Tartalomjegyzék. Nyíribrony Körjegyzıségi Hivatala évi munkájáról tájékoztatás

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tartalomjegyzék. Nyíribrony Körjegyzıségi Hivatala 2008. évi munkájáról tájékoztatás"

Átírás

1 Ez nem lehet titok! Újra megjelentetjük a település életérıl és önkormányzatunk munkájáról szóló kiadványunkat, mely reményeim szerint az Önök érdeklıdésével és igényeivel is találkozni fog. Szeretném, ha minél több aktuális, hiteles adat és információ jelenne meg a település életérıl. Mire is gondolok? A legkisebbektıl a legnagyobbig, a legfiatalabbtól a legidısebbig ajánlom kiadványunkat. Fontosnak tartom, hogy önkormányzatunk tudjon együttmőködni a település szakembereivel, intézményeivel, civil szervezeteivel és tudjuk megszólítani a fiatalokat. Legfontosabb célom a településen a béke és egyetértés megırzése, az intézmények zavartalan mőködtetése, a nyertes pályázatok megvalósítása, amely arra buzdít, hogy a képviselıtestülettel közösen olyan értéket tudjunk létrehozni, amely a községünk épülésére, szépülésére szolgál, és ezek a célok a lakosság szinte teljes egészét érintik és szolgálják. Ez a munka nem lehet titok, mert szeretem a kihívásokat, ilyen egyszerő a dolog, szeretem a munkámat és elkötelezett vagyok iránta. Mindennap jön valami új feladat, ami arra sarkall, hogy újat tudjak adni Nyíribronynak, és abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy ezek a kihívások mindig megtalálnak engem, igaz keresem is azokat. Ez nem csak az én örömöm és sikerem, hanem a munkatársaimmal, a képviselıtestülettel és a település körjegyzıjével együtt örülünk az elért eredményeknek és a sikereknek. Köszönöm az elmúlt évek során a település fejlıdéséért tenni akarók munkáját és segítségét. Mindez Önök nélkül nem valósulhatott volna meg. Vitális Ferencné polgármester Nyíribrony Körjegyzıségi Hivatala évi munkájáról tájékoztatás Ramocsaháza és Nyíribrony községek önkormányzati képviselı-testületei évben döntöttek közös körjegyzıség létrehozásáról. A döntések végrehajtásaként július 01. napjától egy 10 fıs egységes hivatal kezdte meg munkáját két telephelyen. Ebbıl következıen a hivatal a testületek által elfogadott ügyrendje szerint folytatja munkáját és folyamatosan törekszik arra, hogy az apparátus egységes egészként tudjon mőködni. A Körjegyzıségi Hivatal rendeltetése Az önkormányzatok mőködésének segítése, az államigazgatási ügyek döntésre való szakszerő elıkészítése és a döntések végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátása. A hivatal élén a körjegyzı áll, ı a hivatal vezetıje, aki gyakorolja a munkáltatói jogokat a hivatal köztisztviselıi tekintetében. A polgármester, jelen esetben a a hivatal irányítója. Meg kell jegyeznem, hogy mindkét önkormányzat polgármestere jelentıs segítséget biztosít a munka elvégzéséhez, így az önkormányzatok finanszírozzák a hivatalsegédek, illetve a hivatalt segítı adminisztrációs feladatokat ellátó munkatársak bérét Molnár Tibor körjegyzı Címlap Megvalósult fejlesztések Tartalomjegyzék Folyamatban lévı beruházásaink Tervezett beruházásaink Intézményi Hírek Iskola Közérdekő hírek Civilek Nyugdíjas Egyesület Civilek, sport Falunap - képekben 1. oldal 2. oldal 2.oldal 3. oldal 4 oldal 5. oldal 6.oldal 7. oldal 8. oldal Hegedüs Józsefné Díszpolgár! 2008 évben díszpolgári címet adományozott a Képviselı-testület Hegedüs Józsefné köztisztviselınek aki a Polgármesteri hivatalban júniusától decemberéig dolgozott és köztiszteletnek örvendett évtizedeken keresztül.

2 2.. oldal Tények, E redm ények A közelmúltban megvalósult beruházások, fejlesztések: MVH támogatásból vásárolt Wolkswagen típusú kisbusz Régi iskola tetıszerkezetének felújítása Idısek Klubja belsı átalakítása Suzuki típusú személygépjármő vásárlása Kisbusz beszerzése Platós kisteherautó beszerzése Ravatalozó felújítása Temetı rendezése, parcellázás Csatornaépítés a Fı út leveleki végénél Járdaépítés a Somogyi és Tölgyes utcákon Egészségház külsı felújítása, hıszigetelése, nyílászárók cseréje IKSZT cím elnyerése (Integrált Közösségi Szolgáltató Tér) A Jármy-Jordán Kúria építési engedélyezési tervének elkészítése Egészségház külsı felújítása A NYIFE Nyíribronyi Ifjúsági Egyesület sikeres pályázatot nyújtott be az Új Magyarország Fejlesztési Terv Észak-alföldi Operatív Program A régiós civil szervezetek infrastrukturális feltételeinek fejlesztése címő kiírásra. A Ft összköltségő beruházáshoz forint Európai Uniós támogatást nyert el. A Mőveljük kertjeinket programunk célja, hogy a munkaerıpiacon hátrányos helyzetben lévı emberek számára dísznövény, és zöldségtermesztı képzés által biztosítsa alternatív kiegészítı jövedelem megszerzését. A program átfogó célja a GYED rıl, GYES rıl visszatérık, illetve a 40 év felettiek részére a felnıttképzés önfoglalkoztatóvá válás, illetve a termelés feltételeinek megteremtése a dísznövény-, és Mőveljük kertjeinket - I. ütem zöldségtermelésben. Közvetlen célja pedig az elméleti képzéshez szükséges oktatóterem kialakítása egy meglévı épületben, illetve a gyakorlati képzés megvalósításához szükséges üvegház építése. A dísznövénytermesztı és zöldségtermesztı képzések alapfeltételeinek családbarát megvalósításával javul a célcsoport munkaerı-piaci helyzete, jövedelmi viszonyai, a település lakosságmegtartó képessége, illetve arculata. A projekt megvalósításában a fıpályázó a Nyíribronyi Ifjúsági Egyesület, míg partnerként Nyíribrony Község Önkormányzata, az Arany İsz Nyíribronyi Nyugdíjas Egyesület, valamint az Észak-Alföldi Regionális Munkaügyi Központ Baktalórántházi Kirendeltsége került bevonásra. A program ideje alatt megvalósul a Dózsa György úti volt iskola épületének rekonstrukciója, illetve egy 150m2 alapterülető üvegház építése. A program továbbá lehetıséget nyújt 2 fı 12 hónapon át történı foglalkoztatására. Egyikük GYES/GYED-rıl visszatérı anyuka, másikuk 40 év fölötti álláskeresı. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg. ÚMFT infovonal: Az üvegház alapkıletétele

