szolgálják. Ez a munka nem lehet titok, mert szeretem a kihívásokat, ilyen egyszerő a dolog, szeretem a munkámat és elkötelezett vagyok iránta. Mindennap jön valami új feladat, ami arra sarkall, hogy újat tudjak adni Nyíribronynak, és abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy ezek a kihívások mindig megtalálnak engem, igaz keresem is azokat. Ez nem csak az én örömöm és sikerem, hanem a munkatársaimmal, a képviselıtestülettel és a település körjegyzıjével együtt örülünk az elért eredményeknek és a sikereknek. Köszönöm az elmúlt évek során a település fejlıdéséért tenni akarók munkáját és segítségét. Mindez Önök nélkül nem valósulhatott volna meg. Vitális Ferencné polgármester Nyíribrony Körjegyzıségi Hivatala évi munkájáról tájékoztatás Ramocsaháza és Nyíribrony községek önkormányzati képviselı-testületei évben döntöttek közös körjegyzıség létrehozásáról. A döntések végrehajtásaként július 01. napjától egy 10 fıs egységes hivatal kezdte meg munkáját két telephelyen. Ebbıl következıen a hivatal a testületek által elfogadott ügyrendje szerint folytatja munkáját és folyamatosan törekszik arra, hogy az apparátus egységes egészként tudjon mőködni. A Körjegyzıségi Hivatal rendeltetése Az önkormányzatok mőködésének segítése, az államigazgatási ügyek döntésre való szakszerő elıkészítése és a döntések végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátása. A hivatal élén a körjegyzı áll, ı a hivatal vezetıje, aki gyakorolja a munkáltatói jogokat a hivatal köztisztviselıi tekintetében. A polgármester, jelen esetben a a hivatal irányítója. Meg kell jegyeznem, hogy mindkét önkormányzat polgármestere jelentıs segítséget biztosít a munka elvégzéséhez, így az önkormányzatok finanszírozzák a hivatalsegédek, illetve a hivatalt segítı adminisztrációs feladatokat ellátó munkatársak bérét Molnár Tibor körjegyzı Címlap Megvalósult fejlesztések Tartalomjegyzék Folyamatban lévı beruházásaink Tervezett beruházásaink Intézményi Hírek Iskola Közérdekő hírek Civilek Nyugdíjas Egyesület Civilek, sport Falunap - képekben 1. oldal 2. oldal 2.oldal 3. oldal 4 oldal 5. oldal 6.oldal 7. oldal 8. oldal Hegedüs Józsefné Díszpolgár! 2008 évben díszpolgári címet adományozott a Képviselı-testület Hegedüs Józsefné köztisztviselınek aki a Polgármesteri hivatalban júniusától decemberéig dolgozott és köztiszteletnek örvendett évtizedeken keresztül.

2 2.. oldal Tények, E redm ények A közelmúltban megvalósult beruházások, fejlesztések: MVH támogatásból vásárolt Wolkswagen típusú kisbusz Régi iskola tetıszerkezetének felújítása Idısek Klubja belsı átalakítása Suzuki típusú személygépjármő vásárlása Kisbusz beszerzése Platós kisteherautó beszerzése Ravatalozó felújítása Temetı rendezése, parcellázás Csatornaépítés a Fı út leveleki végénél Járdaépítés a Somogyi és Tölgyes utcákon Egészségház külsı felújítása, hıszigetelése, nyílászárók cseréje IKSZT cím elnyerése (Integrált Közösségi Szolgáltató Tér) A Jármy-Jordán Kúria építési engedélyezési tervének elkészítése Egészségház külsı felújítása A NYIFE Nyíribronyi Ifjúsági Egyesület sikeres pályázatot nyújtott be az Új Magyarország Fejlesztési Terv Észak-alföldi Operatív Program A régiós civil szervezetek infrastrukturális feltételeinek fejlesztése címő kiírásra. A Ft összköltségő beruházáshoz forint Európai Uniós támogatást nyert el. A Mőveljük kertjeinket programunk célja, hogy a munkaerıpiacon hátrányos helyzetben lévı emberek számára dísznövény, és zöldségtermesztı képzés által biztosítsa alternatív kiegészítı jövedelem megszerzését. A program átfogó célja a GYED rıl, GYES rıl visszatérık, illetve a 40 év felettiek részére a felnıttképzés önfoglalkoztatóvá válás, illetve a termelés feltételeinek megteremtése a dísznövény-, és Mőveljük kertjeinket - I. ütem zöldségtermelésben. Közvetlen célja pedig az elméleti képzéshez szükséges oktatóterem kialakítása egy meglévı épületben, illetve a gyakorlati képzés megvalósításához szükséges üvegház építése. A dísznövénytermesztı és zöldségtermesztı képzések alapfeltételeinek családbarát megvalósításával javul a célcsoport munkaerı-piaci helyzete, jövedelmi viszonyai, a település lakosságmegtartó képessége, illetve arculata. A projekt megvalósításában a fıpályázó a Nyíribronyi Ifjúsági Egyesület, míg partnerként Nyíribrony Község Önkormányzata, az Arany İsz Nyíribronyi Nyugdíjas Egyesület, valamint az Észak-Alföldi Regionális Munkaügyi Központ Baktalórántházi Kirendeltsége került bevonásra. A program ideje alatt megvalósul a Dózsa György úti volt iskola épületének rekonstrukciója, illetve egy 150m2 alapterülető üvegház építése. A program továbbá lehetıséget nyújt 2 fı 12 hónapon át történı foglalkoztatására. Egyikük GYES/GYED-rıl visszatérı anyuka, másikuk 40 év fölötti álláskeresı. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg. ÚMFT infovonal: Az üvegház alapkıletétele

