DEBRECEN NYÍREGYHÁZI EGYHÁZMEGYEI LEVÉLTÁR ÉS KÖNYVTÁR FOND ÉS ÁLLAGJEGYZÉKE

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "DEBRECEN NYÍREGYHÁZI EGYHÁZMEGYEI LEVÉLTÁR ÉS KÖNYVTÁR FOND ÉS ÁLLAGJEGYZÉKE"

Átírás

1 DEBRECEN NYÍREGYHÁZI EGYHÁZMEGYEI LEVÉLTÁR ÉS KÖNYVTÁR FOND ÉS ÁLLAGJEGYZÉKE A 1990-es évek elején II. János Pál pápa újrarendezte a magyarországi egyházmegyéket ban Hungarorum Gens kezdetű apostoli konstitúciójával megalapította a Debrecen- Nyíregyházi Egyházmegyét december 30-án Bosák Nándor megyéspüspök Egyházmegyei Levéltár és Könyvtár néven gyűjteményt alapított debreceni székhellyel, Hajdú-Bihar és Szabolcs-Szatmár-Bereg megye területén lévő paphiány miatt megüresedett plébániák és a hozzájuk tartozó fíliák könyv- és iratanyagának megőrzése céljából. 2 A plébániai fondok első állaga és egyben legértékesebb része az anyakönyvek gyűjteménye. A plébánosok már 1614-től keresztelési, házassági, halotti anyakönyveket vezettek, 1917-ben előírták a bérmáltak, jegyesek, megtértek stb. anyakönyveinek rendszeresítését is. A három fő anyakönyv típus 1895-ig nemcsak a szentségek kiszolgálását rögzítette, hanem egyúttal közhitelű dokumentum is volt, mivel állami anyakönyvezés nem létezett ben a törvényhozás elrendelte, hogy valamennyi bevett felekezetnél két példányban készítsék az anyakönyveket, és azok másolatai kerüljenek a törvényhatóság levéltárába óta e másolatokat a püspöki levéltárak veszik át. Az anyakönyveket sok esetben anyakönyvi iratok egészítik ki (keresztlevelek, ezek másolatai, megkeresések), amelyek kiadásával, adatszolgáltatásokkal kapcsolatosak, illetve a plébánia területén élő, nem bevett vallásúak nyilvántartását szolgálják. Második állagba az egyházlátogatási jegyzőkönyvek, canonica visitatio-k tartoznak. Ezek az esperesek (főesperesek, püspökök) látogatásakor készültek, és igen sok adatot tartalmaznak a templommal, plébániával, iskolával, a plébános és tanító javadalmazásával, helyenként a lakosság létszámával kapcsolatban. A templomok és berendezéseik gazdag leírása miatt a vizitációs jegyzőkönyvek elsődleges művészettörténeti, kultúrtörténeti források. A plébánosok kötelessége volt, hogy plébániájuk történetéről Historia domust-t vezessenek. Ebben leírták az egyházi rendezvényeket, rögzítették a hívekre vonatkozó népmozgalmi adatokat (születési, házassági, halálozási adatok alakulása). Feljegyeztek azonban a község életével kapcsolatos egyéb eseményeket is (természeti csapások, kivételesen jó termés, uralkodók látogatása, hadvonulások, ütközetek stb.) A plébániák legősibb ügyviteli irata a protocollum (jegyzőkönyv) volt. Jegyzőkönyvekbe másolták a kimenő és beérkező leveleket (protocollum correspondentiarum), a felsőbb rendeleteket (potocollum mandatorum, intirationum). Később a levelezést a nagyobb plébániákon ügyiratszerűen kezelték, iktatókönyvet és postakönyvet rendszeresítettek. Az iratok esetében azonban a nagyobb és kisebb plébániákon egyaránt gyakran találkozunk tárgyi csoportosítással. Az ügyviteli iratoknak nagy részét teszik ki a házassági iratok, amelyekhez hirdetőkönyvek kapcsolódnak. Idegenben kötött házasságok esetén szükség volt a plébános különböző igazolásaira, külön engedély kellett a vegyes házasságokhoz, és ilyen esetekben a gyerekek vallását is rendelkezések szabályozták. A 19. század végéig igen nagy szerepe volt az egyháznak az iskolák fenntartásában: az alsó fokú iskolák zömét az egyház kezelte. Egyes városokban az iskolákon kívül kórházak, szegényházak, szeretetotthonok is álltak egyházi felügyelet alatt, amelyek iratait szintén a plébániai levéltárak vették át. Meg kell említenünk még az egyházon belül működő egyesületeket, alapítványokat, amelyek külön állagot alkotnak. 1 Új Ember című újság jan.17. (Hervay Pál) 2 Történelmi Kronológia (kézirat) 1

2 Egy-egy község lakossága már a 18. század közepén fontos szerepet kapott az egyház anyagi támogatásában. Amikor a tized megszűnt és az egyházi birtok is megcsappant, egyre fontosabb lett a hívők hozzájárulása a párbér, a szentségek kiszolgáltatásáért fizetett díjak, vagy egyéb adományok formájában. Így már a 19. sz. végén felmerült olyan igény, hogy ennek fejében a hívők is beleszólhassanak az egyházi ügyekbe, és a plébániák mellett szervezték meg érdekképviseletüket, az egyházközséget. Ezek létrehozására elvileg tól volt lehetőség, de a megvalósítás körüli viták általában elhúzódtak. A fővárosban, majd vidéken indult meg újra a szerveződés, és 1929-ben már országos egyházközségi szabályzatot adtak ki, ami egészen 1985-ig maradt érvényben. Az egyházközségi szervezet legfontosabb dokumentumai a képviseleti jegyzőkönyvek, amelyek eredeti példányait a plébánia levéltárában, másolatait pedig a kerületi esperesnél őrzik. Irataik közé elsősorban a gazdasági jellegű dokumentumok tartoznak, mivel pénzügyekben a templompénztár kivételével általában az egyházközségi képviselet illetékes. Bár a plébániák levéltáraiban a számadások, gazdasági iratok rendszerint egyetlen állagot képeznek, sokféle nyilvántartást és egyéb dokumentumot foglalnak magukban. A 18. századi újjászervezés óta nyilvántartják az egyházi ingatlanokat (templom, plébániaépületek, kápolnák, szobrok, keresztek, papi földek, egyéb javadalmak), a templomok, plébániák építésével, renoválásával, fenntartásával kapcsolatos dokumentumokat. A pénzügyi iratok közé tartoknak a párbérről, egyházközségi hozzájárulásáról vezetett adókönyvek, számadások (iskolai, templomi) éves költségvetések stb. 3 A gazdasági iratok közül történelmi szempontból fontos iratoknak tekinthetők az építési iratok, tervek, amelyeket zömmel különálló állagként rendeztünk. 3 Magyarországi Katolikus Egyház Levéltári Anyagának Fondjegyzéke 2. rész, szerkesztő Dóka Klára 2

