HIRDETMÉNY Hatályba lépés: től

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "HIRDETMÉNY Hatályba lépés: től"

Átírás

1 HIRDETMÉNY Hatályba lépés: től A forgalomképes és a törvényes fizetőeszköznek minősülő forgalomképtelen forintbankjegy és forintérme címletváltásának díjtételeiről és szabályairól Hatályba léptette: ÜTD/040/ ÜT. határozat Indoklás: A módosítások dőlt betűtípussal vannak kiemelve. Részben a 11/2011. (IX. 6.) MNB rendeletben foglalt hiányos, sérült bankjegyek kezelésével kapcsolatos takarékszövetkezeti szabályozás változásával, a bevont törvényes fizetőeszköz átváltásának részletszabályaival, részben az alábbi szervezeti változással kapcsolatos fiókhálózati besorolással függ össze. A évi CCXXXVII. törvény II. fejezet 15. cím és a 214. (9) bekezdés alapján tájékoztatjuk Önöket, hogy négy Takarékszövetkezet a HAJDÚ TAKARÉK Takarékszövetkezet, a KELET Takarékszövetkezet, a SZABOLCS Takarékszövetkezet és a Főnix Takarékszövetkezet egyesülése kapcsán meghozott küldöttgyűlési határozatok alapján a KELET Takarékszövetkezet, a SZABOLCS Takarékszövetkezet és a Főnix Takarékszövetkezet beolvadnak a HAJDÚ TAKARÉK Takarékszövetkezetbe (székhelye: 4026 Debrecen, Bethlen utca A. ép. I. em. I./6.; cégjegyzékszám: Cg ), mely a beolvadást követően TISZÁNTÚLI TAKARÉK Takarékszövetkezet néven működik tovább. A Takarékszövetkezet a forgalomképes, valamint a törvényes fizetőeszköznek minősülő, de forgalomképtelen forintbankjegyeket és forintérméket címletváltás keretében átváltja más címletű, forgalomképes forintbankjegyre, vagy forintérmére, amennyiben azok valódisága és névértéke az átvételkor, a helyszínen egyértelműen megállapítható. A Takarékszövetkezet valutában történő bankjegyváltást a valutapénztárral rendelkező fiókokban az alábbi devizanemben végez: EUR,USD, GBP, CHF. FORINTBANKJEGYEK ÉS FORINTÉRMÉK CÍMLETVÁLTÁSA A TISZÁNTÚLI Takarék Takarékszövetkezet a címletváltási tevékenységet A takarékszövetkezet 100 db forint érme vagy 50 db forint bankjegy feletti címletváltási műveletet (bele értve a nehezen felismerhető, sérült forint bankjegyek és érmék átváltását is) kizárólag pénztári nyitva tartás alatt és az alábbi kirendeltségen (kirendeltségeken) végez:

2 Debrecen, Bethlen Debrecen, Mátyás Király Tokaj Nyíregyháza, Országzászlót ér* 4026 Debrecen, Bethlen u Debrecen, Mátyás király u Tokaj Bajcsy Zs. Endre u Nyíregyháza, Országzászló tér 4. (52) (52) ntulitakarek.hu (52) (52) /602 ntulitakarek.hu (47) (47) (42) nyiregyhaza.orszagzasz A takarékszövetkezet az 1. sz. mellékletben megjelölt további fiókjai címletváltási tevékenységet - a forgalomból az MNB által bevont, törvényes fizetőeszköznek már nem minősülő bankjegyeket beváltásának kivételével - nem végeznek: A forint bankjegy és érme váltásra vonatkozó díjak: Bankjegy és érme váltás Forintbankjegy egy alkalommal legfeljebb 50 darab forintbankjegy váltása Nehezen felismerhető, valamint sérült (hiányos, szakadt, ragasztott, szennyezett, selejt), és bevont forintbankjegy befizetése, illetve váltása Forintérme egy alkalommal legfeljebb 100 darab forintérme váltása Jutalék mérték Díjmentes Díjmentes Díjmentes Nehezen felismerhető, valamint sérült (szennyezett, selejt), és Díjmentes bevont forintérme befizetése, illetve váltása Címletenként 100 darabot meghaladó érmés forint készpénz alapdíj + 2 % (a teljes befizetés befizetés összege után) 100 darabot meghaladó pénzváltáskor kiadott érme után Zsákos érme (100 darabot meghaladó) befizetése banki feldolgozással A forgalomképes és a törvényes fizetőeszköznek minősülő forgalomképtelen forintbankjegy címletváltásának szabályai A Takarékszövetkezet a forgalomképes, valamint a törvényes fizetőeszköznek minősülő forgalomképtelen forintbankjegyekből egy alkalommal összesen legfeljebb 50 darabot köteles más címletű forgalomképes forintbankjegyre, illetve - legfeljebb 100 darabig - forgalomképes forintérmére átváltani. A Takarékszövetkezet a nehezen felismerhető, valamint a sérült (hiányos, szakadt, ragasztott, szennyezett) forintbankjegyet abban az esetben köteles címletváltásra átvenni, amennyiben egyértelműen megállapítható az átváltani kívánt bankjegy címlete, valódisága és mennyisége. A hiányos (lyukas, csonka) forintbankjegy estén az átváltás további feltétele, hogy a bankjegy felénél nagyobb része kerüljön benyújtásra. A Takarékszövetkezet címletváltás keretében nem köteles átváltani azt a forintbankjegyet, amelynek a valódisága, illetve névértéke nem állapítható meg egyértelműen. 10 % 0,85%,min. 100,- Ft

3 A Takarékszövetkezetnek azokat a hiányos, sérült bankjegyeket, amelyek felülete nem haladja meg az 50%- ot, az ügyféltől köteles térítésmentesen átvenni, és az MNB-nek bevonás és megsemmisítés céljából továbbítani. A takarékszövetkezet a hiányos forintbankjegyet abban az esetben köteles címletváltásra és átváltásra átvenni, amennyiben a forintbankjegynek a felénél nagyobb részét benyújtják. A több - esetlegesen összeragasztott - darabból álló hiányos forintbankjegy címletváltás és átváltás keretében akkor váltható át, amennyiben az egyes részek a pénztáros által megállapíthatóan azonos forintbankjegyhez tartoznak, és az egyes részek együttesen a forintbankjegynek a felénél nagyobb részét kiteszik. Selejt bankjegyet, azaz a forgalommal járó, kopás következtében elhasználódott, zsiradékkal, olajjal, vegyszerekkel, festékkel, tintával, stb. beszennyezett, szakadt, de egyébként teljes bankjegyet a Takarékszövetkezet pénztári befizetésre, illetve címletváltásra elfogadja, ha a szennyezettség mértéke nem haladja meg a bankjegy felületének 50%-át, és nem akadályozza a bankjegy felismerhetőségét. A forgalomképes és a törvényes fizetőeszköznek minősülő forgalomképtelen forintérme címletváltásának szabályai A Takarékszövetkezet a forgalomképes, valamint a törvényes fizetőeszköznek minősülő forgalomképtelen forintérmékből egy alkalommal összesen legfeljebb 100 darabot köteles más címletű forgalomképes forintérmére, illetve forintbankjegyre átváltani. A Takarékszövetkezet a nehezen felismerhető, vagy sérült érméket abban az esetben köteles címletváltásra átvenni, amennyiben egyértelműen megállapítható az átváltani kívánt érmék címlete, valódisága és mennyisége. A selejt (a rendeltetésszerű használat következtében súlyukban megfogyott, vagy nehezen felismerhető) forintérméket a Takarékszövetkezet teljes értékben elfogadja pénztári befizetésre illetve címletváltásra. A Takarékszövetkezet címletváltás keretében nem köteles átváltani a szándékosan megcsonkított (pl. félbevágott, átlyukasztott, esztergált) forintérmét, valamint azt a forintérmét, amelynek a valódisága, illetve névértéke nem állapítható meg egyértelműen. Hamisgyanús bankjegyek, érmék bevonása A hamis bankjegy és érme semmilyen jogcímen nem fogadható el. A nem egyértelműen valódi forintbankjegy, vagy forintérme tekintetében a Takarékszövetkezet köteles valódiságvizsgálatot végezni, és az általa hamisgyanúsnak minősített forintbankjegyet, vagy forintérmét az MNB-nek átadni, vagy megküldeni. Hamisgyanús bankjegyek, érmék (forint és valuta) esetében a Takarékszövetkezet azokat átvételi elismervény ellenében, ellenérték elszámolása nélkül bevonja és további szakértői vizsgálat céljából az MNB részére továbbítja. Bevont fizetőeszközök átváltása A Takarékszövetkezet a Magyar Nemzeti Bank (MNB) által bevont, törvényes fizetőeszköznek nem minősülő forintbankjegyeket a bevonás napjától számított 3 évig, a forintérméket a bevonás napjától számított 1 évig magyar törvényes fizetőeszközre korlátozások és feltételek nélkül díjmentesen átváltja. A Takarékszövetkezet az átváltást nem köti nála vezetett számla meglétéhez illetve bármilyen szolgáltatás igénybevételéhez, azonban az átváltás részletszabályait az alábbi feltételekben határozza meg: a tranzakciót végrehajtó személy jogszabályoknak megfelelő azonosítása az egy tranzakció alkalmával azonnal kiszolgálható értékhatár a takarékszövetkezeti fiókban kifüggesztett- TÁJÉKOZTATÓ a Számlatulajdonos forint/deviza fizetési számláját (lakossági és vállalkozói) érintő fizetési megbízások benyújtásának és teljesítésének rendjéről című hirdetmény

