HIRDETMÉNY Utolsó módosítás hatályba lépés: től

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "HIRDETMÉNY Utolsó módosítás hatályba lépés: től"

Átírás

1 TISZÁNTÚLI TAKARÉK Takarékszövetkezet 4026 Debrecen, Bethlen u A ép. 1/6. KSH száma , cégjegyzékszáma: , MNB engedély: H-EN-I-657/2016, valamint 58/1997/F és 773/1997/F, Cégbíróság: Debreceni Törvényszék) HIRDETMÉNY Utolsó módosítás hatályba lépés: től A forgalomképes és a törvényes fizetőeszköznek minősülő forgalomképtelen forintbankjegy és forintérme címletváltásának díjtételeiről és szabályairól Elfogadta: ÜTD/040/ ÜT. határozat, eredetileg től hatályban Módosítás indoklás: a TISZÁNTÚLI TAKARÉK takarékszövetkezet január 14-én közzétett hirdetménye alapján egyes fiókok összevonásra kerülnek től. Ennek megfelelően módosul a jelen hirdetmény 1. számú melléklete, mely azon egységek felsorolását tartalmazza, melyek címletváltási tevékenységet - a forgalomból az MNB által bevont, törvényes fizetőeszköznek már nem minősülő bankjegyeket beváltásának kivételével - nem végeznek. A Takarékszövetkezet a forgalomképes, valamint a törvényes fizetőeszköznek minősülő, de forgalomképtelen forintbankjegyeket és forintérméket címletváltás keretében átváltja más címletű, forgalomképes forintbankjegyre, vagy forintérmére, amennyiben azok valódisága és névértéke az átvételkor, a helyszínen egyértelműen megállapítható. A Takarékszövetkezet valutában történő bankjegyváltást a valutapénztárral rendelkező fiókokban az alábbi devizanemben végez: EUR,USD, GBP, CHF.

2 FORINTBANKJEGYEK ÉS FORINTÉRMÉK CÍMLETVÁLTÁSA A TISZÁNTÚLI Takarék Takarékszövetkezet a címletváltási tevékenységet A takarékszövetkezet 100 db forint érme vagy 50 db forint bankjegy feletti címletváltási műveletet (bele értve a nehezen felismerhető, sérült forint bankjegyek és érmék átváltását is) kizárólag pénztári nyitva tartás alatt és az alábbi kirendeltségen (kirendeltségeken) végez: Debrecen, Bethlen Debrecen, Mátyás Király Tokaj Nyíregyháza, Országzászlót ér 4026 Debrecen, Bethlen u Debrecen, Mátyás király u Tokaj Bajcsy Zs. Endre u Nyíregyháza, Országzászló tér 4. (52) (52) debrecen.bethlen@tisza ntulitakarek.hu (52) (52) /602 debrecen.matyas@tisza ntulitakarek.hu (47) (47) (42) tokaj@tiszantulitakarek.hu nyiregyhaza.orszagzasz lo@tiszantulitakarek.hu A takarékszövetkezet az 1. sz. mellékletben megjelölt további fiókjai címletváltási tevékenységet - a forgalomból az MNB által bevont, törvényes fizetőeszköznek már nem minősülő bankjegyeket beváltásának kivételével - nem végez: A forint bankjegy és érme váltásra vonatkozó díjak: Bankjegy és érme váltás Forintbankjegy egy alkalommal legfeljebb 50 darab forintbankjegy váltása Nehezen felismerhető, valamint sérült (hiányos, szakadt, ragasztott, szennyezett, selejt), és bevont forintbankjegy befizetése, illetve váltása Forintérme egy alkalommal legfeljebb 100 darab forintérme váltása Jutalék mérték Nehezen felismerhető, valamint sérült (szennyezett, selejt), és bevont forintérme befizetése, illetve váltása Címletenként 100 darabot meghaladó érmés forint készpénz befizetés alapdíj + 2 % (a teljes befizetés összege után) 100 darabot meghaladó pénzváltáskor kiadott érme után Zsákos érme (100 darabot meghaladó) befizetése banki feldolgozással 10 % 0,85%,min. 100,- Ft

3 A forgalomképes és a törvényes fizetőeszköznek minősülő forgalomképtelen forintbankjegy címletváltásának szabályai A Takarékszövetkezet a forgalomképes, valamint a törvényes fizetőeszköznek minősülő forgalomképtelen forintbankjegyekből egy alkalommal összesen legfeljebb 50 darabot köteles más címletű forgalomképes forintbankjegyre, illetve - legfeljebb 100 darabig - forgalomképes forintérmére átváltani. A Takarékszövetkezet a nehezen felismerhető, valamint a sérült (hiányos, szakadt, ragasztott, szennyezett) forintbankjegyet abban az esetben köteles címletváltásra átvenni, amennyiben egyértelműen megállapítható az átváltani kívánt bankjegy címlete, valódisága és mennyisége. A hiányos (lyukas, csonka) forintbankjegy estén az átváltás további feltétele, hogy a bankjegy felénél nagyobb része kerüljön benyújtásra. A Takarékszövetkezet címletváltás keretében nem köteles átváltani azt a forintbankjegyet, amelynek a valódisága, illetve névértéke nem állapítható meg egyértelműen. A Takarékszövetkezetnek azokat a hiányos, sérült bankjegyeket, amelyek felülete nem haladja meg az 50%ot, az ügyféltől köteles térítésmentesen átvenni, és az MNB-nek bevonás és megsemmisítés céljából továbbítani. A takarékszövetkezet a hiányos forintbankjegyet abban az esetben köteles címletváltásra és átváltásra átvenni, amennyiben a forintbankjegynek a felénél nagyobb részét benyújtják. A több - esetlegesen összeragasztott - darabból álló hiányos forintbankjegy címletváltás és átváltás keretében akkor váltható át, amennyiben az egyes részek a pénztáros által megállapíthatóan azonos forintbankjegyhez tartoznak, és az egyes részek együttesen a forintbankjegynek a felénél nagyobb részét kiteszik. Selejt bankjegyet, azaz a forgalommal járó, kopás következtében elhasználódott, zsiradékkal, olajjal, vegyszerekkel, festékkel, tintával, stb. beszennyezett, szakadt, de egyébként teljes bankjegyet a Takarékszövetkezet pénztári befizetésre, illetve címletváltásra elfogadja, ha a szennyezettség mértéke nem haladja meg a bankjegy felületének 50%-át, és nem akadályozza a bankjegy felismerhetőségét. A forgalomképes és a törvényes fizetőeszköznek minősülő forgalomképtelen forintérme címletváltásának szabályai A Takarékszövetkezet a forgalomképes, valamint a törvényes fizetőeszköznek minősülő forgalomképtelen forintérmékből egy alkalommal összesen legfeljebb 100 darabot köteles más címletű forgalomképes forintérmére, illetve forintbankjegyre átváltani. A Takarékszövetkezet a nehezen felismerhető, vagy sérült érméket abban az esetben köteles címletváltásra átvenni, amennyiben egyértelműen megállapítható az átváltani kívánt érmék címlete, valódisága és mennyisége. A selejt (a rendeltetésszerű használat következtében súlyukban megfogyott, vagy nehezen felismerhető) forintérméket a Takarékszövetkezet teljes értékben elfogadja pénztári befizetésre illetve címletváltásra. A Takarékszövetkezet címletváltás keretében nem köteles átváltani a szándékosan megcsonkított (pl. félbevágott, átlyukasztott, esztergált) forintérmét, valamint azt a forintérmét, amelynek a valódisága, illetve névértéke nem állapítható meg egyértelműen.

