ÓVODAVEZETŐI PÁLYÁZAT. az Oktatási és Kulturális Közlöny év III. évfolyam 2. számában meghirdetett:

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÓVODAVEZETŐI PÁLYÁZAT. az Oktatási és Kulturális Közlöny 2011. év III. évfolyam 2. számában meghirdetett:"

Átírás

1 Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc Pestszentimre Önkormányzat Jegyzője részére Budapest, Üllői út 400. ÓVODAVEZETŐI PÁLYÁZAT az Oktatási és Kulturális Közlöny év III. évfolyam 2. számában meghirdetett: KEREKERDŐ ÓVODA Budapest, Attila utca 9. vezetői álláshelyére Budapest, március 3. Készítette: Kékesi Szilvia Óvodavezető Óvoda Vezetői pályázat

2 TARTALOMJEGYZÉK: 1. SZAKMAI, PEDAGÓGIAI HITVALLÁS VEZETŐI PÁLYÁZATOM TÖRVÉNYI HÁTTERE Alapdokumentumok : HELYZETELEMZÉSRE ÉPÜLŐ VEZETŐI PROGRAM A szociokulturális környezete Az férőhely és létszámadatainak alakulása Humánerőforrás: Nevelőtestület és alkalmazotti közösség A pedagógusok, a nevelést segítő és technikai dolgozók feladatköre, iskolai végzettsége és szakképzettsége: Továbbképzési mutatók alakulása közötti időszakban KEREKERDŐ NEVELÉSI PROGRAM MEGVALÓSULÁSA, EREDMÉNYEI Pedagógiai munkát segítő munkaközösségek A nevelőtestület bekapcsolódása a kerületi és fővárosi Pedagógiai Intézetek által szervezett szakmai munkába: Szakértői vizsgálat az óvodában Minőségbiztosítás, minőségfejlesztés Szülők elégedettség mérése Iskolai kérdőív, tanítói elégedettség mérés Óvodavezető értékelése Sajátos feladatunk a gyermekvédelem Szakszolgálati ellátást igénybe vevők száma Csibészke Gyermekjóléti Központ KAPCSOLATRENDSZER ALAKÍTÁSA család kapcsolattartási formái társintézményeink Iskolák Nevelési Tanácsadó, SOFI PIHGY Önkormányzat Pályázatok az elmúlt öt évben Tárgyi feltételek alakítása VEZETÉSI PROGRAM A működtetési terve - vezetési koncepcióm Vezetői irányelveim Intézményi célkitűzések FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEK Humánerőforrás fejlesztési lehetőségei A továbbképzési kötelezettség teljesítésével szemben támasztott elvárások Pedagógiai munkánk továbbfejlesztési lehetőségei A gyermekvédelemi munka továbbfejlesztése Az kapcsolatrendszerének fejlesztési terve Belső kapcsolataink bővítési, fejlesztési lehetőségei Óvoda- Család Óvodáink kapcsolattartása Külső kapcsolataink bővítési, fejlesztési lehetőségei Társintézményeink Önkormányzat Tárgyi erőforrásaink fejlesztési lehetőségei Fejlesztési elképzeléseim a közötti időszakra Kerekedő Vadvirág Alapítványunk tevékenységi körének bővítési lehetőségei: Pályázatokon való részvétel elősegítése: ÖSSZEGZÉS, A PÁLYÁZAT ESZMEI MONDANIVALÓJA MELLÉKLET:diploma másolatok, nyilatkozat, erkölcsi bizonyítvány, CD Óvoda Vezetői pályázat

3 1. Szakmai, pedagógiai hitvallás Napjaink felgyorsult életritmusa, a gyakran egyoldalúvá váló kommunikációs élethelyzetek kialakulása következtében, az óvodáskorú gyermekeknek még inkább szükségük van: olyan érzelmi biztonságot nyújtó, nevelő környezetre, ahol szeretik, elfogadják, meghallgatják, értelmet fejlesztő tevékenykedtetéssel tartalmassá teszik mindennapjait. Gyermekközpontú, befogadó i nevelésünk, a gyermeki személyiség teljes kibontakoztatására törekszik, a személyiségjellemzők harmonikus fejlesztését, az értékek megszilárdítását, az esélyegyenlőség biztosítását, a kompetenciák megalapozását tekinti az i nevelés fő feladatának. A családokkal együttműködve, a nevelési tevékenységüket kiegészítve és segítve a gyermekek spontán érését hangsúlyozva, olyan gyermekeket szeretnénk nevelni, akik közül legtöbben az óvodáskor végére készen állnak az iskolai tanulás megkezdésére. Vallom, hogy gyermeket nevelni csak határtalan szeretettel és elfogadással lehet. A mi óvodánkat, nevelőtársaim segítségével még inkább olyanná szeretném formálni, ahol a gyerekek: Szeretetben, biztonságban, megkülönböztetés nélküli együttnevelésben Játékszabadság tiszteletben tartásával, egyéni képességeiket differenciáltan formálva, Gyermekközpontú, élményekre épülő i élet megteremtésével, melyben a gyermekek megismerhetik önmagukat, élhetnék meg kezdő gyermekéveiket. A gyermek fejlődése szempontjából döntő fontosságú, hogy érezze nemcsak szeretik, hanem olyannak szeretik, amilyen. Hermann Alice Ahhoz, hogy mindhárom óvodánkban ezek az elvek maradéktalanul megvalósulhassanak, szükség van a pedagógusok és nevelést segítő dajkák összehangolt munkájára a nevelés folyamatában. A nevelési elvek egységesítésén túl, nagyon sok: türelemre, figyelemre, szeretetre, nyitottságra, megértésre, emberségre és megfelelően alkalmazott kommunikációs stílusra van szüksége mindenkinek a gyermekekkel és a felnőtt közösséggel való kapcsolattartás során. Fontosnak tartom, hogy kollégáim ezekkel a hiánycikkekkel rendelkezzenek, hiszen ezek a tulajdonságok nemcsak a gyermekkel való foglalkozás személyiségjegyei, hanem a jó csapatmunka kialakításának és a partnerközpontú működtetésének feltételei. Nekem, mint pedagógusnak és vezetőnek egyaránt, minden tettemmel ezeket az értékeket kell közvetítenem, - hiszen cselekedeteim, az intézmény működését befolyásolják. Óvoda Vezetői pályázat

4 2. Vezetői pályázatom törvényi háttere évi LXXIX. törvény a közoktatásról, és annak módosításai évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról és annak módosításai 11/1994.(VI.8) MKM rendelet A nevelési-oktatási intézmények működéséről, és annak módosításai 137/1996.(VIII.28.) MKM rendelet az Óvodai nevelés országos alapprogramja 2/2005.(III.1.) OM rendelet a Sajátos nevelési igényű gyermekek i nevelésének irányelve 1276./1999. (Xl.25.) sz. határozat a Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzatának feladat ellátási, intézmény-hálózat működtetési és fejlesztési terve 2.2. Alapdokumentumok Óvoda Alapító Okirata Óvoda helyi nevelési programja Szervezeti Működési Szabályzat Óvoda Minőségirányítási Programja Óvoda Éves munkatervei és értékelései nevelési évekre szóló vezetői pályázat Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc- Pestszentimre Önkormányzat Minőségirányítási Programja Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc- Pestszentimre Önkormányzat Kerületi Intézkedési Terv Óvoda Vezetői pályázat

