PEDAGÓGIAI PROGRAM ANGYALKERT MAGÁNÓVODA ANGEL S GARDEN PRE-SCHOOL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PEDAGÓGIAI PROGRAM ANGYALKERT MAGÁNÓVODA 2013. ANGEL S GARDEN PRE-SCHOOL"

Átírás

1 ANGYALKERT MAGÁNÓVODA ANGEL S GARDEN PRE-SCHOOL

2 Tartalomjegyzék I. Bevezető II. Óvodai nevelésünk pedagógiai alapelvei, célkitűzései III. Gyermekkép, Óvodakép IV. Az óvodai nevelés feladatai Az egészséges életmód alakítása Érzelmi és erkölcsi nevelés és a szocializáció biztosítása Anyanyelvi, értelmi fejlesztés,és nevelés megvalósítása V. Az óvoda személyi és tárgyi feltételei Személyi feltételek Tárgyi feltételek VI. Az óvodai élet megszervezése Napirend Heti rend VII. Az óvodai élet tevékenységformái Hagyományok, ünnepek A program tartalma évszakok szerint VIII. A program tevékenység formái és megvalósításuk Játék Verselés, mesélés Mozgás Rajzolás, festés, mintázás, kézimunka Ének, zene, énekes játék, gyermektánc Külső világ tevékeny megismerése Munka jellegű tevékenységek Tevékenységekben megvalósuló tanulás IX. Gyermek- és ifjúságvédelem X. Gyermekbalesetek megelőzése XI. Differenciálás, integráció Kiemelt figyelmet igénylő gyerekek integrációja Tehetséggondozás Sajátos nevelési igényű gyermekek Esélyegyenlőség Migrációs populáció integrációja XII. Dokumentációs rendszerünk XIII. Az óvoda kapcsolatai XIV. Egészségvédelmi program XV. A gyermekek fejlődésének ellenőrzése, mérése, értékelése XVI. A fejlődés általános jellemzői az óvodáskor végére XVII. Érvényességi nyilatkozat XVIII. Legitimációs záradék XIX. Melléletek Eszközlista Egyéni fejlődési mérőlapok 2

3 Óvodai nevelési programunk a következő törvények, rendeletek figyelembe vételével készült: Egyezmény a gyermekek jogairól 1989 Magyarország Alaptörvénye /2012.(XII.17.) Korm. rendelet az óvodai nevelés alapprogramjáról A nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. Törvény Az évi LXXIX. Törvény a közoktatásról A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény 20/2012. évi EMMI rendelet a nevelési oktatási intézmények működéséről SNI gyermekek óvodai nevelésének irányelve 2/2005. (III.1.) rendelet SNI gyermekek óvodai nevelésének irányelve 32/2012 (X.8.) EMMI rendelet Kecskemét Város Oktatási koncepciója Kecskemét Város esélyegyenlőségi terve Az intézmény alaptevékenységébe tartozó feladatok: Óvodai intézményi étkeztetés Óvodai nevelés, ellátás Sajátos Nevelési Igényű gyermekek óvodai nevelése Munkahelyi étkeztetés 3

4 I.BEVEZETŐ Az óvoda neve: Angyalkert Magánóvoda Az óvoda címe: 6000 Kecskemét, Bánk Bán utca 5. Az óvoda fenntartója: Angyalkert Magánóvoda Nonprofit Kft. Az óvoda OM azonosítója: A fenntartó címe:6000, Kecskemét, Bánk Bán u. 5. Óvodai csoportok száma: 3 Pedagógiai Programunkat az Óvodai nevelés Országos Alapprogramja alapján készítettük el. Óvodánk Kecskeméten egészséges, zöldövezeti, központi helyen található a Bánk Bán utca 5. szám alatt. Az óvoda jól megközelíthető helyen található egy elegáns, tágas épületkomplexumban. Csoportszobáink tágasak, világosak, kertre illetve egy csendes utcára néznek. Csoportszobán belül tagoljuk a játékteret, hogy legyen módja a gyerekeknek a tanulásra, csendes elvonulásra, meseolvasásra, szerepjátszásra. A csoportszoba helyet biztosít körjátékozásra, mozgásra, közös tevékenykedésre. A berendezést a gyermekek számára elérhető magasságú játékpolcok, játszószőnyeg, fiú sarok, babakonyha és babaszoba, olvasósarok, vizuális alkotást, rajzolást egész nap lehetővé tévő asztalok alkotják. Az óvodához tartozik egy tágas tornaterem, amely magas és kiváló minőségű, gyermekbarát felszerelésével biztosítja a gyerekek mindennapos mozgását illetve, adott esetben, mozgásszervi fejlesztést is. Jól felszerelt udvarral rendelkezünk. Homokozó, mászóka, babaház biztosítja a gyerekek számára a változatos szabadtéri tevékenységet. Udvari játékaink környezetbarát anyagból készültek, és többféle módon hozzájárulnak a gyermekek mozgásfejlődéséhez. A szabad levegőn futkározáshoz, megfelelő füves területet biztosítunk. Gumitéglával leburkolt területünk a szervezett mozgásfejlesztés színtere. Óvodánk pedagógiai tevékenységrendszere és tárgyi környezete segíti a gyermekek környezettudatos magatartásának kialakulását és a mindennapi tevékenység rendszerünk része a környezettel kapcsolatos értékek felismertetése és azok megóvása. Programunkban az egészséges életmód fontos eleme az egészséges táplálkozási szokások kialakítása valamint a betegségmegelőzés és az egészségmegőrzés szokásainak alakítása a mindennapi mozgásos tevékenységek által. Óvodai rendezvényeink a családok közösségi életét is gazdagítják. 4

5 II. ÓVODAI NEVELÉSÜNK ALAPELVEI, CÉLKITŰZÉSEI Szeretetteljes, családias, biztonságot adó, tevékeny, élményekben gazdag, óvodai élet megteremtésére törekszünk, melyben biztosítjuk a gyermeki személyiség teljes kibontakoztatását. Az óvodai nevelés rendszerében elsődleges a játék (mind az elmélyült, szabad illetve a kreatív játék), valamint a gyermekek természetes mozgásigényének kielégítése, mely áthatja a gyermekek egyéb tevékenységeit. Nevelési programunk a családi nevelés kiegészítője. Célunk a családok aktív bevonása az óvodai nevelőmunkába, melynek kereteit rendezvényeink adják. Célunk, hogy nevelésünk hatására a gyermekek önmagukhoz képest fejlődjenek, kreativitásuk szabadon kibontakozzon. Nevelési célunk, hogy cselekvő, felfedező tevékenységeken keresztül a gyermekek életkoruknak megfelelő ismereteket, tapasztalatokat szerezzenek és értelmi képességeik (érzékelés, észlelés, emlékezet, figyelem, képzelet, gondolkodás) valamint kreativitásuk fejlődjön. Célunk olyan érzelmi biztonságot nyújtó tevékeny légkör létrehozása, amely segíti az egészséges életvitel megalapozását, a környezettudatos magatartás fejlődését, a gyermekek szocializációját, képességeik fejlesztését, érzelmi világuk gazdagítását, a szép iránti vonzalmuk kialakítását. Célunk olyan harmonikus gyermekközösség kialakítása, amely egymás elfogadásán, kölcsönös megértésén, tiszteletén és szeretetén alapul. Mindezek megvalósulásának biztosítéka pedagógusaink példamutató magatartása, a pedagógiai következetesség és tudatosság valamint a pozitív odafordulás, a bizalom és a megfelelő környezet kialakítása. III. GYEMEKKÉP, ÓVODAKÉP GYERMEKKÉP Óvodai nevelésünk abból a tényből indul ki, hogy az ember, mint személyiség egyszerre individuum és szociális lény. A gyermek fejlődő személyiség, fejlődését genetikai adottságok, az érés és a környezeti hatások egyaránt befolyásolják. Éppen ezért a gyermeknek életkoronként, (életkori szakaszonként) és egyénenként is változó testi, lelki szükségleteit elégítjük ki óvodánkban. Gyermekközpontú óvodai nevelésünkben a gyermeki személyiség szabad kibontakoztatására törekszünk, hogy a gyermekek megfelelő kommunikációs képességekkel rendelkezzenek. környezetbarát szokás és normarendszerrel rendelkezzenek. kreatívan, bátran mondják el véleményüket, bizalommal forduljanak társaikhoz és az őket körülvevő felnőttekhez. 5

6 szerezzenek sokféle közvetlen tapasztalatot, élményt, amelyek hozzájárulnak harmonikus testi, szociális, emocionális és intellektuális fejlődésükhöz, hogy az iskolai életmódra alkalmassá váljanak. az egészséges életmód, a testápolás, az étkezés, az öltözködés, a betegségmegelőzés és az egészségmegőrzés terén megfelelő szokásokkal ismerkedjenek meg. személyiségük szabad kibontakoztatásához váljék az önkifejezésük legfőbb formájává a játék, a játékban teljesedjék ki kreativitásuk. testtartásuk, járásuk (mozgáskultúrájuk) legyen harmonikus. ismerjék és ápolják mindazokat a hagyományokat, ünnepeket, melyekről óvodánkban megemlékezünk (évszakokhoz fűződő hagyományos ünnepek, óvodánk által kialakított hagyományok). szerezzenek ismereteket az önkifejezés módjairól, mozgás és művészeti tevékenységekről. Nem adunk helyet az előítéletek kibontakozásának sem társadalmi, sem nemi, sem egyéb értelemben. ÓVODAKÉP A családi nevelésre építve, azt kiegészítve óvodai nevelésünk célja, hogy a gyermekek 6-7 éves korukra elérjék az iskolai élethez szükséges megfelelő fejlettségi szintet. Mindezt szeretetteljes, nyugodt, derűs légkörben, melyben a gyermeki személyiséget az elfogadás, a tisztelet és a megbecsülés övezi. Óvodánk óvó, védő funkciójában rendszeresen együttműködik az egészségügyi intézményekkel, (gyermekorvossal, védőnővel, fogászattal), a pedagógiai szakszolgálattal és a gyermekjóléti szolgálattal. Különös gondot fordítunk a gyermekbalesetek megelőzésére. A szociális és ellátó funkció keretében a gyermekek gondozása esztétikus óvodai környezetben valósul meg, melyhez egészséges napirend járul. A nevelő, személyiségfejlesztő funkcióban kiemelt szerepet kap a kommunikációfejlesztés. IV. AZ ÓVODAI NEVELÉS FELADATAI AZ EGÉSZSÉGES ÉLETMÓD ALAKÍTÁSA Az egészséges életmódra nevelés célja a gyermekek egészséges életvitel-igényének alakítása, testi-lelki fejlődésük elősegítése. Az egészséges életmód a testápolás, az étkezés, az öltözködés, a pihenés, a betegségmegelőzés, és az egészségmegőrzés szokásainak alakítását foglalja magába. 6