4 Hamisgyanús bankjegyek, érmék bevonása A hamis bankjegy és érme semmilyen jogcímen nem fogadható el. A nem egyértelműen valódi forintbankjegy, vagy forintérme tekintetében a Takarékszövetkezet köteles valódiságvizsgálatot végezni, és az általa hamisgyanúsnak minősített forintbankjegyet, vagy forintérmét az MNB-nek átadni, vagy megküldeni. Hamisgyanús bankjegyek, érmék (forint és valuta) esetében a Takarékszövetkezet azokat átvételi elismervény ellenében, ellenérték elszámolása nélkül bevonja és további szakértői vizsgálat céljából az MNB részére továbbítja. Bevont fizetőeszközök átváltása A Takarékszövetkezet a Magyar Nemzeti Bank (MNB) által bevont, törvényes fizetőeszköznek nem minősülő forintbankjegyeket a bevonás napjától számított 3 évig, a forintérméket a bevonás napjától számított 1 évig magyar törvényes fizetőeszközre korlátozások és feltételek nélkül díjmentesen átváltja. A Takarékszövetkezet az átváltást nem köti nála vezetett számla meglétéhez illetve bármilyen szolgáltatás igénybevételéhez, azonban az átváltás részletszabályait az alábbi feltételekben határozza meg: a tranzakciót végrehajtó személy jogszabályoknak megfelelő azonosítása az egy tranzakció alkalmával azonnal kiszolgálható értékhatár a takarékszövetkezeti fiókban kifüggesztett- TÁJÉKOZTATÓ a Számlatulajdonos forint/deviza fizetési számláját (lakossági és vállalkozói) érintő fizetési megbízások benyújtásának és teljesítésének rendjéről című hirdetmény szerinti összeghatár, az ezt meghaladó váltási szándékot az ügyfélnek a tranzakció kezdeményezését megelőző banki munkanapon 12 óráig (pénteken: 11 óráig) be kell jelenteni az érintett kirendeltség részére (személyesen, írásban, vagy - illetve fax-üzenet vagy telefonos) címletváltással egybekötött átváltásért díj számítható fel (címletváltás jelen hirdetményben meghatározott általános díjtételeinek megfelelően) egyéb szolgáltatások marketing céllal ismertethetők, de átváltási feltételként nem támaszthatók. Amennyiben a nehezen felismerhető, vagy sérült forintbankjegy, forintérme átválthatósága a helyszínen nem állapítható meg egyértelműen, a Takarékszövetkezet átvételi elismervény ellenében a bankjegyeket, érmét - az MNB által elvégzendő szakértői vizsgálat továbbítás céljából - átveszi. A szakértői vizsgálat eredményéről a Takarékszövetkezet értesíti az ügyfelet és - amennyiben a bankjegyek, érmék átválthatók - részére az ellenértéket kifizeti azt követően, hogy a Takarékszövetkezet számára az MNB az ellenértéket megtérítette. Ha a bankjegyek, érmék nem válthatók át, az ügyfelet erről a Takarékszövetkezet értesíti. Amennyiben az adott forintbankjeggyel kapcsolatban bűncselekmény gyanúja merül fel, az MNB jogosult - az adott bankjeggyel összefüggésben indított büntetőeljárás lezárásáig - visszatartani az ellenértéket, és a büntetőeljárás eredményétől függően, az eljáró hatóság rendelkezésétől függően téríteni és nem téríteni az ellenértéket. A Takarékszövetkezet fenti készpénzt érintő műveleteket a hatályos vonatkozó jogszabályok: a bankjegyek feldolgozásáról, forgalmazásáról, valamint hamisítás elleni védelmével kapcsolatos technikai feladatokról szóló (11/2011. (IX. 6.) MNB rendelet, az érmék feldolgozásáról, forgalmazásáról, valamint hamisítás elleni védelmével kapcsolatos technikai feladatokról szóló 12/2011. (IX. 6) MNB rendelet, és a Magyar Nemzeti Bankról szóló évi CXXXIX. törvény alapján végzi. TISZÁNTÚLI TAKARÉK Takarékszövetkezet

5 1. sz. melléklet Ajak 4524 Ajak, Kiss Ernő u. 3. (45) Baktalórántháza 4561 Baktalórántháza, Vasút út 2. (42) (42) Balkány 4233 Balkány, Fő u. 31. (42) Balmazújváros 4060 Balmazújváros, Veres Péter u. 3. (52) (52) Barabás 4937 Barabás, Árpád utca 15. (45) Berekböszörmény Berettyóújfalu Biharkeresztes 4116 Berekböszörmény, Köztársaság tér Berettyóújfalu Dózsa György u Biharkeresztes, Hősök tere 10. (54) (54) (54) (54) (54) (54) / 603 biharkeresztes@tiszantulitakarek.hu Biharnagybajom 4172 Biharnagybajom, Rákóczi u. 15. (54) (54) / 602 biharnagybajom@tiszantulitakarek.hu Biri 4235 Biri, Kossuth u. 4. (42) biri@tiszantulitakarek.hu Bököny 4231 Bököny, Dózsa György u. 5. (42) bokony@tiszantulitakarek.hu Csenger 4765 Csenger, Ady En. Út 5. (44) (44) csenger@tiszantulitakarek.hu Debrecen, Petőfi 4024 Debrecen, Petőfi tér 6. (52) debrecen.petofi@tiszantulitakarek.hu Debrecen-Józsa Demecser Derecske Dombrád 4225 Debrecen-Józsa, Szentgyörgyfalvi u Demecser, Kétezer-egy tér Derecske, Rákóczi u. 2. (Pf. 9.) 4492 Dombrád, Kossuth u. 23/A. (52) (52) / 603 jozsa@tiszantulitakarek.hu (42) (42) demecser@tiszantulitakarek.hu (54) (54) /602 derecske@tiszantulitakarek.hu (45) dombrad@tiszantulitakarek.hu Ebes 4211 Ebes, Ady Endre u. 2. (52) (52) ebes@tiszantulitakarek.hu Érpatak 4245 Érpatak, Béke u. 29. (42) erpatak@tiszantulitakarek.hu Fehérgyarmat 4900 Fehérgyarmat, Móricz Zsigmond u. 19. (44) (44) fehergyarmat@tiszantulitakarek.hu Földes 4177 Földes, Fő u. 1. (54) foldes@tiszantulitakarek.hu Gávavencsellő 4471 Gávavencsellő, Petőfi utca 3. (42) gavavencsello@tiszantulitakarek.hu Geszteréd 4232 Geszteréd, Petőfi u. 9. (42) gesztered@tiszantulitakarek.hu Hajdúböszörmény 4220 Hajdúböszörmény, Kossuth L. u. 9. (52) (52) hajduboszormeny@tiszantulitakarek.hu Hajdúdorog 4087 Hajdúdorog, Tokaji út 6. (52) (52) hajdudorog@hajdutakarek.hu Hajdúhadház Hajdúnánás Hajdúsámson Hajdúszoboszló 4242 Hajdúhadház, Bocskai tér 2/a 4080 Hajdúnánás, Kossuth u Hajdúsámson, Rákóczi u Hajdúszoboszló, Hősök tere 15. (Pf. 79.) (52) (52) / 102 hajduhadhaz@tiszantulitakarek.hu (52) (52) hajdunanas@tiszantulitakarek.hu (52) (52) / 602 hajdusamson@tiszantulitakarek.hu (52) (52) hajduszoboszlo@tiszantulitakarek.hu Hajdúszovát 4212 Hajdúszovát, Piac u. 2. (52) (52) / 602 hajduszovat@tiszantulitakarek.hu Hodász 4334 Hodász, Széchenyi út 8. (44) (44) hodasz@tiszantulitakarek.hu

6 Hosszúpályi 4274 Hosszúpályi, Bagosi u. 2. (52) (52) / 222 hosszupalyi@tiszantulitakarek.hu Ibrány 4484 Ibrány, Lehel u. 3. (42) (42) ibrany@tiszantulitakarek.hu Jánkmajtis 4741 Jánkmajtis, Kossuth u. 12. (44) (44) jankmajtis@tiszantulitakarek.hu Kaba 4183 Kaba, Rákóczi u (54) kaba@tiszantulitakarek.hu Kállósemjén Kálmánháza Kemecse Kisvárda 4324 Kállósemjén, Kossuth u Kálmánháza, Nyíregyházi út Kemecse, Móricz Zs. U Kisvárda, Szent László u. 68. (42) kallosemlyen@tiszantulitakarek.hu (42) kalmanhaza@tiszantulitakarek.hu (42) (42) kemecse@tiszantulitakarek.hu (45) kisvarda@tiszantulitakarek.hu Kölcse 4965 Kölcse, Kölcsey u. 86. (44) (44) kolcse@tiszantulitakarek.hu Létavértes 4281 Létavértes, Baross u. 1. (52) letavertes@tiszantulitakarek.hu Levelek 4555 Levelek, Rákóczi utca 4. (42) (42) levelek@tiszantulitakarek.hu Mándok 4644 Mándok, Petőfi tér 12. (45) mandok@tiszantulitakarek.hu Máriapócs 4326 Máriapócs, Kossuth tér 24. (42) mariapocs@tiszantulitakarek.hu Mátészalka 4700 Mátészalka, Szalkay u. 2. (44) (44) mateszalka@tiszantulitakarek.hu Mérk 4352 Mérk, Hunyadi u. 98. (44) merk@tiszantulitakarek.hu Mikepércs 4271 Mikepércs, Petőfi u. 78/a. (52) (52) / 602 mikepercs@tiszantulitakarek.hu Nádudvar 4181 Nádudvar, Kossuth u. 1. (54) nadudvar@tiszantulitakarek.hu Nagyecsed 4355 Nagyecsed, Rákóczi u. 16. (44) nagyecsed@tiszantulitakarek.hu Nagyhalász Nagyhegyes Nagykálló Nagyvarsány 4485 Nagyhalász, Kossuth út 9/a Nagyhegyes, Kossuth Lajos u Nagykálló, Zrinyi M. u Nagyvarsány, Kossuth u. 1. (42) (42) nagyhalasz@tiszantulitakarek.hu (52) (52) nagyhegyes@tiszantulitakarek.hu (42) nagykallo@tiszantulitakarek.hu (45) nagyvarsany@tiszantulitakarek.hu Napkor 4552 Napkor, Apagyi utca 2/a. (42) napkor@tiszantulitakarek.hu Nyírábrány 4264 Nyírábrány, Jókai u. 1/a. (52) nyirabrany@tiszantulitakarek.hu Nyíracsád 4262 Nyíracsád, Kassai u. 3. (52) nyiracsad@tiszantulitakarek.hu Nyíradony Nyírbátor, Szabadságtér 4254 Nyíradony, Árpád tér 12. (Pf. 36.) (52) (52) / 602 nyiradony@tiszantulitakarek.hu 4300 Nyírbátor, Szabadság tér 5. (42) nyirbator.szabadsag@tiszantulitakarek.hu Nyírbéltek 4372 Nyírbéltek, Kossuth u. 16. (42) nyirbeltek@tiszantulitakarek.hu Nyírbogát 4361 Nyírbogát, Kossuth u. 5. (42) nyirbogat@tiszantulitakarek.hu Nyírcsaholy Nyíregyháza, Kossuth u Nyírcsaholy, Hunyadi u Nyíregyháza, Kossuth u. 66/A. (44) nyircsaholy@tiszantulitakarek.hu (42) nyiregyhaza.kossuth@tiszantulitakarek.hu Nyíregyháza, Szent I. u Nyíregyháza, Szent István u. 27. (42) (42) nyiregyhaza.szentistvan@tiszantulitakarek.h u