4 szerinti összeghatár, az ezt meghaladó váltási szándékot az ügyfélnek a tranzakció kezdeményezését megelőző banki munkanapon 12 óráig (pénteken: 11 óráig) be kell jelenteni az érintett kirendeltség részére (személyesen, írásban, vagy - illetve fax-üzenet vagy telefonos) címletváltással egybekötött átváltásért díj számítható fel (címletváltás jelen hirdetményben meghatározott általános díjtételeinek megfelelően) egyéb szolgáltatások marketing céllal ismertethetők, de átváltási feltételként nem támaszthatók. Amennyiben a nehezen felismerhető, vagy sérült forintbankjegy, forintérme átválthatósága a helyszínen nem állapítható meg egyértelműen, a Takarékszövetkezet átvételi elismervény ellenében a bankjegyeket, érmét - az MNB által elvégzendő szakértői vizsgálat továbbítás céljából - átveszi. A szakértői vizsgálat eredményéről a Takarékszövetkezet értesíti az ügyfelet és - amennyiben a bankjegyek, érmék átválthatók - részére az ellenértéket kifizeti azt követően, hogy a Takarékszövetkezet számára az MNB az ellenértéket megtérítette. Ha a bankjegyek, érmék nem válthatók át, az ügyfelet erről a Takarékszövetkezet értesíti. Amennyiben az adott forintbankjeggyel kapcsolatban bűncselekmény gyanúja merül fel, az MNB jogosult - az adott bankjeggyel összefüggésben indított büntetőeljárás lezárásáig - visszatartani az ellenértéket, és a büntetőeljárás eredményétől függően, az eljáró hatóság rendelkezésétől függően téríteni és nem téríteni az ellenértéket. A Takarékszövetkezet fenti készpénzt érintő műveleteket a hatályos vonatkozó jogszabályok: a bankjegyek feldolgozásáról, forgalmazásáról, valamint hamisítás elleni védelmével kapcsolatos technikai feladatokról szóló (11/2011. (IX. 6.) MNB rendelet, az érmék feldolgozásáról, forgalmazásáról, valamint hamisítás elleni védelmével kapcsolatos technikai feladatokról szóló 12/2011. (IX. 6) MNB rendelet, és a Magyar Nemzeti Bankról szóló évi CXXXIX. törvény alapján végzi. TISZÁNTÚLI TAKARÉK Takarékszövetkezet Ajak 4524 Ajak, Kiss Ernő u. 3. (45) ajak@tiszantulitakarek.hu Apagy 4553 Apagy, Béke utca 2/b. (42) (42) apagy@tiszantulitakarek.hu 1. sz. melléklet Baktalórántháza 4561 Baktalórántháza, Vasút út 2. (42) (42) baktaloranthaza@tiszantulitakarek.hu Balkány 4233 Balkány, Fő u. 31. (42) balkany@tiszantulitakarek.hu Balmazújváros Balsa 4060 Balmazújváros, Veres Péter u Balsa, Szabolcsvezér út 35/a. (52) (52) balmazujvaros@tiszantulitakarek.hu (42) (42) balsa@tiszantulitakarek.hu Barabás 4937 Barabás, Árpád utca 15. (45) barabas@tiszantulitakarek.hu Báránd Beregsurány Berekböszörmény Berettyóújfalu Biharkeresztes 4161 Báránd, Vörösmarty u Beregsurány, Árpád u Berekböszörmény, Köztársaság tér Berettyóújfalu Dózsa György u Biharkeresztes, Hősök tere 10. (54) barand@tiszantulitakarek.hu (45) (45) beregsurany@tiszantulitakarek.hu (54) (54) berekboszormeny@tiszantulitakarek.hu (54) (54) berettyoujfalu@tiszantulitakarek.hu (54) (54) / 603 biharkeresztes@tiszantulitakarek.hu

5 Biharnagybajom 4172 Biharnagybajom, Rákóczi u. 15. (54) (54) / 602 biharnagybajom@tiszantulitakarek.hu Biri 4235 Biri, Kossuth u. 4. (42) biri@tiszantulitakarek.hu Bocskaikert 4241 Bocskaikert, Csillag u. 1. (52) (52) / 603 bocskaikert@tiszantulitakarek.hu Bököny 4231 Bököny, Dózsa György u. 5. (42) bokony@tiszantulitakarek.hu Buj 4483 Buj, Rákóczi u. 3. (42) buj@tiszantulitakarek.hu Csenger 4765 Csenger, Ady En. Út 5. (44) (44) csenger@tiszantulitakarek.hu Debrecen, Kishegyesi 4031 Debrecen, Kishegyesi út 46. (52) (52) debrecen.kishegyesi@tiszantulitakarek.hu Debrecen, Petőfi 4024 Debrecen, Petőfi tér 6. (52) debrecen.petofi@tiszantulitakarek.hu Debrecen-Józsa Debrecen- Böszörményi Demecser Derecske Dombrád 4225 Debrecen-Józsa, Szentgyörgyfalvi u Debrecen,Böszörményi út Demecser, Kétezer-egy tér Derecske, Rákóczi u. 2. (Pf. 9.) 4492 Dombrád, Kossuth u. 23/A. (52) (52) / 603 jozsa@tiszantulitakarek.hu (52) debrecen.boszormenyi@tiszantulitakarek.hu (42) (42) demecser@tiszantulitakarek.hu (54) (54) /602 derecske@tiszantulitakarek.hu (45) dombrad@tiszantulitakarek.hu Ebes 4211 Ebes, Ady Endre u. 2. (52) (52) ebes@tiszantulitakarek.hu Encsencs 4374 Encsencs, Fő u. 81. (42) encsencs@tiszantulitakarek.hu Érpatak 4245 Érpatak, Béke u. 29. (42) erpatak@tiszantulitakarek.hu Fehérgyarmat Fényeslitke 4900 Fehérgyarmat, Móricz Zsigmond u Fényeslitke, Kossuth u (44) (44) fehergyarmat@tiszantulitakarek.hu (45) fenyeslitke@tiszantulitakarek.hu Földes 4177 Földes, Fő u. 1. (54) foldes@tiszantulitakarek.hu Gávavencsellő 4471 Gávavencsellő, Petőfi utca 3. (42) gavavencsello@tiszantulitakarek.hu Geszteréd 4232 Geszteréd, Petőfi u. 9. (42) gesztered@tiszantulitakarek.hu Györtelek 4752 Győrtelek, Kossuth út 19/a (44) gyortelek@tiszantulitakarek.hu Hajdúbagos 4273 Hajdúbagos, Nagy u (52) (52) hajdubagos@tiszantulitakarek.hu Hajdúböszörmény 4220 Hajdúböszörmény, Kossuth L. u. 9. (52) (52) hajduboszormeny@tiszantulitakarek.hu Hajdúdorog 4087 Hajdúdorog, Tokaji út 6. (52) (52) hajdudorog@hajdutakarek.hu Hajdúhadház Hajdúnánás Hajdúsámson Hajdúszoboszló 4242 Hajdúhadház, Bocskai tér 2/a 4080 Hajdúnánás, Kossuth u Hajdúsámson, Rákóczi u Hajdúszoboszló, Hősök tere 15. (Pf. 79.) (52) (52) / 102 hajduhadhaz@tiszantulitakarek.hu (52) (52) hajdunanas@tiszantulitakarek.hu (52) (52) / 602 hajdusamson@tiszantulitakarek.hu (52) (52) hajduszoboszlo@tiszantulitakarek.hu Hajdúszovát 4212 Hajdúszovát, Piac u. 2. (52) (52) / 602 hajduszovat@tiszantulitakarek.hu Hodász 4334 Hodász, Széchenyi út 8. (44) (44) hodasz@tiszantulitakarek.hu Hortobágy 4071 Hortobágy, Petőfi tér 3. (52) (52) hortobagy@tiszantulitakarek.hu Hosszúpályi 4274 Hosszúpályi, Bagosi u. 2. (52) (52) / 222 hosszupalyi@tiszantulitakarek.hu Ibrány 4484 Ibrány, Lehel u. 3. (42) (42) ibrany@tiszantulitakarek.hu Jánkmajtis 4741 Jánkmajtis, Kossuth u. 12. (44) (44) jankmajtis@tiszantulitakarek.hu Kaba 4183 Kaba, Rákóczi u (54) kaba@tiszantulitakarek.hu

6 Kállósemjén Kálmánháza Kemecse 4324 Kállósemjén, Kossuth u Kálmánháza, Nyíregyházi út Kemecse, Móricz Zs. U. 65. (42) (42) (42) (42) Kisar 4921 Kisar, Tisza u. 11/a. (44) (44) Kisvárda 4600 Kisvárda, Szent László u. 68. (45) Kocsord 4751 Kocsord, Árpád út 59. (44) Kótaj 4482 Kótaj, Kossuth u. 17. (42) (42) Kölcse 4965 Kölcse, Kölcsey u. 86. (44) (44) Körösszegapáti 4135 Körösszegapáti, Kossuth u. 46. (54) Létavértes 4281 Létavértes, Baross u. 1. (52) Levelek 4555 Levelek, Rákóczi utca 4. (42) (42) Mándok 4644 Mándok, Petőfi tér 12. (45) Máriapócs 4326 Máriapócs, Kossuth tér 24. (42) Mátészalka 4700 Mátészalka, Szalkay u. 2. (44) (44) Mérk 4352 Mérk, Hunyadi u. 98. (44) Mikepércs 4271 Mikepércs, Petőfi u. 78/a. (52) (52) / 602 mikepercs@tiszantulitakarek.hu Monostorpályi 4275 Monostorpályi, Landler tér 1. (52) (52) monostorpalyi@tiszantulitakarek.hu Nádudvar 4181 Nádudvar, Kossuth u. 1. (54) nadudvar@tiszantulitakarek.hu Nagyecsed 4355 Nagyecsed, Rákóczi u. 16. (44) nagyecsed@tiszantulitakarek.hu Nagyhalász Nagyhegyes Nagykálló* 4485 Nagyhalász, Kossuth út 9/a Nagyhegyes, Kossuth Lajos u Nagykálló, Zrinyi M. u. 22. (42) (42) nagyhalasz@tiszantulitakarek.hu (52) (52) nagyhegyes@tiszantulitakarek.hu (42) nagykallo@tiszantulitakarek.hu Nagykereki 4127 Nagykereki, Kossuth u. 8. (54) (54) nagykereki@tiszantulitakarek.hu Nagyrábé Nagyvarsány 4173 Nagyrábé, Kossuth utca Nagyvarsány, Kossuth u. 1. (52) nagyrabe@tiszantulitakarek.hu (45) nagyvarsany@tiszantulitakarek.hu Napkor 4552 Napkor, Apagyi utca 2/a. (42) napkor@tiszantulitakarek.hu Nyírábrány 4264 Nyírábrány, Jókai u. 1/a. (52) nyirabrany@tiszantulitakarek.hu Nyíracsád 4262 Nyíracsád, Kassai u. 3. (52) nyiracsad@tiszantulitakarek.hu Nyíradony 4254 Nyíradony, Árpád tér 12. (Pf. 36.) (52) (52) / 602 nyiradony@tiszantulitakarek.hu Nyírbátor 4300 Nyírbátor, Váci M. út 21. (42) nyirbator.vacimihaly@tiszantulitakarek.hu Nyírbátor, Szabadságtér Nyírbéltek 4300 Nyírbátor, Szabadság tér Nyírbéltek, Kossuth u. 16. (42) nyirbator.szabadsag@tiszantulitakarek.hu (42) nyirbeltek@tiszantulitakarek.hu Nyírbogát 4361 Nyírbogát, Kossuth u. 5. (42) nyirbogat@tiszantulitakarek.hu Nyírcsaholy Nyíregyháza, Kossuth u Nyírcsaholy, Hunyadi u Nyíregyháza, Kossuth u. 66/A. (44) nyircsaholy@tiszantulitakarek.hu (42) nyiregyhaza.kossuth@tiszantulitakarek.hu Nyíregyháza, Szent I. u Nyíregyháza, Szent István u. 27. (42) (42) nyiregyhaza.szentistvan@tiszantulitakarek.h u

