VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA: Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA: Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás"

Átírás

1 AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 111. MELLÉKLET: - TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének../2018. ( ) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátások térítési díjáról szóló 36/2001. (XII. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet) E L Ő T E R J E S Z T É S Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének április 26-i rendes ülésére ELŐTERJESZTŐ: Ács Rezső polgármester AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: ELŐADÓ: Tamási Anna gazdasági igazgatóságvezető Smolek Erika kodifikátor Ács Rezső polgármester KEZELÉSI MEGJEGYZÉS: VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA: Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás EGYÉB SZERVEZET: MEGTÁRGYALTA: Gazdasági és Pénzügyi Bizottság Szociális és Egészségügyi Bizottság Humán Bizottság HATÁROZAT SZÁMA: /2018. ( ) határozat /2018. ( ) határozat../2018. (.) határozat TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA: Terjedelem: oldal

2 Tisztelt Közgyűlés! Minősített többség! Az előterjesztés Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a személyes gondoskodást nyújtó ellátások térítési díjáról szóló 36/2001. (XII. 21.) önkormányzati rendelet módosítására tesz javaslatot. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata intézményeiben a közétkeztetési szolgáltatást a február 26. napján létrejött és többször módosított Szerződés alapján a Kölyökmenza Kft biztosítja. A szerződés alapján a szolgáltató évente tárgyév február 28-ig javaslatot tehet a díjalapját képező egységárak vonatkozásában legfeljebb a Központi Statisztikai Hivatal által hivatalosan közzétett előző 12 havi szakági infláció mértékével történő emelésére, a szerződés külön módosítása nélkül. A Kölyökmenza Kft február 23-i levelében kérte a díjak április 1-től történő módosítását. Kérelméhez csatolta a Központi Statisztikai Hivatal hivatalos adatközlő levelét arról, hogy a munkahelyi és diákétkeztetés vonatkozásában 4,4 %, a házon kívüli étkeztetés vonatkozásában 4,2 % a szakági infláció. A Gazdasági Igazgatóság elvégezte a Szociális Központban és a Humánszolgáltató Központban az ellátások önköltségének felülvizsgálatát, ez alapján javaslom a házi segítségnyújtás területén a társult településekkel egyeztetett térítési díjak módosítását, a bentlakásos intézményekben a térítési díj ,- Ft/hó-ra (3.270,- Ft/nap), valamint a Családok Átmeneti Otthonában az intézményi térítési díj alapjának 650,- Ft/napra történő emelését. A fentiek alapján javaslom a Személyes gondoskodást nyújtó ellátások térítési díjáról szóló rendelet előterjesztés szerinti módosítását. A jogalkotásról szóló évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Jat.) kötelező feladatként állítja a jogszabály előkészítője elé, hogy előzetes hatásvizsgálatot folytasson le, felmérve ezzel a szabályozás várható következményeit. Megfelelve a Jat. 17. (1) (2) bekezdésében foglalt előírásnak az előzetes hatásvizsgálat eredményéről hatásvizsgálati lapot készítettünk, melyet tájékoztatásul szintén csatolunk az előterjesztéshez. A rendelet-tervezet elkészítése során továbbá tekintettel voltunk a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 27/2014.(XII.23.) önkormányzati rendelet október 1. napjától hatályos 31/A. -ára, mely a rendelet-tervezetek társadalmi egyeztetésre bocsátásának szabályait rögzíti. A társadalmi egyeztetés keretében a 31/A. (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően gondoskodtunk a rendelet-tervezetnek az önkormányzat honlapján történő közzétételéről. Az előterjesztést a bizottságok a Közgyűlés hetében tárgyalják. Mindezek alapján kérem az előterjesztés megtárgyalását és a rendelet-tervezet elfogadását. Szekszárd, április 20. Ács Rezső polgármester 2

3 ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLATI LAP (a jogalkotásról szóló évi CXXX. törvény 17. -a alapján) A tervezett jogszabály várható következményei, különösen a) Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása: A módosító rendelet-tervezetnek társadalmi hatása a szolgáltatást igénybe vevő, térítési díjat fizetőknél mutatható ki. Gazdasági, költségvetési hatás a rendelet hatálybalépését követően az önkormányzatnál is kimutatható. b) Környezeti, egészségi következményei: Nem releváns. c) Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: A rendelet módosítása nem jár az adminisztratív terhek változásával. d) Egyéb hatása: nincs e) A rendelet megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei: A jogszabály megalkotásának szükségessége abban mutatható ki, hogy a szolgáltatást nyújtó Kölyökmenza Kft. áremelési javaslatot tett a közétkeztetésre. A jogalkotás elmaradásának várható következménye, hogy az önkormányzat a szerződési kötelezettségének nem tesz eleget. f) Alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: Az alkalmazáshoz szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak. 3

4 Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének /2018. ( ) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátások térítési díjáról szóló 36/2001. (XII. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról (t e r v e z e t) Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény 92. (2) bekezdés f) pontjában, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény 29. (2) bekezdés e) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 27/2014. (XII. 23.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 1. pont 5) bekezdés 25. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró Gazdasági és Pénzügyi Bizottság, a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 27/2014. (XII. 23.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 3. pont 3) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró Szociális és Egészségügyi Bizottság, valamint a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 27/2014. (XII. 23.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 2. pont 4) bekezdés 5. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró Humán Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el. 1. A személyes gondoskodást nyújtó ellátások térítési díjáról szóló 36/2001. (XII. 21.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 1. melléklete helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép. (2) Az R. 2. melléklete helyébe jelen rendelet 2. melléklete lép. 2. Ez a rendelet június 1-jén lép hatályba. Ács Rezső polgármester dr. Molnár Kata jegyző 4

5 1. melléklet a../2018. (..) önkormányzati rendelethez 1. melléklet a 36/2001.(XII. 21.) önkormányzati rendelethez A személyes gondoskodást nyújtó szociális és egyéb intézményi ellátások nyersanyagnormáiról, térítési díjalapjairól és intézményi térítési díjairól 1. Bölcsődei ellátás: Nyersanyagnorma 1.1. Gyermekétkeztetés (napi 3 x étkezés) 401,- Ft/nap 1.2. Gyermekebéd 259,- Ft/nap 1.3. Gyermek reggeli 70,- Ft/nap 1.4. Gyermek uzsonna 72,- Ft/nap 1.5. Diétás gyermekétkeztetés (napi 3 x étkezés) 488,- Ft/nap 1.6. Diétás gyermekétkeztetés (ebéd) 321,- Ft/nap 1.7. Diétás gyermekétkeztetés reggeli 81,- Ft/nap 1.8. Diétás gyermekétkeztetés uzsonna 86,- Ft/nap Bölcsődei térítési díj: 1.1. Nyersanyagnorma + ÁFA 510,- Ft/nap 1.2. Nyersanyagnorma + ÁFA 329,- Ft/nap 1.3. Nyersanyagnorma + ÁFA 89,- Ft/nap 1.4. Nyersanyagnorma + ÁFA 92,- Ft/nap 1.5. Nyersanyagnorma + ÁFA 620,- Ft/nap 1.6. Nyersanyagnorma + ÁFA 407,- Ft/nap 1.7. Nyersanyagnorma + ÁFA 103,- Ft/nap 1.8. Nyersanyagnorma + ÁFA 110,- Ft/nap 2. Óvodai ellátás Nyersanyagnorma 2.1. Óvodai ellátás (napi 3x étkezés) 401,- Ft/nap 2.2. Óvodai ebéd 259,- Ft/nap 2.3. Óvodai reggeli 70,- Ft/nap 2.4. Óvodai uzsonna 72,- Ft/nap 2.5. Diétás óvodai ellátás (napi 3 x étkezés) 488,- Ft/nap 2.6. Diétás óvodai ellátás (ebéd) 321,- Ft/nap 2.7. Diétás óvodai ellátás reggeli 81,- Ft/nap 2.8. Diétás óvodai ellátás uzsonna 86,- Ft/nap Óvodai térítési díj: 2.1. Nyersanyagnorma + ÁFA 510,- Ft/nap 2.2. Nyersanyagnorma + ÁFA 329,- Ft/nap 2.3. Nyersanyagnorma + ÁFA 89,- Ft/nap 2.4. Nyersanyagnorma + ÁFA 92,- Ft/nap 5

