DEBRECEN NYÍREGYHÁZI EGYHÁZMEGYEI LEVÉLTÁR ÉS KÖNYVTÁR FOND ÉS ÁLLAGJEGYZÉKE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "DEBRECEN NYÍREGYHÁZI EGYHÁZMEGYEI LEVÉLTÁR ÉS KÖNYVTÁR FOND ÉS ÁLLAGJEGYZÉKE"

Átírás

1 DEBRECEN NYÍREGYHÁZI EGYHÁZMEGYEI LEVÉLTÁR ÉS KÖNYVTÁR FOND ÉS ÁLLAGJEGYZÉKE A 1990-es évek elején II. János Pál pápa újrarendezte a magyarországi egyházmegyéket ban Hungarorum Gens kezdetű apostoli konstitúciójával megalapította a Debrecen- Nyíregyházi Egyházmegyét december 30-án Bosák Nándor megyéspüspök Egyházmegyei Levéltár és Könyvtár néven gyűjteményt alapított debreceni székhellyel, Hajdú-Bihar és Szabolcs-Szatmár-Bereg megye területén lévő paphiány miatt megüresedett plébániák és a hozzájuk tartozó fíliák könyv- és iratanyagának megőrzése céljából. 2 A plébániai fondok első állaga és egyben legértékesebb része az anyakönyvek gyűjteménye. A plébánosok már 1614-től keresztelési, házassági, halotti anyakönyveket vezettek, 1917-ben előírták a bérmáltak, jegyesek, megtértek stb. anyakönyveinek rendszeresítését is. A három fő anyakönyv típus 1895-ig nemcsak a szentségek kiszolgálását rögzítette, hanem egyúttal közhitelű dokumentum is volt, mivel állami anyakönyvezés nem létezett ben a törvényhozás elrendelte, hogy valamennyi bevett felekezetnél két példányban készítsék az anyakönyveket, és azok másolatai kerüljenek a törvényhatóság levéltárába óta e másolatokat a püspöki levéltárak veszik át. Az anyakönyveket sok esetben anyakönyvi iratok egészítik ki (keresztlevelek, ezek másolatai, megkeresések), amelyek kiadásával, adatszolgáltatásokkal kapcsolatosak, illetve a plébánia területén élő, nem bevett vallásúak nyilvántartását szolgálják. Második állagba az egyházlátogatási jegyzőkönyvek, canonica visitatio-k tartoznak. Ezek az esperesek (főesperesek, püspökök) látogatásakor készültek, és igen sok adatot tartalmaznak a templommal, plébániával, iskolával, a plébános és tanító javadalmazásával, helyenként a lakosság létszámával kapcsolatban. A templomok és berendezéseik gazdag leírása miatt a vizitációs jegyzőkönyvek elsődleges művészettörténeti, kultúrtörténeti források. A plébánosok kötelessége volt, hogy plébániájuk történetéről Historia domust-t vezessenek. Ebben leírták az egyházi rendezvényeket, rögzítették a hívekre vonatkozó népmozgalmi adatokat (születési, házassági, halálozási adatok alakulása). Feljegyeztek azonban a község életével kapcsolatos egyéb eseményeket is (természeti csapások, kivételesen jó termés, uralkodók látogatása, hadvonulások, ütközetek stb.) A plébániák legősibb ügyviteli irata a protocollum (jegyzőkönyv) volt. Jegyzőkönyvekbe másolták a kimenő és beérkező leveleket (protocollum correspondentiarum), a felsőbb rendeleteket (potocollum mandatorum, intirationum). Később a levelezést a nagyobb plébániákon ügyiratszerűen kezelték, iktatókönyvet és postakönyvet rendszeresítettek. Az iratok esetében azonban a nagyobb és kisebb plébániákon egyaránt gyakran találkozunk tárgyi csoportosítással. Az ügyviteli iratoknak nagy részét teszik ki a házassági iratok, amelyekhez hirdetőkönyvek kapcsolódnak. Idegenben kötött házasságok esetén szükség volt a plébános különböző igazolásaira, külön engedély kellett a vegyes házasságokhoz, és ilyen esetekben a gyerekek vallását is rendelkezések szabályozták. A 19. század végéig igen nagy szerepe volt az egyháznak az iskolák fenntartásában: az alsó fokú iskolák zömét az egyház kezelte. Egyes városokban az iskolákon kívül kórházak, szegényházak, szeretetotthonok is álltak egyházi felügyelet alatt, amelyek iratait szintén a plébániai levéltárak vették át. Meg kell említenünk még az egyházon belül működő egyesületeket, alapítványokat, amelyek külön állagot alkotnak. 1 Új Ember című újság jan.17. (Hervay Pál) 2 Történelmi Kronológia (kézirat) 1

2 Egy-egy község lakossága már a 18. század közepén fontos szerepet kapott az egyház anyagi támogatásában. Amikor a tized megszűnt és az egyházi birtok is megcsappant, egyre fontosabb lett a hívők hozzájárulása a párbér, a szentségek kiszolgáltatásáért fizetett díjak, vagy egyéb adományok formájában. Így már a 19. sz. végén felmerült olyan igény, hogy ennek fejében a hívők is beleszólhassanak az egyházi ügyekbe, és a plébániák mellett szervezték meg érdekképviseletüket, az egyházközséget. Ezek létrehozására elvileg tól volt lehetőség, de a megvalósítás körüli viták általában elhúzódtak. A fővárosban, majd vidéken indult meg újra a szerveződés, és 1929-ben már országos egyházközségi szabályzatot adtak ki, ami egészen 1985-ig maradt érvényben. Az egyházközségi szervezet legfontosabb dokumentumai a képviseleti jegyzőkönyvek, amelyek eredeti példányait a plébánia levéltárában, másolatait pedig a kerületi esperesnél őrzik. Irataik közé elsősorban a gazdasági jellegű dokumentumok tartoznak, mivel pénzügyekben a templompénztár kivételével általában az egyházközségi képviselet illetékes. Bár a plébániák levéltáraiban a számadások, gazdasági iratok rendszerint egyetlen állagot képeznek, sokféle nyilvántartást és egyéb dokumentumot foglalnak magukban. A 18. századi újjászervezés óta nyilvántartják az egyházi ingatlanokat (templom, plébániaépületek, kápolnák, szobrok, keresztek, papi földek, egyéb javadalmak), a templomok, plébániák építésével, renoválásával, fenntartásával kapcsolatos dokumentumokat. A pénzügyi iratok közé tartoknak a párbérről, egyházközségi hozzájárulásáról vezetett adókönyvek, számadások (iskolai, templomi) éves költségvetések stb. 3 A gazdasági iratok közül történelmi szempontból fontos iratoknak tekinthetők az építési iratok, tervek, amelyeket zömmel különálló állagként rendeztünk. 3 Magyarországi Katolikus Egyház Levéltári Anyagának Fondjegyzéke 2. rész, szerkesztő Dóka Klára 2

3 DEBRECEN NYÍREGYHÁZI EGYHÁZMEGYEI LEVÉLTÁR ÉS KÖNYVTÁR FOND ÉS ÁLLAGJEGYZÉKE I. I 1. PÜSPÖKI IRATTÁR Bosák Nándor püspök iratai 2001, ifm A magyar kereszténység ezer éve c. kiállítás, Vatikán, október 9. Mádl Ferenc köztársasági elnök nyitóbeszéde A római tartózkodás forgatókönyve A kiállítás történetéről Az eddig megjelent cikkek jegyzéke A kiállítás előtörténete A Magyar Köztársaság miniszterelnöke meghívója Bosák Nándor püspök részére. Meghívó Menü kártya Ültetési kártya Hit Éve Kereszt körútja emlékkönyv október 7., november 25. I 2. DEBRECEN NYÍREGYHÁZA EGYHÁZMEGYEI IRATTÁR (Fenntartott fond) 3

4 DEBRECEN NYÍREGYHÁZI EGYHÁZMEGYEI LEVÉLTÁR ÉS KÖNYVTÁR FOND ÉS ÁLLAGJEGYZÉKE II. ESPERESI KERÜLETEK II 1. BÁRÁNDI RÓMAI KATOLIKUS ALESPERESI KERÜLET Jegyzőkönyv június november ifm II 2. BERETTYÓÚJFALU RÓMAI KATOLIKUS ESPERESI KERÜLET Felsőbb hatóságok utasításai Balás János plébános mutatójával 1781, ifm II 3. KISVÁRDAI RÓMAI KATOLIKUS ESPERESI KERÜLET II 3/a. Anyakönyvek, Canonica visitatio, jegyzőkönyvek ifm II 3/b. Levelezés ifm II 3/c. Gazdasági iratok ifm II 3/d. Építési iratok Ajak Thass ifm II 3/e. Iskolai iratok , ifm II 4. MEZŐKERESZTES (BIHARKERSZTES) ESPERESI KERÜLET Jegyzőkönyvek, összeírások ifm Conseriptis Fidelima Confe Vegyes házasságok összeírása (Konyár, Péterszeg, Tépe) II 5. NAGYKÁLLÓI RÓMAI KATOLIKUS ESPERESI KERÜLET Iratok ifm 4

5 DEBRECEN NYÍREGYHÁZI EGYHÁZMEGYEI LEVÉLTÁR ÉS KÖNYVTÁR FOND ÉS ÁLLAGJEGYZÉKE III. PLÉBÁNIÁK III 1. AJAK RÓMAI KATOLIKUS PLÉBÁNIA IRATAI III 1/a. Anyakönyvek ifm Eskettek anyakönyv nov jan. 5. Vegyes házasságok Megtértek könyve Anyakönyvi iratok ifm III 1/b. Körlevelek ifm III 1/c. Plébánia levelezés ifm Plébánosok névsora , 1981 Egyházközségi jegyzőkönyvek ifm III 1/d. Iskolai iratok 1876, ifm III 1/e. Egyesületi iratok ifm III 1/f. Alapítványi iratok ifm III 1/g. Gazdasági iratok 1864, ifm III 1/h. Építési iratok, tervek ifm Fíliák iratai III 1/i. Anarcs R. Kat. Fiókegyház iratai ifm III 1/j. Pátroha R. Kat. Fiókegyház ifm III 1/k. Rétközberencs R. Kat. Fiókegyház ifm III 2. BÁRÁNDI RÓMAI KATOLIKUS PLÉBÁNIA IRATAI III 2/a. Anyakönyvek (másodpéldányai) ifm Kereszteltek , 1974,1977 Eskettek , Halottak , 1974, 1977 Bérmáltak 1944, 1949, 1954, 1960 III 2/b. Canonica Visitatio (fénymásolat) fol ifm III 2/c. Historia domus , ifm III 2/d. Felsőbb hatóságok utasításainak másolatai ifm III 2/e. Egyháztanács és Iskolaszék jegyzőkönyvek ifm 5

