\t N Y R E G Y H Á Z A "'-.~ 'f;(.e{~ f' ti. fd--tk ...~... NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA. SZOCIÁLIS és KÖZNEVELÉSI OSZTÁLY

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "\t N Y R E G Y H Á Z A "'-.~ 'f;(.e{~ f' ti. fd--tk ...~... NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA. SZOCIÁLIS és KÖZNEVELÉSI OSZTÁLY"

Átírás

1 NyíREGYHÁZA 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR l. PF.: 83. Ügyiratszám: SZOC j2014. Ügyintéző : dr. Krizsai Anita Előterjesztés - a Közgyűléshez az otthoni szakápolás és otthoni hospice ellátás átszervezésére...~ Jászai Menyhért alpolgármester f' ti. Dr. Krizsai Anita Szociális és Köznevelési Osztály vezetője az előterjesztés törvényességi ellenőrzését végző személy Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző 'f;(.e{~ fd--tk 00. Faragóné Széles Andrea Jegyzői Kabinet vezetője Az előterjesztést véleményezi: Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági Bizottság Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság \t N Y R E G Y H Á Z A "'-.~

2 TELEFON: i FAX: Tisztelt Közgyűlés! A Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ a jogszabályi előírásoknak megfelelően (kötelező feladatok) és a lakosság igényei alapján (önként vállalt feladatok) látja el feladatait. Szolgáltatásai közé tartozik önként vállalt feladatként 2005 augusztusától az otthonápolás, illetve januártól az otthoni szakápolás és hospice ellátás (betegek otthonában) együttesen. Az otthoni szakápolás szolgáltatás szükségessége először koncepcionálisan a 2003-ban készült Szolgáltatástervezési koncepcióban fogalmazódott meg, mely aztán kibővült az otthoni hospice ellátással. Az otthoni szakápolás a biztosított otthonában vagy tartózkodási helyén, a kezelőorvosának rendelésére, szakképzett ápoló által végzett tevékenység. Az otthoni hospice a betegek otthonában végzett olyan szakellátás, melynek célja a beteg és környezetének segítése, a beteg fájdalmainak és egyéb kínzó tüneteinek megszüntetése vagy csökkentése, a betegek életminőségének javítása, valamint a beteg szakszerű ápolása és pszichés, szociális támogatása. A jogszabályi előírás alapján otthoni szakápolás keretében ellátás csak akkor végezhető, ha az otthonápolást végző az otthoni hospice ápolás személyi és tárgyi minimumfeltételeit is biztosítani tudja. A szolgáltatások működtetése működési engedélyek alapján jelenleg biztosítottak. A Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági Bizottság több alkalommal tárgyalt előterjesztést az otthoni szakápolás és otthoni hospice ellátás működéséről. A Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ vezetője a Bizottság elé készített összefoglaló jában bemutatta, hogy az otthoni szakápolás és otthoni hospice ellátás országszerte jellemzően non-profit vállalkozásokban, gazdasági társaságok szervezeti keretében működik. Az otthoni szakápolás néhány településen önkormányzati fenntartású intézményben biztosított. A non-profit és az önkormányzati fenntartású szolgáltatók között lényeges különbség a munkaerő eltérő foglalkoztatási formájából ered. Többek között ez okozza a Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ keretében működő szolgáltatás nehézségét is, a finanszírozás nem elegendő a szolgáltatások működtetéséhez. Az intézmény első félévi adatai szerint az otthoni szakápolás és otthoni hospice ellátás bevétele Ft, kiadása Ft, az önkormányzati támogatás - mint szükséges kiegészítő támogatás a működéshez Ft. A Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ és az Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság vezetői, egyeztetve az OEP Finanszírozási Osztályával, valamint a Polgármesteri Hivatala Vagyongazdálkodási Osztályával, a két szolgáltatás jelenlegi finanszírozásának racionalizálását profiltisztítás végrehajtásával tartja megvalósíthatónak, úgy, hogy az Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság átveszi a működéshez szükséges minimumfeltételekben meghatározott tárgyi eszközöket a Nyíregyházi Szociális Gondozási Központtól. A feladatellátáshoz szükséges személyi feltételek biztosítása az Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság vezetőjének a Bizottság elé terjesztett előterjesztéshez tett javaslata alapján az ellátás a közalkalmazotti főállású munkavállalókat minimális létszámra csökkentve (főleg koordinátori feladatokat látnának el, az ő feladatuk, hogy összefogják és szervezzék a szolgáltatást) többségében szerződéskötések útján történhet. Ezen túl az ellátottak számának emelését is vállalják (ezáltal is nő a hatékonyság) az aktívabb háziorvosi és kórházi kapcsolatok révén. Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági Bizottsága a Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ által működtetett hospice ellátás működtetéséről szóló 135j2013.(XI1.17.) számú határozatával egyetértett az otthoni szakápolás és otthoni hospice ellátásnak a Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ keretében történő megszüntetésével, az Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság szervezeti keretében történő megszervezésével január 1. napjától. REGYHÁZA