7 NyíregyházaJósaváros 4401 Nyíregyháza- Jósaváros, Ungvár stny. 35. (42) (42) NyíregyházaÖrökösföld 4401 Nyíregyháza- Örökösföld, Fazekas János tér 9/a. (42) (42) Nyírlugos 4371 Nyírlugos, Bélteki u. 4. (42) Nyírmártonfalva Nyírtelek Nyírvasvári Oros 4263 Nyírmártonfalva, Kossuth u Nyírtelek, Arany János utca Nyírvasvári, Bátori u. 3/A Nyíregyháza-Oros, Fő út 3. (52) (42) (42) (42) (42) (42) Pátroha 4523 Pátroha, Kossuth u. 1/A. (45) Porcsalma Püspökladány Rakamaz Sárrétudvari 4761 Porcsalma, Szabadság tér Püspökladány, Gagarin u. 1. sz Rakamaz, Szent István utca Sárrétudvari, Széchenyi u.6. (44) (52) (42) (42) (54) (54) Sényő 4533 Sényő, Kossuth utca 20/c. (42) (42) Tarpa 4931 Tarpa, Kossuth u. 25/h. (45) (45) Téglás 4243 Téglás, Dózsa Gy u. 13. (Pf. 12.) (52) (52) / 603 teglas@tiszantulitakarek.hu Tiszabecs 4951 Tiszabecs, Rákóczi u. 55. (44) (44) tiszabecs@tiszantulitakarek.hu Tiszaeszlár Tiszalök Tiszavasvári 4464 Tiszaeszlár, Rákóczi utca Tiszalök, Kossuth utca 79/b Tiszavasvári, Kossuth u. 1. (42) (42) tiszaeszlar@tiszantulitakarek.hu (42) (42) tiszalok@tiszantulitakarek.hu (42) (42) tiszavasvari@tiszantulitakarek.hu Újfehértó 4244 Újfehértó, Béke tér 4. (42) ujfeherto@tiszantulitakarek.hu Vaja 4562 Vaja, Damjanich u. 70. (44) (44) vaja@tiszantulitakarek.hu Vámospércs 4287 Vámospércs, Nagy u. 9. (52) vamospercs@tiszantulitakarek.hu Vásárosnamény 4800 Vásárosnamény, Rákóczi u. 1. (45) (45) vasarosnameny@tiszantulitakarek.hu Záhony 4625 Záhony, Alkotmány u. 2. (45) zahony@tiszantulitakarek.hu

A Tiszántúli Takarék Takarékszövetkezet (4026 Debrecen, Bethlen utca ) alábbi kirendeltségeiben megszűnik a fent hivatkozott tevékenység:

A Tiszántúli Takarék Takarékszövetkezet (4026 Debrecen, Bethlen utca ) alábbi kirendeltségeiben megszűnik a fent hivatkozott tevékenység: A Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. (Székhely: 1122 Budapest, Pethényi köz 10., Cg.: 01-10-041206) - hivatkozással a Bszt. 123. (1) bekezdésének e) f) pontjára közzéteszi, hogy a Főnix Takarékszövetkezet

Részletesebben

HIRDETMÉNY Hatályba lépés: től

HIRDETMÉNY Hatályba lépés: től HIRDETMÉNY Hatályba lépés: 2018.02.01-től A forgalomképes és a törvényes fizetőeszköznek minősülő forgalomképtelen forintbankjegy és forintérme címletváltásának díjtételeiről és szabályairól Hatályba léptette:

Részletesebben

Óra:perc formátum Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek. Ügyfélfogadás: 07:30-17:00 07:30-16:00 07:30-16:00 07:30-16:00 07:30-14:30

Óra:perc formátum Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek. Ügyfélfogadás: 07:30-17:00 07:30-16:00 07:30-16:00 07:30-16:00 07:30-14:30 1. számú melléklet: Ügyfélfogadás rendje(nyitva tartás), valamint Pénztári órák, forintban és valutában megadott Pénztári ki- és befizetési megbízások esetén (valutaforgalom csak a *-gal megjelölt fiókjaink

Részletesebben

PÉNZFORGALMAZÁS Közzététel: december 28. H I R D E T M É N Y HATÁLYON KÍVÜL TŐL

PÉNZFORGALMAZÁS Közzététel: december 28. H I R D E T M É N Y HATÁLYON KÍVÜL TŐL H I R D E T M É N Y HATÁLYON KÍVÜL 2018.12.29-TŐL A bankjegyek és érmék forgalmazási díjtételeiről, forgalmazással kapcsolatos szabályairól 2018.12.29-TŐL A FORGALMAZÁS MEGSZŰNT 1. A BÓLY ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. A bankjegyek és érmék forgalmazási díjtételeiről, forgalmazással kapcsolatos szabályairól Hatályos: 2018.

H I R D E T M É N Y. A bankjegyek és érmék forgalmazási díjtételeiről, forgalmazással kapcsolatos szabályairól Hatályos: 2018. H I R D E T M É N Y A bankjegyek és érmék forgalmazási díjtételeiről, forgalmazással kapcsolatos szabályairól Hatályos: 2018. szeptember 3tól 1. A MOHÁCSI TAKARÉK BANK ZRT. PÉNZTÁRI SZOLGÁLTATÁST NYÚJTÓ

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. A bankjegyek és érmék forgalmazási díjtételeiről, forgalmazással kapcsolatos szabályairól Hatályos: 2019.

H I R D E T M É N Y. A bankjegyek és érmék forgalmazási díjtételeiről, forgalmazással kapcsolatos szabályairól Hatályos: 2019. H I R D E T M É N Y A bankjegyek és érmék forgalmazási díjtételeiről, forgalmazással kapcsolatos szabályairól Hatályos: 2019. március 1től 1. A MOHÁCSI TAKARÉK BANK ZRT. PÉNZTÁRI SZOLGÁLTATÁST NYÚJTÓ FIÓKJAI

Részletesebben

Debreczeni csendőrkerület.

Debreczeni csendőrkerület. Sk J ). IH" CZ('nl f'sendórl"'rül," Debreczeni csendőrkerület. M. kir. debreczeni csendőrkerületi parancsnokság Debreczen. a) segédtisztség Tel. 444. b) katonai ügyész Tel. 225. c) törzsgazdasági hivatal

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. a bankjegyek és érmék forgalmazásának díjtételeiről

H I R D E T M É N Y. a bankjegyek és érmék forgalmazásának díjtételeiről H I R D E T M É N Y a bankjegyek és érmék forgalmazásának díjtételeiről I. FORINT BANKJEGYEK ÉS ÉRMÉK 1.) A hiányos (csonka) bankjegyek csere céljából történő (Érvényes: 2016. október 01-től) átvétele

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. a bankjegyek és érmék forgalmazásának díjtételeiről

H I R D E T M É N Y. a bankjegyek és érmék forgalmazásának díjtételeiről H I R D E T M É N Y a bankjegyek és érmék forgalmazásának díjtételeiről I. FORINT BANKJEGYEK ÉS ÉRMÉK 1.) A hiányos (csonka) bankjegyek csere céljából történő (Érvényes: 2016. október 01-től) átvétele

Részletesebben

Készpénzforgalmi szolgáltatások üzletszabályzata

Készpénzforgalmi szolgáltatások üzletszabályzata Készpénzforgalmi szolgáltatások üzletszabályzata Hatályos: 2019. július 15. napjától alkalmazandó Tartalom 1. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK... 3 2. ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK... 3 3. CÍMLETVÁLTÁSI SZOLGÁLTATÁS FELTÉTELEI...

Részletesebben

HAJDÚ-BIHAR MEGYE. Gyorsadatok a évi könyvtári munkáról VÁROSOK. Közvetlenül (helyben) használt. Személyes (helybeni) használat összesen

HAJDÚ-BIHAR MEGYE. Gyorsadatok a évi könyvtári munkáról VÁROSOK. Közvetlenül (helyben) használt. Személyes (helybeni) használat összesen HAJDÚ-BIHAR MEGYE Gyorsadatok a 008. évi könyvtári munkáról VÁROSOK Sorszám száma gyar. n dolgozók. 406 Megyei Könyvtár Bem tér 9. 947 5 98 99 59 0 9 9 57 00 Városi Könyvtár Piac u. 68. 5 0 9 9 5 705 585

Részletesebben

(E rendelet alkalmazásában

(E rendelet alkalmazásában A Magyar Nemzeti Bank elnökének /2014. (. ) MNB rendelete a bankjegyek feldolgozásáról, forgalmazásáról, valamint hamisítás elleni védelmével kapcsolatos technikai feladatokról szóló 11/2011. (IX. 6.)