6 III 2/f. Levelezés, iktatókönyvek ifm III 2/g. Gazdasági iratok , , ifm III 3. BÁTORLIGET (APORLIGET) RÓMAI KATOLIKUS PLÉBÁNIA III 3/a. Anyakönyvek másodpéldányai, anyakönyvi iratok ifm Bérmáltak anyakönyve Anyakönyvi iratok III 3/b. Historia domus ifm III 3/c. Körlevelek ifm III 3/d. Iktatott iratok ifm III 3/e. Gazdasági iratok ifm III 4. BERETTYÓÚJFALU RÓMAI KATOLIKUS PLÉBÁNIA III 4/a. Anyakönyvek másodpéldányai fm Kereszteltek , Eskettek , , Halottak , Bérmáltak 1949, 1954, 1959, 1965, 1970 Megtértek III 5. BIHARKERESZTES (MEZŐKERESZTES) RÓMAI KATOLIKUS PLÉBÁNIA III 5/a. Anyakönyvek másodpéldányai ifm Kereszteltek Eskettek , 1963, Halottak , Bérmáltak 1949, 1954, 1965, 1970, 1979, 1983, 1987 Megtértek 1947, 1950, , 1955, 1957, 1958 III 5/b. Canonica visitatio ifm III 5/c. Historia domus 1871, ifm III 5/d. Körlevelek, rendeletek 1940, 1948, ifm III 5/e. Jegyzőkönyvek , ifm III 5/f. Biharkeresztes (Mezőkeresztes) Plébánia levelezési iratai ifm III 5/g. Gazdasági iratok ifm III 5/h. Iskolai iratok ifm III 5/i. Egyesületek iratai , ifm III 5/j. Alapítványok iratai ifm III 5/k. Nagyzomlin fiókegyház iratai 1911, 1924, ifm 6

7 III 6. BUJ RÓMAI KATOLIKUS PLÉBÁNIA III 6/a. Anyakönyvek, anyakönyvi iratok 1921, ifm Megtértek Házassági iratok 1921 III 6/b. Rendeletek, utasítások főhatóságoktól ifm III 6/c. Vegyes iratok, iktatókönyv 1901, 1966, ifm III 6/d. Gazdasági iratok ifm III 6/e. Iskolai iratok ifm Fília iratai III 6/f. Ercsi Római Katolikus Fiókegyház iratai ifm III 7. CSENGER RÓMAI KATOLIKUS PLÉBÁNIA III 7/a. Anyakönyvek Megtértek III 7/b. Canonica visatatio ifm III 7/c. Historia domus Hirdetési könyv jan máj ifm III 7/d. Körlevelek , 1955, ifm III 7/e. Mező-csenger R. Kat. Parochia Jegyzőkönyve ifm Jegyzőkönyv (utasítások) , (hiányos és fertőzött) 0.03 ifm Egyháztanácsi gyűlés jegyzőkönyve ifm III 7/f. Vegyes levelezés ifm III 7/g. Gazdasági iratok , ,25 ifm III 7/h. Csenger R. Katolikus Iskolai iratok , ,01 ifm Fíliák III 7/i. Pátyod R. Kat. Fiókegyház iratok 1856/ /59, ,08 ifm III 7/j. Tyukod R. Kat. Fiókegyház iratai ,04 ifm III 8. DEBRECEN JÉZUS SZÍVE RÓMAI KATOLIKUS PLÉBÁNIA III 8/a. Anyakönyvek másodpéldányai ifm Kereszteltek Eskettek Halottak Bérmáltak 1948, 1952, 1956, 1958, 1960 Megtértek és Hitehagyók , ,

8 III 9. DEBRECEN SZENT ANNA RÓMAI KATOLIKUS PLÉBÁNIA III 9/a. Anyakönyvek másodpéldányai ifm Kereszteltek Kereszteltek Kereszteltek Kereszteltek Kereszteltek Eskettek Eskettek Eskettek Halottak Halottak Bérmáltak 1952, 1956, 1958, 1960, 1966, 1973, 1975 Megtértek, Hitehagyók 1948, 1950, 1952, 1954, III 10. DEBRECEN SZENT ISTVÁN PLÉBÁNIA IRATAI III 10/a. Anyakönyvek másodpéldányai ifm Kereszteltek Kereszteltek Eskettek Halottak Bérmáltak 1948, 1950, 1952, 1956, 1958, 1960, 1966, 1970, 1973, Megtértek , 1949, Hitehagyottak 1944, 1946, 1949 III 11. DEBRECEN SZENT LÁSZLÓ PÉBÁNIA IRATAI III 11/a. Anyakönyvek másodpéldányai ifm Kereszteltek Kereszteltek Eskettek Halottak Halottak Bérmáltak 1946, 1948, 1950, 1952, 1958, 1960, (Józsa, Csapókert) 1961 Megtértek Hitehagyottak III 11/b. Historia domus másolatok június 4. 8

9 III 12. DERECSKEI RÓMAI KATOLIKUS PLÉBÁNIA IRATAI III 12/a. Anyakönyvek másodpéldányai ifm Kereszteltek anyakönyve Eskettek anyakönyve Halottak anyakönyve Bérmáltak anyakönyve 1949, 1954, 1959, 1965 Sáránd, Konyár, Tépe, Hajdúszovát 1954 III 12/b. Iskolai iratok Derecske, Tépe, Hajdúszovát 1848, 1949, 1957 III 13/a. FURTA RÓMAI KATOLIKUS PLÉBÁNIA IRATAI III 13/a. Anyakönyvek (másodpéldányai) ifm Kereszteltek Eskettek Halottak Bérmáltak III 14. GÁVA RÓMAI KATOLIKUS PLÉBÁNIA IRATAI III 14/a. Anyakönyv, anyakönyvi iratok , ifm Házasultak anyakönyve Anyakönyvi iratok III 14/b. Historia domus ifm III 14/c. Utasítások főhatóságoktól ifm Körlevelek III 14/d. Igazgatási iratok ifm III 14/e. Iskolai iratok ifm III 14/f. Egyesületek iratai ifm III 14/g. Gazdasági iratok ifm III 14/h. Gávai R. Katolikus Alapítványok iratai ifm III 14/i. Gávai Isteni Megváltó Leányai Rendház iratai 1934, 1937, 1946, ifm Fília iratai III 14/j. Tiszanagyfalu Róm. Kat. Fiókegyház Iskolaszéki jegyzőkönyv ifm III 15. HAJDÚSÁMSON RÓMAI KATOLIKUS ÖNÁLLÓ LELKÉSZSÉG III 15/a. Anyakönyvek másolatai ifm 9

10 Kereszteltek Eskettek Halottak Bérmáltak III 16. HOSSZÚPÁLYI RÓMAI KATOLIKUS PLÉBÁNIA IRATAI III 16/a. Anyakönyvek másodpéldányai ifm Kereszteltek Eskettek Halottak Bérmáltak 1944, 1949, 1954, 1959 Megtértek Hitehagyók 1944, 1949 III 17. IBRÁNY RÓMAI KATOLIKUS PLÉBÁNIA IRATAI III 17/a. Anyakönyv, anyakönyvi iratok ifm Vegyes házasságok Jegyesek anyakönyve Anyakönyvi iratok III 17/b. Canonica visitatio ,01 ifm III 17/c. Historia domus lap III 17/d. Körlevelek ifm III 17/e. Jegyzőkönyvek ifm III 17/f. Plébánia iratai ifm III 17/g. Gazdasági iratok ,83 ifm III 17/h. Iskolai iratok ifm III 17/i. Egyesületek iratai ifm III 18. JÁNK (JÁNKMAJTIS) RÓMAI KATOLIKUS PLÉBÁNIA IRATAI III 18/a. Bérmáltak anyakönyve 1881, ifm III 18/b. Canonica visitatio ifm III 18/c. Historia domus ifm III 18/d. Plébánia iratai ifm III 18/e. Gazdasági iratok ifm III 18/f. Alapítványi törzskönyv lap 10

11 III 19. JÓZSA RÓMAI KATOLIKUS PLÉBÁNIA IRATAI III 19/a. Anyakönyvek másodpéldányai ifm Kereszteltek Eskettek Halottak Bérmáltak Megtértek III 20. KABA RÓMAI KATOLIKUS KIHELYEZETT LELKÉSZSÉG IRATAI III 20/a. Anyakönyvek másodpéldányai ifm Kereszteltek Eskettek Halottak Bérmáltak , III 20/b. Kaba R. Katolikus Plébánia iktatókönyve ifm III 21 KÁLLÓSEMJÉN RÓMAI KATOLIKUS PLÉBÁNIA III 21 Leltár ifm III 22. KEMECSE RÓMAI KATOLIKUS PLÉBÁNIA IRATAI III 22/a. Anyakönyvek másodpéldányai ifm Eskettek Megtértek , Hitehagyók Bérmáltak 1864 III 22/b. Congrua összeírás ifm III 23. KISMARJA RÓMAI KATOLIKUS PLÉBÁNIA IRATAI III 23/a. Anyakönyvek másodpéldányai, anyakönyvi iratok ifm Kereszteltek Eskettek Halottak Bérmáltak 1966 Anyakönyvi iratok III 23/b. Historia domus (Kismarja története) ifm III 23/c. Körlevelek ifm III 23/d. Vegyes iratok ifm 11

12 III 23/e. Kismarja- Esztár- Pocsaj- Messzelátó- Konyár- Sóstó- Nagykereki iratai 0.12 ifm III 23/f. Kismarja Római Katolikus Iskola iratai ifm III 23/g. Gazdasági iratok ifm III 24. KISVÁRDA RÓMAI KATOLIKUS PLÉBÁNIA IRATAI III 24/a. Anyakönyvek, anyakönyvi iratok ifm Jegyesfelvételi napló okt ápr. 16. Jegyesek anyakönyve ápr febr. Áttértek iratai 1897, , , , , Anyakönyvi kivonatok 1923, 1942 Keresztlevelek 1825, 1836, 1841, 1854, 1862, Halottvizsgálati bizonyítvány 1924, , Hirdetések, elbocsátó levél 1896, 1905 Házassági engedély, reverzális , 1920 Eljegyzési értesítő, statisztika , 1931, III 24/b. Körlevelek ifm III 24/c. Jegyzőkönyvek ifm III 24/d. Plébánia levelezési iratai ifm III 24/e. Gazdasági iratok (1811), ifm III 24/f. Alapítványi iratok ifm III 24/g. Kisvárdai R. Kat. Egyesületek iratai ifm Fíliák iratai III 24/h. Döge Római Katolikus Egyház iratai ifm III 24/i. Jéke Római Katolikus Fiók Egyház iratai 1826, ifm III 24/j. Pap R. Katolikus Fiók Egyház iratai ifm III 25. KOMÁDI RÓMAI KATOLIKUS LELKÉSZI HIVATAL III 25/a. Anyakönyvek másodpéldányai ifm Kereszteltek Eskettek Halottak Bérmáltak 1944, 1949, 1954, 1959, 1965 Megtértek 1948, , III 26. MÁNDOK RÓMAI KATOLIKUS PLÉBÁNIA III 26/a. Anyakönyvek ifm 12

