KATOLIKUS EGYHÁZ-LÁTOGATÁSI JEGYZŐKÖNYVEK század

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KATOLIKUS EGYHÁZ-LÁTOGATÁSI JEGYZŐKÖNYVEK. 16 17. század"

Átírás

1 KATOLIKUS EGYHÁZ-LÁTOGATÁSI JEGYZŐKÖNYVEK század Osiris Kiadó Budapest, 2002

2 TARTALOM ELOSZO JEGYZETEK AZ ELŐSZÓHOZ n 25 SZEPETNEKI GÁSPÁR MESTER, VESZPRÉMI ORKANONOK ÖSSZEÍRÁSA (1554) Szepetneki kerület Kapornaki kerület Novai esperesi kerület Egerszegi esperesi kerület AZ ESZTERGOMI ÉRSEKSÉG PLÉBÁNIÁI Az árvái kerület vizitációja (1559) Bajmóci kerület Tapolcsányi kerület Galgóci kerület A sasvári főesperesség vizitációja (1561) DERECSKEY JÁNOS VIZITÁCIÓJA BARS ÉS HONT VÁRMEGYÉKBEN ( ) A barsi iőesperesség vizitációja (1561) Barsi rőesperesi Kerület A nonti főesperesség vizitációja (1561) A tornai főesperesség vizitációja (1561) ESZTERGOMI ÉRSEKSÉG A Dozsonvi Drénostsáe* vizitációia (1562) 81 81

3 JELENTÉSEK A DÉLVIDÉKI EGYHÁZMEGYÉKRŐL 89 Bakyen György pálos, püspöki megbízott jelentése (1607) 89 De Dominis Márk Antal püspök jelentése (1602) 90 Martinién Vince püspök jelentése [1615. december 30. Róma] 93 PÉTERFFY ANDRÁS BARSI FŐESPERES VIZITÁCIÓJA (1674) 99 A lévai plébánia 99 NÁDASDY MIKLÓS ZÁGRÁBI KANONOK VIZITÁCIÓJA A DRÁVA-MENTI PLÉBÁNIÁKON [KANIZSA ÉS KÖRNYÉKE] (1692) 109 Kanizsa plébániatemplom vizitációja 109 A Kanizsa külvárosában lévő plébániatemplom vizitációja 111 Bekcsényi roesperesség 115 A pápai roesperesség vizitációja (1698) 117 SZENTMIKLÓSI ÉS ÓVÁRI BÁRÓ PONGRÁC GYÖRGY VÁCI PÜSPÖK JELENTÉSE A VÁCI EGYHÁZMEGYE ÁLLAPOTÁRÓL (1675) 140 A papi gyűlés összehívásáról 142 Következik az egyházmegye vallási és világi állapotáról szóló jelentés, a plébánosok és plébániák, valamint a plébániai lakosság vonatkozásában 146 A LOCSMÁNDI KERÜLET EGYHÁZ-LÁTOGATÁSI JEGYZŐKÖNYVE (1646) 150 A szentmiklósi templom vizitációja 151 A vámoscsaládi templom vizitációja 151 Csepreg mezőváros és templomai vizitációja 152 A visi templom vizitációja 155 A peresznyei templom vizitációja 156 Frankó és Miske templomának vizitációja 157 Alsópulyai templom és leányegynázai vizitációja 159 Közép- és Felsőpulya templomának vizitációja 162 Szentmárton templomának vizitációja 163 Calisdorrr, más néven Császárfalu és leányegynázai vizitációja 165 A Lánzsér vára melletti Trasmork, más néven Derecske templomának vizitációja 167

