TANANYAGBEOSZTÁS. A kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés megteremtése Mátészalkán. Mátészalka, szeptember 1.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TANANYAGBEOSZTÁS. A kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés megteremtése Mátészalkán. Mátészalka, 2012. szeptember 1."

Átírás

1 TANANYAGBEOSZTÁS TÁMOP / A kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés megteremtése Mátészalkán Implementáló pedagógus: Filepné Fábián Anna Implementációs terület: Szociális, életviteli és környezeti kompetencia Mátészalka, szeptember 1.

2 szka101_10 Az én birodalmam Kompetenciaterület: Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák 1. évfolyam Programcsomag: Én és a világ Ember és környezte A modul szerzője: Szabolcs Csilla Az én birodalmam 1

3 szka101_10 MODULLEÍRÁS Ajánlott korosztály Ajánlott időkeret A modul közvetlen célja A modul témái, tartalma Megelőző tapasztalat Ajánlott továbbhaladási irány A kompetenciafejlesztés fókuszai 6-7 évesek 3 45 perc A szűkebb környezet megismertetése, a művészetek, a környezeti érzékenység kialakítása, néhány ezt segítő eljárás, módszer bemutatása Témák: Tér: közösségi és személyes terek Tartalom: Mesés kerettörténet segítségével saját környezet (birodalom) és benne egy saját lakosztály (szoba) kialakítása, megfelelő bútor, berendezés meghatározása. Adat- és anyaggyűjtés épületekről (P1) Közösségépítés, szabályok alkotása, finommozgások fejlesztése, szókincsbővítés Önszabályozás: tekintet másokra; tolerancia nyitottság, véleményelfogadás A szociális kompetenciákhoz szükséges kognitív készségek: információkezelés információgyűjtés, információk rendszerezése, szabálykövetés; kreativitás Társas kompetenciák: kommunikációs készségek véleményalkotás, vitakészség; együttműködés Kapcsolódási pontok A NAT-hoz: Magyar nyelv és irodalom (gondolatok, információk, érzelmek és vélemények közlése, figyelem a beszélgetőtársra), Ember a természetben (tárgy, test és anyag megkülönböztetése a nyelvhasználatban, anyagok felismerése, egyszerűbb anyagok technikai formálása), Művészetek (dráma, fantáziajátékok, szerepjáték tárgyakkal), Vizuális kultúra (különböző anyagok élményszerű megtapasztalása, anyagalakítás, szabadkézi rajzolás, festés, megadott szempontok alapján tárgyak, anyagok gyűjtése) Modulokhoz: Hol laksz, hogyan jössz iskolába?, Város és falu, Tervezzünk játszóteret! Támogató rendszer Dr. Spencer Kagan: Kooperatív tanulás. Önkonet Kft. Budapest, 2001 Módszertani ajánlás Az én birodalmam 2

4 szka101_10 Kivitelezéséhez komoly előzetes gyűjtőmunkára van szükség (lásd P1). A modult egyben érdemes megtartani. Ha meg szeretnénk szakítani, akkor az első próba után iktatható be szünet, de a második két órát semmi esetre ne bontsuk meg, mivel azok szoros egységet alkotnak. A modult jól használhatjuk a tanév első félévében közösségalakító tevékenységként. Az egyes csoportok munkája során figyelemmel kísérhetjük a gyerekek együttműködési képességét. A munka megfigyelése sok hasznos információt szolgáltathat a tanítónak a gyerekek manuális képességének fejlettségéről és kreativitásáról is. A csoportokban folyó beszélgetésekbe belehallgatva tájékozódhatunk a gyerekek aktív szókincséről és arról, mennyire képesek beleélni magukat egy történetbe. A tevékenység végzésével hozzájárulhatunk ahhoz, hogy a gyerekek fantáziája, alkotóképessége fejlődjék. Az együtt végzett munka során kialakul és erősödik a gyerekek egymás iránti felelőssége is. A tevékenységben közvetített tartalmak hozzájárulnak ahhoz, hogy a gyerekek könnyebben eligazodjanak a hétköznapi helyzetekben, játékos formában ismerkedjenek meg (vagy pontosítanak) olyan kifejezésekkel, amelyek ehhez szükségek. Nem célja a tevékenységnek, hogy a lakókörnyezettel kapcsolatosan valamiféle minősítést tanítson a gyerekeknek, de az igen, hogy az ezzel kapcsolatos tudást felszínre hozza és növelje, a szókincset bővítse és aktivizálja, mozgósítsa a gyerekek alkotóképességét, fantáziáját. A munka szervezésénél különösen nagy figyelmet kell fordítani arra, hogy a rosszabb szociális helyzetű gyerekek érzékenysége ne sérüljön a feladatok megoldása során. Az ezzel kapcsolatos tanácsokat és szervezési fogásokat a tanítóknak szóló részletes utasításokban adtuk meg. A modul mellékletei Tanári mellékletek P1 Előzetes gyűjtőmunka P2 A birodalom nélkül maradt királylány P3 Építészcéhek alapítása P4 Szógyűjtés P5 Honnan jöttek az építészek? P6 Első próba P7 Telefonos interjú az építészekkel P8 Második próba (A királylány házának berendezése) P9 Harmadik próba (Saját birodalmuk elkészítése) P10 Értékelés Az én birodalmam 3

5 szka101_07 Az én családom, a Te családod Családbemutatás, családi élmények, a család tagjai Kompetenciaterület: Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák 1. évfolyam Programcsomag: Én és a világ Ember és környezte A modul szerzője: Leléné Gonda Irén Az én családom, a Te családod 1

6 szka101_07 MODULLEÍRÁS Ajánlott korosztály 6-7 évesek Ajánlott időkeret 2 45 perc A modul közvetlen célja A pozitív énkép alakítása. Tapasztalatszerzés különböző családi értékekről A modul témái, tartalma Témák: Kapcsolatok: család, otthon, generációk Tartalom: A gyerekek bemutatják családjukat: lerajzolják családtagjaikat, mesélnek kiskori élményeikről. Állításokat fogalmaznak meg, és állítások helyességét döntik el a családdal kapcsolatban. Megelőző tapasztalat Családi fotók nézegetése, családi szerepjátékok, kisgyermekkori élmények felelevenítése Ajánlott továbbhaladási irány Az első könyvem elkészítése A kompetenciafejlesztés Önismerettel összefüggő kompetenciák: identitás, hitelesség fókuszai Önszabályozás: tekintet másokra; tolerancia nyitottság, véleményelfogadás, bizalom A szociális kompetenciákhoz szükséges kognitív készségek: információkezelés információgyűjtés, szabálykövetés Társas kompetenciák: empátia, együttműködés; társadalmi részvétel szociális érzékenység Kapcsolódási pontok A NAT-hoz: Magyar nyelv és irodalom, Ember és társadalom, Művészetek Tantárgyakhoz: magyar, társadalomismeret, vizuáliskultúra Modulokhoz: Idősek és fiatalok, Nagypapa, mesélj! Támogató rendszer Dr. Spencer Kagan: Kooperatív tanulás. Önkonet Kft. Budapest, 2001 Bagdy Emőke Telkes József: Személyiségfejlesztő módszerek az iskolában. Tankönyvkiadó. Budapest, 1988 Bordács Margit Lázár Péter: Kedveskönyv. Gyerekekért SOS 90 Alapítvány Dinasztia Tankönyvkiadó Kft. Budapest, 2002 Módszertani ajánlás A különböző feladatokat választhatóan célszerű kezelni. Az A, B, C variációk szabadon alkalmazhatók, nem azt jelentik, hogy valamennyi tevékenységre sor kerüljön. A gyermekek előzetes feladatként kapják, hogy gyűjtsenek szüleik, nagyszüleik elbeszélése alapján olyan Az én családom, a Te családod 2

7 szka101_07 eseményeket, élményeket, amelyek kora gyermekkorukban (csecsemőkor, óvodáskor) történtek meg velük. A tanév második felében, egymást követő órákon célszerű a modult feldolgozni Speciális javaslatok az értékeléssel kapcsolatban Rendezzünk kiállítást a foglalkozáson készült rajzokból. A modul mellékletei Tanári mellékletek P1 Zelk Zoltán: Anya, apa, hazajöttek P2 Álljon be a körbe P3 Rajzbemutatás P4 Találd meg azt aki P5 Igaz-hamis mondatok P6 Első könyvem Diákmellékletek D1 Találd meg azt, aki D2 Válaszolj a következő kérdésekre! D3 Válaszd ki D4 Kösd a szókapcsolatokat D5 Egészítsd ki a mondatokat! D6 Hogyan érezted magad az órán? Az én családom, a Te családod 3

8 szka101_05 Egy napom otthon A szabadidő hasznos eltöltése Kompetenciaterület: Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák 1. évfolyam Programcsomag: Én és a világ Ember és környezte A modul szerzője: IFA Műhely (Dr. Mihály Ottó, dr. Falus Katalin, Jakab György, F. Kristóf Mária, Czincz Józsefné, Iván Márta, Janicsek Lajos Tamás, Kálmán Katalin, Kolláth Erzsébet, Märcz Klára, Molnár Géza, Molnár Zsuzsa, Montay Beáta, Tölgyesi Lívia, Ursu Zsuzsa, Zsigmond Ottília) Egy napom otthon 1

9 szka101_05 MODULLEÍRÁS Ajánlott korosztály Ajánlott időkeret A modul közvetlen célja A modul témái, tartalma Megelőző tapasztalat Ajánlott továbbhaladási irány A kompetenciafejlesztés fókuszai Kapcsolódási pontok Támogató rendszer 6-7 évesek 2 45 perc A szabadidő hasznos eltöltésének néhány formája és a mindennapok ritmusa Témák: Kapcsolatok: család, otthon, szabadidő Tartalom: A napszakokban való eligazodás segítése. A mindennapi és az otthoni szabadidős tevékenységek megismerése, napszakokhoz rendelése. Megfigyelési feladat: a napi tevékenységek megfigyelése és egy hétvégi program rögzítése rajzban Napirend az iskolában, egészséges életmód: étkezés, higiénia, testedzés stb. gyakorlása az iskolában, otthon, szabadidőben Önszabályozás: törődés, tekintet másokra; tolerancia nyitottság, véleményelfogadás, bizalom A szociális kompetenciákhoz szükséges kognitív készségek: információkezelés információgyűjtés, információk rendszerezése, információfeldolgozás, szabálykövetés Társas kompetenciák: együttműködés A NAT-hoz: Művészetek (dramatikus játékok), Magyar nyelv és irodalom (beszédkészség, árnyalt szóhasználat); Ember és társadalom (térben és időben való tájékozódás; viszonyítások gyakorlása) Modulokhoz: Egy napom az iskolában, A mozgás öröme Gabnai Katalin: Drámajátékok. Bevezetés a drámapedagógiába. Helikon Kiadó Kft. Budapest, 2005 Kaposi László: Játékfüzet Dr. Spencer Kagan: Kooperatív tanulás. Önkonet Kft. Budapest, 2001 Módszertani ajánlás A modul feldolgozását megszakítás nélkül, egységében javasoljuk. A modul mellékletei Egy napom otthon 2

