ÓVODAVEZETŐI PÁLYÁZAT. az Oktatási és Kulturális Közlöny év III. évfolyam 2. számában meghirdetett:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÓVODAVEZETŐI PÁLYÁZAT. az Oktatási és Kulturális Közlöny 2011. év III. évfolyam 2. számában meghirdetett:"

Átírás

1 Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc Pestszentimre Önkormányzat Jegyzője részére Budapest, Üllői út 400. ÓVODAVEZETŐI PÁLYÁZAT az Oktatási és Kulturális Közlöny év III. évfolyam 2. számában meghirdetett: KEREKERDŐ ÓVODA Budapest, Attila utca 9. vezetői álláshelyére Budapest, március 3. Készítette: Kékesi Szilvia Óvodavezető Óvoda Vezetői pályázat

2 TARTALOMJEGYZÉK: 1. SZAKMAI, PEDAGÓGIAI HITVALLÁS VEZETŐI PÁLYÁZATOM TÖRVÉNYI HÁTTERE Alapdokumentumok : HELYZETELEMZÉSRE ÉPÜLŐ VEZETŐI PROGRAM A szociokulturális környezete Az férőhely és létszámadatainak alakulása Humánerőforrás: Nevelőtestület és alkalmazotti közösség A pedagógusok, a nevelést segítő és technikai dolgozók feladatköre, iskolai végzettsége és szakképzettsége: Továbbképzési mutatók alakulása közötti időszakban KEREKERDŐ NEVELÉSI PROGRAM MEGVALÓSULÁSA, EREDMÉNYEI Pedagógiai munkát segítő munkaközösségek A nevelőtestület bekapcsolódása a kerületi és fővárosi Pedagógiai Intézetek által szervezett szakmai munkába: Szakértői vizsgálat az óvodában Minőségbiztosítás, minőségfejlesztés Szülők elégedettség mérése Iskolai kérdőív, tanítói elégedettség mérés Óvodavezető értékelése Sajátos feladatunk a gyermekvédelem Szakszolgálati ellátást igénybe vevők száma Csibészke Gyermekjóléti Központ KAPCSOLATRENDSZER ALAKÍTÁSA család kapcsolattartási formái társintézményeink Iskolák Nevelési Tanácsadó, SOFI PIHGY Önkormányzat Pályázatok az elmúlt öt évben Tárgyi feltételek alakítása VEZETÉSI PROGRAM A működtetési terve - vezetési koncepcióm Vezetői irányelveim Intézményi célkitűzések FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEK Humánerőforrás fejlesztési lehetőségei A továbbképzési kötelezettség teljesítésével szemben támasztott elvárások Pedagógiai munkánk továbbfejlesztési lehetőségei A gyermekvédelemi munka továbbfejlesztése Az kapcsolatrendszerének fejlesztési terve Belső kapcsolataink bővítési, fejlesztési lehetőségei Óvoda- Család Óvodáink kapcsolattartása Külső kapcsolataink bővítési, fejlesztési lehetőségei Társintézményeink Önkormányzat Tárgyi erőforrásaink fejlesztési lehetőségei Fejlesztési elképzeléseim a közötti időszakra Kerekedő Vadvirág Alapítványunk tevékenységi körének bővítési lehetőségei: Pályázatokon való részvétel elősegítése: ÖSSZEGZÉS, A PÁLYÁZAT ESZMEI MONDANIVALÓJA MELLÉKLET:diploma másolatok, nyilatkozat, erkölcsi bizonyítvány, CD Óvoda Vezetői pályázat

3 1. Szakmai, pedagógiai hitvallás Napjaink felgyorsult életritmusa, a gyakran egyoldalúvá váló kommunikációs élethelyzetek kialakulása következtében, az óvodáskorú gyermekeknek még inkább szükségük van: olyan érzelmi biztonságot nyújtó, nevelő környezetre, ahol szeretik, elfogadják, meghallgatják, értelmet fejlesztő tevékenykedtetéssel tartalmassá teszik mindennapjait. Gyermekközpontú, befogadó i nevelésünk, a gyermeki személyiség teljes kibontakoztatására törekszik, a személyiségjellemzők harmonikus fejlesztését, az értékek megszilárdítását, az esélyegyenlőség biztosítását, a kompetenciák megalapozását tekinti az i nevelés fő feladatának. A családokkal együttműködve, a nevelési tevékenységüket kiegészítve és segítve a gyermekek spontán érését hangsúlyozva, olyan gyermekeket szeretnénk nevelni, akik közül legtöbben az óvodáskor végére készen állnak az iskolai tanulás megkezdésére. Vallom, hogy gyermeket nevelni csak határtalan szeretettel és elfogadással lehet. A mi óvodánkat, nevelőtársaim segítségével még inkább olyanná szeretném formálni, ahol a gyerekek: Szeretetben, biztonságban, megkülönböztetés nélküli együttnevelésben Játékszabadság tiszteletben tartásával, egyéni képességeiket differenciáltan formálva, Gyermekközpontú, élményekre épülő i élet megteremtésével, melyben a gyermekek megismerhetik önmagukat, élhetnék meg kezdő gyermekéveiket. A gyermek fejlődése szempontjából döntő fontosságú, hogy érezze nemcsak szeretik, hanem olyannak szeretik, amilyen. Hermann Alice Ahhoz, hogy mindhárom óvodánkban ezek az elvek maradéktalanul megvalósulhassanak, szükség van a pedagógusok és nevelést segítő dajkák összehangolt munkájára a nevelés folyamatában. A nevelési elvek egységesítésén túl, nagyon sok: türelemre, figyelemre, szeretetre, nyitottságra, megértésre, emberségre és megfelelően alkalmazott kommunikációs stílusra van szüksége mindenkinek a gyermekekkel és a felnőtt közösséggel való kapcsolattartás során. Fontosnak tartom, hogy kollégáim ezekkel a hiánycikkekkel rendelkezzenek, hiszen ezek a tulajdonságok nemcsak a gyermekkel való foglalkozás személyiségjegyei, hanem a jó csapatmunka kialakításának és a partnerközpontú működtetésének feltételei. Nekem, mint pedagógusnak és vezetőnek egyaránt, minden tettemmel ezeket az értékeket kell közvetítenem, - hiszen cselekedeteim, az intézmény működését befolyásolják. Óvoda Vezetői pályázat

4 2. Vezetői pályázatom törvényi háttere évi LXXIX. törvény a közoktatásról, és annak módosításai évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról és annak módosításai 11/1994.(VI.8) MKM rendelet A nevelési-oktatási intézmények működéséről, és annak módosításai 137/1996.(VIII.28.) MKM rendelet az Óvodai nevelés országos alapprogramja 2/2005.(III.1.) OM rendelet a Sajátos nevelési igényű gyermekek i nevelésének irányelve 1276./1999. (Xl.25.) sz. határozat a Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzatának feladat ellátási, intézmény-hálózat működtetési és fejlesztési terve 2.2. Alapdokumentumok Óvoda Alapító Okirata Óvoda helyi nevelési programja Szervezeti Működési Szabályzat Óvoda Minőségirányítási Programja Óvoda Éves munkatervei és értékelései nevelési évekre szóló vezetői pályázat Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc- Pestszentimre Önkormányzat Minőségirányítási Programja Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc- Pestszentimre Önkormányzat Kerületi Intézkedési Terv Óvoda Vezetői pályázat

5 3. Helyzetelemzésre épülő vezetői program 3.1. A szociokulturális környezete A a kerület szélén helyezkedik el. A Ferihegyi repülőteret és a belvárost összekötő Gyömrői út egyik oldalán; Erzsébet- Bélatelepen található bázis óvodánkat, év szeptemberében vehette birtokba 5 csoportban 125 gyermek, ebben az óvodában 2009 szeptemberétől, hatvegyes és tiszta életkorú csoportban, 146 gyermeket tudunk fogadni. Az tornateremmel, jól felszerelt játszóudvarral, zöld környezettel várja a hozzánk érkező gyermekeket, a Balázs tó szomszédságában. A Vadvirág tagóvodája 50 gyermeknek nyújt családias jellegű ellátást vegyes életkorú csoportjaiban. Madárbarát, ősfás környezetben az udvaron dísztóval és jól felszerelt sportudvarral várja a hozzánk érkező gyermekeket. A Gyömrői út másik oldalán; Miklós- telepen a tagóvodája 73 gyermeket vár három csoportban. Madárbarát kert, jól felszerelt udvar, családbarát környezet várja az óvodába érkezőket. Óvodáink családi házas, zöldövezeti környezetben helyezkednek el. Az elmúlt években, elsősorban a és a környékének beépítettsége nőtt, sok kisgyermekes család, ill. gyermeket a közeljövőben vállaló fiatal költözött a környékre. A hozzánk érkező gyermekek többsége az közvetlen környezetében lévő utcákból érkezik az óvodába. Gyermekeink nagy része generációs családmodellel rendelkező családokból jön az óvodánkba, nagyszülők- szülőkgyermekek laknak együtt vagy egymás közelében. Az óvodáról is elmondható, hogy úgynevezett többgenerációs, gyermekeink szüleinek jó része óvodáinkban kezdték gyermekéveiket. Az környezetéről elmondható, hogy állandó lakóközösséggel rendelkezik. A lakók, így szülői közösségünk tagjai is ismerik egymást, odafigyelnek egymásra, érdeklődőek egymás iránt. A környezet infrastrukturális fejlődése /csatornázások a környező utcákban, vásárközpont kiépítése, új lakások építése, felújított vagy nemrég átadott játszótér, jó színvonalú iskolai alapellátás/ előre vetítik, hogy az elkövetkező években sok kisgyermekes vagy gyermeket vállaló fiatal költözik még az óvodáink környékére. A kulturált szórakozási lehetőség is elérhető közelségben van, gyermekeinkkel gyakran veszünk részt a Rózsa Művelődési ház színvonalas gyermekelőadásain. 3.2.Az férőhely és létszámadatainak alakulása Az i férőhelyek évi 50 fővel történő emelkedése elősegítette a folyamatosan emelkedő férőhely iránti igény kiszolgálását, majd a új épületében a évi csoport kialakítás lehetővé tette, hogy Óvoda Vezetői pályázat

6 még több óvodáztatási igényt tudjunk kielégíteni, ekkor 22 fővel nőtt a felvehető gyermeklétszám. Ennek ellenére a körzetes lakcímmel rendelkező gyermekek esetében a férőhely igény, még mindig folyamatosan meghaladja az aktuális férőhely számot. Létszámadatok /2007. nevelési év 2007/2008. nevelési év 2008/2009. nevelési év 2009/2010. nevelési év 2010/2011. nevelési év Vadvirág Vadvirág Vadvirág Vadvirág Vadvirág Alapító okirat szerinti férőhelyek száma Férőhelyek száma tagintézményenként Jelentkezett gyermekek száma Felvett gyermekek száma Férőhely Kihasználtság Adott év Okt.01. állapot szerint 200 fő 102,6%-os kihasználtság 253 fő 103,2%-os kihasználtság 250 fő 102%-os kihasználtság 269 fő 101%-os kihasználtság 270 Fő 100%-os kihasználtság 3.3. Humánerőforrás: Nevelőtestület és alkalmazotti közösség A új épületátadás és csoportbővítés magával hozta az alkalmazotti létszám emelkedését, majd a évi nagyfokú férőhely hiány miatt a nevelőtestületi szoba és pedagógus öltöző átalakítása következtében kialakított újabb i csoport, ismét alkalmazotti létszám emelkedést eredményezett. A megemelkedett gyermek és felnőtt létszám következtében félállású titkári állás emelkedést engedélyezett az Önkormányzat részünkre. A létszám folyamatos emelkedése ellenére a nevelőtestület és alkalmazotti közösség viszonylagos állandósága biztosítja, hogy a jól együttdolgozó pedagógus párokat és a dajka kollegákat sikerül együtt tartani. Óvoda Vezetői pályázat