3 DEBRECEN NYÍREGYHÁZI EGYHÁZMEGYEI LEVÉLTÁR ÉS KÖNYVTÁR FOND ÉS ÁLLAGJEGYZÉKE I. I 1. PÜSPÖKI IRATTÁR Bosák Nándor püspök iratai 2001, ifm A magyar kereszténység ezer éve c. kiállítás, Vatikán, október 9. Mádl Ferenc köztársasági elnök nyitóbeszéde A római tartózkodás forgatókönyve A kiállítás történetéről Az eddig megjelent cikkek jegyzéke A kiállítás előtörténete A Magyar Köztársaság miniszterelnöke meghívója Bosák Nándor püspök részére. Meghívó Menü kártya Ültetési kártya Hit Éve Kereszt körútja emlékkönyv október 7., november 25. I 2. DEBRECEN NYÍREGYHÁZA EGYHÁZMEGYEI IRATTÁR (Fenntartott fond) 3

4 DEBRECEN NYÍREGYHÁZI EGYHÁZMEGYEI LEVÉLTÁR ÉS KÖNYVTÁR FOND ÉS ÁLLAGJEGYZÉKE II. ESPERESI KERÜLETEK II 1. BÁRÁNDI RÓMAI KATOLIKUS ALESPERESI KERÜLET Jegyzőkönyv június november ifm II 2. BERETTYÓÚJFALU RÓMAI KATOLIKUS ESPERESI KERÜLET Felsőbb hatóságok utasításai Balás János plébános mutatójával 1781, ifm II 3. KISVÁRDAI RÓMAI KATOLIKUS ESPERESI KERÜLET II 3/a. Anyakönyvek, Canonica visitatio, jegyzőkönyvek ifm II 3/b. Levelezés ifm II 3/c. Gazdasági iratok ifm II 3/d. Építési iratok Ajak Thass ifm II 3/e. Iskolai iratok , ifm II 4. MEZŐKERESZTES (BIHARKERSZTES) ESPERESI KERÜLET Jegyzőkönyvek, összeírások ifm Conseriptis Fidelima Confe Vegyes házasságok összeírása (Konyár, Péterszeg, Tépe) II 5. NAGYKÁLLÓI RÓMAI KATOLIKUS ESPERESI KERÜLET Iratok ifm 4

5 DEBRECEN NYÍREGYHÁZI EGYHÁZMEGYEI LEVÉLTÁR ÉS KÖNYVTÁR FOND ÉS ÁLLAGJEGYZÉKE III. PLÉBÁNIÁK III 1. AJAK RÓMAI KATOLIKUS PLÉBÁNIA IRATAI III 1/a. Anyakönyvek ifm Eskettek anyakönyv nov jan. 5. Vegyes házasságok Megtértek könyve Anyakönyvi iratok ifm III 1/b. Körlevelek ifm III 1/c. Plébánia levelezés ifm Plébánosok névsora , 1981 Egyházközségi jegyzőkönyvek ifm III 1/d. Iskolai iratok 1876, ifm III 1/e. Egyesületi iratok ifm III 1/f. Alapítványi iratok ifm III 1/g. Gazdasági iratok 1864, ifm III 1/h. Építési iratok, tervek ifm Fíliák iratai III 1/i. Anarcs R. Kat. Fiókegyház iratai ifm III 1/j. Pátroha R. Kat. Fiókegyház ifm III 1/k. Rétközberencs R. Kat. Fiókegyház ifm III 2. BÁRÁNDI RÓMAI KATOLIKUS PLÉBÁNIA IRATAI III 2/a. Anyakönyvek (másodpéldányai) ifm Kereszteltek , 1974,1977 Eskettek , Halottak , 1974, 1977 Bérmáltak 1944, 1949, 1954, 1960 III 2/b. Canonica Visitatio (fénymásolat) fol ifm III 2/c. Historia domus , ifm III 2/d. Felsőbb hatóságok utasításainak másolatai ifm III 2/e. Egyháztanács és Iskolaszék jegyzőkönyvek ifm 5

6 III 2/f. Levelezés, iktatókönyvek ifm III 2/g. Gazdasági iratok , , ifm III 3. BÁTORLIGET (APORLIGET) RÓMAI KATOLIKUS PLÉBÁNIA III 3/a. Anyakönyvek másodpéldányai, anyakönyvi iratok ifm Bérmáltak anyakönyve Anyakönyvi iratok III 3/b. Historia domus ifm III 3/c. Körlevelek ifm III 3/d. Iktatott iratok ifm III 3/e. Gazdasági iratok ifm III 4. BERETTYÓÚJFALU RÓMAI KATOLIKUS PLÉBÁNIA III 4/a. Anyakönyvek másodpéldányai fm Kereszteltek , Eskettek , , Halottak , Bérmáltak 1949, 1954, 1959, 1965, 1970 Megtértek III 5. BIHARKERESZTES (MEZŐKERESZTES) RÓMAI KATOLIKUS PLÉBÁNIA III 5/a. Anyakönyvek másodpéldányai ifm Kereszteltek Eskettek , 1963, Halottak , Bérmáltak 1949, 1954, 1965, 1970, 1979, 1983, 1987 Megtértek 1947, 1950, , 1955, 1957, 1958 III 5/b. Canonica visitatio ifm III 5/c. Historia domus 1871, ifm III 5/d. Körlevelek, rendeletek 1940, 1948, ifm III 5/e. Jegyzőkönyvek , ifm III 5/f. Biharkeresztes (Mezőkeresztes) Plébánia levelezési iratai ifm III 5/g. Gazdasági iratok ifm III 5/h. Iskolai iratok ifm III 5/i. Egyesületek iratai , ifm III 5/j. Alapítványok iratai ifm III 5/k. Nagyzomlin fiókegyház iratai 1911, 1924, ifm 6