3 Tények,E redm ények 3. oldal Kelet-Nyírségi szennyvízkezelési és tisztítási projekt Nyíribrony lakosainak közel két évtizedes törekvése valósulhat meg azzal, hogy a településen a szennyvízcsatorna hálózat szinte teljes egészében kiépüljön, és egy új, korszerő szennyvíztisztító telep épüljön. A Kelet-Nyírségi Víziközmő Beruházási Társulás ugyanis a munkálatok elıkészítésére 198 millió forint támogatást nyert. Ennek a szakasznak a feladata a projekt további pályázati feltételeinek az elıteremtése. A kivitelezés tervezett kezdete: 2010 szeptember A kivitelezés tervezett befejezése: 2012 szeptember Projekt költségei: Elıkészítési költség: Ebbıl támogatás: Megvalósítási költség Ebbıl támogatás: 231,6 M Ft 197,7 M Ft 4.886,0 M Ft 3.908,8 M Ft Pihenı-, és rekreációs park kialakítása Nyíribronyban Nyíribronyra esı költségek: Elıkészítési költség: 22,4 M Ft Ebbıl támogatás: 19,1 M Ft Megvalósítási költség 474,8 M Ft Ebbıl támogatás: 379,8 M Ft A fejlesztés eredményeként a településen élı közel 130 gyermek részére kerül biztosításra a vonatkozó jogszabály szerinti játszótér, mely hozzásegíti ıket - a nagyobb településeken élı kortársaikhoz hasonló - egészséges és kiegyensúlyozott fejlıdéshez, készségeik fejlesztéséhez. A területen felnıttek számára kialakításra kerülnek a kikapcsolódáshoz szükséges szabadtéri sporteszközök, illetve egyéb szabadidıs létesítmények (pl.: szalonnasütı hely, pergola). Megvalósítás tervezett helyszíne: Sportpálya mögötti terület "Rekreációs tó környezetének rendezése Nyíribronyban" A Bábakút környezete jelenleg lepusztult, rendezetlen, ennek ellenére jelentıs tömegek látogatnak el, hogy szabadidejüket a természet közeli állapotban töltsék el, hogy kikapcsolódjanak, feltöltıdjenek. A tó környezetének rendezése extenzív kivitelben történik majd. A szomszédos telkek mentén intenzív sövény telepítésére kerül sor. Sok lombhullató fa, cserje telepítése mellett jelentıs felület kerül füvesítésre. A tó közvetlen partjára kis lelátó stégeket kívánunk telepíteni, környezetükben rekreációs tér kerül kialakításra, pavilonnal, tőzrakóhellyel padokkal, asztalokkal, és hulladékgyőjtıkkel A sétányok mentén ülıhelyeket tervezünk. A tavat elválasztó kiemelt mezsgye két végén egy-egy íves vonalvezetéső pergola kerül kialakításra. Kihelyezésre kerül 15 db kandeláber a közvilágítás megvalósítására, továbbá kerékpártárolók is elhelyezésre kerülnek 30 férıhelyes idısek klubja, épületének korszerősítése, hıszigetelése A községben lévı Idısek Klubja épülete az 1900-as évek elején épülhetett. Fejlesztése a központi szolgáltatások biztosítása miatt mindig az önkormányzat egyik legfontosabb feladata volt. Mára idıszerővé vált a felújítása. Szükséges a tetıszerkezet javítása megerısítése és a héjazat lecserélése továbbá, a korszerőtlen nyílászárók cseréje, valamint kéményzet és teljes kültéri homlokzat hıszigetelése majd színezése. Rákóczi út aszfaltozása A Rákóczi út aszfaltozása mindenképpen megkezdıdik a közeljövıben. A pályázataink sikerétıl függetlenül az aszfaltozást akár a saját forrásaink terhére is megkezdjük. Buszöblök kialakítása Az LHH (Leghátrányosabb Helyzető Kistérségek) részére elkülönített forrásokból 2 buszöblöt alakítunk ki a biztonságosabb közlekedésé érdekében. Iskola felújítása Szintén az LHH forrásainak terhére valósulhat meg a nyíribronyi iskola felújítása, iskolaudvar átalakítása. Pályázat a Környezetünkért A NYIFE Nyíribronyi Ifjúsági Egyesület által megvalósuló beruházással a fenntartható életmód elınyeit, mindenkire pozitív hatásait kívánjuk terjeszteni a térség lakossága körében a kapcsolódó minták bemutatásával. A megújuló energia hasznosításának alternatívájáról a projekt során felszerelendı napelemek, illetve az ÉAOP pályázatunk keretében megépítendı üvegház, valamint a beszerzendı pellet-tüzeléső kazán ad mintát az érdeklıdık felé. Hazánkban egy átlagos állampolgár évente körülbelül 300 kg hulladékot termel. Ennek a háztartási hulladéknak jelentıs hányada, kb. 30%-a komposztálható szerves anyag, mégis kevéssé elterjedt hazánkban. A komposztálást népszerősítendı, bemutatjuk az üvegházban képzıdı felesleges zöld anyagok hasznosításának lehetıségeit. A lakossági csapadékvíz-győjtés és -felhasználás jelentısége a vízkészleteink csökkenésével növekszik. A háztartási csapadékvíz-győjtés legkézenfekvıbb formája a csapadék tetıkrıl, burkolt felületekrıl történı összegyőjtése. Ezt szeretnénk bemutatni egy esıvíz győjtı rendszer felállításával. A 150 m² alapterülető üvegház felületérıl a csapadékvizet egy tartályba vezetjük, ahonnan szivattyú segítségével az üvegházban termelt növények öntözésére fordíthatjuk. A beruházása az EGT/Norvég Finanszírozási Mechanizmus és az ÖKOTÁRS Alapítvány támogatásával valósulhat meg. A elıkészítés alatt álló beruházásainkról bıvebben a következı számban tájékozatjuk kedves olvasóinkat.