6 2.5. Nyersanyagnorma + ÁFA 620,- Ft/nap 2.6. Nyersanyagnorma + ÁFA 407,- Ft/nap 2.7. Nyersanyagnorma + ÁFA 103,- Ft/nap 2.8. Nyersanyagnorma + ÁFA 110,-Ft/nap 3. Általános iskolai ellátás Nyersanyagnorma 3.1. Általános iskolai ellátás (napi 3x étkezés) 431,- Ft/nap 3.2. Általános iskolai ebéd 282,- Ft/nap 3.3. Általános iskolai tízórai 73,- Ft/nap 3.4. Általános iskolai uzsonna 76,- Ft/nap 3.5. Diétás általános iskolai ellátás (napi 3x étkezés) 488,- Ft/nap 3.6. Diétás általános iskolai ebéd 321,- Ft/nap 3.7. Diétás általános iskolai tízórai 81,- Ft/nap 3.8. Diétás általános iskolai uzsonna 86,- Ft/nap Általános iskolai térítési díj 3.1. Nyersanyagnorma + ÁFA 549,- Ft/nap 3.2. Nyersanyagnorma + ÁFA 359,- Ft/nap 3.3. Nyersanyagnorma + ÁFA 93,- Ft/nap 3.4. Nyersanyagnorma + ÁFA 97,- Ft/nap 3.5. Nyersanyagnorma + ÁFA 620,- Ft/nap 3.6. Nyersanyagnorma + ÁFA 408,- Ft/nap 3.7. Nyersanyagnorma + ÁFA 103,- Ft/nap 3.8. Nyersanyagnorma + ÁFA 109,- Ft/nap 4. Középiskolai/kollégiumi ellátás Nyersanyagnorma 4.1. Középiskolai kollégiumi ellátás(napi 3 x étkezés) 708,- Ft/nap 4.2. Középiskolai kollégiumi ebéd 321,- Ft/nap 4.3. Középiskolai kollégiumi reggeli 176,- Ft/nap 4.4. Középiskolai kollégiumi vacsora 211,- Ft/nap 4.5. Diétás középiskolai étkeztetés (napi 3 x étkezés) 940,- Ft/nap 4.6. Diétás középiskolai ebéd 424,- Ft/nap 4.7. Diétás középiskolai reggeli 232,- Ft/nap 4.8. Diétás középiskolai vacsora 284,- Ft/nap Középiskolai/kollégiumi térítési díj 4.1. Nyersanyagnorma + ÁFA 898,- Ft/nap 4.2. Nyersanyagnorma + ÁFA 407,- Ft/nap 4.3. Nyersanyagnorma + ÁFA 223,- Ft/nap 4.4. Nyersanyagnorma + ÁFA 268,- Ft/nap 4.5. Nyersanyagnorma + ÁFA 1194,- Ft/nap 6

7 4.6. Nyersanyagnorma + ÁFA 538,- Ft/nap 4.7. Nyersanyagnorma + ÁFA 295,- Ft/nap 4.8. Nyersanyagnorma + ÁFA 361,- Ft/nap 5. Bölcsődei gondozási díj A családban az egy főre jutó havi nettó jövedelem meghaladja a mindenkori kötelező legkisebb munkabér 130 %-át Ft-ig A családban az egy főre jutó havi nettó jövedelem Ft Ft között van A családban az egy főre jutó havi nettó jövedelem Ft felett van Fizetendő gondozási díj/fő/nap (Ft) 250,- 350,- 450,- 6. Napközbeni gyermekfelügyelet térítési díj a) személyes gondoskodást nyújtó szolgáltatásért fizetendő aa) havi térítési díj ab) napi térítési díj ac) óra díj ,- Ft/fő 1.410,- Ft/fő 141,- Ft/fő b) étkeztetés igénybevétele esetén a) pont szerinti térítési díjon felül az 1. pont szerinti bölcsődei térítési díjakat is meg kell fizetni. 7

8 2. melléklet a../2018. (..) önkormányzati rendelethez 2. melléklet a 36/2001.(XII.21.) önkormányzati rendelethez 1. Szociális ellátások Nyersanyagnorma 1.1. Szociális étkeztetés és idősek nappali ellátása 320,- Ft/nap 1.2. Szociális étkeztetés és idősek nappali ellátása reggeli 188,- Ft/nap 1.3. Szociális étkeztetés és idősek nappali ellátása vacsora 224,- Ft/nap 1.4. Bentlakásos intézményi ellátás (Idősek Otthona napi 3x étkezés) 732,- Ft/nap 1.5. A fogyatékosok nappali intézménye 320,- Ft/nap 1.6. Diétás szociális étkeztetés ebéd 332,- Ft/nap 1.7. Diétás szociális étkeztetés reggeli 188,- Ft/nap 1.8. Diétás szociális étkeztetés vacsora 224,- Ft/nap 1.9. Bentlakásos intézményi ellátás diétás étkeztetés (Idősek Otthona napi 3x étkezés) 744,- Ft/nap Térítési díj: Egy adagra jutó éves önköltség számítás alapján. Szociális étkeztetés Szociális étkeztetés házhozszállítás nélkül 610,- Ft/nap Szociális étkeztetés házhozszállítással 680,- Ft/nap Idősek nappali ellátása: Szociális étkeztetés 610,- Ft/nap Idősek nappali ellátása 60,- Ft/nap Bentlakásos intézményi ellátás (Idősek Otthona) Szekszárd: Demens betegek ellátása 3.270,- Ft/nap ,- Ft/hó Időskorúak ápoló-gondozó otthoni ellátása 3.270,- Ft/nap ,- Ft/hó Tolna: Demens betegek ellátása 3.270,- Ft/nap ,- Ft/hó Időskorúak ápoló-gondozó otthoni ellátása 3.270,- Ft/nap ,- Ft/hó Fogyatékosok nappali intézménye: térítési díj, napi 1-szeri étkezés 610,- Ft/nap térítési díj, étkezés nélküli benntartózkodással 160,- Ft/nap 8

9 2. Házi segítségnyújtás 2.1. Házi segítségnyújtás Szekszárdon 510,- Ft/óra 2.2. Házi segítségnyújtás a társult településeken: Tengelic 150,- Ft/óra Őcsény 0,- Ft/óra Harc 0,- Ft/óra Kéty 0,- Ft/óra Murga 100,- Ft/óra Felsőnána 0,- Ft/óra Szedres 0,- Ft/óra 2.3.Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás Szekszárdon 0,- Ft/hó Valamennyi társult településen 0,- Ft/hó 3. Hajléktalanok átmeneti szállása: 3.1 Intézményi térítési díj alapja (egy ellátottra jutó önköltség) 3.810,- Ft/nap 4. Családok átmeneti otthona 4.1. Intézményi térítési díj alapja (egy ellátottra jutó önköltség) 650,- Ft/nap 9

10 Egységes szerkezetű rendelet, melyben eltérő színnel jelöltük az új rendelkezéseket és áthúzással a hatályát vesztő részeket. Szekszárdi Önkormányzat 36/2001.(XII.21.) rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátások térítési díjáról * a módosításokkal egységes szerkezetben Bevezető rész Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyűlése (a továbbiakban: Közgyűlés) a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 16. -ának (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 92. -a (2) bekezdésének f) pontjában, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 29. -a (2) bekezdésének e) pontjában kapott felhatalmazás alapján a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokért fizetendő térítési díjakról a következő rendeletet alkotja: A rendelet hatálya 1. A rendelet hatálya kiterjed Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott továbbá nem állami szerv által ellátási szerződéssel átvállalt és működtetett intézményekre, valamint a szolgáltatást igénybevevő személyekre. Általános szabályok 2. (1) Az önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokért a családsegítés, gyermekjóléti szolgáltatás, nappali melegedő és népkonyha, éjjeli menedékhely kivételével térítési díjat kell fizetni. (2) A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokért a térítési díjat az Szt ának (2) bekezdésében, illetőleg a Gyvt ának (2) bekezdésében meghatározott kötelezettnek kell megfizetni. (3) 1 Az ingyenes ellátásban részesülők körét az Szt ának (3) bekezdése határozza meg. * A rendeletet a közgyűlés a december 18-i ülésén fogadta el. 1 Módosította a 2/2003.(I.31.) szekszárdi ör. 1.. Hatályos február 1-től. 10

11 (4) 2 Az intézményi gyermekétkeztetés esetében - a gyermek igazolt hiányzása, vagy más ok miatt bekövetkező távolmaradása esetén - az étel elvitelének lehetőségét a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló 328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Gytr.) 13. (1) bekezdése szerinti bejelentési kötelezettség mellett biztosítani kell. Térítési díjak 3. (1) 3 A személyes gondoskodás körébe tartozó szociális és gyermekvédelmi ellátások térítési díját (a továbbiakban: intézményi térítési díj) ellátási formánként a Közgyűlés, mint intézményfenntartó évente két alkalommal állapíthatja meg. Az intézményi térítési díjat e rendelet 1. melléklete, illetve 2. melléklete tartalmazza. (1a) 4 (1b) 5 A bölcsődei ellátás esetében a gondozásért és az étkeztetésért kell térítési díjat fizetni. (1c) 6 A Kölyökmenza Kft. a 3. melléklet 1. pontja szerint a nyersanyagnorma étkezési típusonként meghatározott %-ának megfelelő rezsiköltséget számláz az étkezést igénybe vevő költségvetési szerv számára. (1d) 7 (2) 8 A kötelezett által a személyes gondoskodás körébe tartozó szociális ellátás után fizetendő személyi térítési díjat az intézményi térítési díj alapján a kötelezett Szt (1) bekezdés szerint megállapított jövedelmét figyelembe véve a következők szerint kell megállapítani: a) 9 a szociális étkeztetésért fizetendő személyi térítési díj nem haladhatja meg az ellátást igénybe vevő rendszeres havi jövedelmének aa) 20 %-át, az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át meg nem haladó jövedelem esetén, ab) 30 %-át, az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át elérő vagy azt meghaladó jövedelem esetén; b) 10 a házi segítségnyújtás keretében biztosított ellátásért fizetendő személyi térítési díj nem haladhatja meg a gondozott jövedelmének 25 %- át; 2 Beillesztette a 45/2017.(XII.20.) önkormányzati rendelet 1.. Hatályos december 21-től. 3 Módosította az 5/2012.(II.7.) szekszárdi ör. 1. (1) bekezdése. Hatályos március 8-tól. 4 Hatályát vesztette. Hatályon kívül helyezte a 16/2017.(IV.28.) önkormányzati rendelet 2.. Hatálytalan május 1-től. 5 Beillesztette a 17/2012.(IV.12.) szekszárdi ör. 1.. Hatályos június 1-től. 6 Beillesztette a 9/2016.(III.11.) önkormányzati rendelet 1.. Hatályos március 16-tól. 7 Hatályát vesztette. Hatályon kívül helyezte a 16/2017.(IV.28.) önkormányzati rendelet 2.. Hatálytalan május 1-től. 8 Módosította a 13/2008.(II.29.) szekszárdi ör. 3. (3) bekezdése. Hatályos március 1-től. 9 Módosította a 18/2011.(IV.13.) szekszárdi ör. 1.. Hatályos május 1-től. 10 Módosította a 18/2011.(IV.13.) szekszárdi ör. 1.. Hatályos május 1-től. 11