7 1. A gyermekek gondozása, mozgásigényük és testi szükségleteik kielégítése A gyermekek gondozásának alapvető feltétele, a gyermek-felnőtt közötti meghitt, elfogadó viszony. Óvodapedagógusaink a pedagógiai munkát közvetlenül segítő dajkákkal együtt, a fokozatosság betartásával törekednek arra, hogy a gyermekek egyre önállóbbak legyenek. A gyermekek heti étrendjét dietetikus szakemberrel állíttatjuk össze, annak érdekében, hogy a vitamindús, zöldségekben, gyümölcsökben gazdag, kellő fehérjét tartalmazó, zsírszegény étrendet tudjunk biztosítani. A testápolási tevékenységekhez olyan feltételeket teremtünk, hogy a gyermekek fokozatosan önállóan végezhessék el az ezzel kapcsolatos feladataikat. A mindennapi szabad és szervezett mozgás fontos eleme pedagógiai programunknak, melyre a csoportszobákban, a jól felszerelt tornateremben és a játszó udvaron egyaránt lehetőséget biztosítunk. Biztosítjuk az alváshoz, pihenéshez szükséges feltételeket. 2. A gyermek egészségének védelme, edzettségének biztosítása Az óvodában megbetegedett gyermekkel fokozottabb gondoskodással foglalkozunk, mind addig, amíg a gyermek szülei meg nem érkeznek. A megbetegedett gyermeket lehetőségünk van a többi gyermek egészségének megóvása érdekében elkülöníteni. A gondozási feladatok ellátásánál is legfontosabb szempontnak tartjuk a gyermekekkel való tapintatos, szeretetteljes bánásmódot, a szülőkkel pedig a jó emberi kapcsolat kiépítését. A gyermekek egészséges életmódját a változatos edzési lehetőségekkel biztosítjuk. Az igényesen összeválogatott, gazdag eszköztárunk a sokoldalú, differenciált, csoportos mozgás célzott fejlesztését szolgálja. 3. A gyermekek fejlődéséhez szükséges egészséges környezet biztosítása Óvodánk helységeinek kialakítása a gyermekek egészséges életmódját szolgálja. Az óvodánk udvarán minden gyermek biztonságosan használhatja a mozgásfejlesztő játékokat. A környezet védelméhez és megóvásához kapcsolódó szokások alakítására, a környezettudatos magatartás megalapozására törekszünk. A gyermekek szabadtéri tevékenységei alatt is mindig gondoskodunk megfelelő mennyiségű ivóvízről, a nap elleni védelemről. Az óvoda helyiségein tükröződik az óvodapedagógusok esztétikai kultúrája. Ízléses, természetes anyagokból készült díszekkel történik a helyiségek dekorálása. A csoportszobák belső terét úgy alakítottuk ki, hogy a különböző tevékenységeknek legyen állandó helye, úgynevezett kuckókat képeztünk, melyek lehetőséget adnak a mikro-csoportos elmélyült játékra és változatos tevékenységekre hideg időben az egész napos játék színterei, valamint az alvás helye is. 7

8 A fejlődés várható eredménye az óvodáskor végére A testápolási szokásoknak megfelelően a gyermekek önállóan tisztálkodnak, fogat mosnak, fésülködnek. Zsebkendőjüket önállóan használják. Önállóan eldöntik, hogy miből mennyit fogyasztanak. Önállóan töltenek vizet (folyadékot) maguknak. Készségszinten használják az étkezéshez szükséges evőeszközöket. Étkezés közben halkan beszélgetnek. Megfelelően használják a kérem, köszönöm szavakat. Önállóan öltöznek, ruhájukat képesek ki-begombolni. Cipőjüket be tudják fűzni, kötni. Környezetükben a szokásrendszernek megfelelően rendet tartanak, raknak. ÉRZELMI ÉS ERKÖLCSI NEVELÉS ÉS A SZOCIALIZÁCIÓ BIZTOSÍTÁSA Az érzelmi nevelés és társas kapcsolatok célja az érzelmi intelligencia, önfegyelem, önértékelés megalapozása, fejlesztése valamint a gyermekek egyéni érdekeinek, tulajdonságainak, képességeinek kibontakoztatása a közösségen belül a csoport normái alapján. 1. Szeretetteljes, családias légkör biztosítása. Családias légkörben zajlik óvodai életünk, ennek előfeltétele, hogy óvodapedagógusaink és a dajkák barátságos, otthonos környezetet teremtsenek a gyermekeknek. Az egyes csoportoknak önálló, de egymáshoz kapcsolódó szokásrendszere van, amely elmélyíti a gyermekek közösséghez való tartozásának érzését. A csoportszobákban a gyermekek rajzainak saját, jellel ellátott helyet biztosítunk, mellyel el kívánjuk érni, hogy a gyermekek e közösségen belül is, mint egyén, nagy hangsúlyt kapjanak. Óvodánkban az elfogadás ideje alatt a gyermekek fokozatosan ismerkednek az óvoda épületével, az őket körülvevő felnőttekkel és gyermekekkel. Kezdetben minden megnyilvánulást természetesnek veszünk. Nagyfokú gyöngédséggel és türelemmel vesszük körül a gyermekeket, hogy hozzásegítsük őket az új környezet fokozatos elfogadásához. A gyermekek óvodánkba behozhatják magukkal a kedvenc tárgyaikat (mese párna, kedvenc plüss figura), hogy az otthonosságot és a biztonságérzetet ezek a tárgyak is erősítsék. A gyermekek neveléséhez a szülőkkel, bizalommal teli kapcsolatra törekszünk. Közösségfejlesztő pedagógiai munkánkban az odafigyelést, a meghallgatást fontosnak tartjuk, a gyermekeket a saját érzéseinek elmondására, mások érzéseinek meghallgatására ösztönözzük. 8

9 2. A gyermekek kapcsolatteremtő képességeinek kialakítása Családias légkörünk elősegíti a gyermekek társas kapcsolatainak alakulását, mindehhez gazdag, cselekvő felfedeztető életet biztosítunk. Közös kirándulásokon, programokon együttes élményekkel erősítjük a közösség formálódását. Programunk alapelve, hogy az óvodapedagógusaink tudatosan és tervszerűen irányítói és társai is egyben a gyermekek mindennapjainak. A gyermekcsoportok előtt álló feladatokat a gyermekek egyéni sajátosságainak figyelembe vételével alakítjuk ki. 3. Erkölcsi nevelés Mindent megteszünk, hogy gyerekeket körülvevő környezet és az emberek, utánzásra alkalmas mintákat, viselkedésmódokat tükrözzenek. A pozitív mintaadásnak a felnőttek részéről egyre természetesebbé kell válni, hiszen a gyerekek mindent lemásolnak beszédet, szokásokat, értékeket. Az erkölcsi nevelés lehetséges színterei a közösség a játék a mese A fejlődés várható eredménye az óvodáskor végére A gyermekeknek belső igényévé válik a helyes viselkedés és cselekvés szokásainak, szabályainak betartása. Segítenek egymásnak, együtt éreznek a közösség tagjaival. A vállalt és kötelező feladatok teljesítésével a kötelességtudat fejlődik. Konfliktushelyzetekben társaikkal egyezkednek, megbeszélik a problémát, igazságérzetük kialakul. Érdeklődnek társaik iránt. A csoportba érkező társaikat, felnőtteket és vendéget köszönéssel, érdeklődéssel fogadják. Ismerik saját képességeiket, de meg tudják fogalmazni hiányosságaikat AZ ANYANYELVI, ÉRTELMI FEJLESZTÉS ÉS NEVELÉS MEGVALÓSÍTÁSA Az anyanyelvi nevelés valamennyi tevékenységforma keretében megvalósítandó feladat. Az anyanyelv fejlesztése és a kommunikáció különböző formáinak alakítása az óvodai nevelő tevékenységben egészében jelen van. 9

10 Elsősorban a gyermek egyéni érdeklődésére és meglévő tapasztalataira és élményeire építünk. Az anyanyelvi, értelmi fejlesztés célja az anyanyelv szeretete, ismerete a kommunikációs kedv fenntartásával, továbbá az inger- és élmény gazdag környezet megteremtésével az érzékelés, észlelés, emlékezet, figyelem, képzelet, gondolkodás és kreativitás valamint a mozgás fejlődésének folyamatos biztosítása. Az óvodapedagógusok feladata az anyanyelv fejlesztése és a kommunikáció különböző formáinak alakítása- beszélő környezettel, helyes mintaadással és szabályközvetítéssel. A gyermekek érdeklődésére, kíváncsiságára építve tervezzük és szervezzük a mindennapi játékba integrált komplex tevékenységeket, melyben arra törekszünk, hogy a gyermekek sok érzékszervre ható és közvetlen tapasztalatszerzés útján jussanak új ismeretekhez. Feladatunk a gyermekek spontán és szervezett formában szerzett ismereteinek bővítése, rendszerbe foglalása. A fejlődés várható eredménye óvodáskor végére Kialakul a gyermekek feladattudata, tudásvágya Képesek a tartós figyelemkoncentrációra Fogalmi gondolkodásuk kialakulóban van Teret adnak alkotóképzeletüknek Mozgásuk összerendezetté, finommotorikájuk fejletté válik V. AZ ÓVODA SZEMÉLYI, TÁRGYI FELTÉTELEI SZEMÉLYI FELTÉTELEK Az óvoda teljes nyitvatartási idejében a gyermekekkel történő foglalkozások mindegyikét óvodapedagógus irányítja. Óvodapedagógusaink nyitottak az önművelésre, a továbbképzésekre, és az így megszerzett ismereteket hatékonyan építik be a mindennapi nevelőmunkába. A program megvalósításához szükséges továbbképzések témáját, és a továbbképzésekben résztvevő óvodapedagógusok névsorát, az éves továbbképzési terv tartalmazza. Munkatársaink személyiségvonásainak legfontosabb jellemzői: elfogadás, hitelesség, tapintat és empátia. Az egyes gyermekcsoportok életét két óvodapedagógus együttesen irányítja. A feladatokat összehangoltan és együttesen, megosztva tervezik és végzik. (Munkájukhoz szükséges legalább napi 2 óra átfedési idő, különösen a mikrocsoportos és párhuzamos tevékenységek megszervezéséhez, valamint a séták, kirándulások, a környező világ megismeréséhez.) 10

11 A pedagógiai munkában a közösségi élet és az egészséges életmód szokásainak megteremtéséhez bevonjuk a pedagógiai munkát közvetlenül segítő dajkákat is. A sajátos nevelési igényű gyermekek fejlesztésére speciálisan képzett gyógypedagógus közreműködését biztosítjuk. A szülők betekinthetnek a működésünkbe, szoros kapcsolat kialakítására törekszünk, melyet közös programokkal, ünnepekkel, kirándulásokkal próbálunk elmélyíteni. Közvetett és közvetlen partnereinkkel kölcsönös, egymás érdekeit szem előtt tartó és segítő kapcsolattartásra törekszünk. Programunk sikeres végrehajtásához az alábbi személyi feltételek szükségesek Beosztás Intézményvezető Óvodapedagógus Létszám 1 fő óvodai csoportonként 2 fő (legalább 2óra átfedési idővel) Dajka óvodai csoportonként 1 fő Takarító és konyhai dolgozó 1 fő TÁRGYI FELTÉTELEK Angyalkert Magánóvoda: 3 csoport, maximális férőhelyszám: 50 fő Az óvoda rendelkezik a pedagógiai program megvalósításához szükséges feltételekkel. Az óvoda épületét oly módon alakítottuk ki, hogy az szolgálja a gyermekek biztonságát, kényelmét, megfeleljen változó testméretének, biztosítsa egészségük megőrzését, fejlődését. A pedagógiai munkánk megvalósulását segítik a következők: 1. Világos, esztétikusan berendezett csoportszobák modern technikai eszközökkel felszerelve (TV, internet hozzáférési lehetőség), amely megfelel a mai kor elvárásainak. 2. Tágas, zöld udvar. 3. Tornaterem. VI. AZ ÓVODAI ÉLET MEGSZERVEZÉSE Az óvodai nevelés csak: jóváhagyott pedagógiai program alapján valósulhat meg, a teljes óvodai életet magába foglaló tevékenységek keretében megszervezve szervezhető meg az óvodapedagógus feltétlen jelenlétében és közreműködésével. 11

