V Nagykőrös Város Mérnöki Hivatalának iratai /-1949/

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "V. 286. Nagykőrös Város Mérnöki Hivatalának iratai 1879-1944 /-1949/"

Átírás

1 V Nagykőrös Város Mérnöki Hivatalának iratai Terjedelem: 3,62 fm, 27 doboz /2,72 fm/, 7 kötet /0,18 fm/, 1 szekrény, 35 raktári egység Raktári helye: Nagykőrös, 15. raktár polc, I. e. folyosó 1. sz. jegyzék ,10 fm, 5 kötet, 5 raktári egység 2. sz. jegyzék ,42 fm, 14 doboz, 14 raktári egység 3. sz. jegyzék ,10 fm, 13 doboz /1,90 fm/, 2 kötet /0,08 fm/, 1 szekrény, 16 raktári egység

2 V sz. jegyzék Nagykőrös Város Mérnöki Hivatala iratai Terjedelem: 0,10 fm, 5 kötet, 5 raktári egység Raktári helye: Nagykőrös, 15. terem, polc 1. kötet Szabályozási küldöttség jegyzőkönyve 2. kötet Szabályozási küldöttség jegyzőkönyve 3. kötet Szabályozási küldöttség jegyzőkönyve kötet Szabályozási küldöttség jegyzőkönyve kötet Szabályozási küldöttség jegyzőkönyve Nagykőrös, május 9. Ellenőrizte: Dr. Böőr László /oszt. vez./ Rendezte: Becze Pálné /lt. előadó/ Látta: Dr. Lakatos Ernő /lt. igazgató/ 2

3 V sz. jegyzék Nagykőrös Város Mérnöki Hivatalának iratai Terjedelem: 1,42 fm, 14 doboz, 14 raktári egység Raktári helye: Nagykőrös, 15. raktár, polc A fond évi anyagai már levéltári kezelésben vannak, jegyzékelésük megtörtént /1. sz. jegyzék/. A 2. sz. jegyzék raktári egységének első sorszáma az 1. sz. jegyzék utolsó sorszámát folytatja. Az évek iratanyagát 1984-ben adta levéltári kezelésbe a Nagykőrösi Városi Tanács VB Műszaki Osztálya. A évi raktárrendezés során előkerült, a fondba tartozó, köteteket berendeztem. A 2. sz. jegyzékkel az januárjában készült raktári jegyzék érvényét vesztette. 6. doboz Az utcák hossz- és keresztszelvényei 7. " " " 8. " " " 9. " " " 10. " Mérnöki Hivatalt érintő határozatok 11. " " 12. " " 13. " " 14. " " 15. " " 16. " 1949 " 17. " 1897 Nagykőrös belsőségeinek A-I jelzetű részletes felmérések iratai 18. " 1911 Kornisz Károly vállalati építész naplója 1933, 1940 Lecsapolási iratok Mezei közös dűlő utak iratai és térrajzai é. n. Nagykőrös Kőröséri árterének személyenkénti kimutatása 1899 Nagykőrös Szabályozási főkönyv Építési szabályrendeletek /duplum/ Utcák burkolási és földmunka tervei 19. " 1939 Nagykőrös város rendezési terve é. n. Nagykőrös m. város ingatlanleltára 1899 Nagykőrös rt. város háromszögelése /a másodrendű fixpontok összerendezőinek jegyzéke/ 3

4 R. e. sz. Év Megnevezés 19. doboz /folytatás/ é. n. Az első és másodrendű fixpontok helyzetrajzai 1896 A másodrendű fixpontok összerendezőinek jegyzéke 1895 A fixpontok és befalazott vastáblák magasságainak kimutatása 1895 A másodrendű fixpontok összerendezőinek jegyzéke 1895 Nagykőrös rt. város elsőrendű háromszögelés jegyzőkönyve 1895 Nagykőrös rt. város elsőrendű háromszögelése Nagykőrös, február 20. Rendezte: Pap Ágnes lt. kezelő Ellenőrizte: Dr. Böőr László fióklt. igazgató Látta: Dr. Héjjas Pál lt. igazgató 4