3 Tények,E redm ények 3. oldal Kelet-Nyírségi szennyvízkezelési és tisztítási projekt Nyíribrony lakosainak közel két évtizedes törekvése valósulhat meg azzal, hogy a településen a szennyvízcsatorna hálózat szinte teljes egészében kiépüljön, és egy új, korszerő szennyvíztisztító telep épüljön. A Kelet-Nyírségi Víziközmő Beruházási Társulás ugyanis a munkálatok elıkészítésére 198 millió forint támogatást nyert. Ennek a szakasznak a feladata a projekt további pályázati feltételeinek az elıteremtése. A kivitelezés tervezett kezdete: 2010 szeptember A kivitelezés tervezett befejezése: 2012 szeptember Projekt költségei: Elıkészítési költség: Ebbıl támogatás: Megvalósítási költség Ebbıl támogatás: 231,6 M Ft 197,7 M Ft 4.886,0 M Ft 3.908,8 M Ft Pihenı-, és rekreációs park kialakítása Nyíribronyban Nyíribronyra esı költségek: Elıkészítési költség: 22,4 M Ft Ebbıl támogatás: 19,1 M Ft Megvalósítási költség 474,8 M Ft Ebbıl támogatás: 379,8 M Ft A fejlesztés eredményeként a településen élı közel 130 gyermek részére kerül biztosításra a vonatkozó jogszabály szerinti játszótér, mely hozzásegíti ıket - a nagyobb településeken élı kortársaikhoz hasonló - egészséges és kiegyensúlyozott fejlıdéshez, készségeik fejlesztéséhez. A területen felnıttek számára kialakításra kerülnek a kikapcsolódáshoz szükséges szabadtéri sporteszközök, illetve egyéb szabadidıs létesítmények (pl.: szalonnasütı hely, pergola). Megvalósítás tervezett helyszíne: Sportpálya mögötti terület "Rekreációs tó környezetének rendezése Nyíribronyban" A Bábakút környezete jelenleg lepusztult, rendezetlen, ennek ellenére jelentıs tömegek látogatnak el, hogy szabadidejüket a természet közeli állapotban töltsék el, hogy kikapcsolódjanak, feltöltıdjenek. A tó környezetének rendezése extenzív kivitelben történik majd. A szomszédos telkek mentén intenzív sövény telepítésére kerül sor. Sok lombhullató fa, cserje telepítése mellett jelentıs felület kerül füvesítésre. A tó közvetlen partjára kis lelátó stégeket kívánunk telepíteni, környezetükben rekreációs tér kerül kialakításra, pavilonnal, tőzrakóhellyel padokkal, asztalokkal, és hulladékgyőjtıkkel A sétányok mentén ülıhelyeket tervezünk. A tavat elválasztó kiemelt mezsgye két végén egy-egy íves vonalvezetéső pergola kerül kialakításra. Kihelyezésre kerül 15 db kandeláber a közvilágítás megvalósítására, továbbá kerékpártárolók is elhelyezésre kerülnek 30 férıhelyes idısek klubja, épületének korszerősítése, hıszigetelése A községben lévı Idısek Klubja épülete az 1900-as évek elején épülhetett. Fejlesztése a központi szolgáltatások biztosítása miatt mindig az önkormányzat egyik legfontosabb feladata volt. Mára idıszerővé vált a felújítása. Szükséges a tetıszerkezet javítása megerısítése és a héjazat lecserélése továbbá, a korszerőtlen nyílászárók cseréje, valamint kéményzet és teljes kültéri homlokzat hıszigetelése majd színezése. Rákóczi út aszfaltozása A Rákóczi út aszfaltozása mindenképpen megkezdıdik a közeljövıben. A pályázataink sikerétıl függetlenül az aszfaltozást akár a saját forrásaink terhére is megkezdjük. Buszöblök kialakítása Az LHH (Leghátrányosabb Helyzető Kistérségek) részére elkülönített forrásokból 2 buszöblöt alakítunk ki a biztonságosabb közlekedésé érdekében. Iskola felújítása Szintén az LHH forrásainak terhére valósulhat meg a nyíribronyi iskola felújítása, iskolaudvar átalakítása. Pályázat a Környezetünkért A NYIFE Nyíribronyi Ifjúsági Egyesület által megvalósuló beruházással a fenntartható életmód elınyeit, mindenkire pozitív hatásait kívánjuk terjeszteni a térség lakossága körében a kapcsolódó minták bemutatásával. A megújuló energia hasznosításának alternatívájáról a projekt során felszerelendı napelemek, illetve az ÉAOP pályázatunk keretében megépítendı üvegház, valamint a beszerzendı pellet-tüzeléső kazán ad mintát az érdeklıdık felé. Hazánkban egy átlagos állampolgár évente körülbelül 300 kg hulladékot termel. Ennek a háztartási hulladéknak jelentıs hányada, kb. 30%-a komposztálható szerves anyag, mégis kevéssé elterjedt hazánkban. A komposztálást népszerősítendı, bemutatjuk az üvegházban képzıdı felesleges zöld anyagok hasznosításának lehetıségeit. A lakossági csapadékvíz-győjtés és -felhasználás jelentısége a vízkészleteink csökkenésével növekszik. A háztartási csapadékvíz-győjtés legkézenfekvıbb formája a csapadék tetıkrıl, burkolt felületekrıl történı összegyőjtése. Ezt szeretnénk bemutatni egy esıvíz győjtı rendszer felállításával. A 150 m² alapterülető üvegház felületérıl a csapadékvizet egy tartályba vezetjük, ahonnan szivattyú segítségével az üvegházban termelt növények öntözésére fordíthatjuk. A beruházása az EGT/Norvég Finanszírozási Mechanizmus és az ÖKOTÁRS Alapítvány támogatásával valósulhat meg. A elıkészítés alatt álló beruházásainkról bıvebben a következı számban tájékozatjuk kedves olvasóinkat.

4 4.. oldal Tények, E redm ények Iskolai életünkrıl A es tanévben 5 tanulócsoporttal, 1-6. évfolyamba beiratkozott 73 tanulóval mőködött a Móra Ferenc Tagintézmény. Egyik legfontosabb célkitőzése volt a tantestületnek, hogy minden tanulónak esélyt adjon a tanuláshoz, a továbbfejlıdéshez, esélyt adjon a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzető tanulók képességeinek kibontakoztatásához. Minden lehetséges eszközzel és módszerrel biztosítani tudja számukra az esélyegyenlıséget. Ebben az évben a következı tanulmányi versenyeken vettek részt iskolánk tanulói: A Nyírségi Iskolaszövetség által szervezett Hangos olvasási versenyen Leveleken, Helyesírási versenyen Napkoron, 4. osztályosok helyesírási versenyén Baktalórántházán, Mesemondó versenyen Nyíribronyban, Kazinczy szépkiejtési versenyen Nyírkércsen, ahol Nagy Dorina 6. osztályos tanuló I. helyezést ért el. A 6. osztályos tanulók Országos Curie környezetvédelmi emlékversenyen Nyíregyházán. Itthon lenni jó címő rajzpályázaton a kistérség szervezésében. A fentieken kívül iskolánk több tanulója is jelentkezett angol levelezıs versenyre. A tanulás mellett a tanév folyamán igyekeztünk a gyermekek mindennapjait színessé, változatossá tenni. A legfontosabb rendezvények iskolánk életében a már hagyománnyá vált karácsonyi és anyák napi ünnepség, valamint a februárban megrendezésre kerülı farsangi mulatság. Ezekre az eseményekre mindig szép számban jönnek a szülık, nagyszülık, rokonok és a falu lakossága, aminek nagyon örülünk. Kevésbé látogatott ünnepség a lakosság körében az október 23-ai és március 15-ei megemlékezés. A DÖK Vacsoracsatát hirdetett a felsı tagozatosok körében. Öt csapat mérte össze tudását, ık maguk készítették el az iskola tálalókonyhájában az ételeket, és tálalták fel saját maguknak és a zsőrinek kóstolás és véleményezés céljából. A zsőri a kulturált terítés, vendégfogadás mellett a tanítási órákon elsajátított helyes táplálkozási szabályok szerint elkészített ételeket külön is értékelte. Mivel nagy sikert aratott a gyermekek körében, a következı tanévben is szeretnénk folytatni, kiterjesztve a versenyt a 3-4. osztályosokra is. Februárban a Móra hét kapcsán korcsolyázni, moziban voltak, délután Móra Ferenc életével, mőveivel kapcsolatos játékos vetélkedın vettek részt a gyerekek. Ezen a héten egy délutánon hívtuk vendégségbe és egy kis vetélkedıre a ramocsaházi és nyírkércsi gyerekeket, ahol a vendég és a mi lány tanulóink akadályversenyeztek, a fiúk pedig sportvetélkedın vettek részt. Mi is voltunk vendégségben a másik két tagintézménynél. Ramocsaházán a szüreti felvonuláson vettünk részt, Nyírkércsen a Petıfi hét alkalmából hívtak minket vetélkedıre. A Ramocsaházán megtartott Mikulás-futáson valamennyi tanulónk részt vett. Szép példáját láthattuk az idén is a szülıi összefogásnak, amikor az SZMK ismét megrendezte a Nınapi Jótékonysági bálját. A bál bevételét az iskolának és az óvodának a fejlesztésére ajánlották fel. Ebbıl a pénzbıl az iskola informatika termét 5 új számítógéppel gazdagítottuk. Ebben a tanévben is tanítás nélküli munkanapon ünnepeltük a gyermeknapot, csak egy kicsit másképpen, mint az elızı években. Most a leveleki - tó melletti kemping tábort béreltük ki egy napra, ott szerveztünk a gyermekeknek játékos vetélkedıket, közben szalonnát süthettek kedvükre. Ebédre különleges ételt kaptak, gyrost készítettünk nekik. A délutáni program után nem kellett haza gyalogolniuk, mert a Nyírkércsi Önkormányzattól kölcsönkapott kisvonattal jöhettek haza, ami szintén nagy élményt jelentett a programokkal teli nap végén. Anda Pálné Tagintézmény vezetı Másik igen fontos célkitőzésünk volt a tehetséggondozás. A jó képességő tanulók ösztönzése, segítése a minél nagyobb tudás megszerzésére. Ennek érdekében a pedagógusok kötelezı óráikon túl igen sok pluszmunkát vállaltak. Iskolai Életünkrıl Képekben Nem csak tanulunk Moderntánc csoport Balatoni táborozás Úszásoktatás Ibrányban A Föld napja - akció közben

