Belső audit- jegyzőkönyv -MIR... BMS - regisztrációs szám: BMS-000

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Belső audit- jegyzőkönyv -MIR... BMS - regisztrációs szám: BMS-000"

Átírás

1 BMSConsulting Bt. MF006Belső audit jegyzőkönyv MIR Audit azonosítója: BMSxxxBelső audit2007.xx.xx. Audit azonosító: BMSxxxBelső audit2007.xx.xx. Belső audit jegyzőkönyv MIR... BMS regisztrációs szám: BMS000 Belső felülvizsgálat, audit Az audit időpontja: 2007.xx.xx. Irányítási Rendszer Dok. verziója: verzió: 1.0 / Audit jegyzőkönyv verziója: MF006 / 2.0. / Felelős Auditmegbízott : Ács Lajos cégvezetőminőségügyi vezető Szabvány, követelmény: MSZ EN ISO 9001:2001 Auditvezető neve: Ács Lajos (BMSConsulting Bt.) Társauditor(ok) neve(i): Betanuló auditor, (szakértő) neve: Résztvevők: Név + Munkakör 1. Nyitó értekezlet időpontja: aláírás Záró értekezlet időpontja: aláírás file: MF006Belso_auditjegyzokonyv_MIR 1 / 20

2 BMSConsulting Bt. MF006Belső audit jegyzőkönyv MIR Audit azonosítója: BMSxxxBelső audit2007.xx.xx. : az eltérésjelentés sorszáma : Értékelés: 1 = teljesül 2 = alapvetően teljesül(elfogadható) 3 = nem teljesül NÉ = nem értelmezhető ki mit hogy mivel mikor hol milyen gyakran mely alapján mit jegyez föl 4. Minőségirányítási rendszer 4.1. Általános követelmények A MIR bevezetésének kötelezettsége: A MIR folyamatok meghatározása és alkalmazása A folyamatok sorrendjének és kölcsönhatásainak meghatározása Módszerek meghatározása a folyamatok végrehajtására és irányítására Erőforrások és információk rendelkezésre állása a folyamatok működtetésére és értékelésére A folyamatok mérése, felügyelete és elemzése Intézkedések hozatala a folyamatos javításhoz Eljárásutasítások és egyéb, velük együtt érvényes Eljárások folyamattervei Szervezeti felépítés Vezetőségi átvizsgálás Beruházási tervek Elemzési tervek Vizsgálati tervek Intézkedési tervek A dokumentálás követelményei Általános útmutatás A dokumentációnak tartalmaznia kell: Minőségpolitikát és célokat MIR kézikönyvet A folyamatszabályzáshoz szükséges dokumentációkat A jelen szabvány szerint megkövetelt eljárási utasításokat Minőségügyi feljegyzéseket Eljárásutasítások A folyamatos javítás kötelezettsége Folyamatos értékelés Közvetítés szervezeten belül Kizárások indoklása Kölcsönhatások leírása Eljárások folyamattervei Szervezeti felépítés Eljárás a kezelésére Eljárás a minőségügyi feljegyzések kezelésére Eljárás a belső auditokra Eljárás a nem megfelelő termékekre Eljárás a helyesbítő intézkedésekre Eljárás a megelőző intézkedésekre Megrendelésekkel kapcsolatos feljegyzések Gyártási bizonylatok Jegyzőkönyvek Kérdőívek Vizsgálati bizonylatok file: MF006Belso_auditjegyzokonyv_MIR 2 / 20

3 BMSConsulting Bt. MF006Belső audit jegyzőkönyv MIR Audit azonosítója: BMSxxxBelső audit2007.xx.xx. : az eltérésjelentés sorszáma : Értékelés: 1 = teljesül 2 = alapvetően teljesül(elfogadható) 3 = nem teljesül NÉ = nem értelmezhető ki mit hogy mivel mikor hol milyen gyakran mely alapján mit jegyez föl Minőségirányítási kézikönyv (tartalmaznia kell): Érvényességi terület Folyamatleírások, vagy A MIR folyamatainak kölcsönhatásai (ld. megjegyzés a szabvány 4.1 pontjához) Eljárásutasítások Szervezeti felépítés Földrajzi és szakmai érvényességi terület A követelmények kizárásának indoklása a 7. Fejezet értelmében Folyamatleírások / eljárások folyamattervei A kezelése A megfelelőség átvizsgálása kiadás és jóváhagyás előtt Átvizsgálás, aktualizálás és ismételt jóváhagyás A módosítási állapot és a változások azonosítása Az alkalmazandó hozzáférhetőségének biztosítása Az olvashatóság és a könnyű azonosíthatóság biztosítása Külső azonosítása és ellenőrzött elosztása Érvénytelen azonosítása véletlen felhasználásuk megakadályozása céljából A feljegyzések kezelése Olvashatóság Azonosítás, jelölés Sérülés elleni védelem Visszakereshetőség Megőrzési időtartam Eljárás a kezelésére A jóváhagyás dokumentumai / eljárása Módosítási eljárás Engedélyezési eljárás Eljárásutasítások Vizsgálati tervek A módosítási állapot jegyzékei Elosztójegyzék / elosztási kulcsok Kiadási és átvételi igazolások Külső vizsgálata Helyszíni vizsgálat Eljárás a minőségügyi feljegyzések kezelésére Megrendelésekkel kapcsolatos feljegyzések Gyártási bizonylatok Jegyzőkönyvek Kérdőívek Vizsgálati bizonylatok Belső auditok dokumentációi Képességvizsgálatok file: MF006Belso_auditjegyzokonyv_MIR 3 / 20

4 BMSConsulting Bt. MF006Belső audit jegyzőkönyv MIR Audit azonosítója: BMSxxxBelső audit2007.xx.xx. : az eltérésjelentés sorszáma : Értékelés: 1 = teljesül 2 = alapvetően teljesül(elfogadható) 3 = nem teljesül NÉ = nem értelmezhető ki mit hogy mivel mikor hol milyen gyakran mely alapján mit jegyez föl 5. A vezetőség felelősségi köre 5.1. A vezetőség elkötelezettsége A MIR hatékonyságának igazolása Vevői követelmények és hatósági / jogszabályi előírások közvetítése A minőségpolitika és minőségcélok meghatározása Vezetőségi átvizsgálás végrehajtása Erőforrások rendelkezésre állásának biztosítása Vezetőségi átvizsgálás Minőségpolitika leírása Oktatási tervek / bizonyítványok Dolgozók tájékoztatása (faliújság, információs rendezvények napirendje) Személyzetfejlesztési tervek MIR tervek Jegyzőkönyvek minőségügyi célok kitűzéséről Projekttervek Beruházási tervek Üzemi megállapodások Vevőközpontúság Vevői szükségletek, követelmények és elvárások kiderítése A vevők megkérdezéséből származó információk kiértékelése Piacelemzések Reklamációs / elemzések Termékvalidálásból származó reklamációk Szabályzatok Vevői megelégedettség elemzése 5.3. Minőségpolitika A szervezet céljainak való megfelelés Elkötelezettség a rendszer folyamatos javítása iránt A minőségcélok kiértékelése Közzététel a szervezeten belül A megfelelőség folyamatos értékelése Vállalati irányvonalak és alapelvek A minőségpolitika írásos megfogalmazása Képzési terv és igazolások Dolgozók tájékoztatása (faliújság, stb.) Vezetőségi átvizsgálás Belső auditok file: MF006Belso_auditjegyzokonyv_MIR 4 / 20

5 BMSConsulting Bt. MF006Belső audit jegyzőkönyv MIR Audit azonosítója: BMSxxxBelső audit2007.xx.xx. : az eltérésjelentés sorszáma : Értékelés: 1 = teljesül 2 = alapvetően teljesül(elfogadható) 3 = nem teljesül NÉ = nem értelmezhető ki mit hogy mivel mikor hol milyen gyakran mely alapján mit jegyez föl 5.4. Tervezés Minőségcélok Meghatározás mérhető jellemzők alapján Összehasonlítás a minőségpolitikával Belső / külső célmegállapítások, Üzleti tervek, Projekt tervek, minőségbiztosítási megállapodások) Vállalatra vonatkozó Termékre vonatkozó Vevőre vonatkozó Fölérendelt Dolgozók tájékoztatása Jegyzőkönyvek a dolgozói elbeszélgetésekről A minőségirányítási rendszer tervezése Annak biztosítása, hogy a minőségcélok és a 4.1 pontból eredő követelmények teljesülnek Annak biztosítása, hogy a módosítások a működőképességet ne befolyásolják Dokumentálás Eljárásutasítások Beruházási tervek Stratégiai tervek Minőségügyi tervek Termelési tervek Erőforrás tervezés / igazolások Eljárás és folyamatleírások Munka és vizsgálati tervek. file: MF006Belso_auditjegyzokonyv_MIR 5 / 20

6 BMSConsulting Bt. MF006Belső audit jegyzőkönyv MIR Audit azonosítója: BMSxxxBelső audit2007.xx.xx. : az eltérésjelentés sorszáma : Értékelés: 1 = teljesül 2 = alapvetően teljesül(elfogadható) 3 = nem teljesül NÉ = nem értelmezhető ki mit hogy mivel mikor hol milyen gyakran mely alapján mit jegyez föl 5.5. Felelősségi kör, hatáskör és kommunikáció Felelősségi körök és hatáskörök A felelősségi és hatáskörök megállapítása és közzététele a szervezeten belül, beleértve a kölcsönös kapcsolatokat Minőségügyi eljárásutasítások Munkahelyi / munkaköri leírások Követelményprofilok A vezetőség képviselője Egyéb feladataitól független vezetőségi tag kinevezése és ennek közzététele a szervezetben Feladatai: A MIR bevezetése Jelentés a felső vezetés felé A vevői követelmények tudatosítása Szervezeti felépítés A minőségügyi megbízott kinevezési okirata A minőségügyi megbízott munkaköri leírása A minőségügyi megbízott munkahelyi leírása Helyzetjelentések / minőségelemzések Belső auditok jelentései Jelentések a minőség helyzetéről Statisztikai kiértékelések Belső kommunikáció Megfelelő kommunikációs folyamatok bevezetése a szervezeten belül Kommunikáció a MIR hatékonyságáról Jegyzőkönyvek és jelentések megbeszélésekről Csoportos képzések és egyéb összejövetelek Faliújságok, belső folyóiratok és körlevelek Audiovizuális és elektronikus médiumok Üzemi rendezvények napirendjei Körlevelek Statisztikák Jelentések a MIR hatékonyságáról file: MF006Belso_auditjegyzokonyv_MIR 6 / 20