7 III 6. BUJ RÓMAI KATOLIKUS PLÉBÁNIA III 6/a. Anyakönyvek, anyakönyvi iratok 1921, ifm Megtértek Házassági iratok 1921 III 6/b. Rendeletek, utasítások főhatóságoktól ifm III 6/c. Vegyes iratok, iktatókönyv 1901, 1966, ifm III 6/d. Gazdasági iratok ifm III 6/e. Iskolai iratok ifm Fília iratai III 6/f. Ercsi Római Katolikus Fiókegyház iratai ifm III 7. CSENGER RÓMAI KATOLIKUS PLÉBÁNIA III 7/a. Anyakönyvek Megtértek III 7/b. Canonica visatatio ifm III 7/c. Historia domus Hirdetési könyv jan máj ifm III 7/d. Körlevelek , 1955, ifm III 7/e. Mező-csenger R. Kat. Parochia Jegyzőkönyve ifm Jegyzőkönyv (utasítások) , (hiányos és fertőzött) 0.03 ifm Egyháztanácsi gyűlés jegyzőkönyve ifm III 7/f. Vegyes levelezés ifm III 7/g. Gazdasági iratok , ,25 ifm III 7/h. Csenger R. Katolikus Iskolai iratok , ,01 ifm Fíliák III 7/i. Pátyod R. Kat. Fiókegyház iratok 1856/ /59, ,08 ifm III 7/j. Tyukod R. Kat. Fiókegyház iratai ,04 ifm III 8. DEBRECEN JÉZUS SZÍVE RÓMAI KATOLIKUS PLÉBÁNIA III 8/a. Anyakönyvek másodpéldányai ifm Kereszteltek Eskettek Halottak Bérmáltak 1948, 1952, 1956, 1958, 1960 Megtértek és Hitehagyók , ,

8 III 9. DEBRECEN SZENT ANNA RÓMAI KATOLIKUS PLÉBÁNIA III 9/a. Anyakönyvek másodpéldányai ifm Kereszteltek Kereszteltek Kereszteltek Kereszteltek Kereszteltek Eskettek Eskettek Eskettek Halottak Halottak Bérmáltak 1952, 1956, 1958, 1960, 1966, 1973, 1975 Megtértek, Hitehagyók 1948, 1950, 1952, 1954, III 10. DEBRECEN SZENT ISTVÁN PLÉBÁNIA IRATAI III 10/a. Anyakönyvek másodpéldányai ifm Kereszteltek Kereszteltek Eskettek Halottak Bérmáltak 1948, 1950, 1952, 1956, 1958, 1960, 1966, 1970, 1973, Megtértek , 1949, Hitehagyottak 1944, 1946, 1949 III 11. DEBRECEN SZENT LÁSZLÓ PÉBÁNIA IRATAI III 11/a. Anyakönyvek másodpéldányai ifm Kereszteltek Kereszteltek Eskettek Halottak Halottak Bérmáltak 1946, 1948, 1950, 1952, 1958, 1960, (Józsa, Csapókert) 1961 Megtértek Hitehagyottak III 11/b. Historia domus másolatok június 4. 8

9 III 12. DERECSKEI RÓMAI KATOLIKUS PLÉBÁNIA IRATAI III 12/a. Anyakönyvek másodpéldányai ifm Kereszteltek anyakönyve Eskettek anyakönyve Halottak anyakönyve Bérmáltak anyakönyve 1949, 1954, 1959, 1965 Sáránd, Konyár, Tépe, Hajdúszovát 1954 III 12/b. Iskolai iratok Derecske, Tépe, Hajdúszovát 1848, 1949, 1957 III 13/a. FURTA RÓMAI KATOLIKUS PLÉBÁNIA IRATAI III 13/a. Anyakönyvek (másodpéldányai) ifm Kereszteltek Eskettek Halottak Bérmáltak III 14. GÁVA RÓMAI KATOLIKUS PLÉBÁNIA IRATAI III 14/a. Anyakönyv, anyakönyvi iratok , ifm Házasultak anyakönyve Anyakönyvi iratok III 14/b. Historia domus ifm III 14/c. Utasítások főhatóságoktól ifm Körlevelek III 14/d. Igazgatási iratok ifm III 14/e. Iskolai iratok ifm III 14/f. Egyesületek iratai ifm III 14/g. Gazdasági iratok ifm III 14/h. Gávai R. Katolikus Alapítványok iratai ifm III 14/i. Gávai Isteni Megváltó Leányai Rendház iratai 1934, 1937, 1946, ifm Fília iratai III 14/j. Tiszanagyfalu Róm. Kat. Fiókegyház Iskolaszéki jegyzőkönyv ifm III 15. HAJDÚSÁMSON RÓMAI KATOLIKUS ÖNÁLLÓ LELKÉSZSÉG III 15/a. Anyakönyvek másolatai ifm 9

10 Kereszteltek Eskettek Halottak Bérmáltak III 16. HOSSZÚPÁLYI RÓMAI KATOLIKUS PLÉBÁNIA IRATAI III 16/a. Anyakönyvek másodpéldányai ifm Kereszteltek Eskettek Halottak Bérmáltak 1944, 1949, 1954, 1959 Megtértek Hitehagyók 1944, 1949 III 17. IBRÁNY RÓMAI KATOLIKUS PLÉBÁNIA IRATAI III 17/a. Anyakönyv, anyakönyvi iratok ifm Vegyes házasságok Jegyesek anyakönyve Anyakönyvi iratok III 17/b. Canonica visitatio ,01 ifm III 17/c. Historia domus lap III 17/d. Körlevelek ifm III 17/e. Jegyzőkönyvek ifm III 17/f. Plébánia iratai ifm III 17/g. Gazdasági iratok ,83 ifm III 17/h. Iskolai iratok ifm III 17/i. Egyesületek iratai ifm III 18. JÁNK (JÁNKMAJTIS) RÓMAI KATOLIKUS PLÉBÁNIA IRATAI III 18/a. Bérmáltak anyakönyve 1881, ifm III 18/b. Canonica visitatio ifm III 18/c. Historia domus ifm III 18/d. Plébánia iratai ifm III 18/e. Gazdasági iratok ifm III 18/f. Alapítványi törzskönyv lap 10

11 III 19. JÓZSA RÓMAI KATOLIKUS PLÉBÁNIA IRATAI III 19/a. Anyakönyvek másodpéldányai ifm Kereszteltek Eskettek Halottak Bérmáltak Megtértek III 20. KABA RÓMAI KATOLIKUS KIHELYEZETT LELKÉSZSÉG IRATAI III 20/a. Anyakönyvek másodpéldányai ifm Kereszteltek Eskettek Halottak Bérmáltak , III 20/b. Kaba R. Katolikus Plébánia iktatókönyve ifm III 21 KÁLLÓSEMJÉN RÓMAI KATOLIKUS PLÉBÁNIA III 21 Leltár ifm III 22. KEMECSE RÓMAI KATOLIKUS PLÉBÁNIA IRATAI III 22/a. Anyakönyvek másodpéldányai ifm Eskettek Megtértek , Hitehagyók Bérmáltak 1864 III 22/b. Congrua összeírás ifm III 23. KISMARJA RÓMAI KATOLIKUS PLÉBÁNIA IRATAI III 23/a. Anyakönyvek másodpéldányai, anyakönyvi iratok ifm Kereszteltek Eskettek Halottak Bérmáltak 1966 Anyakönyvi iratok III 23/b. Historia domus (Kismarja története) ifm III 23/c. Körlevelek ifm III 23/d. Vegyes iratok ifm 11

