IV Pest-Pilis-Solt-Kiskun Vármegye közigazgatási. Bizottságának iratai

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "IV. 415. Pest-Pilis-Solt-Kiskun Vármegye közigazgatási. Bizottságának iratai 1876-1944"

Átírás

1 IV Pest-Pilis-Solt-Kiskun Vármegye közigazgatási Bizottságának iratai Szervtörténeti adatok, hatáskör: A törvényhatóságban működő önkormányzati igazgatási szervek és állami igazgatási szervek közötti hatásköri összeütközések megelőzése, a működési összhang megteremtése céljából az 1876:6.tc. felállította a törvényhatósági közigazgatási bizottságot, amely valamennyi törvényhatóságban megalakult. A bizottságnak a törvény értelmében a főispán az elnöke, rajta kívül 20 tagja van. A tagok közül 10-et a törvényhatósági bizottság közgyűlése választ. Hivatalból tag 5 törvényhatósági tisztviselő /alispán, főjegyző, tiszti főügyész, árvaszéki elnök, tiszti főorvos/ és 5 a törvényhatóság területén működő állami tisztviselő /kir. adófelügyelő, Államépítészeti Hivatal főnöke, kir. tanfelügyelő, kir. ügyész, posta- és távirdai kerületi igazgató/. Az állami tisztviselő tagok közül kir adófelügyelőt az 1889:28.tc. alapján a pénzügyigazgató, a posta- és távirdai kerületi igazgatót az 1882:20.tc. alapján a közgazdasági előadó, majd őt az 1912:23.tc. értelmében a vármegyei gazdasági felügyelőség vezetője váltotta fel. Az 1876:6.tc. szerint a közigazgatás bizottság hatásköre hármas: 1. Általános közigazgatási, szakigazgatási: Figyelemmel kíséri a közigazgatás zavartalan menetét, elhárítja az azt megbontó akadályokat; vezeti a törvényhatóság kezelésében lévő utak és hidak építése, fenntartása érdekében szükséges intézkedéseket, elintézi a közmunkateher megállapításából eredő vitás kérdéseket; vezeti a községi utak létesítésére, fenntartására tett intézkedéseket; határoz a vasúti közigazgatási panaszos ügyekben; ellenőrzi az államépítészeti hivatalok munkáját; felügyel az elemi iskolai tankönyvek használatára, a tankötelesek iskolába járására, az iskolaépületek karbantartására, egyes esetekben elsőfokon határoz a hadseregből való szabadságolás és elbocsátás ügyeiben, ellenőrzi a börtönök állapotát, élelmezését, fegyelmét stb. Közgazdasági érdekek képviseletére az 1882:20.tc. külön előadót bocsátott a bizottság rendelkezésére, aki figyelemmel kíséri az erdészeti, mezőgazdasági és közgazdasági állapotokat; eljár a filoxéra meggátlása és az erdészeti kihágások ügyében, erdészeti ügyekben jelentést tesz a földművelésügyi miniszternek /1879:31.tc./. Az 1883:20.tc. alapján engedélyezi a hivatalos vadászatokat és indítványozza a ragadozó állatok elejtéséért fizetendő jutalomdíjakat. Véleményezi a kivándorlási ügynökségért folyamodók kérvényét / 1881:37.tc./; közreműködik a műemlékek fenntartása körül /1881:39.tc./ és a kisajátítási eljárásnál /1881:41.tc./. Harmadfokon határoz út-, híd-, rév- és kövezetvám ügyekben. 2. Fegyelmi: Fellebviteli fórumot képez a törvényhatóság területén működő állami, törvényhatósági és községi közigazgatási alkalmazottak fegyelmi ügyeiben. 3.Fellebbviteli:

2 Fellebbezési hatáskörét egyes konkrét törvények határozzák meg, általában a községek egyesek konkrét magánügyeiben hozott határozatainak, az alispán magánosok ügyeiben hozott határozatainak és a községi és törvényhatósági adó egyéni kivetése ellen magánosok felszólalásainak másodfokú elbírálását látja el. A közigazgatási bizottság nem törvényhatósági szerv /bár ahhoz szervezetileg is köze van!/, hanem önálló hatóság. A kormányhoz intézett jelentéseit a közgyűlésnek is felterjeszti; a közigazgatási munka javítására, szabályrendeletek alkotására, határozatok hozatalára a közgyűlésnek tesz javaslatot. A közgyűlésnek felvilágosításokat tartozik adni, de annak határozatai ellen panaszt emelhet a belügyminiszternél. Részben teljes üléseket tart, havonta legalább egyszer; részben azonban már megalakulása óta albizottságokban is tevékenykedik, amelyek száma nő, hiszen a hatáskör bővül. Legkorábbi a fegyelmi választmány. Az 1870-es években alakult ki a gyámhatósági fellebbviteli küldöttség, az 1880-as évek elején az erdészeti albizottság, majd az 1890-es években a munkásügyi-, a felszólamlási albizottság stb. Az évi 30.tc. a közigazgatási bizottságot is átszervezte. Összetétele változatlan maradt ugyan, de a teljes ülés /a közigazgatás összhangjának biztosítása, ellenőrzés, felügyelet, javaslat- és jelentéstétel a kormány felé/ intéz; valamint fegyelmi eljárást rendelhet el az összes megyei, városi, községi tisztviselő ellen. Az elsőfokú intézkedési és másodfokú fellebbezési jogkört a közigazgatási bizottság albizottságai vették át. Ezek a következők: - Fegyelmi választmány - Gyámügyi fellebbviteli küldöttség - Adóügyi bizottság - Gazdasági albizottság - Népoktatási albizottság - Útügyi albizottság - Kisajátítási albizottság - Telepítési albizottság - Közegészségügyi albizottság - Építésügyi albizottság Később további albizottságok alakultak ki. A közigazgatási bizottság az ügyeket ülésben (teljes ill. albizottsági) intézte, kivéve az egyes ügyek nem érdemi részeit /előkészítés, tudakolózás stb./, amelyeket ülésen kívül, az elnök hatáskörében intéztek el. Illetékesség: Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegye. Iratok: A bizottság teljes és albizottsági üléseiről egyaránt jegyzőkönyvet vettek fel. A működés során keletkezett iratokat tárgyi csoportokba /kútfők/ sorozva irattározták: 1902-től 14, 1929-től 10 kútfő volt. A kútfők tárgya a fentebb felsorolt albizottságok ügykörének megfelelően alakult. Az közötti jegyzőkönyvek elvesztek. Az egyes albizottságoknak is keletkeztek iktatott iratai, de ezek közül csak az erdészeti albizottság közötti iktató- és mutatókönyvei, a gazdasági albizottság közötti iratai, valamint a gyám- és fellebbviteli küldöttség, a fegyelmi választmány, a munkásügyi- és a felszólamlási albizottság töredékes anyaga maradt fenn.

3 Állagok: a/ Ülési jegyzőkönyvek b/ Általános iratok c/ A Gazdasági albizottság iratai d/ Az Erdészeti albizottság iratai e/ A Gyámügyi fellebbviteli küldöttség iratai f/ A Fegyelmi választmány iratai g/ A Munkásügyi albizottság iratai h/ Felszólamlási albizottság iratai Irattári rendszer: A jegyzőkönyvek időrendben vannak elhelyezve. Az általános iratok eredetileg évek, azon belül kútfők, azon belül tételek illetve alapszámok rendjében feküdtek, jelenlegi átrendezés kialakította rendszerük: kútfőn belül évek, azon belül tételek, alapszámok. Az általános iratok mutatókönyvek alapján kutathatók. Budapest, december Dr. Lakos János

4 IV. 415 Pest-Pilis-Solt-Kiskun Vármegye közigazgatási Bizottságának iratai Terjedelme: 472,84 fm, 1490 csomó, 312 kötet, 605 doboz, 2407 rakt. egység Raktári helye: a/ Közgyűlés i /1937-től albizottságoké is/ Jegyzőkönyvek ,20 fm b/ Általános iratok 1. Kútfőkre tagolt sorozat I. Kútfő ,10 fm II. " ,70 fm III. " /iparengedélyek 1903-tól oktatási ill. iskola ügyek/ ,30 fm IV. " ,80 fm V. " ,20fm VI. " ,10 fm VII. " /kihágási ügyek/ ,80 fm VIII. " /népoktatási ügyek/ ,70 fm IX. " ,10 fm X. " ,80 fm XI. " ,00 fm XII. " ,90 fm XIII. " ,50 fm XIV. " Igazg. rendészet, Fellebbü.,Épít.ü ,20 fm 2. Évekre tagolt sorozat Segédkönyvek ,70 fm összesen: 228,77 fm c/ A Gazdasági albizottság iratai 1. Ingatlanforgalmi iratok ,50 fm 2. Megváltott földek iratai ,30 fm 3. Haszonbérleti iratok ,50 fm összesen: 113,21 fm d/ Az Erdészeti albizottság iratai 1. Ülési jegyzőkönyvek ,03 fm 2. Általános iratok ,20 fm e/ Gyámhatósági fellebbviteli küldöttség Ülési jegyzőkönyvei ,10 fm f./ Fegyelmi választmány ülési jegyzőkönyvei ,05 fm g./ Munkásügyi albizottság ülési jegyzők ,02 fm

5 h./ Felszólamlási albizottság /küldöttség/ ülési jegyzőkönyvei ,01 fm i./ Adóügyi albizottság ülési jegyzőkönyvei j./ Kisajátítási albizottság ülési jkv-i k./ Közegészségügyi albiz. ülési jkv-i l./ Népoktatási albiz. ülési jkv-i m./ Út és vasútügyi albiz. ülési jkv-i Összesen: 343,68 1 fm 1 Az egyes sorozatok terjedelme nem pontos, újbóli felmérést igényel

6 IV Pest-Pilis-Solt-Kiskun Vármegye közigazgatási Bizottságának iratai a/ Közgyűlési /1937-től albizottságoké is/ jegyzőkönyvek ; / jegyzőkönyvek 2./jegyzőkönyvek tárgysorozatai Terjedelme: 1,20 fm, 24 téka, 24 raktári egység Raktári helye: Mester utca, I. em., 72. állvány 6-7. polc Rakt.egys.sz. Év, hó, nap Lapszám Megjegyzés 1. téka okt Az alakuló ülés jegyzőkönyve okt Rendkívüli ülés jegyzőkönyve nov dec jan febr márc Rendkívüli ülés jkv-e márc ápr máj jún úl aug szept szept Rendkívüli ülés jkv-e okt nov dec jan febr márc ápr máj jún júl aug szept Rendkívüli ülés jkv-e szept okt

7 nov Rakt.egys.sz. Év, hó, nap Lapszám Megjegyzés 1. téka 1878 dec Dec Rendkívüli ülés jkv-e 2. téka jan febr márc ápr ápr Rendkívüli ülés jkv-e máj máj Rendkívüli ülés jkv-e jún júl aug szept szept Rendkívüli ülés jkv-e okt nov dec I-XXI. iv A havi ülések között elnöki-leg elintézett ügyek jegyzé-kei 3. téka jan febr márc ápr máj jún júl aug szept okt nov dec jan-dec A havi ülések között elnöki-leg elintézett ügyek jegyzé-kei 4. téka jan febr márc ápr máj rendkívüli ülés jkv-e máj jún júl aug szept okt nov dec

8 Rakt.egys.sz. Év, hó, nap Lapszám Megjegyzés 5. téka jan febr márc ápr máj máj rendkívüli ülés jkv-e jún júl júl aug szept okt nov dec Csak az 1-2 lap maradt 135 fentire von. térítvény jan-nov A havi ülések között elnöki-leg elintézett ügyek jegyzé-kei 6. téka jan febr márc ápr máj jún júl Aug. havi jkv-re vonatkozó térítvény szept okt nov dec téka jan febr márc A 23. lap II. oldala gyámható-sági ülés jegyzőkönyve ápr máj jún júl aug szept okt nov dec dec Rendkívüli ülés jkv-e 8. téka jan febr márc

9 Rakt. egys.sz. Év, hó, nap Lapszám Megjegyzés 8. téka ápr máj jún júl aug szept okt nov dec dec dec Rendkívüli ülés jkv-e 9. téka jan febr márc ápr máj jún júl aug szept okt nov dec dec Rendkívüli ülés jkv-e 10. téka jan febr márc ápr máj jún júl aug szept okt nov dec dec Rendkívüli ülés jkv-e 11. téka jan febr márc ápr máj jún júl aug szept okt