7 Munkavállalói létszám adatok Munkakörök 2006/ / / / /2011 Óvodapedagógus Dajka ,5 16,5 Óvodatitkár ,5 1,5 Kertész-karbantartó 1, Összes álláshely 31, A pedagógusok, a nevelést segítő és technikai dolgozók feladatköre, iskolai végzettsége és szakképzetsége: S.sz. Feladatkör Iskolai végzettség Szakképzetség 1. Óvodapedagógus Főiskola 22 fő Óvodavezető szakvizsga 1fő Szakközépiskola 1 fő Közoktatás vezető szakvizsga 1fő Fejlesztőpedagógus szakvizsga 3fő Környezeti nevelő szakvizsga 1fő Gyógy testnevelés szakvizsga 1fő Szociálpedagógus 1fő Gyógypedagógus 1fő 2. Dajka Érettségi 4 fő Dajka képző fő 6 fő Szakközépiskolai 4 fő Varrónő 2 fő Szakmunkás képző 4 fő Általános ápoló 1 fő 8 általános 3 fő Pszichológiai asszisztens 1 fő Képesített könyvelő 1 fő 3. Óvodatitkár Érettségi 2 fő 4. Kertész Érettségi 2 fő Elektroműszerész 1 fő karbantartó 8 általános 1 fő Továbbképzési mutatók alakulása közötti időszakban Óvodapedagógusaink szívesen vesznek részt kerületi, fővárosi akkreditált továbbképzéseken. A továbbképzések kiválasztásánál fontos szempont volt a nevelési program megvalósulásához szükséges személyi feltételek biztosítása, a szakmai munka fejlődésének elősegítése, az egyéni érdeklődés figyelembevétele és a továbbképzési kötelezettségnek való megfelelés. A hétévenként kötelező továbbképzési kötelezettségnek az összes érintett eleget tett. Az elmúlt öt évben a következő tanfolyamok elvégzésével segítették a szakmai munka fejlődését a nevelőtestület tagjai: Továbbképzés éve Továbbképzésre fordított összeg 2006.év Továbbképzésre fordítható összeg: Ft Továbbképzés megnevezése Kincskeresés az óvodában - tehetséggondozás 3-7 éves korban Felkészítés közoktatási int. magasabb vezetői pályázat írására Tanfolyamon részt vevő pedagógus Kisné Király Mónika Kékesi Szilvia Óvoda Vezetői pályázat

8 2007. év továbbképzésre fordítható összeg: Ft 2008.év továbbképzésre fordítható összeg: Ft év továbbképzésre fordítható összeg: Ft Kincskeresés az óvodában - tehetséggondozás 3-7 éves korban Számítógép és Internet alapismeretek Testkultúravitamintorna Szövegszerkesztés és táblázatkezelés ismeretek BÓN-Konferencia ELTE Környezeti nevelés szakirányú továbbképzés ELTE-környezeti nevelés szakirányú továbbképzés Vizuális nevelés ELTE-környezeti nevelés szakirányú továbbképzés ELTE Környezeti nevelés szakirányú továbbképzés NYME Gyógy testnevelés szakirányú Továbbképzés ELTE Környezeti nevelés szakirányú továbbképzés Szort Bt Fekete Ágnes Bereczkiné B.Ildikó, Lőrincz Nóra, Tóth Gabriella, Vágvölgyi Hajnalka Fekete Ágnes Bereczkiné Biercsák Ildikó Kékesi Szilvia, Vágvölgyi Hajnalka Kovács Sándorné Füriné Fejős Klára Füriné Fejős Klára Hambalkó Szilvia Badár Györgyi Füriné Fejős Klára Füriné Fejős Klára Hermann-né né Bagi Henrietta Füriné Fejős Klára Kovács Krisztina továbbképzésre fordítható kiegészítő normatív támogatás év Ft év Ft év Ft év 0 Ft év Ft Óvoda Vezetői pályázat

9 4. nevelési program megvalósulása, eredményei Pedagógiai munkánkat 1999 szeptembere óta a Óvoda Helyi Nevelési Programja alapján végezzük óvodáinkban. A 2009/2010. nevelési évben az alapprogram törvényi változása, magával hozta a pedagógiai programunk átgondolását, strukturális, szerkezeti változtatásának lehetőségét és a XXI. század változó természeti és társadalmi környezetnek megfelelő tartalmi átgondolását és beépítését a nevelési programba. Programunk újragondolása elősegítette a megnövekedett létszámú nevelőtestületünk számára a nevelőmunkánk kereteinek pontosabb, mindenkitől elvárt elveinek megfogalmazását; de tág határokat enged az egyéniség kibontakoztatásának, a pedagógus személyiséghez közel álló módszerek érvényesítésének. Programunk kibővített alapelvei: A gyermeki fejlődést az i nevelés és a családi nevelés együtt szolgálja, a gyermek nevelése elsősorban a család feladata, s ebben a folyamatban az óvodának kiegészítő szerepet tulajdonítunk. Az i nevelésünk biztosítja a gyermekek testi, lelki érzelmi, értelmi, erkölcsi fejlődését: Egyéni képességek fejlesztése, differenciált bánásmód alkalmazásával A különbözőség elfogadásával és elfogadtatásával Játékszabadság tiszteletben tartásával Gyermekközpontú, élményekre épülő i élet megteremtésével, melyben a gyermekek megismerhetik önmagukat Értékek közvetítés a családok és a gyermekek felé A sajátos nevelési igényű gyermekek (enyhén értelmi fogyatékos) személyiségjegyeinek legoptimálisabb fejlesztése, egyéni sajátosságaik és fejlődési ütemük mindenkori figyelembevétele mellett Megkülönböztetés nélküli együttnevelés és elfogadás alkalmazása az i élet során A nemzeti, etnikai kisebbséghez tartozó gyermekek i nevelésében az azonosság megőrzésének, ápolásának, erősítésének, átörökítésének biztosítása. A helyi nevelési program bevezetése óta, évről-évre közeledett egymáshoz a tagóvodák nevelési gyakorlata. Az nevelőtestülete által megtartott szakmai bemutatók, az értékelési rendszer kidolgozásának folyamata és a vezető segítő szándékú ellenőrzései, segítették az egységes nevelési szemlélet kialakulását, a módszertani megoldási lehetőségek gyakorlati átadását, egymás munkájának objektív megismerését. A szakmai bemutatók és az ezt követő önértékelési folyamatok, eszmecserék hatására az pedagógusok nyitottabbá váltak és igyekeztek az innovatív szakmai módszereket beépíteni a saját nevelési gyakorlatukba és módszertani eszköztárukba. Az értékeléssel kapcsolatos feladatok megoldása során, képessé váltunk a teamekben való működésre, a feladatok elosztására. A szakmai munkaközösségek bemutatói egyre magasabb szintű pedagógiai munkáról tanúskodtak, rávilágítottak arra, hogy pedagógusaink közül- ki, mely Óvoda Vezetői pályázat

10 területen tudja segítő ötleteivel, módszertani ajánlásaival az szakmai munkájának fejlődését előrevinni Pedagógiai munkát segítő munkaközösségek 2010/ nevelési év Téma: Az pedagógus személyisége a nevelésben, a szokás alakítás és a társas kapcsolatok alakítása terén Munkaközösség vezetők: Vargáné Szűcs Anna, Badár Györgyi, Farkasné Hárs Jolán 2009/ nevelési év Téma: Az pedagógus személyisége a nevelésben, a szokás alakítás és a társas kapcsolatok alakítása terén Munkaközösség vezetők: Vargáné Szűcs Anna, Badár Györgyi, Farkasné Hárs Jolán 2008/ nevelési év Téma: Hatékony készség és képességfejlesztés lehetőségei az énekzenei tevékenységekben Munkaközösség vezetők: Vargáné Szűcs Anna, Bereczkiné Biercsák Ildikó, Kisné Király Mónika 2007/ 2008 nevelési év Téma: Hatékony készség és képességfejlesztés lehetőségei a vizuális tevékenységekben Munkaközössé vezetők: Farkasné Hárs Jolán, Badár Györgyi, Kisné Király Mónika 2006/ nevelési év Téma: Környező világ tevékeny megismerésére nevelés, a matematikai tapasztalatszerzés tükrében Munkaközösség vezető: Farkasné Hárs Jolán, Lőrinc Nóra, Kisné Király Mónika A Óvoda pedagógusai; a XVIII. kerületi óvodák és a környező országok/ Szlovákia- Brezno, Románia- Arad; Szlovénia- Losonc/ pedagógusainak tartott szakmai bemutatók szervezésével segítették: a pedagógiai hagyományok és az i jó gyakorlat bemutatását, és a magyarországi i ünnepkörökhöz kapcsolódó hagyományok átörökítését szeptemberében Besztercebánya és vonzáskörzetéből szlovák pedagógusok keresték fel óvodánkat, szakmai tapasztalatcsere céljából. A szakmai tapasztalatcsere sikeres lebonyolítása után, évente érkeztek hozzánk az UNICEF OMEP szervezetének képviseletében pedagógusok, majd innovációs pályázati forrásból óvodánk pedagógusai is részt vettek Brezno óvodáiban szervezett módszertani napokon. Ezen együttműködés olyan szakmai és emberi kapcsolatok kialakítását segítette elő, hogy a kerületi Önkormányzat és a Breznoi Önkormányzat partnerintézményeként; EU pályázat keretében két éves módszertani továbbképzésre nyertünk lehetőséget. Nevelőtestületünk szívesen vesz részt a kerületi szakmai életben, a munkaközösségi bemutatókon tapasztaltak alapján- az adott területhez leginkább értő kollégák vállalnak bemutatókat; az értékelések, visszajelzések alapján a kerületi pedagógus közösség megelégedésére. Óvoda Vezetői pályázat

