VI. 4. Pest Megyei Tűzrendészeti Felügyelőség iratai

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "VI. 4. Pest Megyei Tűzrendészeti Felügyelőség iratai 1890-1946"

Átírás

1 Szervtörténet: A törvényhatóságoknál a felügyelői állás megszervezését a /1925. sz. BM rendelet mondta ki. Ezen utasítás figyelembe vételével készítette el a megye a tűzrendészeti szabályrendeletét, amely szabályozta a megelőző intézkedéseket, azok ellenőrzését, a tűzoltó eszközök karbantartásának kötelességét, valamint a tűzrendészeti felügyelőnek ezzel kapcsolatos feladatait. A felügyelőség feladatkörét a következőben határozták meg: a tűzoltóságok szervezését előmozdítani, az egyes tűzoltóságokat, azok felszerelését, a tűzoltószerek jó karban létét és megfelelő elhelyezését, továbbá a tűzőrségi készenlétet állandóan szakszerűen felülvizsgálni és ellenőrizni kötelesek. Az ellenőrzésekről naplót, a megye tűzrendészeti állapotáról pedig negyedéves jelentéseket kellet az alispán számára készíteni. A BM rendelet a tűzrendészet helyzetéért közvetlen az alispánt és a szolgabírókat tette felelőssé, de ellenőrzési és felügyeleti jogot a tűzrendészeti felügyelők útján gyakorolják, kik is a megjelölt hatóságok tűzrendészeti szakértői. A megye szabályrendelete értelmében két rendes felügyelői állás megszerveztetik. A felügyelők személyéről a vármegyei tűzoltó szövetség előzetes meghallgatása után a főispán döntött, a kinevezés korlátlan időre szólt. A felügyelők hatásköri és területi beosztását a vármegye alispánja állapította meg. A vármegyei tűzrendészeti felügyelőknek a járási felügyelőkhöz, valamint a vármegyei tűzoltó szövetséghez való viszonyára a szövetség alapszabályai voltak irányadók. A gyakorlat során a felügyelő hatáskörébe tartozott a lakóházak és egyéb magán- és középületek tűzbiztonsági szempontból való felülvizsgálata, tűzoltó tanfolyamok rendezése, tűzoltó egyesületek pénzzel és felszerelésekkel történő támogatása, tűzoltó szerek és eszközök beszereztetése, karbantartásuk ellenőrzése. Az önkéntes községi és városi tűzoltó testületek jelentéseit bekérte, és munkájukat ellenőrizte és felülvizsgálta. Az -es évektől a légoltalmi ügyek is hozzá tartoztak. A felszabadulás után a 10250/1945. sz. ME rendelet végrehajtása tárgyában hozott /1946. sz. BM rendelet foglalkozott ismét tűzrendészeti kérdésekkel. Az alispánt a tűzrendészeti felügyelet középfokú hatósággá nyilvánította, szakértőként állította mellé a tűzrendészeti felügyelőt, aki egyben a vármegye tűzoltó parancsnoka is volt. Feladatköre a korábbiakhoz képest nem változott, bizonyos vonatkozásokban bővült. Havonta kellett jelentést tennie az alispán valamint az országos tűzoltóparancsnok számára. A fond szerkezete: Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegye tűzrendészeti felügyelőjének évek közötti iktatott ill. iktatás nélküli iratanyaga nagyon hiányos évtől folyamatosan, évenként újrakezdődő iktatással iktattak. A fondnak iktatókönyve nincs, kutatás az iratok egyenkénti átnézésével lehetséges. Nem kerültek besorolásra a városok és községek tűzoltó testületeitől beérkezett éves jelentések, ezek a járások betűrendes sorrendjében megtalálhatók. Hasonlóan a községek és városok tűzrendészeti vizsgálati jegyzőkönyvei is a járások betűrendjében, ezen

2 belül az iktatószámok sorrendjében találhatók meg. Az iratanyag végére került néhány vegyes iktatású, a tűzrendészeti felügyelőhöz küldött, az iratok közé be nem sorolható irat. 2