10 szka101_05 Tanári mellékletek P1 Csoportalakítás P2 Zsákbamacska játék P3 A zsákok hozzárendelése napszakokhoz P4 Pantomim P5 Este P6 Segítő kérdések P7 Befejezetlen mondatok P8 Értékelési szempontok Egy napom otthon 3

11 szka101_09 Együtt, vagy egymással? Kompetenciaterület: Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák 1. évfolyam Programcsomag: Én és a világ Ember és környezete A modul szerzői: Kovácsné Vojnovics Éva és Solymos Éva Együtt, vagy egymással? 1

12 szka101_09 MODULLEÍRÁS Ajánlott korosztály Ajánlott időkeret A modul közvetlen célja A modul témái, tartalma Megelőző tapasztalat Ajánlott továbbhaladási irány A kompetenciafejlesztés fókuszai Kapcsolódási pontok Támogató rendszer 6-7 évesek 2 45 perc Osztályközösség alakítása, az együttélés pozitívumainak megismerése Témák: Kapcsolatok: Együttműködés az iskolában Kultúra: Mesék, történetek, versek, életek Tartalom: Névtanulás. Az óvoda és az iskola összehasonlítása. Egy mese megismerésén keresztül a társak, a barátok, a segítő közeg fontosságának megéreztetése, az egymáshoz való odafordulás jelentőségének elmélyítése. Egy napom az iskolában Az úgy van nálunk Önismerettel összefüggő kompetenciák: identitás Önszabályozás: tekintet másokra; tolerancia nyitottság, véleményelfogadás A szociális kompetenciákhoz szükséges kognitív készségek: szabálykövetés Társas kompetenciák: kommunikációs készségek véleményalkotás; együttműködés A NAT-hoz: Ember és társadalom, Ember a természetben, Életvitel és gyakorlati ismeretek, Magyar nyelv és irodalom Modulokhoz: Játék a szabadban, Együtt az osztály, Mikor tanulsz hogyan tanulsz, Egy napom az iskolában Konta Ildikó Zsolnai Anikó: A szociális készségek játékos fejlesztése az iskolában. (Pszichológia és pedagógia nevelőknek sorozat) Nemzeti Tankönyvkiadó. Budapest, 2002 Janikovszky Éva (szerk.): Anyukám képeskönyve. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó. Budapest, 1983 T. Aszódi Éva (szerk.): Nefelejcs. Szép magyar versek kisiskolásoknak. Móra Könyvkiadó. Budapest, 1975 Dr. Spencer Kagan: Kooperatív tanulás. Önkonet Kft. Budapest, 2001 Együtt, vagy egymással? 2

13 szka101_09 Módszertani ajánlás A modul feladataival a gyerekek az életkori sajátosságokat figyelembe véve elsősorban érzelmi megközelítéssel, a játékokon keresztül tapasztalják meg az együttlét örömét, az együttműködés, az együttérzés fontosságát. A modul két különálló foglalkozást tartalmaz. A modul mellékletei Tanári mellékletek P1 Kosztolányi Dezső: Az iskolában hatvanan vagyunk P2 A színezhető rajzok témái P3 Összegzés P4 Erdőben jártunk P5 Befejezetlen történetek Diákmellékletek D1 A répa Együtt, vagy egymással? 3

14 szka101_13 Étkezzünk egészségesen! Kompetenciaterület: Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák 1. évfolyam Programcsomag: Én és a világ Ember és környezte A modul szerzője: Vassné Juhász Julianna Étkezzünk egészségesen!

15 MODULLEÍRÁS Ajánlott korosztály 6-7 évesek Ajánlott időkeret 3 45 perc A modul közvetlen célja Szerezzen tapasztalatot az egészséges, egyben kulturált étkezésről A modul témái, tartalma Témák: Testünk és életműködéseink: étkezés, élelmiszerek, egészséges táplálkozás Tartalom: A gyerekek az egészséges táplálkozás elveit kísérlik meg alkalmazni saját étrendjük kontrollálásával, helyes étrendek összeállításával. Megelőző tapasztalat Az előző napi étkezés megfigyelése, lerajzolása Ajánlott továbbhaladási irány Vitaminnap bevezetése A kompetenciafejlesztés Önszabályozás: felelősségvállalás fókuszai Énhatékonyság-érzés: konstruktív self-érzékelés belső kontroll (hit abban, hogy tehetek arról, ami velem történik) A szociális kompetenciákhoz szükséges kognitív készségek: információkezelés, problémakezelés problémaazonosítás, reális célkitűzés; szabályalkotás, szabálykövetés Társas kompetenciák: empátia, kommunikációs készségek véleményalkotás; együttműködés Kapcsolódási pontok A NAT-hoz: Ember a természetben Tantárgyakhoz: természetismeret, társadalomismeret Modulokhoz: Mozogni jó!, Biztos, hogy beteg vagyok? Támogató rendszer Barna Mária: Gyermekek táplálkozása. In: Az iskola-egészségügy kézikönyve. Anonymus. Budapest, 1998 Émilie Beaumont Phillippe Simon: Nézd, milyen az emberi test! Passage Kiadó Kft. Budapest, 2000 Fehérné Mérey Ildikó: Se többet, se kevesebbet. Press Publica Kiadó Útmutató Kiadó. Budapest, 2000 Polcz Alaine: Főzzünk örömmel! Kaligram Kiadó. Budapest, 2006 Dr. Spencer Kagan: Kooperatív tanulás. Önkonet Kft. Budapest, 2001 Módszertani ajánlás A különböző feladatokat választhatóan kell kezelni. Az A, B, C. variációk szabadon alkalmazhatók, nem kell mindegyiket elvégeztetni a gyerekekkel. 2

16 A kooperatív kiscsoportokban (lehetőleg 4 fő) különösen ajánljuk a táplálkozási szokások tekintetében heterogén csoportok képzését, hiszen ez szolgálja leginkább a tolerancia fejlődését. A modult aktuális eseményhez is köthetjük (pl.: egészség és sport hete az iskolában). Mielőtt megtartjuk a foglalkozást, célszerű végiggondolni, milyen szokásokat figyelhetünk meg az osztályban a témával kapcsolatban. Fontos, hogy pontosan tudjuk, ki az a gyerekek közül, akinek a táplálkozással kapcsolatban esetleg nehézségei vannak: túlsúlyos, liszt-, tej-, cukorérzékeny stb. Fontos, hogy ezt a nehézséget kellő figyelemmel, de a probléma jelentőségét nem túlozva tárgyszerűen kezeljük. Mintha arról beszélnénk, hogy van, aki érzékenyebb a hőmérséklet változására, van, aki kevésbé. A nehézséggel küzdő gyerek önképét erősen befolyásolja, ha nem fordítunk rá gondot, vagy ha túlságosan kiemeljük a vele való törődést. Ha az osztályban többségében szegénységben, mélyszegénységben élő gyerekek járnak, akkor nagy gondot kell fordítanunk arra, hogy ötleteket adjunk, hogyan lehetne olcsó, egészséges ételekkel kiegészíteni a táplálkozásukat. (Kitűnő megoldás ilyenkor a szülőkkel lépni kapcsolatba, nekik segíteni ebben, akár szülők főzőtanfolyama révén. Lásd a támogató rendszerben Polcz Alaine szakácskönyvét.) Ha az osztályba szegény és gazdag gyerekek egyaránt járnak, ne menjünk végig a modul egyes tevékenységein, ne tegyük ki a szegényeket annak, hogy előző napi étlapjukat gazdag gyerekével kelljen összehasonlítaniuk. Ilyenkor legjobb, ha olcsó, egyszerű ételeket például salátákat készítünk el együtt a gyerekekkel, és ehhez kapcsoljuk az élelmiszer-piramissal kapcsolatos tudnivalók megbeszélését. Ez a téma kiváló alkalom arra, hogy gazdag gyerekek ételprédáló szokásainak iskolai korlátozására a gyerekekkel közösen kialakított szabályokat vezessünk be (ételt szemétbe nem dobunk, ha van rá mód komposztáló helyet alakítunk ki az udvaron stb.). A modul mellékletei Tanári mellékletek P1 Varázslat P2 Élelmiszerpiramis P3 Gyurmázás P4 Tízórai Diákmellékletek D1 Varázslat D2 A történet befejezése D3 Élelmiszerek D4 Melyik étkezést hogy hívjuk? D5 Csali mese D6 Terítés 3

17 D7 Rajzolj terítéket! D8 Étlap készítése 4

18 szka101_04 Kedvenc ételem Az vagy, amit eszel Kompetenciaterület: Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák 1. évfolyam Programcsomag: Én és a világ Ember és környezete A modul szerzője: Szegediné Gonda Zsófia

19 szka101_04 MODULLEÍRÁS Ajánlott korosztály 6-7 évesek Ajánlott időkeret 2 15 perc A modul közvetlen célja Tapasztalatszerzés a helyes táplálkozási szokásról, az egészséges étrend jellemzőiről, egészségesen és egészségtelenül összeállított étrend A modul témái, tartalma Témák: Testünk és életműködéseink: étkezés, élelmiszerek, egészséges táplálkozás Tartalom: A gyerekek szaglással, ízleléssel ételeket vizsgálnak. Az általuk kedvelt és nem kedvelt ételeket elhelyezik az élelmiszerpiramison. Megelőző tapasztalat Beszélgetés a diákok kedvenc ételeiről Ajánlott továbbhaladási irány A táplálékpiramis rendszeres megfigyelése A kompetenciafejlesztés Önszabályozás: felelősségvállalás, tolerancia nyitottság, véleményelfogadás fókuszai A szociális kompetenciákhoz szükséges kognitív készségek: információkezelés információgyűjtés, információk rendszerezése; problémakezelés: problémaazonosítás, szabálykövetés Társas kompetenciák: kommunikációs készségek véleményalkotás, vitakészség; együttműködés Kapcsolódási pontok: A NAT-hoz: Ember a természetben, Ember és társadalom, Életviteli és gyakorlati ismeretek, Művészetek Tantárgyakhoz: természetismeret, rajz Modulokhoz: Étkezzünk egészségesen, Ma ünnepnap van nálunk, Készítsünk uzsonnát! Támogató rendszer Csörgő Anikó Füzesi Zsuzsa: Csodaország. Officina Nova. Budapest, 1990 (90., o) Asztalos Gyuláné dr. Franyó István: Az ember teste és egészsége. Nemzeti Tankönyvkiadó. Budapest, 1998 (55. o.) Módszertani ajánlás A modul változatos tevékenységeket kínál a téma megismeréséhez: gyűjtőmunka, mese, dramatikus játék, beszámoló, mintázás, érzékszervi vizsgálat. Fontos az előzetes gyűjtőmunka megszervezése, de a biztonság kedvéért a pedagógus is készüljön néhány alapvető élelmiszer biztosításával. A foglalkozást célszerű a 1-2. tanítási órában megtartani, hogy utána tízórai következhessen. A terem berendezését úgy a legpraktikusabb kialakítani, hogy középen elegendő szabad tér maradjon. A csoportmunkánál kívánjuk meg, hogy minden csoporttag véleménye érvényesüljön. 2