12 c) 11 ha a házi segítségnyújtás keretében étkezést is biztosítanak, a személyi térítési díj együttes összege nem haladhatja meg a gondozott jövedelmének 30 %- át; d) 12 e) 13 a fogyatékosok nappali ellátást nyújtó intézményében az ellátásért fizetendő személyi térítési díj nem haladhatja meg az ellátást igénybe vevő jövedelmének 30 %-át; f) 14 tartós elhelyezést nyújtó intézményben (szociális otthon) az intézményi ellátásért fizetendő személyi térítési díj nem haladhatja meg a jogosult jövedelmének 80 %- át; g) 15 (2a) 16 A hajléktalanok átmeneti szállása intézményi ellátás esetén személyi térítési díjként az ellátott havi jövedelmének legfeljebb 10 %-a állapítható meg. A hajléktalanok átmeneti szállására szolgáló intézményekben - a rehabilitációs célú intézmények kivételével - a gondozás első 30 napjára személyi térítési díj nem kérhető. (3) 17 A családok átmeneti otthonában személyi térítési díjként a szolgáltatást kérelmező kötelezett havi jövedelmének legfeljebb a) 25%-a állapítható meg aa) egy gyermek átmeneti gondozása esetén, ab) ha a kötelezett a gyermekkel együtt veszi igénybe a családok átmeneti otthonát. b)50%-a állapítható meg ba) több gyermek átmeneti gondozása esetén, bb) ha a kötelezett több gyermekkel együtt veszi igénybe a családok átmeneti otthonát. (4) 18 Az Szt ának (2) bekezdése szerinti minimális személyi térítési díj a) étkeztetés - ide nem értve a népkonyhát - esetében 50 Ft/nap, b) nappali ellátás esetében - ide nem értve a hajléktalan személyek nappali ellátását - étkezés igénybevételével 70 Ft/nap, étkezés igénybevétele nélkül 20 Ft/nap. (5) 19 (6) 20 (7) 21 (8) 22 (9) Módosította a 13/2008.(II.29.) szekszárdi ör. 3. (2) bekezdése. Hatályos március 1-től. 12 Hatályát vesztette. Hatályon kívül helyezte az 5/2010.(III.9.) szekszárdi ör. 3. (2) bekezdése. Hatálytalan 2010 március 9-től. 13 Módosította a 13/2008.(II.29.) szekszárdi ör. 3. (2) bekezdése. Hatályos március 1-től. 14 Módosította a 13/2008.(II.29.) szekszárdi ör. 3. (2) bekezdése. Hatályos március 1-től. 15 Hatályát vesztette. Hatályon kívül helyezte a 23/2016.(VI.1.) önkormányzati rendelet 4.. Hatálytalan június 2-től. 16 Beillesztette a 23/2016.(VI.1.) önkormányzati rendelet 1.. Hatályos június 2-től. 17 Beillesztette a 13/2008.(II.29.) szekszárdi ör. 1. (4) bekezdése. Hatályos március 1-től. 18 Beillesztette a 13/2008.(II.29.) szekszárdi ör. 1. (4) bekezdése. Hatályos március 1-től. 19 Hatályát vesztette. Hatályon kívül helyezte a 13/2008.(II.29.) szekszárdi ör. 3. (2) bekezdése. Hatálytalan március 1-től. 20 Hatályát vesztette. Hatályon kívül helyezte a 13/2008.(II.29.) szekszárdi ör. 3. (2) bekezdése. Hatálytalan március 1-től. 21 Hatályát vesztette. Hatályon kívül helyezte a 13/2008.(II.29.) szekszárdi ör. 3. (2) bekezdése. Hatálytalan március 1-től. 22 Hatályát vesztette. Hatályon kívül helyezte a 13/2008.(II.29.) szekszárdi ör. 3. (2) bekezdése. Hatálytalan március 1-től. 23 Hatályát vesztette. Hatályon kívül helyezte a 13/2008.(II.29.) szekszárdi ör. 3. (2) bekezdése. Hatálytalan március 1-től. 12

13 4. (1) A személyi térítési díj összegéről - az Szt (3) bekezdésben foglalt kivétellel - az intézmény vezetője az ellátás igénybevétele után, de legkésőbb az igénybevételtől számított 30 napon belül írásban értesíti a kötelezettet. (2) 24 Ha a személyes gondoskodás körébe tartozó szociális ellátásnál a jogosult, illetőleg a személyes gondoskodás körébe tartozó gyermekvédelmi ellátásnál a kötelezett a személyi térítési díj összegét vitatja, vagy annak csökkentését, illetve elengedését kéri az (1) bekezdésben szabályozott értesítés kézhezvételétől számított 8 napon belül Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyűlésének Szociális és Egészségügyi Bizottságához (a továbbiakban: Szociális és Egészségügyi Bizottság) fordulhat. Ilyen esetben átruházott hatáskörében eljárva a Szociális és Egészségügyi Bizottság határozattal dönt a személyi térítési díj összegéről. A személyi térítési díj felülvizsgálata során a fentieket értelemszerűen alkalmazni kell. (3) A Szociális és Egészségügyi Bizottsága a személyi térítési díj összegét a (2) bekezdés szerint előterjesztett kérelemre akkor csökkentheti vagy engedheti el, ha a térítési díj megfizetése a kötelezett saját vagy családja létfenntartását veszélyezteti, illetve szociális körülményei ezt indokolttá teszik. (4) 25 A térítési díj-hátralékkal összefüggésben foganatosított eljárásokban Gytr ában foglalt eljárásrend alkalmazandó. (5) 26 A Gytr. 16. (3) bekezdés szerinti rendelkezés foganatosítását követően Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata fizetési felszólítást küld a kötelezett részére 15 napos fizetési határidő tűzésével. Ezzel egyidejűleg értesíti az illetékes Család- és Gyermekjóléti Szolgálatot, hogy szociális segítő munkával működjön közre a térítési díjhátralék rendezése, a gyermek veszélyeztetettségének megelőzése, illetve megszüntetése érdekében. (6) 27 A (5) bekezdés szerinti eljárást követően, annak eredménytelensége esetén a fizetési meghagyásos eljárásról szóló évi L. törvényben meghatározottak szerint kell eljárni. (7) 28 Ha a kötelezett a térítés díjhátralékát az (5) bekezdés szerinti határidőig nem rendezi, úgy az ellátást a határidő lejártát követő naptól, a Család- és Gyermekjóléti Szolgálat véleményének kikérését követően, a jegyző felfüggesztheti. Amennyiben a tartozás rendezésre kerül, a kötelezett újra igényelheti az ellátást. (8) 29 Amennyiben az illetékes család- és gyermekjóléti szolgálat a (7) bekezdés szerinti véleményében az étkezési ellátás felfüggesztését a gyermek veszélyeztetettsége miatt nem javasolja, az ellátás nem függeszthető fel. (9) 30 A jegyző az ellátás felfüggesztéséről a határozat megküldésével értesíti a kötelezettet, 24 Módosította a 2/2003.(I.31.) szekszárdi ör. 3.. Hatályos február 1-től. 25 Beillesztette a 45/2017.(XII.20.) önkormányzati rendelet 2.. Hatályos december 21-től. 26 Beillesztette a 45/2017.(XII.20.) önkormányzati rendelet 2.. Hatályos december 21-től. 27 Beillesztette a 45/2017.(XII.20.) önkormányzati rendelet 2.. Hatályos december 21-től. 28 Beillesztette a 45/2017.(XII.20.) önkormányzati rendelet 2.. Hatályos december 21-től. 29 Beillesztette a 45/2017.(XII.20.) önkormányzati rendelet 2.. Hatályos december 21-től. 30 Beillesztette a 45/2017.(XII.20.) önkormányzati rendelet 2.. Hatályos december 21-től. 13

14 a Család- és Gyermekjóléti Szolgálatot, valamint az intézményt A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokért fizetendő térítési díjakkal kapcsolatos e rendeletben nem szabályozott kérdésekben az Szt., a Gyvt., a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 29/1993.(II.17.) Korm. rendelet, valamint a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló 328/2011. (XII. 29.) Korm. rendeletben foglaltakat kell megfelelően alkalmazni. Záró rendelkezések 6. E rendelet február 1. napján lép hatályba, rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell E rendeletnek a személyes gondoskodást nyújtó ellátások térítési díjáról szóló 36/2001. (XII. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 23/2016. (VI. 1.) önkormányzati rendelettel megállapított 3. (2a) bekezdését január 1-jétől kell alkalmazni. Kocsis Imre Antal polgármester Dr. Kilián Orsolya jegyző Záradék: A kihirdetés napja: december 21. Dr. Kilián Orsolya jegyző a rendeletet módosította a - 2/2003.(I.31.) szekszárdi ör. - 3/2004.(I.30.) szekszárdi ör. - 3/2005.(I.31.) szekszárdi ör. - 7/2006.(I.30.) szekszárdi ör. - 4/2007.(I.31.) szekszárdi ör. - 8/2007.(III.1.) szekszárdi ör. 31 Módosította a 9/2016.(III.11.) önkormányzati rendelet 5.. Hatályos március 16-tól. 32 Beillesztette a 23/2016.(VI.1.) önkormányzati rendelet 2.. Hatályos június 2-től. 14