13 Kereszteltek Eskettek , Halottak , III 27. MEZŐPETERD RÓMAI KATOLIKUS PLÉBÁNIA IRATAI III 27/a. Anyakönyvek (másodpéldányai) , ifm Kereszteltek , Eskettek , Halottak , Bérmáltak Megtértek III 27/b. Körlevelek, utasítások, átiratok , ifm III 27/c. Jegyzőkönyvek ifm III 27/d. Vegyes iratai ifm III 27/e. Gazdasági iratai ifm III 28. NAGYHALÁSZ RÓMAI KATOLIKUS PLÉBÁNIA IRATAI III 28/a. Anyakönyvek (másodpéldányai), anyakönyvi iratok ifm Kereszteltek okt. 24. Halottak dec. 19. Bérmáltak (1864) 1927, , III 28/b. Körlevelek , ifm III 28/c. Historia Domus , ifm III 28/d. Jegyzőkönyvek ifm III 28/e. Plébánia iratai ifm III 28/f. Iskolai iratok ifm III 28/g. Gazdasági iratok ifm III 28/h. Egyesületek iratai ifm III 28/i. Alapítványok iratai ifm III 29. NAGYLÉTA RÓMAI KATOLIKUS KIHELYEZETT LELKÉSZSÉG IRATAI III 29/a. Anyakönyvek (másodpéldányai) ifm Kereszteltek Eskettek Halottak Bérmáltak 1944, 1949, 1959,

14 III 30. NÁDUDVAR RÓMAI KATOLIKUS PLÉBÁNIA III 30/a. Jegyzőkönyvek ifm III 30/b. Gazdasági iratok ifm III 31. NYÍRBÁTOR RÓMAI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG III 31/a Nyírbátor R. Katolikus Plébánia iratai ifm Fíliák III 31/b Nyírbogát R. Katolikus Fiókegyház iratai ifm III 31/c Nyírgyulaj R. Katolikus Fiókegyház számadásai ifm III 31/d. Nyírpiricse, Piricse R. Katolikus Fiókegyház iratai ifm III 32. NYÍRCSAHOLY RÓMAI KATOLIKUS PLÉBÁNIA III 32. Költségvetés ifm III 33. NYÍRMADA RÓMAI KATOLIKUS PLÉBÁNIA III 33/a. Anyakönyvek (másodpéldányai) ifm Bérmáltak 1932, 1937, 1944, 1950, 1961, 1968, 1972 Megtértek 1930, , 1943, 1948, 1957 Hitehagyottak 1932, 1933, 1935, 1955, 1957 III 33/b. História domus és mellékletei ifm III 33/c. Jegyzőkönyvek, Hirdető könyvek, Prédikációs napló ifm III 33/d. Plébánia iktatott iratai ifm III 33/e. Nyírmada Bélyeggyűjtők Köre ifm III 33/f. Külön kezelt építési iratok ifm III 33/g. Gazdasági iratok ifm III 33/h. Iskolai iratok 1928/ /30, ifm III 34. PAPOS RÓMAI KATOLIKUS PLÉBÁNIA IRATAI III 34/a. Anyakönyvek másodpéldányai, anyakönyvi iratok , , Keresztelési május május 20. Házassági január április 23. Kereszteltek, házassági, halotti (töredék) Anyakönyvi iratok (Eskettek) Anyakönyvi iratok (Halottak) III 34/b. Canonica visitatio , ifm III 34/c. Körlevelek ifm III 34/d. Papos Római Katolikus Plébánia iratai ifm 14

15 III 34/e. Jegyzőkönyvek ifm III 34/g. Gazdasági iratai 0.07 ifm III 34/h. Alapítványi iratok , 1927, ifm III 34/i. Iskolai iratok ifm III 34/j. Hodász R. Kat. Fiókegyház iratai ifm III 35. PÓCSPETRI RÓMAI KATOLIKUS PLÉBÁNIA III 35/a. Anyakönyvek másodpéldányai, iratai (1879) ifm Jegyesek anyakönyve dec nov. 16. Megtértek ( Convertálások) iratai Hitehagyottak (Apostasiák )iratai 1903, 1908, 1925, 1935 A Róm. kat. anyaszentegyház kebeléből más felekezetekhez eltértek jegyzéke 1879 (1 név) III 35/b. Protocollum Missarum (misejegyzékek) ifm III 35/c. Jegyzőkönyvek ifm III 35/d. Rendeletek, körlevelek ifm III 35/f. Plébánia levelezése ifm III 35/g. Gazdasági iratok ifm III 35/h. Iskolai iratok ifm III 35/i. Egyesületek iratai ifm III 35/j. Alapítványok iratai ifm Fíliák iratai III 35/k. Kisléta R. Kat. Fiókegyház iratai ifm III 35/l. Máriapócs R. Kat. Fiókegyház iratai ifm III 36. TISZABERCEL RÓMAI KATOLIKUS PLÉBÁNIA IRATAI III 36/a. Anyakönyvek másodpéldányai, anyakönyvi iratok ifm Kereszteltek 1944, , 1973 Eskettek 1944, 1951 Halottak 1944, 1951, 1973 Bérmáltak Jegyesek anyakönyve Jegyesek naplója jún III 36/b. Tiszabercel R. Kat. Plébánia hirdetőkönyv ifm Az Örök Élet című kézirat III 36/c. Jegyzőkönyvek ifm III 36/f. Tiszabercel R. Kat. Plébánia levelezése ifm 15

16 III 36/g. Gazdasági iratok ifm III 36/h. Iskolai iratok ifm III 36/i. Egyesületek iratai ifm III 36/j. Alapítványok iratai ifm Fíliák iratai III 36/k. Paszab R. Kat. Fiókegyház iratai 1884, ifm III 36/l. Tiszakarád R. Kat. Fiókegyház levelezése 1921, ifm III 37. TISZABEZDÉD RÓMAI KATOLIKUS PLÉBÁNIA III 37/a. Anyakönyvi iratok , ifm Halottvizsgálati jkv., bizonyítvány, halottkémi jelentés , 1968 III 37/b. Canonica visitatio 1981 II. János Pál pápa levele a Magyar Katolikus Egyházhoz lap III 37/c. Körlevelek ifm III 37/d. Egyházközségi Képviselőtestületi jegyzőkönyvek 1947, ifm III 37/e. Plébánia iktatott iratai ifm III 37/g. Gazdasági iratok ifm III 37/h. Záhony R. Kat. Fiókegyház iratai ifm III 38. UJÍRÁZ RÓMAI KATOLIKUS PLÉBÁNIA IRATAI III 38/a. Anyakönyvek másodpéldányai ifm Eskettek Halottak Bérmáltak Megtértek III-38/b. Kóróssziget Római Katolikus fiókegyház Anyakönyv másodpéldánya ifm Bérmáltak 1965 III 39. VÁLLAJ RÓMAI KATOLIKUS PLÉBÁNIA IRATAI Historia Domus ifm III 40. VITKAI RÓMAI KATOLIKUS PLÉBÁNIA IRATAI III 40/a. Anyakönyvek (másodpéldányai) 1881,1891,1922, ifm Bérmáltak anyakönyve Vegyes házasságban élők névsora Hitre térők és hitehagyottak névsora

17 III 40/b. Canonica visitacio ifm Esperesi látogatási jegyzőkönyvek 1930, 1932, 1933, 1940 III 40/c. Historia domus 1903, ifm A Vitka R. Katolikus Plébánia története fol Vitka község története fol Sokat mondó idézetek é.n. 12 fol III 40/d. Körlevelek 1891, ifm III 40/e. Jegyzőkönyvek ifm III 40/f. Plébánia iratai 1742, ifm III 40/g. Gazdasági iratok ifm III 40/h. Iskolai iratok ifm III 40/i. Építési iratok , ifm III 41. ZAJTA RÓMAI KATOLIKUS PLÉBÁNIA IRATAI III 41/a. Anyakönyvek, Anyakönyvi iratok ifm Áttértek anyakönyve ifm III 41/b. Canonica visitacio 1876, 1881, 1894, 1924, ifm III 41/c. Helytartótanács rendeletei, leiratok, körlevelek ifm III 41/d Jegyzőkönyvek ifm III 41/e. Plébánia iratai ifm III 41/f. Zajta R. Kat. Plébánia Alapítványok irata 1825, ifm III 41/g. Gazdasági iratok ifm III 41/h. A Zajta Római katolikus Iskola iratai ifm 17

18 DEBRECEN NYÍREGYHÁZI EGYHÁZMEGYEI LEVÉLTÁR ÉS KÖNYVTÁR FOND ÉS ÁLLAGJEGYZÉKE IV. IV. PLÉBÁNIÁKHOZ NEM SOROLHATÓ IRATOK GYŰJTEMÉNYE IV 1. Abaujvár megyében lévé Jászómindszenti Egyházközség, valamint leányegyháza Rundok szemléje, melyet augusztus 10-én folytatott le Gróf Csáky Miklós Esztergomi Érseki Egyház érseke. Megjegyzés: Magyar fordítás készült. Az anyagot Bosák Nándor Püspök Úr adta a Levéltárba. Az anyagban Csáky család címere, valamint a Szent Anna Római Katolikus Templom rövid története is benne van. IV 2. Debrecen A Magyar Országgyűlés Képviselőházához kérvény a Debrecen sz. kir. város törvényhatósági bizottságától május 13., A Debreceni Római Katolikus Egyház által a város ellen formált kegyúri követelés tárgyában. IV 3. Nyíregyháza Convetus Nyiregyházaensis Ordinis Fratrum Minorum Necrologium ifm IV 4. Ugotsa Vármegyei T. Ujhellyi Ujhelyi Norbert Úr Kapitánysága alatt ki állott nemes Gyalog Campánia számára készült jegyzőkönyv, Pesten július k. A Rákos Mezei Táborhelyen július Karácsony hava 20., Kis Szebeny. Nemes Ugotsa Vármegye Gyalog Seregének kifizetett zsold (rang, név, summa) Számadások Statisztika (Valóságos száma a kampániának) Hivatalos naplója Ujhelyi Farkas Ugocsai Nemzetőri Őrnagyi Segéd hadnagyának Tiszaujlak, február 3. jún ifm 18

19 DEBRECEN NYÍREGYHÁZI EGYHÁZMEGYEI LEVÉLTÁR ÉS KÖNYVTÁR FOND ÉS ÁLLAGJEGYZÉKE V. TÉRKÉPEKGYŰJTEMÉNY (A Debreceni Kegyesrendi Gimnázium Történelmi és Földrajzi Szertára) Katonai és nyomtatott térképek 01. Solec 1914 Z.1. C. XXV. 02. Kowel 1914 Z.1. C. XXXI. 03. Lezajsk 1914 Z.4.C. XXVII. 04. Belz und Sokal 1914 Z.4.C. XXX. 05. Krakau 1914 Z.5. C. XXII. 06. Rzeszów und Láncut 1913 Z.5. C.XXVI 07. Bochnia und Czchów 1914 Z.6.C. XXIII. 08. Tyczyn und Dynów 1913 Z.6.C. XXVI 09. Busk und Krasne 1914 Z.6. C. XXXI 10. Jaslo und Dukla 1900 Z.7. C. XXV. 11. Brzozów und Sanok 1911 Z.7. C.XXVI. 12. Dobromil 1914 Z.7. C. XXVII. 13. Rudki und Komarno 1894 Z.7.C. XXIX 14. Mikolajów und Bóbrka 1914 Z.7.C.XXX. 15. Pomorzany 1914 Z.7. C. XXXII. 16. Tarnopol 1913 Z.7.C. XXXIII. 17. Stary Sanbor 1875 Z.8. C. XXVIII. 18. Késmárk és Lőcse 1905 Z.9. C. XXIII 19. Nagyberezna 1914 Z.10. C.XXVII. 20. Dolina 1914 Z.10. C. XXX 21. Brusztura 1888 Z.12. C.XXX. 22. Stanislau 1894 Z.10. C. XXXI. 23. Salgótarján és Nagyszécsény 1919 Z.13. C XXI 24. Arló und K. Terenne 1910 Z.13. C. XXII 25. Tokaj 1913 Z.13. C. XXV. 26. Debrecen 1914 Z.15.C.XXV. 27. Jász-Ladány 1914 Z.16. C. XXII. 28. Toblyach und Cortina D Ampezzo 1894 Z.19.C.VI. 29. Macura 1891 Z.19.C. XXVIII 30. Aranyos-Géres 1891 Z.19.C.XXX 31. Bormio und Passo del Tonale 1887 Z.20.C. III. 32. Cles 1887 Z.20.C. IV. 33. Trient 1913 Z.21. C.IV. 34. Zalatna 1897 Z.21.C. XXVIII 35. Temes-Rékás 1881 Z.22.C. XXV. 36. Ilok und Ruma 1913 Z.25.C.XXI. 37. Mitrowitz 1914 Z.26.C.XXI. 38. Komárom ,48 fok. 39. Kolozsvár ,47 fok 40. Lemberg ,50 fok 19