5 Tények, E redm ények 5. oldal Mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összege: Ft Minimálbér: Ft Ápolási díj o Emelt összegő: Ft o Normatív: Ft Aktív korúak ellátása: a megállapítás alapja fogyasztási egység, 1 fogyasztási egységre jutó nettó jövedelem a mindenkori öregségi nyugdíj 90%-a: Ft o Rendelkezésre állási támogatás: Ft kivétel, aki korábban magasabb összegő ellátásban részesült, annak december 31. napjáig a magasabb összeg jár. o Rendszeres szociális segély, a család tényleges jövedelmét kell kiegészíteni a család fogyasztási egységéhez tartozó jövedelemre. ( Ft X családi fogyasztási egység) Rendszeres szociális segélyben részesül: az egészségkárosodott az 55. életévét betöltött az aki 14 éven aluli kiskorú gyermeket nevel, feltéve hogy a családban élı gyermekek valamelyikére tekintettel más személy nem részesül a Cst. szerinti gyermekgondozási támogatásban és a gyermek ellátását napközbeni ellátását biztosító intézményben nem tudják biztosítani. Normatív lakásfenntartási támogatás feltétele, hogy az egy fıre esı jövedelem nem haladhatja meg Amire nem vagyunk büszkék. Szociális információk évben a Ft-ot, továbbá az elfogadott lakásfenntartás költsége meg kell hogy haladja a háztartás összjövedelmének 20%-át. A támogatás legkisebb összege: Ft. Krízishelyzetbe került személyek egyszeri támogatására jogosult, az a személy, akinek a családjában az egy fıre jutó havi jövedelem nem haladja meg az Ft-ot, nyugellátásban nem részesül és a gazdasági válsághoz kapcsolódóan családja mindennapi életvitelének fenntartását súlyosan veszélyeztetı krízishelyzetbe került. Ide tartozik az a kérelmezı o aki a munkahelyét szeptember o o o 30-át követıen elvesztette, jövedelme a szeptember havi jövedelméhez képest 20%-ot eltérı mértékben csökkent, a lakáscélú kölcsönszerzıdésbıl eredı fizetési kötelezettsége a törlesztı részlet havi összegéhez képest 20%-ot eltérı mértékben emelkedett, egészségi állapota indokolja. A kérelem benyújtható augusztus 1 je és november 30-a között a települési önkormányzat jegyzıjénél. A megállapítható támogatás összege Ft Ft, különös méltánylás esetén Ft. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmények, közülük legjelentısebb a gyermekétkeztetési normatív kedvezmények és a tankönyvtámogatás. A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülök részére évente két alkalommal pénzbeli támogatás jár, alkalmanként és gyermekenként évben Ft. Óvodáztatási támogatásban részesülhet az a szülı, aki három-, illetve négyéves gyermekét az óvodába beíratta feltéve, ha annak az évnek az utolsó napjáig megtörtént a beíratás amelyben a gyermek negyedik életévét betöltötte. További feltételek, melyeknek együttesen kell teljesülni: a szülı gondoskodik gyermeke rendszeres óvodába járásáról, a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság fennáll, valamint a gyermek törvényes felügyeletét ellátó szülık legfeljebb az iskola nyolcadik évfolyamán folytatott tanulmányaikat fejezték be sikeresen. Óvodáztatási támogatás évente két alkalommal fizethetı, alkalmanként és gyermekenként Ft. A január 01. napja után beíratott gyermek esetén elsı alkalommal Ft. támogatás jár. Lakáscélú Önkormányzati pénzügyi támogatásban részesíthetıek mindazok az igénylık, akik lakást építenek, vagy új lakást vásárolnak. A támogatás összege maximum: Ft. Bagolyné Zámbori Katalin Vigyázzunk az értékeinkre! Szomorúan tapasztaltuk, hogy községünk egyes lakói nem vigyáznak környezetükre. Ezért talán jogosan tesszük fel nekik a következı kérdéseket. Milyen nyíribronyi az, aki letöri a frissen ültetett virágokat a parkban? felszedi a térburkolatot? tönkreteszi kispadot, széttöri a korlátokat? összetöri az Iskola ereszcsatornáját? ellopja a temetıbıl a virágokat, ravatalozóból a WC kagylót!!!? Az elmúlt idıszakban is elıfordultak olykor betörések a községben. Ezúton kérjük a lakosságot, hogy fokozottan figyeljenek értékeikre, zárják ajtóikat, ablakaikat, hiszen sok esetben elıvigyázatossággal ezek elkerülhetıek. Az önkormányzattal karöltve a polgárırség, is mindent megtesz a biztonságunk érdekében. A nyíribronyi polgárırök folyamatos járırözéssel igyekeznek távol tartani betörıket. Mezııri jelentés! A Nyírtét Levelek és Nyírkércs határáig húzódó, több mint ezerhektáros terület felügyeletét látom el évben kirívóan nagy bőncselekmény nem történt, de kisebb terménylopások elıfordultak. 14 személyt részesítettem figyelmeztetésben, ami úgy érzem, hatásos volt, mert azokkal a személyekkel nem találkoztam többet a területen. Az idei év júliusától Nyíribrony külterületén ketten járırözünk, s próbáljuk a terménylopást még inkább is visszaszorítani. Arra kérem a terület tulajdonosait, ha illetéktelen személyek mozgását látják a határban, azt azonnal jelezzék, mert közösen még hatékonyabban tudunk tenni ellene, hogy ne legyen lopás, hisz a közös cél ez lenne. Somogyi Tibor mezıır

6 6.. oldal Tények, E redm ények Arany İsz Nyugdíjas Egyesület 2008-as tevékenysége Az Új Esztendı alkalmából az elmaradhatatlan jó kívánságokkal fogadta a tagokat Molnár Sándorné az Egyesület Elnöke és Vitális Ferencné, községünk polgármestere. Február 23.-án vendégül láttuk a szomszéd község nyugdíjasait és vezetıit. Hagyományırzı ételek készítése elnevezéssel disznótorossal kedveskedtünk a hozzánk ellátogatóknak. A Nemzetközi Nınap alkalmából részt vettünk a községben rendezett ünnepségen, ahol finom ebéddel és ajándékkal lepte meg a község hölgyeit az Önkormányzat. Áprilisban van az Egyesület alakulásának évfordulója, melyet rendszeresen tortával és üdítıvel ünneplünk meg. Ilyenkor felidézzük az eltelt esztendı eseményeit, rendezvényeit és minden olyan történést ami a tagokkal kapcsolatos. Együtt tudunk örülni a jónak és vigasztaljuk egymást szomorú esemény kapcsán. Így erısítjük az összetartozásunkat. Negyedévente köszöntjük tagjainkat névnapjuk alkalmából. Egy-egy szál virággal kedveskedünk az ünnepelteknek. Májusban Ramocsaháza, Nyírkércs nyugdíjasaival a Ki tud többet Magyarországról elnevezéső vetélkedın vettünk részt. Nagyon érdekes, tanulságos, tudásunkat felfrissítı összejövetel részesei lehettünk. Hagyomány már községünkben az évenként megrendezett Falunap, melyen rendszeresen részt vesz az Arany İsz Nyugdíjas Egyesület lapcsánka sütéssel, kukorica fızéssel. Ebben az évben saját munkáinkból is kiállíthattunk, megmutatva a község aprajának-nagyjának, hogy mivel is foglalkozunk az itt eltöltött idı alatt. Szeptemberben, mint minden évben kirándulást szerveztünk. Ellátogattunk Recskre, ahol megnéztük a Kényszermunka haláltábor megmaradt épületeit. Ezután felmentünk Magyarország legmagasabb csúcsára az 1.040,-méter magas Kékestetıre, ahol felejthetetlen látványban volt részünk. Meghívást kaptunk a Tiszadobi Andrássy-kastély kertjében rendezett Megyei Nyugdíjas Találkozóra, melyen örömmel vettünk részt. Meghallgattuk Gazda László köszöntıjét, melyet Szabó Pál megyei nyugdíjas szövetség elnökének beszámolója követett. Megismerkedtünk a kastély épületével, kertjével. A találkozó célja a generációk közötti híd összekötése volt, mely rendezvényen a fiatalabb korosztály is képviseltette magát a községünkbıl is. A Mikulás ünnepség alkalmából ellátogattunk az Óvodába, ahol a gyerekek mősorral fogadtak bennünket és a Mikulást. Elhozta nekik az Egyesület ajándékait, melyet nagy örömmel fogadtak. A klubhelyiségünket is útjába ejtette a Nagyszakállú, akit énekszóval fogadtunk. Jutalmunk egy-egy mikulás csomag volt. December 12-én megrendezésre került Idısek Napján a Polgármester Asszony köszöntötte az egybegyőlteket, majd az Általános Iskola színvonalas mősorral kedveskedett a község idıseinek. Bıséges vendéglátás részesei lehettünk, majd családias hangulatú kötetlen beszélgetéssel ért véget az ünnepség. Hívunk és szívesen látunk községünkbıl minden nyugdíjast, aki szeretne egy közösséghez tartozni, tartalmasan és hasznosan eltölteni szabadidejét. Molnár Sándorné Egyesület elnöke Szeretném köszönetünket kifejezni mindenkinek, aki a személyi jövedelemadója 1 %-át az Egyesületünk javára felajánlotta. Köszönettel fogadjuk ezt továbbra is, melyet hagyományırzésre, generációk közötti kapcsolattartásra és szomszéd egyesületekkel való ismerkedésre fordítunk. Tájékoztatás lakosságszámról 2009.január év között év között 60 éves vagy több Anyakönyvi hírek! Lakosságszám 2008.január 1: Lakosságszám 2009.január 1: Születések 2008-ban: 15 fı 1174 fı 1148 fı Sok Boldogságot a kis jövevényeknek, köszöntsük İket! Bagoly Tamás, Mester Boglárka, Jenei Henrietta, Pozsonyi Jeronima, Bíró Dorina, Szabó Szilveszter, Málik Henrietta, Petı Krisztián, Márton Zita, Posta Noémi, Rézmőves Vivien, Fazekas Petra, Kozma Viktória, Molnár Zsófia, Fekete Gergı