5 3. Helyzetelemzésre épülő vezetői program 3.1. A szociokulturális környezete A a kerület szélén helyezkedik el. A Ferihegyi repülőteret és a belvárost összekötő Gyömrői út egyik oldalán; Erzsébet- Bélatelepen található bázis óvodánkat, év szeptemberében vehette birtokba 5 csoportban 125 gyermek, ebben az óvodában 2009 szeptemberétől, hatvegyes és tiszta életkorú csoportban, 146 gyermeket tudunk fogadni. Az tornateremmel, jól felszerelt játszóudvarral, zöld környezettel várja a hozzánk érkező gyermekeket, a Balázs tó szomszédságában. A Vadvirág tagóvodája 50 gyermeknek nyújt családias jellegű ellátást vegyes életkorú csoportjaiban. Madárbarát, ősfás környezetben az udvaron dísztóval és jól felszerelt sportudvarral várja a hozzánk érkező gyermekeket. A Gyömrői út másik oldalán; Miklós- telepen a tagóvodája 73 gyermeket vár három csoportban. Madárbarát kert, jól felszerelt udvar, családbarát környezet várja az óvodába érkezőket. Óvodáink családi házas, zöldövezeti környezetben helyezkednek el. Az elmúlt években, elsősorban a és a környékének beépítettsége nőtt, sok kisgyermekes család, ill. gyermeket a közeljövőben vállaló fiatal költözött a környékre. A hozzánk érkező gyermekek többsége az közvetlen környezetében lévő utcákból érkezik az óvodába. Gyermekeink nagy része generációs családmodellel rendelkező családokból jön az óvodánkba, nagyszülők- szülőkgyermekek laknak együtt vagy egymás közelében. Az óvodáról is elmondható, hogy úgynevezett többgenerációs, gyermekeink szüleinek jó része óvodáinkban kezdték gyermekéveiket. Az környezetéről elmondható, hogy állandó lakóközösséggel rendelkezik. A lakók, így szülői közösségünk tagjai is ismerik egymást, odafigyelnek egymásra, érdeklődőek egymás iránt. A környezet infrastrukturális fejlődése /csatornázások a környező utcákban, vásárközpont kiépítése, új lakások építése, felújított vagy nemrég átadott játszótér, jó színvonalú iskolai alapellátás/ előre vetítik, hogy az elkövetkező években sok kisgyermekes vagy gyermeket vállaló fiatal költözik még az óvodáink környékére. A kulturált szórakozási lehetőség is elérhető közelségben van, gyermekeinkkel gyakran veszünk részt a Rózsa Művelődési ház színvonalas gyermekelőadásain. 3.2.Az férőhely és létszámadatainak alakulása Az i férőhelyek évi 50 fővel történő emelkedése elősegítette a folyamatosan emelkedő férőhely iránti igény kiszolgálását, majd a új épületében a évi csoport kialakítás lehetővé tette, hogy Óvoda Vezetői pályázat

6 még több óvodáztatási igényt tudjunk kielégíteni, ekkor 22 fővel nőtt a felvehető gyermeklétszám. Ennek ellenére a körzetes lakcímmel rendelkező gyermekek esetében a férőhely igény, még mindig folyamatosan meghaladja az aktuális férőhely számot. Létszámadatok /2007. nevelési év 2007/2008. nevelési év 2008/2009. nevelési év 2009/2010. nevelési év 2010/2011. nevelési év Vadvirág Vadvirág Vadvirág Vadvirág Vadvirág Alapító okirat szerinti férőhelyek száma Férőhelyek száma tagintézményenként Jelentkezett gyermekek száma Felvett gyermekek száma Férőhely Kihasználtság Adott év Okt.01. állapot szerint 200 fő 102,6%-os kihasználtság 253 fő 103,2%-os kihasználtság 250 fő 102%-os kihasználtság 269 fő 101%-os kihasználtság 270 Fő 100%-os kihasználtság 3.3. Humánerőforrás: Nevelőtestület és alkalmazotti közösség A új épületátadás és csoportbővítés magával hozta az alkalmazotti létszám emelkedését, majd a évi nagyfokú férőhely hiány miatt a nevelőtestületi szoba és pedagógus öltöző átalakítása következtében kialakított újabb i csoport, ismét alkalmazotti létszám emelkedést eredményezett. A megemelkedett gyermek és felnőtt létszám következtében félállású titkári állás emelkedést engedélyezett az Önkormányzat részünkre. A létszám folyamatos emelkedése ellenére a nevelőtestület és alkalmazotti közösség viszonylagos állandósága biztosítja, hogy a jól együttdolgozó pedagógus párokat és a dajka kollegákat sikerül együtt tartani. Óvoda Vezetői pályázat

7 Munkavállalói létszám adatok Munkakörök 2006/ / / / /2011 Óvodapedagógus Dajka ,5 16,5 Óvodatitkár ,5 1,5 Kertész-karbantartó 1, Összes álláshely 31, A pedagógusok, a nevelést segítő és technikai dolgozók feladatköre, iskolai végzettsége és szakképzetsége: S.sz. Feladatkör Iskolai végzettség Szakképzetség 1. Óvodapedagógus Főiskola 22 fő Óvodavezető szakvizsga 1fő Szakközépiskola 1 fő Közoktatás vezető szakvizsga 1fő Fejlesztőpedagógus szakvizsga 3fő Környezeti nevelő szakvizsga 1fő Gyógy testnevelés szakvizsga 1fő Szociálpedagógus 1fő Gyógypedagógus 1fő 2. Dajka Érettségi 4 fő Dajka képző fő 6 fő Szakközépiskolai 4 fő Varrónő 2 fő Szakmunkás képző 4 fő Általános ápoló 1 fő 8 általános 3 fő Pszichológiai asszisztens 1 fő Képesített könyvelő 1 fő 3. Óvodatitkár Érettségi 2 fő 4. Kertész Érettségi 2 fő Elektroműszerész 1 fő karbantartó 8 általános 1 fő Továbbképzési mutatók alakulása közötti időszakban Óvodapedagógusaink szívesen vesznek részt kerületi, fővárosi akkreditált továbbképzéseken. A továbbképzések kiválasztásánál fontos szempont volt a nevelési program megvalósulásához szükséges személyi feltételek biztosítása, a szakmai munka fejlődésének elősegítése, az egyéni érdeklődés figyelembevétele és a továbbképzési kötelezettségnek való megfelelés. A hétévenként kötelező továbbképzési kötelezettségnek az összes érintett eleget tett. Az elmúlt öt évben a következő tanfolyamok elvégzésével segítették a szakmai munka fejlődését a nevelőtestület tagjai: Továbbképzés éve Továbbképzésre fordított összeg 2006.év Továbbképzésre fordítható összeg: Ft Továbbképzés megnevezése Kincskeresés az óvodában - tehetséggondozás 3-7 éves korban Felkészítés közoktatási int. magasabb vezetői pályázat írására Tanfolyamon részt vevő pedagógus Kisné Király Mónika Kékesi Szilvia Óvoda Vezetői pályázat

8 2007. év továbbképzésre fordítható összeg: Ft 2008.év továbbképzésre fordítható összeg: Ft év továbbképzésre fordítható összeg: Ft Kincskeresés az óvodában - tehetséggondozás 3-7 éves korban Számítógép és Internet alapismeretek Testkultúravitamintorna Szövegszerkesztés és táblázatkezelés ismeretek BÓN-Konferencia ELTE Környezeti nevelés szakirányú továbbképzés ELTE-környezeti nevelés szakirányú továbbképzés Vizuális nevelés ELTE-környezeti nevelés szakirányú továbbképzés ELTE Környezeti nevelés szakirányú továbbképzés NYME Gyógy testnevelés szakirányú Továbbképzés ELTE Környezeti nevelés szakirányú továbbképzés Szort Bt Fekete Ágnes Bereczkiné B.Ildikó, Lőrincz Nóra, Tóth Gabriella, Vágvölgyi Hajnalka Fekete Ágnes Bereczkiné Biercsák Ildikó Kékesi Szilvia, Vágvölgyi Hajnalka Kovács Sándorné Füriné Fejős Klára Füriné Fejős Klára Hambalkó Szilvia Badár Györgyi Füriné Fejős Klára Füriné Fejős Klára Hermann-né né Bagi Henrietta Füriné Fejős Klára Kovács Krisztina továbbképzésre fordítható kiegészítő normatív támogatás év Ft év Ft év Ft év 0 Ft év Ft Óvoda Vezetői pályázat