5 V sz. jegyzék Nagykőrös Város Mérnöki Hivatalának iratai Terjedelem: 2,10 fm, 13 doboz /1,90 fm/, 2 kötet /0,08 fm/, 1 szekrény, 16 raktári egység Raktári helye: Nagykőrös, 15. raktár, polc, I. e. folyosó Magyarország területének gazdasági irányú felmérését az okt. 20-i pátens alapján 1853-ban, ill ban kezdték meg. A felmérést külön törvény nem szabályozta, az elvégzésére létrehozott hivatal 1894-ig állandó kataszter, majd országos kataszteri felmérés, 1918 után pedig állami földmérés néven nevezte. A gazdasági irányú felmérés műszaki előmunkálatait a Magyar királyi Háromszögelő Hivatal korábban M. kir. Háromszögméreti Számítóhivatal végezte, míg a kataszteri térképek készítése, a birtokváltozások műszaki nyilvántartása a M. kir. Állami Földmérési Felügyelőségek feladata volt. A földmérési térképek őrzéséről a M. kir. Földmérési Térképtár gondoskodott, melynek hatásköre az egész országra kiterjedt. A kataszteri felmérési munkálatokat a Pénzügyminisztérium felügyelte, és közvetlenül a pénzügyigazgatóságoknak alárendelve végezték a földmérési felügyelőségek /1889. évi XXVIII. tc./. A földmérés során keletkezett munkarészek eredeti példányait a pénzügyigazgatóságok őrizték. Nagykőrös Város Mérnöki Hivatala iratainak ismertetéséhez azért volt szükséges az előbbi adatok felsorolása, mert a forrásokat éppen az adókataszteri földmérések során keletkezett dokumentumok /másod/ példányai alkotják. A város évi szabályrendelete megszabta, hogy az adóügyre vonatkozó birtokváltozásokat a városi mérnök tartsa nyilván, ezért őrizete a kataszteri térképeket. A városi mérnököknek egyéb feladatai közé tartoztak a szintezési /lejtmérési/ térképek, városrendezési tervek készítése; utcák, telkek kijelölése; középítkezések felügyelete stb. Nagykőrösön a kataszteri földmérésekkel, birtokváltozásokkal kapcsolatos mérnöki anyagot a többitől elkülönítve kezelték, nem sorolták be azokat a regisztratúrába. A levéltári rendezés során nem változtattuk meg a korabeli irattári rendet. A munkálatok során keletkezett iratokat sorozatokba osztottuk: 1. sorozat: Előmunkálatok iratai 2. sorozat: Kataszteri birtokok térképvázlatai 3. sorozat: Kataszteri térkép szelvényein szereplő területek számolati és összeadási jegyzőkönyvei 4. sorozat: Birtokváltozási térképek Az iratanyagból ig teljes képet kaphatunk Nagykőrös város birtokviszonyairól, illetve annak változásairól. A kataszteri térképek pontos információkat adnak egy-egy birtok vagy porta nagyságáról és földrajzi elhelyezkedéséről. Ha a helyszínrajzi számot ismerjük, a városi adóhivatal irataiból visszakereshetjük az adott birtokot, annak tulajdonosát, megismerhetjük jövedelmezőségét, művelési ágát, minőségi osztályba sorolásának adatait, így az iratok együttes kutatása komplett gazdaságtörténeti információkkal szolgálhat. Ebben a fondban akkor érdemes kutatásainkat elkezdeni, ha földrajzi elhelyezkedés szerint vagyunk kíváncsiak egy-egy birtoktest történetére. /A piros tintával írt számok mindig az adott terület telekkönyvi helyrajzi számát, a feketék pedig a házszámot jelölik./ Ha egy személy, tehát a birtok tulajdonosa után kutatunk, akkor az adóhivatali iratokkal kell indítani a munkát. 5