4 4.. oldal Tények, E redm ények Iskolai életünkrıl A es tanévben 5 tanulócsoporttal, 1-6. évfolyamba beiratkozott 73 tanulóval mőködött a Móra Ferenc Tagintézmény. Egyik legfontosabb célkitőzése volt a tantestületnek, hogy minden tanulónak esélyt adjon a tanuláshoz, a továbbfejlıdéshez, esélyt adjon a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzető tanulók képességeinek kibontakoztatásához. Minden lehetséges eszközzel és módszerrel biztosítani tudja számukra az esélyegyenlıséget. Ebben az évben a következı tanulmányi versenyeken vettek részt iskolánk tanulói: A Nyírségi Iskolaszövetség által szervezett Hangos olvasási versenyen Leveleken, Helyesírási versenyen Napkoron, 4. osztályosok helyesírási versenyén Baktalórántházán, Mesemondó versenyen Nyíribronyban, Kazinczy szépkiejtési versenyen Nyírkércsen, ahol Nagy Dorina 6. osztályos tanuló I. helyezést ért el. A 6. osztályos tanulók Országos Curie környezetvédelmi emlékversenyen Nyíregyházán. Itthon lenni jó címő rajzpályázaton a kistérség szervezésében. A fentieken kívül iskolánk több tanulója is jelentkezett angol levelezıs versenyre. A tanulás mellett a tanév folyamán igyekeztünk a gyermekek mindennapjait színessé, változatossá tenni. A legfontosabb rendezvények iskolánk életében a már hagyománnyá vált karácsonyi és anyák napi ünnepség, valamint a februárban megrendezésre kerülı farsangi mulatság. Ezekre az eseményekre mindig szép számban jönnek a szülık, nagyszülık, rokonok és a falu lakossága, aminek nagyon örülünk. Kevésbé látogatott ünnepség a lakosság körében az október 23-ai és március 15-ei megemlékezés. A DÖK Vacsoracsatát hirdetett a felsı tagozatosok körében. Öt csapat mérte össze tudását, ık maguk készítették el az iskola tálalókonyhájában az ételeket, és tálalták fel saját maguknak és a zsőrinek kóstolás és véleményezés céljából. A zsőri a kulturált terítés, vendégfogadás mellett a tanítási órákon elsajátított helyes táplálkozási szabályok szerint elkészített ételeket külön is értékelte. Mivel nagy sikert aratott a gyermekek körében, a következı tanévben is szeretnénk folytatni, kiterjesztve a versenyt a 3-4. osztályosokra is. Februárban a Móra hét kapcsán korcsolyázni, moziban voltak, délután Móra Ferenc életével, mőveivel kapcsolatos játékos vetélkedın vettek részt a gyerekek. Ezen a héten egy délutánon hívtuk vendégségbe és egy kis vetélkedıre a ramocsaházi és nyírkércsi gyerekeket, ahol a vendég és a mi lány tanulóink akadályversenyeztek, a fiúk pedig sportvetélkedın vettek részt. Mi is voltunk vendégségben a másik két tagintézménynél. Ramocsaházán a szüreti felvonuláson vettünk részt, Nyírkércsen a Petıfi hét alkalmából hívtak minket vetélkedıre. A Ramocsaházán megtartott Mikulás-futáson valamennyi tanulónk részt vett. Szép példáját láthattuk az idén is a szülıi összefogásnak, amikor az SZMK ismét megrendezte a Nınapi Jótékonysági bálját. A bál bevételét az iskolának és az óvodának a fejlesztésére ajánlották fel. Ebbıl a pénzbıl az iskola informatika termét 5 új számítógéppel gazdagítottuk. Ebben a tanévben is tanítás nélküli munkanapon ünnepeltük a gyermeknapot, csak egy kicsit másképpen, mint az elızı években. Most a leveleki - tó melletti kemping tábort béreltük ki egy napra, ott szerveztünk a gyermekeknek játékos vetélkedıket, közben szalonnát süthettek kedvükre. Ebédre különleges ételt kaptak, gyrost készítettünk nekik. A délutáni program után nem kellett haza gyalogolniuk, mert a Nyírkércsi Önkormányzattól kölcsönkapott kisvonattal jöhettek haza, ami szintén nagy élményt jelentett a programokkal teli nap végén. Anda Pálné Tagintézmény vezetı Másik igen fontos célkitőzésünk volt a tehetséggondozás. A jó képességő tanulók ösztönzése, segítése a minél nagyobb tudás megszerzésére. Ennek érdekében a pedagógusok kötelezı óráikon túl igen sok pluszmunkát vállaltak. Iskolai Életünkrıl Képekben Nem csak tanulunk Moderntánc csoport Balatoni táborozás Úszásoktatás Ibrányban A Föld napja - akció közben