20 szka101_04 Speciális javaslatok az értékeléssel kapcsolatban A csoportmunkánál fontos a pozitív visszacsatolás a tapasztalt együttműködésről, nyitottságról, a gyűjtőmunkáról. A frontális módszer alkalmazása esetén az értékelésnél arra törekedjünk, hogy a gyerekek maguk fogalmazzák meg, hogyan volna helyes változtatni étkezési szokásaikon. A modul mellékletei Tanári mellékletek P1 A mindent felfaló kisgömböc P2 Csoportalkotás P3 A csillagszemű juhász P4 Kedvenc ételem P5 Gyurmázás P6 Élelmiszerpiramis Diákmellékletek D1 Élelmiszerpiramis 3

21 szka101_12 Mozogni jó! A mozgás szerepe egészséges életmód kialakításában Kompetenciaterület: Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák 1. évfolyam Programcsomag: Én és a világ Ember és környezte A modul szerzője: Halmai Lászlóné Mozogni jó!

22 szka101_12 MODULLEÍRÁS Ajánlott korosztály 6-7 évesek Ajánlott időkeret 3 45 perc A modul közvetlen célja Tapasztalatszerzés a mozgás öröméről A modul témái, tartalma Témák: Testünk és életműködéseink: testedzés, mozgás, sport, tánc Pszichikus működésünk, személyiségünk: játék Tartalom: Gimnasztikai, tartásjavító gyakorlatok, csapatjátékok. Megelőző tapasztalat Kötetlen mozgásos játékok Ajánlott továbbhaladási irány A gimnasztikai és a tartásjavító mozgások megtanulása A kompetenciafejlesztés Önszabályozás: érzelmek kezelése sikerkezelés, kudarctűrés, kitartás; tolerancia fókuszai A szociális kompetenciákhoz szükséges kognitív készségek: szabálykövetés Társas kompetenciák: empátia, együttműködés Kapcsolódási pontok A NAT-hoz: Testnevelés és sport, Ember a természetben Tantárgyakhoz: testnevelés, természetismeret Modulokhoz: Az emberi test, Étkezzünk egészségesen!, Sportoljunk együtt Támogató rendszer Dr. Spencer Kagan: Kooperatív tanulás. Önkonet Kft. Budapest, 2001 Módszertani ajánlás A különböző feladatokat választhatóan célszerű alkalmazni. Az A, B, C stb. variációk szabadon alkalmazhatók, nem fontos mindegyiket kezdeményezni. A kooperatív kiscsoportokban (lehetőleg 4 fő) különösen ajánljuk a heterogén csoportok képzését, hiszen ez szolgálja leginkább a tolerancia fejlődését. A sportversenyeknél nagyobb létszámú, szintén heterogén csoportokat alakítsunk. Törekedjünk arra, hogy a gyerekek képesek legyenek egyre inkább betartani a szabályokat. Hívjuk fel a figyelmet egymás és saját testi épség megóvására. Speciális javaslatok az értékeléssel kapcsolatban Igen fontos az önértékelés, együttműködés, segítőkészség fejlesztése, mások teljesítményének az elismerése, a teljesítőképesség javulása. Tegyük természetessé, hogy a felnőtt versenysporttól eltérően a relatív teljesítményváltozást, a saját teljesítmény javulását értékeljük. Mozogni jó! 2

23 szka101_12 A modul mellékletei Tanári mellékletek P1 Reggeli gimnasztika P2 Ugrálás fél lábon P3 Csapatverseny P4 Utánzó járások P5 Vakhernyó játék P6 Mókus, mókus ki a házból P7 Tavaszi munkák P8 Váltóversenyek Mozogni jó! 3

24 szka101_15 Orvosnál, beteglátogatóban Kompetenciaterület: Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák 1. évfolyam Programcsomag: Én és a világ Ember és környezte A modul szerzője: Halmai Lászlóné Orvosnál, beteglátogatóban 1

25 SZKA Ajánlott korosztály Ajánlott időkeret A modul közvetlen célja A modul témái, tartalma Megelőző tapasztalat Ajánlott továbbhaladási irány A kompetenciafejlesztés fókuszai Kapcsolódási pontok 6-7 évesek 3 45 perc MODULLEÍRÁS Mikor kell orvoshoz fordulni? Társakkal szembeni szolidaritás és tolerancia Témák: Testünk és életműködéseink: egészség, betegség, fogyatékosság A társadalom és a gazdaság: szokások, hagyományok, életmódok, illemszabályok Tartalom: Alapvető viselkedési normák (pl. beteglátogatás, orvosnál való megjelenés) elsajátítása. Mitől leszünk betegek, és hogyan kerülhetjük el a megfázásokat. Hogyan néz ki az egészséges ember? Mit tegyél azért, hogy egészséges maradj? Az elkészült művekből kiállítás készítése (több napos). Az illemkódexek betartásának ellenőrzése. Látogatás egy orvosi rendelőben. Önszabályozás: felelősségvállalás, törődés, tekintet másokra, tolerancia Énhatékonyság-érzés: konstruktív self-érzékelés belső kontroll (hit abban, hogy tehetek arról, ami velem történik) A szociális kompetenciákhoz szükséges kognitív készségek: problémakezelés, szabályalkotás, szabálykövetés, kreativitás Társas kompetenciák: empátia, kommunikációs készségek véleményalkotás, vitakészség; együttműködés A NAT-hoz: Ember és társadalom (helyes viselkedési szokások kialakítása), Ember a természetben (az egészséges életmód szokásainak kialakítása, testünk működésének megismerése, a betegség tüneteinek felismerése), Művészetek (az emberi test és ábrázolása) Modulokhoz: Biztos, hogy beteg vagyok?, Mennyit nőttem, ügyesedtem! Támogató rendszer Dr. Spencer Kagan: Kooperatív tanulás. Önkonet Kft. Budapest, 2001 Módszertani ajánlás Orvosnál, beteglátogatóban 2

26 SZKA A különböző feladatokat választhatóan kell kezelni. Az A, B, C stb. variációk szabadon alkalmazhatók, nem kell mindegyiket elvégeztetni a gyerekekkel. Ezek egyrészt különböző személyiségű és különböző szociális készséggel rendelkező gyerekek szerint, másrészt módszertani megoldásukat tekintve jelentenek variációkat. A gyerekekben fontos tudatosítani, hogy különböző okokból és különbözőképpen fejezzük ki érzelmeinket, valamint vannak olyan módszerek és eszközök, amelyekkel képesek vagyunk szabályozni érzelmeinket. A kooperatív kiscsoportokban (lehetőleg 4 fő) különösen ajánljuk a heterogén csoportok képzését, hiszen ez szolgálja leginkább a tolerancia fejlődését. De alakulhatnak a csoportok érzelmi kötődések alapján is (akik jó barátok, akik szívesen dolgoznak, játszanak együtt). A modult aktuális eseményhez is lehet kötni. Ha van rá mód, én a második félévre ajánlom a modul kipróbálását. A modul mellékletei Tanári mellékletek P1 Kerge Ferkó tanácsai: Hogyan kaphatsz náthát? P2 Bele a hóba! P3 Ági beteg lett P4 Szempontok az illemkódexhez P5 Helyszínek P6 Értékelés Diákmellékletek D1 Kerge Ferkó tanácsai D2 Bele a hóba! D3 Ági beteg lett D4 Viselkedési normák D5 Hiányos mondatok Orvosnál, beteglátogatóban 3

27 Utazz velem! Közlekedj okosan! Kompetenciaterület: Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák 1. évfolyam Programcsomag: Én és a világ Ember és környezte A modul szerzője: IFA Műhely (Dr. Mihály Ottó, dr. Falus Katalin, Jakab György, F. Kristóf Mária, Czincz Józsefné, Iván Márta, Janicsek Lajos Tamás, Kálmán Katalin, Kolláth Erzsébet, Märcz Klára, Molnár Géza, Molnár Zsuzsa, Montay Beáta, Tölgyesi Lívia, Ursu Zsuzsa, Zsigmond Ottília)

28 Ajánlott korosztály Ajánlott időkeret A modul közvetlen célja A modul témái, tartalma Megelőző tapasztalat Ajánlott továbbhaladási irány A kompetenciafejlesztés fókuszai 6-7 évesek 3 45 perc MODULLEÍRÁS A helyi közlekedésben alkalmazott közlekedési eszközök megismerése, eligazodás az alapvető közlekedési szabályokban. Témák: Természet- és társadalom-földrajzi környezetünk, lakóhelyünk: közlekedés Tartalom: Személyes tapasztalatok gyűjtése a közlekedéssel kapcsolatban. Hol és mivel közlekedünk? Közlekedési táblák. A meglévő ismeretek kibővítése és gyakorlati alkalmazása. Tanulmányi séta a környéken, közlekedési eszközök és közlekedési szabályok megfigyelése, közlekedési eszközök készítése gyurmából. A távolsági közlekedés jellemzői Önszabályozás: Felelősségvállalás, Tolerancia A szociális kompetenciákhoz szükséges kognitív készségek: információkezelés információgyűjtés, információk rendszerezése, szabálykövetés Társas kompetenciák: kommunikációs készségek véleményalkotás; együttműködés A NAT-hoz: Művészetek, Magyar nyelv és irodalom, Ember és társadalom Kapcsolódási pontok Modulokhoz: Hol laksz, hogyan jössz iskolába?, Közlekedünk Támogató rendszer Dr. Spencer Kagan: Kooperatív tanulás. Önkonet Kft. Budapest, 2001 Módszertani ajánlás A különböző variációk (A, B, C, D) szabadon alkalmazhatók. A pedagógus dönti el, hogy melyiket alkalmazza az adott osztályba járó gyerekek személyiségének, lakóhelyi körülményeinek, készségeinek, képességeinek és szociális helyzetének megfelelően. A foglalkozás elején, a II/2. résznél kialakított csoportokat célszerű a modul feldolgozása során végig változatlanul hagyni. A modul végrehajtása előtt nélkülözhetetlen a környéken való tanulmányi séta, illetve a közlekedési eszközök gyurmából való elkészítése.

