Félvezetk vizsgálata

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Félvezetk vizsgálata"

Átírás

1 Félvezetk vizsgálata jegyzkönyv Zsigmond Anna Fizika BSc III. Mérés vezetje: Böhönyei András Mérés dátuma: 010. március 4. Leadás dátuma: 010. március 17.

2 Mérés célja A mérés célja a szilícium tulajdonságainak meghatározása különböz módszerekkel. A tiltott sávot és a szennyezési nívót úgy határozzuk meg, hogy mérjük az ellenállást a hmérséklet függvényében. A töltéshordozók koncentrációját pedig a all-állandó mérésével. Mérés kivitelezése Az ellenállásmérést négy pont módszerrel végezzük, mert így az ellenállásból kiesnek a kontaktusoknál fellép ún. Shottky-gátak járulékai, és az ellenállás mérése jóval pontosabb lesz. A négy pont módszer kapcsolási rajza látható az 1. ábrán. Az állandó 1 A áramot egy áramgenerátor szolgáltatja, a mintán es feszültséget pedig egy multiméter méri. Vezetéknek vékony platinahuzalokat használunk a jó kontaktus és az oxidálódás elkerülése miatt, illetve kerámiacsövekben vezetjük ket a kályhában. 1. ábra Négy pontos ellenállásmérés A minta egy mjéghez viszonyított hmérsékletét Ni-NiCr termoelemmel mérjük, a termofeszültséget pedig digitális multiméterrel. A mintán a hmérsékleti gradiens miatt fellép parazita termofeszültségektl úgy szabadulunk meg, hogy a mintán átfolyó áram irányát változtatgatjuk, és az ellenállást a mintán es feszültségek különbségébl számoljuk. A termofeszültség adatok az ellenállásméréshez használt áramgenerátor és multiméter adataival együtt egy interface-en keresztül csatlakoznak a számítógéphez. A mintatartó vázlata látható a. ábrán. Látható a négy pont módszer négy vezetékének, illetve a termoelemnek a helye. A mintát egy lemezzel le kell szorítani, hogy az érintkezések jók legyenek. A mintatartó és a minta közötti szigetelést csillámlemezekkel oldjuk meg, mert ezek a kell hmérsékleten jól szigetelnek.. ábra Mintatartó 1

3 A mintatartó a mintával a kályhában helyezkedik el. A kettsfalú hengeres test htköpenyében körülbelül állandó hmérséklet csapvizet áramoltatunk, aminek több haszna is van: egyrészt a kályhaszabályzó termoelemének referenciahmérséklet, másrészt pedig az állandó hmérsékleten tartáshoz szükséges teljesítményt megnöveli, ami a szabályzást pontosítja. A kályha 0 C és 50 C közötti lineáris felftését egy negatív visszacsatolással rendelkez kályhaszabályzó végzi. A henger belsejében egy acélcsövet melegít a köré kerámiagyöngyökbe fzött ftszál. Az ellenállásmérés teljes blokkvázlata a. ábrán látható.. ábra Az ellenállásmérés blokkvázlata A all-állandó mérési összeállítása látható a 4. ábrán. A mágnesek közé helyezett mintán állandó áram halad keresztül. Az áramirányra merleges feszültséget akarjuk mérni. Mivel nem tudjuk a feszültségmér két végét pontosan egymással szembe kötni, ezért megjelenik a mért feszültségben ennek az eltérésnek az ellenállás-járuléka. Ennek kiküszöbölése érdekében a mintát forgatjuk a mágneses térre merleges tengely körül. Így ki tudjuk transzformálni az extra ellenállás-járulékot. 4. ábra all-állandó mérése Szilícium ellenállásának hmérsékletfüggése Egy szennyezett félvezet ellenállásának hmérsékletfüggésében három tartományt különíthetünk el. Alacsony hmérsékleten egy határhmérséklet körül a szennyezési töltéshordozók vezetése indul meg, ezért lecsökken az ellenállás. Körülbelül 100 K és 400 K