Részletesebben

Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Rendőr-főkapitányság 2015. augusztus hó

Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Rendőr-főkapitányság 2015. augusztus hó Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Rendőr-főkapitányság 2015. augusztus hó nap 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26 27. 28. 2015. Augusztus havi traffipax

Részletesebben

Nyíregyháza autóbusz-állomásról induló járatok

Nyíregyháza autóbusz-állomásról induló járatok Nyíregyháza autóbusz-állomásról induló járatok Apagy, vasútállomás bejárati úthoz I 5.20 I 5.28 63 6.00 I 6.35 W 6.40 Z 6.40 M 6.55 M 7.00 X 7.00 M 8.10 + 8.25 M 8.35 O 8.45 M 9.00 M 9.45 M 9.45 Z 10.00

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA AUTÓBUSZÁLLOMÁSRÓL INDULÓ HELYKÖZI AUTÓBUSZJÁRATOK KIVONATOS JEGYZÉKE

NYÍREGYHÁZA AUTÓBUSZÁLLOMÁSRÓL INDULÓ HELYKÖZI AUTÓBUSZJÁRATOK KIVONATOS JEGYZÉKE NYÍREGYHÁZA AUTÓBUSZÁLLOMÁSRÓL INDULÓ KIVONATOS JEGYZÉKE Érvényes: 2014. december 14-től www.szabolcsvolan.hu 5 Ajak, olajütő M10:00 S10:20 M13:55 M15:40 bf18:14 Apagy, vá. bej. út I 5:20 I 5:28 gc 6:00

Részletesebben

Rendőri szerv: Hajdú-Bihar megyei Rendőr-főkapitányság december hónapra tervezett sebességmérések

Rendőri szerv: Hajdú-Bihar megyei Rendőr-főkapitányság december hónapra tervezett sebességmérések Nap Mérés tervezett ideje Mérés tervezett helye 07.00-09.00 4-es sz. főút Püspökladány - Kaba közötti 09.10-11.10 Püspökladány, Karcagi utca 11.20.-12.30 Püspökladány, Petőfi utca 13.40-15.00 4-es sz.

Részletesebben

Hajdú-Bihar megyei Rendőr-főkapitányság. 2015. március hónapra tervezett sebességmérések

Hajdú-Bihar megyei Rendőr-főkapitányság. 2015. március hónapra tervezett sebességmérések Mérés napja Mérés tervezett ideje Mérés tervezett helye március 01., vasárnap március 02., hétfő Hajdú-Bihar megyei Rendőr-főkapitányság 2015. március hónapra tervezett sebességmérések 06.40-08.50 Debrecen,

Részletesebben

03. 09.00-13.00 Északi-Keleti-Déli cs.pont - Kálmánháza ( jobb - bal ) 04. 09.00-13.00 Északi-Keleti-Déli cs.pont - Kálmánháza ( jobb - bal )

03. 09.00-13.00 Északi-Keleti-Déli cs.pont - Kálmánháza ( jobb - bal ) 04. 09.00-13.00 Északi-Keleti-Déli cs.pont - Kálmánháza ( jobb - bal ) 2013. NOVEMBER havi traffipax Autópálya alosztály nap mérés tervezett ideje mérés tervezett helye 01. 09.00-13.00 Északi-Keleti-Déli cs.pont - Kálmánháza ( jobb - bal ) 02. 09.00-13.00 Északi-Keleti-Déli

Részletesebben

A vastagon szedett betű a munkaszüneti, a dőlt betű a szabadnapokat (szombatokat) jelöli.

A vastagon szedett betű a munkaszüneti, a dőlt betű a szabadnapokat (szombatokat) jelöli. Menetrendi naptár az 2015-2016. évi menetrendi időszakra A nyári időszámítás 2016. március 27-től október 30-ig a téli időszámítás 2016. március 27-ig és október 30-től érvényes. A vastagon szedett betű

Részletesebben

Rendőri szerv: Hajdú-Bihar megyei Rendőr-főkapitányság szeptember hónapra tervezett sebességmérések

Rendőri szerv: Hajdú-Bihar megyei Rendőr-főkapitányság szeptember hónapra tervezett sebességmérések Nap Mérés tervezett ideje Mérés tervezett helye szeptember 01. vasárnap Rendőri szerv: Hajdú-Bihar megyei Rendőr-főkapitányság 2013. szeptember hónapra tervezett sebességmérések 07.00-09.00 Püspökladány

Részletesebben

Hajdú-Bihar megyei Rendőr-főkapitányság. 2015. június hónapra tervezett sebességmérések

Hajdú-Bihar megyei Rendőr-főkapitányság. 2015. június hónapra tervezett sebességmérések Mérés napja Mérés tervezett ideje Mérés tervezett helye június 01., hétfő Hajdú-Bihar megyei Rendőr-főkapitányság 2015. június hónapra tervezett sebességmérések 06.40-08.50 354-es számú főút Debrecen-Bocskaikert

Részletesebben

Hajdú-Bihar megyei Rendőr-főkapitányság. 2016. január hónapra tervezett sebességmérések

Hajdú-Bihar megyei Rendőr-főkapitányság. 2016. január hónapra tervezett sebességmérések Mérés napja tervezett ideje Mérés tervezett helye január 01., péntek Hajdú-Bihar megyei Rendőr-főkapitányság 2016. január hónapra tervezett sebességmérések 05.40-08.00 Debrecen, Lóverseny utca 08.10-10.00

Részletesebben

Hajdú-Bihar megyei Rendőr-főkapitányság. 2015. december hónapra tervezett sebességmérések

Hajdú-Bihar megyei Rendőr-főkapitányság. 2015. december hónapra tervezett sebességmérések Mérés napja Mérés tervezett ideje Mérés tervezett helye december 01., kedd Hajdú-Bihar megyei Rendőr-főkapitányság 2015. december hónapra tervezett sebességmérések 05.40-08.00 354-es számú főút Debrecen-Bocskaikert

Részletesebben

Debrecen, autóbusz-állomásról induló járatok. Abádszalókra: 07:25 13:50 14:25

Debrecen, autóbusz-állomásról induló járatok. Abádszalókra: 07:25 13:50 14:25 Debrecen, autóbusz-állomásról induló járatok Abádszalókra: 07:25 13:50 14:25 Álmosdra (Bánkon át): X 13:00 M 15:40 16:30 Álmosdra (Katihídon át): M 18:55 Álmosdra (Sárándon át): I 06:20 07:10 09:35 14:30

Részletesebben

VÁRAKOZÁSI IDŐK JEGYZÉKE

VÁRAKOZÁSI IDŐK JEGYZÉKE SZABOLCS VOLÁN Zártkörűen Működő Közlekedi Rzvénytársaság Nyíregyháza, Korányi F. u. 12. A 2013/2014. évi Hivatalos VOLÁN Autóbusz Menetrend csatlakozásaival kapcsolatban megállapított VÁRAKOZÁSI IDŐK

Részletesebben

II. Autóbusz vár vonatra

II. Autóbusz vár vonatra II. Autóbusz vár vonatra Kék, vá. 4204/ 126 Kék, Jókai utca 86. M 11:20 100/ 6200 / 128 M 12:20 / 6212 / 130 I 12:58 / 6295 / 132 W 13:20 / 6292 / 138 W 14:20 / 6214 / 144 W 15:20 / 6204 / 148 M 16:20

Részletesebben

Tel:52/523-817. Földügyi Székház Kossuth u. 12-14 Tel:52/523-816. Földügyi Székház Kossuth u. 12-14. Tel: 52/523-817

Tel:52/523-817. Földügyi Székház Kossuth u. 12-14 Tel:52/523-816. Földügyi Székház Kossuth u. 12-14. Tel: 52/523-817 I. Körzetközpont: Debrecen, Kossuth u. 12-14. Központ vezető: Nagy Judit e-mail: debrecenfg@mgszh.gov.hu Tel:52/523-817 Nagy Judit 70/436-2825 Debrecen Földügyi Székház Kossuth u. 12-14 Tel:52/523-816

Részletesebben

20/2019. (V. 13.) MNB rendelet. az érmék feldolgozásáról, forgalmazásáról, valamint hamisítás elleni védelmével kapcsolatos technikai feladatokról

20/2019. (V. 13.) MNB rendelet. az érmék feldolgozásáról, forgalmazásáról, valamint hamisítás elleni védelmével kapcsolatos technikai feladatokról 20/2019. (V. 13.) MNB rendelet az érmék feldolgozásáról, forgalmazásáról, valamint hamisítás elleni védelmével kapcsolatos technikai feladatokról A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény

Részletesebben

Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Rendőr-főkapitányság 2015. január hó

Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Rendőr-főkapitányság 2015. január hó Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Rendőr-főkapitányság 2015. január hó nap 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 2015. február havi traffipax menetrend ( Autópálya alosztály ) mérés

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. a bankjegyek és érmék forgalmazásának díjtételeiről

H I R D E T M É N Y. a bankjegyek és érmék forgalmazásának díjtételeiről H I R D E T M É N Y a bankjegyek és érmék forgalmazásának díjtételeiről I. FORINT BANKJEGYEK ÉS ÉRMÉK 1.) A hiányos (csonka) bankjegyek csere céljából történő (Érvényes: 2016. október 01-től) átvétele

Részletesebben

Hajdú-Bihar megyei Rendőr-főkapitányság. 2015. november hónapra tervezett sebességmérések

Hajdú-Bihar megyei Rendőr-főkapitányság. 2015. november hónapra tervezett sebességmérések Mérés napja Mérés tervezett ideje Mérés tervezett helye november 01., vasárnap Hajdú-Bihar megyei Rendőr-főkapitányság 2015. november hónapra tervezett sebességmérések 15.10-17.10 4-es számú főút Debrecen-Hajdúszoboszló

Részletesebben

Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Rendőr-főkapitányság január hó

Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Rendőr-főkapitányság január hó Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Rendőr-főkapitányság 2016. január hó 2016. Január havi traffipax menetrend ( Autópálya alosztály ) nap mérés tervezett ideje mérés tervezett helye 01. 07.15-12.45 M3 bal 214

Részletesebben

VÁRAKOZÁSI IDŐK JEGYZÉKE

VÁRAKOZÁSI IDŐK JEGYZÉKE SZABOLCS VOLÁN Zártkörűen Működő Közlekedi Rzvénytársaság Nyíregyháza, Korányi F. u. 12. A 2014/2015. évi Hivatalos VOLÁN Autóbusz Menetrend csatlakozásaival kapcsolatban megállapított VÁRAKOZÁSI IDŐK

Részletesebben

TISZÁNTÚLI TAKARÉK Takarékszövetkezet. Alapszabálya. Hatályos: május 30.