12 A napirend, heti rend kialakítása az igények, lehetőségek figyelembevételével, a helyzethez rugalmasan alkalmazkodva történik, biztosítva a párhuzamosan végezhető, differenciált tevékenységek tervezését, szervezését. Napirendünk, heti rendünk biztosítja a gyermekek számára a nyugodt, biztonságos, kiszámítható óvodai légkört, figyelembe veszi a helyi szokásokat, igényeket, szem előtt tartva a játék kitüntetett szerepét. Óvodánk nyitvatartási rendje: nyitás: 7.30 zárás: Napirendünk időkeretei: Nyitvatartási időnk: 10,5 óra Játék, játékba integrált tanulás, szabadidős tevékenység, ezen belül kezdeményezett komplex foglalkozás Étkezés, pihenés Öltözködés, tisztálkodási tevékenység 6 óra 3 óra 1,5 óra A napirendben az egyes tevékenységekre fordítható idő rugalmasan változtatható a körülmények, az évszakok, a váratlan események stb. hatására Folyamatos játék Folyamatos tízórai, önkiszolgálás Egészségügyi szokások gyakorlása Testmozgás Tevékenységek ajánlása Levegőzés, séta, udvari játék Ebéd, önkiszolgálás Egészségügyi szokások gyakorlása Alvás mesével Pihenés Folyamatos ébredés Uzsonna Egészségügyi szokások gyakorlása Folyamatos játék Mozgás Tevékenységek ajánlása Egyéni fejlesztés Udvari játék Folyamatos hazabocsájtás Játékba integrált tanulás Cselekvő, felfedező, komplex játékos tevékenységek 12

13 Az egyes művészeti területek szorosan összekapcsolódnak, témájukat az évszakok és az ünnepek határozzák meg. A szervezett tanulás munkaformái: frontális, mikro-csoportos, egyéni 2. Heti rend általános tartalma Naponta perc Naponta perc Hétfő Mozgás Verselés,mesélés Kedd Mindennapi testnevelés Külső világ tevékeny megismerése, Verselés, mesélés matematikai tapasztalatok Szerda Mozgás Rajzolás, festés,mintázás,kézimunka Verselés, mesélés Csütörtök Mindennapi testnevelés Külső világ tevékeny megismerése Verselés, mesélés matematikai tapasztalatok Péntek Mindennapi testnevelés Rajzolás, festés,mintázás,kézimunka Verselés, mesélés Óvodánkban kiemelten fontos szerepet kap a mozgás, a mindennapi testmozgást biztosítjuk, felkészítve és hozzászoktatva a gyerekeket az iskolákba bevezetett mindennapi testnevelésórákra. VII. AZ ÓVODAI ÉLET TEVÉKENYSÉGI FORMÁI A program tartalmát meghatározó ünnepek, hagyományok Jeles napok, ünnepek 1. Október 23. Nemzeti ünnep 2. Mindenszentek/ Halloween október Hálaadás napja/ Thanksgiving Day (november negyedik csütörtöke) 4. Advent ünnepi készülődés 5. Mikulás december Karácsony december Farsang vízkereszttől hamvazószerdáig 8. Március 15. Nemzeti ünnep 9. Víz világnapja március Föld napja április Húsvét (tavaszvárás, teremdekoráció) 13

14 12. Madarak és fák napja május Anyák napja május első vasárnapja 14. Gyermeknap május utolsó vasárnapja 15. Ballagó gyermekek búcsúztatása, évzáró műsor Hagyományos családi rendezvényeink 1. OVI- nap (nyílt nap) 2. Családi nap 3. Családi sportnap 4. Óvodánkba járó gyermekeink név, illetve születésnap megünneplése A PROGRAMOK TARTALMA ÉVSZAKONKÉNT Ősz Elfogadás időszaka, elfogadjuk egymást és az új környezetet. A környező világ megismerése ősszel (pl. állatok, környezetvédelem). Kerti munkák az óvoda udvarán (lombtakaró gyűjtése). Madáretetők készítése. Őszi időjárás, öltözködés. Őszi termények, termések, vizuális játékok az ősz kincseivel, matematikai tartalmú tapasztalatszerzés Játék ősszel kinn és benn. Őszi hangulatteremtés az óvodában (pl. üvegfestés, levelek gyűjtése, préselése, ősz színei). Szüreti mulatság. Őszi népszokások. Mesék, versek, mondókák, dramatikus játékok az őszről. Őszi dalok, táncok, zenék. Mozgásos játékok. Halloween party: jelmezbál. Természeti jelenségek megfigyelése: eső, köd, napsütés. Tél Advent. Adventi koszorú- és naptárkészítés Téli ünnepkör népszokásai Az óvoda téli hangulatának kialakítása, üvegfestés. Madáretetők feltöltése, madarak megfigyelése. Mikulás- ünnep Karácsonyi ünnepi előkészületek Téli időjárás, öltözködés Természeti jelenségek megfigyelése (pl. köd, zúzmara, dér, hóolvadás) Téli ünnepi dalok, zenék Téli ünnepi versek, mesék, dramatikus játékok (pl. Betlehemezés) Kirándulás hóban 14

15 Állatok, növények télen Farsangi mulatságok Vizuális játékok az ünnepekhez és a télhez kapcsolódva. Karácsonyi mulatság Tavasz Kerti munka az óvoda udvarán, évelő növények megfigyelése Állatvilág megfigyelése Húsvét. Dalok, táncok, zenék a tavaszról. Mesék, versek, dramatikus játékok a tavaszról. A környező világ megismerése Tavaszi hangulat megteremtése az óvodában. Az óvoda tavaszi hangulatának kialakítása (pl. virágok ültetése). Tavaszi öltözködés, időjárás- Mozgásos játékok kinn és benn Vizuális játékok a népszokásokhoz kapcsolódva. OVI nap Anyák napi műsor, dalok, versek Madarak és Fák napjának megünneplése (pl. rajzverseny) Nyár Családi sportnap Időjárás, öltözés nyáron Egészséges táplálkozás Növények öntözése, gondozása Nyári dalok, versek, mondókák, mesék. Kirándulások, napfürdőzés A környező világ megismerése nyáron Vizuális játékok nyáron VIII. A PROGRAM TEVÉKENYSÉG FORMÁI ÉS MEGVALÓSÍTÁSUK A játéktevékenység célja a gyermek képzettársításának elősegítése, amely során élményt és tapasztalatot szerez és fejleszti személyiségét. Játék A játék a kisgyermekkor legfontosabb és legfejlesztőbb tevékenysége, az óvodai nevelés leghatékonyabb nevelési eszköze. 15

16 A játék egy olyan tevékenységforma, amely örömet okoz a gyermeknek és magáért a tevékenységért folytat. A játékon keresztül a világ és valóság megnyílik így tapasztalatokat szereznek a környezetükről is. Azok az érzelmek, melyek kiváltják a játékot és a játéktevékenység során megjelennek, fejlesztik a személyiséget. A játék öröme növeli a fejlesztő hatásokat ez által válik a játék az érzelmi nevelés színterévé. Játékukban megjelenik a felnőtt világ utánzása, viselkedési formákat tanulnak, illetve elindul az erkölcsi magatartás kialakulásának folyamata. A szerepjátékok jelentősége abban rejlik, hogy fejlődnek a társas kapcsolatok, így a gyermek-gyermek valamint a gyermek-felnőtt kapcsolat. Nevelési programunkban a gyermekek szabad, spontán játéka dominál. Az óvodapedagógusok feladata, hogy megfelelő csoportlégkört, helyet, időt, eszközöket és élményszerzési lehetőségét biztosítsanak a különböző játékformákhoz, a gyakorló játékhoz, a szimbolikus-szerepjátékokhoz valamint a konstruáló játékokhoz illetve a szabályjátékokhoz. Az óvodapedagógus jelenléte teszi lehetővé a gyerekek közötti játékkapcsolatok kialakulását. Az óvodapedagógus feltételteremtő tevékenysége mellett a szükség és igény szerinti együttjátszásával, támogató, serkentő, ösztönző magatartásával éri el a gyermeki játék kibontakozását. A napirendben fontos szerepet kap a szabad játék mind a csoportszobában, mind kint az udvaron. A gyermekek kreativitása megfelelő alkotó tevékenységek mellett fejlődik, melyhez óvodapedagógusaink segítséget nyújtanak. A csoportszobákban lehetőség nyílik játék kuckók kialakítására. Fontos elem a természeti sarok kialakítása, mely környezeti nevelésünk része, ahol az évszakoknak megfelelően változtatjuk a gyűjteményt. A gyermekek lehetőséget kapnak, hogy játék keretében megismerkedjenek a természeti anyagokkal, megfigyeléseket végezhessenek (pl. csíráztatás). Lényeges elem, hogy a gyermek felfedező énjét hangsúlyozzuk, mely játékos formában jelenik meg. A játékeszközök kiválasztásánál óvodapedagógusaink arra törekednek, hogy sok praktikus, félkész játékot szerezzenek be (pl. textíliák, más természetes anyagok), melyek kibontakoztatják és gazdagítják a gyermek fantáziáját, manuális képességeit illetve kreativitásukat. Mozgásfejlesztő játékeszközök és a mozgásfejlesztés lehetőségei A kiemelten jól felszerelt tornaterem valamint a mozgásfejlesztő eszközök lehetőséget adnak arra, hogy a különböző csapatjátékok, mozgást igénylő játékokon keresztül a mozgásfejlesztés megvalósuljon. A gyermekek nagy mozgásigényét a tágas udvar valamint a természetes anyagokból készült játékok biztosítják. A szociális játékok eszközeinek, fejlesztési lehetőségeinek biztosítása Anyanyelvi nevelés feladatai A gyermeki szerepjátékot kísérő párbeszédek támogatása verbális ismeretekkel, a fogalomalkotás segítségével, a beszéd prozódiai elemeinek gazdagításával. 16