3 A Nyírségi Többcélú Kistérségi Társulás fenntartásában működő Nyíregyházi Szociális Gondozási Központnál a feladat megszüntetéséhez a Központ Alapító Okiratának, a Szervezeti és Működési Szabályzatának valamint a Szakmai programjának módosítására, a költségvetésének módosítására, a feladat átadásával az intézmény engedélyezett létszámának csökkentésére, illetve a feladatellátáshoz szükséges tárgyi eszközök és helyiség átadására van szükség. Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartásában lévő Egészségügyi Alapellátási Igazgatóságnál a feladat megkezdéséhez az intézmény Alapító Okiratának, a Szervezeti és Működési Szabályzatának valamint a Szakmai programjának módosítására, a költségvetésének módosítására, az intézmény engedélyezett létszámának emelésére, illetve a feladatellátáshoz szükséges tárgyi eszközök biztosítására van szükség. A helyiség helyben biztosított (Szent I. u. 14.). Az Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság az egészségügyi ellátásokat abban az esetben tudja április 1. nappal kezdődően biztosítani, ha az egészségügyi hatóság engedélyezi a működését, illetve a társadalombiztosítási szerv megköti a feladat társadalombiztosítási finanszírozására a finanszírozási szerződést. Az egészségügyről szóló évi (LIV. törvény a alapján az egészségügyi szolgáltató tárgyi feltételrendszerének biztosítania kell az ellátáshoz szükséges követelményeket. Az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. (VI1.15.) Korm. rendelet 8. (4) bekezdés e) pontja szerint az egészségügyi szolgáltatás nyújtására jogosító működési engedély kiadása iránti kérelemhez mellékelni kell az egészségügyi szakma (szakmák) ellátásához szükséges tárgyi feltételek - ideértve a progresszivitási szinthez kapcsolódó feltételeket is - meglétére vonatkozó nyilatkozatot és a szakmai programot is. A személyi feltételek biztosítására vonatkozóan a kérelem többek között a tevékenységet végző egészségügyi dolgozók (orvos, szakdolgozó, nem egészségügyi szakképesítéssel rendelkező) nevét, pecsétszámát vagy működési nyilvántartási számát, foglalkoztatási jogviszonyát is t artalmazza. A Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ jelenleg 6 fő közalkalmazottat foglalkoztat a feladatok ellátására, ebből 6 fő státusz megszüntetését (intézményen belül más szakmai egységhez történő áthelyezésre kerül sor, így nem jár munkaviszony megszüntetéssel) az Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság engedélyezett létszámának 2 fővel történő emelését javasoljuk. Kérjük a Tisztelt Közgyűlést, hogya fentiek alapján az előterjesztést megtárgyalni, a mellékelt és a határozat-tervezetet elfogadni szíveskedjen. Nyíregyháza, február 10. Tisztelettel: l'ú. ~ dr. Krizsai Anita osztályvezető (j) N Y R E G Y H Á Z A