15 - 35/2007.(X.1.) szekszárdi ör. 19. (2) bekezdése - 13/2008.(II.29.) szekszárdi ör. - 9/2009.(III.30.) szekszárdi ör. - 5/2010.(III.9.) szekszárdi ör. - 11/2010.(V.5.) szekszárdi ör. - 18/2011.(IV.13.) szekszárdi ör. - 10/2012.(III.6.) szekszárdi ör. - 5/2012.(II.7.) szekszárdi ör. - 17/2012.(IV.12.) szekszárdi ör. - 6/2013.(III.1.) önkormányzati rendelet - 15/2013.(III.29.) önkormányzati rendelet - 14/2014.(V.30.) önkormányzati rendelet - 20/2015.(VII.8.) önkormányzati rendelet - 9/2016.(III.11.) önkormányzati rendelet - 23/2016.(VI.1.) önkormányzati rendelet - 16/2017.(IV.28.) önkormányzati rendelet - 45/2017.(XII.20.) önkormányzati rendelet 15

16 1. melléklet a 36/2001.(XII.21.) önkormányzati rendelethez 33 A személyes gondoskodást nyújtó szociális és egyéb intézményi ellátások nyersanyagnormáiról, térítési díjalapjairól és intézményi térítési díjairól 1. Bölcsődei ellátás: Nyersanyagnorma régi új 1.1. Gyermekétkeztetés (napi 3 x étkezés) 384,- Ft/nap 401,- Ft/nap 1.2. Gyermekebéd 248,- Ft/nap 259,- Ft/nap 1.3. Gyermek reggeli 67,- Ft/nap 70,- Ft/nap 1.4. Gyermek uzsonna 69,- Ft/nap 72,- Ft/nap 1.5. Diétás gyermekétkeztetés (napi 3 x étkezés) 467,- Ft/nap 488,- Ft/nap 1.6. Diétás gyermekétkeztetés (ebéd) 307,- Ft/nap 321,- Ft/nap 1.7. Diétás gyermekétkeztetés reggeli 77,- Ft/nap 81,- Ft/nap 1.8. Diétás gyermekétkeztetés uzsonna 83,- Ft/nap 86,- Ft/nap Bölcsődei térítési díj: 1.1. Nyersanyagnorma + ÁFA 488,- Ft/nap 510,- Ft/nap 1.2. Nyersanyagnorma + ÁFA 315,- Ft/nap 329,- Ft/nap 1.3. Nyersanyagnorma + ÁFA 85,- Ft/nap 89,- Ft/nap 1.4. Nyersanyagnorma + ÁFA 88,- Ft/nap 92,- Ft/nap 1.5. Nyersanyagnorma + ÁFA 593,- Ft/nap 620,- Ft/nap 1.6. Nyersanyagnorma + ÁFA 390,- Ft/nap 407,- Ft/nap 1.7. Nyersanyagnorma + ÁFA 98,- Ft/nap 103,- Ft/nap 1.8. Nyersanyagnorma + ÁFA 105,- Ft/nap 110,- Ft/nap 2. Óvodai ellátás Nyersanyagnorma 2.1. Óvodai ellátás (napi 3x étkezés) 384, - Ft/nap 401,- Ft/nap 2.2. Óvodai ebéd 248,- Ft/nap 259,- Ft/nap 2.3. Óvodai reggeli 67,- Ft/nap 70,- Ft/nap 2.4. Óvodai uzsonna 69,- Ft/nap 72,- Ft/nap 2.5. Diétás óvodai ellátás (napi 3 x étkezés) 467,- Ft/nap 488,- Ft/nap 2.6. Diétás óvodai ellátás (ebéd) 307,- Ft/nap 321,- Ft/nap 2.7. Diétás óvodai ellátás reggeli 77,- Ft/nap 81,- Ft/nap 2.8. Diétás óvodai ellátás uzsonna 83,- Ft/nap 86,- Ft/nap Óvodai térítési díj: 2.1. Nyersanyagnorma + ÁFA 488,- Ft/nap 510,- Ft/nap 2.2. Nyersanyagnorma + ÁFA 315,- Ft/nap 329,- Ft/nap 33 Módosította a 16/2017.(IV.28.) önkormányzati rendelet 1. (1) bekezdése. Hatályos május 1-től. 16

17 2.3. Nyersanyagnorma + ÁFA 85,- Ft/nap 89,- Ft/nap 2.4. Nyersanyagnorma + ÁFA 88,- Ft/nap 92,- Ft/nap 2.5. Nyersanyagnorma + ÁFA 593,- Ft/nap 620,- Ft/nap 2.6. Nyersanyagnorma + ÁFA 390,- Ft/nap 407,- Ft/nap 2.7. Nyersanyagnorma + ÁFA 98,- Ft/nap 103,- Ft/nap 2.8. Nyersanyagnorma + ÁFA 105,- Ft/nap 110,-Ft/nap 3. Általános iskolai ellátás Nyersanyagnorma 3.1. Általános iskolai ellátás (napi 3x étkezés) 413,- Ft/nap 431,- Ft/nap 3.2. Általános iskolai ebéd 270,- Ft/nap 282,- Ft/nap 3.3. Általános iskolai tízórai 70,- Ft/nap 73,- Ft/nap 3.4. Általános iskolai uzsonna 73,- Ft/nap 76,- Ft/nap 3.5. Diétás általános iskolai ellátás (napi 3x étkezés) 467,- Ft/nap 488,- Ft/nap 3.6. Diétás általános iskolai ebéd 307,- Ft/nap 321,- Ft/nap 3.7. Diétás általános iskolai tízórai 77,- Ft/nap 81,- Ft/nap 3.8. Diétás általános iskolai uzsonna 83,- Ft/nap 86,- Ft/nap Általános iskolai térítési díj 3.1. Nyersanyagnorma + ÁFA 525,- Ft/nap 549,- Ft/nap 3.2. Nyersanyagnorma + ÁFA 343,- Ft/nap 359,- Ft/nap 3.3. Nyersanyagnorma + ÁFA 89,- Ft/nap 93,- Ft/nap 3.4. Nyersanyagnorma + ÁFA 93,- Ft/nap 97,- Ft/nap 3.5. Nyersanyagnorma + ÁFA 593,- Ft/nap 620,- Ft/nap 3.6. Nyersanyagnorma + ÁFA 390,- Ft/nap 408,- Ft/nap 3.7. Nyersanyagnorma + ÁFA 98,- Ft/nap 103,- Ft/nap 3.8. Nyersanyagnorma + ÁFA 105,- Ft/nap 109,- Ft/nap 4. Középiskolai/kollégiumi ellátás Nyersanyagnorma 4.1. Középiskolai kollégiumi ellátás(napi 3 x étkezés) 678,- Ft/nap 708,- Ft/nap 4.2. Középiskolai kollégiumi ebéd 307,- Ft/nap 321,- Ft/nap 4.3. Középiskolai kollégiumi reggeli 169,- Ft/nap 176,- Ft/nap 4.4. Középiskolai kollégiumi vacsora 202,- Ft/nap 211,- Ft/nap 4.5. Diétás középiskolai étkeztetés (napi 3 x étkezés) 901,- Ft/nap 940,- Ft/nap 4.6. Diétás középiskolai ebéd 406,- Ft/nap 424,- Ft/nap 4.7. Diétás középiskolai reggeli 223,- Ft/nap 232,- Ft/nap 4.8. Diétás középiskolai vacsora 272,- Ft/nap 284,- Ft/nap Középiskolai/kollégiumi térítési díj 4.1. Nyersanyagnorma + ÁFA 861,- Ft/nap 898,- Ft/nap 4.2. Nyersanyagnorma + ÁFA 390,- Ft/nap 407,- Ft/nap 4.3. Nyersanyagnorma + ÁFA 214,- Ft/nap 223,- Ft/nap 17

18 4.4. Nyersanyagnorma + ÁFA 257,- Ft/nap 268,- Ft/nap 4.5. Nyersanyagnorma + ÁFA 1145,- Ft/nap 1194,- Ft/nap 4.6. Nyersanyagnorma + ÁFA 516,- Ft/nap 538,- Ft/nap 4.7. Nyersanyagnorma + ÁFA 283,- Ft/nap 295,- Ft/nap 4.8. Nyersanyagnorma + ÁFA 346,- Ft/nap 361,- Ft/nap 5. Bölcsődei gondozási díj A családban az egy főre jutó havi nettó jövedelem meghaladja a mindenkori kötelező legkisebb munkabér 130 %-át Ft-ig A családban az egy főre jutó havi nettó jövedelem Ft Ft között van A családban az egy főre jutó havi nettó jövedelem Ft felett van Fizetendő gondozási díj/fő/nap (Ft) 250,- 350,- 450,- 6. Napközbeni gyermekfelügyelet térítési díj a) személyes gondoskodást nyújtó szolgáltatásért fizetendő aa) havi térítési díj ab) napi térítési díj ac) óra díj ,- Ft/fő 1.410,- Ft/fő 141,- Ft/fő b) étkeztetés igénybevétele esetén a) pont szerinti térítési díjon felül az 1. pont szerinti bölcsődei térítési díjakat is meg kell fizetni. 18