4 között a szennyezési töltéshordozók már telítésben vannak, így az ellenállás lassan, közel lineárisan növekszik a fononszóródás növekedése miatt. 400 K környékén a félvezet saját töltéshordozói is termikusan aktiválódnak, ezért ekkor az ellenállás ismét lecsökken. Az alacsony hmérsékletek elállításának nehézségei miatt a labor alatt a szobahmérséklet és 50 C (5 K) között vizsgáltuk a viszonylag tiszta szilícium minta ellenállását. Ennek a mérésnek az eredménye látható az 5 ábrán. 5. ábra Az ellenállás változása a hmérséklettel A sajátvezetés tartományában (T > 400 K) a vezetképesség a hmérséklettel exponenciálisan n: 1 1 E g ~ exp T kbt a ábrázoljuk az ( T ) ln -t az 1 T függvényében, akkor a sajátvezetés tartományban egyenest kapunk. Ez a transzformált görbe az illesztett egyenessel látható a 6. ábrán. Az illesztett egyenes meredeksége: E k g B = ( 7707 ± 6) K, ahol k B = 8, ev K. Behelyettesítés után a szilícium tiltott energia sávjának szélessége: ( 1,8 ± 0,001) E = ev g

5 6. ábra Energiagap meghatározása A gap ismeretében meghatározhatjuk azt a határhullámhosszat, aminél rövidebb hullámhosszúságú foton gerjeszteni tudja a szilícium elektronjait: hc λmax = 88 nm E g Az elzleg illesztett egyenes egyenletébe 00 K-t behelyettesítve kiszámolhatjuk, mekkora lenne a teljesen tiszta félvezet ellenállása: elm =, Ω. Ehhez képest a mért ellenállás: mért = 1, Ω. A két ellenállás hányadosa: elm mért (00) n (00) n mért elm Ahova, ha behelyettesítjük az elméleti töltéshordozó-srséget 00 K-en 9 n = 5,05 10 cm elm, akkor megbecsülhetjük a maradék szennyezktl származó töltéshordozó koncentrációt: n mért = 1, 10 1 cm A töltéshordozók átlagos mozgékonyságát szobahmérsékleten a Drude modell alapján számolhatjuk ki a következ képlet segítségével: l µ =, n ( 00) ea(00) ahol l = ( 1,00 ± 0,05) cm a potenciálvezetékek távolsága, = ( 0,50 ± 0,005) cm saját A a minta keresztmetszete, 19 e = 1,60 10 Cb az elemi töltés. Behelyettesítve az elz részben számoltakat az átlagos mozgékonyság szobahmérsékleten: 4

6 cm µ = 16 Vs A töltéshordozók mozgékonyságának hmérsékletfüggését a telítési tartományban ugyancsak meghatározhatjuk ebbl a mérésbl. A x µ ~ σ ~ T összefüggés alapján, ha ábrázoljuk az ln1 -t az ln T függvényében, egyenes illesztéssel megkaphatjuk a kérdéses kitevt. A 7. ábrán látható a kérdéses egyenes illesztés. 7. ábra A mozgékonyság hmérsékletfüggésének meghatározása Az illesztett egyenes meredeksége: x =,67 ± 0, 006. Ez nagyságrendileg megegyezik az elméleti -,5-del, de az eltérés nagyobb a kapott hibahatárnál. Adalékolt félvezet ellenállása alacsony hmérsékleten 50 K alatti hmérsékleten vizsgálhatjuk a szennyezési töltéshordozók gerjesztdését. A 8. ábrán látható a szennyezett félvezet minta ellenállásának hmérsékletfüggése alacsony hmérsékleten. A minta vezetképességének hmérsékletfüggését a következ függvény írja le: 1 4 ~ T Ez alapján, ha ábrázoljuk az ( T 4 ) E a exp kbt ln -t az 1 T függvényében, egyenes illesztéssel a szennyezési energianívó meghatározható. A transzformált görbe és az illesztett egyenes látható a 9. ábrán. 5