17 Beszédalkalmakkal az új szavak, szófajok, különböző igeidők, módok, ragozás tanulásának, fogalmak megértésének, a magyaros mondatalkotás, összefüggő beszéd, szóbeli kapcsolatteremtés kialakításának segítése. Az SNI gyermekekre fordított figyelem, a beilleszkedésük támogatása a játékban, minél több spontán párbeszédes helyzet és célzott, tervszerű anyanyelvi nevelés. A szülők részére hiteles kommunikáció és érvek a szabad játék fontosságáról. A fejlődés várható eredménye az óvodáskor végére A gyermekek képesek több napon keresztül zajló játéktevékenységben részt venni. Játékukban dominánsan megjelenik a szerepjáték. Az ismert meséket önálló kezdeményezésük által eldramatizálják, elbábozzák. Építkezésükre jellemző, hogy bonyolult és fantáziadús. A szabályjátékok alkalmával a szabályok betartására és betartatására törekszenek. Társas viselkedésükben megjelennek az óvoda szokás szabályrendszerének elemei. Interakciójuk gazdag, kulturált és érthető. Verselés, mesélés A tevékenység célja a gyermekek érzelmi, értelmi és erkölcsi fejlődésének megalapozása a varázslatos csodákkal teli meseélmények által, a versek zeneiségével és rímeivel, valamint az érthető, kifejező beszédkészség kialakítása. A gyermekek érzelmi biztonságának és az anyanyelvi nevelésnek legfontosabb színtere a többnyire játékos mozdulatokkal kísért mondókák, dúdolók, versek. A ritmus- mozdulat egysége a gyermeknek közvetlen érzelmi-érzéki élményt ad. Az óvodapedagógusok a népi, klasszikus és kortárs irodalmi művekből választanak. A felhasznált irodalmi anyagokat az óvodapedagógusok módszertani tudatossággal válogatják, óvodai programunk megvalósításához kapcsolódó kötelező/ajánlott szakirodalom jegyzék alapján, mivel csak a művészi értékű irodalmi alkotás biztosítja a gyermek számára az esztétikai élményt. A napirendben is kiemelt helye van a mesének. Óvodapedagógusaink feladata, hogy megfelelő hangulatot és nyugodt körülményt biztosítsanak és teremtsenek a mindennapi meséléshez. A már jól ismert és eljátszott mese feloldást és megoldást kínál szorongásaira. Megfelel a gyermek szemléletmódjának illetve világképének. Mesehallgatáskor a gyermek a mesélővel személyes kapcsolatban, biztonságban érzi magát és egy belső képvilágot jelenít meg. A meséken keresztül megvalósulnak a drámajátékok is. A már jól ismert, megszeretett meséket a gyermekek szerepekre osztják az óvodapedagógusok segítségével majd eljátsszák. A mese-dramatizáláshoz szükséges jelmezeket, kellékeket közösen készítik el illetve felhasználják a csoportban összegyűjtött régi öltözékeket, kendőket stb.. A drámajátékokat először az óvodapedagógusok kezdeményezik, majd a gyermekek ötleteikkel gazdagítják és beépítik mindennapi játékukba. A mese-dramatizálásokat a gyermekek eljátsszák, előadják szüleiknek, kisebb gyerekeknek közös ünnepek, rendezvények alkalmából. 17

18 A drámajátékokat, mint kreatív képességfejlesztő játékokat alkalmazzuk a tehetséggondozás és a fejlődés elősegítésére. A drámajátékok fejlesztik a gyermekek értelmi képességeit: érzékelés, észlelés, emlékezet, figyelem, képzelet, gondolkodás, kommunikáció. A mindennapi meséléshez, mondókázáshoz és verseléshez szorosan kapcsolódnak a gyermekek bábjátékai. A halott meséket és az általuk kitalált történeteket elbábozzák társaiknak. A bábjátékhoz közösen készítenek bábokat illetve a meglévőeket használják fel. A drámajátékok fejlesztő hatásai Fokozzák a közösségben tevékenykedő gyermekek aktivitását. Segít a gyermek önmaga és a világ megismerésében. Serkenti az alkotó képességet. Fejleszti a gyermekek idő-és térbeli érzékét. Beszédkészségük tisztaságát, kommunikációs valamint kifejező képességeiket elősegíti mindkét nyelven. Bővíti szókincsüket. Ellensúlyozhatja a tömegkommunikációs eszközök okozta passzivitást és a kevés kommunikációs lehetőséget biztosító létformát. Gazdagítja a gyermekek játékkultúráját, kreativitását. Beszélgetések Az anyanyelvi nevelést és kommunikáció-fejlesztést szolgálják a napirendben szereplő beszélgetések, amikor a gyermekek csoportos, szervezett formában megbeszélhetik társaikkal és a felnőttekkel az őket foglalkoztató időszerű kérdéseket, beszámolhatnak a velük történt eseményekről, stb.. Az irodalmi élmény együtteséből fakadó beszédfejlesztő módszerek változatos alkalmazása Ezek az alkalmak segítenek a gyermekek toleranciájának kifejlesztésében, az egymásra figyelés és másik meghallgatásának képességének kialakulásában, valamint a beszédészlelés/megértés/reprodukció fejlesztésében. Az SNI-s gyermekekre vonatkozó feladatok Az irodalmi élmények befogadásának és átélésének segítése a hangulati és érzelmi elemek nem verbális megjelenítésének intenzív közvetítésével az utánzó képesség fejlesztése Az esztétikai élmények közösségi szintű megélésébe való bevonással a nyelvi kultúra és értelmi képesség fejlesztése A fejlődés várható eredménye az óvodáskor végére A gyermekek a mindennapi tevékenységeik alkalmával szívesen ismételgetik a mondókákat, verseket, rigmusokat. Várják, igénylik a mesehallgatást. 18

19 Szívesen mesélnek, dramatizálnak, báboznak a kisebbeknek és önmaguk szórakoztatására. Megjegyeznek gyermekmondókát, 6-7 verset, mesét. Tudnak meséket, történeteket kitalálni és azt mozgással megjeleníteni. Mozgás A tevékenység célja a gyermekek harmonikus mozgásának, testi képességeinek szabad kibontakoztatása játékos formában. Célunk továbbá a gyermekek térbeli tájékozódó képességeinek valamint a személyiség akarati tényezőinek fejlesztése. Valósuljon meg a gyermekek optimális testi fejlődése szükségleteik és mozgásigényük kielégítésével, mozgáskoordinációjuk differenciálódásával, megalapozva ezzel az egészséges életmódot és életvitelt. Mindennap szervezünk mozgásos játékokat, amelybe a láb- és testtartást javító torna elemeit prevenciós és korrekciós jelleggel építjük be. A heti rendben egy nap kötött formában szervezünk kiemelt mozgásos tevékenységet. A csoportok életmódszervezésében helyet kapnak a kirándulások, túrázások, séták, a közelebbi és távolabbi környezetben is. A mindennapi mozgás során, a mozgásos játékok szervezésében az óvoda épületében található füves udvar kínálta lehetőségeket a gyermekek edzésében, egészségfejlesztésében maximálisan kihasználjuk. Anyanyelvi nevelés feladatai Új fogalmak, eszközök, tevékenységek megnevezésével szókincsbővítés A téri tájékozódást segítő gyakorlatokkal relációs szókincs bővítése Játékos, utánzó mozgás megfogalmazásától az elvont fogalmak megértéséig való eljutással értelmi képesség fejlesztése SNI-s gyerekekre vonatkozó feladatok Egyéni szinten: - A meglévő képességekre alapozva, saját mozgásképességének megismerésével testséma fejlesztése közösségi szinten: - A társak mozgásképessége megismerésének segítésével a másság elfogadásának kialakítása A fejlődés várható eredménye az óvodáskor végére A gyermekek szívesen mozognak. Kitartóak a mozgásos játékokban. Szeretnek futni, szeretik a szervezett mozgásos tevékenységeket. Ismerik az irányokat, tudnak térben tájékozódni. Képesek kreatív mozgásformákat kitalálni. Képesek labdát pattogtatni, vezetni. Az ugrásokat talajérkezéskor fékezni tudják. A gimnasztikai gyakorlatokat esztétikusan végzik. Ismerik a szabályokat, adott helyzetben képesek fegyelmezett viselkedésre 19

20 Rajzolás, festés, mintázás, kézi munka A tevékenység célja a gyermekek élmény és fantáziavilágának képi, szabad önkifejezése; a gyermekek tér- forma- szín képzetének gazdagítása, esztétikai érzékenységük, szép iránti nyitottságuk, igényességük alakítása. Óvodánkban a vizuális látásmód fejlesztésére, az önkifejezés módjára naponta nyílik lehetőség a mindennapi komplex tevékenységekben, a csoportszobában és az udvari játék során is. A vizuális kommunikációt fontosnak tartjuk és igyekszünk felhasználni a verbális angol nyelvi kommunikáció elsajátítására is. A vizuális kultúra alkalmazása a nyelvtanítást rugalmasabbá teszi és rendkívül nagy szókincs feldolgozását teszi lehetővé. A vizuális kifejezési forma tervezett témáját az évszakok és az ünnepek befolyásolják. A csoportszobákban kuckókat alakítunk ki, ahol a gyermekek a különböző eszközöket önállóan elővehetik és használhatják. A manuális tevékenységek komplex formában jelennek meg a zenével, dallal, mesével, verssel, a környező világ megismerésével. A vizuális tevékenységekben, mint pl. a rajzolás, festés, gyurmázás, barkácsolás, szövés, fonás, vágás, ragasztás, olyan játékos tevékenység formák jelennek meg, amelyben nem a produktum, hanem a tevékenység öröme a cél. Lényegesnek tartjuk, hogy a csoportszobák környezetükkel hozzájáruljanak a gyermekek esztétikai ízlésformálásához, így a díszítésnél a természetes anyagok használatát preferáljuk, melyek követik az évszakok és ünnepek hangulati változásait. Az óvoda épületében helyet kapnak a gyermekek által készített rajzok, festmények, különféle alkotások. Az óvodapedagógusok feladata a változatos kifejezési technikák alapelemeinek megismertetése, a feltételek megteremtése valamint a gyermekek képességeinek legteljesebb kibontakoztatása. Az anyanyelvi nevelés feladatai A képi szemléletes gondolkodás kiteljesedésének erősítésével logikai gondolkodás fejlesztése A tevékenységet kísérő monologikus beszéd fokozásával beszédkészség fejlesztés A társakkal és a pedagógussal folytatott beszélgetés gazdagodásával mondatalkotás Vizuális és verbális szimbólum képzés fejlesztésével aktív és passzív szókincs bővítése Az olvasás-, és írás elsajátításához szükséges képességek előkészítése Az SNI-s gyerekekre vonatkozó feladat A meglévő adottságokra alapozva az érdeklődés felkeltésével lefetőség és sikerélmény biztosításával képesség fejlesztés A fejlődés várható eredménye az óvodáskor végére 20

(ÓVODA NEVE) PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRÓL

(ÓVODA NEVE) PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRÓL Betekintés a pedagógiai program elfogadását részletes szakmai és törvényi hivatkozásokkal is alátámasztó INTÉZMÉNYVEZETŐI vagy SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY dokumentumba: ÓVODAVEZETŐI / SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY Óvoda logója

Részletesebben

Kedves Szülők, Gyerekek!