9 4. nevelési program megvalósulása, eredményei Pedagógiai munkánkat 1999 szeptembere óta a Óvoda Helyi Nevelési Programja alapján végezzük óvodáinkban. A 2009/2010. nevelési évben az alapprogram törvényi változása, magával hozta a pedagógiai programunk átgondolását, strukturális, szerkezeti változtatásának lehetőségét és a XXI. század változó természeti és társadalmi környezetnek megfelelő tartalmi átgondolását és beépítését a nevelési programba. Programunk újragondolása elősegítette a megnövekedett létszámú nevelőtestületünk számára a nevelőmunkánk kereteinek pontosabb, mindenkitől elvárt elveinek megfogalmazását; de tág határokat enged az egyéniség kibontakoztatásának, a pedagógus személyiséghez közel álló módszerek érvényesítésének. Programunk kibővített alapelvei: A gyermeki fejlődést az i nevelés és a családi nevelés együtt szolgálja, a gyermek nevelése elsősorban a család feladata, s ebben a folyamatban az óvodának kiegészítő szerepet tulajdonítunk. Az i nevelésünk biztosítja a gyermekek testi, lelki érzelmi, értelmi, erkölcsi fejlődését: Egyéni képességek fejlesztése, differenciált bánásmód alkalmazásával A különbözőség elfogadásával és elfogadtatásával Játékszabadság tiszteletben tartásával Gyermekközpontú, élményekre épülő i élet megteremtésével, melyben a gyermekek megismerhetik önmagukat Értékek közvetítés a családok és a gyermekek felé A sajátos nevelési igényű gyermekek (enyhén értelmi fogyatékos) személyiségjegyeinek legoptimálisabb fejlesztése, egyéni sajátosságaik és fejlődési ütemük mindenkori figyelembevétele mellett Megkülönböztetés nélküli együttnevelés és elfogadás alkalmazása az i élet során A nemzeti, etnikai kisebbséghez tartozó gyermekek i nevelésében az azonosság megőrzésének, ápolásának, erősítésének, átörökítésének biztosítása. A helyi nevelési program bevezetése óta, évről-évre közeledett egymáshoz a tagóvodák nevelési gyakorlata. Az nevelőtestülete által megtartott szakmai bemutatók, az értékelési rendszer kidolgozásának folyamata és a vezető segítő szándékú ellenőrzései, segítették az egységes nevelési szemlélet kialakulását, a módszertani megoldási lehetőségek gyakorlati átadását, egymás munkájának objektív megismerését. A szakmai bemutatók és az ezt követő önértékelési folyamatok, eszmecserék hatására az pedagógusok nyitottabbá váltak és igyekeztek az innovatív szakmai módszereket beépíteni a saját nevelési gyakorlatukba és módszertani eszköztárukba. Az értékeléssel kapcsolatos feladatok megoldása során, képessé váltunk a teamekben való működésre, a feladatok elosztására. A szakmai munkaközösségek bemutatói egyre magasabb szintű pedagógiai munkáról tanúskodtak, rávilágítottak arra, hogy pedagógusaink közül- ki, mely Óvoda Vezetői pályázat

10 területen tudja segítő ötleteivel, módszertani ajánlásaival az szakmai munkájának fejlődését előrevinni Pedagógiai munkát segítő munkaközösségek 2010/ nevelési év Téma: Az pedagógus személyisége a nevelésben, a szokás alakítás és a társas kapcsolatok alakítása terén Munkaközösség vezetők: Vargáné Szűcs Anna, Badár Györgyi, Farkasné Hárs Jolán 2009/ nevelési év Téma: Az pedagógus személyisége a nevelésben, a szokás alakítás és a társas kapcsolatok alakítása terén Munkaközösség vezetők: Vargáné Szűcs Anna, Badár Györgyi, Farkasné Hárs Jolán 2008/ nevelési év Téma: Hatékony készség és képességfejlesztés lehetőségei az énekzenei tevékenységekben Munkaközösség vezetők: Vargáné Szűcs Anna, Bereczkiné Biercsák Ildikó, Kisné Király Mónika 2007/ 2008 nevelési év Téma: Hatékony készség és képességfejlesztés lehetőségei a vizuális tevékenységekben Munkaközössé vezetők: Farkasné Hárs Jolán, Badár Györgyi, Kisné Király Mónika 2006/ nevelési év Téma: Környező világ tevékeny megismerésére nevelés, a matematikai tapasztalatszerzés tükrében Munkaközösség vezető: Farkasné Hárs Jolán, Lőrinc Nóra, Kisné Király Mónika A Óvoda pedagógusai; a XVIII. kerületi óvodák és a környező országok/ Szlovákia- Brezno, Románia- Arad; Szlovénia- Losonc/ pedagógusainak tartott szakmai bemutatók szervezésével segítették: a pedagógiai hagyományok és az i jó gyakorlat bemutatását, és a magyarországi i ünnepkörökhöz kapcsolódó hagyományok átörökítését szeptemberében Besztercebánya és vonzáskörzetéből szlovák pedagógusok keresték fel óvodánkat, szakmai tapasztalatcsere céljából. A szakmai tapasztalatcsere sikeres lebonyolítása után, évente érkeztek hozzánk az UNICEF OMEP szervezetének képviseletében pedagógusok, majd innovációs pályázati forrásból óvodánk pedagógusai is részt vettek Brezno óvodáiban szervezett módszertani napokon. Ezen együttműködés olyan szakmai és emberi kapcsolatok kialakítását segítette elő, hogy a kerületi Önkormányzat és a Breznoi Önkormányzat partnerintézményeként; EU pályázat keretében két éves módszertani továbbképzésre nyertünk lehetőséget. Nevelőtestületünk szívesen vesz részt a kerületi szakmai életben, a munkaközösségi bemutatókon tapasztaltak alapján- az adott területhez leginkább értő kollégák vállalnak bemutatókat; az értékelések, visszajelzések alapján a kerületi pedagógus közösség megelégedésére. Óvoda Vezetői pályázat