7 BMSConsulting Bt. MF006Belső audit jegyzőkönyv MIR Audit azonosítója: BMSxxxBelső audit2007.xx.xx. : az eltérésjelentés sorszáma : Értékelés: 1 = teljesül 2 = alapvetően teljesül(elfogadható) 3 = nem teljesül NÉ = nem értelmezhető ki mit hogy mivel mikor hol milyen gyakran mely alapján mit jegyez föl 5.6. Vezetőségi átvizsgálás Általános útmutatás A MIR rendszeres értékelése A minőségpolitika és minőségcélok javítási lehetőségeinek vizsgálata A MIR módosítási igényeinek felmérése Jelentés a vezetőségi átvizsgálásról Az átvizsgálás bemenő adatai A vezetőségi átvizsgálásnak tartalmaznia kell: Az auditeredményeket A vevői visszajelzéseket A folyamatok teljesítőképességét és termékek megfelelőségét A megelőző és helyesbítő intézkedések helyzetét A korábbi vezetőségi átvizsgálásokat követő intézkedéseket Olyan tervezett változtatásokat, melyek a MIRre kihatással lehetnek Javítási javaslatokat Jelentés a vezetőségi átvizsgálásról Vevői megelégedettség elemzése Folyamatelemzések Bizonylatok helyesbítő és megelőző intézkedésekről Erőforrásigény és felhasználási tervek Benchmarking eredmények Minőségelemzések Kockázatelemzések (műszaki / gazdasági) Belső auditok jelentései Folyamatauditok Termékauditok/jelentések Jelentés az intézkedések végrehajtásáról Beruházási tervek Az átvizsgálás kimenő adatai Döntések és intézkedések a: MIR folyamatainak hatékonyságának javítási lehetőségeiről Termékjavításokról Eszközszükségletről Jelentés a vezetőségi átvizsgálásról Üzleti terv Stratégiai tervek Beruházási tervek Humánpolitikai tervek file: MF006Belso_auditjegyzokonyv_MIR 7 / 20

8 BMSConsulting Bt. MF006Belső audit jegyzőkönyv MIR Audit azonosítója: BMSxxxBelső audit2007.xx.xx. : az eltérésjelentés sorszáma : Értékelés: 1 = teljesül 2 = alapvetően teljesül(elfogadható) 3 = nem teljesül NÉ = nem értelmezhető ki mit hogy mivel mikor hol milyen gyakran mely alapján mit jegyez föl 6. Gazdálkodás az erőforrásokkal 6.1. Gondoskodás az erőforrásokról Eszközök meghatározása és rendelkezésre állása az alábbi célokra: A MIR bevezetése, fenntartása és folyamatos javítása Vevői megelégedettség biztosítása Beruházási tervek személyzetre felszerelésekre ingatlanokra Munkahelyi tervek Egyéb célkitűzések tervezése 6.2. Emberi erőforrások Általános útmutatás Azon személyeknek, akik munkája befolyásolja a termék minőségét, a vonatkozó: Alapképzettség Képzés, oktatás Készségek és Tapasztalat alapján az adott munkára alkalmasnak kell lenniük. Munkahelyi és munkaköri leírások Munkaszerződések Személyzetfejlesztési tervek Képesítési igazolások Feljegyzések a dolgozókkal folytatott beszélgetésekről Munkatársak bizonyítványai Felkészültség, tudatosság és képzés Oktatási igények felmérése Megfelelő képzések felkínálása Képzések hatékonyságának megítélése A tudatosság kifejlesztésének módjai A megfelelő feljegyzések vezetése Feljegyzések a képzettségi követelményekről Munkaköri és munkahelyi leírások Betanítási tervek Feljegyzések a dolgozókkal folytatott beszélgetésekről Képzési tervek Képzési igazolások Jegyzőkönyvek a képzések hatékonyságának kiértékeléséről képzési cél a képzés haszna a képzés hatékonysága haszna a vállalat számára file: MF006Belso_auditjegyzokonyv_MIR 8 / 20

9 BMSConsulting Bt. MF006Belső audit jegyzőkönyv MIR Audit azonosítója: BMSxxxBelső audit2007.xx.xx. : az eltérésjelentés sorszáma : Értékelés: 1 = teljesül 2 = alapvetően teljesül(elfogadható) 3 = nem teljesül NÉ = nem értelmezhető ki mit hogy mivel mikor hol milyen gyakran mely alapján mit jegyez föl 6.3. Infrastruktúra Az infrastruktúra meghatározása, rendelkezésre bocsátása és fenntartása, pl. : Épület, munkahely és hozzá tartozó berendezések Felszerelések, hardverek, szoftverek Támogató szolgáltatások (pl. szállítás, kommunikáció) Munkahelyi tanulmányok Beruházási tervek Karbantartási és fenntartási tervek, jegyzőkönyvek Folyamatképességi vizsgálatokról készített jegyzőkönyvek A beszállítók értékeléséről készített jegyzőkönyvek (szolgáltatók) 6.4. Munkakörnyezet Azon munkahelyi környezeti tényezők felmérése és irányítása, melyek a termékmegfelelőség eléréséhez szükségesek. 7. A termék előállítása 7.1. A termékelőállítás megtervezése A termékelőállítási folyamatok tervezése és fejlesztése. Ennek a tervezésnek az alábbiakat kell tekintetbe vennie: Minőségcélok és a termékkel szemben támasztott követelmények A bevezetendő eljárásokkal, kal és erőforrásokkal szembeni termékspecifikus igények A termékspecifikus verifikálási (igazoló ellenőrzés), validálási (érvényesítő ellenőrzés), ellenőrzési, vizsgálati és próbatevékenységek, valamint átvételi feltételeket Megfelelő igazoló dokumentáció Igazolások munkavédelmi oktatásokról Igazolások hatósági vagy jogszabályi követelmények, vagy szabályozók teljesítéséről Karbantartási, fenntartási tervek (jegyzőkönyvek) Munkahelyi tanulmányok Benchmarking a munkahelyi környezetről Munkatársak megelégedettségének elemzése Elemzések a fluktuációról / hiányzásokról Projektstratégiai tervezetek Feltétfüzetek Minőségtervek Projektfejlesztési tervek Megvalósíthatósági igazolások Mérési és vizsgálati koncepciók Logisztikai koncepciók Kockázatmegítélési és folyamatértékelési jegyzőkönyvek (műszaki és gazdasági vonatkozásban) file: MF006Belso_auditjegyzokonyv_MIR 9 / 20

10 BMSConsulting Bt. MF006Belső audit jegyzőkönyv MIR Audit azonosítója: BMSxxxBelső audit2007.xx.xx. : az eltérésjelentés sorszáma : Értékelés: 1 = teljesül 2 = alapvetően teljesül(elfogadható) 3 = nem teljesül NÉ = nem értelmezhető ki mit hogy mivel mikor hol milyen gyakran mely alapján mit jegyez föl 7.2. A vevővel kapcsolatos folyamatok A termékre vonatkozó követelmények meghatározása Meghatározandók: Termékkel szemben támasztott követelmények, beleértve a kiszállítást, és a kiszállítás utáni gondozást Vevők előfeltételekben megadott követelményei Hatósági és jogszabályi előírások A szervezet valamennyi további követelménye Megbízási iratok Vevői igények Feljegyzések a vevőkkel folytatott megbeszélésekről Trendelemzések Versenyhelyzeti elemzések Szabványokkal és jogszabályi követelményekkel kapcsolatos tudakozódás, utánajárás Feltétfüzetek / követelményfüzetek A termékre vonatkozó követelmények átvizsgálása A termékkel szemben támasztott követelmények értékelése, mielőtt a vevő felé a szállítási készséget jeleznénk. Az alábbiakról kell meggyőződni: A termékkel szemben támasztott követelmények rögzítéséről Az ellentmondások feloldásáról A szerződés átvizsgálásáról A megvalósíthatóságról műszakilag gazdaságilag minőségileg Arról, hogy a változásokat dokumentálták és megértették Ajánlatok, szerződések A szerződések átvizsgálásának igazolása Változtatások dokumentációja Jegyzőkönyv a megvalósíthatósági elemzésről Megvalósíthatósági tanulmányok Megrendelések visszaigazolása Kapcsolattartás a vevővel A vevővel való kapcsolattartás meghatározása és megvalósítása a következő témákban: Termékre vonatkozó információk Ajánlatkérések, szerződések, vagy megrendelések feldolgozása, beleértve a módosításokat is Vevői visszajelzések, beleértve a panaszokat is Termékleírás a vevő részéről Ajánlatkérési Szerződések Megrendelések visszaigazolása Reklámanyagok Vevők megkérdezése, jelentések látogatásokról Vevői megelégedettség elemzése Panaszok, reklamációk Reklamációelemzések A vevő módosítási igényei file: MF006Belso_auditjegyzokonyv_MIR 10 / 20

11 BMSConsulting Bt. MF006Belső audit jegyzőkönyv MIR Audit azonosítója: BMSxxxBelső audit2007.xx.xx. : az eltérésjelentés sorszáma : Értékelés: 1 = teljesül 2 = alapvetően teljesül(elfogadható) 3 = nem teljesül NÉ = nem értelmezhető ki mit hogy mivel mikor hol milyen gyakran mely alapján mit jegyez föl 7.3. Tervezés és fejlesztés A tervezés és fejlesztés megtervezése A fejlesztés megtervezéséhez és irányításához az alábbi szempontokat kell rögzíteni: A fejlesztési folyamat fázisai Értékelési, verifikálási és validálási folyamatok Felelősségi körök és hatáskörök Az érdekelt csoportok közötti kapcsolódási pontok szabályozása Fejlesztési folyamatábrák Jóváhagyási előírások Felelősségmátrix Kockázatfelmérés Kizárt szabványpont NÉ A tervezés és fejlesztés bemenő adatai A termékkel szembeni követelményekre vonatkozó bemenő adatok meghatározása és feljegyzése. Ezeknek az alábbiakat kell tartalmazniuk: működési és teljesítménykövetelmények Ide vonatkozó hatósági és jogszabályi követelmények hasonló termékek korábbi fejlesztési eredményei további követelmények (ár, élettartam, újrafelhasználás lehetősége) Az előírások alkalmassága és ellentmondásmentessége Feltételfüzet / feladat megjelölése Hatósági és/vagy jogszabályi kivitelezési irányelvek Hasonló jellegű korábbi fejlesztések eredményjelentései Vevői igények elemzésének kiértékelése Tájékoztatás szabadalmakról Jóváhagyási Kizárt szabványpont NÉ A tervezés és fejlesztés kimenő adatai A fejlesztés eredményeinek: ki kell elégíteniük a fejlesztési előírásokat információval kell szolgálniuk a beszerzés és termékgyártás /szolgáltatás nyújtása számára utalniuk kell a termék átvételi kritériumaira rögzíteniük kell a termékjellemzőket a biztonságos és rendeltetésszerű használat érdekében Átvételi igazolások Megrendelési előírásokat tartalmazó dokumentáció Kockázatelemzések (pl. FMEA) Vizsgálati feljegyzések (a termelés és validálás céljára) Jóváhagyási Kizárt szabványpont NÉ file: MF006Belso_auditjegyzokonyv_MIR 11 / 20