Kedves Szülők, Gyerekek! Az intézmény neve: Nefelejcs Napköziotthonos Óvoda Az intézmény székhelye: 9062 Kisbajcs Kossuth út 19. Elérhetőség: 96/358-945 vagy 20/5987842 E-mail cím: nefelejcs58@freemail.hu Óvodavezető: Kónyiné

Részletesebben

(ÓVODA NEVE) PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRÓL

(ÓVODA NEVE) PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRÓL Betekintés a pedagógiai program elfogadását részletes szakmai és törvényi hivatkozásokkal is alátámasztó INTÉZMÉNYVEZETŐI vagy SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY dokumentumba: ÓVODAVEZETŐI / SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY Óvoda logója

Részletesebben

A környezettudatos életvitel alapozása az egészséges életmódra neveléssel. Pedagógusok az egészségért Konferencia Budapest 2014. okt.3.

A környezettudatos életvitel alapozása az egészséges életmódra neveléssel. Pedagógusok az egészségért Konferencia Budapest 2014. okt.3. A környezettudatos életvitel alapozása az egészséges életmódra neveléssel Pedagógusok az egészségért Konferencia Budapest 2014. okt.3. 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények

Részletesebben

CSOPORTNAPLÓJA. Óvodai nevelés a művészetek eszközeivel alternatív program

CSOPORTNAPLÓJA. Óvodai nevelés a művészetek eszközeivel alternatív program Óvodai nevelés a művészetek eszközeivel alternatív program CSOPORTNAPLÓJA Tisztellek téged, fontos vagy nekem, csakis rád figyelek, és segítek neked, ha szükséged van a segítségemre 1 Az óvoda bélyegzője

Részletesebben

SZEGEDI ÓVI FÖLDMÍVES UTCAI ÓVODÁJA. Szeged, Földmíves u. 3

SZEGEDI ÓVI FÖLDMÍVES UTCAI ÓVODÁJA. Szeged, Földmíves u. 3 SZEGEDI ÓVI FÖLDMÍVES UTCAI ÓVODÁJA Szeged, Földmíves u. 3 CÉLOK Alakuljon és tudatosodjon a gyermekek környezetükhöz fűződő pozitív viszonya. Ismerjék meg a gyerekek a kulturált életvitel szokásait. Legyenek

Részletesebben

Audi Hungaria Iskola. Audi Hungaria Óvoda

Audi Hungaria Iskola. Audi Hungaria Óvoda Küldetésünk: A gyermek személyiségének fejlesztése családias környezetben Alapítás: 2012-ben az Audi Hungaria Iskola Intézményegységeként Két, 25-25 fős vegyes korosztályú csoport Egész napos felügyelet

Részletesebben

Nevelési céljaink, feladataink megvalósítása érdekében szükségesnek tartjuk a tárgyi eszközök folyamatos szintentartását és bővítését.

Nevelési céljaink, feladataink megvalósítása érdekében szükségesnek tartjuk a tárgyi eszközök folyamatos szintentartását és bővítését. Óvodánkról: Az Egyetértés Utcai Óvoda 1976.novemberében nyitotta meg kapuit a gyermekek előtt 4 csoporttal 100 férőhellyel. Azóta óvodánk Kecskemét egyik legszebb kertvárosában a Petőfivárosban 225 kisgyermek

Részletesebben

Kompetencia alapú óvodai programcsomag. Projektzáró TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0096 DE OEC Óvoda 2010.06.21.

Kompetencia alapú óvodai programcsomag. Projektzáró TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0096 DE OEC Óvoda 2010.06.21. Kompetencia alapú óvodai programcsomag Projektzáró TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0096 DE OEC Óvoda 2010.06.21. Kompetencia alapú képzés fogalma Kompetencia alapú képzésen az ismereteken alapuló, de a készségek,

Részletesebben

1. CICA CSOPORT. óvónők. Németh Zoltánné. Tóth Ildikó. dajka. Vilhelmné Vágó Katalin

1. CICA CSOPORT. óvónők. Németh Zoltánné. Tóth Ildikó. dajka. Vilhelmné Vágó Katalin 1. CICA CSOPORT Németh Zoltánné Tóth Ildikó Vilhelmné Vágó Katalin A környezet megismerésére nevelés témáihoz kapcsoljuk a tervezett beszélgetés - és játéktémákat, valamint az ének-zene, vizuális, irodalmi,

Részletesebben

MAJER ILDIKÓ: ÓVODAI NEVELÉSÜNK ÓVODAVEZETŐ VESZPRÉM

MAJER ILDIKÓ: ÓVODAI NEVELÉSÜNK ÓVODAVEZETŐ VESZPRÉM MAJER ILDIKÓ: ÓVODAI NEVELÉSÜNK ÓVODAVEZETŐ VESZPRÉM Óvodai nevelés alappillérei: -Köznevelési Törvény -Óvodai nevelés Országos -Pedagógiai Program Alapprogramja ÓVODAI ÉLET, MŰKÖDÉSI PARAMÉTEREK: Gyerekekkel

Részletesebben

A WALLA JÓZSEF ÓVODA

A WALLA JÓZSEF ÓVODA A WALLA JÓZSEF ÓVODA Mottónk: Ha a jövő évről akarsz gondoskodni, vess magot, ha egy évtizeddel számolsz, ültess fát! Ha terved egy életre szól, embert nevelj! (kínai bölcs mondás) ÓVODÁNK TÖRTÉNETE: Walla

Részletesebben

Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde

Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde Az aranyalma a népmesében az újjászületés, a megváltás, valamilyen jó cselekedet jutalma, csodatévő hatása van. Az alma a néphagyományban az egészség, az összetartozás

Részletesebben

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése Eredmény rögzítésének dátuma: 2016.04.20. Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése 1. Pedagógiai módszertani felkészültség 100.00% Változatos munkaformákat alkalmaz. Tanítványait önálló gondolkodásra,

Részletesebben

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013.

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013. Körösladányi Általános Művelődési Központ Zöldág Napköziotthonos Óvodája és Bölcsődéje 5516 Körösladány, Arany János utca 7. E-mail: klovoda@fuzestv.hu; zoldagovi@gmail.com / Web: www.amkkorosladany.hu

Részletesebben

Egyéb Jó gyakorlat megnevezése: Óvoda család újszerű gyakorlata bevontság, együttműködés

Egyéb Jó gyakorlat megnevezése: Óvoda család újszerű gyakorlata bevontság, együttműködés Szolnok Városi Óvodák Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Intézmény Százszorszép Óvoda referenciahely: A kompetencia alapú nevelési, oktatási programot átfogóan, mintaadóan

Részletesebben

Mit tehet a pedagógus a gyermek egészsége érdekében? Jogszabályi keretek, intézményi pedagógiai lehetőségek.

Mit tehet a pedagógus a gyermek egészsége érdekében? Jogszabályi keretek, intézményi pedagógiai lehetőségek. Mit tehet a pedagógus a gyermek egészsége érdekében? Jogszabályi keretek, intézményi pedagógiai lehetőségek. Brassói Sándor főosztályvezető 2014. október 3. Az iskola és a jóllét, az iskolához való kötődés

Részletesebben

AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG

AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG Pedagógusképzés támogatása TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG Kovács Erika Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Az ONOAP jogszabályi környezete

Részletesebben

Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015

Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015 Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015 A Tervezést segítő Dokumentumok: 2011. évi törvény a nemzeti köznevelésről 2010. évi LXIII. törvény a közoktatási törvény módosításáról 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet

Részletesebben

CSOPORTNAPLÓ. a projektszemléletû óvodai élethez.... csoport.../... nevelési év

CSOPORTNAPLÓ. a projektszemléletû óvodai élethez.... csoport.../... nevelési év CSOPORTNAPLÓ a projektszemléletû óvodai élethez... csoport.../... nevelési év Tartalom: A csoportnapló törvényi háttere..................................................... 2 A csoportnapló megnyitása

Részletesebben

Az őszi témahét programja:

Az őszi témahét programja: Az őszi témahét programja: 2011. október 10-14 Osztály: II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola 3.a osztályában Időkeret: 5 nap x 5 x 45 perc Kapcsolatok: NAT Környezetismeret Művészetek dráma, vizuális kultúra,

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja Tartalomjegyzék Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja I. Előszó a felülvizsgált Pedagógiai programhoz...3 II. Bevezetés...4 1. Az intézmény múltja...8 1.1. A mérki iskola

Részletesebben

Nagy Imre Általános Művelődési Központ Óvoda Pedagógiai Program

Nagy Imre Általános Művelődési Központ Óvoda Pedagógiai Program Nagy Imre Általános Művelődési Központ Óvoda Pedagógiai Program Tartalom Bevezető..3.old. 1. Gyermekkép...4.old. 2. Óvodakép 5.old. 3. Nevelési cél.7.old. 4. Az óvodai nevelés általános feladatai.8.old.

Részletesebben

Balatonvilágosi Szivárvány Óvoda PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. Akkor jó a világ, ha jó benne gyereknek lenni. /Véghelyi Balázs/

Balatonvilágosi Szivárvány Óvoda PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. Akkor jó a világ, ha jó benne gyereknek lenni. /Véghelyi Balázs/ Balatonvilágosi Szivárvány Óvoda PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. Akkor jó a világ, ha jó benne gyereknek lenni /Véghelyi Balázs/ 1 Az óvoda hivatalos elnevezése: BALATONVILÁGOSI SZIVÁRVÁNY ÓVODA Az óvoda pontos

Részletesebben

Kisharang Keresztyén Családi Napközi. Bárány Keresztyén Családi Napközi

Kisharang Keresztyén Családi Napközi. Bárány Keresztyén Családi Napközi Kisharang Keresztyén Családi Napközi - Bárány Keresztyén Családi Napközi A Családi napközik 2012. évi működéséről A CSANA fenntartásának célja: a családban nevelkedő gyermekek számára életkoruknak megfelelő

Részletesebben

Alapelveink. Legfontosabb értékünk a GYERMEK. A gyermekeink érdeke mindenek felett áll! Gyermekeinket különleges gondozásban, védelemben részesítjük

Alapelveink. Legfontosabb értékünk a GYERMEK. A gyermekeink érdeke mindenek felett áll! Gyermekeinket különleges gondozásban, védelemben részesítjük Alapelveink Legfontosabb értékünk a GYERMEK A gyermekeink érdeke mindenek felett áll! Gyermekeinket különleges gondozásban, védelemben részesítjük Gyermekeink egyéni készségeinek és képességeinek figyelembevételével

Részletesebben

A Rákosmenti Mákvirág Óvoda Pedagógiai Programja 2015

A Rákosmenti Mákvirág Óvoda Pedagógiai Programja 2015 A Rákosmenti Mákvirág Óvoda Pedagógiai Programja 2015 Személyiségfejlesztés, sajátos nevelési igényű gyermekek integrált nevelése a művészetek pedagógiai eszközeivel, az egészséges életmód alakításával

Részletesebben

A Magyarországi Németek Általános Művelődési Központja Óvodájának Pedagógiai Programja 2016.