11 4.2. A nevelőtestület bekapcsolódása a kerületi és fővárosi Pedagógiai Intézetek által szervezett szakmai munkában: 2006/2007. nevelési év 2007/2008. nevelési év 2008/2009. nevelési év 2009/2010. nevelési év Vadvirág Vadvirág Vadvirág Kerületi szakmai gyakorlati bemutatók szervezése Téma:Külső világ tevékeny megismerése; formai és mennyiségi ismeretek nyújtásának lehetőségei Pedagógus: Polgár Attiláné Téma: Farsang / karkötők, nyakláncok, fejdíszek készítése egyszerű fonással, papírhajtással/ Pedagógus: Vargáné Szűcs Anna Téma: egyszerű ritmushangszerek készítése, közös zenélés, énekes játékok vegyes csoportban Pedagógus: Dobi Pál, Vargáné Szűcs Anna Pedagógus: Polgár Attiláné Téma: Közeledik a Húsvét! /problémamegoldó gondolkodás, szem- kéz koordináció,tapintás,síkban és térben való tájékozódás,vizuális memória Téma: Március 15. ünneplése i csoportban Pedagógus: Vargáné Szűcs Anna Téma: vizuális nevelés lehetőségei Pedagógus: Kovács Sándorné PIHGY vizuális mentor Pedagógusok: Vargáné Szűcs Anna, Hambalkó Szilvia, Téma: Márton napi készülődés Mészárosné Tömösközy Judit,Polgár Attiláné Téma: Március 15. Fa projekt Pedagógusok: Dobi Pál, Vargáné Szűcs Anna Intézmények közötti együttműködések Fővárosi bemutatók szervezése Pedagógus: Kovács Sándorné Téma: Játszani jó! Erdei Tekerő projekt nap Téma: környezeti nevelés lehetőségei a szabadban Pedagógus: Vargáné Szűcs Anna Óvoda-iskola konferencia téma: Sikeres Iskolakezdés konferencia, és iskola közötti átmenet segítése Pedagógus: Vargáné Szűcs Anna Erdei Tekerő projekt nap Téma: környezeti nevelés lehetőségei a szabadban Pedagógus: Kovács Sándorné és Pitypang közös szakmai projekt Pedagógusok: Hambalkó Szilvia, Badár Györgyi, Mészárosné Tömösközy Judit, Vargáné Szűcs Anna, Dobi Pál rajzpályázatok, kiállítások Rajzpályázatok: -Robogó rajzpályázat -Tengerek világa rajzpályázat -Kedvenc mesém rajzpályázat Kiállítás: -Kreatív pedagógusok kiállításra munkák beküldése Pedagógusok: Badár Györgyi, Dobi Pál, Vargáné Szűcs Anna, Kovács Sándorné Rajzpályázatok: 1. Szebb virágosabb kerületért 2.Óvodám és lakókörnyezetem Óvoda Vezetői pályázat

12 2010/2011. nevelési év Vadvirág Vadvirág Téma: Különleges vizuális technikák Pedagógus: Kovács Sándorné Téma: Hétköznapi ZÖLDségeink Pedagógus: Füriné Fejős Klára Téma: mozgás fejlesztés vizuális nevelés, matematikalogikai képességfejlesztés Pedagógusok: Hambalkó Szilvia, Mészárosné Tömösközy Judit, Polgár Attiláné 3.Benedek Elek meseillusztráció 4.Madarak fák napja 4.3. Szakértői vizsgálat az óvodában Az Önkormányzat Minőségirányítási Program alapján január én szakértői ellenőrzés volt óvodánkban; Király Katalin Közoktatási szakértő az alábbi összegzést javaslatot fogalmazta meg: A törzs jó adottságai, a tagóvodák jó hagyományai- a vezető és a tagintézmény vezetők szakmai felkészültsége; pozitív képet nyújt az óvodáról. Az intézmények egymás közötti rendszeres kommunikációja elősegíti a testület összehangolt értékrendszerének kialakítását, az eddigi jó hagyományok működését. Javaslom a csoportos dokumentumok áttekintését, a nevelési-fejlesztési naplók egységes szerkezetbe foglalását. A nevelőtestület a csoportnaplók szerkezeti és tartalmi átgondolásával korszerűsítette a csoportnaplót, intézményegységenként újragondolta, egységesítette a szokás-szabály rendszereket, a balesetvédelmi szabályzatot. A Mulasztási naplók a Magiszter - tanügy igazgatási rendszerből kinyomtatható új formát kaptak Minőségbiztosítás, minőségfejlesztés Az ÖMIP-ben megfogalmazott egyes intézménytípusra vonatkozó elvárások meghatározzák az óvodák részére, hogy az IMIP- ben meghatározottak szerint értékeljék tevékenységüket. Az óvodában folyó szakmai munka színvonalának, a partnerek visszajelzésének objektív mérése, az intézményi IMIP- ben megfogalmazottak szerint, évente meghatározott időben, a minőségfejlesztési team által megalkotott kérdőívek segítségével történik. Óvoda Vezetői pályázat

13 Szülők elégedettség mérése Partnereink a szülők elégedettségét mérve, azt tapasztaltuk, hogy a hozzánk érkező gyermekek szüleinek többsége elégedett az óvodában végzett munka színvonalával, a pedagógusok felkészültségével, a tárgyi környezettel. Az alábbi táblázatban nyomon követhetők k az elmúlt négy nevelési évben felmértek alapján, mely területek igényeltek évről évre odafigyelést részünkről, és mely területeket ítélték a szülők kimagaslónak óvodáinkban. 5 4,8 4,6 4,4 4,2 4 3,8 2006/ / / / megállapítás 2. megállapítás 3. megállapítás 4. megállapítás 5. megállapítás 6. megállapítás 7. megállapítás 8. megállapítás 9. megállapítás 10. megállapítás 11. megállapítás 12. megállapítás 13. megállapítás 14. megállapítás 15. megállapítás 1. Tudom, hogy gyermekem jó helyen van az óvodában ezért nyugodtan bízom Őt az óvónőkre reggelenként! 2. Az óvónők megfelelő érzelmi biztonságot nyújtanak, szeretetteljes légkört biztosítanak! 3.Az i nevelés folyamán közvetítik gyermekemnek a legfontosabb emberi értékeket (erőszakmentesség, tolerancia, természet szeretet és védelem) 4. Az óvodában folyó értelmi fejlesztést, iskolai életrevaló felkészítést megfelelőnek tartom! 5.Az óvónők segítenek nevelési problémáim megoldásában, ha hozzájuk fordulok! 6. Az óvodában dolgozó felnőttek ismerik, elfogadják és tiszteletben tartják gyermekemet! 7. Ismerem az nevelési programját, és az vezetés céljait! 8.Elégedett vagyok az i rendezvények lebonyolításával, a szülők bevonásával! 9. Elégedett vagyok az óvodában szervezett programokkal (bábműsorok, színházlátogatások, kirándulások) 10. Az i programok finanszírozása nem okoz gondot számomra, amennyiben nem lépi túl az év kezdetén egyeztetett és elfogadott összeghatárt! 11. A fogadóóra szervezését megfelelőnek tartom, elégedett vagyok az itt kapott tájékoztatással! 12. Elégedett vagyok az tisztaságával! 13.Elégedett vagyok az tárgyi felszereltségével! 14. Gyermekem csoportszobáját, az öltözőt, t, a folyosót barátságosnak és esztétikusnak tartom! 15. Elégedett vagyok a háromszögletű Alapítvány működésével, lehetőségeim szerint támogatom! (anyagilag, eszközökkel, munkámmal) Óvoda Vezetői pályázat