19 2. melléklet a 36/2001.(XII.21.) önkormányzati rendelethez Szociális ellátások Nyersanyagnorma 1.1. Szociális étkeztetés és idősek nappali ellátása 307,- Ft/nap 320,- Ft/nap 1.2. Szociális étkeztetés és idősek nappali ellátása reggeli 180,- Ft/nap 188,- Ft/nap 1.3. Szociális étkeztetés és idősek nappali ellátása vacsora 215,- Ft/nap 224,- Ft/nap 1.4. Bentlakásos intézményi ellátás (Idősek Otthona napi 3x étkezés)702,- Ft/nap 732,- Ft/nap 1.5. A fogyatékosok nappali intézménye 307,- Ft/nap 320,- Ft/nap 1.6. Diétás szociális étkeztetés ebéd 318,- Ft/nap 332,- Ft/nap 1.7. Diétás szociális étkeztetés reggeli 180,- Ft/nap 188,- Ft/nap 1.8. Diétás szociális étkeztetés vacsora 215,- Ft/nap 224,- Ft/nap 1.9. Bentlakásos intézményi ellátás diétás étkeztetés (Idősek Otthona napi 3x étkezés) 713,- Ft/nap 744,- Ft/nap Térítési díj: Egy adagra jutó éves önköltség számítás alapján. Szociális étkeztetés Szociális étkeztetés házhozszállítás nélkül 610,- Ft/nap 610,- Ft/nap Szociális étkeztetés házhozszállítással 680,- Ft/nap 680,- Ft/nap Idősek nappali ellátása: Szociális étkeztetés 610,- Ft/nap 610,- Ft/nap Idősek nappali ellátása 40,- Ft/nap 60,- Ft/nap Bentlakásos intézményi ellátás (Idősek Otthona) Szekszárd: Demens betegek ellátása 3.100,- Ft/nap 3.270,- Ft/nap ,- Ft/hó ,- Ft/hó Időskorúak ápoló-gondozó otthoni ellátása 3.100,- Ft/nap 3.270,- Ft/nap ,- Ft/hó ,- Ft/hó Tolna: Demens betegek ellátása 3.100,- Ft/nap 3.270,- Ft/nap ,- Ft/hó ,- Ft/hó Időskorúak ápoló-gondozó otthoni ellátása 3.100,- Ft/nap 3.270,- Ft/nap ,- Ft/hó ,- Ft/hó Fogyatékosok nappali intézménye: térítési díj, napi 1-szeri étkezés 610,- Ft/nap 610,- Ft/nap térítési díj, étkezés nélküli benntartózkodással 120,- Ft/nap 160,- Ft/nap 34 Módosította a 16/2017.(IV.28.) önkormányzati rendelet 1. (2) bekezdése. Hatályos május 1-től. 19

20 2. Házi segítségnyújtás 2.1. Házi segítségnyújtás Szekszárdon 510,- Ft/óra 510,- Ft/óra 2.2. Házi segítségnyújtás a társult településeken: Tengelic 200,- Ft/óra 150,- Ft/óra Őcsény 0,- Ft/óra 0,- Ft/óra Harc 0,- Ft/óra 0,- Ft/óra Kéty 0,- Ft/óra 0,- Ft/óra Murga 0,- Ft/óra 100,- Ft/óra Felsőnána 0,- Ft/óra 0,- Ft/óra Szedres 0,- Ft/óra 0,- Ft/óra 2.3.Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás Szekszárdon 0,- Ft/óra 0,- Ft/hó Valamennyi társult településen 0,- Ft/óra 0,- Ft/hó 3. Hajléktalanok átmeneti szállása: 3.1 Intézményi térítési díj alapja (egy ellátottra jutó önköltség) 3.810,- Ft/nap 3.810,- Ft/nap 4. Családok átmeneti otthona 4.1. Intézményi térítési díj alapja (egy ellátottra jutó önköltség) 520,- Ft/nap 650,- Ft/nap 20

21 3. melléklet a 36/2001.(XII.21.) önkormányzati rendelethez 35 Kölyökmenza Kft. Bölcsődei étkeztetés normál diétás tízórai 107,94% 115,07% ebéd 100,85% 101,38% uzsonna 95,38% 88,46% Óvodai étkeztetés normál diétás tízórai 107,94% 115,07% ebéd 100,85% 101,38% uzsonna 95,38% 88,46% Általános iskolai étkeztetés normál diétás tízórai 110,61% 119,18% ebéd 101,18% 110,34% uzsonna 91,30% 94,87% Középiskolai étkeztetés normál diétás reggeli 101,26% 101,43% ebéd 101,38% 101,04% vacsora 101,57% 101,56% Szociális étkeztetés normál diétás reggeli 101,18% 132,35% ebéd 101,38% 125% vacsora 101,97% 131,53% 35 Beillesztette a 16/2017.(IV.28.) önkormányzati rendelet 1. (3) bekezdése. Hatályos május 1-től. 21

Bevezető rész. A rendelet hatálya. Általános szabályok

Bevezető rész. A rendelet hatálya. Általános szabályok Szekszárdi Önkormányzat 36/2001.(XII.21.) rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátások térítési díjáról * a módosításokkal egységes szerkezetben Bevezető rész Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyűlése

Részletesebben

Bevezető rész. A rendelet hatálya. Általános szabályok

Bevezető rész. A rendelet hatálya. Általános szabályok Szekszárdi Önkormányzat 36/2001.(XII.21.) rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátások térítési díjáról * a módosításokkal egységes szerkezetben Bevezető rész Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyűlése

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK május 26-i RENDES ÜLÉSÉRE

E L Ő T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK május 26-i RENDES ÜLÉSÉRE AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 163. MELLÉKLET: 1 TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének../2016. ( ) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátások térítési díjáról

Részletesebben

(1d) A Szücs és Társa Kft. a 3. melléklet 2. pontja szerinti rezsiköltséget számláz az étkezést igénybe vevő költségvetési szerv számára.

(1d) A Szücs és Társa Kft. a 3. melléklet 2. pontja szerinti rezsiköltséget számláz az étkezést igénybe vevő költségvetési szerv számára. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének 9/2016. (III. 11.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátások térítési díjáról szóló 36/2001. (XII. 21.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK április 27-i RENDES ÜLÉSÉRE

E L Ő T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK április 27-i RENDES ÜLÉSÉRE AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 110. MELLÉKLET: 1 TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének../2017. ( ) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátások térítési díjáról

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 169. MELLÉKLET: TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének../2015. ( ) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátások térítési díjáról

Részletesebben

2. Az R. 2. melléklete helyébe jelen rendelet 2. melléklete lép. 3. Ez a rendelet 2015. szeptember 1-jén lép hatályba. Kihirdetési záradék:

2. Az R. 2. melléklete helyébe jelen rendelet 2. melléklete lép. 3. Ez a rendelet 2015. szeptember 1-jén lép hatályba. Kihirdetési záradék: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének 20/2015. (VII. 8.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátások térítési díjáról szóló 36/2001. (XII. 21.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 42. MELLÉKLET: 3 db TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének.../2010. (...) rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátások térítési díjáról szóló 36/2001.

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 71. MELLÉKLET: 2 db TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének.../2009. ( ) rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátások térítési díjáról szóló 36/2001.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S TÁRGY: Szálka Község Önkormányzata képviselő-testületének /2014. ( ) önkormányzati rendelete a gyermekétkeztetés intézményi térítési díjáról (t e r v e z e t) E L Ő T E R J E S Z T É S SZÁLKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének../2016. ( ) önkormányzati rendelete a munkahelyi étkeztetés megszervezéséről

TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének../2016. ( ) önkormányzati rendelete a munkahelyi étkeztetés megszervezéséről AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 280. MELLÉKLET: 1 TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének../2016. ( ) önkormányzati rendelete a munkahelyi étkeztetés megszervezéséről (tervezet) E L Ő

Részletesebben

Az önkormányzat a szociálisan és a gyermekvédelemre rászorultak részére személyes gondoskodást nyújtó alapszolgáltatást és ellátást biztosít.

Az önkormányzat a szociálisan és a gyermekvédelemre rászorultak részére személyes gondoskodást nyújtó alapszolgáltatást és ellátást biztosít. PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 20/2005. (IX. 30.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról* Püspökladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 57. MELLÉKLET: 1 db

AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 57. MELLÉKLET: 1 db AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 57. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Szálka Község Önkormányzata képviselő-testületének.../2016. (...) önkormányzati rendelete a gyermekétkeztetés intézményi térítési díjáról szóló 8/2014.

Részletesebben

Helyi joganyagok - Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 55/20 2. oldal 1. melléklet az 55/2012. (XI. 29.) önkormányzati rendelethez1

Helyi joganyagok - Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 55/20 2. oldal 1. melléklet az 55/2012. (XI. 29.) önkormányzati rendelethez1 Helyi joganyagok - Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 55/20 1. oldal Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 55/2012. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 1 az étkeztetésről

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Majosháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének szeptember 24-ei rendes, nyílt ülésére

ELŐTERJESZTÉS Majosháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének szeptember 24-ei rendes, nyílt ülésére Majosháza Község Önkormányzatának Polgármestere 2339 Majosháza, Kossuth u. 34., Tel: 06/24-511-830, Fax: 06/24-511-831, E-mail: polgarmester@majoshaza.hu ELŐTERJESZTÉS Majosháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzat Képviselő-testületének szeptember 22-ei rendes, nyílt ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzat Képviselő-testületének szeptember 22-ei rendes, nyílt ülésére Dunavarsány Város Önkormányzatának Polgármestere 2336 Dunavarsány Kossuth L. u. 18. titkarsag@dunavarsany.hu 24/521-040., Fax: 24/521-056. www.dunavarsany. hu ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzat

Részletesebben

(A 39/2015. (Xl.24.) módosító rendelettel, valamint a 16/2016. (lll.22.) módosító rendelettel egységes szerkezetben.)