6 Az iratokat 1978-ban adta levéltári kezelésbe a Nagykőrösi Városi Tanács VB Műszaki Osztálya. A raktári egységek sorszámai a 2. számú raktári jegyzék sorszámát követik. 1. sorozat: Előmunkálatok iratai R. sz. Év Sorszám Megjegyzés 20. doboz 1879 sz. n. Határleírási jegyzőkönyv Háromszögméreti pont Felvételi előrajzok 1883 sz. n sorozat: Kataszteri birtokok térképvázlatai /Nagykőrös város kataszteri térképvázlata, Besnyő és Nyársapát pusztákkal együtt/ Megjegyzés 24. doboz Szelvényszámok Hiányzik: 29, Hiányzik: mutató Hiányzik: , 105, 106, 108, , 121, 128, 131, 134, 135, 138, 140, 141, 143, 144, 148, Kataszteri térkép szelvényein szereplő területek számolati és összeadási jegyzőkönyvei 31. doboz Kataszteri térkép szelvényein szereplő területek számolati jegyzőkönyvei sz. n. + összeadási jkv. 6

7 4. Birtokváltozási térképek 32. doboz sz. n. Birtokváltozási térképek /folytatás/ 33. egység 1897 A: 1-6 B: 1-7 C: 1-7 D: 1-7 E: 1-7 F: db üveglapon elhelyezett Nagykőrös belterületének részletes felmérése a 12500/ki/1897. jegyzőkönyv alapján, 1:720 léptékarány /Az egyes szelvények mutatója a szekrény mellett, a falon elhelyezett, Nagykőrös város 1968-as belterületi térképe./ 34. kötet 1897 Földkönyv 35. kötet 1899 Nagykőrös, március 31. Rendezte: Becze Pálné lt. előadó Ellenőrizte: Dr. Böőr László fióklt. igazgató Látta: Egey Tibor lt. igazgató 7

A kataszteri térképek digitalizálása Magyarországon

A kataszteri térképek digitalizálása Magyarországon A kataszteri térképek digitalizálása Magyarországon Kataszteri térképek Közép-Európában Konferencia és Workshop Budapest Főváros Levéltára, 2010. június 17 18. A kataszteri felmérések történeti feldolgozása

Részletesebben

15. rész SZÉKESFEHÉRVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS LEVÉLTÁRA (rövidítve: SZVL)

15. rész SZÉKESFEHÉRVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS LEVÉLTÁRA (rövidítve: SZVL) 15. rész SZÉKESFEHÉRVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS LEVÉLTÁRA (rövidítve: SZVL) Cím: 8000 Székesfehérvár, Zichy liget 10. Levélcím: 8001 Székesfehérvár, Pf. 102. Telefon: (+36) 22/502-252; (+36) 22/502-253 Fax:

Részletesebben

ORSZÁGOS FÖLDMÉRÉSEK AZ ÁLLAMI KÖZIGAZGATÁS SZOLGÁLATÁBAN

ORSZÁGOS FÖLDMÉRÉSEK AZ ÁLLAMI KÖZIGAZGATÁS SZOLGÁLATÁBAN GAZDASÁG-FÖLDRAJZI GYŰJTEMÉNY AZ EGYET. KÖZGAZD. KAR FÖLDRAJZI INTÉZETÉNEK KIADVÁNYA IGAZGATÓ: GR. T E L E K I PÁL HY.R.T. VII. ORSZÁGOS FÖLDMÉRÉSEK AZ ÁLLAMI KÖZIGAZGATÁS SZOLGÁLATÁBAN IRTA GERŐ LÁSZLÓ

Részletesebben

Budapest Főváros LevéLtára

Budapest Főváros LevéLtára BF Budapest Főváros LevéLtára A Magyar Levéltárosok Egyesülete kiadványai M A g ya r o r s z á g levélt á r A i b u da p e s t Főváro s levélt á r A A kiadványt támogatta: Összeállította Toma Katalin Tervezés,

Részletesebben

LEVÉLTÁRI SZABVÁNYÜGYI BIZOTTSÁG AJÁNLÁS

LEVÉLTÁRI SZABVÁNYÜGYI BIZOTTSÁG AJÁNLÁS LEVÉLTÁRI SZABVÁNYÜGYI BIZOTTSÁG AJÁNLÁS Térképek levéltári leírásához és adatbázisban történő feldolgozásához 2012 Készült a Levéltári Kollégium által megbízott Levéltári Szabványügyi Bizottság munkájának