TISZÁNTÚLI TAKARÉK Takarékszövetkezet. Alapszabálya. Hatályos: május 30. TISZÁNTÚLI TAKARÉK Takarékszövetkezet Alapszabálya Hatályos:2019.8. május 30. 1 A L A P S Z A B Á L Y PREAMBULUM A TISZÁNTÚLI TAKARÉK Takarékszövetkezet (továbbiakban: Szövetkezeti Hitelintézet) a Szövetkezeti

Részletesebben

MŰANYAG ÉS FÉM CSOMAGOLÁSI HULLADÉK, ITALOSKARTONDOBOZ:

MŰANYAG ÉS FÉM CSOMAGOLÁSI HULLADÉK, ITALOSKARTONDOBOZ: 2015 Apagy Biohulladék szállítás BIOHULLADÉK: gyümölcs- és zöldségmaradvány, hervadt virág, falevél, levágott fű, kerti gyom, összeaprított ág, faforgács, fűrészpor, fahamu 2015 Balkány 2015 Balsa 2015

Részletesebben

neve címe vezetője Kossuth u Dózsa Gy. u Kossuth tér Köztársaság tér Kálvin tér Kölcsey u. 7.

neve címe vezetője Kossuth u Dózsa Gy. u Kossuth tér Köztársaság tér Kálvin tér Kölcsey u. 7. Sorszám Település KSH-és megyekód 1. Bagamér 0920011-HB Bagamér i Közművelődési 2. Balmazújváros 0902918-HB Lengyel Menyhért i Nyilvános könyvtár neve címe vezetője Kossuth u. 5. 4286 Dózsa Gy. u. 1. 4060

Részletesebben

1. helyen végzett szállító pályázatának benyújtási ideje. 2. helyen végzett 2. helyen végzett szállító. 1. helyen végzett szállító pontszáma

1. helyen végzett szállító pályázatának benyújtási ideje. 2. helyen végzett 2. helyen végzett szállító. 1. helyen végzett szállító pontszáma Ellátott intézmény OM azonosító Ellátott intézmény neve Ellátott intézmény címe Tankerület pontszáma pályázatának benyújtási ideje 2. helyen végzett 2. helyen végzett pontszáma 2. helyen végzett pályázatának

Részletesebben

NYUGAT TAKARÉK SZÖVETKEZET

NYUGAT TAKARÉK SZÖVETKEZET NYUGAT TAKARÉK SZÖVETKEZET ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK a jogelőd SAVARIA TAKARÉKSZÖVETKEZETBEN VÉGZETT KÉSZPÉNZFORGALMAZÁSI MŰVELETEKHEZ - a Takarékszövetkezet általi egyoldalú módosításokkal egységes

Részletesebben

2014. július havi traffipax menetrend ( Autópálya alosztály ) mérés tervezett ideje. mérés tervezett helye

2014. július havi traffipax menetrend ( Autópálya alosztály ) mérés tervezett ideje. mérés tervezett helye 2014. július havi traffipax menetrend ( Autópálya alosztály ) nap mérés tervezett ideje mérés tervezett helye 01. 07.00-12.00 02. 07.00-12.00 03. 07.00-12.00 04. 07.00-12.00 05. 07.00-12.00 06. 07.00-12.00

Részletesebben

TIGÁZ ZRT. EGYETEMES SZOLGÁLTATÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA II/1. sz. melléklet II/1. MELLÉKLET. Az ügyfélszolgálati irodák felsorolása, nyitvatartása

TIGÁZ ZRT. EGYETEMES SZOLGÁLTATÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA II/1. sz. melléklet II/1. MELLÉKLET. Az ügyfélszolgálati irodák felsorolása, nyitvatartása II/1. MELLÉKLET Az ügyfélszolgálati irodák felsorolása, nyitvatartása 1. Állandó ügyfélszolgálati irodák 1.1. Állandó ügyfélszolgálati irodák nyitvatartása, : 8:00-14:00 : 8:00-20:00 : 8:00-14:00 : 8:00-14:00

Részletesebben

41.-es főút 6 km. Nyíregyháza, Törzs út Nyíregyháza, Rákóczi út. Nyíregyháza, Korányi út. Nyíregyháza, Korányi út

41.-es főút 6 km. Nyíregyháza, Törzs út Nyíregyháza, Rákóczi út. Nyíregyháza, Korányi út. Nyíregyháza, Korányi út 2014. augusztus havi traffipax menetrend ( Autópálya alosztály ) nap mérés tervezett ideje mérés tervezett helye 01. 07.00-12.00 02. 07.00-12.00 03. 07.00-12.00 04. 07.00-12.00 05. 07.00-12.00 06. 07.00-12.00

Részletesebben

Település Gyógyszertár neve Cím Telefon

Település Gyógyszertár neve Cím Telefon 2011. május 1. vasárnap 2011. május 2. hétfő 2011. május 3. kedd 2011. május 4. szerda 2011. május 5. csütörtök Bagamér Galenika Bocskai u. 3. 52/388-140 09.00-13.00 Balmazújváros Őrangyal Bocskai u. 2.

Részletesebben

FELÜGYELETI, ELLENŐRZÉSI SZERVEK, HATÓSÁGOK ÉS FÜGGETLEN TESTÜLETEK ELÉRHETŐSÉGEI

FELÜGYELETI, ELLENŐRZÉSI SZERVEK, HATÓSÁGOK ÉS FÜGGETLEN TESTÜLETEK ELÉRHETŐSÉGEI FELÜGYELETI, ELLENŐRZÉSI SZERVEK, HATÓSÁGOK ÉS FÜGGETLEN TESTÜLETEK ELÉRHETŐSÉGEI Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal Cím: 1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 52. Postacím: 1388 Budapest,

Részletesebben

TIGÁZ ZRT. EGYETEMES SZOLGÁLTATÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA II/1. sz. melléklet II/1./B MELLÉKLET

TIGÁZ ZRT. EGYETEMES SZOLGÁLTATÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA II/1. sz. melléklet II/1./B MELLÉKLET II/1./B MELLÉKLET Az ügyfélszolgálati irodák felsorolása, nyitvatartása 2014. augusztus 01. napjától hatályos 1. Állandó ügyfélszolgálati irodák 1.1. Állandó ügyfélszolgálati irodák nyitvatartása, : 8:00-14:00

Részletesebben

2014. november havi traffipax menetrend ( Autópálya alosztály ) mérés tervezett ideje. mérés tervezett helye 01. 07.00-17.00 19.00-05.

2014. november havi traffipax menetrend ( Autópálya alosztály ) mérés tervezett ideje. mérés tervezett helye 01. 07.00-17.00 19.00-05. 2014. november havi traffipax menetrend ( Autópálya alosztály ) nap mérés tervezett ideje mérés tervezett helye 01. 07.00-17.00 Déli-Keleti-Északi- Ófehértó - 49-es cs.pont (ba 02. 07.00-17.00 Déli-Keleti-Északi-

Részletesebben

2014. október havi traffipax menetrend ( Autópálya alosztály ) mérés tervezett ideje. mérés tervezett helye 01. 07.00-17.00 19.00-05.

2014. október havi traffipax menetrend ( Autópálya alosztály ) mérés tervezett ideje. mérés tervezett helye 01. 07.00-17.00 19.00-05. 2014. október havi traffipax menetrend ( Autópálya alosztály ) nap mérés tervezett ideje mérés tervezett helye 01. 07.00-17.00 Déli-Keleti-Északi- Ófehértó - 49-es cs.pont (ba 02. 07.00-17.00 Déli-Keleti-Északi-

Részletesebben

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Vagyoni típusú adók Kommunális jellegű adók 1 Ajak 3.500,- 2,0 2 Anarcs 1,4 3 Apagy 8.000.- 1,5 100,- 4 Aranyosapáti 3.000.- 1,5 500,- 5 Baktalórántháza 250.- Ft/m2 500,- 1,2

Részletesebben

A Magyar Posta Egyes Pénzforgalmi Szolgáltatásainak Általános Szerződési Feltételei V. FEJEZET PÉNZKEZELÉS ÉS SZABÁLYAI V. FEJEZET

A Magyar Posta Egyes Pénzforgalmi Szolgáltatásainak Általános Szerződési Feltételei V. FEJEZET PÉNZKEZELÉS ÉS SZABÁLYAI V. FEJEZET V. FEJEZET PÉNZKEZELÉS ÉS SZABÁLYAI 1. A befizetett összegek részletezése - Összefoglaló jegyzék A kettőnél több utalvány, készpénzátutalási megbízás nyomtatvánnyal történő feladás, vagy kettőnél több

Részletesebben

ÜZLETI FELTÉTELEK. A lakossági ügyfelek részére készpénzben végzett műveletekre vonatkozóan. Hatályos: 2014. december 1.