11 4.2. A nevelőtestület bekapcsolódása a kerületi és fővárosi Pedagógiai Intézetek által szervezett szakmai munkában: 2006/2007. nevelési év 2007/2008. nevelési év 2008/2009. nevelési év 2009/2010. nevelési év Vadvirág Vadvirág Vadvirág Kerületi szakmai gyakorlati bemutatók szervezése Téma:Külső világ tevékeny megismerése; formai és mennyiségi ismeretek nyújtásának lehetőségei Pedagógus: Polgár Attiláné Téma: Farsang / karkötők, nyakláncok, fejdíszek készítése egyszerű fonással, papírhajtással/ Pedagógus: Vargáné Szűcs Anna Téma: egyszerű ritmushangszerek készítése, közös zenélés, énekes játékok vegyes csoportban Pedagógus: Dobi Pál, Vargáné Szűcs Anna Pedagógus: Polgár Attiláné Téma: Közeledik a Húsvét! /problémamegoldó gondolkodás, szem- kéz koordináció,tapintás,síkban és térben való tájékozódás,vizuális memória Téma: Március 15. ünneplése i csoportban Pedagógus: Vargáné Szűcs Anna Téma: vizuális nevelés lehetőségei Pedagógus: Kovács Sándorné PIHGY vizuális mentor Pedagógusok: Vargáné Szűcs Anna, Hambalkó Szilvia, Téma: Márton napi készülődés Mészárosné Tömösközy Judit,Polgár Attiláné Téma: Március 15. Fa projekt Pedagógusok: Dobi Pál, Vargáné Szűcs Anna Intézmények közötti együttműködések Fővárosi bemutatók szervezése Pedagógus: Kovács Sándorné Téma: Játszani jó! Erdei Tekerő projekt nap Téma: környezeti nevelés lehetőségei a szabadban Pedagógus: Vargáné Szűcs Anna Óvoda-iskola konferencia téma: Sikeres Iskolakezdés konferencia, és iskola közötti átmenet segítése Pedagógus: Vargáné Szűcs Anna Erdei Tekerő projekt nap Téma: környezeti nevelés lehetőségei a szabadban Pedagógus: Kovács Sándorné és Pitypang közös szakmai projekt Pedagógusok: Hambalkó Szilvia, Badár Györgyi, Mészárosné Tömösközy Judit, Vargáné Szűcs Anna, Dobi Pál rajzpályázatok, kiállítások Rajzpályázatok: -Robogó rajzpályázat -Tengerek világa rajzpályázat -Kedvenc mesém rajzpályázat Kiállítás: -Kreatív pedagógusok kiállításra munkák beküldése Pedagógusok: Badár Györgyi, Dobi Pál, Vargáné Szűcs Anna, Kovács Sándorné Rajzpályázatok: 1. Szebb virágosabb kerületért 2.Óvodám és lakókörnyezetem Óvoda Vezetői pályázat

12 2010/2011. nevelési év Vadvirág Vadvirág Téma: Különleges vizuális technikák Pedagógus: Kovács Sándorné Téma: Hétköznapi ZÖLDségeink Pedagógus: Füriné Fejős Klára Téma: mozgás fejlesztés vizuális nevelés, matematikalogikai képességfejlesztés Pedagógusok: Hambalkó Szilvia, Mészárosné Tömösközy Judit, Polgár Attiláné 3.Benedek Elek meseillusztráció 4.Madarak fák napja 4.3. Szakértői vizsgálat az óvodában Az Önkormányzat Minőségirányítási Program alapján január én szakértői ellenőrzés volt óvodánkban; Király Katalin Közoktatási szakértő az alábbi összegzést javaslatot fogalmazta meg: A törzs jó adottságai, a tagóvodák jó hagyományai- a vezető és a tagintézmény vezetők szakmai felkészültsége; pozitív képet nyújt az óvodáról. Az intézmények egymás közötti rendszeres kommunikációja elősegíti a testület összehangolt értékrendszerének kialakítását, az eddigi jó hagyományok működését. Javaslom a csoportos dokumentumok áttekintését, a nevelési-fejlesztési naplók egységes szerkezetbe foglalását. A nevelőtestület a csoportnaplók szerkezeti és tartalmi átgondolásával korszerűsítette a csoportnaplót, intézményegységenként újragondolta, egységesítette a szokás-szabály rendszereket, a balesetvédelmi szabályzatot. A Mulasztási naplók a Magiszter - tanügy igazgatási rendszerből kinyomtatható új formát kaptak Minőségbiztosítás, minőségfejlesztés Az ÖMIP-ben megfogalmazott egyes intézménytípusra vonatkozó elvárások meghatározzák az óvodák részére, hogy az IMIP- ben meghatározottak szerint értékeljék tevékenységüket. Az óvodában folyó szakmai munka színvonalának, a partnerek visszajelzésének objektív mérése, az intézményi IMIP- ben megfogalmazottak szerint, évente meghatározott időben, a minőségfejlesztési team által megalkotott kérdőívek segítségével történik. Óvoda Vezetői pályázat

13 Szülők elégedettség mérése Partnereink a szülők elégedettségét mérve, azt tapasztaltuk, hogy a hozzánk érkező gyermekek szüleinek többsége elégedett az óvodában végzett munka színvonalával, a pedagógusok felkészültségével, a tárgyi környezettel. Az alábbi táblázatban nyomon követhetők k az elmúlt négy nevelési évben felmértek alapján, mely területek igényeltek évről évre odafigyelést részünkről, és mely területeket ítélték a szülők kimagaslónak óvodáinkban. 5 4,8 4,6 4,4 4,2 4 3,8 2006/ / / / megállapítás 2. megállapítás 3. megállapítás 4. megállapítás 5. megállapítás 6. megállapítás 7. megállapítás 8. megállapítás 9. megállapítás 10. megállapítás 11. megállapítás 12. megállapítás 13. megállapítás 14. megállapítás 15. megállapítás 1. Tudom, hogy gyermekem jó helyen van az óvodában ezért nyugodtan bízom Őt az óvónőkre reggelenként! 2. Az óvónők megfelelő érzelmi biztonságot nyújtanak, szeretetteljes légkört biztosítanak! 3.Az i nevelés folyamán közvetítik gyermekemnek a legfontosabb emberi értékeket (erőszakmentesség, tolerancia, természet szeretet és védelem) 4. Az óvodában folyó értelmi fejlesztést, iskolai életrevaló felkészítést megfelelőnek tartom! 5.Az óvónők segítenek nevelési problémáim megoldásában, ha hozzájuk fordulok! 6. Az óvodában dolgozó felnőttek ismerik, elfogadják és tiszteletben tartják gyermekemet! 7. Ismerem az nevelési programját, és az vezetés céljait! 8.Elégedett vagyok az i rendezvények lebonyolításával, a szülők bevonásával! 9. Elégedett vagyok az óvodában szervezett programokkal (bábműsorok, színházlátogatások, kirándulások) 10. Az i programok finanszírozása nem okoz gondot számomra, amennyiben nem lépi túl az év kezdetén egyeztetett és elfogadott összeghatárt! 11. A fogadóóra szervezését megfelelőnek tartom, elégedett vagyok az itt kapott tájékoztatással! 12. Elégedett vagyok az tisztaságával! 13.Elégedett vagyok az tárgyi felszereltségével! 14. Gyermekem csoportszobáját, az öltözőt, t, a folyosót barátságosnak és esztétikusnak tartom! 15. Elégedett vagyok a háromszögletű Alapítvány működésével, lehetőségeim szerint támogatom! (anyagilag, eszközökkel, munkámmal) Óvoda Vezetői pályázat

14 Iskolai kérdőív, tanítói elégedettség mérés Az adott nevelési év szeptemberében iskolát kezdő gyermekekről a tanítói visszajelzések alapján elkészült összesítő táblában megfigyelhető, hogy a szociális, értelmi és érzelmi kompetenciák területén gyermekeink milyen eredményeket értek el az iskolába lépéskor. Azokból az iskolákból szoktunk tanítói visszajelzéseket kérni, ahová az óvodásaink túlnyomó többsége jár/ Vajk Sziget és Gulner Általános Iskola/ vagy minimum négy gyermek jelentkezett. A visszajelzések alapján pedagógusaink képet kaphatnak saját munkájuk eredményességéről. Tanítói kérdőív 5 4,5 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1 0, / / / megállapítás 2. megállapítás 3. megállapítás 4. megállapítás 5. megállapítás 6. megállapítás 7. megállapítás 8. megállapítás 9. megállapítás 10. megállapítás 11. megállapítás 12. megállapítás 13. megállapítás Tanítói kérdőív megállapításai: 1. A gyermek az iskolába lépést zökkenőmentesen élte meg, könnyen alkalmazkodott az iskolai életmódhoz. 2. A gyermek magas szinten állt az egészséges életmód szokásainak elsajátításában, gyakorlásában. 3. A gyermek magas szinten állt az önkiszolgálás terén. 4. A gyermek magas szinten állt kommunikációs, anyanyelvi képességek terén. 5. A gyermek magas szinten állt mozgás képességek terén. 6. A gyermek rendelkezett az írás elsajátításához szükséges finommotoros készségekkel. 7. A gyermek gazdag ismeretekkel rendelkezett az irodalmi nevelés terén. 8. A gyermek sokrétű tudással rendelkezett az ének-zenei nevelés terén. 9. A gyermek gazdag technikai tudással, alkotó képességgel rendelkezett a vizuális nevelés terén. 10. A gyermek széles ismeretkörrel rendelkezett a környezeti nevelés terén. 11. A gyermek jártas volt a 10-es számkörben és rendelkezett elemi problémamegoldó képességgel. 12. A gyermek motiválható volt, kellően en fegyelmezett volt a tanuláshoz, kész volt a tanító elfogadására. 13. A gyermek szociális, érzelmi fejlettsége, iskolába lépéskor, korának megfelelő volt. / udvarias, figyelmes, együtt érző, felelősség tudó, önálló / Óvodavezető értékelése Fontosnak tartom, hogy a vezetővel vel szemben támasztott szakmai elvárásokat világosan megfogalmazza a nevelőtestület; az elvárások megfogalmazása után Óvoda Vezetői pályázat