(A 39/2015. (Xl.24.) módosító rendelettel, valamint a 16/2016. (lll.22.) módosító rendelettel egységes szerkezetben.) Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 8/2015. (lll.31) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális, gyermekjóléti ellátások és a köznevelési intézményekben biztosított

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2013. február havi ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2013. február havi ülésére SIÓFOK VÁROS JEGYZŐJE 8600 Siófok, Fő tér 1. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2013. február havi ülésére Tárgy: Siófok Város Önkormányzata által biztosított szociális és gyermekvédelmi ellátásokról,

Részletesebben

Helyi joganyagok - Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 55/20 2. oldal Köznevelési intézményeknél alkalmazandó étkeztetési intézmény

Helyi joganyagok - Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 55/20 2. oldal Köznevelési intézményeknél alkalmazandó étkeztetési intézmény Helyi joganyagok - Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 55/20 1. oldal Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 55/2012. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 1 az étkeztetésről

Részletesebben

Budafok - Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzatának 18/2012. (VI.25.) önkormányzati rendelete 1

Budafok - Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzatának 18/2012. (VI.25.) önkormányzati rendelete 1 Budafok - Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzatának 18/2012. (VI.25.) önkormányzati rendelete 1 a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról, valamint a fizetendő intézményi térítési

Részletesebben

Az Ör. 4. (1)-(4) bekezdései helyébe a következő rendelkezés lép:

Az Ör. 4. (1)-(4) bekezdései helyébe a következő rendelkezés lép: 1 Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 23/2017. (VI. 27.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról és a köznevelési intézményekben nyújtott gyermekétkeztetés

Részletesebben

Budafok - Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzatának 18/2012. (VI.25.) önkormányzati rendelete 1

Budafok - Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzatának 18/2012. (VI.25.) önkormányzati rendelete 1 Budafok - Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzatának 18/2012. (VI.25.) önkormányzati rendelete 1 a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról, valamint a fizetendő intézményi térítési

Részletesebben

Polgár Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Polgár Város Önkormányzat Képviselő-testületének Polgár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 29/2015. (VII. 31.) önkormányzati rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról (egységes szerkezetben a 45/2015. (XII. 18.) a 30/2017. (XII.

Részletesebben

3. A gyermekétkeztetési térítési díj napi összegét a 2. melléklet tartalmazza.

3. A gyermekétkeztetési térítési díj napi összegét a 2. melléklet tartalmazza. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 8/2015. (lll. 31) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális, gyermekjóléti ellátások és a köznevelési intézményekben biztosított

Részletesebben

RENDELETTERVEZET. Enying Város Önkormányzat Képviselő-testületének /2019. (III..) önkormányzati rendelete a gyermekvédelemi ellátásokról

RENDELETTERVEZET. Enying Város Önkormányzat Képviselő-testületének /2019. (III..) önkormányzati rendelete a gyermekvédelemi ellátásokról RENDELETTERVEZET Enying Város Önkormányzat Képviselő-testületének /2019. (III..) önkormányzati rendelete a gyermekvédelemi ellátásokról Enying Város Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek védelméről

Részletesebben

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. /2014. (..) önkormányzati rendelete

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. /2014. (..) önkormányzati rendelete Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének /2014. (..) önkormányzati rendelete egyes szociális és gyermekjóléti szolgáltatások térítési díjával összefüggő önkormányzati

Részletesebben

CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 22/2006.(XII.29.) r e n d e l e t e

CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 22/2006.(XII.29.) r e n d e l e t e CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 22/2006.(XII.29.) r e n d e l e t e a személyes gondoskodás körébe tartozó szociális ellátások térítési díjainak, továbbá az emelt szintű elhelyezési

Részletesebben

JAVASLAT. Kazincbarcika, március 21.

JAVASLAT. Kazincbarcika, március 21. 1 Előterjesztő: Szitka Péter polgármester Készítette: István Zsolt igazgató JAVASLAT a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról

Részletesebben

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2016. (II.26.) önkormányzati rendelete a bölcsődei térítési díjakról 1

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2016. (II.26.) önkormányzati rendelete a bölcsődei térítési díjakról 1 Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2016. (II.26.) önkormányzati rendelete a bölcsődei térítési díjakról 1 Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 63. MELLÉKLET:1 TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének /2012. ( ) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátások térítési díjáról szóló

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület december 17-én tartandó ülésére

Előterjesztés a Képviselő-testület december 17-én tartandó ülésére Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. december 17-én tartandó ülésére Tárgy: Javaslat a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 29/2015. (VII. 31.) önkormányzati rendelet felülvizsgálatára

Részletesebben

Általános rendelkezések 1.

Általános rendelkezések 1. Megyei Jogú Város Közgyűlésének 17/2012. (III.29.) önkormányzati rendelete a i Kistérség Többcélú Társulása által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint

Részletesebben

15/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelet

15/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelet 1. oldal 15/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti ellátásokról, azok igénybevételéről és az ellátások intézményi térítési díjainak megállapításáról (Egységes

Részletesebben

A rendelet hatálya. Intézményi térítési díjak

A rendelet hatálya. Intézményi térítési díjak Egységes szerkezetbe foglalta: Pádár Gabriella Egységes szerkezetbe foglalás ideje: 2015. június 29. Hatályos 2015. július 1-től Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

L Ő T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK

L Ő T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 300. MELLÉKLET:1 TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének /2015. ( ) önkormányzati rendelete a helyi közutak nem közlekedési célú igénybevételéről szóló

Részletesebben

Söjtör Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 12/2003. /VII.25./ számú rendelete. a gyermekvédelem helyi rendszeréről

Söjtör Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 12/2003. /VII.25./ számú rendelete. a gyermekvédelem helyi rendszeréről Söjtör Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2003. /VII.25./ számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Egységes szerkezetben a módosító 2/2004. /II.16./, 11/2004. /VI.4./, 9/2005. /IX.l./,

Részletesebben

Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2.

Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. Készítette: Karacs Zoltán E L Ő T E R J E S Z T É S a szociális ellátásokról, valamint a személyes gondoskodást nyújtó alapszolgáltatásokról

Részletesebben

15/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelet

15/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelet 1. oldal 15/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti ellátásokról, azok igénybevételéről és az ellátások intézményi térítési díjainak megállapításáról (Egységes

Részletesebben

A SZEMÉLYES GONDOSKODÁS FORMÁI 1.. ELJÁRÁSI RENDELKEZÉSEK 2..

A SZEMÉLYES GONDOSKODÁS FORMÁI 1.. ELJÁRÁSI RENDELKEZÉSEK 2.. Ladánybene Község Önkormányzat 15/2009. (XI.26.) rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, a fizetendő térítési díjakról Ladánybene Község Önkormányzatának

Részletesebben

8./ E L Ő T E R J E S Z T É S. a május 31-ei képviselő-testületi ülésre

8./ E L Ő T E R J E S Z T É S. a május 31-ei képviselő-testületi ülésre Jánossomorja Város Önkormányzata Polgármesterétől 8./ E L Ő T E R J E S Z T É S a 2017. május 31-ei képviselő-testületi ülésre Tárgy: A személyes gondoskodást nyújtó, gyermekjóléti alapellátásokról és

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S Z ELİTERJESZTÉS SORSZÁM: 124. MELLÉKLET: - TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyőlésének.../2014. (.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátások térítési díjáról

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. március 26-án tartandó ülésére Tisztelt Képviselő-testület!

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. március 26-án tartandó ülésére Tisztelt Képviselő-testület! ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. március 26-án tartandó ülésére Tárgy: Javaslat a Polgári Szociális Központ szociális alapszolgáltatásainak 2015. évi önköltség megállapítására és térítési díjainak

Részletesebben

Előterjesztés Piliscsév Község Önkormányzat Képviselő-testületének november 20-i ülésére

Előterjesztés Piliscsév Község Önkormányzat Képviselő-testületének november 20-i ülésére 6/2018. (XI.20.) előterjesztés 6. napirendi pont Előterjesztés Piliscsév Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. november 20-i ülésére Tárgy: A gyermekek napközbeni ellátásáról és az oktatási

Részletesebben

DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 20/2011. (IX.7.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE. A szociális ellátások intézményi térítési díjairól

DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 20/2011. (IX.7.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE. A szociális ellátások intézményi térítési díjairól DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 20/2011. (IX.7.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A szociális ellátások intézményi térítési díjairól Demecser Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

Tata Város Önkormányzati Képviselő-testületének 23/2001. (VII.01.) sz. rendelete a gyermekek védelmét szolgáló ellátások helyi szabályairól

Tata Város Önkormányzati Képviselő-testületének 23/2001. (VII.01.) sz. rendelete a gyermekek védelmét szolgáló ellátások helyi szabályairól Tata Város Önkormányzati Képviselő-testületének 23/2001. (VII.01.) sz. rendelete a gyermekek védelmét szolgáló ellátások helyi szabályairól A rendelet megalkotásának napja: 2001. június 26. I. rész 1 Tata