29 A modul mellékletei Tanári mellékletek P1 Befejezetlen mondatok P2 Barkochba P3 Repül a repül a P4 Képkészítés P5 Szituációs játék: közlekedés P6 Ismétlő kérdések P7 Kérdések az önértékeléshez Diákmellékletek D1 Járművek D2 Közlekedési táblák

30 szka101_06_1 Egy napom az iskolában Kompetenciaterület: Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák 1. évfolyam Programcsomag: Én és a világ Ember és környezte A modul szerzője: IFA Műhely (Dr. Mihály Ottó, dr. Falus Katalin, Jakab György, F. Kristóf Mária, Czincz Józsefné, Iván Márta, Janicsek Lajos Tamás, Kálmán Katalin, Kolláth Erzsébet, Märcz Klára, Molnár Géza, Molnár Zsuzsa, Montay Beáta, Tölgyesi Lívia, Ursu Zsuzsa, Zsigmond Ottília) Egy napom az iskolában 1

31 szka101_06_1 MODULLEÍRÁS Ajánlott korosztály Ajánlott időkeret A modul közvetlen célja A modul témái, tartalma Megelőző tapasztalat Ajánlott továbbhaladási irány A kompetenciafejlesztés fókuszai 6-7 évesek 2 45 perc A ritmus kialakítása életünkben, az iskolai napirend tudatosítása Témák: Testünk és életműködéseink: napirend Természet- és társadalom-földrajzi környezetünk, lakóhelyünk: iskola Tartalom: Az iskolai tevékenységek tudatosítása. Mit csinálunk az iskolában? Napirend. Egy napom otthon Az én családom, a te családod Önismerettel összefüggő kompetenciák: érzelmek tudatossága Önszabályozás: tolerancia nyitottság, véleményelfogadás A szociális kompetenciákhoz szükséges kognitív készségek: szabálykövetés Társas kompetenciák: kommunikációs készségek vitakészség; együttműködés Kapcsolódási pontok Tantárgyakhoz: vizuális kultúra, magyar nyelv és irodalom, gyermekfilozófia Modulokhoz: Egy napom otthon, Az úgy van nálunk Támogató rendszer Robert Fisher: Tanítsuk gyermekeinket gondolkodni történetekkel. Műszaki Könyvkiadó. Budapest, 2000 Janikovszky Éva: Már iskolás vagyok. Kossuth Kiadó. Budapest, 1983 Módszertani ajánlás Az A, B, C variációkat választhatóan kell kezelni, nem kell mindegyiket elvégeztetni a gyerekekkel. Célszerű a gyerekek személyiségétől, szociális készségeik fejlettségétől függően dönteni. Fontos tudatosítani a gyerekekben, hogy a ritmus adja életünk lüktetését és biztonságát. A heterogén, kooperatív kiscsoportokban történő munkálkodás szolgálja leginkább a tolerancia, az empatikus együttműködés, a demokratikus véleménynyilvánítás fejlődését. Egy napom az iskolában 2

32 szka101_06_1 A modul mellékletei Tanári mellékletek P1 Janikovszky Éva: Már iskolás vagyok részlet. Az iskola bemutatása P2 Találós kérdések P3 A kérdésözön módszere P4 Mesefeldolgozás csoportban Diákmellékletek D1 Napirend D2 A professzor és a révész Egy napom az iskolában 3

33 szka101_06_2 Mikor tanulsz hogyan tanulsz? Kompetenciaterület: Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák 1. évfolyam Programcsomag: Én és a világ Ember és környezete A modul szerzője: Nahalka István Mikor tanulsz - Hogyan tanulsz? 1

34 szka101_06_2 MODULLEÍRÁS Ajánlott korosztály Ajánlott időkeret A modul közvetlen célja A modul témái, tartalma Megelőző tapasztalat Ajánlott továbbhaladási irány A kompetenciafejlesztés fókuszai 6-7 évesek 2 45 perc A tanulás sokszínűségének és összetett folyamatának megismertetése Témák: Pszichikus működésünk, személyiségünk: tanulás Tartalom: A tanulás tanulása folyamatának elkezdése, az értelmes tanulás megismerése, a tanulás önálló tevékenység jellegének elfogadtatása, így a tanulással kapcsolatos metakognitív tudásrendszer fejlesztése. Óvodai élmények A tanulás közösségi, kooperatív jellegének középpontba állítása, a tanulás aktív, konstruáló jellegét még inkább hangsúlyozó tevékenységek szervezése Önismerettel összefüggő kompetenciák: érzelmek tudatossága Önszabályozás: tolerancia nyitottság, véleményelfogadás Társas kompetenciák: kommunikációs készségek véleményalkotás, vitakészség; együttműködés Kapcsolódási pontok Modulokhoz: Egy napom az iskolában Támogató rendszer Csapó Benő: Kognitív pedagógia. Akadémiai Kiadó. Budapest, 1992 Csapó Benő: A képességek fejlődése és iskolai fejlesztése. Akadémiai Kiadó. Budapest, 2003 Fürstné Kólyi Erzsébet Sipos Endre: Hogyan is tanuljak? Honffy Kiadó. Budapest, 1992 Rettegi Zs.: Tanulni tanulni. Módszertani ajánlás A modul két egymással tartalmilag összekapcsolódó, bár egymagában is megálló tevékenységet tartalmaz. Az elsőben az óvodából az iskolába való átmenettel kapcsolatos érzelmeket, gondolatokat dolgozzuk fel a gyerekekkel, a másodikban az iskolai tanulás természetével ismerkedünk. Az óvodából az iskolába való átmenet kérdésével foglalkozva esetleg gondot jelenthet, hogy lehetnek olyan gyerekek az osztályban, akik nem Mikor tanulsz - Hogyan tanulsz? 2

Egészségedre! Káros szenvedélyek és egészséges életmód megismerése. Kompetenciaterület: Szociális és életviteli kompetencia 10.

Egészségedre! Káros szenvedélyek és egészséges életmód megismerése. Kompetenciaterület: Szociális és életviteli kompetencia 10. Egészségedre! Káros szenvedélyek és egészséges életmód megismerése Kompetenciaterület: Szociális és életviteli kompetencia 10. évfolyam Programcsomag: Felkészülés a felnőtt szerepekre A modul szerzője:

Részletesebben

Az iskolai közélet megújítása. Kompetenciaterület: Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák. 12. évfolyam

Az iskolai közélet megújítása. Kompetenciaterület: Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák. 12. évfolyam Az iskolai közélet megújítása Kompetenciaterület: Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák 12. évfolyam Programcsomag: Felkészülés a felnőtt szerepekre A modul szerzője: Zsigovits Gabriella Címlapkép:

Részletesebben

Étkezzünk egészségesen!

Étkezzünk egészségesen! z Én és a világ Étkezzünk egészségesen! KDÁLY NÉLKÜL modul adaptációja értelmileg akadályozott tanulók együttneveléséhez SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK Szk 101 13 de modult készítette:

Részletesebben

A SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK FEJLESZTÉSE AZ ERKÖLCSI NEVELÉS SZOLGÁLATÁBAN

A SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK FEJLESZTÉSE AZ ERKÖLCSI NEVELÉS SZOLGÁLATÁBAN A pedagógusképzés átalakításának országos koordinálása, támogatása TÁMOP-4.1.2.B.2-13/1-2013-0010 A SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK FEJLESZTÉSE AZ ERKÖLCSI NEVELÉS SZOLGÁLATÁBAN CZIKE

Részletesebben

Erdei iskola nálunk. Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák. 6. évfolyam. Programcsomag: Én és a világ Ember és környezete

Erdei iskola nálunk. Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák. 6. évfolyam. Programcsomag: Én és a világ Ember és környezete Erdei iskola nálunk Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák 6. évfolyam Programcsomag: Én és a világ Ember és környezete A modul szerzője: Hegymeginé Nyíry Enikő MODULLEÍRÁS Ajánlott korosztály

Részletesebben

SZKA_101_29 Barátaink az állatok. A modul szerzõje: Kurucz Lászlóné. Én és a világ SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 1.

SZKA_101_29 Barátaink az állatok. A modul szerzõje: Kurucz Lászlóné. Én és a világ SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 1. SZKA_101_29 Barátaink az állatok Én és a világ A modul szerzõje: Kurucz Lászlóné SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 1. ÉVFOLYAM 298 Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák tanári

Részletesebben

Az őszi témahét programja:

Az őszi témahét programja: Az őszi témahét programja: 2011. október 10-14 Osztály: II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola 3.a osztályában Időkeret: 5 nap x 5 x 45 perc Kapcsolatok: NAT Környezetismeret Művészetek dráma, vizuális kultúra,

Részletesebben

NT ERKÖLCSTAN 1. osztály TANMENETJAVASLAT. Készítette: Báder Ilona

NT ERKÖLCSTAN 1. osztály TANMENETJAVASLAT. Készítette: Báder Ilona NT-11144 ERKÖLCSTAN 1. osztály TANMENETJAVASLAT Készítette: Báder Ilona Az én világom Nevelési fejlesztési cél: Az énkép, az önkifejezés és az önbizalom fejlesztése. A saját környezet elemeihez való viszonyulás

Részletesebben

Vállalni a nyilvános kiállást?

Vállalni a nyilvános kiállást? Vállalni a nyilvános kiállást? Kompetenciaterület: Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák 6. évfolyam Programcsomag: Én és a másik A modul szerzője: Andóczi Balogh Éva 1 MODULLEÍRÁS Ajánlott

Részletesebben

Gyerek, kamasz, felnőtt

Gyerek, kamasz, felnőtt szka105_06 É N É S A V I L Á G Gyerek, kamasz, felnőtt Mit üzennek a testünkből jövő kellemes és kellemetlen jelzések? Készítette: IFA Műhely Dr. Mihály Ottó, Dr. Falus Katalin, Jakab György, F. Kristóf

Részletesebben

A mozgás szerepe egészséges életmód kialakításában

A mozgás szerepe egészséges életmód kialakításában Az Én és a világ Mozogni jó! A mozgás szerepe egészséges életmód kialakításában AKADÁLY NÉLKÜL modul adaptációja hallássérült tanulók együttneveléséhez SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK

Részletesebben

Étkezzünk egészségesen!