10 Rakt.egys.sz. Év, hó, nap Lapszám Megjegyzés 11. téka nov dec dec Rendkívüli ülés jkv-e 12. téka jan febr márc ápr máj jún júl júl Rendkívüli ülés jkv-e aug szept okt, nov dec téka jan febr márc ápr máj jún júl aug szept szept A rendkívüli ülés jkv-t ld. az júl. 14-i jkv. mellékle-teként f. okt nov dec dec Rendkívüli ülés jkv-e 14. téka jan febr márc ápr máj jún júl aug szept okt nov dec dec Rendkívüli ül. jkv-e 15. téka jan febr Rendkívüli ül. jkv-e

11 Rakt.egys.sz. Év, hó, nap Lapszám Megjegyzés 15. téka febr márc ápr máj jún júl A f szept. 18-i rendkívüli ülés jkv-e mellékleteként aug szept okt nov dec dec Rendkívüli ül. jkv-e 16. téka jan febr márc ápr máj jún júl aug szept okt nov dec dec Rendkívüli ül. jkv-e 17. téka jan febr márc ápr máj jún júl aug szept okt nov dec téka jan febr márc ápr máj jún júl aug szept

12 Rakt.egys.sz. Év, hó, nap Lapszám Megjegyzés 18. téka f okt nov dec jan A 2. lap gyámügyi fellebbvi-teli ül. jkv-ét és a II. fokú erdei kihágási bíróság jkv-t tartalmazza febr márc Az 5. lap gyámügyi fellebbvi-teli hat márc. 12-i ül. jkv-t is tartalmazza ápr máj jún júl aug szept okt nov dec A 24. lap gyámügyi fellebb-viteli hat dec. 10-i ül. jkv-t tartalmazza jan febr márc ápr máj jún júl aug szept okt nov dec A gyámügyi fellebbviteli hatóság dec. 9-i és a II. fokú erdei kihág. bíróság dec.. 9-i jkv-t is tartalmazza jan febr márc ápr máj jún A 12. lap a gyámügyi fellebb-viteli hat. jún. 16-i jkv-t tar-talmazza. júl aug szept okt nov

13 Rakt.egys.sz. Év, hó, nap Lapszám Megjegyzés 18. téka f dec jan febr márc ápr máj jún júl aug szept okt nov dec téka jan febr márc ápr máj jún júl aug szept okt nov dec jan febr márc ápr máj jún júl aug szept okt nov dec jan febr márc ápr máj jún júl aug szept okt

14 Rakt.egys.sz. Év, hó, nap Lapszám Megjegyzés 19. téka f nov dec jan febr márc ápr máj jún júl júl Rendkívüli ül. jkv-e aug szept okt nov dec jan febr márc ápr máj jún júl aug szept okt máj jún júl aug szept okt nov dec jan febr márc ápr máj jún júl aug szept okt nov dec jan febr

15 Rakt.egys.sz. Év, hó, nap Lapszám Megjegyzés 19. téka f márc ápr máj jún júl aug szept okt nov dec doboz márc Rendes havi ül. jkv jan Rendes havi ül jkv. 16. Népoktatásügyi albiz. ül. jkv. 17. Gyámügyi fellebbvit. küldöttség ül. jkv. 18. Útügyi albiz. ül. jkv. 19. Adóügyi albiz. jkv Fegyelmi választmány ül. jkv. febr Rendes havi ül. jkv. 25 Kisajátítási albiz. ül. jkv. 26. Útügyi albiz. ül jkv Gyámügyi fellebbviteli küldöttség ül. jkv Adóügyi albiz. ül. jkv Népoktatásügyi albiz. ül. jkv. márc Rendes havi ül jkv. 39. Gyámügyi fellebbvit. küldöttség ül. jkv. 40 Adóügyi albiz. ül. jkv. 41 Népoktatásügyi albiz. ül. jkv. 42 Kisajátítási albiz. ül jkv. 43 Útügyi albiz. ül. jkv. 44 Fegyelmi választmány ül. jkv. máj Rendes havi ül. jkv. 53 Népoktatásügyi albiz. ül. jkv. 54 Adóügyi albiz. ül. jkv. 55 Gyámügyi fellebbvit. küldöttség ül. jkv. 56 Útügyi albiz. ül. jkv. 57 Kisajátítási albiz. ül. jkv Fegyelmi választmány ül. jkv. jún Rendes havi ül. jkv. 69 Közegészségügyi albiz. ül. jkv. 70 Gyámügyi fellebbvit. küldöttség ül. jkv. 71 Kisajátítási albiz. ül. jkv.

16 Rakt.egys.sz. 20. doboz folyt. Év, hó, nap Lapszám Megjegyzés jún Népoktatásügyi albiz. ül. jkv. 73 Útügyi albiz. ül. jkv Fegyelmi választmány ül. jkv. júl Rendes havi ül. jkv Adóügyi albiz. ül. jkv. 83 Gyámügyi fellebbvit. küldöttség ül. jkv. 84 Népoktatásügyi albiz. ül. jkv. 85 Kisajátítási albiz. ül. jkv. 86 Útügyi albiz. ül. jkv. 87 Közegészségügyi albiz. ül. jkv Fegyelmi választmány ül. jkv. aug Rendes havi ül. jkv Gyámügyi fellebbvit. küldöttség ül. jkv. 96 Útügyi albiz. ül. jkv. 97 Kisajátítási albiz. ül. jkv Egészségügyi albiz. ül. jkv Népoktatásügyi albiz. ül. jkv Adóügyi albiz. ül. jkv. szept Rendes havi ül. jkv. 102 Közegészségügyi albiz. ül. jkv. Adóügyi albiz. ül. jkv. 103 Gyámügyi fellebbviteli küldöttség ül. jkv. 103 Kisajátítási albiz. ül jkv. 104 Népoktatásügyi albiz. ül. jkv. 104 Útügyi albiz. ül. jkv. okt Rendes havi ül. jkv. 112 Közegészségügyi albiz. ül. jkv Gyámügyi fellebbviteli küldöttség ül. jkv. 114 Útügyi albiz. ül. jkv. 115 Kisajátítási albiz. ül. jkv. 116 Népoktatásügyi albiz. ül. jkv. 117 Adóügyi albiz. ül. jkv. 118 Fegyelmi választmány ül. jkv. nov Rendes havi ül. jkv. 122 Gyámügyi fellebbviteli küldöttség ül. jkv. 123 Adóügyi albiz. ül. jkv. 124 Közegészségügyi albiz. ül. jkv. 125 Fegyelmi választmány ül. jkv. 126 Népoktatásügyi albiz. ül. jkv. 127 Útügyi albiz. ül. jkv. dec Rendes havi ül jkv. 134 Közegészségügyi albiz. ül. jkv.

17 Rakt.egys.sz. 20. doboz folyt. Év, hó, nap Lapszám Megjegyzés dec Adóügyi albiz. ül. jkv. 136 Népoktatásügyi albiz. ül. jkv. 137 Kisajátítási albiz. ül. jkv. 138 Útügyi albiz. ül. jkv Fegyelmi választmány ül. jkv. 142 Gyámügyi fellebbviteli küldöttség űl. jkv jan Rendes havi ül. jkv. 5 Közegészségügyi albiz. ül. jkv. 6 Gyámügyi fellebbviteli kü-döttség ül. jkv. 7 Útügyi albiz. ül. jkv. 8 Népoktatásügyi albiz. ül. jkv. 9. Adóügyi albiz. ül. jkv Fegyelmi választmány ül. jkv. febr Rendes havi ül. jkv Közegészségügyi albiz. ül.jkv Népoktatásügyi albiz. ül. jkv Kisajátítási albiz. ül. jkv Gyámügyi fellebbviteli küldöttség ül. jkv Adóügyi albiz. ül. jkv Útügyi albiz. ül. jkv Fegyelmi választmány ül. jkv. márc Rendes havi ül. jkv Útügyi albiz. ül. jkv Egészségügyi albiz. ül. jkv Adóügyi albiz. ül. jkv Gyámügyi fellebbviteli küldöttség ül. jkv Népoktatásügyi albiz. ül. jkv Kisajátítási albiz. ül. jkv. márc Rendkívüli kbiz. ül.jkv Útügyi albiz. rendkívüli ül. jkv ápr Rendes havi ülés jkv Útügyi albiz. ül. jkv Közegészségügyi albiz. ül. jkv Népoktatásügyi albiz. ül. jkv Adóügyi albiz. ül. jkv Gyámügyi fellebbviteli küldöttség ül. jkv. máj Rendes havi ül. jkv Egészségügyi albiz. ül. jkv Útügyi albiz. ül. jkv Népoktatásügyi albiz. ül. jkv Gyámügyi fellebbviteli küldöttség ül. jkv.

18 Rakt.egys.sz. 20. doboz folyt. Év, hó, nap Lapszám Megjegyzés máj Adóügyi albiz. ül. jkv Fegyelmi választmány ül jkv. jún Rendes havi ül. jkv Gyámügyi fellebbviteli küldöttség ül. jkv. 101 Közegészségügyi albiz. ül. jkv. 102 Népoktatásügyi albiz. ül. jkv. 103 Adóügyi albiz. ül. jkv. 104 Útügyi albiz. ül. jkv Fegyelmi választmány ül. jkv. júl Rendes havi ül. jkv Gyámügyi fellebbviteli küldöttség ül. jkv. 124 Adóügyi albiz. ül. jkv. 125 Kisajátítási albiz. ül. jkv. 126 Útügyi albiz. ül. jkv. 127 Népoktatásügyi albiz. ül. jkv. 128 Közegészségügyi albiz. ül. jkv. aug Rendes havi ül. jkv. 133 Gyámügyi fellebbviteli küldöttség ül. jkv. 134 Adóügyi albiz. ül. jkv. 135 Kisajátítási albiz. ül. jkv. 136 Közegészségügyi albiz. ül. jkv. 137 Népoktatásügyi albiz. ül. jkv Útügyi albiz. ül. jkv. szept Rendes havi ül. jkv. 145 Gyámügyi fellebbviteli küldöttség ül. jkv. 146 Adóügyi albiz. ül. jkv. 147 Közegészségügyi albiz. ül. jkv. 148 Népoktatásügyi albiz. ül. jkv. 149 Útügyi albiz. ül. jkv. okt Rendes havi ül. jkv. 155 Gyámügyi fellebviteli küldöttség ül. jkv. 156 Adóügyi albiz. ül. jkv. 157 Közegészségügyi albiz. ül. jkv. 158 Népoktatásügyi albiz. ül. jkv. 159 Útügyi albiz. ül. jkv. nov Rendes havi ül. jkv. 165 Gyámügyi fellebbviteli küldöttség ül. jkv. 166 Adóügyi albiz. ül. jkv Közegészségügyi albiz. ül. jkv. 169 Népoktatásügyi albiz. ül. jkv. 170 Útügyi albiz. ül. jkv.

19 Rakt.egys.sz. 20. doboz folyt. Év, hó, nap Lapszám Megjegyzés dec Rendes havi ül. jkv. 175 Gyámügyi fellebbviteli küldöttség ül. jkv. 176 Közegészségügyi albiz. ül. jkv. 177 Adóügyi albiz. ül. jkv. 178 Népoktatásügyi albiz. ül. jkv. 21. téka jan Rendes havi ül. jkv. 16 Gyámügyi fellebbviteli küldöttség ül. jkv. 17 Kisajátítási albiz. ül. jkv. 18 Közegészségügyi albiz. ül. jkv. 19 Adóügyi albiz. ül. jkv. 20 Népoktatásügyi albiz. ül. jkv. 21 Útügyi albiz. ül. jkv. febr Rendes havi ül jkv. 27 Gyámügyi fellebbviteli küldöttség ül. jkv. 28 Adóügyi albiz. ül. jkv. 29 Közegészségügyi albiz. ül. jkv. 30. Népoktatásügyi albiz. ül. jkv. 31 Útügyi albiz. ül jkv. márc Rendes havi ül. jkv Gyámügyi fellebbviteli küldöttség ül. jkv. 43 Adóügyi albiz. ül. jkv. 44 Közegészségügyi albiz. ül jkv. 45. Népoktatásügyi albiz. ül. jkv. 46 Útügyi albiz. ül. jkv. ápr Rendes havi ül. jkv.. 54 Gyámügyi fellebbviteli küldöttség ül. jkv. 55 Adóügyi albiz. ül. jkv. 56 Közegészségügyi albiz. ül. jkv Népoktatásügyi albiz. ül. jkv. 59 Útügyi albiz. ül. jkv. máj Rendes havi ül. jkv. 65 Gyámügyi fellebbviteli küldöttség ül. jkv Adóügyi albiz. ül. jkv. 68 Közegészségügyi albiz. ül. jkv. 69 Népoktatásügyi albiz. ül. jkv. 70 Útügyi albiz. ül. jkv. jún Rendes havi ül. jkv. 75 Gyámügyi fellebbviteli küldöttség ül. jkv Adóügyi albiz. ül. jkv. 78 Közegészségügyi albiz. ül. jkv.