12 BMSConsulting Bt. MF006Belső audit jegyzőkönyv MIR Audit azonosítója: BMSxxxBelső audit2007.xx.xx. file: MF006Belso_auditjegyzokonyv_MIR 12 / 20 : az eltérésjelentés sorszáma : Értékelés: 1 = teljesül 2 = alapvetően teljesül(elfogadható) 3 = nem teljesül NÉ = nem értelmezhető ki mit hogy mivel mikor hol milyen gyakran mely alapján mit jegyez föl A tervezés és fejlesztés átvizsgálása A fejlesztési fázisok szisztematikus értékelése annak érdekében, hogy: a követelményeknek való megfelelést meg lehessen ítélni a problémákat fel lehessen ismerni, és javaslatot lehessen tenni a szükséges intézkedésekre Fejlesztési munkaközi jelentések / záró jelentések Megfelelő vizsgálati jegyzőkönyvek pl.: laborvagy gyakorlati alkalmazás közbeni kísérletekről Megbeszélések jegyzőkönyvei Modellek és szimulációk Jóváhagyási A tervezés és fejlesztés igazolása (verifikálása) A fejlesztés igazolásának biztosítania kell, hogy a fejlesztési eredmények: kielégítsék a fejlesztési követelményekben előírtakat alapján meghozzák a szükséges követő intézkedéseket dokumentálása megtörténjen Vizsgálati tervek (a verifikálás előírásai) Prototípus / vizsgálati minta Vizsgálati jegyzőkönyvek/ jelentések Jelentések alternatív számításokról / elemzésekről Teszt / szimulációs jelentések Kísérleti jelentések Követő intézkedések leírása Jóváhagyási A tervezés és fejlesztés érvényesítése (validálása) A fejlesztés érvényesítő ellenőrzésének biztosítania kell, hogy megvalósuljon a: használati alkalmasság Adott esetben a részleges validálás termék kiszállítása előtti validálás Dokumentálás Vizsgálati tervek (a validálás előírásai) Nullszéria / gyakorlati alkalmazás során végzett teszteredmények Vizsgálati jegyzőkönyvek/ jelentések (esetleg vevőktől származó) Élettartamvizsgálatok eredményei Egyéb vizsgálóhelyek értékelési eredményei Validálási jóváhagyás A tervezés és fejlesztés változtatásainak kezelése Ehhez az alábbi szempontokat kell figyelembe venni: a változtatás megjelölése és dokumentálása Értékelés, verifikálás, validálás, jóváhagyás a kivitelezés előtt A fejlesztés módosításainak és követő intézkedéseinek kiértékelése a termékre gyakorolt hatásuk szempontjából A kiértékelés eredményeinek dokumentálása. Leírt módosítási igények (pl. a vevőé, termelésé ) A feltételfüzet, rajzok, vizsgálati eljárások új revíziós állapota Módosításokhoz fűzött megjegyzések, vizsgálati jelentések Véghezvitt módosítások jóváhagyási dokumentumai A vevő, az osztályok értesítése a változásokról Visszavont Kizárt szabványpont Kizárt szabványpont Kizárt szabványpont Kizárt szabványpont NÉ NÉ NÉ NÉ

13 BMSConsulting Bt. MF006Belső audit jegyzőkönyv MIR Audit azonosítója: BMSxxxBelső audit2007.xx.xx. : az eltérésjelentés sorszáma : Értékelés: 1 = teljesül 2 = alapvetően teljesül(elfogadható) 3 = nem teljesül NÉ = nem értelmezhető ki mit hogy mivel mikor hol milyen gyakran mely alapján mit jegyez föl 7.4. Beszerzés A beszerzés folyamata A beszerzett terméknek meg kell felelnie a termékkel szembeni követelményeknek. A beszállítókat értékelni kell. Ehhez meg kell határozni a kritériumokat. A beszerzési folyamatokhoz az alábbi szempontokat kell figyelembe venni, pl.: Termék minősége befolyásoló tényezők Beszállítók alkalmassága A beszállítók kiválasztásának és rendszeres értékelésének kritériumai Az értékelés dokumentálása Termékspecifikációk A beszállítók minőségügyi dokumentációja Kérdésjegyzék (checklista) A beszállítók értékelésének bizonyítékai A jóváhagyott beszállítók jegyzéke / adatbankja Értékelési kritériumok Beszerzési információ A beszerzési információknak le kell írniuk a beszerzendő terméket. Ennek a leírásnak tekintetbe kell vennie a: termék engedélyezésére, az eljárásmódra, a folyamatokra, a berendezésekre és felszerelésekre a személyzet minősítésére a MIRre vonatkozó követelményeket. A követelmények megfelelőségét biztosítani kell, még mielőtt azt a vevővel közölnék. Termékspecifikációk Megrendelési formanyomtatványok Megrendelési listák, darabjegyzék Szolgáltatási és szállítási szerződések Minőségbiztosítási megállapodások Megrendelés jóváhagyási A beszerzett termékek igazolása (verifikálása) Ehhez olyan vizsgálatokat / tevékenységeket kell bevezetni és megvalósítani, melyek a termékkel szemben támasztott követelményeket igazolják. Az igazolási tevékenységekhez a beszállítónál rögzíteni kell az igazolásra vonatkozó intézkedéseket és módszereket. Elfogadási kritériumok Igazoló ellenőrzési tervek Vizsgálati előírások A rendkívüli jóváhagyás szabályozása A beszállítók, ill. a saját idegenáru átvételi vizsgálat vizsgálati jegyzőkönyvei Tanúsítványok file: MF006Belso_auditjegyzokonyv_MIR 13 / 20

14 BMSConsulting Bt. MF006Belső audit jegyzőkönyv MIR Audit azonosítója: BMSxxxBelső audit2007.xx.xx. : az eltérésjelentés sorszáma : Értékelés: 1 = teljesül 2 = alapvetően teljesül(elfogadható) 3 = nem teljesül NÉ = nem értelmezhető ki mit hogy mivel mikor hol milyen gyakran mely alapján mit jegyez föl 7.5. Előállítás és szolgáltatás nyújtása Az előállítás és a szolgáltatás nyújtásának szabályozása Ide tartozik: A termékjellemzők meghatározása Munkautasítások rendelkezésre bocsátása Megfelelő felszerelések alkalmazása vizsgáló és mérőeszközök rendelkezésre bocsátása A tevékenységek felügyelete és mérése A termékek és szolgáltatások jóváhagyásának és kiszállításának biztosítása A szállítást követő tevékenységek bevezetése Elfogadási kritériumok Munkautasítások Vizsgálati tervek Karbantartási tervek Szerelési / telepítési tervek Szolgáltatási (szerviz) szerződések Üzemeltetési / kezelési utasítások Folyamattervek Az előállítás és a szolgáltatásnyújtás folyamatainak érvényesítése (validálása) A validálásnak bizonyítania kell az eljárás végrehajtásának képességét. Ennél a következőket kell figyelembe venni: A termelés valamennyi olyan folyamatát validálni kell, amelynek eredményét a végrehajtást követő vizsgálattal és méréssel nem lehet igazolni. Ez minden olyan eljárásra vonatkozik, melyek hiányosságai csak a kiszállítás után jelentkeznek. A validálásnak a következőt kell tartalmaznia (amennyiben alkalmazható): Az értékelés és jóváhagyás kritériumai A személyzet minősítésének és felszerelésének jóváhagyása Rögzített módszerek és eljárásmódok A minőségfeljegyzésekkel szemben támasztott feljegyzések Ismételt validálás esetleges szükségessége Gép és folyamatképességi bizonylatok Alkalmassági és képzési bizonyítványok Minősítési igazolások Validálási (érvényesítési) utasítások Kizárt szabványpont NÉ file: MF006Belso_auditjegyzokonyv_MIR 14 / 20

15 BMSConsulting Bt. MF006Belső audit jegyzőkönyv MIR Audit azonosítója: BMSxxxBelső audit2007.xx.xx. : az eltérésjelentés sorszáma : Értékelés: 1 = teljesül 2 = alapvetően teljesül(elfogadható) 3 = nem teljesül NÉ = nem értelmezhető ki mit hogy mivel mikor hol milyen gyakran mely alapján mit jegyez föl Azonosítás és nyomonkövethetőség Amennyiben követelmény, a terméket a teljes előállítási folyamat során azonosítani kell, és a felülvizsgálat és mérés vonatkozásában a termék állapotát jelölni kell. A jelölést szabályozni és dokumentálni kell. Munkautasítások Kísérő papírok, pl. kísérőjegyek Számítógépes feljegyzések Termékmegjelölések Vizsgálati bizonylatok Zároló kártya Engedélyezések, jóváhagyások A vevő tulajdona Itt az alábbiakra kell figyelni: Gondos kezelés (még a szellemi tulajdonnál is) Megjelölés, védelem és karbantartás Eljárás károsodás vagy elvesztés esetén, dokumentálás (a vevő tájékoztatása) Leltár a vevői tulajdonról Levelezések a vevővel Jegyzőkönyvek az elvégzett igazoló ellenőrzésről, és végrehajtott karbantartásokról A termék állagának megőrzése Ez egyaránt vonatkozik a belső feldolgozásra és a kiszállításra, és tartalmaznia kell: a termék megfelelőségének megőrzését a megjelölést a kezelést a csomagolást a raktározást a védelmet. Ez a termék alkatrészeire, részeire is vonatkozik. Csomagolási, raktározási, állagmegőrzési és kiszállítási előírások Darabjegyzékek Raktári jegyzékek Raktárba vételezési és kiadási tervek Tárolási határidőkre és adott esetben az elkülönített tárolásra vonatkozó előírások Szerelési / kezelési utasítások Kizárt szabványpont NÉ file: MF006Belso_auditjegyzokonyv_MIR 15 / 20

16 BMSConsulting Bt. MF006Belső audit jegyzőkönyv MIR Audit azonosítója: BMSxxxBelső audit2007.xx.xx. : az eltérésjelentés sorszáma : Értékelés: 1 = teljesül 2 = alapvetően teljesül(elfogadható) 3 = nem teljesül NÉ = nem értelmezhető ki mit hogy mivel mikor hol milyen gyakran mely alapján mit jegyez föl 7.6. A megfigyelő és mérőeszközök kezelése Szükséges vizsgáló eszközök meghatározása mérőeszközképesség meghatározása Rendszeres kalibrálás és beszabályozás végrehajtása Mérőeszközök azonosítása Kalibrált állapot rögzítése A védelem és kezelés biztosítása Kalibrálási eredmények dokumentálása Helyesbítő intézkedések meghatározása Dokumentálás elvégzése Kalibrálási eltérések esetén a korábbi mérési eredményeket újra ki kell értékelni és dokumentálni kell. Számítógépes szoftver esetén a képességet igazolni kell. Ezt az igazolást az első használatba vétel előtt és szükség esetén mindig meg kell ismételni. Vizsgálati bizonylatok elfogadási kritériumokkal A vizsgáló és mérőeszközök képességi bizonylatai Vizsgáló és mérőeszközök listája / kartoték Kalibrálási utasítások Kalibrálási jegyzőkönyvek Hitelesítési jegyzőkönyvek Kalibrálási etalonok Kalibrálási tanúsítványok Jegyzőkönyvek az összehasonlító mérésekről és körkísérletekről Feljegyzések a szoftverek alkalmassági tesztjeiről Kizárt szabványpont NÉ file: MF006Belso_auditjegyzokonyv_MIR 16 / 20

