ELŐTERJESZTÉS. - a Közgyűléshez

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ELŐTERJESZTÉS. - a Közgyűléshez"

Átírás

1 NYíREGYHÁZA MEGYEI JOG Ú VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA VAGYONGAZDÁLKODÁSIOSZTÁLY 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. TELEFON: ; FAX: ' E MAIL: Ügyiratszám: VAGY/198-6/2015 Ügyintéző : Mezei Dezső ELŐTERJESZTÉS - a Közgyűléshez az önkormányzati tulajdonú ingatlanok, önkormányzati képviselők, társadalmi szervezetek (egyesületek, alapítványok), közalapítványok, egyházak, továbbá nonprofit gazdasági társaságok által történő használatának szabályozásáról szóló 44/2012. (XI. 30.) önkormányzati rendelet módosítására ~,~./ Kovácsné Szatai Ágnes vagyongazdálkodási osztályve ze tő törvényességi véleményezést végző személyek aláírása: P <..A.---LA Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző r7 L p.{\ Faragóné Széles Andrea Jegyzői kabinet vezetője Véleményező bizottság: Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság

2 Tisztelt Közgyűlés! Az önkormányzati tulajdonú ingatlanok ön kormányzati képviselők, társadalmi szervezetek (egyesületek, alapítványok), közalapítványok, egyházak, továbbá közha sznú nonprofit gazdasági társaságok által történő használatána k szabályozásáról szóló 44/2012. (XI.30.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: rendelet) célja, hogya rendelet tárgyi hatálya alá tartozó önkormányzati tulajdonú ingatlanok önkormányzati képviselő k, társadalmi szervezetek, alapítványok, egyházak továbbá közhasznú nonprofit gazdasági társaságok általi használatának szabályozásával - a bérleti díjak megállapításának eltér ő módjaival lehetőséget teremtsen a társadalmilag hasznos tevékenység elismerésére. Az 1. számú melléklet tartalmazza azoknak az ingatlanoknak a cím ét, helyrajzi számát és térmértékét, melyek a rendelet tárgyi hatálya alá tartoznak. A rendelet 1. sz. mellékletének módosítását az alábbiak indokolják. Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának tulajdonát képező a természetben Nyíregyháza, Kossuth tér 8. sz. I. emeleten található ls8/3/a/43 hrsz-ú ingatlan 2 2 nyilvántartás szerint üzlet megnevezé s ű 1042 m alapterületű ingatlanból 22,54 m alapterületű ingatlanrész évek óta üresen áll. Az ingatlanrészt Hunyadi János (4400 Nyíregyháza, Csillag u. 16. sz. alatti lakos) önkormányzati képviselő úr kívánj a iroda céljára bérbe venni. A rendelet 4. foglaltak szerint az önkormányzati képviselők által ha szná lt ingatlan vonatkozásában a bérbeadói jogok és kötelezettségek a NYíRVV Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Nonprofit Kft- t illetik, illetve terhelik. A NvíRVV Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkeze l ő Nonprofit Kft. a használatot (l egfeljebb a külön rendeletben meghatározott mértékig) - mint az Ötv. 9. (4) bekezdése szerinti önkormányzati intézmény - az önkormányzati képviselő részére természetbeni juttatásnak minősülő ingyenes szolgáltatásként nyújtja. A közüzemi díjak az önkormányzati képviselőt terhelik. Az ingatlan fenntartásával járó társasházi üzemeltetési, és a közüzem i költségek megfizetését Hunyadi János (4400 Nyíregyháza, CSillag u. 16. sz. alatti lakos) önkormányzati képviselő úr vállalja. A NvíRVV Kft. a bérelni kívánt ingatlanrészt üzemeltetésre átveszi. A Nyíregyháza, Kossuth tér 8. sz. I. emeleten található ls8/3/a/43 hrsz- ú ingatlan 2 2 nyilvántartás szerint üzlet megnevezésű 1042 m alapterületű ingatlanból 22,54 m alapterületű ingatlanrész hasznosításához szü kséges az önkormányzati rendel etnek e tárgyú módosítása. A módosítás - a normaszöveg változatlanul hagyása mellett - a ren delet tárgyi hatálya alá tartozó ingatlanok jegyzékének kiegészítésére vonatkozik. Kérjük a Tisztelt Közgyűlést az előterjeszté s jóváhagyására. megvitatására, a rendelet-tervezet ben foglaltak Nyíregyháza, március 13. Tisztelettel: ~c\u'~ 1 Kovácsné Szatai Agnes osztályvezető