20 Rakt.egys.sz. Év, hó, nap Lapszám Megjegyzés 21. téka jún Népoktatásügyi albiz. ül. jkv. 80. Útügyi albiz. ül. jkv. júl Rendes havi ül. jkv. 90 Gyámügyi fellebbviteli küldöttség ül. jkv Adóügyi albiz. ül. jkv. 93 Közegészségügyi albiz. ül. jkv. 94 Népoktatásügyi albiz. ül. jkv. 95 Útügyi albiz. ül jkv. aug Rendes havi ül. jkv. 101 Gyámügyi fellebbviteli küldöttség ül. jkv. 102 Adóügyi albiz. ül. jkv. 103 Útügyi albiz. ül. jkv. 104 Közegészségügyi albiz. ül. jkv. 105 Népoktatásügyi albiz. ül. jkv. szept Rendes havi ül. jkv. 113 Gyámügyi fellebbviteli küldöttség ül. jkv. 114 Adóügyi albiz. ül. jkv. 115 Közegészségügyi albiz. ül. jkv. 116 Népoktatásügyi albiz. ül. jkv. 117 Útügyi albiz. ül. jkv. okt Rendes havi ül jkv. 129 Gyámügyi fellebbviteli küldöttség ül. jkv. 130 Adóügyi albiz. ül. jkv. 131 Közegészségügyi albiz. ül. jkv. 132 Népoktatásügyi albiz. ül. jkv. 133 Útügyi albiz. ül. jkv. nov Rendes havi ül. jkv Gyámügyi fellebbviteli küldöttség ül. jkv Adóügyi albiz. ül. jkv. 149 Közegészségügyi albiz. ül. jkv Népoktatásügyi albiz. ül. jkv. dec Rendes havi ül. jkv. 155 Gyámügyi fellebbviteli küldöttség ül. jkv Adóügyi albiz. ül. jkv. 158 Közegészségügyi albiz. ül. jkv Népoktatásügyi albiz. ül jkv. 161 Kisajátítási albiz. ül. jkv 162 Út és vasútügyi albiz. ül. jkv jan Rendes havi ül jkv. 5 Gyámügyi fellebbviteli küldöttség ül. jkv.

21 Rakt.egys.sz. Év, hó, nap Lapszám Megjegyzés 21. téka f jan Adóügyi albiz. ül. jkv. 7 Közegészségügyi albiz. ül. jkv. 8. Népoktatásügyi albiz. ül. jkv. 9 Kisajátítási albiz. ül. jkv. 10 Út és vasútügyi albiz. ül. jkv. febr Rendes havi ül. jkv. 15 Gyámügyi fellebbviteli küldöttség ül. jkv. 16 Közegészségügyi albiz. ül. jkv. 17 Népoktatásügyi albiz. ül jkv. 18 Kisajátítási albiz. ül. jkv. 19 Adóügyi albiz. ül. jkv. márc Rendes havi ül jkv. 25 Adóügyi albiz. ül. jkv. 26 Gyámügyi fellebbviteli küldöttség ül. jkv. 27 Közegészségügyi albiz. ül. jkv. 28 Népoktatásügyi albiz. ül. jkv. ápr Rendes havi ül jkv. 34 Gyámügyi fellebbviteli küldöttség ü. jkv. 35 Közegészségügyi albiz. ül. jkv. 36 Adóügyi albiz. ül. jkv. 37 Népoktatásügyi albiz. ül. jkv. 38 Út- és vasútügyi albiz. ül. jkv. máj Rendes havi ül. jkv. 45 Gyámügyi fellebbviteli küldöttség ül. jkv. 46 Közegészségügyi albiz. ül. jkv. 47 Adóügyi albiz. ül. jkv. 48 Népoktatásügyi albiz. ül jkv. 49 Út-és vasútügyi albiz. ül. jkv. jún Rendes havi ül. jkv. 55 Kisajátítási albiz. ül. jkv. 56 Népoktatásügyi albiz. ül. jkv. 57 Egészségügyi albiz. ül. jkv Adóügyi albiz. ül. jkv. 60 Gyámügyi fellebbviteli küldöttség ül. jkv. 61 Út- és vasútügyi albizottság ül. jkv. júl Rendes havi ül. jkv. 67 Út- és vasútügyi albiz. ül. jkv. 68 Közegészségügyi albiz. ül. jkv Gyámügyi fellebbviteli kül-döttség ül.jkv. 71 Adóügyi albiz. ül. jkv. 72 Népoktatásügyi albiz. ül. jkv.

22 Rakt.egys.sz. Év, hó, nap Lapszám Megjegyzés 21. téka f aug Rendes havi ül. jkv. 81 Gyámügyi fellebbviteli küldöttség ül. jkv. 82 Közegészségügyi albiz. ül. jkv. 83 Adóügyi albiz. ül. jkv. 84 Népoktatásügyi albiz. ül. jkv. 85 Kisajátítási albiz. ül. jkv. 86 Út- és vasútügyi albiz. ül. jkv. szept Rendes havi ül. jkv. 92 Gyámügyi albizottság jkv. 93 Közegészségügyi albiz. ül. jkv. 94 Adóügyi albiz. ül. jkv. 95 Népoktatásügyi albiz. ül. jkv. 96 Út- és vasútügyi albiz. ül. jkv. okt Rendes havi ül. jkv. 104 Gyámügyi albiz. ül. jkv. 105 Közegészségügyi albiz. ül. jkv. 106 Adóügyi albiz. ül. jkv. 107 Népoktatásügyi albiz. ül. jkv. nov Rendes havi ül. jkv. 116 Gyámügyi fellebviteli küldöttség ül. jkv. 117 Közegészségügyi albiz. ül. jkv. 118 Adóügyi albiz. ül. jkv. 119 Népoktatásügyi albiz. ül. jkv. 120 Út- és vasútügyi albiz. ül. jkv. dec Rendes havi ül. jkv. 127 Gyámügyi fellebbviteli küldöttség ül. jkv. 128 Közegészségügyi albiz. ül. jkv. 129 Adóügyi albiz. ül. jkv. 130 Népoktatásügyi albiz. ül. jkv. 131 Út- és vasútügyi albiz. ül. jkv. 22. téka jan Rendes havi ül. jkv. 6 Gyámügyi fellebbviteli küldöttség ül. jkv. 7 Adóügyi albiz. ül. jkv. 8 Közegészségügyi albiz. ül. jkv. 9. Népoktatásügyi albiz. ül. jkv. febr Rendes havi ül. jkv. 16 Közegészségügyi albiz. ül. jkv. 17 Adóügyi albiz. ül. jkv. 18 Népoktatásügyi albiz. ül. jkv Gyámügyi fellebbviteli küldöttség ül. jkv. 21 Út- és vasútügyi albiz. ül. jkv. márc Rendes havi ül. jkv.

23 Rakt.egys.sz. Év, hó, nap Lapszám Megjegyzés 22. téka f márc Gyámgyi fellebbviteli küldöttség ül. jkv. 31 Közegészségügyi albiz. ül jkv. 32 Adóügyi albiz. ül. jkv. 33 Népoktatásügyi albiz. ül. jkv. 34 Út- és vasútügyi albiz. ül. jkv. ápr Rendes havi ül. jkv. 44 Gyámügyi fellebbviteli küldöttség ül. jkv. 45 Közegészségügyi albiz. ül. jkv. 46 Adóügyi albiz. ül. jkv. 47 Népoktatásügyi albiz. ül. jkv. 48 Kisajátítási albiz. ül. jkv. 49 Út- és vasútügyi albiz. ül. jkv. máj Rendes havi ül jkv. 55 Gyámügyi albiz. ül. jkv. 56 Közegészségügyi albiz. ül. jkv Adóügyi albiz. ül. jkv. 59 Népoktatásügyi albiz. ül. jkv. 60 Út- és vasútügyi albiz. ül. jkv. jún Rendes havi ül. jkv. 67 Gyámügyi fellebbviteli küldöttség ül. jkv. 68 Közegészségügyi albiz. ül. jkv. 69 Adóügyi albiz. ül. jkv. 70 Népoktatásügyi albiz. ül. jkv. 71 Út- és vasútügyi albiz. ül. jkv. júl Rendes havi ül. jkv Gyámügyi fellebbviteli küldöttség ül. jkv. 83 Közegészségügyi albiz. ül.jkv. 84 Adóügyi albiz. ül. jkv. 85 Népoktatásügyi albiz. ül. jkv. 86 Út- és vasútügyi albiz. ül. jkv. aug Rendes havi ül. jkv. 92 Gyámügyi fellebbviteli küldöttség ül. jkv. 93 Közegészségügyi albiz. ül. jkv. 94 Adóügyi albiz. ül. jkv. 95 Népoktatásügyi albiz. ül. jkv. 96 Út- és vasútügyi albiz. ül jkv. szept Rendes havi ül. jkv., 103 Gyámügyi fellebbviteli küldöttség ül. jkv. 104 Közegészségügyi albiz. ül. jkv. 105 Adóügyi albiz. ül. jkv. 106 Kisajátítási albiz. ül. jkv.

24 Rakt.egys.sz. Év, hó, nap Lapszám Megjegyzés 22. téka f szept Népoktatásügyi albiz. ül. jkv. 108 Út-és vasútügyi albiz. ül. jkv. okt Rendes havi ül jkv. 116 Gyámügyi fellebbviteli küldöttség ül. jkv. 117 Közegészségügyi albiz. ül. jkv. 118 Adóügyi albiz. ül. jkv. 119 Kisajátítási albiz. ül jkv. 120 Népoktatásügyi albiz. ül. jkv. nov Rendes havi ül. jkv. 130 Gyámügyi fellebbviteli küldöttség ül. jkv. 131 Közegészségügyi albiz. ül. jkv. 132 Adóügyi albiz. ül. jkv. 133 Kisajátítási albiz. ül. jkv. 134 Népoktatásügyi albiz. ül. jkv. 135 Út- és vasútügyi albiz. ül. jkv. dec Rendes havi ül. jkv Gyámügyi fellebbviteli küldöttség ül. jkv. 141 Közegészségügyi albiz. ül. jkv. 142 Adóügyi albiz. ül. jkv. 143 Népoktatásügyi albiz. ül. jkv. 144 Út- és vasútügyi albiz. ül. jkv jan Rendes havi ül. jkv. 7 Gyámügyi fellebbviteli küldöttség ül.jkv. 8 Közegészségügyi albiz. ül. jkv. 9 Adóügyi albiz. ül. jkv. 10 Kisajátítási albiz. ül. jkv. 11 Népoktatásügyi albiz. ül. jkv. 12 Út- és vasútügyi albiz. ül. jkv. febr Rendes havi ül. jkv. 18 Gyámügyi fellebbviteli küldöttség ül. jkv. 19 Közegészségügyi albiz. ül. jkv. 20 Adóügyi albiz. ül. jkv. 21 Kisajátítási albiz. ül. jkv. 22 Népoktatásügyi albiz. ül. jkv. 23 Út- és vasútügyi albiz. ül. jkv. márc Rendes havi ül. jkv. 29 Gyámügyi fellebbviteli küldöttség ül. jkv. 30 Közegészségügyi albiz. ül. jkv. 31 Adóügyi albiz. ül. jkv. 32 Népoktatásügyi albiz. ül. jkv. ápr Rendes havi ül. jkv.