20 41. Czestochowa ,51 fok 42. Tarnów ,50 fok 43. Reichenberg ,51 fok 44. Nowogeorgiewsk ,52 fok 45. Magyarország Szent István halálakor 1038 Tervezte: Dr. Pauler Gyula, rajzolta: Kugutowicz Manó é.n. 37x33 cm 46. Európa N. Károly korában Terv.: Dr. Brózik Károly é.n. 37x33 cm 2 db 47. A moldvai csángók néprajzi térképe. Terv.: Dr. Győrffy István é.n. 26x40 cm 48. Berlin térképe x36 cm 49. Orosz háború térképe é.n. 40x56 cm 49/a Orosz háború térképe é.n. 40x56 cm 50. Nyugat-Oroszország térképe x54 cm 51. Szerbia háború térképe é.n. 43x45 cm 52. Európa háború térképe é.n. 53x43 cm 53. Párizs és Környéke térkép é.n. 44x55 cm 54. Ost-Asien é.n.. 55x46 cm 55. Dél-Amerika politikai térképe (Az alaptérképet tervezte és rajzolta: Kugutowicz Manó) é.n. 37x46 cm 56. Finnország térképe é.n. 29x43 cm 57. Schweiz térképe é.n. 25x32 cm 58. Torda-Aranyos vármegye térképe é.n. 25x32 cm 59. Magyarország hegy- és vízi térképe (Összeállította: Homolka József m.k. térképész) é.n. 59x43 cm 60. A Somogyi Nagy Berek térképe (Takáts Gyula) + tervrajzok é.n. 32x45 cm 61. Kassa térképe (emeletes házak, kispolgári házsor) é.n. 26x36 cm 62. Magyarország néprajzi térképe x62 cm 63. Alsó-Fehér Vármegye térképe é.n. 32x43 cm 64. A világrészekről összehasonlító statisztika (Szerk.: Dr. Littke Aurél) Népsűrűség az évi népszámlálás alapján (Szerkesztette: Schannen Ede) é.n. 31x23 cm 66. Valamennyi völgy és az Alföld egyes részei mind a Közép-Dunánál futnak össze. Főváros helyének megválasztása é.n. 31x23 cm 67. Európa Nagy Lajos korában é.n. 31x23 cm 68. Iskolai földrajzi atlasz (hiányos) é.n. 20

Ugodi plébánia levéltára

Ugodi plébánia levéltára Ugodi plébánia levéltára Jelzet: Veszprémi Érseki és Főkáptalani Levéltár, Plébániai Levéltár, Ugodi plébánia levéltára (VÉL:Pl Ugod) Raktári egység száma: 15 doboz + 42 kötet Terjedelem: 3,425 ifm + 1

Részletesebben

Veszprémi Szent Mihály plébánia levéltára (letét)

Veszprémi Szent Mihály plébánia levéltára (letét) Veszprémi Szent Mihály plébánia levéltára (letét) Jelzet: Veszprémi Érseki és Főkáptalani Levéltár, Plébániai Levéltár, Veszprémi Szent Mihály plébánia levéltára (VÉL:PL Veszprém Szent Mihály) Raktári

Részletesebben

Ugodi plébánia levéltára

Ugodi plébánia levéltára Ugodi plébánia levéltára Jelzet: Veszprémi Érseki és Főkáptalani Levéltár, Plébániai Levéltár, Ugodi plébánia levéltára (VÉL VI.148.) Raktári egység száma: 15 doboz + 42 kötet Terjedelem: 3,6 ifm + 1 doboz

Részletesebben

Veszprémi Érseki és Főkáptalani Levéltár 8200 Veszprém, Vár utca 16., tel. 88/ , fax 88/

Veszprémi Érseki és Főkáptalani Levéltár 8200 Veszprém, Vár utca 16., tel. 88/ , fax 88/ Csót plébánia levéltára Jelzet: Veszprémi Érseki és Főkáptalani Levéltár, Plébániai Levéltár, Csót plébánia levéltára (VÉL VI.42.) Raktári egység száma: 12 doboz, 1 köteg Terjedelem: 2,14 ifm Évkör: 1779

Részletesebben

Raktári jegyzék. III 1 a. Hajdúdorogi Egyházmegye parókiáinak anyakönyvei

Raktári jegyzék. III 1 a. Hajdúdorogi Egyházmegye parókiáinak anyakönyvei Iratmennyiség: 118 kötet. Évkör: 1749 1966 Raktári jegyzék III 1 a Hajdúdorogi Egyházmegye parókiáinak anyakönyvei a) Álmosd b) Bagamér c) Balsa d) Biri e) Buj f) Csegöld g) Fábiánháza h) Gávavencsellő

Részletesebben

Debreczeni csendőrkerület.

Debreczeni csendőrkerület. Sk J ). IH" CZ('nl f'sendórl"'rül," Debreczeni csendőrkerület. M. kir. debreczeni csendőrkerületi parancsnokság Debreczen. a) segédtisztség Tel. 444. b) katonai ügyész Tel. 225. c) törzsgazdasági hivatal

Részletesebben

3 kötet. 6 nagy doboz (14 cm), 94 doboz, 91 kötet, 6 csomó. 5 nagy doboz (14 cm), 67 doboz, 60 kötet

3 kötet. 6 nagy doboz (14 cm), 94 doboz, 91 kötet, 6 csomó. 5 nagy doboz (14 cm), 67 doboz, 60 kötet Levéltári jelzet Iratfajta Évkör Iratmennyiség Doboz, kötet, iratcsomó 1 nagy doboz (36 cm), 4 nagy doboz (31 cm ), 2 nagy doboz (26 cm), 1 nagy doboz Egyházközség Könyvtára (19 cm), 3 nagy doboz (17 és

Részletesebben

Előző évi rendezetlen fm. Rendezett fm

Előző évi rendezetlen fm. Rendezett fm A levéltári anyag feldolgozottsága a 23. dec. 31-én A fondfőcsoport Ssz. Száma Megnevezése Előző évi rendezett fm Előző évi rendezetlen fm Tárgyévi rendezetlen fm Rendezett fm alapszinten középszinten

Részletesebben

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Vagyoni típusú adók Kommunális jellegű adók 1 Ajak 3.500,- 2,0 2 Anarcs 1,4 3 Apagy 8.000.- 1,5 100,- 4 Aranyosapáti 3.000.- 1,5 500,- 5 Baktalórántháza 250.- Ft/m2 500,- 1,2

Részletesebben

HAJDÚ-BIHAR MEGYE. Gyorsadatok a évi könyvtári munkáról VÁROSOK. Közvetlenül (helyben) használt. Személyes (helybeni) használat összesen

HAJDÚ-BIHAR MEGYE. Gyorsadatok a évi könyvtári munkáról VÁROSOK. Közvetlenül (helyben) használt. Személyes (helybeni) használat összesen HAJDÚ-BIHAR MEGYE Gyorsadatok a 008. évi könyvtári munkáról VÁROSOK Sorszám száma gyar. n dolgozók. 406 Megyei Könyvtár Bem tér 9. 947 5 98 99 59 0 9 9 57 00 Városi Könyvtár Piac u. 68. 5 0 9 9 5 705 585

Részletesebben

Magyar Nemzeti Levéltár Szabolcs- Szatmár-Bereg Megyei Levéltára

Magyar Nemzeti Levéltár Szabolcs- Szatmár-Bereg Megyei Levéltára Tartalomjegyzék IV. Megyei törvényhatóságok (1335) 1451-1950... 1 V. Mezővárosok, rendezett tanácsú városok, megyei városok, községek 1547-1950 (1983)... 10 VI. A központi államigazgatás területi szervei

Részletesebben

XV. 37. Digitális másolatok levéltári gyűjteménye. b) Más gyűjtemények anyagáról készült másolatok 2003 2009 (1229 2005)

XV. 37. Digitális másolatok levéltári gyűjteménye. b) Más gyűjtemények anyagáról készült másolatok 2003 2009 (1229 2005) XV. 37 Digitális másolatok levéltári gyűjteménye 2002 b) Más gyűjtemények anyagáról készült másolatok 2003 2009 (1229 2005) Terjedelem: 0,48 fm (+0,29 fm másolat), 48 tok (+29 tok másolat), 48 raktári

Részletesebben

Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Levéltára Státusz: Véglegesített (kitöltő)

Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Levéltára Státusz: Véglegesített (kitöltő) Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Levéltára Státusz: Véglegesített (kitöltő) Alapadatok Az adatszolgáltató teljes neve: Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Levéltára Intézményazonosító: 11272 Az

Részletesebben

Bevezetett helyi adók Szabolcs-Szatmár-Bereg megye január 1-jei állapot

Bevezetett helyi adók Szabolcs-Szatmár-Bereg megye január 1-jei állapot Bevezetett helyi adók Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 2009. január -jei állapot Vagyoni típusú adók AJAK 2,0 2 ANARCS,4 3 APAGY 0.000,5 4 ARANYOSAPÁTI 4000,5 5 BAKTALORÁNRHÁZA 250,2 6 BALKÁNY 200,7 7 BALSA

Részletesebben

Bevezetett helyi adók Szabolcs-Szatmár-Bereg megye január 1-jei állapot

Bevezetett helyi adók Szabolcs-Szatmár-Bereg megye január 1-jei állapot Bevezetett helyi adók Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 2008. január 1-jei állapot Vagyoni típusú adók Kommunális jellegő adók Helyi iparőzési adó 1 AJAK 2 2006.01.01 2008.01.01 2 ANARCS 1,4 2004.01.01 3 APAGY

Részletesebben

9. sz. melléklet Kimutatás a Nógrád Megyei Levéltár dolgozóinak 2004. évi tudományos tevékenységéről

9. sz. melléklet Kimutatás a Nógrád Megyei Levéltár dolgozóinak 2004. évi tudományos tevékenységéről 9. sz. melléklet Kimutatás a Nógrád Megyei Levéltár dolgozóinak 2004. évi tudományos tevékenységéről Tanulmányok, recenziók, cikkek, kéziratok, kiadványszerkesztés Barthó Zsuzsanna 1. A salgótarjáni házicselédek

Részletesebben

Oktatási és Kulturális Minisztérium

Oktatási és Kulturális Minisztérium Adatgyűjtő szervezet: Oktatási és Kulturális Minisztérium FEJLESZTÉSI FŐOSZTÁLY STATISZTIKAI OSZTÁLY 1055 Budapest, Szalay u. 10-14. Levélcím: 1884 Budapest Pf.: 1. Az adatszolgáltatás a 229/2006.(XI.20.)