7 Tények, E redm ények 7. oldal Az ifjúsági csapat tagjai idén is elkápráztatták a közönséget. Ügyesek, tehetségesek, több játékost már akár a nagycsapatban is szerepeltetni. Rátermettségüket, mis sem bizonyíja jobban, minthogy az újabb bajnoki címet már sokan a szezon indulása elıtt megelılegezték nekik. Gratulálunk nekik az elsı helyezéshez! Céljuk természetesen a 2009/2010-es szezonban is a bajnokság megnyerése! Teremtsetek hagyományt! Hajrá!!!!! Hely Csapat M GY D V RG KG Pont 1. NYÍRIBRONY SE LEVELEK SE RAKAMAZI SE KÖLYÖK SC A felnıtt csapat tagja sem szégyenkezhetnek. Sokáig a tabella élén tanyáztak, s még a tavaszi szezont is az élrıl kezdték. Végül az elıkelı 5. helyen végeztek. 30 mérkızésbıl 17-et megnyertek, 4 döntetlen és 9 vereség mellett. 82 rúgott gól mellett 47 kapott gól szerepel. Gratulálunk nekik is, és sok sikert kívánunk a következı szezonra is. Hely Csapat M GY D V RG KG Pont 1. RAKAMAZI SE NYÍRGYULAJ KSE NYÍRMIHÁLYDI SE NYIRLUGOS SE NYÍRIBRONY SE JÓ TUDNI!!!! - Az egészségi állapotot meghatározó fı tényezık %-ban az életmód (táplálkozás, mozgás, stressz, pihenés, egészséges szexualitás, dohányzás, alkoholfogyasztás-drogfogyasztás) %-ban a genetikai tényezık %-ban a környezeti hatások - környezetszennyezési határértékek %-ban az egészségügyi ellátás 5. 5 %-ban az ország egészségpolitikája, szociálpolitikája, GDP-je. A felsoroltak alapján megállapítható, hogy az életmód az, amivel leginkább befolyásolhatjuk egészségünk alakulását, és amennyiben környezetünkben pozitív változásokat sikerül elérni, elmondható, hogy egészségünkért mi magunk tehetünk a legtöbbet!!!! Minden bizonnyal még többet tudna mesélni az egészségrıl Kardos József Nyiribrony, Fı u. 44. szám alatti lakos, aki én született. Nyiribronyban. Ebbıl az alkalom köszöntöttük, mint településünk egyik legidısebb lakóját. Szívbıl gratulálunk, és még sok-sok boldogságban eltöltött esztendıt kívánunk!

8 8. oldal Tények,E redm ények Közérdekő telefonszámok: Polgármesteri Hivatal/fax: 06/ Hétvégi, éjszakai orvosi ügyelet: 06/ E.On Titász hibabejelentés: 06/ Tigáz hibabejelentés: 06/ Közvilágítás: 06/ Központi segélyhívó: 112 Készült Nyíribrony Község Önkormányzata és a NYIFE Nyíribronyi Ifjúsági Egyesület együttmőködésében

Alsónémedi Önkormányzat évi gyermekvédelmi tevékenységérıl

Alsónémedi Önkormányzat évi gyermekvédelmi tevékenységérıl ELİTERJESZTÉS Alsónémedi Önkormányzat 2010. évi gyermekvédelmi tevékenységérıl Tisztelt Képviselı-testület! A gyermekek védelmérıl és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény ( továbbiakban

Részletesebben

ÁTFOGÓ ÉRTÉKELÉS A GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKVÉDELMI FELADATOK ELLÁTÁSÁRÓL 2010. ÉV

ÁTFOGÓ ÉRTÉKELÉS A GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKVÉDELMI FELADATOK ELLÁTÁSÁRÓL 2010. ÉV Enying Város Önkormányzata 8130 Enying, Kossuth u. 26. Tel./Fax: 22/372-002 pmhiv@enying.eu ÁTFOGÓ ÉRTÉKELÉS A GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKVÉDELMI FELADATOK ELLÁTÁSÁRÓL 2010. ÉV Beszámoló tartalma I. Pénzbeli

Részletesebben

Beszámoló Alsónémedi Önkormányzat évi gyermekvédelmi tevékenységéről

Beszámoló Alsónémedi Önkormányzat évi gyermekvédelmi tevékenységéről Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala 2351 Alsónémedi, Fı út 58. Tel: 29/337-101, fax: 29/337-250 alsonemedi@upcmail.hu, www.alsonemedi.hu Szám: 41-68 /2012. ELŐTERJESZTÉS Készült:

Részletesebben

Nemti Község Önkormányzatának Képviselı-testülete Nemti. 27/2010.(VII.12.) Kt. szám HATÁROZAT

Nemti Község Önkormányzatának Képviselı-testülete Nemti. 27/2010.(VII.12.) Kt. szám HATÁROZAT Nemti Község Önkormányzatának Képviselı-testülete Nemti 27/2010.(VII.12.) Kt. szám HATÁROZAT Nemti Község Önkormányzatának Képviselı-testülete az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Jegyzıjétıl 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax.: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu

Kiszombor Nagyközség Jegyzıjétıl 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax.: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Kiszombor Nagyközség Jegyzıjétıl 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax.: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Ü. sz.:871/2011. Tárgy: gyermekvédelmi munkáról szóló átfogó értékelés Ü. i.: Papdi

Részletesebben

SAJTOSKÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 20 / 2005/ XII.28. / SZÁMÚ RENDELETE A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL /EGYSÉGES SZERKEZET/

SAJTOSKÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 20 / 2005/ XII.28. / SZÁMÚ RENDELETE A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL /EGYSÉGES SZERKEZET/ SAJTOSKÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 20 / 2005/ XII.28. / SZÁMÚ RENDELETE A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL /EGYSÉGES SZERKEZET/ Sajtoskál község Önkormányzatának Képviselı-testülete

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Annavölgy Község Önkormányzat Képviselı-testületének 7/2006. (IX.4.) rendelete a szociális ellátások helyi szabályairól (A módosításokkal egységes szerkezetben) Annavölgy Község Önkormányzat Képviselı-testülete

Részletesebben

A pénzbeli és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátások

A pénzbeli és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátások A pénzbeli és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátások - Óvodáztatási támogatás - Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás - Intézményi étkezési térítési díj Óvodáztatási támogatás Visszatekintés

Részletesebben

Sajószöged Önkormányzat Képviselı-testületének 11/2006.(IV.27.) számú rendelete a gyermekek támogatásáról, a gyermekjóléti alapellátásokról

Sajószöged Önkormányzat Képviselı-testületének 11/2006.(IV.27.) számú rendelete a gyermekek támogatásáról, a gyermekjóléti alapellátásokról Sajószöged Önkormányzat Képviselı-testületének 11/2006.(IV.27.) számú rendelete a gyermekek támogatásáról, a gyermekjóléti alapellátásokról Sajószöged Önkormányzat Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Zalaszántó község Önkormányzati Képviselı-testülete. 6/2004. (VII. 14.) számú R E N D E L E T E