Részletesebben

Tárgy: Szociális intézményi térítési díjak megállapítása Mell.: 1 db rendelet-tervezet számítási anyagok

Tárgy: Szociális intézményi térítési díjak megállapítása Mell.: 1 db rendelet-tervezet számítási anyagok Szentes Város Polgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér. 6. U-8353-6/2017. Témafelelős: Lencséné Szalontai Mária Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete Tárgy: Szociális intézményi térítési díjak

Részletesebben

MEZŐNYÁRÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 1/2016.(II. 04.) önkormányzati rendelete

MEZŐNYÁRÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 1/2016.(II. 04.) önkormányzati rendelete MEZŐNYÁRÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2016.(II. 04.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról és a térítési díjakról Mezőnyárád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 359. MELLÉKLET: -

AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 359. MELLÉKLET: - AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 359. MELLÉKLET: - TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének /2016. ( ) önkormányzati rendelete a Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők

Részletesebben

TÁRGY: Javaslat bankszámla-hozzájárulással kapcsolatos döntések meghozatalára E L Ő T E R J E S Z T É S

TÁRGY: Javaslat bankszámla-hozzájárulással kapcsolatos döntések meghozatalára E L Ő T E R J E S Z T É S AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 228. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Javaslat bankszámla-hozzájárulással kapcsolatos döntések meghozatalára E L Ő T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének december 10-i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének december 10-i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. december 10-i ülésére Tárgy: A nevelési intézményekben alkalmazandó intézményi térítési díjakról, valamint a gyermekétkeztetés intézményi

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Sárvár város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2015. (III.30.) önkormányzati rendelete a gyermekek napközbeni ellátásáért és a gyermekétkeztetésért fizetendő térítési díjakról 1 Sárvár város Önkormányzatának

Részletesebben

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 56/2017. (XII.20.) önkormányzati rendelete

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 56/2017. (XII.20.) önkormányzati rendelete A kihirdetés módja: kifüggesztés A kihirdetés napja: 2017. december 20. Danada-Rimán Edina jegyző Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 56/2017. (XII.20.) önkormányzati

Részletesebben

MEZŐKOVÁCSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. az intézményi térítési díjakról szóló. 32/2013. (XII. 17.) sz.

MEZŐKOVÁCSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. az intézményi térítési díjakról szóló. 32/2013. (XII. 17.) sz. 0 MEZŐKOVÁCSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK az intézményi térítési díjakról szóló 32/2013. (XII. 17.) sz. önkormányzati R E N D E L E T E Egységes szerkezetben: 4/2014. (IV. 01.), 12/2014.

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Népjóléti Iroda

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Népjóléti Iroda Ikt.szám: 5293/2014. Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Népjóléti Iroda J a v a s l a t a Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által biztosított személyes gondoskodást nyújtó

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015. SZEPTEMBER 03-I ÜLÉSÉRE

ELŐTERJESZTÉS ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015. SZEPTEMBER 03-I ÜLÉSÉRE ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉTŐL 3571 Alsózsolca, Kossuth L. út 138. Tel: 46/520-020 ; Fax: 46/520-021 polgarmester@alsozsolca.hu www.alsozsolca.hu ELŐTERJESZTÉS ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK

Részletesebben

Záradék: A rendelet-tervezetet társadalmi egyeztetése március... napjáig az Enyingi Polgármesteri Hivatal honlapján megtörtént.

Záradék: A rendelet-tervezetet társadalmi egyeztetése március... napjáig az Enyingi Polgármesteri Hivatal honlapján megtörtént. RENDELETTERVEZET Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2016. (III..) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodás keretében nyújtott szociális ellátások intézményi térítési díjairól Enying

Részletesebben

Indokolás A bölcsődében a gondozásért fizetendő térítési díj havi összege: 5.000.-Ft/ gyermek gyermek gondozását térítésmentesen kell biztosítani.

Indokolás A bölcsődében a gondozásért fizetendő térítési díj havi összege: 5.000.-Ft/ gyermek gyermek gondozását térítésmentesen kell biztosítani. Indokolás bölcsődei gondozási személyi térítési díj bevezetésére, valamint a személyes gondoskodást nyújtó ellátások igénybevételéért fizetendő térítési díjak 2014. évre történő megállapításáról szóló

Részletesebben

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 32/2009. (VI.1.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi és szociális ellátásokról szóló többször módosított 13/2000. (III. 17.)

Részletesebben

VASKÚT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 23/2013. (XII.6.) önkormányzati rendelete

VASKÚT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 23/2013. (XII.6.) önkormányzati rendelete VASKÚT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 23/2013. (XII.6.) önkormányzati rendelete A személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról, azok igénybevételéről, a fizetendő

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt. sz.: 1/105-1/2015/I. Üi.: Szászné Mészáros Éva Rendelet-tervezet Tárgy: A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról és a térítési

Részletesebben

3. NAPIREND Ügyiratszám: 4/651/2015. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. március 27-i nyilvános ülésére

3. NAPIREND Ügyiratszám: 4/651/2015. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. március 27-i nyilvános ülésére 3. NAPIREND Ügyiratszám: 4/651/2015. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. március 27-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívott: A gyermekétkeztetés

Részletesebben

Bevezetı rész. A rendelet hatálya

Bevezetı rész. A rendelet hatálya Szekszárdi Önkormányzat 36/2001.(XII.21.) rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátások térítési díjáról * a módosításokkal egységes szerkezetben Bevezetı rész Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlése

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete március 28-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete március 28-i ülésére Tárgy: Előkészítette: Előkészítésben részt vesz: A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet megalkotása Tárnok Lászlóné jegyző dr. Bimbó Mária osztályvezető, Igazgatási

Részletesebben

Csömör Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének. 7/2015. (III. 13.) önkormányzati rendelete

Csömör Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének. 7/2015. (III. 13.) önkormányzati rendelete Csömör Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2015. (III. 13.) önkormányzati rendelete a szociális és gyermekvédelmi szolgáltatásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról

Részletesebben

VI. NAPIREND. Előterjesztő: Dr. Herczeg Tibor jegyző címzetes főjegyző. rendelet. Előterjesztést készítette: Melléklet: Szavazás módja:

VI. NAPIREND. Előterjesztő: Dr. Herczeg Tibor jegyző címzetes főjegyző. rendelet. Előterjesztést készítette: Melléklet: Szavazás módja: ELŐTERJESZTÉS SZUHAKÁLLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2017. MÁRCIUS 23-I MUNKATERV SZERINTI NYÍLT ÜLÉSÉRE. IKT. SZ: 774-7/2017/Sz. MELLÉKLETEK SZÁMA: 2 DB VI. NAPIREND Tárgy: Javaslat az

Részletesebben

1. ÁTLAGOS ÁPOLÁST GONDOZÁST IGÉNYLŐ ELLÁTÁS

1. ÁTLAGOS ÁPOLÁST GONDOZÁST IGÉNYLŐ ELLÁTÁS ELŐTERJESZTÉS EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. FEBRUÁR 12-EI RENDES NYÍLT ÜLÉSÉRE SORSZÁM:. MELLÉKLETEK: 0 db TÁRGY: A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKÉRT FIZETENDŐ INTÉZMÉNYI TÉRÍTÉSI DÍJAKRÓL

Részletesebben

(Egységes szerkezetben: 26/2012.(XI.30.), a 7/2013.(III.28.), valamint a 19/2013.(XII.13.) rendelettel)

(Egységes szerkezetben: 26/2012.(XI.30.), a 7/2013.(III.28.), valamint a 19/2013.(XII.13.) rendelettel) Dorog Város Önkormányzatának 7/2012.(II.24.) önkormányzati rendelete a Dorog Város Önkormányzata által fenntartott személyes gondoskodást nyújtó intézmények, illetve szolgáltatások igénybevételéről (Egységes

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya 1. 1

I. Fejezet. Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya 1. 1 Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 10/2014. (IV. 30.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti ellátásokról és a gyermekétkeztetés térítési díjairól (Egységes

Részletesebben

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. 8/2007. (II. 28.) rendelete

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. 8/2007. (II. 28.) rendelete Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2007. (II. 28.) rendelete a személyes gondoskodás keretébe tartozó szociális szolgáltatásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló

Részletesebben

Budapest, XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat Képviselő-testületének. 9/2012. (III. 13.) önkormányzati rendelete

Budapest, XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat Képviselő-testületének. 9/2012. (III. 13.) önkormányzati rendelete Budapest, XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2012. (III. 13.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról és a

Részletesebben

(Egységes szerkezetben: 26/2012.(XI.30.), valamint a 7/2013.(III.28.) rendelettel)

(Egységes szerkezetben: 26/2012.(XI.30.), valamint a 7/2013.(III.28.) rendelettel) Dorog Város Önkormányzatának 7/2012.(II.24.) önkormányzati rendelete a Dorog Város Önkormányzata által fenntartott személyes gondoskodást nyújtó intézmények, illetve szolgáltatások igénybevételéről (Egységes

Részletesebben

Rendelettervezet. helyi rendelet módosítása Mell.: Hatásvizsgálati lap, rendelettervezet, összehasonlító táblázat

Rendelettervezet. helyi rendelet módosítása Mell.: Hatásvizsgálati lap, rendelettervezet, összehasonlító táblázat Ikt. sz.: 1/288-1/2015/I. Üi.: dr. Ákosi Ádám Gábor Rendelettervezet Tárgy: A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló helyi rendelet módosítása Mell.: Hatásvizsgálati lap, rendelettervezet,

Részletesebben

sz. előterjesztés Bácsalmás Város Képviselő-testületének március 27-i soros ülésére

sz. előterjesztés Bácsalmás Város Képviselő-testületének március 27-i soros ülésére .../ 2018. KT Bácsalmás Város Polgármesterétől Véleményező Bizottság: Humánpolitikai Bizottság Jogi és Ügyrendi Bizottság Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság Tárgyalás módja Nyílt ülés Döntéshozatal módja:

Részletesebben

VASKÚT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 23/2013. (XII.6.) önkormányzati rendelete

VASKÚT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 23/2013. (XII.6.) önkormányzati rendelete VASKÚT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 23/2013. (XII.6.) önkormányzati rendelete A személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról, azok igénybevételéről, a fizetendő

Részletesebben

1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása

1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette: Fodor Rita Előterjesztő: Hegedűs Ferenc

Részletesebben

(a 40/2018. (X.26.) és a 14/2019. (lll.19.) módosító önkormányzati rendelettel egységes szerkezetben.)