3 a/ Iratok / / ,50 fm b/ A tűzrendészeti felügyelő ,10 fm helyettesének iratai Összesen: 3,60 fm + 2 kötet: PPS vm. tűzrendészeti felügyelőjének évi iktatókönyve évi iktatókönyv + 1 doboz limbus /0,11 fm/: Központi járás tűzrendészeti felügyelőjének évi iratai Nagykátai járás tűzrendészeti felügyelőjének évi iratai Kunszentmiklós tűzrendészeti felügyelőjének évi iratai 3

4 a/ Iratok Terjedelme: 3,50 fm, 35 doboz, 35 raktári egység Raktári helye: Mester utca, földszint, 6. állvány, 4-5. polc R. e. Év Iktatószám Megjegyzés 1. doboz Mell.: A Tűzrendészeti Közlöny számára küldött, év Sz. András /nov./ hó 27-én tartott kisgyűlés jegyzőkönyve a tűzkárról doboz Könyvleltárak 3. doboz , 462, /1938 sz. alatt a városok és községek légoltalmának megszervezéséről szóló rendelet 4. doboz /1939. sz. alatt a PPSK vm. hivatalos lapjának január 12-i száma 5. doboz tanfolyam névsor + gázálarc ügyek doboz doboz doboz doboz doboz doboz Vegyes iratok Vegyes iratok + tervrajzok 12. doboz doboz sz. n. 14. doboz Területi tűzoltó jelentések az 1943-as évről Tűzrendészeti elnöki iktató tűzrendészeti ügy újjászervezésével kapcs. anyag /1946 sz. Pest m. központi igazgatásának ügybeosztása; 24/1946. sz. alatt a vármegye újjáépítési tervének végrehajtása 4

5 R. e. Megnevezés Évkör Megjegyzés 15. doboz Országos tűzrendészeti felügyelői rendeletek Tűzrendészeti rendelet tervezetek: Aszód Alsódabas 16. doboz Abony Budakörnyéki járás 17. doboz Dunavecse Gödöllő 18. doboz Gyömrői járás Kalocsa Kalocsai járás 19. doboz Kiskőrös Kiskunfélegyháza 20. doboz Központi járás Kunszentmiklós 21. doboz Monor Nagykáta doboz Ráckeve 23. doboz Szentendre Vác 24. doboz Vác Városok 25. doboz Vállalatok / kig.sz. alispáni rendelet járási tűzrendészeti felügyelők tűzrendészeti vizsgálatának foganatosítása Tűzrendészeti vizsgálatok jegyzőkönyvei: járási tűzrendészeti felügyelők jkv. községi tűzrendészeti felügyelők jkv doboz Községi tűzrendészeti vizsgálatok jegyzőkönyvei: 1943 Abonyi járás Alsódabasi járás Aszódi járás Budakörnyéki járás Dunavecsei járás Gödöllői járás Gyömrői járás 27. doboz 27. doboz /folytatás/ Kalocsai járás Kiskörősi járás Kiskunfélegyházi járás Központi járás Monori járás Nagykátai járás Ráckevei járás Szentendrei járás Váci járás doboz Vegyes tűzrendészeti vizsgálatok jkv doboz Vegyes tűzrendészeti vizsgálatok jkv doboz Kimutatások a járások tűzrendészeti helyzetéről Kimutatások a községek tűzrendészeti állapotáról Községek tűzoltó felszereléseinek kimutatása é. n doboz Járási tűzrendészeti felügyelői jelentések PPSK. vm. hiv. lapja. április 4-i száma