4 A dörröíyi templom vizitációja * 168 A kéthelyi templom és leányegyházainak vizitációja 168 A giróti, azaz geresdorfi templom vizitációja 170 Nagybarom, másképp BorisdorM templomának vizitációja 172 A Boldogságos Szűz Lánzsér várához tartozó lóki, azaz lakonpakréti templomának vizitációja 173 Az ekkemarki, azaz nyéki templom vizitációja 175 A felesi templom vizitációja 177 A kövesdi templom vizitációja 179 Lövő mezőváros templomának vizitációja 180 A lékai, azaz lukaházi templomok vizitációja 181 Az alsórámóci templom vizitációja 182 A keresztúri templom vizitációja 182 A kópházi, másképpen kolinhorn templom vizitációja 183 A peresztegi templom vizitációja, 183 A szécheni templom vizitációja 184 BANDINUS MÁRK MOLDVAI LÁTOGATÁSÁRÓL SZÓLÓ JELENTÉS (1646) 185 Moldva Tartományának lelki joghatóságunk és gondozásunk alá rendelt összes Római Katolikus Szertartású Egyházainak általános meglátogatásáról szóló jelentés 185 Következik a moldvai látogatásról szóló jelentés 187 Magyarok pünkösdi búcsújárása és csodás gyógyulások Sztánralván 197 Sóbányászat Tatros vidékén 202 A moldvaiak szokásairól és természetéről 209 Csöbörcsök városról 218 LACZA JÁNOS GYŐRI SZÉKESEGYHÁZI FŐESPERES VIZITÁCIÓJA (1698) 219 Egyház-látogatási jegyzőkönyv 219 EGYHÁZI RENDTARTÁSOK CSÍK-, GYERGYÓ- ÉS KÁSZON-SZÉKBEN 271 Gyergyószentmiklósi rendtartások (1586) 271 Bethlen Gábor megengedi az udvarhelyieknek, hogy katolikus papot tartsanak (1613) 272

5 Bethlen Gábor megengedi a bethlenfalviaknak, hogy ferences barátot tartsanak (1614) 273 Bethlen Gáhor megengedi, hogy a katolikus pap Bethlenfalvára bemehessen (1624) 274 Csíkszentléleki Fejér Miklós szilágysomlyói plébánosnak, az erdélyi püspökség Erdély felséges fejedelmének hozzájárulásából való általános helynökének rendtartása (1627) 275 Bethlen Gábor megengedi az udvarhelyieknek, hogy náluk katolikus pap kereszteljen, temessen (1628) 276 M egye végezése (1629) 277 Megye végezése az pap és deák házairól (1630) 278 Apafii György a relormátusok, katolikusok és ortodoxok templomépítéséró'l (1630) 278 Az udvarhelyi katolikusok levele (1630) 280 A piacon vasárnapokon való vásárlásról megye végezése (1631) 281 Az udvarhelyszékick határozata a plébániaházról (1631) 282 Templomok különböző időkhöz szabott rendtartása 283 Páter Salinis István rendelkezései (1646) 289 Sükösd János vizitációja (1656) 291 Sükösd János főtisztelendő, erdélyi püspöki általános helynök rendelkezései (1656) 292 Királyhalmai Petki István határozatai 293 Marosszéki rendtartások (1657) 296 Az Betlilenfalvi és Kadicsfalvi Uraimék Megegyezése az Udvarhelyi Ecclesiával" (1659) 299 Megye végezése (1677) 302 Apafi Mihály jóváhagyja Szebeléhi Bertalan helynöki kinevezését (1678) 303 Anno 1680 esztendőben lőtt általános vizitáció alatt való végezések, rendelések 304 Scpsi - Kezdi - Orbai széki rendtartások (1695) 306 Iuyés András erdélyi püspök határozatai (1697) 308 Szebelébi Bertalan rendelkezései (1698) 310 Az udvarhelyszékiek és szentlélekiek a pap és deák fogadása felől (1627) 311 Sükösd János levele a paphívás dolgában (1657) 314

6 EGYHÁZI TÖRVÉNYKEZÉS A SZÉKELYFÖLDÖN A 17. SZÁZADBAN 316 Csicsói ítélet Szenttamás és Szentdomokos megyék között (1669) 316 A gyergyói esperesi kerület jegyzőkönyvéből (1690) 31 7 Házassági perek a Székelyföldön a 17. században 320 A csíkszentmiklósi levéltárban lévő esperesti jegyzőkönyvből (1684) 325 JEGYZETEK 327 HELYNÉVMUTATÓ 341 GYAKRAN ELŐFORDULÓ IDEGEN SZAVAK 371 Mértékegységek jegyzéke 380 IRODALOM 3S2