12 III 23/e. Kismarja- Esztár- Pocsaj- Messzelátó- Konyár- Sóstó- Nagykereki iratai 0.12 ifm III 23/f. Kismarja Római Katolikus Iskola iratai ifm III 23/g. Gazdasági iratok ifm III 24. KISVÁRDA RÓMAI KATOLIKUS PLÉBÁNIA IRATAI III 24/a. Anyakönyvek, anyakönyvi iratok ifm Jegyesfelvételi napló okt ápr. 16. Jegyesek anyakönyve ápr febr. Áttértek iratai 1897, , , , , Anyakönyvi kivonatok 1923, 1942 Keresztlevelek 1825, 1836, 1841, 1854, 1862, Halottvizsgálati bizonyítvány 1924, , Hirdetések, elbocsátó levél 1896, 1905 Házassági engedély, reverzális , 1920 Eljegyzési értesítő, statisztika , 1931, III 24/b. Körlevelek ifm III 24/c. Jegyzőkönyvek ifm III 24/d. Plébánia levelezési iratai ifm III 24/e. Gazdasági iratok (1811), ifm III 24/f. Alapítványi iratok ifm III 24/g. Kisvárdai R. Kat. Egyesületek iratai ifm Fíliák iratai III 24/h. Döge Római Katolikus Egyház iratai ifm III 24/i. Jéke Római Katolikus Fiók Egyház iratai 1826, ifm III 24/j. Pap R. Katolikus Fiók Egyház iratai ifm III 25. KOMÁDI RÓMAI KATOLIKUS LELKÉSZI HIVATAL III 25/a. Anyakönyvek másodpéldányai ifm Kereszteltek Eskettek Halottak Bérmáltak 1944, 1949, 1954, 1959, 1965 Megtértek 1948, , III 26. MÁNDOK RÓMAI KATOLIKUS PLÉBÁNIA III 26/a. Anyakönyvek ifm 12

13 Kereszteltek Eskettek , Halottak , III 27. MEZŐPETERD RÓMAI KATOLIKUS PLÉBÁNIA IRATAI III 27/a. Anyakönyvek (másodpéldányai) , ifm Kereszteltek , Eskettek , Halottak , Bérmáltak Megtértek III 27/b. Körlevelek, utasítások, átiratok , ifm III 27/c. Jegyzőkönyvek ifm III 27/d. Vegyes iratai ifm III 27/e. Gazdasági iratai ifm III 28. NAGYHALÁSZ RÓMAI KATOLIKUS PLÉBÁNIA IRATAI III 28/a. Anyakönyvek (másodpéldányai), anyakönyvi iratok ifm Kereszteltek okt. 24. Halottak dec. 19. Bérmáltak (1864) 1927, , III 28/b. Körlevelek , ifm III 28/c. Historia Domus , ifm III 28/d. Jegyzőkönyvek ifm III 28/e. Plébánia iratai ifm III 28/f. Iskolai iratok ifm III 28/g. Gazdasági iratok ifm III 28/h. Egyesületek iratai ifm III 28/i. Alapítványok iratai ifm III 29. NAGYLÉTA RÓMAI KATOLIKUS KIHELYEZETT LELKÉSZSÉG IRATAI III 29/a. Anyakönyvek (másodpéldányai) ifm Kereszteltek Eskettek Halottak Bérmáltak 1944, 1949, 1959,

14 III 30. NÁDUDVAR RÓMAI KATOLIKUS PLÉBÁNIA III 30/a. Jegyzőkönyvek ifm III 30/b. Gazdasági iratok ifm III 31. NYÍRBÁTOR RÓMAI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG III 31/a Nyírbátor R. Katolikus Plébánia iratai ifm Fíliák III 31/b Nyírbogát R. Katolikus Fiókegyház iratai ifm III 31/c Nyírgyulaj R. Katolikus Fiókegyház számadásai ifm III 31/d. Nyírpiricse, Piricse R. Katolikus Fiókegyház iratai ifm III 32. NYÍRCSAHOLY RÓMAI KATOLIKUS PLÉBÁNIA III 32. Költségvetés ifm III 33. NYÍRMADA RÓMAI KATOLIKUS PLÉBÁNIA III 33/a. Anyakönyvek (másodpéldányai) ifm Bérmáltak 1932, 1937, 1944, 1950, 1961, 1968, 1972 Megtértek 1930, , 1943, 1948, 1957 Hitehagyottak 1932, 1933, 1935, 1955, 1957 III 33/b. História domus és mellékletei ifm III 33/c. Jegyzőkönyvek, Hirdető könyvek, Prédikációs napló ifm III 33/d. Plébánia iktatott iratai ifm III 33/e. Nyírmada Bélyeggyűjtők Köre ifm III 33/f. Külön kezelt építési iratok ifm III 33/g. Gazdasági iratok ifm III 33/h. Iskolai iratok 1928/ /30, ifm III 34. PAPOS RÓMAI KATOLIKUS PLÉBÁNIA IRATAI III 34/a. Anyakönyvek másodpéldányai, anyakönyvi iratok , , Keresztelési május május 20. Házassági január április 23. Kereszteltek, házassági, halotti (töredék) Anyakönyvi iratok (Eskettek) Anyakönyvi iratok (Halottak) III 34/b. Canonica visitatio , ifm III 34/c. Körlevelek ifm III 34/d. Papos Római Katolikus Plébánia iratai ifm 14