Étkezzünk egészségesen! z Én és a világ Étkezzünk egészségesen! KDÁLY NÉLKÜL modul adaptációja beszédfogyatékos tanulók együttneveléséhez SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK Szk 101 13 d modult készítette: Vassné

Részletesebben

SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIA. Modul az Alapfokú Művészetoktatási Intézmények számára Zeneművészet tanszak (8-14.

SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIA. Modul az Alapfokú Művészetoktatási Intézmények számára Zeneművészet tanszak (8-14. TÁMOP 3.1.4 08/2 2008-0085 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben HAMMIDO Alapfokú Művészetoktatási Intézmény (6722 Szeged, Kossuth L. sgt. 23.) SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS

Részletesebben

Bevezetés a táncfilm készítésbe kritikai érzék fejlesztése Klasszikus balett

Bevezetés a táncfilm készítésbe kritikai érzék fejlesztése Klasszikus balett SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIA Projekt az Alapfokú Művészetoktatási Intézmények számára Klasszikus balett tanszak (9-12. életév) Bevezetés a táncfilm készítésbe kritikai érzék fejlesztése

Részletesebben

3. ÉVFOLYAM SZKA_103_14

3. ÉVFOLYAM SZKA_103_14 é n é s a v i l á g Állampolgársága magyar modul szerzôje: IF Mûhely (dr. Mihály Ottó, dr. Falus Katalin, Jakab György, F. Kristóf Mária, Czincz Józsefné, Iván Márta, Janicsek Lajos Tamás, Kálmán Katalin,

Részletesebben

A KÖRNYEZETTUDATOS MAGATARTÁS FEJLESZTÉSE AZ ELSŐ OSZTÁLYBAN

A KÖRNYEZETTUDATOS MAGATARTÁS FEJLESZTÉSE AZ ELSŐ OSZTÁLYBAN Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0010 A KÖRNYEZETTUDATOS MAGATARTÁS FEJLESZTÉSE AZ ELSŐ OSZTÁLYBAN Piarista Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon

Részletesebben

Modul címe: Szent Iván éj

Modul címe: Szent Iván éj TÁMOP-3.1.4-08/2-2009-0207 pályázat Moduláris program megszervezése EZ AZ ÉJSZAKA MÁS MINT A TÖBBI.. Modul címe: Szent Iván éj Készítette: Kiss Tamás MODUL LEÍRÁS Ajánlott korosztály Ajánlott időkeret:

Részletesebben

szka102_10 É N É S A V I L Á G Készítette: Kovácsné Vojnovics Éva Solymos Éva SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 2.

szka102_10 É N É S A V I L Á G Készítette: Kovácsné Vojnovics Éva Solymos Éva SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 2. szka102_10 É N É S A V I L Á G Iskolaorvosnál és iskolafogászaton Készítette: Kovácsné Vojnovics Éva Solymos Éva SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 2. ÉVFOLYAM 104 Szociális, életviteli

Részletesebben

A család szerepei. Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák. 11. évfolyam. Programcsomag: Felkészülés a felnőtt szerepekre

A család szerepei. Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák. 11. évfolyam. Programcsomag: Felkészülés a felnőtt szerepekre A család szerepei Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák 11. évfolyam Programcsomag: Felkészülés a felnőtt szerepekre A modul szerzője: Simon Gabriella Címlapkép: szkb211_02_00 MODULLEÍRÁS Ajánlott

Részletesebben

Családi ünnepek, rítusok. Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák. 11. évfolyam. Programcsomag: Felkészülés a felnőtt szerepekre

Családi ünnepek, rítusok. Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák. 11. évfolyam. Programcsomag: Felkészülés a felnőtt szerepekre Családi ünnepek, rítusok Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák 11. évfolyam Programcsomag: Felkészülés a felnőtt szerepekre A modul szerzője: Simon Gabriella Címlapkép. szkb211_03_00 MODULLEÍRÁS

Részletesebben

Együtt másokért. Szociális érzékenységet fejlesztő közösségi projektek. Szociális, környezeti és életviteli kompetenciák. 11.

Együtt másokért. Szociális érzékenységet fejlesztő közösségi projektek. Szociális, környezeti és életviteli kompetenciák. 11. Együtt másokért Szociális érzékenységet fejlesztő közösségi projektek Szociális, környezeti és életviteli kompetenciák 11. évfolyam Programcsomag: Felkészülés a felnőtt szerepekre A modul szerzője: Maksa

Részletesebben

Pályázati azonosító: TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0136. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés-innovatív intézményekben.

Pályázati azonosító: TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0136. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés-innovatív intézményekben. Pályázati azonosító: TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0136 Pályázat címe: Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés-innovatív intézményekben. Pályázó neve: Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Pályázó címe:

Részletesebben

1. ÉVFOLYAM. Én és a világ. A modul szerzõje: Nahalka István. SZKA_101_06_B Mikor tanulsz hogyan tanulsz?

1. ÉVFOLYAM. Én és a világ. A modul szerzõje: Nahalka István. SZKA_101_06_B Mikor tanulsz hogyan tanulsz? SZKA_101_06_B Mikor tanulsz hogyan tanulsz? Én és a világ A modul szerzõje: Nahalka István SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 1. ÉVFOLYAM 76 Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák

Részletesebben

szka102_21 É N É S A V I L Á G Készítette: Nahalka István SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 2. ÉVFOLYAM

szka102_21 É N É S A V I L Á G Készítette: Nahalka István SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 2. ÉVFOLYAM szka102_21 É N É S A V I L Á G Ismered Budapestet? Magyarország fővárosa Készítette: Nahalka István SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 2. ÉVFOLYAM TANÁRI ÉN és a világ 2. évfolyam 221 MODULLEÍRÁS

Részletesebben

Mindennapi kenyerünk

Mindennapi kenyerünk szka104_08 Mindennapi kenyerünk Kompetenciaterület: Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák 4. évfolyam Programcsomag neve: Én és a világ A modul szerzője: Wagner Éva MODULLEÍRÁS Ajánlott korosztály

Részletesebben

És akkor egymásnak estünk

És akkor egymásnak estünk És akkor egymásnak estünk A konfliktusok mindennapjaink részei, rajtunk múlik, hogy energiát nyerünk belőlük, vagy mérgezzük magunkat és környezetünket Szociális és életviteli kompetenciák 9. évfolyam

Részletesebben

A mozgás szerepe egészséges életmód kialakításában

A mozgás szerepe egészséges életmód kialakításában z Én és a világ Mozogni jó! mozgás szerepe egészséges életmód kialakításában KDÁLY NÉLKÜL modul adaptációja látássérült tanulók együttneveléséhez SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK Szk 101

Részletesebben

A kompetencia terület neve

A kompetencia terület neve Pomáz Város Önkormányzata TÁMOP 3.1.4/08-1-2008-0024 Kompetencia alapú oktatás bevezetése Pomáz Város Önkormányzata nevelési oktatási intézményeiben A kompetencia terület neve SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS

Részletesebben

ESZTÉTIKAI-MŰVÉSZETI TUDATOSSÁG ÉS KIFEJEZŐKÉSZSÉG KOMPTETENCIA. Projekt az Alapfokú Művészeti Iskolák számára Klasszikus zene műfaj (8-16.

ESZTÉTIKAI-MŰVÉSZETI TUDATOSSÁG ÉS KIFEJEZŐKÉSZSÉG KOMPTETENCIA. Projekt az Alapfokú Művészeti Iskolák számára Klasszikus zene műfaj (8-16. TÁMOP 3.1.4-08/2 2008-0085 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben HAMMIDO Alapfokú Művészeti Iskola (6722 Szeged, Kossuth L. sgt. 23.) ESZTÉTIKAI-MŰVÉSZETI TUDATOSSÁG ÉS

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜNK ÉRTÉK (a témahét tervezete)

AZ EGÉSZSÉGÜNK ÉRTÉK (a témahét tervezete) AZ EGÉSZSÉGÜNK ÉRTÉK (a témahét tervezete) Készítették: Baánné Gruber Irén, Boros Rudolfné, Horváthné Pados Teréz, Ladányiné Karádi Róza, Molnár Edina, Varsányiné Horváth Erika A témahét célja: - A gyermek

Részletesebben

Divat, nem divat Az élet mely területein találkozunk a divattal

Divat, nem divat Az élet mely területein találkozunk a divattal Divat, nem divat Az élet mely területein találkozunk a divattal Kompetenciaterület: Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák 4. évfolyam Programcsomag: Én és a világ A modul szerzője: Szabolcs

Részletesebben

Állati Móka Egyhetes projekt

Állati Móka Egyhetes projekt Állati Móka Egyhetes projekt Megvalósítás helye: Sugovica Általános Iskola Projekt felelős: Pásztor Judit Ideje: 2014. október 14 október 18. Bevont tanulók köre: 4. osztály, alkalomszerűen az alsós napközis

Részletesebben

World Press Photo Fotókiállítás a Néprajzi Múzeumban vagy az interneten. Kompetenciaterület: Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák

World Press Photo Fotókiállítás a Néprajzi Múzeumban vagy az interneten. Kompetenciaterület: Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák World Press Photo Fotókiállítás a Néprajzi Múzeumban vagy az interneten Kompetenciaterület: Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák 8. évfolyam Programcsomag: Polgár a demokráciában A modul szerzője:

Részletesebben

Kompetencia alapú óvodai programcsomag. Projektzáró TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0096 DE OEC Óvoda 2010.06.21.

Kompetencia alapú óvodai programcsomag. Projektzáró TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0096 DE OEC Óvoda 2010.06.21. Kompetencia alapú óvodai programcsomag Projektzáró TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0096 DE OEC Óvoda 2010.06.21. Kompetencia alapú képzés fogalma Kompetencia alapú képzésen az ismereteken alapuló, de a készségek,

Részletesebben

Bartók Béla életrajz zongora

Bartók Béla életrajz zongora TÁMOP 3.1.4 08/2 2008-0085 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben HAMMIDO Alapfokú Művészetoktatási Intézmény (6722 Szeged, Kossuth L. sgt. 23.) SZOCIÁLIS ÉS ÉLETVITELI

Részletesebben

Témahét, témanap EGÉSZSÉGES ÉLETMÓDRA NEVELÉS EGÉSZSÉGES TÁPLÁLKOZÁS. Szeresd egészségedet, mert ez a jelen Védd a kisgyermeket, mert ez a jövő.