15 a vezetői ciklus végén értékelje a testület az elmúlt öt év vezetői munkáját és az újabb vezetői ciklus előtt állítsanak elvárásokat a vezető ő elé. Ezt a mérési formát is beépítettük az IMIP rendszerbe. nevelőtestület elvárásai: közötti vezetői ciklus előtt. nevelőtestület értékelése: közötti vezetői ciklusról nevelőtestület elvárásai: közötti vezetői ciklus előtt 5 4,5 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1 0, elvárt értékelés elvárás Az vezetői értékelő kérdőív megfogalmazásai: 1.megállapítás 2. megállapítás 3.megállapítás 4. megállapítás 5. megállapítás 6. megállapítás 7. megállapítás 8. megállapítás 9. megállapítás 10.megállapítás 11.megállapítás 12.megállapítás 13.megállapítás 14.megállapítás 15.megállapítás 16.megállapítás 17.megállapítás 18.megállapítás 19.megállapítás 20.megállapítás 21.megállapítás 22.megállapítás 23.megállapítás 24.megállapítás 1. Az vezető magas szintű szakmai felkészültséggel rendelkezik. 2. Jó szervező. 3. Közvetlen, nem tart távolságot. 4. Fontosnak tartja a pedagógusok szakmai felkészültségét. 5. Bírálatában törekszik arra, hogy tapintatos maradjon. 6. Ösztönzi a nevelőket új módszerek, eljárások, megoldások keresésére. 7. Világosan, egyértelműen en fogalmazza meg a nevelőtestület feladatait. 8. Önálló véleményalkotásra, vitára ösztönzi a nevelőket. 9. A pénzjutalmak elosztásában igazságos. 10. Nem terheli a nevelőket fölösleges feladatokkal. 11. Folyamatosan tájékozódik az intézményben történtekről. 12. Segíti a pedagógusokat a problémák megoldásában. 13. Nem csak a saját álláspontját tekinti egyedül érvényesnek. 14. Ismeri az intézmény növendékeinek jelentős részét. 15. Megköveteli, hogy mindenki képességei legjavát nyújtsa. 16. Döntései előtt kikéri a nevelőtestület véleményét az SZMSZ-ben meghatározott területeken. 17. Törődik azzal, hogy a testület tagjai jól érezzék magukat. 18. A ténylegesen elvégzett munka és az IMIP- Ben kidolgozott szempontok alapján értékeli a nevelőket. 19. Tájékozott munkatársai személyes problémáiról. 20. Törekszik arra, hogy közte és a nevelőtestület között nevelési kérdésekben ne legyenek alapvető ellentétek. 21. Az értekezletek jól irányítottak, nincs felesleges szócséplés. 22. Az vezető jól ismeri a nevelőket. 23. Az vezető szobájába bárki, bármilyen problémával nyugodtan bemehet, a pedagógusok nem félnek a vezetőtől. 24. A testület tagjai megvalósíthatják egyéni elképzeléseiket a nevelés területén. Óvoda Vezetői pályázat

16 4.5. Sajátos feladatunk a gyermekvédelem Mindhárom óvodában gyermekvédelmi felelősök segítik az óvó-védő, gondozó-nevelő funkciójának erősítését, a családi nevelés támogatását. A gyermekvédelmi felelősök munkájának preventív funkciója a következő tevékenységekben valósul meg: Az óvónőkkel közösen felmérik, az óvodában a szociálisan hátrányos, vagy veszélyeztetett gyermekeket Gyermekvédelmi naplóban rögzítik a gyermekekkel kapcsolatos eseteket, figyelemmel kísérik az RGYK - határozatok érvényességét Évente rögzítik csoportonként a részképesség problémák miatt szakszolgálati ellátást igénylő gyermekeket Figyelemmel kísérik az egészséges i környezet alakulását Részt vesznek a kerületi gyermekvédelmi munkaközösség foglalkozásain /tájékozódnak a törvényi változásokról, kapcsolatot építenek a gyermekjóléti, TEGYESZ, szociális iroda munkatársaival/ Kapcsolatot tartanak a Csibész Gyermekjóléti Központ munkatársaival Szakszolgálati ellátást igénybe vevők száma Mindhárom óvodánkban külső szakemberek segítik a részképesség problémák javítását. A gyógytestnevelés foglalkozás megtartása heti kétszer történik a és heti egyszer a két tagóvodában. Tornaterem hiánya miatt nehezebb szervezéssel valósítható meg a két tagintézményben. A logopédiai ellátás nagyon sok gyermeket érint, mindhárom óvodában heti egyszer jön logopédus, a beszédhibák javítása a szülők együttműködésével a leghatékonyabb, ezért a logopédus kollégák otthoni feladatokat is adnak gyermekeinknek. A szülők többsége aktívan vesz részt gyermeke logopédiai fejlesztésében. A fejlesztőpedagógusok heti egyszer érkeznek óvodáinkba, együttműködésünk fejlődést mutat / a szakvéleményeik átadása, a szülő tájékoztatása terén/; de a pedagógusokkal való együttműködés, a gyermek érdekében megvalósuló fejlesztésről való tájékoztatás, a közös szakmai munka hatékonyságának növelése még javításra szorul. Pszichológiai megsegítést mindhárom óvodánkba tudunk biztosítani a családok részére, de az éves esetszámok kevés tényleges segítségkérést mutatnak. Az SNI ellátás az alapító okiratnak megfelelően történik 2009/2010. nevelési évtől, átgondolást igényel a beszédproblémás SNI gyermekek ellátásának beépítése az alapító okiratba; ezeknek a gyermekeknek a SOFI biztosít szakszerű gyógypedagógiai ellátást óvodáinkban. Szakszolgálati ellátást igénybe vevők nevelési év 2006/2007. nevelési év vadvirág Fejlesztőpedagógi ai ellátást igénybe vevők Logopédiai ellátást igénybe vevők Gyógy testnevelési ellátást igénybe vevők Pszichológiai megsegítést igénybe vevők 6 fő 9 fő 15 fő 5 fő 5 fő 13 fő 9 fő 2 fő 3 fő 6 fő 8 fő 0 fő SNI ellátásban részesülő gyermekek Óvoda Vezetői pályázat

17 2007/2008. nevelési év 2008/2009. nevelési év 2009/2010. nevelési év 2010/2011. nevelési év vadvirág vadvirág vadvirág vadvirág 14 fő 25 fő 18 fő 7 fő 10 fő 13 fő 7 fő 7 fő 14 fő 8 fő 16 fő 13 fő 3 fő 2 fő 3 fő 3 fő 4 fő 7 fő 16 fő 21 fő 20 fő 10 fő 3 fő 13 fő 9 fő 9 fő 10 fő 8 fő 20 fő 22 fő 8 fő 12 fő 13 fő 11 fő 14 fő 15 fő 6 fő 0 fő 4 fő 5 fő 0 fő 0 fő 7 fő 2 fő 4 fő 1 fő 2 fő 4 fő 2 fő 4 fő 1 fő 1 fő Étkezési támogatásban részesülő gyermekek száma: / / / Csibész Gyermekjóléti és Módszertani Központ RGYK 3 Gyermekes Tartósan beteg fő fő 2007/ fő Gyermekvédelmi kérdésekkel foglalkozó pedagógusaink, az elmúlt években a Csibész Gyermekjóléti Központ megkeresése alapján az adott gyermekekről tájékoztatást adnak a családvédelemmel foglalkozó kapcsolattartó kollégának; vagy egyéni az óvodában felmerülő problémahelyzetben felveszik a családgondozói hálózattal a kapcsolatot. 6 fő 2008/ / /2011 Családgondozási vagy védelembe vételi esetszámok Óvoda Vezetői pályázat

18 5. Kapcsolatrendszer család kapcsolattartási formái Mindhárom óvodánkban a szülők többsége partnerként tekint az óvodában dolgozó pedagógusokra, gyermekük nevelésében. Évente kétszer szülői értekezletet tartunk a szülőknek, hogy nevelési kérdésekről, az éppen aktuális i eseményekről tájékoztassuk partnereinket, egyéni fogadóórán szerezhetnek gyermekük i életéről információt Nyílt napokon, nyitott ünnepi rendezvényeken bepillantást nyerhetnek gyermekük i életébe Évente egyszer közösen kertészkedhetnek a Föld napján szülők és gyerekek, az pedagógusok által szervezett környezeti napjainkon Családi sport nap keretében együtt játszhat óvodáinkban a család apraja-nagyja Kézműves délutánokon együtt tevékenykedhetnek a családok és pedagógusok, /hagyományőrzés és kézműves technikák elsajátítása/ 5.2. társintézményeink Iskolák Tanköteles korú gyermekeink többsége a körzetes iskolákba: a Vajksziget és a Gulner iskolába jelentkezik. Közös programokkal segítünk a gyerekeknek, szülőknek megismerni az iskolákat /részt veszünk a nagyokkal az iskolai Mikulás ünnepségen, tájékoztatjuk az iskolába készülő szülőket az iskolákról; lehetőséget biztosítunk az iskolák képviselőinek, hogy az i szülői értekezleten részt vegyenek/ Nevelési Tanácsadó, SOFI Külső szakemberek biztosításával, a részképesség problémás, lassúbb fejlődési ütemű, beszédproblémás gyermekek részére biztosítanak szakembereket. A szakemberek többsége évek óta dolgozik óvodánkban, ez megkönnyíti a gyermekek érdekében végzett munkát PIHGY Az i szaktanácsadó és a nevelőtestület között kialakult szakmai és emberi kapcsolat elősegíti az óvodában folyó szakmai munka innovatív megújítását, a kerületi szakmai életbe való bekapcsolódási pontok megtalálását Önkormányzat A VIKI iroda munkatársai segítségemre voltak az elmúlt öt évben az intézmény szakszerű, törvényes működésének biztosításában. Óvoda Vezetői pályázat

19 6.Tárgyi feltétel rendszer alakítása 6.1. Pályázatok az elmúlt öt évben dátum Pályázat kiírója Pályázat címe Oktatásért Közalapítvány Nemzeti Erőforrás Minisztérium 2.Pestszentlőrin c-pestszentimre Közoktatásért Közalapítvány Óvodákban működő tehetséggondozó műhelyek támogatása Játszva gondolkozzunk 1. informatikai eszközbeszerzés 1. óvodák, iskolák, középiskolák által szervezett nyári tábori tevékenység Nyert támogatás Eszközfejlesztés képességfejlesztő játékok Ftösszegben számítógép és nyomtató vásárlás Ft Magiszter üzemeltetés agyagozás, szövés /fonás kellékei 3.Budatest XVIII. kerület Pestszentlőrinc- Pestszentimre Önkormányzata Budatest XVIII. kerület Pestszentlőrinc- Pestszentimre Önkormányzata 1.Pedagógiai innováció elősegítése a kerület közoktatási intézményeiben: Belföldi csoportos szakmai együttműködésre tanulmányutak szervezése 2. Föld napja 3.. Zöld 1. Zöld 2. Pedagógiai innovációs pályázat: Bel- és külföldi egyéni vagy csoportos tanulmányutak szervezése 3 A kreatív óvodák értékőrző hagyományai 4. Szebb, virágosabb kerületünkért 5. Föld Napja növények virágok növények 45 fő szakmai tanulmányút szervezése Veszprémbe Környezetvédelmet elősegítő eszközök vásárlása Könyv beszerzés Hagyományőrzés megfigyelése / Hollókő/ Pitypang óvodával közös szakmai projekt- vizuális eszközvásárlás 2.OKM eszközfejlesztés Budatest XVIII. kerület Pestszentlőrinc- Pestszentimre Önkormányzata 2.Fővárosi Közoktatásfejlesztési Közalapítvány 3.OKM 23/2008. Informatikai és eszközfejlesztési pályázat 1. Föld Napja 2 Zöld Óvoda 3. Innovációs pályázat külföldi tanulmányút 4. Innovációs pályázat belföldi tanulmányút 5. Korunk Játékai Eszközfejlesztési pályázat Eszközfejlesztési pályázat növények udvari játék eszközök / rollerek/, beltéri csúszda vásárlása, zenei nevelés eszközeinek beszerzése fényképezőgépek vásárlása Brezno tanulmányút Saját készítésű játék a csoportokba Égető kemence vásárlása Óvoda Vezetői pályázat