7 Nyíregyháza, Búza tér 4400 Nyíregyháza, Búza tér 9. (42) (42) Nyíregyháza, Széchenyi u. Nyíregyháza- Jósaváros Nyíregyháza- Örökösföld Nyíregyháza- Borbánya 4400 Nyíregyháza, Széchenyi út Nyíregyháza- Jósaváros, Ungvár stny Nyíregyháza- Örökösföld, Fazekas János tér 9/a Nyíregyháza-Borbánya, Kállói út (42) (42) (42) (42) (42) (42) (42) (42) Nyírlugos 4371 Nyírlugos, Bélteki u. 4. (42) Nyírmada 4564 Nyírmada, Kálvin tér 16. (45) Nyírmártonfalva Nyírmeggyes Nyírpazony Nyírtelek Nyírvasvári Ófehértó Ópályi Oros 4263 Nyírmártonfalva, Kossuth u Nyírmeggyes, Bajcsy Zs. Út Nyírpazony, Vasvári Pál utca Nyírtelek, Arany János utca Nyírvasvári, Bátori u. 3/A Ófehértó, Alkotmány út Ópályi, Szent II. János Pál pápa tér Nyíregyháza-Oros, Fő út 3. (52) (44) (42) (42) (42) (42) (42) (42) (42) (44) (42) (42) Őr 4336 Őr, Kossuth u. 3. (44) (44) Pátroha 4523 Pátroha, Kossuth u. 1/A. (45) Porcsalma 4761 Porcsalma, Szabadság tér 20. (44) Pócspetri 4327 Pócspetri, Pócsi út 7/A. (42) Püspökladány Rakamaz Ramocsaháza 4150 Püspökladány, Gagarin u. 1. sz Rakamaz, Szent István utca Ramocsaháza, Kossuth utca 106/a. (52) (42) (42) (42) (42) Sáránd 4272 Sáránd, Nagy u. 50. (52) (52) /601 Sárrétudvari 4171 Sárrétudvari, Széchenyi u.6. (54) (54) Sényő 4533 Sényő, Kossuth utca 20/c. (42) (42) Szakoly Szamosszeg Szatmárcseke 4234 Szakoly, Mátyás király u Szamosszeg, Bezerédi út Szatmárcseke, Kölcsey u. 4. (42) (44) (44) Tarpa 4931 Tarpa, Kossuth u. 25/h. (45) (45) Téglás 4243 Téglás, Dózsa Gy u. 13. (Pf. 12.) (52) (52) / 603 teglas@tiszantulitakarek.hu Tépe 4132 Tépe, Rákóczi u. 1. (54) (54) tepe@tiszantulitakarek.hu Timár 4466 Timár, Kossuth út 2. (42) (42) timar@tiszantulitakarek.hu Tiszabecs 4951 Tiszabecs, Rákóczi u. 55. (44) (44) tiszabecs@tiszantulitakarek.hu Tiszabercel 4474 Tiszabercel, Vásártér u. 5. (42) (42) tiszabercel@tiszantulitakarek.hu Tiszadob 4456 Tiszadob, Táncsics u. 2. (42) (42) tiszadob@tiszantulitakarek.hu

8 Tiszaeszlár Tiszakerecseny Tiszalök Tiszanagyfalu Tiszavasvári 4464 Tiszaeszlár, Rákóczi utca Tiszakerecseny, Óvoda u Tiszalök, Kossuth utca 79/b Tiszanagyfalu, Szabadság út Tiszavasvári, Kossuth u. 1. (42) (42) (45) (45) (42) (42) (42) (42) (42) (42) Újfehértó* 4244 Újfehértó, Béke tér 4. (42) Vaja 4562 Vaja, Damjanich u. 70. (44) (44) Vámospércs 4287 Vámospércs, Nagy u. 9. (52) Váncsod 4119 Váncsod, Kossuth u. 81. (54) Vásárosnamény 4800 Vásárosnamény, Rákóczi u. 1. (45) (45) Záhony 4625 Záhony, Alkotmány u. 2. (45)

A Tiszántúli Takarék Takarékszövetkezet (4026 Debrecen, Bethlen utca ) alábbi kirendeltségeiben megszűnik a fent hivatkozott tevékenység:

A Tiszántúli Takarék Takarékszövetkezet (4026 Debrecen, Bethlen utca ) alábbi kirendeltségeiben megszűnik a fent hivatkozott tevékenység: A Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. (Székhely: 1122 Budapest, Pethényi köz 10., Cg.: 01-10-041206) - hivatkozással a Bszt. 123. (1) bekezdésének e) f) pontjára közzéteszi, hogy a Főnix Takarékszövetkezet

Részletesebben

HIRDETMÉNY Utolsó módosítás hatályba lépés: től

HIRDETMÉNY Utolsó módosítás hatályba lépés: től TISZÁNTÚLI TAKARÉK Takarékszövetkezet 4026 Debrecen, Bethlen u. 10-12. A ép. 1/6. KSH száma 139975410-6419-122-09, cégjegyzékszáma: 09-02-000644, MNB engedély: H-EN-I-657/2016, valamint 58/1997/F és 773/1997/F,

Részletesebben

Óra:perc formátum Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek. Ügyfélfogadás: 07:30-17:00 07:30-16:00 07:30-16:00 07:30-16:00 07:30-14:30

Óra:perc formátum Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek. Ügyfélfogadás: 07:30-17:00 07:30-16:00 07:30-16:00 07:30-16:00 07:30-14:30 1. számú melléklet: Ügyfélfogadás rendje(nyitva tartás), valamint Pénztári órák, forintban és valutában megadott Pénztári ki- és befizetési megbízások esetén (valutaforgalom csak a *-gal megjelölt fiókjaink

Részletesebben

PÉNZFORGALMAZÁS Közzététel: december 28. H I R D E T M É N Y HATÁLYON KÍVÜL TŐL

PÉNZFORGALMAZÁS Közzététel: december 28. H I R D E T M É N Y HATÁLYON KÍVÜL TŐL H I R D E T M É N Y HATÁLYON KÍVÜL 2018.12.29-TŐL A bankjegyek és érmék forgalmazási díjtételeiről, forgalmazással kapcsolatos szabályairól 2018.12.29-TŐL A FORGALMAZÁS MEGSZŰNT 1. A BÓLY ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET

Részletesebben

Debreczeni csendőrkerület.

Debreczeni csendőrkerület. Sk J ). IH" CZ('nl f'sendórl"'rül," Debreczeni csendőrkerület. M. kir. debreczeni csendőrkerületi parancsnokság Debreczen. a) segédtisztség Tel. 444. b) katonai ügyész Tel. 225. c) törzsgazdasági hivatal

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. A bankjegyek és érmék forgalmazási díjtételeiről, forgalmazással kapcsolatos szabályairól Hatályos: 2018.

H I R D E T M É N Y. A bankjegyek és érmék forgalmazási díjtételeiről, forgalmazással kapcsolatos szabályairól Hatályos: 2018. H I R D E T M É N Y A bankjegyek és érmék forgalmazási díjtételeiről, forgalmazással kapcsolatos szabályairól Hatályos: 2018. szeptember 3tól 1. A MOHÁCSI TAKARÉK BANK ZRT. PÉNZTÁRI SZOLGÁLTATÁST NYÚJTÓ

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. A bankjegyek és érmék forgalmazási díjtételeiről, forgalmazással kapcsolatos szabályairól Hatályos: 2019.

H I R D E T M É N Y. A bankjegyek és érmék forgalmazási díjtételeiről, forgalmazással kapcsolatos szabályairól Hatályos: 2019. H I R D E T M É N Y A bankjegyek és érmék forgalmazási díjtételeiről, forgalmazással kapcsolatos szabályairól Hatályos: 2019. március 1től 1. A MOHÁCSI TAKARÉK BANK ZRT. PÉNZTÁRI SZOLGÁLTATÁST NYÚJTÓ FIÓKJAI

Részletesebben

HAJDÚ-BIHAR MEGYE. Gyorsadatok a évi könyvtári munkáról VÁROSOK. Közvetlenül (helyben) használt. Személyes (helybeni) használat összesen

HAJDÚ-BIHAR MEGYE. Gyorsadatok a évi könyvtári munkáról VÁROSOK. Közvetlenül (helyben) használt. Személyes (helybeni) használat összesen HAJDÚ-BIHAR MEGYE Gyorsadatok a 008. évi könyvtári munkáról VÁROSOK Sorszám száma gyar. n dolgozók. 406 Megyei Könyvtár Bem tér 9. 947 5 98 99 59 0 9 9 57 00 Városi Könyvtár Piac u. 68. 5 0 9 9 5 705 585

Részletesebben

TISZÁNTÚLI TAKARÉK Takarékszövetkezet. Alapszabálya. Hatályos: május 30.