ÜZLETI FELTÉTELEK. A lakossági ügyfelek részére készpénzben végzett műveletekre vonatkozóan. Hatályos: 2014. december 1. ÜZLETI FELTÉTELEK A lakossági ügyfelek részére készpénzben végzett műveletekre vonatkozóan Hatályos: 2014. december 1. 1 TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 A KÉSZPÉNZBEN VÉGZETT MŰVELETEK

Részletesebben

Készpénzforgalmi szolgáltatások üzletszabályzata

Készpénzforgalmi szolgáltatások üzletszabályzata Készpénzforgalmi szolgáltatások üzletszabályzata 2012. január 1. 1 1 A Igazgatóságának (15/2009. és a módosításokra vonatkozó 46/2006. számú) jóváhagyó határozatai alapján történı hatálybalépés idıpontja:

Részletesebben

Vágányzári információ

Vágányzári információ 218. augusztus 27-től 218. szeptember 8-ig a 1 sz. vasútvonalon Kaba - Hajdúszoboszló és a 8 sz. vasútvonalon Rákos Hatvan állomások között végzett pályakarbantartási munkák miatt a hirdetményen szereplő

Részletesebben

TIGÁZ ZRT. EGYETEMES SZOLGÁLTATÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA II/1. sz. melléklet II/1./A MELLÉKLET

TIGÁZ ZRT. EGYETEMES SZOLGÁLTATÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA II/1. sz. melléklet II/1./A MELLÉKLET II/1./A MELLÉKLET Az ügyfélszolgálati irodák felsorolása, nyitvatartása 2014. július 31. napjáig hatályos 1. Állandó ügyfélszolgálati irodák 1.1. Állandó ügyfélszolgálati irodák nyitvatartása, : 8:00-14:00

Részletesebben

Hajdú-Bihar megyei Rendőr-főkapitányság júniushónapra tervezett sebességmérések

Hajdú-Bihar megyei Rendőr-főkapitányság júniushónapra tervezett sebességmérések Mérés napja tervezett ideje Mérés tervezett helye 05.40-08.50 Debrecen, Kassai út 09.00-11.00 Hajdúsámson, Árpád út 12.20-14.20 Hajdúsámson-Martinka, Debreceni utca 14.30-16.30 Debrecen, Wesselényi út

Részletesebben

25/2015 számú Igazgatósági Szabályzat Panaszkezelési Szabályzat. KM 3. számú melléklet. TISZÁNTÚLITAKARÉK Takarékszövetkezet Panaszkezelési Szabályai

25/2015 számú Igazgatósági Szabályzat Panaszkezelési Szabályzat. KM 3. számú melléklet. TISZÁNTÚLITAKARÉK Takarékszövetkezet Panaszkezelési Szabályai 25/2015 számú közvetlen hatályú Igazgatósági Szabályzat a Takarékbank Zrt-vel összevont alapú felügyelet alá tartozó Társaság és a Takarékbank Zrt. részére. 25/2015 számú Igazgatósági Szabályzat Panaszkezelési

Részletesebben

Hajdú-Bihar megyei Rendőr-főkapitányság november hónapra tervezett sebességmérések

Hajdú-Bihar megyei Rendőr-főkapitányság november hónapra tervezett sebességmérések Mérés napja Mérés tervezett ideje Mérés tervezett helye november 01., kedd Hajdú-Bihar megyei Rendőr-főkapitányság 2016. november hónapra tervezett sebességmérések 06.40-09.00 48-as számú főút Debrecen-Vámospércs

Részletesebben

16 Apagy térkép - Apagy utcakereső térkép, Apagy útvonaltervező 17 Aranyosapáti térkép - Aranyosapáti utcakereső térkép,

16 Apagy térkép - Apagy utcakereső térkép, Apagy útvonaltervező 17 Aranyosapáti térkép - Aranyosapáti utcakereső térkép, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye összes településének térképe egy helyen! Szabolcs-Szatmár-Bereg megye településeinek térképei utcakeresővel, vel. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei online műholdas térképek. -

Részletesebben

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE PARTNEREK. (2018/2019. tanév)

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE PARTNEREK. (2018/2019. tanév) SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE PARTNEREK (2018/2019. tanév) 1. APAGY: Apagyi Községi Önkormányzat 2. APAGY: Apagyi Zrínyi Ilona Általános Iskola 3. BAKTALÓRÁNTHÁZA: Baktalórántházai Kistérségi Szociális

Részletesebben

TIGÁZ ZRT. EGYETEMES SZOLGÁLTATÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA II/1. sz. melléklet II/1. MELLÉKLET. Az ügyfélszolgálati irodák felsorolása, nyitvatartása

TIGÁZ ZRT. EGYETEMES SZOLGÁLTATÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA II/1. sz. melléklet II/1. MELLÉKLET. Az ügyfélszolgálati irodák felsorolása, nyitvatartása II/1. MELLÉKLET Az ügyfélszolgálati irodák felsorolása, nyitvatartása 1. Állandó ügyfélszolgálati irodák 1.1. Állandó ügyfélszolgálati irodák nyitvatartása, : 8:00-14:00 : 8:00-20:00 : 8:00-14:00 éntek:

Részletesebben

Bevezetett helyi adók Szabolcs-Szatmár-Bereg megye január 1-jei állapot

Bevezetett helyi adók Szabolcs-Szatmár-Bereg megye január 1-jei állapot Bevezetett helyi adók Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 2009. január -jei állapot Vagyoni típusú adók AJAK 2,0 2 ANARCS,4 3 APAGY 0.000,5 4 ARANYOSAPÁTI 4000,5 5 BAKTALORÁNRHÁZA 250,2 6 BALKÁNY 200,7 7 BALSA

Részletesebben

Bevezetett helyi adók Szabolcs-Szatmár-Bereg megye január 1-jei állapot

Bevezetett helyi adók Szabolcs-Szatmár-Bereg megye január 1-jei állapot Bevezetett helyi adók Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 2008. január 1-jei állapot Vagyoni típusú adók Kommunális jellegő adók Helyi iparőzési adó 1 AJAK 2 2006.01.01 2008.01.01 2 ANARCS 1,4 2004.01.01 3 APAGY

Részletesebben

ÁTNÉZETI TÉRKÉP. Nagykunság (2-18 alegység) 1-1. térkép. Jelmagyarázat. vízfolyás víztest. tervezési terület határa.

ÁTNÉZETI TÉRKÉP. Nagykunság (2-18 alegység) 1-1. térkép. Jelmagyarázat. vízfolyás víztest. tervezési terület határa. Nagykunság (2-18 alegység) ÁTNZETI TRKP 1-1. térkép n Tar a T is z a Horto bágy- a gyv Za tyó Be re tt y ó t ere Ho rto b y-b ág Sebe s-körö s Hármas -K örös Ke 0 víztest víztest vasút autópálya főbb utak

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT A KÉSZPÉNZFORGALMI SZOLGÁLTATÁSOKRÓL

ÜZLETSZABÁLYZAT A KÉSZPÉNZFORGALMI SZOLGÁLTATÁSOKRÓL Operatív Igazgatóság Személyes Ügyfélszolgálat ÜZLETSZABÁLYZAT A KÉSZPÉNZFORGALMI SZOLGÁLTATÁSOKRÓL A Merkantil Bank Zrt. Igazgatóságának 15/2009. számú jóváhagyó határozata alapján történı hatálybalépés

Részletesebben

ÜZLETI FELTÉTELEK. Lakossági ügyfelek részére készpénzben végzett műveletekre vonatkozóan. Hatályos: április 25.

ÜZLETI FELTÉTELEK. Lakossági ügyfelek részére készpénzben végzett műveletekre vonatkozóan. Hatályos: április 25. ÜZLETI FELTÉTELEK Lakossági ügyfelek részére készpénzben végzett műveletekre vonatkozóan Hatályos: 2016. április 25. TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 A KÉSZPÉNZBEN VÉGZETT MŰVELETEK KÖRE,

Részletesebben

MAGYAR LABDARÚGÓ SZÖVETSÉG HAJDÚ-BIHAR MEGYEI IGAZGATÓSÁG

MAGYAR LABDARÚGÓ SZÖVETSÉG HAJDÚ-BIHAR MEGYEI IGAZGATÓSÁG MAGYAR LABDARÚGÓ SZÖVETSÉG HAJDÚ-BIHAR MEGYEI IGAZGATÓSÁG H-4025 Debrecen, Piac u. 71. Telefon/fax: (52) 413-179, 534-538 Web: adatbank.mlsz.hu E-mail: hajdu@mlsz.hu H I V A T A L O S L A P 56. szám VERSENYBIZOTTSÁGI

Részletesebben

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE PARTNEREK. (2018/2019. tanév)

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE PARTNEREK. (2018/2019. tanév) SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE PARTNEREK (2018/2019. tanév) 1. APAGY: Apagyi Községi Önkormányzat 2. APAGY: Apagyi Zrínyi Ilona Általános Iskola 3. BAKTALÓRÁNTHÁZA: Baktalórántházai Kistérségi Szociális

Részletesebben

Hajdú-Bihar megyei Rendőr-főkapitányság július hónapra tervezett sebességmérések

Hajdú-Bihar megyei Rendőr-főkapitányság július hónapra tervezett sebességmérések Mérés napja Mérés tervezett ideje Mérés tervezett helye Debrecen, Szabó Kálmán utca 09.00-11.00 Debrecen, Gázvezeték utca Sáránd, Debreceni utca Debrecen, Mikepércsi út 06.50-08.20 47. számú főút Sáránd-Derecske