25 Rakt.egys.sz. Év, hó, nap Lapszám Megjegyzés 22. téka f ápr Gyámügyi fellebbviteli küldöttség ül. jkv. 43 Közegészségügyi albiz. ül. jkv. 44 Adóügyi albiz. ül. jkv. 45 Népoktatásügyi albiz. ül. jkv. 46 Út- és vasútügyi albiz. ül. jkv. máj Rendes havi ül. jkv. 50 Gyámügyi fellebbviteli küldöttség ül. jkv. 51 Közegészségügyi albiz. ül. jkv. 52 Adóügyi albiz. ül. jkv. 53 Kisajátítási albiz. ül. jkv. 54 Népoktatásügyi albiz. ül. jkv. 55 Út- és vasútügyi albiz. ül. jkv. jún Rendes havi ül. jkv. 62 Gyámügyi fellebbviteli küldöttség ül. jkv. 63 Közegészsésgügyi albiz. ül. jkv. 64 Adóügyi albiz. ül. jkv. 65 Népoktatásügyi albiz. ül. jkv. júl Rendes havi ül. jkv. fogalmazvány Rendes havi ül. jkv. 80 Gyámügyi fellebbviteli küldöttség ül. jkv. 81 Kisajátítási albiz. ül. jkv. 82 Út- és vasútügyi albiz. ül. jkv. 83 Közegészségügyi albiz. ül. jkv. 84 Adóügyi albiz. ül. jkv. 85 Népoktatásügyi albiz. ül jkv. aug Rendes havi ül. jkv. 92 Gyámügyi fellebbviteli küldöttség ül. jkv. 93 Közegészségügyi albiz. ül. jkv. 94 Adóügyi albiz. ül. jkv. 95 Népoktatásügyi albiz. ül. jkv. 96 Kisajátítási albiz. ül. jkv. 97 Út- és vasútügyi albiz. ül. jkv. szept Rendes havi ül. jkv Gyámügyi fellebbviteli küldöttség ül. jkv. 107 Közegészségügyi albiz. ül. jkv. 108 Adóügyi albiz. ül. jkv. 109 Népoktatásügyi albiz. ül. jkv. 110 Kisajátítási albiz. ül. jkv. 111 Út- és vasútügyi albiz. ül. jkv. okt Rendes havi ül. jkv.

26 Rakt.egys.sz. Év, hó, nap Lapszám Megjegyzés 22. téka f okt Gyámügyi fellebbviteli küldöttség ül. jkv. 125 Adóügyi albiz. ül. jkv. 126 Közegészségügyi albiz. ül. jkv. 127 Népoktatásügyi albiz. ül. jkv. 128 Út- és vasútügyi albiz. ül. jkv. nov Rendes havi ül. jkv. 136 Adóügyi albiz. ül. jkv Gyámügyi fellebbviteli küldöttség ül. jkv. 139 Közegészségügyi albiz. ül. jkv. 140 Népoktatásügyi albiz. ül. jkv. 141 Út- és vasútügyi albiz. ül. jkv. dec Rendes havi ül. jkv. 145 Gyámügyi fellebbviteli küldöttség ül. jkv. 146 Adóügyi albiz. ül. jkv. 147 Közegészségügyi albiz. ül. jkv. 148 Népoktatásügyi albiz. ül. jkv. 23. téka jan Rendes havi ül. jkv. 5-6 Gyámügyi fellebbviteli küldöttség ül. jkv. 7 Közegészségügyi albiz. ül. jkv. 8-9 Adóügyi albiz. ül. jkv. 10 Népoktatásügyi albiz. ül. jkv. 11 Út- és vasútügyi albiz. ül. jkv. febr Rendes havi ül. jkv. 16 Gyámügyi fellebbviteli küldöttség ül. jkv. 17 Közegészségügyi albiz. ül. jkv Adóügyi albiz. ül. jkv. 20 Népoktatásügyi albiz. ül. jkv. márc Rendes havi ül. jkv. 26 Gyámügyi fellebbviteli küldöttség ül. jkv. 27 Közegészségügyi albiz. ül. jkv. 28 Adóügyi albiz. ül jkv. 29 Népoktatásügyi albiz. ül. jkv. ápr Rendes havi ül. jkv. 34 Gyámügyi fellebbviteli küldöttség ül. jkv. 35 Közegészségügyi albiz. ül. jkv. 36 Adóügyi albiz. ül. jkv. 37 Népoktatásügyi albiz. ül. jkv. 38 Útügyi albiz. ül. jkv. máj Rendes havi ül. jkv.

27 Rakt.egys.sz. Év, hó, nap Lapszám Megjegyzés 23. téka f máj Gyámügyi fellebbviteli küldöttség ül. jkv. 44 Közegészségügyi albiz. ül. jkv. 45 Adóügyi albiz. ül. jkv. 46 Népoktatásügyi albiz. ül. jkv. 47 Út- és vasútügyi albiz. ül. jkv. jún Rendes havi ül. jkv. 52 Gyámügyi fellebbviteli küldöttség ül. jkv. 53 Közegészségügyi albiz. ül. jkv. 54 Adóügyi albiz. ül. jkv. 55 Népoktatásügyi albiz. ül. jkv. 56 Kisajátítási albiz. ül. jkv. 57 Út- és vasútügyi albiz. ül. jkv. júl Rendes havi ül. jkv. 62 Gyámügyi fellebbviteli küldöttség ül. jkv. 63 Közegészségügyi albiz. ül. jkv Adóügyi albiz. ül. jkv. 66 Népoktatásügyi albiz. ül. jkv. aug Rendes havi ül. jkv. 71 Gyámügyi fellebbviteli küldöttség ül. jkv. 72 Közegészségügyi albiz. ül. jkv. 73 Adóügyi albiz. ül. jkv. 74 Népoktatásügyi albiz. ül. jkv Út- és vasútügyi albiz. ül. jkv. 77 Kisajátítási albiz. ül. jkv. szept Rendes havi ül. jkv. 82 Gyámügyi fellebbviteli küldöttség ül. jkv. 83 Közegészségügyi albiz. ül. jkv. 84 Adóügyi albiz. ül. jkv. 85 Népoktatásügyi albiz. ül. jkv. 86 Út- és vasútügyi albiz. ül. jkv. 87 Kisajátítási albiz. ül. jkv. okt Rendes havi ül. jkv. 92 Gyámügyi fellebbviteli küldöttség ül. jkv. 93 Közegészségügyi albiz. ül. jkv. 94 Adóügyi albiz. ül. jkv. 95 Népoktatásügyi albiz. ül. jkv. 96 Kisajátítási albiz. ül. jkv. 97 Út- és vasútügyi albiz. ül. jkv. nov Gyámügyi fellebbviteli küldöttség ül. jkv.

28 Rakt.egys.sz. Év, hó, nap Lapszám Megjegyzés 23. téka f nov Közegészségügyi albiz. ül. jkv. 106 Adóügyi albiz. ül. jkv. 107 Népoktatásügyi albiz. ül. jkv. 108 Út- és vasútügyi albiz. ül. jkv. dec Rendes havi ül. jkv. 113 Gyámügyi fellebbviteli küldöttség ül. jkv. 114 Közegészségügyi albiz. ül. jkv. 115 Adóügyi albiz. ül. jkv. 116 Népoktatásügyi albiz. ül. jkv. 117 Kisajátítási albiz. ül. jkv. 118 Út- és vasútügyi albiz. ül. jkv jan Rendes havi ül. jkv. 6 Gyámügyi fellebbviteli küldöttség ül. jkv. 7 Közegészségügyi albiz. ül. jkv. 8 Adóügyi albiz. ül. jkv. 9 Népoktatásügyi albiz. ül. jkv. 10 Kisajátítási albiz. ül. jkv. febr Rendes havi ül. jkv. 15 Gyámügyi fellebbviteli küldöttség ül. jkv. 16 Közegészségügyi albiz. ül. jkv Adóügyi albiz. ül. jkv. 19 Népoktatásügyi albiz. ül. jkv. márc Rendes havi ül. jkv. 25 Népoktatásügyi albiz. ül. jkv Adóügyi albiz. ül. jkv. 28 Gyámügyi fellebbviteli küldöttség ül. jkv. 29 Közegészségügyi albiz. ül. jkv. ápr Rendes havi ül. jkv. 35 Gyámügyi fellebbviteli küldöttség ül. jkv. 36 Közegészségügyi albiz. ül. jkv. 37 Adóügyi albiz. ül. jkv. 38 Népoktatásügyi albiz. ül. jkv. máj Rendes havi ül. jkv. 43 Gyámügyi fellebbviteli küldöttség ül. jkv. 44 Közegészségügyi albiz. ül. jkv Adóügyi albiz. ül. jkv. 47 Népoktatásügyi albiz. ül. jkv. jún Rendes havi ül. jkv. 56 Gyámügyi fellebbviteli küldöttség ül. jkv. 57 Közegészségügyi albiz. ül. jkv.

29 Rakt.egys.sz. Év, hó, nap Lapszám Megjegyzés 23. téka f jún Adóügyi albiz. ül. jkv. 60 Népoktatásügyi albiz. ül. jkv. 61 Kisajátítási albiz. ül. jkv. 62 Út- és vasútügyi albiz. ül. jkv. júl Rendes havi ül. jkv. 67 Gyámügyi fellebbviteli küldöttség ül. jkv. 68 Közegészségügyi albiz. ül. jkv. 69 Adóügyi albiz. ül. jkv. 70 Népoktatásügyi albiz. ül. jkv. 71 Út- és vasútügyi albiz. ül. jkv. aug Rendes havi ül. jkv. 79 Gyámügyi fellebbviteli küldöttség ül. jkv. 80 Közegészségügyi albiz. ül. jkv. 81 Adóügyi albiz. ül. jkv. 82 Népoktatásügyi albiz. ül. jkv. 83 Útügyi albiz. ül. jkv jan dec Rendes havi ülések és albizottsági ülések tárgysorozatai. 24. téka jan máj Rendes havi ülések és albizottsági ülések tárgysorozatai szept. 1-5 Rendes havi ülések és albizottsági ülések tárgysorozatai. nov dec Rendes havi ülések és albizottsági ülések tárgysorozatai szept dec Rendes havi ülések és albizottsági ülések tárgysorozatai jan jún. 1-7 Rendes havi ülések és albizottsági ülések tárgysorozatai. aug nov Rendes havi ülések és albizottsági ülések tárgysorozatai jan dec Rendes havi ülések és albizottsági ülések tárgysorozatai jan dec Rendes havi ülések és albizottsági ülések tárgysorozatai jan aug Rendes havi ülések és albizottsági ülések tárgysorozatai. Az és az közötti jegyzőkönyvek nem maradtak fenn. + 1 doboz jkv-k Készítette: /Terney Béla/ lt. előadó

30 IV Pest-Pilis-Solt-Kiskun Vármegye közigazgatási Bizottságának iratai b/ Általános iratok Kútfőkre tagolt sorozat I. Kútfő /1900-ig pénz-, adóügyek; 1900-tól vegyes KB ügyek építési,-kórházi ápolás, illetőség, községi bíráskodás évnegyedes jelentései, stb./ , Terjedelem: 22,10 fm, 221 doboz Raktári helye: Mester utca, I. em., 72. állvány 7. polcától-73. állvány 3. polcáig Rakt. egys. sorszáma Év Sorszám Megjegyzés 1. doboz " " " " " " " " " " "

31 Rakt. egys. sorszáma Év Sorszám Megjegyzés 20. doboz " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "

32 Rakt. egys. sorszáma Év Sorszám Megjegyzés 66. doboz " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " I/1 96. " " " " " " " " " " "

33 Rakt. egys. sorszáma Év Sorszám Megjegyzés 110. doboz " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "

34 Rakt. egys. sorszáma Év Sorszám Megjegyzés 157. doboz " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "

35 Rakt. egys. sorszáma Év Sorszám Megjegyzés 203. doboz Kolozsvári Kiss László iratai 204. " 4946 " " " " " " " Kb. Közig. ülési jkv-k 221. " Készítette: Lukács Lászlóné r.sz.-ig Terney Béla Bikki István Ellenőrizte: Dr. Lakos János Látta: Dr. Lakatos Ernő levéltárigazgató

36 IV Pest-Pilis-Solt-Kiskun Vármegye közigazgatási Bizottságának iratai b/ Általános iratok Kútfőkre tagolt sorozat II. Kútfő / 1900-ig börtönügyek; 1920-ig betegápolási díj behajtás; 1920-tól adó, -illeték, -útlevél,-közmunkaváltság ügyek/ Terjedelem: 18,70fm, 187 doboz, 187 raktári egység Raktári helye: Mester utca, I. emelet, 73. állvány 3-4. polc Rakt. egys. sorszáma Év Sorszám Megjegyzés 1. doboz a kgi felelősségi ügyek 4. " 2 behajthatatlanná vált adók

37 ügyei Rakt. egys. sorszáma Év Sorszám Megjegyzés 5. doboz " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "

38 46. " Rakt. egys. sorszáma Év Sorszám Megjegyzés 47. doboz " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "

39 Rakt. egys. sorszáma Év Sorszám Megjegyzés 95. doboz " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "

40 142. " Rakt. egys. sorszáma Év Sorszám Megjegyzés 143. doboz " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " Készítette: Terney Béla, Bikki István, Kustra Lászlóné

41 Ellenőrizte: Dr. Lakos János V Pest-Pilis-Solt-Kiskun Vármegye közigazgatási Bizottságának iratai b/ Általános iratok Kútfőkre tagolt sorozat III. Kútfő /iparengedélyezések: 1903-tól oktatási ügyek/ Terjedelem: 0,11 fm, 1 doboz, 1 raktári egység Raktári helye: Mester utca, I. emelet, 73. állvány 4. polc Rakt. egység sorszáma Év Sorszám Megjegyzés 1. doboz , 2, Budapest, december 15. Ellenőrizte: Dr. Lakos János Készítette: Terney Béla