TISZÁNTÚLI TAKARÉK Takarékszövetkezet. Alapszabálya. Hatályos: május 30. TISZÁNTÚLI TAKARÉK Takarékszövetkezet Alapszabálya Hatályos:2019.8. május 30. 1 A L A P S Z A B Á L Y PREAMBULUM A TISZÁNTÚLI TAKARÉK Takarékszövetkezet (továbbiakban: Szövetkezeti Hitelintézet) a Szövetkezeti

Részletesebben

VÁRAKOZÁSI IDŐK JEGYZÉKE

VÁRAKOZÁSI IDŐK JEGYZÉKE SZABOLCS VOLÁN Zártkörűen Működő Közlekedi Rzvénytársaság Nyíregyháza, Korányi F. u. 12. A 2013/2014. évi Hivatalos VOLÁN Autóbusz Menetrend csatlakozásaival kapcsolatban megállapított VÁRAKOZÁSI IDŐK

Részletesebben

Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Rendőr-főkapitányság 2015. augusztus hó

Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Rendőr-főkapitányság 2015. augusztus hó Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Rendőr-főkapitányság 2015. augusztus hó nap 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26 27. 28. 2015. Augusztus havi traffipax

Részletesebben

1. helyen végzett szállító pályázatának benyújtási ideje. 2. helyen végzett 2. helyen végzett szállító. 1. helyen végzett szállító pontszáma

1. helyen végzett szállító pályázatának benyújtási ideje. 2. helyen végzett 2. helyen végzett szállító. 1. helyen végzett szállító pontszáma Ellátott intézmény OM azonosító Ellátott intézmény neve Ellátott intézmény címe Tankerület pontszáma pályázatának benyújtási ideje 2. helyen végzett 2. helyen végzett pontszáma 2. helyen végzett pályázatának

Részletesebben

Nyíregyháza autóbusz-állomásról induló járatok

Nyíregyháza autóbusz-állomásról induló járatok Nyíregyháza autóbusz-állomásról induló járatok Apagy, vasútállomás bejárati úthoz I 5.20 I 5.28 63 6.00 I 6.35 W 6.40 Z 6.40 M 6.55 M 7.00 X 7.00 M 8.10 + 8.25 M 8.35 O 8.45 M 9.00 M 9.45 M 9.45 Z 10.00

Részletesebben

MŰANYAG ÉS FÉM CSOMAGOLÁSI HULLADÉK, ITALOSKARTONDOBOZ:

MŰANYAG ÉS FÉM CSOMAGOLÁSI HULLADÉK, ITALOSKARTONDOBOZ: 2015 Apagy Biohulladék szállítás BIOHULLADÉK: gyümölcs- és zöldségmaradvány, hervadt virág, falevél, levágott fű, kerti gyom, összeaprított ág, faforgács, fűrészpor, fahamu 2015 Balkány 2015 Balsa 2015

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA AUTÓBUSZÁLLOMÁSRÓL INDULÓ HELYKÖZI AUTÓBUSZJÁRATOK KIVONATOS JEGYZÉKE

NYÍREGYHÁZA AUTÓBUSZÁLLOMÁSRÓL INDULÓ HELYKÖZI AUTÓBUSZJÁRATOK KIVONATOS JEGYZÉKE NYÍREGYHÁZA AUTÓBUSZÁLLOMÁSRÓL INDULÓ KIVONATOS JEGYZÉKE Érvényes: 2014. december 14-től www.szabolcsvolan.hu 5 Ajak, olajütő M10:00 S10:20 M13:55 M15:40 bf18:14 Apagy, vá. bej. út I 5:20 I 5:28 gc 6:00

Részletesebben

VÁRAKOZÁSI IDŐK JEGYZÉKE

VÁRAKOZÁSI IDŐK JEGYZÉKE SZABOLCS VOLÁN Zártkörűen Működő Közlekedi Rzvénytársaság Nyíregyháza, Korányi F. u. 12. A 2014/2015. évi Hivatalos VOLÁN Autóbusz Menetrend csatlakozásaival kapcsolatban megállapított VÁRAKOZÁSI IDŐK

Részletesebben

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Vagyoni típusú adók Kommunális jellegű adók 1 Ajak 3.500,- 2,0 2 Anarcs 1,4 3 Apagy 8.000.- 1,5 100,- 4 Aranyosapáti 3.000.- 1,5 500,- 5 Baktalórántháza 250.- Ft/m2 500,- 1,2

Részletesebben

Rendőri szerv: Hajdú-Bihar megyei Rendőr-főkapitányság december hónapra tervezett sebességmérések

Rendőri szerv: Hajdú-Bihar megyei Rendőr-főkapitányság december hónapra tervezett sebességmérések Nap Mérés tervezett ideje Mérés tervezett helye 07.00-09.00 4-es sz. főút Püspökladány - Kaba közötti 09.10-11.10 Püspökladány, Karcagi utca 11.20.-12.30 Püspökladány, Petőfi utca 13.40-15.00 4-es sz.

Részletesebben

A vastagon szedett betű a munkaszüneti, a dőlt betű a szabadnapokat (szombatokat) jelöli.

A vastagon szedett betű a munkaszüneti, a dőlt betű a szabadnapokat (szombatokat) jelöli. Menetrendi naptár az 2015-2016. évi menetrendi időszakra A nyári időszámítás 2016. március 27-től október 30-ig a téli időszámítás 2016. március 27-ig és október 30-től érvényes. A vastagon szedett betű

Részletesebben

25/2015 számú Igazgatósági Szabályzat Panaszkezelési Szabályzat. KM 3. számú melléklet. TISZÁNTÚLITAKARÉK Takarékszövetkezet Panaszkezelési Szabályai

25/2015 számú Igazgatósági Szabályzat Panaszkezelési Szabályzat. KM 3. számú melléklet. TISZÁNTÚLITAKARÉK Takarékszövetkezet Panaszkezelési Szabályai 25/2015 számú közvetlen hatályú Igazgatósági Szabályzat a Takarékbank Zrt-vel összevont alapú felügyelet alá tartozó Társaság és a Takarékbank Zrt. részére. 25/2015 számú Igazgatósági Szabályzat Panaszkezelési

Részletesebben

Debrecen, autóbusz-állomásról induló járatok. Abádszalókra: 07:25 13:50 14:25

Debrecen, autóbusz-állomásról induló járatok. Abádszalókra: 07:25 13:50 14:25 Debrecen, autóbusz-állomásról induló járatok Abádszalókra: 07:25 13:50 14:25 Álmosdra (Bánkon át): X 13:00 M 15:40 16:30 Álmosdra (Katihídon át): M 18:55 Álmosdra (Sárándon át): I 06:20 07:10 09:35 14:30

Részletesebben

Rendőri szerv: Hajdú-Bihar megyei Rendőr-főkapitányság szeptember hónapra tervezett sebességmérések

Rendőri szerv: Hajdú-Bihar megyei Rendőr-főkapitányság szeptember hónapra tervezett sebességmérések Nap Mérés tervezett ideje Mérés tervezett helye szeptember 01. vasárnap Rendőri szerv: Hajdú-Bihar megyei Rendőr-főkapitányság 2013. szeptember hónapra tervezett sebességmérések 07.00-09.00 Püspökladány

Részletesebben

03. 09.00-13.00 Északi-Keleti-Déli cs.pont - Kálmánháza ( jobb - bal ) 04. 09.00-13.00 Északi-Keleti-Déli cs.pont - Kálmánháza ( jobb - bal )

03. 09.00-13.00 Északi-Keleti-Déli cs.pont - Kálmánháza ( jobb - bal ) 04. 09.00-13.00 Északi-Keleti-Déli cs.pont - Kálmánháza ( jobb - bal ) 2013. NOVEMBER havi traffipax Autópálya alosztály nap mérés tervezett ideje mérés tervezett helye 01. 09.00-13.00 Északi-Keleti-Déli cs.pont - Kálmánháza ( jobb - bal ) 02. 09.00-13.00 Északi-Keleti-Déli

Részletesebben

16 Apagy térkép - Apagy utcakereső térkép, Apagy útvonaltervező 17 Aranyosapáti térkép - Aranyosapáti utcakereső térkép,

16 Apagy térkép - Apagy utcakereső térkép, Apagy útvonaltervező 17 Aranyosapáti térkép - Aranyosapáti utcakereső térkép, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye összes településének térképe egy helyen! Szabolcs-Szatmár-Bereg megye településeinek térképei utcakeresővel, vel. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei online műholdas térképek. -

Részletesebben

II. Autóbusz vár vonatra

II. Autóbusz vár vonatra II. Autóbusz vár vonatra Kék, vá. 4204/ 126 Kék, Jókai utca 86. M 11:20 100/ 6200 / 128 M 12:20 / 6212 / 130 I 12:58 / 6295 / 132 W 13:20 / 6292 / 138 W 14:20 / 6214 / 144 W 15:20 / 6204 / 148 M 16:20

Részletesebben

Tel:52/523-817. Földügyi Székház Kossuth u. 12-14 Tel:52/523-816. Földügyi Székház Kossuth u. 12-14. Tel: 52/523-817

Tel:52/523-817. Földügyi Székház Kossuth u. 12-14 Tel:52/523-816. Földügyi Székház Kossuth u. 12-14. Tel: 52/523-817 I. Körzetközpont: Debrecen, Kossuth u. 12-14. Központ vezető: Nagy Judit e-mail: debrecenfg@mgszh.gov.hu Tel:52/523-817 Nagy Judit 70/436-2825 Debrecen Földügyi Székház Kossuth u. 12-14 Tel:52/523-816