5 Tények, E redm ények 5. oldal Mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összege: Ft Minimálbér: Ft Ápolási díj o Emelt összegő: Ft o Normatív: Ft Aktív korúak ellátása: a megállapítás alapja fogyasztási egység, 1 fogyasztási egységre jutó nettó jövedelem a mindenkori öregségi nyugdíj 90%-a: Ft o Rendelkezésre állási támogatás: Ft kivétel, aki korábban magasabb összegő ellátásban részesült, annak december 31. napjáig a magasabb összeg jár. o Rendszeres szociális segély, a család tényleges jövedelmét kell kiegészíteni a család fogyasztási egységéhez tartozó jövedelemre. ( Ft X családi fogyasztási egység) Rendszeres szociális segélyben részesül: az egészségkárosodott az 55. életévét betöltött az aki 14 éven aluli kiskorú gyermeket nevel, feltéve hogy a családban élı gyermekek valamelyikére tekintettel más személy nem részesül a Cst. szerinti gyermekgondozási támogatásban és a gyermek ellátását napközbeni ellátását biztosító intézményben nem tudják biztosítani. Normatív lakásfenntartási támogatás feltétele, hogy az egy fıre esı jövedelem nem haladhatja meg Amire nem vagyunk büszkék. Szociális információk évben a Ft-ot, továbbá az elfogadott lakásfenntartás költsége meg kell hogy haladja a háztartás összjövedelmének 20%-át. A támogatás legkisebb összege: Ft. Krízishelyzetbe került személyek egyszeri támogatására jogosult, az a személy, akinek a családjában az egy fıre jutó havi jövedelem nem haladja meg az Ft-ot, nyugellátásban nem részesül és a gazdasági válsághoz kapcsolódóan családja mindennapi életvitelének fenntartását súlyosan veszélyeztetı krízishelyzetbe került. Ide tartozik az a kérelmezı o aki a munkahelyét szeptember o o o 30-át követıen elvesztette, jövedelme a szeptember havi jövedelméhez képest 20%-ot eltérı mértékben csökkent, a lakáscélú kölcsönszerzıdésbıl eredı fizetési kötelezettsége a törlesztı részlet havi összegéhez képest 20%-ot eltérı mértékben emelkedett, egészségi állapota indokolja. A kérelem benyújtható augusztus 1 je és november 30-a között a települési önkormányzat jegyzıjénél. A megállapítható támogatás összege Ft Ft, különös méltánylás esetén Ft. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmények, közülük legjelentısebb a gyermekétkeztetési normatív kedvezmények és a tankönyvtámogatás. A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülök részére évente két alkalommal pénzbeli támogatás jár, alkalmanként és gyermekenként évben Ft. Óvodáztatási támogatásban részesülhet az a szülı, aki három-, illetve négyéves gyermekét az óvodába beíratta feltéve, ha annak az évnek az utolsó napjáig megtörtént a beíratás amelyben a gyermek negyedik életévét betöltötte. További feltételek, melyeknek együttesen kell teljesülni: a szülı gondoskodik gyermeke rendszeres óvodába járásáról, a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság fennáll, valamint a gyermek törvényes felügyeletét ellátó szülık legfeljebb az iskola nyolcadik évfolyamán folytatott tanulmányaikat fejezték be sikeresen. Óvodáztatási támogatás évente két alkalommal fizethetı, alkalmanként és gyermekenként Ft. A január 01. napja után beíratott gyermek esetén elsı alkalommal Ft. támogatás jár. Lakáscélú Önkormányzati pénzügyi támogatásban részesíthetıek mindazok az igénylık, akik lakást építenek, vagy új lakást vásárolnak. A támogatás összege maximum: Ft. Bagolyné Zámbori Katalin Vigyázzunk az értékeinkre! Szomorúan tapasztaltuk, hogy községünk egyes lakói nem vigyáznak környezetükre. Ezért talán jogosan tesszük fel nekik a következı kérdéseket. Milyen nyíribronyi az, aki letöri a frissen ültetett virágokat a parkban? felszedi a térburkolatot? tönkreteszi kispadot, széttöri a korlátokat? összetöri az Iskola ereszcsatornáját? ellopja a temetıbıl a virágokat, ravatalozóból a WC kagylót!!!? Az elmúlt idıszakban is elıfordultak olykor betörések a községben. Ezúton kérjük a lakosságot, hogy fokozottan figyeljenek értékeikre, zárják ajtóikat, ablakaikat, hiszen sok esetben elıvigyázatossággal ezek elkerülhetıek. Az önkormányzattal karöltve a polgárırség, is mindent megtesz a biztonságunk érdekében. A nyíribronyi polgárırök folyamatos járırözéssel igyekeznek távol tartani betörıket. Mezııri jelentés! A Nyírtét Levelek és Nyírkércs határáig húzódó, több mint ezerhektáros terület felügyeletét látom el évben kirívóan nagy bőncselekmény nem történt, de kisebb terménylopások elıfordultak. 14 személyt részesítettem figyelmeztetésben, ami úgy érzem, hatásos volt, mert azokkal a személyekkel nem találkoztam többet a területen. Az idei év júliusától Nyíribrony külterületén ketten járırözünk, s próbáljuk a terménylopást még inkább is visszaszorítani. Arra kérem a terület tulajdonosait, ha illetéktelen személyek mozgását látják a határban, azt azonnal jelezzék, mert közösen még hatékonyabban tudunk tenni ellene, hogy ne legyen lopás, hisz a közös cél ez lenne. Somogyi Tibor mezıır