7 8. ábra Szennyezett minta ellenállása alacsony hmérsékleteken 9. ábra A szennyezési nívó meghatározása E k a Az egyenes meredeksége: = ( 44,7 ±,9) B K. A Boltzmann-állandó behelyettesítésével az akceptor szennyezési nívó vegyértéksáv tetejétl mért távolsága: ( 0,0749 ± 0,0005) Az ehhez az energiaszinthez tartozó határhullámhossz: Ea = λ 15,6m max ev 6

8 all-állandó mérése: A mágneses térben forgatott mintán a all-feszültséget a következ képlettel határozhatjuk meg: U = L BI sinϕ A különböz szögekhez tartozó mért feszültségek, és az illesztett szinusz látható a 10. ábrán. Az illesztett függvény egyenlete: U = U sin( a ϕ + b) + c ϕ + d 10. ábra A all-feszültség és az illesztett szinusz Az illesztésbl a all-feszültség: U = BI = ( 0,167 ± 0,0009)mV L A mintán átfolyó áram = 1. I ma volt, a minta szélessége L = ( 0,4500 ± 0,005) A mágneses teret fluxusmérvel és tekerccsel mértük, aminek menteszáma N = 194, küls sugara r = 4, 8 mm, bels sugara r =, 15 mm. k b = rk + rk rb + rb A π = 5, m. 5 Ezek alapján a mértekercs felülete: ( ) A mért fluxus: ( ) Φ = 1,5 ± 0,01 10 Vs. Φ Az elzek ismeretében pedig a mágneses indukció nagysága: B = = 0, 18 T. NA U L = BI Mindezeket behelyettesítve a all-állandó értéke: = ( 1,11 ± 0,0) 1 n = = e A töltéshordozók koncentrációja: ( ) mm. m C 10. 5,6 ± 0, m 7

Transzformátorok tervezése

Transzformátorok tervezése Transzformátorok tervezése Többféle céllal használhatunk transzformátorokat, pl. a hálózati feszültség csökken-tésére, invertereknél a feszültség növelésére, ellenállás illesztésre, mérőműszerek méréshatárának

Részletesebben

A Peltier-termoelem jellemzőinek mérése

A Peltier-termoelem jellemzőinek mérése A Peltier-termoelem jellemzőinek mérése Készítette: Németh Balázs Tartalomjegyzék: A PELTIER-ELEM TÖRTÉNETE... 2 A PELTIER-ELEM MŰKÖDÉSE... 3 Seebeck-effektus... 3 Peltier-effektus... 3 Juole-hő... 3 Thomson-effektus...

Részletesebben

4.B 4.B. A félvezetı anyagok fizikája (sajátvezetés, szennyezés, áramvezetés félvezetıkben)

4.B 4.B. A félvezetı anyagok fizikája (sajátvezetés, szennyezés, áramvezetés félvezetıkben) 4.B Félvezetı áramköri elemek Félvezetı diódák Ismertesse a félvezetık felépítésének és mőködésének fizikai alapjait, s fejtse ki a mőködés elektronfizikai és elektrokémiai vonatkozásait! Értelmezze a

Részletesebben

Extrém alacsony frekvenciájú mágneses terek mérése környezetünkben

Extrém alacsony frekvenciájú mágneses terek mérése környezetünkben Extrém alacsony frekvenciájú mágneses terek mérése környezetünkben TDK dolgozat Zsigmond Anna Julia ELTE TTK Fizika BSc 2. évfolyam Témavezető: dr. Veres Gábor ELTE TTK Atomfizikai Tanszék ELTE TTK 28

Részletesebben

RADIOKÉMIAI MÉRÉS. Laboratóriumi neutronforrásban aktivált-anyagok felezési idejének mérése. = felezési idő. ahol: A = a minta aktivitása.