6 R. e. Megnevezés Évkör Megjegyzés Községi jelentések a tűzoltóságok helyzetéről, 1946 újjászervezéséről 32. doboz Önkéntes tűzoltóegylet éves jelentései doboz Fecskendő ügyek Tűzoltók jutalmazása Községek segélyezése az országos tűzrendészeti alapból doboz Elnöki légó és OM iratok doboz Tűzoltóverseny osztályozási lapjai Dr. Lukács Zoltán tűzrendészeti felügyelő személyes iratai A Gödöllői Önkéntes Tűzoltó Egylet alapszabálya Az Alsónémedi Önkéntes tűzoltó egylet alapszabálya A Magyarországi Tűzoltó Szöv. segélyező pénztárának módosított alapszabálya Tűzrendészet szabályrendelet fogalmazvány Sajtótermékek: - PPSK vm. hivatalos lapja /febr. 6./ - Tűzoltók lapja /jan Tűzrendészeti értesítő /május/ é. n é. n Mell.: Tűzrendészek Közlönyére von. ir. Központi járás tűzrendészeti felügyelőjének iratai: - Építési engedélyek - Tűzoltó parancsnokok kioktatása Gyömrői járás tűzrendészeti felügyelőjének iratai kötet: PPS vm. tűzrendészeti felügyelőjének évi iktatókönyve évi iktatókönyv Budapest, Készítették: Patkó Istvánné és Szántai Katalin levéltáros lt. előadó Ellenőrizte: Dr. Lakos János levéltáros Látta: Dr. Lakatos Ernő levéltár-igazgató Gépelte: Mayer Györgyné 6

7 b/ A tűzrendészeti felügyelő helyettesének iratai Terjedelem:0,10 fm, 1 doboz, 1 raktári egység Raktári helye: Mester utca, földszint, 1. állvány, 4. polc R. e. Év Iktatószám Megjegyzés 1. doboz sz. n. sz. n. + 1 doboz limbus /0,11 fm/: Központi járás tűzrendészeti felügyelőjének évi iratai Nagykátai járás tűzrendészeti felügyelőjének évi iratai Kunszentmiklós tűzrendészeti felügyelőjének évi iratai Budapest, Készítették: Patkó Istvánné és Szántai Katalin levéltáros lt. előadó Ellenőrizte: Dr. Lakos János levéltáros Látta: Dr. Lakatos Ernő levéltár-igazgató Gépelte: Mayer Györgyné 7

A HAJDÚDOROGI ÖNKÉNTES TŰZOLTÓEGYLET

A HAJDÚDOROGI ÖNKÉNTES TŰZOLTÓEGYLET Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Évkönyve XXIX 185 A HAJDÚDOROGI ÖNKÉNTES TŰZOLTÓEGYLET TÖRTÉNETE MÓNUS IMRE Előzmények H ajdúdorogon a város közgyűlési jegyzőkönyvei 1752-től tartalmaznak bejegyzéseket a tűzoltás

Részletesebben

VI. 501. Budapestvidéki Tankerületi Főigazgatóság iratai /1720-/ 1806-1949 /-1960/

VI. 501. Budapestvidéki Tankerületi Főigazgatóság iratai /1720-/ 1806-1949 /-1960/ VI. 50. Budapestvidéki Tankerületi Főigazgatóság iratai /720-/ 806-949 /-960/ Raktári helye: Mester utca, földszint, 8. állvány, 7. polc-9. állvány, 0. polc a/ Elnöki bizalmas iratok 97-944,52 fm b/ Általános

Részletesebben

A KEVERMESI ÖNKÉNTES TŰZOLTÓSÁG ÉLETÉBŐL

A KEVERMESI ÖNKÉNTES TŰZOLTÓSÁG ÉLETÉBŐL A KEVERMESI ÖNKÉNTES TŰZOLTÓSÁG ÉLETÉBŐL 1904-1979 Gyűjtse pénzét TAKARÉKSZÖVETKEZETI betétkönyvben! Takarékszövetkezeti betétfajták; kamatozó betét, gépkocsi nyereménybetét, nyereménybetét, takaréklevél,