6 6.. oldal Tények, E redm ények Arany İsz Nyugdíjas Egyesület 2008-as tevékenysége Az Új Esztendı alkalmából az elmaradhatatlan jó kívánságokkal fogadta a tagokat Molnár Sándorné az Egyesület Elnöke és Vitális Ferencné, községünk polgármestere. Február 23.-án vendégül láttuk a szomszéd község nyugdíjasait és vezetıit. Hagyományırzı ételek készítése elnevezéssel disznótorossal kedveskedtünk a hozzánk ellátogatóknak. A Nemzetközi Nınap alkalmából részt vettünk a községben rendezett ünnepségen, ahol finom ebéddel és ajándékkal lepte meg a község hölgyeit az Önkormányzat. Áprilisban van az Egyesület alakulásának évfordulója, melyet rendszeresen tortával és üdítıvel ünneplünk meg. Ilyenkor felidézzük az eltelt esztendı eseményeit, rendezvényeit és minden olyan történést ami a tagokkal kapcsolatos. Együtt tudunk örülni a jónak és vigasztaljuk egymást szomorú esemény kapcsán. Így erısítjük az összetartozásunkat. Negyedévente köszöntjük tagjainkat névnapjuk alkalmából. Egy-egy szál virággal kedveskedünk az ünnepelteknek. Májusban Ramocsaháza, Nyírkércs nyugdíjasaival a Ki tud többet Magyarországról elnevezéső vetélkedın vettünk részt. Nagyon érdekes, tanulságos, tudásunkat felfrissítı összejövetel részesei lehettünk. Hagyomány már községünkben az évenként megrendezett Falunap, melyen rendszeresen részt vesz az Arany İsz Nyugdíjas Egyesület lapcsánka sütéssel, kukorica fızéssel. Ebben az évben saját munkáinkból is kiállíthattunk, megmutatva a község aprajának-nagyjának, hogy mivel is foglalkozunk az itt eltöltött idı alatt. Szeptemberben, mint minden évben kirándulást szerveztünk. Ellátogattunk Recskre, ahol megnéztük a Kényszermunka haláltábor megmaradt épületeit. Ezután felmentünk Magyarország legmagasabb csúcsára az 1.040,-méter magas Kékestetıre, ahol felejthetetlen látványban volt részünk. Meghívást kaptunk a Tiszadobi Andrássy-kastély kertjében rendezett Megyei Nyugdíjas Találkozóra, melyen örömmel vettünk részt. Meghallgattuk Gazda László köszöntıjét, melyet Szabó Pál megyei nyugdíjas szövetség elnökének beszámolója követett. Megismerkedtünk a kastély épületével, kertjével. A találkozó célja a generációk közötti híd összekötése volt, mely rendezvényen a fiatalabb korosztály is képviseltette magát a községünkbıl is. A Mikulás ünnepség alkalmából ellátogattunk az Óvodába, ahol a gyerekek mősorral fogadtak bennünket és a Mikulást. Elhozta nekik az Egyesület ajándékait, melyet nagy örömmel fogadtak. A klubhelyiségünket is útjába ejtette a Nagyszakállú, akit énekszóval fogadtunk. Jutalmunk egy-egy mikulás csomag volt. December 12-én megrendezésre került Idısek Napján a Polgármester Asszony köszöntötte az egybegyőlteket, majd az Általános Iskola színvonalas mősorral kedveskedett a község idıseinek. Bıséges vendéglátás részesei lehettünk, majd családias hangulatú kötetlen beszélgetéssel ért véget az ünnepség. Hívunk és szívesen látunk községünkbıl minden nyugdíjast, aki szeretne egy közösséghez tartozni, tartalmasan és hasznosan eltölteni szabadidejét. Molnár Sándorné Egyesület elnöke Szeretném köszönetünket kifejezni mindenkinek, aki a személyi jövedelemadója 1 %-át az Egyesületünk javára felajánlotta. Köszönettel fogadjuk ezt továbbra is, melyet hagyományırzésre, generációk közötti kapcsolattartásra és szomszéd egyesületekkel való ismerkedésre fordítunk. Tájékoztatás lakosságszámról 2009.január év között év között 60 éves vagy több Anyakönyvi hírek! Lakosságszám 2008.január 1: Lakosságszám 2009.január 1: Születések 2008-ban: 15 fı 1174 fı 1148 fı Sok Boldogságot a kis jövevényeknek, köszöntsük İket! Bagoly Tamás, Mester Boglárka, Jenei Henrietta, Pozsonyi Jeronima, Bíró Dorina, Szabó Szilveszter, Málik Henrietta, Petı Krisztián, Márton Zita, Posta Noémi, Rézmőves Vivien, Fazekas Petra, Kozma Viktória, Molnár Zsófia, Fekete Gergı