Részletesebben

VI. 4. Pest Megyei Tűzrendészeti Felügyelőség iratai 1890-1946

VI. 4. Pest Megyei Tűzrendészeti Felügyelőség iratai 1890-1946 1890-1946 Szervtörténet: A törvényhatóságoknál a felügyelői állás megszervezését a 230000/1925. sz. BM rendelet mondta ki. Ezen utasítás figyelembe vételével készítette el a megye a tűzrendészeti szabályrendeletét,

Részletesebben

A M a g y a r N e M z e t i L e v é Ltá r. BaraNya Megyei LevéLtára

A M a g y a r N e M z e t i L e v é Ltá r. BaraNya Megyei LevéLtára Ba A M a g y a r N e M z e t i L e v é Ltá r BaraNya Megyei LevéLtára A Magyar Levéltárosok Egyesülete kiadványai M A g ya r o r s z á g levélt á r A i A MAg ya r nemzeti levélt á r b A r A n ya Megyei

Részletesebben

Kvv. Környezet védelmi. és vízügyi levéltár

Kvv. Környezet védelmi. és vízügyi levéltár Kvv Környezet védelmi és vízügyi levéltár A Magyar Levéltárosok Egyesülete kiadványai m A g ya r o r s z á g levélt á r A i k ö r n y e z e t v é d e l m i és vízügyi levélt á r A kiadványt támogatta:

Részletesebben

11. rész TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT LEVÉLTÁRA (rövidítve: TMÖL)

11. rész TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT LEVÉLTÁRA (rövidítve: TMÖL) 11. rész TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT LEVÉLTÁRA (rövidítve: TMÖL) Cím: 7100 Szekszárd, Béla király tér 1. Levélcím: 7101 Szekszárd, Pf. 33. Telefon: (+36) 74/311-718, (+36) 74/510-709 Fax: (+36) 74/319-473

Részletesebben

Az e-archivum működés közben. Puzsár Imre (Magyar Országos Levéltár)

Az e-archivum működés közben. Puzsár Imre (Magyar Országos Levéltár) Az e-archivum működés közben Puzsár Imre (Magyar Országos Levéltár) Létrejötte 10/2002. NKÖM r. alap minisztériumi elvárás a rendeletnél ne tartalmazzon többet, de több funkcionalitást fejlesztettünk bele,

Részletesebben

Hadtörténelmi levéltár

Hadtörténelmi levéltár Hm Him Hadtörténelmi levéltár A Magyar Levéltárosok Egyesülete kiadványai m A g ya r o r s z á g levélt á r A i H A d t ö r t é n e l m i levélt á r A kiadványt támogatta: Írta dr. Farkas Gyöngyi Tervezés,

Részletesebben

Nyitvatartási rend: hétfő szerda: 8.00 16.00; csütörtök: 8.00 18.00

Nyitvatartási rend: hétfő szerda: 8.00 16.00; csütörtök: 8.00 18.00 13. rész VESZPRÉM MEGYEI LEVÉLTÁR (rövidítve: VeML) Központ Cím: 8200 Veszprém, Török Ignác u. 1. Levélcím: 8202 Veszprém 2, Pf. 835. Telefon: (+36) 88/887-200 Fax: (+36) 88/887-200 E-mail: leveltar@veml.hu

Részletesebben

A DUNA MAPPÁCIÓ (1823 1845) TÖRTÉNETI ÁTTEKINTÉS

A DUNA MAPPÁCIÓ (1823 1845) TÖRTÉNETI ÁTTEKINTÉS DÓKA KLÁRA / A DUNA-MAPPÁCIÓ (1823 1845) / TÖRTÉNETI ÁTTEKINTÉS/ [1] Dóka Klára A DUNA MAPPÁCIÓ (1823 1845) TÖRTÉNETI ÁTTEKINTÉS I. A DUNA BIRODALMI JELENTÕSÉGE A XVIII. SZÁZAD VÉGÉN / 2 II. MÛSZAKI KÉPZÉS

Részletesebben

A Veszprém Megyei Levéltár 2010. évi munkabeszámolója

A Veszprém Megyei Levéltár 2010. évi munkabeszámolója VESZPRÉM MEGYEI LEVÉLTÁR Címhely: 8200 Veszprém, Török Ignác u. 1. Levélcím: 8202 Veszprém 2, Pf. 835 Tel..: (88) 887-200, Fax: 887-206 e-mail: leveltar@veml.hu Iktatószám: 237-1/2011. lvt. sz. A Veszprém