17 BMSConsulting Bt. MF006Belső audit jegyzőkönyv MIR Audit azonosítója: BMSxxxBelső audit2007.xx.xx. : az eltérésjelentés sorszáma : Értékelés: 1 = teljesül 2 = alapvetően teljesül(elfogadható) 3 = nem teljesül NÉ = nem értelmezhető ki mit hogy mivel mikor hol milyen gyakran mely alapján mit jegyez föl 8. Mérés, elemzés és fejlesztés 8.1. Általános útmutatás A mérés / felülvizsgálat elemzés és a folyamatos javítás folyamatait meg kell határozni meg kell tervezni be kell vezetni, ahhoz, hogy a termék, a MIR, és a MIR hatékonysága javításának megfelelőségét igazolni lehessen. A igény felmérésének magába kell foglalnia az ide vonatkozó, statisztikai módszerek alkalmazását. Fejlesztési folyamatdiagrammok Fejlesztési vizsgálati tervek Javítási / tökéletesítési tervezetek Statisztikák Sikerjelentések 8.2. Figyelemmel kísérés és mérés A vevő megelégedettsége A vevő benyomásait figyelembe kell venni. Ezen adatok megszerzésének és felhasználásának módszereit meg kell határozni. Intézkedési tervek Vevői megelégedettség elemzése Benchmarking Kérdésjegyzékek, checklisták Levelezések és telefonos megkeresések kiértékelései Kiértékelési jegyzőkönyvek (ált.) Jegyzőkönyvek a célkitűzések felülvizsgálatáról file: MF006Belso_auditjegyzokonyv_MIR 17 / 20

18 BMSConsulting Bt. MF006Belső audit jegyzőkönyv MIR Audit azonosítója: BMSxxxBelső audit2007.xx.xx. : az eltérésjelentés sorszáma : Értékelés: 1 = teljesül 2 = alapvetően teljesül(elfogadható) 3 = nem teljesül NÉ = nem értelmezhető ki mit hogy mivel mikor hol milyen gyakran mely alapján mit jegyez föl Belső audit A belső auditok lefolytatása előre megtervezett időszakokban megtervezés végrehajtás dokumentálás kiértékelés helyesbítő intézkedések meghatározása és végrehajtása felülvizsgálat A korábbi auditokat is figyelembe kell venni. Az auditorok függetlenségét biztosítani kell. Belső audit eljárásutasítás Audittervek Auditjelentések Eltérésjelentések Intézkedési tervek helyesbítő tevékenységek bevezetésére Próbajegyzőkönyvek, stb. Vezetőségi átvizsgálás Jelentések a helyesbítő intézkedések hatékonyságáról Auditorok minősítési bizonyítványai A folyamatok figyelemmel kísérése és mérése A MIR felügyeletére és mérésére alkalmas módszereket kell kidolgozni, alkalmazni és adott esetben ezekre helyesbítő és megelőző intézkedéseket kell bevezetni A termék figyelemmel kísérése és mérése A termékjellemzőket: a termék gyártásának megfelelő fázisában felügyelni mérni verifikálni (igazolni) dokumentálni kell. Csak a megfelelőség igazolása után szabad kimondani a jóváhagyást. A mindenkori felelős személynek azonosíthatónak kell lennie. Munkautasítások Kockázatelemzések jegyzőkönyvei (FMEA) Karbantartási és fenntartási tervek és megvalósítási intézkedések Minőségfeljegyzések Minőség szabályozó kártyák Vizsgálati tervek Vizsgálati jegyzőkönyvek Statisztikai kiértékelések Vizsgálati tervek Vizsgálati utasítások Vizsgálati / próbajegyzőkönyvek Szúrópróbavizsgálati tervek (attributív és változó) Kérdésjegyzékek (checklisták) Összehasonlító minták Minőségfeljegyzések Rendkívüli jóváhagyások a vevő vagy hatóság részéről (amennyiben alkalmazható) file: MF006Belso_auditjegyzokonyv_MIR 18 / 20

19 BMSConsulting Bt. MF006Belső audit jegyzőkönyv MIR Audit azonosítója: BMSxxxBelső audit2007.xx.xx. : az eltérésjelentés sorszáma : Értékelés: 1 = teljesül 2 = alapvetően teljesül(elfogadható) 3 = nem teljesül NÉ = nem értelmezhető ki mit hogy mivel mikor hol milyen gyakran mely alapján mit jegyez föl 8.3. A nem megfelelő termék kezelése A nem megfelelő terméket: azonosítani irányítani ismételten verifikálni dokumentálni kell az utánmunkálását el kell végezni Az utánmunkált terméket: ismételten verifikálni kell, adott esetben a vevő rendkívüli jóváhagyása szükséges A nemmegfelelőségek következményeit: fel kell mérni azokra intézkedéseket kell foganatosítani Eljárás a nem megfelelő termék kezelésére A nemmegfelelőségről felvett jegyzőkönyvek Vizsgálati előírások Vizsgálati bizonylatok Vevőtájékoztatás Esetleges kiegészítő vizsgálati tervek Engedélyezési jegyzőkönyvek Szakértői szakvélemények Rendkívüli jóváhagyások Azonosítási előírások 8.4. Az adatok elemzése A MIR alkalmasságának és hatékonyságának mérésére szolgáló adatokat fel kell mérni elemezni kell az alábbiakra vonatkozó információk tekintetében: vevő megelégedettsége / elégedetlensége vevői követelések folyamatok és termékek jellemzői beszállítók Cél, a MIR folyamatos tökéletesítése, javítása Mérési és vizsgálati jegyzőkönyvek Nemmegfelelőségekről készített feljegyzések Feljegyzések vevői kritikákról Vevői megelégedettség elemzése Auditjelentések Minőségjelentések Feljegyzések az alkalmazói tapasztalatokról Jelentések az előírt és tényadatok összehasonlításáról file: MF006Belso_auditjegyzokonyv_MIR 19 / 20

20 BMSConsulting Bt. MF006Belső audit jegyzőkönyv MIR Audit azonosítója: BMSxxxBelső audit2007.xx.xx. : az eltérésjelentés sorszáma : Értékelés: 1 = teljesül 2 = alapvetően teljesül(elfogadható) 3 = nem teljesül NÉ = nem értelmezhető ki mit hogy mivel mikor hol milyen gyakran mely alapján mit jegyez föl 8.5. Fejlesztés Folyamatos fejlesztés A folyamatos javítást a minőségpolitika, a minőségcélok, az auditeredmények, az adatelemzések, a helyesbítő és megelőző tevékenységek és vezetőségi átvizsgálás által kell lehetővé tenni. Minőségügyi tervek Projekttervek Jegyzőkönyvek a célkitűzésekről Jelentések az előrelépésekről Vezetőségi átvizsgálások Helyesbítő intézkedési tervek Megelőző intézkedési tervek Helyesbítő tevékenység A hibák ismétlődő előfordulásának megakadályozása érdekében a dokumentált eljárásnak a következőket kell figyelembe vennie: Hibák felismerése Hibaokok feltárása Kezelés szükségessége az ismétlődő előfordulás megakadályozására Intézkedés / helyesbítő intézkedés A helyesbítő intézkedések ellenőrzése és értékelése Dokumentálás Eljárásutasítás a helyesbítő tevékenységek kezelésére Nemmegfelelőségi jegyzőkönyvek Statisztikai kiértékelések Próba / eredményjegyzőkönyvek Helyesbítő tevékenységekre vonatkozó utasítások Képzési tervek Képzési bizonylatok Reklamációk elemzése Esetlegesen módosított szállítási szerződések, minőségmegállapodások Beruházási tervek Vezetőségi átvizsgálási jegyzőkönyvek Megelőző tevékenység A lehetséges hibaokok kiküszöbölése érdekében a dokumentált eljárásnak a következőket kell figyelembe venni: A lehetséges hibák felmérése Megelőző intézkedések megtervezése Megelőző tevékenységek végrehajtása A bevezetett megelőző intézkedések értékelése Dokumentálás Eljárásutasítás a megelőző tevékenységek kezelésére Kockázatelemzések (gazdasági, műszaki) Nemmegfelelőségi jegyzőkönyvek Elemzések jegyzőkönyvei Próbajegyzőkönyvek (teszt) Intézkedési tervek Képzési tervek Képzési bizonylatok módosított szállítási szerződések, minőségmegállapodások Beruházási tervek file: MF006Belso_auditjegyzokonyv_MIR 20 / 20

Dokumentumok és adatok kezelése az ISO 9001:2008 előírásai alapján. Gyöngy István

Dokumentumok és adatok kezelése az ISO 9001:2008 előírásai alapján. Gyöngy István Dokumentumok és adatok kezelése az ISO 9001:2008 előírásai alapján Gyöngy István MS osztályvezető ÉMI-TÜV SÜD Kft. gyongy.istvan@emi-tuv.hu / 06/20/922-7469 www.emi-tuv.hu ÉMI-TÜV SÜD Kft. több mint 1100

Részletesebben

A., ALAPELVEK VÁLTOZÁSAI

A., ALAPELVEK VÁLTOZÁSAI A., ALAPELVEK VÁLTOZÁSAI S.sz. ISO 9001:2008 ISO 9001:2015 1) vevőközpontúság vevőközpontúság 2) vezetés vezetői szerepvállalás 3) a munkatársak bevonása a munkatársak elköteleződése 4) folyamatszemléletű

Részletesebben

2011. ÓE BGK Galla Jánosné,

2011. ÓE BGK Galla Jánosné, 2011. 1 A mérési folyamatok irányítása Mérésirányítási rendszer (a mérés szabályozási rendszere) A mérési folyamat megvalósítása, metrológiai megerősítés (konfirmálás) Igazolás (verifikálás) 2 A mérési

Részletesebben

Amit a minőségről tudni kell Certified Process Quality Manager course 1 Az előadás tematikája: ISO 9001 minőségirányítási rendszer közérthetően Minőségirányítási rendszertanúsítások egy tapasztalt auditor

Részletesebben

Mester Példány. Integrált Irányítási Rendszer Dokumentáció

Mester Példány. Integrált Irányítási Rendszer Dokumentáció 1081 Budapest, Népszínház u. 57. I/8. Hatálybaléptetés időpontja: Készítette:.... Ács Lajos cégvezető - minőségügyi vezető Ellenőrizte és Jóváhagyta:.... Ácsné Cseh Ildikó cégtulajdonos Figyelem! Az, a

Részletesebben

Képzés leírása. Képzés megnevezése: Integrált belső auditor (MSZ EN ISO 9001, MSZ EN ISO 14001) Jelentkezés

Képzés leírása. Képzés megnevezése: Integrált belső auditor (MSZ EN ISO 9001, MSZ EN ISO 14001) Jelentkezés Képzés megnevezése: Integrált belső auditor (MSZ EN ISO 9001, MSZ EN ISO 14001) Jelentkezés Mi a képzés célja és mik az előnyei? A résztvevő a képzés után - megfelelő képesítést szerez az MSZ EN ISO 9001,

Részletesebben

Gyöngy István MS osztályvezető

Gyöngy István MS osztályvezető Gyöngy István MS osztályvezető www.emi-tuv.hu Hogyan készítsük el az új MIR dokumentációt, hogyan készüljünk fel a külső fél általi auditra?. 25 éve Magyarországon Tanúsítás / Hitelesítés: NAT akkreditáció

Részletesebben

Minőségbiztosítás a laboratóriumi munkában - Akkreditáció -

Minőségbiztosítás a laboratóriumi munkában - Akkreditáció - Minőségbiztosítás a laboratóriumi munkában - Akkreditáció - Kulcsszavak - Teljes dokumentáltság, szabályozottság - Visszavezethetőség - Rendszeres külső és belső ellenőrzés - Folyamatos fejlődés - Esetlegesség,

Részletesebben

A vezetőség felelősségi köre (ISO 9001 és pont)