A Magyarországi Németek Általános Művelődési Központja Óvodájának Pedagógiai Programja 2016. A Magyarországi Németek Általános Művelődési Központja Óvodájának Pedagógiai Programja 2016. 2 Tartalomjegyzék Bevezető 1. Óvodánk sajátossága, pedagógusképünk, kapcsolatrendszerünk 1.1 Küldetésünk 1.2

Részletesebben

KIEMELÉS A RÖVID FEJLŐDÉSI NAPLÓBÓL

KIEMELÉS A RÖVID FEJLŐDÉSI NAPLÓBÓL Törvényi háttér: 363/2012. (XII.17.) orm. rendelete az Óvodai nevelés országos alapprogramjáról Az óvodai élet megszervezése 4. Az óvodai nevelés tervezését, valamint a gyermekek megismerését és fejlesztését,

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Alsópáhoki Szivárvány Óvoda

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Alsópáhoki Szivárvány Óvoda PEDAGÓGIAI PROGRAM Alsópáhoki Szivárvány Óvoda Alsópáhok Fő u. 41. A gyermek fejlődése szempontjából döntő fontosságú, hogy érezze nemcsak szeretik, hanem olyannak szeretik, amilyen. (Hermann Alice) Készítette:

Részletesebben

--------------------------------------------------------- Óvoda hosszú bélyegzője ÓVODAI CSOPORTNAPLÓ. ---------- csoport részére

--------------------------------------------------------- Óvoda hosszú bélyegzője ÓVODAI CSOPORTNAPLÓ. ---------- csoport részére --------------------------------------------------------- Óvoda hosszú bélyegzője ÓVODAI CSOPORTNAPLÓ 0kksa09 ---------- csoport részére a 2015/2016-os nevelési évre ---------------------------------------------

Részletesebben

Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN

Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN Az előadás vázlata A közoktatás egyik legnehezebb, megoldásra váró problémája A differenciálás Az egyének differenciált

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA GYENESDIÁSI BÖLCSŐDE és ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2015. Készítette: VILÁGOS CSABÁNÉ Intézményvezető TARTALOMJEGYZÉK I. Jogszabályi háttér. 4 II. Intézményünk bemutatása... 6 1. Az óvoda jellemző adatai...

Részletesebben

A BÖLCSŐDE SZAKMAI PROGRAMJA

A BÖLCSŐDE SZAKMAI PROGRAMJA A BÖLCSŐDE SZAKMAI PROGRAMJA KÉSZÜLT: CEGLÉDBERCEL 2009. 1 Tartalomjegyzék Bevezetés 3 1. Bemutatkozás 1.1. Funkció, ellátási kötelezettség...4 1.2. Kapcsolatrendszer..4 2. Tartalmi összetevők 2.1. A bölcsődei

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM KERTVÁROSI ÓVODA 2015. Intézmény OM azonosítója:027000. Készítette: Kertvárosi Óvoda Nevelőtestülete

PEDAGÓGIAI PROGRAM KERTVÁROSI ÓVODA 2015. Intézmény OM azonosítója:027000. Készítette: Kertvárosi Óvoda Nevelőtestülete Intézmény OM azonosítója:027000 2015. Készítette: Kertvárosi Óvoda Nevelőtestülete TARTALOM A PEDAGÓGIAI PROGRAM JOGSZABÁLYI HÁTTERE... 3 1. AZ INTÉZMÉNY ADATAI... 4 2. AZ INTÉZMÉNYÜNK KÖRNYEZETI SAJÁTOSSÁGAI

Részletesebben

TÁMOP-3.1.4/08/ Kom petencia al apú oktatás, egyenl ő ho z záférés bevezet ése Hévíz k özoktatási ne vel ési intézm é nye ibe n.

TÁMOP-3.1.4/08/ Kom petencia al apú oktatás, egyenl ő ho z záférés bevezet ése Hévíz k özoktatási ne vel ési intézm é nye ibe n. A projekt címe: Belebújunk maskarába farsang - témahét A projekt fő célja: A farsangi ünnepkör szimbólumainak, az ünnepkör eredetének megismertetése mellett az adott témát a lehető legváltozatosabb szemszögből

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Törcsvár Utcai Óvoda

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Törcsvár Utcai Óvoda PEDAGÓGIAI PROGRAM Törcsvár Utcai Óvoda 1112 Budapest Törcsvár utca 19-21. Az intézmény OM azonosítója: 034463 Intézményvezető: Steixnerné Strausz Ildikó Legitimációs eljárás Az érvényességet igazoló aláírások

Részletesebben

INTÉZMÉNYVEZETŐI/SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY SÜNI NAPKÖZI-OTTHONOS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRÓL

INTÉZMÉNYVEZETŐI/SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY SÜNI NAPKÖZI-OTTHONOS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRÓL INTÉZMÉNYVEZETŐI/SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY SÜNI NAPKÖZI-OTTHONOS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRÓL Készítette: Kovácsné Tobak Márta Intézményvezető, közoktatási szakértő ÓVODAI PEDAGÓGIAI PROGRAM VÉLEMÉNYEZÉSE Intézmény:

Részletesebben

Állati Móka Egyhetes projekt

Állati Móka Egyhetes projekt Állati Móka Egyhetes projekt Megvalósítás helye: Sugovica Általános Iskola Projekt felelős: Pásztor Judit Ideje: 2014. október 14 október 18. Bevont tanulók köre: 4. osztály, alkalomszerűen az alsós napközis

Részletesebben

Barkaág Tavaszváró Három hetet meghaladó projekt

Barkaág Tavaszváró Három hetet meghaladó projekt Barkaág Tavaszváró Három hetet meghaladó projekt Megvalósítás helye: Sugovica Általános Iskola Kiscsávoly Projekt felelős: Ideje: 2014. március 26. április 16. Foglalkozások száma: 33 Bevont tanulók köre:

Részletesebben

DOBOZI MESEKERT ÓVODA 5624 Doboz, Dobó u. 16. Tel.: 06-66/268-168 E-mail: ovoda@doboz.hu

DOBOZI MESEKERT ÓVODA 5624 Doboz, Dobó u. 16. Tel.: 06-66/268-168 E-mail: ovoda@doboz.hu Tájékoztató a Dobozi Mesekert Óvoda magyar nyelvű cigány kulturális neveléséről Magyar nyelvű cigány kulturális nevelés: A nemzetiségi nevelésnek jelen kell lenni valamennyi olyan óvodában, ahol legalább

Részletesebben

TÁMOP 3.4.3 08/2 Iskolai tehetséggondozás MŰVÉSZETI TEHETSÉGKÖR

TÁMOP 3.4.3 08/2 Iskolai tehetséggondozás MŰVÉSZETI TEHETSÉGKÖR TÁMOP 3.4.3 08/2 MŰVÉSZETI TEHETSÉGKÖR TÁMOP 3.4.3 08/2 TÁMOP 3.4.3 08/2 Elsődleges cél volt a gyermek személyiségét több irányból fejleszteni a kiemelkedő képességeit tovább csiszolni, a testilelki komfortérzetét

Részletesebben

Napközis Munkaközösség Munkaterve. 2013/2014-es tanév. 2013. szeptember 16.

Napközis Munkaközösség Munkaterve. 2013/2014-es tanév. 2013. szeptember 16. Napközis Munkaközösség Munkaterve 2013/2014-es tanév 2013. szeptember 16. Munkaközösségünk helyzete A Napközis Közösség Munkaterve 2013/2014-es tanév Iskolánkban a szülők igényének megfelelően biztosítjuk

Részletesebben

NAPSUGÁR PEDAGÓGIAI PROGRAM

NAPSUGÁR PEDAGÓGIAI PROGRAM NAPSUGÁR PEDAGÓGIAI PROGRAM BUDAPEST XVI. KERÜLETI NAPSUGÁR ÓVODA OM azonosító: 034610 Székhely: 1163 Budapest Cziráki u. 8-10. Telephelyei: Lándzsa 1163 Bp. Lándzsa u. 23. Vadvirág 1. 1163 Bp. Borotvás

Részletesebben

I. BEVEZETŐ. Óvodahasználók igényeinek, szükségleteinek feltérképezése:

I. BEVEZETŐ. Óvodahasználók igényeinek, szükségleteinek feltérképezése: Intézményünk bemutatása: I. BEVEZETŐ Óvodánk 1973 óta négy csoporttal működik, 100 fő befogadására alkalmas. 1998. április 17-étől intézményünk a Bóbita Óvoda nevet viseli. Az óvodát nagy területű, parkosított

Részletesebben

MŰVÉSZETI ÓVODA HELYI NEVELÉSI PROGRAMJAI

MŰVÉSZETI ÓVODA HELYI NEVELÉSI PROGRAMJAI Művészeti Óvoda 6000 Kecskemét Hosszú utca 3. Tel: 76/483-320, Fax: 76/504-630 E-mail cím : hosszuovi@kmoi.hu MŰVÉSZETI ÓVODA HELYI NEVELÉSI PROGRAMJAI - 1 - Művészeti Óvoda 6000 Kecskemét Hosszú utca

Részletesebben

Karácsonyi témahét. 1.b. Szabóné Bakó Márta. Pintérné Legéndi Gabriella. 2009.december 7-12. Petőfi Sándor Általános Iskola Gödöllő

Karácsonyi témahét. 1.b. Szabóné Bakó Márta. Pintérné Legéndi Gabriella. 2009.december 7-12. Petőfi Sándor Általános Iskola Gödöllő Karácsonyi témahét 1.b Szabóné Bakó Márta Pintérné Legéndi Gabriella 2009.december 7-12. Petőfi Sándor Általános Iskola Gödöllő Karácsony ünnepén az a kívánságom. Legyen boldog mindenki ezen a világon.

Részletesebben

ÓVODAI CSOPORTNAPLÓ 2014/2015. NEVELÉSI ÉV

ÓVODAI CSOPORTNAPLÓ 2014/2015. NEVELÉSI ÉV AZ ÓVODA LOGÓJA ÓVODAI CSOPORTNAPLÓ 2014/2015. NEVELÉSI ÉV csoport részére TARTALOMJEGYZÉK A gyermekek névsora és óvodai jele... 6 A gyermekek névsora korcsoport szerint... 7 Születésnapok nyilvántartása...

Részletesebben

Kölcsey Ferenc Általános Iskola és Óvoda

Kölcsey Ferenc Általános Iskola és Óvoda Kölcsey Ferenc Általános Iskola és Óvoda Játék című moduláris program A játék című moduláris program legfontosabb célkitűzései a következők: Az óvodás korból hozott játékosság, a játékra való hajlandóság,

Részletesebben

SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK

SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK Rózsa úti tagóvoda Helyi pedagógiai program Szolnok 2010 Módosítás időpontja:2013.03.31. Érvénybe lépés ideje:2013.09. 1 Tartalom 1. HELYZETELEMZÉS 4 2. A SAJÁTOS PEDAGÓGIAI ARCULAT:

Részletesebben

Környezet és természetvédelmi pedagógiai program

Környezet és természetvédelmi pedagógiai program Hortobágyi Nyitnikék Óvoda OM 200 722 Környezet és természetvédelmi pedagógiai program Hortobágy, 2013. Hortobágyi Nyitnikék Óvoda PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Hortobágy Nyitnikék Óvoda 4071 Hortobágy, Erdei Ferenc

Részletesebben

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék I. FEJEZET: AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 1. 1. Anyagi és személyi feltételek... 1. 2. Küldetésnyilatkozat... 2. 3. A pedagógiai program jogszabályi háttere... 3. 4. Az iskola hivatalos adatai...