4 E-MAJl: Melléklet a SZOC j2014. számú előterjesztéshez HATÁROZAT - TERVEZET NyíREGYHÁZA KÖZGYŰLÉSÉNEK.../2014. (II. 20.) számú határozata az otthoni szakápolás és otthoni hospice ellátás átszervezéséről A Közgyűlés az előterjesztést megtárgyalta és az abban foglaltak alapján 1.) az otthoni szakápolás és hospice ellátás a Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ feladatkörében történő ellátásának március 31. nappal történő megszüntetésével és az Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság feladatkörében április 1. naptól történő megszervezésével egyetért. 2.) A Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ engedélyezett létszámának 209,5 főről 203,5 főre történő módosításával április 1. naptól egyetért. 3.) Az Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság engedélyezett létszámának 96 főről 98 főre történő módosításával április 1. naptól egyetért. 4.) Megbízza a Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ vezetőjét az intézmény Szervezeti és M ű ködés i Szabályzatának és Szakmai Program módosításának kezdeményezésével, valamint az egészségügyi szolgáltatásokra vonatkozó működési engedély visszavonásával és a finanszírozási szerződés Országos Egészségbiztosítási Pénztárnál történő megszüntetésének kezdeményezésével. Felelős: Szilvásiné Bojda Márta a Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ igazgatója Határidő : március ) Megbízza az Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság vezetőjét az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzata módosításának kezdeményezésével és a Szakma i Program elkészít ésével, az egészségügyi szolgáltatásokra vonatkozó működési engedély iránti kérelem benyújtásával, valamint az Országos Egészségbiztosítási Pénztárral történő finanszírozási szerződés megkötésének kezdeményezésével. Felelős : Csikós Péter, az Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság igazgatója Határidő : február 28. ro NY R E G Y H Á Z A

5 TELEFON: ; FAX: ) Utasítja a Gazdasági Osztály vezetőjét az intézmények költségvetése iben szükséges módosítások végrehajtásával. Felelős: Patóné Nagy Magdolna, a Gazdasági Osztály vezetője Határidő: március ) Utasítja az Ellátási Osztály vezetőjét és a Vagyongazdálkodási Osztály vezetőjét a Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ használatában álló, és a megszűnő feladatok ellátását szolgáló vagyontárgyak visszavételével, és az Egészségügyi Alapellátási Igazgatóságnak történő átadásával. Felelős: Csapó Tiborné, az Ellátási Osztály vezetője Kovácsné Szatai Ágnes, a Vagyongazdálkodási Osztály vezetője Szilvásiné Bojda Márta, a Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ igazgatója Csikós Péter, az Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság igazgatója Határidő: március 31. Nyíregyháza, február 20. A határozatot kapják: 1.) A Közgyűlés tagjai 2.) A címzetes főjegyző és a Polgármesteri Hivatal belső szervezeti egységeinek vezetői 3.) Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ 4400 Nyíregyháza, Vécsey köz 2. 4.) Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság 4400 Nyíregyháza, Szent István u. 14. R E G Y H Á Z A

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA HUMÁN FŐOSZTÁLY SZOCIÁLIS OSZTÁLY

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA HUMÁN FŐOSZTÁLY SZOCIÁLIS OSZTÁLY Ügyiratszám: 29120-2/2012.05 Ügyintéző: dr. Krizsai Anita NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA HUMÁN FŐOSZTÁLY SZOCIÁLIS OSZTÁLY 4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Pf.: 83. Telefon: (42)

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS KÖZNEVELÉSI OSZTÁLY. Előterjesz té s. - a Közgyűléshez

SZOCIÁLIS ÉS KÖZNEVELÉSI OSZTÁLY. Előterjesz té s. - a Közgyűléshez 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. TELEFON: +36 42524'585; FAX: ' 36 42 524-')86 E MAIL: NYHSZO(@NYIREGYHAZA.HU Ügyiratszám: 44770-2/2013.05 Ügyintéző: dr. Krizsai Anita Előterjesz té s - a Közgyűléshez

Részletesebben

Előterjesztés. - a Közgyűléshez

Előterjesztés. - a Közgyűléshez NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATJ\LA KULTURÁLIS OSZTÁLY 4400 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. TELEFON: +36 42 524-524/535 E-MAIL: KULTURAlIS@NYIREGYHAZA.HU Ügyiratszám: KULT- 40-1/2015.

Részletesebben

Dl Kovács Ferenc polgármester

Dl Kovács Ferenc polgármester NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE 4400 NY[REGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. TELEFON: +36 42 524-500 FAX: +36 42 524-501 E-MAIL: POLGARMESTER@NYIREGYHAZA.HU Ügyiratszám: GAZD/63-1/201S. ELŐTERJESZTÉS

Részletesebben

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE Ügyiratszám: 63545/2012VIII. Ügyintéző : Dr. Rácz Nóra NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE 4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Pf.: 83. Telefon: (42) 524-500 Fax: (42) 524-501 E-maiI: polqarmester@nvíreqyhaza.hu

Részletesebben

2013. május 9-én Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendkívüli, nyílt üléséről.