7 Tények, E redm ények 7. oldal Az ifjúsági csapat tagjai idén is elkápráztatták a közönséget. Ügyesek, tehetségesek, több játékost már akár a nagycsapatban is szerepeltetni. Rátermettségüket, mis sem bizonyíja jobban, minthogy az újabb bajnoki címet már sokan a szezon indulása elıtt megelılegezték nekik. Gratulálunk nekik az elsı helyezéshez! Céljuk természetesen a 2009/2010-es szezonban is a bajnokság megnyerése! Teremtsetek hagyományt! Hajrá!!!!! Hely Csapat M GY D V RG KG Pont 1. NYÍRIBRONY SE LEVELEK SE RAKAMAZI SE KÖLYÖK SC A felnıtt csapat tagja sem szégyenkezhetnek. Sokáig a tabella élén tanyáztak, s még a tavaszi szezont is az élrıl kezdték. Végül az elıkelı 5. helyen végeztek. 30 mérkızésbıl 17-et megnyertek, 4 döntetlen és 9 vereség mellett. 82 rúgott gól mellett 47 kapott gól szerepel. Gratulálunk nekik is, és sok sikert kívánunk a következı szezonra is. Hely Csapat M GY D V RG KG Pont 1. RAKAMAZI SE NYÍRGYULAJ KSE NYÍRMIHÁLYDI SE NYIRLUGOS SE NYÍRIBRONY SE JÓ TUDNI!!!! - Az egészségi állapotot meghatározó fı tényezık %-ban az életmód (táplálkozás, mozgás, stressz, pihenés, egészséges szexualitás, dohányzás, alkoholfogyasztás-drogfogyasztás) %-ban a genetikai tényezık %-ban a környezeti hatások - környezetszennyezési határértékek %-ban az egészségügyi ellátás 5. 5 %-ban az ország egészségpolitikája, szociálpolitikája, GDP-je. A felsoroltak alapján megállapítható, hogy az életmód az, amivel leginkább befolyásolhatjuk egészségünk alakulását, és amennyiben környezetünkben pozitív változásokat sikerül elérni, elmondható, hogy egészségünkért mi magunk tehetünk a legtöbbet!!!! Minden bizonnyal még többet tudna mesélni az egészségrıl Kardos József Nyiribrony, Fı u. 44. szám alatti lakos, aki én született. Nyiribronyban. Ebbıl az alkalom köszöntöttük, mint településünk egyik legidısebb lakóját. Szívbıl gratulálunk, és még sok-sok boldogságban eltöltött esztendıt kívánunk!

8 8. oldal Tények,E redm ények Közérdekő telefonszámok: Polgármesteri Hivatal/fax: 06/ Hétvégi, éjszakai orvosi ügyelet: 06/ E.On Titász hibabejelentés: 06/ Tigáz hibabejelentés: 06/ Közvilágítás: 06/ Központi segélyhívó: 112 Készült Nyíribrony Község Önkormányzata és a NYIFE Nyíribronyi Ifjúsági Egyesület együttmőködésében

Elıterjesztés 8. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2014. május 21-i ülésére

Elıterjesztés 8. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2014. május 21-i ülésére Elıterjesztés 8. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2014. május 21-i ülésére Tárgy: Az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának értékelése Az elıterjesztést

Részletesebben

Leányvári Újság. Leinwarer Zeitung. Búcsú az óvodától

Leányvári Újság. Leinwarer Zeitung. Búcsú az óvodától Leányvári Újság Leinwarer Zeitung AZ ÖNKORMÁNYZAT LAPJA II/9. szám 2008. július Búcsú az óvodától 2008. május 30-án a leányvári óvoda nagycsoportosai az évzáróval egybekötött ballagáson búcsúztak el az

Részletesebben

Elıterjesztés 9. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. május 23-i ülésére

Elıterjesztés 9. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. május 23-i ülésére Elıterjesztés 9. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. május 23-i ülésére Tárgy: Az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának értékelése Az elıterjesztést

Részletesebben

Szentes Város Önkormányzata. Idısügyi koncepciójának. felülvizsgálata

Szentes Város Önkormányzata. Idısügyi koncepciójának. felülvizsgálata Szentes Város Önkormányzata Idısügyi koncepciójának felülvizsgálata Készült: Szentes Város Polgármesteri Hivatala Szociálpolitikai Osztályán 2009. április hó A koncepciót a Képviselı-testület 131/2005.