EGYHÁZLÁTOGATÁSOK BUDAÖRSÖN 1397 1933

EGYHÁZLÁTOGATÁSOK BUDAÖRSÖN 1397 1933 EGYHÁZLÁTOGATÁSOK BUDAÖRSÖN 1397 1933 KIADTA BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALA Felelôs kiadó Wittinghoff Tamás polgármester A borítón Nepomuki Szent Jánosnak a Budapesti út és Aradi utca

Részletesebben

VARGA JÚLIA KATOLIKUS KÖZÉP- ÉS FELSŐOKTATÁS ERDÉLYBEN A 17. SZÁZADTÓL A 19. SZÁZAD KÖZEPÉIG DOKTORI DISSZERTÁCIÓ

VARGA JÚLIA KATOLIKUS KÖZÉP- ÉS FELSŐOKTATÁS ERDÉLYBEN A 17. SZÁZADTÓL A 19. SZÁZAD KÖZEPÉIG DOKTORI DISSZERTÁCIÓ Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar VARGA JÚLIA KATOLIKUS KÖZÉP- ÉS FELSŐOKTATÁS ERDÉLYBEN A 17. SZÁZADTÓL A 19. SZÁZAD KÖZEPÉIG DOKTORI DISSZERTÁCIÓ Történettudományi Doktori Iskola

Részletesebben

A KALOCSAI ÉS BÁCSI ÉRSEKI FŐKÁPTALAN TÖRTÉNETE ALAPÍTÁSÁTÓL 1935-IG. ÍRTA: WINKLER PÁL tb. kanonok, érseki levéltári igazgató, könyvtárnok.

A KALOCSAI ÉS BÁCSI ÉRSEKI FŐKÁPTALAN TÖRTÉNETE ALAPÍTÁSÁTÓL 1935-IG. ÍRTA: WINKLER PÁL tb. kanonok, érseki levéltári igazgató, könyvtárnok. A KALOCSAI ÉS BÁCSI ÉRSEKI FŐKÁPTALAN TÖRTÉNETE ALAPÍTÁSÁTÓL 1935-IG. ÍRTA: WINKLER PÁL tb. kanonok, érseki levéltári igazgató, könyvtárnok. KALOCSA, 1935. NYOMATOTT ÁRPÁD RÉSZVÉNYTÁRSASÁG KÖNYVNYOMDÁJÁBAN.

Részletesebben

DEBRECEN NYÍREGYHÁZI EGYHÁZMEGYEI LEVÉLTÁR ÉS KÖNYVTÁR FOND ÉS ÁLLAGJEGYZÉKE

DEBRECEN NYÍREGYHÁZI EGYHÁZMEGYEI LEVÉLTÁR ÉS KÖNYVTÁR FOND ÉS ÁLLAGJEGYZÉKE DEBRECEN NYÍREGYHÁZI EGYHÁZMEGYEI LEVÉLTÁR ÉS KÖNYVTÁR FOND ÉS ÁLLAGJEGYZÉKE A 1990-es évek elején II. János Pál pápa újrarendezte a magyarországi egyházmegyéket. 1993-ban Hungarorum Gens kezdetű apostoli

Részletesebben

MISKOLC-BELVÁROSI (BÚZA TÉR) GÖRÖG KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG

MISKOLC-BELVÁROSI (BÚZA TÉR) GÖRÖG KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG Parókusok: MISKOLC-BELVÁROSI (BÚZA TÉR) GÖRÖG KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG Schirilla Szólon Andor 1905 1943 Kozma János 1943 1953 Dr. Vatamány Bertalan 1953 1981 Dr. Csoba János 1981 1984 Dr. Bacsóka Pál 1984

Részletesebben

Csűtmonostor alapítástörténete és első oklevelei

Csűtmonostor alapítástörténete és első oklevelei MEZEY LÁSZI/5 Csűtmonostor alapítástörténete és első oklevelei (1264 1271) I. Nagy-Budapest déli határán, a Csepel-sziget és a tétényi part között, a ma Hárosnak mondott dunai szigeten emelkedett egykor

Részletesebben

Katolikus egyház a 18 19. századi Magyarországon

Katolikus egyház a 18 19. századi Magyarországon Katolikus egyház a 18 19. századi Magyarországon Publicationes Instituti Historici in Universitate Catholica de Petro Pázmány nuncupatae fundati Subsidia 2 Katolikus egyház a 18 19. századi Magyarországon