15 III 34/e. Jegyzőkönyvek ifm III 34/g. Gazdasági iratai 0.07 ifm III 34/h. Alapítványi iratok , 1927, ifm III 34/i. Iskolai iratok ifm III 34/j. Hodász R. Kat. Fiókegyház iratai ifm III 35. PÓCSPETRI RÓMAI KATOLIKUS PLÉBÁNIA III 35/a. Anyakönyvek másodpéldányai, iratai (1879) ifm Jegyesek anyakönyve dec nov. 16. Megtértek ( Convertálások) iratai Hitehagyottak (Apostasiák )iratai 1903, 1908, 1925, 1935 A Róm. kat. anyaszentegyház kebeléből más felekezetekhez eltértek jegyzéke 1879 (1 név) III 35/b. Protocollum Missarum (misejegyzékek) ifm III 35/c. Jegyzőkönyvek ifm III 35/d. Rendeletek, körlevelek ifm III 35/f. Plébánia levelezése ifm III 35/g. Gazdasági iratok ifm III 35/h. Iskolai iratok ifm III 35/i. Egyesületek iratai ifm III 35/j. Alapítványok iratai ifm Fíliák iratai III 35/k. Kisléta R. Kat. Fiókegyház iratai ifm III 35/l. Máriapócs R. Kat. Fiókegyház iratai ifm III 36. TISZABERCEL RÓMAI KATOLIKUS PLÉBÁNIA IRATAI III 36/a. Anyakönyvek másodpéldányai, anyakönyvi iratok ifm Kereszteltek 1944, , 1973 Eskettek 1944, 1951 Halottak 1944, 1951, 1973 Bérmáltak Jegyesek anyakönyve Jegyesek naplója jún III 36/b. Tiszabercel R. Kat. Plébánia hirdetőkönyv ifm Az Örök Élet című kézirat III 36/c. Jegyzőkönyvek ifm III 36/f. Tiszabercel R. Kat. Plébánia levelezése ifm 15

16 III 36/g. Gazdasági iratok ifm III 36/h. Iskolai iratok ifm III 36/i. Egyesületek iratai ifm III 36/j. Alapítványok iratai ifm Fíliák iratai III 36/k. Paszab R. Kat. Fiókegyház iratai 1884, ifm III 36/l. Tiszakarád R. Kat. Fiókegyház levelezése 1921, ifm III 37. TISZABEZDÉD RÓMAI KATOLIKUS PLÉBÁNIA III 37/a. Anyakönyvi iratok , ifm Halottvizsgálati jkv., bizonyítvány, halottkémi jelentés , 1968 III 37/b. Canonica visitatio 1981 II. János Pál pápa levele a Magyar Katolikus Egyházhoz lap III 37/c. Körlevelek ifm III 37/d. Egyházközségi Képviselőtestületi jegyzőkönyvek 1947, ifm III 37/e. Plébánia iktatott iratai ifm III 37/g. Gazdasági iratok ifm III 37/h. Záhony R. Kat. Fiókegyház iratai ifm III 38. UJÍRÁZ RÓMAI KATOLIKUS PLÉBÁNIA IRATAI III 38/a. Anyakönyvek másodpéldányai ifm Eskettek Halottak Bérmáltak Megtértek III-38/b. Kóróssziget Római Katolikus fiókegyház Anyakönyv másodpéldánya ifm Bérmáltak 1965 III 39. VÁLLAJ RÓMAI KATOLIKUS PLÉBÁNIA IRATAI Historia Domus ifm III 40. VITKAI RÓMAI KATOLIKUS PLÉBÁNIA IRATAI III 40/a. Anyakönyvek (másodpéldányai) 1881,1891,1922, ifm Bérmáltak anyakönyve Vegyes házasságban élők névsora Hitre térők és hitehagyottak névsora

17 III 40/b. Canonica visitacio ifm Esperesi látogatási jegyzőkönyvek 1930, 1932, 1933, 1940 III 40/c. Historia domus 1903, ifm A Vitka R. Katolikus Plébánia története fol Vitka község története fol Sokat mondó idézetek é.n. 12 fol III 40/d. Körlevelek 1891, ifm III 40/e. Jegyzőkönyvek ifm III 40/f. Plébánia iratai 1742, ifm III 40/g. Gazdasági iratok ifm III 40/h. Iskolai iratok ifm III 40/i. Építési iratok , ifm III 41. ZAJTA RÓMAI KATOLIKUS PLÉBÁNIA IRATAI III 41/a. Anyakönyvek, Anyakönyvi iratok ifm Áttértek anyakönyve ifm III 41/b. Canonica visitacio 1876, 1881, 1894, 1924, ifm III 41/c. Helytartótanács rendeletei, leiratok, körlevelek ifm III 41/d Jegyzőkönyvek ifm III 41/e. Plébánia iratai ifm III 41/f. Zajta R. Kat. Plébánia Alapítványok irata 1825, ifm III 41/g. Gazdasági iratok ifm III 41/h. A Zajta Római katolikus Iskola iratai ifm 17

18 DEBRECEN NYÍREGYHÁZI EGYHÁZMEGYEI LEVÉLTÁR ÉS KÖNYVTÁR FOND ÉS ÁLLAGJEGYZÉKE IV. IV. PLÉBÁNIÁKHOZ NEM SOROLHATÓ IRATOK GYŰJTEMÉNYE IV 1. Abaujvár megyében lévé Jászómindszenti Egyházközség, valamint leányegyháza Rundok szemléje, melyet augusztus 10-én folytatott le Gróf Csáky Miklós Esztergomi Érseki Egyház érseke. Megjegyzés: Magyar fordítás készült. Az anyagot Bosák Nándor Püspök Úr adta a Levéltárba. Az anyagban Csáky család címere, valamint a Szent Anna Római Katolikus Templom rövid története is benne van. IV 2. Debrecen A Magyar Országgyűlés Képviselőházához kérvény a Debrecen sz. kir. város törvényhatósági bizottságától május 13., A Debreceni Római Katolikus Egyház által a város ellen formált kegyúri követelés tárgyában. IV 3. Nyíregyháza Convetus Nyiregyházaensis Ordinis Fratrum Minorum Necrologium ifm IV 4. Ugotsa Vármegyei T. Ujhellyi Ujhelyi Norbert Úr Kapitánysága alatt ki állott nemes Gyalog Campánia számára készült jegyzőkönyv, Pesten július k. A Rákos Mezei Táborhelyen július Karácsony hava 20., Kis Szebeny. Nemes Ugotsa Vármegye Gyalog Seregének kifizetett zsold (rang, név, summa) Számadások Statisztika (Valóságos száma a kampániának) Hivatalos naplója Ujhelyi Farkas Ugocsai Nemzetőri Őrnagyi Segéd hadnagyának Tiszaujlak, február 3. jún ifm 18