Részletesebben

Vannak olyan dolgok, események melyeket érdemes támogatni.

Vannak olyan dolgok, események melyeket érdemes támogatni. Paposi Hírmondó PAPOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZÉLETI LAPJA III. évfolyam 1. szám A tavaly június 2-án megrendezett hagyományos Gyermeknapi Majális a szervezõknek, fellépõknek és a szponzoroknak köszönhetõen

Részletesebben

Kertváros Gyáli Kistérség. Szociális és Családvédelmi Központjának. 2012. évi BESZÁMOLÓJA

Kertváros Gyáli Kistérség. Szociális és Családvédelmi Központjának. 2012. évi BESZÁMOLÓJA Kertváros Gyáli Kistérség Szociális és Családvédelmi Központjának 2012. évi BESZÁMOLÓJA 1 Kertváros Gyáli Kistérség Szociális és Családvédelmi Központjának 2012. évi tevékenységeirıl Kertváros Gyáli Kistérség

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. május 26-i rendkívüli ülésére

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. május 26-i rendkívüli ülésére Elıterjesztés 1. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. május 26-i rendkívüli ülésére Tárgy: Az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának értékelése Az elıterjesztést

Részletesebben

64. számú elıterjesztés. a 2011. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásának

64. számú elıterjesztés. a 2011. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásának A határozati javaslat elfogadásához egyszerő többség szükséges! 64. számú elıterjesztés Bátaszék város képviselı-testületének 2012. május 24-én, 14-órakor megtartandó ülésére a 2011. évi gyermekjóléti

Részletesebben

63. számú elıterjesztés. a 2010. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásának

63. számú elıterjesztés. a 2010. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásának A határozati javaslat elfogadásához egyszerő többség szükséges! 63. számú elıterjesztés Bátaszék város képviselı-testületének 2011. május 12-én, 14-órakor megtartandó ülésére a 2010. évi gyermekjóléti

Részletesebben

Kartal Nagyközségi Önkormányzat 2011. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának értékelése

Kartal Nagyközségi Önkormányzat 2011. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának értékelése Kartal Nagyközségi Önkormányzat 2011. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának értékelése Kartal település demográfiai mutatói: Állandó lakosok száma: 5.879 fı 0 3 évesek: 212 fı 4 6 évesek:

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Nyáregyháza Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2006. május 16. napján délután 16.00 órai kezdettel megtartott soron következı, nyilvános ülésérıl, Nyáregyháza, Nyáry

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlıségi Program

Helyi Esélyegyenlıségi Program Helyi Esélyegyenlıségi Program Balatonudvari Község Önkormányzata 2013-2018. Tartalom Helyi Esélyegyenlıségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk... 9 Célok...

Részletesebben

Beszámoló a 2011. évi gyermekvédelmi feladatok ellátásáról

Beszámoló a 2011. évi gyermekvédelmi feladatok ellátásáról Beszámoló a 2011. évi gyermekvédelmi feladatok ellátásáról 1. A település demográfiai mutatói, különös tekintettel a 0-18 éves korosztály adataira. 2010. évben 2011. évben Állandó bejelentett lakosok száma:

Részletesebben

Az elmúlt idıszak eseményeirıl

Az elmúlt idıszak eseményeirıl 1 2 Zsámboki Krónika Az elmúlt idıszak eseményeirıl Kedves Zsámbokiak! Az elmúlt idıszakban a képviselıtestület jóváhagyta a Településszerkezeti Terv módosítását, melynek végleges változata megtekinthetı

Részletesebben

Elıterjesztés 6. Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. május 29-i ülésére

Elıterjesztés 6. Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. május 29-i ülésére Elıterjesztés 6. Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. május 29-i ülésére Tárgy: Az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának értékelése Az elıterjesztést

Részletesebben

2009. december. Boldogházi Hírek

2009. december. Boldogházi Hírek 2009. december 1 2 ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 2009. december A 2009-es évet a változások évének is nevezhetjük falunkban, Jászboldogházán, hiszen a település és az itt lakók életét meghatározó, szolgálatukban

Részletesebben

Itthon vagy - Magyarország, szeretlek

Itthon vagy - Magyarország, szeretlek Itthon vagy - Magyarország, szeretlek Papos Község Önkormányzata 2013. szeptember 28-29-én rendezte meg az Itthon vagy - Magyarország szeretlek - hétvégét, melynek keretein belül szombaton szabadtéri szüreti

Részletesebben

2 SZENTMÁRTONKÁTAI ÚJSÁG 2012. március ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

2 SZENTMÁRTONKÁTAI ÚJSÁG 2012. március ÖNKORMÁNYZATI HÍREK SZENTMÁRTONKÁTAI XXII. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2012. MÁRCIUS ÚJSÁG Szentmártonkáta Község Önkormányzata és a magam nevében ezúton kívánok a település minden kedves hölgy lakosának nagyon boldog nınapot. Fodor

Részletesebben

Érd Megyei Jogú Város. gazdasági programja 2007-2010

Érd Megyei Jogú Város. gazdasági programja 2007-2010 Érd Megyei Jogú Város gazdasági programja 2007-2010 Érd Önkormányzatának feladatai, lehetıségei, céljai 1 Tartalom Bevezetés...3 Jövıkép...4 I. Jövı Program...5 1. Baba-program...5 2. Óvodai és köztéri