A vezetőség felelősségi köre (ISO 9001 és pont) 16. A vezetőség felelősségi köre (ISO 9001 és 9004 5. pont) 16.1 A vezetőség elkötelezettsége (ISO 9001 és 9004 5.1. pont) A vezetőség felelősségi körére vonatkozó fejezet a két szabványban szinte azonos

Részletesebben

Képzés leírása. Képzés megnevezése: Integrált belső auditor (MSZ EN ISO 9001, MSZ EN ISO 14001, OHSAS 18001) Jelentkezés

Képzés leírása. Képzés megnevezése: Integrált belső auditor (MSZ EN ISO 9001, MSZ EN ISO 14001, OHSAS 18001) Jelentkezés Képzés megnevezése: Integrált belső auditor (MSZ EN ISO 9001, MSZ EN ISO 14001, OHSAS 18001) Jelentkezés A résztvevő a képzés után - megfelelő képesítést szerez MSZ EN ISO 9001, MSZ EN ISO 14001, OHSAS

Részletesebben

Minőség és minőségirányítás. 3. ISO 9000:2015 és ISO 9001:2015

Minőség és minőségirányítás. 3. ISO 9000:2015 és ISO 9001:2015 3. ISO 9000:2015 és ISO 9001:2015 1 ZH jegyzetek 2 2 3. ISO 9000:2015 ISO 9000 Minőségirányítási rendszerek. Alapok és szótár alapvető fontosságú hátteret biztosít a nemzetközi szabványnak a megfelelő

Részletesebben

ISO 9001:2015 Változások Fókuszban a kockázatelemzés

ISO 9001:2015 Változások Fókuszban a kockázatelemzés ISO 9001:2015 Változások Fókuszban a kockázatelemzés Avagy hogy gondolkodjuk a saját cégünkről? Kőrösi György, ISO TS/9001 Vezető auditor Új Követelmények ÚJ! Kockázatalapú gondolkodás A szabvány egészére

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ ELJÁRÁS

Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ ELJÁRÁS Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ Készítette: Dr. Traiber-Harth Ibolya minőségirányítási igazgató 2014.04.30. Felülvizsgálta, aktualizálta:... Hegedüs Zsuzsanna mb. operatív vezető 2016.02.21. Jóváhagyta:...

Részletesebben

ISO 9001 revízió Dokumentált információ

ISO 9001 revízió Dokumentált információ ISO 9001 revízió Dokumentált információ Dokumentumkezelés manapság dokumentált eljárás Minőségi kézikönyv DokumentUM feljegyzés Dokumentált eljárás feljegyzések kezeléséhez Dokumentált eljárás dokumentumok

Részletesebben

Minőségtanúsítás a gyártási folyamatban

Minőségtanúsítás a gyártási folyamatban Minőségtanúsítás a gyártási folyamatban Minőség fogalma (ISO 9000:2000 szabvány szerint): A minőség annak mértéke, hogy mennyire teljesíti a saját jellemzők egy csoportja a követelményeket". 1. Fogalom

Részletesebben

ME/42-01 Minőségirányítási eljárás készítése

ME/42-01 Minőségirányítási eljárás készítése D E B R E C E N I E G Y E T E M Agrár- és Gazdálkodástudományok Centruma Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar ME/42-01 eljárás készítése 2. kiadás Hatályba léptetve: 2010. május

Részletesebben

Képzés leírása. Képzés megnevezése: Autóipari belső auditor (MSZ ISO/TS 16949) Mi a képzés célja és mik az előnyei?

Képzés leírása. Képzés megnevezése: Autóipari belső auditor (MSZ ISO/TS 16949) Mi a képzés célja és mik az előnyei? Képzés megnevezése: Autóipari belső auditor (MSZ ISO/TS 16949) Jelentkezés Mi a képzés célja és mik az előnyei? A résztvevő a képzés után - megfelelő képzettséget szerez az MSZ ISO/TS 16949 szabvány belső,

Részletesebben

A termék előállítása, megvalósítása (ISO 9001 és 9004 7. pont)

A termék előállítása, megvalósítása (ISO 9001 és 9004 7. pont) 18. A termék előállítása, megvalósítása (ISO 9001 és 9004 7. pont) 18.1 A folyamatok tervezése (ISO 9001 és 9004 7.1. pont) A szabványok 7. pontjainak szerkezete azonos. A 9001 szabvány 7.1. pontja a folyamattervezéssel

Részletesebben

ÉMI-TÜV SÜD Kft. Hogyan készítsük el az új MIR dokumentációt, hogyan készüljünk fel a külső fél általi auditra? Gyöngy István

ÉMI-TÜV SÜD Kft. Hogyan készítsük el az új MIR dokumentációt, hogyan készüljünk fel a külső fél általi auditra? Gyöngy István ÉMI-TÜV SÜD Kft. Hogyan készítsük el az új MIR dokumentációt, hogyan készüljünk fel a külső fél általi auditra? Gyöngy István ÉMI-TÜV ÉMI-TÜV SÜD SÜD 2016.06.02.-03. ISO Fórum ISOFÓRUM Tavasz ÉMI-TÜV SÜD

Részletesebben

A szabványos minőségi rendszer elemei. Termelési folyamatok

A szabványos minőségi rendszer elemei. Termelési folyamatok 10. A szabványos minőségi rendszer elemei. Termelési folyamatok 10.1 Beszerzés (ISO 9001, 4.6.) A termelési folyamatok közül a szabvány elsőként a beszerzést szabályozza. Az előírások a beszállító értékelésével,

Részletesebben

PROJEKTMENEDZSERI ÉS PROJEKTELLENŐRI FELADATOK

PROJEKTMENEDZSERI ÉS PROJEKTELLENŐRI FELADATOK Adat és Információvédelmi Mesteriskola MIR a projektben 30 MB KÁLMÁN MIKLÓS ÉS RÁCZ JÓZSEF PROJEKTMENEDZSERI ÉS PROJEKTELLENŐRI FELADATOK 2018.10.19. Adat és Információvédelmi Mesteriskola 1 MIR Tartalom:

Részletesebben

INFORMATIKAI PROJEKTELLENŐR

INFORMATIKAI PROJEKTELLENŐR INFORMATIKAI PROJEKTELLENŐR MIR a projektben 30 MB KÁLMÁN MIKLÓS ÉS RÁCZ JÓZSEF PROJEKTMENEDZSERI ÉS PROJEKTELLENŐRI FELADATOK 2017. 02. 24. MMK-Informatikai projektellenőr képzés 1 MIR Tartalom: 2-12

Részletesebben

Gondolatok a belső auditorok felkészültségéről és értékeléséről Előadó: Turi Tibor vezetési tanácsadó, CMC az MSZT/MCS 901 szakértője

Gondolatok a belső auditorok felkészültségéről és értékeléséről Előadó: Turi Tibor vezetési tanácsadó, CMC az MSZT/MCS 901 szakértője Gondolatok a belső auditorok felkészültségéről és értékeléséről Előadó: Turi Tibor vezetési tanácsadó, CMC az MSZT/MCS 901 szakértője 1 Az előadás témái Emlékeztetőül: összefoglaló a változásokról Alkalmazási

Részletesebben

Minőségirányítási eljárás készítése ME/42-01

Minőségirányítási eljárás készítése ME/42-01 D E B R E C E N I E G Y E T E M Agrár- és Gazdálkodástudományok Centruma Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar eljárás készítése ME/42-01 2. kiadás Hatályba léptetve: 2010. május

Részletesebben

Projektszám: HU16121/14 oldalszám: 1/7. Szabados Éva. MSZ EN ISO 9001:2009 Minőségirányítási rendszer

Projektszám: HU16121/14 oldalszám: 1/7. Szabados Éva. MSZ EN ISO 9001:2009 Minőségirányítási rendszer Projektszám: HU16121/14 oldalszám: 1/7 Megbízó szervezet neve: D-PACK Gyártó, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. Székhelye: 2371 Dabas-Sári, Szent János u. 1. Megbízó szervezet vezetőségének képviselője:

Részletesebben

Minőségirányítási Kézikönyv

Minőségirányítási Kézikönyv FVM MGI Oldal: 1/7 4. MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI RENDSZER 4.1. Általános követelmények Olyan minőségirányítási rendszert hoztunk létre, dokumentáltunk és tartunk fenn, amely megfelelő eszköz arra, hogy tevékenységünk

Részletesebben

Változások folyamata

Változások folyamata ISO 9001:2008 Változások az új szabványban Változások folyamata A változtatások nem csak a rendszer dokumentumait előállítókra vonatkozik, hanem: az ellenőrzéseket végzőkre, a belső auditot végzőkre, és

Részletesebben

Képzés leírása. Képzés megnevezése: Orvostechnikai eszköz belső auditor (MSZ EN ISO 13485) Mi a képzés célja és mik az előnyei?

Képzés leírása. Képzés megnevezése: Orvostechnikai eszköz belső auditor (MSZ EN ISO 13485) Mi a képzés célja és mik az előnyei? Képzés megnevezése: Orvostechnikai eszköz belső auditor (MSZ EN ISO 13485) Jelentkezés Mi a képzés célja és mik az előnyei? A résztvevő a képzés után - megfelelő képesítést szerez az MSZ EN ISO 13485 szabvány

Részletesebben

A minőségirányítási rendszer auditálása laboratóriumunkban. Nagy Erzsébet Budai Irgalmasrendi Kórház Központi Laboratórium

A minőségirányítási rendszer auditálása laboratóriumunkban. Nagy Erzsébet Budai Irgalmasrendi Kórház Központi Laboratórium A minőségirányítási rendszer auditálása laboratóriumunkban Nagy Erzsébet Budai Irgalmasrendi Kórház Központi Laboratórium Alkalmazott standardok MSZ EN ISO 9000:2001 (EN ISO 9000: 2000) Minőségirányítási

Részletesebben

XXIII. MAGYAR MINŐSÉG HÉT

XXIII. MAGYAR MINŐSÉG HÉT XXIII. MAGYAR MINŐSÉG HÉT MŰHELYMUNKA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI RENDSZEREK ÁTALAKÍTÁSA AZ ISO 9001:2015 SZERINT GYAKORLATI FOGÁSOK. TOHL ANDRÁS TECHNIKAI VEZETŐ SGS HUNGÁRIA KFT. NAPIREND Bevezetés, problémák,

Részletesebben

A szabványos minőségi rendszer elemei. Általános részek, tervezés

A szabványos minőségi rendszer elemei. Általános részek, tervezés 9. A szabványos minőségi rendszer elemei. Általános részek, tervezés 9.1 Az ISO 9001 szabvány előírásainak csoportosítása A szabvány 0., 1., 2., és 3. pontja bevezetésként szolgál és megadja a legfontosabb

Részletesebben

A HADFELSZERELÉSEK TERVEZÉSÉNEK, FEJLESZTÉSÉNEK ÉS GYÁRTÁSÁNAK NATO MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI ELŐÍRÁSAI

A HADFELSZERELÉSEK TERVEZÉSÉNEK, FEJLESZTÉSÉNEK ÉS GYÁRTÁSÁNAK NATO MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI ELŐÍRÁSAI (1.kiadás) A HADFELSZERELÉSEK TERVEZÉSÉNEK, FEJLESZTÉSÉNEK ÉS GYÁRTÁSÁNAK NATO MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI ELŐÍRÁSAI (2003 június) NATO/PFP NYILT ÉSZAKATLANTI SZERZŐDÉS SZERVEZETE, NATO SZABVÁNYOSÍTÁSI HIVATAL

Részletesebben

Gyártástechnológia alapjai Méréstechnika rész 2011.