20 Budatest XVIII. kerület Pestszentlőrinc- Pestszentimre Önkormányzata 2.Fővárosi Közoktatásfejlesztési Közalapítvány Fővárosi Közoktatásfejlesztési Közalapítvány 1. Föld Napja 2 Zöld Óvoda Környezeti nevelés, környezettudatos életvitel, egészséges életmódra nevelés Könyvtár fejlesztés növények növények környezeti nevelést segítő eszközök vásárlása könyvek 2.Pestszentlőrin c-pestszentimre Közoktatásért Közalapítvány Nevelőtestületek élet- és munkakörülményeinek támogatása felnőtt öltöző fejlesztése / bútor/ A 2009/2010. nevelési évben két Európai Uniós pályázatba kapcsolódott be az : Európai Unió által Egész életen át tartó tanulás program keretében támogatott COMENIUS - Régió együttműködések- pályázatba kapcsolódtunk be a XVIII. kerületi Önkormányzat partner intézményeként A pályázat eredményeként a között szakmai együttműködés valósul meg, Brezno és a XVIII. kerület i neveléssel foglalkozó szakemberei között. Társadalmi Megújulás Operatív Program Tudományos eredmények elismerése és disszeminációja Tudomány Cseppek tudósok és tudomány az óvodában program A LÁNGÉSZ projekt keretein belül újszerű módszertani kezdeményezés indul útjára. Tizenöt budapesti és főváros környéki óvodában, az intézetek pedagógusainak bevonásával olyan tudásátadási i programokat szervezünk, amelyek keretében tudósok is részesei lesznek a tudományos témákat feldolgozó i fejlesztési projekteknek. Az irányított foglalkozás keretein belül, a gyerekek számára érthető módon ismertetnek meg egy-egy tudományos jelenséget, a gyermekkori természetes kíváncsiságra alapozva mindezt. Az i program sikere érdekében a LÁNGÉSZ a hazai pedagógia sikeres és elismert szakembereit vonták be a munkába. A projekt ezen elemének nem titkolt célja, hogy a kezdeti lépések után egy országos méretű, az óvodás korú gyermekek természettudományos ismeretanyagának bővítését szolgáló módszertani program valósuljon meg. /www.langesz.hu/ A 2010/2011. nevelési évben a PIHGY 99. tehetségpont által elnyert tehetséggondozó pályázat; i tehetségműhely működtetése címmel kiírt pályázatán: Játszva gondolkodjunk! - címmel nyertes pályázatot nyújtottunk be. A pályázat eredményeként tíz gyermek térítésmentes, a logikai matematikai képességet fejlesztő szakkörön vehet részt ebben a nevelési évben. Óvoda Vezetői pályázat

Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015

Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015 Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015 A Tervezést segítő Dokumentumok: 2011. évi törvény a nemzeti köznevelésről 2010. évi LXIII. törvény a közoktatási törvény módosításáról 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet

Részletesebben

AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG

AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG Pedagógusképzés támogatása TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG Kovács Erika Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Az ONOAP jogszabályi környezete

Részletesebben

Nevelési céljaink, feladataink megvalósítása érdekében szükségesnek tartjuk a tárgyi eszközök folyamatos szintentartását és bővítését.

Nevelési céljaink, feladataink megvalósítása érdekében szükségesnek tartjuk a tárgyi eszközök folyamatos szintentartását és bővítését. Óvodánkról: Az Egyetértés Utcai Óvoda 1976.novemberében nyitotta meg kapuit a gyermekek előtt 4 csoporttal 100 férőhellyel. Azóta óvodánk Kecskemét egyik legszebb kertvárosában a Petőfivárosban 225 kisgyermek

Részletesebben

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013.

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013. Körösladányi Általános Művelődési Központ Zöldág Napköziotthonos Óvodája és Bölcsődéje 5516 Körösladány, Arany János utca 7. E-mail: klovoda@fuzestv.hu; zoldagovi@gmail.com / Web: www.amkkorosladany.hu

Részletesebben

Szakmai munkaközösség munkaterve

Szakmai munkaközösség munkaterve Szakmai munkaközösség munkaterve 2011/2012 1. BEVEZETŐ A 2009.-2010-es nevelési évben a TÁMOP 3.1.4. pályázat keretében egy óvodai csoportban kompetencia alapú óvodai programcsomag került bevezetésre,

Részletesebben

AMIT TUDNI ÉRDEMES A PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODÁRÓL

AMIT TUDNI ÉRDEMES A PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODÁRÓL AMIT TUDNI ÉRDEMES A PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODÁRÓL. KAPOSVÁR 2009 AZ INTÉZMÉNY ADATAI Hivatalos elnevezés: Petőfi Sándor Központi Óvoda Az intézmény címe: 7400. Kaposvár, Petőfi u.20 OM azonosító: 033759

Részletesebben

AJÁNLAT A PROGRAM FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ, MÓDOSÍTÁSÁHOZ MÓD-SZER-TÁR ÓVODAPEDAGÓGIAI KONFERENCIA BUDAPEST 2013

AJÁNLAT A PROGRAM FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ, MÓDOSÍTÁSÁHOZ MÓD-SZER-TÁR ÓVODAPEDAGÓGIAI KONFERENCIA BUDAPEST 2013 AJÁNLAT A PROGRAM FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ, MÓDOSÍTÁSÁHOZ MÓD-SZER-TÁR ÓVODAPEDAGÓGIAI KONFERENCIA BUDAPEST 2013 HOGYAN LESZ A NEVELÉSI PROGRAMBÓL PEDAGÓGIAI PROGRAM? Törvényi változás az elnevezésben A tartalmak

Részletesebben

Tisztelt Képviselő Testület!

Tisztelt Képviselő Testület! Vezetői Pályázat Napsugár Óvoda Tisztelt Képviselő Testület! Horváth Zsoltné s^akvksgázott óvodapedagógus a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. Törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben

Részletesebben

Audi Hungaria Iskola. Audi Hungaria Óvoda

Audi Hungaria Iskola. Audi Hungaria Óvoda Küldetésünk: A gyermek személyiségének fejlesztése családias környezetben Alapítás: 2012-ben az Audi Hungaria Iskola Intézményegységeként Két, 25-25 fős vegyes korosztályú csoport Egész napos felügyelet

Részletesebben

ALSÓVÁROSI ÓVODA Vác, Vám u. 11. Telefon: 27/ , Különös közzétételi lista

ALSÓVÁROSI ÓVODA Vác, Vám u. 11. Telefon: 27/ ,   Különös közzétételi lista ALSÓVÁROSI ÓVODA 2600 Vác, Vám u. 11. Telefon: 27/ 317-092, e-mail: forteovi@vipmail.hu Különös közzétételi lista Az intézmény neve, székhelye: Vác Város Önkormányzat Képviselő- testületének Alsóvárosi

Részletesebben

A Nyitnikék Óvoda Munkaterve a 2013/2014. nevelési évre elsősorban a 2011.CXC Nemzeti Köznevelési Törvény és annak módosításaiban meghatározott hatály

A Nyitnikék Óvoda Munkaterve a 2013/2014. nevelési évre elsősorban a 2011.CXC Nemzeti Köznevelési Törvény és annak módosításaiban meghatározott hatály Nyitnikék Óvoda 1203 Bp. Kossuth L.u.3. E-mail: nyitnikek@nyitnikek.axelero.net OM azonosító: 034710 PESTERZSÉBETI NYITNIKÉK ÓVODA 2013-2014. ÉVI MUNKATERVE Győrné Varga Kornélia Nyitnikék Óvoda vezetője

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA Jogszabályi háttere: KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015-2016. A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. értelmében az alábbi adatokat tesszük közzé:

Részletesebben

GYÓGYPEDAGÓGIAI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE

GYÓGYPEDAGÓGIAI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE GYÓGYPEDAGÓGIAI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2011/2012 Készítette: Jantek Lászlóné mkv. Jóváhagyta: Kiss Péterné ig. Munkaközösség tagjai: Bárányné Szaxon Szilvia Jantek Lászlóné Halász Lászlóné ŐSZI IDŐSZAK:

Részletesebben

Jakabszálás-Fülöpjakab Álatános Művelődési Központ Óvodája, Általános Iskolája Napközi Otthonos Óvoda. Esélyegyenlőségi Program

Jakabszálás-Fülöpjakab Álatános Művelődési Központ Óvodája, Általános Iskolája Napközi Otthonos Óvoda. Esélyegyenlőségi Program Jakabszálás-Fülöpjakab Álatános Művelődési Központ Óvodája, Általános Iskolája Napközi Otthonos Óvoda Esélyegyenlőségi Program 1. Helyzetelemzés Jakabszállás Az óvoda tanulóinak összlétszáma: 70 fő Halmozottan

Részletesebben

Szakértői vélemény az

Szakértői vélemény az Szakértői vélemény az EGYÜTT-ÉRTÜK ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAMJÁRÓL Az intézmény székhelye: 5510 Dévaványa, Vörösmarty ú. 6-8. Az intézmény típusa: Többcélú, közös igazgatású közoktatási

Részletesebben

Beszámoló a 2013-2014-es nevelési év Minőségfejlesztési munkáiról

Beszámoló a 2013-2014-es nevelési év Minőségfejlesztési munkáiról 2440 SZÁZHALOMBATTA Csokonai u. 50. Tel.: 06-23-354-465, Fax.: 06-23-354-475 E-mail: napsugar@mail.battanet.hu OM azonosító: 032790 Minőségi Nevelési - Oktatási Intézmény Beszámoló a 2013-2014-es nevelési

Részletesebben

2006. augusztus 15. Összeállította: Gergely Judit

2006. augusztus 15. Összeállította: Gergely Judit A Zöld Titkok Kastélyóvodája Minõségirányítási Programja végrehajtásának értékelése 2006. augusztus 15. Összeállította: Gergely Judit óvodavezetõ 2 Az 1993. évi LXXIX.törvény a közoktatásról 40. (11) alapján

Részletesebben

Éves Önértékelési Terv os nevelési év

Éves Önértékelési Terv os nevelési év Hajdúszoboszlói Egyesített Óvoda 4200 Hajdúszoboszló, Rákóczi u. 14 Tel: 52/273-180, e-mail: ovodavezeto@egyovig.hu www.egyovig.hu OM azonosító: 200463 Éves Önértékelési Terv 2015-16-os nevelési év 1 2

Részletesebben

Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde

Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde Az aranyalma a népmesében az újjászületés, a megváltás, valamilyen jó cselekedet jutalma, csodatévő hatása van. Az alma a néphagyományban az egészség, az összetartozás

Részletesebben

O vodai Belso O ne rte kele s. Inte zme nyi o ne rte kele s

O vodai Belso O ne rte kele s. Inte zme nyi o ne rte kele s 1 O vodai Belso O ne rte kele s Inte zme nyi o ne rte kele s TARTALOMJEGYZÉK 1. Intézményi alapdokumentumok alapján történő önértékelés... 3 1. Alapító okirat... 3 2 2. Pedagógiai program:... 7 3. SZMSZ...

Részletesebben

os NEVELÉSI ÉV

os NEVELÉSI ÉV NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015-2016-os NEVELÉSI ÉV SZENT MIKLÓS GÖRÖGKATOLIKUS ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016/2017-es NEVELÉSI ÉV A Nemzeti Erőforrás

Részletesebben

A Margit Téri Óvodában közel 20 éves óvodapedagógusi- és immár 10 éves intézményvezetői gyakorlattal, látom el a vezetői feladatokat.