RADIOKÉMIAI MÉRÉS. Laboratóriumi neutronforrásban aktivált-anyagok felezési idejének mérése. = felezési idő. ahol: A = a minta aktivitása. RADIOKÉMIAI MÉRÉS Laboratóriumi neutronforrásban aktivált-anyagok felezési idejének mérése A radioaktív bomlás valószínűségét kifejező bomlási állandó (λ) helyett gyakran a felezési időt alkalmazzuk (t

Részletesebben

Peltier-elemek vizsgálata

Peltier-elemek vizsgálata Peltier-elemek vizsgálata Mérés helyszíne: Vegyész labor Mérés időpontja: 2012.02.20. 17:00-20:00 Mérés végrehatói: Budai Csaba Sánta Botond I. Seebeck együttható közvetlen kimérése Az adott P-N átmenetre

Részletesebben

Logaritmikus erősítő tanulmányozása

Logaritmikus erősítő tanulmányozása 13. fejezet A műveleti erősítők Logaritmikus erősítő tanulmányozása A műveleti erősítő olyan elektronikus áramkör, amely a két bemenete közötti potenciálkülönbséget igen nagy mértékben fölerősíti. A műveleti

Részletesebben

modellrendszerekben TDK DOLGOZAT Konzulensek:

modellrendszerekben TDK DOLGOZAT Konzulensek: TDK DOLGOZAT NMR spektrométer fejlesztése diffúziós állandó mérésére biológiailag releváns fehérje modellrendszerekben Iván Dávid Konzulensek: Bokor Mónia (Wigner Kutatóközpont Kísérleti Szilárdtest-fizikai

Részletesebben

SOLTRAIN G04 eladás Napelem technológiák és jellemzik. G04 eladás*

SOLTRAIN G04 eladás Napelem technológiák és jellemzik. G04 eladás* G04 eladás* Armin Räuber PSE Projektgesellschaft Solare Energiesysteme mbh, Christaweg 40, D-79114 Freiburg Tel: +49-(0)761-47914-17, E-mail: raeuber@pse.de 1 Bevezetés A fotovillamos elem vagy napelem

Részletesebben

12.7. A napenergia fotovillamos hasznosítása

12.7. A napenergia fotovillamos hasznosítása . rész Pálfy Miklós. A napenergia fotovillamos hasznosítása.. A napenergia fotovillamos hasznosítása.. Visszatekintés Archimedes /i.e. 8-/ görög tudósnak, bölcselőnek tulajdonítja a technika történelem

Részletesebben

mágneses-optikai Kerr effektus

mágneses-optikai Kerr effektus Mágnesezettség optikai úton történő detektálása: mágneses-optikai Kerr effektus I. Mágneses-optikai effektusok 2 II. Kísérleti technika 3 III. Mérési feladatok 5 IV. Ajánlott irodalom 6 2008. BME Fizika

Részletesebben

Mérési útmutató. A transzformátor működésének vizsgálata Az Elektrotechnika tárgy laboratóriumi gyakorlatok 3. sz. méréséhez

Mérési útmutató. A transzformátor működésének vizsgálata Az Elektrotechnika tárgy laboratóriumi gyakorlatok 3. sz. méréséhez BDPESTI MŰSZKI ÉS GZDSÁGTDOMÁNYI EGYETEM VILLMOSMÉRNÖKI ÉS INFORMTIKI KR VILLMOS ENERGETIK TNSZÉK Mérési útmutató transzformátor működésének vizsgálata z Elektrotechnika tárgy laboratóriumi gyakorlatok

Részletesebben

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM Természettudományi és Informatikai Kar Kísérleti Fizika Tanszék. fizika szak SZAKDOLGOZAT

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM Természettudományi és Informatikai Kar Kísérleti Fizika Tanszék. fizika szak SZAKDOLGOZAT SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM Természettudományi és Informatikai Kar Kísérleti Fizika Tanszék fizika szak SZAKDOLGOZAT Modern fizikai kísérletek a középiskolában Készítette: HAJDÚ CSABA Témavezető: Dr. Papp

Részletesebben

Atomi er mikroszkópia jegyz könyv

Atomi er mikroszkópia jegyz könyv Atomi er mikroszkópia jegyz könyv Zsigmond Anna Julia Fizika MSc III. Mérés vezet je: Szabó Bálint Mérés dátuma: 2010. október 7. Leadás dátuma: 2010. október 20. 1. Mérés leírása A laboratóriumi mérés

Részletesebben

MUNKAANYAG. Danás Miklós. Villamos és mágneses tér jellemzői, indukciós jelenségek. A követelménymodul megnevezése:

MUNKAANYAG. Danás Miklós. Villamos és mágneses tér jellemzői, indukciós jelenségek. A követelménymodul megnevezése: Danás Miklós Villamos és mágneses tér jellemzői, indukciós jelenségek A követelménymodul megnevezése: Elektronikai áramkörök tervezése, dokumentálása A követelménymodul száma: 0917-06 A tartalomelem azonosító

Részletesebben

3.15. Műszerek és mérések. 3.15.1. A mérés fogalma

3.15. Műszerek és mérések. 3.15.1. A mérés fogalma 3.15. Műszerek és mérések 3.15.1. A mérés fogalma Hagyományos értelmezés szerint a mérés egy fizikai mennyiség nagyságának meghatározása a választott mértékegységben kifejezett számértékével. A mérési

Részletesebben

Mértékegysége: 1A (amper) az áramerősség, ha a vezető keresztmetszetén 1s alatt 1C töltés áramlik át.

Mértékegysége: 1A (amper) az áramerősség, ha a vezető keresztmetszetén 1s alatt 1C töltés áramlik át. 1. Az áram fogalma 2. Az egyenáram hatásai 3. Az áramkör elemei 4. Vezetők ellenállása a) Ohm-törvénye b) fajlagos ellenállás c) az ellenállás hőmérsékletfüggése 5. Az ellenállások kapcsolása a) soros

Részletesebben

TERMOELEKTROMOS-EFFEKTUS GYAKORLATI HASZNOSÍTÁSA

TERMOELEKTROMOS-EFFEKTUS GYAKORLATI HASZNOSÍTÁSA Budapesti Mőszaki Fıiskola Kandó Kálmán Villamosmérnöki Fıiskolai Kar Villamos Energetikai Intézet TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI DOLGOZAT TERMOELEKTROMOS-EFFEKTUS GYAKORLATI HASZNOSÍTÁSA Szerzık: Konzulens: Magony

Részletesebben

A PIXE módszer és alkalmazásai a légköri aeroszol kutatásában és más interdiszciplínáris területeken

A PIXE módszer és alkalmazásai a légköri aeroszol kutatásában és más interdiszciplínáris területeken A PIXE módszer és alkalmazásai a légköri aeroszol kutatásában és más interdiszciplínáris területeken doktori (PhD) értekezés Borbélyné Dr Kiss Ildikó Kossuth Lajos Tudományegyetem Debrecen, 1997. Ezen

Részletesebben

6. Félvezető lézerek

6. Félvezető lézerek 6. Félvezető lézerek 2003-ben 612 millió félvezető lézert adtak el a világban (forrás: Laser Focus World, 2004. február). Összehasonlításképpen az eladott nem félvezető lézerek száma 2001-ben ~122 ezer

Részletesebben

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2013. május 16. FIZIKA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2013. május 16. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 120 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA Fizika

Részletesebben

Elektron transzport szénalapú nanoszerkezeteken

Elektron transzport szénalapú nanoszerkezeteken SZAKDOLGOZAT Elektron transzport szénalapú nanoszerkezeteken Márkus Bence Gábor Fizika BSc., fizikus szakirány Témavezető: Simon Ferenc egyetemi tanár BME Fizika Tanszék Belső konzulens: Kürti Jenő egyetemi

Részletesebben

TANULÁSI ÚTMUTATÓ. Villanymotorok a gyakorlatban. Készítette: Mozsolics András

TANULÁSI ÚTMUTATÓ. Villanymotorok a gyakorlatban. Készítette: Mozsolics András TANULÁSI ÚTMUTATÓ Villanymotorok a gyakorlatban Készítette: Mozsolics András A fejlesztő intézmény megnevezése: Bánki Donát Térségi Integrált Szakképző Központ Kht. Székhelye: 2800 Tatabánya, Réti út 1-5.

Részletesebben

1. Hogyan változik egy egyenletes körmozgást végz test szögsebessége, ha a pályasugár a felére csökken, de a kerületi sebessége nem változik meg?