Gyártástechnológia alapjai Méréstechnika rész 2011. Gyártástechnológia alapjai Méréstechnika rész 2011. 1 Kalibrálás 2 Kalibrálás A visszavezethetőség alapvető eszköze. Azoknak a műveleteknek az összessége, amelyekkel meghatározott feltételek mellett megállapítható

Részletesebben

A HADFELSZERELÉSEK GYÁRTÁSKÖZI ÉS VÉGELLENŐRZÉSÉNEK NATO MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI ELŐÍRÁSAI

A HADFELSZERELÉSEK GYÁRTÁSKÖZI ÉS VÉGELLENŐRZÉSÉNEK NATO MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI ELŐÍRÁSAI (1.kiadás) A HADFELSZERELÉSEK GYÁRTÁSKÖZI ÉS VÉGELLENŐRZÉSÉNEK NATO MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI ELŐÍRÁSAI (2003. június) NATO/PFP NYILT ÉSZAKATLANTI SZERZŐDÉS SZERVEZETE, NATO SZABVÁNYOSÍTÁSI HIVATAL (NSA) NATO

Részletesebben

Az ISO 9001:2015 szabványban szereplő új fogalmak a tanúsító szemszögéből. Szabó T. Árpád

Az ISO 9001:2015 szabványban szereplő új fogalmak a tanúsító szemszögéből. Szabó T. Árpád Az ISO 9001:2015 szabványban szereplő új fogalmak a tanúsító szemszögéből. Szabó T. Árpád Bevezetés Az új fogalmak a TQM ből ismerősek? ISO 9001:2015 új fogalmainak az érdekelt felek általi értelmezése

Részletesebben

BMS-Consulting Bt. Integrált Irányítási Rendszer Dokumentáció / IV. szint: Formanyomtatványok MF-202-Ajánlat -MIR AJÁNLAT

BMS-Consulting Bt. Integrált Irányítási Rendszer Dokumentáció / IV. szint: Formanyomtatványok MF-202-Ajánlat -MIR AJÁNLAT AJÁNLAT a Mester Példány MSZ EN ISO 9001:2001 szabvány szerinti minőségirányítási rendszerének kialakítására. Készítette: BMS-Consulting Bt. Budapest, 2007. július 08. file: MF-202-Ajanlat-MIR 1 / 12 Fejezet

Részletesebben

Minőségbiztosítás dr. Petőcz Mária

Minőségbiztosítás dr. Petőcz Mária Minőségbiztosítás dr. Petőcz Mária Építési folyamat 1 J O G S Z A B Á LY O K N E M Z E T I S Z A B VÁ N Y O K SZAKMAI ÉS VÁLLALATI SZABVÁNYKIADVÁNYOK A műszaki szabályozás szintjei és hierarchiája HAZAI

Részletesebben

A minőségirányítási rendszer dokumentumai előadó: Dr. Szigeti Ferenc főiskolai tanár

A minőségirányítási rendszer dokumentumai előadó: Dr. Szigeti Ferenc főiskolai tanár Műszaki Alapozó, Fizika és Gépgyártástechnológia Intézeti Tanszék Minőségirányítás alapjai A minőségirányítási rendszer dokumentumai előadó: Dr Szigeti Ferenc főiskolai tanár A minőségirányítási rendszer

Részletesebben

Projektszám HU13210/11 oldalszám: 1/5. 2000 Szentendre, Dózsa György út 20.

Projektszám HU13210/11 oldalszám: 1/5. 2000 Szentendre, Dózsa György út 20. Projektszám HU13210/11 oldalszám: 1/5 Megbízó szervezet megnevezése: Szentendrei Betonárugyár ZRt. Székhelye: 2000 Szentendre, Dózsa György út 20. Az audit során vizsgált illetve megtekintett telephelye(i):

Részletesebben

Integrált ISO 9001 ISO ISO Vezető auditor képzés

Integrált ISO 9001 ISO ISO Vezető auditor képzés Integrált ISO 9001 ISO 14001 ISO 45001 Vezető auditor képzés képzés (Kihelyezett) A KÉPZÉS IDŐPONTJA ÉS HELYE: dátum: időtartam: helyszín: A KÉPZÉS KÖLTSÉGEI*: kedvezményes ár: normál ár: 341 000 Ft (partner

Részletesebben

Minőségügyi Eljárásleírás Vezetőségi átvizsgálás

Minőségügyi Eljárásleírás Vezetőségi átvizsgálás Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Minőségügyi Eljárásleírás Vezetőségi átvizsgálás Dokumentum adatai Azonosító kód/fájlnév Verziószám Mellékletek száma ME03_ÁOK 1.0 3 Készítették Minőségügyi

Részletesebben

Belső audit jegyzőkönyv, jelentés

Belső audit jegyzőkönyv, jelentés Belső audit jegyzőkönyv, jelentés Auditálás alatti szervezet: Cím: Audit azonosítója: Dátum: Auditkritériumok, scope: Auditprogramot irányító személy: Auditor: Megfigyelő: MSZ EN ISO 9001:2015 Minőségirányítási

Részletesebben

Az akkreditáció és a klinikai audit kapcsolata a tanúsítható minőségirányítási rendszerekkel

Az akkreditáció és a klinikai audit kapcsolata a tanúsítható minőségirányítási rendszerekkel TÁMOP-6.2.5.A-12/1-2012-0001 Egységes külső felülvizsgálati rendszer kialakítása a járó- és fekvőbeteg szakellátásban, valamint a gyógyszertári ellátásban Az akkreditáció és a klinikai audit kapcsolata

Részletesebben

ISO HOGYAN ÉPÜL FEL A MIR RENDELÉSRE KÉSZÜLT ESZKÖZÖK GYÁRTÓI ESETÉN? előadó Juhász Attila SAASCO Kft.

ISO HOGYAN ÉPÜL FEL A MIR RENDELÉSRE KÉSZÜLT ESZKÖZÖK GYÁRTÓI ESETÉN? előadó Juhász Attila SAASCO Kft. ISO 13485 HOGYAN ÉPÜL FEL A MIR RENDELÉSRE KÉSZÜLT ESZKÖZÖK GYÁRTÓI ESETÉN? előadó Juhász Attila SAASCO Kft. TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS Miről és kinek szól az előadás? 3. AZ ÚTITERV Bevezetési stratégia

Részletesebben

MINŐSÉG ÉS MINŐSÉGIRÁNYÍTÁS MINŐSÉGÜGY A JÁRMŰTECHNIKÁBAN MINŐSÉGÜGY A KÖZLEKEDÉSBEN

MINŐSÉG ÉS MINŐSÉGIRÁNYÍTÁS MINŐSÉGÜGY A JÁRMŰTECHNIKÁBAN MINŐSÉGÜGY A KÖZLEKEDÉSBEN MINŐSÉG ÉS MINŐSÉGIRÁNYÍTÁS MINŐSÉGÜGY A JÁRMŰTECHNIKÁBAN MINŐSÉGÜGY A KÖZLEKEDÉSBEN BMEKOGJA154 BMEKOGJA113 Ászity Sándor BME KÖZLEKEDÉSMÉRNÖKI ÉS JÁRMŰMÉRNÖKI KAR 32708-2/2017/INTFIN SZÁMÚ EMMI ÁLTAL

Részletesebben

BMS-Consulting Bt. Integrált Irányítási Rendszer Dokumentáció / IV. szint: Formanyomtatványok MF-219-Projekt terv - MIR.

BMS-Consulting Bt. Integrált Irányítási Rendszer Dokumentáció / IV. szint: Formanyomtatványok MF-219-Projekt terv - MIR. Projektterv a Mester Példány Kft. (1123 Budapest, Alkotás út 50.) MSZ EN ISO 9001:2001 szabvány szerinti minőségirányítási rendszerének kialakítására. Készítette: BMS-Consulting Bt. Ács Lajos cégvezető

Részletesebben

Új dokumentálandó folyamatok, azok minimális tartalmi elvárásai

Új dokumentálandó folyamatok, azok minimális tartalmi elvárásai Új dokumentálandó folyamatok, azok minimális tartalmi elvárásai Dokumentált folyamattal való rendelkezés ISO/TS 16949:2009 IATF 16949:2015 Dokumentumok kezelése, Feljegyzések kezelése, Nem megfelelő termék

Részletesebben

DOMBÓVÁR VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA

DOMBÓVÁR VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA DOMBÓVÁR VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA ME-04 BELSŐ AUDIT Átdolgozta és aktualizálta:... Tigerné Schuller Piroska minőségirányítási vezető Jóváhagyta és a bevezetést elrendelte:... Dr. Gábor Ferenc Jegyző

Részletesebben

5. Témakör TARTALOMJEGYZÉK

5. Témakör TARTALOMJEGYZÉK 5. Témakör A méretpontosság technológiai biztosítása az építőiparban. Geodéziai terv. Minőségirányítási terv A témakör tanulmányozásához a Paksi Atomerőmű tervezési feladataiból adunk példákat. TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

ÉMI TÜV SÜD. ISO feldolgozása, elvárások. Kakas István KIR-MIR-MEBIR vezető auditor

ÉMI TÜV SÜD. ISO feldolgozása, elvárások. Kakas István KIR-MIR-MEBIR vezető auditor ÉMI TÜV SÜD Az EMI-TÜV SUD Magyarország egyik piacvezető vizsgáló és tanúsító cége, amely magas színvonalú műszaki, minőségügyi és biztonságtechnikai megoldásokat nyújt ügyfeleinek a vizsgálat, ellenőrzés,

Részletesebben

Beszerzési és elosztási logisztika. Előadó: Telek Péter egy. adj. 2008/09. tanév I. félév GT5SZV

Beszerzési és elosztási logisztika. Előadó: Telek Péter egy. adj. 2008/09. tanév I. félév GT5SZV Beszerzési és elosztási logisztika Előadó: Telek Péter egy. adj. 2008/09. tanév I. félév GT5SZV 3. Előadás A beszerzési logisztikai folyamat Design tervezés Szükséglet meghatározás Termelés tervezés Beszerzés

Részletesebben

BMS-Consulting Bt. Integrált Irányítási Rendszer Dokumentáció

BMS-Consulting Bt. Integrált Irányítási Rendszer Dokumentáció 1081 Budapest, Népszínház u. 57. I/8. Hatálybaléptetés időpontja: Készítette:.... Ács Lajos cégvezető - minőségügyi vezető Ellenőrizte és Jóváhagyta:.... Ácsné Cseh Ildikó cégtulajdonos Figyelem! Az, a

Részletesebben

LABORATÓRIUMOK MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSA Dr. Bezur László

LABORATÓRIUMOK MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSA Dr. Bezur László LABORATÓRIUMOK MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSA Dr. Bezur László (1) Előadás (2) GLP szabvány, GLP laboratóriumok (rendelet szöveg) (3) 17025 (2001) szabvány, laboratóriumok akkreditálása (a szabvány rövidített szövege)

Részletesebben

ME/74-01 Beszerzés szabályozása

ME/74-01 Beszerzés szabályozása D E B R E C E N I E G Y E T E M Agrár- és Gazdálkodástudományok Centruma Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar ME/74-01 2. kiadás Hatályba léptetve: 2010. május 05. Készítette:

Részletesebben

ISO 14001:2004. Környezetközpontú irányítási rendszer (KIR) és EMAS. A Földet nem apáinktól örököltük, hanem unokáinktól kaptuk kölcsön.