Részletesebben

Az 1848-as római katolikus nemzeti zsinat győri egyházmegyei előkészítése

Az 1848-as római katolikus nemzeti zsinat győri egyházmegyei előkészítése Az 1848-as római katolikus nemzeti zsinat győri egyházmegyei előkészítése Kelemen Dávid A magyarországi római katolikus egyházmegyék a 19. században az egyházmegyei zsinatok mellett a nemzeti zsinatok

Részletesebben

Egyházigazgatási határok a középkori Erdélyben (I. közlemény)

Egyházigazgatási határok a középkori Erdélyben (I. közlemény) Hegyi Géza gyházigazgatási határok a középkori rdélyben (I. közlemény) A leíró jellegű történeti munkák (személy-, esemény- és intézménytörténet, történeti földrajz stb.) eredményei képezik a történelem

Részletesebben

Ha senki sem kezdi el, senki sem fogja befejezni

Ha senki sem kezdi el, senki sem fogja befejezni Tóth Tamás Ha senki sem kezdi el, senki sem fogja befejezni A két Patachich érsek és a katolikus megújulás (1733-1784) A kalocsai Érseki Kastély dísztermében két grisaille látható. 1 Az egyiken a Deo felirat

Részletesebben

PEREGRINÁCIÓ ÉS MŰVELŐDÉS A PÉCSI EGYHÁZMEGYÉBEN A 16 17. SZÁZADBAN

PEREGRINÁCIÓ ÉS MŰVELŐDÉS A PÉCSI EGYHÁZMEGYÉBEN A 16 17. SZÁZADBAN VARGA SZABOLCS PEREGRINÁCIÓ ÉS MŰVELŐDÉS A PÉCSI EGYHÁZMEGYÉBEN A 16 17. SZÁZADBAN Bevezetés A középkor végén a magyar társadalmat élénk vallási élet jellemezte. 1 A templomi hitélet mellett egyházi közösségek

Részletesebben

1.) Az érsekség rövid bemutatása. Tartalomjegyzék

1.) Az érsekség rövid bemutatása. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék 1.) Az érsekség rövid bemutatása...1 1.1.) A névhasználat változásai...1 1.2.) Területi változások...3 1.3.) Az érseki tartomány...4 1.4.) A főegyházmegye hívei és papsága számadatok tükrében...5

Részletesebben

A kegyúri intézmény kialakulása, virágzása és megszűnése, különös tekintettel Kunszentmárton város egyházi életére 1850-től 1950-ig

A kegyúri intézmény kialakulása, virágzása és megszűnése, különös tekintettel Kunszentmárton város egyházi életére 1850-től 1950-ig PÁZMÁNY PÉTER KATOLIKUS EGYETEM KÁNONJOGI POSZTGRADUÁLIS INTÉZET A kegyúri intézmény kialakulása, virágzása és megszűnése, különös tekintettel Kunszentmárton város egyházi életére 1850-től 1950-ig Doktori

Részletesebben

ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR XII. 2. ZALAVÁRI APÁTSÁG HÁZI LEVÉLTÁRA

ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR XII. 2. ZALAVÁRI APÁTSÁG HÁZI LEVÉLTÁRA ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR XII. 2. ZALAVÁRI APÁTSÁG HÁZI LEVÉLTÁRA 1. doboz 1903 1914. 1903. I. 1-17 80 p. 1. Napló (Kroller Miksa apáti beiktatása) 1903. július 9.-december 29. 2. Nagy- és Kisradai határárkok

Részletesebben

Beke Margit. Akadémiai doktori értekezés. Budapest 2010.