Részletesebben

A 4605 gka. 1/1 ABAÚJSZÁNTÓ születési 1791-1835 86. A 4606 gka. 1/6-1852 53. A 4608 gka. 5/1-1895 103 GÖRÖG KATOLIKUS EGYHÁZ 1. gka.

A 4605 gka. 1/1 ABAÚJSZÁNTÓ születési 1791-1835 86. A 4606 gka. 1/6-1852 53. A 4608 gka. 5/1-1895 103 GÖRÖG KATOLIKUS EGYHÁZ 1. gka. GÖRÖG KATOLIKUS EGYHÁZ 1 A 4605 gka. 1/1 ABAÚJSZÁNTÓ 1791-1835 86 gka. 1/2 1835-1887 161 gka. 1/3 1887-1895 45 gka. 1/4 1791-1859 94 gka. 1/5 1860-1895 35 gka. 1/6 1791-53 utolsó bejegyzés: A 4606 gka.

Részletesebben

Nyírbátor vasútállomásról induló járatok

Nyírbátor vasútállomásról induló járatok Nyírbátor vasútállomásról induló járatok Baktalórántháza, Fő térre M 5.25 I 7.15 W 7.15 M 10.40 M 11.40 M 13.45 I 13.50 W 14.45 I 14.50 Bátorliget, iskola megállóhelyre M 5.40 M 7.20 M 10.40 O 10.40 +

Részletesebben

XIII.56. A SAÁGHY CSALÁD IRATAI 1279-1889. 1 doboz 0,12 fm /199 folió + 2 db fénykép/ Raktári hely: 22/403/19

XIII.56. A SAÁGHY CSALÁD IRATAI 1279-1889. 1 doboz 0,12 fm /199 folió + 2 db fénykép/ Raktári hely: 22/403/19 MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR VAS MEGYEI LEVÉLTÁRA VAS MEGYE SZOMBATHELY XIII.56. A SAÁGHY CSALÁD IRATAI 1279-1889 1 doboz 0,12 fm /199 folió + 2 db fénykép/ Raktári hely: 22/403/19 1. Leszármazási táblázat

Részletesebben

Tel:52/523-817. Földügyi Székház Kossuth u. 12-14 Tel:52/523-816. Földügyi Székház Kossuth u. 12-14. Tel: 52/523-817

Tel:52/523-817. Földügyi Székház Kossuth u. 12-14 Tel:52/523-816. Földügyi Székház Kossuth u. 12-14. Tel: 52/523-817 I. Körzetközpont: Debrecen, Kossuth u. 12-14. Központ vezető: Nagy Judit e-mail: debrecenfg@mgszh.gov.hu Tel:52/523-817 Nagy Judit 70/436-2825 Debrecen Földügyi Székház Kossuth u. 12-14 Tel:52/523-816

Részletesebben

MNL Nógrád Megyei Levéltára Státusz: Véglegesített pénzügyi adatok nélkül (kitöltő) 2013

MNL Nógrád Megyei Levéltára Státusz: Véglegesített pénzügyi adatok nélkül (kitöltő) 2013 MNL Nógrád Megyei Levéltára Státusz: Véglegesített pénzügyi adatok nélkül (kitöltő) 213 Alapadatok Az adatszolgáltató teljes neve: Magyar Nemzeti Levéltár Intézményazonosító: 113385 Az adatszolgáltató

Részletesebben

KATOLIKUS EGYHÁZ-LÁTOGATÁSI JEGYZŐKÖNYVEK. 16 17. század

KATOLIKUS EGYHÁZ-LÁTOGATÁSI JEGYZŐKÖNYVEK. 16 17. század KATOLIKUS EGYHÁZ-LÁTOGATÁSI JEGYZŐKÖNYVEK 16 17. század Osiris Kiadó Budapest, 2002 TARTALOM ELOSZO JEGYZETEK AZ ELŐSZÓHOZ n 25 SZEPETNEKI GÁSPÁR MESTER, VESZPRÉMI ORKANONOK ÖSSZEÍRÁSA (1554) Szepetneki

Részletesebben

Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Rendőr-főkapitányság 2015. január hó

Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Rendőr-főkapitányság 2015. január hó Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Rendőr-főkapitányság 2015. január hó nap 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 2015. február havi traffipax menetrend ( Autópálya alosztály ) mérés

Részletesebben

I. t. Kalicz : Rézkori lelet Paszab községben

I. t. Kalicz : Rézkori lelet Paszab községben 17* TÁBLÁK I. t. Kalicz : Rézkori lelet Paszab községben II II. t. Kalicz : Rézkori lelet Paszab községben III. t. Kalicz : Rézkori lelet Paszab községben Ill IV IV. t. Makkay : Az újkenézi kelta lelet

Részletesebben

Uram! Téged tartottunk hajlékunknak

Uram! Téged tartottunk hajlékunknak Uram! Téged tartottunk hajlékunknak 90. zsoltár A Vámosmikolai Református Gyülekezet küzdelmes évtizedeiből 1 A reformáció Vámosmikolán Mikola hitújítására vonatkozó feljegyzés csak a 17. század második

Részletesebben

Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Rendőr-főkapitányság január hó

Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Rendőr-főkapitányság január hó Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Rendőr-főkapitányság 2016. január hó 2016. Január havi traffipax menetrend ( Autópálya alosztály ) nap mérés tervezett ideje mérés tervezett helye 01. 07.15-12.45 M3 bal 214

Részletesebben

Rendőri szerv: Hajdú-Bihar megyei Rendőr-főkapitányság szeptember hónapra tervezett sebességmérések

Rendőri szerv: Hajdú-Bihar megyei Rendőr-főkapitányság szeptember hónapra tervezett sebességmérések Nap Mérés tervezett ideje Mérés tervezett helye szeptember 01. vasárnap Rendőri szerv: Hajdú-Bihar megyei Rendőr-főkapitányság 2013. szeptember hónapra tervezett sebességmérések 07.00-09.00 Püspökladány

Részletesebben

Levéltári intézmények 2008. évi adatai

Levéltári intézmények 2008. évi adatai Az adatszolgáltatás a 300/2007.(XI.9.) Korm. rendelet alapján kötelező! Nyilvántartási szám:1446/08. Az adatszolgáltatás statisztikai célra történik. Az adatszolgáltatás megtagadása, valótlan adatok közlése,

Részletesebben

VIII. 53. Nagykőrösi és Dunamelléki Református Tanítóképző Intézet iratai (-1949)

VIII. 53. Nagykőrösi és Dunamelléki Református Tanítóképző Intézet iratai (-1949) Raktári helye: Nagykőrös, vk. terem, 76-77. polc a) Igazgatótanácsi és tanárszéki jegyzőkönyvek 1904-1947 0,12 fm b) Ügyviteli iratok 1889-1948 (-1949) 0,14 fm c) Anyakönyvek 1865-1946 0,14 fm d) Évkönyvek

Részletesebben

ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. RAKTÁRI JEGYZÉK. IV. 404e. Zala vármegye alispánjának iratai Tárgyi csomók 1861-1950.

ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. RAKTÁRI JEGYZÉK. IV. 404e. Zala vármegye alispánjának iratai Tárgyi csomók 1861-1950. ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. RAKTÁRI JEGYZÉK IV. 404e. Zala vármegye alispánjának iratai Tárgyi csomók 1861-1950 Terjedelme: 76 doboz = 9,12 ifm Helyrajzi jelzete: Tárgyi csomók:

Részletesebben

V. 373. Szentendre város polgármesterének iratai 1873-1944 /-1953/

V. 373. Szentendre város polgármesterének iratai 1873-1944 /-1953/ V. 373. Szentendre város polgármesterének iratai 1873-1944 /-1953/ Raktári helye: Mester utca, fszt. raktár, 110. állvány, 2. polc-111. állvány, 16. polc a/ Elnöki iratok 1910-1931 0,11 fm b/ Közigazgatási

Részletesebben

37. fond Baldácsy Protestáns Alapítvány iratai. I. Jegyzőkönyvek, jelentések, szabályzatok. II. Birtokügyek iratai. 10 ifm

37. fond Baldácsy Protestáns Alapítvány iratai. I. Jegyzőkönyvek, jelentések, szabályzatok. II. Birtokügyek iratai. 10 ifm 37. fond Baldácsy Protestáns Alapítvány iratai 1876 1945 10 ifm Báró Baldácsy Antal, aki vallására nézve római katolikus volt, 1876. október 19-én tett alapítványt a protestáns egyházak megsegítésére,

Részletesebben

Somogy Megyei Levéltár. Pusztaszemesi mgtsz-ek (tszcs-k) iratgyűjteménye 1953 1992. XXX. 363.

Somogy Megyei Levéltár. Pusztaszemesi mgtsz-ek (tszcs-k) iratgyűjteménye 1953 1992. XXX. 363. Somogy Megyei Levéltár Pusztaszemesi mgtsz-ek (tszcs-k) iratgyűjteménye 1953 1992. XXX. 363. Terjedelem Raktári egységek száma Terjedelem ifm. kisdoboz, 188 nagy doboz, csomó, Iratok: 23,50 ifm. kötet,

Részletesebben

Magyar Nemzeti Levéltár Somogy Megyei Levéltára. Kaposvári Magyar Állami Somssich Pál Gimnázium iratai

Magyar Nemzeti Levéltár Somogy Megyei Levéltára. Kaposvári Magyar Állami Somssich Pál Gimnázium iratai Magyar Nemzeti Levéltár Somogy Megyei Levéltára Kaposvári Magyar Állami Somssich Pál Gimnázium iratai (1776) 1806-1949 VIII. 52. Terjedelem Raktári egységek száma Terjedelem ifm 35 kisdoboz, 4,37 ifm 40

Részletesebben

JEGYESVIZSGÁLATI DOKUMENTUM

JEGYESVIZSGÁLATI DOKUMENTUM Iktatószám: Sorszám a jegyesek naplójában: Római Katolikus Plébánia JEGYESVIZSGÁLATI DOKUMENTUM Jelen dokumentum és a benne lévő információk a CIC 220. kán. alapján bizalmasan kezelendők. A vőlegény neve

Részletesebben

V. 74. Cegléd Város Árvaszékének iratai /1869-/ 1872-1944 /-1962/

V. 74. Cegléd Város Árvaszékének iratai /1869-/ 1872-1944 /-1962/ 3. sz. összesítő jegyzék V. 74. Cegléd Város Árvaszékének iratai /1869-/ 1872-1944 /-1962/ Terjedelem: 63,74 fm, 482 doboz /48,20 fm/, 520 kötet /14,94 fm/, 3 köteg /0,60 fm/, 1005 r. e. Raktári helye:

Részletesebben

KÁRPÁTALJA TEMPLOMAI RÓMAI KATOLIKUS TEMPLOMOK

KÁRPÁTALJA TEMPLOMAI RÓMAI KATOLIKUS TEMPLOMOK KÁRPÁTALJA TEMPLOMAI RÓMAI KATOLIKUS TEMPLOMOK UNGVÁR 1997 TARTALOM BEREGSZÁSZI JÁRÁS V Beregszász /EeperoBe Bakos/CBo6o,qa Szent László templom Bene/flo6pocinrm Jézus Szíve templom Bótrágy/EaTpaflb Szűz

Részletesebben

Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Rendőr-főkapitányság 2015. augusztus hó

Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Rendőr-főkapitányság 2015. augusztus hó Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Rendőr-főkapitányság 2015. augusztus hó nap 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26 27. 28. 2015. Augusztus havi traffipax

Részletesebben

Somogy Megyei Levéltár. Kisbárapáti mgtsz-ek (tszcs-k) iratgyűjteménye 1953 2001. XXX. 306.