14 Iskolai kérdőív, tanítói elégedettség mérés Az adott nevelési év szeptemberében iskolát kezdő gyermekekről a tanítói visszajelzések alapján elkészült összesítő táblában megfigyelhető, hogy a szociális, értelmi és érzelmi kompetenciák területén gyermekeink milyen eredményeket értek el az iskolába lépéskor. Azokból az iskolákból szoktunk tanítói visszajelzéseket kérni, ahová az óvodásaink túlnyomó többsége jár/ Vajk Sziget és Gulner Általános Iskola/ vagy minimum négy gyermek jelentkezett. A visszajelzések alapján pedagógusaink képet kaphatnak saját munkájuk eredményességéről. Tanítói kérdőív 5 4,5 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1 0, / / / megállapítás 2. megállapítás 3. megállapítás 4. megállapítás 5. megállapítás 6. megállapítás 7. megállapítás 8. megállapítás 9. megállapítás 10. megállapítás 11. megállapítás 12. megállapítás 13. megállapítás Tanítói kérdőív megállapításai: 1. A gyermek az iskolába lépést zökkenőmentesen élte meg, könnyen alkalmazkodott az iskolai életmódhoz. 2. A gyermek magas szinten állt az egészséges életmód szokásainak elsajátításában, gyakorlásában. 3. A gyermek magas szinten állt az önkiszolgálás terén. 4. A gyermek magas szinten állt kommunikációs, anyanyelvi képességek terén. 5. A gyermek magas szinten állt mozgás képességek terén. 6. A gyermek rendelkezett az írás elsajátításához szükséges finommotoros készségekkel. 7. A gyermek gazdag ismeretekkel rendelkezett az irodalmi nevelés terén. 8. A gyermek sokrétű tudással rendelkezett az ének-zenei nevelés terén. 9. A gyermek gazdag technikai tudással, alkotó képességgel rendelkezett a vizuális nevelés terén. 10. A gyermek széles ismeretkörrel rendelkezett a környezeti nevelés terén. 11. A gyermek jártas volt a 10-es számkörben és rendelkezett elemi problémamegoldó képességgel. 12. A gyermek motiválható volt, kellően en fegyelmezett volt a tanuláshoz, kész volt a tanító elfogadására. 13. A gyermek szociális, érzelmi fejlettsége, iskolába lépéskor, korának megfelelő volt. / udvarias, figyelmes, együtt érző, felelősség tudó, önálló / Óvodavezető értékelése Fontosnak tartom, hogy a vezetővel vel szemben támasztott szakmai elvárásokat világosan megfogalmazza a nevelőtestület; az elvárások megfogalmazása után Óvoda Vezetői pályázat

15 a vezetői ciklus végén értékelje a testület az elmúlt öt év vezetői munkáját és az újabb vezetői ciklus előtt állítsanak elvárásokat a vezető ő elé. Ezt a mérési formát is beépítettük az IMIP rendszerbe. nevelőtestület elvárásai: közötti vezetői ciklus előtt. nevelőtestület értékelése: közötti vezetői ciklusról nevelőtestület elvárásai: közötti vezetői ciklus előtt 5 4,5 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1 0, elvárt értékelés elvárás Az vezetői értékelő kérdőív megfogalmazásai: 1.megállapítás 2. megállapítás 3.megállapítás 4. megállapítás 5. megállapítás 6. megállapítás 7. megállapítás 8. megállapítás 9. megállapítás 10.megállapítás 11.megállapítás 12.megállapítás 13.megállapítás 14.megállapítás 15.megállapítás 16.megállapítás 17.megállapítás 18.megállapítás 19.megállapítás 20.megállapítás 21.megállapítás 22.megállapítás 23.megállapítás 24.megállapítás 1. Az vezető magas szintű szakmai felkészültséggel rendelkezik. 2. Jó szervező. 3. Közvetlen, nem tart távolságot. 4. Fontosnak tartja a pedagógusok szakmai felkészültségét. 5. Bírálatában törekszik arra, hogy tapintatos maradjon. 6. Ösztönzi a nevelőket új módszerek, eljárások, megoldások keresésére. 7. Világosan, egyértelműen en fogalmazza meg a nevelőtestület feladatait. 8. Önálló véleményalkotásra, vitára ösztönzi a nevelőket. 9. A pénzjutalmak elosztásában igazságos. 10. Nem terheli a nevelőket fölösleges feladatokkal. 11. Folyamatosan tájékozódik az intézményben történtekről. 12. Segíti a pedagógusokat a problémák megoldásában. 13. Nem csak a saját álláspontját tekinti egyedül érvényesnek. 14. Ismeri az intézmény növendékeinek jelentős részét. 15. Megköveteli, hogy mindenki képességei legjavát nyújtsa. 16. Döntései előtt kikéri a nevelőtestület véleményét az SZMSZ-ben meghatározott területeken. 17. Törődik azzal, hogy a testület tagjai jól érezzék magukat. 18. A ténylegesen elvégzett munka és az IMIP- Ben kidolgozott szempontok alapján értékeli a nevelőket. 19. Tájékozott munkatársai személyes problémáiról. 20. Törekszik arra, hogy közte és a nevelőtestület között nevelési kérdésekben ne legyenek alapvető ellentétek. 21. Az értekezletek jól irányítottak, nincs felesleges szócséplés. 22. Az vezető jól ismeri a nevelőket. 23. Az vezető szobájába bárki, bármilyen problémával nyugodtan bemehet, a pedagógusok nem félnek a vezetőtől. 24. A testület tagjai megvalósíthatják egyéni elképzeléseiket a nevelés területén. Óvoda Vezetői pályázat

16 4.5. Sajátos feladatunk a gyermekvédelem Mindhárom óvodában gyermekvédelmi felelősök segítik az óvó-védő, gondozó-nevelő funkciójának erősítését, a családi nevelés támogatását. A gyermekvédelmi felelősök munkájának preventív funkciója a következő tevékenységekben valósul meg: Az óvónőkkel közösen felmérik, az óvodában a szociálisan hátrányos, vagy veszélyeztetett gyermekeket Gyermekvédelmi naplóban rögzítik a gyermekekkel kapcsolatos eseteket, figyelemmel kísérik az RGYK - határozatok érvényességét Évente rögzítik csoportonként a részképesség problémák miatt szakszolgálati ellátást igénylő gyermekeket Figyelemmel kísérik az egészséges i környezet alakulását Részt vesznek a kerületi gyermekvédelmi munkaközösség foglalkozásain /tájékozódnak a törvényi változásokról, kapcsolatot építenek a gyermekjóléti, TEGYESZ, szociális iroda munkatársaival/ Kapcsolatot tartanak a Csibész Gyermekjóléti Központ munkatársaival Szakszolgálati ellátást igénybe vevők száma Mindhárom óvodánkban külső szakemberek segítik a részképesség problémák javítását. A gyógytestnevelés foglalkozás megtartása heti kétszer történik a és heti egyszer a két tagóvodában. Tornaterem hiánya miatt nehezebb szervezéssel valósítható meg a két tagintézményben. A logopédiai ellátás nagyon sok gyermeket érint, mindhárom óvodában heti egyszer jön logopédus, a beszédhibák javítása a szülők együttműködésével a leghatékonyabb, ezért a logopédus kollégák otthoni feladatokat is adnak gyermekeinknek. A szülők többsége aktívan vesz részt gyermeke logopédiai fejlesztésében. A fejlesztőpedagógusok heti egyszer érkeznek óvodáinkba, együttműködésünk fejlődést mutat / a szakvéleményeik átadása, a szülő tájékoztatása terén/; de a pedagógusokkal való együttműködés, a gyermek érdekében megvalósuló fejlesztésről való tájékoztatás, a közös szakmai munka hatékonyságának növelése még javításra szorul. Pszichológiai megsegítést mindhárom óvodánkba tudunk biztosítani a családok részére, de az éves esetszámok kevés tényleges segítségkérést mutatnak. Az SNI ellátás az alapító okiratnak megfelelően történik 2009/2010. nevelési évtől, átgondolást igényel a beszédproblémás SNI gyermekek ellátásának beépítése az alapító okiratba; ezeknek a gyermekeknek a SOFI biztosít szakszerű gyógypedagógiai ellátást óvodáinkban. Szakszolgálati ellátást igénybe vevők nevelési év 2006/2007. nevelési év vadvirág Fejlesztőpedagógi ai ellátást igénybe vevők Logopédiai ellátást igénybe vevők Gyógy testnevelési ellátást igénybe vevők Pszichológiai megsegítést igénybe vevők 6 fő 9 fő 15 fő 5 fő 5 fő 13 fő 9 fő 2 fő 3 fő 6 fő 8 fő 0 fő SNI ellátásban részesülő gyermekek Óvoda Vezetői pályázat