Részletesebben

Bevezetett helyi adók Szabolcs-Szatmár-Bereg megye január 1-jei állapot

Bevezetett helyi adók Szabolcs-Szatmár-Bereg megye január 1-jei állapot Bevezetett helyi adók Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 2009. január -jei állapot Vagyoni típusú adók AJAK 2,0 2 ANARCS,4 3 APAGY 0.000,5 4 ARANYOSAPÁTI 4000,5 5 BAKTALORÁNRHÁZA 250,2 6 BALKÁNY 200,7 7 BALSA

Részletesebben

Hajdú-Bihar megyei Rendőr-főkapitányság. 2015. március hónapra tervezett sebességmérések

Hajdú-Bihar megyei Rendőr-főkapitányság. 2015. március hónapra tervezett sebességmérések Mérés napja Mérés tervezett ideje Mérés tervezett helye március 01., vasárnap március 02., hétfő Hajdú-Bihar megyei Rendőr-főkapitányság 2015. március hónapra tervezett sebességmérések 06.40-08.50 Debrecen,

Részletesebben

Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Rendőr-főkapitányság január hó

Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Rendőr-főkapitányság január hó Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Rendőr-főkapitányság 2016. január hó 2016. Január havi traffipax menetrend ( Autópálya alosztály ) nap mérés tervezett ideje mérés tervezett helye 01. 07.15-12.45 M3 bal 214

Részletesebben

Bevezetett helyi adók Szabolcs-Szatmár-Bereg megye január 1-jei állapot

Bevezetett helyi adók Szabolcs-Szatmár-Bereg megye január 1-jei állapot Bevezetett helyi adók Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 2008. január 1-jei állapot Vagyoni típusú adók Kommunális jellegő adók Helyi iparőzési adó 1 AJAK 2 2006.01.01 2008.01.01 2 ANARCS 1,4 2004.01.01 3 APAGY

Részletesebben

Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Rendőr-főkapitányság 2015. január hó

Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Rendőr-főkapitányság 2015. január hó Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Rendőr-főkapitányság 2015. január hó nap 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 2015. február havi traffipax menetrend ( Autópálya alosztály ) mérés

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. a bankjegyek és érmék forgalmazásának díjtételeiről

H I R D E T M É N Y. a bankjegyek és érmék forgalmazásának díjtételeiről H I R D E T M É N Y a bankjegyek és érmék forgalmazásának díjtételeiről I. FORINT BANKJEGYEK ÉS ÉRMÉK 1.) A hiányos (csonka) bankjegyek csere céljából történő (Érvényes: 2016. október 01-től) átvétele

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. a bankjegyek és érmék forgalmazásának díjtételeiről

H I R D E T M É N Y. a bankjegyek és érmék forgalmazásának díjtételeiről H I R D E T M É N Y a bankjegyek és érmék forgalmazásának díjtételeiről I. FORINT BANKJEGYEK ÉS ÉRMÉK 1.) A hiányos (csonka) bankjegyek csere céljából történő (Érvényes: 2016. október 01-től) átvétele

Részletesebben

Hajdú-Bihar megyei Rendőr-főkapitányság. 2015. június hónapra tervezett sebességmérések

Hajdú-Bihar megyei Rendőr-főkapitányság. 2015. június hónapra tervezett sebességmérések Mérés napja Mérés tervezett ideje Mérés tervezett helye június 01., hétfő Hajdú-Bihar megyei Rendőr-főkapitányság 2015. június hónapra tervezett sebességmérések 06.40-08.50 354-es számú főút Debrecen-Bocskaikert

Részletesebben

Hajdú-Bihar megyei Rendőr-főkapitányság. 2016. január hónapra tervezett sebességmérések

Hajdú-Bihar megyei Rendőr-főkapitányság. 2016. január hónapra tervezett sebességmérések Mérés napja tervezett ideje Mérés tervezett helye január 01., péntek Hajdú-Bihar megyei Rendőr-főkapitányság 2016. január hónapra tervezett sebességmérések 05.40-08.00 Debrecen, Lóverseny utca 08.10-10.00

Részletesebben

Hajdú-Bihar megyei Rendőr-főkapitányság. 2015. december hónapra tervezett sebességmérések

Hajdú-Bihar megyei Rendőr-főkapitányság. 2015. december hónapra tervezett sebességmérések Mérés napja Mérés tervezett ideje Mérés tervezett helye december 01., kedd Hajdú-Bihar megyei Rendőr-főkapitányság 2015. december hónapra tervezett sebességmérések 05.40-08.00 354-es számú főút Debrecen-Bocskaikert

Részletesebben

4. sz. melléklet a Panaszkezelési Tájékoztatóhoz. ntulitakarek. hu. ntulitakarek. hu. ulitakarek.

4. sz. melléklet a Panaszkezelési Tájékoztatóhoz. ntulitakarek. hu. ntulitakarek. hu. ulitakarek. 4. sz. melléklet a Panaszkezelési Tájékoztatóhoz A TISZÁNTÚLI TAKARÉK TAKARÉKSZÖVETKEZET ÜGYFÉLSZOLGÁLATI, ÜGYFELEK SZÁMÁRA NYITVA ÁLLÓ HELYISÉGEINEK ELÉRHETŐSÉGE, FIÓKVEZETŐ NEVE VALAMINT NYITVATARTÁSI

Részletesebben

A TISZÁNTÚLI TAKARÉK TAKARÉKSZÖVETKEZET ÜGYFÉLSZOLGÁLATI, ÜGYFELEK SZÁMÁRA NYITVA ÁLLÓ HELYISÉGEINEK ELÉRHETŐSÉGE

A TISZÁNTÚLI TAKARÉK TAKARÉKSZÖVETKEZET ÜGYFÉLSZOLGÁLATI, ÜGYFELEK SZÁMÁRA NYITVA ÁLLÓ HELYISÉGEINEK ELÉRHETŐSÉGE 4. sz. melléklet a Panaszkezelési Tájékoztatóhoz A TISZÁNTÚLI TAKARÉK TAKARÉKSZÖVETKEZET ÜGYFÉLSZOLGÁLATI, ÜGYFELEK SZÁMÁRA NYITVA ÁLLÓ HELYISÉGEINEK ELÉRHETŐSÉGE (cégnév, cím, telefonszám, telefaxszám),

Részletesebben

Készpénzforgalmi szolgáltatások üzletszabályzata

Készpénzforgalmi szolgáltatások üzletszabályzata Készpénzforgalmi szolgáltatások üzletszabályzata Hatályos: 2019. július 15. napjától alkalmazandó Tartalom 1. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK... 3 2. ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK... 3 3. CÍMLETVÁLTÁSI SZOLGÁLTATÁS FELTÉTELEI...

Részletesebben

Hajdú-Bihar megyei Rendőr-főkapitányság. 2015. november hónapra tervezett sebességmérések

Hajdú-Bihar megyei Rendőr-főkapitányság. 2015. november hónapra tervezett sebességmérések Mérés napja Mérés tervezett ideje Mérés tervezett helye november 01., vasárnap Hajdú-Bihar megyei Rendőr-főkapitányság 2015. november hónapra tervezett sebességmérések 15.10-17.10 4-es számú főút Debrecen-Hajdúszoboszló

Részletesebben

2014. július havi traffipax menetrend ( Autópálya alosztály ) mérés tervezett ideje. mérés tervezett helye

2014. július havi traffipax menetrend ( Autópálya alosztály ) mérés tervezett ideje. mérés tervezett helye 2014. július havi traffipax menetrend ( Autópálya alosztály ) nap mérés tervezett ideje mérés tervezett helye 01. 07.00-12.00 02. 07.00-12.00 03. 07.00-12.00 04. 07.00-12.00 05. 07.00-12.00 06. 07.00-12.00

Részletesebben

FELÜGYELETI, ELLENŐRZÉSI SZERVEK, HATÓSÁGOK ÉS FÜGGETLEN TESTÜLETEK ELÉRHETŐSÉGEI

FELÜGYELETI, ELLENŐRZÉSI SZERVEK, HATÓSÁGOK ÉS FÜGGETLEN TESTÜLETEK ELÉRHETŐSÉGEI FELÜGYELETI, ELLENŐRZÉSI SZERVEK, HATÓSÁGOK ÉS FÜGGETLEN TESTÜLETEK ELÉRHETŐSÉGEI Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal Cím: 1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 52. Postacím: 1388 Budapest,

Részletesebben

2014. október havi traffipax menetrend ( Autópálya alosztály ) mérés tervezett ideje. mérés tervezett helye 01. 07.00-17.00 19.00-05.

2014. október havi traffipax menetrend ( Autópálya alosztály ) mérés tervezett ideje. mérés tervezett helye 01. 07.00-17.00 19.00-05. 2014. október havi traffipax menetrend ( Autópálya alosztály ) nap mérés tervezett ideje mérés tervezett helye 01. 07.00-17.00 Déli-Keleti-Északi- Ófehértó - 49-es cs.pont (ba 02. 07.00-17.00 Déli-Keleti-Északi-

Részletesebben

(E rendelet alkalmazásában

(E rendelet alkalmazásában A Magyar Nemzeti Bank elnökének /2014. (. ) MNB rendelete a bankjegyek feldolgozásáról, forgalmazásáról, valamint hamisítás elleni védelmével kapcsolatos technikai feladatokról szóló 11/2011. (IX. 6.)