42 IV Pest-Pilis-Solt-Kiskun Vármegye közigazgatási III. Iskolai ügyek /-1921/ Bizottságának iratai b/ Általános iratok Kútfőkre tagolt sorozat Terjedelem: 70,30 fm, 703 doboz, 1 téka 704 raktári egység Raktári helye: Mester utca, I. emelet, 73. állvány 4. polcától a 74. állvány 10. polcáig Rakt. egység Év Sorszám Megjegyzés sorszáma 1. doboz " " " " " A monori áll. el. iskola ügyei / " " " " " " " " " " " " " " " " --- A kispest-szentlőrinci áll. el. is-

43 kola gazd. iratai Rakt. egység sorszáma Év Sorszám Megjegyzés 25. doboz " " " " " " " " " " " " " " " " " Rest.:1222;1225;1249; " Rest.:1669; " " " " " " " " Rest.:1014;1037; " " " Rest.:4647;4728; " " " " " " " " " " " "

44 70. " " Rakt. egység sorszáma Év Sorszám Megjegyzés 72. doboz " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " 3 Ikt.sz.: " Ikt.sz.: sz. 3-nál 100. " " " " " " " " " " " " " " "

IV. 448. A Váci felső járás főszolgabírájának iratai (1872-) 1876-1897

IV. 448. A Váci felső járás főszolgabírájának iratai (1872-) 1876-1897 IV. 448. A Váci felső járás főszolgabírájának iratai (1872-) 1876-1897 Terjedelem: 19,81 fm (ebből kötet 1,00 fm), 172 doboz, Raktári helye: 25 kötet, 3 csomó, 200 rakt.e. a/ Elnöki iratok -1897 0,10 fm

Részletesebben

VI. 4. Pest Megyei Tűzrendészeti Felügyelőség iratai 1890-1946

VI. 4. Pest Megyei Tűzrendészeti Felügyelőség iratai 1890-1946 1890-1946 Szervtörténet: A törvényhatóságoknál a felügyelői állás megszervezését a 230000/1925. sz. BM rendelet mondta ki. Ezen utasítás figyelembe vételével készítette el a megye a tűzrendészeti szabályrendeletét,

Részletesebben

IV. 408. Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegye alispánjának iratai 1876-1944 /-1949/

IV. 408. Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegye alispánjának iratai 1876-1944 /-1949/ IV. 408. Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegye alispánjának iratai 1876-1944 /-1949/ Szervtörténeti adatok: A törvényhatósági bizottsági közgyűlés, majd a kisgyűlés határozatait, a kormány rendeleteit a vármegyei

Részletesebben

IX. 311. A Pest megyei községi legeltetési társulatok iratainak levéltári gyűjteménye 1873-1905, 1930-1944 (-1964)

IX. 311. A Pest megyei községi legeltetési társulatok iratainak levéltári gyűjteménye 1873-1905, 1930-1944 (-1964) Terjedelem: 1,61 fm, 13 doboz /1,36 fm/, 13 kötet /0,19 fm/, 2 csomó /0,02 fm/, 10 füzet /0,04 fm/, 38 raktári egység Ténylegesen meglévők: 1,45 fm, 12 doboz /1,24 fm/, 11 kötet /0,15 fm/, 2 csomó /0,02

Részletesebben

V. 1029. Dunabogdány nagyközség iratai 1817-1950

V. 1029. Dunabogdány nagyközség iratai 1817-1950 Raktári helye: Mester utca, fszt. raktár, 115. állvány 16. polc-116. állvány, 2. polc A/ Feudális kori iratok 1817 1834 a/ Közhirdetményi jegyzőkönyv 1817 1834 0,01 fm B/ Polgári kori iratok 1854 b/ Elöljárósági

Részletesebben

V. 1024. Dány nagyközség iratai 1893-1950 /-1951/

V. 1024. Dány nagyközség iratai 1893-1950 /-1951/ V. 1024. Dány nagyközség iratai 1893-1950 /-1951/ Raktári helye: Mester utca, 1. em. raktár, 132. állvány, 2-4. polc C/a Képviselő-testületi iratok 1893-1944 0,46 fm D/a Képviselő-testületi iratok 1945-1949

Részletesebben

V. 1133. Tápiószecső nagyközség iratai 1945-1950

V. 1133. Tápiószecső nagyközség iratai 1945-1950 V. 33. 945 Raktári helye: Mester utca, I. emelet, 46. állvány, 82. polc D/ Népi demokratikus kori iratok 945 a/ Képviselőtestületi iratok 945 0,08 fm b/ Elöljárósági iratok 945 3,30 fm d/ Adókezelési és

Részletesebben

V. 1065. Kőröstetétlen község iratai 1948-1950

V. 1065. Kőröstetétlen község iratai 1948-1950 Terjedelem: 1,24 fm, 7 doboz (0,95 fm), 9 kötet (0,29 fm), 16 raktári egység Raktári hely: Mester utca, fszt. raktár, 117. állvány, 20-22. polc D) Népi demokratikus kori iratok a) Képviselő-testületi iratok

Részletesebben

V. 1017. Budaörs nagyközség iratai 1780-1950

V. 1017. Budaörs nagyközség iratai 1780-1950 Raktári helye: Mester utca, 1 em. raktár, 131. állvány, 3-12. polc A/ Feudális kori iratok 1780-1847 0,15 fm B/ Polgári kori iratok 1849-1871 0,30 fm C/ Polgári kori iratok 1872-1944 a/ Képviselő-testületi

Részletesebben

V. 1073. Mende nagyközség iratai 1921-1950 /-1954/

V. 1073. Mende nagyközség iratai 1921-1950 /-1954/ 1921- /-1954/ Raktári helye: Mester utca, I. emelet, 138. állvány, 11-16. polc C/ Polgári kori iratok 1921-1930 a/ Képviselő-testületi iratok 1921-1930 0,03 fm D/ Népi demokratikus kori iratok /1941-/

Részletesebben

V. 276. Nagykőrös Város Polgármesterének iratai /1865-/ 1872-1944 /-1949/

V. 276. Nagykőrös Város Polgármesterének iratai /1865-/ 1872-1944 /-1949/ V. 276. Nagykőrös Város Polgármesterének iratai /1865-/ 1872-1944 /-1949/ Terjedelem 1 : 294,03 fm, 1931 doboz, 703 kötet, 8 köteg 2642 raktári egység Raktári helye: Nk0, 14. terem, 74-78., 185-499., és

Részletesebben

XXIII. 214a. Keszthelyi Járási Tanács V. B. Építési és Közlekedési Csoport II. iratai 1957-1971

XXIII. 214a. Keszthelyi Járási Tanács V. B. Építési és Közlekedési Csoport II. iratai 1957-1971 ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. ÁTTEKINTŐ RAKTÁRI JEGYZÉK XXIII. 214a. Keszthelyi Járási Tanács V. B. Építési és Közlekedési Csoport II. iratai 1957-1971 Terjedelem: 105 doboz = 12,6

Részletesebben

V. 1047. Gyömrő nagyközség iratai 1899-1950

V. 1047. Gyömrő nagyközség iratai 1899-1950 Raktári helye: Mester utca, I. emelet, 136. állvány, 1-8. polc C/ Polgári kori iratok 1899-1944 a/ Képviselő-testületi iratok 1899-1944 0,25 fm b/ Elöljárósági iratok 1926-1944 2,46 fm c/ Községi bíráskodás

Részletesebben

V. 373. Szentendre város polgármesterének iratai 1873-1944 /-1953/

V. 373. Szentendre város polgármesterének iratai 1873-1944 /-1953/ V. 373. Szentendre város polgármesterének iratai 1873-1944 /-1953/ Raktári helye: Mester utca, fszt. raktár, 110. állvány, 2. polc-111. állvány, 16. polc a/ Elnöki iratok 1910-1931 0,11 fm b/ Közigazgatási

Részletesebben

V. 1165. Zsámbok nagyközség iratai 1913, 1927-1950

V. 1165. Zsámbok nagyközség iratai 1913, 1927-1950 V. 65. 93, 927950 Raktári helye: Mester utca, I. emelet, 53. állvány, 46. polc C/ Polgári kori iratok 93, 927944 a/ Képviselőtestületi iratok 92794 0,09 fm b/ Elöljárósági iratok 93, 940944 0,20 fm D/

Részletesebben

V. 1063. Kóka nagyközség iratai 1887-1950

V. 1063. Kóka nagyközség iratai 1887-1950 18871950 Raktári hely: Mester utca, I. emelet, 138. állvány, 57. polc C) Polgári kori iratok 18871944 (1948) a) Képviselőtestületi iratok 19191931 0,07 fm b) Elöljárósági közigazgatási iratok 18871944

Részletesebben

IV. 449. A Váci járás főszolgabírájának iratai (1884-)1898-1944

IV. 449. A Váci járás főszolgabírájának iratai (1884-)1898-1944 IV. 449. A Váci járás főszolgabírájának iratai (1884-)1898-1944 a/ Elnöki /bizalmas/ iratok 1898-1924 0,10 fm b/ Általános iratok /1884-/ 1898-1944 70,25 fm c/ Kihágási iratok 1898-1929 1,94 fm d/ Katonai

Részletesebben

V. 1143. Tököl nagyközség iratai 1787, 1839-1950

V. 1143. Tököl nagyközség iratai 1787, 1839-1950 Raktári hely: Mester utca, I. emelet, 149. állvány, 4-6. polc A/ Feudális kori iratok b/ Elöljárósági iratok 1787, 1839-1847 0,10 fm B/ Polgári kori iratok 1 a/ Képviselő-testületi iratok 1848-1855 0,10

Részletesebben

V. 1109. Solymár nagyközség iratai 1834-1949

V. 1109. Solymár nagyközség iratai 1834-1949 V. 09. 834- Raktári helye: Mester utca, I. emelet, 45. állvány, 3-6. polc A/a Képviselő-testületi iratok 834-848 /-853/ 0,05 fm B/a Képviselő-testületi iratok 852-854 0,04 fm C/a Képviselő-testületi iratok

Részletesebben

V. 1128. Tápióbicske nagyközség iratai 1945-1950

V. 1128. Tápióbicske nagyközség iratai 1945-1950 V. 28. 945 Raktári helye: Mester utca, I. emelet, 46. állvány, 46. polc D/ Népi demokratikus kori iratok 945 a/ Képviselőtestületi iratok 945947 0,05 fm b/ Elöljárósági iratok 945,4 fm Összesen:,46 fm

Részletesebben

XXIII. 211a. Keszthelyi Járási tanács V.B. Pénzügyi Osztály iratai Iktatott iratok

XXIII. 211a. Keszthelyi Járási tanács V.B. Pénzügyi Osztály iratai Iktatott iratok ** ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. ÁTTEKINTŐ RAKTÁRI JEGYZÉK XXIII. 211a. Keszthelyi Járási tanács V.B. Pénzügyi Osztály ai Iktatott ok 1950-1970 Terjedelme: 25 doboz=3,00 fm 22 kötet=

Részletesebben

ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR RAKTÁRI JEGYZÉK

ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR RAKTÁRI JEGYZÉK ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. RAKTÁRI JEGYZÉK XXIII. 83ca. Nagykanizsai Járási Hivatal Pénzügyi-, Terv- és Munkaügyi Osztály iratai Szakigazgatási iratok 1972-1983 Raktári száma,

Részletesebben

ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR RAKTÁRI JEGYZÉK

ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR RAKTÁRI JEGYZÉK ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. RAKTÁRI JEGYZÉK XXIII. 83g. Nagykanizsai Járási Hivatal Műszaki Osztály iratai 1972-1983 Raktári száma,, terjedelme: Raktári száma,, terjedelme: 263

Részletesebben

V. 1044. Gödöllő nagyközség iratai 1902-1950

V. 1044. Gödöllő nagyközség iratai 1902-1950 Raktári helye: Mester utca, I. emelet, 135. állvány, 2-9. polc C/ Polgári kori iratok 1902-1944 a/ Képviselő-testületi iratok 1922-1933 0,18 fm b/ Elöljárósági iratok 1902-1944 2,34 fm d/ Adókezelési és

Részletesebben

V. 1027. Domony nagyközség iratai 1924-1950 /-1952/

V. 1027. Domony nagyközség iratai 1924-1950 /-1952/ 1924- /-1952/ Raktári helye: Mester utca, 1. em. raktár, 132. állvány, 9-11. polc C/ Polgári kori iratok 1924-1944 a/ Képviselő-testületi iratok 1924-1944 0,07 fm D/ Népi demokratikus kori iratok 1945-