17 2007/2008. nevelési év 2008/2009. nevelési év 2009/2010. nevelési év 2010/2011. nevelési év vadvirág vadvirág vadvirág vadvirág 14 fő 25 fő 18 fő 7 fő 10 fő 13 fő 7 fő 7 fő 14 fő 8 fő 16 fő 13 fő 3 fő 2 fő 3 fő 3 fő 4 fő 7 fő 16 fő 21 fő 20 fő 10 fő 3 fő 13 fő 9 fő 9 fő 10 fő 8 fő 20 fő 22 fő 8 fő 12 fő 13 fő 11 fő 14 fő 15 fő 6 fő 0 fő 4 fő 5 fő 0 fő 0 fő 7 fő 2 fő 4 fő 1 fő 2 fő 4 fő 2 fő 4 fő 1 fő 1 fő Étkezési támogatásban részesülő gyermekek száma: / / / Csibész Gyermekjóléti és Módszertani Központ RGYK 3 Gyermekes Tartósan beteg fő fő 2007/ fő Gyermekvédelmi kérdésekkel foglalkozó pedagógusaink, az elmúlt években a Csibész Gyermekjóléti Központ megkeresése alapján az adott gyermekekről tájékoztatást adnak a családvédelemmel foglalkozó kapcsolattartó kollégának; vagy egyéni az óvodában felmerülő problémahelyzetben felveszik a családgondozói hálózattal a kapcsolatot. 6 fő 2008/ / /2011 Családgondozási vagy védelembe vételi esetszámok Óvoda Vezetői pályázat

18 5. Kapcsolatrendszer család kapcsolattartási formái Mindhárom óvodánkban a szülők többsége partnerként tekint az óvodában dolgozó pedagógusokra, gyermekük nevelésében. Évente kétszer szülői értekezletet tartunk a szülőknek, hogy nevelési kérdésekről, az éppen aktuális i eseményekről tájékoztassuk partnereinket, egyéni fogadóórán szerezhetnek gyermekük i életéről információt Nyílt napokon, nyitott ünnepi rendezvényeken bepillantást nyerhetnek gyermekük i életébe Évente egyszer közösen kertészkedhetnek a Föld napján szülők és gyerekek, az pedagógusok által szervezett környezeti napjainkon Családi sport nap keretében együtt játszhat óvodáinkban a család apraja-nagyja Kézműves délutánokon együtt tevékenykedhetnek a családok és pedagógusok, /hagyományőrzés és kézműves technikák elsajátítása/ 5.2. társintézményeink Iskolák Tanköteles korú gyermekeink többsége a körzetes iskolákba: a Vajksziget és a Gulner iskolába jelentkezik. Közös programokkal segítünk a gyerekeknek, szülőknek megismerni az iskolákat /részt veszünk a nagyokkal az iskolai Mikulás ünnepségen, tájékoztatjuk az iskolába készülő szülőket az iskolákról; lehetőséget biztosítunk az iskolák képviselőinek, hogy az i szülői értekezleten részt vegyenek/ Nevelési Tanácsadó, SOFI Külső szakemberek biztosításával, a részképesség problémás, lassúbb fejlődési ütemű, beszédproblémás gyermekek részére biztosítanak szakembereket. A szakemberek többsége évek óta dolgozik óvodánkban, ez megkönnyíti a gyermekek érdekében végzett munkát PIHGY Az i szaktanácsadó és a nevelőtestület között kialakult szakmai és emberi kapcsolat elősegíti az óvodában folyó szakmai munka innovatív megújítását, a kerületi szakmai életbe való bekapcsolódási pontok megtalálását Önkormányzat A VIKI iroda munkatársai segítségemre voltak az elmúlt öt évben az intézmény szakszerű, törvényes működésének biztosításában. Óvoda Vezetői pályázat

19 6.Tárgyi feltétel rendszer alakítása 6.1. Pályázatok az elmúlt öt évben dátum Pályázat kiírója Pályázat címe Oktatásért Közalapítvány Nemzeti Erőforrás Minisztérium 2.Pestszentlőrin c-pestszentimre Közoktatásért Közalapítvány Óvodákban működő tehetséggondozó műhelyek támogatása Játszva gondolkozzunk 1. informatikai eszközbeszerzés 1. óvodák, iskolák, középiskolák által szervezett nyári tábori tevékenység Nyert támogatás Eszközfejlesztés képességfejlesztő játékok Ftösszegben számítógép és nyomtató vásárlás Ft Magiszter üzemeltetés agyagozás, szövés /fonás kellékei 3.Budatest XVIII. kerület Pestszentlőrinc- Pestszentimre Önkormányzata Budatest XVIII. kerület Pestszentlőrinc- Pestszentimre Önkormányzata 1.Pedagógiai innováció elősegítése a kerület közoktatási intézményeiben: Belföldi csoportos szakmai együttműködésre tanulmányutak szervezése 2. Föld napja 3.. Zöld 1. Zöld 2. Pedagógiai innovációs pályázat: Bel- és külföldi egyéni vagy csoportos tanulmányutak szervezése 3 A kreatív óvodák értékőrző hagyományai 4. Szebb, virágosabb kerületünkért 5. Föld Napja növények virágok növények 45 fő szakmai tanulmányút szervezése Veszprémbe Környezetvédelmet elősegítő eszközök vásárlása Könyv beszerzés Hagyományőrzés megfigyelése / Hollókő/ Pitypang óvodával közös szakmai projekt- vizuális eszközvásárlás 2.OKM eszközfejlesztés Budatest XVIII. kerület Pestszentlőrinc- Pestszentimre Önkormányzata 2.Fővárosi Közoktatásfejlesztési Közalapítvány 3.OKM 23/2008. Informatikai és eszközfejlesztési pályázat 1. Föld Napja 2 Zöld Óvoda 3. Innovációs pályázat külföldi tanulmányút 4. Innovációs pályázat belföldi tanulmányút 5. Korunk Játékai Eszközfejlesztési pályázat Eszközfejlesztési pályázat növények udvari játék eszközök / rollerek/, beltéri csúszda vásárlása, zenei nevelés eszközeinek beszerzése fényképezőgépek vásárlása Brezno tanulmányút Saját készítésű játék a csoportokba Égető kemence vásárlása Óvoda Vezetői pályázat