2013. május 9-én Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendkívüli, nyílt üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: 2013. május 9-én Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendkívüli, nyílt üléséről. Jelen vannak: Távol maradt: Dr. Fülöp Erik polgármester, Sipos Ibolya alpolgármester,

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS KÖZNEVELÉSI OSZTÁLY

SZOCIÁLIS ÉS KÖZNEVELÉSI OSZTÁLY NYíREGYHÁZA 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR l. PF.: 83. Tisztelt Közgyűlés! A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szt.) felhatalmazza az önkormányzatot

Részletesebben

~c polgármester aláírás{v'

~c polgármester aláírás{v' NYÍREGYHÁZA 4400 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR. PF.: 83. MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEFON : +36 42 524-500i FAX: +36 42 524-50 E-MAIL: POLGARMESTER@NYIREGYHAZA.HU POLGÁRMESTERE Ügyiratszám: SZOC-069j20S. Ügyintéző:

Részletesebben

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 162/2011. (VIII. 25.) számú. határozata

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 162/2011. (VIII. 25.) számú. határozata NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 162/2011. (VIII. 25.) számú határozata Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének 117/2011. (VI.30.) számú határozatának módosításáról, a Gyermekjóléti Központ

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 28-i rendes ülésére

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 28-i rendes ülésére 5. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 28-i rendes ülésére Tárgy: A társulásban való részvétellel biztosított szociális és

Részletesebben

Mely készült Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése Bizottságának 2013. március 19-én tartott nyílt üléséről. Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági

Mely készült Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése Bizottságának 2013. március 19-én tartott nyílt üléséről. Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági JEGYZŐKÖNYV Mely készült Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése Bizottságának 2013. március 19-én tartott nyílt üléséről. Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági Jelen vannak a jegyzőkönyvhöz mellékelt jelenléti

Részletesebben

6. napirend ELŐTERJESZTÉS KÍSÉRŐ LAP. E-szám: 55/2015

6. napirend ELŐTERJESZTÉS KÍSÉRŐ LAP. E-szám: 55/2015 ELŐTERJESZTÉS KÍSÉRŐ LAP E-szám: 55/2015 Tárgy: Rendeletalkotás gyermekjóléti alapellátásokról valamint a Lenvirág Bölcsőde és Védőnői Szolgálat Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadása Előterjesztő

Részletesebben

4400 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. ELŐTERJESZTÉS. - a Közgyűléshez -

4400 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. ELŐTERJESZTÉS. - a Közgyűléshez - NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS CÍMZETES FÖJEGYZÖJE 4400 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. Ügyiratszám: JKAB/389/2014 Ügyintéző : dr.berényi Judit ELŐTERJESZTÉS - a

Részletesebben

Előterjesztés. - a Közgyűléshez. a lakáscélú helyi támogatásokról szóló 8/2001. (111.01.) Önkormányzati rendelet módosítására

Előterjesztés. - a Közgyűléshez. a lakáscélú helyi támogatásokról szóló 8/2001. (111.01.) Önkormányzati rendelet módosítására NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE 440' NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR l. PF.: 83. TELEFON: +3642524'500 FAX: +36 42 524-5 ' E MAII.! POLGARMESTER@NYIREGYHAZA.HU Ügyiratszám:84070/2012.1 Ügyintéző:

Részletesebben

. napirendi pont JAVASLAT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁST BIZTOSÍTÓ ELLÁTÁSI SZERZŐDÉSEK

. napirendi pont JAVASLAT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁST BIZTOSÍTÓ ELLÁTÁSI SZERZŐDÉSEK . napirendi pont DR. OTTÓFI RUDOLF ALPOLGÁRMESTER ELŐTERJESZTÉSE JAVASLAT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁST BIZTOSÍTÓ ELLÁTÁSI SZERZŐDÉSEK FELÜLVIZSGÁLATÁRA, VALAMINT SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI

Részletesebben

96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet. az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról

96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet. az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról A jogszabály mai napon hatályos állapota 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról Az egészségügyről

Részletesebben

~ ~9. számú előterjesztés

~ ~9. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere ~ ~9. számú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Kőbányai Egészségügyi Szolgálat és a Bárka Kőbányai Szociális és Gyermekjóléti

Részletesebben

a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2007. december 13-ai ülésére

a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2007. december 13-ai ülésére Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház-Rendelőintézet 8200