Somogy Megyei Levéltár. Kisbárapáti mgtsz-ek (tszcs-k) iratgyűjteménye 1953 2001. XXX. 306. Somogy Megyei Levéltár Kisbárapáti mgtsz-ek (tszcs-k) iratgyűjteménye 1953 2001. XXX. 306. Terjedelem Raktári egységek száma Terjedelem ifm. kisdoboz, 106 nagy doboz, csomó, Iratok: 13,25 ifm. kötet, Kötetek:.

Részletesebben

2.e. fond Konventi Missziói és Diakóniai Bizottság iratai

2.e. fond Konventi Missziói és Diakóniai Bizottság iratai 2.e. fond Konventi Missziói és Diakóniai Bizottság iratai 1885 1950 (1953) 15 ifm 1. doboz A Református Egyház Konventi Missziói Bizottsága: missziói ügyek, 2. doboz a. Missziói b. Missziói nyomtatványok

Részletesebben

IV MOLNÁR ISTVÁN LEVELEZÉSE

IV MOLNÁR ISTVÁN LEVELEZÉSE IV. 423. MOLNÁR ISTVÁN LEVELEZÉSE 1907-1949 2 Doboz 0.30 ifm. Összesen: 0.30 ifm. Raktári hely: Somogy Megyei Levéltár 7400 Kaposvár, Rippl-Rónai tér 1. 1. emelet, L-M terem. Tárgy: Dr. Molnár István Somogy

Részletesebben

1. helyen végzett szállító pályázatának benyújtási ideje. 2. helyen végzett 2. helyen végzett szállító. 1. helyen végzett szállító pontszáma

1. helyen végzett szállító pályázatának benyújtási ideje. 2. helyen végzett 2. helyen végzett szállító. 1. helyen végzett szállító pontszáma Ellátott intézmény OM azonosító Ellátott intézmény neve Ellátott intézmény címe Tankerület pontszáma pályázatának benyújtási ideje 2. helyen végzett 2. helyen végzett pontszáma 2. helyen végzett pályázatának

Részletesebben

Somogy Megyei Levéltár. Stephaits Richárd szolgabíró iratai

Somogy Megyei Levéltár. Stephaits Richárd szolgabíró iratai Somogy Megyei Levéltár Stephaits Richárd szolgabíró iratai 1784-1848. XIV. 32. Terjedelem Raktári egységek száma Terjed ifm. elem kisdoboz, nagy doboz, 1 csomó, Iratok: 0. 04. ifm. kötet, Kötetek: - ifm.

Részletesebben

A MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR CSONGRÁD MEGYEI LEVÉLTÁRA MAKÓ FOND-, ÁLLAG- ÉS KONKORDANCIA-JEGYZÉKE. Összeállította: URBANCSOK ZSOLT

A MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR CSONGRÁD MEGYEI LEVÉLTÁRA MAKÓ FOND-, ÁLLAG- ÉS KONKORDANCIA-JEGYZÉKE. Összeállította: URBANCSOK ZSOLT A MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR CSONGRÁD MEGYEI LEVÉLTÁRA MAKÓ FOND-, ÁLLAG- ÉS KONKORDANCIA-JEGYZÉKE Összeállította: URBANCSOK ZSOLT MAKÓ 2015. április 20. IV. MEGYEI TÖRVÉNYHATÓSÁGOK 1 1872-1949-ig terjedő

Részletesebben

Fondjegyzék. káptalanok és szerzetesrendek levéltárai. Szerk.: Nagy Lajos. Budapest, 1983. 2 Segédlete honlapunkon elérhetı.

Fondjegyzék. káptalanok és szerzetesrendek levéltárai. Szerk.: Nagy Lajos. Budapest, 1983. 2 Segédlete honlapunkon elérhetı. Fondjegyzék Végezetül az alábbiakban közreadjuk a Gyıri Egyházmegyei Levéltár fondjegyzékét egyszerősített, vázlatos formában. Ezzel a rendezési munkálatok pillanatnyi állása tükrében gyors áttekintést

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 86/2008. (III.31.) számú. h a t á r o z a t a

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 86/2008. (III.31.) számú. h a t á r o z a t a NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 86/2008. (III.31.) számú h a t á r o z a t a a Mária Út, mint kiemelkedő jelentőségű kulturális-vallási zarándok és turista úthálózat kialakítása című projekthez

Részletesebben

3.f. fond Református Szeretetszolgálat intézményeinek iratai

3.f. fond Református Szeretetszolgálat intézményeinek iratai 3.f. fond Református Szeretetszolgálat intézményeinek iratai 1946 1967 15,13 ifm I. Ajkai szeretetotthon iratai 1. doboz 1. Levelezés 1950 1960 2. SZTK iratok és fizetési jegyzékek 1956 1960 3. Gyermekfelvételi

Részletesebben

Somogy Megyei Levéltár. Siófoki mgtsz-ek (tszcs-k) iratgyűjteménye 1953 1990. XXX. 377.

Somogy Megyei Levéltár. Siófoki mgtsz-ek (tszcs-k) iratgyűjteménye 1953 1990. XXX. 377. Somogy Megyei Levéltár Siófoki mgtsz-ek (tszcs-k) iratgyűjteménye 1953 1990. XXX. 377. Terjedelem Raktári egységek száma Terjedelem ifm. kisdoboz, 69 nagy doboz, csomó, Iratok: 8,63 ifm. kötet, Kötetek:.

Részletesebben

Ajánlás az egyházi és állami anyakönyvek (szabványos) levéltári leírásához. Nagy Sándor levéltáros (Budapest Főváros Levéltára) nagys@bparchiv.

Ajánlás az egyházi és állami anyakönyvek (szabványos) levéltári leírásához. Nagy Sándor levéltáros (Budapest Főváros Levéltára) nagys@bparchiv. Ajánlás az egyházi és állami anyakönyvek (szabványos) levéltári leírásához Nagy Sándor levéltáros (Budapest Főváros Levéltára) nagys@bparchiv.hu Az Ajánlás státusa Nem szabvány, hanem ajánlás, amely a

Részletesebben

SZABADI ISTVÁN: A református anyakönyvek kutatásának sajátosságai

SZABADI ISTVÁN: A református anyakönyvek kutatásának sajátosságai SZABADI ISTVÁN: A református anyakönyvek kutatásának sajátosságai Előre kell bocsátanom, hogy a református gyűjtemények közül (könyvtár, levéltár múzeum) anyakönyvet jellemzően levéltáraink őriznek. Fontos

Részletesebben

1261-1950 4 1,58 fm. 1. Mohács eló'tti oklevelek és pápai bullák 1261-1526 0,80 fm

1261-1950 4 1,58 fm. 1. Mohács eló'tti oklevelek és pápai bullák 1261-1526 0,80 fm A FE RE N C ES _ L E V y ÁR = P N D J EG Y Z jk j 1261-1950 4 1,58 fm A T A R T O M Á N Y F Ő N Ö K S É G E K IRATAI 1. Mohács eló'tti oklevelek és pápai bullák 1261-1526 0,80 fm 2. A szalvatoriánus ferences

Részletesebben

3. e. fond Missziói és Diakóniai Osztály iratai. Református Szeretetszolgálat iratai. 1948 1964 15,5 ifm

3. e. fond Missziói és Diakóniai Osztály iratai. Református Szeretetszolgálat iratai. 1948 1964 15,5 ifm 3. e. fond Missziói és Diakóniai Osztály iratai 1948 1964 15,5 ifm Református Szeretetszolgálat iratai A/ Szervezési iratok, Jegyzőkönyvek. Jelentések. Szeretetszolgálati és diakóniai szervezési iratok

Részletesebben

A CSONGRÁD MEGYEI LEVÉLTÁR FOND- ÉS ÁLLAGJEGYZÉKE SZEGED

A CSONGRÁD MEGYEI LEVÉLTÁR FOND- ÉS ÁLLAGJEGYZÉKE SZEGED A CSONGRÁD MEGYEI LEVÉLTÁR FOND- ÉS ÁLLAGJEGYZÉKE SZEGED Feudális- és kapitalista kor IV. MEGYEI TÖRVÉNYHATÓSÁGOK ÉS TÖRVÉNYHATÓSÁGI JOGÚ VÁROSOK CSANÁD VÁRMEGYE LEVÉLTÁRA. A) Feudális kor CSANÁD VÁRMEGYE

Részletesebben

VÁRAKOZÁSI IDŐK JEGYZÉKE

VÁRAKOZÁSI IDŐK JEGYZÉKE SZABOLCS VOLÁN Zártkörűen Működő Közlekedi Rzvénytársaság Nyíregyháza, Korányi F. u. 12. A 2013/2014. évi Hivatalos VOLÁN Autóbusz Menetrend csatlakozásaival kapcsolatban megállapított VÁRAKOZÁSI IDŐK

Részletesebben

BÚCSÚSZENTLÁSZLÓI KÖRJEGYZŐSÉG IRATAI. f. Tárgyi csomók (Kötet tárgya) 1901-1950

BÚCSÚSZENTLÁSZLÓI KÖRJEGYZŐSÉG IRATAI. f. Tárgyi csomók (Kötet tárgya) 1901-1950 ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. RAKTÁRI JEGYZÉK V. 1817. BÚCSÚSZENTLÁSZLÓI KÖRJEGYZŐSÉG IRATAI f. Tárgyi csomók (Kötet tárgya) 1901-1950 f. állag terjedelme: 21 doboz = 2,310 ifm 26

Részletesebben

V. 377. Szentendre Város Számvevőségének iratai 1893-1944 /-1945/

V. 377. Szentendre Város Számvevőségének iratai 1893-1944 /-1945/ V. 377. Szentendre Város Számvevőségének iratai 1893-1944 /-1945/ Terjedelem: 4,56 fm, 11 doboz /1,21 fm/, 115 kötet /3,33 fm/, 1 csomó /0,02 fm/, 127 rakt. e. Raktári helye: Mester utca, fszt. raktár,