Részletesebben

IV. 411. Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegye tiszti főorvosának iratai 1881-1944 /-1949/

IV. 411. Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegye tiszti főorvosának iratai 1881-1944 /-1949/ IV. 411. Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegye tiszti főorvosának iratai 1881-1944 /-1949/ Az 1886. XXI. tc. szerint a vármegyei törvényhatóság központi tisztviselői közé tartoztak a szakszolgálati tisztviselők

Részletesebben

VII. 61. Pestvidéki kir. Ügyészség iratai 1917-1944 /-1947/

VII. 61. Pestvidéki kir. Ügyészség iratai 1917-1944 /-1947/ VII. 61. Pestvidéki kir. Ügyészség iratai 1917-1944 /-1947/ Raktári helye: Mester utca, földszint, 41. állvány, 4. polc-43. állvány, 2. polc a ) Elnöki iratok 1917-1944 4,92 fm b) Büntető iratok 1937-1944

Részletesebben

V. 1125. Táborfalva nagyközség iratai 1 1949-1950

V. 1125. Táborfalva nagyközség iratai 1 1949-1950 V. 25. Táborfalva nagyközség iratai 949 Raktári helye: Mester utca, I. emelet, 45. állvány, 3. polc D/ Népi demokratikus kori iratok a/ Képviselőtestületi iratok 949 0,0 fm b/ Elöljárósági iratok 949 0,70

Részletesebben

V. 286. Nagykőrös Város Mérnöki Hivatalának iratai 1879-1944 /-1949/

V. 286. Nagykőrös Város Mérnöki Hivatalának iratai 1879-1944 /-1949/ V. 286. Nagykőrös Város Mérnöki Hivatalának iratai Terjedelem: 3,62 fm, 27 doboz /2,72 fm/, 7 kötet /0,18 fm/, 1 szekrény, 35 raktári egység Raktári helye: Nagykőrös, 15. raktár 110-113. polc, I. e. folyosó

Részletesebben

V. 1106. Püspökszilágy nagyközség iratai 1879-1950

V. 1106. Püspökszilágy nagyközség iratai 1879-1950 V. 06. 879 Raktári helye: Mester utca, földszint, 55. állvány, 57. polc C/ Polgári kori iratok 879944 // a/ Képviselőtestületi iratok 879944 // 0,38 fm d/ Adóügyi és tulajdon 883, 93, 929939 0,3 fm nyilvántartási

Részletesebben

XXIII. Tanácsok (1884 ) 1950 1990 ( 1996) 6 276,21 fm

XXIII. Tanácsok (1884 ) 1950 1990 ( 1996) 6 276,21 fm XXIII. Tanácsok (1884 ) 1950 1990 ( 1996) 6 276,21 fm K 1 Pest Megyei Tanács iratai 1950 1990 5,20 fm a) Jegyzőkönyvek 1950 1990 5,20 fm K 2 Pest Megyei Tanács Végrehajtó Bizottsága iratai 1950 1990 24,20

Részletesebben

V. 1159. Vasad nagyközség iratai 1926-1950

V. 1159. Vasad nagyközség iratai 1926-1950 V. 59. 926950 Raktári helye: Mester utca, I. emelet, 52. állvány, 6. polc C/ Polgári kori iratok 926944 a/ Képviselőtestületi iratok 926944 0,09 fm b/ Elöljárósági iratok 937944,0 fm D/ Népi demokratikus

Részletesebben

V. 1154. Váckisújfalui körjegyzőség iratai 1838-1950

V. 1154. Váckisújfalui körjegyzőség iratai 1838-1950 V. 54. 838 Raktári helye: Mester utca, I. emelet, 52 állvány, 3. polc Körjegyzőség közös anyaga 946 D/ Népi demokratikus kori iratok b/ Elöljárósági iratok 946,70 fm Váckisújfalu község 838 A/ Feudális

Részletesebben

Somogy Megyei Levéltár. Kisbárapáti mgtsz-ek (tszcs-k) iratgyűjteménye 1953 2001. XXX. 306.

Somogy Megyei Levéltár. Kisbárapáti mgtsz-ek (tszcs-k) iratgyűjteménye 1953 2001. XXX. 306. Somogy Megyei Levéltár Kisbárapáti mgtsz-ek (tszcs-k) iratgyűjteménye 1953 2001. XXX. 306. Terjedelem Raktári egységek száma Terjedelem ifm. kisdoboz, 106 nagy doboz, csomó, Iratok: 13,25 ifm. kötet, Kötetek:.

Részletesebben

Somogy Megyei Levéltár. Siófoki mgtsz-ek (tszcs-k) iratgyűjteménye 1953 1990. XXX. 377.

Somogy Megyei Levéltár. Siófoki mgtsz-ek (tszcs-k) iratgyűjteménye 1953 1990. XXX. 377. Somogy Megyei Levéltár Siófoki mgtsz-ek (tszcs-k) iratgyűjteménye 1953 1990. XXX. 377. Terjedelem Raktári egységek száma Terjedelem ifm. kisdoboz, 69 nagy doboz, csomó, Iratok: 8,63 ifm. kötet, Kötetek:.

Részletesebben

XXI. 501. A Szobi járás főjegyzőjének iratai 1945-1950 (1957) a/ A Szobi Főjegyzői Hivatal iratai 1945-1950 (1957) 5,38 fm

XXI. 501. A Szobi járás főjegyzőjének iratai 1945-1950 (1957) a/ A Szobi Főjegyzői Hivatal iratai 1945-1950 (1957) 5,38 fm XXI. 501. A Szobi járás főjegyzőjének iratai 1945-1950 (1957) A Szobi járás Főjegyzősége 1945-1950-ig működött, kirendeltségeit Nagymarosra és Vámosmikolára telepítették, -től központi székhelye Szobra

Részletesebben

V. 1019. Ceglédbercel nagyközség iratai /1804-/ 1903-1950 /-1961/

V. 1019. Ceglédbercel nagyközség iratai /1804-/ 1903-1950 /-1961/ Raktári hely: Nagykőrös, 33. raktár, 126-135. polc A/ Feudális kori iratok d/ Népesség összeírás 1804 0,01 fm C/ Polgári kori iratok 1903-1944 /-1957/ a/ Képviselő-testületi iratok 1903-1944 /-1945/ 0,30

Részletesebben

V. 1092. Perőcsény nagyközség iratai 1878-1950

V. 1092. Perőcsény nagyközség iratai 1878-1950 V. 092. 878-950 Raktári helye: Mester utca, földszint, 2. állvány, 5-7. polc C/ Polgári kori iratok 878-944 a/ Képviselő-testületi iratok 930-936 0,02 fm d/ Adókezelési és tulajdon- 878-944 0,0 fm nyilvántartási

Részletesebben

V. 1059. Kerepes nagyközség iratai 1890-1950

V. 1059. Kerepes nagyközség iratai 1890-1950 Raktári helye: Mester utca, I. emelet. 137. állvány, 14-17. polc C/a 1890-1943 /1945-1950/ 0,35 fm C/b 1910-1944 0,80 fm C/d 1914-1944 /-1950/ 0,04 fm D/a /1943-/ 1945-1950 0,04 fm D/b 1945-1950 1,67 fm

Részletesebben

V. 1004. Alberti nagyközség iratai 1814-1950 /-1960/

V. 1004. Alberti nagyközség iratai 1814-1950 /-1960/ Terjedelem: 9,86 fm, 54 doboz /6,76 fm/, 103 kötet /2,63 fm/, 22 füzet, 1 lap /0,47 fm/, 180 raktári egység Raktári hely: Nagykőrös, 33. terem, 56-68. polc A/ Feudális kori iratok 1814-1850 2 kötet, /0,07fm/,

Részletesebben

V. 1031. Dunakeszi nagyközség iratai 1892-1950 (-1956)

V. 1031. Dunakeszi nagyközség iratai 1892-1950 (-1956) V. 03. Dunakeszi nagyközség iratai 892-950 (-956) Terjedelem: 9,9 fm, 70 doboz /7,67 fm/, 87 kötet /2,6 fm/, 2 csomó /0,08 fm/, 59 rakt. e. Raktári hely: Mester utca, fszt. 6. állvány, 3-7. polc C) Polgári

Részletesebben

XXIII. 13. Zala Megyei Tanács V. B. Munkaügyi Osztály ( : Munkaerő-gazdálkodási Osztály) iratai

XXIII. 13. Zala Megyei Tanács V. B. Munkaügyi Osztály ( : Munkaerő-gazdálkodási Osztály) iratai ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. ÁTTEKINTŐ RAKTÁRI JEGYZÉK XXIII. 13. Zala Megyei Tanács V. B. Munkaügyi Osztály (1957-1987: i Osztály) ai 1952-1987 Terjedelme: 59 doboz = 6,49 ifm 38

Részletesebben

V. 1097. Pilisszántó község iratai 1884-1950 /-1951/

V. 1097. Pilisszántó község iratai 1884-1950 /-1951/ V. 097. 884-950 /-95/ Raktári helye: Mester utca, földszint, 2. állvány, 7-9. polc C/ Polgári kori iratok 884-944 /-95/ b/ Elöljárósági iratok 897-943 0,0 fm d/ Tulajdon-nyilvántartási iratok 884-944 /95/

Részletesebben

Somogy Megyei Levéltár. Somogy Megyei Fogyasztóvédelmi Felügyelőség iratai 1989-2002 XXIV.1103. Terjedelem

Somogy Megyei Levéltár. Somogy Megyei Fogyasztóvédelmi Felügyelőség iratai 1989-2002 XXIV.1103. Terjedelem Somogy Megyei Levéltár Somogy Megyei Fogyasztóvédelmi Felügyelőség iratai 1989-2002 XXIV.1103. Terjedelem Raktári egységek száma Terjedelem ifm. 10 kisdoboz 31 kötet Kötetek: 0,50 ifm Iratok: 1,25 ifm

Részletesebben

V. 96. Vác Város Adóhivatalának iratai

V. 96. Vác Város Adóhivatalának iratai V. 96 Vác Város Adóhivatalának iratai 1873 1944 Terjedelem: 17,23 fm (ebből 16,94 fm kötet), 7 doboz, 1 csomó, 378 kötet, összesen 386 raktári egység Raktári hely: VVL,... sz. raktár,... sz. polc 1. kötet

Részletesebben

IV. 404b. Zala vármegye alispánjának iratai

IV. 404b. Zala vármegye alispánjának iratai A a AA ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. ÁTTEKINTŐ RAKTÁRI JEGYZÉK IV. 404b. Zala vármegye alispánjának iratai 1872-1950 Terjedelme: 833 doboz = 99,96 ifm 124 kötet = 2,48 ifm Összesen:

Részletesebben

V. 377. Szentendre Város Számvevőségének iratai 1893-1944 /-1945/

V. 377. Szentendre Város Számvevőségének iratai 1893-1944 /-1945/ V. 377. Szentendre Város Számvevőségének iratai 1893-1944 /-1945/ Terjedelem: 4,56 fm, 11 doboz /1,21 fm/, 115 kötet /3,33 fm/, 1 csomó /0,02 fm/, 127 rakt. e. Raktári helye: Mester utca, fszt. raktár,

Részletesebben

V. 74. Cegléd Város Árvaszékének iratai /1869-/ 1872-1944 /-1962/

V. 74. Cegléd Város Árvaszékének iratai /1869-/ 1872-1944 /-1962/ 3. sz. összesítő jegyzék V. 74. Cegléd Város Árvaszékének iratai /1869-/ 1872-1944 /-1962/ Terjedelem: 63,74 fm, 482 doboz /48,20 fm/, 520 kötet /14,94 fm/, 3 köteg /0,60 fm/, 1005 r. e. Raktári helye:

Részletesebben

XXI. 7. Pest-Pilis-Solt-Kiskun megye tiszti főorvosának iratai (1895-) 1945-1950 (-1954)

XXI. 7. Pest-Pilis-Solt-Kiskun megye tiszti főorvosának iratai (1895-) 1945-1950 (-1954) XXI. 7. Pest-Pilis-Solt-Kiskun megye tiszti főorvosának iratai (1895-) 1945-1950 (-1954) a/ Általános iratok 1945-1950 (-1951) 13,27 ifm b/ Óvodaügyi iratok (1942-)1945-1949 2,98 ifm c/ Vegyes nyilvántartások

Részletesebben

Magyar Nemzeti Levéltár Somogy Megyei Levéltára. Siófoki Városi Bíróság (korábban: Siófoki Járásbíróság) iratai

Magyar Nemzeti Levéltár Somogy Megyei Levéltára. Siófoki Városi Bíróság (korábban: Siófoki Járásbíróság) iratai Magyar Nemzeti Levéltár Somogy Megyei Levéltára Siófoki Városi Bíróság (korábban: Siófoki Járásbíróság) iratai Peren kívüli ügyek iratai 1952 1994 XXV. 28. d. Terjedelem Raktári egységek száma Terjedelem

Részletesebben

ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. RAKTÁRI JEGYZÉK. IV. 404e. Zala vármegye alispánjának iratai Tárgyi csomók 1861-1950.

ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. RAKTÁRI JEGYZÉK. IV. 404e. Zala vármegye alispánjának iratai Tárgyi csomók 1861-1950. ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. RAKTÁRI JEGYZÉK IV. 404e. Zala vármegye alispánjának iratai Tárgyi csomók 1861-1950 Terjedelme: 76 doboz = 9,12 ifm Helyrajzi jelzete: Tárgyi csomók:

Részletesebben

Somogy Megyei Levéltár. Pusztaszemesi mgtsz-ek (tszcs-k) iratgyűjteménye 1953 1992. XXX. 363.

Somogy Megyei Levéltár. Pusztaszemesi mgtsz-ek (tszcs-k) iratgyűjteménye 1953 1992. XXX. 363. Somogy Megyei Levéltár Pusztaszemesi mgtsz-ek (tszcs-k) iratgyűjteménye 1953 1992. XXX. 363. Terjedelem Raktári egységek száma Terjedelem ifm. kisdoboz, 188 nagy doboz, csomó, Iratok: 23,50 ifm. kötet,

Részletesebben

XIII. 11. Gálos család iratai (Nemesnép)

XIII. 11. Gálos család iratai (Nemesnép) ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. LAJSTROM XIII. 11. Gálos család iratai (Nemesnép) 1650-1941 Raktári száma, neve, terjedelme: Összes raktári és terjedelme: 1 csomó = 0,04 ifm 1 csomó

Részletesebben

V Váchartyáni Körjegyzőség iratai /-1954/

V Váchartyáni Körjegyzőség iratai /-1954/ Raktári helye: Mester utca, földszint, 57. állvány, 7-. polc Váchartyán község iratai 896- C/ Polgári kori iratok a/ Képviselő-testületi iratok 930-944 0,04 fm b/ Elöljárósági iratok 900-944 0,0 fm d/

Részletesebben

XXIII. 22b. Zala Megyei Tanács V. B. Művelődésügyi Osztály Érettségi anyakönyvek 1954-1990

XXIII. 22b. Zala Megyei Tanács V. B. Művelődésügyi Osztály Érettségi anyakönyvek 1954-1990 ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. RAKTÁRI JEGYZÉK XXIII. 22b. Zala Megyei Tanács V. B. Művelődésügyi Osztály Érettségi anyakönyvek 1954-1990 Terjedelme: 31 doboz = 3,41 ifm Helyrajzi

Részletesebben

Somogy Megyei Levéltár. Somogy Megyei Egészségbiztosítási Pénztár iratai 1959-2000 XXIV.1021. Terjedelem

Somogy Megyei Levéltár. Somogy Megyei Egészségbiztosítási Pénztár iratai 1959-2000 XXIV.1021. Terjedelem Somogy Megyei Levéltár Somogy Megyei Egészségbiztosítási Pénztár iratai 1959-2000 XXIV.1021. Terjedelem Raktári egységek száma Terjedelem ifm. 64 kisdoboz 18 kötet 2 csomó Kötetek: 1,00 ifm Csomók: 0,40

Részletesebben

Somogy Megyei Levéltár. Kaposvári Közegészségügyi és Járványügyi Állomás iratai 1956-1995 XXIV.1051. Terjedelem

Somogy Megyei Levéltár. Kaposvári Közegészségügyi és Járványügyi Állomás iratai 1956-1995 XXIV.1051. Terjedelem Somogy Megyei Levéltár Kaposvári Közegészségügyi és Járványügyi Állomás iratai 1956-1995 XXIV.1051. Terjedelem Raktári egységek száma Terjedelem ifm. 83 kisdoboz 21 kötet Kötetek: 0,90 ifm Iratok: 10,37

Részletesebben

A Hatósági Főosztályra vonatkozó feladatok

A Hatósági Főosztályra vonatkozó feladatok A Hatósági Főosztályra vonatkozó feladatok A Főosztály általános feladatai tekintetében a) Kodifikációs feladatai tekintetében a hatósági tevékenység tapasztalatai alapján jogszabálymódosító javaslatokat

Részletesebben

IV. 86. Ügyvédek után maradt iratok levéltári gyűjteménye. /Acta post advocatos/

IV. 86. Ügyvédek után maradt iratok levéltári gyűjteménye. /Acta post advocatos/ IV. 86. Ügyvédek után maradt iratok levéltári gyűjteménye /Acta post advocatos/ 1627 1835 Terjedelme: 14,80 ifm 92 (14,73 fm) doboz 2 (0,07 fm) kötet 94 rakt egys. Raktári helye: Mester utca, 2 emelet,

Részletesebben

VIII. 62. 1955 1994, é. n.

VIII. 62. 1955 1994, é. n. VIII. 62 A Kereskedelmi Szakközépiskola, Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakmunkásképző Iskola (1965-ig Pest Megyei Tanács V. B. 2. sz. Kereskedelmi Tanulóiskolája, 1978-ig Kereskedelmi és Vendéglátóipari

Részletesebben

VII. 102. Pestvidéki kir. Törvényszéki Fogház iratai 1880 1944 ( 1949)

VII. 102. Pestvidéki kir. Törvényszéki Fogház iratai 1880 1944 ( 1949) VII. 102. Pestvidéki kir. Törvényszéki Fogház iratai 1880 1944 ( 1949) Raktári helye: Mester utca, földszint, 43. állvány, 2. polc-44. állvány, 6. polc Rövid történeti áttekintés a büntetőintézetekről:

Részletesebben

V. 1001. Abony nagyközség iratai (1804-) 1850 1950 (-1952)

V. 1001. Abony nagyközség iratai (1804-) 1850 1950 (-1952) 3. sz. összesítő raktári jegyzék (1804-) 1850 1950 (-1952) Terjedelem: 8,74 fm, 67 doboz (7,72 fm), 26 kötet (0,82 fm), 5 köteg (0,60 fm), 98 rakt. e. Raktári helye: Nagykőrös, 33. raktár 1-7. polc, 334-338.

Részletesebben

V. 1161. Veresegyház nagyközség iratai 1891-1950

V. 1161. Veresegyház nagyközség iratai 1891-1950 89950 Raktári helye: Mester utca, I. emelet, 52. állvány, 78. polc C/ Polgári kori iratok 8992, 925944 a/ Képviselőtestületi iratok 8992, 925944 0,30 fm D/ Népi demokratikus kori iratok /944/ 945950 a/

Részletesebben

A ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR RENDEZÉSI, SELEJTEZÉSI ÉS SEGÉDLETKÉSZÍTÉSI MUNKÁJA 2006-BAN

A ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR RENDEZÉSI, SELEJTEZÉSI ÉS SEGÉDLETKÉSZÍTÉSI MUNKÁJA 2006-BAN 4. sz. melléklet A ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR RENDEZÉSI, SELEJTEZÉSI ÉS SEGÉDLETKÉSZÍTÉSI MUNKÁJA 2006-BAN törzsszáma neve évköre rendezett mennyiség rendezést végezte ALAPSZINTŰ RENDEZÉS IV. 264. Kapornaki

Részletesebben

ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR RAKTÁRI JEGYZÉK

ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR RAKTÁRI JEGYZÉK ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. RAKTÁRI JEGYZÉK XXIV. 253. Állami Termésbecslési Felügyelőség Zala megyei Kirendeltség iratai 1949-1954 Raktári száma, neve, terjedelme: Összes raktári

Részletesebben

IV. 92. PPS vm. szabályrendeleteinek és árszabásainak levéltári gyűjteménye 1718-1874

IV. 92. PPS vm. szabályrendeleteinek és árszabásainak levéltári gyűjteménye 1718-1874 IV. 92. PPS vm. szabályrendeleteinek és árszabásainak levéltári gyűjteménye 1718-1874 A Pest Megyei Levéltárban feltehetően egy 19. századi rendezés során alakították ki a közrendszabályok levéltári gyűjteményét

Részletesebben

XXIII. 10. Zala Megyei Tanács V. B. Élelmiszeripari Osztály iratai

XXIII. 10. Zala Megyei Tanács V. B. Élelmiszeripari Osztály iratai ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. ÁTTEKINTŐ RAKTÁRI JEGYZÉK XXIII. 10. Zala Megyei Tanács V. B. Élelmiszeripari Osztály ai 1951-1956 Terjedelme: 24 doboz = 2,64 ifm Helyrajzi jelzete:

Részletesebben

IX. 1. Vác városi céhiratok levéltári gyűjteménye 1705 1874 ( 1899) a) A Váci Asztalos Céh iratai 1743 1872 0,14 fm

IX. 1. Vác városi céhiratok levéltári gyűjteménye 1705 1874 ( 1899) a) A Váci Asztalos Céh iratai 1743 1872 0,14 fm IX. 1. Vác városi céhiratok levéltári gyűjteménye 1705 1874 ( 1899) Terjedelem: 1,22 fm, 12 doboz, 12 raktári egység Raktári hely: Vác Város Levéltára,... sz. raktár,... polc a) A Váci Asztalos Céh iratai

Részletesebben

A Nógrád Megyei Levéltár filmtárában található folyóiratok jegyzéke

A Nógrád Megyei Levéltár filmtárában található folyóiratok jegyzéke 1 A Nógrád Megyei Levéltár filmtárában található folyóiratok jegyzéke A Bányász (1926 1939) 442. tekercs: 1926. okt. 30. 1939. júl. A mi lapunk (Losonc, cserkészújság( (1921 1932) 590. tekercs: 1921. jan.

Részletesebben

Csongrád Megyei Levéltár Csongrádi Levéltára V. B. 76. CSONGRÁD VÁROS, IG ÉS IG NAGYKÖZSÉG HYPOTHECALIS ÉS HÁZIPÉNZTÁRÁNAK IRATAI

Csongrád Megyei Levéltár Csongrádi Levéltára V. B. 76. CSONGRÁD VÁROS, IG ÉS IG NAGYKÖZSÉG HYPOTHECALIS ÉS HÁZIPÉNZTÁRÁNAK IRATAI Csongrád Megyei Levéltár Csongrádi Levéltára V. B. 76. CSONGRÁD VÁROS, 1865 1872-IG ÉS 1880 1923-IG NAGYKÖZSÉG HYPOTHECALIS ÉS HÁZIPÉNZTÁRÁNAK IRATAI 1848 1950 Az 1847 augusztusában megkötött örökváltsági

Részletesebben

MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR BARANYA MEGYEI LEVÉLTÁRA FONDJEGYZÉK

MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR BARANYA MEGYEI LEVÉLTÁRA FONDJEGYZÉK MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR BARANYA MEGYEI LEVÉLTÁRA 2016. 01. 04-ei állapot Tartalomjegyzék IV. MEGYEI TÖRVÉNYHATÓSÁGOK ÉS TÖRVÉNYHATÓSÁGI JOGÚ VÁROSOK...5 BARANYA VÁRMEGYE LEVÉLTÁRA...5 Az 1848-ig terjedő

Részletesebben

V. 95. Vác Város Házipénztárának és Számvevőségének iratai 1874 1950 (1951)

V. 95. Vác Város Házipénztárának és Számvevőségének iratai 1874 1950 (1951) V. 95 Vác Város Házipénztárának és Számvevőségének iratai 1874 1950 (1951) Terjedelem: 4,58 fm, 16 doboz, 2 csomó, 86 kötet, 104 raktári egység Raktári hely: VVL,... sz. raktár,... sz. polc Megnevezés

Részletesebben

IX. 314. A Pest vármegyei Dunavölgy Lecsapoló és Öntöző Társulat iratai 1900-1944

IX. 314. A Pest vármegyei Dunavölgy Lecsapoló és Öntöző Társulat iratai 1900-1944 Terjedelem: 5,65 fm, 70 csomó, 70 raktári egység. Raktári helye: Mester utca, fszt. raktár, 47. állvány, 13-18. polc a) Hivatali, ügyviteli iratok b) 1./ Általános kimutatások 2./ Birtokívek, ártéri, összesített

Részletesebben

Az építésügyi hatóság engedélyezési eljárásában közreműködő szakhatóságok által kért igazgatási szolgáltatási díjak és illetékek Másodfokú eljárásban