Részletesebben

XXIII. 3. Zala Megyei Tanács V. B. Titkárság h. TÜK iratok 1983-1990

XXIII. 3. Zala Megyei Tanács V. B. Titkárság h. TÜK iratok 1983-1990 ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. ÁTTEKINTŐ RAKTÁRI JEGYZÉK XXIII. 3. Zala Megyei Tanács V. B. Titkárság h. TÜK iratok 1983-1990 Terjedelme: 28 doboz = 3,08 ifm Helyrajzi jelzete: Iktatott

Részletesebben

Somogy Megyei Levéltár. Somogy Megyei Egészségbiztosítási Pénztár iratai 1959-2000 XXIV.1021. Terjedelem

Somogy Megyei Levéltár. Somogy Megyei Egészségbiztosítási Pénztár iratai 1959-2000 XXIV.1021. Terjedelem Somogy Megyei Levéltár Somogy Megyei Egészségbiztosítási Pénztár iratai 1959-2000 XXIV.1021. Terjedelem Raktári egységek száma Terjedelem ifm. 64 kisdoboz 18 kötet 2 csomó Kötetek: 1,00 ifm Csomók: 0,40

Részletesebben

Nyitvatartási rend: hétfő szerda: 8.00 16.00; csütörtök: 8.00 18.00

Nyitvatartási rend: hétfő szerda: 8.00 16.00; csütörtök: 8.00 18.00 13. rész VESZPRÉM MEGYEI LEVÉLTÁR (rövidítve: VeML) Központ Cím: 8200 Veszprém, Török Ignác u. 1. Levélcím: 8202 Veszprém 2, Pf. 835. Telefon: (+36) 88/887-200 Fax: (+36) 88/887-200 E-mail: leveltar@veml.hu

Részletesebben

Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Katonai Műszaki Doktori Iskola

Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Katonai Műszaki Doktori Iskola Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Katonai Műszaki Doktori Iskola Komjáthy László tűzoltó őrnagy Magyarország tűzvédelmi helyzete az EU tagság függvényében, tekintettel a közigazgatási reform és a tűzvédelmi

Részletesebben

140 ÉVE ALAKULT MEG A MAGYAR ORSZÁGOS TŰZOLTÓ SZÖVETSÉG

140 ÉVE ALAKULT MEG A MAGYAR ORSZÁGOS TŰZOLTÓ SZÖVETSÉG Dr. Hadnagy Imre József 140 ÉVE ALAKULT MEG A MAGYAR ORSZÁGOS TŰZOLTÓ SZÖVETSÉG avagy az 1870-ben kezdődött sokoldalú küzdelem a rendszeres tűzoltóság terjesztéséért, tökéletesítéséért és egységessé alakításáért

Részletesebben

Az önkéntes tűzoltók felkészítési és képzési rendszere

Az önkéntes tűzoltók felkészítési és képzési rendszere 3 PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM POLLACK MIHÁLY MŰSZAKI FŐISKOLAI KAR PEDAGÓGIAI TANSZÉK Bajkán György Zoltán Az önkéntes tűzoltók felkészítési és képzési rendszere Az önkéntes tűzoltók képzési rendszerét és a

Részletesebben

Zsámbék Város Önkéntes Tűzoltó Egyesület Módosított Alapszabálya

Zsámbék Város Önkéntes Tűzoltó Egyesület Módosított Alapszabálya Zsámbék Város Önkéntes Tűzoltó Egyesület Módosított Alapszabálya Készült: 2010.02.26. ÖNKÉNTES TŰZOLTÓ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Az Önkéntes Tűzoltó Egyesület az állampolgárok önkéntes egyesülésén alapuló

Részletesebben

7. rész GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYE SOPRONI LEVÉLTÁRA (rövidítve: GYMSM SL)

7. rész GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYE SOPRONI LEVÉLTÁRA (rövidítve: GYMSM SL) 7. rész GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYE SOPRONI LEVÉLTÁRA (rövidítve: GYMSM SL) Cím: 9400 Sopron, Fő tér 1. Levélcím: 9401 Sopron, Pf.: 82. Telefon: (+36) 99/312-198 Fax: (+36) 99/312-198 E-mail: archiv@sopron.hu,

Részletesebben

Iratkezelési Szabályzat

Iratkezelési Szabályzat Iratkezelési Szabályzat 2012. Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 5 2. Értelmező rendelkezések... 5 3. Az iratkezelés belső felügyelete... 10 4. Az iratkezelés megszervezése... 11 5. A küldemények átvétele...