Részletesebben

V. 1004. Alberti nagyközség iratai 1814-1950 /-1960/

V. 1004. Alberti nagyközség iratai 1814-1950 /-1960/ Terjedelem: 9,86 fm, 54 doboz /6,76 fm/, 103 kötet /2,63 fm/, 22 füzet, 1 lap /0,47 fm/, 180 raktári egység Raktári hely: Nagykőrös, 33. terem, 56-68. polc A/ Feudális kori iratok 1814-1850 2 kötet, /0,07fm/,

Részletesebben

A MOZGÁSKORLÁTOZOTTAK SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI EGYESÜLETÉNEK

A MOZGÁSKORLÁTOZOTTAK SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI EGYESÜLETÉNEK Mozgáskorlátozottak Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Egyesülete 4400 Nyíregyháza, Tiszavasvári u. 41. Telefonszám: (42)410-522 Fax: (42) 410-277 E-mail címek: szszbegy@meoszinfo.hu postmaster@szszbmegy.t-online.hu

Részletesebben

A MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR CSONGRÁD MEGYEI LEVÉLTÁRA MAKÓ FOND-, ÁLLAG- ÉS KONKORDANCIA-JEGYZÉKE

A MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR CSONGRÁD MEGYEI LEVÉLTÁRA MAKÓ FOND-, ÁLLAG- ÉS KONKORDANCIA-JEGYZÉKE A MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR CSONGRÁD MEGYEI LEVÉLTÁRA MAKÓ FOND-, ÁLLAG- ÉS KONKORDANCIA-JEGYZÉKE Összeállította: URBANCSOK ZSOLT MAKÓ 2016. május 10. Tartalom Fondfőcsoport Fondfőscsoport Oldalszám száma

Részletesebben

A magyarországi közegészségügy története

A magyarországi közegészségügy története A magyarországi közegészségügy története 1770-1944 j Jogalkotás, közegészségügyi intézmények, szakirodalom A kötetet összeállította: KAPRONCZAY KÁROLY Az előszót írta: TOMPA ANNA Sajtó alá rendezte: GAZDA

Részletesebben

VÁRAKOZÁSI IDŐK JEGYZÉKE

VÁRAKOZÁSI IDŐK JEGYZÉKE SZABOLCS VOLÁN Zártkörűen Működő Közlekedi Rzvénytársaság Nyíregyháza, Korányi F. u. 12. A 2014/2015. évi Hivatalos VOLÁN Autóbusz Menetrend csatlakozásaival kapcsolatban megállapított VÁRAKOZÁSI IDŐK

Részletesebben

MNL Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Levéltára Státusz: Véglegesített (kitöltő) 2013

MNL Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Levéltára Státusz: Véglegesített (kitöltő) 2013 MNL Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Levéltára Státusz: Véglegesített (kitöltő) 2013 Alapadatok Az adatszolgáltató teljes neve: Magyar Nemzeti Levéltár Intézményazonosító: 10103378 Az adatszolgáltató székhelye:

Részletesebben

A NYÍRSÉGVÍZ Zrt. alapvető feladata a víztermelés, - kezelés és ellátás, és a szennyvízelvezetés- és kezelés.

A NYÍRSÉGVÍZ Zrt. alapvető feladata a víztermelés, - kezelés és ellátás, és a szennyvízelvezetés- és kezelés. Nyújtott közszolgáltatások: A NYÍRSÉGVÍZ Zrt. alapvető feladata a víztermelés, - kezelés és ellátás, és a szennyvízelvezetés- és kezelés. A szolgáltatás igénybevételének rendje: Szolgáltatás létrehozása,

Részletesebben

A Hutӱra Ferenc Könyvtár, Levéltár és Múzeum levéltári fond- és állagjegyzéke A fondrendszer kialakításakor az alábbi számkeretet alkalmaztuk:

A Hutӱra Ferenc Könyvtár, Levéltár és Múzeum levéltári fond- és állagjegyzéke A fondrendszer kialakításakor az alábbi számkeretet alkalmaztuk: A Hutӱra Ferenc Könyvtár, Levéltár és Múzeum levéltári fond- és állagjegyzéke A fondrendszer kialakításakor az alábbi számkeretet alkalmaztuk: 1 20. fond: A jogelőd intézmények, illetve az Egyetem (Kar)

Részletesebben

VI. 4. Pest Megyei Tűzrendészeti Felügyelőség iratai 1890-1946

VI. 4. Pest Megyei Tűzrendészeti Felügyelőség iratai 1890-1946 1890-1946 Szervtörténet: A törvényhatóságoknál a felügyelői állás megszervezését a 230000/1925. sz. BM rendelet mondta ki. Ezen utasítás figyelembe vételével készítette el a megye a tűzrendészeti szabályrendeletét,

Részletesebben

IV. 448. A Váci felső járás főszolgabírájának iratai (1872-) 1876-1897

IV. 448. A Váci felső járás főszolgabírájának iratai (1872-) 1876-1897 IV. 448. A Váci felső járás főszolgabírájának iratai (1872-) 1876-1897 Terjedelem: 19,81 fm (ebből kötet 1,00 fm), 172 doboz, Raktári helye: 25 kötet, 3 csomó, 200 rakt.e. a/ Elnöki iratok -1897 0,10 fm

Részletesebben

SZENT MÁRTON PLÉBÁNIA 5440 Kunszentmárton, Köztársaság tér 3. Telefon: 56/461 012 Bank: OTP 11745042-20057743 Adószám: 19865278-1-16

SZENT MÁRTON PLÉBÁNIA 5440 Kunszentmárton, Köztársaság tér 3. Telefon: 56/461 012 Bank: OTP 11745042-20057743 Adószám: 19865278-1-16 Ikt.sz.: 20/2009 Bejegyzési határozat száma: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bíróság Pk.61.716/1994/4. Nyilvántartási szám: 475 Adó szám: 18824924 1 16 Számlaszáma: Kunszentmárton és Vidéke Tak. Szöv. 69800016-15102878

Részletesebben

41.-es főút 6 km. Nyíregyháza, Törzs út Nyíregyháza, Rákóczi út. Nyíregyháza, Korányi út. Nyíregyháza, Korányi út

41.-es főút 6 km. Nyíregyháza, Törzs út Nyíregyháza, Rákóczi út. Nyíregyháza, Korányi út. Nyíregyháza, Korányi út 2014. augusztus havi traffipax menetrend ( Autópálya alosztály ) nap mérés tervezett ideje mérés tervezett helye 01. 07.00-12.00 02. 07.00-12.00 03. 07.00-12.00 04. 07.00-12.00 05. 07.00-12.00 06. 07.00-12.00

Részletesebben

2. A hitoktatás struktúrája

2. A hitoktatás struktúrája 2. A hitoktatás struktúrája II. A hitoktatás mai helyzetelemzése A Római Katolikus Egyház szervezeti felépítését - struktúráját, mint minden intézmény esetében a szervezet célja határozza meg. A cél a

Részletesebben

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei MgSzH Földművelésügyi Igazgatóság

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei MgSzH Földművelésügyi Igazgatóság Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei MgSzH Földművelésügyi Igazgatóság Cím Telefonszám Levelezési cím Fax: Földművelésügyi Igazgatóság 4400, Keleti u. 1. 42/508-300 4401 Pf. 304. 42/508-311 Földművelésügyi és

Részletesebben

Észak-Aföldi régió területi hulladékgazdálkodási terv 20031

Észak-Aföldi régió területi hulladékgazdálkodási terv 20031 Észak-Aföldi régió területi hulladékgazdálkodási terv 20031 Észak-Aföldi régió területi hulladékgazdálkodási terv 2003 A közölt adatok, kiértékelések szabadon felhasználhatók a tervezi etika szabályinak

Részletesebben

2014. november havi traffipax menetrend ( Autópálya alosztály ) mérés tervezett ideje. mérés tervezett helye 01. 07.00-17.00 19.00-05.

2014. november havi traffipax menetrend ( Autópálya alosztály ) mérés tervezett ideje. mérés tervezett helye 01. 07.00-17.00 19.00-05. 2014. november havi traffipax menetrend ( Autópálya alosztály ) nap mérés tervezett ideje mérés tervezett helye 01. 07.00-17.00 Déli-Keleti-Északi- Ófehértó - 49-es cs.pont (ba 02. 07.00-17.00 Déli-Keleti-Északi-

Részletesebben

670; 742; 896; 1182; 2682; 6720; 6727; 6728; 6731; 6732; 6739; 6740; 6741; 6743; 6744; 6745; 6749; árvaszék

670; 742; 896; 1182; 2682; 6720; 6727; 6728; 6731; 6732; 6739; 6740; 6741; 6743; 6744; 6745; 6749; árvaszék A, Á adomány, adakozás adóügyek 57; 261; 592; 658; 699; 715; 1103; 1174; 1288; 1322; 1443; 1686; 2321; 2378; 2384; 2536; 2783; 2831; 2877; 2948; 3021; 3269; 3270; 3314; 3318; 3450; 3461; 3560; 3580; 3587;

Részletesebben

ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. ÚTI ÁLTALÁNOS ISKOLA MAJD JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA iratai

ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. ÚTI ÁLTALÁNOS ISKOLA MAJD JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA iratai ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. ÚTI ÁLTALÁNOS ISKOLA MAJD JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA iratai RAKTÁRI JEGYZÉK JÓZSEF ATTILA ÁLLAMI ÁLTALÁNOS ISKOLA IRATAI 1922 1996. Terjedelme: 95

Részletesebben

03. 09.00-13.00 Északi-Keleti-Déli cs.pont - Kálmánháza ( jobb - bal ) 04. 09.00-13.00 Északi-Keleti-Déli cs.pont - Kálmánháza ( jobb - bal )

03. 09.00-13.00 Északi-Keleti-Déli cs.pont - Kálmánháza ( jobb - bal ) 04. 09.00-13.00 Északi-Keleti-Déli cs.pont - Kálmánháza ( jobb - bal ) 2013. NOVEMBER havi traffipax Autópálya alosztály nap mérés tervezett ideje mérés tervezett helye 01. 09.00-13.00 Északi-Keleti-Déli cs.pont - Kálmánháza ( jobb - bal ) 02. 09.00-13.00 Északi-Keleti-Déli

Részletesebben

ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR RAKTÁRI JEGYZÉK

ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR RAKTÁRI JEGYZÉK ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. RAKTÁRI JEGYZÉK XXIII. 83g. Nagykanizsai Járási Hivatal Műszaki Osztály iratai 1972-1983 Raktári száma,, terjedelme: Raktári száma,, terjedelme: 263

Részletesebben

ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR RAKTÁRI JEGYZÉK

ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR RAKTÁRI JEGYZÉK ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. RAKTÁRI JEGYZÉK XXIII. 83ca. Nagykanizsai Járási Hivatal Pénzügyi-, Terv- és Munkaügyi Osztály iratai Szakigazgatási iratok 1972-1983 Raktári száma,

Részletesebben

V. 1019. Ceglédbercel nagyközség iratai /1804-/ 1903-1950 /-1961/

V. 1019. Ceglédbercel nagyközség iratai /1804-/ 1903-1950 /-1961/ Raktári hely: Nagykőrös, 33. raktár, 126-135. polc A/ Feudális kori iratok d/ Népesség összeírás 1804 0,01 fm C/ Polgári kori iratok 1903-1944 /-1957/ a/ Képviselő-testületi iratok 1903-1944 /-1945/ 0,30