Részletesebben

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS Katolikus Pedagógiai Szervezési és Továbbképzési Intézet Komplex Intézményellenorzési és -értékelési Programja INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS IV-VI. fejezet az ÓVODÁK számára Dátum:... Készítette:...... Az intézmény

Részletesebben

AMIT TUDNI ÉRDEMES A PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODÁRÓL

AMIT TUDNI ÉRDEMES A PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODÁRÓL AMIT TUDNI ÉRDEMES A PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODÁRÓL. KAPOSVÁR 2009 AZ INTÉZMÉNY ADATAI Hivatalos elnevezés: Petőfi Sándor Központi Óvoda Az intézmény címe: 7400. Kaposvár, Petőfi u.20 OM azonosító: 033759

Részletesebben

TANTÁRGYI FEJLESZTÉSEK

TANTÁRGYI FEJLESZTÉSEK TANTÁRGYI FEJLESZTÉSEK Tantárgyi fejlesztések Ha fölgyújtjuk a gyermekben a veleszületett szikrát, azzal mindig olyan magaslatok felé nyitunk utat, amilyenekről álmodni sem mertünk volna. Kristine Barnett

Részletesebben

Szirombontogató Óvoda Enying, Vas Gereben u. 1. Szirombontogató Helyi Óvodai Nevelési Program

Szirombontogató Óvoda Enying, Vas Gereben u. 1. Szirombontogató Helyi Óvodai Nevelési Program Enying Város Önkormányzata 8130 Enying Kossuth u. 26. Szirombontogató Óvoda Enying, Vas Gereben u. 1. Szirombontogató Helyi Óvodai Nevelési Program szakértői véleményezése Készítette: Makó Józsefné közoktatási

Részletesebben

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Palotai Vadvirág Óvoda Pedagógiai Program

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Palotai Vadvirág Óvoda Pedagógiai Program Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Palotai Vadvirág Óvoda Pedagógiai Program 1 TARTALOMJEGYZÉK 1.BEVEZETŐ... 4 2.ÓVODAI NEVELÉSÜNK ALAPELVEI, CÉLKITŰZÉSEI... 5 3. GYERMEKKÉP, ÓVODAKÉP... 5 4. AZ

Részletesebben

A tételhez használható segédeszközöket a vizsgaszervező biztosítja.

A tételhez használható segédeszközöket a vizsgaszervező biztosítja. A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység a szakmai és vizsgakövetelmények alapján összeállított, a vizsgázó számára előre kiadott komplex szóbeli tételsor alapján történik. A vizsgázó a

Részletesebben

Önálló intézményi innováció. Medve hét. A kidolgozó pedagógus neve: Sárosiné Büki Anikó 2010.

Önálló intézményi innováció. Medve hét. A kidolgozó pedagógus neve: Sárosiné Büki Anikó 2010. Önálló intézményi innováció Medve hét A kidolgozó pedagógus neve: Sárosiné Büki Anikó 2010. Témahét feladata: Medve ( febr. 2) Áttekintő táblázat Téma Nevelési területek A környező világ tevékeny megismerése

Részletesebben

TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam

TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam A tanulás tanításának elsődleges célja, hogy az egyéni képességek, készségek figyelembe vételével és fejlesztésével képessé tegyük tanítványainkat a 21. században elvárható

Részletesebben

54 761 02 0010 54 02 Kisgyermekgondozó, -nevelő Gyermekgondozó-nevelő

54 761 02 0010 54 02 Kisgyermekgondozó, -nevelő Gyermekgondozó-nevelő A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

A tételekhez segédeszközök nem használhatók.

A tételekhez segédeszközök nem használhatók. A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység központilag összeállított vizsgakérdései a 4. Szakmai követelmények fejezetben szereplő szakmai követelménymodulok témaköreinek mindegyikét tartalmazzák.

Részletesebben

A GYERMEKLIGET ÓVODAI OKTATÓ NONPROFIT

A GYERMEKLIGET ÓVODAI OKTATÓ NONPROFIT BESZÁMOLÓ BÖLCSŐDE A GYERMEKLIGET ÓVODAI OKTATÓ NONPROFIT Kft. működéséről 2011. szeptember 01-től 2012. augusztus 31-ig Készítette: Szabó Istvánné Óvodavezető Ezen beszámolónk intézményünk 2011. szeptember

Részletesebben

A KÖRNYEZETTUDATOS MAGATARTÁS FEJLESZTÉSE AZ ELSŐ OSZTÁLYBAN

A KÖRNYEZETTUDATOS MAGATARTÁS FEJLESZTÉSE AZ ELSŐ OSZTÁLYBAN Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0010 A KÖRNYEZETTUDATOS MAGATARTÁS FEJLESZTÉSE AZ ELSŐ OSZTÁLYBAN Piarista Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM MONTESSORI ELEMEKKEL

PEDAGÓGIAI PROGRAM MONTESSORI ELEMEKKEL S Ü N I Ó V O D Á K 1126 Budapest XII. Németvölgyi út 29. OM: 034481 PEDAGÓGIAI PROGRAM MONTESSORI ELEMEKKEL Készítette: Kovács Zsuzsa Érvényes: 2013. szeptember 01-től Készült: 5/2 eredeti példányban

Részletesebben

Szabadidős Munkaközösség éves programterve a 2016/2017. nevelési évre

Szabadidős Munkaközösség éves programterve a 2016/2017. nevelési évre Szabadidős Munkaközösség éves programterve a 2016/2017. nevelési évre Készítette: Móczár Tiborné Munkaközösség vezető Százhalombattai Kipp-Kopp Óvoda Éves programjaink, ünnepeink, megemlékezések, hagyományok,

Részletesebben

Szakértői vélemény az

Szakértői vélemény az Szakértői vélemény az EGYÜTT-ÉRTÜK ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAMJÁRÓL Az intézmény székhelye: 5510 Dévaványa, Vörösmarty ú. 6-8. Az intézmény típusa: Többcélú, közös igazgatású közoktatási

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. 1. Bevezető 1.1. Az óvoda adatai

TARTALOMJEGYZÉK. 1. Bevezető 1.1. Az óvoda adatai TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezető 1.1. Az óvoda adatai 2. Helyzetkép 2. 1. Gyermekképünk 2. 2. Óvodaképünk, jövőképünk 2. 3. Pedagógusképünk, küldetésünk 2. 4. Az óvoda személyi feltételei 2. 5. Az óvoda tárgyi

Részletesebben

LELLEI ÓVODA. Olyan nemzedék felnövekedésére van szükségünk, amelynek a környezetvédelem nemcsak nagybetűs plakát, hanem ÉLETMÓD.

LELLEI ÓVODA. Olyan nemzedék felnövekedésére van szükségünk, amelynek a környezetvédelem nemcsak nagybetűs plakát, hanem ÉLETMÓD. LELLEI ÓVODA Olyan nemzedék felnövekedésére van szükségünk, amelynek a környezetvédelem nemcsak nagybetűs plakát, hanem ÉLETMÓD. (Környezeti Munkanapló) A LELLEI ÓVODÁBAN: Nagy hangsúlyt fektetnek a környezettudatos

Részletesebben

SZERETETTEL KÖSZÖNTÖM A PEDAGÓGIAI ASSZISZTENSEK I. ORSZÁGOS KONFERENCIÁJÁNAK RÉSZTVEVŐIT!

SZERETETTEL KÖSZÖNTÖM A PEDAGÓGIAI ASSZISZTENSEK I. ORSZÁGOS KONFERENCIÁJÁNAK RÉSZTVEVŐIT! Engedj játszani! SZERETETTEL KÖSZÖNTÖM A PEDAGÓGIAI ASSZISZTENSEK I. ORSZÁGOS KONFERENCIÁJÁNAK RÉSZTVEVŐIT! Ha csak lehet, játszik a gyermek. Mert végül a játék komolyodik munkává. Boldog ember, ki a munkájában

Részletesebben

Pedagógiai Program felülvizsgálata 2013.04.29. Okos ember nem gondol a holnaputánra, amikor a "ma" bőven ellátja feladattal.

Pedagógiai Program felülvizsgálata 2013.04.29. Okos ember nem gondol a holnaputánra, amikor a ma bőven ellátja feladattal. Pedagógiai Program felülvizsgálata 2013.04.29 Okos ember nem gondol a holnaputánra, amikor a "ma" bőven ellátja feladattal. Syndie Maison KE PTSZIKE PTSZI 2013.04.29 A prezentációban megjelenő információk

Részletesebben

Tehetségről, a közoktatási törvényben /1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról /

Tehetségről, a közoktatási törvényben /1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról / Tehetségről, a közoktatási törvényben /1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról / A gyermek, a tanuló jogai és kötelességei II. fejezet 10 (3) A gyermeknek tanulónak joga, hogy a) képességeinek, érdeklődésének,

Részletesebben

NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA SZŐDLIGET PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA SZŐDLIGET PEDAGÓGIAI PROGRAMJA NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA SZŐDLIGET PEDAGÓGIAI PROGRAMJA OM:032920 2014 Napközi Otthonos Óvoda 2133 Sződliget, Vörösmarty u. 8-12. Intézmény OM azonosítója: 032920 Készítette: Hanákné Durján Ilona óvodavezető

Részletesebben

Nagyközségi Óvoda, Földes PROJEKT BEMUTATÁSA GYERMEKLÁNC

Nagyközségi Óvoda, Földes PROJEKT BEMUTATÁSA GYERMEKLÁNC Nagyközségi Óvoda, Földes PROJEKT BEMUTATÁSA GYERMEKLÁNC projekt az adventi ünnepkörhöz, karácsonyhoz kapcsolódóan (a projekt része a TÁMOP 3.1.4. projekt óvodai programcsomag helyi adaptációjának) TÁMOP

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM GYAKORLÓ ÓVODÁJA OM: 030862 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013.

DEBRECENI EGYETEM GYAKORLÓ ÓVODÁJA OM: 030862 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. DEBRECENI EGYETEM GYAKORLÓ ÓVODÁJA OM: 030862 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. TARTALOMJEGYZÉK A PEDAGÓGIAI PROGRAM JOGSZABÁLYI HÁTTERE... 4 A GYAKORLÓ ÓVODA ADATAI... 5 I. BEVEZETŐ... II. GYERMEKKÉP... 1. Gyermekkép...

Részletesebben

CSENYÁ-ÁMK LADÁNYI ISKOLA TÁMOP-3.2.11/10/1/KMR

CSENYÁ-ÁMK LADÁNYI ISKOLA TÁMOP-3.2.11/10/1/KMR TÁMOP-3.2.11/10/1/KMR Tanulók: 17+1 osztály. 353+11 fő Pedagógusok: 32 álláshely Épület: 1977-ben épült, felújítva: 2003-ban és 2007-ben PROGRAMJAINK: 1. FURULYAOKTATÁS BAKÓ TIBORNÉ 2. ALSÓ TAGOZATOS KÉZMŰVES

Részletesebben

Pedagógiai Program. Cinkotai Huncutka Óvoda. OM azonosító: 034612. Székhely: 1164. Budapest Ostoros u. 6-8. Telephely: 1164. Budapest Jövendő u. 2/b.