Zalaszántó község Önkormányzati Képviselı-testülete. 6/2004. (VII. 14.) számú R E N D E L E T E Zalaszántó község Önkormányzati Képviselı-testülete 6/2004. (VII. 14.) számú R E N D E L E T E az önkormányzat által biztosított gyermekvédelmi ellátásokról (Egységes szerkezetben.) Egységes szerkezetbe

Részletesebben

ASZÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 2010. I. félévi MUNKAPROGRAMJA. Elfogadva: /2009. (XII.17.) ÖKT sz. határozat

ASZÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 2010. I. félévi MUNKAPROGRAMJA. Elfogadva: /2009. (XII.17.) ÖKT sz. határozat ASZÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2010. I. félévi MUNKAPROGRAMJA Elfogadva: /2009. (XII.17.) ÖKT sz. határozat 1 2010. JANUÁR 14 / CSÜTÖRTÖK/, 16 óra ***************************** 1./ Rendezési

Részletesebben

SAJTÓMAPPA A BERETTYÓÚJFALUI II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS TAGINTÉZMÉNYE ÉPÜLETEINEK REKONSTRUKCIÓJA

SAJTÓMAPPA A BERETTYÓÚJFALUI II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS TAGINTÉZMÉNYE ÉPÜLETEINEK REKONSTRUKCIÓJA SAJTÓMAPPA A BERETTYÓÚJFALUI II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS TAGINTÉZMÉNYE ÉPÜLETEINEK REKONSTRUKCIÓJA A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával

Részletesebben

Kaposújlak Községi Önkormányzat Képviselı-testületének. 12/2014. (XI.14.) önkormányzati rendelete

Kaposújlak Községi Önkormányzat Képviselı-testületének. 12/2014. (XI.14.) önkormányzati rendelete Kaposújlak Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 12/2014. (XI.14.) önkormányzati rendelete a szociális célú tüzelıanyag támogatás helyi szabályairól Kaposújlak Községi Önkormányzat Képviselı-testülete

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S E L İ T E R J E S Z T É S mely készült Ordacsehi Község Önkormányzat Képviselı-testület 2014. október 1 - i rendkívüli nyilvános testületi ülésére a 3. sz. napirendi ponthoz Tárgy: Rendeletalkotás a szociális

Részletesebben

A rendelet hatálya 1.

A rendelet hatálya 1. Szekszárdi Önkormányzat 28/2007.(VI.27.) rendelete az önkormányzati fenntartású közoktatási intézményekben igénybe vett szolgáltatásokért fizetendı térítési díjak és tandíjak megállapításáról, valamint

Részletesebben

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban részesíthetı az a gyermeket nevelı, gondozó család, amely létfenntartását veszélyeztetı élethelyzetbe kerül, illetve idıszakosan

Részletesebben

Integrált roma program a nyíregyházi Huszár lakótelepen

Integrált roma program a nyíregyházi Huszár lakótelepen Integrált roma program a nyíregyházi Huszár Elıadó: Tóthné Csatlós Ildikó Budapest, 2009. október 5. Nyíregyháza Szabolcs-Szatmár-Bereg megye székhelye, a nyíregyházi kistérség központja Lakosságszáma

Részletesebben

PÉNZBELI ELLÁTÁSOK. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény

PÉNZBELI ELLÁTÁSOK. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény PÉNZBELI ELLÁTÁSOK A gyermekvédelmi törvény valamint Enying Város Önkormányzatának 6/2006. (III.31.) sz. rendelete alapján adható pénzbeli ellátások városunkban a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény,

Részletesebben

(módosításokkal egységes szerkezetben)

(módosításokkal egységes szerkezetben) Letenye Város Önkormányzata Képviselı-testületének 4/2008. (IV. 3.) számú rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról (módosításokkal egységes szerkezetben) A szociális

Részletesebben

Kadarkút Város Önkormányzatának Képviselő-testülete. 16/2013.(X.11.) önkormányzati rendelete. a szociális célú tűzifa támogatásról

Kadarkút Város Önkormányzatának Képviselő-testülete. 16/2013.(X.11.) önkormányzati rendelete. a szociális célú tűzifa támogatásról Kadarkút Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 16/2013.(X.11.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatásról Kadarkút Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikkének

Részletesebben

TÁMOP / )

TÁMOP / ) 1 TÁJÉKOZTATÓ az Európai Unió támogatásával a 2007-2013 évi Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében megvalósuló TÁMOP 1.1.1 Megváltozott munkaképességő emberek rehabilitációjának és foglalkoztatásának

Részletesebben

Több mint lehetıség START

Több mint lehetıség START Több mint lehetıség START Napra kész információk a START, START PLUSZ és START EXTRA kártyákról FONTOS! A kártyákat közvetlenül a munkába állás idıpontja elıtt célszerő igényelni START kártya Az a személy,

Részletesebben

AKTÍV KORÚAK ELLÁTÁSA

AKTÍV KORÚAK ELLÁTÁSA AKTÍV KORÚAK ELLÁTÁSA Az aktív korúak ellátását a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló (1993. évi III.) törvény szabályozza, a 33.. 37/G. -ig. Az aktív korúak ellátása a hátrányos munkaerő-piaci

Részletesebben

Kétsoprony Község Képviselőtestületének 9/2008. (V.30.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. 1.. 2..

Kétsoprony Község Képviselőtestületének 9/2008. (V.30.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. 1.. 2.. Kétsoprony Község Képviselőtestületének 9/2008. (V.30.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. Egységes szerkezetben Kétsoprony Község Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

Hajdúsámson Nagyközség Önkormányzata Képviselı testületének. 1/2004. /I. 30./ ÖR. számú r e n d e l e t e. a lakáscélú helyi támogatási formákról

Hajdúsámson Nagyközség Önkormányzata Képviselı testületének. 1/2004. /I. 30./ ÖR. számú r e n d e l e t e. a lakáscélú helyi támogatási formákról Hajdúsámson Nagyközség Önkormányzata Képviselı testületének 1/2004. /I. 30./ ÖR. számú a lakáscélú helyi támogatási formákról Hajdúsámson Nagyközség Önkormányzata Képviselı- testülete az önkormányzatokról

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselı-testületének nyilvános ülésérıl. 2013. február 14.

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselı-testületének nyilvános ülésérıl. 2013. február 14. Ügyszám: 289-8/2013. JEGYZİKÖNYV Nyirád Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselı-testületének nyilvános ülésérıl 2013. február 14. Nyirád 2013 1 Jegyzıkönyv Készült: Az ülés helye: Nyirád Község

Részletesebben

Bordány Község Önkormányzati Képviselıtestületének../2012.(.) önkormányzati rendelete. A gyermekvédelem helyi szabályozásáról

Bordány Község Önkormányzati Képviselıtestületének../2012.(.) önkormányzati rendelete. A gyermekvédelem helyi szabályozásáról Bordány Község Önkormányzati Képviselıtestületének../2012.(.) önkormányzati rendelete A gyermekvédelem helyi szabályozásáról Bordány Község Önkormányzati Képviselıtestülete Magyarország Alaptörvénye 32.

Részletesebben

Mórahalom város Képviselıtestülete 4/1994. (III. 11.) Ör rendelet a Közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény helyi végrehajtásáról *

Mórahalom város Képviselıtestülete 4/1994. (III. 11.) Ör rendelet a Közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény helyi végrehajtásáról * Mórahalom város Képviselıtestülete 4/1994. (III. 11.) Ör rendelet a Közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény helyi végrehajtásáról * A Képviselıtestület a helyi Önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

Regionális Operatív Program keretében benyújtandó pályázathoz szükséges elızetes döntések

Regionális Operatív Program keretében benyújtandó pályázathoz szükséges elızetes döntések 78. sz. elıterjesztés Egyszerő szótöbbség Elıterjesztés Tolna Város Önkormányzatának Képviselı-testülete 2008. március 27-i ülése VI. napirendi pontjához: Regionális Operatív Program keretében benyújtandó

Részletesebben

I. FEJEZET. A rendelet hatálya

I. FEJEZET. A rendelet hatálya 1 JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 3/2008. (II.28.) rendelete a személyes gondoskodást nyújtó, gyermekjóléti alapellátásokról és az igénybevétel feltételeirıl, valamint a fizetendı

Részletesebben

Beiskolázási információk

Beiskolázási információk Újbudai Teleki Blanka Általános Iskola Teleki-Blanka-Grundschule Beiskolázási információk Ö R Ö K Ö S ÖKOISK LA 2017/2018 A TELEKI Iskolánkban a pedagógiai munka legfőbb célja olyan tartalmas, bensőséges

Részletesebben

Kiskörei Önkormányzat 3/2004.(II. 5.) rendelete a gyermekek védelmérıl és a gyámügyi igazgatásról.