20 Budatest XVIII. kerület Pestszentlőrinc- Pestszentimre Önkormányzata 2.Fővárosi Közoktatásfejlesztési Közalapítvány Fővárosi Közoktatásfejlesztési Közalapítvány 1. Föld Napja 2 Zöld Óvoda Környezeti nevelés, környezettudatos életvitel, egészséges életmódra nevelés Könyvtár fejlesztés növények növények környezeti nevelést segítő eszközök vásárlása könyvek 2.Pestszentlőrin c-pestszentimre Közoktatásért Közalapítvány Nevelőtestületek élet- és munkakörülményeinek támogatása felnőtt öltöző fejlesztése / bútor/ A 2009/2010. nevelési évben két Európai Uniós pályázatba kapcsolódott be az : Európai Unió által Egész életen át tartó tanulás program keretében támogatott COMENIUS - Régió együttműködések- pályázatba kapcsolódtunk be a XVIII. kerületi Önkormányzat partner intézményeként A pályázat eredményeként a között szakmai együttműködés valósul meg, Brezno és a XVIII. kerület i neveléssel foglalkozó szakemberei között. Társadalmi Megújulás Operatív Program Tudományos eredmények elismerése és disszeminációja Tudomány Cseppek tudósok és tudomány az óvodában program A LÁNGÉSZ projekt keretein belül újszerű módszertani kezdeményezés indul útjára. Tizenöt budapesti és főváros környéki óvodában, az intézetek pedagógusainak bevonásával olyan tudásátadási i programokat szervezünk, amelyek keretében tudósok is részesei lesznek a tudományos témákat feldolgozó i fejlesztési projekteknek. Az irányított foglalkozás keretein belül, a gyerekek számára érthető módon ismertetnek meg egy-egy tudományos jelenséget, a gyermekkori természetes kíváncsiságra alapozva mindezt. Az i program sikere érdekében a LÁNGÉSZ a hazai pedagógia sikeres és elismert szakembereit vonták be a munkába. A projekt ezen elemének nem titkolt célja, hogy a kezdeti lépések után egy országos méretű, az óvodás korú gyermekek természettudományos ismeretanyagának bővítését szolgáló módszertani program valósuljon meg. /www.langesz.hu/ A 2010/2011. nevelési évben a PIHGY 99. tehetségpont által elnyert tehetséggondozó pályázat; i tehetségműhely működtetése címmel kiírt pályázatán: Játszva gondolkodjunk! - címmel nyertes pályázatot nyújtottunk be. A pályázat eredményeként tíz gyermek térítésmentes, a logikai matematikai képességet fejlesztő szakkörön vehet részt ebben a nevelési évben. Óvoda Vezetői pályázat

VEZETŐI PROGRAM 2013-2018

VEZETŐI PROGRAM 2013-2018 VEZETŐI PROGRAM 2013-2018 Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC.törvény 67 (7) bekezdésében foglaltak alapján úgy dönt, hogy pályázat mellőzésével

Részletesebben

GYÖNGYSZEM ÓVODA. Óvodavezetői pályázat. Gajdosné Szabó Anita. Az én ovim. Budapest, 2013. 03. 31.

GYÖNGYSZEM ÓVODA. Óvodavezetői pályázat. Gajdosné Szabó Anita. Az én ovim. Budapest, 2013. 03. 31. GYÖNGYSZEM ÓVODA Óvodavezetői pályázat Az én ovim Gajdosné Szabó Anita Budapest, 2013. 03. 31. Tartalomjegyzék 1. Szakmai Önéletrajz... 3 2. A pályázat törvényi háttere... 5 3. Vezetői hitvallásom... 6

Részletesebben

VEZETŐI PÁLYÁZAT. A pályázat kiírója: Baranya Megyei Intézményfenntartó Központ

VEZETŐI PÁLYÁZAT. A pályázat kiírója: Baranya Megyei Intézményfenntartó Központ VEZETŐI PÁLYÁZAT A pályázat kiírója: Baranya Megyei Intézményfenntartó Központ A pályázat tárgya: Meixner Ildikó Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola

Részletesebben

Óvoda és Bölcsőde Gyenesdiás-Várvölgy Közös Fenntartású Intézmény INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM. OM azonosító: 037373

Óvoda és Bölcsőde Gyenesdiás-Várvölgy Közös Fenntartású Intézmény INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM. OM azonosító: 037373 Óvoda és Bölcsőde Gyenesdiás-Várvölgy Közös Fenntartású Intézmény INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM OM azonosító: 037373 Készítette: Elfogadta: A fenntartóhoz benyújtva: Jóváhagyta: Jóváhagyás határozati

Részletesebben

Kelenvölgy-Őrmezei Óvoda Kindergarten in KelenvölgyŐrmező. óvodavezető (magasabb vezető) álláspályázat Készítette: Kazinczi Eszter

Kelenvölgy-Őrmezei Óvoda Kindergarten in KelenvölgyŐrmező. óvodavezető (magasabb vezető) álláspályázat Készítette: Kazinczi Eszter Kazinczi Eszter óvodavezetői pályázat Kelenvölgy-Őrmezei Óvoda Kindergarten in KelenvölgyŐrmező óvodavezető (magasabb vezető) álláspályázat Készítette: Kazinczi Eszter 1 Tisztelt dr. Hoffmann Tamás polgármester

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló aláírások: Egyetértését kinyilvánító:

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló aláírások: Egyetértését kinyilvánító: PEDAGÓGIAI PROGRAM DOBOZI MESEKERT ÓVODA 5624 DOBOZ, DOBÓ U. 16. Intézmény OM - azonosítója: 028155 Készítette: Az intézmény nevelőtestülete Egyetértését kinyilvánító: Legitimációs eljárás - Az érvényességet

Részletesebben

I/4. Nevelést segítő szakemberek az óvodában

I/4. Nevelést segítő szakemberek az óvodában 1 Iktatószám: 323-I/2013 Kőbányai Aprók Háza Óvoda Tehetségpont Budapest Újhegyi sétány 5-7. 1108 Email: aprokovi@enternet.hu A 2012/2013-es nevelési év értékelése I. SZEMÉLYI FELTÉTELEK - Humánerőforrás

Részletesebben

NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA 3580 Tiszaújváros, Pajtás köz 13. OM azonosító: 028500 NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Tiszaújváros, 2013. 08.30. Micskiné Bodó Erzsébet óvodavezető 1 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Éltes Mátyás Általános Iskola, Diákotthon és Gyermekotthon INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

Éltes Mátyás Általános Iskola, Diákotthon és Gyermekotthon INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Éltes Mátyás Általános Iskola, Diákotthon és Gyermekotthon INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM 2010 1 Tartalomjegyzék 1. Az intézmény bemutatása... 5 2. Az intézmény minőségpolitikája... 11 2.1. A fenntartó

Részletesebben

Móra Ferenc Katolikus Általános Iskola és Óvoda MÓRA FERENC KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

Móra Ferenc Katolikus Általános Iskola és Óvoda MÓRA FERENC KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA MÓRA FERENC KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA EGYEK 2014 T A R T A L O M INTÉZMÉNYI ADATOK 6 BEVEZETÉS 6 1. A program módosítás indokolása 6 2. Intézményi jövőkép 7 I. HELYZETELEMZÉS

Részletesebben

TULIPÁN ÓVODA MUNKATERV 2013./2014. NEVELÉSI ÉV

TULIPÁN ÓVODA MUNKATERV 2013./2014. NEVELÉSI ÉV Gyáli Tulipán Óvoda 2360 Gyál, Tulipán u.23 T./F.: 29-341-544 e-mail: ovihir@monornet.hu TULIPÁN ÓVODA MUNKATERV 2013./2014. NEVELÉSI ÉV Készítette: Tulipán Óvoda nevelőtestülete 2013. augusztus 29-én

Részletesebben

A gyereknevelés veszélyes dolog: Ha sikerül, rengeteg küzdelem és Gond az ára, ha nem sikerül Felülmúlhatatlan fájdalom.

A gyereknevelés veszélyes dolog: Ha sikerül, rengeteg küzdelem és Gond az ára, ha nem sikerül Felülmúlhatatlan fájdalom. A gyereknevelés veszélyes dolog: Ha sikerül, rengeteg küzdelem és Gond az ára, ha nem sikerül Felülmúlhatatlan fájdalom. /Demokreitosz/ PEDAGÓGIAI PROGRAM 1 Sajóvárkonyi- Táblai Összevont Óvoda PROGRAM

Részletesebben

Integrált Pedagógiai Rendszer

Integrált Pedagógiai Rendszer A Csornai Általános és Művészeti Iskola, Óvoda Széchenyi István Körzeti Általános Iskolája Integrált Pedagógiai Rendszer A Csornai Általános és Művészeti Iskola, Óvoda Pedagógiai Programjának 10/8. sz.