Beke Margit. Akadémiai doktori értekezés. Budapest 2010. Beke Margit Fejezetek az új- és legújabbkori elitképzéshez. A katolikus egyház szerepe a modern magyar értelmiségi elit nevelésében a bécsi Pázmáneumban. Akadémiai doktori értekezés Budapest 2010. 2 A

Részletesebben

SZOMOLYA TÖRTÉNETE 1945-ig

SZOMOLYA TÖRTÉNETE 1945-ig 1 SZOMOLYA TÖRTÉNETE 1945-ig Somogyi Dénes 2 A képeket CD lemezre szkennelte: Varga Tamás Készült 2004-ben. 3 SZÜLŐFALUM Az Alföld végénél a Bükk hegység aljában Kis Magyarországnak északi sarkában Szomolya

Részletesebben

Mayer Mihály megyéspüspök

Mayer Mihály megyéspüspök Mayer Mihály megyéspüspök A Pécsi Egyházmegye 1989-ben új segédpüspököt kapott Mayer Mihály Szekszárd-belvárosi esperes-plébános személyében. Az új segédpüspök nem volt ismeretlen az egyházmegyében. Kisdorogon

Részletesebben

A kassai Dóm látóképe délnyugatról kiépitendö északi és déli (Mátyás) tornyokkal, Steindl Imre terve szerint.

A kassai Dóm látóképe délnyugatról kiépitendö északi és déli (Mátyás) tornyokkal, Steindl Imre terve szerint. A kassai Dóm látóképe délnyugatról kiépitendö északi és déli (Mátyás) tornyokkal, Steindl Imre terve szerint. A KASSAI SZÁZÉVES EGYHÁZMEGYE TÖRTÉNETI NÉVTÁRA ÉS EMLÉKKÖNYVE. ABAÚJ- ÉS SÁROSMEGYE. 42 MELLÉKLETTEL

Részletesebben

MAGYAR EGYHÁZTÖRTÉNETI 2013/1 2

MAGYAR EGYHÁZTÖRTÉNETI 2013/1 2 MAGYAR EGYHÁZTÖRTÉNETI VÁZLATOK essays in church history in hungary 2013/1 2 MAGYAR EGYHÁZTÖRTÉNETI ENCIKLOPÉDIA MUNKAKÖZÖSSÉG BUDAPEST, 2014 Kiadó Publisher MAGYAR EGYHÁZTÖRTÉNETI ENCIKLOPÉDIA MUNKAKÖZÖSSÉG

Részletesebben

Székesfehérvár urbanizációja

Székesfehérvár urbanizációja Székesfehérvár urbanizációja A városfejlődés a kiegyezés korában Az elütő aspirácziók mindig a városi polgárság inteligencziájának mértékét árulták el. S a kedvező pillanatokban tanusított szükkeblüség,

Részletesebben

KISSZÓTÁR. Adminisztrátor: egyházi alkalmazott, aki az egyházi hatóság (pl. püspökség) megbízása alapján egyházi javadalmakat kezel.

KISSZÓTÁR. Adminisztrátor: egyházi alkalmazott, aki az egyházi hatóság (pl. püspökség) megbízása alapján egyházi javadalmakat kezel. KISSZÓTÁR Adminisztrátor: egyházi alkalmazott, aki az egyházi hatóság (pl. püspökség) megbízása alapján egyházi javadalmakat kezel. Adriai Biztosító Társaság: 1838-ban, Triesztben alapított biztosítótársaság.

Részletesebben

Tóth Tamás A Kalocsa-Bácsi Főegyházmegye 18. századi megújulása Patachich Gábor és Patachich Ádám érsekek idején (1733 1784)

Tóth Tamás A Kalocsa-Bácsi Főegyházmegye 18. századi megújulása Patachich Gábor és Patachich Ádám érsekek idején (1733 1784) Tóth Tamás A Kalocsa-Bácsi Főegyházmegye 18. századi megújulása Patachich Gábor és Patachich Ádám érsekek idején (1733 1784) TÓTH TAMÁS A Kalocsa-Bácsi Főegyházmegye 18. századi megújulása Patachich Gábor

Részletesebben

Bevezetés az egyházlátogatási jegyzőkönyvekhez

Bevezetés az egyházlátogatási jegyzőkönyvekhez Dienes Dénes Bevezetés az egyházlátogatási jegyzőkönyvekhez A Tiszán inneni református egyházközségeket összefogó egyházmegyék részben a középkori egri püspöki egyházmegye, részben pedig az esztergomi

Részletesebben

ASSZIMILÁCIÓ VAGY KIVÁNDORLÁS?