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 54. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. május 8., kedd. Tartalomjegyzék. 24/2012. (V. 8.) BM rendelet

MAGYAR KÖZLÖNY. 54. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. május 8., kedd. Tartalomjegyzék. 24/2012. (V. 8.) BM rendelet MAGYAR KÖZLÖNY MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. május 8., kedd 54. szám Tartalomjegyzék 24/2012. (V. 8.) BM rendelet 25/2012. (V. 8.) KIM rendelet 32/2012. (V. 8.) NEFMI rendelet 22/2012. (V. 8.) NFM

Részletesebben

BEVEZETÉS. I. Vezetés, irányítás

BEVEZETÉS. I. Vezetés, irányítás 2 BEVEZETÉS A Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság helyi szerveként 2012.01.01- én alakult meg a Kiskunhalasi Katasztrófavédelmi Kirendeltség (továbbiakban: Kirendeltség). A kirendeltség területe

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S 5. Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 25-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S 5. Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 25-i ülésére 1 E L Ő T E R J E S Z T É S 5. Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 25-i ülésére Tárgy: Beszámoló a Kecskeméti Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság 2013. évi munkájáról Az

Részletesebben

A Vasutas Országos Közművelődési és Szabadidő Egyesület 2014. április 17.. napján megtartott Közgyűlése az Alapszabály 14. 5/g pontja alapján

A Vasutas Országos Közművelődési és Szabadidő Egyesület 2014. április 17.. napján megtartott Közgyűlése az Alapszabály 14. 5/g pontja alapján A Vasutas Országos Közművelődési és Szabadidő Egyesület 2014. április 17.. napján megtartott Közgyűlése az Alapszabály 14. 5/g pontja alapján elfogadta az alábbi a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt

Részletesebben

Fejezetek Magyarország egészségügyének történetéből, 1920-1945

Fejezetek Magyarország egészségügyének történetéből, 1920-1945 Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Interdiszciplináris Doktori Iskola Európa és a magyarság a 18-20. században Doktori Program Kalakán László Fejezetek Magyarország egészségügyének történetéből,

Részletesebben

A Hadtörténelmi Levéltár katona-egészségügyi iratainak repertóriuma 1740 1980

A Hadtörténelmi Levéltár katona-egészségügyi iratainak repertóriuma 1740 1980 A Hadtörténelmi Levéltár katona-egészségügyi iratainak repertóriuma 1740 1980 q MÚLT NÉLKÜL NINCS JÖVŐ q LEVÉLTÁ R q HA DTÖ RTÉ NEL MI A Hadtörténelmi Levéltár katona-egészségügyi iratainak repertóriuma

Részletesebben

2.1. A tűzoltóság szervei, a tűzoltóságok irányítása és felügyelete

2.1. A tűzoltóság szervei, a tűzoltóságok irányítása és felügyelete 2. RÉSZ A TŰZOLTÓSÁG SZERVEZETI ÉS IRÁNYÍTÁSI RENDSZERE Segédanyag az OMKT Kft.- n folyó Tűzvédelmi előadó szakképzéshez. Budapest, 2011. november Szerkesztő: Duruc József 2.1. A tűzoltóság szervei, a

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2005. év szeptember 5.-i ülésére Tárgy: Zirci Önkéntes Tűzoltóság, mint Köztestület Alapszabálya Előadó: Holl András alpolgármester

Részletesebben

ORFK TÁJÉKOZTATÓ AZ ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG HIVATALOS LAPJA. Tartalomjegyzék. ORFK Tájékoztató (OT) 2010/32. szám Budapest, 2010. december 31.