Kiskörei Önkormányzat 3/2004.(II. 5.) rendelete a gyermekek védelmérıl és a gyámügyi igazgatásról. Kiskörei Önkormányzat 3/2004.(II. 5.) rendelete a gyermekek védelmérıl és a gyámügyi igazgatásról. A képviselı-testület A gyermekek védelmérıl és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. (továbbiakban:

Részletesebben

2012 évi tájékoztató a Nagylétai Református Egyházközség Szociális Szolgáltató Központja munkájáról

2012 évi tájékoztató a Nagylétai Református Egyházközség Szociális Szolgáltató Központja munkájáról A beszámolót a Képviselıtestület 108/2012. (IX.25.) Öh. számú határozattal elfogadta. NAGYLÉTAI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG 2012 évi tájékoztató a Nagylétai Református Egyházközség Szociális Szolgáltató Központja

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgy

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgy Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlésének../2009. (II. 23.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, valamint a fizetendı térítési díjakról szóló 6/2008.

Részletesebben

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Irányelvek a kiemelt célcsoportok (hátrányos helyzető munkavállalók) számára biztosítható támogatásokra A Dél-dunántúli régió a hátrányos helyzető munkavállalók

Részletesebben

A Rendelet 21. (3) bekezdés b) pontja hatályát veszti. A Rendelet az alábbi 25/C. -al egészül ki:

A Rendelet 21. (3) bekezdés b) pontja hatályát veszti. A Rendelet az alábbi 25/C. -al egészül ki: Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 22/2010. (VI.22.) rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátásokról szóló 5/2003. (IV. 22.) számú rendelet

Részletesebben

Fejér Megyei Kormányhivatal Bicskei Járási Hivatal TÁJÉKOZTATÓ A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKAT ÉRINTŐ, 2015. MÁRCIUS 1. NAPJÁTÓL HATÁLYOS VÁLTOZÁSOKRÓL

Fejér Megyei Kormányhivatal Bicskei Járási Hivatal TÁJÉKOZTATÓ A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKAT ÉRINTŐ, 2015. MÁRCIUS 1. NAPJÁTÓL HATÁLYOS VÁLTOZÁSOKRÓL TÁJÉKOZTATÓ A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKAT ÉRINTŐ, 2015. MÁRCIUS 1. NAPJÁTÓL HATÁLYOS VÁLTOZÁSOKRÓL A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások rendszere 2015. március 1-től jelentősen átalakul, a járási

Részletesebben

A rendelet célja, hatálya, ellátási formák 1..

A rendelet célja, hatálya, ellátási formák 1.. Magyarpolány Község Önkormányzata Képviselı-testületének a gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló 7/2004. (II.12.) rendelete (egységes szerkezetben) Magyarpolány Község Önkormányzatának Képviselıtestülete

Részletesebben

Kunszentmiklós Város Önkormányzat Képviselıtestületének 30/2004. (VII. 1.) Önkormányzati rendelete az elsı lakáshoz jutó fiatal házasok támogatásáról

Kunszentmiklós Város Önkormányzat Képviselıtestületének 30/2004. (VII. 1.) Önkormányzati rendelete az elsı lakáshoz jutó fiatal házasok támogatásáról Kunszentmiklós Város Önkormányzat Képviselıtestületének 30/2004. (VII. 1.) Önkormányzati rendelete az elsı lakáshoz jutó fiatal házasok támogatásáról Módosítva: - Kihirdetve: 2004. VII.1. 20/2005. (VIII.30.)

Részletesebben

5. napirend Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatokról

5. napirend Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatokról 5. Napirend BESZÁMOLÓ az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt.) 96.

Részletesebben

az egyes gyermekvédelmi ellátásokról

az egyes gyermekvédelmi ellátásokról 1 Jánossmorja Város Önkormányzata Képviselı testületének 6/2007. (III.1.) rendelete az egyes gyermekvédelmi ellátásokról Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a gyermekek védelmérıl és

Részletesebben

Szeremlei Sámuel Református Óvoda és Németh László Gimnázium és Általános Iskola. Óvoda-iskola átmenet programja. Intézkedési terv

Szeremlei Sámuel Református Óvoda és Németh László Gimnázium és Általános Iskola. Óvoda-iskola átmenet programja. Intézkedési terv Szeremlei Sámuel Református Óvoda és Németh László Gimnázium és Általános Iskola Óvoda-iskola átmenet programja Intézkedési terv Intézményvezetık.. Tóthné Mohos Erika. Árva László igazgató Ph Ph Elfogadás

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. I. Gázártámogatás... 2

TARTALOMJEGYZÉK. I. Gázártámogatás... 2 1 TARTALOMJEGYZÉK I. Gázártámogatás... 2 I.1. Jogosulti kör:... 2 I.1.1.Fogyatékossági támogatásban részesülı:... 2 I.1.2. Magasabb összegő családi pótlékban részesülı... 3 I.1.3.Nagycsaládos személy...

Részletesebben

Nyirád Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselı-testülete által a február 14-i nyilvános ülésen hozott határozatok

Nyirád Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselı-testülete által a február 14-i nyilvános ülésen hozott határozatok Nyirád Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselı-testülete által a 2012. február 14-i nyilvános ülésen hozott határozatok 2/2012. (II. 14.) határozata Nyirád Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata

Részletesebben

Ökoiskola munkaterv 2010/2011.

Ökoiskola munkaterv 2010/2011. Ökoiskola munkaterv 2010/2011. Készítette: Stumpfné Zsolnai Éva M ó r, 2010. szeptember 30. Ökoiskola kritériumrendszere Feladatok tevékenységek határidő felelős A/ Általános elvárások: az iskola tevékenyégének

Részletesebben

IGÉNYLİ LAP A LAKÁSFENNTARTÁSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ (Kérjük olvashatóan kitölteni!) Név:... Születési hely, év, hó, nap:... Anyja neve:...

IGÉNYLİ LAP A LAKÁSFENNTARTÁSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ (Kérjük olvashatóan kitölteni!) Név:... Születési hely, év, hó, nap:... Anyja neve:... IGÉNYLİ LAP A LAKÁSFENNTARTÁSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ (Kérjük olvashatóan kitölteni!) Név:.... Születési hely, év, hó, nap:..... Anyja neve:...... Lakcíme:...... Milyen jogcímen lakik a lakásban:......

Részletesebben

Tájékoztató a szociális ellátásokról a SINOSZ tagjai számára Szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások

Tájékoztató a szociális ellátásokról a SINOSZ tagjai számára Szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások Szt. (1993. évi III. törvény) Mindegyik pénzbeli ellátás igénylése a Polgármesteri Hivatalban történik! Hatályos: 2011.12.31-ig! Tájékoztató a szociális ellátásokról a SINOSZ tagjai számára Szociális rászorultságtól

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Kaposmérı Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 2012. november 22-én megtartott rendkívüli ülésérıl Jelen vannak: Pap József alpolgármester dr. Kiss Attila képviselı Miovecz

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 51/2013. (XII.13.) önkormányzati rendelete az önkormányzati segély kialakításával összefüggő önkormányzati rendeletek módosításáról Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése

Részletesebben

A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzat fenntartásában működő. b.) általános iskolára, és alapfokú művészetoktatási intézményre,

A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzat fenntartásában működő. b.) általános iskolára, és alapfokú művészetoktatási intézményre, SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2005.(X. 19.) számú rendelete a térítési díj és a tandíj összege megállapításának szabályairól A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

SAJTÓKÖZLEMÉNY. Fókuszban a gyerekek: Zöld jelzés az ovisulifejlesztéseknek

SAJTÓKÖZLEMÉNY. Fókuszban a gyerekek: Zöld jelzés az ovisulifejlesztéseknek SAJTÓKÖZLEMÉNY Fókuszban a gyerekek: Zöld jelzés az ovisulifejlesztéseknek Lehet 70 bölcsıdével több? Hamarosan megkezdıdhet a korszerősítése és a bıvítése annak a 14 óvodának és iskolának, amelyek elsıként

Részletesebben

TÉRÍTÉSI DÍJ ÉS TANDÍJ FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGRŐL

TÉRÍTÉSI DÍJ ÉS TANDÍJ FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGRŐL Kolping Katolikus Szakiskola, Speciális Szakiskola és Kollégium 8105 Pétfürdő, Hősök tere 10., Telefon: 88/476-211, fax: 88/476-042 Adószám: 18926631-1-19 OM 100522 E-mail: kolping@kolpingpet.hu TÉRÍTÉSI

Részletesebben

Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2013. (XII. ) önkormányzati rendelete

Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2013. (XII. ) önkormányzati rendelete Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2013. (XII. ) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól Tabajd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

A kérelemre indult segélyezési ügyben a kérelmezı köteles családi jövedelmét igazolni.