Az építésügyi hatóság engedélyezési eljárásában közreműködő szakhatóságok által kért igazgatási szolgáltatási díjak és illetékek Másodfokú eljárásban Első fokú Mezőgazdasági Szakigazgatási (talajvédelem, élelmiszerlánc felügyelet, vadászat, halászat, erdészet) Erdészeti hatóság Az építésügyi hatóság engedélyezési eljárásában közreműködő szakhatóságok

Részletesebben

XIII. 1. Családi fondok töredékeinek levéltári gyűjteménye 1569-1965

XIII. 1. Családi fondok töredékeinek levéltári gyűjteménye 1569-1965 Terjedelem: 0,73 fm, 7 doboz (0,70 fm), 1 kötet (0,03 fm), 8 raktári egység 1 ; 101. állvány, 3. polc a) Balogh család iratai 1724-1841 0,03 ifm b) Boronkay család iratai 1569-1786 0,20 ifm c) Lukanyényei

Részletesebben

Raktári egység Évkör Iktatószám Tárgy 1951-1953 I. ÁVH Kollégium üléseinek határozataiból készült kivonatok 3. doboz 1951 Kivonat a március 12-i

Raktári egység Évkör Iktatószám Tárgy 1951-1953 I. ÁVH Kollégium üléseinek határozataiból készült kivonatok 3. doboz 1951 Kivonat a március 12-i Raktári egység Évkör Iktatószám Tárgy 1951-1953 I. ÁVH Kollégium üléseinek határozataiból készült kivonatok 3. doboz 1951 Kivonat a március 12-i kollégiumi ülés Gépjárműveknél üzemanyag felhasználás szabályozása

Részletesebben

Somogy Megyei Levéltár. Stephaits Richárd szolgabíró iratai

Somogy Megyei Levéltár. Stephaits Richárd szolgabíró iratai Somogy Megyei Levéltár Stephaits Richárd szolgabíró iratai 1784-1848. XIV. 32. Terjedelem Raktári egységek száma Terjed ifm. elem kisdoboz, nagy doboz, 1 csomó, Iratok: 0. 04. ifm. kötet, Kötetek: - ifm.

Részletesebben

V. 1160. Vecsés nagyközség iratai 1918-1950

V. 1160. Vecsés nagyközség iratai 1918-1950 V. 60. 98950 Raktári helye: Mester utca, I. emelet, 52. állvány, 6. polc C/ Polgári kori iratok 98944 a/ Képviselőtestületi iratok 9, 94 0,0 fm b/ Elöljárósági iratok 9899, 9942 0,25 fm d/ Adókezelési

Részletesebben

BÚCSÚSZENTLÁSZLÓI KÖRJEGYZŐSÉG IRATAI. f. Tárgyi csomók (Kötet tárgya) 1901-1950

BÚCSÚSZENTLÁSZLÓI KÖRJEGYZŐSÉG IRATAI. f. Tárgyi csomók (Kötet tárgya) 1901-1950 ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. RAKTÁRI JEGYZÉK V. 1817. BÚCSÚSZENTLÁSZLÓI KÖRJEGYZŐSÉG IRATAI f. Tárgyi csomók (Kötet tárgya) 1901-1950 f. állag terjedelme: 21 doboz = 2,310 ifm 26

Részletesebben

XXIX. 10. A Pamutfonóipari Vállalat Váci Finompamutfonó és Cérnázó gyárának iratai (1949) 1950 1989. d) A Műszaki Osztály iratai (1949 ) 1950 1966

XXIX. 10. A Pamutfonóipari Vállalat Váci Finompamutfonó és Cérnázó gyárának iratai (1949) 1950 1989. d) A Műszaki Osztály iratai (1949 ) 1950 1966 XXIX. 10 A Pamutfonóipari Vállalat Váci Finompamutfonó és Cérnázó gyárának iratai (1949) 1950 1989 d) A Műszaki Osztály iratai (1949 ) 1950 1966 Terjedelem: 2,30 fm, 23 doboz, 23 raktári egység Raktári

Részletesebben

V. 93. Vác város polgármesterének iratai (1867 ) 1872 1950 ( 1952) c) Közigazgatási iratok (1867 ) 1872 1950 ( 1952), é. n.

V. 93. Vác város polgármesterének iratai (1867 ) 1872 1950 ( 1952) c) Közigazgatási iratok (1867 ) 1872 1950 ( 1952), é. n. V. 93 Vác város polgármesterének iratai (1867 ) 1872 1950 ( 1952) c) Közigazgatási iratok (1867 ) 1872 1950 ( 1952), é. n. Terjedelem: 56,42 fm (ebből 15,14 fm kötet), 408 doboz, 306 kötet, 714 raktári

Részletesebben

Hatósági statisztika az ügyiratforgalomról ill. az elsőfokú eljárásban intézett önkormányzati és államigazgatási hatósági ügyekről

Hatósági statisztika az ügyiratforgalomról ill. az elsőfokú eljárásban intézett önkormányzati és államigazgatási hatósági ügyekről Hatósági statisztika az ügyiratforgalomról ill. az elsőfokú eljárásban intézett önkormányzati és államigazgatási hatósági ügyekről államigazgatási hatósági ügyekben hozott döntések a (fő)polgármester a

Részletesebben

MINŐSÉGÜGYI ELJÁRÁS AZ ADÓÜGYI IRODA FOLYAMATSZABÁLYOZÁSA

MINŐSÉGÜGYI ELJÁRÁS AZ ADÓÜGYI IRODA FOLYAMATSZABÁLYOZÁSA AZ ADÓÜGYI IRODA FOLYAMATSZABÁLYOZÁSA 1. AZ ELJÁRÁS CÉLJA A jelen folyamatszabályozás a helyi adók kivetésével, beszedésével, a nem adózók felkutatásával, továbbá az önkormányzat adóhátralékainak és az

Részletesebben

XXIII. 3. Zala Megyei Tanács V. B. Titkárság h. TÜK iratok 1983-1990

XXIII. 3. Zala Megyei Tanács V. B. Titkárság h. TÜK iratok 1983-1990 ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. ÁTTEKINTŐ RAKTÁRI JEGYZÉK XXIII. 3. Zala Megyei Tanács V. B. Titkárság h. TÜK iratok 1983-1990 Terjedelme: 28 doboz = 3,08 ifm Helyrajzi jelzete: Iktatott

Részletesebben

V. 1030. Dunaharaszti nagyközség iratai /1866-/ 1878-1949

V. 1030. Dunaharaszti nagyközség iratai /1866-/ 1878-1949 V. 1030. Dunaharaszti nagyközség iratai /1866-/ 1878-1949 Raktári helye: Mester utca, 1. em. raktár, 133. állvány, 1-9. polc C/a Képviselő-testületi iratok 1891-1943 0,50 fm C/b Elöljárósági közigazgatási

Részletesebben

VIII. 54. Sümegi Állami Kisfaludy Sándor Általános Gimnázium iratai 1868-1955

VIII. 54. Sümegi Állami Kisfaludy Sándor Általános Gimnázium iratai 1868-1955 ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. RAKTÁRI JEGYZÉK VIII. 54. Sümegi Állami Kisfaludy Sándor Általános Gimnázium iratai 1868 1955 Az intézmény névváltozásai: Sümegi M. Kir. Állami Kisfaludy

Részletesebben

A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése szervezeti egységek megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladatai:

A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése szervezeti egységek megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladatai: Kisvárdai Járási Hivatal (törzshivatal) Hatósági Osztály általános hatósági feladatok járási hatósági feladatok oktatási feladatok járási védelmi igazgatási feladatok Kormányablak (Okmányirodai) Osztály

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XIV. KERÜLET ZUGLÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

BUDAPEST FŐVÁROS XIV. KERÜLET ZUGLÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK BUDAPEST FŐVÁROS XIV. KERÜLET ZUGLÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat Képviselő testülete az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról

Részletesebben

VII. 7. Váci m. kir. Járásbíróság iratai 1875-1944 (-1954)

VII. 7. Váci m. kir. Járásbíróság iratai 1875-1944 (-1954) VII. 7. Váci m. kir. Járásbíróság iratai Raktári helye: Mester utca, földszint, 99 állvány, 2-10. polc a) Elnöki iratok 1900-1944 (-1951) 0,66 fm b) Peres és peren kívüli iratok 1908-1942 0,76 fm c) Közjegyzői

Részletesebben

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FÖLDMŰVELÉSÜGYI IGAZGATÓSÁG ÜGYREND

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FÖLDMŰVELÉSÜGYI IGAZGATÓSÁG ÜGYREND SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FÖLDMŰVELÉSÜGYI IGAZGATÓSÁG ÜGYREND A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának (a továbbiakban: SzMSz) 12. c) pontjában

Részletesebben

V Monor nagyközség iratai

V Monor nagyközség iratai V. 075. Monor nagyközség iratai 903950 Raktári helye: Mester utca, I emelet, 39. állvány,. polc 40. állvány, 5. polc C/ Polgári kori iratok 903944 a/ Képviselőtestületi iratok 9944 0,47 fm b/ Elöljárósági

Részletesebben

TÁRGY: Javaslat az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatását célzó pályázaton való részvételre E L Ő T E R J E S Z T É S

TÁRGY: Javaslat az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatását célzó pályázaton való részvételre E L Ő T E R J E S Z T É S AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 201. MELLÉKLET: - db TÁRGY: Javaslat az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatását célzó pályázaton való részvételre E L Ő T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD

Részletesebben

A Veszprémi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság ügyelosztási rendje

A Veszprémi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság ügyelosztási rendje Ügyszám: 2014.El.III.A.2. A Veszprémi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság ügyelosztási rendje A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. Tv. 9. -ban foglaltakra figyelemmel Veszprémi

Részletesebben

I. fejezet. Általános rendelkezések

I. fejezet. Általános rendelkezések Melléklet az 46/2014. (VII.3.) önkormányzati határozathoz Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata (az 56/2013. (IX.26.) önkormányzati határozattal elfogadott

Részletesebben

VIII. 53. Nagykőrösi és Dunamelléki Református Tanítóképző Intézet iratai (-1949)

VIII. 53. Nagykőrösi és Dunamelléki Református Tanítóképző Intézet iratai (-1949) Raktári helye: Nagykőrös, vk. terem, 76-77. polc a) Igazgatótanácsi és tanárszéki jegyzőkönyvek 1904-1947 0,12 fm b) Ügyviteli iratok 1889-1948 (-1949) 0,14 fm c) Anyakönyvek 1865-1946 0,14 fm d) Évkönyvek

Részletesebben

2011.Vez.III.A.1/2. Ügyelosztási rend

2011.Vez.III.A.1/2. Ügyelosztási rend 2011.Vez.III.A.1/2. Ügyelosztási rend 2012. április 2-től Szervezeti egység megnevezése Közigazgatási Kollégium bírói tanács száma Bíró neve Tárgyalt ügyek jellege 1.K. Dr. Garáné dr. Horváth Diána a)

Részletesebben

polgarmester@sarbogard.hu Tel.: 25/520-240, Fax: 25/520-280 Sárbogárd, Hősök tere 2.

polgarmester@sarbogard.hu Tel.: 25/520-240, Fax: 25/520-280 Sárbogárd, Hősök tere 2. 1. A POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ SZERVEZETI TAGOZÓDÁSA, FELADATKÖRE Polgármester: Jegyző: Aljegyző: Dr. Sükösd Tamás polgarmester@sarbogard.hu Tel.: 25/520-240, Fax: 25/520-280 Demeterné Dr. Venicz Anita

Részletesebben

Etikai Bizottság Szervezeti és Működési Rendje

Etikai Bizottság Szervezeti és Működési Rendje S z o l n o k i Főiskola Etikai Bizottság Szervezeti és Működési Rendje S z o l n o k 2010 Preambulum A Szolnoki Főiskola Szenátusa 2006. április 25-én hozott döntése alapján Etikai Bizottságot működtet.

Részletesebben

Segédlet a csekély összegű támogatásokhoz kapcsolódó szabad támogatási keret kiszámításához

Segédlet a csekély összegű támogatásokhoz kapcsolódó szabad támogatási keret kiszámításához Segédlet a támogatásokhoz kapcsolódó szabad támogatási keret kiszámításához I. A támogatást igénylő egyéni szabad keretének kiszámítása I./1 Amennyiben a támogatást igénylő által alkalmazott üzleti év

Részletesebben

91/2008. (IV. 23.) Korm. rendelet

91/2008. (IV. 23.) Korm. rendelet 91/2008. (IV. 23.) Korm. rendelet az M4 autópálya/autóút és a 4. számú főút fejlesztéseihez kapcsolódó beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Részletesebben