Részletesebben

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE PARTNEREK. (2018/2019. tanév)

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE PARTNEREK. (2018/2019. tanév) SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE PARTNEREK (2018/2019. tanév) 1. APAGY: Apagyi Községi Önkormányzat 2. APAGY: Apagyi Zrínyi Ilona Általános Iskola 3. BAKTALÓRÁNTHÁZA: Baktalórántházai Kistérségi Szociális

Részletesebben

A MOZGÁSKORLÁTOZOTTAK SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI EGYESÜLETÉNEK

A MOZGÁSKORLÁTOZOTTAK SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI EGYESÜLETÉNEK Mozgáskorlátozottak Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Egyesülete 4400 Nyíregyháza, Tiszavasvári u. 41. Telefonszám: (42)410-522 Fax: (42) 410-277 E-mail címek: szszbegy@meoszinfo.hu postmaster@szszbmegy.t-online.hu

Részletesebben

41.-es főút 6 km. Nyíregyháza, Törzs út Nyíregyháza, Rákóczi út. Nyíregyháza, Korányi út. Nyíregyháza, Korányi út

41.-es főút 6 km. Nyíregyháza, Törzs út Nyíregyháza, Rákóczi út. Nyíregyháza, Korányi út. Nyíregyháza, Korányi út 2014. augusztus havi traffipax menetrend ( Autópálya alosztály ) nap mérés tervezett ideje mérés tervezett helye 01. 07.00-12.00 02. 07.00-12.00 03. 07.00-12.00 04. 07.00-12.00 05. 07.00-12.00 06. 07.00-12.00

Részletesebben

Vágányzári információ

Vágányzári információ 218. augusztus 27-től 218. szeptember 8-ig a 1 sz. vasútvonalon Kaba - Hajdúszoboszló és a 8 sz. vasútvonalon Rákos Hatvan állomások között végzett pályakarbantartási munkák miatt a hirdetményen szereplő

Részletesebben

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE PARTNEREK. (2018/2019. tanév)

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE PARTNEREK. (2018/2019. tanév) SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE PARTNEREK (2018/2019. tanév) 1. APAGY: Apagyi Községi Önkormányzat 2. APAGY: Apagyi Zrínyi Ilona Általános Iskola 3. BAKTALÓRÁNTHÁZA: Baktalórántházai Kistérségi Szociális

Részletesebben

Lekötött Telj. (Amper)

Lekötött Telj. (Amper) Fogyasztási hely pontos címe POD azonosító Gyáriszám Elosztói engedélyes Árszabás 4400, Nyíregyháza Május 1 tér 10 (nyomásfokozó) HU000130-11-S00000000000000006107 9451990667 4400, Nyíregyháza Etel köz

Részletesebben

neve címe vezetője Kossuth u Dózsa Gy. u Kossuth tér Köztársaság tér Kálvin tér Kölcsey u. 7.

neve címe vezetője Kossuth u Dózsa Gy. u Kossuth tér Köztársaság tér Kálvin tér Kölcsey u. 7. Sorszám Település KSH-és megyekód 1. Bagamér 0920011-HB Bagamér i Közművelődési 2. Balmazújváros 0902918-HB Lengyel Menyhért i Nyilvános könyvtár neve címe vezetője Kossuth u. 5. 4286 Dózsa Gy. u. 1. 4060

Részletesebben

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei MgSzH Földművelésügyi Igazgatóság

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei MgSzH Földművelésügyi Igazgatóság Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei MgSzH Földművelésügyi Igazgatóság Cím Telefonszám Levelezési cím Fax: Földművelésügyi Igazgatóság 4400, Keleti u. 1. 42/508-300 4401 Pf. 304. 42/508-311 Földművelésügyi és

Részletesebben

,00 ó. Kálmánháza 9,00 ó. Nyírvasvári 9,00ó. Szatmárcseke

,00 ó. Kálmánháza 9,00 ó. Nyírvasvári 9,00ó. Szatmárcseke 1/2018-2019. sz. körlevél (Ha az egyesületek nyilvántartásában szereplő adatok nem egyeznek a körlevélben közöltekkel, haladéktalanul egyeztessenek az Igazgatósággal.) Két hét múlva pályahitelesítés Az

Részletesebben

2014. november havi traffipax menetrend ( Autópálya alosztály ) mérés tervezett ideje. mérés tervezett helye 01. 07.00-17.00 19.00-05.

2014. november havi traffipax menetrend ( Autópálya alosztály ) mérés tervezett ideje. mérés tervezett helye 01. 07.00-17.00 19.00-05. 2014. november havi traffipax menetrend ( Autópálya alosztály ) nap mérés tervezett ideje mérés tervezett helye 01. 07.00-17.00 Déli-Keleti-Északi- Ófehértó - 49-es cs.pont (ba 02. 07.00-17.00 Déli-Keleti-Északi-

Részletesebben

FELÜGYELETI, ELLENŐRZÉSI SZERVEK, HATÓSÁGOK ÉS FÜGGETLEN TESTÜLETEK ELÉRHETŐSÉGEI

FELÜGYELETI, ELLENŐRZÉSI SZERVEK, HATÓSÁGOK ÉS FÜGGETLEN TESTÜLETEK ELÉRHETŐSÉGEI FELÜGYELETI, ELLENŐRZÉSI SZERVEK, HATÓSÁGOK ÉS FÜGGETLEN TESTÜLETEK ELÉRHETŐSÉGEI Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal Cím: 1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 52. Postacím: 1444 Budapest,

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. a bankjegyek és érmék forgalmazásának díjtételeiről

H I R D E T M É N Y. a bankjegyek és érmék forgalmazásának díjtételeiről H I R D E T M É N Y a bankjegyek és érmék forgalmazásának díjtételeiről I. FORINT BANKJEGYEK ÉS ÉRMÉK 1.) A hiányos (csonka) bankjegyek csere céljából történő (Érvényes: 2016. október 01-től) átvétele

Részletesebben

Járás Megnevezés Férőhely (fő) Cím Baktalórántházai j Közösségi Ház Nyíribrony, Fő út 42 Baktalórántházai j Közösségi Ház

Járás Megnevezés Férőhely (fő) Cím Baktalórántházai j Közösségi Ház Nyíribrony, Fő út 42 Baktalórántházai j Közösségi Ház Járás Megnevezés Férőhely (fő) Cím Baktalórántházai j Közösségi Ház 80 4535 Nyíribrony, Fő út 42 Baktalórántházai j Közösségi Ház 150 4536 Ramocsaháza, Fő tér 2 Baktalórántházai j Integrált Közösségi Szolgáltató

Részletesebben

20/2019. (V. 13.) MNB rendelet. az érmék feldolgozásáról, forgalmazásáról, valamint hamisítás elleni védelmével kapcsolatos technikai feladatokról

20/2019. (V. 13.) MNB rendelet. az érmék feldolgozásáról, forgalmazásáról, valamint hamisítás elleni védelmével kapcsolatos technikai feladatokról 20/2019. (V. 13.) MNB rendelet az érmék feldolgozásáról, forgalmazásáról, valamint hamisítás elleni védelmével kapcsolatos technikai feladatokról A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény

Részletesebben

FELÜGYELETI, ELLENŐRZÉSI SZERVEK, HATÓSÁGOK ÉS FÜGGETLEN TESTÜLETEK ELÉRHETŐSÉGEI

FELÜGYELETI, ELLENŐRZÉSI SZERVEK, HATÓSÁGOK ÉS FÜGGETLEN TESTÜLETEK ELÉRHETŐSÉGEI FELÜGYELETI, ELLENŐRZÉSI SZERVEK, HATÓSÁGOK ÉS FÜGGETLEN TESTÜLETEK ELÉRHETŐSÉGEI Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal Cím: 1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 52. Postacím: 1444 Budapest,

Részletesebben

Hajdú -Bihar Megye gyógyszertárainak szolgálati rendje

Hajdú -Bihar Megye gyógyszertárainak szolgálati rendje Álmosd Ártánd Bagamér Bakonszeg Balmazújváros Báránd Bedő Berekböszörmény Berettyóújfalu Bihardancsháza Biharkeresztes Biharnagybajom Bihartorda Bocskaikert Bodaszőlő Bojt Csökmő Darvas Debrecen Derecske

Részletesebben

Település Gyógyszertár neve Cím Telefon

Település Gyógyszertár neve Cím Telefon 2011. május 1. vasárnap 2011. május 2. hétfő 2011. május 3. kedd 2011. május 4. szerda 2011. május 5. csütörtök Bagamér Galenika Bocskai u. 3. 52/388-140 09.00-13.00 Balmazújváros Őrangyal Bocskai u. 2.

Részletesebben

TIGÁZ ZRT. EGYETEMES SZOLGÁLTATÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA II/1. sz. melléklet II/1. MELLÉKLET. Az ügyfélszolgálati irodák felsorolása, nyitvatartása

TIGÁZ ZRT. EGYETEMES SZOLGÁLTATÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA II/1. sz. melléklet II/1. MELLÉKLET. Az ügyfélszolgálati irodák felsorolása, nyitvatartása II/1. MELLÉKLET Az ügyfélszolgálati irodák felsorolása, nyitvatartása 1. Állandó ügyfélszolgálati irodák 1.1. Állandó ügyfélszolgálati irodák nyitvatartása, : 8:00-14:00 : 8:00-20:00 : 8:00-14:00 : 8:00-14:00

Részletesebben

Hajdú-Bihar megyei Rendőr-főkapitányság júniushónapra tervezett sebességmérések

Hajdú-Bihar megyei Rendőr-főkapitányság júniushónapra tervezett sebességmérések Mérés napja tervezett ideje Mérés tervezett helye 05.40-08.50 Debrecen, Kassai út 09.00-11.00 Hajdúsámson, Árpád út 12.20-14.20 Hajdúsámson-Martinka, Debreceni utca 14.30-16.30 Debrecen, Wesselényi út

Részletesebben

Egyszerűsített tűzvédelmi terv készítésére kötelezett gazdálkodók köre

Egyszerűsített tűzvédelmi terv készítésére kötelezett gazdálkodók köre (A 10 hektár erősen vagy 20 hektár közepesen et kezelők listája) 503 Guthi Erdészet 4254 Nyíradony Gúthpuszta 6551 Nyírlugos 73,50 Gazdálkodó : 73,50 507 Hajduhadházi Erdészet 4242 Hajdúhadház Sámsoni

Részletesebben

Hajdú-Bihar megyei Rendőr-főkapitányság november hónapra tervezett sebességmérések

Hajdú-Bihar megyei Rendőr-főkapitányság november hónapra tervezett sebességmérések Mérés napja Mérés tervezett ideje Mérés tervezett helye november 01., kedd Hajdú-Bihar megyei Rendőr-főkapitányság 2016. november hónapra tervezett sebességmérések 06.40-09.00 48-as számú főút Debrecen-Vámospércs

Részletesebben

TIGÁZ ZRT. EGYETEMES SZOLGÁLTATÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA II/1. sz. melléklet II/1./B MELLÉKLET

TIGÁZ ZRT. EGYETEMES SZOLGÁLTATÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA II/1. sz. melléklet II/1./B MELLÉKLET II/1./B MELLÉKLET Az ügyfélszolgálati irodák felsorolása, nyitvatartása 2014. augusztus 01. napjától hatályos 1. Állandó ügyfélszolgálati irodák 1.1. Állandó ügyfélszolgálati irodák nyitvatartása, : 8:00-14:00

Részletesebben

Működési engedéllyel rendelkező gyermekjólét és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények (2012.02.29.)