A kérelemre indult segélyezési ügyben a kérelmezı köteles családi jövedelmét igazolni. Ócsárd Község Önkormányzati Képviselıtestületének többszörösen módosított és kiegészített 4/1993. /V.19./ Önk.kt.sz. rendelete az egyes szociális ellátásokról és hatáskör átadásáról. A képviselıtestület

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS. Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 2010. szeptember 9-i nyilvános ülésére

ELİTERJESZTÉS. Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 2010. szeptember 9-i nyilvános ülésére 1. napirendi pont Nyirád Község Polgármesterétıl 8454 Nyirád, Szabadság u. 3. Tel./fax: 88/235-001; 88/506-070 e-mail: nyiradph@vnet.hu Ügyszám: 15-103/2010. Ügyintézı: Kovács Károlyné ELİTERJESZTÉS Nyirád

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselı-testületének nyilvános ülésérıl. 2012. június 12.

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselı-testületének nyilvános ülésérıl. 2012. június 12. Ügyszám: 114-28/2012. JEGYZİKÖNYV Nyirád Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselı-testületének nyilvános ülésérıl 2012. június 12. Nyirád 2012 1 Jegyzıkönyv Készült: Az ülés helye: Nyirád Község

Részletesebben

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének /2011. (...) önkormányzati rendelete

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének /2011. (...) önkormányzati rendelete Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének /2011. (...) önkormányzati rendelete a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének január 10-i rendkívüli ülésére

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének január 10-i rendkívüli ülésére Elıterjesztés 1. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. január 10-i rendkívüli ülésére Tárgy: Együttmőködési megállapodás megkötése Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatával a TIOP-1.2.1/A-12/1

Részletesebben

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 85 MELLÉKLET: - db TÁRGY: Javaslat pályázaton való részvételre a KEOP-2011-4.9.0 konstrukcióhoz E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK

Részletesebben

ASZÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Képviselı-testületének

ASZÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Képviselı-testületének ASZÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Képviselı-testületének 14/2008.(V.1.) ÖR RENDELETE A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról azok igénybevételérıl és a fizetendı térítési díjakról 1 Aszód Város Önkormányzat

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Adószám: 18592333-1-10 Bejegyzı szerv: HEVES MEGYEI BÍRÓSÁG Regisztrációs szám: PK.60.107/2003 SORSZ: 2193 Bodonyi Hagyományırzı és 3243 Bodony, Kossuth út 22. Közhasznúsági jelentés 2009. Fordulónap:

Részletesebben

Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének 4/2012. (II. 17.) határozata. a ÉVI MUNKA- ÉS ÜLÉSTERVÉRİL

Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének 4/2012. (II. 17.) határozata. a ÉVI MUNKA- ÉS ÜLÉSTERVÉRİL Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének 4/. (II. 17.) határozata a. ÉVI MUNKA- ÉS ÜLÉSTERVÉRİL I. A munkaprogramból adódó feladatok: 1.) Nyirád Község Önkormányzatának a költségvetési finanszírozásból

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁG ÉV NYÍLT ÜLÉS HATÁROZATI JAVASLATA HATÁROZATA

SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁG ÉV NYÍLT ÜLÉS HATÁROZATI JAVASLATA HATÁROZATA SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁG 2000. ÉV NYÍLT ÜLÉS HATÁROZATI JAVASLATA HATÁROZATA A Szociális és Egészségügyi Bizottság 7 fı igen, 1 fı tartózkodással, ellenszavazat nélkül az alábbi határozati javaslatot

Részletesebben

M U N K A P R O G R A M J A

M U N K A P R O G R A M J A B I Z O T T S Á G A I N A K ** 2 0 1 0. I. f é l é v i tervezett M U N K A P R O G R A M J A 1 Szociális Bizottság A szociális bizottság: a szociális igazgatásról és a szociális ellátásról szóló többször

Részletesebben

11/2008./IV.24./ számú. r e n d e l e t e A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL

11/2008./IV.24./ számú. r e n d e l e t e A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL TÓSZEG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 11/2008./IV.24./ számú r e n d e l e t e A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL 2 Tószeg község önkormányzati képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Szécsény Város Önkormányzata Képviselı-testülete

Szécsény Város Önkormányzata Képviselı-testülete Szécsény Város Önkormányzata Képviselı-testülete Szécsény Város Önkormányzata Képviselı-testületének 8/2008.(IV.16.) rendelete a szociális rászorultságtól függı pénzbeli és természetbeli ellátásokról és

Részletesebben

Nyirád Község Cigány Kisebbségi Önkormányzata Elnökétıl 8454 Nyirád, Szabadság u. 3. Tel./fax: 88/ ; 88/

Nyirád Község Cigány Kisebbségi Önkormányzata Elnökétıl 8454 Nyirád, Szabadság u. 3. Tel./fax: 88/ ; 88/ 1. napirendi pont Tel./fax: 88/235-001; 88/506-070 e-mail: nyiradph@vnet.hu Ügyszám: 9-8/2011. Tárgy: Tájékoztató a lejárt határidejő képviselı-testületi határozatok végrehajtásáról A Cigány Kisebbségi

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének. 25/2000.(04.29.)sz. rendelete

Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének. 25/2000.(04.29.)sz. rendelete Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének 25/2000.(04.29.)sz. rendelete az önkormányzat pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásairól és gyermekvédelmi támogatásairól szóló, módosított 50/1999.(11.25.)

Részletesebben

IDŐSKORÚAK JÁRADÉKA III. törvény 32/B valamint folyósításának részletes szabályairól szóló többször módosított 63/2006. (III. 27.) Korm. rendel

IDŐSKORÚAK JÁRADÉKA III. törvény 32/B valamint folyósításának részletes szabályairól szóló többször módosított 63/2006. (III. 27.) Korm. rendel EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁSRA JOGOSÍTÓ HATÓSÁGI BIZONYÍTVÁNY III. törvény 54. valamint folyósításának részletes szabályairól szóló többször módosított 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet 50. Jegyzői hatáskör

Részletesebben

Ökoiskola munkaterv 2014/2015.

Ökoiskola munkaterv 2014/2015. Ökoiskola munkaterv 2014/2015. Készítette: Dugár Györgyné és Ökoiskola kritériumrendszere Feladatok tevékenységek határidő felelős A/ Általános elvárások: 1. ÖKO munkaterv készítése 2012. szeptember 30.

Részletesebben

Budakeszi Város Önkormányzat Képviselı-testületének 51/2010. (XII. 15.) önkormányzati rendelete

Budakeszi Város Önkormányzat Képviselı-testületének 51/2010. (XII. 15.) önkormányzati rendelete Budakeszi Város Önkormányzat Képviselı-testületének 51/2010. (XII. 15.) önkormányzati rendelete a Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselıket megilletı szociális, jóléti és egészségügyi

Részletesebben

MIKEPÉRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 16/2005. (IX.12.) SZ. KT RENDELETE

MIKEPÉRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 16/2005. (IX.12.) SZ. KT RENDELETE MIKEPÉRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 16/2005. (IX.12.) SZ. KT RENDELETE az oktatási térítési díjak és tandíjak megállapításának szabályairól Mikepércs Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

KÉRELEM LAKÁSFENNTARTÁSI TÁMOGATÁSRA

KÉRELEM LAKÁSFENNTARTÁSI TÁMOGATÁSRA Nádudvar Városi Önkormányzat 4181 Nádudvar, Fı út 119. sz. Tel: 54/529-010 Fax: 54/528-551 E-mail: nadudvar@nadudvar.hu KÉRELEM LAKÁSFENNTARTÁSI TÁMOGATÁSRA Alulírott azzal a kéréssel fordulok Nádudvar

Részletesebben

Ökoiskola munkaterv 2011/2012.

Ökoiskola munkaterv 2011/2012. Ökoiskola munkaterv 2011/2012. Készítette: Stumpfné Zsolnai Éva M ó r, 2011. szeptember 30. A/ Általános elvárások: az iskola tevékenyégének környezetre gyakorolt hatása 1/a Pedagógusok és diákok környezettudatosságának

Részletesebben

Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testülete által. Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének 36/2011. (VI. 30.

Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testülete által. Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének 36/2011. (VI. 30. Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testülete által a 2011. június 30-i nyilvános képviselı-testületi ülésen hozott határozatok 36/2011. (VI. 30.) határozata Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testülete

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések 1..