Témahét, témanap EGÉSZSÉGES ÉLETMÓDRA NEVELÉS EGÉSZSÉGES TÁPLÁLKOZÁS. Szeresd egészségedet, mert ez a jelen Védd a kisgyermeket, mert ez a jövő. Témahét, témanap EGÉSZSÉGES ÉLETMÓDRA NEVELÉS EGÉSZSÉGES TÁPLÁLKOZÁS Szeresd egészségedet, mert ez a jelen Védd a kisgyermeket, mert ez a jövő. Őrizd szüleid egészségét!- mert A múlton épül fel a jelen

Részletesebben

- 1 - - tantermek - folyosó. Személy, tantárgy: Tevékenységek: Fejlesztett készségek: Munkaformák: Produktum Matematika

- 1 - - tantermek - folyosó. Személy, tantárgy: Tevékenységek: Fejlesztett készségek: Munkaformák: Produktum Matematika 6. osztály - 1 - Étkezés, egészséges táplálkozás Az innováció közvetlen célja táplálkozás témakörének bemutatása különböző tantárgyak bevonásával, minél szélesebb körű megismerése volt. Fejleszteni kívánt

Részletesebben

Alkossunk, játsszunk együtt!

Alkossunk, játsszunk együtt! SZKB_101_03 Gombamese II. lkossunk, játsszunk együtt! Én és a MÁSIK modul szerzõje: Iván Márta SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 1. ÉVFOLYM 30 Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák

Részletesebben

Mutasd meg, hogyan tanulsz! A kooperatív tanulás előnyei. Kompetenciaterület: Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák. 5.

Mutasd meg, hogyan tanulsz! A kooperatív tanulás előnyei. Kompetenciaterület: Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák. 5. Mutasd meg, hogyan tanulsz! A kooperatív tanulás előnyei Kompetenciaterület: Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák 5. évfolyam Programcsomag: Én és a világ A modul szerzője: Nahalka István 1

Részletesebben

Modern hangzatok SZOCIÁLIS ÉS ÉLETVITELI KOMPETENCIA. Projekt az Alapfokú Művészeti Iskolák számára Fuvola tanszak (9-15. életév)

Modern hangzatok SZOCIÁLIS ÉS ÉLETVITELI KOMPETENCIA. Projekt az Alapfokú Művészeti Iskolák számára Fuvola tanszak (9-15. életév) TÁMOP 3.1.4-08/2 2008-0085 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben HAMMIDO Alapfokú Művészetoktatási Intézmény (6722 Szeged, Kossuth L. sgt. 23.) SZOCIÁLIS ÉS ÉLETVITELI

Részletesebben

SZKB101_06 SZKB_101_06. Kippkopp és Tipptopp. Egyedül nem jó. A modul szerzõje: Iván Márta SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK

SZKB101_06 SZKB_101_06. Kippkopp és Tipptopp. Egyedül nem jó. A modul szerzõje: Iván Márta SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK Kippkopp és Tipptopp Egyedül nem jó SZKB101_06 SZKB_101_06 Kippkopp és Tipptopp Én és a MÁSIK modul szerzõje: Iván Márta SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 1. ÉVFOLYM 64 Szociális, életviteli

Részletesebben

Szemet szemért A bosszú kötelessége és a megbékélés lehetősége. Kompetenciaterület: Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák. 7.

Szemet szemért A bosszú kötelessége és a megbékélés lehetősége. Kompetenciaterület: Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák. 7. Szemet szemért A bosszú kötelessége és a megbékélés lehetősége Kompetenciaterület: Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák 7. évfolyam Programcsomag: Polgár a demokráciában A modul szerzője: Szekszárdi

Részletesebben

Készítette: Montag Csilla Vokány, 2010. 02. 05. FARSANGI TÉMAHÉT. Általános Iskola Vokány 1. osztály

Készítette: Montag Csilla Vokány, 2010. 02. 05. FARSANGI TÉMAHÉT. Általános Iskola Vokány 1. osztály Készítette: Montag Csilla Vokány, 2010. 02. 05. FARSANGI TÉMAHÉT Általános Iskola Vokány 1. osztály A farsangi témahét programja: Osztály: 1. Buzás Tamás, Gartner Anna, Győrfi Attila, Horváth Adrián, Horváth

Részletesebben

Az esztétikus koncertezés komponensei

Az esztétikus koncertezés komponensei TÁMOP 3.1.4-08/2 2008-0085 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben HAMMIDO Alapfokú Művészeti Iskola (6722 Szeged, Kossuth L. sgt. 23.) ESZTÉTIKAI-MŰVÉSZETI TUDATOSSÁG ÉS

Részletesebben

INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZAKISKOLA TANMENET. Osztályközösség-építő Program tantárgy. 9. évfolyam

INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZAKISKOLA TANMENET. Osztályközösség-építő Program tantárgy. 9. évfolyam INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZAKISKOLA TANMENET Osztályközösség-építő Program tantárgy 9. évfolyam Tanítási hetek száma: 36 Heti óraszám: 1 Éves óraszám: 36 Jóváhagyta: Boros

Részletesebben

SZKA_101_22 Tudod-e, hol van? A modul szerzõje: Kurucz Lászlóné. Én és a világ SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 1.

SZKA_101_22 Tudod-e, hol van? A modul szerzõje: Kurucz Lászlóné. Én és a világ SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 1. SZKA_101_22 Tudod-e, hol van? Én és a világ A modul szerzõje: Kurucz Lászlóné SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 1. ÉVFOLYAM tanári tudod-e, hol van? 1. évfolyam 237 MODULVÁZLAT Tevékenységek

Részletesebben

New Deal Válság és kiútkeresés. Kompetenciaterület: Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák. 8. évfolyam

New Deal Válság és kiútkeresés. Kompetenciaterület: Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák. 8. évfolyam New Deal Válság és kiútkeresés Kompetenciaterület: Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák 8. évfolyam Programcsomag: Polgár a demokráciában A modul szerzője: Baracs Nóra MODULLEÍRÁS Ajánlott

Részletesebben

szka105_22 É N É S A V I L Á G Készítette: tóth Tamás Zágon Bertalanné SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 5.

szka105_22 É N É S A V I L Á G Készítette: tóth Tamás Zágon Bertalanné SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 5. szka105_22 É N É S A V I L Á G Külföldi vendéggel Magyarországon Készítette: tóth Tamás Zágon Bertalanné SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 5. ÉVFOLYAM tanári Külföldi vendéggel Magyarországon

Részletesebben

ÓVODA-ISKOLA ÁTMENET

ÓVODA-ISKOLA ÁTMENET ÓVODA-ISKOLA ÁTMENET előadás Előadók: Vanya Lajosné Pula Éva 2011. április 18. Báta 1. Bikácsi óvoda bemutatása 2. TÁMOP 3.1.4. 2.1. Tapasztalatok 2.2. Pályázat adta lehetőségek, nehézségek 3. Óvoda-iskola

Részletesebben

Együtt az egészséges fiatalokért a Thanban. Balogh Tiborné Than K. Ökoiskola Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola

Együtt az egészséges fiatalokért a Thanban. Balogh Tiborné Than K. Ökoiskola Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola Együtt az egészséges fiatalokért a Thanban Balogh Tiborné Than K. Ökoiskola Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola A program megvalósításának helyszíne: Than Károly Ökoiskola Nyelvi előkészítő gimnázium

Részletesebben

1. CICA CSOPORT. óvónők. Németh Zoltánné. Tóth Ildikó. dajka. Vilhelmné Vágó Katalin

1. CICA CSOPORT. óvónők. Németh Zoltánné. Tóth Ildikó. dajka. Vilhelmné Vágó Katalin 1. CICA CSOPORT Németh Zoltánné Tóth Ildikó Vilhelmné Vágó Katalin A környezet megismerésére nevelés témáihoz kapcsoljuk a tervezett beszélgetés - és játéktémákat, valamint az ének-zene, vizuális, irodalmi,

Részletesebben

Koldus és királyfi Nem mindegy, hogy hová születünk. Kompetenciaterület: Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák. 7.

Koldus és királyfi Nem mindegy, hogy hová születünk. Kompetenciaterület: Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák. 7. Koldus és királyfi Nem mindegy, hogy hová születünk Kompetenciaterület: Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák 7. évfolyam Programcsomag: Polgár a demokráciában A modul szerzője: Szekszárdi Júlia

Részletesebben

Évfolyam 1. 2. 3. 4. Óraszám 1 1 1 1

Évfolyam 1. 2. 3. 4. Óraszám 1 1 1 1 SPORTÁGVÁLASZTÓ 1-4. évfolyam Évfolyam 1. 2. 3. 4. Óraszám 1 1 1 1 A tantárgy tanulásának legfontosabb feladata és ja, hogy a gyermekeket megismertesse a sportolási kel, bepillantást nyújtson a sport világába,

Részletesebben

szka105_01 É N É S A V I L Á G Készítette: Szegediné Gonda Zsófia Zágon Bertalanné SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 5.

szka105_01 É N É S A V I L Á G Készítette: Szegediné Gonda Zsófia Zágon Bertalanné SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 5. szka105_01 É N É S A V I L Á G Ételed az életed! Készítette: Szegediné Gonda Zsófia Zágon Bertalanné SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 5. ÉVFOLYAM 8 Szociális, életviteli és környezeti

Részletesebben

1. ÉVFOLYAM. Én és a világ. A modul szerzõi: Ádám Ferencné szabó Anna Kornélia. SZKA_101_30 Természetes és mesterséges anyagok

1. ÉVFOLYAM. Én és a világ. A modul szerzõi: Ádám Ferencné szabó Anna Kornélia. SZKA_101_30 Természetes és mesterséges anyagok SZK_101_30 Természetes és mesterséges anyagok Én és a világ modul szerzõi: Ádám Ferencné szabó nna Kornélia SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 1. ÉVFOLYM 306 Szociális, életviteli és környezeti

Részletesebben

Követelmények. Pedagógiai tervezés és értékelés Tantárgy kódja. Dr. Szabó Antal főiskolai tanár A tantárgy oktatója

Követelmények. Pedagógiai tervezés és értékelés Tantárgy kódja. Dr. Szabó Antal főiskolai tanár A tantárgy oktatója Pedagógiai tervezés és értékelés M1014 Kollokvium M1002L - Legalább egy referátum készítése kiadott vagy választott témában. - Egy házi dolgozat készítése 10.000 leütés terjedelemben. (Két megadott cím

Részletesebben

Német nyelv évfolyam

Német nyelv évfolyam Német nyelv 4-8. évfolyam 4. évfolyam Éves órakeret 92,5 + 37 Heti óraszám: 2,5 + 1 Témakörök Óraszám Az én világom, bemutatkozás 10 Én és a családom: a család bemutatása 12 Az iskolám: az osztályterem

Részletesebben

Egyéb Jó gyakorlat megnevezése: Óvoda család újszerű gyakorlata bevontság, együttműködés

Egyéb Jó gyakorlat megnevezése: Óvoda család újszerű gyakorlata bevontság, együttműködés Szolnok Városi Óvodák Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Intézmény Százszorszép Óvoda referenciahely: A kompetencia alapú nevelési, oktatási programot átfogóan, mintaadóan

Részletesebben

KIS BÁLINT ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA - ÖKOISKOLA PROGRAM - Egészségnap. - témanap beszámoló -

KIS BÁLINT ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA - ÖKOISKOLA PROGRAM - Egészségnap. - témanap beszámoló - KIS BÁLINT ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA - ÖKOISKOLA PROGRAM - Egészségnap - témanap beszámoló - "Ha tudsz egy kézmozdulattal másokon segíteni, miért tartod karjaidat béna lustaságban." (Taitosz) időpontja:

Részletesebben

NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013.

NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013. NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013. Munkaközösségünk helyzete: 6 napközis csoport működik délutános műszakban. A napközis nevelők munkájába több osztálytanító is bekapcsolódik. Minden napközis

Részletesebben

HOSSZÚSÁGMÉRÉS SZABVÁNY MÉRTÉKEGYSÉGGEL Paradicsom paprika

HOSSZÚSÁGMÉRÉS SZABVÁNY MÉRTÉKEGYSÉGGEL Paradicsom paprika MATEMATIKA B 2. ÉVFOLYAM EMBER A TERMÉSZETBEN 3. modul HOSSZÚSÁGMÉRÉS SZABVÁNY MÉRTÉKEGYSÉGGEL Paradicsom paprika Készítette: Schmittinger Judit MATEMATIKA B 2. ÉVFOLYAM EMBER A TERMÉSZETBEN 3. modul:

Részletesebben

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése Eredmény rögzítésének dátuma: 2016.04.20. Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése 1. Pedagógiai módszertani felkészültség 100.00% Változatos munkaformákat alkalmaz. Tanítványait önálló gondolkodásra,

Részletesebben

Tanulás a világhálón

Tanulás a világhálón Tanulás a világhálón Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák 6. évfolyam Programcsomag: Én és a világ Ember és környezete A modul szerzője: Nahalka István MODULLEÍRÁS Ajánlott korosztály 11-12

Részletesebben

1. óra : Az európai népviseletek bemutatása

1. óra : Az európai népviseletek bemutatása RAJZ TANTÁRGY 1. óra : Az európai népviseletek bemutatása A MODUL CÉLJA Az óra célja : Az egyes népviseletek jellegzetességeinek kiemelése, vizsgálatuk különböző szempontokból. Ruhadarabok funkciója az

Részletesebben

1. ÉVFOLYAM. Én és a világ. A modul szerzõi: Bánki Vera szabolcs Csilla. SZKA_101_02 A világ körülöttünk I.

1. ÉVFOLYAM. Én és a világ. A modul szerzõi: Bánki Vera szabolcs Csilla. SZKA_101_02 A világ körülöttünk I. SZKA_101_02 A világ körülöttünk I. Én és a világ A modul szerzõi: Bánki Vera szabolcs Csilla SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 1. ÉVFOLYAM 24 Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák

Részletesebben

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) A kompetencia - Szakértelem - Képesség - Rátermettség - Tenni akarás - Alkalmasság - Ügyesség stb. A kompetenciát (Nagy József nyomán) olyan ismereteket,

Részletesebben

4. modul EGYENES ÉS FORDÍTOTT ARÁNYOSSÁG, SZÁZALÉKSZÁMÍTÁS

4. modul EGYENES ÉS FORDÍTOTT ARÁNYOSSÁG, SZÁZALÉKSZÁMÍTÁS Matematika A 9. szakiskolai évfolyam 4. modul EGYENES ÉS FORDÍTOTT ARÁNYOSSÁG, SZÁZALÉKSZÁMÍTÁS MATEMATIKA A 9. szakiskolai évfolyam 4. modul: EGYENES ÉS FORDÍTOTT ARÁNYOSSÁG, SZÁZALÉKSZÁMÍTÁS Tanári útmutató

Részletesebben

Lakóhelyünk I. Városunk. Kompetenciaterület: Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák. 4. évfolyam. Programcsomag neve: Én és a világ

Lakóhelyünk I. Városunk. Kompetenciaterület: Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák. 4. évfolyam. Programcsomag neve: Én és a világ szka104_15 Lakóhelyünk I. Városunk Kompetenciaterület: Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák 4. évfolyam Programcsomag neve: Én és a világ A modul szerzője: IFA Műhely (Dr. Mihály Ottó, Dr.

Részletesebben

SZKA_103_16. A modul szerzôje: Szebeni Lászlóné SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 3. ÉVFOLYAM

SZKA_103_16. A modul szerzôje: Szebeni Lászlóné SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 3. ÉVFOLYAM é n é s a v i l á g Lakóhelyünk felfedezése modul szerzôje: Szebeni Lászlóné SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 3. ÉVFOLYM SZK_103_16 212 Szociális, életviteli és környezeti KOMPETENCIÁK

Részletesebben

Az emberek. Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák. 6. évfolyam. Programcsomag: Én és a világ Ember és környezete

Az emberek. Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák. 6. évfolyam. Programcsomag: Én és a világ Ember és környezete Az emberek Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák 6. évfolyam Programcsomag: Én és a világ Ember és környezete A modul szerzője: Tomposné Tóth Ibolya MODULLEÍRÁS Ajánlott korosztály Ajánlott

Részletesebben

MI IS AZ A DRÁMAPEDAGÓGIA? A drámapedagógia rövid tör ténete

MI IS AZ A DRÁMAPEDAGÓGIA? A drámapedagógia rövid tör ténete MI IS AZ A DRÁMAPEDAGÓGIA? A drámapedagógia rövid tör ténete A DRÁMAPEDAGÓGIA FOGALMA a dráma és a színház eszközeit sajátos módon használja a nevelésben határozott cél szolgál tudatosan kialakított helyzetek

Részletesebben

XXI. Századi Közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz TÁMOP / STORYLINE KERETTÖRTÉNET

XXI. Századi Közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz TÁMOP / STORYLINE KERETTÖRTÉNET XXI. Századi Közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 STORYLINE KERETTÖRTÉNET STORYLINE METHODE, KERETTÖRTÉNET MÓDSZER: Élményalapú, felfedeztető tanítási forma FORRÁSA,

Részletesebben

Készítette: Szabó Balázs, Csatári Nóra, Orosz Enikő, Czuppon Anett

Készítette: Szabó Balázs, Csatári Nóra, Orosz Enikő, Czuppon Anett Tanmenet 2016/17. Tanév Tantárgy: Osztályfőnöki Osztály: 9. évfolyam (A, B, C, D) Készítette: Szabó Balázs, Csatári Nóra, Orosz Enikő, Czuppon Anett Vetési Albert Gimnázium, Veszprém Heti óraszám: 1 Éves

Részletesebben

HOGYAN TÖLTSÜK AKÍTVAN A SZABADIDŐNKET?

HOGYAN TÖLTSÜK AKÍTVAN A SZABADIDŐNKET? HOGYAN TÖLTSÜK AKÍTVAN A SZABADIDŐNKET? Sportol a család mozgáslehetőségek az iskolán kívül ÉVFOLYAM: 3 6. TANÁRI SEGÉDLET TANÁRI SEGÉDLET A TÉMA FELDOLGOZÁSÁHOZ ÉVFOLYAM: 3-6. AZ ÓRA TÉMÁJA: Sportol a

Részletesebben

MIT CSINÁL EGY SZOCIÁLIS MUNKÁS?

MIT CSINÁL EGY SZOCIÁLIS MUNKÁS? POLGÁR A DEMOKRÁCIÁAN MIT CSINÁL EGY SZOCIÁLIS MUNKÁS? A SZOCIÁLIS PROLÉMÁKRÓL DIÓHÉJAN Készítette: Tomory Ibolya és inder Mátyás SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIA 8. ÉVFOLYAM SZKA208_45

Részletesebben

OSZTÁLYFŐNÖKI 606 OSZTÁLYFŐNÖKI 5 8. ÉVFOLYAM

OSZTÁLYFŐNÖKI 606 OSZTÁLYFŐNÖKI 5 8. ÉVFOLYAM OSZTÁLYFŐNÖKI 606 OSZTÁLYFŐNÖKI 5 8. ÉVFOLYAM OSZTÁLYFŐNÖKI 607 CÉLOK ÉS FELADATOK - Az osztályfőnöki munka célja a személyiségfejlesztés, az osztályközösség formálása, a különböző nevelési hatások integrálása.