Pedagógiai Program. Cinkotai Huncutka Óvoda. OM azonosító: 034612. Székhely: 1164. Budapest Ostoros u. 6-8. Telephely: 1164. Budapest Jövendő u. 2/b. Pedagógiai Program Cinkotai Huncutka Óvoda OM azonosító: 034612 Székhely: 1164. Budapest Ostoros u. 6-8. Telephely: 1164. Budapest Jövendő u. 2/b. 2013. 1 BEVEZETÉS Óvodánk pedagógiai programjában kiemelt

Részletesebben

------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------ CSIMPILIMPI CSALÁDI NAPKÖZIK 3100 Salgótarján, Május 1 út 72. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Iktatószám: 1778/2015. Javaslat A Reménység

Részletesebben

1. óra : Az európai népviseletek bemutatása

1. óra : Az európai népviseletek bemutatása RAJZ TANTÁRGY 1. óra : Az európai népviseletek bemutatása A MODUL CÉLJA Az óra célja : Az egyes népviseletek jellegzetességeinek kiemelése, vizsgálatuk különböző szempontokból. Ruhadarabok funkciója az

Részletesebben

Jakabszálás-Fülöpjakab Álatános Művelődési Központ Óvodája, Általános Iskolája Napközi Otthonos Óvoda. Esélyegyenlőségi Program

Jakabszálás-Fülöpjakab Álatános Művelődési Központ Óvodája, Általános Iskolája Napközi Otthonos Óvoda. Esélyegyenlőségi Program Jakabszálás-Fülöpjakab Álatános Művelődési Központ Óvodája, Általános Iskolája Napközi Otthonos Óvoda Esélyegyenlőségi Program 1. Helyzetelemzés Jakabszállás Az óvoda tanulóinak összlétszáma: 70 fő Halmozottan

Részletesebben

A tehetséggondozás gyakorlata és lehetőségei alsó tagozaton

A tehetséggondozás gyakorlata és lehetőségei alsó tagozaton A tehetséggondozás gyakorlata és lehetőségei alsó tagozaton Az iskola arra való, hogy az ember megtanuljon tanulni, hogy felébredjen tudásvágya, megismerje a jól végzett munka örömét, megízlelje az alkotás

Részletesebben

Lurkó iskola előkészítő program-jó gyakorlat

Lurkó iskola előkészítő program-jó gyakorlat Lurkó iskola előkészítő program-jó gyakorlat Intézmény neve: Fazekas József Általános Iskola, Napközi Otthonos Óvoda és Egységes Óvoda - Bölcsőde Intézmény e-mail címe: fazekasisk@gmail.com Kitöltő neve:

Részletesebben

EGYESÍTETT ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM

EGYESÍTETT ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM EGYESÍTETT ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM Készítette: Kautzky Lászlóné intézményvezető Molnár Miklósné általános vezető helyettes A tagintézmények vezetői és nevelőtestületei Tartalomjegyzék 1. HELYZETKÉP...

Részletesebben

A 2009/ 2010- es óvodai nevelési évben a TÁMOP 3.1.4. pályázat keretében bevezetésre került óvodánkban a Kompetencia alapú óvodai nevelési program.

A 2009/ 2010- es óvodai nevelési évben a TÁMOP 3.1.4. pályázat keretében bevezetésre került óvodánkban a Kompetencia alapú óvodai nevelési program. Városi Óvodák Tagóvodája Tókerti Óvoda Pápa, Ötödik u. 26. A 2009/ 2010- es óvodai nevelési évben a TÁMOP 3.1.4. pályázat keretében bevezetésre került óvodánkban a Kompetencia alapú óvodai nevelési program.

Részletesebben

Német nyelv évfolyam

Német nyelv évfolyam Német nyelv 4-8. évfolyam 4. évfolyam Éves órakeret 92,5 + 37 Heti óraszám: 2,5 + 1 Témakörök Óraszám Az én világom, bemutatkozás 10 Én és a családom: a család bemutatása 12 Az iskolám: az osztályterem

Részletesebben

A ZALACSÁNYI CSÁNY LÁSZLÓ ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013.

A ZALACSÁNYI CSÁNY LÁSZLÓ ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. A ZALACSÁNYI CSÁNY LÁSZLÓ ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. Tartalom I. Bevezető Helyzetkép II. Gyermekkép, Óvodakép Gyermekkép Óvodakép III. Az óvodai nevelés feladatai Az egészséges életmód alakítása

Részletesebben

Hírlevél. Mozsgó Biztos Kezdet Gyerekház. 2014. január-június

Hírlevél. Mozsgó Biztos Kezdet Gyerekház. 2014. január-június Hírlevél Mozsgó Biztos Kezdet Gyerekház 2014. január-június Gyerekházunk napi szinten 9-13. h áll a családok rendelkezésére. A napi foglalkozásokon túl folyamatos programokkal a jeles napok megünneplésével

Részletesebben

KÉT NEVELÉSI NYELVŰ NÉMET NEMZETISÉGI PROGRAM

KÉT NEVELÉSI NYELVŰ NÉMET NEMZETISÉGI PROGRAM A VÁROSI ÓVODÁK HELYI ÓVODAI PROGRAMJÁHOZ KIEGÉSZÍTŐ KÉT NEVELÉSI NYELVŰ NÉMET NEMZETISÉGI PROGRAM Készítette: Becskereki Lászlóné Érvényessége: A Városi Óvodák intézménye helyi nevelési programjában meghatározta

Részletesebben

Esélyegyenlőség: Kiemelt figyelmet igénylő gyermekek: SNI gyermekek

Esélyegyenlőség: Kiemelt figyelmet igénylő gyermekek: SNI gyermekek Esélyegyenlőség: Kiemelt figyelmet igénylő gyermekek: SNI gyermekek Nagy Gyöngyi Mária Óvodapedagógiai konferencia - 2013. 04. 12.- Hotel Benczúr 1 Köznevelés A köznevelés közszolgálat, amely a felnövekvő

Részletesebben

HALLGATÓI ÚTMUTATÓ NAPPALI TAGOZATON. Területi szakmai gyakorlathoz óvodapedagógia szakon a 2013/2014-es tanévre

HALLGATÓI ÚTMUTATÓ NAPPALI TAGOZATON. Területi szakmai gyakorlathoz óvodapedagógia szakon a 2013/2014-es tanévre HALLGATÓI ÚTMUTATÓ NAPPALI TAGOZATON Területi szakmai gyakorlathoz óvodapedagógia szakon a 2013/2014-es tanévre A Nyugat-magyarországi Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Karának BA képzésű tanterve alapján

Részletesebben

Angyalkert Magán Óvoda 6000. Kecskemét, Bánk Bán u. 5. ANGYALKERT MAGÁN ÓVODA JÁTÉKVARÁZS ADAPTÁLT PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2015.

Angyalkert Magán Óvoda 6000. Kecskemét, Bánk Bán u. 5. ANGYALKERT MAGÁN ÓVODA JÁTÉKVARÁZS ADAPTÁLT PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2015. ANGYALKERT MAGÁN ÓVODA JÁTÉKVARÁZS ADAPTÁLT PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2015. 1 Tartalomjegyzék: 1. Helyzetkép.3 2. Jövőképünk....6 3. Óvodai nevelésünk sajátos jellemzői.7 4. Óvodai nevelésünk feladatai... 9

Részletesebben

Patakfalvi Attiláné: Az első osztályosok megismerése

Patakfalvi Attiláné: Az első osztályosok megismerése Patakfalvi Attiláné: Az első osztályosok megismerése Megkezdődött a tanév. Az első osztályos kisgyerekek tele tudásvággyal jönnek az iskolába. Tanítóink szervezik a napi megismerő munkát, hogy a gyerekek

Részletesebben

Tanulói feladatok értékelése

Tanulói feladatok értékelése Tanulói feladatok értékelése FELADATLEÍRÁS: TÉMA: A Méhkirálynő című mese feldolgozása 2. d osztály ALTÉMA:Készítsünk árnybábokat! FELADAT: Meseszereplők megjelenítése árnybábokkal A FELADAT CÉLJA: Formakarakterek

Részletesebben

Kölcsey Ferenc Általános Iskola és Óvoda HODÁSZ

Kölcsey Ferenc Általános Iskola és Óvoda HODÁSZ TÁMOP-3.1.4/08/2-2009-0039 Kompetencia alapú oktatás fejlesztése Kölcsey Ferenc Általános Iskola és Óvoda HODÁSZ Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben című pályázati program

Részletesebben

A HMJVÖ Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Óvoda Jó gyakorlatai: SZÓ-TÁR idegen nyelvi nap

A HMJVÖ Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Óvoda Jó gyakorlatai: SZÓ-TÁR idegen nyelvi nap A HMJVÖ Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Óvoda Jó gyakorlatai: SZÓ-TÁR idegen nyelvi nap A jó gyakorlat célja Az idegen nyelvi nap során a tanulók különböző idegen nyelvi foglalkozásokon, workshopokon

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. Készítette:Győri Borbála

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. Készítette:Győri Borbála PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. Készítette:Győri Borbála 1 Tartalom I. BEVEZETŐ 4 1. Nevelőtestületünk választott mottója: 4 2. Az óvoda jellemző adatai: 4 3. Törvényi szabályozás 4 4. Óvodánk rövid bemutatása

Részletesebben

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) A kompetencia - Szakértelem - Képesség - Rátermettség - Tenni akarás - Alkalmasság - Ügyesség stb. A kompetenciát (Nagy József nyomán) olyan ismereteket,

Részletesebben

A BŐSÁRKÁNYI TÜNDÉRFÁTYOL ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A BŐSÁRKÁNYI TÜNDÉRFÁTYOL ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A BŐSÁRKÁNYI TÜNDÉRFÁTYOL ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Készítette: a Bősárkányi Tündérfátyol Óvoda nevelőtestülete Hatályos: 2013.szeptember 1. TARTALOM Tartalomjegyzék 2. 1.Bevezető 5. 1.2.Az óvodánk adatai

Részletesebben

Évfolyam 5. 6. Óraszám 1 0,5

Évfolyam 5. 6. Óraszám 1 0,5 TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam Évfolyam 5. 6. Óraszám 1 0,5 A tanulás tanításának elsődleges célja, hogy az egyéni képességek, készségek figyelembe vételével és fejlesztésével képessé tegyük tanítványainkat

Részletesebben

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY Berhida Város Süni Napköziotthonos Óvoda átdolgozott Nevelési Programjáról

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY Berhida Város Süni Napköziotthonos Óvoda átdolgozott Nevelési Programjáról SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY Berhida Város Süni Napköziotthonos Óvoda átdolgozott Nevelési Programjáról Készítette: Kovácsné Tobak Márta közoktatási szakértő Ig. sz.: 011828-02 Hajmáskér, Arany János utca 8. Bevezetés

Részletesebben