A Margit Téri Óvodában közel 20 éves óvodapedagógusi- és immár 10 éves intézményvezetői gyakorlattal, látom el a vezetői feladatokat. MARGIT TÉR 20. TELEFON/FAX: (52) 498-565 BEVEZETŐ GONDOLATOK A Margit Téri Óvodában közel 20 éves óvodapedagógusi- és immár 10 éves intézményvezetői gyakorlattal, látom el a vezetői feladatokat. Mint korábban,

Részletesebben

K I V O N A T. Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének június 28-án megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének június 28-án megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 0 K I V O N A T Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. június 28-án megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi Hétszínvirág Óvoda 2015/2016.

Részletesebben

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése Eredmény rögzítésének dátuma: 2016.04.20. Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése 1. Pedagógiai módszertani felkészültség 100.00% Változatos munkaformákat alkalmaz. Tanítványait önálló gondolkodásra,

Részletesebben

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR gyakorlatunk: A 2003/2004-es tanévtől foglalkozunk tudatosan a HH és a HHH gyerekek fejlesztésével. Az intézményi dokumentumaink tartalmazzák az IPR elemeit. A napi

Részletesebben

Alapelveink. Legfontosabb értékünk a GYERMEK. A gyermekeink érdeke mindenek felett áll! Gyermekeinket különleges gondozásban, védelemben részesítjük

Alapelveink. Legfontosabb értékünk a GYERMEK. A gyermekeink érdeke mindenek felett áll! Gyermekeinket különleges gondozásban, védelemben részesítjük Alapelveink Legfontosabb értékünk a GYERMEK A gyermekeink érdeke mindenek felett áll! Gyermekeinket különleges gondozásban, védelemben részesítjük Gyermekeink egyéni készségeinek és képességeinek figyelembevételével

Részletesebben

Sajátos nevelési igényű tanulók együttnevelése Együtt egy-másért!

Sajátos nevelési igényű tanulók együttnevelése Együtt egy-másért! Sajátos nevelési igényű tanulók együttnevelése Együtt egy-másért! TÁMOP-3.4.2/09/1. 2010. október 28. Pályázó: Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Projekt menedzser: Bukovszki Andrásné

Részletesebben

Innovációs területek fejlesztési feladatok és hozzájuk rendelt tanácsadói tevékenységek meghatározása 1. innovációs terület:

Innovációs területek fejlesztési feladatok és hozzájuk rendelt tanácsadói tevékenységek meghatározása 1. innovációs terület: Innovációs területek fejlesztési feladatok és hozzájuk rendelt tanácsadói tevékenységek meghatározása 1. innovációs terület: A referencia-intézményi szolgáltatói szerep ellátásához szükséges fejlesztéseket

Részletesebben

Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet

Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet 2008-2009-es tanév Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola 6800 Hódmezővásárhely, Szent István tér 2. 1 I. Bevezető A nevelőtestület

Részletesebben

A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás

A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás Kiemelt figyelmet igénylő gyermek, tanuló: - különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, - a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

Változás és állandóság. Szolnok Városi Óvodák

Változás és állandóság. Szolnok Városi Óvodák Változás és állandóság Pályázat szakmai igazgató helyettesi megbízás elnyerésére Feltételek: Legalább 10 év szakmai gyakorlat Széleskörű elméleti tájékozottság az óvodapedagógiában Tájékozottság a köznevelési

Részletesebben

A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése

A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése A tanfelügyeleti standardok fajtái 1. Az ellenőrzés területeinek megfelelő A vezető ellenőrzése - értékelése A pedagógusok ellenőrzése

Részletesebben

Ráfordított munka mennyisége (óra) Ráfordított költség (Ft)

Ráfordított munka mennyisége (óra) Ráfordított költség (Ft) Összesítő táblázat Szakfeladat megnevezése PEDAGÓGIAI SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK (856020) KÖZÖS INTÉZETI ÉS/VAGY MUNKACSOPORT RENDEZVÉNYEK MUNKAKÖZÖSSÉGI ÉRTEKEZLETEK MUNKAKÖZÖSSÉGEN BELÜLI MÉRÉSEK EGYÉNI,

Részletesebben

Kerekharaszt Község Polgármesterétől : 3009 Kerekharaszt, Bimbó utca 2. : 37/ :37/ :

Kerekharaszt Község Polgármesterétől : 3009 Kerekharaszt, Bimbó utca 2. : 37/ :37/ : Kerekharaszt Község Polgármesterétől : 3009 Kerekharaszt, Bimbó utca 2. : 37/541-434 :37/541-433 : polgarmester@kerekharaszt.hu /2016. Előkészítésben közreműködött: Ludányi Brigitta köznevelési referens

Részletesebben

PÜSPÖKLADÁNYI EGYESÍTETT ÓVODAI INTÉZMÉNY

PÜSPÖKLADÁNYI EGYESÍTETT ÓVODAI INTÉZMÉNY PÜSPÖKLADÁNYI EGYESÍTETT ÓVODAI INTÉZMÉNY KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016-2017 NEVELÉSI ÉV A Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 10. fejezet 23., (1.-.2.) bekezdése alapján az alábbi adatokat tesszük közzé:

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja Tartalomjegyzék Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja I. Előszó a felülvizsgált Pedagógiai programhoz...3 II. Bevezetés...4 1. Az intézmény múltja...8 1.1. A mérki iskola

Részletesebben

IPR AKCIÓTERV. IPR alkalmazása tanév. Bárna, szeptember 1. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015.

IPR AKCIÓTERV. IPR alkalmazása tanév. Bárna, szeptember 1. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015. Tárgy : Megrendelés IPR AKCIÓTERV 2015-2016. tanév IPR alkalmazása Bárna, 2015. szeptember 1. I.Helyzetelemzés Gyermekek/tanulók és

Részletesebben

Referencia intézmény terület: Komprehenzív elven egység programmal dolgozó intézmény

Referencia intézmény terület: Komprehenzív elven egység programmal dolgozó intézmény Referencia intézmény terület: Komprehenzív elven egység programmal dolgozó intézmény Jó gyakorlat megnevezése: A tanulás ne legyen lecke a gyermeknek, hanem szívdobogtató élmény (József A) A motiváció,

Részletesebben

Tündérkert Óvoda Fairygarden Nursery School. Közzétételi lista. 2014. október 16.

Tündérkert Óvoda Fairygarden Nursery School. Közzétételi lista. 2014. október 16. Tündérkert Óvoda Fairygarden Nursery School Közzétételi lista 2014. október 16. 1 Tündérkert Óvoda Fairygarden Nursery School nevelési oktatási intézményi Közzétételi listája A kormány 229/2012 (VIII.

Részletesebben

Szigethalom Önkormányzat 2315 Szigethalom, Négyszínvirág Óvoda Rákóczi u. 145. KIVONAT. 2009. szeptember 24 i ülésének jegyzőkönyvéből

Szigethalom Önkormányzat 2315 Szigethalom, Négyszínvirág Óvoda Rákóczi u. 145. KIVONAT. 2009. szeptember 24 i ülésének jegyzőkönyvéből KIVONAT Szigethalom Képviselő-testületének 2009. szeptember 24 i ülésének jegyzőkönyvéből HATÁROZAT 298/2009. (IX.24.) Kt. Szigethalom Város Önkormányzat Képviselő-testülete Négyszínvirág Óvoda Intézményi

Részletesebben

Szakmai-kapcsolati tőkénk előzményei:

Szakmai-kapcsolati tőkénk előzményei: Miért kistérségi? Szakmai-kapcsolati tőkénk előzményei: Pedagógiai szakmai szolgáltatás (1997-2012) Tiszaújváros Közoktatási Ellátási Körzet (1997-2005) Tiszaújváros Kistérség Többcélú Társulás (2005-2012)

Részletesebben

4., Általános közzétételi lista 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. 4.1. Kapcsolat, szervezet, vezető:

4., Általános közzétételi lista 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. 4.1. Kapcsolat, szervezet, vezető: 4., Általános közzétételi lista 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23 4.1. Kapcsolat, szervezet, vezető: Óvoda nyitva tartása gyermekek számára: 6.30-17.30 Óvoda nyitva tartása dolgozók számára: 6.00-18.00

Részletesebben

Dolgozat címe: Az integráció feltételeinek megvalósulása, inkluzív nevelés

Dolgozat címe: Az integráció feltételeinek megvalósulása, inkluzív nevelés Dolgozat címe: Az integráció feltételeinek megvalósulása, inkluzív nevelés KECSKEMÉTI FŐISKOLA TANÍTÓKÉPZŐ FŐISKOLAI KAR NYELV ÉS BESZÉDFEJLESZTŐ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS 2011. KONZULENS: DR. MAKAI KATALIN

Részletesebben

A WALLA JÓZSEF ÓVODA

A WALLA JÓZSEF ÓVODA A WALLA JÓZSEF ÓVODA Mottónk: Ha a jövő évről akarsz gondoskodni, vess magot, ha egy évtizeddel számolsz, ültess fát! Ha terved egy életre szól, embert nevelj! (kínai bölcs mondás) ÓVODÁNK TÖRTÉNETE: Walla

Részletesebben

Magasabb vezetői pályázatok szakmai - nevelőtestületi véleményezése

Magasabb vezetői pályázatok szakmai - nevelőtestületi véleményezése Magasabb vezetői pályázatok szakmai - nevelőtestületi véleményezése Deméné Tóth Ágnes A pályázat általános célokat fogalmaz meg. Intézményünkre vonatkozó konkrét cél- és feladatrendszert számunkra nem

Részletesebben

NEVELÉSI OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA nevelési év

NEVELÉSI OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA nevelési év KISVÁRDAI EGYESÍTETT ÓVODA OM azonosító: 201 061 4600 Kisvárda Csillag köz 2. Tel.: 06-45/405-225. E-mail: csillagovi@naracom.hu Web: www.csillagovoda.info NEVELÉSI OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA

Részletesebben

A KAPOSVÁRI PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODA PEDAGÓGIAI MUNKÁT SEGÍTŐK BELSŐ VEZETŐI ELLENŐRZÉSE, ÉRTÉKELÉSE SZABÁLYZAT

A KAPOSVÁRI PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODA PEDAGÓGIAI MUNKÁT SEGÍTŐK BELSŐ VEZETŐI ELLENŐRZÉSE, ÉRTÉKELÉSE SZABÁLYZAT A KAPOSVÁRI PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODA PEDAGÓGIAI MUNKÁT SEGÍTŐK BELSŐ VEZETŐI ELLENŐRZÉSE, ÉRTÉKELÉSE SZABÁLYZAT A Kaposvári Petőfi Sándor Központi Óvoda nevelőtestülete /2016/. iktatószámú jegyzőkönyve

Részletesebben

Pásztó Város Óvodájának Ünnepi és Munka Naptára 2014/2015. nevelési évben jó. Időpont Rendezvény, tevékenység Óvodák Felelősök