Részletesebben

Hittan tanmenet 1. osztály

Hittan tanmenet 1. osztály Hittan tanmenet 1. osztály A Beszélgetés Istennel című hittankönyvhöz Iskolai hitoktatás céljára Heti óraszám: 2 Összes óra: 80 A gyakorlati órák, az azokat előkészítő és feldolgozó órák a tanmenetben

Részletesebben

TANTÁRGYI FEJLESZTÉSEK

TANTÁRGYI FEJLESZTÉSEK TANTÁRGYI FEJLESZTÉSEK Tantárgyi fejlesztések Ha fölgyújtjuk a gyermekben a veleszületett szikrát, azzal mindig olyan magaslatok felé nyitunk utat, amilyenekről álmodni sem mertünk volna. Kristine Barnett

Részletesebben

Brassai Sámuel Gimnázium és Műszaki Szakközépiskola * Pedagógiai Program III. 2004. 9. évfolyam

Brassai Sámuel Gimnázium és Műszaki Szakközépiskola * Pedagógiai Program III. 2004. 9. évfolyam ÖNISMERET (VÁLASZTHATÓ) TANTÁRGY Éves óraszám: 37 óra 9. évfolyam Célok és feladatatok A tantárgy tanításával a hozzánk érkezõ tanulók legnagyobb problémájához, a tanulás megtanításához kívánunk segítséget

Részletesebben

szka102_27 É N É S A V I L Á G Készítette: Özvegy Judit SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 2. ÉVFOLYAM

szka102_27 É N É S A V I L Á G Készítette: Özvegy Judit SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 2. ÉVFOLYAM szka102_27 É N É S A V I L Á G Séta a vízparton Készítette: Özvegy Judit SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 2. ÉVFOLYAM 300 Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák Tanári MODULVÁZLAT

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja Tartalomjegyzék Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja I. Előszó a felülvizsgált Pedagógiai programhoz...3 II. Bevezetés...4 1. Az intézmény múltja...8 1.1. A mérki iskola

Részletesebben

KÖZLEKEDJ BIZTONSÁGOSAN! (Témahét tervezet)

KÖZLEKEDJ BIZTONSÁGOSAN! (Témahét tervezet) KÖZLEKEDJ BIZTONSÁGOSAN! (Témahét tervezet) 1. NARRATÍV BEVEZETÉS A témahét címe Közlekedj biztonságosan! Intézmény Felsbüki Nagy Pál Általános Iskola és Vendéglátóipari Szakiskola Bük 2. NARRATÍV BEMUTATÁS

Részletesebben

Témakörök az idegen nyelvi érettségihez

Témakörök az idegen nyelvi érettségihez Témakörök az idegen nyelvi érettségihez TÉMAKÖR 1. Személyes vonatkozások, család 2. Ember és társadalom Középszint A vizsgázó személye, életrajza, életének fontos állomásai (fordulópontjai) Családi élet,

Részletesebben

MIT TEHETÜNK EGY ISKOLAI NAPON AZ EGÉSZSÉGÜNKÉRT?

MIT TEHETÜNK EGY ISKOLAI NAPON AZ EGÉSZSÉGÜNKÉRT? MIT TEHETÜNK EGY ISKOLAI NAPON AZ EGÉSZSÉGÜNKÉRT? Egy egészséges nap az iskolában - egészségtudatos iskolai kultúra ÉVFOLYAM: 7 8. TANÁRI SEGÉDLET TANÁRI SEGÉDLET A TÉMA FELDOLGOZÁSÁHOZ ÉVFOLYAM: 7-8.

Részletesebben

SZKC_105_05. A modul szerzõi: Kardos Ágnes, Korbai Katalin. a z é n d i m e n z i ó i SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 5.

SZKC_105_05. A modul szerzõi: Kardos Ágnes, Korbai Katalin. a z é n d i m e n z i ó i SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 5. EGY KIS JÓ CSELEKEDET SZKC_105_05 a z é n d i m e n z i ó i modul szerzõi: Kardos Ágnes, Korbai Katalin SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 5. ÉVFOLYM tanári egy kis jócselekedet 5. évfolyam

Részletesebben

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM 1. Lakcíme/tartózkodási helye: ir.sz. (település) (utca, hsz.) Születési dátum (év, hó, nap): Születési hely:

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM 1. Lakcíme/tartózkodási helye: ir.sz. (település) (utca, hsz.) Születési dátum (év, hó, nap): Születési hely: SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM 1 1. A GYERMEK, A TANULÓ SZEMÉLYI ADATAI: Név: Lakcímetartózkodási helye: ir.sz. (település) (utca, hsz.) Születési dátum (év, hó, nap): Születési hely: Anyja neve: Lakcímetartózkodási

Részletesebben

AZ ÖNISMERET ÉS A TÁRSAS KULTÚRA FEJLESZTÉSE PEDAGÓGUSKÉPZÉSBEN KÉT VIDÉKI INTÉZMÉNYBEN

AZ ÖNISMERET ÉS A TÁRSAS KULTÚRA FEJLESZTÉSE PEDAGÓGUSKÉPZÉSBEN KÉT VIDÉKI INTÉZMÉNYBEN A pedagógusképzés átalakításának országos koordinálása, támogatása TÁMOP-4.1.2.B.2-13/1-2013-0010 AZ ÖNISMERET ÉS A TÁRSAS KULTÚRA FEJLESZTÉSE PEDAGÓGUSKÉPZÉSBEN KÉT VIDÉKI INTÉZMÉNYBEN Almássy Zsuzsanna

Részletesebben

Audi Hungaria Iskola. Audi Hungaria Óvoda

Audi Hungaria Iskola. Audi Hungaria Óvoda Küldetésünk: A gyermek személyiségének fejlesztése családias környezetben Alapítás: 2012-ben az Audi Hungaria Iskola Intézményegységeként Két, 25-25 fős vegyes korosztályú csoport Egész napos felügyelet

Részletesebben

2.Fák ábrázolása Célja: Lehetséges ábrázolási módok bemutatása Kérdések: Milyen ábrázolásbeli eltéréseket látsz a képeken?

2.Fák ábrázolása Célja: Lehetséges ábrázolási módok bemutatása Kérdések: Milyen ábrázolásbeli eltéréseket látsz a képeken? KOVÁCSNÉ DANI TÜNDE Projektfeladat Problémafelvetés Az alsó tagozatos gyerekek minden évfolyamon ismerkednek természetismeret órákon az erdő élővilágával. Vizuális nevelés terén is sokszor tananyag az

Részletesebben

ELTÉRŐ VÉLEMÉNYEK, MÁSSÁG

ELTÉRŐ VÉLEMÉNYEK, MÁSSÁG É N É S M Á S I K ELTÉRŐ VÉLEMÉNYEK, MÁSSÁG modul szerzôje: Lissai Katalin SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 3. ÉVFOLYM SZKB_103_11 106 SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK TNÁRI

Részletesebben

TEMATIKUS EGYSÉG: Év eleji teendők, statisztikák. TEMATIKUS EGYSÉG: erkölcsi nevelés (2 óra)

TEMATIKUS EGYSÉG: Év eleji teendők, statisztikák. TEMATIKUS EGYSÉG: erkölcsi nevelés (2 óra) Tantárgy: Osztályfőnöki órák Készítette: Szarkáné Gáspár Andrea, Kádár Judit, Imreh László, Nyerges Eszter Osztály: X. évfolyam Vetési Albert Gimnázium, Veszprém Heti óraszám: 1 Éves óraszám: 36 Segédanyagok:

Részletesebben

KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT NAPLÓJA

KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT NAPLÓJA KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT NAPLÓJA Tanuló neve: Oktatási azonosító: Születési hely, idő: Anyja születéskori neve: Tanuló neve: Osztálya:.. Mit nevezünk iskolai közösségi szolgálatnak? Az iskolai közösségi szolgálat

Részletesebben

RE11244 TANMENETJAVASLAT ERKÖLCSTAN. 2.osztály. Heti 1 óra

RE11244 TANMENETJAVASLAT ERKÖLCSTAN. 2.osztály. Heti 1 óra RE11244 TANMENETJAVASLAT ERKÖLCSTAN 2.osztály Heti 1 óra Összeállította: Báder Ilona Témakör: AZ ÉN VILÁGOM Nevelési fejlesztési cél: Az énkép, az önkifejezés és az önbizalom fejlesztése. A saját környezet

Részletesebben

Milyen modulokat tanítsunk? Dr. Jakab-Szászi Andrea Nagy Márta Milyen modulokat tanítsunk? Márkus Gábor 45 perc

Milyen modulokat tanítsunk? Dr. Jakab-Szászi Andrea Nagy Márta Milyen modulokat tanítsunk? Márkus Gábor 45 perc Módszertan Téma Előadó Időtartam Képzés díja, melyhez útiköltség számítandó Kompetenciafejlesztés a hittanoktatásban Dr. Jakab-Szászi Andrea Moduláris tervezés a középiskolai hittanoktatásban avagy: Dr.

Részletesebben

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM 1. melléklet a 152013. (II. 26.) EMMI rendelethez SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM 1. A GYERMEK, A TANULÓ SZEMÉLYI ADATAI: Név: Lakcímetartózkodási helye: ir.sz. (település) (utca, hsz.) Születési hely:

Részletesebben

TÁNC ÉS DRÁMA 612 TÁNC ÉS DRÁMA 5. ÉVFOLYAM

TÁNC ÉS DRÁMA 612 TÁNC ÉS DRÁMA 5. ÉVFOLYAM TÁNC ÉS DRÁMA 612 TÁNC ÉS DRÁMA 5. ÉVFOLYAM TÁNC ÉS DRÁMA 613 CÉLOK ÉS FELADATOK A Tánc és dráma tantárgy tanterve nem elméleti ismeretek tanítását helyezi a középpontba, hanem a drámajáték eszköztárának

Részletesebben

A fuvolán innen és túl

A fuvolán innen és túl TÁMOP 3.1.4 08/2 2008-0085 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben HAMMIDO Alapfokú Művészetoktatási Intézmény (6722 Szeged, Kossuth L. sgt. 23.) SZOCIÁLIS ÉS ÉLETVITELI

Részletesebben

TERÜLETMÉRÉS ALKALMI EGYSÉGGEL Mennyit ér a kézfogásod?

TERÜLETMÉRÉS ALKALMI EGYSÉGGEL Mennyit ér a kézfogásod? MATEMATIKA B 2. ÉVFOLYAM EMBER A TERMÉSZETBEN 10. modul TERÜLETMÉRÉS ALKALMI EGYSÉGGEL Mennyit ér a kézfogásod? Készítette: Schmittinger Judit MATEMATIKA B 2. ÉVFOLYAM EMBER A TERMÉSZETBEN 10. modul: TERÜLETMÉRÉS

Részletesebben

PROGRAMTERV. Ismeretanyag Módszerek Eszközök. Magyarázat szemléltetés játék. Magyarázat, szemléltetés, szituációs játék

PROGRAMTERV. Ismeretanyag Módszerek Eszközök. Magyarázat szemléltetés játék. Magyarázat, szemléltetés, szituációs játék PROGRAMTERV Ismeretanyag Módszerek Eszközök 1. Bevezetés, tervismertetés, foglalkozások célja STOP Közlekedj okosan! 1-3. rész Átkelés az úttesten 2. A gyalogos közlekedéssel összefüggő legfontosabb rendőri

Részletesebben

A siker ösvénye az önbizalom

A siker ösvénye az önbizalom É N É S M Á S I K siker ösvénye az önbizalom MODUL SZERZŐJE: PLÁNKINÉ SEBŐK ZSUZSNN SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 6. ÉVFOLYM SZKB_106_12 tanári siker ösvénye az önbizalom 6. évfolyam

Részletesebben