ISO 14001:2004. Környezetközpontú irányítási rendszer (KIR) és EMAS. A Földet nem apáinktól örököltük, hanem unokáinktól kaptuk kölcsön. ISO 14001:2004 Környezetközpontú irányítási rendszer (KIR) és EMAS A Földet nem apáinktól örököltük, hanem unokáinktól kaptuk kölcsön. 1 A környezetvédelem szükségessége Használat Termelés Hulladék Kivonás

Részletesebben

GYAKORLATI TAPASZTALATOK AZ ISO EIR SZABVÁNY TANÚSÍTÁSOKRÓL BUZNA LEVENTE AUDITOR

GYAKORLATI TAPASZTALATOK AZ ISO EIR SZABVÁNY TANÚSÍTÁSOKRÓL BUZNA LEVENTE AUDITOR GYAKORLATI TAPASZTALATOK AZ ISO 50001 EIR SZABVÁNY TANÚSÍTÁSOKRÓL BUZNA LEVENTE AUDITOR AZ SGS BEMUTATÁSA Alapítás: 1878 Központ: Genf, Svájc Tevékenység: ellenőrzés, tanúsítás és vizsgálat Szervezet:

Részletesebben

BELSŐ AUDIT 2. ELJÁRÁS LEÍRÁSA

BELSŐ AUDIT 2. ELJÁRÁS LEÍRÁSA BELSŐ AUDIT MINŐSÉGÜGYI ME 08 1. AZ CÉLJA Az eljárás célja a minőségirányítási rendszer belső auditálásának szabályozása. Jelen szabályozás rögzíti a belső audit megtervezésének, végrehajtásának folyamatát,

Részletesebben

NATO MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI KÖVETELMÉNYEK A TERVEZÉSRE, FEJLESZTÉSRE ÉS GYÁRTÁSRA

NATO MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI KÖVETELMÉNYEK A TERVEZÉSRE, FEJLESZTÉSRE ÉS GYÁRTÁSRA (1.kiadás) NATO MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI KÖVETELMÉNYEK A TERVEZÉSRE, FEJLESZTÉSRE ÉS GYÁRTÁSRA (2003 június) I EREDETI Üres oldal II EREDETI ÉSZAKATLANTI SZERZŐDÉS SZERVEZETE, NATO SZABVÁNYOSÍTÁSI HIVATAL (NSA)

Részletesebben

A minőségügyi munka múltja, jelene, jövője a MOHE CÉGCSOPORT tagjai között

A minőségügyi munka múltja, jelene, jövője a MOHE CÉGCSOPORT tagjai között A minőségügyi munka múltja, jelene, jövője a MOHE CÉGCSOPORT tagjai között XVII. Otthoni Szakápolási Kongresszus Ráckeve 2015. Október 08-09. Készítette: Bodrogi Sándorné minőségfejlesztési vezető 1 Újraélesztés

Részletesebben

Ferrara 2006 Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Székhely: 2330 Dunaharaszti, Orgona utca 6. Telephely: 2330 Dunaharaszti, Nádor utca 1.

Ferrara 2006 Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Székhely: 2330 Dunaharaszti, Orgona utca 6. Telephely: 2330 Dunaharaszti, Nádor utca 1. Ferrara 2006 Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Székhely: 2330 Dunaharaszti, Orgona utca 6. Telephely: 2330 Dunaharaszti, Nádor utca 1. Tel.: 06-23-804-704 Fax: 06-24-998-633 E-mail: ferrera2006@ferrera2006.com

Részletesebben

NATO MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI KÖVETELMÉNYEK A GYÁRTÁSRA. AQAP 2120 (1. kiadás) (2003 június)

NATO MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI KÖVETELMÉNYEK A GYÁRTÁSRA. AQAP 2120 (1. kiadás) (2003 június) NATO MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI KÖVETELMÉNYEK A GYÁRTÁSRA (2003 június) 1 EREDETI Üres oldal II EREDETI ÉSZAKATLANTI SZERZŐDÉS SZERVEZETE, NATO SZABVÁNYOSÍTÁSI HIVATAL (NSA) NATO KÖZZÉTÉTELI KÖZLEMÉNY 2003. június

Részletesebben

KTI KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI INTÉZET NONPROFIT KFT. 1119 BUDAPEST, THAN KÁROLY U. 3-5. TELEFON: 371-5936 TELEFAX: 205-5951

KTI KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI INTÉZET NONPROFIT KFT. 1119 BUDAPEST, THAN KÁROLY U. 3-5. TELEFON: 371-5936 TELEFAX: 205-5951 KTI KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI INTÉZET NONPROFIT KFT. 1119 BUDAPEST, THAN KÁROLY U. 3-5. TELEFON: 371-5936 TELEFAX: 205-5951 TÁJÉKOZATÓ T-1-03-02 A kölcsönös átjárhatóságot biztosító infrastruktúra alrendszer

Részletesebben

BAGME11NNF Munkavédelmi mérnökasszisztens Galla Jánosné, 2011.

BAGME11NNF Munkavédelmi mérnökasszisztens Galla Jánosné, 2011. BAGME11NNF Munkavédelmi mérnökasszisztens Galla Jánosné, 2011. 1 Mérési adatok feldolgozása A mérési eredmény megadása A mérés dokumentálása A vállalati mérőeszközök nyilvántartása 2 A mérés célja: egy

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem. minőségbiztosítási. szabályzata

A Pécsi Tudományegyetem. minőségbiztosítási. szabályzata A Pécsi Tudományegyetem minőségbiztosítási szabályzata Pécs 2011. 2011. november 10. 1 A Pécsi Tudományegyetem (továbbiakban: Egyetem) Szenátusa a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény 21. (2)

Részletesebben

AJÁNLÁS az ISO 9001:2000 alkalmazásához egészségügyi szolgáltató szervezetekben

AJÁNLÁS az ISO 9001:2000 alkalmazásához egészségügyi szolgáltató szervezetekben AJÁNLÁS az ISO 9001:2000 alkalmazásához egészségügyi szolgáltató szervezetekben BEVEZETÉS ALKALMAZÁSI TERÜLET RENDELKEZŐ HIVATKOZÁSOK SZAKKIFEJEZÉSEK ÉS MEGHATÁROZÁSOK MINŐSÉGMENEDZSMENT RENDSZER AZ EGÉSZSÉGÜGYI

Részletesebben

Üzemi gyártásellenőrzés a kavics- és kőbányákban Kő- és kavicsbányász nap Budapest 2008

Üzemi gyártásellenőrzés a kavics- és kőbányákban Kő- és kavicsbányász nap Budapest 2008 gyártásellenőrzés a kavics- és kőbányákban Kő- és kavicsbányász nap Budapest 2008 A bányászat során előállított építési termékekre vonatkozó előírások 3/2003. (I. 25.) BM-GKM-KvVM együttes rendelet az

Részletesebben

Az alapellátás ISO 9001 és MEES 1.0 alapú minőségirányítási rendszerének (MIR) működtetése

Az alapellátás ISO 9001 és MEES 1.0 alapú minőségirányítási rendszerének (MIR) működtetése Az alapellátás ISO 9001 és MEES 1.0 alapú minőségirányítási rendszerének (MIR) működtetése Vonatkozó szabályozások Jogszabályok Az egészségügyről szóló 1997.évi CLIV. Törvény 121. 327 Minden egészségügyi

Részletesebben

(Minőségirányítási eljárás)

(Minőségirányítási eljárás) ÓBUDAI EGYETEM ME 02 MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI RENDSZER (Minőségirányítási eljárás) 11. sz. verzió A kiadás dátuma: 2017. február 1. (Érvényes visszavonásig) FOLYAMATGAZDA: Göndör Vera minőségirányítási koordinátor

Részletesebben

(Minőségirányítási eljárás) 4. sz. verzió. A kiadás dátuma: február 27. Prof. Dr. Rudas Imre rektor

(Minőségirányítási eljárás) 4. sz. verzió. A kiadás dátuma: február 27. Prof. Dr. Rudas Imre rektor BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA ME 02 MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI RENDSZER (Minőségirányítási eljárás) 4. sz. verzió A kiadás dátuma: 2007. február 27. (Érvényes visszavonásig) FOLYAMATGAZDA: Dr. Koczor Zoltán minőségirányítási

Részletesebben

IATF - International Automotive Task Force IATF 16949:2016 Hivatalos értelmezés

IATF - International Automotive Task Force IATF 16949:2016 Hivatalos értelmezés :2016 Hivatalos értelmezés Az első kiadása 2016 októberben jelent meg, és 2017 január 1-től lépett érvénybe. Az IATF a következő hivatalos értelmezésről döntött (Sanctioned Interpretations - SI) és hagyta

Részletesebben

Állami minőségbiztosítás a védelmi beszerzésekben

Állami minőségbiztosítás a védelmi beszerzésekben XI. HONVÉDELMI MINŐSÉGTALÁLKOZÓ A HADIK TERV A MINŐSÉG FÓKUSZÁBAN Állami minőségbiztosítás a védelmi beszerzésekben Gyöngyösi Ferenc mk. alezredes HM FHH Haditechnikai Intézet Minőségirányítási, Kodifikációs

Részletesebben

CÉLOK ÉS ELŐIRÁNYZATOK, KÖRNYEZETKÖZPONTÚ IRÁNYÍTÁSI ÉS MEB PROGRAMOK

CÉLOK ÉS ELŐIRÁNYZATOK, KÖRNYEZETKÖZPONTÚ IRÁNYÍTÁSI ÉS MEB PROGRAMOK 1/6 oldal Tartalomjegyzék: 1/ Célmeghatározás 2/ Területi érvényesség 3/ Fogalom meghatározások 4/ Eljárás 5/ Kapcsolódó dokumentációk jegyzéke 6/ Dokumentálás Készítette: Szigeti Edit Jóváhagyta: Bálint

Részletesebben

Képzés leírása. Képzés megnevezése: IRIS szabványismertető Jelentkezés

Képzés leírása. Képzés megnevezése: IRIS szabványismertető Jelentkezés Képzés megnevezése: IRIS szabványismertető Jelentkezés Mi a képzés célja és mik az előnyei? A képzés célja az IRIS szabvány vasúti járműipari kiegészítő követelményeinek megismertetése a résztvevőkkel.

Részletesebben

ME/76-01 A mérő és megfigyelőeszközök kezelése

ME/76-01 A mérő és megfigyelőeszközök kezelése D E B R E C E N I E G Y E T E M Agrár- és Gazdálkodástudományok Centruma Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar ME/76-01 2. kiadás Hatályba léptetve: 2010. május 05. Készítette:

Részletesebben

Menedzsment rendszerek. Az MSZ EN ISO 9001:2009-es szabvány felépítése és követelményei

Menedzsment rendszerek. Az MSZ EN ISO 9001:2009-es szabvány felépítése és követelményei Műszaki Alapozó, Fizika és Gépgyártástechnológiai Tanszék Minőségirányítás alapjai Menedzsment rendszerek Az MSZ EN ISO 9001:2009-es szabvány felépítése és követelményei előadó: Dr. Szigeti Ferenc főiskolai

Részletesebben

AZ ISO 9001:2015 LEHETŐSÉGEI AZ IRÁNYÍTÁSI RENDSZEREK FEJLESZTÉSÉRE. XXII. Nemzeti Minőségügyi Konferencia 2015. Szeptember 17.