Pásztó Város Óvodájának Ünnepi és Munka Naptára 2014/2015. nevelési évben jó. Időpont Rendezvény, tevékenység Óvodák Felelősök Pásztó Város Óvodájának Ünnepi és Munka Naptára 2014/2015. nevelési évben jó Időpont Rendezvény, tevékenység Óvodák Felelősök augusztus 2014. 08.26, 08.28. Szülőértekezletek új óvodások szülei részére

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA Erzsébet Ligeti Óvoda 2016/2017 NEVELÉSI ÉV

KÖZZÉTÉTELI LISTA Erzsébet Ligeti Óvoda 2016/2017 NEVELÉSI ÉV KÖZZÉTÉTELI LISTA Erzsébet Ligeti Óvoda 2016/2017 NEVELÉSI ÉV Szervezeti, személyzeti adatok Az intézmény neve: Erzsébet Ligeti Óvoda OM azonosítója: 201876 Feladatellátás helyei: Székhelye: 9023 Győr,

Részletesebben

NEVELÉSI ÉV

NEVELÉSI ÉV Tarkarét ÓVODA KÖZZÉTÉTELI LISTA 2013-2014. NEVELÉSI ÉV A Nemzeti Erőforrás Miniszter 229/2012. (VIII. 28.) Kormány-rendelet 10 fejezet 23. -a, (1.-.2.) bekezdése alapján az alábbi adatokat tesszük közzé:

Részletesebben

Mosolyt az arcokra! Tanoda

Mosolyt az arcokra! Tanoda Mosolyt az arcokra! Tanoda NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAM Készült: 2013. augusztus 08. Készítette: Nagy Anikó szakmai vezető I. Alapelvek 1 I.1. Tanodai célok megfogalmazása A Tanoda biztosítja minden gyermek

Részletesebben

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS Katolikus Pedagógiai Szervezési és Továbbképzési Intézet Komplex Intézményellenorzési és -értékelési Programja INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS IV-VI. fejezet az ÓVODÁK számára Dátum:... Készítette:...... Az intézmény

Részletesebben

Egyéb Jó gyakorlat megnevezése: Óvoda család újszerű gyakorlata bevontság, együttműködés

Egyéb Jó gyakorlat megnevezése: Óvoda család újszerű gyakorlata bevontság, együttműködés Szolnok Városi Óvodák Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Intézmény Százszorszép Óvoda referenciahely: A kompetencia alapú nevelési, oktatási programot átfogóan, mintaadóan

Részletesebben

Debrecen Huszár Gál Gimnázium, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

Debrecen Huszár Gál Gimnázium, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény TÁMOP 3.1.7 PROJEKT Referencia-intézményi szerepre való felkészülés folyamata, szakmai, szervezeti hozadéka Debrecen Huszár Gál Gimnázium, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 2012.11.15.

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KISVÁC-KÖZÉPVÁROSI ÓVODA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KISVÁC-KÖZÉPVÁROSI ÓVODA KISVÁC-KÖZÉPVÁROSI ÓVODA OM 032736 : 2600 Vác, Nyár u.1. /: 27 / 315-419 E-mail: kisvacovi@gmail.com KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KISVÁC-KÖZÉPVÁROSI ÓVODA Intézmény neve: Kisvác-Középvárosi Óvoda Intézmény

Részletesebben

VÁROSMAJORI ÓVODÁK KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. NEVELÉSI ÉV

VÁROSMAJORI ÓVODÁK KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. NEVELÉSI ÉV VÁROSMAJORI ÓVODÁK KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. NEVELÉSI ÉV 1. A közoktatási intézmény adatai A közoktatási intézmény Vároamajori Óvodák neve A közoktatási intézmény címe 1122 Bp. Városmajor utca 59/b.

Részletesebben

A BEFOGADÓ ÓVODA JÓGYAKORLATA. Keresem minden gyermek titkát, és kérdezem: hogyan segíthetnék abban, hogy önmaga lehessen ( Janese Korczak)

A BEFOGADÓ ÓVODA JÓGYAKORLATA. Keresem minden gyermek titkát, és kérdezem: hogyan segíthetnék abban, hogy önmaga lehessen ( Janese Korczak) A BEFOGADÓ ÓVODA JÓGYAKORLATA Keresem minden gyermek titkát, és kérdezem: hogyan segíthetnék abban, hogy önmaga lehessen ( Janese Korczak) CSÁMIÓ NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA Óvodánk a Napközi Otthonos Óvoda

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ Berhida Város Önkormányzat Képviselőtestületi ülésére 2008. október

TÁJÉKOZTATÓ Berhida Város Önkormányzat Képviselőtestületi ülésére 2008. október TÁJÉKOZTATÓ Berhida Város Önkormányzat Képviselőtestületi ülésére 2008. október Tárgy: Tájékoztató a 2008/2009. tanévkezdés tapasztalatairól, a személyi és tárgyi feltételek alakulásáról. Készítette: Mozgay

Részletesebben

Intézményi közzétételi lista a 2014-2015-ös nevelési évre

Intézményi közzétételi lista a 2014-2015-ös nevelési évre Hajnal-Lenkey-Jázmin Utcai Általános Művelődési Központ 5600 Békéscsaba, Lenkey u.12. Tel.: 66/645-686, 66/324-462 email: lenkeyovi@t-online.hu Intézményi közzétételi lista a 2014-2015-ös nevelési évre

Részletesebben

A minőségirányítási program végrehajtásának értékelése az adott évben végzett tevékenység bemutatása

A minőségirányítási program végrehajtásának értékelése az adott évben végzett tevékenység bemutatása A minőségirányítási program végrehajtásának értékelése az adott évben végzett tevékenység bemutatása Bevezető Az intézmény figyelembe véve a Közoktatási törvényben meghatározottakat, valamint az intézmény

Részletesebben

4., Általános közzétételi lista 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. 4.1. Kapcsolat, szervezet, vezető:

4., Általános közzétételi lista 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. 4.1. Kapcsolat, szervezet, vezető: 4., Általános közzétételi lista 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23 4.1. Kapcsolat, szervezet, vezető: Óvoda nyitva tartása gyermekek számára: 6.30-17.30 Óvoda nyitva tartása dolgozók számára: 6.00-18.00

Részletesebben

SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK

SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK SZOLNOK 2014. 04. 04. Játék, élményszerzésen alapuló tanulásszervezés - 2012/2013-tól Tanulás elméletek OECD PISA vizsgálatok A kompetencia- és fejlődésének szintjei: új anyag, megértés,

Részletesebben

Az értékelés rendszere

Az értékelés rendszere Az értékelés rendszere Terület, szempont Információforrás Indikátorok Súlyozás. Adminisztráció Elvégzi a pedagógiai tevékenységéhez kapcsolódó ügyviteli tevékenységet. Haladási és értékelő napló vezetése;

Részletesebben

Nevelési-oktatási intézményi közzétételi lista

Nevelési-oktatási intézményi közzétételi lista KÖZZÉTÉTELI LISTA Nevelési-oktatási intézményi közzétételi lista 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 23. (1) alapján: 1.) az intézmény felvételi lehetőségéről

Részletesebben

(ÓVODA NEVE) PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRÓL

(ÓVODA NEVE) PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRÓL Betekintés a pedagógiai program elfogadását részletes szakmai és törvényi hivatkozásokkal is alátámasztó INTÉZMÉNYVEZETŐI vagy SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY dokumentumba: ÓVODAVEZETŐI / SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY Óvoda logója

Részletesebben

Gyakornoki szabályzat

Gyakornoki szabályzat A Budapest XIX. kerület Gábor Áron Általános Iskola Gyakornoki szabályzat 2007 Célja: az intézményben gyakornoki időt teljesítő pedagógus, valamint segítői feladatainak, hatásköreinek és juttatásának szabályozása

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016 / NEVELÉSI ÉVRE

KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016 / NEVELÉSI ÉVRE KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016 / 20167 NEVELÉSI ÉVRE Készült: A Nemzeti Köznevelési Törvény végrehajtásáról szóló 229./2012. (VIII.28.) Kormányrendelet 23. (1) (2) alapján Az intézmény adatai: Székhely óvoda:

Részletesebben

Ferencvárosi Napfény Óvoda 2016/17 évi munkaterv függeléke FÜGGELÉK

Ferencvárosi Napfény Óvoda 2016/17 évi munkaterv függeléke FÜGGELÉK FÜGGELÉK Gyermekvédelmi feladatok ellátásának terve Gyermekvédelmi felelős: 2 Az óvodában a gyermekvédelmi feladatok koordinálására gyermekvédelmi felelős tevékenykedik, aki munkáját a gyermekvédelmi törvényben

Részletesebben

ORBÁNHEGYI ÓVODÁK KÖZZÉTÉTELI LISTÁJA 2016/2017. NEVELÉSI ÉV

ORBÁNHEGYI ÓVODÁK KÖZZÉTÉTELI LISTÁJA 2016/2017. NEVELÉSI ÉV ORBÁNHEGYI ÓVODÁK KÖZZÉTÉTELI LISTÁJA 2016/2017. NEVELÉSI ÉV 1. A közoktatási intézmény adatai A közoktatási intézmény neve Orbánhegyi Óvodák A közoktatási intézmény címe 1126 Budapest Orbánhegyi út 3/a.

Részletesebben

Az óvoda-iskola kapcsolat, az átmenet gyakorlati megvalósulása

Az óvoda-iskola kapcsolat, az átmenet gyakorlati megvalósulása 2008/2009. tanév Az óvoda-iskola kapcsolat, az átmenet gyakorlati megvalósulása Helyzetelemzés: Minden gyermek életének meghatározó élménye az iskolába lépés időszaka. Ekkor az óvoda játékos világa után

Részletesebben

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI 1. A tanulókat az iskola életéről, az iskolai munkatervről, illetve az aktuális feladatokról az iskola igazgatója, a diákönkormányzat felelős

Részletesebben

Az IMIP végrehajtásának értékelése

Az IMIP végrehajtásának értékelése Az IMIP végrehajtásának értékelése A 2009/2010. nevelési évben a Minőségirányítási Program célrendszerét követve az alábbi feladatok teljesítése valósult meg: Minőségi céljaink: 1. Az óvoda szakmai színvonalának

Részletesebben

Előterjesztés. A Benedek Elek Óvoda alapító okiratának módosításáról

Előterjesztés. A Benedek Elek Óvoda alapító okiratának módosításáról Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés A Benedek Elek Óvoda alapító okiratának módosításáról A Magyarország 2013. évi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV törvény tartalmazza az a települési önkormányzatok

Részletesebben

REFERENCIA INTÉZMÉNYI CÉLJAI

REFERENCIA INTÉZMÉNYI CÉLJAI (96) 516-050 Fax: (96) 516-054 E-mail: vuksuli@vuksuli.sulinet.hu Weblap: http://www.vuksuli.sulinet.hu Németh Péter projektmenedzser REFERENCIA INTÉZMÉNYI CÉLJAI CÉLJAINK SIKERKRITÉRIUM ÉRTÉKELÉS PERIÓDUSA

Részletesebben

Polgármester JAVASLAT. a közoktatási intézmények felújításáról szóló KMOP-2007-4.6.1.-es pályázaton való részvételre

Polgármester JAVASLAT. a közoktatási intézmények felújításáról szóló KMOP-2007-4.6.1.-es pályázaton való részvételre BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA Polgármester JAVASLAT a közoktatási intézmények felújításáról szóló KMOP-2007-4.6.1.-es pályázaton való részvételre Készítette: Vukovich Zoltán irodavezető Kovács

Részletesebben

INTÉZMÉNYI KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINITORING JELENTÉS 2011/2012. TANÉV

INTÉZMÉNYI KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINITORING JELENTÉS 2011/2012. TANÉV 9. PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYI KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINITORING JELENTÉS 2011/2012. TANÉV Atkár, 2012. június 15. Készítette: Bartókné Lukács Irén igazgató Nagy Mónika GYIV felelős

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2011. / 2012.