ASSZIMILÁCIÓ VAGY KIVÁNDORLÁS? ASSZIMILÁCIÓ VAGY KIVÁNDORLÁS? XXVII Alapító szerkesztõ JUHÁSZ GYULA Sorozatszerkesztõ DIÓSZEGI LÁSZLÓ ASSZIMILÁCIÓ VAGY KIVÁNDORLÁS? Források a moldvai magyar etnikai csoport, a csángók modern kori történelmének

Részletesebben

Fondjegyzék. káptalanok és szerzetesrendek levéltárai. Szerk.: Nagy Lajos. Budapest, 1983. 2 Segédlete honlapunkon elérhetı.

Fondjegyzék. káptalanok és szerzetesrendek levéltárai. Szerk.: Nagy Lajos. Budapest, 1983. 2 Segédlete honlapunkon elérhetı. Fondjegyzék Végezetül az alábbiakban közreadjuk a Gyıri Egyházmegyei Levéltár fondjegyzékét egyszerősített, vázlatos formában. Ezzel a rendezési munkálatok pillanatnyi állása tükrében gyors áttekintést

Részletesebben

A KÖZÉPKORI MAGYARORSZÁG VÁLTOZÓ VALLÁSI

A KÖZÉPKORI MAGYARORSZÁG VÁLTOZÓ VALLÁSI A KÖZÉPKORI MAGYARORSZÁG VÁLTOZÓ VALLÁSI TÉRSZERKEZETE PETE JÓZSEF 1 1. BEVEZETÉS A vallásföldrajz jóllehet, komoly nemzetközi múlttal és jelennel rendelkezik Magyarországon új diszciplínának tekinthető.

Részletesebben

Regina Krónika. Magyarok Nagyasszonya

Regina Krónika. Magyarok Nagyasszonya Regina Krónika reginamundi.hu A Regina Mundi Plébánia ingyenes havilapja XII. évfolyam 10. szám 2011. október 2. Mennyei fejedelemnőnek tisztelhették tehát Máriát az első Krisztus hitére tért magyarok,

Részletesebben

MAGYAR EGYHÁZTÖRTÉNETI VÁZLATOK

MAGYAR EGYHÁZTÖRTÉNETI VÁZLATOK MAGYAR EGYHÁZTÖRTÉNETI VÁZLATOK ESSAYS IN CHURCH HISTORY IN HUNGARY 2008/1 2 MAGYAR EGYHÁZTÖRTÉNETI ENCIKLOPÉDIA MUNKAKÖZÖSSÉG BUDAPEST Kiadó Publisher MAGYAR EGYHÁZTÖRTÉNETI ENCIKLOPÉDIA MUNKAKÖZÖSSÉG

Részletesebben

RENDI TARSADALOM POLGÁRI TÁRSADALOM RENDI TÁRSADALOM-POLGÁRI TÁRSADALOM I RENDI TÁRSADALOM-POLGÁRI TÁRSADALOM RENDI TÁRSADALOM-POLGÁRI TÁRSADALOM

RENDI TARSADALOM POLGÁRI TÁRSADALOM RENDI TÁRSADALOM-POLGÁRI TÁRSADALOM I RENDI TÁRSADALOM-POLGÁRI TÁRSADALOM RENDI TÁRSADALOM-POLGÁRI TÁRSADALOM 3 * M 0 0 4. RENDI TARSADALOM POLGÁRI TÁRSADALOM o MEZŐ VÁROS-KISVÁROS Keszthely,1990 RENDI TÁRSADALOM-POLGÁRI TÁRSADALOM I RENDI TÁRSADALOM-POLGÁRI TÁRSADALOM RENDI TÁRSADALOM-POLGÁRI TÁRSADALOM Rendi

Részletesebben

---BUDAPEST, I.--- Felsővizivárosi Szent Anna plébániatemplom Batthyány tér 7

---BUDAPEST, I.--- Felsővizivárosi Szent Anna plébániatemplom Batthyány tér 7 ---BUDAPEST, I.--- Felsővizivárosi Szent Anna plébániatemplom Batthyány tér 7 A budai Víziváros főterét, a Batthyány teret két templom keretezi. Szent Annának szentelték a városrész kéttornyú plébániatemplomát,

Részletesebben