Részletesebben

FELÜGYELETI, ELLENŐRZÉSI SZERVEK, HATÓSÁGOK ÉS FÜGGETLEN TESTÜLETEK ELÉRHETŐSÉGEI

FELÜGYELETI, ELLENŐRZÉSI SZERVEK, HATÓSÁGOK ÉS FÜGGETLEN TESTÜLETEK ELÉRHETŐSÉGEI FELÜGYELETI, ELLENŐRZÉSI SZERVEK, HATÓSÁGOK ÉS FÜGGETLEN TESTÜLETEK ELÉRHETŐSÉGEI Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal Cím: 1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 52. Postacím: 1444 Budapest,

Részletesebben

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Kereskedelmi partnereink TELEPÜLÉS: CÉG NÉV: CÍM: TELEFONSZÁM: BAKTALÓRÁNTHÁZA CSORBA ISTVÁN EV./Autósbolt BAKTALÓRÁNTHÁZA, KÖZTÁRSASÁG TÉR 7. 42/352-169 BAKTALÓRÁNTHÁZA SZILÁGYI

Részletesebben

MAGYAR LABDARÚGÓ SZÖVETSÉG HAJDÚ-BIHAR MEGYEI IGAZGATÓSÁG

MAGYAR LABDARÚGÓ SZÖVETSÉG HAJDÚ-BIHAR MEGYEI IGAZGATÓSÁG MAGYAR LABDARÚGÓ SZÖVETSÉG HAJDÚ-BIHAR MEGYEI IGAZGATÓSÁG H-4025 Debrecen, Piac u. 71. Telefon/fax: (52) 413-179, 534-538 Web: adatbank.mlsz.hu E-mail: hajdu@mlsz.hu H I V A T A L O S L A P 38. szám FEGYELMI

Részletesebben

ÁTNÉZETI TÉRKÉP. Tarna (2-11 alegység) 1-1. térkép. Jelmagyarázat. vízfolyás víztest. tervezési terület határa. egyéb vízfolyás. egyéb alegységhatár

ÁTNÉZETI TÉRKÉP. Tarna (2-11 alegység) 1-1. térkép. Jelmagyarázat. vízfolyás víztest. tervezési terület határa. egyéb vízfolyás. egyéb alegységhatár (2-11 alegység) ÁTNZETI TRKP 1-1. térkép Ip o ly Zag yva a Tar n Ti sza 0 víztest víztest vasút autópálya főbb utak egyéb egyéb vizes élőhely 2.5 5 7.5 10 km (2-11 alegység) FELSZÍNI VÍZTESTEK ÖKOLÓGIAI

Részletesebben

Az észak-alföldi MENTORÁLÓ INTÉZMÉNYI címet elnyert nevelési-oktatási és pedagógiai-szakmai szolgáltatást nyújtó intézmények

Az észak-alföldi MENTORÁLÓ INTÉZMÉNYI címet elnyert nevelési-oktatási és pedagógiai-szakmai szolgáltatást nyújtó intézmények Köznevelés az iskolában projekt TÁMOP-3.1.4.B-13/1-2013-0001 Az észak-alföldi MENTORÁLÓ INTÉZMÉNYI címet elnyert nevelési-oktatási és pedagógiai-szakmai szolgáltatást nyújtó intézmények Intézmény neve

Részletesebben

Székhely: 1149 Budapest, Bosnyák tér 5. Törzskönyvi azonosítószám: HIRDETMÉNY

Székhely: 1149 Budapest, Bosnyák tér 5. Törzskönyvi azonosítószám: HIRDETMÉNY Székhely: 1149 Budapest, Bosnyák tér 5. Törzskönyvi azonosítószám: 775706 HIRDETMÉNY A Nemzeti Földalapkezelő Szervezet (a továbbiakban: NFA) mint Kiíró a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény

Részletesebben

Székhely: 1149 Budapest, Bosnyák tér 5. Törzskönyvi azonosítószám: HIRDETMÉNY

Székhely: 1149 Budapest, Bosnyák tér 5. Törzskönyvi azonosítószám: HIRDETMÉNY Székhely: 1149 Budapest, Bosnyák tér 5. Törzskönyvi azonosítószám: 775706 HIRDETMÉNY A Nemzeti Földalapkezelő Szervezet (a továbbiakban: NFA) mint Kiíró a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény

Részletesebben

MAGYAR LABDARÚGÓ SZÖVETSÉG HAJDÚ-BIHAR MEGYEI IGAZGATÓSÁG

MAGYAR LABDARÚGÓ SZÖVETSÉG HAJDÚ-BIHAR MEGYEI IGAZGATÓSÁG MAGYAR LABDARÚGÓ SZÖVETSÉG HAJDÚ-BIHAR MEGYEI IGAZGATÓSÁG H-4025 Debrecen, Piac u. 71. Telefon/fax: (52) 413-179, 534-538 Web: adatbank.mlsz.hu E-mail: hajdu@mlsz.hu VERSENYBIZOTTSÁG HATÁROZATAI : H I

Részletesebben

Lekötött Telj. (Amper)

Lekötött Telj. (Amper) Fogyasztási hely pontos címe POD azonosító Gyáriszám Elosztói engedélyes Árszabás 4400, Nyíregyháza Május 1 tér 10 (nyomásfokozó) HU000130-11-S00000000000000006107 9451990667 4400, Nyíregyháza Etel köz

Részletesebben

FELÜGYELETI, ELLENŐRZÉSI SZERVEK, HATÓSÁGOK ÉS FÜGGETLEN TESTÜLETEK ELÉRHETŐSÉGEI

FELÜGYELETI, ELLENŐRZÉSI SZERVEK, HATÓSÁGOK ÉS FÜGGETLEN TESTÜLETEK ELÉRHETŐSÉGEI FELÜGYELETI, ELLENŐRZÉSI SZERVEK, HATÓSÁGOK ÉS FÜGGETLEN TESTÜLETEK ELÉRHETŐSÉGEI Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal Cím: 1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 52. Postacím: 1444 Budapest,

Részletesebben

Miskolci Közjegyzői Kamara 3530 Miskolc, Reményi u. 1. I/6. Tel: 46/507-458 Fax: 46/507-459 E-mail: mkk@mokk.hu

Miskolci Közjegyzői Kamara 3530 Miskolc, Reményi u. 1. I/6. Tel: 46/507-458 Fax: 46/507-459 E-mail: mkk@mokk.hu Miskolci Közjegyzői Kamara 3530 Miskolc, Reményi u. 1. I/6. Tel: 46/507-458 Fax: 46/507-459 E-mail: mkk@mokk.hu Elnök: Dr. Kónya Katalin Elnökhelyettes: Dr. Petraskó István A Miskolci Közjegyzői Kamara

Részletesebben

,00 ó. Kálmánháza 9,00 ó. Nyírvasvári 9,00ó. Szatmárcseke

,00 ó. Kálmánháza 9,00 ó. Nyírvasvári 9,00ó. Szatmárcseke 1/2018-2019. sz. körlevél (Ha az egyesületek nyilvántartásában szereplő adatok nem egyeznek a körlevélben közöltekkel, haladéktalanul egyeztessenek az Igazgatósággal.) Két hét múlva pályahitelesítés Az

Részletesebben

Egyszerűsített tűzvédelmi terv készítésére kötelezett gazdálkodók köre

Egyszerűsített tűzvédelmi terv készítésére kötelezett gazdálkodók köre (A 10 hektár erősen vagy 20 hektár közepesen et kezelők listája) 503 Guthi Erdészet 4254 Nyíradony Gúthpuszta 6551 Nyírlugos 73,50 Gazdálkodó : 73,50 507 Hajduhadházi Erdészet 4242 Hajdúhadház Sámsoni

Részletesebben

Magyar joganyagok - Észak-alföldi Regionális Munkaügyi Központ - alapító okirata, m 2. oldal 4300 Nyírbátor, Kossuth u. 16. Észak-alföldi Regionális M

Magyar joganyagok - Észak-alföldi Regionális Munkaügyi Központ - alapító okirata, m 2. oldal 4300 Nyírbátor, Kossuth u. 16. Észak-alföldi Regionális M Magyar joganyagok - Észak-alföldi Regionális Munkaügyi Központ - alapító okirata, m 1. oldal Észak-alföldi Regionális Munkaügyi Központ alapító okirata, módosításokkal egységes szerkezetben 1 Iktatószám:

Részletesebben

PÉNZVÁLTÁSI ÜZLETSZABÁLYZAT

PÉNZVÁLTÁSI ÜZLETSZABÁLYZAT PÉNZVÁLTÁSI ÜZLETSZABÁLYZAT Az üzletszabályzat 2019. május 1. napján hatályát veszti. Az üzletszabályzatban foglalt információkat 2019. május 1. napjától a Tájékoztató a Fizetési megbízások benyújtásának

Részletesebben

Csengerújfalu, autóbusz-váróteremhez X I O W M

Csengerújfalu, autóbusz-váróteremhez X I O W M Mátészalka autóbusz-állomásról induló járatok Baktalórántháza, Fő térre M 5.32 I 6.15 M 6.15 X 6.50 I 6.53 + 7.10 M 8.35 10.15 X 10.25 M 11.35 14 11.35 14 11.50 M 12.35 15 13.20 M 13.30 M 13.45 O 13.45

Részletesebben

TÁMOP / )

TÁMOP / ) 1 TÁJÉKOZTATÓ az Európai Unió támogatásával a 2007-2013 évi Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében megvalósuló TÁMOP 1.1.1 Megváltozott munkaképességő emberek rehabilitációjának és foglalkoztatásának