ORFK TÁJÉKOZTATÓ AZ ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG HIVATALOS LAPJA. Tartalomjegyzék. ORFK Tájékoztató (OT) 2010/32. szám Budapest, 2010. december 31. 2010/32. szám Budapest, 2010. december 31. Szám: 34582/2010. ált. AZ ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG HIVATALOS LAPJA ORFK TÁJÉKOZTATÓ Tartalomjegyzék Utasítások 1. 55/2010. (OT 32.) ORFK utasítás a Rendőrség

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2007. január 11-i rendes ülésére beterjesztett anyagok I./B kötet

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2007. január 11-i rendes ülésére beterjesztett anyagok I./B kötet Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2007. január 11-i rendes ülésére beterjesztett anyagok I./B kötet Beszámoló az Okmányiroda és Nyilvántartó Csoport 2006. évi tevékenységéről...2 Beszámoló

Részletesebben

M e g h í v ó. 1.) Tájékoztató a közös hivatal 2013. három negyedéves működéséről Előadó: dr. Lajos Krisztina aljegyző

M e g h í v ó. 1.) Tájékoztató a közös hivatal 2013. három negyedéves működéséről Előadó: dr. Lajos Krisztina aljegyző M e g h í v ó Szentkirály önkormányzatának képviselő-testülete és Tiszaug önkormányzatának képviselőtestülete együttes ülésének következő időpontját 203. október 9-én (szerdán) 6.00 órára tűzöm ki, melyre

Részletesebben

SIMON ZSUZSANNA Erdély köz- és szakigazgatása a második bécsi döntés után

SIMON ZSUZSANNA Erdély köz- és szakigazgatása a második bécsi döntés után SIMON ZSUZSANNA Erdély köz- és szakigazgatása a második bécsi döntés után A második bécsi döntés A magyar-román tárgyalások augusztus 16-án kezdődtek, de nem vezettek eredményre, sőt mindkét fél újabb

Részletesebben

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag. RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette:vargáné Fodor Rita pü.csop.v. Előterjeszti:Tömör

Részletesebben

A pénzügyi közigazgatás szervezete Magyarországon 1849 és 1883 között

A pénzügyi közigazgatás szervezete Magyarországon 1849 és 1883 között A pénzügyi közigazgatás szervezete Magyarországon 1849 és 1883 között Stipta István * magyar pénzügyigazgatás az 1880-as évek elején heves bírálatok kereszttüzébe került. A szakértő kortársak, a kormánypárti

Részletesebben

Sárisáp Község Önkormányzatának Jegyzője 2523 Sárisáp, Fő utca 123. Telefon: 33/ 518-312, fax: 33 /518 311, e-mail: hivatal@sarisap.

Sárisáp Község Önkormányzatának Jegyzője 2523 Sárisáp, Fő utca 123. Telefon: 33/ 518-312, fax: 33 /518 311, e-mail: hivatal@sarisap. Sárisáp Község Önkormányzatának Jegyzője 2523 Sárisáp, Fő utca 123. Telefon: 33/ 518-312, fax: 33 /518 311, e-mail: hivatal@sarisap.hu E L Ő T E R J E S Z T É S Sárisáp Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Bánréve Község Képviselő-testületének 2009. április 29-én 13.00 órai kezdettel megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Bánréve Község Képviselő-testületének 2009. április 29-én 13.00 órai kezdettel megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bánréve Község Képviselő-testületének 2009. április 29-én 13.00 órai kezdettel megtartott üléséről. Jelen vannak: Hajdu Gábor József polgármester, Révay István alpolgármester.

Részletesebben

Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Szentesi Katasztrófavédelmi Kirendeltség Szentesi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság

Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Szentesi Katasztrófavédelmi Kirendeltség Szentesi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Szentesi Katasztrófavédelmi Kirendeltség Szentesi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság H-6600 Szentes, Kossuth u. 47. Tel: +36-63/561-041 Fax: +36-63/561-049 E-mail:

Részletesebben