3 1. sz. melléklet a VAGY/198-6/2015 számú előterjesztéshez: Tájékoztató az előzetes hatásvizsgálat eredményéről 1. A jogszabály módosításának szükségességének a célja A Nyíregyháza, Kossuth tér 8. sz. I. emeleten található 158/3/A/43 hrsz-ú ingatlan nyilvántartás szerint üzlet megnevezésű 1042 m 2 alapterületű ingatlanból 22,54 m 2 alapterületű ingatlanrész hasznosításához szükséges a Közgyűlés "önkormányzati tulajdonú ingatlanok önkormányzati képviselők, társadalmi szervezetek (egyesületek, alapítványok). közalapítványok, egyházak, továbbá közhasznú nonprofit gazdasági társaságok által történő használatának szabályozásáról szóló 44/2012. (XI.30.) önkormányzati rendeletének e tárgyú módosítása. 2. Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai Az önkormányzati vagyon nal való gazdálkodást eredményesebbé válik, az önkormányzati tulajdonú ingatlanok hasznosításával kapcsolatos bevételek esetében nem várható bevételkiesés. 3. Adminisztratív terheket befolyásoló hatásai A rendelet szabályai az önkormányzat számára nem eredményeznek többlet terhet, az adminisztrációs terhek csökkennek. 4. A jogszabályi alkalmazáshoz szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek A rendelet végrehajtásáról a Polgármesteri Hivatal illetékes belső gondoskodik, a személyi és tárgyi feltételek rendelkezésre állnak. szervezeti egysége 5. Környezeti és egészségügyi következményei Ezen irányú hatásai nem mérhetők.

4 2. sz. melléklet a VAGY/198-6/2015 számú előterjesztéshez : Rendelet - tervezet NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSENEK..../... (...) önkormányzati rendelete az önkormányzati tulajdonú ingatlanok, önkormányzati képviselők, társadalmi szervezetek (egyesületek, alapítványok), közalapítványok, egyházak, továbbá nonprofit gazdasági társaságok által történő használatának szabályozásáról szóló 44/2012. (XI.30.) önkormányzati rendelet módosításáról A Közgyűlés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése Magyarország Al aptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi (LXXXIX. törvény 13. (1) bekezdés 9. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a k övet k ezőket rendeli el : 1. Az önkormányzati tulajdonú ingatlanok, önkormányzati képvi s elők, tá rsadalmi szervezetek (egyesületek, alapítványok), közalap ítványok, egyházak, továbbá nonprofit gazdasági társaságok által történő használatának szabályozásáról szóló 44/2012. (XI.30.) önkormányzati rendelet 1. mellékiete helyébe jelen rendelet mellékiete lép. 2. Jelen rendelet március 30. napján lép hatályba, és március 31. napján hatályát veszti.

5 Melléklet a.../... (... ) önkormányzati rendelethez A rendelet tárgyi hatálya alá tartozó ingatlanok címe helyrajzi száma, térmértéke Sorszám Cím Helyrajzi szám Terület (m 2 ) l. Nyíregyháza, Árpád u / Nyíregyháza, Hősök tere / Nyíregyháza, Jókai tér /7!A Nyíregyháza, Luther u /1/A Nyíregyháza, Bocskai u Nyíregyháza, Ungvár stny / Nyíregyháza, Ungvár stny /38/A/ Nyíregyháza, Géza u Nyíregyháza-Nyírszőlős, Kollégium u / Nyíregyháza-Sóstóhegy, Fácán u. 2/B (tetőtér) ll. Nyíregyháza-Borbánya, Margaretta u. 50. (volt KMB iroda) 12894/5 106/234-ed th / Nyíregyháza, Vécsey köz Nyíregyháza, Kölcsey u Nyíregyháza, Nyírfa tér / Nyíregyháza, Kossuth tér Nyíregyháza, Kossuth tér 2.2. em /3/A/ Nyíregyháza, Koszorú u Nyíregyháza, Széchenyi u /A/ Nyíregyháza, Széchenyi u /A/ Nyíregyháza, Zrínyi Ilona u /1/A/ Nyíregyháza, Rákóczi u Nyíregyháza, Bocskai u / Nyíregyháza, Báthory u / Nyíregyháza, Tüzér u / Nyíregyháza, Báthory u Nyíregyháza, Kereszt. u Nyíregyháza, Kert köz 6. (tornatermek) 4082/ Nyíregyháza, Tiszavasvári u. 41. raktárépület 0517/6 1517