Részletesebben

3. A FÖLDÜGYI SZAKIGAZGATÁS

3. A FÖLDÜGYI SZAKIGAZGATÁS 3. A FÖLDÜGYI SZAKIGAZGATÁS A földügyi szakigazgatás BEVEZETÉS A fejezet a földügyi szakigazgatási szervezettel kapcsolatos általános ismeretekkel foglalkozik, ennek során áttekintésre kerül a szervezet

Részletesebben

LAKOS ÁGNES TÉRKÉPEK A PEST MEGYEI LEVÉLTÁRBAN

LAKOS ÁGNES TÉRKÉPEK A PEST MEGYEI LEVÉLTÁRBAN LAKOS ÁGNES TÉRKÉPEK A PEST MEGYEI LEVÉLTÁRBAN PEST MEGYEI LEVÉLTÁRI FÜZETEK 31. Sorozatszerkesztő EGEY TIBOR LAKOS ÁGNES TÉRKÉPEK A PEST MEGYEI LEVÉL- TÁRBAN Pest Megyei Levéltár Budapest 1999 A kötet

Részletesebben

25/2013. (IV. 16.) VM rendelet. az ingatlan-nyilvántartási célú földmérési és térképészeti tevékenység részletes szabályairól

25/2013. (IV. 16.) VM rendelet. az ingatlan-nyilvántartási célú földmérési és térképészeti tevékenység részletes szabályairól 25/2013. (IV. 16.) VM rendelet az ingatlan-nyilvántartási célú földmérési és térképészeti tevékenység részletes szabályairól A földmérési és térképészeti tevékenységről szóló 2012. évi XLVI. törvény 38.

Részletesebben

/2011. PML sz. B e s z á m o l ó a P e s t M e g y e i L e v é l t á r 2 0 1 0. é v i m u n k á j á r ó l. Bevezetés

/2011. PML sz. B e s z á m o l ó a P e s t M e g y e i L e v é l t á r 2 0 1 0. é v i m u n k á j á r ó l. Bevezetés /2011. PML sz. B e s z á m o l ó a P e s t M e g y e i L e v é l t á r 2 0 1 0. é v i m u n k á j á r ó l Bevezetés Az intézmény a 2010. évre tervezett és jóváhagyott munkatervének amelyek megfogalmazásánál

Részletesebben

ARCANUM KÖRLEVÉL. Robotszkenner az Arcanumnál: Magyarországi premier

ARCANUM KÖRLEVÉL. Robotszkenner az Arcanumnál: Magyarországi premier 40. szám 2010. április ARCANUM KÖRLEVÉL Szeretettel várjuk a XVII. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztiválon! Április 22-25. között, a Millenárison, a Jövő Háza földszinti 46-os standunkon kedvezményesen vásárolhatja

Részletesebben

MUNKAANYAG. Matula Györgyi. Földmérési és egyéb térképi adatok. A követelménymodul megnevezése: Földmérési alapadatok feladatai

MUNKAANYAG. Matula Györgyi. Földmérési és egyéb térképi adatok. A követelménymodul megnevezése: Földmérési alapadatok feladatai Matula Györgyi Földmérési és egyéb térképi adatok A követelménymodul megnevezése: Földmérési alapadatok feladatai A követelménymodul száma: 2239-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja: SzT-007-50

Részletesebben

Tervek a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Levéltárában

Tervek a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Levéltárában Erdélyi Szabolcs főlevéltáros: Tervek a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Levéltárában A tervtár a térképtárral, mikrofilmtárral stb. együtt a Gyűjtemények fondfőcsoportban található. Míg a levéltárunkban

Részletesebben

Magyar Katonai Térképészeti Csoport történetét feldolgozó enciklopédikus szócikk

Magyar Katonai Térképészeti Csoport történetét feldolgozó enciklopédikus szócikk Magyar Katonai Térképészeti Csoport történetét feldolgozó enciklopédikus szócikk Készítette: Lieber Lívia 2011.01.29. A Magyar Katonai Térképészeti Csoport története Magyarország topográfiai részletességű

Részletesebben

Középfokú Intézmények Felvételi Információs Rendszere

Középfokú Intézmények Felvételi Információs Rendszere Középfokú Intézmények Felvételi Információs Rendszere JELENTKEZÉSI LAP A 6 vagy 8 évfolyamos gimnáziumokba egyénileg jelentkezők, és a magyarországi általános iskolával tanulói jogviszonyban nem lévő,

Részletesebben

Konferenciák, műhelybeszélgetések. VIlI.