1. Hogyan változik egy egyenletes körmozgást végz test szögsebessége, ha a pályasugár a felére csökken, de a kerületi sebessége nem változik meg? Fizika! középszint ELS RÉSZ Az alábbi kérdésekre adott válaszlehet ségek közül pontosan egy jó. Írja be ennek a válasznak a bet jelét a jobb oldali fehér négyzetbe! (Ha szükséges, számításokkal ellen rizze

Részletesebben

Mikroelektronika egyes termikus problémáinak kezelése. Tartalomjegyzék

Mikroelektronika egyes termikus problémáinak kezelése. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék V. A FREKVENCIA-SZINTÉZER ÁRAMKÖRÖK HŐMÉRSÉKLETÉNEK CSÖKKENTÉSI LEHETŐSÉGEI, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL AZ AMBIENT INTELLIGENCE ALKALMAZÁSOKRA 2 1 Bevezetés 2 2 A megvalósítandó áramkör 2 3 A

Részletesebben

2. ábra Változó egyenfeszültségek

2. ábra Változó egyenfeszültségek 3.5.. Váltakozó feszültségek és áramok Időben változó feszültségek és áramok Az (ideális) galvánelem által szolgáltatott feszültség iránya és nagysága az idő múlásával nem változik. Ha az áramkörben az

Részletesebben

A speciális relativitáselmélet alapjai

A speciális relativitáselmélet alapjai A speciális relativitáselmélet alapjai A XIX-XX. századforduló táján, amikor a mechanika és az elektromágnességtan alapvető törvényeit már jól ismerték, a fizikát sokan befejezett tudománynak gondolták.

Részletesebben

Preklet Edina A FAANYAG FOTODEGRADÁCIÓJÁNAK VIZSGÁLATA KÜLÖNBÖZŐ HULLÁMHOSSZÚSÁGÚ ULTRAIBOLYA ÉS LÁTHATÓ LÉZERFÉNNYEL TÖRTÉNŐ BESUGÁRZÁS ESETÉN

Preklet Edina A FAANYAG FOTODEGRADÁCIÓJÁNAK VIZSGÁLATA KÜLÖNBÖZŐ HULLÁMHOSSZÚSÁGÚ ULTRAIBOLYA ÉS LÁTHATÓ LÉZERFÉNNYEL TÖRTÉNŐ BESUGÁRZÁS ESETÉN Preklet Edina A FAANYAG FOTODEGRADÁCIÓJÁNAK VIZSGÁLATA KÜLÖNBÖZŐ HULLÁMHOSSZÚSÁGÚ ULTRAIBOLYA ÉS LÁTHATÓ LÉZERFÉNNYEL TÖRTÉNŐ BESUGÁRZÁS ESETÉN Doktori (Ph.D.) értekezés Témavezető: Dr. Papp György intézetigazgató

Részletesebben

SZERKEZETI RENDEZETLENSÉG VIZSGÁLATA NEUTRONDIFFRAKCIÓVAL ÉS SZÁMÍTÓGÉPES SZIMULÁCIÓVAL PhD értekezés TEMLEITNER LÁSZLÓ

SZERKEZETI RENDEZETLENSÉG VIZSGÁLATA NEUTRONDIFFRAKCIÓVAL ÉS SZÁMÍTÓGÉPES SZIMULÁCIÓVAL PhD értekezés TEMLEITNER LÁSZLÓ SZERKEZETI RENDEZETLENSÉG VIZSGÁLATA NEUTRONDIFFRAKCIÓVAL ÉS SZÁMÍTÓGÉPES SZIMULÁCIÓVAL PhD értekezés TEMLEITNER LÁSZLÓ Témavezet : Dr. PUSZTAI LÁSZLÓ MTA SZFKI 7 Nyilatkozat Alulírott Temleitner László

Részletesebben

MATEMATIKA II. FELADATGY JTEMÉNY

MATEMATIKA II. FELADATGY JTEMÉNY MATEMATIKA II. FELADATGY JTEMÉNY KÉZI CSABA Date: today. KÉZI CSABA ELŽSZÓ Ez a feladatgy jtemény a Debreceni Egyetem M szaki Karának Matematika II. tantárgyának tematikájához szorosan illeszkedik. Célja

Részletesebben