Részletesebben

VIII. 52. Nagykanizsai Kegyesrendi Gimnázium iratai 1765-1948 Nagykanizsai Állami Gimnázium iratai 1948-1950

VIII. 52. Nagykanizsai Kegyesrendi Gimnázium iratai 1765-1948 Nagykanizsai Állami Gimnázium iratai 1948-1950 VIII. 52. Nagykanizsai Kegyesrendi Gimnázium iratai 1765-1948 Nagykanizsai Állami Gimnázium iratai 1948-1950 Nagykanizsai Irányi Dániel Gimnázium iratai 1951-1955 Elhelyezve: 34 1B 3-6, 1C 2-8, 1D 2-5

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA AUTÓBUSZÁLLOMÁSRÓL INDULÓ HELYKÖZI AUTÓBUSZJÁRATOK KIVONATOS JEGYZÉKE

NYÍREGYHÁZA AUTÓBUSZÁLLOMÁSRÓL INDULÓ HELYKÖZI AUTÓBUSZJÁRATOK KIVONATOS JEGYZÉKE NYÍREGYHÁZA AUTÓBUSZÁLLOMÁSRÓL INDULÓ KIVONATOS JEGYZÉKE Érvényes: 2014. december 14-től www.szabolcsvolan.hu 5 Ajak, olajütő M10:00 S10:20 M13:55 M15:40 bf18:14 Apagy, vá. bej. út I 5:20 I 5:28 gc 6:00

Részletesebben

19. fond. Filadelfia Diakonissza Egylet iratai. I. Szervezeti iratok. II. Ügyintézési iratok: 17 ifm

19. fond. Filadelfia Diakonissza Egylet iratai. I. Szervezeti iratok. II. Ügyintézési iratok: 17 ifm 19. fond. Filadelfia Diakonissza Egylet iratai 1891 1961 17 ifm 1903-ban alapította Biberauer Richárd a Philadelphia Szövetséget, majd 1906-ban az Egyletet, az anyaházat 2 diakonisszával, de később 12-vel

Részletesebben

VIII. 54. Sümegi Állami Kisfaludy Sándor Általános Gimnázium iratai 1868-1955

VIII. 54. Sümegi Állami Kisfaludy Sándor Általános Gimnázium iratai 1868-1955 ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. RAKTÁRI JEGYZÉK VIII. 54. Sümegi Állami Kisfaludy Sándor Általános Gimnázium iratai 1868 1955 Az intézmény névváltozásai: Sümegi M. Kir. Állami Kisfaludy

Részletesebben

IX. 1. Vác városi céhiratok levéltári gyűjteménye 1705 1874 ( 1899) a) A Váci Asztalos Céh iratai 1743 1872 0,14 fm

IX. 1. Vác városi céhiratok levéltári gyűjteménye 1705 1874 ( 1899) a) A Váci Asztalos Céh iratai 1743 1872 0,14 fm IX. 1. Vác városi céhiratok levéltári gyűjteménye 1705 1874 ( 1899) Terjedelem: 1,22 fm, 12 doboz, 12 raktári egység Raktári hely: Vác Város Levéltára,... sz. raktár,... polc a) A Váci Asztalos Céh iratai

Részletesebben

IV. 449. A Váci járás főszolgabírájának iratai (1884-)1898-1944

IV. 449. A Váci járás főszolgabírájának iratai (1884-)1898-1944 IV. 449. A Váci járás főszolgabírájának iratai (1884-)1898-1944 a/ Elnöki /bizalmas/ iratok 1898-1924 0,10 fm b/ Általános iratok /1884-/ 1898-1944 70,25 fm c/ Kihágási iratok 1898-1929 1,94 fm d/ Katonai

Részletesebben

Repertórium. I/6 Püspökség iratai. 1987-1995 Terjedelem: 2 doboz = 0,24 ifm IV/2 PESTSZENTLŐRINCI EGYHÁZKÖZSÉG

Repertórium. I/6 Püspökség iratai. 1987-1995 Terjedelem: 2 doboz = 0,24 ifm IV/2 PESTSZENTLŐRINCI EGYHÁZKÖZSÉG Repertórium 2014. évi gyarapodás - /az előző tételek folytatása/ I/6 Püspökség iratai 1987-1995 Terjedelem: 2 doboz = 0,24 ifm 60. doboz 4. tétel Egyházi főtanácsi és képviselőtanácsi iratok a/ Sorszámosan

Részletesebben

Felekezetek közreműködése az egyházi anyakönyvek levéltári mikrofilmezésében a mormon akció idején Reisz T. Csaba

Felekezetek közreműködése az egyházi anyakönyvek levéltári mikrofilmezésében a mormon akció idején Reisz T. Csaba Felekezetek közreműködése az egyházi anyakönyvek levéltári mikrofilmezésében a mormon akció idején Reisz T. Csaba 50 éve történt. A Kádár-rendszer megszilárdulásának levéltári forrásai Magyar Országos

Részletesebben

SZOMBATHELYI PREMONTREI RENDI GIMNÁZIUM IRATAI

SZOMBATHELYI PREMONTREI RENDI GIMNÁZIUM IRATAI MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR VAS MEGYEI LEVÉLTÁRA VAS MEGYE SZOMBATHELY VIII.56. SZOMBATHELYI PREMONTREI RENDI GIMNÁZIUM IRATAI 1783-1950 22 db (0,12) doboz = ifm 31 db ( ) téka = ifm 232 db kötet = ifm Összesen:

Részletesebben

VIII. 54. Sümegi Állami Kisfaludy Sándor Általános Gimnázium iratai 1878-1955

VIII. 54. Sümegi Állami Kisfaludy Sándor Általános Gimnázium iratai 1878-1955 ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. RAKTÁRI JEGYZÉK VIII. 54. Sümegi Állami Kisfaludy Sándor Általános Gimnázium iratai 1878-1955 Az intézmény névváltozásai: - Sümegi M. Kir. Állami Kisfaludy

Részletesebben

MANS(Z)BART(H) ANTAL

MANS(Z)BART(H) ANTAL MANS(Z)BART(H) ANTAL Gyermekkora Tóvároson született 1821. december 20-án, az akkori Öreg (ma Ady Endre) utca 4-es számú házban. Apja Josefus Mansbart viaszöntő és mézesbábos mester volt. Anyja Anna Venusin

Részletesebben

GÉFIN GYULA EMLÉKVERSENY FELADATLAP 1.

GÉFIN GYULA EMLÉKVERSENY FELADATLAP 1. GÉFIN GYULA EMLÉKVERSENY 2013-2014. FELADATLAP 1. 1 Kedves Diákok, kedves Kollégák! A Géfin Gyula emlékverseny három feladatlapja három, némileg eltérő tematika köré fog csoportosulni. A köztük lévő kapcsolatot

Részletesebben

V. 286. Nagykőrös Város Mérnöki Hivatalának iratai 1879-1944 /-1949/

V. 286. Nagykőrös Város Mérnöki Hivatalának iratai 1879-1944 /-1949/ V. 286. Nagykőrös Város Mérnöki Hivatalának iratai Terjedelem: 3,62 fm, 27 doboz /2,72 fm/, 7 kötet /0,18 fm/, 1 szekrény, 35 raktári egység Raktári helye: Nagykőrös, 15. raktár 110-113. polc, I. e. folyosó

Részletesebben

Bírói számadás, emlékirat, egyházlátogatási jegyzőkönyv a Tolna Megyei Levéltár legújabb kiadványa

Bírói számadás, emlékirat, egyházlátogatási jegyzőkönyv a Tolna Megyei Levéltár legújabb kiadványa Bírói számadás, emlékirat, egyházlátogatási jegyzőkönyv a Tolna Megyei Levéltár legújabb kiadványa 2014-ben a Tolna Megyei Levéltári Füzetek 14. kötete látott napvilágot Tanulmányok Bírói számadás, emlékirat,

Részletesebben

p. jó állapotú, 2 példányban

p. jó állapotú, 2 példányban X. A ferences harmadik iratai 39 kötet 5 doboz 1 CD 1,36 ifm Készítette: Faragó Dávid, 2015. július régi jelzet raktári név cím évkör terjedelem megjegyzés szám 1. kötet Beszámoló a Szűz Máriáról Ferences

Részletesebben

Egyszerűsített tűzvédelmi terv készítésére kötelezett gazdálkodók köre

Egyszerűsített tűzvédelmi terv készítésére kötelezett gazdálkodók köre (A 10 hektár erősen vagy 20 hektár közepesen et kezelők listája) 503 Guthi Erdészet 4254 Nyíradony Gúthpuszta 6551 Nyírlugos 73,50 Gazdálkodó : 73,50 507 Hajduhadházi Erdészet 4242 Hajdúhadház Sámsoni

Részletesebben

[I. Levéltári intézményi adatok] [II. Felsőbb lev. egységre von. adatok] [III. Jegyzőkönyvre von. adatok] [IV. Eseményre, ülésre von. adatok] [V.

[I. Levéltári intézményi adatok] [II. Felsőbb lev. egységre von. adatok] [III. Jegyzőkönyvre von. adatok] [IV. Eseményre, ülésre von. adatok] [V. [I. Levéltári intézményi adatok] [II. Felsőbb lev. egységre von. adatok] [III. Jegyzőkönyvre von. adatok] [IV. Eseményre, ülésre von. adatok] [V. Napirendi pontra, tárgyra von. adatok] [VI. Tartalomra

Részletesebben

A Nógrád Megyei Levéltár filmtárában található folyóiratok jegyzéke

A Nógrád Megyei Levéltár filmtárában található folyóiratok jegyzéke 1 A Nógrád Megyei Levéltár filmtárában található folyóiratok jegyzéke A Bányász (1926 1939) 442. tekercs: 1926. okt. 30. 1939. júl. A mi lapunk (Losonc, cserkészújság( (1921 1932) 590. tekercs: 1921. jan.

Részletesebben

MAGYAR LABDARÚGÓ SZÖVETSÉG HAJDÚ-BIHAR MEGYEI IGAZGATÓSÁG

MAGYAR LABDARÚGÓ SZÖVETSÉG HAJDÚ-BIHAR MEGYEI IGAZGATÓSÁG MAGYAR LABDARÚGÓ SZÖVETSÉG HAJDÚ-BIHAR MEGYEI IGAZGATÓSÁG H-4025 Debrecen, Piac u. 71. Telefon/fax: (52) 413-179, 534-538 Web: adatbank.mlsz.hu E-mail: hajdu@mlsz.hu VERSENYBIZOTTSÁG HATÁROZATAI : H I

Részletesebben

A Hajdúdorogi Esperesi Levéltár iratainak lajstroma és mutatója 1827-1900

A Hajdúdorogi Esperesi Levéltár iratainak lajstroma és mutatója 1827-1900 A Hajdúdorogi Esperesi Levéltár iratainak lajstroma és mutatója 1827-1900 Rövidítések: Sorsz. - Az irat sorszáma S.szám - Az iraton szereplő sorszám Sorsz. Doboz S.szám Keltezés helye Keltezés éve Tárgy

Részletesebben