Részletesebben

JAVASLAT AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI BELSŐ ELLENŐRZÉSI FELADATAINAK ELLÁTÁSÁRA

JAVASLAT AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI BELSŐ ELLENŐRZÉSI FELADATAINAK ELLÁTÁSÁRA PÁSZTÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-155 FAX: (06-32) 460-918 Száma: 1-121 /2013. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű szavazattöbbség szükséges JAVASLAT AZ

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. június 23-án tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. június 23-án tartandó ülésére ELŐTERJESZTÉS Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. június 23-án tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Egyes szociális és gyermekvédelmi feladatok fenntartói jogának átadásához

Részletesebben

... ~ ::~:.~...r.'. r~... F aragóné Széles And rea. \ TCJL:. GIÁ-Lf \to< I. ... Dr. Krizsai Anita

... ~ ::~:.~...r.'. r~... F aragóné Széles And rea. \ TCJL:. GIÁ-Lf \to< I. ... Dr. Krizsai Anita Ügyiratszám: 44211/2012.05. Ügyintéző: Tóthné Csatlós Ildikó NYÍREGYHÁZA MEGYEI logú VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA HUMÁN FÖOSZT ÁL Y SZOCIÁLIS OSZTÁL Y 4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Pf.: 83. Telefon:

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt. sz.:1/349-1/2014/i. Üi: Csomor Ágnes E l ő t e r j e s z t é s Tárgy: IX. számú fogorvosi körzet működtetése. Melléklet: Feladat-ellátási szerződés

Részletesebben

NYILVÁNOS ÜLÉS napirendje

NYILVÁNOS ÜLÉS napirendje BÉKÉSCSABA MEGYEr JOGÚ város TANÁCSNOKÁTÓL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.: III 82312010. Előadó: Mell.: 2 db Dr. Tőgye Ildikó Postacím: 5601 Pf 112. Telefon: (66) 523-802 Telefax: (66) 523-804

Részletesebben

Tárgy: Döntés a jelenlegi jogszabályok ismeretébe társulási ügyekben. Tisztelt Képviselő-testület!

Tárgy: Döntés a jelenlegi jogszabályok ismeretébe társulási ügyekben. Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés munkaterv szerinti ülésre Véleményezi: E- 87 Nagykovácsi, 2012. június 18. Előterjesztő: Bencsik Mónika polgármester Előadó: - Melléklet: - vonatkozó jogszabályi kiemelések - PBZS TKT határozata

Részletesebben

96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet. az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról

96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet. az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról Változások - 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet - az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint 1. oldal a működési enge 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet az egészségügyi

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. - a Közgyúléshezaz

ELŐTERJESZTÉS. - a Közgyúléshezaz Ügyiratszám: 59.863/2012/XIV. Ügyintéző: Véghné Sinkovicz Ágnes NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ALPOLGÁRMESTERE -> 4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Pf.: 83. Telefon: (42) 524-520, Fax: (42) 524-521 E-maii:

Részletesebben

~ é ~- ...~... Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző REGYHÁZA. NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA SZOCIÁLIS OSZTÁLY.

~ é ~- ...~... Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző REGYHÁZA. NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA SZOCIÁLIS OSZTÁLY. NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA SZOCIÁLIS OSZTÁLY 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. TELEFON: +36 42 524-585; FAX: +36 42 524-586 E-MAIl: NYHSZOC@NYIREGYHAZA.HU Ügyiratszám:

Részletesebben

96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet. az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról

96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet. az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

Társulási megállapodás (tervezet)

Társulási megállapodás (tervezet) Társulási megállapodás (tervezet) amely létrejött egyrészről Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata (7100 Szekszárd, Béla király tér 8.) képviseli: Horváth István polgármester, másrészről Szálka Község

Részletesebben

területi ellátási kötelezettséggel járó felnőtt háziorvosi praxis kialakítására Tisztelt Bizottság! I. E lőzmények Ügyiratszám: 129-4/2014.

területi ellátási kötelezettséggel járó felnőtt háziorvosi praxis kialakítására Tisztelt Bizottság! I. E lőzmények Ügyiratszám: 129-4/2014. Egészségügyi Alapellátá~i Igazgatóság 4400 Nyíregyháza, Szent István utca 14. Posta cím: 4401 Nyíregyháza Pf.91. Telefonszám : (42 ) 461-217 E-maii: alapellatas(wnyiregyhaza.hu Ügyiratszám: 129-4/2014.

Részletesebben