Konferenciák, műhelybeszélgetések. VIlI. Konferenciák, műhelybeszélgetések VIlI. MÓDSZERTANI TANULMÁNYOK EGER, 2013 A TÖRTÉNELMI MAGYARORSZÁG STATISZTIKAI ADATFORRÁSAI Kataszteri anyagok, anyakönyvek, népszámlálások, "gazdacímtárak" HEGEDŰS IST

Részletesebben

KULTURÁLIS ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY RÉGÉSZETI SZAKTERÜLETI RÉSZ LEVÉL. Készítette: Takács Károly régész, történész. 2008. október 20.

KULTURÁLIS ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY RÉGÉSZETI SZAKTERÜLETI RÉSZ LEVÉL. Készítette: Takács Károly régész, történész. 2008. október 20. KULTURÁLIS ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY RÉGÉSZETI SZAKTERÜLETI RÉSZ LEVÉL Készítette: Takács Károly régész, történész 2008. október 20. KULTURÁLIS ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY Régészeti szakterületi

Részletesebben

7. rész GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYE SOPRONI LEVÉLTÁRA (rövidítve: GYMSM SL)

7. rész GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYE SOPRONI LEVÉLTÁRA (rövidítve: GYMSM SL) 7. rész GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYE SOPRONI LEVÉLTÁRA (rövidítve: GYMSM SL) Cím: 9400 Sopron, Fő tér 1. Levélcím: 9401 Sopron, Pf.: 82. Telefon: (+36) 99/312-198 Fax: (+36) 99/312-198 E-mail: archiv@sopron.hu,

Részletesebben

Önkormányzati erdõk. Alapítványi erdõk

Önkormányzati erdõk. Alapítványi erdõk Önkormányzati erdõk Alapítványi erdõk Az alapítványok az önkormányzattal rendelkezõ vagyonkezelés sajátos formáját jelentették. Az alapítványt létesítõ magán- vagy jogi személyek a legtöbb esetben meghatározták

Részletesebben

Baranya Megyei Levéltár 2003-ban végzett szakmai teljesítményének bemutatása és értékelése

Baranya Megyei Levéltár 2003-ban végzett szakmai teljesítményének bemutatása és értékelése Baranya Megyei Levéltár 2003-ban végzett szakmai teljesítményének bemutatása és értékelése I. Az intézmény adottságai Az állami levéltári hálózat keretében 1950-ben létrehozott Pécsi Állami Levéltár kialakításának

Részletesebben

A MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR ZALA MEGYEI LEVÉLTÁRA 2012. ÉVI MUNKABESZÁMOLÓJA. Vezetői összefoglaló

A MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR ZALA MEGYEI LEVÉLTÁRA 2012. ÉVI MUNKABESZÁMOLÓJA. Vezetői összefoglaló A MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR ZALA MEGYEI LEVÉLTÁRA 2012. ÉVI MUNKABESZÁMOLÓJA Vezetői összefoglaló Működési feltételeinket tekintve, 2012. évi bevételeink az év közben mutatkozott átmeneti gazdálkodási nehézségek

Részletesebben

KIVITELEZÉSI DOKUMENTÁCIÓK TARTALMI KÖVETELMÉNYEI HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI ALKALMAZÁSHOZ

KIVITELEZÉSI DOKUMENTÁCIÓK TARTALMI KÖVETELMÉNYEI HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI ALKALMAZÁSHOZ KIVITELEZÉSI DOKUMENTÁCIÓK TARTALMI KÖVETELMÉNYEI HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI ALKALMAZÁSHOZ A 290/2007 (X 31.) Kormány Rendelet értelmében 2008. március Előzmények Ez év január 01-én lépett hatályba a 290/2007.

Részletesebben