19 DEBRECEN NYÍREGYHÁZI EGYHÁZMEGYEI LEVÉLTÁR ÉS KÖNYVTÁR FOND ÉS ÁLLAGJEGYZÉKE V. TÉRKÉPEKGYŰJTEMÉNY (A Debreceni Kegyesrendi Gimnázium Történelmi és Földrajzi Szertára) Katonai és nyomtatott térképek 01. Solec 1914 Z.1. C. XXV. 02. Kowel 1914 Z.1. C. XXXI. 03. Lezajsk 1914 Z.4.C. XXVII. 04. Belz und Sokal 1914 Z.4.C. XXX. 05. Krakau 1914 Z.5. C. XXII. 06. Rzeszów und Láncut 1913 Z.5. C.XXVI 07. Bochnia und Czchów 1914 Z.6.C. XXIII. 08. Tyczyn und Dynów 1913 Z.6.C. XXVI 09. Busk und Krasne 1914 Z.6. C. XXXI 10. Jaslo und Dukla 1900 Z.7. C. XXV. 11. Brzozów und Sanok 1911 Z.7. C.XXVI. 12. Dobromil 1914 Z.7. C. XXVII. 13. Rudki und Komarno 1894 Z.7.C. XXIX 14. Mikolajów und Bóbrka 1914 Z.7.C.XXX. 15. Pomorzany 1914 Z.7. C. XXXII. 16. Tarnopol 1913 Z.7.C. XXXIII. 17. Stary Sanbor 1875 Z.8. C. XXVIII. 18. Késmárk és Lőcse 1905 Z.9. C. XXIII 19. Nagyberezna 1914 Z.10. C.XXVII. 20. Dolina 1914 Z.10. C. XXX 21. Brusztura 1888 Z.12. C.XXX. 22. Stanislau 1894 Z.10. C. XXXI. 23. Salgótarján és Nagyszécsény 1919 Z.13. C XXI 24. Arló und K. Terenne 1910 Z.13. C. XXII 25. Tokaj 1913 Z.13. C. XXV. 26. Debrecen 1914 Z.15.C.XXV. 27. Jász-Ladány 1914 Z.16. C. XXII. 28. Toblyach und Cortina D Ampezzo 1894 Z.19.C.VI. 29. Macura 1891 Z.19.C. XXVIII 30. Aranyos-Géres 1891 Z.19.C.XXX 31. Bormio und Passo del Tonale 1887 Z.20.C. III. 32. Cles 1887 Z.20.C. IV. 33. Trient 1913 Z.21. C.IV. 34. Zalatna 1897 Z.21.C. XXVIII 35. Temes-Rékás 1881 Z.22.C. XXV. 36. Ilok und Ruma 1913 Z.25.C.XXI. 37. Mitrowitz 1914 Z.26.C.XXI. 38. Komárom ,48 fok. 39. Kolozsvár ,47 fok 40. Lemberg ,50 fok 19

20 41. Czestochowa ,51 fok 42. Tarnów ,50 fok 43. Reichenberg ,51 fok 44. Nowogeorgiewsk ,52 fok 45. Magyarország Szent István halálakor 1038 Tervezte: Dr. Pauler Gyula, rajzolta: Kugutowicz Manó é.n. 37x33 cm 46. Európa N. Károly korában Terv.: Dr. Brózik Károly é.n. 37x33 cm 2 db 47. A moldvai csángók néprajzi térképe. Terv.: Dr. Győrffy István é.n. 26x40 cm 48. Berlin térképe x36 cm 49. Orosz háború térképe é.n. 40x56 cm 49/a Orosz háború térképe é.n. 40x56 cm 50. Nyugat-Oroszország térképe x54 cm 51. Szerbia háború térképe é.n. 43x45 cm 52. Európa háború térképe é.n. 53x43 cm 53. Párizs és Környéke térkép é.n. 44x55 cm 54. Ost-Asien é.n.. 55x46 cm 55. Dél-Amerika politikai térképe (Az alaptérképet tervezte és rajzolta: Kugutowicz Manó) é.n. 37x46 cm 56. Finnország térképe é.n. 29x43 cm 57. Schweiz térképe é.n. 25x32 cm 58. Torda-Aranyos vármegye térképe é.n. 25x32 cm 59. Magyarország hegy- és vízi térképe (Összeállította: Homolka József m.k. térképész) é.n. 59x43 cm 60. A Somogyi Nagy Berek térképe (Takáts Gyula) + tervrajzok é.n. 32x45 cm 61. Kassa térképe (emeletes házak, kispolgári házsor) é.n. 26x36 cm 62. Magyarország néprajzi térképe x62 cm 63. Alsó-Fehér Vármegye térképe é.n. 32x43 cm 64. A világrészekről összehasonlító statisztika (Szerk.: Dr. Littke Aurél) Népsűrűség az évi népszámlálás alapján (Szerkesztette: Schannen Ede) é.n. 31x23 cm 66. Valamennyi völgy és az Alföld egyes részei mind a Közép-Dunánál futnak össze. Főváros helyének megválasztása é.n. 31x23 cm 67. Európa Nagy Lajos korában é.n. 31x23 cm 68. Iskolai földrajzi atlasz (hiányos) é.n. 20

A liturgikus nyelv és Makó A MAGYAR LITURGIKUS NYELV ÉS A MAKÓI GÖRÖG KATOLIKUSOK

A liturgikus nyelv és Makó A MAGYAR LITURGIKUS NYELV ÉS A MAKÓI GÖRÖG KATOLIKUSOK A liturgikus nyelv és Makó Janka György A MAGYAR LITURGIKUS NYELV ÉS A MAKÓI GÖRÖG KATOLIKUSOK Ha egyház és politika viszonyát vizsgáljuk a XIX. században, akkor ez a magyar görög katolikus egyház sorsában

Részletesebben

Beke Margit. Akadémiai doktori értekezés. Budapest 2010.

Beke Margit. Akadémiai doktori értekezés. Budapest 2010. Beke Margit Fejezetek az új- és legújabbkori elitképzéshez. A katolikus egyház szerepe a modern magyar értelmiségi elit nevelésében a bécsi Pázmáneumban. Akadémiai doktori értekezés Budapest 2010. 2 A

Részletesebben

A Balassagyarmati Evangélikus Egyházközség rövid története 1577-2002.

A Balassagyarmati Evangélikus Egyházközség rövid története 1577-2002. A Balassagyarmati Evangélikus Egyházközség rövid története 1577-2002. Összeállította: Dr. Molnár János nyugalmazott tanár A Balassagyarmati Evangélikus Egyházközség Kiadványa A reformáció elterjedése Magyarországon.

Részletesebben

KISSZÓTÁR. Adminisztrátor: egyházi alkalmazott, aki az egyházi hatóság (pl. püspökség) megbízása alapján egyházi javadalmakat kezel.

KISSZÓTÁR. Adminisztrátor: egyházi alkalmazott, aki az egyházi hatóság (pl. püspökség) megbízása alapján egyházi javadalmakat kezel. KISSZÓTÁR Adminisztrátor: egyházi alkalmazott, aki az egyházi hatóság (pl. püspökség) megbízása alapján egyházi javadalmakat kezel. Adriai Biztosító Társaság: 1838-ban, Triesztben alapított biztosítótársaság.