6 29. Nyíregyháza, Május 1. tér lo/a. épület 2263/ Nyíregyháza, Városmajor u / Nyíregyháza, Toldi u /6/A/ Nyíregyháza, Kossuth tér 8. I. em. l 58/3/A/43 22,54

7 az önkormányzati tulajdonú ingatlanok, önkormányzati képviselők, társadalmi szervezetek (egyesületek, alapítványok), közalapítványok, egyházak, továbbá nonprofit gazdasági társaságok által történő használatának szabályozásáról szóló 44/2012. (XI.30.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló...f...(...) önkormányzati rendelet indokolása Az önkormányzati tulajdonú ingatlanok, önkormányzati képviselők, társadalmi szervezetek (egyesületek, alapítványok), közalapítványok, egyházak, továbbá nonprofit gazdasági társaságok által történő használatának szabályozásáról szóló rendelet módosításának célja, hogya kedvezményesen hasznosítható önkormányzati tulajdonú ingatlanok köre az - mindenkori/aktuális igényeknek megfelelően- eddiginél is pontosabba n, szabályozottan kerüljenek meghatározásra, illetve ezáltali hasznosításuk szabályozott legyen. A módosítást indokolta továbbá a kedvezményes hasznosításban részesülők sz él eskörűbb tájékoztatás nyújtása a rendelet hatálya alá tartózó ingatlan jegyzék kibőv ítésével.

22.1 Előterjesztés az önkormányzati tulajdoni ingatlanok önkormányzati képviselők,

22.1 Előterjesztés az önkormányzati tulajdoni ingatlanok önkormányzati képviselők, 2807 Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése 2012. november 29~én tartott folytatólagos nyílt ülésének jegyzőkönyve a./ tárgysorozatai: b.1 rendeletei: 44-45/2012. c.1 határozatai: 300-307/2012. Napirend:

Részletesebben

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2015. (I..) önkormányzati rendelete

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2015. (I..) önkormányzati rendelete Marcali Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Tel.: 85/501-000 Ügyiratszám: 1019/1/2015 9. sz. előterjesztés MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2015. (I..)

Részletesebben

JEGYZŐJE E L Ő T E R J E S Z T É S

JEGYZŐJE E L Ő T E R J E S Z T É S SIÓFOKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL JEGYZŐJE 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 E L Ő T E R J E S Z T É S Siófok Város Képviselő-testületének 2013. szeptemberi ülésére Tárgy:

Részletesebben

Jj"----.. K( (r f4rl Faragóné Széles Andrea. \/., \ f\~.~ REGYHÁZA. NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS. Dr. 1. ovács Ferenc. Ügyiratszám: VAGY/2 /2014.

Jj----.. K( (r f4rl Faragóné Széles Andrea. \/., \ f\~.~ REGYHÁZA. NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS. Dr. 1. ovács Ferenc. Ügyiratszám: VAGY/2 /2014. NYíREGYHÁZA 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. TELEFON: +36 42 524-500 MEGYEI JOGÚ VÁROS FAX: +36 42 524-501 POLGÁRMESTERE E-MAIL: POLGARMESTER@NYIREGYHAZA.HU Ügyiratszám: VAGY/2 /2014. Ügyintéző:

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S TÁRGY: Szálka Község Önkormányzata képviselő-testülete /2014. (...) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 5/2012. (V.2.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. február 26-i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. február 26-i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 26-i ülésére Tárgy: Egyes önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezése Előadó: Sümegi Attila jegyző Előterjesztés tartalma:

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. május 28-i ülésére Tárgy: Az államháztartáson kívüli forrás átvételének szabályairól szóló önkormányzati rendelet megalkotása

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS KÖZNEVELÉSI OSZTÁLY. Előterjesz té s. - a Közgyűléshez

SZOCIÁLIS ÉS KÖZNEVELÉSI OSZTÁLY. Előterjesz té s. - a Közgyűléshez 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. TELEFON: +36 42524'585; FAX: ' 36 42 524-')86 E MAIL: NYHSZO(@NYIREGYHAZA.HU Ügyiratszám: 44770-2/2013.05 Ügyintéző: dr. Krizsai Anita Előterjesz té s - a Közgyűléshez

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S TÁRGY: Szálka Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2012. ( ) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 5/2012. (V.2.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT. 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) 460-155 FAX: (06-32) 460-918 E-MAIL: forum@paszto.hu JAVASLAT

PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT. 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) 460-155 FAX: (06-32) 460-918 E-MAIL: forum@paszto.hu JAVASLAT PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) 460-155 FAX: (06-32) 460-918 E-MAIL: forum@paszto.hu Szám: 1-20 /2013. A határozat meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel. JAVASLAT

Részletesebben

4. NAPIREND Ügyiratszám: 1/551/2013. ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2013. június 28-i nyilvános ülésére

4. NAPIREND Ügyiratszám: 1/551/2013. ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2013. június 28-i nyilvános ülésére 4. NAPIREND Ügyiratszám: 1/551/2013. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2013. június 28-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: A közterület használatáról szóló 10/2012. (V.

Részletesebben

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése. 2014. július 10-én (csütörtök) 10.00 órai kezdettel munkaülést tart.

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése. 2014. július 10-én (csütörtök) 10.00 órai kezdettel munkaülést tart. Javasolt napirendek: A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2014. július 10-én (csütörtök) 10.00 órai kezdettel munkaülést tart. Az ülés helye: Veszprém, Megyeház tér 1. Szent István terem 1. A Veszprém

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. Vigántpetend község Önkormányzata Képviselő-testület 2015. február 20-i rendkívüli nyilvános ülésére

E l ő t e r j e s z t é s. Vigántpetend község Önkormányzata Képviselő-testület 2015. február 20-i rendkívüli nyilvános ülésére E l ő t e r j e s z t é s Vigántpetend község Önkormányzata Képviselő-testület 2015. február 20-i rendkívüli nyilvános ülésére Tárgy: Vigántpetend község Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Részletesebben

Javaslatok beérkezésének határideje: 2014. szeptember 23. 15:00 óra. Munkaanyag közzétételének időpontja: 2014. szeptember 19.

Javaslatok beérkezésének határideje: 2014. szeptember 23. 15:00 óra. Munkaanyag közzétételének időpontja: 2014. szeptember 19. ELŐTERJESZTÉS EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. SZEPTEMBER 24-EI RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSÉRE SORSZÁM:. MELLÉKLETEK: 1 DB TÁRGY: A HULLADÉKGAZDÁLKODÁS, A KÖZTISZTASÁG ÉS AZ AVAR VALAMINT

Részletesebben

4. NAPIREND Ügyiratszám: 1/737/2012. E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2012. december 14-i nyilvános ülésére

4. NAPIREND Ügyiratszám: 1/737/2012. E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2012. december 14-i nyilvános ülésére 4. NAPIREND Ügyiratszám: 1/737/2012. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2012. december 14-i nyilvános ülésére Tárgy: A civil szervezetek költségvetési támogatásának rendjéről szóló önkormányzati

Részletesebben

~c polgármester aláírás{v'

~c polgármester aláírás{v' NYÍREGYHÁZA 4400 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR. PF.: 83. MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEFON : +36 42 524-500i FAX: +36 42 524-50 E-MAIL: POLGARMESTER@NYIREGYHAZA.HU POLGÁRMESTERE Ügyiratszám: SZOC-069j20S. Ügyintéző:

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015. február 23-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015. február 23-i ülésére Tárgy: A Békés Városi Önkéntes Tűzoltó Egyesület kérelme Előkészítette: Holopné dr. Sztrein Beáta Gazdálkodási Osztály Véleményező Pénzügyi Bizottság bizottság: Sorszám: IV/6 Döntéshozatal módja: Egyszerű

Részletesebben

CÍM: Előterjesztés a helyi adórendeletek felülvizsgálatáról a költségvetési tervezés tükrében

CÍM: Előterjesztés a helyi adórendeletek felülvizsgálatáról a költségvetési tervezés tükrében Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (9400 Sopron, Fő tér 1.) Ügyiratszám: I/9722/2011. CÍM: Előterjesztés a helyi adórendeletek felülvizsgálatáról a költségvetési tervezés tükrében Előterjesztő: Dr.

Részletesebben

Dl Kovács Ferenc polgármester

Dl Kovács Ferenc polgármester NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE 4400 NY[REGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. TELEFON: +36 42 524-500 FAX: +36 42 524-501 E-MAIL: POLGARMESTER@NYIREGYHAZA.HU Ügyiratszám: GAZD/63-1/201S. ELŐTERJESZTÉS

Részletesebben

3. számú napirendi pont NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE. Ikt. szám: 33-20/2013. Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László JAVASLAT

3. számú napirendi pont NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE. Ikt. szám: 33-20/2013. Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László JAVASLAT 3. számú napirendi pont NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE Ikt. szám: 33-20/2013. Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László JAVASLAT a közgyűlés és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. január 29-i rendes ülésére

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. január 29-i rendes ülésére 13. számú előterjesztés Minősített többség - rendelettervezet Egyszerű többség - határozati javaslat ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. január 29-i rendes ülésére Tárgy:

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2014. szeptember 18-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2014. szeptember 18-i ülésére Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: 592 660. Pf.: 76. fax: 592 676 e-mail: varpalota@varpalota.hu E L Ő T E R J E S Z T É S Várpalota Város Önkormányzati

Részletesebben

2014. november 13-i rendkívüli ülésére

2014. november 13-i rendkívüli ülésére 8. számú előterjesztés Minősített többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 13-i rendkívüli ülésére Tárgy: A szociális ellátások megállapításáról, folyósításának

Részletesebben

SÁROSPATAK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK..../. (...) önkormányzati rendelet-tervezete

SÁROSPATAK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK..../. (...) önkormányzati rendelet-tervezete SÁROSPATAK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK.../. (...) önkormányzati rendelet-tervezete az önkormányzat tulajdonában álló lakások bérletére vonatkozó egyes szabályokról szóló rendelet alkotásáról

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. február 26-i ülésére Tárgy: A pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 28/2013. (XII.18.) önkormányzati

Részletesebben

A Rendelet 5. (3) bekezdése jelenleg az alábbi szabályokat tartalmazza:

A Rendelet 5. (3) bekezdése jelenleg az alábbi szabályokat tartalmazza: Tárgy: Pályázati kiírás civil szervezetek számára Sorszám: III/5. Előkészítette: Véleményező bizottság: dr. Uhrin Anna aljegyző Sápi András intézményi referens Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság Ügyrendi,

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. a Képviselő-testület 2013. április 25-i ülésére

E l ő t e r j e s z t é s. a Képviselő-testület 2013. április 25-i ülésére Balatonalmádi Város P o l g á r m e s t e r e 8220 Balatonalmádi, Széchenyi sétány 1. Telefon: 88/542-411 Fax: 88/542-493 e-mail: polgarmester@balatonalmadi.hu Szám: 7/330/2013. E l ő t e r j e s z t é

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya

I. Fejezet. Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya Borsosberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2012./ (V.9.) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól Borsosberény Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGÁTÓL 4242. HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGÁTÓL 4242. HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGÁTÓL 4242. HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: 1/942-1/2013/I. Üi.: Juhászné Kérdő E. Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete MAKÓ RENDELETTERVEZET Tárgy: Államháztartáson kívüli forrás

Részletesebben