Működési engedéllyel rendelkező gyermekjólét és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények (2012.02.29.) Működési engedéllyel rendelkező gyermekjólét és gyermekvédelmi k, intézmények (201029.) Sorszám Intézmény/ neve, székhelye Intézmény telephelye/területi irodája Fenntartó neve, székhelye Fenntartó típusa

Részletesebben

Hajdú -Bihar Megye gyógyszertárainak szolgálati rendje

Hajdú -Bihar Megye gyógyszertárainak szolgálati rendje Álmosd Ártánd Bagamér Bakonszeg Balmazújváros Báránd Bedő Berekböszörmény Berettyóújfalu Bihardancsháza Biharkeresztes Biharnagybajom Bihartorda Bocskaikert Bodaszőlő Bojt Csökmő Darvas Debrecen Derecske

Részletesebben

Augusztu s. Október November December Január Február Március Április Május Június Július

Augusztu s. Október November December Január Február Március Április Május Június Július Sorszám Fogyasztó neve Fogyasztá si hely irányítósz ám Fogyasztási hely település Fogyasztási hely közterület neve Fh házszám, emelet, ajtó POD azonosító Téli órai csúcskap acitás [m3/óra] Október November

Részletesebben

Székhely: 1149 Budapest, Bosnyák tér 5. Törzskönyvi azonosítószám: HIRDETMÉNY

Székhely: 1149 Budapest, Bosnyák tér 5. Törzskönyvi azonosítószám: HIRDETMÉNY Székhely: 1149 Budapest, Bosnyák tér 5. Törzskönyvi azonosítószám: 775706 HIRDETMÉNY A Nemzeti Földalapkezelő Szervezet (a továbbiakban: NFA) mint Kiíró a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény

Részletesebben

NYUGAT TAKARÉK SZÖVETKEZET

NYUGAT TAKARÉK SZÖVETKEZET NYUGAT TAKARÉK SZÖVETKEZET ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK a jogelőd SAVARIA TAKARÉKSZÖVETKEZETBEN VÉGZETT KÉSZPÉNZFORGALMAZÁSI MŰVELETEKHEZ - a Takarékszövetkezet általi egyoldalú módosításokkal egységes

Részletesebben

Egyszerűsített tűzvédelmi terv készítésére kötelezett gazdálkodók köre

Egyszerűsített tűzvédelmi terv készítésére kötelezett gazdálkodók köre 503 Guthi Erdészet 4254 Nyíradony Gúthpuszta 6551 Nyírlugos 53,60 Gazdálkodó összesen: 53,60 511 Fehérgyarmati Erdészet 4900 Fehérgyarmat Kisgyarmat út 19.sz. 6584 Csengersima 5,70 6607 Kisszekeres 0,90

Részletesebben

MAGYAR LABDARÚGÓ SZÖVETSÉG HAJDÚ-BIHAR MEGYEI IGAZGATÓSÁG

MAGYAR LABDARÚGÓ SZÖVETSÉG HAJDÚ-BIHAR MEGYEI IGAZGATÓSÁG MAGYAR LABDARÚGÓ SZÖVETSÉG HAJDÚ-BIHAR MEGYEI IGAZGATÓSÁG H-4025 Debrecen, Piac u. 71. Telefon/fax: (52) 413-179, 534-538 Web: adatbank.mlsz.hu E-mail: hajdu@mlsz.hu H I V A T A L O S L A P 56. szám VERSENYBIZOTTSÁGI

Részletesebben

A NYÍRSÉGVÍZ Zrt. alapvető feladata a víztermelés, - kezelés és ellátás, és a szennyvízelvezetés- és kezelés.

A NYÍRSÉGVÍZ Zrt. alapvető feladata a víztermelés, - kezelés és ellátás, és a szennyvízelvezetés- és kezelés. Nyújtott közszolgáltatások: A NYÍRSÉGVÍZ Zrt. alapvető feladata a víztermelés, - kezelés és ellátás, és a szennyvízelvezetés- és kezelés. A szolgáltatás igénybevételének rendje: Szolgáltatás létrehozása,

Részletesebben

január 1-től érvényes konténeres listaárak. Debrecen. törmelék föld fanyesedék. konténer mérete. hulladék

január 1-től érvényes konténeres listaárak. Debrecen. törmelék föld fanyesedék. konténer mérete. hulladék es listaárak Debrecen 3 m3 17 087 16 614 12 047 11 811 4 m3 19 764 - - - 5 m3 22 205 21 102 14 646 14 016 6 m3 25 512 24 016 16 142 14 646 7,5 m3 29 921 29 370 19 134 18 110 10 m3 36 850 36 142 24 646

Részletesebben

Hajdú-Bihar megyei Rendőr-főkapitányság július hónapra tervezett sebességmérések

Hajdú-Bihar megyei Rendőr-főkapitányság július hónapra tervezett sebességmérések Mérés napja Mérés tervezett ideje Mérés tervezett helye Debrecen, Szabó Kálmán utca 09.00-11.00 Debrecen, Gázvezeték utca Sáránd, Debreceni utca Debrecen, Mikepércsi út 06.50-08.20 47. számú főút Sáránd-Derecske

Részletesebben

Székhely: 1149 Budapest, Bosnyák tér 5. Törzskönyvi azonosítószám: HIRDETMÉNY

Székhely: 1149 Budapest, Bosnyák tér 5. Törzskönyvi azonosítószám: HIRDETMÉNY Székhely: 1149 Budapest, Bosnyák tér 5. Törzskönyvi azonosítószám: 775706 HIRDETMÉNY A Nemzeti Földalapkezelő Szervezet (a továbbiakban: NFA) mint Kiíró a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény

Részletesebben

MAGYAR LABDARÚGÓ SZÖVETSÉG HAJDÚ-BIHAR MEGYEI IGAZGATÓSÁG

MAGYAR LABDARÚGÓ SZÖVETSÉG HAJDÚ-BIHAR MEGYEI IGAZGATÓSÁG MAGYAR LABDARÚGÓ SZÖVETSÉG HAJDÚ-BIHAR MEGYEI IGAZGATÓSÁG H-4025 Debrecen, Piac u. 71. Telefon/fax: (52) 413-179, 534-538 Web: adatbank.mlsz.hu E-mail: hajdu@mlsz.hu VERSENYBIZOTTSÁG HATÁROZATAI : H I

Részletesebben

Csengerújfalu, autóbusz-váróteremhez X I O W M

Csengerújfalu, autóbusz-váróteremhez X I O W M Mátészalka autóbusz-állomásról induló járatok Baktalórántháza, Fő térre M 5.32 I 6.15 M 6.15 X 6.50 I 6.53 + 7.10 M 8.35 10.15 X 10.25 M 11.35 14 11.35 14 11.50 M 12.35 15 13.20 M 13.30 M 13.45 O 13.45

Részletesebben

Csengerújfalu, autóbusz-váróteremhez X I O W M

Csengerújfalu, autóbusz-váróteremhez X I O W M Mátészalka autóbusz-állomásról induló járatok Baktalórántháza, Fő térre M 5.32 I 6.15 M 6.15 X 6.50 I 6.53 + 7.10 M 8.35 10.00 X 10.25 M 11.35 14 11.35 14 11.50 M 12.35 15 13.20 M 13.30 M 13.45 O 13.45

Részletesebben

Miskolci Közjegyzői Kamara 3530 Miskolc, Reményi u. 1. I/6. Tel: 46/507-458 Fax: 46/507-459 E-mail: mkk@mokk.hu

Miskolci Közjegyzői Kamara 3530 Miskolc, Reményi u. 1. I/6. Tel: 46/507-458 Fax: 46/507-459 E-mail: mkk@mokk.hu Miskolci Közjegyzői Kamara 3530 Miskolc, Reményi u. 1. I/6. Tel: 46/507-458 Fax: 46/507-459 E-mail: mkk@mokk.hu Elnök: Dr. Kónya Katalin Elnökhelyettes: Dr. Petraskó István A Miskolci Közjegyzői Kamara

Részletesebben

ÜZLETI FELTÉTELEK. A lakossági ügyfelek részére készpénzben végzett műveletekre vonatkozóan. Hatályos: 2014. december 1.