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2011. / 2012. KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 20. / 202. Személyi feltételek Pedagógus munkakörben dolgozók beosztása, száma, végzettsége, szakképzettsége A nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben dolgozók száma,

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA. A Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 10. fejezet 23. -a, (1.-.2.) bekezdése alapján az alábbi adatokat tesszük közzé:

KÖZZÉTÉTELI LISTA. A Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 10. fejezet 23. -a, (1.-.2.) bekezdése alapján az alábbi adatokat tesszük közzé: KÖZZÉTÉTELI LISTA A Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 10. fejezet 23. -a, (1.-.2.) bekezdése alapján az alábbi adatokat tesszük közzé: ARANY JÁNOS ÓVODA 2014/2015. NEVELÉSI ÉV Szervezeti, személyzeti

Részletesebben

Esélyegyenlőségi Terv. Mátyás Király Általános Iskola Csömör

Esélyegyenlőségi Terv. Mátyás Király Általános Iskola Csömör Esélyegyenlőségi Terv Mátyás Király Általános Iskola Csömör 2 Amit az esélyegyenlőségről tudni kell Az Országgyűlés 2003-ban elfogadta az Európai Unió és a hazai társadalom elvárásait tükröző 2003. évi

Részletesebben

Iskolapszichológusi feladatkörök és alkalmazási feltételek - a változó törvényi szabályozás tanulságai

Iskolapszichológusi feladatkörök és alkalmazási feltételek - a változó törvényi szabályozás tanulságai Iskolapszichológusi feladatkörök és alkalmazási feltételek - a változó törvényi szabályozás tanulságai Előadók: N. Kollár Katalin, Tamás Márta 2012. április 24. Milyen törvények és rendeletek vonatkoznak

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA nevelési év

KÖZZÉTÉTELI LISTA nevelési év KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016-2017. nevelési év A Kormány 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelete 23 ( ) alapján az alábbi adatok kerülnek közzétételre: 1. Felvétel, beiratkozás Felvétel: Az óvodai felvétel jelentkezési

Részletesebben

A projekt részcéljai:

A projekt részcéljai: ÓVODAI ÉS ISKOLAI SZOCIÁLIS SEGÍTŐ TEVÉKENYSÉG FEJLESZTÉSE A FELHÍVÁS KÓDSZÁMA: EFOP-3.2.9-16 Magyarország Kormányának felhívása a család-és gyermekjóléti központok vagy az általuk kiszerződött feladatellátó

Részletesebben

NEVELÉSI OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA nevelési év

NEVELÉSI OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA nevelési év Csillag Közi Központi Társulási Ó v o d a OM azonosító: 201 061 4600 Kisvárda Csillag köz 2. Tel.: 06-45/405-225. E-mail: csillagovi@naracom.hu Web: www.csillagovoda.info NEVELÉSI OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI

Részletesebben

A SZAKTANÁCSADÓK FELADATAI A 48/2012. (XII.12.) EMMI RENDELET ALAPJÁN

A SZAKTANÁCSADÓK FELADATAI A 48/2012. (XII.12.) EMMI RENDELET ALAPJÁN A SZAKTANÁCSADÓK FELADATAI A 48/2012. (XII.12.) EMMI RENDELET ALAPJÁN Dr. Kaposi József 2014 A szaktanácsadó a köznevelési törvényben 61. A pedagógusok tevékenységét szakértők, szaktanácsadók segítik.

Részletesebben

Nyitnikék Óvoda 1203 Bp. Kossuth L.u.3. E-mail: nyitnikek@nyitnikek.axelero.net OM azonosító: 034710 PESTERZSÉBETI NYITNIKÉK ÓVODA 2014-2015. ÉVI MUNKATERVE Győrné Varga Kornélia Nyitnikék Óvoda vezetője

Részletesebben

Pályázati támogatások

Pályázati támogatások Pályázati támogatások 2011. 2010. 2008. 2007. Időtartam2011. 06. 01. -2011. 10. 31. Eredmény: pedagógiai fejlesztés, családterápia biztosítása; működési kiadásokhoz hozzájárulás Támogatás mértéke: 103.000

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA a 229/2012 (VIII.28) Kormány rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról I. fejezet 23. (1-2) bekezdés 2015-2016 nevelési évhez A Nemzeti Erőforrás Miniszter

Részletesebben

A Kölcsey Utcai és Ligeti Sori Óvoda Közzétételi listája 2015/2016-os Nevelési év

A Kölcsey Utcai és Ligeti Sori Óvoda Közzétételi listája 2015/2016-os Nevelési év A Kölcsey Utcai és Ligeti Sori Óvoda Közzétételi listája 2015/2016-os Nevelési év Készült, a 229/2012.(VIII.28.) korm.r. és a Nktv 23 (1)-(2) bek. alapján. Intézményünk neve : Kölcsey Utcai és Ligeti Sori

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Jegyző Tárgy: Teljesítménykövetelmények alapját képező 2012. évi célok meghatározása a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői részére Tisztelt Képviselő-testület! A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992.

Részletesebben

NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA. Rumi Rajki István Általános Művelődési Központ Játékvár Óvodája 2014/2015.

NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA. Rumi Rajki István Általános Művelődési Központ Játékvár Óvodája 2014/2015. NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA Rumi Rajki István Általános Művelődési Központ Játékvár Óvodája 2014/2015. NEVELÉSI ÉV A 229/2012. (VIII. 28.) Kormányrendelet a nemzeti köznevelésről szóló

Részletesebben

OM azonosító:

OM azonosító: A Szombathelyi Szűrcsapó Óvoda a pedagógus szakképzettséggel rendelkező nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottakra vonatkozó a OM azonosító: 036473 Készítette: óvodavezető

Részletesebben

EPSZTI és RPI Szaktanácsadói értekezlet Budapest, február 21.

EPSZTI és RPI Szaktanácsadói értekezlet Budapest, február 21. EPSZTI és RPI Szaktanácsadói értekezlet Budapest, 2017. február 21. Szaktanácsadás segítség, támogatás, támasz, segítségnyújtás, (be)biztosítás közreműködés, segédeszköz, megsegítés Nem alá-főlé rendelt

Részletesebben

2011/2012-es tanév rendje

2011/2012-es tanév rendje 2011/2012-es tanév rendje A tanév 2011. szeptember 1-jétől (csütörtök) 2012. június 15-ig (péntek) tart. Az első félév: 2012. január 13-ig (péntek) tart. 2012. január 20-ig (péntek) értesítés az I. félévben

Részletesebben

75/2009. (VI. 18.) Kgy. határozat. Mohács Város Önkormányzata és a Baranya Megyei Önkormányzat pedagógiai szakmai együttműködési megállapodása

75/2009. (VI. 18.) Kgy. határozat. Mohács Város Önkormányzata és a Baranya Megyei Önkormányzat pedagógiai szakmai együttműködési megállapodása 75/2009. (VI. 18.) Kgy. határozat Mohács Város Önkormányzata és a Baranya Megyei Önkormányzat pedagógiai szakmai együttműködési megállapodása 1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése jóváhagyja a Baranya

Részletesebben

KISCSILLAG ÓVODA DOMONY 2182 Domony, Fő út 98. tel.: 28/ ; 28/ mobil: /

KISCSILLAG ÓVODA DOMONY 2182 Domony, Fő út 98. tel.: 28/ ; 28/ mobil: / KISCSILLAG ÓVODA DOMONY 2182 Domony, Fő út 98. tel.: 28/576-530; 28/576-531 mobil: +36 20/824 59 89 e-mail: ovoda.dompol@invitel.hu NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016-2017. NEVELÉSI ÉV

Részletesebben

5600 Békéscsaba, Penza Ltp. 19. INTÉZMÉNYÜNK KÖZZÉTÉTELI LISTÁJA A KÖZNEVELÉSI TV. 23 -A ALAPJÁN

5600 Békéscsaba, Penza Ltp. 19. INTÉZMÉNYÜNK KÖZZÉTÉTELI LISTÁJA A KÖZNEVELÉSI TV. 23 -A ALAPJÁN INTÉZMÉNYÜNK KÖZZÉTÉTELI LISTÁJA A KÖZNEVELÉSI TV. 23 -A ALAPJÁN Intézményünk neve, címe: Székhely: Telephely: Penza Lakótelepi és Dr. Becsey Oszkár utcai Óvoda 5600 Békéscsaba, Penza Ltp. 19 Penza lakótelepi

Részletesebben

ÖNKONET Kft. Kecskeméti Regionális. Közoktatási, Továbbképzési és Szakértői Iroda. 6000 Kecskemét, Szövetség tér 5. E-mail cím: info@onkonet.

ÖNKONET Kft. Kecskeméti Regionális. Közoktatási, Továbbképzési és Szakértői Iroda. 6000 Kecskemét, Szövetség tér 5. E-mail cím: info@onkonet. ÖNKONET Kft. Kecskeméti Regionális Közoktatási, Továbbképzési és Szakértői Iroda 6000 Kecskemét, Szövetség tér 5. E-mail cím: info@onkonet.hu Irodavezető: Dr. Szécsi Gábor Telefon: 30/915-9915 1 / 12 Az

Részletesebben

AKKREDITÁLT KÉPZÉSEINK

AKKREDITÁLT KÉPZÉSEINK AKKREDITÁLT KÉPZÉSEINK 1. 2. 3. 4. 5. Képzés címe TÁMASZPONT Projektmenedzsment, változásmenedzsment, innováció a TÁMOP közoktatás-fejlesztési projektjeiben CSAPATTEST: Csapatépítő tréning megújuló közoktatási

Részletesebben

BEMUTATKOZIK A SZENTESI FELSŐPÁRTI ÓVODA

BEMUTATKOZIK A SZENTESI FELSŐPÁRTI ÓVODA BEMUTATKOZIK A SZENTESI FELSŐPÁRTI ÓVODA A Szentesi Felsőpárti Óvoda öt óvodából áll: Intézményvezető: Geréné Dunaháti-Vas Márta (megbízása: 2013. augusztus 16-tól 2018. augusztus 15-ig szól) Int. vez.

Részletesebben

A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként

A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájában megfogalmazott célkitűzések megvalósítása

Részletesebben