Részletesebben

AZ ŐRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG 1867-1919 KÖZÖTTI TÖRTÉNETE. Írta: BITTÓ ZOLTÁN őri református lelkipásztor /1970/

AZ ŐRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG 1867-1919 KÖZÖTTI TÖRTÉNETE. Írta: BITTÓ ZOLTÁN őri református lelkipásztor /1970/ AZ ŐRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG 1867-1919 KÖZÖTTI TÖRTÉNETE Írta: BITTÓ ZOLTÁN őri református lelkipásztor /1970/ A tanulmányt közreadja: a Tiszántúli Református Egyházkerületi és Kollégiumi Levéltárban

Részletesebben

Adalékok a beregszászi római katolikus egyház történetéhez (1938 1963)

Adalékok a beregszászi római katolikus egyház történetéhez (1938 1963) Szendrey Anita Adalékok a beregszászi római katolikus egyház történetéhez (1938 1963) I. FEJEZET Tartalom A BEREGSZÁSZI RÓMAI KATOLIKUS EGYHÁZ TÖRTÉNETE (1938-44)... 2 II. FEJEZET A BEREGSZÁSZI RÓMAI KATOLIKUS

Részletesebben

A zsidóság története Kalocsán

A zsidóság története Kalocsán SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR SZEGED A zsidóság története Kalocsán Készítette: dr. Magóné Tóth Gyöngyi kiegészítő levelezős hallgató Témavezető: Dr. Pihurik Judit 2004 2 Tartalomjegyzék

Részletesebben

1675-ben a váci egyházmegye templomos helyeiről készíttetett térkép 1773. évi másolata

1675-ben a váci egyházmegye templomos helyeiről készíttetett térkép 1773. évi másolata SCHOLA SAMBOKIENSIS A középkor évszázadaiban a Kárpát-medence lakóinak zöme falvakban élt, ahol az emberek szerény, önellátó gazdálkodást folytattak. Ez azt jelentette, hogy szinte mindent maguk termeltek

Részletesebben

Az Erdős Renée Ház hírei

Az Erdős Renée Ház hírei Az Erdős Renée Ház hírei Az Erdős Renée Ház képzőművészeti gyűjteményének bemutatkozása Duklában Lengyelország november 11-én ünnepelte függetlensége elnyerésének 93. évfordulóját. Nekünk, magyaroknak

Részletesebben

László nagyváradi megyéspüspök körlevele I. / 2015

László nagyváradi megyéspüspök körlevele I. / 2015 László nagyváradi megyéspüspök körlevele I. / 2015 Nr. 567/2015. LELKIPÁSZTORI PROGRAMOK 2015-ben Néhány éves múltra visszatekintő Lelkipásztori Terveink megvalósításai során immáron körvonalazódni látszanak

Részletesebben

RÓMAI DOKUMENTUMOK XI. AZ EGYHÁZI KULTURÁLIS JAVAK PÁPAI BIZOTTSÁGÁNAK DOKUMENTUMA AZ EGYHÁZI LEVÉLTÁRAK SZEREPE A LELKIPÁSZTORI ÉLETBEN

RÓMAI DOKUMENTUMOK XI. AZ EGYHÁZI KULTURÁLIS JAVAK PÁPAI BIZOTTSÁGÁNAK DOKUMENTUMA AZ EGYHÁZI LEVÉLTÁRAK SZEREPE A LELKIPÁSZTORI ÉLETBEN RÓMAI DOKUMENTUMOK XI. AZ EGYHÁZI KULTURÁLIS JAVAK PÁPAI BIZOTTSÁGÁNAK DOKUMENTUMA AZ EGYHÁZI LEVÉLTÁRAK SZEREPE A LELKIPÁSZTORI ÉLETBEN RÓMAI DOKUMENTUMOK XI. AZ EGYHÁZI KULTURÁLIS JAVAK PÁPAI BIZOTTSÁGÁNAK

Részletesebben

Mayer Mihály megyéspüspök

Mayer Mihály megyéspüspök Mayer Mihály megyéspüspök A Pécsi Egyházmegye 1989-ben új segédpüspököt kapott Mayer Mihály Szekszárd-belvárosi esperes-plébános személyében. Az új segédpüspök nem volt ismeretlen az egyházmegyében. Kisdorogon

Részletesebben

Bolvári-Takács Gábor. A sárospataki öregdiák mozgalom 19 21. századi kronológiája Intézménytörténet és közművelődési dimenziók

Bolvári-Takács Gábor. A sárospataki öregdiák mozgalom 19 21. századi kronológiája Intézménytörténet és közművelődési dimenziók Bolvári-Takács Gábor A sárospataki öregdiák mozgalom 19 21. századi kronológiája Intézménytörténet és közművelődési dimenziók A kutatómunkát támogatta a Sárospataki Református Kollégium Alapítvány (intézménytörténet)

Részletesebben

László nagyváradi megyéspüspök körlevele V. / 2012

László nagyváradi megyéspüspök körlevele V. / 2012 László nagyváradi megyéspüspök körlevele V. / 2012 Nr. 1494/2012. EGYHÁZTANÁCS SZABÁLYZATA A világi hívők részesei Krisztus papi, prófétai és királyi tisztének, azért aktív szerepük van az egyház életében

Részletesebben

2012. I. szám I. KÖZLEMÉNYEK

2012. I. szám I. KÖZLEMÉNYEK A HAJDÚDOROGI EGYHÁZMEGYE KÖRLEVELE 2012. I. szám I. KÖZLEMÉNYEK 42/2012 Ökumenikus Imahét Főtisztelendő Paptestvéreim! A világegyház közös imádságát az idei esztendőben január 16-23. között tartjuk. Az

Részletesebben

III. évfolyam 3. szám. Kiadja a. 2008. augusztus

III. évfolyam 3. szám. Kiadja a. 2008. augusztus 75 éve, 1933 augusztus 15-én hunyt el Szánthó Géza református lelkész, Rákoscsaba történetének kutatója III. évfolyam 3. szám 2008. augusztus Kiadja a Ádám Ferenc Szántó Géza művének helye a korabeli helytörténetírásban

Részletesebben

A nyíregyházi nyomdák története a 19. század utolsó harmadában

A nyíregyházi nyomdák története a 19. század utolsó harmadában Tóthné Bordé Katalin A nyíregyházi nyomdák története a 19. század utolsó harmadában A nyomdaalapítás alapvető feltételei közé tartozik, hogy egy adott településnek olyan fejlettek legyenek a gazdasági,