Részletesebben

Csengerújfalu, autóbusz-váróteremhez X I O W M

Csengerújfalu, autóbusz-váróteremhez X I O W M Mátészalka autóbusz-állomásról induló járatok Baktalórántháza, Fő térre M 5.32 I 6.15 M 6.15 X 6.50 I 6.53 + 7.10 M 8.35 10.00 X 10.25 M 11.35 14 11.35 14 11.50 M 12.35 15 13.20 M 13.30 M 13.45 O 13.45

Részletesebben

január 1-től érvényes konténeres listaárak. Debrecen. törmelék föld fanyesedék. konténer mérete. hulladék

január 1-től érvényes konténeres listaárak. Debrecen. törmelék föld fanyesedék. konténer mérete. hulladék es listaárak Debrecen 3 m3 17 087 16 614 12 047 11 811 4 m3 19 764 - - - 5 m3 22 205 21 102 14 646 14 016 6 m3 25 512 24 016 16 142 14 646 7,5 m3 29 921 29 370 19 134 18 110 10 m3 36 850 36 142 24 646

Részletesebben

A MOZGÁSKORLÁTOZOTTAK SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI EGYESÜLETÉNEK

A MOZGÁSKORLÁTOZOTTAK SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI EGYESÜLETÉNEK Mozgáskorlátozottak Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Egyesülete 4400 Nyíregyháza, Tiszavasvári u. 41. Telefonszám: (42)410-522 Fax: (42) 410-277 E-mail címek: szszbegy@meoszinfo.hu postmaster@szszbmegy.t-online.hu

Részletesebben

FRESH FOOD MARKET KFT

FRESH FOOD MARKET KFT Sheet1 Page 1 árusnév telepűlés utca hsz Kastélykert Vegyesbolt Balmazújváros Kastélykert utca 6 Utasellátó Büfé Balmazújváros MÁV Állomás Lászlóné y Köztársaság tér 18 Kórház Büfé Berettyóújfalu Orbán

Részletesebben

4. sz. melléklet a Panaszkezelési Tájékoztatóhoz. ntulitakarek. hu. ntulitakarek. hu. ulitakarek.

4. sz. melléklet a Panaszkezelési Tájékoztatóhoz. ntulitakarek. hu. ntulitakarek. hu. ulitakarek. 4. sz. melléklet a Panaszkezelési Tájékoztatóhoz A TISZÁNTÚLI TAKARÉK TAKARÉKSZÖVETKEZET ÜGYFÉLSZOLGÁLATI, ÜGYFELEK SZÁMÁRA NYITVA ÁLLÓ HELYISÉGEINEK ELÉRHETŐSÉGE, FIÓKVEZETŐ NEVE VALAMINT NYITVATARTÁSI

Részletesebben

Számlabetétek kamatozása Ifjúsági bankszámla és Gyámhatósági betét esetén: Látra szóló 0,25% (0,25%)

Számlabetétek kamatozása Ifjúsági bankszámla és Gyámhatósági betét esetén: Látra szóló 0,25% (0,25%) Számlabetétek kamatozása Ifjúsági bankszámla és Gyámhatósági betét esetén: éves kamat (EBKM) Látra szóló 0,25% (0,25%) Látra szóló MiaManó Perselyszámla esetén 3,00% (3,04%) Egyszeri illetve folyamatos

Részletesebben

A TISZÁNTÚLI TAKARÉK TAKARÉKSZÖVETKEZET ÜGYFÉLSZOLGÁLATI, ÜGYFELEK SZÁMÁRA NYITVA ÁLLÓ HELYISÉGEINEK ELÉRHETŐSÉGE

A TISZÁNTÚLI TAKARÉK TAKARÉKSZÖVETKEZET ÜGYFÉLSZOLGÁLATI, ÜGYFELEK SZÁMÁRA NYITVA ÁLLÓ HELYISÉGEINEK ELÉRHETŐSÉGE 4. sz. melléklet a Panaszkezelési Tájékoztatóhoz A TISZÁNTÚLI TAKARÉK TAKARÉKSZÖVETKEZET ÜGYFÉLSZOLGÁLATI, ÜGYFELEK SZÁMÁRA NYITVA ÁLLÓ HELYISÉGEINEK ELÉRHETŐSÉGE (cégnév, cím, telefonszám, telefaxszám),

Részletesebben

FIT-jelentés :: KLIK Nyíregyházi Tankerülete 4400 Nyíregyháza, Országzászló tér 1. Fenntartói azonosító: Fenntartói jelentés

FIT-jelentés :: KLIK Nyíregyházi Tankerülete 4400 Nyíregyháza, Országzászló tér 1. Fenntartói azonosító: Fenntartói jelentés FIT-jelentés :: 2013 KLIK Nyíregyházi Tankerülete 4400 Nyíregyháza, Országzászló tér 1. Fenntartói azonosító: 39011654-153000 Létszámadatok Létszámadatok Országos kompetenciamérés 1 Az intézmények kódtáblázata

Részletesebben

Hajdú -Bihar Megye gyógyszertárainak szolgálati rendje

Hajdú -Bihar Megye gyógyszertárainak szolgálati rendje Álmosd Ártánd Bagamér Bakonszeg Balmazújváros Báránd Bedő Berekböszörmény Berettyóújfalu Bihardancsháza Biharkeresztes Biharnagybajom Bihartorda Bocskaikert Bodaszőlő Bojt Csökmő Darvas Debrecen Derecske

Részletesebben

Lansinoh termékeket forgalmazó Rossmann üzletek

Lansinoh termékeket forgalmazó Rossmann üzletek 2740 Abony, Kossuth tér 4. 8400 Ajka, Szabadság tér 14. 2170 Aszód, Kossuth Lajos u. 15. 6500 Baja, Csermák Mihály tér 4. 2660 Balassagyarmat, Rákóczi út 34-36. 8230 Balatonfüred, Jókai M. út 17. 4060

Részletesebben

Magyar Posta Pénzforgalmi Szolgáltatásainak Általános Szerződési Feltételei IX. FEJEZET PÉNZKEZELÉS ÉS SZABÁLYAI IX. FEJEZET PÉNZKEZELÉS ÉS SZABÁLYAI

Magyar Posta Pénzforgalmi Szolgáltatásainak Általános Szerződési Feltételei IX. FEJEZET PÉNZKEZELÉS ÉS SZABÁLYAI IX. FEJEZET PÉNZKEZELÉS ÉS SZABÁLYAI IX. FEJEZET PÉNZKEZELÉS ÉS SZABÁLYAI (1) A befizetett összegek részletezése - Összefoglaló jegyzék A kettőnél több postautalvány, készpénzátutalási, illetve expressz készpénzátutalási megbízás nyomtatvánnyal

Részletesebben

A Magyar Posta Egyes Pénzforgalmi Szolgáltatásainak Általános Szerződési Feltételei V. FEJEZET PÉNZKEZELÉS ÉS SZABÁLYAI V. FEJEZET

A Magyar Posta Egyes Pénzforgalmi Szolgáltatásainak Általános Szerződési Feltételei V. FEJEZET PÉNZKEZELÉS ÉS SZABÁLYAI V. FEJEZET V. FEJEZET PÉNZKEZELÉS ÉS SZABÁLYAI 1. A befizetett összegek részletezése - Összefoglaló jegyzék A kettőnél több utalvány, készpénzátutalási megbízás nyomtatvánnyal történő feladás, vagy kettőnél több

Részletesebben

Egyszerűsített tűzvédelmi terv készítésére kötelezett gazdálkodók köre

Egyszerűsített tűzvédelmi terv készítésére kötelezett gazdálkodók köre 503 Guthi Erdészet 4254 Nyíradony Gúthpuszta 6551 Nyírlugos 53,60 Gazdálkodó összesen: 53,60 511 Fehérgyarmati Erdészet 4900 Fehérgyarmat Kisgyarmat út 19.sz. 6584 Csengersima 5,70 6607 Kisszekeres 0,90

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. Hatályos: január 13-tól

TÁJÉKOZTATÓ. Hatályos: január 13-tól TÁJÉKOZTATÓ a számlatulajdonosok pénzforgalmi számláját, bankszámláját érintő fizetési megbízások benyújtásának és teljesítésének feltételeiről, rendjéről és egyéb, nem bankszámlához kapcsolódó szabályok

Részletesebben

PILLÉR Takarékszövetkezet HIRDETMÉNY

PILLÉR Takarékszövetkezet HIRDETMÉNY PILLÉR Takarékszövetkezet HIRDETMÉNY A takarékszövetkezet neve PILLÉR Takarékszövetkezet Cégjegyzék száma 06-02-000014 Címe 6782 Mórahalom Millenniumi sétány 1. Telefonszáma +36 62/581-074 E-mail kozpont@pillertksz.hu

Részletesebben

Ellátási t: NYMJV Molnárné Tóth Katalin 42/310-910 Önkormányzat (állami) Ellátási t.: NYMJV Szokolyiné Koczka Judit

Ellátási t: NYMJV Molnárné Tóth Katalin 42/310-910 Önkormányzat (állami) Ellátási t.: NYMJV Szokolyiné Koczka Judit 1. számú táblázat Szabolcs-Szatmár-Bereg megye bölcsődéinek címjegyzéke 11. Sorszám Megnevezés Vezető neve Telefon Fenntartó forma, ellátási terület Megyei Jogú Város Nyíregyháza 1. 12.sz. Babaház Bölcsőde

Részletesebben