I. fejezet Általános rendelkezések 1.. Rábatamási Község Önkormányzata Képviselı-testületének 12/2006.(VII. 5.) rendelete a szociális és gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól (EGYSÉGES SZERKEZET) Rábatamási Község Önkormányzatának Képviselı-testülete

Részletesebben

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ME 01 Minıségirányítási Eljárás 1. melléklet ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. április 19-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Halmi

Részletesebben

a Szentistváni TITÁN Sportegyesület

a Szentistváni TITÁN Sportegyesület A KARCOS MURCI Hagyományırzı Színjátszó Egyesület és a Szentistváni TITÁN Sportegyesület eredményesen pályázott a 102/2012.(X.1.) VM. rendelet alapján falumegújításra és fejlesztésre a LEADER Helyi Akciócsoportok

Részletesebben

3. számú melléklet a 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelethez

3. számú melléklet a 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelethez 3. számú melléklet a 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelethez KÉRELEM Alulírott kérem, hogy gyermeke(i)m részére/részemre (a megfelelı aláhúzandó) a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságot

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Kaposmérı Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 2013. november 05-én megtartott rendkívüli ülésérıl Jelen vannak: Pap József alpolgármester Dr. Árva-Lóky Zsófia képviselı

Részletesebben

Alsónémedi Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének november 27-i ülésére

Alsónémedi Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének november 27-i ülésére Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala 2351 Alsónémedi, Fı u. 58. Tel: 29/337-101, fax: 29/337-250 alsonemedi@upcmail.hu, www.alsonemedi.hu Szám: 41- /2012. ELŐTERJESZTÉS Készült:

Részletesebben

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének június 30-i ülésére

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének június 30-i ülésére Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. június 30-i ülésére 12. Tárgy: Pszichológusi és gyógypedagógusi feladatellátás további mőködtetése Az elıterjesztést készítette:

Részletesebben

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ME 01 Minıségirányítási Eljárás 1. melléklet ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. április 24-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat pályázat

Részletesebben

Hajdúnánás Városi Önkormányzat POLGÁRMESTERÉTİL 3. Száma: 9214-42011.

Hajdúnánás Városi Önkormányzat POLGÁRMESTERÉTİL 3. Száma: 9214-42011. Hajdúnánás Városi Önkormányzat POLGÁRMESTERÉTİL 3. Száma: 9214-42011. Elıkészítık: Kiss György Közgazdasági Iroda irodavezetıje, Pálócziné Tóth Mária költségvetési csoportvezetı Az elıterjesztés törvényességi

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 68. MELLÉKLET: - db

ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 68. MELLÉKLET: - db ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 68. MELLÉKLET: - db TÁRGY: Szálka Község Önkormányzata képviselő-testületének.../2016. (...) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa juttatás szabályairól szóló 14/2013. (XI.

Részletesebben

TISZASZENTIMRE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELÔTESTÜLETÉNEK. 15/2001. (X. 24.) számú rendelete

TISZASZENTIMRE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELÔTESTÜLETÉNEK. 15/2001. (X. 24.) számú rendelete TISZASZENTIMRE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELÔTESTÜLETÉNEK 15/2001. (X. 24.) számú rendelete A Polgármesteri Hivatal köztisztviselıinek díjazásáról, szociális, jóléti, kulturális, egészségügyi juttatásairól,

Részletesebben

Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium

Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Székhely (Gimnázium): 1183 Budapest, Kossuth Lajos tér 2. Telephely (Általános Iskola): 1185 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Magyargécben a Községi Önkormányzat Képviselı-testületének, valamint az Önkormányzat Pénzügyi és Ügyrendi Bizottságának 2011. november 29-i együttes ülésérıl. Jelen vannak:

Részletesebben

A rendelet hatálya 1.. A rendelet hatálya Magyarpolány Község közigazgatási területére terjed ki. Általános rendelkezések

A rendelet hatálya 1.. A rendelet hatálya Magyarpolány Község közigazgatási területére terjed ki. Általános rendelkezések Magyarpolány Község Önkormányzata Képviselı-testületének 10/2008. (VIII. 1.) rendelete a lakáshoz jutás önkormányzati támogatásáról (egységes szerkezetben) Magyarpolány Községi Önkormányzat Képviselı-testülete

Részletesebben

A Szőcsi Önkormányzat 10/2009. (V. 29.) rendelete A gyermekvédelem helyi rendszerérıl

A Szőcsi Önkormányzat 10/2009. (V. 29.) rendelete A gyermekvédelem helyi rendszerérıl A Szőcsi Önkormányzat 10/2009. (V. 29.) rendelete A gyermekvédelem helyi rendszerérıl Szőcsi Önkormányzat a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16.. (1) bekezdésében, valamint a gyermekek

Részletesebben

Kozármisleny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2005.(IX.13. ) Ök. számú rendelete

Kozármisleny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2005.(IX.13. ) Ök. számú rendelete Kozármisleny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2005.(IX.13. ) Ök. számú rendelete a szociális igazgatásról és ellátásról, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 12/2003.

Részletesebben

K I V O N A T. Tata Város Önkormányzati Képviselı-testületének 280/2009./IX.9./ sz. h a t á r o z a t a

K I V O N A T. Tata Város Önkormányzati Képviselı-testületének 280/2009./IX.9./ sz. h a t á r o z a t a K I V O N A T 2009. szeptember 9-i rendkívüli ülése jegyzıkönyvébıl 30/2009. (IX. 10.) ÖR. Az iparosított technológiával épült lakóépületek energiatakarékos korszerősítésének, felújításának támogatásáról

Részletesebben

A köztemetést a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló (1993. évi III.) törvény 48. -a szabályozza.

A köztemetést a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló (1993. évi III.) törvény 48. -a szabályozza. Köztemetés A köztemetést a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló (1993. évi III.) törvény 48. -a szabályozza. A haláleset helye szerint illetékes települési önkormányzat polgármestere

Részletesebben

Közhasznúsági melléklet 2013

Közhasznúsági melléklet 2013 Adószám: 21886171-2-42 Cégbíróság: Fıvárosi Törvényszék Cégbírósága Cégjegyzék szám: 01-09-921653 Kıbányai Szivárvány Szociális Gondoskodást Nyújtó Közhasznú Nonprofit Kft 1108 Budapest, Sütöde utca 4.

Részletesebben

Epöl Községi Önkormányzat Képviselı-testületének. 12/2005.(VIII.26.) Ökt. rendelete A szociális ellátások helyi szabályairól.

Epöl Községi Önkormányzat Képviselı-testületének. 12/2005.(VIII.26.) Ökt. rendelete A szociális ellátások helyi szabályairól. Epöl Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 12/2005.(VIII.26.) Ökt. rendelete A szociális ellátások helyi szabályairól. Epöl Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

Debreceni Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium. Ökoiskola munkaterv 2014/2015.

Debreceni Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium. Ökoiskola munkaterv 2014/2015. Debreceni Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium Ökoiskola munkaterv 2014/2015. Készítette: Sümeginé Vitális Éva D e b r e c e n, 2014. szeptember 12. Feladatok tevékenységek határidő felelős A/ Általános elvárások:

Részletesebben

EGYSÉGES SZERKEZET. Budakeszi Város Önkormányzata Képviselı-testületének 43/2010. (X. 26.) ÖR rendelettel módosított 15/2010. (IV. 29.

EGYSÉGES SZERKEZET. Budakeszi Város Önkormányzata Képviselı-testületének 43/2010. (X. 26.) ÖR rendelettel módosított 15/2010. (IV. 29. 143. EGYSÉGES SZERKEZET Budakeszi Város Önkormányzata Képviselı-testületének 43/2010. (X. 26.) ÖR rendelettel módosított 15/2010. (IV. 29.) rendelete a közmővesítési hozzájárulás megállapítását követı

Részletesebben

CECE NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 19/2013.(XII.30.) önkormányzati rendelete

CECE NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 19/2013.(XII.30.) önkormányzati rendelete CECE NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 19/2013.(XII.30.) önkormányzati rendelete a helyi szociális igazgatásról és a szociális ellátások helyi rendszeréről szóló 13/2013 (XI.22) önkormányzati

Részletesebben

A gyermekétkeztetés megszervezése önkormányzati feladat. A gyermekek napközbeni ellátásáról az 1/2011. (I.24.) önkormányzati rendelet rendelkezik.

A gyermekétkeztetés megszervezése önkormányzati feladat. A gyermekek napközbeni ellátásáról az 1/2011. (I.24.) önkormányzati rendelet rendelkezik. Előterjesztő: Dr. Faragó Péter polgármester Készítette: Dr. Guláné Bacsó Krisztina Előterjesztés a gyermekek napközbeni ellátásáról szóló 1/2011. (I.24.) önkormányzati rendelet és a pénzbeli és természetbeni

Részletesebben

Elıterjesztés Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. december 20-i ülésére

Elıterjesztés Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. december 20-i ülésére 3. Elıterjesztés Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. december 20-i ülésére Tárgy: I. Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének /2012. ( ) önkormányzati rendelete a

Részletesebben