Részletesebben

Berczeli. Ahogy Sajó Sándor pályadíjverse mondja: - szelleme az idık szellemébe árad, és az utódokban

Berczeli. Ahogy Sajó Sándor pályadíjverse mondja: - szelleme az idık szellemébe árad, és az utódokban Berczeli Ön a Berczeli Napló 101. számát tartja a kezében. XII. évfolyam 1. szám, 2007. január-június június 2007. május 13-án került sor Nyíregyházán a Bessenyei-szobornál a Bessenyei - társaság által

Részletesebben

Angliában jártunk. Az országos döntıbe jutottak. A nemzetközi nınap alkalmából szeretettel köszöntjük hölgy olvasóinkat!

Angliában jártunk. Az országos döntıbe jutottak. A nemzetközi nınap alkalmából szeretettel köszöntjük hölgy olvasóinkat! Honlapunk:www.gerjen.hu X. évfolyam 3. szám INGYENES 2007. március ngliában jártunk nglia történelmével, kultúrájával és sportjával ismerkedtek meg a diákok z országos döntıbe jutottak tartalomból: Testületi

Részletesebben

Az elmúlt idıszak eseményeirıl

Az elmúlt idıszak eseményeirıl 2 Zsámboki Krónika Az elmúlt idıszak eseményeirıl Kedves Zsámbokiak! Önkormányzatunk a legutóbbi testületi üléseken több rendeletet is alkotott. Ezek összefoglalóit a Krónika következı oldalain láthatják.

Részletesebben

A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat által fenntartott gyermekvédelmi szakellátást nyújtó intézmények 2009. évi tevékenységének értékelése

A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat által fenntartott gyermekvédelmi szakellátást nyújtó intézmények 2009. évi tevékenységének értékelése Melléklet A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat által fenntartott gyermekvédelmi szakellátást nyújtó intézmények 2009. évi tevékenységének értékelése I. A megyei szakellátás átalakításának jelenlegi helyzete

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. a Salgótarjáni Kistérség Többcélú Társulása Kistérségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltató Központ

TÁJÉKOZTATÓ. a Salgótarjáni Kistérség Többcélú Társulása Kistérségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltató Központ Csakis azért foglalkozunk a világ bajaival és nyomorával, hogy azután enyhítsük ıket. Hogyha csupán figyeljük és siránkozunk miattuk, még keservesebbé tesszük ıket, amellett minden haszon nélkül. (Joubert)

Részletesebben

Beszámoló a Vas Gereben Mővelıdési Ház és Könyvtár 2010.évi munkájáról

Beszámoló a Vas Gereben Mővelıdési Ház és Könyvtár 2010.évi munkájáról Beszámoló a Vas Gereben Mővelıdési Ház és Könyvtár 2010.évi munkájáról I. 2010. évi mőködéssel kapcsolatos általános jellemzık Intézményünk életében évek óta tapasztalható forrásmegvonások után a 2010.évi

Részletesebben

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. május 31-i ülésére

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. május 31-i ülésére 19. Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. május 31-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Polgármesteri Hivatalának beszámolója a 2011. évben végzett munkájáról Az elıterjesztést

Részletesebben

Ismét jól szerepelt a létavértesi úszóváltó az országos diákolimpián.

Ismét jól szerepelt a létavértesi úszóváltó az országos diákolimpián. XXII. évf. 3. (178.) szám 2013. március http://letavertes.hu http://letahirek.blog.hu iwiwen és facebookon - letahirek@gmail.com Múzeumi Húsvét a Rozsnyai Győjteményben A Rozsnyai István Muzeális Győjtemény

Részletesebben

HíRMONDÓ ZSOMBÓI. Zs o m b ó Kö z s é g Ön k o r m á n y z at á n a k h i vata l o s információs é s k u lt u r á l i s k i a d v á n ya

HíRMONDÓ ZSOMBÓI. Zs o m b ó Kö z s é g Ön k o r m á n y z at á n a k h i vata l o s információs é s k u lt u r á l i s k i a d v á n ya VIII. é v f o l ya m 6. s z á m 2010. Sz e p t e m b e r ZSOMBÓI HíRMONDÓ Zs o m b ó Kö z s é g Ön k o r m á n y z at á n a k h i vata l o s információs é s k u lt u r á l i s k i a d v á n ya Zsombói

Részletesebben

PAKS VÁROS SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA 2007.

PAKS VÁROS SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA 2007. PAKS VÁROS SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA 2007. 2 TARTALOMJEGYZÉK 1. A VÁROS BEMUTATÁSA... 5 2. A VÁROS SZOCIÁLIS MUTATÓI... 9 2.1 A helyi szociális ellátások fogalmi alapja... 9 2.2 Lakáshelyzet

Részletesebben

Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. november 28-i ülésére

Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. november 28-i ülésére Elıterjesztés 4. Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. november 28-i ülésére Tárgy: Fekete István Általános Iskola és Kollégium beszámolója a 2010/2011-es tanévrıl Az elıterjesztést

Részletesebben