Részletesebben

A MAGYAR NYELV ANNYI LÉLEK ÜDVÖSSÉGÉRE EREDMÉNNYEL TANÍTHATÓ

A MAGYAR NYELV ANNYI LÉLEK ÜDVÖSSÉGÉRE EREDMÉNNYEL TANÍTHATÓ 1 A MAGYAR NYELV ANNYI LÉLEK ÜDVÖSSÉGÉRE EREDMÉNNYEL TANÍTHATÓ Források a moldvai magyarság anyanyelvű egyházi oktatási lehetőségeinek tanulmányozásához a XIX. század végén I. Bevezető A moldvai magyarság

Részletesebben

4 Bevezető. Debrecen, 1995.102.1. 2 A magyarországi katholikus vallási és tanulmányi alapok jogi természetének megvizsgálására

4 Bevezető. Debrecen, 1995.102.1. 2 A magyarországi katholikus vallási és tanulmányi alapok jogi természetének megvizsgálására Előszó 3 A második világháború előtti magyar társadalom szerkezetéről, működéséről egyre több kiadvány nyújt hiteles tájékoztatást. A polgári intézmények sorában kiemelt helyet foglal el az alapítvány,

Részletesebben

Tebenned bíztunk eleinktől fogva

Tebenned bíztunk eleinktől fogva Dr. Dombóvári Antal Millisits Máté Millisits-Szilágyi Erzsébet Szabó Lajos Szombathy Gyula Tebenned bíztunk eleinktől fogva Rákosmenti Egyháztörténeti Tanulmányok I. Dr. Dombóvári Antal Millisits Máté

Részletesebben

Kecskemét polgármesterei 1848-1950

Kecskemét polgármesterei 1848-1950 Kecskemét polgármesterei 1848-1950 Kecskemét Szabadság-tér Freiheits Platz Lechner Ödön és Pártos Gyula tervei alapján 1893-tól 1896-ig épült városháza korabeli fényképe Az 1746-ban épült régi városháza.

Részletesebben

A KÁRPÁTALJAI RÓMAI KATOLIKUS EGYHÁZ TÖRTÉNETE

A KÁRPÁTALJAI RÓMAI KATOLIKUS EGYHÁZ TÖRTÉNETE A KÁRPÁTALJAI RÓMAI KATOLIKUS EGYHÁZ TÖRTÉNETE 3 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK.....2 BEVEZETÉS....3 1. ELŐZMÉNYEK... 6 1.1. RÖVID ÖSSZEFOGLALÓ A II. VILÁGHÁBORÚIG... 6 1.2. AZ EGYHÁZ HÁBORÚ UTÁNI HELYZETE

Részletesebben

SIMON ZSUZSANNA Erdély köz- és szakigazgatása a második bécsi döntés után

SIMON ZSUZSANNA Erdély köz- és szakigazgatása a második bécsi döntés után SIMON ZSUZSANNA Erdély köz- és szakigazgatása a második bécsi döntés után A második bécsi döntés A magyar-román tárgyalások augusztus 16-án kezdődtek, de nem vezettek eredményre, sőt mindkét fél újabb

Részletesebben

7. rész GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYE SOPRONI LEVÉLTÁRA (rövidítve: GYMSM SL)

7. rész GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYE SOPRONI LEVÉLTÁRA (rövidítve: GYMSM SL) 7. rész GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYE SOPRONI LEVÉLTÁRA (rövidítve: GYMSM SL) Cím: 9400 Sopron, Fő tér 1. Levélcím: 9401 Sopron, Pf.: 82. Telefon: (+36) 99/312-198 Fax: (+36) 99/312-198 E-mail: archiv@sopron.hu,

Részletesebben

Katolikus egyház a 18 19. századi Magyarországon

Katolikus egyház a 18 19. századi Magyarországon Katolikus egyház a 18 19. századi Magyarországon Publicationes Instituti Historici in Universitate Catholica de Petro Pázmány nuncupatae fundati Subsidia 2 Katolikus egyház a 18 19. századi Magyarországon

Részletesebben

MISKOLC-BELVÁROSI (BÚZA TÉR) GÖRÖG KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG

MISKOLC-BELVÁROSI (BÚZA TÉR) GÖRÖG KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG Parókusok: MISKOLC-BELVÁROSI (BÚZA TÉR) GÖRÖG KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG Schirilla Szólon Andor 1905 1943 Kozma János 1943 1953 Dr. Vatamány Bertalan 1953 1981 Dr. Csoba János 1981 1984 Dr. Bacsóka Pál 1984

Részletesebben

AZ ÓBUDAI IRGALOM HÁZA TÖRTÉNETÉNEK VÁZLATA

AZ ÓBUDAI IRGALOM HÁZA TÖRTÉNETÉNEK VÁZLATA SIMON KATALIN AZ ÓBUDAI IRGALOM HÁZA TÖRTÉNETÉNEK VÁZLATA Azok a szerencsétlenek, kik fájdalmaik, lelki és testi tehetetlenségük gyötrelmeinek enyhítését fogják találni az Irgalom Házában, áldást fognak

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI METODISTA GYÜLEKEZET TÖRTÉNETE A SZÁZADFORDULÓTÓL 1947-IG

NYÍREGYHÁZI METODISTA GYÜLEKEZET TÖRTÉNETE A SZÁZADFORDULÓTÓL 1947-IG A NYÍREGYHÁZI METODISTA GYÜLEKEZET TÖRTÉNETE A SZÁZADFORDULÓTÓL 1947-IG KÉSZÍTETTE: JÓNÁS MIKLÓS V. ÉVFOLYAMOS HALLGATÓ TÉMAVEZETŐ TANÁR: MAJSAI TAMÁS WESLEY JÁNOS LELKÉSZKÉPZŐ FŐISKOLA 1996 A nyíregyházi

Részletesebben

SZŐDI HELYTÖRTÉNETI FÜZETEK I.

SZŐDI HELYTÖRTÉNETI FÜZETEK I. SZŐDI HELYTÖRTÉNETI FÜZETEK I. Sorozatszerkesztő: Volentics Gyula A sződi iskola története 1766-2007 Készült az új iskolaépület építésének 40. évfordulójára Ezt a könyvet az új iskolaépület építésének

Részletesebben

E-FÜGGELÉK. Tartalom. Korall 56. 2014. 46 68.

E-FÜGGELÉK. Tartalom. Korall 56. 2014. 46 68. Kovács I. Gábor: A debreceni tudományegyetem református hittudományi kari tanárainak prozopográfiája és a református felekezeti-művelődési alakzat szociológiája Korall 56. 2014. 46 68. E-FÜGGELÉK Tartalom

Részletesebben