Részletesebben

Legdrágább kincs a gyermek, Mi érte dolgozunk! (Dorothy Law Holtz)

Legdrágább kincs a gyermek, Mi érte dolgozunk! (Dorothy Law Holtz) Legdrágább kincs a gyermek, Mi érte dolgozunk! (Dorothy Law Holtz) 0 H 3291 Vámosgyörk, Kossuth út 10. Tel.: 36 - /37/ 361-617 E-mail: tuli2007@freemail.hu ADATLAP Intézmény neve: Tulipán Napköziotthonos

Részletesebben

SUKORÓI ÓVODA HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA. Készítette: a Sukorói Óvoda nevelőtestülete. 8096 Sukoró, Óvoda u. 2/b. Hatályos: 2013. szeptember 1.

SUKORÓI ÓVODA HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA. Készítette: a Sukorói Óvoda nevelőtestülete. 8096 Sukoró, Óvoda u. 2/b. Hatályos: 2013. szeptember 1. SUKORÓI ÓVODA HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA Készítette: a Sukorói Óvoda nevelőtestülete Átdolgozta: Viza Tiborné Intézményvezető Komlósi Lászlóné óvodapedagógus 8096 Sukoró, Óvoda u. 2/b Hatályos: 2013. szeptember

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XXIII. KER. I.SZ. ÖSSZEVONT ÓVODA HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA 2013.

BUDAPEST FŐVÁROS XXIII. KER. I.SZ. ÖSSZEVONT ÓVODA HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA 2013. BUDAPEST FŐVÁROS XXIII. KER. I.SZ. ÖSSZEVONT ÓVODA HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA 2013. 1 Tartalomjegyzék 1. PEDAGÓGIAI ALAPELVEINK... 8 2. A program célrendszere... 10 2.1. Alapvető célok... 10 2.2. Általános

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ISKOLA BUDAJENŐ INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

ÁLTALÁNOS ISKOLA BUDAJENŐ INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM ÁLTALÁNOS ISKOLA BUDAJENŐ INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Alkalmazotti közösség jóváhagyásának dátuma:... Fenntartóhoz történt benyújtás dátuma:... Fenntartói jóváhagyás dátuma:... Hatálybalépés dátuma:...

Részletesebben

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG. DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.HU ELŐTERJESZTÉS A Képviselő - testület 2010. június 25-i ülésére Tárgy:

Részletesebben

A VÁROSI ÓVODÁK HELYI ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAMJA

A VÁROSI ÓVODÁK HELYI ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAMJA A VÁROSI ÓVODÁK HELYI ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAMJA Csákvári Judit intézményvezető Pápa, 2010. 1 1. Bevezetés Az 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról és annak 1996. évi módosítása a nevelőtestületekre

Részletesebben

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Arany János Általános Iskola és Gimnázium Budapest XII. Meredek utca 1. OM azonosító: 035289 2012. február Szerkesztette: Aszódi Judit igazgatóhelyettes 1 Legitimációs

Részletesebben

IGAZGATÓI PÁLYÁZAT GORKA SZABOLCS

IGAZGATÓI PÁLYÁZAT GORKA SZABOLCS IGAZGATÓI PÁLYÁZAT GORKA SZABOLCS BOCSKAI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA 2010. február 22. Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testület Budapest Bocskai út 39-41. 1113 Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

B Ó B I T A ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013.

B Ó B I T A ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. B Ó B I T A ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. A BÓBITA ÓVODA ADATAI: Az óvoda hivatalos elnevezése: Bóbita Óvoda Az óvoda címe: 1172 Budapest Heltai tér 1. Az óvoda OM száma: 034633 Az óvoda fenntartója:

Részletesebben

A BALATONSZEMESI NYITNIKÉK ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A BALATONSZEMESI NYITNIKÉK ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A BALATONSZEMESI NYITNIKÉK ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Mottónk: Nem kárhoztatnánk- e az olyan kertészt, ki egyaránt öntözne minden növényt, mellőzve sajátos természetüket? /Fáy András/ TARTALOMJEGYZÉK:

Részletesebben

A DUNAKESZI BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A DUNAKESZI BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA PEDAGÓGIAI PROGRAM DUNAKESZI BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013 A DUNAKESZI BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA OM: 037313 Az iskola székhelye: 2120 Dunakeszi, Iskola sétány 18. Telefon,

Részletesebben

MESÉLŐ KÖRNYEZET BESZÉLŐ TERMÉSZET

MESÉLŐ KÖRNYEZET BESZÉLŐ TERMÉSZET MESÉLŐ KÖRNYEZET BESZÉLŐ TERMÉSZET Környezeti nevelésre épülő helyi óvodai nevelési program Tiszalök 2010. MESÉLŐ KÖRNYEZET BESZÉLŐ TERMÉSZET Környezeti nevelésre épülő helyi óvodai nevelési program Tiszalök

Részletesebben

PÁLYÁZAT. A Városmajori Óvodák óvodavezetői beosztására

PÁLYÁZAT. A Városmajori Óvodák óvodavezetői beosztására Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat 1126 Budapest, Böszörményi út 23-25. PÁLYÁZAT A Városmajori Óvodák óvodavezetői beosztására Készítette: Bálint Beáta Budapest, 2013. december 1 Tartalomjegyzék:

Részletesebben

T ü n d é r k e r t K e l e t i Ó v o d a. Pedagógiai Programja

T ü n d é r k e r t K e l e t i Ó v o d a. Pedagógiai Programja T ü n d é r k e r t K e l e t i Ó v o d a Pedagógiai Programja Készítette: Ács Sándorné Székhelyintézmény vezető és a Tündérkert Keleti Óvoda Tagintézményvezetői Nyíregyháza, 2013. augusztus 01. I. BEVEZETŐ

Részletesebben

CSICSERGŐ ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

CSICSERGŐ ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA CSICSERGŐ ÓVODA 1149 Budapest Fráter György tér 12. PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2014. 1 TARTALOMJEGYZÉK TÖRVÉNYI HÁTTÉR. 4 AZ INTÉZMÉNY JELLEMZŐ ADATAI.. 5 BEVEZETŐ. 6 1. NEVELÉSI KONCEPCIÓ, PEDAGÓGIAI HITVALLÁSUNK..

Részletesebben

Óvodavezetői Pályázat Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat Pestszentimrei Zöld Liget Óvoda (Budapest 1188, Ady Endre u. 127.

Óvodavezetői Pályázat Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat Pestszentimrei Zöld Liget Óvoda (Budapest 1188, Ady Endre u. 127. Óvodavezetői Pályázat Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat Pestszentimrei Zöld Liget Óvoda (Budapest 1188, Ady Endre u. 127.) óvodavezetői álláshelyére Tisztelt Polgármester Úr, Oktatási-, Közművelődési-,

Részletesebben

Készítette: Ráczné Váradi Éva igazgató intézményegység-vezetők szakmai munkaközösségvezetők és a nevelőtestület

Készítette: Ráczné Váradi Éva igazgató intézményegység-vezetők szakmai munkaközösségvezetők és a nevelőtestület Szerencs, 2013.03.25. Készítette: Ráczné Váradi Éva igazgató intézményegység-vezetők szakmai munkaközösségvezetők és a nevelőtestület 1 Az iskola dolga, hogy megtaníttassa velünk, hogyan kell tanulni,

Részletesebben