(a 40/2018. (X.26.) és a 14/2019. (lll.19.) módosító önkormányzati rendelettel egységes szerkezetben.) Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése 11/2018. (lll.20.) önkormányzati rendelete a Pécsi Többcélú Agglomerációs Társulás által fenntartott intézményekben biztosított személyes gondoskodást

Részletesebben

Helyi joganyagok - Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 9/2 2. oldal ai) hajléktalan személyek nappali melegedője, b) Szociális s

Helyi joganyagok - Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 9/2 2. oldal ai) hajléktalan személyek nappali melegedője, b) Szociális s Helyi joganyagok - Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 9/2 1. oldal Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 9/2014. (III. 27.) önkormányzati rendelete a Salgótarján

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kiskunhalas Város Képviselő-testülete február 23-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kiskunhalas Város Képviselő-testülete február 23-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Kiskunhalas Város Képviselő-testülete 2017. február 23-i ülésére Tárgy: Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testületének a gyermekek védelméről szóló 18/2011. (VI.29.) önkormányzati

Részletesebben

(2) Szakosított ellátás: - ápolást- gondozást nyújtó bentlakásos otthon: Magyarország közigazgatási területe.

(2) Szakosított ellátás: - ápolást- gondozást nyújtó bentlakásos otthon: Magyarország közigazgatási területe. Vaja város képviselő testületének 7/2018 (VI.14..) önkormányzati rendelete A személyes gondoskodást nyújtó alapellátások és szakosított ellátások helyi szabályairól Vaja Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2015. március 25-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2015. március 25-i ülésére KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)-507-133 Fax: (28)-470-357 Nyílt ülésen tárgyalandó ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2015. március 25-i ülésére

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület! I. Irányadó jogszabályok

Tisztelt Képviselő-testület! I. Irányadó jogszabályok Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzat Szociális, Családvédelmi és Egészségügyi Bizottság Elnökétől Képviselő-testület 2018. március hónap 29. napján tartandó ülésére Tárgy: Hajdúhadház Város Önkormányzata

Részletesebben

Előterjesztés. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2013. március 29-i rendkívüli ülésére

Előterjesztés. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2013. március 29-i rendkívüli ülésére Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: 592 660. Pf.: 76. fax: 592 676 e-mail: varpalota@varpalota.hu Előterjesztés Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének

Részletesebben

III. NAPIREND. Előterjesztő: Dr. Herczeg Tibor jegyző címzetes főjegyző. rendelet. Előterjesztést készítette: Melléklet: Szavazás módja:

III. NAPIREND. Előterjesztő: Dr. Herczeg Tibor jegyző címzetes főjegyző. rendelet. Előterjesztést készítette: Melléklet: Szavazás módja: ELŐTERJESZTÉS SZUHAKÁLLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2016. MÁRCIUS 24-EI MUNKATERV SZERINTI NYÍLT ÜLÉSÉRE. IKT. SZ: 780-4/2015/Sz. MELLÉKLETEK SZÁMA: 2 DB III. NAPIREND Tárgy: Javaslat

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK június 15-i RENDES ÜLÉSÉRE

E L Ő T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK június 15-i RENDES ÜLÉSÉRE AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 219. MELLÉKLET: 1. TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének /2016. ( ) önkormányzati rendelete a SZEKSZÁRD VÁROS BORA elismerő cím alapításáról és odaítéléséről

Részletesebben

Szám: 1-53/2015. A rendelet-tervezet elfogadásához minősített szavazattöbbség szükséges! JAVASLAT

Szám: 1-53/2015. A rendelet-tervezet elfogadásához minősített szavazattöbbség szükséges! JAVASLAT Pásztói polgármesteri Hivatal 3060 Pásztó, Kölcsey utca 35. (06-32) *460-155 Fax: (06-32) 460-918 Szám: 1-53/2015. A rendelet-tervezet elfogadásához minősített szavazattöbbség szükséges! JAVASLAT A személyes

Részletesebben

Tárgy: Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testülete 37/2013.(X.28.) önkormányzati rendeletének módosítása

Tárgy: Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testülete 37/2013.(X.28.) önkormányzati rendeletének módosítása Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzat Szociális, Családvédelmi és Egészségügyi Bizottság Elnökétől Képviselő-testület 2016. március hónap 31. napján tartandó ülésére Tárgy: Hajdúhadház Város Önkormányzata

Részletesebben

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 6/2011. (IV. 1.) önkormányzati rendelete

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 6/2011. (IV. 1.) önkormányzati rendelete Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2011. (IV. 1.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat fenntartásában lévő nevelési, oktatási, szociális intézményekben a gyermek, diák és szociális

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének február 22-én tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének február 22-én tartandó ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. február 22-én tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: A települési támogatásokról, valamint a szociális és gyermekvédelmi

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2014. március 26-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2014. március 26-i ülésére KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)-507-133 Fax: (28)-470-357 Nyílt ülésen tárgyalandó ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2014. március 26-i ülésére

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. E L Ő T E R J E S Z T É S a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló rendelet módosítására A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal

Részletesebben

Előterjesztés Az intézményi étkeztetés térítési díjainak megállapításáról

Előterjesztés Az intézményi étkeztetés térítési díjainak megállapításáról Előterjesztés Az intézményi étkeztetés térítési díjainak megállapításáról 1. előterjesztés száma: 67/2017 2. előterjesztést készítő személy neve: Molnár Enikő 3. előterjesztést készítésében közreműködő

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület január 30. napján tartott ülésén. 3. napirendi pont. Tisztelt Képviselő-testület!

Előterjesztés a Képviselő-testület január 30. napján tartott ülésén. 3. napirendi pont. Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés a Képviselő-testület 2014. január 30. napján tartott ülésén 3. napirendi pont Tisztelt Képviselő-testület! A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt. sz.: 1/269-1/2012/I. Üi.: Csomor Ágnes/Szászné Rendelet-tervezet Tárgy: a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról és a térítési

Részletesebben

(az időközbeni módosításokkal egységes szerkezetben)

(az időközbeni módosításokkal egységes szerkezetben) Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 39/2004. (IX. 29.) számú rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,13,14,15,

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület május 29-én tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület május 29-én tartandó ülésére ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. május 29-én tartandó ülésére Tárgy: Javaslat a Polgári Szociális Központ szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatásainak 2014. évi önköltség megállapítására és

Részletesebben

(3) A rendelet hatálya kiterjed a 7/A. és 7/B. -ok tekintetében Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott köznevelési intézményekre.

(3) A rendelet hatálya kiterjed a 7/A. és 7/B. -ok tekintetében Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott köznevelési intézményekre. Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 26/2014. (XII. 22.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról és a köznevelési intézményekben nyújtott gyermekétkeztetés

Részletesebben

2. A Kölyökmenza Kft. e rendeletben meghatározottakon kívül vállalkozói alapon jogosult az étkezés megszervezésére külső személyek részére.

2. A Kölyökmenza Kft. e rendeletben meghatározottakon kívül vállalkozói alapon jogosult az étkezés megszervezésére külső személyek részére. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének 33/2016. (IX. 30.) önkormányzati rendelete a munkahelyi étkeztetés megszervezéséről * Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az

Részletesebben

Lengyeltóti Város Polgármestere 8693 Lengyeltóti, Zrínyi u. 2. Ügyiratszám: 2983/2014. E l ő t e r j e s z t é s

Lengyeltóti Város Polgármestere 8693 Lengyeltóti, Zrínyi u. 2. Ügyiratszám: 2983/2014. E l ő t e r j e s z t é s Lengyeltóti Város Polgármestere 8693 Lengyeltóti, Zrínyi u. 2. Ügyiratszám: 2983/2014. E l ő t e r j e s z t é s Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 29-én tartandó ülésére

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: 592 660. Pf.: 76. fax: 592 676 e-mail: varpalota@varpalota.hu E L Ő T E R J E S Z T É S Várpalota Város Önkormányzati

Részletesebben

ALSÓZSOLCA VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL JEGYZŐJE Alsózsolca, Kossuth L. út 138. Tel.: 46/ ; Fax: 46/

ALSÓZSOLCA VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL JEGYZŐJE Alsózsolca, Kossuth L. út 138. Tel.: 46/ ; Fax: 46/ ALSÓZSOLCA VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL JEGYZŐJE 3571 Alsózsolca, Kossuth L. út 138. Tel.: 46/520-020; Fax: 46/520-021 polg.hiv@alsozsolca.hu ELŐTERJESZTÉS Alsózsolca Város Önkormányzat képviselő-testületének

Részletesebben