AZ ISO 9001:2015 LEHETŐSÉGEI AZ IRÁNYÍTÁSI RENDSZEREK FEJLESZTÉSÉRE. XXII. Nemzeti Minőségügyi Konferencia 2015. Szeptember 17. AZ ISO 9001:2015 LEHETŐSÉGEI AZ IRÁNYÍTÁSI RENDSZEREK FEJLESZTÉSÉRE 2015. Szeptember 17. SGS BEMUTATÁSA Alapítás: 1878 Központ: Genf, Svájc Tevékenység: Ellenőrzés, vizsgálat és tanúsítás Szervezet: 80.000

Részletesebben

NATO MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI KÖVETELMÉNYEK AZ ELLENŐRZÉSRE ÉS VIZSGÁLATRA. AQAP 2130 (1. kiadás) (2003 június)

NATO MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI KÖVETELMÉNYEK AZ ELLENŐRZÉSRE ÉS VIZSGÁLATRA. AQAP 2130 (1. kiadás) (2003 június) (1.kiadás) NATO MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI KÖVETELMÉNYEK AZ ELLENŐRZÉSRE ÉS VIZSGÁLATRA (2003 június) I EREDETI Üres oldal II EREDETI ÉSZAKATLANTI SZERZŐDÉS SZERVEZETE, NATO SZABVÁNYOSÍTÁSI HIVATAL (NSA) NATO

Részletesebben

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI RENDSZER IRÁNYÍTÁSA MF 01.RE

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI RENDSZER IRÁNYÍTÁSA MF 01.RE Változtatás átvezetésére kötelezett példány: nem kötelezett példány: Példány sorszám: MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI RENDSZER IRÁNYÍTÁSA MF 01.RE Készítette: Dr. Váncsa Andrea Átvizsgálta: Dr. Szűcs Gabriella Jóváhagyta:

Részletesebben

ME/72-01 Vevőkkel kapcsolatos folyamat szabályozása

ME/72-01 Vevőkkel kapcsolatos folyamat szabályozása D E B R E C E N I E G Y E T E M Agrár- és Gazdálkodástudományok Centruma Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar ME/72-01 2. kiadás Hatályba léptetve: 2010. május 05. Készítette:

Részletesebben

ISO 14000-es szabványrendszer

ISO 14000-es szabványrendszer ISO 14000-es szabványrendszer Szabvány Jele Hazai jelzet Szabvány címe ISO 14001 MSZ EN ISO 14001:2005 Környezetközpontú irányítási rendszerek. Követelmények és alkalmazási irányelvek ISO 14004 MSZ EN

Részletesebben

BMS-Consulting Bt. ME-002-Belső audit - a nemmegfelelőségek kezelése - helyesbítő és megelőző tevékenységek

BMS-Consulting Bt. ME-002-Belső audit - a nemmegfelelőségek kezelése - helyesbítő és megelőző tevékenységek BMS-Consulting Bt. Integrált Irányítási Rendszer Dokumentáció ME-002-Belső audit - a nemmegfelelőségek kezelése - helyesbítő és megelőző tevékenységek Hatálybaléptetés időpontja: Készítette:.... Ács Lajos

Részletesebben

ISO 9001 Útmutató. Bevezetés. Érvényességi terület és kizárások. Audit folyamat

ISO 9001 Útmutató. Bevezetés. Érvényességi terület és kizárások. Audit folyamat Bevezetés Ezt a dokumentumot azért állítottuk össze, hogy segítsen megismerni az Ön szervezetének szerepét és felelősségét a regisztrációs/tanúsító folyamatban és vázolja az EMT/NQA általános elvárásait,

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV

Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV MÓDOSÍTÁSOK JEGYZÉKE Módosította/felülvizsgálta (név, dátum) Változat száma Módosított oldalszám Jóváhagyta (név, dátum) Kibocsátás/érvénybe

Részletesebben

Az új szabványra történő áttérés feladatai. tanúsítói oldalról. Bujtás Gyula. Budaörs, 2015.

Az új szabványra történő áttérés feladatai. tanúsítói oldalról. Bujtás Gyula. Budaörs, 2015. Az új szabványra történő áttérés feladatai Bujtás Gyula tanúsítói oldalról Budaörs, 2015. BEMUTATKOZÁS EMT Zrt./ NQA Hungary Alapítva: 2002 november 28. 2008.09.19.-től - Zrt. Cím: 2040 Budaörs, Muskátli

Részletesebben

Magyar joganyagok - 30/2018. (II. 28.) Korm. rendelet - az egyéni védőeszközök meg 2. oldal 5. (1) A kijelölt szervezet a tárgyévben végzett megfelelő

Magyar joganyagok - 30/2018. (II. 28.) Korm. rendelet - az egyéni védőeszközök meg 2. oldal 5. (1) A kijelölt szervezet a tárgyévben végzett megfelelő Magyar joganyagok - 30/2018. (II. 28.) Korm. rendelet - az egyéni védőeszközök meg 1. oldal 30/2018. (II. 28.) Korm. rendelet az egyéni védőeszközök megfelelőségét értékelő szervezetek kijelölésének és

Részletesebben

XXXIII. Magyar Minőség Hét 2014 Átállás az ISO/IEC 27001 új verziójára 2014. november 4.

XXXIII. Magyar Minőség Hét 2014 Átállás az ISO/IEC 27001 új verziójára 2014. november 4. 2014 Átállás az ISO/IEC 27001 új verziójára 2014. november 4. Móricz Pál ügyvezető igazgató Szenzor Gazdaságmérnöki Kft. változások célja Előadás tartalma megváltozott fogalmak, filozófia mit jelentenek

Részletesebben

Egy lehetséges tartalomjegyzék TÜV 100

Egy lehetséges tartalomjegyzék TÜV 100 A TÜV 100 egy olyan fogalomgyûjtemény, amely a minõséget oktató felsõoktatási intézmények számára a TÜV Rheinland Akadémia által meghirdetett "Minõségügyi rendszerreferens" és "Minõségügyi rendszerfejlesztõ"

Részletesebben

BESZERZÉS, BESZÁLLÍTÓK MINŐSÍTÉSE

BESZERZÉS, BESZÁLLÍTÓK MINŐSÍTÉSE BESZERZÉS, BESZÁLLÍTÓK MINŐSÍTÉSE 1. ELJÁRÁS CÉLJA Az eljárás célja a hivatali beszerzési folyamatok szabályozása. Jelen eljárás meghatározza a beszerzések folyamatát, a beszállítók minősítését, előírva

Részletesebben

Működési és eljárási szabályzat. 1. sz. melléklet: Folyamatábra

Működési és eljárási szabályzat. 1. sz. melléklet: Folyamatábra Oldal: 1 / 5 1. A szabályzat célja Jelen működési és eljárási szabályzat célja a megfelelőségértékelési tevékenység szabályozása a kijelölt területen. 2. Alkalmazási terület ÉMI-TÜV SÜD Kft. kijelölt területe.

Részletesebben

A TAM CERT tanúsítási eljárás leírása MSZ EN ISO 9001 szerint

A TAM CERT tanúsítási eljárás leírása MSZ EN ISO 9001 szerint Tartalomjegyzék 1. Kérelmezés átvizsgálása, audit előkészítése...2 1.1 Előaudit...2 1.2 Kérdéskatalógus...2 1.3 Auditmegbízott...2 2 A kezdeti (tanúsító) audit...2 2.1 A kezdeti audit 1. szakasza:...2

Részletesebben

SZOLGÁLATI TITOK! KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ!

SZOLGÁLATI TITOK! KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ! A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Klinikai központ ELJÁRÁS

Pécsi Tudományegyetem Klinikai központ ELJÁRÁS Pécsi Tudományegyetem Klinikai központ Készítette:... Dátum: Dr. Traiber-Harth Ibolya minőségirányítási igazgató 2014.04.30. Jóváhagyta:... Dátum: Dr. Decsi Tamás egyetemi tanár, főigazgató 2014.05.06.

Részletesebben

MEGHÍVÓ. MSZ EN ISO 13485:2012 Belső auditor tréning NYÍLT KÉPZÉS 2014.10.07-09.

MEGHÍVÓ. MSZ EN ISO 13485:2012 Belső auditor tréning NYÍLT KÉPZÉS 2014.10.07-09. MEGHÍVÓ Jelentkezés www.saasco.hu MSZ EN ISO 13485:2012 NYÍLT KÉPZÉS 2014.10.07-09. Előadó: Helyszín: Juhász Attila divízióvezető, partner SAASCO Kft. Gyöngyösi Iroda 3200 Gyöngyös, Búza u. 1. I. em. 108.

Részletesebben

Klinikai audit standard. NEVES Fórum október 20.

Klinikai audit standard. NEVES Fórum október 20. Klinikai audit standard NEVES Fórum 2016. október 20. A standard filozófiája Felépítése a PDCA elvet követi Fókusz: minőségügy, betegbiztonság Fejlesztési célú tevékenység A klinikai audit a szakmai tevékenységet

Részletesebben

SZOLGÁLATI TITOK! KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ!

SZOLGÁLATI TITOK! KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ! A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

52 347 01 0000 00 00 Ellenőrzési és minőségbiztosítási munkatárs. Ellenőrzési és minőségbiztosítási munkatárs T 1/10

52 347 01 0000 00 00 Ellenőrzési és minőségbiztosítási munkatárs. Ellenőrzési és minőségbiztosítási munkatárs T 1/10 T 1580-06/2/7 A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján.

Részletesebben

A HADFELSZERELÉSEK GYÁRTÁS UTÁNI VÉGELLENŐRZÉSÉNEK NATO MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI ELŐÍRÁSAI

A HADFELSZERELÉSEK GYÁRTÁS UTÁNI VÉGELLENŐRZÉSÉNEK NATO MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI ELŐÍRÁSAI (1.kiadás) A HADFELSZERELÉSEK GYÁRTÁS UTÁNI VÉGELLENŐRZÉSÉNEK NATO MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI ELŐÍRÁSAI (2003. június) NATO/PFP NYILT ÉSZAKATLANTI SZERZŐDÉS SZERVEZETE, NATO SZABVÁNYOSÍTÁSI HIVATAL (NSA) NATO

Részletesebben

Belső felülvizsgálat MF 16

Belső felülvizsgálat MF 16 Változtatás átvezetésére kötelezett példány: nem kötelezett példány: Példány sorszám: Belső felülvizsgálat MF 16 Készítette: Dr. Balatoni Ildikó folyamatgazda Átvizsgálta: Dr. Balatoni Ildikó mb. stratégiai

Részletesebben

Az új ISO 14001: 2015 szabvány változásai

Az új ISO 14001: 2015 szabvány változásai Az új ISO 14001: 2015 szabvány változásai Ivanova Galina vezető auditor www.emi-tuv.hu Mi a célja az ISO 14001-nek? Segítség a szervezetek számára, hogy képesek legyenek kezelni a rendszerek és folyamatok

Részletesebben