ÜZLETI FELTÉTELEK. A lakossági ügyfelek részére készpénzben végzett műveletekre vonatkozóan. Hatályos: 2014. december 1. ÜZLETI FELTÉTELEK A lakossági ügyfelek részére készpénzben végzett műveletekre vonatkozóan Hatályos: 2014. december 1. 1 TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 A KÉSZPÉNZBEN VÉGZETT MŰVELETEK

Részletesebben

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Kereskedelmi partnereink TELEPÜLÉS: CÉG NÉV: CÍM: TELEFONSZÁM: BAKTALÓRÁNTHÁZA CSORBA ISTVÁN EV./Autósbolt BAKTALÓRÁNTHÁZA, KÖZTÁRSASÁG TÉR 7. 42/352-169 BAKTALÓRÁNTHÁZA SZILÁGYI

Részletesebben

TIGÁZ ZRT. EGYETEMES SZOLGÁLTATÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA II/1. sz. melléklet II/1./A MELLÉKLET

TIGÁZ ZRT. EGYETEMES SZOLGÁLTATÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA II/1. sz. melléklet II/1./A MELLÉKLET II/1./A MELLÉKLET Az ügyfélszolgálati irodák felsorolása, nyitvatartása 2014. július 31. napjáig hatályos 1. Állandó ügyfélszolgálati irodák 1.1. Állandó ügyfélszolgálati irodák nyitvatartása, : 8:00-14:00

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a TISZÁNTÚLI TAKARÉK Takarékszövetkezet január napján tartandó részközgyűlésének 1. napirendi pontjához

ELŐTERJESZTÉS. a TISZÁNTÚLI TAKARÉK Takarékszövetkezet január napján tartandó részközgyűlésének 1. napirendi pontjához ELŐTERJESZTÉS a TISZÁNTÚLI TAKARÉK Takarékszövetkezet 2018. január 04.-05. napján tartandó részközgyűlésének 1. napirendi pontjához A TISZÁNTÚLI TAKARÉK Takarékszövetkezet jelenlegi küldötteinek visszahívása

Részletesebben

A Magyar Posta Egyes Pénzforgalmi Szolgáltatásainak Általános Szerződési Feltételei V. FEJEZET PÉNZKEZELÉS ÉS SZABÁLYAI V. FEJEZET

A Magyar Posta Egyes Pénzforgalmi Szolgáltatásainak Általános Szerződési Feltételei V. FEJEZET PÉNZKEZELÉS ÉS SZABÁLYAI V. FEJEZET V. FEJEZET PÉNZKEZELÉS ÉS SZABÁLYAI 1. A befizetett összegek részletezése - Összefoglaló jegyzék A kettőnél több utalvány, készpénzátutalási megbízás nyomtatvánnyal történő feladás, vagy kettőnél több

Részletesebben

II. Autóbusz vár vonatra

II. Autóbusz vár vonatra II. Autóbusz vár vonatra Biharkeresztes, vá. 4561/ 935 KOROSSZEGAPATI 12:10 101/ 6414 Bódvaszilas, vá. 4124/ 858 BODVARAKO,AUT.V + 8:40 94/ 35412 / 962 M 18:40 / 35426 / 995 T.BARAKONY,TEM. + 12:50 / 35414

Részletesebben

TIGÁZ ZRT. EGYETEMES SZOLGÁLTATÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA II/1. sz. melléklet II/1. MELLÉKLET. Az ügyfélszolgálati irodák felsorolása, nyitvatartása

TIGÁZ ZRT. EGYETEMES SZOLGÁLTATÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA II/1. sz. melléklet II/1. MELLÉKLET. Az ügyfélszolgálati irodák felsorolása, nyitvatartása II/1. MELLÉKLET Az ügyfélszolgálati irodák felsorolása, nyitvatartása 1. Állandó ügyfélszolgálati irodák 1.1. Állandó ügyfélszolgálati irodák nyitvatartása, : 8:00-14:00 : 8:00-20:00 : 8:00-14:00 éntek:

Részletesebben

Működési engedéllyel rendelkező gyermekjólét és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények ( )

Működési engedéllyel rendelkező gyermekjólét és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények ( ) Szociális és Gyámhivatal Működési engedéllyel rendelkező gyermekjólét és gyermekvédelmi k, intézmények (201029.) Sorszám Intézmény/ neve, székhelye Intézmény telephelye/területi irodája Fenntartó neve,

Részletesebben

Ellátási t: NYMJV Molnárné Tóth Katalin 42/310-910 Önkormányzat (állami) Ellátási t.: NYMJV Szokolyiné Koczka Judit

Ellátási t: NYMJV Molnárné Tóth Katalin 42/310-910 Önkormányzat (állami) Ellátási t.: NYMJV Szokolyiné Koczka Judit 1. számú táblázat Szabolcs-Szatmár-Bereg megye bölcsődéinek címjegyzéke 11. Sorszám Megnevezés Vezető neve Telefon Fenntartó forma, ellátási terület Megyei Jogú Város Nyíregyháza 1. 12.sz. Babaház Bölcsőde

Részletesebben

Az észak-alföldi MENTORÁLÓ INTÉZMÉNYI címet elnyert nevelési-oktatási és pedagógiai-szakmai szolgáltatást nyújtó intézmények

Az észak-alföldi MENTORÁLÓ INTÉZMÉNYI címet elnyert nevelési-oktatási és pedagógiai-szakmai szolgáltatást nyújtó intézmények Köznevelés az iskolában projekt TÁMOP-3.1.4.B-13/1-2013-0001 Az észak-alföldi MENTORÁLÓ INTÉZMÉNYI címet elnyert nevelési-oktatási és pedagógiai-szakmai szolgáltatást nyújtó intézmények Intézmény neve

Részletesebben

A 4605 gka. 1/1 ABAÚJSZÁNTÓ születési 1791-1835 86. A 4606 gka. 1/6-1852 53. A 4608 gka. 5/1-1895 103 GÖRÖG KATOLIKUS EGYHÁZ 1. gka.

A 4605 gka. 1/1 ABAÚJSZÁNTÓ születési 1791-1835 86. A 4606 gka. 1/6-1852 53. A 4608 gka. 5/1-1895 103 GÖRÖG KATOLIKUS EGYHÁZ 1. gka. GÖRÖG KATOLIKUS EGYHÁZ 1 A 4605 gka. 1/1 ABAÚJSZÁNTÓ 1791-1835 86 gka. 1/2 1835-1887 161 gka. 1/3 1887-1895 45 gka. 1/4 1791-1859 94 gka. 1/5 1860-1895 35 gka. 1/6 1791-53 utolsó bejegyzés: A 4606 gka.

Részletesebben

ÁTNÉZETI TÉRKÉP. Nagykunság (2-18 alegység) 1-1. térkép. Jelmagyarázat. vízfolyás víztest. tervezési terület határa.

ÁTNÉZETI TÉRKÉP. Nagykunság (2-18 alegység) 1-1. térkép. Jelmagyarázat. vízfolyás víztest. tervezési terület határa. Nagykunság (2-18 alegység) ÁTNZETI TRKP 1-1. térkép n Tar a T is z a Horto bágy- a gyv Za tyó Be re tt y ó t ere Ho rto b y-b ág Sebe s-körö s Hármas -K örös Ke 0 víztest víztest vasút autópálya főbb utak

Részletesebben

Készpénzforgalmi szolgáltatások üzletszabályzata

Készpénzforgalmi szolgáltatások üzletszabályzata Készpénzforgalmi szolgáltatások üzletszabályzata 2012. január 1. 1 1 A Igazgatóságának (15/2009. és a módosításokra vonatkozó 46/2006. számú) jóváhagyó határozatai alapján történı hatálybalépés idıpontja:

Részletesebben

Nyírbátor vasútállomásról induló járatok

Nyírbátor vasútállomásról induló járatok Nyírbátor vasútállomásról induló járatok Baktalórántháza, Fő térre M 5.25 I 7.15 W 7.15 M 10.40 M 11.40 M 13.45 I 13.50 W 14.45 I 14.50 Bátorliget, iskola megállóhelyre M 5.40 M 7.20 M 10.40 O 10.40 +

Részletesebben

IRÁNYTŰ 2016 PIONEER KÍSÉRLETEK 2015 SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG, HAJDÚ-BIHAR MEGYE

IRÁNYTŰ 2016 PIONEER KÍSÉRLETEK 2015 SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG, HAJDÚ-BIHAR MEGYE IRÁNYTŰ 2016 PIONEER KÍSÉRLETEK 2015 SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG, HAJDÚ-BIHAR MEGYE 5 PIONEER SZEMESKUKORICA KÍSÉRLETEK EREDMÉNYEI, HAJDÚ-BIHAR MEGYE Kísérlet átlaga 300 400 500 Hajdúdánás Nagy Gábor IV. 16.

Részletesebben

Hajdú-Bihar megye. Kereskedelmi partnereink TELEPÜLÉS: CÉG NÉV: CÍM: TELEFONSZÁM:

Hajdú-Bihar megye. Kereskedelmi partnereink TELEPÜLÉS: CÉG NÉV: CÍM: TELEFONSZÁM: Hajdú-Bihar megye Kereskedelmi partnereink TELEPÜLÉS: CÉG NÉV: CÍM: TELEFONSZÁM:, BÖSZÖRMÉNYI ÚT 4394/7. 52/240-171 PENTA-ÉP KFT./AVIA benzinkút, I U. 1. 52/580-550 TISZTATÓ KFT./Benzinkút -ANDRÁSHÁZA

Részletesebben

A vastagon szedett betű a munkaszüneti, a dőlt betű a szabadnapokat (szombatokat) jelöli.

A vastagon szedett betű a munkaszüneti, a dőlt betű a szabadnapokat (szombatokat) jelöli. Menetrendi naptár az 2015-2016. évi menetrendi időszakra A nyári időszámítás 2016. március 27-től október 30-ig a téli időszámítás 2016. március 27-ig és október 30-től érvényes. A vastagon szedett betű

Részletesebben

MAGYAR LABDARÚGÓ SZÖVETSÉG HAJDÚ-BIHAR MEGYEI IGAZGATÓSÁG

MAGYAR LABDARÚGÓ SZÖVETSÉG HAJDÚ-BIHAR MEGYEI IGAZGATÓSÁG MAGYAR LABDARÚGÓ SZÖVETSÉG HAJDÚ-BIHAR MEGYEI IGAZGATÓSÁG H-4025 Debrecen, Piac u. 71. Telefon/fax: (52) 413-179, 534-538 Web: adatbank.mlsz.hu E-mail: hajdu@mlsz.hu H I V A T A L O S L A P 30. szám 2013.

Részletesebben